Башар – Бъдещето на миналото – 10-ти септември, 2016 г.

(С) 2016 Превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден на всички вас, как сте?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Добре, добре. Благодаря ви. Нека започнем това предаване, озаглавено „Бъдещето на миналото”. Като начало, позволете ни да ви прочетем едно заглавие от вестник. „Джон Ф. Кенеди бе убит в Бостън, Масачузетс, днес, 9-ти ноември, 1968 г.” Какво означава това?

Това е една успоредна реалност, различна от тази, която вие сега считате за своя история, като разбира се, съществуват и много други версии на този сценарий.

Ние веднъж споделихме с вас, че една друга версия на вашата история, която вие сте преживели преди настоящата, позволи на този конкретен индивид, на вашия президент Кенеди, да оцелее до 1980-те години. Тази версия обаче, която ние споменахме днес, 9-ти ноември, 1968 г., има определено значение за историята, която вие вярвате, че помните. Идеята е, че историята не протича линейно. Тя е холограмна и е съставена от много различни видове вмешателства на успоредни реалности, при което ако не самите събития, то резултатите от други събития в други реалности оцветяват това, което вие считате за своята линейна история.

И така, нека продължим този пример. Идеята, която трябва да запомните, е, че това, което наричате история, непрекъснато се променя, непрекъснато. Когато вие като колективно цяло решите да се прехвърлите в траекторията на конкретна успоредна реалност, помнете, че когато се превръщате в едно ново общество и ставате нови хора, вие също така създавате една своя нова история, за да осмислите избора, който сте направили в настоящето. Защото миналото се създава от настоящето, а не обратното. Така че вие сте имали много истории, които сега не осъзнавате, защото всеки път, когато се промените, вие изчиствате палитрата на миналото и създавате една нова история, която изглежда да е единствената история, която някога сте имали.  

И така, преди няколко години вие всъщност имахте история, различна от тази, която си спомняте сега. Вие обаче не знаете това, но тъй като ние можем да видим по-голямата картина и всички линии на пресичащи се енергии между различни успоредни реалности, ние можем да видим пътя, който сте поели.

В този конкретен случай, нека кажем, че един от оригиналните исторически избори, който сте направили, бе такъв, че вашият президент Кенеди бе всъщност убит в 1968 г. Причината за това е, че в края на своя втори мандат, той щеше да разкрие съществуването на извънземните. Идеята е, че всъщност това бе разкрито и оповестено. И тази конкретна успоредна история причини толкова голям хаос и толкова голям колапс във вашето общество, че той бе набеден като причина за това. И по тази причина някой го уби.

Поради колапсът на обществото в тази конкретна история, която включваше разкритието на нашето съществуване, вие като общество решихте да се прехвърлите в друга успоредна реалност и да поемете по друг път. И за да попречите на това да се случи, вие избрахте история, при която той умря в 1963 г. Следователно той никога не получи възможност да разкрие това, което бе планирал да разкрие.

Историята ви не е линейна и се влияе непрекъснато от вълнения в други успоредни реалности, и тъй като оригиналното убийство се случи в 1968 г., свързано с идеята за колапса на обществото, това създаде много силно течение в тъканта на пространство-времето. Така че даже когато прехвърлихте своето колективно съзнание към идеята за една история, в която той почина в 1963 г., влияния от оригиналната 1968-ма г. все още съществуваха и оказаха влияние върху новата ви история, ето защо Роберт Кенеди и Мартин Лутър Кинг бяха убити в 1968 г.

Така че ако започнете да разбирате как всъщност протичат тези процеси, вие ще може да видите, че това, което считате за линейна история назад във времето, всъщност се състои от взаимодействия на много успоредни реалности и ефекти, които всички се събират заедно и се променят всеки един път, когато вие промените идеята си за това какво представлява настоящето ви, което на свой ред променя идеята ви за това каква трябва да бъде вашата история, за да ви е довела до новото настояще. Това е, защото вие все още трябва да осмислите всичко в линеен план, за да може да участвате в играта на физическата реалност.

Когато разберете тази холограмна природа на историята, вие повече никога няма да гледате на историята по линеен начин. Вие ще разберете, че тя е съставена от множество различни застъпващи се реалности и непрекъснато динамично се променя всеки път, когато извършите каквато и да е промяна, не само на нивото на обществото, но и на нивото на вашата лична история. Това е така, защото вие ставате една нова личност всеки път, когато предефинирате себе си и създавате своя нова история.

И сега … ако всичко ви изглежда, че е останало същото както преди, това е, защото вие сте изтрили от паметта си старата история и новата история трябва да изглежда единствената, която някога е съществувала, за да има смисъл за личността, която сте дефинирали, че сте в настоящето.

Това не означава, че понякога вие решавате да пресъздадете сходни събития, отново и отново всеки път, когато дефинирате себе си и в известна степен създавате своя сходна история. Това се случва често, защото повечето от вас имате споразумение да не отивате задължително прекалено далече при разбиване приемствеността на вашата реалност, определена от масовия консенсус, за това каква „трябва” да бъде вашата история, основана на начина, по който определяте себе си в настоящето.  

Въпреки това, вие винаги, във всеки един момент, имате възможност за избор да промените своето минало, като промените настоящето си. И колкото по-пълно проумеете това, толкова повече ще си позволите да разберете как всичко е структурирано и функционира по един холограмен начин. Вие ще имате повече възможности, в рамките на релевантни параметри на вашия живот, да нарушавате тази приемственост, все повече и повече, и повече. От своя страна, нарушаването на тази приемственост ще създаде повече, така да кажем, лекота и гъвкавост в начините, по които преживявате пространството и времето. Това ще рече, че ще изпитвате увеличение на синхронностите в живота си, което е начинът, по който пространство-времето ви показва, че всички неща съществуват едновременно и че всички са взаимосвързани. Ще увеличите преживяването си на неща като дежа вю, което е преживяване на идеята за двупосочността на стрелата на времето – едновременно към бъдещето и към миналото. Защото при дежа вю вие имате усещането, че знаете какво ще се случи, понеже мислите, че се е случило преди. Така че имате едновременно движение на двете стрели на времето, като разширявате съзнанието си, за да включите тази идея.

Вие ще увеличите броя на много други видове свои преживявания във физическата реалност и разбирането на тази идея ще ви позволи да бъдете наистина по-осъзнати в съня на физическата реалност, да осъзнавате истински изборите, които правите, и начините, по които дефинирате себе си – кое е истина за вас и как това променя цялата пространствено-времева реалност. Така ще получите по-добро разбиране за това как създавате своята реалност, защото физическата реалност е просто една проекция, просто един сън. И целта е да ставате все повече осъзнати в своя физически сън, и да се пробуждате в това осъзнаване. И да знаете все повече по начина, който е релевантен за вас, че може да променяте идеята за пространство и време, защото вие така или иначе правите това непрекъснато. Просто ще осъзнавате по-добре механизма, който използвате, за да го правите. 

Това е, което се случва в този век на трансформации – вие осъзнавате все повече и по-добре това, което вече правите. Вие преставате да го виждате по един илюзорен начин, тъй като започвате да прониквате през воала и да виждате илюзията такава, каквато е. Това няма да изчезне напълно, докато вие все още избирате да бъдете във физическа форма, но то ще ви даде много повече гъвкавост в начина, по който преживявате физическата реалност. Това, което ви се случва, винаги ще бъде релевантно за избрания от вас житейски път, за житейската тема, която сте избрали да изследвате, и няма да надхвърли тази релевантност, но за различните хора на вашата планета съществуват различни степени на релевантност. Така че мнозина от вас ще започнат да преживяват повече магически неща във физическата реалност, ще виждат, че тя е по-гъвкава, по-синхронна, каквато винаги е била, защото вие просто все повече ще осъзнавате този факт.

И така, идеята е, че в бъдеще вашата история ще започне по-съзнателно да съответства на начина, по който дефинирате себе си в настоящето. Така че бъдещето на историята, бъдещето на миналото, е много отворено, много гъвкаво и вие започвате да разбирате, че миналото е точно толкова неопределено, колкото е и бъдещето, и че вероятностите на това, което би могло да стане ваше бъдеще, са също вероятности на това, което може да се превърне във ваше минало. Защото това са проекции от единственото място, където вие в действителност съществувате – настоящия момент. Това е единственото, което съществува. Има само Тук и има само Сега. Така че всичко, което се случва, и всичко, което мислите, че ще се случи, всичко, което мислите, че се е случило, е само една друга проекция, едно друго отражение, една друга перспектива на Настоящето. Ето защо, когато промените Настоящето, всичко останало трябва да се промени – бъдещето, както и миналото, защото това са само отражения на това, което определяте, че сте Сега. И тези отражения са толкова ефимерни, колкото са отраженията в едно огледало. Те не притежават реална субстанция. Вие участвате в една игра, в която те присъстват, и в това няма нищо лошо, но вече е настъпило времето да си позволите някаква възможност да прекъснете тази приемственост в степента, която ви е наистина полезна, за да преживеете себе си като творецът на начина, по който преживявате своята реалност. Защото помнете, както сме казвали преди, че естественото ви състояние е това в духовната сфера. Вие съществувате в духовната сфера като нематериални същества, точно сега. Вие просто сънувате, че това не е така. Това представлява физическата реалност. Вие никога не сте напускали духовната реалност. Вие не може да я напуснете. Вие обаче може да сънувате, че сте я напуснали.

И ние споделяме с вас този сън, както сме се договорили да го сторим. Помнете също така, че вие предефинирате себе си милиарди пъти в секунда. Вашето съзнание преминава през кадри на милиарди успоредни реалности всяка секунда. Така че във всеки даден момент, във всеки един момент, вие винаги се връщате в изходно положение, вие винаги притежавате чиста палитра, вие винаги притежавате способността да предефинирате себе си по начин, който е релевантен спрямо житейската тема, която сте избрали да изследвате, и при това притежавате значителна свобода.

Никой от вас не се намира в задънена улица по какъвто и да е начин, особено в тези времена. Всичко се свежда до разбиране на природата на съзнанието, на това, че вие сте проява на съзнанието и на това, че времето и пространството са ваши илюзии, с които можете да си играете. Те са важи проекции, те са важи инструменти, с чиято помощ може да откриете кой/коя сте в една нова перспектива, от една нова гледна точка. Защото ако вие не забравите кои сте, вие не може да си спомните кои сте, от друга гледна точка. Ето защо имате този физически сън – за да откриете една нова идея за себе си, една нова перспектива на себе си, едно ново отношение към Всичко, което е, като аспект на Всичко, което е.  

Намирате ли някакъв смисъл във всичко това? 

Аудиторията: (одобрителни възгласи)

Б: Добре. И така, ние споделяме тази идея с вас за това, че историята винаги се променя, тя никога не е статична, точно по същия начин, по който вие вярвате, че се променят вероятностите на бъдещето. Но вие сте тук, точно по средата, в Настоящето, и вашата фундаментална същност никога не се променя. Структурата на вашето съзнание никога не се променя. Променят се нейният израз, нейната форма, но базисната ви фундаментална същност, това винаги ще сте вие. Тя винаги ще бъде вашата перспектива, от която имате всяко едно преживяване на дадено бъдеще или минало. Всяко ваше преживяване ще бъде осъществено от вашата перспектива за физическата или нефизическата реалност. Това винаги ще бъдете Вие, от Вашата перспектива, който/която ще има някакви преживявания на други измерения, на други сфери, на други успоредни реалности, на всичко, което може да си представите. Това винаги ще сте вие, който/която има дадено преживяване. Защото вие сте постоянната величина. Вие сте структурата, която никога не се променя. В същото време вашето отношение към себе си, вашата гледна точка за себе си, винаги се променят. Вашето преживяване на себе си винаги се променя. И вие трябва да решите в коя посока ще настъпи тази промяна. Колкото ставате по-осъзнати в този физически сън, колкото повече вие се предавате (surrender) на истинската си същност, толкова повече осъзнавате, че предаването всъщност представлява овладяване и контрол. Защото вие в действителност упражнявате контрол. Просто сте забравили, че го правите. Така че напомнете си и си поиграйте с тази идея за холограмната история, и вижте по-голямата картина, за да можете да разберете връзката между успоредните реалности, които си взаимодействат, за да създадат не само вероятното бъдеще, но и вероятното минало и как това ви информира, за да вземате по-синхронни, по-хармонични решения за това кой, коя и какво избирате да бъдете в настоящето.    

Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: (одобрителни възгласи)

Б: Добре. Ние ви благодарим за позволението да споделим с вас тази идея в този ден от вашето време и в отговор на това, че ни възнаграждавате по този начин, аз ви питам сега по какъв начин можем да ви бъдем от полза. Може да започнете със своите въпроси и диалози, ако пожелаете.

Както гласи една реплика от един наскоро излязъл филм на вашата планета, „Не се срамувайте, излезте на светло.”

*          *          *

У: Здрасти, Башар.

Б: Добър ден.

У: Въпросът ми е кога ще осъществим контакт с тези еволюирали, небесни същества?

Б: Имаш предвид това, което правиш в този момент? (смях в залата)

У: Кога ще можем да ги видим? Въпросът ми е, като човешки същества къде трябва да фокусираме намерението си, тъй като ние сме интуитивни, чувствителни същества?

Б: Центърът на намерението ви е вашият слънчев сплит. Общата идея обаче е, да позволите на системата на тялото ви да работи по холистичен начин и задължително да не се фокусирате прекалено върху детайлите на системата, освен в случаите, когато това е уместно. Както обаче често сме казвали, начинът, по който позволявате на цялата система да работи и позволявате на намерението си да бъде фокусирано там, където трябва, е да следвате своята радостна възбуда, с всичките си способности, при абсолютно никакво настоявате на определен краен резултат. Това е формулата, която позволява на системата да работи холистично, и всичко, което трябва да се случи в тази система, в това число и правилното фокусиране на намерението ви, ще си дойдат на мястото, ако просто следвате тази формула, защото тя активира всичко останало. Намираш ли смисъл в това?

У: Това означава, че както сърцето, така и слънчевият сплит … значи щом изпитвам радостна възбуда, аз …

Б: Нека ти предложа нещо като сценарий за това как се движи енергията. Висшият разум, който е нефизически, излъчва вибрираща, резонираща енергия, която можеш да наречеш информация, ако пожелаеш, и в определен смисъл, тя бива получена от мозъка и от сърцето. Сърцето приема чистата вибрация и я връща към Физическия ум. Физическият ум филтрира тази вибрация (която идва до него от Висшия разум през Сърцето) през убежденията и вярванията, които са най-преобладаващи във физическата личност. След това от идеята за Третото око, сърцето и чакрата на намерението, енергията излиза навън и отразява идеята за създаване на преживяването на вашата физическа реалност. Това помага ли ти?

У: Абсолютно.

Б: Идеята е да разбереш паралакса*). Паралаксът е идеята, че твоите очи са на известно разстояние едно от друго, така че когато се фокусират върху определена точка, ти виждаш физическата реалност в това, което наричате триизмерност. Разбираш ли?

*) Паралакс – Ефект, който се получава, когато мястото или посоката на даден обект изглеждат различни от различни позиции в пространството. – Бел. прев.

У: Да.

Б: Има обаче и друг вид паралакс, който се проявява не хоразинтално, а вертикално. Така че Висшият разум и физическата персона, и Сърцето, и чакрата на намерението, очертават паралакса във вертикална посока и това, което виждате, бива консолидирано в един паралакс на чувството, така че вие чувствате реалността като нещо реално. Защото без този енергиен паралакс реалността ще ви изглежда нереална, макар че ще я виждате. Разбираш ли?

У: Да. 

Б: Така че вие подкрепяте това, което виждате с чувството, и създавате едно холистично преживяване. Това е основната система, която обяснява как проектирате и отразявате идеята за физическата ви реалност, обяснена по най-опростен начин. Това помага ли ти?

У: Помага ми, благодаря ти.

Б: Пак заповядай. Нещо друго?

У: Обичам те.

Б: Ние също те обичаме.

*          *          *

У: Здрасти, Башар.

Б: Добър ден.

У: Като продължение на предишната дискусия – защо някои от нас все още настояваме да се придържаме към спомени, които са болезнени, и към част от това, което считаме за свое минало, и настояваме, че не можем да се променим?

Б: Защото сте научени за вярвате, че това е вярно. Това е само едно убеждение и толкова. Ако се придържате към нещо, което не предпочитате, единствената причина да правите това, е, че трябва да притежавате несъзнателно убеждение, с което не сте наясно, което по някаква причина прави тези ваши действия да изглеждат във ваша полза, макар да знаете, че това не е така. Защото вие не се придържате към нещо, което не вярвате, че ви е от полза. Така че ако се придържате към нещо, което може да видите, че не ви е полезно, но въпреки това продължавате да го правите, вие трябва да погледнете вътре в себе си и да откриете какво трябва да е това убеждение, защото това ви отвежда до така наречения от нас мотивационен механизъм. Този механизъм означава, че вие винаги избирате в посока на това, което вярвате, че е от ваша полза и винаги отбягвате това, което вярвате, че не ви е от полза. И след като веднъж разберете този механизъм и видите, че избирате да правите нещо, което не ви е полезно, това трябва да означава, че имате убеждение, свързано с това действие, което го прави да изглежда по-полезно от неговата алтернатива, макар да знаете, че алтернативата всъщност ще ви бъде от полза. Затова трябва да откриете как дефинирате това, което знаете, че не ви е полезно, за да го направите да изглежда по-полезно от алтернативата му. Така че може да се запитате например: „Какво трябва да приемам за вярно, за да продължавам да избирам да правя такова нещо?“, или „Какво се страхувам, че ще се случи, ако преставам да избирам това?”

Този вид въпроси могат да ти помогнат в разкриване на погрешното ти убеждение, да го изложат на светло, да го направят съзнателно, за да го идентифицираш. Защото щом веднъж съзнателно идентифицираш едно убеждение, което е отрицателно и извън синхрон с истинската ти вибрация, то веднага ще ти се види абсолютно нелогично, абсолютно безсмислено и щом ти се види безсмислено, то ще изчезне. Това не е началото на процеса на освобождаване от отрицателното убеждение, а неговият край! Намираш ли смисъл в това?

У: Разбира се, че намирам. И тогава очевидно несъзнателното убеждение се превръща в избор за някои от нас.

Б: Да, да. Оттук и важността на задаването на въпроса. Защото след като веднъж разбереш, че това се превръща в твой избор, ти вече имаш нещо, с което можеш да работиш, нещо, което е под твой контрол. Ако обаче кажеш: „О, това е един навик, не мога нищо да направя”, ти си загубена. Когато разбереш, че навикът е нещо, което не знаеш, че правиш, той престава да бъде навик и се превръща в съзнателен избор. Тогава можеш да се запиташ: „Защо правя този избор?” и тогава поемаш по пътя на разкриването на въпросното убеждение и на освобождаването си от него. Намираш ли смисъл в това?

У: Абсолютно.

Б: Нещо друго?

У: Да. Работя с хора, които много често биват поразявани от бактерии и паразитни инфекции. Очевидно те възприемат това като ограничения в своя живот и не могат да разгърнат пълния си потенциал. Каква е целта на едно такова явление?

Б: Очевидно това трябва да бъде разглеждано поотделно за всеки един случай, защото всяко нещо обслужва определена цел. Трябва да се види защо всеки от тези хора би привлякъл такова преживяване в своя живот, символично. Какво означава за тях това преживяване, ако го разглеждат по този начин.

У: В по-обща перспектива, по отношение на нашата планета Земя – каква е целта от съществуването на такива вируси и паразити?

Б: Отново: вие сътворявате своята реалност. И ако разберете, че се придържате към убеждения, които ви ограничават, това ще доведе до отражения във вашата реалност. Намираш ли това за смислено?

У: Да, разбира се. И очевидно пак става въпрос за избор, защото да получиш паразитна инфекция, означава, че си предал контрола на някого другиго и не вярваш, че си способен …

Б: От енергийна гледна точка, да. След като веднъж създадеш енергийно това изходно положение, защото вярваш, че преживяваш реална физическа реалност, ще има някакъв физически компонент, който ще се прояви като отражение на по-дълбокото енергийно убеждение. Но в този случай, понякога тези отражения, като например паразити, могат да служат като помощници, които да помогнат при трансформирането на това убеждение, тъй като много често различни хора на вашата планета намират за много трудно откриването на тези убеждения. Когато обаче те имат физическо преживяване, за тях става по-лесно да преценят какво се случва. Появява се нещо, с което могат да се захванат, с което могат да работят по-лесно, вместо да го поддържат в това, което приемат за „мъглява форма” на енергия.

У: В момента си мисля, че тъй като паразитите имат свойството да се променят, за да се доберат до организма-приемник, те могат да ни послужат като чудесни отражения на това, на което се доверяваме.

Б: Да. И отново: това е също така отражение на факта, че отрицателните убеждения, както всички убеждения, ще направят всичко възможно да запазят съществуването си  и да изглеждат реални. Така че в този смисъл може да кажете, че отрицателните убеждения са създадени като паразити.  

У: Да, това е вярно. Мога ли да задам още един въпрос?

Б: Това вече беше въпрос, значи си го изразходвала. Не е нужно да питаш дали можеш да попиташ.

У: О кей. Сънувах, че съм част от процеса на хибридизация и бих искала да получа потвърждение на това.

Б: Да.

У: Тук е бащата на моите …

Б: Бай, бай. (смях в залата)

У: Благодаря ти.

Б: И между другото, какво те кара да мислиш, че бащата е само един?

У: И аз това си го помислих.

*          *          *

У:  Здравей, Башар.

Б: Добър ден.

У: Имам серия от въпроси, свързани с телемпатията. Не мисля, че имам много опит в тази област и се чудя дали би споделил своя опит и перспектива, и след това да ни кажеш как твоята раса и хибридните раси са станали толкова добри в това умение.

Б: Тъй като използваш термина телеМпатия, ти разбираш ли принципа, по който тя действа?

У: Допускам, че участват чувствата, както и че има картинни мисли.

Б: Това е възможно, но основата е в думата емпатия. С други думи, когато се синхронизираш достатъчно близко с честотата на друг човек, двамата имате едни и същи мисли по едно и също време. Ти не четеш неговите мисли. Вие сте на една и съща дължина на вълната и следователно превеждате реалността по един и същи начин, и това означава, че едновременно имате едни и същи мисли. Това представлява телемпатията. В определен смисъл, най-сигурният, най-ефективният начин да се синхронизираш с нечия вибрация, е, да си влюбена в него/нея. Ето защо виждаме, че хора, които са влюбени един в друг, често знаят какво мисли другият, без да кажат и дума, защото функционират на една и съща дължина на вълната. Хората от цялата наша цивилизация са влюбени един в друг. Така че когато се научите да обичате себе си безусловно, тогава ще започнете да обичате другите безусловно и всички ще се влюбите помежду си и ще развиете телемпатия. Така стоят нещата.

Когато кажем „безусловно”, това не означава да нямате предпочитания. Това не означава, че одобрявате неща, които са неправилни. Това означава, че вие разпознавате фактите и в същото време приемате безусловно, че в тях може да се съдържа някакъв урок, по отношение на който можете или не можете да окажете помощ, но въпреки това вие сте достатъчно състрадателни и безусловни, за да приемете, че винаги може да бъде извлечено нещо от каквото и да е, ако действате като личен пример за правилния начин на поведение, за да могат другите да видят във вас възможност и те да изберат да повишат собствената си вибрация и да стана по-телемпатични. Всичко започва с това да обичате себе си, нали така?

У: Да.

Б: Защото ако не обичаш себе си, как е възможно да обичаш някого другиго?

У: Вярно е.

Б: И така, това отговаря ли на въпроса ти?

У: Чудех се само за този момент – как сте станали толкова добри в телемпатията.

Б: Това е един процес и включва много различни неща. Едно от тях, за което говорихме преди, е, да започнем да осъзнаваме повече своите сънища, за да можем да достигаме до Матрицата на реалността (Template level reality), където да определяме своето преживяване на физическата реалност, като го осъзнаваме и можем да променяте нещата, така че да осъзнаваме по-добре и физическия си сън, при което научаваме, че всички сме свързани един с друг, научаваме, че това да обичаш себе си и всички останали възможно най-силно, е всъщност възможно най-добрият механизъм за оцеляване. Следователно идеята за изразяване на безусловна любов е всъщност най-мощният механизъм за оцеляване, който също така ни позволява да се развиваме и да еволюираме.

