Наръчник за новата парадигма – част 1

Всички права запазени. Отпечатано в САЩ. Тази книга – на цяло или на части, МОЖЕ ДА БЪДЕ копирана, предавана или използвана във всякаква форма и с всички средства, електронни, фотографски или механични, в т.ч. фотокопирана, записвана  или съхранявана на информационни системи без писмено съгласие на издателя. Няма никакви ограничения освен промяната на думи и текстови промени.

Публикувано от:

BRIDGER HOUSE PUBLISHERS, INC

P.O. Box 2208, Carson City, NV 89702, 1-800-729-4131

ISBN: 1-893157-04-0

Едно лично послание за теб

I

Това е един момент от еволюцията на планетата, който извежда на преден план в мислите на всеки индивид въпроси като „защо мен?”, „защо сега?” и „какво в същност се случва в тази реалност във времето, в което живеем?”. Какво наистина се случва зад кулисите, които възприемаме с петте си сетива? Защо съществува това усещане, че във всичко се съдържа нещо повече от привидното?  Кой всъщност е устроил всичко и дърпа конците? Дали наистина това е някаква група, която командва нещата? Ако това е така, дали историята за Бог е в крайна сметка една измама? Има хора, които вярват, че това е същността на сценария. За щастие и за доброто на всички, това не е Истината.

Истината е, че има много равнища на активност зад това, което изглежда  като една игра от невероятна величина. Тогава кой съчинява ролите на действащите лица и какъв е замисълът на сценария?  Ще ви учуди ли това да узнаете, че вие съчинявате ролята си и докато не откриете смисъл в сценария, такъв няма да има? Ако това е истината, то кои индивиди на планетата могат да разбират какъв е смисъла?  Е, всъщност има една организирана група, която е решила, че те трябва да наложат своята интерпретация на сценария.  При това възниква само един проблем: те са решили да насочат сценария по начин, който не е в хармония с Твореца на сцената и на театъра, където тази пиеса трябва да бъде изпълнена.  Всъщност, планът който тази група има предвид съдържа голяма изненада  в своя край както за публиката, така и за актьорите на сцената. Тази група има намерение да унищожи аудиторията, актьорите, сцената и театъра.

Тъй като Творецът харесва точно този театър и го приема за свой любим проект, горната идея не Му харесва ни най-малко. Тъй като Той не се занимава с това да влияе на творческите изпълнения, които стават в пределите на театъра, Той се надява че публиката ще реши да наложи свои промени в сценария. Има вид изпълнение, което включва участие на аудиторията, което е различно  от това просто да седи и да наблюдава.  Собственикът на театъра се чуди дали ако представената пиеса стане достатъчно противна на публиката, тя няма просто да напусне и да пренасочи своето внимание. Това ще позволи на актьорския състав и на неговите режисьори да се самоунищожат, но тогава собственикът на театъра не би искал собствеността му да бъде разрушена заедно с тях. Той се надява публиката да излезе с различно разрешение на проблема. Може би ще се появи публика, която да излъчи някои нови герои, които ще въведат своя нова част от сценария.  Ако новата част от сценария може да бъде въведена с герои по начин, който променя края на пиесата, тогава представлението може да се превърне в комедия или мистерия или любовна история, а не в трагедия. Може би участието на аудиторията ще може да създаде цял един нов жанр на преживяване. Вместо да има представяне на повтарящи се и вече известни преживявания, възможно ли е аудиторията в своето силно желание за промяна на сценария да излезе с един творчески вариант, който да включва все още неизпитани възможности? Защо не? Колкото е по-голямо желанието за промяна, толкова е по-голяма възможността за създаването на сценарии, които разчупват съществуващите граници.  В рамките на една спонтанна фокусирана група, без академичния контрол на преднамерени лидери,

Създаване на нещо извън обикновените сценарии е не само възможно, но и вероятно.

Каква цел започваме тази дискусия?  Време е да се пробудите за да поемете отговорността да промените (края на) пътя, който в момента ви подтикват да следвате.  Вас отдавна не ви водят. Нещата са в стадий, в който ви тикат.  Достигнат е моментът, в който съпротивата ви няма да успее. Следователно ще трябва да постигнете това с някакви други средства. Трябва да бъде буквално открит начин, който да доведе до разрешаване (на проблема).  Нищо от това, което сте правили преди няма да доведе до промяна на ситуацията. Тези, които са ви довели до това положение, познават съществуващото състояние на човешката природа толкова добре, че са блокирали всяка възможност, за която може да си помислите.  Всяка клетка на съпротива им е добре известна и те й позволяват да съществува само защото има свое място в техния план. Те ще използват такива клетки като нагледни примери за това, което не биха позволили да се случи.

