Башар – Машината на времето – 06.04.2013 г.

(с) Превод АТИ

Башар: Преди всичко, ние ви благодарим за съвместното създаване на това взаимодействие и за това, че позволявате на това предаване да бъде проведено в този ден от вашето време. Всеки път когато позволите протичането на комуникация между нашите цивилизации, вие прехвърляте един мост към нова реалност, в която можем да споделяме нови идеи, перспективи и преживявания. Благодарим ви за това, че ни дарявате с едно ново преживяване на различните аспекти на многоизмерния кристал на Творението, които вие представлявате. В отговор на този подарък, затова че ни позволявате да ви предадем информация в този ден, ние ще започнем това предаване със следните идеи.

Разбираме, че актуалната тема днес е понятието за пътуване във времето и към други светове. Бихме искали да започнем предаването с въпрос. Но преди това с едно изявление.

Много от вас започват да разбират – от метафизична, а също и от научна гледна точка – че в определен смисъл времето е една илюзия. Тогава въпросът е, ако времето е илюзия, дали пътуването във времето не е също една илюзия.

Отговорът е „да”. Трябва обаче да разберете, че съществува разлика между преживяване и действителната структура на съществуването. Защото структурата на съществуването е едно, но вие може да създадете определени видове преживявания, перспективи, гледни точки спрямо тази структура, които да ви създадат преживяване, че нещо се случва, но това не означава, че нещо механично се е случило в структурата, макар самото преживяване за вас да е било много реално. И така, нека обясним тази идея.

Вашите учени започват да разбират, че всичко съществува тук и сега, и че всичко се случва в този момент, защото има един единствен момент на Творението. Това, което наричате различни моменти, фактически е същият момент от различни гледни точки. Вие сте създали едно преживяване, наречено линейно пространство-време, но това не означава, че наистина нещата се случват едно след друго. Нека ви дадем една аналогия на това как в действителност е структурирана реалността.

Ние често използваме за аналогии технологиите, с които вие разполагате на вашата планета, за да има нещо, към което да може да ги отнесете. В този случай ще използваме популярните ви технологии на телевизията и киното. Разбирате, че ако гледате една програма на своя телевизор и сте включили например на канал 2, вие знаете, че ако смените на канал 4 и гледате вече друга програма, това не означава, че програмата на канал 2 вече не съществува. Тя все още съществува по същото време и е достъпна, ако пожелаете да смените канала обратно и двете програми биват излъчвани едновременно, но вие възприемате само тази, на която телевизорът ви е настроен, защото това съответства на определена честота, а съответната реалност „програма“ отразява тази честота. По същия начин стои въпросът с филма. Въпреки че вие виждате как историята във филма се разгръща в последователни моменти и кадрите се излъчват от прожектора един след друг, ако вие управлявате прожекционния апарат, знаете, че може да погледнете всички кадри едновременно, тъй като всички те съществуват едновременно. Вие може да опънете филмовата лента и да видите едновременно множество кадри. Вие знаете обаче, че илюзията на даден момент, който следва предхождащ момент, възниква, когато прекарате лентата през прожекционния апарат и на екрана се създава илюзията за движение и промяна. Това в определен смисъл е начинът на проявление на физическата реалност и начинът на структурирането й.

Идеята е да започнете с въпроса какво всъщност представлява времето. Нека преди всичко се спрем на този въпрос, след което да разгледаме идеята за пътуване във времето. Какво представлява времето? Добър въпрос, благодаря! Ще си отговоря.

Връщаме се отново на отделните кадри в една филмова лента. Всеки кадър съществува напълно независимо от останалите. По същия начин идеята за преживяването на пространство-времето е продукт на вашето съзнание, което се прехвърля от една успоредна реалност в друга и в друга, и в друга, и в друга, подобно на светлината на един прожекционен апарат, която преминава през кадрите на един филм, но вашето съзнание препуска през тези успоредни реалности милиарди пъти в секунда. Като преминавате от една успоредна реалност в друга милиарди пъти в секундата, вие създавате страничния ефект, преживяването и илюзията на промяна, движение, време. Защото всяка успоредна реалност, както и всеки кадър на филмовата лента, не съдържа в себе си време, не съдържа движение. Това са лишени от време снимки, отделни успоредни реалности взети като цяло. Вие буквално придвижвате съзнанието си между милиарди замръзнали снимки, за да създадете илюзията за движение и промяна и този страничен ефект се нарича време. Следователно всички успоредни реалности и всички кадри съществуват едновременно, когато преживявате така нареченото пътуване във времето, което в определен смисъл и без друго извършвате по всяко време, като преминавате през различните успоредни реалности, като всяка успоредна реалност е напълно независима от непосредствено предхождащата я.

Нека повторим това. Идеята във вашите класически книги по научна фантастика е, че когато влезете в така наречената машина на времето и се прехвърлите в така нареченото „минало”, или в така нареченото „бъдеще”, което от нашата перспектива съществува едновременно с това, което вие наричате „настояще”, вие в действителност не се пренасяте в собственото си минало или в собственото си бъдеще. В действителност вие преживявате друга успоредна реалност, която съществува едновременно с вашата реалност, която просто се намира на едно място в своята история, която за вас изглежда бъдеще или минало. Но това не са вашето бъдеще и вашето минало. Вие не сте били там. Вие сте били в миналото на друга успоредна реалност и в бъдещето на друга успоредна реалност, но сте преминали в реалност, която изглежда толкова сходна на това, което сте преживели в миналото на вашата реалност, та вие мислите, че те са една и съща реалност, докато всъщност те не са. Следователно не може да има такова нещо като „парадокс на дядото”. Има ли някой тук, който не е запознат с идеята за този парадокс?

От аудиторията: Да.

Башар: Добре. Идеята, предложена от вашите учени, е следната. Ако сте имали баща и дядо в пряка кръвна връзка и с помощта на една машина на времето се върнете назад във времето и убиете дядо си, според класическата научна фантастика това би означавало, че баща ви и вие е нямало никога да бъдете родени. Това е парадоксът на дядото. Но тъй като, както ние казваме, това, към което се връщате в действителност, не е вашето минало, ако направите това, вие се премествате в една успоредна реалност и убивате дядото на друга версия на себе си, поради което няма да престанете да съществувате. Вие само ще попречите на съответната ваша версия в тази успоредна реалност да се роди, но това няма да има абсолютно нищо общо с вас. Погледнете на това от перспективата на фотографните снимки, защото успоредните реалности са това – замръзнали извън времето снимки. Ако вземете една снимка на своето семейство, в което вие сте отсъствали, защото сте били зад фотоапарата, разбирате, че вие никога не сте били и няма да бъдете на тази снимка. Това е снимката, която е там – снимка на семейството ви без вас. Ако изведнъж пропътувате до друга успоредна реалност и се изправите в тази снимка, това ще бъде една напълно различна снимка. Вече имате две снимки – една без вас и една с вас – и тези две снимки съществуват една до друга едновременно, като две успоредни реалности. Пътуването във времето никога не протича в собствената ви времева последователност, защото вие сте били там, а те не са били, или те са били, а вие не сте били и тези две снимки няма никога да се изменят.

