Башар – Конфигурация на Завихрянето на Седона – 24-ти септември, 2015 г.

(С) 2015 Превод АТИ

Ейприл: Добро утро на всички! Добре дошли на това вълнуващо преживяване в Седона. Сеансът тази вечер е озаглавен „Конфигурация на Завихрянето на Седона” (Sedona vortex array).  Башар винаги ни изненадва и този път той е решил, че ние сме достигнали до едно по-интерактивно равнище. Това предаване е предназначено не само за участниците в него, но и за хората от цялата планета с оглед създаването на енергия, която стимулира възникването на повече (извънземен) контакт. Както Башар ни е обяснил, процесът винаги е основното нещо. Самият факт, че съществуваме във физическа форма, означава, че сме дошли тук да преживеем определен процес.

В края на този месец ще имаме сеанс в Лос Анжелис (25-27 септември). Първата вечер ще бъде озаглавена „Механизмът на чанелинга” и Башар ще бъде много конкретен относно как това се случва. Зная, че понякога хората си мислят, че съществува някакво филтриране на информацията, питат се доколко всичко това е истина. Така че той ще ни поясни малко повече как става това. В събота вечер Дарел ще представи една нова книга, озаглавена „Парчета от разчупено огледало”, която е посветена на Уила Хиликрисинг, Холи Котън и света на загадъчните същества. И в неделя Башар ще говори за това, което той нарича „Отброяваме 13 месеца”, което касае есента на 2016-та и това, което те виждат като предстоящи събития …

А сега за мен е удоволствие да ви представя Дарел Анка, който контактува с Башар, и да благодаря на Дарел и Башар за това, че подкрепят този процес на трансформация, и че са този прозорец, който помага на всички нас да трансформираме нашия свят. 

Аудиторията: (аплодисменти)

Дарел Анка: Благодаря ти, Ейприл. Благодаря и на всички вас. Ще започна направо и … ще се видим по-късно. Довиждане.

Башар: Нека ви кажем добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Преди всичко ние благодарим на всеки от вас поотделно и на всички ви заедно за съвместното създаване на това взаимодействие и за това, че позволявате протичането на това предаване. Ние бихме искали да започнем това предаване като обсъждаме началото на нова серия от предавания, една нова фаза на нашите предавания, като започваме с настоящето, които ще включват повече интерактивност между нас и всички вас, или както казвате на вашия език, повече непосредствено взаимодействие, с цел заздравяване, консолидиране на връзките, на моста между вашия свят, нашия свят, други светове, както и с цел ускоряване и кристализиране вибрацията на контакта. Така че ние започваме тази нова серия с предаването, което сме нарекли  „Конфигурация на Завихрянето на Седона”, и това, което ще се случи в това предаване и от този момент нататък, ще определи къде се намирате по отношение вибрацията на контакта като общество и ще ни позволи да определим готовността ви за повече (контакт). И така, ние започваме с понятието за конфигурация като действителна физическа задача, с която ще се заемат физически малко хора, по отношение изграждането на конфигурацията, но всички вие и още други ще могат да участват при използване на конфигурацията като фокусна точка чрез упражнението-медитация, което също предлагаме, за да могат всички желаещи да участват, които са развълнувани да добавят своята енергия към цялостното преживяване, като целта ще бъде да използвате своето намерение в комбинация, в хармония, в синхрон, за да добавите енергията си към вибрационната честота на основното завихряне на Седона, над което се намира нашият кораб, за да усилите честотата на завихрянето и по-конкретно да го настроите сега към честотата, която отразява в най-голяма степен тази на контакта. Това е целта на това упражнение.

Този първи етап, тази първа фаза, ако използваме една често срещана на вашата планета дума, е един тест. Това е, което бихте нарекли тренировка на сухо, за да ви предоставим възможността да се запознаете и наберете известен опит с тази идея, а за нас да определим колко ясно протича комуникацията, получена от вас по отношение на това колко сте способни да проявявате физическото изпълнение на тази задача по време на медитацията. Ще видите, че има много конкретни инструкции, много конкретни насоки за тези, които физически ще се съгласят действително да конструират конфигурацията, но отново: всички ще могат да използват това, тъй като след като веднъж има създадена фокусна точка, нещо което може да наречете технологична симулация, един символ, върху който може да се фокусират вашето намерение и медитация, това наистина ще постави началото на промяната и задействането на завихрянето на Седона.

Отново: идеята е, че това е една тренировка на сухо, един тест, но ще бъде важно указанията да бъдат следвани, както вие казвате „буквално”, защото това ще ни даде разбиране за бъдещите прояви на конфигурацията, за бъдещите й варианти, през предстоящите фази на нейното конструиране и за това колко точно можете да проявявате този технологичен символ, това позволение, което може да бъде използвано, за да фокусира и хармонизира вашата енергия, вашето намерение, вашето въображение, вашата визуализация. 

Така както я виждате на вашата диаграма, конфигурацията засега е опростена и ще стане по-сложна в бъдеще. Докато преминаваме през различните фази, тя ще започне да изглежда малко по-различна от това, което сега виждате пред себе си. Но това е началото. В най-общ смисъл символите отразяват определени вибрации, определени енергии, с някои от които сте запознати, докато с други не сте. Ако погледнете в центъра, централният шестоъгълник съдържа символа, характерен за специалистите по установяване на първи контакт от моето фамилно дърво, така че това е специално настроено спрямо нашата честота на вибрации, защото нашият кораб се намира над вашата област Седона, над завихрянето, в което сега сте потопени.

Така че вие ще започнете с това и по време на медитацията ще видите как то ще се разпростре спиралообразно навън към следващия пръстен от шестоъгълници съдържащи  символите на петте хибридни раси, които вече съществуват, в това число и моята раса, както и символа на шестата хибридна раса, в която вие се превръщате. И в най-външния пръстен се намират символите, които хората на вашата планета са избрали да представят планетите във вашата слънчева система. Така се получава една вибрационна връзка между нас, другите хибридни раси и вашата слънчева система, вашият свят.

И така, тези, които ще изберат да участват, ще видите, по време на медитацията, независимо дали утре във вашето време, или в бъдеще, ще видите как медитацията ще ви преведе през тези енергии по такъв начин, че да формира една по-силна връзка, по-силен синхрон, по-силна хармония между нашите светове и вашия свят, вашата система, вашите енергии и вашите символи, и вашите намерения. Всеки от тези символи ще бъде обяснен по време на медитацията, давайки ви възможност да се фокусирате върху всяка от тези енергии дискретно, конкретно, и да ги хармонизирате една с друга, и правейки това, ще настрои енергията на завихрянето, което ви обгръща.

Тези, които ще участват, но не се намират на територията на Седона, въпреки това ще могат да използват тази медитация, за да добавят своята енергия към завихрянето и да добавят енергията на завихрянето към своята енергия, така че да формирате една мрежа от изпълнен с намерение фокус, който е синхронизиран, и това ще има ефекта да усили завихрянето, но също така ще му придаде определен оттенък, характерен за вибрацията на контакта. Така че това ще бъде едно от първите интерактивни упражнения, които ще споделим с вас, за да ви помогнем да започнете да участвате по един много реален и физически начин и да започнете да заемате своето място, малко по малко, в Междузвездния съюз, за да можете да упражнявате своето членство с участието си по този физически начин. Това обаче е само началото. Това предстои да се разрасне и разрасне, и разрасне до момента, в който ще позволите на това завихряне да отрази контакта с нашата цивилизация и ще създадете това пространство, в което тези взаимодействия ще започнат да се реализират. 

Сега … защо тази област? Нека поговорим за завихряния и вектори. Може да не разполагате с това пред себе си, но на вашите карти ще видите вашия щат Аризона, който се намира до щата Ню Мексико и ще видите, че с още два други щата, те имат обща допирна точка, която сте наименували „Четири ъгли” (Four Corners). Запознати ли сте с това?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре. Това само за себе си е едно много мощно завихряне. Ето обаче ключът. Границите на тези четири щата се пресичат под 90 градуса, така че ако начертаете по един вектор, който разполовява на по 45 градуса всеки от правите ъгли, в които щатите се срещат, ще се получи следното. Векторът, който започва от централната пресечна точка и тръгва надолу вляво, в посока югозапад, пресичайки Аризона, ще премине точно през Бел Рок (Bell Rock). Ето защо тази област е окото на завихрянето, основното завихряне на всички завихряния в тази област. Ние използваме това в това упражнение, което да помогне за усилването и фината настройка на това завихряне с цел контакт, защото когато усилите това завихряне, в центъра на което се намира Бел рок, вие ще активирате и настроите фино всички други околни завихряния.

Ако погледнете (картата на) вашия щат Ню Мексико, и направите същото, като начертаете една линия под 45 градуса, която започва от завихрянето на Четирите ъгли и сочи надолу вдясно, или в посока югоизток, линията ще мине не само през вашия град Албакърки (Albuquerque), който самият е едно много силно завихряне, но ще премине и през един друг град, който се е превърнал според разбиранията ви в нещо като синоним на така наречената НЛО активност – Розуел. Така че тези два 45 градусови вектори  се свързват директно със завихрянето на Четирите ъгли и имат пряко отношение към енергията на контакта за вашия свят, по отношение на това как тези решетки от енергия са разположени за тази област.

Когато добавите своята енергия към завихрянето на Седона, центрирано в Бел Рок, вие също така сте в контакт със завихрянето в Четирите ъгли, както и със завихрянията в Албакърки, Розуел и Ню Мексико, за да формирате една по-силна връзка с идеята за контакт в минало, настояще и бъдеще.

Както ще видите от своите инструкции, тези, които ще се заемат доброволно с действителната задача по конструирането, трябва да отговорят на конкретни параметри и с тях ще бъде установен контакт по-късно, за да започнат да се организират за изпълнението на тази задача. Всичко обаче ще бъде включено в медитацията, за да може тази сила на намерението да се умножи чрез много, много от вас и наистина да започне да променя енергията в областта, и да създаде една нова реалност, която ще започне да нараства подобно на сферата, в която един ден може да възникне контактът. И така, намирате ли това за вълнуващо?

Аудиторията: Да.

Башар: Сигурни ли сте?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Наистина ли сте сигурни?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Е, добре. Ние ще разискваме това още малко в процеса на това предаване, добавяйки повече информация към тази идея. Сега може да започнем с вашите въпроси, ако желаете. Така че започнете по начин, който е удобен за вас.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първо бих искала да кажа, че това да бъда тук, за мен се оказа една чудесна синхронност.

Башар: Добре.

Участник: И интересно е, че ти спомена Ню Мексико, тъй като аз току-що се завръщам оттам, където бях три седмици и имах удоволствието да посетя Розуел. И сега съм тук, за да прекарам известно време с теб.

Башар: Добре, благодаря ти за този синхрон.

Участник: Така че първият ми въпрос е какво можеш да ми кажеш относно Зион … планетата Зион?

Башар: Планета?

Участник: Или галактика, не съм съвсем сигурна, но това ми бе дадено в един сън … че моят син е на тази планета, или тази галактика, и че името му е Антерион.  

Башар: Преди всичко, моля разберете всички, че няма такова нещо като да си роден на друга планета. Защото всичко съществува едновременно. Ти, както и всички живеещи на Земята, сте възникнали на Земята.

Участник: О кей.

Башар: Идеята обаче е, че вие се свързвате с други едновременно съществуващи въплъщения, които са други хора, но вие осъществявате тези енергийни връзки, за да извлечете енергия, информация и опит от тях, за да може да ги приложите в своя живот, за да реализирате своята житейска тема, така както те може да извличат енергия и информация от вашите житейски преживявания, за да реализират своите житейски теми. Така че не е коректно да се каже, че някой е от някое друго място в този контекст, а е по-точно да се каже, че имате връзки с други едновременни преживявания на други въплъщения. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Добре, това е определението на тези неща във вашия модерен век, за да разберете по-ясно как работи този механизъм. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Добре. И така, това, за което говориш, се случва в друго измерение и да, ти и твоят син може да имате енергийна връзка с това, с цел да го прилагате в своите житейски изследвания тук, но наистина това, което трябва да знаеш, е, че независимо какви предизвикателства срещаш в този живот и каквито и проникновения да имаш за подобни връзки, въпросът, който трябва да зададеш, е: „Как мога да приложа усещането си за тези енергии в моя живот тук?”

Участник: Добър въпрос.

Башар: Благодаря ти. Имаш ли добър отговор?

Участник: Как мога да направя това? Как мога …?

Башар: Какво означава за теб енергията на тази конкретна реалност? Как я усещаш?

Участник: Мисля, че има нещо общо с приемане на едно многоизмерно същество.

Башар: Добре.

Участник: Че тези неща се случват едновременно.

Башар: Да, добре.

Участник: Имах няколко преживявания, при които бях информирана, че имам връзка с Плеядите.

Башар: Да, това важи за мнозина. Много от вас имат връзка с Плеядите, със звездната система на Сириус, със звездната система на Орион, с Арктур, както и с много други неща, в това число и с хибридни цивилизации, както и с доста неща отвъд всичко това, за които не е задължително уместно да говорим точно сега, но въпреки това мнозина притежават тези различни видове връзки, защото това е времето на трансформация на вашата планета и вие имате нужда да се възползвате от всички тези връзки, за да привлечете в своя живот различни видове преживявания, които да осмислите в настоящето и да използвате в своето съзнание и намерение, за да проявите своята реалност точно така, както предпочитате. Да, наистина вие осъзнавате все повече връзките, които притежавате. Нали така?

Участник: Да. Значи това, което ми се случи, бе да ме направи по-чувствителна спрямо това, което предстои?

Башар: Покрай някои други неща, да. Тогава, ти прилагаш ли това в своя живот по вълнуващ начин?

Участник: Да, прилагам го.

Башар: Добре, благодаря ти. 

Участник: И ти благодаря за това.

Башар: Аз нямам нищо общо с това, ти си тази, която го прилагаш в живота си.

Участник: Да, но ти ми даде това послание, много силно и ясно изразено.

Башар: Добре, благодаря ти, че си позволила то да бъде силно и ясно изразено, защото много хора на вашата планета са твърде … глухи. Но това зависи от теб.

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Мога ли да задам един бърз въпрос?

Башар: Това беше един бърз въпрос. Искаш ли да зададеш още един?

Участник: Да. Какво да направя, за да повиша вибрацията си, що се касае до …?

Башар: Мисля, че ти каза, че следваш своята радостна възбуда?

Участник: О кей, точно така.

Башар: Трябва ли да обясним колко завършен е комплектът на радостното вълнение?!

Участник: Не, аз зная.

Башар: Добре, това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Миналия месец имах частна сесия с теб и моят живот се промени.

Башар: Е, благодаря ти, че си направила така, че да промениш живота си.

Участник: Едно от нещата, които разбрах, е, че процесът е всичко и за да разбера това, трябва винаги да осъзнавам какви са емоциите и убежденията ми.

Башар: Да.

Участник: Едно от нещата обаче, които ме интересуват, е, че макар ти да казваш, че може да има моментална промяна от една реалност в друга …

Башар: Тя е моментална. Просто вие правите така, че да изглежда, че не е.

Участник: Как става така, че реалността от три измерения …

Башар: Четири, ако прибавим и времето.

Участник: О-о, това ми помага (смях в залата) Когато се оглеждам наоколо, аз усещам ли … макар да зная, че това е сега … преживявам ли част от миналото, от това, което убежденията ми са били преди промяната? С други думи, аз може да променя убежденията си, но нещата не изглеждат различни …

Башар: Защото ти непрекъснато пресъздаваш същата система от убеждения в настоящето.