Сега вие трябва да разберете, че има изход от това състояние на човечеството, но вие трябва да подходите творчески, а не от позициите на съпротивата.  От вас не се очаква такова поведение, съдейки от предишните ви опити. Мога да ви уверя, че вашата история е била анализирана и изследвана от умове и компютърни модели така, че сте проучени до степен, която даже не може да си представите. Всеки сценарий на съпротива е бил дискутиран до клетъчно равнище и за всеки са планирани ограничителни действия.  Изправени сте пред възможността да бъдете  унищожени ако не може да направите един гигантски скок до равнище на творческо въображение, което напълно да унищожи тези планове.  Вие нямате ли собствени компютри? Не може ли да се обедините в творчески дискусионни групи и да помолите да бъдете допуснати до ума на това, което ви е създало?  „Там където двама или повече от вас се съберат в Моето име (с фокусирано желание за хармонично разбиране), там ще бъда и Аз.”

Плачове и молби за освобождаване от ситуацията, отправени към Бог, или Исус, Буда или Мохамед, няма да свършат работа. Вие сте позволили на злото да ви връхлети  и затова вие, индивидуално и колективно, трябва да поемете върху себе си откриването на това решение.  У вас трябва да настъпи нова промяна на съзнанието. Не всички членове на човечеството ще решат да участват. Ще има такива, които ще крият виновно глави и ще пълзят с чувството на жертви.  Така да бъде. Нека да го правят. Вие нямате време да разчитате на тях, защото какво творчество може да очаквате да ви предложат?  Това е призив към съзнанието на тези, които притежават силата на духа да се изправят със собственото си пробудено съзнание и да решат, че няма да бъде разрешено на тази ситуация да продължи до планирания си завършек. Даже тези, които са в сърцевината на този гнусен план, нямат представа че краят наистина вещае унищожение. За нещастие, това не е планирано да бъде само унищожение на хората и на планетата, но на сфери, които надхвърлят въображението.

Как да стане това? Как може да настъпи промяна при такова отсъствие на разбиране за това кои сте и какво представлявате? Сега,  докато все още има време, преди примката да се е затегнала, все още е възможно движение из планетата.  Ще се оформят групи, които да стимулират своето пробудено съзнание, да позоват на помощ най-висшите източници на познание, които да им помогнат да изпитат по нов начин проявленията на съществуването.  Това не е нещо, което може да бъде изкопирано от други преживявания. То трябва да бъде буквално един концептуален скок, не в неговата цялост, но в зачатъка на началната рамка на едно ново преживяване.  Това не е процес, който може да бъде формулиран. В началото той е призрачен , тъй като се приема като една възможност и така трябва да бъде. Трябва да бъдат преодолени известните граници на човешкия опит.  Задача за супермени? Наистина, но съвсем не невъзможна. От предизвикателството, плод на желание и необходимост, се появява идеята за това, което е различно.

Дали човечеството на тази планета е получавало тази възможност преди?  Да наистина, но всеки път то се е придържало към предварително известни стратегии на поведение.  Сега създаването на тази ситуация се дължи на него. Негова е била задачата да направи този скок и то се е довело до ситуация, в която или трябва да предприеме скок, или да се изправи пред възможността да престане да съществува. Всичко станало си е негово дело. Човечеството няма кого да вини, затова то трябва да направи един 180 градусов завой от миналото си, в което се е отказало да се заеме с цялостната задача, с решителност и всеотдайност.

II

Фокусът на енергията, която придържа тази планета в орбита в тази слънчева система не изисква намесата на сила, а използва един съществуващ процес, който не предполага усилия.  Идеята за  прилагането на сила съдържа в себе си разбирането за необходимост от усилие.  Тъй като мисълта има притегателна сила, вие сте привлекли към себе си реалността на усилието и прилагането на сила.  Съществуват други житейски подходи, които не изискват използването на тези понятия. Проектите с ракети са един такъв пример. Вие използвате ресурсите си за да изведете една ракета и нейния товар в орбита на тази планета и след това още по-далече.  В същото време вие сте посещавани от същества от други планети, които влизат в гравитационното поле на вашата планета и го напускат без тези излишни усилия.  Това доказва ли ви, че има други начини за придвижване без такива разточителни и опасни методи?  Търсенето на отговори на този въпрос е предизвикателство за ума.  Много са тези, които знаят, че такива възможности съществуват, но не са в състояние да си представят отговорите без използване на големи усилия за съпротивление на това, което си представят, че ги привързва към планетата. Не е гравитационното поле, което ги привързва. Съзнанието прави това.  Убягва им взаимодействието между мисълта, която въздейства върху мисъл.  Те знаят, че мисълта им може да повлияе на изхода на един експеримент.  Фактът обаче, че една мисъл веднъж излъчена може да взаимодейства със самата себе си и да произведе резултат различен от желания, не бива разбрана.  Необходимостта да контролират, да наблюдават и да докажат съществуването на процеса им пречи да достигнат до други сфери на разбиране. Отсъства способността да се повярва, че процесът може да доведе само до положителни резултати след като е оставен да взаимодейства вътрешно със самия себе си. Мисълта, оставена да въздейства върху себе си, ще се възвърне във великолепно превъплъщение  и във форма по-прекрасна от това, което ограниченият и фокусиран ум може да си представи.

