Башар – Да живееш изключителен живот – 22-ри юни, 2014 г.

(C) 2014 Превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден в този ден от вашето време – как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Добре. Изключително! Ние ви благодарим отново за съвместното сътворяване на това взаимодействие. Ние ви благодарим и дълбоко оценяваме позволението ви да проведем това предаване. Ние ви благодарим за участието ви в собственото ви израстването и в разгръщането на съзнанието ви. Ние благодарим за желанието ви да бъдете все повече и повече, и повече това, което сте, защото това е смисълът на този живот.

В този ден от вашето време ние разговаряме за идеята да живееш един изключителен живот. За какво става дума? Какъв е централният момент на тази идея, която ще ви поведе напред в този вид живот, в този вид преживяване? Това са всички неща, които вече сме обсъждали по време на предаванията в този уикенд. В допълнение на това, става дума да си позволите да придобиете по-задълбочено разбиране на понятието автентичност, на това да бъдете автентични. Какво означава това? Да бъдеш верен на себе си, да бъдеш в синхрон със себе си, с истинската си идентификационна вибрация, разбира се. Но това също означава наистина да проявиш всичко това, наистина да действаш, следвайки своята страст. Идеята е, че вие сте избрали да имате физиологично преживяване, една физиологична житейска продължителност. Тази физиологична продължителност на живота се проявява според темата и темите, които сте избрали да изследвате, и зависи от вас да решите как ще ги изследвате. Ние не казваме, че не може да имате един автентичен живот, един изключителен живот, като бъдете в състояние на балансиран покой. Разбира се, че можете. Това не означава, че когато кажем, че е важно да действате в своя живот, трябва да тичате по целия свят. Вие може да бъдете стабилни, спокойни, балансирани на едно място през целия си живот, ако желаете, ако това е важно за вас, ако е наистина важно. Ние разбираме обаче, че поради хилядите години на страхове, които са съществували на вашата планета, които са втълпили в много от вас, във вашата култура, във вашето общество, във вашето възпитание идеята на определения, като омаловажаване, подценяване, преживявания на откъснатост, мнозина не са имали задължително възможност да се изявяват толкова пълно, колкото биха могли. Вие не сте си позволявали да проявите своята автентична същност и сега е времето да промените това. Както вече е казано, вие знаете, че преминавате през трансформация в този ден и век; вие знаете, че става дума да се освободите от нещата, които са ви чужди, и да приемете нещата, които са, и то по възможно най-задълбочения, най-артистичния и творчески начин. Става дума за това да излезете напред и да го сторите, да не се въздържате, да не се колебаете, да бъдете себе си, да проявите автентичната си същност. Става дума за това да бъдете смели, приключенски настроени, уверени, любопитни, изобретателни, възбудени, интерактивни, изразителни, да не задържате в себе си даровете, които имате да дарите, да не лишавате другите от тези дарове. Защото ако вие може да чувствате от време на време, че търсите определени неща, други също търсят това, което вие имате да споделите, да проявите като автентична своя същност, когато все повече от вас наистина позволят на тази автентична същност да излезе на преден план и да застане смело, докато краката ви са стъпили здраво на земята, а съзнанието ви е достигнало небесата, така че вие се намирате по средата, в тази балансирана точка между небето и земята, както вие казвате. И вие ще си позволите в това състояние на сигурност да сте уверени, че е в реда на нещата наистина да знаете, че целта ви е да действате, да изявите, да изразите този дар, и че винаги, винаги, винаги ще има отражение от страна на тези, които са търсели това, което вие имате да дадете. То може да не се появи във формата, която сте очаквали, но оттук нататък неочакваното трябва да бъде очаквано във вашия живот.

Позволете си да сте подготвени да се обърнете наляво, да се обърнете надясно по неочаквани начини, да се изкачите, да слезете, да отидете напред, да се върнете по неочаквани начини. Следвайте пътя на най-малкото съпротивление, независимо от това как той може да криволичи, независимо как може да се извива и обръща в живота ви. Защото тези извивки и завои са вашите пътувания, вашите приключения, вашите процеси, вашите изследвания, вашите открития на повече от себе си. И ако те не бяха от съществено значение за пълното разбиране на вашето същество, тези извивки и обръщания нямаше да съществуват на пътя, който вие сте. Те са там с определена цел, с определено предназначение. Те са там, за да ви помогнат да постигнете своята автентичност, да признаете себе си, да получите отражения и потвърждения на истинското същество, което сте. Защото когато изявите това, вие винаги ще получите потвърждението, отражението и подкрепата на Творението, че това, което казвате, че сте, е вярно. Творението никога няма да ви противоречи, никога!   Извън неговата природа е да направи това; то може само да ви подкрепи – безусловно – в това, което кажете, че е вашата истина, в това, което кажете, че е вярно за вас, ако наистина е вярно и в съответствие с уникалната ви вибрационна честота. Винаги когато живеете един изключителен живот, вие винаги трябва да следвате идеята за равновесие, благодарност, благоволение, признателност и трябва винаги да отделяте време за това да бъдете наистина автентични, да не маскирате тревожността си като радостна възбуда, да не носите товара на определения, които се страхувате да разгледате, защото се страхувате, че ако се впуснете надълбоко, за да изследвате тези отрицателни убеждения, които може да имате относно себе си … много от вас може би се страхуват прекалено, че могат да открият, че тези отрицателни убеждения всъщност са верни. Аз ви гарантирам, че те няма никога да бъдат верни! Те няма никога да бъдат верни! Защото вие сте съвместен творец, вие сте направени по образа на Творението, вие сте това, което придава смисъл на живота, вие сте отражението на „Всичко, което е”, което изследва уникалната си същност. И тази идея за вашия изключителен живот и за автентичността е основана изцяло на понятието за вашата уникална перспектива.

Всеки един от вас е единствен по рода си и винаги ще бъде единствен по рода си. И независимо с колко други едновременни свои въплъщения ще установявате връзка от настоящето, те винаги ще бъдат един от вас; вие винаги ще имате само този единствен живот, който да изживеете като себе си. Така че го изживейте напълно, позволете му да бъде това, което сте го проектирали да бъде, работете в хармония, работете в съзвучие с Висшия си разум, защото вашата Душа, в определен смисъл, се е издигнала нагоре, като двойственост и като триединство, като е създала разделението на нефизически Висш разум и на Физически ум и равновесната точка помежду им. Вие функционирате едновременно на всички тези три равнища и позволявате съществуването на баланс между двете, и позволявате осъществяването на плавна връзка между Физическия ум и Висшия разум, за да може всеки от тях да върши работата, за която е предназначен, за да се подкрепят и отразяват взаимно това, което сте създадени да подкрепяте и отразявате, за да функционирате като цялостно същество, като цялостна личност, като своята автентична същност, като своята приключенска същност, като своята изключителна същност.

Всеки път когато позволявате на Физическия си ум да контролира всичко, да манипулира всичко, като мислите, че това е единственият начин да позволявате на себе си да преживявате своето самоовластяване, че това е единственият начин да подреждате живота си, всеки път когато позволявате само Физическият ви ум да прави това, вие функционирате като половин личност, не като цялостно същество. Истината е, че без Висшия разум, Физическият ум е буквално полуумен.

Така че използвайте пълните си възможности, използвайте ги по начина, по който са създадени да бъдат използвани, осланяйте се на Висшия разум – той стои на върха на планината и може да вижда по-надалече от Физическия ум. Той може да види накъде сте се запътили, той може да види пътя, който сте. Физическият ум долу в долината се лута напред и назад, пробва един изход, след това друг изход, пресича тази река, след това друга река, преминава през този океан, после през друг и може да види само на ограничено разстояние пред себе си дотам, докъдето се простира физическият хоризонт. Висшият разум обаче е на върха на планината и може да се издигне чак в космоса. Той може да погледне далече отвъд и да ви води, безпогрешно, стига да желаете да му позволите да направи това. И това е моментът, който сме дискутирали относно вашата визуализация, относно вашия живот, вашия автентичен живот, вашия изключителен живот.

Абсолютно и категорично полезно е да притежавате това проникновение в ума си, този символ във Физическия си ум, за това какво представлява за вас този изключителен живот. Да виждате себе си на всички места по света, които ви вълнуват, да виждате себе си ясно, осезаемо, как правите всички неща в своя живот, които казвате, че отразяват най-силното ви радостно вълнение и вашата страст, как ги прилагате и как наблюдавате себе си, докато преуспявате, наблюдавате своите творчески прояви, наблюдавате как тази ваша версия води един живот в екстаз и в радост, и в спокойствие, и в мир, и в задоволство, и в увереност. Идеята обаче отново е, че вашият Висш разум и само Висшият ви разум знае как точно това ще изглежда, как наистина физически ще се прояви. Така че като използвате символа, за да навлезете в това състояние на радостна възбуда и ако наистина се свържете с тази визуализация, вие ще почувствате, че това сте вие, ще започнете да отразявате, да имитирате вибрацията, езика на тялото, действията, решенията, които тази ваша версия в тази визуализация предприема. Вие ще имате поведение като тази ваша версия все повече и повече, и колкото повече се свързвате с нея, толкова визуализацията ви ще се засилва. Това обаче има само за цел да ви накара да се държите като тази своя версия, да изпаднете в състоянието на тази своя версия, да почувствате възбудата, страстта, спокойствието и равновесието, които съществуват в тази ваша версия, и щом почувствате това, щом то се надигне във вас, щом то ви изпълни, и щом започнете да излъчвате тази честота, и почувствате, че ще се пропукате по шевовете … и когато сте толкова възбудени от тази визуализация, от идеалната реалност, от автентичния, приключенски, изключителен живот, тогава забравете тази представа, изтрийте я, заличете я – нула! Нека всичко изчезне и тогава се впуснете в празното пространство, като обаче запазите възбуденото си състояние, и тогава … предайте тази енергия на своя Висш разум и го оставете да поеме тази енергия, и да я разпростре като одеало върху пейзажа, и да ви покаже кои неща трябва сега да дойдат към вас – в какъв ред, по какъв начин, по кое време, с кого. Може би това ще изглежда подобно на вашата визуализация, може би няма да има нищо общо с нея, но знайте, знайте го като факт, че това, което ще ви донесе след това, ако сте в това състояние и сте го задържали, ще бъде точно нещото, което ви трябва за вашия изключителен живот, за живота, който ще продължите да преживявате по един изключителен начин.  

Вие всички сте способни да изживеете своята версия на изключителен живот. Вие всички го притежавате в себе си и това е само въпрос на освобождаването му навън … да оставите тази вибрация да бликне към света, така че с личния си пример, като живеете този живот, да позволите на други хора да видят във вашия пример, че вие сте толкова екзалтирани и живеете този приключенски, любопитен, фантастичен, любвеобилен и страстен живот. И те ще се стекат към вас един след друг: „Как постигна това? Как живееш по този начин? Как се получава това при теб? И аз искам да бъда това!” И вие ще вдъхновявате и ще подкрепяте възможностите им да видят повече опции, да изберат сами един изключителен живот, да се запалят едни други.

На вашата планета, в практиката и разбирането, известно като Зен, има един образ, който отразява точно това, за което говорим тук. Това е пламъкът на свещта. Представете си това сега. Вие сте една свещ и сте запалили своя пламък, и сте обградени с незапалени свещи. Вземайки своята свещ, вие може да запалите всички останали свещи. Вашият пламък никога не намалява, но всички други свещи се запалват. И този пламък се разраства, и се разпространява в хиляда, в сто хиляди, в милион, в милиард самостоятелни пламъци. С помощта на първия пламък, чрез желанието ви да извадите навън тази своя вътрешна светлина, вие им давате възможност да вземат своите свещи и да се съчетаят с вибрационната честота на вашата радост, да запалят собствените си свещи, собствените си пламъци, за да позволят на този единствен пламък да се превърне в милиарди пламъци. Ако някои свещи не пожелаят да запалят своя пламък, позволете им този техен избор, безусловно. Това е също част от вашата автентичност, част от изключителния ви живот – да бъдете толкова толерантни, толкова безусловно толерантни, че ако другите вземат решения, които вие да може да видите ясно, че са извън синхрон с истинската им природа, това няма да означава, че вие бихте ги приели за себе си, че бихте ги замазали, че бихте ги разпознали като отрицателни енергийни решения. Вие обаче също така ще може да разберете, че макар другите да могат да избират една отрицателна идея и да нямат задълбочено разбиране за положителната енергия, която им бива предлагана, поради собствените си основани на страх определения, те може да не знаят какво да правят с това, може да не знаят как да постъпят в съзвучие с това, те може да избират отрицателно поведение даже като резултат от това, че са изложени на влиянието на една положителна вибрация. И вие може да признаете това, и да проявите състрадание, и да им пожелаете всичко най-добро. Вие може да споделите с тях мнението си, че разполагат с алтернативи, но ако те решат да ги пренебрегнат, позволете им безусловно да открият собствения си път. Вие не може да наложите нищо никому, защото ако го направите, вие само ще заявите, че не вярвате в силата на това, в което вярвате сами. Защото най-голямата сила изисква най-лекото и нежно докосване. Погледнете „Всичко, което е”. То е толкова могъщо, че вие едва го усещате. Ето колко могъщо е то. Но то няма никаква нужда да налага себе си върху вас. Божията воля е вашата воля. Защото вие сте „Всичко, което е”. Ако „Всичко, което е” наложи волята си върху вас, то ще противоречи на творението, което сте в самото него. Вие сте създадени да бъдете такива, каквито сте като отражение, като преживяване на „Всичко, което е”. Вие се състоите от „Всичко, което е”, всичко се състои от „Всичко, което е”. Каква нужда може да има то да упражнява волята си върху себе си?! Причината, поради която казвате, че „Всичко, което е” е вездесъщо, причината, поради която казвате, че присъства навсякъде и че е всезнаещо, единственият начин, по който това би било възможно в действителност, е, ако то е навсякъде, защото то е всичко съществуващо. Така че то не противоречи на себе си. Вие сте негов аспект и това има своята причина. И без вас „Всичко, което е” не би било всичко, което е. Отнасяйте се с любов към тази уникалност, към тази автентичност, към тази способност да изразите уникалната гледна точка, каквато сте. Ценете ги, не ги пренебрегвайте, не ги потъпквайте, не ги отричайте, дайте им свобода, изявете ги, извадете на показ тази блестяща светлина, която може да запали милиарди свещи. И тогава вашият свят ще грейне с пламъка на Творението. Вие ще запалите страстта в себе си само с присъствието си, само със своя ентусиазъм, защото всички вие знаете, че когато видите някого толкова вдъхновен, толкова страстно увлечен, вие знаете, че може да почувствате как страстта се надига в самите вас, за да постигнете тази вибрация по свой собствен начин, за да бъдете вдъхновени от този пример, за да бъдете собствената си версия на тази идея, която това лице изразява с толкова страст, толкова пламенно, толкова творчески, толкова красиво, толкова радостно в своя живот.

