Башар – Декларация на свидетелите на НЛО – 17 юни, 2012 г.

 (с) Превод АТИ

Башар: Добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. Отново: ние благодарим на всеки от вас индивидуално и на всички ви заедно, за съвместното сътворяване на това взаимодействие и за това, че позволявате осъществяването на това предаване във вашата реалност. Ще започнем предаването с идеята, която сме озаглавили „Декларация на свидетелите на НЛО”. Това е в много отношения една от първите стъпки, които ще бъдат предприети, по отношение на нашата способност като цивилизация,  която инициира първи контакт с вашата цивилизация, да се ангажира малко повече … съвсем малко … с това, което бихте нарекли вашата политическа арена, вашата социална арена. Вече много от вас признават, че доста хора на вашата планета са имали срещи с нас и с други като нас и че това се превръща, както мнозина са казвали, в ‘най-голямата тайна, известна на всички’. Ето защо, сега е време за вашето колективно съзнание, в процеса на ускоряване на вашето развитие, да започнем да излагаме тези идеи малко по-открито по начин, който ще подпомогне ускоряването на нашата способност да взаимодействаме с вас, вашата способност да взаимодействате с нас и ще създаде, в течение на времето, и точно когато трябва, един консенсус във вашата реалност за тези, които предпочитат открито общуване с нас и с други като нас.

Ние отправяме към вас своята благодарност за това, че можем в този ден да изложим от наша гледна точка, от позициите на нашата реалност, първата стъпка от една по-голяма ангажираност с вашия свят и наистина да започнем да закотвяме, наистина да започнем, така да се каже, да кристализираме и затвърдяваме новата трета реалност, която създаваме заедно с вас. Начинът, по който сега ще започнем да правим това, е чрез тази Декларация, която първо ще помолим (обръща се към водещата) Нания да прочете на глас.  Чети ясно и със силен глас. А вие слушайте внимателно.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВИДЕТЕЛИТЕ НА НЛО

Факт: От 1982 г. до 1985 г. бе съобщено за появата на големи, триъгълни и оформени като бумеранги НЛО над долината на река Хъдзън,  от страна на над седем хиляди надеждни свидетели, в това число полицаи и служители на атомната централа Индиън Пойнт.

Факт: В 1989 г. и 1990 г. бе съобщено за големи триъгълни и правоъгълни НЛО с големината на един самолетоносач над територията на Белгия от над две хиляди свидетели, в това число полицаи и военнослужещи.  

Факт: В 1997 г. бе съобщено за множество появявания на дълъг около 1800 метра, оформен като бумеранг НЛО, над щата Аризона от страна на над десет хиляди свидетели, в това число полицаи, военнослужещи и губернатора републиканец Файф Саймингтън (Fife Symington).

Ние не предявяваме никакви претенции спрямо природата и произхода на тези НЛО, обаче тези, които са отделили от своето време и са си направили труда да проведат сериозни, задълбочени изследвания на тези съобщения, знаят, че това са наблюдения на реални физически кораби и са неоспорими факти. Хиляди подобни наблюдения на физически кораби с неизвестен произход са били докладвани по целия свят с десетилетия от заслужаващи доверие свидетели, като повечето от тези наблюдения са посрещани с осмиване, недоверие, презрение и даже заплахи.

В светлината на фактите ние, които сме свидетели на такива кораби, не приемаме повече тази цинична нагласа като реалистична и надеждна. Тези от нас, които са свидетели на феномена НЛО, знаят, че те съществуват като факт. Това не е въпрос на спекулации от страна на такива свидетели. В същото време ние не настояваме, че тези, които не са свидетели, трябва да вярват в съществуването на такива обекти, а само това, че свидетелите трябва да бъдат третирани с уважение и че ние заслужаваме справедливост и учтиво отношение, полагащи се на всеки индивид или група, които честно изразяват своята гледна точка без страх от осмиване, наказание, или преследване.

Последните допитвания ясно показват, че повече от 50% от американците вярват, че НЛО са реално явление, което заслужава легитимно признание и сериозно изследване на тези случаи от страна на непредубедени, квалифицирани учени, вместо те да бъдат лековерно отхвърляни като погрешни възприятия, плод на фантазия или на халюцинации от цинични и неквалифицирани разобличители. 

Над 36 милиона американци са свидетели на НЛО. Превеждането на тази цифра на езика на политиката означава, че тези свидетели са също така и гласоподаватели. Следователно ние настояваме всички, които са съгласни с духа на тази Декларация, да изпратят копие от нея до своите представители в Конгреса, държавни служители, медиите, полицията и военните, служители в авиацията, NASA и до всички кандидати за държавни длъжности, за да ги уверят, че нашите гласове ще отидат само при тези, които признаят феномена НЛО, като нещо реално и заслужаващо сериозно научно изследване, и които се обявят публично за справедливост и уважение към всеки свидетел, който докладва за НЛО.

Башар: Благодаря, Нания. Сега, с тази Декларация ние за първи път поставяме пръст във вашата политическа арена. Слушайте внимателно. Към всички, които слушат това днес. Разпратете, разпространете тази Декларация в нейната буквална форма. Тя е съставена с конкретна вибрационна честота. Не я променяйте. Не я преразказвайте. Не прибавяйте към нея. Не премахвайте нищо от нея. Изпратете я точно в този й вид. Тя съдържа определена вибрационна честота, която ще подпомогне ускоряването на тази енергия, на това осъзнаване, на това пробуждане, на това състояние на всички тези, които имат поне и най-малко желание да бъдат открити за тази информация и за тази енергия, открити към реалността за контакт между вашата цивилизация, нашата цивилизация и други цивилизации, които вече наблюдават и вече присъстват. И въпреки това, което много индивиди на вашата планета може да вярват и мислят, или да допускат за възможно или невъзможно, ние съществуваме и знаем, че вие съществувате. Пътуването до вашия свят не е толкова трудно, както си мислят много от вашите учени. Те скоро ще разберат как се постига това. Ниe сме описвали в много случаи как става това. Въпреки че вие сте, сами за себе си, един красив оазис в едно море от звезди, каквото представлява вашата галактика, вие не сте толкова изолирани, колкото си мислите. Съществуват други потоци от енергия, други равнища и измерения на съзнание, за които е много лесно да ви разпознаят и да достигнат до вас, така както вие, в различни свои състояния, може да установите контакт с тях и сте го правили. Поканата, която вие сте отправили в тази ваша епоха на осъзнаване и на която ние сме се отзовали … тази покана е довела до вас различни общества, които сега са проявили интерес, заедно с вас, във вашата еволюция и пробуждане. Разгръщането на вашето съзнание е от полза за всички. Нещата, които се случват във вашия свят, свързани с трансформацията на съзнанието, изпращат сигнали в цялото Творение и така както всяко преживяване съществува в настоящия момент, вашите преживявания са на наше разположение и на всички останали по най-различни начини, за да може всички да се поучат от тях, да ги видят и преживеят, като отражения на уникалните начини, които сте създали в своята реалност, за да отразите идеята на „Всичко, което е” на многостранния кристал на Творението.

Вие не сте сами, вие не сте изолирани. Независимо дали го знаете, или не, вие сте част от семейството, което се простира сред звездите, и сега просто се пробуждате, за да осъзнаете този факт. Ние, наред с много други, сме ви показали – малко по малко, стъпка по стъпка – нашите кораби. От време на време са се състояли определени срещи. Не всичко, което виждате, представлява кораб; не всяко преживяване, което изглежда извънземно, има задължително връзка с нас или с такива като нас. Въпреки това, тези преживявания са показател, че вие търсите възможности да разгърнете своето съзнание, да опознаете неща, които до момента са били извън вашите сетива, и аз ви напомням, че в това няма нищо екстрасензорно, няма нищо паранормално, или свръхестествено. Това е нормално, това е естествено, това е преживяване на вашите сетива. Просто вие се събуждате, за да си спомните, да си възвърнете знанието и познанието за това какво представлявате като същества, като проява на съзнанието, което е много по-голямо, много по разгърнато, много по-величествено, отколкото са ви научили да вярвате в продължение на много поколения. Сега вие започвате да се пробуждате като тези по-величествени същества и това е съпроводено с по-голямо разбиране за това, че не сте изолирани, че не сте сами и че сте взаимосвързани, че сте неделима част от едно Творение, което се провява по най-различни начини. Ето защо сега вие получавате едно отражение от нас и от други на това пробуждане, на осъзнаването, че съществувате едновременно на множество равнища, в множество реалности, в множество измерения и ние сме много щастливи и благодарни да можем да отразим това към вас по време на нашите взаимодействия. Това за нас е началото на контакта – чрез разпространението на идеи, разсъждения и информация, които ви дават възможност да ги абсорбирате със собственото си темпо, по собствена преценка, защото ние не ви налагаме абсолютно никакви идеи. От вас зависи какво ще изберете да приемете за истина за себе си като индивиди, като общество. От вас зависи кога да отразите към нас своята готовност за повече, своята готовност да се пробудите по отношение на по-голямата реалност на междузвездното общество, което ви заобикаля, от което сте част, но по отношение на който факт едва сега се пробуждате. Вие сте част от това цяло семейство. Ние сме изключително щастливи да ви помогнем  да осъзнаете своята връзка, своето участие в сътворяването на голямото семейство на Съществуването около вас. Сега ние ви приветстваме с „добре дошли” в това семейство в едно пробудено състояние, което ви позволява да почувствате себе си като междузвездни, междуизмерни същества на Творението, така както ние в своето преживяване и в своята история сме се пробудили спрямо този факт за това възприятие, за това познание. Сега ние сме извънредно щастливи и благодарни да присъстваме в зората на вашето пробуждане и затова ви благодарим, че споделяте своите преживявания с нас.

Приемете тази Декларация и я разпространете сред всички хора и позволете на тези, които искат да участват, да участват. Позволете също така на тези, които не желаят да участват, да вървят по своя път – радостно, с любов и с благодарност. Защото само благодарение на създаването на тъмнина във вашия свят, сега сте в състояние да видите по-ясно едва забележимата искра на светлината.  Следователно се фокусирайте върху равновесието между светлината и тъмнината, приемайки напълно всеки аспект на Творението и постъпвайки така, вие ускорявате своето приближаване към светлината, която предпочитате, и към вибрационната честота, която е вашата истина. Защото всички истини са истинни и ако не бе така, то „Всичко, което е” не би било „Всичко, което е”.

