Наръчник за новата парадигма – част 11

№ 29

Вие трябва с решителност да фокусирате енергията на намерението си, за да реализирате тази фаза от проекта. Тук съществува определен нюанс. Човек може да има намерение да направи нещо, но никога да не го осъществи в действителност. Решителността е искрата, която поддържа на преден план намерението в съзнателната ви дейност. „Тази фаза” се отнася до така наречения втори пласт от дейността, водеща към началото на проекта. Фазата на „разпространение на информацията” не приключва поради началото на друга нова фаза. Началото на новата фаза бива просто добавено подобно на нов пласт. Първата фаза бе нещо като полагане основите на пирамида. Сега започваме втория пласт от конструкцията преди завършването на първия. Представете си как графиките завършват един образ на компютъра. Графиката започва и не винаги завършва образа с напълно хоризонтално движение с по една линия наведнъж, но в даден момент картината е завършена. След това представете си това за планетата като цяло във фокуса на холограма. В представите си може да видите къде е отишла информацията и да „оцветите” областите, където вашата информация е била изпратена. Ако видите планетата като нещо тъмно, а оцветената информация като осветени петна, ще започне да ви става ясно какво се случва. Ще може да проследите как искрите светлина се разпростират нашироко.

Даже хората, които са чули и съзнателно са отхвърлили информацията, отразяват в някаква степен светлина, която изчаква, за да се отрази напълно. Тъй като не може да знаете колко много са тези хора, вие изпитвате трудности да схванете мащабите на постигнатото в тази фаза, а тя продължава да се разширява. Бройката на 100-те маймуни е наистина близка до попълване. Части от втората фаза са вече в действие и инерцията й ще се разгърне много по-бързо от първата фаза. Поради осъзнатостта, причинена от първата фаза, има много хора, които чакат и се чудят какво могат да направят, след като вече са наясно. Ние ще дадем този отговор и за тях това ще изглежда лесно осъществимо, тъй като ще трябва да направят нещо, което се прави в уединение и без да привлече чуждо внимание. И то е най-силното нещо, което трябва да се направи. Това е една фокусирана ключова промяна в отношението от това на жертва към увереност в собствените сили.

Най-силната съпротива срещу информацията през първата фаза се дължеше на това, че всички мислеха, че става дума за въоръжена революция, която да доведе до промяна. Ние знаем, че целта ни не е постигане на промяна. Една нова парадигма на съществуване започва с напълно различни техники и методи и след като тя бъде в ход, няма контра мерки, които да я спрат. На нея може да се противодейства само с мерки, които биха били отклонения в рамките на отрицателния план. Това би довело до хаос в хаоса. Отрицателният план е в противовес с потока от творческа енергия, в който съществува. Той изисква тясна връзка между приемственост и тясно формулиран фокус. Това е изключително важно.

Ние с радост споделяме тези сегменти от информация, за да може да започнете да разбирате нещо повече от природата на отрицателните планове, а именно слабите звена в тях, които (за нас) са възможности. Ние можем да продължим да ви насочваме как да разрушите тези слаби звена, стига да поискате това от нас! Молим ви, запомнете да направите това. Да получите и да сте настойчиви в действията си е от решаващо значение, но помнете – да поискате. Когато оценявате полученото, това се приема с топлота и вашето постоянство бива аплодирано на много равнища. Ключът обаче  е в това винаги да използвате свободната си воля, за да направите своя избор.

Има една детска песничка за изучаване буквите от вашата азбука. Азбуката е фундаментът на писмената реч във вашите езици. Това, което ние желаем да научите да използвате, представлява фундаментът на изявеното самосъзнание. Така както трябва да се научите да използвате азбуката в писмената реч и комбинациите от звуци, за да говорите езика си, така трябва да използвате принципите, които формират фундамента за насочване потока на мисълта към сгъстената енергия, формираща това, което се преживява като живот. Става дума за оползотворяване на потенциалността, която е в основата на всичко известно на всяко равнище. Това се постига чрез процес споменат преди и е отразено в самата основа на способността ви да запазите своята земна форма като дишате. В един опростен формат това е поемане навътре чрез разширяване на белия дроб, почивка, свиване на белия дроб, почивка и повторение отначало. Белият дроб е средството за съхранение и движение. Той на свой ред се съдържа в съвкупността на едно по-голямо съзнателно средство, тялото.

