Приключения извън тялото – част 19

Прогресивно лечение

Науката е доказала, че много от медицинските проблеми, толкова популярни в нашето общество, са пряк резултат от нашите емоции и мисли. Ние влияем върху физическите си тела по начините, по които използваме, движим и задържаме енергия в себе си. Например стомашните язви, кожните болести, физическите пристрастености и депресията са често резултат от мисловните ни и емоционални навици.

Контролираните изследвания извън тялото ни предоставят възможността съзнателно да преживеем невидимите енергийни честоти и форми на проявление, които влияят на физическото ни тяло. Когато сме извън тялото си, преживяваме непосредствено своята енергийна подструктура, своята фина нефизическа енергийна система. Това ни предоставя невероятната възможност да извършваме енергийни корекции в самата сърцевина на своето същество. Енергийното преструктуриране, извършено в нефизическото ни енергийно тяло, би трябвало в крайна сметка да се отрази и в промени на външното ни физическо тяло. По-долу е описана една техника за много напреднали, която адресира пряко основната енергийна причина за физическите заболявания. С помощта на тази лечебна техника е възможно да повлияем и балансираме невидимите енергии, които протичат в нас и в друго лице.

Започнете с любимата си техника за напускане на тялото. Веднага след отделяне от физическото ви тяло, поискайте пълна яснота на съзнанието: „Яснота сега!” Повторете това искане, докато съзнанието ви стане кристално ясно.

Когато пълното ви съзнание е центрирано върху нефизическото ви тяло, започнете наум и на глас да искате лечебната светлина и енергия на Бог (на вселената) да влезе във вас. Пожелайте и ясно почувствайте как лечебната светлина на вселената прониква на всяко равнище в енергийното ви тяло. Позволете да бъдете напълно погълнати от интензивната лечебна светлина. Ако желаете, гласно поискайте лечебната енергия да бъде насочена към конкретно лице или към конкретна част на собственото ви физическо тяло: „Искам чистата енергия на вселената да помогне и излекува…(име на лицето)”, или: „Лечебната сила на вселената преминава през цялото ми тяло и ум”. Когато насочите мислите си към физическото си тяло, най-вероятно ще се завърнете в него.

След като се завърнете във физическото си тяло, останете неподвижни и почувствайте как енергията и светлината преминават през всяка система и клетка на тялото ви. Не бързайте и приветствайте енергийния поток в тялото си. Почувствайте вибрационните корекции, необходими за постигане на оптималното ви здраве. Бъдете открити, за да приемете. Бъдете открити за пълна корекция на телесните си вибрации. Важно е да бъдете открити, за да получите това, което искате (толкова често хората искат неща, които не са готови да приемат): „Аз съм открит/а, за да приема лечебната енергия в себе си”. Това е едно мощно пожелание във всяко равнище на вселената. Бъдете благодарни за преживяването си. Вие сте получили един специален подарък от енергийна осъзнатост, корекция и лечение. Използвайте своя дар, за да помогнете на други да признаят и събудят вътрешната лечебна енергия, която протича през всички нас. През началните фази на тази техника бъдете колкото е възможно повече дистанцирани от физическото си тяло. Всяка фокусирана мисъл, насочена към физическата ви форма, моментално ще ви върне в тялото ви.

Не подценявайте силата на тази техника. Тази форма на пренастройване на нефизическата енергия е истинската причина на всички физически чудеса в човешката история. Лицето, прилагащо тази техника, действа като открит канал за божията сила. В това състояние на съзнанието е възможно всичко.

Ускоряване на духовното ни израстване

За стотици милиони хора по света крайните цели на духовното развитие са себереализация и опознаване на Бог. В различните култури духовните цели са познати под различни имена: христово съзнание, просвещение, духовно единство, сливане с божественото, просветление. От край време изследователи на духа – монаси, пророци и светци – са прекарвали живота си в преследването на тези цели. За нещастие съвременните ни религии са се отклонили от своето богато наследство на духовни преживявания. За беда много съвременни религии и църкви са се превърнали в бледо отражение на оригиналните духовни преживявания и учения, върху които са били изградени. Идеята за лично духовно преживяване се е превърнала в неизследвано и мистериозно явление, непознато за много религиозни водачи и техните църкви. В резултат – милиони хора се задоволяват с посредствени вярвания и интерпретации на религиозните писания.