Още веднъж: ние отправяме своята благодарност към всички вас за това, че приемате тази фаза на контакта. Разпространението на тази Декларация ще има определен вибрационен ефект върху тези, които са готови и желаят да се пробудят спрямо нейния замисъл. Тя ще подпомогне ускоряването на процеса, който преживявате сега, към признаване и осъществяване на новата реалност, на една нова Земя, на едно ново успоредно съществуване, в което всеки ден, все повече, по всякакъв начин, ние ще играем заедно, в радост и любов. И ние ви благодарим за разширяването на нашите представи и за възможността да изпитваме радостна възбуда относно вашето членство в Междузвездния съюз. Добре дошли в семейството.

Нека сега изследваме заедно последиците от тези идеи. Сега ви предлагаме да видите множество отражения във вашето общество на нарастващото осъзнаване на нашето съществуване и нарастващото осъзнаване на това какво всъщност означава този контакт за вас и как вашето общество може да се промени според вашите желания и предпочитания, за това в какъв свят ще съществувате след осъществяването на контакта. В момента съществува, като един маркер, като знак, като символ на това нарастващо осъзнаване във вашата реалност, една книга, със заглавие „A.D. – AFTER DISCLOSURE”.*) 

*) На английски A.D. или AD е най-често използвано като съкращение на латинското Anno Domini (превеждано обикновено „След Христа”) и използвано за обозначаване на годините от Новата ера. В случая авторите на книгата използват същите букви като съкращение на After disclosure (След разкритие/то), с което загатват, по замисъла на книгата, че след официалното признаване на съществуването на извънземен интелект и на контактите с него, животът на Земята ще навлезе в нова епоха, най-малкото аналогична на тази след появата на християнството.

 http://www.amazon.com/D-After-Disclosure-Government-Finally-ebook/dp/B007ZQBK8S/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1389619705&sr=1-1&keywords=a.d+after+disclosure   

Открийте я, прочетете я. Тя ще ви помогне, като подготвителен учебник за начинаещи, за разбирането на много от нещата, които ще се наложи да вземете предвид в този процес на трансформация, от един свят, който счита себе си за изолиран, в един свят, който знае, че е в контакт с други обитатели на звездите. Тя ще ви даде голямо прозрение, макар че не всичко може да се случи по начина, по който разсъждават авторите. Това обаче са едни много добре обмислени, интелигентни разсъждения върху собствените ви процеси, които ви дават богат материал за осмисляне на промените, които ще възникнат във вас, които ще ви преместят в една успоредна Земя, която ще отразява в по-голяма степен този процес на промяна и процес на приемане, че не сте сами. За нас е нещо много рядко да препоръчваме книги, съществуващи във вашето общество, но това е един истински маркер, едно задълбочено разглеждане и истинско осъзнаване, като цяло, на много от нещата, които е важно да отчетете относно трансформациите, настъпващи във вашето общество и това как то може да изглежда, след като веднъж сте приели масово идеята, че контактът е едно съществуващо в момента преживяване и част от естествената ви еволюция като вид – от това, което неточно може да наречете хомосапиенс, в хомогалактикус. Вие сте в самото начало на това пътешествие, но то датира от много отдавна, по вашите разбирания за времето. Сега обаче сте достигнали до една повратна точка.

Отново: ние сме благодарни и изключително радостно възбудени от това, че сме избрали да взаимодействаме с вас, защото ние не правим нищо, което да не ни носи пълна радостна възбуда. И не можем да си представим нищо, което по-радостно да ни възбужда от взаимодействието с вас.  

В отговор на големия дар, с който удостоявате нашата цивилизация, сега ви питам по какъв начин можем да продължаваме да претворяваме заедно разгръщането на контакта във вашия свят. Може да започнете с вашите диалози.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Един от въпросите ми е, че както ти казваш, има пет хибридни раси, но в едно от предаванията ти спомена за шеста раса, която не е точно цивилизация … така наречените „странници/скитници” (wanderers) …

Башар: Не, не, не. Странниците са напълно различна група същества. Те може от време навреме да контактуват с различни цивилизации, като остават много слабо свързани с тях чрез своите въплъщения – просто като събирачи на информация, която подпомага различни проекти, включително идеята за установяване на контакт, както и идеята на програмата за хибридизация, но самите те не са шестата хибридна раса. Земята ще бъде шестата хибридна раса и в момента вие сте в процес на трансформиране на хибридизацията, от която вече сте част, в нещо даже още по-различно. В един момент Земята ще се превърне в шестата хибридна раса и след като това стане, всичките шест хибридни раси отново ще се слеят в една нова форма, която ще бъде седмата хибридна раса.  Тя няма да прилича на нищо, което сте виждали и което някога е съществувало в Творението, и ще се прояви по много различен начин междуизмерно, което ще бъде, ако използвам вашия старомоден термин, умопомрачително.

Участник: Аз взаимодействам ли с някои от тези хибридни раси?

Башар: Да, взаимодействаш.

Участник: По какъв начин?

Башар: Не мога да ти спестя всички изненади.

Участник: Прекрасно!

Башар: Ти ще откриеш обаче, че имаш някаква връзка с децата, които евентуално ще бъдат върнати на вашата планета и ще се заселят на определени места, които ще бъдат достатъчно безопасни, за да могат да се аклиматизират към вашата реалност, както и да позволят на вашата реалност да се приспособи към тях.  

Участник: Конкретни географски местоположения?

Башар: Да.

Участник: Много вълнуващо! Те имат ли нещо общо с чакра точките на Земята?

Башар: В определен смисъл, ще установите, че вибрациите, които съществуват на тези енергийни завихряния, които наричате чакра точки на Земята, ще позволят  установяването на определен баланс в цялостната вибрация на вашата планета, което от своя страна, ще позволи по-лесното аклиматизиране на хибридните деца към вашия свят. Така че имат нещо общо.

Участник: Чудесно. Аз имам ли хибридни деца?

Башар: Имаш няколко.

Участник: Наистина?! Може ли да узная повече за тях?

Башар: Можеш.

Участник: Какво мога да узная?

Башар: Защо не ги попиташ?

Участник: Ще ги попитам.

Башар: Позволи си да се съсредоточиш в настоящия момент чрез медитация. Разбери, че началото на този процес, чието начало поставихме в този ден от вашето време, ще подпомогне ускоряването на енергията на вашата планета на много специфична честота, която ще направи много по-лесно за всички вас, когато попаднете в подходящо състояние, което отразява вашата радостна възбуда, вашето равновесие, вашия вътрешен мир, да възприемате, приемате и изпитвате по-интензивни форми на контакт с хибридни деца, с други цивилизации. Вибрацията на тази декларация е специално настроена, за да може да засили способността ви да бъдете приемателна антена за конкретните честоти, присъщи на идеята за контакт във всичките му форми. Така че възползвай се от това, възседни тази вълна, бъди в това състояние. Даже само прочитането на декларацията от твоя страна и изпадането в състояние на медитация след това, ще те отведе в подходящата вибрационна област, където да получиш повече комуникация, повече разбиране и повече осъзнаване на всички различни фази, свързани с контакта. Нали така?  

Участник: Благодаря ти за това позволение. Имам и друг въпрос. Колко извънземни цивилизации има в момента над нашата планета?

Башар: Двадесет и седем.

Участник: Това е много вълнуващо.

Башар: Да.

Участник: Последен въпрос. У брат ми Ран изглежда че има нещо хибридно.

Башар: Вие всички сте такива в една или друга степен. Сред вас има различни форми на хибриди. Даже само фактът, както вече сме обяснили, че заемате някаква човешка форма, е резултат от промяна на ДНК и хибридизация на първоначалните човекоподобни видове на вашата планета преди милиони години. Така че, в определен смисъл, човечеството води дори началото си като хибрид, но междувременно са извършвани други промени за много от вас под формата на различни енергийни и физиологични изменения.

Участник: Този мой брат очаква ново дете. Има ли някаква извънземна намеса в неговата ДНК?

Башар: Отново: промените, които междувременно са извършени, позволяват на новото поколение да бъде не само ново поколение от хора, а напълно нов биологичен вид.

Участник: Това е много вълнуващо. Благодаря ти. Това беше чудесно.

Башар: Благодаря. И все още е.

Участник: Здрасти.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам два въпроса за мен и два относно теб. Родена съм с друг цвят на очите и този, който имам в момента, се дължи на здравословен проблем.

Башар: Добре, колко вълнуващо.

Участник: Искам да си върна първоначалния цвят на очите. Това възможно ли е?

Башар: Защо?

Участник: Защото го предпочитам.

Башар: Защо?

Участник: Мисля, че беше красив.

Башар: А този не е ли красив?

Участник: Липсват ми предишните цветове.

Башар: Какви са цветовете сега?

Участник: Златист и син. Преди бяха златист, син, червен и кафяв.

Башар: Според теб какво представляват червения и кафявия цветове като вибрации?

Участник: Мисля, че отразяват нещо, свързано със семейството ми, само защото лекарят ми каза, че първоначално очите ми са били кафяви, но после са станали сини.

Башар: Е, и?

Участник: И чувствам, че липсващите цветове са част от мен, която съм изгубила.

Башар: Но те не липсват. Те просто са изразени по различен начин. Не гледай на това като на загуба. Не му поставяй, така да се каже, отрицателен етикет. Учи се от това, което е в момента, и от настъпилите промени, и разбери това, което представлява тази промяна във вибрациите, вживей се в нея в настоящия момент и я почувствай като нещо нормално – такава, каквато е, и всичко останало, което трябва да се промени, ще може по-лесно да се промени. И ако ти се нуждаеш, за целите на изследването на твоята житейска тема, да си възвърнеш старите цветове, това ще се случи. Ако обаче това не се случи, значи те не са ти необходими. Разбери, че всички тези неща са вътре в теб. Не винаги е необходимо те да имат външен израз. Ако обаче разбереш, че връзката, която ти е необходима, вече съществува и винаги ще съществува, то външният израз ще може да бъде разглеждан като друг вид изява  на случващото се в теб, изразено на по-високо енергийно равнище.

Участник: Разбирам, благодаря ти.

