Башар – Послание от Сириус – 11 ноември, 2012 г.

(с) Превод АТИ

Башар: Нека започнем това предаване (на информация) с разбирането, че то ще представлява едно послание от (съзвездието) Сириус – една връзка със Сириус. Тези от вас, които присъстваха на предаването снощи, почувстваха висока степен на ускоряване на подаването на първоначалната информация. Това ускоряване на енергията представляваше до известна степен сливане с енергията на Сириус, водещо до много по-висока честота на енергия, на съзнание, за да може да бъдете заредени, или казано на вашия жаргон – напомпани, с тази енергия и за да може тя да ви прекара през тунела и моста, водещи към 2013-та година. Така получавате допълнителен тласък или инерция, за да преодолеете и преминете отвъд датата на зимното слънцестоене – 21-ви декември, 2012-та, след което ще започнете да позволявате на енергията си да се свърже с другата страна – 2013-та и годините отвъд нея. За да имате много по-лесно и приятно преминаване, съзидателно преминаване. И така, след като сте получили това ускорение, енергията може да се разгръща по различен начин и може да изглежда, че се придвижва по-бавно, но тя просто отразява идеята, че сега вие плувате с тази енергия. Сега тя ви позволява да си починете в успокоено състояние –  в това, което наричаме безкрайна празнота. Идеята е, че в процеса на своето ускорение,  с преживяване идеята за по-нататъшно ускорение и с приближаването си до идеята за безкрайно ускорение, което винаги съществува, вие започвате да разбирате, да си давате сметка и да усещате реално, че безкрайното ускорение означава, че вие се намирате навсякъде едновременно, което от своя страна означава, че се намирате в идеален покой.

Защото когато знаете, че се намирате едновременно тук и сега и навсякъде, няма нужда да се лутате. Просто знаете, че всички места по всяко време, всички преживявания и всички ситуации съществуват във вас сега. И проявлението на тези неща не отразява идеята да привличате към себе си нещо отнякъде, а да се синхронизирате с честотата на вибрация, която вече съществува във вас, за да може да я почувствате осезателно. И така, не е необходимо да се напрягате и насочвате нанякъде, а трябва само да бъдете напълно тук и сега, за да преживеете всички неща, които трябва да се разгърнат във вашия живот, по възможно най-навременния синхронен начин. Следите ли тази логика?

Аудиторията:  Да.

Башар: Разберете тогава, че това, което преживявате в този момент, е също сливане с енергията на Сириус на друго равнище. Идеята сега е, че тази енергия на Сириус ще донесе това послание по този начин, за да може да възприемете информацията на различно равнище, по различен начин и с различно темпо, след като сте били подготвени за идеята да се включите в своето безкрайно ускорение. Така информацията, която ще ви бъде доставена в това предаване, може да бъде предадена по този успокояващ начин, за да ви позволи спокойно и балансирано да я абсорбирате.

Ние ви благодарим за позволението да осъществим за вас това предаване и да получим вашата енергия на споделяне. Ние предаваме от високото равнище на нефизическото съзнание на Сириус по по-разгърнат начин, за да можете да се запознаете по-добре в течение на вашата година 2013-та с факта, че ще получавате и усещате все повече от тази енергия, насочена към вас през 2013-та и в годините след нея.

И така, нека сега поговорим малко какво ще се случи през тези (след 2013-та) моменти на преход за всички, които желаят да участват в тези съвместни сътворения.

Някои от промените, които ще бъдат преживeни през вашата 2013-та година, свързани с тези предавания, ще бъдат, както следва: Много от тези предавания от смесената енергия на Сириус, както и от по-високото равнище на енергията на Eсасани, която се превръща в енергия на Ашакани, преминавайки през собствената си трансформация, в определени случаи ще приемат различна форма във връзка с тези взаимодействия. И това, което сега ще започне, ще надхвърли формáта на въпроси и отговори. Въпреки че въпросите и отговорите ще присъстват в много от тези формáти, идеята малко ще се промени, за да ви предостави възможност да се изразите по-пълно с различни видове взаимодействия с нас. Ще може да поемете повече отговорност в тези взаимодействия, което, казано по друг начин, е засилване на способността ви да реагирате и да правите изявления, вместо винаги да задавате въпроси, знаейки, че ако сте способни да формулирате въпрос, това означава, че отговорът трябва да лежи някъде във вас. Следователно трябва само да вземете тези извити въпросителни знаци и да ги изправите като удивителни.

Всичко това ще се изрази като взаимодействие по следния начин, макар че той няма да бъде единствен начин на проявление. И така, това може да бъде наречено ‘метафизичен майсторски клас’ или накратко ММК.

Метафизичният майсторски клас ще приема различни форми и една от тях ще ви предоставя възможност за взаимодействие с нас чрез изявления и истории. Също така ще включва идеята, която ще вземем назаем от вашето общество – така наречените от вас филми. И вие ще разказвате своите истории, все едно че преразказвате един филм. Тези истории ще имат продължителност три минути. Даваме ви тази информация сега, за да имате време да се подготвите за  предстоящата 2013-та година и да съставите правилно историите си.

За целите на тези триминутни изложения вие ще може да изберете измежду различни ситуации и обстоятелства в своя живот – една единствена ситуация, едно единствено обстоятелство по време на тези три минути. През първата минута ще трябва да разкажете как сте отговорили на поканата за приключение, когато нещо е възникнало и се е случило в живота ви в конкретна ситуация. Ще трябва да опишете много кратко и ясно как сте достигнали до момента, в който сте си позволили да направите избор, да отговорите на тази покана и да изследвате това обстоятелство по един много смел начин. Минута номер две ще съдържа ваше описание на възникналите предизвикателства, които отразяват това, което сте избрали да изследвате в отговор на тази покана за приключение. Ще трябва да опишете всички предизвикателства, които сте си поставили за преодоляване, в това число всички различни определения, които вървят ръка за ръка с предизвикателствата, възникнали в обсега на съзнателното ви внимание. Третата минута ще съдържа описание на това как сте трансформирали всички тези предизвикателства в повече радостна възбуда, в повече радост и в повече стимулираща енергия. И така, имаме триминутно представяне разделено на три сегмента – реагиране на поканата, описание на предизвикателствата и описание на трансформацията. Това ще бъде неразривна част от формáта на метафизичния майсторски клас, който ще бъде въведен във вашата  2013-та година при много от тези взаимодействия, за да ви бъде дадена възможност да бъдете по-смели в своите изявления, по-точни при описание на своята действителност и да имате повече възможност да се научите как да избирате измежду тези вибриращи паралелни реалности, които са неразделна част от реалностите, които предпочитате да преживявате. Разбирате ли?

И така, ще откриете, че в 2013-та година ще се случват и други неща във връзка с тези предавания и взаимодействия. Въвеждането на метафизичния майсторски клас също така ще бъде една възможност за повишаване на вашата чувствителност към идеята за вашите определения и системи от убеждения. Ние ще работим доста непосредствено с вас по различни начини, за да фокусираме върху тези определения и да ви дадем възможност наистина да почувствате този момент на почивка, този момент на равновесие в безкрайната мирна празнота, където ще можете наистина да застанете в покой с всички определения, които сте създали в своята личностна структура, за да прегледате и изследвате по-пълно и да извадите на повърхността всички тези идеи, които може би са били разпокъсани в съзнанието ви и чрез изваждането им на преден план по един холистичен начин да може да функционирате в хармония и във връзка с висшия си разум като много по-холистична личност в своето преживяване на физическото пътешествие; за да може да го издигнете на много по-високо равнище, на по-висока честота и да преживеете пълноценно прехода от трета към четвърта степен на плътност по един много, много, много, много, мно-о-о-го по-ускорен начин. 

Ще откриете също така, че през идната 2013-та година ще има много глобални събития от различен характер, които ще ви предоставят възможността да решите как да ги дефинирате и какъв смисъл да им предадете. Това ще бъдат глобални предизвикателства към съзнанието, които мнозина от вас ще имат възможността да преформулират, за да разберете по-пълно прехода към други успоредни Земи и да се замислите по-задълбочено какъв вид успоредна реалност предпочитате, като придавате положително значение на много от нещата, които ще се случат. Едно от предстоящите събития, което ще бъде наистина преобладаващо във вашето общество след една орбита отсега нататък, през 2013-та ще бъде нещо, за което вашите астрономи и учени вече са започнали да говорят и което сте нарекли „коледната комета”. Ще имате възможност да избирате измежду две различни реалности по повод на тази комета, която приближава вашия свят, ще заобиколи слънцето и ще има възможността да се отправи в две различни посоки.

