Приключения извън тялото – част 17

Глава 7

Усвояване на преживяването

Всеки човек приема границите на собственото си полезрение за границите на света.

– Шопенхауер

Умението ни да упражняваме контрол е абсолютно необходимо, за да получим максимална полза по време на преживяванията извън тялото. Ключът към ефективното изследване извън тялото е съзнателният контрол върху нефизическото състояние на съзнанието ни. След като веднъж постигнем определена степен на контрол, потенциалът на изследванията ни извън тялото стават абсолютно неограничени. Всъщност въображението ни е бедно по отношение на всички налични възможности. Опитът ме е научил, че колкото по-добре сме подготвени за своите изследвания, толкова по-лесно можем да маневрираме и се приспособяваме към нефизическите обстоятелства. След подходяща подготовка много хора описват висока степен на осъществен контрол даже по време на първите си преживявания.

Физическите понятия и енергийните закони имат малко отношение към нефизическите измерения на вселената. За да бъдем напълно ефективни в състояние извън тялото, трябва да изучим нефизическите „правила за движение”. За да ви подготвя и подпомогна, по-долу съм компилирал преглед на ситуации, събития и предизвикателства, които може да срещнете в своите изследвания извън тялото. Това обобщение е резултат от собствения ми опит и обратна информация от стотици хора, които са имали преживявания извън тялото през последните двадесет години. Установил съм, че голяма част от публикуваната в момента информация е недостатъчна; тя или се ограничава до една гледна точка, или е покварена от религиозни вярвания и интерпретации. Имайки предвид това, съм представил обобщението с възможно най-малка културна предубеденост. В един свят, който прелива от вярвания и теории, има огромна нужда от практическа информация, получена от опит от първа ръка. Разбрал съм, че отговорите на загадките на нашето съществуване не са скрити; те ни очакват търпеливо да разширим кръгозора си отвъд плътните ограничения на материята. Ключовете към контрола ще ви помогнат в това търсене.

