Башар – Имате ли преживяване близко до живота? – 5-ти декември, 2014 г.

(C) 2015 Превод АТИ

Башар: Нека ви кажем добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Добре, добре. Още веднъж –  ние ви благодарим за съвместното сътворяване и за това, че позволявате протичането на това предаване по този начин. Ние сме озаглавили това предаване „Имате ли преживяване близко до живота?”  Вие сте наясно, че на вашата планета има нарастващ брой съобщения за това, което наричате „преживявания, близки до смъртта”, и че след много, ако не всички тези преживявания близки до смъртта, хората изглеждат значително променени, когато се завърнат във физическата реалност. Те са получили перспективи, проникновения, нови разбирания и завръщайки се с тези нови идеи, те осъзнават своята връзка с всички неща, започват да живеят по-пълноценно, разбират, че няма нищо страшно относно смъртта и че тя е просто преминаване в друго състояние, и че вие винаги ще съществувате. Даже и да промените своята форма, вие винаги ще запазите своята самоличност. И осъзнавайки всички тези неща, тези хора получават едно ново чувство на уважение, едно дълбоко обновяване на своята енергия, едно проникновение и стават по-активни в своя живот. И те започват наистина да бъдат в услуга на околните по най-добрия възможен начин, който, разбира се, е най-добрият начин да бъдат в услуга на себе си.

Идеята, разбира се, е, че вие повече не е нужно да имате преживяване близко до смъртта, за да имате по-пълноценен живот и да може да действате по-целесъобразно по отношение нещата, които ви носят радостно вълнение. И така, освен ако, разбира се, това е, което предпочитате, ние ви предлагаме тази вечер нещо, което може да бъде наречено майсторско позволение, за да започнете да го овладявате и да изпълните живота си със същата енергия, която да ви позволи да го живеете много по-пълноценно, без задължително да се налага да се изтрепете, докато го правите. (смях в залата) Отново: ако искате да направите това, ние няма да ви спрем, но ние ви казваме, че има други начини, които могат да бъдат използвани, така че ако предпочитате друг път, при който да приложите своята най-силна радостна възбуда, той е на ваше разположение.

Много хора са ни молили от време на време за различни видове позволения, с чиято помощ да могат да ускорят своята енергия, да синхронизират своята енергия, в по-голяма степен близко до вибрацията на истинската си същност и на своя Висш разум, и от време на време ние сме предлагали, както ще направим и тази вечер от вашето време, такива позволения. И отново: за тези, които не са запознати с този термин – позволение представлява просто всеки инструмент, всеки предмет, всеки ритуал, към който се чувствате привлечени, в съответствие със своите убеждения, който ви позволява да повярвате, че може да си дадете повече позволение да бъдете този/тази, който/която сте. Вие сте тези, които го правите, вие сте тези, които си давате позволение. Ние разбираме, че много от определенията във вас и в несъзнателния ви ум ви задържат, без вие задължително да осъзнавате това, но вие винаги може да знаете кога се чувствате привлечени към някой конкретен ритуал, техника или предмет, който изглежда че ви вълнува повече от всичко останало. И това е винаги показател, че в дадения момент това може да бъде позволението, което ви върши най-добра работа. Разбира се, след го използвате, вие може да станете друг човек, което означава, че оттам нататък може да бъдете привлечени от друго, много различно позволение, тъй като вие вече ще сте станали различни. Така че, ако привлекателността на различни позволения се променя, в това няма нищо лошо и вие може да следвате потока на промяната. Причината, че това, което ще ви предложим сега, се нарича майсторско позволение, е, че ние сме го създали специално, за да съответства на масовия консенсус и архетипната символика, която е обща за болшинството от вас и която е основана на колективното споразумение, което сте направили всички заедно, за да участвате в това, което може свободно да бъде наречено „земната игра”. И защото вие сте създали едно голямо колективно съзнание и несъзнание, чрез което да играете тази игра, много от вас автоматично, несъзнателно, се включвате на това архетипно равнище, на това колективно равнище. И след като разработихме това позволение, което да се възползва от тази връзка, тези идеи, които сега ви представяме, могат да бъдат полезни за повечето от вас. Вие обаче сте тези, които трябва да решите какво ви върши работа като позволение. От вас зависи да доразработите позволението по начин, който ви привлича най-силно, защото вие самите сте окончателното позволение и каквото радостно вълнение се зароди във въображението ви, което ви подсказва да направите това по този начин, вместо по начина, който ви е бил първоначално предложен, това обикновено е знак, че се променяте и вие трябва да следвате потока на новата честота, която ви бива представена чрез радостното вълнение, привличането и въображението. И така, когато ви представим това позволение, вие може да го ползвате точно така, както сте го получили, но също така ако откриете в процеса на прилагането му, че са необходими малки промени, във всички случаи не се тревожете. Докато следвате своята истинска вибрационна честота, приемете промените и следвайте усещането си за лекота и удобство. Това ясно ли е?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре. Преди обаче да пристъпим към изчитането на това … вие, разбира се, ще получите копие за себе си, за да може да практикувате, да го имате пред себе си и да свикнете с него … Ние също така ще кажем, че има една много важна част от това позволение, която всъщност не е изписана върху хартиения носител. Това ще последва накрая, след изчитането, и ние ще поясним защо то не е написано. И така, нека продължим. Нания, би ли искала да помогнеш? … Подготвяш ли се?

Ейприл:  Подготвям се.

Башар: Добре. Както посочихме, идеята зад всичко това, е, че това представлява едно седемдневно позволение и в идеалния случай то е предназначено да бъде прилагано в продължение на седем седмици. В края на седмата седмица, след като е било прилагано всеки ден, с всеки нов подход през всеки нов ден – от понеделник до неделя включително – вие ще започнете да усещате промени в своята вибрационна честота, така че след 49-тия ден ще усетите различни мисли, ще изпитате различни перспективи, каквито не сте имали преди, ще възприемате неща, които не сте възприемали преди относно себе си, и наистина ще се почувствате различен човек, в сравнение с началото. Това е предназначението на това позволение – да ви позволи да преминете много плавно през една трансформация, през едно пробуждане, за да може да усетите като процес, действителната ежедневна промяна на своята енергия и действителното различно отражение, резултат от тези промени в енергията ви, в съзнанието ви. И така, нека започнем.

Понеделник. Прочети предвиденото за понеделник и докато изчиташ първия ред, прочети трите неща, които се отнасят до понеделник, и когато изчиташ всяко от тях, по едно наведнъж, аз ще демонстрирам съответните инструкции.

Ейприл: Понеделник е въздух. Поемете дълбоко въздух и издишайте преди всяко изявление.  Аз съм дете на Творението.

Башар: (Вдишва и издишва бавно и дълбоко). Аз съм дете на Творението. 

Ейприл: (изчита) Аз съм уникален(-а)

Башар: (Вдишва и издишва бавно и дълбоко) Аз съм уникален(-а).

Ейприл: (изчита) Аз съм достоен(-а).

Башар: (Вдишва и издишва бавно и дълбоко) Аз съм достоен(-а). Това трябва да бъде извършвано, както и всичко останало, докато гледате отражението си в огледало. Гледайте право в очите си, не се колебайте. Разберете, че когато правите това, вие установявате връзка с друг аспект на своето вътрешно същество. Когато правите всяко изявление и вдишвате дълбоко, вие през всичкото време трябва да гледате право в очите си. Причината на специфичното подреждане – въздух, вода, храна и т.н., е тази, че това е последователност от неща, без които не може да живеете, като се започне с това, без което е най-трудно да живеете. Защото вие не може да задържите дишането си много дълго. Водата? Вие може да живеете известно време без храна, но водата идва преди нея. След това идва храната и т.н. Те са подредени в последователността, в която се нуждаете от тях, за да оцелеете. И по-нататък …

Ейприл: Във вторник идва ред на водата. Изпийте една глътка вода преди всяко изявление.

Башар: И така, във вторник вие имате своята малка чаша с вода, поглеждате в огледалото, право в очите си, С-с-сип, преглъщате и …

Ейприл: (изчита) Аз съм щастлив(-а).

Башар: (Имитира отпиване на глътка вода) Аз съм щастлив(-а).

Ейприл: (изчита) Аз съм благодарен(-а)

Башар: (Имитира отпиване на глътка вода) Аз съм благодарен(-а).

Ейприл: (изчита) Аз съм освежен(-а).

Башар: (Имитира отпиване на глътка вода) Аз съм освежен(-а). И продължавате с ежедневните си дейности. Вие трябва да направите това сутрин и вечер, преди лягане. Всеки ден! Стигнахме до сряда.

Ейприл: (изчита) Сряда. Храна. Една малка хапка, която гълтате преди всяко изявление.

Башар: За да не се задавите (смях в залата), така че пригответе си нещо малко, което ви е приятно. Няма значение какво е то – нещо малко, което наистина ви е приятно, и вие вземате една хапка, и я сдъвквате, наистина й се наслаждавате, преглъщате я, и казвате, докато гледате в очите си в огледалото … 

Ейприл: (изчита) Аз имам всичко в изобилие. (I am abundant)

Башар: (имитира поставяне на хапка в уста) Аз имам всичко в изобилие.

Ейприл: (изчита) Аз съм обгрижван(-а). (I am nurtured)

Башар: (имитира поставяне на хапка в уста) Аз съм обгрижван(-а).

Ейприл: (изчита) Аз съм осъществен(-а). (I am fulfilled)

Башар: (имитира поставяне на хапка в уста) Аз съм осъществен(-а).

Ейприл: (изчита) Четвъртък. Любов и поощрение. Една прегръдка с всяко изявление.

Башар: И така, вие започвате пред огледалото, като направите ето това.

След което казвате:

Ейприл: (изчита) Аз съм подкрепян(-а).

Башар: Аз съм подкрепян(-а). След което сменяте ръцете, и казвате:

Ейприл: (изчита) Аз съм насочван(-а). (I am guided)

Башар: Аз съм насочван(-а). След това отново сменяте ръцете и казвате:

Ейприл: (изчита) Аз съм обичан(-а).

Башар: Аз съм обичан(-а). След което продължавате своя ден, или си лягате, в зависимост от това дали е сутрин, или вечер. И на следващия ден …

Ейприл: В петък – свобода.

Башар: Свобода.

Ейприл: (изчита) Едно завъртане, с изпънати ръце, преди всяко изявление.

Башар. Това ти можеш да направиш. С изпънати настрани ръце и едно пълно завъртане на тялото. И след всяко завъртане …

Ейприл: (изчита) Аз съм пробуден(-а).

Башар: Завърташ се с разтворени настрани ръце, и … Аз съм пробуден(-а).

Ейприл: (завърта се с изпънати настрани ръце) Аз съм пробуден(-а).

Башар: Завърташ се с разтворени настрани ръце, и …

Ейприл: (изчита) Аз съм силен(-а).

Ейприл: (завърта се с изпънати настрани ръце) Аз съм силен(-а).

Башар: Завърташ се с разтворени настрани ръце, и …

Ейприл: (изчита) Аз съм свободен(-а)

Башар: Завърташ се с разтворени настрани ръце, и …

Ейприл: (завърта се и губи равновесие) (смях в залата)

Башар: В това няма нищо лошо, защото в крайна сметка, всичко това е свързано с промяна на състоянията.

Ейприл: Аз съм свободен (-а)

Башар: Аз съм свободен (-а) … И в събота …

Ейприл: (изчита) Събота. Страст.

Башар: Страст.

Ейприл: (изчита) Изкажете на глас своя любима дума.

Башар: Открийте своя любима дума, погледнете се в огледалото и я изречете три пъти. След това …

Ейприл: (изчита) След това: Чуйте своя любим звук.

Башар: Намерете нещо, което издава звук, който обичате да чувате и го слушайте в продължение на три секунди. И след това …

Ейприл: (изчита) И след това:  Погледни свое любимо изображение.

Башар: Може да имате картина, залепена на огледалото, или да я видите във въображението си, но отново: вгледайте се в нея външно или вътрешно в продължение на три секунди. И … 

Ейприл: (изчита) И накрая в неделя – сънувай и се свържи (dream and connect).   