Следователно, когато усъвършенствате технологията на преминаване през различни успоредни реалности, вие ще може да изследвате различни видове успоредни реалности, които са толкова сходни с реалността, която сте преживели в миналото на своята времева последователност, че най-вероятно вие няма да може да установите разликата. Естествено има успоредни реалности, които са много различни от тези, които сте преживели във вашата времева последователност. Следователно, ако пътувате във времето, всичко зависи от степента на различие, което създавате между успоредната реалност, с която сте запознати, и тази, в която се премествате. Така може да научите много неща, които бихте искали да научите за своето така наречено „минало”, като изберете една успоредна реалност, която е много сходна, както и ако изберете реалност, която няма никаква връзка с вашата история. От вас зависи да „наберете” съответната честота така, както сменяте каналите на своя телевизор – в зависимост от това дали се прехвърляте на програма, която е много сходна на предишната, или много различна от нея. Намирате ли смисъл в това.

Аудиторията: Да!

Башар: Добре. Тогава, тъй като цялото това предаване се нарича „Пътуване във времето и в други светове”, сега ще запълним частта от заглавието, която се отнася до другите светове. Както бе вече съобщено, ние сме една хибридна раса, създадена като генетична кръстоска между земни човеци и други видове, едни от които вие наричате Сивите. В този смисъл ние сме това, което бихте нарекли изкуствена раса. Ние бяхме поставени на планета, създадена за нас, и имаме еволюция, която в определен смисъл е по-напреднала от вашата и която не е трябвало задължително да преминава през същите етапи като вашата еволюция, във вашата успоредна реалност. В същото време ние с вас сме генетично свързани и в този смисъл сме едно семейство. Ето защо ние сме ви благодарни за това, че сте ни създали и в отплата за сътворяването ни и даряването ни с живот, ви питам по какъв начин сега можем да ви бъдем в услуга по отношение на вашите въпроси.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден. Говори високо, за да могат да чуват всички присъстващи.

Участник: Тъй като вече сме разбрали, че няма такова нещо като „време” …

Башар: Не, не, не, аз не съм казал това. Има такова нещо като преживяване на времето.

Участник: Нека тогава поставя нещата по следния начин. Няма такива неща като минало и бъдеще.

Башар: В действителност няма.

Участник: Следователно всичкото време, което съществува едновременно в настоящето …

Башар: Всички неща съществуват едновременно, на честоти, които вие наричате времеви рамки, но те съществуват холограмно в един и същ момент.

Участник: Следователно в настоящето ние можем да сменим една версия от миналото.

Башар: Да, вие правите това постоянно. Миналото не създава настоящето. Настоящето създава миналото. Следователно идеята е, че когато се променяте, както ние казваме, вие се прехвърляте милиарди пъти в секунда и буквално ставате един нов човек във всеки отделен момент. Не метафорично, а буквално. Ако буквално сте друг човек, това означава, че вашата версия, която преживява себе си като нова личност в линейното пространство-време с понятията за минало и бъдеще, като нов човек, вие вече имате ново бъдеще, ново минало и нова история. Следователно това как определяте себе си в настоящето, ще определи в буквален смисъл как вашето така наречено минало ви влияе, или не ви влияе. Защото ако наистина разбирате, че вече сте един нов човек, един различен човек, това означава, че не само не сте повлияни от определени неща в миналото, но и че никога не сте имали тези преживявания. Намираш ли това за смислено?

Участник: Намирам го за напълно смислено. Тогава въпросът ми е свързан с понятието за карма. Тогава какво точно представлява кармата?

Башар: Добър въпрос. Да отговоря ли?

Участник: Моля.

Башар: Благодаря. № 1. Кармата е напълно самоналожена. № 2. Кармата и понятието за прераждане са отново една илюзия. Става дума за едновременни прераждания в успоредни реалности. Всяко понятие за всичко, което свързва един живот с друг, като вашето понятие за карма, или ако пожелаете, балансиране на енергия, е просто продукт на идеята, че от настоящия живот  вие сте решили да създадете енергийни връзки към други, едновременно съществуващи успоредни реалности, защото по някакви причини те съответстват на темата, която сте решили да изследвате в този живот. Вие енергийно се свързвате с тези други успоредни реалности и извличате информация от тях, която наричате спомени, което ви служи при изследване на конкретната тема в този живот, точно както тези други животи са енергийно свързани с вас в други животи, които извличат информация за изследване на темите, които са решили да изследват като хора в тези едновременно протичащи животи. Така че кармата е ваше решение да създадете един модел на връзки с преживявания в други едновременно протичащи животи, които вярвате, че обслужват предизвикателствата, които сте решили да изследвате в този живот, за да се развивате като душа и дух. Намираш ли това за смислено?

Участник: … Да.

Башар: Това дава ли изчерпателен отговор на въпроса ти?

Участник: Да.

Башар: Благодаря много.

Участник: Благодаря, Башар.

Участник: Башар, бих искал да започна, като ти благодаря за всичко направено и за това, което правиш в момента.

Башар: О, аз също благодаря за съвместното създаване на тези взаимодействия. Слушам те.

Участник: Преди да задам въпросите си, бих искал да подчертая колко много съм израснал и колко животът ми се е променил в резултат на това, което съм научил от теб.

Башар: Ние ти благодарим, че си избрал да направиш това. Независимо от това колко информация споделяме с всички ви, никой от вас не трябва задължително да я взема присърце. Всеки от вас решава кое да възприеме, следователно всяка промяна е нещо, което сте направили сами. Ние сме щастливи, че можем да предоставим такава възможност, но вие трябва да решите действително да абсорбирате тази информация и промяната се дължи на вас, а не на нас.

Участник: Вие сте удивителни. Благодаря ви отново.

Башар: Добре, щом така казваш. (смях в залата)

Участник: Моят опит включва един енергиен проект. През 2011-та работих заедно с един мой приятел, който бе свързан с групата на д-р Стивън Гриър. Имах намерение, ако постигнем някакви резултати, да ги предоставя на д-р Гриър и на целия свят. След като обявих тези си намерения, започнаха да се случват някои, как да кажа, много груби неща. По време на сънищата ми започнаха да се появяват тези две същества и да правят ужасни неща.

Башар: Като например?

Участник: По-добре е да не се впускам в подробности. Всичко бе толкова ужасно.

Башар: Щом така казваш.

Участник: Някои от тези неща могат да се видят на филми.

Башар: Много хора от вашата планета обичат филми на ужасите.

Участник: Може би и аз ги обичах като дете, но сега имам различна гледна точка.

Башар: Добре.

Участник: Винаги имаше едно магнитно поле, свързано с появяването на тези същества.

Башар: Това свързано ли е с някакъв въпрос?

