Наръчник за новата парадигма – част 8

№ 20

Славата на вашите народи избледнява пред очите ви, докато един по един те биват атакувани отвън и отвътре. Всеки от тях е зависим от финансови подаяния, които изискват като откуп предоставяне на права за експлоатиране на минерални и други ресурси. Парите биват източвани чрез тайни сметки, които се връщат при узурпаторите, докато лидерите са детронирани или убивани. Циклите се повтарят отново и отново. Хората са изоставени от своите правителства и трябва да се грижат за себе си при условия на все по-малко неща от първа необходимост и все повече разпоредби. Твърде неприятна картина. И какво да правим тогава?

Нека отново прегледаме изгледите за промяна на тази кошмарна ситуация. Възможно ли е силите, които стоят зад тази ситуация, да причиняват предпоставки за кулминация на това планирано потисничество над хората от тази планета, които евентуално да имат последици, надхвърлящи възможностите им за контрол? Възможно ли е да съществуват малки невидими пукнатини в тези планове, които, ако бъдат оползотворени, могат да доведат до не планирани резултати? Всъщност това е не само възможно, но и вероятно. Нека само да вземем 2000-та година като една възможност. Ако наистина всички технологични чудеса в  основата на енергията, водата, комуникациите, парите, транспорта и пр. зависят във функционирането си от компютрите, това би трябвало да важи и за военните и конспиративни комуникационни системи, а и за останалите прекрасни механизми, обекти на планирано използване. Всички те са били конструирани на основата на договорни отношения. Всеизвестно е, че изпълнителите се отклоняват от предписанията винаги и навсякъде, където биха могли да съкратят разходите си. Напълно е възможно да са били използвани някои „обикновени” компютърни чипове, вместо предписаните специално проектирани чипове. Ако тези подменени детайли съдържат същия информационeн проблем, като целенасочено използваните за създаване на хаотично разпадане на вашия свят такъв, какъвто го познавате, как това би повлияло на техните планове? Тъй като в компютърните системи трябва да има синергичен обмен на информация, възможно е да има последици за техните отделно създадени  системи, които ще причинят хаос в хаоса. Част от техния план може да се задейства, но за да установят и поддържат пълен контрол, което е тяхната цел, всичко трябва да бъде осъществено според плана. Какво ще се случи, ако достатъчна част от плана им влезе в сила така, че хората да разберат истината, но в същото време техният собствен вътрешен хаос позволи да се случи нещо, което можем да наречем разпадане отвътре? Какво ще се случи, ако защитници на човечеството, които работят отвътре, са заложили целенасочено бъгове в техните системи? Интересен повод за размисъл.

Да предположим, че горният сценарий се осъществи. Тогава вече ще имаме нещо като двоен хаос и достатъчно осветляване на плана за заробване, което да разбуди човечеството. Това добавя трети пласт от хаос. Сред целия този хаос в каква посока клони балансът, свързан с оцеляване на човечеството? Има още един елемент, който трябва да добавим. Какво ще кажем за тези извънземни същества, които са използвали властовата структура, за чието установяване са помогнали? Дали споменатият хаос ще обслужва техните интереси? Възможно ли е те да са саботирали плановете на собствените си поддръжници, за да ги елиминират от играта? Дали те следват план, който се наслагва върху вече действащите? Можем да кажем, че интригата се задълбочава.

Ние бихме могли обаче да я задълбочим допълнително, защото боравим с възможности. Когато една планета се намесва в живота на друга в ущърб на нейния прогрес, ние прилагаме Закона за Привличането. Простичко казано, това, което правиш другиму, ще бъде направено и на теб. Ако се намесваш в живота на друга планета, тогава ти даваш позволение на останалите планетарни сили да взаимодействат с теб. Аха! Задълбочаващата се интрига започва ли да се изяснява? Да се надяваме, че сърцето ви току-що пропусна един удар и че във въображението ви се роди истинска надежда.

