Приключения извън тялото – част 16

Звук

Използването на звуци за предизвикване на преживявания извън тялото датира от хилядолетия. Тибетските монаси са широко известни с това, че използват песни, камбанки и звънци за усилване на медитативните си състояния. През последните две десетилетия пеенето и мантрите са станали утвърден елемент от курсовете по медитация на Запад. Повторението на определени звуци е древна практика, вече широко известна и приета като ефективен метод за усилване на индивидуалния фокус на вниманието.

Звуково-честотни техники

Практиката на използване на звукови честоти за предизвикване на преживявания извън тялото не е широко изследвана сред научната общност. В момента най-задълбочените изследвания биват провеждани от Института по приложни науки Монро, провинция Нелсън, Вирджиния. В продължение на повече от двадесет години основателят и изпълнителен директор на института – Роберт Монро – експериментира с възможностите на променени състояния на съзнанието, предизвикани от различни звуци. През последните години Институтът Монро е разработил практически методи за ускорено учене чрез променени състояния на съзнанието. Тези методи използват система от звукови импулси, които предизвикват съответни реакции в човешкия мозък. В резултат се получава синхронизиране на лявото и дясно мозъчни полукълба.

Една от целите на института е да оказва практическа помощ на хора, интересуващи се от изследване на нефизическите измерения на вселената. В тази връзка е създадена серия от звукови записи, наречени Хеми-синх. Тези записи подават сигнал с честота 100 херца в едното ухо и друг с честота 104 херца в другото. Тази разлика от 4 херца представлява преобладаващата честота на мозъка по време на преживяванията извън тялото.

Макар звуково честотните техники да са сравнително нови, аз съм сигурен, че в бъдеще, в процеса на по-нататъшните изследвания и разработки, тази революционна форма на предизвикване на преживявания извън тялото ще стане нещо обикновено. Като въведение в този вид техники съм включил един древен метод, използват от тибетските монаси. Това е една от най-древните техники за напускане на тялото, датираща хиляда години преди рождението на Христос.

Звукова техника

Направете няколко дълбоки вдишвания и се отпуснете напълно. Почувствайте се удобно там, където правите своите упражнения за напускане на тялото. Затворете очи и започнете да фокусирате вниманието си във въздуха над горната част на челото си.  Концентрирайте цялото си съзнание над главата си, докато усещането за тялото ви започне да изчезва. Когато физическите ви усещания започнат да избледняват, меко издайте седем пъти звука ОМ. Нека звукът резонира над горната част на главата ви.

Повторете звука ОМ наум седем пъти. Усещайте напълно звука, който резонира в ума ви. Нека звукът се издигне и излезе навън през горната част на главата ви.

Като фокусирате вниманието си в основата на резонанса, позволете на звука да се издигне бавно към тавана. Почувствайте как съзнанието ви се слива със звука. Колкото е възможно повече, се слейте с издигащия се нагоре звук, докато тялото ви се отпуска все повече.

Почувствайте как съзнанието ви се издига заедно със звука. Слейте се в едно с ОМ резонанса. Изпитвайте удоволствие от звука и се понесете с него. Почувствайте как ставате все по-леки и по-леки, докато плувате във въздуха заедно със звука. Нека физическото ви тяло си почива и спи, докато фокусирате цялото си внимание върху издигащия се звук. Поддържайте цялото си внимание върху издигащия се звук, докато тялото ви заспива. Когато започнете да заспивате, концентрирайте цялото си внимание върху издигащия се звук.

Тази техника може да бъде използвана успешно заедно със запис за предизвикване на преживяване извън тялото. Когато използвате външен източник на звук, помнете да се фокусирате върху вътрешните си звуци. Единствената цел на външните звуци е да подкрепят и подсилят собствения ви вътрешен глас.

Повторение (Церемониална техника)

Многократно хора са ми казвали, че са си създали система от повторения или ритуал за подготовка за напускане на тялото. По същество те са създали персонална серия от повтарящи се събития, водещи до преживявания извън тялото. Например могат да си вземат една продължителна, релаксираща баня, след това да облекат специална бяла роба и да поставят запалени свещи около леглото или дивана, докато се подготвят да се отпуснат и започнат своето преживяване извън тялото. По време на този процес те непрекъснато се фокусират върху желанието си да имат моментално преживяване извън тялото. Много хора разказват за впечатляващи резултати при този вид подход.