Башар: Сънувай и се свържи. Вие разбирате, че на вашата планета вече са направени изследвания, които демонстрират, че може да сънувате и да прекарате в сън много кратко време. След това може да сте уморени, но ще бъдете добре. В същото време може да спите колкото си искате, но ако не сънувате, много бързо ще получите психическо разстройство. Това е защото по време на сън вие се свързвате със своя Висш разум, със своето естествено състояние, и вие се зареждате с енергия, подновявате своята връзка, стабилизирате отново своята физическа персона, защото физическата ви персона е само една проекция, само един сън, само една илюзия и ако отсъства това възстановяване и поддържане на връзката (с Висшия разум), физическата ви персона просто не съществува, защото тя е просто въздух под налягане. И така …

Ейприл: (изчита) Изречете всеки ред със затворени очи. № 1: Аз съм отпочинал. (I am rested)

Башар: Аз съм отпочинал. Кажете това три пъти.

Ейприл: (изчита) № 2: Аз съм свързан. (I am connected)

Башар: Аз съм свързан. Кажете това три пъти. И накрая …

Ейприл: (изчита) № 3: Моят живот е една осъществена мечта. (My life is a dream come true)

Башар: Моят живот е една осъществена мечта. Моят живот е една осъществена мечта. Моят живот е една осъществена мечта. И отново: вие продължавате своя ден, или си лягате за сън. Има ли още нещо написано на листа, което да прочетеш?

Ейприл: Не.

Башар: Добре, и ето че следва частта, която е също много важна. Това, което не е написано. И то е следното. Като следвате тези инструкции всеки ден, внимавайте много дали всяко нещо, което казвате, предизвиква някакво усещане във вас и внимавайте относно това чувство, и вижте дали то отразява някакво положително или отрицателно определение в съзнанието ви, което не сте подозирали до момента.

Изявленията в цялата тази процедура могат да бъдат разглеждани като това, което обикновено наричате „утвърждения”. Утвържденията вършат работа като позволения, но разберете, че когато казвате например: „Аз съм силен(-а)”, но докато го казвате, вашият несъзнателен ум не го вярва, то самото му изричате ще ви се струва някак странно и неестествено. Обърнете внимание на емоциите си, на енергията си и ако почувствате и най-малкото съпротивление, това ви показва, че има нещо, което трябва да бъде открито, изследвано и идентифицирано и изведено съзнателно на повърхността, за да може да се освободите от това, което не ви принадлежи. Така че това не е само последователност от приятно звучащи изрази, от приятни утвърждения; това е изпитание на истината, на собствената ви истина, на това колко надълбоко наистина знаете всички тези неща като истини относно себе си, или като неща, които не важат за вас. Те всички са верни, но вие може да притежавате определения и убеждения, които по някакъв начин нашепват в ухото ви: „Не съм напълно сигурен(-а) доколко това е вярно за мен”. И ако нещо такова възникне даже и за част от секундата, внимавайте, постарайте се да откриете това определение за себе си, идентифицирайте го и когато направите това, освободете се от него, защото то не ви е полезно.

Правете това по този начин всеки ден от седмицата в продължение на седем седмици, може и по-продължително време, ако желаете, може и за по-кратък период, ако желаете. От вас зависи да направите уточненията според вашето въображение, но ние горещо ви препоръчваме да го направите в продължение на 49 дни, защото ние ви гарантираме, че ако направите това и използвате процедурата, както току-що я описахме, не само в нейната написана, но и в не написаната й част, вие вече няма да бъдете същите. И вие ще знаете, все по-ясно и по-ясно кои наистина сте, или най-малко кой(-я) наистина предпочитате да бъдете. И ще знаете много повече за тези (само)определения, които съществуват в структурата на вашата личност, и всичко ще се сведе до тези три силно заредени думи, които са съществували във вашето общество открай време, като истинската тайна на самоовластяването – познай себе си!

Това е едно позволение и упражнение, което е рентгенография на съзнанието ви и ще ви позволи, стига да внимавате достатъчно, да се изследвате много задълбочено и да разкриете кои сте. И ето защо вие трябва да се оглеждате в огледалото, защото всеки ден, в който правите това, ден след ден, седмица след седмица, в продължение на тези 49 дни, вие постепенно ще видите, че лицето в огледалото постепенно се изменя и се превръща в различен човек от този, който е бил в началото, в буквален смисъл. Така че, забавлявайте се!

И така, утре ще има в известна степен едно продължение на тази идея с това, което наричаме „Черната кутия”, когато ще изследваме инструментите и триковете, които отрицателните убеждения използват, за да ви подмамят да се въздържате от това да бъдете тази/този, който/която наистина сте. Така че казаното днес ще може да ви помогне да преодолявате тези трикове, наред с другите методи на неутрализиране, които ще споделим с вас утре вечер от вашето време. Вие ще може да ги използвате много успешно, за да се измъкнете от инструментите и триковете на отрицателните убеждения и да ги видите в истинската им илюзорна светлина. След това ще направим още едно съобщение в неделното предаване, което сме нарекли „2015-та – 2016-та, годините на експанзия и контракция”. А по време на това, което обикновено наричате холотопна медитация, ние ще направим нещо много различно, което не сме правили преди. Не го пропускайте … Или го пропуснете, това зависи от вас. Ние обаче ще направим нещо много различно, което има една много важна цел. И тъй като това е, което наричате период на коледните празници, ние ви казваме, че ще ви дадем този подарък, но все още няма да разкрием какъв ще бъде той, докато не настане време да го разопаковате по време на неделното ни предаване.

И така, в отговор на това, с което ни дарявате, и за това, че ни позволявате да преживяваме всеки един от вас по такъв начин, аз ви питам как можем да ви бъдем в услуга сега, с вашите въпроси и коментари. Продължете, както желаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първият ми въпрос е свързан с моето възпитание и Библията.

Башар: Твоето възпитание и Библията.

Участник: Би ли могъл да кажеш нещо за Адам и Ева – дали историите в Библията са измислени истории.

Башар: Болшинството са алегорични, макар че има отделни части, които са донякъде буквални. Като цяло те са използвани като метафори за описание на неща, за които е нямало разбиране или подходящ език на едно равнище, но понятията са били разбираеми и представени като притчи, които да могат да бъдат разбрани по-ясно от хората по онова време. Така че например идеята за Адам и Ева е просто разпознаване на началото на това, което наричате човешка раса, чрез генетична манипулация от страна на една извънземна раса, която е използвала естествените човекоподобни видове, еволюирали върху вашата планета, които наричате или хомо хабилис, или хомо еректус, които са били генетично променени с добавяне на част от генетиката на извънземните, за да бъде създадено това, което днес наричате себе си – хомо сапиенс. На древен език адам или адама просто означава мъж.  

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Вторият ми въпрос. Аз следя твоите учения от около месец. Миналата седмица имах сън, свързан с Алабама. Аз съм роден там, но в съня си не видях нищо друго освен това, че чух един глас, който ми каза: „Върни се в Алабама” и се събудих. И се почувствах объркан.

Башар: Объркан?

Участник: Не бях чак толкова объркан, но аз не искам да се завръщам там. Аз дойдох в Калифорния, за да …

Башар: Добре, но какво означава Алабама за теб като енергийно състояние, не задължително като физическо състояние?

Участник: Нискочестотна енергия.

Башар: Добре, следователно това не е място на високочестотна енергия, към което би искал да се завърнеш?

Участник: Точно така.

Башар: Следователно ти е била дадена възможност да решиш за себе си, в този сън, дали това е състояние, което предпочиташ, или не.

Участник: Вярвам, че е така.

Башар: Тогава сега вече имаш яснота по въпроса даже повече от преди, че това не е енергийно състояние, което би искал да изпитваш.

Участник: В съня си аз чух отчетливо: „Върни се в Алабама” и започнах да си мисля за възможности да започна там бизнес, защото е по-евтино, отколкото тук, но …

Башар: Това е ли нещо, което ти носи радостна възбуда?  

Участник: Ъ-ъ, това е нещо, което се опитвам да разбера.

Башар: Опитваш се да разбереш?!

Участник: Да.

Башар: Нека малко да ти помогна, ако ми разрешиш.

Участник: Моля.

Башар: Ако има някакво колебание в твоя отговор „да”, когато отговаряш на въпроса дали нещо предизвиква у теб радостна възбуда, то колебанието показва, че това не те вълнува по този начин. Става въпрос и за най-малкото колебание. Не е нужно да се „опитваш да разбираш”. Единственото, което трябва да направиш, е, да си зададеш същия въпрос, който ти е бил зададен в съня, същия вид въпрос. Затова ти е бил зададен въпросът, защото той ти показва как можеш лесно да разбереш каква е посоката, която ти показва истинската ти същност. Когато зададеш въпроса, ще откриеш колко бързо можеш да дадеш отговора – в положителен или отрицателен смисъл. Да, или не, защото това ти казва точно кое е вярно за теб, или най-малко ти дава възможност да откриеш защо отговаряш по определен начин, защото понякога ти определено можеш да замаскираш радостното си вълнение  и да направиш така, че то да не изглежда каквото е, както и обратното – да направиш нещо, което не предизвиква у теб радостно вълнение, да изглежда, че те вълнува, за да не трябва да се изправиш лице в лице със страховете, които се появяват, когато се насочиш в посока на истинското си радостно вълнение.

Участник: Мисля, че го замаскирам. Това е, което усещам.

Башар: Добре, но идеята е, че можеш сам да решиш кое трябва наистина да предпочетеш, защото ако следваш най-силната си радостна възбуда, това означава, че всички нейни компоненти трябва да бъдат в синхрон – какво правиш, как го правиш, къде го правиш, с кого го правиш и т.н. Ако всички тези елементи не са съгласувани един с друг, то това няма да е израз на най-силната ти радостна възбуда. Така че като запиташ себе си или си кажеш, от друго равнище, да се завърнеш в Алабама и след това, като откриеш каква е реакцията ти, това ти дава възможност да решиш кое всъщност е в твой интерес, като погледнеш надълбоко в себе си и видиш дали правиш това да ти изглежда неприемливо, когато може да бъде обратното, или е нещо наистина противоположно на това, което истински радостно те вълнува. И ако откриеш, че това наистина не отговаря на нещо, което носи радостно вълнение в твоя живот, тогава всеки друг фактор, който би могъл да отчетеш, всъщност не заслужава твоето внимание в тези подробности, като например: „Може би трябва да преместя бизнеса си там, защото е по-евтино”. Ако това е наистина място, което не отговаря на твоята радостна възбуда, то успехът на твоя бизнес не би трябвало да изисква място, където е по-евтино. Това означава, че ти ще привлечеш към себе си това, което ти трябва там, където радостното ти вълнение да го осъществиш, е по-силно. Разбираш ли?

Участник: Да, но всичко в съня ми бе толкова ясно и когато се събудих, помислих, че това е моят духовен водач, който ме напътства. Седмица преди това аз попитах духовния си водач да ми покаже нещо.

Башар: Ето, виждаш ли?

Участник: Аз не го попитах нещо конкретно

Башар: Духовният водач обаче знае какво трябва да чуеш. И това, че ти казва да се завърнеш в Алабама, не означава, че трябва да се завърнеш в Алабама. Това означава: „Виж каква ще бъде твоята реакция на това изявление! И това ще те насочи.” С други думи, нека ти дам друг вариант на това. Понякога за хората на вашата планета е трудно да вземат решение и изберат между това и онова. Нали така?

Участник: Правилно.

Башар: И понякога вие казвате: „Добре, дай да хвърлим ези/тура”. Всъщност понякога това не е лоша идея. Защото когато подхвърлиш една монета, ти казваш по повод на това, което се пада: „Точно това исках”, или „По-дявалите, не исках това”. И това ти дава незабавен отговор. Защото тогава си даваш сметка, че не трябва да правиш нещо само защото се е паднало тура, и си даваш сметка, че всъщност предпочиташ ези. Така че това е един друг начин, едно друго позволение за вземане на по-категорично решение, като внимаваш за енергията на своята реакция на дадено изявление. Нали така?

Участник: А-ха.

Башар: Така че идеята на изречението „Върни се в Алабама” е толкова категорична, колкото подхвърлянето на една монета – ези или тура.

Участник: Следователно сънят не трябва да се приема буквално.

Башар: Приеми го буквално по отношение енергията, която изпитваш в себе си в отговор на това, което си чул.

Участник: О кей.