Пред нас все още стои дилемата на целия този хаос. Затова нека хвърлим още малко светлина. След като една планета претърпи директна намеса (във функционирането си), жителите на тази планета могат да поискат помощ за възстановяване на равновесието и реда. Тук се крие ключът. Помощта трябва да бъде поискана и молитвата се счита за поискване. Това обаче трябва да бъде така наречената положителна молитва. Положителната молитва ви вкарва в творчески режим, който е съобразен с вашия модел (създаден по образ и подобие на вашия Творец). Всъщност човечеството трябва да излезе напред с един колективен фокус в хармоничен творчески режим, в рамките на насочената нагоре спирала на развитието на индивидуалната и планетарна еволюция. Сега, познавайки човешката природа (можем да кажем че), ще има и такива, които след като се съвземат от шока, веднага ще поискат да върнат на място всичко в рамките на своята комфортна зона. Те ще поискат да се възползват от ситуацията, за да създадат друга ситуация на упражняване на власт и ще призоват  за нови „лидери”. Това няма да бъде еволюция. Следващото равнище (на развитие) е основано на индивидуална отговорност. Ако това не бъде в основата на новата парадигма, то шансът за въздигане на тази планета и на нейните жители ще бъде изгубен.

Важно е това, което вече се очертава като „молитва за искане на помощ”, да бъде готово да замени всякакви шансове за връщане на старото. Тогава ще бъде гарантирана помощта, от която се нуждаете, за да осъществите желанията си. Тази помощ в никой случай няма да бъде военна. Тя ще бъде демонстрация на Любовта на Твореца и ще бъде искрено приветствана, тъй като тя ще взаимодейства с Вътрешното Същество, което е забравената пряка връзка с Твореца. Любовта, която  се свързва и взаимодейства с Любов, ще доведе до промени отвъд възможностите на въображението ви. Уместно е да отбележим, че на планетарно равнище самата планета ще има подобно преживяване.

Нека тази информация измести грижите за вашето бъдеще.  Добре дошли на печелившата страна! Фокусирайте се и се изявявайте, наистина!

№ 21

Време е да се фокусираме за поставяне на ударението върху решителната промяна, необходима за преминаването на проекта от една фаза в друга.

Това не означава, че първата фаза е вече завършена. Тази част – разгласяването на дейностите на тъмните сили – вече е в ход. От наша гледна точка, така както наблюдаваме енергийните образувания, има достатъчно движение в началната фаза на пробуждане, което да осигури нейното продължение. Има достатъчно хора, фокусирани върху разгласяването, за да може (тази фаза) да продължи при натрупаната инерция. Информацията бива вече разисквана между хората – тези, които я четат и чуват. Както знаете от личните си контакти на живо или чрез чатовете в Интернет, в ход е ефектът на кръговото разпространяване на вълните. За да бъде поддържана набраната инерция, след като звучи тръбата за събуждане, необходимо е да бъде подготвена следващата стъпка, за да не е възможно бездействието, причинено от липсата на разбиране какво да се прави след това, да позволи настъплението на методите за притъпяване на ума да продължат да държат надмощие.

Следващата стъпка е изборът на индивид, твърдо решен да се абстрахира от смазващите емоции и да наблюдава от разстояние, което е извън обсега на методите за контрол. Това изглежда малка стъпка, но тя е от критично значение, защото поставя началото на отделянето от стадото, така да се каже. Това е стъпка, която може да бъде осъществена, без да причинява страх, подобно на физическата съпротива. Това е нещо, което може да бъде направено безопасно и незабелязано от очевидно страховитите същности, които се борят за контрол. Това е също много важно за процеса на осъзнаване от страна на всеки индивид, че съществува връзка към съзнанието, една част от аз-а, която позволява това наблюдение. Това задейства една промяна в свръх стимулираната его функция и започва да успокоява егото и да го връща към истинското му предназначение. Това само по себе си е едно овластяващо преживяване, защото поставя началото на равновесие в изразяването, заложено в проявения житейски опит. Това е много критичен момент. С установяването на това наблюдение започва да се появява промяна във фокуса по един лек и лесен начин.

Как е най-лесно да започнете да изпълнявате своята задача? Чрез целенасочено практикуване на процеса вътре в себе си, вие ще започнете да насочвате тези, които контактуват с вас, да се пробудят за знанието спрямо това, което се случва около тях. В съзнанието им съществува много активен елемент на страх спрямо тази информация и възможния й ефект върху техния живот. Не е лесно да си представиш как всички чудесни удобства изчезват от твоя свят и в същото време да се чудиш как ще продължиш да преживяваш. Това им изглежда като пълна нищета и следователно е по-лесно да го избутат на заден план в съзнанието си и да не го вземат предвид. В същото време то продължава да изплува в мислите им като плувка на въдичарска корда. Тогава е уместно да им бъде предложено да погледнат на проблема отстрани и да започнат да обмислят как да обърнат ситуацията в своя полза. Ще им бъдат представени възможности чрез бартер, търговия и други методи, които предстои да бъдат създадени през хаотичния период на промяна. Тъй като натрупването на материално богатство ще бъде трудно, това ще отпуши творческия аспект, присъщ на всички фрагменти на Твореца. Творчеството е ключовият фактор на преживяването на всички равнища, в противен случай никой от нас не би бил „помислен” в това съществуване. Ключът към всичко това е да поискате помощ от страна на фокуса на мисълта, който е породил това ни преживяване и ни задържа в него. Ако не беше този фокус, основните градивни блокове на енергията (атоми, молекули и клетки) щяха просто да се разхвърчат на всички страни.