Според първата посока, кометата ще премине толкова близко до вашето слънце, че просто ще бъде погълната от него. Това само по себе си ще може да получи най-различни тълкувания и ние ще дискутираме дълбочината на тези идеи друг път, докато кометата доближава до вашия свят. Другата опция, другият успореден път, с който разполагате за преживяване на коледната комета, в случай че тя не бъде абсорбирана от вашето слънце, е, че тя ще заобиколи вашето слънце толкова близко и ще премине покрай вашата планета достатъчно близко, за да бъде най-светлата комета във вашата писана история. Вие ще може да видите и преживеете това с голямо учудване и голяма радост и ще го приемете като отражение на космоса по различни начини и ще може да му припишете различни значения, като неразделна част от това, което сте решили за себе си в 2013-та година.

И ето коледната комета, която ще представлява друга разделна точка, така както предстоящото зимно слънцестоене на 21-ви декември 2012-та година е било описано от нас като разделна призма, при което коловозите ще напуснат гарата в различни посоки. Тази коледна комета ще бъде една друга разделна точка, която ще ви даде възможност да преживеете успоредни реалности по един изцяло нов начин. И ние ще разискваме повече тази тема в предстоящия прозорец 2013-та.

Следователно дайте си възможност да приемете всички тези промени, а ще има и още много изненади, някои от които ще бъдат обявени в предаванията на 21-ви и 22-ри декември (2012). Това ще бъдат неща, с които не разполагахме преди, за да ви ги съобщим. Ще имаме четири нови изненади за вас. Така ви предоставяме възможността да се синхронизирате с нова информация и нова енергия, която ще ви издигне на ново равнище, и ще ви позволи да преживеете 2013-та холистично и по нов начин, ще можете да генерирате и създадете съвместно с нас нови взаимодействия, в нови формати и с нови вкусове. И така ще започнете да преживявате сърцевината на предстоящата ви нова ера и ще имате нови преживявания, които не бяха възможни при старите парадигми.

Ние ви благодарим за възможността да изпитаме такова възвисяване съвместно с вас и отново ви предаваме своята безусловна любов и благодарност за желанието ви да преживеете все повече от колективната енергия на Земята, Есасани и Сириус. През следващата година също така ще има повече възможности за преживяване на енергията на Сириус чрез потока на водата по различни начини. Внимателно следете промените във времето на вашата планета, защото те са индикатори за новата Земя, която набира инерция. Тези промени, които може да възникнат по различни начини, винаги ще ви предоставят възможността да се приспособявате към тях, ако сте синхронизирани по положителен начин и ползвате положителни определения за всичко, което се случва. Винаги ще имате възможността да се приспособите към новия свят в процеса на неговото трансформиране и така ще може да видите един нов свят, в който ще живеете, наред с тези, които предстоят.

Ние ви благодарим за възможността да предадем тази информация по този начин и сега се завръщаме към тази привилегия, която сте ни предоставили, да ви бъдем в услуга посредством вашите въпроси.

Добре, беше ли ви приятно посланието от Сириус?

(Аплодисменти)

Ще има и други предстоящи послания и допълнително сливане, а сега започваме нашето взаимодействие с въпроси и отговори.

Участник:  Здравей, Башар!

Башар: Добър ден и на теб!

Участник: Честит рожден ден!

Башар: Благодаря! Това е еквивалентната дата във вашия календар на идеята за моето раждане в моята реалност. Благодаря много! 11-ти ноември във вашата реалност представлява също така един рефлективен портал и завихряне, през което може да си позволите да преминете по-плавно от една парадигма и една успоредна реалност в друга, а това винаги е повод за празнуване.

Участник: Благодаря. Това е третият път, в който аз задавам въпроси този уикенд …

Башар: Отново, ние обичаме числото 3.

Участник: И аз си мислех нещо такова и се чудех дали това отразява някаква синхронност и дали има някаква връзка с вас, хора.

Башар: Да, има и формирайки идеален равностранен енергиен триъгълник в теб, като позволява на това взаимодействие да се случи три пъти, ти си предоставяш възможността да създадеш едно много силно позволение, като използваш равностранния триъгълник по начин подобен на този, по който го използваме ние. В случая ти ще имаш свое уникално преживяване, ако видиш във въображението си как можеш да използваш равностранния триъгълник по различен начин, в различни цветове и в различни представяния във въображението си. Ти ще откриеш, че ще попаднеш на нещо, което е подобно на това, което сме описали като подобие на телефонен номер. И така, като го използваш и оцветяваш по своя собствен уникален начин, ще откриеш, че това за теб е много силно позволение да отвориш портите към повече връзки с висшия си разум и със своето бъдещо аз.

Участник: Благодаря!  Аз ще ти се обадя чрез своите картини.  

Башар: За теб творчеството е от ключово значение. И когато чрез него ти изследваш една нова парадигма и изразяваш себе си по нов начин, това ще ти отвори нови измерения. Разбираш ли, че твоите картини са огледало?

Участник: Да.

Башар: Чудесно. Колкото повече в изкуството си носиш идеята в себе си, че то е едно огледало, ти ще откриваш, че създаваш холограмни творби, които ще засегнат мнозина по различни начини на най-различни равнища. И всеки, независимо кой ще е той, който погледне тези картини, ще извлече за себе си нещо действително уникално и много различно, макар тези извлечения да изглеждат доста поляризирани.

Участник: Благодаря, аз наистина високо ценя това. Бих искала да зная малко повече за кристалите на вашата планета, за които говори преди. Ти каза, че всеки кристал, който притежавате, отразява базисната енергия на цивилизация, с която сте влизали в контакт и с която енергия кристалът е бил създаден.

Башар: Да.

Участник: Бих искала да зная каква е базисната енергия на човечеството.

Башар: Това все още не е било определено, защото вашият кристал все още не е част от тази колекция. Вие едва сега започвате да ставате почтен член на Междузвездния съюз. Един ден и вие ще имате свой кристал там. Той все още не е сътворен. Ние сега сме заедно в процес на създаване на този кристал.

Участник: Това е нещо красиво.

Башар: Да. И по-късно в това предаване, по време на холотопното преживяване, ние ще изразим едно различно разбиране за кристалите от гледна точка на Сириус.

Участник: Бих искала да изразя своята уязвимост, като разкажа триминутната си история, в известен смисъл скачайки в бъдещето.

Башар: Ако искаш да направиш това сега, разбира се, че можеш да го направиш, макар че не си задължена.

Участник: Добре, но аз мога.

Башар: Ако искаш да интерпретираш понятието уязвимост като проява на сила, разбира се, продължавай.

Участник: Аз предприех едно приключение, отивайки в Лондон за един месец. Щях да пребивавам при майка си и да рисувам. Това бе първоначалното ми намерение – да рисувам.

Башар: Това бе твоята покана за приключение. Между другото, без да имам намерение да те прекъсвам, тези истории могат да продължават и по-малко от три минути. Ние само ви казваме, че три минути е максимумът от време, с което ще разполагате. Ако обаче сте в състояние да бъдете още по-ефективни, то във всички случаи бъдете толкова ефективни, колкото желаете. И така, ти се отзова на повикването за приключение, за да твориш в Лондон. Това е част № 1. Кои бяха предизвикателствата?

Участник: Появилите се предизвикателства нямаха задължително нищо общо с изкуството. Аз си спомних своя успоредно протичащ живот като част от илюминатите и пред мен се появи много тъмнина …

Башар:  Колко вълнуващо!

Участник: Беше наистина вълнуващо. И аз трябваше добре да се огледам и преформулирах ситуацията.

Башар:Това е трансформацията. Ти си използвала възможността да погледнеш всички свои определения и си избрала определения, които съответстват повече на това, което предпочиташ да бъдеш, и си им позволила да ти послужат, нали?

Участник: Да. И в тази трансформация аз се придвижих повече към автоматичното колективно и видях себе си като моето правителство, не просто като индивид, а като нещо колективно, знаейки, че аз избирам живота си. Това е, което искам.

Башар: Поздравления!

Участник: Благодаря!

Башар: Една чудесна история.

Участник: Може ли да ми дадеш нещо като коментар. Как става това?

Башар: Това става с разказването на историята. Ще има обаче допълнения към този формат в бъдеще в 2013-та. За момента ние аплодираме твоята смелост да бъдеш първа, която разказва своята история.

Участник: Вие сте моята любима аудитория.

Башар: И правейки това, ти си се превърнала в собствения си мост (към бъдещето).