Башар: Защото нещата, които предизвикват у теб радостно вълнение, не трябва задължително да се реализират по начина, който си мислиш. Така че никога не обръщай внимание на това, което изглежда на повърхността, даже и на едно такова изявление. Има една причина в основата на появяването на това изявление и ти ще разбереш каква е тази причина, когато внимаваш за своята реакция спрямо него, а не спрямо самото изявление! Изявлението е само един механизъм, който да те постави в контакт с начина, по който усещаш онази реалност, и да ти подчертае, че ако наистина, наистина разбираш, че завръщането в Алабама не е в съответствие с истинската ти вибрация, не трябва да се тревожиш за подробности, като това, че там е по-евтино. Защото радостната възбуда е един завършен комплект, една холистична идея, и ако знаеш една част от нея, всичко, което трябва да направиш, е просто да потърсиш останалите неща, които съдържат същата степен на радостно вълнение, и да не си пречиш сам като правиш отрицателни допускания, които са излишни. Защото ти не трябва да се тревожиш за всички подробности, те вече са по местата си. От теб се иска само да знаеш кое е това, което ти носи най-силна радостна възбуда, да действаш в тази насока, като влагаш всичките си способности без всякакво настояване или очакване за това какъв трябва да бъде крайният резултат, като знаеш, че какъвто и да е крайният резултат, той ще бъде най-добрият за теб и че ти ще привлечеш синхронно всичко, което ти трябва, за да му позволиш да бъде това, което трябва да бъде, като една разгърната форма на твоята радостна възбуда. Това помага ли ти?

Участник: …

Башар: Или те обърквам?

Участник: Не, ти не ме объркваш. Просто се опитвам да проумея какво ми предлагат тези духовни водачи, което е толкова неясно.

Башар: То не е неясно. То е много ясно. Когато ти е било предложено изречението „Върни се в Алабама”, каква е била първата реакция, която си почувствал?

Участник: Че не искам да отида там.

Башар: Колко по-ясно може да бъде това?! (смях в залата) Това е много ясно. Искам само да кажа, че трябва да си дадеш достатъчно време, за да почувстваш дали реакцията ти наистина отразява твоето радостно вълнение, или ти я „оцветяваш” да изглежда вълнуваща, докато тя не е такава. Но щом разбереш, че тя наистина отразява твоята истинска радостна възбуда, ти си получил своя ясен отговор. Не се завръщай там, защото това не отговаря на твоето радостно вълнение. Това не отговаря на избрания от теб път. Колко по-ясно от това би могло да бъде?!

Участник: Бих искал духовният ми водач да ми каже нещо … Не ходи там … нещо по-ясно например. (смях в залата)

Башар: Защо продължаваш да повтаряш, че не ти е ясно?

Участник: О, не зная.

Башар: О, добре, добре, ние разбираме защо – твоят духовен водач току-що ни  помогна. Ти имаш едно определение и допускане в ума си по отношение начина, по който духовните водачи би трябвало да ти говорят.

Участник: Точно така.

Башар: И това допускане е неправилно.

Участник: Тогава как би трябвало да говорят?

Башар: Начинът, по който те са ти казали това, поставя началото на един процес. Смисълът на живота е в процеса, през който преминаваш, за да откриеш истинската си същност. Те не ти поднасят отговори на поднос. Това не е същността на пълноценния живот! Това означава някой да живее твоя живот вместо теб! Все едно, че си кукла на конци: „Иди тук”, „иди там”, „направи това сега”, „сега си лягай да спиш” (медиумът имитира движенията на кукла) „събуди се”, „сега си измий зъбите” (смях в залата). Така че духовният водач си върши най-добре работата, когато ти позволява да бъдеш своя собствен най-добър водач, защото това е, в което той те обучава. Той те насочва, а не върши работата вместо теб. Ето защо той винаги ти подава информацията по начин, който стартира определен процес. В този случай процесът всъщност е бил много прост. Всичко, което в случая е трябвало да направиш, е, да внимаваш за своята реакция спрямо казаното. И щеше да получиш своя отговор. Много просто. Но това е, което той те обучава да правиш – да внимаваш за реакцията си на подобни изявления … за да знаеш накъде да се насочиш. Защото ти знаеш как се чувстваш, когато получиш едно предложение. Когато чуеш едно изявление, ти знаеш какви чувства събужда то у теб. Единственото нещо, което трябва да направиш, е, да си сигурен, че не оцветяваш усещането си и не го правиш да изглежда различно от това, което е. Когато обаче си наясно, че реакцията ти е една откровена, автентична реакция, отговорът ти е ясен. Но трябва да преминеш през определен процес, за да го получиш. Защото никой няма да го направи вместо теб. 

Участник: Знаеш ли как се казва моят водач? (смях в залата) Така че, когато разговарям с него, да не си измислям, или да му кажа: „Ей, духовен водач”. Бих искал да бъда по-интимен.

Башар: Водачът ти казва, че можеш да използваш името Филип. (смях в залата)

Участник: О кей, ще използвам Филип.

Башар: Това върши ли ти работа?

Участник: Да.

Башар: О кей. Ако по време на друг сън, водачът ти подскаже друго име, може да използваш и него, или да се придържаш към Филип. Зависи от теб. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Има ли нещо друго?

Участник: Не в момента.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първо бих искал да ти благодаря много за твоите послания.

Башар: Ние ти благодарим за съвместното сътворяване. И за това, че всички вие ни позволявате да отразим обратно към вас това, което вече знаете.

Участник: Първият ми въпрос е дали имам сключено споразумение със Сивите?

Башар: Да.

Участник: … … Какъв вид споразумение?

Башар: Споразумение, което позволява някои генетични модели в теб да бъдат използвани като матрици, върху които могат да бъдат създадени хибридни същества.

Участник: Какви са моите опции?

Башар: Какви са твоите опции?!  Това ли питаш? Твоите опции за какво?

Участник: Имах преживявания с аяуаска … с едно същество … първоначално помислих, че е нападение, но …

Башар: Това не е атака, а просто възможност да изследваш собствените си страхове и да се освободиш от тях. Ако искаш да наречеш това опции, разбира се, че можеш. Ти винаги имаш опцията да изследваш своя страх, знаейки, че е безопасно да го направиш, след което да се освободиш от него, защото той повече не ти служи като идея … като по този начин проявяваш все повече истинската си същност. Това помага ли ти? Или има някаква друга посока, в която желаеш да тръгне разговорът ни?

Участник: Хм.

Башар: Бъди конкретен.

Участник: Въпросът ми е дали нося отговорност спрямо тях, или …

Башар: Ти носиш отговорност пред всички, но никога не отговаряш за когото и да било. Ти носиш отговорност пред другите да бъдеш верен на себе си, доколкото позволяват възможностите ти, защото това е смисълът на всичко това.

Участник: Аз съм склонен да …

Башар: Моля?! Ти си склонен, или избираш? В единия случай ти упражняваш своята сила, в другия –  ти си безсилен. Аз съм склонен, но нещата са извън моя контрол, аз не зная какво правя, или аз избирам … Даже и да става дума за нещо отрицателно, „аз избирам” ти придава сила да се справиш със ситуацията. „Склонен съм” иззема силата от ръцете ти, защото звучи като нещо, спрямо което си безсилен. И след като веднъж осъзнаеш, че имаш навик, той просто изчезва. Навикът е нещо, което правиш, без да знаеш, че го правиш. Ако осъзнаеш, че го правиш, той изчезва.   

Участник: Значи няма значение дали зная, че имам споразумение, или не.

Башар: Има значение, доколкото споразумението ще стане явно чрез действията, които предприемаш в своя живот. За теб обаче не е задължително важно съзнателно да знаеш, че споразумението съществува. Споразумението ще се прояви чрез предизвикателствата, които срещаш, и чрез синхронностите, които възникват в живота ти. Някога можеш да го узнаеш, но е възможно това да не стане и до края на живота ти.

Участник: О кей. Просто да следвам своята най-силна радостна възбуда …

Башар: Това е завършеният инструмент, който ще ти осигури цялата необходима информация, за да живееш живота си възможно най-пълноценно. Това наистина е нещо завършено и нищо не му липсва. Нищо! Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да, аз имам шум в ушите вече повече от 30 години и в течение на годините той става все по-силен. Опитах няколко естествени начина да се отърва от него. Дали имаш някаква идея какво мога да направя, или какво мога да променя …?

Башар: Остави своя и-мейл адрес на организаторите и ще получиш необходимата информация.

Участник: О кей, благодаря ти. Искам да попитам дали вселената има фрактална структура.

Башар: Да. Това важи за вашата и за много други вселени, но не за всички вселени.

Участник: Значи аз мога да открия една цяла вселена в един аспект от тази …?

Башар: Да. Обикновено е така, когато става думи за фрактали. Но има други начини, по които вселените могат да изразят себе си. 

Участник: Аз съм медицински журналист и правя изследвания …

Башар: Намираш ли това за вълнуващо?

Участник: Да.

Башар: Добре, само проверявам.

Участник: Най-много ме вълнува това да открия какво е най-силното ми радостно вълнение. (смях в залата)

Башар: Пожелавам ти късмет. Ще се наложи да търсиш дъ-ъ-ъ-ълго време. Когато говорихме за идеята да действате според най-силната си радостна възбуда, ние казахме, че това не е нужно да се превърне в кариера или дългосрочен проект. Ние казахме само, че във всеки един момент вие имате определен брой възможности за действие и това, което трябва да направите, е, да изберете тази, която предизвиква у вас най-силна радостна възбуда. Ако в крайна сметка това се превърне в нещо, което можеш да наречеш кариера или професионално занимание, това е в реда на нещата, защото един израз на радостна възбуда е свързан с всички други изрази на радостна възбуда и това е част от завършения комплект. Ти обаче няма нужда да започнеш по този начин. Можеш да започнеш с малки стъпки и просто да действаш спрямо това, което те вълнува най-силно и което е точно под носа ти.

Участник: Да, аз правя …

Башар: Добре, тогава няма защо да търсиш какво те вълнува, защото ти правиш това, което те вълнува най-силно в даден момент, когато вземаш този вид решения.

Участник: Да. И аз съм открит спрямо промени и нови начини за проява на моето радостно вълнение.

Башар: Добре, това стига ли ти?

Участник: Аз още …

Башар: Това стига ли ти?

Участник: … Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди всичко искам да благодаря много на теб и Дарел за това, което правите. Намирам начина, по който се изразяваш, много забавен.

Башар: Добре. Ние също така намираме много от вас за доста смешни. (смях в залата) Всъщност, тъй като повдигаш този въпрос, сега ще ти подскажа нещо, което предстои през вашата година 2015-та. В едно от нашите предавания ние ще представим едно младо същество от нашето общество, което няма абсолютно никаква идея какво представлява вашето общество. И вие ще имате възможност да му обясните някои понятия и тогава ще видим какво ще се случи. Гарантирам ти, че ще настане голям майтап.

Участник: В предаване като това?

Башар: В предаване като това. Ние ще подсилим обучението, което той е имал, за да може задоволително да комуникира с вас, но разбери, че ние като специалисти по установяване на първи контакт контактуваме с една цивилизация, след като вече сме имали поне едно въплъщение в тази цивилизация, за да можем да я разбираме, за да можем да имаме някаква референтна рамка и да не сме й прекалено чужди. Но това същество, докато бива обучавано като специалист по установяване на първи контакт, все още няма въплъщение във вашата цивилизация и следователно ще видите разликата в понятията, които вие приемате за много очевидни, в сравнение с начина, по който ги възприема един от естествените членове на нашето общество.  

Участник: Това ще бъде нещо като малко извънземно бебе, или … (смях в залата)

Башар: Това не е бебе, а младо същество от нашата планета.

Участник: Във физическа форма.

Башар: Във физическа форма, но то ще комуникира с вас чрез медиума така, както правя това аз сега и вие ще имате възможност да разговаряте с него, а то с вас, но за нас това ще бъде твърде забавно.

Участник: И това ще стане чрез Дарел?

Башар: Да, да, да.

Участник: Супер.

Башар: Това ще бъде предварително оповестено, не се тревожи. Сега би ли искал да продължиш?

Участник: Да … да следвам радостната си възбуда …

Башар: Да следваш радостната си възбуда, като влагаш всичките си способности, с нулево очакване за крайния резултат. Мнозина от вас много удобно забравят тази трета част.

Участник: О кей.

Башар: Това е цялата формула, която представя радостната възбуда като завършен комплект, нали така?