Участник: Но в частната сесия ти ми каза, че аз зная, че съм променила отношението си към нещата, които са тук.

Башар: Да, ти знаеш, че наистина си се променила, ако реагираш по различен начин към това, което се случва, макар то да изглежда едно и също. Това е първият „тест”.

Участник: Да, тогава резултатът от този тест е ли, че нещата всъщност се променят?

Башар: Много често те се променят, но идеята е, че това не е задължително.

Участник: Да, но когато гледам наоколо и си мисля, че това, което виждам, не е реално, защото то е свързано с мое минало убеждение, към което аз вече не се придържам. Затова ли нещата не са реални?

Башар: Не. Никоя физическа реалност не е реална, освен нейното преживяване, което е реално. Това е единственото реално нещо – твоето преживяване. Физическата реалност сама по себе си не е реална, тя е проекция, тя е в твоето съзнание, тя е отражение.

Участник: Оу!

Башар: Идеята е, че ти може да си променила убежденията си и все още да си в състояние да наблюдаваш други хора, които не са променили своите, ако това е определението за реалността, от която вярваш, че се нуждаеш в момента. Защото виждаш ли, вие всички правите това в известна степен заедно. Затова даже и да си се изменила твърде драстично, все още за известно време ще можеш да наблюдаваш други хора, които правят неща, подобни на тези, които и ти си правила, защото все още не е настъпило времето да не виждаш повече тези хора, защото все още се съдържа известен смисъл в това ти да ги виждаш и евентуално те да виждат теб. 

Участник: Оу-у-у.

Башар: Така че ти все още си създаваш реалност, в която все още можеш да преживяваш хора, които не споделят твоите убеждения, но ти можеш просто да ги наблюдаваш неутрално. Не е необходимо те да засягат по какъвто и да е начин твоите преживявания. Ти можеш просто да наблюдаваш, че те водят живота си и вземат решения, и може би те имат нужда да те виждат, защото ако ти действаш като идеален пример за това как човек може да живее пълноценно, това, че ти си около тях за известно време, им предоставя опцията да видят в теб това, което биха могли да изберат и за себе си. 

Участник: Да-а-а, това е чудесно.

Башар: Да, така е. Много мило от твоя страна да се мотаеш наоколо и да не бързаш пред всички.

Участник: Да, много е забавно, защото аз сега може да гледам спокойно нещо, което преди ме е смущавало много силно.

Башар: Моля, повярвай ни, че не е само забавно, а абсолютно истерично смешно. (смях в залата) Това помага ли ти?

Участник: Да. Бих искала да попитам и за медитацията, свързана с конфигурацията на Седона.

Башар: Какво по-точно?

Участник: Какво точно означава конфигурация?

Башар: Съчетание от неща, модел, нещо подредено по определен начин. В този случай ние говорим за конкретен физически обект. Вие виждате една диаграма, съставена от 19 шестоъгълни обекта, обединени в тази диаграма. Ако искаш, приеми това като друга дума за подреждане.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много даже. Тогава, ако се окаже, че не присъстваме по време на медитацията утре вечер …

Башар: Ти ще можеш да направиш медитацията в подходящо за теб време, след като веднъж останалата част от информацията е поднесена по време на утрешното упражнение-медитация. Тази информация ще бъде на разположение на всички, които желаят да участват. В крайна сметка това е един проект, който ще се разгърне във времето. И когато имаш достъп до тази информация, това ще бъде подходящото време и когато конфигурацията съществува като фокусна точка и позволение, тя ще може да изпълни предназначението си за всеки, който направи медитацията в даден момент.

Участник: Искаш да кажеш, че медитацията ще е на разположение на тези, които няма да могат да присъстват утре вечер.

Башар: Да, разбира се … Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Бих искал да ти благодаря за информацията, която …

Башар: Почакай малко, какво стана с „Добър ден”?

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искал да ти благодаря за всичко, което си направил за присъстващите и за света.

Башар: Не съм направил нищо.

Участник: Дал си информация и …

Башар: Да, дал съм, но това не означава, че трябва да я приемете.

Участник: Е, аз бих искал да я приема.

Башар: Тогава благодаря ти за това, което ти си направил.

Участник: Нямам конкретни въпроси, но се чудя дали има нещо, което ти чувстваш, че трябва непременно да кажеш на всички тук днес.

Башар: Повярвай ми, че ако имаше нещо такова, аз щях да го сторя. И съм го сторил, и ще го сторя.

Участник: Също така – има ли начин, по който мога да се настроя повече за контакт с теб и твоето семейство, и с кораба, който е над Седона?

Башар: Ти си ни чул да споделяме идеята за това да следвате своята радостна възбуда, нали така?

Участник: Да господине.

Башар: Ти разбираш принципа?

Участник: Да.

Башар: Тогава разбираш, че ако си договорил свои срещи за този живот, ти няма да пропуснеш никоя от тях, ако просто водиш най-пълноценен живот, нали така?

Участник: Да, господине.

Башар: Тогава това е всичко, което трябва да правиш. Единственият начин да пропуснеш уговорена среща, е да изразходваш време и енергия, като се тревожиш, че ще я пропуснеш. Това е парадоксът. Но ако просто живееш най-пълноценно живота си, следвайки най-силното си радостно увлечение, като влагаш всичките си способности, без настояване за конкретен краен резултат, то ти ще се движиш напред и всичко, което трябва да се случи, и всеки, когото трябва да срещнеш, ще се случи и появи точно тогава, когато трябва. И това е всичко. Ти просто трябва да вярваш в начина, по който се разгръща животът ти. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Може би това е нещо, което трябваше да ти кажа?

Участник: (смее се)

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, господине.

Башар: Нещо друго? И не трябва да продължаваш да ни наричаш „господине”. Освен, разбира се, ако това ти доставя удоволствие.

Участник: Аз съм от Юга.

Башар: От чий юг?

Участник: От юга на САЩ.

Башар: О, разбирам. Добре тогава, любезни мой господине, мой джентълмен … или може просто да те наричам Били Боб (Billy Bob*) (смях в залата). Което не означава, че не си чудесен джентълмен.

*) Нарицателно, донякъде подигравателно име за южняк в САЩ. – Бел. прев.

Участник: Това е цялата информация, от която се нуждаех.

Башар: О, благодаря ти за споделянето.

Участник: И аз ти благодаря.

Участник: Здравей Башар!

Башар: Добър ден. Може би трябва да кажа „Коничуа“.

Участник: (лицето очевидно е японец) Коничуа. (започва да чете със запъване) Аз не разбирам английски. Ние около петдесет души пристигнахме от Япония, за да присъства на Башар семинар.

Башар: Добре, благодаря.

Участник: Аз присъствах на твой семинар четири пъти в Япония. Радвам се да те срещна отново.

Башар: Ние също винаги се радваме да се срещнем с вас.

Участник: Ние не разбираме английски. (смях в залата)

Башар: Нито пък аз.

Участник: Ние дошли да почувстваме вибрация на Башар. Ние винаги следваме наша радостна възбуда и как да имаме положително съзнание. Ние сме ти дълбоко признателни за щастието, което ни донесе. Имам три въпроса, ако разрешиш.

Башар: Добре.

Участник: Какъв вид същества са Я-йел?

Башар: Хибридни.

Участник: Те различни ли са от съществата от Плеядите?

Башар: Не, не, хибридни.

Участник: Хибридни.

Башар: Хибридни. Я-йел са една от петте хибридни раси, които са били създадени от Сивите и хората от Земята. Така че имаме първа хибридна раса, втора хибридна раса и третата хибридна раса, която е нашата раса, Сасани, след което имаме четвъртата хибридна раса и петата хибридна раса, които са Я-йел. Обаче петата създадена хибридна раса ще бъде първата раса, която ще осъществи открит контакт със Земята, тъй като те най-много приличат на вас по външен вид и това са Я-йел. Първата хибридна раса прилича най-много на Сивите, докато ние като третата хибридна раса, сме някъде по средата по отношение на външния си вид. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: По-късно аз изучава твое видео. (смях в залата)

Ейприл: Тадео, ние имаме преводач. (приближава се младеж от публиката, който разговаря с участника на японски)

Башар: (към преводача) Ще трябва ли първо да обясним това, което вече казахме?

Преводач: Аз не схванах това, защото разговарях с Ейприл.

Башар: Добре, (към участника) тогава накратко, ако пожелаеш. (Башар повтаря вече казаното и допълва, че нашият свят е шестата хибридна раса).

Участник: Благодаря. Втори въпрос.

Башар: Защо не го кажеш на японски и да оставиш той да го преведе? (преводачът и участникът разговарят)

Преводач: Той каза, че може да го каже на английски.

Башар: Добре.

Участник: Джорджи Адамски и Хабад Мейнджа … (неразбираемо) летни времена.

Башар: Не, не, не. Това не се е случило по начина, по който си мислите.*) Виждаш ли защо се нуждаем от превод на английски?!

*) Междувременно отронени реплики на японски от страна на Башар и поведението му подсказват, че той знае японски, както и че може да разчита мислите на участника. – Бел. прев.

Преводач: Ще повторя въпроса му. Той каза, че Джордж Адамски (George Adamski) е бил на Венера.

Башар: Аз казвам, че това не се е случило по начина, по който мислиш.

Участник: Хората от Венера …

Башар: Във вашето измерение няма хора от Венера. Това се случва в друго измерение, където Венера е много по-различна от Венера във вашето измерение.

Преводач: В какво измерение се намират те?

Башар: Пето.

Участник: Расата на хората от Венера в петото измерение ще контактуват ли в бъдеще с хората от Земята?

Башар: Те контактуват сега, но това става в друго измерение. То не е точно физическо, така както разбирате физическата реалност. Понякога може да изглежда физическо, но не е. Има много различни същества, които могат да проектират образ, все едно че са физически, но това е само про(ж)екция, те всъщност не са физически, както вие разбирате физическото.

Преводач: Той пита дали расата на хората от Венера помага на земните хора.

Башар: Да, да, да.

Преводач: Той каза, че разбира.

Башар: Добре.

Участник: Каква работа извършва групата на А-сасани в Япония? Моля кажи ни за ролята на Япония в бъдеще.

Башар: Естествено има много други раси, които участват, но А-сасани имат конкретна намеса в областта на Япония. Ние помагаме в нагаждане честотата на енергията на тази област, за да ускорим откритията в посоката на устойчива, свободна енергия.  Това е една от причините вие да създадете преживяването на Фукушима, за да може повече хора от вашето общество да започнат да търсят други форми на енергия, които са по-безопасни.

Преводач: (превежда казаното)

Башар: Възможно е, така както разчитаме енергията на вашето общество сега, след 10-15 от вашите години някой от вашето общество да е в състояние да открие устройство за неизчерпаема енергия, основано на това, което наричате принципи на квантовата вибрация. (към преводача) Можеш ли да преведеш това?

Преводач: Ще се опитам. (превежда)

Башар: Ключът е в това, което е известно като квантова кохерентност. Това ще бъде основано на същите принципи като квантовите компютри, които хора във вашето общество сега започват да създават. Това отговаря ли на въпросите ти, защото се опасявам, че достатъчно сме изморили преводача? 

Участник: Има много природни бедствия, като земетресения и наводнения в Япония. Каква е тяхната причина?

Башар: Вие се разтърсвате, за да се пробудите. Разбираш ли аналогията?

Преводач: Да, и казва, че има още един въпрос.

Участник: (говори на неразбираем английски, като споменава думата Шамбала)

Башар: На първо място, идеята за кухата Земя не съществува физически. Подобно на случая с Венера, тя съществува в друго измерение. Понякога хората от вашата планета влизат в нея през портали и мислят, че действително са физически в Земята, но фактът е, че всъщност са били преведени в друго измерение и просто мислят, че са вътре в Земята. Но онези хора винаги са помагали.

Преводач: (превежда казаното)

Башар: Един от ефектите на тяхната помощ е фактът, че водим тези дискусии, че вие се пробуждате и разбирате този вид понятия.

Участник: Благодаря ти, Башар. Аз разбирам. Обичам те. (аплодисменти в аудиторията)

Башар: Вие също приемете нашата безусловна любов. (добавя нещо на японски)

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти за това преживяване. Ти бе много полезен за моя процес на пробуждане и за мен бе удоволствие да работя с твоята енергия.

Башар: И ние с енергията на всички вас.

Участник: В термините на вашата проста физика би ли обяснил как ние сме толкова зависими от своето ДНК?

Башар: Отново: идеята е, че всъщност вашето тяло се намира в Душата ви, а не обратното. Тялото ви е кристализирана проекция на идеята на вашата Душа и нивото, на което функционирате като общество, когато увеличите честотата на вибрацията на това ниво, тогава кристализираната форма на проекцията ще започне да отразява промяната в честотата, когато се придвижвате … нагоре по скалата, така да се каже … като се доближавате до състоянието на Душата. Вие ще започнете да проявявате изменения в тялото си като увеличение на силиция, което ще ви направи по-чувствителни към енергии с висока честота, ще започнете да формирате трета верига на ДНК, което ще отвори или ще отрази отварянето на всички ДНК маркери, които все още не са отворени даже в двете вериги, които имате. Всички тези неща са отражения на повишаване на вибрационната ви честота, като кристализирана проекция на вашата Душа. Физическата реалност е само една проекция, един сън. В определен смисъл, вие всъщност никога не напускате нефизическата реалност. Нефизическата реалност или това, което може условно да наричате духовна сфера, е вашият естествен дом, вашето естествено състояние. Вие сте там в този момент. Всички вие сте там точно сега! Вие просто сънувате, че не сте. Вие обаче имате този сън там, в духовната сфера. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Така че колкото повече се осъзнавате в съня си във физическата реалност, толкова физическата реалност придобива повече от тази осъзнатост и проявява повече такива качества във физически смисъл. Защото тя е само отражение на един проект на по-високо равнище. Намираш ли смисъл в това?

Участник: (колебливо) Да.

Башар: Това отговаря ли на въпросите ти?

Участник: Тогава нашата ДНК е нещо като хардуер, сравнено с компютърния софтуер?

Башар: Тя е нещо като и двете.  Като физическо същество … ако искаш да погледнеш на това от физическа гледна точка, ти си ДНК. Това е, което си в действителност като физическо същество. Това тяло е просто костюмът, създаден, за да може твоята ДНК да се разхожда с него. Твоето тяло е като космически костюм за физическото същество, което е просто твоята ДНК. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Тогава кои са нещата, които блокират нашата ДНК така, че да не може да се активира напълно?

Башар: Убежденията, които сте възприели и които съдържат определен вид енергии, които не позволяват свободното протичате на естествените ви вибрационни честоти. Затова казваме, че е толкова важно да осъзнаете своите определения, защото вашите определения създават всички ваши преживявания за реалността. Така че когато разчистите определенията, които са противоположни на истинската вибрационна честота на същността на вашето същество, тогава естествените ви енергии ще започнат да протичат по-нормално, ще започнете да ускорявате вибрацията си, ще започнете да проявявате повече от аспектите, които са релевантни за това равнище на изява на енергията. Така че осъзнаването на тези определения е от критично значение. В понятието „критично” тук се крие ключът. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно.

Башар: Нещо друго?

Участник: Каква е физиката на гравитацията?

Башар: Физиката на гравитацията, ако обясним това накратко … опитай се да си представиш следната картина. Знаеш ли как изглежда спиралата на Фибоначи?

Участник: Да.

