Наръчник за новата парадигма – част 4

№ 5

Съпротивата срещу това да признаят съществуването на ситуацията, допълнителната съпротива срещу поемането на отговорност за нейната промяна, както и предизвиканото чувство на обърканост, блокират участието на мнозинството. Желанието да бъдеш отговорен за собственото си поведение и да промениш фокуса на своите възприятия е заровено в претрупания (безумен) дневен ред на ежедневното съществуване. Индивидите намират утеха в своите извинения за това, че не се противопоставят на зачестилите признаци на настъпващото потисничество. Целта е да бъде сломена тази следа от съпротива и тези индивиди да бъдат привлечени към новия планиран начин на Живот. Поддръжниците на мрачния план са насочили фокуса си към превъзмогването на всяко човешко същество с планове за съпротива и имат готови ходове за смазване на всяко противопоставяне. Но те нямат планове, свързани с появяването на новата визия. Това оставя една открита възможност за нас, всъщност идеалната възможност. Нашият план е не да поправяме старото, а да създадем новото.

(Винаги ще има повторение на определени вкоренени обичайни мисли, но да се надяваме не до степен на погнуса). Умението за говорене, всъщност даже и за мислене, дискретно по въпроса за тези с планове, противоположни на волята на Съзиданието, ще помогне във възприемането на този стил на изказване, когато става дума за тях. Колкото по-голямо е разнообразието в начините на изразяване по повод тази тема, толкова по-добре. Лесно е за фокусирани индивиди да „преминат право на въпроса”, но това няма да е от полза в по-далечна перспектива.

Може би е уместно да отбележим, че линейният напредък в рамките на този проект няма да бъде винаги очевиден. Свещеният Порядък е „на дневен ред”. И Свещеният Порядък съвсем не следва човешките представи за последователност. Вие сте наложили определени неизказани, подсъзнателни правила, за да придадете „последователен ред” на своите преживявания. Божиите сили не се нуждаят от следване на последователност, за да имат организация. Следователно е важно, след като веднъж процесът е достигнал критична точка, да вярвате в неговото самостоятелно завършване без толкова познатия на всички ви контрол от страна на егото. Това е наложително, за да не провалите собствената си мечта.

Нашето съвместно усилие, а то е точно такова, трябва да започне, да продължи и да завърши с фокус върху една реализирана цел. До нея ще доведе една съвкупност от мечти за това какво би представлявал един Утопичен свят – свят, който всеки би искал искрено да преживее. Това е обратното на съпротивата, която се очаква. Колко време прекарва всеки от вас в този процес на „утопични мечти”? Мечтите за оцеляване са преобладаващата норма за групата, на която разчитаме в този формиращ се процес. Ако приемем, че енергийни източници, съвместими с тези на земята, са част от тази мечта, жертвите в името на свободата от потисничеството не предполагат лукса на лесния живот. Това е едно автоматично допускане като цена, която трябва да бъде заплатена за тази промяна. Какво би представлявала една нова парадигма на преживяване без удобства. Вероятно удобствата ще бъдат различни, но се съмнявам, че някой ще съжалява за това, че се е отказал от съществуващата сега ситуация. Това е отново мисловният процес „съпротивлявай се, или ще бъдеш изтикан назад”, който трябва да бъде изоставен. Това, което вие желаете, за да стане преживяването ви по-добро, е нещо дадено и трябва да го приемете като такова. Необходимо е също така да приемете, че ще трябва да изтърпите един известен период, докато настъпи промяната, но той може да бъде по-кратък, отколкото си представяте. Когато този кардинален проект бъде завършен, нашата помощ ще бъде не само позволена, но и задължителна. Първоначалните дискусии на „мозъчните тръстове” ще доведат до началото на промяната в очакванията на една все по-разрастваща се група. Представете си един камък хвърлен в езеро. Вълните се разпростират върху все по-голяма площ. Ние наричаме това критична точка, докато вие – „теорията за 100-те маймуни”. Мислете за противниковата група, която се опитва да изпрати вълните от периферията към центъра. Помнете, че те създават нещо, което не е в съответствие с Божиите закони. Те са съсредоточени към ограничаване, докато вашият фокус е към разпространение навън. Кой от двата подхода мислите, че ще работи по-добре? Какво се случва, когато тези две противоположни вълни се срещнат? Ако използвате водата на едно и също езеро, коя вълна е по-вероятно да превъзмогне другата, представено в забавен кадър, особено ако хвърленият камък става все по-голям?

Помнете, че съществуват ефекти на трептения, които ще възникнат и които няма да може да наблюдавате. Всеки път, когато мисълта бъде насочена към целта, тя се усилва допълнително. Ускорена, тя става по-магнетична и привличането й се усилва. Може би няма да изненадате никого от тези, с които ще контактувате. Най-вероятно е да чуете, че те вече са мислили върху това, но просто не са си направили труда да проследят идеята до нейните последици. Процесът ще стане привлекателен и предизвикателен, когато започнете да си представяте начини, по които да използвате механизмите, създадени от тези, чиито намерения са противни на вашите. Вие притежавате фокусирани сили, които са способни на много неща, когато има групово участие, при което може да добавите и някои собствени нововъведения. Спомнете си за тръбата, която изпраща трептения към посевите в полетата? Запитвали ли сте се какво друго би могла да причини? Може да останете учудени. Даже звукът, който се съдържа в музикалните записи на Дан Карлсън ****) за стимулиране растежа на посевите, може да се окаже интересен в присъствието на техните фокусирани трептения. Това са само някои идеи за това, с което вече разполагате.

