Наръчник за новата парадигма – част 14

№ 38

Процесът на предизвикване на бързи промени в съзнанието на жителите на планетата и на самата планета съдържа много равнища. Фокусът на масовото съзнание на индивидуално равнище е насочен навън, в съзерцание на индивидуалната за всеки околна среда. Целенасочените учения, според които творецът е една личност някъде в „небесата” и прави случайни отсъждания коя от молитвите на жертвите заслужава отговор, е една картина от структурата на отвратителните планове, осъществявани навсякъде около вас. Тя е ограничаваща в своя фокус и противоположна на експанзивното творение, което се поддържа чрез експоненциално увеличаване на енергията отвъд това, което е фокусирано във външната изява. Това се получава чрез обратното движение на само-съзерцателния фокус, в рамките на целенасочената изява или действие на втория универсален закон. То може да бъде отново сравнено с двете страни на една монета. В резултат на намерението за творение/изява се получава изявата, след което идва съзерцанието или преживяването на този процес, което е съзерцаващият аз, който съзерцава, докато преживява. Това ангажира петте сетива, наблюдение на егото и умствения процес на съзерцанието. В идеалния случай преминава през индивидуалното житейско преживяване като поток.

Това не означава, че всеки индивид ще създава винаги положителни преживявания. Ако обаче процесът е бил разбран на подсъзнателно равнище, тогава ефектът от неудачно причиненото преживяване ще бъде осмислен. Чрез необходимото коригиране на отношението и намерението, ще бъде „научен” един урок и цялостното преживяване ще бъде продължено с малка травма, извлечена поука и допълнително повишаване на енергийната вибрация.

Осмисляйки този идеал, е лесно да се стигне до заключението, че планираният обрат на този поток за създаване на обратен всеобхватен поток би завършил в нещо подобно на това, което учените ви наричат ‘черна дупка’, която абсорбира всички налични енергии в една компактна маса. Защо тогава тези плановици не са видели по-голямата картина на неизбежния край на своите усилия?  Коронясаното его с пристрастеността си към власт и контрол рядко разсъждава логично. Вие схващате този тип деформация като лудост поради неспособността на индивида да следва логичната норма на социалната група. Понякога това се случва, тъй като творческият мисловен процес достига далеч отвъд обществената норма, а понякога се намесва деформираната способност за възприятие. Това е едновременно генетично обусловено и научено поведение по пътя на контролираното внушение от страна на настоящото поколение и следващите го. Конкретната група, която представлява интерес за нас, проповядва дълголетие и категорично вярва в прераждането. Всеки един в йерархията е програмиран по рождение чрез магически методи да вярва, че е прерожденец с дълга линия от предшественици, всички от които са ангажирани в този процес. Тогава всяко поколение се възприема като по-овластено от предходното. По този начин техният проект е продължил през това, което вие възприемате като векове към настоящия критичен момент.

Този проект, който се отклонява толкова много от възприетата норма, е придобил форма чрез прилагането на първите два закона на вселената – привличане и фокусирано намерение. Не е възможно обаче прилагащите само тези два закона да излязат извън потока на разширяващата се енергия по един спокоен начин. Пренебрегнат остава законът за позволението. Единственият начин за поддържане на равновесие е чрез твърд контрол върху всички аспекти, чрез планиране и изпълнение на всяка подробност, следейки техния цялостен план. Отклоненията биват откривани възможно най-бързо и се прави всичко необходимо за поправяне на ситуацията с всевъзможни средства с убеждението, че целта оправдава средствата. Този преглед на техния план не го прави по-малко застрашителен. Земята и нейните обитатели са здраво приклещени в хватката на влиянието му и ситуацията трябва да бъдеумишлено разрешена. Не става дума за това, че ограничаването би било подходящо, докато обитателите разберат своята роля. Упражняваният контрол изключва тази възможност без фокусирана помощ (отвън). Фокусираната помощ се проявява в сърцето на тяхната игра под формата на Проект Нова Парадигма със своето многостранно приложение на всичките четири закона. Трябва да размишлявате върху процеса отвътре-навън, успореден с процеса отвън-навътре през нюансите на вече обяснените аспекти на творческия поток, за да получите картината на игралното поле. Тогава ще можете да направите своя интелигентен избор дали да играете, или не.

