Башар – Една вечер на просветление – 22-ри август, 2015 г.

(С) 2015 Превод АТИ

Ейприл: За мен е голямо удоволствие да благодаря както на Дарел, така и на Башар за това, че ни предоставят възможност да си изясним много по-добре функционирането на вселената.

Дарел: Благодаря ти. Благодаря на всички за това, че сте тук. Оценявам това високо. Надявам се, че ще прекарате добре тази вечер. Ще се видим по-късно. Довиждане.

Башар: Нека кажем добър ден на всички вас в този ден от вашето време. Как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти).

Башар: Ние благодарим на всеки един от вас за желанието да участва в едно малко извънземно проучване. Под това ние просто имаме предвид изследване със задаване на въпроси, затова може да се успокоите. Ние дълбоко оценяваме съвместното сътворяване на това взаимодействие, това, че позволявате провеждането на това предаване по този начин и по това време, както и този мост, тази връзка, създавана между нашите цивилизации, която позволява формирането на една трета реалност между нас – една нова реалност, в която можем да взаимодействаме по-задълбочено, като едно семейство. Ние ви благодарим за този подарък – да можем да преживеем всеки един от вас, както и всички ваши проявления в многоизмерния кристал на Творението. Ние ще пристъпим направо към вашите способности да инициирате този разговор със своите въпроси, така че може да започнете, както пожелаете, а ние само питаме как сега бихме могли да бъдем на вашите услуги. Моля, започнете със своите въпроси.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: От много ранна възраст съм се чувствал различен.

Башар: (към аудиторията) Колко от вас са имали същото чувство? (почти всички вдигат ръце) Значи вие всички се чувствате по един и същ начин.

Участник: И в продължение на много години съм се чувствал като мост между духовното и моите клиенти, за да мога да променя нещо в техния живот.

Башар: Да.

Участник: И в последно време, в Мелбърн, Австралия, където живея, един рентгенов преглед на гръбначния ми стълб показа, че имам допълнителен прешлен в долната част на гръбнака си. И ми казаха, че съм донесъл това със себе си, и ми обясниха, че това ми помага да достигам до други сфери и измерения. Моля да хвърлиш малко светлина върху това.

Башар: Това ти предоставя малко повече гъвкавост, малко по-голям обсег. Нали така?

Участник: Да.

Башар: В символичен план идеята е, че си си предоставил едно друго ниво, една друга степен на гъвкавост, друга степен на способност да се простираш по-надалече и това символично ти дава възможност да извличаш повече езотерична информация, която може да добавя към гъвкавостта на други хора, ако изберат да се синхронизират с тази вибрация. В известна степен това е също така показателно за промени в генетичната структура на вашия биологичен вид и ето защо сме казали, че много от децата, родени на вашата планета от известно време, са не просто едно ново поколение, а буквално един нов биологичен вид. Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: Добре, това достатъчно ли е, или има още нещо по този въпрос, което би искал да изследваш?

Участник: По пътя на медитацията съм се опитвал да активирам този мост и бих искал да зная как мога да го активирам още повече и с цялото си същество да достигна до по-високи равнища на енергия и съзнание, и да доведа всичко това в настоящото си съществуване.

Башар: Активирането на всичко това е резултат от следването на най-силната ти радостна възбуда в живота. Следваш ли своята радостна възбуда във всеки един възможен момент без настояване за конкретен краен резултат?

Участник: Не във всеки един момент, но …

Башар: Е, виждаш ли, това е отговорът на въпроса ти. Колкото повече действаш, във всеки един момент, в посока на най-силното си страстно желание, влагайки всичките си способности, докато изчерпиш своите възможности за въздействие, без настояване за конкретен краен резултат, ти ще ускориш енергията си, ще повишиш вибрацията си и ще позволиш на живота ти да се разгърне по по-хармоничен и синхронен начин, и така ще усилиш ефекта, който търсиш. 

Участник: Аз правя това все повече всеки ден …

Башар: Добре, тогава продължи да го правиш още повече и ще видиш резултата. Това е просто физика, една проста формула – в нея няма нищо мистериозно и трудно. Единственото, което трябва да направиш, е, да избереш да правиш това във всеки отделен момент, или поне в повече моменти от тези, в които избираш да го правиш сега, и ще видиш усилване в своето ускорение и в повишаване на вибрационната си честота, и ще видиш отражение на нещата в живота ти, които съпровождат всичко това. Намираш ли това за смислено?

Участник: Абсолютно.

Башар: Това прекалено просто ли ти изглежда?

Участник: Не, аз обичам да е просто.

Башар: Добре.

Участник: Един последен въпрос. Като разбирам, че не съществуват минали животи …

Башар: Е, миналото може да бъде преживяно като минали животи, но от механична гледна точка, всички животи съществуват едновременно. Нали така?

Участник: Да. Тогава …

Башар: Тогава начинът, по който преживяваш това, е като осъществяваш необходимите ти енергийни и информационни връзки в този живот с други едновременно съществуващи животи, но тези връзки биват преживявани в твоята пространствено времева линейна перспектива като „спомени” от минали животи. Всички животи обаче съществуват едновременно, но ти изтегляш информация от тях, за да я добавиш към този си живот, за да ти помогне да изследваш избраната от теб житейска тема, така както всеки един от тези други животи може би тегли информация от твоите преживявания в този ти живот, който считат за свой „бъдещ живот”, или „минал живот” от друга гледна точка, за да си помогне за темите, които изследва в своя живот, който протича едновременно с твоя. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Абсолютно.

Башар: Така че ти може да имаш преживяване на прераждане и можеш да гледаш на своите преживявания, все едно че преминаваш от един живот в друг и в друг, и в друг, и в друг, един след друг, но това е само една перспектива, една гледна точка за структура, която съществува едновременно. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да, но има една част, по повод на която искам да те попитам.

Башар: Да?

Участник: Аз не съм религиозен, но в по-голямата част от живота си съм бил привличан от Исус и не зная …

Башар: Не е нужно да си религиозен, за да си привлечен към Йешуа, защото Йешуа не беше религиозен.  

Участник: Да, и имаше един медиум, който ми каза преди години, че в онзи живот, когато той е съществувал …

Башар: Така да се каже.

Участник: Така да се каже, благодаря ти …

Башар: Става дума за друго едновременно въплъщение, което съществува в това, което наричате същата времева рамка, при което ти извличаш информация от онова лице в онзи живот, защото енергийната връзка с онова преживяване информира темата, която изследваш в този живот. Ето защо и ето как, за да отстраним част от объркването около това защо толкова много хора могат да кажат, че са били едно и също лице през един свой минал живот … 250 души казват, че са били Клеопатра, 500,000 души казват, че са били Юлий Цезар. Как е възможно това? То е възможно, защото вие всички осъществявате същия тип връзка със съответното лице, защото неговата енергия и преживявания информират темата, която изследвате сега. Това не означава, че вие сте били онова лице. То означава, че имате енергийна връзка, най-вероятно на равнището на Свръхдушата, с онова лице, защото това е информацията и преживяването, от което вие се нуждаете, за да бъдете това лице, което сте, в този живот. Това помага ли при изясняването на това понятие? 

Участник: Абсолютно, кристално ясно.

Башар: Добре, благодаря ти толкова много за това споделяне.

Участник: Благодаря ти много, Башар.

Участник: Как я караш, Башар?

Башар: Прекрасно, а ти?

Участник: Прекрасно. Член съм на една група хора от Лос Анжелис, която установява контакт с НЛО. 

Башар: Добре.

Участник: И в деня, който бе особено важен за мен, аз се събудих, след като бях много изморена, и се почувствах изключително енергична. Излязох навън и преживях нещо, за което бих искала да получа пояснение.

Башар: И какво видя?

Участник: Видях една топка светлина с размера на малка топка за волейбол, напълно бяла в центъра с размера на топка за тенис, облечена в светлосиня мъгла, на около 5 метра пред мен.

Башар: Да.

Участник: Веднага й казах: „Добро утро”.

Башар: Много учтиво от твоя страна. Ти имаш добри обноски.

Участник: Опитвам се, опитвам се. И тогава аз скочих и ударих петите си една в друга, при което топката се раздели на две във формата на пясъчен часовник и се завъртя, и издаваше един приятен вибриращ шум.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Да. Бих искала да зная какво бе това – дали някакво същество, или кораб …

Башар: Това е вид сонда. Понякога духовете могат да се проектират във вашата реалност и да изглеждат като този вид енергийни сфери, но също така, много различни видове същества, научили се да използват и манипулират това електромагнитно поле, може да използват този вид енергия и да се проявяват по този начин като сонди, за да събират данни, да наблюдават, да разчитат вашата енергия и да действат като отражение за вас, за да внимавате за състоянието, в което се намирате по време на такава среща, и да знаете, че това е един символ, един показател за вас, че това, което чувствате в момента, този вид енергия е енергията, която трябва да следвате при всички действия в своя живот.

Участник: Виждам голям смисъл в това.

Башар: Зная, затова го казах.

Участник: Друг въпрос. След като имах няколко преживявания с НЛО, започнах за изучавам други неща, предполагам метафизични, и започнах да търся дали тези неща са истински, тъй като НЛО не изглеждат по този начин.

Башар: Зависи с кого разговаряш.

Участник: Точно така. Започнах да изследвам телекинезата и сега съм в състояние да движа вятъра и се опитвам да обучавам другите как да го правят.

Башар: Добре, но не е нужно да се опитваш. Ти просто ще обучаваш и ще привличаш тези, за които този конкретен вид проявление е подходящ в техния живот.

Участник: Правилно.

Башар: Зная това.

Участник: Бих искала също така да зная … това е последният ми въпрос.

Башар: Ще видим.

Участник: Кога хората, които установяват индивидуален контакт, ще започнат да имат повече контакти … така да се каже, със същества?

Башар: Масов отворен контакт, така както разчитаме колективната енергия на вашия свят в момента, ще започне между годините 2023-та и 2033-та. Това ще се увеличава и ще приема по-открит характер, в зависимост от енергийните промени и вибрационната честота, която демонстрират хората на вашата планета в този времеви прозорец, и ще продължи, докато най-късно в 2050-та ще има посещения на различни извънземни общества на вашата планета. 

Участник: Прекрасно, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е относно състоянието на сън. Бих искала да получа малко яснота … наскоро присъствах на конференция на Ейбраам Хикс (Abraham Hicks) и там стана дума, че информацията на съня бива записвана в съзнанието в последните няколко секунди, преди да се събудим.

