Башар – Издигане от пепелта – 2 юни, 2012 г.

(с) Превод АТИ

Башар: Добър ден на всички. Ще започнем това предаване, като преди всичко благодарим на всеки един от вас поотделно и на всички ви заедно, за участието ви в съвместното създаване на това взаимодействие, на този обмен, като по този начин ни позволявате да контактуваме с вашата цивилизация. Затова ви благодарим, че отваряме заедно комуникацията между нашите два свята, между нашите две реалности и че заедно създаваме една нова трета реалност, едно трето преживяване, които са повече от комбинацията на нашите измерения и които ще се разгърнат експоненциално в посока, която е по-близка до състоянието и вибрацията, отразяващи реалността и света, които предпочитате и която е в по-голяма хармония с истинската ви същност и основната ви вибрация.

Това днешно предаване е озаглавено „Издигане от пепелта” и както знаете, това заглавие е подходящо за областта, в която предаваме тази информация, наречена Феникс*), на името на вашата легендарна птица, която живее, според вашите легенди, между 500 и 1000 години.

*)  Англо-американското произношение на града (и на птицата) е „Финикс”, но в текста е предпочетено българското произношение на наименованието на птицата, възприето и за града.- Бел.прев.

Тази птица си прави гнездо, което запалва, и в чиито пламъци напълно изгаря самата себе си, за да се превърне в пепел. От тaзи пепел обаче се появява едно ново яйце, от което тя се излюпва възродена и обновена, за да живее още 500 до 1000 години. Така тя представлява символ на прераждането, символ на обновлението, символ на вечността, но така също и символ на повтарящи се цикли. В случая идеята е, че докато изглежда, че става дума за повторения, това не са завръщания на същото място отново и отново, а едно движение по спирала и макар то да изминава една пълна окръжност, тя всеки път е малко по-различна и съдържа натрупването на всички предишни преживявания, които биват приложени в новия цикъл, който започва в различно състояние, малко изместено, след което продължава тези цикли нагоре по спиралата, без да се връща на едно и също място, като непрекъснато се променя, разгръща, обновява, научава нещо ново и се развива. И това сте всъщност вие, които по този начин се доближавате все повече и повече до истинската си същност, като съзнание, като същество, като дух, на всички равнища, в това число и на физическо равнище. Така вие прогресирате по пътя, който сте избрали да преживеете, в темите, които сте избрали да изследвате в своя живот.

С оглед не само на индивидуалния път на всеки един от вас, но и по отношение на вашите колективни споразумения, идеята за издигане от пепелта отразява не само току-що казаното, но е свързана с оглед на бъдещото разгръщане и развитие, и с отказването от тези неща, идеи, понятия, които повече не ви вършат работа, не резонират хармонично повече във вас и с истинската ви същност. Ето защо издигането от пепелта символизира отказването от тези стари понятия, определения, начини на поведение, мисли и чувства, които, в определен смисъл, трябва да изгорите и превърнете в пепел, за да се превърнат те в почвата, ако щете, от която да се преродите и от която да се издигнете освежени и обновени, с нови разбирания, нови перспективи, нови определения, нови убеждения, нови чувства, нови мисли, нови действия, напълно нови личности, с напълно ново поведение, във всеки един нов цикъл, в който си позволявате да преживеете това превръщане в пепел и издигане оттам – едно непрекъснато прераждане и преоткриване, всеки път по нов начин, преместване през различни реалности, като си позволявате наистина да бъдете светлината, която свети през очите на безброй личности по същия начин, по който светлината на прожектора преминава през кадрите на един филм, осветявайки преживяването и илюзията на движение, на пространство, време и промяна, за да добави това преживяване на промяна към цялото ви същество, за да може да почувствате пряко механизма на самото Творение по всички възможни за вас начини, безкрайно и вечно, чрез различни форми, които ще приемете, даже отвъд това ваше въплъщение. Вие обаче трябва да започнете отнякъде, трябва да направите първата крачка и така както сега навлизате във вашата, така наречена Нова епоха, когато разгръщате своето съзнание и се пробуждате повече в истинската си същност, вие трябва да разберете, че трябва да използвате това, което се намира пред вас, и това, което повече не ви върши работа, като благодатна почва, от която да се издигнете и на която да се изправите, за да може в следващия цикъл да сте издигнати по-нависоко и с всеки следващ цикъл да поставяте една нова основа, една нова градивна тухла към кулата, по която да се изкачвате и изкачвате, и изкачвате, върху пепелта на предишното ви преживяване, предишното ви възприятие и разбиране, предишните ви животи, тъй като даже по време на този свой живот, вие имате безброй други животи, понеже непрекъснато се променяте и обновявате – отново, отново и отново, по нови начини. Така че издигането от пепелта символизира изострянето на вниманието към старите идеи и определения, които повече не ви служат. През този преходен период и през тази нова епоха на осъзнаване е изключително важно да си позволявате, като неизменна част от този процес, наистина задълбочено да осмислите определенията, към които сте се придържали, и ние не говорим само за отрицателните определения на лична основа, но и за общите дефиниции, които обществото ви използва за определяне на нещата във вашата реалност, особено по отношение на метафизичните въпроси, които са определено остарели и повече не работят. Всичко се свежда до това да си позволите да разберете и приемете нови определения, които съответстват в по-голяма степен и са в синхрон с тези неща, към които имате отношение като метафизични понятия, но на които може да дадете нови определения, които ще им позволят да разкрият по-ясно пред вас своята същност, в по-опростен вид, за да може да ги прилагате по-ефективно – всички тези понятия и инструменти, които сме дискутирали и с които сте били наясно от много хиляди години, но които са били дефинирани по начини, вероятно подвеждащи и объркващи по отношение на това, което в действителност се случва в тези метафизични механизми, които мислите, че използвате по определен начин, но в действителност използвате по напълно различен начин.

Ние сме разисквали тези понятия в известна степен, както и различията в техните определения, но сега е времето, когато се придвижваме напред и преодоляваме този преход във вашата нова ера на осъзнаване, по-важно от когато и да било, преди да достигнете до точни, ясни, прости определения на метафизични механизми, за да може да ги използвате без объркване, лесно и ежедневно, и най-важно – с истинско разбиране. Защото когато имате истинско, ясно разбиране на основните механизми, които вие определяте като метафизика, вие ще може да отнесете към тази базисна структура всяка ситуация, всяко друго понятие и ще видите, че това, което съответства на тази базисна структура, е всичко, което ви трябва, за да получите разбиране, а това, което не съответства на тази базисна структура, не ви върши работа и може да бъде изоставено, може да бъде запалено и превърнато в пепел, за да стане част от новата почва, новата основа, от която ще се издигнете и върху която ще се изправите, получили една по-висока перспектива, по-обширен поглед, които да ви отведат по-далече и по-далече във вашия път и все по-дълбоко и дълбоко в истинската ви естествена природа. В този смисъл всички вие трябва да станете истинско олицетворение на птицата Феникс, да възприемете тази готовност да сведете до пепел тези стари идеи и да ги оставите да отпаднат, за да станете, в този смисъл, по-леки и свободни, за да полетите с ново разбиране, свободни да разберете с нова яснота, от гледната точка на феникса, който високо от небето гледа надолу към старите реалности, и да видите от тази перспектива какво ви е нужно и към какво старо и ненужно се придържате. И всичко, което ще ви остане, ще бъде по-просто и по-малко от използваното преди, вие ще носите по-малко тегло със себе си, когато се извисявате нагоре и нагоре в тези сфери на разбиране. Вие ще се отървете от всичко, което сте възприели от вашето общество, от други в семейството си, от други, които са споделили с вас и са ви предлагали стари идеи, които някога са работели, но вече не ви вършат работа. Подобно на феникса вие ще се освободите от това излишно тегло, което ви дърпа надолу и ви пречи да полетите свободно. Това няма да бъде израз на неуважение, към когото и да било, няма да бъде неуважение към родителите ви, които са ви внушавали тези идеи, докато сте израствали. Всъщност ще се получи обратното – вие ще им окажете чест, бидейки верни на себе си, като наистина откриете себе си и разчупите черупката на яйцето, което се издига от пепелта и се обновява и възражда. Така вие наистина ще представлявате следващото по-образовано поколение  с по-развито съзнание, което ще отведе вас и цялото общество, от което сте част, много по-напред в способността си за проникновение, за по-широк кръгозор и за разбиране на тези идеи, които ви изтласкват напред. Това са прости идеи, които не се нуждаят от допълнително усложняване и от добавяне на излишни трудности. Вие винаги ще срещате предизвикателства в живота си, но те могат да бъдат вълнуващи, стимулиращи, освобождаващи и никога няма да ви подведат, стига да имате желанието, като същество, като един феникс, да подхождате към тях с просветлено съзнание, освободени от нещата, които са замъглявали погледа ви и са скривали проникването на светлината към тях – светлината на съзнанието, светлината на духа, светлината на истинската ви същност. 

Нека сега погледнем някои от старите определения и как те могат да бъдат заместени от ново разбиране и нови определения, които да осигурят яснота, свобода и гъвкавост, както и истинско усещане на силата, която притежавате да създавате реалността и преживяването, които наистина предпочитате.

В своето пътуване, достигнали до този момент, след хиляди години, вие знаете, че съществуват определени сетивности, които сте нарекли екстра-сетивни, но сега вече може да започнете да разбирате, че вече няма нужда да ги наричате като нещо „екстра”. Те са част от вашия арсенал, част от вашия комплект инструменти, от вашите естествени сетива. Те винаги са били такива, но просто придържайки се към определения, които ви ограничават, вие сте създали илюзията и преживяването за разединяване и изключване от тези много естествени сетива, които не са по никакъв начин „екстра”, а напълно част от това, което сте. Даже вашите идеи и определения за смъртта могат да бъдат променени така, че да ви позволят свободата да използвате тези сетива, за да достигнете с тяхна помощ до неща, които преди са били невидими за вас само защото сте ги считали за нещо отвъд вас, за нещо „екстраординерно”, ненормално, неестествено, свръхестествено. Те обаче не са такива. Изоставете това определение сега, откажете се от него сега. В тези неща няма нищо свръхестествено.

Ние разбираме, че винаги ще има преживявания, които във всеки един момент ще бъдат или на различно равнище на вибрации, на различна честота, които може да са релевантни като ваши преживявания. Това обаче не ги прави свръхестествени в смисъл, че са отвъд естествената природа на нещата. Нищо, нищо не е извън природата. Нищо не е извън Творението. И начините, по които хората на вашата планета са използвали термините свръхестествено или паранормално, в много отношения повече не ви вършат работа. И така, тази способности са нещо естествено. Те винаги са били част от вас и вие сте свързани много повече, отколкото сте си представяли преди и сте способни да възприемате много повече, отколкото сте си мислили преди. Вие обаче ще осъзнаете това, когато започнете да се държите по-естествено. Всичко се свежда до това да се доближите до естествената си природа, като съзнание, като същество.

Като се издигате от собствената си пепел и се отказвате от нещата, които повече не ви служат, за да се превърнете в своето обновено Аз, вие ще започнете да усещате това естествено състояние все по-често. И колкото по-често се отказвате от определения, които ви внушават раздробяване и откъсване или нещо извън вас, толкова повече ще усещате и осъзнавате нещата, които са били неразделна част от вас. Вие ще преживявате тези неща по по-холистичен начин и илюзията на отразената външна реалност ще отразява обратно към вас и ще ви позволява да усещате повече от тези неща, повече от тези измерения, повече от самите себе си. Защото вие самите сте измерението, което възприемате, и то е един аспект, отражение, израз на вашето по-голямо Аз и единственото, което правите, когато се впускате в неизвестното, е, да откривате все повече от разгърнатото съзнание, което винаги сте били, винаги ще бъдете и сте в момента.

Нека разгледаме по-задълбочено символа на феникса. Най-често, като архетипен символ, той е представян като тази птица и най-често съдържа цветовете червен и златен. Нека видим и какво представляват тези два цвята, тъй като това е една архетипна енергия, една архетипна вибрация, която има съответстващи честоти в сферата на природните елементи. Два от тях изпъкват най ярко и всъщност те са единствените елементи, които имат някакви цветове – това са медта и златото, съответно червен и златен. Така може да видите, че даже при природните елементи съществува вибрацията на тези цветове, които отразяват обновление и прераждане. И ако решите да създадете някакъв артефакт, особено такъв, който отразява някакви цикли, като например пръстен от сплав на злато и мед, вие създавате един феникс резонанс, един феникс артефакт, един феникс архетипен символ, който резонира с вибрацията на това прераждане и обновление. Ако усещате, че това позволение – направата на един пръстен от злато и мед – ще ви помогне като ви напомни да генерирате тази вибрационна феникс честота във вас, при всички случаи използвайте своите ресурси и въображение, за да създадете такова позволение, за да повишите честотата си на равнището на комбинацията от тези два елемента, която, както казахме в началото на това предаване, е повече от сбора на енергиите на двата елемента и създава едно ново трето равнище, една трета вибрация и рефлективна реалност, която отразява феникс вибрацията на издигане от пепелта, на обновяване и прераждане. Това е, което е било създадено по времето на Атлантида, известно под името орачалк, или орачалкум – смес от мед и злато. Понякога те са премесвали и малко сребро, като обединяващ елемент и символ на чистата светлина, която отразява сливането на червеното и златното. Инстинктивно вие често сте сливали тези два метала в пръстени и бижутерия на вашата планета. Това не е случайно и просто защото те са красиви, а защото отразяват тази вибрация на обновление, на трета нова реалност, на проникновение, на полет, на способности, на осъзнаване, на пробуждане, на свобода. Свобода чрез огън, чрез запалване на вашите мечти, запалване на ядрените огньове, които трансформират и ви извеждат на едно ново равнище на осъзнаване, в една нова реалност, едно ново измерения на преживявания. Отново: това е просто едно позволение, но то ви напомня и ви придава способността да позволите на себе си да генерирате тази феникс вибрационна честота. Даже в произведенията на изкуството вие сте създавали тези изображения на феникса в продължението на вашата история. Съвсем не е случайно и че много от вашите така наречени тайни общества използват този символ. И макар да мислите, че на вашата валута е изобразен символ на орел, това е всъщност символа на феникса. И даже градът, в който се намирате в момента, е наречен Феникс, защото е построен от пепелта на старите култури, съществували в пустинята преди вас – тези коренни местни култури. Вибрацията на хохокам все още съществува по тези места. Вие може да призовете духовете на хохокам и на качина, за да ви помогнат да се свържете с феникс вибрациите. Позволете си да установите контакт с всичко, което ви върши работа, като се откажете от старите определения. Това съществуване вече не е свръхестествено, нито паранормално, нито даже метафизично. Това е вашата нова реалност от четвърто равнище на физическа плътност и тя е естествена, и тя е вашето истинско състояние. Почувствайте тази вибрация с всяко свое дихание, вдишайте я дълбоко, вдишайте я сега. Поемете дълбоко дъх и с всяко издишване знайте, че се освобождавате от пепелта на старото, от пепелта на това, което повече не ви служи, пепелта на отминалите дни, пепелта, разпръсната от вятъра и отново абсорбирана от Творението, за да бъде обновена и използвана отново, трансформирана отново и отново в цикли, които нямат край. Фениксът е птицата на сътворението, символ на обновлението, на прераждането, на безсмъртието и на вечността, през безкрайни цикли на нови преживявания, на пресъздаване, на нови определения, на преоткриване. Преоткрийте себе си. Вие имате всички необходими за това права и способности, след като вече знаете, че всички тези неща, които сте нарекли метафизични, паранормални и свръхестествени, са просто нормални и естествени, и физични, и част от вашето наследство, част от вашето съществуване, част от вашето право, от вашето преживяване и от вашата житейска история. Вие сте феникса, който се издига от пепелта – индивидуално и колективно, а пламъкът, с който горите, осветява всичко около вас. Не се бойте да горите с възможно най-светлия пламък, защото само в най-яркия огън е възможно да изгорите всичко, което повече не ви е потребно. Само с помощта на най-ярката светлина ще успеете да разсеете сенките и да добиете ясен поглед. Позволете си да бъдете тази ярка светлина, не се страхувайте от огъня. Вашата истинска същност е неразрушима и не може никога да бъде изгорена или унищожена.  Всичко, което ще отпадне и което не е ваше, ще бъде превърнато в пепел и ще формира основата за всичко ново, което предстои. Пепелта ще образува стъпалата, които ще ви отведат към следващите ваши преродени същности. Не се бойте от светлината, не се страхувайте от светлината, не се страхувайте от страха. Нека той изгори през вас и навън от вас и станете свободни, наистина свободни, каквито сте родени да бъдете.

