Category Archives: Uncategorized

Зингдад – Интуитивен разговор (Как правя това, което правя)

© 2019 Превод АТИ

Получавам голям брой и-мейли и съобщения на моя уебсайт от хора, които са всички, по един или друг начин, любопитни относно метода, чрез който получавам информацията, която се появява в моите книги, видеоматериали в Ю-тюб и пр.:

„Как разговарям и получавам отговори от Адаму, 8, БР и други?”

Запитванията са от два вида: любопитство относно моите преживявания, когато провеждам Интуитивни разговори и също така търсене на указания за това как моите читатели биха могли сами да провеждат такива разговори.

Бих искал да отговоря и на двата вида въпроси, но преди това:

Защо това не е „ченълинг”?

Повечето хора наричат това, което правя, „ченълинг”. За да опростя нещата, понякога аз самият го наричам по този начин. В същото време предпочитам да не го правя, защото този термин категорично не описва това, което извършвам.

Ченълингът е, по мое мнение, процес, при който позволяваме на тялото ни да бъде използвано като инструмент (буквално като канал*), през който информацията и идеите биват предавани от страна на някакво същество.

*) Производно от „Channel” /произношение „ченъл”/ = „канал” на английски..- Бел. прев.  

Медиумите, практикуващи ченълинг, са по начина, по който разбирам този процес, пасивни проводници на тази информация. Истинският ченълинг в състояние на транс, когато медиумът „напуска” собственото си тяло и другото същество говори, като използва тялото му като инструмент, е вероятно най-крайната форма. Има по-малко крайни форми, при които например по време на процеса медиумът остава в съзнание, но се стреми на сведе до минимум своето присъствие. Няма начин обаче да бъде избегнат факта, че колкото повече медиумът присъства умствено и емоционално, толкова повече той ще повлияе на съдържанието и на тона на съобщението. Когато две същества споделят един и същ инструмент, резултатът ще бъде различен от случая, когато съществото е едно!

Не мога да съдя, нито имам отрицателни чувства относно процеса на ченълинг. Едни от най-големите подаръци, които съм получавал в този живот, са били под формата на съобщения чрез ченълинг. Мисля обаче, че това е нещо, към което трябва да се подхожда много, много внимателно. Бихте ли предоставили ключа от колата си на непознат, за да я използва както намери за добре в продължение на един или два часа? Колко по-внимателни би трябвало да бъдем, когато избираме кому да предоставим „ключовете” на своето тяло и ум? Трябва също така да бъдем внимателни към самите съобщения, получени чрез ченълинг. Фактът, че едно безплътно тяло желае да контактува по този начин, НЕ Е никаква гаранция, че е надеждно, че можем да му вярваме и че е богато на мъдрост!

Има, разбира се, начини да осигурим чиста връзка към едно същество, комуто медиумът се доверява безусловно. Такава дискусия върху методите на духовната хигиена и защита при ченълинга обаче са извън претенциите на този материал. И тъй като ченълингът не е нещо, с което се занимавам, аз вероятно така или иначе не съм най-големият капацитет по този въпрос.

Интуитивният разговор е според мен един напълно различен метод на получаване на информация, която не би ми била достъпна по друг начин. Аз не предоставям контрола върху никаква част от своето тяло или ум на някого другиго. Аз не изпадам в никакъв транс. Когато провеждам Интуитивен разговор, аз съм в ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН фокусиран върху настоящия момент и с будно съзнание, отколкото обикновено.

Трудността, когато се опитам да обясня на другите какво е Интуитивен разговор, произлиза от факта, че самият процес е толкова напълно „нормален” и лишен от всякаква мистика, че почти не мога да го опиша.

Най-простото обяснение е, че съм успял да изведа вслушването в „малкия глас” на своята интуиция до нивото на изкуство. Аз съм се вслушвал в този глас толкова редовно и с такова последователно усилие, че вече мога да го чувам твърде добре. Сега, вместо само да ме предупреждава от време на време с усещането „не прави това”, аз мога да му задавам сложни въпроси и да узнавам неща, които мога да превърна директно в поредната глава на една книга.

Всъщност може би ще бъде от по-голяма полза, ако се опитвам по-малко да ви описвам КАКВО правя и да се спра повече на това КАК го правя. И може би най-добрият начин да направя това е, като опиша как вие бихте могли да започнете да го правите.

Няколко думи относно духовната хигиена

Както описах по-горе, този процес не е ченълинг. Вие не каните друго същество, което да работи чрез вас или да получи достъп до вашите способности. Това, което правите, е, да се концентрирате върху въпрос и да позволите на своето Вътрешно Аз да ви даде отговор. Като отчетете факта, че вашето Вътрешно Аз присъства непрекъснато във вашия живот, преживява себе си чрез вас и като вас, вие не правите нищо присъщо духовно опасно. Единствената опасност е, че може да се съблазните да отворите вратата по-широко и да позволите на някого другиго  да „влезе”, така да се каже. Ако действате невнимателно, може да се окажете в контакт със същество, което няма да ви се хареса.

За да поддържате този процес духовно чист, силно ви препоръчвам да започнете своя сеанс с ясно заявяване на своето намерение. Въздействието ще бъде по-силно, ако придадете физическо изражение на това изявление. Ето ви едно предложение:

Запалете една свещ, докато изричате високо на глас (или наум) нещо подобно:

„Аз съм отворен, за да получа мъдрост, знание и истина само от своя Вътрешен Аз. Всеки принос от друго същество трябва да премине през пречистващата, чиста Бяла светлина на Единството, преди да ми бъде предаден от собствения ми Вътрешен Аз. Пламъкът на тази свещ олицетворява моето намерение?”

След това не изгасявайте свещта, преди сеансът ви да завърши.

С течение на времето, когато се почувствате по-удобно с този процес, ще можете да прескочите този ритуал и да се насочите направо към своето намерение.

Как може да създадете Интуитивен разговор?  

Обикновено започвам с нещо, което ме смущава. Първата стъпка е да превърна това усещане или проблем в ясен, кратък въпрос. Аз задържам този въпрос в ума си. Колкото по-прост е въпросът, толкова по-прост ще бъде отговорът и съответно проведеният разговор. Въпросите, които изискват отговор „да/не”, са най-лесни. Далеч по-сложен и по-труден за работа би бил въпросът: „Какъв е смисълът на живота?”

Подобно на началото на всяко ново начинание, вероятно е най-разумно да започнете като направите предизвикателството, което си поставяте, възможно най-лесно преодолимо – в случая като в началото задавате въпроси, които изискват отговори да/не.

Изберете свой инструмент 

Преди да започнете, първо трябва да си изберете средството, чрез което ще получавате своите отговори. Като начинаещи е най-добре да изберете махало или нещо подобно. Когато започнах на 16-годишна възраст, правих това като балансирах едно камъче на обратната страна на дланта си. Ако то паднеше на едната страна, отговорът беше „да”, а ако паднеше на другата страна, отговорът бе „не”. Задавах въпроса и се опитвах да държа ръката си съвсем неподвижно. В един момент имах УСЕЩАНЕТО, като че ли нещо побутва камъчето. Не твърдя, че това бе резултат от действието на някаква свръхестествена сила. Вярвах, че просто използвах камъчето, за да си дам разрешение да започна разговора. Отговорите се появяваха в ума ми и силно подозирам, че несъзнателно накланях ръката си, за да отрази получения отговор. Идеята тук е, че не се опитваме да правим нещо като магия. Ние просто използваме едно средство, с чиято помощ да си позволим да получим отговора. Много по-важно е ЧУВСТВОТО, което изпитваме, когато „получаваме” отговора. На този етап тренирате да разграничавате между собствените си повърхностни мисли, чувства и желания и това, което идва дълбоко от вас.

Ето един пример. Да речем, че отивате на интервю за нова работа. НАИСТИНА желаете това назначение. Задавате въпроса: „Тази работа подходяща ли е за мен?”

Вие ИСКАТЕ отговорът да бъде „да”.

Това, което получавате обаче, е недвусмислено „не”.

В такива случаи можете да ПОЧУВСТВАТЕ, че това не сте, в нормалния смисъл на думата, „вие”, които сте отговорили.

Отворен, за да получиш

След определен брой разговори с помощта на махалото, които водят до отговори „да/не”, вие ще установите, че бързо се отегчавате от ограниченията на процеса. Когато това се случи, може да разширите своя репертоар, като включите прости отговори, като „може би”, или „не мога да отговоря”. Модифицирайте отговорите на своето средство, за да позволите такива промени (като например избирате различни посоки на клатене на махалото, които да ги отразяват).

Изоставяне на помощното средство

В даден момент, след провеждането на множество разговори, ще започнете да се чувствате по-комфортно с този процес и ще установите, че отговорите идват все по-бързо. В един момент ще усетите ЧУВСТВОТО на пристигащия отговор, преди махалото да започне да се клати (или преди камъчето да падне, или какъвто е използваният от вас метод). Когато добиете увереност, че получавате своя отговор, може да се откажете от използването на помощното средство.

Тук искам да подчертая нещо много важно: НЯМА НИКАКВА МАГИЯ, свързана с помощното средство, което използвате. Махалата, камъчетата или каквито и да са приспособления, които използвате, са просто предмети. Те не могат да ви дадат нито отговори, нито нещо друго. Отговорите ги давате вие! Вие просто ги използвате. Те са само инструменти. Не приемайте помощното средство за нещо повече от това, което е. Когато повече не ви е нужно… вие се придвижвате напред!

Започнете да пишете

Когато сте готови да изоставите своето помощно средство, силно ви съветвам да започнете да пишете. Няма значение дали ще използвате лист и молив/ химикалка, или клавиатурата на компютър /екрана на електронното си устройство. Аз пиша по-бързо и по-удобно с клавиатура. Вие трябва да решите какво е най-удобно за вас.  

Започнете като формулирате въпрос, който изисква много прост отговор. За момента се придържайте към „да / не / може би / не мога да отговоря”. Концентрирайте се върху въпроса, докато го записвате. След това, когато се придвижите на следващия ред, където ще запишете отговора, поставете си за цел да се абстрахирате от въпроса. Той повече не ви е нужен. Той е на хартията /екрана и повече няма място в ума ви. След като въпросът напусне ума ви, може да позволите да се появи познатото чувство, което сте изпитвали от получаването на отговора, преди махалото да е започвало да се клати. Просто почувствайте отговора и го запишете. Когато отговорът е записан, ПОЧУВСТВАЙТЕ усещането, което го съпровожда. Чувствате ли се комфортно? Усещате ли отговора като „правилен”? Ако това е така, преминете нататък и запишете следващия си въпрос. Продължавайте. Въпрос / отговор, въпрос / отговор… продължавайте, докато разговорът привърши. САМО ТОГАВА може да се върнете назад и внимателно да прочетете това, което сте записали. Само тогава може да започнете да мислите какво означава всичко и дали харесвате получените отговори. Докато пишете, вие си играете. Това е една игра. Когато играта свърши, може би е време да бъдете по-сериозни и да вземете решения свързани с това, което отговорите означават за вас.

Продължавайте да практикувате и записвайте своите разговори. Когато свикнете с процеса и започнете да се се чувствате напълно комфортно, може да пожелаете да разширите малко разговора. Помолете своя Вътрешен Аз да използва повече от думите и понятията, с които разполагате. Чувствайте се свободни да започнете по малко да експериментирате. Задайте въпрос, който изисква повече от отговор с една дума. Записвайте през всичкото време и вижте какво се получава.  

Разширен разговор

Бих искал да споделя с вас част от своя опит с провеждането на по-разширени разговори. Това са разговорите, довели до написването на главите в моите книги. Мисля, че е важно да направя това, защото прочитането на книгите ми може да ви остави с погрешно впечатление за това как протичат тези преживявания. Ако четете разговорите в Документите на възнесението, почти е сигурно, че ще решите, че аз просто седнах на бюрото си и написах въпрос / отговор / въпрос / отговор, докато всяка от главите бе завършена. Сигурен съм, че изглежда, че това е всичко и че аз мога да напиша една глава за няколко часа, без трудност и предварителна подготовка.

Бих искал да коригирам това недоразумение. Виждате ли, когато седна, за да пиша една глава за първи път, аз просто нямам в главата си всички неща, които трябва да мога да напиша в тази глава. Представете си да се опитвате да напишете един разказ и да не знаете никакви думи. Или си представете, че се опитвате да напишете една история на чужд език, когото никога не сте даже виждали в писмен вид или чували да се говори. Провеждането на тези по -разширени разговори без всякаква подготовка е точно такова нещо за мен – нещо невъзможно. За да мога да ги получа, разширените разговори изискват от мен едно НАПЪЛНО РАЗЛИЧНО ниво на ангажираност и работа.

Не съществува ясно разграничение между простото еднократно изписване на един обикновен разговор и изписването на разширените разговори. Не мога да ви кажа кога успях да премина от едното ниво на другото. Мога да кажа обаче, че в един момент започнах да разбирам, че изписаните разговори, които в крайна сметка бяха публикувани в книгата, бяха просто окончателният запис от един много, много по-дълъг разговор.

В началото това, което получавах, бе това, което читателите ми виждаха и прочитаха. По-късно, започнах да получавам откъси от информация, които намирах евентуално за интересни и релевантни за мен, но не заслужаващи написване или споделяне. И така, тези отделни елементи се натрупваха в главата ми, докато в даден момент в ума ми възникваше един нов ГОЛЯМ ВЪПРОС, който ме смущаваше достатъчно много, за да ме накара да седна и да го задам на 8, на БР или на Адаму, и да запиша проведения разговор. Разговорът се разгръщаше и аз осъзнавах, че това бяха понятия, идеи или примери, които ми бяха нужни, за да разбера (и следователно да предам на читателите си) по-големите въпроси, за които ставаше дума. И тогава, като по магия, аз откривах, че липсващите елементи вече се намираха в ума ми и чакаха да бъдат използвани по предназначение. Осъзнах, че привидно неподходящите откъси от информация, които получавах преди разговора, бяха градивни елементи, необходими за изграждането на една много по-голяма, много по-важна история. Градивните елементи са интересни и приятни за познаване, но когато са съчетани в едно цяло, това е, което създава непреходното разбиране, което преследвам.

Ако сте чели главата в Книга 2 на Документите на възнесението, относно „История и Битие”, тогава струва ми се ще разберете, че аз получавам откъслечни парчета от една История, които могат да бъдат съчетани по начин, по който мога да получа по-задълбочено осъзнаване на Битието.

Всъщност това, което се опитвам да споделя с вас тук, е, че по-разширените разговори са повече едно ВЗАИМООТНОШЕНИЕ и писменият разговор, който може да прочетете, е просто окончателната му версия, която сглобява всичко в едно цяло, за да може да добие смисъл.  

Това, което в крайна сметка съм научил, е, че най-добре е да не разглеждам връзката си с моя Вътрешен Аз и със своето най-дълбоко познание като поредица от разговори. По-скоро е уместно да виждам в тази връзка едно непрекъснато задълбочаващо и разгръщащо се взаимоотношение. И това е мисълта, която искам да оставя за вас: независимо дали ще решите да се опитате да приложите някои от горните методи; независимо дали ще решите да записвате разговорите си, или не; независимо дали ще решите да ги публикувате, или споделяте по някакъв друг начин… аз силно ви препоръчвам да работите, за да засилите взаимодействието си със своя Вътрешен Аз. Даже и никога да не запишете и един свой разговор, една открита и постоянно връзка ще ви донесе дълбоко чувство за правота и принадлежност, което в противен случай би било невъзможно.

Заключителни бележки

Опитах се да ви дам известна представа за това, което работи при мен. Не мога да ви кажа какво ще работи при вас. Може да опитате методите, описани тук и те може да ви доведат или да не ви доведат до задоволителни резултати. Ние всички сме различни и най-добрият начин за всеки от нас, да установи връзка със собствената си истина и вътрешно чувство, е различен. Може би най-добрият начин за вас е нещо напълно различно от описаното тук!

Във всички случаи, ако отворите сърцето си и се освободите от своите ограничаващи убеждения и излекувате блокажите си, няма никаква причина да не успеете да осъществите една прекрасна, богата връзка със своя Вътрешен Аз и чрез него със своите духовни водачи и други прекрасни същества, притежаващи мъдрост и светлина.  

Силно ви препоръчвам в началото да правите всичко „просто и лесно”. Помнете, че усвояването на подобно умение изисква време, усилия, търпение и отдаденост. Започнете като просто се забавлявате. Преминете към сериозните и важни въпроси по-късно, когато подобрите уменията си. В противен случай само ще се обезкуражите и ще стигнете до извода: „това за мен е невъзможно”. 

Също така, вашият Вътрешен Аз не е глупав. Не може да измамите своя Вътрешен Аз да ви каже неща, които не са във вашия най-голям интерес. Ако искате да се затормозите и да си изгубите времето, може да се опитате с помощта на тези методи да узнаете числата от тотото или нещо подобно. Или се опитайте да узнаете тайни, които ще ви дадат предимство пред вашите бизнес конкуренти. Опитайте, разочаровайте себе си и след това се откажете. Интуитивният разговор е най-подходящ, когато е приложен за вашето духовно израстване. Пристъпете към него с нагласата да постигнете най-доброто за ВСИЧКИ и всичко ще бъде наред.

Имате нужда от помощ?

Ако написаното по-горе е събудило вашия интерес и усещате, че имате нужда от помощ и насоки, то чувствайте се поканени да запазите час за консултация с мен чрез моята страница за „коучинг”. Надявам се да мога да ви помогна да установите връзка със своя Вътрешен Аз, който е вашият най-велик учител и гуру.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РЕ-ИНТЕГРАЦИЯ НА ДУШАТА от ЗИНГДАД

© 2019 Превод АТИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Ре-интеграция на душата (РД) е духовна лечебна практика, която предлагам на своите клиенти по целия свят, чрез серия от сеанси провеждани по Скайп. В резултат на големия брой такива „пътешествия”, съм имал привилегията на преживявания с много и различни клиенти и съм направил редица открития, които искрено вярвам, ще бъдат от голям интерес за търсещите духове по света… и особено за тези, поели по пътя на възнесението.

Разглеждал съм темата за възнесението подробно в друга моя публикация, Документите на Възнесението, така че няма да дублирам проведената вече дискусия. Във всички случаи обаче, препоръчвам доброто запознаване с онзи материал преди прочита на тази книга. Тук ще ви предложа подробна дискусия на това какво точно представлява РД. Може да очаквате да научите как тя се осъществява, какво преживява клиентът, какво аз преживявам, каква е разликата между РД и регресията в минали животи и още много. Всичко това обаче, макар и да представлява важна информация, е всъщност само една основа. Истинската полза, която се надявам да предложа с този труд, е, едно дълбоко вникване, което съм постигнал в истинската природа на духовния свят, в истинската природа на нашите души и разбиране на това какво наистина означава фактът, че ние сме тук сега и преживяваме тези земни въплъщения. 

Представяйки този материал, аз ще споделя казуси от редица сеанси с различни свои клиенти. Докато тези казуси представят реални мои взаимодействия с клиентите, аз съм направил малки изменения с цел запазване тяхната конфиденциалност. Също така искам да разкрия, че някои от представените казуси са обобщение на няколко различни сеанса. Във всички случаи измененията са с цел оптимизация на способностите ми да споделя това, което съм успял да науча. Във всеки отделен случай същината на споделеното е вярно отражение на опита, извлечен от обратната страна на завесата, когато съм разнищвал мистериите на минали животи, живот между животите и пътя на излекуването и ре-интеграцията, заедно с моите клиенти.

Както при всички мои публикации, аз ще споделям това, което съм написал в реалното време на публикуването му, в моя сайт Zingdad.com. Имате покана да посетите и прочетете всяка нова допълнителна глава, веднага след написването й. Допълнително ви каня да се присъедините към творческия процес като споделите въпроси, коментари и наблюдения върху прочетеното, чрез форума към моя уебсайт. Такива приноси от страна на читателите понякога влияят върху крайния продукт, тъй като докато пребивава онлайн, книгата е до голяма степен в предварителна форма. След като привърша написването на всички глави, аз ще направя окончателната й редакция. И тогава, след завършването на този изчерпателен процес, книгата ще бъде публикувана, първо в електронен и след това в книжен формат. Тогава тя повече няма да се намира в тази своя „чернова” версия. С това искам да подчертая, че това, което четете, е все още един „труд в процес на осъществяване”. Дотогава обаче наслаждавайте му се такъв, какъвто е!

Сега ви каня да дойдете заедно с мен и да споделите някои удивителни пътешествия на откривателство във великото тук и отвъд… Приключения в ре-интеграция на душата.

ГЛАВА 1

Моделите, които можем да различим

Когато бях дете, мислех, че съществуват два свята – „реалният свят”, в който живеем, и „духовният свят”, където отиваме, след като умрем.

Тук, в реалния свят, имаше малки момчета, велосипеди, къщи, кучета, дървета, коли и аероплани, магазини и планети и звезди и… ами… всички тези безброй неща, които откривах около себе си.

След това, мислех си аз, там някъде има един напълно отделен свят – духовният. Едно отделно мистериозно място, до което не можеш да стигнеш с велосипед или с кола. Там не може да достигне даже и космическа ракета. Представях си едно странно и тихо място, където всички хора са малко прозрачни и някак нереални. Те се носеха спокойни и притежаваха спокойни мисли. Те не трябваше да работят или да ходят на училище, нито да се хранят или да изпълняват някакви задачи. Те обаче не се отегчаваха, защото по силата на някакъв мистериозен механизъм можеха да ни шпионират. По един добронамерен начин. Умрелите баби и дядовци можеха да ни виждат и да ни помагат по неизвестни начини. Вероятно можеха да отскачат до Господ и да споменават някоя добра дума за нас, без да трябва да се молим, както правех аз. Защото аз бях тук, а те бяха там, където живееха Господ и ангелите.

Детските ми възгледи за структурата на „реалния свят” бяха значително усъвършенствани в резултат на това, с което науката успя да ме обогати, когато пораснах. Научих за физическата вселена и за факта, че всичко в нея се състои от атоми, които от своя страна, са съставени от енергия. Макар все още да имах някои неразрешени въпроси относно това как всичко функционираше, възгледите ми относно архитектурата на нашата реалност узряха значително през училищните ми години. 

Разбирането ми за духовния свят обаче не получи такова развитие. Религиозните напътствия въобще не ми помогнаха в разбирането за това какво представлява духовната сфера. Какво се намира отвъд? Къде точно се намира? На какво прилича да бъдеш там? Този вид въпроси не намериха никога отговор, освен само  най-вяли и объркващи недомлъвки.

В средата на пубертета започнах да вярвам, че притежавам духовен водач. С приемането на тази идея реших, че духовният свят трябва да бъде някак „наложен” върху нашия свят. Мислех си: „Моят духовен водач трябва да може да бъде тук заедно с мен, ако може да ми помага.Той трябва да може да ме вижда и даже да чете мислите ми. Може би даже е способен да ми говори чрез мислите ми.”

И така, детската ми перспектива за духовния свят започна да се обогатява с нови идеи. Тези нови идеи обаче не ми помогнаха много в разбирането на това какво представлява онзи свят.

Едва когато бях вече възрастен, започнах да срещам книги, в които авторите се опитваха да обяснят космологията на духовния свят по начин, който наистина обогати разбирането ми. Най-много ме заинтересуваха книгите, в които авторите описваха открития по време на хипнотична регресия. Пациенти на психиатри, по време на хипнотична регресия с клинична цел, понякога преживяваха предишни свои въплъщения. Това явление бе твърде добре познато. Понякога обаче тези пациенти наблюдаваха и описваха преживявания между въплъщенията.