Башар: Да, една част от нея. С други думи, нека го кажем по следния начин. Сънищата могат да бъдат много неща. Понякога това може да бъде просто обработване на информация от ваша страна. Понякога те могат да бъдат символични спомени от преживявания, които имате в други измерения. Когато обаче вие отново се фокусирате във физическата реалност и сте на път да се „събудите” във физическото си тяло, вие трябва да позволите на Физическия си ум да изтегли от символите, с които разполага, тези, които отговарят най-добре на преживяването, което сте имали. Така че той бързо конструира символичния сън, който отразява най-добре, според способностите му, преживяването, което сте имали и което е продължило според представите ви по-дълго време, или може би не е отнело никакво време в друго измерение, но след като сте привършили с това, Физическият ви ум трябва бързо да изгради символична представа, която да може да си припомните като физическа персона. Така че това е, което той прави в последните няколко секунди.   

Участник: О кей, благодаря ти. Бих искала да попитам също, когато моето куче спи и в съня си лае или движи крака, като че ли бяга, какво се случва?

Башар: Могат да се случват най-различни неща. Трябва да разглеждаш всеки отделен случай.

Участник: Разбирам, благодаря ти. Другият ми въпрос е … когато получаваме указания чрез вътрешен глас … приятели ме питат как можем да знаем дали те идват от Висшия ни разум?

Башар: Какво значение има?

Участник: Уха, това ми харесва!

Башар: Информацията върши ли ви работа, съдържа ли любов, подкрепа, положителна ли е, засилва ли самочувствието ви?

Участник: И аз така си казвам, зависи как го усещаме.

Башар: Точно така, защото задължително не трябва да знаете откъде идва информацията и понякога спирането на процеса с въпроса „Кой изпраща това?” всъщност пречи на способността ви да я използвате. Ако наистина трябва да знаете, то нещо в синхронността на процеса ще ви покаже това. Най-често обаче не е нужно да знаете. Важното е да се фокусирате върху информацията.

Участник: О кей, това е прекрасно. Последният ми въпрос – как може един домашен любимец …

Башар: Какъв домашен любимец?

Участник: Английски булдог, казва се Тайни.

Башар: Добре.

Участник: Тя е най-добрият ми учител на безусловна любов, но единственият ми проблем е, че е доста избирателна по отношение на хората, които харесва. Аз уважавам това, но се случва да се разделям с нея, за да следвам своето най-силно радостно вълнение и да пътувам, и ми е трудно да я оставям на грижите на някои хора. Имаш ли някакви съвети по този повод?

Башар: Защо ти е трудно ?

Участник: Тя е много агресивна.

Башар: Агресивна.

Участник: Да. Хапе.

Башар: Хапе.

Участник: Да. Когато някой дойде в къщи и аз й го представя … когато съм там, тя се държи много добре …

Башар: Добре. Какви твои убеждения тя отразява?

Участник: Това е, което ми е трудно да си изясня.

Башар: Добре, ти правиш ли хапливи забележки относно други хора?

Участник: Хапливи забележки …

Башар: Или съдиш части от себе си? 

Участник: Сигурна съм, че има нещо такова, просто се питам как това може …

Башар: Обикновено кучетата отразяват идеята за служене в твоя живот. Какви са нещата, които може би се страхуваш да предприемеш в своя живот, свързани с това да бъдеш в услуга на другите?  

Участник: Тук ме хвана на тясно. Това ми помага много, благодаря ти! Хубав ден.

Башар: Това стига ли ти?

Участник: Напълно.

Башар: Добре. Благодаря ти.

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е относно моята дъщеря. Тя има … (започва да хлипа)

Башар: Не те разбираме. Изчакай малко, за да се овладееш.

Участник: (продължава да говори неразбираемо през плач)

Башар: Изчакай малко, дишай, дишай.

Участник: Съжалявам.

Башар: Не, не, няма нужда да се извиняваш, просто дишай. Отпусни се, изчакай малко и когато почувстваш, че си готова, говори бавно и ясно.

Участник: Привиждат й се бухали в стаята й и те я ужасяват.

Башар: Да.

Участник: Тя казва, че те я карат да лети като пеперуда …

Башар: Какво ужасяващо има в това?

Участник: Не зная. И те си играят с пръстите на краката й, и тя започва да пищи, за да ги прогони. (продължава да плаче)

Башар: Добре, добре. Ти разбираш, че бухалите са много типичен проективен символ за определени същества, с които някои хора на вашата планета се срещат. Нейният ужас е свързан с това, че тя е израснала на планета, където вие в общия случай не признавате тези неща за нещо реално и следователно вие не обучавате децата си, че те могат да контролират ситуациите, в които такива неща се случват. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ти обаче можеш да започнеш да й обясняваш, че на друго ниво тя се договаря да се среща с тези същества. Те могат да бъдат преживявани като приятели и тя винаги контролира положението. Независимо как се чувства, тя може да бъде научена, че чувствата й произтичат от това, което е била научена да вярва, но тя може също така да бъде научена, че е в състояние да контролира нещата и че може да заяви как би желала да протичат тези срещи, и желанието й ще бъде зачетено, ако просто направи едно изявление, когато си ляга за сън  – че ако приятелите я посетят, тя би желала срещата да протече по определен начин. Така че създайте двете заедно една приказка за това как бихте предпочели да протекат тези срещи. Като родител използвай въображението си, предай й това свое въображение и измислете заедно една история, която ще я накара да изпитва удоволствие при срещата си с тези същества. Вярваш ли, че имаш способността за такова творчество?

Участник: Да, но …

Башар: Но какво?

Участник: Аз също започнах да ги сънувам.

Башар: Разбира се, това се проявява по семейна линия.

Участник: Да, зная това. И аз се договорих по време на съня си. Наистина ли мога да правя това?

Башар: Да. Всъщност в това е смисълът. Когато започнеш да ставаш достатъчно осъзната по време на сън, за да разбереш, че случващото се във физическата реалност е само една проекция, един символ за неща, случващи се в едно по-високо измерение, тогава ти започваш в достатъчна степен да осъзнаваш себе си на това ниво, за да използваш Матрицата на реалността, която създава физическото ти преживяване, при което можеш да правиш договорености и уточнения на това равнище, които да позволят на физическата ти реалност да отразява по-добре съзнателността, която проявяваш на това по-високо ниво. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Последен въпрос. Поначало какво искат те от нея? Защо се появяват около нея? Зная, че това е семейна черта, но …

Башар: Това е семейна черта, защото всички сте се съгласили да бъдете част от програмата за хибридизация. Разбираш ли какво означава това?

Участник: Ъ-хъ. Да, разбирам.

Башар: Значи това е, което те искат.

Участник: И те не я нараняват, това е моята …

Башар: Не по начина, който имаш предвид. Ние разбираме, че може да има някои преживявания на това, което наричате неудобство, и това, което ви казваме, е, че когато създадете приказка за начина, по който предпочитате да протичат тези срещи, ще започнете да разбирате, че всякаква болка или неудобство, което хората може да изпитват при тези срещи, обикновено произтича от основаните им на страх убеждения и когато се освободите от тях, всяка болка ще изчезне. Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: Тогава имаш ли желание да направиш това?

Участник: О, да.

Башар: Тогава, моля забавлявай се с това и й позволи да се освободи от страховете си, като я увериш, че тя също контролира случващото се и че тези същества нямат намерение да я наранят. Тя може да не е свикнала с някои от нещата, които преживява, но тя ще се оправи, ще свикне с нещата и ще може да определя, ще може да прави изявления за това как предпочита да  протичат тези преживявания. И като прави това, и като съчинявате заедно тези приказки, тя ще започне да преживява срещите все повече по този начин. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре тогава, приятни сънища … За последно – ти ще получиш помощ за това. Засега няма да кажем от кого.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искала да те попитам относно събитията и промените, за които ти вече спомена,

Башар: В края на 2016-та?

Участник: През 2015-та и 2016-та.

Башар: Ние говорим за 2016-та, не за 2015-та.

Участник: Би ли казал нещо за вероятността на събитията …?

Башар: Това е, за което ще говорим в края на септември (2015 г.).

Участник: Разбирам.

Башар: И така, вие може да получите информацията в подходящото за това време. Това ще бъде по време на сеанса, който сме озаглавили „Отброяваме 13 месеца”.

Участник: О кей. Значи през есента на 2015-та всичко ще бъде наред? Ние говорим за … (смях в залата)

Башар: Вярваш ли, че всичко ще бъде наред?

Участник: Аз вярвам …

Башар: Или се тревожиш?

Участник: Не се тревожа. Вярвам, че като съм положително настроена, просто се опитвам да …

Башар: Опитваш се какво?

Участник: Да съм сигурна, че всичко ще бъде наред.

Башар: Да си сигурна, че всичко ще бъде наред. Ти всъщност казваш, че не си сигурна, че можеш да генерираш достатъчно положителна енергия в степен, при която ще знаеш, че ще бъдеш о кей. Защо не?

Участник: Аз наистина се опитвам.

Башар: Не се опитвай. Не е въпрос да се опитваш – моля разберете, ние често поясняваме това за вас. Не става въпрос за опитване, а за правене на избор за нещо, което знаеш, че е действително вярно за теб. 

Участник: Аз избирам да бъда.

Башар: И разбери, че трябва да поемеш отговорност за всичко, което би могло да възникне в теб, което може да е извън синхрон с това предпочитание, за да си в състояние да се справиш с това убеждение, да се освободиш от всяко убеждение, което може да е извън синхрон, и да добавиш енергията му към общото си радостно вълнение. Трябва да поемеш отговорност и за това.

Участник: И през септември тази година ще има четвърта кървава луна.

Башар: И какво от това?

Участник: Какво мислиш по този въпрос?

Башар: Какво мисля по въпроса? Както вече ви казахме, някои от изкуствените спътници около нашия свят, единият от които се нарича Епсилон … той всъщност изпуска лъчи от енергия и използва вашата луна като отразяващо огледало, за да прибави своята вибрационна честота към вибрационната честота на поляризираната светлина, идваща от вашата Луна, така че ако изберете да се къпете в светлината на пълната луна, може да се отворите към идеята, че получавате честоти от други измерения, не само от собствената ви слънчева система, но и от  други слънчеви системи, и може да използвате това, както пожелаете. Използвай въображението си. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Това е всичко, благодаря ти.

Башар: Добре, благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Обичам те.

Башар: Приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Бих искала да те попитам относно идеята за приноса.

Башар: Принос.

Участник: Питам се дали можем да направим по-големи приноси към обществото, като влияем положително върху по-голяма част от населението и дали индивидуалните приноси на отделни индивиди не са толкова важни, колкото си мислим.

Башар: Важни са, но може би ти нямаш ясно разбиране за свързания с това механизъм. Всеки път, когато пожелаеш да бъдеш себе си във възможно най-пълния смисъл, това е, което ще има най-голям ефект върху всеки друг, който може да бъде привлечен от твоята вибрация и желае да види в теб пример за това, което избира да бъде, по отношение повишаването на своята вибрационна честота. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: Нека сега ти предложа една малко по-различна гледна точка на идеята за оказване на принос. Всеки един от вас, без изключение, вече оказва всичкото влияние, което някога би могъл да има, във вашето общество. Вие вече оказвате всичкото влияние, което някога бихте могли да окажете. Така че когато правите нещо, тогава не става дума за оказване на по-голямо влияние. Способността и желанието да действате под влиянието на най-силната си радостна възбуда не създават повече влияние, а разкриват по-голяма част от влиянието, което вече оказвате. Разбираш ли разликата?