Поемете дълбоко въздух … и го изпуснете, и се почувствайте обновени, освежени, изпълнени с енергия. Поемете дълбоко въздух … и го изпуснете, и се освободете от тези неща, които нямат нищо общо с това, което знаете, че сте. Поемете дълбоко въздух и го изпуснете, и знайте, че с всеки нов дъх вие навлизате в една нова глава, вие изписвате една нова глава в своето изследване, в своята експедиция, в своето пътешествие на себеоткритие, на творение, на светлина, и че това няма никога да свърши. Вие сте обречени на вечна радост. Продължавайте да дишате леко, спокойно и почувствайте този огън вътре във вас. Нека той се разгърне и изпълни всяка клетка,  всеки атом, всяка субатомна частица, всеки аспект на вашето същество, на вашия дух, на вашата душа. Почувствайте как той излиза от вас като лъчите на звезда с един феникс в неговия център, който гори с ярка светлина, и въпреки това не е погълнат. Макар да се е превърнал в пепел, той не може да бъде унищожен и неговата феникс вибрационна честота ви показва, че сте вечни, че живеете в настоящия момент, в тоталното настояще, все повече, като изявявате все по-пълно своята същност в новата реалност, която пресъздавате от себе си, в новата вибрация, която създавате, за да преживеете. Всичко е въпрос на вибрационна честота, на резонанс и тръгвайки от вибрацията на феникса, вие може да се издигнете навсякъде, независимо от вашите преживявания, като определяте всичко в своя живот като изпълнено със смисъл и по положителен начин. Вие ще използвате тази вибрационна честота на феникса, за да се издигнете над всяко едно обстоятелство, което досега сте определяли по отрицателен начин, но което вече не е необходимо да правите. Защото то не може да съществува в огъня на феникс честотата. Това, което не ви принадлежи, това, което не е в хармония с истинската ви вибрация, не може да оцелее в огъня на вибрационната честота на феникса и се превръща в пепел и изчезва. И вие оставате – само вие – чисти, освежени, обновени, в мир, в едно с „Всичко, което е”. Почувствайте себе си и се протегнете към слънцето, към небесата, към звездите. Почувствайте и разперете своите златно-червени криле, почувствайте как перата на опашката ви се разперват нашироко, за да ви насочват безпогрешно в теченията от енергия на „Всичко, което е”, за да плувате свободно в издигащите се нагоре течения, по една непрекъснато издигащата се към небесата спирала, нагоре, нагоре и нагоре, в чистата светлина на „Всичко, което е”. Носете се свободно по теченията като феникс, свободни в своето битие, свободни в своя полет.    

И сега, в тази енергия, в тази вибрация, в тази феникс честота, се вгледайте дълбоко в себе си и открийте една изпълнена със страх дефиниция, която за вас е била основна тема във вашия живот. Поставете тази малка тъмна дефиниция като малка тъмна топка в гнездото, което сте изградили. Представете си едно каменно огнище, върху което сте изградили гнездо от клонки, и изтръгнете от себе си, от вътрешностите на своето тяло, от слънчевия си сплит или от сърцето си, или от главата си, или от всяко друго място, което ви се струва най-подходящо за място, в което сте съхранявали тази малка топка от страх и отрицателна енергия, тази тъмна идея, която повече не ви е потребна и не ви принадлежи. Изтръгнете я, огледайте я внимателно и я поставете в гнездото, върху каменното огнище. Седнете върху гнездото, както би направила една птица, успокойте се и почувствайте връзката си с гнездото около вас, почувствайте връзката си с тази малка тъмна топка, върху която седите, и почувствайте връзката през топката, през гнездото, с каменното огнище, независимо как си го представяте … и позволете на своята същност, на своето намерение, да премине през вас, през тялото ви, в гнездото, в топката, в огнището и позволете на огнището да се запали, позволете на гнездото да се запали, позволете на тъмната топка от отрицателна енергия да се запали и да експлодира … позволете на цялото си тяло да се запали в един огън на изкуплението. Позволете на страха да изгори и да се превърне в пепел върху камъка – тъмна, сива пепел, която се превръща в купчина бяла пепел, която постепенно се разсейва и разкрива върху този камък едно яйце – чисто, красиво, девствено яйце. И в това яйце се появява първата малка пукнатина, след което се отронва парче от черупката и още едно, и още едно и се появява клюнът на новия феникс. След това яйчената черупка се разпада на малки парчета върху огнището и черупката се изпарява, като оставя след себе си един свеж, нов феникс, облечен в червено и златно, с бистри очи, леки пера, остър поглед, застанал върху камъка с вперен навътре в себе си ясен поглед, който се вглежда внимателно и вижда, че тъмната изтръгната топка повече не съществува. Там вътре може да има други тъмни топки, но вие може да използвате това позволение, за да ги изтръгнете една по една, с помощта на феникс честотата, да ги поставите в гнездото върху каменното огнище, да седнете върху гнездото, да го подпалите и да ги превърнете в пепел, една по една – тези топки от недоволство, от отрицателна вибрация, от страх, от разминаване, от несъгласие … тези определения, които не ви служат. И ги запалете, за да експлодират и да се изпарят, и да бъдат отнесени от вятъра, заедно с пепелта, от която вие се издигате обновени, без други такива топки в себе си. Защото такива топки вече не съществуват във вашата реалност и такива топки не съществуват във висините, до които може да достигне фениксът. Там те не могат да оцелеят, защото ако вие се носите по тези течения, те никога не могат да ви достигнат. Те потъват надолу под тежестта на своята тъмнина, на своята отрицателност, на страха. Сега те принадлежат на друга реалност, която е изчезнала завинаги и са се превърнали … в история. Те принадлежат на някой друг, който е изчезнал с пепелта и с вятъра.

Издигнете се нагоре, разперете крила и се издигнете към звездите, понесени от вибрационната честота на феникса. Тя ще ви отведе надалеч – там, където трябва да бъдете, винаги точно когато трябва, в радост и хармония, и в мир. Следвайте вълните на феникс честотата и се издигнете от своята пепел.

Поемете дълбоко въздух и направете тази истина своя. Знайте, че тя е част от вашата вибрация, напълно естествена, напълно физическа, напълно нормална. В нея няма нищо извънредно, нищо „пара-”, нищо „мета-” – това сте вие в естественото си състояние, с естествената си вибрация, в истинската си същност, един вечен феникс, цикъл след цикъл, обновление след обновление, прераждане след прераждане, винаги и завинаги, без край и без начало. Винаги „сега”, винаги обновени, винаги променени и винаги верни на себе си. И колкото повече се приближавате до същността на „Всичко, което е”, това преживяване ще бъде преживяване от ваша гледна точка. Това важи за всяко едно същество в Творението. Сливайки се с „Всичко, което е”, вие се превръщате във „Всичко, което е”. И осъзнавате, че никога не е имало нищо друго освен вас. Вие сте всичко, с което някога сте взаимодействали, и „Всичко, което е” е всичко, което сте. И това е абсолютният Феникс, който непрекъснато се издига от собствената си пепел, който непрекъснато се обновява, непрекъснато се превръща във „Всичко, което е”, непрекъснато се преживява в нова перспектива, винаги един и никога един и същ. Бъдете феникс, защото всеки от вас е един феникс, освободете се, отдайте се на своята свобода да бъдете, отдайте се на своята свобода да летите.

Поемете дълбоко дъх … и почувствайте енергията, пламъкът, който винаги ще гори дълбоко във вас и който никога, никога не може да бъде угасен. Пламъкът е есенцията на вашето същество и това е вашата природа. Пламъкът на просветлението – това е, което сте. Нека той свети ярко, нека бъде вечният пламък на истината, вечният пламък на свободата, вечният пламък на познанието. Освободете се от старите определения, които ви изпълват със страх, освободете се от своите конспирации, които не ви служат и ви приковават в една реалност, в която не съществувате естествено. Освободете се от тях, защото те нямат нищо общо с вас, независимо от намеренията, на когото и да било. Това, което не отговаря на вибрацията на истинското ви Аз, няма нищо общо с вас. Не се страхувайте, не се тревожете, освободете се от тези мисли.

Поемете дълбоко дъх и го изпуснете, поемете отново дъх и го изпуснете, поемете още веднъж дълбоко дъх и го изпуснете. И останете във вибрацията на феникса. И след като направите една кратка почивка, знайте, че няма да се озовете обратно на една Земя, която е била там преди. Вие може да се носите от вятъра като перо и да се спрете за малко върху някой клон, но това ще бъде клон от дърво на Земя, която е нова, в една нова реалност, която отразява все повече вибрацията на феникса, и ще знаете, че наистина сте се издигнали от пепелта на старото и че тази топка от страх вече не съществува и няма да може никога да съществува в пламъка, който гори вътре във вас. Огънят гори ярко … нека бъде така. След почивката ще продължим с въпроси и отговори, които ще ви придвижат по-далече, по-бързо и по-напред във вашата феникс честота. Ха-а ту.

Башар: Нека сега се фокусираме върху идеята, че докато задавате своите въпроси или към нас, или към други, или към себе си, трябва да внимавате какво казвате и да се вслушвате внимателно как формулирате нещата, за да осъзнаете, че много често начинът, по който задавате въпроса, показва, че се придържате към убеждения и определения, които не ви вършат работа. Следователно, ако внимавате как излагате тези идеи, ще видите, че много често отговорите на въпросите се съдържат в самите въпроси. И така, имайте това наум при тези взаимодействия, когато задавате своите въпроси към нас.

В отговор на подаръка, с който ни удостоявате чрез тези наши взаимодействия, сега ви питам по какъв начин можем да ви бъдем полезни.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В последно време се научих как да прегъвам лъжици с мисълта си.

Башар: Чудесно, с каква цел? (смях в залата) Така по-лесно ли ти е да се храниш с тях?

Участник: Понякога, особено ако искам да изсипя нещо в ухото си. (смее се)

Башар: Това е добре, стига да не искаш да захраниш егото си. И това забавлява ли те?

Участник: Изключително много ме забавлява. И от това научих, че ако успея правилно да насоча намерението си към лъжицата, тя реагира.

Башар: Това е един от начините да се разглежда този процес. Това е просто твоят подход. Има и много други начини за получаване на същото преживяване.

Участник: Може ли да дадеш някои примери?

Башар: Както сме казвали много пъти, вие проявявате намеренията си непрекъснато по различни начини. Ако нямахте такива проявления, вие нямаше да имате и никакви преживявания във физическата реалност. Просто става въпрос за това да прецизирате своето определение за проявленията, които са характерни за предпочитаното от вас състояние. Един от начините е много точно демонстриран в един от вашите филми, наречен „Матрицата”. Подходът, избран конкретно в това произведение на изкуството, бе да се подчертае, че лъжицата се огъва, когато вие си дадете сметка, че всъщност такава лъжица не съществува. Тя е само продължение на вашето съзнание и следователно това, което правите, е, да промените честотата на вибрации на съзнанието си и всяко нещо, бидейки продължение на съзнанието ви, ще отрази тази промяна. Това е един от начините, но има и много други.

Участник: Благодаря ти. Приеми моята любов.

Башар: Приеми и ти нашата любов. Нека видим какво ще направиш с лъжиците и вилиците.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди малко ти говореше за новите сетива, които ще използваме …

Башар: Не, не, не. Ние казахме, че вие вече имате всички необходими сетива, в това число и тези, които наричате нови.

Участник: Добре, става дума за тези, които са отвъд зрението, слуха, обонянието …

Башар: Съвсем не.

Участник: Съвсем не?

Башар: Може да става дума за различни честоти на вибрация, но идеята е, че вие поставяте тези филтри, тези ограничения върху себе си по най-различни причини и това всичко е много добре, но като се освободите от тези филтри, вие ще позволите на сетивата си да се изявят така, както естествено съществуват. Вие просто ще използвате повече от естествения капацитет на сетивата си и нищо повече. Вие ще получите достъп до условно наречения невидим спектър и това, което преди е било невидимо за вас до момента, ще стане видимо и в общия случай – осезаемо.

Участник: Аз си мислех за интуицията като едно разширено сетиво, но ние винаги сме го притежавали.

Башар: Разбира се, и много от вас използват от време навреме интуицията си, когато позволявате на тези ваши филтри да се успокоят.

Участник: Други хора също така могат да виждат аурата на околните …

Башар: Да.

Участник: Какви други примери би могъл да дадеш?

Башар: Вие ще започнете да усещате времето и пространството по много различен начин. Ще започнете да преживявате много неща, които дотогава не сте могли да опишете и за които ще трябва да измислите нови думи. Вие може да добиете едно усещане за пространството и времето отвъд това, което имате в момента. Това усещане ще стане по-непосредствено, по-веществено.

Участник: Непосредствено в смисъл, че ще бъде по-осезаемо?

Башар: Да. И даже ще има определен вкус и определен мирис, и цвят, и звук.

Участник: Има ли нещо, което можем да направим сега, за да развием своите способности за …

Башар: Абсолютно! Искаш ли да ти отговоря?

Участник: Да.

Башар: Отново: ние разбираме, че за много от вас това може да изглежда много, много просто, но ние продължаваме да го повтаряме отново и отново, по най-различни начини. Вие трябва да следвате във всеки един момент своята най-силна радостна възбуда, с всичките си възможности, до тяхното изчерпване, с нулево очакване спрямо крайния резултат. По този начин вие винаги ще следвате своята стрелка на компаса, която ще сочи вашата истинска посока и непрекъснато ще повишавате своята вибрационна честота. Така ще засилвате способността си да усещате това, което сте в състояние да усещате, със създаването на това свое ново състояние на повишена вибрация. Това е винаги най-точният отговор, който можем да дадем на подобни въпроси. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това изглежда ли ти прекалено елементарно?

Участник: Елементарно е, да.

Башар: Прекалено елементарно ли е?

Участник: Не.

Башар: Защото ние знаем, че за много хора на вашата планета най-трудното нещо често е да си дадат сметка колко прости са нещата. Вие трябва да разберете обаче, че макар Творението да е безкрайно сложно и богато, то съвсем не е усложнено и в крайна сметка фундаментално е много просто, защото ако не беше такова, то нямаше да може да поддържа себе си. То не би могло да бъде безкрайно, ако е построено върху нещо усложнено. То може да бъде безкрайно само ако е основано на прости принципи. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Малко съм нервна, но ще се опитам да се успокоя.

Башар: Малко нервна … нека да видим дали можем да те направим много нервна.

Участник: Ако предпочиташ това, мога да го направя наистина много бързо.

