Наръчник за новата парадигма – част 13

№ 35

От наша гледна точка е интересно да видим колко усърдно изграждате резервоар от енергия, който стои в бездействие. Има нарастващ брой хора, които знаят за проекта на новата парадигма, но малко на брой или никой не е седнал за да се опита да композира собствената си идея за формулировка на целта. Като че ли изчаквате докато се съберете на някакво официално събрание, за да постигнете нещо. Къде остава личната отговорност при този начин на реагиране? На мен ми се струва, че идвайки с една лично формулирана идея ще внесете различно равнище на решимост в едно събрание за дефиниране на целта. Надявахме се това да бъде естествен резултат от предложението ни да започнете сами този процес за собственото си спасение. Не приемайте, че ролята ви на наземен екип ще бъде достатъчна. Вие съществувате в едно триизмерно преживяване и ви управляват същите, които управляват и останалите жители на Планетата Земя. Ако основният принцип е личната отговорност, то действайте чрез нея, особено по отношение на проекта, ако се надявате той да постигне целта си.

От перспективата на нашия опит намираме за трудно да разберем точно колко ви е трудно да живеете в ритъма на вибрациите на Земята. Комбинацията от планирани техники за понижаване на вибрациите, приложени към всички аспекти на земното съществуване, неизбежно ги снижава в измерими пропорции. Това се постига чрез съгласувани въздействия с много техники. Критичната маса от хора, намиращи се под контрола на тези комбинирани техники ще бъде скоро достигната. За вас е важно да разберете, че критичната маса необходима за осъществяването на едно зло намерение е различна от тази, необходима за реализация на положително намерение. Това не може да бъде изчислено в прости проценти, защото при изчислението трябва да бъдат отчетени степента на развитие на всяка душа и на нейните продължения.  Със снижаване равнището на вибрациите се увеличава стойността на критичната маса, докато обратното важи за нашия случай. Понижаването на вибрациите е много по-трудно, отколкото ускоряването им. Едно просто осъзнаване може да причини скок в равнището на вибрации. Тогава защо да не задействаме едно голямо планетарно осъзнаване и да оправим всичко?  Със снижаването на вибрациите мозъчните синапсни връзки  стават все по-затруднени. Също така използването на изкуствени подсладители бавно разрушава функциите на мозъка, тъй като те разрушават нервните окончания. Те пресичат бариерата на кръвта към мозъка. Допълнително диетите от въглехидрати с малко мазнини и високо съдържание на захари подлагат на глад мозъчните клетки. Всичко това е част от плана: помнете, че те разбират функциите на физическото тяло достатъчно добре за да разработят техники, които да отслабят връзката на съществото с неговия източник на вибрации, с надеждата че тази връзка може да бъде прекъсната когато те решат да направят това. Искаме да подчертаем, че трябва да помислите внимателно за тази информация и трябва да четете внимателно етикетите и опаковките и да поемете персонална отговорност за опазването на телесните функции, необходими ви за участие в този проект. Освен споменатото в това и в предишното послание, допълнителният критичен фактор е равнището на рН на тялото и кръвта ви.

Ако сте сериозни в желанието си да се завърнете в преживявания на по-висши измерения, то трябва да усвоите (правилата на) третото измерение и завършването на този проект е препоръчителният ви входен билет. Личната отговорност означава да сте отговорни за персоналния израз на това ви преживяване, като започнете с вашия телесен храм. За да направите това сега е необходимо да мислите независимо от това, което ви натрапват медиите и медицинската общност. Даже и най-алтернативните „професионалисти”  са запознати малко с цялостното разбиране (на човешкия организъм) и предлагат само частична помощ със скъпите си продукти. Масажът е една приятна интерлюдия, но не и заместител на личната отговорност за редовни леки упражнения.