Участник: Благодаря! Единственият допълнителен въпрос, който имам, е относно моята връзка с децата-хибриди и това да бъда посланик от тяхно име.

Башар: Ние ще говорим малко повече по този въпрос по време на предстоящите предавания на 21-ви и 22-ри декември 2012-та.

Участник: Прекрасно, благодаря много!

Башар: Благодаря!

Участник:Привет, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Много съм щастлив да се срещнем отново.

Башар: Благодаря.

Участник: Аз идвам с открито сърце и съм изключително благодарен за вашето предложение да станем почетни членове на Междугалактическия съюз. Благодаря, че служите за наши представители пред галактиката …

Башар: Имам ли нужда от официален костюм?

(Смях в залата)

Участник: Харесвам цветната  ти риза.

Башар: Чудесно.

Участник: Дълбоко съм пристрастен към изкачването на планини и това е свързано с планината тук в Калифорния – Маунт Шаста.

Башар: Да, основната чакра на планетата.

Участник: Бих искал да зная какво е съдържанието на честотата на това място в момента, както и за вибрациите, които се излъчват от този портал.

Башар: Възможностите, които съществуват там, са свързани с друга планина от енергия, която е обърната, и чийто връх се допира до този на Маунт Шаста. И когато наближавате върха във физическата реалност, оттам започва едно разгръщане в нефизическата реалност под формата на обърната симетрична енергийна планина.

Участник: Много интересно.

Башар: И ние мислим така. Това е подобно на факта, че коронната чакра във вашите тела има формата на обърнат надолу конус. Защото тя е свързана директно с идеята за висшия разум.

Участник: При едно предишно посещение установих добър синхрон със Сен Жермен и виолетовия пламък. Можеш ли да кажеш нещо повече за това присъствие?

Башар: Виолетовата вибрация очевидно е една енергия с много висока честота. И това, което искаме да кажем, че изкачвайки се на този връх – буквално или в преносен смисъл, преживявайки този обърнат надолу конус и свързвайки се – от физическия връх към енергийния връх, който го докосва, и след това се разширява нагоре … също като идеята за коронната чакра, която е един обърнат надолу конус, който докосва темето ви и се разширява нагоре, към висшия разум … по същия начин, докосвайки се до върха на тази енергийна планина, която се извисява над върха на Маунт Шаста, вие се свързвате с висшия разум на цялата планета. Колективното съзнание се изразява в тази обърната надолу с върха пирамида – висшият разум на целия ваш свят е изразен чрез тази виолетова вибрация.

Участник: Благодаря! Аз също така съм установявал контакт с Архангел Михаил на това място.

Башар: Да. На това място се отварят най-различни видове енергийни вихри и е възможно да бъде установена връзка с най-различни видове проявления на висшия разум, както и с равнища на съзнание отвъд това.

Участник: Благодаря. Претърпях операция, която бе нещо като пресечна точка за мен. Искам да попитам дали (по време на нея) съм навлязъл в някаква успоредна реалност, или съм имал преживяване като това, за което говори вчера, при което човек всъщност умира, след което навлиза в нова реалност.

Башар: По-скоро ти си си позволил по-голяма степен на промяна, което е различно от умирането в класическия смисъл на думата. Претърпял си … душевно разтърсване, ако можем да измислим такъв израз. Вибрацията на душата ти е претърпяла промяна към малко по-висока степен от нормалната, давайки ти възможност да „прекристализираш” в малко по-различна личност, която отразява в по-голяма степен една нова успоредна реалност, по-различна от тази, която би била при нормални обстоятелства, при които нямаше да си имал такова преживяване под формата на разрешителен портал.

Участник: Разбирам. Има ли за мен някакви послания от водачи или други просветени същества, които са общували с мен, докато съм бил (под упойка) в безсъзнание?

Башар: Били са предадени много послания и те, така да се каже, ще „изтекат” от теб в подходящи моменти. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря. Аз също така съм имал контакт с друг посланик, който спомена две различни звездни връзки, отнасящи се до мен – яхуниан и арктуриан.

Башар: Да?

Участник: Има ли някакво послание, или намерение, насочено към мен от тези връзки?

Башар: В синхронен смисъл арктуриа порталът, който е едно от енергийните завихряния, през което много индивиди в днешно време се раждат на вашата планета и които не са забравили толкова много, което включва и така наречените деца-индиго – всичко това е свързано с тази конкретна дата в момента – 11-ти ноември. Защото това е един портал на рефлексия и днес е един много силен честотен арктуриански ден. Колкото до другата връзка, дефинирането й не е наша задача и други ще ти дадат тази информация.

Участник: Благодаря. Можеш ли да говориш за затъмнението, което ще се случи на 13-ти?

Башар: Не.

Участник: Благодаря много!

Башар: И аз благодаря.

Участник: Поздрави и благословия, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Ти спомена за превръщането на въпросителните в удивителни знаци. Нас са ни карали да повярваме, че се учим като задаваме въпроси.

Башар: Да, ние разбираме това. Ние не искаме да ви отнемем този процес. Просто искаме да разберете, че ако притежавате способността да зададете въпрос, неговият отговор трябва да се съдържа някъде във вас. Следователно става дума за процес или пътуване, при което задаването на въпроса трябва да ви отведе вътре в самите вас и чрез съответната синхронност да откриете, че отговорът е бил винаги във вас, независимо че той може да ви се представи като нещо, което откривате извън себе си. Ние само изразяваме и ви описваме механизма. Ние в никакъв случай не ви отнемаме процеса, ако това е, което искате да преживеете.

Участник: Всички въпроси не са ли глупави?

Башар: Защо?

Участник: Защото имаме всички отговори вътре в себе си.

Башар: Но цялата идея е в себеоткриването. Помнете – причината, поради която сте избрали да забравите, причината поради която сте избрали да създавате въпроси, е, за да имате преживяването да откриете себе си от различна гледна точка. Затова в този контекст въпросите не са глупави. В много случаи вие ставате по-ефективни в този процес на откривателство. Това, което описваме, е едно преобразуване на процеса, увеличаване на неговата ефективност, при което задаваш въпроса и бързо разбираш, че отговорът е в теб. В същото време това ти дава възможността да преживееш откриването на друг аспект от себе си от друга гледна точка. Следователно в този контекст няма нищо глупаво. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря. Да бъдат благословени обърканите и глупавите.

Башар: Да … и те ще преоткрият себе си.

Участник: Колко други представители от Есасани участват в тези разговори?

Башар: Това варира. Но има моменти, в които всичките 257 милиона вземат участие.

Участник: Уау! Защо са ни карали да повярваме …

Башар: Ти продължаваш да употребяваш „карали да повярваме”, вместо че вие сте избрали да повярвате.

Участник: Да, така е. Защо избираме да вярваме, че за нас е добре да консумираме месото на други съзнателни същества с оглед оцеляването си?

Башар: Това е начин за абсорбиране на енергия, който съществува като част от понятието за физическо преживяване. В това няма нещо присъщо отрицателно. Това е просто отражение на определени идеи и малко по малко вие ще изгубите тези идеи, ще ги промените, трансформирате, но в никакъв случай не подценявайте това, което те представляват, и обменът, който представляват, като ги дефинирате по отрицателен начин. Защото това, в определен смисъл, ги прави проблематични. Ако формирате едно отношение на благодарност с идеята за всичко консумирано, ще разберете, че в много отношения вие също бивате консумирани.

Участник: Как така, моля?

Башар: Виждаш ли, ти задаваш въпрос, който не е глупав. Когато абсорбирате други същества по този начин, всъщност се случва абсорбция и в другата посока. Вие може да си мислите, че ги абсорбирате в еднопосочен процес, но абсорбирайки ги в своята енергия, вие бивате все повече абсорбирани в естествения свят, който те представляват.

Участник: Сънувах две същества и аз наблюдавах как те общуват телепатично едно с друго. И аз бях наблюдател. Кои бяха те?

Башар: Приятели.

Участник: Откъде?

Башар: Хибридна цивилизация.  Представители на това, което бихте нарекли бъдеще.

Участник: Беше удивително и никога няма да го забравя.

Башар: Защо трябва да го забравяш?

Участник: Башар, как мога да бъда най-добре в услуга на вашето общество?

Башар: Като бъдеш себе си възможно най-пълноценно. Защото правейки това, което ти доставя най-голямо удоволствие, и изразявайки себе си възможно най-пълно, по начина, по който си била създадена като естествена основна вибрация, ти увеличаваш възможностите, които ни позволяват да взаимодействаме повече с теб, като ни срещаш по средата на пътя. И така ти увеличаваш нашето преживяване за едно общо семейство.

