Да прегърнеш дъгата – част 14

II-36

В тези послания са вградени психологическите промени на сърцето и ума, необходими за поддържане фокуса на мощните аспекти на преживяването, което представлява човешкото еволюиране в последователните стъпки на неговия развой. Фокусираното човешко будно съзнание може да бъде наблюдавано като една матрица или фигура от енергия, защото това е, което представлява реално всеки човек. Всяка клетка съдържа електрически заряд и следователно ако тези заряди бъдат наблюдавани, те биха изглеждали като един образ от светлини, заобиколен от по-фина мисловна енергия, която бива изпускана от тялото навън. Тъй като съвкупното творение в основната си форма отвъд чистата потенциалност представлява мисъл, а мисълта мисли, то можем да заключим, че съвкупността от това, което представлява човек, също мисли. Всяка клетка на човешкото тяло мисли. Така биват преживявани чувствата. Така и дълбокото осъзнаване на нещо може да причини настръхване, защото цялото тяло се е съгласило едновременно с една нова истина. Това е, което изпраща някои хора при лекар, защото има едно узнаване вътре в тялото, предадено от телесните клетки на по-фините мисловни енергии, които ограждат тялото, и съзнателният ум се отваря, за да приеме информацията.

Мисловната функция не е ограничена в рамките на мозъка. Целият човек участва в мисловния процес. Чувствата са комбинация от мисловни процеси на клетките на тялото, които използват каналите на нервната система така, както вие използвате телефонните линии. Обаче както вие получавате безжични телевизионни и SMS съобщения, така тялото ви има подобни, но много по-развити способности. Пример за това е така наречената интуиция. Тя е предаване на знание, което става на клетъчно ниво, и се регистрира в съзнанието на различни равнища на разбиране, в зависимост от системата от вярвания на индивида. Мозъкът е създаден за участие в многобройни процеси. Той съхранява най-уязвимите и фино настроени ендокринни жлези. Ценните секрети на хипофизата и епифизата са двигатели на съзнанието на човешкото тяло/ум. Мозъкът е превключвателната станция за получаване и предаване на мисловния процес. Комбинираният мисловен процес на цялото тяло се събира и фокусира чрез мозъчния механизъм, за да може да бъде обменян с другите хора. Той обаче трябва да премине през системата от вярвания, която се съхранява в по-фините енергии, които ограждат тялото и които съдържат схемите на вярванията не само по отношение индивидуалните преживявания, но така също съдържат нормите за преживяването и схемите на вярванията на различни равнища на преживяване на цялата планета. Една от функциите на мозъка е да регистрира и чете тази информация при поискване. Така, когато някои части на мозъка биват стимулирани, той прочита не себе си, а енергията, съхранена в съответната заобикаляща (тялото) фина енергия. Всеки човек носи цялата история на своето съществуване съхранена в тази изключително интелигентна енергия, която го обгръща.

Това обяснява една от причините, поради които човечеството на тази планета в момента не може да навлезе в по-високите измерения, защото тези същества могат да четат по-фината заобикаляща тялото енергия и знаят всичко, което може да бъде узнато – всяка мисъл и намерение. Това е източникът на наречената от вас телепатия. Възможно ли е това? Дали степента на активност на тези две жлези в мозъка – хипофизата и епифизата – е ключът към това, което наричате „духовен прогрес”? Протекцията на тези жлези е осигурена от така наречената кръвно/мозъчна бариера. Само много мънички молекули могат да преминат през тази бариера. За нещастие на човечеството в момента, преминаването през тази бариера сега е възможно. За щастие има индивиди, които след научаването на това, полагат големи усилия да разпространят тази информация и да я доведат до съзнанието на възможно най-голям брой хора. Не само това, което е в храната, но и това, което се слага върху тялото с цел хигиена и по други поводи, съдържа разрушителни молекули, които могат и преминават през тази кръвно/мозъчна бариера. Тези вещества нанасят големи поражения на човешкия мозък и на останалата част на тялото. С цел лично опазване и опазване на бъдещите поколения, всеки приносител на тази информация трябва да се запознае с тези опасности и да се опита да открие най-безопасните алтернативи за себе си и да ги предава на околните. Има алтернативи, но откриването им изисква усилия.  Важно е да се знае и да се изчита съдържанието на продуктите преди покупка. Това е по-полезно прекарано време от престоя пред телевизионния екран.