Башар: Ние не го предпочитаме, но защо не трансформираш това си състояние в радостна възбуда? Защо не се опиташ да се освободиш от тези свои определения, които ти пречат да усещаш тревожността си като радостна възбуда? Защото това е, което се случва – ти филтрираш радостната си възбуда през определения, които са извън синхрон с истинската ти същност, и по този начин преживяваш собствената си радостна енергия като тревожност. Такъв е механизмът на нещата.

Участник: Това звучи прекрасно.

Башар: И какво още?

Участник: Когато бях в пубертета, имах мечта да стана нещо голямо, да бъда на сцена по един много внушителен начин …

Башар: По какъв точно начин? В момента кое отразява най-голямата ти радостна възбуда?

Участник: Да вдъхновявам хората да преодоляват своето его …

Башар: Като говориш, пееш, играеш …?

Участник: По малко от всичко.

Башар: Добре, много вълнуващо.

Участник: Наистина е вълнуващо и тази представа винаги ме е съпровождала, и не съм могла да се отърва от нея, и …

Башар: Не си могла да се отървеш? Защо не? Не си могла да изявиш на практика тази своя представа? Не знаеш ли тайната на визуализацията?

Участник: Вероятно можеш да ми помогнеш малко?

Башар: Добре. Помни, че Физическият ти ум не е направен да знае точно как нещо ще се случи и как ще изглежда. Визуализацията на Физическия ти ум е просто един символ за определено състояние. Целта й е да предизвика у теб едно равнище на радостна възбуда, което отразява това състояние, но визуализацията няма задължително да се реализира така, както си я е представял Физическият ти ум. Ето защо, когато имаш определена визуализация, ти я правиш възможно най-прекрасна, един най-възбуждащ израз на идеалната реалност и се оставяш да изпиташ тази силна радостна възбуда възможно най-пълно, след което се отказваш от необходимостта за проявление на точно тази своя визуализация. Ти запазваш само своето възбудено състояние и го предоставяш на Висшия си разум, който притежава способността да знае точно как нещо ще се случи. И когато направиш това, и изоставиш визуализацията, създадена от ограничения Физически ум, Висшият разум ще може да ти достави проявлението, което най-добре отразява енергийното състояние на радостната ти възбуда, и това почти задължително далеч ще надхвърля въображението на Физическия ти ум. Така че не пречи на Висшия си разум да ти поднесе нещо по-добро, като настояваш на проявлението на визуализацията, сътворена от Физическия ти ум.

Участник: Прекрасно, благодаря ти. Това ми помага страшно много.

Башар: Това ти помага по един страшен начин?!

Участник: По един прекрасен начин.

Башар: О кей, приемам това.

Участник: В момента чета „Курс на чудесата”.

Башар: И това е твоето позволение?

Участник: Да. И става дума за отделянето на егото от Висшия разум. Ние говорим за Бог и за Земята, но очевидно има нещо много по-голямо …

Башар: Няма разлика между Бог и Земята. Бог е „Всичко, което е”. Няма нищо друго отвъд „Всичко, което е”. Следователно и Земята е направена от Бог, тя се състои от Бог, така както си ти, така както сме ние и всичко останало. Няма нищо друго, от което може да бъде направено нещо. Земята е просто друг аспект на „Всичко, което е”, на Бог, Господ или както пожелаеш да го назовеш. Това не го интересува, защото всяко възможно наименование е също творение в рамките на „Всичко, което е” и, по определение, трябва да бъде негов аспект. Ето защо всяка техника и инструмент, всеки ритуал които използваш, е само едно позволение, само нещо, което за момента съответства на твоите конкретни убеждения и ти дава възможност да си позволиш да бъдеш повече това, което си в действителност. Утре можеш да смениш мнението си и да откриеш друго позволение.  

Участник: Може ли да задам още един въпрос? Барбара Хъбард (Barbara Marx Hubbard) говори за прехода на 21-ви декември. Има ли нещо, което аз лично бих могла да направя, за да допринеса с нещо към това, което предстои?

Башар: Разбираш ли, че ти никога не променяш света, в който живееш?

Участник: …, …

Башар: Искаш ли да ти обясня това?

Участник: Да, ако обичаш.

Башар: Датата 21-ви декември 2012 г. символизира пресичането на един праг в колективното съзнание. За аналог може да послужи преминаването на звуковата бариера от един от вашите самолети. Така вие преминавате от реалност, която до момента е била малко по-отрицателна като цяло, в реалност, която ще бъде вече малко по-положителна. И от този момент нататък, вие ще ускорявате своето развитие. Идеята обаче е, че вие никога не променяте света, в който сте. Вие променяте само собствената си вибрация, вибрацията на своето същество, след което се премествате в друга, вече съществуваща успоредна Земя, която отразява в по-голяма степен променената ви вибрация. Всеки един от вас непрекъснато се премества през различни успоредни реалности милиарди пъти в секунда. Това е толкова бързо, че не забелязвате, че го правите. Променяйки вибрацията си в определена посока, вие създавате една различна серия, едно различно разклонение от успоредни реалности, в което се премествате. В същото време предишните реалности, които сте напуснали, и предишната Земя, или Земи, продължават да съществуват и си остават населени от всички индивиди, които желаят да запазят съответната си вибрационна честота. Вие никога не променяте тях. Вие само променяте себе си и се премествате в свят, вече населен от варианти на тези или други хора, с подобна на вашата променена вибрация. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Абсолютно, благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: От десет години съм в Америка, а по рождение съм от Африка.

Башар: Щом настояваш.

Участник: Нещо се случи с мен, докато бях в Африка и то се случи само четири пъти. Във всички тези случаи аз бях в планината, лягах си за сън и след около десет минути внезапно се събуждах и се оказваше, че цялата нощ е изминала. Въпреки съня, обикновено аз имам чувството за време през нощта и времето на съня е сравнително продължително.

Башар: Не задължително, но продължавай.

Участник: Чудя се какво се случи тези четири пъти.

Башар: Ти си се преместила в други измерения, където усещането за това, което наричате пространство-време, е много по-малко. 

Участник: Ходила ли съм някъде по това време?

Башар: Не съм казал, че не си ходила някъде, а че си се прехвърлила в други измерения. Това е, което „да отидеш другаде” означава.

Участник: Защото бих искала да зная къде съм се озовала.

Башар: Ти си се прехвърлила на равнището на четвърта, пета и шеста степен на плътност, в различни измерения, които като цяло обикновено наричате духовна сфера, някои от които може да наречете реалности в други измерения, където си взаимодействала с други същества, с които си запозната в това си състояние, даже с други версии на самата себе си. Целта в случая е да получиш от тях информация, която ти е необходима за физическата ти личност на Земята. В определен смисъл, в част от това време, ти преминаваш нещо като обучение, за да събереш информация, която да ти послужи при промяна на Матрицата на реалността относно физическата ти реалност и изследването на различни, предпочитани от теб теми. Ти обаче трябва да се издигнеш отвъд пространството и времето в това, което наричаме Матрица на реалността, за да направиш това. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да.

Башар: Това достатъчно конкретно ли е за теб, или искаш да го разгледаме малко по-подробно в дълбочина?

Участник: Не, аз само исках да разбера дали нещо се е случило несъзнателно.

Башар: Не че се е случило несъзнателно. То се е случило на равнище много отвъд това, което наричаш несъзнателен ум. Така че в случая не съществува превод, който да е разбираем за несъзнателния ум, за подсъзнателния ум, или за съзнателния ум. И тъй като тези неща не могат да бъдат преведени във физически термини, умовете ти няма с какво да работят и не могат да приложат никакъв пространствено времеви аналог. По тази причина нямаш никакво усещане за пространство и време.

Участник: Аз определено имах преживяване.

Башар: Имала си преживяване, но това не се отнася за физическото ти Аз. Физическото ти Аз не разполага с аналог, за да ти даде така нареченото тълкуване на съня, което да включва и усещане за времето.

Участник: Това е разочароващо.

Башар: Защо е разочароващо?

Участник: Защото се надявах, че съм се озовала някъде и мога да получа информация за това къде съм била.

Башар: Защо допускаш, че не си могла да получиш информация оттам, където си била, предвид това, което току-що ти казах? Аз просто ти обясних защо не си почувствала преминаването на определен период от време. Това няма нищо общо със способността ти да разбереш какво си преживяла и да извлечеш информация от него. Аз просто ти описвам един механизъм. Това не ти пречи да преживееш нещо друго. Така че няма защо да се разочароваш. Разбираш ли?

Участник: …

Башар: Няма защо да се разочароваш от себе си по отношение възможността да упражняваш влияние. Ти във всички случаи получаваш необходимата ти информация, независимо от механизма, който ти описах.

Участник: Как да получа тази информация?

Башар: Благодаря за въпроса. Идеята е да изпаднеш в състояние на спокойна медитация и да си позволиш да изпаднеш частично в това състояние. Но не напълно, защото не трябва да заспиваш. И докато си в това състояние, помоли, помоли своя Висш разум да те свърже с тези преживявания и да ти даде интерпретация, която е достъпна за Физическия ти ум и която е най-подходяща за приложение от твоя страна във физическата ти реалност – съзнателно и с ясно намерение. И тогава остави нещата на разпореждане на Висшия си разум, за да ти ги предостави във вида, в който реши. Първоначално нещата, които ще получиш, може да не ти се видят особено смислени, но ако ти приемеш това първоначално впечатление, постепенно всичко ще си дойде на мястото по начин, по който може да бъде приложен в твоята физическа реалност. Така че това е едно нещо, което можеш да направиш, нали така?

Участник: Хм, интересно, да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: О, да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Забелязвам, че много от нещата, които казваш, са в съответствие с бахайската вяра.

Башар: Донякъде.

Участник: Да, и бих помолила да коментираш това.

Башар: Всяка организирана вяра на вашата планета има някакъв възглед или някаква част, която съдържа определена истина, има връзка с „Всичко, което е” и представлява различен аспект, различен израз на „Всичко, което е”. Но тъй като всяка вяра се отграничава от всички останали, то тя не може да претендира за нещо повече, отколкото за част от цялото. Ако всички те биха се слели в една естествена комбинация от взаимно разбиране, тогава биха се доближили много повече до истината. Всяка отделна религия обаче е един начин за установяване връзка с „Всичко, което е”. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, освен това, че аз съм бахайка и моето разбиране е, че бахайството е предназначено да бъде обединяваща религия.

Башар: Като цяло вие сте си наложили определени ограничения, нали?

Участник: Да.

Башар: Тогава …? Колкото и да претендира да бъде обединяваща, вашата вяра не е в състояние да осъществи това обединение. Тя може да се доближава до тази идея повече от останалите, но това задължително не се осъществява докрай.

Участник: Как би могла да отиде докрай?

Башар: Нека ти задам един въпрос. Вие се придържате към учението на един индивид, наречен Бахаулла, нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, защо?

Участник: Защото Бахаулла е проява на Бог, така както Исус, Мойсей, Мохамед …

Башар: Точно така, и кого пропускаш?

Участник: Никого!

Башар: Кого пропускаш в този списък от хора?

Участник: … Да нямаш предвид себе си?

Башар: Точно така! (смях в залата) Защото, виждаш ли, това, което е казвал Бахаулла, това, което са казвали Исус, Мохамед, Буда, Кришна, е, че вие всички сте Бахаулла, Исус, Мохамед, Буда, Кришна! „Не ме следвайте, бъдете като мен! Защото вие сте като мен!” Те никога не са изисквали или търсели последователи. Те са целели да създадат равни на себе си. Те не са създавали религии, а просто са проповядвали всеки да открие свой вариант на това, което са отразявали като свое естествено духовно състояние и връзка с Творението. Така че, ако схванеш идеята на това, което са проповядвали, то начинът на прилагане на всяка от тези религии е да я използваш като повод, за да разбереш, че това, което ти казва, е, че не ти е необходима религия! Ти си също такова същество като всеки един от тях и след като веднъж разбереш това, повече не ти е необходимо да принадлежиш към каквато и да е вяра. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Също така са предавани учения как да бъдат създавани политически, икономически и социални структури, за които ти говориш.

Башар: Да.

Участник: И аз си мисля, че тези учения са ценни и трябва да бъдат следвани.

Башар: За хората, които биват привлечени от тях, да. В същото време може да има и други начини за постигане на същите цели, а също така тези идеи може да отразяват някакви междинни положения – за да ви доведат до определено място. Когато обаче се озовете на това място, може повече да не се нуждаете от точно тези идеи и да се появи нещо друго, подходящо за това време и това място. И така, всички тези неща са само временни мерки, временни позволения, които да ви помогнат да формирате собствени идеи, да оформите свой собствен път и да си дадете сметка, че това е бил само един крайъгълен камък и вече сте се озовали на друго място, което изисква друго разбиране и друг начин на действие. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря и аз.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Моята идея за позволение е възнесение.

Башар: Възнесението е едно непрекъснато променящо се състояние. Само по себе си то не е толкова позволение, колкото описание за една променяща се вибрационна честота. Позволенията могат да бъдат използвани, за да ти помогнат да преживееш промяната във вибрациите си по определен начин, но самото възнесение е процес на промяна във вибрациите.

Участник: Разбирам. По отношение идеята за отказване от егото и култивиране на характера …

Башар: Идеята да се откажеш от егото не предполага да го накараш да изчезне. Егото ти трябва, за да те фокусира върху преживяването ти във физическата реалност, но идеята е, че не се нуждаеш от отрицателната страна на егото, като част от твоето преживяване. Егото е нещо, което трябва да бъде оставено да си върши работата – това, за което е предназначено. То не трябва да бъде претоварвано с неща, с които не е способно да се справи, защото в такъв случай, в определен смисъл, то започва да се отбранява и изявява своята отрицателна страна. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, абсолютно. Също така творчеството изглежда има голям дял в тази трансформация.

Башар: Разбира се, защото то отразява сливане между Физическия ум и Висшия разум. Без това действително сливане между Физическия ум и Висшия разум вие не функционирате като пълноценни личности. Следователно задачата на вашата личност е да балансира определенията, емоциите, мисловните форми, които заедно оформят поведението ви, което характеризира вашата конкретна физическа персона, която наричате его. Това е егото – една маска, през която гледате, преживявате физическата реалност на основата на конкретния баланс между убеждения, емоции, мисли и поведение, които вие осъществявате с тази его структура, с тази личностна структура. И тя трябва да бъде в равновесие с Висшия разум, за да функционира по хармоничен начин.

Участник: И аз разбирам също така, че след като имаме тези договорености, част от този процес на отърсване от отрицателното его е да се освободим от личностната структура, за да може елементите на радостна възбуда в нашата договореност да се изявят.

Башар: Става дума за балансиране на личностната структура; ти не се освобождаваш от личностната си структура до смъртта си. Разбираш ли?

Участник: Да, разбира се. Вие занимавате ли се със симулации на потока на времето на вашите кораби?

Башар: Дефинирай ‘симулации на потока на времето’.

Участник: Траектории на потенциални бъдещи сценарии, основани на определени решения.

Башар: Да, ние сканираме възможни реалности. Ние сканираме вероятността за възникване на определени реалности на основа количеството енергия, фокуса и намерението, свързани с всяка реалност.

Участник: Сканирате ли вероятността от възникване на чудеса?

Башар: Да сканираме за чудеса?! При нас няма нищо друго освен чудеса. Чудесата са естествените състояния на нещата.

Участник: Разбира се.

Башар: Защото всички неща са свързани. Всичко е Едно. Фактът, че на вашата планета не се случват повече чудеса, е нещо неестествено. 

Участник: Имах предвид случаите, когато на основата на вероятностите се случват невероятни неща.