Бях очарован да чета за една цяла сфера, населена от такива души в състояние между въплъщенията, които изглежда бяха все още облечени, малко или много, в някаква форма… едно тяло, което или приличаше много на човешко, или може би представляваше повече светлина и енергия. И тези души изглеждаха съвсем целеустремени. Най-често ги описваха като активно ангажирани със собственото си обучение и развитие. Те посещаваха огромни сгради в духовния свят, като например „Залите на ученията”, където можеха да разговарят с други духовни водачи и напреднали същества-учители, за да постигнат по-голяма своя реализация. Там те можеха да получат инструкции след последното си въплъщение и да планират следващото.

Любопитството ми се изостряше, когато четях за групи от души, които пътуваха заедно през различни въплъщения. Имаше групи, които поддържаха близки семейни и приятелски връзки, вероятно през стотици въплъщения: Джо, който в този живот е твоят най-добър приятел, в предишния ти живот биваше твой брат. И преди това твоя леля. И преди това твой братовчед. И преди това… фамилните връзки на тези души продължаваха безкрай.

Книгите, които четях, ми предложиха доста такива проникновения, които доведоха до известно узряване на разбиранията ми за духовния свят. Четох за структурата на този свят и за правилата, според които той функционираше. Четох за йерархията на душите – от много младите души, които едва започваха своето пътешествие, до по-напредналите души, които наближаваха края на своя цикъл от въплъщения, и накрая до майсторите, които бяха учители и водачи, както и до ангелите, които бяха на самия връх, и накрая… Бог. Четох за структурирания начин, по който е задължително да се въплъщаваме. Според това, което четох, човек трябваше да има определен брой въплъщения във всяка епоха на Земята. Друго правило бе, че човек трябва да има балансиран брой въплъщения като мъж и като жена. Също така веднъж във всяка епоха, човек трябва да преживее като майка, за да може да почувства специалната връзка с дадения век, която е плод на това да имаш деца в това човешко общество. Имаше също правило, че трябва да преживеем поне едно въплъщение във всеки от различните архетипове. Има и редица други подобни правила, които срещнах, които сега не мога да си спомня.

В тези книги имаше доста неща, които ми доставиха изключително удоволствие. Преди всичко оценявах това, че открих, че „животът продължава” и че смъртта не е нищо освен един преход. Трябва да призная обаче, че не харесвах много от правилата. Много от тях просто не ми изглеждаха „правилни”. Сърцето ми просто не резонираше с идеята, че съм правил нещата по този начин. Тези правила ми изглеждаха подходящи за някои хора, но аз и вероятно мнозина други, бяхме правили нещата доста по-различно. Идеите бяха представяни често по един авторитарен и донякъде догматичен начин, все едно че „НЕЩАТА СТОЯТ ТОЧНО ПО ТОЗИ НАЧИН”.

Второто нещо, което ме смущаваше, бе несъответствието в различните възгледи на различните автори. На коя версия трябваше да повярвам?

Всичко, което можех да направя по повод на тези мои съмнения, бе да приема това, което резонираше с мен, и да отхвърля останалото, тъй като не притежавах собствен метод, с който да изследвам и открия сам каква бе истината.

До последните няколко години.

От известно време аз използвам инструментите, които разработих, за да ускоря собственото си духовно изцеление и развитие и за да бъда в услуга на другите. С всяко пътешествие за ре-интегриране на душата, което предлагах на даден клиент, аз имах невероятно ценната привилегия да надзърна в дълбоката душевна перспектива на съществото на този човек. И така, клиент след клиент, пласт върху пласт, аз изградих една картина за това какво наистина „има там”, за огромното духовно сега и отвъд. С увеличаването на моята клиентска база и тъй като работех с хора от всички сфери на живота и от целия свят, започнах да забелязвам моделите и вероятностите, които могат да бъдат очертани. И също толкова важно, забелязах изключенията на тези модели и вероятности. И това е първото и най-важното откритие, с което бих искал да ви впечатля: НЯМА ПРАВИЛА

ГЛАВА 2

Правила не съществуват

В реалността, която обитаваме, съществуват много модели, които изглежда че се повтарят с голяма надеждност. Като пример, откакто съществува човечеството, Слънцето надеждно изгрява от изток всяка сутрин. И тъй като ние, хората, търсим винаги да открием закономерности, бързо забелязваме такова надеждно повторение на събития. Нашето желание за сигурност и безопасност в един непредсказуем свят обаче ни кара да превръщаме такива модели в правила. Така например, не трябва да полагаме големи усилия, за да изведем правилото: „Слънцето ще изгрее отново утре сутрин”. И това извеждане на правила не е лоша идея. Всъщност, този процес, наречен учене, е от решаващо значение за нашето оцеляване като индивиди и като (биологичен) вид.

Помислете си например за правилото, което са научили нашите древни предци, което е гласяло: „Когато ударя един в друг два кремъка, изглежда че винаги се получава искра”. Това е едно полезно правило! От това правило е произлязло овладяването на огъня. И постепенно, върху множество от подобни правила се е изградила човешката цивилизация.

Понякога правилата ни се оказват ужасно погрешни. Понякога приписваме причинност на изолирани неща, при което получаваме налудничави правила, като: „Когато пътя ти пресече черна котка, ще ти се случи нещастие”. Подобни суеверия възникват, когато здравословното ни желание да откриваме правила в заобикалящия ни свят бъде прилагано върху погрешни наблюдения. Научният метод и логическото, дедуктивно мислене, на което той ни учи, ни избавя от предразсъдъци. Науката ни учи експериментално да проверяваме своите хипотези, за да установим тяхната достоверност. Може например двама души да отидат в едно казино, като единият носи със себе си черна котка, а другия – шарен папагал. Тогава можем да проверим дали собственикът на черната котка статистически се оказва с по-малко късмет от другия с папагала. Така можем да проверим своята хипотеза. Науката ни учи да откриваме правилата на нашата реалност, като наблюдаваме и търсим неща, които изглеждат последователно верни. Не можем да изведем правило от само две или три повторения. В такива случаи говорим за случайно съвпадение, или за щастлива случайност. Също така когато нещо се случва само при специални обстоятелства, то може да се дължи на други фактори. Така например лошият късмет при игра на тенис, след като човек е видял черна котка, е най-вероятно да се дължи на факта, че лицето просто е слаб играч на тенис.

Науката елиминира погрешните дедукции, резултат от суеверия, като изисква всяка хипотеза да бъде доказана като валидна за всеки, навсякъде, където се провежда един и същ експеримент. Също така трябва да изключваме други фактори, които може да объркват процеса. Само тогава можем да предложим една хипотеза като теория. И само когато други учени са подложили тази теория на своя експериментална проверка, тя започва да приема всеобщо признание.

И тук достигаме до нещо важно. Даже когато имаме една солидна, общоприета научна теория… даже тогава тя не е „правило”… даже тогава всичко, с което разполагаме, е един внимателно идентифициран и описан модел. Добрата наука не говори за „научен факт”. Това е разговорен термин. Не съществуват „научни факти”, а само, в най-добрия случай, научни теории, които продължават да бъдат поддържани от съществуващите експерименти и професионални мнения. Хората, които не са учени, се объркват от думата „теория”. Те мислят, че тя означава нещо като „случайна, непроверена и недоказана идея, като например: „Не, човече, това е просто твоя теория”. Хората извън науката рядко оценяват по достойнство усилията, вложени в разработване, прецизиране, проверка и потвърждаване на всяка приета в момента научна теория. Това, което искам да подчертая тук, е, че най-силната страна на науката е, според мен, желанието да се променя и нагажда при откриването на нови факти, които нямат обяснение според съществуващите теории. Става дума за условното поддържане на правила и за допускането, че „това е най-доброто обяснение, с което разполагаме относно това явление в момента; това е нашата най-добра теория.” Става дума за това да признаваме без стеснение, че най-доброто, на което сме способни в даден момент, е, да идентифицираме и опишем моделите, които наблюдаваме около себе си.

А какво можем да кажем за изключенията? Какво да кажем за тези абсолютни правила и постоянни величини на нашата реалност, които никога не се променят? Когато повярваме, че сме открили такива правила, то моето твърдо убеждение е, че всъщност всичко, което сме забелязали, се вмества само в миниатюрния обхват на нашите възприятия. Може би само просто сме припознали един бавно променящ се модел като статичен модел. Например, макар че мислим, че имаме правило, което казва: „Слънцето винаги ще изгрява сутрин от изток”, ще дойде един момент, когато Слънцето НЯМА да изгрее отново. Всичко се променя. Нашата най-добра теория по този повод в момента гласи, че след няколко милиарда години Слънцето ще се разшири до големината на един червен гигант, след което бавно ще се разпадне, ще изгуби маса и ще потъмнее. В процеса на своята експанзия то ще погълне и консумира Земята. От този момент нататък можем определено да кажем, че Слънцето никога повече няма да изгрее от земна гледна точка. Ето защо няма вечно валидно правило, според което Слънцето винаги ще изгрява сутрин от изток – макар че това може да изглежда така, поради ограниченията на нашата перспектива. Макар че е трудно да споря и още повече да докажа, аз силно вярвам, че това е вярно за всички правила и постоянни величини, които науката е открила. Тези величини са постоянни само при специфични условия, в които сега се намираме, и има други перспективи, при които те ще се окажат различни. Ако при сегашните условия, които наблюдаваме, изглежда че има правило или постоянна величина, която можем да опишем, то това е според съществуващата в момента теория. Ако можем да наблюдаваме достатъчно дълго време или да разширим, или задълбочим достатъчно наблюдението си, винаги ще достигнем до нова информация. Тогава теорията, или свързаната с нея постоянна величина, ще трябва да разширят своя обхват, да се променят или даже да бъдат напълно заменени.

Случва се, разбира се, самите учени понякога да се объркат относно това. Даже най-великите учени в крайна сметка са хора! Така че понякога се случва те да са ТОЛКОВА погълнати от своите любими теории, че да се привържат силно към тях и категорично да не желаят да ги напуснат, когато вече е време да го направят. И тогава с тези учени настъпва трансформация. Тогава добрата наука се превръща в лоша религия. Вместо да има една теория, която да е открита за проверка и трансформация при наличието на нови факти… има едно упорито, догматично убеждение. Ако убеждението бива подложено на критика, тогава въпросният учен се чувства лично нападнат и се отбранява с всичкия плам и сила на един религиозен фанатик. При такава ситуация фокусът на научния дебат се измества от науката към политиката. По тази причина понякога е тъжно, че науката се придвижва напред не от последователни открития, а от последователни погребения. Тъжно е, че често старите учени трябва да умрат, преди да бъде разрешено появяването на нова наука.

В крайна сметка искам да покажа, че в нашата природа е да търсим и откриваме моделите на живота. Това е нещо добро и здравословно, и е резултат от нарастващия ни житейски опит. Ние разбираме нещата и ставаме по-умни. В същото време е много лесно човек да се изгуби и обърка по пътя на откриване на нови модели. Първият очевиден капан е клопката на предразсъдъка. Това е капанът на лошото наблюдение, което води до погрешно разбиране на модела. Вторият капан е далеч по-малко очевиден и даже опитни пътешественици по пътя на откриването на модели попадат в него. Това е капанът на догмата. Това е капан, според който мислите, че моделът, който сте открили, е едно фиксирано, окончателно и твърдо правило. Виждате ли, даже тук на Земята НЯМА ПРАВИЛА. Няма и няма… няма и едно едничко нещо, което да е непроменливо. Няма нещо, спрямо което да не можем да приемем различна перспектива. Ето защо най-добрият начин е да се придвижваме от една „най-добра възможна теория” към следващата „най-добра възможна теория” и да приемем, че моделите, които откриваме, в най-добрия случай, отразяват само настоящата ни временна перспектива и че „това е начинът, по който нещата изглеждат в този момент”.

И ако това е най-добрият подход, който можем да приемем, за да обясним, опишем и разберем „реалния свят” на собствената ни физическа вселена, защо мислите, че нещата би трябвало да са по-различни в отвъдния духовен свят?

Не би трябвало! Всъщност аз открих, че тази идея за „отсъствие на правила” важи даже още повече за духовния свят. И за да ви разкажа за това, аз ще споделя с вас второто мое важно откритие по време на работата ми за ре-интегриране на душата:

ВСИЧКО Е ЕДИН ГОЛЯМ КОНТИНУУМ!

Глава 3

Всичко е един голям континуум.

Моят възглед от детските ми години, че тук има един „реален свят” и че някъде другаде съществува един напълно различен „духовен свят”, бе напълно променен от преживяванията ми, свързани с ре-интеграцията на душата. Това, което установих, е, че „реалният свят”, който обитаваме, е наистина нищо повече от едно ниво на преживявания в рамките на един много по-голям континуум на преживявания. Ако застанете на най-долното стъпало на една висока стълба, вие не считате, че това стъпало е един самостоятелен свят и че всички други стъпала са друг самостоятелен свят! И по същия начин, както нашият „реален свят”, така и „духовният ни свят”, са все части от едно непрекъснато преживяване. Нашата физическа реалност е само едно ниво, ако щете, измежду множество нива на цялата тази по-голяма реалност. В резултат на нашето неразбиране, ние често допускаме грешката да обединяваме всички други нива в едно, под мъглявото наименование „духовен свят”. В същото време, всяко едно от тези нива е точно толкова уникално и отделно от останалите, колкото нашият текущ „реален свят”. Всяко по-горно ниво съдържа всички останали нива под него. И всички са неразделна част от по-голямото цяло – реалността, която наричаме „Творение”.

И ето какво сме ние: същества на ТОВА ниво на преживявания, които са при нормални обстоятелства, неспособни лесно да разпознаят това, което се намира на другите нива на творението. Тъй като познаваме само това ниво и защото това ниво ни изглежда реално, ние мислим, че то изчерпва цялата „реалност”. И тъй като не можем да установим абсолютно нищо за останалите нива с помощта на нашите усъвършенствани научни инструменти или чрез емпирични наблюдения, мнозина от нас са склонни да пренебрегнат всички тези нива на преживявания като една измислица. Което е точно толкова далновидно, колкото гледната точка на златната рибка, която казва на своята посестрима, че няма нищо извън аквариума, защото всичката светлина, цветове, движения и звуци извън аквариума възникват вътре в него.

Духовният свят обаче е точно толкова реален, колкото е и този свят. Вероятно е даже още по-реален. И има начини, по които можем да открием много неща за него.

Цялата наша физическа реалност съществува едновременно в трето измерение и на трето ниво на плътност на съзнанието (за пълно описание на плътностите и измеренията, моля вижте Книга 2 от Документите на възнесението). Когато човек се въплъти в тази вселена, той преживява живота такъв, какъвто е на трето ниво на съзнание и в трето измерение. Когато се възвисите духовно, вие намалявате плътността на съзнанието си, докато все още оставате въплътени в тази триизмерна реалност. Ако се потрудите, за да повишите съзнанието си, може евентуално да станете духовен учител… едно силно, мъдро същество от Светлина… като може да достигнете чак до шеста категория плътност на съзнанието, докато все още се намирате в трето измерение. Това е възможно. И тогава ще ходите по тази земя като разнасяте любов, състрадание и лечение по своя път. Това обаче все още ще бъде ТОЗИ свят, защото все още ще сте в трето измерение. Ако тялото ви умре, или ако сте използвали един от другите по-малко известни методи на преосъществяване, за да преместите присъствието си в друго измерение, то може да се озовете вероятно в четвърто измерение.

Когато умрем физически, ние всички ще отпътуваме за четвъртото измерение. Някои остават там, докато се въплътят отново, други засядат там известно време, докато трети преминават оттам и се отправят към по-горни измерения.

Четвъртото измерение се характеризира основно като място, където получаваш моментално точно това, в което вярваш. И след всичко това, сега е време да ви представя първия казус:  

Руди е един от любимите ми клиенти. Той е умен, земен и прям човек. Той е имал някои вътрешни конфликти, но не бе успял да получи помощ от психолози, просто защото умът му бе прекалено жив. Той се бе забавлявал с тези специалисти, като или им бе разказвал небивалици, или просто това, което те са очаквали от него, за да ги направи щастливи – без нито за миг да открие облекчение за своя вътрешен дисонанс. Ето защо Руди се бе отказал от този вид помощ. Той бе опитал и духовни лечители, но всеки от тях бе започвал с настояването Руди първо да повярва в техните догматични теории: „Ако повярваш в Х, ще бъдеш излекуван” бе основното правило, към което се бяха придържали всички. Руди обаче не бе готов да приеме нещата просто така, на юнашка вяра. Той търсеше доказателства, преди да може да повярва. И кой би могъл да го обвини за това?!

И така, Руди пристигна за консултация при мен, обявявайки, че е атеист и изглеждаше повече от скептичен към възможността да му помогна. Той очакваше от мен, като духовен лечител, да се опитам да го привлека към собствените си вярвания. Това обаче не е моят метод. Аз не разчитам на „вярвания”. Аз предпочитам преди всичко да откривам неща, които работят. Според моите разбирания, догмата е напълно безполезно лечебно средство. Всъщност аз установявам, че твърдите убеждения са доста често причина за психологични блокажи по-скоро, отколкото път към лечението им! И такива психични блокажи, ако не бъдат премахнати, водят също така до емоционални и физически заболявания. Така че аз определено не започнах с предложения към Руди да повярва в моята „религия”, каквато и да е тя.

Вместо това, аз предложих на Руди да участва в един процес на „игриво любопитство”. Идеята бе да използваме инструментите, с които разполагам, за да видим дали можем да открием произхода на неговите психо-духовни болки, без да се впускаме в обяснения какво би могло да означава това.

И така, макар Руди да не вярваше в прераждания, той имаше желание да види какво бихме могли да открием в неговата психика, ако приложим процеса на ре-интегриране на душата. Какво би се случило, ако ние просто „отидем и видим”? Обясних на Руди, че ще открием „истории” в неговата психика. Тези истории, от една перспектива, може да съответстват на други животи. Ако човек би искал да види нещата по този начин, тогава той може да реши да счита това за доказателство за превъплъщение. Аз лично съм избрал категорично тази гледна точка. В същото време аз обясних на Руди, че определено не настоявам клиентите да гледат на това по същия начин! Има и друг напълно валиден възглед, според който тези „истории” са измислици, създадени от подсъзнанието, за да ни позволи да осмислим вътрешните си проблеми. В този случай това, което правим, е, да използваме творческите си способности, за да си преразкажем тези истории по един нов начин, който ни позволява да открием лечение и вътрешен мир. Казах на Руди, че това е един различен и напълно възможен начин на разглеждане на този процес. И по този начин Руди бе готов да участва в един процес на себеоткриване.

Това, което тревожеше Руди, бе един комплекс от неща, които в нормална дискусия не се свеждаха до нещо особено. В последно време той бе започнал да се страхува от смъртта и имаше някаква студенина, която го завладяваше в тъмните зимни вечери и го мъчеше. Имаше и други въпроси, които го смущаваха, но той пожела да се спрем първо на тези два момента.

И ние потеглихме на едно пътешествие за ре-интеграция на душата. Както обикновено, това започва с едно въведение. То включва поставяне на клиента в дълбоко отпуснато състояние. На всяка стъпка от процеса тялото е отпуснато, его-умът бива приспан, творческият ум бива пробуден и интуицията засилена. Докато въвеждам клиента в това състояние, аз самият изпадам в успореден процес на самовнушение. Оставам в голяма степен с будно съзнание, но установявам връзка със своето Вътрешно Аз. Въведението приключва с това, че двамата с клиента изпадаме в състояние, в което можем да установим връзка със собственото си глъбинно познание. Някои клиенти виждат нещата във въображението си. Други ги чувстват, знаят и усещат. Във всички случаи ние се оказваме в състояние на връзка с вътрешния си свят, който е отвъд нормалните ни възприятия. 

В случая с Руди ние използвахме неговия страх от смъртта и тревожността му свързана със студа и тъмнината като компас, който ни отведе дълбоко във вътрешния пейзаж на неговата психика. Докато проследявахме това чувство до неговите корени, в далечината Руди забеляза някого. Той ми каза, че вижда една жена, изгубена в тъмнината. Докато Руди я наблюдаваше, тя изглеждаше че просто „е там”. Тя бе изгубена, сама, без никого наоколо и без да знае къде да отиде. Макар че Руди я наблюдаваше, тя изглежда че не забелязваше присъствието му. Тя бе напълно сама. Тогава аз насочих Руди да се завърне назад във времето в историята на тази клета жена… във времето „преди”… към събитията, които я бяха накарали да се изгуби в тази тъмнина. И докато търсехме назад във времето, забелязах внезапна промяна в енергията на Руди. Той се възбуди и започна да говори за „другите”, които викаха срещу него.

Когато се опитвате да провеждате духовно лечение по този начин, трябва да бъдете постоянно нащрек. Моят Вътрешен Аз ми подсказа, че вече сме променили гледната точка. Вече Руди бе вътре в преживяванията на жената. И тя бе естествено едно от предишните негови въплъщения.

Аз работих с Руди, за да му помогна да не бъде претоварен от това, което виждаше и чувстваше, и се стараех да поддържам процеса, така че да можем да разкрием тайната на историята на тази жена и как тя продължаваше да влияе на Руди в настоящото му въплъщение.

В резюме, оказа се, че тази жена е живяла в предишна епоха. Вероятно в 18-ти век. Хората в нейния град бяха силно религиозни и под командата на духовенството. Руди (като тази жена) преживя отново един много разгорещен и емоционално травмиращ сблъсък с група религиозни водачи от нейния град. Вероятно това бяха главния свещеник и някои дякони, или нещо подобно. Тези мъже крещяха на жената. Те й казваха, че тя ТРЯБВА да вярва. И ако не вярва, тя няма да получи НИЩО. След смъртта й за нея нямаше да има НИЩО. НИЩО!!!

За мен бе интересно, че те не й обещаваха, че ще бъде прокълната или че ще гори в ада, но когато човек задълбае в психиката на клиента, ситуацията се оказва често силно емоционално натоварена и клиентът просто наблюдава „това, което се случва”. Това не е време за обсъждане! 

Това, което ми се стори интересно, бе как тази жена НАИСТИНА вярваше на своите агресори! Тя им вярваше, когато те казваха, че тя няма да получи НИЩО. И така, след смъртта си, когато тя се освободи от човешкото си тяло и се озова отвъд ограниченията на този съвместно създаден „реален свят”… тя пристигна в това, което понякога е наречено „астрално ниво”. Това е следващата стъпка нагоре по стълбата. Това е съзнанието на четвърто ниво на плътност. Основната характеристика на това ниво на съществуване е, че докато си там, преживяваш всичко, в което вярваш. Твоят „външен свят” идеално и точно отразява обратно това, което се случва „вътре в теб”. Така се случваше и с тази бедна, изплашена жена. Тя вярваше, че няма да получи НИЩО и преживяваше точно това! И тя бе зациклила в това състояние. Защото ако няма „нищо”, тогава няма и „нещо” и „някой”, които могат да се появят и да ти помогнат. Така че този фрагмент на душата бе изгубен и бе изоставен там, в нищото.

Вътрешният Аз на Руди имаше, разбира се, и други въплъщения и едно от тях бе самият Руди. Това, което съм открил, е, че преживяването на отделеността на въплъщенията едно от друго е просто една илюзия. И така, тази бедна жена бе наранена от своите преживявания по отношение на вярата си, или на отсъствието на вяра, и страдаше допълнително от това, че е изоставена в студа и тъмнината. Тези страдания отекваха силно в душата на Руди. Всички въплъщения на Руди би трябвало, в определена степен, да изпитват част от терзанията на тази жена.  Това, разбира се, се отнасяше и за Руди. Защото всички тези въплъщения всъщност не са изолирани едно от друго. Те всички са проявления на едно и също по-голямо същество – Вътрешното Аз на Руди.