У: Благодаря много.

Б: Пак заповядай

*          *          *

У: Здравей, Башар.

Б: Добър ден.

У: Има слухове, че правителството ни е придобило някакви превозни средства, които е успяло да възпроизведе. (Става дума за извънземни космически кораби – Бел. прев.)

Б: В известна степен това е вярно, но те не са толкова технологично напреднали, колкото можеш да си помислиш.

У: Също така, че те установяват контакти, които правят да изглежда, че са с извънземни?

Б: Понякога подобни програми са били експериментирани, но отново: не толкова често, колкото си мислиш.

У: Ако човек има контакт, как може да разпознае дали това е извънземно, или нещо произведено от правителството?

Б: О, веднага ще познаете! По енергията. Това не означава, че няма да изпитате страх при среща с извънземно, но става въпрос за напълно различен вид енергия, защото страхът идва от собствените ви убеждения за връзката ви с това, което се случва. И ако запазите спокойствие, ще може да започнете да усещате … ако запазите спокойствие и се отнесете с любов, ще бъдете в състояние да разберете точно с кого си имате работа.

У: Питам, защото се предполага, че намерението на хората от правителството е да предизвикват страх.

Б: Разбирам, но помни, че те не са толкова силни, колкото искат вие да вярвате, че те са. Всъщност най-голямата им тактика е да ви накарат да вярвате, че са по-силни, отколкото са. Информацията е основната им тактика. Те искат да ви накарат да мислите, че могат да правят най-различни неща, които всъщност не могат да извършват. За да се страхувате и да бъдете под техния контрол. Защото вие им придавате сила, като се поддавате на митологията, в която те се обвиват, че са по-силни, отколкото са в действителност.

У: Хм.

Б: Разбираш ли как стават тези неща?

У: Да.

Б: Страхът ли е това, което предпочиташ да преживяваш?

У: Страхът ли? Не.

Б: Всъщност няма особено значение те какво решават да правят, защото ако ти си на различно вибрационно ниво, ти така или иначе не можеш да бъдеш засегнат от това, което те решат да направят. Така че какво значение има? Нека те играят своята игра. Те я играят на планета, различна от тази, на която ти живееш. Разбираш ли какво казвам?

У: Да.

Б: Около теб има много успоредни реалности. Избери тази, която предпочиташ. Ти можеш да наблюдаваш това, което не предпочиташ, но можеш да го наблюдаваш неутрално. Ако наблюдаваш нещо, което не предпочиташ, това не означава, че то трябва да ти повлияе, освен ако се съгласиш да бъдеш повлиян. Нали така?

У: Ъ-хъ. О кей.

Б: Така че помисли върху това и избери вибрационното състояние, което предпочиташ, докато можеш неутрално да наблюдаваш малките игрички, които други може да се опитват да играят. И ги виж такива, каквито са – игри на незрели хора, игри, основани на страх и на страховити убеждения, които нямат нищо общо със света, който ти предпочиташ, нали така?

У: Правилно.

Б: Ето, виждаш ли?

У: Благодаря ти.

Б: И аз ти благодаря.

*          *          *

У: Здравей.

Б: Добър ден.

У: Много от нас искат да се срещнат с нашето звездно семейство в скоро време, например до две години. Кога …

Б: Брей, какъв календар имате!

У: Кога мислиш, че ще можем да се срещнем с тях?

Б: Когато настъпи подходящият момент. Нито преди това, нито по-късно. Не се фокусирай върху определен срок, а върху най-подходящото време за това, като работиш върху това да бъдеш себе си, колкото е възможно по-пълноценно, като следваш своята най-силна радостна възбуда и като повишаваш вибрационната си честота, за да станеш лицето, с което такава среща ще бъде по-подходяща. Нали така?

У: Да, благодаря ти.

Б: Ние сме казали и все още усещаме, че един най-общо определен времеви прозорец, в който открит контакт може да започне да се случва, е все още този между вашите години 2025-та и 2033-та. Това е времевият прозорец, в който откритият контакт има най-голяма вероятност да възникне. До известна степен, в зависимост от индивидуалната готовност, това вероятно ще се случи в различен момент, в рамките на този времеви период.

*          *          *

У: Здравей, Башар

Б: Добър ден.

У: Преди няколко години, около 2012 г., започнах да виждам различни неща …

Б: Като например?

У: Например ще погледна към мобилния си телефон и там ще се появят неща, които не са там.

Б: Но те очевидно са били там.

У: Това успоредни реалности ли са?

Б: Това могат да бъдат различни неща. Всяко нещо, което ти считаш, че не е част от твоята реалност, в общия случай ще бъде част от успоредна реалност. Това може да е някой дух, можеш буквално да виждаш някого в успоредна реалност, може да бъде идеята на проекция на съзнание от друго измерение, може да бъде нещо, подобно на кораб в енергийна форма. Може да са най-различни неща и трябва да разглеждаш отделно всеки един случай, в зависимост от обстоятелствата.

У: Също така, когато гледам публикациите на някои хора във Фейсбук, започвам да виждам неща, които другите не виждат …

Б: Добре, добре, виж какво. Това е естествената еволюция на твоите сетива, при преминаване към четвърта категория плътност. Ще започнеш да виждаш неща, понякога с помощта на вашите технологии като начало, но ще започнеш да възприемаш неща със сетивата си, които са навсякъде около теб през всичкото време, но са обикновено невидими за теб, когато съществуваш на определено ниво на честота. Когато увеличаваш своите вибрации, сетивата ти се изострят и започваш да възприемаш неща, които съществуват около теб и които преди това не си виждал. Това е естественият процес на еволюция на твоето съзнание. Така че свикни с това.

У: Чудесно. Благодаря ти. Също така, неблу, ниблу …

Б: Имаш предвид Нибиру?

У: Да, Нибиру. Това каква връзка има с нашето бъдеще? Ще се случи ли нещо скоро?

Б: Не.

У: Не. Много добре. (смях в залата) Прекрасно.

Б: Вие се връщате отново енергийно към идеята, която Нибиру отразява, в смисъл че осъзнавате отново своята връзка с древните извънземни, които наричате Ану, или Анунаки. Вие съдържате тяхна генетика, защото те са отговорни за превръщането на хомо еректус и хомо хабилис в хомо сапиенс с помощта на своите гени. Разбираш ли?

У: Струва ми се, че да.

Б: На вашата планета има един естествено еволюирал хоминид, от който произлизат няколко клона. Извънземните същества, които са посетили вашия свят и са търсили помощници за изпълнение на определена задача, са решили да вложат своята генетика в един клон от този естествено еволюирал хоминид, за да създадат хомо сапиенс, който да прилича повече на тях, за да могат да комуникират с вас и да ви кажат какво трябва да правите. Това задължително не е било нещо, одобрено от всички Анунаки, и в крайна сметка на групата, извършила тази генетична промяна, е било наредено да напусне Земята и да ви остави да еволюирате самостоятелно като наистина съзнателни същества. Във всички случаи сега вие започвате да осъзнавате факта, че съдържате част от този генетичен материал, тези маркери се отварят и вие започвате да усещате много от качествата, притежавани поначало от Анунаки.

Така че вие се завръщате към понятието за Нибиру като един цикъл, но самото физическо тяло в момента е много далече от вашата планета. Това помага ли ти?

У: Да. Много добре, благодаря ти.

Б: Между другото, отново едно напомняне. Клонът, в чиято генетика те не са се намесили, е еволюирал в това, което наричате „снежен човек”, или саскуоч. Това е естествената еволюция на хоминида на вашата планета и ако те не бяха се намесили, сега всички щяхте да бъдете саскуоч. Разбираш ли?

У: Да, разбирам, благодаря ти.

Б: Благодаря и аз. Между другото, ако те не се бяха намесили в развитието ви, вие нямаше да развиете понятието си за религия по начина, по който сте го направили. Както вече откривате, вие щяхте да развиете идеята за естествената си връзка с Творението, вместо да търсите посредници. Защото много от тях са ви накарали да вярвате, че са богове и са ви позволили да ги боготворите, и това е създало основата на възникването на религията на вашата планета. Нямаше да имате религия, ако те не бяха съществували във вашия живот по онова време – преди около 300,000 – 500,000 години.

И отново: става дума за холограмна история, защото за това съществуват много версии. Вие еволюирате до един момент, в който имате една версия, която ви служи по най-добрия начин, което е една от причините, поради която когато откритият контакт се осъществи в действителност, един от подаръците, които ще получите, ще бъде това, което ще приемете за своята „истинска история” на Земята. Цялата история, всички отсъстващи части, всичко. И тогава ще трябва да решите кои части имат отношение към вас и как може да си позволите да бъдете хората, които предпочитате да бъдете и които ще представляват хората, които е трябвало да бъдат резултат от истинската история, в съответствие с това, което сте наистина. Това е, което имаме предвид под „истинска история”. Не че има само една история, която е вярна, а че това ще бъде историята, която ще е вярна за това, което предпочитате да бъдете, като вибрация. Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: (одобрителни възгласи)

Б: Добре. И така …?.

*          *          *

У: Здравей, Башар.

Б: Добър ден.

У: Имам една своя снимка с нещо като златен пръстен около главата и едно същество около този пръстен. Можеш ли да ми обясниш това? Това е една от причините, поради която аз те открих.

Б: Да, ти виждаш идеята на коронната чакра. Разбираш ли? Ти си проявил по видим начин енергията на коронната чакра в това изображение. Намираш ли смисъл в това?

У: Имам известна информация за това, но ако можеш да ми обясниш нещо повече …

Б: Коронната чакра е във формата на пръстен. Като ореол. Откъде мислиш, че произлиза изображението на ореола? Хората, които са имали способността да виждат енергията на коронната чакра, са я виждали като пръстен около и над главата. Така се проявява енергията, под формата на завихряне. Над това имате формата на обърнат конус, защото това е връзката на коронната чакра с вашия нефизически Висш разум (Higher mind). Първото проявление на Висшия разум, непосредствено до приемника – Физическия ум, е във формата на въртящ се пръстен. И както казахме преди, с помощта на определени технологични средства, или със собствените ви сетива, все повече от вас ще започнете да виждате тези проявления на енергията, която представлява енергийната система на вашето съзнание. 

У: Какво е значението на появата на това същество?

Б: Това е идеята за надникване в нивото, където можеш да проявиш видимост за този вид енергии, което може също така да ти даде възможност да надникнеш в измеренията на духа, където да видиш един от своите водачи, който се намира там и ти казва: „Зеле”. (смях в залата) Това помага ли ти?

У: Да. Когато бях по-млад, имах преживявания с извънземни, без да зная кои бяха те. Мислех, че това са неща, които живеят в горите, или нещо подобно.

Б: Е, има и неща, които живеят в горите. (смях в залата). Въпреки това …

У: Искам да кажа естествени неща.

Б: Всички неща са естествени. Всичко е естествено. Всъщност не съществува такова нещо като свръхестествено. Това е само част от природата, която все още не познавате. Всичко е естествено.

У: Можеш ли да ми кажеш нещо за преживяванията, които имах?

Б: Ти си имал някакви срещи с извънземни. Срещал си и други неща, които могат да бъдат наречени природни същества, природни духове.

У: Как човек узнава, че е бил отвлечен?

Б: Като попита дали е бил отвличан. (смях в залата)

У: О кей, бил ли съм отвличан някога?

Б: У Е S

У: Защо уай ии ес? … (удря се по челото) Оу!  Няма значение. Много обичам да задавам въпроса – защо?, защо?, защо?

Б: Зная това, затова ти отговорих по този начин.

У: Само още нещо. Имам много преживявания в живота си, когато мисля, че съм умирал, или е трябвало да умра.

Б: В много случаи хората правят това и ти си имал най-малко един такъв случай, според това как разчитаме твоята енергия. Отново: идеята е, че на вас винаги ви се предоставя възможност за избор. И много пъти хората всъщност умират, но получават възможност да продължат живота си в успоредна реалност, която е толкова подобна на предишната, че мислят, че по някакъв мистериозен начин са се спасили, докато в действителност наистина са умрели.