Башар: Идеята е, че това, което се случва, е най-вероятното нещо. Не може нещо да се появи, ако е било невероятно. То може да изглежда невероятно за вашия Физически ум, но това е, защото той не разполага с достатъчно данни. Следователно нещо може да изглежда невероятно по тази причина, но ако възникне, то в действителност е било най-вероятното нещо по определение. В противен случай то не може да възникне.  

Участник: Прекрасно. Последен въпрос – вие смеете ли се?

Башар: През всичкото време. Вие обикновено не чувате това през тялото на медиума, защото ако правехме това да се чува, вероятно щеше да доведе до нарушаване на връзката. Ето защо ние въвеждаме някои филтри в комуникацията, за да не се прекъсва.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Получавам съобщения в съня си, че съм подписала споразумение, според което в този си живот на Земята няма да бъда обичана.

Башар: Не!

Участник: Не?

Башар: Не! Не в този живот. Тези споразумения са отживели времето си в цикъла на човешките преживявания. Ти си подписала споразумение, според което може да имаш преживяване да вярваш, че няма да бъдеш обичана, но нямаш сключено споразумение, че в действителност няма да бъдеш обичана. Имаш споразумение само че ще преживееш това съмнение, че не си обичана. 

Участник: О, разбирам.

Башар: О, добре.

Участник: Благодаря ти. В същото време усещам, или както ти казваш,  имам преживявания, че привличам към себе си ситуации, които ми доказват, че не съм обичана, макар че искам да съм обичана.

Башар: Отново: доказателството е  нещо субективно и ти създаваш това доказателство. Така че ти само подсилваш възможността от преживявания, в които доказваш на себе си, че не си обичана, но това не е вярно. Трябва да погледнеш отвъд илюзията, която създаваш за себе си. Трябва да смениш скоростта си и да преминеш от илюзията на силата към силата на илюзията. Ти си се изгубила в илюзията на силата, като вярваш, че реалността е нещо реално, а тя не е. Трябва да използваш силата на илюзията, като приложиш знанието си, че тя е толкова реална, колкото ти вярваш, че е. Така че това, което ти се случва, когато създаваш „доказателства”, че не си обичана, може лесно да бъде оборено от факта, че ти съществуваш. Защото ако наистина не беше обичана, на което и да е равнище, ти нямаше да съществуваш. Вселената нямаше да те подкрепя и ти нямаше да съществуваш. Колкото до идеята за човешката любов, ти ще преживееш съмнението, че това е възможно за теб. Но след като се съмняваш, ти задължително създаваш доказателства, че това е така, защото всяко убеждение има свойството да се самоусилва и самопотвърждава. В противен случай ти не би могла да го почувстваш като реалност. Ако убежденията ти не се самоусилваха и самоподдържаха, ти нямаше да можеш да имаш каквото и да е потвърждение във физическата реалност. Така че, ако създадеш убеждението, че не е възможно да бъдеш обичана, трябва да разбереш, че в това убеждение, като част от неговия механизъм, се съдържа доказателството, че си права! В противен случай няма да си в състояние наистина да преживееш това, което си създала. Но ти си го създала, то не е нещо реално! След като веднъж разбереш това, ти ще се освободиш от него. И ще видиш, че разбира се, че можеш да бъдеш обичана и ще бъдеш обичана в този живот. Една от целите на твоя житейски път е да докажеш това на себе си по същия начин, по който „доказваш”, че не можеш да бъдеш обичана. Трябва да разбереш, че щом можеш да „докажеш”, че не си обичана, толкова лесно можеш да докажеш и обратното.   

Участник: Ти си прав, защото моите водачи непрекъснато ми повтарят, че мога да изразя себе си чрез безусловна любов и че просто трябва да я излъчвам към света.

Башар: Да, но помни, че парадоксът е, че не трябва да правиш това, за да накараш някого да отрази тази любов обратно към теб. Ти правиш това, защото това си ти. И когато правиш това, защото то отговаря на твоята същност, околните няма да имат друга възможност, освен да го отразят обратно към теб. Не го прави обаче, за да получиш отражението, а просто защото това си ти и защото нямаш друг избор, освен да бъдеш вярна на себе си – това е една много важна тайна. Смисълът на идеята за желанието и за това, което избираш, е, че ти избираш да бъдеш този човек, защото нямаш друг избор. Ти трябва да бъдеш такъв човек и нямаш друг избор! Така че ти избираш. Бъди човекът, който има способността с абсолютна сигурност да докаже, че не можеш да бъдеш обичана, или избери да бъдеш човекът, който знае без сянка на съмнение, че може също толкова лесно да докаже, че можеш да бъде обичана.

Участник: Точно така.

Башар: Зависи само от теб. Не съществува никаква реалност извън твоите убеждения! Няма нищо извън теб. Няма такова нещо като „навън”. Нищо не се случва на теб. Това не е възможно. Може единствено да се случи през теб. Защото ти си всичко, което съществува в твоята реалност.

Участник: Но …

Башар: Но, какво ‘но’?

Участник: Интересното е, че тази мисъл ми се появи по време на медитация. Не съм мислила за това преди …

Башар: Прекрасно, значи медитацията ти има ефект. Тя ти е показала, че имаш убеждения, които можеш да промениш. Значи медитацията като инструмент ти е показала проблем, който трябва да разрешиш. Поздравления, защото сега можеш да се справиш с това. Когато това се случи обаче, не прилагай старите си убеждения и не казвай: „Ето още едно доказателство, че не мога да се отърва от това старо убеждение”. Дай си сметка, че това е само едно убеждение и можеш да използваш същия инструмент, който го е довел до вниманието ти, за да го промениш. Защото това е само едно убеждение! Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам, благодаря ти много. Имам още един въпрос. Как е правилно да се отнасяме към тийнейджърите в семейството?

Башар: Това е един много актуален проблем на вашата планета. Това, което бихме казали в най-общ план, е, че трябва да разберете, че това, което обикновено наричате „възрастни” на вашата планета, в болшинството случаи в действителност са все още деца. Следователно деца отглеждат деца и в действителност не могат да им покажат как трябва да се държи един възрастен. Какво може да очаквате при това положение? (смях в залата) Това просто води до възпроизводство на повече деца, които сами няма да знаят как да възпитават своите деца като възрастни.

Участник: Значи просто трябва да ги оставим да бъдат верни на себе си …

Башар: Не, не, не да бъдат верни на себе си по един хаотичен начин. Учете ги кои са в действителност, за да могат тогава да бъдат верни на себе си. Разбираш ли разликата?

Участник: Но след като ние самите не знаем кои сме?

Башар: Но вие може да се научите на това. Възпитайте себе си и тогава ще може да възпитавате и децата.

Участник: Правилно.

Башар: Разбираш ли? Аз ти давам само един общ поглед, защото това е една много обширна тема и точно сега, във времето, с което разполагаме, не можем да се впуснем в дълбочина. В общия случай вие трябва да узреете и възпитате себе си, за да може да възпитавате и децата. Един от ефективните начини да сторите това, ако може въобще да го разберете, е, че трябва да подкрепяте естествените способности на децата по определени начини, при които те участват в решенията за това как да изявят способностите си, вместо да се опитвате да ги вкарвате в определен калъп. За да ги обучавате правилно, оставете ги те да ви научат как в действителност могат да учат най-добре, като откриете какво предизвиква у тях радостна възбуда и формулирате това, което мислите, че трябва да научат в термини, които възбуждат радостната им възбуда. По този начин ще говорите на техния език.  

Участник: Разбирам.

Башар: Не ги принуждавайте да усвояват език, който не разбират. Учете ги на това, на което искате да ги научите, на разбираем за тях език. Това предполага определен подход, който отразява начините, по които те изразяват своята радостна възбуда, и превърнете всички неща, които според вас те трябва да разберат в техните термини, за да им бъде приятно да ги научат. Това е единственият начин, по който те могат да се приобщят към съответните идеи, и могат да видят как те са приложими за воденето на един живот, изпълнен с любов и удовлетворение. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Ако по някаква причина не харесвам поведението на своето дете, аз трябва просто да …

Башар: Ангажирай го в разговор и му дай възможност да обясни причините за поведението си. Помогни му да се научи как да осъзнае причините, поради които избира определено поведение. Защото когато му позволиш да ти разкаже и му помогнеш да обясни причините за поведението си, то ще може да ти обясни защо е направило този избор. И можеш да обсъждаш с него идеята за определен избор и за неговите последици, и да му дадеш да разбере, че се отнасяш към него като интелигентно същество, което разбира идеята за това, че всеки избор на поведение има определени последици и че не е задължително да избира това, което обществото настоява, и че може да се научи да разсъждава отвъд общоприетите определения, и да взема решения, които да му позволят да изяви истинската си същност, и да живее пълноценно по този начин. Това обаче изисква обучение и от двете страни. Може би ще трябва да се възпитавате взаимно. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти много.

Башар: И не забравяй, че ние те обичаме, безусловно. Сега е време да направим почивка, след която ще продължим отново. Забавлявайте се.

Башар: Сега, след като сте имали възможност да се освежите и обновите, ще продължим с идеята за изследването на феникс честотата и издигането от пепелта. Сега е важно, уместно и навременно да започнем да разглеждаме всяка една от вашите стари дефиниции и да видим задълбочено как те може да не ви вършат работа по отношение на всяко нещо в живота ви, защото всичко се свежда до отношението ви с всичко във вашата реалност и до това как определяте себе си и своето отношение към всяко възможно ваше преживяване. Сега трябва да се изправите лице в лице с всяко свое преживяване така, както би направил това фениксът, с яснота и решителност за това, че всичко, което преживявате, разпознавате и наблюдавате, което не отразява предпочитаната от вас вибрация, вибрацията на феникса, ще бъде запалено и превърнато в пепел, стига само да решите да останете в тази вибрационна честота. Яснотата, която ще получите, вдъхновението и въображението, които съпровождат феникс честотата, червения и златния цветове, както и сребърната светлина, ясната светлина, която е резултат от комбинацията им, ще ви помогне като един маяк, за да може винаги да разпознавате честотата, която предпочитате, честотата на светлината на феникса, за да може да останете хармонично свързани с тази вибрация, винаги когато пожелаете и за да не се страхувате никога да я загасите. Може да има моменти, в които вие ще предпочитате да я скриете от себе си, но вече сте наясно, че винаги ще притежавате способността да знаете, че тази светлина е там и че  този огън е там, защото той не може да бъде изгасен. Той не може да бъде унищожен, защото това е огънят на вашата същност, на вашето съществуване. Вашата светлина не може да бъде изгасена! Тя просто няма къде да отиде. Тя може само да блести.

Тъмнината, която я заобикаля, й позволява винаги да блести. И така, вие знаете, че полярностите винаги ще съществуват, но фениксът знае, че полярностите са в идеално равновесие и даже когато той е изгорен и превърнат в черна пепел, тази тъмнина ще бъде отвята от вятъра и ще позволи появата на следващото му прераждане. Защото светлината, която блести, може да се открои само ако е заобиколена от тъмнина. Вие може да опознаете светлината само в присъствието на тъмнина. Феникс честотата е равновесието между двете и това равновесие се осъществява с помощта на метод, в един стил, който позволява на този цикъл да се разгръща, а на обновлението и на прераждането непрекъснато да се усилват и издигат нагоре и нагоре към светлината на „Всичко, което е”, което също съдържа в себе си тъмнината, както и светлината, в идеална хармония и баланс, за да могат и двете да съществуват вечно … за да може светлината никога да не изгасва и тъмнината винаги да я разкрива, защото светлината блести най-силно в най-черната тъмнина. Ето защо, не се страхувайте от тъмнината, не се страхувайте от пепелта.

Позволете си възможността да изследвате допълнително старите идеи. Спомнете си, че сме говорили за вибрации и за резонанс и че всичко във вашия житейски опит е просто продукт на специфични честоти и вибрации. И когато изследвате тези вибрации, и в определен смисъл, ускорявате собствената си честота, когато сте в съответствие с вибрациите на своята реалност, тази реалност като че ли ще започне да се забавя. И колкото повече ускорявате своята вибрация и се приближавате до феникс честотата, вие ще достигнете една точка на равновесие, при която, парадоксално, вашите преживявания ще забавят своята скорост. Много от вас са имали тези преживявания при спешни или нещастни случаи, когато всичко ви изглежда супер фиксирано и времето протича много бавно, макар да знаете, че всъщност всичко се случва много бързо. Вибрацията на феникса може да създаде това преживяване по най-различни начини, при което вие приемате честотата на събитието, което предизвиквате. И когато приемате честотата на явлението, което създавате, всичко около вас като че ли се забавя и даже замръзва неподвижно, за да постигнете идеален синхрон с него. Това ви позволява ясно да изследвате всички аспекти на това, което сте създали, да го видите ясно в неговата цялост, механизма на вашето творение и да разберете отражението, което сте излъчили, за да може да го управлявате. Това е семето на истинската магия, на истинското проявление, на истинската възможност за манипулиране на света, когато вашата вибрация съответства на тази на сътворяването на вашето събитие. В такъв момент може да обхванете със сетивата си целостта, всички аспекти на преживяването с такава поразяваща яснота, че може да го манипулирате – бавно и внимателно, да го пренаредите, измените, за да отрази то истинската ви същност, въпреки че всичко протича със свръх висока скорост. 

Както често сме казвали, когато настъпват конкретни промени във вашето съзнание, вие ще видите тези промени отразени във физическата реалност по най-различни начини. И тази идея на съответствието на вибрациите, когато преживявате свръх ускорение, като че ли нищо въобще не се движи, е идеален израз на това, което сме описвали като безкрайно висока скорост, защото когато нещата се движат с такава скорост, те изглеждат неподвижни просто защото се намират навсякъде едновременно. И всичко изглежда в пълен покой. Това сега също намира отражение даже във вашите технологии. Тъй като докато вашите учени изследват най-бързото възможно движение във вашата реалност – това на светлината, те едновременно изследват и възможно най-бавната скорост, която се проявява в тъмнината, при така наречената температура на абсолютната нула. И те са открили, че могат да комбинират светлината и тъмнината по такъв начин, че в действителност да замразят светлината в пълен покой, след което могат да правят с нея, каквото пожелаят. Това е идеално отражение на това състояние, защото при абсолютната нулева температура отсъства движение. Тогава става преминаване в напълно различно състояние и когато светлината премине едно пространство, което е било създадено, за да бъде абсолютно студено, самата светлина замръзва и вашата реалност, вашата вибрационна честота става равна на скоростта на светлината. В този момент вие се намирате в едно вечно „сега”, способни да се ускорите и способни да останете в абсолютен покой едновременно сред най-яркия огън и най-тъмната пепел. И като ги комбинирате, вие създавате това вечно „сега”, този замръзнал момент от пространство, време и светлина, и вибрация, и резонанс, който ви позволява да видите с кристална яснота структурата, природата на самото Съществуване.