Днес нямаме повече нужда да се уповаваме на интерпретациите и вярванията на други. С помощта на изследванията извън тялото, можем да получим и проверим за себе си духовните отговори, които търсим.

Както скоро ще откриете, един от най-бързите и най-преки начини, за да преживеете своята духовна същност и да получите познание от първа ръка относно небесното царство, е да овладеете изследванията извън тялото. Контролираните преживявания извън тялото ни дават уникалната възможност да постигнем всяка духовна цел, върху която се фокусираме. Духовната сила на тези преживявания е абсолютно доказуема, но зависи от вас дали ще предприемете действие; зависи от вас да предприемете необходимите стъпки и да се придвижите отвъд ограниченията на физическото си тяло. Във физическия свят човек лесно може да се изгуби сред плътните илюзии и невежество, които ни заобикалят. Лесно е да потънеш в морето от измислени вярвания, доктрини и традиции; лесно е да попаднеш в клопката на физическия лабиринт. Тези, които преследват истински духовно развитие и мъдрост, скоро установяват, че те не могат да бъдат открити във външния свят. Духовното израстване е едно вътрешно пътешествие на пробуденото съзнание, едно пътешествие дълбоко в нас към същината на съществото ни.  Духовното израстване е персонално преживяване и познание на истинската ни същност, на самата ни душа. Силно препоръчвам следващата техника за всеки, който преследва ускорено духовно развитие, познание и отговори.

Духовна техника за напреднали

Започнете с прилагане на любимата си техника за напускане на тялото. Веднага след отделяне от физическото ви тяло, твърдо поискайте яснота: „Яснота сега!” Когато сте в пълно съзнание и центрирани в нефизическото си тяло, поискайте да преживеете своята душа (по-висше аз). Направете това като твърдо словесно искане за незабавно действие: „Аз преживявам своята душа (по-висшето си аз) сега!”

Моментално ще бъдете изстреляни вътре в себе си с невероятна бързина. Усещането е за изключително силно вътрешно движение, като че ли сте засмукани с мощен вакуум навътре в себе си. Безкрайни слоеве от светлина и цветове проблясват край съзнанието ви и бивате притеглени все по-дълбоко и по-дълбоко навътре. (Някои хора разказват за чувството, че са изстреляни нагоре в пространството). След няколко интензивни секунди това движение внезапно ще спре. Бъдете подготвени. Когато се случва за първи път, това бързо вътрешно движение на съзнанието може да бъде стряскащо; имайте вяра и запазете възможно най-голямо спокойствие. Вярвам, че преживяването на движение навътре или нагоре е свързано с преминаването на съзнанието, присъщо на относително плътното нефизическо тяло, в по-високо честотното съществуване на чистото съзнание (душа).

Резултатът от прилагането на тази техника надхвърля всички очаквания. Ще преживеете и познаете истинската си същност, която е независима от всякакви форми и субстанция. Границите се стопяват, докато във вас се отваря едно невероятно духовно измерение от чиста светлина и познание. Преживяването на по-висшето аз (душата) е самата сърцевина на духовното развитие; сега разполагате с невероятната възможност да откриете отговори на най-древните загадки на съществуването си. Вие може да получите отговор и разрешение на всякакво физическо предизвикателство или ограничение, което изпитвате в момента. В това състояние на съзнанието са възможни чудеса. Способността ви да разбирате и влияете на по-плътните равнища на вселената се увеличават отвъд всяко човешко въображение.

Не подценявайте силата на тази техника; съзнателното преживяване на това да бъдете истинското си аз е едно пробуждане, което ще промени живота ви. Докато сте в това състояние на съзнанието, способността ви да получавате отговори е неограничена. Вие преживявате своята духовна същност отвъд всички физични понятия за време, пространство и форма. Най-накрая опознавате най-голямата мистерия на своето съществуване – това, което сте наистина.