У: Не, това не бе мистериозно оцеляване, просто не бе възможно …

Б: Точно това имаме предвид – не е било възможно да избегнеш смъртта. Отговорът е, че най-вероятно не си успял. Дадена ти е била възможност да избереш да продължиш да живееш и ти си избрал това. Понякога ще си спомниш идеята, че е изглеждало невъзможно да избегнеш смъртта, а понякога няма да си спомниш. Зависи какво ще избереш да направиш.

У: Можеш ли да дадеш някаква информация за устройството „радиак” на Едгар Кейси. Чувал ли си за това?

Б: Общо взето, да. Това нещо е основано на факта, че всичко в основата си е резонанс, честотни вибрации, и следователно могат да бъдат направени корекции на здравето на тялото и човек може да бъде поставен под влиянието на честоти, които отразяват естественото състояние на тялото му. По този начин може също да бъдат поставени диагнози, ако разбирате честотите на различните видове заболявания и може да ги разчетете като на карта и да ги разчетете с такива устройства, след което да настроите устройството така, че да  смекчите тези честоти и да върнете равновесието в съответната област. 

У: Да, това е начинът, по който той обяснява това.

Б: Следователно това е една технология, с която много хора на вашата планета започват да експериментират, и това ще продължи още по-успешно в така нареченото от вас бъдеще. Има ли причина да попиташ за това?

У: Да. Аз използвам това в момента и затова имам някои свръхестествени преживявания …

Б: Какви преживявания?!

У: Всичко е естествено. Всичко е естествено. (смях в залата)

Б: Благодаря ти. Ние ставаме избирателно глухи за известни термини.

У: Ти си наистина забавен.

Б: Казвали са ни това. Трябва само да видите колко от нас винаги се смеем, като ви наблюдаваме. (смях в залата)

У: Не се съмнявам.

Б: Всички вие сте едни от най-големите актьори в галактиката. Във всички случаи, следвай това, което те привлича силно, и експериментирай. Нали така?

У: Да, благодаря ти.

Б: Благодаря.

*          *          *

Ейприл: Тадео.

Б: Нания.

Е: Имаме някои въпроси от наши слушатели. Първият въпрос е свързан с Анунаки. Ти спомена, че сме ги считали за богове.

Б: Да.

Е: Слушателят иска да знае кои са качествата на Анунаки, притежавани от хората.

Б: Идеята за вродени психични способности, телемпатични способности, идеята за преминаване в гама честота, идеята за проекция извън тялото,   сравнително лесно, както и много други черти … включително някои видове връзки с вибрации, свързани с други звездни системи. Намираш ли смисъл в това?

Е: Да. Също така си мислех за склонността ни да се занимаваме с генетични манипулации.

Б: Да, това е едно от нещата, които сте научили. Това е част от еволюцията, при което понякога някои видове същества причиняват еволюция на други същества. Това е част от еволюцията. Някои видове същества са създадени, за да правят това. В определен смисъл, вие сте заимствали тази черта от „вашите родители”, ако искате да ги наричате по този начин.

Е: Има нещо, свързано със задействането на нашата ДНК.

Б: Да, маркерите са във вас и тъй като вие повишавате своята вибрационна честота, сега тези маркери се задействат, за да ви позволят да преживявате по-голяма гъвкавост в пространството и времето, по същия начин, по който са го сторили и те.

Е: И те целенасочено са заглушили действието на маркерите, на литака?

Б: Да. Те не са се нуждаели техните помощници да ги притежават. Въпреки това те са там и сега те се активират.

Е: Тогава кой е взел решението за задействане на нашата ДНК, за активирането на нашите маркери?

Б: Това е въпрос на синхронни срещи със същества като Сивите, които ви свързват с енергии от други измерения, които естествено задействат тези маркери.

Е: Значи това не е било нечие съзнателно решение за това, че е дошло времето за задействане маркерите на хората?

Б: Това съзнателно решение е на хората, на вашето колективно съзнание.

Е: И какъв е ефектът от неутрализирането на тези маркери?

Б: Мисля, че вие сте много добре запознати с тези ефекти – отсъствие на състрадание, отсъствие на емпатия, войнолюбие, страх.

Е: Значи поради това, че маркерите не са активирани, хората изпитват толкова страдание, защото са лишени от дълбоката връзка с космоса и с всичко останало.

Б: Да.

Е: Това е много интересно.

Б: Да, така е. Но сега вие ги активирате.

Е: Това е добре. Другият въпрос е дали имаш да съобщиш нещо ново, свързано с есента на 2016 г.?

Б: Вярвам, че вие вече сте навлезли в есента на 2016 г. Няма ли големи промени на хоризонта, които да може да видите със собствените си очи? Не са ли започнали някои големи промени във вашите социо-политически и икономически структури? Първите признаци не сте ли започнали да ги виждате?

Е: Да.

Б: Добре, тогава просто продължавайте да наблюдавате.

Е: Имаме още 20 минути преди почивката. Да избера ли още имена?

Б: Давай, избери едно име и ще видим дали ще избереш и друго име след това.

*          *          *

У: Здравей.

Б: Добър ден.

У: Толкова много от въпросите ми вече получиха отговори.

Б: Какъв синхрон от твоя страна.

У: Зная. Занимавах се с ченълинг в Седона онзи ден и имах чувството, че ти отговаряше на моите въпроси.

Б: Не.

У: Не?

Б: Не директно. Ти ни използваш вместо позволение, за да ти е по-лесно да разговаряш със своя Висш разум и да установяваш свои собствени връзки с други места. Ние сме радостни, че ни използват по този начин. Възможно е да се свързваш с нашата колективна вибрация и защото си запознат с нас, може да приемаш за нашата вибрация, но това не е задължително така.

У: Понякога аз бягам надалече от своя ченълинг.

Б: Защо? Къде би могъл да се скриеш?

У: (смее се)

Б: Ти разбираш, че ченълингът е естествено състояние, нали?

У: Хм.

Б: Всички вие притежавате потенциала и всички го правите от време на време. Това е просто да изпаднеш в състояние, когато си напълно себе си, когато правиш това, което обичаш да правиш, когато действаш на върха на способностите си, когато си в дълбока медитация. Това е свързано с приемане на вибрационна честота наречена Гама, това е състояние на ченълинг. Вие решавате какво да правите с това, но то е едно естествено състояние, от което не може да избягате. То е част от това, което сте. Вие го правите непрекъснато, от какво трябва да се страхуваш?

У: Мисля, че се страхувам от провал.

Б: Провал? Какво означава това?  

У: Не зная.

Б: Разбира се, че знаеш, след като се страхуваш от него. Как дефинираш провала?

У: Определям го като неспособност да го направя.

Б: И кого го е грижа, ако не можеш?

У: Мен ме е грижа.

Б: Защо?

У: Защото мисля, че няма да бъда щастлив, ако не го направя.

Б: Наистина ли? Не можеш да решиш да си щастлив?

У: (смее се) Това определено звучи глупаво. (смях в залата)

Б: Обикновено, когато казваш такива неща, те често звучат глупаво. Затова е важно да ги премахнеш от главата си.

У: М-м-м, съгласен съм.

Б: Ти можеш ли да избереш да бъдеш щастлив?

У: Аз го правя непрекъснато.

Б: Каква е разликата между това и ченълинга?

У:  …

Б: Няма разлика. Толкова е просто.  Тол-ко-ва е просто. Ти ще научиш малко повече за това състояние от предстоящия документален филм. Все още страхуваш ли се?

У: Да.

Б: Защо? Нека да ти го кажа по следния начин. Нека повторя нещо, което е вече казано. Ние правим това, което правим, защото ни носи радостна възбуда, защото това е нашата природа. Ако никой от вас не слушаше какво казваме, ние въпреки това щяхме да го правим. Защото идеята е да следваш своята радостна възбуда заради самата нея! Не поради това, което мислиш, че трябва да се случи като резултат от това, което правиш! Не поставяй условия пред своята радостна възбуда! Направи я безусловна! Прави това, което ти носи най-голямо удоволствие, и остави резултатът да бъде такъв, какъвто е. Ако резултатът е, че по някаква причина ти няма да извършваш ченълинг в дадения момент, значи има нещо, което трябва да научиш от това свое преживяване. Ако подходиш от тази гледна точка, от това положително определение, това ще стане част от твоя ченълинг и ти ще научиш нещо. И между другото, искаш ли да научиш една тайна?

У: Да!

Б: (към аудиторията) Искате ли да узнаете една тайна?

Аудиторията: Да-а-а.

Б: Спомняш ли си, когато казахме, че идеята на вашата личност е проекция на съзнанието ви? Вие непрекъснато провеждате ченълинг! Вашата личност е резултат от ченълинг, който непрекъснато извършвате. Това, за което считате себе си, е една изкуствена конструкция. Твоята личност е резултат от ченълинг, така че ти непрекъснато извършваш ченълинг. И виждаш ли колко добре се справяш с това?

У: (смее се)

Б: Видът ченълинг, за който ти говориш, е просто черешката върху тортата. В действителност ти непрекъснато извършваш ченълинг и нямаш друг изход. Това е едно естествено състояние.

У: А моите хибридни деца?

Б: Днес няма да говорим за тях. Те обаче ще те посетят по време на сън до три дни.

У: Аз също така се интересувам от икономическия … не бих искал да използвам думата срив, но …

Б: Настройване.

У: Настройване. Видях какво се случва в Китай и в Гърция, и в Италия, и забелязвам ескалация. Дали всичко е наред?

Б: Донякъде, макар някои неща да са се променили тук там. Сега обаче няма да се впускаме в подробности около всичко това.

У: Добре, благодаря ти.

Б: Благодаря. … Нания, би ли избрала още едно име?

Е: Разбира се.

*          *          *

У: Здравей, Башар.

Б: Добър ден.

У: Каква е ролята ми в програмата за хибридизация?

Б: Много добра. (смях в залата) Известен твой генетичен материал е бил използван, както и някои матрични модели, на основата на които могат да бъдат създавани хибриди. Също така ти си помагала при приспособяването на някои хибридни деца към земното общество, защото някои неща са напълно чужди за тях, докато вие ги приемате като нещо естествено. Така че ти участваш на различни равнища. Това помага ли ти?

У: Да. Ще срещна ли моите хибридни деца?

Б: Има известна вероятност, но не можем да ти кажем какъв е процентът в този момент. Ти все още работиш върху себе си, в редица отношения.

У: Чувствам се изключително изтощена в личния си живот. Аз съм самотна майка и живея с тригодишната си дъщеря.

Б: Следваш ли някакъв режим на живот, който е подходящ за теб, или се насилваш да правиш неща, които не са подходящи?

У: Аз съм отворена за различни възможности …

Б: Още веднъж, нека обясним нещата по този начин. Когато предприемаш някакви действия, на които си способна, следвайки своята радостна възбуда, влагайки всичко от себе си, без да настояваш на какъвто и да е краен резултат, една от последиците ще бъде проявлението на организиращия принцип на синхронността. Това означава, че когато си в състояние, което отразява истинската вибрация на твоята радостна възбуда, организиращият принцип ще ти предостави възможностите, от които се нуждаеш точно тогава, когато са ти необходими и ще ти покаже какво, кога и как трябва да направиш. И това, за което не ти остане време в края на този ден, не е трябвало да бъде свършено. Това е един наистина организиращ принцип, който ти показва точно как да структурираш естествените цикли на своя живот. Ако се съпротивляваш, защото обществото ти казва, че би трябвало да правиш нещо друго, тогава ще се изтощаваш, като правиш неща, които не съответстват на това, което би трябвало да правиш и които са най-подходящи за теб. Така че трябва да използваш въображението си и да откриеш какво трябва да правиш и как трябва да го правиш, по възможно най-радостния и вълнуващ начин, който е най-подходящ за теб. И тогава ще започнеш да следваш естествения ритъм и ход на нещата и ще увеличиш енергията си, вместо да си изтощена. Не трябва да правиш повече от това, което наистина трябва да правиш, и остави организиращият принцип да ти покаже точно какво е нужно да правиш и кога трябва да го правиш. Просто следвай своята радостна възбуда с всичките си способности, без да настояваш на някакъв краен резултат. Това помага ли ти?