Това замразяване на светлината и трансформирането й в други форми на енергия е това, което се съдържа в привидно празната камера, която формира сърцевината на съзнанието на корабите, с които ние пътуваме в нашата цивилизация. Тя формира сърцевината на интелекта, който представлява физическият образ на нашия Висш разум, с който ние общуваме в нашия кораб. Тази празна камера използва замразена светлина за създаването на всякакви форми на енергия, която може да изпълнява най-различни задачи за части от секундата – с такова високо ускорение, че изглежда напълно неподвижна в този истински, ясен, безкраен момент на чисто познание. Това е, с което установяваме контакт и което ни позволява просто да наблюдаваме природата и структурата на Съществуването. И когато описваме и дефинираме идеята за природата и структурата на самото Съществуване, ние не изразяваме убеждение или мнение, а резултат от конкретно наблюдение. По същия начин, по който вие наблюдавате и знаете с абсолютна увереност, че една роза е червена, жълта или каквато и да е тя, така и ние наблюдаваме природата и структурата на самото Съществуване. И това е, което ви описваме, и това е, на чийто фон пред нас се разкриват всички идеи. Ако вземете, което и да е определение или идея, и я поставите на фона на структурата на Съществуването, тази рентгенография, този модел ще ви покаже кое съответства и принадлежи на тази структура, и кое трябва да отпадне. Постигането на тази яснота, на това проникновение, на тази способност за просто наблюдение на самата структура на Съществуването, е една от естествено съществуващите прояви на сетивата във вибрационната феникс честота, в чистата светлина, сребърната светлина, възникнала като трета реалност, нещо повече от комбинацията на червено и златно. Ясен поглед, който позволява, в определен смисъл, да бъде изразител на хилядата години, през които живее фениксът, идеята за хвърляне на мост през времето и пространството, на това да бъдеш вечен и въпреки това да се проявяваш чрез различни цикли.

И така, от тази година, която бележи началото на вашата трансформация, човешката раса ще навлезе в нов хилядогодишен период от своето съществуване на Земята, в който период ще опознае мира, развитието, творчеството и много по-малко ограничения, и хората ще се превърнат в истински същества от четвърто равнище на плътност. И през тези хиляда години вие ще станете такива, каквито сме станали ние, и ще настане времето, когато вие няма да бъдете толкова физически, колкото сте сега, и вашият вибрационен резонанс и феникс честота ще са ви издигнали до така нареченото четвърто равнище на плътност, където ще бъдете квази-физически, квази-дух, квази-енергия. Вие ще опознаете гъвкавостта на пространство-времето и това, че то е просто една идея във вашето съзнание, и вие ще сте свободни да се придвижвате в това пространство-време толкова свободно, колкото нас. Вие ще можете да надскачате, преодолявате и трансформирате всички идеи за успоредни реалности, в каквито пожелаете преживявания, в това, което наблюденията ви подсказват, че е релевантно за вас. И в края на този цикъл от 1000 години хората няма повече да се нуждаят от своята физическа форма на това равнище на плътност и много от вас могат да станат водачи и духове за тези, които ще дойдат след вас, за тези, които ще бъдат новата раса на вашата планета, които ще бъдат продължението на хибридните деца, които ще пристигнат. И обитателите на вашата Земя ще станат шестата хибридна раса, която ще се придвижи към сливане с останалите пет хибридни раси, в това число с нашата цивилизация и с Я-йел, и с останалите неназовани, за да формират съвместно седмата хибридна раса, от която вие ще бъдете част. И вие в момента сте семената в зародиша на тази реалност. Семената, които ще се издигнат от пепелта и ще родят първите основи, които ще доведат до това изследване, до това вдъхновение, до това невъобразимо преживяване на въображението и до неща, които даже не могат да бъдат описани на вашия език и които ще станат ваша истинска природа. Те наистина съществуват във вас сега, като семена и вие може да им позволите да покълнат и разцъфнат, ако пожелаете, до момент, в който може да окажат влияние върху настоящия ви живот, но това също ще доведе до едно равнище отвъд вашите възможности за разбиране. Посадете семената сега, в пепелта на тези неща, които повече не ви служат, за да обновите не само своята индивидуалност, но и своята общност по начини, които не подлежат на описание.

Бъдете света на феникса, бъдете Земята на феникса, бъдете цивилизацията на феникса и се издигнете от пепелта, която сте създали от всички ограничения, които сте наложили върху себе си в продължение на безброй хилядолетия. Издигнете се сега от тази пепел и бъдете свободни. Макар че може да сте в края на едно пътуване, вие сте в началото на цикъла на едно ново пътешествие, което е невъобразимо за настоящето ви съзнание, и въпреки това, съзнанието ви в момента е семето, от което това пътешествие ще възникне.

Колкото повече допуснете вибрационната честота на феникса в своя живот, толкова повече ще споявате червения и златния цветове в ясната сребърна светлина и толкова повече ще узнавате, че може да изоставите зад гърба си пепелта, която вече не ви представлява, и може по-ясно да се превърнете в семето на новата ера, на новия цикъл, който ще продължи хиляда години, също както легендарния феникс. Защото вие сте тази легенда. Ще има непрекъснати напомняния, непрекъснати отражения, непрекъснати позволения, които ще възникват във вашата реалност, независимо дали живеете в града Феникс. Всички ще участват в тази вибрация и ще започнат да усещат всякакви символични и архетипни отражения, имащи за цел да ви напомнят за тази вибрация. И когато те ви напомнят и отразят тази вибрация обратно към вас, все повече, по най-различни начини, които даже не можете да си представите, вие ще почувствате своята реалност като една търкаляща се топка, която ускорява движението си нагоре и нагоре, във висините, към звездите, към невъобразими висини. И вие ще полетите в неизвестното, където ще откриете, че сте все по-близо, във всяко едно отношение, до „Всичко, което е” … по всички начини, по които то може да изрази себе си. Летете свободни, летете свободни.

Поемете дълбоко дъх и знайте, че докато издишвате, вие приемате феникс честотата и пепелта отпада от вас. Поемете дълбоко дъх и знайте, докато издишате, че вие сте приели честотата на феникса и пепелта отпада от вас. Поемете дълбоко дъх и задръжте, задръжте, задръжте и изди-и-ишайте, и знайте, че сте приели вечната вибрация на феникса и пепелта отпада, излита надалече и изчезва. И единственото, което остава, е повече от вашето пречистено Аз, в чистата светлина, и с всяко издишване вие приветствате настъпването на новия ден. Вие сте едно толкова красиво ято от феникси, с разперени криле в червено и златно, протегнали своите вратове и клюнове към небесата. Това е вашата основна вибрация, винаги и завинаги.

Издигнете се от пепелта, издигнете се от пепелта, издигнете се от пепелта. Вие сте свободни. И докато издишвате, издухайте пепелта надалеч. И тя няма никога да ви достигне. Защото вие летите прекалено нависоко, носени от течението на „Всичко, което е”, от течението на светлината, приемайки честотите и виждайки модела на Творението, кристалния модел на самото Съществуване, с ясния поглед, с хилядолетния поглед на феникса и сребърната светлина на „Всичко, което е”, чистата безусловна любов, която ви подкрепя. Вие никога не може да пропаднете истински. Издигайте се, обновявайте се, регенерирайте се. Природата на феникса е вашата природа. Вашата природа е да бъдете свободни, да бъдете себе си, да бъдете „Всичко, което е”.

Поемете дълбоко въздух и почувствайте как свободата ви изпълва; поемете дълбоко въздух и почувствайте огъня, който гори вътре във вас; поемете дълбоко въздух и почувствайте вътрешната светлина, която осветява вашето съзнание. Изстреляйте се от мехура, изстреляйте се от черупката, изстреляйте се в една нова реалност, към най-големите въображаеми висини и отвъд тях, след което се впуснете в неизвестното и в непознаваемото, и знайте, че навсякъде ще откриете само повече от себе си, в една нова ера на въображението, вдъхновението и свободата, която далече надхвърля и най-смелите ви представи. Дишайте леко, дишайте свободно, дишайте с въображение, дишайте страстно, дишайте с любов, дишайте нежно и продължавайте да се движите и да летите, и винаги гледайте напред, без да се обръщате назад. Съсредоточете се навътре в себе си към феникс честотата и хилядогодишната перспектива ще ви покаже и освети този ясен път пред вас. При всяко обстоятелство, във всяка ситуация използвайте тази честота, използвайте тази яснота, за да дефинирате и предефинирате всяко понятие, всеки аспект от вашето взаимоотношение към тази ситуация, към това обстоятелство. И докато сте в тази феникс честота, помнете, че обстоятелствата нямат никакво значение. От значение са само вашето състояние и отношение към тях. Феникс честотата е вашата вибрация на трансформация и възнесение. Трансформирайте се, транспортирайте се в една нова реалност отново, отново и отново. Чувствайте се свободни да летите.

Вдишайте дълбоко и направете тази истина своя, защото тя е ваша. Ние само осветяваме като едно светещо огледало това, което вие вече знаете дълбоко в себе си. Извадете го на повърхността, доведете го до съзнанието си. Всичко, което ви казваме и което отразяваме към вас, е това, което вече сте. Чувствайте се свободни да го изразите по начини, които са в съответствие с истинското ви Аз, с истинската ви страст. Бъдете ясни в своите определения, бъдете безупречни в своята прецизност за самопознание и бъдете релевантни спрямо своята житейска тема. Тя ще ви отведе по целия път. Бъдете в мир, бъдете в мир, бъдете в мир.   

И докато ви позволяваме да дишате леко и нежно, отделете известно време, за да погледнете дълбоко в себе си. Открийте тези семена, тези определения, които не ви вършат работа, и докато продължаваме нашето взаимодействие на живо, както вие казвате, с вашите въпроси, нека тези семена се съдържат във въпросите, които ще поставите, и нека феникс честотата освети всички наши разговори, за да може да извлечете възможно най-голяма полза и да може да направите тази вибрационна честота ваша, и да знаете, че след този ден вие ще носите този огън на феникса вътре в себе си, тази светлина и този бистър поглед, които ще ви отведат бързо и надалече там, където трябва да бъдете и където трябва да отидете, и знайте, че притежавате крилете, за да направите това, за да летите свободни. Позволете си една кратка почивка за самоанализ, в тишина и медитативно спокойствие, за да откриете нещата, които искате най-силно да осветите с лъчите на феникса, за да прогоните сенките и да използвате тъмнината, за да обновите себе си и да позволите на собствената си светлина да огрее все по-ярко на фона на тази тъмнина, за да могат всички да видят ясната светлина, която е вашият уникален бляскав знак на многоизмерния кристал на Творението, какъвто всеки един от вас е създаден да бъде. Ха-а ту.

Башар: Нека сега продължим това предаване, като кажем, че след като имахте на разположение известно време за съсредоточаване, за вглеждане навътре в себе си и за откриване на тези определения, които знаете, че не са ви вършели работа, позволете си сега да ги извадите на светло, за да може да разсеете сенките и да получите по-задълбочено разбиране и да можете да си позволите да добиете контрол върху тези сетива, които вече притежавате и които ще ви дадат много по-задълбочено разбиране на природата на структурата на Съществуването, за да може да използвате това наблюдение при всички обстоятелства и ситуации, които могат да възникнат в живота ви, независимо кога, къде и как, и с кого. И когато изчаквате за момент, без да избързвате, и като си давате сметка, че имате възможността да приложите едно ново определение, един нов смисъл, един нов етикет на всяко ново обстоятелство и нова ситуация, ние сега ви предоставяме възможността да практикувате тази идея в разговор с нас. Изкарайте на преден план нещата, които са важни за вас, и споделете вашите въпроси.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: За мен бе особено интересна комбинацията от светлината и тъмнината, за която ти спомена.

Башар: Благодаря ти, че си оценила идеята за взаимното допълване на противоположностите и моля ви всички разберете, че с разгръщането на вашето съзнание, вие може задължително да не преживеете отрицателната страна, но ще почувствате по-ясно нейното присъствие. Защото „Всичко, което е” съдържа всичката светлина и всичката тъмнина и когато разгръщате своето съзнание, вие ще почувствате в по-голяма степен и двете.

Участник: Точно така, и аз се опитвам …

Башар: Ти правиш какво?!

Участник: Аз виждам тъмнината, както и много светлина едновременно и се чудя как можем да използваме тъмнината, за да изведем напред повече светлина.

Башар: Това е много просто. Както казахме, единственият начин светлината да стане по-ярка, е да бъде заобиколена от тъмнина. Друг начин да се погледне на всичко това, в термини, които бихте нарекли по-приземени, е, че много често доста хора на вашата планета поради начина, по който сте били възпитани, и убежденията, които са ви били втълпени, намирате за по-лесно да откриете какво сте, като преди това откриете какво не сте. Така че вие може да извървите много пътища, които в крайна сметка ще ви позволят да видите, че тази вибрация, тази идея, тази ситуация е несъвместима с предпочитаната от вас вибрация. И ако вие я използвате по положителен начин, като признаете, че тя ви е дала още един повод да откриете това, което не сте, както и още един начин да разберете по-бързо и по-ясно какво сте, то вие ще може да използвате тъмнината по най-положителния възможен начин, за да подсилите светлината вътре в себе си. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам, но бих искала да имам нещо, което да практикувам …

Башар: За какво ти е дадено въображението? Въображението ти е за това, да откриеш практиката, която е най-добра за теб. Ще повторя това още веднъж. Внимаваш ли?

Участник: Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Наистина ли си сигурна?

Участник: Да.

Башар: Добре, повтаряй след мен. Всички инструменти,

Участник: Всички инструменти,

Башар: всички ритуали,

Участник: всички ритуали,

Башар: всички техники,

Участник: всички техники,

Башар: са позволения.

Участник: са позволения.

Башар: Моето въображение

Участник: Моето въображение

Башар: е комуникационният посредник

Участник: е комуникационният посредник

Башар: между Висшия ми разум и Физическия ми ум.

Участник: между Висшия ми разум и Физическия ми ум.

Башар: Това, което създаде за мен моето въображение,

Участник: Това, което създаде за мен моето въображение,

Башар: е позволението, което е най-подходящо за мен в този момент,

Участник: е позволението, което е най-подходящо за мен в този момент,

Башар: защото моето въображение е точно настроено спрямо моята специфична вибрация.

Участник: защото моето въображение е точно настроено спрямо моята специфична вибрация.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, и аз съм правила това и преди, но мисля, че ми отнема прекалено много време.

Башар: Един момент, един момент. Спри точно тук. Дефинирай „прекалено много време”.

Участник: Две години.

Башар: Това съвсем не е дълго време. Ти чула ли си ни да говорим за „Теста за праг на достоверност” ?

Участник: Не.

Башар: Ето какво представлява той. И отново: помни, че това е само едно позволение, но то е основано на колективното съзнание на вашия свят, поради което може да действа при болшинството от вас. Ако искаш да ускориш нещата, трябва само да се запиташ: „Според убежденията ми в момента, колко време предполагам без всякакво съмнение, че ще ми е нужно, за да постигна това нещо?” Започни с число, което според теб далеч надхвърля предполагаемото от теб време. С други думи, ако например искаш да постигнеш определено състояние, ти можеш да си кажеш: „Вярвам ли, че 10 години са повече от достатъчни? Да, без проблем. Разбира се, че ще го направя преди това … Вярвам ли, че 8 години са повече от достатъчни? О, няма проблем … Вярвам ли, че 5 години са ми достатъчни? Да, без проблем … Вярвам ли, че 3 години са ми достатъчни? Ами …” В момента, в който проявиш колебание да отговориш твърдо „да”, това е времето, което ти е необходимо при настоящите ти убеждения. Тогава е моментът да се запиташ: „Какво би трябвало да приемам за вярно, за да ми е необходимо толкова време?” Когато откриеш кое е това твое убеждение, според което ти е необходимо толкова продължително време, интегрираш го, справиш се с него и го изоставиш, тогава направи теста отново. Вторият път би трябвало да преодолееш първия праг: „Вярвам ли, с новите си убеждения, че са ми достатъчни 3 години? Да, няма проблем … 2 години? Да, с новите ми убеждения, няма проблем … 1 година? Хм-м-м.”  Отново: в момента, в който се поколебаеш да кажеш „да”, и откровено мислиш, че това не е възможно, това ще бъде правилната преценка за необходимото ти време, при настоящите ти убеждения. Когато си разчистила всички свои ненужни убеждения, останалият период от време е наистина необходимото време, тъй като ти все още имаш преживяване на пространствено-времева реалност и има причини нещата да отнемат определен период от време, защото ти е необходимо да преживееш определен процес, за да оцениш неговия резултат, или пък очакваш някой друг да навакса и да се присъедини към теб, защото не би искала да го изоставиш зад себе си. Може да има и ред други причини, поради които ще избереш определен период от време като подходящ за изявата на определени неща. В същото време, независимо от необходимия период, парадоксът в тази ситуация е, че в момента, в който приемеш определен период за необходим и уместен, твоето ускорение ще се увеличи. Само когато отказваш да приемеш необходимото време, ти всъщност добавяш допълнително време! Разбираш ли?

