Приключения извън тялото – част 11

ГЛАВА 4

Преобразуващи качества

Знанието е противоотровата за страха.

Ползите от изследванията извън тялото далеч надхвърлят границите на нашите физически сетива и на интелекта ни. След едно преживяване извън тялото, много хора говорят за вътрешно пробуждане на тяхната духовна идентичност, за преобразуване на тяхната самопредстава. Те виждат себе си като нещо повече от материя – по-будни и живи. Усещат дълбока вътрешна мъдрост, основана на лично духовно преживяване. Мнозина говорят, че се чувстват свързани с нещо по-голямо от себе си – със самия източник на живота. Описват едно красиво чувство, резултат от преодоляването на плътна преграда от невежество, страх и ограничение.

По време на моите семинари чувам често разкази за задълбочаване на личното познание и за вътрешна връзка с духа. Много хора описват драматично разширяване на способността си да възприемат – нова способност да надскачат физическите си ограничения; завладяващо чувство за познание, основано на пряк личен опит.

Може би най-важната полза от преживяванията извън тялото е, че признаваме личната си способност да откриваме отговорите сами.

Когато ме питат: „За какво са ти преживяванията извън тялото?”, отговорът ми е много прост: „За да откривам сам отговорите (на въпросите, които ме вълнуват).” Намирам слаба утеха във вярвания, особено при положение, че те са най-често срещаната стока днес. Всяко общество, всяка култура прелива от своите варианти на истината – колекция от измислени от човека твърди убеждения. Тези вярвания се променят с времето, развиват се и западат, докато истината за съществуването ни остава една и съща, скрита под непрекъснато нарастващата планина от доктрини, догми, допускания и заключения.

Вярвам, че целта на живота е натрупване на опитност. Ние трябва да набираме опит и да изследваме сами за себе си. Ние трябва да откриваме и да знаем, или да бъдем роби на чужди мнения. С наближаването на двадесет и първи век е дошло времето да признаем истинския си потенциал и да изследваме отвъд преобладаващите вярвания и убеждения. Дошло е времето да открием и видим истината сами.

Ние имаме тази възможност днес. Контролираните преживявания извън тялото разтварят вратата към един невероятен нов хоризонт за човешкия потенциал и откривателство. Те ни позволяват да изследваме отвъд тесните ограничения на физическите си сетива и да намерим отговори на най-древните загадки на съществуването си.

Преобразуващи качества на преживяванията извън тялото

Според изследванията, проведени от много високоуважавани лекари, като Реймонд Мууди, Мелвин Морз, Кен Ринг, Брус Грейсън и Стюарт Туемлоу, преобразуващите качества на преживяванията извън тялото са неограничени.

Всяка година нови изследвания разкриват допълнителни психологически и физически ползи, извлечени от преживяванията извън тялото. Когато проучвам този въпрос, откривам, че броят на докладваните ползи е абсолютно зашеметяващ.

С увеличение на описваните преживявания извън тялото, се увеличават и доказателствата за редовно съпровождащи ги положителни житейски промени. Следва преглед на ползите, докладвани в различни краища на света, през последните двадесет години.