Назидаваме ли ви? Ние само ви даваме насоки. Ако приемате това по друг начин, значи реагирате от позициите на една изкривена его функция. Зависи от това дали може да действате, вместо да интелектуализирате. Егото е било изкривено и обича да говори с апломб и да се извинява, за да избегне лична отговорност. Когато става дума да промяна на навици е толкова по-лесно да се говори, вместо да се действа. Това може да бъде преодоляно като просто не се мисли за него и фокусът бива преместен отвъд хаоса и върху визуализирането на крайния резултат. Образите подминават процеса на интелектуализиране и са истинският език на мозъка. За да достигнат до формулировка на целта, родителските групи трябва да прекарат известно време поединично визуализирайки (мечтаейки) това, което всеки може да си представи във въображението си (в едно с ума на Бог), след което да се опитат да го облекат в думи. Процесът може да започне с думи, последвани от умствени образи в движение (филми), след това отново думи и т.н. Това ще доведе до практикуване на целенасочени медитации – едно прекрасно средство на висшите измерения. Мисля, че това се нарича „да се превърнеш в това, което желаеш”. Хората, известни като шамани или оракули използват тази техника и живеят в два „свята”. Има нюанси в универсалните закони, които подкрепят целенасочената цел да преживеете завръщането си към първоизточника на всичко. Това е едно приключение, което предлага предизвикателство и радост далеч отвъд триизмерните физически предизвикателства. Последните оставят след себе си празното усещане, което човек чувства че може да запълни с още предизвикателства, които водят до същите затормозяващи празни резултати. Пътищата на усвояването са блокирани и човечеството на Земята е оставено да преследва несъществуващата си опашка и бива водено по една низходяща спирала.

Продължавайки с нашия фокус върху поемането на лична отговорност е важно да отбележим още един аспект. В идеалния си вид личната отговорност се разбира като нещо тежко. За целите на удовлетворяване потребностите на човечеството има смисъл, ако акцента бъде поставен на персоналния аспект. Отново, понятието „персонално” е било деформирано като нещо егоистично, в отрицание на създаването на независимост и с идеята, че за да получиш нужното трябва да го отнемеш от някой друг. Банкерите на вашата планета илюстрират този закон на предложената отрицателна система и довеждат това понятие до неговата крайност. Тази група хора не само визуализират своя планиран краен резултат, но го изживяват в момента. Това увеличава енергията, необходима за придвижване на плана (им) напред. Във вашата библия има текст, която гласи нещо такова: „Дъждът пада върху праведните и върху грешните. Това как ви се струва?” Дъждът се отнася до универсалните закони, които важат за фокуса и на двете полярности. Вие сте програмирани да мислите, че отрицателният полюс е винаги „лош”. В контекста на цялото това не е вярно. Няма електричество (движение на енергия) без двата полюса. В нашия случай обсъждаме деформираното използване отвъд нормите на равновесието. Истинското значение на персонален е хармоничен израз от страна на фрагмента от енергия на твореца, който излъчва като продължава потока от разширяваща се енергия в измерението, в което се намира. Думата произхожда в рамките на фокуса, отнасящ се до фрагментите като членове на божието семейство, перСОНален (perSONal – “son”= „син” на английски). Отново тук препратката е към нещо мъжко, тъй като става дума за експанзия, която е мъжки аспект. С други думи, личната отговорност символизира желание да бъдеш поток от разширяваща се енергия в рамките на своята сфера на съществуване. При положение че цикълът на обграждащата ви енергия се движи в обратната посока, вие трябва така да се каже да плувате срещу течението, за да реализирате намеренията си.

Надяваме се, че тези послания могат да послужат като удобна скала, на която да стъпите над този (отрицателен) поток, за да запазите равновесие, да получите сила чрез решимостта си, след което да започнете да събирате необходимите скали за изграждане на язовир, който да отклони потока в ново направление. Вашият проект е свещен и той отразява холистичната природа на това как „всички неща” стават. В рамките на вашия последователен фокус това ще се появява парче по парче, но в действителност това няма да става така. Ето защо е толкова важно да вярвате в процеса, особено когато ви се струва, че нещата не стават така, както трябва. Просто вършете своя дял и всичко ще дойде на мястото си! Имайте доверие!

№ 36

Нека продължим тези послания с още няколко и те се отнасят до родителската фаза на проекта за новата парадигма. Тогава топката е във вашето игрално поле. Вие или поемате топката и в действителност започвате процеса по зачеване на „бебето”, или не я поемате. Ние определено положихме всички усилия, за да окуражим участието ви. Ако се наложи камъчето да бъде хвърлено на следващото равнище, предстои ви интересно пътуване със земния космически кораб. Това е допълнителен зов за събуждане. Пружината на будилника е почти напълно развита. Ако четете тази информация, вие сте част от наземния екип и трябва само да осъзнаете, че е време да хвърлите маската си и да се задействате. Екипът на въздушния кораб не може да се приземи преди площадката за кацане да е готова и поканата е вече отправена. Както вече предложихме, започнете да формулирате и да „измечтавате” сценарии в своето персонално съзнание. Това задейства резонанса на закона за привличането. „В началото бе мисъл и мисълта стана плът”.

