Category Archives: НАРЪЧНИК ЗА НОВАТА ПАРАДИГМА – Джордж Грийн

Наръчник за новата парадигма – част 15

№ 41

Сега, след като тази информация започна да се абсорбира в съзнанието ви и подсъзнателните ви равнища се пренареждат, за да позволят пренастройване на отношението, се появява един нов фокус. Светът, който наблюдавате, се променя пред очите ви. Развиват се три равнища на съзнанието – фасадата, такава каквато ви се представя, действията на магьосниците и префокусирането на масовото съзнание на жителите на планетата. Първите две равнища на едновременно осъзнаване присъстваха в психиката ви и преди, но бяха размити и изкривени. Разглеждането им донякъде в детайли допринесе за яснота и разбиране, добави третото равнище и доведе до осъзнаването, че наистина стоите върху  първата скала, предназначена да отклони посоката на събитията според проекта. Сега е време за вземане на решения. Участвате ли и продължавате ли да споделяте ясната си представа за филма, който се разиграва навсякъде около вас? Това е по-скоро сценарий, отколкото една сцена. Движението е навсякъде около вас и трите вида дейности си взаимодействат на една и съща сцена в дълбочина, ширина и височина. Не ще и дума, че нашият проект е най-малко фокусираният за момента. Това е ваше задължение. В тези послания се съдържа основната длъжностна характеристика. Общата рамка е налице, а личната ви отговорност е да „придадете плът” на длъжността си. Аспектът на свободната воля е топката във вашата страна на корта. Дали ще поемете топката, или ще си тръгнете, е въпрос на ваш избор.

Нашата роля в тази драма, трагедия или любовна история (изборът е ваш) е да бъдем продуцент на продукцията. Написването, режисирането и актьорската част са вашият принос. Продуцентът осигурява финансите и решенията дали предложеният сценарий е нещо, което ще бъде одобрено (от инвеститорите). Ако сценаристите не предложат сценарий на продуцентите, последните може да решат, че има продаваема тема и да я договорят с други писатели. При отсъствието на новели с нови парадигми, собственикът на театъра е инструктирал продуцента си да поръча нов парадигмен текст, който да започва с формулировка на целта, която определя тематиката. Това е вашата покана за участие. Тъй като това е продукция а ла Сесил ДеМил*********, препоръчваме сътрудничество.

*********..Сесил ДеМил (1881-1959) – един от най-успешните холивудски продуценти за всички времена.

Използваните аналогии нямат за цел да осветлят ситуацията, а да заложат разбиране на подсъзнателно равнище. Образите се асимилират лесно, с яснота. Думите биват филтрирани през многобройни индивидуални минали преживявания, нагласи, мнения и цялото програмиране, което носи всеки от вас, резултат от целенасоченото индоктриниране, което сте получили. Филмите и телевизията са били техните средства за измама. Обаче образите, които са плод на въображението, въздействат много по-силно. Например в не толкова далечното ви минало имаше разказване на митове и легенди, които провокираха въображението. Използваните в момента комикси и филми за деца имат за цел да потиснат въображението и да задушат творческия инстинкт. Образите програмират подсъзнанието. Картините, фокусирани с намерението да препрограмират подсъзнанието, бързо постигат това.

Целенасоченото намерение, подкрепено от решителност, представлява фокус. Планетата и човечеството продължават да зоват за край на този сценарий, но само човечеството може да го доведе до край чрез създаване на нов сюжет, нов сценарий и нова пиеса. Свободната воля предоставя на човечеството избора да продължи настоящия филм, или просто да завърти сцената за следващата продукция.

Трябва обаче да има нови декори на тази сцена, за да може да бъде поканено участието на публиката, която да създаде тази пиеса на пиесите за планетата като цяло.

Това, което може да бъде направено оттук нататък, е извън нашия обсег. Зовът за събуждане е отправен към всеки от вас, щом това послание се появява във вашето преживяване. Кой е този познат на сърцето ви, който ще резонира в съзвучие с предизвикателството, фокусирано тук? Ще се посветите ли на тази решителна кауза? Ще четете и изучавате ли информацията с намерението да позволите на това послание да запълни резониращата във вас празнина, причинена от измамите на тъмните магьосници? Когато си помислите или изречете малката молитва: „Аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя”, помолете за напътствие чрез своите чувства, за да узнаете. Вие призовавате вибрационната връзка с вашия първоизточник, причината за житейските ви преживявания тук и сега. Линиите за комуникация се отварят и привидните чудеса започват да се случват чрез съвпадения и синхронност. Във вашите преживявания започват да преобладават преди всичко спокойствие и мирна нагласа. Вашата физиономия се променя и вие знаете кой/коя сте, защо сте тук и какво трябва да бъде направено във всеки един момент. Вие имате цел, мисия и в крайна сметка за тази планета има надежда.

№ 42

В бъдеще тези от вас, които направят своя избор да станат част от холистичната трансформация на тази планета и нейните обитатели, ще поведат останалите чрез трансформация на самите себе си. Човечеството се вдъхновява от дела, не от думи, писани или изговорени. Дали всеки от вас ще бъде толкова известен, колкото Майка Тереза? Не наистина! Вашият пример ще бъде пример за живот, воден с целенасочен фокус. Всеки ден вашето намерение е да бъдете един осъществяващ се човек за целите на осъществяващото се човечество и осъществяващата се планета. Този ангажимент в унисон ще доведе до една аура от магнетизъм, която ще се прояви във всички аспекти на преживяването ви. Дали тя ще ви направи милионер? Вероятно не. Защото вашият фокус е да участвате в по-големия творчески поток, който се влива в едно преживяване, чиито параметри са все още неизвестни. Основното понятие, върху което се основават всички по-висши измерения, се реализира в разбирането, че ключовият момент към възнесението в еволюиращото съзнание е обединеният фокус за връщане към равнището на твореца.

Смисълът за натрупване и поддържане на материално богатство е спорен въпрос. През периода на хаоса, който подпомага прехода, тези, чието намерение е да помогнат за раждането на новата парадигма, а не за поддържането на ценности, които подлежат на превъзмогване, ще получат помощ във всичко, от което се нуждаят, за да управляват необходимите аспекти на организацията. Тези аспекти няма да бъдат във фокуса на лидерство, а свързани с определянето на идеала или архетипа на сътрудничеството. Още веднъж възниква въпрос, който трябва да осмислите. Бяхте запитани дали може да си представите една система, която няма равнища на лидерство и йерархия, защото те не са необходими. Единство на фокуса, основан на лична отговорност за реализацията на хармоничната (споделена) цел на „осъществяване” чрез индивидуално преживяване, създава среда на сътрудничество. Сътрудничеството замества съревнованието и страхът изчезва. Натрупването на богатство бива мотивирано от желанието за протекция, основано на страх за бъдещето и подхранвано от егото, получило власт в резултат на конкуренция. „Този, който умре с най-много играчки, печели” е подходяща илюстрация на този дисбаланс. „По-лесно е на една натоварена камила да премине през ухото на игла (културна препратка към малката порта на един град или жилище), отколкото на един богаташ да влезе в рая (състояние на доволство)”. Това е вярно не поради натрупаните материални блага, а поради основните нагласи, които го/я мотивират. Пенсионните фондове са необходими, защото същите тези нагласи и вярвания водят до болести и дегенерация на тялото, демонстриращи основна липса на доверие в потока на твореца, който ви е родил в това житейско преживяване. Казано накратко, в момента, в който се раждате, започват да ви учат да плувате срещу течението на потока на творческата експанзия. Сега е време да се изкачите на една скала, да се огледате добре наоколо и да започнете да плувате в едно с разширяващия се поток. Това е толкова по-лесно и приятно.

Плуването с потока позволява на фокуса на „осъществяването” да бъде една мисъл, която действа във и върху себе си. Полученото в резултат хармонично преживяване е това да бъдете напълно подкрепяни в това търсене. Да постигнете това в една среда, в която човечеството плува в обратната посока, е невъзможно, освен ако това се постига с една група, в която има сътрудничество, която е буквално извън този поток. Издърпването от този поток върху една скала, внимателно преценявайки ситуацията и вземайки решение за навлизане в по-големия поток на галактиката, който се придвижва с творческа експанзия, ви довежда до едно равнище извън тази бореща се маса. След като първоначалната група започне това действие по свой свободен избор, много ще се присъединят с нарастващ брой и ще се формира един нов поток, който ще се присъедини към галактическия поток. Когато тези от масите, които буквално се износват като изразходват творческата си енергия в битката, наблюдават как вашият живот протича гладко и лесно в рамките на този поток, изпълнението на вашата мисия да обърнете потока ще бъде твърде напреднало.

Вашият обратен билет получава първата си заверка, когато се издърпате навън и се изправите върху скалата, наблюдавайки ситуацията от позициите на приемането й като реалност в триизмерното царство на Планетата Земя. Следващата заверка на билета ви ще бъде реализирана, когато направите своя избор/ангажимент да въведете една нова парадигма на съществуване. Следващата (заверка) се получава, когато започнете да се придвижвате в едно със своето съзнание и промените израза на съществуването си чрез мисъл и действие в хармония с вашия ангажимент да реализирате тази нова парадигма на преживяване съвместно с обитателите и планетата. Вие ще узнаете смисъла на своето прераждане на напълно съзнателно равнище и празното чудене ще престане. Тогава ще живеете в изпълнение на своето предназначение. Да изберете нещо друго, означава да скъсате билета си. Може ли да получите нов? Вероятно по-късно, но ще сте изгубили своето замислено предназначение и своята замислена възможност.

Прочетете отново, съзерцавайте, молете се и решавайте. Свободната воля е ваша привилегия и ваша отговорност. Използвайте я мъдро!

Драги Вестоносци…

Сега, след като наръчникът е завършен, време е да обърнем намерението на този поток от информация към следващата фаза. С настъпването на момента не толкова на равнището на конкретната външна проява, а по-скоро в намерението за участие, възниква идеята за съществуването на една кризисна точка. Нашето камъче в езерото на масовото съзнание, което без съмнение ви изглежда толкова мъничко, в действителност е мощно. Промяната във възприятието е възможно най-важната начална точка. Тя подминава отрицателните емоции на гняв и желанието за отмъщение. Вашата библия казва „Отмъщението е за мен, каза Бог”. Това е пълна неистина, но съдържа съвет да оставите закона за привличането да си свърши работата. Вие сте разбрали погрешно кармичния закон. Когато го цитирате, че някой ще си получи „заслуженото”, това всъщност е изкривена препратка към закона за привличането. Когато го цитиране по повод на дадена присъда, той действа и в този случай. „Не съдете, за да не бъдете съдени”. По-мъдро е да използвате вместо това закона за позволението, както в „аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя”. Или „те са преобразяващи се хора, помогнете им да се преобразят, или той/тя е преобразуващ се човек, помогнете му/й да се преобразува”. Тази молитва по повод на другите е едно споделяне на благото на прошката и едно истинско позволение! Това ни въвежда в следващото равнище на прехода в човешкото съзнание, отвъд собственото аз, с включване на околните чрез позволение, при което се преодолява нуждата от контрол.

Важно е, когато работим във фокуса, който трябва да включи масовото съзнание на цялата планета, да преодолеем желанието да цитираме правила и разпоредби. Те не се възприемат добре, особено при разнообразието от разбирания в съзнанието на 6 милиарда същества. Отново към основните неща с прост език, който е лесно преводим и с възможно най-малко изкривявания. Правилото наистина е: „придържайте се към простото”. (KISS – акроним от английския израз Keep It Simple Stupid = „придържай се към простото, глупако”). Акронимите са интересни и лесни за разпознаване. Вероятно можем да изобретим ПНПР за ‘привличане, намерение, позволение и равновесие’, или ПВТЧ за ‘първи, втори, трети, четвърти’. За да преминем през езикови, културни и религиозни бариери, основните правила трябва да бъдат преподавани чрез прости примери. Те трябва да бъдат приложими във всички житейски ситуации и да водят до желаната промяна в перспективата, под формата на промени в нагласата и съзнанието. Това е възможно да се направи с няколко прости думи, които включват ПНПР. То изглежда парадоксално в един свят от изумителен брой комуникации, които буквално протичат по-бързо от скоростта на светлината. Разбира се, ключът е в ‘изумителен’. Парадоксът включва имащите, които копнеят за по-голяма простота и нямащите, които копнеят за по-голяма сложност. Вътрешната празнота е валидна за всички пунктове от скáлата на човешките преживявания на тази планета, освен за тези, които вече са наясно със създаването на новата парадигма.

Първият инстинкт при среща с тези послания е хората да се втурнат да изпълняват своята „мисия”, преди изучаването и съзерцанието да са довели до необходимите фундаментални, основни промени в съзнанието им, които позволяват синхронни срещи с хора и информация, които ще доведат до съзнанието им ролята, която трябва да изпълнят. За множеството промяната в перспективата и нагласата чрез използването на простата молитва е всичко, което е необходимо. Те ще пожънат чудесата на едни по-богати преживявания сред заобикалящия хаос чрез своя фокус върху намерението във вълната на новото съзнание. Разпространяването на посланието (словото) и прилагането на основните неща в ежедневието е най-важната от всички мисии. Ако прилагането на тези неща не е извършено на фундаменталното равнище на човешко преживяване, всичките послания са абсолютно безполезни! Това са вълните (в езерото). Каква е ползата от камъчетата, ако водата в езерото остава неподвижна? Самосъзнанието на жертви трябва да бъде преодоляно, за да може човечеството да възвърне силата си.

Когато споделяте подаръка на тази информация, вие трябва да можете да осигурите обратна връзка към тези, които получат посланията и реагират. Натрупаното желание за промяна се отприщва и тези, които се стекат към вас за насоки, трябва да получат указания. Личната отговорност е друг начин да кажете „вземете силата си и я използвайте с целенасочен фокус, за да причините равновесие”. Балансираните преживявания са необходими при функционирането на наземния екип. Препрочитане, изучаване, съзерцание и прилагане на съдържащото се в посланията чрез лични преживявания ще докаже валидността на информацията и ще доведе до равновесие сред хаоса. В наземния екип има място за тези, които са пробудени, осъзнати, ангажирани, фокусирани и балансирани. Това води до способността да се действа, вместо да се реагира. Ако още не е дошло времето на индивидите да действат, окуражавайте ги да продължат да изучават, да споделят посланията и да поддържат ефекта на разпространяващите се вълни, докато изчакват търпеливо. Това е пространството, което трябва да заемете, за да може да бъдете във форма и да сте готови. Това налива масло в лампата ви, за да може тя да бъде запалена, когато настъпи подходящият момент.

И така, превърнете се в това съзнание!

(край)

Наръчник за новата парадигма – част 14

№ 38

Процесът на предизвикване на бързи промени в съзнанието на жителите на планетата и на самата планета съдържа много равнища. Фокусът на масовото съзнание на индивидуално равнище е насочен навън, в съзерцание на индивидуалната за всеки околна среда. Целенасочените учения, според които творецът е една личност някъде в „небесата” и прави случайни отсъждания коя от молитвите на жертвите заслужава отговор, е една картина от структурата на отвратителните планове, осъществявани навсякъде около вас. Тя е ограничаваща в своя фокус и противоположна на експанзивното творение, което се поддържа чрез експоненциално увеличаване на енергията отвъд това, което е фокусирано във външната изява. Това се получава чрез обратното движение на само-съзерцателния фокус, в рамките на целенасочената изява или действие на втория универсален закон. То може да бъде отново сравнено с двете страни на една монета. В резултат на намерението за творение/изява се получава изявата, след което идва съзерцанието или преживяването на този процес, което е съзерцаващият аз, който съзерцава, докато преживява. Това ангажира петте сетива, наблюдение на егото и умствения процес на съзерцанието. В идеалния случай преминава през индивидуалното житейско преживяване като поток.

Това не означава, че всеки индивид ще създава винаги положителни преживявания. Ако обаче процесът е бил разбран на подсъзнателно равнище, тогава ефектът от неудачно причиненото преживяване ще бъде осмислен. Чрез необходимото коригиране на отношението и намерението, ще бъде „научен” един урок и цялостното преживяване ще бъде продължено с малка травма, извлечена поука и допълнително повишаване на енергийната вибрация.

Осмисляйки този идеал, е лесно да се стигне до заключението, че планираният обрат на този поток за създаване на обратен всеобхватен поток би завършил в нещо подобно на това, което учените ви наричат ‘черна дупка’, която абсорбира всички налични енергии в една компактна маса. Защо тогава тези плановици не са видели по-голямата картина на неизбежния край на своите усилия?  Коронясаното его с пристрастеността си към власт и контрол рядко разсъждава логично. Вие схващате този тип деформация като лудост поради неспособността на индивида да следва логичната норма на социалната група. Понякога това се случва, тъй като творческият мисловен процес достига далеч отвъд обществената норма, а понякога се намесва деформираната способност за възприятие. Това е едновременно генетично обусловено и научено поведение по пътя на контролираното внушение от страна на настоящото поколение и следващите го. Конкретната група, която представлява интерес за нас, проповядва дълголетие и категорично вярва в прераждането. Всеки един в йерархията е програмиран по рождение чрез магически методи да вярва, че е прерожденец с дълга линия от предшественици, всички от които са ангажирани в този процес. Тогава всяко поколение се възприема като по-овластено от предходното. По този начин техният проект е продължил през това, което вие възприемате като векове към настоящия критичен момент.

Този проект, който се отклонява толкова много от възприетата норма, е придобил форма чрез прилагането на първите два закона на вселената – привличане и фокусирано намерение. Не е възможно обаче прилагащите само тези два закона да излязат извън потока на разширяващата се енергия по един спокоен начин. Пренебрегнат остава законът за позволението. Единственият начин за поддържане на равновесие е чрез твърд контрол върху всички аспекти, чрез планиране и изпълнение на всяка подробност, следейки техния цялостен план. Отклоненията биват откривани възможно най-бързо и се прави всичко необходимо за поправяне на ситуацията с всевъзможни средства с убеждението, че целта оправдава средствата. Този преглед на техния план не го прави по-малко застрашителен. Земята и нейните обитатели са здраво приклещени в хватката на влиянието му и ситуацията трябва да бъдеумишлено разрешена. Не става дума за това, че ограничаването би било подходящо, докато обитателите разберат своята роля. Упражняваният контрол изключва тази възможност без фокусирана помощ (отвън). Фокусираната помощ се проявява в сърцето на тяхната игра под формата на Проект Нова Парадигма със своето многостранно приложение на всичките четири закона. Трябва да размишлявате върху процеса отвътре-навън, успореден с процеса отвън-навътре през нюансите на вече обяснените аспекти на творческия поток, за да получите картината на игралното поле. Тогава ще можете да направите своя интелигентен избор дали да играете, или не.

Играта ще бъде интересна за проследяване. Единият от фокусите на играта ще бъде интензивен и контролиран, излъчващ непоколебимо ограничение, планиране и разглеждане на всеки ход. Другият ще бъде спокоен и ще дава възможност всеки ход да бъде извършван чрез мъдростта на мисълта, която мисли и ще води до хладнокръвни ходове, всеки от които прелива в следващия в един експанзивен модел. Противникът счита, че всяка игра представлява една промяна преди осмислянето на друга игра и изявата й при прилагането на два универсални закона като фактор на самоуправлението. Те си представят равновесието като установен контрол. Тъй като фокусът им е ограничен до използването само на два закона, прилагането на третия в противоположен аспект изключва възможността от прилагане на четвъртия. С други думи, според нашата аналогия, те играят само с половин колода карти. Има жаргонен термин свързан с лудост по повод на игра само с половин колода. Напълно уместно!

Тези послания често съдържат аналогии. Всяка от тях илюстрира разбиране в две области – отново въведение в универсалните закони и преглед на игровите стратегии в прости термини. Опитали сме се да добавим измерение в тези разбирания чрез последващите послания. Когато комплектовате тези информационни елементи в блокове от разбиране, вие усилвате способността си да допринасяте за проекта. Ангажираността и решимостта добавят самочувствие в опита ви ден след ден, при което вие привличате към себе си възможности за участие. Това ви освобождава от нуждата да реагирате спрямо програмирани индивиди, пленници на отрицателния фокус и привнася позволение във вашето преживяване. Сега вие сте запознати с играта и схващате, че може да изберете да участвате интелигентно, което има за резултат едно ново чувство за целенасочено равновесие. Чрез завръщане към един познат експанзивен начин на изразяване, вашето чувство за благополучие става привлекателно и излъчващо сияние. Вие започвате процеса на възвисяване.

Творческият процес използва всяка възможност, за да продължи своята експанзия. Сърцето ви приветства тази прекрасна възможност и добавя измерението на емоцията към равнището на мислене, водейки до външна експанзия на измерението. Така стават нещата!

№ 39

Беше време, когато животът на човечеството върху тази планета имаше за резултат всеобщо равновесие. Това бе преживяване, което зададе нещо, което бихте нарекли идеал в съзнанието на планетарно равнище. Това в последствие породи способността за разпознаване на дисбаланса и желанието за връщане към този идеал. Разбирането за това какво е и не е балансирано преживяване, произтича от дълбочините на съзнанието. Тази необичайност на фокуса е контролиращият фактор, който позволява на планетата да остане в орбитата си в слънчевата система. Това, което се възприема като гравитация, свързано с магнетизма на планетата, не се отнася за планетите и орбитите им в слънчевата система. То е по-висше приложение на закона за привличането или –  сходните неща се привличат. Когато има сходни критерии, свързани с творческия фокус, който води до появяването на една система, това сходство е основата (тази система) да остане в полето на фокуса. Доколкото е налице естествен поток навън на акумулираната енергия, системата продължава своята експанзия и се появяват допълнителни планети. Споменаваме този процес само за да ви помогнем да схванете, че вашите учени не могат да разберат природата на проявленията на материята, без да разберат основните закони на вселената и принципа на мисълта, която мисли и действа върху себе си независимо от външен контрол. След приемането на тези основни истини, вратата към по-нататъшното разбиране е отворена. Никога не е било предвидено човекът да гледа с учудване това, което го заобикаля. Той е трябвало да разбира всичко. Човешкият мозък е само един радиоприемник, който е способен да се настрои към потока от знания, присъстващ непрекъснато в творческия поток. Магнитното поле, заобикалящо всеки от вас, е като антена, но системата от вярвания, която сте придобили, ви е накарала да се изключите от вселенския предавател и да се включите само към средата, достъпна за петте ви сетива.  Духовният аспект на човека, божественият аспект на самосъзнанието ви, е непознат за сметка на натрапеното значение на материалните неща и изкривеното влияние на религиите ви. Приключението, което търсите напразно, може да бъде открито при изследване на пътешествието на духа, който представлявате в изявеното преживяване. Това обяснява защо всяка постигната цел никога не е достатъчна и трябва да бъдат правени нови и нови опити, които водят до отчаяние, вместо да се отправите към града със златните улици и да свирите на арфа на един от местните облаци.

Човечеството, такова каквото познава себе си на Планетата Земя, в момента преживява едно чувство на безизходица, което е наистина невероятно. Ситуацията може да бъде сравнена с балон, който се издува експоненциално към точката си на пръсване. Супер плановиците на контрола следят за тази точка на експлозия и, както си въобразяват, планират раздуването на балона много внимателно. Обаче така както балоните от същата партида се пръскат при различно налягане, те не могат да бъдат сигурни за точката на експлозия. Важно е как ще бъде насочена освободената енергия. Дали това ще стане според техния избор, или тя може да се самонасочи от масовото съзнание вътре в балона? Може ли енергията в балона да бъде пренасочена от чувство на безсилие към творчество и да издуе балона? Те нямат резервен план за справяне с такава ситуация. А само една малка дупка в бента е достатъчна, за да разруши язовира. Няколко или много малки дупки гарантират и ускоряват процеса. А защо не една голяма експлозия? В природата на експанзивния поток на съзиданието е да позволява на слабите места да се разширяват, но не и да предизвиква целенасочено разрушение. Една от възможностите в собствените ви преживявания е самосъзерцанието, отново в рамките на експанзивния поток на житейския опит. Дали фокусът за прилагане закона за привличането и целенасочената изява на възможността за засилване слабостите в техния план включва унищожение на тези, които биха заробили или прекратили вашето земно съществуване по своя воля? Ние предлагаме съзнателно да се оттеглите от участието си (в такъв сценарий), като вместо това се фокусирате върху един напълно различен съзидателен проект, който просто ще се издигне над обсега на планираната катастрофа. Това ще остави престъпниците с празни ръце, за да изпитат другата страна на монетата, понасяйки последиците от закона за привличането в собствения си вариант. Това ще бъде чудесна демонстрация на вселенските закони като теория и приложение.

Осмислянето на малките промени в разбирането на една ситуация чрез използване промяната във фокуса на вниманието и приложението на универсалните закони, довели до целостта на изявената реалност, е едно голямо предизвикателство за вашето разбиране за „действителната природа на нещата”. Когато препрочетете този материал, помолете духовния аспект, източника на съществуването ви в това преживяване, да ви дари с проницателност. Поискайте да узнаете дали този материал съдържа истини и какви са приложенията на тези истини, които могат да бъдат от полза за вас, за вашите събратя и за планетата. Ваше право е да знаете дали това са напътствия, или боклук. „Поискайте и ще ви се даде”. Това изявление не се отнася пряко до материални придобивки, а до получаване на знания (информация), която да прерасне в мъдрост. Удачно е да продължим с перифразиране – „на (същите) тези ще бъде дадено много и от тях ще бъде очаквано много”. Когато е дадено разбиране, от вас се очаква да прилагате законите и да живеете според тях, като непрекъснато разширявате прилагането и по-нататъшното им разбиране. „Невежеството не е извинение пред закона”. Законите действат независимо дали ги разбирате, или не. Интелигентното целенасочено приложение е най-добрият залог за едно приключение, което ще ви запълни приятно времето, в зависимост от способността ви да наблюдавате своите преживявания и да ги видите в контекст. Правилното отношение определя колко далече ще стигнете.

Тези уроци съдържат много парченца от пъзели, които ще бъда сглобени при всеки сериозен опит. Удивително е, че всеки от тези завършени пъзели ще представлява уникално парче, което ще се впише в пъзела на следващото равнище. Вие съществувате в едно триизмерно цяло. Даже парчетата са триизмерни, вместо да бъдат плоски. Налице е една необходима промяна в осмислянето ви като трамплин за по-голямо разбиране. Когато към игралната дъска добавите (трето) измерение и живот, тя светва. С помощта на въображението си може да видите движение в потока. Нищо не е безжизнено и стагнирано. Всеки кварк, атом и молекула пулсират с мисъл и движение. Нищо не е наистина плоско и твърдо. Вие не може да минавате през стени с тялото си при плътност от 68 MHz или под нея. Това не трябва да ви озадачава. Когато трептенията на мозъка ви са 90 MHz или още по-ниски, не сте в състояние да настроите подобния си на радиоапарат мозък към вселенския поток и не може да получите ключовете към тайните на намерението на галактическия фокус. Възможностите за приключение, водещи към тези преживявания, се съдържат в тези уроци. Не всичко е поднесено директно и много е оставено като обект на съзерцание и по-задълбочено разбиране в резултат на уникалните процеси на индивида. В рамките на потока на твореца всичко уникално е разнообразно и кохерентно. Две страни на една монета или може би представата трябва да бъде за нещо триизмерно, а не плоско, включващо полярностите чрез външен израз и преживяване за целите на възвръщането на равновесието, последвано от ново приключение. Практикуването на проницателност включва нюанса на самосъзерцание на преживяването за целите на придобиване на мъдрост и придвижване към по-нататъшна експанзия. Нещо разумно, което трябва да се прилага редовно.