Това е една моделна матрица, която се повтаря в безкрайно разнообразие. Проблемът е да се научите да цените това разнообразие всеки път, когато го срещнете и да помните, че то е само уникална проява на основната моделна матрица. Трудността възниква най-вече когато има деформация в конкретните проявни форми, с които ви сблъсква житейският опит. Колкото по-конфликтно е преживяването, толкова деформацията е по-голяма не само в единия, но и в двата индивида. За съжаление деформацията се разпростира и засяга групи от взаимодействащи индивиди. Когато деформацията на взаимодействието стане достатъчно голяма, то за да може тя да бъде коригирана, голяма част от участващите индивиди трябва да се завърне към ново научаване и прилагане на основните правила на житейската изява. Простичко казано, те трябва наново да научат и да прилагат универсалните закони. Отгатнете къде се намират в това отношение събратята ви от тази планета.

За щастие вие имате на разположение комуникации с големи възможности, за да достигнат до голям брой хора, поне за момента. Нарастващ натиск, упражняван от многобройни слоеве потисничество, създава напрежение сред тези, които могат да бъдат достигнати (по комуникационен път), но все пак има множество начини да се достигне до тях. Преди 100 години това не би било възможно, макар тогава хората да бяха по-малко. Тези комуникационни възможности са наречени основателно „мас медии”. Няма причина те да не могат да бъдат използвани за цели, противоположни на оригиналното им предназначение. Може даже да е оказана помощ при това толкова голямо тяхно разпространение. Възможно е! В много области е налице помощ при поискване. Къде са вашите заявки?

Дължината на тези ежедневни послания зависи от това колко информация може да бъде получена и асимилирана, както и от компактността на формáта на самото послание. Имаме за цел яснота и сбитост, с достатъчно повторения, които да гарантират, че информацията попада на плодородна почва. Ако не се получи, използваме друг подход. За по-голямата част от човеците е необходимо единствено подмяна на фокуса в съзнанието им. За други е необходимо много повече. Вие сте се посветили на физически действия и на осъзнаването и разпространението на този нов фокус. В крайна сметка някой трябва да посее семената на мисълта, които съставляват фундамента на тази нова парадигма, преди те да започнат да растат, да узреят и да се размножат. Ако вие четете тази информация, значи сте били избрани. Но топката е във вашето игрище и вие трябва да изберете дали да бъдете избрани, или не. Това е решение на свободната ви воля.

Имате нашата благословия като обработвате информацията и я предоставяте на други за размисъл. Казано на разговорната ви реч, потрайте малко, влакчето на ужасите току-що тръгва. Вие все още не сте стигнали до вълнуващата част. Само знайте, че коланите ви вече са затегнати и че пътуването ще завърши. Във всички случаи обаче се съмнявам, че накрая ще пожелаете да е продължило по-дълго. Не и този път.

№ 30

Фокусът на тези послания бе насочен към разпространение на информация, която касае разширяване на разбирането ви относно определени планове и съответни нагласи и действия на групово равнище. Имаше малко информация относно личните ви преживявания и действия. Това не означава, че тези моменти са от малко значение. Информацията „ню ейдж”, която е по-удачно да бъде наречена „нова мисъл”, която може да бъде категоризирана даже още по-точно като „припомнена мисъл”, подчертава необходимостта да бъдете балансирани и зове „живейте за момента”. Всъщност това е правилно! Както вече подчертахме, всички цикли в космоса/галактиката се придвижват към и надалеч от централна точка на покой или на идеално равновесие. За да може галактиката да бъде в равновесие, циклите се движат в рамките на равновесието, поддържано от тези, които се отдалечават и тези, които се завръщат към всяка равновесна точка. Може да си представите това като жироскопи, които се въртят и движат около един централен жироскоп, който остава в идеално равновесие и налага един енергиен модел, който поддържа всички по-малки жироскопи под своето влияние. Всеки жироскоп извън централния фокус съдържа в себе си множество по-малки жироскопи. За да може цялата тази система да продължи да съществува, трябва да има изравняване на енергийните движения. Ако един жироскоп се отклони прекалено от равновесието си, при което достига до точка, от която не може да се върне обратно, то трябва да се появи нещо в цялата система, което да неутрализира това отклонение, фокусирано върху спазването на определени параметри на безопасност. Това естествено е една свръх опростена картина, но тя ви дава известна представа. Тя ви позволява да си представите Земята с нейната наклонена на 23 градуса ос, която достига до точката, в която изгубва способността си да се завърне към равновесно положение.