Башар: Представи си спиралата на Фибоначи, която се разгръща навън от една централна точка.

Участник: О кей.

Башар: Сега започни от същата централна точка и си представи друга спирала на Фибоначи, която се разгръща в обратната посока.

Участник: О кей.

Башар: Така се получава нещо като мрежа, защото двете спирали започват да се пресичат отново, отново и отново в множество точки. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Идеята е, че тази мрежа, този математически енергиен модел, тази структура, е базовият фундамент на физическата реалност, който се проявява енергийно и това е фундаментът на това, което наричаш гравитация. Това звучи ли смислено на вашия език?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Има ли някакви геометрични фигури, които можем да сънуваме, върху които можем да медитираме, които да ни позволят да извлечем повече от своята ДНК?

Башар: Да. … (смях в залата)

Участник: Кои са те?

Башар: Ти вече знаеш какво може да направи пирамидалната форма, нали?

Участник: Да.

Башар: Добре. Но погледни на това повече от гледна точка на пропорция и съотношение – естествени пропорции, числа на Фибоначи и т.н., като необходими пропорции за усилване на тези енергии. Идеята обаче, е, че подобно на всичко останало, това са само позволения. Ти знаеш какво казваме за позволенията, нали?

Участник: Да.

Башар: Тогава когато питаш дали има някакви фигури, идеята е да си спомниш, че всяко нещо, всяко средство, всеки инструмент, всеки ритуал е едно позволение. И това, което ти върши най-добре работа, ще бъде нещото, към което ще гравитираш, това, което ще възбуди любопитството ти, това, към което ще те отведе твоята радостна възбуда, като позволение, което е най-добро за теб, според твоето радостно вълнение, твоето намерение. Така че почти няма значение каква е формата, ако вярваш, че ще бъдеш привлечен към позволението, което работи най-добре за теб, и ти ще откриеш в този момент кое е то. То може да не бъде винаги едно и също, защото нещата са динамични и непрекъснато се променят. Ти се променяш непрекъснато. В един момент едно позволение може да ти върши работа, докато в друг момент друго позволение може да ти е необходимо. Разбери обаче, че в крайна сметка това, което прави позволението, е, да се синхронизира с твоите убеждения по начин, който ти позволява да си дадеш позволение да бъдеш повече себе си. Така че във всички случаи ти си окончателното позволение. И фундаментално, просто като следваш най-силната си радостна възбуда, като влагаш всичките си способности, без настояване за конкретен краен резултат, това ще свърши работата, това ще направи всичко. Защото това е един пълен комплект. Виж в речниците какво означава думата „пълен”. Това означава, че включва всичко необходимо. Всичко, което е релевантно за твоя живот, ще се появи, ако следваш своята радостна възбуда, защото радостната възбуда е посланието, преводът, който тялото прави на посланието, което ти изпраща твоят Висш разум. И когато действаш в тази посока, ти отговаряш на Висшия си разум: „Чух те съвсем ясно, нека започнем диалог.” „Добре, аз ще ти изпратя повече радостно вълнение и ти ще ми отговориш, като го последваш! Договорихме ли се?” „Договорихме се!” И така, нещата се развиват, твоята вибрация се ускорява и тялото ти отразява това, и реалността започва да отразява все повече и повече, и повече. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Разбрах.

Башар: Проста физика, нали?

Участник: Проста физика.

Башар: Това достатъчно ли е?

Участник: Това е всичко, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: (в инвалидна количка) Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Много съм радостно развълнувана да разговарям с теб днес.

Башар: Както и ние с теб.

Участник: И съм изключително благодарна на теб и на господина, който ми отстъпи мястото си за паркиране днес. Високо оценявам това.

Башар: Значи ти си проявила една физическа паркинг фея.

Участник: Да, всъщност един паркинг-ангел. И аз си помислих нещо такова.

Башар: Добре.

Участник: Бих искала да ти задам много различни въпроси, но ти знаеш коя съм и може би ще спестиш времето на тези хора, ако вместо да ме слушаш как говоря, ми кажеш нещо.

Башар: Не.

Участник: О кей.

Башар: Ти трябва да отвориш вратата, за да могат всички да споделят процеса.

Участник: Докато разглеждах диаграмата, която ни представи, реших да те попитам нещо относно едно мое позволение от астрологията. Когато разчитам диаграмата по посока на часовниковата стрелка, виждам Слънцето, Меркурий, Венера, Луната, Марс, Сириус, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. 

Башар: Да.

Участник: Чудя се как мога да използвам моите астрологични точки в моите схеми, за да се свържа със съществата от тези планети и „фиксирани” звезди. 

Башар: Какво искаш да кажеш с това „Чудя се”? Къде е въображението ти?

Участник: Всъщност съм правила доста от това.

Башар: Е, и … какво ние трябва да допълним към това?

Участник: Защото ти всъщност знаеш повече за тези неща.

Башар: Сигурна ли си в това?

Участник: Е, мога да ти кажа какво открих напоследък тук, в Аризона.

Башар: Моля, направи го.

Участник: Бях насочена да погледна към „фиксираните” звезди Елгол и Алдебаран.

Башар: Да.

Участник: Имам Марс, пряко свързан с Алдебаран.

Башар: Добре.

Участник: И когато започнах да преживявам Алдебаран като Архангел Михаил, изправен в небето …

Башар: Добре, това е нещо като косвена връзка, която може да бъде възприемана по този начин, но това не е основната енергия. 

Участник: О кей, защото това, което преживях, бе Архангел Михаил като Алдебаран, изправен зад мен със своите крила над мен.

Башар: Да.

Участник: И тогава започнах да усещам как неговите крила израстват от раменете ми.

Башар: Добре.

Участник: И това бе нещо голямо.

Башар: Да, но това, с което действително си имаш работа на едно по-високо равнище, е, това, което символизира архетипно съзнание. И ти го изразяваш по много конкретен начин чрез това си възприятие, и това е добре, но по-голямата енергия е просто тази на архетипно съзнание.

Участник: Можеш ли да кажеш нещо по-подробно за Алдебаран?

Башар: Идеята е, че това ти дава възможност … да моделираш, така да се каже, енергията под формата на енергия, която е най-подходяща за теб във всеки даден момент, позволявайки ти да боравиш с тази енергия на едно по-високо равнище, вместо на индивидуална основа. На едно колективно равнище, представено чрез отделен символ. Но всъщност ти се свързваш с нещо колективно. Тогава това е-е-е-е … не толкова цивилизация, така както разбираш това, но определено колективно съзнание, което не е физическо. Нека го кажем по този начин … Става дума за департамента на архетиповете.

Участник: Оу-у-у.

Башар: Това има ли смисъл на вашия език? „Добре дошли в департамента на архетиповете! Кой архетип мислите, че ще ви бъде най-полезен в момента?  Ето ти и Архангел Михаил.”

Участник: Оу-у-у, значи това може да бъде всеки архетип …?

Башар: Да.

Участник: Оу-у-у.

Башар: Защото това е една колективна архетипна енергия, която може да се прояви във всякаква необходима за случая форма. Тя се пригажда към интерпретацията, която ще ти бъде най-полезна.

Участник: О кей. Имам много въпроси на тази тема, но един много важен въпрос за мен е връзката, която чувствам с Никола Тесла.

Башар: Да.

Участник: Това нещо реално ли е, или плод на въображението ми?

Башар: Какво искаш да кажеш дали е реално, или плод на въображението ти?

Участник: Дали в действителност взаимодействам с различна индивидуална Душа, или Висшият ми разум ми прави номера и си е сложил някаква маска?

Башар: Каква е разликата между двете?

Участник: …

Башар: Защото и двете са задължителни, за да взаимодействаш с каквото и да било. Защото да, ти си установила връзка с действителната вибрационна честота, която е представителна за този индивид като негово отражение и в същото време трябва да използваш своя Висш разум, за да създадеш своя версия на този с маската, за да установиш контакта, за да можеш да го интерпретираш в своята реалност, със своята енергия.   

Участник: Значи той наистина взаимодейства с мен?

Башар: Когато кажеш „той”, разбери, че от твоята гледна точка „той” вече не е личност.

Участник: Не, не е. Чудех се дали той по същество не е планетата Уран.

Башар: Да, той е свързан силно с тази вибрационна честота.

Участник: И той има също връзка с Елгол?

Башар: Вслушай се в оригиналната дума – алгол. Идеята е, че не по плашещ начин, това означава, че си имаш работа с така наречените „дълбоки потайности”, неща, които си мислите, че съществуват в тъмнината, които не са задължително отрицателни, но вие трябва да имате желанието да навлезете в тази сфера, за да екстрахирате съответната информация. Тук също така се съдържа идеята за извличането на тези „мистерии” и трансформирането им в … изобретения. 

Участник: Да, да.

Башар: Ето, виж Тесла. Спомни си за способността, която той имаше.

Участник: Аха.

Башар: Знаеш ли за какво говорим?

Участник: Да, за енергиите, подобни на косите на Медуза, които излизат от пръстите на ръцете му.

Башар: Повече от това. Той имаше способността буквално да визуализира във физични термини … вие бихте ги нарекли халюцинации … но това не е отговаряло точно на случващото се. Той всъщност си е представял всяко свое физическо изобретение, преди да го създаде в степен, в която е можел да го задвижи във въображението си, да го види как действа, да го разглоби на части, да види кое работи и кое не, да коригира проблемите, да го сглоби отново и затова всичко, което е създал, е работело успешно от първия път. Защото той вече го е бил направил в халюцинацията си.   

Участник: О кей, защото когато усещам Тесла, аз го виждам в ума си как наблюдава нещо, което го интересува по някаква причина, след което влиза в неговия център, вижда всичките му части едновременно и избира коя част желае да преживее и я прехвърля напред и назад в ума си.

Башар: Да, това е да позволиш на физическия си сън да бъде напълно осъзнат. Това е, което той можеше да прави.

Участник: Да, и то с помощта на фрактали.

Башар: Абсолютно, защото отново: както казахме, определени пропорции, Фибоначи, фрактали, това са моделите и структурите в основата на вашата физическа реалност. Ако искаш да се изразиш поетично, „фракталите са костите на Бог”.

Участник: Да, той определено е знаел как да използва фракталите и идеята ми е, че той поддържа нещо като приятелство с мен, защото той всъщност е жив и аз съм жива, защото той владее достатъчно времето, за да придвижи своя ум към мен, защото и двамата сме живи.   

Башар: Това е същото, което правим и ние. Идеята за придвижване на нашето съзнание по така наречената линия на времето е това, което ни позволява да контактуваме чрез медиума, който по същество от ваша гледна точка, би трябвало да се разглежда като мой минал живот.

Участник: Да, но не мисля, че Дарел може да прави това.

Башар: Все още не.

Участник: Не познавам друг, който може да прави това освен Тесла.

Башар: Но ние можем.

Участник: Башар, това е наистина удивително. Друго, което искам да те попитам, е относно моите дубльори.

Башар: Да?

Участник: Моят ортопед ме посъветва да започна да плувам.

Башар: Да.

Участник: И когато започнах да плувам, както си казвал преди, когато навлезеш в този друг свят, той е наистина друг свят.

Башар: Да.

Участник: И аз преминавам от състояние, в което не мога да ходя и да стоя права, в състояние, в което имам нещо като неограничени движения.

Башар: Добре, ако искаш да засилиш това, би могла, ако плуваш с делфините.

Участник: Да … но мога да ти кажа, че когато плувам, започвам да се чувствам като великан, като морски змей. 

Башар: Да.

Участник: Тогава това ли съм аз на Сириус?

Башар: Ами, това е една аналогия, това е един символ. Ти си свързана с енергията на Сириус, с обществото на амфибиите.

Участник: Този индивид дракон ли е?

Башар: Не точно дракон, но символ на такова нещо, защото те са амфибийни същества, които наподобяват гущери и саламандри.

Участник: Нещо като гигантска змия, движеща се във водата.

Башар: Нещо такова, но не съвсем.

Участник: Защото аз започнах да се чувствам като гигантска змия. Почувствах, като че ли не трябва да задържам дъха си, че трябва просто да дишам във водата …

Башар: Съветвам те да внимаваш с това. (смях в залата)

Участник: О, да.

Башар: Защото не сме сигурни, че твоята система от убеждения те отвежда толкова надалече.

Участник: Разбирам това и плувам по гръб …

Башар: Остави се да бъдеш насочвана от енергията на Сириус. Тя ще те води с темпото, удобно за теб и в течение на времето ще ти позволи да откриеш много, много неща относно тази връзка.

Участник: Когато отидох на плувния басейн във Флагстав, видях, че имат един огромен морски дракон, изобразен на стената.

Башар: Е, ти биваш привлечена от синхронностите, които отразяват символите на това, над което динамично работиш във всеки един момент в съзнанието си. 

Участник: Това бе прекрасно, Башар.

Башар: Да, да.

Участник: Може ли да те попитам също така относно моята персона на Орион?

Башар: Искаш да се завърнеш към системите на Орион?

Участник: Аз съм ли някаква свръх личност там?

Башар: …

Участник: Усещам, като че ли съм …

Башар: Разбирам, разбирам. Много от древните проблеми на Орион бяха свързани с отрицание, подтискане, подтисничество, робство, такива неща. Това е определено една от енергиите, която бива отработвана на Земята в момента, при което тази тъмнина се превръща в светлина. Така че да, много от вас имат връзка с тези древни системи на Орион и в този смисъл много от вас имат връзка със същества, които правят, така да кажем, невероятно зловещи неща. Това е продължило през времето на Атлантида и е продължило и в тези времена на вашата планета, като възможност за превръщане на тази тъмнина в светлина. 

Участник: Да.

Башар: Но да, много от вас имат тези връзки с древността, но всичко е наред, вие балансирате това. В това е смисълът, това е процесът.

Участник: Удивително!

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Тогава благодаря ти.

Участник: Благодаря ти толкова много, Башар.

Башар: Пак заповядай.

Участник (около 10-12 годишен): Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е … можеш ли да ми кажеш всичко, което трябва да зная? (смях в залата)

Башар: Да, мога. Аз всъщност вече го казах. Всичко, което трябва да знаеш, е следното. Наистина следното. Независимо какви възможности имаш пред себе си във всеки един момент, избери тази, която съдържа малко повече радостно вълнение от всички други, даже и това да е много малко повече. Действай спрямо тази възможност, като влагаш всичките си способности, докато изчерпиш възможностите си за въздействие. Прави това съзнателно и честно. Прави това без абсолютно каквото и да е допускане или настояване за това какъв трябва да бъде резултатът, или как трябва да изглежда, или как трябва да го постигнеш. Когато изпълняваш тази формула от три части, ти отваряш и активираш комплекта с инструменти на радостната възбуда. Той съдържа: всичко, което трябва да те подкрепи в живота, във формата, в която трябва да се появи; движещата сила, която те придвижва напред в живота; организиращият принцип на синхронност, който ти позволява да правиш това, което трябва да правиш, точно когато трябва да го правиш в идеална последователност; това се превръща в пътя на най-малкото съпротивление, който ти позволява да се придвижваш без усилия в живота си; това става пътят, който те свързва с всички други сродни прояви на радостно вълнение, даже и когато те не изглеждат свързани на пръв поглед, защото радостното вълнение е това, което ти казва, че те са; и това става огледалото, което ти разкрива всичко в твоето съзнание, което може да е извън синхрон с тази радостна възбуда, за да можеш да идентифицираш тези определения, които не ти вършат работа, да се освободиш от тях и да добавиш енергията им към радостната си възбуда, и да продължиш да се разгръщаш. И всяко обстоятелство, което се изпречи пред теб, и всяка ситуация, която възниква в резултат на тези действия, независимо как изглежда, ако й придадеш положителен смисъл, ти ще получиш само положителен и полезен ефект, независимо как е възникнала ситуацията, независимо какви са чуждите мнения или преживявания в тази ситуация. И толкова! Това е всичко, което трябва да знаеш!