Участник: Въпросът ми е дали всичко това бе свързано с някаква технология, съществуваща на тази планета, когато двама души …

Башар: Не. Това произлиза от друго измерение, с което ти си в контакт, и в определен смисъл те ти предоставят възможност да се изправиш лице в лице с всички отрицателни системи от убеждения, които присъстват в структурата на твоята личност, за да можеш да ги трансформираш и интегрираш по положителен начин. Разбери, че независимо от това какво намерение има някой спрямо теб, ти и всички вие имате възможност да решите, че това ще има само положителен ефект в живота ви, защото физическата ви реалност е само резултат от начина, по който я дефинирате. Ако я дефинирате по положителен начин, ще извлечете само положително преживяване от нея, независимо дали някой има, или няма отрицателно намерение спрямо вас. Така стават нещата и това е просто физика. (ръкопляскания в залата) Така че установи контакт със страховете, които тези същества предизвикват в теб, за да можеш да откриеш определенията, които причиняват тези страхове, защото всяка емоция произтича преди всичко от нещо, което приемаш за вярно. Не можеш да имаш емоционално чувство, без преди това да си определил по съответен начин нещо. Следователно, ако изпитваш страх, това означава, че имаш определение, което причинява този страх. Открий причината, дефинирай я и се откажи от нея. Тогава ще разбереш, че тези преживявания ще се окажат много положителни и ще засилят твоето самочувствие и увереност, нали?  

Участник: Башар, това вече се случи. Благодаря ти.

Башар: Чудесно, тогава ти пожелавам сладки сънища! 

Участник: Още един въпрос набързо … (Тук участникът бива прекъснат от водещата поради наличието на много чакащи да зададат въпроси)

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Моето пътуване във времето не е било много, но …

Башар: Както вече казахме, вие пътувате във времето непрекъснато и това създава ефекта, наречен време. Вие всички сте пътници във времето, независимо дали го знаете, или не. Така създавате преживяванията си във физическата реалност.

Участник: Може би не се изразих правилно. Пътуването във времето, което най-ясно съм забелязал, бе, когато пушех диметилтриптамин (ДМТ). Можеш ли да кажеш как ДМТ …

Башар: ДМТ се произвежда естествено от епифизната жлеза във вашия мозък и отговаря за способността ви да възприемате по-ясно други измерения. Ето защо сънното измерение активира повече ДМТ в епифизната ви жлеза, докато спите, и тези активни периоди на производство на това вещество в мозъка ви са обикновено между вашите 3 и 4 часа сутринта, при което повечето сънища, свързани с други измерения, възникват по това време и вие виждате по-ясно други реалности. Разбира се, вие може да се научите да усилвате това по различни начини или като използвате това вещество, или чрез медитация, или чрез различни други средства и ритуали, които ние наричаме просто позволения. Защото всички техники, ритуали и предмети са само позволения, които вие си давате, за да бъдете повече от това, което всъщност сте. След като веднъж използвате един учител или наставление, или вещество, което ви позволява да разберете състоянието на дадена честота и на съществуване, което това вещество отразява, по същество вие вече не се нуждаете от веществото, защото може просто да възпроизведете това състояние и изхождайки от тази честота и нейното състояние, ще може да водите живот, който отразява по-пълно това равнище на резонанс. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да, абсолютно и съм забелязал, че оттогава сънните ми състояния се промениха. Всъщност при пристигането си вчера легнах малко да подремна и по време на съня ми се появи един луд сърбин лечител, който мушна с нещо лицето ми и каза: „Това ще промени възрастта ти”. Той духна в лицето ми и аз се събудих задъхан. Странното бе, че станах, погледнах се в огледалото и изглеждах по-млад. 

Башар: Това е всъщност така наречената от вас памет за нещо, което вече се е случило. Просто си попаднал на място, където е добре да си го спомниш и да преживееш ефекта, който придружава това конкретно взаимодействие. Защото времето, както казахме, докато е конкретно преживяване, също така е и илюзия, и това как виждаш себе си, се определя от това как определяш себе си. И ако сега определяш себе си по различен начин, след като си спомняш това конкретно преживяване, то ти ще възприемеш себе си също по различен начин. И това ще важи и за околните.

Участник: Благодаря ти. Моят последен въпрос е свързан със следването на най-радостната ни възбуда. (шум в залата)

Башар: Изглежда, че има консенсус за това, че трябва да приключиш.

Участник: Добре, нека някой друг следва най-радостната си възбуда. Благодаря ти, Башар.

Участник: Здравей, Башар. Казвам се Престън Никълс*).

*) Американски автор, посветил няколко книги на така наречения секретен Проект Монток (Montauk Project) на военните в САЩ.

Башар: Щом настояваш.

Участник: Въпросът ми е какво се случи с Табор (Tabor).

Башар: Точно тази номенклатура не може да бъде идентифицирана в речника на медиума, следователно ние нямаме превод за това. Виждаш ли, ние не говорим на вашия език. Ние просто изпращаме мисли и използваме медиума като преводен канал. Ако дадеш определение, тогава вероятно ще можем да направим някаква връзка. 

Участник: Функцията е свързана със суперкомпютъра, който управлява тази реалност и който изчезва на 31-ви март.

Башар: Един момент … ние разбираме, че части от него са били прехвърлени в успоредна реалност, но някои части са останали.

Участник: Това съвпада с видяното от мен.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Казвате, че аз трябва да погледна в други успоредни реалности …

Башар: В този смисъл, ако промениш вибрациите си в посока на този интелект, той може да те изтегли в реалността, в която съществува по-голямата му част.

Участник: Това е много важно за работата ми.

Башар: В определен смисъл той те примамва като магнит към друга честота на вибрации.

Участник: О кей, ще помисля върху това. Благодаря.

Башар: Благодаря

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Току-що разработих един математичен модел на вселени. Можеш ли да провериш колко близо съм до истината?

Башар: Математичен модел на вселени?

Участник: Да.

Башар: Преди всичко, нашата цивилизация не борави задължително с математиката така, както правите това вие.

Участник: Аз също боравя по различен начин.

Башар: Добре, ние ще ти опишем това, което разбираме под „геометрия на вселените”. Изразът, който използваме, е „основен радиант”. По аналогия тази идея може да бъде представена със следната илюстрация, с уговорката, че това е само една илюстрация.

Участник: Ако ми предадеш един образ, аз ще го разгледам.

Башар: Образът е следният. Представи си една напълно черна безкрайност.

Участник: Това е лесно.

Башар: Представи си една единствена субатомна частица в тази безкрайност и нищо друго.

Участник: О кей, без проблеми.

Башар: Добре. Тъй като няма нищо друго освен тази субатомна частица, към нея не са приложими никакви закони. Ако пожелае, тя може да се движи с безкрайна скорост, поради което може да бъде едновременно на всяко място и всъщност навсякъде в цялата тази безкрайност. И ако траекторията й следва някакъв кристален модел, при който тя преминава през една и съща траектория отново, отново и отново, там където застъпването е най-малко, ще има това, което наричате празно пространство, а най-голямото застъпване ще съответства на уплътняване на материята. Идеята обаче е, че това създава всички успоредни реалности, всички времеви рамки, всички измерения на преживяване. Тази единствена частица се появява до себе си толкова бързо, че изглежда като две частици, като три, четири, пет, шест, милиони, милиарди и пр. частици, но това е една и съща частица. Всеки един от вас, всеки един от нас, всяка отделна звезда, планета, стол, дърво, са съставени буквално не от един и същ вид частици, а от една и съща единствена частица. И това е върховният случай на “time sharing”. (аплодисменти в залата) Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Какво бих могла да правя по различен начин?