И така, точно както болката на тази жена би привлякла към себе си двама ни с Руди, така и любовта и състраданието на Руди към нея, можеше да я достигне. Когато Руди започна искрено да изпитва състрадание за нейната ситуация, ние можахме да я осветим със светлината на любовта. И, РАЗБИРА СЕ, тя можеше да почувства това! Изведнъж тя почувства надежда. Изведнъж тя видя светлина в тъмнината! Тя започна да се придвижва към светлината и съответно да се придвижва към Руди.

Това, което последва, бе кулминацията на пътешествието на Руди по пътя на ре-интеграцията на душата. Тази изгубена душа се завърна, следвайки светлината, излъчвана от сърцето на Руди. Тя се завърна У ДОМА. У дома към цялостта и единството на Вътрешното Аз на Руди.

И когато тя се завърна у дома, тя донесе със себе си пълното осъзнаване и разбиране на всичко, което се бе случило: Нямаше догма или религия, в която човек ТРЯБВА да вярва. Това обаче, в което човек НАИСТИНА вярва, определено му изглежда реално. И нещо повече. Няма причина за страх от смъртта, тъй като смъртта е просто един преход. И даже за тези, които се изгубват след смъртта, винаги има помощ. Винаги има излекуване и винаги има завръщане У ДОМА. Това трябва да е така, защото няма друго място, където можем да отидем!

Върнах Руди към нормалното му съзнание и ние проведохме кратка дискусия, преди сеансът ни да приключи. Това бе забележително. Руди бе преживял такива дълбоки емоции е бе ИЗПИТАЛ толкова дълбоко всичко видяно, че не можеше да допусне, че по някакъв начин това не бе нещо „реално”. Там и тогава той реши,  без сянка на съмнение, че това бе негово предишно въплъщение.

За мен обаче това не бе най-важното. За мен бе наистина важно да чуя, няколко седмици по-късно, когато видях Руди за неговия следващ сеанс, че неговият страх от смъртта и тревожността му, причинени от студените, тъмни зимни нощи… бяха отишли в миналото. Руди бе разрешил тези свои проблеми.

Този сеанс с Руди демонстрира много важни моменти, някои от които ще бъдат дискутирани по-късно в тази книга. Това, което исках да демонстрирам обаче, бе, колко силно нечии убеждения могат да създадат преживявания на човек в света на четвъртата степен на плътност – едно стъпало над нашия свят. Ако Руди имаше за цел да превърне собствените си вярвания, чувства и преживявания в религия, той можеше да започне да се опитва да убеждава другите, че наистина след смъртта няма НИЩО. Всъщност, той можеше да се превърне в един от тези проповядващи атеисти, които срещаме понякога и които настояват, че техните вярвания (че не съществува нищо извън тази физическа реалност) са единствената разумна позиция и че трябва да се съгласяваме с тях. Срещали ли сте някой такъв? Аз твърдя, че такъв човек има основателна причина за убеждението си. Може би, подобно на Руди, той има силни преживявания, че отвъд това въплъщение няма НИЩО. За разлика от Руди обаче може би той е прекарал живота си в търсене на доказателства за своята позиция. В този свят човек може да повярва във всичко, в което пожелае. Всеки открива доказателствата, които търси. Даже ако търсиш доказателства за това, че няма доказателства, ще откриеш и това! И така, убеденият атеист има всички поводи да поддържа своята позиция. Тук обаче се промъкват три грешки.

Първата грешка е допускането, че в основата на убеждението стоят факти. Това не е така. Вярата и убеждението идват на първо място. Даже и когато става дума за вяра в нищото. Ние търсим доказателства, които да потвърдят нашите вярвания, а не обратното.

Втората грешка е допускането, че „моите убеждения и фактите, които съм събрал, са по-валидни за теб от тези, които ти имаш”. Това е просто погрешно, глупаво и причина за безкрайни конфликти. Определено би трябвало да уважа това, че твоите убеждения са валидни за теб. Аз трябва също така да призная, че ти притежаваш разумни доводи за своите убеждения. В крайна сметка, тези убеждения са си твои!

И третата грешка е допускането, че „убежденията и фактите, които имам в момента, няма да се променят”. Разбира се, че аз ще се развивам и променям! Единственото постоянно нещо в творението е промяната. И никой от нас не прави изключение от това. Ние всички се променяме, непрекъснато. Ако се съпротивлявам на тази промяна и настоявам, че настоящите ми вярвания трябва да останат статични, това само би ми причинило затормозване и болка. И ако съм готов да приема, че настоящите ми възгледи в един момент ще се променят, тогава аз съм наясно, че след време аз повече няма да поддържам настоящата си гледна точка. И ако нещата стоят по този начин, то е пълна глупост да настоявам всички да се съгласят с мнението ми в момента – нещо, което аз самият в един момент ще променя!

Ако се придържам към дадена догма, това накратко означава, че съм решил да се боря с целия свят, да си причинявам болка и неудобство и след това да се боря още повече със себе си и със своя свят, когато бивам принуден, ритайки и крещейки от отчаяние, да се откажа от своята позиция.

За щастие Руди не бе догматик. Той дойде при мен, като търсеше решение на своята болка. Той бе готов да изследва различни пътища, да добие нови разбирания и след като ги открие, да нагоди своите убеждения. Това е най-добрият начин за придвижване напред, защото, разбира се, не съществуват правила. Само модели. А моделите винаги се променят.

Даже моделът, според който „получаваме точно това, което сътворяваме”, се променя. В четвърто ниво на плътност на съзнанието, той изглежда абсолютно верен. След това обаче, ние променяме своята перспектива и виждаме, че в други реалности той изглежда различно.

… следва продължение…

13. Наблюдаване

© 2019 Превод АТИ

Привет, приятели мои!

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който ви говори, както винаги, чрез моя скъп приятел и  книжник, Зингдад.

Днес достигаме до края на едно малко пътешествие, което осъществихме заедно. По този повод ви предлагам една дискусия на последната от Шестте свещени стъпки.

Първо искам да ви припомня, че целта на тези Шест свещени стъпки е сътворяване на реалност. Човек предприема тези стъпки, за да промени своето външно преживяване на действителността. Като такива, тези мощни инструменти трябва да бъдат прилагани внимателно, разумно и с уважение. В този смисъл ви напомням също така, че не трябва да се опитвате да прилагате тези стъпки поотделно, без да ги осъзнавате като една завършена съвкупност. Моля ви, прилагайте ги последователно, като започвате с първата свещена стъпка.

Стъпките, които вече са зад нас, са:

Приемане

Намерение

Действие

Визуализация

Емоция

А сега, ние ще предприемем последната стъпка: Наблюдаване.

Тази стъпка е съставена от пет под-стъпки:

Осъзнаване

Възражения

Повторение

Приемане

Отпразнуване

Осъзнаване

Вие би трябвало да знаете, че всички човешки същества не правят нищо друго ОСВЕН да сътворяват своята реалност. Болшинството от вас обаче правят това по един несъзнателен, не контролиран начин. Така например, когато седите и се тревожите безкрайно относно бъдещето, вие не правите нищо друго освен това да залагате намерения за неща, които силно не желаете да се случат. И тъй като вие също така прекарвате време в изпитване на болка от тези свои тревоги, вие също така ги зареждате с Емоция. Много често вие също така лежите в леглото си и Визуализирате своите тревоги. И ето ви готови три от Шестте свещени стъпки!

И когато закупите застраховка, едно много често срещано и привидно разумно нещо, вие предприемате Действие, нали така? Вие не инвестирате ли енергия в най-катастрофалните неща, които не желаете да срещнете в своя живот?

В този момент Зингдад ми казва, че не съм финансов съветник и не съм квалифициран да ви убеждавам да не си закупите застраховка (смее се). Добре. Аз само отбелязвам това, което за мен е очевидно: Вие със сигурност би трябвало да инвестирате своята енергия и съответно парите си в сътворяването на неща, които действително желаете, нали?

Тогава това, което описах, са само много малко от начините, по които несъзнателно и неволно използвате погрешно Шестте свещени стъпки, за да създавате резултати, които не желаете.

Наблюдаването на това програмиране на ума, наречено „телевизионни новини”, е друг пример. Те даже ви осигуряват Визуализация като част от своето програмиране! След това, когато се разгневите или изплашите от това, което виждате, вие също така ангажирате своите Емоции, за да прибавите към съзидателната сила на тези непрекъснато ескалиращи бедствия. А те съвсем целенасочено целят да ви ангажират емоционално със своето програмиране!

И докато седите и се оплаквате в компанията на своите приятели и колеги относно състоянието на света, се получава същото. В крайна сметка непрекъснатото оплакване е също една форма на заявяване на намерение!  

Има изключително много начини, по които средното човешко същество непрекъснато твори отрицание. И след това, на всичко отгоре, когато човек получи това, което е сътворил, започва да плаче: „Защо все на мен? Защо ми се случва това? Не го искам!”

Щеше да е твърде смешно, ако не беше толкова тъжно.

И така, мои приятели, първата част на Наблюдаването е просто това – Осъзнаване. Първо – осъзнаването, че нещата, които се случват в живота ви, СА БИЛИ предизвикани от собствените ви творения. Понякога настъпва объркване. Често получавате неща, които нямате представа, че сте сътворили. Понякога получавате неща, които сте започнали да сътворявате преди много животи. Понякога получавате неща, които са определено нежелани последици от творенията ви.

Например: Един млад мъж заявява, че иска да има красива приятелка. И той се опитва да постигне това. Той обаче сътворява желанието си от една доста куха изходна позиция. Той иска това цяло друго човешко същество да изглежда по определен начин, за да може да ласкае своето его с присъствието й и да получи престиж сред приятелите си. Той не търси любов. Той търси да напомпа своето его за нейна сметка и за сметка на приятелите си. Когато неговото творение се реализира, той получава една жена с привлекателна външност, която обаче, поради собствената си вътрешна болка и несигурност, непрекъснато го унижава и разбива самочувствието му. Той получава това, което е излъчил – едно затормозено его.

Ако напротив, младият мъж бе решил, че желае да открие партньор, с когото да може да сподели най-голямата възможна любов, той би поел по един далеч по-здравословен път. Тогава той можеше да намери приятелката на своите мечти. Тя би била идеална за него със своите силни и слаби страни, които да компенсират неговите. Сигурен съм, че виждате разликата!

Ето защо човек ТРЯБВА да предприема стъпката на изява на намерението си много внимателно. Както е изложено в описанието на тази стъпка, вие наистина ТРЯБВА много внимателно да огледате своето намерение, в съответствие със своето сърце и с по-голямото добро. В противен случай ще пожънете награда, която ще бъде болезнено нежелана.

Същото нещо се случва с тези, които заявяват намерение с цел спечелване на предимство или повече пари от това, което имат другите около тях. Такова желание за незаслужено неравенство между вас и другите би довело до болезнен резултат. Може би се оказва, че вие непрекъснато саботирате себе си и не успявате да постигнете богатството, което желаете. Или може би успявате да постигнете някакво замогване, но откривате, че се чувствате празни, без смисъл в живота и самотни. Какъвто и да е случаят, заявяване на намерение за придобиване на нещо за сметка на другите би довело до болезнен резултат.

И отново, когато получите този болезнен резултат, най-вероятно е да кажете: „Но аз не съм причинил ТОВА!” 

И така, приятели мои, аз ви приканвам да престанете да мислите като жертва. Забелязвайте своите творения. Забележете, когато нещо се случи в живота ви, че вие сте си го причинили сами. И, което е най-важно, внимавайте за резултатите от предходните пет свещени стъпки, когато те се реализират.

Една приятелка на Зингдад заяви намерение да се отърве от своите дългове. Тя премина през Шестте свещени стъпки. Нейната стъпка Действие бе да използва и последния цент от парите си, за да изплати своите дългове. И тогава, по време на Наблюдаването, тя забеляза множеството малки чудеса, които се появиха, докато вселената се стремеше да й помогне да ликвидира дълговете си. Тя забеляза, удиви се и отпразнува магическите начини, по които дълговете й се стопиха за невероятно кратко време. ТАКА стават тези неща! И когато вече бе без дългове, тя можа да се обърне назад и да каже: „Това се случи за една трета от времето, което предполагах, че ще ми е нужно!” Тогава тя можа да потвърди, че й се е случило нещо специално и магическо. И тя вече можеше да започне да се освобождава от идеята, че е просто една жертва в този свят. Тя можеше да започне да вярва в способността си да сътворява. И колкото повече вярваше в това, толкова по-успешно започна да сътворява своите намерения.

Самият Зингдад в един момент реши, че е време  да позволи изобилието да навлезе в живота му. Той заяви намерение не да „получи” изобилие. Не да спечели нещо за сметка на другите. А да предоставя изобилно. И след това, в замяна, да позволи на живота да го благослови с изобилие. След това той забеляза как това се случва като по чудо. Като по чудо, животът започна да го дарява с повече от това, което му бе нужно. Той описва това в този свой блог пост: https://zingdad.com/blog/67

И това, приятели мои, ме довежда до съществената част на стъпката Наблюдаване. От вас зависи да ЗАБЕЛЕЖИТЕ, че можете да сътворявате своята реалност. Вижте как това се случва. Потвърдете на себе си, че НАИСТИНА притежавате тази сила. Откажете се от идеята, че нещата в живота ви възникват на случаен принцип. Преобразете себе си от едно същество със съзнание на жертва, в същество със съзнание на творец.

Да, вие сътворявате приятни преживявания за себе си и това е много добре. Реалният резултат обаче тук е, че вие променяте своите убеждения. Вие се превръщате в творец. И това се случва само с помощта на тази последна свещена стъпка – Наблюдаване.

Възражения

Необходимо е да обърна вниманието ви към едно твърде голямо усложнение, което възниква по повод сътворяването на реалности. Нещата в живота ви, които чувствате, че не са във ваша полза, не са просто случайни събития. Те са там, защото вие сте ги създали. Така че сега, когато сътворявате различни неща, нещо трябва да се случи с предишните ви творения. Начинът, по който това много често се проявява, е, че когато започнете съзнателно да сътворявате своя желан резултат, животът започва да ви поднася всички възможни причини защо не трябва да имате този резултат.

Това са важни възражения. Това са многото древни вярвания, към които сте се придържали в своето подсъзнание защо не можете, или не трябва да имате този желан резултат.

Когато възраженията възникнат, понякога всичко, което е нужно, е да ги забележите: „О, това е едно възражение на моя нов (желан) резултат!”, след което да препотвърдите своето намерение и да продължите да сътворявате. Понякога това е достатъчно. Понякога обаче е нужна по-задълбочена работа. Понякога се налага да се задълбаете в собствената си психика, за да откриете коя част от вас се придържа към ограничаващите убеждения, които в противен случай ще продължат да саботират новото ви творение.

Когато Зингдад публикува първата книга на Документите на възнесението, той установи, че тя просто не можеше да получи читателско признание. Наистина само един нищожно малък брой читатели се заинтересуваха от нея и никакви маркетингови усилия не успяха да повлияят на тази ситуация. Той бе изправен пред два извода: Книгата наистина не бе достатъчно добра, за да спечели интереса на зрителите, или той по някакъв друг начин блокираше своето желание да сподели творението си с възможно най-много хора.

За щастие, той избра да изследва втората възможност, преди да се откаже от своя труд!

Зингдад приложи своя метод за Ре-интегриране на душата върху себе си и откри един свой минал живот, в който той бе злоупотребил със своята власт спрямо други хора. Той завърши онзи свой живот с убеждението, че е отговорен за влиянието, което има върху живота на околните. С такова силно убеждение, той всъщност подсъзнателно не желаеше книгата му да се продава! Виждате ли, след като той вярваше, че е 100% отговорен за това какво другите ще направят в отговор на неговите действия, то той вярваше и че ще бъде отговорен за развитието на душата на всеки, който някога би прочел неговата книга! Една наистина плашеща перспектива! И в допълнение на това, той също носеше в себе си дълбоко чувство за вина, срам и съжаление за тези събития от миналия си живот, които имаха за резултат убеждението, че не е достоен за успех.

Така че той откри ДВЕ убеждения, които го ограничаваха. И това бяха Възраженията, които продължаваха да блокират неговото творение, до момента, в който той се освободи от тях.

Далеч извън амбицията на тази дискусия върху Наблюдаването е да разгледам сценария на всяко възможно Възражение и начина на преодоляването му. Ако обаче вие се окажете затруднени в реализацията на творенията си и ако не можете да преодолеете едно свое ограничение, което ви саботира, може би ще е полезно да потърсите помощ от някого, за да ви помогне да надникнете в психиката си, за да откриете част, която се нуждае от ре-интегриране.

Това, което Зингдад предлага с оглед ре-интегрирането на душата, може да намерите на този адрес:  https://zingdad.com/sri

Повторение

Трябва да спомена, че някои творения са далеч по-сложни от други. Някои творения изискват серия от доуточнявания, преди да бъдат напълно реализирани. Ето защо, може да се окаже, че сте достигнали до стъпката на Наблюдаването, когато забелязвате, че се е материализирал само някакъв аспект от вашето творение. Или може би забелязвате, че творението ви се проявява по някакъв нежелан начин. Какъвто и да е случаят, често е желателно просто да започнете процеса от първата стъпка. Преминете отново през целия цикъл. Може би няколко пъти. Може би много пъти.

Ако решите да повторите процеса обаче, моля при всяка итерация да се запитате дали няма нещо, което би трябвало да промените. Например дали не трябва да насочите вниманието си към нещо по-полезно.

Внимавайте също така, да не прекалите с всичко това! Ако настойчиво повтаряте стъпките отново и отново, внасяйки значителни промени при всяко повторение, съзидателният ви процес ще стане толкова разнообразен и хаотичен, че творенията ви отново ще бъдат ограничени или блокирани.

Приемане

И така, достигаме до последната част на последната стъпка. Ние завършваме там, където започнахме – с приемане.

Приемането е от решаващо значение за запазване на съзнанието ви на творец. Какъвто и да е резултатът от преминаването ви през Шестте свещени стъпки, вие ще трябва да го приемете. Да потвърдите: „Да, аз приемам това!” От решаващо значение е да приемете всички резултати от вашите творения. Да сътворите нещо и след това да го отхвърлите означава да уплътните своята Сянка. Така че бъдете сигурни да запазите своето положително отношение по време на целия процес и най-вече не считайте Шестте свещени стъпки завършени, преди да сте в състояние на пълно Приемане.

Когато някой ви предложи подарък, този подарък не става ваш, преди да го приемете. По същия начин, вие не ставате собственик на творението си, преди да го приемете. И от тази позиция на собственик на творението си, вие може да запитате: „Сега, след като имам това творение, какво искам да направя с него?” И тогава може да започнете да сътворявате отново със Стъпка 1, като приемате, че има една последна под-стъпка на Наблюдаването:

Отпразнуване

Наистина е твърде важно да отбележите момента, в който някое от вашите намерения измине целия път на Шестте свещени стъпки и достигне до пълна реализация. Когато това се е случило, когато то е реално, когато вие го преживявате, тогава наистина трябва да спрете за момент и да отпразнувате този факт. Организирайте малко празненство само за себе си. Или голямо празненство за всички, които познавате, ако считате това за по-уместно. Какъвто и да е случаят, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ГО ПОДОБАВАЩО. Запомнете го. Това е един момент, в който вие сътворявате своята реалност. Това е момент, в който вие преодолявате програмирането на жертва, което е принизило вашето съзнание. Това е момент, в който вие сте издигнали съзнанието си на нивото на творец. Направете това няколко последователни пъти и ще започнете наистина да преобразувате напълно убежденията си относно себе си и своята реалност. Ето защо, трябва да отпразнувате. Да, вие сте постигнали нещо, което сте желали. Това е добре. ДАЛЕЧ по важно е обаче, че сте променили своите убеждения и своето ниво на съзнание.

Заключение

И така, достигаме до края на тази част от съвместното ни пътешествие. Сега притежавате Шестте свещени стъпки като ваш инструмент. Вие ще жънете ползите от отговорното им прилагане и ще носите последиците от неразумното им използване. Съществуват по-мощни и по-преки методи на сътворяване. Както при всички инструменти обаче, колкото тези методи са по-мощни, толкова са по-високи изискванията към отговорното им прилагане.

Шестте свещени стъпки са едно добро начало, тъй като могат да бъдат прилагани и използвани от същества със съзнание от трета степен на плътност. Даже тези, които все още не вярват, че могат да сътворяват своята реалност, могат да започнат да опитат тези стъпки и да повишат съзнанието си с откритието, че в крайна сметка могат да претворят своята реалност. В това е истинската сила на Шестте свещени стъпки: В допълнение на факта, че преобразуват вашите външни обстоятелства, Шестте свещени стъпки ще трансформират ВАС! Те ще ви пробудят за факта, че сте наистина едно същество – творец. И това ще ви подкани да предприемете пътя към своето допълнително пробуждане за овладяване на все повече съзидателна сила.

Тези, които притежават съзнание с висока вибрационна честота и са готови да работят далеч по-усърдно и директно за преобразуване на своята реалност, може да изследват Инструментите на съзиданието, които Зингдад ще публикува скоро. Тези инструменти са подходящи за тези, които вече притежават единно съзнание (съзнание на шеста степен на плътност), както и за тези, които са готови да направят този преход към единно съзнание. Те просто няма да бъдат приложими за съществата, притежаващи трета степен на плътност на съзнанието.

„Инструментите на съзиданието” са част от серията „Сънуващ, събуди се!”, която може да намерите тук:  https://zingdad.com/da

Когато започнете да се пробуждате все повече и повече по отношение на Единството, вие ще откриете също така още по-мощни творчески способности от тези, описани в „Инструментите на съзиданието”! В крайна сметка, като едно същество на седмо ниво на плътност на съзнанието, вашите мисли магически ще ви носят определени преживявания. Това обаче предстои много по-късно във вашето пътешествие към все по-голямо пробуждане. Засега… наслаждавайте се на Шестте свещени стъпки и ги прилагайте разумно, с уважение и любов, и събирайте плодовете на красиви, изпълнени с радост творения.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който разговаряше с вас, отново, чрез Зингдад.

12. Емоция

© 2019 Превод АТИ

Привет, приятели мои!

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който ви говори, отново, чрез моя доверен книжник, Зингдад.

По този случай искам да споделя с вас една дискусия върху петата от шестте свещени стъпки, които може да използвате, за да претворите своята реалност.  

Както вече стана мой навик, аз ще започна този разговор със съвета, че той би имал малък или никакъв смисъл за тези, които нямат ясно разбиране и спомен за предходния материал.

С тези предварителни думи, можем да започнем нашата дискусия върху петата и предпоследна свещена стъпка, Емоция. И в случай че трябва да си припомните, шестте свещени стъпки са:

Приемане

Намерение

Действие

Визуализация

Емоция

Наблюдение

Наясно съм, че докато съм разисквал всяка една свещена стъпка, съм казвал колко решаваща е тя за успешното сътворяване на вашата реалност. И наистина, всяка стъпка е от решаващо значение, но емоцията е тази, която е истинският двигател на това сътворяване.

В духовните сфери емоцията е енергията, която зарежда движението. Тя е движещата сила зад сътворяването на всяка реалност.

Всъщност за съществата подобни на великия творец, които сътворяват цели реалности (в т.ч. и тази реалност на отделеност, която съдържа цялата наша вселена), сътворяването е в действителност процес от само две стъпки: първо го помисляш и след това го почувстваш.

И толкова! Такива същества буквално фокусират мислите си и зареждат с енергия своите творения, след което… всичко се случва! Сътворено!