Башар: Един момент … … какво си видяла с очите си в последно време?

Участник: Теб, повече от теб. Тази зала, тези хора.

Башар: Добре, нещо отвъд това?

Участник: Видяла съм много нови неща, свързани с новото ми кученце.

Башар: Нещо отвъд това?

Участник: Трудно ми е да отговоря, не мисля, че съм видяла нещо друго.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Не съм сигурна поради начина, по който ме питаш. Виждам, че извършвам едно пътешествие и следвайки съветите ти, си намерих нова работа … мисля, че съм на правилния път.

Башар: Вероятно можеш да кажеш, че правилният път, това си ти самата.

Участник: Да.

Башар: И …?

Участник: И … не зная дали това отговаря на въпроса ти.

Башар: В определен смисъл, отговаря. Защото идеята зад смяната на цвета на очите ти има за цел да ти покаже, че е еднакво важно да виждаш навътре, както и навън. Когато погледнеш навътре, ще откриеш всички цветове на дъгата и ще установиш, че не си изгубила нищо.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много. Сега идва твоят ред. Можеш ли да кажеш кой присъства от твоята страна по време на този контакт, как те са облечени, имате ли някакви украшения по телата си … просто какво се случва от другата страна на този разговор? 

Башар: Аз се намирам в това, което би нарекла моя космически кораб, който е с триъгълна форма, разположен е над града на вашата планета, наречен Седона, на приблизителна височина 4,500 ваши километри. Аз съм в състояние на покой и съм сам на моя кораб, ако изключим интелекта, какъвто представлява самият кораб. Това е, което бихте нарекли един изкуствен интелект, но не точно както вие си го представяте. Аз изпращам тази информация чрез моите мисловни процеси, които медиумът е бил обучен да приема вибрационно, при което той действа като биологичен преводач. Вътрешността на моят кораб е изградена от белезникав кристален материал, с доста малко орнаменти. Облечен съм в костюм, който на цвят е много бледо синкаво сребрист. Такъв цвят не сте виждали във вашата реалност. Вие бихте нарекли този костюм нано технологичен, в смисъл че може да заема всяка необходима форма и да изпълнява всякакви функции, включително и на скафандър. Уредите за управление на кораба за вас ще изглеждат абсолютно  гладки и празни бели кристални повърхности. Мога да виждам тези уреди само защото моят ум е свързан с ума на кораба. Никой друг не може да ги види. Това помага ли ти и има ли друга подробност, която би искала да разбереш за нас?

Участник: Съществуват ли при вас престъпления и ако ги има, какви са последиците и наказанията?

Башар: Няма престъпления, както и наказания. Трябва да разбереш, че в процеса на нашата еволюция ние сме разбрали, че сме самоовластени и единствената причина … единствената причина хората да извършват това, което наричате престъпления, е, защото вярват, че не притежават такава власт. И когато вярват, че са лишени от такава власт, те се опитват да контролират своята реалност външно и се опитват да насилват нещата в посока към себе си, защото вярват, че това е единственият начин да създадат власт за себе си. Ние сме разбрали, че след като всеки от нас притежава цялата необходима му власт,  не се налага такава външна изява. Ние просто притежаваме това, което ни е необходимо, когато то ни е необходимо.

Участник: Разбирам.

Башар: Вашата цивилизация неизбежно също ще научи това.

Участник: Ще очаквам това да се случи в бъдеще.

Башар: Ние ще очакваме то да се случи в нашето минало. (смях в залата)

Участник: Башар, моля те, би ли ме благословил по свой начин?

Башар: Ти вече си благословена.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар, как си?

Башар: Прекрасно, а ти?

Участник: Искам да продължа въпросите на предишния участник относно вашия начин на живот. Ти бил ли си роден като дете?

Башар: В определен смисъл, но ние вече нямаме физическо раждане. Ние създаваме определено енергийно пространство, едно енергийно завихряне, в което може да се включи един дух и да кристализира едно физическо тяло.

Участник: И вие просто се появявате?

Башар: Тялото просто се появява.

Участник: И тогава то е малко, като дете?

Башар: Точно така.

Участник: И в течение на времето пораства?

Башар: Точно така. Но около това, което бихте нарекли тригодишна възраст, телата са достатъчно завършени, за да започнат да обикалят из света и да откриват  това, което ги интересува.

Участник: И типичната ви възраст е коя, 300 години?

Башар: Да, макар да има изключения. На нашата планета има отделни индивиди, които са над това, което бихте нарекли хиляда годишна възраст.

Участник: И когато остарявате …

Башар: Ние съзряваме, не остаряваме във вашия смисъл.

Участник: Физически остарявате ли?

Башар: С годините може да изглеждаме променени на външен вид, но по никакъв начин не проявяваме нещо, което бихте нарекли телесни недъзи.  

Участник: Това резултат на определени вярвания ли е?

Башар: Това е резултат на нещо, което знаем, че е истина. То е отвъд равнището на вярата.

Участник: На Земята ние вярваме, че тялото ни постепенно остарява и губи своето здраве.

Башар: Да, това е колективният консенсус, който сте възприели, но вие се научавате да го променяте. Много от вас вече живеят по-дълго и водят по-здравословен начин на живот. Те изглеждат по-млади външно и това е показател, че започвате да живеете все по-пълноценно в настоящия момент, че знаете, че сте вечни същества и че не е задължително да ставате немощни в процеса на своето съзряване. 

Участник: О кей, в това има много смисъл.

Башар: Благодаря ти.

Участник: По повод на вярванията и убежденията, ние сме говорили и преди за това, че вярата определя всичко …

Башар: За физическата личност, вярванията и убежденията създават вашата реалност, но ние сме казали също така, че това да знаеш нещо, е по-силно от това да вярваш в същото нещо. Защото да знаеш, е синонимно на това да го правиш.

Участник: Изглежда, че има две равнища на вярвания/убеждения. На едното равнище е това, което наследяваме от родителите си, от обществото, докато израстваме, а другото равнище е свързано с нашата ДНК …

Башар: Съществува едно автоматично равнище, за което сме говорили, където са заложени основните правила на играта на живота, за да не се налага да мислите върху тях. Това е равнището на колективния консенсус по отношение на това какво представлява реалността, за да може да се съсредоточите върху идеята за индивидуалната тема на своя живот в рамките на този колективен консенсус, за да не се налага съзнателно да си създавате определени общи за всички правила.

Участник: Добре, но ако сега искаме да въведем промени в своите вярвания, независимо дали те са възникнали в детството ни, или са част от този колективен консенсус, за който говориш, тези две сфери еднакво лесно ли се поддават на промяна?

Башар: В смисъла, който имаш предвид, не винаги, защото идеята е, че сте се съгласили на определени общи правила. Ако съществува причина в темата на вашето индивидуално житейско изследване да въведете промяна в общите правила, тогава ще може да извършите това по пътя на най-малкото съпротивление. Ако обаче това не е включено в индивидуалната ти житейска тема на изследване, тогава е малко вероятно да има нужда да променяш правилата на равнището на консенсусната реалност. 

Участник: Например това, че трябва да се съгласявам с някои приети условности, което предполагам е запечатано в нашата ДНК.

Башар: В определен смисъл.

Участник: Което ще бъде по-трудно да променя от някои други убеждения, възприети през детството ми?

Башар: Огледай се наоколо. Ако виждаш, че болшинството хора все още остаряват и преживяват различни физически недъзи, това ти говори, че на равнището на  вашата колективна консенсусна система сте се съгласили, че някакъв вид деформации в резултат от възрастта са все още много вероятни. На индивидуално равнище обаче, много от вас започват да си дават сметка, че имате възможност, в определен смисъл, да промените отношението си спрямо това колективно консенсусно споразумение и да не демонстрирате в такава степен резултатите от остаряването, както при останалите индивиди на вашата планета. 

Участник: Хм-м-м, о кей. Това ми прилича на две равнища на промяна – едното индивидуално, а другото на равнището на групата и обществото.

Башар: Да.

Участник: О кей. Имаше и трети въпрос, но не мога в момента да си го спомня. Ти помниш ли го? (смях в залата)

Башар: Нещо свързано с нашата цивилизация?

Участник: Да. (навежда се към водещата Ейприл)

Башар: Май получаваш консултации от Нания?

Участник: Да. Нещо ново във връзка с твоите последни скулптури?

Башар: Най-последната ми скулптура е една лента, извита като спирала, която се издига нагоре от повърхността на планетата. Висока е около 1800 метра.

Участник: 1800 метра?!

Башар: Да.

Участник: Уха! И от какво е направена?

Башар: Направена е от едно кристално вещество. Това е същата нанотехнология, от която е направен костюмът ми, за който говорихме преди, и същата технология, с която е изработен нашият кораб.

Участник: И ти я направи? Трябваше ли да прилагаш някаква физическа сила, за да я оформиш?

Башар: Идеята е, че това е едно продължение на нашата планета, подобно на антена. Аз поставям ръцете си по този начин над повърхността на почвата (медиумът поставя ръце, все едно че придържа невидима футболна топка) и позволявам на кристалната форма да се извиси нагоре

Участник: Много яко.

Башар: Да, сравнително яко … на пипане.

Участник: И какъв е диаметърът на тази скулптура.

Башар: Около 80 см.

Участник: Има ли някакво предназначение?

Башар: Изработването й бе забавно. Тя е също така едно продължение на връзката ми със съзнанието на моята планета. Това бе съвместно творение между мен и моята планета на една антена, която да приема различни видове енергии и да позволява приемането им от планетата и от нашата цивилизация. Тя е свързана с енергията на контакта, защото потеклото на моето семейство е да бъдем специалисти по установяване на контакт с различни цивилизации. И така, това бе създаване на антена, която е чувствителна към различните вибрации на контакта с много от цивилизациите, с които сме общували.

Участник: Това означава, че е произведение на изкуството, както и нещо с функционално предназначение.

Башар: Има ли разлика между двете?

Участник: Понякога произведението на изкуството е само за нуждите на самото изкуство.

Башар: Не съвсем. Вие може да си мислите така, но това не е вярно. Всяко произведение на изкуството е огледало и изпълнява функцията да отразява към вас и да ви разкрива повече от истинската ви същност, докато го наблюдавате. Помни, че когато гледаш едно такова произведение, то гледа обратно към теб. 