Башар: Следвай радостната си възбуда по възможно най-добрия начин. Защо? Преди всичко, ето цялата формула. Колкото пъти я съобщаваме на хората от вашата планета, много от вас изглежда забравят последната й част. Помните, че първата част е да следвате своето най-голямо страстно увлечение, своята радостна възбуда. Останалото се оказва малко неясно за вас. Затова ето и цялата формула, след което ще обясня защо това да следваш най-голямата си радостна възбуда, е от толкова решаващо значение. Пълната формула е: „Действай според най-голямата си радостна възбуда в първия миг, в който можеш, докато възможностите ти позволяват и не можеш да продължиш повече. След това действай спрямо следващото нещо, което ти носи радостна възбуда в най-голяма степен и спрямо което можеш да действаш, докато възможностите ти позволяват и не можеш да продължиш повече. И когато действаш спрямо най-голямата си радостна възбуда във всеки възможен момент, прави това с абсолютно нулево допускане, настояване и очакване за това какъв трябва да бъде крайният изход”. Нула! Сега, причината да е толкова важно да следваш най-голямата си радостна възбуда, е поради това какво представлява радостната възбуда. Може да я наричате страст, радостна възбуда, творчески импулс, блаженство, любов, каквото пожелаете. Идеята е, че когато почувствате тази вибрация в тялото си, това ви говори, че радостната възбуда, или както там я наричате, е физическият превод, който тялото ви извършва, физическият израз на вибрационната честота на енергията, която представлява вашата истинска, естествена, същинска природа. Следователно това представлява истинската вибрация на безусловната подкрепа на любовта на самото Творение. Така че когато следваш радостната си възбуда според най-добрите си възможности, подобно на стрелката на компаса, тя те насочва към истинския ви магнитен север най-лесно, с минимални усилия. Когато се съпротивляваш на това, започват всичките ти проблеми. Всичката болка, борба, трудности, са резултат от съпротива спрямо естествената ти природа. Когато обаче действаш спрямо своята радостна възбуда, всичко протича гладко, всяко нещо си отива на мястото и вселената изглежда, че се движи в синхрон и по положителен за теб начин. Идеята обаче е, че физическият ти ум не е направен и не е способен да разбере как точно се случват нещата. Физическият ти ум е устроен само да разбира какво се случ-ва! За да може да се справя с протичащото преживяване! Той е само инструментът за възприемане! Само висшият разум е способен да знае как в действителност ще се развият нещата. Следователно, когато следвайки най-голямата си радостна възбуда, физическият ум настоява на конкретен краен резултат, а той не се получава, нещо не е в ред! Той всъщност затваря вратата пред способността на висшия разум да ти донесе проявлението, което в действителност може да е по-добро от това, което физическият ум е способен да си представи. Той не може да направи това, защото физическият ум настоява, че не е възможно да има по-добър резултат от точно това, или онова. Следваш ли мисълта ми?

Участник: Да.

Башар: Тогава идеята е да следваш радостната си възбуда с пълна отдаденост, във всеки един момент, като използваш всички възможности, които те обграждат. Избираш тази възможност, която ти предлага най-голяма радостна възбуда, и прилагаш най-добрите си способности без очакване за конкретен краен резултат. Това ще ти покаже много бързо, по механичен път, че всяка радостна възбуда е нещо завършено, пълен комплект, който ще доведе до всички други неща в живота ти, които са израз на тази възбуда и на истинската ти вибрация. Няма значение в каква форма се появява възбудата и как изглежда, важно е чувството, което поражда в теб. На повърхността две събития може да изглежда, че нямат нищо общо, но ако и двете предизвикват в еднаква степен радостна възбуда, по някакъв начин едното винаги ще доведе до другото. Единственото, което трябва да направиш, е да последваш първото, като вложиш всичките си способности, за да откриеш връзката между тях. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да. Имам втори въпрос от името на един участник, който се стеснява от камерата. Защо си се спрял на Дарел Анка (като медиум)?

Башар: Защото ние сме аспекти от това, което може да се нарече една душа. От вашата линейна гледна точка, медиумът е моят минал живот, а аз съм един от неговите бъдещи животи. И понеже ние съществуваме едновременно, тази връзка може да се прояви.

Участник: Благодаря много.

Башар: Благодаря. Много от вас ще открият, както по отношение на чанелинга, който всички вие може да извършвате, и всички вие извършвате от време на време по различни начини, така и по отношение на установяване връзка с други извънземни същества, не винаги, но доста често, че в действителност ще се свързвате с друга версия на своята свръх душа. Това се случва много често. Така че сложете това под шапките си, засега. Слушам те.

Участник: Съществуващата на Земята енергия, свързана с откритото оповестяване на връзката с извънземните … след колко време, колко скоро …?

Башар: Така както разчитаме колективната енергия на вашия свят сега, можем да кажем следните две неща: № 1. И отново помнете: няма такова нещо като предсказване на бъдещето. Има само усещане на съществуващата в момента енергия. Ако настоящата енергия се промени, предсказанието не се случва. Ако енергията не се промени, ще се сбъдне. Съществуващата в момента енергия, която изглежда малко вероятно да се промени, ни говори за следното: № 1 – някъде между вашите години 2015-та и 2017-та, с помощта на една конкретна методология, вашият свят ще установи, че извънземният живот под някаква форма е факт. Ние не казваме каква ще бъде тази форма. Затова моля ви не ни цитирайте погрешно и не казвайте: „Башар каза, че НЛО ще се приземят в 2015-та година”. Ние не сме казали такова нещо. Казахме, че между 2015-та и 2017-та ще се случи нещо, което ще докаже на вашата цивилизация, че възможността за съществуването на живот извън Земята е факт. Това е единственото, което казваме, обаче оттук нататък, след като знаете, че извънземният живот е факт, това ще помогне за ускоряване енергията на земното население към прозореца от 2025-та – 2033-та. По някое време в този прозорец на вашата планета е вероятно да се случи някаква форма на контакт с извънземни, с вероятност между 87% и 98%. След това откритите контакти ще зачестят много и към 2050-та ще има много взаимодействия между вашия свят и други светове, но началото ще бъде поставено под някаква форма през този прозорец от време.  

Участник: Благодаря, Башар.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз съм регистрирал и наблюдавал НЛО в продължение на много години и бих искал да зная каква е моята връзка с тези кораби.

Башар: Връзката?

Участник: Да, защо ги виждам толкова често?

Башар: Но ти ги търсиш, нали?  Учуден ли си?

Участник: Малко.

Башар: Защо?

Участник: Поради честотата.