Ключове към контролните ситуации – Ключ към контрола

 • Вътрешни вибрации (понякога интензивни), съпроводени със силно бръмчене или ръмжене. Вие преживявате състояние на вибрации. Веднага насочете пълното си внимание далече от физическото си тяло.
 • Парализа (неспособност да движите физическото си тяло). Това е нормално, временно явление, което може да възникне непосредствено преди или след преживяването извън тялото. Вашето по-високо честотно енергийно тяло е временно извън синхрон с физическото ви тяло.
 • Неволно завръщане във физическото ви тяло. Обикновено причинено от случайни мисли, насочени към физическото тяло.  Трябва да съсредоточите пълното си внимание върху нефизическото обкръжение и енергийното тяло, което преживявате.
 • Замъглено зрение; неясно или сънно съзнание. Твърдо изискайте яснота, докато зрението ви се избистри: „Яснота сега!” След това се фокусирайте върху конкретен обект или област в обкръжението, което изследвате.
 • Чувство на страх или безпокойство; паническа атака. Повтаряйте си, че сте в безопасност и защитени. Обградете се с непромокаема стена или сфера от защитна бяла светлина. (Вижте текста за допълнителна информация).
 • Тунелно преживяване. Това се случва, когато енергийната мембрана, разделяща две основни честотни равнища (нефизически енергийни измерения), се отвори. Движението през даден тунел бива преживявано често като интензивно вътрешно движение. Запазете спокойствие; усещането за бързо движение ще изчезне обикновено за секунди. Крайният резултат ще бъде навлизането ви в различно енергийно измерение или среда.
 • Усещане за бързо вътрешно движение; усещане, че сте въвлечени надълбоко в непозната за вас област. Това движение често е интензивно и може да бъде стряскащо, ако не сте подготвени. Запазете спокойствие; това е нормално преместване на съзнанието от по-плътното ви енергийно тяло в една по-високо честотна форма.
 • Тежест или неспособност да се движите свободно веднага след отделянето. Това се причинява от недостатъчно съзнание в нефизическото ви тяло. Твърдо пожелайте цялото ви съзнание да присъства в енергийното тяло, което преживявате в момента. Поискайте: „Будно съзнание сега!”, както и лекота и подвижност.
 • Отсъствие на ясна памет след дадено преживяване. Твърдо поискайте ясни спомени за преживяването си извън тялото: „Аз си спомням всичко”. Това е особено ефективно, когато е направено, докато сте извън тялото си.
 • Усещане, че сте безтелесна и безформена съзнателна енергия. Това е естественото състояние на нашето истинско нефизическо аз (душа).
 • Изключително висок звук или гръм (като изстрел) близо до главата ви, в момента в който се отделяте от тялото си. Този понякога стряскащ звук е вероятно резултат от едно внезапно отделяне от точка, която се намира някъде в главата (според мнозина, епифизната жлеза).
 • Усещане, че виждате през затворените си физически клепачи. Това се случва, когато съзнанието ви се е преместило вътре в енергийното ви тяло, но не сте се отделили от физическото си тяло. Просто се насочете далече от физическото си тяло: „Аз се придвижвам към вратата”.
 • Навлизате във вибрационно състояние, но не можете да се отделите от физическото си тяло. Насочете пълното си внимание върху придвижването далече от физическото си тяло и към друга част от жилището си. От решаващо значение е през всичкото време да поддържате фокуса на вниманието си далече от физическото си тяло.
 • Странни или необикновени звуци по време на сън (гласове, бръмчене, звънци, ръмжене, музика, стъпки и всякакви други звуци, неподходящи за настоящото ви физическо обкръжение). Обикновено звуците показват, че съзнанието ви вече се е прехвърлило от физическото ви тяло в нефизическото ви тяло. Аз наричам тези звукове вътрешни сигнали (вж. текста).
 • Навлизане в нефизическо обкръжение, което съдържа подобни на облак форми (понякога появяващи се като холограмни образи с различна степен на плътност). Вие наблюдавате нефизически мисловно-енергийни форми. Те са пряк резултат от мисъл, фокусирана върху неконсенсусна или естествена нефизическа енергийна среда.
 • Непосредственото ви обкръжение изглежда че дублира физическото ви обкръжение. В момента преживявате своето най-ниско честотно (най-плътно) нефизическо енергийно тяло и наблюдавате успоредно енергийно измерение, което е най-близко до физическата вселена.
 • Усещане, че ви докосват, докато сте извън тялото си (понякога се случва непосредствено преди или след отделянето). Това може да се дължи най-малко на три причини: (1) начинът, по който умът ви интерпретира нефизическите енергийни потоци; (2) енергийно нагаждане на нефизическото ви тяло; (3) нефизически обитател или ваш близък ви докосва. Обикновено ние подсъзнателно привличаме това да се случи.
 • Ясни мисли или образи нахлуват в ума ви. Някой комуникира с вас. Универсалният метод за нефизическа комуникация е пряк пренос на мисли. Това също така може да бъде форма на комуникация с по-висш аспект на самите вас.
 • Схващане или усещане на приближаваща се форма на енергия или светлина. Вие разпознавате енергия, която е близо до вас. Това може да бъде всякакво високо енергийно същество: водач, приятел, ангел или междуизмерен обитател.
 • Чувствате се изгубен/а и дезориентиран/а. Прекратете всякакво движение напред и поискайте помощ и/или яснота. Изберете обект в непосредственото си обкръжение и се фокусирайте върху него.
 • Влизате в нова стая и откривате, че цялото ви обкръжение коренно се е изменило. Често срещано явление. Проходи, врати и прозорци често представляват начало на напълно ново енергийно обкръжение.
 • Среща с превозно средство. Това е начинът, по който умът ви изобразява едно нефизическо (лишено от форма) енергийно тяло или средство на съзнанието. Често това е изображение на собственото ви вътрешно или по-високо честотно енергийно тяло.
 • Преживяване на преграда или блокаж (стена, река, всякакъв вид енергийна преграда). Преградата обикновено е енергиен израз на евентуално ограничение, което сте приели или създали сами. Това е възможност да се изправите лице в лице срещу лична енергийна преграда и да я преодолеете. Преградата може също така да представлява граница към консенсусна среда или реалност.
 • Наблюдаване или среща със странна или плашеща форма, създание или същество от всякакъв вид. Обикновено плашещите форми са енергийни образи на вътрешни страхове – подсъзнателно възникнали възможности да се изправите срещу персонални страхове, блокажи или ограничения и да ги преодолеете. Най-ефективният начин за елиминиране на страх или ограничение е да се изправим лице в лице срещу него. Изпращането на любов към даден вид страх е един от най-добрите начини за разсейване на неговата енергия.
 • Бързо променящи се сцени или обкръжения. Тази ситуация обикновено отразява отсъствието на фокус. За да я контролирате, просто се фокусирайте върху единично обкръжение или обект. Бързо променящите се сцени може също така да означават, че се намирате в неконсенсусна среда.
 • Притеглящо усещане в центъра на гърба. Това обикновено е вътрешен сигнал да се завърнете към физическото си тяло.
 • Навлизане в изключително светла или високо енергийна среда (може да се изрази като високо енергийно ударно усещане, придружено от силна светлина). Навлезли сте в енергийна среда с по-висока честота от тази, с която сте свикнали. Твърдо изискайте настройване на личната ви вибрационна честота: „Аз се пренастройвам сега!”, „Аз се нагаждам сега!”, или се върнете във физическото си тяло.
 • Неспособност да се придвижвате през определени структури. Това може да представлява или персонално ограничение, или граница към дадена консенсусна среда. Вашата персонална енергия може да е прекалено плътна, за да проникне в структурата. (Справка в текста).
 • Внезапно или постепенно усещане на тежест, когато летите или плувате. Недостатъчна част от пълното ви съзнание се намира в по-високото ви енергийно тяло. Твърдо поискайте присъствие на пълното ви или усилено съзнание.
 • Загуба на съзнателен контрол по средата на преживяване извън тялото. На глас поискайте моментално присъствие на пълно съзнание: „Аз съм в пълно съзнание сега!” или: „Съзнание сега!” (Никога не споменавайте и не мислете за физическото си тяло, защото моментално ще се озовете в него).
 • Оплитате се в някакъв нефизически обект, структура или среда (най-често биват споменавани завивки). Всички физически тела притежават по-фино честотни енергийни дубликати. Запазете спокойствие и се освободете или просто отплувайте встрани от проблема. Това може да представлява привързаност към физическата ви среда.
 • Двойно съзнание (усещате се едновременно във физическото си тяло и в нефизическото си тяло). Това се случва понякога. Тъй като съзнанието не е физическо по природа, то има вродената способност да усеща едновременно множество енергийни сфери. Съзнанието ни може да бъде оприличено на един континуум от енергия, която притежава способността да се придвижва навътре в нефизическата вътрешност на вселената.

