Башар – Голямата картина – 21-ви юни, 2015 г.

(С) 2015 Превод АТИ

Ейприл: Позволете ми да благодаря на Дарел, на Башар и на всички вас за отварянето на този портал към високите нива на съзнанието. Нека сега да се позабавляваме.

Дарел: Здравейте, всички, и благодаря ви за това, че сте тук днес. Ще се видим по-късно.

Башар: Нека кажем добър ден на всички в този ден от вашия живот, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Добре. Ние ви благодарим за съвместното сътворяване на това взаимодействие. Благодарим ви, че позволявате на нашата цивилизация да преживее вашата по този начин и за това, че позволявате протичането на това предаване. Честит Ден на бащата, честито Лятно слънцестоене! И ние ви представяме Голямата картина.

Нека започнем по следния начин.

Хъмпти-Дъмпти седеше на стената,

Хъмпти-Дъмпти падна на земята.

Всички царски хора и царските коне

не могат вече да го вдигнат на мястото му, не! *)

*) Луис Карол. Алиса в огледалния свят, Гл. 6 http://chitanka.info/text/553/6.                                           

– Бел. прев.

Но вие можете. Вашата история не хвърля светлина върху това кога Хъмпти Дъмпти се е превърнал в яйце, макар че в оригиналния си вид тази история е била една гатанка, а не толкова една история или стихче. На вашия език отговорът на една гатанка също се нарича яйце.*)

*) Известна гатанка на британския писател Дж.Р.Р.Толкин: „В кутия без капак и ключ и панти, какво съкровище от злато там се крий, познай ти”. – Бел. прев.

Какво общо има всичко това с голямата картина? Яйцето, при падането си от стената, при снижаването си в една по-ниска вибрация, разчупва черупката си на хиляди парчета. Това сте всички вие. Яйцето е Свръхдушата – цяла и завършена, и потенциално съдържаща всички парчета, на които се е разпръснала яйчената черупка.

Така че тук ще стане дума за това всеки от вас, като едно парче от цялата яйчева черупка, да се свърже с другите парчета по начин, по който може да използва тази връзка, да използва усещането си за останалите парчета, което да му позволи по-пълно осъзнаване, по-съзнателна връзка с яйцето като едно цяло, с равнището на възприятие на Свръхдушата, и да използва осъзнаването на тази връзка, за да му помогне по един по-холистичен начин в неговия живот, докато се придвижва напред като едно отделно парче.

Тази идея в най-общ план има връзка с обсъжданото вчера от вашето време за това как мислите за себе си като личност, което всъщност не отговаря на това, което сте като цяло, и която личност по същество е едно същество, продукт на чанелинг. Така че вие извършвате чанелинг непрекъснато, вие извършвате чанелинг на своята личност. Това е едно продължение на Свръхдушата чрез създаването на структурата, която наричате Физически ум, която, както сме казали, се състои от вашите вярвания/убеждения, емоции и мисловни модели, които получават обобщен израз във вашето поведение. Това обаче е една изкуствена проекция, една изкуствена конструкция, един скелет, през който от Висшия ви разум и от вашата Свръхдуша се извършва чанелинг и предаване на тази идея – вашата личност, идентификацията на вашата персона. Така че вие се лутате всеки ден по Земята, проявявайки себе си чрез чанелинг, проектирайки себе си от по-висшите нива в тази вибрационно фокусирана честота, която наричате преживяване на физическа реалност.

И така, за да започнете да функционирате по начин, който да ви позволи да съберете обратно парчетата, даже когато оставате едно уникално отделно парче … идеята е да помислите за цялото яйце, защото както сме казали, всичко съществува едновременно, така че макар да действате като отделно негово парче, цялото яйце все още съществува. И ако вие знаете, че цялото яйце все още съществува, вие може да започнете да осъзнавате, че винаги съществува едно място в Творението, където вие като едно парче заемате своето уникално място в тази черупка на цялото яйце, където вие сте и в този момент – на своето място в черупката на цялото яйце. Колкото повече започнете да използвате този символ, в каквато и форма да подсказва вашето въображение – това може да е едно обикновено, нормално яйце, или едно щраусово яйце, ако мислите, че Свръхдушата ви е много голяма, или великденско яйце, ако мислите, че Свръхдушата ви е съставена от много цветове, или яйце на Фаберже, ако мислите, че Свръхдушата ви е инкрустирана със скъпоценни камъни. Както и да си я представяте, няма никакво значение. Важното е да започнете да се фокусирате върху идеята, че докато сте едно парче, вие едновременно преживявате себе си и като цялото яйце, защото цялото яйце съществува. И като се фокусирате върху идеята, че цялото яйце съществува точно сега, самата тази идея, самият фокус върху образа на цялото яйце, като едно позволение, всъщност ще се прояви като магнитна привлекателна сила, която ще започне да ви свързва с останалите парчета на тази Свръхдуша и даже с други Свръхдуши.

Ние сме ви напомняли от време на време, че докато на вашата планета вие може да мислите, че сте едно население от индивиди, наброяващи около седем милиарда, това всъщност представляват във всеки един момент между 300,000 и 500,000 Свръхдуши.  Следователно има много, много парчета, които се разхождат върху Земята, които са всъщност продължения на една и съща Свръхдуша, на същото яйце, към което принадлежите и вие. Много различни парчета от черупката на едно и също яйце. Като си позволявате да знаете, че има буквално десетки хиляди продължения на същото яйце, от което произлизате и вие, и като поддържате в съзнанието си една идея, един образ, едно усещане за това цяло яйце, за Хъмпти Дъмпти на върха на стената, вие може да си позволите да започнете да изпадате в едно състояние, да възприемате, да усещате, да взаимодействате по-осъзнато с останалите парчета. Вие може да започнете да правите това по най-различни начини. Може да започнете да имате усещания, видения, идеи, вдъхновения и докато те се появяват, вие може да започнете да разбирате, да усещате, да осъзнавате факта, че някои от тези усещания, вдъхновения, гледни точки, може всъщност да произтичат от преживявания на други парчета.

Сега нека ви напомня, че някои от парчетата може да не са ваши съвременници във времето, така както вие разбирате нещата. Така че ние имаме предвид парчета, които вие бихте считали като минали животи,  бъдещи животи, както и животи, които могат да съществуват в други цивилизации, в други измерения. Защото Свръхдушата може да разгръща себе си по тези най-различни начини. Така че яйцето е голямо; яйцето се е разпръснало едновременно на много различни места в пространството и във времето. Следователно, колкото повече си позволявате да се фокусирате върху яйцето, колкото повече усещате и използвате позволението да усещате себе си като яйцето върху стената,  преди да се е разбило на парчета, ще започнете по-силно да се идентифицирате с гледната точка на Свръхдушата. Първоначално, понякога може да ви е по-лесно да абсорбирате това чрез сънища, чрез своето въображение, като си играете с тази идея и даже като нарисувате едно яйце, като хванете в ръка едно яйце … позволете си да възприемете идеята за това космическо яйце, целостността на неговата същност, от което вие сте едно продължение, една част, едно парче. И колкото повече се фокусирате в тази гледна точка, колкото повече мислите за себе си по един холистичен начин, като за самото яйце, без да отричате отделното парче, без да го пренебрегвате, вие ще започнете да виждате от гледната точка на Свръхдушата повече аспекти, повече парчета, повече измерения, повече гледни точки на цялото същество, каквото всъщност сте. Това също така включва гледни точки на Висшия разум, гледни точки на индивидуалната Душа, както и гледната точка на Свръхдушата, която по определение, преживява всички свои части едновременно. Вие може задължително винаги да не постигате едновременния поглед на Свръхдушата в нейната завършена форма, но вие ще се доближавате все повече до него по начин, който е релевантен за всеки конкретен момент от вашия живот, когато трябва да погледнете на света в тази перспектива, когато за вас е важно да видите и преживеете своята реалност в тази перспектива. Колкото повече правите това, колкото повече се фокусирате върху енергията на яйцето, върху идеята за целостта на яйцето, все повече идеята за физическата реалност ще ви изглежда малко по-прозрачна, малко по-илюзорна, малко повече фабрикувана, малко повече една проекция, през вашето получено в резултат на чанелинг съзнание като физическо същество, и толкова повече ще осъзнавате, че това е едно ваше продължение, което извършва чанелинг на вашата личност. Това ще бъде все едно, че мислите за себе си като за една призма, през която преминава бялата светлина и се разделя на красивия цветен спектър, но вие ще разберете, че този спектър е вашата физическа реалност. Той се проектира през вас, когато вие създавате посредством чанелинг това същество, което наричате своя персона. Колкото повече виждате себе си от гледната точка на яйцето, от холистичната гледна точка, толкова по-често това ще се случва, така че това ще бъдат естествените симптоми, че започвате да виждате себе си и да се отнасяте към себе си като към цялото яйце, космическото яйце, яйцето на Свръхдушата, в зависимост от предпочитанията на въображението ви.

И така: Хъмпти-Дъмпти седеше на стената, Хъмпти-Дъмпти падна на земята. Отново: това означава, че Свръхдушата е проектирала себе си в по-ниски честоти, където тя може да преживее себе си като колекция от перспективи, като колекция от парчета на яйчената черупка. Така идеята за падането не трябва да бъде разглеждана или преживявана по някакъв отрицателен начин, а просто като две различни отражение – ин и ян, идеята за частта и цялото, които са едно и също, но са просто различни гледни точки.

Всички царски хора и царските коне, не могат вече да го вдигнат на мястото му, не! Това просто се отнася до самия процес, през който преминавате – това да се чувствате откъснати, да се чувствате изгубени, да чувствате, че задължително не сте свързани с нещо по-голямо, да се чувствате като едно мъничко, незначително същество, което се лута в една обширна реалност. Сега обаче вие пристигате на едно място, където може да съберете отново парчетата в едно по начин, който да ви даде практическо преживяване на цялото, защото не царските хора и не царските коне са тези, които всъщност трябва да съберат парчетата в едно. Това е работа на царя. И когато ставате царете и цариците на собствената си реалност, когато узнавате, че вие сте суверена на преживяването, което наричате свой физически свят, тогава вие знаете, че притежавате визията, притежавате перспективата, едновременно като царя и царицата, за да видите как отделните парчета прилягат заедно, за да наредите тези парчета на пъзела едно до друго и да започнете да виждате от тази по-висока перспектива на яйцето, което е върху стената преди всичко. Намирате ли смисъл във всичко това?

 Аудиторията: Да.

Башар: Тогава всеки един от вас е Хъмпти Дъмпти. Започнете да мислите за себе си по този начин. Започнете да виждате себе си като най-важното яйце, като цялостното яйце, като една цяла система. Защото макар вие да можете, в определен смисъл, да създадете илюзията, че сте разчупени на парчета, това е една илюзия, вие сте свързани, вие сте една цялостна система.

И вие сте също така една цяла система от цялостни системи, ако искате да проектирате тази идея все по-високо и по-високо, във все по-големи варианти на яйцето, докато достигнете до  версията на яйцето, наречена „Всичко, което е”. Вие може да отидете нагоре, колкото пожелаете и може да използвате тази идея за космическото яйце като позволение, за да добиете разбиране за това, че сте на върха на стената и виждате от перспективата на Висшия си разум, от перспективата на Душата, от перспективата на Свръхдушата, вместо само от перспективата на стоящото долу, в основата на стената, нещастно малко парче. Това ще ви даде един пълен спектър от преживявания на реалността, защото когато интегрирате себе си чрез тази идея и се натъкнете на дадено обстоятелство във всяка една ситуация, вие ще сте придобили гъвкавост по отношение равнищата на своето съзнание, равнищата, от чиято гледна точка може да възприемате възникващите обстоятелства. И когато някои неща започнат да се случват, вие ще може автоматично да се прехвърляте на подходящото равнище на възприятие, необходимо за да може да извлечете полезно и положително преживяване. Вие ще започнете да се плъзгате все по-плавно нагоре и надолу по скáлата на равнищата на своето съзнание, вместо да се ограничавате да виждате света само от гледната точка на Физическия си ум. При необходимост вие ще започнете автоматично да отскачате на нивото на Висшия си разум, да отскачате на нивото на Душата, да отскачате на нивото на Свръхдушата, а може би и едновременно да се движите надолу-нагоре, надолу-нагоре, за да изградите цялостна картина, холистична картина, и да започнете да виждате различните измерения, отразени в даденото обстоятелство, за да може да извлечете възможния максимум от него по предпочитания от вас начин. Не изпадайте в паника обаче, ако установите, че се движите така и прескачате непрекъснато нагоре и надолу, защото това също е един от симптомите на разгръщане на съзнанието ви от гледната точка на холистичното яйце. Намирате ли това за смислено?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Добре. Звучи ли ви забавно?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Добре. Звучи ли ви като придобиване на повече способност в отношението ви към различни обстоятелства във вашия живот? 