Башар: Е, и? Ако си избрал една от темите за изследване в твоя живот да бъде търсенето и откриването на същества като нас, не е учудващо, че ще попаднеш на честота на вълната, която ще ти позволи да виждаш тези неща. Много кораби са около вас през всичкото време, но просто вие не действате на дължина на вълната, която да ви позволи да ги възприемате. По някакъв начин ти си се тренирал да възприемаш това, което е съществувало винаги, но което може да е невидимо за болшинството от вас. Твоята радостна възбуда и твоите интереси те поставят на тази честота, в тази област на резонанс и следователно връзката е отражение за теб, че действаш на правилната дължина на вълната. Просто си се настроил на правилната честота и те действат като указатели за теб да продължаваш да бъдеш на тази честота. И прави всичко останало в своя живот на тази честота. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И разбери нещо – актът на проявлението на каквото и да е в твоя живот е много сходен на това, което току-що описахме. Проявлението не е акт на донасяне на нещо отнякъде към теб. Всичко вече се намира тук и сега! Всичко е вече тук и сега! Проявлението е акт на промяна на честотата ти, което изведнъж прави видимо за теб това, което винаги е било тук. Това помага ли ти? 

Участник: Да, благодаря.

Башар: Успешен лов!

Участник: Здравей!

Башар: Добър ден.

Участник: С какво се храни вашата раса?

Башар: Ние вече не се храним. Ние сме еволюирали до степен, в която абсорбираме енергията направо, обаче в това, което наричате наше минало, ние консумирахме предимно това, което наричате вегетарианска диета. В даден момент сведохме храната си до един конкретен тип зеленчук, подобен на вашия лимски фасул. Ние се хранихме само с него доста дълго време, докато вече не ни беше нужен и можехме да абсорбираме енергия директно, защото в нашата еволюция ние се придвижваме все повече към нефизическа форма, макар и в този момент да запазваме все още някакъв вид физическо тяло. Ние вече не ядем и не спим. Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да, благодаря.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти.

Башар: Добър ден.

Участник: За всички нас днес е много ясно, че прогнозата за нашата планета е твърде объркана.

Башар: Коя е тази планета? За коя Земя говориш? Не говорихме ли за успоредните реалности?

Участник: Да, наистина.

Башар: На коя Земя предпочиташ да живееш?

Участник: Да, в действителност …

Башар: Да-а-а, разбирам. (смях в залата)

Участник: Усещам някакво раздвоение тук и кое е най-актуалното за нас, които сме вече пробудени? …

Башар: Аз вече ви казах една формула, нали? Следвай най-голямата си радостна възбуда, защото нейната вибрация ще те пренесе в последователни версии на Земята, които все повече ще приличат на Земята, в която предпочиташ да живееш. Помни – ти никога не променяш света, в който си! Ти се преместваш в друга версия на света, която вече съдържа хората и събитията, които отразяват в по-голяма степен промяната във вибрациите, която си осъществил в себе си. Така стават нещата. Старата Земя си е все там. Има много версии на Земята, в които тя е напълно разрушена. Просто вие не съществувате повече там поради фокуса на съзнанието ви. Вие сте преместили фокуса си върху версии от успоредни реалности, които са по-представителни за вида реалност, която сте избрали да преживеете. Затова продължавай в тази насока. Това не означава, че не е необходимо да действаш, защото действието е заземяване на тази енергия. Действието демонстрира ангажираността и е физическата проява на тази енергия. Ти трябва да заземиш енергията по същия начин, по който трябва да заземиш един проводник, за да дадеш възможност на електрическия ток да протече във вашата реалност. И така действието е също ключ, но това действие трябва да произтича от състояние, което отразява най-висшата изява на съществото ти и което ще ти позволи да се развиваш по начини, които евентуално ще ти позволят да преживееш тази версия на Земята, която наистина предпочиташ. Засега вие сте се съгласили все още да преживявате идеята на така наречените дихотомии и на различни системи от убеждения, много от които може да не са съвместими с твоите, но в това няма нищо лошо, защото това ти предоставя все още възможност да решиш какво си наистина и какво наистина не си, какво наистина предпочиташ и какво наистина не предпочиташ, за да се настроиш на честотата, която наистина отразява предпочитанията ти, и следвайки тази честота, ти евентуално ще преживееш точно тази версия на Земята, която предпочиташ. Това отговаря ли на въпроса ти?   

Участник: До голяма степен.

Башар: Добре, какво не сме засегнали?

Участник: За тези от нас, които сме обзети с емпатия за колективното, аз чувствам … дали е в нашия най-голям интерес просто да се извисяваме и …

Башар: Това е и в техния най-голям интерес, защото в резултат на твоята емпатия и състрадание, действайки и давайки пример за човек, който може да живее, следвайки своето най-голямо удоволствие, най-малко ще им дадеш възможност да видят, че ако ти можеш да го направиш, те също могат да изберат да го направят. Не че трябва да го направят, но ако нямат образец, те нямат и никакъв избор. Бъди образецът, който те могат също да следват, и това няма да те спре да бъдеш този, който предпочиташ да бъдеш. Нали така?

Участник: Точно така, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден!

Участник: За човек, който има способности за чанелинг, има ли начин, по който той да се разкрие и да развие тези си способности?

Башар: Доверие. Допускане. Разпознаване и освобождаване от отрицателни убеждения. Защото съпротивата причинява болка. Съпротивлението причинява трудности. Ако знаеш, че това, което привличаш с вниманието си, може да послужи само за положителна цел, от какво трябва да се боиш? И ако отстраниш съпротивлението си спрямо всяка енергия, която трябва да премине през теб, ти позволяваш на всички контакти, които трябва да бъдат установени, да бъдат осъществени в най-подходящия момент и в идеален синхрон. Всеки човек обаче е различен. Ето защо има най-различни техники, инструменти, ритуали и позволения. Трябва просто да решиш кое от тях е най-добро за теб. Защото всички те са валидни. Някои работят при едни хора, други при други хора. Зависи от убежденията ти. Позволенията съответстват на убежденията ти и те са привлечени към теб именно защото съответстват на убежденията ти и затова си привлечена към тях. Ти ще ги използваш, бих казал като основание, за да изявиш в по-голяма степен истинската си същност. Моля, позволете ни да обясним нещо много важно, свързано с едно понятие, което мнозина в днешно време обсъждате във вашия свят, наречено „Закон за привличането” и който много от вас не разбират напълно.