Играта ще бъде интересна за проследяване. Единият от фокусите на играта ще бъде интензивен и контролиран, излъчващ непоколебимо ограничение, планиране и разглеждане на всеки ход. Другият ще бъде спокоен и ще дава възможност всеки ход да бъде извършван чрез мъдростта на мисълта, която мисли и ще води до хладнокръвни ходове, всеки от които прелива в следващия в един експанзивен модел. Противникът счита, че всяка игра представлява една промяна преди осмислянето на друга игра и изявата й при прилагането на два универсални закона като фактор на самоуправлението. Те си представят равновесието като установен контрол. Тъй като фокусът им е ограничен до използването само на два закона, прилагането на третия в противоположен аспект изключва възможността от прилагане на четвъртия. С други думи, според нашата аналогия, те играят само с половин колода карти. Има жаргонен термин свързан с лудост по повод на игра само с половин колода. Напълно уместно!

Тези послания често съдържат аналогии. Всяка от тях илюстрира разбиране в две области – отново въведение в универсалните закони и преглед на игровите стратегии в прости термини. Опитали сме се да добавим измерение в тези разбирания чрез последващите послания. Когато комплектовате тези информационни елементи в блокове от разбиране, вие усилвате способността си да допринасяте за проекта. Ангажираността и решимостта добавят самочувствие в опита ви ден след ден, при което вие привличате към себе си възможности за участие. Това ви освобождава от нуждата да реагирате спрямо програмирани индивиди, пленници на отрицателния фокус и привнася позволение във вашето преживяване. Сега вие сте запознати с играта и схващате, че може да изберете да участвате интелигентно, което има за резултат едно ново чувство за целенасочено равновесие. Чрез завръщане към един познат експанзивен начин на изразяване, вашето чувство за благополучие става привлекателно и излъчващо сияние. Вие започвате процеса на възвисяване.

Творческият процес използва всяка възможност, за да продължи своята експанзия. Сърцето ви приветства тази прекрасна възможност и добавя измерението на емоцията към равнището на мислене, водейки до външна експанзия на измерението. Така стават нещата!

№ 39

Беше време, когато животът на човечеството върху тази планета имаше за резултат всеобщо равновесие. Това бе преживяване, което зададе нещо, което бихте нарекли идеал в съзнанието на планетарно равнище. Това в последствие породи способността за разпознаване на дисбаланса и желанието за връщане към този идеал. Разбирането за това какво е и не е балансирано преживяване, произтича от дълбочините на съзнанието. Тази необичайност на фокуса е контролиращият фактор, който позволява на планетата да остане в орбитата си в слънчевата система. Това, което се възприема като гравитация, свързано с магнетизма на планетата, не се отнася за планетите и орбитите им в слънчевата система. То е по-висше приложение на закона за привличането или –  сходните неща се привличат. Когато има сходни критерии, свързани с творческия фокус, който води до появяването на една система, това сходство е основата (тази система) да остане в полето на фокуса. Доколкото е налице естествен поток навън на акумулираната енергия, системата продължава своята експанзия и се появяват допълнителни планети. Споменаваме този процес само за да ви помогнем да схванете, че вашите учени не могат да разберат природата на проявленията на материята, без да разберат основните закони на вселената и принципа на мисълта, която мисли и действа върху себе си независимо от външен контрол. След приемането на тези основни истини, вратата към по-нататъшното разбиране е отворена. Никога не е било предвидено човекът да гледа с учудване това, което го заобикаля. Той е трябвало да разбира всичко. Човешкият мозък е само един радиоприемник, който е способен да се настрои към потока от знания, присъстващ непрекъснато в творческия поток. Магнитното поле, заобикалящо всеки от вас, е като антена, но системата от вярвания, която сте придобили, ви е накарала да се изключите от вселенския предавател и да се включите само към средата, достъпна за петте ви сетива.  Духовният аспект на човека, божественият аспект на самосъзнанието ви, е непознат за сметка на натрапеното значение на материалните неща и изкривеното влияние на религиите ви. Приключението, което търсите напразно, може да бъде открито при изследване на пътешествието на духа, който представлявате в изявеното преживяване. Това обяснява защо всяка постигната цел никога не е достатъчна и трябва да бъдат правени нови и нови опити, които водят до отчаяние, вместо да се отправите към града със златните улици и да свирите на арфа на един от местните облаци.