У: Да, помага ми.

Б: Чувстваш ли се малко по-спокойна?

У: Мъничко.

Б: Добре. Можеш да продължиш в тази посока, ако си склонна да решиш да следваш този принцип и действително да го прилагаш все повече и повече в живота си, доколкото се чувстваш удобно. Нали така?

У: Да. Можеш ли да ми кажеш как мога да помогна по-добре на дъщеря си, така че тя да може да има един радостен живот?

Б: Има много неща, които можете да направите за децата, които възпитавате на вашата планета в днешно време. Номер едно, като родител и в определен смисъл учител, трябва да проявиш въображение, за да създадеш много интерактивни, творчески условия, които й позволяват да изследва по безопасен начин последиците от решенията, които взема. За да се научи, че има връзка между тези неща. Може да я учиш, че тя притежава всичката сила, която й е нужна, за да постигне всичко, от което се нуждае в живота, без да се налага да наранява себе си или някого другиго. Ти можеш да адаптираш всичко, което считаш, че е важно за нея да научи от живота на Земята така, че то да предизвика нейния интерес и радостно вълнение, вместо да адаптираш нейното радостно вълнение към това, което мислиш, че тя трябва да научи. С други думи, обърни внимание на нещата, които вече я вълнуват, и адаптирай уроците към нейния интерес. Изразявай нещата с думи, които я вълнуват, и тя ще учи с желание. Това са три от най-важните неща, които трябва да правиш. Създай интерактивни, творчески условия, безопасни, изпълнени с любов, които я учат на това какви са последиците от собствените й решения. Учи я, че притежава сили и възможности да привлича в живота си всичко, което й е необходимо, което е релевантно за нея, без да наранява себе си или някого другиго.

У: Много често виждам, че дъщеря ми проявява много голяма сила, но също така и силен гняв. Можеш ли да ми кажеш нещо за нейния гняв? Дали се случва нещо, което не трябва да се случва?

Б: Не, но са необходими промени, за да се промени комуникацията с нея, така че тя да разбере, че е едновременно в безопасност, както и че притежава нужната й сила. И отново: използвай въображението си, за да я обучаваш така, че да разбере последиците от решенията, които взема, така че да си изработи система, която да напътства действията й.

Сега … един момент. … Тя има ли свое любимо място?

У: … Не зная.

Б: Открий.

У: Това могат да бъдат много страни. Тя е едновременно германка и американка. В момента аз търся място, където да живеем, но все още не зная …

Б: Тя има ли любимо място? Ти знаеш, че тя може да те научи на някои неща, нали?

У: Да.

Б: Открий кое е любимото й място и това може да постави началото на синхронна комуникация между вас и да ти помогне да установиш истинско партньорство с детето си по определен начин. Това не означава, че ще престанеш да бъдеш родител. Ти обаче можеш да установиш такава комуникация, която да ви позволи да функционирате съвместно като се допълвате взаимно. Така ти ще можеш да се учиш от нея и тя от теб.

У: Прекрасно.

Б: Така че открий кое е любимото й място. Нали така?

У: Да.

Б: И тогава действай с всичките си сили и прави всичко, което можеш в тази посока, без каквото и да е допускане или настояване, че нещата трябва да се случат такива, каквито ти искаш. И виж какво ще се случи. Кога е нейният рожден ден?

У: Той бе вчера.

Б: А, да. Значи това за двете ви може да постави началото на едно ново раждане, на едно ново разбиране и без да отричаш това, че тя е дете, разбери, че на друго ниво тя съвсем не е дете.

У: Да, аз понякога я наричам „мамо”.

Б: И така, ти какво направи по случай рождения й ден?

У: Събрахме се заедно с баща й. Тя не беше го виждала една година.

Б: Разбирам. Това може да е причина за част от гнева, да знаеш.

У: Да. За мен не беше лесно като самотна майка в Германия, без чужда подкрепа.

Б: Сега ти трябва да промениш своето мислене и своите убеждения, за да осъзнаеш, че няма такова нещо като присъщо трудна ситуация. Единствено твоите убеждения правят ситуацията да изглежда такава. Всичко зависи от това как дефинираш ситуацията и твоето отношение към нея. Оттук трябва да започнеш да обучаваш себе си да гледаш на реалността по различен начин и да й предоставиш възможност да заимства това от теб, така че да разбере, че притежава собствена сила. Защото гневът й идва от чувството за безпомощност.

У: Защото аз се чувствам така?

Б: Да. И поради ситуацията, която си създала, и начина, по който си я създала. Поради начина, по който си я дефинирала.

У:  Разбирам.

Б: И така, детето има нужда да усеща връзката си с теб, както и да се чувства силна. Трябва също така да се учи да разбира последиците от решенията и действията си по един възможно най-положителен начин. Нали така?

У: Да.

Б: Това помага ли ти?

У: Да, помага ми много.

Б: Тогава, честит рожден ден и на двете ви!

У: Благодаря ти.

Б: Сега всички може да се оттеглите за кратка почивка. Ще продължим това предаване след почивката.

*          *          *

У: Добър вечер, Башар.

Б: Добър ден.

У: На първо място, бих искал да зная какво представлява страхът и какво го причинява, и какво може човек да направи, за да преодолее страха, който му пречи да се изявява пълноценно.

Б: Много е просто. Обяснил съм това преди, но ще го направя отново. Всички емоции, в това число и страхът, са предизвикани преди всичко от нещо, което вярвате, че е истина и определяте като истина. Емоциите не могат да съществуват сами във вакуум. Те винаги, винаги са продукт на нещо, което са те научили да вярваш, че е истина. Така че ако изпитваш страх, това означава, че някъде, най-вероятно несъзнателно, ти се придържаш към убеждение, към определение, което е извън синхрон с истинската ти същност, и страхът е енергийният резултат от съпротива спрямо естествената ти природа, поради това, че вярваш в нещо, което не съответства на истинската ти вибрация, на основната ти вибрационна честота.

Ти можеш да разпознаеш това и да използваш конструктивно страха, за да реконструираш ситуацията, така да се каже. След като разбереш, че изпитваш емоцията, първото нещо, което това ти казва, е, че трябва да имаш някакво убеждение, което я поражда. Така че първият логичен въпрос е: „В какво би трябвало да вярвам спрямо себе си при тези обстоятелства, за да чувствам това, което чувствам?” Това ще задейства процеса на изследване, за да откриеш съзнателно кое е това твое убеждение. И когато го откриеш, и видиш, че в него няма никакъв смисъл, че не ти принадлежи и че е извън синхрон с теб, тогава ще трябва да го изоставиш. Ти можеш да превърнеш страха в свой приятел, като приемеш, че  все едно някой чука на вратата ти, все по-силно и по-силно, и по-силно, за да ти покаже, че вътре имаш някакво убеждение, което не предпочиташ, и ти можеш да кажеш: „Благодаря ти, Страх, че привлече вниманието ми към нещо в мен, което не осъзнавах и което не предпочитам, така че сега ти ми даваш възможност да го идентифицирам и отхвърля. Така че благодаря ти, Страх, ти си свършил своята работа.” Ето така правиш от страха свой приятел и като направиш това, няма повече да се страхуваш.

Ако продължаваш да се страхуваш, ти не си открил основното убеждение. Продължавай да копаеш! Той винаги ще е резултат от някакво убеждение, или определение, което си приел, и след като се отървеш от него, няма да има причина да изпитваш страха, защото няма да има убеждение, което да го поражда. Намираш ли смисъл в това?

У: Това ми помага, благодаря ти. 

Б: Това стига ли ти?

У: Засега да. Трябва ми малко време да го усвоя.

Б: Какво друго?

У: Ти накратко спомена, че трябва да се подготвим за 2016 г. Бих искал да те попитам кое е най-доброто, което човек може да направи в такива случаи?

Б: Отново: като се отдадеш на вибрацията на своята радостна възбуда, която е физическият еквивалент на истинската ти вибрационна честота, ти винаги, в определен смисъл, ще се ориентираш към един курс на действие, при който ще извлечеш полза от обстоятелствата, макар други хора да ги определят като отрицателни. Защото никога няма значение как дадено обстоятелство е възникнало, нито има значение нечие чуждо мнение спрямо него. Само от теб зависи да решиш то какво влияние ще окаже в твоя живот, като поддържаш в себе си положително състояние спрямо обстоятелството, независимо как то изглежда.

Помни, че мярката за промяна не е в това какво се случва извън теб, какво се променя навън. Мярката за истинска промяна е дали ти реагираш различно, независимо, че нещата може да изглеждат такива, каквито винаги са били. Така ти доказваш, че си се променил. И когато докажеш, че си се променил, тогава най-вероятно външният свят няма да има друг избор, освен да реагира по подходящ начин и да ти предостави резултат, който по някакъв начин е в съответствие с твоите предпочитания. Той може да не е това, което очакваш, но винаги ще бъде от твоя полза, ако ти поддържаш своята положителна енергия. Това е така, защото ти не можеш да преживееш нещо, което не отговаря на твоята вибрация. И ако ти поддържаш вибрация със знанието, че всичко ще ти послужи по положителен начин, независимо как изглежда, независимо от определението, което някой друг е дал, ако поддържаш тази вибрационна честота, ще си в състояние единствено да извлечеш положителен ефект и наистина няма да можеш да изпиташ отрицателен ефект, по един задълбочен начин, ако се намираш в положително енергийно състояние. Това просто не е физически възможно. По същия начин не можеш да изпиташ положителен ефект, ако си в отрицателно енергийно състояние. Това е физически невъзможно. Това помага ли ти?

У: Да, помага ми.

Б: Нещо друго?

У: По отношение състава на земното кълбо. Има ли нещо като кухи пространства?

Б: Тук-там има празни пространства, тунели, пещери и какво ли не. Също така, тук-там има някои подземни бази, но това, което обикновено наричате „куха Земя”, не е куха по този начин. Много често, когато хората описват подобни свои преживявания, те може да са влезли в някаква пещера или тунел, и в действителност да са преминали през някакъв портал или някакво измерение, или завихряне, и да са се озовали в друга реалност, където да са помислили, че все още се намират във вътрешността на Земята, когато това не е било така. Така че тя физически не е куха, макар че може да имате преживяване все едно, че е куха, ако сте преминали в друга успоредна реалност или в друго измерение, което изглежда по този начин. Това отговаря ли на въпроса ти?

У: Това означава, че няма живот във вътрешността на Земята? 

Б: Не по начина, който имаш предвид. Когато имаш такова преживяване, то е просто твоята физическа интерпретация на живот в друго измерение, който не е физически вътре във вашата планета, но изглежда, че е, по начина, по който сте получили достъп до него. Намираш ли това за смислено?

У: Малко.

Б: Добре, но ти разбираш идеята за съществуването на различни измерения и как всички неща се застъпват, така че можеш да разбереш погрешно факта, че в действителност си се прехвърлил в друга реалност, докато мислиш, че все още си в реалността, която е била изходната ти точка. Разбираш ли това? Все едно, че си преминал през един праг, без да знаеш, че всъщност си преминал в друга стая, в една различна реалност. Намираш ли повече смисъл в това?

У: О кей, това ми помага. Ти непрекъснато използваш израза „идеята е”, „това е идеята”, вместо да кажеш „това е”. Защо?

Б:  Защото всичко е една идея. Всичко е проекция на съзнанието. Не съществува физическа реалност освен това, което допускаш, че съществува. Ето защо. Това е една идея. Това помага ли ти?

У: Мисля, че ме обърква още повече, но … (смях в залата)

Б: Запознат ли си с това, че даже вашите учени вече знаят, че физическата реалност всъщност не е солидна физическа? Тя е само това, което вярваш, че ще видиш. Това е, което виждаш и преживяваш. И причината всички вие да мислите, че тя изглежда като нещо, което е извън вас и е една външна, физическа, солидна реалност, е, че просто сте се съгласили да мислите така. Това е просто една колективна идея и като индивид, ти си се съгласил да се уловиш на хорото, в известна степен. Ти виждаш, че тя е повече една идея, когато преживяваш неща, за които говорихме в началото на това предаване. Когато започнеш да изпитваш повече гъвкавост, флуидност, хлъзгавост във физическата реалност, в пространството и времето, когато започнеш да прекъсваш приемствеността, ще започнеш и да разбираш, че физическата реалност е просто едно отражение, като отражението в огледалото. Когато видиш отражението си в едно огледало, ти знаеш, че срещу теб не се намира реална личност. Това е само едно отражение. Това само изглежда като солидна личност. Физическата реалност е като огледало.