Участник: Да, в това има смисъл.

Башар: Идеята е, че много от вас са нетърпеливи да се озоват на различно място от това, на което се намират. И точно това е причината да ви е необходимо толкова дълго време. Защото наистина не е нужно да проявявате нетърпение. Единствената причина да бъдете нетърпеливи е, защото си мислите, че трябва да проявите търпение! Защото не сте доволни от мястото, където се намирате в момента. В момента обаче, когато приемете, че мястото, на което се намирате, е точно това, на което трябва да бъдете, в момента в който приемете настоящето за валидно, вие започвате да изпитвате удоволствие от него, при което вие не искате, нямате нужда да бъдете някъде другаде, защото в момента никое друго място не е по-добро. То просто е по-различно. И в момента, в който престанете да изпитвате нужда да бъдете някъде другаде в настоящия момент, вие ще установите, че темпото на живота ви се ускорява. Това обаче няма се случи, защото ще се озовете някъде другаде, а защото това „другаде” ще дойде при вас, в настоящето. Нещата (които желаете) не могат да ви открият, ако не сте си у дома. Единственото място, на което съществувате, е „тук и сега”. Ето защо, колкото повече се фокусирате върху това къде бихте желали да бъдете в бъдещето, или къде сте били в миналото, толкова по-малоценно съществувате в настоящия момент и толкова по-малко вероятно е нещата, които би трябвало да ви открият, да ви открият и толкова по-бавно ще се развива животът ви. Намираш ли смисъл във всичко това?

Участник: Намирам.

Башар: Това е само физика и нищо друго. Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да. Само още нещо накратко. За да се освободим от дадено убеждение, достатъчно ли е да го идентифицираме и умствено да си кажем, че искаме да се освободим от него, или има и още нещо?

Башар: Нещата се случват още по-автоматично. Защото всяко убеждение, което наистина не отговоря на истинската ти същност, в момента в който съзнателно го идентифицираш, ще ти стане очевидно, че то не ти принадлежи, ще ти се види нелогично, безсмислено и ще осъзнаеш, че то трябва да е дошло отнякъде другаде – от родителите ти, от приятелите ти, от обществото. И щом го почувстваш като безсмислено и нелогично, ти просто ще го изоставиш.

Участник: Чудесно! Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Здравия Нания.

Ейприл: Един от нашите участници през Интернет пита как се проявява свободната воля, когато всички вселени съществуват успоредно в момента?

Башар: Благодаря ти. Всичко вече съществува и когато избирате да имате физическо въплъщение, вашият Дух създава една тема за изследване, която, в определен смисъл, може да оприличите на понятието за съдба. Свободната воля обаче е конкретното преживяване – как избирате да имате преживяване на това, което вече съществува, от каква перспектива, от каква гледна точка избирате да преживеете това, което вече съществува. Така че идеята е, че макар рамката, структурата вече да съществува и в този смисъл, не се променя, гледната точка спрямо структурата е това, което се променя, и изборът на гледна точка е това, което наричате свободна воля. И макар да създавате един коридор, по който ще трябва да преминете, и това да е единственият възможен за вас коридор, как ще преминете през него зависи от свободната ви воля. Може да бягате, да скачате, да ходите на ръце с главата надолу, настрани, напред и назад … идеята е да може да преживеете този коридор и структурата от всякаква възможна гледна точка и ето тук се намесва свободната ви воля. Защото това, което създавате, е едно преживяване, вие не създавате „нещото”, което вече съществува. Структурата вече съществува, но вие я използвате, за да създадете една уникална перспектива, едно уникално преживяване, което позволява след това на „Всичко, което е” да се обогати с това уникално преживяване на вашата свободна воля. Намираш ли смисъл в това?

Ейприл: Да, интересно е, че ние можем да практикуваме това ежедневно. Тоест за всяко нещо, което преживяваме в реалността си, ние имаме тази опция отново и отново да избираме каква гледна точка можем да имаме спрямо нещата, с които взаимодействаме.

Башар: Да, това е напълно холограмно.

Ейприл: И, разбира се, при наличието на тези различни перспективи, всичко зависи от това каква перспектива избираме …

Башар: Да, но нека направим това разбиране малко по-задълбочено и да отидем една стъпка по-напред.

Ейприл: О кей.

Башар: Идеята е, че когато задаваме въпроса: „Щом всичко вече съществува …”, в него се съдържа допускането, че извън вас съществува някаква солидна структура, докато такава няма. Защото единственото нещо, което всъщност е реално, е вашето преживяване. Това означава, че вашата гледна точка спрямо структурата всъщност създава тази структура. Структурата не съществува без вас и вие не съществувате без структурата. Структурата обаче не е нещо солидно … когато говорим за идеята за всички мулти вселени, те не съществуват извън вас, а вътре във вашето съзнание. Така че ние не говорим за структура, която в действителност се намира извън вас. Това е една илюзия. Така че вашата свободна воля, в определен смисъл, се свежда до това как искате да преживеете, от каква перспектива искате да преживеете един друг аспект на собственото си съзнание и вие просто излъчвате тази идея, все едно че структурата съществува извън вас, за да имате уникалното преживяване, което наричате „живот във физическата реалност”. Всичко обаче се случва в съзнанието ви и тази структура не съществува физически извън него.   

Участник: И така например, ако тръгнем от точка А, ние виждаме нещо в нашата реалност, имаме известно тълкуване спрямо него, но технически, след като няма връзка между причина и следствие, единственото нещо, което се случва, е, че имаме преживяване на това, което виждаме, основано на смисъла, който сме му придали.

Башар: Да.

Участник: Добре, как това води до следващото ни преживяване, което изглежда, че е свързано с причинно-следствена връзка?

Башар: Защото вие създавате илюзията за приемственост, в зависимост от договореността си за играта, която играете. В някои реалности не съществува никаква илюзия за приемственост. Преживяванията скачат от едно към друго без всякаква връзка помежду си и извън всякаква представа за пространство и време. Вие обаче сте се съгласили на тази идея, наречена „Игра на приемственост”, при която използвате едно създадено преживяване, за да изградите върху него … вие създавате идеята за преживяване на механизма на създаването, при което едно нещо поражда друго нещо … вие създавате тази илюзия за приемственост, докато всъщност всички тези неща съществуват едновременно. Вие обаче сте решили да ги преживявате в линейна последователност.

Участник: Да, но ако например желаеш да научиш определен урок, или се насочиш към нещо, към което Висшият ти разум те е насочил, за да го усвоиш, като например определена идея, тя ти се представя като последица от избора, който си направил …

Башар: Да, защото твоето желание е да нау-у-у-учиш даден урок, докато в една друга реалност ти просто ще знаеш необходимата ти информация. Ти обаче искаш да преживееш процеса на научаването. Самото научаване е преживяването. Самият процес е преживяването. Самото пътуване е крайната дестинация, а не мястото, на което то ви отвежда!

Ейприл: Тогава изглежда, че има толкова много интересни неща за преживяване и всички тези преживявания за научаване, за трансформация, са основани просто на решения от момент на момент какъв смисъл искаме да придадем на това, което наблюдаваме.

Башар: Да, като преди това даже трябва да създадете идеята, че има такова нещо като „от момент на момент”, докато всъщност моментът е един и същ, от различна гледна точка.

Ейприл: Точно така.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Това е абсолютно удивително, благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преговаряне с егото за мен е голям проблем.

Башар: За теб е какво?!

Участник: Предизвикателство.

Башар: Благодаря ти. Защото предизвикателствата могат да бъдат положителни, нали така?

Участник: Да, могат да бъдат положителни.

Башар: Тогава ти създаваш това предизвикателство като нещо положително, или го създаваш като проблем?

Участник: Вероятно го създавам като проблем.

Башар: Очевидно е така, защото ти така поставяш въпроса. Тогава по какъв начин решаваш да превърнеш преговарянето с егото в проблем, вместо в нещо забавно и предизвикателно?

Участник: Наистина не зная.

Башар: Разбира се, че знаеш.

Участник: Може би ти можеш да ме осветиш?

Башар: Какво извличаш от това, че изпитваш такъв проблем с това което правиш, когато преговаряш с егото си? Какво казваш на егото си?

Участник: Всъщност аз се опитвам да …

Башар: Ти правиш какво …?!

Участник: Аз използвам това, което си казвал в други презентации, в смисъл, че трябва да разговарям с Висшия си разум и да се опитам да …

Башар: Ти продължаваш да се опитваш да правиш много неща!? Ето защо, това може би е част от твоя проблем. Ти просто трябва да комуникираш с егото си и му дай да разбере, че когато интегрираш своята личност, ти няма да го изоставиш. Ти трябва да увериш своето его, че то има своето място, че ти го обичаш, че признаваш правото му на съществуване, че не правиш нищо, с което се опитваш да се отървеш от него, а просто само сваляш една тежест от раменете му и му позволяваш да се успокои, и да изпитва удоволствие от своето съществуване, да изпитва удоволствие от изпълнението на своето предназначение, като на свой ред ти позволява да се фокусираш върху физическата реалност и да имаш преживяване. Ти трябва да разговаряш с егото си и да му дадеш да разбере, че тъй като разговаряш и с Висшия си разум, Висшият ти разум знае, че твоето его има свое място, няма да бъде изоставено и следователно няма защо да изпада в паника.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?  Това не е ли малко по-различно от начина, по който си постъпвал досега?

Участник: Вярвам, че е било така, да.

Башар: Тогава ти предлагам да следваш пътя, който току-що ти предложихме, защото това всъщност сме предлагали винаги.

Участник: Ще направя това.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Също така, Башар, когато говорим за семена, две от моите по-малки семена са всъщност тук днес …

Башар: Здравейте, малки семена!

Участник: Те намират за предизвикателство това да повярват в цялата тази идея с чанелинга и всички тези …

Башар: Те няма нужда да вярват в това. Всичко зависи от това как дефинират всяко едно нещо. Чанелингът е естествено състояние за всички вас. Всеки път, когато правите нещо, което обичате да правите, и не забелязвате как минава времето – пеене на песен, рисуване на картина, четене на книга … всяко нещо, в което се потапяте изцяло и на което се отдавате напълно, ви поставя в състояние на чанелинг. Какво правите с това състояние зависи от вас, но това е едно естествено, променено състояние на съзнанието и това е всичко. Вие също така може да откриете, че може да установите контакт с други равнища на собственото си съзнание или по телепатичен път с други съзнания, ако пожелаете да използвате това си състояние по други начини. Това обаче не е задължително. Не е необходимо да вярвате в каквото и да е, което другите казват за чанелинга, за да извлечете нещо от него. Ето защо ние казваме, че не е необходимо да вярвате и в нас, и в това, че въобще съществуваме. Най-важното нещо е дали имате полза в своя живот от информацията, която получавате, и дали тя ви позволява да направите промените в него, които предпочитате. Това е в основата на нещата и това е единственото важно нещо, и вие всички имате тази способност – да може да изпаднете в променено състояние на съзнанието, в което получавате един по-широк поглед, правите повече връзки, правите повече асоциации, виждате по-голямата картина, вместо да бъдете толкова късогледи. Трябва да гледате от върха на планината, вместо отдолу, в равнината. Тогава ще може да видите по-ясно как всички неща са взаимосвързани и как действа всичко. Чанелингът е естествено променено състояние, чрез което всички имате способността да се свържете с Първоизточника и да изтеглите каквато информация пожелаете, защото всичко съществува тук и сега. Това представлява чанелингът. Не е необходимо да го превръщате в голяма мистерия или в гигантска тайнствена идея. И в крайна сметка няма никакво значение в какво вярвате, стига да сте верни на себе си. Това помага ли ти?

Участник: Надявам се.

Башар: Ти правиш какво?!

Участник: Вярвам, че ми помага.

Башар: Не е необходимо да променяте мнението, на когото и да било относно каквото и да било. Помнете, че ако изпитвате нужда да наложите определено убеждение някому, вие не вярвате сами в силата на своето убеждение! Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: Защото всеки в даден момент ще срещне това, което е истина, и това, което е естествено, и ще го интегрира по свой собствен начин. Никой обаче не може да бъде наясно кой е най-добрият начин за друг човек да научи нещо. Това, което ние ви предоставяме, е просто една възможност, една врата, една идея, една перспектива. Тя не е задължителна за никого. Ние просто знаем какво ни върши работа и знаем, че ако решите да го приложите, то ще върши работа и на вас. Но ние по никакъв начин не ви казваме какво трябва да изберете за своя истина.  Нали така?

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Една тема, която съпровожда целия ми живот, е взаимоотношението ми с баща ми. Изглежда, че нещата се подобриха с времето, той сега е на 73 г.

Башар: Изглежда, че са се подобрили, или са се подобрили?

Участник: Подобрили са се.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Това е нещо, което ме е вълнувало, и се чудя дали някои хора са поставени в живота ни, за да ни предоставят тези предизвикателства …

Башар: Ти знаеш отговора на този въпрос. Той е очевиден, нали?

Участник: Да.

Башар: Всичко е една оркестрация, няма нищо случайно.

Участник: И тези предизвикателства възникват, за да …

Башар: За да се научите да се доближавате до истинската си същност, като се изправяте пред тези предизвикателства по възможно най-положителния начин, за да извлечете някакво знание от тях, за да израствате чрез тях и в крайна сметка да станете този/тази, който/която сте. Защото даже някой друг да не знае, че изпълнява такава роля спрямо вас, вие въпреки това, може да извлечете този ефект от обстоятелствата, от връзката си с него/нея. Вие също така може да бъдете отражение за него/нея, за да му/й дадете възможност да научи това, от което се нуждае, за да се доближи повече до истинската си същност, но това не е задължително.

Участник: И ако например искаш да подобриш взаимоотношението с баща си, единственото нещо, което можеш да направиш, е да промениш гледната си точка …

Башар: Като промениш своето отношение към себе си. Защото, виждаш ли, ако подобриш отношението си към себе си, няма никакво значение какво решава да направи, който и да е друг човек. Защото ти ще изпиташ положителен ефект от всяко свое взаимоотношение и ако другите хора в това взаимоотношение решат да изпитат отрицателни емоции, това няма да те засегне. Просто защото ти няма да си съгласен да бъдеш повлиян по такъв начин.

Участник: Изглежда, че това е, което се случи във времето. Аз реших да бъда положително настроен, независимо от това какво се случва …

Башар: Да, и колкото повече си позволяваш да се придържаш към предпочитаната от теб вибрация, толкова повече е възможно да се прехвърлиш в реалност, в която друга версия на твоя баща ще отразява в по-голяма степен твоята енергия. Нали така? С други думи, фактът, че ти казваш, че нещата са се подобрили, е друг начин да кажеш, че си се преместил в серия от успоредни реалности, в които версията на баща ти в тези реалности е по-съвместима с  промяната, която си направил в собствената си вибрация. Това е, което всъщност казваш. Бащата, който си имал в началото, всъщност не е бащата, с когото взаимодействаш в момента. Той е буквално друга личност, както и ти. Много хора на вашата планета мислят, че когато ние говорим за идеята за непрекъснатата смяна на вашите реалности и за това, че непрекъснато ставате други личности, ние казваме това метафорично. Това не е така, това се случва в буквален смисъл. Във всеки следващ момент ти си друга личност и взаимодействаш с различни хора, буквално – една друга версия на успоредна реалност при тях взаимодейства с една друга версия на успоредна реалност при теб.

