Башар на фестивала „Мълния в бутилка”- Сан Луис Оубиспоу, Калифорния – 24-ти май, 2014 г.

(С) 2015 Превод АТИ

Башар: Добър ден, в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (Аплодисменти)

Башар: Преди всичко ние ви благодарим за съвместното сътворяване на това взаимодействие с нас. Също така ви благодарим за възможността да преживеем, чрез всеки един от вас, още един аспект на многоизмерния кристал на Сътворението. Бихме искали да започнем с напомнянето, че това, което правим по същество, като споделяме тази информация с вас по това време на вашата планета, в този век на трансформация … ние преминаваме заедно с вас през един процес на уточняване и задълбочаване на разбирането си за природата и структурата на Съществуването – как да възприемате идеята за Съществуването по един по-хармоничен начин, как да прилагате метафизични принципи в своя живот по един, така наречен от вас, по-модерен начин. Вие сте сега в това, което наричате двадесет и първи век. Много от определенията, които съществуват за вашите метафизични понятия обаче, са етикети, измислени по време на Средновековието. И някои от тези остарели и старомодни етикети могат понякога да причинят малко объркване относно това точно на какви принципи са основани някои от тези метафизични преживявания. И така, в това взаимодействие, в този ден от вашето време, ние ще се възползваме от възможността да отговорим на вашите въпроси и да дискутираме с вас, за да изясним определенията, да постигнем по-ясно разбиране за природата и структурата на Съществуването, за да придобиете един комплект от инструменти, който може винаги да носите със себе си и да прилагате във всяко обстоятелство и ситуация в живота си по един положителен и конструктивен начин, за да може наистина да преживеете екзалтираната експлозия, каквато вашият живот е замислен да бъде. Това звучи ли ви забавно?

Аудиторията: Да-а-а.   

Башар. Добре, тогава нека започнем. Вие може да започнете със своите въпроси, ако пожелаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В последно време има увеличаване на случаите на аутизъм. Въпросът ми е – защо това е така и какво можем да направим във връзка с този проблем?

Башар: Всъщност има много причини, но една от най-изявените причини е, че преживяването, което наричате аутизъм, обикновено включва силно фокусирана гледна точка, в много тесен прозорец на изява и разбиране. В същото време, това демонстрира много ясно пълния потенциал на проявата на този конкретен аспект на личността. Така хората с аутизъм са избрали да демонстрират на всеки един от вас, по различни начини, по отношение на различни разрези на изява на личността, това, на което всички всъщност сте способни, ако си позволите да функциониране най-пълноценно. Разбираш ли ме дотук?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Добре. Така че тези хора ви предоставят с любов възможност да видите потенциала, който всеки от вас притежава. Те са специалисти и те ви позволяват да разберете как можете да разширите своите способности, като си позволявате да живеете по-пълно в настоящето, с по-голям фокус във всеки един момент от живота ви в настоящето  и като изберете да правите това, да знаете това, което трябва да знаете в този момент, без задължително да си губите времето в чудене и тревога дали ще успеете да осъществите подходящия фокус, дали ще имате цялата необходима ви информация в този момент. Може да кажем, че нашето общество в много отношения е силно аутистично, защото ние в действителност не планираме и просто знаем, че ще знаем това, което трябва да знаем, когато трябва да го знаем. Нито момент по-рано, нито момент по-късно. Следователно във всеки един момент, в който взаимодействаме с нещо, ние насочваме към него своето абсолютно пълно внимание, пълния си енергиен фокус и в дадения момент ние се специализираме да живеем в тази настояща реалност и абсолютно в никоя друга – никакви мисли за това какво е било в миналото, никакви мисли за това, което ще бъде в бъдеще, които между другото, са илюзии. Така че тези хора ви учат как да живеете по-пълноценно в настоящето. Разбираш ли това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Добре. Във вашето общество винаги ще генерирате и винаги ще има същества, желаещи да поемат мантията на всички отражения, през които преминавате като промени в съзнанието ви, които са важни за цялостната ви колективна трансформация. Така че огледайте се наоколо за тези, които са пожелали да имат силата, да имат любовта, да могат да изразят себе си в това, което може да изглежда един доста ограничен начин, но което всъщност е едно много мъдро състояние, в което те показват на околните какво могат да проявят и какво представляват. А колкото до това какво може да направите в случая, то е да използвате това явление по този начин, да го разглеждате по този начин, да го определите по един положителен начин. От друга страна, има и други хора, които избират такова преживяване, за да ви дадат също така възможност да разберете как да им помогнете да се разгърнат, така както те помагат на вас. Мнозина от вас вече знаят, че физическото докосване, взаимодействието с определени видове същества, като делфини и китове, които са телепатични на вашата планета, вече е било от голяма полза при помагане на засегнатите от аутизам да излязат от своята черупка, така да се каже. И като им позволявате по този начин да контактуват с тези същества, и като вие също взаимодействате с тях и с тези същества, те ще ви помогнат да установите повече телепатични връзки помежду си, с тях и с други същества, с които делфините и китовете също контактуват по телепатичен път. Това е друг начин, по който може да използвате това преживяване, което те са избрали да имат на вашата планета. Това отговаря ли на въпроса ти?  

Участник: Да, отговаря.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря, приеми безусловната ми любов.

Башар: Приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти, че отдели време, за да дойдеш дотук. Зная, че си пътувал отдалече.

Башар: Не, не съм. Медиумът може да го е сторил, но не и аз. Защото ние пътуваме мигновено. За нас местонахождението е атрибут на обекта. И когато ние променяме променливата на местонахождението в специфичната честота на някой обект, това променя моментално мястото, където той се намира, и не се осъществява никакво пътуване. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Добре, благодаря ти. Какъв е въпросът ти?

Участник: Има ли нещо, което е невъзможно?

Башар: Да, едно нещо е невъзможно. Искаш ли да знаеш кое е това нещо?

Участник: Абсолютно.

Башар: Невъзможно е да си представиш отсъствието на съществуване. Защо? Защото по определение не-съществуването не съществува! Следователно е невъзможно да си го представиш. Няма нищо друго невъзможно, но въпросът всъщност не е дали е възможно, или дали е невъзможно. Въпросът, който трябва да бъде зададен във всяка една ситуация, по отношение на всяко нещо, което можеш да си пожелаеш, е дали е вероятно, дали е уместно за твоя живот. Защото нищо не е невъзможно, но много, много неща не са задължително уместни или вероятни за житейския път, който може да си избрал. Намираш ли смисъл в това?

Участник: … Да …

Башар: С други думи, не е невъзможно изведнъж да се превърнеш в същество, което е три метра високо, има син цвят и шест ръце. Не е невъзможно, но може да не е подходящо за житейския ти път и следователно би било малко вероятно. 

Участник: Тогава, ако приемем това, всичко, което можем да си представим, можем ли да го създадем?

Башар: Всичко, което си представяш, което е придружено от енергията, която наричате радостна възбуда, показва, че това е част от твоя житейски път. Ако си го представиш, но то не е придружено от радостното ти вълнение, то може да не е подходящо за теб, поне в дадения момент. Това винаги е барометърът – какво е това, което поражда у теб най-висока степен на радостно вълнение. Кое е това, което съдържа най-голямото количество творчески заряд, радостно вълнение, любов, радост. Радостната възбуда е физическият превод на специфичната вибрация на истинската ти същност. Ето защо ако нещо е придружено с радостна възбуда, действай в това направление, с всичките си способности, без каквото и да е настояване за възможния краен резултат и ще бъдеш напълно в синхрон с пътя, който си избрал. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: И причината, внимавай –  всички внимавате ли?

Публиката: Да-а.

Башар: Причината, поради която това действа, е, защото радостната възбуда е това, което наричаме завършен комплект. Тя е двигателят на вашия живот, тя е организиращият принцип на вашия живот, тя е пътят на най-малкото съпротивление във вашия живот, тя е нишката, която води към всички други проявления на радостна възбуда в живота ви, и тя е огледалото, което отразява към вас всяко нещо във вас, което е извън синхрон с вашето радостно вълнение, за да може да го идентифицирате, интегрирате и синхронизирате с радостното си вълнение. И тъй като радостната възбуда е завършен комплект, няма нищо друго в живота ви, което да ви е необходимо. Ако всеки път действате под влиянието на най-силната си радостна възбуда, тя винаги ще ви отведе точно там, където трябва да бъдете отведени, когато трябва да бъдете там, с когото трябва да взаимодействате, на правилното място, в точното време. Тя е завършена и по определение няма нищо извън нея. Намирате ли смисъл в това?

Участник: Да. (аплодисменти сред публиката)

Башар: Добре. Моля, моля-моля-моля, моля-моля-моля, разберете, че това не е просто философия. Това е физика. Ние говорим за енергия, за физика. Съчетаване на сходни вибрации – това е всичко. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Има ли нещо друго, което искаш да попиташ?

Участник: Може ли да вярваме, че всеки момент е съвършен?

Башар: Всеки момент е съвършен. Въпросът е в какво влагаш своето доверие в този съвършен момент. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Помни, че няма такова нещо като недостиг на доверие. Няма такова нещо като недостиг на увереност. Няма такова нещо като недостиг на изобилие. Но съществува увереност в недостига, има увереност в недоимъка, има изобилие от недостиг. Вие обаче винаги се доверявате на нещо и го приемате за вярно. Винаги сте уверени, че нещо е реално. Винаги имате изобилие от нещо. Така че не става дума за това да се научите да се доверявате, не става дума да се научите на увереност, нито да се научите как да имате изобилие. Вие вече сте всички тези неща. Става въпрос за това къде влагате доверието си, в какво сте уверени и какъв вид изобилие избирате. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Абсолютно.

