Да прегърнеш дъгата – част 7

II-15

Когато настъпи моментът да осъзнаете (същността на) последователните събития и си припомните, че свещеният порядък не  се проявява задължително по този начин, ще изглежда, че различни ситуации нямат абсолютно никаква връзка с целта на осуетяване реализацията на замисления план. Спомнете си отново как една компютърна графика понякога се запълва в линейна последователност, след което начинът, по който изглежда, се променя. Трябва също така да разберете, че форматът на сътворението не е плосък, а холограмен и в множество измерения. Важно е да разберете, че това не са точни аналогии. Изявената реалност е холограмна по форма в контекста на вибрационно разнообразие. С други думи, които са страшно недостатъчни за пълно обяснение, една холограмна форма може да съществува в сходни, но различни един от друг варианти на измерения.

След като жителите на земята приемат истината за съществуването на други побратими, обитаващи тази и други галактики, следващият скок в разбирането ще бъде, че в собствената им галактика съществува даже по-голямо разнообразие, тъй като всяка форма може да има различни проявления в различни измерения. След по-нататъшна еволюция по пътя на познанието и мъдрост, натрупана чрез неговото прилагане, ще е възможно пътуване между измеренията толкова лесно, колкото прекрачването на прага на една стая. С други думи, една холограмна форма може да съществува в сходни, но различни един от друг варианти на измерения.

Когато това бъде разбрано, пътуването в пространството става разбираемо и съвсем не изглежда невъзможно. Това обяснява също как хората от миналото са гледали на междупланетните посетители като на „богове”, които трябва да бъдат почитани и обожавани, довело до религиозните култове. Така както е било разбирано тогава и продължава да бъде втълпявано сега от манипулиращите правителства и „религиозните” водачи, „божественото нещо” е една пълна измислица. Съзидателните енергии, управлявани от универсални закони чрез тяхното приложение и лежащата в основата им потенциалност, заслужават преклонение, почитане и страхопочитание, но няма никакъв персонаж, който да получи това преклонение. Съществува обаче това нематериално, познаваемо късче творческа енергия, което е самосъзнанието, често наричано „сърдечно чувство” вътре във вас. То заслужава преклонение. То е там, за да бъде признато и за да може да бъде използвана силата, скрита зад разбирането му.

Има същества, които по пътя на своите преживявания са достигнали до още по-голямо разбиране на сътворението чрез осмисляне и приложение на законите, което позволява използването на тази прекрасна творческа енергия, и тези същества заслужават уважение. Чрез техните учения може да бъде научено много от страна на желаещите индивиди, вместо да се учат чрез проби и грешки, което може да продължи безкрайно. Най-голямата от всички грешки е да боготвориш учителя или процеса, вместо да почиташ първоизточника и да участваш като придобиваш знания и мъдрост по пътя на опита. Когато човечеството на тази планета проумее истината на тези думи, тогава то действително ще бъде свободно да продължи своето развитие с огромни темпове. „Аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя” отваря вратите за приемането на истината. Всеки трябва да прокара собствения си път чрез своите свободно направени избори, своите нагласи, решения и поемане на персонална отговорност за участие в процеса на изявяване на един план за използване на творческите енергии, които са изцяло на разположение.

Всеки един от вас сега има възможността да приеме тези послания или отхвърляйки ги, да продължи да живее като жертва на плановете на поробителите. Или може да промените отношението си и да приемете възможността това да е една логична истина и нещо, заслужаващо обмисляне, осмисляне, след което да позволи на нематериалния творчески животворен аспект, който му придава вътрешна сила, да го доведе до подходящо решение. Християнската библия споменава няколко пъти, че Мария, майка на Емануел, премисляла нещата в сърцето си. С други думи, тя ги е обмисляла и „чувствала” дали са истинни. Ако нещо не е съответствало на зоната на комфорт на разбиранията й, тя най-малко го е обмисляла сериозно, оставяла го да престои известно време, след което „чувствала” дали то е истина, или не. Предлагаме да последвате нейния пример и направите същото в тишината на своето време за молитва, медитация или дълга самотна разходка, след което да оставите идеите да „престоят” известно време. Вие наистина ще узнаете в сърцето си дали това е една възможност, в която желаете да участвате. След това трябва да реализирате решението си и да предприемете подходящите стъпки за промяна на своето съзнание, да търсите (ново) познание, да го преживеете и да добиете мъдрост.