№ 40

Когато хилядолетието привършва, това не става според датата на вашия календар. Циклите не следват календара на вашите сезони. В основата на циклите не стои перспективата на Земята, а това, което наричате зодиак, когато Земята преминава през едно от влиянията на 12-те аспекта на преживяването към следващото. Изходното място на пътешествието на всяка планета през тези влияния не следва заключенията на астролозите, а се определя от математическото уравнение на слънчевата система при синхронизирането му със супер уравнението на галактиката. Тогава трябва да приемем, че истинският завършек на хилядолетния цикъл е неизвестен освен в най-общ смисъл и е близо до вашите изчисления, плюс минус няколко месеца. Циклите се променят на по-висшите равнища, като всички „небесни тела” (наблюдаеми нощем, което е почти невъзможно поради изкуственото осветление) се движат на повтарящи се цикли. Това изглежда като начало и край от позициите на ограниченото мислене, присъщо на по-ниските сфери на триизмерното съществуване. Всеки цикъл може да бъде оприличен на част от дихателен процес, който позволява период на покой или известно време в нулева точка на равновесие преди следващата промяна. Нулевата точка (на отдих) е моментът, в който всяко изявено творение участва в един процес на енергийно „зареждане” или на събиране на нова енергия преди придвижване в следващия цикъл.

Нечестивите имат намерение да оползотворят точно тази налична енергия и да я комбинират с енергията на отделените душú, която смятат да съберат. Те си представят, че това ще осигури един допълнителен тласък към планираната от тях промяна от положително към отрицателно. Те също така си представят, че налаганият от тях контрол ще бъде приет като необходимо равновесие за трансфера на енергия, който да се случи в нулевата точка на цикличния преход. Магьосниците допускат, че фокусите им биват приети от ангажираната с наблюдение публика. За съжаление те се оказват запленени от собствената си измама. Творецът и творението не наблюдават тъмните измами, тъй като всички мисли и планове са им предварително известни.

Явните причини за това, че човечеството в момента не може да съществува в по-висшите измерения, са мислите и емоциите, достъпни за разчитане от всички. Измамата е невъзможна, защото намеренията са напълно известни. Това вкарва личната отговорност като основа за преживяването в по-висшите измерения в светлината на логическото разбиране. Индивиди, споделящи едно и също триизмерно преживяване, отразяват встрани нехармоничната мисъл, за да постигнат балансирано групово преживяване.  Фокусираните мисли стават (автоматично) известни, след което това, което наричате ‘телепатия’, елиминира нуждата от нискочестотното устно изразяване на мисълта. Тъй като на това равнище всички съзнателно чувстват, че споделеното им намерение участва в завръщането им към техния първоизточник, преходът не среща трудности. Има ли отделни отклонения? Разбира се, но те биват бързо разрешавани в една подкрепяща среда. Рядко се случва някой индивид да бъде върнат в по-долно измерение.

След като започнете да разбирате по-голямата картина в този момент от историята на вашата планета и на сегмента от човечеството, който обитава върху нея, вие може да разпознаете собственото си преживяване в общия сценарий. Ако вие наистина сте доброволец, поставил себе си в едно преживяване в по-долно измерение, за да помогне на попадналите там индивиди, надали изглежда справедливо да бъдете привързани към ограниченията на това измерение. За съжаление се получава точно така. Когато обаче вие приехте доброволно да участване, бе направена уговорка, че ще дойде момент, когато ще ви бъде напълно ясно напомнено кой/коя и какво сте и каква договореност сте направили. С други думи, бил ви е обещан зов за събуждане. Това е този зов.

(следва)

Наръчник за новата парадигма – част 13

№ 35

От наша гледна точка е интересно да видим колко усърдно изграждате резервоар от енергия, който стои в бездействие. Има нарастващ брой хора, които знаят за проекта на новата парадигма, но малко на брой или никой не е седнал за да се опита да композира собствената си идея за формулировка на целта. Като че ли изчаквате докато се съберете на някакво официално събрание, за да постигнете нещо. Къде остава личната отговорност при този начин на реагиране? На мен ми се струва, че идвайки с една лично формулирана идея ще внесете различно равнище на решимост в едно събрание за дефиниране на целта. Надявахме се това да бъде естествен резултат от предложението ни да започнете сами този процес за собственото си спасение. Не приемайте, че ролята ви на наземен екип ще бъде достатъчна. Вие съществувате в едно триизмерно преживяване и ви управляват същите, които управляват и останалите жители на Планетата Земя. Ако основният принцип е личната отговорност, то действайте чрез нея, особено по отношение на проекта, ако се надявате той да постигне целта си.

От перспективата на нашия опит намираме за трудно да разберем точно колко ви е трудно да живеете в ритъма на вибрациите на Земята. Комбинацията от планирани техники за понижаване на вибрациите, приложени към всички аспекти на земното съществуване, неизбежно ги снижава в измерими пропорции. Това се постига чрез съгласувани въздействия с много техники. Критичната маса от хора, намиращи се под контрола на тези комбинирани техники ще бъде скоро достигната. За вас е важно да разберете, че критичната маса необходима за осъществяването на едно зло намерение е различна от тази, необходима за реализация на положително намерение. Това не може да бъде изчислено в прости проценти, защото при изчислението трябва да бъдат отчетени степента на развитие на всяка душа и на нейните продължения.  Със снижаване равнището на вибрациите се увеличава стойността на критичната маса, докато обратното важи за нашия случай. Понижаването на вибрациите е много по-трудно, отколкото ускоряването им. Едно просто осъзнаване може да причини скок в равнището на вибрации. Тогава защо да не задействаме едно голямо планетарно осъзнаване и да оправим всичко?  Със снижаването на вибрациите мозъчните синапсни връзки  стават все по-затруднени. Също така използването на изкуствени подсладители бавно разрушава функциите на мозъка, тъй като те разрушават нервните окончания. Те пресичат бариерата на кръвта към мозъка. Допълнително диетите от въглехидрати с малко мазнини и високо съдържание на захари подлагат на глад мозъчните клетки. Всичко това е част от плана: помнете, че те разбират функциите на физическото тяло достатъчно добре за да разработят техники, които да отслабят връзката на съществото с неговия източник на вибрации, с надеждата че тази връзка може да бъде прекъсната когато те решат да направят това. Искаме да подчертаем, че трябва да помислите внимателно за тази информация и трябва да четете внимателно етикетите и опаковките и да поемете персонална отговорност за опазването на телесните функции, необходими ви за участие в този проект. Освен споменатото в това и в предишното послание, допълнителният критичен фактор е равнището на рН на тялото и кръвта ви.

Ако сте сериозни в желанието си да се завърнете в преживявания на по-висши измерения, то трябва да усвоите (правилата на) третото измерение и завършването на този проект е препоръчителният ви входен билет. Личната отговорност означава да сте отговорни за персоналния израз на това ви преживяване, като започнете с вашия телесен храм. За да направите това сега е необходимо да мислите независимо от това, което ви натрапват медиите и медицинската общност. Даже и най-алтернативните „професионалисти”  са запознати малко с цялостното разбиране (на човешкия организъм) и предлагат само частична помощ със скъпите си продукти. Масажът е една приятна интерлюдия, но не и заместител на личната отговорност за редовни леки упражнения.

Назидаваме ли ви? Ние само ви даваме насоки. Ако приемате това по друг начин, значи реагирате от позициите на една изкривена его функция. Зависи от това дали може да действате, вместо да интелектуализирате. Егото е било изкривено и обича да говори с апломб и да се извинява, за да избегне лична отговорност. Когато става дума да промяна на навици е толкова по-лесно да се говори, вместо да се действа. Това може да бъде преодоляно като просто не се мисли за него и фокусът бива преместен отвъд хаоса и върху визуализирането на крайния резултат. Образите подминават процеса на интелектуализиране и са истинският език на мозъка. За да достигнат до формулировка на целта, родителските групи трябва да прекарат известно време поединично визуализирайки (мечтаейки) това, което всеки може да си представи във въображението си (в едно с ума на Бог), след което да се опитат да го облекат в думи. Процесът може да започне с думи, последвани от умствени образи в движение (филми), след това отново думи и т.н. Това ще доведе до практикуване на целенасочени медитации – едно прекрасно средство на висшите измерения. Мисля, че това се нарича „да се превърнеш в това, което желаеш”. Хората, известни като шамани или оракули използват тази техника и живеят в два „свята”. Има нюанси в универсалните закони, които подкрепят целенасочената цел да преживеете завръщането си към първоизточника на всичко. Това е едно приключение, което предлага предизвикателство и радост далеч отвъд триизмерните физически предизвикателства. Последните оставят след себе си празното усещане, което човек чувства че може да запълни с още предизвикателства, които водят до същите затормозяващи празни резултати. Пътищата на усвояването са блокирани и човечеството на Земята е оставено да преследва несъществуващата си опашка и бива водено по една низходяща спирала.

Продължавайки с нашия фокус върху поемането на лична отговорност е важно да отбележим още един аспект. В идеалния си вид личната отговорност се разбира като нещо тежко. За целите на удовлетворяване потребностите на човечеството има смисъл, ако акцента бъде поставен на персоналния аспект. Отново, понятието „персонално” е било деформирано като нещо егоистично, в отрицание на създаването на независимост и с идеята, че за да получиш нужното трябва да го отнемеш от някой друг. Банкерите на вашата планета илюстрират този закон на предложената отрицателна система и довеждат това понятие до неговата крайност. Тази група хора не само визуализират своя планиран краен резултат, но го изживяват в момента. Това увеличава енергията, необходима за придвижване на плана (им) напред. Във вашата библия има текст, която гласи нещо такова: „Дъждът пада върху праведните и върху грешните. Това как ви се струва?” Дъждът се отнася до универсалните закони, които важат за фокуса и на двете полярности. Вие сте програмирани да мислите, че отрицателният полюс е винаги „лош”. В контекста на цялото това не е вярно. Няма електричество (движение на енергия) без двата полюса. В нашия случай обсъждаме деформираното използване отвъд нормите на равновесието. Истинското значение на персонален е хармоничен израз от страна на фрагмента от енергия на твореца, който излъчва като продължава потока от разширяваща се енергия в измерението, в което се намира. Думата произхожда в рамките на фокуса, отнасящ се до фрагментите като членове на божието семейство, перСОНален (perSONal – “son”= „син” на английски). Отново тук препратката е към нещо мъжко, тъй като става дума за експанзия, която е мъжки аспект. С други думи, личната отговорност символизира желание да бъдеш поток от разширяваща се енергия в рамките на своята сфера на съществуване. При положение че цикълът на обграждащата ви енергия се движи в обратната посока, вие трябва така да се каже да плувате срещу течението, за да реализирате намеренията си.

Надяваме се, че тези послания могат да послужат като удобна скала, на която да стъпите над този (отрицателен) поток, за да запазите равновесие, да получите сила чрез решимостта си, след което да започнете да събирате необходимите скали за изграждане на язовир, който да отклони потока в ново направление. Вашият проект е свещен и той отразява холистичната природа на това как „всички неща” стават. В рамките на вашия последователен фокус това ще се появява парче по парче, но в действителност това няма да става така. Ето защо е толкова важно да вярвате в процеса, особено когато ви се струва, че нещата не стават така, както трябва. Просто вършете своя дял и всичко ще дойде на мястото си! Имайте доверие!

№ 36

Нека продължим тези послания с още няколко и те се отнасят до родителската фаза на проекта за новата парадигма. Тогава топката е във вашето игрално поле. Вие или поемате топката и в действителност започвате процеса по зачеване на „бебето”, или не я поемате. Ние определено положихме всички усилия, за да окуражим участието ви. Ако се наложи камъчето да бъде хвърлено на следващото равнище, предстои ви интересно пътуване със земния космически кораб. Това е допълнителен зов за събуждане. Пружината на будилника е почти напълно развита. Ако четете тази информация, вие сте част от наземния екип и трябва само да осъзнаете, че е време да хвърлите маската си и да се задействате. Екипът на въздушния кораб не може да се приземи преди площадката за кацане да е готова и поканата е вече отправена. Както вече предложихме, започнете да формулирате и да „измечтавате” сценарии в своето персонално съзнание. Това задейства резонанса на закона за привличането. „В началото бе мисъл и мисълта стана плът”.

Става въпрос за превръщането на споделената преди информация в едно организирано разбиране, което да ви позволи да действате в рамките на подходящия процес. Тъй като парадигмата може да бъде изявена само в холограмен формат, който резонира в хармония със съвкупното съзидание, изглежда логично че трябва да разберете основните параметри, необходими за гарантиране на успех. Тъй като това изисква захранването ви с информация на порции, които могат да бъдат осмислени и асимилирани, тя се оказва разпростряна върху много страници.След това вие сте оставени да комбинирате частите в едно цяло, което представлява смислена основа за придвижване с увереност в творческия процес.

За вас ще бъде необходимо да приемете позицията на учащи се и да препрочетете тези уроци, за да достигнете до собствено разбиране и да формулирате собствения си фундамент. В законите има нюанси, които ще се появят в съзнанието ви по време на процеса на асимилиране. За вас би било по-удобно да ви дадем само едно схематично описание, но това няма да позволи пълното асимилиране. Добре е да получите един букет и просто да се наслаждавате на красотата и аромата, но процесът на израстване на цветята ще бъде пропуснат. Необходимо е вашето разбиране да „израсте”. Наръчникът за новата парадигма е едно скъпоценно съкровище за вас, за да можете да пристъпите към лъчезарната си позиция в услуга и да изпълните избраната си съдба в историята на Планетата Земя. Чрез този предлаган от нас процес тежестта на отговорността ще се превърне в чиста радост от доставянето на „про-свет-ление” в един свят от тъмнина.

Холограмният процес съдържа елемент на поддържане на фокуса, за да може проявлението да завърши своя замислен цикъл. Фокусът на мисълта бива поддържан за продължителни периоди от време (отново запазвайки вашия режим на измерване), нагласяйки вибрационните колебания в един диапазон, който излъчва звук. Това е дублирано в груба форма от вашата музика. В чистия си вид той може да бъде усетен като кристален звук на камбана. Тибетските камбани загатват за трептенията, които продължават дълъг период от време, отвъд това, което може да улови човешкото ухо. В един холограмен контекст съществува непрекъсната вибрация, която поддържа експанзивната парадигма. Всяко холограмно творение е уникално и наподобява вашите снежинки. Във всяка галактика съществува непрекъсната мелодия от подобни на камбанен звън звуци, възприемана от някои и наричана „музика на сферите”, което е перфектно описание.

Земята в момента е твърде разстроена. Представете си резонанса на кристалната музика на сферите, след което си помислете за пънк рок. Последното може да бъде прието като резониращия звук на планираната нова галактика. Бихте ли искали да живеете там през всичкото време? Перфектният резонанс се постига чрез равновесие. Това е причината рок музиката да бъде толкова разрушителна за равновесието на младите хора. В основата на своята конструкция, тя е небалансирана и в дисонанс. Тя е външен израз на вътрешния дисбаланс на своите композитори и засилва хаотичните тенденции в психиката на тези, които прекарват слушайки я продължителни и чести периоди. Мостът между тази фаза и романтичната сексуално стимулираща музика бяха Битълсите. Тяхната ранна музика съдържаше мелодии с по-малко деформации, демонстрирани в оркестралните варианти. Тя обаче отвори вратите за по-разрушителните деформации, които неизбежно последваха. Отново всичко според плана за забавяне и задържане на човешката вибрация в ниските честоти.

За да може да си представите преживяване в по-висшите измерения, необходимо е да имате някакво разбиране за преживяването от перспективата на творението. Това разбиране се основава на холограмното взаимодействие. Съществуващата методология за получаването на това явление изисква лъч светлина фокусиран през прозрачна среда, който произвежда плаваща триизмерна реплика. В един съществуващ холограф се поражда мисълта за желанието да бъдете възпроизведени в подобна холограмна форма. Тази мислеща мисъл (вие) се фокусира като разширява тази мисъл с детайли, които допълнително дефинират холограмното желание и увеличават енергията на подобната на лъч мисъл с емоции за това какво ще бъде преживяването от насладата пред тази нова холограма, при което я зареждат за да придобие форма.

Вие наричате холограмата  3D или триизмерна. С какво тогава се отличава четириизмерната 4D? 3D включва идеята за височина, ширина и дълбочина, но не включва самоинициативно движение във холограмата. ( 3D филмите изискват триизмерни очила. Виртуалната реалност е също манипулация). Следващата стъпка в четириизмерното преживяване налага върху холограмата живо или вибриращо измерение. Истинската холограма се прожектира през мисълта, не през механизъм. Тъй като мисълта има способността да действа върху себе си с допълнителна мисъл, тя е самоосъзната. По-високата степен на самоосъзнатост предполага по-висока степен на вибрация или измерение на преживяването. Семената на дадено измерение са засадени в по-ниското измерение.

Това ви води до разбирането, че вече съзнавате, че осъзнавате себе си. Това семе обаче трябва да бъде отглеждано и култивирано за да цъфне до момента в който надрасне настоящето си местоположение като увеличи вибрацията си, докато се издигне в един преход на измерението който му дава по-голяма възможност да става даже по-самоосъзнато. Това което се опитвате да направите е да причините изявата на този процес в планетарен мащаб, тъй като вибрационната среда на земята е толкова деформирана, че индивидите вече не могат да помогнат с нищо. Така както Мойсей трябваше да пресече Червено море точно в момента на планетарния преход, това е изчислено да стане точно в момента на галактическия преход. Как ще узнаете кога това се случва? Оставете това на нас.

Както обикновено, напомня ви се, че ако сами не направите една тапа и не я издърпате, ще бъде задействан някой друг резервен план който ще заобиколи възможността за човечеството да разчисти собствените си обори и да използва момента като трамплин за движение напред. Продължаваме да подчертаваме силата, която държите в ръцете си. Привилегия е да си в състояние да помогнеш на тази планета и на нейните обитатели в един такъв мащабен преход и той носи в себе си възможността за буквален скок по скалата на вибрациите. Ние можем само да насочим вниманието ви към тази възможност и да ви съветваме. Вие трябва да бъдете тези, които да го направят. Това не е първият път, в който участвате в подобна роля. Това е мисията за чието участие буквално сте тренирали, затова не се предавайте сега. Няма нищо по-важно в настоящата сфера на преживяването ви.

№ 37

Бележи се напредък в сърцата и умовете на тези, които четете тези послания. Под напредък имаме предвид, че има промяна в съзнанието, която се отразява в холограмната активност, която представлявате. С други думи, мисълта, която е всеки от вас, мисли и действа в себе си. Вашият психолог/психиатър би казал, че е настъпила промяна в данните, съхранени в подсъзнанието ви. Споменатата преди молитва „Аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя!”  е достатъчно силна и простото й изчитане и осмисляне с положителна нагласа стартира промяната. Самочувствието на жертва е вкоренено дълбоко в човечеството като цяло. Така то затъмнява светлината у всяко дете, щом то попадне под влиянието на родителите си. Осъзнавайки че това усещане е фалшиво и е една идея, която трябва да бъде изоставена, холограмният модел веднага започва да просветлява. Използвайте това като мантра, особено когато срещнете ситуации, които в миналото са задействали у вас усещането че „оставате без-силни”.  Това могат да бъдат срещи с други хора или житейски ситуации, резултат от неуместни решения. Думите на молитвата  позволяват една промяна в отношението, която отразява намерение да си възвърнете тази сила. След практикуването й в малките мащаби на индивидуалния живот, тя се превръща в малка прашинка пясък в масовото съзнание, която израства щом други получат и започнат да използват тази проста мисъл в своето ежедневие.

Може би е удачно да дефинираме понятието мантра. Това е кратко съчетание от звуци или думи, което причинява равновесие в това, което наричате подсъзнание. Често звуците са от древни езици, които са неразбираеми на съзнателно равнище но резонират на равнището на ДНК/РНК на тялото и водят до промяна по начин, наподобяващ движение навън. Мантрата, така както се прилага в момента е интуитивно решение от страна на едно лице, което я предава на друго. Често не бива предавана точната комбинация и години повторения водят до малък или нулев резултат.Някои си избират сами мантра със същия резултат. Използването на простата молитва „Аз съм един преобразуващ се човек, помогнете ми да се преобразя” гарантира резултати. Най-голяма полза се получава не когато отделяте определен период за молитва и повтаряте многократно, а при единично изричане във връзка със съзнателното разпознаване на мисли, срещи или ситуации, които стимулират у вас усещането, че сте жертва. Това да си я припомняте и премисляте по няколко пъти на ден помага също.

Всички вие имате реакции като жертва и в това отношение няма изключения. Вие просто отричате, че ги имате за да отречете, че предавате силата си на едно Его, което не съществува. Отрицанието е щита на овластеното Его, което причинява чувството му на жертва. Тази молитва ще сложи край на обожествяването на егото. Егото е функция, а не личност на изкуствен бог. „Вие няма да имате друг бог освен мен”. Фалшивият бог номер едно е лъжливо ръкоположеното его, срещу което сте програмирани да се борите. Тук са подходящи често използвани цитати: „Това, срещу което се съпротивлявате, преуспява”, „Това, от което се страхувате, ще ви се случи” и т.н. Вие сте били програмирани да се обръщате към всеки друг, но не навътре в самосъзерцание, което има за резултат укрепване на вътрешната ви сила, което от своя страна получава външен експанзивен израз. Самосъзерцанието не означава да седиш с поглед вперен в пъпа си и да се чудиш „кой, какво и къде съм аз?” То е практикуване на универсалните закони и съзерцаване на резултатите от това практикуване в преживяванията с цел само-просветление. Всяко (такова) преживяване е хвърлено камъче в езерото на вашия живот.

Вашите не особено приятелски настроени нарушители са добавили много ефективно други равнища на програмиране. Вие не трябва да гледате навътре в себе си или да овластявате себе си защото това е „егоистично”.   След това вие сте „виновни” ако овластявате себе си, защото това предполага, че ще използвате новопридобитата си власт да „завладеете” другите. Това има за  резултат изкривяване чрез погрешно тълкуване в ранното детство, когато всеки се опитва да следва вътрешните си подтици и следва това, което му доставя удоволствие в един по-голям външен израз. Това изкривяване се разпростира върху безбройни преливащи се и взаимодействащи си сложни поведенчески модели, предавани от поколение на поколение. Простото използване на молитвата/мантра в групови/семейни ситуации от  присъстващите членове ще доведе до драматични промени. Широкото й „разумно” използване би имало феноменални резултати.

Целта на този сегмент от информация не е да послужи за проповед, а вместо това да илюстрира как едно просто и привлекателно изявление може да доведе до промяна, която разрешава и буквално разтопява преливащи се и взаимодействащи си модели на преживяването. Ако се съмнявате в това, използвайте тази малка молитва и наблюдавайте какво се случва. Колкото повече я използвате удачно (разумно), толкова демонстрацията ще бъде по-голяма. След първите няколко запомнени случаи на използването й ще откриете, че я използвате наум в ситуации толкова прости, колкото например когато сте раздразнени от един бавен келнер. Тя променя вашето преживяване, което на свой ред променя и преживяването на келнера. В живота ви ще се промъкнат големи раздразнения и когато си ги припомните по-късно, това ще се окажат най-удачните моменти на изричането й (с чувство). Тя действа!

Изглежда, че тази последователност от послания можеше да бъде кондензирана до няколко прости изявления, които да са толкова ефективни, колкото малката молитва. Може би, но щяхте ли да ги чуете? Наблюдавайки тенденциите в човешкото поведение, особено тези свързани с обсебването от телевизията и информационната бъркотия, става въпрос за преодоляване на установения синдром „прочети и изхвърли”. Болшинството от тези, които са осъзнали заобикалящата ви ситуация са ненаситни читатели и слушатели, при които този синдром е дълбоко вкоренен. Завладяването от страна на медиите се състои от постоянно повторение, елементарно поднесено и подкрепено с подсъзнателни ключови думи и фрази. Това формира щит на съпротива на подсъзнателно равнище, който след това приема подсъзнателните съобщения като стрели, пронизващи целта.

Тези наши послания трябваше да пробият като стрели бавно този щит ,чрез повторения и осъзнаване на истината и да направят отвори в щита, за да могат посланията ни да бъдат абсорбирани чрез препрочитането на една и съща версия, но разбирането й в нова светлина. По-голямата яснота и краткост на определени истинни твърдения би трябвало да усилят този процес на отваряне. Това не означава, че вашият щит който се опитва да ви предпази от настъплението на медиите е отслабен, напротив, той се усилва. По-доброто осъзнаване на по-голямата картина на двата аспекта на обкръжаващата ви среда дава възможност за съзнателно пресяване на цялата информация, която приемате. Осъзнаването на истината и искрената ви ангажираност с проекта са реорганизирали съдържанието на подсъзнанието ви  подобно на начина, по който компютърните програми могат да пренареждат файловете, за да оптимизират конфигурацията на дисковото пространство.  Това ще се отрази на житейските ви преживявания.  Възможно е да настъпи известно объркване, особено в сънищата ви, докато протича тази реорганизация на подсъзнанието ви. За тези, които имат по-голяма вътрешна чувствителност, за известно време промяната ще бъде по-изразена, даже смущаваща. Този процес ще ви помогне да усвоите важното съдържание на посланията на двете равнище на съзнанието. Това е подобно на стартирането на две взаимодействащи си компютърни програми.  Нещо като  Word добавен към  Windows, при което и двете допринасят за повече практически възможности за потребителя. Колко добър ще бъде резултатът зависи от това колко добре потребителя научава и прилага наличните уникални възможности.  Това е подходяща аналогия за внимателно осмисляне от страна на сериозни потребители, които имат намерение да се възползват от възможностите на рационалните методи, вместо да действат по стария метод на проби и грешки.

(следва)

Наръчник за новата парадигма – част 12

32.

Когато дойде време за това, което би могло да се нарече срив на всички ваши системи за комуникация, комунални услуги и доставки, ще настъпят смут и объркване в големи мащаби. На вас, които сте добре запознати с тази възможност, подобава да прегледате своите персонални обстоятелства и да изготвите планове за действие при извънредни ситуации. За нас е учудващо, че тази информация е известна, но всеки допуска, че това ще се случи някъде около него, но не и на него. Вие сте наясно, че съществуват различни механизми, които ще осигурят поне минимално задоволяване на битовите ви нужди. Съществуват даже и подобни организирани системи. Проектът няма да осигури промяна в съзнанието преди този срив в съществуващия начин на живот. Ще има период на хаос. Колко дълго ще продължи той зависи от завършването на фази две и три, осмислянето на новата парадигма и след това разпространението й сред будното съзнание на вашите събратя. Както може сами да заключите, комуникациите преди нещата да се разпаднат са сравнително лесни, а след това най-меко казано – трудни. От съществено значение е напълно да си дадете сметка и да започнете да се подготвяте за тази наближаваща угроза с възможно най-голямо съсредоточаване и бързина. Ние отдавна сме прехвърлили синдрома „Нямам търпение да го дочакам, но в момента нямам време да се подготвям за това”. Необходимо е да огледате внимателно приоритетите си и да помните, че сте поели ангажименти, които засягат оцеляването и просъществуването на възможно повече от желаещите ви събратя. За да успее това, не е задължително те да обитават своите тела. Това е наистина една тежка отговорност, но ние отново ви напомняме, че е налице всичката възможна подкрепа, стига да я поискате и „да се размърдате”.

Изглежда необходимо да ви напомним, че дискусиите във фаза 2 трябва да бъдат провеждани на места, където няма кабели. Предлагаме ви да изгледате филма „Обществен враг” (Enemy of the state) и слушайте внимателно, когато Брил описва възможностите на електрониката. Той препуска през списъка на високи обороти, така че слушайте внимателно. Даваха го също и по телевизията, когато разглеждаха процеса на заснемането му. Във филма Брил напомня на филмовия герой, че възможностите, които изброява, са съществували преди много години, но капацитетът за масовото им прилагане е бил реализиран едва наскоро. Също така, че допълнителните усъвършенствания надхвърлят демонстрираното във филма. Всички вие сте наблюдавани и когато се събирате, може да бъдете сигурни, че разговорите ви представляват интерес. Ние предпочитаме този проект да продължи незабелязан възможно по-дълго. Ако това звучи мелодраматично, нека бъде така. Помолете за проникновение, след това гледайте филма и ще разберете.