 1. По-задълбочено осъзнаване на реалността. Според сериозно изследване, проведено от Стюарт Туемлоу, Глен Кабард и Фоулър Джоунс и докладвано през 1980 г. на годишното заседание на Американската психиатрична асоциация, 86% от участващите в изследването 339 души съобщават нараснало осъзнаване на реалността. В същото изследване 78% съобщават за извличане на трайна полза.
 1. Лично уверение за нашето безсмъртие. Без съмнение, преживяванията извън тялото дават подлежащи на проверка доказателства от първа ръка за способността ни да съществуваме независимо от физическите си тела. Всяка година това е едно силно, променящо живота събитие за милиони хора.
 1. Ускорено личностно развитие. Признаването на факта, че сме повече от физически същества, разкрива напълно нови равнища на личностно развитие. Силно съм убеден, че самостоятелно проведените и контролирани преживявания извън тялото са една от най-важните предпоставки за ускорено личностно развитие. Ако постигнем съзнателен достъп и контрол върху нефизическото си аз, ние можем да отключим неограниченото знание на своя подсъзнателен ум и да овладеем способността си за изследване на вселената. Всички аспекти на човешкия потенциал ще бъдат развити далеч отвъд съществуващите понятия и разбирания.
 1. Намален страх от смъртта. Когато преживеем състоянието на съзнателно отделяне и независимост от физическите си тела, страхът ни от смъртта чувствително намалява. Страхът от смъртта е страх от неизвестното. Щом се отделите от тялото си, узнавате с абсолютна сигурност, че продължавате (съществуването си).  Установил съм, че с увеличаване броя на преживяванията извън тялото, безпокойството и страхът от смъртта прогресивно намаляват.
 1. Увеличени психични способности. Интуиция, телепатия, предвиждания и предсказания, способност за виждане на аура и още много други психически способности се засилват – често в резултат от тези преживявания. Причината за това е неизвестна в момента, но мнозина вярват, че това е просто естествен резултат от постигане на по-голям синхрон с вътрешните ни енергийни системи.
 1. Нараснало желание за търсене на отговори. След като веднъж разберат, че много отговори са на тяхно разположение, много хора се впускат в лично духовно търсене на разрешение на загадки, които са ги преследвали от детството.
 1. Установяване на истини относно смъртта. Преживяванията извън тялото дават доказателства, че процесът на умиране може да не бъде болезнен и страшен, а по-скоро прекрасно, духовно приключение.
 1. Ускорена човешка еволюция. Истинската еволюция на нашия вид не се свежда до биологичните промени около нас, а до еволюция на съзнанието. С усложняването на нашия свят, се появява вътрешна необходимост да открием невидимата причина зад бързите настъпващи физически проблеми, на които сме свидетели. Тази потребност от узнаване на отговорите на много заобикалящи ни загадки ще ни отведе до следващото равнище на човешката еволюция.
 1. Спонтанно лечение. Има множество съобщения за хора, които са излекували себе си и други, когато са били извън тялото си. Често това лечение става чрез фокусирана мисъл, насочена към определена част на тялото.
 1.  Разширена самопредстава. Вместо да гледат на себе си като на физически същества, притежаващи душа, много хора разпознават себе си като душа (съзнание), която притежава временно биологично тяло.
 1.  Нараснала духовност. Според споменатото по-горе изследване на д-р Стюарт Туемлоу, 55% от участниците разглеждат преживяването си извън тялото като духовно преживяване. Мнозина говорят за по-дълбока връзка със своята духовна същност, значителни проникновения в духовната си природа или определено чувство на свързаност с нещо по-голямо от себе си. Независимо дали наричаме това дух, или универсален божествен ум, има повтарящи се описания на силна вътрешна връзка.
 1.  Разпознаване и преживяване на влияния от минали животи. Работите на Брайън Вайс и други уважавани лекари и хипнотерапевти дават убедителни доказателства, че влиянията от минали животи са важен елемент от настоящото ни психологично устройство. Тези подсъзнателни спомени могат да бъдат ефективно разкрити и изследвани чрез лични преживявания извън тялото.
 1.  Ускорена психологична промяна. Преживяванията извън тялото могат да ни помогнат да се избавим от стари умствени привички и навици. Много хора са ми казвали, че шокът от усещането, че са независими от физическото си тяло, им е дал една по-просветена перспектива за съществуването им в момента. Този разширен възглед за себе си им е помогнал да достигнат нови равнища на личностно развитие и самопознание.