Изглежда трудно да се съгласува вероятността за успех за една цяла планета при наличието само на малко (индивиди), започнали да се променят като просто променят собствената си гледна точка, след което стимулират подобна промяна у тези, които попадат в сферите им на влияние. Но така трябва да стане. Така както едно дълго пътешествие започва с първата стъпка, така и промяната започва с индивидуалното преживяване. Това важи особено когато бива следвана методологията, условие за действие на Законите, които управляват проявите на Съзиданието. Като начало трябва да съществува нещо, към което енергията да бъде привлечена. „В началото бе ‘мисъл’ и ‘мисълта’ се превърна в плът (проявление)”

След появата на концептуалната мисъл, трябва да има желание за външната й изява. Това само да помислиш една мисъл, не води до външната й проява. Трябва да съществува емоционално желание, което да захрани движението или промяна в енергията от мисъл към външен израз. Този външен израз започва с натрупването на „привлечени” енергии.  Формата предполага повече от (материални) неща. Тя включва ситуации, условия и стимул за поява на желание за допълнителни мисли, които подкрепят завършването на желаното преживяване. В рамките на творческия устрем, след като процесът започне да се придвижва към своята завършеност, целта се хармонизира с Универсалните Закони. Желаният фокус трябва да осигури свобода, в рамките на спираловидното пътешествие обратно към Първоизточника за всички, които ще засегне. Когато тази цел е в основата, тогава Съзвучието на Привличането бива задействано с отприщване на всичката му едва външно доловима сила.

Добре би било да прегледаме основните моменти, когато една промяна в творческия фокус е на път да започне своето широко мащабно проявление. Всяка промяна в съдбата на тази планета бива посрещана с голямо нетърпение от най-високото (фино вибрационно) равнище на съзнанието. Промените, които ще доведат до установяването на равновесие и хармония, получават подкрепяща ги енергия, която укрепва и ускорява процеса. Добре би било да отбележите това с благодарност като част от своите медитации. Отношението на благодарност създава обратен поток и позволява по-голям обмен на това подкрепящо внимателно съзнание.

Стартирането на промяна в рамките на една толкова твърдо установена тенденция, като планираното похищение на тази планета, е най-трудният аспект на проекта за връщането на тази планета към безопасността на хармонията и равновесието. Това изискваше отчитане на реакциите спрямо разпознаването на действащите извратени енергии, както и издирване на техните източници и цели. Впоследствие това разбиране трябваше да бъде преведено в писмена и говорима реч и в начини за разпространение на информацията. Всичко това трябва да бъде постигнато в рамките на един поток от отрицателно намерение, който е не само активен, но също така може да бъде сравнен с бързо течаща река. Въпреки това вие, малцината, сте способни да осъществите този привидно невъзможен подвиг с намерение, зареждано от желанието да спасите своите събратя и своята планета от експлоатация. Ако ние можем да продължим този процес със същото равнище на намерение и с желанието да придвижим мнозина през информацията, касаеща „онези”, към следващата стъпка, всичко ще продължи да се развива към желания краен резултат. Голяма част от първата стъпка бе осъществена, без да е явно на повърхността къде би довело знанието и разбирането за ситуацията, обхванала човечеството. Това бе потребността за информиране и пробуждане, за да може да бъде направено „нещо”. Идеи за съпротива, следващи първоначалните насоки за продължаване на управлението от и за народа, захранваха процеса. За съжаление управлението от народа и за народа води до тирания в бърза последователност от много малки стъпки.

Придвижването отвъд, в една нова парадигма, е следващата стъпка в развитие на съзнанието на човечеството. Разбирането, че идеалът за свобода, постигната чрез поемане на персонална отговорност, предлага истинското решение, представлява голям скок във възприемането на реалността и той ще изглежда още по-голям за малцината начинаещи, които ще трябва да приемат тази теория като възможна и ще започнат да я обмислят. В същото време инерцията на алтернативата за правене на нищо по време на провала на настоящия експеримент би затруднило обмислянето на нови варианти. Отсъствието на чувство за лична отговорност в рамките на идеала за избрани правителствени органи ще доведе до осъзнаването на неговото значение като ключ към успеха. Най-слабото звено (мускул) трябва да бъде усилено чрез упражнения. Трябва да му бъде дадена възможност да се упражнява, за да се постигне усилването. Това трябва да бъде основата на изхода от съществуващата ситуация към едно ново начало.