Башар: И когато си позволиш да знаеш, че всеки момент е съвършен, тогава ти определяш всяка ситуация от положителна гледна точка. И когато дадеш положително определение на всяко обстоятелство, единственият ефект, който това може да има върху живота ти, ще бъде положителен. Това, което излъчваш, е това, което получаваш обратно. Толкова е просто, защото няма нищо в живота, което да има вграден в него смисъл. Смисълът, който ти му придаваш, определя ефекта, който то има върху живота ти. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Перфектен отговор, благодаря ти.

Башар: Благодаря за перфектния въпрос.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Съществуват много практики в традициите на Даоизма и Тантризма, които определят секса като духовно единение с партньор и с божественото.

Башар: Да.

Участник: Питам се дали съществува подобна практика във вашата цивилизация и каква е ролята на секса и интимността.

Башар: Имат много голяма роля. Ние практикувахме секс, както вас, но в процеса на нашата еволюция ние вече сме повече нефизически, отколкото физически и следователно това се случва по много различен начин. Сега то протича като обмен на енергия, което е едно възторжено преживяване. Разбира се, че играе роля, защото това е състояние, което ни позволява да изпитаме друг начин да бъдем в синхрон с Творението. И за тези, които вярват, чувстват и знаят, че това е вид преживяване, което предпочитат да имат в даден момент по отношение на начина, по който желаят да изпитат единение с Творението, това представлява едно идеално преживяване. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да. Как би ни посъветвал да постигнем подобно състояние?

Башар: Като следвате своята най-силна радостна възбуда, с всичките си способности, без настояване за това какъв трябва да бъде крайният резултат. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това е цялата формула. И толкова.

Участник: Разбирам, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Как възприемаш времето?

Башар: Времето е страничен ефект. Страничният ефект на времето възниква поради факта, че вашето съзнание се премества през буквално милиарди успоредни реалности всяка секунда и това създава преживяването и илюзията на промяна, движение, пространство и време. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това е подобно на идеята на вашите прожекционни апарати, които прекарват светлина през различни кадри на една филмова лента. Всеки един кадър в една успоредна реалност няма движение, няма време, няма преживяване. Когато обаче прожектирате светлината през различни кадри в определена последователност, вие прожектирате една илюзия на време, пространство и промяна върху филмовия екран. Реалността е структурирана по аналогичен начин. Прожектирайки съзнанието си през различни кадри на успоредни реалности, вие създавате преживяването, което наричате време и пространство, и движение, и промяна. Но всъщност всички неща се случват едновременно. По същество Творението и Съществуването са безвременни. Времето обаче е преживяване, което може да имате по начина, по който го описахме. Това отговаря ли на въпросите ти?

Участник: Ти казваш, че времето е илюзия.

Башар: Да, това е реално преживяване, но в действителност не съществува, освен като страничен ефект от преминаването на съзнанието ви през милиарди успоредни реалности. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Би ли казал същото за свободната воля … че ние имаме само преживяване …?

Башар: Свободната воля е много реална, но тя се проявява заедно с идеята за съдбата. С други думи, разгледано в линейна перспектива, когато сте Душа и искате да имате определено физическо преживяване, вие определяте една тема, която желаете да изследвате. Може да кажете, че тази душевна тема е вашата съдба. Как изследвате тази тема, когато сте във физическа форма, зависи от свободната ви воля. Да приемем като аналогия, че темата, която Душата е избрала, е да премине през определен коридор, през определен път в живота. Това е твоята съдба – да изследваш тази тема, да преминеш по този път. Но как ще го направиш, зависи от свободната ти воля. Можеш да вървиш, да бягаш, да летиш, да скачаш, да се съпротивляваш, можеш да бъдеш тъжен, щастлив, можеш да се движиш настрани, да ходиш заднешком – това зависи от свободната ти воля. Но ти във всички случаи ще изследваш този път. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Нещо допълнително. Тъй като това е векът на трансформацията на вашата планета, било е добавено едно допълнително нещо – способността да промените своята житейска тема, докато още сте живи. (аплодисменти сред публиката). И така, ако достигнете до момент от живота си, в който вярвате, че сте изследвали всички основни теми, които сте избрали да изследвате в този живот, то вие може да добавите нови теми, да сключите нови договорености –  това зависи от вас. Сега вие притежавате тази възможност. И когато ние казваме да изследвате дадена тема, имаме предвид всяко нещо в живота си, което считате за най-голямо предизвикателство пред себе си. Нямаме предвид предизвикателство в отрицателен смисъл. Предизвикателствата са вълнуващи, но най-големите предизвикателства, пред които сте изправени, обикновено отразяват темите, които сте избрали да изследвате, и начинът, който сте избрали да трансформирате ограниченията в свобода, и тъмнината в светлина. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря за твоята универсална мъдрост.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Какъв е смисълът на съществуването?

Башар: Чакай малко, чакай малко, какво стана с „добър ден”?

Участник: Здравей, добър ден.

Башар: Благодаря ти, добър ден и на теб.

Участник: Какъв е смисълът на съществуването?

Башар: Смисълът на съществуването. Смисълът е да бъдеш всичко, което би могъл да бъдеш, като уникалната същност, която си. Защото виждаш ли, животът няма присъщ нему смисъл. Ти си направен да му придадеш смисъл. Смисълът, който му придадеш, определя ефекта, който получаваш. Но ако направим една стъпка назад, Съществуването притежава само едно качество – да съществува. То не се нуждае от причина да съществува, то просто съществува. Смисълът и битието са подчинени на Съществуването. Съществуването не е подчинено на смисъла и на битието. То е просто това, което е, но в рамките на Съществуването са различните гледни точки, които то притежава спрямо себе си. Ти, ти, ти, всички вие, всички ние, всички същества в Творението, са все различни начини, които „Всичко, което е” притежава, за да преживее себе си. Така че всяко същество е уникална гледна точка на „Всичко, което е”, на себе си, уникално отражение и така, когато си позволите да преживеете уникалното отражение, което сте, колкото е възможно по-пълноценно, вие позволявате на „Всичко, което е” и на самото Съществуване да преживее себе си възможно най-пълноценно, по начина, който вие уникално избирате, бидейки верни на истинската си същност. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Съществуването предхожда ли същността?

Башар: Всичко идва след Съществуването, защото Съществуването няма начало. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Тогава какво представлява времето?

Башар: Аз току-що ви казах какво представлява времето.

Участник: Тогава какво е началото?

Башар: Няма начало на Съществуването, но има начални и крайни моменти в рамките на Съществуването. Както казах, Съществуването не се нуждае от причина, за да съществува. Така че Съществуването не е подчинено на времето. Времето е подчинено на Съществуването.

Участник: J. M. E. McTaggart, А-сериите и Б-сериите на времето, чел ли си за това?

Башар: Какво е понятието, за което говориш?

Участник: Става въпрос за обозначения във времето – доколко тези преди тях и след тях са реални?

Башар: Единственото, което всъщност съществува, е настоящето. Обозначенията са произволни, други виждания за настоящето, които може да назовавате минало или бъдеще, или алтернативни реалности, но те са просто различни гледни точки за настоящето, което е единственото нещо, което съществува.

Участник: Следователно времето е реално.

Башар: Преживяването, усещането за време е реално, да.

Участник: Добре, тогава какво представлява преживяването?

Башар: Преживяването е отражение на твоето съзнание в тази конкретна модалност, от тази конкретна гледна точка.

Участник: Какво представлява собственото Аз (the self)?

Башар: Собственото Аз е твоят конкретен рефлективен аспект на „Всичко, което е”, твоята уникална гледна точка на „Всичко, което е”.

Участник: Какво представлява „Всичко, което е”?

Башар: „Всичко, което е” е всичко, което съществува. Буквално, всичко което съществува. Някои хора на вашата планета може да го наричат Бог, някои може да го наричат Творец; това как го наричате няма значение. Това е буквално всичко, което съществува. Всичко се състои от него, няма нищо извън него, няма нищо освен него. 

Участник: Значи А е равно на А.

Башар: А е равно на А и А е равно на Б, и Б е равно на А, и А е равно на В, и Б е равно на В.

Участник: Аз мислех, че А никога не е равно на Б, но О кей.

Башар: Но тези неща са различни гледни точки на едно и също нещо. Те обаче са различни преживявания и в линейно време те не винаги изглеждат еднакви, но на по-високо равнище това е едно и също нещо.

Участник: Ти идеалист ли си, или материалист? Ти вярваш, че съществува материален свят, или че всичко е плод на твоето преживяване?

Башар: Всичко съществува в съзнанието. Преживяването на всичко е реално, но има само едно нещо и това е самото Съществуване, което преживява себе си по всички начини, на които е способно.

Участник: О кей, следователно няма материален свят?

Башар: Има такова преживяване, но този свят не съществува емпирично без теб.

Участник: О кей, тогава емпирично какво представлява гравитацията?

Башар: Гравитацията е отношение на една гледна точка към друга гледна точка.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да изиграя своята роля защитавайки съпруга си …

Башар: Да го защитаваш от какво?

Участник: Едно подобно на влечуго същество се разкри пред нас и го изплаши много, и той се опитва да води живота си, въпреки това …

Башар: Добре, но разбираш ли парадокса в това, което казваш?

Участник: Донякъде.

