Приключения извън тялото – част 14

Глава 6

Техники на изследване

Да си гений означава само малко повече от това да притежаваш способност да възприемаш по нетрадиционен начин.

Днес милиони хора откриват техниките, използвани за постигане на изследвания извън тялото. Разнообразието от налични методи е зашеметяващо. В историята на човечеството практически всяка религиозна група или орден на мистици е разработвала система или метод за изследване отвъд границите на материята. Много от тези бисери на мъдростта са останали забулени в тайнство в продължение на хиляди години, прикрити зад парадните одежди на религиозния ритуал. Например Тибетската книга на мъртвите описва подготовката и дава насоки за един древен метод за напускане на тялото, но тъй като методът е бил включен в продължителни религиозни церемонии, изпълнявани в продължение на дни, подобно на доста други древни техники, е останал скрит много векове.

За да опростя тази объркваща и често погрешно разбирана информация, аз съм разделил методите за напускане на тялото на пет категории: визуализация, преобразуване на съня, утвърждения, хипноза и звуци. Методите, които описвам тук, са доказали, че са изключително ефективни и лесни за усвояване.

Техниките, използващи визуализация, са представени първи поради тяхната лекота за усвояване и популярност. Много хора са установили, че тези методи са един естествен начин за осъществяване на първите им преживявания извън тялото. След като изберете дадена техника, повтаряйте я ежедневно в продължение най-малко на тридесет дни. Вашата всеотдайност, желание и усилия ще определят получените резултати.

Винаги помнете, че най-добрият начин да подходите към изследванията извън тялото, е да поддържате една игрива нагласа. Забавлявайте се с техниката и се наслаждавайте на резултатите.

Избор на техника

Едно от най-важните решения, които трябва да вземете при изследванията извън тялото, е изборът на техника, върху която да се фокусирате. Най-общо казано, ако визуализацията ви се отдава, концентрирайте се върху техниките от тази група. Изберете техниката, с която се чувствате най-комфортно и се придържайте към нея.

Ако срещате трудности с визуализирането, може да пожелаете да се концентрирате върху утвърдителните техники. Имайте предвид обаче, че техниката на мишената (вид визуализация) е доказала ефективността си при хора, които претендират за слаби умения да визуализират. Вярвам, че ефективността й се дължи на физическата “репетиция без камера”, която може да бъде повтаряна, докато вътрешният образ започне да се появява. За много хора зрителната представа на предмет или място в дома им се удава повече от всичко останало.

Не подценявайте способностите си; когато умът ви е отворен към нови възприятия и преживявания, те ще се изявят. Доста често по време на моите семинари хора са ми заявявали, че не могат въобще да визуализират. Установил съм, че когато хората пожелаят с думи дадената способност (умение) и започнат да практикуват с открит ум, те изпитват бързо усилване на естествените си способности. Когато избирате своята техника, помнете да бъдете едновременно гъвкави и търпеливи.

Визуализация

Един от най-лесните и най-ефективни методи за преживяване извън тялото е да използвате своите творчески способности за визуализация. Всеки от нас притежава естествената способност да си представя даден обект или място в ума си. Ние правим това всеки ден по хиляди различни начини. Болшинството от нас не срещат никакви трудности да си представят любимо място за почивка, лека кола, дом или даден човек. Използването на способността ни да визуализираме става лесно, след като осъзнаем, че тя е естествена. За да разберете колко лесна може да бъде визуализацията, опитайте следното.

Затворете очи и започнете да си представяте любимо свое място за почивка. Изберете място, което сте посещавали и познавате добре. Просто се отпуснете и започнете да си представяте мястото, колкото е възможно по-ясно. Започнете да си представяте дърветата, сградите, хората – всички малки подробности, свързани с вашата почивка. Потопете се в представата, колкото може повече, като си представяте ясно и чувате всичко, свързано с любимата ви почивка. Може да добавите хора, цветове и звуци така, както ги виждате и усещате.

Сега направете още една крачка и представете себе си, като влизате в тази любима обстановка. Ясно вижте и почувствайте себе си на конкретно физическо място. Представете си всички цветове, звуци и усещания, свързани с мястото. Започнете да общувате с хората и със средата, която виждате. Доколкото е възможно, използвайте всичките си сетива – потопете се в звуците, гледките и усещанията, които сте преживявали. Отделете малко време и се насладете на преживяването.