Участник: Хм-м-м, това е страшничко.

Башар: Вълнуващо. Тайнствено. Предизвикателно.

Участник: Благодаря ти, Башар, обичам те.

Башар: Приеми нашата безусловна любов.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря за всички твои взаимодействия с нас.

Башар: Благодарим ти за това, че отразяваш към нас огледалото на Висшия си разум.

Участник: Ти спомена, че корабът ви е над Седона. Знаеш ли колко дълго той ще бъде там?

Башар: Времето за нас не е същото, както е за вас. От една гледна точка, би установила, че моят кораб ще бъде там много години наред. В същото „време”, аз мога да идвам и си отивам, без ти да знаеш за това.

Участник: Благодаря ти. Когато бях в Седона и разговарях с теб преди, стана дума за една сфера, която бях видяла.

Башар: Да.

Участник: Дали можеш да ми кажеш нещо повече за това и също така как съм я привлякла, за да го направя отново?

Башар: Ти си я привлякла така, че да не ти е необходима отново. Нека времето изрази себе си в естествената си форма. Просто бъди там, където би искала да бъдеш, според своята най-силна радостна възбуда. В този смисъл, тази сфера означава наблюдение, регистриране, измерване и определяне на това кога е уместно да имаш по-нататъшни контакти. Само като се приближаваш все по-близо до истинската си същност и като просто не очакваш тези неща да се случат, те имат по-голяма вероятност да се появят. 

Участник: Разбирам това. Някаква допълнителна информация за цивилизациите, от които съм произлязла?

Башар: Това е свързано в голяма степен с вибрацията, наречена арктурианска. Идеята за арктурианския портал е свързана с тази междуизмерна честота, която представлява по-голямо припомняне на това, което си като пълноценно същество.

Участник: Благодаря ти. Следващият ми въпрос е дали виждаш как мога по-добре да работя с децата, с които се занимавам?

Башар: Прилагаш ли своето творчество и въображение по най-добрия възможен начин?

Участник: Всъщност съм в голяма степен затормозена.

Башар: От какво?

Участник: Системата, срокове …

Башар: Систе-е-ма-а-ата! Защо просто не се опиташ да се отделиш от системата и да работиш с децата така, както предпочиташ?

Участник: Това е разговор, който водихме и преди, макар да зная, че го водим за първи път …

Башар: Да.

Участник: Трябва ли да се откажа от нещо, за да привлека …

Башар: Вярваш ли, че начинът, по който искаш да изразиш тази идея – да помагаш на децата с повече въображение – може да бъде осъществена като създадеш свое собствено училище? Вярваш ли, че можеш да намериш някаква подкрепа за това?

Участник: …

Башар: Колебанието обикновено означава „не”.

Участник: Точно така.

Башар: Тогава работи в тази посока. Открий защо вярваш, че твоята радостна възбуда не може да те подкрепи. Открий кои са тези твои убеждения и се освободи от тях. Първо научи себе си, създай училището вътре в себе си и тогава ще знаеш какво да правиш с децата. Тогава ще знаеш как да създадеш училище, което отразява повече твоята дарба, твоя начин на споделяне и ще привлечеш учениците, които изискват твоя стил и методология на обучение. Помни, че всяка дарба, която имаш за споделяне, трябва по определение … трябва по о-пре-де-ле-ни-е, да съществува само и единствено защото има някой, който желае да получи това, което имаш да споделиш. Няма монети с една страна. Ако има ези, трябва да съществува и тура. Следователно това, което ти причинява най-силна радостна възбуда, независимо по какъв начин искаш да го изразиш, трябва, по определение, да съществува единствено защото в реалността съществува някой, който желае да получи точно това споделяне, тази конкретна модалност. Ти си … нека го кажа по този начин … и нямам предвид никаква оценка, макар да зная, че понякога вашият физически ум  разбира по-добре нещата, поднесени в отрицателен контекст … като не следваш своята най-силна радостна възбуда и не създаваш училище, което би искала, ти лишаваш децата от този вид обучение. Разбираш ли?

Участник: Донякъде. Дали бих мога да привлека към себе си някакво място, където такъв вид обучение вече съществува?

Башар: Още веднъж: може би се нуждаеш от по-ясно разбиране на това как функционира природата на Съществуването. Нека ти обясня. Радостната възбуда е какво …? Пълен комплект! Двигател! Организиращ принцип! Това, което е пътят на най-малкото съпротивление, ще бъде привлечено в твоята реалност, ако поддържаш вибрацията на своите предпочитания. Ако това е пътят на най-малкото съпротивление и такова място вече съществува, ти ще го привлечеш. Ако пътят на най-малкото съпротивление те накара да осъзнаеш, че е по-лесно да откриеш собствено училище, това е, което ще привлечеш. Искам да ти кажа, че това, което отразява пътя на най-малкото съпротивление … ако бъдеш в съответното състояние, възможностите пред теб ще бъдат очевидни и синхронностите ще се разгърнат в твоята реалност! Не е необходимо да седиш и да си задаваш въпроси: „Дали това ще се случи? Това възможно ли е?” Всичко е възможно, но единственият правилен въпрос е дали е релевантно. Следователно, в зависимост от честотата на твоите вибрации в момента, Висшият ти разум ще отрази към теб релевантните възможности, релевантните синхронности, пътя на най-малкото съпротивление. Ще се случи това, което трябва да се случи, стига ти да разбереш, че тези неща вече функционират без грешка, като пълен комплект, като двигател, като организиращ принцип. Не трябва да се грижиш за това дали подробностите ще се подредят, както трябва – те са вече подредени! Висшият ти разум вече знае кой е най-правилният път. Всичко, което трябва да правиш, е да действаш в посоката, която ти носи най-голяма радостна възбуда, за да покажеш на своя Висш разум чрез поведението си, че си готова да приемеш следващата възможност, следващата синхронност, следващата отворена врата и той ще ти ги осигури … вместо да чакаш и да се чудиш дали да предприемеш дадена стъпка, защото не знаеш дали дадена подробност ще се окаже на мястото си, или не. Разбира се, че ще бъде на мястото си. Но ако се съмняваш в това, разбира се, че няма да бъде. Намираш ли смисъл в това?       

Участник: Да…

Башар: Но …?

Участник: Предприела съм някои действия, но имах и известни колебания. Следователно има ли нещо друго, което …

Башар: Какво представлява колебанието?

Участник: Убеждение, което не е в синхрон с истинската ти същност?

Башар: Това е 100% доверяване на убеждение, което не е в синхрон с истинската ти същност. Тогава защо предпочиташ да вярваш в нещо, в което не предпочиташ да вярваш?

Участник: Не предпочитам.

Башар: Тогава престани да го правиш!

Участник: О кей.

Башар: Първата ти стъпка е да преформулираш тези свои идеи. Трябва да се освободиш от остарели, ненужни дефиниции. Не се задоволявай с определенията, които са ти били дадени. Не казвай: „Имам съмнения”. Изследвай какво представлява съмнението ти. В този смисъл, преувеличи го, изкарай на светло пред себе си тези свои убеждения и определения, които ти създават преживяването, което наричаш „съмнение”, за да идентифицираш съзнателно как действа този механизъм и да си дадеш сметка, че всичко е въпрос на доверие. Ти никога, никога, никога не си в състояние да нямаш доверие. Ти винаги вярваш, винаги имаш доверие, че нещо е вярно за теб. В момента в който чуеш вътрешния си глас да казва: „Имам съмнение”, това означава, че той всъщност ти казва: „Аз имам доверие в нещо, което не предпочитам”. Тогава можеш да си зададеш въпроса: „Защо трябва да правя това, след като не ми върши работа?” Тогава можеш да започнеш да изследваш кое е това твое убеждение. Осъзнай го, дай си сметка, че няма нищо общо с теб, виж го като безсмислено и нелогично, след което се освободи от него. И така, обучи себе си в това, за да научиш децата на тези принципи – да виждат очевидното, след като разберат каква е структурата на нещата. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Имам един последен въпрос. Зная, че си казвал, че ние привличаме злополуки към себе си, за да се разтърсим и пробудим.

Башар: Да, много пъти. Това не е единствената причина, но да – много от вас правят това, ако не могат да се пробудят по друг начин и шокират себе си, за да пробудят съзнанието си.

Участник: Аз съм много внимателен шофьор, но наскоро имах автомобилна злополука.

Башар: Поздравления!

Участник: (смее се)

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Не ми се струва много радостно и вълнуващо.

Башар: Защо не? Защото го определяш по този начин? Трябва да можеш да използваш въображението си. Как ще обучаваш децата да използват въображението си, след като ти не използваш своето?

Участник: Правилно, аз работя по въпроса.

Башар: Не работи по въпроса, а го прави! Всъщност това е забавно. Не трябва да го превръщаш в изпитание, в усилие. Използването на въображението е лесно, то е нещо забавно!

Участник: Опитвам се да разбера как …

Башар: Не, не, не!

Участник: О, да, съжалявам.

Башар: Опитвам се, опитвам се, опитвам се…!? Просто погледни на нещата с различни очи. Използвай въображението си. Както сама каза преди малко, много пъти тези неща се случват, за да те разтърсят и събудят.

Участник: Правилно, всъщност аз се движех с около 5 км. в час, когато другата кола връхлетя върху мен и след това тя се преобърна, а аз се отървах само с насинено око. Разбирам смисъла, защото това е пак сигнал, свързан с очите и правилното виждане на нещата.

Башар: Тогава не си затваряй очите пред неща, които би трябвало да са очевидни.

Участник: Като всичко това, което вече спомена.

Башар: Да. Като това да определяш всяко, което ти се случва, по положителен начин и тогава ще извличаш положителен ефект от него.

Участник: И няма да го разглеждам като препятствие.

Башар: Правилно, защото каква полза от това?

Участник: Никаква полза.

Башар: Благодаря ти. Предстои ти да вземеш някои решения. Направи го. Това как избираш да гледаш на живота определя как го изживяваш. Точка. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, учебният час свърши.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Участвам в един тим от изследователи и ние се опитваме да …

Башар: Правите какво?!

Участник: Изследваме меридианите в човешката система.

Башар: Меридианите в човешката система. Те не са ли вече достатъчно изследвани?

Участник: Не на Запад.