Башар: Убеждението, че се нуждаеш от защита, произлиза от една реалност, основана на страх, от система на убеждения, основани на страх. Убеждението, че се нуждаеш от защита, привлича идеята за нападение. Ако разбереш, че нищо не може да те атакува, че нищо не може да ти навреди, ти няма да функционираш на същата вибрационна честота и няма да се нуждаеш от протекция, защото ще си невидима за всичко, което не притежава твоята вибрация. (аплодисменти) Един момент, един момент … Обаче, ако не притежаваш система от убеждения, която функционира по този начин, очевидно ще трябва да отдадеш дължимото на своята система от убеждения. Така че ако се нуждаеш от позволение, ако имаш нужда да вярваш в нещо, което трябва да действа като твоя защита, в това няма нищо лошо. Ние само казваме, че ти си тази, която създаваш сценарий, в който се нуждаеш от защита. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че ако ти разбереш, че не трябва да изхождаш от една основана на страх система от убеждения и че функционираш на равнище на вибрационна честота, която е в по-голямо съответствие с истинската ти същност, то ти няма да се подведеш по идеята, че трябва да бъдеш предпазена от нещо, което ако не е на твоята честота, няма да може да те открие при всички случаи. И помни, че не можеш да преживееш нещо в живота си, което не се съгласиш да преживееш. Ти представляваш преживяване на собствената си реалност и това важи за всеки. Всеки представлява своя уникална гледна точка на „Всичко, което е”. Ти си наистина една самостоятелна вселена. Единственият начин да преживееш нещо в твоята реалност, което е подобно на това, което преживява някой друг в своята реалност, е, да се съгласиш на това и да го създадеш за себе си от собствената си енергия. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Така че не се съгласявай на нещата, които ти предлагат и които принадлежат на реалност, с която не предпочиташ да си свързана. Разбираш ли?

Участник: Да. Мога ли да задам още един въпрос?

Башар: Един момент …

Участник: О кей.

Башар: Реалната сила на това, което можеш да наречеш отрицателно ориентирано същество, каквото и да е то, се съдържа в способността му да те накара да повярваш, че може да упражнява сила спрямо теб, което не е вярно. Разбираш ли? Това е целият трик. Те искат ти да вярваш, че притежават такава сила и те карат да се съгласиш, че това е така, когато всъщност не притежават абсолютно никаква власт над теб. Разбираш ли?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Добре, какво друго?

Участник: Знаеш ли дали плеядианците са могли да достигнат това равнище на разбиране, защото ние имаме усещането, че той може да е бил такъв в миналото си?

Башар: В своята еволюция, плеядианците, така както съществуват сега в линейно време, са достигнали и надминали това равнище на разбиране.

Участник: Мислиш ли, че той може да се пренастрои обратно в това състояние на ума?

Башар: Ако той избере да предпочете това състояние на ума, то той ще се промени в това състояние. Ако той все още си създава причини да избира нещо, което не предпочита, то той няма да се промени. Ти трябва да откриеш какви са неговите убеждения, които създават привидно логични основания той да се придържа към нещо, което не предпочита. Защото единствената причина да се придържаш към нещо, което не предпочиташ, е, защото създаваш основание да постъпваш по този начин, което изглежда че надделява над това, което предпочиташ, и изглежда по-полезно от това, което казваш, че е полезно. Трябва да откриеш кое е това определение, което си прикрепила към отрицателното нещо, и да промениш това определение, за да разбереш как да се придвижиш в посока на това, което предпочиташ, вместо да си даваш извинения и причини да се придържаш към нещо, което не предпочиташ. Намираш ли смисъл в това? Докато някой мисли, че извлича някаква полза от това да се придържа към нещо отрицателно, той няма да се откаже от това отрицателно убеждение. И съответно няма да преживее нищо друго освен това, което отговаря на съответното убеждение. Ако обаче откриеш кое е това убеждение, което не съответства на истинската ти същност, и го идентифицираш съзнателно, ти ще видиш, че то е безсмислено, нелогично и щом го видиш като такова, ти ще го изоставиш. Но първо трябва да го идентифицираш. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти много за това, че си тук.

Башар: Е, аз не съм там, но разбирам проявеното чувство, благодаря ти.

Участник: Какво е най-важното нещо, на което трябва да научим нашите деца в следващите поколения?

Башар: Както вече донякъде сме пояснили, идеята за това кое предизвиква най-силната им радостна възбуда, може да им бъде като указател. Идеята е също така да ги учите на истинските последици от решенията, които вземат. Помогнете им със създаване на интерактивно обучение по начин, който адаптира уроците към тяхното радостно вълнение, вместо да нагаждате радостното им вълнение към уроците. Разбираш ли? Защото когато детето е радостно възбудено относно научаването на нещо, няма да можеш да го спреш да се учи. И ако го учиш интерактивно на това какви са последиците от изборите, които прави, то ще разбере, при условията на една безопасна среда, осигурена от възрастния, от наставника, какви ще са последиците от решенията, които взема. Може също така да ги научите на още едно много важно нещо. И то е следното. Всяко едно същество притежава толкова голяма сила, колкото му е необходима, за да създаде това, което желае, без да се налага да наранява някого, за да го получи. Разбираш ли?

Участник: Да, разбирам.

Башар: На вашата планета често хората изразяват това, което приемат за сила и власт, като доминират върху другите. Работата е там, че ако трябва да принуждаваш някого в нещо, то в това не се съдържа никаква власт и ти даже самият не вярваш в това, защото ако вярваше в силата на тази идея, нямаше да има нужда да я налагаш някому и в крайна сметка всички ще гравитират около нея, която съдържа реалната сила. Така че идеята за доминиране и за принуда спрямо другите всъщност е знак, че се чувстваш безсилен и че се опитваш да контролираш външната си среда, за да получиш някакво усещане за властта/силата, която вярваш, че не ти достига. Никой в действителност не е лишен от сила/власт. Така че ако учите хората, че те са винаги самоовластени, ще установите, че всички ще бъдат в хармония, защото няма да има от какво да се страхуват. Всъщност става дума за това да се научите да използвате силата на илюзията, вместо да попадате в плен на илюзията на силата /властта. Разбираш ли?

Участник: Да, благодаря много.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е – как ще се освободим от оковите на експлоатацията на ресурсите и какво се случва с нашата планета, промените в климата реална заплаха ли са за нашата цивилизация?

Башар: Добре, в известен смисъл, „да”, но не толкова, колкото може да си мислите. Преди всичко промените в климата и циклите в климата са естествени явления. Нещата, които правите с вашите технологии, са ускорили процесите и промените, които се случват, и нямаше задължително да се случат още няколкостотин години, ако не бяхте ги ускорили. Въпреки това, става дума за естествен цикъл, който вие сте ускорили. Но както знаете, има много хора на вашата планета, които изследват и са изследвали от известно време това, което наричате алтернативни форми на енергия. Доста хора на вашата планета вече знаят, че това е възможно и доста хора започват да изследват това много сериозно. Когато си позволите наистина да се придвижите в тази посока, ще знаете как да създавате неограничени източници на незамърсяваща енергия, защото тя е навсякъде около вас. Може да се включите в електромагнитното поле на своята планета, може да се включите в най-различни видове енергийни полета. Идеята е, че просто трябва да се фокусирате в това направление, да следвате своята радостна възбуда и да й позволите да ви води, за да имате вдъхновението, знанията и разбирането, които ще ви позволят да построите такива устройства. Това наистина не е толкова трудно, но трябва да предприемете необходимите стъпки. И отново: моля помнете, не става дума за това да променяте системите, които вече съществуват на вашата планета, а за разработване на нови системи, които да заменят старите, когато последните отпаднат. Виждаш ли разликата?

Участник: Да.

Башар: Така че не се хващайте на играта за прехвърляне на вината, а се захващайте да следвате своята най-силна радостна възбуда при създаването на нещата, които искате да създадете. Тогава, както сме казали, моля помнете, че вие никога всъщност не променяте света, в който сте. Когато промените вибрацията си, вие просто се премествате в друга успоредна версия на Земята, която вече отразява в по-голяма степен промените, които сте направили в себе си. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам смисъл, но ме кара да се запитам как можем да обединим цялото човечество и как …

Башар: Внимавай, внимавай! Ти няма да обединиш цялото човечество! Ти ще се озовеш на версия на Земята, където версиите на хората, които искат да преживеят обединение, ще бъдат вече там, а версиите на хората, които не желаят, няма да бъдат! Така че, когато се преместиш на тази версия на Земята, която съдържа само версии на хора, които искат да преживеят обединение, ще изглежда като че ли цялото човечество се е променило. Но то няма задължително да е сторило това. Може да се случи така, че много хора, които не са ориентирани по този начин, няма никога да се преместят на тази Земя. Ти можеш просто повече да не ги виждаш и да се чудиш какво се е случило с тях. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че наистина няма значение, защото всеки функционира сам за себе си. Вибрационното състояние, което предпочиташ да имаш, определя Земята, която ще преживееш. Отново: помни, че ти можеш да преживяваш тези неща по взаимно споразумение. Така че ти ще бъдеш с всички тези, които са съгласни да споделят подобно преживяване с теб, и няма да бъдеш с други, които не споделят. Но какво значение има това по отношение на ефекта, който ще преживееш, при положение, че светът ти се е променил. Нали така?

Участник: Да, но какво става с хората, чиято най-силна радостна възбуда доминира други хора … военните …

Башар: Не, не, не, не обърквай терминологията си. Ето защо ние казваме, че е много, много важно да бъдете съвсем наясно със своите определения. Една истинска дефиниция на радостна възбуда не съдържа компонент, наречен доминиране. Разбираш ли? Ако изречеш думата доминиране в смисъла, който обикновено влагаш, това не е елемент от твоята дефиниция за радостна възбуда. Така че трябва да си много, много наясно какви определения използваш, защото ако имаш противоречиво определение, ти няма наистина да преживееш истинското определение на радостна възбуда, което не би съдържало такъв отрицателен елемент, нали така?

Участник: …

Башар: Нали така?

Участник: Хм.

Башар: Така че внимавай за определенията си. Ти направи противоречиво изявление. Ти не можеш да имаш някой, който преживява своята радостна възбуда,  и същевременно желае да доминира над някого. Ако иска да доминира, той не преживява своята радостна възбуда. Ако преживява своята радостна възбуда, той не би имал никакво желание да доминира, защото ще знае, че притежава силата, която би искал да има, за да притежава това, от което се нуждае. Нали така?

Участник: Но аз говоря за хората, които …

Башар: Аз зная за какво говориш, но всъщност не чуваш това, което казваш. Слушай какво излиза от устата ти, защото ти правиш противоречиви изявления, самоотричащи се изявления. 

