Башар – По-дълбоко гмуркане в 9-те равнища на съзнанието – 12 ноември 2011 г.

(с) Превод АТИ

Башар: Ние ще отправим, разбира се, още веднъж към всички вас като цяло и поотделно дълбоката си признателност за съвместното създаване на това взаимодействие между нашите две цивилизации. Ние ви благодарим, че ни позволявате да преживеем чрез вас толкова повече страни от многоизмерния кристал на Творението. И така, ние искаме да започнем това предаване с дискусия на информацията в диаграмата на деветте равнища на съзнанието, която се намира пред вас. Тази идея е свързана с факта, че като съзнание и като едно по-обхватно същество, вие може да създадете различни равнища на вибрация в цялостното си съзнание, които могат да породят определени преживявания, определени реалности в рамките на това цялостно съзнание, които биха позволили изявата на различни страни, различни аспекти на съзнанието ви да преживяват различни видове реалности.

Преживяването на това, което наричате физическа реалност, което, разбира се, е преживяване, случващо се във вашето съзнание и съвсем не извън вас, изисква най-малко девет равнища на вибрации. Съществуват още много други равнища, но тези девет имат пряко отношение към преживяването на физическата реалност и те ви позволяват да разберете както природата, така и структурата на начина, по който вашето съзнание променя своята вибрация и структура, за да преживее тази реалност. В същото време ние ще обясним, заедно с обяснението на тази структура, как физическата реалност е създала една перспектива, която в продължение на дълго време не ви е позволила да разберете взаимоотношенията на тези девет равнища едно с друго, и как да използвате връзката си с тези равнища по най-ефективен начин.

И така, в това предаване ние ще се опитаме за изясним връзките между равнищата в тази структура, които влияят върху кристализирането на съзнанието ви като физическо същество. Защото едно от нещата, което се е случило, и ние ще се спрем по-подробно на това по-късно в предаването, е, че създавайки физическото преживяване, вие сте създали определена перспектива в съзнанието на физическия си ум, която ви е позволила да направите някои допускания за връзката на физическия ум с тези други равнища, която в определен смисъл, е преобърната, в сравнение с действителната структура. И тъй като сте възприели тази структура в обърнат наопаки вид, това е подсилило някои от отрицателните условия, които сте преживели.

Чрез изясняването на тази структура в това предаване, ние се стараем да ви позволим да разберете истинската природа на връзките, истинският ред, в който се проявяват тези равнища, за да може да ги използвате по по-ефективен начин в своите действия във физическата реалност и да я правите такава, каквато я предпочитате.

image001

Нека започнем с върха на диаграмата и така наречената Свръхдуша. Както е било обяснявано от много гледни точки във вашето общество, това е идея за равнище на вашето съзнание, което е, така да се каже, много по-обширно от физическия ви ум и всъщност е хранилището, или резервоарът, от който произхождат всички ваши животи – всички така наречени минали животи, всички така наречени настоящи животи, всички така наречени бъдещи животи, както и всички едновременно протичащи преживявания в успоредни реалности. Нека ви напомним отново, че всички животи съществуват едновременно, тъй като действителен е само настоящият момент. Вие може да правите връзки с тези други животи, за да извличате информация, която може да ви е нужна в този живот и за да давате информация на тези други животи, от която те могат да се нуждаят. За целите на яснотата обаче, ние ще използваме разговорен език и идеята за минало, настояще и бъдеще, макар това да е само илюзия и всички тези животи да съществуват едновременно.

Можем да оприличим Свръхдушата на една ръка, а всички животи, които произлизат от тази ръка, можем да сравним с пръстите на ръката. И така, макар да има много различни животи, всички те са свързани енергийно и вибрационно с една и съща Свръхдуша. За да илюстрираме този момент ще кажем, че има приблизително 6,5 милиарда души, индивидуални личностни структури, които съществуват преродени на вашата планета в този момент, създадени от приблизително 300,000 Свръхдуши. Така че много, много от вас са свързани един с друг по най-различни начини. И макар че всеки от вас има свой отделен уникален живот, мнозина споделят вибрациите на една и съща душа в тази реалност, да не говорим за останалите животи и успоредни реалности, които Свръхдушата може, така да се каже, да отдели от себе си.