Отново, фокусът е върху хаоса, а не върху целта, но целта е безполезна, ако няма пълноценни хора, които да прокарат новата парадигма и да се радват на нейното проявление. Затова е важно практическото осветяване на тези проблеми. Съществува методология, която позволява възстановяването на повредена ДНК без изкуствени химикали и която сега се разработва за тази цел. На тези ранни етапи се пазете от човешка изкуствена намеса. Природата е осигурила даже този процес за запазване на човешката цялост. Наистина съществуват мерки за предпазване на човечеството от самоунищожение, ако то се съобразява с природата, вместо да следва целенасочено изкривените насоки, движени от планиращите поробване. Модусът на конкуренция/алчност е пронизан от преднамерено поднесена информация, която обслужва целите на поробването.

Всеки отдаден и фокусиран член на проекта на новата парадигма трябва да практикува проницателност, тъй като осъзнаването на съществуващата картина започва с едно очертание и (постепенно) се запълва с информация, без да става претрупано с подробности при огромните мащаби на плана на опозицията. Всичко това трябва да бъде  поддържано на заден план, докато фокусът се запазва върху желаната нова парадигма. Естествено е да има внимание насочено към плановете на тъмните сили, породено от любопитство, но новата парадигма трябва да бъде на първо място в будното съзнание, за да може тя да се прояви в своята благословия.

II-37

Реализацията на плана за поробване на човечеството продължава по своя очевидно неизбежен път и човечеството като цяло се заплита в планираната клопка. Трудно е в тези послания да бъде включена необходимата информация, без това да предизвиква страх. В същото време страхът е най-ефективното средство за привличане на вниманието, планирано да бъде използвано в максимална степен, за да шокира хората и събуди напълно съзнанието им. Затова е необходимо планът за новата парадигма да включва прилагането на този планиран епизод в своя полза. С други думи, за да насочи този потенциал в съответствие с плана за връщане на човечеството в полагащото му се място в потока на сътворението. За да бъде постигнато това, е нужна една основна група от отдадени на каузата човеци, които вече са пробудени и осъзнават, които са преодолели потенциалния страх и добре владеят своите първосигнални реакции. За това е нужно тези хора да могат да преодолеят планираните реакции и да придобият и задържат бързо позицията на наблюдатели. Без тази способност изключително важните капацитет и компетентност, необходими за изпълнение на мисията им в този момент, ще бъдат изгубени. Когато тези, които изберат да бъдат част от настоящия план, се постараят да проумеят плановете със знанието, че това е важен компонент на основите, върху които ще се роди новата парадигма, позицията на наблюдател ще прерасне в преживяване на мъдрост.

Подвеждането по емоционални реакции ще бъде лесно. Емоциите обаче не трябва да бъдат контролиращия фактор. Сътворението е логично по природа!! Следователно тези, които ще създават и изявят в реалността новата парадигма на преживяване, трябва да направят това с фокус върху логиката. Естествено няма да бъде логично те да постигнат целите си като се присъединят към реакциите, предвидени от поробителите. Затова е необходимо да има критичен брой човеци, които са се издигнали над естествената си наклонност за участие в планираната масова реакция. За да направят това, тези самоизбрани индивиди, единично или в малки групи, ще открият, че е нужно да се информират във възможно най-голяма степен относно плана. Ще бъде необходимо да контролират чувствата си спрямо тези планове с пълното знание, че правят това, за да ги преживеят и с целенасочена мъдрост да заемат позицията на наблюдатели. С помощта на такава наблюдателна способност могат да бъдат вземани ясни и логични решения за момента, а не в ретроспекция, когато вече е прекалено късно да се постигне това, което е било възможно, в ценния пропуснат момент.

