Приключения извън тялото – част 18

Глава 8

Изследвания за напреднали

Умът на човека, приел нова идея, никога не се завръща в първоначалното си измерение.

Потенциалът на изследванията извън тялото е абсолютно неограничен. След като пристъпим отвъд физическите си граници, пред нас се разкриват вълнуващите нови хоризонти на човешките възможности и старите ни ограничения започват да се стопяват. Всеки от нас притежава невиждани, неизползвани способности, които съвременната наука едва започва да разбира. Контролираните преживявания извън тялото отварят вратата към нова ера на човешкото развитие, но от нас зависи дали ще изследваме сами тази нова реалност, или ще останем затворници на физическите си ограничения. За да ви дам представа за възможните изследвания, по-долу в тази глава съм включил списък на потенциални експерименти. За да постигнете конкретни цели или ползи, може да разработите и проведете собствени експерименти. Когато реализирате всякакви изследвания или експерименти, помнете винаги да записвате резултатите възможно  най-бързо. Препоръчваме ви да използвате диктофон.

Като начало, може да опитате два експеримента, подобни на тези, проведени от преподаватели по парапсихология на Станфордския университет. Първият експеримент е твърде лесен: преди да приложите своята техника за напускане на тялото, поставете някакъв малък предмет като кламер, молив или монета на ръба на маса или друга плоскост. По време на преживяването си извън тялото, опитайте се съзнателно да намалите персоналната си плътност (честота) така, че да преместите този предмет. Запишете резултатите.

Вторият експеримент е свързан с виждането на отдалечен обект, докато сте извън тялото си. Нека ваш приятел нарисува голяма (най-малко 15 см. в диаметър) цифра или фигура и да я постави на място, което физически не може да видите. Помолете го да я постави на лесно за виждане място, с което сте запознати. След като се отделите от тялото си, фокусирайте пълното си внимание върху нарисувания обект и се опитайте да го видите възможно най-ясно.

Изследване на вселената

Когато провеждате изследване извън тялото си, първото най-често наблюдавано нефизическо измерение е един успореден свят, съставен от енергия, която е много пъти по-малко плътна от материята. На пръв поглед това изглежда дубликат на физическия свят. След по-внимателно наблюдение ще откриете, че тази енергийна среда е подобна на вашето физическо обкръжение, но не е идентична с него. Предмети като столове, врати, легла и цели помещения често ще изглеждат малко по-различни, отколкото са във физическото ви обкръжение.

Причината за тези различия е проста. Предметите и обстоятелствата, наблюдавани в първото вътрешно енергийно равнище на вселената, не са физически по субстанция. Те наподобяват енергийни отливки на физическото ви обкръжение. Всеки нефизически обект, който виждате, съществува напълно независимо от физическата вселена.

Случвало се е много хора в състояние извън тялото си да повярват, че наблюдават своето физическо обкръжение от нова гледна точка. Те очакват нефизическата среда да бъде идентична с физическия им свят и когато очакванията им не се оправдаят, лесно се объркват и дезориентират. В крайна сметка стигат до заключението, че цялото им преживяване извън тялото е един сън просто защото това, което са наблюдавали, не се покрива с физическите им очаквания. Такова неразбиране се среща често, защото ние сме привикнали да приемаме за достоверни само плътните форми. В резултат на това, нашите умове са склонни да се фокусират върху една единствена реалност, която познаваме и приемаме – материята.

Тъй като живеем във физическа среда и сме потопени в море от физически стимули, тази ситуация може да бъде очаквана. Приспособяването ни към физическата среда е естествена част от нашия процес на социализация. Ключът към преодоляването на това естествено физическо пристрастяване е да признаем съществуването му. Физическият свят, върху който сме фокусирани, е само много малка част от вселената. Всъщност физическите форми, които виждаме около себе си, са само един тънък външен слой на вселената – епидермисът на цялата многоизмерна вселена. Винаги помнете, че реалността е относителна; обкръжението ни, което наблюдаваме като реално, е определено от персоналната ни плътност и честота. Например, когато сме извън тялото си, типично за физическите обекти е да изглеждат мъгляви и като сенки. Това се случва, защото материята, наблюдавана от позициите на една по-висока честота, за нас престава да бъде солидна реалност. От новата ви гледна точка единствената солидна реалност за вас е енергийната честота (плътност), съответстваща на вашата собствена. Знанието ви на този енергиен принцип е от решаващо значение, когато изследвате различна по вибрации вселена. Това знание ще ви помогне да контролирате своите преживявания.

