Да прегърнеш дъгата – част 15

II-39

Идеите, съдържащи се в тези послания, ще започнат да променят възприятията на тези, които резонират с предвидените в тях решения  още от първия прочит. Очевидно е, че войните на опозицията срещу бедността, престъпността, рака и наркотиците са довели до много малко положителни резултати. Идеята на една война е да осигури контрол върху друга група индивиди, включително и върху тяхната собственост. Когато тази идея бъде приложена във войната срещу бедността, престъпността, рака и наркотиците, можем да видим как това приляга на злите планове за по-лесни манипулация и контрол отвътре чрез получаване съгласието на тези, които са потенциалните жертви. Тези „преднамерени” „добри” намерения действат като магически трик за разпространение на фокуса на своето предназначение, защото прилагат закона за привличането. Чрез съпротивление на тези ситуации и обстоятелства, с помощта на фокуса на стрáхови мисли и действия големи групи от хора биват привлечени към планираното преживяване.

Можем да направим извода, че този войнствен подход няма да доведе до изявата в реалността на новата парадигма. Необходимо е да разберете, че един обрат на 90 градуса и всеки друг обрат на по-малко от 180 градуса няма да свърши работа. Тези, които вземат решение да се посветят на раждането на новата парадигма, трябва да превърнат това в свой първостепенен фокус. Фокусът върху опозиционната фракция трябва да бъде поддържан в периферното зрение. Когато хората се изправят пред техните планове и действия, изпълнени със страх, това им дава желаната енергийна подкрепа и помага много за постигане на техните цели. Важно е да внимавате за това, но да останете фокусирани върху плана, който приляга като ръка в ръкавицата на сътворението. Ръкавицата просто очаква човечеството да постави вътре ръката си.

Символиката ще играе важна роля в способността за задържане на положителния фокус. Символите са били използвани от край време като центрове за фокусиране, които улесняват индивидуалното разбиране и интерпретации в рамките на една основна идея. Това стимулира мобилизирането на свободната воля за разлика от съпротивата, която предизвикват силно структурираните идеологии и догми. Самосъзнанието изисква свобода и бива привлечено от прости схеми, които позволяват свобода. Простата схема на възможността, предлагана от САЩ, привлече емигрантите от целия свят, защото предложи свободи, за които те само бяха мечтали. Стойността на възможностите на този модел обаче не бе оценена от следващите поколения. Тази златна възможност бе пропиляна с помощта на закони и разпоредби, които едно след друго я обезкървиха. Лакомията и измамата са спойката, която поддържа тези ограничения и държи в плен населението. Това бива постигнато бавно и хитро, а болшинството граждани се приспособяват и едва забелязват случващото се, тъй като всяко поколение приема статуквото и постепенните промени, въведени по негово време.

Опозицията е хитра, коварна, търпелива, добре организирана и ползва съветници с много напреднали технологии. Ситуацията е наистина сериозна. Тези, които разбират пъзела и неговата сериозност, имат възможността да изберат евентуалния изход. Времето вече толкова e напреднало, че шансът за промяна на очевидния краен изход е останал далеч в миналото. Последователността от събития е достигнала момента, в който вече е невъзможно завръщането към предишните възможности чрез коригиране на нанесените вреди. Планът, който се съдържа в тези послания, може и ще постигне желаната цел при един широко разпространен, целенасочен и фокусиран ангажимент. Той ще изисква преодоляване на старите системи от вярвания и оставянето им в ръцете на злите плановици. Тези вярвания са създадени от тях, за да им служат. Колкото по-скоро всички ангажирани членове на екипа осъзнаят и се изправят лице в лице срещу тази истина, толкова по-скоро ще настъпи краят на този планиран сценарий. Новата парадигма ще доведе със себе си нови системи от вярвания, които ще обслужват човечеството, а не поробителите. Средствата на съществуващата ограничена идея за правителство, в едно с религията и войната, трябва да бъдат изоставени в тяхната торба с трикове. Магьосниците трябва да бъдат оставени да прилагат своите трикове помежду си някъде другаде.