Докато нашите арогантни плановици излагат на показ своята методология пред очите ви, приемайки, че спящите умове различават слабо между програмирането и забавлението, няма причина да не използваме тази информация в своя полза. Когато молите за проницателност за нашите цели, дадената ви способност за тълкуване и за предвиждане на начини за приложение на дадените ви Закони, ще ви предостави възможности да избегнете техниките им на впримчване. Така както изглеждат всеобхватни, те са изобретения на обратния фокус, поради което съдържат елементи на самоунищожение. Така както Свещената цел съдържа в себе си импулса да се саморазширява, противоположната цел съдържа тенденции за саморазрушение. Когато отрицателната полярност се разшири, вродените й тенденции се увеличават, докато точно обратното важи за положителната полярност. Спиралата на еволюцията съществува на пътя между двете.

Тук е важно е да отбележим, че смисълът на думата „еволюция” е бил целенасочено изкривен с вмъкването на идеята, че еволюцията и адаптацията са синоними. На определено равнище животинският свят и даже човешкият живот се адаптират. Еволюцията се отнася до спиралата на духовно преживяване през (мислете холограмно) обратния й път до първоизточника. Тук виждате корелацията между спирала и дух, както и между холограмен и свещен.

Когато настъпи подходящият момент, ще притежавате проникновението да осъзнаете това натрапчиво чувство, което ще ви накара да се преместите на по-подходящо място и ще имате такова на разположение. Планирането за в бъдеще не е от полза; необходимо е да бъдете гъвкави и да действате в момента. Спонтанността създава атмосферата, в която творчеството се проявява без ограничение. Тъй като творчеството е вашата същност, важно е да се движите в целенасочената рамка, колкото е възможно по-спонтанно. Макар да изглежда, че противоположностите са в противоречие, всъщност комбинирането на полярностите в допълнение една на друга подпомага спиралния ефект, необходим за движение в равновесие. Полярностите не са ограничени до крайни противоположности като бяло и черно, включено и изключено, добро и зло и пр. Розово и сиво са противоположности, но с различна интензивност. Тези интензивности са налице в изобилие, могат да бъдат използвани и чрез този принцип се постига разнообразието в рамките на даден фокус.

Как това може да се приложи в нашия проект?  Подходящото съчетание ще се получи от различните приноси към целта за завършване на фаза две. Всяка сбирка ще бъде един мозъчен тръст от спираловидни идеи, сочещи към целта, захранвани от комбинирането на индивидуалните умове в един усилен групов фокус. Добавянето на груповия фокус придава допълнителната сила на творческото присъствие. Тъй като творецът няма персонално присъствие на равнището на третото измерение, той не може да присъства буквално, но комбинацията от фокуси благодарение на споделената обща цел извежда на преден план по-голяма сила, особено когато наблюдаваме числени комбинации. Общият език на творчеството са математическите формули. Практиката на нумерологията намеква как тези формули се отнасят към живота на индивида. Спонтанността е позволение на будното съзнание да се отпусне, за да може хармонията в тези основи на съществуването да изяви желаните резултати в рамките на дефинираната цел. Целта на тези сесии на мозъчни атаки задава рамката на изявяване на още по-голяма цел, която на свой ред ще бъде рамката на новата парадигма. Тя ще даде възможност на индивидите да продължат процеса в собствения си жизнен опит. Това може да изглежда твърде просто, но стратегията се състои в разбирането и проследяването на стъпките, очертани от универсалните закони. Позволението е най-трудно за прилагане. Издигането над потребността за контрол е, така да се каже, втасването на хляба. На тази тема могат да бъдат изписани томове, но това няма да промени нищо. Нещата се постигат с действия (правене). Изпълнението на този аспект отваря вратата към преодоляването на това измерение. Способността за прилагане на този принцип се гради върху използването на предишните два, а чрез приложението и на трите достигате до четвъртия и бинго – вие сте в момента на избора. Да бъде или да не бъде! Дипломирането (ще) изисква отказване от привързаности, тогава, не сега. Така както сте били заблудени относно своето его, така сте били заблудени и относно своите привързаности. Има разлика между привързаности и зависимости. Вие трябва да направите разграничението и сега е време да се откажете от зависимостите си. Трябва да се запитате кои неща желаете да запазите в своите преживявания и кои биха били приятни да притежавате, но не абсолютно необходими. Ще останете учудени, ако отделите няколко момента и направите даже един малък списък на технологичните си чудесии и се замислите какво би представлявал животът ви без тях. Тогава ще бъдете подготвени за не толкова далечното си бъдеще. Това не означава, че планирането за посрещане на основните потребности е по-скоро пристрастеност, отколкото мъдрост. Тук също помолете за проницателност.

Напомняме ви, че е наша грижа – на всички, които сме мотивирани – да споделим с вас колкото можем повече насоки, защото този проект е от решаващо значение. Творецът няма предпочитания в желанието си да задържи всеки отделен фрагмент; ние обаче ценим изключително нашия наземен екип.

Приятелството е чудесна част от споделения опит на самоосъзнатите изявени фрагменти. Вие не ни помните, но ние ви помним!

№ 33

Настъпиха дните за събиране на фокуса, който ще доведе до трансформацията на масовото съзнание. Това ще бъде един интересен процес на взаимно свързване на различни съзнателно наченати проекти в различни места на планетата. Има повече от един наземни екипи с целево предназначение. Докато е естествено да се мисли, че това, което едно лице или една група се опитва да прави, е прекалено малко и прекалено късно, то не е вярно. Сега всички или почти достатъчно много са по местата си и съгласуваното начало може да бъде поставено. Необходимо е решителността, намерението и целта да бъдат постоянно и сигурно във фокуса на всеки един от вас, тъй като предстоящите дни може да изглеждат обезкуражаващи. Трябва да се придържате към ангажимента си с непоколебимо спокойствие и доверие. Това преживяване е една изявена реалност, с която трябва да боравите в рамките на съществуващата реалност. Играта трябва да бъде продължена до завършването й. Тя не може повече да бъде променяна или забавяна. Човечеството затъва във все по-голям страх и объркване, което подкрепя плановете на манипулаторите в ускорени темпове. Духовните равнища на всеки стават все по недостижими и реакцията на духа към този процес, изразена чрез тялото, ще продължи да се отразява чрез реакциите на планетата. От наша перспектива това не е красива картина. Нямаме намерение да фокусираме вниманието ви върху тази картина, но е необходимо да сте наясно в каква среда работите. Жалко, че трябваше да се достигне толкова надалече в равнищата на страдание, преди съзнанието да стане достатъчно уязвимо и отчаяно, за да спре и да се замисли, че нещата са напреднали предостатъчно. Може би сега е постигнато достатъчно в желанието за довеждането на тази ситуация докрай, за да се прояви желание това да стане с пълна промяна на вкоренените привични реакции.

Заключващият механизъм е това, което е било наречено „опиума на религията”. Религиозната доктрина – „нашият е единственият правилен път и всички останали са погрешни” – е създала буквално клетки в един зандан от невежество във всяка съществуваща модерна религиозна секта. Това не означава, че те не съдържат някои истини, но в никоя те не са достатъчни, нито е достатъчна даже истината, съдържаща се във всички тях, за да доведе човечеството до нещо по-различно от безкрайни кръгове на затормозеност. Вроденото желание на всеки винаги е да прогресира към целта за надрастване на това заклещване в третото измерение и религията не предлага начини за това. Стремежът на всяко духовно продължение, когато се преражда на Земята, е да подпомогне при връщането на тази ситуация към равновесие. Всеки желае да станечаст от ключовото камъче в езерото, но вместо това бива впримчен в тежкия потискащ модел на енергии и става част от хóра, който моли за помощ. Помощта не може да дойде отвън; тя трябва да дойде отвътре, чрез самостоятелно овластяване, но не за целите на поставянето над другите, а в искреното желание те да бъдат вдъхновени да последват. По този начин индивидите влизат в хармония с творческия поток и с фокусираното съзнателно желание на тези, които са се посветили на тази цел и които са постигнали това извисяване преди. За жалост ситуацията е достигнала толкова тъжно състояние, че посветилите се от по-висшите измерения сега доброволно са се преродили и действат вместо жителите на планетата, за да наложат едно движение на нейното самоусилване. Тези доброволци са много и те изчакват сигналите, заложени в съзнанието им, за да си припомнят своята роля. Дошло е времето този процес да започне!

Сега е времето за тези самоназначени да поведат човечеството от съществуване къмпреобразяване, както бе замислено. Човешко същество (съществуване) е неправилен термин; всеки един е човешко преобразуване! Знаейки това и обръщайки се към себе си по този начин, всеки един ще бъде непрекъснато фокусиран върху истинската цел на прераждането. Тогава вътрешният зов на тези, които се намират на планетата и на самата планета в този момент от време, ще бъде „Аз съм един преобразуващ се човек (бог-човек)! Помогнете ми да се преобразя!”  Тогава е възможно да получите  отговор. Това променя фокуса от „Аз съм жертва, помогнете ми!”, което означава да ми помогнете да продължавам да бъда жертва, към един фокус на желание за самоовластяване. След векове на призоваване на някого или на някакъв ритуал, или чудо да постигне невъзможното, човекът не е успял да разбере, че спасението трябва да дойде от собственото му съзнание и от самоовластяването му. Вместо това, самоовластяването е било деформирано в самовъзвеличаване и резултатът е налице навсякъде около вас. Промяната в съзнанието ви към желанието това да привърши е довело до способността ви да привлечете тези послания. Със задействането на сигналите за събуждане талазите, причинени от камъчето, ще прераснат във вълни. Тогава ще започне действието и ще се формират много равнища от връзки и колелетата ще започнат да се въртят. Едно обсадено масово съзнание ще изпита промяна и същото ще се случи с планетата. Това няма да бъда промяната, но ще бъде началото на необходимото извисяване, предшестващо този процес.

Внимавайте за вибрационното равнище на масовото съзнание. В момента никой жител на планетата Земя не може да преживее преход в четвъртото измерение. Независимо от времето прекарано в медитиране и слушане на същества чрез чанелинг, това не е постигано.  За да се постигне това, е необходима промяна в самосъзнанието и фокуса към целта на това прераждане сред голям брой хора, тъй като в момента потокът е насочен надолу по отношение на вибрациите и той вещае болести и смърт. Спирането на това движение и промяната на посоката му ще изисква колосален преход. Нормалното вибриране на човешкото тяло е определено да бъде между 62 и 68 мегахерца. Мозъкът функционира оптимално между 72 и 90 MHz. Когато трептенията на тялото спаднат до 58 MHz, то може „да се простуди”.; при 57 MHz идва грип; 55 MHz – гъбични заболявания; 52 MHz – вирусен херпес; 42 MHz – рак, а 25 MHz бележат началото на смъртта. Разглеждайки здравните проблеми сред вашето семейство и приятели, започвате да добивате представа за истинската картина. Нашите интересни отрицателни плановици просто понижават мегахерците на някого, когото желаят да елиминират, чрез техните новооткрити методи. В кратък период от време тялото или развива фатална болест, а ако честотата е намалена достатъчно, следва смърт, за която вината поема съществуващото в момента заболяване. Алопатична медицина (неправилен термин) и химически рецепти, понижават мегахерците на тялото. Радиацията от телевизията и компютърните екрани понижава мегахерците и консумирането на обработени и консервирани храни, които притежават 0 мегахерци за поддържане на тялото, допринасят за този процес. Гладуването е най-коварният начин за понижаване на мегахерците и понижаване на масовото съзнание преди настъпването на смъртта, с което умиращите допринасят за низходящия цикъл. Човешкото тяло притежава удивителни адаптивни способности, но яростната атака за понижаване вибрационното равнище, което да ви прикове към тази планета, е достигнала критичната си точка. Добрата новина е, че промяната на фокуса спрямо целта на критичната маса в обгръщащото планетата съзнание може да отиде отвъд премахването на няколко важни парчета от доминото на плановиците. Това може да промени начина, по който парчетата на доминото падат, което да позволи повишаване трептенията на телата. Това е едно интересно предположение, което може да имате предвид!

Картината в момента е повече от обезкуражаваща; тя е ужасяваща. Когато обаче разиграем различни сценарии от холограмни възможности, тя съвсем не се оказва безнадеждна. Ключът се крие в картите, които държи в ръцете си „наземният екип”. Как тези карти ще бъдат изиграни определя кой от сценариите ще бъде на разположение, за да гарантира успех. Продължавайте да играете! Последната игра току-що е започнала и Творецът никога не играе на хазарт. Той винаги залага на сигурно. В крайна сметка той е създал играта и никога не забравя правилата. Може да разчитате на това! Неговият ред да разбърква картата и да раздава наближава. Не изчаквайте това да се случи на друго място. Бъдете тук и сега!

№ 34

В момента от вашето време, когато този проект бе наченат, прозорецът за стартирането на процеса бе много малък. Щом идеята бе схваната и подета, следващият прозорец, обхващащ задвижването на процеса, стана много по-голям. Тази стъпка помогна много нови индивиди да бъдат информирани и да продължат уголемяването на прозореца. Добавянето на други умове, схващащи основната идея  и фокусиращи намерението си да участват, продължи отварянето на прозореца, което позволи допълнителното включване на нови участници. Експанзията на това движение позволява на процеса да се хармонизира с проявите на божествения порядък, който е експанзивен по природа. Инерцията на насоченото навън движение на тази информация формира основата за продължаване на този хармоничен поток и осигурява божествено участие, което е съществена предпоставка за успех. Важно е да разберете, че ключът към успеха се крие в експанзивното движение навън. Това е комбинация от обхващане на различните аспекти на тази планирана промяна на отношението и фокусирането й през необходимия брой пунктове на индивидуално съзнание. Значението на тези аспекти е в установяването на поток насочен навън и в неговото поддържане. Необходимо е да бъдат установявани контакти с възможно по-голям брой лица за поддържане на този експанзивен поток. Процесът на въвличането на все повече подходящи хора трябва да продължи. Това ще гарантира, че тези, които не са се ангажирали с това да отнесат „писмото до Гарсия”, няма да попречат на тази важна експанзия.

Ако тези послания биват изпращани към нови контакти, считани за надеждни при подкрепянето на това движение, може би ще е удачно те първоначално да получат само първите няколко послания като въведение. Трябва да има и едно придружаващо писмо, в което да се каже, че ако ангажиментът им е истински, при поискване ще получат още послания. Това ще разпредели разходите по разпространението и изпращането на писма, за да не се претоварват малцина. Всеки ангажиран вероятно ще установи само няколко подходящи контакта. Това осигурява също така анонимност и защита. Предполагаме, че ще бъде установен контакт само с тези, които са считани за подходящи, така че дискусиите да се проведат в групи от по 3-ма, 7-на и 12-тина. (Отново да ви напомним за нумерологичната сила, която се крие в божествения математически порядък). Напълно удачно е на равнището на малките групи да бъдат правени опити за възможни формулировки на целта. Колкото повече такива опити бъдат направени, толкова по-скоро ще се появи „идеалната формулировка”. Когато това се случи, групата ще бъде напълно наясно, че тази фаза е завършена. Какво да се направи по-нататък също ще бъде привлечено от съзнанието на групата, с помощта на обединението на приносите на съвкупността от всички групи. (Тук отново ви напомняме, че мисълта мисли в себе си и върху себе си, когато е в божествена хармония). Колко участници са необходими за тази родителска фаза? Това зависи от три фактора: кой, колко бързо ще бъде започната фазата и от действително проведените продуктивни дискусии. Топката е във вашата страна на корта. От ключово значение са реакции отвъд интелектуализирането на процеса на промяна във възприятията. Ние можем да продължим да участваме, когато върнете топката в нашата половина. За момента, в този проект ние се ограничаваме до това да ви предоставяме този поток информация и да ви окуражаваме.

Общата картина от наша гледна точка е донякъде окуражаваща. Плановете на участниците с противоположни цели продължават да се реализират по график. Важно е това, че нашата стратегия предполага инициатива, а не реагиране. Способността на нашата група да притежава една балансирана двойна перспектива се разпростира заедно с осъзнаването на нашия проект. Това ще поддържа инерцията. Трябва да има осъзнаване на ужасната неизбежност от вероятния успех на техния „план” и едно балансирано осъзнаване на това, че ние предлагаме единствената промяна, която съдържа възможност за измъкване от планираното ужасно бъдеще. Ако действаме с всеотдайност и решителност, като прилагаме универсалните закони за привличането и фокусирано внимание за създаване на една нова парадигма на преживяване и позволение чрез отсъствие на съпротива, крайният резултат трябва да бъде завръщане към равновесието и хармонията. Помощта, която страдащото човечество толкова пламенно търси, може да бъде получена само чрез този формат. Ако формулираме простичко цялата предшестваща дискусия относно предизвикване околните да осъзнаят необходимостта от създаване на една нова парадигма на съществуване за този планетарен фокус, това е завръщане към персоналната отговорност като единственият път към успеха. Когато отделните индивиди поемат отговорност, неизбежният резултат е групова отговорност чрез сътрудничество. Онези, които са неспособни да надраснат желанието за лична материална изгода и нуждата да контролират производството и крайните резултати, ще отпаднат край пътя. С прилагане на осторожност при избора на подходящи контакти, контактът с такива хора може да бъде предвиден, но не и осъществен.

Ако в началото не се сещате за подходящи имена, като в същото време продължавате да желаете да участвате, имената и случайните контакти ще се „случат”. Законът за привличането действа! Поддържайте желанието в съзнанието си, особено в моменти, когато вниманието ви е най-малко насочено към други дейности. Когато се оттегляте на почивка, когато се събуждате, в края на медитация или молитва – това са удачните моменти. Колкото по-често това ви идва на ум ичувствате силно желание да сте част от това позитивно упражнение съвместно с твореца в рамките на този начин на действие, толкова по-голям ще бъде вашият принос. Всеотдайността и решителността са плаващите качества, които поддържат това желание на повърхността на вашето съзнание, за да могат възможностите за участието ви да бъдат привлечени към вас.  Чрез този процес вие действително ще бъдете една благословия и един фокусиран лъч светлина в този мрачен свят. Една насочена  светлина се разширява във все по-голям кръг в края на лъча. Едно по-голямо разбиране, резултат от избора ви да станете част от този проект, ще ви позволи да разпространите тази светлина на разбирането сред смрачаващия се свят. Вътрешната ви убеденост и успокоението, резултат от знанието, че нещо мощно и ново се създава с промяната на съществуващата реалност, представляват една силна положителна опора. Тази нагласа ще привлече към вас желаещите промяна и готовите да превъзмогнат състоянието на жертви. Вие ще бъдете камъчето в собственото си житейско езеро. Вашата помощ ще продължи да резонира на други равнища на преживяване. Оттук нататък не планирайте за себе си безинтересен и скучен живот.

Участието ви в този проект ще ви донесе персонални облаги. Това да ви признаят за светия няма да бъде една от тях. В процеса на участието ви ще настъпят промени в съзнанието ви, доколкото тялото ви е в състояние да ги понесе. Тези от вас, които продължат да обезчестяват живия храм на своя дух, ще пропуснат някои от облагите. Кофеинът, газираните напитки, диетата от консервирани храни и пр. изискват да преосмислите приоритетите си. Много от вас са без партньор и предпочитат да се хранят навън. Преразгледайте приоритетите си и избирайте храна, която е готвена за по-малко време и включва сурови неща. Ако се храните в къщи, сега много супермаркети предлагат органична храна. Преяждането кара тялото да изразходва енергия за храносмилане, която може да бъде използвана за по-продуктивни цели. По-малки количества питателна храна позволява на тялото да използва енергията си за други дейности и е възможно да изисква по-малко сън.

От вас се изисква много, но знанието, че сте се преродили в този живот, за да участвате в този проект ви позволява да престанете да се чудите „защо аз, защо тук и защо сега?” Това само по себе си ще доведе до смяна на приоритетите ви. След като участието стане ваш приоритет, дейностите, които не са важни за проекта, ще изчезнат от живота ви. Така стават нещата. Дали това ще завладее живота ви? Надяваме се, че не. Това ще бъде центърът на действието и вашият живот щего завладее. Една различна и стимулираща перспектива. Поемането на лична отговорност и придвижването с потока на съзиданието с цел разширяване на съзиданието води до облаги от лично естество, както и облаги за по-глобалната картина. Това е едно възможно най-приятно преживяване. В процеса на участието си ще си припомните чувството на равновесие и хармония и това ще ви помогне да знаете и да направите необходимите приноси към цялостния проект. Да благославяш означава да бъдеш наистина благословен!

(следва)

Наръчник за новата парадигма – част 11

№ 29

Вие трябва с решителност да фокусирате енергията на намерението си, за да реализирате тази фаза от проекта. Тук съществува определен нюанс. Човек може да има намерение да направи нещо, но никога да не го осъществи в действителност. Решителността е искрата, която поддържа на преден план намерението в съзнателната ви дейност. „Тази фаза” се отнася до така наречения втори пласт от дейността, водеща към началото на проекта. Фазата на „разпространение на информацията” не приключва поради началото на друга нова фаза. Началото на новата фаза бива просто добавено подобно на нов пласт. Първата фаза бе нещо като полагане основите на пирамида. Сега започваме втория пласт от конструкцията преди завършването на първия. Представете си как графиките завършват един образ на компютъра. Графиката започва и не винаги завършва образа с напълно хоризонтално движение с по една линия наведнъж, но в даден момент картината е завършена. След това представете си това за планетата като цяло във фокуса на холограма. В представите си може да видите къде е отишла информацията и да „оцветите” областите, където вашата информация е била изпратена. Ако видите планетата като нещо тъмно, а оцветената информация като осветени петна, ще започне да ви става ясно какво се случва. Ще може да проследите как искрите светлина се разпростират нашироко.

Даже хората, които са чули и съзнателно са отхвърлили информацията, отразяват в някаква степен светлина, която изчаква, за да се отрази напълно. Тъй като не може да знаете колко много са тези хора, вие изпитвате трудности да схванете мащабите на постигнатото в тази фаза, а тя продължава да се разширява. Бройката на 100-те маймуни е наистина близка до попълване. Части от втората фаза са вече в действие и инерцията й ще се разгърне много по-бързо от първата фаза. Поради осъзнатостта, причинена от първата фаза, има много хора, които чакат и се чудят какво могат да направят, след като вече са наясно. Ние ще дадем този отговор и за тях това ще изглежда лесно осъществимо, тъй като ще трябва да направят нещо, което се прави в уединение и без да привлече чуждо внимание. И то е най-силното нещо, което трябва да се направи. Това е една фокусирана ключова промяна в отношението от това на жертва към увереност в собствените сили.

Най-силната съпротива срещу информацията през първата фаза се дължеше на това, че всички мислеха, че става дума за въоръжена революция, която да доведе до промяна. Ние знаем, че целта ни не е постигане на промяна. Една нова парадигма на съществуване започва с напълно различни техники и методи и след като тя бъде в ход, няма контра мерки, които да я спрат. На нея може да се противодейства само с мерки, които биха били отклонения в рамките на отрицателния план. Това би довело до хаос в хаоса. Отрицателният план е в противовес с потока от творческа енергия, в който съществува. Той изисква тясна връзка между приемственост и тясно формулиран фокус. Това е изключително важно.

Ние с радост споделяме тези сегменти от информация, за да може да започнете да разбирате нещо повече от природата на отрицателните планове, а именно слабите звена в тях, които (за нас) са възможности. Ние можем да продължим да ви насочваме как да разрушите тези слаби звена, стига да поискате това от нас! Молим ви, запомнете да направите това. Да получите и да сте настойчиви в действията си е от решаващо значение, но помнете – да поискате. Когато оценявате полученото, това се приема с топлота и вашето постоянство бива аплодирано на много равнища. Ключът обаче  е в това винаги да използвате свободната си воля, за да направите своя избор.

Има една детска песничка за изучаване буквите от вашата азбука. Азбуката е фундаментът на писмената реч във вашите езици. Това, което ние желаем да научите да използвате, представлява фундаментът на изявеното самосъзнание. Така както трябва да се научите да използвате азбуката в писмената реч и комбинациите от звуци, за да говорите езика си, така трябва да използвате принципите, които формират фундамента за насочване потока на мисълта към сгъстената енергия, формираща това, което се преживява като живот. Става дума за оползотворяване на потенциалността, която е в основата на всичко известно на всяко равнище. Това се постига чрез процес споменат преди и е отразено в самата основа на способността ви да запазите своята земна форма като дишате. В един опростен формат това е поемане навътре чрез разширяване на белия дроб, почивка, свиване на белия дроб, почивка и повторение отначало. Белият дроб е средството за съхранение и движение. Той на свой ред се съдържа в съвкупността на едно по-голямо съзнателно средство, тялото.

Това е една моделна матрица, която се повтаря в безкрайно разнообразие. Проблемът е да се научите да цените това разнообразие всеки път, когато го срещнете и да помните, че то е само уникална проява на основната моделна матрица. Трудността възниква най-вече когато има деформация в конкретните проявни форми, с които ви сблъсква житейският опит. Колкото по-конфликтно е преживяването, толкова деформацията е по-голяма не само в единия, но и в двата индивида. За съжаление деформацията се разпростира и засяга групи от взаимодействащи индивиди. Когато деформацията на взаимодействието стане достатъчно голяма, то за да може тя да бъде коригирана, голяма част от участващите индивиди трябва да се завърне към ново научаване и прилагане на основните правила на житейската изява. Простичко казано, те трябва наново да научат и да прилагат универсалните закони. Отгатнете къде се намират в това отношение събратята ви от тази планета.

За щастие вие имате на разположение комуникации с големи възможности, за да достигнат до голям брой хора, поне за момента. Нарастващ натиск, упражняван от многобройни слоеве потисничество, създава напрежение сред тези, които могат да бъдат достигнати (по комуникационен път), но все пак има множество начини да се достигне до тях. Преди 100 години това не би било възможно, макар тогава хората да бяха по-малко. Тези комуникационни възможности са наречени основателно „мас медии”. Няма причина те да не могат да бъдат използвани за цели, противоположни на оригиналното им предназначение. Може даже да е оказана помощ при това толкова голямо тяхно разпространение. Възможно е! В много области е налице помощ при поискване. Къде са вашите заявки?

Дължината на тези ежедневни послания зависи от това колко информация може да бъде получена и асимилирана, както и от компактността на формáта на самото послание. Имаме за цел яснота и сбитост, с достатъчно повторения, които да гарантират, че информацията попада на плодородна почва. Ако не се получи, използваме друг подход. За по-голямата част от човеците е необходимо единствено подмяна на фокуса в съзнанието им. За други е необходимо много повече. Вие сте се посветили на физически действия и на осъзнаването и разпространението на този нов фокус. В крайна сметка някой трябва да посее семената на мисълта, които съставляват фундамента на тази нова парадигма, преди те да започнат да растат, да узреят и да се размножат. Ако вие четете тази информация, значи сте били избрани. Но топката е във вашето игрище и вие трябва да изберете дали да бъдете избрани, или не. Това е решение на свободната ви воля.

Имате нашата благословия като обработвате информацията и я предоставяте на други за размисъл. Казано на разговорната ви реч, потрайте малко, влакчето на ужасите току-що тръгва. Вие все още не сте стигнали до вълнуващата част. Само знайте, че коланите ви вече са затегнати и че пътуването ще завърши. Във всички случаи обаче се съмнявам, че накрая ще пожелаете да е продължило по-дълго. Не и този път.