Участник: Значи фактът, че аз съм се променил, е променил и него?

Башар: Не, не, не, не! Това не е променило него, а те е поставило в реалност, в която съществува друга негова версия, която вече е по-съвместима с промяната на вибрациите, която си направил в себе си. Неговият стар вариант все още обитава онзи стар свят, онази стара Земя, на която ти вече не живееш, като тази своя личност. Предишният ти вариант може все още да съществува там, но това вече не си ти. И това, което е той сега, вече не е онзи, който е останал там. Намираш ли смисъл в това на вашия език?

Участник: …, …

Башар: Разбираш ли, че вече има безброй успоредни Земи, които съществуват едновременно, и на всяка от тези земи съществува малко по-различен вариант на самия теб? 

Участник: Да, опитвам се да разбера това.

Башар: Добре, нека това отлежи в теб. И на тези различни Земи, в много случаи съществуват също така други версии на тези хора, с които взаимодействаш в момента.

Участник: О кей.

Башар: Но това са различни хора от хората, които са били на тази друга Земя в предишния момент. Така че той не се е променил! Ти си се променил и си преместил съзнанието си, за да погледнеш през очите на едно друго тяло, на една друга своя версия, на една друга планета, на една друга Земя, с друга версия на твоя баща на тази Земя, която е по-съвместима с твоята нова вибрационна честота. Разбираш ли това?

Участник: О кей. Значи след като аз се усъвършенствам и създавам подобрени варианти на себе си, аз взаимодействам с други версии на околните?

Башар: Да, с всички тях. И тези от тях, които не изберат да променят вибрациите си в синхрон с теб, ще изчезнат от твоя живот, те просто няма да имат свой вариант в този твой нов свят.

Участник: Значи и те се променят непрекъснато.

Башар: Всеки се променя, милиарди пъти в секунда. Единствената причина ти да възприемаш относително едни и същи хора, е, че вие всички се съгласявате да се премествате едновременно в сходни реалности.

Участник: О кей, това прилича на някакъв танц.

Башар: Това е точно един танц и една оркестрация. Не съществуват случайни неща.

Участник: О кей. Още един въпрос. В последно време в САЩ и по целия свят се случват определени сътресения, като земетръси и други катаклизми. Би ли коментирал това?

Башар: … В момента разговаряме с някого другиго, почакай малко … … Разрешено ми е да го кажа със следната терминология. Тези шумове са  зов за пробуждане.

Участник: …, …

Башар: Разбираш ли?

Участник: Кой излъчва този зов за пробуждане?

Башар: Всички вие … и Земята.

Участник: Нашето колективно съзнание?

Башар: Да, вашето съзнание, както и Земята … чрез промените в Земята … за да се пробудите.

Участник: Мога да приема това, благодаря ти.

Башар: Знаеш ли как е най-добре да се пробудите?

Участник: Не, как?

Башар: Живейте според своите мечти. Недейте просто да мечтаете как бихте искали да живеете.  Живейте според своите мечти и ще се пробудите. Нали така?

Участник: Да, благодаря ти, Башар.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди всичко съм много благодарна за помощта, която съм получила от теб.

Башар: Добре, ние ти благодарим за това, че си си помогнала сама.

Участник: Бих искала да отбележа появяването на много синхронности в живота си. Всичко, което казваш, се случва в живота ми и аз се опитвам …

Башар: Ти правиш какво?!

Участник: Ами просто разпространявам тази информация. Казвам, че се опитвам, защото много хора не възприемат тези неща.

Башар: И какво от това?

Участник: Точно така: „Какво от това!?”

Башар: Това е една от най-мощните мантри, които може да имате: „Какво от това?!”

Участник: Знаеш ли, аз я използвам непрекъснато.

Башар: Благодаря ти. Много от вас трябва да се замислят малко повече върху това какво хората около вас трябва да знаят.

Участник: Ако говорим за феникса и идеята за освобождаване от някои тъмни топки в себе си, аз успях да изгоря няколко такива топки, преди да дойда тук и идвам малко по-олекнала …

Башар: Чудесно, благодаря ти.

Участник: Така че може би се чувствам малко като феникс …

Башар: Може би?!

Участник: Всъщност съм сигурна.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Бих искала да поговорим за моята родина. Аз съм родена в Румъния. Предполагам, че нямаш проблем да я откриеш на картата.

Башар: Нямам абсолютно никакъв проблем да направя това.

Участник: Там има доста хора, които са много духовно настроени, бих казала, и правят много, за да се пробудят и в последно време говорят все повече за портали, за завихряния на някои места, особено в планините, и бих искала да науча малко повече за това.

Башар: Тогава иди и научи малко повече.

Участник: Бих искала да чуя твоето мнение и също така – каква връзка имам с това, в смисъл, че съм родена там, след което дойдох тук …

Башар: Ти си го направила, за да събереш информация по своя път, в зависимост от това къде търсената от теб информация се намира най-лесно. Но портали и завихряния съществуват навсякъде. Ти ще привлечеш към себе си това, което ти върши работа. Ако обаче откриеш нещо, което те интересува, дай свобода на своето любопитство и иди да го изследваш.

Участник: Правилно, а какво ще кажеш относно тях?

Башар: Какво да кажа относно тях?

Участник: Какво е например посланието, което ти предаваш, относно тези свещени завихряния …?

Башар: Това са портали към други измерения. Те отвеждат към множество вибрационни честоти, свързани с други измерения. В този смисъл, те са удачни места, където може да усилите своите способности за връзка с други съзнания или с други равнища на съзнание, с които толкова много искате да установите контакт. На тези места става припокриване на различни измерения.

Участник: Разбирам … в това има смисъл.

Башар: Това е естествено явление, което съществува във всички светове. Има мрежа от портали, които отвеждат към много различни реалности.

Участник: И фактът, че хората в момента се интересуват повече от тях, означава, че е настъпил моментът да узнаят повече …?

Башар: Да. Щом любопитството ви се събуди, следвайте го. Помни, че за това има определена причина.

Участник: Благодаря ти. Също така искам да попитам за някои свои сънища, свързани с други извънземни форми, по-специално светлини, които ми наливат допълнителна енергия.

Башар: Това звучи забавно.

Участник: Да, много забавно.

Башар: Добре, и какво би трябвало да кажа по този повод?

Участник: Ами дали трябва да назова това по определен начин, или …?

Башар: Ако искаш, назови го, но това не е задължително. Ако имаше нужда от назоваване, вероятно щеше да получиш такова име. Ако не си получила, вероятно такова не е необходимо. Не създавай мистерии от очевидното. Просто продължавай да се движиш напред.

Участник: О кей.

Башар: Просто помни, че си сключила всички свои договорености и си договорила всички свои срещи. Единственият начин да пропуснеш своя среща, е да си губиш времето в тревоги дали ще я пропуснеш. Ако просто продължиш да се движиш напред, не можеш да пропуснеш нищо! 

Участник: Това е един много сериозен урок, който ми даваш, благодаря ти.

Башар: Да-а-а. Трябва да имаш доверие в живота си. Имай доверие в начина, по който той се разгръща, вярвай в синхронностите, имай доверие в момента, в който възникват определени неща. Ти вече знаеш какво правиш, просто трябва да повярваш в това.

Участник: О кей, това напълно изгаря тези тъмни топки.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря ти, много.

Башар: Понякога е полезно да се превърнете във феникси, които са птици, за да разтърсите своите клетки, за да си дадете сметка, че вратите никога не са били заключени и че може да излетите на свобода от клетките, които сте наложили върху себе си.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Наскоро посетих един семинар, в който имах контакт с китоподобните.

Башар: Чудесно. Беше забавно, нали?

Участник: О, да. Делфините и китовете имат връзка със Сириус?

Башар: Те са свързани с енергията на Сириус. Това не означава, че са свързани само с тази енергия, но това е основната им свързаност, за да доведат до Земята тези вибрации, с което да помогнат за контакта с вас и с всички форми на живот на вашата планета. 

Участник: Една интересна синхронност ме доведе до теб.

Башар: Повечето синхронности са интересни, но продължавай.

Участник: След няколко седмици в изучаване на материали, свързани с НЛО, аз седнах с една курабия, в която трябваше да има написан късмет, и зададох конкретен въпрос, преди да разчупя курабията.

Башар: И въпросът ти бе?

Участник: Дали този късмет може да ми каже нещо за връзката ми с НЛО и моята роля, свързана с НЛО. И на късмета пишеше, че в скоро време пред мен ще се появи извънземен.

Башар: И хоп, ето ме и мен самия! (смях в залата) Позволенията се появяват в множество форми.

Участник: Това определено бе една интересна форма.

Башар: Благодаря ти за създаването на такава прекрасна синхронност и за това, че ни позволяваш да бъдем част от нея.

Участник: Как са хибридните деца?

Башар: Те се чувстват чудесно, благодаря ти.

Участник: Те изучават основите на човечеството?

Башар: Те се учат добре и акламират също така.

Участник: Предай моята безусловна любов към всяко едно от тях.

Башар: Приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Дали някои от тях са и мои деца?

Башар: Има определен твой генетичен материал, свързан с тях, но не достатъчно, за да ги считаш за свои деца. Но ти присъстваш между тях, в определен смисъл, генетично.

Участник: Най-важното нещо, което научих от контакта си с делфините, бе, че ако се вгледаме по-внимателно в себе си, ще можем да видим по-добре и какво има в огромния океан извън нас.

Башар: Да, разбира се. Благодаря ти за това осъзнаване.

Участник: Благодаря ти, довиждане.

Башар: Приеми безусловната ни любов.

Ейприл: Тадео, имаме още един въпрос от един от нашите зрители и той е свързан със съзнанието на животните.

Башар: Съзнанието на животните.

Ейприл: И въпросът е дали животните приличат на хората, в смисъл – дали съзнанието им продължава да съществува след времето, в което те са тук на тази планета, и дали те се прераждат като хора, или … каква е тяхната траектория в общото устройство на нещата?

Башар: Да, те съществуват отвъд физическото, както и всичко останало, защото физическото е само временно проявление. Те не се прераждат като хора. Отново: идеята е, че всичко съществува едновременно, следователно даже терминът „прераждане” е подвеждащ. Това, което е нещо, е това нещо. Възможно е да съществуват енергийни връзки, както и непрекъснатост на връзките  в преживяванията, съгласно които някои равнища в съзнанието изглежда, че се развиват от едно в друго, но всяко нещо, което вече съществува, съществува като уникален израз на Творението. В този смисъл, идеята за линейно последователно прераждане и еволюция чрез прераждане в известна степен е една илюзия. В механичен план това не се случва, но вие може да си създадете преживяване, като че ли това се случва. Така че това, което наричате животинско съзнание, този аспект на многоизмерния кристал на Творението, който се изявява по този начин, може да причини преживяване, като че ли то се преражда в човешка форма, но във физически план нещата не се случват по този начин.

Ейприл: Значи те са определено различни от човешкото съзнание.

Башар: Самото определение за човешко съзнание, както и самото определение за животинското създание поражда това различие. Естествено всичко произтича от Първоизточника и на най-високото равнище на Единството такова разграничение не съществува. Няма такова нещо като „това и онова”. На равнището на Единството няма разграничение, но там няма също така и самосъзнание. Единството трябва да отдели от себе си „Всичко, което е”, за да има тези разграничения и отражения. И в определен смисъл, когато преживява себе си като нещо повече от Единството, като отражение, когато осъзнае собственото си съществуване, това мигновено създава множество аспекти, по които то може да изрази себе си, за да бъде „Всичко, което е”. И всеки един аспект е уникален, и трябва да съществува. Едно нещо не може да се превърне в друго нещо, в противен случай, ще се изгуби този уникален аспект. Този аспект е необходим, за да може „Всичко, което е” да бъде „Всичко, което е”. То обаче може да установява връзки, да има преживявания, които привидно да създават такова впечатление, но това не означава, че тези преживявания принадлежат на този уникален аспект, който винаги остава този уникален аспект. Намираш ли смисъл в това?

Ейприл: Да, и аз зная, че най-дълго на тази планета е съществувало разбирането, че хората са възникнали тук, за да доминират, или за да контролират животните и това са връзките, които са се развили с природата.

Башар: Да, но това всъщност не е връзка с природата, това е връзка с нормализирането. Ако имахте истинска връзка с природата, всички щяхте да взаимодействате с животните по един много по-равностоен начин. И в много случаи, макар доста хора да мислят, че са по-умни от животните, много хора ще трябва да извървят дълъг път, докато достигнат равнището на интелигентност на животинското царство. Трябва да помните, че само защото едно животинско съзнание използва цялата си интелигентност по фокусиран начин,  не означава, че е по-малко интелигентно, поради факта, че не мисли като човек. Просто неговата интелигентност е фокусирана в много точно направление. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да, и фактът, че много животни проявяват равнища на безусловна любов …

Башар: Да, също така битува погрешното разбиране, че тъй като съществуват различни размери на мозъците, те не притежават определен капацитет. Вие просто трябва да разберете, че те не се нуждаят от определени неща и няма никакво значение това, че даден мозък е по-малък от вашия, защото ако цялата им интелигентност е фокусирана по определен начин, те задължително не се нуждаят от повече мозък, тъй като не се интересуват от начина, по който вие обработване информацията.  

Ейприл: И аз забелязвам, че на вашата планета вие нямате домашни любимци, нали?

Башар: Не, нямаме. Ние имаме взаимоотношения и взаимодействия с животните, които съществуват в нашия свят по един симбиозен начин. Някои от тях може да решат, както вие казвате, да се мотаят около нас, но това не ги прави наши домашни любимци. Това само поражда други отношения и ги прави наши приятели, част от нашето семейство.

Ейприл: Дали това е вероятно развитие на нещата тук, на Земята?

Башар: Много е вероятно да развиете евентуално такива взаимоотношения с животните на вашата планета.

Ейприл: И да постигнем по-голяма симбиоза във връзката си с тях.

Башар: Има много примери, в които вие взаимодействате с животни, които някога са били ваши врагове, и вие се отнасяте приятелски с тях. Това може да се види в много от вашите документални филми. Това показва, че подобно развитие е възможно.

Ейприл: Това означава, че промени в нашата природа на хищници ще доведе до по-голяма симбиоза.

Башар: Да. Ако искате да кажете по някакъв начин, че „човечеството доминира животинското царство”, то може да се каже, че, в определен смисъл, те ви имитират, защото вие реализирате определена програма и те с готовност отразяват към вас темите, които са доминиращи при вас. И една от темите, които изследвате, е вашата природа на хищници и те отразяват обратно това към вас. Но когато вие се настроите към по-голяма симбиоза, те ще ви последват. Защото, виждаш ли, при тях няма същия дневен ред.

Ейприл: Благодаря ти, Тадео, това е прекрасно.

Башар: Беше ми приятно, Нания.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Без да искам да бъда прекалено отрицателно настроена, аз съм преживяла много емоционална болка и мисли за самоубийство в живота си.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: (смее се) Малко прекалено вълнуващо.

Башар: Ти си спомняш какво сме казали относно болката? 

Участник: Моля да поясниш.

