Наръчник за новата парадигма – част 5

№ 8

Интересно е, че силата на мисълта ни е довела до една пресечна точка на съзнанието. Това е един процес, при който намерението е фокусирано в една взаимна цел. Обединяването на целенасочени намерения разкрива магията на споделената изява. Това е очевидно в заобикалящия ви свят както в положителните, така и в отрицателните си форми.  Сега планът е този процес да бъде издигнат на едно по-високо равнище и да ангажира познати процеси в изследването на процеса на изява. Става въпрос за намерение, което извежда на преден план знанието за това как да се действа от гледна точка на осъзнаването на важните елементи, което да осигури една завършеност. Това не трябва да става чрез сляпа вяра в един неизвестен процес, което би стимулирало една степен на изтощение, гарантираща провал. Става въпрос за доставяне на данните до будното съзнание и предоставянето на възможност то да филтрира. Вдъхновението за приложение ще се превърне в разбиране. Изявата не е случайна, щастлива комбинация от синхронизирани срещи. Готови за приложение са конкретни, вече съществуващи процедури. Те трябва да бъдат доведени целенасочено до съзнанието, след което творческото въображение ще задейства подходящите приложения. В този проект е прекалено рисковано да се разчита на „късмета на зара”.

Тук отново ударението пада върху внимателния избор за нуждите на родителския процес. Този момент не трябва да бъде преиграван, но същевременно той е от огромно значение.

Ние имаме важната задача да комбинираме масажирането на вашите съзнания (множествено число) и стимулирането на опасенията ви, без да причиняваме паника. Установяваме, че това е едно умение, което носи голямо удовлетворение. То наистина води до желаните резултати. Вие не сте единствените, спрямо които бива приложен този процес. Просто знайте, че всичко, което може да бъде направено от това равнище, бива направено. Чрез отместването си от точката на инерция, тази задкулисна помощ ще помогне в реализацията на плана. Помнете, че родилният процес започва с танца на желанията и кулминира в едно очевидно чудо посредством процеси, които протичат в по-голямата си част под равнището на будното съзнание. Тези процеси не са случайни, а се проявяват в рамките на един синтез от множество сложни взаимодействия. Ако имаше един първоначален план за тази обичайна случка, то не мислите ли, че съществува и план от подобна важност като този? Ако не е необходимо да сте наясно с това как се изпълняват функциите, свързани с родилния процес на едно дете, то необходимо ли е да познавате всички процеси, които ще възникнат в този проект? Човешкият родилен процес нямаше да се случва, ако нямаше определени физически действия, които да го задвижат.

Това, което подчертаваме тук, е, че трябва да разберете, че вие няма да насочвате целия процес до неговия завършек. Нито пък искаме да си мислите, че ще бъдете изоставени извън процеса след неговото начало. Всъщност вие ще бъдете включени по начини, които са далеч от въображението ви в този момент. В този случай ние ви окуражаваме да вярвате в процеса и да продължавате да сте на разположение, защото от всички вас има нужда. Вие не сте подписали краткосрочен договор.

Нека сега продължим към други теми, които са, разбира се, свързани. Важно е да се поддържа равновесие в това напрягане на разбирането ви по отношение тази ангажираност към преуспяването на планетата и нейните жители. Знайте, че това съвсем не е едноличен ангажимент, а съгласуван ангажимент от безброй много същества, които не са чужди на процеса. В този случай енергията на точно тази планета е достигнала равнище на тежест, което меко казано е предизвикателно. В крайна сметка обаче трябва да знаете, че вие всички живеете в предизвикателство и това не прави изключение. Този път обаче не става дума за игра, защото провалът би имал сериозни последици отвъд простото страдание на преродени същества. Вие, разбира се, знаете това в най-дълбоките си равнища, така че тук не става въпрос за заплаха. В този случай ни е разрешено да окажем помощ в по-голяма степен и ние се възползваме максимално от това, за да поставим началото на този проект.  Разработването на методика, която да покрива и непредвидени случаи, отне много планиране, тъй като изкуството на импровизацията не се ограничава до триизмерните преживявания.

Известно е, че сред тези, които се представят като водещи в съпротивата срещу планираните промени, съществува определен недостиг на искреност. В този случай такива лица ще се окажат заети с други дейности, или вие ще бъдете ясно уведомени относно целесъобразността от тяхното включване. Идентичността на някои от тях може да ви изненада, но отново – вие се намирате в ситуация, в която моментално ще узнаете кога трябва да бъдете предпазливи. По-голямата част от това, което включваме днес при този контакт, ви е известно, но все още не е възможно да разкрием подробности по две причини. Подходящите последователности все още не са уточнени и тази линия на комуникация все още не е на равнище, което да е подходящо за тях. Прави се всичко възможно за подготовката на тази последна фаза, така че тези елементи да бъдат координирани. Отново молим за вашето търпение и за увереността ви в процеса, който на моменти може да ви изглежда претрупан. Както вие казвате, просто потрайте малко.