Участник: Благодаря, вие сте наше семейство.

Башар: Да, ние сме!

Участник: И аз съм част от вас.

Башар: Ти си. И ние сме. Абсорбираме се взаимно. Ти си много апетитна!

(Смях в залата)

Участник: Бъдете всички благословени.

Башар: Благодаря. Приеми нашата безусловна любов. Коя е следващата закуска?

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Гледал съм някои от твоите презентации в YouTube, четох и двете ти книги. Благодаря за това.

Башар: Благодаря, че отразяваш към себе си тези позволения за неща, които вече знаеш, и че откриваш нови аспекти за себе си от различна гледна точка.

Участник: Имам много въпроси, но те се променят всеки ден. Те или стават неуместни, или някак получават своите отговори.

Башар: Вместо да казваш неуместни, може би е по-добре – ‘неподходящи’ за момента.

Участник: Да, да. Най общият въпрос, който имах, касае NЕSARA.

Башар: Дефинирай това понятие. То няма превод при нас.

Участник: Национален акт за икономическа стабилизация и възстановяване.

Башар: Сега разбираме, след като го дефинира.

Участник: Предполага се, че това води началото си от Сен Жермен и че е нещо, което ще промени икономическата ни система, данъците и пр.

Башар: Това няма да окаже такова влияние. Във вашия свят ще бъдат въведени много различни системи, които в крайна сметка ще се сведат до няколко, част от които ще притежават описваните от теб характеристики, но ще бъдат напълно различни и напълно нови.

Участник: Разбирам. Как мога да стана по-самоуверен?

Башар: Противоположно на това да бъдеш уверен за нещо друго?

Участник: Това е термин, който използваме …

Башар: Защо имаш увереност, че нещо ти липсва?

Участник: Не зная …

Башар:Запомни – никой не страда от липса на увереност. Просто ти си уверен, че нещо ти липсва. Ти си уверен. Не става дума да се научиш да бъдеш уверен, а по-скоро да решиш в какво да бъдеш уверен. Ако си уморен от това да бъдеш уверен в липсата на нещо, то бъди уверен в нещо друго. Зависи от теб. Самият факт, че можеш да си уверен в отсъствието на нещо, трябва да ти докаже, че можеш да бъдеш уверен във всичко, в което поискаш. След като Творението те подкрепя в увереността ти в отсъствие на нещо, защо да не те подкрепи в увереността ти в нещо друго? Ето ти отговора.

Участник: Е … да …

Башар: Разбираш ли за какво става дума? Не е необходимо да се учиш как да бъдеш уверен. И това ти дава възможност да решиш в какво да бъдеш уверен. Намираш ли за лесно да трансформираш тази идея?

Участник: … Да.

Башар: Защото ако се откажеш от идеята, че трябва да се нау-у-учиш на нещо, че трябва да се научиш как да използваш инструмента, да се научиш как да притежаваш изобилие, как да се доверяваш, как да бъдеш уверен … Най-накрая ще разбереш, че не е необходимо да се научиш на тези неща, защото ти вече ги правиш. Тогава става въпрос само да разбереш кое е това, в което вярваш; каква е посоката, в която се променяш, в какво си уверен. Всички тези неща са естествено вградени във вашия механизъм и вие нищо не можете да направите против това. Вие сте такива. Вие сте създадени според божия образ. Вие сте аспект на творението и не може да избегнете факта, че притежавате тези атрибути. Вие вече вярвате, вече се променяте, вече имате достатъчно, вече сте уверени. Въпросът е в какви категории упражнявате тези неща, как използвате тези атрибути, къде ги фокусирате. Вие не трябва да усвоявате тези атрибути.

Участник: Благодаря много.

Башар: Нали така е по лесно?

Участник: Да.

Башар: Това опростява нещата, нали?

Участник: Да.

Башар: Дава ти възможност да се забавляваш повече, нали?

Участник: Да.

Башар: Чудесно. Това помага ли ти?

Участник: Да. Благодаря.

Башар: И аз благодаря.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден!

Участник: Честит рожден ден!

Башар: Честит рожден ден и на теб.

Участник: О, благодаря много, ти си спомняш за мен?

Башар: Да, аз зная каквото е необходимо, когато е необходимо. Аз не те помня. Аз просто зная това в момента. Честит рожден ден!

Участник: Благодаря! Това също така е много специален рожден ден за мен?

Башар: Защо е толкова специален?

Участник: Защото това е моят 60-ти рожден ден. И аз завърших първия цикъл.

Башар: Добре, щом казваш.

Участник: И понеже навлизам в нов цикъл, бих искала да получа специално послание от теб.

Башар: Би могла, но защо?

Участник: Защото си спомних, че това ще бъде моят много, много специален ден.

Башар: О, сега вече той стана много, много специален. Първо беше много, сега е много, много. Може би след малко ще стане много, много, много специален. Добре, един момент… … Ще има специална изненада, предназначена за теб директно от Сириус. Един момент… …Планираш ли пътуване?

Участник: Не.

Башар: Сигурна ли си ?

Участник: Да.

Башар: Добре. Един момент… … Нищо общо с вода?

Участник: Не.

Башар: Нищо общо с делфини?

Участник: Не.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Може би следващият септември.

Башар: Един момент … … Нещо по-скоро. Нещо много по-скоро.

Участник: Да, обмислям да планирам пътуване до Морето на Кортез …

Башар: Мислиш да планираш? Добре, и какво е решението ти?

Участник: Мммммм…

Башар: Ще ходиш ли?

Участник: … Да!

Башар: Значи изведнъж денят ти стана много, много, много специален. На това място ще имаш много конкретна среща с много конкретно китоподобно.

Участник: Оооо …

Башар: Като го видиш, ще узнаеш. Ще бъде без-по-греш-но. И когато го усетиш, ще се почувстваш завладяна от любов и благодарност. Възможно е даже да припаднеш.

Участник: Оооо. Мммм. Благодаря много.

Башар: Хубав ден.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Любопитен съм. На няколко пъти ти спомена за книги от нашата планета …

Башар: Да, ние използваме всякаква информация, която ни се предоставя.

Участник:- Как става това – чрез медиума, или …

Башар: Ако нещо е известно на медиума, ние ще го знаем, но понякога можем да отидем отвъд неговото съзнание до неща, които той не знае. Всичко зависи от момента и причината да направим това, ако тази информация бъде изпратена до нас. От време на време ние също можем да почерпим информация от вашето висше съзнание и от енергийните ви модели, или от колективното съзнание на вашия свят, нашия свят или от други светове. Ние действаме подобно на това, което вие наричате разпределително табло и се включваме, където и когато е необходимо, за да почерпим релевантна и подходяща информация към момента на поднасянето й.

Участник: Колко синхронно!

Башар: Винаги. А когато има информация, която не е подходяща за поднасяне, ние даже няма да знаем каква е тази информация и тя няма да съществува в матрицата, която получаваме. Даже няма да знаем, че тази информация съществува, когато прекъснем това предаване. Или може да я знаем в себе си, но ако не е уместна за вас по време на тези предавания, тя ще остане неизвестна за нас. Ние използваме тези филтри, за да сме сигурни, че по никакъв начин няма да накърним вашия процес или да развалим вашите изненади, или както вие казвате – да разплискаме млякото.

Участник: Аз се интересувам много от древните цивилизации на тази планета. Чел съм доста книги на тази тема и ми е интересно дали познаваш автора Фреди Силва?

Башар: В известна степен.

Участник: Той написа книга за житните кръгове, както и друга за древните цивилизации и техните геометрично разположени паметници по цялата планета – за всички култури и различни периоди от време.

Башар: Да. Много от тези неща са правени приблизително преди 10,500 от вашите години. Това е било направено като признание за съществуването на енергийната решетка на вашата планета с цел комуникация между различните цивилизации чрез идентификационна енергия, за да служи като запис на събития, случили се на вашата планета, да позволи на бъдещите поколения да са наясно, за да могат да балансират енергията и да могат да навлизат в различни успоредни реалности, вместо да повтарят едни и същи цикли.

Участник: Моето удивление от всичко това е свързано със съществуването на познание, което …

Башар: Да, за което познание вие сега се пробуждате. И то се появява със скорост, която отразява вашите възможности да я поемете и обработвате.

Участник:  Когато чета, не само Фреди Силва, но и други, понякога се питам за верността на това, за което говорят.

Башар: Тя е различна.

Участник: Аз обикновено разчитам на интуицията си.