Сега … много хора на вашата планета решават да усложнят нещата в допълнение на това и да ги направят по-трудни, но не е нужно да го правят. Ако те го правят, това си е тяхна работа. Всичко обаче се свежда до това да разбереш, че това, което вярваш, че е вярно, което определяш за вярно, определя как преживяваш твоята реалност. И твоите убеждения пораждат твоите чувства, мисли и поведение. Така че всеки път когато направиш нещо, което не предпочиташ, когато имаш мисъл, която не предпочиташ, чувство, което не предпочиташ, ти винаги можеш да го проследиш по обратен път до нещо, което би трябвало да вярваш, че е истина и което не осъзнаваш. Открий кое е това убеждение и определение и когато го откриеш, ако то е извън синхрон с истинската ти същност, изведнъж ще установиш, че то е безсмислено, нелогично и ще се освободиш от него. Ако не се освободиш от него и продължиш с онова си поведение, това означава, че не си открил това конкретно убеждение. Продължавай да копаеш! Това е! Това е всичко, което всъщност трябва да знаеш … и още нещо.

Докато правиш това, докато се придвижваш напред в живота си, като следваш своята най-силна радостна възбуда, ти ще започнеш да живееш по-пълноценно в настоящето и за момента, и по тази причина ти ще знаеш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш. Точка!

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Това ли е всичко?

Участник: (колебливо) Да.

Башар: Сигурен ли си? Нещо друго?

Участник: Можеш ли да ми кажеш откъде първоначално съм дошъл?

Башар: От Земята. Защото отново: помни, че няма друго място, откъдето ти като личност идваш. Всички животи съществуват по едно и също време. Ти никога не си бил друга личност, ти никога няма да бъдеш друга личност. Ти винаги ще си бъдеш ти, в някаква форма. Ти винаги ще притежаваш своята идентичност. От по-високо равнище, равнището на Свръхдушата, ти можеш да кажеш, че тази твоя версия са едновременно много хора, но ти като личност на Земята идваш от Земята и никога не си дошъл отнякъде другаде, защото този, за когото говориш, е земен човек. Ти обаче се свързваш енергийно с други същества, в други времена, на други места и извличаш енергия и информация от тях. Просто тези връзки биват преживявани от мнозина от вас като че ли в действителност са спомени. Това е начинът, по който преживявате тези връзки, защото имаш линейна пространствено-времева гледна точка. Тези хора обаче съществуват точно сега, по същия начин, както ако гледаш телевизия и гледаш една програма, ти знаеш, че има дузини други програми, които вървят по същото време. И когато сменяш каналите, това не означава, че една програма се е превърнала в друга програма. И двете програми са вървели едновременно, но ти си видял само тази, на която си бил настроен, преди да смениш канала. Това е начинът, по който е структурирана реалността. Всички животи съществуват сега. Времето е една илюзия. То е само удобство, за да може да преживеете физическата реалност. Само изглежда, че има минало и бъдеще, но тези хора съществуват точно сега, те живеят точно сега, наред с теб. Ти просто не можеш да ги видиш, защото са на различна честота, подобно на другата телевизионна програма. Намираш ли смисъл в това?. 

Участник: Да.

Башар: И така, ние разбираме, когато много от вас питат: „Аз откъде идвам, какъв е моят произход?” Въпросът, който всъщност задавате, е: „Какви са другите ми връзки, от които черпя полезна информация за темата, която изследвам в този живот?”  Това е, което в действителност имаш предвид. 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Как сме с времето, Нания?

Ейприл: Имаме още десетина минути.

Башар: Добре.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Какво конкретно мога да направя, за да излекувам децата си от алергиите им?

Башар: Може да има много неща, но на първо място е важно от здравословна гледна точка системите им да не са замърсени. От ключово значение е детоксикация на цялата система. Така че първо изчистете отровите от телата им възможно най-пълно. Изчистете отровите от клетките. Има различни системи за това; билки и отвари, които могат да изгонят отровите от клетките, за да им позволят да абсорбират хранителни вещества, които след това могат да излекуват тялото от всичко.  Можеш също така да погледнеш по-надълбоко, защото по отношение на алергиите, в най-общия случай … макар че всеки случай трябва да бъде разглеждан поотделно … в най-общия случай алергията отразява идеята за самоотричане. Така че те се придържат към убеждения, според които те отричат себе си по някакъв начин. Защото им изглежда, че природата ги отхвърля. Разбираш ли?

Участник: Нещо конкретно, което би трябвало да им дам?

Башар: Отново: на първо място пристъпи към изчистването на отровите, след което каквито симптоми останат, те няма да имат нещо общо с отровите. Въздухът ви е замърсен, водата ви е замърсена, храната ви е замърсена! Вие пълните системата си с отрови по цял ден, просто като дишате, като пиете, като се храните. Така че е добра идея, на относително редовни интервали да изчиствате отровите от системата си, за да видите след това какво остава, с което трябва да се справяте. Напълно е възможно, ако в действителност изчистиш отровите от телата им, да установиш, че болшинството симптоми са изчезнали. Нали така?

Участник: О кей.

Башар: След което ще можеш да боравиш с по-дълбоките проблеми – убеждения, свързани със себеотричане и пр., ако се окаже, че има нещо такова. 

Участник: О кей. Свързано с това – хората направени ли са да ядат месо ?

Башар: Не задължително, зависи от човека. Зависи от вас да разберете какво казва телесното ви съзнание, че ви е нужно, но затова трябва наистина човек да е чувствителен спрямо нуждите на тялото си, а не само да прави това, което правят или казват другите. А даже и да ядете животински протеини, има много начини да правите това, които са далеч по-естествени, с далеч по-голямо уважение, далече по органични. Развийте отношение с животните, каквото е имало в миналото. Нека животното да работи съвместно с вас и помнете, че във всеки случай, когато вие абсорбирате нещо от природата, природата също абсорбира вас в това нещо. Храненето е двупосочна улица. 

Участник: Следващият ми въпрос е за американската икономика.

Башар: Сега няма да говорим за това, защото ще адресираме някои от тези проблеми в предстоящото предаване, което сме нарекли „Отброяваме тринадесет месеца”. .

Участник: О кей. Тогава последният ми въпрос е, докато трае престоят ни тук този уикенд, как можем да увеличим шансовете си да видим НЛО?

Башар: Като изострите вниманието си. Ти внимаваше ли, когато говорихме за радостната възбуда като пълен комплект, който ви осигурява всичко релевантно за вашия живот?

Участник: Да.

Башар: Тогава отговорил ли съм на твоя въпрос?

Участник: Да. Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Добро утро.

Башар: Добър ден.

Участник: Разбирам каква привилегия е това човек да бъде на тази планета по това време.

Башар: Добре.

Участник: Аз обаче намирам това за много трудно през по-голямата част от живота си.

Башар: Добре, но той не трябва да бъде труден оттук нататък.

Участник: Просто бих искала да се чувствам по-заземена, по-интегрирана.

Башар: Прави го, какво те спира?

Участник: Не зная.

Башар: Разбира се, че знаеш. Лесно е. На първо място, разбираш ли, че няма такова нещо като присъщо трудна ситуация?

Участник: …

Башар: Всички ситуации са неутрални. Те не съдържат автоматично трудности. Естествено, че срещате предизвикателства, но това не значи, че те са отрицателни. Идеята е, че ако всичко бива преживявано като трудно, както обикновено разбирате това, то означава, че притежавате определения, които правят преживяването трудно, които изпълват преживяването с трудности. Ето защо е толкова важно да осъзнаете определенията си.

Участник: О кей, ето защо чувствам тази тревожност.

Башар: Да. Моля запомнете това важно нещо относно убежденията. Те са направени така, че да поддържат съществуването си по всякакъв възможен начин. Отрицателните убеждения ще поддържат съществуването си с помощта на всяко възможно средство. Понякога те ще използват страх, за да направят така, че да се придържате към тях, за да не можете да ги откриете. Те ще ви накарат да се чувствате толкова изплашени да ги търсите и откриете, че вие ще отказвате да го правите и това ще ви държи привързани към тези отрицателни убеждения, защото алтернативата – да ги откриете, ще ви изглежда по-страшна от това да играете на сигурно.

Участник: О кей.

Башар: Ти трябва да помниш, че отрицателните убеждения са буквално въздух под налягане. Както вие казвате с термини от Библията – те са бащата на лъжите. Те ще ви кажат всяка възможна лъжа, за да не може да ги откриете и да ги премахнете, защото това е работата им. Една система от убеждения трябва да направи така, че да изключва всякакви други убеждения, защото в противен случай вие не можете да имате преживяване, основано изключително на тези убеждения. Когато обаче стане дума за отрицателни убеждения, те използват идеята на отрицанието, за да усилят себе си и даже понякога, за да се скрият от вас. Те са направени да бъдат майстори в това да ви поддържат в цикъла на отрицанието. Когато обаче вие знаете, че всички ваши страхове идват от това, което приемате за вярно, това е шперцът, който ще ви освободи, защото след като веднъж знаете, че това е само едно убеждение, а не емпирична истина, че наистина не съществува нещо, от което да се страхувате, тогава вие може да се отключите от това убеждение и да го заместите с убеждение, което предпочитате.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Имам друг въпрос. Искам да се преместя на друго място. В момента съм в Ню Джърси.

Башар: Бай, бай. (смях в залата)

Участник: Бих искала да открия хора, които мислят повече като мен.

Башар: Какво те спира?

Участник: Ъ-ъ-ъ-ъ …

Башар: Ъ-ъ-ъ-ъ, ето че се появяват всички причини …

Участник: Прекалено много възможности.

Башар: Моля?

Участник: Прекалено много места, на които мога да отида.

Башар: Още веднъж! Когато нещо предизвиква у теб радостно вълнение и едновременно изглежда, че друго нещо те вълнува също толкова, което всъщност е нещо рядко срещано, още по-рядко срещано е да имаш еднакви възможности да предприемеш действия и в двете посоки. Така че действай в посоката, в която имаш повече възможности за действие, без всякакво настояване това, което те вълнува, да се реализира. Защото ти не знаеш дали то те вълнува, за да се превърне в действителност, или просто за да те накара да се размърдаш. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ако обаче се случи така, че има множество неща, които те вълнуват в една и съща степен, и притежаваш точно еднакви възможности да действаш спрямо всяко от тях, тогава просто хвърли една монета. Защото няма да има значение кой път ще поемеш, понеже отново: следвайки идеалния насочващ принцип, ако след хвърляне на ези-тура ти поемеш по път А, а той всъщност не се окаже пътя на най-малкото съпротивление, по този път ще се появи нещо, което ще те върне автоматично на път Б.

Участник: Разбрах.

Башар: Понякога откриваш това даже по-бързо от подхвърлянето на монета, защото ти криеш от себе си отговора, който сама знаеш. Например  нека имаме тези два напълно равни вълнуващи те варианта, които имаш напълно еднакви възможности да реализираш. И си казваш: „Не зная по кой път да тръгна, нека хвърля ези-тура. Ези – тръгвам по път А; тура – тръгвам по път Б.” Подхвърляш монетата и тя пада тура, и ти моментално й казваш: „По дяволите, искаше ми се да се падне ези.” (смях в залата) А-а-а, ето как си показала на себе си какво всъщност предпочиташ. Понякога може да бъде толкова просто. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго.

Участник: Един последен личен въпрос.

Башар: Всичко това не бяха ли лични въпроси?

Участник: (обръща се към аудиторията) Вече не са. Докато бях на летището, открих, че баща ми е влязъл в болница.

Башар: Добре.

Участник: Имам усещането, че той се готви да ни напусне.

Башар: Добре.

Участник: Любопитна съм дали има нещо, което лекарите пропускат, защото той е постъпвал в болница няколко пъти тази година … или има нещо, което той трябва да направи, за да възвърне здравето си?

Башар: … … Има ли някаква работа, която той не е довършил и за която трябва да се погрижи?

Участник: Не зная.

Башар: Можеш ли да разговаряш с него на тази тема? Има ли нещо, което той съжалява, че не е свършил? Виж какъв е отговорът и това ще отведе двама ви по пътя на откритието.

Участник: О кей.

Башар: И след това каквото се случи, ще бъде това, което трябва да се случи.

Участник: О кей.

Башар: Нали така?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Ето те и теб, Нания. Настъпи ли време да се освежите?

Участник: Всъщност да.  Съжалявам, че когато ме повика преди, се бях прехвърлила в друго измерение.

Башар: Нещо типично за теб.

Ейприл: И така, сега ще направим почивка и ще продължим в 14 часа за следобедната сесия.

Башар: Приятна обедна почивка на всички и ние ще продължим след това. Хубав ден.

Башар: Нека сега продължим това предаване. Насладихте ли се на обедната си почивка?

Аудиторията: Да-а-а.

Башар: Нека тогава продължим с вашите въпроси.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз съм щастлива и благодарна да бъда тук и да комуникирам с теб.

Башар: Ние също сме благодарни за съвместното сътворяване. Какво би искала да обсъдим?

Участник: Не мога да проумея това, че всичко съществува едновременно – минало, бъдеще и настояще.

Башар: Не разбираш тази идея?

Участник: Не разбирам, аз съм чувала това от теб много пъти, но …

Башар: Нека ти го кажа по този начин. Къде се намираме във времето?

Участник: Сега.

Башар: И това е всичко, което съществува. Това е всичко, в което нещо може да съществува. Всичко се случва изведнъж, всичко бива създадено изведнъж. Няма друго време, освен „сега”. Следователно всичко трябва да се вмести в това „сега”. Следователно единственият начин, по който действително можеш да направиш това, е, да позволиш всичко да бъде различна перспектива на „сега”, различна вибрация на „сега” – едно и също място и един и същ момент, но от различна гледна точка. Това е холограмно. Все едно че гледаш на всеки един предмет като единствения съществуващ предмет, но може би ти го гледаш от тази страна, или от онази страна, може би някой го разглежда от друга страна, отгоре, отдолу, но всички гледате един и същ предмет едновременно, като имате различни преживявания поради различната си перспектива за предмета. Това е сходна идея – има само едно нещо, следователно то трябва да бъде споделяно в някакъв абсолютен процес на време-споделяне. И това означава, че всичко се случва едновременно, но вие не мислите така, защото перспективата на всеки един от вас представлява наистина една различна реалност и ти не виждаш другите реалности от другите гледни точки. Ти виждаш само това, което се отразява към теб от ъгъла, от който гледаш. Това помага ли ти?

Участник: Помага ми, отчасти. Така че ако взема всичко това, което казваш, как мога да го свържа с идеята за различните въплъщения?

Башар: Точно това е, което казвам. Всички въплъщения съществуват сега. Преражданията са само страничен ефект от вашите различни гледни точки. Вие може да си създадете преживяване, все едно че има различни животи един след друг, но това е само начинът, по който подреждате различните гледни точки. Фактът е, че всички тези животи съществуват едновременно. Ти чула ли си ни да говорим за аналогията с филмовата лента?

Участник: Да.

Башар: И това не ти помага да си изясниш нещата?

Участник: Не ми помага поради факта, че аз съм едно съзнание.