Ако щете вярвайте, така са били сътворени безкрайно много реалности. Тези великолепни, богоподобни същества първоначално си представят реалността, която желаят да преживеят. След това, обмисляйки подробностите, те започват да ЧУВСТВАТ всички подходящи емоции, които съответстват на тези подробности. Това е вероятно смесица от възбуда, радост и любов. И като ИЗПИТВАТ тези емоции, техните въображения се реализират и превръщат в действителност.

Може би ще се учудите да узнаете, че всичко, от което е съставена вашата вселена… всичко, което виждате около себе си; всичко, което можете да докоснете; всичко, което изглежда толкова реално за вашите ръце и очи; всичко е всъщност съставено от мисловните модели в емоционалните изблици на боговете?

Надявам се, че използването на думата „богове” не обижда! Ние ВСИЧКИ съществуваме в ума на Първоизточника – това, което вие земни същества, обикновено наричате Бог. Това важи и за тези по-нисши „богове”, за които говоря. Това са просто интелигентни творения с много висока вибрация, които имат задачата да създават безкрайния брой съществуващи реалности.

Но да се върнем към дискусията: може би ще разберете защо считам, че емоцията е вероятно най-мощният от всички инструменти. Казват, че за да повярваш, трябва да видиш, но още по-вярно е, че това да ПОЧУВСТВАШ, е равно на това да ЗНАЕШ! Когато почувстваш нещо, тогава то става твоя истина. И това, което е истина за теб, се проявява и става част от твоята реалност.  

Приятели, вашите емоции са МОЩНИ инструменти!

Тогава защо повечето хора не знаят това? Защо болшинството хора мислят, че емоциите са просто безполезни чувства, които възникват вътре в тяхното същество? Защо мнозина даже мислят, че емоциите са вредни, непродуктивни неща, които трябва да бъдат овладяни и заглушени?

Отговорът е твърде прост. За да се въплътите в третото ниво на плътност в тази реалност, както вие и всички други на планетата Земя сте направили, вие е трябвало да бъдете напълно откъснати от собствената си природа на творци. Трябвало е да забравите напълно, че имате някаква връзка с божественото вътре в себе си. Или е трябвало да се издигнете от матрицата на колективното несъзнателно без такова познание. Това означава да си роден в трето ниво на плътност. Това означава, че не знаеш, че си наистина едно същество-творец. Това означава, че си роден с убеждението, че си жертва, че си просто едно смъртно, малко човешко същество без сила и без присъща божествена природа. В такова състояние вие очевидно няма да използвате целенасочено своите емоции, за да преобразите себе си и своята среда по начини, които доставят по-голям мир, любов и радост. Вие даже няма да знаете, че вашите емоции могат да бъдат използвани по този начин. И абсолютно сигурно няма да знаете, че можете да овладеете своите емоции и че те са ваши инструменти.

И така, вие ще видите точно това, което виждате навсякъде около себе си: хора, неспособни да контролират своите емоции, които ги люшкат във всички посоки. Емоции, които създават странна смесица от неща, които те желаят и не желаят. И тъй като тези хора не осъзнават какво правят, те даже не забелязват как емоциите им действат като магия.

И тъй като това са същества на трето ниво на плътност, възниква голяма празнота във времето между причина и следствие. Когато издигате своето съзнание в по-висшите нива на плътност, тази празнота се свива, докато в един момент за едно същество на осмо ниво на плътност (като богоподобните същества, които споменах преди малко) сътворяването е моментално. Докато го почувствате и то възниква.

За съществата на трето ниво на плътност обаче времевият диапазон е продължителен. В зависимост от подробностите на творението той може да се простира с години или даже през много животи! Вие намалявате този времеви диапазон чрез издигане на съзнанието си. И един от най-ефективните начини да издигнете съзнанието си над това на жертва на трето ниво на плътност, е, да осъзнаете собствената си природа на творец. Което е точно това, което правите като изминавате шестте свещени стъпки! Така вие не само сътворявате своя желан резултат, но и повишавате своята вибрационна честота и ставате по-мощен творец! Продължете по този път и скоро ще откриете, че се пробуждате по отношение на истинското единно съзнание… съзнанието на шесто ниво на плътност. И когато се озовете там, ще сте готови да ползвате още по-мощни инструменти от Шестте свещени стъпки. Зингдад работи заедно с целия свой екип от съветници, за да произведе един материал относно тези по-мощни и по-съвършени инструменти, наречен „Инструментите на съзиданието“. Когато е готов за публикуване, той ще бъде издаден като окончателния компонент  на неговата серия от семинари „Сънуващ, събуди се“!

Ето линка към серията семинари „Сънуващ, събуди се!“:
https://zingdad.com/publications/dreamer-awake

Засега обаче и особено за тези, които все още не са достигнали съзнание на шесто ниво на плътност… ние ще предприемем петата от шестте свещени стъпки заедно. Ние ще използваме своите емоции, за да придадем сила на своите творения.

Как да използвате своите емоции, за да сътворявате

Сега, след като имате малко информация относно силата и важността на творческия инструмент Емоция, може би се питате как бихте могли да го използвате като инструмент. Процесът всъщност е изненадващо прост. Или е прост за описание. Не толкова прост за прилагане, ако не сте овладели емоциите си. И така, аз ще разкажа и за този аспект.

Емоциите са „магнетични”

Животът в двойствеността ви е научил, че радостта е нещо, което „ви се случва”, СЛЕД като срещнете нещо радостно. Също така, тъгата е това, което „ви се случва”, СЛЕД като ви сполети нещо тъжно.

Това е така за тези, които са жертви на своите преживявания и също така жертви на емоциите си. Това е, което се случва, когато не овладеете или не контролирате своя живот, или своите емоции.

Вие обаче четете (или слушате) този материал сега, защото сте решили, че е време да престанете случайно и безразсъдно да се натъквате на преживявания и да изпитвате тяхното емоционално влияние. Вие сте решили да поемете контрола върху своя живот. Да започнете да управлявате живота си и съзнателно да сътворявате своите преживявания. Каква друга би била причината да се захващате с шестте свещени стъпки, ако не тази?

И така, вие сте готови да разберете, че за съществата-творци, емоциите работят по обратен начин: едно същество-творец проявява една емоция, например радост в сърцето си и след това има преживявания и събития, които съответстват на това чувство, които започват да се появяват. Накратко, ако започнете с радост в сърцето си, спохождат ви радостни неща.

Разбира се, това е свръхопростяване на ситуацията, но въпреки това отразява нейната истина.  

И обратното е също вярно: ако прекарате много време в създаване на тревожност, гняв, ненавист, ревност, тъга и други подобни болезнени емоции, вие ще привличате към себе си като магнит външни обстоятелства, които съпровождат емоциите, които създавате.

Това е потенциално една твърде пространна и объркваща тема. Най-вече поради факта, че определено има периоди, когато е здравословно и целесъобразно да изследвате своите отрицателни и болезнени емоции, наистина да ги почувствате и да откриете какво ви показват и на какво ви учат. По този начин вие получавате по-голямо разбиране и състрадание – както за себе си, така и за другите. Следователно аз НЕ твърдя, че тези емоции са „лоши”, или че трябва да ги избягвате на всяка цена. Има време и място за всяко нещо и всяка болезнена емоция има своето време и място. Това, което казвам, е, че вие МОЖЕТЕ и ТРЯБВА да избирате своите емоции. Вие ги създавате. И ако всеки път, когато правите своя избор, вие избирате например гнева, то вие последователно избирате да създавате гневни преживявания. Все едно, че си „поръчвате” едно гневно взаимодействие от универсалната система за доставка по домовете! Това ще ви накара да се почувствате оправдани в гнева си и ще прекарате повече време в създаване на гневни емоции, след което, преди да се усетите, ще сте поставили началото на един порочен кръг и ще сте на път да се превърнете в една изтощена, гневна, самотна персона.

В горния пример може да замените гнева с всяка друга емоция. Освен разбира се, ако избрете да създадете една положителна емоция, когато крайният резултат ще бъде едно здраво, щастливо, обичано, лъчезарно същество. 

Преди да напуснем тази част от нашата дискусия, искам да кажа следното за възникващите емоции: ако изпитвате дадена емоция, ВИНАГИ има основание за това. Тя винаги има своя причина. Тази причина сте вие, вашите избори и вашите убеждения.  

Съществата от трето ниво на плътност обикновено са несъгласни с това изявление. Те вероятно ще кажат: „Не, другите хора и обстоятелствата ме карат да се чувствам по определен начин.” И за тях нещата наистина изглеждат точно така. Когато започнете да се пробуждате обаче, вие откривате, че това не е вярно. Вашите емоции биват създавани изключително от вас самите, в отговор на ситуациите, които сте привлекли към себе си със своите емоции!

Това е един цикъл, който започва, а не завършва с вашите емоции.

И това е нещо много добро, защото докато може да бъде наистина доста трудно да промените нещата, които откривате извън себе си, вие винаги може да промените своите емоции.

Вие може да не се съгласите. Може да мислите, че не сте в състояние  да промените емоциите си, но това означава единствено, че не сте се научили как да го правите!

Ако искате да усвоите това умение, може да опитате да проучите публикацията на Зингдад, наречена „Сътворете себе си, сътворете своя живот“, която е посветена точно на тази тема по един чудесен, практически ориентиран начин.

Открийте повече относно „Сътворете себе си, сътворете своя живот“ тук: https://zingdad.com/create

Изберете своите емоции

И сега, накрая, мисля, че разполагате с достатъчно информация, за да започнете да избирате емоциите, с които ще сътворявате. Най-добрият начин да направите това, е, да се върнете към предишната стъпка, Визуализация. Тъй като се подготвяте за следващата стъпка, до този момент би трябвало да сте визуализирали много пъти своя желан резултат.

Би трябвало да сте добре запознати с преживяването, при което си представяте наум своя желан резултат. Ако това е така, ще ви бъде сравнително лесно сега, още веднъж, да визуализирате как вашето желано намерение се реализира. Единствената разлика е, че този път ще наблюдавате внимателно своите емоции, докато създавате този чудесен резултат във въображението си.

Докато се занимавате с процеса на визуализация, задавайте си непрекъснато въпроса: „Какво чувство изпитвам сега? Каква е емоцията, свързана с този резултат?”

Би трябвало да завършите упражнението по визуализация с много ясна идея за това точно какви емоции са свързани с желания от вас резултат.

Тези емоции трябва да бъдат много първични и ясни. Като например „чиста радост”, или „чиста любов”. Или могат да бъдат много сложни и дискретно нюансирани, като „усещане за справедливост”. Или „усещане за яснота”. И т.н. 

Предложението ми към вас е, да не бъдете особено педантични относно това. Няма никакво значение дали някой друг на този свят би счел това, което изпитвате, за емоция. Нито в случая става въпрос да сте лингвистично коректни при описание на емоцията към самия себе си. Става дума единствено за откриване на подходящия инструмент, който да ви върши работа. И ако сте успели да идентифицирате една емоционална реакция и да я назовете по начин, който има смисъл за вас, тогава сте направили всичко необходимо!

Помнете също така, че може да имате редица емоции, които взети заедно, разкриват начина, по който се чувствате, когато желаният от вас резултат се появи. Така например може да кажете: „Имам усещане за мир, облекчение, радост и любов”. Това е твърде възможно да отразява истината, тъй като намерението може в емоционален план да означава редица неща за вас. Така че непременно регистрирайте своята емоционална реакция (или реакции!) по време на упражнението по визуализация.

В края на упражнението би трябвало да имате една наименована емоция или кратък списък от наименовани емоции. Това са „чувствата на сладкия успех”, които ще изпитате, когато намерението ви се материализира.

И тези чувства ще са двигателят, който ще осъществи сътворяването на вашето желание. За да стигнете дотам обаче, вие трябва да ги накарате малко да поработят. За което ще поговорим сега.

Кога и как да използвате емоциите си

Продуктивното използване на емоциите ви като инструмент за сътворяване на реалности може да изисква определена практика и създаване на навик. Първата стъпка е да изберете правилната емоция. Това прилича на избор на оттенък на боята на стените в една стая. Трябва да направите правилния избор. Колкото по-внимателно избирате, толкова по-доволни ще останете от крайния резултат, когато той се появи.

Процесът на избора бе описан по-горе. Той възниква с внимателното осъзнаване по време на визуализацията. Така че нека пристъпим към следващия елемент.

Началото на вашия ден. Когато се събудите сутрин, започнете, като още преди да сте станали от леглото, повторите своето намерение наум. След това накратко визуализирайте как някакъв негов аспект се превръща в действителност. След това ИЗПИТАЙТЕ как се чувствате. Не ставайте от леглото си, докато не изпитате това чувство.  

Сега също е подходящ момент да си напомните стъпката на Действието: може ли да измислите някакво малко действие, което да предприемете днес, което да ви отведе още малко в посока на вашата цел? Ако можете, планирайте да го направите! Ако не можете, планирайте възможността да получите вдъхновение през деня за едно малко действие, което МОЖЕТЕ да предприемете.

Сега станете от леглото, поддържайки създадената вече емоция, и изпълнете третия момент: създайте своя фокус за деня. Това може да бъде всяко нещо, което бихте могли да използвате, за да изпитате емоцията като напомняне. Ще ви дам няколко възможни примера, за да ви помогна да разберете какво имам предвид тук.

Може да използвате някакво бижу, например медальон, като фокус за вашия ден. В този случай може да изпитате емоцията и с ясно намерение да си кажете, докато държите окачения на врата ви медальон: „Този медальон носи тази емоция за мен и неговият смисъл е моето намерение.”

Трябва да използвате собствените си думи, както в този пример на Зингдад:

„Когато слагам на себе си този кварцов кристал, аз го зареждам с радостното вълнение, което изпитвам, докато моето намерение да изразявам себе си смело и без колебание, се осъществява”.

За целта може да използвате всякакъв предмет, но за да получите желания ефект, е добре да използвате отново и отново един и същ предмет. В течение на времето вие ще го зареждате с все повече и повече сила. И всеки път, когато изричате тези думи, докато изпитвате тази емоция и слагате медальона на врата си, вие ще зареждате своя предмет за фокусиране (наричан също талисман). И естествено този предмет може да бъде всякаква бижутерия. Може да бъде даже някаква дреха. Или даже някакъв белег или обозначение на китката ви. Или… всяко нещо, което ви върши работа. 

И след това, във всеки случаен момент през деня, когато забележите своя талисман, може да спрете за момент, за да направите това, което ще се превърне във вашия момент на презареждане с енергия. Тези случайни моменти са вашата възможност да прекъснете това, което правите, и да си припомните своето намерение (да го повторите наум), след което да откриете и почувствате свързаната с него емоция, преди да продължите с това, което правите.

Четвъртият елемент е много важен. Той настъпва, когато откриете отрицателни, непродуктивни мисли или емоции, които възникват в главата ви или в ума ви. Ако, както твърдя, ние сме способни да създаваме своята реалност с мислите и емоциите си, то саботиращите, негативните и изпълнените със страх и съмнение мисли и емоции, очевидно ще работят срещу това, което се опитвате да създадете!

И така, когато възникне такава отрицателна мисъл или емоция, това е петият елемент: съзнателно прекъсване и заместване на мисълта и емоцията. В момента, в който забележите такива отрицателни мисли или емоции, незабавно посегнете към своя талисман. Докато гледате (или държите в ръка) своя талисман, повторете своята „мантра”. Открийте и изпитайте свързаната с нея емоция. След като сте направили това, може да видите дали все още има остатък от предишната отрицателна мисъл или емоция. Възможно е да има. Ако е така, възможно е да има нещо, което изисква вашето внимание. Възможно е това да бъде нещо голямо, скрито дълбоко в психиката ви. Или може да е някой малък дразнител, който трябва да бъде разбран, преди да се придвижите напред. 

Възможно е да сте в състояние да се справите с него след няколко минути размисъл, или може това да е самата сърцевина на собствената ви Сянка, която се разкрива пред вас. Отвъд обхвата на тази дискусия за емоциите е да се занимаваме задълбочено с този въпрос. Въпросът е в това, че когато работите със своите емоции, ще забележите възникването на аномалии. Ще видите проявления на скрити части от своята психика. И една от частите на психиката ви, която определено ще се появи, когато се опитвате да претворите своя живот, е вашата Сянка. За известно време ще може да работите, докато „заобикаляте” Сянката си, но моля отбележете: ще трябва да интегрирате своята Сянка, преди да сте в състояние да издигнете своето съзнание и да напуснете отделеността. Докато притежавате една неинтегрирана Сянка, тя по един или друг начин ще ограничава ефикасността на вашите творения. Или директно ще ги саботира.

Ако е време да се справите със своята Сянка, тогава може би ще трябва да потърсите помощ от опитен специалист. Като алтернатива, силно ви препоръчвам втория модул от мултимедийните семинари на Зингдад „Сънуващ, събуди се!“. Вторият модул се нарича „Осветяване на Сянката“ и е конкретно предназначен да ви научи да разбирате и излекувате собствената си Сянка.  Ето линк към тази серия от семинари: https://zingdad.com/publications/dreamer-awake

Шестият и последен елемент, „Закриване на деня“ настъпва, когато сте отново в леглото си, в края на деня.

Отделете момент, за да прегледате изминалия ден. Какво Действие сте предприели днес, което ви е отвело в посока на желания резултат? Независимо колко малко може да е било това действие, отбележете го и благодарете на себе си за стореното. Ако не сте направили нищо подобно през целия ден, помислете защо това е било така. Какво по-различно можете да направите на следващия ден?

Колко случайни моменти на зареждане с енергия сте имали, когато сте преустановили това, което сте правили, и сте се съсредоточили върху своя желан резултат? Благодарете на себе си за всички такива случаи.  

Колко пъти съзнателно сте прекъснали и заменили своите отрицателни мисли и емоции? Забележете дали ставате по-бързи в това да „уловите себе си”, преди да замените тези мисли и емоции. Забележете дали отрицателните мисли и емоции намаляват. Благодарете си искрено за тази работа, свършена през деня.

И сега накрая, завършете шестия елемент, като откриете и изпитате отново емоцията. Този път прибавете към чувството си знанието, че сте един ден на духовна работа по-близо до реалното постигане на своята цел. Почувстайте я отново. Почувствайте как желаният резултат се приближава към вас.

Какво следва?

И така, изминатите до момента пет стъпки са стъпки на сътворяването. Трябва да бъде направена обаче и една шеста стъпка.

Без тази последна стъпка, сътворяването няма да бъде завършено. И когато я обсъждам, аз също така ще спомена някои допълнителни моменти, с които нашата дискусия за шестте свещени стъпки ще приключи.

До следващия път, мили мои приятели.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който разговарям с вас чрез моя скъп приятел, Зингдад.  

11. Визуализация

© 2019 Превод АТИ

Адаму: Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите и ви говоря, отново, чрез Зингдад.

Мои мили приятели, благодаря ви още веднъж за това, че споделяте времето си с мен. Сега за мен е голямо удоволствие да ви предложа четвъртата от шестте свещени стъпки – Визуализация.

Визуализацията е много важна стъпка, тъй като изпълнява три функции, нужни за създаването на желания резултат, по точно: Изпробване, Зареждане с енергия и Подготовка.  

Нека ви разкажа за тези три функции.

Изпробване

Когато визуализирате правилно, вие си давате възможност да „прослушате” новата реалност, която създавате за себе си. В своето въображение вие стъпвате в тази реалност и я обитавате. Вие може да видите как я усещате и как тя изглежда. Уверете се, че наистина я харесвате. Това е стъпка, подобна на „проба преди покупката”.

Моля разберете. Болшинството от съществата на трето равнище на плътност на съзнанието са отчаяно объркани относно това, какво е най-полезно за техния живот. Нещата, които те вярват, че желаят най-силно, обикновено им носят допълнителна болка и нещастие. Поради липса на далновидност и прозрение обаче, те просто не могат да си представят, че това е истина. Ще ви дам пример.

Болшинството същества от трето ниво на плътност са попаднали в капана на парите. Болшинството мислят, че повече пари ще им доставят повече радост. Болшинството вярват, че най-добрият възможен резултат в техния живот е да спечелят някаква невероятна сума пари в брой. Болшинството просто няма да ви повярват, ако им кажете, че такава печалба би била най-лошия резултат за тях. Даже ако им покажете статистики, свързани с хора, спечелили от лотарията: честотата на самоубийства, честотата на пристрастявания към алкохол и наркотици, самотата и изолацията, изпитвана от повечето спечелили… броят на тези, които в течение на няколко години, или даже на първите няколко месеца, са се оказали по-бедни даже от това, което са били, преди да спечелят. Даже ако категорично докажете на хората, че печалбата от лотарията е ужасна идея, повечето ще повдигнат рамене и ще заявят, че те ще бъдат изключение.

Всъщност аз не се опитвам да говоря зле за лотариите. Просто ги използвам като пример. Болшинството хора имат напълно погрешна идея за това какво точно би било полезно за техния живот.

Вие ще бъдете предпазени от най-пагубните избори, ако сте приложили моите предложения, свързани с втората от шестте свещени стъпки. Спомняте си, че ви предложих да синхронизирате своята воля с универсалната воля. Че трябва да си пожелаете нещо, което ще служи на най-голямото възможно добро. И сега, с визуализацията, вие имате възможност да проверите дали наистина сте абсолютно сигурни, че желаете да реализирате своето заявено намерение. Да видите, във възможно най-големи подробности, как такъв резултат ще повлияе на живота ви и на живота на всички останали.

Тъй като вие вече сте започнали, по силата на третата свещена стъпка, да задействате това намерение… то вече е започнало да се проявява. Енергийно то вече се е запътило към вас. Ето защо това наистина е вашата „последна възможност” да нанесете корекция и да видите дали желаете да се откажете от този резултат и да започнете отново с ново намерение, което наистина служи на най-голямото добро и което наистина искате да преживеете.

Бяхте предупредени. Творете внимателно. Ако дадете цялата си творческа сила на намерения, които понижават вибрациите ви, това, което ще получите, няма да ви хареса.

Така че отделете време, за да визуализирате напълно своето намерение. НАПЪЛНО да видите влиянието му върху всички, които ще бъдат засегнати. Аз ще ви науча как да правите това след малко. Сега обяснявам ЗАЩО трябва да правите това изчерпателно и внимателно.

Зареждане с енергия

Взето само за себе си, намерението е само една идея. Младият Зингдад получава  непрекъснато всякакви идеи, които знае, че никога няма да осъществи. Като например да основе рок състав. Той знае, че това е само една занимателна идея, за която мисли понякога. Той знае, че никога действително, наистина няма да ПОИСКА да основе такъв състав. Ето защо той също така не прави нищо относно това свое хрумване – като например да се научи да свири на някакъв инструмент. И по същия начин, ако всичко, с което разполагате, е едно намерение, то това е нещо подобно на рок състава на Зингдад. Това е само една идея, която ви забавлява от време на време.

Ако действително, истински искате една идея да бъде реализирана, то вие трябва да я заредите с енергия.

Третата свещена стъпка, действието, е един много силен инструмент за зареждане с енергия. Той е може би най-мощният такъв инструмент в реалността на трето ниво на плътност, тъй като хората вярват в действието, в правенето, като една задържителна предпоставка за достигане до желани резултати.

Това наистина е целта на Действието – да постави началото на процеса на зареждане с енергия. Да започне да превръща фантазията в реалност.

Визуализацията прибавя към това. Прекарайте известно време като визуализирате как намерението се превръща в реалност и вие ще го заредите умствено с енергия. И това е нещо, което ще ви науча да правите. Да прекарате известно време, като „виждате” всяка отделна част на вашето намерение като една реалност. С всичките му участници. Като изградите в ума си възможно най-цялостна и завършена картина на това как ще изглежда вашият свят, когато то „се сбъдне”. Това е един творчески умствен процес, който е кумулативно творчески, защото всеки път, когато се върнете към него и го повторите, вие прибавяте сложност и подробности. Вие допълнително зареждате с енергия своето творение.

