Category Archives: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЪН ТЯЛОТО – Уилям Булман

Приключения извън тялото – част 19

Прогресивно лечение

Науката е доказала, че много от медицинските проблеми, толкова популярни в нашето общество, са пряк резултат от нашите емоции и мисли. Ние влияем върху физическите си тела по начините, по които използваме, движим и задържаме енергия в себе си. Например стомашните язви, кожните болести, физическите пристрастености и депресията са често резултат от мисловните ни и емоционални навици.

Контролираните изследвания извън тялото ни предоставят възможността съзнателно да преживеем невидимите енергийни честоти и форми на проявление, които влияят на физическото ни тяло. Когато сме извън тялото си, преживяваме непосредствено своята енергийна подструктура, своята фина нефизическа енергийна система. Това ни предоставя невероятната възможност да извършваме енергийни корекции в самата сърцевина на своето същество. Енергийното преструктуриране, извършено в нефизическото ни енергийно тяло, би трябвало в крайна сметка да се отрази и в промени на външното ни физическо тяло. По-долу е описана една техника за много напреднали, която адресира пряко основната енергийна причина за физическите заболявания. С помощта на тази лечебна техника е възможно да повлияем и балансираме невидимите енергии, които протичат в нас и в друго лице.

Започнете с любимата си техника за напускане на тялото. Веднага след отделяне от физическото ви тяло, поискайте пълна яснота на съзнанието: „Яснота сега!” Повторете това искане, докато съзнанието ви стане кристално ясно.

Когато пълното ви съзнание е центрирано върху нефизическото ви тяло, започнете наум и на глас да искате лечебната светлина и енергия на Бог (на вселената) да влезе във вас. Пожелайте и ясно почувствайте как лечебната светлина на вселената прониква на всяко равнище в енергийното ви тяло. Позволете да бъдете напълно погълнати от интензивната лечебна светлина. Ако желаете, гласно поискайте лечебната енергия да бъде насочена към конкретно лице или към конкретна част на собственото ви физическо тяло: „Искам чистата енергия на вселената да помогне и излекува…(име на лицето)”, или: „Лечебната сила на вселената преминава през цялото ми тяло и ум”. Когато насочите мислите си към физическото си тяло, най-вероятно ще се завърнете в него.

След като се завърнете във физическото си тяло, останете неподвижни и почувствайте как енергията и светлината преминават през всяка система и клетка на тялото ви. Не бързайте и приветствайте енергийния поток в тялото си. Почувствайте вибрационните корекции, необходими за постигане на оптималното ви здраве. Бъдете открити, за да приемете. Бъдете открити за пълна корекция на телесните си вибрации. Важно е да бъдете открити, за да получите това, което искате (толкова често хората искат неща, които не са готови да приемат): „Аз съм открит/а, за да приема лечебната енергия в себе си”. Това е едно мощно пожелание във всяко равнище на вселената. Бъдете благодарни за преживяването си. Вие сте получили един специален подарък от енергийна осъзнатост, корекция и лечение. Използвайте своя дар, за да помогнете на други да признаят и събудят вътрешната лечебна енергия, която протича през всички нас. През началните фази на тази техника бъдете колкото е възможно повече дистанцирани от физическото си тяло. Всяка фокусирана мисъл, насочена към физическата ви форма, моментално ще ви върне в тялото ви.

Не подценявайте силата на тази техника. Тази форма на пренастройване на нефизическата енергия е истинската причина на всички физически чудеса в човешката история. Лицето, прилагащо тази техника, действа като открит канал за божията сила. В това състояние на съзнанието е възможно всичко.

Ускоряване на духовното ни израстване

За стотици милиони хора по света крайните цели на духовното развитие са себереализация и опознаване на Бог. В различните култури духовните цели са познати под различни имена: христово съзнание, просвещение, духовно единство, сливане с божественото, просветление. От край време изследователи на духа – монаси, пророци и светци – са прекарвали живота си в преследването на тези цели. За нещастие съвременните ни религии са се отклонили от своето богато наследство на духовни преживявания. За беда много съвременни религии и църкви са се превърнали в бледо отражение на оригиналните духовни преживявания и учения, върху които са били изградени. Идеята за лично духовно преживяване се е превърнала в неизследвано и мистериозно явление, непознато за много религиозни водачи и техните църкви. В резултат – милиони хора се задоволяват с посредствени вярвания и интерпретации на религиозните писания.

Днес нямаме повече нужда да се уповаваме на интерпретациите и вярванията на други. С помощта на изследванията извън тялото, можем да получим и проверим за себе си духовните отговори, които търсим.

Както скоро ще откриете, един от най-бързите и най-преки начини, за да преживеете своята духовна същност и да получите познание от първа ръка относно небесното царство, е да овладеете изследванията извън тялото. Контролираните преживявания извън тялото ни дават уникалната възможност да постигнем всяка духовна цел, върху която се фокусираме. Духовната сила на тези преживявания е абсолютно доказуема, но зависи от вас дали ще предприемете действие; зависи от вас да предприемете необходимите стъпки и да се придвижите отвъд ограниченията на физическото си тяло. Във физическия свят човек лесно може да се изгуби сред плътните илюзии и невежество, които ни заобикалят. Лесно е да потънеш в морето от измислени вярвания, доктрини и традиции; лесно е да попаднеш в клопката на физическия лабиринт. Тези, които преследват истински духовно развитие и мъдрост, скоро установяват, че те не могат да бъдат открити във външния свят. Духовното израстване е едно вътрешно пътешествие на пробуденото съзнание, едно пътешествие дълбоко в нас към същината на съществото ни.  Духовното израстване е персонално преживяване и познание на истинската ни същност, на самата ни душа. Силно препоръчвам следващата техника за всеки, който преследва ускорено духовно развитие, познание и отговори.

Духовна техника за напреднали

Започнете с прилагане на любимата си техника за напускане на тялото. Веднага след отделяне от физическото ви тяло, твърдо поискайте яснота: „Яснота сега!” Когато сте в пълно съзнание и центрирани в нефизическото си тяло, поискайте да преживеете своята душа (по-висше аз). Направете това като твърдо словесно искане за незабавно действие: „Аз преживявам своята душа (по-висшето си аз) сега!”

Моментално ще бъдете изстреляни вътре в себе си с невероятна бързина. Усещането е за изключително силно вътрешно движение, като че ли сте засмукани с мощен вакуум навътре в себе си. Безкрайни слоеве от светлина и цветове проблясват край съзнанието ви и бивате притеглени все по-дълбоко и по-дълбоко навътре. (Някои хора разказват за чувството, че са изстреляни нагоре в пространството). След няколко интензивни секунди това движение внезапно ще спре. Бъдете подготвени. Когато се случва за първи път, това бързо вътрешно движение на съзнанието може да бъде стряскащо; имайте вяра и запазете възможно най-голямо спокойствие. Вярвам, че преживяването на движение навътре или нагоре е свързано с преминаването на съзнанието, присъщо на относително плътното нефизическо тяло, в по-високо честотното съществуване на чистото съзнание (душа).

Резултатът от прилагането на тази техника надхвърля всички очаквания. Ще преживеете и познаете истинската си същност, която е независима от всякакви форми и субстанция. Границите се стопяват, докато във вас се отваря едно невероятно духовно измерение от чиста светлина и познание. Преживяването на по-висшето аз (душата) е самата сърцевина на духовното развитие; сега разполагате с невероятната възможност да откриете отговори на най-древните загадки на съществуването си. Вие може да получите отговор и разрешение на всякакво физическо предизвикателство или ограничение, което изпитвате в момента. В това състояние на съзнанието са възможни чудеса. Способността ви да разбирате и влияете на по-плътните равнища на вселената се увеличават отвъд всяко човешко въображение.

Не подценявайте силата на тази техника; съзнателното преживяване на това да бъдете истинското си аз е едно пробуждане, което ще промени живота ви. Докато сте в това състояние на съзнанието, способността ви да получавате отговори е неограничена. Вие преживявате своята духовна същност отвъд всички физични понятия за време, пространство и форма. Най-накрая опознавате най-голямата мистерия на своето съществуване – това, което сте наистина.

Експерименти и изследвания извън тялото

 • Наблюдавате и изследвате  невидимата енергийна подструктура на вселената.
 • Изследвате новото си обкръжение: неговата форма, субстанция, твърдост и стабилност.
 • Провеждате експерименти с помощта на мисъл-енергия; наблюдавате отблизо промени в околната си среда.
 • Осъществявате пътуване до дома на приятел или роднина и наблюдавате обстановката и дейностите. Записвате си времето и мястото, за да проверите достоверността впоследствие.
 • Провеждате експерименти със своята не-молекулярна плътност. Опитвате се да увеличите или намалите плътността на тялото си. Притискате част от тялото си. Може ли да го почувствате?
 • Докосвате предмет в новото си обкръжение. Може ли да го почувствате? То притежава ли плътност, или ръката ви преминава през него?
 • Пожелавате да посетите „починал” любим човек и да общувате с него.
 • Наблюдавате отблизо структурата на своето „ново тяло”.
 • Провеждате експерименти с не-молекулярна енергия. Наблюдавате причина и следствие, инерция, гравитация и уникалните енергийни сили, които съществуват в новата среда.
 • Докато сте извън тялото си, наблюдавате преобладаващите си мисли. Те оказват ли някакво влияние на околната ви среда? Сега се фокусирайте върху една отделна мисъл. Как концентрацията се отразява на средата?
 • Пожелайте конкретно качество, като подобрено разбиране, зрение или усещане. Наблюдавайте всякакви промени в личните ви способности.
 • Огледайте хоризонта. Колко далече се простира зрението ви? Околната ви среда променя ли се, докато се оглеждате наоколо?
 • Пожелайте пред вас да се появи конкретна форма, например стол. Получава ли се? Ако се получава, предметът притежава ли триизмерна плътност? Сега пожелайте този предмет да изчезне. Получава ли се?
 • Изследвайте възможностите за изследване на космоса без помощта на конвенционално превозно средство.
 • Отидете до свое любимо физическо място и наблюдавайте и запишете обстановката и случващото се.
 • Изследвайте свои минали животи.
 • Срещнете се и общувайте с нефизически водач или обитател.
 • Изследвайте възможностите за секс в различно вибрационно състояние.
 • Пожелайте да преживеете своето по-висше аз, своята душа (силно препоръчително).
 • Наблюдавайте живота си – минало, настояще и вероятно бъдеще – от по-обхватна гледна точка.
 • Поискайте да разберете и преодолеете физически проблем, който ви причинява затруднение.
 • Наблюдавайте и изследвайте първоизточника на материята – такава, каквато я познаваме.
 • Поискайте разяснение на всякакъв труден въпрос.
 • Поискайте да наблюдавате първоизточника и предназначението на настоящата си реалност.
 • Поискайте да видите и общувате с библейски ангел.
 • Изследвайте и преживейте „небесното царство” – нефизическите вибрационни равнища на вселената.
 • Експериментирайте с предаването на лечебна енергия към физически болен приятел или близък. Наблюдавайте и запишете резултатите.
 • Категорично поискайте да видите истинската същност на енергийните форми около вас. Наблюдавайте за всякакви промени в околната среда.
 • Поискайте да наблюдавате дадена мисъл – нейните форма, функция и характеристики.
 • Задайте всякакъв въпрос и се пригответе да „преживеете” отговора.
 • Наблюдавайте физическото си тяло от позициите на една по-разширена перспектива.
 • Преживейте, изследвайте и започнете да картографирате многоизмерната вселена.
 • Манипулирайте енергия (форма) със съзнателен фокус на мисълта си.
 • Изследвайте съвместно с партньор или близък (силно препоръчително упражнение за верификация).
 • Поискайте да наблюдавате раждането на дете от нефизическа гледна точка.
 • Изследвайте възможностите за пътуване във времето и възможностите за последователно време и последователно съществуване.

Въпроси за нашето съществуване

През цялата известна история на човечеството всяко велико изследване или откритие е започнало със задаването на прост въпрос: „Какво се намира от другата страна на океана?”, „Какво има от другата страна на слънчевата ни система”. В днешно време все по-настоятелно задаваме други въпроси: „Какво се намира отвъд материята?”, „Какъв вид енергия и живот съществува отвъд полезрението на настоящите ни технологични възможности?”  Изследванията извън тялото повдигат много въпроси – толкова много, че списъкът им може да запълни цяла книга. Тук давам малка извадка от въпроси, на които вярвам, че сериозните изследователи могат да намерят отговори, ако пожелаят да отделят достатъчното време и усилия. Тези въпроси предлагат чудесни области за изследвания за отделни индивиди и изследователски екипи. Въпросите са безкрайни, но такива са и нашите способности да откриваме отговори, когато превъзмогнем временните си физически (превозни) средства.

 • Как изглеждат нефизическите реалности?
 • Каква е тяхната структура?
 • Защо само някои от тези реалности реагират на мисълта?
 • Съществува ли вселенска форма на нефизическо правителство?
 • Има ли закони и правила?
 • Има ли наказания за нарушаване на законите?
 • Съществува ли вселенска нефизическа полиция?
 • Какво представляват ангелите?
 • Съществува ли нефизическа или духовна йерархия?
 • Дали Бог взаимодейства и комуникира пряко с нефизическите обитатели?
 • Как живеят нефизическите обитатели?
 • Как изглежда един техен обикновен ден?
 • Наподобява ли донякъде физическото съществуване?
 • Съществуват ли градове, общности или нации?
 • Продължават ли да съществуват култури, етнически групи или раси?
 • Как енергийните центрове (чакри) на нашето тяло влияят на ежедневния ни живот?
 • Как функционират енергийните ни центрове и нефизическите ни тела като завършени енергийни системи?
 • Каква е връзката между енергийните центрове и способността ни да имаме преживявания извън тялото?
 • Може ли енергийното ни тяло да приема всякаква форма?
 • Физическите болести и нарушения представляват ли резултати от невидими нарушения на нефизическата енергия на молекулярно равнище?
 • В кой момент от бременността съзнанието (душата) влиза в зародиша?
 • Това варира ли между отделните хора или е еднакво при всички?
 • Могат ли физическите заболявания да бъдат излекувани или облекчени чрез енергийни корекции в нефизическата подструктура на индивида?
 • Може ли предстоящо събитие или бедствие да бъде предотвратено или променено чрез оказване на влияние върху невидимата енергийна подструктура на вселената?
 • Могат ли бъдещи физически събития да бъдат точно анализирани, интерпретирани и предсказвани чрез наблюдения върху енергийните взаимодействия, съществуващи във вътрешността на вселената?
 • Можем ли да пътуваме във времето, когато сме извън тялото си?
 • Възможно ли е събитията във времето да протичат едновременно?
 • Реалност ли е прераждането?
 • То еволюционна система ли е?
 • Как функционира то?
 • Ангелите съществуват ли в действителност?
 • Ако да, как изглеждат?
 • Каква е тяхната функция?
 • Те нечовешки същества ли са?
 • Съществува ли описаният от библията рай?
 • Как всъщност изглежда небесното царство?
 • Колко на брой са небесните царства?
 • По какво се различават едно от друго?
 • Вътрешните енергийни измерения на вселената не представляват ли библейският рай?
 • Бог намесва ли се в човешката еволюция, или тя е една автоматична система на развитие?
 • Каква е истинската ни форма или същност, ако имаме такава?
 • Защо използваме тези временни биологични тела?
 • Какво се надяваме да научим или придобием?
 • Как изглежда вътрешността на вселената?
 • От какво е изградена?
 • Е ли тя серия от енергийни измерения?
 • Има ли ясно различима граница между отделните енергийни измерения?
 • Ако има, какво представлява тя?
 • Как функционира тя?
 • Какво е предназначението й?
 • Какво представляват чудесата?
 • Те са ли видоизменение и преструктуриране на нефизическата енергийна подструктура на вселената?
 • Как изглеждат хората, когато спят или сънуват? Те плуват ли малко над физическите си тела?
 • Сънищата вътрешни творения ли са, или са нашите несъзнателни тълкувания на нефизически събития?
 • Сънуващите отделят ли се обикновено от физическите си тела?
 • Каква е корелацията между еволюцията на нашия вид и преживяванията извън тялото?
 • Преживяванията извън тялото са ли еволюционна стъпка за човешкия вид?
 • Еволюцията представлява ли всъщност движение на съзнанието от прости физически организми към все по-сложни нефизически състояния на съществуване?
 • Какво всъщност се случва при физическата смърт?
 • Къде отиваме след нея?
 • Смъртта естествена част ли е от еволюцията ни?
 • Защо сме на този свят?
 • Преследваме ли някакъв конкретен (несъзнателен) план или цел?
 • Ние ли избираме родителите си?
 • Ако е така, защо и как?
 • Съществува ли нефизическа храна и необходима ли е тя за оцеляване?
 • Физическите семейства и взаимоотношения продължават ли след смъртта?
 • В нефизическия свят съществува ли секс, подобен на този във физическия?
 • Има ли зачатие на нефизически бебета?

Въпросите са безкрайни. Отговорите просто ни очакват, за да разширим кръгозора си отвъд плътната молекулярна обвивка на вселената. Това не е теория, а еволюционен факт на нашето съществуване. За много от нас е дошло време да пристъпим отвъд физическите ограничения, които виждаме около себе си. Тази стъпка е логичният преход и еволюция, които всеки от нас ще изпита в близкото бъдеще.

Въпроси и коментари

Могат ли да бъдат доказани преживяванията извън тялото?

Преживяванията извън тялото могат да бъдат доказани само от участника в тях. Изводите, правени от позицията на кулата от слонова кост, която заемат много изследователи, стават напълно архаични и безсмислени в светлината на един единствен личен опит. Много хора се опитват отчаяно да пригодят това уникално състояние на съзнанието към своя възприет модел на реалността. Например няколко учени са стигнали до извода, че преживяванията извън тялото са всъщност ясни сънища; техните изводи прилягат удобно на традиционните им разбирания за ума.

Какво е усещането да се отделиш от физическото си тяло?

Много хора разказват за усещане на силно вибрираща енергия и временна неподвижност по време на отделянето; това често бива придружено от силно бръмчене, ръмжене или подобен звук. Тези звуци и усещания обикновено изчезват след като отделянето приключи.

Как изглежда околната среда в състояние извън тялото?

Възприеманата среда зависи от вибрационната честота (плътност) на лицето. Много хора разказват за обстановка, близка до физическата. Тя обаче не съответства задължително на тяхната непосредствена физическа среда.

Колко време отнема постигането на преживяване извън тялото?

При всеки е различно, но голям процент от хората, които практикуват ежедневно, постигат това за по-малко от тридесет дни.

Защо трябва да инвестирам време и усилия за преживявания извън тялото?

Единственият начин да узнаем нещо с абсолютна сигурност е да го преживеем сами. Всичко останало е теория, спекулации и вярвания. Изследванията извън тялото предлагат уникалната възможност да преживеем и изследваме отвъд ограниченията на физическите ни сетива. Те ни дават способността да получим знание от първа ръка за своето съществуване.

Как ще изглежда моето „ново” тяло?

Повечето хора разказват за по-високо енергиен дубликат на физическото си тяло. Формата, която усещаме, е пряк резултат от нашите очаквания и вярвания. В общия случай, повечето хора ще видят себе си така, както изглеждат във физическия свят.

Ще мога ли да виждам, чувам и усещам, както правя това сега?

В първоначалните си изследвания извън тялото най-вероятно ще възприемате своето обкръжение с усещания, подобни на физическите. Способностите ни за възприемане са свързани с нашите очаквания; колкото сме по-открити спрямо разширените си възприятия отвъд физическите си сетива, толкова повече са на наше разположение тези разширени способности. Например някои хора разказват за 360-градусово зрение, изострен слух и способност за четене на мисли. По време на моите преживявания извън тялото се чувствам понякога извън синхрон и изпитвам затруднения да виждам и да се движа.

Как мога да преодолея това ограничение?

Това е често задаван въпрос. За да увеличите своята яснота и мобилност, просто поискайте (гласно или наум) пълна яснота на съзнанието: „Пълно съзнание сега!”, или: „Яснота сега!”. Всяко възприятие или способност, която ви е необходима за пълноценното преживяване извън тялото, може да получите с отправяне на категорично искане. Повтаряйте искането си толкова често, колкото е необходимо и помнете всеки път твърдо да искате внезапни резултати.

Дали едно преживяване извън тялото ще промени религиозните ми убеждения?

Според едно задълбочено изследване на 350 души, публикувано през 1992 г. от д-р Мелвин Морс: „Няма данни преживяванията извън тялото да променят ценностите, към които хората твърдят, че се придържат”. Много хора даже твърдят, че религиозните им убеждения са били потвърдени и засилени от тези техни преживявания.

Какво представлява силната светлина, описвана толкова често след преживяване близко до смъртта?

Това е високо честотната светлина на вътрешните измерения, която вижда човек, който не е свикнал с нейната ослепителна сила. Хората обикновено виждат тази светлина в дъното на тунел.

Какво представлява човешката аура?

Аурата е енергийно поле, излъчвано от всички форми на живот.

Какво представлява тунелът, описван обикновено при преживявания близки до смъртта?

Това е отворът на първата вътрешна енергийна мембрана. Той възниква автоматично, когато човек умре и се придвижи към вътрешността на многоизмерната вселена. Тунелът се затваря моментално след като индивидът премине в следващото измерение.

Съществува ли описаната в библията сребърна нишка?

Описаната в библията сребърна нишка съществува. Според моите наблюдения, това е едно тънко, влакнесто вещество, на вид подобно на нишка от паяжина. Изглежда че сребърната нишка служи за връзка между физическото тяло и първото вътрешно енергийно тяло при всички форми на живот. Макар пълната й функция да е неизвестна, логично е тя да действа като вътрешен проводник на енергия. Едно нещо е сигурно – когато тази нишка бъде прекъсната, настъпва край на биологичния живот.

Притежават ли животните душа?

Абсолютно. Никое живо същество не може да съществува без душа (съзнателна енергия). За да бъдем по-точни – душата притежава и използва дадено биологично средство, а не обратното.

Каква е целта на физическото съществуване?

Физическото съществуване ни позволява да се учим от опита. В определен смисъл физическото измерение е една забавена молекулна среда, идеално пригодена за обучение на развиващото се съзнание. Персоналните предизвикателства, които срещаме в биологичния си живот, са уроците, от които се нуждаем за личностното си развитие. Ние се учим като съществуваме и действаме чрез опит от първа ръка.

Как мога да определя измерението или енергийното равнище, което изследвам?

В общия случай – колкото непосредствената ви околна среда наподобява обичайната ви физическа среда, толкова по-близо се намирате до физическото измерение. С повишаване на своята вибрационна честота, вие автоматично се придвижвате навътре в нефизическите измерения. Колкото повече се придвижвате навътре и се отдалечавате от материята, обкръжението, което възприемате, става все по-малко плътно и все повече чувствително спрямо мислите.

Възможно ли е преживяванията извън тялото да бъдат вредни?

Не. Това са естествени преживявания, описани във всяка култура и във всяко общество по света. В продължение на повече от двадесет години на лични изследвания никога не съм чул някой да е пострадал или да е бил наранен по някакъв начин.

Може ли да бъдат използвани наркотици за предизвикване на преживявания извън тялото?

Ключът към едно достоверно, продуктивно преживяване извън тялото е абсолютен умствен фокус и контрол. Без пълен контрол, реалностите във вътрешните измерения, преживявани по време на изследванията извън тялото, не могат да бъдат правилно разграничени от самосъздадените вътрешни халюцинации или въображение. Контролът е ключът към продуктивни, смислени преживявания и това е първото нещо, което губите, когато използвате каквото и да е вещество за промяна на съзнанието. Категорично вярвам, че изследователите на нефизическия свят не трябва да употребяват наркотични вещества. Защо да замърсявате биологичното си средство, когато можете да получите ефективни резултати по естествен път?

Възможно ли е да не мога да открия обратния път към физическото си тяло?

Не. При хиляди документирани преживявания няма доказателство това да се е случило. Ние моментално се завръщаме във физическото си тяло при най-малката мисъл за него.

Може ли някой да завладее тялото или ума ми, когато го напусна?

Не. По всяко време съществува връзка на енергийно взаимодействие между физическото ви тяло и вътрешните ви енергийни тела.

Какво е официалното становище на църквата за преживяванията извън тялото?

Християнската църква няма официално и единно мнение относно преживяванията извън тялото. Срещал съм голямо разнообразие от мнения на тази тема. Много теолози разглеждат преживяванията извън тялото като уникална духовна благословия – персонално потвърждение за тяхната религиозна вяра и убеждения. Други са объркани и несигурни за това къде тези преживявания се вписват в тяхната система от вярвания. Малцина са склонни да се страхуват от всяко явление, което не разбират, и автоматично класифицират преживяванията извън тялото като нещо, което трябва да бъде избягвано. Днес все по-голям брой теолози считат изследванията извън тялото като едно дълбоко духовно преживяване и солидно персонално доказателство за безсмъртие.

Всеки път, когато съм на път да се отделя от тялото си, ме завладява вълна от силен страх. Как мога да преодолея това?

Такава вълна от страх е често срещана, инстинктивна реакция на едно ново преживяване. Един от най-добрите начини за преодоляването й е веднага да започнете да повтаряте защитно утвърждение, като например: „Аз съм защитен/а и в безопасност”, „Аз съм защитен/а”, или: „Аз съм спокоен/а и в безопасност”. Всяко кратко, положително изявление, което ви помага да се отпуснете и да се почувствате сигурни, ще свърши работа. Докато повтаряте утвърждението си, започнете да насочвате вниманието си далече от физическото си тяло. Това може да постигнете лесно като мислите за друга част на дома или си казвате: „Аз плувам надалече от тялото си”. След няколко успешни опита, страхът ви ще намалее и в крайна сметка ще изчезне.

Безопасни ли са за всеки преживяванията извън тялото?

Да, с едно изключение. Всеки, който страда от остри психологични проблеми, трябва да избягва този вид изследване. В общия случай хората, които срещат трудности при боравенето с физическата си реалност, могат само да усложнят ситуацията си с добавянето на други реалности в своя живот.

Коя е най-важната стъпка за овладяване на пълен, съзнателен контрол по време на едно преживяване извън тялото?

Ключът е да повтаряте искането за яснота винаги, когато възприятието ви е замъглено или извън синхрон: „Яснота сега!”, или: „Ясно съзнание сега!”

Каква е разликата между съня и преживяването извън тялото?

За лицето разликата е много съществена. По време на преживяването извън тялото, лицето е толкова в съзнание, колкото сте вие в този момент. От друга страна, сънищата биват усещани като филм на бързи обороти, прожектиран в съзнанието ви. В преживяванията извън тялото присъстват най-малко три фактора, които отсъстват в съня: присъства самосъзнанието на вашето его, вие съзнателно контролирате движенията си и може съзнателно да докажете за себе си реалността на своето преживяване.

Заключение

Огромният потенциал на контролираните изследвания извън тялото може да се окаже най-важното откритие на двадесетия век. Единствено чрез изследване отвъд нашите физически граници можем някога да се надяваме да разберем своята същност и тази на нашата вселена. В крайна сметка, нашият биологичен вид ще еволюира отвъд зависимостта си от физически средства и технологии. Дотогава прогресивните изследователи ще бъдат тези смели индивиди, които отиват отвъд границите на науката, религията и своите физически възприятия.

Едно неудържимо желание за познание изстрелва отбран брой изследователи отвъд сигурността на техните физически отечества. Тези изобретателни авантюристи изследват и картографират вселената отвъд плътната външна черупка на материята. Това изследване и картографиране на невидимата енергийна вселена е от световно значение. Само нефизическите изследвания могат да проникнат през плътния, външен слой на материята и да разкрият невидимата, базисна структура на нашата вселена. Време е да признаем, че разрушаващите се молекулни форми, които виждаме около себе си, не са единствената реалност във вселената. Време е да узнаем истината, която лежи отвъд молекулната фасада на живота.

Непосредствено отвъд полезрението ни съществуват огромни сфери на енергия и живот, които очакват да бъдат открити. С наближаването на двадесет и първия век е дошло времето да изследваме и открием истината за съществуването си – да се  освободим от чуждите изводи и заключения, да видим и узнаем сами.

Всеки от нас е изправен пред важен избор. Можем да останем самодоволни, като се надяваме и молим убежденията ни да са правилни, или можем да вземем решение да изследваме и откриваме сами. Задайте си въпроса какво е възможно да изгубите, ако разширите своя кръгозор и разбиране отвъд границите на материята? Решението ви да изследвате ще преобрази бъдещето ви, вашата еволюция и целия ви живот отвъд всякакви очаквания. Всички ние притежаваме дадената ни от Бог способност да изследваме и откриваме отговорите сами. Отговорите никога не са скрити, а очакват търпеливо да ги разпознаем и открием. Задълбоченото търсене на отговорите за нашето съществуване е същността на човешкото развитие и еволюция. Никой не може да ви поднесе това или да ви го цитира по някоя книга. Пред вас има един удивителен нов хоризонт за изследвания – безкрайни равнища от енергия, които просто очакват да бъдат открити. Днес вие имате рядката възможност да бъдете един от тези пионери, да изследвате отвъд плътната външна обвивка на вселената и да видите истината сами. Окончателното приключение ви очаква и вие няма какво да губите, освен своите ограничения.

(край)

Приключения извън тялото – част 18

Глава 8

Изследвания за напреднали

Умът на човека, приел нова идея, никога не се завръща в първоначалното си измерение.

Потенциалът на изследванията извън тялото е абсолютно неограничен. След като пристъпим отвъд физическите си граници, пред нас се разкриват вълнуващите нови хоризонти на човешките възможности и старите ни ограничения започват да се стопяват. Всеки от нас притежава невиждани, неизползвани способности, които съвременната наука едва започва да разбира. Контролираните преживявания извън тялото отварят вратата към нова ера на човешкото развитие, но от нас зависи дали ще изследваме сами тази нова реалност, или ще останем затворници на физическите си ограничения. За да ви дам представа за възможните изследвания, по-долу в тази глава съм включил списък на потенциални експерименти. За да постигнете конкретни цели или ползи, може да разработите и проведете собствени експерименти. Когато реализирате всякакви изследвания или експерименти, помнете винаги да записвате резултатите възможно  най-бързо. Препоръчваме ви да използвате диктофон.

Като начало, може да опитате два експеримента, подобни на тези, проведени от преподаватели по парапсихология на Станфордския университет. Първият експеримент е твърде лесен: преди да приложите своята техника за напускане на тялото, поставете някакъв малък предмет като кламер, молив или монета на ръба на маса или друга плоскост. По време на преживяването си извън тялото, опитайте се съзнателно да намалите персоналната си плътност (честота) така, че да преместите този предмет. Запишете резултатите.

Вторият експеримент е свързан с виждането на отдалечен обект, докато сте извън тялото си. Нека ваш приятел нарисува голяма (най-малко 15 см. в диаметър) цифра или фигура и да я постави на място, което физически не може да видите. Помолете го да я постави на лесно за виждане място, с което сте запознати. След като се отделите от тялото си, фокусирайте пълното си внимание върху нарисувания обект и се опитайте да го видите възможно най-ясно.

Изследване на вселената

Когато провеждате изследване извън тялото си, първото най-често наблюдавано нефизическо измерение е един успореден свят, съставен от енергия, която е много пъти по-малко плътна от материята. На пръв поглед това изглежда дубликат на физическия свят. След по-внимателно наблюдение ще откриете, че тази енергийна среда е подобна на вашето физическо обкръжение, но не е идентична с него. Предмети като столове, врати, легла и цели помещения често ще изглеждат малко по-различни, отколкото са във физическото ви обкръжение.

Причината за тези различия е проста. Предметите и обстоятелствата, наблюдавани в първото вътрешно енергийно равнище на вселената, не са физически по субстанция. Те наподобяват енергийни отливки на физическото ви обкръжение. Всеки нефизически обект, който виждате, съществува напълно независимо от физическата вселена.

Случвало се е много хора в състояние извън тялото си да повярват, че наблюдават своето физическо обкръжение от нова гледна точка. Те очакват нефизическата среда да бъде идентична с физическия им свят и когато очакванията им не се оправдаят, лесно се объркват и дезориентират. В крайна сметка стигат до заключението, че цялото им преживяване извън тялото е един сън просто защото това, което са наблюдавали, не се покрива с физическите им очаквания. Такова неразбиране се среща често, защото ние сме привикнали да приемаме за достоверни само плътните форми. В резултат на това, нашите умове са склонни да се фокусират върху една единствена реалност, която познаваме и приемаме – материята.