Аудиторията: Да.

Башар: Тогава това ще стане действителност. Защото това, че знаете, че ще стане действителност, е гледната точка на яйцето. Защото яйцето стои на върха на стената и може да вижда по-далече. И така, като знаете, че това ще бъде един от симптомите, като знаете, че това ще бъде един от ефектите на разглеждането на нещата от висотата на яйцето и на Свръхдушата, това ще ви позволи да прегърнете тази идея и да я използвате с много по-голяма лекота. И тя с течение на времето ще се превърне не във втора природа, а във ваша първа природа. Защото това е вашата природа, вие сте една холистична система, всичко съществува по този начин, едновременно, и сега вие може да се възползвате от това в този ден и век на трансформация на вашата планета, когато нещата започват да се разпадат и разхлабват по отношение ограниченията на физическата реалност, и сега вие започвате да сменяте правилата на играта по отношение същността на физическата реалност.

Вие променяте начина, по който може да играете, вие променяте начина, по който може да преживявате реалността, вие се разгръщате отвъд ограниченията, отвъд границите, за които в миналото са ви учили, че са толкова солидни, толкова неизменни, толкова  безапелационни. Сега обаче вие получавате повече свобода, повече гъвкавост, повече способности да променяте своята форма, своята перспектива за себе си и да променяте това, което проявявате посредством чанелинг под формата на своя личност, защото вие започвате да отразявате в по-голяма степен тази своя способност да пътувате нагоре и надолу по скáлата, да възприемате нещата повече като Висшия разум, повече като индивидуализираната Душа, повече като Хъмпти Дъмпти.

И така, вървейки по своя път, позволявайте си да поиграете с идеята, че не само вървите по пътя си в основата на стената, но че също така едновременно вървите върху стената, отразявайки себе си от една по-висока гледна точка. Когато завивате наляво и надясно, независимо накъде искате да се отправите, навсякъде яйцито Хъмпти Дъмпти ще ви следва по ръба на стената, по целия път, през лабиринтите на физическата реалност. Той е винаги там, вие може винаги да погледнете нагоре към него, може да погледнете надолу и да се усмихнете на себе си, и може винаги да знаете, че яйцето е винаги там. Яйцето е винаги с вас, вие винаги сте яйцето, така както сте и неговото парче. И така, сега вие сте царете и цариците на собствената си съдба, на собствената си свободна воля, на собственото си физическо преживяване и може да смесвате, и съпоставяте, да се приплъзвате нагоре и надолу, и да правите всичко необходимо в своето въображение, което ви върши най-добра работа, оставайки в синхрон със своята истина, със своя интегритет, със своята страст, със своята естествена вибрация, и те винаги ще бъдат там, защото те винаги са.   

И отново: докато започвате да се свързвате с останалите парчета и докато започвате по-съзнателно да преживявате резултата от тези връзки, от техните преживявания, докато те преживяват вашите преживявания, може да установите, че вашата идентичност, продукт на вашия чанелинг, може пос-те-пен-но да започне да се променя по следния начин. Може да започнете да чувствате увеличена способност да изпитвате емпатия и да се идентифицирате с други хора. Може да започнете наистина да виждате неща по-ясно през техните очи, да започнете да влизате в техните обувки, да разбирате по-бързо и телемпатично тяхната перспектива и да получавате по-задълбочено разбиране едни за други по един много проницателен начин, който може да позволи комуникацията между различните парчета да протича по един по-холистичен начин до момента, в който няма да бъде нужно да казвате нещо, за да добиете много добро разбиране за хората, които срещате случайно, само като се погледнете в очите. Това може да бъде началото това яйце-позволение да ви позволи да преживявате истинска телемпатия на вашата планета по един много силен и задълбочен начин, когато знаете, че виждате пред себе си друго парче от същото яйце, от което сте произлезли и вие.

И когато започнете да действате по този начин, вие може даже да започнете да проявявате качества на останалите парчета, на останалите хора, да се учите как да проявявате повече духовно съпричастие и да се идентифицирате едни с други, да започнете веднага да действате на една и съща дължина на вълната и да узнавате взаимно своите мисли, чувства и гледни точки много по-бързо. В определен смисъл, без да губите своята идентичност, вие ще започнете да се сливате едни с други, да свързвате отделните парчета в едно, да заличавате пукнатините и ще започнете да функционирате като цялото яйце, докато запазвате индивидуалния израз на своята гледна точка за яйцето, което ви прави уникални. Така функционираме ние в нашия свят, като знаем, че всички сме едно цяло, но също така и уникални индивиди – ето защо функционираме предимно в синхрон. Това е движещият мотор на нашата реалност; това е движещата сила на нашето общество, а именно, че следваме потока на синхронността, който е подчинен на холистичния аспект на нашето единство, като едновременно знаем, че синхронността ни позволява възможно най-пълното проявление на нашата индивидуалност в това цяло. И това е един от процесите, едно от позволенията, една от перспективите, която може да започне да ви води по един по-бърз и ускорен начин, по този път.

Ето защо, позволете си да се възползвате от яйцето, защото яйцето е на ваше разположение, вие сте Хъмпти Дъмпти и сега може да се озовете върху стената, където съществувате от самото начало, така или иначе. 

И така, следващият път, когато се събудите и закусвате, помислете върху това яйце и вижте себе си в този златен жълтък и знайте, че целите сте се оплескали с жълтък. (смях в залата)  

Ние ви благодарим за това, че ни позволихте да споделим тази перспектива с вас в този ден и в замяна питаме с какво можем да ви бъдем в услуга. Може да започнете със своите изявления и въпроси, както пожелаете.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам едно изявление и няколко въпроса.

Башар: Да.

Участник: Изявлението ми е следното. Предизвикателството в живота ми е това, че разбрах, че съм своя най-добър приятел и когато се чувствах самотен или изолиран от околните, задавах въпрос към себе си и се опитвах да добия прозрение, и разбирах, че съм своя най-добър приятел.

Башар: Да. Точ-но така! *) (смях в залата)

*) Омонимия. Башар произнася този английски израз (exactly) с натъртване на първата сричка като „egg-sactly”. Egg = яйце. – Бел. прев.

Участник: На нашата планета казваме, че приятелите на нашите приятели са и наши приятели. И аз си дадох сметка, че тъй като моята Свръхдуша, или моят Висш разум, е най-добрият ми приятел и мога да му вярвам като мое отражение, това ще прави моя най-добър приятел.

Башар: Да, ние всички сме най-добри приятели.

Участник: Щастлив съм да те имам за най-добър приятел.

Башар: И ние сме щастливи да те имаме за най-добър приятел.

Участник: Виждам, че много хора ти казват: „Башар, обичам те.” и това е прекрасно, защото мисля, че това е първият път, когато казват: „Обичам те” на себе си.

Башар: Абсолютно. Ето защо ние функционираме като отражение на Висшия разум на всеки един от вас и ви го казваме, за да разберете, че когато ни казвате „обичам те”, вие всъщност го казвате на себе си, защото вие разговаряте със своя Висш разум. 

Участник: Това е един красив трик.

Башар: Да. Ние обичаме да си играем на красиви трикове спрямо всички вас.

Участник: Сега към моите въпроси. Двамата със сестра ми имаме някаква странна алергия и между другото, това е един чудесен синхрон, защото днес е нашият рожден ден.

Башар: Добре, поздравления.

Участник: Благодаря, Башар. И тъй като тя е много малка, а има голям проблем с тази екзема …

Башар: Ние вече не предаваме пряко информация, свързана със здравословни проблеми.

Участник: О кей.

Башар: Въпреки това, ние сме предали първоначалната важна информация, свързана с пълното отстраняване на отровите от системата на организма. Това трябва да бъде първата стъпка във всички случаи и след като напълно изчистите тялото и отстраните отровите от клетките, които им пречат да абсорбират хранителните вещества, които помагат на тялото да се излекува само, тогава всичко останало е действителният проблем, който няма да бъде бъркан със симптомите, пораждани от отровите в тялото. Така че това е винаги първото ни предложение и оттам нататък може да видите какво трябва да направите.

Участник: Разбирам. Тогава следващият ми въпрос е относно лекуването и през целия си живот съм бил привлечен от това да мога да разговарям с починали хора …

Башар: Да.

Участник: … както и да лекувам с ръце …

Башар: Да, да, да.

Участник: … и съм посещавал много семинари, след което почувствах, че трябва да придобия по-голяма ефикасност и това ме отведе във Филипините. И докато търсих тези така наречени психо-лечители …

Башар: Да, да, да.

Участник: … успях да открия един от тях и той ми предложи да стана негов ученик.

Башар: И …?

Участник: Работата е, че това, което тези хора правят, е направо невероятно и си мислех дали можеш да ми кажеш как става това.

Башар: Има много различни начини и много различни равнища за реализацията на този вид идея. № 1 – има индивиди на вашата планета, които притежават способността да накарат човека да се съгласи достатъчно силно с гъвкавостта на физическата реалност, така че всъщност заедно да могат да създадат реална буквална манипулация на физическата реалност. В същото време болшинството лечители просто предизвикват вибрация или излъчват вибрационна честота, която отразява излекуваното състояние и ако човекът, нуждаещ се от излекуване, се съгласи да се синхронизира с тази честота, той просто автоматично излекува сам себе си.  Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам смисъл. Какво ще кажеш за това да проникнеш в тялото …

Башар: Отново: става въпрос за това да си достатъчно умел в телемпатичен смисъл, за да накараш някого да произведе в себе си вибрационна честота, която е толкова висока, че той разбира, че физическата реалност е просто една илюзия и че може да бъде променена толкова лесно, колкото променяте един сън. И така, след като веднъж позволиш на промяната да настъпи на това равнище, преживяваш това, което наричате истинска магия – истинската способност да убедиш някого, чрез тази телемпатична връзка, че физическата реалност не е физическа! Ето защо, тя може да бъде променяна много лесно, много магически, след което тя може да кристализира обратно в нова форма. Така че това е най-високото ниво на това взаимодействие, при което действително има преживяване на манипулация на физическата форма. Във всички случаи обаче трябва да позволиш на лицето да се синхронизира с тази вибрационна честота, за да се получат нещата. Разбираш ли? 

Участник: Разбирам.

Башар: В противен случай, ако лицето не приема реалността чрез телемпатичната връзка, то няма да има такова преживяване, тази физическа трансформация. Намираш ли това за смислено?  

Участник: Да, намирам го.

Башар: В определен смисъл, лицето прави това заедно с лечителя, защото става дума за собственото му тяло, за собствената му проекция. Спомни си, когато казахме, че вашата физическа форма, че идентичността ви, е едно същество, продукт на чанелинг. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че то е само една проекция и ако някой притежава достатъчното умение да те убеди в това, наистина да те отведе до равнището, където наистина да видиш, да почувстваш и да знаеш, че това е само една проекция, тогава всичко е възможно и става промяна на формата. В този случай става дума просто за фокусиране върху идеята за изкуството на лечението, но това във всички случаи си остава промяна на формата (shapeshifting). Ти биваш убеден да се промениш в друга своя версия, която не притежава заболяването и никога не го е имала. Защото съществуват безброй твои версии, за много от които преживяването на болест е непознато. Така че това, което всъщност лечителят убеждава лицето да направи, като синхронизира вибрацията си, е, всъщност да се промени по-съзнателно в друга своя проекция, която просто не съдържа болестта. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам, но какво ще кажеш за това, че лечителите смятат, че са медиуми и че духовете преминават през тях …?