Предизвикателството сега е към тези, които желаят да бъдат фактори за осъществяване на промяната в негативните планове зад плътността на тази планета.  Може ли да разширите съзнанието си за да обхванете процеса, който лежи отвъд вашия „обсег”? Ще трябва да започнете с основното желание за участие в рамката на новата парадигма на житейския опит.  Обаче да изоставите познатото и да пожелаете да се впуснете в неизвестното изисква смелост – смелост да изоставите това, което считате за напредък, направен от тази „цивилизация” от началото на каменния си век до модерния технологичен комфорт, осигурен за мнозина на тази планета. Знаете ли, че думата цивилизация е синоним на робство?  Достигането на това преживяване е изисквало да се откажеш от свободата на личния избор и да дадеш предимство на груповата организация. Отвъд семейството, не е необходима друга организация. Персоналната отговорност е ключът към свободата.  Сътрудничеството е естествено влияние докато отсъства нуждата от контрол. Потребността от контрол е нещо, което подлежи на усвояване и се превръща в навик по пътя на нейното продължително преживяване.

Как може някой да преодолее този навик, когато той е дълбоко вкоренен на планетарно равнище? Той е достигнал момента, в който сам човек не може да се освободи от това пристрастяване.  Противниците знаят това добре.  Те са сигурни, че човечеството не може да промени ситуацията. Как тогава това ще се случи като начален тласък на прехода към новата парадигма на съществуване?  Може да се случи ако разберем, че фокусираната и освободена мисъл може наистина да въздейства върху себе си. Макар това да изглежда опростено, а то наистина е нещо просто, то е едно мощно оръжие.  За да се осъществи този процес е необходимо присъствието на определени критерии. Тъй като това е процес от Свещен Порядък , на равнището на намерението той трябва да притежава желанието за вътрешна координация. Целта му трябва да бъде възприета с фокус върху непрекъснатото ангажиране на тези, които ще извлекат полза от  него чрез разпростиращото се движение на неговите сфери на влияние.  Намерението на неговата цел е ключът към успеха му да координира съвместно с и в рамките на потока на Свещения Порядък.  Ако това бъде сведено до математическа формула, то неговото добавяне не  би могло да причини промяна в никоя от Свещените формули, които позволяват на баланса на цялото да съществува в хармония. Мисълта, която се проявява вътре в себе си ще знае, дали това е допустимо или не. Това е причината опозицията да не може да се възползва от този процес. Първата предпоставка е мотивът за чистота на намерението за хармонизиране.  Очертаващата мисъл трябва да бъде конкретна само по отношение намерението на целта. То (намерението) трябва да насочва целта като позволява на мислещия мисловен процес  да се включва в Свещения Порядък като го освобождава в пълно доверие, знаейки че той се осъществява в така наречените етерни равнища, след което ще се прояви в тази разпознаваема реалност като използва всички налични предпоставки за подходящо взаимодействие.

Как е възможно да знаете, че това наистина ще доведе до желаните резултати и че не е просто поредната маневра на опозицията за да ви държи под контрол?  Чули ли сте за това по новините?  Има ли някой в одобрения свят на комуникациите, който да ви препоръчва да направите това? Определено не! Вие сте програмирани да фокусирате енергиите си върху спасението на сексапилните си тела или върху хуманитарните си помисли за страдащите малцинства,  докато отхапвате поредния залък от пържолата си в ресторанта, или от удобно приготвения хамбургер по пътя за дома, след непродуктивните си усилия на компютърната клавиатура.  Процесът, чрез който получавате настоящата информация използва чудесата на вашия компютър. Това е демонстрация на мисъл, която взаимодейства със себе си с добавен фокус.  Фокусът на вашето намерение ще постави началото на желания от вас процес. След това мисълта фокусирана чрез целенасочено намерение ще получи завършен вид във величествена мисъл чрез енергията на вашата вяра и доверие. Придържайки се твърдо към убеждението, че етерната форма на мисълта е била завършена за по-малко от времето за мигване на окото ви, ще й позволи да се изяви в триизмерната действителност. Подобните на компютър процеси на Съзиданието наистина са надарени с бързина. След това отново топката ще бъде върната във вашия двор за свършването на допълнителна работа във вашето измерение.