Техниките за визуализация са лесни и доставят удоволствие, когато се отпуснете и изберете приятно място, лице или предмет, върху който да се фокусирате. Каквото и да изберете за фокус на своето внимание, то трябва да бъде действителен физически обект или място. Ключът към всички методи за визуализация извън тялото е напълно да потънете умствено в една реална физическа среда. Колкото по-фокусирано е вниманието ви, толкова по-бърз ще бъде и постигнатият успех.

Въображение

Вашето въображение е предварителният ви преглед на предстоящите житейски забавления.

Едно от най-мощните оръжия, които притежаваме по време на изследванията извън тялото, е естествената ни способност да използваме въображението си. Когато го използваме творчески, въображението може да ни помогне да постигнем всяка цел или желание, върху което се фокусираме. Това е показано красноречиво навсякъде около нас. Когато погледнем физическите си притежания, откриваме нещо удивително: всичко, което притежаваме – нашата кола, мебели, дом, стереоуредба, телевизор даже нашите взаимоотношения – е нещо, което някога сме си представили в ума си. Например, когато видите една къща в строеж, помислете само за въображението, използвано при сътворяване на структурата. Първо, хората започват да си представят своя нов дом, след това споделят идеята си с други. След това идва архитектът, за да претвори идеите на въображението върху хартия. След това строителят си представя конструкцията на дома. Сътрудничеството на няколко въображения и мисли бавно води до формирането на идея, план, структура и накрая – един физически дом. Разбира се, ние приемаме всичко това наготово, виждайки само физическите резултати от тези усърдно работещи мисли около себе си.

Когато изследваме нефизическата вътрешност на вселената обаче, се случва нещо удивително: разбираме, че въображението и мислите ни оказват невероятно влияние върху по-фините енергийни честоти на вътрешните измерения. Започваме да осъзнаваме, че въображението ни е мощна творческа сила, която преобразува невидимата енергия около нас. Когато сме извън тялото си, нашите мисли и въображение формират непосредствената ни енергийна среда с невероятна скорост и прецизност. В много реален смисъл мислите ни строят невидимата енергийна подструктура на външното ни физическо съществуване.

Независимо дали си даваме сметка, въображението ни преобразува фината енергия около нас. С всяка мисъл ние градим бъдещето си. Ето защо творческата визуализация и положителното мислене действат така ефективно. Колкото е по-голям фокусът на въображението ни, толкова са по-бързи резултатите, които изпитваме върху себе си.

Не можем да подчертаем достатъчно силно колко е важен този творчески процес за съществуването ни. Това не е някакво хипотетично убеждение или теория, а абсолютна, наблюдаема енергийна реакция, която възниква непрекъснато около нас.

Ние можем лично да докажем това, като практикуваме техниките, описани в тази книга. Тази творческа енергийна реакция се проявява непрекъснато и оформя фината енергия около нас. Например един точен прочит от страна на медиум не е нищо повече от това, че медиумът е чувствителен спрямо невидимите енергийни форми, които съществуват около друг човек. Този процес не е някакво странно или мистично явление, както вярват някои, а просто едно разпознаване на фините енергийни форми близо до даден човек. Всъщност целият феномен на извънсетивните възприятия в действителност е естественият процес за хора, които са чувствителни към нефизическите мисловно енергийни форми

С напредъка на еволюцията ни, признаването на тази енергийна реакция става все по-важна. Вродената ни способност да структурираме своята енергийна среда и живота си ни отвежда отвъд животинските инстинкти в нови сфери на лично творчество и отговорност. Крайният резултат е, че всеки от нас става творец на своя живот. Всяка фокусирана мисъл и умствена представа става творчески преобразовател на индивидуалната ни реалност. В този момент можем да започнем съзнателно да изграждаме реалността, която искаме да преживеем, чрез мисловните форми, които визуализираме и задържаме в ума си. Вместо да сме безпомощният резултат от въздействията на средата си, започваме да овладяваме живота и съдбата си. В крайна сметка осъзнаваме, че способността ни да създаваме, е ограничена само от способността ни да си въобразяваме.

