Да прегърнеш дъгата – част 12

II-30

Еволюирането на всяко фокусирано самосъзнание зависи от способността му да преработи наличното познание във и през потока на преживяването. Влиянието на заобикалящите лица, които вярват, че определени истини и преживявания са окончателни, води до безкрайни начинания, които завършват в задънена улица. Способността за преживяване на познание, прераснало в мъдрост, наподобява павирането на една пътека с отделни камъни. Когато разбирането е завършено, необходимо е да набавим материал за поставянето на следващия камък. Това не може да бъде направено с точно същото знание от предишния път. Необходим е нов материал/знание. Може да има, но може и да няма мост между наученото преди и последвалата нова информация. Възможно е нови понятия да съдържат същности на повече от един камък. Тази аналогия е довела до идеята, че еволюирането е равно на един „духовен път”. Значимото в представата за този път е разбирането, че камъните трябва да бъдат налице и да бъдат поставяни един по един, преди да се получи пътека. По-нататък е важно разбирането, че пътеката се простира не пред всеки пътник, а след него/нея.

Рядко се случва пътеката след някое еволюиращо съзнание да е гладка, виеща се нагоре спирала. Придобиването на знание, превръщането му в разбиране в резултат на преживявания, освобождаването му като завършено и след това отварянето към началото на следващия етап (на познавателния процес) обикновено не води лесно до крайната цел. Осмислянето на тази цел е буквално прекалено неразбираемо, за да бъде сведено до думи. Магнетизмът на тази цел обаче привлича неизменно всички да се завърнат към нея. Привлекателността й не може да бъде избегната, независимо колко е изкривен обратният път към мъдростта. Пътят на човечеството на тази планета като цяло през последните няколко хиляди години очертава един кръг. Човечеството е продължило да марширува отново и отново в този кръг, при което малцина са успели интуитивно да открият изход извън него и да продължат своето развитие.

Този кръг сега представлява една водеща надолу спирала, тъй като последните човешки преживявания водят към по-нисшите вибрационни дейности на все по-голямо насилие и очерняне на тялото и съзнанието. Основите на семейството и на персоналния интегритет са видимо и слухово залети от догма с наистина зла умисъл. Трябва да помните, че видоизменените човеци са приели религията с добронамерената цел да избегнат самоизтребление. Нейните първоначални намерения и цел не са били да предостави път за развитие. Тя обаче е съдържала и съхранила само част от ученията на добронамерените посетители. Имало е също така не толкова добронамерени посетители, които са гледали на религиозния процес като възможност за прокарване на собствените си цели на разплата и отмъщение. Чрез бавно прокарване и развитие на своите стратегии, те умишлено са изкривили истинските учения и са ги използвали, за да превърнат процеса, резултат от генетичната промяна, във водеща надолу спирала.

Целта на тези послания е да разкажат истината за дилемата, пред която е изправено човечеството, и да изложат част от основните моменти на познаваемата космология. Посланията съдържат елементи на приложим план, който да позволи на човечеството да създаде само възможност да напусне пътя на спускащата се надолу спирала, която е била резултат не само от генетичната промяна, но и от упоритите откази за приемане на предложената помощ. Упоритите откази да изоставят старото и да продължат своята позиция на жертви, им е позволила да изпаднат в зависимост от тези, които се възползват от това равнище на съзнание. Частта от населението, която е била привлечена от не толкова добронамерените междупланетни посетители, в момента владее положението.

Първо, достатъчно човеци трябва да се пробудят по отношение на ситуацията, предназначена да ги превъзмогне. Второ, достатъчно на брой трябва да предвидят възможността за достоверност на истините, предложени в тези послания. Трето, достатъчно на брой трябва да имат смелостта да разпознаят тези истини и да последват направените предложения. След това същите те ще поведат своите събратя през тази опасна ситуация към новата парадигма и обратно към галактическото семейство. Тогава земните хора ще бъдат добре дошли в сътворението, за да живеят и се учат сред своите приятели и да събират камъните, от които да изградят индивидуалните си пътеки. Ограниченото и затормозяващо съществуване, което е било преживяно, не е отишло съвсем напразно. Те ще оценят високо преимуществата, които ги очакват.