Става въпрос за превръщането на споделената преди информация в едно организирано разбиране, което да ви позволи да действате в рамките на подходящия процес. Тъй като парадигмата може да бъде изявена само в холограмен формат, който резонира в хармония със съвкупното съзидание, изглежда логично че трябва да разберете основните параметри, необходими за гарантиране на успех. Тъй като това изисква захранването ви с информация на порции, които могат да бъдат осмислени и асимилирани, тя се оказва разпростряна върху много страници.След това вие сте оставени да комбинирате частите в едно цяло, което представлява смислена основа за придвижване с увереност в творческия процес.

За вас ще бъде необходимо да приемете позицията на учащи се и да препрочетете тези уроци, за да достигнете до собствено разбиране и да формулирате собствения си фундамент. В законите има нюанси, които ще се появят в съзнанието ви по време на процеса на асимилиране. За вас би било по-удобно да ви дадем само едно схематично описание, но това няма да позволи пълното асимилиране. Добре е да получите един букет и просто да се наслаждавате на красотата и аромата, но процесът на израстване на цветята ще бъде пропуснат. Необходимо е вашето разбиране да „израсте”. Наръчникът за новата парадигма е едно скъпоценно съкровище за вас, за да можете да пристъпите към лъчезарната си позиция в услуга и да изпълните избраната си съдба в историята на Планетата Земя. Чрез този предлаган от нас процес тежестта на отговорността ще се превърне в чиста радост от доставянето на „про-свет-ление” в един свят от тъмнина.

Холограмният процес съдържа елемент на поддържане на фокуса, за да може проявлението да завърши своя замислен цикъл. Фокусът на мисълта бива поддържан за продължителни периоди от време (отново запазвайки вашия режим на измерване), нагласяйки вибрационните колебания в един диапазон, който излъчва звук. Това е дублирано в груба форма от вашата музика. В чистия си вид той може да бъде усетен като кристален звук на камбана. Тибетските камбани загатват за трептенията, които продължават дълъг период от време, отвъд това, което може да улови човешкото ухо. В един холограмен контекст съществува непрекъсната вибрация, която поддържа експанзивната парадигма. Всяко холограмно творение е уникално и наподобява вашите снежинки. Във всяка галактика съществува непрекъсната мелодия от подобни на камбанен звън звуци, възприемана от някои и наричана „музика на сферите”, което е перфектно описание.

Земята в момента е твърде разстроена. Представете си резонанса на кристалната музика на сферите, след което си помислете за пънк рок. Последното може да бъде прието като резониращия звук на планираната нова галактика. Бихте ли искали да живеете там през всичкото време? Перфектният резонанс се постига чрез равновесие. Това е причината рок музиката да бъде толкова разрушителна за равновесието на младите хора. В основата на своята конструкция, тя е небалансирана и в дисонанс. Тя е външен израз на вътрешния дисбаланс на своите композитори и засилва хаотичните тенденции в психиката на тези, които прекарват слушайки я продължителни и чести периоди. Мостът между тази фаза и романтичната сексуално стимулираща музика бяха Битълсите. Тяхната ранна музика съдържаше мелодии с по-малко деформации, демонстрирани в оркестралните варианти. Тя обаче отвори вратите за по-разрушителните деформации, които неизбежно последваха. Отново всичко според плана за забавяне и задържане на човешката вибрация в ниските честоти.

За да може да си представите преживяване в по-висшите измерения, необходимо е да имате някакво разбиране за преживяването от перспективата на творението. Това разбиране се основава на холограмното взаимодействие. Съществуващата методология за получаването на това явление изисква лъч светлина фокусиран през прозрачна среда, който произвежда плаваща триизмерна реплика. В един съществуващ холограф се поражда мисълта за желанието да бъдете възпроизведени в подобна холограмна форма. Тази мислеща мисъл (вие) се фокусира като разширява тази мисъл с детайли, които допълнително дефинират холограмното желание и увеличават енергията на подобната на лъч мисъл с емоции за това какво ще бъде преживяването от насладата пред тази нова холограма, при което я зареждат за да придобие форма.

Вие наричате холограмата  3D или триизмерна. С какво тогава се отличава четириизмерната 4D? 3D включва идеята за височина, ширина и дълбочина, но не включва самоинициативно движение във холограмата. ( 3D филмите изискват триизмерни очила. Виртуалната реалност е също манипулация). Следващата стъпка в четириизмерното преживяване налага върху холограмата живо или вибриращо измерение. Истинската холограма се прожектира през мисълта, не през механизъм. Тъй като мисълта има способността да действа върху себе си с допълнителна мисъл, тя е самоосъзната. По-високата степен на самоосъзнатост предполага по-висока степен на вибрация или измерение на преживяването. Семената на дадено измерение са засадени в по-ниското измерение.