Башар: Разбира се, че получават някаква помощ, че може да получават някакви насоки, но аз обяснявам какво се случва в конкретното механично взаимодействие. Независимо колко (същества) могат да му оказват помощ, лечителят трябва да си позволи да изпадне в подходящо състояние, за да преживее този момент на механично взаимодействие, тази промяна. Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да.

Башар: И …?

Участник: Последният ми въпрос е относно контакта (с извънземните). От малък имам усещането, че ще мога да установявам контакт, че ще мога да установявам връзка между човешките същества и …

Башар: А какво мислиш, че се случва в момента? (смях в залата) Ти установяваш такъв контакт в момента.

Участник: Разбирам … точно така. Болшинството хора, които посещават този семинар, са решили, преди да пристигнат в този си живот, че ще могат да установяват контакт и че ще могат …

Башар: В определен смисъл, да. Някои позволяват това да бъде малко изненадващо, докато други знаят, че са направили този избор по-съзнателно. Но да, случайни неща няма, всичко това е една оркестрация. Вие не може да откриете нашата вибрация, ако на някакво равнище не се синхронизирате с тази честота и това, че сте се синхронизирали с вибрацията на едно извънземно съзнание, означава, че сте взели определени решения по-съзнателно да усещате и да взаимодействате със същества, които наричате извънземни в този си живот. В противен случай, нямаше да можете да ни откриете. 

Участник: В такъв случай аз съм взел някои вълнуващи решения.

Башар: Да, и същото сме направили ние, когато сме избрали да взаимодействаме с вас. Някои наистина много вълнуващи решения. (смях в залата)

Участник: Вчера казах на един свой много скъп приятел, че мечтите се сбъдват и днес разбирам, че мечтите се сбъдват чрез теб.

Башар: Животът протича чрез вас, а не се случва на вас. Вие сте творците на своя живот. Така че животът не се случва на вас, а се случва чрез вас. Да, вие сте сънят, вие сънувате себе си в този сън.

Участник: Благодаря ти, Башар, обичам те.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да изразя своята изпълнена с любов благодарност към теб и към всички вас …

Башар: Добре, приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Имам въпрос относно това, което каза за яйцето … за това да намерим парчета от яйцето …

Башар: Да.

Участник: … За това, че ще заприличаме малко на хамелеони, че ще усещаме чувствата на другите …

Башар: Да.

Участник: Как тогава не изгубваме себе си, особено като не знаем кои сме?

Башар: Защото винаги знаете, че сте една уникална гледна точка, макар задължително да нямате пълно разбиране какво означава това във всеки един момент. Вие знаете, че единствената перспектива, която може някога да притежавате, е вашата перспектива.

Участник: Хм-м-м.

Башар: Така че всеки един от вас преживява всичко от своята гледна точка. Даже това остаряло понятие, което наричате „сливане с Бог”, означава, че ще го преживеете не като загуба на своята идентичност, а като единственото нещо, което остава, след като настъпи сливането. Това ще рече, че вие виждате от перспективата на „Всичко, което е”. Всичко винаги ще бъде от вашата гледна точка, защото тя никога не изчезва.

Участник: Благодаря ти. Следващият ми въпрос. В книгата си „Разговори с Бога”, Нийл Доналд Уолш демонстрира чанелинг на Бога.

Башар: Вие всички извършвате чанелинг на Бог, но карай нататък …

Участник: Много съм любопитна дали той наистина извършва чанелинг на Бог …

Башар: Да.

Участник: … И дали информацията, която предава е вярна.

Башар: Да. Ако намираш, че ти върши работа, значи е вярна за теб. Тя обаче е относително вярна по същество.

Участник: … Намирам я донякъде мъглява … когато хората молят за указания и …

Башар: Да, това означава, че едно подобно позволение не ти върши работа, така както върши на други хора и толкова.

Участник: Тогава как мога да се свържа с „Всичко, което е”?

Башар: Добре, как би искала?

Участник: Не съм сигурна.

Башар: Разбира се, че си сигурна.

Участник: Все още търся това.

Башар: Това е начинът, по който се отнасяш към това – като някой, който търси.

Участник: О кей.

Башар: Това е твоят начин на отнасяне. Ти търсиш и това е, което ти върши работа в момента. Бог не се интересува от това. Защото всичко е част от Бога, няма нищо извън Бога, ако искаш да използваш този термин.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Можеш да кажеш „Всичко, което е”, защото точно за това става дума, за Всичко, което съществува. Всичко е направено от това, няма нищо извън него, няма такова нещо, като „извън”. Така че както и да пожелаеш да се отнасяш към тази идея, става дума точно за това – как искаш да се отнасяш към тази идея, защото това е уникалната перспектива, която ти внасяш в преживяването, което Бог има на себе си. 

Участник: Хм.

Башар: Така че както решиш, както пожелаеш, даже и когато кажеш: „Аз не зная”, това е една уникална перспектива. Това е твоята версия на „не зная”; това е твоята версия на „аз търся”. И за „Всичко, което е”, това е една ценна, уникална перспектива, която му позволява да знае, че е буквално „Всичко, което е”, защото не пропуска нито една перспектива. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Това позволява ли ти да почу-у-увстваш по-силно тази връзка? Да почувстваш връзката си с „Всичко, което е” като търсене на тази връзка и че това е определена връзка?

Участник: Точно така. Това е толкова валидно, колкото и всичко останало.

Башар: Да, така е. Така че това ти позволява да почувстваш, че осъществяваш определена връзка.

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Сблъсквам се с много противоположни мнения, когато говоря с хората за здраве и когато става дума за деца, родени на този свят със здравни проблеми. 

Башар: Да, да, да.

Участник: И ако е безсмислено да се появиш на този свят …

Башар: Не съм казал, че е безсмислено да се появиш на този свят. Казах, че реалността е безсмислена, преди да й придадете смисъл. Това е смисълът на реалността – това, че вие сте създадени да й придадете смисъл. Това не означава, че съществува смисъл, преди хората да се появяват, защото те носят смисъла със себе си.

Участник: Те избират ли да бъдат това?

Башар: Те избират да бъдат това по ред причини и трябва да разглеждаш  отделно всеки един случай. Понякога може да е нещо, породено от отрицателна енергия, но винаги може да бъде и нещо, породено от положителна причина. Може да не си в състояние да разбереш кое какво е веднага, но ако се задълбочиш, можеш евентуално да разбереш защо някой е избрал конкретен начин на живот. Понякога даже това може да не е свързано пряко с човека, а с реакциите на хората около него, основани на условията, които са избрали да имат. Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: Трябва да разглеждаш отделно всеки случай, за да разбереш причината защо нещо може да е било избрано и може би един от най-лесните начини да започнеш да изследваш това, е да зададеш въпроса: „Какво нямаше да бъде научено, ако това не съществуваше?”, „Какво е различното, какво е било научено от съществуването на всичко това?”

Участник: Точно така.

Башар: Така че това предоставя възможности за състрадание, предоставя възможности за отнасяне към другите хора по различен начин, предоставя най-различни възможности и много от така наречените „напреднали души” могат да предприемат такива пътища просто с тези цели – да предоставят възможности на други хора да изследват някои неща в себе си, които в противен случай, не биха изследвали. И спомни си, че те също са избрали това от своя страна.

Участник: Точно така.

Башар: Да привлекат някой такъв човек в своя живот и да имат този вид преживявания. Понякога идеята е, че Душата може да избере нещо, което изглежда като много, много концентрирано или ограничено преживяване и това може просто да бъде един от начините за преживяване на много предизвикателства наведнъж и за приключване с тях … вместо да ги разтягат и разтягат във времето. Те може би знаят, че са достатъчно силни, за да преживеят всичко това наведнъж и да приключат с него. 

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Но отново: има толкова причини, колкото са и хората и трябва да направиш собствено изследване, за да откриеш какъв е контекстът за всяко едно подобно персонално преживяване.

Участник: Разбира се. И аз не мога да контролирам такива хора и избраната от тях ситуация.

Башар: Не.

Участник: Това ми помага, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Казвам се Онелио, приятно ми е да се запознаем.

Башар: За нас също е приятно.

Участник: Радвам се, че си тук.

Башар: Е, аз не съм там, но благодаря ти за изразеното чувство.

Участник: (смее се) Един от въпросите ми е относно Луната.

Башар: Да.

Участник: Свързвам любовта с Луната и …

Башар: Ти усещаш силно своята женска страна.

Участник: Да … и се чудя как става така, че вибрациите на Луната влияят на тялото ми, и …

Башар: Искаш да кажеш как избираш да бъдеш повлиян от тях.

Участник: Правилно.

Башар: О, благодаря ти. (смях в залата) Радвам се, че издържах проверката. Точно сега с вашата Луна се случват много неща. Наскоро обяснихме, че освен естествената вибрация на отразената и поляризирана слънчева светлина, идваща от Луната, и ефектът, който тя може да има като ви свързва с мистериозното, с дълбоките части на женската ви страна, с най-различни части на съзнанието ви, сега тя действа също така като лупа и фокусиращо средство за енергията, идваща от нашата планета, основана на трите изкуствени спътника около нашия свят, които излъчват енергия към вашата планета и към нашата планета, за да създадат по-силни връзки между нашите два свята. Така че Луната бива използвана като леща, която да фокусира тази енергия и да позволи за повече сливане на нашите глобални семейства. 

Участник: Така това засилва нашата връзка …

Башар: Да, за всеки, който избира да приеме тази вибрационна честота и да изследва този аспект на своето съзнание

Участник: Разбирам.

Башар: Това е, което обикновено наричаме епсилон честота.

Участник: Тук, на Земята, ние виждаме само …

Башар: Една нейна страна. Тя е гравитационно застопорена. Това е, което й позволява да служи толкова ефективно като фокусираща леща, защото само една нейна страна е обърната непрекъснато към вашата планета, докато тя се върти около вашата планета. Тя е, в определен смисъл, както естествено тяло, така и изкуствено позиционирана. Нейната орбита е била балансирана и нагодена допълнително с помощта на определени технологии в нея, които й позволяват да поддържа баланс с вашия свят, и това е, от което ние се възползваме, като изпращаме епсилон честотата чрез нея. 

Участник: О кей, разбирам. И другият ми въпрос е как мога да открия какъв вид хибрид съм аз.

Башар: Е, вие всички сте хибриди, всички притежавате генетика на Анунаки в себе си, като генетиката на Анунаки преди това е била смесица от най-различни видове гени, така че генетиката, която е най-силно изявена във всички вас, освен тази на Анунаки, е свързана със звездната система на Сириус, със звездната система на Орион, със звездната система на Плеядите, с малко добавена подправка от Арктурус.

Участник: И всички тези примеси ще се активират в нас изведнъж, или …?

Башар: Те обикновено ще се проявят един по един, когато позволявате повече проявление на своята идентичност, като следвате радостната си възбуда и повишавате своята вибрация. Те никога няма да се активират едновременно, макар че може да има моменти, в които се активира повече от един, позволявайки ви да надзърнете в някои от нещата, за които говорихме днес и които ви позволяват да се придвижвате по-плавно през равнищата на съзнанието си, и това може също да позволи на такава едновременна активация, която да се задържи, вместо веднага да се завърнете в състоянието си преди активирането. Това звучи ли смислено на вашия език?   

Участник: Да. Има ли някакъв вид растение, което можем да консумираме, за да …?

Башар: Привличането на това във вашата реалност ще оставим на собственото ви въображение.

Участник: Разбирам … което чувстваме, че е необходимо за нашите гени.

Башар: Това, което привличате като естествено за вас, за да окаже тази услуга … зависи от вас да определите дали ще ви върши работа.

Участник: О кей.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не, това е. Чудесен разговор. Надявам се да разговаряме отново.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос относно нещо, което спомена снощи – за активиране на повече от оригиналната ДНК от страна на хората.

Башар: Да, за това говорихме и преди момент.

Участник: Вярно ли е, че има хора, които се променят на кристална основа?

Башар: В общия случай, да. Във вашите организми вече има повече силиций.

Участник: И също така активираме тринадесетата спирала на ДНК?