Башар: Да.

Участник: И в този момент аз стоя права тук и по този начин аз идентифицирам себе си.

Башар: Да.

Участник: Но в тази лента от статични кадри, така както ти казваш, да предположим, че имам 100 проявления или въплъщения. И ако аз заемам това място тук и сега …

Башар: Тогава останалите 99 заемат други места и имат други преживявания.

Участник: Тогава аз ли съм тази, която има поглед към всички тези 100?

Башар: Това е гледната точка на твоята Свръхдуша спрямо теб, но всеки един от тези други 99 е отделна личност и от тяхна гледна точка, ти си една от останалите 99.  

Участник: … …

Башар: Всеки един от тях счита себе си за единствен, така както ти го правиш. 

Участник: Тогава имам ли проблем със своята идентичност?

Башар: Ти си една идентичност, ти си една перспектива. Ти си една гледна точка, това е твоята идентичност. Обаче всяко отделно преживяване, което ще имаш някога, ще бъде винаги виждано от тази твоя гледна точка. Даже и ако създадеш преживяване на разгръщане на различни равнища, това винаги ще бъде от твоята гледна точка и всеки друг ще има същото преживяване, от негова гледна точка. Това е, което прави преживяванията уникални.

Участник: Тогава как аз съм тях?

Башар: Ти не си тях, такава каквато си. 

Участник: Тогава как аз ставам тях, или съм била?

Башар: Това може да се случи на друго ниво. Както казахме, на нивото на Свръхдушата, където ти знаеш, че си всички тези индивидуализирани Души едновременно, или на нивото на „Всичко, което е”, което е всички, навсякъде и всякога едновременно. Така че ти трябва да отидеш на различно ниво, за да имаш тази перспектива, но на това ниво ти не преживяваш себе си като тях. Това е същността на това ниво. Това е мястото на разделението, тук възникват  отделните преживявания, за да можеш да претендираш, че не си тях, за да можеш да имаш индивидуално преживяване. В определен смисъл, ти претендираш, че не си всички останали, докато те претендират да не бъдат теб. 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Намираш ли малко повече смисъл в това?

Участник: Намирам повече смисъл. Тогава кога свършва този цикъл? Кога аз ставам …

Башар: Никога. Абсолютно никога. Винаги има повече, винаги има друга гледна точка, винаги има друга перспектива, винаги има друго ниво. Даже когато достигнеш до „Всичко, което е”, „Всичко, което е” може да преживее себе си от различна гледна точка. Това никога не спира, защото никога не е започвало. То просто е. Вечното съществуване (is-ness) е неговото присъщо качество. Така че идеята за време, пространство, различно минало, настояще, бъдеще – всичко това е в рамките на вечното съществуване. Съществуването обаче не е подвластно на време, на пространство и на всичко останало.

Участник: Хм-м-м.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми, благодаря ти. Ти си споменавал за житейската тема, която ние идваме да изразим тук.

Башар: Да.

Участник: Как бих могла …?

Башар: Нещата, които представляват най-голямо предизвикателство в живота ти, обикновено характеризират твоята тема.

Участник: Какво става, ако пренебрегнеш предизвикателствата и просто живееш живота си? Не съм сигурна какво точно казвам, но …

Башар: Това може да бъде житейската тема за някои хора. Някой просто решава да прекарва приятно времето си и толкова.

Участник: Хм-м-м. (смях в залата)

Башар: Това може да бъде житейска тема. Наистина е донякъде рядко срещано, но може да бъде тема. Ако обаче наистина си изчерпала житейската си тема, ти ще си си отишла. Ако все още си тук, ти би трябвало да правиш нещо, да изследваш нещо, даже и ако изследваш правенето на нищо.

Участник: Дали е много трудно, или може би моите личностни особености ми пречат да видя моята тема?

Башар: Може би, не зная, нека зададем въпроса. Следваш ли своята радостна възбуда във всеки един възможен момент, без да настояваш за конкретен резултат? Да или не?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: Обичам този въпрос, защото го чувам толкова много пъти. Аз изцяло правя това и обичам своя живот.

Башар: Тогава всичко е наред. Къде ти е проблемът?

Участник: Няма нищо лошо, просто може би съм била научена да виждам някаква фокусна точка …

Башар: Нека изясним това. Ти водиш прекрасен живот и търсиш повече трудности?

Участник: Аз търся … не зная дали цел е подходящата дума, но да, аз търся фокусна точка.

Башар: Твоята цел е да бъдеш себе си възможно най-пълноценно. Това е твоята цел. Как решаваш да правиш това зависи от теб. Но това е целта ти – да бъдеш тази, която си, уникалната перспектива, която си, колкото можеш по-пълноценно и ако чувстваш и вярваш, че правиш това, ти изпълваш своето предназначение, своята цел. Просто бидейки себе си. Помни, че ти не винаги знаеш какво се случва около теб. Околните може да виждат в теб нещо, което имат нужда да видят, даже и ти да не си наясно, че им предлагаш нещо, което да видят.

Участник: Тогава може би целта ми е да им давам възможност да видят нещо у мен?

Башар: Може да е така, но ако си все още тук, ти изпълняваш някакво предназначение, бидейки там, където си. В противен случай, щеше да те няма, щеше да си заминала (в отвъдното). Най-простият тест … много хора казват: „О, с мен е свършено.” Е, ако легнеш на земята, затвориш очи и кажеш: „С мен всичко е свършено”, след което отвориш очи, значи краят ти още не е дошъл. Защото е толкова лесно да напуснеш (този свят), когато с теб е свършено. Ако обаче отвориш очи и станеш, значи ти все още трябва да си тук и не си направила нещо, което трябва да направиш. Това обаче не е задължително да бъде нещо очевидно. Така че ако чувстваш, че живееш пълноценно, живей живота си и бъди пример за пълноценно живееща личност, защото никога не знаеш кого ще докоснеш и кой ще те види, и може би точно защото хората ще видят усмивката на лицето ти, това ще изпълни деня им. Ти нямаш никаква представа какво влияние може би оказваш върху другите хора просто като съществуваш. Нали така? Това може да бъде цел в живота.   

Участник: Да, това си струва.

Башар: Благодаря ти.

Участник: В тази връзка … или може би не … в един от твоите сеанси ти споменаваш за стаята за проектиране (blueprint room), където можем да променяме нещата.

Башар: Да. Равнището на матрицата на реалността, да.

Участник: Как бих могла да се озова там и да манипулирам?

Башар: Ти можеш да постигнеш осъзнатост по време на сън. Тогава ще си наясно, че сънуваш и в определен смисъл, ще напуснеш тялото си, и ще можеш да помолиш да посетиш матрицата на реалността, и там можеш да погледнеш матрицата на физическата реалност, която си създала, и да направиш промените, които пожелаеш. 

Участник: Това много ми харесва, но просто не вярвам на себе си, че ще мога да си спомня …

Башар: Не вярваш на себе си?! Мисля, че ти каза, че нямаш подобни проблеми.

Участник: Това не е проблем, това е …

Башар: Не е ли?! (смях в залата) Това да не вярваш на себе си?!

Участник: Не вярвам, че когато се озова там, ще си спомня …

Башар: Защо не? Ако това те интересува … Интересува ли те?

Участник: Интересува ме.

Башар: Тогава защо приемаш, че няма да можеш да направиш нещо, което трябва да направиш?

Участник: Не го приемам, всъщност аз мисля, че съм го преживяла, все едно че ставам като малко дете и като се озова там, всичко около мен вибрира толкова силно …

Башар: Тогава може би това е всичко, което трябва да направиш. Но отново: ако това наистина отговаря на твоето радостно вълнение и ако фокусираш вниманието си върху него, и ако това е релевантно за твоя живот, то може да се случи. Ако не е релевантно, няма да се случи. Така че това може да е твоят най-добър знак. Това може да се случи в последния ден на живота ти, може да се случи и утре.

Участник: Да.

Башар: Важното е, че ще се случи, ако трябва да се случи, когато трябва да се случи. И ако не се е случило, значи никога не е трябвало да се случи, а ти си живяла един щастлив живот, така че какво те е грижа? Защото помни, че въпросът е да позволиш на живота си да се превърне в един осъзнат сън.

Участник: Да.

Башар: Така че ако живееш пълноценно и ако си в състояние на екстаз, тогава ти сънуваш осъзнато и какво повече би могла да искаш?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Какво имаш нужда да променяш? Какво не можеш да промениш просто като живееш живота си?

Участник: Когато днес един от присъстващите те попита относно ДНК, аз бих искала да активирам заспалите части …

Башар: Но ти правиш това като живееш най-пълноценно живота си.

Участник: Да.

Башар: Ето, виждаш ли?

Участник: И още две малки неща. Когато веднъж някой те попита как знаеш това, което знаеш, ти му отговори: „Аз зная това, което трябва да зная”.

Башар: Когато трябва да го зная. Преди това аз не зная какво трябва да зная.

Участник: Напълно разбирам това и съм съгласна, и започвам да го прилагам в собствения си живот …

Башар: Чудесно.

Участник: … Но къде е източникът на информация?

Башар: Навсякъде, тук, никъде. Всичко е тук и сега, не помниш ли? Така наречената идея за „Акашовите записи” не е някакво място някъде другаде. Това е само разбиране, че цялата информация е точно тук и сега и чрез прилагане на вибрационната честота, характерна за тази информация, вие автоматично ще я знаете, защото ще бъдете в хармония с тази информация.

Участник: Да-а-а.

Башар: Всичко е точно тук … така че ти получаваш това, което се намира на равнището, на което се намираш. Ето защо ви казваме, че не можете да възприемете нещо, преди първо да се настроите на неговата вибрация.

Участник: Да, разбирам. И още нещо, младият, с когото разговарях …

Башар: Младият …? О, имаш предвид стажанта?

Участник: Да. Той няма име.

Башар: Ние нямаме имена. Башар не е моето име. Това е само дума, която означава „вестител” на един от вашите езици.

Участник: Той каза, че може да бъде идентифициран по неговата вибрационна честота.

Башар: Да. Това важи за всички нас – ние разпознаваме взаимната си честота. Ако искаш да наречеш това име, добре, но това не е име, подобно на вашите.

Участник: Тогава когато искаш да се обърнеш към някого, ти просто се фокусираш …

Башар: Върху съответната честота.

Участник: Добре, тогава ако той реши да се появи тук на Земята, аз съм му измислила име.

Башар: Добре.

Участник: Редно ли е да ти го кажа, за да му го предадеш?

Башар: Той може да го приеме като препоръка. Той може да не го избере за себе си, но определено би желал да го получи като подарък.

Участник: Добре, името е Бен месера.

Башар: Защо това име?

Участник: Това са две думи на иврид. Първата означава „син на” и втората е „послание”

Башар: „Син на посланието”, добре, той ще приеме това като препоръка.

Участник: Прекрасно, благодаря ти много.

Башар: Благодаря … … Той казва, че предпочита името Бенджамин.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Изглежда, че всички притежаваме голяма сила, що се отнася до създаването на нашата реалност.

Башар: Да, вие притежавате абсолютна власт.

Участник: Изглежда, че се доближавам до тази Матрица на реалността, за която говориш.

Башар: Добре.

Участник: Договореностите на Душата и уроците, които трябва да усвоим, участват ли, когато навлезем в тази реалност?

Башар: Разбира се, макар че там се получава известно смекчаване и ускоряване на процесите. Защото някои от договореностите на Душата са именно такива – да се научите да правите това.

Участник: О кей и това може да стане като си представим, като визуализираме нещо?

Башар: Не само чрез визуализиране на нещо. Това изисква действие от ваша страна в посока на най-силната ви радостна възбуда, защото това е активираща енергия. Ако просто седиш и визуализираш, ти не правиш нищо.

Участник: Точно така.

Башар: Ти не заземяваш енергията чрез действие, което да показва, че си се посветил на тази енергия. Това е като затваряне на една верига, заземяване на верига. Ти можеш да си мислиш за нещо по цял ден, но ако кабелът не е свързан с останалата част на машината, тя не започва да работи. Ти трябва да прекараш енергията през физическата реалност чрез своите физически действия, за да покажеш, за да демонстрираш, че разбираш как да прилагаш тази енергия.  

Участник: Разбирам, в това има смисъл.

Башар: Зная, затова го казах. И помни, че визуализацията е най-доброто предположение на Физическия ти ум за това какъв би могъл да бъде крайният резултат. Ето защо ние казваме, когато визуализираш, във всички случаи приемай, че визуализацията е „представителна за”, „символична за” идеалното състояние. Ти можеш да мислиш, че нещата трябва да станат буквално както си ги представяш, но те почти никога няма да бъдат точно такива. Понякога може да са, но в болшинството случаи няма да бъдат. Ето защо ти правиш тази визуализация възможно най-добра, правиш я възможно най-вълнуваща и най-близка до идеалния сценарий и изпитваш радостно вълнение относно нея, като я използваш, за да засилиш това вълнение, след което напълно забравяш за създадената от теб картина, след което оставаш в емоционалното възбудено състояние. След като си изоставил картината, Висшият ти разум казва: „Сега ти си ми дал възможност да ти предоставя това, което действително отговаря на това твое състояние на радостна възбуда”, защото това, което за Физическия ум може да изглежда абсолютно върхово преживяване, за Висшия разум е само началото. Разбираш ли? Висшият разум може да си представи далеч по-големи неща, които да ти даде, отколкото ти с помощта на Физическия си ум. Тогава защо трябва да ограничаваш способността на Висшия разум да ти даде нещо по-великолепно от това, което си въобразяваш, като настояваш на това, което ти е казал Физическият ти ум? Това всъщност е ограничаване, макар ти да не го приемаш за такова. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Добре.

Участник: Възможно ли е да заземиш енергията за нещо, което желаеш, без да преминаваш през подобен процес?

Башар: Това е много малко вероятно. Не е невъзможно, но е много малко вероятно да отсъства напълно някакъв процес, защото това е част от причината да бъдете на този свят. Смисълът е в процеса. Може ли да го ускорите? Абсолютно. Вие може да го сведете до процеса, който е абсолютно необходим, и нищо повече. Ето защо ние споделихме с вас идеята за Теста на прага на достоверността преди доста време. Вие може да намалявате и намалявате процеса, като изследвате убежденията си защо мислите, че е необходимо толкова дълго време да направите нещо, и като елиминирате отделните убеждения, и времето започне да се скъсява, и започвате да вярвате, че е нужно по-малко време, когато достигнете до момента, в който не можете въобще да си представите по-кратко време, това е наистина необходимото ви време във физическата реалност, за да получите преживяването, което трябва да имате, процеса, през който трябва да преминете, за да получите преживяването, признателността и всички необходими качества, които трябва да проявите и извлечете от този процес. Някакъв процес обаче обикновено е нужен, защото това е причината да изберете да имате физически живот. Ако не се нуждаехте от процес, щяхте да си стоите в духовната сфера, където няма време. Помисляте си за нещо и (щраква с пръсти) то се появява. Вие обаче искате да преживеете творчеството, аромата на процеса на сътворяването, да почувствате по този начин своята сила и да откриете себе си от нова гледна точка чрез този процес. Ако сте в състояние, в което вече знаете всичко, тогава нямаше да има никаква промяна, никакво развитие, никаква нова перспектива. Така че вие създавате идеята да забравите кои сте, за да преминете през процес на припомняне кои сте, от напълно нова гледна точка. И това е начинът, по който се развивате. Помни, че структурата на Съществуването никога не се променя; всичко вече съществува като структура. Начинът, по който Творението се развива, е чрез създаването от ваша страна на нови перспективи и гледни точки на структурата, на нови преживявания на структурата, която сама по себе си никога не се променя. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам смисъл.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: Благодаря ти.