Това ви води до разбирането, че вече съзнавате, че осъзнавате себе си. Това семе обаче трябва да бъде отглеждано и култивирано за да цъфне до момента в който надрасне настоящето си местоположение като увеличи вибрацията си, докато се издигне в един преход на измерението който му дава по-голяма възможност да става даже по-самоосъзнато. Това което се опитвате да направите е да причините изявата на този процес в планетарен мащаб, тъй като вибрационната среда на земята е толкова деформирана, че индивидите вече не могат да помогнат с нищо. Така както Мойсей трябваше да пресече Червено море точно в момента на планетарния преход, това е изчислено да стане точно в момента на галактическия преход. Как ще узнаете кога това се случва? Оставете това на нас.

Както обикновено, напомня ви се, че ако сами не направите една тапа и не я издърпате, ще бъде задействан някой друг резервен план който ще заобиколи възможността за човечеството да разчисти собствените си обори и да използва момента като трамплин за движение напред. Продължаваме да подчертаваме силата, която държите в ръцете си. Привилегия е да си в състояние да помогнеш на тази планета и на нейните обитатели в един такъв мащабен преход и той носи в себе си възможността за буквален скок по скалата на вибрациите. Ние можем само да насочим вниманието ви към тази възможност и да ви съветваме. Вие трябва да бъдете тези, които да го направят. Това не е първият път, в който участвате в подобна роля. Това е мисията за чието участие буквално сте тренирали, затова не се предавайте сега. Няма нищо по-важно в настоящата сфера на преживяването ви.

№ 37

Бележи се напредък в сърцата и умовете на тези, които четете тези послания. Под напредък имаме предвид, че има промяна в съзнанието, която се отразява в холограмната активност, която представлявате. С други думи, мисълта, която е всеки от вас, мисли и действа в себе си. Вашият психолог/психиатър би казал, че е настъпила промяна в данните, съхранени в подсъзнанието ви. Споменатата преди молитва „Аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя!”  е достатъчно силна и простото й изчитане и осмисляне с положителна нагласа стартира промяната. Самочувствието на жертва е вкоренено дълбоко в човечеството като цяло. Така то затъмнява светлината у всяко дете, щом то попадне под влиянието на родителите си. Осъзнавайки че това усещане е фалшиво и е една идея, която трябва да бъде изоставена, холограмният модел веднага започва да просветлява. Използвайте това като мантра, особено когато срещнете ситуации, които в миналото са задействали у вас усещането че „оставате без-силни”.  Това могат да бъдат срещи с други хора или житейски ситуации, резултат от неуместни решения. Думите на молитвата  позволяват една промяна в отношението, която отразява намерение да си възвърнете тази сила. След практикуването й в малките мащаби на индивидуалния живот, тя се превръща в малка прашинка пясък в масовото съзнание, която израства щом други получат и започнат да използват тази проста мисъл в своето ежедневие.

Може би е удачно да дефинираме понятието мантра. Това е кратко съчетание от звуци или думи, което причинява равновесие в това, което наричате подсъзнание. Често звуците са от древни езици, които са неразбираеми на съзнателно равнище но резонират на равнището на ДНК/РНК на тялото и водят до промяна по начин, наподобяващ движение навън. Мантрата, така както се прилага в момента е интуитивно решение от страна на едно лице, което я предава на друго. Често не бива предавана точната комбинация и години повторения водят до малък или нулев резултат.Някои си избират сами мантра със същия резултат. Използването на простата молитва „Аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя” гарантира резултати. Най-голяма полза се получава не когато отделяте определен период за молитва и повтаряте многократно, а при единично изричане във връзка със съзнателното разпознаване на мисли, срещи или ситуации, които стимулират у вас усещането, че сте жертва. Това да си я припомняте и премисляте по няколко пъти на ден помага също.

Всички вие имате реакции като жертва и в това отношение няма изключения. Вие просто отричате, че ги имате за да отречете, че предавате силата си на едно Его, което не съществува. Отрицанието е щита на овластеното Его, което причинява чувството му на жертва. Тази молитва ще сложи край на обожествяването на егото. Егото е функция, а не личност на изкуствен бог. „Вие няма да имате друг бог освен мен”. Фалшивият бог номер едно е лъжливо ръкоположеното его, срещу което сте програмирани да се борите. Тук са подходящи често използвани цитати: „Това, срещу което се съпротивлявате, преуспява”, „Това, от което се страхувате, ще ви се случи” и т.н. Вие сте били програмирани да се обръщате към всеки друг, но не навътре в самосъзерцание, което има за резултат укрепване на вътрешната ви сила, което от своя страна получава външен експанзивен израз. Самосъзерцанието не означава да седиш с поглед вперен в пъпа си и да се чудиш „кой, какво и къде съм аз?” То е практикуване на универсалните закони и съзерцаване на резултатите от това практикуване в преживяванията с цел само-просветление. Всяко (такова) преживяване е хвърлено камъче в езерото на вашия живот.