Колкото повече напредвате в своите изследвания, ще започнете да разбирате една изненадваща истина. Вие притежавате силата за придвижване между различните енергийни области на вселената с помощта на фокусираната си мисъл. Вие можете съзнателно да повишавате и намалявате своята честота на вибрации; наблюдаемият резултат от това е съответна промяна в заобикалящата ви среда. Това откритие е важно, защото то практически елиминира необходимостта от външно (странично) движение. Вие всъщност можете да изследвате всяка честота на вселената, без да се движите. Физическите понятия за разстояние, отделяне и движение стават безсмислени.

Второто предимство на този усъвършенстван метод на изследване е по-големият самоконтрол. По-лесно е да останеш фокусиран, когато не се налага да се справяш едновременно с външни и вътрешни промени. Също така е по-лесно да запазиш чувството си за стабилност и яснота. На трето място, методът позволява да изследвате по-ефективно безбройните честотни равнища на вселената. Страничното движение в дадено енергийно измерение обикновено е ограничено до една тясна честотна полоса в това измерение. И накрая, това разширява способностите ви да изследвате, възприемате и разбирате отвъд настоящите човешки възможности.  Съзнателната промяна на вашата плътност (вибрационна честота) предоставя почти неограничен достъп до нефизическата вътрешност на вселената.

Настоящите ни понятия за движение са пряко свързани с втълпените ни материалистични понятия. В даден момент всеки от нас ще еволюира до състояние, в което ще може просто да „бъде” във всяка точка на вселената, която пожелае. Това не е теория, а подлежащ на наблюдение факт, който може да бъде проверен от личен опит.

Контролирано движение между измеренията

  1. Веднага след отделянето се отдалечете от физическото си тяло, успокойте се и се (кон)центрирайте. При необходимост поискайте присъствие на ясно съзнание и възприятия: „Пълно съзнание сега!”
  2. Докато сте извън тялото си, твърдо поискайте да навлезете в следващото вътрешно енергийно измерение: „Аз преживявам следващото вътрешно равнище (измерение) сега!”, или посочете съответната област между измеренията, която искате да изследвате. Моменталният резултат ще бъде интензивно вътрешно движение, което ще продължи няколко секунди. Запазете възможно най-голямо спокойствие; ако не сте подготвени, усещането на вътрешното движение може да се окаже силно и дезориентиращо. Преживяването наподобява издърпването ви навътре, към центъра на съзнанието ви.
  3. След като вътрешното ви движение престане, моментално се концентрирайте, като твърдо поискате присъствие на пълното ви съзнание: „Пълно съзнание сега!” Бъдете подготвени; вашето ново обкръжение и гледна точка ще бъдат напълно различни.

Повишаване на вътрешната ни честота

С напредъка на изследванията ви в по-високо честотните енергийни равнища на вселената, може да започнете да забелязвате промени в състоянието на съзнанието си. Вътрешни енергийни усещания, видения, поява на светлини и увеличена енергийна чувствителност са най-често описваните явления. Околната среда, в която ще попадате в по-високо честотните енергийни равнища, ще бъде все по-огряна от светлина. Самата субстанция на обкръжението ви се състои от по-високо честотни форми на енергия. Например, когато наблюдавате едно обикновено растение или стрък трева, ще видите, че те излъчват интензивен спектър от светлина и цветове. Обикновен стрък трева изглежда че се състои от хиляди точки светлина. Всяка блестяща точка светлина представлява чисто, живо съзнание.