III

В резултат на внимателно и фокусирано намерение реалността на това земно преживяване е насочена в движение надолу към по-тъмни и по-тежки енергии, които се намират в по-ниския край на скáлата, в която може да съществува човешкото тяло. Това прави контакта между продължението (дух в тяло) и неговата Душа (фокусиран източник) по-труден. Това не изчерпва намерението. Това позволява разделението на двете енергии. За да се превърне това във възможност са необходими сложни манипулации на тази енергия на продължението.  „Улавянето” на тази енергия на Душата има за цел да прекъсне веригата от енергии, която се простира от матрицата на Душата.  Извършващите това вярват, че така ще бъдат разрушени положителните енергии, които съставят основните градивни блокове на Съзиданието.  С други думи, според техните схващания, ако причинят прекъсване на обратния поток на тази енергия към нейния източник, това ще доведе до смущения в по-големия комбиниран модел на Галактическата матрица.  Според тази група отцепници  ще възникне верижна реакция, която ще позволи настъпването на такъв хаос, който те ще могат да реорганизират в собствената си матрица. Това е едно твърде арогантно и амбициозно начинание. За да може да бъде реализиран, такъв план изисква изпълнението на много повече твърде фантастични стъпки. Това не е план, който е съставен мигновено. Разработването му е отнело много векове според вашето летоброене. Тъй като обаче техните планове са противни на контролните параметри, в рамките на които Съзиданието се е материализирало,  те не могат да се възползват от процеса, който служи като предпазно средство на Съзиданието за целите на предотвратяване такова въздействие от страна на тази планирана процедура.

Вашият логичен въпрос е как е могло да бъде позволено на това „въстание” да продължава до момента.  Те са експлоатирали аспекта на свободната воля като основа на способността си да манипулират човечеството и да го превърнат в средство на своята власт. Състоянието на вашето съзнание обслужва напълно техните цели. Вие сте достатъчно податливи за да бъдете подтикнати да пожелаете промяна, когато е приложен натиск върху Душата и нейното продължение, а промяната е точно това, което те желаят. При всеки критичен кръстопът от предишните цикли, на човечеството е било повлиявано да промени съществуващото положение, вместо да пожелае едно напълно ново преживяване.  В рамките на енергийните цикли, които поддържат изявата на Съзиданието в различните измерения, съществуват критични точки, които позволяват промяна на вибрационните параметри на тези измерения. Те (бел.прев. отцепниците) са използвали такива моменти, за да създадат надолу насочена спирала, водеща към по-тежки енергии, вместо да повдигнат вибрациите в съответствие с първоначалното намерение.  Това може да се случи само когато масовото съзнание на съответното вибрационно равнище на планетарното преживяване е фокусирано върху преживявания в най-ниското равнище на това измерение.  С приближаването на една друга такава възможност, може да наблюдавате къде се намира масовото съзнание спрямо това, което наричате етика и нравственост, като вземете предвид популярните в момента ролеви модели.  Те (бел.прев. отцепниците) са изправени обаче пред един риск. Има един момент в който ограничителният им натиск да контролират мисловния процес на масовото съзнание на планетата може да има обратен ефект и да причини точно обратното на това, което те са планирали.  Така те ще пропуснат възможността да нанесат последната вибрационна промяна, необходима за реализиране на плановете им.

Те са постигнали успех в използването на различни техники, позволяващи им да отслабят връзката Душа/човешко продължение. Благодарение на технологиите и по-доброто разбиране на природата на човешкото съществуване са били разработени техники, които показват успех при разделянето на Душата от нейното продължение. Налице е значително преувеличение значението на успеха, постигнат в прилагането на тези техники спрямо отделни индивиди и неоснователно разчитане, че те ще бъдат приложими върху големи групи, съответстващи на критичен процент от масовото съзнание.  Резултатите от тези експериментални успехи са ги опиянили твърде много и те вече предчувстват с наслаждение постигането на различните си цели. (Възможно е обаче, тези процедури да бъдат обърнати и енергиите да бъдат отново консолидирани, макар че пълното излекуване на съществата, които са били използвани за опитни морски свинчета ще изисква доста помощ. Благодатта на Твореца ще бъде изсипана върху тези индивиди, за да е сигурно, че матрицата на Душата няма да бъде накърнена).

Последиците от тази ситуация са много, но не се отчайвайте, защото след като сте наясно с това, може ясно да разберете, че не сте сами в изцелението на тази ситуация.  Просто свободната воля е в основата на причините, довели ви до тази ситуация и чрез прилагането на същата тази свободна воля ще пожелаете най-накрая да направите нещо достатъчно драстично, за да се избавите.  Вие сте използвали промяната за измъкване от подобна ситуация преди, но това е довело само до частично изменение, а не и до преодоляването й. В настоящия случай сценарият е такъв, че става въпрос буквално за „живот или смърт”, ако заимстваме популярен израз. Вашето спасение зависи от правилният избор на фокус. Усмихнете се, защото вие сте  „печелившата страна”.