Действието е „физическо зареждане с енергия”.

Визуализацията е „умствено зареждане с енергия”.

Емоцията, следващата свещена стъпка, е „духовно зареждане с енергия”.

Вероятно вие можете интуитивно да видите, че когато действате в тази последователност, вие повишавате вибрациите на съзидателните енергии. Виждате, че физическата енергия е най-грубата, с най-ниска енергийна вибрация. Умствената енергия е по-фина и с по-висока вибрация. Духовната енергия е най-фината и с най-висока вибрация.

За да творите истински, са ви нужни и трите енергии. В идеалния случай и трите, и в еднаква степен. За да възникне „магията” на шестте свещени стъпки, ви е нужна поне част и от трите енергии.

Подготовка

Едно от истинските предизвикателства пред новаторите творци възниква, когато те действително получават това, което са заявили като намерение!

Вероятно ще се изсмеете. Докато не се случи и на вас. Заявявате едно намерение, преминавате през шестте свещени стъпки и, един ден, „Бум!”, разбирате, че напълно сте получили точно това, което сте пожелали, в най-големи подробности.

Това е твърде шокиращ, изнервящ момент, когато сте прекарали незнайно колко животи, убеждавайки себе си, че сте една безпомощна жертва. И защо сте се трудили толкова здраво, за да се убедите, че сте безпомощни? Ако е, защото сте показали на себе си в някакъв отдалечен минал живот с какво желание сте могли да злоупотребявате с властта си и да наранявате околните… тогава ви очаква малка двойна неприятност, когато ще бъдете принудени да признаете, че отново използвате своите божествено отредени вам творчески сили.

Предполагам, че това, което ви казвам, е следното: малцината, които четат това и също така мислят, че би трябвало просто да могат да творят и претворяват своята реалност с лекота, и че това няма да е свързано с вътрешни противоречия… тези малцина всъщност би трябвало да бъдат НАЙ-ВНИМАТЕЛНИ. Вие вероятно не сте си чупили главата с помощта на творческите си способности. Все още! Ако не сте много внимателни, много мъдри, много чувствителни спрямо насоките, които идват от сърцето ви, тогава в бъдеще ви очаква значителна болка, когато ще ударите главата си в това. И тази болка ще ви научи да бъдете предпазливи, както всички, които използват своите творчески заложби.

Ако, от друга страна, изпитвате внимателни, уважителни опасения, това би трябвало да бъде добра новина за вас. Тогава това препятствие е вече зад гърба ви. Вашите опасения са мъдрост в действие. И аз бих ви посъветвал да използвате инструмента на визуализацията, за да изследвате своето творение-намерение. Особено крайностите от „най-добро и най-лошо”, които ще разгледам след малко. И проверете доста внимателно дали това намерение, което реализирате, служи на най-голямото добро и е в съответствие с желанията на вашата душа.

Ако то е такова, повече няма да си блъскате главата както преди. Тогава този път и оттук нататък е безопасно да упражнявате своите божествено дарени ви творчески сили.

И така, с Визуализацията вие се подготвяте за това, което предстои. Вие се приготвяте да приемете в своята реалност материализация на енергията, която сте предали на Живота.

Което е малко усложнен начин да кажем, че се подготвяте да бъдете творецът на това, което наистина сте!

Как да визуализирате

Позволете ми да започна, като кажа, че ако вече не сте установили своя редовна практика на медитиране, трябва да започнете да го правите. Медитацията е практика за успокояване на ума. Умът е обработващия инструмент на душата. Ако обаче понякога не успокоявате този инструмент, той се обърква жестоко. Вие сте склонни да вярвате, че СТЕ вашия ум. Вие обаче не сте! Вие сте склонни да вярвате, че шумът, който съществува в ума ви, е нещо реално. Това не е така! Чрез медитация вие може да се придвижите отвъд своя ум и да се изправите лице в лице с душата си. Това е, което наистина сте. Има толкова много неща, които мога да кажа тук за ползата и важността на медитацията, но разговорът ни не е на тази тема. Ние говорим за Визуализацията. Причината да повдигна въпроса за медитацията е, че тези, които са опитни медитатори, са готови още веднага да започнат много ефективно да визуализират. За тези, които никога не са медитирали, това ще бъде по-трудно, тъй като техните умове са шумни и недисциплинирани. 

Забележка на Зингдад:  Вие може да започнете да практикувате медитация, като се запишете в някой курс по медитация или, ако желаете, може да прегледате моето предложение, наречено: „Сътвори себе си, сътвори своя живот”. Може би това ще ви помогне да развиете навика да медитирате. Вижте информацията в моя уебсайт https://zingdad.com/

В крайна сметка, независимо дали сте опитен медитатор, или пълен новак

в духовните практики, вие може да започнете да визуализирате своите намерения и да ги доведете до реализация. Разликата е в това, че на опитните медитатори ще бъде доста по-лесно да поддържат своя ум в покой по време на визуализацията. Начинаещият най-вероятно ще установи, че умът му често се лута непродуктивно и ще трябва да вложи повече време и усилия, за да изпълни едно упражнение по визуализация.

Другото нещо, което искам да подчертая, е, че „визуализация” всъщност е погрешно наименование. По-правилно е да се каже: „създаване на пълен спектър от вътрешни сетивни възприятия”. За съжаление това е доста тромав израз. Причината да подчертая това е, че много хора не са зрително ориентирани. Ако затворят очи и си представят нещо, те не го „виждат”. Може би те го „чувстват”. Или просто „го знаят”. Има много различни начини, по които различните хора упражняват своето въображение. Следователно не приемайте, че трябва да „видите един филм” в ума си, само защото това упражнение се нарича „визуализация”.

В идеалния случай, вие ще си „представяте” с помощта на ВСИЧКИ свои вътрешни сетива. Работете обаче с тези сетива, които може да включите в упражнението.

А сега … как да визуализирате. 

Като начало, затваряте очи и успокоявате ума си. След това се свързвате със сърцето си. Открийте връзката с Първоизточника… мястото, от което идва Любовта… вътре, в самия център на Сърдечната ви чакра.

Сега, като поддържате тази връзка и се завръщате към нея винаги, ако я изгубите, изследвайте следната мисъл, като я визуализирате в ума си:

Визуализация № 1: Днес е денят, в който вашето намерение ще се осъществи. Това се случва. Вие чувате вътрешния си глас, който казва: „Ето това е! Моето намерение се превръща в реалност точно сега! По един най-удивителен и вълшебен начин, всичко това става истина точно сега!”

Какво преживявате? Какво се случва около вас? Какво събитие настъпва, за да ви накара да кажете: „Ето това е!”?

Прекарайте известно време с тази визуализация. Повторете я няколко пъти, докато почувствате, че наистина сте я визуализирали в цялата й пълнота. После (и това определено не е задължително да бъде по време на същото упражнение,  или даже в същиа ден), изпълнете следните допълнителни визуализации:

Визуализация № 2: Вече измина известно време, откакто намерението ви бе осъществено. Свързаната с това емоционална възбуда донякъде притихна. Сега вече сте в ново нормално състояние. Как изглежда животът ви сега? Как се е променил? Какво се подобри? Какво изгубихте? Кое е по-малко добро?

Ако не може да откриете едно нещо, което сте изгубили или от което сте се отказали, това е предупредителен знак, че залъгвате себе си. Всичко си има цена. Всичко. Не продължавайте напред, преди поне да се опитате откровено да погледнете към отрицателните моменти. Каква е цената? Какво ще изгубите? Огледайте се внимателно. Бъдете сигурни, че то е приемлива замяна на това, което ще спечелите. Само тогава продължете.

Визуализация № 3: Животът на други хора е бил също повлиян. Започнете от най-близките си: какво е било влиянието върху най-близките и скъпите ви хора? Как се е променил техният живот? Какви са положителните и отрицателните промени за тях? Какво ще кажете за останалите – колеги, познати? Какво ще кажете за случайни непознати? Какво ще кажете (ако имате такива) за враговете и хората, които не харесвате? Как животът на всички тези хора е бил повлиян положително и отрицателно от реализацията на вашите намерения?

Ако мислите, че не е от значение как вашите избори влияят на другите, то вие сте забравили най-основната предпоставка за това как действа “магията” на шестте свещени стъпки. Тя действа фундаментално, защото Всичко е Едно. Другите, това са други ваши същности. Това, което изявяваме, е това, което получаваме в отговор. Това е ПРИЧИНАТА „магията” да работи. И така… ако вие сътворявате нещо, което  ви доставя голяма радост, но за сметка на голямо нещастие за други хора, тогава вие СЪЩО ще си причините нещастие, като неизменна част от това, което сътворявате. Ако не разбирате това, или не вярвате, че е истина, тогава сътворяването на реалности не е за вас! Вие само ще си навредите с помощта на един инструмент, който не сте готови да използвате.

И така, след един 360 градуса анализ на влиянието, което реализацията на намеренията ви оказва на другите… има ли ВСЕ ОЩЕ нещо, което желаете да сътворявате?

Ако има, тогава ви предстои една последна визуализация…

Визуализация № 4: В това упражнение във визуализация вие прилагате въображението си към момента, в който сте привършили този свой живот. Когато сте отново едно духовно същество. Когато правите преглед на този живот, който вече е зад вас. Вие сте изправени пред своите духовни водачи и владетелите на Светлината. Когато погледнете към момента, в който сте поели в ръце своите съзидателни сили, когато сте заявили своето намерение и сте започнали да го реализирате… когато погледнете назад към получаването на това, което сте създали, и към момента, в който повече не сте се съмнявали в собствената си природа на творец… тогава в качеството си на това мъдро и израснало духовно същество, какво ЧУВСТВАТЕ относно своите избори? Беше ли това правилният избор? Почувствайте сега връзката със сърцето си. Какво е усещането? Това струва ли ви се правилният избор? Добър? Вдъхновен? Или ви се струва като грешка? Правилната стъпка в погрешната посока? Или евентуално напълно погрешно нещо? Изострете сетивата си. Прекарайте известно време със своите духовни водачи и владетелите на Светлината. Приемете техните реакции. Вслушайте се в техните насоки.

Ако след четвъртата визуализация сте все още на правилния път и имате положително чувство относно своето намерение, тогава сте готови за следващата свещена стъпка – Емоция. Това ще бъде темата на следващия ни разговор.

Ако обаче сте решили да промените мнението си и да смените своето намерение, и да НЕ реализирате това намерение, тогава може да започнете да изпитвате голяма благодарност в сърцето си, поради факта, че сте проявили мъдростта да преустановите тази реализация, преди тя да се е появила във вашата реалност. Почувствайте тази благодарност и с това чувство в сърцето си, просто се откажете от своето намерение. Престанете да го зареждате с мисъл и енергия. И когато сте готови, върнете се към първата свещена стъпка с придобитото допълнително знание и мъдрост, за да може следващия път да изберете едно по-добро намерение…

И така, както обещах, скоро ще започнете да научавате за петата и предпоследна свещена стъпка, Емоцията. В тази дискусия ще научите каква е истинската сила на емоциите. Сами те са неефективни и са често противопоказни. Когато е правилно насочена и фокусирана обаче, емоцията е буквално най-мощната сила във вселената. Това не ви ли звучи пресилено? Почакайте малко и ще видим дали все още ще мислите така!

Тогава до следващия път, скъпи приятели. Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите и разговарях с вас чрез моя скъп приятел, Зингдад.

10. Действие

© 2019 Превод АТИ

Адаму: Мили мои приятели, благодаря ви, че ме поканихте отново в своето съзнание. За мен е голямо удоволствие да ви предложа третата от шестте свещени стъпки.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който говори с вас чрез Зингдад. 

За мен е важно да започна всеки от тези разговори като посъветвам всички, които ме слушат за първи път… и всички тези, които нямат ясна памет за предишните части на този разговор… моля ви, спрете дотук. Моля ви проследете цялата поредица Говори Адаму от самото й начало. Всеки следващ разговор надгражда предишните и ще ви бъде от много малка полза, ако започнете оттук.

Можете да откриете цялата колекция от видеоматериали Говори Адаму в хронологичен ред, заедно с текстовите транскрипти на уебсайта на Зингдад.

След тези встъпителни думи, можем да започнем нашата дискусия върху третата свещена стъпка –  Действие.

Действието е сърцето на шестте свещени стъпки. Може би най-важната стъпка. Това е толкова важна стъпка, че понякога я наричат „законът за действието”, защото с действието е свързана една универсална истина.

Така че нека започна, като ви кажа за нея. Законът за действието е следният:

„Което направиш на Живота, ще ти бъде направено от Живота”.

Може би сте чували това изразено малко различно? Може би сте чували да казват: „Това, което направиш на другите, ще бъде направено и на теб”. 

Сигурен съм, че трябва да сте чули това, защото законът за действието е толкова универсално валиден, че е намерил място във всяка една религия и основна философска система по света днес. Той е бил наричан „златното правило” и „законът за реципрочността”. И днес мога да ви кажа, в случай че не го знаете, че той е също „законът за кармата”.

Повечето от тези, които вярват в кармата, обикновено я разбират погрешно. Те изглежда вярват, че съществува някаква универсална система за отмъщение. Като че ли има някакво божество, което раздава наказания на грешниците. Като че ли ви е наложен живот, изпълнен с трудности и мъчения от някакво жестоко същество, като изкупление за стари грехове.

Е, мили мои, позволете ми да ви уверя, че такова нещо няма. Простата истина е следната: „Това, което изразявате в Живота, бива умножено от универсалната воля и след това бива върнато обратно на вас”.

Ох. Един момент. Това не е ли законът за привличането, който споделих, когато обсъждахме намерението?  (усмихва се)

Разбира се, че е. Защото всички тези неща са едно и също нещо. Законът за действието Е законът за кармата, КОЙТО Е законът за привличането, КОЕТО Е златното правило, КОЕТО Е законът за реципрочността. Това са все едно и също нещо!

Има обаче определени компоненти от тези закони, които често са лошо разбрани.

Първият компонент е действието. Това, което правите.

Енергията, или НАМЕРЕНИЕТО зад вашето действие е това, което го зарежда. Ако наистина желаете да направите добро на друго същество, тогава тръгвате и правите нещо… и така проявявате доброта. Вие изявявате доброта в света. Няма значение дали действителното действие е приготвяне на сандвич за гладен непознат, или предложено внимателно изслушване на приятел. Това, което правите, е проява на доброта. Така че това е първият компонент. Действието внася в света около вас енергията на намерението, което стои зад него. 

И така както е при добротата, едно потайно непочтено намерение може да бъде внесено в света, ако например се опитате да се обогатите за сметка на своя съсед. Аз използвам тази дума „съсед“ в духовен смисъл. Това е всеки около вас. Вашият съсед са другите хора, това е също планетата, това са също животните, растенията, океаните, въздухът и т.н.

Което ме довежда до следващия компонент на закона за действието. Вие може да мислите, че сте бил добър с този човек, комуто сте предложили един сандвич. И това е вярно. Когато действате обаче, вашето действие засяга целия Живот. Едно изпълнено с любов действие засяга целия Живот. Защото Всичко е Едно, нали помните това?

И обратното също е вярно. Едно отрицателно, разрушително действие върху всяка част на Живота засяга целия Живот.

Ето защо наистина трябва да се замислите какво е намерението ви, преди да действате. Вие оказвате влияние на Единството… не само на лицето, на съседа, спрямо когото действате.

След това идва третият компонент. Това е вероятно най-малко разбраният компонент. Той даже често не се споменава при дискутирането на този закон. Това е фактът, че вашето действие е една енергия, която се разпространява в Живота. Тя е като сигнал, който вие излъчвате. И тогава Животът взема този сигнал и го насочва обратно към вас. Той обаче не го връща просто обратно. Той умножава този сигнал по божествената воля, преди да ви го върне. Разбирате ли?

Животът не е просто сбор от отделни части: хора, животни, растения и неща, които виждате около себе си. Животът е съзнание. И съзнанието се самоорганизира. То има свое собствено намерение и воля. Това е друг начин да кажем, че зад всяко нещо, което виждате, има един божествен дух, който се движи. И нещата са такива, каквито са, защото това е волята на този божествен дух. От една перспектива има много, много богове, които сътворяват съвместно тази реалност. От друга перспектива, всички тези богове са, разбира се, Едно и тези полу-богове заедно са част от едно велико същество… единственият Велик Дух.

Причината да се впускам сега в тази малко теологична дискусия е, че трябва да сте наясно, че Животът просто не отразява обратно към вас вашите избори, подобно на една тъпа машина. Или като едно безжизнено огледало. Не. Действията, които изразяват намерения, които са в съответствие с универсалната воля, получават масиран енергиен заряд от универсалната воля. Едно малко действие в съответствие с универсалната воля ще бъде умножено и усилено и ще даде голям резултат. За сравнение, едно масирано действие, което е в противовес на универсалната воля, ще бъде туширано и отслабено и ще ви бъде върнато като един много малък резултат.  

Сега, моля ви не разбирайте казаното от мен по опростен начин. Моля не приемайте то да означава, че ако направите зло, ще получите доста малък отрицателен резултат. Смисълът е различен. Ако направите зло, може точно в съответствие с универсалната воля да ви бъде даден урок в бъдеще да правите различен избор. Целта е да се научите да бъдете добър обитател на вселената. Вие ще получите масирано отражение от Живота, за да почувствате много силно ефекта на своите избори.

Тези, които придобиват това разбиране, което аз сега споделям, и след това се опитват да „хитреят”, като мислят, че могат да манипулират тези правила с цел краткосрочна изгода на своята его персона… и за сметка на Живота около себе си… винаги изпитват ужилване от страна на кармата.

След това те оплакват съдбата си. Те протестират против кармата. След това казват, че животът е труден и несправедлив.

Приятели мои, има една много, много основателна причина старият Адаму да ви преподава шестте свещени стъпки в точно тази последователност. Започнете с приемането, за да не изхождате от състояние на гняв, страх, омраза, ревност или лакомия, или желание да се облагодетелствате за чужда сметка. Или от някоя друга подобна отрицателна мотивация. Започнете с приемането. След това изберете своето намерение много, много внимателно. Търсете покой. Вслушвайте се в сърцето си. Съединете се със свещеното вътре в себе си. И само тогава, когато сте напавили този голям избор на обединение вътре в себе си, само тогава трябва  да започнете да го зареждате с енергията на своето действие. Само тогава вие започвате да обявявате своето намерение на света чрез ДЕЙСТВИЕ.

Силно се надявам, че разбирате. Защото това е нещо твърде сериозно. Децата не трябва да си играят с остри ножове и с огън. По същия начин духовно неизраслите не трябва да се заиграват със свещените стъпки.

Сега. Има един четвърти компонент на закона за действието, за който трябва да ви информирам. Това е времето. Знаете ли какво представлява времето? Науката няма дефиниция за него. Аз обаче ще ви кажа какво е то. Това е паузата, която възниква между причината и следствието. Ето защо, законът за действието може би трябва да бъде дефиниран по следния начин:

„Това, което изразявате в Живота, с времето бива умножено по универсалната воля и след това върнато обратно към вас.”

Разбирате ли? Казвам, че на енергията, която излъчвате, ще е нужно известно време, за да се завърне обратно към вас.

И точно това е вероятно причината да не сте забелязали закона за действието. Ето защо трябва някой да ви го каже. Ако нямаше такова забавяне във времето, това щеше да ви бъде очевидно, както пускането на водата от крана или включването на осветлението. Вие не се съмнявате, че когато завъртите крана на чешмата, това кара водата да потече, нали? Същото се отнася и когато завъртите ключа на стайното осветление.

В тези случаи отсъства объркване или съмнение, защото ефектът е моментален. Помислете си за момент обаче: какво би се случило, ако завъртите крана на чешмата и… не се случва нищо. Или завъртате/натискате ключа на осветлението и … не се случва нищо. След това, вие правите още двадесет такива опити преди, след около седмица, водата изведнъж протича. И след това, след други една или две седмици, без обяснение, осветлението започва да се включва. И за да могат нещата да се объркат допълнително, междувременно редица врати са се затворили и отворили, двигателят на колата е заработил, косачката за трева е направила обиколка на двора и кучето на съседа ви е ухапало.

Би трябвало да сте много по-наблюдателни от средния човек, за да забележите причинно-следствената връзка между първото завъртане на водопроводния кран и потичането на водата. Може би ще се окаже, че има някаква духовна връзка между крановете и водата, в която вие можете или не можете да повярвате. 

И за да усложним още повече нещата: знаете ли, че времето не е едно и също за всички? Да, определено, за всеки денят съдържа един и същ брой секунди. Това е вярно. Това обаче е илюзорната външна реалност, която вие създавате съвместно. Не това е, за което говоря тук. Аз говоря за промеждутъка от време между причините, които вие лично задействате в Живота, и ефектите, или резултатите, които се връщат при вас и които осъзнавате. 

Известни ли са ви „плътностите на съзнанието”? Чували ли сте, че можете да „повишите своето съзнание”? Е, едно съзнание наречено 8, към което храня най-голямо уважение и което е пряко свързано с поддържането на закона за кармата в тази реалност, е дало ясно и убедително обяснение на тези плътности на съзнанието, които може да прочетете, за да разберете точно какво те представляват.

Описанието им се намира в една глава от Книга 2 на Документите на възнесението, наречена „Плътности”.

Причината, поради която наистина трябва да прочетете това, е, че то е пряко свързано с вашите житейски преживявания. Виждате ли, колкото по-високо е съзнанието ви, толкова по-кратък е интервалът между причината и следствието на вашите действия. В един момент промеждутъкът става толкова малък, че на практика ефектът е моментален. Тогава вие се превръщате в това, което се нарича магическо същество. Защото тогава волята ви се материализира почти моментално. За да стане това обаче, вие трябва да притежавате твърде високо съзнание, 7 ниво на плътност, за да бъда точен. Огромното болшинство от хората на планетата Земя обаче в момента са на трето ниво на плътност. На това трето ниво на плътност на съзнанието, можеш да направиш един избор днес и резултатът му да те споходи в следващия ти живот. Или в по-следващия. Или в този след него! Когато абсолютно напълно си забравил, че си предприел това действие… тогава резултатът му ще се завърне при теб!

И това не е грешка. Нито е жестокост. Точно този резултат… точно този голям период между причината и следствието… е единственият начин да забравиш истинската си природа на творец и да битуваш, живот след живот, в дълбоко забвение тук в двойствеността. Това е единственият начин да повярваш, че си жертва. Това е единственият начин да приемеш, че страхът е един реален и валиден отговор спрямо живота. Това е единственият начин, по който можеш да сътворяваш съвместно своите катастрофални и болезнени резултати. И, мой любим приятелю, аз зная, че много от вас просто няма да могат да чуят това от мен, но аз ти казвам, че това е вярно: Вие всъщност ЖЕЛАЕХТЕ да бъдете тук и да преживеете това. Вие желаехте това най-дълбоко ниво на забвение, защото само от това състояние на пълна забрава вие може да сътворите себе си отново. Само така можете да се извисите, триумфиращи и величествени, в едно ново свое творение. Това е, което се случва на пробудените, възвисени души, които се издигат от двойствеността. Когато сте готови да се завърнете, вие ще се завърнете преобразени! Вие ще се завърнете с далеч повече от това, с което сте тръгнали първоначално. Това е едно пътешествие, за което всеки завърнал се твърди, че е изпълнено с предизвикателства, но че СИ Е СТРУВАЛО, отново и отново.

И когато времето настъпи… вие ще се завърнете.