Когато навлизаме по-навътре във вселената, у нас се появява потребност да повишим равнището на трептенията си, да увеличим вътрешната си светлина. За да изследваме ефективно по-високите равнища на вселената, нашето вибрационно равнище трябва да бъде пригодено, за да съвпадне с енергийната честота на обкръжението, което преживяваме. Ако вътрешната ни честота не съответства на новата обстановка, която посещаваме, ще изпитаме заслепяваща светлина и смазващо усещане на интензивна енергия, която упражнява натиск върху нас. Това усещане е толкова неприятно, че болшинството хора веднага се завръщат във физическите си тела.

Когато изследваме по-висшите равнища на вселената, можем да засилим вътрешното равнище на вибрациите си, като направим твърдо, искрено поискване. Всъщност можем да поискаме фина настройка на вътрешната си енергия с цел подпомагане на духовното ни развитие. Тази фина настройка на невидимите ни енергийни системи е един непрекъснат процес на развитие, който обикновено се случва, когато спим или сънуваме. Болшинството хора не осъзнават настъпването на тези вътрешни промени. За тези, които ги усещат, промените се проявяват като вълни от вътрешна енергия, преминаващи през тялото. Този процес може да продължи секунди или минути, в зависимост от степента на необходимото пренастройване. Установил съм, че повишаването на индивидуалната ни вибрационна честота оказва съществено влияние върху нефизическите ни способности. Ако искаме да изследваме по-висшите равнища на вселената, такова повишаване на личната ни енергийна честота е от решаващо значение. Ако въобще някога се надяваме да се освободим от илюзията на материята, отговорността за засилване на личната ни светлина е само наша. Винаги помнете, че небесата няма да се приспособят към нас; ние трябва да се приспособим към тях. Отрицателните мисли, гневът, омразата, привързаностите и невежеството блокират естественото излъчване на вътрешната ни светлина. Разрушителните мисли и емоции са форма на ниско честотна енергия, която се прикрепва към нашето вътрешно енергийно тяло като наметало. Когато сте извън тялото си, може веднага да забележите тези отрицателни вибрации в енергийното поле (аурата) на всеки, когото наблюдавате. Отрицателните емоции като омраза, страх, гняв и ненаситност стават част от човека, който ги създава. Тази отрицателна енергия действа като преграда, която пречи на вътрешната светлина на душата да заблести с нормалната си сила. По време на изследванията извън тялото, еволюцията на всеки, когото наблюдавате, проличава ясно от силата на светлината, която той излъчва. Колкото по-силна е вътрешната светлина, толкова по-еволюирал е съответният индивид.

Повишаването на личната ни вибрационна честота започва с отстраняване на вътрешните ни енергийни блокажи. Ето защо напредналите духовни водачи като Исус и Буда са отделяли толкова много време, за да преподават Златното правило: „Обичай съседа си”, „Прави на другите…” Те са разбирали напълно, че колкото повече енергийни прегради отстраним, толкова светлината ни ще заблести по-силно и толкова по-висока ще стане естествената ни честота на вибрации в многоизмерната вселена.

Разпознаването на този принцип е важен за непосредствената ви еволюция. Когато физическото ви тяло умре, вие моментално се премествате в енергийното равнище (честота) на вселената, което съответства на персоналното ви равнище на вибрации. Както ще откриете, това е един естествен енергиен процес – преминаването на съзнанието от една честота в друга. Тези уникални индивиди, които са разпознали и елиминирали своите енергийни прегради и са издигнали своята вибрационна честота, ще преживеят пълното величие и светлина на небесното царство.