IV

След като всеки от вас разбере, че това е решителният период за завършване на едно духовно пътешествие, което включва многобройни преходи през земните преживявания, ще стане очевидно че няма и миг за губене в последните часове от този епизод. Ако искате да постигнете тази цел и да затворите тази глава от историята на планетата, избралите да се гаврят с плана на Твореца не трябва да успеят. Това е време, в което не може да оставите тази промяна в чужди ръце. Отговорността е прекалено голяма, за да бъде оставена на малцина.  Вие трябва да дадете своя принос за да сте сигурни, че успехът ще бъде постигнат и че ще бъдете част от мнозинството, което ще превърне това в реалност.

За да постигнете това, първо трябва да отворите очи и да видите какво се случва навсякъде около вас. След това трябва да достигнете до неприятното заключение, че вие сте позволили на това да се случи, защото ви е повлияла една завладяваща методология на измама и вие сте се съпротивлявали срещу това да се ангажирате и да поемете лична отговорност за промяната й. Внимателното припомняне на интуитивни усещания от миналото ще ви доведе до истината. Сега, както и преди,сте усещали, че се случва нещо зловещо.  Вие не сте имали куража да се вгледате и видите какво е било това поради възможните последици за самите вас. Смелостта да направите това е резултат от промяната на вашето отношение.  Мащабите на възможните последици от това, което плановиците на тази ситуация са способни да причинят на личното ви бъдеще и на бъдещето на вашето семейство и близки, е позволило на вашето желание да узнаете да преодолее вашата неохота.  Това води по необходимост до отчитане по-мащабните последици за планетата и за жителите й като цяло.  Този процес ви е довел до момента, в който поглеждате истината в лицето.  За съжаление, това не е някаква религиозна или езотерична идея от рода на „истината ще ви направи свободни”, а това, което сте желали да избегнете на всяка цена. Трябва да разберете, че тази истина касае една ситуация която може да сложи край на земното ви съществуване при изключително неприятни обстоятелства и допълнително поставя в опасност вечното ви съществуване. Залогът е изключително голям и обстоятелствата са наистина злокобни!

Това не е време за прикриване зад обикновеното извинение „какво може да направи един човек?”  Голям брой от „един човек” могат да постигнат много.  Превръщането в „пушечно месо” не решава проблема. Необходимо е да упражняваш много по-дискретно влияние. Сега научи една истина. Едва доловимата енергия е мощна и най-мощната енергия е едва уловима. Библията казва: „В началото бе слово”, но това е неправилен превод, тъй като думите са мисли, изказани на глас. В началото бе мисълта! Това е едва уловимата енергия, която ви призоваваме да приложите. Просто променете фокуса на мисълта си. Не позволявайте да се съсредоточавате върху ужасите, които са планирани за вас, а насочете мисълта си към това, което бихте желали да преживеете.

Вие сте тренирани от тяхната методика да мислите само в рамките на програмираните мисли за придобиване на неща, за мненията на околните, за оцеляване сред крадци и убийци и за бягство от самостоятелното мислене чрез пристрастяване към телевизия, филми и музика, която шокира Душата. И на последно място, но не и по значение, за преследване на сексуално удоволствие, независимо дали в рамките на моногамна връзка или извън нея. Съществува и главозамайващото изобилие от религиозни лица, които да ви отдалечат още повече от идеята преди всичко самостоятелно да търсите и разберете връзката с първоизточника на вашето присъствие на тази планета. Мога да ви уверя, че Исус, Буда и Мохамед нямат нищо общо с това. Не че тези същества не са съществували, нито че не са били тук в опит да ви насочат към измъкването от тази дилема. Просто техните послания са били изопачени много отдавна. Те също така не са дошли тук за да „ви измъкнат” чрез вярата ви в тяхното съществуване – минало или настояще. Те дойдоха за да ви научат, че трябва сами да се избавите като поемете лична отговорност и създадете с помощта на мисълта си едно ново битие на планетата. Само по този начин ще може да се измъкнете от това болезнено преживяване.

Вие приемате тази отговорност като поемате личен ангажимент между вас и съзидателната енергия, която ви е фокусирала чрез мисълта в това съществуване. Вие ще узнаете как да участвате в заместването на този жив кошмар с едно ново битие! Как?  Търсете начини  с помощта на желанието си да узнаете и да участвате в създаването му. И тогава чрез привидно чудотворно съвпадение, ще узнаете как трябва да вземете участие. Критичният момент в този процес е поемането на ангажимент с ясното съзнание, че най-важното нещо е да участвате в създаването на това преживяване, което е на 180 градуса в противовес с планираното като последно ваше пребиваване на земята.