Експерименти и изследвания извън тялото

 • Наблюдавате и изследвате  невидимата енергийна подструктура на вселената.
 • Изследвате новото си обкръжение: неговата форма, субстанция, твърдост и стабилност.
 • Провеждате експерименти с помощта на мисъл-енергия; наблюдавате отблизо промени в околната си среда.
 • Осъществявате пътуване до дома на приятел или роднина и наблюдавате обстановката и дейностите. Записвате си времето и мястото, за да проверите достоверността впоследствие.
 • Провеждате експерименти със своята не-молекулярна плътност. Опитвате се да увеличите или намалите плътността на тялото си. Притискате част от тялото си. Може ли да го почувствате?
 • Докосвате предмет в новото си обкръжение. Може ли да го почувствате? То притежава ли плътност, или ръката ви преминава през него?
 • Пожелавате да посетите „починал” любим човек и да общувате с него.
 • Наблюдавате отблизо структурата на своето „ново тяло”.
 • Провеждате експерименти с не-молекулярна енергия. Наблюдавате причина и следствие, инерция, гравитация и уникалните енергийни сили, които съществуват в новата среда.
 • Докато сте извън тялото си, наблюдавате преобладаващите си мисли. Те оказват ли някакво влияние на околната ви среда? Сега се фокусирайте върху една отделна мисъл. Как концентрацията се отразява на средата?
 • Пожелайте конкретно качество, като подобрено разбиране, зрение или усещане. Наблюдавайте всякакви промени в личните ви способности.
 • Огледайте хоризонта. Колко далече се простира зрението ви? Околната ви среда променя ли се, докато се оглеждате наоколо?
 • Пожелайте пред вас да се появи конкретна форма, например стол. Получава ли се? Ако се получава, предметът притежава ли триизмерна плътност? Сега пожелайте този предмет да изчезне. Получава ли се?
 • Изследвайте възможностите за изследване на космоса без помощта на конвенционално превозно средство.
 • Отидете до свое любимо физическо място и наблюдавайте и запишете обстановката и случващото се.
 • Изследвайте свои минали животи.
 • Срещнете се и общувайте с нефизически водач или обитател.
 • Изследвайте възможностите за секс в различно вибрационно състояние.
 • Пожелайте да преживеете своето по-висше аз, своята душа (силно препоръчително).
 • Наблюдавайте живота си – минало, настояще и вероятно бъдеще – от по-обхватна гледна точка.
 • Поискайте да разберете и преодолеете физически проблем, който ви причинява затруднение.
 • Наблюдавайте и изследвайте първоизточника на материята – такава, каквато я познаваме.
 • Поискайте разяснение на всякакъв труден въпрос.
 • Поискайте да наблюдавате първоизточника и предназначението на настоящата си реалност.
 • Поискайте да видите и общувате с библейски ангел.
 • Изследвайте и преживейте „небесното царство” – нефизическите вибрационни равнища на вселената.
 • Експериментирайте с предаването на лечебна енергия към физически болен приятел или близък. Наблюдавайте и запишете резултатите.
 • Категорично поискайте да видите истинската същност на енергийните форми около вас. Наблюдавайте за всякакви промени в околната среда.
 • Поискайте да наблюдавате дадена мисъл – нейните форма, функция и характеристики.
 • Задайте всякакъв въпрос и се пригответе да „преживеете” отговора.
 • Наблюдавайте физическото си тяло от позициите на една по-разширена перспектива.
 • Преживейте, изследвайте и започнете да картографирате многоизмерната вселена.
 • Манипулирайте енергия (форма) със съзнателен фокус на мисълта си.
 • Изследвайте съвместно с партньор или близък (силно препоръчително упражнение за верификация).
 • Поискайте да наблюдавате раждането на дете от нефизическа гледна точка.
 • Изследвайте възможностите за пътуване във времето и възможностите за последователно време и последователно съществуване.

Въпроси за нашето съществуване

През цялата известна история на човечеството всяко велико изследване или откритие е започнало със задаването на прост въпрос: „Какво се намира от другата страна на океана?”, „Какво има от другата страна на слънчевата ни система”. В днешно време все по-настоятелно задаваме други въпроси: „Какво се намира отвъд материята?”, „Какъв вид енергия и живот съществува отвъд полезрението на настоящите ни технологични възможности?”  Изследванията извън тялото повдигат много въпроси – толкова много, че списъкът им може да запълни цяла книга. Тук давам малка извадка от въпроси, на които вярвам, че сериозните изследователи могат да намерят отговори, ако пожелаят да отделят достатъчното време и усилия. Тези въпроси предлагат чудесни области за изследвания за отделни индивиди и изследователски екипи. Въпросите са безкрайни, но такива са и нашите способности да откриваме отговори, когато превъзмогнем временните си физически (превозни) средства.