Веднъж взели такова решение, има цял един галактически раздел на поздравления, който ще ви засипе с радостно чувство и любяща благословия. Вие нямате представа колко много желаят те вие да узнаете истината и да ви приемат обратно в еволюиращия фокус.

II-16

Когато настъпи времето за начало на промяната на съзнанието чрез достигане на критичната бройка (на осъзнатите), ефектът на разпространението на вълните ще изглежда незабележим. Също както броят на хората, които вярват, че съществува междупланетно пътуване, в момента е достигнал критичната си маса. Останалите все още упорито отричат приемането на това убеждение, но това отрицание е черупка, която предпазва останалите им убеждения, защото ако те грешат по отношение извънземните посещения, трябва да допуснат възможността част, или всички останали техни убеждения, да бъдат неверни. Има основателни причини доказателствата за тези посещения да бъдат толкова ожесточено отричани от правителствените и религиозни сили. В същото време това ги е снабдило с едно оръжие за внасяне на страх и те се изкушават да го използват като занимателно развлечение. Това, че земните правителства са имали способността да развият такива умения (за междупланетни пътувания), е предложено като една положителна възможност във футуристичен контекст, така както са били идеализирани първите опити за напускане пределите на земята. Безсмислието на тези изкривени представи е наистина смешно, погледнато в реален план. В същото време истината се е промъкнала покрай енергичните им усилия и е нанесла сериозен удар върху внимателно обмислената им измама за това кой и какво представляват човечеството и космологията на неговото съществуване.

Отричането на правото на съществуване на нещо, зад което стоят преживяванията на достатъчно голям брой хора, които използват съвременните комуникации, за да разкажат своите истории, подкопава основите на цялата лъжа. Това бе правено не чрез шокиране на населението с гръмко изявление, а малко по малко. Сега вече достоверността на официалните становища е достатъчно разклатена и истината започва уверено да си пробива път. Истината е, че този опит за налагане на глобална власт води началото си от хилядолетия. Това изглежда невероятно за изследователя на популярната „древна” история, но планът се разкрива пред будните умове и съществува в писмен вид, макар изводите да не са напълно ясни. В изявената реалност не съществуват тайни. Колкото по-напред в еволюцията си са дадени самоосъзнати същества, толкова по-добре те възприемат и разбират различни ситуации и други същества. При колебанията между положителни и отрицателни преживявания, изкушението за експлоатиране на по-ниско еволюирали същества е наистина голямо. Самосъзнанието на жертва е въплъщение на отрицателното преживяване. По силата на закона за привличането то притегля подобна енергия, или с други думи, привлича ситуации, които експлоатират това съзнание. На основата на това разбиране става очевидно, че най-първата стъпка, която трябва да направи човечеството на тази планета, за да превъзмогне този вид преживяване, е да изостави съзнанието на жертва и да си възвърне усещането за самоовластяване.

Докато пукнатината в привидно „безупречното” образование на човечеството относно мястото му в космологията на галактиката/вселената се разшири, трудно е да очакваме мнозина да приемат истината, че отецът/бог от миналото и настоящето е един фарс. Това е така, защото трябва първо да има нещо видимо в преживяванията, което да го замести, и това трябва да бъде абсолютната истина! В този процес отказването от съзнанието на жертва чрез самоовластяване е първата стъпка. За да стане това, приоритетът на самосъзнанието, извеждането на преден план на индивида за сметка на лоялността към групата, е от основно значение. „Аз преди всичко” е било експлоатирано чрез окуражаването на егоистични сексуални и материалистични практики като средство, което да попречи на откриването на тази основа на човешката изява по отношение на това кой и какво представлява явлението на живота. Когато тази следваща опора в тяхната конструкция се разклати достатъчно, тогава останалата част от постройката им ще отговори с репресии, които ще повдигнат човешкото съзнание въпреки опитите за поробване. По силата на закона за привличането те притеглят към себе си подобни (на тях) енергии/преживявания.