Доказателствата за необходимостта да направите това ви заобикалят в неопровержимо изобилие. Трябва само да отворите очи, да обърнете внимание на промените които настъпват с нарастваща бързина в личната ви свобода и да се вслушате в (да чуете) доказателствата, които присъстват в изговорените и писмените презентации по вашите радио, интернет и литература. Много скоро вие няма да имате достъп до тях, като ще остане само информацията, предавана от уста на уста, така че е наложително да реагирате на тази информация. Ние ви окуражаваме да реагирате само с промяна на отношението си и на своя ангажимент, като станете част от това една доловимо мощно движение. Няма да има Армагедон, както е казано в техния вариант на вашата библия. Ще има заместване на планирания от тях свят чрез промяна на фокуса на вниманието на съществата на тази планета към това, което е желано, за разлика от това, което им се натрапва. Това ще бъде индивидуална вътрешна промяна, която ще превъзмогне външните сили които планират да контролират самата същност на самосъзнанието ви. От приемането на този призив зависи бъдещето на вашето оцеляване и преживяванията, които ви очакват във вечността.

V

Всъщност, това е един величествен ден. Дъждът пада и въздухът е чист. Дъждът вали щедро върху планетата и Майката Земя започва сериозно да се пречиства. Дали това е режисирано? Изглежда че е, но толкова ли са мощни техните презрени машини? Не бъдете толкова сигурни. Помнете, че земята е проекция на мисълта и че мисълта притежава саморефлексия и взаимодейства сама със себе си в по-голяма или по-малка степен. Дали земята мисли в някаква степен? Това е въпрос за размисъл.

Това е момент, в който трябва да се внимава за смяната на караула.  Изглежда, че контролът върху съдбата на планетата е бил иззет от нейното население, така както изглежда, че контролът върху Републиката на САЩ  е бил отнет от нейния народ. Започнало е движение в рамките на будното съзнание на населението. Тези равнища на съзнанието са едва уловими и също така силни.  Тази промяна в съзнанието не е на равнище на вибрациите, където може да бъде забелязана от силите на отрицанието. Инерцията на тези промени се натрупва в едва уловими мощни равнища на енергийни сили, които придържат тази планета във фокус. Това е мисълта, която взаимодейства със себе си. Тя действа в съзвучие  като променящо се възприятие на масовото съзнание, подобно на един естествен процес на освобождаване.  Както при змиите, появява се едно усещане на сърбеж. Този процес открива възможност за уязвимост от врагове, защото е вътрешен. (Когато се освобождава от кожата си) змията се скрива някъде, защото по време на този вътрешен процес тя буквално ослепява. Целият й фокус е насочен навътре по време на процеса на придобиване на нов външен вид, тъй като тя е надраснала способността си да продължава в предишния си вид. Даже покривката на очите й се променя, при което светът й изглежда по новому.  Само смъртта на змията може да прекъсне този цикъл и затова тя внимава много по време на този процес.  Това е една  подходяща аналогия за нашето описание на преминаването на човечеството през нещо, което изглежда като огромна дилема.  Така както плодът израства прекалено голям за утробата и трябва да се откаже от своя начин на преживяване и да се впусне в напълно нова среда, има насочващи примери навсякъде из природата, които подсказват, че този процес е една естествена фаза от проявите на живота.

Отделянето на човека от природата му чрез натикването му в градските райони не е случайно. Това е било използвано многократно за подтискане възможностите на индивидуалността да контролира своето съществуване. В една компактна форма хората са по-лесно податливи на разбутване напред и назад в опит да бъдат поставени в ситуации, които са противни на естествените им желания да поемат индивидуална отговорност при избора си на начин на живот. Тази стадна ситуация задушава естествените желания и отваря психиката за външни влияния които внасят объркване в съвкупността на битието. Във всеки човек съществува един фундаментален повик за равновесие. Отсъствието на способност за свободен избор на начин на живот причинява деформация на енергийния модел, което води до интуитивен дискомфорт и търсене на възможност за промяна на усещането.  След това тази потребност води до безкраен наниз от неизпълнени въжделения от страна на тези, които биха променили съдбата на този планетарен начин на живот. Има обаче вкоренени форми на проява на живота, които напомнят смяната на змийската кожа и които не могат да бъдат накърнени.  Силите на отрицанието имат свой график, който трябва да бъде спазен.  Те не могат да знаят кога ще настъпи този процес на „смяна на кожата” на човеците, независимо колко анализират отново и отново човешките преживявания от своята перспектива. Сега разбирате ли, че Мисълта, която мисли вътре в себе си е създала предохранителни мерки, които предотвратяват разрушението, до колкото то въобще е възможно. Отново се изправяме пред този елемент, който може да парира даже предохранителните мерки.  Свободната воля! Всеки човек носи лична отговорност за използването на този голям дар на Твореца.  Творецът  е уверен, че неговите фрагменти може да изпитват удоволствие да достигнат до ръба на изчезване заради едното приключение. Но също както се случва във вашите приключенски филми, (изображение на този приключенски фокус), с точно премерени във времето действия героят се придвижва в сценария почти без драскотина или най-малкото без нещо, което не може да бъде излекувано.  Вие понякога пропускате основната идея на филмите.