№ 30

Фокусът на тези послания бе насочен към разпространение на информация, която касае разширяване на разбирането ви относно определени планове и съответни нагласи и действия на групово равнище. Имаше малко информация относно личните ви преживявания и действия. Това не означава, че тези моменти са от малко значение. Информацията „ню ейдж”, която е по-удачно да бъде наречена „нова мисъл”, която може да бъде категоризирана даже още по-точно като „припомнена мисъл”, подчертава необходимостта да бъдете балансирани и зове „живейте за момента”. Всъщност това е правилно! Както вече подчертахме, всички цикли в космоса/галактиката се придвижват към и надалеч от централна точка на покой или на идеално равновесие. За да може галактиката да бъде в равновесие, циклите се движат в рамките на равновесието, поддържано от тези, които се отдалечават и тези, които се завръщат към всяка равновесна точка. Може да си представите това като жироскопи, които се въртят и движат около един централен жироскоп, който остава в идеално равновесие и налага един енергиен модел, който поддържа всички по-малки жироскопи под своето влияние. Всеки жироскоп извън централния фокус съдържа в себе си множество по-малки жироскопи. За да може цялата тази система да продължи да съществува, трябва да има изравняване на енергийните движения. Ако един жироскоп се отклони прекалено от равновесието си, при което достига до точка, от която не може да се върне обратно, то трябва да се появи нещо в цялата система, което да неутрализира това отклонение, фокусирано върху спазването на определени параметри на безопасност. Това естествено е една свръх опростена картина, но тя ви дава известна представа. Тя ви позволява да си представите Земята с нейната наклонена на 23 градуса ос, която достига до точката, в която изгубва способността си да се завърне към равновесно положение.

Представете си, че в рамките на жироскопичната картина на Земята има 6 милиарда мънички жироскопи, всеки от които се върти около собствената си ос. Равновесието на всички тези жироскопи влияе върху равновесието на по-големия. Ако болшинството са извън равновесие, естествено по-големият жироскоп не може да запази равновесието си. Представата за всичко това ви довежда до разбирането, че четвъртият универсален закон е този за равновесието. Един вид мислене, който оказва мощно влияние върху баланса или дисбаланса на персоналните изяви, е мисъл за минало, настояще и бъдеще. Тъй като по различни причини това мислене е необходимо за оцеляването и напредъка, то е вградено в его модела на наблюдение. Вие помните изгарянето и не докосвате горящата печка отново. Желаете да построите по-голяма къща за семейството си и си представяте стъпките, които трябва да се съдържат в бъдещето ви, за да привлечете това преживяване и съответно мисълта ви пътува между настоящето и бъдещето. Съществува обаче моментът „сега”, който не е нито минало, нито бъдеще. Това е вашата точка на равновесие. Това е вашето място за почивка. Вие се завръщате там по време на всеки цикъл на съня. Имаше време, когато на планетата се редуваха цикли на светлина и мрак, по време на които всички или бяха активни, или си почиваха в унисон и това допринасяше за по-голямо равновесие на цялото. С появата на изкуствената светлина този вид равновесие изчезна. С настъпването на „индустриалната епоха” човечеството премина към непрекъсната активност. Днес в „технологичната епоха” даже в домовете часовете за почивка на членовете на семейството са различни. В това, което наричате Далечен изток, практикуват една техника на балансиране, наречена медитация. Привържениците на „ню ейдж” я усвоиха бързо. Техниките обаче биват бързо изкривявани и будното съзнание бива претоварено с медийна бъркотия и не е в състояние да открие спокойната точка на равновесието между съзнанието и подсъзнанието. Навлизането в тази спокойна точка позволява връзка с Душата и постигането на равновесие поне за малко време.

Балансът се постига чрез разбирането и практикуването на трите основни закона на всемира: привличане, съзнателно намерение и позволение. Ако прегледате предишните послания, ще откриете предложения за разрешаването на тази проблематична ситуация, в която е изпаднало населението на Земята. За да навлязат в новата парадигма на съществуване, участниците трябва да се фокусират върху настоящето. Само общата рамка ще бъде известна и тя ще добие плът като й бъде „придавано съществуване” по едно преживяване наведнъж. Това ще изисква да живеете в реалността на настоящия момент. Така ще бъде постигнато равновесие в преживяванията на тази фокусна група. Миналото не подлежи на промяна, а бъдещето е неизвестно. При това остава само настоящето.

Нека разгледаме завършеността на галактическия цикъл. Само единствен миг ли е необходим за осъществяването на едно голямо възнесение, или ужасен сблъсък на измерения? Зависи. Отново се завръщаме към вашата идея фикс за измерими последователности от последователни събития. Преживяване в рамките на това, което наричате настоящ момент, е погрешно наименование, неприложимо обозначение. Когато сте фокусирани в това, за което мислите или което извършвате, забравили за всичко друго, вие „губите представа за времето”. Всеки един от вас е изпитал това. Само ако гледате във вашето устройство за проследяване на времето, наречено часовник, вие добивате някаква представа за това кое време е, различно от присъствието или отсъствието на слънчевата светлина. Ако всеки от вас бе напълно завладян от това, което прави, ако това бе единственият ви необходим фокус и ако нямаше сезони, от които да се интересувате, щеше ли да ви е грижа кой ден е сега? Ако това интригуващо ваше занимание отваряше врата към следващо и по-следващо, щеше ли да ви е грижа кой ден и кой час е? Съмнявам се. Ако сте в равновесие, ще ви бъде ли необходим сън? Ами храна? Какво ще кажете за преследването на развлечения? Не са ли всички тези потребности в действителност само търсене на равновесие?

Това не е предложение да започнете да живеете само от дишане на въздух. Това са само идеи за стимулиране на въображението ви. Вашите преживявания са толкова отдалечени от замисленото равновесие, че за вас е трудно да си представите какво представлява равновесието при едно пробудено преживяване в триизмерния формáт. То е много по-приятно, отколкото си представяте. Не е за чудене, че желаете да напуснете това измерение мислейки, че ще откриете отдих другаде. Без равновесие в рамките на триизмерното преживяване вие не може да съществувате в по-висши измерения при вашия телесен формáт и настоящо самосъзнание. Вие трябва първо да се балансирате. Тъй като всички сте взаимно свързани, отделните индивиди срещат непреодолими проблеми да поддържат равновесие даже когато успяват да го постигнат. За да постигнете необходимото в по-голямата перспектива, трябва голям брой хора да постигнат равновесие.

Библията ви предупреждава да не поставяте „перли на мъдростта” пред тези, които нямат жива връзка с източника на своя живот. Време е тази идея да бъде заличена от книгите. Време е за друг 180 градусов обрат с използване на практично ориентирана и приложима терминология. Моделът винаги е бил за завоалиране в религиозна и езотерична терминология, при което информацията е достигала само до малцина, за да не бъде изгубена чрез индивидуални интерпретации, които да я унищожат. При отсъствието на писменост и малцина грамотни, алегоричните истории бяха единственият метод за разпространение даже на основните неща. Обясненията съдържаха препратки към дейности и други общоизвестни и разбираеми явления, част от местната културна среда. Но даже и тези основни неща биваха изкривявани при преразказване на историите в културни ситуации, които нямаха връзка с първоизточниците.

По необходимост ние се връщаме към основните неща. Добро място за поставяне на едно ново начало, не сте ли съгласни? Привличане, намерение и позволение, водещи до равновесие чрез практическото им прилагане. Един докторат върху тези понятия със сигурност води до извисяване в по-висши измерения. Добре дошли във възвисяващия се екип!

№ 31

Навлизаме в период от време, който води към началото на промени в енергиите, които поставят началото на дни на скръб. За съжаление някои от предсказанията, отразяващи плановете на тъмната страна, ще се сбъднат. Макар те да показват, че ситуацията е необратима, това определено не е така. Това ще бъде време, в което ще бъде от решаващо значение тези от вас, които са наясно със задкулисните маневри, в които участват, да се придържат твърдо към разбирането и убеждението, че те (маневрите) наистина съществуват и с положителност поставят фундамента на новата парадигма. Това може да бъде оприличено на един блестящ замък, който се появява на фона на една сцена с неистово объркани действия. В началото той е едва забележим. Макар това далеч да не отговаря на образа на новата парадигма, идеята заимства от мита за Камелот като една позната приказка, която съдържа желани, подобни на мечта, идеали. Това е един процес, който възниква в мъглата на фокусираното въображение, посред това, което прилича на реалност. Това е разбирането, което желаем да стимулираме. Ако не сте фен на Камелот, изберете си друга представа.

Може би образа на Феникс, но изберете представа, в която той се трансформира и се издига преди сцената с пепелта. Ние подчертаваме разбирането, че желаното се проявява, преди нежеланото да се е разпаднало. Фокусът даже на малцина с вяра и знание, че това наистина съществува и предстои, е от решаващо значение. Чрез избирането на различни представи, но в един и същи фокус, процесът бива поддържан до дефинирането на целта и превръщането й в идеал.

Дефинирането на целта няма да бъде лесен процес. Ще бъдат предложени много варианти, преди идеалното словосъчетание да може да я обхване. Това има за цел да окуражи начинаещите, защото първата стъпка трябва да бъде направена, за да може формулировката да бъде доведена докрай. Ключът е в краткостта и универсалната привлекателност в рамките от разнообразието от 6 милиарда същества. Макар това да изглежда невъзможно, ние ви уверяваме, че е. Напомняме ви при опитите да молите за помощ и насоки. Егото трябва да бъде в позицията на наблюдател, защото заслугата за написването няма да отиде при никой отделен индивид. Стимулът трябва да бъде желанието да се получи идеалната формулировка. Тя ще изпъкне с предназначението си да обхване фокусите, съществуващи на земята, в един фокус на проявление в по-висше преживяване. Отново ви напомняме за процеса на дишане. Формулировката ще бъде поета от будното съзнание, ще бъде обмислена и външно изразена чрез желанието да се прояви в реалността на всеки един и ще бъде поддържана с любов, когато започне да се осъществява. Ние бихме искали тя да бъде нещо по-различно от спасително въже за давещи се същества, но това е преживяването, което сте си създали.

Привлекателността за всички трябва да бъде резултат от подход, който е универсален в своя обхват. Фокусирането върху този аспект ще стимулира усещането за единство сред съществата на планетата. Те ще започнат да проумяват, че всички са изправени пред едни и същи дилеми. Докато сърбящото усещане за наличието на нещо зловещо продължава да се засилва, това усещане стимулира разбирането, че причините са отвъд местния, регионален или национален мащаб. Потискането бива усещано с все по-голяма сила.

Какво да кажем за коренното население? Както споменахме преди, те вече знаят. Техните „шамани” вече са получили посланието и чувстват, че се ражда една нова парадигма. Те са със стъпки пред вас и вече работят върху нейното проявление. Техните хора са наясно и са вече в хармония с процеса. Не се грижете за тях. Оцеляването е техният начин на живот. В дните, които предстоят, може да пожелаете да сте се преродили в един по-примитивен начин на живот. (Аз казах ‘може’!) Доколкото всички са преродени от един и същи първоизточник, вие сте наистина свързани и общувате на фини нива.

Масовото съзнание (осъзнатост) е податливо на принуда, но определени негови равнища остават винаги свързани с първоизточника.  Чрез тези връзки можем да постигнем едва забележими промени, които ще поставят основите на бъдещите смени в нивата на съзнание. Потисниците действат върху равнищата на ума, докато ние можем да кажем, че имаме на разположение равнищата на „сърцето”. Сърцето чувства. Чувствата могат да преобразят убежденията в ума. Когато чувството вибрира на определено ниво в съществото, то преодолява убеждението и съществото просто го отхвърля и следва чувството към едно ново заключение. Чувството на потиснатост скоро ще надделее над настояването на ума, че всичко е наред и че големият брат – правителството – ще оправи нещата в името на общото благо. Магьосникът е на път да изгуби тъмното си наметало и ще бъде разпознат на светло, а това може да стане не в предпочитания от него момент.

Доколкото вие живеете във времето като ваш контролиращ фокус, ние трябва да приемем това. Последователността на свързването на взаимно влияещи си действия и събития навлиза в критична фаза. Важно е всеки от вас да почувства вдъхновението, свещения импулс, за да продължи да работи за този проект. Парчетата на доминото са подредени и е необходимо само едно побутване, за да започнат последователния си ход. Поставянето на последните няколко парчета трябва да бъде предотвратено, за да не може мрачният план да бъде доведен докрай. Ако могат да бъдат отстранени няколко ключови парчета, то последователността на осъществяването на плана ще бъде провалена и ще последва величествено объркване – идеалното време за издигането на новата парадигма сред общата суматоха. Нейното осмисляне обаче трябва да е завършило и родилният процес на фините равнища да е напреднал.

Трудно е за информацията, съдържаща се в тези послания, да подчертае важността на различните аспекти, без да се повтаря. Ние също така сме наясно, че някои от читателите не са имали достъп до предшестващата информация и се опитваме да бъдем поне донякъде всеобхватни. Прозорецът от време за завършване на втората фаза, която е фокусирана върху крайната формулировка на целта, се стеснява непрекъснато. Следователно ние чувстваме необходимостта да подтикваме и подканяме, за да не се затвори прозорецът преди завършването й. Тогава наистина ще настане хаос и раждането на новата парадигма ще стане невъобразимо трудно. Периодът на хаос ще се проточи болезнено дълго според вашето време броене. Тази информация не е от значение, а осмислянето и изписването на целта! Ние не искаме тази информация да бъде архивирана във вашата конгресна библиотека. Предпочитаме тя да бъде обменяна персонално, между тези, които изпитват нужда да знаят. Тя е написана целенасочено с избягването на думи, които биха задействали комуникационните скенери, за да може да достигне лесно до избраните. Ние искаме да бъдем много ясни в това отношение. Нашият преводач отделя много време, ровейки се в тезауруса и търсейки синоними за разнообразяване речника на всеки документ. Това, което изглежда само няколко абзаца, изисква целенасочено внимание към този вид предохранителна мярка. Целта на тази информация тежи върху това будно съзнание, обаче поетият ангажимент поддържа процеса ден след ден. Ние откриваме аналогичен ангажимент сред читателите и сме наистина благодарни.

Вашата решимост за осъществяването на този нов архетип на преживяване поддържа напредъка, за да може да продължи изграждането на новия модел. Представете си начина, по който една снежинка току-що започва да изкристализира от капка вода. Представете си само началото на един крайчец на това, което ще се превърне в уникален образ. Вие не само наблюдавате създаването на нещо уникално красиво. Вие осигурявате фокуса, който ще причини осъществяването му. Как бихте могли да пропуснете да бъдете важна част от тази красива демонстрация?

( следва)

Наръчник за новата парадигма – част 10

№ 26

Сега е уместно, с помощта на по-доброто разбиране от страна на ключовата група от мечтатели, да започнем фокусирането върху идеята за новата парадигма на преживяване. Според модела много са тези, които ще получат този космически стимул, докато идеалното малцинство ще отговори, когато се открие възможност за участие. Имайте предвид, че този продължаващ процес ще премине през фази на зараждане в индивидуалното и колективно съзнание на едно едва забележимо тихо възходящо движение. Не очаквайте бурнa реакция. Това ще бъде едно разгръщащо се движение под формата на шепот на съзнанието. Отново –  мислете в термините на природните модели. Когато наблюдавате природата, виждате спирали в бавния процес на растеж подобно на спиралата при образуване на охлювата черупка и при функциониране на дишането. Макар невидим по форма, това е процес, който започва при раждането и съпровожда всеки бозайник през целия му последователен живот. Разгледайте родилния процес през призмата на дишане, експанзия и контракция, причиняващи движение към целта в рамките на една извисяваща се спирала и водещи до неговия завършек. Ще видите пътуване навън, на концептуална информация, обратно движение за осмисляне, отново движение навън и обратно движение за споделена дискусия, движение към желания фокус на ново преживяване. Намерението, зареждано от желание за ново преживяване, ще изведе на преден план процеса, който се изгражда върху фундамента на фокуси, плод на множество равнища на съзнание, с подкрепящо ги намерение тази ситуация да се придвижи в нова парадигма.

Това е подходящият момент за разглеждане на едно понятие в разрез с поставената цел, което се нуждае от корекция с оглед постигането на успех. В резултат на дълго насаждана дезинформация от религиите на вашата планета, вие очаквате фокусираната помощ да дойде при вас отвън. Нощно време вие гледате към заобикалящите ви светлини на небето и приемате, че тя трябва да дойде „оттам”. Наистина обменът на енергия на равнището на външните проявления е възможен, обаче потокът на Съзиданието е отвътре навън. Това е един експанзивен процес. Отново трябва да ви напомним за двата потока навън и навътре в процеса на дишане. Това, което вашите учени наблюдават като изгаряне и разрушаване чрез черни дупки и пр., е всъщност доказателство за дихателния процес, който включва спираловидни промени на преходи към по-висши вибрационни измерения. Когато това се случва, през този процес преминават подходящиенергийни полета.  Ако всичко това бе енергия, то това, което бива наблюдавано, щеше отдавна да бъде „погълнато” от една единствена черна дупка. (Тук отново може да започнете да разбирате мащаба на плановете на отрицателния фокус, който се опитва да избута тази Галактика през един процес, който е противоположен на творческия поток, към една противостояща реалност). Това, което учените си представят като компресия на енергията в една малка топка с огромно молекулно тегло, е, разбира се, пълна безсмислица. Енергията се разширява в процеса на преобразуване, като увеличава равнищата си на вибрация, придвижвайки се в една нова парадигма на проявление. Дали тази Галактика, или малка част от нея, преминава през един процес на черна дупка? Няма изгледи за това. Какво би станало, ако това бе истина? Ако това се случеше, надали би било някакво адско преживяване.

Нека да се върнем към основната идея. Ако кажем, че нашият план е в процес на реализация, това не означава, че установяването на съзнателни контакти с привидно подходящи същества, които споделят нашите цели и отдаденост на каузата, е на привършване. Фокусът на тези уроци е този процес на концептуално изясняване. Това, което  трябва да бъде постигнато на по-фини равнища, зависи от продължаването на процеса в определени параметри. Потокът на  тази информация към посветените в каузата ще бъде окуражаван. По-голям смисъл има, когато това се случва за всички, но в подходящ момент може да бъде и към всеки поотделно. Ключовите думи, които биха могли да задействат механизмите за засичане на съобщенията, в повечето случаи са били избягвани и препратките към същества и процеси, представляващи „интерес”, са правени, колкото е възможно по-завоалирано. Време е използването на такива думи да бъде напълно елиминирано, тъй като фокусът на намерението ни е насочен към информация, която ви обучава и информира относно истинската ви природа и природата на енергийните форми и функции на Творението, от които сте неразделна част.

Нека изясним нещо. Този информационен фокус не е „Бог”, който директно ви говори. Това, което назовавате с такова име, е една объркана и погрешно разбрана дезинформация. Това, което може да бъде персонифицирано като Творец в тази Галактика, не изчерпва фокуса на цялото на Всичко, Което Е. За да направим това разбираемо, може би трябва да се върнем отново към примера с процеса на дишане. Всичко, Което Е, което лежи в основата, е чиста потенциалност и включва даже по-фини равнища отвъд него, които са неуловими, защото възприемането им би означавало тяхното ограничаване. На концептуално равнище дишането е експанзия, когато издишвате, почивка, вдишване, почивка и отново. Потенциалността присъства в най-голяма степен, за да „абсорбира” (това е голямо обобщение) в моментите на почивка. В обхвата на съвкупния израз на Потенциалността като преживяване има различни степени на осъзнаване, които са започнали своето завръщане (към първоизточника), след като са разбрали, че са мънички холограмни фрагменти от фокуса на своя Творец. Този творчески фокус на свой ред е мъничък фрагмент от един по-фин и по-обхватен фокус на Потенциалността, която е в основата на един по-могъщ Творец, който в даден момент е бил роден от това, което лежи отвъд в непознаваемо състояние. Дали ние ще се завърнем към това състояние на непознаваемост? Това ли е нашата цел в най-отдалечените части на вечността? Надали, защото изглежда, че за да се придвижи някой по обратния път, е необходимо точно обратното, за да отбележи някакъв прогрес. Трябва да помните, че една от най-големите деформации в разбирането ви на Съзиданието на това равнище, е идеята за необходимост от измерване на житейския опит с нещо линейно, което вие наричате време. Това е също една голяма пречка за тези от нас, които се интересуват прекалено много от преживяване, за да си губят времето с измерването му. Ние не виждаме причина да правим това, защото знаем, че Свещеният Порядък няма последователни параметри.

Връщайки се към нашата дискусия относно вашата идея за „Бог”, сега може да видите защо сме заменили „Бог” с „Творец” или „Съзидание”, с надеждата, че можем да започнем да променяме вашето възприятие. Самата дума „Бог” предизвиква чувства, които причиняват вътрешен смут у мнозина, тъй като на едно по-дълбоко равнище те знаят, че религиозните учения в продължение на дълга последователност от преживявания са им донесли само объркване. Те са им дали една деформирана представа за Първоизточника на техния произход. Важно е тези, които имат намерението да реализират новата парадигма, да имат поне елементарна яснота относно природата на своята идентичност и Първоизточника на своето съществуване. Това, което лежи отвъд тази Галактика, в този момент е извън необходимостта от разбиране. Достатъчно е да се знае, че то Е. Нашият фокус е насочен в рамките на Съзиданието на нашия Творец. Той (безполово, но като творческо мъжко начало) може да бъде наречен „бог”, но, откровено казано, ви е необходимо друго наименование. Вие може да адресирате своите обръщения към Него, но те ще бъдат получени само когато са в хармония с творческия изблик на Неговия начин на изразяване. С израза „В Неговото Име” във вашата библия са искали да ви кажат да насочите фокуса на молитвата си в рамките на това целенасочено намерение. Вие трябва да отправите молба, която цели съзидание, в хармония с Неговото отношение да направи всичко възможно да ви донесе това, което желаете. Вие сте фрагмент от Него и чрез вас Той (осъзнатото „Аз съм” на вашата връзка с Него) преживява експанзията на пълното осъзнаване, което представлява Вие/Той. Правейки това, вие осъществявате едно споделено преживяване. Бидейки фрагмент от Него, вие създавате чрез привличане всички свои преживявания. Прилагайки Закона за Съзнателното Намерение в хармонично сътрудничество в рамките на Неговата експанзия, вие създавате целенасочено нови парадигми на житейски опит.

Надяваме се, че тази информация е една благословия под формата на разширяване на вашето разбиране за това кои сте и какво сте! Вие имате славно наследство, празнувайте го.

№ 27

Когато вашата представа за времето бъде коригирана, за да включи като маловажна необходимостта да измервате житейския си опит по блокове, вместо да позволявате той просто да протича във вашите преживявания, вие ще сте превъзмогнали една голяма пречка пред вашия напредък. По-рано в съществуването на вашата планета нямаше наклон на нейната ос (на въртене) и следователно сезоните, такива каквито ги познавате, не съществуваха. Това ограничаваше съществуването на животните и растенията предимно до по-умерените температурни зони, но растежът бе по-буен и се простираше и в по-студените области в по-голяма степен, отколкото може да си помислите, поради адаптацията. Ефектът на наклонената ос породи наличието на сезони, като една допълнителна доза преживяване при измерване на времето.

Една продължителност от дни и нощи при непроменлив като цяло климат, води до един по-релаксиран фокус на необходимостта от измерване на времето в процеса на оцеляване. Преди деформацията на енергията, свързана с конкуренцията, сътрудничеството бе ключ към съществуването. Когато разгледате стиловете на живот на тези, които наричате местни племена в екваториалните области на вашата планета, виждате, че те поставят много по-малко ударение на измерването на отрязъци от време и оцеляването на отделните групи е свързано с повече сътрудничество. Съществува по-малко съревнование между отделните групи, отколкото представят това вашите филми, с изключение на области като Африка поради целенасочени външни влияния. Това са съображения, които трябва да бъдат включени във вашата нова парадигма. Колкото е по-голяма липсата на равновесие между жителите на планетата, толкова по-голяма ще бъде липсата на равновесие на планетата като цяло. В промяната на галактическите цикли се крие възможността за ребалансиране, както на жителите, така и на планетата. Това не означава, че планетата непременно ще се измести назад с 23 градуса в пълно равновесие, но известна промяна може наистина да бъде направена.

Интересно е да се отбележи, че има движение сред така наречените от вас „либерални политици” за отстраняване на съревнованието в образованието на малките деца, което среща твърда съпротива. Разбира се, има скрити мотиви, тъй като това ще успокои допълнително творческите изяви на децата. Атлетическите състезания изкарват на преден план желанието да се отличат и това се пренася и в други области. Това се оказа по-голяма пречка за „техните” планове, отколкото очакваха. Като интересна допълнителна забележка – най-големите подобрения в начина на живот, в изкуството и в истинската музика се случват по време на продължителни периоди на мир и отсъствие на съревнование в рамките на военни конфликти. Историята на Китай има дълги периоди на свобода от нашествия на други културни групи и малко смесени бракове извън групите. За съжаление свръх населението оказа обратно влияние и тези подобрения не бяха широко разпространени сред всички жители. Независимо от това фокусът бе насочен навътре, към съзерцание и желание за по-силни преживявания на възвисяване и по-щастливо съществуване. През тези периоди е било постигнато много.

Новата парадигма трябва да включи в себе си желанието за издигане на човешкото преживяване над основните форми на мисъл и поведение, причиняващи деформации, които се повтарят поколение след поколение. Желанието за постигане на това е очевидно, ако погледнем безбройните книги за самоусъвършенстване, аудио и видео записи и добре отъпканите пътеки, водещи към психологическите и психиатрични кабинети. Подходът е отвън навътре, като се разглеждат действията и опитите за откриване на потъпкани в съзнанието преживявания, причинили съответните навици. Тук отново представата за новата парадигма и фокусирането върху нейното преживяване, вместо затвърдяване на старото, би заредило с енергия желаното ново царство на съществуване. Обаче даже и да бъде постигнато различно равнище на преживяване, способността то да бъде поддържано в заобикалящата среда, ще се окаже наистина трудно осъществима. Както наличието на повече от един рак в кошницата няма да позволи на нито един да излезе от нея, така е и в живота на хората. Новата парадигма трябва да бъде съвместен групов фокус на желание при ясно формулирана цел, която може да бъде задържана във фокуса за достатъчно дълъг период от време, който да позволи реализирането й.

Сега може да разберете, че това, което групата, осъществяваща първоначалния фокус, трябва да постигне, е да създаде ясно изразена цел, която импонира на цялото човечество. В приложение има апология на едно есе, написано в 1899 г., много преди моменталната комуникация. То предава случилото се след публикуването (на есето) в едно малко незначително списание. То бе наречено „Писмо до Гарсиа”. Ако това вдъхновено послание е успяло да обиколи света, помислете си какъв ефект би имало едно всеобхватно целеполагащо послание за нашата кауза! Въпреки целенасочените усилия за разпространение на информацията относно съществуването на злите плановици и техните дела, доколкото сте успели да ги откриете, това е наистина първата необходима стъпка, но тя не е предизвикала ответна реакция. Толкова по-добре, защото, както казахме вече, чувството на жертви/мъченици, което тя би предизвикала, не е част от истинската парадигма на съществуване в рамките на Съзидателния поток. Това, което е необходимо, е едно основополагащо начало, което да бъде поставено преди затварянето на циклите. Не е необходимо това да бъде постигнато наведнъж. Най-добре е това да бъде събитие в индивидуалното пробудено съзнание на всеки. Такъв процес не прави от събитието по-малко основополагащо начало. Той ще постави основите на по-големи фундаментални промени в пробуденото съзнание, които ще се случат последователно.