№ 9

Ситуацията е следната. Времето е основният елемент, използван за установяване на местонахождението в третото измерение. В същото време завесата между измеренията изтънява. С нарастване осъзнаването на факта, че съществуват процеси от четвърто и даже пето измерение, които могат да бъдат използвани в триизмерната сфера, тази завеса ще започне да изтънява още повече. Новият фокус трябва да включва елементи от по-високите измерения. Как да стане това? Мисълта се движи между измеренията, докато се намира в рамките на техните параметри. Триизмерните параметри позволяват намеса в развитието на другите. Те позволяват налагането на една воля върху друга. Отвъд това измерение ни е предоставена свобода за развитие без такава намеса. Личната отговорност е ключовият момент на съществуването. Противно на усещането от страна на масовото съзнание за отсъствие на развитие на това равнище, то съществува, но просто е задушено  от методите за контрол върху ума. Тези методи обаче не са толкова ефикасни, колкото може да изглеждат. Ако бяха, то наложеният масов физически контрол нямаше да бъде необходим. Ако бяха, нямаше да съществува въпросът какво да се прави с това, което те виждат като пренаселеност. Тогава щеше да има маси от хора с поведение на стадо. В момента се надига една вълна, едно дълбоко прикрито чувство на хора, копнеещи за тази лична свобода.

С изнасянето на работни места извън вашата страна (бел.прев.: Както и тук, целият материал е първоначално адресиран до населението на САЩ), хората откриват, че могат да си създават нови възможности, независимо колко мъгляви могат да бъдат те на фона на „комуникационната” мечта за отпадане на ръчния труд. Този успех в рамките на планиран провал е предизвикал творческия нагон на много хора и оттук разпространението на бизнеса извършван в домашни условия. Този проблясък на личен успех е провокирал надежда даже сред най-потиснатите същества във вашата страна, под което имаме предвид получателите на социални помощи. Тази информация не е ограничена в рамките на вашата страна. Тя винаги е съществувала в страните с голяма бедност. Ако не беше така, отдавна мнозина биха измрели от глад.

Този копнеж за свобода ще бъде превърнат в пожар от мечтата и нейната простота. Тази нова представа ще повдигне духовете на тези, които ще чуят и движението нагоре ще бъде буквално. Вътрешната молитва на копнеещите сърца ще намери отговор и техните ответни реакции няма да бъдат спрени. Това не може да бъде постигнато с триизмерните методи, защото тези, които се опитат да ги приложат, ще се окажат безпомощни, подобно на тъмния план, предназначен за хората. След достигане на критичната точка на осъзнаване, подкрепата на новата парадигма ще тласне планетата напред като едно цяло. „Възнесението” в представите на мечтателите от движението Ню Ейдж е индивидуален полет към облаците, докато това ще бъде промяна на планетата. Вашата библия споменава за двамина, които стоят в полето и само един от тях, който е възнесен. Този, който вярва в мечтата с цялото си сърце, ще съпроводи своята мечта.

Родителите на тази мечта трябва да разбират, че триизмерните параметри трябва да бъдат преодолени и мисълта трябва да бъде фокусирана в по-високите очаквания на едно ново измерение. Вярата в личната отговорност на гражданите ще бъде ключът към полагане основите на новата представа. Тя е, така да се каже, паролата за навлизане в това ново преживяване. Честност и откровеност биват практикувани безусловно. Вашият превод на Псалм 23 интерпретира погрешно това чрез думата „правда”, в която е вложен смисъл на оценка на чуждото поведение. Вместо това, вложеният смисъл предполага всеки да бъде отговорен да живее праведно в рамките на личния фокус на своите нагласи и поведение. В резултат ще се окаже, че неподходящото поведение няма да има място, ако никой не следва неговите правила. Ако никой не участва в тази игра, няма да има нито жертви, нито мъченици. Всичко това може да звучи наивно с оглед на заобикалящия ви хаос, но това е разликата. Това е скокът, който трябва да бъде извършен с допускането, че човечеството притежава критичната маса, която е готова да приеме тази промяна във възприятията. Мотивът за печалба за сметка на всички останали не е довел до Утопия. В истинския си образ човекът е едно лъчезарно същество, създадено, за да отдава израза на Любовта на Твореца, а не да живее като узурпатор с единственото намерение да притегля всичко към себе си, както показва опитът в материалната действителност. Експериментът в тази действителност е направил човека кух и го е лишил от реализация. Пред него ще се открие възможността да преживее нещо, което ще изпълни сърцето му.

Как може да обрисувате тази представа с цвета на емоциите, така че да намагнитизира всички, които ще я чуят и да ги привлече към себе си? Намерението ще бъде алхимичната съставка и Любовта на Твореца към неговите чеда ще постели пътя, ако използваме една стара поговорка в различен контекст. Това може да бъде направено и ще бъде направено – в това може да заложите фокуса и доверието на своя живот. Етерните ветрове на промяната са в действие и тяхната инерция се засилва. Мислите ли, че има нещо, което може да застане на пътя на Твореца на играта? Това не може да се случи. Добре дошли на печелившата страна! Това не е ли едно прекрасно приветствие?