****)  д-р Дан Карлсън, бивш американски военен и изобретател, автор на експерименти за стимулиране на реколтата с помощта на музикални вълни, известни като „звуков бум”.

№ 6

Светлината започва да сменя своя фокус с промяната на прозореца по отношение на това, което може да се нарече дълбочина, с предстоящото добавяне на пластове дейност, заредена с намерение. Фокусът става по-интензивен в областите, към които е насочен. Сега това може да бъде преимущество, тъй като може да доведе фокуса до по-голяма яснота. Това, че наметалото на мрака изглежда все по-плътно, може да има своите положителни страни. Затягането на примката не остава толкова незабелязано от масите, колкото вероятно си мислите. Надигат се интуитивни усещания. Критичната маса на осъзнаването се надига и другата страна е твърде наясно с това. Спомнете си, че в техния план има слабо звено. Те ще поискат армията им от военни да се обърне срещу собствения им народ, всъщност срещу собствените им семейства и приятели. Това е ключов момент, срещу който ще има реакции, които те не могат да предвидят. Това открива пролуки в техния план, които може да ви изглеждат незначителни, но те могат да бъдат използвани като едно голямо преимущество, тъй като понякога един момент е всичкото, от което фокусът на Светлината може да се нуждае.

Ние няма да имаме план за съпротива. Това ще бъде една изявена представа, въздигната чрез умовете на мнозина. Когато картината на това, което е било внимателно планирано, стане достатъчно отблъскваща за тяхното въображение, не мислите ли, че те ще се обърнат с ентусиазъм към една представа, която ще ги развълнува? Помнете, че ще има и такива, които ще направят различен избор. Ще има разделение. Ще има достатъчно, които ще бъдат или спечелени, или ще се изгубят в желанието си да продължат да консумират менюто, с което насочените към тях медии ги захранват. Това ще бъде нещо, с което ще трябва да се справите и това се отнася за всички, които ще се присъединят към този план за преодоляване на разрухата по пътя на раждането на новата възможност. Не всички ще изберат да се присъединят и в това ще може да разпознаете дадената всекиму свободна воля. Това не бива да настройва сърцата ви срещу тях, а по-скоро трябва да се отнесете с разбиране. Помнете, че смъртта не съществува, а само краят на едно преживяване и вечността, която е неразбираема.  Никому от вас не е отредено да съди какво означават преживяванията на един индивид за завършеността на неговата Душа. Душата привлича към себе си съвкупност от преживявания и ги формира по начин, който смайва въображението. Танцът на двойствеността – на тъмнината и Светлината, ако щете – това са елементи от играта.

Не трябва да се обезкуражавате нито за миг, защото ще има такива, които ще ви изненадат. От вас се иска да приковете поглед към представата и да наблюдавате как тя се разгръща и реализира от ограничената ви гледна точка. Това също ще бъде удивително. Откъде ще знаете, че то се случва?

В началната родилна фаза ще бъде трудно, но в началото формирането на едно бебе не изглежда по-различно от хаос от делящи се клетки без очевидна организация. В един критичен момент всичко това като по чудо придобива форма. Тогава предизвикателството да се предотврати аборта ще придобие двоен фокус. Това обаче също ще бъде овладяно. Помнете: когато започнете да си помагате сами, ще се появи помощ от все повече различни форми на изявена Светлина по начини, които вие, а даже и аз, не можем да си представим и вероятно  никога няма да узнаем. Фокусът на представата е този, който ще привлече помощта за постигане на успех.

Ние можем да продължим да ви поднасяме тази информация, но е възможно да има и дискусия. В този момент могат да бъдат задавани въпроси, стига да се отнасят до процеса. Не е позволено гадаене. Просто се фокусирайте в даден момент само върху един етап. Как ще се променят ролите ви с разгръщането на плана, ще ви става ясно с всеки нов ден. Няма вече съществуваща представа освен едно смътно очертание, което се оформя под влиянието на Универсалните Закони. Със запълването на тези очертания те ще бъдат оповестени на родителите-основатели в много опростени термини. За целия проект на дневен ред ще бъде принципът: „колкото по-просто, толкова по-добре”. Как това ще бъде възможно при наличието на принос към общата представа от страна на толкова много хора? Имайте вяра в процеса. Сега преживяването на планетата е на съвсем различно равнище от онова, на което е била, когато бащите-основатели на САЩ са следвали същия път. Обърнете внимание, че сега става дума за „родители-основатели” и това само по себе си е едно по-високо равнище на преживяване. Ще присъстват и двата вида енергии и това ще доведе до двоен енергиен фокус. Макар последният път жените да бяха в течение и подкрепяха процеса, доколкото им бе позволено, те не дадоха съществен принос и оказаха само периферно влияние. В настоящия случай никоя от страните не ще доминира, защото новата представа трябва да надхвърли такова себелюбие и да допринесе за едно съвместно цяло.