Когато имаш определени идеи, когато имаш убеждения, че нещо е вярно, физическата реалност отразява това. Ето една аналогия. Просто си представи, че твоят нефизически Висш разум е като една сфера, която те обгръща отвсякъде и вътрешната повърхност на тази сфера е едно огледало. И това, което ти като физическо същество приемаш за вярно, се отразява от това вътрешно покритие и се връща обратно към теб, за да направи така, че да изглежда солидно и реално, за да можеш да имаш такъв вид преживяване. Защото ако не ти изглеждаше реално, защото ако не ти изглеждаше повече от една идея, ти нямаше да имаш физическо преживяване на реалността. Ти щеше да знаеш, че това е само една илюзия и това е, което научаваш сега, и ти можеш да се научиш как да използваш това знание. Преди всичко обаче ти си го изобретил, създал си го за себе си, за да преживяваш света като солиден и реален, за да имаш физическо преживяване, без да се разсейваш от разбирането, че това е само твое изобретение. Намираш ли това за смислено?

У: Това ми помага.

Б: Това е като една абсолютна симулация, една абсолютна виртуална реалност, която имаш нужда да вярваш, че е истинска, за да участваш в играта. Нали така?

У: О кей.

Б: Това стига ли ти?

У: Засега това ми стига. Мога ли да задам още един въпрос?

Б: Това беше още един въпрос.

У: Знаеш ли кой е Събъру ??

Б: Дефинирай.

У: Той е считан за просветено същество, напълно реализирано същество.

Б: Да.

У: Чудя се каква е разликата между такъв човек и теб?

Б: Не голяма. Идеята е, че той е израз на капацитета и потенциала, който притежавате всички. Следователно вие получавате отражение на тази възможност, на тази вероятност, на този вроден потенциал във всеки един от вас, в лицето на всеки възнесен учител, независимо дали това е индивидът, когото назова, или Йешуа, когото наричате Исус, или Буда, Кришна, или който и да е учител, който има способността да знае напълно кои сте и да отрази това към вас, за да може да откриете тези качества в себе си и също така да ги проявите. Защото виждаш ли, ако се върнем към идеята за някои от тези, които споменахме, много от тях са били напълно неразбрани. Трябва да разбереш, че идеята за съществото, което сте нарекли Йешуа, или Исус, никога по никакъв начин не е желал да създава християнството. Той е казвал на всички ви, че вие сте „христосовци” и че трябва да се държите като такива. Когато е казал: ”Аз съм пътят”, той е имал предвид „бъдете по този начин”. Защото аз съм това, което сте вие, и вие сте това, което съм аз. Така че през вековете е имало много недоразумения относно това, което са преподавали учителите. Не е ставало въпрос за това да ги следвате, а да бъдете като тях. Защото вие сте такива, но просто сте го забравили. Намираш ли смисъл в това?

У: Да. Това е всичко, много благодаря.

Б: Благодаря.

*          *          *

У: Здравей отново.

Б: Добър ден и на теб.

У: Когато днес говори за достъп до осъзнати сънища и до Матрицата на реалността, можеш ли да бъдеш по-конкретен за това как мога да имам повече осъзнати сънища?

Б: Има много техники, които можеш да използваш, но отново: ти трябва да откриеш  позволенията, които ти вършат работа. Може да напомниш на себе си, че когато видиш нещо в съня си, ще си спомниш, че сънуваш. Това може да е един от начините. Имаше време, когато ние измислихме едно конкретно позволение, което предадохме на всички вас и което можеш също да използваш, ако вярваш, че ще ти върши работа. Наистина зависи само от теб да определиш какво вярваш, че ще ти е полезно. Има много техники. Една техника в древен Египет е била свързана с предназначението на Хеопсовата пирамида. Това и идеята да изпаднеш във вибрационна честота „гама”, докато лежиш в Залата на краля в каменната вана, която е била направена да усилва гама честотите по такъв начин, че всъщност да напуснеш тялото си и да имаш преживяване извън тялото си. Тя също така може да бъде използвана за осъзнато сънуване, което е по същество същото нещо.

У: Значи когато съм в осъзнатия сън и когато видя нещо, което ми напомня, че сънувам … 

Б: Тогава осъзнаваш, че сънуваш и можеш да правиш каквото поискаш. Тогава изведнъж ще узнаеш, че това е реалното ти съществуване и че преди да заспиш, си сънувала, а сега си напълно събудена и можеш да контролираш, да правиш каквото пожелаеш и да проявяваш каквото пожелаеш. И това поставя началото на манипулирането на Матрицата на реалността, където е моделът на физическото ти преживяване. И това ще ти позволи да бъдеш по-осъзната във физическата реалност.

У: Това звучи прекрасно.

Б: Зависи само от теб да решиш кое е позволението, което ще ти бъде от полза. Има много техники, много изписани книги на вашата планета, най-различни видове ритуали, но ти трябва да откриеш това, което ти върши работа.

У: Един мой приятел се занимава с молекулярни структури и фрактали, и пита как изглеждат молекулите в твоя свят. Защото той казва, че тук те са шестоъгълни, петоъгълни …

Б: Те са до голяма степен същите, но достигат до по-високи измерения по отношение на нашите способности да ги изследваме. Така че става дума за молекулярни структури, които са, в определен смисъл, като хиперкубове. Това са многоизмерни форми, не само версиите, които виждате във вашата реалност. Те се проявяват на различни нива. Така че ние имаме същите молекулярни структури като вашите, но ние също така взаимодействаме с техните по-високи нива.

У: О, това е красиво.

Б: Да.

У: И докато ние се преместваме (в различни успоредни реалности), тъй като ти говориш, че ние непрекъснато се преместваме …

Б: Вие винаги се премествате, абсолютно. Вие никога няма да промените темпото на преместване. Когато говорим за ускорение, не става дума за промяна на темпото на преместване. Ускорението, преживяването на ускорение, е резултат от по-висока чувствителност спрямо факта, че се премествате непрекъснато, толкова бързо, колкото ви е възможно. И тогава вашият ум преживява това знание все едно, че пропускате отделни кадри и ви се струва като че ли увеличавате скоростта си на преместване, докато става дума само за повишена чувствителност към скоростта, с която стават тези промени.

У: Подобно на един самолет, който се приземява, и изглежда че се движи все по-бавно, но когато докосне земята, изглежда, че започва да се движи по-бързо.

Б: Да. Ето че в този случай имаш база за сравнение, която разкрива действителната скорост. Тя не създава ускорението, а разкрива ускорението, което винаги е едно и също.

У: Тогава, да кажем в предишно преживяване, аз съм имала поведение, което е имало определени последици. След това аз съм се преместила (в друга успоредна реалност), все едно, че това поведение не е съществувало в моята нова реалност.

Б: Ако не си включила това поведение в своето ново определение на себе си, тогава то няма да съществува в твоето ново минало. Отново: това е, което наричаме „тринадесетата стъпка”. Когато разбереш, че всяка промяна е тотална промяна, то-тал-на промяна, която засяга всичко, то ти разбираш, че не става дума толкова за това, че например ти обикновено си правила нещо, а сега не го правиш. По-скоро идеята е, че друга твоя версия го е правила, а сега тази твоя нова версия никога не го е правила. 

У: Точно така, благодаря ти. С една приятелка си говорихме какво става, ако е имало последици от предишното ми поведение, а когато съм променила реалността си, имам чувството, че онези последици са все още релевантни за мен.

Б: Това означава, че ти все още взаимодействаш с идеята, че онези последици по някакъв начин са релевантни за новата личност, в която си се превърнала. Защото ти си ги пресъздала по един нов начин. Защото вече си ги идентифицирала като релевантни за новата личност, която си станала, но преживяването на тези последици може да не изглежда по същия начин, по който би изглеждало на предишната твоя версия. Може да има нови начини за справяне с последиците, от перспективата на новата личност. Намираш ли смисъл в това?

У: Да, и това много ми харесва. Също така имам въпрос колко наблизо в момента се намира твоя кораб до този район?

Б: 975 мили (1569 км.). Независимо обаче колко мощни са телескопите ви, вие не може да го видите. Защото ние сме в леко изместена фаза спрямо вашата реалност. Това помага ли ти?

У: Да, благодаря ти много.

Б: Благодаря.

*          *          *

У: Здравей.

Б: Добър ден.

У: Искам да ти благодаря за това, че твоите уроци изиграха една много голяма роля в моето неотдавнашно пробуждане.

Б: Ние ти благодарим за това, че си осъществил тази промяна, като си избрал да съответстваш на вибрационната честота на това, което споделяме.

У: Имам въпрос относно 13-те индивида, изработили 13-те кристални черепа. Можеш ли да ни дадеш повече информация за това как те ще ни повлияят в бъдеще?

Б: Отново: преди всичко, имай предвид, че има нива на същества, нива на съзнание, които по някакъв начин взаимодействат с измерения и реалности по много различни начини, и ти можеш да ги наречеш Съвет или някаква напътстваща система, ако искаш, но те са предимно усилватели на нужната синхронност за това, което ще бъде релевантно и нужно за тази реалност. Така че тук не става толкова въпрос за Съвет на 13-те, така както ти си мислиш, колкото за идеята, че всяка версия на 13 действа като усилвател на синхронностите, нужни за конкретната реалност, в която тези същества могат да изберат да се фокусират. Дали това може да бъде преведено и осмислено на вашия език?

У: Да.

Б: Добре.

У: Какъв е смисълът на тези черепи за нашето бъдеще?

Б: Те действат като складове за информация, както и като точки за достъп и контакт за тези същества от по-високите измерения. Можеш да ги наречеш посланици или преводачи, средства за превод за тези същества и техни представители във физическата реалност във форма, която отразява по-високия порядък на качествата на съзнанието, кристализирана форма на това съзнание. Можеш да кажеш, че те, в определен смисъл, са маски на тези по-висши същества. Намираш ли смисъл в това?

У: Намирам. Какво е предназначението на кралските отличия в звездното царство? Например по отношение на Анунаки?

Б: Очевидно, за хората, които са измислили тези отличителни черти, това е имало смисъл, за да създадат определен ред в своите представи за тези неща. Най-общо идеята е, че това е израз на определен начин на разглеждане на определени неща. Това е всичко. Намираш ли смисъл в това?

У: Малко. Не съм сигурен как те достигат до такива позиции. Малко съм объркан относно това.

Б: Ти говориш точно за Анунаки?

У: Най-общо.

Б: Най-общо спрямо кралските особи?

У: На звездите, в Слънчевата система.

Б: Това, което считате за кралски особи в Слънчевата система, всъщност не съществува. Това е вашата човешка интерпретация на нещата.

У: Разбирам.

Б: Защото това е позната за вас структура и понякога вашето съзнание налага тази представа за йерархична структура на неща, които всъщност не притежават такава структура. Това е само ваша интерпретация.

У: Разбирам. Също така, преди да настъпи времето за открит контакт, САЩ ще имат ли проблеми със своите крайбрежни зони? С повишаване нивото на водата?

Б: Да, вие вече имате такива проблеми.

У: В по-големи мащаби, например стотици километри?

Б: О, не стотици километри. Разбери, че това ще изисква определено време. Това обаче, което трябва да следите, не е толкова идеята за повишаване нивото на океана, защото повишаване на нивото само с 25 см. или навлизането на водата в сушата само с няколкостотин метра, може да нанесе много поражения с това, което наричаме щурмови прилив. Защото това ще изтласка водата много по-навътре в сушата, отколкото естественото покачване право нагоре. Това е, което може да нанесе много поражения на сушата – бурите, които възникват поради променените климатични условия на вашата планета. От своя страна, климатичните промени са отражение на промените в колективното ви съзнание и това, което преживявате като разбиране на себе си. Климатичните промени следват колективното съзнание на вашия свят и на вашите хора. Те отразяват вашето колективното емоционално съдържание. Така че ще видите повече промени, но това ще се дължи на смущенията, които съпровождат вашето развитие в положителна посока.