Нека въображението ви полети на свобода. То е посредникът на връзката ви с Висшия разум. Изразете го чрез действие, защото вие сте заземени в преживяването си във физическата реалност и без това заземяване, без това действие, вие не сте затворили веригата. Не бъдете само зрител, ангажирайте се, бъдете активни, изявете се. Някои може да не ви слушат, но някои ще го направят. И след това други ще слушат тях, и други ще слушат предишните, и така перспективата ще се промени и разгърне. И тогава, докато вие продължавате да се променяте милиарди пъти в секунда, през множество реалности на успоредни Земи, все повече и повече, и повече, вие ще откриете, че се намирате на един път и се променяте в посока на успоредни версии на Земята, които отразяват във все по-голяма степен промените, които сте направили в себе си. И това в крайна сметка ще бъдат единствените версии на Земята, които ще преживеете. Това е пътят, който сте поели, това е посоката, в която се движите. Ако не беше така, ние нямаше да водим тези разговори с вас. Защото не само Творението не създава безсмислени творения, като по този начин потвърждава собственото ви съществуване; ние също правим само това, което предизвиква  у нас най-силна радостна възбуда, и също не правим безсмислени неща.

Фактът, че водим тези разговори с вас и осъществяваме първи контакт с вашия свят, ни вълнува отвъд способността ни да го изразим. Защото вие сте част от нашето семейство и като осъществяваме тези връзки и позволяваме осъществяването им, ние ставаме едно семейство, в което всички израстват заедно и се разгръщат отвъд това, което някой може да си представи, че ще станем. И тогава ние ще добием ново разбиране, нова перспектива на Творението и на „Всичко, което е”. Но за да бъдем това разширено семейство, за да бъдем това автентично семейство, за да бъдем това приключенско семейство, за да бъдем това изключително семейство, вие първо трябва да приемете състоянието и вибрацията на това семейство. Затова елате, присъединете се към нашето семейство и ни позволете да изследваме Творението заедно, по нови, творчески и изненадващи начини, отвъд това, което в момента може да си представите.   

Реализирайте своята изключителна същност. Не се възпирайте. Не се възпирайте. Не се възпирайте. Ние ви благодарим за това, че позволихте протичането на това предаване, в този ден от вашето време. Ние ви напомняме, че по-късно в това предаване ще има трето предаване от Свръхдушата на Е-сасани, с нова информация за вас, която ще обясни малко по-пълно точно какво предстои да се случи в енергийно отношение между нашите две цивилизации. Но за момента, в замяна на това, с което сте ни дарили, ние питаме по какъв начин можем да бъдем на вашите услуги чрез вашите въпроси и диалози.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз се справям добре, благодаря ти. Само че имам проблем с физическа болка.

Башар: Предизвикателство.

Участник: Предизвикателство.

Башар: Защо все още я определяш като проблем след всичкото това време?

Участник: Това е предизвикателство.

Башар: Добре.

Участник: И това е в ръката ми. Аз мислех, че е артрит, или каквото е там. Много е болезнено и мислех, че има нещо, което не правя …

Башар: Имаш ли определен лекар, когото посещаваш?

Участник: Имам, но досега той не е могъл да промени нищо …

Башар: Каква техника използваш в момента, за да помогнеш на тялото си?

Участник: Медикаменти, акупунктура …

Башар: Един момент … Има ли определено място на вашата планета, към което си била привлечена да отидеш в последно време?

Участник: … Хм …

Башар: Място, на което има това, което наричате горещ минерален извор?

Участник: Хм-м … Има няколко в Северна Калифорния, където живея, но аз съм мислила също така да отида в Индия.

Башар: Добре, кога ще отидеш в Индия?

Участник: (смее се) Кога да отида в Индия?

Башар: Кога ще отидеш?

Участник: Хм … догодина.

Башар: Добре, мислиш ли, че можеш да изтърпиш болката толкова дълго?

Участник: Не.

Башар: Можеш ли поне засега да посетиш някой от местните топли извори, за да се потопиш в тези води?

Участник: Да.

Башар: Добре, направи това. То ще ти помогне в известна степен. В същото време, бихме предложили, ако вече не го правиш, да си позволиш да научиш позволението, известно на вашата планета като медитация. 

Участник: О кей.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да, аз практикувам вокална медитация.

Башар: Позволи си да потърсиш малко по-различен фокус на медитационен стил.

Участник: Хм.

Башар: Един момент, един момент, един момент … Един момент, един момент, един момент … Ти си загубила част от своя миелин. Има обвивки от миелин, които съществуват в неврологичната ти структура, които се разпадат, и трябва да бъдат възстановени. Потърси естествено вещество, което ще подпомогне възстановяването на миелина в неврологичната ти структура.

Участник: Майлин.

Башар: Миелин.

Участник: Можеш ли да ми го кажеш по букви?

Башар: Не.

Участник: Добре, мисля, че някой ще ми помогне. Благодаря ти. Знаеш ли, моят говорен дефект се подобрява.

Башар: Не гледай на това като на недъг.

Участник: О, да, моето предизвикателство.

Башар: Добре. И това не е предизвикателство, в смисъл че ти допускаш, че гласът ти трябва задължително да звучи нормално, за да постигнеш това, което имаш нужда да постигнеш.

Участник: Да, и ти ми каза преди, че има други начини за общуване.

Башар: Да.

Участник: И един от тях се оказа Интернет. И-мейлите са много подходящи за мен. Но сега ръката ми … чувствам като че ли електричество …

Башар: Разбирам, разбирам. Имаш ли някакви артистични наклонности?

Участник: Хм-м-м, не зная.

Башар: О, разбира се, че знаеш.

Участник: … Аз съм писател.

Башар: Пишеш ли?

Участник: … Хм-м, да …

Башар: Дългото колебание означава „не”. Поне не по начин, в синхрон с най-силната ти радостна възбуда.

Участник: … …

Башар: Не по твоя изключителен начин. Започни да пишеш по изключителен начин и ще установиш, че ще почувстваш отслабване на част от електрическия ток в ръката ти, защото ти ще го изпускаш навън. Ти ще изразяваш себе си по по-плавен начин. Започни да пишеш по начина, по който наистина искаш да пишеш. Започни да пишеш автентично.  

Участник: Хм.

Башар: Нали така?

Участник: Да. Не мога да пиша на компютъра, защото ръката ме боли в момента.

Башар: Кой би бил най-лесният и вълнуващ начин за теб?

Участник: Ще поработя по въпроса.

Башар: Ще поработиш?!

Участник: Може би има програми за превръщане на гласа в текст. Но говорът ми е затруднен, така че …

Башар: Можеш ли да пишеш с ръката, която ти създава проблеми?

Участник: … Да …

Башар: Прави това.

Участник: О кей.

Башар: Центрирай се, настрой своята автентичност, навлез в състоянието на най-силната си радостна възбуда, сложи писалката или молива в ръката си, постави молива на лист хартия, облегни се на стола, успокой се и виж какво ще се случи.

Участник: О кей.

Башар: Възможно е да получиш помощ чрез това, което наричаш автоматично писане. И това може да облекчи електрическите импулси, които се натрупват в неврологичната ти мрежа, които причиняват уврежданията в миелина, защото те не преминават през теб, а се натрупват в теб и изгарят нервите. Разбираш ли?

Участник: О кей. Това е дясната ми ръка, ето защо аз се опитвам да правя повече неща с лявата си ръка.

Башар: По отношение на писането, ти трябва да позволиш на идеите ти да преминават през дясната ти ръка, през ръката, която те смущава. Разбираш ли?

Участник: О кей.

Башар: Трябва да освободиш енергията. Ти се нуждаеш от изпускателна клапа. Писането може би е нещото, което ще ти помогне, ако изпаднеш в подходящо състояние и се оставиш да започнеш да пишеш автоматично, но трябва действително да го направиш.

Участник: О кей.

Башар: И също така, едновременно ще откриеш, че има предимства да ползваш топлия минерален извор, за да балансира минералите в тялото ти, които ще подпомогнат тялото ти да се възстанови, и когато най-накрая си позволиш да отидеш в Индия, може да откриеш нещо абсолютно изключително, което се случва там и за което ще пожелаеш да пишеш. Така както сканираме енергията ти, то може всъщност да се превърне в книга.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Не че трябва да настояваш за този резултат. Ние само ти казваме това, което разчитаме в момента в настоящата ти енергия, а именно, че има голяма вероятност. Обаче не зацикляй по отношение на този краен резултат. Нали така, просто пиши.

Участник: Добре, Башар. Аз чувствам, като че ли това е свързано с моя глас.

Башар: Всичко е свързано, но не се тревожи относно гласа си. Точно сега има други форми на изява, на които трябва да се отдадеш. Когато се отдадеш на другите форми на изява, които наистина отразяват висшето ти състояние, всяка друга форма на изява ще се балансира до необходимата за нея степен. Не прави никакви допускания относно това, което трябва да се получи с гласа ти. Ти ще имаш изявата, която трябва да имаш, в необходимата степен. Просто се придвижи напред заедно с това, което се опитва да си пробие път през теб и на което се съпротивляваш в момента, и остави всичко останало да си дойде на мястото. Нали така?

Участник: Да, благодаря ти. Бих искала да задам въпрос …

Башар: Не, това е всичко! Продължи по пътя си.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Участник: Добър вечер, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Добре, приятел. Надявам се да получа малко повече разяснение относно нещо. Както каза преди, миналите и бъдещи животи се случват едновременно.

Башар: Да.

Участник: Имаше въпрос в миналия сеанс относно живота след смъртта и ти препоръча серия книги от д-р Майкъл Нютън за живота след смъртта.

Башар: Да.

Участник: И когато четох тези книги, у мен някак възникна идеята … и тук търся пояснение … изглежда, че през тези периоди между животите, съществуват тези процеси на научаване на нещо, на придобиване на нещо и …

Башар: Да.

Участник: И всичко това ми се струва някак линейно.

Башар: Да, в определен смисъл. То може да бъде преживяно по този начин. Разбери разликата между описание на структурата и описание на преживяването, което имаш на тази структура. Ти може да имаш в известна степен линейно преживяване даже в нефизическата реалност, защото това е преживяване, което ти създаваш. Това обаче не означава, че то в действителност не се случва едновременно с всичко останало, от механична гледна точка.

Участник: Разбирам.

Башар: Виждаш ли разликата? Ти винаги можеш да създадеш една перспектива на настоящия момент, на единствения съществуващ момент „сега”, можеш да създадеш негова перспектива, която да изглежда като различен момент. И ако искаш да го преживееш като различен момент, ти трябва да зададеш един параметър, специално условие, което да притежава определена линейност, защото в противен случай, не можеш да имаш различно преживяване.

Участник: Разбирам.

Башар: Всяко различие, всяко нещо, което възприемаш като различие между един „момент” и друг „момент”, трябва да бъде поставено в някаква рамка, която ти позволява да заглушиш фактора на безвремието, за да можеш в действителност да преживееш идеята за промяна. Защото не можеш да преживееш промяна в безвремието. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Защото ако знаеш и ако преживееш всичко като съществуващо по едно и също време, няма да има никаква промяна, никакво различие. Всичко ще бъдеш ти; всичко ще бъде едно. Но за да изпиташ промяна и растеж, и откритие, ти трябва да наложиш преживяване на различие върху структурата. И това създава определена степен на линейност даже в нефизическите сфери, за да съществува преживяване на растеж. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам. Тогава относно човешкото преживяване – то е временно, тъй като ние не се връщаме обратно, за да се преродим като хора …

Башар: Не наистина. Вие може да имате преживяването, че го правите, но това не е действително, което се случва. Вие просто избирате референтна рамка, за да може да имате преживяване, все едно че това е, което действително сте направили. Но това не е точно случващото се, от механична точка.

Участник: Тогава един хипотетичен въпрос. Аз добивам определено знание до момента на физическата си смърт, отивам в периода след този си живот и стигам до този момент, в който, предполагам, преставам да се въплътявам на Земята като човек.

Башар: Да, можеш да имаш това преживяване.

Участник: О, разбирам.

Башар: И помни – това може да стане във всякакъв ред. Може да имаш преживяването, че имаш един живот сега, а можеш да имаш и преживяване на по-ранен живот след настоящия. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така ти можеш да манипулираш линейността, както пожелаеш. Но ако създадеш преживяване, че си имал предишен живот след този твой настоящ живот, той все пак ще попадне във времевата линейност на физическия живот, все едно че се е случил преди, защото това е начинът, по който преживяваш физическата реалност. Така че той трябва да отиде там, където приляга, в това конкретно разбиране на играта на физическата реалност, където вие настоявате, че нещата трябва да се случат преди, сега и след това. Въпреки че ти можеш, в цялостното ти преживяване като душа, да преживееш друг живот, след живота, който имаш сега, който е в това, което считаш за по-ранен исторически период.

Участник: Хм-м.

Башар: Но тъй като всичко това се случва така или иначе в множество от успоредни реалности, то никога всъщност не е в една и съща времева последователност. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Виждам … ако бих искал да добия достъп до възможен бъдещ живот, в „бъдещето” той вече съществува.

Башар: Да, и ти можеш да имаш връзки, които си създал като преживявания с това, което можеш да считаш като „минало”, което всъщност да отразява един бъдещ живот.