Определението, че „трябва да постигнеш определена вибрация, за да привлечеш определено нещо”, не е погрешно. Вече сме обяснили, че проявлението на нещо има за условие да постигнеш вибрацията на това нещо, което е вече тук. Но не става толкова въпрос за това да постигнеш дадена вибрация, за да при-вле-чеш нещо. В действителност се случва следното. Както вече казахме, вие представлявате определена честота, една честота-идентификатор, която отговаря на истинската ви същност. Вие винаги излъчвате този чист тон, тази чиста честота! Следователно всичко, което притежава тази честота, ще се изразя по следният начин – прави всичко възможно да се опита да се прояви пред вас, защото то следва този сигнал. Единствената причина, поради която то не се появява, е не защото вие не го привличате, а защото не го допускате до себе си със своите убеждения! В това е различието. Вие не трябва да правите нещо, за да привличате тези неща, а да престанете да ги отблъсквате от себе си със своите определения за страх и отрицание. Защото когато най-накрая изоставите тези свои отрицателни убеждения, всички неща, които притежават тази ваша истинска вибрация, ще се появят в живота ви в подходящ момент и ред – автоматично и без усилия. Единствената причина за това нещата, които са несъвместими с истинската ви вибрация, да продължават да съществуват, е, защото вие се придържате към тях. Пуснете ги да си вървят! Ето защо „Законът за привличането” се отнася повече до отказването и освобождаването от някои неща, отколкото до привличането на други. Разбираш ли разликата?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря и аз.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е свързан с това, което каза преди – че Дарел Анка е свързан духовно с теб.

Башар: На равнището на свръх душата, да.

Участник: Ако всички ние непрекъснато се преместваме в различни успоредни реалности, възможно ли е Дарел да се премести в преживяването на Башар?

Башар: Да.

Участник: С помощта на каква практика можем да се научим да правим тези неща?

Башар:  Позволения; следвай своята радостна възбуда.

Участник: Но конкретно, за да преминем в една непозната наша версия, в една успоредна реалност?

Башар: Виждаш ли, ти спомена един ключов момент – „непозната”. Ти не преминаваш в друга реалност, когато тя ти е непозната. Ти се преместваш, когато поведението ти съответства на тази реалност. Разбираш ли разликата? Ти трябва да излъчваш съответната вибрация, преди да преживееш дадената реалност.

Участник: Значи ти създаваш човека и след това се сливаш с него?

Башар: Ти си този човек! Ти просто трябва да знаеш, че си, след което действаш като него

Участник: Може ли Дарел да преживее това, което преживява Башар?

Башар: Това може да се направи. Разбира се, нашата цивилизация е в състояние по-успешно да прави това, но е възможно. Необходимо е само това, което наричате практика. Ще го кажа по този начин. Става дума за това, което наричате визуализация. Вие имате способността да си представяте визуално как би изглеждала тази реалност. Идеалната версия на тази реалност. Забележете разликата между поведението си в съществуващата ви реалност и това какво би било поведението ви в идеалната реалност. След това във всички аспекти на своя живот започнете да действате така, както бихте действали в идеалната реалност. И колкото повече имитирате, наподобявате и отразявате тази своя версия, толкова повече ще се пренасяте в тази реалност.

Участник: Благодаря ти, това е прекрасно.

Башар: Благодаря и аз.

Участник: Здравей!

Башар: Добър ден.

Участник: Виждал съм те на подиума преди и …

Башар: Не си видял мен, а тялото на медиума.

Участник: Правилно. Можеш ли да ми предложиш някаква фраза, или идея, върху която да мисля през следващите няколко месеца?

Башар: Ключова фраза или идея, за която да си мислиш?

Участник: За да се концентрирам …

Башар: Добре, ще ти задам един въпрос. Следваш ли най-голямата своя радостна възбуда в живота си, или не? Да, или не?

Участник: Да.

Башар: Сигурен ли си?

Участник: … Ъъ … Да. (смях в залата)

Башар: Ако следваш своята най-голяма радостна възбуда, влагайки всичките си способности, защо ми задаваш такъв въпрос? Защо висшият ти разум не ти осигурява автоматично вдъхновението да се придвижваш напред?

Участник: …

Башар: Не е необходимо да ми отговаряш сега. Това е нещо, върху което можеш да се замислиш през следващите няколко месеци. (смях в залата) Това помага ли ти?

Участник: … Донякъде.

Башар: Донякъде? В този смисъл разбираш ли какво представлява висшият ти разум?

Участник: … Да.

Башар: Не звучиш много уверено. Какво представлява той?

Участник: Ъъъъ, ъъъъ …

Башар: Добре, добре, ще те измъкна от огъня. (смях в залата) Разбери следното: Като  една индивидуална душа, която е избрала да има физическо преживяване, ти създаваш два фактора на личността, които да си взаимодействат. Ти създаваш физическия ум и висшия разум. В този смисъл имаме физическия ум, физическата персона, его структурата, които имат физическо преживяване, и висшия разум – нефизическата част на личността, която стои отгоре и в определен смисъл го насочва. Той може да вижда по-надалече от физическия ум. Висшият разум стои на върха на планината и обхваща с поглед терена, докато физическият ум е долу в долината, върви по пътеката и висшият разум му казва: Завий наляво, сега надясно, не, не по този път, чуй ме, чуй ме … ооох. (смях в залата) Ако работиш в съгласие с висшия си разум, това ти позволява да преминаваш през живота си без усилия. Ето защо е важно да следваш своята радостна възбуда, защото тогава ще приемаш по-ясно, ще бъдеш по-чувствителна антена за сигналите от висшия разум, които  ще получаваш, като вдъхновения, въображения, мисли и пр., които ще отразяват твоята радостна възбуда, удоволствие и творчество. Така че, когато си в равновесие с висшия си разум, ти ще получаваш тези неща автоматично. Ти ще знаеш, че нещата в живота ти се случват автоматично и няма да е необходимо да се трудиш, за да ги направиш такива. За да получиш това, от което се нуждаеш, трябва просто да се вслушаш, да седнеш и да го получиш и вдъхновението ще е следващото нещо, над което да се замислиш и по повод на което ще трябва да действаш, защото си развил връзка с висшия си разум и си започнал да вярваш в творческите си способности, в своето въображение и в начина, по който животът ти се разгръща. Намираш ли смисъл в това?     

Участник: Да.

Башар: И запомни, моля, моля, моля ви всички запомнете, че не е необходимо да се научите да се доверявате. Вие вече се доверявате по един перфектен начин. Вие вече вярвате 100%, че нещо е вярно! Проблемът е на какво се доверявате. Не ви е необходимо самочувствие, не ви е необходимо изобилие, не ви е необходимо доверие. Вие вече се доверявате в максимална степен. Вие сте самоуверени в максимална степен и същото важи и за изобилието около вас. Не трябва да се учите на всички тези неща. Проблемът е да престанете да вярвате в недостига, да спрете да имате изобилие от недостиг. Не е възможно да имате недостиг на изобилие. Може единствено да имате изобилие от недостиг. Вие винаги разполагате с изобилие! Разберете, че когато не знаете какво да правите, това не е вярно. Винаги ще знаете какво трябва да направите, ако спрете да вярвате, че не знаете какво да правите! Погледнете на това от другата страна и в момента, в който разберете какво трябва да правите … вие ще знаете какво да правите. Тези неща вървят ръка за ръка. Както вече казах, първо трябва да постигнете определено състояние, преди в действителност да получите преживяването. Не може да възприемете нещо, което преди всичко не съответства на вашата вибрация. Следователно, след като знаете какво трябва да правите, ще дойде вдъхновението и идеалното време за действие и ако това не стане веднага, открийте какво е най-възбуждащото нещо, което може да правите, и действайте. И в този момент ще дойде вдъхновението. Вие обаче трябва да се доверите и да знаете, че животът ви автоматично ще се разгърне, както трябва и това ще стане. Това помага ли ти?