Всяка от очертаните стъпки е от критично значение. Всяка изисква смелост както индивидуално, така и като съвместен фокус. Най-предизвикателно е да приемеш идеята, че в случая не става въпрос за събиране на въоръжена армия. Целта ще бъде постигната от индивиди, които в собствения си фокус предано и всеотдайно ще полагат ежедневни усилия да насочват своето намерение да се придвижват през предстоящия хаос. Те ще знаят в сърцата си и без съмнение на емоционално равнище, че желаното съществува и започва да се проявява още сега, докато желанието е в зародиш и бива осмислено. Чудото на новата парадигма ще бъде събирането на индивидуалните фокуси чрез тяхното намерение по отношение на едно и също целенасочено символично споразумение. Този съвместен фокус ще доведе до желаното ново преживяване чрез закона за привличането, който ще се прояви при прилагане закона за съзнателното намерение. Ангажираните с това ще вярват в процеса и ще му дадат възможност да се прояви. Равновесието и хармонията ще възтържествуват. Истината за присъствието и силата на универсалните закони, стимулирани от съвместните комбинирани фокуси, ще бъде демонстрирана. При тази демонстрация ще има много преживявания на научена и извоювана мъдрост. Тогава човечеството ще застане на прага, водещ извън спускащата се надолу спирала, и ще открие възможността да полага градивните камъни върху своя път в новата парадигма.

II-31

Разбралите този материал след прочитането му, особено тези, които са го съзерцавали и осмислили с конкретната цел да почувстват дали резонират с истината, която той съдържа, са променили своята перспектива. Веднъж получено, знанието променя реалността, чрез която житейският процес бива възприеман и съзерцаван. Когато целенасоченото объркване на фокусирания ум бъде наблюдавано с разбиране за неговата цел, възприемането на съществуващата реалност се променя. Даже и наблюдателят да избере да пренебрегне истината, считана за възможна, той няма да може да се слее отново със спящите маси. Следите от видяното ще останат на заден план, а обстоятелства и събития ще продължат да провокират осъзнаване на истината. Така биват засаждани семената на промяната, които в даден момент ще започнат да растат и да дават плодове. Тези, които отхвърлят информацията, преди въобще да са се замислили, ще получат отново покана, преди проектът за новата парадигма да бъде завършен.

Приносителите на посланията трябва да разберат, че макар мнозина да отхвърлят информацията, установеният веднъж контакт отваря възможност за един избор в бъдеще. За тези, които желаят информацията да бъде приета от членове на семейството или приятели, с които са емоционално обвързани, това би трябвало да послужи за утеха. Второто предложение за такива хора вероятно ще дойде от друг приносител и тогава е по-вероятно да бъде прието по две причини. Първо, то вече ще е било чуто и е по-лесно да бъде прието на равнището на логиката, където не са намесени емоционални дразнители. По този начин всеки може да бъде подготвен за евентуален отказ, но също така ще знае, че даже когато това се случи, е бил установен един контакт. Дарът е връчен, независимо дали е приет веднага, или по-късно. Ако въобще не бъде приет, тогава е необходимо припомняне на трудния урок на позволението, защото всеки притежава свободна воля. Съществува също така вероятността тези скептици да потърсят тази информация с разгръщането на сценария. Фокусът на намерението, изразен чрез благословията „за тяхното най-голямо добро”, или подобна на нея, носи със себе си енергията на творческия поток на експанзията. Експанзивността на тази енергия е създала галактики, слънчеви системи, планети и същества, появили се, за да оценят по достойнство този процес. Тази енергия е мощна и същевременно фина. Колкото по-релаксиран и знаещ е изказващият намерението, толкова по-значим е резултатът.