Впрягане на мисълта-енергия

Мисълта оказва силно влияние върху нашите нефизически преживявания и околна среда особено когато е фокусирана под формата на категорично искане. Фокусираната мисъл-енергия ще започне веднага да преструктурира и моделира заобикалящата нефизическа енергия. Всъщност нашите съзнателни и подсъзнателни мисли създават един енергиен модел или щампа. Мислите ни взаимодействат с фината енергия на нефизическата среда и започват да я преструктурират според съдържанието на мисловните ни форми. Скоро ще откриете, че само специфични видове среда ще реагират моментално на вашата мисъл-енергия; плътно формираните и установени обкръжения ще бъдат устойчиви на промяна под въздействие на мисълта ви.

Силата на мисълта може също така да бъде впрегната за целите на личната подвижност. Когато сте извън тялото си, чувствайте се свободни да експериментирате с различни методи  на придвижване. Може лесно да се движите с този метод, който намирате за най-естествен и удобен – летене, вървене, плъзгане – няма ограничения освен тези, които си поставяте сами. Когато свикнете с новите си способности, пътуването извън тялото се превръща в приключение, което е изключително вълнуващо.

Важните познания върху основните мисловно-енергийни принципи са от съществено значение за приспособяването към нефизическите преживявания и упражнявания върху тях контрол. Каквито и съмнения да имате относно тяхната валидност, те бързо ще изчезнат след първите ви приключения извън тялото.

Мисловно-енергийни принципи

 1. Мисълта е форма на енергия.
 2. Фокусираната мисъл притежава присъща способност да влияе, преструктурира и напълно да преобразува енергията.
 3. Колкото е по-малко плътна енергийната структура или среда, толкова по-бързо се осъществява преструктурирането.
 4. Ефективността и скоростта, с която мисълта-енергия преструктурира дадена енергийна среда, се определя от интензивността на мисълта и плътността на енергията, подложена на въздействие.