Вашите не особено приятелски настроени нарушители са добавили много ефективно други равнища на програмиране. Вие не трябва да гледате навътре в себе си или да овластявате себе си защото това е „егоистично”.   След това вие сте „виновни” ако овластявате себе си, защото това предполага, че ще използвате новопридобитата си власт да „завладеете” другите. Това има за  резултат изкривяване чрез погрешно тълкуване в ранното детство, когато всеки се опитва да следва вътрешните си подтици и следва това, което му доставя удоволствие в един по-голям външен израз. Това изкривяване се разпростира върху безбройни преливащи се и взаимодействащи си сложни поведенчески модели, предавани от поколение на поколение. Простото използване на молитвата/мантра в групови/семейни ситуации от  присъстващите членове ще доведе до драматични промени. Широкото й „разумно” използване би имало феноменални резултати.

Целта на този сегмент от информация не е да послужи за проповед, а вместо това да илюстрира как едно просто и привлекателно изявление може да доведе до промяна, която разрешава и буквално разтопява преливащи се и взаимодействащи си модели на преживяването. Ако се съмнявате в това, използвайте тази малка молитва и наблюдавайте какво се случва. Колкото повече я използвате удачно (разумно), толкова демонстрацията ще бъде по-голяма. След първите няколко запомнени случаи на използването й ще откриете, че я използвате наум в ситуации толкова прости, колкото например когато сте раздразнени от един бавен келнер. Тя променя вашето преживяване, което на свой ред променя и преживяването на келнера. В живота ви ще се промъкнат големи раздразнения и когато си ги припомните по-късно, това ще се окажат най-удачните моменти на изричането й (с чувство). Тя действа!

Изглежда, че тази последователност от послания можеше да бъде кондензирана до няколко прости изявления, които да са толкова ефективни, колкото малката молитва. Може би, но щяхте ли да ги чуете? Наблюдавайки тенденциите в човешкото поведение, особено тези свързани с обсебването от телевизията и информационната бъркотия, става въпрос за преодоляване на установения синдром „прочети и изхвърли”. Болшинството от тези, които са осъзнали заобикалящата ви ситуация са ненаситни читатели и слушатели, при които този синдром е дълбоко вкоренен. Завладяването от страна на медиите се състои от постоянно повторение, елементарно поднесено и подкрепено с подсъзнателни ключови думи и фрази. Това формира щит на съпротива на подсъзнателно равнище, който след това приема подсъзнателните съобщения като стрели, пронизващи целта.

Тези наши послания трябваше да пробият като стрели бавно този щит ,чрез повторения и осъзнаване на истината и да направят отвори в щита, за да могат посланията ни да бъдат абсорбирани чрез препрочитането на една и съща версия, но разбирането й в нова светлина. По-голямата яснота и краткост на определени истинни твърдения би трябвало да усилят този процес на отваряне. Това не означава, че вашият щит който се опитва да ви предпази от настъплението на медиите е отслабен, напротив, той се усилва. По-доброто осъзнаване на по-голямата картина на двата аспекта на обкръжаващата ви среда дава възможност за съзнателно пресяване на цялата информация, която приемате. Осъзнаването на истината и искрената ви ангажираност с проекта са реорганизирали съдържанието на подсъзнанието ви  подобно на начина, по който компютърните програми могат да пренареждат файловете, за да оптимизират конфигурацията на дисковото пространство.  Това ще се отрази на житейските ви преживявания.  Възможно е да настъпи известно объркване, особено в сънищата ви, докато протича тази реорганизация на подсъзнанието ви. За тези, които имат по-голяма вътрешна чувствителност, за известно време промяната ще бъде по-изразена, даже смущаваща. Този процес ще ви помогне да усвоите важното съдържание на посланията на двете равнище на съзнанието. Това е подобно на стартирането на две взаимодействащи си компютърни програми.  Нещо като  Word добавен към  Windows, при което и двете допринасят за повече практически възможности за потребителя. Колко добър ще бъде резултатът зависи от това колко добре потребителя научава и прилага наличните уникални възможности.  Това е подходяща аналогия за внимателно осмисляне от страна на сериозни потребители, които имат намерение да се възползват от възможностите на рационалните методи, вместо да действат по стария метод на проби и грешки.

(следва)