Участник: … Аоу!

Башар: Това може да се случи във всяка посока. Погледни го по този начин, по аналогия. Имаш филмова лента с много кадри на нея. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Е, ние разбираме, че когато прекарате филмовата лента през прожекционния апарат и я прожектирате на екрана, вие създавате илюзията за движение, промяна, време, пространство и създавате илюзията, че минавате от миналото, през средата и до края. Едно нещо се случва преди, друго се случва сега, трето се случва по-късно. Това е илюзията, която създавате. Но ако си техника в прожекционната кабина и разглеждаш филмовата лента, ти можеш да държиш лентата пред себе си и да виждаш всички кадри едновременно. Те всички съществуват едновременно, точно там, нали така?

Участник: Да.

Башар: И наистина, ако си помислиш за това, ти можеш да погледнеш първо този кадър, след това този кадър и след това този трети кадър. Така че ти можеш да погледнеш първо това, което считаш за бъдещ кадър, след това един настоящ кадър, след това един минал кадър. Но ти гледаш първо бъдещия кадър, което значи, че той е в миналото. А към кадъра на миналото гледаш … Разбираш ли?

Участник: О, да. Разбирам. (смее се)

Башар: Така че ти в действителност можеш да разглеждаш кадрите, в какъвто ред пожелаеш, но когато решаваш какво преживяване да имаш, в зависимост от равнището на измерението, в което може да възприемаш това преживяване, ти ще ги подредиш съобразно това, което има смисъл в това измерение.

Участник: А-а, прекрасно.

Башар: Ето защо, много често разговорите, които имаме с вас, не се случват в същата времева рамка при нас, както те се случват при вас. Аз вече съм имал този разговор с теб, от моя гледна точка. За теб това се случва точно сега. Ние предаваме цели концептуални преживявания, които отнемат време, за да се придвижат през биологичния преводач на тялото на медиума и да стигнат до вас в подходящата времева рамка. В този момент ние сме надалече и правим нещо друго. (смях в залата)

Участник: (смее се) Разбирам.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това е най-лесният начин за обяснение – чрез аналогия. Или понякога, когато водим този разговор във вашата времева рамка, на мен може да ми предстои да водя този разговор с теб. Но аз зная, че когато водя разговора, той ще открие подходящата пролука във вашето измерение, която ще има най-голям смисъл във вашата времева рамка.

Участник: Разбирам.

Башар: Нали така?

Участник: Да. Имам също въпроси относно сънуването и осъзнатото сънуване. В моите изследвания съм открил … когато имаме преживяване по време на сън, сънищата са електромагнитни по природа?

Башар: Те имат електромагнитен компонент, но това не означава, че това е всичко.

Участник: Тогава в процеса на събуждане във физическата реалност, когато си припомняме този енергиен импулс, като че ли протича …

Башар: Твоят Физически ум е бил програмиран с редица различни символи, така да се каже. Когато имаш преживяване в друго измерение и след това си позволиш да се фокусираш отново във физическата реалност, и както вие казвате, „се събудиш” сутринта, Физическият ти ум ще направи най-доброто, на което е способен, за да извлече от своя запас от символи и да представи преживяването, което знаеш, че си имал, но което може да бъде представено само в терминологията, с която Физическият ум разполага или разбира. Така че това, което действително можеш да си спомняш като сън, може да бъде напълно символично и макар че може да си имал реално преживяване в друго измерение, то може да не ти бъде представено буквално, защото Физическият ти ум може задължително да не е в състояние да осмисли случилото се в друго измерение. Но той ще направи възможното, за да ти даде символична представа на случилото се. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. И по-нататък въпросът ми е свързан с ефикасността на този процес и как той може да бъде максимизиран … аз съм чел как понякога, с помощта на човешката технология, радиацията може да заглуши или да се намеси …

Башар: Може, но зависи от честотите. Тя може също така да подпомогне и засили, в зависимост от честотите. Зависи от амплитудите, зависи от много различни неща и как те биват преработени, така да се каже.  

Участник: Безжичният интернет може ли също да влияе?

Башар: Може и не може, отново: зависи от честотите, от процеса, от амплитудата, от много различни неща, в това число от човека и неговото състояние.  

Участник: За човешката физиология има определен брой честоти, които могат да засилят този процес и които вероятно ти можеш да ми дадеш?

Башар: По отношение на положителното засилване?

Участник: Да, свързано със запомнянето на сънищата.

Башар: На това могат да повлияят различни неща, в зависимост от това как си ориентиран. Може да бъде земната вибрация, някъде около 7.5 – 7.8 цикъла в секунда. Може даже да достигнеш Гама вибрацията от 40 цикъла в секунда, но това, което ще ти действа най-добре по положителен начин, зависи от това как си ориентиран във всеки един момент.

Участник: Разбирам. Също по отношение осъзнатото сънуване … някои от пионерите в историята на осъзнатото сънуване, като тибетските йоги, както и това, което открих при четене книгата на Карлос Кастанеда „Ръководство за осъзнато сънуване” … всички споменават определени упражнения, които можеш да изпълняваш във физическия живот …

Башар: Това са все позволения.

Участник: О кей, позволения.

Башар: Всичко е позволение. Вие винаги звучите толкова изненадани, когато казваме това и реагирате с: „О, просто позволения!”

Участник: Просто се чудя …

Башар: Спомняш ли си, когато преди сме говорили за позволенията?

Участник: Да.

Башар: Добре, помниш ли точно какво казахме?

Участник: А-а …

Башар: Би ли искал да го повторим?

Участник: Да, разбира се.

Башар: Добре. Внимаваш ли този път?

Участник: Да.

Башар: Добре. Повтаряй след мен.

Участник: О кей.

Башар: Вси-и-и-и-ички инструменти.

Участник: Всички инструменти.

Башар: Не, не, не, вси-и-и-и-чки инструменти.

Участник: Вси-и-и-и-чки инструменти.

Башар: Вси-и-и-и-чки техники.

Участник: Вси-и-и-и-чки техники.

Башар: Вси-и-и-и-чки ритуали.

Участник: Вси-и-и-и-чки ритуа-а-а-ли.

Башар: Не, не, не, не внимаваш. Вслушай се в тоналността. Аз не казвам „вси-и-и-чки риту-а-а-али”, а „вси-и-и-и-чки ритуали”.

Участник: Вси-и-и-и-чки ритуали.

Башар: Много добре, ето това е. Вси-и-и-ички предмети.

Участник: Вси-и-и-ички предмети.

Башар: Вси-и-и-ички формати.

Участник: Вси-и-и-ички формати.

Башар: Във физическата реалност.

Участник: Във физическата реалност.

Башар: Са позволения.

Участник: Са позволения.

Башар: Вси-и-и-ички те.

Участник: Вси-и-и-ички те.

Башар: Така че ако установиш, че си привлечен към някаква конкретна техника, ритуал, инструмент, формат, обект, то е, защото системата ти от убеждения е настроена по определен начин, според който това, към което си привлечен, ще върши най-добра работа при убежденията, които имаш в дадения конкретен момент. Ето защо си привлечен към това. В противен случай, ще си привлечен към друго позволение. Позволенията обаче са нещо, което системата ти от убеждения казва, че ти трябва, за да ти е по-лесно да си дадеш позволение да бъдеш повече това, което си. И когато промениш този, който си, ще бъдеш привлечен към различно позволение, стига да вярваш, че тези неща въобще са ти необходими. Защото ти самият си окончателното позволение.

Участник: Да, чудесно казано. За последно въпрос, на който може да не отговориш … аз се надявах … в предаването, което получих миналата вечер от Свръхдушата, Епсилон, Еклипс и Епифани, те говориха за това как ще започнат да прибавят собствената си енергия, за да стабилизират …

Башар: И това ще бъде по-подробно обяснено в това предаване в този ден от вашето време, малко по-късно.

Участник: Питам се, когато ставаше дума за това как Сивите са помогнали при създаването на този формат …

Башар: Сивите ги създадоха. Те не са помогнали при създаването, а са ги създали.

Участник: Създали са ги. Чудя се дали има някаква съзнателна, или целенасочена енергия, която те всъщност са създали, за да се върне обратно към Земята и да ни помогне?

Башар: Да, но отново: ние ще се впуснем в повече подробности по-късно в това предаване.

Участник: О кей, това бе всичко, благодаря ти много, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Щастлив съм да разговарям с теб.

Башар: О кей, ние също.

Участник: През последните две седмици с красивата ми партньорка пътувахме из Южна Калифорния.

Башар: Колко вълнуващо.

Участник: Много вълнуващо. Нещо интересно се случи, когато бяхме в Манчестър. Ние лежахме на тревата и около слънцето се появи един тъмен пръстен. Направихме няколко снимки и когато ги погледнахме по-късно, на всяка снимка имаше една голяма бяла окръжност с лилаво обкръжение. Същата окръжност се появи  и на други места, като парка Юсемити, и бих искал да зная …

Башар: Почувствали сте се наблюдавани?

Участник: Да, малко.

Башар: Помисли ли сте, че имате междуизмерен преследвач?

Участник: Да. (смях в залата)

Башар: „Оу-у-у, ето къде сте!” И какво?

Участник: Можеш ли да ми кажеш кой е този преследвач, Башар?

Башар: Да, мога. Това си ти самият. Ти наблюдаваш себе си от едно друго измерение, от едно друго равнище.

Участник: О кей, о кей, някаква специална причина това да се случи в това …?

Башар: Да-а.

Участник: По-специално в Манчестър?

Башар: Защото сте се намирали в едно от основните завихряния на вашата планета. Това е коронната чакра на Земята, в Манчестър. И забелязвайки този пръстен, ти в своите сетива си интерпретирал идеята за периферията на завихрянето. Има едно място във всички завихряния, наречено „пръстенът на равновесието”, или поне ние го наричаме по този начин. Вашите учени знаят за него. Това е пръстен около всяко завихряне, от всякакъв вид, било то междуизмерно, черна дупка – даже и завихряне във водата … има една област точно по периферията на завихрянето, където нищо не излиза навън и нищо не влиза навътре. Това е един стабилизиращ пръстен, който определя прага на завихрянето. Пръстенът, който си видял около слънцето, е била интерпретацията на твоите сетива на стабилизиращия пръстен около завихрянето на коронната чакра на вашата планета и защото това е междуизмерен портал. В много случаи за междуизмерните същества е по-лесно да се проектират през тази точка и да навлязат във вашата реалност през тези стабилни завихряния, през тези стабилни портали. И след това да извършат наблюденията, които трябва да направят, за да могат след това да видят дали вибрациите и енергиите, и стабилизациите възникват според договореностите, които са били направени, за да предложат всякакъв вид равновесни действия или помощ, необходими на това място и по това време, докато проверяват някоя друга версия на себе си. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти. Имам също въпрос относно Свръхдушата на Е-сасани. Тя била ли е създадена и поставена на мястото й, преди вашата цивилизация да насели вашата планета?

Башар: Да. Тя е била създадена затова – да стабилизира планетата, която е била създадена за нашето конкретно съществуване на тази планета. Тогава Свръхдушата не е била проявена по същия начин, по който е сега, защото, в определен смисъл, е била нещо като празен лист. Тя е послужила, за да стабилизира планетата, послужила е за нещо като наблюдаващ супер компютър, но когато ние сме избрали да преживеем себе си там по физиологичен начин, тогава тя е започнала да се изпълва с енергията на нашата Свръхдуша. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, и в този смисъл човечеството притежава ли Свръхдуша?

Башар: Разбира се. Разбира се, че има Свръхдуша. То има и Свръхдуша на Свръхдушата си, която се е разделила на около 300,000 до 400,000 миниатюрни Свръхдуши, които са представители на всичките седем милиарда  въплъщения на вашата планета.

Участник: О кей, значи няма една физическа Свръхдуша в този момент?

Башар: Ние ще достигнем до това в предаването на Епсилон по-късно.

Участник: О кей, о кей. Имам също един въпрос, който може да е малко нахален, но …

Башар: Нахален?

Участник: Да. Можеш ли да ми кажеш какво конкретно събитие ще се случи през есента на 2016-та?

Башар: Абсолютно не! (смях в залата)

Участник: О кей. Любопитен съм също за тези тринадесет, за които говори в предишни сеанси …

Башар: Тринадесет?

Участник: Човеците, които са били родени …

Башар: О, да, тринадесетте.

Участник: Тринадесетте, да.

Башар: Какво относно тях?

Участник: Те заедно ли са се появили в една цивилизация, или са се разпръснали … из Вселената?

Башар: Не из Вселената, не. Те са дошли заедно и са се разделили, и не са се отдалечили толкова, колкото би си помислил.

Участник: Те свързани ли са по някакъв начин с първия контакт, който ще установим с Я-йел?

Башар: Те са свързани по определен начин. Извиняваме се, че сме толкова тайнствени, но не ни е позволено да кажем много.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Един последен въпрос, Башар. Полет МН317 на малайзийските аеролинии …?

Башар: Няма да получиш от нас нищо повече от това, което вече сме казали. Това е било свързано с идеята за измяна или убежище и това е всичко, което ни е позволено да кажем.

Участник: О кей, благодаря ти много, обичам те.

Башар: Приеми и нашата безусловна любов.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Удоволствие за мен е да те срещна лично, така да се каже.

Башар: Така да се каже. Говори високо, за да чуят всички това, което имаш да споделиш.

Участник: Бих оценила пояснението, което можеш да ми дадеш, за едно преживяване, което имах, когато бях на 9-10 години.

Башар: Добре, моля опиши.

Участник: Спомням си просто как се събудих в това тяло, падайки от светлината във физическия свят …

Башар: Да.

Участник: И почувствах как се свивам, за да се вместя във физическия свят.

Башар: Това е често срещано, защото като дух ти си по-разгърната, отколкото като физическо същество.

Участник: Спомням си, че не говорех езика на хората, който бе английски, не знаех нищо за хората около мен, за Земята и си спомням, че имаше един глас, който ме обучаваше в продължение на следващите две седмици.

Башар: Да.