Участник: Това е свят, чиито военни водачи причиняват много конфликти.

Башар: Аз зная, в момента, да. Но ти се намираш в един свят, в който се съгласяваш да виждаш един микс от различни системи от убеждения. Това, което казвам, е, че в един момент това няма да е така. Но така както стоят нещата в момента, ти имаш възможността да видиш тези различни системи от убеждения и да решиш кои предпочиташ. Много пъти хората на вашата планета, поради начина, по който сте били възпитани, и поради определени системи от убеждения, които съществуват във вашата личностна структура, намират за много по-лесно да разберат какво в действителност са, като първо им бъде показано много ясно какво не са. Така че благодарете на тези, които избират неща, които не предпочитате, защото те правят по-лесно за вас да разберете какво предпочитате по линия на сравнението.

Участник: О кей.

Башар: Това е, което е важно. Ти трябва да определяш всяка отделна ситуация в своя живот по положителен начин, за да получиш положителен ефект. Не ни разбирай погрешно – ние не казваме, че не можеш да разграничиш това, което предпочиташ, от това, което не предпочиташ. Идеята обаче е, че каквото и да е това, което предпочиташ, и каквото и да е това, което не предпочиташ, ти не трябва да отричаш (invalidate) това, което не предпочиташ. Като отричаш (в този смисъл) това, което не предпочиташ, ти всъщност се привързваш към него, като му придаваш повече сила, отколкото трябва да има. Ако разглеждаш всички възможности като равнопоставени и ако наистина притежаваш силата да избираш тази, която предпочиташ, тогава няма да има значение, че съществуват хора, които избират отрицателни неща, защото това няма да има никакъв ефект върху теб, щом даваш положителен смисъл на това, което се случва в живота ти. И независимо какви могат да бъдат нечии чужди намерения, в крайна сметка ти ще извлечеш положителен ефект от това. Ще ти разкажа една много кратка история. Съгласен?

Участник: Съгласен.

Башар: Разказвали сме тази история и преди. Ще я разкажем отново, защото това е пример от реалния свят, за да разберете, че не си измисляме фантазии. Това действително работи във вашата реалност! Има един приятел на медиума, който е фанатичен на тема музика. Музиката е свързана с най-силната му радостна възбуда и страст. Той искаше да има възможно най-добрата стерео система в своя автомобил, но нямаше пари да закупи най-добрата система. Така че той последва своята най-силна радостна възбуда (№ 1), с всичките си способности (№ 2), и закупи радиоуредбата, която можеше да си позволи. Една седмица по-късно, крадец разби колата му и открадна уредбата. Сега, следвайки старата парадигма, някой би казал: „Това е ужасно, това е нещо отрицателно, аз бях толкова положително настроен –  защо трябваше да ме сполетява това зло?” И така, определяйки го като нещо отрицателно, единственият резултат би бил едно отрицателно преживяване. Този човек знаеше по-добре как да постъпи. Той си каза: „Добре, аз не зная как това може да ми е от полза, но то трябва да ми е от полза. Защо? Защото аз така казвам! И следователно той продължи да прави неща, които в такива случаи правят хората на вашата планета – съобщи за кражбата на застрахователя и получи парите, нужни за ремонта на повреденото арматурно табло и за замяна на откраднатата уредба. Когато отиде при автомонтьора, последният му каза, че повредата не е толкова лоша, колкото той си мислеше, и я поправи, без да му взема пари, при което всичките пари от застрахователя бяха достатъчни, за да си закупи уредбата, за която поначало мечтаеше. Това е начинът, по който животът се проявява, когато му дадете тази възможност. Това не е измислица, това е начинът, по който се проявява животът, ако останете в положително състояние. Няма значение, ако вие отчетете факта, че крадецът е действал в отрицателно състояние и че това е нещо, което не предпочитате. Чавекът обаче не се настроил отрицателно и не отрекъл кражбата като нещо, което не трябвало да се случва; останал положително настроен и успял да получи само положителен ефект даже от нечие чуждо отрицателно действие. Намираш ли смисъл в това?  

Участник: Намирам смисъл, но си мисля за хората, които биват взривявани и убивани от американските бомби.

Башар: Да.

Участник: Как тази философия приляга за тях?

Башар: Отново: ти трябва да разбереш, че доста хора в твоята реалност са били възпитани в много основани на страх убеждения. Това не означава, че винаги причините ще бъдат такива, но доста често много от вас привличат обстоятелства и ситуации, които отразяват твърде силно факта, че се придържате към основани на страх убеждения. Нали така?

Участник: О кей.

Башар: Така че вие привличате към себе си опасността и вероятността да ви се случи нещо опасно …

Участник: Искаш да кажеш, че хората, живеещи в Афганистан, върху които е паднала бомба, по някакъв начин са привлекли тази бомба към себе си?

Башар: Зная, че това изглежда ужасно опростено, но погледни природата на структурата на много социални, религиозни и правителствени системи на вашата планета, които учат хората да мислят за себе си по отрицателни и омаловажаващи ги начини. Тогава какви могат да бъдат последиците от това, че някой счита себе си за жертва? Идеята обаче е, че те привличат някой достатъчно слаб, за да бъде извършител на зло. Разбираш ли тази идея? За да се получи жертва, е необходимо преди това да има жертва. И нападателят и жертвата му са жертви, защото и двамата са слаби, в смисъл че правят отрицателен избор, след което са потърпевши от последиците на този избор. Много пъти тези избори могат да бъдат несъзнателни. Затова ние казваме, че е толкова важно да установявате съзнателен контакт с определенията, които възприемате. Защото доста хора на вашата планета поставят себе си в ситуации, в дадена област, в дадено обстоятелство, където е много вероятно да изпитат поражение. И тъй като се придържат към отрицателни определения, те даже не си дават сметка за това. Ето защо е толкова важно да имате тази яснота. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да, следя я, но ми е трудно да проумея това.

Башар: Зная, че е така, но постепенно ще успееш, вярвай ми.

Участник: Ще практикувам това, благодаря много.

Башар: (към публиката) Ние разбираме, че много от определенията, с които хората на вашата планета са израснали и възпитани, затрудняват често това да имате различна гледна точка. Но виждате ли, това са начините, по които системите от убеждения се проявяват. Системите от убеждения по определение, по структура, трябва да направят така, че да изглежда, че никое друго убеждение не е възможно. В противен случай, няма да можете да преживеете напълно идеята на конкретното убеждение, към което се придържате. Нещото, което ще ви помогне да се отървете, е, да разберете, че притежавате един шперц и този шперц е разбирането на това, че каквото и да преживявате във физическата си реалност, в основата си то е продукт на нещо, което приемате, че е вярно. И ако разберете, че това е само едно убеждение, независимо от това колко реално, колко солидно ви изглежда, то вие винаги ще имате възможност с помощта на този шперц да се „отключите” от това убеждение и да приемете друго убеждение. Въпреки това, основната структура на една система от убеждения трябва да бъде такава, че да прави да изглежда, че никое друго убеждение не е възможно. В противен случай, няма да може да имате чисто преживяване на това убеждение. Намирате ли смисъл в това? Добре. А когато става дума за отрицателно убеждение, то притежава даже по-силна склонност да не приема нещо положително. Трябва наистина да преодолеете идеята, че става дума за нещо много трудно осъществимо. Защото нито една ситуация не е по своята същност трудна. Да, наистина има предизвикателства и те са ви нужни, за да се развивате. Да, разбира се, че има творческо напрежение, но то ви трябва, за да упражнявате въображението си и творчеството си. Това обаче не означава, че трябва да страдате и да се борите. Никоя ситуация няма присъща на нея трудност. Само вашите определения може да я направят да изглежда по-трудна, отколкото е. Ето защо, ако преживявате този вид трудност, знайте, че в този момент се съпротивлявате срещу естествената си природа. Това е източникът на болката, на борбата, на трудностите – съпротивление срещу естествената природа. Но ако винаги помните, когато изпитвате този вид затруднение, че това произлиза от убеждението, от нещо, което ви кара да вярвате, че това е единственото възможно убеждение … ако може да си спомните, че убеждението просто ви подава тази информация, тогава вие може да се освободите от всяко едно убеждение, защото знаете, че това е само едно убеждение. Намирате ли смисъл в това?

От аудиторията: Да.  

Башар: Добре, моля продължи.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден. Говори по-високо.

Участник: Питам се дали можеш да ни кажеш нещо относно начина, по който се отнасяме към животните.

Башар: Добре, те са част от вашия свят, те са израз на безусловна любов, те често са отражения за вас, на определени въпроси, с които се занимавате, на определени процеси, през които преминавате. Много животни ви обичат толкова безусловно, че някои от тях желаят да поемат върху себе си физическите последици от вашите отрицателни убеждения, за да ви предоставят време да ги асимилирате и изоставите. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Също така много хора на вашата планета мислят, че животните не са толкова умни, колкото вас. Нищо не може да бъде по-далече от истината. Всъщност, и аз нямам предвид това в пренебрежителен смисъл, позволете ни да поясним. В много отношения животните са всъщност доста по-умни от мнозина сред вас. Причината за това е следната. Животните, независимо от какъв животински вид са, не трябва да бъдат нищо друго освен съответното животно. Следователно те са абсолютни гении, бидейки това животно. Вие сте многофункционални и задължително не сте специализирани по начина, по който са животните. Вие разпростирате своя интелект в най-различни направления. При тях целият интелект е насочен в едно или в много малко направления. Така че те всички са гениални в това, което са, и имат много на какво да ви научат как да бъдете гении в това, което може пълноценно да бъдете. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Определено.