Отново ви напомняме, че свободната воля позволява на желаещите да останат в сегашната форма на съществуване. Не се грижете за тях. Частта на свободната воля в супата на преживяването ни учи на друг от Законите на Вселената – Закона за Позволението. Личната отговорност е точно това – ЛИЧНА. Това означава, че всеки отговаря за избора на своето лично преживяване и не е отговорен за преживяванията на другите. На всички е разрешено да участват или да не участват в рамките на един групов фокус на съвместно преживяване. Обаче изборът да не участваш има своите последици. Тези, които изберат целенасочено да се въздържат от участие в ликвидирането на настоящата парадигма, ще имат възможност да я продължат на друго място в малко по-различен формат. На тях ще бъде позволено да изберат своята форма на преживяване в тази ситуация. Позволението е най-трудният за усвояване от законите на равнището на третото измерение, поради дълбоко вкоренената потребност за оказване на контрол. Тази потребност може да бъде преодоляна чрез практикуване на Закона за Позволението. В този момент от нашата дискусия се сблъскваме с проблема за насилието над деца. Децата са под въздействието на системите от вярвания на техните родители. Това, в което родителите вярват и към което се фокусират, привлича преживявания за семейството. Информацията за минали фамилни истории е кодирана в комбинацията от гени, което обяснява защо някои събития се случват на някои членове на дадено семейство, a не на други. Това подчертава факта, че родителството предполага повече от това да се справяш с планирани или непланирани деца. Това е лична отговорност на всеки родител и на двойката родители да отгледат децата с разбиране на широката гама от влияния, свързани с това начинание.

На този етап е важно да обсъдим изписването с главни букви на различни думи от текста. Намерението е този материал да бъде във възможно най-голяма степен освободен от религиозни конотации. Настоящи и минали преживявания с духовни манипулации и контрол водят до моментално изключване или изкривяване на разбирането на информацията, съдържаща съответните препратки, поради дезинформацията относно контрола от страна на това, което наричате ‘бог’. Можем да ви уверим, че на твореца не му пука дали му оказвате честта да го изписвате с главна буква. Той се интересува много повече от това дали сте в хармония с разширяващия се поток от неговия творчески фокус. Съществува проблем, защото самите думи, които избирате, за да покажете усещане за този поток от енергия, крият опасност от ответни чувства. Това е неизбежно, затова е най-добре поне да избягвате главните букви. Това е един сигнал, който е най-добре да остане неактивиран.

Намерението ни е тази продължаваща дискусия да доведе до едно задълбочаващо се разбиране по отношение целта, която огрява непосредственото ви бъдеще. Надеждата е, че тя ще усили и укрепи вашата ангажираност да продължите своя напредък по пътя на завършването на този сегмент от преживяването. Във всички случаи не планирайте дълъг период от почивка и развлечения, след като той привърши.

ПИСМО ДО ГАРСИЯ

ОТ  ЕЛБЪРТ  ХУБЪРД*******)

Ройкрофтърс, Източна Аврора, Област Ейри, Ню Йорк

*******) Бел.прев.: Елбърт Хубърд – основател през 1885 г. на реформистко общество на занаятчии и художници в САЩ, наречени  Ройкрофтърс.

Апология

Тази литературна дреболия, Писмо до Гарсия, бе написана една вечер, след вечеря, за един час. Това се случи на двадесет и втори февруари, хиляда осемстотин деветдесет и девета година, рождената дата на (Джордж) Вашингтон и ние тъкмо щяхме да отпечатаме мартенския брой наЕснаф. Това нещо избликна направо от сърцето ми, написано след един напрегнат ден, в който се опитвах да тренирам едни твърде криминално настроени селяни да се откажат от състоянието си на безсъзнание и да се радио активират.

Непосредственото предложение обаче дойде от малък спор, свързан с чашите за чай, когато моето момче Бърт заяви, че Роуън е истинският герой в Кубинската война ********). Роуън е свършил това сам – отнесъл е писмото до Гарсия.

********) Бел.прев.: Кубинската война за независимост от Испания, ( 1895-1898)

Идеята прониза ума ми като светкавица!  Да, момчето е право, герой е мъжът, който е изпълнил своята задача – който е отнесъл писмото до Гарсия.

Станах от масата и написах Писмо до Гарсия. Толкова малко се замислих върху стореното, че го публикувахме в списанието без заглавие. Броят излезе и скоро започнаха да валят поръчки за допълнителни копия от мартенския Еснаф – дузина, петдесет, сто. И когато Американската Новинарска Компания поръча хиляда, попитах един от помощниците си коя статия е разбунила космическия прах. „Това нещо за Гарсия” – отговори той.

На следващия ден пристигна телеграма от Джордж Х. Даниелс, от Ню Йоркската Централна Железница, която гласеше: „Предложи цена за сто хиляди екземпляра от статията за Роуън под формата на памфлет – реклама на Емпайър Стейт Експрес на гърба – и колко скоро можеш да експедираш”.

Отговорих му с цена и заявих, че можем да му осигурим памфлетите в двугодишен срок. Нашите съоръжения бяха малки и сто хиляди листовки изглеждаха огромно начинание.

В резултат – дадох на г-н Даниелс разрешение да препечата статията, както намери за добре. Той я отпечата като брошура в тираж половин милион. Две-три от тези половин милионни издания бяха разпродадени от г-н Даниелс и допълнително статията бе препечатана в над двеста списания и вестници. Бе преведена на всички писмени езици.

По времето, когато г-н Даниелс разпространяваше Писмо до Гарсия, принц Хилакоф, директор на Руски Железници, бе в тази страна. Той бе гост на Ню Йорк Сентръл и направи обиколка на страната под личното ръководство на г-н Даниелс. Принцът видял малката брошура и проявил интерес, най-вече защото г-н Даниелс я разпространявал в толкова много бройки.

В крайна сметка, когато се прибрал у дома, той наредил да я преведат на руски и да бъде връчено копие на всеки служител на руските железници.

След това други страни поели инициативата и от Русия тя преминала в Германия, Франция, Испания, Турция, Хиндустан и Китай. По време на войната между Русия и Япония всеки руски войник, отишъл на фронта, получил копие от Писмо до Гарсия.

Японците, които откриват брошурата в притежание на руските военнопленници,  решили, че тя трябва да е нещо добро и я превели на японски. И по заповед на Микадо  било връчено копие на всеки мъж на служба на японското правителство – военен или цивилен. Отпечатани били над четири милиона копия от Писмо до Гарсия. Това се счита за най-голямото разпространение, на което и да е от другите литературни начинания на автора в историята – благодарение на поредица от съвпадения.

Е.Х. Източна Аврора, 

1-ви декември, 1913 г.

“Писмо до Гарсия

В  цялата тази кубинска история има един мъж, който изпъква на хоризонта на паметта ми като Марс в перихелий*/  Когато избухна войната между Испания и САЩ,  бе необходимо да се комуникира бързо с водача на бунтовниците Гарсия. Той бе някъде из планините на Куба – никой не знаеше къде. Нито писмо, нито телеграфно съобщение можеше да го достигне. Президентът трябваше да осигури сътрудничеството му и то бързо. Какво да се прави?!

*/ Бел.прев.: перихелий – орбита най-близка до слънцето.

Някой казва на президента: „Има човек на име Роуан и ако някой може да открие Гарсия, това е той”.

Роуан бе повикан и му бе връчено писмо, предназначено за Гарсия.  Как „един младеж на име Роуан” е взел писмото, запечатано в мушамена торбичка, завързана до сърцето му, как за четири дни е слязъл от открита лодка на бреговете на Куба, изчезнал в джунглата и след три седмици се е появил от другата страна на острова, след като е пребродил враждебната територия пеша и е доставил писмото на Гарсия – това са все неща, които нямам особено желание в момента да разкажа в подробности. Това, което искам да подчертая, е следното: МакКинли е дал на Роуан писмо, което е трябвало да занесе на Гарсия; Роуан е взел писмото и не е попитал: „Къде се намира той?”

За Бога, има един човек, чийто образ би трябвало да бъде изваян в безсмъртна статуя от бронз и тя трябва да бъде поставена във всеки университет в страната. Не ни трябват младежи буквоеди, нито учения за това и за онова, а едно втвърдяване на прешлените, което ще ги накара да бъдат лоялни спрямо оказано им доверие, да действат точно и да концентрират енергиите си: направи следното – „Отнеси писмото на Гарсия”.

Генерал Гарсия е вече мъртъв, но има други като Гарсия. Няма мъж, който се е опитвал да изпълни едно поръчение, за което са необходими мнозина, без да се отврати от идиотщината на средния човек – на неспособността или нежеланието му да се концентрира върху нещо и да го изпълни.

Небрежно оказаната помощ, глупавото невнимание, примитивното безразличие и половинчато свършената работа изглежда преобладават и няма човек, който да успее, освен като с измама или заплаха принуждава или подкупва други, за да му помогнат; или може би Бог в Своята доброта извърши чудо и му изпрати един Ангел от Светлина за помощник.

Вие, читателю, пробвайте следното: Вие в момента седите в своя офис. Шест чиновника са на ваше разположение. Повикайте някого от тях и го помолете: „Моля, погледни в енциклопедията и ми направи кратка справка за живота на Кореджио”. Дали чиновникът ще каже тихо: „Да, сър” – и ще се захване за работа?

Дума да няма, че не ще направи това. Ще ви погледне с рибешки поглед и ще зададе един или повече от следните въпроси: Кой беше този? Коя енциклопедия? Това ли ми е работата? Нямате предвид Бисмарк, нали? Защо Чарли да не го направи? Тоя умрял ли е? Това спешно ли е? Дали да не ви донеса енциклопедията да видите сам? Защо ви е да знаете? И се обзалагам десет на едно, че след като сте отговорили на всички въпроси и сте обяснили как да бъде намерена информацията и защо ви трябва, чиновникът ще си замине и ще накара един от останалите чиновници да му  помогне да открие Гарсия, след което ще се върне и ще ви каже, че такъв човек няма. Разбира се, аз мога да изгубя баса, но според Закона за средните числа, това няма да стане. И сега, ако сте мъдър, няма да се занимавате да обяснявате на вашия „помощник”, че Кореджио е заведен под буквата С (изговаряна често като „к” в началото на английските думи), а не под К, а ще се усмихнете много мило и ще кажете: „Няма значение”, след което ще направите справката сам. И тази неспособност за самостоятелно действие, тази словесна тъпотия, тази мекушава воля, това нежелание с удоволствие да се заемеш и свършиш нещо – всички те са изстреляли чистия Социализъм далече в бъдещето. Ако мъжете не действат за себе си, какво ще правят, когато ползата от действията им е предназначена за всички?

Изглежда е необходим помощник капитан с яка тояга, както и заплаха от изгонване в събота вечер, за да задържи много работници по местата им. Дайте обява за стенограф и девет от десет, които се явят, или не могат да пишат правилно, или не познават препинателните знаци и на всичкото отгоре не считат, че това е необходимо.

Може ли такъв човек да занесе писмо до Гарсия? „Виждаш ли този счетоводител?” – ме попита един майстор в голям завод. „Да, за какво става дума?”

„Е, той е добър счетоводител, но ако го пратя в града да свърши нещо, може да изпълни задачата си, ала от друга страна, може по пътя да спре в четири кръчми и когато стигне до главната улица, да забрави за какво е бил изпратен”. Може ли на такъв човек да бъде поверено да отнесе писмото до Гарсия?

В последно време чуваме много сълзливи съчувствия за „потъпканите обитатели на фабричните цехове” и за „бездомните скитници, търсещи честни работодатели”, придружени често с много тежки думи срещу хората във властови позиции.

Нищо не се казва за работодателя, който остарява преждевременно в безплодни опити да накара негодните за нищо да свършат нещо интелигентно; и за неговите продължителни, търпеливи усилия да получи „помощ” от хора, които не правят нищо, освен да се шляят зад гърба му. Във всеки магазин и фабрика тече непрекъснат процес на „прочистване”. Работодателят непрекъснато отпраща „помощници”, които са доказали неспособността си да защитят интересите на бизнеса и наема нови. Независимо колко благоприятни са времената, това пресяване продължава. Само когато времената са трудни и не се намира работа, пресяването е по-рядко, но некомпетентните и безполезните си отиват и отиват. Това е оцеляване на по-пригодните. Личният интерес кара работодателя да запази най-добрите измежду тези, които могат да отнесат писмото до Гарсия.

Познавам един човек с наистина чудесни качества, който е неспособен да управлява свой собствен бизнес, но който в същото време е абсолютно безполезен за всекиго, защото носи в себе си непрекъснато едно ненормално подозрение, че неговият работодател го потиска, или има такова намерение. Той не можа да дава нареждания, нито да получава такива. Ако му бъде дадено писмо, което да занесе на Гарсия, отговорът му вероятно ще бъде: „Занеси си го ти!” Тази вечер този човек броди из улиците в търсене на работа и вятърът свири през прокъсаното му палто. Никой, който го познава, не би дръзнал да го наеме, тъй като той е вечен подстрекател на недоволство. Той е глух за здравия разум и единственото, което може да го впечатли, е върхът на един добре подкован ботуш.

Разбира се, аз зная, че един дотолкова морално деформиран човек заслужава по-малко съжаление от един инвалид. Но в своето съжаление нека пролеем също така по сълза за хората, които се опитват да осъществят големи начинания, чиито работни часове не са ограничени от сирената и чиято коса побелява бързо в битката срещу разпуснатото безразличие, небрежното слабоумие, безсърдечната неблагодарност, чиито носители, ако не бяха техните предприятия, биха били едновременно гладни и бездомни.

Дали не изложих всичко прекалено строго? Възможно е, но когато целият свят се е разпасал, искам да изразя съчувствие към човека, който успява – човекът, който въпреки големите трудности, е насочил усилията на другите и след като е успял, вижда, че не му е останало нищо. Носил съм баката с храна и съм работил за надница, както съм бил и работодател и зная, че има какво да се каже в защита и на двете страни. В бедността не могат да бъдат търсени върхови постижения; дрипите не служат за препоръка; а всички работници не са алчни и жадни за власт, както и всички бедни не са добродетелни. Моето съчувствие е отправено към човека, който си върши работата, когато „шефът” го няма, както когато си е в къщи. И към човека, който когато му дадат едно писмо за Гарсия, тихо приема посланието, без да задава идиотски въпроси и без прокрадващото се намерение да го тикне в най-близкия канал, или да направи всичко друго, но не и да го достави; този, който никога не получава „уволнение”, нито се налага да стачкува за по-голяма надница. Цивилизацията е едно продължително търсене на точно такива индивиди. Всичко, което поиска такъв човек, ще му бъде дадено. Той е търсен във всеки голям и малък град или село – във всеки офис, магазин, склад и фабрика. Светът стене на глас за такива хора. Той е необходим и то много – човекът, който може да „отнесе писмото до Гарсия”.

№ 28

Докато нуждата ви да преживеете нещо в предварително изчисленото време отминава в относително забвение, инерцията на преживяванията ви в новата парадигма ще премине плавно през отказ от материалистичния дух, който ви държи твърдо в плен на отклонилите се от нормата нарушители. Вас са ви впримчили придобиването на лични владения и надпреварата в разкоша и физическите удоволствия. Това са празни обещания за запълване празнотата на дисбаланса, който чувствате в себе си. Всички реклами са заредени с подсъзнателни послания, захранващи материалните ви пристрастия. Затлаченото и многопластово блато на информацията и лъжите напомня на приказката за лъва и мишката. Лъвът на човечеството лежи привързан за земята, оплетен здраво в мрежа, предназначена да разсее съзнателния ум. В приказката само една малка мишка е трябвало да прегризе въжетата, за да освободи лъва. В нашия вариант на приказката радио беседата, наличната интернет информация и публикуването на книги и аудио и видео записи представляват мишката. Споделената информация е основана на личен опит и преглед на информационни архиви, които са на разположение на всеки, който реши да се възползва. Целостта на мрежата-капан застрашава да поддаде. Веднъж освободен, лъвът е наясно със силата на мъничката мишка, след което всичко може да се случи. За съжаление има много заложени мрежи, освен ако ние не поемем отговорност за приказката и не променим сценария.

Смисълът на тези послания е да окуражат и информират, а не да обучават в широко практикувания формáт. В тях няма прикрити подсъзнателни подривни намерения. В дълбоките равнища на съзнанието на всеки от вас е програмиран споменът за целта, която сте дошли да постигнете в този живот. Ние само спазваме нашата договореност да ви напомним и да дадем насоки и указания за действията ви. Когато фокусът (на вниманието) е насочен към това, което се възприема като непосредствена заплаха, инерцията се губи. Съгласуваната наша функция е да споделим възгледа, че измерението, на което се намираме, ни дава привилегията да притежаваме по-обхватен поглед върху ситуацията. Ние виждаме енергийните модели на движение в холограма и можем да моделираме различните налични възможности. Това е едно предимство. Целта на тази информация е да сподели позволеното в рамките на универсалните закони, управляващи свободната воля, при това с възможната най-голяма яснота. Ние откриваме, че алегоричните истории биват запомнени и прилагани към общото разбиране по най-ефективен начин. Ние сме ограничени само до тези истории, които отговарят на опита на преводача на тази информация. Това е един процес на диктовка/превод/ транскрибиране, при който частта на превода, е от най-критично значение. Важно е това лице да продължава да осигурява информация, за да подсили наличната „база данни”. Осигурени са напътствия за подходящи материали.

Позволените насоки предполагат довеждане до вниманието ви на отклоненията в тези модели, които могат да бъдат коригирани, защото свободната ви воля решава дали да направите това, или не. Проблемът за доставяне на информацията до вас, е наистина много голям. Дискусиите лице в лице не са възможни по много причини, но най-вече защото ние нямаме опит в модела жертва/мъченик, а вероятно в такива случаи той ще се прояви. Следователно ние избираме този по-ефективен начин. На този етап не е възможен двупосочен обмен на информация, но той и не е необходим.

Също така за нас е възможно да осигурим много информация за тези, които са отдадени на проекта. Приемането на този ангажимент за участие и неговото отстояване променя енергийната матрица на човека и това се вижда. Това открива една линия на комуникация и също така има за резултат промяна в дейността във вътрешните измерения (съня). Тези промени се отразяват в дейностите на външните измерения през деня. Ще бъдат забелязани много промени в живота на тези хора – от най-посредствените до основни промени в отношението и избора на дейности. С промяната на умствените и физически дейности, намерението и ангажиментът стават по-фокусирани и в различните равнища на съзнанието възниква спираловиден ефект. Вие степодкрепяни в този процес.

С безпокойство ви обръщаме внимание на факта, че откритите комуникационни линии са вече обект на по-голям контрол и тяхното намерение е да идентифицират тези все още неизвестни индивиди, които разпространяват информация противна на плановете им. Това все още протича като идентификационен процес, който не е навлязъл в етапа на отмъщение. Причината е, че има цели, съгласно които получавате привилегията да правите това, което правите, и които не са известни на всички равнища на потисничество. Словосъчетанието „идентификационен процес” ще бъде допълнително пояснено. Сериозно ви предупреждаваме да редактирате устните и писмените си разговори. Книгите могат да бъдат изчитани по електронен път, но заглавията им биват задължително обработвани. Ако има нещо подозрително, то началните и заключителни епизоди също биват преглеждани. Като следваща стъпка очаквайте книжарниците да получават нареждания да премахнат определени заглавия, както и разпространителите да бъдат атакувани. Да се надяваме, че те ще действат избирателно и ще конфискуват само отделни екземпляри, макар досегашният им почерк да не подсказва това. Това ще ограничи свободата ви да печатате и разпространявате, така че е нужен творчески подход при формулиране на заглавията, предговорите и рекламната информация. Това подсказва възможността за организиране на алтернативни места за разпространение, различни заглавия и пр., които да могат да преминат през първите две изпитания. Тези инициативи могат да бъдат разглеждани като възможни съвместни усилия, ако проблемът за разпределение на печалбите може да бъде преодолян. Ако обмисляте преиздаване или нови книги и записи, тези съображения може да се окажат от значение. Творчеството при разпространението на рекламни копия може да представлява предизвикателство. Ако поискате, на разположение е интуитивно вдъхновение. Усмихнете се! Вие сте на печелившата страна!

(следва)

Наръчник за новата парадигма – част 9

23

Когато за последен път имахме случай да общуваме директно със стоящите зад този заговор, това бе в конферентен тип ситуация. Тогава те бяха информирани, че е напълно известно какви са намеренията на техния план. Бе им казано, че това е един напразен опит, но че изборът да продължат по избрания път е тяхно право. Доколкото свободната воля е неконтролируемият елемент във Вселенския план за развитие, ние нямаше какво друго да направим. Сега вече е достигнат моментът, в който техният план представлява реална заплаха (не че те някога могат да постигнат желаната си цел за създаване на една отрицателна вселена/галактика). Той може обаче да създаде невъобразим хаос. Не приемайте тази информация лековерно. Ситуацията е наистина сериозна. Това не е по вина на населението на Земята. Просто това бе планетата със съзнание и тип изявено физическо тяло, която отговаряше в най-голяма степен на техния план. Това не е първият път, в който те се опитват да завладеят вашата планета заедно с човеците в нея и да я използват за своите цели. Това бе много отдавна във вашето последователно летоброене. Тогава те бяха много напреднали в своите технически джаджи, но не разбираха човечеството, което позволи да бъдат отблъснати. За нещастие човечеството използва за тази цел сила и така зарови в психиката си вярата, че силата е единственият начин за отбрана срещу всяко настъпление на представите му за свобода. В определен смисъл, с помощта на това схващане, това ви „ожени” за тях.

Този път те вярват, че предишната им грешка в разбирането на врага няма да се повтори, защото са ви изучили добре. Всяка ваша слабост им е известна и бива експлоатирана за техните цели. Обаче техният фокус бе насочен по-скоро към осигуряване на вашето сътрудничество, вместо към съпротива от ваша страна, докато стана прекалено късно за оказване на съпротива. Те планираха внимателно да ви завладеят, както сетивно, така и физически. В частност, те наблягаха на безопасността за сметка на приключенския риск, освен в рамките на военните парадигми. И така вие имате осигуровки за всички рискови моменти от вашия парцелиран живот. Вие имате заразителната система на платежните чекове, на която да се облегнете, наред с общественото осигуряване. (Забележете, че този термин*/ e изписван с главни букви наред със споменаването на Бог. Даже всемогъщият Дядо Коледа******) е изписван с главни букви).

Бел.прев:

*/  Social Security  (обществено осигуряване) на английски се изписва с главни букви

******) Според вярванията на някои християнски общности, Santa Claus (Дядо Коледа) е всъщност синоним на Satan – сатана.

Вашите герои са все добре платени спортни или кино звезди. Колко приключенски настроени са те? Вашите филмови герои са дрогирани и блудстват открито наред с вашия президент – кинозвезда. Помнете, ако може да бъдете задържани на най-ниското равнище на вашето измерение, не бихте могли да се възползвате от скока в по-горно измерение при смяната на циклите, а вместо това ще слезете на още по-ниско равнище на вибрации. Тяхното намерение е в един такъв момент да отделят душата от тялото. Те нямат никакво намерение да я сложат в друго тяло. При трансформацията на хаоса, който смятат да причинят, те планират да използват енергията й и да я изменят от положителна в отрицателна. Те вярват, че колкото вибрацията е по-ниска, толкова тя е по-близо до мъртвата точка, което я прави по-податлива. Всички тези теории са резултат от опитите за изследване на Творението чрез следване на стъпките му в обратен ред – от външния израз до изначалния творчески импулс.

За щастие планът им съдържа много погрешни изчисления. Те обаче не са достатъчни, за да предотвратят създаването на наистина голям хаос, ако плановете им продължат да се осъществяват. Тук отново се изправяме пред голямата пречка на свободната воля –  ключовият фактор както за създаването на тази ситуация, така и за принуждаването й да се самоунищожи. Този магически ключ е във владение на съзнанието на съществата на тази планета. От тази гледна точка, разглеждането на ситуацията очертава едно наистина мрачно бъдеще.

Ето и гледната точка от другата страна, тази на Творението. Този поглед на нещата е приключенски, опортюнистичен и позитивен. Той се движи не по дълги и точни планове, а в един непостоянен и експанзивен режим. Той изхожда от една творческа позиция, която позволява обогатяване на индивидуалния и колективен опит, за разлика от потискане и разрушение. Спомнете си картината на езерото. На другата страна се налага да контролира вълните отвън навътре, докато НИЕ можем да им причиним големи проблеми в това отношение, като използваме само едно малко камъче, една идея, съдържаща мисъл, фокусирана върху съзидание. В този случай имам две противоположни форми на движение в съвкупното Творение. Сега, като гледате голямата картина, на коя от двете страни бихте заложили?

Това не означава, че откъм нашата страна няма неразрешени проблеми; просто ние притежаваме вродено естествено разширяващо се съзнание, което е в хармония със замисленото житейско преживяване. Макар будното съзнание да изглежда изпаднало в хипнотичен сън, как може един хипнотизиран човек да бъде върнат в съзнание? Нима не става с щракане на пръсти? Трябва ли този сигнал да бъде предварително програмиран? Не задължително! Техният планиран сигнал е внезапното масово осъзнаване на непреодолимия контрол, една емоция, от която те планират с голям ентусиазъм да се захранват. И така, ние се потрудихме да задействаме това осъзнаване бавно и настоятелно, за да не им дадем възможност да разберат поражението, нанесено на планирания от тях сигнал. Помните ли историята със 100-те маймуни? Това е едно бавно и нарастващо разбиране в масовото съзнание, докато една критична бройка (от индивиди) осъзнае новата идея, след което всички я узнават. Отгатнете! Ние обезоръжаваме техния сигнал. Усещате ли настъпващото пробуждане? Вие се надявахте на едно внезапно проникновение, докато ние въвеждахме обратното. Ние планираме собствени изненади. Това е нещо, което доставя истинско удоволствие или кеф, както бихте казали – да бъдеш на печелившата страна и да го знаеш.

Сега е времето да започнем подготовка на стъпката в процеса на едно ново фокусиране за пробуждане съзнанието на жителите на вашата планета. Една нова парадигма на битието! Колко бързо трябва да стане това? Не се напъвайте да отгатвате веднага. Просто вършете своя дял от работата и всичко ще си дойде на мястото, когато трябва. След като веднъж е образувана първата пукнатина в техния план, нещата ще наберат инерция. Само помнете, че ние далеч не сме импотентни. Просто трябва да играем играта според правилата, които гарантират успех. Това не важи за нашите опоненти! Помнете, че Творецът трябва да задържи всички свои фрагменти – даже и тези, които приемаме за опоненти. Той не може да спре да се грижи за всяка част от Своето съвкупно същество.

Обърнете внимание, че в тази информация ние използваме мъжкия род, когато говорим за Твореца. Това е защото творението е присъщо на мъжкия фокус, докато утробата, или способността за задържане на сътвореното от мъжката функция, се счита за женски атрибут. През всичкото време ние изобразяваме мъжкия Творец и майката Земя. Това дава една балансирана цялост на преживяването. Ние бихме предпочели жените на Земята да разберат това и скоро да открият в него своето равновесие.

Нека тези проблясъци на разбиране бъдат наистина благословени, докато вие продължавате да изпълнявате своите задължения в рамките на това чудно събитие. Поддържайте огъня!