Участник: Да.

Башар: Така че, ако бъдеш вярна на себе си, това означава, че имаш някакъв дар, който да предложиш. И ако имаш нещо да предложиш, по определение, трябва да има някой във вашето общество, който иска да го получи. В противен случай ти не би изпитвала радостно вълнение от възможността да предложиш това нещо. Защото, както сме казвали много пъти, няма едностранни монети. Ако ти притежаваш ези-то, някой друг притежава тура-то. Така че желанието да изразиш това, което си, желанието да бъдеш себе си възможно най-пълноценно, е това, с което даряваш околните, независимо как избираш да го изразиш пред останалия свят. Бидейки пример за някого, който избира да бъде верен на себе си, ти предоставяш на другите възможността да видят, че е възможно и те да направят същото, и това разкрива истинското влияние, което оказваш просто със самото си съществуване. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това адресира ли въпроса ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да, аз основавам една организация …

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Да, много, много вълнуващо. Тя ще се нарича „Промяна”, ще се намира в Сан Диего и ще служи като платформа за еволюцията на нашето съзнание, за разпространение на информация получена чрез чанелинг …

Башар: Добре.

Участник: И за контакт с извънземни, и аз бих искала да зная дали имаш някакъв съвет относно създаването на тази организация.

Башар: Ти вярваш ли, че ако следваш своята радостна възбуда, с всичките си способности, без настояване на конкретен резултат, животът ти ще се разгърне точно така, както би трябвало, и че всичко, от което се нуждаеш, ще ти бъде предоставено чрез организиращия принцип на синхронността?

Участник: Да.

Башар: Тогава нямам нещо, което трябва да добавя.

Участник: Благодаря ти. Помислих си, че можеш да кажеш това.

Башар: Колко си проницателна. Може би трябва да започнеш да си вярваш по-често.

Участник: Може би.

Башар: Добре, нещо друго?

Участник: Какво е моето галактическо наследство?

Башар: Твоето галактическо наследство. Болшинството от вас имат много силни връзки със звездната система на Сириус, със звездната система на Плеядите, със звездната система на Орион, както и малко с Арктур, за мнозина от вас. Очевидно вие имате връзки и с някои от хибридните цивилизации, и много от вас имат други връзки, които не ни е позволено да коментираме в момента. Това достатъчно ли е?

Участник: Да. Как да си спомня повече коя съм?

Башар: Като действаш в посока на най-силната си радостна възбуда, защото ако правиш това, то повишава твоята честота и тогава, по определение, по-високата честота ще ти донесе повече информация, която е подходящо да знаеш. Това е физика, нали?

Участник: Да.

Башар: Това, което влагаш, е това, което получаваш в отговор. Така че ако искаш да получиш информация от по-високо ниво, ти трябва да функционираш на по-високо вибрационно ниво, нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава всичко, което отразява тази по-висока честота и енергия като информация, ще достигне при теб точно тогава и там, където трябва. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Но ако ти не притежаваш тази енергия на по-висока честота, ти не можеш даже да си представиш идеи и вдъхновения, които са на друго равнище. Затова бъди равнището, което искаш да преживееш, и всичко присъщо на това равнище ще достигне при теб точно когато трябва. Ако не достигне до теб, то не ти трябва. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Тогава, благодаря ти.

Участник: Имам един последен въпрос.

Башар: О, нима? Още един последен въпрос?

Участник: Става въпрос за децата и технологиите. Моите деца са силно привлечени от съвременните технологии – ай-пад, телефони, видео …

Башар: Да, да. Какво им причиняват тези неща?

Участник: Изглежда, че ги вълнуват, но също така изглежда, че ги откъсват от настоящия момент.

Башар: Добре, тогава твоята задача е да им позволиш да научат как да балансират и двете неща по начин, който им позволява да останат заземени, докато едновременно могат да изпълняват множество задачи на едно напълно различно ниво в други измерения, което по същество се обучават да правят, защото те усещат, че приближава една напълно нова реалност, в която тези умения ще бъдат важни, и в същото време ти можеш да им позволиш да прекарват повече време свързано с природата, което да им позволява да бъдат повече заземени, докато упражняват тези си умения. Нали така?

Участник: Добре, да. Благодаря ти много.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Башар, нямам думи за да изразя своята любов и благодарност.

Башар: Добре, това е достатъчно. Добър ден.

Участник: Благодаря ти. В последно време преживявам промяна, или вид разгръщане, и изглежда, че това се случва бързо.

Башар: Да, процесите се ускоряват. Повечето от вас знаят това. Имаш ли усещането, че не можеш да се справиш с това?

Участник: Пътят се оказва неравен. 

Башар: Това е вълнуващо, нали?

Участник: …

Башар: Колебание.

Участник: Пиковете са много високи и спадовете са много дълбоки.

Башар: Да, но виждаш ли, не става дума за това (медиумът описва с ръка хоризонтална синусоида), а това (описва синусоида, която се издига диагонално нагоре).  Разбираш ли за какво става дума?

Участник: Да.

Башар: Падовете вече не са такива, каквито са били преди, освен ако ги определиш по този начин. Запомни, моля запомни – разбира се, че ще имаш предизвикателства. Така ти се учиш, така ти израстваш, така се разгръщаш, така повишаваш своята честота. Предизвикателствата обаче не е нужно да са отрицателни, не трябва да бъдат болезнени. Идеята е, че в действителност няма такова нещо като присъщо трудна ситуация. Само определението на отношението ти към ситуацията ти позволява да я преживееш като отрицателна. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Тогава промени определението си на предизвикателните моменти и ще се научиш да ги преживяваш по по-енергичен и положителен начин. Защото това е тяхното предназначение – да отразят към теб убежденията ти, които може да са извън синхрон с истинската ти същност, за да можеш да ги изследваш и след това да се отърсиш от тези отрицателни убеждения и да добавиш енергията им към цялостното си развитие. Това е едно от нещата, които прави твоята радостна възбуда, това е един от инструментите да ти разкрие подобно на огледало всяко нещо в теб, което е извън синхрон с тази радостна възбуда, за да можеш да се справиш с него и да го оставиш да си отиде. И така този неравен път може да бъде също толкова вълнуващ, както неравните спускания, на които вие изглежда се наслаждавате в своите увеселителни паркове.  Защото макар че едно спускане може да бъде малко страшно за момента, като цяло ти знаеш, че то е безопасно и в крайна сметка ти ще го преживееш, и ще продължиш към нещо друго. Така че приеми, че това е просто още едно преживяване в увеселителен парк, че е нещо временно и че има полезния ефект да отрази към теб това, което каза, че искаш да научиш, когато си закупи билет за този увеселителен парк, наречен Земя. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И когато започнеш да гледаш на нещата по този начин, парадоксално, неравностите по пътя ще се изгладят. Но не защото ти се нуждаеш от това. Просто защото ще го направят. Защото ти си готова да ги приемеш такива, каквито са, за това, на което трябва да те научат, и тъй като ти ги определяш вече по по-положителен начин. И след като позволиш на нещата да си свършат работата, за която са предназначени, те ще си отидат по своя път. Единственият начин, по който може да продължаваш да преживяваш болка, е да продължаваш да се съпротивляваш на нещата, които тя се опитва да ти покаже, причината, поради която те присъстват в живота ти. Ако кажеш: „Това не принадлежи към моя живот, нещо трябва да не е наред, това е препятствие”, тогава ти определяш част от живота си като без значение, като нещо, което не трябва да го има. Защото ако то присъства, за това има определена причина и ако отричаш тази причина, ако го отричаш, то ще продължи да се завръща и ще продължи да се завръща, все по-силно и по-силно, и по-силно, докато избие глупостите от главата ти. Така че внимавай, когато нещо те потупва по рамото и … то няма да се налага да ти нанася по-силен удар. Не се съпротивлявай на това, което се случва, върви по течението, учи се от него, придай му положителен смисъл. Даже и да е нещо, което не предпочиташ, ти разбираш, че то съществува по положителна причина. Следователно, ако му придадеш такова значение, ще можеш да извлечеш положителен ефект от преживяването. Независимо как е било първоначално възникнало, независимо от нечие чуждо мнение или преживяване в тази ситуация, ако ти му придадеш положително значение, ти ще получиш положителен и полезен ефект. Ако му придадеш отрицателен смисъл, ще получиш само отрицателен ефект. Отново: това е само физика. Това, което вложиш, е това, което получаваш обратно. Така че ако вярваш на своя живот и на начина, по който той протича, ти винаги ще знаеш, че каквото и да се случва, присъства по начин, при който можеш да извлечеш нещо положително, и ако останеш в това състояние, ще видиш, че нещата се ускоряват в тази посока и неравностите ще се изгладят, но даже и ако останат, ти ще се наслаждаваш на тях така, както се наслаждаваш на едно пътуване с влакче на ужасите. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много.

Башар: Това достатъчно ли е?

Участник: Имам и друг въпрос.

Башар: Да?

Участник: Използвам марихуана като вид позволение и това изглежда че ускорява нещата в положителна посока.

Башар: Може, ако я използваш по положителен начин. Тя е един учител, като всеки от естествените учители, които могат да съществуват на вашата планета. Само разбери, че това, на което тя те учи … едно от нещата, на които те учи, е, че ти можеш да предизвикваш тези състояние сама. Така че в един момент ти може да не се нуждаеш от учителя, а ще можеш да преминаваш сама в тези състояния.

Участник: О кей. Има ли нещо, свързано с използването й сега, което да смущава моето развитие?

Башар: Не. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Имам още един въпрос.

Башар: Друг последен въпрос.

Участник: Казах ли последен? Съжалявам.

Башар: Последен въпрос, част трета! (смях в залата)

Участник: Ако ми позволиш, да.

Башар: Това заглавие на филм ли е на вашата планета? Сериал „Последен въпрос”. Та какъв е твоят „последен” въпрос?

Участник: От много малка разбрах, че съм силно чувствителна.

Башар: Какво означава „чувствителна”?

Участник: (въздиша) Казваха ми, че тълкувам погрешно информация от други хора.

Башар: Добре, нека ти предложим един друг поглед върху тази идея, ако не възразяваш.

Участник: Моля.

Башар: Добре. Внимаваш ли?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: (към аудиторията) Вие внимавате ли?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Добре. По начина, който ти влагаш в това, чувствителността е един мит. Няма такова нещо. Това, което действително казваш, е, че упорито се придържаш към отрицателни убеждения. И от това произтича реакцията на околните. Не защото си чувствителна, а защото не искаш да се откажеш от отрицателните убеждения, които те карат да реагираш по отрицателни начини.