Тъй като живеем във физическа среда и сме потопени в море от физически стимули, тази ситуация може да бъде очаквана. Приспособяването ни към физическата среда е естествена част от нашия процес на социализация. Ключът към преодоляването на това естествено физическо пристрастяване е да признаем съществуването му. Физическият свят, върху който сме фокусирани, е само много малка част от вселената. Всъщност физическите форми, които виждаме около себе си, са само един тънък външен слой на вселената – епидермисът на цялата многоизмерна вселена. Винаги помнете, че реалността е относителна; обкръжението ни, което наблюдаваме като реално, е определено от персоналната ни плътност и честота. Например, когато сме извън тялото си, типично за физическите обекти е да изглеждат мъгляви и като сенки. Това се случва, защото материята, наблюдавана от позициите на една по-висока честота, за нас престава да бъде солидна реалност. От новата ви гледна точка единствената солидна реалност за вас е енергийната честота (плътност), съответстваща на вашата собствена. Знанието ви на този енергиен принцип е от решаващо значение, когато изследвате различна по вибрации вселена. Това знание ще ви помогне да контролирате своите преживявания.

Колкото повече напредвате в своите изследвания, ще започнете да разбирате една изненадваща истина. Вие притежавате силата за придвижване между различните енергийни области на вселената с помощта на фокусираната си мисъл. Вие можете съзнателно да повишавате и намалявате своята честота на вибрации; наблюдаемият резултат от това е съответна промяна в заобикалящата ви среда. Това откритие е важно, защото то практически елиминира необходимостта от външно (странично) движение. Вие всъщност можете да изследвате всяка честота на вселената, без да се движите. Физическите понятия за разстояние, отделяне и движение стават безсмислени.

Второто предимство на този усъвършенстван метод на изследване е по-големият самоконтрол. По-лесно е да останеш фокусиран, когато не се налага да се справяш едновременно с външни и вътрешни промени. Също така е по-лесно да запазиш чувството си за стабилност и яснота. На трето място, методът позволява да изследвате по-ефективно безбройните честотни равнища на вселената. Страничното движение в дадено енергийно измерение обикновено е ограничено до една тясна честотна полоса в това измерение. И накрая, това разширява способностите ви да изследвате, възприемате и разбирате отвъд настоящите човешки възможности.  Съзнателната промяна на вашата плътност (вибрационна честота) предоставя почти неограничен достъп до нефизическата вътрешност на вселената.

Настоящите ни понятия за движение са пряко свързани с втълпените ни материалистични понятия. В даден момент всеки от нас ще еволюира до състояние, в което ще може просто да „бъде” във всяка точка на вселената, която пожелае. Това не е теория, а подлежащ на наблюдение факт, който може да бъде проверен от личен опит.

Контролирано движение между измеренията

 1. Веднага след отделянето се отдалечете от физическото си тяло, успокойте се и се (кон)центрирайте. При необходимост поискайте присъствие на ясно съзнание и възприятия: „Пълно съзнание сега!”
 2. Докато сте извън тялото си, твърдо поискайте да навлезете в следващото вътрешно енергийно измерение: „Аз преживявам следващото вътрешно равнище (измерение) сега!”, или посочете съответната област между измеренията, която искате да изследвате. Моменталният резултат ще бъде интензивно вътрешно движение, което ще продължи няколко секунди. Запазете възможно най-голямо спокойствие; ако не сте подготвени, усещането на вътрешното движение може да се окаже силно и дезориентиращо. Преживяването наподобява издърпването ви навътре, към центъра на съзнанието ви.
 3. След като вътрешното ви движение престане, моментално се концентрирайте, като твърдо поискате присъствие на пълното ви съзнание: „Пълно съзнание сега!” Бъдете подготвени; вашето ново обкръжение и гледна точка ще бъдат напълно различни.

Повишаване на вътрешната ни честота

С напредъка на изследванията ви в по-високо честотните енергийни равнища на вселената, може да започнете да забелязвате промени в състоянието на съзнанието си. Вътрешни енергийни усещания, видения, поява на светлини и увеличена енергийна чувствителност са най-често описваните явления. Околната среда, в която ще попадате в по-високо честотните енергийни равнища, ще бъде все по-огряна от светлина. Самата субстанция на обкръжението ви се състои от по-високо честотни форми на енергия. Например, когато наблюдавате едно обикновено растение или стрък трева, ще видите, че те излъчват интензивен спектър от светлина и цветове. Обикновен стрък трева изглежда че се състои от хиляди точки светлина. Всяка блестяща точка светлина представлява чисто, живо съзнание.

Когато навлизаме по-навътре във вселената, у нас се появява потребност да повишим равнището на трептенията си, да увеличим вътрешната си светлина. За да изследваме ефективно по-високите равнища на вселената, нашето вибрационно равнище трябва да бъде пригодено, за да съвпадне с енергийната честота на обкръжението, което преживяваме. Ако вътрешната ни честота не съответства на новата обстановка, която посещаваме, ще изпитаме заслепяваща светлина и смазващо усещане на интензивна енергия, която упражнява натиск върху нас. Това усещане е толкова неприятно, че болшинството хора веднага се завръщат във физическите си тела.

Когато изследваме по-висшите равнища на вселената, можем да засилим вътрешното равнище на вибрациите си, като направим твърдо, искрено поискване. Всъщност можем да поискаме фина настройка на вътрешната си енергия с цел подпомагане на духовното ни развитие. Тази фина настройка на невидимите ни енергийни системи е един непрекъснат процес на развитие, който обикновено се случва, когато спим или сънуваме. Болшинството хора не осъзнават настъпването на тези вътрешни промени. За тези, които ги усещат, промените се проявяват като вълни от вътрешна енергия, преминаващи през тялото. Този процес може да продължи секунди или минути, в зависимост от степента на необходимото пренастройване. Установил съм, че повишаването на индивидуалната ни вибрационна честота оказва съществено влияние върху нефизическите ни способности. Ако искаме да изследваме по-висшите равнища на вселената, такова повишаване на личната ни енергийна честота е от решаващо значение. Ако въобще някога се надяваме да се освободим от илюзията на материята, отговорността за засилване на личната ни светлина е само наша. Винаги помнете, че небесата няма да се приспособят към нас; ние трябва да се приспособим към тях. Отрицателните мисли, гневът, омразата, привързаностите и невежеството блокират естественото излъчване на вътрешната ни светлина. Разрушителните мисли и емоции са форма на ниско честотна енергия, която се прикрепва към нашето вътрешно енергийно тяло като наметало. Когато сте извън тялото си, може веднага да забележите тези отрицателни вибрации в енергийното поле (аурата) на всеки, когото наблюдавате. Отрицателните емоции като омраза, страх, гняв и ненаситност стават част от човека, който ги създава. Тази отрицателна енергия действа като преграда, която пречи на вътрешната светлина на душата да заблести с нормалната си сила. По време на изследванията извън тялото, еволюцията на всеки, когото наблюдавате, проличава ясно от силата на светлината, която той излъчва. Колкото по-силна е вътрешната светлина, толкова по-еволюирал е съответният индивид.

Повишаването на личната ни вибрационна честота започва с отстраняване на вътрешните ни енергийни блокажи. Ето защо напредналите духовни водачи като Исус и Буда са отделяли толкова много време, за да преподават Златното правило: „Обичай съседа си”, „Прави на другите…” Те са разбирали напълно, че колкото повече енергийни прегради отстраним, толкова светлината ни ще заблести по-силно и толкова по-висока ще стане естествената ни честота на вибрации в многоизмерната вселена.

Разпознаването на този принцип е важен за непосредствената ви еволюция. Когато физическото ви тяло умре, вие моментално се премествате в енергийното равнище (честота) на вселената, което съответства на персоналното ви равнище на вибрации. Както ще откриете, това е един естествен енергиен процес – преминаването на съзнанието от една честота в друга. Тези уникални индивиди, които са разпознали и елиминирали своите енергийни прегради и са издигнали своята вибрационна честота, ще преживеят пълното величие и светлина на небесното царство.

Усилване на състоянието на вибрации

Възможно е да засилим състоянието на вибрации от леки вътрешни вибрации до пълно отделяне от физическото тяло. Това може да бъде постигнато чрез умствено окуражаване на най-слабите вибрации да се засилят, разширят и да обхванат цялото тяло. Много често се случва някои от нас да се събудят по време на различните стадии на съня и да почувстват леки вътрешни вибрации и/или изтръпване в задната част на врата, на ръцете или на краката. Това се случва често по време на REM съня, по време на ясно сънуване или по време на леките стадии на алфа, като хипнагогичното състояние. Естествено ключовият момент в тази техника е да разпознаете появяването на първите вибрации и изтръпване, когато те настъпят. Най-добрият начин да постигнете това е да внимавате за фините енергийни колебания, настъпващи по време на началните стадии на заспиване, сънуване или отпускане. Чувствителността към вътрешните ни усещания, чувства и промени са важна първа стъпка към забелязването на вътрешните вибрации. Отсега нататък, веднага след като се събудите или когато се унасяте в сън или се събуждате, останете напълно неподвижни и отпуснати. Обърнете внимание на всякакви вътрешни енергийни промени, трептения, изтръпналост или други необичайни усещания. Когато такива усещания се появят, наум окуражете тези трептения и придружаващите ги усещания да се разпространят по цялото ви тяло. Отдайте се на усещанията и им позволете да завладеят тялото и ума ви. След като тези вибрации и изтръпналост обхванат цялото ви тяло, насочете се извън тялото си. Поддържайте пълното си внимание и мисъл далече от физическото си тяло и се насочете към друга част на дома си. Колкото и необикновено да звучи, това е нещо много естествено. Ключът е в това просто да забележим и след това да окуражим фините нефизически промени, които настъпват в нас.

Засилване на способността за припомняне

Всеки път, когато завършите дадено изследване извън тялото, направете категорично искане за пълно прехвърляне на паметта (за случилото се) към физическото ви съзнание. Физическият ви мозък и памет функционират като компютър: получената нефизическа информация трябва да бъде акуратно прехвърлена и съхранена във физическото ви съзнание. Най-лесният начин да постигнете това е просто да го заявите като искане. Много изследователи извън тялото не познават този принцип. Като резултат получават мъгляви и несвързани спомени от нефизическите си преживявания. Както и при техниката за получаване на яснота, ударението, което поставяте върху това си искане за припомняне, ще определи ефективността на резултатите. Твърдото, фокусирано искане действа най-добре: „Аз помня всичко!”

В идеалния случай искането за засилена способност за припомняне трябва да бъде направено, когато сте готови да се завърнете към физическата си форма. Това искане често ще ви изстреля моментално назад във физическото ви тяло.

Групови изследвания и изследвания с партньор

Едно групово изследване извън тялото или партньорство може да доведе до значителни предимства за участниците. Тъй като преживяванията извън тялото са нова форма на изследване за обществото ни, една група за нефизически изследвания може да предложи ценни проникновения в резултат на лични преживявания, както и открит форум за обсъждане на нови възможности и техники.

В група е възможно участниците да сверяват своите записки и да се учат от взаимните си преживявания. Когато настройваме фино своите естествени способности, важните области на намаляване на страха, преоценка на убежденията,

преобразуване на сънищата, вътрешни сигнали и техники за отделяне от тялото могат да бъдат изследвани и развивани на основа резултати от първа ръка. Групата може също така да разкрива и дискутира всякакви появяващи се психологични ограничения или препятствия.

Като допълнителна полза могат да бъдат провеждани важни доказателствени експерименти. Например дадена група може да си определи целева дестинация: физическо време и място, където членовете на групата да се срещнат, докато пътуват извън физическите си тела.

В допълнение на груповите изследвания силно препоръчвам приключения извън тялото в компанията на приятел или партньор. Важно е да подберете лице, което се отнася сериозно към откритията в дълбочина. Съзнателната среща с приятел или любим човек, докато сте извън тялото си, е невероятно преживяване.

Техника с партньор

Техниката с партньор е разновидност на техниката Кристос, разработена от Г.М.Гласкин, австралийски журналист. Техниката Кристос е била създадена първоначално като метод за регресия в минали животи, но скоро било открито, че тя води до преживявания извън тялото за значителен брой хора. Тази техника е идеална за двойки, партньори и групи. Като водещ, вие ще ръководите медитацията и евентуално ще се движите около своя партньор, затова е важно да правите това възможно най-тихо.

Вашият партньор лежи по гръб, със затворени очи и глава сочеща на север. За да се чувства възможно най-удобно, той/тя трябва да събуе обувките си и да лежи на нещо меко като легло, матрак или възглавници. След това започнете нежно да масажирате глезените на партньора си с леки кръгови движения. Целта е да предразположите партньора си да се отпусне възможно най-пълно.

След около две минути масаж на глезените, тихо се приближете до главата на партньора си и поставете четири пръста на челото му/й, точно над точката, където се събират веждите.След това започнете да търкате с бавни кръгови движения долната част на челото. Като постепенно усилвате скоростта и натиска, продължавайте да търкате челото му/и, докато той/тя започне да чува вътрешен звук на бръмчене. След като ви каже, че е чул/а такъв звук, прекратете търкането на челото. Болшинството хора разказват, че чуват този звук след около пет минути. След това започвате словесна, насочваща медитация. По време на насочващата медитация говорете с бавен, отпускащ тон, помагайки на партньора си да се отпусне възможно най-много. Не бързайте и се фокусирайте върху отпускането, като започнете следната насочваща медитация.

‘Направи няколко дълбоки дишания и се отпусни напълно… отпусни се напълно…успокой дишането си и се отпусни напълно…започни да изпитваш потока на вътрешната си енергия…Почувствай как вътрешната ти енергия се придвижва бавно от главата към врата…почувствай как потича бавно през раменете ти…Ти се чувстваш напълно отпуснат/а, докато енергията ти се придвижва надолу през гърдите… Усещаш приятно как енергията ти продължава да се движи надолу през стомаха…хълбоците…бедрата…Сега почувствай как енергията се придвижва към долната част на краката ти…почувствай я как достига до глезените…можеш да видиш и почувстваш как енергията достига до стъпалата и пръстите на краката ти…’

След частта на тази визуализация, целяща отпускане, започнете леко да погалвате стъпалата на партньора си с върховете на пръстите си, като повтаряте следното:

‘Сега си представи как енергията в краката ти постепенно излиза десет сантиметра навън през петите… Сега можеш да видиш и почувстваш как стъпалата ти са се проточили с десет сантиметра…почувствай удължаването на долната част на краката си с още десет сантиметра…Сега задръж това в продължение за няколко секунди.’ (След като всяко удължаване бъде успешно визуализирано, партньорът ви можe да ви съобщи това с леко кимане с глава).

След като партньорът ви е визуализирал 10-сантиметровото удължение, накарайте го да си представи гледката и усещането, при което краката му се завръщат в нормалното си състояние. Повторете това удължаване най-малко три пъти, докато партньорът ви може лесно да си представи 10-сантиметровото удължаване на краката си. Не бързайте и бъдете търпеливи. Първоначалното удължаване е от решаващо значение за успеха на тази техника, така че се чувствайте свободни да я повторите, колкото пъти е необходимо. След като партньорът ви е указал, че е способен да удължава образите на краката в съзнанието си, тихо се преместете към главата му и повторете същото упражнение за удължаване с горната част на тялото и главата му/й. (Направляваната визуализация продължава без прекъсване, като леко докосвате горната част на главата и раменете на партньора си).

‘Сега почувствай как енергията ти потича към върха на главата… Почувствай как горната част на главата ти започва да се разтяга и да излъчва светлина. Виж как горната част на главата и горната част на тялото ти се удължават с цели десет сантиметра… Виж как главата и раменете ти се удължават с 10 см. повече от обикновения си размер… Виж удължаването на цялото ти тяло от кръста нагоре… цели десет сантиметра над физическите му граници.’

Както и преди, повторете този процес най-малко три пъти, докато партньорът ви може лесно да си представи това удължаване. Върнете вниманието на партньора си към краката и на глас го накарайте да си представи как долната част на тялото му се удължава с 15 см. Повторете, колкото пъти е необходимо. Придвижете се към главата му и го накарайте да си представи удължаване на горната част на тялото му с 15 см., след което да го върне в нормалните му размери.

Сега се върнете към краката и направлявайте партньора си да извърши удължаване на двете части на тялото си с по 50 см. Този път обаче го инструктирайте да задържи представата си и да не връща тялото си в нормално положение. След завършване на удължаването на краката, накарайте го веднага да удължи и горната част на тялото си с 50 см. Повтаряйте тази процедура, докато партньорът ви може ясно да види и почувства това пълно разтягане на тялото си. Докато той-подържа в съзнанието си този образ на удълженото си тяло, насочете го да разшири цялото си тяло като изпълнен с въздух балон. Например:

‘Сега цялото ти тяло увеличава размерите си…Усещаш как целият се надуваш като балон, който се изпълва с въздух… Цялото ти тяло се разширява…Цялото ти тяло се разширява с 50 см. … Докато се разширяваш, усещаш как тялото ти олеква все повече…Като балон усещаш как се издигаш, издигаш…’

Сега партньорът ви е в идеално състояние да постигне напълно съзнателно преживяване извън тялото си. В този момент може веднага да приложите любимата си техника за напускане на тялото. Например:

‘Докато плаваш във въздуха, можеш да почувстваш как ставаш все по-лек/а и по-лек/а и се носиш над тялото си…Докато правиш това, повтаряй си наум: „Аз плувам. Аз плувам. Осъзнавам, че плувам. Аз плувам свободно във въздуха”.’

Ако е извършена правилно, тази техника води до пълно отделяне от тялото. Не бързайте и дайте възможност на партньора си да се наслади на всички усещания, свързани с тази техника. Чувствайте се свободни да засилите или удължите насочената медитация, в зависимост от уменията на партньора ви да визуализира. В идеалния случай отделете поне половин час за такава насочена визуализация. След устната, насочваща част на тази техника, оставете на партньора си поне двадесет минути тишина, за да проведе своите утвърждения и визуализации.

Макар че съм включил само една техника, предназначена специално за партньори, всяка от техниките за визуализация може да бъде лесно нагодена за прилагане към партньор или група, ако има кой да провежда насочващата визуализация.

Ускоряване на психологическата промяна и самоусъвършенстването

В даден момент от живота си всички търсим някаква форма на самоусъвършенстване или психологическа промяна. В последните три десетилетия се появиха безброй техники за самоусъвършенстване, книги, аудио записи и курсове: положително мислене, невролингвистично програмиране, работа с вътрешното дете, Дванадесет стъпки, био обратна връзка и много други.

В общия случай разбиранията ни за самоусъвършенстване са все още свързани с изводите, до които са стигнали преди десетилетия основателите на съвременната психология. Фройд, създателят на психоанализата и Юнг, създателят на аналитичната психология, са вярвали, че психологическата промяна е бавен, преднамерен процес. Днес този извод е приет от психолози и психиатри по целия свят. Мнозина разглеждат подобряването на психическото състояние като бавен процес на последователно отстраняване на външните обвивки на егото, така че пациентите да могат да видят и разберат първопричините на своите текущи проблеми и блокажи.

Всяка година милиони хора изразходват значително време и пари в желанието си да постигнат някакъв вид психологична промяна. Мнозина са убедени, че тази промяна е един дълъг и труден процес. Болшинството психиатри и психолози очакват забележимите промени да отнемат от няколко месеци до няколко години. Преди известно време в разговор един психолог ми заяви категорично: „Психологическата промяна е изтощителна задача, която отнема цял живот”. Първата ми мисъл бе, че имам късмет, че не му плащам на час. Изследвания са показали, че нагласата и очакванията на медицинското лице оказват решаващо влияние върху получаваните резултати. Често очакванията, или тяхното отсъствие, се прехвърлят върху пациента. Ако един психолог очаква положителната психологична промяна да бъде една изтощителна процедура, която продължава през целия живот на пациента, той със сигурност ще се окаже прав.

В течение на годините съм установил, че много от основните постулати на струващата милиарди долари индустрия на самоусъвършенстването са определено несъстоятелни. Вярвам, че е настъпило времето за задаване на някои сериозни въпроси. Как е възможно ефективно да подобрим състоянието си, след като не знаем какво представляваме, защо сме тук  и накъде сме се запътили? Как можем ефективно да подобрим нещо, което не разбираме? Дали самоусъвършенстването и положителната психологическа промяна изискват години изтощителна интроспекция? Категорично вярвам, че в нашите възможности е да подминем безкрайния лабиринт на самоанализа и да достигнем до сърцевината на самоусъвършенстването. Това заключение бива споделяно от нарастващ брой индивиди и групи по целия свят.

Представете си само за момент какво може да се постигне, ако има по-пряк и ефективен начин за осъществяване на положителна психологическа промяна и самоусъвършенстване. Вземете предвид например опита на Майкъл Крихтън, международно известният автор на Джурасик Парк, който описва едно от своите преживявания извън тялото в автобиографията си „Пътувания”. Той постига това преживяване извън тялото с помощта на свой личен водач и приятел на име Гери.

‘В крайна сметка, идеята за астрално пътуване не изглеждаше толкова тревожна и реших да я пробвам заедно с Гери. Все пак това е само друг вид направлявана медитация при променено състояние на съзнанието. Представих си как чакрите ми започват да излъчват силна светлина и да се въртят като бели спирали. След това си представих как се отделям от тялото си през третата чакра и се издигам до астралната равнина, която ми изглеждаше като мъгляво жълто място. Дотук добре. Започнах да виждам защо хората толкова често си представят небесните покои в мъгла. Тази мъглява астрална равнина бе приятна. Чувствах се спокоен, обвит в цялата тази жълта мъгла. „Виждаш ли някого?” – попита ме Гери. Огледах се наоколо. Не видях никого. „Не”.

„Остани там за малко и да видим дали ще дойде някой”.

И тогава видях баба си, която почина, докато следвах медицина. Тя ми помаха с ръка и аз й отвърнах. Не бях учуден да я видя тук. Не чувствах някаква особена нужда да разговарям с нея. И така изчаках известно време. Тази астрална равнина бе някак безлична. Нямаше никакви палми или столове, или места за сядане. Това беше просто едно място. Едно мъгляво жълто място. „Виждаш ли някого?” – попита Гери. Не виждах никого. Тогава: „Да. Баща ми”.

Почувствах тревога. С баща ми никога не ми бе лесно. Сега той се появяваше, когато бях уязвим, с променено състояние на съзнанието. Чудех се какво ще направи и какво ще се случи. Той се приближи към мен. Баща ми изглеждаше същият, само че прозрачен и замъглен, като всичко останало на това място. Нямах желание за продължителен разговор с него. Бях доста изнервен. Изведнъж той ме прегърна. В момента на тази прегръдка видях и почувствах всичко във взаимоотношенията си с него; всички чувства, които той бе имал и защо му е било трудно с мен; всички чувства, които аз бях имал и защо не го бях разбирал правилно; цялата ни взаимна обич и цялото объркване и неразбиране, които я бяха изместили. Видях всички неща, които той бе направил за мен и всички начини, по които ми бе помагал. Видях наведнъж всеки един аспект от нашите взаимоотношения така, както човек може с един поглед да види нещо малко, което държи в ръката си. Това бе един миг на състрадателно приемане и любов. Аз избухнах в сълзи.

„Какво ти става сега?”

„Той ме прегръща”

„Какво чувстваш?”

„Всичко…всичко свърши” – казах аз.

Исках да кажа, че това невероятно силно преживяване се бе вече случило, изцяло и завършено, за част от секундата. Докато Гери ме попита и докато аз избухнах в сълзи, всичко бе свършено. Баща ми бе изчезнал. Ние не отронихме нито дума. Нямаше нужда да казваме, каквото и да било. Нещото бе завършено. „Свърших” – казах аз и отворих очи. Бях напълно напуснал състоянието си на транс.

Не можех да обясня всичко на Гери – всъщност не можех да обясня никому, но част от удивлението ми бе свързано със скоростта, с която се бе случило всичко. Подобно на болшинството хора, преживели терапия, аз имах определени очаквания за бързината на осъществяване на психологичните прозрения. Човек се бори. Нещата стават бавно. Могат да минат години без особена промяна. Чудиш се дали всичко има някакъв смисъл, дали да се откажеш, или да продължиш. Трудиш се и се бориш и малко по малко получаваш някакви резултати. Но какво да кажа за това си преживяване?

За време по-малко от това, необходимо, за да отворя уста и проговоря, с мен се бе случило нещо изключително и много съществено. И знаех, че то ще се запази. Взаимоотношенията с баща ми се бяха разрешили за секунда. Даже нямаше време за плач, а сега след като всичко бе свършило, плачът изглеждаше безпредметен. Нямах никакво желание да плача. Преживяването бе вече привършило. Това ме накара да се зачудя дали представите ми за психологическата промяна са правилни. Вероятно можем да постигнем кардинални промени за секунди, стига да знаехме как. Може би промяната отнема толкова дълго време, защото правим не това, което трябва. Или може би защото очакваме тя да отнеме толкова дълго време.’

Следва описание на среща, която преживях със собствените си страхове.

14 септември, 1992 г.

Повтарям на глас утвърждението: „Сега съм извън тялото си” тридесет до четиридесет пъти, докато тялото ми се унася в сън. Събуждам се, плувайки над тялото си. Усещам някаква връзка в основата на гръбнака и по някакъв начин си представям, че едно голямо насекомо ме придържа към физическото ми тяло. Веднага се завръщам в тялото си и прекъсвам тези необикновена връзка. Веднага плувам отново над тялото си. Усещам как някакви хора ме докосват и леко ме поклащат насам-натам. Чувам гласа на майка си да ме вика по име. Зная, че съм извън тялото си, но възприятията са ми като в полусън. Казвам на висок глас: „Яснота сега!” Усещам изблик на енергия и силно чувство на лекота и засилено възприятие.

Изведнъж се озовавам в нова обстановка. Стоя в един лабиринт от стаи напълно различни от физическия ми дом. Отново искам яснота и зрението ми се подобрява моментално. Точно пред мен се намират две стълбища: едното води нагоре към оцветена в златно стая; другото води към тъмно подземие. Поглеждам надолу към тъмнината и виждам една голяма, бавно движеща се форма. Тя изглежда се приближава към мен.

Когато идва по-близо, виждам очертанията на огромно космато същество, високо повече от два метра, с глава на мечка и кучешко лице. Цялото ми същество е парализирано от страх. Отчаяно искам да побягна, но оставам на място. Съществото се изкачва бавно по стълбището и обгръща врата и тялото ми с огромните си космати ръце. Всичко, което успявам да помисля, е: „Това нещо може да прекърши врата ми за един миг”.

Изведнъж съществото ме прегръща нежно и облизва лицето ми като куче. Всичкият ми страх изчезва и разбирам, че това грозно създание е безсилно да ме нарани. Завладян съм от бурно чувство на овластяване и радост; чувствам се напълно освободен от своя страх и ограничения. Съществото ме поглежда право в очите, усмихва се и изчезва. Изпълва ме приток на енергия и опознавам една нова форма на свобода – абсолютна свобода от страха.

Завръщам се във физическото си тяло с ново самочувствие. По някакъв начин зная, че съм се срещнал с вътрешен образ на най-дълбоките си, тъмни страхове и че съм ги победил, като съм им устоял. Чувствам се напълно овластен, с абсолютна увереност, че мога да постигна, каквото пожелая. Сега зная, че мога да преодолея най-големия си враг – собствените си страхове.

Контролираните преживявания извън тялото ни дават уникалната възможност да се изправим лице в лице с дълбоките енергийни причини за всички психологически проблеми, които можем да притежаваме и да ги преодолеем. Преживяването с огледалото, описано в глава 5, е друг пример за действието на този процес. Трябва да подчертаем, че това е един метод за самоусъвършенстване за напреднали, който може да доведе до много силно преживяване. Не се препоръчва за психически нестабилни индивиди.

(следва)

Приключения извън тялото – част 17

Глава 7

Усвояване на преживяването

Всеки човек приема границите на собственото си полезрение за границите на света.

– Шопенхауер

Умението ни да упражняваме контрол е абсолютно необходимо, за да получим максимална полза по време на преживяванията извън тялото. Ключът към ефективното изследване извън тялото е съзнателният контрол върху нефизическото състояние на съзнанието ни. След като веднъж постигнем определена степен на контрол, потенциалът на изследванията ни извън тялото стават абсолютно неограничени. Всъщност въображението ни е бедно по отношение на всички налични възможности. Опитът ме е научил, че колкото по-добре сме подготвени за своите изследвания, толкова по-лесно можем да маневрираме и се приспособяваме към нефизическите обстоятелства. След подходяща подготовка много хора описват висока степен на осъществен контрол даже по време на първите си преживявания.

Физическите понятия и енергийните закони имат малко отношение към нефизическите измерения на вселената. За да бъдем напълно ефективни в състояние извън тялото, трябва да изучим нефизическите „правила за движение”. За да ви подготвя и подпомогна, по-долу съм компилирал преглед на ситуации, събития и предизвикателства, които може да срещнете в своите изследвания извън тялото. Това обобщение е резултат от собствения ми опит и обратна информация от стотици хора, които са имали преживявания извън тялото през последните двадесет години. Установил съм, че голяма част от публикуваната в момента информация е недостатъчна; тя или се ограничава до една гледна точка, или е покварена от религиозни вярвания и интерпретации. Имайки предвид това, съм представил обобщението с възможно най-малка културна предубеденост. В един свят, който прелива от вярвания и теории, има огромна нужда от практическа информация, получена от опит от първа ръка. Разбрал съм, че отговорите на загадките на нашето съществуване не са скрити; те ни очакват търпеливо да разширим кръгозора си отвъд плътните ограничения на материята. Ключовете към контрола ще ви помогнат в това търсене.