Едно от преимуществата на метода на визуализацията е в многообразието от възможности, които предлага. Няма ограничения, затова се чувствайте свободни да разработвате и използвате собствени техники. В общия случай всичко, което задържа интереса и вниманието ви далече от физическото ви тяло, може да даде резултат. За много хора зрителната представа за най-добрия им приятел, любим, или физическо място, докато заспиват, дава впечатляващи резултати. Например познавам един бояджия, който предизвиква своите преживявания извън тялото, като си представя, че се качва на стълба и боядисва жилището си. Според него е важно да си представи как се намира на конкретно физическо място, докато се унася в сън.

Той си представя, колкото е възможно по-подробно, всяко движение нагоре по стълбата. Усеща грапавините и формата на стъпалата с ръцете си и даже може да усети как стълбата се поклаща с всяка негова стъпка. След това той си представя самия процес на боядисване възможно най-подробно. Както се случва при всички визуализации, неговата техника е най-резултатна, когато той е заобиколен от усещанията и звуците, свързани с дейността.

Лесна визуализация

Ключът към постигане на преживяване извън тялото е в това, докато заспиваме, да фокусираме и поддържаме пълното си внимание извън физическото си тяло. Един от най-лесните начини за постигане на това е да фокусирате цялото си внимание върху лице, място или предмет, които се намират на известно разстояние от вас. Това може да е любим човек, с когото сте разделени, любимото ви място за отдих, или подарък, който има специален смисъл за вас. Каквото и да изберете, това трябва да бъде действителен физически обект, който познавате, а не въображаемо място или лице. Изберете предмета или мястото, което най-лесно може да си представите и което представлява най-голям интерес за вас.

За много хора представата за любим човек дава резултат. Просто си представете човека, с когото искате да бъдете заедно, колкото е възможно по-ясно. Емоционалният ангажимент е от значение, затова изберете човек, с когото желаете силно да бъдете заедно. Изберете някого, когото познавате лично, а не въображаема връзка. Бъдете напълно погълнати от присъствието на това лице и действително се почувствайте заедно с него/нея. Ако желаете, представете си някакъв вид съвместна дейност или взаимодействие, които да ангажират и задържат вниманието ви.

Продължете своята визуализация на този човек, колкото е възможно по-продължително време, докато позволявате на физическото си тяло да се отпусне и да заспи. Важно е да поддържате подробен образ на лицето и на взаимодействието си с него, докато заспивате. Докато се унасяте, опитайте се да засилите своята емоционална и зрителна връзка с този човек в максимално възможна степен.

Този метод е една отлична визуализация по време на лягане за сън. Помнете, че колкото по-емоционално сте ангажирани, толкова по-резултатна ще бъде и тази техника. Забавлявайте се и дайте пълна свобода на въображението си.

Техника на мишената

Способността да фокусирате и поддържате съзнанието си далече от физическото си тяло, се усилва, ако съсредоточите цялото си внимание върху конкретен обект или място. Техниката на мишената е отлично упражнение, което ще ви помогне да развиете тази способност.

Например може да изберете за първа своя мишена любимия си стол. За втора мишена изберете подарък, който има специално значение за вас. На трето място изберете визуално най-силно стимулиращият предмет, с който разполагате, като любима ваша картина, скулптура или кристал. Всичките три мишени трябва да бъдат в една и съща стая.

След като изберете своите мишени, физически отидете до всяка от тях и ги разгледайте в най-малки подробности. Изучете всеки обект от различни гледни точки, като забелязвате всякакви несъвършенства или неравности. Отделете си достатъчно време, запаметявайки как изглежда и как усещате със сетивата си всяка от мишените. Почувствайте действието на всички свои сетива особено зрението и допира. Повторете това доближаване до всеки от предметите, докато може да си спомните и най-малките подробности както от предмета, така и от мястото, където той се намира. Внимавайте много за всичко, включително цветове, тегло, отражение на светлината, температура. Също така запомнете усещанията, които изпитвате, докато вървите от една мишена към друга. С други думи, навлезте в максимална степен в преживяването! Насладете се на всички усещания, които получавате.