Приспособяване към нефизическата среда

За да маневрираме успешно в нефизическите обкръжения, в които попадаме, когато сме извън тялото си, от решаващо значение е да разбираме всяка нова околна нефизическа среда и нейните енергийни принципи. Успешното взаимодействие с фините реалности, които реагират на мисълта, предполага разпознаване на творческата сила на нашите мисли и пълно разбиране на факта, че ние сме движещата сила на преживяванията си. Има много какво да се научи за невидимите измерения, но на първо време следните принципи ще могат да подпомогнат първите ни стъпки.

Основи на енергийната механика

 1. Нефизическата вселена става все по-малко плътна като субстанция и прогресивно по-лесно реагираща на мислите, колкото повече се отдалечаваме от материята и се приближаваме към първоизточника на мисълта.
 2. Като форма на съзидателна енергия, мислите ни имат естествената склонност да взаимодействат и да моделират нефизическите сфери, с които се срещаме. В общия случай, колкото по-отдалечени в многоизмерната вселена са изследванията ни, толкова по-бързо и чувствително е въздействието на тази мисловна реакция върху енергийната среда.
 3. Нашите мисли, съзнателни и подсъзнателни, влияят върху нефизическата енергия, която наблюдаваме. Степента на влияние е пропорционална на интензивността на мислите ни и на плътността на обкръжението ни.
 4. Реалността, която възприемаме в една реагираща на мисъл среда (не консенсусна или естествена), се определя от персоналната ни енергийна честота (плътност) на наблюдатели и от нашите преобладаващи съзнателни и подсъзнателни мисли.

Тъй като тези принципи имат решаващо влияние върху това, което наблюдаваме, когато сме извън тялото си, те не трябва да бъдат подценявани. Какво ще видим и преживеем ще бъде силно повлияно от това как интерпретираме всяко нефизическо обкръжение и как реагираме в него. Ранните изследователи извън тялото онагледяват тези принципи в действие. В „Откровенията” свети Йоан Богослов описва срещи с величествени градове, ангели и същества на коне. Пет века по-късно Мохамед описва себе си, възседнал величествен бял жребец, с който преминава през това, което той нарича „седемте небеса”. Логично е да предположим, че възприятията на реалността на тези изследователи от първи и пети век са били повлияни от видяното, когато са били извън тялото си. С други думи, нашата религиозна история и вярвания са били повлияни от начините, по които ранните пророци са възприемали и интерпретирали преживените от тях нефизически обкръжения.

Ранните наблюдения на всички мистици, пророци и светци са били пряко повлияни от техните физически и социални предубеждения относно реалността. Днес Мохамед вероятно би видял себе си зад волана на величествен бял автомобил, с който преминава през енергийните измерения на вселената. На свой ред, свети Йоан вместо да заяви в Откровенията: „Аз бях в духа”, вероятно би казал: „Аз бях извън тялото си”.

Знанието ни за всичко това не омаловажава въодушевените произведения на ранните духовни изследователи; то ни дава само допълнително проникновение в невидимите значения на тези нефизически изследвания. Много от ранните духовни водачи, които са основали основните религии, са били изследователи извън тялото. Те са документирали своите пътешествия извън тялото в съответствие със своите културни схващания за реалността. Библията изобилства с твърдения като: „Аз бях в духа”, „Трябва да се родиш отново, за да влезеш в небесното царство”, „Духът ме придвижи” и: „Първо търсете царството божие”. Тези изявления са ясни препратки към нефизическите „духовни“ изследвания на вселената от страна на авторите. Напълно естествено е ранните изследователи на нефизическите измерения да наричат своето откритие „небесно” или „божие царство”; това определено е подходящо наименование за една реагираща на мислите вселена, препълнена с безкрайни енергийни равнища от красота и светлина.

Всеки от нас е различен и това, което преживяваме, когато сме извън тялото си, варира в зависимост от социалното ни индоктриниране и твърдите ни убеждения. Обкръжението и обектите, които срещаме, когато сме напуснали тялото си, биват често възприемани през филтрите на нашия ум. Важно е да помним, че всеки път, когато сме извън тялото си, можем да поискаме да видим истинската енергия, излъчвана от средата или обекта, с който се сблъскваме. Ако сте объркани или имате въпроси относно своите наблюдения, винаги може да поискате разяснение.