Участник: Хм.

Башар: Чувствителността не може да бъде използвана като извинение за поддържане на отрицателната реакция към нещата, защото в действителност такова нещо не съществува. Това е един мит, който хората си разказват, за да имат причина или извинение да продължават да реагират по този начин и да си играят на жертви. Но такова нещо не съществува. Това е просто нежелание да се откажеш от една отрицателна гледна точка. Защото вярваш, че по някакъв начин имаш полза да се придържаш към тази отрицателна гледна точка. Защото извличаш нещо от нея. Когато се откажеш от това, ще видиш, че повече няма да реагираш по този начин, защото няма да приемаш тези неща в личен план. Даже и ако някой има идеята, че ще е добре да направиш някои промени в себе си, това не означава, че трябва да реагираш отрицателно и в много случаи, когато някой може да проектира спрямо теб нещо по отрицателен начин, може би това е свързано повече с негов проблем, отколкото с теб. Но когато го приемеш лично и вярваш, че това има нещо общо с теб, тогава ти избираш да реагираш и казваш: „О, аз съм много чувствителна спрямо това”. Това обаче само означава, че продължаваш да се придържаш към убеждение относно себе си, което не ти е от полза.

Участник: (клати утвърдително глава)

Башар: Така че освободи се и престани да се инатиш относно това, и ще видиш, че чувствителността ще се неутрализира. Защото тя просто не съществува поначало. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: (към аудиторията) Намирате ли смисъл в това?

Участник: (аплодисменти)

Башар: Добре.

Участник: Благодаря много.

Башар: Искахме да сме сигурни, че сме се отнесли към това по чувствителен начин. (смях в залата).

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искал да те попитам … хора като Моцарт, Айнщайн, хора, които наричаме гении на нашата планета, дали са били родени със специални способности, или след като са се родили, са успели да почерпят от определени …

Башар: Това са просто същества, които са си позволили да бъдат повече това, което наистина са. Те представляват това, на което всички вие сте способни, стига да си предоставите възможността да го знаете. Те просто са знаели това. Те са избрали да нямат система от убеждения, която да им попречи да знаят това. И толкова.

Участник: …

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Така че ако вие си позволите да се отърсите от всички убеждения, които ви пречат да знаете това, всеки един от вас ще открие своите гениални проявления. Всичко е толкова просто. Но те са там като отражения на това, на което сте способни, всеки по свой начин. Това помага ли ти?

Участник: Да, да.

Башар: Добре.

Участник: Друго, което бих искал да те попитам … винаги ме е удивявало обширното познание, което имаш относно всичко.

Башар: Аз нямам никакво обширно познание.

Участник: Как получаваш тази информация?

Башар: Аз зная това, което трябва да зная, когато трябва да го зная. Преди да имам нужда да го зная, аз не го зная. И аз не зная какво трябва да зная, преди да имам нужда да го зная. (аплодисменти в залата)

Участник: Добре. Ето тук, на земята, ние ходим на училище, в университет, ако искаме да научим нещо. Вие какво правите във вашето общество?

Башар: Ние учим нашите деца, че те ще знаят това, което трябва да знаят, когато трябва да го знаят и те го правят.

Участник: Прекрасно.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Напълно.

Башар: Но това трябва да произлиза от аб-со-лют-на-та убеденост, че това е вярно. А в нашето общество съществува абсолютната увереност, че това е вярно и следователно това е, което преживяваме.

Участник: Как можем ние да обучим себе си, за да достигнем до убеденост в тази абсолютна истина?

Башар: Трябва да откриете всички свои убеждения, които ви карат да се преживявате като несигурни и неубедени, и да се освободите от тях. И тогава това, което ще остане, ще бъде вашата убеденост.

Участник: Прав си.

Башар: Това е донякъде подобно, артистично погледнато, на казаното някога от един от гениалните ви скулптори, когато го попитали как създава такива красиви статуи от мрамор. Той отговорил: „Аз просто премахвам всичко, което не е част от статуята”.   

Участник: Да.

Башар: Така че изрежете всичко, което не е част от вас, и ще остане абсолютната ви убеденост в това, което наистина сте. И това е есенцията на гения. Това помага ли ти?

Участник: Много.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Чудила съм се защо се чувствам толкова откъсната от света.

Башар: За това може да има най-различни причини. Понякога причината за отчуждението е, че не си напълно себе си, така както би могла да бъдеш, така че си отчуждена или най-малко имаш преживяване на отчужденост от себе си или от Първоизточника. От друга страна, понякога отчуждението е нещо положително, защото за да се преориентираш в една реалност, ти трябва да загубиш ориентацията си в друга. Понякога това може да бъде преживяно като временно отчуждение. Какъв вид отчуждение обаче в действителност описваш? Можеш ли да бъдеш по-конкретна?

Участник: Да, в отношенията си с околните аз не мога емоционално да се свързвам с хората – даже не зная какви са собствените ми чувства.

Башар: Добре, може ли да ти задам въпрос?

Участник: Да.

Башар: Ако се свързваше с хората по начина, по който казваш, че би искала, какво се страхуваш, че може да се случи?

Участник: … … Възможно е да бъда наранена.

Башар: Как би могла да бъдеш наранена?

Участник: Ако … хората ме отхвърлят.

Башар: Това означава, че ти получаваш отражение на нещо в себе си, което отхвърляш. Така че ако престанеш да отхвърляш себе си, не е нужно да реагираш спрямо някого другиго, който би избрал да те отхвърли. Защото ще разбереш, че това няма нищо общо с теб и че е негов проблем, и няма да го приемаш лично. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам смисъл.

Башар: Тогава кои аспекти на собственото ти същество те плашат толкова много, че ги отхвърляш? Че не желаеш да ги изразиш? Каква част от своите усещания на радост ограничаваш и отхвърляш в своя живот? Можеш ли да отговориш на това?

Участник: Не зная.

Башар: Разбира се, че знаеш. Нека зададем въпроса по различен начин. Готова ли си?

Участник: Да.

Башар: Можеш ли да кажеш, че във всеки един възможен момент, като влагаш всичките си способности, ти правиш това, което ти доставя най-голяма радост в живота? Да или не?

Участник: …

Башар: Колебанието означава не.

Участник: Аз чух това от теб наскоро.

Башар: Добре, това нещо предизвиква ли в теб радостно вълнение? Да правиш това, което ти доставя най-силно радостно вълнение, като влагаш всичките си способности, без каквото и да е настояване за конкретен краен резултат? Вярваш ли, че си способна на това?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава колкото повече започнеш да правиш това, толкова по-бързо ще откриеш всяко нещо, което те спира да бъдеш себе си. Защото когато на-ис-ти-на из-бе-реш да бъдеш (вярна на) себе си, и когато това е единственият избор, в който намираш смисъл, тогава няма да избираш нещата, които ти пречат да бъдеш себе си, и ще откриеш кои са те, докато следваш най-силната си радостна възбуда. Те ще се открият пред теб и едно по едно ти ще се отървеш от нещата, които нямат нищо общо с теб, и ще станеш тази, която предпочиташ да бъдеш. Ето така стават нещата. Желаеш ли да преминеш през този процес?

Участник: Да.

Башар: Желаеш ли да поемеш отговорност за нещата, които не предпочиташ, както и за нещата, които предпочиташ, в своя живот?

Участник: Да.

Башар: Защото ти си тази, която създаваш преживяванията си, и трябва да поемеш отговорност за своята част от всичко, което преживяваш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, и когато поемеш отговорност за това, ти ще демонстрираш способността си да реагираш адекватно, което означава, че ще започнеш да упражняваш присъщата ти власт над обстоятелствата; което означава, че ще се придвижиш напред; което означава, че ще продължаваш да се разгръщаш; което означава, че ще се забавляваш все повече и повече; което означава, че ще се справяш с нещата по един по-завършен и холистичен начин. Това звучи ли ти забавно?

Участник: Да.

Башар: Тогава трябва да си готова да направиш първата стъпка и да действаш в посока на най-силното си радостно вълнение, независимо от формата, в която то ще ти се представи, даже и когато изглежда, че нещо предизвиква съвсем мъничко повече радостно вълнение от всичко останало. Това ще означава, че Висшият ти разум ти казва, че това е, което трябва да направиш веднага. Следвай пътя на радостната си възбуда, а не начина, по който нещата изглеждат на повърхността. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Имам и друг въпрос. Казали са ми, че трябва да се науча да си спомням подтиснати спомени.

Башар: Това е по същество, което казваме. Не толкова, че трябва да си припомняш подтиснати спомени, колкото че трябва да откриеш кои са отрицателните убеждения, към които се придържаш. Когато откриеш кое е дадено отрицателно убеждение, ако има свързани с него спомени, те ще се появят и ти ще ги осъзнаеш. Наистина става дума повече за откриване на отрицателните убеждения. Понякога, в зависимост от начините, по които ти работиш, понякога припомнянето на нещо подтиснато може да бъде начин да разпознаеш отрицателното убеждение, свързано с тази идея. Това може да протече в двете посоки, в зависимост от това кое е най-добро за теб. Използвай позволението, което работи най-добре за теб. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Може да е терапия, хипноза, просто медитация, или просто да седнеш и да дишаш, да купиш кристал, да се взираш в Луната, това, което вярваш, че ще ти даде най-голямата възможност да достигнеш до информацията, която трябва да знаеш и която ще ти служи най-добре – просто следвай своите инстинкти, своята интуиция и въображение, и виж към какво си привлечена да правиш. И ако си привлечена към нещо в даден момент, това е позволението, което ще ти помогне да бъдеш повече тази, която си. И ще откриеш информацията, която трябва да знаеш, чрез един процес във времето, но запомни, че целият смисъл е в процеса. Процесът е причината да избереш преживяването на това свое въплъщение. В процеса е целият смисъл. Ти не се „опитваш да достигнеш до някъде”. Ти имаш нужда да бъдеш тук. Остани в процеса, в това е целият смисъл да имаш живот – да преживееш процеса на промяна и на нови свои гледни точки, които откриваш в този процес, в тези промени … и да правиш промените, които са релевантни на тази, която предпочиташ да бъдеш. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Помага ми много, благодаря ти.

Башар: Благодаря и върви да се забавляваш, не се страхувай … Или ако избереш да се страхуваш, помни, че само защото може да имаш страхове, не означава, че не можеш да действаш въпреки тях. Куражът не означава отсъствие на страх. Куражът означава, че действаш въпреки страха си.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти за цялото знание и мъдрост, които си споделял през всичките тези години.

Башар: Ние ви благодарим за това, че ни позволявате да отразяваме към всички вас това, което вече знаете и за което само ви напомняме.