Представете си, че в рамките на жироскопичната картина на Земята има 6 милиарда мънички жироскопи, всеки от които се върти около собствената си ос. Равновесието на всички тези жироскопи влияе върху равновесието на по-големия. Ако болшинството са извън равновесие, естествено по-големият жироскоп не може да запази равновесието си. Представата за всичко това ви довежда до разбирането, че четвъртият универсален закон е този за равновесието. Един вид мислене, който оказва мощно влияние върху баланса или дисбаланса на персоналните изяви, е мисъл за минало, настояще и бъдеще. Тъй като по различни причини това мислене е необходимо за оцеляването и напредъка, то е вградено в его модела на наблюдение. Вие помните изгарянето и не докосвате горящата печка отново. Желаете да построите по-голяма къща за семейството си и си представяте стъпките, които трябва да се съдържат в бъдещето ви, за да привлечете това преживяване и съответно мисълта ви пътува между настоящето и бъдещето. Съществува обаче моментът „сега”, който не е нито минало, нито бъдеще. Това е вашата точка на равновесие. Това е вашето място за почивка. Вие се завръщате там по време на всеки цикъл на съня. Имаше време, когато на планетата се редуваха цикли на светлина и мрак, по време на които всички или бяха активни, или си почиваха в унисон и това допринасяше за по-голямо равновесие на цялото. С появата на изкуствената светлина този вид равновесие изчезна. С настъпването на „индустриалната епоха” човечеството премина към непрекъсната активност. Днес в „технологичната епоха” даже в домовете часовете за почивка на членовете на семейството са различни. В това, което наричате Далечен изток, практикуват една техника на балансиране, наречена медитация. Привържениците на „ню ейдж” я усвоиха бързо. Техниките обаче биват бързо изкривявани и будното съзнание бива претоварено с медийна бъркотия и не е в състояние да открие спокойната точка на равновесието между съзнанието и подсъзнанието. Навлизането в тази спокойна точка позволява връзка с Душата и постигането на равновесие поне за малко време.

Балансът се постига чрез разбирането и практикуването на трите основни закона на всемира: привличане, съзнателно намерение и позволение. Ако прегледате предишните послания, ще откриете предложения за разрешаването на тази проблематична ситуация, в която е изпаднало населението на Земята. За да навлязат в новата парадигма на съществуване, участниците трябва да се фокусират върху настоящето. Само общата рамка ще бъде известна и тя ще добие плът като й бъде „придавано съществуване” по едно преживяване наведнъж. Това ще изисква да живеете в реалността на настоящия момент. Така ще бъде постигнато равновесие в преживяванията на тази фокусна група. Миналото не подлежи на промяна, а бъдещето е неизвестно. При това остава само настоящето.

Нека разгледаме завършеността на галактическия цикъл. Само единствен миг ли е необходим за осъществяването на едно голямо възнесение, или ужасен сблъсък на измерения? Зависи. Отново се завръщаме към вашата идея фикс за измерими последователности от последователни събития. Преживяване в рамките на това, което наричате настоящ момент, е погрешно наименование, неприложимо обозначение. Когато сте фокусирани в това, за което мислите или което извършвате, забравили за всичко друго, вие „губите представа за времето”. Всеки един от вас е изпитал това. Само ако гледате във вашето устройство за проследяване на времето, наречено часовник, вие добивате някаква представа за това кое време е, различно от присъствието или отсъствието на слънчевата светлина. Ако всеки от вас бе напълно завладян от това, което прави, ако това бе единственият ви необходим фокус и ако нямаше сезони, от които да се интересувате, щеше ли да ви е грижа кой ден е сега? Ако това интригуващо ваше занимание отваряше врата към следващо и по-следващо, щеше ли да ви е грижа кой ден и кой час е? Съмнявам се. Ако сте в равновесие, ще ви бъде ли необходим сън? Ами храна? Какво ще кажете за преследването на развлечения? Не са ли всички тези потребности в действителност само търсене на равновесие?

Това не е предложение да започнете да живеете само от дишане на въздух. Това са само идеи за стимулиране на въображението ви. Вашите преживявания са толкова отдалечени от замисленото равновесие, че за вас е трудно да си представите какво представлява равновесието при едно пробудено преживяване в триизмерния формáт. То е много по-приятно, отколкото си представяте. Не е за чудене, че желаете да напуснете това измерение мислейки, че ще откриете отдих другаде. Без равновесие в рамките на триизмерното преживяване вие не може да съществувате в по-висши измерения при вашия телесен формáт и настоящо самосъзнание. Вие трябва първо да се балансирате. Тъй като всички сте взаимно свързани, отделните индивиди срещат непреодолими проблеми да поддържат равновесие даже когато успяват да го постигнат. За да постигнете необходимото в по-голямата перспектива, трябва голям брой хора да постигнат равновесие.