Тази техника ви помага да фокусирате и поддържате вниманието си далече от физическото си тяло, докато се унасяте в сън. Ако сте последователни, резултатите ще бъдат поразителни. За да усилите ефективността на това упражнение, отделете време и повторете физически и визуално тази разходка между предметите в продължение на тридесет дни. Задълбочете интереса си спрямо всеки от предметите. Тази техника е чудесен начин за увеличаване на концентрацията ви и умението за визуализация и отнема само около двадесетина минути.

Важно е да изберете мишени, които може да си представите лесно наум. Много хора избират лични вещи със сантиментална стойност. След като веднъж сте направили своя избор, не го променяйте; повторението на визуализацията променя много нейната ефективност.

Тази техника стана моя любима, откакто се натъкнах на нея преди около двадесет години, когато започнах да си представям предмети в дома на майка ми. Силно вярвам, че тя може да даде резултат при всеки, който желае да отдели необходимото време и усилия. Ключът е в това да изберете предмети, които може лесно да си представите наум, но които са достатъчно интересни, за да задържат вниманието ви. Предмети които сте създали сами, като рисунка, скулптура, подредба на изкуствени цветя или даже пердета, могат да се окажат много ефективни мишени. Когато напредвате с прилагането на тази техника, може да увеличите броя и разнообразието на избраните мишени. След като се почувствате удобно с няколко предмета, може да разширите визуализацията си,

включвайки една цяла стая. Тази техника е изключително ефективна, но от вас зависи да предприемете необходимите стъпки. Времето, което отделите, ще ви възнагради богато.

В допълнение на споменатите по-горе предмети, може да изберете някои от следните мишени за своите визуализации.

Зрително усещане:

Любим стол, фотьойл, канапе или друга мебел.

Подарък или лична вещ, която притежава особено значение за вас.

Предмет или произведение на изкуството, което сте създали сами.

Специална рисунка, картина или портрет.

Всеки предмет, който може да си представите добре.

Усещане при допир:

Тъкан или някакъв материал.

Мебел.

Врата, килим, скулптура, дървен парапет.

Бижу, пепелник, свещник.

Предмет с уникална форма или материал.

Обонятелно усещане:

Дезодорант.

Пресни цветя.

Сапуни или лосиони.

Любим парфюм или одеколон.

Тамян.

Техника на огледалото

Техниката на огледалото е ефективен начин да усилите уменията си за визуализация и подготвите себе си за изследвания извън тялото.

Започнете, като поставите огледало, което обхваща пълния ви ръст, в стаята, която сте избрали за своите преживявания извън тялото. Огледалото трябва да бъде поставено така, че да може да виждате в него цялото си изображение, без да се налага да се движите физически.

Докато гледате в огледалото, започнете да изучавате и запаметявате своето изображение. Бъдете възможно най-обективни; гледайте на отражението си като на предмет, който сте на път да изрисувате в паметта си. Обърнете голямо внимание на малките подробности на тялото и дрехите си. Не бързайте и запомнете всичко, което виждате. Затворете очи и се опитайте да си представите себе си в най-големи подробности. Продължете да повтаряте тази процедура, докато успеете ясно да представите себе си в другия край на стаята.

Със затворени очи представете себе си изправени в другия край на стаята. След това започнете да представяте себе си в подробности. Не бързайте, бавно раздвижете пръстите и дланите на своята представа, след това целите ръце. Представете си как вашето отражение движи пръстите на краката, стъпалата и след това целите крака. Доколкото е възможно, умствено и емоционално се слейте с отражението си. Започнете да усещате движенията, които то прави. Почувствайте удоволствието от движение без физическо тяло. Напълно се слейте с тези движения.

Колкото повече се сливате с движенията на своя образ, почувствайте как пристъпвате и започнете бавно да се разхождате из стаята. Докато ходите, почувствайте всички усещания, свързани с движенията ви. Представете си как отваряте въображаемите си очи. Колкото е възможно по-ясно, почувствайте как образът ви се оглежда около стаята. В началото може да почувствате като че ли се преструвате, че виждате стаята си от нова гледна точка. В това няма нищо лошо – просто позволете на себе си да се отдадете на всички зрителни усещания, които получавате. След известна практика ще започнете да забелязвате усилване на способността си да виждате отвъд ограниченията на тялото си.