Помнете, че всички форми са енергия. Това се отнася до всички обкръжения, честоти и плътности във вселената (включително и физическата й част). Предметите, ситуациите и цялото обкръжение, което възприемаме, са моделирани и оформени от мисълта-енергия с определена цел. Нашето разбиране на този основен енергиен принцип ще ни помогне да интерпретираме и реагираме на различните енергийни форми, които срещаме. Установил съм, че създаваните от нас нефизически енергийни форми се появяват обикновено в сферите, чувствителни спрямо мисълта отвъд първото нефизическо измерение. Първото вътрешно измерение е един успореден енергиен дубликат на физическия свят и е една относително стабилна енергийна среда, която е устойчива на мисълта-енергия. Обикновено възприеманите енергийни форми като многоравнищни структури, превозни средства или водни тела са сигурни доказателства, че сме навлезли навътре в сфери на многоизмерната вселена, които реагират в по-голяма степен на мисълта.

Водачи

Има три основни начини за насочване и контролиране на преживяванията ни извън тялото. Единият е да контролираме съзнателните си мисли (което в най-добрия случай е трудно); друг начин е да поискаме помощ от по-висша част на самите нас – нашето по-висше аз или душа. Третият начин е да поискаме помощ от водач или учител, с когото се чувстваме комфортно. Водачът може да бъде всеки, когото уважаваме: Исус, Буда, свети Павел, ангел хранител, светец.

Когато поискаме помощ, ние често биваме отправени към преживяване, което е най-благоприятно за духовното ни развитие. Нефизическите водачи рядко са видими. Вместо това можем да почувстваме силно влияние или чувство за нечие присъствие. В своята мъдрост те разбират, че зрителното им появяване само ще ни разсее от постигането на личната ни цел. Когато един водач присъства, често изпитваме топло чувство на любов и сигурност около себе си. Вътрешно ние знаем, че сме подпомагани и насочвани към идеалното преживяване. Преимуществата на това да получаваш помощ от водач, са много. В по-високо честотните сфери нашите потребности са прозрачни; състоянието на духовното ни развитие, вътрешните ни блокажи, ограничения, страхове и способности са очевидни. Един нефизически водач може да прецени потребностите на развитието ни и да ни помогне да попаднем в ситуация, която е най-подходяща за нашата еволюция.

Вътрешните светове на вселената са по-обширни по размер и разнообразие, отколкото умовете ни могат да започнат да проумяват. На разположение за изследване са безкрайни енергийни равнища и реалности. Без напътствие е лесно да се объркаме или да загубим ориентация във всяка реагираща на мисъл сфера. Винаги разполагаме с неограничени възможности за получаване на помощ, но от нас зависи дали ще я поискаме. Обикновено водачите не се намесват без конкретно искане.

Яснота

Един от най-добрите начини за засилване на възприятията ни, когато сме извън тялото си, е моментално да се фокусираме и да поддържаме вниманието си насочено към една конкретна идея или цел. Ако вниманието ви започне да се лута или погледът ви се замъгли, твърдо поискайте пълна яснота на възприятията си. Най-ефективният начин за поддържане и усилване на нашите възприятия и контрол е да поискаме пълна яснота на съзнанието при първия признак на умствено колебание.

Пожелаването на яснота на мисълта е ключът към продължително преживяване извън тялото. С помощта на тази техника е възможно да поддържаме такова преживяване в продължение на няколко часа. Всеки път, когато умът ви започне да се скита, просто пожелайте яснота на глас или наум:  „Яснота сега!” Често се налага да поискате яснота веднага след отделянето, когато се премествате на ново нефизическо местоположение, или когато пътувате между различни енергийни среди или измерения. В началото най-лесният начин за контрол или за продължаване на преживяването е да придобиете навик за изискване на яснота на възприятията на всеки няколко минути. В крайна сметка, след придобиването на опит, яснотата на възприятията ви се получава все повече автоматично.

Важно е да разберем, че ние сме диригентите на своя живот – физически и нефизически – чрез силата на нашите мисли. Когато чувстваме, че животът ни излиза извън контрол, това е, защото сме предали вътрешния си контрол на други или сме отказали да приемем личната си отговорност. За мнозина от нас е доста по-лесно да винят другите, отколкото да приемат лична отговорност за своите мисли и действия. Някои от най-трудните уроци, които трябва да научим на този свят, са свързани с контрола на мислите и личната ни отговорност. Способността ни да фокусираме и насочваме мислите си, е централен елемент на личната ни еволюция. Ползите, които получаваме от това, отиват далече от очакванията ни – за награда получаваме своя (истински) живот.