Усилване на състоянието на вибрации

Възможно е да засилим състоянието на вибрации от леки вътрешни вибрации до пълно отделяне от физическото тяло. Това може да бъде постигнато чрез умствено окуражаване на най-слабите вибрации да се засилят, разширят и да обхванат цялото тяло. Много често се случва някои от нас да се събудят по време на различните стадии на съня и да почувстват леки вътрешни вибрации и/или изтръпване в задната част на врата, на ръцете или на краката. Това се случва често по време на REM съня, по време на ясно сънуване или по време на леките стадии на алфа, като хипнагогичното състояние. Естествено ключовият момент в тази техника е да разпознаете появяването на първите вибрации и изтръпване, когато те настъпят. Най-добрият начин да постигнете това е да внимавате за фините енергийни колебания, настъпващи по време на началните стадии на заспиване, сънуване или отпускане. Чувствителността към вътрешните ни усещания, чувства и промени са важна първа стъпка към забелязването на вътрешните вибрации. Отсега нататък, веднага след като се събудите или когато се унасяте в сън или се събуждате, останете напълно неподвижни и отпуснати. Обърнете внимание на всякакви вътрешни енергийни промени, трептения, изтръпналост или други необичайни усещания. Когато такива усещания се появят, наум окуражете тези трептения и придружаващите ги усещания да се разпространят по цялото ви тяло. Отдайте се на усещанията и им позволете да завладеят тялото и ума ви. След като тези вибрации и изтръпналост обхванат цялото ви тяло, насочете се извън тялото си. Поддържайте пълното си внимание и мисъл далече от физическото си тяло и се насочете към друга част на дома си. Колкото и необикновено да звучи, това е нещо много естествено. Ключът е в това просто да забележим и след това да окуражим фините нефизически промени, които настъпват в нас.

Засилване на способността за припомняне

Всеки път, когато завършите дадено изследване извън тялото, направете категорично искане за пълно прехвърляне на паметта (за случилото се) към физическото ви съзнание. Физическият ви мозък и памет функционират като компютър: получената нефизическа информация трябва да бъде акуратно прехвърлена и съхранена във физическото ви съзнание. Най-лесният начин да постигнете това е просто да го заявите като искане. Много изследователи извън тялото не познават този принцип. Като резултат получават мъгляви и несвързани спомени от нефизическите си преживявания. Както и при техниката за получаване на яснота, ударението, което поставяте върху това си искане за припомняне, ще определи ефективността на резултатите. Твърдото, фокусирано искане действа най-добре: „Аз помня всичко!”

В идеалния случай искането за засилена способност за припомняне трябва да бъде направено, когато сте готови да се завърнете към физическата си форма. Това искане често ще ви изстреля моментално назад във физическото ви тяло.

Групови изследвания и изследвания с партньор

Едно групово изследване извън тялото или партньорство може да доведе до значителни предимства за участниците. Тъй като преживяванията извън тялото са нова форма на изследване за обществото ни, една група за нефизически изследвания може да предложи ценни проникновения в резултат на лични преживявания, както и открит форум за обсъждане на нови възможности и техники.

В група е възможно участниците да сверяват своите записки и да се учат от взаимните си преживявания. Когато настройваме фино своите естествени способности, важните области на намаляване на страха, преоценка на убежденията,

преобразуване на сънищата, вътрешни сигнали и техники за отделяне от тялото могат да бъдат изследвани и развивани на основа резултати от първа ръка. Групата може също така да разкрива и дискутира всякакви появяващи се психологични ограничения или препятствия.

Като допълнителна полза могат да бъдат провеждани важни доказателствени експерименти. Например дадена група може да си определи целева дестинация: физическо време и място, където членовете на групата да се срещнат, докато пътуват извън физическите си тела.

В допълнение на груповите изследвания силно препоръчвам приключения извън тялото в компанията на приятел или партньор. Важно е да подберете лице, което се отнася сериозно към откритията в дълбочина. Съзнателната среща с приятел или любим човек, докато сте извън тялото си, е невероятно преживяване.

Техника с партньор

Техниката с партньор е разновидност на техниката Кристос, разработена от Г.М.Гласкин, австралийски журналист. Техниката Кристос е била създадена първоначално като метод за регресия в минали животи, но скоро било открито, че тя води до преживявания извън тялото за значителен брой хора. Тази техника е идеална за двойки, партньори и групи. Като водещ, вие ще ръководите медитацията и евентуално ще се движите около своя партньор, затова е важно да правите това възможно най-тихо.