Башар: Добре. Те са, отново: в много отношения част от вашето семейство. Те са друго проявление на съзнанието на Творението. Те са част от вашето семейство! Те са безусловно любещи същества, ако си позволите да ги преживеете по този начин. Това не означава, че в природата не се случват най-различни неща, но те винаги ще се проявят в равновесие, когато осъществявате балансирана връзка с тях. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти, или има някакъв друг аспект, който желаеш да обсъдим или да разгледаме по-подробно?

Участник: Да, има, ако обичаш.

Башар: О кей.

Участник: Чудя се дали има някакъв начин за пробуждане на човечеството по отношение на животните и на тяхната безусловна любов към нас, и …

Башар: Има много начини. Използвай въображението си. Можеш да излезеш сред природата и да бъдеш сред животните; можеш да следваш радостната си възбуда, което ще те направи по-чувствителен приемник спрямо други вибрации и комуникации, идващи към теб от страна на животните, на дърветата, на скалите. Всички неща са съставени от съзнание, всички неща са някаква форма на съзнание, всяко нещо има свой начин на комуникиране. Трябва само да се научиш как да слушаш. Най-лесният начин да слушаш, е да бъдеш повече себе си, което означава, че си в по-голяма степен свързана с околния свят, защото всичко е проявление на едно и също нещо. Така че колкото си по-вярна на себе си, толкова повече си способна да преживяваш отраженията, които те също са. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, но може би трябва да поясня.

Башар: Добре, моля, направи го.

Участник: Има ли начин хората да се пробудят и да престанат да нараняват животните?

Башар: Да, това е, което казахме. Обучавайте ги относно идеята, че животните не са по-низши от вас. Демонстрирайте им тяхната интелигентност. Много хора на вашата планета започват да правят това сега.

Участник: Да.

Башар: Погледни всички примери, съществуващи сега на вашата планета, макар че тези неща са се случвали стотици и хиляди години, а вие едва сега ги забелязвате. Колко време ви отне да забележите, че птиците използват приспособления? … Те са правили това хиляди години. Така че въпросът е да обърнете повече внимание. Колкото повече отделяш внимание на това, което се случва около теб, толкова повече интелигентност ще наблюдаваш и толкова повече демонстрации и примери ще може да покажеш на други хора: „Виж, виж какво прави това красиво същество! Това не е ли удивително, това не е ли интелигентно поведение?! Ние с теб не сме толкова интелигентни, нали?” Аз естествено се шегувам. Идеята обаче е, че просто трябва да накараш хората да обърнат внимание на това, което се случва около тях. Накарай ги да отворят очите си. Заведи ги на места, където могат да преживеят взаимодействия с животните по творчески, интерактивни и изпълнени с любов начини. Това е една от причините, поради които сега е толкова впечатляващо на вашата планета да плувате заедно с дивите делфини и с китовете. Те са, така да се каже, пазителите на моретата, така както вие сте пазителите на сушата, в определен смисъл. И идеята е, че те са настойници, така както вие сте настойници. Те са телепатично свързани с други цивилизации, с други звездни системи. Позволи им да те научат как да установяваш контакт. Плувай с тях, свързвай се с тях, бъди с тях, те ще ти повлияят. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че забавлявай се с тях, използвай въображението си, следвай радостната си възбуда. Така ще разбереш кой за теб е най-добрият начин да постъпиш, за да демонстрираш на други хора всичко това. Обаче … ти трябва да правиш тези неща, защото те ти носят радостно вълнение, а не защото имаш нужда другите да мислят като теб! (аплодисменти в публиката) Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: В това се състои парадоксът! Ти трябва да проявиш към другите (които мислят по различен от теб начин) толкова безусловна любов, без-ус-лов-на любов, колкото очакваш те да проявят към теб … Нали така?

Участник: Да.

Башар: И „безусловна” означава отсъствие на всякакво условие. Така че ако те изберат да не видят нещата по твоя начин, да нямат взаимоотношения с животните, каквито ти предпочиташ да имаш, ти можеш да направиш най-доброто, на което си способна – да им покажеш как биха могли да подобрят живота си и да разгърнат съзнанието си, но ако те в крайна сметка изберат да не го направят, ти трябва да проявиш към тях същото уважение, с което те ти позволяват да избереш това, което ти предпочиташ. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Помни, моля, всички вие помнете, в определен смисъл, наистина няма нужда от пришпорване на нещата. Вие сте вечни, безкрайни същества! Закъде сте се забързали?! Аз разбирам, че е много добре да позволите на нещата да се променят по определени начини, докато вие се променяте на вашата планета и че е категорично много забавно да преживявате този вид промени. Но всяко същество е вечно същество и следователно някъде и по някакъв начин то ще преживее тези идеи, било в този конкретен линеен живот, или не в него. Така че направете най-доброто да бъдете жив пример, който останалите могат да видят във вас, и това да е нещо, което ви прави толкова екзалтирани, че те да дойдат при вас и да попитат: „Какво те прави толкова щастлив? Аз искам да бъда толкова щастлив, аз искам да бъда толкова любвеобилен, аз искам да бъда толкова свободен, аз искам да бъда толкова творчески настроен, аз искам да бъда толкова изобретателен като теб, толкова богат като теб. Как го правиш?” И тогава вие може да отворите вратата и те могат да отворят вратата, и вие може да ги преведете през нея, но първо вие трябва да бъдете жив пример без отрицателната идея, че ако те не преминат през тази врата, нещо не е наред, защото ако проявите такова негативно отношение, вие ще нарушите енергията, която предпочитате да имате, и ще слезете до тяхното равнище. Фразата във вашата Библия „Не съди, за да не бъдеш съден” не означава, че ще бъдете съдени отвън. Тя означава, че когато съдите някого, вие съдите себе си и слизате на това равнище. Това не е, което предпочитате да бъдете, и не се подвеждайте по отрицателната страна, и просто бъдете положителния жив пример, на който всички ще искат да подражават!  Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти толкова много.

Башар: Толкова много пак заповядай.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Ти си многоизмерно същество, нали така?

Башар: Да, вие може да ни наричате извънземни, извън-измерни, което не е от особено значение. Ние съществуваме в успоредна реалност, която в този смисъл, е едно друго измерение. Ние съществуваме на друга планета, различна от Земята, и в този смисъл, сме извънземни. В определен смисъл, всяко от тези определения ще свърши работа. 

Участник: От това, което аз съм разбрал и научил, цялата вселена и целият живот в нея е проявление на тази божествена любов. Така ли е?

Башар: Разбира се, всичко е направено от Съществуването. Всичко се състои от „Всичко, което е”.

Участник: Следователно ние можем да очакваме, че самата вселена е не само изпълнена с живот, но и че самата тя е жива.

Башар: Абсолютно. Както казах, всичко е съзнание.

Участник: Ако вселената е толкова изпълнена с живот – и аз си представям, че повечето от това е интелигентен живот – защо не показвате себе си в истинската си същност?

Башар: Защото вие не сте готови.

Участник: Какво е необходимо да се случи?

Башар: Това е много добър въпрос. Ние сме го задавали в продължение на много години. Това, което е необходимо, е, да се изравните в по-голяма степен с нас, вместо да подценявате себе си, да унижавате себе си, да принизявате себе си. Разбираш ли? 

Участник: Да, господине.

Башар: О, „господине”, толкова официално, благодаря ти! Това е смисълът на цялата информация, която споделяме с вас. Всичко това е прелюдия към (истински) контакт. Обаче ние не можем да ви наложим този контакт. Вие трябва наистина да си позволите да абсорбирате информацията, да съществувате на едно вибрационно равнище, което е по-съвместимо с нашата реалност, за да сме в състояние да взаимодействаме по-свободно. Ние съществуваме на една вибрационна честота, която е, в определен смисъл, много по-висока от вашата. Това не означава, че ви подценяваме; това е само един физически факт. Помисли си за една предавка с много висока скорост на въртене. Вашата предавка се върти на една бавна скорост. Ако се превключите изведнъж на много високата скорост, вашата предавка ще се счупи. Ние не искаме да повредим скоростната ви кутия. Идеята е, че ние ви даваме тази информация, споделяме тази информация, а степента в която вие я абсорбирате и интегрирате, повишава вибрационната ви честота. Кара ви да се въртите по-бързо и ви отвежда малко по-близо до нас. Когато достигнете до едно място, до една скорост на въртене, до една вибрационна честота, която е достатъчно близка, така че ние да знаем, че няма да ви причиним психически шок и да ви нараним, като насилим нещата и ги изведем на повърхността, където не сте готови да ги приемете, тогава ще настане времето, в което ще знаем, че може да настъпи открит контакт, който е от полза за всички участници. Ние сме правили това много пъти. Ние знаем какво правим. Така че се доверете на времето. Вие също знаете какво правите, макар че Физическият ви ум може не винаги да мисли така, докато Висшият ви разум знае точно какво се случва. Ще ви кажа следното. Помнете, че няма такова нещо като предсказване на бъдещето, а само усещане на енергията, съществуваща в настоящето. Настоящата ви енергия, както твърдим от известно време, показва, че най-вероятният времеви прозорец за това, което наричате началото, на-ча-ло-то на открит контакт на вашия свят с друга цивилизация, ще бъде най-вероятно някъде между вашите години 2025-та и 2033-та. Това е съгласно нашия прочит на енергията ви в момента. Вие може да ускорите това в посока на долния край на прозореца, ако пожелаете. Колкото повече действате под влиянието на най-силната си радостна възбуда, толкова повече ще интегрирате своите отрицателни убеждения и ще ги трансформирате в положителни. Колкото по-холистично функционирате на вашата планета, толкова повече приближавате своята вибрационна честота към нашата и толкова по-вероятен правите този вид контакт. Ние ви използваме като барометър за това кога ще бъде подходящ такъв контакт. Ето ви и една малка тайна, която ще ви издам в момента. Мнозина сред вас вече са имали физически контакт, но просто не си го спомняте. Вие не си го спомняте обаче по определена причина. Вие сте устроени така, че да забравите вече осъществените контакти, защото темпото, с което си спомняте, че контактът вече се е случил, независимо дали се появява като припомняне в будно състояние, или се появява като сън, няма значение … темпото, с което си припомняте, че вече сте имали контакт, е барометър, мерило за нас, което ни показва, че сте готови за повече.