Сега сте достигнали критичната точка на сценария. Време е да добавите смяна на инициативата от лошите към героя, така че той да изпита обрат в събитията,  водещ до мъчителното му бягство, при което лошите момчета остават с празни ръце.  Да се надяваме, че това не е едно приключение на Супермен или на таен агент, при което лошите не се свършват и предстои ново приключение в следващата серия.  Вече сте преживели такива развои на събитията.  И отново, вие сте пропуснали основната поука от филмите.

Изпитвате ли удоволствие от победеното зло когато гледате един такъв филм? В това е неговия замисъл – винаги да останете с идеята, че злото остава, независимо какво ще направите.  Нима преживяванията ви в Корея, Виетнам и Пустинна буря не бяха ясни изображения на същите тези затормозващи филми?  Всички войни имат един и същи резултат;  просто едва наскоро планът ви даде възможност да го видите съвсем ясно. Способността ви да различавате и да реагирате е била подлагана на изпитание отново и отново. За какво друго това, което е било „санкционирано” (скривано) от невинните хора в Ирак ще бъде публикувано във вашите вестници?  Какво общо имат тези вещи, предназначени  за лична употреба на отделни невинни хора, с избягването на подготовката на военни действия? Тези списъци бяха публикувани из целия свят. Как мислите че останалия свят гледа на хората, които поддържат своя дегенерирал президент, инициатор на всичко това? Сега излиза на бял свят нов филмов жанр. В него вашите хора носят отговорност.  Новите филми показват удари на оправдано отмъщение (тероризъм), които биват насаждани в умовете на хората от други страни. Техният идеал за Америка като Светлината на света бива разрушен от вашата дипломация на арогантността  спрямо правото на самоопределение на други страни. Те считат тези възмездия като правилни, тъй като не са в състояние да се противопоставят на несправедливостта в по-големи мащаби.  Смущенията, използвани като извинения за намеса на територията на други страни  би трябвало да създадат впечатлението, че намесата е необходима за доброто на местното население. Тези скалъпени ситуации са измислица, създадена от подривни групи като ЦРУ. Последиците от вашата Американска интервенция са далеч от това, което ви се представя.  Чувството за вина от това, че сте били използвани като средство, няма да послужи за прекратяването на тази игра на думи.  Не си губете времето с това. Решете да бъде част от решението, за да може тази грешка във възприятието да бъде поправена.

Зовът за пробуждане е налице и вътрешното интуитивно вълнение за отхвърляне кожата на това лъжовно контролирано преживяване е задействано с пълна сила. Времето на избора между това да се придвижиш с потока на Творението или да останеш зациклен в измамата е избор за цялото човечество. Образованието, каквото го познаваме, няма да помогне. Този процес ще протече в самосъзнанието на всеки индивид.  В този процес всички са равни по възможности. Повярвайте в това! Чистотата на реакцията надделява над образователните степени.  Тези, които знаят най малко какво се случва, ще чуят първи. Вие сте били образовани в измамата, която осигурява смазването на колелата, задвижващи техните планове. Били сте измамени да ги подкрепяте докато те реализираха плановете си, които до момента са били съсредоточени върху необразованите и тези, които не са способни да се съпротивляват на властта, която давате на отявлено злите, като съгласувано вярвате в лъжите им.