Библията ви предупреждава да не поставяте „перли на мъдростта” пред тези, които нямат жива връзка с източника на своя живот. Време е тази идея да бъде заличена от книгите. Време е за друг 180 градусов обрат с използване на практично ориентирана и приложима терминология. Моделът винаги е бил за завоалиране в религиозна и езотерична терминология, при което информацията е достигала само до малцина, за да не бъде изгубена чрез индивидуални интерпретации, които да я унищожат. При отсъствието на писменост и малцина грамотни, алегоричните истории бяха единственият метод за разпространение даже на основните неща. Обясненията съдържаха препратки към дейности и други общоизвестни и разбираеми явления, част от местната културна среда. Но даже и тези основни неща биваха изкривявани при преразказване на историите в културни ситуации, които нямаха връзка с първоизточниците.

По необходимост ние се връщаме към основните неща. Добро място за поставяне на едно ново начало, не сте ли съгласни? Привличане, намерение и позволение, водещи до равновесие чрез практическото им прилагане. Един докторат върху тези понятия със сигурност води до извисяване в по-висши измерения. Добре дошли във възвисяващия се екип!

№ 31

Навлизаме в период от време, който води към началото на промени в енергиите, които поставят началото на дни на скръб. За съжаление някои от предсказанията, отразяващи плановете на тъмната страна, ще се сбъднат. Макар те да показват, че ситуацията е необратима, това определено не е така. Това ще бъде време, в което ще бъде от решаващо значение тези от вас, които са наясно със задкулисните маневри, в които участват, да се придържат твърдо към разбирането и убеждението, че те (маневрите) наистина съществуват и с положителност поставят фундамента на новата парадигма. Това може да бъде оприличено на един блестящ замък, който се появява на фона на една сцена с неистово объркани действия. В началото той е едва забележим. Макар това далеч да не отговаря на образа на новата парадигма, идеята заимства от мита за Камелот като една позната приказка, която съдържа желани, подобни на мечта, идеали. Това е един процес, който възниква в мъглата на фокусираното въображение, посред това, което прилича на реалност. Това е разбирането, което желаем да стимулираме. Ако не сте фен на Камелот, изберете си друга представа.

Може би образа на Феникс, но изберете представа, в която той се трансформира и се издига преди сцената с пепелта. Ние подчертаваме разбирането, че желаното се проявява, преди нежеланото да се е разпаднало. Фокусът даже на малцина с вяра и знание, че това наистина съществува и предстои, е от решаващо значение. Чрез избирането на различни представи, но в един и същи фокус, процесът бива поддържан до дефинирането на целта и превръщането й в идеал.

Дефинирането на целта няма да бъде лесен процес. Ще бъдат предложени много варианти, преди идеалното словосъчетание да може да я обхване. Това има за цел да окуражи начинаещите, защото първата стъпка трябва да бъде направена, за да може формулировката да бъде доведена докрай. Ключът е в краткостта и универсалната привлекателност в рамките от разнообразието от 6 милиарда същества. Макар това да изглежда невъзможно, ние ви уверяваме, че е. Напомняме ви при опитите да молите за помощ и насоки. Егото трябва да бъде в позицията на наблюдател, защото заслугата за написването няма да отиде при никой отделен индивид. Стимулът трябва да бъде желанието да се получи идеалната формулировка. Тя ще изпъкне с предназначението си да обхване фокусите, съществуващи на земята, в един фокус на проявление в по-висше преживяване. Отново ви напомняме за процеса на дишане. Формулировката ще бъде поета от будното съзнание, ще бъде обмислена и външно изразена чрез желанието да се прояви в реалността на всеки един и ще бъде поддържана с любов, когато започне да се осъществява. Ние бихме искали тя да бъде нещо по-различно от спасително въже за давещи се същества, но това е преживяването, което сте си създали.

Привлекателността за всички трябва да бъде резултат от подход, който е универсален в своя обхват. Фокусирането върху този аспект ще стимулира усещането за единство сред съществата на планетата. Те ще започнат да проумяват, че всички са изправени пред едни и същи дилеми. Докато сърбящото усещане за наличието на нещо зловещо продължава да се засилва, това усещане стимулира разбирането, че причините са отвъд местния, регионален или национален мащаб. Потискането бива усещано с все по-голяма сила.