Вярвам, че успехът на ритуалната техника се дължи на специалното ударение, отдавано на целта по време на цялата подготвителна процедура. Умът регистрира твърде продължителния, повтарящ се процес като нещо специално и фокусира подсъзнателното внимание върху конкретната цел – едно преживяване извън тялото. Допълнително – самият факт на повторение на една и съща процедура в продължение на седмици оказва въздействие върху подсъзнателния ум. Има едно древно разбиране, че всяко действие или мисъл, повтаряни ежедневно в продължение на двадесет и един дни, се превръща в навик. Тази идея е основана на разбирането, че подсъзнателният ни ум отбелязва ежедневното повторение и го приема като нова форма на поведение. Вярвам, че същата закономерност обяснява защо ежедневното повторение и ритуалната техника са толкова ефективни.

Поглеждайки назад през годините, разбирам, че съм създал собствена, подобна на ритуал, процедура. В началото на седемдесетте, в продължение на две години, аз се будех в 07:00 ч., отивах да изнеса ранната си лекция в 08:30 ч., след което се завръщах около 11:30 ч. и си почивах. Всеки ден по обед аз лягах в леглото си по гръб и прилагах техника за напускане на тялото. Този процес бе изключително ефективен. След няколко седмици на ежедневно повторение, бях програмирал себе си за преживявания извън тялото. След няколко месеца вече не се нуждаех от никаква техника; просто задрямвах по обедно време и се издигах автоматично над физическото си тяло. В ретроспектива вярвам, че това бе форма на самовнушение. Успехът ражда успех и след като веднъж съзнателният и подсъзнателният ми ум приеха процеса на преживяванията извън тялото, това се превърна в едно много естествено състояние. След няколко успешни и приятни преживявания, подсъзнателният ми ум започна да съдейства напълно на желанията ми.

Това е важно, защото показва пътя към едно по-задълбочено разбиране на целия процес на изследвания извън тялото. За да придобием познанието и мъдростта, които са на наше разположение в нефизическите измерения на вселената, ние трябва да отидем отвъд повърхностните си желания. За да придобием умения в техниките за напускане на тялото, ние трябва да сме готови да програмираме себе си за постигане на успех. Половинчати опити в приложението на такива техники водят до половинчати резултати. За да постигнем реален успех и контрол, трябва да поемем пълен емоционален и интелектуален ангажимент към това начинание. Най-лесният начин за постигане на това е в създаването на ежедневно повторение или ритуал за подготовка и прилагане на техниката. Ключът е в ежедневното прилагане и по възможност по едно и също време и на едно и също място. Комбинацията от повторение и решителност създава мощна система за успех, която може да бъде използвана за постигане на каквото си пожелаем в този живот.

Често описвани резултати

Първоначалните описвани резултати, получени по време на преживяванията извън тялото, се различават при отделните хора. През последните двадесет години обаче съм забелязал някои забележителни сходства. Това как реагираме на началните стадии на преживяването в много случаи определя успеха, който ще постигнем.

Ако не сте подготвени, бързото преминаване на съзнанието от физическото ви тяло в нефизическото ви аз може да се окаже един стряскащ преход. Ако имате известна представа какво да очаквате, това ще подпомогне много първоначалните ви изследвания. Колкото по-подготвени сте за преживяването, толкова по-голям контрол върху случващото се ще можете да постигнете. Положителната ви реакция на внезапната промяна на местонахождение, възприятия и гледна точка е от решаващо значение за успешния контрол върху случващото се.

Докато фокусирате цялото си внимание върху своята техника за напускане на тялото, физическото ви тяло ще става все по-отпуснато. В крайна сметка тялото ви ще започне да преминава в сънно състояние. Докато се случва това преминаване, може да почувствате съществена промяна в нормалния си режим на сън. Тази промяна може да настъпи веднага след като тялото ви заспи, или по време на REM период. Хората описват най-честото появяване на вътрешните сигнали по време на този преход, затова внимавайте за появяването на необикновени вътрешни звуци или усещания. Следват най-често описваните резултати, усещани веднага след прилагането на дадена техника за напускане на тялото.

 1. Плуване, изправено положение или легнало положение извън физическото тяло.
 2. Усещане за енергийното тяло, което лежи или седи вътре във физическото тяло. Това може да бъде придружено от интензивни вибрации, които циркулират из цялото енергийно тяло. Може да имате чувство, че сте извън синхрон с физическото си тяло и готови просто да се „издигнете” над него. Това е напълно естествено; просто фокусирайте вниманието си върху новата честота на вибрации и насочете себе си към напускане на физическото си средство.
 3. Стоите прав/а или седите на една от своите набелязани целеви местоположения, наблюдавайки новата обстановка. Тази промяна в съзнанието е бърза, така че запазете спокойствие и се наслаждавайте на новата си вибрационна честота.
 4. Преживяване на ясен сън (сън, в който съзнателно усещате околната си среда и разбирате, че сънувате). По време на този сън може да почувствате един или повече от вътрешните си сигнали. Фокусирайте вниманието си върху вибрацията или звука и пожелайте да напуснете тялото си.
 5. Усещане за едно нефизическо обкръжение, което се отличава от ежедневното ви обкръжение. Запазете спокойствие и се наслаждавайте на новото обкръжение.