Башар: Третата. Тринадесетата е на нефизическо равнище. Вие осъществявате повече връзки с нефизическата форма на ДНК, но по отношение физическата ви реалност, вие сте способни да демонстрирате физически само три спирали на ДНК, защото ако имахте повече спирали ДНК, вие нямаше по никакъв начин да бъдете човеци.

Участник: Точно така. Значи тринадесетата е на нефизическо равнище.

Башар: Да.

Участник: И вярно ли е, че сега има повече човешки същества, които привършват този процес?

Башар: Има неколцина на вашата планета, които проявяват нещо подобно, да. Болшинството са в това, което наричате примитивни общества … макар че някои не са. Има малко, много малко хора на вашата планета, които са на възраст няколкостотин години. И още по-малко, които всъщност са на повече от хиляда години. Те не контактуват с останалата част от вашето общество. Тези, които имат нужда да ги открият, ги откриват. Болшинството от вас няма да ги открият още доста дълго време. Въпреки това, те действат като репери, съхранявайки енергия заради всички вас, като знаят, че вие сте поели по подобен път, но това не важи за всички. Тези обаче, които са, ще бъдат водени от тези ориентири, които излъчват определени честоти към все повече от вас.

Участник: И вярно ли е, че след като някога ние, хората, осъществим прехода към реалност от четвърта степен на плътност, ще имаме достъп до това, което наричаме „божествен план” (divine blueprint)?

Башар: Вие притежавате достъп в момента, просто ще осъзнаете повече достъпа, който имате, и следователно ще бъдете повече в състояние да го преживявате съзнателно. Така че да, става дума за това да осъзнавате повече това, с което вече притежавате връзки, и да изразявате тези връзки в едно по-осъзнато свое състояние. Вместо да правите това несъзнателно, по начини, които не винаги отразяват задължително това, което предпочитате. В това се състои различието. Вие всъщност ставате напълно човеци.

Участник: Това е така наречения „хомо галактикус”, за който си говорил преди?

Башар: Да.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: И аз благодаря.

Участник: Баша-а-ар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първият ми въпрос е свързан с това как да теглим тънката черта между това да следваме своята радостна възбуда и да действаме безотговорно. Например оставаш в леглото цял ден, защото това предизвиква у теб радостно вълнение и   …

Башар: Да, да, да, тънката линия е основана на способността ви да разграничавате по-ясно едно действие, което наистина отразява радостната ви възбуда, от действие, основано на тревожност, маскирана като радостно вълнение. Така че колкото повече може да разграничавате радостното вълнение от тревожността, толкова повече няма да желаете да отричате съществуването на едно основано на страх убеждение, към което може да се придържате. И колкото повече позволявате на всичките си убеждения да бъдат съзнателни, вместо неосъзнати, толкова по-лесно ще ви бъде да видите различието между действието, резултат от тревожност, което може да се прояви като безотговорност, и способността ви действително да действате отговор-но, да проявявате способност на (съзнателен) отговор, в съответствие с истинската си същност. Така че ви е нужна честна самооценка и по-голямо осъзнаване на всякакви определения във вас, които не съответстват на вашата истина, и когато направите това, ще узнаете разликата. Вие трябва също така да гледате на нещата холистично. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това е, което казваме – това е цялата картина. Не става дума само за теб, а за всички взаимодействия, които ти съвместно сътворяваш в своята реалност, които до голяма степен са твои отражения, но те също така служат като отражения за други. Така че идеята е да знаеш, че ти си толкова силна, колкото е нужно, за да преживееш това, което е релевантно за теб, без да се налага да вредиш на себе си или някому другиму, за да го преживееш. Следователно идеята да действаш отговорно, автоматично съдържа холистичната картина на най-доброто за всички заинтересовани, защото това, което е най-добро за всички заинтересовани, автоматично съдържа най-доброто за теб, защото ти си част от цялото. Така че не се налага да изхождаш от индивидуалната гледна точка – „на мен, мен, мен, кое е най-добро за мен”, защото ако изхождаш от гледната точка на това, което е най-добро за всички, ще знаеш, че това автоматично важи и за теб.

Участник: Това е прекрасно.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Когато говориш за останалите парчета от черупката на яйцето, ти имаш предвид останалите хора наоколо, или …?

Башар: Да, те могат да бъдат тук, или в това, което наричате други времеви рамки, или даже в други цивилизации – минали, настоящи, бъдещи, каквото си избереш. Всичко това е илюзия, защото всичко съществува едновременно, но въпреки това ти можеш да ги възприемаш като съществуващи в друго време, или в различни измерения на реалността.  

Участник: О кей, просто исках да си изясня това. И другият ми въпрос … забравих да те попитам за броя на хибридните си деца. Защото аз те попитах дали имам, но всъщност колко са на брой?

Башар: Защо искаш да знаеш това?

Участник: Защото усещам, че имам много.

Башар: Какво означава „много”?

Участник: Петдесет или нещо такова.

Башар: Защо мислиш, че имаш „петдесет или нещо такова“?

Участник: Не искам да ти кажа.

Башар: Защо?

Участник: Защото винаги правя секс в сънищата си.

Башар: Е и…?

Участник: С разни други същества и такова …

Башар: Е и …?

Участник: И това ми се случва непрекъснато, ето защо.

Башар: … …

Участник: Не исках да споделям това, родителите ми са тук. (смях в залата)

Башар: Но въпреки това го направи. И ето че тайната ти излезе наяве. Сега вече ще си известна като космическата уличница. Това е, от което се страхуваш?

Участник: Да, може би.

Башар: Добре, не се тревожи за това, ти не си уличница. 

Участник: Добре, но затова съм любопитна, тъй като това ми се случва непрекъснато …

Башар: Не че ти се случва непрекъснато, а ти си спомняш случаите, в които се е случило. Но ти си позволяваш да останеш в това състояние и да не прогресираш отвъд него, по някаква причина. Ти си зациклила в спомена за времето, когато това се е случило, и не отиваш по-нататък. Ти преиграваш моментите, в които се е случило, и затова ти се струва, че се случва по-често, отколкото в действителност. Разбираш ли?

Участник: Оу-у-у, о кей.

Башар: Така че трябва да отидеш отвъд тази идея. Какво те спира да го направиш?

Участник: …

Башар: Страхуваш се да откриеш своя дял в програмата за хибридизация?

Участник: … Може би. Никога не съм гледала на това по този начин.

Башар: Безпокои ли те нещо относно тези преживявания?

Участник: Не особено.

Башар: … …

Участник: Добре де, има моменти, в които си казвам: „О, боже, моето ДНК се комбинира … с тези други същества”

Башар: И …?

Участник: Това е малко страшничко.

Башар: Страшничко?

Участник: Казвам си нещо като: „уха-а”.

Башар: Мислиш ли, че ако все повече хора узнаят, че това се случва в твоя живот, те ще си помислят лоши неща за теб?

Участник: Да, хората си мислят … Забелязала съм, че даже хора, които са отворени … те се страхуват много от извънземни … Даже хора от движението „Ню ейдж”, когато чуят думата „извънземен“, реагират с: „Не, не, не, не искам да слушам за това”.

Башар: Добре.

Участник: Просто реакциите … Виж какво, аз съм напълно за извънземните и те предизвикват в мен радостна възбуда …

Башар: Очевидно! (смях в аудиторията) Очевидно някои от тях се интересуват живо и от теб. (аплодисменти)

Участник: Това силно ме вълнува.

Башар: Предполагам! Въпреки всичко, това, което те задържа, е, какво ще си помислят другите за теб.

Участник: Да, така е.

Башар: Тогава ти можеш да забравиш това, защото става дума за твоя живот …

Участник: О кей.

Башар: Ние ценим високо участието ти в тази програма, защото участието на такива като теб е дало начало на нашата цивилизация. Ето защо ние ти благодарим за участието и за помощта да бъдем създадени такива, каквито сме.

Участник: Пак заповядайте. (смях в залата)

Башар: Идеята е, че много хора все още изпитват страх от връзката си с извънземни същества и това е част от страховете, които таят в себе си, защото влиянието на по-високи вибрационни честоти ги прави чувствителни към някои техни страхове, които не са готови да приемат. Ето защо те не се страхуват от нас, а от някои свои черти, които могат да излязат на повърхността.

Участник: Да, съгласна съм с това.

Башар: Така че ти няма от какво да се страхуваш, защото ти знаеш, че ти си в позиция, от която можеш да видиш, че страховете, които те понякога могат да проектират върху теб, са всъщност страхове, свързани с това да разберат нещо повече за себе си.

Участник: Това ми помага.

Башар: Добре, но всъщност ти винаги помагаш на себе си. Ние обаче сме щастливи да ти помогнем да помогнеш на себе си.

Участник: Благодаря ти, че ми помагаш да си помогна.

Башар: Добре.

Участник: И другият ми въпрос …

Башар: Един момент… Петнадесет.

Участник: О кей, значи не са петдесет. Е, какво пък толкова. Другият ми въпрос е … знаем как делфините и китовете са свързани с планетата Сириус. Другите животни имат ли подобни връзки, като например кучета, котки? 

Башар: Кучетата също са донякъде свързани с вибрацията на Сириус, ето защо вие наричате съзвездието (Голямо) „Куче”. 

Участник: О, да. А какво ще кажеш за котките?

Башар: Котките са друга история. Котките са силно свързани с процесите на Орион, процесите на Арктурус. Имат някаква връзка със Сириус, но и връзки с други сфери, за които все още даже нямате представа.

Участник: Оу-у-у, нищо чудно, че изглеждат повече като извънземни.

Башар: Да, така е, по много начини, които не познавате.

Участник: Мога ли да те попитам за моята котка – дали имаме връзка от минали животи …

Башар: Ти знаеш, че миналите животи са една илюзия, но разбирам какво имаш предвид.

Участник: Да … в други измерения?

Башар: Да, имаш. Болшинството от вас имат връзки с животни от други измерения.

Участник: Да, защото тя е много еволюирала. Имам чувството, че е по-еволюирала от …

Башар: Всички животни са по-еволюирали от всички вас. (смях в залата)

Участник: О, аз имах предвид по-еволюирали от другите животни.

Башар: По-еволюирали от хората. Идеята е, че това е така, защото те са специализирани; не са „специалисти по всичко”. Защото те демонстрират цялата си интелигентност в конкретен фокус. Всичко, което имат нужда да бъдат, е, да бъдат котки. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И следователно цялата им интелигентност е съсредоточена в това да бъдат котки. Те не трябва непрекъснато да правят нещата, които вие правите, да мислят за нещата, за които вие мислите, защото като хора вие се специализирате в множество направления, по определение. Така че те, както и всички животни, демонстрират много високо ниво на интелигентност, защото всичко, което трябва да бъдат, е това, което са. И те са специализирани по този начин, и действат като отражатели за вас. Това не означава, че те нямат свое разбиране за собствения си живот и свои собствени цели и предпочитания, но това, което са, е силно фокусирано. И следователно те изявяват цялата си интелигентност в този фокус … и не е нужно да я разпространяват и в други области, макар че някои животни го правят като отражения от вас, защото някои от тях, като котки, кучета, делфини и китове ще ви подмамват да покажете повече от себе си, така че те изпълняват и тази функция като разпределят интелигентността си, когато трябва, но това е само един аспект от техния тясно специализиран фокус. Намираш ли смисъл в това?  

Участник: Да.

Башар: Така че приключенията, които ти можеш да имаш с твоята котка, която разбира се, не е винаги котка в други измерения, така както разбирате тези неща, се случват. Вие имате много приключения със своите животни в други измерения и те приемат много други форми в други измерения, които може даже да нямат нищо общо с това, което разпознавате като животни. 

Участник: Су-у-упер.

Башар: Котките са супер.

Участник: Мисля, че по-рано бях кучешки човек, но сега съм повече котешки … всъщност обичам всички животни, но …

Башар: Да, да, да, но ти разбираш, че доста от тях ще ти служат като позволения в много моменти от твоя живот и тъй като понякога позволенията се променят, както се променяш и ти, ти можеш да се променяш и да отразяваш различни животни, защото това е, което ти върши работа като отражение в дадения момент. И така, кучетата са Слънцето, а котките – Луната.