№ 24

Информацията (която ви предлагаме) включва възможността чрез основната схема на движението и начина, по който можем да ви помогнем, да насочите вълните на промяната, които ще се разпространят нашироко в масовото съзнание. Помнете, че когато камъчето е хвърлено за първи път, първите вълнички изглеждат твърде незначителни, но в следващите моменти те се разпространяват във все по-големи кръгове. Това се случва, когато водата на езерото е спокойна. Масовото съзнание наистина е хипнотизирано в покой чрез методологията, прилагана от планиралите тази ситуация. Това не включва тези, заети с престрелките на войните, но когато вземем предвид общността на милиардите същества на планетата, трябва да помните, че има много, които не са засегнати от медийната комуникация и нямат представа за цялата тази драма. Следователно повърхността на масовото съзнание остава твърде спокойна. Това е причината, поради която е задължително да постигнем целите си като вмъкнем нашите промени в индивидуалното съзнание на ключови индивиди сега. Бавната и незабележима промяна на мисловните модели във всеки индивид, който осъществи контакт с това знание, са фундаментът на нашия градивен процес. Беседите по радиото,            както и подкрепящата информация в Интернет, оказват влияние с допълнителен нагледен и писмен материал за тези, на които предстои да разберат и смелят по-пълно информацията, предназначена да ги пробуди.

Този модел достига до безброй индивиди, които притежават това в съзнателните и подсъзнателните равнища на своя ум. В този момент от последователно случващи се събития, степента на отхвърляне от страна на съзнателното равнище не е от значение. Информацията е там и тя ще бъде припомнена, когато нещо в новините или в дадено събитие от житейския им опит задейства припомнянето й. Интернетът достига из цялата планета и нарастването на интереса към наличната информация е мяра за жаждата за това знание, както и един малък признак за това, което се случва. Моля отбележете, че ако един от водещите радиопредаването наистина прекъсне участието си, има резервен водещ, готов веднага да се намеси. На доброволците е дадена възможност, но резервите не само чакат, а са вече по местата си. Нашата операция не е небрежно и лошо планирана. На нас бе известно как опозицията е фокусирала енергия за разработването и внедряването на своите планове. Докато ги наблюдавахме, ние имахме готови планове и бе възможно да прекратим усилията им още в по-ранните етапи. Всъщност една игра на шах в голям мащаб се разиграва от много отдавна по вашето летоброене. Сега сме достигнали до последните ходове.

Разбирането на тази основна схема на плана включва това да видите своята роля в задействането на тази фаза, подобно на хвърлянето на първото камъче (в езерото). Това да промениш масовото съзнание на милиарди индивидуални точки на съзнание от страна на малка група от фокусирано групово съзнание е нещо наистина наподобяващо малко камъче. Фокусираният аспект е този, който прави разликата, особено когато този фокус е в хармония с основната цел на Твореца. Когато този фокус започне да обхваща все по-големи групи, камъчето става все по-голямо. Само защото е достигнало до повърхността на езерото на масово съзнание на тези жители на планетата, то все още не е достигнало равнището на повърхността на езерото на съзнанието на Самата планета.

Нивото на съзнание на Земята представлява една изцяло нова игра, която не е била никога изследвана от човечеството в това временно пребиваване, което наричате съвременна вълна на планетарната цивилизация. Тя е била известна и разбрана от това, което може да бъде наречено „свещеническо” равнище много отдавна, но информацията не е била разпространена. Както съществуват така наречените от вас съзнателни същества, преодолели триизмерното съществуване, така също има центрове на съзнание, които изпълняват същата роля на планетарно равнище. Те са напълно наясно с тази ситуация и все още не са оказали своето влияние. Това, което схващате като влияния от страна на самата Земя, са все още само нормални реакции на деформираните въздействия, резултат от крайната злоупотреба с вашата обител. Ако действията в рамките на масовото съзнание не доведат до желаните промени, тогава едно камъче от друг произход ще развълнува това съзнателно езеро и ще настъпи движение на това равнище, което няма да бъде благоприятно за жителите на планетата. За съжаление човешките индивиди са забравили това ниво на съзнателност и по тази причина всички или ще оцелеят, или няма да успеят при тези събития, в зависимост от интуицията си за това къде се намират и какво правят, когато събитията настъпят. Все още е възможно да бъде предотвратена планираната злоупотреба с жителите и планетата без това равнище на външна намеса.

Както виждате, следейки посланията, има многобройни равнища на участие в тази ситуация, а ние едва сме засегнали повърхността на нещата. Не е планирано да ви претоварваме с информация, а само да изведем на преден план това, което ще послужи за по-доброто разбиране на факта, че не сте изоставени, а имате пълна подкрепа, за да се възползвате от възможността да се въздигнете през тези цикли. Не е необходимо цялото човечество да получи тази информация, за да вземе участие в настоящия момент от вашето летоброене. Болшинството даже няма да се замислят за това. Информацията е за тези, които са отворени, за да я приемат и намират успокоение, знаейки че усилията им са признати и подкрепени. Болшинството продължават да изпълняват задълженията си, без да знаят защо и как, но са се възползвали от възможността и продължават да действат, защото имат усещането, че това е, което е „трябвало” да правят. Това наистина е проява на смелост, която няма да остане незабелязана при крайната равносметка на това начинание.

Да бъдат благословени всички, които четат и осмислят тази информация, защото тя е поднесена във фокуса на Любовта в рамките на това, което е Първоизточник на тази възможност, предоставена чрез едно преживяване.

 № 25

Сега, след като започваме да достигаме определено ниво на разбиране на основния формáт, който е фундаментът на съвместния ви фокус в рамките на по-глобалната картина, възможно е да се разпрострем върху повече равнища на информация. Те не са на нивото на физическата дейност, а в по-важната област на използване на творческата мисъл. Доколкото вие сте фокусиран фрагмент от съзнанието на Твореца, сега е време да започнете да изпълнявате предназначението си като разширите приложението на холограмната идея, която е била средството ви за придвижване в триизмерното преживяване.

Това не е процес, който би претоварил вашето съзнание или би предизвикал съпротивата му. Тези понятия са ви известни на по-дълбоки равнища и ще ви се сторят твърде познати, ако се отпуснете и просто следвате текста. Те ще започнат да възбуждат вътрешния процес на припомняне. Вие разбирате, че в рамките на един холограмен процес даден фрагмент от цялото може да изобрази това цяло. Чрез прожектиране на светлина през фрагмента, илюзията за цялото, от което той произхожда, бива възпроизведена и това дава възможност за опознаване природата на цялото. Ако това е така, то вие сте образ на Цялото, от което сте били излъчени. Ако това е вярно, откъде може да се вземе разнообразието, което ви заобикаля отвсякъде? Не трябва ли това да бъде един свят от точни копия? Това би било така, ако Първоизточникът на дублираното цяло е ограничен до един единствен фокус на преживяване.

Ако обаче Цялото на този Първоизточник е многоизмерно и в същността си съдържа потенциала за множество целенасочени фокуси, то всеки излъчен фрагмент се захранва от това безкрайно поле от възможности. Мисълта осигурява подвижността, която позволява на Творението да се изявява. Мисълта притежава възможността да мисли в себе си и върху себе си. Това е друг начин за описание на Свободната воля. Така тези добавени равнища на дейност позволяват съществуването на безкрайно разнообразие.

Ако това е така, защо всеки фрагмент не е напълно различен? Вие сте били създадени по образ и подобие на това, което ви е излъчило в съществуванието. Тук можем да видим закона за привличането на това, което е подобно и все пак различно. Ако този закон го нямаше, нямаше да има обмен на мисъл и Творението би било просто едно безкрайно поле от несвързано разнообразие. Тук се намесва това, което наричате интелигентност, което не е нищо повече от мисълта, която мисли в себе си и наблюдава как се самонаблюдава – една спираловидна дейност. Фокусираната мисъл „измисля” себе си като външен израз. Това е едно забавяне на скоростта на вибриране на разширената мисъл до най-ниското равнище, на което тя може да съдържа целенасоченото си намерение. В този момент изявената мисъл не може повече да възприеме своя Първоизточник. Тя е в състояние на мислещо съзнание, което вече може да възприеме себе си и своята заобикаляща среда. Казано по вашему, тя повече не може ясно да си спомни природата на своя Първоизточник и го забравя. Тъй като това е излъчена мисъл, тя трябва да поддържа своята връзка, за да остане в изявен вид. В тази връзка се крие потенциалът на фрагмента да фокусира целенасочено собствения си мисловен процес в обратна посока чрез потока на тази свързваща енергия, след което да започне да си „припомня” кой е, което става отново като мисли във и върху себе си.

Тъй като холограмната проекция е един процес на насочено навън движение на мисълта, естествената склонност е това движение навън да бъде продължено чрез използването в този сценарий на сетивните средства за мислене (наблюдение). Всъщност ние можем да изпишем томове върху началната история на тази планета и историята на жителите й, но това ще ни отведе далеч, встрани от целта на това послание. Целта е да ви помогнем да си дадете сметка, че мисълта, която мисли във и върху себе си, е нещо напълно естествено за вас, защото вие сте точно това. Въз основа на свой избор вие създавате различни преживявания. Чрез мисълта си и личния си избор, всеки от вас преживява съвместните ситуации различно. Това е естественият поток на Съзиданието вътре в Себе си.

Това изглежда идеалистично, когато вземем предвид заобикалящата ви ситуация. Когато много човешки същества (продължения на мисълта от фокуси, принадлежащи на по-висши измерения) преживяват взаимодействия помежду си, разгръщат се комбинирани мисловни модели. Тези мисловни модели в движение са нещо като вашия процес на дишане. Те се разширяват до определен момент и след това се отпускат и свиват, като достигат състояние на покой. Въвлечени в този процес, вие изпитвате положителни и отрицателни полярности, или поне така сте ги нарекли. Това е един бавен спираловиден процес, точно както вашият процес на дишане е бил замислен да ви помогне в един бавен спирален процес.

Ако това са параметрите на житейското преживяване, то вие може да започнете да схващате, че фазата „свиване-отпускане” в този момент от живота на планетата не е в нормален режим. Всъщност тя е силно деформирана. Вашата замислена свобода на мисловен избор е била нарушена. Става въпрос за слоеве от мисловна деформация, които изпитват контракции и са подминали периодите на покой, който при нормални условия позволява завръщане към режима на експанзия. Надяваме се, че сега може да наложите това си разбиране върху преживяването на планетата като цяло. Тогава ще видите, че за да може порочният план да постигне целите на планирания хаос, което ще е техният шанс да причинят промяна в полярността, те трябва да позволят достигането до точката на покой. Техният идеал е да постигнат това, като надделеят над по-голямата част от будното съзнание на тази планета в лицето на болшинството от жителите й. Това трябва да бъде съчетано с края или прехода на един голям Съзидателен цикъл в тази Галактика. Техният график и методология съдържат най-голямата им слабост. Защото контракцията на съзнанието отвън Вселенската норма, поставено в момент на покой, създава възможност за ответна експанзия от огромен мащаб. Внимателно поставени задействащи механизми в същото това съзнание в състояние на контракция могат да гарантират тази експанзия. Добре дошли на печелившата страна! Фокусирайте се и се изявявайте! Наистина!

(следва)

Наръчник за новата парадигма – част 8

№ 20

Славата на вашите народи избледнява пред очите ви, докато един по един те биват атакувани отвън и отвътре. Всеки от тях е зависим от финансови подаяния, които изискват като откуп предоставяне на права за експлоатиране на минерални и други ресурси. Парите биват източвани чрез тайни сметки, които се връщат при узурпаторите, докато лидерите са детронирани или убивани. Циклите се повтарят отново и отново. Хората са изоставени от своите правителства и трябва да се грижат за себе си при условия на все по-малко неща от първа необходимост и все повече разпоредби. Твърде неприятна картина. И какво да правим тогава?

Нека отново прегледаме изгледите за промяна на тази кошмарна ситуация. Възможно ли е силите, които стоят зад тази ситуация, да причиняват предпоставки за кулминация на това планирано потисничество над хората от тази планета, които евентуално да имат последици, надхвърлящи възможностите им за контрол? Възможно ли е да съществуват малки невидими пукнатини в тези планове, които, ако бъдат оползотворени, могат да доведат до не планирани резултати? Всъщност това е не само възможно, но и вероятно. Нека само да вземем 2000-та година като една възможност. Ако наистина всички технологични чудеса в  основата на енергията, водата, комуникациите, парите, транспорта и пр. зависят във функционирането си от компютрите, това би трябвало да важи и за военните и конспиративни комуникационни системи, а и за останалите прекрасни механизми, обекти на планирано използване. Всички те са били конструирани на основата на договорни отношения. Всеизвестно е, че изпълнителите се отклоняват от предписанията винаги и навсякъде, където биха могли да съкратят разходите си. Напълно е възможно да са били използвани някои „обикновени” компютърни чипове, вместо предписаните специално проектирани чипове. Ако тези подменени детайли съдържат същия информационeн проблем, като целенасочено използваните за създаване на хаотично разпадане на вашия свят такъв, какъвто го познавате, как това би повлияло на техните планове? Тъй като в компютърните системи трябва да има синергичен обмен на информация, възможно е да има последици за техните отделно създадени  системи, които ще причинят хаос в хаоса. Част от техния план може да се задейства, но за да установят и поддържат пълен контрол, което е тяхната цел, всичко трябва да бъде осъществено според плана. Какво ще се случи, ако достатъчна част от плана им влезе в сила така, че хората да разберат истината, но в същото време техният собствен вътрешен хаос позволи да се случи нещо, което можем да наречем разпадане отвътре? Какво ще се случи, ако защитници на човечеството, които работят отвътре, са заложили целенасочено бъгове в техните системи? Интересен повод за размисъл.

Да предположим, че горният сценарий се осъществи. Тогава вече ще имаме нещо като двоен хаос и достатъчно осветляване на плана за заробване, което да разбуди човечеството. Това добавя трети пласт от хаос. Сред целия този хаос в каква посока клони балансът, свързан с оцеляване на човечеството? Има още един елемент, който трябва да добавим. Какво ще кажем за тези извънземни същества, които са използвали властовата структура, за чието установяване са помогнали? Дали споменатият хаос ще обслужва техните интереси? Възможно ли е те да са саботирали плановете на собствените си поддръжници, за да ги елиминират от играта? Дали те следват план, който се наслагва върху вече действащите? Можем да кажем, че интригата се задълбочава.

Ние бихме могли обаче да я задълбочим допълнително, защото боравим с възможности. Когато една планета се намесва в живота на друга в ущърб на нейния прогрес, ние прилагаме Закона за Привличането. Простичко казано, това, което правиш другиму, ще бъде направено и на теб. Ако се намесваш в живота на друга планета, тогава ти даваш позволение на останалите планетарни сили да взаимодействат с теб. Аха! Задълбочаващата се интрига започва ли да се изяснява? Да се надяваме, че сърцето ви току-що пропусна един удар и че във въображението ви се роди истинска надежда.

Пред нас все още стои дилемата на целия този хаос. Затова нека хвърлим още малко светлина. След като една планета претърпи директна намеса (във функционирането си), жителите на тази планета могат да поискат помощ за възстановяване на равновесието и реда. Тук се крие ключът. Помощта трябва да бъде поискана и молитвата се счита за поискване. Това обаче трябва да бъде така наречената положителна молитва. Положителната молитва ви вкарва в творчески режим, който е съобразен с вашия модел (създаден по образ и подобие на вашия Творец). Всъщност човечеството трябва да излезе напред с един колективен фокус в хармоничен творчески режим, в рамките на насочената нагоре спирала на развитието на индивидуалната и планетарна еволюция. Сега, познавайки човешката природа (можем да кажем че), ще има и такива, които след като се съвземат от шока, веднага ще поискат да върнат на място всичко в рамките на своята комфортна зона. Те ще поискат да се възползват от ситуацията, за да създадат друга ситуация на упражняване на власт и ще призоват  за нови „лидери”. Това няма да бъде еволюция. Следващото равнище (на развитие) е основано на индивидуална отговорност. Ако това не бъде в основата на новата парадигма, то шансът за въздигане на тази планета и на нейните жители ще бъде изгубен.

Важно е това, което вече се очертава като „молитва за искане на помощ”, да бъде готово да замени всякакви шансове за връщане на старото. Тогава ще бъде гарантирана помощта, от която се нуждаете, за да осъществите желанията си. Тази помощ в никой случай няма да бъде военна. Тя ще бъде демонстрация на Любовта на Твореца и ще бъде искрено приветствана, тъй като тя ще взаимодейства с Вътрешното Същество, което е забравената пряка връзка с Твореца. Любовта, която  се свързва и взаимодейства с Любов, ще доведе до промени отвъд възможностите на въображението ви. Уместно е да отбележим, че на планетарно равнище самата планета ще има подобно преживяване.

Нека тази информация измести грижите за вашето бъдеще.  Добре дошли на печелившата страна! Фокусирайте се и се изявявайте, наистина!

№ 21

Време е да се фокусираме за поставяне на ударението върху решителната промяна, необходима за преминаването на проекта от една фаза в друга.

Това не означава, че първата фаза е вече завършена. Тази част – разгласяването на дейностите на тъмните сили – вече е в ход. От наша гледна точка, така както наблюдаваме енергийните образувания, има достатъчно движение в началната фаза на пробуждане, което да осигури нейното продължение. Има достатъчно хора, фокусирани върху разгласяването, за да може (тази фаза) да продължи при натрупаната инерция. Информацията бива вече разисквана между хората – тези, които я четат и чуват. Както знаете от личните си контакти на живо или чрез чатовете в Интернет, в ход е ефектът на кръговото разпространяване на вълните. За да бъде поддържана набраната инерция, след като звучи тръбата за събуждане, необходимо е да бъде подготвена следващата стъпка, за да не е възможно бездействието, причинено от липсата на разбиране какво да се прави след това, да позволи настъплението на методите за притъпяване на ума да продължат да държат надмощие.

Следващата стъпка е изборът на индивид, твърдо решен да се абстрахира от смазващите емоции и да наблюдава от разстояние, което е извън обсега на методите за контрол. Това изглежда малка стъпка, но тя е от критично значение, защото поставя началото на отделянето от стадото, така да се каже. Това е стъпка, която може да бъде осъществена, без да причинява страх, подобно на физическата съпротива. Това е нещо, което може да бъде направено безопасно и незабелязано от очевидно страховитите същности, които се борят за контрол. Това е също много важно за процеса на осъзнаване от страна на всеки индивид, че съществува връзка към съзнанието, една част от аз-а, която позволява това наблюдение. Това задейства една промяна в свръх стимулираната его функция и започва да успокоява егото и да го връща към истинското му предназначение. Това само по себе си е едно овластяващо преживяване, защото поставя началото на равновесие в изразяването, заложено в проявения житейски опит. Това е много критичен момент. С установяването на това наблюдение започва да се появява промяна във фокуса по един лек и лесен начин.

Как е най-лесно да започнете да изпълнявате своята задача? Чрез целенасочено практикуване на процеса вътре в себе си, вие ще започнете да насочвате тези, които контактуват с вас, да се пробудят за знанието спрямо това, което се случва около тях. В съзнанието им съществува много активен елемент на страх спрямо тази информация и възможния й ефект върху техния живот. Не е лесно да си представиш как всички чудесни удобства изчезват от твоя свят и в същото време да се чудиш как ще продължиш да преживяваш. Това им изглежда като пълна нищета и следователно е по-лесно да го избутат на заден план в съзнанието си и да не го вземат предвид. В същото време то продължава да изплува в мислите им като плувка на въдичарска корда. Тогава е уместно да им бъде предложено да погледнат на проблема отстрани и да започнат да обмислят как да обърнат ситуацията в своя полза. Ще им бъдат представени възможности чрез бартер, търговия и други методи, които предстои да бъдат създадени през хаотичния период на промяна. Тъй като натрупването на материално богатство ще бъде трудно, това ще отпуши творческия аспект, присъщ на всички фрагменти на Твореца. Творчеството е ключовият фактор на преживяването на всички равнища, в противен случай никой от нас не би бил „помислен” в това съществуване. Ключът към всичко това е да поискате помощ от страна на фокуса на мисълта, който е породил това ни преживяване и ни задържа в него. Ако не беше този фокус, основните градивни блокове на енергията (атоми, молекули и клетки) щяха просто да се разхвърчат на всички страни.

Изглежда трудно да се съгласува вероятността за успех за една цяла планета при наличието само на малко (индивиди), започнали да се променят като просто променят собствената си гледна точка, след което стимулират подобна промяна у тези, които попадат в сферите им на влияние. Но така трябва да стане. Така както едно дълго пътешествие започва с първата стъпка, така и промяната започва с индивидуалното преживяване. Това важи особено когато бива следвана методологията, условие за действие на Законите, които управляват проявите на Съзиданието. Като начало трябва да съществува нещо, към което енергията да бъде привлечена. „В началото бе ‘мисъл’ и ‘мисълта’ се превърна в плът (проявление)”

След появата на концептуалната мисъл, трябва да има желание за външната й изява. Това само да помислиш една мисъл, не води до външната й проява. Трябва да съществува емоционално желание, което да захрани движението или промяна в енергията от мисъл към външен израз. Този външен израз започва с натрупването на „привлечени” енергии.  Формата предполага повече от (материални) неща. Тя включва ситуации, условия и стимул за поява на желание за допълнителни мисли, които подкрепят завършването на желаното преживяване. В рамките на творческия устрем, след като процесът започне да се придвижва към своята завършеност, целта се хармонизира с Универсалните Закони. Желаният фокус трябва да осигури свобода, в рамките на спираловидното пътешествие обратно към Първоизточника за всички, които ще засегне. Когато тази цел е в основата, тогава Съзвучието на Привличането бива задействано с отприщване на всичката му едва външно доловима сила.

Добре би било да прегледаме основните моменти, когато една промяна в творческия фокус е на път да започне своето широко мащабно проявление. Всяка промяна в съдбата на тази планета бива посрещана с голямо нетърпение от най-високото (фино вибрационно) равнище на съзнанието. Промените, които ще доведат до установяването на равновесие и хармония, получават подкрепяща ги енергия, която укрепва и ускорява процеса. Добре би било да отбележите това с благодарност като част от своите медитации. Отношението на благодарност създава обратен поток и позволява по-голям обмен на това подкрепящо внимателно съзнание.

Стартирането на промяна в рамките на една толкова твърдо установена тенденция, като планираното похищение на тази планета, е най-трудният аспект на проекта за връщането на тази планета към безопасността на хармонията и равновесието. Това изискваше отчитане на реакциите спрямо разпознаването на действащите извратени енергии, както и издирване на техните източници и цели. Впоследствие това разбиране трябваше да бъде преведено в писмена и говорима реч и в начини за разпространение на информацията. Всичко това трябва да бъде постигнато в рамките на един поток от отрицателно намерение, който е не само активен, но също така може да бъде сравнен с бързо течаща река. Въпреки това вие, малцината, сте способни да осъществите този привидно невъзможен подвиг с намерение, зареждано от желанието да спасите своите събратя и своята планета от експлоатация. Ако ние можем да продължим този процес със същото равнище на намерение и с желанието да придвижим мнозина през информацията, касаеща „онези”, към следващата стъпка, всичко ще продължи да се развива към желания краен резултат. Голяма част от първата стъпка бе осъществена, без да е явно на повърхността къде би довело знанието и разбирането за ситуацията, обхванала човечеството. Това бе потребността за информиране и пробуждане, за да може да бъде направено „нещо”. Идеи за съпротива, следващи първоначалните насоки за продължаване на управлението от и за народа, захранваха процеса. За съжаление управлението от народа и за народа води до тирания в бърза последователност от много малки стъпки.

Придвижването отвъд, в една нова парадигма, е следващата стъпка в развитие на съзнанието на човечеството. Разбирането, че идеалът за свобода, постигната чрез поемане на персонална отговорност, предлага истинското решение, представлява голям скок във възприемането на реалността и той ще изглежда още по-голям за малцината начинаещи, които ще трябва да приемат тази теория като възможна и ще започнат да я обмислят. В същото време инерцията на алтернативата за правене на нищо по време на провала на настоящия експеримент би затруднило обмислянето на нови варианти. Отсъствието на чувство за лична отговорност в рамките на идеала за избрани правителствени органи ще доведе до осъзнаването на неговото значение като ключ към успеха. Най-слабото звено (мускул) трябва да бъде усилено чрез упражнения. Трябва да му бъде дадена възможност да се упражнява, за да се постигне усилването. Това трябва да бъде основата на изхода от съществуващата ситуация към едно ново начало.

Раждането на тази концепция е следващата точка от дневния ред. Това ще наподобява поставянето на следващата голяма скала в потока на една бърза река, за да бъде тя отклонена в ново корито. След поставянето на първата скала е време за добавяне на следващата, с оглед отклоняване на повече вода, при това вече има повече хора на разположение за преместването на тази скала. Има пословица във вашата култура, че за да бъде постигната една трудна задача, трябва да удряте желаещия да тегли кон. Това не е лесно за състрадателния кочияш, но той знае, че това е, което трябва да направи. Всъщност ние благославяме вас, желаещите, в тези критични часове на спасителната операция. Както вие казвате, „задръжте още”. Това наистина си струва усилията.

№ 22

Провалът на планирания голям пожар трябва да се очаква, тъй като е необходимо да има враг, за да може това да се случи. Ако наистина няма оръжия, които да им се противопоставят, какво ще направят тъмните сили? Имало е такива конфликти, но крайният резултат не е бил нещо, което ще се повтори. Имаше самозвани, които не знаеха други начини за противопоставяне на изкривени енергийни сили и това имаше за резултат два минуса, сборът от които не бе положителен. Задължително е да се разбере, че въоръжената съпротива е безполезна. Тези от нас, на които е възложено да помогнат при разрешаването на тази ситуация, няма да подкрепят такива действия. Макар че това бе вече споменато, изглежда уместно да изясним напълно този момент.

Има един интересен метод на съпротива, прилаган от работниците в промишлеността, когато работят във фабрични условия, при които собствениците/ръководителите са деспотични. Той се нарича „злонамерено подчинение” и е изключително ефективен за известно време. В такива случаи работниците правят само това, което им се каже. Те изпълняват поставените им задачи, но нищо друго. Например, ако дадена машина се повреди, те не правят нищо по въпроса. Ако някакво изделие не е на мястото си, когато се придвижва по конвейера и ще го блокира по някакъв начин, те не правят нищо. Това не е било вписано в длъжностната им характеристика. Те правят точно това, което им се казва. Не се прави нищо за създаване на ситуация; те просто позволяват на процеса да следва естествения си път. Пълно подчинение, никаква съпротива и ситуацията се превръща в хаос, следвайки собствената си инерция. Интересна идея за размишление.

Дали това е обръщане на другата буза? Съвсем не! Това е разбиране на процеса на изявено творчество извън природата. Това, което се появява чрез фокусиране на мисълта, бива поддържано чрез продължително фокусиране. То продължава, докато изпълни предназначението си и фокусът наположителното внимание поддържа неговото проявление. Когато подкрепата му бъде оттеглена, то се завръща към състоянието на хаос.  Ръководителите, както бе в дадения пример, рядко знаят какво се случва и техният фокус е върху манипулирането на работниците, клиентите и финансовия баланс. Има прекалено малко (ръководители), чието положително фокусирано намерение намира външен израз.

В какво отношение тогава природата е различна?  Природата е Съзидание, което демонстрира хармония със себе си. Човекът не е създал природата. Вашите учени непрекъснато променят природата. Направили ли сте си някога труда да откриете колко дълго могат да издържат хибридните деформации? Те не могат да се възпроизведат в идеален вид. Гените трябва да бъдат възстановени и често това не се случва подобно на предишните успехи. То се случва, когато намерението е в хармония с Природата, както при производството на цветя, които са по-красиви и с различни цветове. В тези случаи намерението е природният процес да бъде прославен, а не експлоатиран. Най-често тези, които обичат растенията, работят в рамките на растителния процес, за да постигнат успешните промени.