Раждането на тази концепция е следващата точка от дневния ред. Това ще наподобява поставянето на следващата голяма скала в потока на една бърза река, за да бъде тя отклонена в ново корито. След поставянето на първата скала е време за добавяне на следващата, с оглед отклоняване на повече вода, при това вече има повече хора на разположение за преместването на тази скала. Има пословица във вашата култура, че за да бъде постигната една трудна задача, трябва да удряте желаещия да тегли кон. Това не е лесно за състрадателния кочияш, но той знае, че това е, което трябва да направи. Всъщност ние благославяме вас, желаещите, в тези критични часове на спасителната операция. Както вие казвате, „задръжте още”. Това наистина си струва усилията.

№ 22

Провалът на планирания голям пожар трябва да се очаква, тъй като е необходимо да има враг, за да може това да се случи. Ако наистина няма оръжия, които да им се противопоставят, какво ще направят тъмните сили? Имало е такива конфликти, но крайният резултат не е бил нещо, което ще се повтори. Имаше самозвани, които не знаеха други начини за противопоставяне на изкривени енергийни сили и това имаше за резултат два минуса, сборът от които не бе положителен. Задължително е да се разбере, че въоръжената съпротива е безполезна. Тези от нас, на които е възложено да помогнат при разрешаването на тази ситуация, няма да подкрепят такива действия. Макар че това бе вече споменато, изглежда уместно да изясним напълно този момент.

Има един интересен метод на съпротива, прилаган от работниците в промишлеността, когато работят във фабрични условия, при които собствениците/ръководителите са деспотични. Той се нарича „злонамерено подчинение” и е изключително ефективен за известно време. В такива случаи работниците правят само това, което им се каже. Те изпълняват поставените им задачи, но нищо друго. Например, ако дадена машина се повреди, те не правят нищо по въпроса. Ако някакво изделие не е на мястото си, когато се придвижва по конвейера и ще го блокира по някакъв начин, те не правят нищо. Това не е било вписано в длъжностната им характеристика. Те правят точно това, което им се казва. Не се прави нищо за създаване на ситуация; те просто позволяват на процеса да следва естествения си път. Пълно подчинение, никаква съпротива и ситуацията се превръща в хаос, следвайки собствената си инерция. Интересна идея за размишление.

Дали това е обръщане на другата буза? Съвсем не! Това е разбиране на процеса на изявено творчество извън природата. Това, което се появява чрез фокусиране на мисълта, бива поддържано чрез продължително фокусиране. То продължава, докато изпълни предназначението си и фокусът наположителното внимание поддържа неговото проявление. Когато подкрепата му бъде оттеглена, то се завръща към състоянието на хаос.  Ръководителите, както бе в дадения пример, рядко знаят какво се случва и техният фокус е върху манипулирането на работниците, клиентите и финансовия баланс. Има прекалено малко (ръководители), чието положително фокусирано намерение намира външен израз.

В какво отношение тогава природата е различна?  Природата е Съзидание, което демонстрира хармония със себе си. Човекът не е създал природата. Вашите учени непрекъснато променят природата. Направили ли сте си някога труда да откриете колко дълго могат да издържат хибридните деформации? Те не могат да се възпроизведат в идеален вид. Гените трябва да бъдат възстановени и често това не се случва подобно на предишните успехи. То се случва, когато намерението е в хармония с Природата, както при производството на цветя, които са по-красиви и с различни цветове. В тези случаи намерението е природният процес да бъде прославен, а не експлоатиран. Най-често тези, които обичат растенията, работят в рамките на растителния процес, за да постигнат успешните промени.

Целта на тази дискусия е да насочи вниманието ви към важността на намерението на групата, която желае да сътрудничи с Творението, когато се фокусира върху рамката на новата парадигма. Предлагаме тя да приеме природата като свой идеал, което може да бъде едно добро начало. Как всъщност природата се вписва в съвкупното творение? Как би могло човечеството да живее в хармония с природата, вместо да се опитва да доминира (властва) над нея? Това не означава, че природата не би могла да помогне на човечеството да съществува на тази планета, но това трябва да бъде реципрочна връзка. Бъдещето ще включва сътрудничество с природата в рамките на Законите на Вселената.