Необходимата информация може да бъде бързо усвоена в малки дискусионни групи, защото материалът, който съществува във все още свободния поток от книги, радиопредавания и Интернет, може да бъде изследван и споделян. В процеса на споделяне трябва да се има предвид, че разкритите планове не наподобяват плоските части на един пъзел, тъй като пъзелът в случая е холограмен. Това може да бъде илюстрирано с дървените или пластмасови пъзели, които заемат формата на сфера, когато са подредени в правилна комбинация. Тези пъзели представляват по-голямо предизвикателство от плоските и подсказват степента, в която са били необходими стотици години планиране за постигането на настоящото равнище на ефективност. Това също е илюстрация колко може да бъде отречено чрез простотата на един план, построен в потока на сътворението, сравнен с план, който не е. Усложнението, пред което са изправени приносителите на сътворението, каквито всъщност са всички посветени на проекта на новата парадигма, е, че те трябва да поведат въвеждането на промяната в съзнанието от позицията на жертви към самоовластяване. Очевидно е, че само в условия на крайно отчаяние програмираният човек е готов да се откаже от дълбоко вкоренените си вярвания, независимо че те никога не са му донесли обещаните ползи. Следването на тези вярвания и придържането към тях го отвежда все по-надълбоко по насочената надолу спирала, след като той не успява да осъзнае факта, че повторението на нещо, което не дава резултат, няма да го доведе до желаната цел. Страхът от неизвестното го сковава в непродуктивно поведение и илюстрира ограниченията на самосъзнанието на жертва, което е стимулирано в максимална степен в грозната експлоатация и деградация на човеците на тази планета.

Въпросът, който стои пред всеки читател на този материал, е дали да остане в групата, която върви към неизбежна мизерна смърт или поробване като допълнително мутирали оцелели, или да се изкачи върху скалата за наблюдение. За тези, които напуснат приспаното масово съзнание, мисията става двояка. Те трябва да съберат около себе си желаещите да окажат помощ и заедно да осъществят раждането на новата парадигма. Надяваме се, че те ще избегнат сложното и ще се придържат строго към простотата. Сложността разсейва фокуса. Колкото фокусът е по-опростен, толкова по-бързо е изявяването в действителността. Също така тези, които не резонират бързо с информацията, трябва да бъдат освободени и да им бъде позволено да останат там, където са. (Спрямо тях) семето е било посято и те могат да последват в по-подходящ момент. Никога не правете опит да убеждавате някого. Посявайте идеята и се придвижвайте към следващия възможен подходящ контакт. Макар сеячът да не успее да види резултата, това не е от значение. Оставяйки всеки установен контакт на  собствената му съдба, е практикуване на закона за позволението. Когато необходимостта от защитаване на комфортната зона не съществува, често логиката е в състояние да се промъкне между емоциите и такива хора може да потърсят сеяча, когато е очевидно, че не е нужно да защитават убежденията си.

Желанието за разрешаване на интуитивното усещане, че нещо не е наред, отваря врати за появата на един нов архетип или идеален модел на преживяване. Монетата на неизбежното бедствие има от обратната си страна възможността за проявление на своята противоположност – така наречения рай на земята според християните, една „надежда”, присъстваща във всички религии. Изглежда, че това да бъдеш активен участник в процеса, който предоставя на земните жители възможността да преживеят тази мечта в реалността, е една достойна цел. Внимателно обмисленият избор предполага едновременно логика и емоция.

II-38

Възможността, предлагана в рамките на този проект, се проявява на много нива и в много измерения. Тя използва всички равнища или измерения на човешките способности в своя фокус на модифициране на човешките схващания за преживяването, при което участниците се придвижват от настоящия момент на преживяване към следващото равнище или измерение. Измерението е по-подходящо описание, защото подсказва нещо, наподобяващо холограма. Равнището предполага нещо плоско. Обстоятелствата на изявеното съзнание в човешкото тяло не биват преживявани като нещо равно или плоско. Добавянето на емоциите е, което придава дименсиите в изявеното съзнание. (Наистина, има същества, които не притежават емоции като част от преживяванията си и те силно желаят да добавят това измерение в своите преживявания). Важно е понятието за измеренията да  стане познато и да бъде включено при осмислянето на новата парадигма.