Участник: Прекрасно! Преди десетина години имах преживяване близко до смъртта …

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Да, доста вълнуващо. Оттогава насам в живота ми настъпиха психични промени, започнах да лекувам своя ум, тяло и душа. В последно време експериментирам с DMT, чанга и предполагам, че получавам това висше знание и мъдрост …

Башар: Ти предполагаш?

Участник: Започвам да говоря, но не точно със своя глас и бих искал да зная дали това е просто моят Висш разум …

Башар: Засега, да, това е твоят Висш разум. Може да има други същества, които са замесени в това, но засега започваш със своя Висш разум, защото той ти е повече познат. Той ще те привикне към това състояние и тогава, когато се усъвършенстваш в установяването на тази връзка по начин, който предпочиташ, тогава може би ще се синхронизираш с вибрационните честоти на други същества и ще се почувстваш по-комфортно, след като Висшият ти разум те е тренирал. Помнете, че първият шаман, това е вашият Висш разум. Той знае какво да прави, вярвайте му. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много, благодаря ти.

Башар: Това ли е всичко ?

Участник: Не. Следващ въпрос. Първият път, когато те видях, бе по време на един от предишните сеанси …

Башар: Е, ти всъщност никога не ме виждаш.

Участник: Да, аз те чух, Башар, зная, зная … и ти спомена, че корабът майка е над Седона …

Башар: Не корабът майка, а моят разузнавателен кораб.

Участник: И същата седмица аз отидох в Седона, за да се усамотя и медитирам и докато бях там, правихме тази медитация с една мантра …

Башар: Да.

Участник: И след тази медитация срещнахме това човешко същество наречено Бран и той наистина изглеждаше да не е от този свят. Беше тъмно и той като че ли се спусна от върха на планината …

Башар: Да.

Участник: Това преживяване, което имахме заедно с него, бе наистина нещо извънземно и аз бих искал да зная дали той е от този свят, или от друго …

Башар: Не ми е позволено да коментирам това.

Участник: Благодаря ти … Той ни каза да припяваме тази мантра, която виждахме в това специално място на завихрянето, и наистина настояваше да правим това.

Башар: Вие забавлявахте ли се?

Участник: Да.

Башар: Научихте ли нещо ново за себе си?

Участник: Научихме много.

Башар: Добре, и това е всичко, което трябва да знаеш.

Участник: (смее се) Благодаря ти, последен въпрос. Има ли нещо, което вие правите там на вашата планета, което ние тук можем да правим, за да повишим своята вибрация и да ускорим осъществяването на контакт, и да си доставим тези технологии …?

Башар: Не става дума толкова за приближаване момента на контакт, но в светлината на това, което всъщност питаш, това е една от причините, поради която ще предаваме в бъдеще информация относно завихрянето на Седона. Защото това ще бъде едно по-интерактивно предаване, което ще изисква някои хора на вашата планета да участват по един много физичен начин, който ще помогне за синхронизиране вибрационната честота на завихрянето на Седона, за да го направи по-подходящо за осъществяването на контакт. Така че това е, което предстои. 

Участник: Благодаря ти за всичко, Башар.

Башар: Благодаря ти и аз. Хубав ден!

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм благодарна за тази възможност.

Башар: Благодаря ти за съвместното сътворяване, което дълбоко оценяваме. 

Участник: Винаги съм изпитвала силна любов към котки и тигри и съм любопитна дали имат някаква връзка с мен, която би могъл да поясниш.

Башар: Ти разбираш, че … не че други животни не могат, но особено котките на вашата планета могат да възприемат много лесно неща от други измерения.

Участник: Точно така.

Башар: Така че те са добри учители за това, добри отражения за това, за да можеш да изпадаш в своето котешко състояние, да се научиш да се идентифицираш по-силно с котката … и ако се научиш да разбираш някои от нейните качества, ще започнеш да виждаш по начина, по който вижда тя. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И …?

Участник: Това ме води към следващия ми въпрос относно съня. Имам много осъзнати сънища и бих искала да зная нещо повече за някои от тях.

Башар: Можеш да започнеш с един.

Участник: Имах този сън, в който бях в банята. Това е един от моите портали и се появи онзи човек, който ме развеждаше на различни места, едно след друго. Приличаше на монах, бе много нисък и ме водеше в различни стаи, и в първата стая аз се препънах, и видях един прозорец, през който се виждаше другата стая, в която щях да вляза …

Башар: Да?

Участник: И преминах през една друга врата, и отново се спънах, и влязох в тази друга стая, където имаше една голяма маса и насядали красиви мъже и жени, които разговаряха, и аз се превърнах на топка енергия, и бях над тях, и се опитах да общувам с тях, но разбира се, не помня нищо от казаното.

Башар: Е и …?

Участник: Може би имаше още нещо, но просто не мога да си спомня.

Башар: И какъв е въпросът ти относно това?

Участник: И когато си тръгвах, се спънах за трети път, и тъй като това бе един осъзнат сън, аз знаех, че е такъв сън и си казах, че мога да се изправя сама, но не можах да го направя, а гледах към всички тези хора и те гледаха към мен, но нямаха никакво изражение на лицата си – не ми се смееха или подиграваха. И се чудя дали това бяха хора от други измерения, или …?  

Башар: Е, да, ти си била в друго измерение и препъването може да има някакво символично значение, но също така е отразявало прехвърлянето ти от едно ниво на реалност в друго. Ти просто си го интерпретирала като препъване. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че те са почувствали присъствието ти в даден момент и това е било изписано на лицата им. Те изведнъж са разбрали, че има и друг присъстващ на конференцията. И са изчаквали да видят с какво можеш да допринесеш.

Участник: Аз просто трябваше да се изправя, физически …

Башар: Те са свикнали да виждат най-различни същества да пристигат и отпътуват по свои собствени причини, така че те винаги ще ти предоставят възможността да разбереш защо си била там и да си тръгнеш, когато имаш нужда да го направиш. Така че те просто са били учтиви и са изчаквали да свършиш с препъването си. (смях в залата)

Участник: Добре, и в същия сън ми се появи онова друго същество, което бе много голямо, и то се появяваше и изчезваше от съня ми, и накрая се приближи към мен, и отвори тази книга, и каза, че ще ме научи … каза нещо като: „Аз съм Ра”, но не мога точно да си спомня. Можеш ли да ми кажеш нещо относно това?

Башар: Да, това е един водач и по същество това, което ти е било казано, е, че съществува определена енергийна и информационна връзка, която установяваш с едно древно египетско понятие, което може да ти помогне в този житейски път, ако решиш да изследваш това.

Участник: О кей.

Башар: Какво означават онази цивилизация и онази времева рамка за теб?

Участник: Определено трябва да изследвам това повече. Зная, че определено обичам слънцето …

Башар: Добре, това може да съдържа информация, предназначена за теб и свързана с житейската ти тема, ако изследваш по-задълбочено тези символи, така както са били разбирани в тази древна култура на вашата планета. Съгласна?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава това помага ли ти?

Участник: Определено ми помага. Мога ли да ти задам още един въпрос.

Башар: Това вече бе въпрос. Питаш дали можеш да зададеш друг въпрос?

Участник: Да.

Башар: Добре, още един.

Участник: О кей. Сънувах две малки момчета … дали са били мои деца в друго измерение?

Башар: Да. Това е краткият отговор.

Участник: …

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Това, Башар, ще бъде най-вълнуващото нещо, което съм направила в своя живот.

Башар: Това ще бъде и най-вълнуващото нещо, което аз съм направил дотук в моя живот. Какво съвпадение!

Участник: Това е удивително! Присъствах на последния твой семинар и ти говори за парчета от черупка на яйце, и оттогава не преставам да мисля за своя по-голям аспект, и закупих едно малко яйце … и се чудя …

Башар: Ти се чудиш? За какво се чудиш, малко яйце?

Участник: В момента го чувствам като едно умствено понятие … как мога да се заземя повече в своето тяло, където да мога да почувствам …

Башар: Мога ли да ти задам въпрос?

Участник: Да.

Башар: Как можа току-що да зададеш своя въпрос?

Участник: Глас …

Башар: Нямаме предвид това.

Участник: Превод на мисли …

Башар: Нямаме предвид това.

Участник: …

Башар: Ти каза, че в момента това е само едно умствено понятие. Откъде знаеш това? Ако не знаеш разликата с усещането да го направиш повече заземено, откъде знаеш, че не е повече заземено в теб? Как правиш сравнението?

Участник: Усещам го повече в пространството на главата си …

Башар: Кой казва, че това не е заземено?

Участник: Защото има други разговори, които водя, когато слушам и когато чувствам нещата по-дълбоко в моето …

Башар: Значи знаеш какво е това чувство?

Участник: Да, да, как мога да го издърпам надолу по-често?

Башар: Къде е въображението ти?

Участник: Хм.

Башар: Как си въобразяваш, че можеш да го направиш? Чувстваш ли въображението си недостатъчно реално? Това ли искаш да кажеш: „Мога да си представя как съм в състояние да взема това нещо, което наричам умствена конструкция, и мога да си представя как съм в състояние  да го издърпам надолу в едно по-заземено преживяване, но не вярвам, че въображението ми е в действителност реално”.  Това ли искаш да кажеш?

Участник: Да.

Башар: Тогава защо въображението ти не е реално?

Участник: Защото аз …

Башар: Защото твоето въображение също получава названието умствено понятие?

Участник: Точно така, за мен то не е физическо. 

Башар: Добре, тогава какво е нужно, за да стане това по-реално? Ти разбираш ли какво представлява твоето въображение?

Участник: Създаване …?

Башар: То е проводникът на информация между твоя Физически ум и Висшия ти разум.

Участник: Да.

Башар: Тогава твърдиш ли, че Висшият ти разум е нещо нереално?

Участник: Не.

Башар: Вярваш ли, че той е реален?

Участник: Да, много силно.

Башар: Тогава защо да не вярваш, че неговият проводник на информация е също реален? Защо това е толкова езотерично? Ако имаш желанието да приемеш, че Висшият ти разум е нещо реално, защо проводникът, чрез който той говори, да не е реален? Какво определение имаш за него, което е толкова различно от определението ти за Висшия разум, който ти изглежда толкова реален? Това е нещото, което трябва да изследваш.

Участник: О кей, о кей.

Башар: Открий какво е различното в твоите определения за нещата, които ти изглеждат реални, и тези, които не ти изглеждат реални, и тогава ще разбереш защо това ти се струва само една умствена конструкция.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Един момент … … един момент … Ти може би си спомняш, че сме казвали, че нефизическата реалност, в определен смисъл, е вашето естествено състояние? И че вие всъщност никога не я напускате?

Участник: Да.