Башар: Така трябва да се прави, защото независимо от това каква е така наречената вярност, винаги всичко се свежда до това каква информация е подходяща за теб. Защото даже и ако тя е, във вашите термини – физически невярна – тя, така да се каже, въпреки това, може да е енергийно подходяща за нещо, което се нуждаеш да чуеш, за да се придвижиш напред в определена посока. Затова в този контекст, това, към което си привлечен, е винаги вярно по причини, които  ти може веднага да не разпознаеш, но тя е винаги подходяща. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че зависи от теб да определиш кои части от информацията са подходящи за човека, който предпочиташ да бъдеш. Ти знаеш, че за известен период един от центровете на цивилизацията на Атлантида е бил открит близо до това, което наричате западният край на Куба.

Участник: Не съм запознат точно с това, за което говориш.

Башар: Тогава може би ще те интересува да изследваш този въпрос, защото това от доста време е известно на твърде малка група учени и тази информация едва сега започва да излиза на бял свят. Цялата област на Карибите е била един от центровете на Атлантида и когато равнището на морската вода е било много по-ниско, е можело да се видят какви действително са били очертанията на Бахамите, Куба, Южна Америка и Флорида и колко много повече населена територия е имало там. Някои от тези структури стават вече известни, но една от най-новите, която сте открили, категорично се намира близо до западния край на Куба.

Участник: Определено ще се заинтересувам от това.

Башар: Добре.

Участник: Част от процеса на собственото ми себеоткриване и интересът ми към древните цивилизации е свързан със собственото ми пробуждане. Не зная как точно да задам въпроса, но как мога да продължа по-нататък да …

Башар: Всичкото, което трябва да правиш, е да следваш това, което ти доставя най-голяма радостна възбуда във всеки един момент, според максимума на способностите ти, даже ако изглежда нещо напълно несвързано. Радостната възбуда е тази, която ти доказва, че е свързано – не как то изглежда на повърхността, не дали изглежда свързано с въпроса, или не. И ако при всяка възможност следваш най-голямата си радостна възбуда, и ако влагаш в това всичките си способности, то възбудата ще те отведе точно там, където трябва да бъдеш отведен, за да откриеш подходящата за теб информация. Защото ако следваш най-силната своя радостна възбуда, припомни си цялата формула: действай с нулево настояване и нулево очакване по отношение на крайния резултат и на това, което мислиш, че би трябвало да се случи. Просто позволи на това, което се случва, да бъде крайния резултат, който в действителност ще ти послужи най-добре. Да?

Участник: Разбира се.

Башар: Това е всичко, което трябва да правиш. То е наистина толкова просто. И ако имаш желание да използваш този механизъм по възможно най-простия начин, ще откриеш, че темпът на твоя напредък се усилва много и че ще получаваш много повече информация, много по-ефективно и много по-бързо. Да?

Участник: Да!

Башар: И помни отново, че когато говорим за древните цивилизации, всичко съществува тук и сега. И ако разбираш нещата в по-голяма степен холограмно, ти осъществяваш  връзки с успоредни реалности, които съществуват едновременно. И откриването на тази информация не предполага чак толкова голямо „натягане”, защото вие всъщност не се-е-е взи-и-и-рате-е-е в мъглявите дълбини-и-и на времето-о-о. Всичко съществува тук и сега. Трябва само да се прехвърлите във вибрацията на връзките, които вече имате, и преражданията, които притежавате в тези цивилизации, за да се свържете с версиите на своя висш разум, които са в тези цивилизации, и просто да проведете разговор с тях как изглеждат тези цивилизации. И виж каква информация се появява и каква част от нея ти изглежда уместна тук и сега, даже и ако те се уповават на твоя опит, който да им помогне да получат това, което е подходящо за тях. Защото много прераждания в много от тези цивилизации и особено в Лемурската цивилизация, в цивилизацията на Атлантида, особено в по-ранния й етап, както в цивилизацията на пустинята Гоби, а също в някои от цивилизациите по високите плата на Южна Америка – много индивиди от тези цивилизации са знаели за успоредните, едновременни съществувания на реалностите и са разбирали, че притежават дублиращи се прераждания на своя висш разум в това, което са наричали „бъдеще”, което означава СЕГА. И така, те са много наясно, че притежават също успоредни прераждания подобно на вас в други общества, които предстоят да бъдат създадени от тяхна гледна точка. И те индивидуално вече са осъществили нещо като мост или връзка, която вие може също да осъществите от ваша страна и като се свържете с тези индивиди в тези цивилизации, които вече знаят за съществуването на успоредни реалности, подобни на вашата, в това, което те наричат свое бъдеще, вие по-лесно ще установите връзка с тях и ще свалите информация от тях, както и те ще свалят информация от вас за тези бъдещи цивилизации и това е източникът на някои „предсказания”, появили се в древните ви текстове. Тъй като те просто са имали дискусия със свой дубльор в тази цивилизация, представлявала за тях бъдеща успоредна реалност. И просто са документирали част от дискусията. Тази информация не винаги е от практическо значение за всяка отделна успоредна реалност, но като цяло есенцията на много от тези неща е от голямо значение за част от вашите реалности. Това изглежда ли ти смислено?

Участник: Да. Оказва се, че собственото ми възхищение ме отнася към успоредни реалности, които винаги съм споделял с тези цивилизации.

Башар: Да, ти имаш прераждания в тези цивилизации. Така че, разговаряй със себе си. Един от начините да увеличиш способността си за това и това също така е свързано със способността за общуване с духовния свят, е едно средство, вече създадено на вашата планета, или по-точно едно условие, създадено на вашата планета, наречено психомантеум (psychomanteum). Ако седнеш в слабо осветена стая, може би най-добре осветена само от горяща свещ, ако се изолираш от всякакво разсейване и имаш голямо огледало на една от стените, но ако седиш по такъв начин, че ако погледнеш към огледалото, не виждаш собственото си отражение, тогава просто като си в състояние на медитация и се взираш в това огледало при подходящите условия на осветление, и ако имаш нагласата да общуваш с някакъв дух или с други свои успоредни прераждания, можеш да се окажеш действително в състояние, възможно е някои от тези връзки да се появят като много, много реални и ще се окаже, че разговаряш с други версии на себе си във физически и в нефизически план. И така, може да използваш позволението на така наречения психомантеум като един от твоите изследователски инструменти.

Участник: Благодаря ти! За мен отново бе огромно удоволствие.

Башар:И аз благодаря, както винаги.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Това е първото ми участие в един от твоите сеанси.

Башар: Тогава това е и първият път, в който участваме на един от твоите сеанси.

Участник: Избрал съм кариера като енергиен лечител.

Башар: Чудесно! Колко вълнуващо.

Участник: Питам се дали имаш някакъв съвет, с който можеш да помогнеш на мен и на други енергийни лечители, за да помогнем, от своя страна, на клиентите си през този период на преход?

Башар: Преди всичко, като енергиен лечител ти разбираш, че не лекуваш никого директно. Ти излъчваш една честота и ако те решат да се настроят на тази честота, това им позволява да се излекуват в собствената си реалност.

Участник: Да.

Башар: Ти учиш ли ги на това?

Участник: Да.

Башар: Тогава трябва да е ясно, че ако някой избере да дойде при теб и не бъде излекуван, това е също негов избор, нали? Защото те научават това, което трябва да научат, или ти им предоставяш възможността да затвърдят убеждения, които избират да затвърдят, били те положителни или отрицателни.

Участник: Да.

Башар: И това е безусловно най-хубавото нещо, което можеш да направиш за тях.  За да излекуваш наистина някого, трябва да го накараш да повярва, че може да бъде излекуван. В такъв случай, ако правиш това, което ти доставя най-голямо удоволствие, и ако следваш най-голямата си радостна възбуда така, както би желал, с когото най-много би желал, където би ти било най-приятно, и ако присъстват всички елементи на радостната ти възбуда на възможно най-високото равнище, това е максимумът, който можеш да направиш. Има ли нещо от всичко това, което не присъства при теб?

Участник: Не.

Башар: Чудесно. Значи ти правиш всичко по начин, който ти доставя максимум удоволствие, така ли?

Участник: Да.

Башар: Правиш го там, където ти е най-приятно?

Участник: Да.

Башар:Правиш го, с когото ти доставя най-голямо удоволствие?

Участник: Да.

Башар: Тогава какво повече вярваш, че ти трябва?

Участник: Ами … защото не аз правя нещото, а то просто преминава през мен.

Башар: Разбираме идеята, но какво още мислиш, че ти трябва? С други думи, ако вярваш, че правиш най-доброто, на което си способен, защо питаш дали има още нещо, което можеш да направиш?