Вашият партньор лежи по гръб, със затворени очи и глава сочеща на север. За да се чувства възможно най-удобно, той/тя трябва да събуе обувките си и да лежи на нещо меко като легло, матрак или възглавници. След това започнете нежно да масажирате глезените на партньора си с леки кръгови движения. Целта е да предразположите партньора си да се отпусне възможно най-пълно.

След около две минути масаж на глезените, тихо се приближете до главата на партньора си и поставете четири пръста на челото му/й, точно над точката, където се събират веждите.След това започнете да търкате с бавни кръгови движения долната част на челото. Като постепенно усилвате скоростта и натиска, продължавайте да търкате челото му/и, докато той/тя започне да чува вътрешен звук на бръмчене. След като ви каже, че е чул/а такъв звук, прекратете търкането на челото. Болшинството хора разказват, че чуват този звук след около пет минути. След това започвате словесна, насочваща медитация. По време на насочващата медитация говорете с бавен, отпускащ тон, помагайки на партньора си да се отпусне възможно най-много. Не бързайте и се фокусирайте върху отпускането, като започнете следната насочваща медитация.

‘Направи няколко дълбоки дишания и се отпусни напълно… отпусни се напълно…успокой дишането си и се отпусни напълно…започни да изпитваш потока на вътрешната си енергия…Почувствай как вътрешната ти енергия се придвижва бавно от главата към врата…почувствай как потича бавно през раменете ти…Ти се чувстваш напълно отпуснат/а, докато енергията ти се придвижва надолу през гърдите… Усещаш приятно как енергията ти продължава да се движи надолу през стомаха…хълбоците…бедрата…Сега почувствай как енергията се придвижва към долната част на краката ти…почувствай я как достига до глезените…можеш да видиш и почувстваш как енергията достига до стъпалата и пръстите на краката ти…’

След частта на тази визуализация, целяща отпускане, започнете леко да погалвате стъпалата на партньора си с върховете на пръстите си, като повтаряте следното:

‘Сега си представи как енергията в краката ти постепенно излиза десет сантиметра навън през петите… Сега можеш да видиш и почувстваш как стъпалата ти са се проточили с десет сантиметра…почувствай удължаването на долната част на краката си с още десет сантиметра…Сега задръж това в продължение за няколко секунди.’ (След като всяко удължаване бъде успешно визуализирано, партньорът ви можe да ви съобщи това с леко кимане с глава).

След като партньорът ви е визуализирал 10-сантиметровото удължение, накарайте го да си представи гледката и усещането, при което краката му се завръщат в нормалното си състояние. Повторете това удължаване най-малко три пъти, докато партньорът ви може лесно да си представи 10-сантиметровото удължаване на краката си. Не бързайте и бъдете търпеливи. Първоначалното удължаване е от решаващо значение за успеха на тази техника, така че се чувствайте свободни да я повторите, колкото пъти е необходимо. След като партньорът ви е указал, че е способен да удължава образите на краката в съзнанието си, тихо се преместете към главата му и повторете същото упражнение за удължаване с горната част на тялото и главата му/й. (Направляваната визуализация продължава без прекъсване, като леко докосвате горната част на главата и раменете на партньора си).

‘Сега почувствай как енергията ти потича към върха на главата… Почувствай как горната част на главата ти започва да се разтяга и да излъчва светлина. Виж как горната част на главата и горната част на тялото ти се удължават с цели десет сантиметра… Виж как главата и раменете ти се удължават с 10 см. повече от обикновения си размер… Виж удължаването на цялото ти тяло от кръста нагоре… цели десет сантиметра над физическите му граници.’

Както и преди, повторете този процес най-малко три пъти, докато партньорът ви може лесно да си представи това удължаване. Върнете вниманието на партньора си към краката и на глас го накарайте да си представи как долната част на тялото му се удължава с 15 см. Повторете, колкото пъти е необходимо. Придвижете се към главата му и го накарайте да си представи удължаване на горната част на тялото му с 15 см., след което да го върне в нормалните му размери.