Башар: Вие сте там, всички вие. Вие сте все още там, в нефизическата реалност, в духовната сфера, на небето, както и да го наричате, точно сега. Вие никога не сте я напускали, никога! Вие не може да я напуснете, тя е вашето естествено състояние. Вие само сънувате, че сте я напуснали. Следователно ти си Висшия разум и ако искаш да си представиш нещо, което е само „умствена конструкция”, тогава всъщност физическата реалност ще бъде нещо, което не е реално, което е умствената конструкция. Разбираш ли?

Участник: (смее се) Да.

Башар: Позволи си да гледаш на това по този начин и ще привлечеш повече реалност от нефизическата страна, но не трябва да отричаш физическата страна. Ще откриеш една равновесна точка между двете, когато напълно проумееш факта, че физическата реалност е просто това, което сънуваш, че е и че ти сънуваш физическата реалност от позициите на нефизическата реалност, където всъщност си като едно по-голямо същество, каквото си, точно сега.  Това помага ли ти?

Участник: Много, благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Откакто бях малко дете …

Башар: Искаш да кажеш от миналата седмица?

Участник: (смее се) Преди много години. Винаги съм изпитвала това голямо възхищение от Луната, особено когато тя е пълна. Усещам силно привличане към нея, докато достигна нещо като състояние на транс.  

Башар: Да?

Участник: Какво е това?

Башар: Какво правиш, когато изпаднеш в това състояние?

Участник: Опитвам се да се измъкна, но …

Башар: Защо?

Участник: Не зная какво се случва. Не го разбирам.

Башар: Може би ако останеш в това състояние, ще го разбереш.

Участник: Оу … (смее се)

Башар: Ако нещо ти изпраща покана да присъстваш на определено тържество, как ще знаеш за какво говорят хората там, ако напуснеш прекалено рано?

Участник: Това е вярно.

Башар: Тогава следващият път, когато това ти се случи, постой малко в това състояние и виж какво ще ти се случи.

Участник: О кей.

Башар: Добре, тогава до следващия път.

Ейприл: Здравей, Тадео!

Башар: Нания.

Ейприл: Имаме въпроси постъпили чрез Интернет.

Башар: Да.

Ейприл: Първият въпрос е дали можеш да споделиш вижданията си относно играта покер и нейното упражняване като кариера.

Башар: Да, мога.

Ейприл: А би ли го направил?

Башар: Дали бих го направил? Колко би искала да заложиш? (смях в залата)

Ейприл: Искаш да играем с големи залози?

Башар: Това е игра с големи залози.

Ейприл: Физическата реалност е игра с големи залози.

Башар: Да, така е, защото идеята е да се научиш да се издигаш по-високо и по-високо, и по-високо, и по-високо, и залогът е да се научиш да бъдеш себе си. Ако играта на покер наистина отразява най-силното ти радостно вълнение, то цялата информация, от която можеш да се нуждаеш, ще дойде чрез това конкретно проявление, ако в действителност наистина отразява твоята радостна възбуда. Това обаче трябва да се разглежда поотделно за всеки случай, защото очевидно има хора, които се впускат в подобни игри поради тревожна възбуда, а не радостна възбуда и тогава те подхождат към играта от отрицателна гледна точка, и вместо да извличат информацията, която биха извлекли, ако това бе наистина породено от радостната им възбуда, те просто попадат в една отрицателна спирала, която наричате пристрастяване. Така че човек трябва да бъде много наясно дали такъв вид проявление наистина отразява това, което е всъщност, и ако това е така, то той ще може … да открие печеливша ръка, във всяко едно отношение.  

Ейприл: Когато говориш за възникването на пристрастеност, изглежда че това има нещо общо с повишаването на адреналина, свързано с поемането на риск, което предполагам доставя удоволствие на хората.

Башар: Не съвсем. Повишаването на адреналина у хора, които правят неща, които им доставят удоволствие, в този смисъл, не е същото нещо, като това да се осланяш на адреналина, за да запълниш една празнина в себе си, която вярваш, че не можеш да запълниш по никакъв друг начин. Тогава се появява пристрастяването.

Ейприл: Тогава това вероятно важи за болшинството пристрастявания.

Башар: Това важи за всички пристрастявания. Това е опит за запълване на празнота, която не знаеш как да запълниш сам, поради това, което вярваш, че е истина, свързана с това, че си недостоен и безсилен. Това е източникът на всички пристрастявания. 

Ейприл: Интересно как всеки, който не обича себе си, има някакво пристрастяване.

Башар: О, така ли било? Би ли желала да преосмислиш това? Всички пристрастявания не са винаги очевидни, но съществуват. Ти можеш да се пристрастиш даже към идеята да се чувстваш като жертва. Самосъмнение, ниска самооценка … тези неща, които в действителност създават празнотата, може сами по себе си да се превърнат в пристрастености. Защото се привързваш към това усещане и мислиш, че това е единственото нещо, което съществува, което можеш да използваш, за да запълниш празнината, което разбира се, никога не може да се получи, защото това е преди всичко първопричината за празнотата. И тогава изпадаш в затворения кръг на пристрастяването.  

Ейприл: Значи празнотата произлиза от това, че човек се откъсва от Висшия си разум, или най-малко поради това, че няма тази пълноценна връзка.

Башар: Да.

Ейприл: И не може да преживее безусловната любов, и това води до празнотата, и това води до пристрастяването.

Башар: Това води до опит за запълване на празнотата от външен източник, противопоставено на разбирането, че ти просто си пълна и завършена, когато си свързана вътрешно … със своя Първоизточник.  

Ейприл: Това е прекрасно! Предполагам, че животът е просто една игра.

Башар: Така е и зависи как я играеш, нали така?

Ейприл: Да.

Башар: Затова ние  окуражаваме всеки един от вас наистина да играе … наистина да играе, не защото е отчаян, но защото вие сте игриви, защото това е най-приятното нещо – да се забавлявате. Това е всичко, което трябва да правите, всичко, което се очаква от вас. Просто да се забавлявате, като следвате най-силната си радостна възбуда, най-силното си радостно вълнение, като бъдете себе си възможно най-пълноценно. Това е всичко, което трябва да правите, за да изпълните предназначението си в живота. Защото тогава ще бъдете аспекта на „Всичко, което е”, който сте създадени да бъдете в това конкретно преживяване, от тази конкретна гледна точка. И това е всичко, което трябва да правите. „Всичко, което е” ще извлече нещо за себе си, независимо какво изберете да правите, защото даже ако изберете да претендирате, че не сте този или тази, който или която сте, вие все пак ще го правите по начин, по който можете само вие! Така че това винаги ще бъде нещо уникално и „Всичко, което е” все пак ще научи нещо, и ще преживява себе си от тази ваша уникална гледна точка. Така че „Всичко, което е” винаги ще извлече нещо за себе си даже и когато вие претендирате, че това не важи за вас. Тогава защо да не се присъедините към потока на играта, вместо да се съпротивлявате срещу него и да извлечете от играта това, което наистина сте, да научите кои сте наистина? Изиграйте истинските карти, които са ви се паднали, и тогава животът никога няма да бъде преживян като риск или като хазарт.

Ейприл: И винаги ще имаме печеливша ръка.

Башар: Точно така.

Ейприл: Това ми харесва. Друг въпрос: „Как може човек да учи без памет?” и втората част от същия въпрос: „Защо учим, или имаме нужда да учим, когато можем да знаем всичко, което искаме да знаем, когато имаме нужда да го знаем?”

Башар: Благодаря много. Забравих първата част на въпроса. (смях в залата) Всъщност не съвсем.

Ейприл: Зная, ти никога не забравяш.

Башар: Но това е, което научавате! Вие научавате как да знаете това, което трябва да знаете, когато трябва да го знаете. Когато казваме това, ние имаме предвид, че знанието може да достигне до вас по много начини. Не искаме да кажем, че единственият начин да знаете това, което трябва да знаете, когато трябва да го знаете, е мисълта просто да се появи в главата ви. Това може да стане по пътя на синхнонността, може да видите някакъв знак, може една книга внезапно да падне от лавицата пред вас и да се отвори на страницата, която съдържа информацията, която трябва да знаете, когато трябва да я знаете. Тя може да дойде по много начини, обаче усвояването на изкуството за използване на синхронността по този начин, ако позволявате на синхронността да се проявява по този начин, това ще ви донесе информацията, която трябва да знаете, когато трябва да я знаете и това е, което всъщност се учите да правите.  

Ейприл: Давам си сметка, че играта със синхронността, ако просто човек внимава … свързано с това, което се опитва да научи, възникват най-различни синхронности. И ти казваш, че това е подготовка за достигане до състояние, в което човек вярва толкова силно, че ще знае това, което трябва да знае, когато трябва да го знае.

Башар: В същото време, част от объркването, в което изпадат някои от хората на вашата планета в такива случаи, е, че те мислят, че процесът не трябва да бъде част от това, което трябва да знаят! И това е моментът, в който се намесва това така наречено обучение или научаване – това, че синхронността ви показва, че точно защото преминавате през един процес на научаване на нещо, за да го знаете, това всъщност означава, че това, което всъщност трябва да знаете точно сега, е самият процес на научаването му. Защото целият смисъл е в процеса. И този въпрос е зададен с допускането, че крайният резултат, информацията, е всичко, което трябва да знаете. Не това е, което казваме. Понякога вие се нуждаете от преживяване на процеса, защото трябва да знаете какво представлява този процес. И тук се появява така нареченото научаване. Това отнема известно време, защото това е, което имате нужда да знаете – какво е усещането за процеса. Така че вие все пак знаете това, което трябва да знаете, когато трябва да го знаете и това просто не винаги е ориентирано към някаква крайна цел или резултат. Понякога процесът и преживяването на процеса е това, което трябва да знаете. Нали така?

Ейприл: Да, и за нас, като физически същества, това не е ли играта на забравянето, при която човек идва в тази реалност, все едно че никога преди не е живял и се налага да научава всичко отново?

Башар: Да, от различна гледна точка, което не може да бъде извършено в състояние, лишено от време. Защото в състояние без време нищо не се променя. Ето защо ако искаш да разбереш себе си в напълно нова перспектива, трябва да забравиш коя си, за да си спомниш коя си от една нова гледна точка. И в този момент това преживяване е, което трябва да знаеш.

Ейприл: И ние не трябва да знаем всичко, когато сме тук, защото в противен случай, ще бъдем едни всезнайковци.

Башар: Това е играта, която играете. Когато играете на шах, не ви трябва да знаете правилата на „Не се сърди човече”. Вие играете на шах и това е всичко, което трябва да знаете. Нали така?

Ейприл: Да.

Башар: Нещо друго?

Ейприл: Просто си мислех, че ако човек знае всичко, което трябва да знае, той би бил всезнайко.

Башар: Аз не знаех това! (смях в залата)

Ейприл: Имаме още тридесет минути. Би ли искал да изтегля още няколко имена?

Башар: Три.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Защо има мъртвородени?