 1.  Получаване на лични отговори. Всеки от нас си задава въпроси, свързани със собственото му съществуване. Какво съм аз? За какво живея? Ще продължа ли след смъртта си? Какъв е смисълът на живота? Тези въпроси и още много като тях могат да получат отговори само чрез лично преживяване. Изследванията извън тялото ни дават мощно средство да получим търсените от нас отговори. Защо да се задоволяваме с убеждения, когато съществуват точни отговори?
 1. Среща със същество от светлина, ангел или друг нефизически обитател. Много хора описват лични срещи с някаква форма на нефизическо същество. 37% от участниците в изследването на Туемлоу са почувствали присъствието на нефизическо същество, докато 30% описват присъствие на водачи или помощници.
 1. Нараснало уважение към живота. Появява се засилено отвращение към насилие и убийство. Например идеята за ловуване и убийство на животно става непоносима. Вярвам, че тази промяна се дължи на персоналното познание, което получаваме, относно духовната ни взаимообвързаност.
 1. Нараснало самоуважение, чувство за отговорност и вътрешна увереност. Мнозина установяват, че за първи път се оказват съзидателен център на собственото си физическо съществуване. Те често усещат огромния потенциал и сила на вътрешното си, нефизическо аз и установяват контакт с творческата си същност. Много хора са ми казвали, че разбират повече от всякога, че са напълно отговорни за всички свои действия – мисли и деяния.
 1. Намалена враждебност, насилие и престъпност. Преживелите себе си като повече от своите физически тела, често осъзнават саморазрушителното влияние на кражбата или нараняването на някой друг. След като са се убедили, че наистина продължават съществуването си след смъртта, те си дават сметка, че отнасят със себе си и личната си отговорност.
 1. Нараснало познание и мъдрост. Житейският ни опит създава мъдрост и преживяванията извън тялото притежават уникалната способност да предоставят познание и мъдрост далеч отвъд границите на физическите ни възприятия.
 1. Дълбоко чувство на познание, вместо вярване. Персоналното познание е мощна сила, която променя живота, особено когато е сравнено с вярванията. Тези преживявания ни дават доказуемо, от първа ръка знание за нашето безсмъртие и духовна идентичност. Това знание не може достатъчно добре да бъде обяснено; то трябва да бъде изпитано чрез преживяване.
 1. Вътрешно спокойствие. Завладява ни едно чувство за мир и спокойствие, когато знаем, вместо да се надяваме, че сме безсмъртни.
 1. Увеличено желание за живот. Изследванията извън тялото водят до един особен вид възбуда, която е трудна за описание – радостно чувство, което достига дълбоко до сърцевината на нашето същество. Когато се отделим от физическите си тела и активно изследваме заобикалящия ни свят, ние разбираме дълбоко в себе си, че сме се превърнали в истински изследователи. Самият живот се превръща в приключение, в едно вълнуващо пътешествие. Вътрешната възбуда се усеща безпогрешно; тя произлиза от вътрешното познание, че прокарваме път доста напред от своето съвремие.
 1. Увеличена интелигентност и памет; усилено въображение. Някои вярват, че тези преживявания стимулират области на мозъка, които остават неизползвани в нормалния физически живот. От биологична гледна точка това може да бъде стимулиране на десния темпорален лоб или на епифизната жлеза. Медицинската причина за тези описвани резултати е неизвестна, но според продължителните изследвания на канадския неврохирург Уайлдър Пенфийлд, при стимулиране на десния темпорален лоб със слаб електрически заряд, пациентите му задължително съобщавали за преживявания извън тялото. В допълнение на това – има много доказателства, че десният темпорален лоб се активира мистериозно по време на преживявания извън тялото и на тези близки до смъртта. Съществуват и изследвания, които показват връзка между биологичния мозък и нефизическата енергийна система. Ако това е така, вероятно има електрически и химични взаимодействия, за които все още не знаем. Цялата тази област изисква допълнителни проучвания.
 1. Усещане за приключение. Всеки ден и всяка нощ предоставят възможност за преживяване на приключение. Авторът Том Робинс може би го изразява най-добре: „Нашето велико човешко приключение е еволюцията на съзнанието. Ние сме на този свят, за да разширим духа си и осветим мозъка си”.