От решаващо значение е също така изясняването на същността на човешкото тяло/ум/дух.  Осъзнаването на съществуването в рамките на изявеното преживяване е също многоизмерно. Някои животни осъзнават съществуването само в настоящия момент. За тях миналото и бъдещето не съществуват. Тъй като те не са в състояние да съхранят своята памет в подробности, оцеляването им зависи от така нареченото инстинктивно съзнание и е свързано изцяло с действия и реакции с цел оцеляване. В резултат на опитомяването, човекът ги е принудил в голяма степен да пренебрегнат своите инстинктивни потребности за частична свобода, естествена разнообразна храна и в последно време като им осигурява комфорт, подходящ повече за хора, отколкото за покрити с козина животни.

Човешкото тяло е съвкупност от корекции на предишни експерименти, произвели ограничено разнообразие от физическо преживяване. В резултат на научените уроци бе постигнат модел с потенциал за развитие през множество измерения на преживяване. С промяна на формите на съзнание човешкото тяло бе изменяно, за да съпровожда тези промени. То бе така проектирано, че съзнанието да може да влиза в тялото и да го напуска. С други думи, не бе необходимо съзнанието да прекрати съществуването си, ако тялото бъде унищожено в резултат на нещастен случай или неподходяща поддръжка. Това, което наричате болест, е (резултат от) неподходяща поддръжка. Способността на душата да влиза и напуска тялото бе известно изискване, защото потенциалът на човешкото тяло е толкова безграничен, че способностите му за приспособяване надвишават възможностите за разбиране от страна на единици от самосъзнанието, в рамките на един фокус на житейско преживяване.

Важно е читателят напълно да разбере, че съзнанието не е неизменна част от тялото, а просто се съхранява в тялото през съзнателните будни часове на денонощието. То може да напуска тялото по време на сън, при упойка, при травматични състояния на безсъзнание и понякога го прави. Съзнанието може да бъде наясно с това отделяне и всъщност може да се самообучи да напуска тялото по желание. Някои хора с такива способности биват наемани редовно, за да посещават целенасочено определени хора и събития само със своето фокусирано съзнание/дух, след което докладват за тези свои действия на притежаващите тъмни намерения. Както физическото тяло може да бъде тренирано чрез гимнастика и други изискващи усилия физически спортове да постигне впечатляващи резултати, така и съзнанието може да бъде упражнявано и тренирано да прави неща, които болшинството хора трудно биха повярвали. По този начин всеки е в състояние да започне да разбира, че „средният човек” на тази планета е в пълно неведение по отношение на своя потенциал. Ограниченията на всеки са или самоналожени чрез придобити начини на мислене и убеждения, или са резултат от физически и умствени ограничения, наложени чрез генетични промени/мутации. Хората са допълнително ограничени от неспособността си да поддържат своето тяло с подходящи упражнения, дишане, цели храни и чиста вода.

Подходящо прилаганата технология е благодат за човечеството. Технология, която е водена от конкуренция с цел създаване на печалба за сметка на нечий побратим, води до алчност. По силата на закона за привличането, тази преднамерена експлоатация привлича към своите извършители това, което заслужават, или това, което може да бъде наречено съответна компенсация. Осъзнаването на истината от страна на някои хора за това, което са и което води до промяна в намерението и действията им, позволява също промяна в преживяването в съответствие със степента на промяната. Важно е ясно да се разбере, че законите на вселената действат неизменно и точно, независимо дали осъзнаваме това, или не. Това просто е тяхната същност! Да живееш в хармония с тях е равностойно на рай на земята. Нека съвместно да се опитаме да внедрим тази истина в масовото съзнание и да вдъхнем живот на новата парадигма в човешкото преживяване на тази планета.

(следва)