 • Как изглеждат нефизическите реалности?
 • Каква е тяхната структура?
 • Защо само някои от тези реалности реагират на мисълта?
 • Съществува ли вселенска форма на нефизическо правителство?
 • Има ли закони и правила?
 • Има ли наказания за нарушаване на законите?
 • Съществува ли вселенска нефизическа полиция?
 • Какво представляват ангелите?
 • Съществува ли нефизическа или духовна йерархия?
 • Дали Бог взаимодейства и комуникира пряко с нефизическите обитатели?
 • Как живеят нефизическите обитатели?
 • Как изглежда един техен обикновен ден?
 • Наподобява ли донякъде физическото съществуване?
 • Съществуват ли градове, общности или нации?
 • Продължават ли да съществуват култури, етнически групи или раси?
 • Как енергийните центрове (чакри) на нашето тяло влияят на ежедневния ни живот?
 • Как функционират енергийните ни центрове и нефизическите ни тела като завършени енергийни системи?
 • Каква е връзката между енергийните центрове и способността ни да имаме преживявания извън тялото?
 • Може ли енергийното ни тяло да приема всякаква форма?
 • Физическите болести и нарушения представляват ли резултати от невидими нарушения на нефизическата енергия на молекулярно равнище?
 • В кой момент от бременността съзнанието (душата) влиза в зародиша?
 • Това варира ли между отделните хора или е еднакво при всички?
 • Могат ли физическите заболявания да бъдат излекувани или облекчени чрез енергийни корекции в нефизическата подструктура на индивида?
 • Може ли предстоящо събитие или бедствие да бъде предотвратено или променено чрез оказване на влияние върху невидимата енергийна подструктура на вселената?
 • Могат ли бъдещи физически събития да бъдат точно анализирани, интерпретирани и предсказвани чрез наблюдения върху енергийните взаимодействия, съществуващи във вътрешността на вселената?
 • Можем ли да пътуваме във времето, когато сме извън тялото си?
 • Възможно ли е събитията във времето да протичат едновременно?
 • Реалност ли е прераждането?
 • То еволюционна система ли е?
 • Как функционира то?
 • Ангелите съществуват ли в действителност?
 • Ако да, как изглеждат?
 • Каква е тяхната функция?
 • Те нечовешки същества ли са?
 • Съществува ли описаният от библията рай?
 • Как всъщност изглежда небесното царство?
 • Колко на брой са небесните царства?
 • По какво се различават едно от друго?
 • Вътрешните енергийни измерения на вселената не представляват ли библейският рай?
 • Бог намесва ли се в човешката еволюция, или тя е една автоматична система на развитие?
 • Каква е истинската ни форма или същност, ако имаме такава?
 • Защо използваме тези временни биологични тела?
 • Какво се надяваме да научим или придобием?
 • Как изглежда вътрешността на вселената?
 • От какво е изградена?
 • Е ли тя серия от енергийни измерения?
 • Има ли ясно различима граница между отделните енергийни измерения?
 • Ако има, какво представлява тя?
 • Как функционира тя?
 • Какво е предназначението й?
 • Какво представляват чудесата?
 • Те са ли видоизменение и преструктуриране на нефизическата енергийна подструктура на вселената?
 • Как изглеждат хората, когато спят или сънуват? Те плуват ли малко над физическите си тела?
 • Сънищата вътрешни творения ли са, или са нашите несъзнателни тълкувания на нефизически събития?
 • Сънуващите отделят ли се обикновено от физическите си тела?
 • Каква е корелацията между еволюцията на нашия вид и преживяванията извън тялото?
 • Преживяванията извън тялото са ли еволюционна стъпка за човешкия вид?
 • Еволюцията представлява ли всъщност движение на съзнанието от прости физически организми към все по-сложни нефизически състояния на съществуване?
 • Какво всъщност се случва при физическата смърт?
 • Къде отиваме след нея?
 • Смъртта естествена част ли е от еволюцията ни?
 • Защо сме на този свят?
 • Преследваме ли някакъв конкретен (несъзнателен) план или цел?
 • Ние ли избираме родителите си?
 • Ако е така, защо и как?
 • Съществува ли нефизическа храна и необходима ли е тя за оцеляване?
 • Физическите семейства и взаимоотношения продължават ли след смъртта?
 • В нефизическия свят съществува ли секс, подобен на този във физическия?
 • Има ли зачатие на нефизически бебета?