След като Свръхдушата е излъчила от себе си идеите за различни животи, които би искала да преживее, първото равнище на излъчване, така да се каже, е равнището на индивидуалната душа. На вашите диаграми това е обозначено като Индивидуална душа / Индивидуален дух. Има малка разлика между тези две понятия, която ще обясним малко по-късно. За момента обаче първото равнище на разделение на Свръхдушата, която съдържа много души, е това на  Индивидуалната душа, която трябва да преживее конкретен, уникален живот. Допълнително Индивидуалната душа ще разчлени вибрацията си, за да създаде така наречения Висш разум (Higher mind). Този Висш разум съществува в една собствена сфера, успоредна на физическата реалност и притежава характеристики на уникално измерение на преживявания. Разликата обаче между света на Висшия разум и света на Физическия ум, който се намира някъде надолу по стълбицата от вибрационна гледна точка, е, че докато във физическата реалност вие изпитвате много движение в пространството и не толкова движение във времето, в света на Висшия разум вие преживявате много повече движение във времето и по-малко движение в пространството. Ето защо Висшият разум има способността да възприема това, което вие бихте нарекли минало, настояще и бъдеще, едновременно, защото има сетивата, гледната точка, перспективата да вижда едновременно всички модели, които създава вашият ум, за да преживее себе си от един момент в друг момент, ако говорим в линейни термини. Висшият ум е като ваша разновидност, която стои на върха на планината, и може да вижда нашироко и надалече – всички пътеки, всички препятствия, всички ваши възможности за действие, докато физическият ум все едно че се намира някъде долу в долината. Ето защо за него е важно да се осланя на напътствията на Висшия разум и да си позволи установяването на връзка, взаимоотношение с Висшия разум, за да може физическата личност да се ориентира в света на физическото преживяване с помощта на указанията и перспективата на Висшия разум, който може да види ясно пътя, по който трябва да поемете, за да не пропаднете в прекалено много дупки. Ето защо е важно да установите това взаимоотношение и установявайки връзка между Висшия си разум и Физическия ум, вие сте в състояние да функционирате във физическата реалност като цялостно същество, като цялостна личност. Ако не формирате такава връзка, ако не си позволите да приемате комуникацията, която идва от Висшия ви разум, през проводника, който наричате въображение, вие сте, в определен смисъл, ощетени, вие сте без кормило по пътя си във физическата реалност и, както казвате вие, стреляте в тъмното, докато установяването на тази връзка ще ви позволи да се придържате твърдо към своя път, който отразява темата, която сте решили да изследвате, с радостна възбуда при преживяването на физическата реалност.

Как Висшият разум успява да направи всичко това? Както е показано на диаграмата, първото му разграничение е това да премине през така наречената Матрицата на реалността (Template level reality). В определен смисъл, това е границата между физическата и нефизическата реалности. Евфемистично, това може да бъде наречено проектно равнище. Тук бива разположена идеята за това какво ще представлява преживяването на вашия физически живот, подобно на проект. Висшият разум излага тези идеи и избира какви теми би искал да изследва и в най-обща форма как ще ги изследва. Това е равнището, което вие като физически личности наричате съдба. Това по абсолютно никакъв начин не ви възпрепятства да упражнявате своята свободна воля като физическа личност. Идеята обаче е, че съдбата и свободната воля действат ръка за ръка по един много специфичен начин. Идеята за създаването на тези проекти, или матрици за физическия живот, ви дава възможност да имате някакви насоки, които да следвате, нещо като коридор, по който да вървите. С помощта на свободната си воля, вие може да следвате този коридор, както пожелаете – може да бягате, подскачате, да пълзите, да ходите на ръце с краката нагоре, настрани, напред и назад, но във всички случаи ще извървите този коридор. Това е частта на съдбата. Свободната воля се проявява в това как ще го направите. И това не ви ограничава толкова много, колкото може да си помислите, защото особено днес, в този ден и в този период, на вашата планета е настъпил „Век на трансформацията”, както го наричате, и сега даже притежавате способността съзнателно да пренапишете, да препроектирате някои от тези проекти и матрици. Това е смисълът на този период – да пренапишете своите договорености, за да станат по-хармонични и по-синхронизипани с идеите, които предпочитате да преживеете, в съответствие с естествената си същност, като формирате по-съзнателни връзки с всички тези равнища на своето съзнание. По този начин вие овластявате себе си, за да използвате Матрицата на реалността и да преобразувате своите договорености и изследователски теми, и матриците на своя живот, за да изявите по един магичен и моментален начин това, което наистина искате да преживеете. Това е една от важните причини да формирате тази здрава връзка с Висшия разум, който се намира над Матрицата на реалността, докато Физическият ум е под нея. Защото това ще ви позволи да действате по един балансиран начин от средата между тези две сфери, които се срещат на равнището на преживяване на Матрицата на реалността.   

Сега, обръщайки се наново към схемата, може да видите, че по-долното равнище, което е създадено, за да извлича информация от Матрицата на реалността, за да създаде вашето преживяване във физическата реалност, ще бъде това, което обикновено наричате равнище на съзнателните Колективни договорености. Ние сме избрали да наречем това Колективен автоматичен ум. Идеята тук е, че вие установявате общите правила, според които се съгласявате да провеждате своята игра във физическата реалност като колективно съзнание. С други думи, тук установявате вида реалност, която се съгласявате да преживявате, може би даже вида планета, която предпочитате да преживявате, правилата и законите на физиката, които вървят ръка за ръка с това измерение на преживяването, за да не се налага да мислите непрекъснато за тези неща, защото ако трябваше да мислите във всеки един момент: „Трябва да съм сигурен, че земното притегляне действа; трябва да съм сигурна, че земното притегляне действа, трябва да съм сигурна, че земното притегляне действа, вие или ще трябва да излетите от повърхността на планетата, или ще трябва да се фокусирате толкова здраво върху основните правила на играта, така че няма никога да имате възможност да се фокусирате върху преживяването на своето участие в нея.  