Законите на вселената наистина действат по мистериозен начин, за да позволят завръщане в състояние на равновесие, като в същото време позволяват експанзия чрез мъдрост, получена в преживяване на положителни и отрицателни изяви. И двете са активни, и се проявяват едновременно, като по този начин поддържат равновесието. По времето, прекарано в точката на равновесие, всичко е в покой, точно като в момента между вдишване и издишване. По време на всеки акт на дишане различни функции, които са или положителни, или отрицателни, протичат в тялото незабелязано поради управлението им от страна на нервната система на тялото.  Аналог за това може да намерим и при функционирането на галактиката.

Човешкото тяло е чудесно проявление, което има способността да прикрива своя първоизточник и което може да функционира на много равнища на холограмна изява и в различни измерения. Привилегията на преживяването като едно цяло трябва да бъде високо оценена и почитана. Тези същества, чиито преживявания протичат според това, което може да бъде наречено по-стари модели, желаят силно да притежават способностите на вашия подобрен модел. Ето защо имате посетители, които се борят за това, но в същото време нямат намерение да ви причинят вреда. Вашата методология отразява много способности, които отсъстват в тяхната. На тези от вас, които си спомнят преживяванията от срещите с тези същества, е трудно да приемат основанията за създадените ситуации. Въпреки това е било поискано и получено разрешение на едно равнище на съзнание, което е все още недостъпно за ума. Разрешилите това биват високо оценени за предоставянето на тази привилегия от преживяване. Имало е също така посещения от една доста по-древна група, оставила нежелан отпечатък много отдавна и на тях са им били забранени други посещения. Всякакви нови посещения ще имат жестоки последици за тези индивиди, защото ще бъдат извършени без одобрението на собствените им събратя.

Това ни довежда до вече споменатата извънземна група, която не само помага на хората, планиращи поробването, но която всъщност е носител на много гняв спрямо тази планета. Тези същества се опитаха да завладеят тази планета, наскоро след като човечеството бе изоставено тук. Тъй като обаче те не разбираха същността на войнствената генетична промяна, въпреки своите превъзхождащи оръжия и технологии за контрол, бяха отблъснати от земните хора. Още в онова далечно време е планирано отмъщение за това. Планът за поробване и контрол бе тяхно дело в самото начало. Това, че те идват и си отиват, а и обсъждат с йерархията от (земни) плановици, е държано в тайна – и така вие имате тайни общества в рамките на други тайни общества. Вечността е една дълга линейна продължителност от време и те бавно и внимателно са разработвали своите планове в продължение на много години според вашите разбирания. Тъй като присъствието им не е могло да бъде напълно скрито, то е било преведено като „сатана или дявол” и по този начин е бил вселен и персонифициран страх във вашето съзнание. Тези, които са били повлияни да играят ролята на подставени лица в този древен план, отразяват съзнанието на тези, които те считат за свои благодетели и на свой ред са привлечени от усещането за жертви от страна на останалата част на човечеството. Те не са разбрали плана, стоящ зад плана, който са били насочени да приложат спрямо своите човешки събратя. Ако човечеството разреши на съвкупния план да бъде реализиран, възможността планетата да остане населена, ще бъде под въпрос. Точно тази конкретна група извънземни не се интересуват от това, стига да постигнат своето отмъщение. Те всъщност са в много по-голяма степен извън равновесие, отколкото е земята в момента. Има още много заложено в сценария, който се разиграва със земята и нейните обитатели в тези решителни дни.