Участник: И дълго време не знаех какво бе това преживяване, докато някой ми каза, че това е намеса на друга душа …

Башар: Нещо подобно. Вие имате малко погрешно разбиране във вашия метафизичен език за това какво представлява подобна намеса (“walk-in”). Много хора на вашата планета използват термина по остарял и старомоден начин, в смисъл че в тялото има една оригинална душа, която по някакъв начин напуска, след което влиза друга душа, все едно че наема нов апартамент. Не е точно това, което се случва. Случва се определена промяна във вибрацията на душата, така че от по-ниска, вибрацията й се променя в по-висока, което разбира се, има за резултат появата на характеристиките на нова личност, защото само една нова личност може по-автентично да отразява новата по-висока вибрация на Душата. Така че, в определен смисъл, това, което си направила, е, че си разгърнала себе си, преформулирала си себе си, след което си заменила този фокус с нова перспектива на повече от себе си. Ти си проявила повече от себе си оттам нататък. Ти си надградила себе си, така да се каже. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, само част от това бе доста травмиращо.

Башар: Това е само поради очакванията и определенията, които си имала от физическата реалност, и от начина, по който си се отнасяла към този род неща, защото когато не си свикнала с идеята, когато не си била научена, че е естествено да можеш да боравиш с енергии с по-високи честоти, ти може да имаш определения в себе си, които може да причинят определени ограничения или съпротива във физическото ти тяло към тези по-високи енергии, и това първоначално може да се окаже малко неудобно и травмиращо за тялото, преди то да се отвори и разпъне малко, за да помести това, което възприема като по-висока енергия, която в противен случай, не би могло да приеме без този вид отпускане и разтягане. Самият медиум, когато в началото се опитваше да привикне към нашата енергия, имаше усещане подобно на това, все едно че язовира „Хувър дам” се опитваше да премине през градински маркуч. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Маркучът трябваше да се разпъ-ъ-ъ-ъне много; медиумът трябваше да изостави своите допускания и очаквания, за да позволи на нашата енергия да го подкрепи и захрани, вместо да го изгори и изтощи поради евентуалната му съпротива към тази енергия. Разбираш ли? 

Участник: Разбирам.

Башар: Така че понякога определенията във вашия свят позволяват този вид промени да бъдат преживявани може би първоначално с някаква степен на неудобство, но това преминава и колкото повече свикваш с идеята да приемаш по-високи честоти, толкова по-малко ще се нуждаеш да изпитваш нещо травматично или даже неудобно.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: О, да. По отношение на паметта това, което забелязах, е, че спомените от детството ми преди това събитие … не можех да си спомня много неща.

Башар: Това е, защото това вече не са твои спомени.

Участник: О кей, намирам смисъл в това.

Башар: Отново: помни, че когато ние казваме, че се променяш в нова личност, ние имаме предвид това съвсем буквално. Ако си помислиш наистина за това само за минута, ако си станала действително едно ново лице, нима няма да имаш нова история?

Участник: Да.

Башар: Тогава ще имаш и други спомени, нали?

Участник: О кей. В това има смисъл.

Башар: Ето защо го казах.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. И само още един въпрос. Ще съм благодарна да чуя какво мислиш … когато бях дете, всяка вечер, когато си лягах, можех да почувствам тези очи на тези същества, които ме наблюдаваха …

Башар: Да.

Участник: И понякога те ме отвеждаха и аз много се плашех …

Башар: Да, това е, защото не си могла наистина да разбереш какво се случва и защото не си спомняш да си имала договореност с тях да правиш това, като част от програмата за хибридизация. Но ние сме благодарни за това, защото ние нямаше да съществуваме без твоето участие. 

Участник: Можеш ли да ми кажеш кои бяха те?

Башар: Това бяха вид Сиви същества, както ги наричате на вашата планета, които в определен смисъл, ти помагаха да изпълниш споразумението, което си сключила –  да помагаш на техния свят и на нашия свят, и на твоя свят при осигуряването на информация и материал за създаването на хибридните раси.

Участник: О кей.

Башар: Но отново: защото това не ти се е струвало нормално или естествено, защото си била забравила тези споразумения, ние разбираме, че в началото може да ти е било малко по-страшно, но въпреки това, колкото повече си на път да разбереш своето споразумение и участие в тези неща, толкова повече ще придобиеш осъзнаване и контрол върху тези ситуации, когато възникнат, и ще разбираш по-ясно, че си сключила това споразумение и ще видиш по-ясно каква е ролята, която изпълняваш.

Участник: О кей.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: Приятни сънища.

Участник: И едно последно нещо относно огледалата – забелязала съм, поне при мен … те ми изглеждат като портали …

Башар: В определен смисъл.

Участник: Като че ли има хора, които ме наблюдават през тях.

Башар: В определен смисъл, това е така, от една определена гледна точка. Нека ти дам нещо като умствено упражнение, просто да поиграеш малко с ума си.

Участник: Добре.

Башар: Това се отнася до всички вас. Започнете, просто за забавление … но без да прекалявате, само за забавление, когато погледнете в едно огледало, позволете си да допуснете, че това всъщност е един прозорец към успоредна реалност, в която има една ваша версия, която е абсолютно, толкова идентична на вас, че не може да усетите разликата, защото тя очевидно прави моментално същите неща, които правите и вие. Приемете обаче, че това е успоредна ваша версия, а не ваше отражение. Вижте какво се случва, когато започнете да гледате по този начин. В този смисъл ще се разтворят прозорци и огледалата ще започнат да могат да бъдат използвани в действителност за психомантеуми към успоредни светове и всъщност ще започнете да виждате различни неща в огледалото, при подходящо осветление.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Добре си дошла. Огледалце, огледалце, я кажи … (смях в залата)  И виж какво беше това психомантеум.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да спомена нещо към това, което тя каза, по повод виждането на определени неща в огледалото.

Башар: Да.

Участник: Спомням си, когато ти говори веднъж за това да изгасим светлините и да медитираме на светлината на свещ пред огледало …

Башар: Това е психомантеум. Ти се намираш в слабо осветена стая и гледаш в огледало, но в огледалото няма абсолютно никакво отражение, защото то гледа към бяла стена. И когато правиш това и гледаш в това огледало, ти всъщност можеш да отвориш сетивата си към други измерения, към други равнища, други реалности, успоредни светове.

Участник: Аз не съм сигурна дали почувствах, че видях нещо.

Башар: Ти не си сигурна, но почувства, че видя нещо?!

Участник: О кей, аз видях.

Башар: И какво видя?

Участник: Имаше една фигура от другата страна, но щом я видях, аз престанах да гледам, защото като че ли в мен влезе един дух и …

Башар: Искаш да кажеш, че изперка? (смях в залата)

Участник: Да.

Башар: Добре, ще свикнеш с това, няма от какво да се страхуваш. Това е, все едно че си почукала на врата на съсед и когато той е отворил вратата, ти си се паникьосала и си побягнала. И си го оставила учуден да се чеше по главата защо си почукала.

Участник: Аз помислих, че всъщност няма никой в къщи …

Башар: Какво каза?

Участник: Казах, че е имало част в мен, която е мислила, че всъщност няма никой в къщата.

Башар: Разбирам, е … изненада!  Той си е бил в къщи. И по-нататък, има ли още нещо, което би искала да изследваш?

Участник: Да.

Башар: Добре, продължавай, нищо не те спира. О, един момент … … Може би духът, който си срещнала, ти е казал: „Ако се бях появил на вратата с мляко и бисквитки, щеше ли да останеш?” (смях в залата) В духовен смисъл.

Участник: …

Башар: Би ли?

Участник: Да, но …

Башар: Да, но?! „Аз не харесвам този вид бисквитки! Махай се!”

Участник: Аз нямам нужда от бисквитки, това искам да кажа, не се нуждая от бисквитки.

Башар: Е, духовни бисквитки.

Участник: Да, тези ги харесвам.

Башар: Добре, тогава този дух има духовни бисквитки за теб, ето защо следващия път, когато почукаш на вратата, недей да бягаш. Защото това е … невъзпитано.

Участник: Да.

Башар: Просто се шегувам с теб.

Участник: О кей.

Башар: На духа всъщност не му пука. Духът те обича безусловно, но определено с удоволствие те кани на обмен, да изследвате заедно. Моля, не се тревожи, няма да умреш! Само защото общуваш с дух, няма да се загубиш, няма да изгубиш себе си, това не е възможно. Духът ще ти напомни коя си, той винаги ще направи така, че да не се изгубиш в себе си и когато му дойде времето, той ще те изрита навън.

Участник: О кей.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че не се тревожи за това. Просто се забавлявай. Просто направи: Трала-лала-ла, чук-чук, фокус-мокус … и виж какво ще се получи.

Участник: О кей.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да. Често виждам нещо като златни искри в небето …

Башар: Да.

Участник: Нощно време и също така …

Башар: Добре, моля внимавайте всички. С разгръщането на съзнанието ви и с по-задълбоченото изследване на собствената ви духовност,  физическите ви сетива ще се изострят. И ще започнете да виждате неща и енергии, и измерения, и форми, и същества, и съзнание, които са навсякъде около вас през всичкото време! Но те са невидими за вас, просто защото не сте настроени на тяхната честота. Сега обаче вашите сетива се разгръщат и могат да приемат по-високи честоти, така че ще започнете да виждате неща, които преди не сте могли да видите. Това е подобно на вашия видим спектър на светлината. Вие знаете, че има инфрачервена светлина, ултравиолетова светлина, но не може да ги видите с очите си. В един момент обаче ще започнете да ги виждате, защото разгръщате сетивата си. Така както някои животни могат да виждат ултравиолетова светлина например пчелите … Вие ще започнете да виждате други измерения, ще започнете да виждате функционирането, основната енергия, матриците на други измерения, редом с други същества и т.н. Това е естествено за този век на трансформация – да разгръщате сетивата си и да виждате неща, които не сте виждали преди, и това е всичко.

Участник: О кей.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че радвай се на това. Радвай се на спектакъла. Нещо друго?

Участник: Едно последно нещо … Имам проблем със спестяванията …

Башар: Имаш какво?! Ние сме избирателно глухи за определени термини.

Участник: …

Башар: Искаш да кажеш, че срещаш предизвикателство?

Участник: Да.

Башар: Вълнуващо предизвикателство?

Участник: Много вълнуващо.

Башар: Добре, ако искаш да го преживееш по този начин, не го определяй отрицателно като проблем. Защото помни, че няма ситуация, която да е трудна по същество. Само твоето определение за нея прави да я преживяваш като трудна. Тя е просто неутрална.

Участник: Да.

Башар: Така както я дефинираш, така и я преживяваш. Тогава ти по-скоро предпочиташ да имаш проблем, или предизвикателство?

Участник: Предизвикателство.

Башар: Тогава имай предизвикателство. Внимавай как изказваш нещата, защото често начинът, по който ги изказваш, е начинът, по който всъщност ги определяш в несъзнателния си ум.

Участник: О кей.

Башар: Добре, и ти имаш това предизвикателство. Кое е това вълнуващо предизвикателство, пред което ти си изправена сега, в този изключителен живот, който избираш да живееш?

Участник: Моето предизвикателство е … способността ми да се освобождавам от пари … от неща, които ценя … без да изпитвам страх. Аз спестявам повече, отколкото харча и …

Башар: Не искам да кажа, че в това има по принцип нещо лошо, но ако имаш някакъв страх, свързан с това, да, това е показател за това, че имаш отрицателно определение или за това, или за нещо друго. Начинът, по който си построила това изречение, предполага, че ти не цениш достатъчно други неща. Че ти ограничаваш определението си за ценност и го ограничаваш по много специфичен начин, така че това не ти позволява да изпиташ като ценни други форми на изобилие. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ти разбираш какво е определението ни за изобилие, нали?

Участник: Да.

Башар: Наистина?

Участник: Да.

Башар: Повтори го.

Участник: Да имаш това, което ти трябва, когато ти трябва … Способността да имаш …

Башар: Способността да правиш, не да имаш.

Участник: О кей, способността да правиш това, което трябва да правиш, когато трябва да го правиш.

Башар: Единственият начин, когато всъщност можеш да усетиш потока на изобилието по този начин, е, като цениш всички форми, в които изобилието може да се появи. Парите на вашата планета са легитимен израз на размяна и изобилие, и справедливост, и равновесие, но идеята е, че това не е единственият начин. И понякога парите всъщност не са пътят на най-малкото съпротивление. Може също така да става дума за комбинация от неща – малко пари, може нещо да размениш, може да получиш подарък.

Башар: Повтори го.

В комбинация тези три неща може да са достатъчни, за да ти позволят да правиш това, което трябва да правиш, когато трябва да го правиш.  Така че ако си открита за всички форми, под които изобилието може да се появи, и ги събереш заедно, и си кажеш: „С това и това, и това, аз съм в състояние да направя това, което трябва да направя”, вместо да настояваш, че всичко трябва да бъде това, или че всичко трябва да бъде онова. Нека бъде комбинация от различни форми на изобилие, защо не, какво те интересува, стига да имаш способността да правиш това, което трябва да правиш? И разбира се, ти трябва да внимаваш, за да разграничиш това, което мислиш, че трябва да правиш, и това, което наистина трябва да направиш. Защото понякога отрицателното его може да те накара да мислиш, че определени неща трябва да се случат по определен начин, докато Висшият ти разум се опитва да ти каже, че те съвсем не трябва да се случат по този начин. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че трябва да можеш да направиш разграничение между случаите, когато Физическият ти ум се опитва да те убеждава, че нещата трябва да се случат по определен начин, докато Висшият ти разум просто ти показва начина, по който те всъщност могат да се случат. Ето защо трябва да се откажеш от компонента на очакването във Физическия си ум. Защото Физическият ти ум няма идея как нещо може в действителност да се случи. Той може да бъде прав от време на време, но това не означава, че винаги е прав. Това не означава, че винаги знае. Всъщност той рядко знае как нещо действително ще се случи. Това се нарича „Изненада!” Това се нарича нещо неочаквано, това се нарича път на най-малкото съпротивление, това се нарича да следваш естествения поток на нещата, това се нарича  да бъдеш гъвкава, това се нарича да бъдеш отворена към това, което действително си, вместо да настояваш на това, което мислиш, че трябва да бъдеш. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Добре, така че се успокой. Определението ти за начина, по който изобилието трябва да дойде по определен начин, е да следваш най-силната си радостна възбуда, влагайки най-добрите си способности, без да настояваш на крайния резултат и радостната възбуда ще функционира като завършения комплект, какъвто е, за да ти позволи да продължиш да се придвижваш по пътя на най-силната си радостна възбуда и да се разгръщаш по този начин, независимо че тя може да се появи в най-разнообразни форми, които Физическият ти ум мисли, че нямат нищо общо една с друга. Възбудата ти казва, че те са свързани, а не начина, по който нещата изглеждат. Нали така? 