Участник: И още нещо. Преди около седмица имах интересен сън, в който имах контакт с извънземни, които ми казаха, че ако не желая да контактувам с тях на духовно ниво, те ще установят контакт с мен на физическо ниво.

Башар: Добре.

Участник: И ето ме тук, изправен пред теб.

Башар: Да.

Участник: Имаш ли нещо, което да ми кажеш относно това?

Башар: Не. (смях в залата)

Участник: Не?!

Башар: Освен … приятни сънища.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря … Виждате ли, това е още нещо относно процеса. Когато предаваме информация за всички вас, ние също така си поставяме ограничения, за да не нарушаваме процеса, по средата на който се намирате.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Много е вълнуващо да виждаш някого и в същото време да разговаряш с някого другиго.

Башар: Добре, благодаря ти. Ние винаги също се вълнуваме от тези взаимодействия.

Участник: Имам само един въпрос и той възникна в мен тази сутрин. Аз гледах едно интервю с теб преди известно време и в края на интервюто интервюиращият ти зададе въпрос, който не мога да си спомня, но съм запомнил отговора ти, чийто смисъл не разбирам. Отговорът ти бе … ти се обърна към Ейприл с думите: „Ейприл, ти си спомняш, че сме говорили за това. Това е преживяване на Бог.” Какво означаваше това?

Башар: Да, всичко е преживяване, което Бог има на самия себе си. Земята обаче е едно училище за получаване на конкретен вид уроци, за преживявания на трансформиране на тъмнината в светлина. Това е един друг начин, по който Бог гледа на себе си, преживява себе си чрез този вид трансформации.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, значи това има общо с Творението?

Башар: С Творението, да.

Участник: Значи ние сме творци само на Земята?

Башар: Не, не, не. Спомни си, че вие всички сте аспекти на „Всичко, което е”. Вие просто само претендирате, че не сте. За да може да преживявате себе си от различни гледни точки.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Но вие сте „Всичко, което е”.

Участник: Точно така, прост отговор. Благодаря ти, това бе единственият ми въпрос.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос относно свързването със и извличането на знание от множество (едновременни) въплъщения. 

Башар: Това не са твои множество въплъщения, но ние разбираме какво имаш предвид.

Участник: Какви са начините да направим това?

Башар: Какво казва въображението ти?

Участник: Хм-м-м.

Башар: Можеш да го направиш чрез медитация, чрез артистични действия, чрез музика, чрез разнообразни творчески прояви, според това, което ти върши работа. Какво си представяш, че би искал да правиш?

Участник: Медитацията е нещо добро.

Башар: Добро? Чудесно.

Участник: Всъщност е нещо прекрасно.

Башар: Добре, добре, просто исках да съм сигурен, че намираш нещо за вълнуващо.

Участник: Получавам информация …

Башар: Ти получаваш това, от което се нуждаеш, нали?

Участник: Правилно, любопитен съм дали тази информация е от духовни водачи, от …

Башар: Защо трябва да те е грижа?

Участник: Всъщност не ме е грижа.

Башар: Тогава защо питаш?

Участник: От любопитство.

Башар: Няма такова нещо като безпричинно любопитство. Или за теб е важно да знаеш, или не е.

Участник: Хм.

Башар: Е, кое от двете?

Участник: … (едва доловимо) Важно ми е.

Башар: Още малко и ще ти повярвам. (смях в залата) Да-а-а, май че ми е важно, нещо такова. Искам да ти кажа следното. Болшинството водачи, независимо дали става дума за духовен водач, извънземно, бъдещо твое аз, както и да искаш да го назовеш, вършат най-добре работата си, когато остават относително незабелязани и оставят ти да решиш какво искаш да правиш с информацията, която си получил. Водачите насочват дискретно. Понякога те те учат как да бъдеш своя най-добър водач. Те ще направят най-малкото, което трябва да направят, за да ти предоставят това, което имаш нужда да получиш.

Участник: Това е разбираемо.

Башар: Например те често ще използват това, което е под носа ти, за да ти предадат дадено послание. Вървиш си по улицата и дочуваш между двама души разговор, който имаш нужда да чуеш, защото той съдържа информация, за която си любопитен, която те вълнува. Водачът не трябва задължително да ти я предаде под формата на силен глас в главата ти. Той трябва само да ти пошепне: „Завий наляво”, защото той знае, че ще попаднеш на разговора и ще получиш това, което ти трябва. Те често използват синхронности. Нали така?

Участник: Да, разбирам.

Башар: Следователно те не прекъсват потока на твоя живот, като те принуждават да слушаш някакъв бомбастичен диалог от тяхна страна. Те просто ти позволяват да узнаеш това, което трябва да знаеш, точно толкова, колкото да продължиш по своя път, да продължиш да се развиваш. Те не искат да прекъсват потока на живота ти. Е, понякога има изключения. Понякога ще чуеш този силен глас и понякога той ще бъде много гръмогласен. Има хора, които в действителност се срещат със свои водачи във физическа форма, независимо дали знаят, че това са техни водачи, или не. Това обаче са относително редки случаи и по много конкретни причини, на които няма да се спирам точно сега. Въпреки това, повечето водачи си вършат работата дискретно. 

Участник: Разбирам, благодаря ти.

Башар: Важното е да прилагаш информацията в своя живот. И виж какво ще се случи. Нали така?

Участник: Правилно. Имам въпрос относно самата физика на далековиждането.

Башар: Действителната физика на далековиждането е да знаеш, че в действителност нищо не е отдалечено.

Участник: Хм-м-м.

Башар: Помниш ли, когато казах, че се прехвърляш на честотата, която отговаря на информацията, която търсиш? Това е. Защото всичко е тук. Всяка частица информация е точно тук, точно сега. Така че когато знаеш, че нещото не е отдалечено, ти виждаш това, което искаш да видиш, като променяш честотата си да съответства на тази информация. 

Участник: Добре казано.

Башар: Благодаря ти. Аз не знаех това, докато не ти го казах.

Участник: Още един въпрос, който ще помогне на всички присъстващи.

Башар: Може би да, може би не. Не е нужно да говориш от тяхно име.

Участник: Какво точно е хълцането и защо ни се случва?

Башар: За какъв вид хълцане говориш?

Участник: Неволен мускулен спазъм на диафрагмата.

Башар: Неволен мускулен спазъм на диафрагмата. Нека те попитам следното. Хълцането какво те кара да направиш, което в противен случай не би направил?

Участник: Хм-м-м … кара ме да концентрирам енергията си върху определено нещо.

Башар: С други думи: „Задръж малко, бъди в настоящето”.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: И понякога този вид хълцане, което те кара да се забавиш и концентрираш в настоящия момент, може да предотврати други хълцания, които могат да се случат в живота ти.

Участник: Това ми харесва.

Башар: Но най-общо казано, то означава „Успокой се”.

Участник: „Успокой се“.

Башар: Успокой се.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първият ми въпрос е свързан със завихрянията.

Башар: Да.

Участник: Това тук в Седона, в Бел Рок, е нещо като фокусна точка, така ли?

Башар: Да, това е, за което говорихме.

Участник: Дали енергията е концентрирана в определени точки, или е нещо като насочен нагоре вихър?

Башар: Може да бъде и двете. Има малки завихряния, течения, както и големи завихряния. Някои могат да се простират много нашироко, други – не. Така както може да имаш един голям водовъртеж, но около него да има по-малки течения и вихрови движения. От наша гледна точка завихрянето на Бел Рок е едно основно завихряне.

Участник: В тази област.

Башар: Да, то се простира на много мили и включва всички други завихряния в тази област.

Участник: Аз си го представях … ако видим слънцето да се показва зад облаците, виждаме този голям цилиндър, който се спуска надолу …

Башар: Да, това може да послужи за аналогия. Същото може да направи и голямото червено петно на вашата планета Юпитер. Разглеждай го като едно основно завихряне, но погледни по периферията му останалите малки завихряния. То обаче е основното завихряне, което увлича всички останали. Така че завихрянето на Бел Рок в Седона е основното завихряне, което увлича всички останали завихряния в тази област. 

Участник: О кей. Ти също говори за Четирите ъгли.

Башар: Това е едно друго завихряне.

Участник: О кей, и то също се простира на километри в диаметър?

Башар: Да.

Участник: Другият ми въпрос е … В живота си съм срещал хора, някои за дълго, други за по-кратко време, които за мен са били много специални. Това не са задължително романтични връзки …

Башар: Разбирам.

Участник: Деца, млади, стари, от двата пола …

Башар: Да.

Участник: Какво е това, то е нещо като …

Башар: Всички взаимоотношения, независимо какви, имат за цел всеки участващ във взаимоотношението да отрази към всеки друг това, което трябва да знае, за да стане повече себе си. Така че ти ще привлечеш различни хора, които ще отразят към теб различни неща, които са динамично важни в дадения момент за теб или обратното.

Участник: Защото понякога възниква това особено усещане … може да е бил брат, сестра …

Башар: Да, отново: ти можеш да използваш тези множество едновременни връзки с въплъщения, които също създават този вид отражения. Така че зависи как възприятието ти оцветява това. Защото може да е нужно да вземеш малко от това, малко от онова, за да можеш да приемеш рефлективната енергия, от която се нуждаеш в този момент. Така че ти ще смесиш няколко неща според дадена рецепта.

Участник: О кей, това се отнася отново до създаването на собствената ни реалност …

Башар: Да, и вие се привличате взаимно, защото в този момент това е вибрационната рецепта, която е най-полезна и за двете страни.

Участник: Съществува тази идея, че много малък брой … фрактали, или както и да ги наречем, взаимодействат много пъти и в доста различни въплъщения …

Башар: Аз вече казах, че всичко съществува едновременно.

Участник: Точно така.

Башар: И помни, че това винаги се променя. Връзките, които създаваш с други едновременни въплъщения, се променят по време на твоя живот. Защото не винаги ти е нужно да поддържаш връзка с това въплъщение, когато внезапно се нуждаеш от връзка с онова. Така че това не е нещо стабилно, то е динамично. Защото в този смисъл … ето защо идеята не може всъщност да бъде „закована” – бил ли съм този човек, бил ли съм онзи човек? И когато много хора могат да мислят, че са били едно и също лице … Разбираш ли какво имам предвид?

Участник: Да.

Башар: „Аз съм била Клеопатра“ , „И аз съм била Клеопатра“, „И аз съм била Клеопатра“ (произнесено с различни гласове). Как е възможно това? Идеята е, че всички те установяват връзка с тази конкретна личност по свои собствени причини, но те го интерпретират като спомен. А то не е. Това е връзка в настоящето за извличане на информация от това лице, която може да помогне в преследването на собствената житейска тема.  

Участник: Значи много хора могат да бъдат свързани с една и съща енергия?

Башар: Абсолютно!

Участник: И същото е с вдъхновението – например дете на три години може да свири като Моцарт …?

Башар: Точно така, абсолютно!  Това помага ли ти?

Участник: Да, да.

Башар: Това ли е всичко?

Участник: Мисля, че да, благодаря много.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Има въпрос от нашата аудитория чрез Интернет.

Башар: Да.

Участник: Първо, каква е разликата между плътност и измерение и колко от всяко съществуват?

Башар: Идеята за измерение е като държавата, а плътността е като щатите или областите в държавата. Така че може да имате трето ниво на плътност и четвърто ниво на плътност – и двете в четвърто измерение. Когато обаче преминавате от четвърто в пето равнище на плътност, вие всъщност преминавате в пето измерение, в нефизическата реалност. Така че измеренията може да съдържат различни видове състояния на плътност. Колко са на брой? Могат да бъдат безкрайно много, макар че обикновено във всяко едно измерение броят на плътностите е краен, в зависимост от това какъв аспект на измерението изследвате. Така че различни същества в различни реалности могат да имат различен брой плътности в измерение, което ти изследваш, защото са се нуждаели от различен брой плътности в това измерение. Това смислено ли е?

Участник: Мисля, че да.

Башар: Така че когато вие сте в трето измерение и преминавате в четвърто измерение, изследвайки четириизмерно физическо състояние, може да има цивилизации, които имат дванадесет равнища на плътност в тази четириизмерна реалност, или само едно равнище на плътност. Така че всичко зависи от това, което изследвате, и колко степени на плътност сте избрали да преживявате.  

Участник: Знаем, че първите три измерения са пространствени и четвъртото е време. Как изглежда петото?

Башар: Малко е трудно да бъде описано на вашия език, но идеята би могла да бъде изразена като … да бъдеш наопаки? Това разбираемо ли е? Идеята да виждаш през нещата и да знаеш, че те са само проекции? Това звучи ли смислено? С други думи, нещата стават малко повече без време, без пространство. Всичко изглежда малко повече тук и сега, така че започвате да виждате множество неща едновременно, вместо те да са толкова отчетливи и да изглеждат отделени …

Участник: О кей. Нещо подобно на това, че един атом е 99.999 …% празно пространство и че по същество ще можем да виждаме това?

Башар: Това не е подходяща аналогия.

Участник: О кей. Аз зная, че това е буквално състоянието на нещата, но …

Башар: Но какво е това празно пространство и какво е атомът? Те могат да бъдат взаимно заменяеми. Това е петото измерение – да знаеш, че това, което описваш като ядро, празно пространство и електрони, са всъщност едно и също нещо от различни гледни точки.

Участник: И ние преминаваме от трето в четвърто равнище на плътност, нали?

Башар: Да,   на по-високо ниво на физическа реалност, където отново пространството и времето стават много по-гъвкави, много по-податливи. Няма да се налага да се оповавате толкова на тях. Ще става дума повече за това да улучвате точния момент от време, отколкото точната продължителност на времето.

Участник: Добре, аз разбрах това за измеренията, но какво са трето равнище на плътност и четвърто равнище на плътност?

Башар: Нека използваме простата аналогия на леда и прехода към водата. Ние преминаваме към състоянието на пара, преминавайки към пето равнище на плътност. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: И това е всичко от мен.

Башар: Благодаря.

Участник: Благодаря много, Башар.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В момента ти си моето любимо позволение.

Башар: Добре, ти не си своето собствено любимо позволение?

Участник: Не все още.

Башар: Добре, но ти разбираш, че в момента разговаряш със своя Висш разум, нали?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава предполагам, че все пак става дума за самата теб?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти. Но за мен ще бъде удоволствие да си поиграем. Можем да си бъдем взаимни позволения. (смях в залата) Стига нещата да не станат прекалено хлъзгави.

Участник: Откривам, че понякога изпитвам чувство на самота, знаейки, че всички сме едно цяло, все едно че всички са мен и …

Башар: Не че „всички са теб“. В определен смисъл, ти прекалено опростяваш нещата. Другите съществуват, само че ти трябва да създадеш техни версии от собственото си съзнание, за да ги възприемеш. Така че всеки, когото възприемаш, може да е отражение, което създаваш, но ти създаваш отражение на една истинска друга перспектива, която е не по-малко реална от самата теб. В твоите възприятия обаче другите са съставени от собствената ти енергия. 