Участник: Какво би направил (на мое място), ако трябва да направиш нещо …?

Башар: Като например?

Участник: Предполагам, че ще трябва да кажа нещо конкретно.

Башар: О, благодаря ти, това би било най-добре.

Участник: Намирам, че много неща предизвикват у мен радостна възбуда.

Башар: В това няма нищо лошо. Твоята радостна възбуда може да се проявява по различни начини. Ето защо трябва да следваш нишката. Започваш с това, спрямо което имаш най-голяма възможност да действаш, като знаеш, че то е свързано с всички останали неща, които предизвикват радостната ти възбуда, и ще те отведе до тези от тях, които трябва да се проявят в твоя живот.

Участник: Но намирам за толкова лесно да изпусна тази нишка.

Башар: Защо? Ако следваш нишката, как може да я изпуснеш?

Участник: Ами например аз съм с група хора, например членове на семейството си, и например усещам, че искам да направя това …

Башар: Да направиш какво?

Участник: Да направя нещо напълно различно, например да се втурна …

Башар: Добре, в това няма нищо лошо, ако, ако, ако това наистина отразява радостната ти възбуда. Тогава трябва да направиш точно него, обаче ние също така ти напомняме, че много хора на вашата планета бъркат тревожност и радостна възбуда.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Ето защо казахме в предишния разговор, че преди всичко ти трябва да си честен доколко това, което мислиш, че ти носи радостна възбуда, наистина те вълнува силно, защото това може да не е така! Ти може би търсиш да избягаш от нещо и се луташ ту в тази посока, ту в друга, защото има нещо друго вътре в теб, което не искаш да извадиш на светло, и ти предпочиташ да се занимаваш с нещо друго, вместо да обърнеш внимание на това, което наистина трябва да преработиш в себе си. Ти трябва да решиш дали се случва нещо такова, или това, към което си се насочил, наистина предизвиква твоята най-силна радостна възбуда. Също така попитай себе си защо, ако имаш истинско определение за радостна възбуда, което между другото, като завършен комплект, е също така организиращият принцип на твоя живот … помниш ли, че това е един от инструментите в комплекта?  

Участник: Ъ-хъ.

Башар: И ако това е един от инструментите в завършения комплект, организиращият принцип, който позволява на синхронностите да ти донесат това, което ти е нужно, точно тогава, когато ти е нужно, в последователността, която ти е нужна, тогава защо ще си създаваш определение за радостна възбуда, което натрупва тези неща едно върху друго толкова бързо, че не можеш да се справиш с тях? Ако нямаш време да се насладиш на това, което е, вероятно нямаш истинско определение за това, което радостно те вълнува. Така че внимавай за възможността да създаваш определение, което в действителност не отговаря точно на определението за радостна възбуда, а е придружено от определени допускания, при което подскачаш нагоре-надолу, имитирайки радостно вълнение, без това да е точно такова. 

Участник: Така че най-доброто решение е да бъда възможно най-силно фокусиран в настоящето …

Башар: Да, защото помни, че има много проявления на радостна възбуда и понякога даже балансираното състояние на медитативен покой може да бъде пълноценен израз на радостна възбуда. Така че няма защо да препускаш. Бързаш ли да стигнеш някъде?  

Участник: Не, но чувствам, че мога лесно да се подведа …

Башар: Аз разбирам, но точно там се крие ключът. Когато кажеш: „Аз чувствам, че мога лесно да се подведа”, това се случва, защото имаш определение, което създава усещането за подвеждане. Трябва да разбереш, че всички чувства съществуват само защото преди това вярваш в нещо и го приемаш за истина. Не можеш да имаш емоционална реакция спрямо нещо, в което не вярваш! 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Така че ако имаш определена емоционална реакция, това е индикатор, това е първият белег, че тази реакция трябва да бъде интимно свързана с определение, което поражда тази реакция. И ако това е случаят, изчакваш един момент, изчакваш определена пауза и си позволяваш да зададеш въпросите в една или друга посока: а) какво би трябвало да приемам за истина относно себе си в тази ситуация, за да се чувствам по този начин? Това е един начин на задаване на въпроса. Друг начин на задаване на въпроса, защото ние разбираме, че много от определенията, към които се придържате, са основани на страх, е в действителност да използваш страха в своя полза и да зададеш въпроса от обратната страна, който е: б) ако наистина си позволя да бъда този, който наистина предпочитам да бъда,  от какво съм най-силно ужасен, че може да се случи? И в единия, и в другия случай, ако имаш желание да чуеш отговора, то по някакъв начин и в някакъв вид отговорът ще ти бъде поднесен, независимо дали докато си буден, или по време на сън, чрез съвпадения/синхронности, по един или друг начин. Отговорът ще се появи, стига ти да желаеш да го чуеш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И така, всеки път, когато имаш някакво неприятно чувство, спри и задай въпроса: „Какво би трябвало да вярвам, че е истина за мен, за да се чувствам по този начин, при тези обстоятелства?” И след това се вслушай, и ще получиш отговора … ако имаш желанието да го чуеш. Единственото нещо обаче, което ще ти попречи да чуеш отговора, би било друго убеждение, което ти казва: „Ако откриеш този отговор, ще бъде ужасно и ти ще установиш, че най-лошите ти кошмари действително ще се случат”. Това е нещо, за което ще говорим утре вечер – един от триковете на отрицателните убеждения. Както казахме в един сеанс наречен „Ангели и демони”, отрицателните убеждения са бащата на лъжите. Разбираш ли? Това е библейска фраза и точно това е, което тя означава. Тя се отнася до отрицателните убеждения, чиято единствена функция и структура има за задачата да те убеди, че не съществува друго възможно убеждение, или нещо, в което да повярваш. Така че отрицателните убеждения ще ви кажат всичко възможно, само и само да ви задържат в това състояние, защото това им е работата! Това е, което са направени да извършват. Вие трябва да знаете нещо различно и това е, което ще разискваме утре вечер – как да правите това. Нали така? Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти много. Мога ли да задам още един въпрос?

Башар: Това вече беше въпрос. Така че предполагам, че си способен да го направиш.

Участник: Хвана ме на тясно. Когато стане дума за молитвите, това, което разбирам, е, че става дума да вярваш, че нещо вече съществува и …

Башар: Става дума за това да знаеш, че нещо съществува. Става дума за това да знаеш, че това, за което се молиш, е вече тук и за това да бъдеш в състояние на благодарност за това, че то вече съществува. Ти трябва да се молиш така, все едно че това е вече свършен факт, а не за нещо, което искаш, защото това го държи на разстояние, в състояние на пожелание.    

Участник: Хм.

Башар: Но ако знаеш, че това вече е свършен факт, ти знаеш, че то ще се появи в точния идеален момент –  нито секунда преди идеалния момент, когато ще ти е от най-голяма полза, нито секунда по-късно. И щом веднъж си изпаднал в това състояние на благодарност за това, което вече имаш, но което може да е невидимо за теб в момента, просто продължи да живееш живота си. И го остави да се прояви, когато това ще е най-полезно за теб. Нали така?

Участник: Благодаря ти много, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Силно ме интересува явлението установяване на контакт и бих искала …

Башар: Не е ли това, което се случва тук?

Участник: Да, но аз имам предвид една стъпка по-нататък, осъществяване на комуникация …

Башар: Ти осъществяваш комуникация в момента с едно извънземно същество. Какво повече искаш? 

Участник: Това е така, но аз имам предвид лице в лице.

Башар: И това ще се случи някога, когато си наистина готова. Защото все още не си готова, повярвай ми.

Участник: Значи аз нямам това преживяване, защото не съм готова.

Башар: Ти не си готова. И това важи за много хора на вашата планета. Когато това започне да се случва, то ще бъде в момента, в който за всички ще бъде най-полезно. Според състоянието на енергиите на вашата планета точно сега, най-високата степен на вероятност за началото на контакти лице в лице между вашия свят и други светове е между 2025-та и 2033-та. Това е най-високата степен на вероятност, когато това ще започне да се случва. Няма обаче нужда от прибързване. Ние сме правили това много пъти, с много различни цивилизации, ние знаем какво правим. Ние знаем, че това разпространение на информация е първата стъпка към установяването на контакт, в зависимост от факта как информацията, която предлагаме, бива приета и прилагана. 

Участник: Хм.

Башар: Защото ние използваме начина, по който вие боравите с информацията, която вече сме ви доставили, като показател доколко сте готови да получите повече информация.

Участник: Разбирам. Миналата нощ имах сън, в който се появи един кораб. Той бе много красив, кръгъл като кълбо, направено от сребро и около него се въртяха няколко пръстена като при Сатурн, но по-различни.

Башар: Да, да, да.

Участник: Дали това е бил отговор от страна на хората, с които искам да установя контакт?

Башар: Да.

Участник: Знаеш ли кои са те?

Башар: Да, зная.

Участник: Кои са?

Башар: Няма да ти кажа

Участник: А-а-а! (смях в залата)

Башар: Но ще ти кажа това. Както сме казали вече много пъти, мнозина от вас вече са имали контакт лице в лице, само че не си спомнят. Защото вие сте създадени да забравите, съгласно споразумение и темпото, с което започвате да си спомняте, че сте имали контакт в будно състояние, насън или пр., е използвано като барометър за готовността ви за повече контакт.

Участник: Питам се дали е възможно да получим твоя истинска фотография?

Башар: Рано или късно. Вие вече имате истински фотографии на нашите кораби. Рано или късно ще имате и истински фотографии на самите нас. (медиумът прави пресилена усмихната гримаса). (смях в залата)

Участник: О кей. Имам още един въпрос. Имам определени преживявания от много малка, които мисля, че са ме подготвили за определен вид работа.

Башар: Да, разбира се.

Участник: С деца и с хора, които …

Башар: Ти продължаваш ли тази работа?

Участник: Не, аз …

Башар: Защо не?

Участник: Защото наистина не зная откъде да започна.

Башар: Я стига, бе. Къде е въображението ти?

Участник: А, о кей. Просто се чудех дали имаш нещо …

Башар: Ти следваш ли своята най-силна радостна възбуда във всеки възможен момент, като влагаш всичките си способности без допускания за крайния резултат?

Участник: Справям се твърде добре.

Башар: Твърде добре!

Участник: Аз се обучавам, обучавам се.

Башар: Обучаваш се за какво? Ти разбираш, че най-лесният начин да се научиш на нещо е като го правиш, нали?

Участник: Да.

Башар: Опитът се натрупва с действително правене. Тогава защо не оставиш въображението ти да те води и не започнеш да се занимаваш с това, което предизвиква у теб радостно вълнение, по какъвто начин можеш? Няма никакво значение, че това може да не се окаже начинът, по който в крайна сметка ще продължиш да го правиш! Ако не започнеш по някакъв начин сега, няма да го направиш никога.

Участник: Правилно.

Башар: Зная, затова го казах. Така че започни да го правиш по начина, по който си представяш, че можеш да го правиш. Действай така, както можеш и по начин, който е най-добрият, който можеш да си представиш в своята физическа реалност, и едното нещо ще доведе до следващото нещо.  

Участник: Аз мога да направя това.

Башар: Зная, че можеш. Така че – направи го. Или не го прави, всичко зависи от теб.

Участник: Благодаря ти много. Имам още един въпрос. Бях привлечена към САЩ от десетгодишна. Живяла съм тук на два пъти и по някаква причина се колебая да се преместя отново тук.

Башар: Кое място те привлича? Моля, помни отново. Това, което най-силно те привлича, не е задължително това, което ще се случи. Понякога това, което предизвиква у теб радостна възбуда, има за цел просто да те накара да се раздвижиш в определена посока, след което нещо друго може радостно да те развълнува. Това е причината, поради която трябва да се откажеш от всякакво настояване или допускане, че трябва да се случи нещо конкретно, защото ти не можеш да знаеш дали това, което те вълнува в даден момент, действително ще се случи. Това може да е само нещото, което да те накара да си размърдаш задника.  

Участник: Точно така.

Башар: За да можеш да откриеш нещото, което наистина ще се случи.

Участник: Значи ако се придвижа в посоката, която …

Башар: Действай с всичките си способности в посоката, която те привлича, и ще се окажеш там, където трябва да се окажеш. 

Участник: Да, в това има много смисъл.

Башар: Зная това.