Отделете време, за да се насладите на различните елементи на тази техника. Ако се окаже трудно да прехвърлите по този начин зрителните си усещания, фокусирайте се върху другите си сетива, като например чувството за допир, колкото е възможно повече. Като прехвърляте повечето свои усещания върху въображаемия си аз, забравете напълно за физическото си тяло, като фокусирате всичкото си внимание върху новите усещания и поглед. Отпуснете се напълно и позволете на физическото си тяло да заспи.

Докато тялото ви бавно заспива, ще почувствате преместване на съзнанието от физическото си тяло в нефизическото си тяло. Докато това се случва, помнете да запазите спокойствие и да се наслаждавате на новата си способност за усещане.

Тази техника е чудесна за усъвършенстване на уменията ви за визуализация. След кратък период на практикуване много хора остават учудени колко лесно им се удава да визуализират. Не бързайте и се наслаждавайте на резултатите.

Преобразуване на сънищата

Сънищата са ефективен портал към преживяванията извън тялото. За много хора сънуването е един естествен начин за отпускане на съзнанието далече от физическото му състояние и за разпознаване и преживяване на други състояния на съзнанието.

От зората на цивилизацията насам, обществата и културите по света са гледали на сънищата като на вход към един по-различен свят. Значението на сънищата е изобразено в най-древните писмени документи, включително Упанишадите, Библията, Египетската книга на мъртвите и Корана. От пищните „сънни” храмове на древна Гърция, до сънните терапевтични техники на съвременните психолози и психиатри, сънищата продължават да дават ценни прозрения в подсъзнателния ни ум.

Ако бъдат използвани правилно, сънищата могат да действат като ефективен сигнал

за началото на изследване извън тялото. Някои от най-често срещаните сигнали са изброени по-надолу в тази глава. Един от най-добрите начини за започване на едно преживяване извън тялото е да разберете, че сънувате по време на сън. Това може да бъде постигнато, ако промените отношението си към сънищата.

Първо, започнете с признаване значението на сънищата в ежедневието си. Гледайте на сънищата си като на ценни прозрения и послания на вашето подсъзнание. Всъщност погледнете на тях като на действителна форма на комуникация – толкова истинска, колкото са и физическите ви преживявания.

На второ място, започнете да водите дневник на сънищата си. Записвайте всеки възможен сън даже и най-малките фрагменти. Това трябва да става веднага след като се събудите – или като пишете, или като използвате записващо устройство. Отделете особено внимание на усещанията, чувствата и емоциите, изпитани по време на съня.

На трето място, изразете твърдо желанието си за увеличена яснота и ясно съзнание по време на сън. Докато се унасяте в сън, категорично поискайте да запазите пълното си съзнание по време на сън. Докато заспивате, изкажете на глас твърдото си решение да разпознаете, да си спомните и съзнателно да преживеете всеки отделен сън.

Четвърто, повтаряйте твърдото уверение на себе си, докато заспивате всяка нощ. Например: „Докато заспивам, оставам в пълно съзнание”, или: „Сега имам напълно съзнателно преживяване извън тялото”, или: „Аз съзнавам ясно по време на съня си”.

Когато изказвате своите утвърдителни изявления, направете ги категорични и положителни, като твърдо вярвате, че искането ви ще бъде удовлетворено. Както и при всички утвърждения, свързани с преживяванията извън тялото, концентрирайте всичката си интелектуална и емоционална енергия върху всяко от тях. Важно е да фокусирате и поддържате утвържденията си като последните си съзнателни мисли, докато се унасяте в сън.

Прехвърлянето на съзнанието ви (към нефизическото тяло) може да стане бързо, затова е важно да запазите спокойствие и да се наслаждавате на всякакви промени в личната ви гледна точка, околната среда, енергията или местонахождението ви. Следва описание на преобразуването на един сън, което преживях преди няколко години.