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Това достатъчно ли е?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря. Обичам те.

Башар: Ние също те обичаме.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искала да зная дали можеш да ми кажеш нещо … когато бях на девет години, имах преживяване, в което почти се удавих.

Башар: Колко вълнуващо.

Участник: И в момента на загуба на съзнание … това ли е усещането на смъртта?

Башар: Възможно е. Да, в определен смисъл, смъртта може да се усети все едно преминаваш през една врата.

Участник: Тогава, когато дойдох отново на себе си, аз почувствах нещо като преместване.

Башар: Да.

Участник: И в този момент … аз като че ли …

Башар: Била ти е дадена възможност да избереш дали да останеш в духовната сфера, или да продължиш живота си в една успоредна реалност толкова близка, че да не забележиш, че не е същата реалност.

Участник: Но ти можеш ли да кажеш дали в този момент на загуба на съзнание усещането бе като при смъртта?

Башар: Да, защото тогава ти си умряла.

Участник: Буквално в онзи момент?

Башар: Буквално си умряла.

Участник: Физическа смърт?

Башар: Да! И ти е била дадена възможност да останеш в духовната сфера, или да продължиш живота си, все едно че не си умирала, но единственият начин да направиш това, е в успоредна реалност, толкова подобна, че да не можеш да забележиш разликата.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да, благодаря ти. Въпрос относно спането. Обикновено, когато слушам съобщения, предавани чрез ченълинг, аз често заспивам.

Башар: Това е нещо нормално. Беше ли тук снощи във вашето време?

Участник: Да.

Башар: Чу ли ни да казваме, че понякога хората реагират като заспиват, така че да отстранят съзнателния си ум и да позволят на информацията да бъде абсорбирана по начина, по който трябва да бъде абсорбирана?

Участник: О кей, да.

Башар: Така че това понякога е естествена реакция на енергията, която излъчваме, или по принцип реагиране на по-високо честотна енергия. Защото ти знаеш, че Физическият ти ум носи със себе си всякакви филтри и допускания, и определения, които задължително не са съвместими с вибрационната енергия, която желаеш да абсорбираш, така че ти го приспиваш и казваш: „Ш-ш-ш-ш, хайде сега да заспи-и-иш, хайде да заспи-и-иш”, след което Висшият ти разум може да внимава, да абсорбира това, което трябва, и да го достави на Физическия ти ум по начина, от който той се нуждае, като му шепне, докато той е заспал, казвайки му го с любов, нежно, като приказка, за да му позволи да абсорбира информацията по приемлив, удобен и приятен начин, така че когато Физическият ум се събуди, да си каже: „О, аз се чувствам много добре. Не зная защо, но се чувствам различно”. 

Участник: О, о кей, чудесно, благодаря ти. Също така можеш ли да ми подскажеш нещо … как да развия вътрешно радостно усещане … в сърцето си …

Башар: (медиумът симулира заспиване и хъркане)

Участник: Смее се. (смях в залата)

Башар: О, извинявай, бях заспал.

Участник: Опитвам се да го кажа по-точно … как да създам образ в сърцето си …

Башар: (медиумът отново симулира заспиване и хъркане)

Участник: Смее се.

Башар: О, извинявай, какво каза?

Участник: … …

Башар: Добре, слушам те.

Участник: Така че как да развия вътрешната радост в сърцето си и в ума си, и да ги синхронизирам заедно …

Башар: Как си представяш, че това може да се получи при теб? Това е твоята способност да си измислиш позволение, което да ти даде възможност да почувстваш тясната връзка и комуникацията между сърцето и ума по един балансиран начин. Така че това е твоята възможност да използваш въображението си, за да изобретиш позволението, което да ти даде възможност да почувстваш и повярваш, че балансираш енергията в сърцето и в ума си. Така че какво искаш да направиш?

Участник: …

Башар: Това е твоят шанс, точно сега – да избереш един изключителен живот, да избереш едно изключително позволение със своето изключително въображение. Какво си представяш, че ще ти позволи да преживееш това, което искаш? Бъди изключителна, точно сега!

Участник: Ам-м-м …

Башар: Хайде, можеш да го направиш. Аз зная, че можеш. Използвай това въображение, бъди творчески настроена, представи си как става това. Ти виждаш сърцето, виждаш ума, как си ги представяш? Можеш ли да ги видиш как разговарят помежду си, как се сливат? Коя представа ти е най-подходяща? Хайде, отпусни въображението си!

Участник: О кей, обикновено мога да накарам сърцето ми да се изпълни с радост. Не всеки път, но периодично.

Башар: Така ли искаш да дефинираш това позволение? „Не мога да го направя през всичкото време”. Това ли е начинът, по който искаш да имаш едно позволение, така че да не можеш да го прилагаш винаги?  

Участник: Аз …

Башар: Внимавай в определенията си!

Участник: Правилно. Аз не мисля за него през всичкото време.

Башар: Не е необходимо да мислиш за него непрекъснато.

Участник: Значи просто да си казвам, че то е там през всичкото време?

Башар: Не просто да си казваш, а да знаеш, че е там непрекъснато.

Участник: Да знам, правилно.

Башар: Има разлика.

Участник: О кей. Да знам, че е там през всичкото време и след това да го изпратя към ума си, и да накарам ума ми също да знае, че радостта е там непрекъснато, заедно със сърцето?

Башар: Усещаш ли, че това е правилният начин за теб?

Участник: Да.

Башар: Или би искала да направиш някои уточнения?

Участник: … Наистина да го преживея.

Башар: И след като веднъж го знаеш, как ще го преживееш? Има прост отговор.

Участник: Да бъда спокойна.

Башар: А-а, не!

Участник: … Просто да усещам щастието.

Башар: А-а, не! Ти вече говори за усещане на щастието. Идеята обаче е как ще заземиш това във физическата реалност?

Участник: … …

Башар: Ако знаеш, че това ще ти свърши работа и желаеш да преживееш факта, че това ще ти свърши работа, как ще заземиш това знание във физическата реалност?

Участник: Просто ще си кажа …

Башар: Ще действаш, все едно че знаеш, че е вярно!

Участник: Да-а.

Башар: Защото знанието и действието са синонимни! Това, което знаеш, че е вярно, е в твоето поведение. Ти не се чудиш относно него, не си казваш: „Вярвам ли, че това е истина?” Ти просто правиш това, което знаеш, че е вярно. Не си ли ни виждала да правим тази демонстрация преди?  

Участник: О кей.

Башар: Виждала ли си ни?

Участник: Не.

Башар: Имаш ли малък предмет – писалка, молив, нещо такова?

Участник: Да.

Башар: Държиш ли го в ръка? Вземи го в ръка – бижу, пръстен, няма значение.

Участник: Да.

Башар: Постави го на пода.

Участник: О, мисля, че си спомням да съм гледала това?

Башар: Е, тогава …?

Участник: (смее се)

Башар: Сложи го на земята.

Участник: О кей.

Башар: Сега го вдигни … Направили го?

Участник: Да.

Башар: Мисли ли по въпроса, или просто го направи? Зададе ли си въпроса дали мислиш, че можеш да го вдигнеш? Не, ти просто го повдигна.

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Това, което знаеш, че е вярно, ти просто го правиш. Знанието и поведението са синонимни. Така че ако ти знаеш, че това позволение ще действа при теб и си в състоянието, в което предпочиташ да бъдеш, единственият начин да преживееш това във физическата реалност и да го заземиш във физическата реалност, е, да действаш, все едно че знаеш, че това е вярно. Направи го синонимно с действията си. Защото познанието и действието са просто двете страни на една и съща монета.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: (към аудиторията) Това помага ли ви?

Аудиторията: Да-а.

Башар: Добре, благодаря ви.

Участник: Имам въпрос  от името на дъщеря ми. Тя иска да ви попита откъде идва Първоизточника.

Башар: Първоизточника на „Всичко, което е”?

Участник: Да.

Башар: Той идва оттук, той идва от сега, няма друго място, откъдето да дойде.

Участник: Това означава, че Първоизточника винаги е бил тук, винаги е и …

Башар: Винаги. Времето и пространството са подвластни на Съществуването. Съществуването не е подвластно на времето и на пространството. Няма начало на Съществуването, както няма и край. То просто е тук и просто е сега, и това е, което е. Всичко останало е подвластно на това. Не му е нужно да има начало, защото не е подвластно на идеята за време. Така че то е тук, сега, то е всичко, което виждаш, то е навсякъде, всякога, то е „Всичко, което е”. И това означава, че това си ти и това е тя.

Участник: О кей.

Башар: Нали така? Всичко, което преживяваш, винаги ще бъде от твоята гледна точка, от твоята идентичност. Даже когато си мислиш за преживяване на сливането, както често се изразявате, с „Всичко, което е”, това не означава, че губиш идентичността си. Това означава, че ти си единствената идентичност, която остава! Ти си „Всичко, което е”, когато се слееш с „Всичко, което е”. Ти виждаш всичко от тази гледна точка, но ти си оставаш ти. Ти си своята версия на „Всичко, което е”, така както всеки друг ще преживее себе си, като своята версия на „Всичко, което е”. Това е, което означава да си многоизмерно същество. Всеки един може да преживее себе си като „Всичко, което е”. И „Всичко, което е” преживява себе си като всички нас, които преживяват себе си като аспекти на „Всичко, което е” и преживяват себе си като своите версии на „Всичко, което е”, и всички тези версии заедно също правят едно „Всичко, което е”, което преживява всички версии на „Всичко, което е”, което „Всичко, което е” би могло да бъде. И тази версия може да преживява себе си като друга версия на „Всичко, което е”, което преживява „Всичко, което е”, което преживява „Всичко, което е”, което преживява „Всичко, което е”, което преживява „Всичко, което е” … Разбираш ли за какво става дума?

Участник: Да-а. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Вероятно зная отговора, но … направих катастрофа с лека кола …

Башар: Колко вълнуващо.

Участник: Да, беше доста вълнуващо.

Башар: Това успя ли да те пробуди към едно ново разбиране на себе си?

Участник: Да наистина,

Башар: Поздравления.

Участник: Благодаря ти. И в резултат на това, нараних гръбнака си. Част от един от прешлените ми се отчупи. Аз разбрах за това, когато започнах лечение с електрофореза, след което обаче взех решение да не ползвам повече този метод на лечение.

Башар: Добре. Ти можеш да използваш метода на детоксикация, ако желаеш.

Участник: Какво е това?

Башар: Има много мощни методи на детоксикация, които ще отстранят токсините от системата ти, и когато ги отстраниш и приемеш подходящите захранващи вещества, ти ще позволиш на тялото ти да оздравее даже и от такава повреда.  

Участник: Хм.

Башар: Така че пречисти тялото си възможно най-пълно и ако пожелаеш, тази информация може да ти бъде дадена след края на това предаване. Защото има много различни методи на детоксикация. Тъй като обаче много често получаваме този въпрос, ние вече сме дали указания на медиума да изследва определени компании на вашата планета, които осигуряват изключително мощни програми за детоксикация, и ще има някой, който да ти даде тази информация, след като това привърши или даже по време на това предаване, ако пожелаеш.

Участник: Благодаря ти толкова много, благодаря ти. Другият ми въпрос е – аз използвах различни други методи на лечение и един, който особено ми допадна, бе с помощта на ангелски същества.

Башар: Да.

Участник: Какво представляват ангелите?

Башар: Ангелите са първото отражение на „Всичко, което е”.

Участник: … …

Башар: Това има ли смисъл на вашия език?

Участник: …

Башар: Всичко, което съществува, е отражение на „Всичко, което е” от някаква конкретна гледна точка. Ангелите са първото отражение, което позволява на „Всичко, което е” да познава себе си като „Всичко, което е”. Можеш да кажеш, че това е първият ред люспи на лука.  Осмисляш ли това? 

Участник: Да.

Башар: Първият пласт на съзнанието на „Всичко, което е”, но той изразява себе си индивидуално чрез, е добре, ако искаш, чрез мини богове, така да се каже, които наричате ангелско царство. Това са отражения, това са огледала на „Всичко, което е” … индивидуализирани огледала, индивидуализирани презентации на „Всичко, което е” на много високо равнище – първото равнище, първото отделяне, първото отражение. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Няма защо, аз нямам нищо общо с това. (смях в залата)

Участник: Приеми моята любов.

Башар: Приеми и ти нашата любов.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Моят първи въпрос е относно тревожността и паническите атаки.

Башар: Тревожност и панически атаки – колко вълнуващо!

Участник: Понякога изпитвам едни неща …

Башар: Добре, какво ти пречи да бъдеш себе си? От какво се страхуваш?

Участник: Хм-м, не зная …

Башар: О, не ми пробутвай това! Разбира се, че знаеш, или е лесно да откриеш. Защото отново: всичко, което трябва да направиш, е, да зададеш въпроса и да желаеш да чуеш отговора: „Какво се страхувам, че ще се случи, ако проявя своето автентично Аз? Ако си позволя да бъда този, който предпочитам да бъда, какво съм ужасен, че може да се случи?”

Участник: … …

Башар: Е …?

Участник: Хм-м-м. Имам всички тези мисли, че полудявам или нещо такова.

Башар: Полудяваш?!

Участник: Да.

Башар: Защо имаш определения, които ти казват, че ако бъдеш себе си, ще полудееш? Това не е определение на автентичната ти същност. Едно определение на автентичния ти Аз няма ли да ти позволи просто да бъдеш балансиран и радостен? Това няма ли да бъде по-уместно определение на автентичното ти Аз?