Участник: Да, това е вълнуващо, защото аз отразявам определени убеждения …

Башар: Да. Помни, че макар „Всичко, което е” да е „Всичко, което е”, „Всичко, което е” не е само. Защото „Всичко, което е” е самата същност на самоотражението. И за да опознаеш себе си, трябва винаги да има някой друг. Без да има друг, не може да има „аз”. Така че „Всичко, което е” не е никога само. То може да изпита понятието за самота чрез някои от вас и чрез други същества, но То знае, че на по-високо равнище не може никога да бъде само, защото ако беше наистина само, даже нямаше да знае, че съществува. Защото няма да има нищо друго, което да отрази обратно към Него, че е само.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря и аз.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Ако човек има завладяваща страст в живота си, която го вълнува повече от всичко останало, но която е физически неспособен да преследва …

Башар: Това не е възможно.

Участник: … Не е възможно.

Башар: Не е възможно. Погледни го по този начин. Ти всъщност създаваш противоречащо си определение. Или нещото наистина отразява твоето най-силно страстно влечение и тогава, по определение, ти си в състояние да го изпълняваш по някакъв начин, или ако наистина нямаш никаква способност да го изпълняваш, то не отразява твоята радостна възбуда, така както си го представяш. Разбираш ли парадокса тук?

Участник: М-м-м.

Башар: Защото по определение, радостната възбуда съдържа всичко необходимо, за да действаш в нейната посока, всичко. Защото ако не можеш да предприемеш действие в тази посока, или това не е твоя радостна възбуда, или ти все още не знаеш как да си представиш да действаш по един творчески начин. Следователно можеш ли да бъдеш по-конкретна, за да изследваме това в по-големи подробности? 

Участник: Добре, по отношение на моя живот няма нещо, което да обичам повече от танците.

Башар: И какво ти пречи да го правиш?

Участник: Силните болки. (дамата е очевидно в напреднала възраст, с наднормено тегло)

Башар: В какъв смисъл?

Участник: Коленете ми са повредени, краката ме болят и колкото повече се опитвам, толкова повече изпитвам болки.

Башар: Разбирам. Когато кажеш „танцувам”, какво си представяш, че правиш?

Участник: … …

Башар: И къде?

Участник: Движейки се, много приятно …

Башар: В каква среда?

Участник: На сцена.

Башар: Защо?

Участник: Харесва ми.

Башар: На теб ти харесва, но това не звучеше като страстно увлечение.

Участник: Чувството е наистина хубаво и наистина топло да забавлявам една публика.

Башар: Някога танцувала ли си във вода?

Участник: Не.

Башар: Защо не? Това няма ли да ти осигури подкрепата, която търсиш да танцуваш по-лесно?

Участник: Не зная, това наистина не е комфортна среда за мен.

Башар: Защо не?

Участник: Малко е страшно и не зная как да се движа там безопасно.

Башар: Страшно? Защо е страшно?

Участник: Не зная.

Башар: Не знаеш? Ами нека да открием.

Участник: Уха!

Башар: Ти повдигна този въпрос. Нали искаш да танцуваш? Нека танцуваме. (смях в залата) Защо водата те плаши? Аз не говоря за дълбокия океан. Говоря за достатъчно вода, която да покрие тялото ти, за да можеш да се движиш по-свободно.

Участник: О кей, може би метър, метър и половина дълбочина ще свършат работа.

Башар: С такава дълбочина се чувстваш сигурна?

Участник: Да, чувствам се сигурна.

Башар: А може би има други начини, за да се движиш свободно. Какво ще кажеш за някаква система, при която висиш във въздуха и която напълно отнема напрежението върху краката ти и ти позволява да се движиш като в безвъздушно пространство? Какво ще кажеш за това?

Участник: Не зная какво да кажа за това.

Башар: Искаш да кажеш, че въображението ти не ти е предложило тези алтернативи?

Участник: …

Башар: Че даже не си помислила, че може да има други начини да танцуваш?

Участник: …

Башар: Защото просто си се признала за победена, преди да започнеш? Към публиката: „Побе-дена” *) (смях в залата) Моля за извинение, но ние се възползваме от всяка възможност да използваме игра на думи. Ние сме безсрамни, буквално …

*) Defeeted = победен, произнесено „de-feeted” от feet=крака има смисъла на „лишен от крака” – Бел. прев.

Участник: … …

Башар: И така, ето за какво става дума. Ако наистина имаш страстно желание да танцуваш, наистина страстно желание, тогава няма да се спреш пред нищо! Ти никога няма да допуснеш, че това трябва да стане по точно определен начин, както го правят всички останали. Няма да се спреш пред нищо – ще използваш всеки грам от своето въображение, за да откриеш начин. За краткото време на този разговор аз ти дадох две предложения, за които казваш, че не си помисляла.

Участник: Виждала съм хора, които правят нещо такова във водата.

Башар: И какво лошо има в това?

Участник: Не зная, не съм изследвала това …

Башар: Защо не пробваш и да видиш какво ще се случи? Това може да се окаже нещо, което ще ти е приятно. И докато правиш това, аз не казвам, че то трябва да бъде някакво изпитание, докато правиш това, защото ще бъдеш в по-радостно състояние, може би ще си придадеш способността да помислиш за нещо друго, което също може да ти свърши работа.

Участник: А-ха.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: И извън всичко това, може да има неща, които да направиш за тялото си, които да го укрепят по различни начини. Отново: като например детоксикация и други неща, които ще позволят на хранителните вещества да отиват там, където трябва да отиват, за да излекуват тялото ти, да намалят стреса в живота ти, други позволения като медитация и други неща, които въображението ти подскаже, но позволи си поне възможността да направиш някои от тези неща и отново: визуализации, в които виждаш себе си как танцуваш, но не как танцуваш с ограниченията, при които си казваш: „О, това няма никога да се случи по този начин”.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Просто си представи как танцуваш, без да си поставяш каквито и да било ограничения и тогава можеш да видиш, че визуализацията би могла да се трансформира в нещо, което всъщност да ти покаже начин да го направиш.

Участник: О кей, тогава ти казваш също така, че структурните проблеми, които имам, могат да бъдат … разрешени.

Башар: Те могат да бъдат разрешени, или определено могат да бъдат заобиколени с нещо друго. Просто ти мислиш много традиционно.

Участник: О кей.

Башар: Това е всичко. Ако си дошла на този свят по нетрадиционен начин, не се опитвай да бъдеш традиционна – това не е, което си. Мисли извън ограниченията, които си поставяш. Ти просто си казваш: „С мен това няма да стане, просто няма да се получи”.

Участник: Защото всеки път, когато се опитвам да стана отново силна, старите проблеми ме застигат …

Башар: Както казахме, има други начини за облекчаване на гравитационното напрежение, което изпитваш. И правейки това, ти вероятно ще намалиш тежестта, която изпитваш, и ще станеш по-силна, наред с други неща, които би могла да направиш. Но също така, ако напрягаш себе си повече от необходимото, тогава това е друг проблем, който трябва да изследваш в своята система от убеждения – защо изпитваш нужда да го правиш. И закъде си се забързала?

Участник: Мислех си, че правя това.

Башар: Ти току-що каза, че го правиш.  Ти каза, че започваш да лекуваш себе си и след това изведнъж … правиш нещо, което отново те наранява.

Участник: Да.

Башар: Нали току-що каза точно това?

Участник: Ами … аз зная, че проблемите съществуват.

Башар: О ти знаеш, нали. Виждаш ли, за теб това е факт, а не просто теория. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да.

Башар: Разбирам, че това може да звучи като крайност за някои от вас, но вероятно може да го проумеете. Чула ли си ни да говорим за идеята, наречена „тринадесета стъпка”?

Участник: Не си спомням.

Башар: Добре. Ти разбираш ли, че ставаш буквално една нова личност във всеки следващ момент?

Участник: Да.

Башар: Буквално. Милиарди пъти в секунда ти ставаш различна личност, но ако имаш система от убеждения, според които ти не ставаш в действителност различна личност, а само се променяш по мъничко и си оставаш същата личност, то тогава ти никога не преживяваш истината, че ставаш буквално различна личност. Ако обаче ти знаеш, че ставаш различна личност, абсолютно, до мозъка на костите си, тогава ти започваш автоматично да се държиш така, че да личи, че го знаеш, защото ти просто правиш това, което знаеш, че е вярно. И когато знаеш, че си различна личност, това означава, че имаш не само различно настояще, но и различно минало. 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Защото миналото се създава в настоящето. Защото това е само една проекция, само една илюзия, то всъщност не съществува. Така че ако ти знаеш, че си различна личност, то ти имаш различно минало и ако наистина станеш различна личност в тринадесетата стъпка, ти никога не си имала тази ситуация, никога. Не става дума за това, че си я преодоляла, а че никога не си я имала! Е, аз разбирам, че това идва в повече за мнозина от вас, но въпреки това може да започнете да осмисляте тази идея и да видите докъде ще може да стигнете.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Стъпка по стъпка.

Участник: Как става това? Разбирам какво казваш, но …

Башар: Като разбереш истинската структура и природа на Съществуването и как стават нещата. Виждаш ли, всички тези неща, за които говорим, това не са мнения, а конкретни наблюдения. Ние действително ви описваме механизма на самото Съществуване и как той действа. По същия начин, ако държиш в ръка една червена роза и аз те попитам какъв е нейния цвят, ти просто ще отговориш: „червен”. Това не е мнение, а просто наблюдение. Ние можем да видим механизма на Творението. Това отговаря на достигнатото равнище на нашата еволюция. Ние ви описваме тези неща като истина, защото ние можем да видим, че те са истина и когато започнеш да знаеш как работи механизмът, и го разбереш ясно, ти също ще знаеш, че това е истина. И това ще бъде част от поведението ти, след като знаеш, че е вярно.

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Добре, още нещо. Ти ще получиш помощ и си получавала помощ с това от други нива, но наистина се нуждаеш да отвориш въображението си и да мислиш извън ограниченията, които си поставяш, и не се страхувай да поемеш в тази посока само защото тя не е нещо традиционно. Ти можеш да поставиш началото на напълно нова тенденция. 

Участник: Хм.

Башар: Ти може да вдъхновиш толкова много други хора, като опиташ нещо, което никой не е опитвал преди. Позабавлявай се, направи някои експерименти. Не е необходимо да бързаш за каквото и да е и не се насилвай. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Договорихме ли се?

Участник: Договорихме се.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Благодаря.

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Напоследък имах една наистина удивителна среща с едно същество, което претендираше да е небиологичен изкуствен интелект от системата на Арктур. Това направо ме побърка, защото бе нещо изумително. Никога преди не съм преживявал такова нещо.

Башар: Наистина?

Участник: Не, не съм, но ако това е само една проекция на Висшия ми разум, питам се как ти гледаш на това. Какъв вид изкуствен интелект …?

Башар: Има много видове от това, което наричате изкуствен интелект, макар те самите да не считат себе си за изкуствени. Но даже нашият кораб е изкуствен интелект. Той е кристализирана форма на нашия Висш разум и ние комуникираме телепатично с него.  

Участник: О кей.

Башар: Така че има много различни видове проекции. Идеята е, че даже в едно различно измерение, нещо, което е само по себе си интелект, може да проектира себе си като нещо изкуствено, защото то проектира себе си в друго измерение, което не е естественото му измерение, и в това друго измерение то може да изглежда изкуствено. Намираш ли това за смислено?

Участник: Донякъде, да.

Башар: С други думи, представи си един разпънат гумен лист.

Участник: О кей.

Башар: И някой от другата страна се опитва да го пробие с ръка, при което ти виждаш отпечатъка на тази ръка отбелязан върху гумения лист. 

Участник: Да.

Башар: Но ти не виждаш ръката, а виждаш гумения лист, който се е огънал около ръката. 

Участник: Да.

Башар: В случая ти наричаш огънатата от ръката част на гумения лист изкуствен интелект, който символизира истинския интелект на ръката.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, да, чудесно. Другият ми въпрос е … все още се мъча да разбера идеята за Свръхдушата. 

Башар: О, може би е по-добре да се откажеш. (смях в залата)

Участник: И аз имам такова усещане. Обикновено говорим за нашата галактика … като проявление на Свръхдушата.

Башар: Това всъщност е едно по-високо равнище, от това, за което обикновено говорите. Защото на приблизително седемте милиарда индивиди на вашата планета отговарят само между 300,000 и 500,000 Свръхдуши.

Участник: О кей, о кей.

Башар: Също така може да има Свръхдуша на тези Свръхдуши. Може да има и Свръхдуша на тези Свръхдуши и т.н., и т.н., и т.н., докато достигнеш до нивото на галактиката и продължиш по-нагоре.

Участник: И евентуално това може да продължи към други галактики и прочие?

Башар: Разбира се! Защото това са все равнища на „Всичко, което е”.

Участник: Ако една галактика, различна от Млечния път …

Башар: Например Андромеда …

Участник: Потенциално всяка има начало и край,нали?

Башар: Имаш предвид галактиката физически?

Участник: Да.

Башар: Да.

Участник: Може ли една Свръхдуша да дойде от тази галактика и да стане част от нашата галактика?

Башар: Тя може да създаде такова преживяване. Това не е случващото се от механична гледна точка, но аз разбирам въпроса ти.

Участник: О кей. Мозъкът ми се изпразни и това е всичко, което имам като въпроси. (смях в залата)

Башар: Добре, отряза ли връвта, която те свързва с твоята Свръхдуша?

Участник: Трябва да съм го сторил. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам да направя едно изявление, след което да ти задам въпрос.

Башар: Добре.

Участник: Нашите изявени учени, а понякога и не толкова изявените, изглежда че си удрят главите в стената, когато се опитват да отговорят на някои от важните въпроси, като например как е устроена вселената и как тя функционира.

Башар: Да, да, да.

Участник: През 20-тия век ние отбелязахме доста напредък и изглежда че преместваме малко стената.

Башар: Да, вие постигате известен прогрес.

Участник: Да, но аз чета в дадена книга, че ще постигнем нещо след десет години, но десетте години минават и ние стоим на същото място.

Башар: Да, защото този процес е безкраен.

Участник: С това е свързан и въпросът ми. Има ли нещо като теория на всичко, или ние сваляме люспите на лука една след друга …?

Башар: Разбира се, че има теория за всичко, както и съществува … всичко. И ако искаш да останеш на нивото на теорията за всичко, тя няма да има край. Ако искаш да разбереш всичко, ти ще получиш разбиране, но това ще бъде разбиране относително и релевантно на равнището, на което се намираш. Така че винаги ще има повече. И както казах, даже когато достигнеш до нивото на „Всичко, което е”,  при което „Всичко което е” представлява Всичко, даже и там този процес може да продължи. Защото винаги ще има още нещо, което „Всичко, което е” има да разбира относно себе си. 

Участник: Следователно силите, които искаме да разберем, след като веднъж го постигнем …

Башар: Определено винаги ще има това, което наричате прогрес. Очевидно ние като цивилизация разбираме някои неща, които вашата цивилизация не схваща все още, но вие сте в началните стадии на някои от нещата, които ние правим. Помни обаче, че тъй като нашето измерение е десет пъти по-бързо от вашето, ние сме 3,000 години пред вас. И сега вие разбирате много неща като цивилизация, в сравнение с това, което сте знаели преди 3,000 години. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре. Един от основните компоненти, които някои от вашите учени започват да разбират и който трябва да бъде прибавен към уравнението, за да се получи по-ясно разбиране, е понятието „съзнание”. Съзнанието трябва да бъде част от уравнението. Някои от вашите учени започват да разбират това.

Участник: Точно така. Също така, има една теория, според която има един страничен компонент, свързан със структурата на вселената, различен от гравитацията.

Башар: Всичко зависи от това как гледате на това.