На този етап не трябва да се занимавате с реализацията на техния план. Вие знаете за него, очаквате го и трябва да го пренебрегнете. Вашият фокус трябва да бъде насочен към настоящия момент и към това, което трябва да бъде направено. Ако това, което вършите сега, ви поставя в опасност, може би трябва да започнете да планирате да правите нещо различно. Не веднага в този момент, но в скоро време.  Може би този цикъл на повърхностна активност е към края си. Това е само една идея, която трябва да имате предвид, макар че вече сте го сторили. Оставяме това на вас. Корпоративният бизнес ще има възможност да извършва дейности, които не предизвикват големи вълнения. Пред вас ще се открият нови възможности.

За известно време пътуването все още ще бъде безопасно. Ако пропуснете самолет или полет, не го вземайте присърце. В ретроспектива може да се появят много обяснения защо не сте ползвали точно този начин на транспорт. Когато пътуването стане опасно, ще го узнаете. Сега фокусът на намерението ви трябва да бъде насочен към това да работите в рамките на дейностите, свързани с родителския процес.

№ 7

В този момент на планетата се прави много за превръщането на истината, че невидимият свят е по-реален от видимия за масовото съзнание, в конкретно преживяване. Тези ясни демонстрации на природата на този невидим ефект не само стимулират осъзнаването, но изкарват на преден план възможността за използване на това знание за окуражаване на представите за процеса, който заедно започваме да реализираме. (Как ви изглежда това в сравнение с празните приказки по темата?) Това помага за надхвърляне сферата на пожеланията и за навлизане в осъзнаването, че има начин за противопоставяне на техните методи, без сами да ги прилагаме. Работата, която трябва да бъде извършена, не е на това триизмерно ниво на съпротива, но както вече подчертах, на причинното равнище на създаване на един напълно различен фокус. Реалността на възможността този процес да бъде реализиран, е била вече демонстрирана в области, които показват, че тези процеси могат да бъдат възприети и фокусирани с оглед на потребностите. Вече доказаният успех на тези „теории” прибавя към въодушевлението, необходимо за осъществяване на родилния процес. Препоръчително е „посланията” да бъдат насочвани към тези, които ще се окажат окуражени да се присъединят към родилния процес в най-близко бъдеще. Тези хора ще видят бързо корелацията и,  разбира се, някои вече схващат отчасти или напълно нейното съдържание. Необходимо е основно осъзнаване от двете страни на съществуващите сили, както е необходимо и наличието на информация, която да стане известна на избраните като родители на този процес. Допускането, че известното на един е известно на всички, е човешка слабост. Не са необходими подробности, но един обзор би бил много полезен, заедно с „каталог” с добре документирана информация за тези, които желаят по-задълбочено разбиране в непознати за тях сфери.

Процесите, споменати в „посланието”, са, разбира се, познати на тези, които са ангажирани с това обширно изследване и те се опитват да бъдат просто известни, без обаче да създават ситуация, която да доведе до широка обществената осведоменост. На този етап тяхното съществувате е заплаха за силите, които допускат, че са непобедими и те ще се окажат в опасна ситуация при по-нататъшното затягане на примката. Значението им е трудно да бъде преувеличено. Това е проверка за достоверността,  необходима за осигуряване успеха на разбирането, че тези реалности с високи вибрации е необходимо да бъдат „изтеглени” в преживяванията на тази планета. Когато „посланието” започне да се разкрива, заплахата пред зоната на комфорт може да предизвика бурна реакция не само сред кръговете на опозицията, но и сред широката публика. В своите най-високи равнища опозицията е наясно, че е застрашена от възможен срив на дейността й от вътрешни сили. Масовото съзнание реагира като кучето на Павлов. Обмислянето на различни възможности се счита за неприемливо.

Тук се крие необходимостта от внимателно движение в рамките на проекта, до натрупването на критичната маса. Ето защо подходът към реализацията на плана трябва да бъде чрез предаване от уста на уста на познати индивиди, които след това да поемат отговорността да се обърнат към тези, за които им е известно, че притежават подходяща осъзнатост и желание да видят промяна на ситуацията. В началото на родителския процес способността на хората да се идентифицират с промяната на равнища отвъд „петте сетива”, трябва да бъде от първостепенно значение. На този етап не е важен броят на ангажираните хора, а качеството на осъзнатостта. Способността за обмисляне на възможности, откритостта към разширяване на възприятията и способността за асимилиране и формулиране в един нов синтез на известното и неизвестното, са от решаващо значение. С други думи, избирайте внимателно. Ако внимавате в тази начална стъпка, разпространението на процеса ще стане от само себе си. Яснотата на първите комбинации ще даде тона на целия процес.