Целта на тази дискусия е да насочи вниманието ви към важността на намерението на групата, която желае да сътрудничи с Творението, когато се фокусира върху рамката на новата парадигма. Предлагаме тя да приеме природата като свой идеал, което може да бъде едно добро начало. Как всъщност природата се вписва в съвкупното творение? Как би могло човечеството да живее в хармония с природата, вместо да се опитва да доминира (властва) над нея? Това не означава, че природата не би могла да помогне на човечеството да съществува на тази планета, но това трябва да бъде реципрочна връзка. Бъдещето ще включва сътрудничество с природата в рамките на Законите на Вселената.

Но кои са тези закони? Къде човечеството може да открие тези закони, които са били скривани от него? В малкото останало време има ли възможност за изучаване на природата и за сглобяване на точно разбиране, което да бъде разпространено достатъчно бързо? Трябва да помните, че това, от което се нуждаете, ще ви бъде предоставено, стига да помолите. Вече споменахме Закона за Привличането. Но колко са тези закони? По-малко, отколкото може да си помислите. Броят на приложимите закони се увеличава на всяко (следващо) равнище на измерение, защото изучаването на тези закони и тяхното приложение подпомага развитието до следващото равнище, където има повече закони за изучаване и прилагане в живота. Нека започнем един преглед на тези закони. Това е преглед, защото вие сте ги забравили при временното си пребиваване в триизмерното преживяване.

В основата на Закона за Творението *) стои Законът за Привличането.

*) Бел.прев.: В целия превод английската дума “creation” е преведена като ‘Творение’ или ‘Съзидание’, които термини трябва да бъдат разглеждани като взаимозаменяеми.

Простичко казано, сходните неща се привличат.  Това става с помощта на основния инструмент на Творението – мисълта. Струва ми се, че във вашата Библия е казано: „Човек е това, което мисли.” Ако се фокусирате върху тресавището на злото, след като го почувствате, вие го усилвате. Трябва да знаете това, за да може да оттеглите своята подкрепа за него, прилагайки втория Закон на Творението.

Законът за Съзнателното Намерение. Прилагането на този закон предполага целенасочено оттегляне на страха и интереса ви от злата ситуация, след като сте я почувствали, със съзнателното намерение да сторите това. Вие не може да направите това, като се опитвате да спрете да мислите за нея. Това може да постигнете единствено като замените мисълта за нея с друга мисъл, на напълно различна тема. В случая с плана на злото, това изисква пълното включване на всички, които имат отношение. Няма значение какви са мислите, докато те подкрепят плана. Съучастничеството предполага вяра, че намерението на участващите лица е за доброто на всички.  Вероятно сега може да видите силата на въздействието от страна на симпатията към страдащите по целия свят. Тя подкрепя необходимото самоопределяне на жертвата като такава, защото представлява прикрито съучастничество. Нали вие ги считате за жертви на война или природно бедствие, или бедност? Трябва да си поемете дълбоко дъх и да приемете своя дял в подкрепа на усещането им като жертви. Те също носят отговорност за създаването на тези ситуации. Вашето състрадание няма да разреши страданията им. Това ще направи съзнателният ви избор да създадете една нова парадигма на преживяване. Оттеглянето на фокуса на вашето внимание и насочването му към създаване на ново преживяване, ще доведе до промяната много по-бързо, от това да им изпращате непрекъснато помощ, докато ги считате за бедни невинни жертви. Това звучи ли ви коравосърдечно? От наша гледна точка, е преди всичко коравосърдечно да бъдеш част от създаването на тези ужасни ситуации. Вие трябва целенасочено да изберете да приложите своето желание за създаване на едно изцяло ново преживяване за тях, както и за себе си. Ако изберете да поставите своето намерение отвъд играта, която възприемате с петте си сетива, и вместо това го насочите към създаването на едно ново преживяване, вие оттегляте съгласието си и подкрепата си за преживяването, в което не желаете повече да участвате. Вие прилагате втория Закон на Вселената.

Това са двата закона, приложими към тази ситуация. Има още два закона и те ще бъдат включени в тази информация в подходящ момент. Важно е да напредваме със законите в зависимост от тяхната приложимост (към дадена ситуация). Важно е да осъзнаете, че Законите на Вселената са неизменни. Те не могат да бъдат променени или изкривени. Те действат независимо от това кой ги прилага. Когато погледнете плана на злото намерение около вас, вие може да ги видите в действие. Сходните неща се привличат и целенасоченото намерение създава реални ситуации. Обаче ние се опитахме да доведем до знанието ви (факта), че в рамките на тези закони съществуват нюанси, които позволяват на Съзиданието да продължи. Трябва да има разбиране и осъзнаване на преобразяващата добавка на Свободна воля, последвана от подходящото й използване. По този начин имаме безкрайно разнообразие в Съзиданието и в резултат – разгръщащо се движение.

Надяваме се да се замислите върху последиците от тази информация и тя да осветли разбирането ви, както и да затвърди решимостта ви да служите в нашия печеливш отбор.

(следва)

Наръчник за новата парадигма – част 7

№ 17

Когато груповото съзнание се обедини, за да създаде земното преживяване като поток на Творението, на елемента на свободната воля бе отделено особено внимание с желанието да позволи на творческия елемент да получи възможност за свободна изява. Надеждата бе, че това специално внимание ще позволи разцъфтяването на това, което може да назовете утопично преживяване в рамките на Универсалните Закони. Не бе предвидено, че ще се случи обратното в контекста на този фокус. Радостта от изобилието бе приета като резултат от удачното приложение на тези закони в центъра на преживяването. Вместо това резултатът бе, че материалното изобилие се превърна във фокус и принципът „целта оправдава средствата” стана рамката на извратеното приложение на Универсалните Закони.

Ако извратената версия на Законите, които наистина управляват съществуването в тази Вселена от проектирана Мисъл, изчерпва всичко, което е известно, тогава как може да си проправите път през това преживяване към една нова парадигма, която е в хармония с абсолютно всичко, което наистина съществува в равновесие? Това е същността на дилемата. Ако земният фокус е бил създаден в рамките на групов фокус, изглежда че целта трябва да бъде завръщане към тази изходна точка. Представете си като начало една малка група от точки, които се събират в една по-голяма точка, след което тази точка се разширява в мехур с фокусна точка в средата. И всичко това става в едно движение насочено навън. След това си представете как този мехур започва да променя формата си и да се издължава, след което продължава да се деформира в различни конфигурации, докато изглежда достигне до момент да се пръсне с натрупване на напрежението в централната точка. Сега как си представяте, че може да върнете тази конфигурация към идеалния кръг? Върнете се преди всичко към момента, в който кръгът е бил създаден и повторете процеса. Не е ли това, което сме ви препоръчвали? Не е необходимо да бъдете всезнаещи същества от по-висши измерения, за да направите това, защото когато се обедините с намерението да създадете това завръщане към равновесието, трябва само да призовете творческия процес, за да получите напътствие. Повярвайте ни, когато казваме, че тази деформация ще бъде върната към равновесие чрез вашите съгласувани намерения.

Масовото съзнание е това, което контролира формата на мехура. То съществува в рамките на движещ се поток от мислите на всички участници. Докато отрицателният натиск целенасочено тласка масовото съзнание така, че да се съобрази с неговите деформирани мисловни форми, които са в противовес на това, което поддържа съществуването на мехура, масовото съзнание започва да реагира. Определени съществуващи връзки на всеки отделен компонент от масовото съзнание с Първоизточника започват да се съживяват и да резонират, като че ли са раздразнени от този натиск. Осъзнаването на тази реакция причинява още повече натиск чрез методите, които са довели ситуацията до сегашното й състояние. Мислете в термините на точката на пръскане на мехура. Ако този мехур трябваше да реагира като един от вашите балони, тази точка би започнала да изтънява и да става по-уязвима. Какво би се случило, ако тази точка, съставена от мисъл, която размишлява, вместо да изтънява, се уплътнява и реагира противно на очевидните закони на материалния свят? Помнете, че мисъл, която мисли в самата себе си, не би могла да приеме друга мисъл, която не се вписва в контекста на съзиданието. Мисъл, която е в противовес на Съзиданието, е насочена само по отношение фокуса си върху това, което може да приемете, че изисква голямо усилие. Тя не може да бъде освободена така, че да завърши сама сътворението. Така този процес изисква обмисляне на всички случайности, които са част от плана или са прибавени към него, след което те биха оказали влияние на целия план. Мислите ли, че това е възможно, сравнено с една сфера на мисълта, която може да мисли вътре в себе си и познава всички възможни случайности за по-малко от един миг? Цялата тази мислеща мисъл притежава едно невероятно ограничение, наречено „свободна воля” на участниците. Обаче когато свободната воля на участниците влезе в синхрон чрез намерение и поставена цел, тогава наистина цялото „Съзидание” ще се отприщи, така да се каже.

Толкова ли е просто всичко? Какво можем да кажем за всички закони на Съзиданието, които са били нарушени от всички в рамките на масовото съзнание? Не трябва ли всеки от нарушителите да се разкае и да се откаже от погрешното си мислене? В крайна сметка не е ли това целият смисъл на преживяването? Вие сте забравили нещо. Всеки един от вас  представлява мисъл, получила израз в триизмерна енергия! Ако мисълта може да мисли сама в себе си, тогава мислите ли, че тя може да направи същото във всеки един индивид? Тя може, но е ограничена от „свободната воля”. В същото време желанието за придвижване през това преживяване и за връщане на планетата като цяло в полагащото й се място в рамките на Съзиданието, е решение на „свободна воля”. Когато бъде достигната една вътрешна точка на кипене в рамките на всяко съзнание, в резултат от приложения натиск, не мислите ли, че всеки ще отправи зов за помощ към своя Създател? Има един момент, в който тези, които са под религиозно влияние и изискват посредник между себе си и своя Бог, ще превъзмогнат това си убеждение и ще се обърнат към себе си, с което ще придобият разбиране за своята истинска връзка (със Създателя). Когато това достигне критично равнище, то ще стане част от един нов фокус, който ще се оформи в центъра на истинския кръг (мехур) на съществуването, който винаги е съществувал в рамките на Съзиданието. Всичко е въпрос на идентифициране с истинския мехур, а не с този под формата на настоящата игра на сцената на масовото съзнание.

Ако това е така, защо е целият този шум? Защото играта е реалност за масовото съзнание и в рамките на свободната воля тя е истинска и продължителното съществуване на тези продължения на Духа е силно застрашено от действия, които не могат да бъдат обяснени в триизмерните термини. Става въпрос за това, че достатъчен брой от тези продължения (на Духа) трябва да осъзнаят, че има една друга реалност, която те са способни да разпознаят и поискат. Може би поздравът към вас би трябвало да бъде: „Добре дошли на печелившата страна. Да разпознаем и поискаме!”

№ 18

Започва нов ден, когато вашата планета се завърта около оста си и човечеството спи под влиянието на силите на мрака. Техните планове като че ли се придвижват в един необясним гибелен фокус и само няколко предани изглеждат пробудени и наблюдават как гибелта залива този прекрасен свят в зелено и синьо. Магията на красотата бива замъглена и самият дом, от който сте зависими, се затваря върху вас и даже това да бива забелязано, остава пренебрегнато. Последните дни се спускат в бездната, докато вашата телевизия, спортовете и отварите за сън ви дрогират условно и буквално.

Какво може вие малцината да сторите, за да преградите приливa на мрака, който се сгъстява все по-бързо? Трябва ли да припомняме всичко, което вече знаете и да стенем, и да се бием в гърдите, както са правили пророците в миналото, и да призоваваме „Бог” да ни спаси? Милиони вече правят това и призовават един Творец, който си мислят, че пренебрегва молбите им за отговор на отправените молитви. Поради това, че възприемат себе си като жертви, които желаят спасение, те молят и не могат да получат отговор на такива молитви.  Всъщност ще получат отговор само тези молитви, които молят за овластяване в духа на Съзиданието. Мислите ли, че звездите стоят във вашите небеса по случайната молба на едно божествено същество? Съвсем не! Те са там в рамките на една постройка на равновесие и математически закони, които са в основата на Всичко, Което Е. Човекът продължава със своите безумни молби и блокира точно тази помощ, която желае, като отказва да вземе участие освен по начини, които противоречат на самите Закони, поддържащи нещастното му съществуване. Тези Закони го заобикалят в това, което е останало от природата, но в своето нещастие той остава сляп за тях. Хората от научното съсловие анализират компонентите, но не и процеса на Живота в изявените структури на Живота, който ги заобикаля. Умственият анализ на ума заблуждава човека с арогантното убеждение за превъзходство над заобикалящата среда, вместо да го накара да вярва в това, че е сроден и част от нея. Как може да се помогне на тези, които ослепяват все повече спрямо процесите, в които протича съществуването им?

Жертвата не може да бъде спасена, а трябва да се издърпа сама (за ушите) и да се спаси, като поеме отговорност за собственото си спасение. Човек е направен от същината на своя Първоизточник. Той представлява една миниатюрна холограма на своя Първоизточник. Холограмата е мъничка част от цялото, която има способността да отразява цялото, от което е произлязла. Макар понятието за холограма да е било отчасти разбрано, то не е било „анализирано” с приложение спрямо същността на Живота, който присъства във всички самоосъзнати същества. Допълнителното фокусиране на този фрагмент към своя първоизточник на съществуване е това, което определя степента, в която съвкупният Първоизточник се проявява в познатата реалност от преживяването на всеки фрагмент.

Ако вземете предвид степента на фокусиране, която е довела до формирането на планетата Земя от един фрагмент на нейния Първоизточник, ще започнете да добивате представа за какво става дума. Погледнете величието на човешкото тяло, което е превозното средство на вашето преживяване тук. Едно превозно средство способно да приюти самосъзнание, което ако пожелае, може да разсъждава върху своя Първоизточник, защото Първоизточникът съзерцава Себе си и правейки това, се фрагментира, за да може допълнително да се съзерцава чрез проява на преживявания. В рамките на това съществува и свободната воля, за да го извърши. Тъй като свободната воля е движещата сила на това съзерцание, то тя се проявява във всеки холограмен фрагмент. Тази свободна воля дава възможност за всички преживявания в рамките на допълнително усилване на този процес на Само-съзерцание. Това е полярността, която позволява разпознаването на това, което обслужва процеса на съзерцание и това, което не го обслужва, за да може балансът между двете да позволи завършването на всяко изследване на завръщането на първоначално излъчения фрагмент към неговия Първоизточник. За да може представеният по този начин процес да бъде проследен, налице е едно спираловидно разбиране, докато умът, който чете тази информация, разсъждава върху всичко това. Всеки фрагмент се завръща към Първоизточника, който го е излъчил. И така вие сте въведени в разбирането на рамката на процеса, в който участвате, тъй като всеки от вас е холограмен фрагмент от Първоизточника на всичко, което съществува в процеса на само-съзерцание. О, паника – вие ще се превърнете в нищо, ако следвате пътя на завръщането. Съвсем не! С всяка фаза на завръщане към Първоизточника на вашите житейски преживявания, собственото ви самосъзнание се развива и става все по-голямо и по-голямо, докато достигнете до абсолютния потенциал, за да бъдете напълно равни със Съвкупността на този Първоизточник, който съзерцава себе си.

Това обърква ли вашите ограничени умове? Всъщност не би трябвало. Това би трябвало да бъде най-успокояващата новина, която някога сте получавали. Възможно ли е да съществува по-светла картина на вашето бъдеще? Какви възможни удоволствия биха могли някога да се сравнят с такова бъдеще? Нека ви уверя, че няма преходни удоволствия на прероденото тяло, които да се сравнят с тези, които ви очакват, когато фрагментираното самосъзнание започне да се издига по спиралата на житейския опит към крайната си цел. Проблемът е да бъде запълнена празнината от недоразумения, заложена като капан от тези, които са били увлечени в порочната злоупотреба с аспекта на свободната воля. Тези, достойни за съжаление, са се увлекли дотолкова, че представят себе си не само като еднакво силни със Съвкупността на Първоизточника на Всичко, но и се поставят в положение на Превъзходство. Даже деформираната психиатрична парадигма на вашето съвремие би приела това за умопомрачение, стига да можеше да обхване схемата в нейната цялост.

Тази деформирана заграбена власт се нуждае от деформирано копие на процеса. Един двойник на това, което съществува. Човечеството е единият градивен блок в случая, защото те не могат да създадат нещо от една отрицателна потенциалност. И тъй като са се опитвали безуспешно, остава им да преобразуват това, което съществува и което бихте нарекли положително, в неговия антипод – отрицателен двойник. Това обаче не се случва отскоро в процеса на вашето линейно броене. Колко са успели те да постигнат дотук? За да не ви разбия напълно, нека кажем, че е достигната критична фаза. Ако бъде позволено на това да продължава, то ще застраши повече преживяванията на Първоизточника, отколкото би било удобно.  И това ще бъде достатъчно, за да се насочи фокусът на съзнанието на тази „страхотна съвкупност” на Първоизточника към разрешаването на проблема. Потенциалът на този Фокус за възстановяване на равновесието в съвкупния процес е, както бе вече пояснено, нещо страхотно и далеч отвъд представите на триизмерното възприятие.

Опитахме се вече да обясним, че има на разположение помощ, че тя притежава голяма мощ и ние даже сме я омаловажили. Ключът към освобождаването на тази страхотна сила обаче се крие в това, което е причинило ситуацията преди всичко. СВОБОДНАТА ВОЛЯ! Ако не бяхте от изключителна ценност в допълнение на това, че сте средство на промяната, щяха да бъдат пуснати в ход други средства за ликвидиране на проблема. За да може да бъде поддържано равновесието на цялото, трябва да бъде взет предвид всеки фрагмент от всеки индивидуален фрагмент на този Фокус. Вие не може просто да бъдете отписани. Това би създало проблем с неприемливи последици. Всички фрагменти би трябвало да се завърнат при Първоизточника, от който са били излъчени, за да може този Първоизточник да поддържа равновесието на своята цялост. Това не означава, че довелите това извратено положение до неговата крайност няма да получат интересни образователни преживявания, защото това им е гарантирано. Вашето възприемане на времето не ви позволява да си представите как ще стане това, затова не се опитвайте.

Важно е да обхванете в съзнанието си целостта на тази ситуация, за да започнете да обмисляте разбирането си за това, че даже тези с най-зловещото поведение са ценни за Първоизточника, когото наричате Бог. Те са част от съвкупността на всичко, което се съдържа в думата Първоизточник. Самото заявяване на факта, че те са част от „Всичко, Което Е” не е довело до необходимото разбиране и затова тук е направен опит за различен подход. Това е, така да се каже, урок от първо отделение.  Да се надяваме, че това е било постигнато. Ако не се е получило, може би след един повторен прочит ще стане. Ние не желаем да смекчите отношението си към извършеното (от тъмните сили), защото това само ще добави към тяхната отрицателна кауза. Искаме да разберете защо просто разрушаването на целия експеримент не е опция и че само объркването на плановете им не е достатъчно. Първоизточникът, Големият Бос, иска всичко да приключи  и кои сме ние, за да спорим с него? Ние имаме този ключов проблем за разрешаване. Тогава нека се заемем с него.

№ 19

Из целия свят се шири едно все по нарастващо чувство на тревога. Интуитивните аспекти на всяко едно същество започват да се пробуждат, защото енергийната атмосфера на планетата резонира с фокуса на вниманието, насочено към тази единична планета от страна на цялата галактика. Вашите пробудени и съзнателни съквартиранти (в галактиката) определено забелязват какво става тук. Това е различно от задушаващите пряко манипулативни енергии, които биват разпръсквани върху активното ви съзнание. Галактическото внимание достига дотук чрез енергии, които са прекалено фини, за да могат да бъдат прихванати с механичните методи, използвани от тези, които са се фокусирали върху тъмните си намерения. Опозицията трябва да постигне целите си с прилагането на методи за потискане на естественото експанзивно движение на мисълта в рамките на изявената форма. Това, което се влива в масовото ви съзнание от галактиката, която ви заобикаля, притежава естествена експанзивна природа.  Будната част от съзнанието я приема, след което тя следва експанзивната си природа и се проявява експоненциално в съзнанието като сънища и форми на сънуване, които не са спокойни. Определящият фактор спрямо получаването на това галактическо послание е степента, в която вътрешното осъзнаване на всеки един индивид е било потиснато. Колко забавено е темпото на вибрация на съществото? В състояние ли е то все още да приеме стимула на високата и по-учестена вибрация на галактическата мисловна форма? Това не е съболезнователно послание, изпратено от симпатизиращи индивиди.  Такова щеше да е, ако бе трик на по-ниските тъмни енергии – един пореден инструмент за потискане. По-скоро това е един фокусиран стимул, който би трябвало да събуди за по-ефикасно използване рецепторите на Светлината, които поддържат фокуса на всеки един.

И така, виждате, че действат два енергийни фокуса – един за потискане и един за стимулиране. Предпочитаме тук да не използваме терминологията на войната, но трябва да отбележим, че „битката” за тази планета вече е в ход.  Не както я изобразяват с повсеместна сеч от двете страни, но по отношение владеенето на енергиите на Духа. Едната страна претендира за много, другата за всичко. Помнете, че ако само една мъничка част от енергията бъде наистина унищожена, това вещае унищожение на всичко. Първоизточникът на Всичко, Което Е, е експанзивен по природа. Енергията може да сменя своята форма чрез това, което изглежда като издигане и пропадане, раждане и умиране на форми, но енергията в самата основа на този феномен присъства винаги.

Във формáта на тази вечно съществуваща енергия съществува винаги една полярност, но тя не би трябвало да съществува във формáта на това, което вие възприемате като зли, тъмни сили. Противоположната полярност е друга тема. Това, което трябва да разберете, е, че това, което изглежда че е противоположната полярност на преживяването на планетата Земя, е една аномалия, едно деформирано приложение на тази полярност в енергията. Това е изключението, а не нормата.

Колкото по-ясно разберете това, с което разполагате в контекста на тази ситуация, толкова по-лесно ще ви бъде да поддържате фокуса си върху своята цел в рамките на енергиите, които се движат около вас и през вас. В някои моменти от вашето време е по-лесно да се поддадете на енергиите на потисничеството, отколкото да поддържате фокуса си върху стимулиращите енергии, които действат във вас.  „Битката” не се води върху повърхността на планетата, както са ви казвали, а в индивидуалното съзнание и по дефиниция също така в съзнанието на самата планета. Следователно трансформацията на планетата, извоювана от нея чрез повтарящото се майчинство на еволюиращите цивилизации, се крепи върху трансформацията на нейната настояща обитаваща цивилизация. Може да започнете да разбирате, че единството на този еволюционен процес съдържа потенциала за злоупотреба. Това вътрешно съчетаване на енергийната цел е организирано с оглед процеса на трансцендентност. Полярната противоположност предполага потискане на света, за разлика от експанзивната планетарна трансформация в едно по високо-измерно (вибрационно) преживяване.

При наличието на толкова много обмен на тежки мисловни енергии между обитателите на планетата, обменът на концептуално разбиране между умовете е достигнал много ниско равнище. Това е довело до механизирана комуникация, която замества масово използвани в миналото способности, възможни без помощта на изкуствени средства.  С бързия напредък на тези технологии (средства) чрез фокуса на тежки и бавни вибрации, това, което изглежда прекрасен напредък, се оказва наистина точно обратното. То представлява загуба на способността за фокусиране на формиращото, експанзивно приложение на силата на мисълта, присъщо на цялото Творение. Тук е приложена хитрост на ума, за да отвлече вниманието ви от потенциалната възможност за творческо разгръщане отвътре навън чрез прилагане на външната умствена аналитична дейност и чрез манипулация на вашата реалност. Естественият поток предполага насоченост към изследване на вътрешното съзнание и на външна изява във вашите реалности на по-значимите преживявания, които могат да бъдат открити там. Откъде мислите, че произлизат по-значимите идеи, които служат на човечеството? Вместо това, тези идеи биват деформирани с цел потискане на хората пред самите ви очи, докато вие не успявате да наблюдавате какво се случва. През всичкото време вие наблюдавате организираното представление, което отвлича вниманието ви.

Сега вече започва сериозна веселба. Вие правите последни опити да достигнете до вътрешното съзнание на възможно повече хора чрез най-новите приложения на техните технологии, но също така започвате да се присъединявате към стимулирането на вътрешната енергия. Вие също получавате това стимулиране. Всъщност вие сте като транслаторите, използвани от вашите радиостанции. Вие обслужвате множество цели и сте напълно наясно с това в частите от вътрешното съзнание на съвкупното си преживяване.  Вярвайте в процеса и дръжте високо знамето, така да се каже. Всичко далеч не е изгубено. Добре дошли на печелившата страна! Фокусирайте се и се изявявайте!

(следва)

Наръчник за новата парадигма – част 6

№ 11

Мантрата на този проект трябва да бъде „Доверяваме се на Бог”!

*) Бел. пр.: Моля припомнете си дефиницията на “Бог” дадена по-рано. Има и шеговита алюзия с надписа на доларовите банкноти “In God we trust” Пълният смисъл на това се разкрива при прочитане на цялата книга.

Не може да се вярва на обявени убеждения, плод на масовото съзнание. Семенцето на смъртта за вашите побратими човешки същества вече не е на нивото на семенце, то е покълнало и расте бързо. Има само едно „спасение” от този капан.  То се крие в служене и в пълно доверие в пътяпрез тази ситуация. Няма път навън; има само път през. Тънката разлика не е очевидна, но е наистина от голямо значение. Навън предполага съпротива, докато през предполага преминаване през, към една по-велика цел отвъд. Така както човек не може просто да излезе от един планински проход, а трябва да се придвижи през него, така и вие трябва да се идентифицирате с едва доловимия различен подход. Човечеството попада в капана на идеята за великия вожд, който е призван да  „изведе” от тази или някоя друга дилема. Това не може да се случи. То може да стане чрез вдъхновение, породено от представата за един начин на Живот, който изпълва пустотата в съзнанието на всеки, която е резултат на политическа, научна и религиозна догма. Осъзнаването на собственото им желание да участват, следвайки съзнателнолично взето решение, ще ги преведе през това преживяване към онова, което ги очаква отвъд.

Човек е склонен към приключения и обича предизвикателствата. Това желание за лично приключение е било превърнато във фалшиво желание за сигурност и за гарантиран ограничен риск (застраховане). Спомнете си плакатите, с които примамваха младежите да се запишат във флота с предложения за приключения в далечни пристанища, при което същите тези младежи завършваха с дървена пушка в ръка, охранявайки метална ограда, подобно на Бил Косби *****). Битката по време на война бива представена като приключение, но то не е на равнището на поетата лична отговорност. Всяко действие е планирано не от индивида, а от поредица офицери. В същото време военните герои са тези, които в момент на нужда действат самостоятелно, изложени на голям собствен риск. За широката публика остава рискът от смърт след падане от сноуборд, каране на ски в лавинни райони, плуване в бурни води, катерене на стръмни планини и пр.  Те скоро ще бъдат лишени и от тези занимания, за да бъде душата още повече задушена в по-големи ограничения. Тогава натрупаните емоции ще бъдат пренасочени към разрушителни войни, банди, изнасилване, грабежи и други дейности, противни на природата на Живота. Това отдалечава човечеството от изначалната му цел да открие връзката и обратния път към Твореца.

*****)   известна роля на американския комедиен артист и музикант Уилям (Бил) Косби.

Вие вече знаете това. Тогава какъв е смисълът от тази дискусия? Целта е да можете да разберете емоциите, които преобладават, особено сред младите хора. От друга страна, какво би било усещането за промяна когато си спомните, че съществува план, който да отведе човешките преживявания в противоположната посока, към Обетованата Земя на личното приключение в сферата на собственото аз. Това е, което може да преживеете отвъд вашата ограничена реалност. То е само едно увеличено огледално отражение на случващото се вътре във вас.