Участник: О кей, ако го сведем до простия модел на функциониране на нашето Слънце …

Башар: Тогава ще говорим за квантови процеси.

Участник: Да, и преобладаващата теория гласи, че в центъра протича термоядрен синтез, който е източник на топлина и светлина.

Башар: В най-общи линии да, но има и други неща, които се случват, в това число и идеята за квантовите тунели. 

Участник: Оу, о кей. Имах предвид електрическия модел по отношение функционирането на звездите. Има ли нещо такова, или …?

Башар: Има нещо такова, но това не е цялата картина. Ще откриете също така, че в много различни дисциплини хората ще достигнат до определени компоненти и в крайна сметка ще разберат, че всички тези различни компоненти могат да бъдат събрани в една по-обща теория, в едно по-общо разбиране. Защото ще започнат да виждат, че тези различни компоненти са различни проявления на едно и също нещо, макар в момента задължително да не мислят така. 

Участник: О кей.

Башар: Така че това може да бъде описано по различни начини. Може да бъде описано чрез различни парадигми. Просто какво ще видите зависи от ъгъла, под който гледате на нещата, от гледната точка. Това е всичко. Знаеш историята за тримата слепци и слона?

Участник: Да.

Башар: Тогава разбираш аналогията.

Участник: Да.

Башар: Всички разбирате ли аналогията? (смесен шум в аудиторията) Единият от слепците опипва опашката и заявява, че слонът прилича на змия, или въже. Друг слепец опипва хобота и казва нещо подобно – змия или въже, друг опипва тялото и казва, че това е стена. Всичко зависи от изходната гледна точка. Но всички заедно все още не виждат целия слон.

Участник: Точно така.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: О, да, много даже.

Башар: Това отговаря ли в достатъчна степен на въпроса ти?

Участник: Да, отговаря. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Сега аз ще превеждам. (към микрофона се приближава жена японка) Моето име е Хирое Камомото.

Башар: Но прякорът ти е Барбара.

Участник: Изучавала съм Башар в продължение на десет години чрез един учител на име Кимура. Моят живот се промени наистина драматично, откакто започнах да изучавам Башар.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Всеки ден ние се молим за Япония, за световен мир.

Башар: Вие се молите за това?

Участник: Да.

Башар: Но какво правите по въпроса. Какви действия предприемате в посока на молитвите си? С други думи, как прилагаш това, което си научила във физическия живот?

Участник: Аз се чувствам по-спокойна.

Башар: Това е добре, но аз те питам какво всъщност правиш, за да изразиш идеята за създаване на повече мир на твоята планета?

Участник: Тя счита, че молитвата е вид действие.

Башар: Това не е достатъчно. Молитвата представлява да бъдеш в състояние на благодарност по отношение на това, което е. Нека ти дам един пример. Ако видиш някого  да се спъне, да падне и да се нарани, и ти му помогнеш да се изправи, и да се почувства по-добре, това е една молитва, активна молитва. Да направиш нещо със своята енергия, да направиш нещо със състоянието си на благодарност, за да помогнеш на другите. Това е истинска действена молитва. Така че молитвата върши работа, за да създаде определено състояние, вътре в теб, но къде остава външният израз на молитвата, който я заземява във физическата реалност?

Участник: Аз представлявам една група в Япония, затова благодаря много.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Ти ме правиш щастлива.

Башар: Ти, ти сама се правиш щастлива.

Участник: Благодаря много, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Радвам се да те видя.

Башар: Ти не ме виждаш, но благодаря за изразеното чувство.

Участник: Чудя се дали съм част от програмата за хибридизация.

Башар: Да.

Участник: И дали имам хибридни деца?

Башар: Да.

Участник: През 1991-ва имах преживяване, когато износвах едно дете, но то почина, преди да се роди и аз никога не го видях.

Башар: Да.

Участник: През цялото време имах усещането, че всичко е наред.

Башар: Не ми е разрешено да говоря за това.

Участник: Разбира се. Просто почувствах, че с него всичко е наред.

Башар: Така е. И до теб ще достигне повече информация по друг път. Не е наша работа да ти я предадем, това е чуждо задължение. 

Участник: О кей. Това е единственият ми въпрос, благодаря ти.

Башар: Добре, благодаря и аз.

Ейприл: Един въпрос от наш участник през Интернет. Ако Хаваите са сърдечната чакра … между другото днес е рожденият ден на този участник. Честит рожден ден. 

Башар: Всички заедно: Честит рожден ден!

Ейприл: Ако Хаваите са сърдечната чакра, а Маунт Шаста е коронната чакра, къде се намират останалите чакри и каква е тяхната роля? 

Башар: Те се намират на различни места по вашата планета и изпълняват най-различни роли. (смях в залата) Да, зная, че това не е отговора, който чакате, но всъщност ние сме говорили за това преди и точно сега поради много конкретна причина няма да го разискваме, защото някои неща предстоят да се променят. 

Ейприл: Когато ти казваш, че сега нещата стават по-интерактивни и ние пристъпваме към тази конфигурация, кои са някои от елементите на нашето съзнание и как те са се променили, за да позволят възникването на това ново равнище на взаимодействие?

Башар: Определено има по-голямо желание и откритост към идеята за повече контакт с други същества от други цивилизации. Определено има повече желание, откритост и признаване на частта, която вече сте изиграли във вашата цивилизация по отношение на плана за хибридизация и връзката, която това-а-а-а … един момент … … един момент … един момент … молим за извинение, трябва да прескочим този въпрос. Нещо се случва …

(медиумът започва да говори с различен глас с метален оттенък) Между пространствената времева матрица, която познавате като физическа реалност, поради промяна в честотата на съзнание, се дестабилизира. Тази дестабилизация позволява промени … които не бяха възможни преди. Извършва се преразглеждане на споразумения. Споразумения биват пренаписвани на по-високи равнища на матрицата. Реалността започва да се разпада по шевовете. Това позволява повече обтекаемост и гъвкавост във вашето преживяване на пространство-времето. По-голямо разбиране на връзката ви с измерението, което наричате физическа реалност. Това са основните протичащи промени, които позволяват възникването на нови преживявания, сключването на нови споразумения, нови съзнания да станат част от цялостния дневен ред. Към вас се присъединява ново съзнание. Към вашия свят се присъединява ново съзнание, което ще ви обгърне и потопи в енергия и подвижност, които не сте изпитвали досега. Ще настъпят много промени в начина, по който вашият свят ще прояви тази енергия, и съществуващата досега матрица ще изчезне. С течение на времето тази промяна ще се ускорява в предстоящите орбити, които наричате години. В орбитите на планетите ще настъпят малки, почти незабележими промени. Те ще се изместят леко навън, за да отразят новата експанзивна енергия, която се е присъединила към вашата слънчева система и която ще ускори преживяванията в посока на една нова реалност, която тепърва ще си представите и която ще бъде първото семе на кристализацията на шестата хибридна раса, и също така ще заложи семето, което ще доведе до седмата хибридна раса. Това е всичко.  

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Не съм сигурен на какво ръкопляскате, но всичко е наред. Сега е време за вашата кратка почивка и ние ще продължим с вашето холотопно преживяване, което сега ще включи една нова енергия, която не бе тук преди това. Това ще помогне на предстоящите събития не само по отношение на конфигурацията и свързаната с нея медитация, но и спрямо много различни фактори, свързани с есента на 2016-та.

Нека сега продължим това предаване, като първо поясним това, което преживяхте преди малко. Така както разбирате, вашето колективно съзнание може да бъде представено чрез различни широкомащабни архетипни енергии. Тъй като обаче сега ние сме фокусирани върху един нов етап на интерактивност с вас, с повече откритост и желание от ваша страна за възникване на контакт и с повече участие в създаването на нови енергии, които да доведат до контакт, това, което преживяхте, бе началото на възникване на нова архетипна енергия, навлизаща в слънчевата ви система, която никога не е била там преди. Това е архетип на самата същност на извънземното. Вие сте имали контакти с различни извънземни и сте водили дискусии относно извънземни цивилизации, но никога до този момент не сте включвали архетипната енергия на извънземното в своето колективно съзнание. Сега обаче тя е тук. В определен смисъл, тя се промъква в конфигурацията от архетипове, с които сте свикнали в продължение на много хиляди години, за да бъде тази нова архетипна енергия, която да ви позволи в по-голяма степен да се потопите в нея, в по-голяма степен да изследвате тази вибрационна честота. И това, което ще направим сега в тази медитация, е да кристализираме идеята, представена чрез тази конфигурация, това, което този нов архетип представлява за колективното съзнание на цялата ви (слънчева) система.

Сега се отпуснете напълно, дишайте без усилия и нека същевременно светлините да избледнеят и музиката ви да зазвучи. Отпуснете се и дишайте без усилия, дълбоко и нежно. Навътре и навън, и докато се фокусирате в центъра на холотопа,  позволете си да възприемете този енергиен символ на конфигурацията, на завихрянето, на основното завихряне на Седона, центрирано в Бел Рок, окото на завихрянето, където всичко е спокойно, където всичко наоколо се върти и започва да се ускорява в разширяващи се един след друг кръгове. С всято вдишване то набира скорост; с всяко вдишване то променя своята честота; с всяко вдишване то започва да разгръща своето влияние и въздействие върху други завихряния, близки и далечни, и започва да придобива качествата на архетипа на извънземното, архетипа на самия контакт, защото това е една нова глава във вашата реалност, на прага на взаимодействието с други същества от други светове, за което ние и други сме ви подготвяли чрез тези диалози, чрез появяването на нашите кораби, чрез различни видове взаимодействия. Сега, повече от всякога преди, това приема глобални пропорции, които засягат цялата Слънчева система и вашата галактика, докато тази архетипна енергия навлиза, докато я вдишвате във вашата реалност, кристализирате във вашата реалност, все по-силно. Позволете си да започнете да усещате вибра-а-ацията на тази нова архетипна енергия, вибра-а-ацията на самия контакт. И докато започвате да прибавяте своята енергия към завихрянето и своето намерение към завихрянето, за да му позволите да придобие всички тези качества, тези честоти, които символизират и отразяват контакта на новия архетип, навлязъл в колективното ви съзнание. 

Позволете си да заплувате свободно в тази енергия, защото тя е всеобхватна. Докато тя се присъединява към сбора от архетипни енергии, с които сте вече запознати, тя също така ги зарежда с нова енергия и всеобхватна вибрация, която ви позволява да разгърнете своите умове и въображение към звездите. Тя ви позволява да узнаете, че докато се ускорявате и се настройвате спрямо това завихряне, независимо от формата и начина на вашето участие, вие ще добавяте своята енергия към него и то ще добавя своята енергия към вашата, за да може да я разпознаете и почувствате в себе си, като част от вашето семейство, вашето семейство сред звездите, което ви прегръща, което ви приема, така както вие ни приемате, което се слива и свързва с вас, за да формира една нова хибридна раса, която един ден ще стане седма по ред. И този архетип носи семето на тази енергия, семето на шестата, семето на седмата. И докато зовихрянето се филтрира, слива и обединява с колективното същество на цялата ви (слънчева) система, то ви носи енергията на едно ново раждане, на формирането на звезди, на формирането на галактики и на всички съдържащи се в тях цивилизации, потенциала и обещанието на изследването на нови перспективи, нови идеи, нови взаимоотношения между звездите, откриването на пътища към вас, откриването на галактически пътища на взаимодействие, на приобщаване, на свързаност, на включване, на потапяне.

Вдишайте всичко това, дълбоко и бавно и го кристализирайте в себе си и то ще ви захрани, и ще ви насочва. И когато започнете да виждате различните аспекти на собственото си същество, които може да са свързани с множество извънземни цивилизации, всички свързани в едно семейство, вие ще започнете да се чувствате все повече част от това цяло, с всеки дъх. И вратите пред вас ще се отварят, и ще се очертават пътищата, които ще поемете към себе си, в себе си и навън към звездите.

Новият архетип на контакта, архетипът на извънземната и многоизмерна енергия, която ще се влее в завихрянето, в което сега сме потопени, над която в момента плаваме в нашия кораб, в нашата конкретна честота, честотата на специалистите по първи контакт, която е и моя семейна черта, ще се влее също в това завихряне, за да може да почувствате тази вибрация и да пробудите собствената си вибрация, вашата собствена връзка със звездите, вашите собствени семейни връзки и мостове към звездите, които ще бъдат пробудени оттук нататък във вас, за да може да изследвате не само навътре, но и навън, и да получите даровете на този нов архетип и множеството истории, които ще се разгърнат от него, докато вървите по нови пътища и изпробвате нови идеи, нови перспективи.

Позволете си да дишате дълбоко, нежно и без усилия, с любов. Позволете на тази нова енергия, на новия архетип да ви погали, да ви накара да почувствате как плавате в неговата прегръдка, да почувствате вълните на неговата подкрепа. Той е едновременно познат и непознат; той е нов, той е идеята на самото изследване. Той ви носи нови хоризонти, неизследвани територии, защото сега наистина навлизате в неизвестното, но не се бойте, защото този архетип ви носи в тази неизвестност не празнота, а една реалност, която е преизпълнена с души и празненство, белязали вашето пристигане, присъединяването ви към семейството, към междузвездното и между галактическо семейство, към което принадлежите и към което винаги сте принадлежали, но за което сега се пробуждате.

Сега, след като сте създали достатъчно вибрация, която да позволи приемането на този архетип от колективната енергия на вашата цивилизация, вие вече притежавате ключа и уникалната връзка към звездите, която връзка ще започне да ускорява идеята за контакт, докато се пропива от това завихряне. Конфигурацията може да бъде едно позволение, фокусна точка, технологичен символ, който да позволи на всички да споделите един фокус, хиляди, хиляди и хиляди измежду вас, всички с едно и също намерение, всички фокусиращи се върху един и същ символ, всички фокусиращи се в една и съща област, всички настройващи се на това завихряне, на специфичната честота на контакта. И вие ще видите настъпването на промените – във вас самите и извън вас. Открийте се и се освободете от всички свои допускания; открийте се и се освободете от всички свои ограничения; открийте се и се освободете от всички неща, които ви задържат; открийте се и се освободете от всички неща, които не са релевантни за вашия живот; открийте се и се прегърнете, и се уважавайте един друг, всички същества във вашия свят, всички същества извън вашия свят и „Всичко, което е”. Бъдете в мир в сърцата си, в умовете си и в Душите си, и в телата си. Бъдете в мир и знайте, че това е началото на една нова глава на вашата реалност – с нови възможности, които никога не са били пред вас, нови врати, през които да преминете, нови идеи, които ще възникнат от центъра на вашата творческа искра. Плавайте свободно сега в тази енергия и й позволете да започне да кристализира, от холотопа и лежащите в основата му матрични реалности, изтъкани от фрактални и Фибоначи пропорции, в шестоъгълната конфигурация, която може да въплъти всички тези енергии и всички тези идеи, и да послужи като увеличителна и фокусираща леща за вашите намерения за осъществяване на контакт.

Вдишайте дълбоко … и издишайте, вдишайте дълбоко и издишайте, вдишайте дълбоко и издишайте. Позволете на светлините да избледнеят, позволете на музиката да затихне и просто позволете на себе си да се понесете свободно, без усилия, необременени и просто плавайте в прегръдката на контакта. Защото ние сме тук и винаги сме били. И сега вие ще започнете да узнавате, че наистина никога не сте сами. Приемете нашата безусловна любов. Плавайте в мир. Сладки сънища. Ние ще се видим с вас по-скоро, отколкото си мислите. Хубав ден.