Ключове към контролните ситуации – Ключ към контрола

 • Вътрешни вибрации (понякога интензивни), съпроводени със силно бръмчене или ръмжене. Вие преживявате състояние на вибрации. Веднага насочете пълното си внимание далече от физическото си тяло.
 • Парализа (неспособност да движите физическото си тяло). Това е нормално, временно явление, което може да възникне непосредствено преди или след преживяването извън тялото. Вашето по-високо честотно енергийно тяло е временно извън синхрон с физическото ви тяло.
 • Неволно завръщане във физическото ви тяло. Обикновено причинено от случайни мисли, насочени към физическото тяло.  Трябва да съсредоточите пълното си внимание върху нефизическото обкръжение и енергийното тяло, което преживявате.
 • Замъглено зрение; неясно или сънно съзнание. Твърдо изискайте яснота, докато зрението ви се избистри: „Яснота сега!” След това се фокусирайте върху конкретен обект или област в обкръжението, което изследвате.
 • Чувство на страх или безпокойство; паническа атака. Повтаряйте си, че сте в безопасност и защитени. Обградете се с непромокаема стена или сфера от защитна бяла светлина. (Вижте текста за допълнителна информация).
 • Тунелно преживяване. Това се случва, когато енергийната мембрана, разделяща две основни честотни равнища (нефизически енергийни измерения), се отвори. Движението през даден тунел бива преживявано често като интензивно вътрешно движение. Запазете спокойствие; усещането за бързо движение ще изчезне обикновено за секунди. Крайният резултат ще бъде навлизането ви в различно енергийно измерение или среда.
 • Усещане за бързо вътрешно движение; усещане, че сте въвлечени надълбоко в непозната за вас област. Това движение често е интензивно и може да бъде стряскащо, ако не сте подготвени. Запазете спокойствие; това е нормално преместване на съзнанието от по-плътното ви енергийно тяло в една по-високо честотна форма.
 • Тежест или неспособност да се движите свободно веднага след отделянето. Това се причинява от недостатъчно съзнание в нефизическото ви тяло. Твърдо пожелайте цялото ви съзнание да присъства в енергийното тяло, което преживявате в момента. Поискайте: „Будно съзнание сега!”, както и лекота и подвижност.
 • Отсъствие на ясна памет след дадено преживяване. Твърдо поискайте ясни спомени за преживяването си извън тялото: „Аз си спомням всичко”. Това е особено ефективно, когато е направено, докато сте извън тялото си.
 • Усещане, че сте безтелесна и безформена съзнателна енергия. Това е естественото състояние на нашето истинско нефизическо аз (душа).
 • Изключително висок звук или гръм (като изстрел) близо до главата ви, в момента в който се отделяте от тялото си. Този понякога стряскащ звук е вероятно резултат от едно внезапно отделяне от точка, която се намира някъде в главата (според мнозина, епифизната жлеза).
 • Усещане, че виждате през затворените си физически клепачи. Това се случва, когато съзнанието ви се е преместило вътре в енергийното ви тяло, но не сте се отделили от физическото си тяло. Просто се насочете далече от физическото си тяло: „Аз се придвижвам към вратата”.
 • Навлизате във вибрационно състояние, но не можете да се отделите от физическото си тяло. Насочете пълното си внимание върху придвижването далече от физическото си тяло и към друга част от жилището си. От решаващо значение е през всичкото време да поддържате фокуса на вниманието си далече от физическото си тяло.
 • Странни или необикновени звуци по време на сън (гласове, бръмчене, звънци, ръмжене, музика, стъпки и всякакви други звуци, неподходящи за настоящото ви физическо обкръжение). Обикновено звуците показват, че съзнанието ви вече се е прехвърлило от физическото ви тяло в нефизическото ви тяло. Аз наричам тези звукове вътрешни сигнали (вж. текста).
 • Навлизане в нефизическо обкръжение, което съдържа подобни на облак форми (понякога появяващи се като холограмни образи с различна степен на плътност). Вие наблюдавате нефизически мисловно-енергийни форми. Те са пряк резултат от мисъл, фокусирана върху неконсенсусна или естествена нефизическа енергийна среда.
 • Непосредственото ви обкръжение изглежда че дублира физическото ви обкръжение. В момента преживявате своето най-ниско честотно (най-плътно) нефизическо енергийно тяло и наблюдавате успоредно енергийно измерение, което е най-близко до физическата вселена.
 • Усещане, че ви докосват, докато сте извън тялото си (понякога се случва непосредствено преди или след отделянето). Това може да се дължи най-малко на три причини: (1) начинът, по който умът ви интерпретира нефизическите енергийни потоци; (2) енергийно нагаждане на нефизическото ви тяло; (3) нефизически обитател или ваш близък ви докосва. Обикновено ние подсъзнателно привличаме това да се случи.
 • Ясни мисли или образи нахлуват в ума ви. Някой комуникира с вас. Универсалният метод за нефизическа комуникация е пряк пренос на мисли. Това също така може да бъде форма на комуникация с по-висш аспект на самите вас.
 • Схващане или усещане на приближаваща се форма на енергия или светлина. Вие разпознавате енергия, която е близо до вас. Това може да бъде всякакво високо енергийно същество: водач, приятел, ангел или междуизмерен обитател.
 • Чувствате се изгубен/а и дезориентиран/а. Прекратете всякакво движение напред и поискайте помощ и/или яснота. Изберете обект в непосредственото си обкръжение и се фокусирайте върху него.
 • Влизате в нова стая и откривате, че цялото ви обкръжение коренно се е изменило. Често срещано явление. Проходи, врати и прозорци често представляват начало на напълно ново енергийно обкръжение.
 • Среща с превозно средство. Това е начинът, по който умът ви изобразява едно нефизическо (лишено от форма) енергийно тяло или средство на съзнанието. Често това е изображение на собственото ви вътрешно или по-високо честотно енергийно тяло.
 • Преживяване на преграда или блокаж (стена, река, всякакъв вид енергийна преграда). Преградата обикновено е енергиен израз на евентуално ограничение, което сте приели или създали сами. Това е възможност да се изправите лице в лице срещу лична енергийна преграда и да я преодолеете. Преградата може също така да представлява граница към консенсусна среда или реалност.
 • Наблюдаване или среща със странна или плашеща форма, създание или същество от всякакъв вид. Обикновено плашещите форми са енергийни образи на вътрешни страхове – подсъзнателно възникнали възможности да се изправите срещу персонални страхове, блокажи или ограничения и да ги преодолеете. Най-ефективният начин за елиминиране на страх или ограничение е да се изправим лице в лице срещу него. Изпращането на любов към даден вид страх е един от най-добрите начини за разсейване на неговата енергия.
 • Бързо променящи се сцени или обкръжения. Тази ситуация обикновено отразява отсъствието на фокус. За да я контролирате, просто се фокусирайте върху единично обкръжение или обект. Бързо променящите се сцени може също така да означават, че се намирате в неконсенсусна среда.
 • Притеглящо усещане в центъра на гърба. Това обикновено е вътрешен сигнал да се завърнете към физическото си тяло.
 • Навлизане в изключително светла или високо енергийна среда (може да се изрази като високо енергийно ударно усещане, придружено от силна светлина). Навлезли сте в енергийна среда с по-висока честота от тази, с която сте свикнали. Твърдо изискайте настройване на личната ви вибрационна честота: „Аз се пренастройвам сега!”, „Аз се нагаждам сега!”, или се върнете във физическото си тяло.
 • Неспособност да се придвижвате през определени структури. Това може да представлява или персонално ограничение, или граница към дадена консенсусна среда. Вашата персонална енергия може да е прекалено плътна, за да проникне в структурата. (Справка в текста).
 • Внезапно или постепенно усещане на тежест, когато летите или плувате. Недостатъчна част от пълното ви съзнание се намира в по-високото ви енергийно тяло. Твърдо поискайте присъствие на пълното ви или усилено съзнание.
 • Загуба на съзнателен контрол по средата на преживяване извън тялото. На глас поискайте моментално присъствие на пълно съзнание: „Аз съм в пълно съзнание сега!” или: „Съзнание сега!” (Никога не споменавайте и не мислете за физическото си тяло, защото моментално ще се озовете в него).
 • Оплитате се в някакъв нефизически обект, структура или среда (най-често биват споменавани завивки). Всички физически тела притежават по-фино честотни енергийни дубликати. Запазете спокойствие и се освободете или просто отплувайте встрани от проблема. Това може да представлява привързаност към физическата ви среда.
 • Двойно съзнание (усещате се едновременно във физическото си тяло и в нефизическото си тяло). Това се случва понякога. Тъй като съзнанието не е физическо по природа, то има вродената способност да усеща едновременно множество енергийни сфери. Съзнанието ни може да бъде оприличено на един континуум от енергия, която притежава способността да се придвижва навътре в нефизическата вътрешност на вселената.

Впрягане на мисълта-енергия

Мисълта оказва силно влияние върху нашите нефизически преживявания и околна среда особено когато е фокусирана под формата на категорично искане. Фокусираната мисъл-енергия ще започне веднага да преструктурира и моделира заобикалящата нефизическа енергия. Всъщност нашите съзнателни и подсъзнателни мисли създават един енергиен модел или щампа. Мислите ни взаимодействат с фината енергия на нефизическата среда и започват да я преструктурират според съдържанието на мисловните ни форми. Скоро ще откриете, че само специфични видове среда ще реагират моментално на вашата мисъл-енергия; плътно формираните и установени обкръжения ще бъдат устойчиви на промяна под въздействие на мисълта ви.

Силата на мисълта може също така да бъде впрегната за целите на личната подвижност. Когато сте извън тялото си, чувствайте се свободни да експериментирате с различни методи  на придвижване. Може лесно да се движите с този метод, който намирате за най-естествен и удобен – летене, вървене, плъзгане – няма ограничения освен тези, които си поставяте сами. Когато свикнете с новите си способности, пътуването извън тялото се превръща в приключение, което е изключително вълнуващо.

Важните познания върху основните мисловно-енергийни принципи са от съществено значение за приспособяването към нефизическите преживявания и упражнявания върху тях контрол. Каквито и съмнения да имате относно тяхната валидност, те бързо ще изчезнат след първите ви приключения извън тялото.

Мисловно-енергийни принципи

 1. Мисълта е форма на енергия.
 2. Фокусираната мисъл притежава присъща способност да влияе, преструктурира и напълно да преобразува енергията.
 3. Колкото е по-малко плътна енергийната структура или среда, толкова по-бързо се осъществява преструктурирането.
 4. Ефективността и скоростта, с която мисълта-енергия преструктурира дадена енергийна среда, се определя от интензивността на мисълта и плътността на енергията, подложена на въздействие.

Приспособяване към нефизическата среда

За да маневрираме успешно в нефизическите обкръжения, в които попадаме, когато сме извън тялото си, от решаващо значение е да разбираме всяка нова околна нефизическа среда и нейните енергийни принципи. Успешното взаимодействие с фините реалности, които реагират на мисълта, предполага разпознаване на творческата сила на нашите мисли и пълно разбиране на факта, че ние сме движещата сила на преживяванията си. Има много какво да се научи за невидимите измерения, но на първо време следните принципи ще могат да подпомогнат първите ни стъпки.

Основи на енергийната механика

 1. Нефизическата вселена става все по-малко плътна като субстанция и прогресивно по-лесно реагираща на мислите, колкото повече се отдалечаваме от материята и се приближаваме към първоизточника на мисълта.
 2. Като форма на съзидателна енергия, мислите ни имат естествената склонност да взаимодействат и да моделират нефизическите сфери, с които се срещаме. В общия случай, колкото по-отдалечени в многоизмерната вселена са изследванията ни, толкова по-бързо и чувствително е въздействието на тази мисловна реакция върху енергийната среда.
 3. Нашите мисли, съзнателни и подсъзнателни, влияят върху нефизическата енергия, която наблюдаваме. Степента на влияние е пропорционална на интензивността на мислите ни и на плътността на обкръжението ни.
 4. Реалността, която възприемаме в една реагираща на мисъл среда (не консенсусна или естествена), се определя от персоналната ни енергийна честота (плътност) на наблюдатели и от нашите преобладаващи съзнателни и подсъзнателни мисли.

Тъй като тези принципи имат решаващо влияние върху това, което наблюдаваме, когато сме извън тялото си, те не трябва да бъдат подценявани. Какво ще видим и преживеем ще бъде силно повлияно от това как интерпретираме всяко нефизическо обкръжение и как реагираме в него. Ранните изследователи извън тялото онагледяват тези принципи в действие. В „Откровенията” свети Йоан Богослов описва срещи с величествени градове, ангели и същества на коне. Пет века по-късно Мохамед описва себе си, възседнал величествен бял жребец, с който преминава през това, което той нарича „седемте небеса”. Логично е да предположим, че възприятията на реалността на тези изследователи от първи и пети век са били повлияни от видяното, когато са били извън тялото си. С други думи, нашата религиозна история и вярвания са били повлияни от начините, по които ранните пророци са възприемали и интерпретирали преживените от тях нефизически обкръжения.

Ранните наблюдения на всички мистици, пророци и светци са били пряко повлияни от техните физически и социални предубеждения относно реалността. Днес Мохамед вероятно би видял себе си зад волана на величествен бял автомобил, с който преминава през енергийните измерения на вселената. На свой ред, свети Йоан вместо да заяви в Откровенията: „Аз бях в духа”, вероятно би казал: „Аз бях извън тялото си”.

Знанието ни за всичко това не омаловажава въодушевените произведения на ранните духовни изследователи; то ни дава само допълнително проникновение в невидимите значения на тези нефизически изследвания. Много от ранните духовни водачи, които са основали основните религии, са били изследователи извън тялото. Те са документирали своите пътешествия извън тялото в съответствие със своите културни схващания за реалността. Библията изобилства с твърдения като: „Аз бях в духа”, „Трябва да се родиш отново, за да влезеш в небесното царство”, „Духът ме придвижи” и: „Първо търсете царството божие”. Тези изявления са ясни препратки към нефизическите „духовни“ изследвания на вселената от страна на авторите. Напълно естествено е ранните изследователи на нефизическите измерения да наричат своето откритие „небесно” или „божие царство”; това определено е подходящо наименование за една реагираща на мислите вселена, препълнена с безкрайни енергийни равнища от красота и светлина.

Всеки от нас е различен и това, което преживяваме, когато сме извън тялото си, варира в зависимост от социалното ни индоктриниране и твърдите ни убеждения. Обкръжението и обектите, които срещаме, когато сме напуснали тялото си, биват често възприемани през филтрите на нашия ум. Важно е да помним, че всеки път, когато сме извън тялото си, можем да поискаме да видим истинската енергия, излъчвана от средата или обекта, с който се сблъскваме. Ако сте объркани или имате въпроси относно своите наблюдения, винаги може да поискате разяснение.

Помнете, че всички форми са енергия. Това се отнася до всички обкръжения, честоти и плътности във вселената (включително и физическата й част). Предметите, ситуациите и цялото обкръжение, което възприемаме, са моделирани и оформени от мисълта-енергия с определена цел. Нашето разбиране на този основен енергиен принцип ще ни помогне да интерпретираме и реагираме на различните енергийни форми, които срещаме. Установил съм, че създаваните от нас нефизически енергийни форми се появяват обикновено в сферите, чувствителни спрямо мисълта отвъд първото нефизическо измерение. Първото вътрешно измерение е един успореден енергиен дубликат на физическия свят и е една относително стабилна енергийна среда, която е устойчива на мисълта-енергия. Обикновено възприеманите енергийни форми като многоравнищни структури, превозни средства или водни тела са сигурни доказателства, че сме навлезли навътре в сфери на многоизмерната вселена, които реагират в по-голяма степен на мисълта.

Водачи

Има три основни начини за насочване и контролиране на преживяванията ни извън тялото. Единият е да контролираме съзнателните си мисли (което в най-добрия случай е трудно); друг начин е да поискаме помощ от по-висша част на самите нас – нашето по-висше аз или душа. Третият начин е да поискаме помощ от водач или учител, с когото се чувстваме комфортно. Водачът може да бъде всеки, когото уважаваме: Исус, Буда, свети Павел, ангел хранител, светец.

Когато поискаме помощ, ние често биваме отправени към преживяване, което е най-благоприятно за духовното ни развитие. Нефизическите водачи рядко са видими. Вместо това можем да почувстваме силно влияние или чувство за нечие присъствие. В своята мъдрост те разбират, че зрителното им появяване само ще ни разсее от постигането на личната ни цел. Когато един водач присъства, често изпитваме топло чувство на любов и сигурност около себе си. Вътрешно ние знаем, че сме подпомагани и насочвани към идеалното преживяване. Преимуществата на това да получаваш помощ от водач, са много. В по-високо честотните сфери нашите потребности са прозрачни; състоянието на духовното ни развитие, вътрешните ни блокажи, ограничения, страхове и способности са очевидни. Един нефизически водач може да прецени потребностите на развитието ни и да ни помогне да попаднем в ситуация, която е най-подходяща за нашата еволюция.

Вътрешните светове на вселената са по-обширни по размер и разнообразие, отколкото умовете ни могат да започнат да проумяват. На разположение за изследване са безкрайни енергийни равнища и реалности. Без напътствие е лесно да се объркаме или да загубим ориентация във всяка реагираща на мисъл сфера. Винаги разполагаме с неограничени възможности за получаване на помощ, но от нас зависи дали ще я поискаме. Обикновено водачите не се намесват без конкретно искане.

Яснота

Един от най-добрите начини за засилване на възприятията ни, когато сме извън тялото си, е моментално да се фокусираме и да поддържаме вниманието си насочено към една конкретна идея или цел. Ако вниманието ви започне да се лута или погледът ви се замъгли, твърдо поискайте пълна яснота на възприятията си. Най-ефективният начин за поддържане и усилване на нашите възприятия и контрол е да поискаме пълна яснота на съзнанието при първия признак на умствено колебание.

Пожелаването на яснота на мисълта е ключът към продължително преживяване извън тялото. С помощта на тази техника е възможно да поддържаме такова преживяване в продължение на няколко часа. Всеки път, когато умът ви започне да се скита, просто пожелайте яснота на глас или наум:  „Яснота сега!” Често се налага да поискате яснота веднага след отделянето, когато се премествате на ново нефизическо местоположение, или когато пътувате между различни енергийни среди или измерения. В началото най-лесният начин за контрол или за продължаване на преживяването е да придобиете навик за изискване на яснота на възприятията на всеки няколко минути. В крайна сметка, след придобиването на опит, яснотата на възприятията ви се получава все повече автоматично.

Важно е да разберем, че ние сме диригентите на своя живот – физически и нефизически – чрез силата на нашите мисли. Когато чувстваме, че животът ни излиза извън контрол, това е, защото сме предали вътрешния си контрол на други или сме отказали да приемем личната си отговорност. За мнозина от нас е доста по-лесно да винят другите, отколкото да приемат лична отговорност за своите мисли и действия. Някои от най-трудните уроци, които трябва да научим на този свят, са свързани с контрола на мислите и личната ни отговорност. Способността ни да фокусираме и насочваме мислите си, е централен елемент на личната ни еволюция. Ползите, които получаваме от това, отиват далече от очакванията ни – за награда получаваме своя (истински) живот.

Техника за получаване на яснота

Има едно просто и изключително ефективно упражнение за избягване на замъгленото и неясно възприятие, което някои хора изпитват след отделяне от физическото си тяло. Веднага след отделянето поискайте да получите пълна яснота: „Яснота сега!”, „Искам пълна яснота!” или: „Ясно възприятие сега!” Когато отправяте такова искане, избягвайте всякакво споменаване на физическото си тяло или физическата околна среда. Например изявлението: „Искам пълно съзнание на своето тяло” ще ви отведе незабавно обратно във физическото ви тяло.

Винаги помнете, че когато сте извън своето тяло, преживявате по-висока честота, по-малко плътна енергийна форма и среда. Вашето ново обкръжение, включително и нефизическото ви тяло, са много по-чувствителни спрямо мисълта-енергия от физическото ви тяло. Когато отправяте своето искане, бъдете твърди и конкретни и резултатите ще бъдат мигновени и ефективни. Колкото по-строго и фокусирано е искането, толкова по-ефективни ще бъдат и резултатите.

Тази техника може да бъде използвана също така за превръщане на един ясен сън в пълноценно преживяване извън тялото. Ключът е в това да повтаряте тази процедура, докато замъгляването изчезне и получите пълна сетивна яснота. Аз прилагам тази техника автоматично моментално след напускане на физическото си тяло. В допълнение  я повтарям всеки път, когато зрението или съзнанието ми се отклоняват от идеалното си състояние. Установил съм, че това изостря нефизическите възприятия, но също така засилва контрола и паметта.

Намаляване на страха и установяване на контрол

Страхът може да бъде пречка за преживяванията извън тялото. Личните ни тревоги, съзнателни и подсъзнателни, ни ограждат с невидими стени, отвеждат ни в една тясна зона на комфорт и ни пречат да разгърнем истинския си потенциал. Решенията, които вземаме, и животът, който живеем, често биват определяни от начина, по който управляваме своите страхове.

Когато бях млад, имах приятел от гимназията, който бе считан за един от най-добрите играчи на бейзбол в Балтимор. След като стана известен благодарение на медиите, неговият треньор му уреди демонстрация в един от най-големите отбори от бейзболната лига. След седмици на подканване от страна на треньора и останалите играчи обаче, той ми повери една тайна: „Страх ме е да не се проваля, тъй като не съм достатъчно добър”. Той така и не отиде на демонстрацията; страхът му от провал бе повече от това, което бе готов да понесе. Вместо да последва мечтата си, той се предаде на страха.

Много хора вярват, че самият факт на отделяне от физическото тяло и изследването на нови сфери на вселената има като резултат намаляването на личните страхове и ограничения. След дадено преживяване извън тялото хората обикновено разказват за преодоляване на определени ограничения. Понякога става дума за осъзнаване и изправяне срещу вътрешен аспект на личността, в други случаи те осъзнават, че са много повече от едно материално същество. В редица случаи хора са ми казвали, че са се свързали с по-експанзивна част на самите себе си. Както и да го назоваваме – дух, по-висше аз, Бог или универсален разум – за човека, който преживява, това е нещо абсолютно реално. Такова преживяване е трудно за обяснение, тъй като се разпростира отвъд нашите линейни понятия за реалност.

В живота на всички ни има решаващи моменти, които променят съдбата ни. Предизвикателството, пред което сме изправени, е да се изправим лице в лице с такива моменти и да победим страховете си. Вашето откритие на преживяванията извън тялото може да се окаже един от тези решителни моменти. Решението ви да изследвате отвъд своите физически ограничения може да се окаже решение, което ще промени целия ви живот. Мога категорично да заявя, че то бе повратна точка в моя живот и благодаря на Бог, че успях да се справя със страховете си и да продължа напред. Едно от нещата, които научих, е, че всички страхове са илюзия. Всеки от нас е безсмъртно същество, което притежава неограничен потенциал. Нашето истинско вътрешно аз не може да бъде накърнено, нито може да умре.

Панически атаки

По време на началните етапи на изследванията извън тялото, някои хора разказват за силни приливи на страх, подобни на панически атаки. Обикновено това е резултат от страх от неизвестното и от първоначалната физиологична изненада от действителното отделяне от собственото физическо тяло. Паническите атаки биват често предизвиквани от необикновените вибрации и звуци, които понякога придружават изместването на съзнанието от плътното молекулно тяло в неговия по-високо енергиен двойник. Когато се появят за първи път, тези вибрации и звуци може да се окажат стряскащи, затова е важно да помним, че са естествена част от преживяванията извън тялото. В много случаи самият факт, че признавате и разбирате тези необикновени звуци и вибрации, е достатъчен, за да елиминира или намали евентуално възникващото безпокойство.

Ако паническите атаки продължават, може да помогне едно просто утвърждение. При първия признак на безпокойство си повторете наум: „Аз съм защитен и в безопасност”, или само: „Аз съм защитен”. Продължавайте да повтаряте това утвърждение, докато страхът ви изчезне. След това следвайте обикновените инструкции за насочване извън физическото ви тяло, например: „Аз се придвижвам към вратата”. Обикновено хората разказват, че след пълно отделяне от физическото тяло безпокойството изчезва. Помнете, че преживяванията извън тялото са естествена промяна на съзнанието – просто няма от какво да се страхувате. Този факт се потвърждава от хилядите, които изпитват ежедневно преживявания извън тялото. Обикновено паническите атаки престават да представляват проблем, след като сте имали едно успешно преживяване. Тогава вече знаете със сигурност, че няма от какво да се страхувате.

Техника за намаляване на страха

Ако страхът ви продължава да бъде проблем, ето една полезна техника.

 1. Идентифицирайте страха. Опитайте се да определите природата на своя страх. Например страхувате ли се от неизвестното? От бързата промяна? От възможността да се изгубите? Това, че сте определили своя страх, е чудесен показател за прогрес.
 2. Използвайте страха. Страхът е вид енергия. Тя ускорява дишането, увеличава силата и способността за концентрация. Това е природният ускорител, предназначен да увеличи способността ви да се справяте с потенциални препятствия или предизвикателства. Когато изпитвате страх, опитайте се да го превърнете в свое преимущество. Използвайте енергията, появяваща се в резултат от страха, за да засилите концентрацията си и желанието си да постигнете своята поставена цел в преживяването извън тялото.
 3. Изхвърлете страха. Поемете дълбоко въздух. Докато издишвате, визуализирайте как изхвърляте страха от своето тяло, ум и емоции. Може да си повтаряте наум: „Моят страх се отдалечава от мен”, „Страхът ми изчезна”, „Аз се издигам над страха си” или: „Страховете ми се стопяват”. Представете си, колкото е възможно по-ясно и образно, как страхът ви се отдалечава от вас. Представете си как той избледнява в далечината завинаги.
 4. Заменете своя страх. Заместете емоционалното усещане за страх с положителна, продуктивна енергия, като веселие, концентрация, бодрост или мисъл за приключение. Използвайте подходящо утвърждение, като: „Аз съм защитен и в безопасност”, „Наслаждавам се на новото си приключение” или: „Изпълнен съм с приятна възбуда”.

Визуализация на балон с горещ въздух

Следната визуализация може да ви помогне да преодолеете страха или други препятствия пред успешното преживяване извън тялото.

Направете няколко дълбоки дишания и се отпуснете напълно. Започнете да си представяте един величествен, светло оранжев балон, изпълнен с горещ въздух. Докато се приближавате до балона, виждате ясно, че той е готов да се издигне. Познатата усмивка на вашия водач ви приветства с ‘добре дошли’ на едно приключение отвъд границите на материята. Докато влизате в коша на балона, вие очаквате да преживеете едно вълнуващо пътешествие. В изблик на радост вие откачате въжетата, които придържат балона към земята. Балонът потръпва и започва да се издига. У вас нараства чувството на радостна възбуда, докато без усилия се издигате все по-високо и се понасяте над върховете на дърветата. Отдолу къщите и автомобилите започват да изглеждат като играчки – малки и незначителни.

Когато поглеждате през борда на коша, виждате закачени няколко големи платнени торби. Те изглеждат препълнени и тежки. Когато ги оглеждате отблизо, виждате, че те са натъпкани с вашите страхове и ограничения. На всяка торба има отчетлив надпис: ‘страх от неизвестното’, ‘страх от промяна’, ‘страх от провал’, ‘страх от нови предизвикателства’, ‘страх от смъртта’. Какъвто и страх или ограничение да изпитвате в момента в живота си, то е ясно изписано върху някоя от торбите. Отделете малко време, за да разпознаете своите страхове и ограничения и да ги видите окачени във висящите платнени торби.

Докато се носите над върховете на дърветата, разбирате, че сте престанали да се издигате. Тежестта на торбите със страхове и ограничения ви задържа и пречи на издигането ви. Поглеждайки през борда на коша, виждате, че всяка торба е привързана здраво към него. С голямо удоволствие започвате да развързвате торбите една по една и наблюдавате как те се устремяват към земята. С освобождаването на всяка торба усещате как балонът се устремява нагоре, издигайки се все по-високо. С радост чувствате как всеки страх полита надолу. Знаете  с абсолютна сигурност, че всеки страх ви е напуснал завинаги и че всяко ограничение е изчезнало в миналото.

Някои от торбите със страхове са толкова здраво завързани, че се налага да срежете техните въжета. Вашият водач ви подава джобно ножче и с удоволствие започвате да режете въжетата, които придържат останалите торби. С всяко отрязано въже усещането ви за лекота и свобода се увеличава. Чувствате тръпката на пълното освобождаване да преминава през вас, докато се издигате все по-нависоко. Докато се издигате към нови висоти, страховете и ограниченията ви изчезват завинаги.

Обобщение на контрола

 • Вие притежавате точно толкова контрол, колкото вярвате, че притежавате – точно толкова, колкото приемате и прилагате.
 • Ключът към удължаване на преживяването ви извън тялото е да поддържате фокуса на вниманието си далече от физическото си тяло. Най-добрият начин да постигнете това, е да се задълбочите напълно и с интерес в нефизическото обкръжение, което изследвате. Както ще откриете много скоро, всяка мисъл за физическото ви тяло ще ви върне моментално в него.
 • Вие контролирате напълно своето преживяване – съзнателно или подсъзнателно. Вие сте сценаристът, режисьорът и актьорът на всяко преживяване, ситуация и среща. Това важи за всички равнища на вселената.
 • Начинът ви на придвижване зависи напълно от вашето решение. Може да ходите, плувате, летите или да се носите без усилие. Може да промените метода си на движение във всеки момент, в зависимост от ситуацията.
 • Ако възприятието ви е замъглено или неясно, може да увеличите яснотата като категорично поискате моментално проясняване: „Яснота сега!”
 • Вашата нефизическа енергийна форма е изключително гъвкава по размер, форма, структура и възможности. Вероятно вие ще заемете формата, която е най-подходяща за вас. Обикновено това е дубликат на физическото ви тяло. След втората енергийна мембрана обаче вие притежавате способността съзнателно да се приспособявате и да променяте формата си практически неограничено. Това става, като се съсредоточите върху промяна на своята самопредстава.
 • Чувството на страх произтича от самите вас и обикновено е пряк резултат от липса на информация или знание при срещата с нова ситуация или обкръжение. Винаги помнете, че вие сте едно могъщо, нефизическо същество и в същността си сте чисто съзнание. Няма от какво да се страхувате, защото сте безсмъртни.
 • Доколкото е възможно, старайте се да поддържате открито състояние на ума, освободено от преценки. Твърдо отстояваните мнения, вярвания и заключения могат да повлияят на това, което виждате и преживявате, както това става във физическия свят.
 • Помнете да запазите спокойствие и да бъдете концентрирани по време на всякакви промени или движения на съзнанието ви.
 • Признайте своята способност да контролирате движенията и преживяванията си. Вашите мисли са персоналното ви превозно средство и творческа сила. Вие просто се озовавате там, където ви отвеждат мислите ви.
 • Категорично пожелайте да изследвате, постигнете или усетите, каквото искате, и бъдете възможно по-конкретни.
 • Когато отправяте искания, бъдете готови за бързи промени и/или вътрешно движение.
 • Напълно очаквайте да получите изпълнение на исканията си – бъдете готови да ги приемете.
 • Поискайте яснота, ако погледът или възприятието ви са неясни. Например: „Какво представлява тази нефизическа енергийна форма?”
 • Упражнявайте своя контрол. Просто го направете – няма място за колебание или размисли. Способността ви да маневрирате в чувствителната на мисли среда ще зависи до голяма степен от вашия мисловен контрол, познания и персонална способност да запазите спокойствие и фокус, когато срещнете бърза промяна. Както и при всички други случаи, колкото по-добре сте подготвени, толкова по-продуктивно ще бъде и преживяването ви. Винаги помнете, че ще получите степента на контрол, която поискате. Целете се нависоко.

(следва)

Приключения извън тялото – част 16

Звук

Използването на звуци за предизвикване на преживявания извън тялото датира от хилядолетия. Тибетските монаси са широко известни с това, че използват песни, камбанки и звънци за усилване на медитативните си състояния. През последните две десетилетия пеенето и мантрите са станали утвърден елемент от курсовете по медитация на Запад. Повторението на определени звуци е древна практика, вече широко известна и приета като ефективен метод за усилване на индивидуалния фокус на вниманието.

Звуково-честотни техники

Практиката на използване на звукови честоти за предизвикване на преживявания извън тялото не е широко изследвана сред научната общност. В момента най-задълбочените изследвания биват провеждани от Института по приложни науки Монро, провинция Нелсън, Вирджиния. В продължение на повече от двадесет години основателят и изпълнителен директор на института – Роберт Монро – експериментира с възможностите на променени състояния на съзнанието, предизвикани от различни звуци. През последните години Институтът Монро е разработил практически методи за ускорено учене чрез променени състояния на съзнанието. Тези методи използват система от звукови импулси, които предизвикват съответни реакции в човешкия мозък. В резултат се получава синхронизиране на лявото и дясно мозъчни полукълба.

Една от целите на института е да оказва практическа помощ на хора, интересуващи се от изследване на нефизическите измерения на вселената. В тази връзка е създадена серия от звукови записи, наречени Хеми-синх. Тези записи подават сигнал с честота 100 херца в едното ухо и друг с честота 104 херца в другото. Тази разлика от 4 херца представлява преобладаващата честота на мозъка по време на преживяванията извън тялото.

Макар звуково честотните техники да са сравнително нови, аз съм сигурен, че в бъдеще, в процеса на по-нататъшните изследвания и разработки, тази революционна форма на предизвикване на преживявания извън тялото ще стане нещо обикновено. Като въведение в този вид техники съм включил един древен метод, използват от тибетските монаси. Това е една от най-древните техники за напускане на тялото, датираща хиляда години преди рождението на Христос.

Звукова техника

Направете няколко дълбоки вдишвания и се отпуснете напълно. Почувствайте се удобно там, където правите своите упражнения за напускане на тялото. Затворете очи и започнете да фокусирате вниманието си във въздуха над горната част на челото си.  Концентрирайте цялото си съзнание над главата си, докато усещането за тялото ви започне да изчезва. Когато физическите ви усещания започнат да избледняват, меко издайте седем пъти звука ОМ. Нека звукът резонира над горната част на главата ви.

Повторете звука ОМ наум седем пъти. Усещайте напълно звука, който резонира в ума ви. Нека звукът се издигне и излезе навън през горната част на главата ви.

Като фокусирате вниманието си в основата на резонанса, позволете на звука да се издигне бавно към тавана. Почувствайте как съзнанието ви се слива със звука. Колкото е възможно повече, се слейте с издигащия се нагоре звук, докато тялото ви се отпуска все повече.

Почувствайте как съзнанието ви се издига заедно със звука. Слейте се в едно с ОМ резонанса. Изпитвайте удоволствие от звука и се понесете с него. Почувствайте как ставате все по-леки и по-леки, докато плувате във въздуха заедно със звука. Нека физическото ви тяло си почива и спи, докато фокусирате цялото си внимание върху издигащия се звук. Поддържайте цялото си внимание върху издигащия се звук, докато тялото ви заспива. Когато започнете да заспивате, концентрирайте цялото си внимание върху издигащия се звук.

Тази техника може да бъде използвана успешно заедно със запис за предизвикване на преживяване извън тялото. Когато използвате външен източник на звук, помнете да се фокусирате върху вътрешните си звуци. Единствената цел на външните звуци е да подкрепят и подсилят собствения ви вътрешен глас.

Повторение (Церемониална техника)

Многократно хора са ми казвали, че са си създали система от повторения или ритуал за подготовка за напускане на тялото. По същество те са създали персонална серия от повтарящи се събития, водещи до преживявания извън тялото. Например могат да си вземат една продължителна, релаксираща баня, след това да облекат специална бяла роба и да поставят запалени свещи около леглото или дивана, докато се подготвят да се отпуснат и започнат своето преживяване извън тялото. По време на този процес те непрекъснато се фокусират върху желанието си да имат моментално преживяване извън тялото. Много хора разказват за впечатляващи резултати при този вид подход.

Вярвам, че успехът на ритуалната техника се дължи на специалното ударение, отдавано на целта по време на цялата подготвителна процедура. Умът регистрира твърде продължителния, повтарящ се процес като нещо специално и фокусира подсъзнателното внимание върху конкретната цел – едно преживяване извън тялото. Допълнително – самият факт на повторение на една и съща процедура в продължение на седмици оказва въздействие върху подсъзнателния ум. Има едно древно разбиране, че всяко действие или мисъл, повтаряни ежедневно в продължение на двадесет и един дни, се превръща в навик. Тази идея е основана на разбирането, че подсъзнателният ни ум отбелязва ежедневното повторение и го приема като нова форма на поведение. Вярвам, че същата закономерност обяснява защо ежедневното повторение и ритуалната техника са толкова ефективни.