Участник: Да.

Башар: Тогава защо се придържаш към определение на истинското си Аз, което гласи, че ако си верен на себе си, ти автоматично си луд в отрицателен смисъл? Защо считаш това определение за вярно? То е безсмислено.

Участник: Точно сега си мисля, че съм твърде балансиран … но не зная дали това е част от промяна във физическото ми тяло, или …

Башар: Какво ако е? Това не е задължително нещо отрицателно, нали?

Участник: М-м, не.

Башар: Е, тогава, защо това да води до тревожност?

Участник: Хм-м …

Башар: Ти разбираш, че не можеш да изпитваш чувство, преди да имаш някакво определение, нали?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава какво определение трябва да си приел като вярно за теб, за да се чувстваш тревожен относно себе си?

Участник: М-м …

Башар: Какво приемаш за вярно?  То няма да се окаже вярно, защото е извън синхрон с този, който си, но ако ти приемаш идеята, че нещо извън синхрон е вярно, ще чувстваш тревога. Разбери, че тревогата е начинът, по който емоцията ти казва, че имаш определение, което е извън синхрон. Тя ти прави услуга, като ти посочва, като насочва вниманието ти. Не се подвеждай по чувството. „О, чувствам тревога, това е лошо нещо”. Не, защото тогава ти задържаш още повече отрицание, като определение за преживяването на тревожност. Ако разбереш, че тревожността е само начинът, по който чувстваш енергията си, защото я филтрираш през едно отрицателно определение, то тогава ти можеш да кажеш: „О, благодаря ти, Тревожност, за това, че ми посочваш, че съм извън синхрон и извън равновесие с този, който предпочитам да бъда! Благодаря ти, че насочи вниманието ми към това. Сега, какво трябва да приемам за вярно, за да си предизвиквам тревога, като филтрирам енергията си през това отрицателно определение? Какво трябва да е това отрицателно определение относно мен самия?” И тогава ще установиш контакт, и ако желаеш да чуеш отговора, нещо в живота ти ще ти го донесе. Стига да не се страхуваш да чуеш отговора. И ако се страхуваш, тогава имаш друго убеждение, което трябва да откриеш. Но това е всичко необходимо – да разбереш защо я има тази тревожност и да не се подвеждаш по това: „О, аз изпитвам тревога, нещо трябва да не е наред”. Не, нещо е напълно в ред! Там е работата – нещо е напълно в ред! Твоята емоционална система работи перфектно, като ти посочва, че имаш определение, което не ти върши работа! Ето защо изпитваш тази тревога. Това означава, че тя работи прекрасно. Тя само започва да изглежда, че не работи, когато се подвеждаш по факта, че тревожността съществува и я определяш неправилно, като „нещо не е в ред”. Не, нещо е в ред! Използвай я, след което ще видиш, че тя ще изчезне. Защото всеки път когато един вестител на емоционалност те посети – страх, тревожност, самосъмнение и пр., всеки път когато нещо такова надигне глава, то ти казва, че трябва да откриеш нещо, което го поражда. И когато му кажеш: „Благодаря ти, че насочваш вниманието ми към това, сега ще обърна внимание на това, което ми казваш”, след което отидеш и откриеш кое е това определение, тогава страхът, тревогата, самосъмнението ще са си свършили работата и ще се превърнат в любопитство, въображение и изследване, и откритие, и радостно вълнение. Това е същата енергия, както радостното ти вълнение. Просто това е радостното ти вълнение, филтрирано през нещо, което е извън синхрон с теб. Така че, разбира се, че ще бъде извън синхрон, но това е все твоята енергия. Фактът, че тя е извън синхрон, ти позволява да знаеш, че не си на себе си … и да дойдеш обратно на себе си. Когато почувстваш тези така наречени „отрицателни енергии”, това означава, че системата ти работи перфектно като насочващ механизъм, за да ти съобщи, че има нещо, което трябва да поправиш, за да влезеш отново в релси. Намираш ли смисъл в това?  

Участник: Да, перфектен смисъл.

Башар: Добре, тогава използвай го по този начин и ще почувстваш положителните резултати. Това е всичко – твоят насочващ механизъм. Отнасяй се към него като към такъв и той ще ти служи като такъв. Нали така?

Участник: О кей, благодаря ти, Башар. Имам и друг въпрос.

Башар: Да.

Участник: Относно тази естествена субстанция, регенерирането на миелина и системата – можеш ли да ми подскажеш …

Башар: Не. Защото това трябва да откриеш сам, понеже има много неща, които могат да бъдат от полза, но ти трябва да избереш и да привлечеш към себе си процеса, който ще ти бъде най-полезен. Така както тази жена трябва да направи това за себе си. Защото има много начини това да бъде направено и ние няма да ви ограничим само до един начин. Ще ти кажа отново това, което казах последния път, и то е, че една от първите стъпки, която ще ти помогне при всеки такъв възстановителен процес, е, първо, напълно да пречистиш своята система от токсини, така че клетките ти да не са задръстени с токсини, които пречат на хранителните вещества да се наместят там. Ако промиеш клетките и изкараш токсините от тялото си, тогава клетките ще могат да абсорбират хранителните вещества, които ще приемеш, които след това ще възстановят и балансират тялото. Така че детоксикацията може да е първата стъпка при всички подобни случаи, след което можеш да откриеш сам кои трябва да са хранителните вещества, които трябва да приемеш, за да позволиш на тялото да се излекува само. Нали така?

Участник: Точно така.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Благодаря много, Башар, приеми моята любов.

Башар: Приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди две години отидох в тази дупка във връзка с един изследователски проект и бях обсебен от идеи, които ангажираха ума ми относно едно място, което не бе положително …

Башар: Ти си избрал да отидеш на място, което не е било положително. Никакво обстоятелство не може да те отведе там. Ти избираш да отидеш там на основа своите убеждения.

Участник: Какво е мнението ти за хора, чиито умове са ангажирани с конспирации през всичкото време и с това дали президентът в момента …

Башар: Обърни внимание на това, което току-що ти казах, ако имаш система от убеждения, която гравитира около това да виждаш всичко в живота през отрицателни очила. Помни, че всичко това са все истински реалности. Ти получаваш преживяванията, върху които се фокусираш. Така че тези хора, които имат убеждения, според които съществуват конспирации на всеки ъгъл, ще преживяват конспирации на всеки ъгъл. Това ще бъде версията на Земята, която ще преживеят. Не казваме, че не съществуват такива неща като конспирации – разбира се, че ги има, защото самите конспирации обикновено са продукт на системи от отрицателни убеждения, по начина, по който обикновено разглеждате конспирациите на вашата планета. Разбира се, всеки път когато се съберат заедно хора и започнат да дискутират сходни неща или разглеждат нещата в сходен контекст, технически погледнато, това е конспирация. Всеки, който прави нещо с някого другиго, извършва конспирация с него, в неутралния смисъл на думата. Ние обаче разбираме начина, по който хората във вашия свят обикновено употребяват думата конспирация. Те обикновено й придават отрицателен контекст. Обаче отново: идеята е, че хората, които имат основани на страх системи от убеждения, ще виждат конспирация под всеки камък и ще преживяват резултата от това. Какво предпочиташ? Така че ако предпочиташ да не преживяваш това, имай позитивно настроена система от убеждения и макар че може да наблюдаваш наличието на конспирация някъде, или може да виждаш как някой твърди, че има конспирации навсякъде, това не означава, че някакви така наречени конспирации ще засегнат въобще твоя живот по някакъв конкретен начин. Защото ти ще бъдеш на различна честота, на различна дължина на вълната, и каквито и да са чуждите намерения, те просто няма да могат по никакъв начин да ти повлияят отрицателно. Така че изборът е твой.

Участник: Няма отрицателни същества на тази планета, с които ти да си запознат?

Башар: Разбира се, че има много същества на вашата планета, които са отрицателно ориентирани, но какво от това? Какво общо има това с живота, който ти избираш да преживееш? Защо просто не съществуваш на дължина на вълната, която ще направи това, което те извършват напълно без ефект върху теб? Така че, в определен смисъл, теб няма да те е грижа дали има отрицателни същества тук, или там, или където и да е, защото те просто няма да оказват никакъв ефект върху теб. Разбираш ли?

Участник: …

Башар: Колкото повече се фокусираш върху идеята, че съществуват отрицателни същества, толкова повече отрицателно ориентиран ще бъдеш. Всъщност точно това е, на което те разчитат. Разбираш ли, че това е трикът?

Участник: …

Башар: Идеята е, че те искат ти да мислиш, че са по-силни, отколкото са. И силата им идва от това, че могат да те накарат да вярваш, че са по-силни, отколкото са. Така че ти им предоставяш своята сила. И така ти се поддаваш на отрицателната идея, която те поддържат. Те обаче не притежават повече сила от теб. Те просто искат ти да вярваш, че притежават повече сила и когато ти вярваш в това, то те наистина притежават такава сила! Защото ти си им я предоставил. Така че не се поддавай на този трик. Не се впрягай от идеята, че съществуват отрицателни същества. Разбира се, че съществуват. Но какво от това? Какво общо има това с живота, който ти ще преживееш?

Участник: Нищо.

Башар: Добре, тогава? Защо въобще да повдигаш въпроса?

Участник: (смее се) Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Много съм развълнувана да бъда с теб.

Башар: Ние също сме много развълнувани да разговаряме с теб. 

Участник: Разговарях със същества, докато паркирах, за да дойда тук.

Башар: Същества като, например феи по паркирането? (смях в залата)

Участник: Не. Аз поставях много изисквания относно живота си точно сега.

Башар: Изисквания?

Участник: Да.

Башар: Изисквания. Защо имаш нужда да предявяваш изисквания?

Участник: Поради това чувство на неудовлетвореност относно това как чувствам, че ще съществувам днес, относно това, което чувствам, че се случва в живота ми.

Башар: Ти разбираш ли, че чувството на неудовлетвореност всъщност ти пречи да се намираш там, където предпочиташ да бъдеш? Така че ти създаваш самосбъдващо се отрицателно предсказание?

Участник: … … Не, не разбирах това.

Башар: Разбираш ли го сега?

Участник: Да.

Башар: Когато имаш отрицателни определения, отрицателни очаквания, ти залагаш определени очаквания за това къде трябва да бъдеш, след което откриваш, че не се озоваваш там и позволяваш на неудовлетвореността да те завладее. А неудовлетвореността е резултат от друго отрицателно определение, което гласи, че нещо не е наред.

Участник: Да.

Башар: В момента в който определиш, че нещо не е наред, ще преживееш нещо така, все едно че не е наред. И ти ще продължаваш да го усещаш по този начин, докато вярваш, че определението ти за това, което считаш, че не е наред, е вярно. По този начин ти изграждаш собствената си неудовлетвореност.

Участник: Хм.

Башар: Така че ти си тази, която създава своята неудовлетвореност, като имаш определение за това, което се случва, което е извън синхрон с истинската ти вибрация. Идеята е да разбереш, че където и да се намираш, във всеки един момент, даже и това да не е мястото, където предпочиташ да бъдеш, това е мястото, където трябва да бъдеш в този момент, за да научиш това, което имаш нужда да научиш. Даже и ако единственото, което трябва да научиш, е, че не предпочиташ този момент. Но ти трябва да разбереш, че има голяма, голяма, голяма, голяма разлика между това неутрално да разбереш, че не предпочиташ нещо и отричането на това нещо с помощта на отрицателно определение. В момента в който отречеш това, което не предпочиташ, ти се залепваш за него като лепило. Защото му отдаваш неоправдано внимание. Придаваш му неоправдана сила. Ти му придаваш повече сила, отколкото съответства на предпочитанието ти. И това те задържа в този самоподдържащ се кръг на неудовлетвореност – това че отричаш това, което се случва. Защото тогава всичко, което правиш, е, че отричаш себе си.

Участник: Хм.

Башар: Защото ти създаваш и привличаш всяко свое преживяване по някаква причина. И ако отречеш причината, поради която си привлякла преживяването към себе си, ти не можеш да извлечеш от това преживяване онова, което си могла да извлечеш по положителен начин, защото единственото, което правиш, е, да го запълваш с отрицателна вибрация, при което единствената му възможност е да те снабдява с все повече отрицателни преживявания, защото това е, с което го захранваш – отрицание. И то отразява отрицание обратно към теб. И ти ще се чувстваш отречена и разстроена, и затормозена, и неудовлетворена.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Защото ти отричаш себе си. Помни, че физическата реалност е само едно огледало, само едно огледало. И ако видиш намръщена гримаса в отражението, ти не можеш да отречеш съществуването й, защото тя идва от собственото ти лице! Така че ти отричаш собственото си съществуване. Отново: ти можеш да си кажеш: „О, аз не предпочитам това състояние, но няма да го отричам, защото като видя гримасата в огледалото, аз виждам, че не съм в състоянието, в което предпочитам да бъда. Ето защо благодаря ти, Гримасо. Сега аз ще те обърна наопаки и ще се усмихна, защото това е, което предпочитам. Не ме интересува дали ти ще ми се усмихнеш, но ти си ми показала, че аз предпочитам да се усмихвам. Ето защо аз се усмихвам”. И виж ти, какъв шок – отражението ти се усмихва! Защото то няма друг избор, когато ти най-накрая решиш да се усмихнеш на всичко, което се случва, защото ти знаеш, че то ще ти послужи по положителен начин, защото казваш, че така ще бъде. Ако ще предявяваш изисквания, предяви ги към себе си – че ще приемаш всяко едно преживяване в живота си, защото то може да има двойно предназначение. И ти предпочиташ то да ти служи положително, или предпочиташ то да ти служи отрицателно?   

Участник: Положително.

Башар: Тогава изисквай от себе си да третираш всяка една ситуация по положителен начин и винаги ще извлечеш положително преживяване, без да отричаш това, което не предпочиташ. 

Участник: Можеш ли да ми дадеш пример за това?

Башар: Да, мога. Ние сме разказвали тази история преди. Крадецът на радиоапарата? Запозната ли си с това?

Участник: Не.