Това обаче, което искам да разберете, е, че процесът на повишаване на вашето съзнание е процес на съкращаване на времето от предприемането на определено действие, до получаването на неговия ефект. И колкото повече този период се скъсява, толкова повече всеки от вас се превръща в същество-творец. До голяма степен това се дължи на отсъствието на хаос във вашите действия между причината и следствието.

Нека го обясня по следния начин.

Ако отворите и затворите крана на чешмата десет пъти, преди водата да потече, нейният поток ще бъде много слаб, когато тя пристигне след две седмици. Поради всичките отваряния и затваряния. Поради цялото объркване в намерението: дали искате да оставите крана отворен… или да го затворите.

Вие не сте предложили на Живота ясно и твърдо само едно намерение, заредено с енергията на едно действние. Вие сте предложили много намерения и много действия. Много хаос.

Противоположно на това, ако твърдо отворите крана днес и не правите нищо друго, водата ще рукне, когато пристигне, може би утре, с пълна сила.

Когато издигате съзнанието си, вие намалявате времевия диапазон. Когато намалявате времевия диапазон, вие придавате сила на резултата. Когато намалявате диапазона и придавате енергия на резултата, вие все по-силно осъзнавате, че сътворявате своята реалност. Когато осъзнавате своята природа на творец, вие осмисляте по-добре своите творения. Когато осмисляте по-добре своите творения, вие започвате да творите по един по-подреден, целенасочен начин. И когато правите това, вие се синхронизирате все повече с божествената воля. А когато се синхронизирате с божествената воля, вие повишавате съзнанието си. И когато повишавате съзнанието си… вие намалявате промеждутъка от време между причината и следствието.

Виждате ли?

Завърта се един цикъл! И този цикъл ви отвежда нагоре по спиралата на все по-високи нива на съзнанието… и вие започвате да творите с все по-голяма сила и енергия.

Любими приятели, законът за действието е двигателят на свещените стъпки. Той е, който движи творчеството в тази реалност. Докато се намирате тук в отделеността, вашите действия са от първостепенно значение. Те са „това, което вие внасяте в света около вас”.

Да, наистина е вярно, че вие може да действате и без да движите и един мускул, и без да отронвате и дума. Вие може да действате като медитирате. Това е възможно.

 Но знаете ли как да го правите?

Има вероятно една шепа живи хора на Земята днес, които НАИСТИНА знаят как да правя това. Хора, които са изразходвали много енергия и внимание в тренирането на своите умове. Такива същества могат да въздействат на света, докато се намират в пълен покой.

  Някой от вас дали е едно от тези същества?

Не?

Тогава действайте, като използвате ръцете си, тялото си, гласните си струни, писалката, компютърната клавиатура. Въздействайте на Живота с действие.

И това ме отвежда до последния момент от нашия разговор върху закона за действието. Сега, след като вече разбирате важността на действието… сега всеки от вас може да запита: „Да, но тогава аз какво трябва да правя?”

Отговорът е да се завърнете към своето намерение. Каква е промяната, която искате да видите в своя свят? Спомняте си какво ви казах относно намерението. Казах ви, че заявяването на намерение е като забождане на карфица върху географската карта. То е равносилно на това да кажете: „Аз отивам там”. Ако е така, то вашите действия трябва да се сведат до това да станете и да направите първата си крачка в тази посока.

Така че проверете намерението, което сте заявили. Задайте си въпроса: „Какво едно нещо мога да направя точно сега, което ще ме отведе в посока на реализацията на моето намерение?”.

Често в такъв момент хората се чувстват несигурни. „Как мога да направя нещо, което да ме отведе в посока на желания резултат?” Може би сте отчаяно болни и вниманието ви е свързано с оздравяването ви. Или може би сте затънали в дългове и намерението ви е свързано с изобилие. Или може би сте самотни и намерението ви е да откриете своята духовна половинка. Или е нещо друго. В този момент може би се чувствате на хиляди километри от своя желан резултат. Вероятно не може да си представите как бихте могли да го постигнате и след още сто живота.

Е, няма нищо страшно. Не е нужно моментално да постигнете целта си. В момента трябва да направите само една стъпка в тази посока.

Така че спомнете си своето намерение. Повторете си го на глас, докато го почувствате. Тогава проверете: какво може да направите точно сега в тази посока?

И моля ви, нека тук да не се самозалъгваме. Ако намерението ви е да постигнете чудесна физическа форма, не може да кажете: „Сега ще изям един чудесен шоколадов кейк в името на моето здраве”. Вие знаете кое допринася за добро здраве и кое е против него. Вие трябва да направите нещо, което е директна проява на вашето намерение. Една малка стъпка в правилната посока.

Може би решавате да проучите какви са добрите и здравословни начини на хранене? Тогава може би ще изберете да хапнете нещо, което е добро и здравословно. И ето, че сте направили една малка стъпка. Вие сте на правилния път.

Сега, не по малко важно, трябва също така да престанете да правите стъпки в обратната посока. Няма полза от това да направите една стъпка напред, след което да се обърнете назад и да направите три крачки в обратната посока!

Така че бъдете наясно с това какво правите. Продължавайте да избирате действия, които ви водят напред, към желания от вас резултат. Продължавайте да избягвате избори, които ви тласкат назад, далеч от желания резултат.

Това не е някаква голяма философия или сложна наука.

И ако не можете да измислите едно нещо, което да направите, за да се придвижите в правилната посока, тогава първото, което може да направите, е, да отделите малко време и да медитирате, да се вслушате в сърцето си.

Зингдад казва: „Ако имате нужда от помощ, мога да ви предложа направлявани медитации, които да ви помогнат с това!“

И ако това не ви помага, то вие се нуждаете от друга помощ. Намерете доверен човек, чиято помощ бихте оценили. Поговорете с него.

Зингдад казва: „Мога да ви предложа консултации, ако са ви нужни”.

Открийте нещо конструктивно, положително и конкретно, което можете да правите и което ви води към желания резултат. След това го направете.

Ще бъде добре, ако правите такова нещо редовно. Ако се окаже, че може да го правите ежедневно, това е добре. Бъдете сигурни обаче, че правите конкретни стъпки напред. И със сигурност избягвайте противопоказни стъпки назад.

Правете това непрекъснато. Изработете си навика да правите положителни стъпки и ще установите, че се приближавате към своя желан резултат… стъпка по стъпка. 

Правете това и магията ще последва. Вие ще задействате закона за действието. Вие ще привличате желания резултат към себе си. Следвайте правилния курс и ще видите какво се случва. Едно пътешествие от хиляди километри ще се съкрати магически, когато универсалната воля е с вас и ви дава крила. И ако действате енергично и целенасочено, и повишавате съзнанието си, може би ще ви се наложи да изминете само няколко километра, за да откриете, че магически сте се озовали в своята дестинация.

Приятели, когато вселената реши да ви поднесе вашите желания, може наистина да очаквате чудеса.

И така, сега вече знаете как става това.

С това вие вече сте готови да правите магически неща в своя живот. Възможно е обаче да добавите към магията. Възможно е да й придадете допълнителна енергия. И тези допълнителни неща, които ще съкратят вашия път към магията, са останалите свещени стъпки. С нетърпение очаквам да ги споделя с вас в следващите части от тази серия Говори Адаму.

До тогава, пожелавам ви да обичате това, което правите, и да правите това, което обичате.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който говори с вас чрез Зингдад. 

9.1 Намерение – допълнение от Зингдад

© 2019 Превод АТИ

Зингдад: Здравейте, приятели!

Бях помолен да представя своята перспектива върху заявяването на намерение, като допълнение на казаното от Адаму.

След като изслушах внимателно посланието на Адаму на предходния видеозапис от тази поредица, аз реших да започна да прилагам малко космическа магия в собствения си живот. Реших да изразя едно намерение. Също така, ще приложа върху това намерение шестте свещени стъпки. Преди да заявя намерението си обаче, аз реших да направя стъпка назад и да спазя изискването за пълно приемане. Както си спомняте, приемането е първата от шестте свещени стъпки.

И така, приемане.

Това е дума, която е приела такъв задълбочен смисъл и значение в живота ми през последните няколко години. В момента за мен истинското приемане означава, че цялата моя реалност е точно такава, каквато трябва да бъде. Всяко същество-творец създава своята реалност от своята перспектива и получава това, което е сътворило.

Това естествено не означава, че всеки харесва това, което получава! Далеч съм от тази идея. Очевидно е, че тези, които не осъзнават, че сътворяват своята реалност, и тези, които не знаят как да използват умно творческите си сили, най-вероятно създават най-различни неща, които направо мразят. И това предполагам, че се отнася за по-голямата част от човешкото население на планетата в момента. Това да мразиш своите творения обаче не е същото като да не ги създаваш. И ние всички ТРЯБВА да получим това, което сътворяваме, за да можем да се научим да творим по-добре. Ситуацията наподобява тази на едно малко дете, което трябва да се научи да не прави някои неща, като например да не пипа горещо или да не гали агресивни кучета, или да не пресича уличата на червено… защото тези неща ще имат болезнени последици. По точно същия начин, всички ние млади същества-творци трябва да се научим да контролираме своите мисли, думи, действия и емоции, за да започнем да създаваме неща, които НАИСТИНА харесваме. Защото това е единственият начин някога да надраснем убеждението, че сме жертви. Че не сътворяваме своята реалност. Че не получаваме обратно от живота това, което сме сътворили.

И така… Ако следите мисълта ми… това, което казвам, е, че светът е точно такъв, какъвто би трябвало да бъде. Така както понякога изглежда, че е  жесток, тъжен, болезнен, страшен и объркващ. Всяка душа в процеса на различните си въплъщения получава това, което сътворява.

Сега вие може да помислите, че това не е вярно. Може да имате всякакви възражения срещу тази идея. Може да ми кажете: „Да, но какво ще кажеш за изтезаваните деца? Те са невинни и не са създали тези изтезания”, или: „Какво ще кажеш за страдащите животни?”, или: „Какво ще кажеш за хората със смъртоносни заболявания?” И това може да продължава до безкрай, с най-различни възможни възражения срещу моята позиция на тотално приемане. Аз обаче не съм тук, за да убеждавам някого в нещо. Вашите убеждения са 100% ваша отговорност. Ако обаче имате желание да видите как промених своята перспектива от точно този вид убеждения, които ме държаха в състояние на изплашена жертва, тогава ви каня да прочетете Книга 1 от Документите на възнесението. Електронният вариант на книгата е наличен безплатно на моя уебсайт. Ако пък предпочитате да четете книжен вариант, има и такава версия. Вие ще установите, че тази книга ще промени живота ви, ако сте готови да изоставите своите убеждения, че сте жертва. Сигурен съм в това.

Това, което искам да подчертая е, че аз приемам 100% не само концептуално… но до самата сърцевина на своето същество… като фундаментална истина на съществуването си… че всяка божия частица съзнание – от ангелите и монадичните същности чак до най-малките фрагменти съзнание тук на Земята…  абсолютно всеки сътворява своята реалност от своята перспектива. Да. Това е една съвместно сътворена реалност. Което означава, че начинът, по който сътворяваме, е като поканваме другите да играят роли и да правят различни неща в нашата реалност. И ако едно същество директно не създава дадено свое преживяване, то се е съгласило някой друг да му го създаде.

Сигурен съм в това.  

Аз също зная, че огромното болшинство от хората на Земята няма да се съгласят с мен. Зная защо това е така. И също така го приемам. Не е моя работа да променям мнения и да убеждавам. Аз приемам, че всички хора са точно това, което имат нужда да бъдат.

И тъй като това е така, аз всъщност откривам моя начин да приема това, което в противен случай би било неприемливо. Аз приемам порочните егоистични политици, които биват преизбирани, за да обслужват същите корпоративни интереси. Аз приемам замърсяването на планетата. Аз приемам престъпността, която разрушава всяко общество на планетата. Аз приемам мъчителните споразумения, които душите са подписали едни с други, които имат за резултат убийства, изнасилвания и мъчения. Аз приемам мъчителните контракти, за които душите са се договорили със своите тела и които водят до… ами… многобройните неволи по света. Аз приемам всичко това. Аз няма да се опитам да променя нищо от това. Аз приемам напълно тази реалност и своето място в нея.

И сега, след като съм постигнал приемане… сега аз мога да избирам. 

Спомнете си, че Адаму ни учи, че ако не приемаме, тогава сме жертви. Тогава ние не можем да избираме. Е, мили мои приятели, трябва да ви кажа, че ми отне един цял живот, за да открия пътя до това ниво на приемане. И когато постигнах това, аз ПОЧУВСТВАХ, че то променя всичко за мен. Имам усещането за възможно най-дълбок душевен мир. И ако не познавате такъв мир, аз мога да ви кажа какво наистина представлява един истински успокоен ум. Всичкото бърборене, изпълнените със страх мисли и ядовитите безсмислици, които бушуваха непрекъснато в ума ми, изчезнаха. Да, истина е, че аз трябваше да се справя със своята Сянка, преди да достигна дотук. Аз обаче вече съм тук. И ако вие сте в настроение да ми повярвате, моля ви да ми повярвате, че достигането до такова състояние на приемане и душевният мир, който то носи със себе си, си струват всяка частица положено усилие. Отново и отново.

И тъй като аз приемам всичко, аз съм в състояние да избирам и да творя.

Нещо друго, което се случва, когато сте в състояние на душевен мир, е, че изведнъж откривате, че може да чувате сърцето си.

Нека ви разкажа набързо за това.  

Когато умът ви бърбори, всичко, което имате, е шум. Когато сте постигнали душевен мир и умът ви е в покой, тогава откривате, че може да чувате гласа на сърцето си. А когато може да чувате сърцето си, изведнъж осъзнавате, че то е порталът към вашата душа. Вашата божествена същност ви говори чрез този портал. И това не са същите шумни думи, които използва умът ви. Не, вашата божествена същност минава през сърцето ви и ви позволява просто да ЗНАЕТЕ някои неща. Поне това показва моят опит. Може би ако постигнете вътрешен мир, ще получите видения. Или чувствени усещания. Или може би ще чуете някои неща от божествената си същност. Не зная. Във всички случаи ще бъдете вдъхновени от това, което за вас е най-дълбока и най-правилна истина.

Което ме отвежда най-накрая до темата за намерението.

Виждате ли, преди да постигна този мир и преди да мога да чувам сърцето си, аз бих изразил своите намерения с помощта на своя шумен, изпълнен с уплаха бъбрив ум.  

Моите намерения щяха да бъдат свързани с това, че светът трябва да се промени. Аз бих изказал намерения, че хората трябва да бъдат по-добри. Че престъпността трябва да намалее. Че политиците трябва да бъдат по-добри. Че замърсяването трябва да спре. Това щях да пожелая, ако имах алтруистични чувства. Ако се чувствах повече интровертен, вероятно щях да изкажа намерение да печеля повече пари. Или че трябва магически да разреша някакъв здравословен проблем.

Може ли да видите как всяко от тези намерения крие в себе си убеждението, че съм жертва? Че не мога да бъда щастлив, докато другите не се променят. Което Адаму нарича драма.  

Когато открих вътрешния си мир и вече можех да чувам сърцето си, намерението ми се появи само. То пристигна в ума ми бляскаво, радостно и изпълнено със светлина. И аз просто ЗНАЕХ, че това е моето намерение. Аз знаех, че това намерение е правилно за мен. Право от сърцето на Единството, по целия път надолу през пластовете на свещените същности до този мъничък духовен фрагмент, облечен в персоната наречена Арн Зингдад Алингъм, това е ПРАВИЛНО ЗА МЕН. И ето какво е то:

Намерението ми е да открия своя път към възможността да отдавам своя дар възможно най-безстрашно, на всяка част от Живота, която го пожелае. 

Искам да ви кажа защо това е моето намерение и след това бих искал да ви кажа как го съкратих до едно стегнато, въздействащо изявление.  

Виждате ли, когато си помисля, аз не съм мотивиран от пари. Аз не мисля „какво ще ми донесе това”. Това, което наистина, наистина ме вълнува, е, да дам своя принос. Също така, особено силно ме вълнува да чувствам и зная, че това, което мога да подаря, ще доведе до някаква промяна. Че то помага и оздравява, и служи. Аз силно желая да зная, че фактът, че съм на този свят, допринася за повече радост и позитивизъм. Обичам тази идея. Ето защо аз искам да отдам всичко, което имам, с най-високата възможна вибрационна честота.

В същото време в момента аз съм също така едно смъртно малко човешко същество. И моето бедно малко човешко его има същите страхове, както вашето. Аз се страхувам, че няма да имам достатъчно. Страхувам се, че ще остана без това, което ми е нужно. Страхувам се, че ще се окажа в задънена улица, че ще се изгубя, че ще обеднея. Аз се страхувам, страхувам, страхувам.   

Прав ли съм?

Такива страхове ни карат да заемаме длъжностите, които мразим. Те са, които ни карат да имаме застрахователни полици и пенсионни спестявания. Те са, които ни карат да гласуваме за социални осигурителни програми, и т.н., и т.н. Аз не казвам, че някои от тези неща са лоши. Самият аз не ги притежавам, но не казвам, че те са лоши за тези, които са ги избрали. Казвам само, че е очевидно, че всеки има тези страхове. А защо милиардерите просто не престанат да трупат пари? Защо не казват: „Имам такова неприлично голямо богатство, че е глупаво да трупам повече” ?

Аз ще ви кажа. Лакомията се поражда от същите тези страхове. Колкото си по-богат, толкова повече се страхуваш да изгубиш това, което имаш. Никакво количество пари няма да те накарат някога да престанеш да се страхуваш, че можеш да се окажеш в положение да нямаш достатъчно.

Така че аз приемам и това. Аз приемам, че това мое тяло се нуждае от грижи и че има някои страхове, които идват като неизменна част от въплъщението в един човешки живот. Нямам нищо против. Аз просто избирам да не бъда мотивиран от тези страхове.

Виждате ли? Няма нищо лошо в това да се страхуваш. Никога няма да можете напълно да изключите страховете. Те са вградени в този живот, който имаме тук. Може обаче да изберете страховете да не ръководят живота ви.

Знаете ли какво е смелост? Това не е отсъствие на страх. Смелостта е да изпитваш страх и въпреки това да постъпваш правилно. Но вие знаете това. Не го ли знаете?

Така че аз имам тези страхове като вас. И аз решавам, доколкото ми позволяват възможностите, да правя това, което е правилно за мен, въпреки страховете си. Аз избирам да отдавам своя подарък колкото е възможно по-безстрашно. Аз избирам да не се блокирам, да не саботирам себе си и да не се ограничавам по никакъв друг начин, за да мога да давам своя подарък на всяка частица Живот, която се нуждае от това, което имам да дам.

Най добрата част от това е, че то ще ми достави най-голямата радост. За мен това е най-добрият начин да имам оптимално блажено прекарване на живота си.  

А след това има и друга най-добра част. Това е, че аз вече зная как работи животът. Аз зная, че това, което даваш, е това, което получаваш обратно. И когато откривам моя начин да мога да правя това, животът ме възнаграждава с изобилие от подаръци. Ако давам по този начин, би трябвало и да съм готов да получавам по същия начин. И аз съм готов! Някога ми бе трудно да получавам. През последните няколко години обаче успях до голяма степен да се освободя и от този блокаж.

Въпросът е обаче в това, че намерението ме споходи и аз моментално можах да оценя неговата красота и че то е подходящо за мен. Аз искам да се фокусирам върху предлагането на своя подарък и да оставя Животът да се погрижи за останалото.  

Ето как формулирах окончателно своето намерение:

„Аз отдавам своя дар все по-безстрашно и изобилно на всяка част от Живота, която го пожелае.” 

Това как ви харесва?

Надявам се, че моята история ви е помогнала. Надявам се, че вие работите върху своето намерение. Искрено се надявам да формулирате намерение, което наистина да ви бъде от полза. И не като ви научи как не трябва да формулирате едно намерение, а като ви донесе радост, любов, разгръщане и изобилие.

Сега, както Адаму предупреди, аз зная много добре, че това деклариране на намерение е само една от стъпките. Засега обаче аз най-малко съм направил тази стъпка и съм готов да започна да зареждам с енергия това намерение с помощта на останалите свещени стъпки. Оттук нататък ще предам щафетата обратно на Адаму, за да научим какво представлява следващата свещена стъпка, наречена Действие.  

Довиждане до следващия път.

9. Намерние

© 2019 Превод АТИ

Адаму: Мои мили приятели, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам отново и да ви запозная със следващата от шестте свещени стъпки.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите, който ви говори чрез моя мил млад приятел Зингдад.

Ако сте следвали последователно частите на тази серия презентации от самото й начало, може да сте забелязали продължителната пауза между този запис и предишния. От вашата перспектива това може да са били няколко години, откакто за последен път разговарях с вас чрез Зингдад. В края на тази презентация аз ще ви кажа защо бе нужно да направя такава пауза и това ще доведе до важна информация, която искам да споделя. За момента обаче бих искал директно да започна с представянето на втората от шестте свещени стъпки.

Намерение

Изявата на намерение е всъщност нещо твърде просто за изпълнение. Така както е просто обаче, то често бива изпълнявано неправилно, при което крайният резултат може да е нулев, както и да бъде катастрофален и само-разрушителен.

Ако искаме да постигнем положителни резултати, трябва да се научим да заявяваме своите намерения правилно. Това е, което ще споделя с вас днес.  

Има четири основни момента, с които трябва да сте наясно, когато заявявате своите намерения.

Първият е, че намерението е само една част от магията.

Целта на шестте свещени стъпки е да трансформират част от вашия живот или начина, по който преживявате живота си. Става въпрос за пресъздаванетона вашата реалност. За съжаление има мнозина, които учат твърде погрешно, че изявата на намерението е достатъчна, за да произведе промяна в живота ви. Според тях фокусирането върху една положителна мисъл привлича към вас това, върху което се фокусирате в своите мисли.

Приятели мои, определено съществува закон за привличането. Този закон обаче не гласи, че вашите мисли магически водят до проявление. Ако това бе така, то хората щяха да забележат, че всяко тяхно пожелание бива изпълнено. Това щеше да бъде отразено в народните мъдрости и в религиозните истини. Всъщност, вярно е обратното. Във всяка култура има поговорки от рода: „Ако пожеланията бяха коне, то просяците щяха да бъдат конници”. Или, казано по-грубо, пожеланията не работят.

Тогава кога законът за привличането наистина работи? Аз ще ви кажа. Той работи, както и всичко останало, на основата на фундаменталната истина, че всичко е едно. В смисъл че всеки друг е един друг твой аз. Ето защо това, което правите на другите, вие го правите и на себе си. Допълнението към тази истина, е, че всяко нещо, което искате да привлечете към себе си в големи количества, трябва да започнете да го изразявате или раздавате на живота, най-малкото в малки количества.  

Нека сега да видим. Ако това е истина, то би трябвало да е отразено в културните мъдрости и в древните религиозни истини. Така ли е? Ами да, бих казал, че определено е така. Това е основата на златното правило, което може да бъде открито закодирано във всяка една световна религия. Златното правило е: „Прави на другите това, което искаш да правят на теб”. Вие определено сте го чули, нали? Тази основна истина също така присъства в народните мъдрости. Всеки знае, че „Каквото повикало, такова се озовало”. Ние всички знаем това… макар и не всички да се съобразяваме с него.

Така че ТОВА е основата на закона за привличането. Законът за привличането гласи следното:

„Това, което изразяваш в Живота, бива умножено по Универсалната воля и след това ти се връща.”

Това е законът за привличането.