Човечеството, такова каквото познава себе си на Планетата Земя, в момента преживява едно чувство на безизходица, което е наистина невероятно. Ситуацията може да бъде сравнена с балон, който се издува експоненциално към точката си на пръсване. Супер плановиците на контрола следят за тази точка на експлозия и, както си въобразяват, планират раздуването на балона много внимателно. Обаче така както балоните от същата партида се пръскат при различно налягане, те не могат да бъдат сигурни за точката на експлозия. Важно е как ще бъде насочена освободената енергия. Дали това ще стане според техния избор, или тя може да се самонасочи от масовото съзнание вътре в балона? Може ли енергията в балона да бъде пренасочена от чувство на безсилие към творчество и да издуе балона? Те нямат резервен план за справяне с такава ситуация. А само една малка дупка в бента е достатъчна, за да разруши язовира. Няколко или много малки дупки гарантират и ускоряват процеса. А защо не една голяма експлозия? В природата на експанзивния поток на съзиданието е да позволява на слабите места да се разширяват, но не и да предизвиква целенасочено разрушение. Една от възможностите в собствените ви преживявания е самосъзерцанието, отново в рамките на експанзивния поток на житейския опит. Дали фокусът за прилагане закона за привличането и целенасочената изява на възможността за засилване слабостите в техния план включва унищожение на тези, които биха заробили или прекратили вашето земно съществуване по своя воля? Ние предлагаме съзнателно да се оттеглите от участието си (в такъв сценарий), като вместо това се фокусирате върху един напълно различен съзидателен проект, който просто ще се издигне над обсега на планираната катастрофа. Това ще остави престъпниците с празни ръце, за да изпитат другата страна на монетата, понасяйки последиците от закона за привличането в собствения си вариант. Това ще бъде чудесна демонстрация на вселенските закони като теория и приложение.

Осмислянето на малките промени в разбирането на една ситуация чрез използване промяната във фокуса на вниманието и приложението на универсалните закони, довели до целостта на изявената реалност, е едно голямо предизвикателство за вашето разбиране за „действителната природа на нещата”. Когато препрочетете този материал, помолете духовния аспект, източника на съществуването ви в това преживяване, да ви дари с проницателност. Поискайте да узнаете дали този материал съдържа истини и какви са приложенията на тези истини, които могат да бъдат от полза за вас, за вашите събратя и за планетата. Ваше право е да знаете дали това са напътствия, или боклук. „Поискайте и ще ви се даде”. Това изявление не се отнася пряко до материални придобивки, а до получаване на знания (информация), която да прерасне в мъдрост. Удачно е да продължим с перифразиране – „на (същите) тези ще бъде дадено много и от тях ще бъде очаквано много”. Когато е дадено разбиране, от вас се очаква да прилагате законите и да живеете според тях, като непрекъснато разширявате прилагането и по-нататъшното им разбиране. „Невежеството не е извинение пред закона”. Законите действат независимо дали ги разбирате, или не. Интелигентното целенасочено приложение е най-добрият залог за едно приключение, което ще ви запълни приятно времето, в зависимост от способността ви да наблюдавате своите преживявания и да ги видите в контекст. Правилното отношение определя колко далече ще стигнете.

Тези уроци съдържат много парченца от пъзели, които ще бъда сглобени при всеки сериозен опит. Удивително е, че всеки от тези завършени пъзели ще представлява уникално парче, което ще се впише в пъзела на следващото равнище. Вие съществувате в едно триизмерно цяло. Даже парчетата са триизмерни, вместо да бъдат плоски. Налице е една необходима промяна в осмислянето ви като трамплин за по-голямо разбиране. Когато към игралната дъска добавите (трето) измерение и живот, тя светва. С помощта на въображението си може да видите движение в потока. Нищо не е безжизнено и стагнирано. Всеки кварк, атом и молекула пулсират с мисъл и движение. Нищо не е наистина плоско и твърдо. Вие не може да минавате през стени с тялото си при плътност от 68 MHz или под нея. Това не трябва да ви озадачава. Когато трептенията на мозъка ви са 90 MHz или още по-ниски, не сте в състояние да настроите подобния си на радиоапарат мозък към вселенския поток и не може да получите ключовете към тайните на намерението на галактическия фокус. Възможностите за приключение, водещи към тези преживявания, се съдържат в тези уроци. Не всичко е поднесено директно и много е оставено като обект на съзерцание и по-задълбочено разбиране в резултат на уникалните процеси на индивида. В рамките на потока на твореца всичко уникално е разнообразно и кохерентно. Две страни на една монета или може би представата трябва да бъде за нещо триизмерно, а не плоско, включващо полярностите чрез външен израз и преживяване за целите на възвръщането на равновесието, последвано от ново приключение. Практикуването на проницателност включва нюанса на самосъзерцание на преживяването за целите на придобиване на мъдрост и придвижване към по-нататъшна експанзия. Нещо разумно, което трябва да се прилага редовно.