Участник: А-а-а … защото …

Башар: Чувстваш ли, че нещо ти липсва?

Участник: Може би да.

Башар: Какво е то?

Участник: Може би връзка с някакво по-висше съзнание, към което бих искал да се открия.

Башар: Тогава не вярваш, че радостната ти възбуда е пълноценна? Ти имаш определение за радостна възбуда, което съдържа някаква празнота?

Участник: Очевидно – да.

Башар: Добре, защо? Защо нямаш определение за радостна възбуда, което е пълноценно? Можеш ли да приемеш такова определение?

Участник: Мога.

Башар: Добре, тогава това е всичко, което трябва да направиш. Помни, че няма смисъл и е напълно противоречиво, ако казваш, че следваш най-голямата своя радостна възбуда и в същото време имаш определение, което позволява да не получаваш това, от което се нуждаеш тогава, когато ти е нужно. Тогава просто нямаш ясно определение за своята радостна възбуда. И това ти предоставя възможността да изследваш във въображението си какво определение би искал да имаш и да го използваш. Да?

Участник: Да.

Башар: Тогава, парадоксално, това е всичко, което не ти достига – яснота в определението ти за радостна възбуда. Ако определението ти е холистично и автоматично изглежда пълноценно, и действа като организиращ принцип в твоя живот, то по определение трябва да съдържа всичко, от което имаш нужда, точно когато ти трябва, и ако не го притежаваш точно сега, това просто означава, че не ти трябва точно сега.

Участник: Да.

Башар: И ако разбираш това определение, ще знаеш, че това, което ти трябва, ще ти бъде доставено, точно когато ти трябва – нито момент по-късно, нито момент по-рано. Така че не трябва да допускаш, че нещо ти липсва, ако определението ти за радостна възбуда съдържа и разбирането за това, че нещата в живота ти се случват точно навреме. Това помага ли ти?

Участник: Да. Благодаря.

Башар: Лечителю, излекувай себе си!

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз се интересувам много от хибридите. От тези, които доколкото зная, живеят на (космически) кораби, както и такива, които живеят тук, сред нас.

Башар: Е, те все още не са действително на вашата планета.

Участник: Добре … имам впечатлението, че тук има някои хора с по-голям процент, така да се каже …

Башар: Всички вие по принцип сте хибриди. Децата хибриди понякога правят временно тайни екскурзии до някои части на вашата планета, както вие казвате, за да си потопят краката във водата. Но тези деца все още не живеят между вас. Всички хора на вашата планета са в известна степен хибриди.

Участник: Ясно. Възможно ли е някой от нас, хората хибриди, да живее всъщност на космически кораб? Не просто да посещава земята …

Башар: С подходяща промяна на честотата си и при наличието на редица други фактори, в които няма да се впускаме – да, това е възможно. Възможността за едни е по-голяма, отколкото за други. Но всичко зависи точно какво се случва с тези индивиди и те какво избират да изследват в живота си. Но да, възможно е.

Участник: Защото вчера попаднах в ситуация, в която ми се стори, че един човек – майка на някой, който е тук, и когото срещнах вчера … тази майка, доколкото ми е известно, е предимно човек, но изглежда че прекарва живота си на космически кораб.

Башар: Не че прекарва целия си живот, но от време на време много хора биват откарвани на посещения в космически кораби по различни поводи. 

Участник: И те остават ли там например месеци, години?

Башар: Това се случва изключително, изключително, изключително рядко.

Участник: И аз така си мисля.

Башар: Случвало се е, но е изключително рядко. И никой няма да ти каже колко пъти.

Участник: Добре, аз имам предвид само един случай.

Башар: Добре – тринадесет.

Участник: Оооо.

Башар: Тринадесет души сa имали продължителни преживявания на космически кораби и са прекарали голяма част от живота си там. Всеки от тях притежава вибрационна връзка с един от кристалните черепи.

Участник: Хммм. Благодаря много за тази информация.

Башар: Не става дума обаче за лицето, за което ти си мислиш. То не е едно от тези тринадесет. То може да е имало някои преживявания, но не в степента, за която говорим.

Участник: Дали изглежда, че тези тринадесет някога ще слязат и ще живеят на земята?

Башар: Това все още не е решено.

Участник: Но, доколкото ти знаеш, това е възможно, или … ?

Башар: Всичко е възможно. Ние разискваме само вероятности. И тези вероятности биват определени от успоредните реалности, в които вие се премествате. Ето защо винаги е възможно, но все още не е решено, защото всичко е в движение. Обаче оттук нататък, ако желаеш, в нашите разговори ние ще споменаваме за тях като 13-те и ще знаем за кого става дума.

Участник: Добре.

Башар: Благодарим за отварянето на тази врата. Това е от името на 13-те.

Участник: Аз ви приветствам, 13-те. За мен това е много вълнуващо.

Башар: Те също са развълнувани. И отварянето на тази врата означава, че може съзнателно да бъде предавана информация от тях към вас по време на бъдещи предавания.

Участник: Прекрасно.

Башар: Преди няколко години … Един момент … Един момент …  Нашият кораб в момента е над Седона! 1,977 мили над вашата планета и по-ниско, отколкото е бил преди.

Участник: Ухаааа (продължителни аплодисменти от залата)

Башар: Отново: това може да послужи за барометър колко близо се приближавате до контакта. Колкото повече нашият кораб се приближава до повърхността на вашата планета, толкова повече се приближавате до контакта. Преди бяхме на 2,500 мили, след това при следващ пробив се преместихме на 2,000 и сега сме на 1977.

Участник: Благодаря!

Башар: Ние ви благодарим, че ни разрешавате да слезем по-надолу, докато вие се извисявате! 

Участник: Това е прекрасно!

Башар: 2013-та е година на големи трансформации и големи възможности. Това е година на движение. На нашия древен език числото 13 се казва „сайбо”. И Сайбо ще отправи още много послания през 2013-та. Сайбо фокусникът. Подгответе се. Ние не отговаряме за това, което той ще реши да направи, но ще отърси много от вас от предварителните ви представи, ако пожелаете да се отърсите. Но разтърсването ще е забавно.

Участник: Ние вече правим това, Башар.

Башар: Да, така е.

Участник: Всеки път, когато те чуем, поне в моя случай, аз се разтърсвам все повече …

Башар: И при вибрациите на 2013-та, всички неща могат да се разпаднат. Така че разтърсването може да се усили. Увеличението може да се усили. Пригответе се за пътешествието.

Участник: Мммм.

Башар: Ще бъде забавно, ако пожелаете това. Но във всички случаи ще бъдете разтърсени. Разтърсени до основите си.

Участник: Ууууу.

Башар: 2013-та е истинското начало на усилването на енергията, свързана с преминаването към успоредната реалност, която предпочитате. Подгответе се.

Участник: Значи колкото повече мислим за успоредната реалност, която желаем …

Башар: Не само мислите, а колкото повече определяте себе си по начин, който е съвместим с тази успоредна реалност, толкова повече ще бъдете разтърсени. Колкото обаче повече сте разтърсени в тази вибрация, толкова в по-голям покой ще се почувствате. Отново: помнете – пътуването с безкрайно голяма скорост се усеща като стоене на едно място и в това състояние на покой пред вас се разкриват всички неща.

Участник: Оуууу. Много съм развълнувана от това, което казваш. Аз съм напълно неподвижна, като в същото време съм разтърсена.

Башар: Точно така! Ще откривате все повече силата в един момент на парадокс.

Участник: Бих искала да попитам нещо, което ме интересува от доста време. За хибридите, които евентуално ще дойдат на земята. Каква ще бъде ползата за тях? Ако дойдат, за да живеят тук, каква ще бъде целта за тях?

Башар: Те ще бъдат шестата хибридна цивилизация. След хиляда години вече няма да има човешки форми, които ще се прераждат – такива, каквито ги познавате. Цялата ви планета просто ще бъде планета на хибриди. Шестата хибридна цивилизация. И тогава всичките шест цивилизации ще се слеят в едно и ще образуват седмата хибридна цивилизация. Това ще е, както някои от вас казват, вместо хомосапиенс – хомогалактикус.

Участник: Аха. Следователно всички ще бъдем една смесица от тези различни цивилизации, така ли?

Башар: До известна степен. Но точно сега няма повече да говорим за това.

Участник: А в по-близък план, по отношение на линейното време, към което сме много пристрастени, поне аз съм такава …

Башар: Пристрастени …?

Участник: Е, привикнали.