Поглеждайки назад през годините, разбирам, че съм създал собствена, подобна на ритуал, процедура. В началото на седемдесетте, в продължение на две години, аз се будех в 07:00 ч., отивах да изнеса ранната си лекция в 08:30 ч., след което се завръщах около 11:30 ч. и си почивах. Всеки ден по обед аз лягах в леглото си по гръб и прилагах техника за напускане на тялото. Този процес бе изключително ефективен. След няколко седмици на ежедневно повторение, бях програмирал себе си за преживявания извън тялото. След няколко месеца вече не се нуждаех от никаква техника; просто задрямвах по обедно време и се издигах автоматично над физическото си тяло. В ретроспектива вярвам, че това бе форма на самовнушение. Успехът ражда успех и след като веднъж съзнателният и подсъзнателният ми ум приеха процеса на преживяванията извън тялото, това се превърна в едно много естествено състояние. След няколко успешни и приятни преживявания, подсъзнателният ми ум започна да съдейства напълно на желанията ми.

Това е важно, защото показва пътя към едно по-задълбочено разбиране на целия процес на изследвания извън тялото. За да придобием познанието и мъдростта, които са на наше разположение в нефизическите измерения на вселената, ние трябва да отидем отвъд повърхностните си желания. За да придобием умения в техниките за напускане на тялото, ние трябва да сме готови да програмираме себе си за постигане на успех. Половинчати опити в приложението на такива техники водят до половинчати резултати. За да постигнем реален успех и контрол, трябва да поемем пълен емоционален и интелектуален ангажимент към това начинание. Най-лесният начин за постигане на това е в създаването на ежедневно повторение или ритуал за подготовка и прилагане на техниката. Ключът е в ежедневното прилагане и по възможност по едно и също време и на едно и също място. Комбинацията от повторение и решителност създава мощна система за успех, която може да бъде използвана за постигане на каквото си пожелаем в този живот.

Често описвани резултати

Първоначалните описвани резултати, получени по време на преживяванията извън тялото, се различават при отделните хора. През последните двадесет години обаче съм забелязал някои забележителни сходства. Това как реагираме на началните стадии на преживяването в много случаи определя успеха, който ще постигнем.

Ако не сте подготвени, бързото преминаване на съзнанието от физическото ви тяло в нефизическото ви аз може да се окаже един стряскащ преход. Ако имате известна представа какво да очаквате, това ще подпомогне много първоначалните ви изследвания. Колкото по-подготвени сте за преживяването, толкова по-голям контрол върху случващото се ще можете да постигнете. Положителната ви реакция на внезапната промяна на местонахождение, възприятия и гледна точка е от решаващо значение за успешния контрол върху случващото се.

Докато фокусирате цялото си внимание върху своята техника за напускане на тялото, физическото ви тяло ще става все по-отпуснато. В крайна сметка тялото ви ще започне да преминава в сънно състояние. Докато се случва това преминаване, може да почувствате съществена промяна в нормалния си режим на сън. Тази промяна може да настъпи веднага след като тялото ви заспи, или по време на REM период. Хората описват най-честото появяване на вътрешните сигнали по време на този преход, затова внимавайте за появяването на необикновени вътрешни звуци или усещания. Следват най-често описваните резултати, усещани веднага след прилагането на дадена техника за напускане на тялото.

 1. Плуване, изправено положение или легнало положение извън физическото тяло.
 2. Усещане за енергийното тяло, което лежи или седи вътре във физическото тяло. Това може да бъде придружено от интензивни вибрации, които циркулират из цялото енергийно тяло. Може да имате чувство, че сте извън синхрон с физическото си тяло и готови просто да се „издигнете” над него. Това е напълно естествено; просто фокусирайте вниманието си върху новата честота на вибрации и насочете себе си към напускане на физическото си средство.
 3. Стоите прав/а или седите на една от своите набелязани целеви местоположения, наблюдавайки новата обстановка. Тази промяна в съзнанието е бърза, така че запазете спокойствие и се наслаждавайте на новата си вибрационна честота.
 4. Преживяване на ясен сън (сън, в който съзнателно усещате околната си среда и разбирате, че сънувате). По време на този сън може да почувствате един или повече от вътрешните си сигнали. Фокусирайте вниманието си върху вибрацията или звука и пожелайте да напуснете тялото си.
 5. Усещане за едно нефизическо обкръжение, което се отличава от ежедневното ви обкръжение. Запазете спокойствие и се наслаждавайте на новото обкръжение.

Преглед на идеалната умствена нагласа

 • Започнете на чисто. Доколкото е възможно, освободете се от своите предварителни представи, ограничения, убеждения и вярвания. Представете си, че започвате живота си отново, напълно свободни от самопредстави и ограничения.
 • Вярвайте в себе си и в своите способности. Вие сте едно духовно същество, притежаващо творчески способности и може лесно да се отделите от временното си физическо тяло.
 • Бъдете открити и готови да приемате. Напълно се отворете за една нова представа за себе си, за една нова своя същност с неограничени способности.
 • Бъдете готови да разпознаете и да се освободите от всякакви лични бариери, блокажи или възприятия, които ограничават вашия растеж и развитие.
 • Бъдете открити, за да разпознаете и се освободите от интензивното промиване на мозъка и внушения, на които сте били подложени.
 • Бъдете открити и готови да приемете промяната в своите възприятия. Приемете за добре дошла промяна в съзнанието си от своето плътно средство и ограничения към по-висшето си енергийно аз.
 • Почувствайте силно как вътрешното ви аз ви подканва да изследвате и преживеете отвъд своето плътно физическо средство.
 • Фокусирайте цялата си енергия, внимание и желание върху личния си ангажимент и решителност да разпознаете и почувствате себе си независими от физическото си средство.
 • С всяка клетка, всяка тъкан, всяка част на своето същество знайте с абсолютна сигурност и почувствайте в максимална степен, че сте високо енергийно, нефизическо същество. Защото вие сте повече от материя, вие съзнателно се отделяте с лекота от плътното си физическо средство.
 • Почувствайте се в пълна безопасност, сигурни и защитени да пристъпите извън физическото си средство сега.
 • Напълно признайте и приемете, че идеалните обстоятелства и време за вашето преживяване извън тялото са днес. Сега!
 • Освободете се и се отделете от земята. Ясно вижте себе си как се отделяте от тялото си и се освобождавате от физическите си ограничения.
 • Докато практикувате любимата си техника за отделяне от тялото, повтаряйте си следното утвърждение: „Аз съм повече от физическото си тяло. Тъй като съм повече от материя, сега се отделям от физическото си тяло в пълно съзнание”.

Технически преглед

 1. Запазете спокойствие. Вътрешните вибрации, звуци и движения са нещо нормално.
 2. Бъдете безстрашни, защото сте защитени и безсмъртни.
 3. Пожелайте пълна яснота на съзнанието: „Яснота сега!” толкова често, колкото е нужно.
 4. През цялото време фокусирайте и поддържайте вниманието си далеч от физическото си тяло.
 5. Фокусирайте се върху конкретна желана цел: лице, място, или състояние на съзнанието, което бихте искали да преживеете.
 6. След като изявите желанието си, подгответе се да усетите движение.
 7. Наслаждавайте се на новите си преживявания. Невидимата вселена е вашето рождено място и вашата съдба.

Основи на изследванията извън тялото

 1. Ние сме духовни (нефизически, енергийни) същества, временно използващи биологични тела (средства) за преживяване и за изразяване на себе си.
 2. Тъй като физическото тяло е временно средство, за нас е напълно естествено да можем да се отделяме от него и да преживяваме своето истинско нефизическо аз.
 3. В момента ние преживяваме едно биологично средство, за да можем да изследваме, взаимодействаме и да се учим в едно физическо измерение.
 4. Преживяванията извън тялото са нормалната промяна или преход на съзнанието от физическото ни средство в нашето по-високо честотно нефизическо тяло.
 5. Ние едновременно използваме и контролираме множество енергийни (честотни) средства. Всяко от тези енергийни средства съществува в конкретна различна плътност и вибрационна честота. В идеалния случай, всичките ни енергийни средства действат в хармония, за да подпомогнат личностното ни развитие.
 6. Всяко индивидуално средство на съзнанието възприема в рамките на уникална честота на вселената. За да възприемаме и усещаме материята, ние се нуждаем от материално средство. За да можем съзнателно да възприемаме и преживяваме по-високите (по-малко плътни) вибрационни измерения, ние трябва да използваме съзнателно подходящото енергийно средство.
 7. Ние сме съзидателният източник на своята реалност и преживявания. Ние създаваме индивидуалната си реалност по начина, по който фокусираме и управляваме своята лична мисъл-енергия. Този принцип е приложим към всички енергийни равнища на вселената. Това, което преживяваме, е било повлияно, подредено и изявено от нашите съзнателни и подсъзнателни мисли.

(следва)

Приключения извън тялото – част 15

Утвърждения

През последните двадесет години утвържденията са доказали своята ефективност. Днес те присъстват редовно в курсовете по самоусъвършенстване по целия свят. Утвърждението представлява по същество категорично, положително изявление, адресирано към себе си в сегашно време. Коренът на думата „утвърждавам” означава да „направиш твърд”; това е метод за затвърдяване на дадена мисъл или идея в съзнанието ни. Утвържденията трябва да бъдат винаги положителни изявления; например: „аз съм положителен човек”, „аз заслужавам да бъда обичан”, или: „ставам все по-добре с всяка минута, всеки ден” са често използвани утвърждения.

Умовете ни са изпълнени с непрекъснат поток от мисли във всеки миг от живота ни. Мислите ни влияят непрестанно на физическата и нефизическата ни реалност. Интелектуалното, емоционалното и накрая физическото ни състояние на съзнанието са преки резултати от нашите мисли. Утвържденията ни позволяват да фокусираме мислите си и да се противопоставим на някои от отрицателните идеи, които сме приели.

Практиката на изказване на утвърждения ни позволява да поставим началото на един процес на подмяна на отрицателните и ограничаващи мисли с нови, положителни мисли. Това е един мощен метод, с който можем да препрограмиране себе си за положителна промяна и личен успех. Утвържденията могат да бъдат повтаряни тихо, на висок глас или в писмен вид; те могат да бъдат даже изразени под формата на песен или в рими. По време на преживяванията ни извън тялото, те обикновено биват повтаряни наум, с увеличено ударение в последните моменти преди началото на съня. Целта е, докато се унасяме в сън, да бъдем напълно фокусирани върху желанието си за моментално преживяване извън тялото.

За постигане на максимална ефективност, когато използвате утвърждения по време на което и да е преживяване извън тялото, важно е да направите четири неща. Първо, доколкото е възможно, непрекъснато увеличавайте емоционалната и интелектуална интензивност на последните утвърждения, докато се унасяте в сън. Второ, непрекъснато повтаряйте утвържденията, докато заспите. Направете последните си мисли преди заспиване най-фокусираните утвърждения. Трето, мислете за своите утвърждения като за твърди лични ангажименти към нещо, което очаквате напълно да преживеете, сега! И четвърто, доколкото е възможно, почувствайте се изцяло открити да получите веднага резултатите от своите утвърждения. Има безброй най-разнообразни положителни утвърждения; ето някои примери.

 • Сега съм извън тялото си!
 • Съзнателно преживявам пътуване извън тялото си. Сега!
 • Приятно ми е да бъда извън тялото си, сега!
 • Оставам в съзнание, докато тялото ми заспива.
 • Съзнателно се отделям от физическото си тяло, след като то заспи.
 • Докато тялото ми заспива, аз напълно осъзнавам своето преживяване извън тялото.
 • Сега имам преживяване извън тялото!
 • Сега се отделям от тялото си!

Утвържденията могат да бъдат използвани, за да:

 • Утвърдите яснотата на възприятията си, когато сте извън тялото си.
 • Обявите намеренията си веднага да имате преживяване извън тялото.
 • Намалите страха и да увеличите своя контрол.
 • Усилите процеса на преобразуване на съня и усилите запаметяването си.
 • Усилите всяка от останалите техники извън тялото.
 • Контролирате мисълта си преди и по време на преживяването извън тялото.
 • Отстраните отрицателни или ограничаващи възприятия за себе си или вярвания, свързани с преживяванията извън тялото.
 • Препрограмирате своето подсъзнание за успех.
 • Разширите своята самопредстава отвъд физическото си тяло.
 • Усилите способността си да се придвижвате извън физическото си тяло по време на първите секунди на отделянето. „Аз се придвижвам към другата стая” или: „Аз изплувам нагоре и встрани”.

Визуализация с утвърждения

Утвържденията могат да бъдат комбинирани с други техники с цел усилване на цялостната им ефективност. Те могат също така да помогнат при фокусиране и поддържане на съзнателното ви внимание върху поставената цел на преживяването ви извън тялото, докато тялото ви се унася в сън. Ето един пример за това.

Легнете по гръб и се настанете възможно най-удобно. Затворете очи, отпуснете се напълно и дишайте дълбоко, бавно и естествено. Докато се отпускате, повтаряйте утвърждението: „Сега съм извън тялото си” или: „Сега се отделям от тялото си в пълно съзнание”. Продължавайте да повтаряте това утвърждение, докато започне да ви се приспива.

Докато повтаряте наум това утвърждение, започнете да си представяте добре познато място: стая в дома ви или всяко друго място, което познавате добре и което може да видите във въображението си с абсолютна яснота. Започнете да си представяте стаята наум. Вижте детайлите в стаята, колкото е възможно по-отчетливо; почувствайте килима под краката си, материята на завесите и мебелите. Вижте релефа и шарките на тапетите и опипайте материала на мебелите. Забележете и изследвайте картините, книгите, всички най-малки подробности. Вглъбете се в подробните детайли на стаята. Почувствайте как се разхождате из стаята. Забележете колко добре се чувствате и колко ви е удобно. По възможност използвайте всичките си сетива. Изберете един обект в стаята. Вдигнете го и почувствайте повърхността му, тежестта му. Вижте и почувствайте този предмет, колкото е възможно по-ясно. Бъдете напълно погълнати от него. Продължавайте да повтаряте утвържденията си, докато се унасяте.

Ключът в това упражнение е да поддържате интереса си встрани от тялото си, докато то заспи. Комбинацията от утвърждения и тази визуализация е изключително ефективна.

Ранна утринна техника

Един от най-подходящите периоди за предизвикване на преживяване извън тялото е сутрин, след като са преминали два или три REM*) периода (след три до пет часа сън).

 *) За пояснение на REM вж. Част 2 – Бел.прев.

По време на сън, на всеки 90 до 100 минути започваме период белязан от бързи движения на очните ябълки. Движенията на очите ни по време на сън са физическо доказателство, че започваме да сънуваме, или в някои случаи, навлизаме в друго променено състояние на съзнанието.

Научната корелация между периодите на REM и преживяванията извън тялото предстои да бъде потвърдена, но описанията, свързващи тези периоди, са нещо обикновено. Следната техника е доста ефективна, но изисква определена степен на самодисциплина. Много хора са установили, че допълнителните усилия си струват. Настройте будилника си за приблизително три или четири часа сън. След като се събудите, се преместете в друга част на дома си – напр. върху фотьойл или канапе. След като се настаните удобно на новото място, изберете любимата си техника за напускане на тялото. Отпуснете се напълно и започнете своите утвърждения – самостоятелно или заедно с техниката ви за визуализация. Повтаряйте утвържденията в началото на глас, след това наум.

След като се отпуснете напълно, фокусирайте цялото си внимание върху утвържденията и върху някакъв обект далече от тялото ви. Докато се унасяте в сън, опитайте да засилите емоционалното и интелектуално ударение на утвържденията си във възможно най-голяма степен. При увеличена интензивност превърнете от последните си утвърждения, непосредствено преди да заспите, твърд личен ангажимент да постигнете незабавно отделяне от тялото. Важно е последната ви мисъл, преди да се унесете в сън, да бъде вашето утвърждение за отделяне от тялото. Като направите това, почувствайте се напълно готови да посрещнете веднага отговора на своето искане.

Помнете да фокусирате всичките си мисли и емоции върху утвържденията. Интензивността на изявленията ви и личният ви ангажимент са най-важни. При използването на тази техника, много хора разказват за преживяване извън тялото, моментално след като се унесат в сън. Ако разполагате с достатъчно време, тази техника може да бъде повторена няколко пъти в една сутрин. По време на първите няколко опита може просто да заспите, обаче след допълнителна практика тази техника може да доведе до невероятни резултати. Ако срещате трудности с визуализациите, силно препоръчвам тази техника като най-добрата ви алтернатива. Това е един от най-мощните известни методи, който не изисква умения за визуализация.

Вярвам, че ефективността на тази техника няма нищо общо с времето на деня. Това, което е наистина важно, е умственото ви състояние: след три или четири часа сън тялото ви е частично освежено и напълно отпуснато. Това будно умствено и отпуснато телесно състояние на съзнанието е идеалната изходна точка за приложението на всяка техника, използвана за изследване извън тялото.

Открих тази техника случайно, няколко години след като започнах своите изследвания извън тялото. Една нощ, след като бях спал около четири часа, се събудих неочаквано и реших да стана и почета малко. Внезапно реших и започнах да изписвам някои утвърждения за напускане на тялото. След петнадесет минути писане се почувствах силно изморен. Избирайки две утвърждения, продължих да си ги повтарям наум, докато се отпуснах на дивана. Повтарях ги непрекъснато, докато се унасях в сън: „Сега имам едно напълно съзнателно преживяване извън тялото. Сега съм извън тялото си!” Фокусирах цялата си енергия върху всяко утвърждение, напрягайки всичките си усилия това да бъдат последните ми мисли, преди да се унеса в сън. Следното преживяване се случи в 03:15 сутринта, веднага след като физическото ми тяло се унесе в сън.

7 март, 1984 г.

Усещам как през тялото ми преминават силни вълни от енергия. Започва усещане за движение – много силно, с нарастваща интензивност. Моментално се озовавам в къща на брега на океана. Всичко, което чувам, са звуците на прибоя. Всичко в тази голяма къща ми изглежда бяло и замъглено, затова изричам на висок глас: „Яснота сега!” Когато се оглеждам, очертанията пред мен идват във фокус. Изправен съм пред голяма елипсовидна маса, дълга близо пет метра. Стаята е изпълнена с блестящи хора. Те изглежда излъчват светлина от всяка пора на телата си. Седем мъже и една жена се приближават, за да ме поздравят. Докато жената се приближава, виждам, че се усмихва. Когато ме поглежда, в ума ми започват да се появяват ясни образи. Значението на всеки образ ми става моментално ясен. „Радвам се да те видя отново. Ти беше доста зает”. Мога ясно да почувствам топлината на нейните мисли.

Групата се събира около масата и аз зная, че е време да седнем. Когато се оглеждам около стаята, тя изглежда се разширява пред погледа ми. Все още чувам разбиването на вълните и искам да видя океана. В ума ми изниква ясна картина. „Ще изпиташ океана много скоро. Нека да започнем”. Отговарям автоматично: „Днес океанът звучи красиво”.

Скоро в ума ми се появява друга мисъл: „Да, океанът е прекрасен. Ние приемаме това за естествено. Обикновено нашите посетители не са в съзнание. Ние ще се приспособим”. Следва кратка пауза, след което продължение на мисъл-енергия от другия край на стаята. „Към плътните области бива насочвана много енергия. Тези, които живеят в твърдите тела, започват да реагират. Предстои още много работа. Тези, които се пробуждат от своя сън, търсят отговори – те търсят навън. Не е чудно, че има такова голямо объркване. Знаем колко трудни могат да бъдат физическите средства; ние всички сме били там. Окончателното изпитание е да разпознаеш истината, докато си заобиколен от плътни илюзии”.

Спонтанно реагирам с мисъл: „Има прекалено големи очаквания и твърде малко оказана помощ. Защо трябва да бъде толкова трудно?”

Друг образ се появява в ума ми. По някакъв начин зная, че той е женски. „Училището е трудно, но справедливо. Всеки създава уроците, от които се нуждае”. Поглеждам към нея и мислите ми потичат сами: „Но защо толкова много невежество и болка?”

В ума ми нахлува друг глас: „Училището е болезнено за някои и просветително за други. Само преживяванията създават мъдрост. Крайният резултат е винаги ефективен”.

Отговарям: „Даже и така да е, налице са твърде малко напътствия. Пет милиарда души, всички от които се надяват и се молят това, в което вярват, да е истина. За мен това изглежда доста неефективно училище – всички тези хора да живеят в мрак”. Появява се друг глас: „Ти не виждаш цялата картина, приятел. Времето е илюзия. Няма нужда от бързане. Всички са безсмъртни. Самият акт на съществуването е преживяване, а преживяването ражда мъдрост. Времето е без значение”.

Докато се оглеждам около стаята, реалността на преживяването е зашеметяваща. Мога да почувствам масата и да видя стаята абсолютно ясно. Разсеян от звука на вълните, започвам да изпитвам усещане на притегляне. Нещо ме издърпва назад. След секунди се озовавам във физическото си тяло. Докато отварям бавно очи, чувството на изтръпналост и дезориентация бързо изчезва.

Хипноза

Хипнозата става все по-популярно средство за самоусъвършенстване. Тя бива използвана често в терапията за промяна на поведението в случаи като контрол на теглото, спортни постижения, освобождаване от стрес, усилване на паметта и лечение на страхове и фобии. В последно време станаха известни някои нови мощни приложения на хипнозата. Един от най-популярните е методът на регресия в минали животи. Връщането на пациента в предишен физически живот може да му помогне да открие, преживее и разреши съществуващ в момента проблем, страх или фобия, като достигне до съответния източник. Впечатляващ брой от наскоро публикувани хипнотични регресии описват подлежаща на проверка информация от минали векове, в т.ч. имена, дати, места и събития.

По време на няколко от регресиите в минали животи, които съм провел, забелязах тенденция у някои от моите клиенти да преживяват кратки периоди на съзнателно напускане на тялото, обикновено по време на прехода между два минали живота. Допълнителни изследвания показаха, че хипнозата може да бъде използвана за постигане на контролирано приключение извън тялото. С малки изменения, въвеждащата техника, използвана обикновено при регресията в минали животи, дава резултати и при преживяванията извън тялото. Основното хипнотично въвеждане (индукция) остава същото; променят се само указанията след индукцията.

През последното десетилетие хипнозата е дала удивителни резултати за милиони хора. Сега съвременната хипноза може да бъде използвана за предизвикване на лично контролирани преживявания извън тялото. Ползите от нея са особено очевидни в четири основни области. Първо, хипнозата може да доведе по прекрасен начин до идеалното умствено състояние за изследване извън тялото (буден ум/отпуснато тяло). Второ, тя може да помогне при контрола, намаляването и отстраняването на подсъзнателни и съзнателни блокажи, страхове и ограничения, свързани с преживяванията извън тялото. Трето, хипнозата може да бъде използвана за подобряване на уменията за визуализация, концентрация и медитация. И накрая, хипнотичните внушения могат да бъдат ефективни за предизвикване на напълно съзнателно преживяване извън тялото. Например хипнотичното внушение: „Аз оставам в пълно съзнание, когато сънувам” или: „Моите сънища предизвикват съзнателно преживяване извън тялото” могат чувствително да помогнат процеса на преобразуване на съня. Внушения като: „След като заспя, аз разпознавам и преживявам напълно съзнателно приключение извън тялото” и: „Сънят предизвиква моите преживявания извън тялото” могат да бъдат използвани за подсилване на индивидуалната способност да реагираме положително на нашите техники за напускане на тялото.

Когато избирате обучен хипнотерапевт, първо проверете неговата квалификация. Много страни изискват сертифициране или лиценз. На второ място, осведомете се за областите на неговата специализация (много хипнотерапевти се специализират в области като контрол на теглото или смущения при храненето). Идеалният избор е някой с продължителна практика в регресии в минали животи и запознат с метафизика и изследвания извън тялото. Такива хора обикновено са по-добре запознати с нефизическите условия (реагиращи на мисълта), срещани в състояния извън тялото. Те също така са по-опитни в боравенето с възприятия и преживявания, специфични за състоянията извън тялото. Често техните познания в метафизиката им дават по-задълбочено разбиране на мотивацията и целите, преследвани от хора, търсещи приключения извън тялото.

Самохипноза

Самохипнозата е друг мощен нов съвременен метод за самоусъвършенстване. Често нашите страхове и ограничения са подсъзнателно програмирани в нас. Вътрешно ние сме приели един утвърден образ за себе си и сме поставили ограничения на способностите си. Тези подсъзнателни ограничения са стените, които ни отделят от безкрайния ни потенциал. В определен смисъл ние сме изградили стени около себе си. Един от най-ефективните начини за преодоляване на нашите самоналожени ограничения и страхове е да им се противопоставим директно.

Хипнозата ни дава уникалната възможност да достигнем до своя подсъзнателен ум и да разсеем своите ограничения и страхове. В допълнение – ние можем да препрограмираме подсъзнателния си ум за успех във всяко начинание, включително и при изследванията извън тялото.

По-долу следва един сценарий за самохипноза, който може да запишете и да използвате в дома си. Докато записвате този хипнотичен текст, отделете достатъчно време и говорете със спокоен тон. При всяко прекъсване между фразите, оставете пауза от приблизително две секунди. Постарайте се темпото ви да бъде равномерно и еднообразно по време на целия запис. Много хора имат склонността да забързват, докато записват, затова не бързайте и се отпуснете. Паузите, които са по-дълги от две секунди, са обозначени. За да получите най-добри резултати, използвайте записващо устройство, което може да направи качествен запис, по-дълъг от деветдесет минути. Когато прилагате тази техника за самохипноза, настанете се възможно най-удобно на мястото, където ще правите своите изследвания извън тялото. По възможност използвайте фотьойл или удобно канапе. Изберете време и място, които ще ви позволят уединение в продължение на час и половина. При нужда изключете телефона. НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ХИПНОТИЧНИЯ ЗАПИС, ДОКАТО ШОФИРАТЕ!

Текст за самохипноза с цел напускане на тялото

Направи няколко дълбоки вдишвания, затвори очи и се отпусни напълно. Позволи на ума и тялото си да се отпуснат напълно… Докато се чувстваш удобно и отпуснат/а,…отдай се на едно специално преживяване…Отпусни се напълно…Поеми дълбоко въздух… и се отпусни напълно, отпусни се напълно …Сега се отпусни още повече…Отново вдишай бавно и дълбоко…освободи се от всичкия стрес…от цялото напрежение…С всяко дишане почувствай как цялото ти напрежение изтича от теб…Просто се отпусни…напълно се отпусни…Представи си или почувствай как главата ти е облята от мека лечебна светлина…светлина, която успокоява всички мисли…светлина, която успокоява всички тревоги…Твоят ум е в покой…Тази мека, лечебна светлина освобождава физическите ти сетива от напрежение…Просто почувствай как главата и сетивата ти са обхванати от тази светлина…Сега позволи на тази светлина леко да се разпространи…почувствай как светлината си движи бавно надолу по врата ти и раменете ти…Всеки мускул и всяка клетка, които светлината докосва, стават по-отпуснати…по центрирани…по  хармонизирани… Никакви други шумове няма да те смутят…Те само ще те накарат да потънеш по-дълбоко…и по-дълбоко…Ти си още повече успокоен/а и отпуснат/а…Докато тази тиха, мека, лечебна светлина облива врата и раменете ти, … всяка нервна клетка … всеки мускул се отпуска напълно… Всяка клетка и тъкан на тялото ти са напълно отпуснати… Сега, позволи на тази светлина да те обгърне още повече… Почувствай как тя преминава надолу по ръцете ти…по пръстите на ръцете…и причинява още по-голямо отпускане… Почувствай как светлината обгръща гърдите ти и горната част на гърба ти… ребрата ти…вътрешните ти органи… белите ти дробове… и сърцето… Всяко напрежение…всякакъв стрес, който е част от тялото ти, те напуска, докато тази мека лечебна светлина изпълва тялото ти… Сега нека светлината проникне още по-надълбоко в теб и запълни стомаха ти и долната част на гърба… Почувствай как всеки мускул и клетка се отпускат…Топлата, отпускаща светлина залива и обгръща бедрата ти…краката ти…Докато се отпускаш напълно, никакви други шумове няма да те смущават… Всички звуци само ще те накарат да потънеш по-дълбоко… и по-дълбоко… надолу… надолу… в по-спокойно и по-отпуснато състояние… Ти си напълно отпуснат/а… напълно спокоен/-на… Чувстваш се в пълна безопасност… напълно защитен/а… Чувстваш релаксиращата сила, която залива краката ти… Всички мускули по цялото ти тяло са вече напълно отпуснати… Те са толкова отпуснати, че не можеш да ги движиш… Всеки мускул е толкова отпуснат… толкова напълно отпуснат.

…Почувствай как отиваш… все по-дълбоко и по-дълбоко… надолу… надолу… напълно отпуснат/а…Сега чувстваш как  меката и отпускаща сила на светлината те облъчва… Това топло чувство на светлината прониква през цялото ти тяло…Ти можеш да почувстваш топлината й… да почувстваш нейната защита… Ти си обграден/а от отпускащата, топла енергия на светлината… Докато напълно и с удоволствие отпускаш цялото си тяло… можеш малко да забавиш… Позволи на себе си да забавиш малко, след което… докато продължаваме, можеш да забавиш още малко и да се отпуснеш… Аз ще започна да броя на обратно от десет до едно и с всяко по-малко число, позволи си да забавиш и да се отпуснеш… и когато стигна до номер едно, ти ще навлезеш в своето собствено дълбоко, дълбоко отпускане. Десет…надолу, надолу, девет…по-надолу, по-надолу, надолу, осем…  надолу, надолу, по-надолу, по-надолу, седем… надолу, шест… надолу, пет… по-надолу, четири… по-надолу, надолу, три… по-надолу, надолу, две… по-надолу, надолу и … едно. Сега си в много дълбоко ниво на естествена отпуснатост… Запомни… ти си напълно в контрол и в пълно съзнание на всяко равнище от своя ум. Това пътуване е нещо, което искаш, защото желаеш с нетърпение да изследваш, желаеш с нетърпение да научиш… След малко ще започнем серия от упражнения за твоето възприятие, за твоята способност да виждаш и да чувстваш, и да бъдеш напълно свободен/а от физическото си тяло… от твоето временно физическо средство.

Сега, почувствай тази част от себе си, която жадува за нещо повече… Има една част от теб, която копнее да види повече… която копнее за движение. Когато този копнеж се засилва вътре в теб,… почувствай как този копнеж се превръща в желание… в една страст да опознаеш истинската си същност… да узнаеш и изпиташ своята духовна същност… Почувствай това желание… Искам да погледнеш към хоризонта и да видиш или да си представиш една мека светлина… една порта от светлина… Ти чувстваш и знаеш, че тази светлина е добра…Тази светлина е изпълнена с любов и закрила… Сега започни да се приближаваш към тази порта от светлина… Почувствай как се приближаваш към тази порта от светлина… Докато виждаш тази порта да се приближава все повече и повече… ти можеш да почувстваш как си обгърнат/а целия/цялата от светлина… ти си напълно обгърнат/а и защитен/а от светлината… ти можеш да почувстваш топлината и защитата на светлината… Светлината те обгръща и преминава през тялото ти… през цялото ти същество…

Сега си представи или почувствай как се придвижваш през портата… И докато преминаваш през тази порта от светлина, искам да знаеш, че ти се отдалечаваш от своята физическа черупка…Когато преминаваш през тази порта от светлина… ти ще видиш и наблюдаваш обективно своето тяло…знаейки през цялото време, че си винаги обграден/а от бялата светлина, която те пази…като душа, ти избираш да пристъпиш отвъд ограниченията на материята… И така, искам да наблюдаваш всяка подробност…Сега почувствай как започваш да олекваш…Ти ставаш все по-лек/а и по-лек/а… Ти си лек/а като перце… лек/а като балон, докато бавно се отделяш и започваш да плуваш нагоре, нагоре, нагоре… Сега можеш да почувстваш как плуваш свободно…

Докато плуваш във въздуха, наслади се на всички топли усещания на свободното плуване… плуване напълно свободно от физическото ти тяло… Ти плуваш над физическото си тяло… Докато се наслаждаваш на усещането, че плуваш, усещаш и как осъзнаването ти се засилва… Ти осъзнаваш повече… осъзнаваш повече своето ново, по-леко енергийно тяло… ти усещаш по-добре своето леко енергийно аз… Сега ти осъзнаваш напълно своето енергийно аз… своето плуващо енергийно аз… Цялото ти съзнание се придвижва в твоето леко енергийно аз… С радост ти можеш да почувстваш как плаваш свободен/а, плуваш напълно освободен/а от всички ограничения… всички плътни ограничения… Сега ти напълно осъзнаваш в своето светлинно аз… Ти можеш да виждаш и усещаш  с цялото си съзнание… цялото ти съзнание се намира в твоето светлинно енергийно аз… Ти можеш да почувстваш радостта за това, че си свободен/а от физическото си тяло, напълно свободен/а от всички ограничения… Сега, какво виждаш?… Какво наблюдаваш? … (Пауза около 15 секунди). Ти можеш да почувстваш и видиш усилване на своите нови усещания… Зрението ти става по-добро и по-добро… по-ясно и по-ясно…  Зрението ти е по-остро, по-ясно, отколкото когато и да било преди…Твоето по-леко аз сега има перфектно зрение… твоето по-леко аз притежава кристално ясно зрение… идеални възприятия… Можеш да почувстваш пълното си съзнание…Цялото ти съзнание се намира напълно в твоето по-леко енергийно тяло… Ти фокусираш цялата си енергия в своето леко енергийно аз… Какво виждаш? … Какво е усещането ти?… Можеш ли да видиш тялото си?… Опиши подробно какво виждаш… Наслади се на всичко, което усещаш и виждаш…Имаш на разположение, колкото време пожелаеш… (Пауза от три минути) Сега бавно се върни в своето физическо тяло… Не бързай и се завърни бавно…Докато се завръщаш, знаеш с абсолютна сигурност, че можеш да се отделиш с лекота от физическото си тяло… С пълна увереност ти можеш да отстъпиш встрани от физическото си тяло, когато пожелаеш… Ти вече знаеш, че физическото ти тяло е само едно средство на твоето съзнание…само едно средство за много (съзнания), които притежаваш… Приятно е да чувстваш, че можеш да отидеш отвъд своето тяло и да видиш и да узнаеш сам/а… От сега нататък, ти ще можеш и ще напускаш физическото си тяло с голяма лекота… напълно безопасно, когато пожелаеш.