Подчертаната по-горе фраза подсказва това, което е било част от миналото и настоящето на земята. Тя е била, и все още е, едно от намиращите се „някъде другаде” места. Дали цялото човечество е било изпратено тук поради минали провинения? Не задължително, тъй като мнозина рискуват прераждане тук заради възможността да преодолеят моделите на негативно поведение и наистина успяват. Мнозина не успяват и се оказват оплетени в обстоятелствата на настоящата земна криза. Успешната изява на новата парадигма ще промени не само бъдещето на болшинството земни жители, но и ще освободи земята от това предназначение.

Необходимо е всеки индивид да отдели сериозно внимание на този избор и да вземе внимателно обмислено решение на логическа и емоционална основа. И двата компонента на преживяването ще бъдат необходими в тяхното взаимодействие. Всеки ще подкрепя другия в моменти на колебание и затруднения, когато нещата не се случват достатъчно бързо и очакванията надхвърлят очевидните резултати. Желанието за спасение на страдащите ще бъде голямо и примерите на жертви ще бъдат манифестирани пред вас с всички възможни средства, с цел поддържане у всички самосъзнанието на жертви. Позицията на наблюдател, практикуващ позволението, трябва да бъде твърдо поддържана на преден план в будното съзнание, докато фокусът на новата парадигма се изявява и води до най-доброто разрешаване на тяхната съдба. Ако тази позиция отслабне, трябва да бъде бързо възстановявана. Насочването към или припомнянето на един смислен символ е най-лесният начин за възстановяване на фокуса.

Дали всички, които резонират и са ангажирани, ще бъдат в състояние да задържат своя фокус? Успехът на проекта ще зависи от последователните и постоянстващите. Всеки трябва да се вгледа в себе си, за да определи дали неговото развитие и генетична адаптация са такива, че ангажираност от такъв порядък е достатъчно възможна, правдоподобна и благородна и по този начин да определи дали притежава необходимите качества на характера. Със сигурност всеки ангажиран ще може да открие това!

II-40

Макар посланията да изглеждат фокусирани върху изискването за привидно свръхчовешки постижения, много малко хора изявяват потенциала на физическото си тяло, както и малко изследват възможностите на умствения си фокус. Осъществяващият се човек притежава потенциал за изява във физически, умствен, емоционален и духовен аспекти. Тенденция у хората е преследването на изява на един или два от тези аспекти в даден момент от време. В рамките на един живот е възможно постигане на балансирано развитие и на четирите аспекта. По този начин всеки аспект поддържа останалите в едно равновесие, което осигурява хармонично преживяване. Всичко това започва с нарастващо разбиране и прилагане на универсалните закони, както и с откриването на различни възможности за интерпретации на изявлението „Аз съм един осъществяващ се човек, помогнете ми да се осъществя!” Вмъкването на това изявление във всяка приложима ситуация позволява преживяване на използването на умствения фокус за промяна в енергиите на дадена ситуация. Това преживяване на силата на умствения фокус и резултатите от фокусираното му прилагане ще позволят на всеки да преживее прерастването на знанието в мъдрост чрез действително самоовластяване. Използването на това просто изявление демонстрира как самосъзнанието поема контрол върху себе си. С промяната на перспективата в самосъзнанието, неговата перспектива спрямо ситуацията се променя в същия момент. Когато ситуацията бива схваната по различен начин, тя се променя. Всяка ситуация е такава, каквато я възприемаме. Когато дадена ситуация е такава, каквато я възприемат всички, това всъщност представляват  множество ситуации, случващи се в един и същи момент.