Башар: Добре. Един приятел на медиума е страстно увлечен по музика. Той е музикант и едно от любимите му занимания било да слуша музика по радиоапарата в колата си, докато карал из вашия град. Той много искал да си закупи определен радиоапарат заради най-доброто качество звук, който издавал, но нямал достатъчно пари и нямало откъде да ги вземе. И следвайки идеята да следва най-силното си радостно вълнение с най добрите възможности, с които разполагал, той закупил малко по-лош радиоапарат, който можел да си позволи и който все пак му причинил радостно вълнение, каквото отговаряло на възможностите му. Следиш ли мисълта ми дотук?

Участник: Да.

Башар: Той монтирал радиоапарата в колата си, но една седмица по-късно някакъв крадец разбил колата, повредил арматурното табло, откраднал радиоапарата и избягал. Сега … много хора на вашата планета биха отрекли това и биха го приели като нещо отрицателно, нещо лошо: „Защо това се случва на мен, нещо трябва да не е в ред, как можах да си причиня това, аз съм по-духовно настроен човек …”

Участник: (смее се)

Башар: Това последното е много на мода във вашата реалност. И това е клопката, в която попадате. Няма нищо не духовно в това, което току-що описах! И тъй като този човек знаел това, той запазил положително присъствие на духа и си казал: „Аз не зная как това може да ми бъде от полза, но то трябва да ми послужи, защото аз така предпочитам! Аз предпочитам това да ми послужи положително. Нямам никаква представа как това може да стане, но зная, че трябва да е така”. И запазвайки това си състояние, той направил обичайното за вашата планета – докладвал случилото се на застрахователя и получил компенсация за радиото и повреденото табло. Отишъл при един автомонтьор, който погледнал арматурното табло и му казал: „Изглежда зле, но всъщност не е. Мога много лесно да го поправя”. И направил това толкова бързо, че даже не поискал пари. И след като си спестил парите, предназначени за поправката на таблото, нашият човек се оказал с пари от застрахователя, които били до последното пени достатъчни за закупуването на радиоапарата, който първоначално желаел, но който преди не можел да си позволи. Така стават нещата, когато им позволим да се случат. Ако беше подходил с отрицателна вибрация: „О, това е ужасно, това не може да бъде, не мога да приема това”, тогава той може би нямаше да получи тази сума от застрахователя, може би щеше да попадне на автомонтьор, който да му вземе двойно повече от наличните пари за поправката на таблото, която в случая му излязла безплатно … Разбираш ли? Той е щял да привлече вибрация, подобна на тази, която е щял да е излъчва. И е щял да има отрицателно преживяване, защото е щял да вложи отрицателен смисъл. Но той придал положителен смисъл, макар да нямал и идея как това би могло да му послужи. И нямало никакво значение какво било намерението на крадеца, нямало значение, че крадецът може да е следвал сценарий, основан на страх, на чувството, че е онеправдан и че трябва да открадне, за да се почувства добре. Това нямало никакво значение, защото то не оказало отрицателно влияние на реалността на този човек. Това достатъчно добър пример ли е за теб?

Участник: Да, това бе един подарък, благодаря ти.

Башар: Ти също си един подарък, не забравяй това! Не забравяй това! Всичко, което се случва в живота ти, е подарък! И ако се отнасяш към него по този начин, ще го преживяваш по този начин и ще прекараш остатъка от живота си … разопаковайки подаръци. (аплодисменти в аудиторията). Това помага ли ти?

Участник: Изключително много, благодаря ти.

Башар: Добре, благодаря и аз.

Башар: Точките на заземяване за нуждите на предстоящото предаване на Епсилон са установени. Нания?

Ейприл: Имаме още участници с въпроси:

Башар: Добре. Бях чул, че вие хора, се размножавате бързо, но нямах представа …

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди всичко бих искал да благодаря на вашата организация за това, че са качили видеоматериалите в YouTube, чрез които се запознах с теб.

Башар: Моята организация …?!  Добре.

Участник: Любопитен съм … една дама преди мен те попита относно ангелите …

Башар: Да.

Участник: И ти каза, че ангелите са първият пласт …

Башар: Първото отражение на „Всичко, което е”.

Участник: Първото отражение на „Всичко, което е”. И въпросът ми е кои са следващите пластове и дали те имат определения, или имена?

Башар: Идеята за вибрационно наименование съществува в тях и то може да има превод в определени реалности и измерения, но това не означава, че те задължително назовават себе си по този начин. Това може да бъде само начинът, по който имената им биват превеждани в различните реалности, от ваша гледна точка.

Участник: Тогава трябва ли да разбирам …

Башар: С други думи, това, което вие наричате Архангел Михаил, задължително не назовава себе си по този начин, но това може да бъде негов аспект, който има отношение към интерпретацията на неговата енергия във вашето измерение.

Участник: О кей, нека задам същия въпрос по друг начин. Имаме ангели, души, духове и отвъд тези три …

Башар: Имате и свръхдуши.

Участник: О кей, какво има отвъд свръхдушите? Докато стигнем до „Всичко, което е”?

Башар: Може да има различни слоеве на това, което вие все още евфемистично може да назовавате свръхдуши. Вие може да давате на тези различни равнища, каквито си пожелаете наименования. Може да използвате „супердуша“, „вселенска душа“, „многовселенска душа“. Може да им давате, каквито имена пожелаете, но това просто продължава и продължава, и продължава. Става дума за различни подразделения на различни честоти, докато стигнете до „Всичко, което е”.

Участник: Разбрах, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Шивай.

Башар: Шивай.

Участник: Обичам те, Башар.

Башар: Приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Благодаря ти. Ти препоръчваш Американската ботаническа аптека (American Botanical Pharmacy) във връзка с детоксикацията, нали така?

Башар: Да. Американската ботаническа аптека има много ефективна програма за детоксикация. Тя съществува в областта на вашия Лос Анжелис.

Участник: Да, аз я обожавам. Моето семейство живее в Япония. Можеш ли да препоръчаш подобна компания в Япония?

Башар: Не!

Участник: Не?

Башар: Ти трябва да потърсиш сама. Или просто можеш да вземеш, каквото трябва от Американската ботаническа аптека, и да го отнесеш в Япония.

Участник: О кей, благодаря ти много.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Можеш ли да ми разкажеш за драконите?

Башар: Дракони?

Участник: Да.

Башар: Тази идея има много равнища. Част от тази идея съществува в реалност на нефизическо измерение, част от нея е проявявала себе си от време на време във вашата физическа реалност, но общо казано, драконът е архетипният символ на древна мъдрост във физическата реалност. И на сила.

Участник: Хм.

Башар: Мъдрост и сила на физическата реалност. Това да изразяваш себе си възможно най-пълно. Подобно на това, за което говорихме днес – да бъдеш изключителен. Идеята е да запалиш живота си с огъня на дракона, да му придадеш силата и мъдростта на естествената си древна същност. Да се свържеш със Земята по един много фундаментален начин и в същото време, да се издигаш в небесата, като живееш своя автентичен живот. Това е символът на връзката, на стълбата, на връзката между небето и Земята. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това също така понякога е било асоциирано с идеята за определени извънземни същества, символично, поради силата, която те демонстрират. Не толкова поради начина, по който изглеждат в действителност, макар че има някои извънземни общества, които са взаимодействали с вашата планета, които приличат малко на амфибии, малко на влечуги и понякога те са демонстрирали връзка с този символ поради тази прилика. Но символът на самия дракон е повече ефимерен и ефирен, повече многоизмерен, повече символизиращ древната ви сила и мъдрост … както и връзката между небето и Земята … и разкриването на тайни … и разкриването на съкровища вътре във вас, във вашето същество. Нали така?

Участник: Да

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много, прекрасно. Благодаря ти.

Башар: Тогава върви и вдъхни малко огън в своя живот.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Добре си дошла. Точките на заземяване вече са установени. Имаш ли нещо да добавиш, Нания?

Ейприл: Да. Здравей, Тадео.

Башар: Добър ден.

Ейприл: Имаме въпрос от наши слушатели през Интернет.

Башар: Да.

Ейприл: Въпросът е относно децата, родени на Е-сасани. Сега, когато вие сте в преход и ставате полу-физически, можеш ли да ни кажеш нещо повече за децата, родени на вашата планета – дали са полу-физически при раждането си?

Башар: Да, те са полу-физически при раждането си. Идеята е, че една женска и една мъжка енергии създават една енергийна сфера помежду си. И в тази енергийна сфера се формира едно полу-физическо тяло, което ще приюти Душата на това дете. И това дете след това, в определен смисъл, ще се свърже с това полу-физическо тяло и оттам нататък ще има свое физиологично представяне в нашето общество. Така става раждането на нашата планета, на този етап от еволюцията ни.

Участник: Би ли споделил нещо повече за връзката на новороденото с родителите след раждането, както и за взаимоотношението му с други хора от вашето общество?

Башар: Децата имат очевидно малко по-различни от вашите взаимоотношения със своите „биологични” родители. Има участие на биологията, в смисъл че същността на енергията на родителите участва при създаването на тази енергийна сфера, в която се формира тялото на детето. И в тази енергийна сфера навлиза конкретен полу-физически генетичен материал, за да позволи формирането на тялото от генетичния материал на родителите. Намираш ли смисъл дотук?

Ейприл: Да.

Башар: Така че детето разбира даже генетично, че е свързано с родителите, които са използвали своя генетичен материал, за да създадат тази енергийна сфера, като също така са действали и с помощта на своята енергия. И в този смисъл, то се отнася към тях като към свои биологични родители. В същото време, в нашето общество, защото ние сме телемпатично свързани един с друг, и защото гледаме на себе си като на един брак и на едно семейство, възрастните на планетата са в действителност родители на всички деца и децата са деца на всички възрастни. Ние живеем в едно семейство и макар да има редица индивиди, преживяващи различни варианти на тази идея, в рамките на колективното съществува усещането за общо семейство. Съответно на едно дете след тригодишна възраст му е позволено да отиде, където пожелае на планетата, защото ние знаем, че независимо къде ще отиде, ще попадне при някой, който ще го третира като собственото си дете.

Ейприл: Тогава какво се случва през тези първи три години?

Башар: Детето е предимно при тези, които бихте нарекли негови биологични родители и техните непосредствени познати, следвайки приключенията на биологичните си родители, които на свой ред следват своята радостна възбуда. При това детето абсорбира от родителите си указанията, от които се нуждае, за да разбере общата матрица на споразумението, в което е било родено, в тези конкретни условия. Така че родителите отразяват към детето, помагат му да узнае и да приземи във физическата реалност споразумението, което предварително е договорило. Те помагат при затвърдяването на тези качества у детето, които ще му помогнат да изследва собствената си радостна възбуда по възможно най-стабилния и разгръщащ се начин. След това детето бива освободено с това познание и разбиране, с тази установена стабилност, за да изследва и преследва своята радостна възбуда по начина, по който се е договорило, когато е избрало тази конкретна житейска тема.

Ейприл: И когато родителите са фокусирани върху детето, кое е основното енергийно въздействие, което те упражняват спрямо детето, така че то да разбере кое е и какво представлява?

Башар: Те го напътстват да проявява безусловна любов и подкрепа съм себе си, по какъвто начин избере. Когато детето е избрало родителите и родителите са избрали детето на по-високо равнище, договореностите са затвърдени, така че детето има яснота относно отношението си към родителите, към света, към темата, която изследва, и най-вече към себе си. По този начин то разбира какво изследва. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, а децата, които са били родени на планетата ви, когато сте били повече физически и когато още не са били пораснали …?

Башар: Имаше повече ритуални моменти, така да кажем. Съществуваха ритуали, които сега вече са изразени по енергиен път. Родителите излъчваха определени вибрации, които детето възприемаше, което му помагаше да бъде стабилно в разбирането на своята житейска изследователска тема, на своята връзка със света, на връзката му с нашето общество, на връзката му с космоса. Много от тези неща бяха под формата на музика, в смисъл на създаване на определена честотна среда, хармонично изразяваща всички неща, които ние вече изразяваме енергийно. Не че музиката вече не може да бъде използвана, но просто вече не е толкова необходима, колкото беше много отдавна, когато бяхме повече като вас. 

Ейприл: Децата, които са се раждали в напълно физическа форма и преминават през процеса заедно с вас, и стават полу-физически … как се проявява това?  

Башар: Какво имаш предвид?

Ейприл: Предполагам, че това бе първоначалният въпрос – идеята за деца, раждащи се във физическо състояние, докато вие сте били физически.

Башар: Аз съм бил винаги само полу-физически. И моите деца, Нания, са също полу-физически. Ние сме били полу-физически като общество в продължение на стотици и стотици години.

Ейприл: О-о-о.

Башар: Помни, че нашето измерение функционира десет пъти по-бързо от вашето, разбираш ли? Така че ние еволюираме по-бързо. И това, което за вас изглежда сто години, за нас е хиляда години. Ние имаме хиляда години еволюция за всеки сто години ваше преживяване.

Ейприл: Ти ми бе споменал нещо за това как заедно с баща ти си прекарал продължително време, по повод бъдещата ти работа по установяване на контакти …

Башар: Ние преминахме през доста обучение, следвайки насоките на баща си и майка си, във връзка с това да станем специалисти по установяване на пръв контакт и по този начин да продължим семейната линия. И между другото, баба ми бе също специалист по установяване на пръв контакт. 

Ейприл: Значи това се е случвало в семейството ви в продължение на доста време.

Башар: Да, така е. Имало е някои отклонения, но като цяло това е съществувало в семейството ни доста време. Това е било занимание на семейството ни в продължение на ваши три хиляди години.

Ейприл: Всичко това звучи толкова прекрасно. Просто се опитвам да си представя един клас от малки деца на Е-сасани.

Башар: Обикновено те могат да бъдат на повърхността на планетата, но в много случаи те са обикновено на корабите-майки, защото тези кораби са градовете и класните стаи, които изследват космоса, така че те получават опит от първа ръка за това какво представляват други  цивилизации. Аз обучавам един клас от специалисти за установяване на пръв контакт, което става на кораба-майка. 