Техника за получаване на яснота

Има едно просто и изключително ефективно упражнение за избягване на замъгленото и неясно възприятие, което някои хора изпитват след отделяне от физическото си тяло. Веднага след отделянето поискайте да получите пълна яснота: „Яснота сега!”, „Искам пълна яснота!” или: „Ясно възприятие сега!” Когато отправяте такова искане, избягвайте всякакво споменаване на физическото си тяло или физическата околна среда. Например изявлението: „Искам пълно съзнание на своето тяло” ще ви отведе незабавно обратно във физическото ви тяло.

Винаги помнете, че когато сте извън своето тяло, преживявате по-висока честота, по-малко плътна енергийна форма и среда. Вашето ново обкръжение, включително и нефизическото ви тяло, са много по-чувствителни спрямо мисълта-енергия от физическото ви тяло. Когато отправяте своето искане, бъдете твърди и конкретни и резултатите ще бъдат мигновени и ефективни. Колкото по-строго и фокусирано е искането, толкова по-ефективни ще бъдат и резултатите.

Тази техника може да бъде използвана също така за превръщане на един ясен сън в пълноценно преживяване извън тялото. Ключът е в това да повтаряте тази процедура, докато замъгляването изчезне и получите пълна сетивна яснота. Аз прилагам тази техника автоматично моментално след напускане на физическото си тяло. В допълнение  я повтарям всеки път, когато зрението или съзнанието ми се отклоняват от идеалното си състояние. Установил съм, че това изостря нефизическите възприятия, но също така засилва контрола и паметта.

Намаляване на страха и установяване на контрол

Страхът може да бъде пречка за преживяванията извън тялото. Личните ни тревоги, съзнателни и подсъзнателни, ни ограждат с невидими стени, отвеждат ни в една тясна зона на комфорт и ни пречат да разгърнем истинския си потенциал. Решенията, които вземаме, и животът, който живеем, често биват определяни от начина, по който управляваме своите страхове.

Когато бях млад, имах приятел от гимназията, който бе считан за един от най-добрите играчи на бейзбол в Балтимор. След като стана известен благодарение на медиите, неговият треньор му уреди демонстрация в един от най-големите отбори от бейзболната лига. След седмици на подканване от страна на треньора и останалите играчи обаче, той ми повери една тайна: „Страх ме е да не се проваля, тъй като не съм достатъчно добър”. Той така и не отиде на демонстрацията; страхът му от провал бе повече от това, което бе готов да понесе. Вместо да последва мечтата си, той се предаде на страха.

Много хора вярват, че самият факт на отделяне от физическото тяло и изследването на нови сфери на вселената има като резултат намаляването на личните страхове и ограничения. След дадено преживяване извън тялото хората обикновено разказват за преодоляване на определени ограничения. Понякога става дума за осъзнаване и изправяне срещу вътрешен аспект на личността, в други случаи те осъзнават, че са много повече от едно материално същество. В редица случаи хора са ми казвали, че са се свързали с по-експанзивна част на самите себе си. Както и да го назоваваме – дух, по-висше аз, Бог или универсален разум – за човека, който преживява, това е нещо абсолютно реално. Такова преживяване е трудно за обяснение, тъй като се разпростира отвъд нашите линейни понятия за реалност.

В живота на всички ни има решаващи моменти, които променят съдбата ни. Предизвикателството, пред което сме изправени, е да се изправим лице в лице с такива моменти и да победим страховете си. Вашето откритие на преживяванията извън тялото може да се окаже един от тези решителни моменти. Решението ви да изследвате отвъд своите физически ограничения може да се окаже решение, което ще промени целия ви живот. Мога категорично да заявя, че то бе повратна точка в моя живот и благодаря на Бог, че успях да се справя със страховете си и да продължа напред. Едно от нещата, които научих, е, че всички страхове са илюзия. Всеки от нас е безсмъртно същество, което притежава неограничен потенциал. Нашето истинско вътрешно аз не може да бъде накърнено, нито може да умре.

Панически атаки

По време на началните етапи на изследванията извън тялото, някои хора разказват за силни приливи на страх, подобни на панически атаки. Обикновено това е резултат от страх от неизвестното и от първоначалната физиологична изненада от действителното отделяне от собственото физическо тяло. Паническите атаки биват често предизвиквани от необикновените вибрации и звуци, които понякога придружават изместването на съзнанието от плътното молекулно тяло в неговия по-високо енергиен двойник. Когато се появят за първи път, тези вибрации и звуци може да се окажат стряскащи, затова е важно да помним, че са естествена част от преживяванията извън тялото. В много случаи самият факт, че признавате и разбирате тези необикновени звуци и вибрации, е достатъчен, за да елиминира или намали евентуално възникващото безпокойство.