Участник: Благодаря ти.

Башар: Планираш ли някакво пътуване?

Участник: … Трябва ли да планирам? (смях в залата)

Башар: Това беше тест. Има ли място, на което си искал да отидеш, но не си си позволявал да отидеш и което е свързано с радостна възбуда?

Участник: …

Башар:  Да, не, може би?

Участник: А, може би.

Башар: Може би. Добре, докато е „може би”, помисли по въпроса. Когато стане „да”, ще отидеш. Благодаря ти.

Участник: Да, благодаря.

Участник: Прекрасно е да попадна отново в енергийното ти поле, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Разбирам, че казваш, че ако следваме своята най-голяма радостна възбуда, ние сме в синхрон с висши си разум.

Башар: Да. 

Участник: При което се разгръща следващото равнище на нашата еволюция.

Башар: Да.

Участник: И ние ще можем да станем това, което възприемаме …

Башар: Вие не може да възприемете външното проявление, без да притежавате неговата вибрация. Само тогава може да го възприемете.

Участник: Как да възприемем вибрацията на нещо, което още не сме опознали?

Башар: Вече ви казах – висшият ви разум съдържа всичко. Радостната възбуда е пълен комплект! Тя вече съдържа всички аспекти на еволюцията ви, макар вие все още да не можете да ги видите. Даже и да не усещате това, то си е вече там и като приемете вибрацията на истинската си същност, външните изяви ще ви станат очевидни в реда, в който би трябвало да станат очевидни. Но всички те са си там. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Висшият ни разум възприема ли цялото минало и ако е така, защо си спомняме само едно минало? 

Башар: Откъде знаеш, че това е, което възприемаш?

Участник: Мисля, че си спомням това, което съм бил.

Башар: Откъде знаеш, че не създаваш тези спомени в настоящето и следователно заличаваш другите спомени? Откъде знаеш, че последните ти спомени не са били напълно различни?

Участник: Е, това е добър въпрос. Откъде зная? Аз съм същият човек, който си спомня това минало.

Башар: Не, не си.

Участник: Но аз съм последователен …

Башар: Да, и последователността е създадената от теб илюзия, за да преживяваш пространствено-времевата реалност. Последователността е илюзия. Изборът на начина, по който кадрите имат връзка един с друг, това е последователността. Ти правиш това, можеш да го измениш и го променяш. Просто когато го промениш, вече не знаеш какво е било преди, защото това, което е било там преди, вече не ти върши работа.

Участник: Но висшият разум знае ли винаги каква е реалността?

Башар: Да.

Участник: И едната частица, която се намира навсякъде из целия свят, това сме също така ние в съзнанието си и можем да изберем да станем всички тези неща едновременно?

Башар: Да, ако това е уместно. Запомни – нищо не е невъзможно. Въпросът не е дали нещо е възможно. Въпросът е дали е вероятно, дали има отношение към живота, който си избрал. Не всичко е уместно, макар всичко да е възможно.

Участник: Как определяме кое е уместно.

Башар: Уместно по отношение на темата, която си избрал да изследваш. Макар че би могъл, евентуално, да станеш три метрово синьо същество с двадесет ръце, това може да не е уместно по отношение на темата, която си избрал да изследваш на Земята. Следователно не е вероятно да осъществиш това.

Участник: Значи на равнището на душата ние се появяваме с определени идеи за целесъобразност …

Башар: Да, абсолютно. Индивидуалното преживяване се свежда точно до това.

Участник: И следвайки най-голямата си радостна възбуда, ние се синхронизираме с честотата, която в най-голяма степен отразява …

Башар: Да.

Участник: Разбирам. Благодаря! Башар: Благодаря ти. Ето защо казах, че това е стрелката на компаса, която сочи към твоя истински магнитен север. Остава още малко време, отделено за това предаване.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В действителност аз нямам въпрос

Башар: Добре, поздравления!

Участник: Благодаря. Аз следвам най-голямата си радостна възбуда и следвам твоите съвети …

Башар: Благодаря ти.

Участник: Имам нещо, което искам да споделя с присъстващите, защото мисля, че е наистина важно.

Башар: Ако мислиш така …

Участник: Да.

Башар: Ще видим. То е очевидно важно за теб.

Участник: Важно е, защото създавам една алтернативна реалност …

Башар: О кей.

Участник: Много хора, приблизително един на всеки двама мъже и една на всеки три жени се разболяват от рак и това се превръща в епидемия на тази планета.

Башар: Да, на планетата, която ти описваш. На версията на Земята, която ти описваш.

Участник: Да, абсолютно.

Башар: Добре.

Участник: Има един човек на име Рик Симпсън, открил лек за рака и за много други болести …

Башар: Добре, стоп!  Разбери нещо.

Участник: Да.

Башар: На вашата планета са съществували средства за лечение на рака в продължение на десетилетия.

Участник: Разбира се.

Башар: Всеки индивид привлича към себе си това, от което има нужда, и разбери също така следното. Понякога индивидите биват привлечени (привличат себе си) към заболяване, защото в действителност това е едно от най-силните преживявания, които могат да създадат за себе си, за да израснат по начина, по който желаят. И макар много хора да желаят да трансформират идеята на дадено заболяване, мнозина всъщност не желаят това, защото то в действителност обслужва темата, която изследват. Нека за момента спрем дотук. Благодаря ти за споделянето и хубав ден.

Сега ще отправим към  всеки един от вас дълбоката си благодарност за съвместното творение на това взаимодействие. Приемете безусловната ни любов и ви пожелаваме един вълнуващ, творчески, активен ден!

Дарел Анка: Как беше? Прекарахте ли си добре? (аплодисменти в залата). Бих искал … съжалявам, все още се събуждам … Бих искал да благодаря много на всички ви за това, че сте тук днес. Имаме още десетина минути и ако някой от вас все още има въпрос към мен относно чанелинга, или каквото и да е друго, за мен ще е удоволствие да отговоря.

Участник: Въпросът ми е за връзката ти с Башар. Как тя се е променила във времето и как протича сливането с него, пътуването във времето и пр.?

Башар: Не зная той какво ви е обяснил днес, но той е един друг аспект на по-голямото същество, което съм – едно друго прераждане. Определено чанелингът ме е променил много. Добивам чувството, че се превръщам в моя собствена негова версия на Земята, доколкото позволяват способностите ми. Когато съм в процес на чанелинг, аз имам свои собствени преживявания – имам определени емоционални усещания, виждам образи, възприемам определени мисли … Не възприемам конкретни думи, но възприемам определени понятия. Това ме е променило и ми е позволило да изследвам различни неща. Едно от най-съществените преживявания, които имам в процеса на чанелинга, е, че започвам да чувствам по начина, по който те чувстват. Те не изпитват и частица съмнение за каквото и да било. Тяхното убеждение е цялостно. Това е един толкова фундаментално различен начин от този, по който ние функционираме. Потапянето в това тотално състояние на убеденост, макар и само за няколко секунди, променя живота ти. Това да бъдеш облят от потока на тази енергия и да чувстваш по начина, по който те усещат нещата, ме е придвижило по посока на това, което трябва да правя, за да се превърна в моята версия на Башар, доколкото позволяват способностите ми.