Участник: Толкова е готино това, че имаш отговор за всичко.

Башар: О, аз нямам отговор за всичко. Имам само отговори на това, което трябва да зная за момента.

Участник: Последно нещо, от името на моята приятелка. Какво става с човек, когато има шизофрения?

Башар: Това е неспособност на хората да интегрират различни аспекти на своята личност по кохерентен начин, в съответствие с това, което масовият консенсус има нужда да преживява.

Участник: Можеш ли да кажеш нещо за причините на множествената склероза?

Башар: Има много различни причини, но отново: болшинството започват не само с енергиен избор за преживяване на определени неща, които символизират определени енергийни състояния, но те също така са свързани разбира се, и с условията във вашия свят.

Участник: О кей, благодаря ти, Башар, обичам те.

Башар: Аз също ти благодаря. И приятни сънища! (смях в аудиторията)

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искал да ти благодаря за това, че ми позволяваш да разговарям с теб.

Башар: Това не представлява проблем. Благодарим ти, че разговаряш с нас.

Участник: Имам въпрос относно снежния човек.

Башар: Да.

Участник: Как се е случило това?

Башар: Много отдавна на вашата планета имаше една първоначална човекоподобна форма, която еволюира и продължи да се развива естествено, заедно с един клон, който бе генетично променен от извънземни. Клонът, който еволюира естествено, в крайна сметка е това, което разпознавате като Саскуоч. Така че ако някои от вас не бяха генетично променени от извънземните, сега всички щяхте да сте Саскуоч.

Участник: Благодаря ти. Имам въпрос и относно моето куче, което има проблеми, защото не може да чувства и използва краката си – как мога да му помогна. 

Башар: С какво го храниш?

Участник: С кучешка храна. (смях в залата)

Башар: Каква е възрастта на кучето?

Участник: Не съм съвсем сигурен, но е доста старо.

Башар: Добре, това може да е естествен симптом на напреднала възраст и на приближаване на прехода му в друго състояние. Кучето може да не се нуждае от някаква намеса, освен да бъде обичано безусловно, но ти би могъл да подобриш диетата му, ако желаеш. Може да му бъде полезна повече сурова храна. Можеш да изследваш как да създадеш повече естествена, органична, сурова храна за своите животни, която ще им даде повече енергия и която вероятно ще позволи на определени състояния в тялото им да бъдат облекчени малко повече.

Участник: О кей. Имам и въпрос дали имам връзка с някаква извънредна раса.

Башар: Имаш. Имаш силна връзка със Сириус; имаш силна връзка с Орион.

Участник: Имам и въпрос … понякога в нашата къща, мисля, че беше преди година, докато седях и работех на компютъра, поглеждах с крайчеца на очите си и виждах тази сянка от време на време.

Башар: Да, много от вас започват да виждат неща, които преди това са били невидими, защото около вас непрекъснато има същества и духове. Просто вие най-често не може да ги видите, но когато развиете повече своята чувствителност и повишите съзнанието си, те ще стават все по-видими за вашите сетива. Това е нещо естествено. Ние виждаме духове непрекъснато в нашата реалност. Ние можем да комуникираме с тях през всичкото време. Вие също ще развиете тази способност, защото тези хора все още съществуват, само че на различна честота. 

Участник: О кей. И моята сестра … ние спим в една и съща стая, и понякога тя започва да вижда разни сенки, и се събужда …

Башар: Това е същото, но понякога тези същества са духове, а понякога са същества от други измерения. Вие и двамата взаимодействате с тези същества. Всъщност цялото ви семейство е правило това поколения наред. Вие обаче може да бъдете поколението, което започва да ги вижда, каквито са, и започва да има по-съзнателно усещане на факта, че тези взаимодействия се случват. Ти на колко си години?

Участник: На единадесет.

Башар: Добре, докато станеш на 22 … ще знаеш за какво говоря. И докато станеш на 33, за теб ще бъде естествено да взаимодействаш с такива същества непрекъснато. А когато станеш на 44 … пази се. (смях в залата). Ще имаш най-различни високопоставени приятели. 

Участник: Първият път, когато разбрах, че ти извършваш чанелинг, исках да зная как хора на моята възраст могат да започнат да практикуват чанелинг.

Башар: Е, ти извършваш чанелинг непрекъснато, по някакъв начин, но както казваме на всички, тайната е наистина да започнеш да правиш само нещата, които предизвикват у теб най-силно радостно вълнение, като влагаш най-добрите си способности, без каквото и да е настояване за това какъв трябва да бъде крайният резултат и да вярваш, че животът ти ще протече така, че ще ти донесе всичко, от което се нуждаеш, по начина, от който се нуждаеш. Ако има някакво творчество, чрез което обичаш да се изразяваш, като рисуване, писане, пеене, или актьорска игра … тези неща са също добър начин да изпиташ състояние на чанелинг. Защото всеки път, когато правиш това, което обичаш да правиш, ти си в състояние на чанелинг. Така че кои са нещата, които обичаш да правиш?

Участник: Обичам да играя на видеоигри.

Башар: Добре, и докато правиш това, ти си в състояние на чанелинг. Ти можеш да използваш това състояние и по други начини, ако проявиш интерес към това. Не се тревожи, ти ще привлечеш информацията, от която се нуждаеш, в своя живот. Нали така?

Участник: Да. Само още един последен въпрос. За хора на моята възраст какво би било най-доброто, което могат да направят, за да се развият духовно?

Башар: … Фактът, че току-що каза това, е достатъчен. Бъди верен на себе си, бъди блестящ пример за другите, за да могат и те да изживеят своите мечти, защото ако следваш своите мечти, ти им показваш, че могат да направят същото. Ако обаче наистина искаш да задълбаеш още повече, ти можеш да започнеш да учиш възрастните на това как децата всъщност имат нужда да бъдат обучавани. (бурни аплодисменти)

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря и аз … Вашият свят е в добри ръце.

Участник: Хаа-ту, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Интересно ми бе да чуя тези неща относно котките по две причини. Аз се забавлявам много с моята хималайска котка …

Башар: Добре, ти ходиш ли на Хималаите?

Участник: Да, ходя, наистина ходя.

Башар: Добре, това обяснява твоите тибетски връзки.

Участник: Хм-м-м, аз не съм ги изследвала много в този живот.

Башар: Това зависи от теб, просто го споменавам … без особен повод. 

Участник: Добре, ще приема това за намек. И другата причина е, че изследвах малко енеаграмата, системата на Орион … и ти каза, че някои от Орион са отишли в системата на Сириус, и след това са се отделили, и … и се питам дали можеш да кажеш нещо повече за това, за Черната лига и дали те са свързани със съзвездието Лира.

Башар: Идеята е, че тези, които са разбрали, че ако се бориш с огъня с огън, правиш само по-голям огън, са започнали да разбират, че е била нужна вода. Оттук и асоциацията със системите на Лира, Сириус и Плеядите, за да позволят на енергията си да охладнее … да им позволи да разберат, че само чрез състрадание и любов можеш да трансформираш тъмнината в светлина, а не като използваш същите средства и техники, както прави това тъмнината. И така те започнали да се въплъщават и навлизат в тези различни системи, за да се свържат отново с тези, останали в системата на Орион, за да ги захранят с енергията от тези други системи, за да им помогнат да трансформират тъмнината в светлина поради факта, че те изпратила тези сонди към различните системи, които могат да ги захранят с подходящата енергия, нужна за трансформацията им в системата на Орион. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Някои от тях също така се заселиха във вашата слънчева система и преживяха въплъщения на Малдек, и въплъщения много отдавна, когато Марс бе обитаем, както и въплъщения, съществуващи на Земята, защото Земята е също така едно от големите трансформационни места и може да им помогне да трансформират тъмнината в светлина, както сте избрали да направите и вие за себе си тук. Така че вие също така функционирате като отправна точка за тези минали сценарии, като ги захранвате с преживяванията, които имате, с трансформацията на Земята по начин, по който могат да ги използват в така нареченото от вас минало в системата на Орион. Ето защо сега във вашето настояще системата на Орион е система на светлина. 

Участник: Аха, о кей.

Башар: Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: Има ли нещо друго, което би искала да знаеш за това?

Участник: Мисля, че има, но аз не зная всичко, което трябва да зная, за да го зная за момента. Има ли нещо, което ти би искал да споделиш?

Башар: Какво те кара да мислиш, че има още нещо?

Участник: Защо-о-о-то, когато ти говори снощи, имах усещането, че имаше още нещо, което ще кажеш, когато говорихме за Черната лига, които са в друго измерение, и аз си мислех, че те са тук, но се оказа, че са все още там. 

Башар: Това, което си изследвала за системата на Орион до момента, така както я разбираш, особено фокусирайки се върху пояса, върху трите звезди на пояса, които са отразени в толкова много древни структури на вашата планета, като например пирамидите на Гиза и други структури, които са разположени точно като трите звезди на пояса на Орион … какво ти говори всичко това?  

Участник: Че пирамидата (на Хеопс) е ключът към (разбирането на) пояса?

Башар: Тя е един от ключовете. И това, че тези пирамиди са важни като реплика на трите звезди на пояса, наред с тези каменни постройки по целия ваш свят по време на толкова много цивилизации … какво ти говори  за влиянието на енергията на Орион?

Участник: Това, че те действат като портали към системата на Орион …

Башар: Да. Така че колкото повече се задълбочиш в изследване връзката между тези древни структури и системата на Орион, толкова повече ще откриеш за собственото си пътешествие във времето.

Участник: Хм … о кей. Искам да повдигна въпроса за цвета на очите, свързан с други галактически раси.

Башар: Да …?

Участник: Преди всичко искам да кажа, че при приложението на онова позволение в рамките на 49 дни, седем седмици по седем дни … днес е моят четиридесет и девети ден и забелязах разлика, когато работя с психомантиума … образите се появяват толкова по-бързо … и едно от нещата, което забелязах, е, че очите на съществата се променят.

Башар: Да.

Участник: И някои от очите стават с преливащи се златисти цветове.

Башар: С постепенното отваряне на все повече от генните маркери на Анунаки в себе си, ще забележиш, че понякога това се проявява в цвета на очите.

Участник: Преди ти бе казал, че всеки цвят на очите е свързан с различни извънземни раси.

Башар: Това е възможно, но също така всеки от вас притежава смесица от гени, така че някои от комбинациите може да отразяват множество неща, защото вече не съществува нещо, което да е генно еднородно. 

Участник: О кей. Какво означава сребристият цвят на очите?

Башар: (медиумът прави гримаси, с което показва, че разговаря с някого) Те не ми позволяват да ти кажа.

Участник: О кей … Може би по-късно?

Башар: … … Първо трябва да попътуваш.

Участник: Физически?

Башар: Да.

Участник: О кей. Когато говорим за пътувания, аз бих искала да съм сред тези, които ще открият една от скритите стаи в Александрия. Чувствам силна връзка с това. Има ли начин, по който бих могла …?

Башар: Както току-що казахме, първо трябва да попътуваш.

Участник: Някакви конкретни места?

Башар: (медиумът прави движение, все едно че хвърля нещо с ръка зад главата си)

Участник: Разбрах, това е нещо, което сега не мога да знам. Имам и друг въпрос. Можеш ли да ми кажеш какво има в ръката си Уила?

Башар: Не сега, но тя ще ти каже друг път.

Участник: О кей.

Башар: Тя ще се появи в близко бъдеще.

Участник: О кей. И последният ми въпрос е … седемте сестри …

Башар: Плеядите.

Участник: Ъ-хъ,

Башар: Субару.

Участник: В последно време чух, че има още две, но те били скрити. Това вярно ли е?

Башар: В друго измерение, да.

Участник: Значи са девет?

Башар: Да.

Участник: И те са свързани с деветте равнища на съзнанието?

Башар: Свързани са.

Участник: О кей.

Башар: Но това е част от тяхната трансформация. Защото те се преместват в измерение, в което ще възприемат всичките девет.

Участник: Хм-м-м, това е интересно. И на последно място, наистина искам да знам повече за 6-тото, 8-мото и 10-тото измерения.

Башар: Защо мислиш, че трябва да знаеш това?