Участник: Аз съм те чула да го казваш тридесет пъти, но все пак …

Башар: Няма нищо лошо. Очевидно понякога, макар да си слушала нещо тридесет пъти, когато най-накрая го разбереш, това означава, че най-накрая си го чула.

Участник: Да.

Башар: И повече няма да бъде само … шум. Защото тогава вече ще си го направила нещо свое. Ето защо тогава го разбираш истински. Най-накрая разбираш как да направиш понятието свое и да позволиш да стане истина за теб. 

Участник: Хм.

Башар: Помни, че нещата, които знаеш, че са верни, ти просто ги правиш. Ако те помоля да вървиш, ти просто тръгваш и вървиш. Не си казваш: „Хм, чудя се дали мога да вървя. Хм, аз вярвам, че мога да тръгна и да вървя. Не зная, не съм сигурна.” Не, ти правиш всичко това. Ти просто тръгваш и вървиш. Действието и познанието са синонимни. Нещата, които знаеш, че са верни, са в твоето поведение. Ти просто ги правиш. И това е степента, в която трябва наистина да знаеш понятията, които дискутираме с вас. Те просто трябва да се проявяват в поведението ви. Те трябва да бъдат ваша първа природа, не втора природа. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, това е прекрасно.

Башар: И тогава ще получиш ефекта от това знание, от това познание. Защото то ще разкрие това, което си всъщност. И ти ще демонстрираш това, което си, в своето поведение, след което Творението ще може да отрази обратно към теб това абсолютно познание. Ако имаш някакво колебание или съмнение, това е, което се отразява обратно към теб – колебание и съмнение. И помни, разбира се, че съмнението не е липса на доверие. Доверието е 100% доверие … в определение, което не предпочиташ. Така че защо не вярваш в това, което предпочиташ, вместо в това, което не предпочиташ? Механизмът е един и същ и той ще работи за теб и в двата случая. Защо да не работи за теб от положителната страна, вместо от отрицателната? … Като вярваш в нещо, което предпочиташ, вместо в нещо, което не предпочиташ. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Може ли да запитам още нещо?

Башар: Не.

Участник: О … благодаря много.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: … …

Башар: Е, гравирана покана ли чакаш?

Участник: Аз просто дишах заедно с теб. Като част от моята мисия и моето споразумение, аз работя с Души, които са преминали в отвъдното.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Така е. Понякога аз чувам нещо, понякога получавам внушение, понякога няма никакъв звук, а виждам нещо като филмов епизод, или като автоматично писане …

Башар: Да, тези неща се случват по много начини, в зависимост от това кое е най-доброто за момента.

Участник: В момента има едно семейство, с което работя в Лос Анджелис …

Башар: В града на ангелите.

Участник: Да, има 3,400-3,500 души, които изчезват всяка година. 

Башар: Да.

Участник: И има само 40 детектива, които се опитват да ги открият.

Башар: Звучи като много трудна задача.

Участник: Така е. И семейството, с което работя сега, тяхната сестра, дъщеря, каквото и да е, чувстват, че ако бъде открита, няма да се окаже жива.

Башар: Добре, щом казваш така.

Участник: Но липсва колата й, домът й е бил обърнат наопаки и те искат да приключат случая, за да може цялото семейство да продължи напред.

Башар: Тогава ти ще им помогнеш, нали?

Участник: Аз съм им помогнала, доколкото мога, но докато не открият тялото й, не мисля, че ще могат да приключат случая.

Башар: Добре, тя ще им помогне в това, ако те са достатъчно открити, за да комуникират с нея по време на сън. Открити ли са достатъчно?

Участник: Вярвам, че са.

Башар: Добре, тогава защо не попитат лицето?

Участник: Аз се опитах. Те ми показаха снимки.

Башар: Защо не ги накараш те да попитат?

Участник: О кей.

Башар: Защото това е следващата стъпка. Те могат да търсят помощ от теб и хора като теб, които са способни да направят това, но следващата стъпка е да им позволиш да знаят, че могат да имат директен контакт. И това е следващото нещо, което трябва да се случи.

Участник: Намирам това за силно стимулиращо.

Башар: То е. И тогава те ще знаят, че връзката им продължава да съществува, но просто по различен начин. 

Участник: О кей, благодаря ти за това.

Башар: Бъди добре дошла.

Участник: Имам друг въпрос. Ти бе споменал нещо относно съня и сънуването. Слушането на медитации или записи по време на сън има ли някакъв ефект?

Башар: Това е едно позволение, като всички останали.

Участник: Ако това е така, то нарушава ли съня, или …?

Башар: То е едно позволение, като всички останали. Ако си привлечена към това позволение, ти ще узнаеш чрез своето въображение по какъв начин да го организираш, така че то да бъде полезно по начина, по който предпочиташ да бъде. Но ако ти притежаваш определения, според които то ще смущава, тогава отгатни какво ще се случи. То ще смущава. Ти си тази, която владееш положението. Ти трябва да решиш какъв ще бъде неговият ефект върху теб, като позволение. Защото помни, че ти си тази, която си даваш позволения. Нали така? Ти само използваш тази идея като отражение, за да ти бъде по-лесно да направиш това.

Участник: (смее се)

Башар: Смешно, нали?

Участник: Така е.

Башар: Така е. Една голяма космическа шега! Ти си използвала своята сила, за да направиш така, че да изглеждаш безсилна. Ти използваш 100% от своя мозък, за да направиш така, че да изглежда, че използваш само 10%. Това е наистина твърде смешно. Ще откриете колко е смешно, когато видите как реагира този член на нашето общество, който няма предварително въплъщение във вашето общество.

Участник: (смее се) Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Тогава приятни сънища.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Как си?

Башар: Идеално, а ти?

Участник: Не сме разговаряли от известно време.

Башар: Щом така казваш.

Участник: Да. Два бързи въпроса.

Башар: Времето ти изтече. Не си достатъчно бърз.

Участник: В началото на 80-те, някъде по онова време, една много разтревожена жена те попита дали ние ще се унищожим чрез ядрена война. И ти каза, че няма.

Башар: И ние казахме „не”.

Участник: И нашето правителство получи демонстрация, че няма да можем да го направим.

Башар: Да, имаше много такива демонстрации.

Участник: През 1997-ма една продължила 30 години секретност бе премахната. Видях двама полковника, които споделиха едни и същи преживявания. И в двата случая 20 готови за изстрелване ядрени глави са били неутрализирани.

Башар: Да.

Участник: Но това не е възможно.

Башар: Очевидно е възможно!

Участник: Ваша демонстрация ли е било това, което се е случило през март 1967-ма?

Башар: По време на всички тези демонстрации на места, където са били разположени ядрени заряди, или кодовете за изстрелване, са били унищожени по електромагнитен път, или е имало намеса в механизмите за изстрелване, с цел демонстрация, че ядрено унищожение няма да бъде разрешено, защото то би засегнало не само вашия свят. Ако искате да имате изолиран ядрен инцидент, може да го имате. Ние не можем да ви спрем по отношение на това, защото то е неизменна част от вашето (само)обучение.

Участник: Да, ние сме правили това.

Башар: Но по отношение на тотална, глобална ядрена война, на равнището на колективното си съзнание вие вече сте решили, че във всички случаи няма да сторите това.

Участник: О кей, последният ми въпрос е … вие знаете това чрез съзнанието на Дарел … аз се опитвам да осъществя едно телевизионно шоу …

Башар: Това звучи вълнуващо.

Участник: Да, има вълнение, но аз съм загрижен и искам лично да те попитам …

Башар: Загрижен?

Участник: За крайния резултат, разбира се.

Башар: Аз не мога да ти кажа това.

Участник: Зная, но искам да те попитам дали периодът от време е подходящ.

Башар: Аз не мога да ти кажа това.

Участник: Добре, тревогата ми е по повод …

Башар: Добре, ще ти го кажа по следния начин. Периодът бе подходящ до момента, в който попита дали той е подходящ. След което вече не беше.

Участник: Въпросът ми е, че ако ти и Дарел решите да участвате в това шоу, това ще привлече вниманието на целия свят.

Башар: Това не е твой проблем.

Участник: „Не е мой проблем“. Благодаря ти.

Башар: Ти можеш да отправиш каквато покана пожелаеш. Ако синхронността е най-подходяща за всички, които биха били засегнати от това, тогава това, което трябва да се случи, ще се случи. Но ние не можем да предвидим все още това, защото има процеси, които протичат в момента. 

Участник: Хм.

Башар: И ние не можем да ти дадем окончателен отговор, който би те приковал в определено направление, което все още сам не си решил. Ти не можеш да разчиташ на нуждата от определени неща, за да знаеш, че каквато и представа да имаш, тя ще успее да се осъществи сама, независимо как изглежда.

Участник: Хм.

Башар: Ти впрягаш каруцата пред коня.

Участник: Разбирам. И за последно. Винаги съм приемал вселената като „Всичко, което е”, но ти каза, че има много вселени.

Башар: Това е мулти(все)лена, която от определено равнище може да бъде разглеждана и като едно нещо.  

Участник: Това нещо многоизмерно ли е, или …?

Башар: Да, такова е.

Участник: Хм, благодаря много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да те попитам какво поражда магнитното поле на Земята и защо полюсите се местят и понякога разменят местата си.

Башар: Поради разтопената сърцевина. Въртенето на Земята около разтопената й сърцевина поражда електромагнитно поле. Има обаче колебания в това поле, цикли и пертурбации на резонанс в полето, които притежават естествени цикли на движение.

Участник: И каква е времевата продължителност на естествените цикли?

Башар: Има редица фактори, които влияят, но приблизително няколкостотин хиляди години.

Участник: А каква е продължителността на действителната смяна на полюсите, когато започнат да разменят местата си?

Башар: Това не е абсолютна величина. Може да варира, в зависимост от много фактори. Понякога това се е случвало за около 24 часа, а понякога е отнемало месеци, даже години.

Участник: Когато това става за 24 часа, какво се случва със Земята?

Башар: Зависи какво съществува на Земята по това време. Защото има определени неща, които могат да се случат на това, което наричате растителност, животински свят, човешки същества и т.н., зависи от равнището на вашите технологии, които може също да бъдат засегнати, зависи.  

Участник: Тогава какво причинява тези ефекти?

Башар: Изменения в електромагнитното поле на Земята причинява промени в електромагнитните полета на живите организми! Влияние може да оказва и електронното оборудване.

Участник: О кей, благодаря.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Ти страхуваш ли се?

Участник: Не.

Башар: Защо не?

Участник: Просто съм любопитна.

Башар: Добре.

Участник: Нужно ми е също така малко разяснение относно преражданията от земната, линейно времева перспектива.

Башар: Да, от линейна гледна точка изглежда, че вие имате прераждания. Това е реално като преживяване в линейна перспектива, но като описание на механизма не е коректно, тъй като всичко съществува едновременно. Така че структурата, целият живот, всички преживявания съществуват точно сега, но вие може да ги разглеждате, може да ги преживявате, все едно че са се случили едно след друго.

Участник: Така че ако те се случват едно след друго …

Башар: Те не се случват едно след друго. Вие може да направите така, че те да изглеждат, че се случват едно след друго, но в действителност това не е така. Това е просто едно преживяване на структурата (на действителността) от определена перспектива. Структурата е такава, че всичко съществува сега. Следователно това, което преживявате в настоящия си живот, е това, че вие установявате енергийни и информационни връзки с други животи, които съществуват точно сега, но вие интерпретирате тези връзки като спомени, защото разглеждате тези връзки в линейна, пространствено-времева перспектива. Но това е илюзия. То е реално като преживяване, но не е реално като описание на механизма. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: … …

Башар: Това е подобно на една ваша филмова лента. Когато гледате един филм, вие може да прекарате светлината на прожектора през различните кадри, за да създадете илюзията за време, промяна, движение, за неща, които се случват едно след друго върху филмовия екран. Операторът обаче знае, че всички кадри съществуват на филмовата лента по едно и също време. И той може да види няколко едновременно, като постави филмовата лента пред очите си. Той може даже, ако пожелае, да прокара светлината на прожектора през отделните кадри, в напълно различен ред, който няма нищо общо с преди, сега и след това.

Участник: Какво обаче става с животите, които още не са били живени?