Сега дишай дълбоко, отпусни се и се чувствай удобно… След малко ще започна да броя от едно до три и когато кажа числото ‘три’, ти ще можеш да отвориш очи и да се почувстваш напълно буден/а… Ти ще запомниш всичко, което си преживял/а… Ти ще се събудиш с още по-големи прозрения… Ще се чувстваш освежен/а и пълен/а с енергия…Ще се чувстваш бодър/а и отпочинал/а…като че ли си прекарал/а един спокоен сън… Ще почувстваш пълна хармония… Ще се чувстваш по-здрав/а, … по-добре… и ще поддържаш съзнателна връзка със своето вътрешно аз… Защото си имал/а възможност да починеш толкова дълбоко и здраво, твоят ум ще бъде изострен и нащрек… Ще можеш да мислиш по-ясно и творчески… Сега ще започнем… Едно… Сега се чувстваш много отпочинал/а… Цялото ти тяло е напълно спокойно… Ти си успял/а да си починеш напълно и тази способност ти е позволила да се издигнеш над обсега на физическото си тяло…В бъдеще ще установиш, че всеки сеанс ще бъде все по-релаксиращ и даже още по-полезен… Две … Започваш да усещаш енергия и живот, които преминават през всяка част на тялото ти…Ти се чувстваш изпълнен/а с енергия и сила… Ти помниш всичко, което си преживял/а… и ще имаш даже още по-големи прозрения в бъдеще… Ти се чувстваш бодър/а и напълно буден/а… Имаш дълбоко чувство за благополучие и познание… Чувстваш се здрав/а… по-здрав/а от преди… готов/а да посрещнеш каквото и да ти се случи…Чувстваш се освежен/а и отпочинал/а, като че ли се събуждаш от дълъг сън… Три… Цялото ти тяло, ум и душа са освежени…Сега отвори очи и се почувствай напълно освежен/а и изпълнен/а с енергия и радост.

(следва)

Приключения извън тялото – част 14

Глава 6

Техники на изследване

Да си гений означава само малко повече от това да притежаваш способност да възприемаш по нетрадиционен начин.

Днес милиони хора откриват техниките, използвани за постигане на изследвания извън тялото. Разнообразието от налични методи е зашеметяващо. В историята на човечеството практически всяка религиозна група или орден на мистици е разработвала система или метод за изследване отвъд границите на материята. Много от тези бисери на мъдростта са останали забулени в тайнство в продължение на хиляди години, прикрити зад парадните одежди на религиозния ритуал. Например Тибетската книга на мъртвите описва подготовката и дава насоки за един древен метод за напускане на тялото, но тъй като методът е бил включен в продължителни религиозни церемонии, изпълнявани в продължение на дни, подобно на доста други древни техники, е останал скрит много векове.

За да опростя тази объркваща и често погрешно разбирана информация, аз съм разделил методите за напускане на тялото на пет категории: визуализация, преобразуване на съня, утвърждения, хипноза и звуци. Методите, които описвам тук, са доказали, че са изключително ефективни и лесни за усвояване.

Техниките, използващи визуализация, са представени първи поради тяхната лекота за усвояване и популярност. Много хора са установили, че тези методи са един естествен начин за осъществяване на първите им преживявания извън тялото. След като изберете дадена техника, повтаряйте я ежедневно в продължение най-малко на тридесет дни. Вашата всеотдайност, желание и усилия ще определят получените резултати.

Винаги помнете, че най-добрият начин да подходите към изследванията извън тялото, е да поддържате една игрива нагласа. Забавлявайте се с техниката и се наслаждавайте на резултатите.

Избор на техника

Едно от най-важните решения, които трябва да вземете при изследванията извън тялото, е изборът на техника, върху която да се фокусирате. Най-общо казано, ако визуализацията ви се отдава, концентрирайте се върху техниките от тази група. Изберете техниката, с която се чувствате най-комфортно и се придържайте към нея.

Ако срещате трудности с визуализирането, може да пожелаете да се концентрирате върху утвърдителните техники. Имайте предвид обаче, че техниката на мишената (вид визуализация) е доказала ефективността си при хора, които претендират за слаби умения да визуализират. Вярвам, че ефективността й се дължи на физическата “репетиция без камера”, която може да бъде повтаряна, докато вътрешният образ започне да се появява. За много хора зрителната представа на предмет или място в дома им се удава повече от всичко останало.

Не подценявайте способностите си; когато умът ви е отворен към нови възприятия и преживявания, те ще се изявят. Доста често по време на моите семинари хора са ми заявявали, че не могат въобще да визуализират. Установил съм, че когато хората пожелаят с думи дадената способност (умение) и започнат да практикуват с открит ум, те изпитват бързо усилване на естествените си способности. Когато избирате своята техника, помнете да бъдете едновременно гъвкави и търпеливи.

Визуализация

Един от най-лесните и най-ефективни методи за преживяване извън тялото е да използвате своите творчески способности за визуализация. Всеки от нас притежава естествената способност да си представя даден обект или място в ума си. Ние правим това всеки ден по хиляди различни начини. Болшинството от нас не срещат никакви трудности да си представят любимо място за почивка, лека кола, дом или даден човек. Използването на способността ни да визуализираме става лесно, след като осъзнаем, че тя е естествена. За да разберете колко лесна може да бъде визуализацията, опитайте следното.

Затворете очи и започнете да си представяте любимо свое място за почивка. Изберете място, което сте посещавали и познавате добре. Просто се отпуснете и започнете да си представяте мястото, колкото е възможно по-ясно. Започнете да си представяте дърветата, сградите, хората – всички малки подробности, свързани с вашата почивка. Потопете се в представата, колкото може повече, като си представяте ясно и чувате всичко, свързано с любимата ви почивка. Може да добавите хора, цветове и звуци така, както ги виждате и усещате.

Сега направете още една крачка и представете себе си, като влизате в тази любима обстановка. Ясно вижте и почувствайте себе си на конкретно физическо място. Представете си всички цветове, звуци и усещания, свързани с мястото. Започнете да общувате с хората и със средата, която виждате. Доколкото е възможно, използвайте всичките си сетива – потопете се в звуците, гледките и усещанията, които сте преживявали. Отделете малко време и се насладете на преживяването.

Техниките за визуализация са лесни и доставят удоволствие, когато се отпуснете и изберете приятно място, лице или предмет, върху който да се фокусирате. Каквото и да изберете за фокус на своето внимание, то трябва да бъде действителен физически обект или място. Ключът към всички методи за визуализация извън тялото е напълно да потънете умствено в една реална физическа среда. Колкото по-фокусирано е вниманието ви, толкова по-бърз ще бъде и постигнатият успех.

Въображение

Вашето въображение е предварителният ви преглед на предстоящите житейски забавления.

Едно от най-мощните оръжия, които притежаваме по време на изследванията извън тялото, е естествената ни способност да използваме въображението си. Когато го използваме творчески, въображението може да ни помогне да постигнем всяка цел или желание, върху което се фокусираме. Това е показано красноречиво навсякъде около нас. Когато погледнем физическите си притежания, откриваме нещо удивително: всичко, което притежаваме – нашата кола, мебели, дом, стереоуредба, телевизор даже нашите взаимоотношения – е нещо, което някога сме си представили в ума си. Например, когато видите една къща в строеж, помислете само за въображението, използвано при сътворяване на структурата. Първо, хората започват да си представят своя нов дом, след това споделят идеята си с други. След това идва архитектът, за да претвори идеите на въображението върху хартия. След това строителят си представя конструкцията на дома. Сътрудничеството на няколко въображения и мисли бавно води до формирането на идея, план, структура и накрая – един физически дом. Разбира се, ние приемаме всичко това наготово, виждайки само физическите резултати от тези усърдно работещи мисли около себе си.

Когато изследваме нефизическата вътрешност на вселената обаче, се случва нещо удивително: разбираме, че въображението и мислите ни оказват невероятно влияние върху по-фините енергийни честоти на вътрешните измерения. Започваме да осъзнаваме, че въображението ни е мощна творческа сила, която преобразува невидимата енергия около нас. Когато сме извън тялото си, нашите мисли и въображение формират непосредствената ни енергийна среда с невероятна скорост и прецизност. В много реален смисъл мислите ни строят невидимата енергийна подструктура на външното ни физическо съществуване.

Независимо дали си даваме сметка, въображението ни преобразува фината енергия около нас. С всяка мисъл ние градим бъдещето си. Ето защо творческата визуализация и положителното мислене действат така ефективно. Колкото е по-голям фокусът на въображението ни, толкова са по-бързи резултатите, които изпитваме върху себе си.

Не можем да подчертаем достатъчно силно колко е важен този творчески процес за съществуването ни. Това не е някакво хипотетично убеждение или теория, а абсолютна, наблюдаема енергийна реакция, която възниква непрекъснато около нас.

Ние можем лично да докажем това, като практикуваме техниките, описани в тази книга. Тази творческа енергийна реакция се проявява непрекъснато и оформя фината енергия около нас. Например един точен прочит от страна на медиум не е нищо повече от това, че медиумът е чувствителен спрямо невидимите енергийни форми, които съществуват около друг човек. Този процес не е някакво странно или мистично явление, както вярват някои, а просто едно разпознаване на фините енергийни форми близо до даден човек. Всъщност целият феномен на извънсетивните възприятия в действителност е естественият процес за хора, които са чувствителни към нефизическите мисловно енергийни форми

С напредъка на еволюцията ни, признаването на тази енергийна реакция става все по-важна. Вродената ни способност да структурираме своята енергийна среда и живота си ни отвежда отвъд животинските инстинкти в нови сфери на лично творчество и отговорност. Крайният резултат е, че всеки от нас става творец на своя живот. Всяка фокусирана мисъл и умствена представа става творчески преобразовател на индивидуалната ни реалност. В този момент можем да започнем съзнателно да изграждаме реалността, която искаме да преживеем, чрез мисловните форми, които визуализираме и задържаме в ума си. Вместо да сме безпомощният резултат от въздействията на средата си, започваме да овладяваме живота и съдбата си. В крайна сметка осъзнаваме, че способността ни да създаваме, е ограничена само от способността ни да си въобразяваме.

Едно от преимуществата на метода на визуализацията е в многообразието от възможности, които предлага. Няма ограничения, затова се чувствайте свободни да разработвате и използвате собствени техники. В общия случай всичко, което задържа интереса и вниманието ви далече от физическото ви тяло, може да даде резултат. За много хора зрителната представа за най-добрия им приятел, любим, или физическо място, докато заспиват, дава впечатляващи резултати. Например познавам един бояджия, който предизвиква своите преживявания извън тялото, като си представя, че се качва на стълба и боядисва жилището си. Според него е важно да си представи как се намира на конкретно физическо място, докато се унася в сън.

Той си представя, колкото е възможно по-подробно, всяко движение нагоре по стълбата. Усеща грапавините и формата на стъпалата с ръцете си и даже може да усети как стълбата се поклаща с всяка негова стъпка. След това той си представя самия процес на боядисване възможно най-подробно. Както се случва при всички визуализации, неговата техника е най-резултатна, когато той е заобиколен от усещанията и звуците, свързани с дейността.

Лесна визуализация

Ключът към постигане на преживяване извън тялото е в това, докато заспиваме, да фокусираме и поддържаме пълното си внимание извън физическото си тяло. Един от най-лесните начини за постигане на това е да фокусирате цялото си внимание върху лице, място или предмет, които се намират на известно разстояние от вас. Това може да е любим човек, с когото сте разделени, любимото ви място за отдих, или подарък, който има специален смисъл за вас. Каквото и да изберете, това трябва да бъде действителен физически обект, който познавате, а не въображаемо място или лице. Изберете предмета или мястото, което най-лесно може да си представите и което представлява най-голям интерес за вас.

За много хора представата за любим човек дава резултат. Просто си представете човека, с когото искате да бъдете заедно, колкото е възможно по-ясно. Емоционалният ангажимент е от значение, затова изберете човек, с когото желаете силно да бъдете заедно. Изберете някого, когото познавате лично, а не въображаема връзка. Бъдете напълно погълнати от присъствието на това лице и действително се почувствайте заедно с него/нея. Ако желаете, представете си някакъв вид съвместна дейност или взаимодействие, които да ангажират и задържат вниманието ви.

Продължете своята визуализация на този човек, колкото е възможно по-продължително време, докато позволявате на физическото си тяло да се отпусне и да заспи. Важно е да поддържате подробен образ на лицето и на взаимодействието си с него, докато заспивате. Докато се унасяте, опитайте се да засилите своята емоционална и зрителна връзка с този човек в максимално възможна степен.

Този метод е една отлична визуализация по време на лягане за сън. Помнете, че колкото по-емоционално сте ангажирани, толкова по-резултатна ще бъде и тази техника. Забавлявайте се и дайте пълна свобода на въображението си.

Техника на мишената

Способността да фокусирате и поддържате съзнанието си далече от физическото си тяло, се усилва, ако съсредоточите цялото си внимание върху конкретен обект или място. Техниката на мишената е отлично упражнение, което ще ви помогне да развиете тази способност.

Например може да изберете за първа своя мишена любимия си стол. За втора мишена изберете подарък, който има специално значение за вас. На трето място изберете визуално най-силно стимулиращият предмет, с който разполагате, като любима ваша картина, скулптура или кристал. Всичките три мишени трябва да бъдат в една и съща стая.

След като изберете своите мишени, физически отидете до всяка от тях и ги разгледайте в най-малки подробности. Изучете всеки обект от различни гледни точки, като забелязвате всякакви несъвършенства или неравности. Отделете си достатъчно време, запаметявайки как изглежда и как усещате със сетивата си всяка от мишените. Почувствайте действието на всички свои сетива особено зрението и допира. Повторете това доближаване до всеки от предметите, докато може да си спомните и най-малките подробности както от предмета, така и от мястото, където той се намира. Внимавайте много за всичко, включително цветове, тегло, отражение на светлината, температура. Също така запомнете усещанията, които изпитвате, докато вървите от една мишена към друга. С други думи, навлезте в максимална степен в преживяването! Насладете се на всички усещания, които получавате.

Тази техника ви помага да фокусирате и поддържате вниманието си далече от физическото си тяло, докато се унасяте в сън. Ако сте последователни, резултатите ще бъдат поразителни. За да усилите ефективността на това упражнение, отделете време и повторете физически и визуално тази разходка между предметите в продължение на тридесет дни. Задълбочете интереса си спрямо всеки от предметите. Тази техника е чудесен начин за увеличаване на концентрацията ви и умението за визуализация и отнема само около двадесетина минути.

Важно е да изберете мишени, които може да си представите лесно наум. Много хора избират лични вещи със сантиментална стойност. След като веднъж сте направили своя избор, не го променяйте; повторението на визуализацията променя много нейната ефективност.

Тази техника стана моя любима, откакто се натъкнах на нея преди около двадесет години, когато започнах да си представям предмети в дома на майка ми. Силно вярвам, че тя може да даде резултат при всеки, който желае да отдели необходимото време и усилия. Ключът е в това да изберете предмети, които може лесно да си представите наум, но които са достатъчно интересни, за да задържат вниманието ви. Предмети които сте създали сами, като рисунка, скулптура, подредба на изкуствени цветя или даже пердета, могат да се окажат много ефективни мишени. Когато напредвате с прилагането на тази техника, може да увеличите броя и разнообразието на избраните мишени. След като се почувствате удобно с няколко предмета, може да разширите визуализацията си,

включвайки една цяла стая. Тази техника е изключително ефективна, но от вас зависи да предприемете необходимите стъпки. Времето, което отделите, ще ви възнагради богато.

В допълнение на споменатите по-горе предмети, може да изберете някои от следните мишени за своите визуализации.

Зрително усещане:

Любим стол, фотьойл, канапе или друга мебел.

Подарък или лична вещ, която притежава особено значение за вас.

Предмет или произведение на изкуството, което сте създали сами.

Специална рисунка, картина или портрет.

Всеки предмет, който може да си представите добре.

Усещане при допир:

Тъкан или някакъв материал.

Мебел.

Врата, килим, скулптура, дървен парапет.

Бижу, пепелник, свещник.

Предмет с уникална форма или материал.

Обонятелно усещане:

Дезодорант.

Пресни цветя.

Сапуни или лосиони.

Любим парфюм или одеколон.

Тамян.

Техника на огледалото

Техниката на огледалото е ефективен начин да усилите уменията си за визуализация и подготвите себе си за изследвания извън тялото.

Започнете, като поставите огледало, което обхваща пълния ви ръст, в стаята, която сте избрали за своите преживявания извън тялото. Огледалото трябва да бъде поставено така, че да може да виждате в него цялото си изображение, без да се налага да се движите физически.

Докато гледате в огледалото, започнете да изучавате и запаметявате своето изображение. Бъдете възможно най-обективни; гледайте на отражението си като на предмет, който сте на път да изрисувате в паметта си. Обърнете голямо внимание на малките подробности на тялото и дрехите си. Не бързайте и запомнете всичко, което виждате. Затворете очи и се опитайте да си представите себе си в най-големи подробности. Продължете да повтаряте тази процедура, докато успеете ясно да представите себе си в другия край на стаята.

Със затворени очи представете себе си изправени в другия край на стаята. След това започнете да представяте себе си в подробности. Не бързайте, бавно раздвижете пръстите и дланите на своята представа, след това целите ръце. Представете си как вашето отражение движи пръстите на краката, стъпалата и след това целите крака. Доколкото е възможно, умствено и емоционално се слейте с отражението си. Започнете да усещате движенията, които то прави. Почувствайте удоволствието от движение без физическо тяло. Напълно се слейте с тези движения.

Колкото повече се сливате с движенията на своя образ, почувствайте как пристъпвате и започнете бавно да се разхождате из стаята. Докато ходите, почувствайте всички усещания, свързани с движенията ви. Представете си как отваряте въображаемите си очи. Колкото е възможно по-ясно, почувствайте как образът ви се оглежда около стаята. В началото може да почувствате като че ли се преструвате, че виждате стаята си от нова гледна точка. В това няма нищо лошо – просто позволете на себе си да се отдадете на всички зрителни усещания, които получавате. След известна практика ще започнете да забелязвате усилване на способността си да виждате отвъд ограниченията на тялото си.

Отделете време, за да се насладите на различните елементи на тази техника. Ако се окаже трудно да прехвърлите по този начин зрителните си усещания, фокусирайте се върху другите си сетива, като например чувството за допир, колкото е възможно повече. Като прехвърляте повечето свои усещания върху въображаемия си аз, забравете напълно за физическото си тяло, като фокусирате всичкото си внимание върху новите усещания и поглед. Отпуснете се напълно и позволете на физическото си тяло да заспи.

Докато тялото ви бавно заспива, ще почувствате преместване на съзнанието от физическото си тяло в нефизическото си тяло. Докато това се случва, помнете да запазите спокойствие и да се наслаждавате на новата си способност за усещане.

Тази техника е чудесна за усъвършенстване на уменията ви за визуализация. След кратък период на практикуване много хора остават учудени колко лесно им се удава да визуализират. Не бързайте и се наслаждавайте на резултатите.

Преобразуване на сънищата

Сънищата са ефективен портал към преживяванията извън тялото. За много хора сънуването е един естествен начин за отпускане на съзнанието далече от физическото му състояние и за разпознаване и преживяване на други състояния на съзнанието.

От зората на цивилизацията насам, обществата и културите по света са гледали на сънищата като на вход към един по-различен свят. Значението на сънищата е изобразено в най-древните писмени документи, включително Упанишадите, Библията, Египетската книга на мъртвите и Корана. От пищните „сънни” храмове на древна Гърция, до сънните терапевтични техники на съвременните психолози и психиатри, сънищата продължават да дават ценни прозрения в подсъзнателния ни ум.

Ако бъдат използвани правилно, сънищата могат да действат като ефективен сигнал

за началото на изследване извън тялото. Някои от най-често срещаните сигнали са изброени по-надолу в тази глава. Един от най-добрите начини за започване на едно преживяване извън тялото е да разберете, че сънувате по време на сън. Това може да бъде постигнато, ако промените отношението си към сънищата.

Първо, започнете с признаване значението на сънищата в ежедневието си. Гледайте на сънищата си като на ценни прозрения и послания на вашето подсъзнание. Всъщност погледнете на тях като на действителна форма на комуникация – толкова истинска, колкото са и физическите ви преживявания.

На второ място, започнете да водите дневник на сънищата си. Записвайте всеки възможен сън даже и най-малките фрагменти. Това трябва да става веднага след като се събудите – или като пишете, или като използвате записващо устройство. Отделете особено внимание на усещанията, чувствата и емоциите, изпитани по време на съня.

На трето място, изразете твърдо желанието си за увеличена яснота и ясно съзнание по време на сън. Докато се унасяте в сън, категорично поискайте да запазите пълното си съзнание по време на сън. Докато заспивате, изкажете на глас твърдото си решение да разпознаете, да си спомните и съзнателно да преживеете всеки отделен сън.

Четвърто, повтаряйте твърдото уверение на себе си, докато заспивате всяка нощ. Например: „Докато заспивам, оставам в пълно съзнание”, или: „Сега имам напълно съзнателно преживяване извън тялото”, или: „Аз съзнавам ясно по време на съня си”.

Когато изказвате своите утвърдителни изявления, направете ги категорични и положителни, като твърдо вярвате, че искането ви ще бъде удовлетворено. Както и при всички утвърждения, свързани с преживяванията извън тялото, концентрирайте всичката си интелектуална и емоционална енергия върху всяко от тях. Важно е да фокусирате и поддържате утвържденията си като последните си съзнателни мисли, докато се унасяте в сън.

Прехвърлянето на съзнанието ви (към нефизическото тяло) може да стане бързо, затова е важно да запазите спокойствие и да се наслаждавате на всякакви промени в личната ви гледна точка, околната среда, енергията или местонахождението ви. Следва описание на преобразуването на един сън, което преживях преди няколко години.

В съня си бях в един магазин за домашни любимци. Оглеждайки се, забелязах един малък рак отшелник на пода, близко до краката ми. Докато наблюдавах рака, той подскочи повече от метър право нагоре във въздуха. В началото се стреснах и отстъпих назад. След това, докато наблюдавах, ми стана ясно, че ракът се опитваше да привлече вниманието ми. Ракът подскочи отново и си дадох сметка, че това трябва да е сън. В този момент казах високо на глас: „Би трябвало да сънувам”. Моментално почувствах странно чувство на изтръпване по тялото си и разбрах, че съм навлязъл във вибрационно състояние по време на сън. По навик фокусирах пълното си внимание върху идеята за плуване нагоре и извън физическото си тяло. След секунди можех да почувствам как се издигам над тялото си и се придвижвам към дневната.

Този вид преобразуване на съня се постига лесно, ако желаем да признаем и приемем целия процес. Най-важният елемент е как реагираме в момента, в който осъзнаваме, че сънуваме. Ясните и будни сънища не са задължително несъзнателни преживявания извън тялото; те могат да бъдат психични прояви близки до вътрешните проекции. Необикновените или скандални събития в сънищата ни са творения на подсъзнанието ни, предназначени специално да грабнат и задържат вниманието ни. Установил съм, че след като веднъж вземем категорично решение да изследваме света извън своето тяло, този вид ясни сънища стават редовно явление. Всъщност подсъзнателният ни ум прави всичко възможно да ни помогне да постигнем целта си за едно съзнателно преживяване извън тялото. Това, разбира се, е друга причина писмено изложените цели да бъдат толкова важни. Колкото по-фокусирани са целите, толкова повече подсъзнателният ни ум желае и може да ни помогне.

Този вид ясен сън може да бъде всичко необикновено: необикновено обкръжение или хора, странни цветове или форми, странни сгради, домашни или други животни. Установил съм, че ясните сънища често се появяват като странно единично събитие в сравнително нормален сън – всеки странен, нелогичен или неподходящ за ситуацията човек, място, или предмет, който е очевидно извън нормата. Например обикновена семейна кола може да се превърне в ярко червена спортна кола. Обикновен дом може да се превърне в замък. Домашен любимец може да стане лъв или орел. Един отделен обект или събитие по време на сън може да се превърне в нещо напълно неуместно и възмутително: скачащ рак, говореща котка, хвърчащо куче. За каквото и да става дума, то ще бъде нещо психологически толкова необикновено, че ще грабне и задържи пълното ни внимание.

Ключът към успешното преобразуване на един сън е в съзнателното признаване и информираното отбелязване  на появата на ясния сън. След като разпознаете странното или нелогично събитие, ситуация или предмет в своя сън, фокусирайте в максимална степен съзнанието си върху необичайното явление. Словесно обозначете нелогичното събитие в съня си: „Аз не мога да летя”, или: „ Аз не живея в замък”, или: „Това е странно, колата ми не е червена”.

Колкото повече съзнанието ви е будно по време на сън, обозначете на глас, че знаете, че сънувате. Кажете на глас каквото и да е, с което обозначавате своето будно съзнание: „Зная, че сънувам”, „ Аз съм буден в съня си”, или: „Сега съм в пълно съзнание”.

Следващата стъпка е да бъдете готови за преобразуването или придвижването на съзнанието ви от състоянието на сън в нефизическото ви тяло. Подгответе се за бърза промяна в съзнанието си. Възможно е да се събудите в състоянието на вибрации, докато все още сте във физическото си тяло, или ще почувствате, че сте извън синхрон с физическото си тяло. Запазете спокойствие и насочете вътрешния си аз, съзнанието си, встрани от физическото си тяло.

Позволете на вътрешните си усещания да се засилят, докато насочвате пълното си внимание далече от физическото си тяло. Фокусирайте всичките си мисли върху идеята за придвижване към друга част на дома ви. Изключително важно е да поддържате съзнанието си изцяло насочено далеч от физическото си тяло, защото всяка мисъл за това тяло ще ви върне моментално в него. Пожелайте яснота всеки път, когато съзнанието или зрението ви се отклоняват от идеалното си състояние. „Искам пълна яснота сега!”, или: „Яснота сега!” Винаги правете твърдо, конкретно искане за незабавно действие.

Целият този процес е напълно естествен! Сега повече от всякога вярвам, че сънищата са създадени, за да подпомогнат личното ни развитие. Въпрос на наш избор е дали да ги признаем и използваме, или да ги пренебрегнем. Каквото и да решим, подсъзнателният ни ум ще продължава да изпраща посланията си към съзнателния ни ум. Може би е дошло времето да се вслушаме и учим от образите, които получаваме всяка нощ в сънищата си.

Сигнали по време на сън

 • Да почувстваш или видиш себе си във или близо до някакво превозно средство – например автомобил, лодка, или самолет. Също така всякакъв сън, свързан с превозно средство, като космически полет или приключение с плавателен съд.
 • Разпознаване на промяна в ежедневната ви среда, като например превръщане на дома ви в замък, палат или барака. Също всяка промяна в местоположението, конструкцията или цвета на околната среда.
 • Усещания или преживявания като изтръпване, парализа, приток на енергия или звуци, които са извън нормата.
 • Разпознаване на събитие, ситуация или способност извън нормата, като способност за летене, плуване във въздуха или придвижване по необичаен начин.
 • Усещане за падане или пропадане. Това включва движение нагоре и надолу по стълби, ескалатори и асансьори.
 • Преживяване, в което вие и вашият партньор извън тялото сте заедно.
 • Попадане в среда, която бързо се променя (например неща, които изчезват и се появяват бързо).
 • Попадане в среда, която може лесно да манипулирате или контролирате. Изследване на нова среда, като пустиня, гора, или покрит със сняг терен.
 • Разпознаване на проблем или конфликт – например карате кола по стръмен планински път и спирачките не работят.
 • Бивате обучавани или насочвани по някакъв начин с придружител, който играе ролята на наставник. Често този придружител е до вас, но извън полезрението ви.
 • Среща с малка група хора в класна стая или конферентна атмосфера.
 • Среща с много равнища или етажи от всякакъв род: паркинги, офис сгради, кораби и пр.
 • Четете книга или компютърна програма, която съдържа необикновена информация.

По-долу следва пример за съзнателно преобразуване на сън, преживяно от един от моите курсисти. Това се случи след шестчасов семинар.

‘Лежа в леглото си тази сутрин и се колебая дали да започна деня си, или да остана в леглото и да се отпусна още малко. Не след дълго се унесох в сън. Сънувах, че съм в класна стая и седя на един чин. В стаята има и други студенти. Отпред имаше преподавателка, която се разхождаше. Тя бе с руса коса и изглеждаше много приятна. Бях в класната стая за малко, след което се озовах в къщата на родителите си. В този момент разбрах, че сънувам.

Лежах върху дивана в дневната на родителите си, мислейки за преживявания извън тялото и пожелах да имам такова преживяване. В началото почувствах някакво изтръпване, след това някакво движение. Отпуснах се. Изведнъж установих, че горната част на тялото ми бе в седнало положение и далеч от частта, която все още лежеше.

От кръста надолу все още бях в тялото си. Поисках помощ, за да завърша преживяването си, след което останалата част от мен се изплъзна от тялото ми и падна на пода. Почувствах голяма тежест и не можех да стана. Всичко ми изглеждаше замъглено и неясно. Спомням си какво каза Бил по време на занятието и призовах цялата си енергия на помощ. Щом направих това, ми олекна и успях да стана и да се движа наоколо.

Бях силно възбуден от постижението си. Спомням си, че казах: „Направих го! Не мога да повярвам! Това е чудесно!”  Пожелах да разкажа някому, който би разбрал. Брат ми беше в стаята и лежеше в съседство на другия диван. Отидох до спалнята на родителите си, за да кажа на майка си какво съм направил и видях баща си, който излизаше от стаята. Той изглежда ме видя, но не каза нищо. Влязох в стаята и застанах до леглото на майка си. Много ми се искаше да й разкажа, но видях, че тя още спи. Колебаех се дали да я събудя, когато до нея в леглото се появи някой и ми каза да не я събуждам. Аз се съгласих. Когато отворих очи, бях обратно в тялото си и часовникът показваше 09:20.’

(следва)

Приключения извън тялото – част 13

Разпознаване и реагиране на състоянието на вибрации

Вътрешните вибрации и звуци често оповестяват наближаване на преживяването извън тялото. Вътрешните вибрации и звуци за по-кратко наричам вибрационно състояние. Тези вибрации започват обикновено в задната част на врата, след което се разпространяват бързо по цялото тяло. Често са придружавани от скованост на тялото и бръмчащ звук.

Според националното изследване на преживяванията извън тялото, проведено от д-р Стюарт Туемлоу през 1980 г., 55% от 339-те участника съобщават: „Чувство на прилив на енергия” по време на тези преживявания. В допълнение – 50% заявяват, че са почувствали вибрации в тялото си и 38% – че са чули шумове в ранните етапи на преживяването. Най-често описваните шумове са бръмчене (29%),  ръмжене (19%) и музика или пеене (16%).

В началото е полезно да забелязвате всякакви вътрешни сигнали по време на сън и в будно състояние. Внимавайте много за всякакви необичайни усещания на вибриране или звуци, даже ако са особено фини. Много хора редовно преживяват усещания за вибрации и шумове, но ги пренебрегват като свързани със сънищата или като необяснени физически явления.

Разпознаването и начинът ви на реагиране на тези усещания в много случаи ще определи успеха на вашия процес на отделяне. Някои хора толкова се стряскат от тези усещания, че мисълта им веднага се насочва към физическото им тяло, което води до моментално прекъсване на процеса.