Участник: Виждам ги на една … линия и усещам тъканта на светлината …

Башар: Потърси среброто и ще узнаеш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш, по повод на по-високите нива, но преди това трябва да потърсиш среброто по време на своите пътувания.

Участник: О кей.

Башар: И тези пътувания ще ти разкрият неща, които трябва да знаеш, когато си на път, но не преди това.

Участник: О кей. Благодаря ти, Башар.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти за възможността да дойда тук отново и аз съм ти много благодарен за това, което правиш за мен и за всички.

Башар: Приеми и ти нашата благодарност.

Участник: Първият ми въпрос е относно любовта. Любовта всичко ли е, което съществува?

Башар: Всичко е направено от нея и това, което превеждате като вибрационна честота на Съществуването. Това е самата вибрация на Съществуването. Вашият превод на тази вибрация е любов.

Участник: Тогава няма ли нещо такова като страх? Има любов и отсъствие на любов?

Башар: Няма действително отсъствие и страхът е илюзия. Тя е израз на любовта в отрицателен контекст. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Защото той е илюзия на отчуждението.

Участник: Аз съм имал такова преживяване.

Башар: Да, това вероятно важи за повечето от вас.

Участник: Следващият ми въпрос е относно родителите ни. Ние избираме ли родителите си, преди да се родим?

Башар: Да, най-общо казано. Понякога това може да става малко по-случайно и понякога може да бъде много конкретно. Ако просто търсиш един удачен времеви прозорец, без да имаме това предвид в отрицателен смисъл, понякога … всяка родителска двойка би свършила работа. (смях в залата) Ако времевият прозорец е удачен. Защото ти ще знаеш, че те ще изпълнят предназначението си, но помни, че и те сключват същото споразумение с теб. Така че и двете страни са о кей една с друга. 

Участник: Родителите също така избират нас?

Башар: Да, разбира се. Помни, че всичко съществува едновременно. Така че макар ти да говориш в линейна перспектива на „избор преди живота”, всички тези избори стават едновременно на дадено равнище и всички участници знаят, че те правят този избор. Макар и в линеен план нещата да не изглеждат така, в същата времева рамка. „Добре, аз избирам да играя ролята на родител и аз ще се въплътя първи, така че когато стана на еди каква възраст, тогава ти ще можеш да се родиш като мой син”. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че това отговаря на целта, която всички тук изследваме заедно. Ние отразяваме едни към други неща, които искаме да научим. Понякога обаче става: „Добре, ние имаме други неща, които искаме да научим, но разбираме, че за теб е подходящо точно това време, затова ще изпълним ролята на този портал за теб”.

Участник: Разбирам. Имам някои въпроси относно извънземните. Колко извънземни раси познавате?

Башар: Спомни си, че ние сме част от една голяма федерация. Ние сме част от един голям междузвезден съюз и сме наясно с много, много други такива съюзи, така че познаваме стотици хиляди видове същества.

Участник: О кей и това включва всички галактики …?

Башар: Става дума за галактиките, които познаваме и които сме изследвали. Има много, много места, които все още не сме изследвали.

Участник: В тази триизмерна вселена?

Башар: Зависи за коя триизмерна вселена говориш. Защото от наша гледна точка ние съществуваме в една реалност, която е толкова физическа, колкото вашата, но тя се намира в една алтернативна вселена.

Участник: О-о.

Башар: Така че за нас тя е толкова физическа, колкото е вашата за вас. Така че ти питаш какво сме срещали във вашата конкретна триизмерна вселена?

Участник: Да.

Башар: Във вашата конкретна вселена сме срещали сто шестдесет и седем вида същества само във вашата галактика, във вашата вселена.

Участник: Уха! Колко от тези същества в момента се намират върху планетата Земя?

Башар: Около дванадесет. Те идват и си отиват.

Участник: Чувал съм, че са около 80 или даже повече.

Башар: Има различни посетители, но дванадесетте са най-често срещани. Много пристигат и си заминават.

Участник: Те живеят на повърхността на Земята, или …?

Башар: Понякога, понякога са в подземни бази.

Участник: Значи Земята е куха …?

Башар: Не, не, не. Не по начина, по който много хора си представят една куха Земя, не. Има подземни бази, има тунели, има отвори, има каверни, има празни места. Идеята на теорията за кухата Земя гласи, че понякога можеш да влезеш в един отвор и да преминеш в друго измерение, при което не се озоваваш в действителност физически във вашата Земя, без да знаеш това, защото нещата се представят по този начин в съзнанието ти. Защото ти физически вече не си в Земята, а в друго равнище на съществуване.  

Участник: Тогава ние като човешка раса приемаме ли за добре дошли извънземните раси, които са тук на Земята?

Башар: Какво имаш предвид? Ти приемаш ли ги?

Участник: Да, аз ги приемам.

Башар: Тогава, фокусирай се върху себе си. Очевидно за много хора на вашата планета те са добре дошли; очевидно за много други хора не са.

Участник: Много добре. Нека преминем към Луната. Бих искал да зная кой е поставил Луната в нашата орбита.

Башар: Тя поначало е била в своята орбита, която е била пригодена от други.

Участник: Вярно ли е, че нашата луна е непропорционално прекалено кръгла и непропорционално прекалено голяма?

Башар: Тя е в своята естествена орбита. Тази орбита е била само допълнително пригодена. Тя не е била докарана от друго място. Тя е възникнала от сблъскването на планета с размерите на Марс и Земята в ранните години от възникването на Слънчевата система и след сблъсъка се е отделила от Земята, за да заеме това си положение, което е било променено много по-късно във времето. И в определен смисъл, е била инженерно променена, за да оказва балансиращо влияние върху вашата планета. 

Участник: Това ще рече, че тя е била инженерно променена от извънземни …?

Башар: Да, да.

Участник: И те се намират на Луната в момента.

Башар: Понякога – те идват и си отиват.

Участник: О кей. Има снимки на голям кораб на Луната.

Башар: Някои от образите са точни, други не са.

Участник: О кей. Както и градове и такива неща?

Башар: Няма големи градове на повърхността на Луната. Всичко, което е там, е под повърхността.

Участник: О кей. Тогава Луната използвана ли е като подземна база?

Башар: Да, както току-що казах.

Участник: О кей. Следващият ми въпрос е относно пророчеството на Айзък Нютън относно 23-ти и 24-ти септември, 2015 г. Можеш ли да кажеш нещо относно това?

Башар: Трябва да дефинираш какво е това, защото то не съществува в съзнанието на медиума.

Участник: Честно казано, не зная нищо относно това, така че ще трябва да премина към нещо друго.

Башар: Добре. Ако получиш повече информация за това, то може да  отвори врата и да получим възможност да коментираме.

Участник: Какво имаше предвид, когато каза, че всичко ще се промени в 2016-та година?

Башар: Имах предвид, че всичко ще се промени в 2016-та. (смях в залата) Това, което означава, е, че ние усещаме в цялостната енергия на вашата планета обединяване, пресичане на много тенденции по това време. Това ще бъде точка на много силно активиране, при което много различни аспекти на вашето общество и много различни аспекти на вашия свят имат доста голяма вероятност да се променят и много от тях ще го направят. Някои промени ще бъдат очевидни, други няма да са очевидни, но когато станат такива, ще можете да ги проследите обратно във времето до есента на 2016-та. Така че това е период на много голяма трансформация, в който може да се случат доста различни неща. Най-голяма е вероятността през този времеви прозорец най-после да откриете съществуването на извънземен живот като факт. Могат да настъпят някои социологични и политически промени, както и някои икономически промени на вашата планета, които ще променят бъдещия ход на нещата, както и много други неща. Не ни е позволено да ви кажем повече, а и ние не знаем всички неща, които може да се случат. Всичко, което долавяме, е момента на голяма вероятност за промяна на много голяма част от насоките на живота на вашата планета от този момент нататък.

Участник: За октомври 2016-та ли става дума, или за септември?

Башар: Става дума за есента на 2016-та.

Участник: Аз бил ли съм посещаван от извънземни?

Башар: Да, както и много от вас, просто не си спомняш. Темпото, с което си спомняш в своите сънища, в спомените си … е за нас показател за готовността ти за срещи на живо.

Участник: Имам ли извънземни деца?

Башар: Да, в известна степен ти си участвал с генетичен материал в програмата за хибридизация. Честит ден на бащата! (смях в залата) Едно от децата ти, по някаква причина, предпочита да се нарича Брандън. И тъй като той ни е подал тази вибрация, ти можеш да я използваш, за да установиш по-силна връзка с него.

Участник: Чудесно!

Башар: Още нещо?

Участник: Това е всичко, благодаря ти много.

Башар: Добре, и аз ти благодаря.

Участник: Добро утро, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти, че присъстваш в моя живот. Благодаря ти, че ми оказваш тази безусловна подкрепа.

Башар: Добре, благодарим ти за съвместното сътворяване и за това, че ни позволяваш да отразим обратно към теб това, което си. 

Участник: Усещам се благословена всеки ден с чувството на тази благодарност.

Башар: Поздравления!

Участник: Животът ми е изпълнен с творчество и с изява на повече въображение.

Башар: И ако знаеш това, ти го прилагаш?

Участник: Да.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: И това е един прекрасен, прекрасен живот.

Башар: Да, такъв е.

Участник: Искам първо да поговорим за избора на реалност и за … приемането й. Например аз имам един белег, който бих искала да премахна.

Башар: Защо?

Участник: Точно така и се чудех, ако …

Башар: Защо? Защо?

Участник: Това е просто една хипотеза.

Башар: Но защо искаш да го премахнеш?

Участник: Човек може да има каквото пожелае, нали?

Башар: Не, аз никога не съм казвал това. Ти не внимаваш. Ти не винаги получаваш това, което искаш. Ти получаваш това, от което имаш нужда, което е релевантно за теб. Това може да бъде много различно от това, което искаш. Понякога те могат да бъдат едно и също нещо, но не винаги.

Участник: Да, ето защо исках да кажа, няма ли да бъде най-добре просто да кажа: „Аз потвърждавам, че съм родена съвършена …”

Башар: Да, ти си съвършена такава, каквато си.

Участник: Точно така. Аз казвам, че съм благословена със и без него, така че на кого му пука?

Башар: Точно така. Така че ако е релевантно по някаква причина белегът да изчезне, за да отрази съвършенството, което вече си, даже и с него, тогава ти автоматично ще привлечеш в живота си информационния процес, от който се нуждаеш и който ще направи очевидно изчезването на белега. Но ако това никога не се случи, значи не е било релевантно. Защото ти си вече съвършена и нямаш нужда от промяна. Това, което трябва да се промени, автоматично ще дойде при теб, за да се промени. Това, което не дойде при теб, за да се промени, няма нужда да бъде променено. 

Участник: Благодаря ти. Това много ми помага.

Башар: Добре.

Участник: Другият ми въпрос е относно паркиране или някаква подобна конкурентна ситуация.

Башар: Паркиране?! (смях в залата)

Участник: Защо не? Просто защото …

Башар: Какво разбираш под „конкуретна”? Всеки един в тази зала притежава това, което наричат „паркираща фея”. Тя им помага да открият мястото, което им трябва, когато им трябва. Това е позволение, което много хора на вашата планета използват. Ти нямаш ли своя паркираща фея?

Участник: О, аз имам много и ми е доста лесно да паркирам.

Башар: Тогава къде отива конкуренцията?

Участник: Тогава въпросът ми е, тъй като всеки разполага с безброй успоредни реалности, ние паркираме на мястото, което желаем, и оставяме на другите да паркират на своите любими места в своите успоредни реалности, и всички са щастливи.

Башар: Да, това е, което наричат успоредно паркиране. (смях в залата).

Участник: Благодаря ти. И аз така разбирам нещата.

Башар: Е, добре, мястото, което намираш, е мястото, от което се нуждаеш в даден момент.

Участник: И друго нещо – относно свободната воля на всеки.

Башар: Да?

Участник: И идеята за вселената. Вселената се състои от мен и моите възприятия за всичко.

Башар: Да.