Башар: Ти не разбираш за какво става дума. Те всички съществуват сега. Те просто не изглеждат така, защото не си достигнала все още до тази част на филма, от твоята линейна перспектива. Те обаче съществуват точно сега. Така както филмовата лента съществува, макар ти да не си гледала филма. Също както когато гледаш една програма по своя телевизор, ти знаеш, че по същото време има дузини и дузини други програми, които биват излъчвани едновременно с твоята. Ти просто не ги виждаш, защото не си се прехвърлила все още на съответния канал. Това е същото нещо. Всички те съществуват едновременно.   

Участник: …

Башар: За да може да стане евентуално по-ясно, ти никога всъщност не ставаш един от тези хора. Те съществуват като самостоятелни хора! Ти не си тях и те не са теб. И ти никога няма да бъдеш. И те никога няма да бъдат теб. Ти си ти. Те са те. Ти обаче можеш да направиш връзка с всички същества, които съществуват, и ти правиш тези връзки в една линейна референтна рамка по такъв начин, че да изглежда все едно, че някой е съществувал много отдавна, някой предстои да съществува. Това е само една илюзорна перспектива. Те всички съществуват сега! Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Можеш ли да се справиш с това?

Участник: Ще ми отнеме известно време …

Башар: Щом така казваш. Защото ти тръгваш от една линейна перспектива и, разбира се, че ще ти отнеме … време! Когато обаче ти разбереш това в духовна перспектива, ти в действителност ще видиш всичко това едновременно. Нали така?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Забавлявай се.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти за всичката помощ и вдъхновение през годините.

Башар: Добре, ние също ти благодарим за съвместното сътворяване.

Участник: Аз съм склонна да спасявам неща.

Башар: Ти си какво?!

Участник: Аз спасявам неща, предимно котки.

Башар: Добре.

Участник: Аз имам голям афинитет спрямо тях и обикновено се получава добре, но една от котките се променя много радикално и доста бързо, и се чудя какво се случва, и има ли начин да й помогна.

Башар: По какъв начин тя се е променила?

Участник: Промени се изведнъж по отношение на останалите котки. Всичко вървеше добре и изведнъж тя престана да обича котки.

Башар: Нищо ли не се промени в обстановката?

Участник: Не.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: … Нищо, което да съм забелязала.

Башар: Дали една от котките не е умряла?

Участник: Не. Има една котка, която тя особено не понася, но сега това се отнася и до отношението й към всички останали.

Башар: Един момент … Името на котката?

Участник: Мевели.

Башар: … … Не си пренареждала нищо в обстановката?

Участник: … Не, доколкото си спомням.

Башар: Не, доколкото си спомняш. Възможно ли е някой друг да е направил нещо такова?

Участник: В къщата живеем само двама души и мисля, че щяхме да забележим.

Башар: … … Другото лице, което живее в къщата, преживява ли някакъв емоционален проблем?

Участник: Хм, не …

Башар: С кого котката е по-близка?

Участник: С мен.

Башар: Предстои ли ти някакво ново приключение?

Участник: Мисля, че има определен преход …

Башар: От какво към какво?

Участник: Ние имахме традиционна работа … но котката се промени преди това … но сега започваме собствен бизнес.

Башар: Няма значение това, че котката се е променила преди това. Ти разбираш, че котките могат да виждат много по-далече в бъдещето от хората. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да.

Башар: Така че котката може да действа като барометър на предстоящи промени, но да ги отразява по начин, който все още не е установен. Има ли нещо при теб, което е все още неустановено относно предстоящите промени?

Участник: О, да, определено.

Башар: Брей … какъв шок! (смях в залата) И какво е неустановеното при теб?

Участник: Хм, както ти каза, това е ново приключение.

Башар: И защо това, което наричаме ново приключение, трябва да бъде приемано по един неустановен и отрицателен начин?

Участник: Това е един скок в неизвестното.

Башар: И какво е толкова страшно в неизвестното … в твоите определения?

Участник: Неизвестното.

Башар: Това не е отговор. Това е кръгов аргумент. Кое е толкова плашещо относно неизвестното в твоето определение (за неизвестното)? Какво е страшното относно нещо, което е неизвестно?

Участник: То е неизпитано, недоказано …

Башар: И какво от това? Това не обяснява защо трябва да е страшно. Много хора биха намерили това за доста забавно и вълнуващо. Това че нещо е ново, недоказано, неизпитано. Защо то не е вълнуващо за теб? Защо е причина за безпокойство?

Участник: Хм-м-м.

Башар: Не вярваш ли в себе си?

Участник: Предполагам, че не. Не зная какво ще се случи.

Башар: Добре, тогава какво мислиш че отразява поведението на котката?

Участник: … Предполагам, че точно това.

Башар: Да. Така че ти се придържаш към идеята, че ако тръгнеш в неизвестното, можеш да се окажеш обградена от неща, които може да не се получат добре, които могат да те притеснят, които може да те атакуват, които може да ти причинят отрицателни преживявания. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това е непозната територия и изведнъж ти не знаеш къде се намираш. Ти си в това, което наричате terra incognita, където всичко изглежда ново и непознато и ти не знаеш как да се отнесеш, не знаеш как то се отнася към теб. Котката просто отразява твоята несигурност по отношение на това. Но не само несигурност, а страх от несигурността. Аз ти гарантирам, че единственото, което ще откриеш в неизвестното, е, повече от себе си. Защото това е всичко, което има там. Това е всичко, което съществува в твоята реалност – само ти, различни твои проявления, различни твои отражения. Това е единственото нещо, което е възможно да съществува в неизвестното. Така че не се страхувай от себе си. Не се страхувай от околната си среда, не се страхувай от промяната. Всичко само ще те насочи към откриване на повече от това, което си. Това е целият смисъл на живота. Вълнуващо е да не знаеш. Това е начинът да откриеш нещо ново. Ако не беше забравила коя си, ти нямаше да можеш да откриеш себе си в нова перспектива. Нещата, които съществуват в състояние без време, никога не се променят. Там никога не откриваш нещо ново, никога не преживяваш нещо ново, никога. Ето защо вие създавате преживяване на линейно време, за да може да откривате нещо ново, в нова перспектива относно себе си, тъй като в крайна сметка вие сте едни не променящи се същества. Ето защо трябва да приемете идеята, че промяната трябва да бъде нещо постоянно. И че е в реда на нещата всичко да се променя, и те само ще ви разкрият това, което всъщност искате да разкриете относно себе си и което все още не знаете. Така че всяко нещо, което сега ти е непознато, ще ти стане познато, след което ще пристъпиш към друго непознато нещо, и към друго, и към друго, и това е процесът на откривателството. Защото промяната е единственото постоянно нещо … освен, разбира се, останалите четири закона. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Позволи си да седнеш заедно с котката и да общуваш с нея енергийно и си позволи да приемеш идеята, че всичко ще бъде наред, ако се впуснеш в неизвестното, в неизследвани води. Там се крие приключението. Там се намира откритието. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това е зов за приключение. Погледни го по този начин. И сподели това с котката, така че котката да те придружи в приключението и да се забавлявате заедно. Тогава няма да се чувстваш заобиколена от ужасяващи същества, нарисувани върху картата. Е-е-то идват драконите-е!! Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ти създаваш във въображението си нещо, от което да се изплашиш. Няма от какво да се страхуваш, това е само друга твоя версия. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не, благодаря ти.

Башар: Добре.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам три въпроса. За колко въпроса имаме време?

Башар: Говори по-високо. Ти току-що използва един въпрос! Значи вече имаш време за един въпрос по-малко.

Участник: Имала съм четири контакта с извънземни – три насън и един … който не беше сън.

Башар: Добре, колко вълнуващо!

Участник: Затова искам да поговорим. Не всички бяха приятни.

Башар: Аз не казах, че те трябва да са били приятни. Казах, че са били вълнуващи. Те могат да бъдат и приятни, но помни, че твоите страхове биват отразени обратно към теб. Между другото, ти си ангажирана в срещата с тях.  

Участник: Всъщност аз съвсем не се страхувам от тях.

Башар: Казах, че у теб има страхове, които излизат наяве, което прави преживяването ти неприятно. 

Участник: О кей, просто някои от тях са зловещи.

Башар: Разбирам, но това е просто друг начин да кажеш, че не са ти познати.

Участник: И отвратителни.

Башар: Щом казваш. Но ти не се нуждаеш от ценностна оценка спрямо тях, защото това те задържа в състояние на неприязън.

Участник: Точно така, но въпросът е следният. Ти говориш за бъдещ контакт и аз вярвам, че това ще се случи, но ти твърдиш ли, че всички те са добронамерени, защото това не бе впечатлението ми от четирите същества …

Башар: Не казвам, че няма същества в Творението, които са по-малко от добронамерени. Това, което казвам, е, че индивидите, с които вие взаимодействате, са добронамерени, но те може задължително да не изглеждат такива, защото някои от тях не реагират емоционално по същия начин, както това правят хората. Така те може да изглеждат, че се държат по начини, които вие възприемате като много несвързани. Но това не е, защото намеренията им са враждебни. Това е, просто защото вие сте чужди едни на други по начин, който намирате за смущаващ.

Участник: Ние сме в една двойствена вселена, където …

Башар: Вие сте в триединство. Винаги съществува точка на равновесие между двете крайности.

Участник: Разбира се. Не е ли възможно всички да са добронамерени, да няма други злонамерени същества в тази вселена?

Башар:Не! Възможно е да има вселени, в които отсъстват злонамерени, но в съвкупното Съществуване трябва винаги да има крайности, в противен случай то няма да бъде завършено. Отново: помни, че полярността не е нещо, подлежащо на оценка. Тя е просто признаване на положителното и на отрицателното, от механична гледна точка. Положителното е това, което е интегриращо, свързващо, експанзивно; отрицателното е това, което е дезинтегриращо, разделящо, свиващо и това е всичко. Има същества, които олицетворяват тези неща по начини, които могат да бъдат възприети по-емоционално, по-персонално, но фундаментално идеята е, че винаги ще има положителна и отрицателна енергия. Това не означава, че някой трябва да се държи по отрицателен начин само защото отрицателната енергия и отрицателните идеи винаги ще съществуват. Хората притежават способността да избират. Идеята обаче е, че когато знаеш, че има триединство, когато знаеш, че има точка на равновесие в центъра и когато положителното и отрицателното са равностойни възможности за избор, еднакво валидни възможности за избор, тогава ти можеш да избереш това, което предпочиташ да преживееш, независимо от намеренията на когото и да било към теб. Но ако отстъпиш своята сила, ти ще преживееш това, което другите предлагат да преживееш, като се основават на идеята, че ти не се чувстваш достатъчно силна да преживееш реалността, която предпочиташ.

Участник: Не, аз съм много непреклонна да не преотстъпвам своята сила.

Башар: Но въпреки това … ти имаш преживявания, които наричаш неприятни и отвратителни, което означава, че ти даваш определения на нещата от отрицателна гледна точка. И това означава, че предаваш своята сила.

Участник: Хм-м-м. Добре, нека ти дам един пример.

Башар: Добре, разбира се.

Участник: Последният ми контакт бе с едно влечугоподобно.

Башар: Щом така казваш.

Участник: Разбира се, при всичките ми контакти те ми се сториха изненадани, че ги виждам … в крайна сметка ми се стори, че не желаеха да ги виждам. Искам да кажа …

Башар: Не, не, не, ти изхождаш от нещо невярно. Те може да са били изненадани, че ги виждаш, но това не означава, че не са искали да ги видиш. Те просто не са били наясно, че ти се намираш на място, от което си могла да ги видиш.

Участник: О кей. Но след това те веднага си тръгнаха и аз реших, че искат да прекратят контакта.

Башар: Те са разбрали, че ти си направила една голяма стъпка и не са искали да ти предоставят повече от това, което можеш да понесеш.

Участник: О кей.

Башар: Това не е ли нещо относително добронамерено?

Участник: Хм, всъщност …

Башар: Това не е ли нещо относително добронамерено?

Участник: Да, но аз не казах, че всички бяха злонамерени. Имаше обаче едно, от което трябваше да избягам.

Башар: Защо?

Участник: То насочи към мен пистолет.

Башар: Пистолет.

Участник: Нещо, което приличаше на пистолет.

Башар: Не беше такова.

Участник: Когато казах, че не искам да бъда с него, то не прие това мое изказване.

Башар: Ти не си приела това си изказване.

Участник: Не, аз побягнах и то започна да ме преследва, буквално.