Времето не съществува. То е изобретение на ума или на его записвачката, за да могат събитията в преживяването да бъдат възприети, анализирани и съхранени. Тъй като  енергията вибрира с много ниски честоти на равнището на третото измерение, този процес протича толкова бавно, че изглежда да следва някаква последователност и записващият процес не отразява представата за хаос. Необходимо е това да бъде разбрано, което ще помогне за разбирането на идеята на новата парадигма, когато тя бъде осъществена. Когато достатъчен брой умствени фокуси пожелаят да създадат това преживяване за себе си, то започва да се проявява в потока на енергията на съзидателната мисъл. Всъщност то вече съществува, но енергийният поток е толкова бавен, че не може да бъде възприет или въведен в преживяването на равнището на третото измерение, докато сумата на вибрационните трептения достигне необходимото равнище за изява в материалната действителност. Когато всеки разбере плътността на пространството, обграждащо земята, възможно е да схване защо това изглежда като ориентиран във времето процес. В крайно опростени термини мисловният процес пътува към наподобяващата течност енергия на съзидателния поток с много по-висока скорост, отколкото се завръща като изявена реалност. Фокусираният мисловен процес, когато е захранен с емоции, се придвижва бързо през съзидателната енергия. Когато напусне плътното поле на енергията, той става по-фин и вибрира по-бързо. Обратният път в процеса на изява е този, който забавя трептенията му. Законът за привличането намагнитизира обекта на фокусираната мисъл, който е бил „изпратен в съзидателното поле на енергията” и върнат в изходната му позиция. Когато изходната позиция вибрира с по-ниска скорост, тя се появява в последователната времева ориентация като протичаща много бавно. Ако по време на това последователно във времето преживяване фокусът бъде оттеглен или достатъчно отслабен, процесът на магнитното привличане спира.

В рамките на такова разбиране идеята за възможността от раждането на новата парадигма може да бъде възприетa на рудиментарно равнище. Може също така да бъде разбрано, че след като плановиците на следващия „тъмен век за човечеството” узнаят за този план и видят осъществяването му, атаката за спирането му ще бъде жестока. Тогава изявата (на новата парадигма) ще изисква посветени индивиди и малки подкрепящи групи на ротационен принцип за поддържане на необходимия фокус. Няма да има успех, ако фокусът се превърне в съпротива. Колкото и да бъде трудно, позволението трябва да бъде практикувано и фокусът трябва да бъде поддържан със знанието, че новата парадигма съществува в момента, а не някъде в далечното бъдеще. Знанието за това без присъствието му в настоящото преживяване ще изисква искрена отдаденост. Преживяването на тази истина, докато тя се превръща в мъдрост, ще дари на човеците, които успеят да сторят това, постигане на равнище на вибрация, непознато в аналите на еволюиращото съзнание.

С подкрепа от страна на промяната в циклите и на тези доброжелателни пунктове на съзнание, които не само познават и разбират ситуацията, но също така предлагат всичката възможна помощ, (успехът на) този проект е гарантиран, ако може да бъде достигнат необходимият човешки коефициент. Наземният екип е на място и възможността определено е налице. Нека продължим напред.

II-41

Промяната в перспективата, която придобива всеки, докато чете и съзерцава тези послания, е процес на подмяна на стари възприятия с нови и на изкачване до върха на скалáта, за да може да разграничава от нова и различна гледна точка. С всеки нов прочит и съзерцание, гледната точка се променя отново. Системата от убеждения се променя и позволява на същите написани думи да стимулират  различно разпознаване на реалността, която всеки/всяка създава за себе си. Това е естественият поток на еволюиращото житейско преживяване. Плановиците на заробването непрекъснато се опитват да затормозят тази естествена наклонност с всички възможни методи на контрол. Програмирането на правителството и медиите е основното средство за контрол на равнището на ума. Страхът е основното им средство на емоционално равнище. Войната и изкуствено причинените болести, които вървят ръка за ръка с разрушителната медицинска намеса, са контролните механизми на физическо равнище. Това, което контролира духовното равнище на преживяването и взаимодейства с останалите три равнища, е религията.