Участник: Има ли сили, които работят срещу това развитие?

Башар: Винаги има такива, които желаят да се движат в отрицателна посока. Както знаете, много от тях съществуват на вашата планета. Въпреки това, както вече сме казали, няма значение какво искат тези сили, защото ако твоята вибрационна честота няма нищо общо с тяхната, те нямат никаква възможност да повлияят на твоето придвижване напред. Разбираш ли?

Участник: Разбирам, благодаря ти много. Надявам се, че това важи и за всички тук.

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди всичко бих искал да ти благодаря за това, че на такова високо енергийно място може да се чуе как говориш за безусловна любов …

Башар: Ние ви благодарим за съвместното сътворяване на това … на всички вас!

Участник: Безусловна любов даже към враговете ни и към лошите хора …

Башар: Да, но ако изпитвате безусловна любов, вие всъщност нямате врагове.

Участник: Правилно.

Башар: Може да има хора, които познавате и които не избират това, което вие предпочитате, но те не са ваши врагове.

Участник: Правилно. Бих искал да поговорим за нещо, което  вероятно е не много популярно убеждение.

Башар: О, колко вълнуващо! Ние обичаме неща, които не са популярни.

Участник: Ще започна с частта, която е популярна.

Башар: Добре … това също е вълнуващо.

Участник: Чувствам невероятно състрадание към животните. Когато те биват малтретирани, това наистина разбива сърцето ми.

Башар: Разбирам, и ние току-що имахме дискусия относно това.

Участник: Да, това ме отвежда до непопулярната част. Особено когато те биват малтретирани и не са отглеждани в естествените им условия. Коренните жители на Америка и всички култури в миналото, които са имали мъдрост, са се хранели с животни …

Башар: Да, но те са имали балансирани взаимоотношения с тях.

Участник: Да, и въпросът ми към теб е дали е редно да се храним с животни, стига те да са отгледани в естествените им условия?

Башар: Някои от вас ще изискват това, но някои няма да го изискват. Това е различно при всеки отделен случай. Нещата не стоят по един и същи начин при всички. Разбираш ли?

Участник: О кей.

Башар: Така че ти трябва да определиш за себе си дали това е вярно за теб. Ако определиш, че е вярно за теб, че телесното ти съзнание може да изисква приемането на определени животински протеини от време на време, най-малко, най-малко ако това е вярно за теб, направи го в рамките на най-естественото, балансирано взаимоотношение, което е възможно да създадеш, така че животното да участва заедно с теб в този процес. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ще ти кажа още една малка тайна, която много от вас може всъщност да не осъзнават. Докато ти консумираш животното, животното консумира теб. Защото докато абсорбираш каквото и да било в природата (защото ти си част от природата), природата абсорбира теб. Това е двупосочна улица. Така че идеята е, че ако правиш това по небалансиран начин, ще преживееш висока степен на небалансирано взаимоотношение с природата по различни начини. А ако го направиш по балансиран начин, ти ще преживееш една връзка с природата, която е балансирана, и ще ти бъдат осигурени неща, от които наистина се нуждаеш, и те ще ти бъдат поднесени по балансиран начин, по един естествен начин.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Имам още един въпрос. Защо „Всичко, което е” избира да се прояви понякога като затворник в Гуантанамо Бей, или в каквато и друга ситуация, в която е подложено на изтезания?

Башар: Защо не?

Участник: Не зная.

Башар: Помни, че казахме, че „Всичко, което е”, е всичко, което съществува – отрицателно, положително и балансирано в средата. Помни, че не става дума за дуалност, а за триединство … преди всичко. Идеята обаче, е, че за „Всичко, което е” тези неща не са задължително отрицателни по начина, по който вие хората обикновено ги възприемате. Това е просто едно преживяване, една гледна точка. Това е нещо, което може да бъде преживяно, и „Всичко, което е” ще преживее всичко, възможно да бъде преживяно.  Защото това добавя към неговото разбиране и преживяване на самото себе си.

Участник: Тогава, след като не мога да разбера това и то ме смущава, аз не трябва да мисля за него, или …?

Башар: Ако те смущава, може би за теб е важно да мислиш за него. Това може да бъде индикатор, че в него има нещо, което трябва да научиш. И, както някой от публиката подчерта, най-малко това е една възможност да изпиташ състрадание, нали?

Участник: Да … за лошите хора и за добрите хора? За „лошите хора“ в кавички?

Башар: И за „лошите” в кавички хора. Защото, отново: моля запомни – единствената причина, поради която някои хора може да се озоват в този вид обстоятелства, е, защото те може би не са били научени, че могат да направят друг вид избор. Следиш ли мисълта ми?

Участник: На логическо равнище следя, но не мога да го възприема.

Башар: Ако това, на което ти си бил научен, докато израстваш, е, че синият цвят е единственият, който струва нещо, всеки път, когато искаш да изразиш нещо, ти ще избираш само синия цвят. Няма да знаеш, че ще можеш да избереш червен, оранжев, зелен или виолетов. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да.

Башар: Така че ако някой е бил възпитан да вярва, че единственият истински контакт и връзка с някого, която може да му се случи, е нанасяне на обида, то ако той иска да установи контакт с някого, какво мислиш, че ще направи? Ще му нанесе обида. Защото човекът се опитва да изрази любов с единственото средство, с което разполага! Ето защо е важно хората да се научат на нови средства. Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: И следователно, ако видиш някой, който нанася обида, ти можеш да проявиш мъдрост и състраданието да разбереш, че това, което той се опитва да направи, е да изрази любов, но не разполага с необходимото средство.  Научи го как да направи това, което го самоовластява, и тогава той ще разполага с ново средство, и ще прояви себе си по нов начин. Защото всеки иска да се чувства силен. Научете хората какво представлява истинската сила/власт и това, че нападението спрямо някого показва точно обратното. 

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Ейприл: Тадео.

Башар: Нания. Колко е часът?

Ейприл: Към 15:15. Във връзка с това, което каза относно животните, когато видим ситуации на малтретиране на животни, които изискват нашата помощ, то следването на радостната ни възбуда и предприемане на действие в посока преодоляване на ситуацията, е нещо положително …

Башар: Стига да сте сигурни какво правите. Защото много хора може да мислят, че помагат, но това да не е вярно.

Ейприл: Но когато хората се натъжават от гледката на малтретирани животни и когато предприемеш действие (вместо да останеш в това отрицателно състояние) да постъпиш положително и балансирано …

Башар: Разбира се, защото как е възможно да помогнеш някому, ако си в отрицателно състояние?!

Ейприл: И като предприемеш това действие, ти си позволяваш да се преместиш в успоредна реалност, където животните биват третирани по-добре.

Башар: Да, това е идеята. Но зависи от теб да имаш възможността да го направиш. Но отново: бъди сигурна, че знаеш какво правиш. Понякога можеш да мислиш, че животното е в опасност, а то може просто да изпълнява естествената си функция.

Участник: Например животното да отива да снесе яйцата си, а всички мислят, че отива на място, където го грози опасност?

Башар: Да.

Участник: Така че ние винаги трябва да сме наясно с това, което те правят …?

Башар: Да, показвайте знания и уважение спрямо това, което прави животното, и когато сте сигурни, че се случва нещо извън естествените му биологични нужди, разбира се, предприемете действия, ако пожелаете, по възможния най-положителен начин, защото, отново: внасяйки отрицателна енергия в ситуацията, тя само ще я влоши … Ето защо ние казваме, че физическата реалност не е истинска реалност и е като едно огледало; тя е отражение на това, което става в съзнанието ви. Ако видите отражение в огледалото, което се мръщи срещу вас, вие не отивате до огледалото и не се опитвате да накарате отражението да ви се усмихне. Това няма никога да се получи. Нито отивате с кръстосани ръце и му казвате: „Добре, Отражение, аз ще се усмихна, когато ти се усмихнеш преди това”. То никога няма да ви се усмихне първо. Идеята обаче е, че ако вие решите да се усмихнете просто така, отражението няма друг избор, освен да ви се усмихне в отговор. Ето как стават нещата. Отново: това е просто физика.

Участник: Чуваме ли се?

Башар: Добър ден.

Участник: Добър ден, господине, и на всички вас, които споделяте тази красива енергия и я повишавате, повишавате …

Башар: За нас е винаги удоволствие да правим това.

Участник: Да, и аз ви благодаря.

Башар: Ние също.

Участник: Бих искал да говорим за инструментите.

Башар: Инструменти.

Участник: Да, напоследък ние получихме три инструмента, които ни позволяват да изпаднем в това положително състояние …

Башар: Добре, и правите ли това по един положителен начин?

Участник: Да, и това е достъпно за всички, и това са инструменти, които помагат да се пробудим …

Башар: Добре, това е въпрос на ваш избор.

Участник: Имате ли други инструменти, които бихте могли да споделите с нас?

Башар: Има много инструменти. Ние ги наричаме позволения. Такова е всяко нещо, което ви върши работа. Всеки инструмент, всяка техника, всеки ритуал, всеки предмет, е позволение. Вие сте привлечени към всичко, което е в съответствие с вашите убеждения и което вярвате, че ще ви свърши работа. Но позволението е просто един инструмент, който ви позволява да бъдете О кей, да си дадете позволение да бъдете повече себе си. Всъщност инструментът не прави нищо, никога. Той само ви позволява да вярвате, че прави нещо, за да си дадете позволение да проявите повече от това, което сте. Това е, което правят инструментите.

Участник: Следователно ние вече притежаваме инструментите …

Башар: Разбира се, те са част от вас.