В съня си бях в един магазин за домашни любимци. Оглеждайки се, забелязах един малък рак отшелник на пода, близко до краката ми. Докато наблюдавах рака, той подскочи повече от метър право нагоре във въздуха. В началото се стреснах и отстъпих назад. След това, докато наблюдавах, ми стана ясно, че ракът се опитваше да привлече вниманието ми. Ракът подскочи отново и си дадох сметка, че това трябва да е сън. В този момент казах високо на глас: „Би трябвало да сънувам”. Моментално почувствах странно чувство на изтръпване по тялото си и разбрах, че съм навлязъл във вибрационно състояние по време на сън. По навик фокусирах пълното си внимание върху идеята за плуване нагоре и извън физическото си тяло. След секунди можех да почувствам как се издигам над тялото си и се придвижвам към дневната.

Този вид преобразуване на съня се постига лесно, ако желаем да признаем и приемем целия процес. Най-важният елемент е как реагираме в момента, в който осъзнаваме, че сънуваме. Ясните и будни сънища не са задължително несъзнателни преживявания извън тялото; те могат да бъдат психични прояви близки до вътрешните проекции. Необикновените или скандални събития в сънищата ни са творения на подсъзнанието ни, предназначени специално да грабнат и задържат вниманието ни. Установил съм, че след като веднъж вземем категорично решение да изследваме света извън своето тяло, този вид ясни сънища стават редовно явление. Всъщност подсъзнателният ни ум прави всичко възможно да ни помогне да постигнем целта си за едно съзнателно преживяване извън тялото. Това, разбира се, е друга причина писмено изложените цели да бъдат толкова важни. Колкото по-фокусирани са целите, толкова повече подсъзнателният ни ум желае и може да ни помогне.

Този вид ясен сън може да бъде всичко необикновено: необикновено обкръжение или хора, странни цветове или форми, странни сгради, домашни или други животни. Установил съм, че ясните сънища често се появяват като странно единично събитие в сравнително нормален сън – всеки странен, нелогичен или неподходящ за ситуацията човек, място, или предмет, който е очевидно извън нормата. Например обикновена семейна кола може да се превърне в ярко червена спортна кола. Обикновен дом може да се превърне в замък. Домашен любимец може да стане лъв или орел. Един отделен обект или събитие по време на сън може да се превърне в нещо напълно неуместно и възмутително: скачащ рак, говореща котка, хвърчащо куче. За каквото и да става дума, то ще бъде нещо психологически толкова необикновено, че ще грабне и задържи пълното ни внимание.

Ключът към успешното преобразуване на един сън е в съзнателното признаване и информираното отбелязване  на появата на ясния сън. След като разпознаете странното или нелогично събитие, ситуация или предмет в своя сън, фокусирайте в максимална степен съзнанието си върху необичайното явление. Словесно обозначете нелогичното събитие в съня си: „Аз не мога да летя”, или: „ Аз не живея в замък”, или: „Това е странно, колата ми не е червена”.

Колкото повече съзнанието ви е будно по време на сън, обозначете на глас, че знаете, че сънувате. Кажете на глас каквото и да е, с което обозначавате своето будно съзнание: „Зная, че сънувам”, „ Аз съм буден в съня си”, или: „Сега съм в пълно съзнание”.

Следващата стъпка е да бъдете готови за преобразуването или придвижването на съзнанието ви от състоянието на сън в нефизическото ви тяло. Подгответе се за бърза промяна в съзнанието си. Възможно е да се събудите в състоянието на вибрации, докато все още сте във физическото си тяло, или ще почувствате, че сте извън синхрон с физическото си тяло. Запазете спокойствие и насочете вътрешния си аз, съзнанието си, встрани от физическото си тяло.

Позволете на вътрешните си усещания да се засилят, докато насочвате пълното си внимание далече от физическото си тяло. Фокусирайте всичките си мисли върху идеята за придвижване към друга част на дома ви. Изключително важно е да поддържате съзнанието си изцяло насочено далеч от физическото си тяло, защото всяка мисъл за това тяло ще ви върне моментално в него. Пожелайте яснота всеки път, когато съзнанието или зрението ви се отклоняват от идеалното си състояние. „Искам пълна яснота сега!”, или: „Яснота сега!” Винаги правете твърдо, конкретно искане за незабавно действие.