У: А промените в икономиката? Виждаш ли възможност те да ни засегнат силно до края на тази година?

Б: Както казахме, вероятността за това е много голяма, но ако това не се случи тази година, то ще се случи още по-чувствително през вашата 2017-та година. Съществуват множество променящи се вероятности, но е много вероятно да има някаква форма на пренастройване в следващите няколко месеца. Такива са вероятностите в този момент. 

У: Благодаря ти.

Б: Моля ви всички помнете, че няма такова нещо като предсказание на бъдещето. Има само усещане на енергията и вероятностите, които съществуват към момента, в който се прави предсказването. Вие може да промените нещата като отчетете тази информация и можете да изберете различни неща. Все още не е прекалено късно.

*          *          *

 У: Добър ден, Башар.

Б: Добър ден.

У: С жена ми сме заедно от 33 години. Открихме, че тя има две матки. Дали едната е наша, а другата „тяхна”? Как стават тези неща?

Б: Генетична манипулация и генетични промени, много отдавна, по семейна линия, са създали идеята за два съда в едно по това време, с цел участие в програмата за хибридизация.

У: О кей. Това ме води към следващия въпрос. През последните няколко седмици имам преживявания извън тялото. Работя много през нощта. Имам работа с една матрица от същества …

Б: Да.

У: И аз изглежда им помагам, или лекувам, или по някакъв начин ги успокоявам.

Б: Колко мило от твоя страна.

У: И когато се събудя сутрин, се чувствам като че ли съм пробягал цял маратон.

Б: Добре. Може би се напрягаш прекалено много.

У: Какво всъщност правя?

Б: Ти работиш, в определен смисъл, като посредник, като помагаш на различни същества да достигнат нивото, което трябва да достигнат, и да продължат да се развиват.

У: Помислих си за възнесение.

Б: Да, ти помагаш за тяхното възнесение.

У: О кей.

Б: Ти би могъл да го правиш по начин, който е полезен и за теб. Не трябва да имаш убеждението, че изтощаваш себе си. Може би идеята е, че ако си позволиш повече възможности да балансираш физически собствената си система на Земята, като поддържаш вибрацията на най-силната си радостна възбуда …

У: Което аз правя.

Б: … И идеята може да бъде, че ти няма да се раздвояваш в своя ум, в своите убеждения, между онова ниво и това ниво. Това създава изтощението ти, защото вярваш, че физическото ти тяло не може задължително да се справи с това.

У: Аз не съм против изтощението, просто съм го забелязал.

Б: Чувстваш ли се удобно, когато си изтощен?

У: Възстановявам се твърде бързо. Защото си спомням какво съм направил и разбирам, че това, което чувствам, е част от целта, и тогава всичко е наред.

Б: О кей. Ако това е твоят процес, добре, но разбери, че това е един процес. Не е нужно да продължиш да изпитваш това, ако не го предпочиташ, но ще оставим това на теб, ако се чувстваш добре засега.

У: О кей. За мен е много вълнуващо да зная, че помагам с това, което правя, защото аз зная, че съм тук, за да помагам.

Б: Добре, благодарим за помощта ти.

У: Когато бях на шест години, паднах отвисоко и пукнах черепа си …

Б: Това е нещо често срещано, когато се поставя началото на някаква форма на психическо функциониране. Отново: идеята е на нещо като разчупване и отваряне на бариерите между различни светове.

У: И когато това се случи, аз напуснах тялото си и видях как родителите ми откриват тялото ми, как ме пренасят до болницата …

Б: Това е също типично срещано.

У: Аз влязох обратно в тялото си на операционната маса, защото се боях, че в противен случай щяха да ме обявят за умрял.

Б: Да.

У: Това наистина ли се случи? Искам да кажа, че това ми се стори реално.

Б: То е реално.

У: Имах чувството, че съм умрял.

Б: Искаш да кажеш, че никога не си слушал за подобни случаи?!

Това е твърде често срещано на вашата планета.

У: Удивително е, че избрах да се завърна и аз знаех, че съм избрал да се завърна.

Б: Да! Защото си разбрал, че не си привършил темата, която си избрал да изследваш в този живот. В определен смисъл, това е бил един шок, който те е изстрелял в една нова парадигма, в една нова перспектива. Ти си знаел какво правиш. И това е било част от твоята житейска тема – да постъпиш по този начин. Това е твърде често срещано. Ако не разбираш това, можеш да изследваш идеята, наречена „преживявания близко до смъртта” на вашата планета, защото има буквално хиляди такива докладвани случаи.

У: Тогава бях на шест години, но през предишните четири години, откакто бях на две години, всяка вечер, когато си лягах, родителите ми четяха някаква книга, след което затваряха вратата на стаята ми и ме оставяха сам. Тогава аз ставах и започвах да удрям главата си в стената, отново и отново, и изричах нещо като мантра, и аз правех това, докато падах и заспивах от изтощение. Какво беше това?

Б: Ти си знаел какво ще правиш в крайна сметка. Знаел си предварително какво е нужно – да отвориш тази преграда, да разчупиш бариерата, но просто не е било настъпило времето за това. Ти си знаел какво е било нужно и си се опитвал да го постигнеш по-бързо.

У: Разбрах.

Б: Ти си знаел, че това е избраният от теб начин да разчупиш това свое ограничение. Това е всичко. Просто не е бил настъпил моментът.

У: Ето и последния ми въпрос и ще те оставя на мира. В някои от последните ми дълбоки медитации, чакрите ми вибрираха силно, беше просто удивително. Аз отидох в моето свещено място и … през целия си живот съм бил против религията. Не съм бил атеист, а просто против религията.

Б: Ние разбираме.

У: Никога обаче не съм ходил на черква, никога не съм следвал … това никога не е било част от моя живот.

Б: Ние разбираме.

У: И в моето свещено място аз проявих намерение да се срещна с моите водачи, или с моя най-висш водач, с моя основен водач.

Б: Ако такова нещо съществува.

У: Разбира се.

Б: О, бедни дребни водачи … Аз съм твоят ос-новен водач. (смях в залата)

У: И това, което се появи в една невероятно светлина, с едно красиво, красиво лице, бе Йешуа.

Б: Да …?

У: Просто не можех да повярвам. И си казах: „Дали не е сбъркал вратата?” (смях в залата)

Б: Помниш ли какво казахме? Йешуа не е имал нищо общо с религията!

У: Аз разбирам това. Искам да кажа, че от моя гледна точка, аз нямах никаква предварително представа за Йешуа, или за Христос.

Б: Точно така. Ти си нямал никаква представа. Следователно си могъл да срещнеш действителното същество, без да имаш предварителната религиозна интерпретация, която му бива приписвана.

У: И той беше просто пре-кра-сен.

Б: Той е такъв. Отново: моля, моля всички запомнете. Това, което си преживял, тази степен на красота, е било едно отражение! Отражение на това, което съществува вътре в теб. Това е, което ти е било показано!

У: О кей, защото тогава …

Б: Стоп! Сега ти показвам една друга врата. Бай, бай.

У: Благодаря ти.

 *         *          *

У: Добър ден, Башар.

Б: Добър ден.

У: Можеш ли да потвърдиш, че моята физическа проекция включва намесата на друга душа (a walk-in)?

Б: Отново: тази идея е била изтълкувана погрешно от хората на вашата планета. Не става дума за друга душа, която да влезе в тялото, след като предишната душа е напуснала, за да освободи мястото. Това е старомодна, остаряла интерпретация, основана на линейна перспектива. Това, което преживяваш като намеса, е просто преместване на едно по-високо ниво на същото същество, което вече може да се прояви като напълно различна личност.

У: Би ли ми казал какъв е произходът на преместването? Или къде води това преместване?

Б: Идеята е свързана с желанието ти за еволюция на твоето съзнание. Ти създаваш определени маркери в своя живот, които отразяват преминаването през един праг, издигането на твоята перспектива, превръщането ти в различна личност, която вече може да прояви повече от по-голямото същество, което си. Така че тези неща ще се случат естествено с темпото, което е най-подходящо за теб.

У: Това е идеален отговор и отговаря на всичките ми въпроси. Благодаря ти, Башар, обичам те. Благодаря.

Б: Благодаря.

*          *          *

У: Добър ден, Башар.

Б: Добър ден.

У: Бих искала да зная колко хибридни деца имам.

Б: Сигурна ли си, че искаш да знаеш?

У: Да.

Б: Колко сигурна?

У: Много сигурна.

Б: Много, много сигурна?

У: Да.

Б: Преди всичко, трябва да обясним нещо, защото когато някой попита: „Колко хибридни деца имам?”, трябва да бъде преценена степента на използване на генетичен материал, който те съдържат, който може да бъде разпознат като твой. Защото много използвани генетични материали са били разпределени доста нашироко из цялата хибридизационна матрица. В твоя случай, нека кажем, че тези, които съдържат твърдо минимум 15 %, са 13 деца.

У: О кей. Дали ще се срещна с тях някога?

Б: Отново: има такава вероятност. Не мога да предскажа абсолютно, защото ти все още не си лицето, с което те трябва да се срещнат. Така че ти просто трябва да продължиш движението си напред, да продължиш да се развиваш.

У: О кей. Вчера в дома ми се появиха тези светлини. Това се случи поне 5-6 пъти. И се чудя …

Б: Искаш да кажеш, че това са били действителни физически светлини?   

У: Да.

Б: Много пъти, когато хората на вашата планета ускоряват развитието си, енергийното поле около тялото ви взаимодейства с някои от електрическите уреди, които притежавате.

У: О кей, тогава има ли … някакви съобщения, или …

Б: Съобщението е, че енергийното ти поле се разширява и става способно да манипулира електричните полета в твоята реалност.

У: (колебливо) О кей …

Б: Ти май не се сигурна какво да правиш с това, нали?

У: Не съм. Можеш ли да ми кажеш как да продължа да го разширявам?

Б:  Ти също знаеш формулата, нали?

У: Да, радостната възбуда.

Б: Трябва да знаеш, че винаги ще има такива странични ефекти. Ти ще можеш да ги разпознаваш като странични ефекти, които отразяват факта, че се развиваш. Следователно това може да подобри разбирането ти за това къде се намираш (в развитието си). Ти си даваш физическо доказателство за това, като взаимодействаш от разстояние с тези полета. Нали така? И зависи от въображението ти да откриеш как по друг начин можеш  да погледнеш на това и да го приложиш и използваш в своя живот. Нали така?

У: Да.

Б: Може ли да ти задам един въпрос?

У: Да.

Б: Сигурна ли си?

У: Да.

Б: Действаш ли според своята най-силна радостна възбуда, с всичките си способности, във всеки един момент, без каквито и да е очаквания – да, или не?

У: Аз работя по въпроса.

Б: Значи не. Разбира се, че работиш върху това, но идеята е, че има някои неща, които можем да усетим в теб, които можеш да правиш, но не правиш. Има ли някакъв творчески израз, който не проявяваш? Нещо, от което се възпираш и което може да ти бъде по-вълнуващо и интересно?

У: Това е в процес на развитие.

Б: Моля?!

У: Работя по въпроса. Да, танцувам.

Б: Работиш върху танцуването?

У: Да.

Б: И как върви това при теб?

У: Развива се.

Б: „Работя върху него, то се развива“ … Кога по твоя преценка ще станеш танцьорка? Колко време ще отнеме, според твоите представи?

У: Аз съм танцьорка в момента.

Б: О, благодаря ти, това не отне никакво време. Влагаш ли в това всичко, което би могла?

У: Все още не.

Б: И защо?

У: … Ъм-м.

Б: Забелязвам, че успешно танцуваш около проблема. (смях в залата)

У: Може би …

Б: Може би какво?

У: Разработвам един бизнес план в момента.

Б: Бизнес план да бъдеш танцьорка?

У: По същество трябва да спечеля пари, така че …

Б: О, наистина? Сигурна ли си, много, много сигурна, че трябва да събереш толкова пари, колкото си мислиш? Ти знаеш нашето определение за изобилие –  да или не?

У: Да.

Б: Какво е то? Повтори го.