Положителната ви реакция спрямо първоначалните усещания и звукове, свързани с изследванията извън тялото, ще ви помогне да се възползвате от всяка една възможност за отделяне от физическото тяло и преживяване на изключителното приключение. Колкото сте по-добре информирани и подготвени, толкова вероятността за успех ще бъде по-голяма. Разпознаването и реагирането на вибрационното състояние е важна стъпка от вашата подготовка. Следва списък, който може да ви помогне при идентифициране на вътрешните сигнали, свързани с първите етапи на преживяването.

 • Шумове, наподобяващи бръмчене и ръмжене.
 • Необичайно изтръпване и усещане на енергия.
 • Гласове, смях, някой произнася името ви.
 • Усещане за тежест и потъване.
 • Сковаване и парализа на част от тялото.
 • Безтегловност и усещане за лекота.
 • Всякакви необичайни вътрешни вибрации.
 • Подобно на електричество усещане на енергия.
 • Стъпки или други звукове на чуждо присъствие.
 • Вътрешно клатене, въртене и всякакво движение.
 • Повдигане на ръцете или краката, докато спите.
 • Приток на енергия, изпълваща цялото тяло.
 • Всякакъв необикновен шум: вятър, двигател, музика, камбани и т.н.

В момента има няколко теории, свързани с причината и природата на вибрациите. На основата на моя опит вярвам, че те са пряк резултат от по-високата честота на нефизическото тяло, отделящо се от физическото тяло. Достигнах до този извод, защото интензивността на вибрациите намалява моментално след достигане на пълното отделяне. Начинът, по който реагираме на първоначалните вибрации, често определя колко успешно се отделяме от физическото тяло. Следват някои основни насоки за това как да реагираме на вибрациите.

 1. Запазете спокойствие. Вибрациите, звуковете, изтръпването и парализирането са нормални реакции.
 2. Приемете вибрациите и ги окуражете да се разпространят по цялото ви тяло. Помнете да не се движите и да не мислите за физическото си тяло; всяко физическо движение ще прекъсне вибрациите и целия процес.
 3. Като позволявате на вибрациите да се разпространят, представете си как се отделяте от физическото си тяло към друга част от жилището си. Тази представа може да бъде подсилена с умствено насочване, като си повтаряте мисълта: „Сега се придвижвам към вратата (или към всеки друг обект, отдалечен от тялото ви)”.
 4. След постигане на пълното отделяне, вибрациите моментално ще отслабнат. В този момент е важно да се фокусирате и запазите вниманието си съсредоточено далече от физическото си тяло.

Открил съм, че познаването на феномена на вибрациите, тяхното разпознаване и положителното реагиране спрямо тях са едни от ключовите фактори за контролиране на изследванията извън тялото. През първата година от моите преживявания извън тялото аз често се стрясках и понякога бях даже изплашен от интензивността им. Когато погледна назад във времето, си давам сметка, че се научих по трудния начин. През седемдесетте години по този въпрос имаше малко информация, а в това, което бе писано, почти не се споменаваше за вибрации и звуци. След като многократно изпитвах вибрации и бръмчащи звуци, докато спях, сънувах и прилагах техники за напускане на тялото си, започнах да разбирам, че тези странни вибрации са естествена прелюдия към преживяването извън тялото. Тези необикновени вибрации и звуци бяха едни от най-добрите ранни индикатори, че бях готов да се отделя от тялото си. След определен брой преживявания започнах да изпитвам удоволствие от вибрациите и даже започнах да ги очаквам с нетърпение. Когато безпокойството ми, свързано с вибрациите и звуковете, постепенно се превърна в постоянно очакване, личните ми способности се увеличиха значително. В крайна сметка достигнах етапа, в който състоянието на вибрации се превърна в добре дошъл приятел, който известяваше началото на едно възбуждащо приключение.

След повече от едногодишна борба най-накрая се почувствах комфортно по отношение на целия процес. Оттам нататък всеки път, когато чувствах вътрешни звукове, вибрации, шумове или някакви необичайни енергийни състояния, веднага ги окуражавах да се разпространяват по цялото ми тяло. След това си представях как се отдалечавам от физическото си тяло по посока вратата на спалнята.

Тази комбинация се оказа забележително успешна. Започнах да разпознавам вибрациите по време на сън, сънуване и медитация. Интензивността на вибрациите и звуците варираше; понякога те бяха много фини, а друг път – направо разтърсващи. Установих също така, че ако изпитвах леки вибрации, можех да се фокусирам върху тях и да ги окуража да се усилят и обхванат цялото ми тяло. Например веднъж се събудих посред нощ с леко вибриране в задната част на врата. Затворих очи, отпуснах се напълно и се фокусирах върху вибрациите, окуражавайки ги да се усилят и да се разпространят от врата към цялото ми тяло. Бавно вибрациите се придвижиха надолу по гръбнака и след това постепенно обхванаха тялото и крайниците. След около няколко минути вибрациите достигнаха своя максимум и аз просто пожелах да се измъкна от тялото си и се отправих към вратата. За секунди стоях пред вратата на спалнята, готов за пътешествие.

Когато привикнете към процеса, той става напълно естествен и изключително приятен. В допълнение – новооткритият контрол и разбирането на вибрационното състояние ви дават по-голяма свобода да се възползвате от всяка възможност за изследване извън тялото. Винаги помнете, че усещанията и звуците, свързани със състоянието на вибрации, са важна отправна точка, която може в много голяма степен да усили способностите ви за контролирани изследвания извън тялото.

Хипнагогичното*)  състояние

*) Хипнагогичен – подобен на транс, възникващ в преходното състояние между бодърстване и сън. –Бел.прев.

Всеки ден изпитваме състояние подобно на полумрак между съня и напълно будното състояние. Това преходно състояние бива често наричано хипнагогично. Когато се унасяме в сън, обикновено го усещаме като кратко, но съзнателно състояние подобно на транс.

Подобно на хипнозата хипнагогичното състояние е силно творческо състояние на съзнанието, в което умствените ни образи са ясни и живи – като във филм. В това състояние ние притежаваме способността да упражняваме известна степен на съзнателен контрол и всъщност можем да използваме образите в ума си за конкретни цели. За много хора това състояние е отлично изходно положение за преживяване извън тялото.

Доста творци и изобретатели са използвали хипнагогичното състояние, за да улесняват своята работа. Например Томас Едисон е бил известен със своите следобедни дремки. Той разработил техника за поддържане на хипнагогичното си състояние, докато обмислял различните си изобретения. Седнал в любимия си стол, той прилагал форма на медитация и отпускане, за да навлезе в хипнагогично състояние. За да контролира това деликатно състояние между бодърстване и сън, Едисон държал няколко метални топчета в затворената си ръка, поставена с дланта надолу върху облегалката на стола. Точно под ръката си поставял метална купа. Ако се унасял в сън, ръката му се отваряла, металните топчета падали в металната купа и го събуждали. Казват, че той повтарял тази техника отново и отново, докато получел вдъхновението или нужната му информация.

Тъй като хипнагогичното състояние наподобява много дълбоката хипноза, то може да бъде използвано ефективно, за да програмираме себе си за непосредствено предстоящо или бъдещо преживяване извън тялото. Отсега нататък, когато заспивате или се събуждате, започнете да забелязвате междинното състояние, през което преминавате всяка нощ. За много хора това е особено очевидно в последните минути на будност, когато се унасят в сън. Следната техника може да бъде използвана както когато заспивате, така и точно когато се събуждате. Съзнателно започнете да забелязвате хипнагогичното състояние непосредствено преди унасянето си в сън. За да засилите осъзнаването на състоянието, може да отправите словесна или писмена молба или изкажете своя цел: „Оставам в съзнание, докато заспивам”. Докато се унасяте в сън, фокусирайте пълното си внимание върху образите, които изглежда че преминават през ума ви.

Доколкото е възможно, започнете съзнателно да подреждате и контролирате променящите се умствени образи и сцени, които се появяват. Представяйте си как се издигате във въздуха вън от тялото си. Това може да бъде като пътувате в балон с горещ въздух, в самолет, в движещ се нагоре асансьор или да представите себе си като плаващ облак.

Всяка представа, която ви кара да се чувствате удобно и е лесна за предизвикване в ума ви, ще свърши работа. Оставете се на потока на усещания и умствени образи; забавлявайте се с представите си и дайте свобода на въображението си. Докато сте фокусирани върху вътрешните образи, повтаряйте си наум: „Сега съм извън тялото си”.

Резултатът от тази техника е идентичен с този на другите методи за напускане на тялото. Вие или ще заспите и ще се събудите в състояние на вибрации, или ще се събудите, плувайки над или близо до тялото си. Ключовият момент е да запазите спокойствие и да насочите пълното си внимание далеч от физическото си тяло.

На пръв поглед тази техника може да изглежда трудна, но на практика се свежда просто до запазване на будното съзнание, колкото е възможно по-дълго, докато бавно се унасяме в сън. Естествената ни способност да разпознаваме и насочваме съзнанието си е ограничена единствено от нашите предубеждения. Мнозина от нас никога не са се опитвали да продължат своите разсъждения отвъд нормалното си будно състояние. Когато сънят се приближава, ние просто се подчиняваме на неговите усещания и бавно загубваме съзнание. Надявам се, че отсега нататък, когато се унасяте в сън, ще гледате на процеса на заспиване по различен начин. Докато експериментирате с хипнагогичното си състояние, ще разберете, че е за предпочитане да насочите своето внимание, вместо просто да позволите на ума си да избледнее в безсъзнание. В допълнение – когато започнете да обръщате сериозно внимание на образите, които се появяват в ума ви, ще придобиете някои интересни нови представи за себе си: вашата мотивация, страсти, страхове и способности. Когато го разпознаем и използваме правилно, хипнагогичното състояние може да бъде мощно и съзидателно средство за разпростиране на възприятията ни отвъд физическите ни ограничения. Точно както Едисон е използвал това състояние на съзнанието за извличане на вдъхновение за многобройните си изобретения, ние можем да го използваме за разширяване на будното си съзнание отвъд физическото.

Следващата визуализация може да бъде полезна за индивиди или групи хора. В моите семинари аз често я използвам за релаксиране и подготовка преди дадено преживяване извън тялото.

Техника за подготовка

Поемете няколко пъти дълбоко въздух и се отпуснете напълно. Затворете очи и започнете да си представяте как върхът на главата ви се разтваря и през отвора в главата ви навлиза поток от ослепително бяла течност, наситена с енергия. Течността е топла и успокояваща и бавно потича през горната част на главата ви към челото, очите и устата. Отпуснете се напълно и почувствайте как цялото ви напрежение се разтваря в тази топла, блестяща течност.

Почувствайте как течността поглъща вашите напрежения и страхове. Почувствайте как тя преминава бавно през главата и надолу през гърлото ви. Почувствайте топлия поток от енергия да преминава през сърцето ви и да се разпростира по цялото ви тяло.

Почувствайте топлината и енергията й надолу по гърба си. Почувствайте как тя поглъща вашето напрежение, болка, страхове и ограничения, докато изпълва всички части на ръцете и краката ви. Почувствайте цялото си тяло изпълнено с тази прекрасна, бяла течна енергия.

Почувствайте всяка клетка, всяка тъкан, орган и мускул да се къпят в тази топла бяла течност. Сега почувствайте как тя става още по-топла. Почувствайте как тя вибрира и се превръща в течна гъба, течен магнит. Почувствайте как тя започва да привлича и поглъща вашите отрицателни вибрации. Почувствайте как тя поглъща чувствата ви на страх и гняв; почувствайте как тя поглъща всички привързаности на вашето тяло.  Ясно почувствайте как вашите страхове, тревоги, ограничения и гняв биват погълнати от тази топла, вибрираща течна енергия. Почувствайте потока, почувствайте как той извлича отрицателните вибрации от тялото ви, вашите емоции, вашия ум. Почувствайте го из цялото си същество.

Вижте и почувствайте как светещата, топла течност започва да потъмнява, докато поглъща всичките ви отрицателни вибрации. Почувствайте как всяка клетка, всяка тъкан и орган, всяка енергийна система в тялото ви се освобождава от своите нечистотии, изхвърля отрицателното си програмиране, изхвърля своите ограничения и страхове. Ясно почувствайте как всичките ви отрицателни вибрации изчезват и освобождават енергията си в топлата бяла течност, протичаща през вас. Почувствайте това на всички равнища на своето същество. Почувствайте как емоционалните ви препятствия се разтварят. Почувствайте как привързаностите ви към вашето его и вашето тяло започват да се разтварят в топлата течна енергия.

Докато отрицателните ви енергии биват освобождавани в топлата течност, наблюдавайте как тя става все по-тъмна. Почувствайте как тя изтегля нечистотиите от тялото ви, вашите емоции, вашия ум. Почувствайте как всичките ви нечистотии си отиват с течността.

Сега си представете клапи в основата на петите и дланите на ръцете си. Бавно отворете тези клапи и нека топлата кафява течност започне да изтича от тялото ви. Почувствайте как всичките ви отрицателни емоции – вашите страхове и ограничения – се изцеждат навън от тялото ви. Вижте ясно как отрицателните ви емоции и вибрации се изцеждат напълно от тялото ви.

Всяка част от вътрешното ви същество, вътрешното ви аз, става все по-чиста и по-чиста, докато отрицателните ви енергии и мисли изтичат от тялото ви. Колкото е възможно по-ясно, вижте и почувствайте как вашите лични страхове, ограничения и отрицателни енергии напускат вашето физическо, емоционално и интелектуално тяло. Почувствайте как всичките ви отрицателни енергии изтичат през вашите длани и пети.

Вижте ясно как всичките ви тревоги, ограничения и привързаности изтичат от тялото ви. Почувствайте колко е хубаво да бъдете прочистени от отрицателните си енергии. Преди никога не сте имали пълно вътрешно прочистване, а сега се чувствате напълно свежи и чисти. Чувствате се лек/-а като перо, освободен/-а от плътните отрицателни ограничения и мисли, които ви свързват с материята.

Вътрешно признайте, че всичките ви отрицателни енергии са изтекли окончателно от тялото ви, напуснали са завинаги вашето физическо, емоционално и интелектуално тяло. Почувствайте чистата сила на това пречистване, докато тялото и умът ви се зареждат наново с енергия и се очистват напълно от всичкото отрицателно програмиране, ограничения и страхове. Бъдете абсолютно уверени, че всичките ви отрицателни енергии са пропъдени надалече.

Дълбоко в себе си почувствайте как вибрациите ви се увеличават; почувствайте колко сте олекнали като въздуха. Усетете радостта, докато чувствате своята нова, по-висока вибрация, своето по-висше аз. Отпуснете се и се насладете на по-високите си, по-фини вибрации, докато ставате все по-леки, по-леки, по-леки. Почувствайте как ставате леки като перо, плувате и се носите без усилие, леки като облак, плувате нагоре и надалече от тялото си.

Отделяне

По-голямата част от съвременната литература върху преживяванията извън тялото посочва, че ние автоматично изплуваме или се издигаме над телата си, като в резултат на някаква магия. На основа моя опит и информация, получена от повече от двеста души, вярвам, че тази представа е погрешна. Внезапното навлизане в състояние на вибрации е много често срещано, но не и отделянето от тялото. Не е ясно защо по време на фазата на вибрации, понякога не можем да се отделим от физическото си тяло. Това се случва дори на опитни изследователи на състояния извън тялото. Можем да споменем най-различни причини: енергийна или психологична обвързаност с физическото, страхове, вибрационно несъответствие, или просто липса на информация как да се реагира на преживяването.

Вярвам, че последната от изброените причини е най-често срещаната. Има редица неща, които може да направите, за да разрешите такъв проблем. Първо, фокусирайте и поддържайте вниманието си насочено към усещането си за отделяне от тялото. Представете си как се отделяте от тялото си или пожелайте да го направите. Второ, ако е необходимо, поискайте да се отделите напълно от физическото си тяло; например: „Сега се придвижвам към вратата”. Трето, ако това не помогне, просто помолете за помощ: „Моля за помощ да напусна тялото си”. Когато молите за помощ, е важно да сте напълно отворени да получите това, за което молите. Въпросите за отделянето и състоянието на вибрации са от изключително значение и заслужават повече внимание, отколкото парапсихолозите и други автори са им отделили до момента. С оглед на ключовата им роля, те не трябва да бъдат омаловажавани.

Методи за отделяне

 1. Изплуване. Тъй като, според физическите критерии, вътрешното енергийно тяло е безтегловно, обикновено е твърде лесно просто да изплувате от физическото си тяло. Този метод на отделяне (от физическото тяло) изглежда най-често използван. Ключовият момент е да се фокусирате върху усещането за плуване и да позволите да се издигнете във въздуха и отдалечите от тялото си.
 1. Сядане и стъпване на крака. Този метод е подобен на метода на изплуване, като разликата е, че първо сядаме, след това се изправяме и отстъпваме далече от тялото си. Това е основният метод, който използвах през първите десет години от преживяванията ми извън тялото. Тъй като методът използва движения от ежедневието, той се поддава по-лесно на контрол от изплуването, или от директния метод (вж. т. 6 по-долу). Този вид отделяне често бива предизвестен от състояние на вибриране. Вярвам, че в този случай сравнително бавното отделяне от физическото тяло създава описваните често интензивни вибрации и звукове.
 1. Претъркулване. Този метод е изключително ефективен. След като разпознаете състоянието си на вибрации, просто се претъркулвате встрани. Колкото и странно да звучи, това е доста забавно. Няколко души са ми разказвали как са се претъркулили от физическото си легло и са падали на пода, смеейки се. Този метод е използван ефективно от много хора. В своята книга „Далечни пътувания” Роберт Монро заявява, че често използва техниката на претъркулване, когато се отделя от първото си енергийно тяло и се премества във второто си енергийно тяло.
 1. Заявяване на желание за отделяне. Когато навлезете в стадия на вибрации, просто поискайте гласно да се отделите: „Сега се отделям”, или: „Придвижвам се към съседната стая”. Всяко твърдо изказано изявление от подобен род, което ви насочва далече от физическото ви тяло, ще има желания резултат. Както при всички други нефизически изявления, изкажете това с твърд, решителен тон, изискващ незабавно действие. Винаги помнете да поддържате вниманието си съсредоточено надалеч от физическото си тяло; всяка мисъл или дума, свързана с тялото ви, моментално ще ви върне обратно в него.
 1. Самоиздърпване.  Това може да бъде постигнато като протегнете нефизическата си ръка и хванете някой голям предмет, след което буквално издърпвате останалата част от енергийното си тяло извън физическото си тяло. Този метод може да се окаже интересен, защото вие научавате бързо, че вътрешното ви енергийно тяло не притежава ограниченията на физическото ви тяло. С други думи, енергийното ви тяло има способността да следва мислите ви. Случайно открих това преди десет години, докато спях на едно легло с балдахин. Протягайки енергийната си ръка нагоре, спонтанно реших да си направя експеримент и се опитах да хвана рамката на балдахина над мен. За моя изненада ръката ми се протегна на повече от метър разстояние и аз се улових за рамката. В този момент издърпах цялото си нефизическо тяло навън от физическото. След като се изправих, се вторачих в ръката си; тя се бе върнала към нормалната си дължина. Изумен разбрах, че формата на нефизическата ми ръка зависи напълно от мислите ми. Това осъзнаване е важно, защото ни позволява да разгърнем възможностите си по различни необикновени начини.
 1. Директен метод. Обикновено наричан директна или моментална проекция, тази техника е по-напреднала от останалите – при нея често се оказвате в пълно съзнание в напълно нова обстановка. Моменталната промяна от легнало положение в леглото до изправено положение или плуване във въздуха на различно място може да бъде стряскаща, ако не сте подготвени. Обикновено усещането за движение е малко или напълно отсъства, а просто за миг се събуждате в изцяло нова обстановка. Този вид отделяне е описван често като излизане от тялото по време на сън. Това е предпочитаният метод за много изследователи извън тялото.
 1. Искане на помощ. Понякога, по неизвестни причини, отделянето може да става по-трудно. Преди няколко години, когато изпитвах известни затруднения, открих прост начин за преодоляването им. Навлязох в етапа на вибрации и бях готов да се издигна, но по някакви причини почувствах енергийното си тяло тежко и неподвижно. В отчаянието си протегнах ръка и на глас помолих за помощ. За секунди почувствах, че някой ме хвана за ръката и ме изтегли от физическото ми тяло. Усещането за тази ръка бе, че е напълно солидна и истинска. Когато напуснах физическото си тяло, се огледах енергично наоколо, но нямаше никого.

По време на семинарите ми няколко души са разказвали подобни случки за оказване на помощ. Поради тези и някои други факти вярвам, че е възможно всеки път, когато имаме напълно осъзнато преживяване извън тялото, някой близък до нас да ни наблюдава. Този наблюдател, бил той гид, приятел, или близък, е готов да помогне при нужда. Сигурен съм, че имаме на разположение помощ по всяко време, но от нас зависи дали ще помолим за нея. Обикновено без такава молба духовният водач или приятел няма да се намеси в нашите преживявания. Мисля също така, че водачите остават извън полезрението ни, защото знаят, че видимото им присъствие ще наруши естественото ни развитие. Когато погледна назад във времето, ми се иска да бях молил за помощ по-често. Вероятно щях да напредвам по-бързо, но което е по-важно – мисля, че щях да оценя много по-рано факта, че по време на своите изследвания не сме сами. Едно безпогрешно чувство на комфорт и сигурност произлиза от знанието, че имаме на разположение помощ по всяко време, когато я поискаме. Това знание ни позволява успешно да посрещнем всякакъв страх или тревога, когато изследваме една нова енергийна среда.

Действие

Когато погледнете назад във времето върху живота си, това, че сте отлагали да извършите нещо, помагало ли ви е някога при постигането на дадена цел? Бездействието донесло ли ви е някога успех, или постижение? Ние всички сме роби на навика. Повтаряме едни и същи мисли и действия, защото са ни познати, лишени от предизвикателство и ги считаме за безопасни. Просто следваме своя път на най-малкото съпротивление. За мнозина от нас тенденцията да си оставаме същите, се е превърнала в централен елемент на личните ни навици и на целия ни живот.

Много от нас гледат на промяната – на всяка промяна – като на отрицателно преживяване. Ние я обграждаме с подозрения и я третираме като заплаха за установения ни начин на мислене и убеждения. Крайният резултат често е затвърдяване на навика ни да бездействаме.

Трябва евентуално да се запитаме дали сме напълно доволни да доживеем живота си, следвайки установените си навици на мисъл и действие. Доволни ли сте да приемате сляпо, без доказателства, преобладаващите идеи и убеждения на своето общество? Напълно ли сте съгласни да приемете вярвания, надежди и убеждения, вместо личен опит и познание?

Задайте си въпроса какво щяхте да вярвате днес, ако бяхте родени в Иран или Ирак. Към какви религиозни и социални убеждения и изводи бихте се придържали? В името на какви убеждения бихте били готови да умрете?

Ако искате да получите отговори на загадките в своя живот, то времето за действие е сега и изследванията извън тялото могат да дадат отговорите, които търсите.

(следва)

Приключения извън тялото – част 12

ГЛАВА 5

Развиване на естествената ви способност

Седнете пред един факт като малко дете и се пригответе да се откажете от всички предварителни идеи, следвайте смирено, където и към каквото ви отведе природният безкрай; в противен случай няма да научите нищо.

– Томас Хъксли

Поддържайте ума си отворен за промяна по всяко време. Поканете тази промяна, ухажвайте я. Вие може да прогресирате само чрез изследване и преразглеждане на своите мнения и идеи.

– Дейл Карнеги

Преоценка на понятията ни за реалност

Много психологически проблеми влияят върху способността ни да имаме преживявания извън тялото. Нашата самопредстава и отношението ни към този въпрос оказват огромно влияние върху получаваните резултати. Често лични ограничения, страхове и убеждения потискат способността ни да преживяваме и да се радваме на пълния си потенциал. Това важи особено когато се впускаме в нова форма на изследване.

Въпросникът за самооценка, приложен по-долу, съдържа кратък преглед на факторите, които е възможно да влияят на способността ви да имате преживявания извън тялото. Отговорите ви могат да предложат полезни прозрения, свързани с вашите убеждения, допускания и изводи относно тази уникална форма на изследване.

Прегледайте своите емоционални и интелектуални реакции спрямо всеки въпрос, колкото е възможно по-обективно. Ако откриете област, която съдържа потенциално ограничение или конфликт, отделете време, за да се задълбочите в нея; вгледайте се в основната причина за своите убеждения в момента.

Преоценката на убежденията и вярванията е един от най-важните аспекти на подготовката за преживявания извън тялото. Установил съм, че най-често срещаните препятствия включват съзнателни и несъзнателни страхове, ограничения и погрешни разбирания, а тяхното разпознаване е първата главна стъпка към преодоляването им. Препоръчвам ви да запишете отговорите си възможно най-подробно.

Самооценка

 1. Самопредстава. Какво е мнението ви за себе си? Как бихте описали себе си?
 2. Лични възгледи. Какви са представите ви за преживяванията извън тялото и отношението ви към това явление?
 3. Мотивация. Мотивирани ли сте за получаване на определени отговори? Да разрешите някаква загадка или проблем? От любопитство ли сте водени? Искате ли да проверите нещо за себе си? Бъдете конкретни.
 4. Безопасност. Чувствате ли, че е напълно безопасно да имате преживявания извън тялото? Имате ли някакви притеснения – например, че ще се изгубите или ще умрете? Бъдете конкретни.
 5. Специална способност или дарба. Вярвате ли, че за да постигнете преживяване извън тялото, са ви необходими специални способности?
 6. Значение. Считате ли такова изследване за важно по отношение личното ви развитие? В скáла от 1 до 10 – колко важно?
 7. Желание. Имате ли вътрешното желание и ентусиазъм да го направите? Какви ползи бихте искали да извлечете? Колко силно е желанието ви?
 8. Решителност. Готови ли сте да отделите необходимото време и усилия, за да постигнете целта си? Готови ли сте да отделяте по 30 минути на ден в продължение на един месец?
 9. Страхове. Чувствате ли безпокойство и страх от такова изследване? Страхувате ли се от неизвестното, от тъмното или от нови предизвикателства? Страховете ви логични ли са, или са плод на липса на информация?
 10. Религия. Как преживяването извън тялото се вписва в религиозните ви убеждения? Считате ли това за духовно преживяване?
 11. Увереност. Уверен/-а ли сте, че може да постигнете желаните си цели?
 12. Очаквания. Очаквате ли положителни резултати? Какви са личните ви очаквания?
 13. Лични проблеми и ограничения. Наясно ли сте с някакви вътрешни проблеми, които могат да ви попречат да постигнете такова преживяване?
 14. Цели. Превърнали ли сте категорично такова изследване в своя цел? Тази цел изразена ли е в писмен вид? Това важна цел ли е? Тя е ли ваш приоритет?

Много от въпросите, включени в тази самооценка, не се нуждаят от обосновка. Обаче за някои от тях може би е необходимо малко пояснение.

Решителност и цели

Положителната ви нагласа и решителност по отношение на преживяванията извън тялото са от решаващо значение за успеха ви. Ако преследвате това изследване с половинчат интерес, резултатите ще отразят това. От друга страна, ако сте пристрастен/-а, решителен/-а и отдаден/-а на целта си, успехът ви е практически гарантиран.

Важно е да направите от това изследване личен свой приоритет за определено време. В моите семинари аз препоръчвам минимум от тридесет дни твърд ангажимент. Инструктирам всеки курсист да отдели необходимото време за поне една техника за излизане от тялото на ден. В продължение на тридесет дни фокусирайте колкото е възможно повече от умствената и емоционалната си енергия върху целта си за съзнателно преживяване извън тялото. За много хора ежедневното изписване на целта помага при изкристализирането й в ума и в подчертаването на нейната важност. Например преди лягане всяка вечер напишете двадесет пъти: „Сега имам преживяване извън тялото”, „Сега имам напълно съзнателно преживяване извън тялото” или „Сега съм извън тялото си”.

Когато направите от това изследване свой личен приоритет и включите написани цели, силата на ангажимента ви се увеличава. Всъщност вие поставяте началото на една почти мистична серия от събития – вътрешната ви решителност и желание започват да моделират подсъзнанието Ви. Често започвате да помните повече сънищата си и все повече по време на сън да си давате сметка, че сънувате. Често хората разказват за сънища, свързани с летене. Такива сънища са показател, че подсъзнателният ви ум реагира на решимостта ви да имате преживяване извън тялото. Такива сънища и вътрешните сигнали, свързани с тях, са често ефективно начало на напълно съзнателно преживяване. Изпишете своите цели днес и вземете категорично решение да доведете нещата докрай.

Писмени цели

По време на един неотдавнашен семинар една жена ме попита кое събитие или преживяване е оказало най-голямо влияние върху способността ми да имам преживявания извън тялото. След като помислих малко, си дадох сметка, че решението ми да направя писмен списък от личните си духовни цели, е оказало най-голям ефект повече от всичко друго. Например: „Да мога да се отделям лесно от физическото си тяло.” и: „Да почувствам своето по-висше аз”.

Колкото и странно да звучи, изписването на целите ми на хартия имаше много силен ефект върху резултатите, които почувствах. По време на всяко преживяване извън тялото моите лични цели като че ли проблясваха в ума ми точно в подходящия момент, за да действам за постигането им. С увеличаване на успехите ми и целите ми еволюираха. Често, след завръщане от дадено приключение извън тялото, аз записвах преживяването си и разбирах, че вече имах няколко нови цели и въпроси. Силното въздействие от поставянето на твърди, писмени цели е очевидна; Те фокусират мислите ни – съзнателни и несъзнателни. Всички физически и нефизически неща започват с една мисъл и колкото по-конкретни са мислите ни, толкова по-голяма е вероятността за тяхната реализация.

По време на първите секунди от дадено преживяване мислите ни са от решаващо значение за непосредствените резултати, които преживяваме. Много често нашата първа фокусирана мисъл ни изстрелва в нефизическа среда или ситуация, която е пряко свързана с тази мисъл.

Конкретните писмени цели създават силен отпечатък върху несъзнателния ум и е по-вероятно да бъдат реализирани от нефизическото състояние на съзнанието ни. Ако те бъдат използвани правилно, е възможно да програмираме своите приключения извън тялото към постигане на конкретен резултат или цел. Значението на това не бива да бъде пренебрегвано: то е първата стъпка към ефективен, съзнателен контрол върху състоянието ни извън тялото. Това е основната причина за високата ефективност на утвърдителните изрази и визуализациите.

Страхове и ограничения

Страховете и ограниченията упражняват удивителен контрол върху живота ни. Индивидуалните вярвания, ограничения и страхове създават невидима стена на тревога около нас. Тези чувства на безпокойство се проявяват като ограниченията, които изпитваме в ежедневието си. Страхът, безпокойството и произтичащите от тях ограничения са препятствие номер едно към успеха, което трябва да погледнем лице в лице. Всеки ден срещаме решения и избори, които трябва да вземем. Тези решения определят насоката на живота ни и резултатите, които понасяме.

Ако погледнете живота на успелите хора, ще видите, че всички те притежават една преобладаваща характеристика. Всички те е трябвало да се изправят срещу своите страхове и ограничения, за да постигнат желаните си цели. Примери за това са интровертите актьори, музиканти и коментатори, които са победили силната си сценична треска, пилоти, които някога са се страхували от височини и даже детето, което се страхува от тъмното.

Всеки страх и безпокойство в живота ни е едно лично препятствие, което трябва да преодолеем, една лична бариера, която ни отделя от желаните цели. На живота може да се гледа като низ от предизвикателства и препятствия, които трябва евентуално да контролираме и преодолеем. Личните ни постижения се определят от това как подхождаме към всяко предизвикателство.

Страховете и ограниченията във физическия ни живот ще се отразят също така много пъти и на изследванията ни извън тялото. Всъщност страховете ни ще се появят като физически стени и бариери, които ограничават свободата и движението ни.

Например през третата година от моите изследвания извън тялото усещах един голям, тежък предмет, който ме притискаше веднага след отделянето ми. Възприемах предмета като огледало, украсено със златни листа, което беше толкова масивно, че бях приклещен под съкрушителната му тежест. Започнах да го отблъсквам с всичката си сила, опитвайки се да го отстраня отново и отново. Докато то продължаваше да ме притиска, ме завладяваше силно чувство на отчаяние. В безсилието си фокусирах цялото си внимание, цялата си енергия и сила, за да го отблъсна и изкрещях: „Аз притежавам тази сила!” Моментално почувствах прилив на сила, лесно повдигнах огледалото и го отхвърлих встрани.

В този момент изпитах силно ново усещане за свобода и подвижност. Бях лек като перо и способен да отида, където пожелаех. За първи път в живота си се почувствах напълно свободен и в състояние да контролирам обстоятелствата. Можех да се движа, да възприемам и разбирам много по-бързо от преди. По някакъв начин знаех, че бях отворил вратата към нови равнища на възможности и развитие. Всеки страх и ограничение, които изпитваме, са една възможност за научаване и растеж. Признанието ни на това може да ни помогне да се справим с всяко ново предизвикателство.