Сега се върнете към краката и направлявайте партньора си да извърши удължаване на двете части на тялото си с по 50 см. Този път обаче го инструктирайте да задържи представата си и да не връща тялото си в нормално положение. След завършване на удължаването на краката, накарайте го веднага да удължи и горната част на тялото си с 50 см. Повтаряйте тази процедура, докато партньорът ви може ясно да види и почувства това пълно разтягане на тялото си. Докато той-подържа в съзнанието си този образ на удълженото си тяло, насочете го да разшири цялото си тяло като изпълнен с въздух балон. Например:

‘Сега цялото ти тяло увеличава размерите си…Усещаш как целият се надуваш като балон, който се изпълва с въздух… Цялото ти тяло се разширява…Цялото ти тяло се разширява с 50 см. … Докато се разширяваш, усещаш как тялото ти олеква все повече…Като балон усещаш как се издигаш, издигаш…’

Сега партньорът ви е в идеално състояние да постигне напълно съзнателно преживяване извън тялото си. В този момент може веднага да приложите любимата си техника за напускане на тялото. Например:

‘Докато плаваш във въздуха, можеш да почувстваш как ставаш все по-лек/а и по-лек/а и се носиш над тялото си…Докато правиш това, повтаряй си наум: „Аз плувам. Аз плувам. Осъзнавам, че плувам. Аз плувам свободно във въздуха”.’

Ако е извършена правилно, тази техника води до пълно отделяне от тялото. Не бързайте и дайте възможност на партньора си да се наслади на всички усещания, свързани с тази техника. Чувствайте се свободни да засилите или удължите насочената медитация, в зависимост от уменията на партньора ви да визуализира. В идеалния случай отделете поне половин час за такава насочена визуализация. След устната, насочваща част на тази техника, оставете на партньора си поне двадесет минути тишина, за да проведе своите утвърждения и визуализации.

Макар че съм включил само една техника, предназначена специално за партньори, всяка от техниките за визуализация може да бъде лесно нагодена за прилагане към партньор или група, ако има кой да провежда насочващата визуализация.

Ускоряване на психологическата промяна и самоусъвършенстването

В даден момент от живота си всички търсим някаква форма на самоусъвършенстване или психологическа промяна. В последните три десетилетия се появиха безброй техники за самоусъвършенстване, книги, аудио записи и курсове: положително мислене, невролингвистично програмиране, работа с вътрешното дете, Дванадесет стъпки, био обратна връзка и много други.

В общия случай разбиранията ни за самоусъвършенстване са все още свързани с изводите, до които са стигнали преди десетилетия основателите на съвременната психология. Фройд, създателят на психоанализата и Юнг, създателят на аналитичната психология, са вярвали, че психологическата промяна е бавен, преднамерен процес. Днес този извод е приет от психолози и психиатри по целия свят. Мнозина разглеждат подобряването на психическото състояние като бавен процес на последователно отстраняване на външните обвивки на егото, така че пациентите да могат да видят и разберат първопричините на своите текущи проблеми и блокажи.

Всяка година милиони хора изразходват значително време и пари в желанието си да постигнат някакъв вид психологична промяна. Мнозина са убедени, че тази промяна е един дълъг и труден процес. Болшинството психиатри и психолози очакват забележимите промени да отнемат от няколко месеци до няколко години. Преди известно време в разговор един психолог ми заяви категорично: „Психологическата промяна е изтощителна задача, която отнема цял живот”. Първата ми мисъл бе, че имам късмет, че не му плащам на час. Изследвания са показали, че нагласата и очакванията на медицинското лице оказват решаващо влияние върху получаваните резултати. Често очакванията, или тяхното отсъствие, се прехвърлят върху пациента. Ако един психолог очаква положителната психологична промяна да бъде една изтощителна процедура, която продължава през целия живот на пациента, той със сигурност ще се окаже прав.