Башар: Отново: причините могат да бъдат най-различни. Трябва да разглеждаш отделно всеки случай, защото причините могат да бъдат колкото са съществата, които имат такова преживяване. Някои най-често срещани причини могат да бъдат както за съществото, което преживява раждането си като мъртво тяло, така и за тези, които преживяват процеса на раждане на мъртво дете. Може да има причини и от двете страни, разбираш ли това?

Участник: Да.

Башар: Една честа причина е, че съществото не е имало нужда да преживее пълен живот и е знаело, че това конкретно тяло няма да преживее отвъд този конкретен момент, и все едно че просто си е потопило пръста във физическата реалност, и толкова. 

Участник: Разбирам това.

Башар: Добре, това е една от причините. Друга причина може да бъде ефектът, който произвежда това върху други хора във физическата реалност, и това, което те се налага да изследват относно идеите, свързани със семейството и неговата връзка с духовната сфера, с живота и т.н., които идеи не биха възникнали, ако не бяха преминали през такова преживяване. Понякога в такива преживявания могат да участват големи учители, за да внушат на хората във физическата реалност нещо, което в противен случай, те не биха имали предвид. Това е друга възможна причина. Помни обаче, че всички неща са вечни и безкрайни. Всъщност нищо никога не умира, а само променя своята фаза, своята вибрационна честота. Онова същество все още съществува и винаги ще съществува, в различни форми. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Разбирам.

Башар: И отново: може да има много, много, много други причини за това, но трябва да разглеждаш всеки случай сам за себе си, за да разбереш причината, валидна за конкретната ситуация. Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно. Следващият ми въпрос е – защо хората избират да извършат самоубийство?

Башар: Отново: всеки случай е сам за себе си. Трябва да знаеш причините, но в общия случай, в смисъла, който обикновено влагате в това … защото хората не виждат никакъв изход и никакъв друг избор за себе си, защото не са научени да използват инструментите на самоовластяването. И единственият изход, на който са били научени, е този, при който просто рестартират. Те излизат от играта, защото не виждат начин да продължат да играят. Никой не ги е научил как могат да играят по друг начин. Нали така?

Участник: Абсолютно.

Башар: Разбира се, в определен смисъл, всяка смърт е самоубийство. Защото всички вие избирате своята смърт и времето на настъпването й … в най-общи линии, не конкретно. Ние обаче разбираме какъв смисъл влагаш във въпроса си.

Участник: О кей, благодаря ти. Всъщност моят последен въпрос …

Башар: „Всъщност твоят последен въпрос.“

Участник: Всъщност той е от две части.

Башар: А-а-а-а. (смях в залата) Вие човеците сте толкова лукави.

Участник: Имах преживяване близко до смъртта в една много жестока автомобилна катастрофа.

Башар: Много вълнуващо!

Участник: Наистина, и аз си спомням всеки един момент. Бях в пълно съзнание през всичкото време и буквално си тръгнах от местопроизшествието, с много малки болки.

Башар: Да?

Участник: И това се случи на годишнина от смъртта на баща ми. Това бе една година след неговото самоубийство. Какво би могъл да ми кажеш относно тази дата и случилото се на нея?

Башар: В определен смисъл, това бе опит за синхронизиране и разбиране на това преживяване от негова гледна точка. Ти наистина умря тогава, разбираш ли? 

Участник: По време на този инцидент?

Башар: Ти умря. Но също така ти бе предоставена възможност да продължиш. И това е, което той настоя да направиш … от отвъдното. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И така ти избра да продължиш, все едно че не си умирал. Но ти умря. И ти придоби разбиране, в резултат от разговора, който имаше с баща си, при което не всичко все още си е дошло на мястото в съзнателния ти ум, но в един момент ще се намести. В крайна сметка ти се съгласи да продължиш, защото той знаеше, че имаше неща, които трябва да свършиш, и той те окуражи да постъпиш по този начин, и ти предаде любовта, от която се нуждаеше, като подкрепа в твоя път. И така ти избра да продължиш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И той е все още с теб, все още ти помага, насочва.

Участник: Да, да. Втората част на въпроса – имайки предвид тази подкрепа, тъй като сменям професионалната си кариера …

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Да, вълнуващо е.

Башар: С какво се занимаваш?

Участник: В момента преподавам в училище.

Башар: И …? Към какво се насочваш?

Участник: Работа като пазител на реда.

Башар: Добре, и защо това е вълнуващо за теб?

Участник: Това е промяна.

Башар: Промяна, добре, но какво друго?

Участник: И въпросът ми е къде е балансът между компромиса на моята радостна възбуда и влиянието, което моят нов избор би оказал върху хората, които обичам?

Башар: Защо трябва да правиш компромис със своята радостна възбуда и защо би го направил? Защо би направил това на хората, които обичаш? Не разбираш ли, че това ще им отнеме нещо, макар че те може да не го виждат по този начин? Ако ти не си верен на себе си, то те няма да имат представа с кого си имат работа, нали така? 

Участник: Да.

Башар: Тогава защо трябва да ги лишаваш от възможността да видят кой си наистина и с кого наистина имат близка връзка? И защо няма да им дадеш възможност да решат и изберат, за себе си, дали предпочитат да продължат връзката си с този, който си наистина? Нима това няма да бъде най-големият израз на любов от твоя страна спрямо тях – да им позволиш да изберат какво предпочитат, основано на това, което е истинската ти природа? 

Участник: Разбирам, да.

Башар: Тогава това ще бъде най-любвеобилното нещо, което можеш да направиш. И ако ще бъдеш полицай, който защитава закона, определено не би искал да ги ограбиш и лишиш от този шанс. (смях в залата) Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, това помага ли ти?

Участник: Изключително много, благодаря ти.

Башар: Добре, живей в мир със себе си.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз следвам своята най-силна радостна възбуда като интуитивен лечител.

Башар: Чудесно!

Участник: Какво би ме посъветвал да направя, за да мога по-добре да помагам на хората …

Башар: Разбрах, че каза, че следваш своята най-силна радостна възбуда?! Защо са ти нужни съвети от нас?

Участник: … …

Башар: Не вярваш ли, че получаваш всичката информация, от която се нуждаеш?

Участник: Зная, че получавам всичко …

Башар: Тогава какво друго бих могъл да ти кажа?

Участник: Като например да вървя по течението …

Башар: Разбираш ли, че лечителят никога не лекува пряко никого?

Участник: Да, определено.

Башар: Ти само създаваш условия, атмосфера, вибрационна честота и ако клиентите решат да се синхронизират с нея, те ще се излекуват сами, нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че ако ти изхождаш от това разбиране, тогава просто следвай потока на нещата, бъди обстоятелството, към което те да бъдат привлечени, без каквото и да е настояване или очакване относно причината, поради която те са дошли при теб, защото ти наистина не знаеш от какво те се нуждаят. Ти обаче знаеш, че те ще получат това, което им трябва, независимо как изглежда, даже и да не почувстват, че са излекувани, нали така? 

Участник: Да.

Башар: Защото те може и да са дошли при теб, за да ти докажат, че не могат да бъдат излекувани.

Участник: Правилно.

Башар: В който случай ти ще си им дала точно това, за което са дошли. И тогава ти ще си си свършила работата просто като си осигурила атмосферата и условията, които подпомагат това, което те са решили да извлекат от взаимодействието си с теб, при което ти ще си осигурила услугата, за която всъщност са дошли, даже и те да не го знаят. И така, има ли нещо друго, което мислиш, че трябва да знаеш? Има ли нещо, което не правиш и което би могла да правиш по по-вълнуващ начин, отколкото го правиш? Защото спомни си, когато говорихме за това да следвате своята най-силна радостна възбуда, че всички нейни компоненти трябва да бъдат съгласувани помежду си, ако това, което правиш, наистина трябва да отговаря на твоята радостна възбуда. Да правиш, това, което ти носи най-голямо радостно вълнение, където изпитваш най-силно радостно вълнение, по начина, по който те вълнува най-силно, с когото те вълнува най-силно … всички компоненти, нали така? Има ли някой от тези елементи, който отсъства?  

Участник: Не.

Башар: Добре, тогава какво трябва да ти кажа?

Участник: Добре, исках също така да зная защо имаш тези два кристала от двете ти страни?

Башар: Защото са красиви. (смях в залата) А причината, която ти виждаш за присъствието на тези кристали, ще бъде твоята причина. Ти можеш да направиш от тях каквото пожелаеш, като ги използваш като позволения. Виж ги, както пожелаеш. Взаимодействай с тях, както пожелаеш. Нека отразят това, което би искала да отразят. От наша гледна точка те са там, защото ви предлагат възможност да ги използвате, както пожелаете.

Участник: Разбрах.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, и ти също така отговори на третия ми въпрос.

Башар: Благодаря ти за синхронността.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Малко съм нервна.

Башар: Малко нервна? Давай, би могла да бъдеш и много нервна, ако пожелаеш. Давай, бъди наистина, наистина нервна, започни да трепе-е-е-ериш, започни да зае-е-е-екваш, започни да се поти-и-и-иш, започни да имаш мускулни спазми-и-и … докато не можеш да функциони-и-и-ираш. (смях в залата) Сега вече по-малко нервна ли си?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Въпросът ми е относно преждевременното раждане и абортите.

Башар: Добре, ние донякъде отговорихме на това, но продължи.

Участник: Това означава ли … знаем, че бебето и майката обменят информация …

Башар: Да.

Участник: Това означава ли, че бебето … ти каза, че то решава да пристъпи за малко във физическата реалност …

Башар: Да, но разбери, че в отвъдното бебето не е бебе. Това е едно гигантско същество.

Участник: Зная това. Ти каза, че то идва, за да предаде един урок …

Башар: Да, това може да бъде една причина. Не винаги, но може да бъде. Е и …? Какво друго искаш да попиташ по този повод?

Участник: Хм … може ли това гигантско същество да реши да се завърне във физическата реалност?

Башар: Да. Ако това е подходящо за споразумението, което е било сключено, да, разбира се. Защо не?

Участник: Например да кажем, че едно момиче забременее и реши да абортира и бащата …

Башар: Да, да, да, ние разбираме. Какъв ти е въпросът?

Участник: Какъв е урокът от това?

Башар: Може да има много уроци. Отново: трябва да изследваш това поотделно за всеки конкретен случай, за да разбереш всички различни споразумения, всички различни уроци, всички неща, които могат да бъдат променени, така че нещата да не трябва да се случват по този начин. Трябва да изследваш всичко това. Но по отношение на съществото, което според вашата терминология е било абортирано, то все още съществува и може да е било там по много причини. Също така може да има споразумения и причини, които да бъдат научени. Може да има още неща, които да се разгърнат в тази връзка. Защото връзката все още съществува и винаги ще съществува. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Хората може да установят контакт с това същество в неговото нефизическо състояние и те много често го правят. И може би заедно с това същество те могат да сключат ново споразумение, което да позволи на лицето да изпита по-голяма самоувереност, да се развива и научава, да се научи как да позволява на нещата в живота му да се променят така, че да не трябва да преживява отново неща по този конкретен начин. Това може да бъде една причина. Причините могат да бъдат много, но вие може да установите диалог с тези същества. Защото те все още съществуват. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много, благодаря ти. Вторият ми въпрос е … трудно ми е да разбера жестокостта в този свят.