Вяра

Колкото и изненадващо да звучи, не е необходимо да вярвате в преживяванията извън тялото, за да ви се случат. Безброй хора по света са разказали за спонтанни преживявания извън тялото. Болшинството от тях не са притежавали предварителни познания или не са вярвали в пътуванията извън тялото. В момента са на разположение няколко книги на Реймънд Мууди и други автори, които описват в подробности преживявания близки до смъртта и извън тялото и техните драматични резултати.

Преди повече от двадесет години, когато за първи път чух за това странно явление, аз не вярвах, че такива преживявания наистина съществуват. Бях стигнал до извода, че така наречените пътувания извън тялото са вероятно странна измама, резултат от дрогиране или някакъв вид будно сънуване. С половинчато любопитство реших сам да проверя тези странни разкази. Когато погледна назад във времето, си давам сметка, че не ми беше необходимо да вярвам, че нещо ще се получи. Вместо това, любопитството бе най-важният фактор при изследване на уникалното явление.

Физическа обработка и индоктринация

От раждането си всеки от нас е бил подложен на най-щателната обработка, на която нашето общество и култура са способни. Било ни е внушено да приемем допускането, че сме физически същества – млекопитаещи с ум.

Тази физическа индоктринация е основно резултат от едно безспорно заключение, предавано от поколение на поколение: Тъй като преживяваме и наблюдаваме себе си като физически същества, естествено е да стигнем до извода, че сме това, което са телата ни. Основано на физически възприятия, това изглежда едно нормално заключение. Какво друго би могло да бъде?

В процеса на израстването ни непрекъснато ни повтарят, че сме физически същества. Tози извод ни бива натрапван всеки ден от живота ни от семейство, приятели, средствата за масово осведомяване и обществото като цяло. Обикновено под формата на религиозни вярвания ни обучават евентуално в нови нефизически понятия. Тези нефизически понятия често ни биват предавани по много двусмислен начин. Болшинството религии учат, че притежаваме някаква душа или дух – невидима и неописуема форма на енергия. Казано ни е да вярваме в това мистериозно понятие, без да поставяме въпроси, но не ни дават нищо за доказателство – няма факти, нито логика. Казват ни да имаме вяра, защото отговорите са в ръцете на Бог. Много религиозни водачи искат да вярваме, че сме практически безпомощни да получим отговори на загадките на своето съществуване и на живота.

Крайният резултат е масова, двойна индоктринация. Първо ни казват, че сме бозайници с ум, след което ни учат, че сме безпомощни божи творения, неспособни да получат сами отговори на въпросите си.

Има само един проблем по отношение на тези изводи – те са построени напълно върху ограниченията на физическите ни сетива. Както всеки физик може да ни каже, ние виждаме само малка част от енергията около себе си. Като основаваме цялата си представа за реалността само на физическите си възприятия, ние следваме формула, обречена да доведе до непълни заключения не само за самите нас, но и за всичко останало около нас. Класически пример е ранното възприятие на земята като център на вселената. Хиляди години бе очевидно за всички, че слънцето се върти около земята. В по-нови времена ни учеха, че атомът се състои от малки частици, които се въртят около твърдо, стабилно ядро. Днес, според квантовата механика, тази ясна, подредена картина на субатомната реалност, е неточна и непълна.

Едно от текущите универсални заключения, преподавано в училищата по целия свят, е научното допускане, че биологичният мозък е първоизточникът на съзнанието. Медицинската наука отдавна стигна до извода, че мозъкът е очевидният източник на съзнанието. Какво друго би могъл да бъде? В същото време днес десетки милиони преживявания на прага на смъртта и извън тялото дават ясни доказателства, че състоянието на съзнанието ни продължава даже когато сме отделени от физическото си тяло. Първата стъпка на освобождаването ни от физическата обработка е да признаем, че това съществува. Отсега нататък започнете да внимавате за многобройните допускания и заключения, които се съдържат в живота ви. Забележете всички фино вплетени неща в обществото и в ежедневието ни. Например вслушайте се във всички изявления, които се отнасят за вас и тези около вас като физически същества: моята коса, моята кожа, моите ръце, моите крака. Това може да звучи тривиално, но ние чуваме такива изявления безброй пъти всеки ден. Всяко изявление, отнасящо се за нас като физическо тяло, ни обработва по отношение на нашата самопредстава. В хипнозата това се нарича внушение. Доказано е, че когато внушенията биват повтаряни ежедневно за определен период, те създават изключително ефективна промяна в умовете ни.

Всяка година милиони хора биват успешно обработвани с хипнотични внушения да променят своите навици и форми на поведение – често в рамките на един или два сеанса. Десетилетия наред внушенията са били използвани успешно за прекратяване на пушенето или промяна на навиците за хранене. Ако човешкият мозък може да бъде повлиян за един час да промени един утвърден навик като пушене или преяждане, просто си представете колко мощно влияние може да окаже една обработка на обществото в продължение на един цял човешки живот.

В крайна сметка, непрекъснатото споменаване за нас като физически същества моделира самопредставата ни и ние приемаме това допускане като реалност. Това въздействие е особено силно, когато съвременните научни и медицински експерти непрекъснато подчертават тези допускания. Резултатът е ясен: Ние приемаме този образ за себе си и се оказваме наистина физически същества. Това, без съмнение, е най-голямата единична лъжа, която доминира върху нашия човешки род. Истината е, че нашето физическо тяло е просто временно биологично средство, което използваме, за да изразим себе си в една плътна среда. Това е основната причина милионите хора, които са имали преживявания близки до смъртта и извън тялото, да са били дълбоко променени от тях. Често те за първи път лично откриват (не вярват или не се надяват), че са духовни същества, обитаващи едно временно физическо средство. Това е мощно, променящо живота осъзнаване, което е трудно да бъде предадено само с думи. Помислете си само за момент, че цялостната ви представа за самия/самата себе си бива радикално и моментално променена завинаги. Много хора въобще не говорят за такива свои преживявания просто защото те са далеч отвъд съществуващите физически понятия за реалността.

Вярвам, че основната цел на преживяванията на прага на смъртта и извън тялото, е да даде на всеки от нас личен поглед върху духовната ни природа. Само чрез преживяване на нефизическото ни духовно аз, можем напълно да преодолеем ограничаващото влияние на физическата и социална манипулация. Само ако пристъпим отвъд плътните, физически граници, можем да познаем истината за себе си и за вселената.

Анатомия на едно преживяване извън тялото

Така както по повод преживяванията близки до смъртта биват споменавани конкретни елементи, така и преживяването извън тялото има няколко често споменавани етапа. Следните от тях са споменавани най-често:

 1. Етап на вибрации. На този етап през цялото тяло преминават енергийни вибрации. Тези вибрации са често придружавани от бръмчене и скованост на тялото. Разнообразието и интензивността на описваните вибрации и звуци е голямо; те могат да варират от леки и успокоителни до интензивни и стряскащи. По време на етапа на вибрации съзнанието ни се премества в нефизическото ни енергийно тяло. Вибрациите и звуците (вътрешни сигнали) не са физически събития, както вярват някои, а съзнателно разпознаване на нашето по-високо честотно тяло при отделянето му (извън фаза) от физическото ни тяло.
 1. Етап на отделяне. Когато финото енергийно тяло се отдели от физическото тяло, възниква определено усещане на повдигане на тялото нагоре, плаване или претъркулване навън от физическото. След като отделянето завърши, вибрациите и звуковете моментално намаляват.
 1. Етап на изследване. След като се отделим и започнем да съществуваме съзнателно, независимо от физическото си тяло, можем да започнем да изследваме нефизическата околна среда. Енергийното тяло често бива усещано като дубликат на физическото, но състоящо се от по-високо честотна форма на енергия. Поради фината си природа енергийното тяло е изключително чувствително към мисълта. Методът на придвижване, който използваме, е напълно неограничен; можем да вървим, бягаме, летим, плуваме. За да поддържаме своето изследване, трябва да продължим да фокусираме вниманието си върху новата обстановка и енергийното тяло, които преживяваме.
 1. Етап на завръщане. Завръщане – ново сливане на финото енергийно тяло с физическото тяло. Това се случва автоматично – просто като помислим за физическото си тяло. Понякога сливането на двете тела е съпроводено от временни вибрации, изтръпналост и скованост. Тези усещания отшумяват бързо и ние се сливаме с физическото си тяло.

Четири стъпки към успеха

Първата стъпка към успешното и контролирано от лицето преживяване извън тялото е запазването на умствено и емоционално спокойствие след забелязване на някаква форма на движение или промяна в съзнанието. Способността за запазване на спокойствие е от съществено значение за постигане и поддържане на всякаква форма на контрол, когато сме извън тялото.

За начинаещия първите усещания, свързани с преживяванията извън тялото, може да се окажат стряскащи. Това важи особено за неподготвените. В много случаи това е възбуда, причинена от интензивните усещания и звуци, които могат да се появят непосредствено преди и по време на отделянето. Някои хора толкова се възбуждат или стряскат от тези вътрешни звукове и усещания, че веднага мислят за физическото си тяло. Това причинява моментално връщане в тялото. Ключът е в това да приемеш необикновените вибрации и шумове и да запазиш възможно най-голямо спокойствие. Втората стъпка е в овладяването на навика за автоматичен самоконтрол. Когато и да почувствате някакви усещания или звукове, свързани със състоянието извън тялото, моментално започнете да окуражавате тези чувства или звукове да завладеят цялото ви тяло. Например, ако изпитате интензивен бръмчащ звук или необикновена вибрация, веднага започнете да ги окуражавате да се разпространят.

Фокусирайте пълното си внимание върху удоволствието от вашето ново, по-високо равнище на вибриране. След това умствено насърчете тези усещания или звукове да обхванат цялото ви същество.

Третата стъпка е да насочите себе си далеч от физическото си тяло. Това се постига лесно с устен или мисловен вътрешен диалог, който ви насочва и поддържа далече от физическото ви тяло. Например: „Аз изплувам нагоре” или: „Аз ставам все по-лек”, или: „Сега се придвижвам към дневната (или задния двор, или всяко друго място далеч от физическото тяло)”. Всяка фраза, която ви насочва или отдалечава от физическото ви тяло, ще даде резултат. Помнете, че не трябва да мислите за физическото си тяло или да го споменавате по никакъв начин. Даже случайни мисли, отнасящи се до физическото ви тяло, ще предизвикат моментално завръщане в него.

Четвъртата стъпка е да поддържате своя фокус изцяло надалеч от физическото си тяло. Най-лесният начин за постигане на това е временно да забравите за физическото си тяло и да „потънете” напълно в новата среда, която преживявате. Успехът и продължителността на вашето преживяване извън тялото ще зависят изцяло от фокуса на вниманието ви. Мисли или чувства, свързани с физическото ви тяло, ще ви върнат моментално в него. Винаги помнете, че ние сме силни, нефизически същества, които обитават временно едно средство от плът.

Способността ни да контролираме своите преживявания извън тялото е естествена част от личното ни развитие. Всяко преживяване е едно вълнуващо приключение в откривателство. Всъщност ние изследваме и преоткриваме своята истинска идентичност и дом.

(следва)

Приключения извън тялото – част 11

ГЛАВА 4

Преобразуващи качества

Знанието е противоотровата за страха.

Ползите от изследванията извън тялото далеч надхвърлят границите на нашите физически сетива и на интелекта ни. След едно преживяване извън тялото, много хора говорят за вътрешно пробуждане на тяхната духовна идентичност, за преобразуване на тяхната самопредстава. Те виждат себе си като нещо повече от материя – по-будни и живи. Усещат дълбока вътрешна мъдрост, основана на лично духовно преживяване. Мнозина говорят, че се чувстват свързани с нещо по-голямо от себе си – със самия източник на живота. Описват едно красиво чувство, резултат от преодоляването на плътна преграда от невежество, страх и ограничение.

По време на моите семинари чувам често разкази за задълбочаване на личното познание и за вътрешна връзка с духа. Много хора описват драматично разширяване на способността си да възприемат – нова способност да надскачат физическите си ограничения; завладяващо чувство за познание, основано на пряк личен опит.

Може би най-важната полза от преживяванията извън тялото е, че признаваме личната си способност да откриваме отговорите сами.

Когато ме питат: „За какво са ти преживяванията извън тялото?”, отговорът ми е много прост: „За да откривам сам отговорите (на въпросите, които ме вълнуват).” Намирам слаба утеха във вярвания, особено при положение, че те са най-често срещаната стока днес. Всяко общество, всяка култура прелива от своите варианти на истината – колекция от измислени от човека твърди убеждения. Тези вярвания се променят с времето, развиват се и западат, докато истината за съществуването ни остава една и съща, скрита под непрекъснато нарастващата планина от доктрини, догми, допускания и заключения.

Вярвам, че целта на живота е натрупване на опитност. Ние трябва да набираме опит и да изследваме сами за себе си. Ние трябва да откриваме и да знаем, или да бъдем роби на чужди мнения. С наближаването на двадесет и първи век е дошло времето да признаем истинския си потенциал и да изследваме отвъд преобладаващите вярвания и убеждения. Дошло е времето да открием и видим истината сами.

Ние имаме тази възможност днес. Контролираните преживявания извън тялото разтварят вратата към един невероятен нов хоризонт за човешкия потенциал и откривателство. Те ни позволяват да изследваме отвъд тесните ограничения на физическите си сетива и да намерим отговори на най-древните загадки на съществуването си.

Преобразуващи качества на преживяванията извън тялото

Според изследванията, проведени от много високоуважавани лекари, като Реймонд Мууди, Мелвин Морз, Кен Ринг, Брус Грейсън и Стюарт Туемлоу, преобразуващите качества на преживяванията извън тялото са неограничени.

Всяка година нови изследвания разкриват допълнителни психологически и физически ползи, извлечени от преживяванията извън тялото. Когато проучвам този въпрос, откривам, че броят на докладваните ползи е абсолютно зашеметяващ.

С увеличение на описваните преживявания извън тялото, се увеличават и доказателствата за редовно съпровождащи ги положителни житейски промени. Следва преглед на ползите, докладвани в различни краища на света, през последните двадесет години.

 1. По-задълбочено осъзнаване на реалността. Според сериозно изследване, проведено от Стюарт Туемлоу, Глен Кабард и Фоулър Джоунс и докладвано през 1980 г. на годишното заседание на Американската психиатрична асоциация, 86% от участващите в изследването 339 души съобщават нараснало осъзнаване на реалността. В същото изследване 78% съобщават за извличане на трайна полза.
 1. Лично уверение за нашето безсмъртие. Без съмнение, преживяванията извън тялото дават подлежащи на проверка доказателства от първа ръка за способността ни да съществуваме независимо от физическите си тела. Всяка година това е едно силно, променящо живота събитие за милиони хора.
 1. Ускорено личностно развитие. Признаването на факта, че сме повече от физически същества, разкрива напълно нови равнища на личностно развитие. Силно съм убеден, че самостоятелно проведените и контролирани преживявания извън тялото са една от най-важните предпоставки за ускорено личностно развитие. Ако постигнем съзнателен достъп и контрол върху нефизическото си аз, ние можем да отключим неограниченото знание на своя подсъзнателен ум и да овладеем способността си за изследване на вселената. Всички аспекти на човешкия потенциал ще бъдат развити далеч отвъд съществуващите понятия и разбирания.
 1. Намален страх от смъртта. Когато преживеем състоянието на съзнателно отделяне и независимост от физическите си тела, страхът ни от смъртта чувствително намалява. Страхът от смъртта е страх от неизвестното. Щом се отделите от тялото си, узнавате с абсолютна сигурност, че продължавате (съществуването си).  Установил съм, че с увеличаване броя на преживяванията извън тялото, безпокойството и страхът от смъртта прогресивно намаляват.
 1. Увеличени психични способности. Интуиция, телепатия, предвиждания и предсказания, способност за виждане на аура и още много други психически способности се засилват – често в резултат от тези преживявания. Причината за това е неизвестна в момента, но мнозина вярват, че това е просто естествен резултат от постигане на по-голям синхрон с вътрешните ни енергийни системи.
 1. Нараснало желание за търсене на отговори. След като веднъж разберат, че много отговори са на тяхно разположение, много хора се впускат в лично духовно търсене на разрешение на загадки, които са ги преследвали от детството.
 1. Установяване на истини относно смъртта. Преживяванията извън тялото дават доказателства, че процесът на умиране може да не бъде болезнен и страшен, а по-скоро прекрасно, духовно приключение.
 1. Ускорена човешка еволюция. Истинската еволюция на нашия вид не се свежда до биологичните промени около нас, а до еволюция на съзнанието. С усложняването на нашия свят, се появява вътрешна необходимост да открием невидимата причина зад бързите настъпващи физически проблеми, на които сме свидетели. Тази потребност от узнаване на отговорите на много заобикалящи ни загадки ще ни отведе до следващото равнище на човешката еволюция.
 1. Спонтанно лечение. Има множество съобщения за хора, които са излекували себе си и други, когато са били извън тялото си. Често това лечение става чрез фокусирана мисъл, насочена към определена част на тялото.
 1.  Разширена самопредстава. Вместо да гледат на себе си като на физически същества, притежаващи душа, много хора разпознават себе си като душа (съзнание), която притежава временно биологично тяло.
 1.  Нараснала духовност. Според споменатото по-горе изследване на д-р Стюарт Туемлоу, 55% от участниците разглеждат преживяването си извън тялото като духовно преживяване. Мнозина говорят за по-дълбока връзка със своята духовна същност, значителни проникновения в духовната си природа или определено чувство на свързаност с нещо по-голямо от себе си. Независимо дали наричаме това дух, или универсален божествен ум, има повтарящи се описания на силна вътрешна връзка.
 1.  Разпознаване и преживяване на влияния от минали животи. Работите на Брайън Вайс и други уважавани лекари и хипнотерапевти дават убедителни доказателства, че влиянията от минали животи са важен елемент от настоящото ни психологично устройство. Тези подсъзнателни спомени могат да бъдат ефективно разкрити и изследвани чрез лични преживявания извън тялото.
 1.  Ускорена психологична промяна. Преживяванията извън тялото могат да ни помогнат да се избавим от стари умствени привички и навици. Много хора са ми казвали, че шокът от усещането, че са независими от физическото си тяло, им е дал една по-просветена перспектива за съществуването им в момента. Този разширен възглед за себе си им е помогнал да достигнат нови равнища на личностно развитие и самопознание.
 1.  Получаване на лични отговори. Всеки от нас си задава въпроси, свързани със собственото му съществуване. Какво съм аз? За какво живея? Ще продължа ли след смъртта си? Какъв е смисълът на живота? Тези въпроси и още много като тях могат да получат отговори само чрез лично преживяване. Изследванията извън тялото ни дават мощно средство да получим търсените от нас отговори. Защо да се задоволяваме с убеждения, когато съществуват точни отговори?
 1. Среща със същество от светлина, ангел или друг нефизически обитател. Много хора описват лични срещи с някаква форма на нефизическо същество. 37% от участниците в изследването на Туемлоу са почувствали присъствието на нефизическо същество, докато 30% описват присъствие на водачи или помощници.
 1. Нараснало уважение към живота. Появява се засилено отвращение към насилие и убийство. Например идеята за ловуване и убийство на животно става непоносима. Вярвам, че тази промяна се дължи на персоналното познание, което получаваме, относно духовната ни взаимообвързаност.
 1. Нараснало самоуважение, чувство за отговорност и вътрешна увереност. Мнозина установяват, че за първи път се оказват съзидателен център на собственото си физическо съществуване. Те често усещат огромния потенциал и сила на вътрешното си, нефизическо аз и установяват контакт с творческата си същност. Много хора са ми казвали, че разбират повече от всякога, че са напълно отговорни за всички свои действия – мисли и деяния.
 1. Намалена враждебност, насилие и престъпност. Преживелите себе си като повече от своите физически тела, често осъзнават саморазрушителното влияние на кражбата или нараняването на някой друг. След като са се убедили, че наистина продължават съществуването си след смъртта, те си дават сметка, че отнасят със себе си и личната си отговорност.
 1. Нараснало познание и мъдрост. Житейският ни опит създава мъдрост и преживяванията извън тялото притежават уникалната способност да предоставят познание и мъдрост далеч отвъд границите на физическите ни възприятия.
 1. Дълбоко чувство на познание, вместо вярване. Персоналното познание е мощна сила, която променя живота, особено когато е сравнено с вярванията. Тези преживявания ни дават доказуемо, от първа ръка знание за нашето безсмъртие и духовна идентичност. Това знание не може достатъчно добре да бъде обяснено; то трябва да бъде изпитано чрез преживяване.
 1. Вътрешно спокойствие. Завладява ни едно чувство за мир и спокойствие, когато знаем, вместо да се надяваме, че сме безсмъртни.
 1. Увеличено желание за живот. Изследванията извън тялото водят до един особен вид възбуда, която е трудна за описание – радостно чувство, което достига дълбоко до сърцевината на нашето същество. Когато се отделим от физическите си тела и активно изследваме заобикалящия ни свят, ние разбираме дълбоко в себе си, че сме се превърнали в истински изследователи. Самият живот се превръща в приключение, в едно вълнуващо пътешествие. Вътрешната възбуда се усеща безпогрешно; тя произлиза от вътрешното познание, че прокарваме път доста напред от своето съвремие.
 1. Увеличена интелигентност и памет; усилено въображение. Някои вярват, че тези преживявания стимулират области на мозъка, които остават неизползвани в нормалния физически живот. От биологична гледна точка това може да бъде стимулиране на десния темпорален лоб или на епифизната жлеза. Медицинската причина за тези описвани резултати е неизвестна, но според продължителните изследвания на канадския неврохирург Уайлдър Пенфийлд, при стимулиране на десния темпорален лоб със слаб електрически заряд, пациентите му задължително съобщавали за преживявания извън тялото. В допълнение на това – има много доказателства, че десният темпорален лоб се активира мистериозно по време на преживявания извън тялото и на тези близки до смъртта. Съществуват и изследвания, които показват връзка между биологичния мозък и нефизическата енергийна система. Ако това е така, вероятно има електрически и химични взаимодействия, за които все още не знаем. Цялата тази област изисква допълнителни проучвания.
 1. Усещане за приключение. Всеки ден и всяка нощ предоставят възможност за преживяване на приключение. Авторът Том Робинс може би го изразява най-добре: „Нашето велико човешко приключение е еволюцията на съзнанието. Ние сме на този свят, за да разширим духа си и осветим мозъка си”.

Преобразуващите качества на нашите преживявания извън тялото са една реалност, която всеки от нас може да изпита. Всичко, което ни трябва, е открит ум и подходящо насочване, за да достигнем до неограничения си личен потенциал. Вече съществуват възможности за изследване на невижданите области на вселената, но от нас зависи да направим стъпката от любопитни наблюдатели до активни изследователи. Вярвам, че тази стъпка е важна повратна точка в живота ни и в личната ни еволюция. Изследванията отвъд границите на физическите ни тела може да бъде ефективен начин за получаване на отговори и проникновения, които всички търсим. Това пътешествие на съзнанието от физическото към нефизическото е една реалност, която не можем да избегнем; единственото ни реално решение е кога ще започнем.

Физически обременености

Изследванията извън тялото предлагат невероятни ползи за милиони физически обременени хора по целия свят. За страдащите от неизличими физически недъзи изследването извън тялото осигурява невероятно пораждане на надежда, радост и възможност да се почувстват временно освободени от своята физическа болка, заболяване или недъг.

Само си представете сакатото момиче, което няма да може никога да проходи, да е в състояние да се придвижва без усилия отвъд ограниченията на увреденото си физическо тяло; или слепеца, който няма никога да види собственото си лице, изведнъж да може да възприема отвъд ограниченията на физическото зрение. Потенциалът тук е изумителен.

Ползите от изследванията извън тялото далеч надхвърлят настоящите ни медицински и научни разбирания. Медицинската професия има дълга история на фокусиране изключително върху физическите аспекти на болестите и недъзите. Поради това физическо акцентиране и втълпяване, изследванията на възможностите за развитие на човешкия потенциал и възприятия в полза на физически обременените хора за съжаление отсъстват в обществото ни.

Естествената ни способност да превъзмогваме физическите си тела, ни позволява временно да отстъпим от всякакво физическо ограничение, което може да изпитваме в момента. С подходящо упътване, подготовка и техники, почти всеки може да се усъвършенства в изследвания извън тялото и да преживее невероятното удоволствие от неограничената свобода.

Потресаващата реалност на тази уникална форма на изследване трябва да бъде изпитана, за да разберете и оцените напълно нейния неограничен потенциал. Интелектуалните разсъждения и анализ не могат да ни дадат това възприятие – просто трябва да преживеем истината за себе си. Любимата ми надежда е, че ще разтворим сърцата и умовете си за тази нова възможност за човешко израстване и развитие. Няма какво да изгубим освен най-широко разпространения от всички недъзи – невежеството.

Когато се опитват да правят изследвания извън тялото си, физически обременените индивиди често притежават едно значително предимство пред останалите хора. Изгарящото им желание да се отърват от физическите си ограничения, често създава мощен стимул за промяна. Това желание и мотивация е единственият най-важен аспект на изследванията извън тялото.

Следващото преживяване извън тялото е описано от мъж, парализиран от кръста надолу през последните двадесет години.

„Докато седя в инвалидната си количка, чета книга за преживяванията извън тялото. Бидейки на шестдесет и три години с традиционно възпитание, сериозно се съмнявам, че това е нещо реално. Изглежда ми прекалено странно, за да е истина.

В книгата има едно упражнение за визуализация, което изглежда доста елементарно. Казвам си: „Какво, по дяволите, няма да боли, ако го опитам.” Започвам наум да си представям апартамента на дъщеря ми. Представям си, че съм в дома й, и отварям входната врата. В ума си влизам в дневната и започвам да си представям мебелите, килима, прозорците, картините и даже растенията. Малко съм учуден колко лесно и забавно е това. Представям си как отивам до масичката за поднасяне на кафе и се опитвам да я докосна. Сядам в един от столовете и се опитвам да почувствам тапицерията.

Следващото нещо, което си спомням, е един сън, в който се опитвам да прелетя през една красива поляна. Тогава изпитвам странно вибриране по цялото тяло. Шумът става все по-силен, докато разбера, че плувам точно над инвалидната си количка. В началото съм стреснат, но съм напълно събуден и с ясно съзнание. Усещането, че плувам, е прекрасно. Помислям си за преместване до вратата и моментално отплувам до нея. Завладява ме радостно чувство, докато плувам през вратата и из апартамента. Изглежда, че мога да отида, където си поискам. Събирайки смелост, решавам да се опитам да летя. Докато си мисля за това, тялото ми се озовава високо във въздуха. Разпервам ръце и си представям, че летя като птица. Моментално се рея като орел в небето. Летя над квартала и мога да видя домовете под себе си. За първи път през живота си зная какво означава истинска свобода. Мисля си за физическото си тяло и моментално се озовавам обратно в инвалидната количка.

Сърцето ми бие от вълнение, докато пиша това. Възбудата, породена от това преживяване, не може да се опише с думи. Само ми се иска да бях се научил на това преди двадесет години”.

Предимства от изследванията извън тялото

 • Откриване и узнаване от личен опит на отговорите на най-древните загадки на човечеството: Продължаваме ли съществуването си след смъртта? Какъв е смисълът на живота?
 • Получаване отговори на основните въпроси на съществуването: Какво съм аз? Защо съм тук? Какво е предназначението ми?
 • Разрешаване загадката на крайното ни местоназначение: Къде отивам след смъртта? Съществува ли „рай”? Как изглежда той? Защо той е загадка?
 • Наблюдаване и разрешаване на текущи физически проблеми от „по-висока гледна точка”.
 • По-задълбочено разбиране на предизвикателствата и уроците, които получаваме ежедневно.
 • Наблюдаване и разбиране на невероятната, невиждана сила на мисълта-енергия в действие.
 • Пристъпване отвъд лабиринта от вярвания и самостоятелно откриване на истината.
 • Ускоряване на собствената еволюция отвъд плътните ограничения на материята.
 • Посрещане и преодоляване на личните страхове.
 • Получаване на далеч по-ясно разбиране на своя живот, взаимоотношения и заобикалящ свят.
 • Виждане и преживяване на величествената красота на нашата многоизмерна вселена.
 • Осъзнаване на неограничения личен потенциал и мощ.
 • Разпознаване и разбиране на невидимите причини зад миналите и настоящи събития в личния живот.
 • Изпитване удоволствие от абсолютната свобода на движение без граници.
 • Придобиване на далеч по-добро разбиране на съвременните религии.
 • Откритие и усещане на абсолютното доказателство от първа ръка за собственото безсмъртие.
 • Наблюдаване и разбиране на фините енергийни потоци, които оформят нашия живот и свят.
 • Получаване на знания и мъдрост, които се придобиват само чрез личен опит.
 • Разпознаване и освобождаване от неправилни мнения, заключения и убеждения.
 • Придобиване на по-ясен поглед за вселенския план.
 • Наблюдаване и разбиране на естествения процес на раждане и смърт.
 • Самостоятелно виждане, преживяване и изследване на библейския „рай”.

Удоволствия от изследванията извън тялото

 • Тръпка от едно вълнуващо ново приключение.
 • Абсолютно удоволствие от усещането за лично безсмъртие.
 • Възбуда от преживяванията и изследванията отвъд тривиалното.
 • Завладяващо усещане за лично постижение.
 • Чисто удоволствие от изследването на немаркирана, неоткрита територия.
 • Възбуда от това, че си пионер в една нова област на изследвания.
 • Удоволствие от откриване на истината за своето съществуване отвъд всякакви вярвания и допускания.
 • Силно вътрешно удовлетворение от интимното разбиране на предназначението и смисъла на личното съществуване.
 • Невероятно усещане, че знаеш, вместо да се надяваш.
 • Радост от откриването на нови равнища на лично израстване и развитие.
 • Завладяващо чувство за ускорена персонална еволюция.
 • Силно, вътрешно удовлетворение от разрешаването на древни загадки и самостоятелното откриване на отговорите им.

Вас ви очакват тези и още много предимства, обаче само от вас зависи да изследвате и преживеете тяхната реалност. Изследванията извън тялото ви предлагат рядката възможност да узнаете и видите, вместо да се надявате и вярвате. Вие разполагате с тази възможност днес.

(следва)

Приключения извън тялото – част 10

Квантова физика и мистицизъм

Между квантовата физика и мистицизма съществува неоспорима връзка. С еволюцията на физиката по отношение признаването на честотната природа на вселената, тази връзка ще става все по-очевидна. Логично е първо учените да изследват и анализират последната информация, поднесена в най-новите книги по физика (и в преживявания извън тялото и тези близки до смъртта). След като абсорбираме и започнем да се чувстваме комфортно с това ново познание, ще започнем бавно да разпростираме съзнанието си отвъд текущите физически възприятия.

Стъпката от интелектуалното любопитство до опита от първа ръка е най-важната следваща стъпка, която всеки от нас евентуално ще направи. Ако някога поискаме да научим отговорите, трябва да следваме стъпките на мистика, но да запазим интелектуалното любопитство на физика.

Връзката между новата физика и мистицизма е представена с голяма вещина в книгите: „Даото на физиката”на Фритьоф Капра, „Танцуващите майстори на Ву ли” на Гари Зукав и „Мистицизъм и новата физика” на Майкъл Талбот. Моята цел е да отведа тези изследвания едно стъпало по-нагоре. Интелектуалните наблюдения и сравнения са само първоначалната стъпка в разбирането на истинското значение на новата физика и на мистичните понятия. Споменатите книги са създали основата за следващия основен еволюционен скок на човешкото съзнание: придвижването на човешкото съзнание от плътните молекулни средства на материята към съзнателното изследване на нефизическите успоредни измерения на вселената. Без съмнение това е еволюционната стъпка, към която се придвижваме всички. Раждането, смъртта и настоящето ни физическо съществуване са присъщи елементи на еволюционното ни пътешествие. Всеки ден ние сме все по близко до напускането на биологичното ни средство и до навлизането в една нова сфера на по-високо честотна енергия и светлина. Следвайки техниките и информацията, представени в следващите страници, всеки от нас има възможността да отиде отвъд интелектуалния анализ и да преживее истината за всичко това за себе си.

Контролираните изследвания извън тялото не само  разширяват погледа ни към вселената; те също така ни позволяват да навлезем в нови области.

 1. Действителността е относителна. Реалността на индивида е свързана с честотата на персоналната му енергия като наблюдател. Ние преживяваме енергийните честоти, които са най-близки до нашата персонална плътност и честота на вибриране.
 1. Съзнанието е форма на нефизическа енергия, която разпростира влиянието си върху материята чрез използване на биологични средства.
 1. Всички биологични форми на живот (включително растения и животни) са временни клетъчни средства, използвани от съзнателната енергия (съзнание) за изява в една плътна среда.
 1. Съществуващото в момента разбиране, че съзнанието се намира във физическото тяло, е неправилно. Съзнанието съществува на много по-висока честота или дължина на вълната от материята и се налага да взаимодейства с биологичните форми чрез проводници на енергия или средства, заемащи определена форма. Тези невидими енергийни средства пренасят и прехвърлят по-високо честотното съзнание в относително по-плътното физическо тяло.
 1. Съзнанието не възниква в биологичния мозък. Вместо това, мозъкът функционира като временно биологично средство за пренос и съхраняване на съзнанието.
 1. Съзнанието представлява континуум от нефизическа енергия, която разпространява своята чувствителност чрез множество честоти (измерения) във вселената.