Участник: Тогава аз мога да напиша историята, както поискам …

Башар: В рамките на темата, която си избрала да изследваш, която е твоята съдба, и в рамките на споразуменията, които си сключила с масовия консенсус, които трябва да бъдат спазвани, за да преживееш тази тема. Тогава свободната воля може да бъде упражнявана в рамките на тези параметри. Ти си обаче тази, която от свободната си воля на духовното равнище е избрала тази тема, която е станала твоята съдба, и това е, което ще изследваш. Ти обаче можеш да я изследваш, както пожелаеш със свободната си воля.

Участник: Тогава, ако напиша една история и кажа, че ще възприемам този човек … а моето възприятие за него се окаже различно, тогава ще взаимодействам с напълно различен човек … Защото това е моята вселена …

Башар: Да. Ти винаги взаимодействаш със своята версия на даден човек.

Участник: И ако това е моята холограма, къде остава свободната воля на този човек, за разлика от моето възприятие, от моята проекция за него?

Башар: Свободната воля на този човек е степента, в която той се съгласява да съответства на твоето възприятие … по начина, който му служи най-добре в този момент. Става дума за застъпването на двете пресичащи се окръжности, които очертават вашето взаимно споразумение, в рамките на което упражнявате свободната си воля, и там, където свободната ви воля се застъпва, там преживявате общи неща.

Участник: О кей. Бях наскоро в (националния парк) Джошуа Трии и направих снимки на бели облаци, невидими за човешкото око, които изглежда ме следваха. Можеш ли да кажеш нещо за това?

Башар: Понякога съществата от другите измерения са любопитни. И ще те наблюдават, и следват, за да видят какво правиш.

Участник: О кей. Хм, относно идеята за лотарията и свободата да имаш повече пари на планетата Земя.

Башар: Да. Това не винаги е от твоя полза. Защото ако желаеш пари, ти ограничаваш начините, по които можеш да изпитваш изобилие, което е истинската свобода. Защото парите могат да бъдат един от начините, по които се проявява изобилието на вашата планета, но това не е единственият начин. И следователно, ако парите са нужни и наистина представляват пътя на най-малкото съпротивление, когато следваш своята радостна възбуда, това е формата, в която изобилието ще се прояви. Ако обаче не се прояви в тази форма, това трябва да ти говори, че има друга форма на изобилие, която отразява пътя на най-малкото съпротивление и свободата да правиш това, което трябва, когато трябва да го правиш. Така че ако настояваш на една единствена форма на изобилие, това всъщност затваря вратите пред всички други форми, в които изобилието може да се появи.

Участник: О кей.

Башар: Няма нищо лошо в това, че парите са една от формите на изобилие, но нека това да не е единствената форма. Също така не я изключвай като валидна форма, защото в момента разполагате и с нея. Нека обаче формата, нека изобилието дойде при теб по начина, по който действително ще ти служи по пътя на най-малкото съпротивление. Защото ако някой се появи и просто ти даде нещо, тогава защо трябва да настояваш, че трябва да имаш пари? Това всъщност може да изисква повече време. Може да се окаже, че ти не допускаш този човек до себе си, докато той може просто да дойде и да ти подари нещо.

Участник: Това е прекрасно! Снощи сънувах, че съм спечелила на лотарията. така че …

Башар: Чудесно, поздравления!

Участник: Също така чух, че говориш за моноатомните елементи в човешкото тяло.

Башар: Да.

Участник: Можеш ли да кажеш къде се намират и …?

Башар: Те са из цялото ти тяло. Много съществуват в мозъка ти, много в епифизната жлеза, поради което тя произвежда това, което наричате ДМТ, което ви позволява да преживеете възприятия и проекции в други измерения. 

Участник: О кей. И нещо друго …

Башар: Не. Това беше всичко. Благодаря ти. Нищо повече не е подходящо в момента.

Участник: Благодаря ти много. 

Башар: Благодаря. Има подходящо време за тези неща и понякога други отговарят за това да получите информацията, от която се нуждаете. Понякога това не е наша работа, но ние знаем, че това е работа на други и те ще ви открият.

Участник: Това означава ли, Башар, че имаш още малко време …? Няма значение.

Башар: … Имаш предвид времето, което изразходва за този въпрос?

Участник: Повечето от въпросите, които исках да задам, бяха вече зададени преди мен и е много синхронно хора, които мислят по един и същи начин, да бъдат заедно. В този смисъл, има ли някакви позволения, които бих могъл да споделя с теб, които могат да породят други синхронности, различни от вече споменатите?

Башар: Какво би направил в края на това взаимодействие днес? Какво би избрал да направиш … което те вълнува най-силно?

Участник: Зависи какви възможности ще ми се предоставят.

Башар: Да …?

Участник: Не зная какво ще реша да направя до момента, в който това преживяване …

Башар: Ще ти се предостави.

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава каква информация можем да ти предоставим сега, след като още не ти е време да получиш информация, която да ти позволи да вземеш решение? 

Участник: (въздъхва дълбоко) Предполагам, че има някои неща, които резонират с мен.

Башар: Да?

Участник: Например в Южна Африка има един господин, който прави изследвания и вярва, че е открил рожденото място на човека. Името му е Майкъл Телинджър и се чудя дали …

Башар: Имало е много рождени места в областта, която наричате Континентална Африка и Среден Изток, и даже в Централна и Южна Америка. Това е била една глобална операция и всеки различен център е изиграл своята роля, макар че окончателното появяване на хомо сапиенс е започнало на африканския континент.

Участник: Той вярва, че е открил тези древни останки, тези свързани каменни кръгове, направени от силиций, които резонират, и се чудя дали е открил древна електростанция …?

Башар: Да, това е древен резонатор. Не толкова самата електростанция, но усилвател на енергията, насочена към него и притежаваща определена честота.

Участник: И тази енергия, това поле, наречено меркаба, това е светлинно тяло?

Башар: Да, да, да.

Участник: Има една медитация в книгата „Цветето на живота” …

Башар: Да.

Участник: … от Друнвало Мелхизедек …

Башар: Да, да, да. Малхизедек.

Участник: Малкизедек. Той казва, че е комуникирал с Тот от Атлантида и че светлинното тяло може да бъде активирано чрез определен вид медитация. 

Башар: Разбира се, че може.

Участник: Когато ти говориш за най-силната ни радостна възбуда, това е също вид медитация, която позволява …

Башар: Да. Това е динамична медитация, да.

Участник: О кей. И последният въпрос –  когато говорим за Луната, ти каза, че изпращате трансмисии …?

Башар: Енергия бива фокусирана чрез вашата Луна, използвана като леща, за да ви помогне да откривате повече дълбочини от мистерията на своето същество, да.

Участник: Значи ако сме отворени към това … Луната има определен цикъл, определени фази и в зависимост от фазата, може да има повече или по-малко енергия?

Башар: Не повече или по-малко, но честотите се променят нагоре и надолу по спектъра, да.

Участник: О кей. Предполагам, че отговорът се съдържа във въпроса, но …

Башар: Да, така е.

Участник: Значи го зная и няма нужда да го задавам.

Башар: О, благодаря ти. Ако искаш, можеш да направиш изявление.

Участник: Просто съм благодарен да бъда тук и ти благодаря.

Башар: Ние сме също благодарни, че си там … Нания, наближава ли времето за вашия холотоп?

Ейприл: Имаме още няколко минути, ако желаеш да отговориш на още някои въпроси.

Башар: Определи „няколко минути”.

Ейприл: Например десет – петнадесет.

Башар: Ти гадаеш ли?

Ейприл: Да. Аз изчислявам и се опитвам да бъда гъвкава.

Башар: Нима? Имаш ли въпроси, постъпили чрез интернет?

Ейприл: (обръща се към един от сътрудниците) Майк, при теб има ли постъпили въпроси? … Може ли да ги донесеш?

Башар: По време на това прекъсване, може да се фокусирате върху своето яйце. Хъмпти Дъмпти.

Ейприл: Ето един интересен въпрос. Какво е духовното значение на контакта чрез очите?

Башар: Както сме казали, когато установявате все повече и повече контакт със своето същество, цялата необходима комуникация ще бъде тази, която ще бъде изразявана чрез излъчването, което преминава през очите ви, поради което вие инстинктивно знаете, че те са прозорците към душата. Така че комуникацията към Висшия разум, към индивидуалната Душа и към Свръхдушата, може да протича емпатично и телемпатично просто като се гледате взаимно в очите. Вие ще познаете себе си и едни други много дълбоко, когато усъвършенствате тази комуникация. Ето защо, при много срещи с извънземни същества, вие забелязвате очите. И в много случаи очите им са по-големи от вашите, защото очите буквално, физиологично,  отразяват размера на Висшия разум, Душата и Свръхдушата на съответното същество. Ето защо в бъдеще очите ви също ще се увеличават по размери, в известна степен.

Ейприл: А когато гледаме в огледалото и се взираме в собствените си очи …?

Башар: Това е начин да опознаете себе си по-задълбочено, ако имате желание да получите това, което ще видите … ако желаете да бъдете открити и честни спрямо това, което ще откриете, като правите това. Това ще ви позволи да взаимодействате със своето отражение, все едно че отражението ви всъщност е ваша версия от успоредна реалност, каквато то всъщност е. Вие мислите, че огледалата на вашата планета в действителност отразяват вас. Това не е така. Те всъщност са прозорци към ваши версии в успоредни реалности. След като веднъж знаете това, ще може да извлечете много информация от своите версии в паралелни реалности, които са донякъде сходни, но имат малко по-различни преживявания от вас. И вие можете, ако се оградите с много огледала, ако създадете това, което наричате огледална зала, и ако видите множество отражения, ще си позволите да проявите повече способности за взаимодействие с множество версии на самите себе си. И това също така може да ви върне към гледната точка на Свръхдушата. Защото Свръхдушата не отразява само идеята за връзка с хора, които считате за много различни от себе си и парчета от същата яйчена черупка. Тя може също така да бъде използвана за връзка с множеството ваши версии, които изглеждат идентични в различни успоредни версии на Земята и които може да преживяват малко по-различен или напълно различен от вашия живот, като същевременно изглеждат много подобни на вас.   

Ейприл: Това ще рече, че става дума за „това и онова”, а не за „това, или онова”.

Башар: Да, просто зависи от гледната ви точка. Това е напълно холограмно. Може да го разглеждате като типична историческа времева линия, или от гледната точка на множество свои версии върху множество версии на Земята, както и като всеки един от вас. В определен смисъл, тъй като всичко е Едно, става дума за ваша версия в друга успоредна реалност. Всяко същество е ваша версия в друга успоредна реалност, от напълно различна гледна точка – даже и тези, които са във вашата времева рамка. Ето защо, при много срещи, които имате с извънземни същества, доста хора разказват, че едно от най-честите неща, които те ви казват, е: „Вие сте нас”. „От друга гледна точка” е краят на това изречение. Това помага ли?    

Участник: Изключително много.

Башар: Тогава завършваме въпросите с тази изключителност и предлагаме да направите една много кратка почивка, след което ще продължим това предаване с вашето холотопно преживяване, за да кристализираме яйчевата черупка около себе си.

Башар: Нека сега продължим нашето предаване в това време.

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Нания.

Ейприл: Тъй като днес е денят на бащата и лятното слънцестоене, ще бъде подходящо да почетем както бащината енергия по принцип, така и бащинската енергия, която ти споделяш с всички нас. В чест на тази идея, ние сме приготвили тринадесет жълти рози за теб по случай деня на бащата.

Башар: О, благодаря ти.

Ейприл: И това, което бих искала да направя, защото розите са поставени тук на масата, бих искала да поставя розите във вазата една по една и да споменавам всеки път едно твое качество, което аз ценя и съм сигурна, че много, много други хора също ценят.

Башар: Добре, благодаря. Номер едно, аз съм остроумен. (смях в залата)

Ейприл: О кей, това беше номер три, но ще го минем за номер едно.

Башар: Добре.