Идентифицираните 300 са само 300 фокусирани трикове на тези деформирани личности, на които е разрешено да се изявят чрез манипулация на умовете им. Положени са всички усилия за подпомагане на индивидите да разберат това на личностно равнище. Сега проявите на „злото” (неразбиране и злоупотреба) трябва да бъдат преодолени с помощта на крайния метод на стимулиране на движение, което да спре този процес на същото равнище, на което е постигнало това злоупотребеното его на представителите на мрака.  Това се е случило посредством процес на проява на егото в области противни на неговото предназначение. Процесът е достигнал пропорции на дисбаланс, които застрашават целостта на Галактиката/Вселената. Творецът е одобрил използването на крайни мерки за възстановяване на равновесието.

Поради Любовта на Твореца към неговите фрагменти, са били вкарани в употреба всички възможни средства за възстановяване на равновесието. Някои ще бъдат наистина лишени от възможността за Живот за дълги периоди от време според вашите представи, след като са им били предоставени множество възможности да се откажат от своя фокус върху погрешния път.  Други ще продължат своите уроци в други ситуации, тъй като са били невинно подмамени по време на преживяванията си, които са избрали когато са се преродили тук.

Тези, които притежават истинско намерение и цел ще се придвижат през преживяването чрез своя избор за участие в реализацията на сценария на новото съзидание. Тази групово фокусирана демонстрация ще е носител на една мощна трансформация, която ще се окаже наистина силно вълнуваща. Това е дар от Твореца. Това ще бъде една благословия и дар на благодатта , фокусирани силно в Любовта отвъд всяко предишно преживяване. Така ще се получи издигането на тази планета и нейното въздигане ще рефлектира в съвкупното творение, създавайки нови равнища на преживяване. Въздигащите се участници ще се радват на плодовете на участието си в този финал. Милостта и благодатта, които се съдържат в изпълнения с Любов фокус на Твореца са част от безкрайността на „Неговата” Любов. Ограниченият ум не може да схване това, но с промяната в измеренията ще настъпи разширяване на тази способност за по-цялостно обхващане в този фокус на човешките преживявания. Даже и измеренията ще се променят в този сценарий, така че цялостното съзнание ще бъде развълнувано от новото преживяване и допълнително пробудено.

Дали приветствието „Добре дошли на печелившата страна” съдържа някакво ново значение? Наистина съдържа! Намерението на тези послания е да задълбочат решимостта и да ви дадат максималната възможна подкрепа за решаване на предстоящите ви задачи. Нека сърцата ви бъдат вдъхновени да продължат всеотдайното си участие с благословията на всички същества на Светлината, ангажирани в този проект. Във вашата библия има израз „и тя прие това за размисъл в сърцето си”. Удачно казано. Отворете съзнанието си за да преживеете Любовта  която ви обгръща, вдъхновява и закриля в този ден! Нека бъде така!

№ 12

Намираме за любопитно това, че силите на злото удвояват своите усилия. Етническите и расови различия между индивидите биват подчертавани и стимулирани, като в същото време ви натрапват „единно световно правителство”.  Това, естествено, не минава без предварителен план. Целта му е да създаде хаос и объркване в психиката. Всъщност то е и в наша полза. Много по-лесно е да се създаде промяна в ситуация на хаос, отколкото в стабилна, статична среда. Има много планети, които са високо развити в рамките на адаптацията и възприемането на Универсалните Закони. Ако става дума за такова прекрасно състояние, въпросът би бил защо да фокусираме възможността за преминаване в друго измерение от такъв мащаб при този процес, при една планета, която преживява такъв огромен хаос? Отговорът е, че енергията на хаоса предлага най-големия потенциал за реализацията на този конкретен процес. Това, което вие наричате Бог не е „създало” вашата дилема, но тя е Негово Творение и той определено може да участва в потенциала, който тя предлага, и то във ваша полза.

Ние предлагаме възможно най-много перспективи на тази ситуация, за да добиете възможно най-пълно разбиране. Необходимо е да се издигнете над стресиращите усещания, породени от много страдания, които са част от преживяванията на много от вашите човешки събратя, преродили се сега на тази планета. Така вие ще можете да възприемате света от едно равнище, което ще ви позволи да формулирате своя план от „Божията гледна точка”.  Идеята на опозицията за „единно световно правителство” също може да бъде полезна. Много от преродените същества наистина са отхвърлили националистичните възгледи, които някога са имали и мислят в термините на глобалното цяло.  Планът на този проект ще се хареса не само на хората в САЩ.  По необходимост, той трябва да бъде план в мащабите на планетата. Началото му задължително е фокусирано тук в САЩ, но общата картина трябва да отразява едно глобално намерение.

Ще има  период на особено интензивен хаос, който ще бележи времето за промяна или на тях, или на нас. Затова времето за създаване и осъзнаване на този план или мечта както вече го нарекохме, е от решаващо значение. В мъглявата, не добила все още форма фаза на процеса, думата мечта изглежда по-уместна , докато план предполага нещо добило конкретна мисловна форма. Това все още не се е случило, защото за момента става дума за идея в твърде игрив и творчески формат.  Той не носи ударението на тежката отговорност за участващите групи. Предназначението му е да стимулира в максимална степен обмисляне на различни възможности във възможно най-широк план. В началните фази не трябва да се мисли за никакви ограничения. Помнете, че не трябва да се интересуваме от действията и реакциите на другата страна. Ще мечтаем за малко известни възможности, следователно всичко е възможно. Плановете за действие в екстремни ситуации на другата страна могат да бъдат осъществени само в известната на тях реалност. Вие ще градите реалност, която е далеч отвъд всичко, което те някога са си представяли. Това е равнището на творчество, което ви окуражаваме да достигнете. Това е творчество, което далеч ще надхвърли съществуващата реалност. Способни ли сте на това? Разбира се!  Защо мислите, че пробвахме всички планове за екстремни ситуации? Те са на ваше разположение в етерните сфери, не с намерението да изберете един от тях, а просто като изходни моменти за да упражните въображението си. Помнете, че вашето въображение е което ще ви въведе в „Божия ум”, който представлява безкраен потенциал. Идеята за Неговото Присъствие когато „присъстват двамина или повече” важи в степен, в която вие ограничените все още не сте схванали.

Всички предубеждения, които индивидуални членове на тези групи може да се имали, трябва да бъдат използвани като изходни пунктове. Все още не е осмислена някаква приложима възможност.  Това може да бъде предизвикателство спрямо егото на някои в ранните стадии на участието им, но то е един период от критично значение за възпитанието на егото. Тези наблюдатели от триизмерното съществуване трябва да бъдат окуражавани да навлязат в процеса на визуализация , чрез който ще преживеят истинското си предназначение.  Даже егото ще намери удоволствие в този процес, защото изпитвайки истинската си роля, то с удоволствие ще пожелае да изпита още повече. То не е същност с отделна идентичност, а един много активен аспект от човешкото преживяване, получил прекалено голямо внимание в сложното обединение на енергиите, продължение на Духа. Въпреки това трябва да отдадем заслуженото на тази деформация при създаване на възможностите за реализация на тази планета, защото от тази гледна точка, тази дейност е допринесла по свой уникален начин. Бог може да превърне всичко в целенасочена синергия в полза на цялото. По-голямо доверие от страна на човечеството спрямо реалността на тази Истина би подпомогнало много този проект.

Разбирането на това как индивидите, преживяващи тази инкарнация,  се вписват в космическата подредба на нещата прилича малко на разчитането на една корпоративна организационна схема. В този случай обаче нещата ще се окажат удивително сложни за пълно разбиране, тъй като не е спазена логическата структура за поставяне на най-голямата отговорност на върха. Може ли да си представите равенство от горе до долу на нещо, в което няма горе и долу? Това е истинско предизвикателство пред логиката, нали? Смислено ли е? Разбира се че е, когато линейната последователност не е съществен параметър. Как може една група да постигне нещо без необходима последователност? Мога да ви уверя, че може твърде успешно. Как може да се проявят неща без начало и край?  Учудващо е, че вие мислите, че всичко трябва да се случва както при формирането на едно бебе.Това, което изглежда като процес в триизмерния свят започва от етера. Невидимата част на процеса е едно завършено същество и то вече съществува в момента на зачатието. След като е добило завършеност в едно измерение, то се проявява във вашата реалност. Едно цвете не се появява от една растителна клетка, а е било (предварително) замислено в цялост не само по външен вид, но и като процес.

Дали вашата група ще бъде отговорна за зачеването на процеса, необходим за промяната на тази земна дилема? Защо мислите, че присъстват толкова много „етерни” същества? Ние сме тук за да ви помогнем по отношение на необходимите невидими процеси.  След като скелетът бъде очертан във форма, която да доведе до желаните резултати, вие няма да можете да си представите това, което ще се случи, фокусирано в един „прекрасен миг на съзидание”. Ще получите ли подкрепа в този процес? Вярвайте, че ще бъде така. Но – всичко зависи от първата стъпка на човечеството към активното изграждане на собствената си съдба чрез промяна на възприятието си за идеала, а поради съществуващите хаос и объркване, и чрез създаването наедин идеал.

Нека енергията, която изчаква началото на процеса, запълни в известна степен вашето преживяване. Вие сте високо ценени и днес към вас е насочена всичката възможна подкрепа. Дерзайте бодро при изпълнението на привидно досадните си задължения. Нищо в живота на човеците няма да остане скучно за дълго време.

 № 13

Енергиите, излъчвани от тези, които биха искали да впримчат жителите на Земята в своите планове за промяна на съдбата на тази планета се придвижват във все по стесняващи се кръгове, в опитите си да обхванат всички механизми, съставляващи частично разбиране на циклите на творението.  Те много внимават при щателната проверка на всяка брънка, така че да няма такава, която да е извън последователността. Линейната мисъл е все още в основата на тяхната игра, която изключва спираловидно движение към еволюционна промяна. Еволюция е терминът, с който във вашия език назовавате промяната. Отсъства разбиране за същността на процеса.  Към какво еволюират те? Желаният резултат е поробване на останалото население, но с каква цел? Една застинала утопия? Какво ги кара да мислят, че Вселената може или би ги подкрепила в този процес? Това да въстанеш срещу процеса на съзиданието е една възможност, но да се задържиш извън фокуса на Творението включва един непрекъснато ескалиращ процес в неговата цялост, който е обречен на провал. Да отвлечеш една планета е едно, но да създадеш една анти-вселена е нещо грандиозно. Откъде би дошла тази енергия? Те планират ли да отвлекат една цяла вселена?  Съмнявам се, че това, което наричате Бог е толкова импотентно нещо, за да го позволи.

Отново казвам: „добре дошли на печелившата страна”! В духа на направените по-горе коментари, това би било невъзможно за вярване. От определена гледна точка, такъв вид арогантност е нещо смешно. Това естествено не е така за тези, които ден след ден напъват мускулите на своята власт и имат перспективата на триизмерното съществуване. За да се получи промяна в човешкото съзнание на тези, които биха си представили промяната, е необходимо възприемане на възможно най-широка перспектива. Може би промяна не е най-подходящата дума, тъй като тя предполага нагаждане на това, което вече съществува. Това вече е правено при други опити за надхитряне на врага. То очевидно не е имало успех, в противен случай нямаше да сте изправени пред тази ситуация. Този път трябва да направите една допълнителна стъпка в отказа си да играете според техните правила. Трябва напълно да промените тактиката си, за да направите плановете им толкова импотентни, колкото те са замислили да направят вас. Вие трябва да надхвърлите тези планове. Много шум бе вдигнат около „извисяване” и „екстаз”. Е, това наистина би отговаряло на нашата версия, с изключение на това, че „Исус” няма да го стори вместо вас. Трябва да направите повече от това да претендирате, че сте „християни”. Няма да е необходимо да си цапате ръцете с кръвта на своите врагове. Нито ще е необходимо да обърнете другата си буза и да гледате настрани, докато те правят своето, тъй като вие ще имате свои планове, които ще използват Божиите методи, които до момента сте забравили. Армагедонът в техните представи няма никога да настъпи. Ще има Армагедон, но той ще се разиграе на друго поле и няма да има конфликт, какъвто си представяте.

Вашето желание за помощ и волята ви да осуетите тези възгордели се антагонисти на Творението ще бъдат насочвани към успех по пътя на възвръщане на вашата памет. Това ще изведе на преден план елементи от спиралата на еволюцията, които отсъстват в техните внимателно разработени планове. Не се страхувайте, защото вие имате на своя страна енергиите, които създават слънчеви системи, галактики, вселени и космос, всъщност Всичко Което Е. Бихте ли желали по-голяма подкрепа от тази?  Не че тя е отсъствала при предишните възможности, но тогава хитростта и фокуса на противниците за били внимателно насочени за реализирането на техния план в момент на съвпадение на циклите. Те считат това за момент на уязвимост. Всъщност наистина в тези моменти на завършване на циклите, Творецът е планирал възможност за Своите холограмни части да се възползват от спираловидното ускорение, което потенциално съществува.  Вниманието е енергийно фокусирано към този процес, който позволява на желаещите да се възползват от предоставената възможност.

Това бе едно много опростено обяснение на тази уникална ситуация. Наистина в аналите на тази планета ще бъде изписана част от историята. Котлето ври, парата се натрупва и Вселената задържа дъха си с наближаването на момента. Възможно ли е процесът да се провали? Не, но степента в която предоставената възможност ще бъде оползотворена ще засегне всички в тази Вселена. Помнете, че фокусът на Твореца използва целия заряд от потока на вечно движещата се енергия в процеса на Съзидание. Хаосът е особено наситен с възможността за промяна. Споделянето на това знание не е предназначено да ви натовари, а да добави към вашето разбиране на възможността, която се открива в ситуацията, която изглежда безнадеждна. Очите ви трябва да бъдат широко отворени  и трябва да използвате способността си да наблюдавате и анализирате действията, които се случват около вас. Аватарите от миналото са посели семената на разбирането, които лежат заспали в човешкото съзнание. Време е за стимулиране на тези семена за покълване и растеж към узряване на триизмерното преживяване. Тези, които могат да приемат този стимул ще го направят а тези, които не могат ще получат друга възможност.  Ще бъдат ли разрушени някои фрагменти? Трябва да бъдат взети предвид всички фрагменти от съзнанието на Твореца. Тези аспекти, които са избрали да преживеят краен дисбаланс ще бъдат поставени в пространство подобно на заточение. Това не е огненият ад, който бива използван, за да ви плаши в подчинение, а едно изолирано пространство, предназначено за обмисляне и съзерцание. Не е необходимо да знаете повече от това, че съществува такова преживяване, защото то е нещо, което се случва между отлъчените и техния собствен вътрешен Дух.

Дали тези, които са довели до всичко това и тези, които изберат да не се възползват от възможността ще бъдат съдени? Съд е била дума, свързвана с провал и вина. Откажете се от нея. Тя е още едно средство използвано за да ви контролират, защото вместо това в края на това преживяване ще има процес на освобождаване.  Един разбор и време за Душата (източник на всяко човешко същество фокусирано в преживяване) да асимилира своите преживявания в цялостния обхват на матрицата. Фокусът на преживяването не може да измери влиянието на своето житейско преживяване върху матрицата на съвкупността на това, което го е фокусирало. Става въпрос за това, което се фокусира докато съзерцава себе си. Осъждането би означавало себе-проклятие. Във високите измерения не съществува себе-проклятие. Има огромна разлика между себе-проклятие  и Само-съзерцание. Проклятие и осъждане са синоними.

Това послание е дадено с Любов. То служи за просвещение в рамките на едно преживяване на сливане с потока на Съзиданието. То е предназначено да ви накара да почувствате, че се намирате в този поток. А вие се намирате точно там.

№ 14

В живота на обитаващите тази планета започва един нов ден! Дали това звучи отвъд въображението? Съвсем не! Желанието за нещо, което е напълно различно, отваря една нова вибрираща пролука. Това означава, че е имало и други, размишляващи върху тази възможност. Преди това парчетата от пъзела не са били на своите точни места. За да може шансовете за успех да бъдат максимални, определени последователни събития и условия трябва да бъдат точно на мястото си. Масовото съзнание на планетата трябва да достигне определено равнище на знание за истината и равнище на безизходност по отношение чувството на съпротива, за да осъзнае настъпващите промени. Тези, които имат преимуществото на медийната комуникация усещат репресивния процес, но все още са в стадия на отричането. Даже и това отстъпва пред задушаващото чувство за физически подтиснатото Вътрешно Присъствие.

Вие си мислите, че това е една игра на контрол върху ума, която те играят, но аз ви казвам, че става дума за нещо по-дълбоко. То има за цел да задържи в плен Вътрешното Аз,което кара мозъкът да забави функциите си и да се появи симптома на умствения сън. Ако това беше само процес на вцепенение на равнището на ума, то вие щяхте да бъдете упоени в сън много отдавна. Това не е целта на процеса. Какво би доказало това на Твореца? Залогът е доказателството за превъзходство чрез улавяне и отклонение на енергията на Духа и поробването на принадлежащите към конкретна енергийна матрица. В определен момент от отрицателния план, тези които са им служили най-вярно ще бъдат измежду първите изоставени, тъй като вече са доказали своята покваряемост. Техният идеал за роб притежава напълно различна матрица.

Ако планът е играта да продължи с още по-голямо упражняване на власт, то каква би била ползата от спящи роби? Как тогава плановиците на това приключение разпознават ценните за тях? Дали това ще са тези, които не се поддават на влиянието на съгласуваните им усилия? Точно за кого мислите, че се отнася това? Наистина, персонално за всеки от вас залогът е голям. Това подходящо описание ли е? За какво друго ви е било позволено да продължавате да сочите с пръст те кои са и какво правят?  Тези думи нямат за цел да ви плашат, а да ви доведат до възможно най-голямо разбиране на ситуацията, в която в момента се намирате. За вас няма друга възможност освен да преживеете това.

Това е кратко послание, но то трябва да бъде добавено към предишното знание. Нека да приемем, че то има за цел да издигне вашето намерение в един още по-концентриран фокус. Знайте, че всичко това бива поднесено с най-голямата Любов, защото вие сте по-ценни за Светлината от колкото са те. Вие сте нашият ключ към вратата, зад която в момента е затворена съвкупността на планетата.

№ 15

В организацията на тези с отрицателни намерения към тази планета и при контактите им с извънземни, които замислят цялото това планирано  изнасилване на Земята, съществува голяма доза неразбирателство. Всеки има свои отделни планове. Всяка от страните планира да постигне своите подмолни цели за сметка на другата. Това е слабото място в координираните им усилия. Те са като две парчета от един пъзел, които си прилягат, но не съвсем. Доколкото разглеждаме ситуациите в термините на холограмни енергийни съчетания или матрични образи, ние сме в състояние да определим уязвими пунктове.  Искам да кажа, че в реалността на тяхното преживяване отсъства единно усилие.

Втората слабост на тяхната методология е, че те се захранват от отрицателната енергия, създавана от конкуренцията, стимулирана в организацията им. Когато бъде открито или произведено слабо звено сред членовете на техните групи, настъпва почти яростен глад по отношение на освободената енергия. За тях това носи много повече удовлетворение, от случаите в които същото се случва с някое от неутралните човешки същества. За да продължат по своя път, те се нуждаят от повече собствена енергия, която да захрани празнотата на поддържаното разделение. Те наистина „изяждат” съревнованието на спортните събития. Това е точката на неявно разминаване на целите, която е основен обект на вниманието им. И точно в това се крие нашият шанс. Бяха обмислени много сценарии за използването на това в наша полза. За сега няма установен точен метод, но има няколко възможности за постигане на необходимия ефект.  Това, което казваме тук е, че макар вашето водещо действие да е ключът към решението, тук има движещи сили, които са натрупани зад бента, който задържа енергии, за които е бедно въображението ви. Не подценявайте обаче значението на вашата роля, защото тя е която ще отприщи тази натрупана енергия. Силите на Творението далеч не са импотентни, но те трябва да действат в рамките на законите, които създават и поддържат съвкупното Творение, чиито мащаби може да обхванат само Енергиите, които позволяват на потенциала за съзидание да се разгърне. Това е нещо подобно на задържането на дъха до момента, в който участието на вашата свободна воля задейства преместването на потока от енергии.

Ние от друга страна трябва да ви окуражаваме и насочваме в желанието ви да изпълните своето предназначение и да ви помогнем да се подготвите за участие в потока от събития, който ще се прояви, когато този поток от енергии бъде освободен и се отприщи. Така ние сме нещо като ваш треньор, винаги с предварителен план за играта, но с готовност да коригираме и намираме начини за компенсиране на колебанията в съгласуваните ви взаимодействия, в движенията и намеренията на вражеските сили и в аспектите на проявена свободна воля. За съжаление ние не можем да разпознаем смиреното търпение на това равнище на преживяване.  Нито можем да направим нещо когато ни изненадате с персоналните си решения.  Степента на решимост за промяна съдбата на планетата в сравнение с настоящото й развитие е единствената ни организационна движеща сила. Личният мотив на участващите индивиди е основният елемент, който ще вземем предвид в началното си съображение за избор на контакт. След това могат да бъдат отчетени и други елементи на характера. „Бъбривите уста” трябва разбира се да бъдат изключени, но е малко вероятно те да бъдат „в наличност”. Последното изявление може да изглежда малко грубо, идващо от нашето равнище на толерантност, но е важно това да бъде изяснено.

Има много равнища на информация, които трябва все още да бъдат взети предвид. Докато не започнат първите контакти и дискусии, не е възможно да продължим с по-ясни указания към вас. Образно казано, не сме предвидили изстрели в тъмното. Даже и вашият принос към съвкупността на тази промяна във вашата реалност трябва да се впише в рамките на Законите на тази Вселена и на Творението. Законът за привличането е в основата на всички останали закони. Вие ще видите това в образуването на основните начални групи и в окончателната асамблея, която ще бъде крайъгълният камък на тази нова еволюция на преживяването. Тази бременна с промяна комбинация на съзнанието ще направи възможно придвижването към родилния процес. Често се говори, че няма случайни неща, обаче елементът на свободната воля в еволюционния процес определено съдържа семената както на безкрайно разнообразие, така и на преобразяване на хаоса.

Ние достигаме в края на тази част от продължаващия ни диалог в момент, в който този процес се развива с нарастващо темпо. Вашите дни са благословени със синхрон и изцеление. Върху вас се изсипват все повече Любов и Светлина като признание за вашата ангажираност.

№ 16

Във времето, според вашият начин на отчитане, наближават решителни дни. Ние предпочитаме да гледаме на това като на последователни събития. Но тъй като знанието за това какви биха могли да бъдат тези събития не е достъпно за вас, само времето може да ви покаже какво се случва. Ние ще се опитаме да съчетаем съгласуването на време и събития по отношение на важните за вас явления, които трябва да имате предвид. В момента основният фокус е насочен към установяването на контакти между родителските групи. С развоя на нещата, ние ще ви подаваме необходимата информация. Методите на контакт между членовете трябва да бъдат такива, че да не разкриват никаква конкретна идея и езикът на общуване трябва да бъде много абстрактен. Както споменахме и преди, някои думи не трябва да бъдат използвани и определено не трябва да има системна употреба на едни и същи думи и изрази. Много от тези хора имат свои любими названия за нещата, които често дискутираме. Добре ще бъде те да бъдат избягвани, като се правят препратки към тях, а още по-добре е въобще да не бъдат споменавани. Това ще помогне за заобикаляне на охранителните системи, които непрекъснато ви следят. Всички системи на контакт са под наблюдение. Добре е да свикнете с този факт. Колкото по-нов е даден метод за наблюдение (шпиониране), толкова по-ефективно е приложението му. За съжаление елементарните способи за общуване не могат да свършат работа, затова трябва да използвате своите средства за комуникация внимателно и добре обмислено. Дилемата на срещите лице в лице е че ако се срещате на обществени места, ще бъдете забелязани, а ако се срещате на тайни места, също ще бъдете забелязани. Това започва да звучи като някой от вашите шпионски филми, но нещата са такива, каквито са. Засега разбира се не съществува проблем, но ако започнат срещи между редовните членове на този проект, противникът ще започне да се досеща. „Топката” трябва да бъде прехвърляна така, че да не създава впечатление за никаква закономерност. Не трябва да има отделно лице или група от лица, които да ръководят проекта.

Всички бъдещи служебни или лични срещи трябва целенасочено да изключват всякакво споменаване на този проект. Не трябва да бъдат използвани телефонни разговори с цел сравняване на становища. В определен момент подходящата група ще се събере еднократно и тогава идеите за това бъдещо преживяване на човечеството ще бъдат съгласувани.  Новият вид преживяване като фокус на този проект ще намери израз в една опростена формулировка на поставената цел. Сега е времето за внимателно осмисляне на това кому да бъде предадена щафетата от всеки един поотделно и на малки групи. След това всеки трябва да осъществи своя контакт и да обясни целта в личен план на място, където е най-трудно срещата да бъде засечена. Най-добре е местата за среща да бъдат избирани спонтанно в последния момент.  Частните ви работни кабинети са вероятно най-неподходящи. Както вече подчертах, вас ви считат за притежаващи специални способности и затова за тях сте обекти на специално внимание. Не подценявайте мнението им спрямо вас. Не познаваме друг начин за да ви напомним за тези параметри, без да прибягваме до сравненията с някой драматичен филм, но тъй като в крайна сметка става дума за една пиеса на една малка сцена от Творението, може би аналогията съвсем не е неуместна. И така – изиграйте добре своята роля. Само помнете, че няма да имате перфектното съчетание на обстоятелствата по време, както е във филмите на Брус Уилис.

Това предупреждение е може би малко закъсняло, тъй като първите сбирки трябва вече да са се състояли, но това, което се съдържа в това послание е било вече оповестено на всеки от установилите контакт чрез други подсъзнателни равнища на познание. В този процес други равнища на вашето съзнание биват инструктирани по други начини.

Ние ви подтикваме, но след като процесът започне, той ще се задвижи по-бързо отколкото си представяте, защото напрежението се натрупва. Разбирането за ада, планиран за всеки човешки дух, ще направи фокуса на новата парадигма в най-дълбока степен привлекателен за всеки участник на духовно равнище.  Желанието за участие и за оказване помощ в разрешаването на планетарната дилема ще се отприщи в духа на всеки като дълго задържан дъх . Едно завладяващо чувство на благодарност ще доведе до необходимите действия, тъй като е казано: „Бог обича благодарното сърце”. Това е вярно и с тази емоция може да се постигне много. Тя причинява извисяване на духа. Определено тези от вас, които са били в услуга чрез разпространяване на Истината сред своите човешки събратя могат да използват едно извисяване. След като сте приели с разбиране планираното за тази планета бъдеще, неспособността на хората да го приемат и отказът им да повярват в съществуването му са ви причинили много часове на отчаяние. Въпреки това, вие сте продължили да разпространявате Истината.

Това не е ли една величествена смяна във фокуса – разбирането, че най-накрая има изход  и че се оформя един план и че силите на Творението са наистина тук за да окажат помощ? Това ще бъде повратен момент в съзнанието на всеки, който ще доведе до промяна в отношението и ще започне да привлича множества от пробуждащи се хора. Не че посланието на Истината за настоящето и за това, което ги заобикаля, ще бъде различно на този етап, но ще се появи едно основно отношение, което ще е първият стимул за пробуждащото се съзнание на всеки един. Дискусиите ще започнат и посланието ще се предава с нарастваща инерция. Това няма да се ограничава само сред тези, които слушат радио-телевизионни интервюта и лекции. Тези, които са чели и информирали себе си ще бъдат помолени да информират и обясняват.  Предани разказвачи на ужасната приказка, вие сте аватарите на съвремието! В новата парадигма обаче няма място за жертви и мъченици. Планът не предвижда продължаването на този модел.

Тази информация е предназначена за вас. Нека преживяванията ви са изпълнени с щастливи съвпадения и прекрасни срещи.

(следва)