Еволюция на науката

Еволюцията на нашите науки отразява еволюцията на човешкото съзнание. Когато разгледаме прогреса на физиката през двадесети век, виждаме ясно напредъка от понятия и теории за частици ( с физическа основа) до нефизически (с вълнова основа) наблюдения и открития. Напредъкът е очевиден, когато отбележим, че най-скоро откритите субатомни частици (кварки) сега са известни като подобни на честоти в своето поведение. Нарастващото убеждение и подобната на честоти природа на елементарните частици е една необходима стъпка по еволюционния път, който води до неизбежното откритие на многоизмерната структура на материята и на самата вселена. Хронологията по-долу представя кратък преглед на тази еволюция.

Еволюция на физиката от наука, основана на частици (физически) до наука, основана на вълнови честоти (нефизически)

1897 – Откритие на електрона

1900 – Квантова хипотеза (Макс Планк)

1905 – Теория за фотона (Айнщайн)

1905 – Специална теория на относителността (Айнщайн)

1908 – Пространство-време (Херман Минковски)

1911 – Откритие на атомното ядро

1913 – Модел на специалните орбити на атома (Нилс Бор)

1915 – Обща теория на относителността (Айнщайн)

1924 – Материални вълни (Луис дьо Брогли)

1924 – Първо понятие за вероятностни вълни (Нилс Бор, Х.А. Крамерс, Джон            Слейтър)

1925 – Принцип на забраната (Волфганг Паули)

1925 – Матрична механика (Вернер Хайзенберг)

1926 – Вероятностна интерпретация на вълновата функция (Макс Борн)

1926 – Вълново уравнение на Шрьодингер (Ъруин Шрьодингер)

1926 – Матричната механика приравнена с вълновата механика (Шрьодингер)

1927 – Копенхагенова интерпретация на квантовата механика: Няма дълбока реалност – наблюдението влияе на реалността

1927 – Принцип на неопределеността (Вернер Хайзенберг)

1927 – Експеримент на Дейвисън-Гермер (Клинтън Дейвисън, Лестър Гермер)

1928 – Антиматерия (Пол Дирак)

1932 – Откритие на неутрона

1932 – Откритие на позитрона

1932 – Квантова логика (Джон фон Нойман)

1935 – Статия върху Моста Айнщайн-Розен (А. Айнщайн, Б.Подолски, Н.Розен)

1935 – Предсказан мезона (Хидеки Юкава)

1947 – Откритие на мезона

1949 – Диаграми на Файнман (Ричард Файнман)

1947-1954  – откритие на 16 нови, подобни на вълни, частици

1957 – Интерпретация на квантовата механика за множеството светове (Хю Еверет)

1958 – Хипотеза за еднопосочните мембрани (Дейвид Филкенщайн)

1961 –  Карта на черната дупка към успоредна вселена (Мартин Крускал)

1962 – Открития на квазерите

1963 – Въртяща се черна дупка, свързваща безкрайна поредица от успоредни вселени ( Рой П(Кер)

1964 – Хипотеза за кварките

1964 – Теорема на Бел (Джон С. Бел)

1970 – Подразбиращ се порядък  ??( Дейвид Бом)

1971 – Нелокални връзки (Теорема на Бел) (Хенри Стап)

1972 – Експеримент на Фридман-Клаузер (Стюарт Фридман, Джон Клаузер)

1974 – 1977 – Откритие на 12 нови, подобни на вълни, частици

1982 – Експеримент на Аспект ( Ален Аспект)

1993 – Гравитационни вълни (Хюиз и Тейлър)

През двадесет и първи век науката ще признае, че подструктурата на вселената е наистина един нефизически континуум от енергия. Това признание ще постави началото на един ренесанс от научни открития, свързани с невидимата структура на материята и на самата вселена. Научните нефизични изследвания ще отворят вратата към един нов свят на възможности и познание.

От астрофизиката до философията установените научни наблюдения и изводи ще започнат да бъдат преразглеждани и ще бъдат преоценени. Новото познание, придобито от научните изследвания извън тялото, ще позволят на всяка наука да погледне и види отвъд плътните молекулни форми и да надникне в самото сърце на материята.

Нашите съвременни научни данни са основно резултат от молекулни наблюдения. Фините основни структури и енергийни системи остават неоткрити. Традиционният научен метод и неговата зависимост от физичната технология евентуално ще еволюира в едно конструктивно сливане на физичните и нефизични изследователски техники. В двадесет и първи век взаимодействието между физичната технология и човешкото съзнание ще се превърне в самостоятелна наука.

Само си представете какво може да бъде постигнато, ако един екип от уважавани учени и изследователи бъде обучен да провежда изследвания извън тялото. Физиците ще могат лично да наблюдават неоткритите градивни елементи на материята. Изследователите в медицината ще могат да изследват невидимите енергийни сили, които причиняват рак, СПИН, разрушение на клетките и различни нарушения. Химиците ще могат да документират невидимата енергия, която влияе на молекулните промени и ги контролира. Биолозите ще могат да изследват самата същност на физическия живот, а психолозите ще могат да изследват невидимите вътрешни сфери на ума.

Хиляди умни, любознателни изследователи днес са жадни за изследвания и открития на невидимата структура на материята. Много от тях имат изгарящо желание да наблюдават отвъд съвременните ограничения на технологията и търсят възможности да разширят своя кръгозор отвъд лабиринта на квантовите теории. Само съзнанието може да наблюдава и регистрира множеството сложности на пространствено-времевите и създадените от мисълта реалности. Сега вратата е отворена за тези, които имат смелостта да пристъпят отвъд своите предварителни физични убеждения, и да изследват квантовите сфери на енергията. Добре известният физик и автор Фред Алън Улф привършва своята книга „Успоредни вселени” с думите:

„Човешкият ум е лабораторията на новата физика. Той вече е настроен към миналото и бъдещето, превръщайки вероятните реалности в екзистенциални сигурности. Той прави това само чрез наблюдения. Той наблюдава себе си в съня. Наблюдава себе си в този свят, когато е буден и наблюдава акта на наблюдението. Ако сме достатъчно смели да се впуснем в този свят със съзнанието като наш съюзник, чрез нашите сънища и променени състояния на съзнанието може би ще успеем да променим холограмата, като внесем повече съзнателна „светлина” в тези адски светове, които съществуват редом с нашия собствен.”

Време е да ускорим процеса на осветяване на холограмата с помощта на големия лазер на съзнанието. Време е да опознаем истински това място –  вселена за първи път.

Континуум от съзнание

„Не математикът бива обхванат от мистериозна треска, когато чуе за „четириизмерни” неща, подобно на събудения от мисли за окултното. И въпреки това, няма по-тривиално изявление от това, че светът, в който живеем, е един четириизмерен континуум.” – Алберт Айнщайн.

Съзнанието е един континуум, който се простира от физически будното състояние, през прогресивни състояния на осъзнатост в нефизически сфери на вселената, които съществуват далече отвъд съществуващия научен кръгозор. Този континуум на съзнанието е толкова обширен и разнообразен, колкото самата вселена. Всеки път, когато „изпаднем” в сън, ние преместваме съзнанието си навътре в този континуум. Всеки сън, медитация или хипнотична сесия представляват частично надникване в нашия персонален континуум на съзнанието. Признанието на това е една голяма стъпка напред в нашата еволюция. Естествено е първо да изследваме различните състояния на съзнанието по време на сън, медитация и будни сънища, преди да започнем да признаваме, че тези състояния са свързани от един общ поток на съзнанието.

Всички състояния на съзнанието са свързани; даже смъртта е движение на съзнанието от една област на континуума в друга. Континуумът на съзнанието не е просто още една теория, а факт, който всеки от нас може да наблюдава и провери сам. Контролираните преживявания извън тялото ни предоставят уникалната възможност да изследваме от първа ръка континуума от енергия. В определен смисъл нашето съзнание е като светлина, която има естественото свойство да осветява всяка област на вселената. Всякога, когато фокусираме своята светлина, съответната област на вселената (във физическото тяло или извън него) става съзнателна и реална за нас.

Всичкото движение на съзнанието протича навътре в нефизическата вътрешност на вселената. Състоянията на съзнанието, които възприемаме в момента, са само много малка част от цялото. Континуумът се простира дълбоко в нефизическите области на вселената, далеч отвъд нашето физическо разбиране.

Състоянията на съзнанието, илюстрирани по-горе, не са самия континуум, а нашите модели и методи на възприемане на този континуум на съзнанието. Различните състояния на съзнанието, като медитативни, полусънни и хипнотични, очевидно се застъпват и се проявяват различно при различните хора. Медитативните състояния например могат да се разпрострат по целия спектър на съзнателния континуум, но болшинството хора изпитват само спокойното състояние на отпуснатост, възникващо в обсега на алфа мозъчните вълни. Болшинството от практикуващите медитация не са високо обучени йога майстори, които могат да контролират и разпростират волево съзнанието си.

Важно е да признаем, че индивидуалните състояния на съзнанието ни съществуват като възприятия или сегменти на цялото. Това признание е първата стъпка в разбирането на нефизическата същност и функция на съзнанието. Такова разбиране е от критично значение, тъй като всички загадки на съществуването ни и на самата вселена са свързани със съзнанието. Това ще бъде потвърдено в близко бъдеще, когато бъде открито, че нашето индивидуално съзнание е един микрокосмос на самата вселена. Сънищата, преживяванията извън тялото и тези близо до смъртта, са прояви на  придвижването ни отвъд физичната гледна точка и изследването на нефизическия континуум на съзнанието. Тази идея за човешкото съзнание, което се придвижва през невидимата вселена, печели привърженици. Физикът и автор Фред Алън Улф заявява, че будните сънища са всъщност посещения на успоредни вселени. Той многократно е заявявал, че будните сънища е по-добре да бъдат наричани „осъзнаване на успоредната вселена”.

Твърдя, че състоянията на съзнанието, които познаваме в момента, са само много малка част от континуума, който ще преживеем, след като се освободим за постоянно от физическите си тела. Всяка година милиони преживявания близки до смъртта и извън тялото доставят убедителни доказателства, че това е вярно. Наблюдения, получени в състояние извън тялото, показват, че съществуващите ни понятия за съзнанието са извънредно ограничени. Основаните на физиката състояния на съзнанието са относително груби и обременени, сравнени с нефизическите състояния. Веднъж преодолели биологичните си тела, ние сме свободни да преживеем неограничената същност на своето съзнание. Тази същност съществува и се простира далеч отвъд нашето въображение.

Континуумът на съзнанието се простира навътре, до самото сърце на вселената. Безкрайни равнища и честоти на нефизически живот и реалности съществуват непосредствено отвъд плътните ограничения на нашето зрение. Всеки един от нас има много, към което да се стреми: невероятни светове на красота и светлина, които търпеливо ни очакват, за да бъдат изследвани. За да преживеем това, трябва само да разпрострем съзнанието си отвъд физическото си тяло и да изследваме индивидуалния континуум на съзнанието си.

Еволюция на съзнанието

Съществуващото ни разбиране за еволюцията произтича от дарвиновата теория, според която биологичните организми се приспособяват и променят в отговор на заобикалящите ги физически условия. Тази теория, построена изключително върху наблюдаваните промени на биологичните организми, се е запазила като научна основа на еволюцията повече от сто години.

Милиони описани преживявания извън тялото дават убедителни доказателства, че нашата еволюция е далеч по-сложна от биологичните промени, които наблюдаваме около себе си. Всъщност преживяванията извън тялото сочат един напълно нов поглед към еволюцията, много по-изчерпателен от всяка предишна теория в човешката история. На основа на нефизическите изследвания можем да твърдим, че еволюцията е прогресивното развитие на съзнателната енергия (душа) чрез използване на временни биологични средства за изява. Биологичните раждане и смърт са просто влизане и излизане на съзнанието в това плътно външно измерение на енергията. Наблюдаемите промени в биологичните организми са всъщност вторичен ефект, плод на невидимото развитие на съзнанието.

В настоящето еволюционистите наблюдават и отчитат само външните физически изменения, протичащи около нас, докато наистина важните промени остават невидими. Всеки ден се сблъскваме с нови ситуации, които психологически ни предизвикват и моделират. Всеки физически проблем е една нова възможност за растеж; всяко затруднение ни помага да развиваме вътрешните си качества на смелост, любов и състрадание; всяко ново предизвикателство е една възможност за научаване. В определен смисъл всеки от нас използва материята като средство за преобразуване. Нашите биологични тела са временни средства за изява и преживяване в тази плътна среда от материя. Самият акт на приемане на физическа форма и на това да бъдеш човек е неотделима част от нашето развитие. Всеки от нас в момента преживява най-ефективната система за развитие, създадена някога: еволюция чрез пряко персонално преживяване, чрез самия акт на съществуване.

Няма значение в какво вярваме или не вярваме; всеки от нас ще отхвърли временното си биологично средство и ще продължи да еволюира. Ние всички сме активни участници в една великолепна еволюционна система, която се простира далеч отвъд тесните граници на нашия физически светоглед. Раждането и смъртта са съществени елементи на нашия прогрес – влизане и излизане на съзнанието от молекулното игрално поле на еволюцията.

През последните двадесет години се появиха нови проникновения относно нашето духовно съществуване. Преди две десетилетия теми като преживявания близки до смъртта и извън тялото, успоредни вселени, множество измерения и енергийни тунели между вселените, бяха непознати за огромното болшинство от нашия вид.

Днес тези теми се обсъждат в семействата по целия свят. В едно само поколение понятията ни за реалността се промениха драматично. Тази промяна ще продължи, когато хората разтворят умовете си за един нов поглед към себе си и към своето съществуване.

По време на цялата история еволюцията на човешкото съзнание е била моделирана от безброй хора по целия свят. Следват примери за хора, които са повлияли на груповото съзнание и еволюция на нашия вид през последните няколко десетилетия. Този процес на човешката еволюция ще ескалира в следващото хилядолетие с напредване търсенето на отговори отвъд плътните ограничения на материята.

През 1975 г. книгата на д-р Реймънд Мууди „Живот след живота” създаде международна експлозия от интерес относно темата за живота след смъртта и възможните нефизически реалности. Пионерският труд на Мууди върху променените състоянията на възприятието, в това число и тези близки до смъртта, продължава да влияе на милиони хора по целия свят. От 1975 г. насам широкият прием на многото му книги откри една напълно нова област на изучаване и изследване. Работата на Мууди повлия особено на медицинската общност, откривайки фронта за стотици изследователи в медицината, в това число лекарите Мелвин Морз и Брайън Вайс, които се впуснаха в множеството загадки на нефизическите преживявания. До голяма степен неговият труд узакони целия предмет на нефизическите изследвания и проучванията на невидимата вселена. Той помогна за поставяне началото на драматична промяна в мисълта – съзнателна и несъзнателна.

Кенет Ринг, Стюарт Туемлоу, Брус Грейсън и други далновидни лекари подпомогнаха еволюцията на човешкото съзнание с изследване на документация относно преживяванията извън тялото и близо до смъртта, събрана от целия свят. Техните проучвания и проникновения помогнаха за узаконяването на предмета на нефизическите преживявания и по този начин създадоха основа за творчески нови изследвания.

Брайън Вайс даде важен принос за нарастващото по света приемане на терапията чрез регресия в минали животи като едно ценно лечебно средство. Все по-често психолози и психиатри включват регресивните методи в своята ежедневна практика. Работата на Вайс е важна стъпка напред в признаването на връзката между нефизическите състояния на съзнанието и съвременното ни физическо съществуване. В допълнение – неговите книги подчертават значението и потенциала, който се съдържа в извличането на познание чрез самонаблюдения.

Джон Стюарт Бел – ирландският физик, който разработи теорията за взаимосвързаността – доказа, че всички частици на материята са свързани с невидима (не локална) сила. Неговата работа повлия решително върху посоката на развитие на съвременната физика. Много физици вярват, че тази теорема е едно от най-важните открития на двадесети век. Хю Еверет, Рой Кер, Мартин Крускал и други физици и математици са разработили теории и понятийни схеми, които допускат съществуването на безброй успоредни вселени, реални като нашата. Тази идея за успоредни енергийни светове е повлияла на квантови теоретици, астрофизици и астрономи по целия свят.

Режисьори като Стивън Спилбърг с филми като „Извънземното” и „Близки срещи от третия вид” намаляват страховете ни от неизвестното и отварят умовете ни към нови възможности, които съществуват отвъд физическите ни възприятия. Проникновенията на Гари Зукав по отношение връзката на физиката и съзнанието и неговите търсения за смисъла и целта на живота са повлияли на милиони хора. Ясното послание на Шакти Гауейн относно значението на творческата визуализация*) е оказало влияние на милиони хора по целия свят.

*)  Навсякъде в текста терминът „визуализация”, в смисъла на „умствено представяне на образи”, е използван за краткост, при отсъствие на единична българска дума-еквивалент. –Бел.прев.

Физикът и писател Фред Алън Улф представи и изясни понятията за успоредните вселени и създаваната от съзнанието реалност за научната общност и за широката публика. Уейн Дайър, Бърни Сигъл, Дийпак Чопра и много други ни показаха с мисъл и дела колко е важна връзката между тяло, ум и дух. Ярките, провокиращи мисълта изображения на живота, смъртта и невидимите енергийни измерения на Брус Джоел Рубин („Стълбата на Яков”, „Дух”,  „Моят живот”), са видени от над половин милиард души. Стимулиращото послание на Норман Винсент Пийл за позитивното мислене и неговото  влияние върху материята и живота е въздействало на всички ни. Алберт Айнщайн придвижи научната мисъл и теории отвъд нютоновата физика в обширните нови сфери на изкривеното пространство-време и енергийните мостове към други вселени. С това той постави основите за появата на съвременната квантова физика, понятието за успоредните вселени и интерпретацията за множеството светове. Дейвид Бом, друг мечтател физик, разработи многобройни идеи относно създадената от съзнанието реалност и невидимите енергийни подструктури. Неговият принос е повлиял на съвременната физика и представлява основна интелектуална стъпка към признанието на многоизмерната природа на вселената. Проницателният му интелект е въодушевил едно цяло ново поколение от физици да отправят поглед отвъд частиците материя в търсене на отговори за реалността.

Четирима отлични писатели, Ник Хърбърт, Майкъл Талбот, Хейнзе Пагелс и Фритьоф Капра са повлияли на еволюцията на човешкото съзнание чрез ясно изобразяване на връзката между новата физика, метафизиката, религията и съзнанието.

Робърт Монро, един съвременен пионер, е дал своя принос при представяне изследванията извън тялото на милиони по целия свят. Неговите книги и изследователска организация, Институтът Монро, осигуряват непрекъснато обучение, информация и подпомагане, свързано с разширеното съзнание и изследванията на нефизическата сфера.

Пол Туичел е съвременният основател на ECKANKAR*). Неговите многобройни книги (повече от тридесет) разглеждат подробно историческото влияние на преживяванията извън тялото върху еволюцията на човешката раса. Считан от някои за съвременен майстор на пътуването извън тялото, той е допринесъл за популяризиране на нефизическите изследвания по целия свят.

*) ECKANKAR – „Име на бог” на санскритски. Наименование на организация, основана от Пол Туичел в 1965 г. в САЩ. Една от основополагащите идеи на организацията е, че душата (истинското аз), може да напусне тялото в пълно съзнание и да пътува свободно в другите равнища на реалността. -Бел.прев.

Филмови продуценти като Джордж Лукас и Рене Роденбери са допринесли за развитието на човешкото въображение отвъд привързаните към земята възгледи за реалността. Техните представи за бъдещето окуражават всички ни да погледнем отвъд плътните граници на битието си. Писателите на научна фантастика като група са някои от най-талантливите мечтатели. За тези, които могат да се усъмнят, спомнете си пресилените за времето си истории на Жул Верн. Неговите подводници, космически кораби, въздушни кораби и изследвания на луната от деветнадесети век, са били считани от съвременниците му за възмутителни идеи.

Бети Еди, авторът на „В прегръдка на светлината”, и други, които са решили да споделят своите преживявания близки до смъртта, ще продължават да оказват влияние върху колективното подсъзнание на човечеството. Техните вдъхновяващи описания на персонални пътувания във величествените невидими измерения на вселената са запалили световен дебат и интерес по повод идеите за нефизическите реалности и нашето място във вселената. Тези лични описания на нефизически изследвания във вътрешните измерения на вселената дават повече от просто успокояващо доказателство за нашето безсмъртие. Милиони хора се пробуждат със съзнанието, че има отговори на загадките на нашето съществуване. Възниква важен въпрос: Ако малцина от нас могат да преживяват и изследват нефизическите простори на вселената, тогава защо всички да не можем да сторим това? Преследването на отговора на този въпрос е основна стъпка в развитието на човешката раса. Този процес на промяна е неизбежен, тъй като всички се приближаваме до момента, в който ще отхвърлим своите биологични средства, и ще навлезем в нефизичните измерения на вселената. Значимостта на тези нефизически изследвания във вътрешността на вселената не е в самите описания, а в осъзнаването, че такива изследвания са възможни и даже достижими за всички нас.

Докато еволюцията на съзнанието продължава, все повече индивиди излизат на преден план и предлагат нови и смели проникновения в природата на реалността и целта на съществуването ни. Еволюцията ни ще продължи да бъде под влиянието на най-различни хора: писатели, музиканти, изобретатели, лечители, филмови продуценти и режисьори. Често те няма да имат представа за въздействието, което са оказали върху обществото. Техните идеи и образи се разпространяват по света като вълните по повърхността на езеро, създавайки движение на мисълта и съзнанието за милиони хора. Например филмите „Извънземното”, „Какавида” и „Призрак” на пръв поглед изглеждат забавни приключенски фантазии, обаче близо двата милиарда души, които гледаха тези филми, отнесоха със себе си един нов поглед върху области на живота, които са непознати и неизследвани от съвременната наука. За мнозина страховете от непознатото бяха заменени с чувство на учудване и положително очакване. Изложените идеи повлияха върху колективното подсъзнание на целия човешки род. Съзнателните и подсъзнателните ни страхове от неизвестното бяха малко намалени от положителните и вдъхновяващи образи.

В двадесет и първи век една нова форма на забавления и образи ще ни придружи в нефизическите равнища на вселената. Това ще бъде постепенна еволюция от традиционните филми към все по-интерактивни приключения, прилагащи технологии на виртуалната реалност. В двадесет и първи век  програмирането на виртуалната реалност ще стане популярен трамплин за самостоятелно контролирани изследвания извън тялото във вътрешността на вселената. В хода на социалния прогрес ще стане очевидно, че еволюцията на технологиите и еволюцията на човешкото съзнание са взаимосвързани по начини извън разбиранията ни в момента. Евентуално всеки от нас ще еволюира отвъд пашкула на материята и ще се впусне в нефизическите измерения на вселената.

Бъдеща еволюция

През последните няколко години от моите нефизически изследвания ми стана ясно, че колкото по-опитни и запознати сме с нефизическите измерения на вселената, толкова по-пространни са възможностите ни за избор след физическата ни смърт. Нефизическите (духовни) опции на разположение се увеличават експоненциално със способността ни да изследваме източника на енергията и живота. Това е по-важно, отколкото мога да изразя. Огромното мнозинство от човечеството умира в пълно невежество спрямо духовното си съществуване. Макар много хора да притежават твърди религиозни убеждения, знанията им от първа ръка за тяхната духовна идентичност и тяхното съществуване след смъртта са нулеви. В момента на смъртта, те прехвърлят съзнанието си от физическото си тяло към по-високо честотната нефизическа форма и веднага биват посрещнати от техните починали близки и приятели. През следващите няколко дни и седмици те биват интегрирани в една нова вибрационна реалност и започват да се адаптират и включват в своите съответни социални групи. Това колективно чувство на взаимност води и държи заедно милиони хора във величествени нефизически  консенсусни условия.

Различни групи хора притежават различни разбирания за живота след смъртта. Например перспективата на исляма е различна от гледната точка на християнството. Помнете, че нефизическата среда реагира на мислите; всяка основна религия и социална група е създала собствено разбиране за живота след смъртта според своите вярвания и убеждения. Много от тези енергийни

среди са извънредно стари и добре установени от колективното съзнание на своите обитатели. В резултат на това средата, с която всеки от нас се сблъсква след физическата си смърт, е моделирана от груповото съзнание на нефизическите си обитатели. Подобно на случващото се във физическия свят, повечето хора са доволни да се адаптират към дадена консенсусна реалност, населена и създадена от техните приятели и любими хора. И защо не? Там нещата са невероятно по-приятни, в сравнение с материалния свят. Има величествени пейзажи и условия за открития и изследване. Съществуват всички красиви и вдъхновяващи земни гледки и много повече. Всяко дърво и стръкче трева излъчва жив спектър от цветове, които надминават въображението. Всичко – растения, животни, самата земя – е съставено от светлина. Една матрица от реагираща на мисълта енергия се появява винаги там, където обитателите фокусират мисълта си. Напълно естествено е обитателите да стигнат до извода, че това трябва да е крайната реалност – раят.

Тези величествени нефизически условия биват приети за рая и сравнени с физическото съществуване, тези консенсусни условия са рай – те са свободни от смърт, болести, упадък, престъпления и т.н. Съществува само един проблем: Огромното мнозинство от нефизическите обитатели (милиарди от тях) не са наясно, че съществуват други, още по-величествени енергийни измерения отвъд границите на нефизическите им възприятия. Тези удивителни енергийни измерения се състоят от безкрайни честоти на чиста енергия и светлина, всяко по-блестящо от предишното – една прогресия от жива светлина, съществуваща далеч отвъд немощните ни представи за форма и субстанция и продължаващи в самото сърце на многоизмерната вселена.

Тази информация е важна, защото първата стъпка към разширяването на нашето съзнание е да признаем различните ограничения, които си налагаме, физически и духовно. Това познание подчертава нуждата всички ние да разширим своите възприятия и опит отвъд плътните граници, които ни заобикалят. Ако веднъж успеем да развием способността си да изследваме отвъд границите на своите тела, ние ще можем да прилагаме същите способности в бъдещото си съществуване в нашия нефизически дом.

Развитието на способностите ни за изследване отвъд физическото тяло има огромни последици за всички нас. Способността ни да преживяваме различните нефизически честотни равнища на вселената зависи от личната ни способност да преодолеем съществуващите си енергийни граници. Всъщност, ако се научим да преодоляваме физическите си ограничения, можем да използваме същата способност след смъртта за преживяване на много по-обширни области на вселената.

В момента има хора, които могат да повишат личното си вибрационно равнище и да изследват множество измерения на вселената. Тези уникални индивиди не са ограничени в рамките на единично измерение или среда. Способността да изследваме отвъд съществуващите физически ограничения е съществен елемент от нашата еволюция от физически обсебени създания към неограничени духовни същества. Само чрез преодоляване на плътните си граници можем някога да се надяваме да постигнем духовна реализация в многоизмерната вселена. Нашата съдба е да еволюираме до момента, в който всички ще притежаваме способността да разпрострем своето съзнание по цялата дължина и ширина на вселената. Всички ние сме многоизмерни същества, които в момента са фокусирали вниманието си върху едно единствено измерение на енергията-материя.

Преживяванията извън тялото и близките до смъртта, сънищата, променените състояния на съзнанието, даже самата смърт са доказателства за нашата многоизмерна природа. Съзнателното признаване и личното преживяване на нашата нефизическа природа е важна крачка в индивидуалната ни еволюция. В крайна сметка всички ще еволюираме до момента, в който ще можем съзнателно да преживяваме и изследваме цялата вселена. Това ще се случи, когато нашият вид израсне до осъзнаването, че ние и вселената сме едни и същи – многоизмерни.

След двадесет години на лични изследвания извън тялото съм сигурен, че ние еволюираме чрез материята. Ние използваме биологични форми на живот като инструменти за изява. Физическите ни тела са средствата, които използваме за преживяване и растеж. Всяко раждане (изследване) в материята задълбочава нашия напредък като увеличава опита ни. Всяка физическа форма на живот използва и контролира едно временно биологично средство за целите на своята еволюция. Подобно на пословичната пеперуда, всеки жив организъм отхвърля временното си биологично средство, за да продължи пътешествието си в по-фини енергийни равнища на многоизмерната вселена. Еволюцията е много повече, отколкото можем да видим с очи. Тя е движението и промяната на съзнанието от най-простите, биологични форми на живот, към все по-сложни и организирани, нефизически форми на живот. Всяка форма на живот продължава своето еволюционно пътешествие в многоизмерната вселена. Всяка продължава да расте и да се променя, бавно научавайки и адаптирайки се към своите нови предизвикателства и приключения, към новите си форми на изява. За да разберем напълно еволюцията, трябва да изследваме и наблюдаваме подструктурата на вселената: немолекулярните енергийни структури и системи, причиняващи физическите промени, които възприемаме около себе си.

Мечтата на Айнщайн

Мечтата на Айнщайн и на всеки друг физик е била да разбере и обясни структурата на вселената. В продължение на много десетилетия физиците са се надявали да открият единна теория, която обяснява и обединява понятията на всички видове енергия, пространство и време. Тази единна теория често е наричана велико обединение.

Болшинството физици днес вярват в съществуването на неоткрити енергийни реакции точно отвъд нашите съществуващи технологични възможности. В процеса на изследване на сърцевината на материята от страна на съвременната наука, бе направено невероятно откритие: елементарните физически частици не притежават присъщи материални качества или характеристики. Основните градивни елементи на материята все повече заприличват на честоти. Това откритие има важни последици.

Когато признаем подобната на честота природа на физическите частици, идеите, свързани с множеството измерения на енергията, няма да изглеждат толкова пресилени, колкото са на пръв поглед. Например нютоновият класически експеримент с призмата демонстрира, че видимата светлина съдържа различни честоти, които изглеждат като цветове. Различните светлинни честоти съществуват заедно в едно и също пространство-време, което наблюдаваме, като в същото време всяка честота на светлината съществува съвсем отделно от останалите.

Спектърът на електромагнитните вълни отразява невероятно разнообразие от излъчвания – от гама лъчи до дълги радиовълни. Тъй като различни честоти от енергия съществуват съвместно в едно и също пространство-време, което заемаме, защо да не могат цели енергийни пространства и вероятно даже светове да съществуват едновременно с нашата видима физическа вселена? Този въпрос е приет сериозно от много съвременни физици по света. Физиците вече са убедени, че нещо със значителни пропорции съществува точно отвъд  нашето технологично полезрение. Тази невидима и неизследвана енергия се счита за ключ към разбирането на структурата на материята и на вселената.

Вярвам, че голямата мечта на Айнщайн за велико обединение може да бъде осъществена чрез разработването на нови методи за изследване и проверка на реалността на многоизмерната вселена. Научното признание на многоизмерната вселена и на континуума на съзнанието е основният липсващ елемент в разбирането ни на невидимата природа и структура на съвкупната енергия във вселената. Великото обединение може да бъде осъществено, ако съвременните физици пожелаят да изместят фокуса на вниманието си от елементарните частици върху нефизическата вълнова функция. Това не е мечта, а реалност, която търпеливо очаква еволюцията на научните ни възприятия отвъд съществуващото вманиачване във физическите частици.

Новият хоризонт на науката

В двадесет и първи век науката ще признае, че отговорите на изплъзващите се физически загадки на нашето съществуване – космологията на вселената, невидимата природа и структура на материята, еволюцията на нашия вид и даже съществуването на живот след смъртта – могат да бъдат открити само чрез изследване на невидимата подструктура на вселената. Това признание ще бъде основна еволюционна стъпка на науката и повратна точка в човешката еволюция. Постепенно ще се придвижим от изключително фокусирани биологични същества в прогресивно многоизмерни същества. Този процес на промяна вече е започнал. Астрофизици, квантови физици и физици, изследващи частиците, вече провеждат обширни експерименти, които подкрепят  идеята за многоизмерната вселена. Тази тенденция ще продължи през целия двадесет и първи век.

След като започнем да изследваме вътрешностите на вселената, ще настъпи една нова ера на научни изследвания и открития. Модерната наука ще разшири своите наблюдения на материята и реалността отвъд всички съществуващи понятия. Науката ще започне да изследва невидимия източник на физическата енергия и материя.

В процеса на нашата еволюция ще започнем да картографираме невидимата вселена така, както астрономите сега картографират видимата вселена. Изследването на вътрешността на вселената е едно огромно начинание, което се простира далеч отвъд съществуващите ни научни понятия за време, пространство и енергия. Изследването на невидимите измерения е задача, с която всички ние евентуално ще се сблъскаме, защото тя е наше право по рождение и съдбата ни е да изследваме отвъд примитивните си биологични средства и да преживяваме величието на нашия истински дом в многоизмерната вселена.

(следва)