Докато посланията биват разпространявани, приемани и съзерцавани, законът за привличането започва да привлича все повече хора със сродни вярвания. Тези, които са пробудени, започват да си дават сметка, че има малко информация, която прави решителната стъпка, за да предложи истинско разрешение на ситуацията. Необходими са някои елементи от подготовката за оцеляване, но те не предлагат разрешение. Това осъзнаване притежава магнетична сила и призовава за отговор на въпроса „Какво можем да направим?” Жизнеспособният отговор, който предлага лечение, а не само облекчаване на симптомите, може да бъде открит в тези послания. Критерият за преценка доколко други предложения могат да доведат до разрешаване на ситуацията, е дали те предлагат лечение, или само облекчаване на симптомите. Както и при болестите в човешкото тяло, симптомите рядко разкриват цялата причина за проблема. Симптомите, които засягат в момента цялото население и планетата, са толкова многобройни, че затрудняват един цялостен преглед. Малко са хората, които притежават време или потенциал, за да достигнат самостоятелно до собствено решение. Те са зависими от медиите и от други контролирани източници на мнения, за да формират своята представа за по-голямата реалност, защото тези източници са преднамерено лесни за достъп. Те са психологически обработени така, че да представят само отделни аспекти от ситуации и събития, за да заблудят слушателя/зрителя и да провокират подсъзнателно сътрудничество, необходимо за завършване на подготовката за поробването, която протича на отделни внимателно подбрани стъпки. С наближаване на крайния момент лидерите марионетки стават все по-нетърпеливи и невнимателни, докато масите все още не чуват и не виждат. Знайте, че това също обслужва реализацията на проекта на новата парадигма. Бъдете търпеливи и полагайте камъните на фундамента непрекъснато и с целенасочена решителност. Събирайте се на малки групи единомишленици и съзерцавайте формулировката на целта, предавайте нататък посланията и знайте, че това е процесът, при който мисълта мисли в рамките на универсалните закони. Желанието за това ново преживяване вече привлича своя енергиен формат. Вярвайте в процеса! Този проект носи в своето целенасочено намерение благословията на планетата и на обитателите й като цяло. Това е основният залог за неговия успех. Той изисква целенасочена решителност. Придържайте се към него и правете всичко необходимо със страст и усърдие. Съзерцавайте себе си, изправени на първия основополагащ камък извън водещата надолу спирала, със знанието за наличните възможности, когато настъпват моменти на обезкуражаване. Усмихнете се, защото вие сте част от екипа на желаещите и печелившите!

II-32

Докато тези послания биват разпространявани и броят на хората, които четат и асимилират съдържащото се в тях знание, се увеличава, естественият поток на закона за привличането позволява постепенното засилване на притегателната им сила и кара все повече хора да схванат предлаганата логика. Вълната от недоволство и затормозеност, която се надига в масовото съзнание, става все по-голяма. Едно приложимо решение, което не изисква физически жертви за постигане обрат на ситуацията, обгръщаща масовото съзнание, оказва натиск и го приближава до момента, който служи като стимул за раждането на новата парадигма. Уместно е да предупредим екипа да помни, че „свещеният порядък” не изглежда задължително да се проявява в хронологична последователност. Неговата форма предполага просто определение, тя е холограмна по природа и води до завършване на необходимия процес по различни начини.

Ключът към завършването на това при ниските вибрационни измерения задържа фокуса на определението на фóрмата в съзнанието за дълго време, необходимо за изявяване в наблюдаемата реалност. Необходими са критичен брой фокуси, които поддържат това намерение, защото всеки отделен фокус може да направи това само за кратко време. Така, ако достатъчно на брой правят това достатъчно често и достатъчно дълго време, то образът бива поддържан в непрекъснат фокус. Това е процесът на мислещата мисъл на равнището на необходимостта в по-ниските вибрационни равнища на така нареченото „триизмерие”, което е най-ниското измерение на човешкото съществуване. Това равнище е най-трудно за преодоляване, защото бавната вибрация в най-добрия случай изисква фокусът да бъде поддържан достатъчно дълго, за да се постигне материализация. Колкото по-ниски са вибрациите, толкова по-трудно е за ума да се концентрира. Силата на заложения хаос  в умовете на човечеството в момента добавя допълнителен фактор в тази вече доста трудна ситуация.