В този закон има два важни момента. Това, което изразяваш и Универсалната воля. Ще поговорим за Универсалната воля след малко. За момента искам да се фокусирам върху първия момент – това, което изразявате. Виждате ли, приятели, вие не можете просто да седите с едно намерение в ума си и да се случи чудо. Вие трябва да изразите своето намерение. За да задействате магията, вие трябва да го изпълните с енергия.

На нивото на реалността, в която се намирате, сътворяването не зависи само от мисълта. И това е от голяма полза за вас. Представете си, ако имаше такава пряка зависимост. Всяка ваша проява на страх, на тревожност и загриженост, щяха да се проявяват в живота ви. А повечето хора много повече се тревожат, отколкото мислят положително. Това е причината всички, които обитават вашето ниво на съзнание, да бъдат всъщност предпазени от директното проявяване на техните мисли. На това ниво на съзнание вие трябва да заредите с енергия своите намерения, за да ги реализирате. И след малко аз ще ви науча точно как да правите това. За момента обаче бих искал да разберете само, че намерението самó за себе си не притежава магическа сила.

Да ви го докажа ли? Когато се събудите в леглото си утре сутрин, бих искал да ви помоля да полежите малко, без да движите нито един свой мускул и да се фокусирате върху намерението си да станете. Просто лежете и изразете в ума си това намерение с всичка сила. Вижте колко време ще ви отнеме, за да се окажете действитено извън леглото си.

Виждате ли? Намерението не съдържа магия. Намерението е като забождане на карфица върху географска карта. Вие казвате: „Аз искам да отида ТАМ”. Хората обаче допускат фундаменталната грешка да мислят, че самото забождане на карфицата върху картата ще ги доведе в желаната дестинация. Или че някой друг магически ще ги отнесе там.

Казвам го отново. В момента вие сте предпазени от това да се случи. Вие не сте достигнали стадия на своето духовно развитие, в който умът ви е толкова напълно дисциплиниран и толкова напълно под контрол, че да произвежда само тези мисли, които са ви полезни. Вие сте склонни да произвеждате някои твърде непродуктивни и саморазрушителни мисли. Ето защо не ви е позволено мислите ви автоматично да водят до реализация. Вие ТРЯБВА да заредите с енергия тези мисли, преди те да се осъществят.

В същото време не искам да си помислите, че изразяването на едно намерение не е нещо много, много важно.  

Ако лежите в леглото си и нямате никакво намерение да станете… в един момент вероятно ще се наложи някой да ви принуди да го направите.  

Аз казвам, че формулирането на намерение е съществена част от един по-голям процес. То е втората от шестте свещени стъпки. То не е цялата магия. Без него обаче няма магия.

И под магия аз имам предвид неочаквана силна промяна във вашите преживявания. Точно това.

Вторият момент, който искам да подчертая, е, че има един енергиен множител, наречен Универсална воля. Ако намерението ви е в съответствие с Универсалната воля, тогава цялата вселена ще се намеси, за да подпомогне реализацията на намерението ви. Ако намерението ви е в несъответствие с Универсалната воля, тогава вие се изправяте срещу цялата вселена. Няма да се случи нищо. И разбира се, съществува един цял океан от сива област между двете крайности. Очевидно обаче, колкото по-близо е намерението ви до Универсалната воля, толкова по-малко енергия ще ви е необходима, за да го реализирате.

Ще ви дам един пример. Представете си, че отново лежите в леглото си и имате намерение да се претърколите и да паднете на пода. Очевидно е, че гравитацията е част от Универсалната воля, която важи за вашето тяло, докато сте въплътени. Ето защо едно отблъскване с ръцете и вие ще се преобърнете, и… намерението ви ще се реализира.

Ако, напротив, намерението ви е да се изтърколите от леглото си и да полетите към тавана… ще установите, че ще са нужни огромни усилия, за да придадете някаква енергия на това си намерение. Вероятно може да дисциплинирате ума си чрез десетилетия от медитации, за да се научите да левитирате. Или може би ще изобретите някакво устройство, което ще ви изстреля нагоре от лежащо положение, с цената на много усилия и средства.

Примерът ми е може би малко глупав, но това е само защото е очевидно, че земното притегляне има посока вертикално надолу. В редица случаи Универсалната воля не се проявява толкова очевидно. Откъде може да знаете дали е в съответствие с Универсалната воля да получите тази длъжност, която се надявате да заемете? Или да срещнете този човек от вашите мечти? Откъде може да знаете каква е Универсалната воля, свързана с подобрение на здравето ви? С вашите отношения с околните? С вашето отношение към себе си? И т.н…

Ако знаете някои от тези неща, то е поради връзката ви с вашето Вътрешно Аз. Обикновено чрез портала на сърцето ви. И тъй като вашето Вътрешно Аз е едно същество, което знае, че е едно с Единството, то е свързано с Универсалната воля.  

Ако не знаете КАК да правите това… как да установите контакт със своя Вътрешен Аз, тогава аз имам за вас една вълнуваща информация, която ще споделя в края на тази презентация. Тя е свързана с дългата пауза между този запис и предишния.

И така, съгласуването с волята на Единството… или с Универсалната воля, както я нарекох… е най-добрият начин да осигурите реализацията на своето намерение.

Има обаче една друга, също толкова важна причина да се синхронизирате с Универсалната воля и това е третият момент.

Когато се синхронизирате с волята на Единството, вие се синхронизирате с най-голямото добро. Универсалната воля ви предлага защита, здраве, любов и радост.

Ще обясня начина, по който Универсалната воля ще ви защити. Представете си за момент, че някой наистина ви е ядосал. Представете си, че вие реагирате като му пожелавате всякакви лошотии. Заразна болест, хемороиди, косопад.

Вие бихте направили това само в резултат на най-наивно невежество. Защото даже малко напредналите същества са наясно, че това, което правиш на другите, го правиш и на себе си. Така че създаването на болка и страдание за другите би довело директно до същото и за вас.

Добрата новина е, че никога не е в съответствие с Универсалната воля да причинява и йота повече болка и страдание, отколкото е нужно за общото добро. Имам предвид, че Универсалната воря ще ви помогне да нараните себе си, ако това е най-добрият начин, за да научите нещо важно за собственото ви развитие. Ако вие наистина, наистина желаете да навредите на някого, може да ви бъде позволено да навредите на себе си, за да се научите да не го правите отново.

Универсалната воля винаги води до най-голямото добро за всички. И тя винаги ще клони към оздравяване, любов и радост.

Друг начин, по който Универсалната воля ви предпазва, е, като ви помага да избягвате болезнени непреднамерени последици.

Знаете ли, ако обещаете на случайно избран набор земни човеци да изпълните едно тяхно желание, вероятно 90-95% ще предпочетат да получат пари. Много пари. Милиони и милиарди. Или неизчерпаем поток от пари. Това е, защото огромното болшинство от земните човеци са се поддали на его-магията, която им е била натрапена. Убеждението, че парите са сами за себе си нещо ценно. Убеждението, че всичко, което искаш и от което се нуждаеш, може да бъде придобито, стига да имаш достатъчно пари. И тъй като хората са приели това убеждение, те са готови с желание да разменят своето скъпоценно време на Земята, своето здраве, своя мир, своята радост… почти всичко, което ценят и обичат… за пари. Така че вероятно е разбираемо, че хората считат парите за най-ценното нещо на света. И вероятно е разбираемо, че техните желания се свеждат до повече пари.

Това, от което обаче това мнозинство няма абсолютно никаква представа, е, огромното количество болезнени непредвидени последици, които биха съпровождали изпълнението на тяхното желание. Ако тези хора изведнъж получеха милиони и милиони в брой… те много бързо щяха да разберат, че това е много повече проклятие, отколкото благословия. Те ще видят как цялата им социална структура бива разрушена от завист, ревност и алчност. Те повече няма да могат да вярват на приятелите си. Семействата им ще бъдат подложени на неимоверен стрес и ще се разрушат. Животът им ще изгуби своята цел. И т.н, и т.н. И най-фундаменталната причина за това е, че желанието за много пари в основата си не е желание за по-голямо изобилие. Това е желание за по-голямо неравенство между себе си и околните. Защото паричното богатство представлява точно  това. То означава неравенство. Ако пожелаехте ВСИЧКИ изведнъж да забогатеят… ще видите, че това съвсем не отговаря на желанието ви. Ако целият свят получи милиони, тогава милионите няма да струват нищо. Защото в основата си парите са кухи. Зад тях не стои нищо реално. Тяхната ценност се съдържа само в техния недостиг. Защото парите, така както елитът на вашия свят ги е създал, нямат никакво реално покритие. Те са пряк резултат от задлъжнялост и от нищо друго.  

Аз използвам парите за пример, защото те са свързани с най-често срещаната грешка. Хората най-често използват своите творчески способности за създаване на повече пари. И ако успеят да получат това, което са пожелали, те се оказват горчиво излъгани и нещастни. Ако обаче съчетаете своята воля с Универсалната воля, вие сте предпазени от това. Защото Вътрешният ви Аз желае да имате истинско изобилие. Под това разбирам, че Вътрешният ви Аз желае да имате всичко, от което действитено се нуждаете. И след това всичко, което желаете и което ще ви донесе по-голяма радост, без да ви причинява вреда. Вашият Вътрешен Аз ви желае най-голямото добро. И вашият Вътрешен Аз знае, че много често вие не знаете кое е най-добро за вас. Затова не трябва да изпадате в несъгласие със своя Вътрешен Аз. Вие имате най-голям интерес да съчетаете своята воля с Вътрешния си Аз… и следователно с волята на Единството.

Когато сте в съответствие с Универсалната воля, тя ще ви предпази по толкова много начини от саморазрушително творчество. И отново, вие ще бъдете в синхрон с Универсалната воля, когато се научите да се вслушвате във Вътрешното си Аз. И отново, аз ще споделя малко информация относно това в края на този разговор.

Четвъртият и последен момент, който трябва да имате предвид при заявяването на намерение, е, че трябва да сте абсолютно наясно относно това точно какво е това ваше намерение. Вие трябва да може да го изразите с едно кратко, категорично изречение. Също така, когато изразявате своето намерение, то трябва да предизвиква положително, овластяващо чувство в сърцето ви.

Бих искал да ви предложе пример от собствената си история. Като проявление на Монадата на Плеядите, аз съм напълно наясно, че има части от моята духовна група, които са все още въплътени. Много части са живи точно сега като представители на Плеядите и се разхождат между вас на планетата Земя. Някои от тези, които гледат (четат) тази презентация, са твърде вероятно такива членове от духовното ми семейство. Може би ти, драги зрителю (читателю), си един от тях. Въпросът е в това, че аз съм напълно наясно, че тези фрагменти от моята собствена по-голяма душа… тези други мои Аз… биват често доста наранени. Някои са станали твърде изгубени. И когато погледна светлината на божественото, която се излъчва от мен, аз изпитвам твърдото убеждение, че за мен е правилно да работя, за да излекувам, реинтегрирам и върна у дома тези други мои части.

За мен това е правилно на най-фундаментално ниво. И този предшестващ абзац е моето намерение.

Вие виждате обаче, че това е едно доста тромаво изявление. То не е нито ясно, нито кратко. Ето защо, ще ми бъде много трудно да мобилизирам съществото си зад този набор от изречения.

Колко различно би било, ако формулирах намерението си по този начин:

„Аз съм агент на реинтеграция на духовната си същност.”

Почувствахте ли това? Почувствахте ли неговата сила?

То е едновременно истина и нещо неоспоримо. Това е нещо, за което си струва да живееш и да се стремиш. Ясно. Кратко. Недвусмислено. Заявено в първо лице, в сегашно време.

Няма: „Аз ще направя това или онова”, или още по-зле: „Аз искам това или онова”, „Надявам се на това или онова”. Никакви увъртания. Само чистата истина.

Когато откриеш едно такова намерение, приятелю мой, това се равнява на откриването на магическо заклинание. Можеш да почувстваш как думите трептят от енергия. Усещаш как им се иска да изскочат от езика ти и да се задействат по света. И това е, защото ще си приложил правилно и четирите момента, които очертахме днес.

Ти ще си разбрал, че докато намерението не е цялата магия… то е съществена нейна част.

Ти ще си се синхронизирал с Универсалната воля и множителят на енергията вече ще полага усилия, за да ти помогне.

Ти ще си се синхронизирал с Универсалната воля и ще знаеш, че си защитен от вредните последици на разрушителното намерение. Ти ще знаеш, че намерението ти води до оздравяване, любов и радост. Ще почувстваш неговата истина.

И ще си заявил своето намерение по много ясен и кратък начин, така че да можеш да го изпълниш с енергията на цялото си същество.

Това е, на което ще те науча сега. Ще те науча как да придаваш сила на своите намерения. Как да ги изпълваш с енергия и да ги превръщаш в действителност. Ние правим това с действие, което е третата свещена стъпка, след това с визуализация – четвъртата стъпка, и емоцията – петата стъпка. И накрая, прилагаме шестата стъпка, наблюдението, за да присъстваме на възникването на магията.

Очаквам с нетърпение да споделя конкретните моменти и подробностите на тези стъпки в следващите презентации на поредицата Говори Амаду.

А сега има още нещо, което трябва да направим, преди да завършим тази презентация.

Споменах, че имам информация, която искам да споделя относно това как може да се синхронизираш със своя Вътрешен Аз… и по този начин да се синхронизиираш и с Универсалната воля.

Има два начина да направиш това. Първият е да следваш собствения си път. Да използваш дисциплини като медитация, телесни упражнения, методи на дишане и т.н., за да постигнеш състояние на дълбок, мирен покой. Това ще рече да практикуваш дълбока себе-любов и да отвориш своя сърдечен портал, и след това да застанеш в светлината на собственото си божествено Аз, и да узнаеш какво е пожелал за себе си твоят Вътрешен Аз… и защо се е въплътил като теб. Когато узнаеш това и когато се синхронизираш по този начин с Вътрешния си Аз, тогава ще можеш да разпознаеш твърде лесно валидната за теб Универсална воля.

И хубавото е, че ще можеш да научиш на това и другите.

Това е единият начин. Другият е да откриеш някого, който е преминал по този път, за да те научи и напътства. В момента на планетата Земя има няколко такива същества. Избери внимателно едно от тях и ще получиш пълната му подкрепа.

И това ме довежда до причината за изминалите години между тази презентация и предишната. Виждаш ли, мили мой приятелю, ние не сме разпилявали безотговорно времето си в този период. През това време човекът, който предава посредством ченълинг тази презентация, бе ангажиран с точно такъв тип пътешествие. Той откри своя начин да общува с Вътрешния си Аз, както и начин да споделя и преподава това, което е научил.

Сега искам да сме напълно наясно: аз не казвам, че ако извървиш пътя заедно с него, това е единственият начин да постигнеш резонанс с Вътрешния си Аз. Аз казвам, че ако за теб е правилно да тръгнеш заедно с него… ще установиш, че това ще бъде едно изключително силно и полезно преживяване.

Като едно малко отклонение от нормата, сега аз ще се оттегля и ще го помоля да ти разкаже директно за това, което предлага. Целта е да свериш казаното от него със сърцето си и да решиш дали това ще ти бъде от полза по твоя път.

И с това аз ти пожелавам довиждане. Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите и достигам до теб чрез чанелинг с помощта на моя скъп приятел Зингдад.

*        *        *

Зингдад: Уха, добре… благодаря ти, Адаму.

Може би това изглежда малко странно, защото ти все още чуваш същия глас. Сега обаче това съм аз – Арн Алингъм. Аз съм произвел книги, видеоматериали, направлявани медитации и семинари под името Зингдад. И, разбира се, аз посреднича на Адаму, за да ти говори.

Адаму спомена за материала, който съм произвел, и ме покани да ти разкажа за него. Това за мен е удоволствие. Ако искаш да се научиш как да синхронизираш своя ум с Вътрешния си Аз, мога да ти предложа един шест седмичен мултимедиен семинар, който да ти помогне да постигнеш точно това. Той е на разположение от известно време и много хора са завършили целия курс, и съобщават феноменални резултати. Този семинар се нарича „Сърце и ум в едно” и е част от една по-голяма серия, наречена „Сънуващ, събуди се”. Бих искал да те поканя да посетиш уеб страницата на „Сънуващ, събуди се” – zingdad.com/dreamerawake

Мога напълно уверено да заявя, че ако сърцето ти подсказва да направиш това сега, ще установиш, че то напълно ще промени живота ти. „Сърце и ум в едно” ти позволява да се срещнеш със своя Вътрешен Аз. Помага ти да се освободиш от своите блокажи и ограничения, които ти пречат да водиш открити и ясни разговори със собствения си божествен Аз.

Ако имаш нужда от помощ, за да установиш такъв контакт… може би това е точно което ти трябва. Моля провери предлаганото на моя уебсайт и вярвай на интуицията си да ти подскаже дали това е, от което се нуждаеш. Както Адаму каза, има и други хора, които могат да ти окажат помощ. Също така ти можеш да извървиш своя път сам. Предлаганото от мен е само една опция. Това е обаче опция, за която съм положил наистина много усилия. Изработването й ми отне години. Ето защо за мен е удоволствие да ти я предложа сега.

И това е всичко.

Сега мога да ти кажа…

Довиждане.

8. Приемане (Acceptance)

© 2019 Превод АТИ

Здравейте, мои приятели.

Сега продължаваме с дискусията за шестте свещени стъпки. Моля, бъдете сигурни, че сте вече запознати с предшестващите презентации от тази серия, наречена Говори Амаду, тъй като настоящата презентация надгражда този материал.

Приемане

Първата от шестте свещени стъпки се нарича „приемане”. Докато приемането е първата от тези стъпки обаче, тя е много повече от просто една стъпка. Приемането е едновременно портал и път.

Виждате ли, приемането е това, което ви отвежда от двойственото съзнание от тази страна на единното съзнание, от другата страна. То е преходът между съзнанието на жертва от тази страна и съзнанието на творец от другата страна. Ето защо аз казвам, че то е един портал. Защото ще трябва да се научите да ЖИВЕЕТЕ с идеята за приемането, вместо по-скоро да го избирате от време на време. То е много повече от един вход. То е също така един път. За да можете да се издигнете над съзнанието на жертва, да се издигнете над драмите и да придобиете единно съзнание, от изключителна важност е напълно да откриете приемането в себе си и да го превърнете като важна част от своя начин на живот.

Приемането е невероятно мощно нещо.

Ако не сте прекарали цели животи в усвояване на приемането, ще ви отнеме доста практика и усилия, за да го усвоите сега. Понякога със сигурност усилията ви ще водят до неуспех. Приемете това. Приемете, че все още не сте успели. Приемете, че сте предприели едно пътешествие. Приемете също, че е почти сигурно да успеете, ако не се отклонявате от пътя. Последното, разбира се, не трябва да допускате. Защото в действителност няма къде другаде да отидете, освен у Дома, при Единството. И приемането, както казах, е порталът и пътят, които ще ви отведат у Дома.

Най-добрият начин да научим нещо, е чрез своите преживявания. Ето защо аз ще ви науча какво представлява приемането, като използвам собствения ви опит. Моля да следвате описаната по-долу процедура.

Като начало, ще ви помоля да изберете една основна драма във вашия живот.

Довършете изречението:

„Аз ще бъда щастлив (–а) само когато …”

Сега помислете за нещо важно в своя живот, което вярвате, че трябва да се промени, преди да можете да намерите удовлетворение.

Преустановете четенето и отделете момент, за да откриете такъв проблем. Когато сте го идентифицирали и сте завършили изречението, може да продължите.

<пауза>

Добре. И така, вие идентифицирахте една драма в своя живот.

Сега ще повървим известно време заедно. Нека сега ви кажа, че обстоятелствата на вашата драма са ТОЧНО това, което ще ви се  случи, когато поддържате настоящите свои убеждения относно себе си.

Ако една частица съзнание навлезе в живота и има преживяванията, които имате вие, и достигне до убежденията, които имате… тогава тя ще преживее ТОЧНО същата драма.

Не е възможно да се случи нещо друго.

Това е, защото вашите най-дълбоки убеждения определят всички избори, които правите. Още от обстоятелствата на вашето раждане, от това кои ще бъдат родителите ви, как ще израстнете… всички тези формиращи преживявания… чак до нещата, които считате, че ви се отдават успешно, нещата, които мислите, че не можете да правите, хората, с които общувате… всичко, а аз имам предвид всичко, което сте избрали и продължавате да избирате, бива филтрирано през вашите вярвания и убеждения. И това, което вярвате и избирате, е, което изсмуква вашата жизнена енергия. Вие отивате там, където отива вашата енергия. Накратко, мои приятели, животът винаги ще отрази обратно към вас резултатите от собствените ви най-дълбоки убеждения. 

И когато сте прекарали определен брой животи в двойственост, абсолютно ви е гарантирано, че ще сте изградили много пластове убеждения, свързани с отделеността. Вие ще притежавате страх, болка, гняв и загуба, вградени като част от своята система от убеждения. Съответно, животът ще отразява тези емоции обратно към вас. Вие ще виждате множество пластове от драми в живота си, от глобални, до национални, обществени, семейни и лични. Всички те непрекъснато ще се проявяват в живота ви.

Вие може да се ангажирате с тези драми… може непрекъснато да желаете те да бъдат различни… може да се опитвате да ги промените…  но драмите ще продължат да се повтарят, докато не промените основните убеждения, които имате относно себе си, които всъщност привличат тези драми в живота ви.

Приятели мои, от решаващо значение е да разберете следното: Вашата драма не е нещо, което ви се случва случайно или от лош късмет. Вие я създавате, поканвате я в живота си и я привличате към себе си. И средствата на привличането са убежденията, които имате относно себе си. 

ТОВА е, което всъщност ще направим тук. Шестте свещени стъпки са всъщност средството, с което може да се освободите от своите вредни убеждения. Ние започваме, като идентифицираме убеждения, които съхранявате в дълбините на своя ум, които ви причиняват вреда, след което започваме да ги заменяме с други, които са безкрайно повече овластяващи и изпълнени с любов. В този процес вие откривате колко е дълбока истината, че ВИЕ сте творци на цялата своя реалност. Защото ще ВИДИТЕ от първа ръка и чрез собственото си преживяване, че когато промените своето убеждение, целият ви свят се променя. Докато през целия си живот сте се борили и не сте успявали да подобрите нещата, защото сте се борили с драмата… сега изведнъж ще откриете, че самата драма се променя заедно с вас. Животът около вас „се излекува”, когато вие излекувате себе си.

Така че това е, което правим. Ние обаче не можем да започнем да разрешаваме проблема, докато вие сте привързани към една погрешна представа за този проблем.  

Позволете ми да илюстрирам. Ако погледнете в огледалото и то ви покаже, че цялата ви коса е разрошена, вие няма да се опитате да промените огледалото, нали? Няма да изрисувате една красива прическа върху стъклото. Е, драмата е като отражението на вашето огледало. Тя просто ви показва с абсолютна яснота нещо, което протича в собствената ви психика, без да го осъзнавате. Така че няма повече смисъл да променяте драмата… външните обстоятелства… отколкото да се опитвате да оправяте косата в отражението на вашето огледало.

Това, което искате да направите, е, да ИЗПОЛЗВАТЕ отражението в огледалото, за да поправите собствената си коса. И след това, някак магически, ще забележите, че отражението в огледалото се е променило. По абсолютно същия начин вие искате да ИЗПОЛЗВАТЕ драмата, за да разберете какво става вътре във вас… след което да промените собствения си вътрешен пейзаж… и после, като с магическа пръчка, ще видите как драмата се променя. Или напълно ще изчезне.

Това е принципът. Сега разбирате, че няма смисъл да се тревожите относно отражението в огледалото. Това е ПРОСТО едно отражение. Няма смисъл да му се съпротивлявате и да настоявате то да бъде нещо различно от това, което е. Отражението в огледалото просто Е това, което е. В огледалото виждате това, което представлявате самите вие.