Ако паническите атаки продължават, може да помогне едно просто утвърждение. При първия признак на безпокойство си повторете наум: „Аз съм защитен и в безопасност”, или само: „Аз съм защитен”. Продължавайте да повтаряте това утвърждение, докато страхът ви изчезне. След това следвайте обикновените инструкции за насочване извън физическото ви тяло, например: „Аз се придвижвам към вратата”. Обикновено хората разказват, че след пълно отделяне от физическото тяло безпокойството изчезва. Помнете, че преживяванията извън тялото са естествена промяна на съзнанието – просто няма от какво да се страхувате. Този факт се потвърждава от хилядите, които изпитват ежедневно преживявания извън тялото. Обикновено паническите атаки престават да представляват проблем, след като сте имали едно успешно преживяване. Тогава вече знаете със сигурност, че няма от какво да се страхувате.

Техника за намаляване на страха

Ако страхът ви продължава да бъде проблем, ето една полезна техника.

 1. Идентифицирайте страха. Опитайте се да определите природата на своя страх. Например страхувате ли се от неизвестното? От бързата промяна? От възможността да се изгубите? Това, че сте определили своя страх, е чудесен показател за прогрес.
 2. Използвайте страха. Страхът е вид енергия. Тя ускорява дишането, увеличава силата и способността за концентрация. Това е природният ускорител, предназначен да увеличи способността ви да се справяте с потенциални препятствия или предизвикателства. Когато изпитвате страх, опитайте се да го превърнете в свое преимущество. Използвайте енергията, появяваща се в резултат от страха, за да засилите концентрацията си и желанието си да постигнете своята поставена цел в преживяването извън тялото.
 3. Изхвърлете страха. Поемете дълбоко въздух. Докато издишвате, визуализирайте как изхвърляте страха от своето тяло, ум и емоции. Може да си повтаряте наум: „Моят страх се отдалечава от мен”, „Страхът ми изчезна”, „Аз се издигам над страха си” или: „Страховете ми се стопяват”. Представете си, колкото е възможно по-ясно и образно, как страхът ви се отдалечава от вас. Представете си как той избледнява в далечината завинаги.
 4. Заменете своя страх. Заместете емоционалното усещане за страх с положителна, продуктивна енергия, като веселие, концентрация, бодрост или мисъл за приключение. Използвайте подходящо утвърждение, като: „Аз съм защитен и в безопасност”, „Наслаждавам се на новото си приключение” или: „Изпълнен съм с приятна възбуда”.

Визуализация на балон с горещ въздух

Следната визуализация може да ви помогне да преодолеете страха или други препятствия пред успешното преживяване извън тялото.

Направете няколко дълбоки дишания и се отпуснете напълно. Започнете да си представяте един величествен, светло оранжев балон, изпълнен с горещ въздух. Докато се приближавате до балона, виждате ясно, че той е готов да се издигне. Познатата усмивка на вашия водач ви приветства с ‘добре дошли’ на едно приключение отвъд границите на материята. Докато влизате в коша на балона, вие очаквате да преживеете едно вълнуващо пътешествие. В изблик на радост вие откачате въжетата, които придържат балона към земята. Балонът потръпва и започва да се издига. У вас нараства чувството на радостна възбуда, докато без усилия се издигате все по-високо и се понасяте над върховете на дърветата. Отдолу къщите и автомобилите започват да изглеждат като играчки – малки и незначителни.

Когато поглеждате през борда на коша, виждате закачени няколко големи платнени торби. Те изглеждат препълнени и тежки. Когато ги оглеждате отблизо, виждате, че те са натъпкани с вашите страхове и ограничения. На всяка торба има отчетлив надпис: ‘страх от неизвестното’, ‘страх от промяна’, ‘страх от провал’, ‘страх от нови предизвикателства’, ‘страх от смъртта’. Какъвто и страх или ограничение да изпитвате в момента в живота си, то е ясно изписано върху някоя от торбите. Отделете малко време, за да разпознаете своите страхове и ограничения и да ги видите окачени във висящите платнени торби.