Въпросите са безкрайни. Отговорите просто ни очакват, за да разширим кръгозора си отвъд плътната молекулярна обвивка на вселената. Това не е теория, а еволюционен факт на нашето съществуване. За много от нас е дошло време да пристъпим отвъд физическите ограничения, които виждаме около себе си. Тази стъпка е логичният преход и еволюция, които всеки от нас ще изпита в близкото бъдеще.

Въпроси и коментари

Могат ли да бъдат доказани преживяванията извън тялото?

Преживяванията извън тялото могат да бъдат доказани само от участника в тях. Изводите, правени от позицията на кулата от слонова кост, която заемат много изследователи, стават напълно архаични и безсмислени в светлината на един единствен личен опит. Много хора се опитват отчаяно да пригодят това уникално състояние на съзнанието към своя възприет модел на реалността. Например няколко учени са стигнали до извода, че преживяванията извън тялото са всъщност ясни сънища; техните изводи прилягат удобно на традиционните им разбирания за ума.

Какво е усещането да се отделиш от физическото си тяло?

Много хора разказват за усещане на силно вибрираща енергия и временна неподвижност по време на отделянето; това често бива придружено от силно бръмчене, ръмжене или подобен звук. Тези звуци и усещания обикновено изчезват след като отделянето приключи.

Как изглежда околната среда в състояние извън тялото?

Възприеманата среда зависи от вибрационната честота (плътност) на лицето. Много хора разказват за обстановка, близка до физическата. Тя обаче не съответства задължително на тяхната непосредствена физическа среда.

Колко време отнема постигането на преживяване извън тялото?

При всеки е различно, но голям процент от хората, които практикуват ежедневно, постигат това за по-малко от тридесет дни.

Защо трябва да инвестирам време и усилия за преживявания извън тялото?

Единственият начин да узнаем нещо с абсолютна сигурност е да го преживеем сами. Всичко останало е теория, спекулации и вярвания. Изследванията извън тялото предлагат уникалната възможност да преживеем и изследваме отвъд ограниченията на физическите ни сетива. Те ни дават способността да получим знание от първа ръка за своето съществуване.

Как ще изглежда моето „ново” тяло?

Повечето хора разказват за по-високо енергиен дубликат на физическото си тяло. Формата, която усещаме, е пряк резултат от нашите очаквания и вярвания. В общия случай, повечето хора ще видят себе си така, както изглеждат във физическия свят.

Ще мога ли да виждам, чувам и усещам, както правя това сега?

В първоначалните си изследвания извън тялото най-вероятно ще възприемате своето обкръжение с усещания, подобни на физическите. Способностите ни за възприемане са свързани с нашите очаквания; колкото сме по-открити спрямо разширените си възприятия отвъд физическите си сетива, толкова повече са на наше разположение тези разширени способности. Например някои хора разказват за 360-градусово зрение, изострен слух и способност за четене на мисли. По време на моите преживявания извън тялото се чувствам понякога извън синхрон и изпитвам затруднения да виждам и да се движа.

Как мога да преодолея това ограничение?

Това е често задаван въпрос. За да увеличите своята яснота и мобилност, просто поискайте (гласно или наум) пълна яснота на съзнанието: „Пълно съзнание сега!”, или: „Яснота сега!”. Всяко възприятие или способност, която ви е необходима за пълноценното преживяване извън тялото, може да получите с отправяне на категорично искане. Повтаряйте искането си толкова често, колкото е необходимо и помнете всеки път твърдо да искате внезапни резултати.

Дали едно преживяване извън тялото ще промени религиозните ми убеждения?

Според едно задълбочено изследване на 350 души, публикувано през 1992 г. от д-р Мелвин Морс: „Няма данни преживяванията извън тялото да променят ценностите, към които хората твърдят, че се придържат”. Много хора даже твърдят, че религиозните им убеждения са били потвърдени и засилени от тези техни преживявания.

Какво представлява силната светлина, описвана толкова често след преживяване близко до смъртта?

Това е високо честотната светлина на вътрешните измерения, която вижда човек, който не е свикнал с нейната ослепителна сила. Хората обикновено виждат тази светлина в дъното на тунел.

Какво представлява човешката аура?

Аурата е енергийно поле, излъчвано от всички форми на живот.