Преглед на идеалната умствена нагласа

 • Започнете на чисто. Доколкото е възможно, освободете се от своите предварителни представи, ограничения, убеждения и вярвания. Представете си, че започвате живота си отново, напълно свободни от самопредстави и ограничения.
 • Вярвайте в себе си и в своите способности. Вие сте едно духовно същество, притежаващо творчески способности и може лесно да се отделите от временното си физическо тяло.
 • Бъдете открити и готови да приемате. Напълно се отворете за една нова представа за себе си, за една нова своя същност с неограничени способности.
 • Бъдете готови да разпознаете и да се освободите от всякакви лични бариери, блокажи или възприятия, които ограничават вашия растеж и развитие.
 • Бъдете открити, за да разпознаете и се освободите от интензивното промиване на мозъка и внушения, на които сте били подложени.
 • Бъдете открити и готови да приемете промяната в своите възприятия. Приемете за добре дошла промяна в съзнанието си от своето плътно средство и ограничения към по-висшето си енергийно аз.
 • Почувствайте силно как вътрешното ви аз ви подканва да изследвате и преживеете отвъд своето плътно физическо средство.
 • Фокусирайте цялата си енергия, внимание и желание върху личния си ангажимент и решителност да разпознаете и почувствате себе си независими от физическото си средство.
 • С всяка клетка, всяка тъкан, всяка част на своето същество знайте с абсолютна сигурност и почувствайте в максимална степен, че сте високо енергийно, нефизическо същество. Защото вие сте повече от материя, вие съзнателно се отделяте с лекота от плътното си физическо средство.
 • Почувствайте се в пълна безопасност, сигурни и защитени да пристъпите извън физическото си средство сега.
 • Напълно признайте и приемете, че идеалните обстоятелства и време за вашето преживяване извън тялото са днес. Сега!
 • Освободете се и се отделете от земята. Ясно вижте себе си как се отделяте от тялото си и се освобождавате от физическите си ограничения.
 • Докато практикувате любимата си техника за отделяне от тялото, повтаряйте си следното утвърждение: „Аз съм повече от физическото си тяло. Тъй като съм повече от материя, сега се отделям от физическото си тяло в пълно съзнание”.

Технически преглед

 1. Запазете спокойствие. Вътрешните вибрации, звуци и движения са нещо нормално.
 2. Бъдете безстрашни, защото сте защитени и безсмъртни.
 3. Пожелайте пълна яснота на съзнанието: „Яснота сега!” толкова често, колкото е нужно.
 4. През цялото време фокусирайте и поддържайте вниманието си далеч от физическото си тяло.
 5. Фокусирайте се върху конкретна желана цел: лице, място, или състояние на съзнанието, което бихте искали да преживеете.
 6. След като изявите желанието си, подгответе се да усетите движение.
 7. Наслаждавайте се на новите си преживявания. Невидимата вселена е вашето рождено място и вашата съдба.

Основи на изследванията извън тялото

 1. Ние сме духовни (нефизически, енергийни) същества, временно използващи биологични тела (средства) за преживяване и за изразяване на себе си.
 2. Тъй като физическото тяло е временно средство, за нас е напълно естествено да можем да се отделяме от него и да преживяваме своето истинско нефизическо аз.
 3. В момента ние преживяваме едно биологично средство, за да можем да изследваме, взаимодействаме и да се учим в едно физическо измерение.
 4. Преживяванията извън тялото са нормалната промяна или преход на съзнанието от физическото ни средство в нашето по-високо честотно нефизическо тяло.
 5. Ние едновременно използваме и контролираме множество енергийни (честотни) средства. Всяко от тези енергийни средства съществува в конкретна различна плътност и вибрационна честота. В идеалния случай, всичките ни енергийни средства действат в хармония, за да подпомогнат личностното ни развитие.
 6. Всяко индивидуално средство на съзнанието възприема в рамките на уникална честота на вселената. За да възприемаме и усещаме материята, ние се нуждаем от материално средство. За да можем съзнателно да възприемаме и преживяваме по-високите (по-малко плътни) вибрационни измерения, ние трябва да използваме съзнателно подходящото енергийно средство.
 7. Ние сме съзидателният източник на своята реалност и преживявания. Ние създаваме индивидуалната си реалност по начина, по който фокусираме и управляваме своята лична мисъл-енергия. Този принцип е приложим към всички енергийни равнища на вселената. Това, което преживяваме, е било повлияно, подредено и изявено от нашите съзнателни и подсъзнателни мисли.

(следва)