Башар: Но това е изследвано на Изток!

Участник: Правилно, но Западът не приема напълно това.

Башар: Кое е „това”? Не може ли да използвате това, което вече съществува?

Участник: Правим го.

Башар: Добре, тогава от какво се нуждаете?

Участник: Открихме, че меридианите изглежда са съставени от вериги на водни молекули.

Башар: Това е физически израз на енергията, но те съществуват и като енергийна мрежа.

Участник: Правилно. Каква е природата на сигналите в системата от меридиани и как тя е свързана с генетиката? Можеш ли да кажеш нещо по този въпрос?

Башар: Идеята, разбира се, е, че това става чрез резонанс и е въпрос на вибрационни честоти. Всички комуникации от този вид се осъществяват чрез промяна на честотите на електромагнитното поле. Това има ли смисъл на вашия език?

Участник: Да, абсолютно. Как можем да улавяме тези честоти? Те са едва забележими и ни е трудно да ги регистрираме.

Башар: Вие може да ги усилите, ако пожелаете. Ако създадете съответстваща система с определен честотен обхват, ще установите, че определени вещества вибрират, когато достигнат правилната честота. Това означава, в определен смисъл, да създадете дублиращо поле, в което да има така наречения реостатичен контрол, за да може да варирате честотите, за да откриете кога веществата реагират на съответната честота, или тяхната струна, така да се каже.

Участник: Да, да … о кей. Вчера ти говори прекрасно и за първи път разбрах теорията за Големия взрив. Това, за което говори, може ли да бъде обобщето с формулата „безкрайност равно на единица”?

Башар: Безкрайността е равна на нула.

Участник: Нула …

Башар: Да, защото всичко се свежда до нулевата точка.

Участник: Имаш предвид, че не съществува никаква материя и всичко е виртуално?

Башар: В определен смисъл, означава, че всичко съществува, но в състоание, което може би все още не е напълно … осъзнато. 

Участник: Акуратно ли е да се каже, че трилионите индивидуални души, които населяват вселената, следват същия механизъм на тази сингуларна частица, която се движи навсякъде? 

Башар: Това важи за всяко измерение и за цялото Творение. Една и съща частица, отново, като евфемистична идея, създава всяко едно преживяване на всяко едно равнище, във всяко едно измерение, навсякъде и по всяко време. Това означава безкрайност.

Участник: Тази частица произлиза ли от ума на Твореца?

Башар: Фразата „ум на Твореца” е малко подвеждаща. Тя е Творецът. Тя е това, което е.

Участник: Това означава, че когато Творецът мисли …

Башар: Творецът не мисли. Творецът Е. Мисленето се съдържа в Твореца като преживяване, но когато кажеш „Творецът мисли”, в определен смисъл, пропускаш основното. Творецът Е точката.

Участник: Каква е нашата връзка с Твореца?

Башар: Вие сте Творецът, вие сте част от Твореца, няма от какво друго да сте направени. Вие сте едно отражение, един аспект, една гледна точка, която Творецът притежава за самия себе си. Не съществува нищо извън него.

Участник: Запознат ли си с документ, наречен „Курс по чудеса”?

Башар: Да.

Участник: Какво мислиш за този документ?

Башар: Ние не даваме мнение за нито едно позволение. Ако ти върши работа, използвай го, ако не, недей. Всяко нещо е едно позволение, което резонира с определена система от вярвания и убеждения на вашата планета. Инструментите, техниките и ритуалите могат да постигнат всичко, но в крайна сметка вие сте тези, които ги използвате. Те действат като пускови механизми, като ви дават възможност да си позволите да бъдете повече това, което сте в действителност. Тъй като имате толкова много системи от вярвания на вашата планета, вие се нуждаете от много различни позволения. И това е едно от тях. Ако ти върши работа, използвай го, в противен случай недей.

Участник: Да. О кей, благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Добре дошъл в тази пространствено-времева реалност.

Башар: Благодаря.

Участник: Също така благодаря ти много за определението за „съмнение”.

Башар: Благодаря ти за позволението да отразим към теб това, което всъщност знаеш.

Участник: Кои са били тези хора с удължени черепи, които са открити в Южна Америка, в Египет и на много места из планетата? Дали това са прародителите на съвременния човек?

Башар: Ще установите, че те са били просто индивиди, приблизително част от хуманоидния вид, които са били напреднали до степен, в която са разбрали, че се опитват да подражават на нещо, което са преживели на друго равнище. Те са се опитвали да достигнат до това, което наричате прародители, но вие още не сте открили своите истински прародители.

Участник: Значи са били друг биологичен вид, който вече е изчезнал?

Башар: Те са били нещо подобно, но това, което сте открили дотук, са само следи от тези, които са променяли себе си, за да улучат вибрационната честота на хуманоидния вид, които са ваши прадеди и които вие още не сте открили.

Участник: Черепите на някои от тях изглеждат естествено формирани, докато други като че ли са били принудително оформяни по този начин.

Башар: Имало е различни начини за постигане на тази форма. Някои са били по-естествени от други и са отразявали различни техники и различни равнища на разбиране какво представлява всичко това. Някои индивиди са успявали буквално да променят своята физическа форма, докато други са се нуждаели от различни физиологични техники, за да симулират това.

Участник: Дали тези хора са построили пирамидите? Те ли са първоначалните строители на пирамидите преди ерата на фараоните?

Башар: Зависи точно кого имаш предвид.

Участник: Кой е построил пирамидите?

Башар: Тези, които са дошли от Лемурия и Атлантида. С други думи, има много различни цивилизации, много различни култури, много различни времеви периоди, капсулирани в това, за което говорим. Много различни култури в Лемурия, много различни култури в Атлантида. Представителите на тези култури, за които говоря, в един момент са научили определени неща и след взаимодействие с определени култури извън вашия свят, са научили неща, които са им позволили да изградят такива структури.

Участник: Имало ли е определен период на Земята, в който внезапно са се появили цивилизации, които са построили пирамидите и подобни структури, образуващи мрежа по цялата планета?

Башар: Да.

Участник: Кои са били тези хора? Просто хора?

Башар: Какво имаш предвид под „просто”? Да, те са били хора.

Участник: Значи това не са били посетители от Космоса?

Башар: Посетителите не са направили тези неща директно, но е била използвана информация, получена от такива посетители при построяването на тази мрежа.

Участник: О кей. Те поробвали ли са хора за тези строежи?

Башар: Не, не, не, не. Ние говорим за нещо много, много преди съществуването на поробване.

Участник: Кога е било това?

Башар: Ти говориш за това, което вие наричате Анунаки.

Участник: Да.

Башар: Това се е случило много по-отдавна, преди стотици хиляди години.

Участник: Кои са били те, извънземни?

Башар: Те са били същества от друга цивилизация, извънземни от друга планета. И в определен смисъл, може да се каже, че не те са приличали на вас, а че вие приличате на тях. Защото те са използвали своето ДНК, за да изменят хуманоидния вид, който по онова време е еволюирал естествено на вашата планета, и са създали нещо, подобно на собствената си форма.

Участник: Те са дошли на Земята, за да търсят злато, или …

Башар: Една част от Анунаки са имали това намерение. Не всички Анунаки са били съгласни с това. И в един момент те са били изтеглени обратно, като биологичния вид, създаден от тях, е бил оставен да се развива по-нататък по естествен път. 

Участник: За какво е било използвано златото?

Башар: Златото има множество предназначения. Вибрацията на този метал, на този елемент, е честотата на самото дълголетие, на безвремието. Ето защо златото никога не се променя. 

Участник: Какво ще кажеш за Rh отрицателната кръвна група, която притежава малък процент от населението?

Башар: Това е остатъчен фактор от някои от ранните генетични промени. В Лемурия е имало древни цивилизации, които са притежавали по-голям процент от генетичния материал, свързан с по-висок ръст и леко синкава кожа. Оттук и понятието „синя кръв”. 

Участник: Следователно те са имали този отрицателен резус фактор в кръвта си, защото са били резултат от хибридизацита на резус маймуни …

Башар: Не резус, а нещо друго, което още не ви е известно.

Участник: Но ние не знаем произхода на тази отрицателна кръв.

Башар: В този смисъл, произходът е свързан с тези генетични промени.

Участник: О кей. Това означава ли, че тези хора с отрицателна кръв са хибриди?

Башар: Всички хора на вашата планета са хибриди поради тази генетична манипулация! Вие всички притежавате някакъв аспект от тази първоначална ДНК „инжекция”. Оттогава обаче е имало и много други преливания.

Участник: От кого?

Башар: Резултат от различни взаимодействия с различни цивилизации. По-конкретно Сивите, които не са точно нечовешки вид, а мутирал вид човеци, които обитават една успоредна Земя; те също са създавали хибриди, от които самите ние сме едно разклонение.

Участник: Следователно ние сме наследили различни елементи на ДНК от Анунаки, от Сивите …

Башар: Както и от други цивилизации.

Участник: А каква е целта на Сивите по отношение на хората?

Башар: Да продължат съществуването на своята цивилизация. Те не могат да се възпроизвеждат, защото са мутирали себе си в такава голяма степен. Това е резултат от това, което вие бихте нарекли бедствия и отрицателни решения, които са вземали. И това е направило тяхната планета стерилна.

Участник: Някои хора, когато изпаднат в транс, казват, че успяват да проникнат в тяхната реалност, която не е триизмерна, и разбират, че те използват човешката ДНК, за да проникнат в нашата реалност и да придобият физически тела, защото те са нещо като двуизмерни …

Башар: Има определен аспект от всичко това, който отговора на истината, но не съвпада с това, което си мислите. Това не може да бъде преведено точно на вашия език и е извън вашите разбирания.

Участник: Интересно. Как са били премествани каменните блокове на пирамидите на хиляди километри …

Башар: При най-ранните пирамиди предимно чрез левитация. Всеки предмет притежава определена вибрационна честота и когато улучите тази честота и й въздействате по определен начин, вие елиминирате ефекта, който наричате гравитация.

Участник: А тези жени в Египет, които с въртенето на определени приспособления са издавали звуци с много висока честота …?

Башар: Това е един от тези инструменти, но не единственият.

Участник: Какво друго са използвали?