Какво представлява тунелът, описван обикновено при преживявания близки до смъртта?

Това е отворът на първата вътрешна енергийна мембрана. Той възниква автоматично, когато човек умре и се придвижи към вътрешността на многоизмерната вселена. Тунелът се затваря моментално след като индивидът премине в следващото измерение.

Съществува ли описаната в библията сребърна нишка?

Описаната в библията сребърна нишка съществува. Според моите наблюдения, това е едно тънко, влакнесто вещество, на вид подобно на нишка от паяжина. Изглежда че сребърната нишка служи за връзка между физическото тяло и първото вътрешно енергийно тяло при всички форми на живот. Макар пълната й функция да е неизвестна, логично е тя да действа като вътрешен проводник на енергия. Едно нещо е сигурно – когато тази нишка бъде прекъсната, настъпва край на биологичния живот.

Притежават ли животните душа?

Абсолютно. Никое живо същество не може да съществува без душа (съзнателна енергия). За да бъдем по-точни – душата притежава и използва дадено биологично средство, а не обратното.

Каква е целта на физическото съществуване?

Физическото съществуване ни позволява да се учим от опита. В определен смисъл физическото измерение е една забавена молекулна среда, идеално пригодена за обучение на развиващото се съзнание. Персоналните предизвикателства, които срещаме в биологичния си живот, са уроците, от които се нуждаем за личностното си развитие. Ние се учим като съществуваме и действаме чрез опит от първа ръка.

Как мога да определя измерението или енергийното равнище, което изследвам?

В общия случай – колкото непосредствената ви околна среда наподобява обичайната ви физическа среда, толкова по-близо се намирате до физическото измерение. С повишаване на своята вибрационна честота, вие автоматично се придвижвате навътре в нефизическите измерения. Колкото повече се придвижвате навътре и се отдалечавате от материята, обкръжението, което възприемате, става все по-малко плътно и все повече чувствително спрямо мислите.

Възможно ли е преживяванията извън тялото да бъдат вредни?

Не. Това са естествени преживявания, описани във всяка култура и във всяко общество по света. В продължение на повече от двадесет години на лични изследвания никога не съм чул някой да е пострадал или да е бил наранен по някакъв начин.

Може ли да бъдат използвани наркотици за предизвикване на преживявания извън тялото?

Ключът към едно достоверно, продуктивно преживяване извън тялото е абсолютен умствен фокус и контрол. Без пълен контрол, реалностите във вътрешните измерения, преживявани по време на изследванията извън тялото, не могат да бъдат правилно разграничени от самосъздадените вътрешни халюцинации или въображение. Контролът е ключът към продуктивни, смислени преживявания и това е първото нещо, което губите, когато използвате каквото и да е вещество за промяна на съзнанието. Категорично вярвам, че изследователите на нефизическия свят не трябва да употребяват наркотични вещества. Защо да замърсявате биологичното си средство, когато можете да получите ефективни резултати по естествен път?

Възможно ли е да не мога да открия обратния път към физическото си тяло?

Не. При хиляди документирани преживявания няма доказателство това да се е случило. Ние моментално се завръщаме във физическото си тяло при най-малката мисъл за него.

Може ли някой да завладее тялото или ума ми, когато го напусна?

Не. По всяко време съществува връзка на енергийно взаимодействие между физическото ви тяло и вътрешните ви енергийни тела.

Какво е официалното становище на църквата за преживяванията извън тялото?

Християнската църква няма официално и единно мнение относно преживяванията извън тялото. Срещал съм голямо разнообразие от мнения на тази тема. Много теолози разглеждат преживяванията извън тялото като уникална духовна благословия – персонално потвърждение за тяхната религиозна вяра и убеждения. Други са объркани и несигурни за това къде тези преживявания се вписват в тяхната система от вярвания. Малцина са склонни да се страхуват от всяко явление, което не разбират, и автоматично класифицират преживяванията извън тялото като нещо, което трябва да бъде избягвано. Днес все по-голям брой теолози считат изследванията извън тялото като едно дълбоко духовно преживяване и солидно персонално доказателство за безсмъртие.

Всеки път, когато съм на път да се отделя от тялото си, ме завладява вълна от силен страх. Как мога да преодолея това?