Фокусът на религията е насочен към задържане и спиране развитието на човешкото съзнание по пътя му към достигане целта на еволюцията, защото методологията й е предназначена да държи целта винаги отвъд обсега на настоящето. Човечеството е било подмамено да вярва в едно пълно противоречие. Така нареченото прераждане бива отричано и в същото време наградата за живот, прекаран в страдания и саможертва, може да бъде получена след смъртта или евентуално от бъдещи поколения. Къде може да бъде открита логиката в тази идея? Космосът определено не би могъл да съществува, ако не бе построен върху логика! Универсалните закони, които стоят в основата на всичко изявено, са абсолютно логични! Следователно космологията на човечеството трябва да бъде логична, за да може то да прогресира според нея, веднага! За плановиците на поробването е толкова лесно, когато хората, желаещи еволюция, са ограничени в лоното на религията с нейните нелогични и противоречиви декрети, които биват пробутвани като убеждения на „вяра”. Приемането на нелогични идеи може да бъде сравнено със заключване на вратите и прозорците на затвора отвътре и подаването на ключовете на пазачите под прага на вратата. Погрешни ли са всички религиозни идеи? Определено не! Постулатите на всички религии съдържат много истини, но всяка религия съдържа и внимателно включени много изопачени неща и чисти измислици. Те са били преднамерено поставени там с цел измама и контрол.

В началото на тези послания бе заявено, че „Божественото” не е една измислица. Това е така, но се надяваме, че с тяхна помощ разбирането за това, което „Бог” наистина представлява, се е променило. Човечеството е било преднамерено насочвано към персонифициране. Всъщност това, което е било насочвано да се персонифицира, е потенциалност, изразена в сътворение. „Персоната” в този процес се съдържа във всяко самосъзнание, не в някакво всесилно външно същество. Външният израз на потенциалността при съзидателния процес е да разширява и разделя енергията на самосъзнателни единици и да осигурява всичко необходимо, за да може да разпознава и почита собствената си потенциалност и да открива как да овласти себе си. В този момент обратният път се превръща в противоположност на този процес. Това е един процес на събиране. Законът за привличането събира тези отделни самоосъзнати единици в групи на будно съзнание, които „изпитват удоволствие” от преследването на сходен или общ фокус, който почита сътворението като едно цяло. Тогава последните се превръщат в по-големи фокусирани единици, докато все още поддържат индивидуалното си будно съзнание. Еволюирането се превръща в щастливо набиране на инерция, тъй като съществува съгласие и сътрудничество, а не конкуренция и конфликти.

Сега вече е очевидно, че самосъзнанието на жертва не приляга на гореспоменатите критерии за обратния път. Робското самосъзнание също не подхожда. И двете вибрират на най-ниското равнище на човешкото съществуване. Онези от „горните ешелони” на поробващото съзнание са установили, че земните хора са една възможно най-неприятна група, с която трябва да се справят. И те са „изфабрикували” един по-задоволителен модел на човешки роб. Емоциите са били извадени от проекта, той е лесно програмируем, равнището на вибрации е под възможността за съзнателно еволюиране, рудиментарният мисловен процес е бавен, както и способността за приспособяване. Ресурсните разходи за поддържане са много ниски, тъй като отсъства възпроизвеждането като обект на контрол. Клонирането ги произвежда при нужда. Човечеството предлага обаче нещо, което отсъства у новия роб. Предизвикателното развлечение!

Доставя ли ви удоволствие да знаете, че вашето самосъзнание на жертва минава за предизвикателно развлечение? Не мисля, че е така. Време е за поставяне край на този сценарий и за написване на сценария, който ще донесе свобода и завършек на „продължителното страдание”, което този клон на човечеството си е позволил да понесе. Време е да се превърнете в печелившия отбор. Време е да обявите претенциите си към желания морков, предлаган от религиите, измислени от поробителите. Сега е подходящо време за раждането на новата парадигма. Тя е повече от заслужена.

(следва)