Башар: Да, но ако ти бе отстояла своята позиция, то щеше да уважи факта, че знаеш за какво говориш. Не е било нужно да бягаш.

Участник: О кей.

Башар: Бягането подканва към преследване. Разбираш ли? Ако отстояваш позициите си и защитаваш мнението си по един балансиран начин, това ще е нещо, на което те също могат да отговорят. Но ако ти побегнеш, те ще помислят, че искаш да бъдеш преследвана! Защото това е, което ти демонстрираш.

Участник: Аз не го преживях по този начин, но …

Башар: Зная, че не си го преживяла по този начин, но аз ти казвам защо си преживяла това, което си преживяла, и то е, защото си разглеждала случващото се по определен начин. Ти го определяш по отрицателен начин, който ти позволява да мислиш, че изборът, който трябва да направиш, е да побегнеш, а това означава, че го разглеждаш в отрицателна перспектива, поради което ти чувстваш, че това е нещо отрицателно. Аз ти обяснявам защо изпитваш чувствата, които изпитваш, докато ако просто приемеш положително отношение и отстояваш позицията си, и заявиш мнението си, ти ще имаш напълно различно преживяване с тях. Защото те не са злонамерени. Те обаче са много дълбоко свързани с част от твоята психика, в която е заложен инстинкт за оцеляване. И когато си позволила на своя реп-ти-ло-иден мозък да реагира по отрицателен начин, си получила отражение от тях, защото те също действат основно инстинктивно. И те отразяват към теб инстинктите, които ти демонстрираш … от твоя рептилоиден мозък. 

Участник: Аз не се изплаших до момента, в който те казаха: „Ти трябва да дойдеш с нас”.

Башар: И какво от това?

Участник: Защо трябва да направя каквото и да е?

Башар: Защото те ти казват това, което ти (предварително) си се съгласила да направиш. Ти просто не си спомняш.

Участник: Съзнателно аз не си спомних.

Башар: Аз разбирам и ако ти си запазила самообладание, и си провела разговор, и си казала: „О, трябва да дойда с вас? Моля обяснете ми.”, те щяха да ти обяснят защо си превела на себе си тяхното изречение по такъв начин. Защото ти също си тази, която настоява на това взаимодействие. Така че те само отразяват абсолютната сигурност на споразумението, което сте сключили. „Ти трябва да дойдеш с нас” – това е само отражение на споразумението, което си сключила.  

Участник: Можем ли отново да разгледаме тези споразумения, ако изберем да направим това?

Башар: Няма причина да го правиш, ако ги разбираш от положителна гледна точка, но да, можеш да го направиш. Разбери обаче, че ако ги разглеждаш в отрицателна светлина, всичко, което ще направиш, е да избягаш. И няма никога, никога да избягаш от собствения си страх.

Участник: Аз просто не искам да имам споразумения, които не зная, с хора, които не познавам.

Башар: Ти си сключила тези споразумения на определено равнище и когато си направила това, ти си знаела какво правиш. Така че всичко, което казваш, е, че като физическа персона, ти не вярваш на споразуменията, които Висшият ти разум е сключил. И това означава, че ти също така не функционираш пълноценно.

Участник: Мога ли да бъда 100% сигурна в това, което казваш?

Башар: Абсолютно! Като кажеш, че си 100% сигурна, като вземеш обратно своята сила, като знаеш, че единственият начин да сключиш такова споразумение, е, ако то е от твоя полза. И когато знаеш това, и когато поведението ти показва, че знаеш това, ти ще преживееш факта, че го знаеш. Но докато поведението ти показва, че не го знаеш, ще преживяваш обратното. В определен смисъл, тези неща са тестове, които проверяват колко си силна. За да проверят колко силно е желанието ти да бъдеш в синхрон със себе си и със споразуменията, които си сключила, вместо да отделяш и изолираш толкова силно Физическия си ум от Висшия си разум и да не си позволяваш да проумееш, че ти контролираш всичко това.

Участник: Тогава … как можем да бъдем сигурни …

Башар: Аз току-що ти казах.

Участник: Не, не, освен това, което казваш …

Башар: Няма друг начин. Няма друг начин, освен това просто да решиш да бъдеш сигурна! Защото това, което изричаш в своята реалност, е това, което се случва. Ето защо ако решиш, че си сигурна, че си направила това поради положителна причина, ти ще преживееш само положителни и полезни ефекти, а ако не го направиш, това означава, че се придържаш към отрицателните определения. Не прави това и ако не го правиш, това е начинът да бъдеш сигурна! Като се предпазваш от отрицателни определения, ще бъдеш сигурна, защото тогава ще преживяваш всичко по неутрален начин, на който ще можеш да придадеш положителен смисъл, а когато му придадеш положителен смисъл, ти ще получиш само положителен ефект, независимо от намеренията на когото и да било друг в същата ситуация. Ти съществуваш в своята собствена реалност!  

Участник: Аз вярвам в това.

Башар: Щом вярваш в това, разбери, че не можеш да преживееш нещо, което не си съгласна да преживееш! 

Участник: Вярвам, че това се случи.

Башар: Тогава продължавай да го вярваш и виж какво ще последва.

Участник: О кей.

Башар: Но аз ти гарантирам, че ако продължаваш да изследваш това, ще достигнеш до различно заключение. За момента обаче, там където се намираш, е идеалното място за теб. Ние не се опитваме да променим мисленето ти. Ние само изследвахме енергийните модели, които улавяме в теб, когато зададе въпроса. Но аз мисля, че ти ще получиш помощ и по време на сън. И това ще ти помогне да видиш всички тези неща в малко по-различна светлина.

Участник: О кей. Това би било добре.

Башар: Едно от нещата, което ми е позволено да ти подскажа, е, да ти напомня, че по време на много от срещите, всъщност при болшинството от срещите ти с различни същества, едно от тези същества е почти винаги друга твоя версия … в една друга реалност. Опитай се да преглътнеш това. (смях в залата) Благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Башар: О, и също така, приятни сънища.

Ейприл: Тадео.

Башар: Нания.

Ейприл: Имаме още един участник с въпроси, след което ни остава още малко време и се питам дали можем да изберем още няколко имена на участници с въпроси.

Башар: Имаш ли въпроси от други, от друго място, или само от присъстващите тук?

Ейприл: Само от присъстващи.

Башар: Добре.

Ейприл: Колко да избера?

Башар: Три.

Ейприл: (изтегля имената на трима присъстващи)

Башар: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам един странен въпрос относно моето семейство.

Башар: Странен въпрос. Колко вълнуващо!

Участник: Не съм виждала баща си от 14 години.

Башар: Къде се намира баща ти на планетата?

Участник: В Япония.

Башар: Добре. Защо не си го виждала от 14 години?

Участник: Хм, ние просто престанахме да си говорим и …

Башар: Вие престанахте да си говорите.

Участник: Аз престанах да разговарям, защото той също престана да разговаря.

Башар: Ти престана да разговаряш, защото той престана да разговаря, или обратното? Или двамата престанахте едновременно? Вие разговаряхте и решихте да престанете да разговаряте. Какво се случи?

Участник: Ъ-ъ-ъ. Аз забравих …

Башар: Всичко е наред, аз просто си играя с теб. Истинският въпрос е защо, не кога. Защо престанахте да разговаряте?

Участник: Аз толкова лесно го разстройвам.

Башар: Не, той избира да се разстрои. Ти нямаш силата да го разстроиш, ако той не се съгласи да направи това. Следователно защо е избрал да се разстрои и от какво се е разстроил?

Участник: От дребни неща …

Башар: Като например? Ти разбираш, че когато хората се разстройват от малки неща, всъщност те се разстройват от нещо по-дълбоко и по-голямо? Те просто не искат да го признаят и използват дребните неща, за да ги разсейват, за да не им позволяват да видят нещата, които всъщност ги разстройват надълбоко. Разбираш ли това?

Участник: Хм.

Башар: Да, не, може би?

Участник: Да.

Башар: Добре. Тогава искаш да кажеш, че установяваш, че си вибрационно несъвместима с баща си в този момент. И че задължително нямаш нужда да изпитваш тази отрицателна енергия в живота си и затова не разговаряш. Това ли искаш да кажеш?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава …? Ти си взела решение да признаеш, че може би задължително не си вибрационно съвместима с него сега. Ако ти изпитваш радостно вълнение при мисълта да комуникираш с него, независимо дали той желае да комуникира с теб, тогава определено има други начини да го направиш. Можеш да изпращаш писма, и-мейли и пр. И можеш да си позволиш да изпитваш удоволствие от това даже и ако той избира да не ти отговаря, нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, ако това е нещо, което предпочиташ да правиш, ти можеш да го правиш. Ако не предпочиташ, това е също в реда на нещата. Но ако си решила, че наистина предпочиташ и че това не отговаря на най-силната ти радостна възбуда да не комуникираш с някого, който избира да бъде отрицателно настроен през всичкото време, то тогава това е твое право да постъпиш по този начин.

Участник: Правилно.

Башар: И така ти му демонстрираш последиците от решенията, които той взема, защото ако той избира да бъде вибрационно несъвместим с теб, тогава не се получава комуникация между вас и това е последица от избора, който той прави. Ти трябва да показваш на хората какви са последиците от решенията, които те вземат по отношение на теб, за да бъдеш автентична спрямо тях и те да знаят с кого точно си имат работа. Защото ако само претендираш да си тази, която не си, то тогава те нямат реално взаимоотношение с теб така или иначе. Така че какво значение има дали това е буквално, или метафорично? Защото ако това не си ти, те не са във взаимоотношение с теб. Така че ако ти си вярна на себе си, те поне са във взаимоотношение с истинската теб даже и ако решат да не реализират това си взаимоотношение. Най-малко ти си автентична и им предоставяш възможност, ако желаят, да установят по-силна връзка с теб, да изберат да направят това, но то не е задължително за тях. Ти трябва да си готова да му позволиш да избере това, което той иска да избере, така както ти желаеш той да ти позволи да избереш това, което ти предпочиташ. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Ти разбираш това, нали?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много. Благодаря ти много.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не,  благодаря.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искал да започна като споделя нещо, което научих от теб.

Башар: Добре.

Участник: Аз съм зъболекар. Майка ми също е зъболекар и аз работих в нейния кабинет, и тя има едно устройство, един реостат, и когато го натиснеш с крак …

Башар: Добре, ние разбираме механизма, който описваш.

Участник: И когато го включвахме, той отказваше след това да се изключи.

Башар: Добре.

Участник: И ето че пациентът е на стола, а това нещо се върти със скорост 4,000 оборота в минута и трябваше да го ритам, за да го накарам да спре.

Башар: Колко вълнуващо.

Участник: Точно така, ще стигна и до този момент. И това ме караше да се тревожа и даже малко да се ядосвам.

Башар: Добре.

Участник: И докато това се случваше, в един момент аз си казах, че нищо няма присъщ нему смисъл …

Башар: Няма.

Участник: … И аз си казах, че мога да си мисля по този повод всичко, което си реша. И си казах: „Този реостат има автопилот”. И аз просто го натиснах и това бе много по-удобно за крака ми. И почувствах този прилив на енергия, която енергия вече не бе изпълнена със страх, а с удоволствие.

Башар: Поздравления.

Участник: Така че това бе едно чудесно преживяване и аз прилагам това винаги, когато мога и го споделям с околните.

Башар: Добре, тогава ти вече си в синхрон и повече не изпитваш, че си захапал повече от това, което можеш да сдъвчеш.

Участник: Хм, хм, благодаря за каламбура.

Башар: Моля, няма защо.

Участник: Друго нещо, за което бих искал да те попитам …

Башар: Чакай малко!

Участник: Да?

Башар: (към аудиторията) Това не предизвика реакцията, която наистина заслужавах. (смях в залата) Захапал си повече от това, което можеш да сдъвчеш. Хм, хм. Кажи нещо повече. (възгласи и смях от аудиторията) Благодаря ви. Ние разпознаваме неудачния каламбур, когато чуем такъв.

Участник: И така, аз имам силен афинитет към това да бъда специалист по установяване на контакти, обичам твоите истории и това, което сте научили от други цивилизации, и си мисля дали имаш още истории, които би споделил с мен.

Башар: Спомняш ли си последната, за която говорихме, относно преобърнатата наопаки вселена? Защото ние все още я изследваме задълбочено.