Участник: И зависи от нас да ги използваме.

Башар: Абсолютно. Но вие разбирате, че понякога са ви втълпили убеждения, които може да направят да изглежда, като че ли трябва да използвате тези инструменти и в това няма нищо лошо. Ако това ви върши работа, значи това е вашият процес. Ние не казваме, че това е погрешно. Само си дайте сметка, че това е, което се случва, че тези инструменти са ваши изобретения, които вече притежавате и които вие проектирате извън себе си по начин, който ви помага да разпознаете инструмента като отражение и след това да използвате инструмента, който е във вас, по очевидно външен начин, за да позволите на нещата да се развият в предпочитана от вас посока. Това е играта, която играете – игра на отражение с тези инструменти, защото те всички са във вас. Нямаше да може да ги видите във външния свят, ако вече не бяха във вас. Защото без вас няма външен свят. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Много ясно, много ясно. Благодаря ти, благодаря ти.

Башар: Благодаря и благодаря.

Ейприл: (проверява функционирането на микрофона)

Башар: Благодаря за проверката. Не бихме искали нашият телефон да се стопи.

Ейприл: Това ще рече да не прекарвате прекалено много енергия през него.

Башар: Тялото на медиума е добре. Моето тяло също е добре. То е на моя кораб – 2800 км. над областта на вашата планета, която наричате Седона. (възгласи сред публиката)  О, вие харесвате Седона. Това е едно от по-мощните (енергийни) завихряния на вашата планета. Ето защо ние сме там, за да помагаме при балансирането на енергията в това, което наричате ваша енергийна мрежа … Вече в ред ли е технологията ви?

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам въпрос относно една често срещана тема, която непрекъснато възниква при изучаването на много влиятелни мислители, в това число Никола Тесла, Коперник, Кеплер, Питагор …

Башар: Да.

Участник: Общата тема, която се очертава, е относно седемте класически академични области като основа за постигането на по-висше познание …

Башар: Добре, отново: това е едно интересно позволение и това е всичко.

Участник: Питам се дали би коментирал …

Башар: Аз току-що го направих. Ако тази идея, тази система, ти върши работа като позволение, за да ти даде възможност да повишиш вибрацията си, да бъдеш повече от това, което знаеш, че си, то във всички случаи използвай тази конкретна идея. Но, както сме казали, всеки инструмент, всяка техника, всеки ритуал, всеки формат, всеки предмет, е едно позволение. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря много.

Башар: Един момент – не сме свършили. Има определени позволения, такива като споменатото от теб, които резонират с определени струни, определени ключове в човешката психика, защото вие кристализирате своята психика по определен начин. И когато използвате позволения, които са в хармония, които вибрират, които резонират с тези конкретни струни, с тези конкретни съзвучия, това може да се окаже нещо с много силно влияние върху мнозина от вас в общ смисъл. Има позволения, които са общи за доста от вас, както и позволения, които действат при някои индивиди повече, отколкото при други. Едно от най-силно въздействащите позволения е разказването на истории. Структурата на разказване на историите е вградена във вашата психика. Това е най-ефикасният начин за пренасяне на информация във вашата реалност. Така че, когато разказвате една история и засегнете всички подходящи струни, които са в синхрон със структурата на историите във вашата психика, вие съхранявате тази информация и историите траят вечно. Когато пропуснете важен момент, хората си казват: „Е, това не е толкова добра история” и забравят за нея. Но когато засегнете всички важни моменти, това е една много мощна система за съхранение и пренос на информация, ето защо тези истории траят вечно и стават това, което наричате класически. И така, има други техники, като тези, за които говориш, които засягат някои от тези ключови моменти, някои от тези резониращи честоти, общи за много индивиди на вашата планета, и така може да бъдат много ефективни позволения за голяма част от масовия консенсус, нали? Но зависи от теб да решиш дали ти вършат работа, или не. Ако ти върши работа, използвай го, ако не ти върши работа, недей. Толкова е просто. И можеш да промениш мнението си още утре. Ако утре ти върши работа, използвай го, ако не ти върши работа, недей. Това не е ли достатъчно просто?

Участник: Да, така е.

Башар: Не трябва да бъде по-сложно, освен ако, разбира се, не ти прави удоволствие да го усложняваш, при което аз няма никога да те спра. Само казвам, че то не е необходимо. Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми, благодаря много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Много е вълнуващо да те срещна.

Башар: За нас също е вълнуващо да се срещнем с всички вас.

Участник: Най-вълнуващото нещо за мен в живота ми е да посетя друга планета и …

Башар: Добре, и междувременно … кои са някои от вълнуващите неща, които можеш да направиш, докато си на твоята планета?

Участник: … Ъ-ъ …

Башар: Защото ако направиш всички вълнуващи неща, които можеш да направиш, докато си на твоята планета, докато се пови възможност да отидеш на друга планета, това всъщност ще засили вероятността да посетиш друга планета. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава кои са някои от вълнуващите неща, които правиш на твоята планета сега?

Участник: Това, че съм тук сега.

Башар: Това е едно. Нещо друго? Следваш ли своята радостна възбуда, с всичките си способности, без настояване за това как трябва да изглежда крайният резултат?

Участник: През голямата част от времето.

Башар: О, през голямата част от времето. Това е добре. Какво ще кажеш за времето, през което не правиш това?

Участник: Малко съм объркана.

Башар: Объркана – това е чудесно състояние. Това означава, че претърпяваш трансформация от една идея в друга, превключваш от една реалност в друга, че се преориентираш от една реалност в друга. Това е положителното определение на тази идея. Ти предпочиташ положителното определение, или отрицателното определение?

Участник: Вероятно положителното.

Башар: Вероятно?! Или категорично?

Участник: Категорично. 

Башар: Благодаря ти. И така, спрямо какво си объркана в положителен смисъл?

Участник: Понякога съм приятно развълнувана, но след това се оказвам разстроена и не зная …

Башар: По отношение на какво?

Участник: Различни неща …

Башар: Като например – дай ми пример.

Участник: Всъщност ми е трудно да си припомня …

Башар: О, не ми пробутвай това!

Участник: О кей …

Башар: Вече не можеш да се измъкнеш.

Участник: О кей, О кей … не искам да имам нормална работа…

Башар: Тогава недей, какво те спира? Искаш да кажеш, че не вярваш, че радостната ти възбуда може да ти осигури необходимото?

Участник: Да.

Башар: Добре, защо вярваш в това?

Участник: Ъ-ъ …

Башар: Какво печелиш от приемането на тази идея? 

Участник: …

Башар: Аз мога да ти кажа, ако наистина не си в състояние да отгатнеш.

Участник: О кей.

Башар: Но бих искал да опиташ.

Участник: Хм … няма да имам никакви пари и няма да мога да се издържам.

Башар: Това, което казвам, е – какво печелиш от приемането на тази идея?

Участник: О, ъ-ъ … предполагам, че ще бъде по-защитена.

Башар: По-защитена?! Вярваш, че ще бъдеш по защитена. Благодаря ти за откровението. Тогава идеята е, че щом разбереш, че не трябва да се придържаш повече към тази идея, ще започнеш да осъзнаваш, че най-безопасното нещо, което можеш да направиш, е да бъдеш вярна на себе си. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, но как да променя това свое убеждение?

Башар: Трябва да откриеш какво точно представлява то.

Участник: Опитвала съм се да направя това, но …

Башар: Добре, искаш ли помощ?

Участник: Да.

Башар: Добре. Била ли си възпитана през живота си, по някакъв начин, да ти е било внушено от родителите ти, от приятели, училище, общество, че по някакъв начин не заслужаваш, че не си достойна?

Участник: Ъ-ъ, не съм сигурна.

Башар: Не си сигурна?!

Участник: Вероятно, в даден момент …

Башар: Добре, тогава идеята е, че ти се страхуваш да се придвижиш в посока на най-силното си радостно вълнение, защото се страхуваш, че ако го направиш, може да докажеш, че те са прави. Ти може, казано на вашия език, в кавички, да „се провалиш”. И тогава те ще се окажат прави. Ти не си успяла, ти не си се справила. Това е безсмислено, в това няма смисъл, ти си глупачка! Разбираш ли? Всички тези неща, които хората на вашата планета говорят?

Участник: Да-а.

Башар: Значи ти не предприемаш необходимите стъпки, защото се притесняваш, че може да докажеш, че те са прави. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Но аз ти гарантирам, че това няма никога да се окаже вярно. Това няма никога да бъде вярно! Защото ако беше недостойна, ти нямаше да съществуваш. Така че това, което правиш, като не се решаваш, като избираш да вярваш, че твоята радостна възбуда не може да ти осигури необходимото, като се въздържаш да проявиш истинската си същност, като се придържаш към убеждения, които не предпочиташ, е, че ти спориш с Творението относно своята пълноценност. Защо трябва да спориш с Творението? Не си ли уморена от това?

Участник: Да, уморена съм.

Башар: Добре, тогава достатъчно ли си уморена, за да престанеш да го правиш?

Участник: Разбирам го на теория, но когато трябва в действителност да променя убеждението си, откривам, че се страхувам …

Башар: Това е в реда на нещата, това е част от процеса. Ти никога не оставаш два пъти на едно и също място. Имате една стара поговорка на вашата планета: „Не можеш да стъпиш два пъти в една и съща река”. Това е един процес за теб; всичко е наред, наслаждавай се на процеса, придай на процеса положителен смисъл и ще се чувстваш по-добре. Няма нищо лошо, ако не се получи от първия път. Ще се получи, просто продължавай да търсиш. Понякога съществуват вторични убеждения. Ти може да откриеш кое е вторичното убеждение и може него да промениш, но ако продължаваш да правиш това, което не предпочиташ да правиш, това само означава, че не си открила фундаменталното убеждение, което е в основата. Продължавай да търсиш, продължавай да копаеш, продължавай да изследваш. Но когато накрая откриеш това истинско основно убеждение и се откажеш от него, всички вторични върху него ще се сгромолясат. Така че ако откриеш едно, и то не е достатъчно, продължавай да търсиш. Всичко, което трябва да направиш във всяка една ситуация, когато чувстваш една отрицателна идея и преживяваш неприятно емоционално състояние, е, да си зададеш въпроса: „Какво трябва да приемам за вярно относно себе си по отношение на тази ситуация, за да изпитвам това чувство?” Защото ти не можеш да имаш чувство, ако преди това нямаш убеждение. Чувствата не произлизат от вакуум. Ти трябва да имаш дадено определение, трябва да вярваш в дадено определение и да го приемаш за вярно, преди да възникне някакво емоционално чувство. Искаш ли доказателство за това?    