VI

В реалността, която заобикаля сетивността ви в триизмерното преживяване, вашите пет сетива е лесно да бъдат заблудени да повярват, че всичко свършва с вашето пребиваване във физическото ви тяло. Всъщност това е било подсилено от въвеждането на нагледните средства като фотографии, филми, телевизия и компютри.  Прибавете към това телеграфа, телефона, сателитите плюс музиката и спортните събития, всички от които ви завладяват от началото на детството във възможно най-ранния момент. Откъде може да се намери, сред върхушката от умопомрачаващо объркани развлечения, време или желание за мълчаливо съзерцание на нещо по-различно от преиграването на тези преживявания?  Будното съзнание се опитва да се освободи от бъркотията на това претоварване, за да установи контакт с една вътрешна чувствителност и размишление върху това как и защо присъствате в тази действителност. Това е процес, който протича твърде естествено, освен в случаите, когато съзнателната половина от този комбинация е претоварена от външни стимули. За читателя трябва веднага да стане ясно, че такъв е случаят с модерните Североамерикански/Европейски части на света. Допълнително, това се простира и към по-заможните елементи в останалите части на планетата.  Изложените на този задушаващ мисленето процес привидно релаксират. Това не е релаксиране, а подтискане на ума! Творческите, саморефлекторни части на съзнанието биват заглушавани. Колкото повече преживяванията биват повтаряни, толкова нараства и пристрастяването. Вместо да изпитват удоволствие от умствено стимулиращите преживявания,  хората ги приемат за смущаващи и направо дразнещи. И така виждате бягащите за здраве с втъкнатите в ушите им микрофони да слушат (музика) вместо да се съсредоточават върху собствените си мисли. Те трябва по някакъв начин да поддържат своето пристрастяване към източника на разсейване.  Ако не радио или звукозапис, то това са мобилните телефони за да говорят авторитетно със своите „приятели”.

Можете ли вие, които четете това, да се отделите от този процес на отвличане на вниманието, за да се съсредоточите и да абсорбирате описáния на чудесното фантастично съществуване, което преживявате?  Къде е това, което наричате реалност в един свят, който е предимно претенция?  Когато огледате честно информацията, която разменяте ежедневно чрез компютърните си връзки, каква част от нея е наистина конкретна доказуема реалност? Парите, прехвърляни от една сметка в друга представляват ли действително купчини банкноти? Тези толкова на брой купчини купюри наистина ли съществуват? Къде има банкови сейфове, съхраняващи трилиони долари?  Събудете се! Вие сънувате!  О, но ако се събудите, ще трябва да се изправите пред суровата реалност че сте били използвани, а това е една прекалено плашеща представа! Според вас още колко време този балон от съновидения ще се разширява преди да се спука от собственото си изтъняване или може би от това, че ще се намерят хора, които с удоволствие ще го пробият?  Не е ли най-добре да се събудите по-рано и да започнете да сънувате един нов завършек на замаскирания кошмар, който преживявате в момента? Може ли да направите това? Разбира се, че можете. Това е вашият сън. Това, че сте били програмирани да сънувате определен сценарий може да продължи само толкова дълго, колкото му позволите. Има нещо наречено будно сънуване при което вие осъзнавате, че сънувате, задържате това равнище на осъзнаване, наблюдавате съня си и сменяте неговия сценарий. Ако са ви преследвали, създавате безопасно скривалище, правите така, че преследвачът ви да пропадне в дупка, или между вас и него се появява минаващ влак и вие избягвате.

Вие сте били приспани в едно състояние чрез разсейване на будното ви съзнание, за да бъдете отделени от състоянието си на самосъзнание (състояние, в което може да наблюдавате своя процес на сънуване). Вие може да постигнете едно състояние на съзнанието, което да ви позволи да си възвърнете прекъснатата връзка към двете части на пълната ви осъзнатост. Всъщност, в този момент интуицията ви започва да се събужда по отношение истинността на тази информация. Знаете ли, че притежавате вътрешната сила да стимулирате това свое усещане и да преминете от неестественото състояние на разсейване към пълна осъзнатост?  Този процес на събуждане може да ви позволи да избягвате страха и паниката, които мислите, че са свързани с него и вместо това ще ви даде способността да откриете себе си като фокус на енергийна и творческа изява. Това няма да събуди „бруталния пещерен човек” във вас, както може да очаквате.  Вместо това, предишното усещане за една непреодолима сила и неразрешима ситуация ще бъде заменено с една съзерцателна способност да се съсредоточите върху решения. Тази непреодолима сила ви е задушавала в една задълбочаваща се сънна реалност, която ще откриете че не съществува.  Привидно, тази сила може да изглежда реална за петте ви сетива, но ще схванете, че отвъд тях се намира един потенциал, който превъзхожда познатото ви от преди.  Това е същият потенциал, който привлича предприемачите към успешен бизнес и изследователите към непознати места. Той притежава един примамлив интуитивен повик, който ги тегли далеч от познатото, за да пожелаят едно непознато преживяване, което съдържа такава вибрация на възможност за успех, на която не могат да устоят. Много чуват този зов, но малцина решават да откликнат.  Това не означава, че той не съществува.  Историите на успелите са достатъчно доказателство.

Надяваме се, че вие ще размислите върху тази информация встрани от хипнотичното си съществуване.  Има ли нещо отвъд това съблазнително скучно съществуване, което може да бъде още по-удовлетворяващо? Наистина съществува.