Участник: Да, да. Имаш ли други такива истории?

Башар: Не. (смях в залата) Не в този момент.

Участник: О кей.

Башар: Няма нищо подходящо за този момент, но има други, които ще споделим в близко бъдеще.

Участник: О кей, благодаря ти много, обичам те.

Башар: Ние също те обичаме.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Най-силната ми радостна възбуда е свързана с една наскоро излязла книга със заглавие „Планът на Душата”.

Башар: „Планът на Душата“.

Участник: И в нея се говори за планиране преди раждането.

Башар: Планиране преди раждането!

Участник: Тази идея ме възхищава, но също така предизвиква у мен много тревоги.

Башар: Моля?! Би ли желала да перифразираш това?

Участник: Тази идея ме възхищава …

Башар: И понякога ти избираш да се придържаш към отрицателни определения, които предизвикват тревога в теб.

Участник: Да.

Башар: Книгата не предизвиква нищо!

Участник: Точно така, аз избирам да се разтревожа.

Башар: Благодаря за откровението ти. И сега, след като желаеш да поемеш отговорност за това, което изпитваш, ти си в състояние да направиш нещо по въпроса, защото ти не можеш да промениш нещо, което не желаеш да присвоиш.

Участник: Да.

Башар: Защото ако кажеш: „Книгата ми причини това”, какво ще направиш? Ще разкъсаш книгата на парчета? Ти въпреки това ще останеш разтревожена. Но ако притежаваш това усещане, ти можеш да го промениш.

Участник: Да, съгласна съм.

Башар: И тогава?

Участник: И тогава … аз избирам да се разтревожа относно определени идеи.

Башар: Като например …?

Участник: Дали имам свободата да създавам някои неща, или Висшият ми разум вече ги е избрал вместо мен.

Башар: На кого му пука? Всяка една среща, която вече е била насрочена, ще се състои, когато й дойде времето и когато трябва. Защо трябва да знаеш кога ще стане това, ако вярваш, че то ще стане, когато трябва да стане? Ти не можеш да пропуснеш насрочените си срещи, освен ако изразходваш времето и енергията си в тревога, че можеш да ги пропуснеш. Това е единственият начин да ги пропуснеш. Ако не се тревожиш, че ще ги пропуснеш, не можеш да ги пропуснеш.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: (с половин глас) Помага ми.

Башар: Добре. Но не е достатъчно.

Участник: (смее се)

Башар: Какво все още те тревожи?

Участник: Понякога аз мисля по този начин по повод на моите клиенти, които искам да накарам да разберат, че могат да излекуват сами себе си.

Башар: И ти също притежаваш тази способност?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: И в книгата има много истории на хора, които избират определени неща, като например болести … избират да преживеят определени неща … и …

Башар: И какво те тревожи?

Участник: Дали ще мога да им помогна?

Башар: Разбира се, че можеш да им помогнеш!

Участник: О кей.

Башар: Ти не чу ли себе си да казваш, че те всъщност лекуват себе си сами?!

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава всичко, което трябва да направиш, е, да излъчиш вибрацията с намерението си да им помогнеш и да излъчиш вибрацията, която отразява тяхното излекувано състояние, но въпреки това те трябва да дублират тази вибрационна честота, за да изпитат излекуването си, нали така? 

Участник: Да.

Башар: И какво ще стане, ако се появи някой с абсолютната увереност, че не може да бъде излекуван? Няма ли да му позволиш да има такова преживяване на отсъствие на излекуване, каквото желае да има? След като си състрадателната лечителка, която искаш да бъдеш, нима няма да му позволиш да последва това, което е избрал?! Или ще настояваш, че той трябва да бъде излекуван?

Участник: Аз ще му позволя …

Башар: Тогава от какво се тревожиш? Защото ти знаеш, че правиш всичко, което можеш, за да създадеш обстановка, която те да могат да дублират, за да придобият излекувано състояние. И в същото време ти ще бъдеш толкова безусловно подкрепяща и обичаща ги, за да им позволиш да изберат да не се излекуват. Ето колко подкрепа и любов ще им отдадеш. Следователно ти ще си направила всичко, което би могла да направиш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И това е всичко, което можеш да направиш. Тогава, след като даваш всичко, на което си способна, за какво трябва да се тревожиш?

Участник: Съгласна съм, благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Има ли още нещо?

Участник: Да. Има друг енергиен метод за лечение, който изпробвам и който силно ме вълнува.

Башар: Добре, едно позволение.

Участник: Едно позволение, което се нарича „Емоционален код” и което премахва загнездените емоции, които хората имат.

Башар: Няма такова нещо, като загнездени емоции. Има обаче определения, които могат да направят емоциите да изглеждат по този начин.

Участник: О кей.

Башар: Разбираш ли дълбокото различие между тези две изявления?

Участник: Можеш ли да поясниш?

Башар: Ня-ма та-ко-ва не-що ка-то заг-нез-де-ни е-мо-ци-и! Има обаче определения, които могат да направят емоциите да изглеждат по този начин. Самото това изявление е освобождаващо, защото то гласи, че не съществува такова нещо като наистина загнездени емоции. И тогава ти ще си в благоприятна изходна позиция, знаейки, че единственият начин някой да изпитва, като че ли има загнездени емоции, е, ако има определение, което прави нещата да изглеждат по този начин, при което ще знаеш точно с какво да работиш – с определението, което прави нещата да изглеждат по този начин. Защото след като лицето открие това определение, идентифицира го и се освободи от него, то повече няма да се чувства в емоционален капан. Така работят нещата. Ти си открила самия механизъм, с който ще трябва да работиш и който може да позволи промяна в преживяването. Какво по-освобождаващо нещо може да има?! Правилното определение е описание на действителния механизъм, с който трябва да работиш. Правилното определение е действителното описание на механизма, с който трябва да работиш! Това помага ли ти?

Участник: Да-а-а. Имам нужда да смеля това, защото ми трябва да го узная, не само на интелектуално равнище.  

Башар: Добре.

Участник: Има нещо конкретно, наречено „сърдечната стена”. Ти вече си говорил за това как сърцата ни са свързани …

Башар: Да.

Участник: Има такова понятие и аз може би не го дефинирам коректно, но става дума за процеса на премахване на нечия сърдечна стена, която пречи на човек да се свързва енергийно с други хора.

Башар: Извини ме за момент, тъй като се смея. (смях в залата) … … Добре. Между другото, ако приемеш идеята за такава твърда стена, аз току-що ти показах как да я премахнеш … със смях. 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Накарай ги да се смеят и тя ще се разпадне, и ще разкрие себе си като измислицата, която представлява. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря, Башар.

Башар: Благодаря ти за комуникацията между нашите сърца.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да те попитам относно работата с огледалото …

Башар: Огледалото. Ти говориш за психомантиума, или за упражнението, което ви дадохме в началото?

Участник: Аз правех това нещо психомантеум, но в последно време, тази последна седмица, аз правех нещо подобно на … просто се взирах в очите си …

Башар: Добре, значи си поставила добро начало на прилагането на позволението, което ви дадохме тази вечер.

Участник: Да, нещо такова, но аз имам един въпрос …

Башар: Добре, имам чувството, че той витае някъде наоколо.

Участник: Аз не съм сигурна, че виждам някои неща, но …

Башар: Разбира се, че виждаш неща, но разбира се, зависи какво разбираш под виждане. Искаш да кажеш, че си луда? Разбира се, че си.

Участник: Аз не съм луда.

Башар: Но си луда в добрия смисъл.

Участник: Да.

Башар: Тогава нещата, които виждаш, когато си луда в добрия смисъл, са лудо добри.

Участник: Понякога, когато се взирам и ми причернява, след това лицето ми се променя … част от лицето ми се осветява, а понякога …

Башар: Добре, добре, ще ти дам малко пояснения защо тази техника е направена по този начин. Спомни си, че когато говорим за позволения, има много различни форми на позволения и едно от най-силните, което привлича мнозина от вас, се нарича карти Таро … или други неща, на които има изображения, които може да се научите да разчитате. Помни, че ти си многоизмерно същество. Когато се взираш в огледалото, ти започваш да създаваш своя образ, под формата на карта Таро на самата себе си и на всички многоизмерни аспекти на по-голямото ти същество. Така че от време на време, така както хората, които могат да разчитат картите Таро правят, когато те гледат една карта, понякога изпъква определено нещо, а когато един друг път гледат същата карта, изпъква друго нещо. Понякога даже те виждат нещо, което се кълнат, че не са виждали никога преди това в тази карта и то им подсказва какво да кажат. Ти превръщаш собствения си образ в карта Таро, с помощта на тази техника … и ставаш способна да виждаш различните измерения на различните хора, които може би са част от същата Свръхдуша, чието продължение си ти и ти установяваш контакт с по-голямото същество, което си, и, разбира се, че е естествено от време на време да виждаш как формата ти се променя, за да приеме качествата на други аспекти на по-голямото същество, от което ти си част.  

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Това ми помага и аз усещах, че те са част от мен … все пак всичко това бе мое отражение …

Башар: Да, но това е също така по-голямо отражение на повече от теб. С други думи, това ти придава съвсем мъничка способност да хвърлиш един мъничък поглед върху това, което вижда Свръхдушата, когато вижда всички свои проекции едновременно. Но това ти се поднася по начин, с който можеш да се справиш в твоята линейно-пространствена времева референтна рамка. Малко тук, малко там, не се панирай, както вие казвате, (смях в залата), ако изведнъж започнеш действително да виждаш едновременно повече от едно лице. Това може да се окаже естествено продължение на начина ти на използване на това позволение. Не е задължително това да се случи с всеки по този начин. Всеки от вас притежава свой уникален начин на изразяване на идеята за отразяване на повече от себе си, но това може да бъде един от начините, по които някои от вас ще преживеят по-голямо самоосъзнаване.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Огледалце, огледалце, я кажи, коя е най-красивата от нас.

Участник: Зная, зная.

Башар: Ние всички сме! (смях в залата)

Участник: И понякога, когато гледам направо, моите очи не се движат, а понякога ръката ми се движи, или краят на устата ми се движи …

Башар: Каква е разликата между това, което казваш, и това, което вече ти казах?

Участник: Последният път, когато разговарях с теб, ти спомена за духовните бисквитки …

Башар: Да.

Участник: … И аз просто … почувствах нетърпение …

Башар: Защо си нетърпелива?

Участник: …

Башар: Това означава, че не живееш в настоящето, че не се наслаждаваш на това, което е пред теб. Ти бързаш да се озовеш някъде другаде. Ако живееш за момента, ти всъщност не се нуждаеш от търпение. А ако не се нуждаеш от търпение, никога няма да бъдеш нетърпелива. Ако се наслаждаваш на всичко, което се случва, защото знаеш, че каквото и да се случва, трябва да се случи и ако извлечеш всичко от него, което можеш, тогава няма да имаш нужда да бъдеш търпелива и следователно няма да изпитваш нетърпение. Да бъдеш нетърпелива, означава да се опитваш да бъдеш някъде, където не си.

Участник: Да.

Башар: Е …? Не можеш да бъдеш някъде, където не си. Можеш да претендираш да бъдеш там, където не си, но колкото по-скоро разбереш, че (в момента) не можеш да бъдеш на друго място, различно от това, на което си тук и сега, и колкото по-бързо разбереш, че всичко, което се случва тук и сега, има за цел да ти послужи и извлечеш от него тази цел, то когато използваш този момент такъв, какъвто е, тогава моментът може да ти поднесе нещо ново за теб. Парадоксът обаче се състои в това, че колкото по-дълго отказваш да съществуваш пълноценно за момента, толкова повече време ти е необходимо, за да усетиш следващия момент! Ти си тази, която забавяш процеса и която създаваш нуждата от търпение, която поражда нетърпение. Като не живееш за момента и не се чувстваш комфортно с това, което се случва в момента.

Участник: О кей.

Башар: Което е друг начин да кажеш, че не вярваш в начина, по който се разгръща животът ти. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Това отвори ли очите ти?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава когато погледнеш в огледалото следващия път, гледай със своите нови очи. Нали така? И ще видиш нещо различно.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря … Нания.

Ейприл: Да.

Башар: Ние сме готови да изразим дълбокото си признание към всички и ви пожелаваме един вълнуващ ден. Хубав ден!