Башар: Добре, ако настояваш.

Участник: С пристигането на хибридните деца в близко бъдеще, това ще бъде ли част от тази по-далечна еволюция, за която говориш?

Башар: Да.

Участник:Едно начало, за което да си дадем сметка?

Башар: Да. Децата са семената на вашето бъдеще.

Участник: И имаме ли достатъчно хора на Земята, които да помогнат? Цивилизация на Земята, която да се приспособи към тях, а те да се приспособят към нас?

Башар: Ако това не бе случаят, нямаше да се случва.

Участник: Разбирам.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да, преди години – 20, 30, 40, не съм сигурна – казват, че е съществувала група хора, които са били отведени на един космически кораб, престояли са там няколко десетилетия и са били върнати. И когато са били върнати, те не са били остарели, както всички ние. И се чудя дали в това има нещо вярно.

Башар: Тази информация не е налична през този терминал в момента.

Участник: Добре. Башар, това, което очерта за нас, е нещо фантастично и изключително важно. Много съм благодарна.

Башар: Благодаря и аз.

Водещата:  Хелоу тадео!

Башар: Нания!

Водещата: Имаме въпрос зададен през Интернет. Какво представлява един сънуващ делфин?

Башар: Това е член на едно общество от китоподобни, избрал да служи като посланик между тяхната съответна култура и вашата култура. Така че те ще влизат във взаимодействие с вас и ще ви предоставят възможността да установите по-тясна връзка с обществото на китоподобните на вашата планета, както и ще ви предоставят възможност да се свържете по-силно с енергията на Сириус, с която те са винаги в телепатичен контакт. В този смисъл сънуващите делфини са дипломатите на морето. Делфините обаче не са единствените сънуващи. В обществото на китоподобните има сънуващи на всяко равнище. Има сънуващи пилоти китове, има сънуващи китове убийци, има сънуващи гърбави китове. Има най-разнообразни сънуващи, макар че тези, които ще срещнете най-често, ще бъдат бутилконосите делфини. В обществото на китоподобните има сънуващи на всички равнища.

Водещата: Преди няколко години, в Хаваите, имахме 45-минутен пряк контакт с един бутилконос делфин.

Башар: Ти вече знаеш, че това бе един сънуващ делфин.

Водещата: И когато контактувах с този делфин, чудя се … когато говориш за предаването на информация, или на енергия. Можеш ли да кажеш нещо за тази конкретна комуникация?

Башар: Да. Какво остави у теб сънуващият делфин, когато си тръгна? Той те дари с … ?

Водещата: Определено с чувство за …

Башар: Не, не, не – физически? Той те дари с нещо, преди да си тръгне.

Водещата: Едно листо?

Башар: Да. И листото бе от … ?

Водещата: Едно дърво.

Башар: И колко ти си свързана с дърветата в природата?

Водещата: … …?

Башар: Така че делфинът призна твоята връзка с дърветата, подарявайки ти едно листо. И така помогна при пробуждането на тази енергия в теб. Защото другата задача, която сънуващите имат, е да пробуждат мехурчета от нова енергия и ново съзнание в теб.

Водещата: Ти наистина ме върна към онзи момент на общуване. Той бе толкова голям. Бутилконосите делфини са големи.

Башар: Да, така е. Голяма енергия.

Водещата: Да.

Башар:Големи личности.

Водещата: Искаш да бъдеш толкова близо до тях и в същото време усещаш огромната им сила.

Башар: Да, но помни, че те просто отразяват собствената ти сила обратно към теб. Сънуващите са огледала. Мехурчета и огледала.

Водещата: Има сънуващи делфини, които контактуват с нас, и те обикновено са тези, които обикалят наоколо, търсейки човек, с когото да контактуват?

Башар: В определен смисъл те са тези, които събират енергия, които откриват енергия; те са като скаути. Те набелязват другите сънуващи в човешкото общество и помагат на останалите сънуващи делфини да откриват сънуващите хора.

Водещата: Това става все по-възбуждащо.

Башар: Да не вземеш да експлодираш? Може би някой да ти донесе пешкир?

Водещата: Дланите ми се потят. Когато те открият някой сънуващ човек … как определяш сънуващия човек?

Башар: Човек, който вибрира с определена честота и който е открит към поканата от страна на нацията на китоподобните, да установи връзка с тях.

Водещата:Което означава, че хората, които идват на тези срещи с делфините, са сънуващи?

Башар: Да.

Водещата: И делфините знаят това?

Башар: Да.

Водещата: И те толкова се възбуждат!

Башар: Да.

Водещата: И прииждат от всички страни, за да общуват със сънуващите хора!

Башар: Да. През 2013-та година ти ще имаш среща с едно китоподобно, с каквото никой в твоята област не се е срещал преди.

Водещата: Искаш да кажеш някакъв нов вид?

Башар: Едно китоподобно, което не си си представяла, че може да се появи на това място и което ще бъде ясен знак, че те интелигентно и целенасочено общуват с теб на много по-високо равнище.

Водещата: Нямам думи.

Башар: Какво рядко явление. (Смях в аудиторията) Това само по себе си бе нещо като проникновение.

Водещата:О, господи, трябва да се съвзема след всичко това.

Башар: Това да останеш без думи е идеален начин за съвземане.

Водещата: Имаме още няколко минути. Би ли пожелал още някои въпроси, или …

Башар: В този случай е важно да се придвижим напред. Сега ще пристъпим към това, което наричате вашата холотопна медитация, която да помогне при предаването на последните аспекти от посланието на Сириус.

Водещата: Това ще бъде прекрасно. Благодарим ти много, Башар!

… …

Бел. прев.: Следва текстът на холотопната медитация, проведена с изображения и музикален съпровод.

Башар: Нека продължим предаването на информация по следния начин.

Отпуснете се удобно на столовете си. Позволете си да започнете да се фокусирате върху структурата пред вас. Върху диаграмата, формата, тунела, окото на Всичко, което е.

Позволете на музиката си да се издигне; позволете на светлините си да се появят.

И правейки това, позволете си да се понесете в тази нова реалност, през този тунел.

Освободете се от всички неща, които вече не са подходящи за този момент.

В момента най-важното нещо е просто да бъдете тук, да бъдете сега. 

Позволете на очите си да останат съсредоточени върху Всичко, което е, и върху диаграмата пред вас. Върху този безкраен тунел, който ще се разпростре от мястото, на което сте сега, през преобразуващия праг и в отвъдната страна, в една нова реалност на 2013-та и отвъд нея.

Позволете си един момент, в който просто да дишате и да се отпуснете, за да може да абсорбирате лесно и без усилия всичко, от което се нуждаете, да абсорбирате в това преживяване, в това взаимно сътворено пътешествие, което сега ще предприемем с енергията на Сириус.

Дишайте лесно, бавно и дълбоко.        

Понесете се в безкрайната празнота на космоса, на вселената, на самото съществуване.

Позволете на вниманието си да се фокусира върху вибрацията на Сириус, блестящата синьобяла звезда на нощното ви небе.

И като поглеждате към нощното небе, през огледалото, през прозореца на холотопа, знайте, че има съзнания, интелигентности, които гледат към вас, и ви разпознават, приканват ви.

Позволете си да се понесете все по-дълбоко в тази празнота.

Позволете си да се прехвърлите от вашето измерение в такава реалност, в която се чувствате  най-удобно и в най-голям покой.

Подгответе основата на следното преживяване, на следната история, на следната перспектива и следната гледна точка.

Енергията на Сириус вижда неща и преживява неща, твърде различно от вас.

И от по-високото равнище, от по-високо честотната енергия на съзнанието на Сириус, нека да опишем и определим как те виждат небесата.

И макар да съществува физическа цивилизация на Сириус, която ви е посещавала преди с (космически) кораби, има също така едно по-голямо съзнание, висшият разум на Сириус, изразен чрез нефизически същества и друго измерение на реалността, което също населява звездната система на Сириус, но по много, много по-различен начин от тези, които живеят на планетата, която обикаля звездата.

Това е светът, царството на реалността, на нефизическото съзнание, на високо измерните равнини на съществата и интелигентността на Сириус.

Представете си сега, когато се взирате в холотопа, и му позволявате да бъде вашия транспортен гид, транспортно средство и прозорец към други равнища на съществуване, представете си сега следния сценарий, следната реалност:

От перспективата на по-високото равнище на съзнание на Сириус, те не виждат звездите, както ги виждате вие и в тяхната реалност звездите не са изразени така, както са във вашата реалност. Във вашия свят, във вашето физическо измерение, звездите са топки от ядрен огън, но те не са изразени по този начин в по-високото измерение на съзнанието на Сириус.