№ 40

Когато хилядолетието привършва, това не става според датата на вашия календар. Циклите не следват календара на вашите сезони. В основата на циклите не стои перспективата на Земята, а това, което наричате зодиак, когато Земята преминава през едно от влиянията на 12-те аспекта на преживяването към следващото. Изходното място на пътешествието на всяка планета през тези влияния не следва заключенията на астролозите, а се определя от математическото уравнение на слънчевата система при синхронизирането му със супер уравнението на галактиката. Тогава трябва да приемем, че истинският завършек на хилядолетния цикъл е неизвестен освен в най-общ смисъл и е близо до вашите изчисления, плюс минус няколко месеца. Циклите се променят на по-висшите равнища, като всички „небесни тела” (наблюдаеми нощем, което е почти невъзможно поради изкуственото осветление) се движат на повтарящи се цикли. Това изглежда като начало и край от позициите на ограниченото мислене, присъщо на по-ниските сфери на триизмерното съществуване. Всеки цикъл може да бъде оприличен на част от дихателен процес, който позволява период на покой или известно време в нулева точка на равновесие преди следващата промяна. Нулевата точка (на отдих) е моментът, в който всяко изявено творение участва в един процес на енергийно „зареждане” или на събиране на нова енергия преди придвижване в следващия цикъл.

Нечестивите имат намерение да оползотворят точно тази налична енергия и да я комбинират с енергията на отделените душú, която смятат да съберат. Те си представят, че това ще осигури един допълнителен тласък към планираната от тях промяна от положително към отрицателно. Те също така си представят, че налаганият от тях контрол ще бъде приет като необходимо равновесие за трансфера на енергия, който да се случи в нулевата точка на цикличния преход. Магьосниците допускат, че фокусите им биват приети от ангажираната с наблюдение публика. За съжаление те се оказват запленени от собствената си измама. Творецът и творението не наблюдават тъмните измами, тъй като всички мисли и планове са им предварително известни.

Явните причини за това, че човечеството в момента не може да съществува в по-висшите измерения, са мислите и емоциите, достъпни за разчитане от всички. Измамата е невъзможна, защото намеренията са напълно известни. Това вкарва личната отговорност като основа за преживяването в по-висшите измерения в светлината на логическото разбиране. Индивиди, споделящи едно и също триизмерно преживяване, отразяват встрани нехармоничната мисъл, за да постигнат балансирано групово преживяване.  Фокусираните мисли стават (автоматично) известни, след което това, което наричате ‘телепатия’, елиминира нуждата от нискочестотното устно изразяване на мисълта. Тъй като на това равнище всички съзнателно чувстват, че споделеното им намерение участва в завръщането им към техния първоизточник, преходът не среща трудности. Има ли отделни отклонения? Разбира се, но те биват бързо разрешавани в една подкрепяща среда. Рядко се случва някой индивид да бъде върнат в по-долно измерение.

След като започнете да разбирате по-голямата картина в този момент от историята на вашата планета и на сегмента от човечеството, който обитава върху нея, вие може да разпознаете собственото си преживяване в общия сценарий. Ако вие наистина сте доброволец, поставил себе си в едно преживяване в по-долно измерение, за да помогне на попадналите там индивиди, надали изглежда справедливо да бъдете привързани към ограниченията на това измерение. За съжаление се получава точно така. Когато обаче вие приехте доброволно да участване, бе направена уговорка, че ще дойде момент, когато ще ви бъде напълно ясно напомнено кой/коя и какво сте и каква договореност сте направили. С други думи, бил ви е обещан зов за събуждане. Това е този зов.

(следва)