Медитации на Зингдад

Общо 31 последователни инструктивни видеоматериали на Зингдад (Арн Аллингхъм), посветени на медитацията с български субтитри ще откриете в YouTube – Zingdad – Divine Light Ignite 1 до 31 BG