Участник: Ъ-ъ, може би.

Башар: Добре. Знаеш ли определението за бронтайд?

Участник: Не.

Башар: Какви чувства предизвиква у теб бронтайд (brontide)?

Участник: Любопитна съм …

Башар: Любопитна може да си, но не изпитваш никакви силни чувства, защото не знаеш какво е това, нали?

Участник: Не.

Башар: Бронтайд на вашия език означава далечна гръмотевица.

Участник: Интересно.

Башар: Добре, възникнаха ли някои нови чувства, след като знаеш какво е определението? Спомени за бури, за светкавици, за тътнеж, които те карат да потръпнеш, да се страхуваш, да се чудиш … разбираш ли какво имам предвид?

Участник: Да.

Башар: Когато имаш определение, имаш повече чувства; когато нямаш определение, може да си любопитна, но нищо повече. Ти всъщност не знаеш в каква посока да поемеш, не знаеш как да реагираш. Така че ако изпитваш чувство и ако то е страх, това ти показва, че имаш определение, което не осъзнаваш и което е извън синхрон с тази, която си. Използвай страха, използвай го като приятел. Страхът е твой приятел и когато се появи, той ти казва: „Хей, аз чукам на вратата ти, за да ти кажа, че притежаваш убеждение, което не предпочиташ. Открий какво е то!” Щом обърнеш внимание на страха и му кажеш: „Благодаря ти, Страх, че ми съобщаваш, че се случва нещо, което не предпочитам. Аз ще проверя какво е то. Благодаря ти, че си вършиш работата!” И страхът ще се превърне в радост, в радостно вълнение, в любопитство. Той ще си е свършил работата. Единственият начин страхът да се превърне в ужас, е, когато не му позволяваш да ти предаде съобщението, което е устроен да ти предаде. Така че остави го да си свърши работата, благодари му и се заеми с това да откриеш кои убеждения относно себе си приемаш за верни, за да изпитваш чувствата, които имаш. Друг подход към всичко това е да подходиш от другия край. Ако не откриеш отговор, когато попиташ какво трябва да приемаш за вярно, тогава попитай: „Какво се страхувам, че ще се случи, ако в действителност последвам посоката на своята радостна възбуда? Какво е възможно най-ужасното нещо, което може да се случи?” Често много хората на вашата планета ще достигнат до отговора по този начин. Но и в двата случая, ако имате желанието да чуете отговора, ще го получите. И когато откриеш това определение, ако то наистина не съответства на това, което си, в момента в който го идентифицираш, то моментално ще ти се види безсмислено и нелогично, и ще го изоставиш.

Участник: Как ще зная, че това е действителното убеждение?

Башар: Както казах, ако откриеш убеждението и го трансформираш, но продължаваш със същото поведение, тогава все още не си открила фундаменталното убеждение, което лежи в неговата основа. Продължавай да копаеш и задай отново въпроса.

Участник: Мисля, че може би приемам това за трудно …

Башар: Ти наистина вярваш, че е трудно.

Участник: Как да се отърва от това?

Башар: Защо избираш да вярваш, че е трудно? Помниш ли какво сме казали относно природата на убежденията? Те са устроени така, че да изглежда, че е трудно да бъдат променени. Ако обаче ти знаеш, че това е едно убеждение, то ти знаеш, че можеш лесно да го промениш. Защото това е само едно убеждение, защото не е емпирично вярно, и е просто едно убеждение, и можеш да го промениш, защото си правила това преди. Нали така?

Участник: О кей.

Башар: Разбираш ли това?

Участник: (колебливо) Да-а.

Башар: Наистина ли го разбираш?

Участник: Аз го разбирам, но когато си помисля за това как в действителност се случва, не разбирам … как …

Башар: С други думи, ти не вярваш, че това може да се случи на теб?

Участник: Може би.

Башар: Добре, тогава се връщаме обратно до идеята на твоето чувство за малоценност. Защо ти си избрана измежду всички хора в Творението така, че тази идея да не проработи за теб, когато важи за всички останали? Това не е ли малко арогантно?

Участник: Вероятно да.

Башар: Добре, аз зная, че много хора си мислят: „О, аз не го заслужавам” и че това е едно много скромно отношение. Не, това е едно изключително арогантно отношение, защото всъщност ти казваш: „От всички същества, аз съм единственото същество, за което това не важи. Погледнете ме!” Така че не бъди арогантна. Това важи за теб така, както за всички същества в Творението. И ако изглежда, че не работи, то е защото ти определяш, че е трудно да проработи. Но ако това е, което определяш, то ти можеш да промениш това определение. Защото ти си създала определението за трудност. И следователно то е под твой контрол. Моля, запомнете всички, ето какъв е парадоксът на илюзията. Зная, че има моменти, когато чувствате, че не владеете положението. Единственият начин обаче в действителност да имате преживяване, че сте извън контрол, е, когато контролирате това преживяване! Така че вие винаги упражнявате контрол! Сега остава само да си дадеш сметка: „О, аз упражнявам контрол, но аз използвам своя контрол, за да си създам усещането, че съм извън контрол! Следователно вместо да използвам силата си, за да си създам усещане за безпомощност, какво бих предпочела да направя?” Ако може да си предизвикате чувство за безпомощност, също толкова лесно може да си създадете чувство на контрол над положението, в което се намирате. Колкото до Творението – на него му е все едно кое от двете ще изберете, защото зависи от вас да вземете това решение. Така че изберете това, което предпочитате. И разберете, че всяка трудност, която изпитвате, произтича от вашия избор да изпитате трудност. Ако обаче сте се изморили от това преживяване, не се подвеждайте повече. Толкова е просто, защото това е една емпирична истина. 

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това са само параметри, които поставяш за себе си, и това е всичко.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Много няма защо.

Участник: Кога ще те видя лично?

Башар: Ще видим. Първо, преди да ни срещнете лично, вие трябва да срещнете себе си, лично. (аплодисменти сред публиката)

Ейприл: Тадео, остават ни десет минути. Колко души искаш да посоча?

Башар: Един.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: На първо място искам да ти благодаря за положителното влияние върху моя живот.

Башар: Това е всичко, което мога да направя, и ние сме щастливи, че ти си избрал да упражниш положително влияние върху себе си, като си се съчетал с нашата вибрационна честота.

Участник: Бих искал да зная какво е мнението ти за ваксините – има ли полза от тях?

Башар: Отново: трябва да разглеждаш това за всеки отделен случай. Не може да има едно решение, валидно за всеки. Някои хора ще извлекат полза, други – не. Трябва да изследваш на индивидуална основа. Но идеята отново е, че ако това е нещо, основано на страх, ще установите, че то е нещо, което не е задължително да правите, но трябва да бъдете честни дали се придържате към съответната система от убеждения, защото не е разумно да скачаш от един планински хребет, ако не знаеш дали имаш парашут. Така че зачитай своите убеждения, но ако знаеш, че това не е нещо, от което се нуждаеш, и че то не е вярно за твоя живот, тогава не му обръщай внимание. Разбираш ли?

Участник: Да. Какво мислиш за ролята на йога в нашето общество в момента?

Башар: Чу ли ни да говорим за позволения?

Участник: Да, чух.

Башар: Ще повторя още веднъж. Вси-и-ички инструменти, вси-и-ички техники, вси-и-ички ритуали, вси-и-ички формати, вси-и-и-и-ички предмети, са позволения. Попада ли йога в някоя от тези категории?

Участник: Да.

Башар: Тогава това е позволение и има повече общо с това, което ти вярваш, че може да направи за теб, отколкото това, което ние можем да кажем за него. То е толкова подходящо, колкото всяко друго позволение, и е по-подходящо за теб, ако това е позволението, към което си привлечен най-силно в дадения момент. Това е всичко, което трябва да направиш – да определиш какво те привлича и това ти казва кое е позволението, което ще ти свърши работа в момента. Утре, ако промениш мнението си и се почувстваш по-силно привлечен от нещо друго, то ще бъде позволението, което ще ти върши работа тогава. Очевидно то ще е от полза за теб, защото ти се придвижваш към него и се синхронизираш спрямо него. Нали така? 

Участник: Да.

Башар: Това ще ти се случи, но то си остава едно позволение.

Участник: Невероятно, невероятно.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам много смисъл. Благодаря ти, Башар.

Башар: Ние ти благодарим и отправяме своята безусловна любов и дълбока благодарност към всеки един от вас за съвместното сътворяване на това взаимодействие и ви напомняме, ние ви напомняме, че макар тези взаимодействия да са прелюдия към контакт с нас, те са преди всичко прелюдия към контакт със самите вас. И така, ние ви благодарим за желанието да бъдете повече това, което сте, защото това е единствено от значение във вашия свят. Още веднъж – приемете безусловната ни любов и ние ви пожелаваме един вълнуващ, творчески, радостен, синхронен ден! (продължителни аплодисменти)

Дарел Анка: Как премина?

Публиката: Невероятно! Благодарим ти.

Дарел Анка: Благодаря на всички още веднъж, че ни приехте тук. Наистина оценяваме това. Пожелавам ви прекрасен ден и ще се видим отново.