У: Способността да имаш …

Б: Не, не!  Започни отначало. Способност да …

У: Способност да …

Б: … Правиш, това което трябва да правиш, когато трябва да го правиш. Парите са една от формите на изобилие на вашата планета, но не единствената форма. Има много, много други форми на изобилие, различни от парите, които всъщност може да  бъдат по-ефективни при определени условия. Ако знаеш, че други форми на изобилие могат да ти помогнат да правиш това, което трябва да правиш, когато трябва да го правиш, защо трябва да настояваш на една конкретна форма, вместо да поемеш по пътя на най-малкото съпротивление? 

У: Може би поради натиск на семейството ми?

Б: Защото, ако трябва да бъдеш по-честна, ти създаваш сама този натиск.

У: О кей.

Б: Нали така? Защото ти няма нужда да чувстваш натиск от когото и да е, освен ако приемаш тази идея за вярна по отношение на себе си. Така ли е?

У: Да.

Б: Тогава колко време ти трябва да престанеш да приемаш една идея за нещо, което не предпочиташ? Същото време, което ти е трябвало, за да се научиш да танцуваш?

У: Не.

Б: Всичко е в твои ръце. Аз не те притискам за нищо, но ти помагам да разбереш, че притежаваш повече сила, за да вземаш повече решения по-бързо, отколкото си мислиш. И ако просто искаш да вярваш, че в определението за радостна възбуда като една цяла идея … ти разбираш, че определението за радостна възбуда съдържа много компоненти, които могат да те подкрепят. И не трябва задължително да използваш всички елементи заедно, за да ги накараш да проработят, защото те вече работят. Ти им позволяваш да работят само като подходиш към идеята за радостна възбуда като към една цялостна система, вместо като към колекция от отделни части. Намираш ли някакъв смисъл в това?

У: Да.

Б: Сигурна ли си?

У: Да, аз трябва да интегрирам.

Б: Да.

У: Имам още два въпроса.

Б: Наистина? Сигурна ли си? Добре.

У: Миналата година ти спомена за една нова раса от същества, които са се присъединили към Галактическата федерация.

Б: Да, има различни раси, които се присъединяват от време на време.

У: Можеш ли да ни кажеш нещо повече за това?

Б: Не. Не сега. А вторият въпрос?

У: Добре. Вторият въпрос е от един приятел.

Б: Тогава, не. Не сега. Въпросът изисква непосредствено взаимодействие с твоя приятел, за да достигнем до същината на въпроса. И ако той не присъства.

У: Всъщност той присъства.

Б: Но той не стои тук прав и не задава въпроса. Ето защо, в определен смисъл, ти му позволяваш да пререди.

У: О кей. Благодаря ти много.

*          *          *

Ейприл: Тадео.

Б: Нания.

Е: Има един въпрос, който бе зададен отново, и аз просто ще го предам, независимо дали ще решиш да му отговориш, или не.

Б: Добре.

Е: По същество става дума за това кога ще настъпи тази валутна криза?

Б: Ако толкова много хора са толкова загрижени по този въпрос, тогава ще ви дадем простия съвет или да купувате сребро, или да купувате валута в друга страна, която вярвате, че е по-стабилна.  

Е: Нещо променило ли се е много във връзка с вероятността от тази криза?

Б: Да, променило се е.

Е: Но ти нямаш усещането за това кога тя ще се случи?

Б: Както казахме, има един времеви прозорец.

Е: Между сега и следващия юни (2017)?

Б: Да.

Е: О кей.

Б: Нещо друго?

Е: Сега ще изтегля още някое име.

*          *          *

У: Здравей, Башар.

Б: Добър ден.

У: Преди около шест месеца, докато лежах буден, се взирах в пространството. И изведнъж видях … стори ми се, че видях състоянията на моето его, които проследих назад до своя първоизточник. Видях една права линия, която започна да се разсейва, след което получих нещо като електрически шок, който премина през цялата ми система.

Б: Ти си извършвал дисекция и си сглобявал отново и интегрирал аспекти на своето съзнание. Аспекти на връзките, които си формирал, за да ти помогнат в това конкретно житейско пътешествие. Все едно, че си експлодирал една диаграма, за да видиш всички компоненти, след което си събрал всички части обратно, за да й позволиш да функционира по-ефективно.

У: Освен че слушам теб и някои други медиуми, аз чета много стари учители, индийци и будисти, и едно от нещата, за които говорят, е завръщането към Първоизточника, но понякога това ми изглежда много екстремно.

Б: Екстремно в какъв смисъл? Помни, че ти си свързан с Първоизточника.

У: Да, но аз някак пропускам преживяването, ако отида направо към Първоизточника.

Б: Но ти се завръщаш обратно. Така че ти отиваш, пренастройваш се, завръщаш се и имаш друго преживяване. Отиваш, пренастройваш се, завръщаш се и имаш различно преживяване. Ти не пропускаш нищо. Просто бъди наясно с факта, че използваш връзката си с Първоизточника, за да постъпваш по този начин. Намираш ли смисъл в това?

У: Да.

Б: Нещо друго?

У: Да. Преди три години бях на плажа с двете си деца. Беше около девет и половина вечерта. По-големият, който беше на около шест, другият беше на три, ме накара да погледна нагоре и там имаше една ярка светлина, която се приближаваше към нас.

Б: Да.

У: Когато се приближи, можахме да видим очертанията на кораб, който имаше формата на ромб или на триъгълник. Това бе нещо, което не бях преживявал преди. И след това той просто „пшшът“ … и изчезна.

Б: Добре. Стигни до момента, в който се е случило нещо необикновено.

У: Всъщност единственото необикновено нещо бе, че вчера по-големият ми син имаше друго такова видение.

Б: Добре.

У: Стори ми се интересно, защото когато той ми каза това … наскоро аз бях видял няколко светещи кълба над Бел Рок. И се зачудих дали между всички тези неща има някаква връзка.

Б: Разбира се, че има. Или искаш да знаеш точно каква?

У: Да, моля.

Б: Добре, виж какво. Идеята тук е да разбереш, че има фамилни линии, които са свързани по определени начини, с определени извънземни източници и тези извънземни източници, поради тези връзки, от време навреме ще се появяват, за да напомнят и насочват състоянието, в което си, за да видят как се развива динамиката в различни индивиди в групата, за да разберат в какво състояние се намираш и дали си готов за повече, колко бързо се развиваш и точно каква роля изпълняваш, и дали изпълняваш споразуменията, които си сключил, да участваш по този начин. Децата са по-чувствителни към тези неща, защото не са забравили толкова много. Следователно те са по-открити към тези внезапни срещи. И, както сме казали преди, под влиянието на тази енергия сетивата ти ще се развият, за да можеш да виждаш неща, които преди това са били невидими – прояви на духа в твоята реалност, контакти с други реалности и измерения и т.н. Така че това е израз на контактите между семейството там и семейството тук. Намираш ли смисъл в това?

У: Да.

Б: Каква съзнателна роля би искал да изпълняваш във всичко това на Земята? Това е въпросът.

У: Аз съм изпълнявал определена роля и съм следвал своята радостна възбуда. 

Б: Добре, и тогава? Какво друго трябва да кажем?

У: От време на време възниква проблем.

Б: О, и как е той? (смях в залата) Не съм го срещал от известно време. Той добре ли се справя? Добре си живее на вашата планета, нали?

У: (смее се)

Б: Моля те, предай на Проблема моите най-добри пожелания, когато го видиш следващия път.

У: Понякога той се появява придружен от бира, или от пушене на марихуана и аз усещам някаква тежест.

Б: Може би причините да изразяваш тези неща по този начин отразяват твои убеждения относно самия теб, които не са съвсем ясни. Защото използването на всеки вид ритуал или позволение по този начин е предназначено предимно да те накара да разбереш, че можеш да създадеш състоянието, което ти трябва в крайна сметка без помощта на позволението. Ето защо, ако преживяването ти създава чувство на тежест, тогава погледни навътре в себе си и потърси причината за това свое поведение, защото има други начини на поведение, които ще са повече в съответствие с лекотата на твоето същество, отколкото с усещането за тежест. Намираш ли някакъв смисъл в това?

У: Да. Едно последно нещо. Сигурен съм, че имам хибридни деца, но се чудя колко са.

Б: … Нека кажем, че засега пет са тези, които се очертават ясно. Две момчета и три момичета. И твоите деца ги познават много добре, макар да не могат да си спомнят.

У: Биологичните ми деца?

Б: Да. Защото отново: както казахме, семейство там, семейство тук.

У: Благодаря ти, Башар.

Б: Пак заповядай.

*          *          *

Б: И сега ние ще отправим към всички вас своята най-дълбока признателност за съвместното сътворяване на това взаимодействие, за това, че позволихте това предаване. Приемете нашата безусловна любов и ние ви пожелаваме един вълнуващ ден на изследване и на открития, и на игра.

И сега всички, позволете си да се отпуснете и да се фокусирате, и вдишайте дълбоко, защото този път холотопът е вътре във вас, във вашето съзнание, в най-подходящата за всеки от вас форма. Позволете си да се впуснете навътре, по какъвто начин въображението ви пожелае да си представи това, позволете това да се случи. Впуснете се навътре, към центъра и източника на своето същество, към вашата неразрушима сърцевина, към същността на вашето съществуване.

И просто останете така и се отпуснете. И не се притеснявайте, и не се тревожете. Освободете се от всички свои допускания, от всички свои определения, всички свои страхове. Освободете се, освободете се, просто се предайте на истинската си същност. Отграничете се от външните притеснения. Позволете си да се понесете, лесно и свободно, в чистата същност на битието, до есенцията на самото съществуване.

Позволете си да се освободите от бърборенето на своя ум, от всички разсъждения, причини и обосновки, и обяснения, които приемате за верни. Сега те не са нищо повече от един фонов шум. Защото те са едно нищо и нямат отношение към вашето съществуване.

Вдишайте дълбоко и лесно, и спокойно. Окъпете се в нашата безусловна любов, в любовта на Всичко, което е, и си позволете да знаете, че не ви е нужно нищо повече. Защото това съдържа всичко, което има нужда да се прояви и изяви в идеален синхрон, в перфектна хармония, в перфектна форма, в перфектния момент. Отпуснете се, освободете се.

Представете си в центъра на въображението си една точка от ярка светлина. Тя е почти заслепяваща и в същото време вие може да гледате в нея. Тя е безкрайно малка и в същото време блестяща, колкото всички галактики на Творението. Отидете към тази точка от светлина. Приближете се към нея и докато се приближавате, знайте, че тя никога не променя своята големина. Вие обаче може да усещате нейната същност все по-дълбоко в себе си, с по-голяма сила, докато преминава през вас и вибрира във вас.

И когато започнете да влизате в тази точка от блестяща светлина, вие изведнъж осъзнавате, че това е, което сте. Защото вие сте гледали едно отражение. И докато се вглеждате дълбоко в себе си, вие виждате там всички неща в Творението. Всичко, от което се нуждаете, е там. Всичко, което ви подкрепя, е там. Всичко и всички, които ви обичат, са там. Вие сте самото Съществуване – чисто и цяло, и просто. Брилянтно бяло, светло и красиво. Любящо и обичано, творческо и без край. Вечно, съществуващо винаги в настоящето. Вие сте настоящето, вие сте тук и сега. И това е всичко, от което се нуждаете. Това е всичко, от което се нуждаете. Това е всичко, от което се нуждаете.

Поемете дълбоко въздух, задръжте и го издишайте. И изпуснете, изпуснете всички дребнави грижи, всичкия дребнав брътвеж. Те не са ви нужни. Те не ви служат. Освободете се от тях. Нека се понесат надалече по течението на самото Съществуване, което ще ги трансформира в красиви неща, които ще ви бъдат полезни. И те ще се върнат към вас, умножени десетократно и стократно като източници на изобилие и подкрепа, и любов. Бъдете това, което сте, което сте наистина. Не това, което мислите, че трябва да сте, но това, което сте наистина.

Отпуснете се, отпуснете се, отпуснете се. В тази любов, безусловна любов и в тази светлина, безусловна светлина, сега ние се присъединяваме към вас и ви подкрепяме във вашето пътешествие. И ние сме дълбоко признателни и благодарни за възможността да вървим редом с вас по този път, ръка в ръка. Добре дошли у дома. Сладки сънища и лека нощ.