Такава вълна от страх е често срещана, инстинктивна реакция на едно ново преживяване. Един от най-добрите начини за преодоляването й е веднага да започнете да повтаряте защитно утвърждение, като например: „Аз съм защитен/а и в безопасност”, „Аз съм защитен/а”, или: „Аз съм спокоен/а и в безопасност”. Всяко кратко, положително изявление, което ви помага да се отпуснете и да се почувствате сигурни, ще свърши работа. Докато повтаряте утвърждението си, започнете да насочвате вниманието си далече от физическото си тяло. Това може да постигнете лесно като мислите за друга част на дома или си казвате: „Аз плувам надалече от тялото си”. След няколко успешни опита, страхът ви ще намалее и в крайна сметка ще изчезне.

Безопасни ли са за всеки преживяванията извън тялото?

Да, с едно изключение. Всеки, който страда от остри психологични проблеми, трябва да избягва този вид изследване. В общия случай хората, които срещат трудности при боравенето с физическата си реалност, могат само да усложнят ситуацията си с добавянето на други реалности в своя живот.

Коя е най-важната стъпка за овладяване на пълен, съзнателен контрол по време на едно преживяване извън тялото?

Ключът е да повтаряте искането за яснота винаги, когато възприятието ви е замъглено или извън синхрон: „Яснота сега!”, или: „Ясно съзнание сега!”

Каква е разликата между съня и преживяването извън тялото?

За лицето разликата е много съществена. По време на преживяването извън тялото, лицето е толкова в съзнание, колкото сте вие в този момент. От друга страна, сънищата биват усещани като филм на бързи обороти, прожектиран в съзнанието ви. В преживяванията извън тялото присъстват най-малко три фактора, които отсъстват в съня: присъства самосъзнанието на вашето его, вие съзнателно контролирате движенията си и може съзнателно да докажете за себе си реалността на своето преживяване.

Заключение

Огромният потенциал на контролираните изследвания извън тялото може да се окаже най-важното откритие на двадесетия век. Единствено чрез изследване отвъд нашите физически граници можем някога да се надяваме да разберем своята същност и тази на нашата вселена. В крайна сметка, нашият биологичен вид ще еволюира отвъд зависимостта си от физически средства и технологии. Дотогава прогресивните изследователи ще бъдат тези смели индивиди, които отиват отвъд границите на науката, религията и своите физически възприятия.

Едно неудържимо желание за познание изстрелва отбран брой изследователи отвъд сигурността на техните физически отечества. Тези изобретателни авантюристи изследват и картографират вселената отвъд плътната външна черупка на материята. Това изследване и картографиране на невидимата енергийна вселена е от световно значение. Само нефизическите изследвания могат да проникнат през плътния, външен слой на материята и да разкрият невидимата, базисна структура на нашата вселена. Време е да признаем, че разрушаващите се молекулни форми, които виждаме около себе си, не са единствената реалност във вселената. Време е да узнаем истината, която лежи отвъд молекулната фасада на живота.

Непосредствено отвъд полезрението ни съществуват огромни сфери на енергия и живот, които очакват да бъдат открити. С наближаването на двадесет и първия век е дошло времето да изследваме и открием истината за съществуването си – да се  освободим от чуждите изводи и заключения, да видим и узнаем сами.

Всеки от нас е изправен пред важен избор. Можем да останем самодоволни, като се надяваме и молим убежденията ни да са правилни, или можем да вземем решение да изследваме и откриваме сами. Задайте си въпроса какво е възможно да изгубите, ако разширите своя кръгозор и разбиране отвъд границите на материята? Решението ви да изследвате ще преобрази бъдещето ви, вашата еволюция и целия ви живот отвъд всякакви очаквания. Всички ние притежаваме дадената ни от Бог способност да изследваме и откриваме отговорите сами. Отговорите никога не са скрити, а очакват търпеливо да ги разпознаем и открием. Задълбоченото търсене на отговорите за нашето съществуване е същността на човешкото развитие и еволюция. Никой не може да ви поднесе това или да ви го цитира по някоя книга. Пред вас има един удивителен нов хоризонт за изследвания – безкрайни равнища от енергия, които просто очакват да бъдат открити. Днес вие имате рядката възможност да бъдете един от тези пионери, да изследвате отвъд плътната външна обвивка на вселената и да видите истината сами. Окончателното приключение ви очаква и вие няма какво да губите, освен своите ограничения.

(край)