Башар: Трудно ти е да я разбереш?! Много е лесна за разбиране. Ние всъщност вече обяснихме това. Когато на хората е внушено, че са безсилни и съответно не усещат връзката си с Първоизточника и собствената си сила, те ще търсят тази сила по всякакви възможни начини. Но ако не чувстват тази връзка, единственият начин, по който често вярват, че могат да изпитат това чувство на сила, е чрез доминиране, защото си представят, че силата може да дойде само отвън, чрез доминиране над другите, доминиране над околната среда. Защото те не знаят как да достигнат до тази сила вътре в себе си. Това е коренът на жестокостта. Те не се чувстват силни и съответно се нахвърлят върху другите, в опит да си възвърнат силата, но всичко, което правят, е да демонстрират своето убеждение и своето безсилие. Така че ти трябва да гледаш на тях като на безсилни хора и да имаш състраданието да ги учиш как да овластят себе си, така че да разберат, че са толкова силни, колкото е в действителност необходимо, за да създадат всичко, което предпочитат в живота си, без да се налага да наранят някого другиго или себе си, за да преживеят тази сила. Защото най-голямата сила наистина изисква най-нежното докосване. Разрушаването изисква много малко сила. Лесно е да разрушаваш. Сътворяването изисква истинска сила и най-нежното докосване. Ето защо „Всичко, което е”, което може да наричате Бог, Богиня, е до голяма степен невидимо, защото е толкова силно, че не е нужно да се налага върху каквото и да е. Този, който вярва, че трябва да се налага над някого другиго, не вярва в собствената си сила, или в силата на това, в което казва, че вярва. Защото ако наистина имаше сила, защо трябва да я налага върху някого? Хората ще бъдат автоматично привлечени към нея, ако тази сила бе истинска. Това обяснява ли ти нещо?

Участник: Да, определено.

Башар: Така че чрез състрадание ти можеш да учиш хората, които не вярват в собствената си сила, да я открият и да открият истинския си живот в този свят, и да заживеят отново. Това е, което наистина означава на вашата планета „да бъдеш роден отново” – да откриеш живота си чрез връзката си с „Всичко, което е”, с Първоизточника, и да преживееш тази връзка чрез безусловна любов към себе си и следователно безусловна любов към всички проявления на „Всичко, което е”, защото вие сте също едно от тях и така да преживеете това чрез самоовластяване и с убеждението, че всичко, от което се нуждаете, е точно тук, точно сега, и не се налага да правите нищо никому, за да преживеете това състояние, защото вие сте самодостатъчни. И тогава може да изразите това към другите като подарък, за да им дадете възможността да видят сами отражението на тази сигурност, на тази безусловна любов, на това самоовластяване, на тази самодостатъчност, на тази увереност, на това обещание на Творението. Това помага ли ти? 

Участник: Да. Като бъда напълно себе си и като показвам състрадание, това самоовластява всеки около мен …

Башар: Който избира да бъде самоовластен. Това не е задължително. Трябва да позволяваш на околните да избират това, което предпочитат и което вярват, че са способни да изберат. Защото ако ти не им позволяваш да избират, защо те ще трябва да позволяват на теб да избираш? Нали така? Помни, че всеки един от вас е вечно, безкрайно, напълно могъщо същество. Закъде си се забързала?! Не всеки трябва да научи всичко точно сега. Но в крайна сметка, тъй като потокът на Творението винаги клони към положителната страна … това е потокът на Творението; то всъщност не е 50/50. Защото равновесното състояние е в  центъра на триединството, не на двойствеността, а на триединството – отрицателно, положително и средата между тях … защото това е равновесно състояние, то ви позволява да избирате, което означава, че е леко положително. Така че потокът на Творението, даже и ако се успокоите и оставите нещата на собствения им ход, в крайна сметка винаги ще ви отведе на положителната страна.

Участник: Това означава, че всяка ситуация ще се развие по най-добрия начин?

Башар: Ако знаеш, че всяка ситуация е фундаментално неутрална и ако винаги я зареждаш със сигурността на положително значение спрямо себе си, независимо какво всеки друг ще извлече от нея, ти ще изпиташ само положителен ефект и можеш да учиш другите, че те също може да постъпват така. Просто те не са длъжни да те послушат. Но в крайна сметка, те ще го проумеят, защото евентуално те ще тръгнат в тази посока даже и да не го направят в този живот. 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Но във всички случаи бъди за пример, защото така ти им даваш възможност да знаят, че това е въпрос на личен избор. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много. Последен въпрос. Имах няколко сеанса с EMDR. Какво мислиш за това?

Башар: Би ли повторила, моля?

Участник: EMRD (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)*

*) Психотерапевтичен метод, въведен от американската психоложка Франсин Шапиро. – Бел. прев.

Башар: И какво получаваш при използването на това позволение? Ти знаеш какво разбираме под „позволения”, нали?

Участник: Да.

Башар: Така че това е едно позволение. И ако вярваш, че това е нещо, което ти върши работа, очевидно то ще се съгласува със системата на твоите убеждения и ще ти даде възможност да си позволиш да бъдеш повече това, което си. Ако вече не ти действа, избери нещо друго. Това е всичко, което има нужда да кажем за всяко едно позволение, защото всеки един ритуал, всеки един инструмент, всяка една техника и всеки един предмет във физическата реалност не е нищо повече от едно рефлективно позволение. Избери това, което ти върши работа според твоите убеждения. Не избирай тези, които вярваш, че не ти вършат работа. В крайна сметка, всяко позволение те учи на това, че ти си собственото си най-добро позволение и когато просто си дадеш сама позволение, няма да се нуждаеш от никакво друго позволение. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти много.

Участник: Здрасти. Интересно наистина, но въпросите, които исках да задам, вече до голяма степен бяха зададени току-що. Това бе много синхронно.

Башар: Ето, виждаш ли!?

Участник: Нека все пак те попитам как да се справям с гнева, с отвращението, с расизма, който ме заобикаля? Хора убиват безразборно …

Башар: Ние вече отговорихме на това и ти го знаеш, нали?

Участник: Да.

Башар: Всичко това са хора, които се нахвърлят върху околните, защото негодуват срещу отражението, което виждат у другите на нещата, от които се страхуват в себе си. И защото се страхуват да погледнат тези неща в себе си, те проектират този страх в гняв към други хора, които им напомнят какво чувстват относно себе си, което не искат да чувстват. Ето защо това се случва. Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Всъщност отговаря, благодаря ти много.

Башар: Това ли е всичко?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти много за цялата информация, която споделяш с нас.

Башар: Ние ви благодарим, че ни позволявате да ви напомним неща, които може да сте забравили.

Участник: Въпрос от името на моя приятел. Част от нашата еволюция като биологичен вид има ли за цел да достигнем по-висока вибрация и да престанем да използваме съзнателните същества, с които споделяме своята планета като храна и стока?

Башар: Това ще се случи след време, да. Това не означава, че сега това трябва да представлява отрицателен акт, ако установите подходящо взаимоотношение с тях, както са правили много от коренните жители на вашата планета преди много, много години. Възможно е понякога отделни телесни съзнания на вашата планета да се нуждаят от този вид прехрана, за да оцелеят, но да, в крайна сметка, като повишите своята вибрационна честота, това ще става все по-малко необходимо. Междувременно обаче, ако някой вярва, че това е нужно, най-малко той трябва да установи положително и уважително отношение, така че самите животни да участват по начин, при който знаят, че ви осигуряват прехрана по начин, който ще бъде използван в положителен смисъл, за доброто на всички участници в процеса. И моля запомнете – много хора на вашата планета мислят, че когато абсорбирате или консумирате даден аспект на природата по този начин, това е единственото, което се случва. Разбери обаче, че когато консумираш един аспект от природата, един аспект на природата също консумира теб. Защото съществува обмен даже и ако не знаеш това и един от начините, по който това може да се случи, е, да те постави в контакт … поради вибрацията на съзнанието на животното, това те поставя в контакт с повече връзка с природата, което след това, парадоксално, може да направи по-малко необходима хранителната ти подкрепа по този начин. 

Участник: Да, така да се каже.

Башар: Така да се каже. Коя част от всичко това не разбра?

Участник: Можеш ли да обясниш как можем да подобрим това взаимоотношение?

Башар: Като вземете пример, както казах, от някои от коренните жители на вашата планета, които практикуваха консумиране на тези същества, но по начин, който бе уважителен и с действително признаване на процеса на обмен, с помощта на молитва, ако щеш, с признание за това, което всеки прави за другия. Можеш да изследваш как това е било правено по по-естествен и уважителен начин и да започнеш оттам. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много.

Башар: И …?

Участник: И този обмен например включва, ако животното изпитва тъга, ние да приемем също така неговата емоция?

Башар: Отново: ако обменът не е извършен по справедлив начин и с уважение, то само тогава може да има тъга. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: На тези неща трябва да се погледне от много по-високо ниво, защото животните даже повече от много хора на вашата планета знаят, че техните тела не са това, което те наистина представляват.

Участник: Да.

Башар: Така както ти знаеш, че твоето тяло не е това, което си наистина, нали така?

Участник: Да.

Башар: То е част от теб, но не е това, което си в действителност.

Участник: Да.

Башар: И отново: аз по никакъв начин не казвам, че това оправдава какъвто и да е вид жестокост, или отразява разбиране, че вие превъзхождате животните, защото това не е вярно. Вие всички сте равни, вие всички сте различни видове хора. И отново: вие може да направите собствен избор какъв вид взаимоотношение да имате с тях и те, така да се каже, ще изразят благодарност за това, че не ги изяждате, ако разберете, че това е, което отговаря на вашата истина в този момент. Ако разберете, че това в действителност е нивото на вибрация, на която съществувате. Но да, с повишаването на вашата вибрационна честота това ще остане част от миналото.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Още нещо. Хибридни деца … Само още нещо … може би. Имам ли хибридни деца?

Башар: Да … И толкова! (смях в залата)

Участник: Благодаря ти много, Башар.

Башар: Пак заповядай. Още веднъж и за последен път тази вечер, може би, ние изразяваме към всеки един от вас нашата най-дълбока признателност за взаимното сътворяване на това взаимодействие, за позволението тези предавания да бъдат осъществени. Приемете всеки от вас поотделно и всички заедно нашата дълбока безусловна любов и благодарност за това, че ни позволявате да преживеем вашите същества такива, каквито са. Ние ви пожелаваме един хубав ден, прекаран в откривателство и игра. Благодарим ви.