Преобразуващите качества на нашите преживявания извън тялото са една реалност, която всеки от нас може да изпита. Всичко, което ни трябва, е открит ум и подходящо насочване, за да достигнем до неограничения си личен потенциал. Вече съществуват възможности за изследване на невижданите области на вселената, но от нас зависи да направим стъпката от любопитни наблюдатели до активни изследователи. Вярвам, че тази стъпка е важна повратна точка в живота ни и в личната ни еволюция. Изследванията отвъд границите на физическите ни тела може да бъде ефективен начин за получаване на отговори и проникновения, които всички търсим. Това пътешествие на съзнанието от физическото към нефизическото е една реалност, която не можем да избегнем; единственото ни реално решение е кога ще започнем.

Физически обременености

Изследванията извън тялото предлагат невероятни ползи за милиони физически обременени хора по целия свят. За страдащите от неизличими физически недъзи изследването извън тялото осигурява невероятно пораждане на надежда, радост и възможност да се почувстват временно освободени от своята физическа болка, заболяване или недъг.

Само си представете сакатото момиче, което няма да може никога да проходи, да е в състояние да се придвижва без усилия отвъд ограниченията на увреденото си физическо тяло; или слепеца, който няма никога да види собственото си лице, изведнъж да може да възприема отвъд ограниченията на физическото зрение. Потенциалът тук е изумителен.

Ползите от изследванията извън тялото далеч надхвърлят настоящите ни медицински и научни разбирания. Медицинската професия има дълга история на фокусиране изключително върху физическите аспекти на болестите и недъзите. Поради това физическо акцентиране и втълпяване, изследванията на възможностите за развитие на човешкия потенциал и възприятия в полза на физически обременените хора за съжаление отсъстват в обществото ни.

Естествената ни способност да превъзмогваме физическите си тела, ни позволява временно да отстъпим от всякакво физическо ограничение, което може да изпитваме в момента. С подходящо упътване, подготовка и техники, почти всеки може да се усъвършенства в изследвания извън тялото и да преживее невероятното удоволствие от неограничената свобода.

Потресаващата реалност на тази уникална форма на изследване трябва да бъде изпитана, за да разберете и оцените напълно нейния неограничен потенциал. Интелектуалните разсъждения и анализ не могат да ни дадат това възприятие – просто трябва да преживеем истината за себе си. Любимата ми надежда е, че ще разтворим сърцата и умовете си за тази нова възможност за човешко израстване и развитие. Няма какво да изгубим освен най-широко разпространения от всички недъзи – невежеството.

Когато се опитват да правят изследвания извън тялото си, физически обременените индивиди често притежават едно значително предимство пред останалите хора. Изгарящото им желание да се отърват от физическите си ограничения, често създава мощен стимул за промяна. Това желание и мотивация е единственият най-важен аспект на изследванията извън тялото.

Следващото преживяване извън тялото е описано от мъж, парализиран от кръста надолу през последните двадесет години.

„Докато седя в инвалидната си количка, чета книга за преживяванията извън тялото. Бидейки на шестдесет и три години с традиционно възпитание, сериозно се съмнявам, че това е нещо реално. Изглежда ми прекалено странно, за да е истина.

В книгата има едно упражнение за визуализация, което изглежда доста елементарно. Казвам си: „Какво, по дяволите, няма да боли, ако го опитам.” Започвам наум да си представям апартамента на дъщеря ми. Представям си, че съм в дома й, и отварям входната врата. В ума си влизам в дневната и започвам да си представям мебелите, килима, прозорците, картините и даже растенията. Малко съм учуден колко лесно и забавно е това. Представям си как отивам до масичката за поднасяне на кафе и се опитвам да я докосна. Сядам в един от столовете и се опитвам да почувствам тапицерията.