Башар: Имало е определени рогове и определени барабани и в комбинация всички тези инструменти оформят специфичната вибрационна честота, която причинява нарушаване на гравитационната връзка. Това е било използвано само при най-ранните пирамиди. По-късно са използвани повече механични устройства поради загуба на първоначалното знание.

Участник: Може ли това да бъде постигнато сега?

Башар: Разбира се, че може да бъде постигнато сега и много от вашите учени всъщност могат да го постигат с помощта на акустична и магнитна левитация.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много. Искам да попитам и във връзка с последното преминаване на Венера. Дойде ми наум по повод на това, че девойката преди мен спомена за своята автомобилна катастрофа. Забелязах, че се случиха много автомобилни произшествия през този период на преминаване на Венера.

Башар: Тези явления не ви контролират, а отразяват промени в състоянието на колективното ви съзнание.

Участник: Какво е влиянието на Венера върху Земята в момента?

Башар: Повтарям – тези явления не ви влияят! Те са само отражения на промени, които протичат в колективното съзнание на хората на Земята.

Участник: Хмм. И защо се случиха толкова много автомобилни произшествия през този период?

Башар: Променете своя курс сега, преди да е станало много късно!

Участник: Аха, прекрасно!

Башар: Внимавайте какво се случва около вас, свържете се по-тясно с всичко случващо се, разгърнете своето съзнание. Нали така?

Участник: Да, благодаря ти много.

Башар: И аз ти благодаря.

Участник: Добро утро, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Можеш ли да обясниш механиката на двигателя, задвижван от кристали?

Башар: Говориш за нашия космически кораб?

Участник: Не, просто двигател, задвижван от кристали.

Башар: Какъв вид двигател?

Участник: Хм, тук ме хвана на тясно. Просто зная, че има такива двигатели.

Башар: Затова попитах, защото, в определен смисъл, нашият космически кораб може да бъде наречен двигател, задвижван от кристали. Има много начини за реализиране на това, което наричаш двигател, задвижван от кристали. Нашият работи само чрез резонанс на светлината. Има определен вид светлина, която, когато бъде капсулирана по определен начин, с помощта на определени честоти и при определена температура, излъчва определен резонанс. Когато този резонанс бъде, в известен смисъл, „замразен”, се превръща в определени кристални форми, които могат да бъдат отглеждани. Резонансът, който възниква в тези кристални форми, може да бъде превръщан в различни форми на енергия, които могат да бъдат използвани за извършване на различни видове работа.  

Участник: О кей, разбирам. Виждам смисъл в това. В личен план – имам ли някаква връзка със съзвездието Орион?

Башар: Да.

Участник: А имам ли някаква връзка със Сатурн?

Башар: Само в смисъл, че символично ти притежаваш част от древната енергия на Орион по отношение на житейските теми, които изследваш, и нещата, които се опитваш да балансираш в твоята реалност.

Участник: Преди време имах сън. Намирах се на един плаж. Появи се някакво торнадо. Не се уплаших, защото не бе страшно, но в един момент на дланта ми се появи едно малко огнено торнадо.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Да, но не мога да разбера какво означава това малко торнадо.

Башар: Какво се опитваш да кажеш на себе си?

Участник: Добър въпрос.

Башар: Дали не се опитваш да запалиш огън под задника си? (смях в залата)

Участник: Може би този огън означава, че аз се съпротивлявам спрямо нещо, или …

Башар: Това въпрос ли е?

Участник: Да.

Башар: Ти съпротивляваш ли се спрямо нещо?

Участник: …

Башар: Какво се страхуваш, че ще се случи, ако продължаваш да следваш своята радостна възбуда? Какво е най-лошото нещо, което може да се случи, ако се отдадеш напълно на своята радостна възбуда?

Участник: Хм. Нямам предвид нищо специално.

Башар: Сигурен ли си?

Участник: Най-лошото нещо, което може да се случи?

Башар: Да. Изпитваш ли някакъв страх, че може да ти се случи нещо лошо, ако правиш само това, което предизвиква у теб най-силна радостна възбуда?

Участник: От време на време изпитвам някакъв страх … но не в смисъл, че може да умра, или нещо подобно.

Башар: По какъв начин мислиш, че този твой страх може да се окаже основателен в твоята физическа реалност? Срещу какво се съпротивляваш, от какво се страхуваш?

Участник: Хм … не знам.

Башар: Очевидно това налага по-задълбочено вътрешно изследване.

Участник: Да.

Башар: Вероятно това малко торнадо може да ти предложи малко вътрешно просветление. Постави го близо до сърцето си и виж какво ще се случи. Вместо да го държиш в ума си, постави го до сърцето си.

Участник: О кей. Само още едно нещо, Башар. Чух … не зная дали е вярно … преди две седмици, в резултат от променените честоти на Земята, чух, че на два извънземни кораба е било разрешено да кацнат на земята.

Башар: Такива приземявания ще се случват от време на време на вашата планета, за да „проверят почвата”, така да се каже. За да проверят вибрационната съвместимост в момента. 

Участник: О кей. Проверяват с оглед бъдещи контакти.

Башар: Да.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Добро утро, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имах един сън преди около 20-30 години (не помня точно кога) и видях как в съня си плувам във въздуха, заедно с две други същества. Можеш ли да ми кажеш нещо за това?

Башар: Видял си как плуваш.

Участник: Да, и цветовете бяха много ярки.

Башар: Не е необикновено за индивидите да се прехвърлят, с помощта на други същества, в други измерения и да могат да възприемат себе си на други равнища на своето съзнание. Това е разгърнато състояние на съзнанието, което позволява да видите други пластове, други равнища, на които съзнанието ви изявява себе си, между физическото и нефизическото. И така, ти си получил помощ от тези същества при това преместване от едно измерение, от едно състояние, от една честота в друга. Това ти е дало възможност да видиш нещата в една по-широка перспектива.

Участник: Хм, интересно. Когато се събудих, бях малко смутен, защото ми се искаше да продължа този сън.

Башар: Твоето пътешествие и твоят сън продължават в реалността, в която си избрал да проявиш своята енергия. Не става дума за това да се върнеш обратно на онова равнище, а да доведеш същото равнище на вибрации долу на Земята – чрез себе си, чрез своята радостна възбуда, чрез своите действия. Това е причината да имате тези преживявания – не за да бягате от физическата реалност, а за да заземите тази енергия във физическата си реалност и да затворите веригата.

Участник: Оу, интересно. Следващият ми въпрос – на каква възраст е подходящо да започне обучението относно Свещените вериги?

Башар: На 7 години. Може да започнете и по-рано, но ще установите, че на 7 годишна възраст индивидите на вашата планета имат капацитета да разберат това по различен начин. В същото време, децата раждани в момента на вашата планета, тъй като са различен биологичен вид и не забравят в такава степен какво всъщност представляват, ще имат потенциала за такова разбиране преди тази възраст.

Участник: Благодаря ти. Последен въпрос. Намирам за трудно …

Башар: Един момент. Защо преди всичко не бъдеш честен в своето твърдение? Би трябвало да кажеш: „Аз си създавам трудности”

Участник: Създавам си трудности при откриването на нещата, които ми създават най-силна радостна възбуда.

Башар: Глупости! Ти просто си повлиян от убеждението, че радостната ти възбуда трябва задължително да се съдържа в някакъв грандиозен проект или кариера. Когато говорим за това да следвате най-силната си радостна възбуда, ние имаме предвид това на най-фундаментално равнище. Във всеки един момент ти разполагаш с редица неща, които можеш да правиш. Ние допускаме, че днес ти си дошъл тук да разговаряш с нас, защото това е нещо, което отразява твоята радостта възбуда. В следващия момент, когато завърши този разговор, ще видиш, че имаш на разположение различни варианти за действие. Може би да четеш книга, може би да обядваш с приятел, може би да се разходиш по плажа, може би ще отлетиш за друг град. Каквото и да имаш на разположение, като възможности на действие, независимо колко просто може да ти изглежда, всичко което трябва да направиш, е да предприемеш действие спрямо това, което ти носи най-силна радостна възбуда, при положение, че имаш възможности да действаш в това направление, след което действаш, докато изчерпиш възможностите си за действие, с абсолютно нулево очакване за крайния резултат, след което се захващаш със следващото най-вълнуващо нещо и така нататък. Макар дадено следващо нещо да ти изглежда сякаш няма абсолютно никаква връзка с предишното ти действие. Ако то ти носи радостна възбуда, тази възбуда ти казва, че то е свързано. И ако продължаваш да правиш това, радостната ти възбуда ще те води към обстоятелства, които ще ти позволяват да изпитваш повече и по-продължителни проявления на тази възбуда. Не е задължително да имаш наум някакъв особен проект или кариера. Започни с нещо просто, действай стъпка по стъпка по указания начин и това е всичко, което трябва да правиш.

Участник: Чудесно, ще правя това.

Башар: Добре, тогава се разбираме, че няма повече да си създаваш трудности, нали така?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Вашата цивилизация преминала ли е отвъд нуждата да полагате усилия, за да следвате своята най-силна радостна възбуда?

Башар: Разбира се. Ние изпитваме непрекъсната радост и екстаз. Ние също така знаем, че противното е налице като възможност, но просто не правим такъв избор. Това обаче не означава, че нямаме предизвикателства. Но предизвикателствата не означават, че ние водим някаква борба и полагаме усилия. Не означават, че не предприемаме действия. Но в никакъв случай не се борим и не страдаме, ако това имаш предвид под полагане на усилия. 

Участник: Очевидно при нас много хора трябва да практикуват известно време, за да се научат да следват своята най-силна радостна възбуда, тъй като това не е нещо естествено.

Башар: Да. То е естествено, но просто вие не сте привикнали на това, защото сте толкова обсебени от идеята да бъдете нормални по-скоро, отколкото естествени. Но това нещо е абсолютно естествено.

Участник: Има ли хора от вашата цивилизаци, които са нещастни?

Башар: Не! Как това би било възможно?

Участник: О кей. Има ли нещо, което би наподобявало гордост или патриотизъм, който може да изпитвате по повод собствената си цивилизация?