Какво да кажем за коренното население? Както споменахме преди, те вече знаят. Техните „шамани” вече са получили посланието и чувстват, че се ражда една нова парадигма. Те са със стъпки пред вас и вече работят върху нейното проявление. Техните хора са наясно и са вече в хармония с процеса. Не се грижете за тях. Оцеляването е техният начин на живот. В дните, които предстоят, може да пожелаете да сте се преродили в един по-примитивен начин на живот. (Аз казах ‘може’!) Доколкото всички са преродени от един и същи първоизточник, вие сте наистина свързани и общувате на фини нива.

Масовото съзнание (осъзнатост) е податливо на принуда, но определени негови равнища остават винаги свързани с първоизточника.  Чрез тези връзки можем да постигнем едва забележими промени, които ще поставят основите на бъдещите смени в нивата на съзнание. Потисниците действат върху равнищата на ума, докато ние можем да кажем, че имаме на разположение равнищата на „сърцето”. Сърцето чувства. Чувствата могат да преобразят убежденията в ума. Когато чувството вибрира на определено ниво в съществото, то преодолява убеждението и съществото просто го отхвърля и следва чувството към едно ново заключение. Чувството на потиснатост скоро ще надделее над настояването на ума, че всичко е наред и че големият брат – правителството – ще оправи нещата в името на общото благо. Магьосникът е на път да изгуби тъмното си наметало и ще бъде разпознат на светло, а това може да стане не в предпочитания от него момент.

Доколкото вие живеете във времето като ваш контролиращ фокус, ние трябва да приемем това. Последователността на свързването на взаимно влияещи си действия и събития навлиза в критична фаза. Важно е всеки от вас да почувства вдъхновението, свещения импулс, за да продължи да работи за този проект. Парчетата на доминото са подредени и е необходимо само едно побутване, за да започнат последователния си ход. Поставянето на последните няколко парчета трябва да бъде предотвратено, за да не може мрачният план да бъде доведен докрай. Ако могат да бъдат отстранени няколко ключови парчета, то последователността на осъществяването на плана ще бъде провалена и ще последва величествено объркване – идеалното време за издигането на новата парадигма сред общата суматоха. Нейното осмисляне обаче трябва да е завършило и родилният процес на фините равнища да е напреднал.

Трудно е за информацията, съдържаща се в тези послания, да подчертае важността на различните аспекти, без да се повтаря. Ние също така сме наясно, че някои от читателите не са имали достъп до предшестващата информация и се опитваме да бъдем поне донякъде всеобхватни. Прозорецът от време за завършване на втората фаза, която е фокусирана върху крайната формулировка на целта, се стеснява непрекъснато. Следователно ние чувстваме необходимостта да подтикваме и подканяме, за да не се затвори прозорецът преди завършването й. Тогава наистина ще настане хаос и раждането на новата парадигма ще стане невъобразимо трудно. Периодът на хаос ще се проточи болезнено дълго според вашето време броене. Тази информация не е от значение, а осмислянето и изписването на целта! Ние не искаме тази информация да бъде архивирана във вашата конгресна библиотека. Предпочитаме тя да бъде обменяна персонално, между тези, които изпитват нужда да знаят. Тя е написана целенасочено с избягването на думи, които биха задействали комуникационните скенери, за да може да достигне лесно до избраните. Ние искаме да бъдем много ясни в това отношение. Нашият преводач отделя много време, ровейки се в тезауруса и търсейки синоними за разнообразяване речника на всеки документ. Това, което изглежда само няколко абзаца, изисква целенасочено внимание към този вид предохранителна мярка. Целта на тази информация тежи върху това будно съзнание, обаче поетият ангажимент поддържа процеса ден след ден. Ние откриваме аналогичен ангажимент сред читателите и сме наистина благодарни.

Вашата решимост за осъществяването на този нов архетип на преживяване поддържа напредъка, за да може да продължи изграждането на новия модел. Представете си начина, по който една снежинка току-що започва да изкристализира от капка вода. Представете си само началото на един крайчец на това, което ще се превърне в уникален образ. Вие не само наблюдавате създаването на нещо уникално красиво. Вие осигурявате фокуса, който ще причини осъществяването му. Как бихте могли да пропуснете да бъдете важна част от тази красива демонстрация?

( следва)