Но кои са тези закони? Къде човечеството може да открие тези закони, които са били скривани от него? В малкото останало време има ли възможност за изучаване на природата и за сглобяване на точно разбиране, което да бъде разпространено достатъчно бързо? Трябва да помните, че това, от което се нуждаете, ще ви бъде предоставено, стига да помолите. Вече споменахме Закона за Привличането. Но колко са тези закони? По-малко, отколкото може да си помислите. Броят на приложимите закони се увеличава на всяко (следващо) равнище на измерение, защото изучаването на тези закони и тяхното приложение подпомага развитието до следващото равнище, където има повече закони за изучаване и прилагане в живота. Нека започнем един преглед на тези закони. Това е преглед, защото вие сте ги забравили при временното си пребиваване в триизмерното преживяване.

В основата на Закона за Творението *) стои Законът за Привличането.

*) Бел.прев.: В целия превод английската дума “creation” е преведена като ‘Творение’ или ‘Съзидание’, които термини трябва да бъдат разглеждани като взаимозаменяеми.

Простичко казано, сходните неща се привличат.  Това става с помощта на основния инструмент на Творението – мисълта. Струва ми се, че във вашата Библия е казано: „Човек е това, което мисли.” Ако се фокусирате върху тресавището на злото, след като го почувствате, вие го усилвате. Трябва да знаете това, за да може да оттеглите своята подкрепа за него, прилагайки втория Закон на Творението.

Законът за Съзнателното Намерение. Прилагането на този закон предполага целенасочено оттегляне на страха и интереса ви от злата ситуация, след като сте я почувствали, със съзнателното намерение да сторите това. Вие не може да направите това, като се опитвате да спрете да мислите за нея. Това може да постигнете единствено като замените мисълта за нея с друга мисъл, на напълно различна тема. В случая с плана на злото, това изисква пълното включване на всички, които имат отношение. Няма значение какви са мислите, докато те подкрепят плана. Съучастничеството предполага вяра, че намерението на участващите лица е за доброто на всички.  Вероятно сега може да видите силата на въздействието от страна на симпатията към страдащите по целия свят. Тя подкрепя необходимото самоопределяне на жертвата като такава, защото представлява прикрито съучастничество. Нали вие ги считате за жертви на война или природно бедствие, или бедност? Трябва да си поемете дълбоко дъх и да приемете своя дял в подкрепа на усещането им като жертви. Те също носят отговорност за създаването на тези ситуации. Вашето състрадание няма да разреши страданията им. Това ще направи съзнателният ви избор да създадете една нова парадигма на преживяване. Оттеглянето на фокуса на вашето внимание и насочването му към създаване на ново преживяване, ще доведе до промяната много по-бързо, от това да им изпращате непрекъснато помощ, докато ги считате за бедни невинни жертви. Това звучи ли ви коравосърдечно? От наша гледна точка, е преди всичко коравосърдечно да бъдеш част от създаването на тези ужасни ситуации. Вие трябва целенасочено да изберете да приложите своето желание за създаване на едно изцяло ново преживяване за тях, както и за себе си. Ако изберете да поставите своето намерение отвъд играта, която възприемате с петте си сетива, и вместо това го насочите към създаването на едно ново преживяване, вие оттегляте съгласието си и подкрепата си за преживяването, в което не желаете повече да участвате. Вие прилагате втория Закон на Вселената.

Това са двата закона, приложими към тази ситуация. Има още два закона и те ще бъдат включени в тази информация в подходящ момент. Важно е да напредваме със законите в зависимост от тяхната приложимост (към дадена ситуация). Важно е да осъзнаете, че Законите на Вселената са неизменни. Те не могат да бъдат променени или изкривени. Те действат независимо от това кой ги прилага. Когато погледнете плана на злото намерение около вас, вие може да ги видите в действие. Сходните неща се привличат и целенасоченото намерение създава реални ситуации. Обаче ние се опитахме да доведем до знанието ви (факта), че в рамките на тези закони съществуват нюанси, които позволяват на Съзиданието да продължи. Трябва да има разбиране и осъзнаване на преобразяващата добавка на Свободна воля, последвана от подходящото й използване. По този начин имаме безкрайно разнообразие в Съзиданието и в резултат – разгръщащо се движение.

Надяваме се да се замислите върху последиците от тази информация и тя да осветли разбирането ви, както и да затвърди решимостта ви да служите в нашия печеливш отбор.

(следва)