Башар: Ние сме едно семейство. Ние носим отговорност един за друг и по този начин не сме отговорни пред никого. Ние всички служим, всички споделяме, ние сме координирани помежду си и чрез телемпатичната си взаимна връзка споделяме това, от което всеки има нужда. И всеки получава това, което му е нужно, от тези, които имат какво да дадат. Това е една синхронна цивилизация. Всеки се оказва автоматично точно там, където трябва да бъде, с когото трябва да бъде, когато трябва да бъде – един поток на абсолютно познание, че това е естественият начин на проявление на нещата. Не ни е необходимо никакво планиране.  

Участник: По твоята най-добра преценка, мислиш ли, че хората в тази зала в един момент ще постигнат това да могат без усилия да следват своята най-силна радостна възбуда?

Башар: Абсолютно. В противен случай, нямаше да водим този разговор с вас.

Участник: Във вашата цивилизация, при хората, които естествено следват своята най-силна радостна възбуда …

Башар: Което означава всички.

Участник: Това би трябвало да изключва нанасянето на вреда на другите.

Башар: Разбира се, защо би трябвало да го правим? Помни, че тези, които се опитват да упражнят принуда спрямо някого другиго, не вярват в силата на това, което самите те правят и представляват. Ако знаеш, че притежаваш сила, то знаеш, че евентуално някой друг ще се включи в нея и не е необходимо да принуждаваш някого за каквото и да било. В противният случай отричаш собствената си власт.

Участник: През 1969 г. имаше ли представител на НАСА, който стъпи на Луната?

Башар: Да. Кацанията на Луната са реални. Това не означава, че хората в НАСА ви казват всичко, което знаят. Вашата цивилизация обаче стъпи на вашата луна.

Участник: Обратно към един от предишните ми въпроси. В нашата цивилизация, обикновено когато следваш своята най-силна радостна възбуда, настъпваш някого по мазола.

Башар: Ако това се случва, значи хората не следват истинската си радостна възбуда или ако правят това, то хората, които изглежда че се оказват с настъпени мазоли, са хора, които избират да бъдат настъпани. И те са, които създават това преживяване. Това е резултат от отрицателните им идеи и отрицателното им отношение към някой, който следва своята радостна възбуда. Ако обаче си наистина в синхрон с естествената си природа, то ти не пречиш никому. Ето защо казваме, че си отговорен заради другите да бъдеш верен на себе си, но не си отговорен за решенията на другите, когато реагират спрямо теб. Разбираш ли разликата?

Участник: Да, разбирам. Беше споменал, че имате свой вид музика. Имате ли свой хумор, който да прилича на нашия?

Башар: Не ви ли изглеждаме смешни? (смях в залата)

Участник: По конкретно, имате ли вицове?

Башар: Не. Както сме казвали, разбирайки в определена степен структурата на вашия език, ние за първи път научихме какво представлява играта на думи. В древния ни език също никога не сме имали каламбури. На нас ни прави удоволствие възможността на езика ви за игра на думи и ние използваме често тази възможност в тези предавания.

Участник: Благодаря ти много, приятен ден.

Башар: На теб също.

Участник: Здрасти приятелю!

Башар: Добър ден.

Участник: Удоволствие е човек да се сгрява от топлината на вашето пространство и да наблюдава как вие се сгрявате от нашата топлина.

Башар: А-шакс (?)

Участник: Бих искал да споделя някои неща с теб. Най-великолепното нещо, което съм изпитал в този си живот, е любовта. Става въпрос за любовта във всички нейни възможни форми.

Башар: Да.

Участник: И най-голямата болка съм изпитвал в случаите на привидно отсъствие на любовта.

Башар: Да, привидно.

Участник: Искам точно това да попитам – как мога да понеса, да преодолея това привидно отсъствие на любов с околните?

Башар: Това е нещо, което започва с разбиране, с виждане на действителната структура на самото Съществуване. Когато тази структура ще започне да ти изглежда толкова очевидна, колкото цвета на една червена роза ти изглежда червен, а когато можеш да видиш по очевиден начин самата структура на Съществуването, ще разбереш, че отчуждението е само, и може единствено да бъде една илюзия. И че това не може да бъде част от действителния механизъм на нещата. Обаче в своята безусловна любов Творението позволява проявата на тази привидност, позволява това преживяване. Което отново, ако можеш наистина да видиш и разбереш природата на структурата на Съществуването, тя ще ти каже моментално, че макар да можеш да преживееш привидността на отчуждението, единственият възможен начин това да се случи, е ако си действително интимно свързан с всичко, което те заобикаля. Защото ако наистина си бил откъснат и отчужден, ти нямаше да съществуваш. Следователно самият факт, че можеш да имаш преживяване например на загуба, на отсъствие на връзка и на болка, самият този факт означава, че е невъзможно да си откъснат от каквото и да било.    

Участник: Енергията на любовта захранва отсъствието на любов?

Башар: Да. И ти знаеш, че тази любов присъства винаги и връзката би трябвало винаги да съществува и когато погледнеш на нещата по този начин, тогава това се превръща във възможност за избор – дали ще избереш по някакви свои причини да не видиш нещата по този начин, или да видиш истинската действителност.

Участник: Тогава ти твърдиш, че енергията на любовта е източник на всичката любов, както и на всичката болка и страдание.

Башар: Да, разбира се. Защото тогава, ако приемеш и двете за еднакво валидни, можеш да избереш кое от двете предпочиташ във всеки един момент като преживяване.

Участник: Прекрасно. „Лювили”, както биха казали англичаните. На един от моите семинари, които провеждах преди години, когато ставаше дума за НЛО, аз вземах някакъв предмет от джоба си и го хвърлях бързо над аудиторията, след което ги питах: „Какво беше това?” И се получаваха различни реакции. Някой ще каже: „Това бе неидентифициран летящ обект”. След това изваждах една монета като тази – нещо, което можеха да видят, хвърлях я по същия начин и питах: „А това какво беше? – идентифициран летящ обект”. 

Башар: Един ИЛО.

Участник: И така е с всички обекти – ние или ги идентифицираме като това, което представляват, или не успяваме. С други думи, ние избираме да прекъснем връзката си с любовта …

Башар: Да.

Участник: Или избираме връзката си с нея.

Башар: Точно така.

 Участник: Башар, ти си такъв приятел, такъв …

Башар: Ние винаги сме били, винаги сме и винаги ще бъдем.

Участник: Това е моята тридесет седма година на „башаросване”.

Башар: В духа на едно от твоите най-лесно идентифицирани извънземни същества – живей дълго и просперирай! (смях в залата)

Участник: Така да бъде. Обичам те, приятелю. Как растат ягодите на твоята планета?

Башар: Те растат пищни и вкусни.

Участник: Очаквам с нетърпение момента, в който ще мога да ги опитам – соковете на ягодите на Е-сасани, които преминават през моето същество. Ще ги опитаме заедно.

Башар: Благодаря ти.

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Здравей, Нания. Благодаря ти за отличното изчитане на Декларацията.

Ейприл: Един от участниците ни чрез интернет пита за използването на контактния клистал при чанелинг на твоята енергия.

Башар: Вие може да използвате кристала, за да установявате контакт с нашето общо колективно съзнание. Тези, които използват кристала, няма да могат да се свържат лично с мен, но ще установят контакт с този от нашата цивилизация, с когото е уместно да контактуват в конкретния случай и който е постигнал договореност с конкретния индивид. Засега ще установите, че аз контактувам само чрез медиума, който седи пред вас. В същото време, има много, много, много от нас и от нашата цивилизация, които могат да установят такъв контакт с мнозина от вас, ако имате такова желание. Поради това, че нашата вибрация е в известна степен обща за всички нас, много от вас може погрешно да решат, че този, с когото контактуват, е моята персона, докато това ще бъде друг член на моето общество.

Участник: (това е предишният, задаващ въпрос, който прекъсва и се намесва в разговора). Знаеш ли, Башар, аз исках да ти задам такъв въпрос, защото през почивката споделих с медиума Дарил, че аз съм правил многократно чанелинг с теб, свързвам се с вашата енергия и получавам най-различни отговори.

Башар: Да.

Участник: И независимо дали това е плод на моето въображение, се питам дали наистина съм установявал контакт с теб …

Башар: Не. Ти си установявал контакт със самия себе си … с помощта на нашата вибрационна честота.

Участник: Точно така!

Башар: Помни, че думата „башар” на вашия език означава „посланик”, така че ти си бил посланик на себе си, като си използвал нашата честота. Ние осигуряваме една маска за огледалото на Висшия ти разум, за да получиш позволение да разговаряш със собствения си Висш разум. И ако използваш нашата енергия, за да правиш това, ние сме повече от щастливи да ти услужим. Когато обаче имаш тези усещания, ти разговаряш с версия на самия себе си, с помощта на нашата вибрация.

Участник: Значи ние създаваме нещо като радиостанция, която наподобява твоя версия …

Башар: Ти използваш нашата енергия, която показва, че вие сте равни на нас.

Участник: И когато контактувам по този начин с Айнщайн, или с …

Башар: Ти установяваш контакт с едно свое състояние, което символизира, в определен смисъл, този човек, но това е всъщност отражение на собствената ти енергия.

Участник: Тогава как получаваме контакт с конкретната личност …?

Башар: В този контекст няма никаква разлика и няма нужда да има някаква разлика между това дали контактуваш с Висшия си разум, или с въпросното лице. И когато кажеш: „Аз установявам контакт чрез чанелинг с Башар”, това означава, че чрез чанелинт установяваш свое състояние, което наподобява Башар.

Участник: И цялата информация, която ме интересува, може да произлезе от това състояние.

Башар: Абсолютно.

Участник: Стига да е точна и вярна.

Башар: И релевантна!

Участник: Прекрасно, ти си сладур. Чао, Бейби.

Ейприл: Мисля, че сме в края на нашата сесия от въпроси и отговори, тъй като искаме да отделим малко време след холотопната медитация за нещо, специално посветено на теб, по повод деня на бащата.  

Башар: Добре. Тогава нека направим кратка почивка, след което ще проведем холотопната медитация.