Следващото нещо, което си спомням, е един сън, в който се опитвам да прелетя през една красива поляна. Тогава изпитвам странно вибриране по цялото тяло. Шумът става все по-силен, докато разбера, че плувам точно над инвалидната си количка. В началото съм стреснат, но съм напълно събуден и с ясно съзнание. Усещането, че плувам, е прекрасно. Помислям си за преместване до вратата и моментално отплувам до нея. Завладява ме радостно чувство, докато плувам през вратата и из апартамента. Изглежда, че мога да отида, където си поискам. Събирайки смелост, решавам да се опитам да летя. Докато си мисля за това, тялото ми се озовава високо във въздуха. Разпервам ръце и си представям, че летя като птица. Моментално се рея като орел в небето. Летя над квартала и мога да видя домовете под себе си. За първи път през живота си зная какво означава истинска свобода. Мисля си за физическото си тяло и моментално се озовавам обратно в инвалидната количка.

Сърцето ми бие от вълнение, докато пиша това. Възбудата, породена от това преживяване, не може да се опише с думи. Само ми се иска да бях се научил на това преди двадесет години”.

Предимства от изследванията извън тялото

 • Откриване и узнаване от личен опит на отговорите на най-древните загадки на човечеството: Продължаваме ли съществуването си след смъртта? Какъв е смисълът на живота?
 • Получаване отговори на основните въпроси на съществуването: Какво съм аз? Защо съм тук? Какво е предназначението ми?
 • Разрешаване загадката на крайното ни местоназначение: Къде отивам след смъртта? Съществува ли „рай”? Как изглежда той? Защо той е загадка?
 • Наблюдаване и разрешаване на текущи физически проблеми от „по-висока гледна точка”.
 • По-задълбочено разбиране на предизвикателствата и уроците, които получаваме ежедневно.
 • Наблюдаване и разбиране на невероятната, невиждана сила на мисълта-енергия в действие.
 • Пристъпване отвъд лабиринта от вярвания и самостоятелно откриване на истината.
 • Ускоряване на собствената еволюция отвъд плътните ограничения на материята.
 • Посрещане и преодоляване на личните страхове.
 • Получаване на далеч по-ясно разбиране на своя живот, взаимоотношения и заобикалящ свят.
 • Виждане и преживяване на величествената красота на нашата многоизмерна вселена.
 • Осъзнаване на неограничения личен потенциал и мощ.
 • Разпознаване и разбиране на невидимите причини зад миналите и настоящи събития в личния живот.
 • Изпитване удоволствие от абсолютната свобода на движение без граници.
 • Придобиване на далеч по-добро разбиране на съвременните религии.
 • Откритие и усещане на абсолютното доказателство от първа ръка за собственото безсмъртие.
 • Наблюдаване и разбиране на фините енергийни потоци, които оформят нашия живот и свят.
 • Получаване на знания и мъдрост, които се придобиват само чрез личен опит.
 • Разпознаване и освобождаване от неправилни мнения, заключения и убеждения.
 • Придобиване на по-ясен поглед за вселенския план.
 • Наблюдаване и разбиране на естествения процес на раждане и смърт.
 • Самостоятелно виждане, преживяване и изследване на библейския „рай”.

Удоволствия от изследванията извън тялото

 • Тръпка от едно вълнуващо ново приключение.
 • Абсолютно удоволствие от усещането за лично безсмъртие.
 • Възбуда от преживяванията и изследванията отвъд тривиалното.
 • Завладяващо усещане за лично постижение.
 • Чисто удоволствие от изследването на немаркирана, неоткрита територия.
 • Възбуда от това, че си пионер в една нова област на изследвания.
 • Удоволствие от откриване на истината за своето съществуване отвъд всякакви вярвания и допускания.
 • Силно вътрешно удовлетворение от интимното разбиране на предназначението и смисъла на личното съществуване.
 • Невероятно усещане, че знаеш, вместо да се надяваш.
 • Радост от откриването на нови равнища на лично израстване и развитие.
 • Завладяващо чувство за ускорена персонална еволюция.
 • Силно, вътрешно удовлетворение от разрешаването на древни загадки и самостоятелното откриване на отговорите им.

Вас ви очакват тези и още много предимства, обаче само от вас зависи да изследвате и преживеете тяхната реалност. Изследванията извън тялото ви предлагат рядката възможност да узнаете и видите, вместо да се надявате и вярвате. Вие разполагате с тази възможност днес.

(следва)