Целият този процес е напълно естествен! Сега повече от всякога вярвам, че сънищата са създадени, за да подпомогнат личното ни развитие. Въпрос на наш избор е дали да ги признаем и използваме, или да ги пренебрегнем. Каквото и да решим, подсъзнателният ни ум ще продължава да изпраща посланията си към съзнателния ни ум. Може би е дошло времето да се вслушаме и учим от образите, които получаваме всяка нощ в сънищата си.

Сигнали по време на сън

 • Да почувстваш или видиш себе си във или близо до някакво превозно средство – например автомобил, лодка, или самолет. Също така всякакъв сън, свързан с превозно средство, като космически полет или приключение с плавателен съд.
 • Разпознаване на промяна в ежедневната ви среда, като например превръщане на дома ви в замък, палат или барака. Също всяка промяна в местоположението, конструкцията или цвета на околната среда.
 • Усещания или преживявания като изтръпване, парализа, приток на енергия или звуци, които са извън нормата.
 • Разпознаване на събитие, ситуация или способност извън нормата, като способност за летене, плуване във въздуха или придвижване по необичаен начин.
 • Усещане за падане или пропадане. Това включва движение нагоре и надолу по стълби, ескалатори и асансьори.
 • Преживяване, в което вие и вашият партньор извън тялото сте заедно.
 • Попадане в среда, която бързо се променя (например неща, които изчезват и се появяват бързо).
 • Попадане в среда, която може лесно да манипулирате или контролирате. Изследване на нова среда, като пустиня, гора, или покрит със сняг терен.
 • Разпознаване на проблем или конфликт – например карате кола по стръмен планински път и спирачките не работят.
 • Бивате обучавани или насочвани по някакъв начин с придружител, който играе ролята на наставник. Често този придружител е до вас, но извън полезрението ви.
 • Среща с малка група хора в класна стая или конферентна атмосфера.
 • Среща с много равнища или етажи от всякакъв род: паркинги, офис сгради, кораби и пр.
 • Четете книга или компютърна програма, която съдържа необикновена информация.

По-долу следва пример за съзнателно преобразуване на сън, преживяно от един от моите курсисти. Това се случи след шестчасов семинар.

‘Лежа в леглото си тази сутрин и се колебая дали да започна деня си, или да остана в леглото и да се отпусна още малко. Не след дълго се унесох в сън. Сънувах, че съм в класна стая и седя на един чин. В стаята има и други студенти. Отпред имаше преподавателка, която се разхождаше. Тя бе с руса коса и изглеждаше много приятна. Бях в класната стая за малко, след което се озовах в къщата на родителите си. В този момент разбрах, че сънувам.

Лежах върху дивана в дневната на родителите си, мислейки за преживявания извън тялото и пожелах да имам такова преживяване. В началото почувствах някакво изтръпване, след това някакво движение. Отпуснах се. Изведнъж установих, че горната част на тялото ми бе в седнало положение и далеч от частта, която все още лежеше.

От кръста надолу все още бях в тялото си. Поисках помощ, за да завърша преживяването си, след което останалата част от мен се изплъзна от тялото ми и падна на пода. Почувствах голяма тежест и не можех да стана. Всичко ми изглеждаше замъглено и неясно. Спомням си какво каза Бил по време на занятието и призовах цялата си енергия на помощ. Щом направих това, ми олекна и успях да стана и да се движа наоколо.

Бях силно възбуден от постижението си. Спомням си, че казах: „Направих го! Не мога да повярвам! Това е чудесно!”  Пожелах да разкажа някому, който би разбрал. Брат ми беше в стаята и лежеше в съседство на другия диван. Отидох до спалнята на родителите си, за да кажа на майка си какво съм направил и видях баща си, който излизаше от стаята. Той изглежда ме видя, но не каза нищо. Влязох в стаята и застанах до леглото на майка си. Много ми се искаше да й разкажа, но видях, че тя още спи. Колебаех се дали да я събудя, когато до нея в леглото се появи някой и ми каза да не я събуждам. Аз се съгласих. Когато отворих очи, бях обратно в тялото си и часовникът показваше 09:20.’

(следва)