По аналогичен начин, вашата драма просто Е това, което е. И няма смисъл да се ядосвате, натъжавате или да я ненавиждате. И така, първата стъпка, освобождаващата стъпка, стъпката, която отваря вратата и ни позволява да продължим, за да направим нещо добро и да предизвикаме някаква реална промяна…

Е да приемем драмата. Приемете, че нещата са такива, каквито са, когато вие сте такива, каквито сте.

Сега ще направите една стъпка, която в началото ще ви се струва странна и вероятно неудобна. Ако продължим метафората с огледалото, това ще прилича все едно, че просто сме застанали неподвижно и ГЛЕДАМЕ в огледалото. Отделяме момент, за да наблюдавате. Ще кажете нещо, от рода на: „Моята коса в момента изглежда точно ТАКА”. Без оценка, без критика. Една проста констатация. Аз говоря за това да ПРИЕМЕТЕ отражението в огледалото.

Сега, моля ви, помислете си отново за вашата драма. Този път обаче вие ще промените изявлението. Този път ще добавите вашата драма:

„Аз избирам да приема, че (описание на вашата драма) е част от моя живот в момента, защото това е точно отражение на моите убеждения.”

Отново, отделете време, за да прекъснете четенето и да формулирате своето твърдение, така че коректно да отразява вашата ситуация. Моля, направете това. И моля, важно е, да кажете това изявление на глас. Направете това сега.

… … …

Как се почувствахте? Странно? Почувствахте ли, все едно, че лъжете себе си? Почувствахте ли, че изговаряте думите, но не ги усещате? Или се почувствахте странно освободени и овластени?

Приятели, както и да сте се почувствали, няма значение. Вие сте на едно пътешествие заедно с мен. И няма нужда да пристигнем в крайната дестинация с първата стъпка. Така че не обръщайте голямо внимание на това как сте се почувствали относно това изявление. Отбележете го. Приемете го. Защото всичко, от което се нуждаете да направите в този момент, с помощта на току-що направеното изявление, е, да приемате тази драма.

Виждате ли, степента, в която вие НЕ приемате тази драма, е степента, в която тя обитава извън вас. Всичко, което е извън вас, е извън вашия контрол. Вие не може да сътворите нещо, което е извън вашия контрол. Вие сте негова жертва. Ето какво обаче правим ние сега. Ние приемаме ситуацията. По този начин тя попада на правилното си място. Драмата и нейната причина се преместват вътре във вас. Когато я приемете, тя става ваша. Когато е ваша и вътре във вас, тогава вие може да знаете, че вие сте тези, които сте я създали. Тогава може да я създадете по различен начин.

Сега виждате ли как първата стъпка, най-решаващата стъпка, е приемането?

Има още пет стъпки и в тези пет стъпки ние се занимаваме с процеса, чрез който всъщност вчесваме косата в огледалото. Преди това обаче ВИЕ трябва напълно да приемете. Така че това е работата, която трябва да свършите от този момент до прочитането на следващата презентация в тази поредица. Моля ви, настоявам, да не бързате. Отделете няколко дни или повече. Отделете време, което действително да прекарате със своята драма. Кажете си на глас, че приемате тази драма. Обмислете я. Почувствайте я. Позволете на драмата да разкрие пред вас своите страни, така че да приемете всеки нейн аспект. Когато ЗНАЕТЕ, че я приемате такава, каквато е, тогава сте готови да продължите.

Ако продължите, преди да сте напълно готови, това просто няма да доведе до положителен резултат. Ако не я приемате напълно, тогава вие не може и да творите. Тогава вие просто ще реагирате, както винаги сте правили… като жертва, която само се опитва да избегне резултатите от собствените си избори. Тогава този процес няма да проработи и когато стигнете до края, ще кажете: „Просто нищо не се промени!” Ще решите, че процесът не работи. И това ще бъде резултат от това, че не сте отделили достатъчно време на тази решителна стъпка, за да усвоите нейния замисъл.

Така че това, приятели, е вашето домашно задание. Моля, напишете своето изявление, с което приемате своята драма. След това продължавайте да си го повтаряте и ще видите как драмата ще започне да ви изглежда различно, когато постепенно се придвижвате към нейното пълно приемане.

Забележете как усещате все едно, че драмата се придвижва от „вън” към вас, докато в един момен се озовава „вътре” във вас. Забележете как усещането ви за нея се променя. Забележете как макар драмата задължително да не се променя, вашето чувство към нея се променя, как се засилва усещането ви за вътрешен мир и спокойствие. 

Това е процесът на приемане.

Приемането настъпва, когато вие не се съпротивлявате на драмата. Вие не желаете тя да бъде нещо различно.

Приемането настъпва, когато вие не осъждате драмата, нито себе си, нито другите участници в нея. Никой не е на погрешен път, никой не е не както трябва да бъде. Това е просто една драма.

Приемането настъпва, когато вие се отказвате от своята идея, че животът трябва да бъде по-различен от това, което е. Животът Е такъв, докато вие сте такива, каквито сте. Животът просто Е.

Приемането настъпва, когато вие сте надрастнали прошката и сте достигнали до един момент на осъзнаване на факта, че няма нищо за опрощаване.

Вие сте избрали да направите една малка стъпка в посока на приемането, като сте избрали да приемете една от своите драми. Поздравявам ви. Това е първата стъпка и сега сте вече на пътя.

Сега, мои приятели, ако можех да заведа всички ви на едно духовно уединение на върха на една планина, бихме могли да поработим само с понятието за приемане, в продължение на доста години и пак нямаше да сме изчерпали тази тема. И вие бихте могли, както отбелязах, да прекарате много животи във въплъщение, усвоявайки идеята за приемането. Така че днес в тази презентация аз съм ви предал само в най-съкратен вид същността на приемането и какво означава да живееш в приемане.

Сега зависи от ВАС да заживеете с този принцип. Да вземете семето наречено приемане и да го отглеждате, за да може да порасне и разцъфти в душата ви. Вашата цел е да се научите да приемате не само тази драма, но всички свои драми. Не само всички свои драми, но самият принцип на драмата като явление. И не само на драмата… но на целия Живот. Мили мои приятели, вие ще постигнете това в един момент. Вие ще достигнете момента, в който съвършено, напълно и изцяло ще приемете целия Живот. И когато сторите това, ще бъдете великолепни. Вие ще бъдете едно чисто същество от ярка светлина, с безкрайни възможности и творческа сила. И това е, което лежи пред вас на пътя на приемането. 

Сега, преди да ви оставя, има някои неща, които категорично ви съветвам да направите, на този етап от вашето пътешествие:

Първото е да отделите известно време всеки ден за своето духовно израстване. Известно време прекарано в момента СЕГА. В медитация. Ако не знаете как, имате на разположение помощ. Може да се научите как да го правите. Във всички случаи обаче отделете известно време всеки ден, за да се концентирате и да се вслушате в своята душа.

На второ място, редовно да отделяте известно време, за да поемете в ръце контрола върху своя живот. Това е време, прекарано или сами, или в компанията на доверен и обичан приятел, или приятели, когато разговаряте и разсъждавате за това накъде сте се запътили в живота си. Какви са вашите цели и стремежи. Това е времето, в което вие научавате относно себе си и своите драми. Това е времето, в което вие си поставяте цели относно своето оздравяване и развитие. Когато поглеждате назад към изминалия път и преценявате какво се е случило, и извличате поука кои от вашите избори са се оказали успешни и кои не са. 

Би било най-полезно, ако можете да се присъедините към група от сродни души, които обсъждат тези въпроси. Открийте хора, които са на сходна дължина на вълната, с които може да споделяте и да се учите съвместно.  

И с това, скъпи приятели, засега аз ви напускам. В следващата презентация ще разгледам втората от шестте свещени стъпки – Намерението.

Аз ви обичам със сърцето на Единството.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите.

7. Отваряне на пътя към Единното съзнание

© 2019 Превод АТИ

Здравейте, приятели мои.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите.

Време е да направим следващата крачка в съвместното ни пътешествие. Надявам се, че сте следили цялата серия Говори Адаму, тъй като тези разговори следват един след друг и изграждат заедно едно синхронно цяло. Взети поотделно, те няма да изглеждат особено смислени.

Досега разговаряхме за едно духовно осъзнаване, наречено Единно съзнание. Аз обсъдих с вас факта, че всъщност Всичко е Едно. Това, че всички сте едно цяло, едно с планетата и едно с вечния, безкраен създател на всичко. И да, разбира се, също така едно с Монадата на Плеядите… с вашия покорен слуга.

Ние дискутирахме, че докато това е вярно, на вас определено ви се струва, че това не е така, в резултат на една уникална и много силна илюзия наречена Двойственост, която е създадена за вас със Завесата на Незнанието.

В последния ни разговор аз споделих с вас някои от облагите на Единното съзнание. Това са добрите неща, които може да очаквате да ви се случат, ако се пробудите достатъчно, за да видите илюзията на отделеността. Ако успеете да откриете, като своя лична истина, че Всичко е Едно. В края на този разговор аз обещах, че ще започна да споделям с вас някои от инструментите, които може да използвате, за да пробудите единното съзнание в себе си. Това е частта, в която ще ви кажа как да придобиете сами Единно съзнание.

И така, преди да продължим, трябва да ви попитам, за да бъда сигурен. Наистина ли сте готови за това? Трябва да сте сигурни, защото това не е обратим процес. Веднъж пробудили се и след като веднъж ЗНАЕТЕ, тогава никога повече не може да не знаете. Ако преминете през това, вие ще се промените завинаги. И това, което ще ЗНАЕТЕ, ще бъде, че не сте и никога не сте били жертва. На нищо и на никого. Вие сте и винаги сте били едно същество творец с неимоверна сила. Вие ще узнаете това. И вие ще узнаете КАК се проявява тази сила. Ще узнаете ЗАЩО сте скривали тази истина от себе си. И ще влезете в разпореждане на тази сила и ще творите, с пълно знание и мъдрост, реалността, която желаете да преживеете. Вие ще отворите своето енергийно поле за тези, които резонират с вашата духовна честота, и ще сътворявате заедно, със знание и с желание.

Мои приятели… Това е еднопосочен път към истинската ярко бяла светлина на Единството. Време е да сте сигурни, че това е пътят, който желаете да поемете. Време е да сте сигурни, че малките, немощни, обезсилващи, страшни и болезнени драми, които сте разигравали, повече няма да ви бъдат полезни. Трябва обаче да сте СИГУРНИ. Ако не сте готови да отхвърлите тези драми, тогава това, което имам да кажа, няма да ви хареса. То ще причини вашия гняв и съпротива. И тогава, преди да сте продължили, вие ще установите, че не можете да следвате по-нататък този път.

Сега, аз нямам никакво желание да ви причинявам болка, затова ви питам и моля да бъдете наясно и сигурни. Ако вече не сте направили това, моля да отделите един момент, за да се уверите, че можете с абсолютна убеденост да потвърдите следното изявление:

„За мен е правилно да тръгна по пътя на Единството сега и да започна да се пробуждам директно спрямо факта, че съм Едно с всичко живо, едно с планетата, едно с природата и едно с вечния създател на всичко.” 

Ако това не е правилно за вас, моля ви да напуснете този разговор сега. Той няма да ви бъде от никаква полза. Ако обаче той Е за вас, тогава ние сме готови да започнем.

Все още следите ли мисълта ми? 

Добре.

Аз вярвам и приемам с доверие, че сте задействали свободната си воля и сте избрали да следвате пътя на Единството. Това е една прекрасна новина. Това, което ви очаква, е наистина величествено! 

Сега: има серия от стъпки, които може да предприемете, за да улеснят вашето пробуждане за Единното съзнание. Преди обаче да ви разкажа за тези стъпки, трябва да направя крачка назад и да ви разкажа за Драмите.

Драми

Драмите са жанрове на сценичната игра наречена живот, които съществата с двойствено съзнание използват, за да поддържат себе си поотделно и съвместно в състояние на двойственост.

Това са много, много истории, които си разказвате ежедневно и които може да използвате, за да поддържате вярата си, че сте отделени един от друг, от твореца вътре във вас и от Единството на Всичко. И най-важно, за да продължавате да вярвате, че не сте същесва, които сътворяват съвместно, че нямате нищо общо със създаването на своята реалност и следователно не сте отговорни за своя живот и за своите преживявания. Това е функцията на вашите драми.

В ежедневния съзнателен живот на едно същество има множество застъпващи се драми, които може да се случват едновременно. Всички те имат една обща тема. Това са все истории, които вие сте създали или сте привлекли към себе си, които ви казват, че не можете да бъдете щастливи и успешни, докато нещо извън вас контролира промените. Ето защо вие трябва да чакате да настъпи тази промяна или по някакъв безпомощен начин да я предизвиквате.

Драмите могат да имат твърде лична и преходна природа. Една пъпка на носа, забелязана преди романтична среща, която в този момент може да ви направи нещастен. Драмите могат да бъдат и доста  продължителни. Може би вярвате, че ви трябват повече пари, за да се почувствате щастливи. Да бъдат изплатени дълговете ви или да си купите някаква ценна придобивка, която просто трябва да притежавате. Може би мислите, че тялото ви трябва да изглежда различно, или да изглеждате по-слаби или по-атлетични, за да сте щастливи. Може би имате нужда семейният ви партньор да се държи различно. Или всичките ви познати да се държат различно. Може би вярвате, че ще бъдете щастливи, ако живеете на друго място. Или ако имате друга работа. Или ако ви повишат. Виждате ли? Това са все преживявания, които сте си причинили, в които вярвате, че сте жертва и които стоят между вас и щастието и успеха, които желаете.

Драмите също така не биват само лични по природа. Те могат да бъдат съвместен продукт в обществата, нациите и даже като част от една цяла планетарна култура. Нека видим един идеален пример за панетарна драма: политическата система.  

Вашият свят е много закъсал, нали? Разбира се, че е така. Също така има хора, които са били поставени във властови позиции и които биха могли да упражнят своята власт и да направят от света едно по-добро място: политиците. Проблемът обаче е, че те никога не го правят, нали? Те изглежда винаги объркват нещата и правят света още по-лош. Казват ви обаче, че ако повярвате на драмата и й дадете своята енергия, може да замените настоящата група клоуни с един отбор от фокусирани лидери с визия, които ще ОПРАВЯТ всичко. И вие го правите. Вие отдавате своята енергия. Вие откривате някакво убеждение в дълбините на душата си, ставате активни политически, участвате в дебатите и накрая отивате и гласувате. Някак обаче една или три години по-късно се оказвате в изходно положение. Вашите нови фокусирани лидери визионери са се превърнали в клоуни, които допускат същите грешки, които познавате от предишните циркови представления. Или още по-лоши. Какво трябва да направите? Да продължавате твърдо да вярвате в настоящото представление? Или да се присъедините към надигащия се хор в подкрепа на голяма политическа промяна, която да изхвърли тези палячовци и да ги замени със следващата група от обещаващи фокусирани лидери визионери, които чакат в периферията да настъпи техният час?

Политиката е един идеален пример за драма. Защото вие ЗНАЕТЕ това и въпреки всичко продължавате да му отдавате своята енергия. Все още се подвеждате по поредната песен и танцувате отново, и вярвате в драмата.

Така че драмите могат да варират много по своите мащаби. Те също могат да варират по своето влияние. Те определено могат да варират доста по начина, по който изглеждат за участващите в тях. Едно общо нещо обаче, което те ВСИЧКИ имат, е, че в основата им съществува  една вяра, че не може да бъдете щастливи и успешни, докато някой отвън не се намеси и не контролира промените. Всички те са основани на илюзията за вашата безпомощност. Илюзията, че сте жертва. И ТАЗИ илюзия е крайпътният камък на двойствеността. Драмите и двойствеността са неразделно свързани. 

А ще повярвате ли, ако ви кажа, че има драми, които достигат отвъд границите на планетарните култури? Драми, които са даже галактически по своите мащаби? Ще повярвате ли, ако ви кажа, че има същества, чията драма е:

„Аз никога няма да бъда щастлив, докато цялата галактика не се подчини на моята воля.” 

Ще го направите ли? Да, наистина, има някои същества, които притежават такива аспирации към грандиозна лична его-задоволяваща власт. Това пък колко странно ви изглежда?

И след това има перфектно противоположната драма, която гласи:

„Никога няма да бъда щастлив, докато тези тъмни сили, които искат да ни владеят, не бъдат разбити и унищожени.”

Тази двойна драма за власт спрямо другите и упорита борба за свобода е бушувала в галактиката от вечни времена. Тя е древна.

И така, приятели мои, искам да ви попитам. Желаете ли да бъдете засмукани от тази драма? Защото точно сега вашата планетарна култура е изправена на прага на едно пробуждане. И със своето пробуждане, вие самите ще повдигнете карантината, която ви е държала отделени от взаимодействие с космически култури от други части на галактиката.

И когато това се случи, вие повече няма да бъдете предпазвани от невежеството на изолацията. Вие ще бъдете привлечени в ежедневния бизнес на галактиката. А този бизнес не е само сладости и светлина. Защото съществуват тези галактически драми. Част от това ви е предавано и споделяно чрез различни сеанси на ченълинг от същества, които говорят от перспективата на тези, които се борят за своята свобода. Те желяет да се присъедините към тях. И има ОПРЕДЕЛЕНО такива, които разпространяват информация, с която целят да ви заблудят. Въпросът е в това, че и двете страни са всъщност ангажирани със същата тази велика драма. И двете страни искат да се присъедините към тяхната кауза.

И ТОВА е причината да ви говоря за тези неща. Аз ви моля, мои приятели, независимо дали драмата е лична, национална, или даже универсална по своите мащаби, мислете много, много внимателно, преди да бъдете засмукани от повече драми. Помнете, че смисълът на тези драми е да забавляват ума ви, за да може да останете в двойствеността.

Ако искате да останете в двойствеността, аз нямам проблем с това. Тогава наслаждавайте се на драмите. Ако обаче желаете да се пробудите за Единството и за собствената си вътрешна сила като същества-творци, тогава трябва да знаете, че тези драми не са във ваша полза. 

Има една драма, за която споменах в един предишен разговор относно разкритието. Мнозина вярваха и продължават да вярват, че ще бъдат щастливи и успешни единствено когато настъпи разкритието. Има драми, които се разиграват в момента относно ограничаване властта на престъпните групировки на вашата планета. И скоро ще има други и различни драми. Едно нещо, на което може да разчитате, е, непрекъснатия поток от нови драми! И когато тази година привършва, ще има очаквания относно това какво трябва да се случи и какво действително ще се случи с планетарното възнесение и това ще се превърне в друга драма.

И сега, моля ви, приятели, аз НЕ казвам, че тези проблеми не са реални и че не възникват. Промяната е непрекъсната. Тя е осезаема. И тя също така се ускорява. Вие знаете това. И в момента протичат огромни промени на всички нива на тази вселена. Това също го знаете. Това, за което ви говоря, е, да вземете обратно своята сила. Да постигнете правилното обединение на своята душа. Да престанете да вярвате, че ключовете за вашето щастие и успехи се намират някъде извън ВАС. Да престанете да вярвате, че не сте създатели на собствените си преживявания. Да осъзнаете напълно КАК създавате своята реалност. И неизменно свързано с всичко това… да осъзнаете напълно, че сте Едно с Всичко, Което Е.

И така, това бе първото, което исках да ви кажа. Драмите възникват. Те ще продължат да възникват, докато има същества, които избират двойственото съзнание. Те СЕ НУЖДАЯТ от своите драми, за да поддържат своята отделеност. И така текущата серия от драми ще затихне и замре, само за да бъде заменена с различни вариации на същата тема, а именно, че „се нуждаете това или онова извън вашия контрол да се промени, за да може да се почувствате щастливи и успешни”.

Така че драмите възникват. Това обаче не означава, че ВИЕ трябва да се изгубвате в тях. Въпреки това, вие продължавате да желаете да живеете в тази реалност, нали? И тази реалност с всички свои красиви удоволствия е основана на отделеност. Така че вие не може просто така да обърнете гръб на отделеността. Вие просто не може да се освободите от всички свои преживявания, мисли, желания и творения и да сублимирате обратно в Единството. Вие имате мечти и амбиции, които първо трябва да задоволите. Прав ли съм? Разбира се, защото в противен случай отдавна нямаше да сте тук!

Тогава какво трябва да правите? Вие обитавате една система на реалност, създадена от илюзията на отделеността. Това означава, че винаги ще има драми. И тук достигаме до сърцевината на това, което искам да ви предложа. Голямата тайна на собственото ви щастие и успех е да позволите на тези драми да продължат да възникват около вас и въпреки това да откриете своята истинска автентична сила вътре във вас. Да откриете Единство в себе си.

И тогава, приятели мои, ще се случи нещо вълшебно. Когато се ангажирате с този процес на откриване на своята автентична сила и се свържете с Единството вътре в себе си… тогава светът около вас ЩЕ се промени. Това не е нещо, което ще можете напълно да разберете или повярвате, преди да сте го преживели. Най-простата истина обаче е, че светът около вас винаги идеално отразява към вас това, което е вътре във вас. И така, когато откриете истинската си същност вътре в себе си… драмите около вас ще започнат да затихват и да стават все по-хармонични и мирни. Когато откриете голяма любов към себе си, то и драмите около вас ще започнат да се изпълват с любов и радост. И когато овладеете наистина своята сила и истина, вие ще се окажете решаващ фактор за осъществяването на промените, които са били предсказвани и с нетърпение очаквани от незапомнени времена.

И така? Как да направите това? Как може да живеете в свят от шумни, изпълнени със страх и тревога драми, и въпреки това да придвижвате своето съзнание в посока на Единството, към разкриването на собствената си творческа природа?

Аз ще ви кажа. 

Има, виждате ли, серия от стъпки, които може да направите, за да улесните своето пробуждане в Единното съзнание. И аз ще ви преведа през тях една по една. 

Важното, което трябва да разберете тук, е, че аз не ви обещавам, че ще дойда да ви избавя. Аз не обещавам нищо, което е извън вас самите и което в някакво бъдеще ще ви направи щастливи, сигурни и успешни. Защото колкото и добре да звучи, то само ще ви задържи в едно безпомощно състояние на жертва. В отделеност. То ще ви попречи да откриете някога своята собствена истинска сила и своята връзка с безкрайното и божественото.

Така че вместо това, аз ви предлагам една поредица от важни учения, които съм преподавал в школата по възнесение на Зингдад. Аз ще ви ги предложа в кондензирана форма, за да можете да започнете да ги прилагате в живота си. Моля ви обаче да внимавате – това, което ви предлагам, са основните принципи. Вие ще трябва да направите своите избори и да свършите работата. Ще трябва да предприемете промените в своите мисли и убеждения. Вие ще трябва да се потрудите за това. Времето, с което разполагам в тези презентации, е ограничено. Аз мога единствено да ви предложа най-същественото от принципите. Ако почувствате, че тези неща са ви полезни, но се нуждаете от повече напътствия и съвети, тогава ви препоръчвам да се обърнете към Зингдад за по-интензивни и подробни контакти от тези, които аз мога да ви предложа тук.

А сега… напред към шестте свещени стъпки. Те са наречени така, защото всеки път, когато преминете през процеса на изминаването на тези шест стъпки, вие ще се окажете по-близо до единното съзнание. Така вие ще се доближите също до истинското познаване на себе си, като творец на собствената си реалност. И също така ще повдигнете нивото на съзнанието си.

Първата стъпка е наречена „Приемане” и това е стъпката, която ще разгледам в следващата презентация.

И с това аз ви напускам.

Аз ви обичам със сърцето на Единството.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на цивилизацията на Плеядите.