Башар: Всяка болка е резултат от съпротива срещу естествената природа. Колкото по-дълго се съпротивляваш на естествената си природа, толкова повече болка ще изпитваш, при което за много хора, когато достигнат до определена точка, единственият начин да се завърнат към естествената си природа, е да изгубят напълно физическото си тяло. Но ако разберете, че единствената причина за съществуването на болка, е, че притежавате убеждения, според които избирате да се съпротивлявате на естествената си природа, това, което в действителност ще убиете, ще бъдат тези ваши убеждения.

Участник: Да, и това е вълнуващо.

Башар: Да, вълнуващо е. Ето защо, спускайки се в най-дълбоката тъмнина, вие си предоставяте възможността, следвайки логиката на опънатия ластик, да се изстреляте в най-ярката светлина. И това ви прави експерти.

Участник: А дали това е една тема, която съм избрала да изследвам?

Башар: Желаеш ли да получиш простия отговор?

Участник: Разбира се.

Башар: М-м-м-да. (смях в залата) Ти какво си мислиш?

Участник: Мисля, че си прав.

Башар: Защото, ако това не бе темата, която си избрала да изследваш, щеше да изследваш друга тема, нали така? Какво казахме по повод на това да следвате очевидните неща?

Участник: Това е една добра идея.

Башар: Благодаря ти. Животът ви ще се опрости много, ако просто следвате очевидните неща.

Участник: Следователно за мен е очевидно, че аз би трябвало да привършвам с изследването на тази конкретна тема. Това правилно ли е?

Башар: Добре, щом така казваш.

Участник: Прекрасно! Това е всичко, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Башар: В този момент ще ви позволим да направите кратка почивка, докато се подготвяте за своята холотопна медитация, в която ще ви помогнем да кристализирате феникс вибрацията в себе си.

Башар: Сега се отпуснете напълно. Позволете си да се фокусирате върху центъра на холотопа. Концентрирайте там своето внимание и своето намерение. Дишайте дълбоко и леко, позволете си да се освободите от всички напрежения … позволете си да знаете, че с всяка промяна, която пренарежда нервните пътища на вашия мозък, това преживяване също ще ви пренастрои по начини, които отразяват отворените пред вас врати … които позволяват кристализирането на тази феникс честота във вашето съзнание … където и когато се нуждаете от нея и когато и където си спомните това преживяване, вие ще изпаднете отново в тази вибрация. Отпуснете се в това преживяване и му се отдайте напълно. Знайте, че то ще намери своя път до тази част на съзнанието ви, която се нуждае най-много от него. Поемете в себе си музиката и светлините и знайте преди всичко, че това, което виждате, е едно огледало за истинската структура на вашето съзнание, едно отражение на структурата на природата, на структурата на Съществуването, отражение на всички връзки, които ще ви отведат към всички ваши отражения. В центъра на холотопа пред вас се разкрива яйцето на феникса, семето на това, което повече не ви принадлежи. Семената на промяната, семената на прераждането, които вие ще запалите, и ще позволите да изгорят в тегела на вашето съзнание, докато не остане нищо освен пречистената ви същност. И докато дишате спокойно и се унасяте, вие позволявате на вашето внимание и намерение да се фокусират върху окото в центъра, окото на Творението, вторачено във вас. Допуснете го, вдишайте го, разперете криле и се оставете да ви понесе към най-големите висоти, върху теченията на безусловната любов. Плувайте и летете освободени, винаги и завинаги, във вечността и в безкрайността, в едно с Единството и с вашата уникалност.

И докато отброяваме от петнадесет до едно, позволете си да си представите това, което представлява външната черупка, която започва да се пропуква и разпада, и да отлита като пепел под напора на вятъра. И вие се освобождавате от тези външни пластове, от ограниченията, от черупките, с които сте оградили вътрешната си същност. Тези фалшиви отражения, които нямат нищо общо с вас. Тези филтри, през които виждате себе си само в отрицателни краски. Петнадесетата черупка се е пропукала и е отнесена от вятъра и четиринадесетата черупка също така започва да се разпада. Четиринадесет … и неврологичната мрежа на вашия мозък започва да се пренарежда, да формира нови пътища от кристална яснота, да позволява на енергията да протича свободно през вас – енергията на ярката изгаряща светлина на вашето сърце, на вашата същност, която прониква във всяко равнище на вашето същество, на вашето съзнание, на вашите клетки. Нека тази светлина проникне дълбоко във вас, докато четиринадесетия пласт се пропуква и изчезва надалече, превръща се в прах пред очите ви. И вие виждате фината мрежа от пукнатини по тринадесетата обвивка, които се увеличават и отнасят със себе си всички остарели идеи, всички ограничения, всички взаимни обвинения, всички съжаления, всички идеи, които не са ви необходими. Тя се разпуква с трясък и се разпада в бездната, в безкрайната бездна и бива погълната от тъмнината, която ви заобикаля, кадифената мастилена чернота, в която вие плувате освободени. И вие достигате до дванадесетата черупка, дванадесетия пласт, и вие се вглеждате в него и във всички прояви на вашия физически живот, и във всички ваши преживявания. И вие знаете, че тези преживявания не отразяват истинската ви същност. Те са това, с което сте се обвили като с един плащ, и сте ги абсорбирали, и сте се учили от тях, и сте ги опазвали грижливо, и сте израствали от тях, но те не са вашата същност. Те са един житейски опит, една ваша перспектива, но не покриват всичко, което сте. И дванадесетата черупка се пропуква и се разпада във фин, фин прах, който бива отнесен от ефирните ветрове на безкрайната бездна. И вие достигате до единадесетата черупка, черупката на силата, и вие чувствате как тази сила напира във вас, докато външните черупки се разпадат и вие разбирате, че всичко, което ще откриете в отраженията на неизвестното, ще бъде повече от самите себе си. И вие виждате единадесетата обвивка, като отражения, едно към едно, изправени едно срещу друго, с очи вперени в Творението, което отвръща на същия поглед със своята безусловна любов. 11/11, отраженията, които се оттласкват едно от друго между двете огледала – огледалото на Творението, огледалото на отражението, огледалото на уникалната ви същност. И вие позволявате на пукнатините да се появят върху огледалото, докато стъклото се разбие на парчета … и единадесетата черупка изчезва в бездната като фин, блестящ прах и бива отнесена от вятъра. И вие достигате до десетата черупка. Десет … и започвате да отброявате, за да достигнете до своята вечна единична същност, в сърцевината, която започва да усеща, да гори с пламъците на феникс честотата, кристализирайки в цялото ви съзнание и десетата обвивка се разчупва и се разбива на фина мъгла, и се разпръсква във всички посоки като един сапунен мехур, докато изчезне в тъмнината. И вие достигате до деветата черупка. Девет – цифрата на пълнотата, числото, образувано от три пъти три,  постиженията във вашия живот, които сте нарекли ваши, с които се гордеете … и тази черупка се пропуква, разпада и бива отнесена от вятъра, подобно на всички останали черупки, толкова ефимерна, несъществена, една илюзия в илюзията … и вие знаете, че вашето пътешествие продължава, дълбоко, дълбоко навътре във вас и колкото по-навътре достигате, вашата вибрация се повишава и повишава, и повишава, и вие виждате осмата черупка. Осем, цифрата на безкрайността, на вечността, на циклите, които се сменят непрекъснато, непрекъснато сменящи се преживявания, които се завръщат към нулевата точка и се завъртат отново, в безкрайни цикли, повтарящи се отново и отново, винаги същи и винаги различни, затвърдяващи това, което знаете, че е истинно, вашата истинска, основна вибрация … и вие започвате да виждате светлината, която проблясва през черупките, докато те стават все по-прозрачни и тънки. И осмата черупка се разпръсква, и се превръща в една идея, в един сън, който отплува надалече върху ефирните ветрове на вечността. Ето и седмата черупка – тази, която представлява вашите най-висши сетива, вашето разгърнато съзнание, вашата връзка с безкрая, вашето самопреживяване, като един окован дух, кристализиран във физическата реалност, вашата връзка с небесата, връзката ви със звездите. Седмата черупка, която резонира и звъни като камбана и се разпръсква със звън, с чиста, чиста вибрация, с чиста хармония, с чиста октава и разкрива пред вас шестата черупка, черупката на загадките, черупката на любопитството, черупката, която ви води към задълбоченото разбиране на истинската ви природа … черупката, която ви закотвя към телесното и към въглеродната форма на шестте електрона, на шестте неутрона, на шестте протона, 6, 6, 6, на физическия, материален свят, който сте избрали за свое преживяване, заедно с придружаващата го полярност. И когато видите истинската природа на шестата черупка, тя също така започва да се разпуква, и се разпръсква надалече от вас със скоростта на светлината, избледнявайки в далечината, докато не се превърне в едно бледо ехо на своята предишна същност. И така, тя открива пред вас петата черупка. Пет – цифрата на човечеството, която отразява вашето съществуване в природата по един наистина балансиран начин, където вие се свързвате с всички други природни творения. Вие се присъединявате към семейството, което винаги ви е очаквало, за да ви подкрепя … пет … и вие започвате да се отказвате даже и от това. И тази поредна черупка се разраства и разпуква като мехур … и изчезва, и остава четвъртата черупка, която ви разгръща в четирите посоки, докато същевременно се стремите да достигнете до центъра на своето същество. Вие се протягате към четирите посоки – север, изток, юг и запад … и вие чувствате магнетизма на вашата връзка с всички неща и дълбокия емоционален резонанс на вашата връзка с всичко живо, както и изгряването на слънцето, зората на осъзнаването във вас … и залеза на слънцето, който ви отвежда отвъд този живот, отвъд преживяванията на физическата реалност. И четвъртата черупка се разпуква и разпада надалече, в четирите посоки, и изчезва. И вие достигате дълбоко, дълбоко до третата черупка, триадата, която формира структурата на вашата личност, тристранната призма на вашето същество, на вашата персона и вие опознавате себе си, както никога преди. И вие виждате истинската природа на своето същество и как сте обвили себе си в тази маска, в тази изкуствена структура, която в същото време е едно прекрасно творение, едно съкровище, един точен кристал, който ви позволява да почувствате с кристална яснота убежденията, емоциите, мислите, поведението и фокуса на физическата реалност, която ви предоставя красивото преживяване на процеса на Творението. Тройката, триадата, триединството … както отгоре, така и отдолу … и вие се оказвате в центъра. И третата черупка се разпада и ето черупка номер две. Това е една фина, тънка черупка, която се намира дълбоко във вас, близко до самата ви същност, която резонира и звънти с вибрацията на яснота, която не сте чували никога преди. Това е вашият вътрешен зов към самите себе си, зовът за пробуждане, фината вибрираща атомна структура на вашето същество, субатомните частици, които вибрират с живот и светлина … резонансът, който ви вдъхва живот, вибрацията, която звучи през вас, вътрешният ви глас, връзката на вашето въображение с Висшия ви разум и вие започвате да се отказвате даже и от това, даже и от това. И втората черупка се изпарява като пушек, и остана една единствена черупка. Едно, едно, едно, тя пулсира с ударите на сърцето ви, със сърдечния ритъм на самото Творение, с резониращият пулс, който разпраща потоци енергия от сърцето ви със скоростта на светлината и още по-бързо, с безкрайна скорост, към цялото Творение. Това ви свързва с Първоизточника и с „Всичко, което е”. Това е вашето първо отражение, вашето първо осъзнаване … и вие плувате свободно, в тази кристална черупка, едно изящество от яснота, красота, хармония, великолепие. И вие виждате вътрешната светлина, която озарява тази красива черупка, тази кристална сфера … и вие позволявате на черупката да изчезне. И сега вие сте просто светлината, звездата, искрата в центъра на Творението. Вие сте началото, края, алфата и омегата, „Всичко, което е”, тук и сега, единственият атом, единствената искра, единственото същество, единственото Съществуване. Вие сте самото Съществуване, което гори ярко, с всичкия потенциал, с всичкото обещание на експанзията, в безкрайни форми, в безкрайни сфери. Вие откривате и преоткривате, и преоткривате в безкрайни цикли на осъзнаване, безкрайни цикли на сътворяване, безкрайни цикли от преживявания, всички начини, по които „Всичко, което е” може да види себе си, от всички възможни гледни точки, чрез всички очи, каквито сте вие. Защото вие сте очите на Творението, вие сте централната искра, вие сте безусловната любов на „Всичко, което е”. Това е вашата същност, това е вашата природа, това е вашето рождено право и накрая, това е вашата свобода да бъдете, да бъдете, да бъдете. Защото вие никога няма да престанете да бъдете, защото съществуването е единствената ви природа. Вие сте тук, вие сте сега, вечно, безкрайно. Вие сте Единството.

Поемете дълбоко дъх и издишайте … и знайте, че от този момент нататък, в настоящето и завинаги, всяко ваше вдишване и всяко ваше издишване ще бележат преместването ви в нова реалност и всеки един момент е нула, нула, нула, нула, неутрален, неутрален и вие решавате, и вие избирате да дефинирате себе си така, както пожелаете, и тази дефиниция, в този момент, е това, което сте. И в следващия момент тази дефиниция е този/тази и това, което сте. И в следващия момент тази дефиниция е тази/този и това, което сте. И никога не е имало, и никога няма да има нещо друго. Вие винаги сте в настоящето, съществува само „сега”. Бъдете това „сега”. Бъдете тази/този, която/който предпочитате да бъдете, сега. Бъдете свободни, бъдете свободни. Разтрошете черупките и бъдете свободни. Отворете клетката и излетете на свобода. Издигнете глава към звездите, разперете криле и полетете, понесени от теченията на безусловната любов и подкрепа на самото Творение, без борба, без напрежение, без болка … Съществуват единствено вълнуващите предизвикателства на откривателството, на непрекъснатото откривателство на истинската ви същност … във вибрацията на феникса, която е вашата основна същностна вибрация. Поемете дълбоко дъх и кристализирайте това като своя истина. Вие сте уникални, вие сте себе си, вие сте „Всичко, което е”. Летете свободни, летете свободни, летете свободни. Поемете дълбоко дъх и направете това част от себе си. И издишайте новата реалност, защото вие вече не сте лицето, което бе тук в предишния момент. Вашата нервна система е пренастроена, вашите атоми се намират в друга успоредна реалност, вие сте една нова същност. Горете с ярка светлина в тъмнината, за да може всички да видят вашата светлина и да узнаят кои сте. Не се страхувайте да изявите себе си, защото това е единственото, което може някога наистина да бъдете. И това е истинската ви природа. Сега си позволете, бавно, мирно, нежно, с любов, творчески, с въображение, смело, красиво да почувствате новия дъх, новия живот, новата светлина във всеки един от вас и почувствайте взаимната си обвързаност … и нека това да кристализира – нови реалности, всеки момент, които биват лесно разчупвани от нови определения, и биват отново кристализирани и разчупвани, и отново кристализирани и разчупвани, отново и отново, в огъня на вашето същество, във вибрацията на феникса. Останете в мир.

Сега позволете на музиката да затихне, на светлините на екрана да избледнеят и нека вашето съзнание се опресни, да преоткрие себе си, да изкристализира отново и знайте, че сте обновени. Поемете дълбоко дъх и издишайте.

Приемете нашата безусловна признателност и любов, и подкрепа, отправени към всеки един от вас, който е спомогнал за съвместното създаване на това взаимодействие и за създаването на една нова реалност, в която ние всички можем да играем. Приемете нашата най-дълбока любов. Хубав ден и помнете, че сега вие създавате невъобразими неща със своето въображение. Позволете на своя живот да разкрие тези неща пред вас, в точния момент … позволете, позволете, позволете.

Аудиторията: (аплодисменти)