Докато се носите над върховете на дърветата, разбирате, че сте престанали да се издигате. Тежестта на торбите със страхове и ограничения ви задържа и пречи на издигането ви. Поглеждайки през борда на коша, виждате, че всяка торба е привързана здраво към него. С голямо удоволствие започвате да развързвате торбите една по една и наблюдавате как те се устремяват към земята. С освобождаването на всяка торба усещате как балонът се устремява нагоре, издигайки се все по-високо. С радост чувствате как всеки страх полита надолу. Знаете  с абсолютна сигурност, че всеки страх ви е напуснал завинаги и че всяко ограничение е изчезнало в миналото.

Някои от торбите със страхове са толкова здраво завързани, че се налага да срежете техните въжета. Вашият водач ви подава джобно ножче и с удоволствие започвате да режете въжетата, които придържат останалите торби. С всяко отрязано въже усещането ви за лекота и свобода се увеличава. Чувствате тръпката на пълното освобождаване да преминава през вас, докато се издигате все по-нависоко. Докато се издигате към нови висоти, страховете и ограниченията ви изчезват завинаги.

Обобщение на контрола

 • Вие притежавате точно толкова контрол, колкото вярвате, че притежавате – точно толкова, колкото приемате и прилагате.
 • Ключът към удължаване на преживяването ви извън тялото е да поддържате фокуса на вниманието си далече от физическото си тяло. Най-добрият начин да постигнете това, е да се задълбочите напълно и с интерес в нефизическото обкръжение, което изследвате. Както ще откриете много скоро, всяка мисъл за физическото ви тяло ще ви върне моментално в него.
 • Вие контролирате напълно своето преживяване – съзнателно или подсъзнателно. Вие сте сценаристът, режисьорът и актьорът на всяко преживяване, ситуация и среща. Това важи за всички равнища на вселената.
 • Начинът ви на придвижване зависи напълно от вашето решение. Може да ходите, плувате, летите или да се носите без усилие. Може да промените метода си на движение във всеки момент, в зависимост от ситуацията.
 • Ако възприятието ви е замъглено или неясно, може да увеличите яснотата като категорично поискате моментално проясняване: „Яснота сега!”
 • Вашата нефизическа енергийна форма е изключително гъвкава по размер, форма, структура и възможности. Вероятно вие ще заемете формата, която е най-подходяща за вас. Обикновено това е дубликат на физическото ви тяло. След втората енергийна мембрана обаче вие притежавате способността съзнателно да се приспособявате и да променяте формата си практически неограничено. Това става, като се съсредоточите върху промяна на своята самопредстава.
 • Чувството на страх произтича от самите вас и обикновено е пряк резултат от липса на информация или знание при срещата с нова ситуация или обкръжение. Винаги помнете, че вие сте едно могъщо, нефизическо същество и в същността си сте чисто съзнание. Няма от какво да се страхувате, защото сте безсмъртни.
 • Доколкото е възможно, старайте се да поддържате открито състояние на ума, освободено от преценки. Твърдо отстояваните мнения, вярвания и заключения могат да повлияят на това, което виждате и преживявате, както това става във физическия свят.
 • Помнете да запазите спокойствие и да бъдете концентрирани по време на всякакви промени или движения на съзнанието ви.
 • Признайте своята способност да контролирате движенията и преживяванията си. Вашите мисли са персоналното ви превозно средство и творческа сила. Вие просто се озовавате там, където ви отвеждат мислите ви.
 • Категорично пожелайте да изследвате, постигнете или усетите, каквото искате, и бъдете възможно по-конкретни.
 • Когато отправяте искания, бъдете готови за бързи промени и/или вътрешно движение.
 • Напълно очаквайте да получите изпълнение на исканията си – бъдете готови да ги приемете.
 • Поискайте яснота, ако погледът или възприятието ви са неясни. Например: „Какво представлява тази нефизическа енергийна форма?”
 • Упражнявайте своя контрол. Просто го направете – няма място за колебание или размисли. Способността ви да маневрирате в чувствителната на мисли среда ще зависи до голяма степен от вашия мисловен контрол, познания и персонална способност да запазите спокойствие и фокус, когато срещнете бърза промяна. Както и при всички други случаи, колкото по-добре сте подготвени, толкова по-продуктивно ще бъде и преживяването ви. Винаги помнете, че ще получите степента на контрол, която поискате. Целете се нависоко.

(следва)