В течение на годините съм установил, че много от основните постулати на струващата милиарди долари индустрия на самоусъвършенстването са определено несъстоятелни. Вярвам, че е настъпило времето за задаване на някои сериозни въпроси. Как е възможно ефективно да подобрим състоянието си, след като не знаем какво представляваме, защо сме тук  и накъде сме се запътили? Как можем ефективно да подобрим нещо, което не разбираме? Дали самоусъвършенстването и положителната психологическа промяна изискват години изтощителна интроспекция? Категорично вярвам, че в нашите възможности е да подминем безкрайния лабиринт на самоанализа и да достигнем до сърцевината на самоусъвършенстването. Това заключение бива споделяно от нарастващ брой индивиди и групи по целия свят.

Представете си само за момент какво може да се постигне, ако има по-пряк и ефективен начин за осъществяване на положителна психологическа промяна и самоусъвършенстване. Вземете предвид например опита на Майкъл Крихтън, международно известният автор на Джурасик Парк, който описва едно от своите преживявания извън тялото в автобиографията си „Пътувания”. Той постига това преживяване извън тялото с помощта на свой личен водач и приятел на име Гери.

‘В крайна сметка, идеята за астрално пътуване не изглеждаше толкова тревожна и реших да я пробвам заедно с Гери. Все пак това е само друг вид направлявана медитация при променено състояние на съзнанието. Представих си как чакрите ми започват да излъчват силна светлина и да се въртят като бели спирали. След това си представих как се отделям от тялото си през третата чакра и се издигам до астралната равнина, която ми изглеждаше като мъгляво жълто място. Дотук добре. Започнах да виждам защо хората толкова често си представят небесните покои в мъгла. Тази мъглява астрална равнина бе приятна. Чувствах се спокоен, обвит в цялата тази жълта мъгла. „Виждаш ли някого?” – попита ме Гери. Огледах се наоколо. Не видях никого. „Не”.

„Остани там за малко и да видим дали ще дойде някой”.

И тогава видях баба си, която почина, докато следвах медицина. Тя ми помаха с ръка и аз й отвърнах. Не бях учуден да я видя тук. Не чувствах някаква особена нужда да разговарям с нея. И така изчаках известно време. Тази астрална равнина бе някак безлична. Нямаше никакви палми или столове, или места за сядане. Това беше просто едно място. Едно мъгляво жълто място. „Виждаш ли някого?” – попита Гери. Не виждах никого. Тогава: „Да. Баща ми”.

Почувствах тревога. С баща ми никога не ми бе лесно. Сега той се появяваше, когато бях уязвим, с променено състояние на съзнанието. Чудех се какво ще направи и какво ще се случи. Той се приближи към мен. Баща ми изглеждаше същият, само че прозрачен и замъглен, като всичко останало на това място. Нямах желание за продължителен разговор с него. Бях доста изнервен. Изведнъж той ме прегърна. В момента на тази прегръдка видях и почувствах всичко във взаимоотношенията си с него; всички чувства, които той бе имал и защо му е било трудно с мен; всички чувства, които аз бях имал и защо не го бях разбирал правилно; цялата ни взаимна обич и цялото объркване и неразбиране, които я бяха изместили. Видях всички неща, които той бе направил за мен и всички начини, по които ми бе помагал. Видях наведнъж всеки един аспект от нашите взаимоотношения така, както човек може с един поглед да види нещо малко, което държи в ръката си. Това бе един миг на състрадателно приемане и любов. Аз избухнах в сълзи.

„Какво ти става сега?”

„Той ме прегръща”

„Какво чувстваш?”

„Всичко…всичко свърши” – казах аз.

Исках да кажа, че това невероятно силно преживяване се бе вече случило, изцяло и завършено, за част от секундата. Докато Гери ме попита и докато аз избухнах в сълзи, всичко бе свършено. Баща ми бе изчезнал. Ние не отронихме нито дума. Нямаше нужда да казваме, каквото и да било. Нещото бе завършено. „Свърших” – казах аз и отворих очи. Бях напълно напуснал състоянието си на транс.