Ейприл: И когато бяхме на Хаваите, и провеждахме нашите занятия седнали в кръг, понякога може би ние се свързвахме с вас …

Башар: Да, разбира се. Винаги ще има застъпване с друга учебна структура, на други равнища, в други измерения. Не само с нас, но също така на духовно равнище.

Ейприл: Мисля, че ние си даваме сметка колко е прекрасно да бъдеш дете на Е-сасани.

Башар: Прекрасно е също така да бъдеш дете на Земята.

Ейприл: Точно това е втората ми мисъл.

Башар: Зная, затова го казах.

Ейприл: Ти четеш мислите ми.

Башар: Не, ние сме на една и съща дължина на вълната. Имаме същите мисли по едно и също време.

Ейприл: Благодаря ти, Тадео, това бе прекрасно.

Башар: Благодаря ти, Нания. … Сега предстои предаването, което бе вече заземено. Един момент, един момент, един момент.

Епсилон: Внимание, внимание, внимание. Аз съм Епсилон. Заедно с Епифани и Еклипс, ние сме триединството на Свръхдушата на Е-сасани и няма други като нас. Никой друг няма да предава посланията ни чрез ченълинг по начина, който извършва това този конкретен проводник. Ние сме тук, за да ви напомним за-а-а-а-а вибрацията на предстоящата матрица. Вече ви бе обяснено, че като триединство, ние стабилизираме вибрацията на Свръхдушата на Е-сасани, така че всички индивиди там да могат да се стабилизират и да черпят от тази стабилизираща матрица. Ние обяснихме също така, че се застъпваме с колективното съзнание на вашата цивилизация. Начинът, по който това става енергийно, е следният. Било е открито, че в лунното ви тяло съществуват подобни на дискове големи обекти, концентрация на маса, наречени маскони. Те са били оформени във вашето естествено лунно тяло Луната, което вие приемате за естествено тяло отделено от вашия свят, но то е било инженерно променено от други, за да съдържа тези маскони, които резонират на определена честота. И когато те резонират на тази честота, Луната е била подготвена да служи като приемник на резонанса на вибрацията, която ние сега изпращаме към вас, за да може тази вибрация да установи стабилизиращата връзка между нашия свят на Е-сасани, вашия свят на Земята и Висшия разум и Свръхдуша на всеки от тях. И така, когато ние определяме особеностите на резонанса на нашата стабилизираща енергия и предаваме тази вибрация на вашия свят, ние сега активираме масконите във вашата Луна. Вашата Луна вече ще отразява вибрацията на земната Свръхдуша и ще започне да действа по нов начин, който ще помогне за ускоряване вибрационната енергия по времето, което сме обявили и към което сме насочили вниманието ви, като есента на 2016-та, когато всичко ще се промени.  

И сега, когато гледате към вашата Луна, вие ще усещате поляризираната светлина, идваща от Луната ви и отразена от вашата звезда, и трябва да разберете, че тази поляризирана светлина вече ще съдържа една допълнителна вибрация, която ще бъде стабилизиращата вибрация на Епсилон, Епифани и Еклипс. И по-специално всяко лунно затъмнение, което оттук нататък ще преживеете, ще засили стабилизиращата вибрация и ще служи като буфер, като празнина, позволяваща вашето преформулиране, реорганизиране и пресъздаване като идентичност, на равнището на Свръхдушата, за да може това да се филтрира надолу, като индивидуален израз на вашата планета, какъвто представлява всеки един от вас, и да вдъхне на всеки един от вас тази стабилизираща енергия, която да  послужи като стабилизираща основа за промените, които ще настъпят през вашата есен на 2016-та, за да може да възседнете тази вълна на промяната по един много по-стабилизиран начин.

И така, гледайте към вашето лунно тяло като към изображение и вибрационен символ, и отражение на Свръхдушата на вашия свят, което ви изпраща  тази резонираща вибрация, за да стабилизира, слее и балансира мъжката и женска енергии на  вашия свят, за да може да създадете повече стабилност и по-тясна връзка между Физическия си ум и Висшия си разум, така че всички аспекти на вашето същество да станат далеч по-интегрирани, по един далеч по-ускорен начин, през тази възможност от две и половина години, с които разполагате, за да интегрирате повече от себе си преди есента на 2016-та, когато всичко се променя. Внимание, внимание, внимание. Ние ви благодарим за това, че позволихте това предаване и оттук нататък ще установяваме връзка с вас чрез вашето лунно тяло.     

Башар: Получихте ли това съобщение по подходящ начин?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Добре, сега може да разберете, че от този момент нататък, вибрацията на Епсилон, Епифани и Еклипс ще бъдат свързани резонансно с вашето лунно тяло, така че всички вие, позволявайки си да усещате тази конкретна резонираща честота, която вече е била добавена към енергията на вашата Свръхдуша, добавена към колективното съзнание на вашия свят, може наистина да започнете да се придвижвате все повече, по един положителен начин, в посока на превръщането си в лунатици! (продължителен смях в аудиторията) И по този начин вие ще станете много повече като нас. И ще станете добри луди, за да може след това да станете лудо добри и да живеете своя изключителен живот.

Сега ще ви позволим една кратка почивка, за да организирате своето холотопно преживяване, по време на което ще ви осигурим една медитация, както и тази нова резонираща честота, която вече включва колективното ви съзнание, вашата Свръхдуша и лунната вибрация, за да кристализира тази връзка вътре във вас и да ви позволи да продължите живота си по по-изключителен начин. Моля, насладете се на много кратка почивка и ние ще възобновим това предаване след малко.

image001

Башар: Нека сега продължим предаването по следния начин. Моля отпуснете се, поемете дълбоко въздух … и го изпуснете. Поемете още веднъж дълбоко въздух и го изпуснете. И за трети път поемете дълбоко въздух и го задръжте, задръжте, задръжте … и го изпусне-е-е-те. Продължавайте да дишате лесно и спокойно. Позволете на светлините да избледнеят и на музиката да зазвучи. И позволете на очите си да се вторачат в отражението на Висшия ви разум, в холотопа пред вас, все едно че той е един прозорец, една врата, едно огледало към друго измерение, към една друга реалност, която е отразена вътре във вас. Позволете на тялото си да се отпусне, отпуснете мислите си, забравете за деня, забравете за всички идеи и за всички мисли, които всъщност не са ваши, които са просто шума и брътвежа, който сте натрупали в продължение на живота си, които отразяват убеждения, идеи и определения, които сте събрали по пътя. Но сега, когато сте достигнали до този момент, вие може да кажете, че много от тях, повечето от тях, нямат нищо общо с вас и с този, който избирате да бъдете. Освободете се от всяко нещо, което ви създава чувството на съпротива срещу естествената ви същност и истинската ви уникална вибрация, освободете се, освободете се. И приемете всички тези неща, всички проявления, всички тези преживявания, които биват винаги изпращани към вас, които винаги пътуват към вас и които са повече в синхрон с маяка, с маяка на уникалната ви вибрация, която излъчвате. Почувствайте този маяк, който се простира и огрява напред, като тръгва от слънчевия ви сплит и гръдния ви кош в центъра на тялото ви, тази вибрираща светлина, тази искряща светлина, която представлява вашата честота, която представлява вашият път, която представлява вашата страст, която представлява … вашата изключителна същност, вашата уникална гледна точка, вашата страст, вашата любов, вашето творчество, вашата радост, вашата свобода … вашата свобода … … вашият ключ, с който да се отключите от всички неща, които не предпочитате да бъдете, и да ги оставите да заминат по своя път в едно море от безусловна толерантност и любов. Не ги отричайте, обичайте ги и ги пуснете да си вървят. Защото те са ви служили добре, като са ви довели дотук, до този момент във вашия живот, в който сте сега, вземайки едно ново решение, решение да бъдете това, което наистина сте, решение да бъдете свободни. Позволете си да погълнете тази вибрация на свобода, тази вибрация на изключителен потенциал. Благоприятните възможности и вариантите за избор са изложени пред вас. И докато си позволявате да бъдете обгърнати, потопени в тази красива, кристална сфера от вибрация на светлина и любов, позволете си да изберете сега тази честота, която сте вие и само вие. Вие нямате, от този момент нататък, никакъв друг избор. Вдишайте го дълбоко, вдишайте го дълбоко, вдишайте го дълбоко.

Плувайте свободни в своето въображение между звездите отгоре и Земята отдолу. Плувайте свободно в орбита около света и се вгледайте в своята планета и във всичкия изключителен живот, и във всички прояви на живот, които съществуват във вашия свят. Безкрайно разнообразие, безкрайни проявления, безкрайна активност, безкрайни същества. Един гоблен от безкрайност, взаимосвързан, взаимно преплетен, килимът, който покрива вашия свят, килимът на живота, който изявява себе си по всички изключителни начини, на които е способен, уникалното проявление на вашия свят, богатството, сложната красота на самия живот, изразен в радост, изразен в сила, изразен в истина, изразен в автентичност. Защото това сега е единственият град, в който живеете. Автентичността – това е вашият дом, това е вашата истина, това е вашето същество, това е вашата сила. Изключителна автентичност. Уникалната гледна точка, която сте. Уникалният аспект на многоизмерния кристал на Творението, който сте създадени да бъдете. Автентичният ти, ти живееш в автентичност, сега и завинаги, сега и завинаги, сега и завинаги, сега и завинаги, сега и завинаги, сега и завинаги. Вдишайте го дълбоко, вземете го присърце, приемете го в ума си, приемете го в Душата си, приемете го в Духа си, приемете го в Свръхдушата си, приемете го във всички сфери на по-високо съзнание, във вселената, в мулти-вселената, приемете го в безкрайността, във „Всичко, което е”, в самото Съществуване.

И като продължавате напред, като започвате от този ден нататък, позволете си, все едно че отваряте една кутия с бонбони, да изберете поне веднъж на ден, един акт на изключителна изява. Може би това ще е нещо, което сте правили преди, но никога напълно. Може би това ще е нещо, което никога не сте правили и което ще направите за първи път. Позволете си обаче поне веднъж на ден да изберете, все едно че го правите с кутия с бонбони, това, което изглежда че ви привлича най-много, това, към което сте най-силно привлечени, това, което отразява най-много вашата радостна възбуда, вашата страст. Един изключителен акт, всеки ден, докато това стане два пъти на ден, три пъти на ден, четири пъти на ден, пет пъти на ден, шест пъти на ден, седем пъти на ден. Докато то проникне във всеки момент от всеки ден. И даже в покой, даже по време на медитация, даже в усамотение, вие може да проявявате и да преживявате изключителната енергия на вашето същество. Но нека това прелее в действие и в познание, и в поведение. Нека прелее. Позволете си да визуализирате своето идеално Аз, копирайте това свое Аз, дублирайте това свое Аз, вижте изключителните неща, които това Аз прави, и си позволете да се промените, и да станете това Аз. Позволете си да знаете, че сте уникални, автентични и изключителни. И изразявайте това всеки ден, всеки ден, в своята физическа реалност … докато то се превърне във вашия начин на живот, с темпото и скоростта, с които се чувствате удобно, зачитайки своята система от убеждения и съмнения, и освобождавайки се от тях, освобождавайки се от тях, освобождавайки се от тях, когато те повече не ви служат. И правейки тази единична стъпка всеки ден, по един изключителен начин, вие ще започнете наистина да живеете един изключителен живот. Защото това е, което сте. Вие сте самата страст, вие сте самата цел, вие сте уникални, автентични и изключителни. Няма други като вас и никога няма да има. И никога, никога не е имало. Защото всички времена са едно, всички места са сега, вие сте тук, вие сте сега, вие сте изключителни.

И вие повече не се стремите да бъдете нормални, нито се стремите да бъдете обикновени. Вие повече не се стремите да се нагодите по начина, по който са ви учили, че трябва да го правите. Защото сега вече вие знаете, че бидейки изключителни, бидейки автентични, бидейки уникални, бидейки страстният път, който сте, вие по определение, автоматично, ще заемете правилното си място наред с всички останали, които проявяват себе си по изключителни начини, и заедно всички ще хармонизирате една изключителна песен на творение и радост, която автоматично ще ви позволи да знаете, че принадлежите, че прилягате по всички начини, подходящи за изключителния път, който ще бъдете оттук нататък.

Вдишайте това, кристализирайте го като своя истина и всеки ден, по всички начини, на които сте способни, правете  един единствен избор в този момент на автентичност, а именно – да бъдете толкова изключителни, колкото може да бъдете, всеки ден, по всякакъв начин. Позволете на въображението си във Висшия ви разум да бъде вашият водач и да отразява към вас истината за вашето същество, истината за вашата уникалност. Заземете това, стъпете твърдо във физическата реалност чрез всички физически действия, които може да предприемете, и не се страхувайте да се движите, не се страхувайте да действате, не се страхувайте да изразите себе си по всички изключителни начини, на които сте способни. Не се страхувайте, защото всичко, което правите, е, да откривате повече от това, което сте. И това е единственото нещо, което някога ще бъде открито в неизвестното. Защото неизвестното, това е само тази част от вас, която още не сте открили. Това е единственото нещо, което го изпълва. И когато откриете повече и повече, и повече от себе си, вие ще почувствате изключителното същество, което всъщност сте.

Вдишайте това, вдишайте го и го издишайте отново, и бъдете пламъка на свещта, който може да запали и вдъхнови всички останали свещи.

Сега си позволете да се отпуснете и да приемете това познание. Позволете на музиката да затихне  и на светлините да останат приглушени. Позволете си да се понесете с това ново знание, като този нов човек, в този нов ден, в този нов свят. Дишайте лесно,  дишайте спокойно, дишайте тихо, дишайте радостно и знайте завинаги, че сте изключителни. Останете в мир, останете в мир и просто почувствайте тази искра на изключителното същество, което е във вас. И имайте желание, просто имайте желание да го изявите. Магията ще се случи, когато го направите. И вашият живот ще бъде едно изключително външно отражение на изключителното същество, което сте отвътре.

image002

Пожелаваме ви най-сладкия осъзнат сън, който сте имали досега. Приемете всички нашата безусловна любов и най-дълбоката ни благодарност. Хубав ден!