Това изглежда логично място за завършване на този обмен на мисли. Открийте сърцата си и почувствайте любовта, която ви е дадена срещу доверието ви и това, че сте приели съвместния ни път в това прекрасно приключение на приключенията. Как ще направим това? Не ни е съдено да узнаем, все още.

№ 10

Филмът „Блокада” съдържаше силни подсъзнателни послания. Само един момент – спомнете си, че там бива използвана конституцията за преодоляване на проблема. Тяхното намерение обаче е да използват заповеди на изпълнителната власт, за да заобиколят конституцията, тъй като няма да се намери съдия с необходимата власт, който да се противопостави на  тъмната организация. Когато хората разберат това, то бързо ще ги деморализира. Това бе друго приспивателно хапче от много по-голям мащаб, отколкото си представяте. Призоваването към предпазни мерки и проницателност бе твърде ефективно и ще бъде от особена полза с развоя на ситуацията. Това е нещо, което ще трябва да направи всеки, а не нещо, което може да направи за една група отделен човек. Отново се връщаме към закона за личната отговорност.

Интересно ще ви бъде да узнаете, че планетарното съзнание се променя. Нека сравним това с дишането. Все едно планетата променя своите равномерни интервали на вдишване и издишване и започва да вдишва по-дълбоко с натрупването на вътрешни енергии. Това е една област от нашата дискусия, която не бе засегната до момента. Планетата също ще вземе участие в плана за промяна на ситуацията. Помнете, че всички прояви на всички равнища са резултат от проекцията на мисъл върху податливи етери (това, което наричате творчески потенциал) и че мисълта взаимодейства със себе си и така поддържа равновесие.

Може да почувствате, че започвате да преживявате един фокус на промяна като част от колективно енергийно трептене. То притежава потенциала да синхронизира съзнанието на жителите на планетата и да го слее със съзнанието на планетата като цяло. Може би това ще ви позволи да започнете да разбирате защо наблягаме върху значението на родителските клетки за съзнанието, което ще произведе това предизвикващо сливане вибрационно съотношение. Ще има забързване на латентните емоционални връзки с планетарното съзнание и то не с частта му, съдържаща страдание, причинено от егоизма и алчността на човечеството, а с частта на съзнателно желание за промяна към едно ново и различно преживяване. Помнете, че това не е първата цивилизация, преживяваща подобен процес тук и че вие не познавате историята на тези предходни сценарии. Така както вие преживявате и се учите, същото се повтаря и в еволюцията на планетата като цяло. Сега започвате да виждате случващото се заприщване на енергията. Когато се формира една дупка в този бент в посока, в която цялата тази енергия може да се обедини, тогава ще се появи устрем, който ще отмие заразата и ще доведе до едно оздравяване с невероятни пропорции. Така както едно пътешествие започва с първата крачка, така и това започва с една малка дупчица в бента чрез формирането на първите клетки на родилния процес.

Все още не е ясно какво ще бъде участието на планетата, тъй като то зависи от сливането на енергиите, които дават зараждането на частта от процеса, дело на човечеството.  Това е ключът, който отключва целия проект. Ние, разбира се, сме наблюдавали различни сценарии на възможни комбинации от енергии, подобни на вашите компютърни проекции и сме установили, че всеки сценарий води до много различни комбинации от възможни реакции. Всеки води да подобно крайно заключение, не само в различни комбинации от подобни елементи, действия и реакции, но при напълно различни елементи, действия и реакции. Следователно даже от тази гледна точка не могат да бъдат правени окончателни изводи. Това не е ли интересно? Ние мислим, че е. И така, след като веднъж бъде направена селекцията и първите клетки биват задействани в създаването на възможните „сценарии – мечти”, все още няма да е възможно да се погледне с яснота в бъдещето, докато мечтаният сценарий не се избистри в умовете на тези групи от хора като цяло.

Можем ли да насочваме този процес на основа нашите експериментални проекции? Бихме искали да можем, но това би била неприемлива намеса. В този случай насочването трябва да дойде от Източник, който стои по-високо от нас. Няма съмнение, че Най-висшият от Висшите е особено заинтересован в това, което се случва тук и че Източникът ще бъде на разположение, за да окаже точно необходимата помощ. Тези миниатюрни планетни мисловни тръстове ще получат разрешение да разиграват възможности, но молбата за помощ отправена към Висшия Източник без съмнение ще окаже много по-силно влияние върху завършването на процеса. Мога да ви уверя, че на това равнище човечеството е опознато из основи и процесът ще бъде направляван, но трябва първо да се появи движение отвъд желанието под формата на активна мисловна проекция за целите на изявата на това ново преживяване. След творческото „измечтаване” на възможностите следва целенасоченият фокусиран процес за полагане на скелета на начинанието. Голямата награда ще бъде сътворяването на подробностите с преживяване на това, което сте сътворили. Удоволствието от тази част на процеса ще бъде наистина чудесно.

(следва)