II-17

Зад тези послания се крие надеждата, че всеки от вас ще оцелее, за да се убеди в достоверността на изложеното накратко тук. Информацията за верифициране на историческото описание на религиозната измама от последните няколко хиляди години е налице. Това обаче не означава, че всичко се е случило в самото начало. В този клон на човечеството, чрез промяната на ДНК/РНК, вътрешно програмираното желание за равновесие е продължило да резонира. На подсъзнателно равнище е било известно, че дисбалансът е бил причинен от външни сили и следователно е съществувало и вътрешното желание същите външни сили да го възстановят. Не е имало съзнателна памет или записи, които да посочат източника на този дисбаланс. Естествено е било потомците на този клон на човечеството да молят за корекция всеки външен/извънземен посетител, с когото са установявали контакт – добронамерен или не. Това желание е било трансформирано във времето в обожествяване и поклонничество с догматични религиозни ритуали, предназначени да го поддържат и разпространяват. Фокусът на тези „религиозни” форми е бил както положителен, така и отрицателен, като всяка от страните се е борила за надмощие, а в най-тежкия случай – за унищожение на другата. Въпреки че добронамерените същества са се старали всеки път да разясняват истината, ученията им са били скоро изкривявани под формата на религиозна догма, насочена към търсене на помощ отвън, която да избави човечеството от неговия проблем. Така стоят нещата и в момента, освен фактът с малцината, които са вече прозрели истината или правят това с помощта на тези послания.

Едно е да знаеш истината, а друго е да знаеш какво да правиш, след като си я узнал. Универсалните закони изискват този клон на човечеството да разбере и с целенасочен фокус да превъзмогне своето съзнание на жертва чрез поемане на лична отговорност (от страна на всеки) за промяна на индивидуалния опит. Тази първа стъпка отваря вратите за присъединяване отново към галактическото семейство, от което сте били отделени толкова дълго време. Семейството очаква с нетърпение завръщането ви и желае да помогне с всички позволени средства, но жителите на земята трябва да направят първата стъпка сами, при което разполагат само с указанията за нейната необходимост. След това, чрез пряка молба за допълнителна помощ, може да бъде предоставено повече, но даже и тогава спасението не може да дойде отвън.

Уместно е, в светлината на горното обяснение, да се обърнем към сериозния, и до момента премълчаван, въпрос какво да бъде направено със свръхнаселението след решаване на първия проблем. На първо място хаосът, който неизменно ще възникне, ще отнеме живота на много хора. Определено не 5 милиарда, но тези, които откажат да приемат истината, ще забавят изявата на новата парадигма. Колкото по-голямо е това забавяне, толкова повече ще бъдат жертвите. Тези, които откажат да се вслушат и приемат (истината) след завършването на проекта, ще получат възможността да постигнат равновесие в други ситуации. С други думи, те ще заживеят другаде, обаче този път с пълното знание, придружено със съответните летописи. Тогава носителите на новата парадигма ще имат избор измежду много места, където да продължат своята еволюция. Членовете на наземния екип ще си спомнят кои са в действителност и ще бъдат поканени да се завърнат към своите корени. Равновесието ще бъде възстановено, макар че планетата земя ще се нуждае от помощ, за да възстанови своето здраве. С помощта на знанието и техниките, налични при поискване, това няма да бъде толкова трудно, колкото може да изглежда. Тези, които останат, ще имат интересни преживявания, в процеса на които ще изпитат новата парадигма в нейната цялост. Докато не настане този момент, няма да бъдат дадени никакви други подробности относно бъдещето. Не това е акцентът на този етап. До завършването на първата стъпка, последната не може да бъде изявена и съответно нейното обяснение не може да бъде предложено. Загрижеността относно свръхнаселението обаче наложи това кратко обяснение. Важно е да приемете, че бъдещето е добре обмислено, след което да оставите тази идея настрана и да отдадете нужното внимание на настоящето. Ударението трябва да падне върху първата стъпка, която е –  индивидите да приемат необходимостта от надрастване самосъзнанието на жертви, нуждаещи се от спасение, и да поемат персонална отговорност, като изиграят решаваща роля в осмислянето и изявата на една нова парадигма на съществуване.

(следва)