Ейприл: Ти предизвикваш толкова много смях и светлина във всички нас и е толкова забавно да бъдем с теб, Башар. Следващата роза е за мъдростта и всичкото познание, което споделяш с нас, и за това, че ни помагаш да разберем реалността, в която сме се озовали. И ние наистина ценим високо тази мъдрост. Следващата роза е за твоята убеденост и твоята последователност, защото през тридесетте години, през които те познавам, ти си едно последователно и изключително убедително съзнание. И споделяйки тази своя убеденост, ти помагаш на всички ни да се присъединим към това състояние на познание. Следващата роза е за яснотата и за способността ти да достигаш до сърцевината на нещата. Когато разговаряш с някого, аз зная, че това за теб може да изглежда нещо нормално, но за тези от нас, които гледаме отстрани, за нас е толкова вдъхновяващо да виждаме какви наистина могат да бъдат нещата, когато ти ги обясняваш. Как могат да бъдат по един съвсем прост начин.

Башар: За нас това е напълно естествено.

Ейприл: Следващото цвете е за твоята невероятна подкрепа на нашето овластяване, на желанието ни да следваме своите мечти и страстни увлечения. Защото аз мисля, че в сърцето си всеки би искал да живее по този начин. И ти ни караш да повярваме, че можем да бъдем такива хора и да се наслаждаваме на живота си по този начин.

Башар: Ние сме научили, че ако подкрепяме другите, това подкрепя и нас.

Ейприл: Ние високо ценим начина, по който ни направляваш и насочваш, което очертава за всеки от нас пътя, който трябва да следва … за да можем да управляваме живота си, във всеки един ден, във всеки един момент и при това с радост, защото ние знаем, че това е начинът, по който работи вселената, и така тя може да ни подкрепя.

Башар: И помнете, че пътят винаги води навътре във вас.

Ейприл: Следващата роза е за признателността. Просто за нашата сърдечна признателност за това колко много радост донесе в нашия живот.

Башар: Моля, помнете да бъдете признателни също и на себе си.

Ейприл: Аз обичам толкова много твоята доброта и проявявано разбиране. Когато хората отварят сърцата си пред теб, никой не се страхува, че можеш да бъдеш груб, просто защото това не е част от това, което си.

Башар: Нашата прямота често е отражение на това колко сте близо до прекрачването на прага. Защото ако ние виждаме, че имате да изминете един дълъг път, ние нямаше да бъдем толкова прями, но вие сте по-близо до прехода, отколкото си мислите.

Ейприл: Следващата роза е за това, че ти си ролеви модел за нас, който ни показва тази голяма интелигентност и голяма сила. Защото наистина ти излъчваш един вид сила, която е много уникална.

Башар: Ние само отразяваме силата, която всички вие притежавате. А колкото до това да сме ролеви модел – това е начинът, по който ние се търкаляме.*) (смях в залата)

 *) Омонимия: role = рoлеви; roll = търкалям се. – Бел. прев.

Ейприл: А тази е за насърчението, което ни даваш, и вдъхновението да следваме своите мечти и своето радостно вълнение, при което да знаем във всеки един момент, че ти ни подкрепяш, докато правим това, както ни подкрепя и цялата ваша цивилизация, и всъщност цялата вселена.

Башар: Вие винаги получавате подкрепа, даже и когато вярвате, че не сте подкрепяни. Вие сте подкрепяни и в убеждението си, че не получавате подкрепа – ето колко много сте подкрепяни.

Ейприл: И за твоята честност, и интегритет, и за това, че ни показваш как изглежда едно интегрирано съзнание, когато се проявява през едно човешко тяло.

Башар: Е, отчасти човешко.

Ейприл: Вярно, но въпреки това. Това, че ни показваш, че заедно с интегрирането на съзнанието, едно от нещата, които се случват, е, че улучването на подходящото време става безпогрешно и отговорите идват толкова ясно, и ти наистина ни демонстрираш един елегантен и красив начин на изразяване. И следващата роза е за твоята уникалност. За това, че ни показваш, че като отстояваш своята уникалност и изразяваш напълно истинската си същност, ти ставаш една част от пъзела на една картина, в която всяка част намира своето правилно място и всички се обичат и ценят взаимно. И последната роза символизира твоята безусловна любов към всички нас. Защото демонстрирайки своята безусловна любов, ти отваряш врати към всеки един, докоснал се до нея. И ние си спомняме, в дълбините на своето същество, че безусловната любов е това, от което сме направени. И когато ти споделяш тази своя любов с нас, ние я изпитваме в себе си и просто знаем, че това да сме живи, е наистина една благодат, както и това, че да имаме наистина любящи приятели и бащи като теб, прави света напълно различен.

Башар: Нека ви напомня, че изразът „безусловна любов” съдържа излишно многословие. Защото ако има поставени условия, това не е любов.

Ейприл: Приеми моята любов, Тадео. Благодаря ти за всичко, което си донесъл в нашия свят. 

Башар: Приеми нашата любов, Нания. Ние я отправяме и към всички във вашия свят. Ние ви благодарим, прародители; ние ви благодарим за това, че ни позволявате да дойдем от вашия живот и във вашия живот. Нашата благодарност, признателност и любов са вечни и винаги ще бъдат такива.

Ейприл: Честит ден на бащата!  (аплодисменти в залата)

Башар: Ние ви благодарим. А сега, позволете си да започнете да се отпускате. Вземете красотата на цветята, на церемонията, намеренията със себе си в това пътешествие. И вдишайте всичко това, и го направете свое. И се грижете за себе си, и ценете себе си, като се впускате все по-дълбоко и по-дълбоко, и по-дълбоко, чрез своето дишане и фокус в холотопа. Нека светлините избледнеят и музиката да зазвучи. И вие започвате това пътешествие, като приемате все повече и повече истинската си същност, своята истина, своята вибрация. Отпуснете се в себе си и докато се фокусирате в холотопа, позволете си да видите, че всички отделни парчета са късчетата от яйчените черупки, а холотопът като цяло е яйцето. Позволете си да видите линиите от енергия, които свързват всички парченца в центъра и в холистичната идея на цялото яйце, което винаги ви обгръща, винаги е с вас, от което вие винаги сте една част, и едновременно, винаги, цялото яйце.

Вие сте царете и цариците, които знаят как да центрирате себе си и да съберете в едно всички късчета, като позволявате запазване на индивидуалността на всяко едно от тях. Защото вашата гледна точка винаги ще бъде уникална; вие винаги ще можете да идентифицирате себе си като себе си, даже когато събирате отделните парчета и преживявате все повече и повече гледните точки на Свръхдушата, на яйцето, на Душата и на Висшия разум, като позволявате на съзнанието си да се плъзга нагоре и надолу през различните пластове и равнища на вашето същество и да ви осигурява различните перспективи, които да ви служат във всеки един момент, във всяка дадена ситуация, която може да изисква тази различна перспектива от ваша страна, която да се прояви в идеалния момент на обстоятелствата и ситуациите, които я изискват. Тя ще бъде на ваше разположение, когато имате нужда от нея.

Позволете си да почувствате цялото яйце, в каквато форма пожелава вашето въображение. То ви обгражда, то е във вас. Позволете си да почувствате как се издигате до равнището на различните перспективи, до върха на стената на Висшия разум, до равнището на Душата високо над стената и до равнището на Свръхдушата, която има поглед върху всички стени, върху всички Души, върху всички форми на Висш разум, върху всички Физически умове, с всички свързващи ги енергийни нишки, които искрят и се впускат надолу от яйцето на Свръхдушата към всички късчета от черупката. И позволете на късчетата да знаят, че те всички са свързани едно с друго чрез Свръхдушата и че това ще бъде така завинаги. Никога отделени, никога сами, винаги в Едно, даже когато сте сами. Както отгоре, така и отдолу. И вие може да им позволите да бъдат едно състояние на съществуване, което изразява себе си отвътре и изразява себе си навън. Помнете, че вашата личност е резултат от чанелинга, който извършвате, и че наистина не знаете кои сте. И в това няма нищо лошо. Нека бъде така, защото когато се издигате на нивото на перспективата, която е непозната на индивидуалната частица, незнаеща коя е във всеки един момент, вие й позволявате да се изпълни с повече знание, с повече опитност, която непрекъснато ви информира и разгръща, и ви позволява да се премествате от ниво на ниво на различните гледни точки, позволява ви да функционирате, като знаете това, което знае Свръхдушата, до степента, в която отделното късче има нужда да знае, като първо не знае, но приема за нормално да не знае. Защото в тази празнота и в тази непознаваемост на себе си, от равнището на Свръхдушата, на Душата и на Висшия разум, към вас се излива всичко, което трябва да знаете в този момент, за да бъдете това, което наистина сте. И да знаете, че сте напътствани, и да знаете, че сте подкрепяни, и да знаете, че сте обичани. 

Вие проявявате себе си чрез любовта, когато проявявате чрез чанелинг своята личност, когато стъпвате върху Земята, в състояние на незнание и непознаваемост, знаейки всичко, което имате нужда да знаете в този момент, и знаейки, че имате много повече за узнаване, защото има толкова много, което не знаете. Бъдете космическото яйце, знайте това, което трябва да знаете, от нужната гледна точка, когато трябва да го знаете. Позволете на всичко да се случва в идеалния момент без настояване, без условия, без самооценка, без съмнение, знаейки, че сте достойни, знаейки, че заслужавате, защото в противен случай, нямаше да преживявате тази комуникация, това общуване със своя Висш разум, с вашето по-голямо същество, с яйцето на Свръхдушата, с космическото яйце, чрез което сте свързани с Първоизточника, с „Всичко, което е”, с безкрая и с вечността, със самата любов, със самото Съществуване. 

Вдишайте дълбоко всичко това и издишайте абсолютното познание на своето същество. Вдишайте дълбоко сега и издишайте непознаваемостта на своето същество. Вдишайте дълбоко сега и задръжте дъха си, и задръжте, и задръжте, и докато издишвате, вие се превръщате в яйцето, което се простира и обхваща Свръхдушата, навсякъде и всякога, през цялото Съществуване, през всички преживявания, релевантни за Свръхдушата, която сте, и от която сте част. И това, което е релевантно за вас като едно късче, ще се впусне по тази блестяща мрежа от енергия към вас, за да ви захрани, за да ви подкрепи, за да ви предпази, за да ви дари с всичко, което трябва да знаете, в необятността на вашето незнание. 

Това, което знаете във всеки даден момент, наподобява пламъка на свещ в една необятна празнота на незнание, но тази празнота от незнание съдържа всичко, което някога ще трябва да знаете. И вие ще запалвате различни свещи по своя път, осветявайки го в степента, отразяваща вашия живот и вашето пътешествие. И докато събирате тези парчета и палите тези свещи, ще знаете, че винаги има повече какво да откривате. Винаги ще има още свещи, които да запалите, и независимо колко ще запалите, те няма никога да изпълнят празнотата на непознатото. Защото винаги ще има повече светлина и повече живот, и повече светлина във вашия живот. Благословени, каквито знаете, че сте, радостни, колкото знаете, че сте, страстни, колкото знаете, че сте, винаги може да има повече и повече, и повече. Експлодирайте в екстаз и експлодирайте отново, и експлодирайте отново, и експлодирайте отново. Позволете си да се изправяте и падате, да се изправяте и падате, да се изправяте и падате, защото при падането яйцето става на парчета, за да преживее яйцето от различни гледни точки, за да се събере отново и да преоткрие себе си в една нова перспектива, за да се слее с други парчета и да узнае, че е нещо по-голямо от това, което някога е било. И узнава все повече и повече от това, което е неизвестно, и винаги ще остане неизвестно, даже и когато знаете все повече и повече от себе си.

Нека музиката ви започне да затихва, нека светлините на холотопа избледнеят, защото всичко това се случва вътре в яйцето, от което вие сте едно парче, и вие сте също така и самото яйце. Бъдете яйцето и едновременно бъдете парчетата. И напътствайте себе си без усилия, от гледната точка на Свръхдушата. И си позволете да изпитате един живот, който е извънредно лесен.

Успокойте се и продължете да дишате, носете се по течението и сънувайте, в дълбока тишина, в дълбоко познание, което плува в центъра на вашето необятно непознаваемо същество, което ще опознавате все повече, бидейки Хъмпти Дъмпти.

Ние ви благодарим за този дар на споделяне. Приемете всички нашата безусловна любов. Живейте в мир. И бъдете на парчета … и съберете се в едно … и бъдете цялото яйце. Хубав ден!