Башар: Нека сега продължим предаването по следния начин. Отпуснете се,  нагласете се удобно и фокусирайте вниманието си върху центъра на холотопа. Отворете широко очи и дишайте леко, отпуснато и спокойно. Когато се появят светлините на холотопа и музиката, позволете си да се понесете, да се претопите в топлото излъчване на вибрациите на различните цветове светлина, на различните вибрации на звука. Нека всичките ви грижи и мисли постепенно се успокоят и разсеят. Отпуснете тялото си. Позволете си да знаете, че докато приемате тези светлинни и звукови вибрации, те ще преминават през неврологичните канали на тялото ви и на вашия мозък, като създават нови връзки и нови пътища. Те ще пренареждат нервната ви система, за да ви позволят да се превърнете в много по-чувствителен резонатор, в много по-чувствителна антена и приемник за високочестотни вибрации и с всеки дъх вие ще кристализирате тези идеи в своето същество. Направете ги все повече неразделна част от себе си, всеки ден, във всеки момент, по всякакъв начин. И си позволете да знаете това, което трябва да знаете, когато трябва да го знаете. И се освободете от всякакви грижи, тревоги и съмнения. Позволете си също така да преформулирате всички идеи, всички обстоятелства и ситуации в своя живот, както и отношението си към всички тези неща по начин, който ви е от най-голяма полза. Сега си позволете да заплувате свободно и надалече от всички предишни свои възприятия, от всички ограничения, които не ви вършат работа. И си позволете просто да се претопите в светлината и любовта на това преживяване.

И докато се вглеждате в отражението на окото на Творението в холотопа, то гледа обратно към вас и ви разпознава като едно уникално изражение и отражение на Творението, каквото сте. Приемете това разпознаване. Вие сте били признати от самото Творение, защото вие сте скъпоценни и високо ценени. Вие сте уникални аспекти на многоизмерния кристал на Творението. И докато се взирате в холотопа и в образите, които ограждат централния кръг, представете си, представете си, представете си, че всички тези форми са кораби в небето, които се материализират. Това дали са видими, или не за всички, няма значение. Докато вие обаче се превръщате в една все по-чувствителна антена, в един по-чувствителен приемник, всички неща, които преди са били невидими за вас, стават видими сега. И вие виждате своя свят, заобиколен, прегърнат и подкрепен от съзнанията на други цивилизации. И светлините в небето се оказват повече от просто едни звезди. Те са огньовете, които горят в центровете на съзнанието на безкраен брой други същества. И всяка звезда отразява един аспект от кристала на Творението. Всяка звезда е отражение на светлината в собственото ви същество. Вие се вглеждате в огледалото на безкрайността, в едно отражение на самите себе си отново и отново, от безброй посоки и безброй перспективи. Всички са обърнали погледите си към вас и докато вие се вглеждате в небесата, небесата се вглеждат обратно във вас.

И всички ние, и всички вие сме едно семейство, което споделя светлината и любовта на „Всичко, което е”, и ние се подкрепяме взаимно в този единствен момент на безкрая, в безкрайно пространство и в безкрайно време, и без всякакво време и пространство. В „тук” и „сега” на безкрая, вие сте едно с нас. Добре дошли, добре дошли, добре дошли в семейството.

Вдишвайте увереността, самочувствието и уюта на принадлежността. Защото вие сте едни от нас и в същото време сте собствено уникално изражение на Творението – една високо ценена и скъпоценна частица от „Всичко, което е”. Вие вече сте благословени, вие вече сте ангели, вие сте вече свои собствени извънземни същества, свой собствен Висш разум. И вие виждате в това отражение не само нас, а все по-голяма и по-голяма част от своя вътрешен свят, все повече и повече от самите себе си. Докато вие се разгръщате и откривате, и приканвате към себе си предизвикателствата на себеоткриването, позволете си да разберете природата на структурата на Съществуването. И нека всички неща станат за вас прозрачни, за да ви позволят да изследвате житейските теми, които са уникално ваши. И позволете ни да отразим към вас тези теми, които изследвате. Вдишайте дълбоко ободряващата енергия и осъзнаването и с всеки следващ дъх знайте, че вие вливате в своя свят една нова кристална яснота, една нова реалност, която съдържа самия дъх на живота. И вие винаги ще получавате нова освежителна енергия, и ще се синхронизирате с истинската си вибрация, която е истинското ви Аз, която е неразрушима, която съществува и може само да съществува и никога не може да престане да съществува. Всеки един от вас е уникално същество, уникален пламък, уникален огън, уникална искра, уникална светлина във вселената. И никога няма да изчезне, винаги ще излъчва своята светлина. И даже когато прегръщате тъмнината, знайте, че без тъмнината не може да има светлина. По този начин всичко е в равновесие и в перфектна хармония. Всичко е една перфектна оркестрация на светлина и любов вътре във вас. И докато всеки удар на сърцето ви излъчва това знание, навън и навътре, във всички посоки, в отражението на пространство и време, в което сте създали своето съществуване, вие знаете, че всичко се създава вътре във вас. С резонанс и отражение и с кристална яснота, със силата на вибрациите на небесните сфери и на всички наши кораби, които отразяват към вас вашата красота, вашата радост, вашата безусловна любов, вашето рождено право, вашата принадлежност. 

С безусловна любов и признателност, ние изразяваме към вас своята радост за това, че ние сме част от вашето семейство и че вие сте част от нашето семейство. Добре дошли, добре дошли, добре дошли. 

Вдишайте дълбоко и направете тези идеи част от себе си … независимо по какъв начин вашето въображение и връзката ви с огледалото на Висшия разум реши да отрази това във вашата честота. Отразете и резонирайте своята истина, своята перспектива, своята уникалност, своята дарба, своето споделяне сред цялото Творение. Защото цялото Творение е събрано точно тук, точно сега и е напълно достъпно за вас. Вие сте своята уникална версия, вие сте своят уникален израз, вие сте своето уникално отражение на „Всичко, което е”. Нека това премине през вас в перфектна хармония … Вдишайте дълбоко и го направете част от себе си … след което издишайте.

Нека музиката ви утихне, нека светлините избледнеят и си позволете да знаете, че докато тези изображения пред вас са едно огледало, едно истинско огледало на Висшия ви разум, вие ще го виждате отразено в нощното небе, в дневното небе и във всички дни на вашия живот, във формата, която то ще приеме естествено, най-близо до вибрацията на истинската ви същност и на безусловната любов, която заслужавате.

Сега си позволете да се отпуснете, поемете дълбоко въздух и кристализирайте тази увереност вътре в себе си, че вие сте едно със звездите и че вие блестите също толкова силно като тях, за да могат всички да видят тази светлина. Защото тя е един маяк, който ни приканва към вашия свят, за да могат нашите семейства да се слеят в едно и да споделят и подкрепят красотата и уникалните различия, които всички имаме да споделим и предложим един на друг, като подарък в името на безусловната любов на „Всичко, което е”.

Дишайте дълбоко и се отпуснете. Нека музиката утихне, светлините да избледнеят и просто знайте, че вече сте преминали прага в една нова реалност. От този момент нататък ще виждате всички моменти като един и същи момент, от различни гледни точки. И във всяка една от тези гледни точки винаги ще присъстват нашата благодарност, признание и безусловна любов. Ние сме безкрайно ваши.

Поемете дълбоко въздух и се събудете в една нова реалност, в едно ново отражение на самите вас. Почувствайте се освежени, заредени с нова енергия, в синхрон … и още веднъж, добро утро на всички!

Сега може да продължите, в какъвто формат пожелаете, до края на това предаване.

Ейприл: Днес е денят на бащата и както мнозина от вас знаят, в един от моите бъдещи животи, аз съм биологична дъщеря на Башар. В този си живот ние сме пресъздали енергията на тази наша връзка и, в определен смисъл, съм имала възможността да бъда отгледана от Башар, подобно на много от вас. Докато говоря с него сега, бих искала да ви поканя, независимо как виждате Башар, да погледнете на него като на баща, като ментор, като учител, като инструктор … и  бих искала да ви поканя да се присъедините към енергията на любовта и признанието, които отправяме към него. Тадео, в този специален ден аз седнах и се замислих върху много от събитията през изминалата година и в съзнанието ми се откроиха две неща, които бяха наистина удивителни и трансформиращи.

Башар: (с привидно боязлив глас) Само две?!

Ейприл: (смее се) Вероятно са били повече от две. Искам обаче да споделя с теб две, в този ден на бащата.

Башар: Благодаря ти.

Ейприл: Когато ти създаде семинара с участието на делфините и китовете, и когато имах възможността да споделя това преживяване с други хора, почувствах много по-дълбоко в себе си колко богато и многоизмерно е всичко, което ти носиш със себе си и предаваш на толкова много от нас.

Башар: То е определено холограмно.

Ейприл: Това за мен бе повече от най-хубавия подарък, който бих си пожелала, защото аз обичам делфините и китовете толкова много и толкова голяма част от живота ми е свързана с това да плувам заедно с тях. И когато ти създаде тази възможност да споделям компанията им заедно с други хора, за мен това бе едно екзалтирано преживяване и аз си дадох сметка, че изведнъж животът и на толкова много други хора се обогати и възникна едно цяло ново семейство. При това делфините и китовете реагираха с такава голяма радост на общуването с нас. В определен смисъл, те толкова приличат на теб – всяко нещо, с което ни даряваш, е толкова богато на изразни средства и оказва толкова голямо влияние на всички, които се докоснат до него. 

Второто нещо, което искам да отбележа, е, че когато създаде този семинар с участието на делфините, ти ми каза, че той ще ми помогне да постигна по-пълна реализация на себе си. И това, за което си дадох сметка, че се случи през всичките тези години на контакти с теб, бе, че ти ми показа как да превръщам най-тъмната тъмнина в най-светла светлина. Ден след ден, година след година, бидейки отглеждана от теб … аз не мога да си представя нищо по-прекрасно. И един ден тъмнината намаля толкова много и светлината стана толкова по-силна, и аз най-накрая видях реалността от позицията на доверие, любов и уважение към Творението по такъв начин, че сега наистина разбирам какво представлява това, с което даряваш всички нас. Ние наистина те ценим изключително много и те обичаме. Защото ти си най-милият баща, който някой би си пожелал.

Башар: Ние знаем, че на вашата планета е обичайно, когато децата станат пълнолетни, да получат като подарък ново превозно средство.

Ейприл: Да не би да ми предлагаш ключовете за извънземния кораб? (смях в залата)

Башар: За това е още рано. Приемете нашата безусловна любов и благодарност към всички вас за това, че сте част от нашето семейство. Бъдете благословени. Приятен ден!