От перспективата на техния свят, на онази реалност, на онези същества, звездите в пустотата са гигантски кристални сфери, излъчващи цветове светлина, отвъд възможностите за разбиране на физическото ви въображение.

Тези гигантски, кристални сфери, плуващи в празното пространство, са всъщност повърхността, върху която нефизическите същества взаимодействат и се свързват – в една много различна реалност от тази, с която сте свикнали.

Те могат да приемат различни електромагнитни форми, различни електромагнитни тела и в действителност да населяват повърхността на звездите, когато са изявени в това измерение на гигантски кристални сфери.

Тези взаимодействия не са структурирани по никакъв начин, подобен на този, по който вашето общество съществува на повърхността на вашия свят, но те взаимодействат с повърхността на тези кристални сфери като свое място на обитаване, като свое място на взаимодействие, като свое място на събиране заедно, като свое място на свързване.

И звездата, която вие възприемате като Сириус – горещата, светла, блестяща синьобяла звезда на нощното ви небе – се възприема в това друго измерение като гигантска кристална сфера, оцветена в красиво аква синьо, трептяща и титанично плуваща в пространството, в пустотата. Не в пространството, както вие го познавате, а в едно напълно различно пространство.

Тази гигантска прозрачна кристална сфера, населена на повърхността от различни колебания, жива светлина и електромагнитни тела, и интелигентности, и същества. Пробягващи и трептящи насам-натам като малки пламъци, проблясващи по повърхността, издигайки се и снижавайки се, плуващи и просветващи – един напълно различен огън, огънят на интелигентността, огънят на живота; електромагнитната течност на самия дух.

Трептейки, подскачайки, примигвайки напред-назад, по цялата повърхност на тази величествена кристална сфера от прозрачно аква синьо.

Задълбочавайки се и осветявайки се тук и там с интензивността на цветовете си, блестейки в празното пространство и свързвайки се чрез линии светлина с всички други кристални сфери, които вие познавате като звезди, образувайки гигантска мрежа от светлина – една дантела от светлина, подобно на всички светлини, които виждате в холотопа, които се свързват с всички други светлинни точки.

И от своята гледна точка, те комуникират по протежение на тези линии светлина с всички други светлинни точки и в тази мрежа се намира вашата собствена Земя и вашата собствена звезда, която им изглежда като красива, по-малка, кристална, леко златистобяла сфера, плуваща в това празно пространство и получаваща тези линии светлина от много различни посоки, по които протича информация и интелигентност, като част от мрежата, многоцветни перли в тъмнината, в безкрайната празнота на Всичко, което е, на едно напълно различно равнище на измерение – измерение на светлина и красота, и кристална яснота. Измерение на информация и интелигентност; измерение на вибрации, резонанс, енергия, на живот.

Със свое собствено сърцебиене, със собствено съзнание, със собствена жива душа – душата на едно по-голямо същество. Една свръх душа на свръх души, обхващаща всички системи във вашата галактика, всички кристални сфери в по-високото измерение; една свръх душа на свръх души.

Със своето тупкащо сърце, черната дупка в центъра на вашата галактика, схващана от съществата на това равнище като ултравиолетова кристална сфера, пулсираща от енергия и информация по цялата си повърхност; символи, трептящи насам-натам, многоизмерна холограмна информация, която може да бъде възприемана от същества на това равнище и е пряка връзка с източника на Всичко, което е, от друга гледна точка.

Възприемана по начин, подобен на холотопното изображение пред вас – двуизмерен образ на много по-високо, многоизмерно съществуване, с черна дупка, като ултравиолетова кристална сфера, пулсираща, пулсираща.

Всички линии, до всички други перли в галактиката, свързвайки се през и чрез тази сфера. Сърцето на мистерията, сърцето на Всичко, което е. Сърцето на цялото познание и мистерията на Единството.

Познанието и незнанието, взети заедно. В безкрайния потенциал, в сърцевината на тази ултравиолетова кристална сфера, която е черна дупка във вашата реалност, но това е само едно огледало, обърнато навътре – едно обърнато навътре огледало, в което Всичко, което е, оглежда себе си.

И на повърхността на тази черна дупка, на повърхността на тази ултравиолетова кристална сфера, плуваща във високо измерната пустота, се съдържа всичката информация на всички реалности, на всички сфери и на Всичко, което е. Достъпна за всички.

И докато вие и вашият красив, красив свят плувате около красивата, кристална, златна бяла сфера, която е вашата звезда в тази равнина на по-високо измерение, така плуват и линии от светлина, свързващи тази черна дупка и Сириус, и вашия свят, и всички светове, и всички перли в пустотата от вашата звезда към вас. Тъй като вие сте част от мрежата, вие сте част от Всичко, което е.

И цялата информация, подходяща за вас, е на ваше разположение – от вашата звезда и от Сириус, и от нас, чрез вашата звезда към вас. Защото всички вие сте също перли в нощта, перли в пустото пространство – многоизмерни кристални перли, многоцветни, красиви. И всеки, със собственото си трептене, вибрирайки със своя собствен тон, със своята собствена хармония, в безкрайността на Всичко, което е, в перфектна оркестрация, пеейки песни едни на други, през пустотата. Една песен в пълна хармония.

Блаженство, мир, радост, любов и светлина. Връзката със Сириус увеличава и усилва способността ви да извисите своята честота, своята вибрация. И винаги ще ви помага да формирате привързаности със своите събратя на Земята във всички форми,  в цялата природа, от всички възможни видове.

По отношение на Сириус и неговата специфична вибрация, вашите братя и сестри в морето ще ви насочват безпогрешно към тези брегове. Към бреговете на Сириус. Те ви водят сега.

Безусловна любов протича от природата към вас и през вас. Радвайте се! Радвайте се! Радвайте се и бъдете свободни да почувствате безусловната любов на всички към вас. Поемете дълбоко въздух и направете тази реалност своя. Кристализирайте я и бъдете във вибрираща хармония с кристалните сфери на по-високите измерения на Сириус. Резонирайте, вибрирайте в хармония с тази честота. И винаги помнете тази светла, красива, кристалносиня сфера, която съдържа и обхваща вашата собствена звезда в своето сърце.

Защото тя ви обгражда и обгръща в своите ръце с любов. Тя високо ви цени. Мир, мир, мир.

Позволете на музиката ви да омекне; позволете на светлините ви да се смекчат и знайте, че вибрационното послание на Сириус бие винаги във вашето сърце, даже когато черната дупка в центъра на вашата галактика е пулсиращото сърце на свръх душата на свръх душите.

И вие сте потопени в един океан на безусловна любов.

Поемете дълбоко въздух и докато го изпускате, вие създавате ветровете на промяната, които ще ви прехвърлят и ще ви насочват заедно с  китоподобните към бреговете на Сириус.

Сега се отпуснете и си позволете да се фокусирате в новата си реалност и останете там, където сте, за да можем да продължим с програмата, която сте съставили като приключване на това предаване в този ден от вашето време.

Сега може да продължите самостоятелно с тази програма.

Позволете си да разберете, че макар вашата реалност физически да е реорганизирана около вас, вие сте централната точка на тази реорганизация. И всичко отива идеално на мястото си, както би трябвало, така както символично и рефлективно всеки елемент от вашия живот ще се реорганизира перфектно, уместно и подходящо за вас. Синхронно, всеки предмет, всяко лице, всяко нещо в природата се подрежда холограмно, в подходящата гледна точка и в правилната перспектива за вас. Точно за вас. И това е вярно за всеки и всяка, тъй като всички истини са истина.

Добре дошли в своето ново утро и в своя нов ден, и в своето ново Аз, и в своята нова вселена. И в своята нова реалност, така както вие сега обхващате и включвате неговата цялост, моста и тунела във вас към 2013-та и към началото на нов цикъл на преживяване на реалността.

Сега може да продължите, както прецените за правилно, с остатъка от вашата програма за деня.

*          *          *

Бел.прев.: Надпис върху екрана, в края на медитацията:

Башар е извънземно същество от това, което разбираме като наше бъдеще.

Той идва от планета, наречена „Есасани”.

Цивилизацията Сасани е съставена от хибридни същества, създадени частично от нашата собствена ДНК.

Башар и неговият народ могат да бъдат считани за наши пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, пра, правнуци!

В този специален ден, 11.11.2012, който символично е негов рожден ден, ние празнуваме също така съществуването на нашето галактическо семейство и изпращаме своята любов и благодарност към цялата Сасани цивилизация.