Участник: Можеш ли да опишеш какви са те? Башар не даде много обяснения.

Дарел Анка: В това отношение има доста информация. Не зная какво е казал той. Много от вас са запознати с така наречените отвличания от извънземни, нали? Мисля, че Башар е казвал, че неговата раса е едно от хибридните разклонения на хибридите, които хора са споделяли, че са виждали, като комбинация от нашата генетика и тяхната генетика. Предполагам, че са били създадени няколко хибридни цивилизации и тази на Башар е една от тях. Той е описвал себе си като хибрид. Те са около 150 см. високи, много слаби, сиво-бяла кожа, по-големи от нашите очи, по-малък нос, по-малка уста, но повече подобни на нас, отколкото са Сивите. Те имат много напреднало разбиране за Сътворението, много напреднала технология. Те вече не използват свой език, тъй като всички общуват телепатично. Едно от нещата, които Башар е споделял, е, че ако посетим тяхната планета, която прилича донякъде на Земята, тя е малко по-малка, с по-слаба гравитация, повече кислород, който би ни замаял първоначално; имат повече вода на планетата, малко по-топло слънце … Той казва, тъй като те всички общуват телепатично, че ако сме на тяхната планета, почти няма да чуваме нищо. Ще бъде много тихо, защото никой не говори. Те нямат изградени градове. Планетата им е предимно естествена. Градовете им са техните космически кораби. Те имат по-малки кораби и кораби-майки, където се намират всичките им технологии, докато планетата е оставена относително в естествения си вид, с много малко структури. Температурата по цялата планета е относително умерена. На древния им език планетата се нарича Е-сасани, но тъй като в последно време те са преминали през енергийна промяна, вече се нарича Е-шакани, което означава „екзалтирана светлина”. Те считат себе си за същества от жива светлина и по същия начин разглеждат и нас, но наричат себе си така. Това е третата планета в тяхната слънчева система, подобно на нашата. Те са в различна реалност, но ако наложим нашата реалност на тяхната реалност, те биха били на отстояние пет светлинни години в посока на съзвездието Орион. Ние обаче не можем да видим тяхното слънце, ако не се прехвърлим в тяхното конкретно измерение. Той е обяснил още много неща и ние всъщност работим върху получаването на повече информация. Всъщност сме започнали работа върху един документален филм за това как съм станал медиум, кой е Башар, каква е неговата цивилизация и каква е информацията, която те ни предават. Надяваме се след една-две години този филм да бъде на разположение и да обясни много от тези неща.

Участник: Също така за синхронността в тяхната общество. Ако можеш да кажеш нещо за това.

Дарел Анка: Тъй като те се доверяват абсолютно на стеченията на обстоятелствата във времето, всичко в техния свят наистина действа в синхрон. Те в действителност не притежават правителство. Имат някаква форма на организационни съвети. Те обаче винаги се озовават там, където трябва да бъдат и с когото е необходимо да взаимодействат. Нищо никога в действителност не се планира. Един добър пример е може би това, което сте чули днес, защото по отношение на това, което ви разказа, и отговорите на въпросите, които ви даде … например хора са молили без предупреждение Башар да говори на дадена тема в продължение на два часа и това при него просто се случва, то си е там. Той просто знае това, което трябва да знае, когато трябва да го знае. Той казва, че те всъщност не притежават памет. Те просто знаят това, което трябва да знаят, когато трябва да го знаят. При тях нищо не е планирано, нищо не се запаметява. Те просто изпадат в определено състояние тогава, когато трябва и позволяват на всичко да се случва в синхрон. Той казва, че ние се приближаваме все повече до този начин на функциониране и докато преминаваме през промените, които виждаме на нашата планета, и преминаваме към по-висока честота, един от симптомите, така да се каже, е да наблюдаваме все повече положителни синхронности (съвпадения) в живота си.

Участник: Има ли животни на тяхната планета.

Дарел Анка: Има животни и той описва целия животински свят на тяхната планета като симбиоза. Там няма хищници. Той казва, че животните на нашата планета са хищни, защото ние сме такива. Това за него не е задължително нещо отрицателно, но той казва, че ние ще се променим. На тяхната планета всички форми на живот имат някаква форма на съвместно съществуване, което прилича повече на симбиоза. Убиването не е необходимо условие за оцеляване.

Участник: Можеш ли да коментираш нещо относно собственото си пътуване във времето?

Дарел Анка: Единственото, което мога да кажа по този повод, е това, което преживявам в процеса на чанелинг, защото аз преминавам в това променено състояние и зная, че са минали около 90 минути … времето за мен е изключително компресирано. Подобно на случаите, когато сте погълнати от любимо занимание и не забелязвате времето … изглежда ви, че са минали само три минути, а когато поглеждате часовника, се оказва, че това са били три часа. Получава се нещо такова. От гледна точка на Башар, се случва точно това, защото, както той казва, ние си създаваме понятието за време. Затова когато преминете в това състояние и правите нещо, върху което сте толкова фокусирани, вие в действителност не преживявате този отрязък от време и буквално не сте остарели. С други думи, ако имате преживяване за 5 минути, вие сте остарели с 5 минути, не с 3 часа. И така, когато премина в това друго състояние, аз усещам една трета до една втора от действителното време, в което е протекъл чанелингът. В този смисъл времето за мен става много гъвкаво и имам усещането, когато се събудя, като че ли съм пътувал във времето.

Участник: Здравей, Башар.

Дарел Анка: Здравей. Аз съм Дарел, не съм Башар.

Участник: Здравей, Дарел. Любопитна съм относно взаимоотношенията между мъже и жени, и семействата на тяхната планета.

Дарел Анка: Така, доколкото разбирам, те нямат структурирани           взаимоотношения. С други думи, взаимоотношенията са такива, каквито е позволено да бъдат, и те не им слагат определени рамки, а ги оставят да бъдат такива, каквито са. Например, ако някой установи това, което ние наричаме моногамна връзка с някого другиго, те няма да знаят, че това е моногамна връзка до края на живота си, защото никой няма да се намеси в нея. Те оставят нещата да се случват така, както се случват. Ако връзката включва и други хора, тя включва и други хора. По определен начин те гледат на цялата си цивилизация като на едно общо бракосъчетание. Всички деца в определен смисъл са общи. Всички възрастни са родители на всички деца. И помнете, че всички те общуват телепатично, така че едно дете никога не остава извън надзор. Така че те имат много голяма свобода в начините, по които се отнасят едни с други.

Участник: Какво вдъхновение!

Дарел Анка: Мисля, че това е краят. Благодаря ви!