Смята се, че похлупакът е плътно затворен и че е невъзможно за критичен брой от човечеството да разпознае мрежата от измами, да се организира и да се издигне над внимателно заложения капан към свободата. Казано накратко, това е предизвикателството. Може ли тази „мисия невъзможна” да бъде осъществена? Възможно ли е този спящ великан да се пробуди, да отхвърли предписаните упойващи средства и да активизира достатъчно съзнанието си, за да направи необходимия избор? Той е способен на това. Възможността е сега, защото от следващата такава възможност го дели доста време, прекарано в много страдания. Казано е, че човечеството е готово да се откаже от лукса и от всички материални облаги и преживявания, преди да се откаже от страданието, в което е тънало толкова дълго време. Християнската ви религия учи, че страданието е свещено и мост към райското преживяване в следващия живот, осигурено от един „любящ” бог. Това изглежда ли по някакъв начин логично?

Всяка измама на индивидуално и колективно равнище е непонятна за вашите космически събратя, тъй като противоречи на логиката. Цялото сътворение е логично. Логиката е чуден балансиращ механизъм. Съвкупната система от вярвания на земните обитатели е толкова деформирана чрез експлоатация на емоциите, че това, което се възприема от всички земляни като логика, изглежда нелогично и трудно за вярване. За да може проектът на новата парадигма да успее, приносителите на посланията трябва да смелят тези послания с цялото си съзнание и да им дадат възможност да пронижат и променят техните възприятия не само по отношение на това кои и какво са, но и как схващат сътворението. Необходимо е да дадат възможност на това огромно недоразумение да се превърне във възприемане и осмисляне на холограмното, „сътрудническо”, взаимно зависимо цяло, чийто фокус е довел до появяването им и ги задържа в реалността при предоставена свобода на волята. Робството е отказване от същността на съзиданието чрез свободен избор на преживявания като жертва, позволило на тази ситуация да деградира до настоящото си равнище. Сега възниква възможност да бъде поставен край на това и отново да постигнете познание за това кои сте и какво сте призвани да правите. Време е да се откажете от страданието и да изпитате радост, блаженство и екстаз като реалности, такива каквито те са, а не като нещо мимолетно или мистични цели, достижими само за светци. Идеалът не е малтретирани деца или застрашителни войни, а свободни реализирани възрастни, които се чувстват у дома си в един галактически свят на приключения. Вашите любещи загрижени събратя ви предлагат тук своята протегната ръка със съвет и обещание  за допълнителна помощ, стига вие първо да си помогнете, така както изисква участието в съзиданието. Надяваме се всеки читател на това да се замисли върху алтернативите и направи своя мъдър избор.

Надяваме се тези, които приемат предпоставките на тези идеи, да схванат измеренията на промяната, които се съдържат в приемането и внедряването на тези предложения. Обединяването на концептуалните промени на индивидуално и на различните групови равнища води до глобално осъзнаване в съответствие с холограмната императива. Когато индивидът участва в процеса, съзнанието преминава от личното преживяване в груповото и оттам добива глобално измерение. Тогава всеки един и всички заедно застават на една нова платформа за съзерцаване на галактическото преживяване. Чрез визуализация на експанзията, присъща на последователността от последователни стъпки, е възможно разбирането на многоизмерния процес на реализация на единна фокусирана цел. След като това бъде преживяно и прерасне в мъдрост, то може да бъде преживяно и в други ситуации с цел различни подходящи приложения.

Подходящо е да подчертаем, че процесът може да бъде усвоен най-добре преди опитите за приложение в други ситуации. Подобно на низането на перли на огърлица най-добре е вниманието да бъде насочвано към една перла във всеки отделен момент. В нашия случай перлата на момента е новата парадигма. Тя е, която трябва да бъде задържана във фокус, а всичко останало ще последва с времето. С най-голяма сериозност подчертаваме, че разсейването на фокуса не отговаря на намерението зад това по-голямо разбиране. Останете фокусирани върху създаването на новата парадигма и тогава удоволствието от експериментиране с този процес ще бъде наистина превъзходно.  Тогава ще се прояви и фокусът, споделен с останалите членове на галактическото семейство в съответствие с изначалното намерение.

(следва)