Не можех да обясня всичко на Гери – всъщност не можех да обясня никому, но част от удивлението ми бе свързано със скоростта, с която се бе случило всичко. Подобно на болшинството хора, преживели терапия, аз имах определени очаквания за бързината на осъществяване на психологичните прозрения. Човек се бори. Нещата стават бавно. Могат да минат години без особена промяна. Чудиш се дали всичко има някакъв смисъл, дали да се откажеш, или да продължиш. Трудиш се и се бориш и малко по малко получаваш някакви резултати. Но какво да кажа за това си преживяване?

За време по-малко от това, необходимо, за да отворя уста и проговоря, с мен се бе случило нещо изключително и много съществено. И знаех, че то ще се запази. Взаимоотношенията с баща ми се бяха разрешили за секунда. Даже нямаше време за плач, а сега след като всичко бе свършило, плачът изглеждаше безпредметен. Нямах никакво желание да плача. Преживяването бе вече привършило. Това ме накара да се зачудя дали представите ми за психологическата промяна са правилни. Вероятно можем да постигнем кардинални промени за секунди, стига да знаехме как. Може би промяната отнема толкова дълго време, защото правим не това, което трябва. Или може би защото очакваме тя да отнеме толкова дълго време.’

Следва описание на среща, която преживях със собствените си страхове.

14 септември, 1992 г.

Повтарям на глас утвърждението: „Сега съм извън тялото си” тридесет до четиридесет пъти, докато тялото ми се унася в сън. Събуждам се, плувайки над тялото си. Усещам някаква връзка в основата на гръбнака и по някакъв начин си представям, че едно голямо насекомо ме придържа към физическото ми тяло. Веднага се завръщам в тялото си и прекъсвам тези необикновена връзка. Веднага плувам отново над тялото си. Усещам как някакви хора ме докосват и леко ме поклащат насам-натам. Чувам гласа на майка си да ме вика по име. Зная, че съм извън тялото си, но възприятията са ми като в полусън. Казвам на висок глас: „Яснота сега!” Усещам изблик на енергия и силно чувство на лекота и засилено възприятие.

Изведнъж се озовавам в нова обстановка. Стоя в един лабиринт от стаи напълно различни от физическия ми дом. Отново искам яснота и зрението ми се подобрява моментално. Точно пред мен се намират две стълбища: едното води нагоре към оцветена в златно стая; другото води към тъмно подземие. Поглеждам надолу към тъмнината и виждам една голяма, бавно движеща се форма. Тя изглежда се приближава към мен.

Когато идва по-близо, виждам очертанията на огромно космато същество, високо повече от два метра, с глава на мечка и кучешко лице. Цялото ми същество е парализирано от страх. Отчаяно искам да побягна, но оставам на място. Съществото се изкачва бавно по стълбището и обгръща врата и тялото ми с огромните си космати ръце. Всичко, което успявам да помисля, е: „Това нещо може да прекърши врата ми за един миг”.

Изведнъж съществото ме прегръща нежно и облизва лицето ми като куче. Всичкият ми страх изчезва и разбирам, че това грозно създание е безсилно да ме нарани. Завладян съм от бурно чувство на овластяване и радост; чувствам се напълно освободен от своя страх и ограничения. Съществото ме поглежда право в очите, усмихва се и изчезва. Изпълва ме приток на енергия и опознавам една нова форма на свобода – абсолютна свобода от страха.

Завръщам се във физическото си тяло с ново самочувствие. По някакъв начин зная, че съм се срещнал с вътрешен образ на най-дълбоките си, тъмни страхове и че съм ги победил, като съм им устоял. Чувствам се напълно овластен, с абсолютна увереност, че мога да постигна, каквото пожелая. Сега зная, че мога да преодолея най-големия си враг – собствените си страхове.

Контролираните преживявания извън тялото ни дават уникалната възможност да се изправим лице в лице с дълбоките енергийни причини за всички психологически проблеми, които можем да притежаваме и да ги преодолеем. Преживяването с огледалото, описано в глава 5, е друг пример за действието на този процес. Трябва да подчертаем, че това е един метод за самоусъвършенстване за напреднали, който може да доведе до много силно преживяване. Не се препоръчва за психически нестабилни индивиди.

(следва)