И така, идеята за създаването на едно автоматично равнище, на едно игрище, на една игрална дъска, ако щете, създава правилата на играта, за които не трябва задължително непрекъснато да внимавате и които действат автоматично, за да ви позволят да играете. И както ще видите след това, следващото поделение, или следващото равнище на занижаване на вибрациите, създава по-голямо кристализиране на индивидуално равнище. Тук започва кристализирането на автоматичния индивидуален ум, идеята за конкретната тема, която ще изследвате в това игрище, в тази конкретна реалност, в която сте се съгласили да играете, заедно с други същества, в тази колективна игра. Тук вие реализирате своята конкретна концептуална идея за това, което ще изследвате като уникален индивид. Правейки всичко това, вие създавате предпоставките за следващото по-долно равнище, което наричате несъзнателен ум и, в определен смисъл, това е първият пласт на това, което наричате Структура на физическата личност, която се състои от Несъзнателния ум, Подсъзнателния ум и Съзнателния ум и съдържа: В Несъзнателния ум – Убежденията/Вярванията и Определенията; в Подсъзнателния ум – Емоционалните енергии и в Съзнателния ум – Мисловните модели, които в комбинация формират тристранната призма на Личността, която проявява себе си чрез това, което наричате Его структура, която проявява поведението при преживяването на физическата реалност.

Идеята тук е да разберете нещо много важно, а именно, че във физическата реалност с понижаването на вибрационните равнища, докато те достигнат до равнището, което наричате Съзнателен ум – деветото равнище, защото сте създали преживяването на физическата реалност на Земята по специфичен начин и защото сте се фокусирали в продължение на хиляди години върху идеята, че контролът върху вашия живот, фокусът на вашия живот  минава само през вашата личност и его структура, и че тя изглежда е това, което управлява, контролира и осъществява целия механизъм, цялото възприемане, цялото преживяване на физическата реалност … поради това свое преживяване вие погрешно сте решили, че Съзнателният ум е най-отгоре и че той управлява всичко във вашия живот. Когато сте направили това, когато сте започнали да определяте Съзнателния ум като контролиращия елемент, вие сте си създали убеждението, че останалите равнища, в определен смисъл, се намират под вас, или под равнището на Съзнателния ум. По този начин вие сте създали едно отражение-сянка на част от равнищата, които се намират над вашия ум, и даже сте ги нарекли по начин, който подсказва, че те са под Съзнателния ви ум. Ето защо използвате термините подсъзнание и несъзнателно, както и идеята за Колективното несъзнателно. Създавайки това отражение-сянка надолу, което не е реално, а само една илюзия, но изглежда реално на Съзнателния ум, защото той си мисли, че е на върха, или че в такъв случай трябва да е отгоре на нещо, той приема, че Емоциите, които съществуват в подсъзнателния ум, са с по-ниска честота и също така приема, че Убежденията/Вярванията в несъзнателния ум са с още по-ниска честота на вибрации, дълбо-о-о-ко, отдо-о-о-олу, под Съзнателния ум. Той приема също така, че колективното несъзнателно е, в определен смисъл, още по-надолу по отношение на своите вибрации – дълбоко, дълбоко надо-о-о-олу, под Съзнателния ум.

И тогава, когато чуете да се говори за хипноза, и се срещнете с идеите за несъзнателното, подсъзнанието и колективното несъзнателно, както сте ги нарекли, вие винаги казвате, че отивате надълбоко, спускате се дълбо-о-о-око, надълбо-о-око в тези равнища на съзнанието, отдолу и под Съзнателния ум, който е будното състояние. И тук се крие тайната. Както виждате от диаграмата, макар да сте създали илюзията за отражението-сянка и за това, че тези равнища са вибрационно по-надолу от Съзнателния ви ум, виждате от диаграмата, че вибрационно те са по-нависоко от Съзнателния ум. Това означава, че ако действително искате да откриете какви са убежденията ви, които създават реалността и преживяванията, които имате, вие не отивате надо-о-о-о-лу във вибрационно равнище, за да ги откриете, а трябва да отидете нагоре. Всичко е по-нагоре от съзнателния ум! Всички отговори са нагоре! Долу са само въпросите и забравянето. Идеята следователно е, че всеки път, когато помислите, че за да установите контакт със своите убеждения или емоции, които сте скрили от Съзнателния си ум, трябва да слезете под равнището на Съзнателния ум, вие предизвиквате понижаване на своите вибрации. И когато свалите своите вибрации до най-ниското възможно равнище – това на съзнателните мисли, единственото, което откривате, е, че отраженията-сенки не са нищо повече от сенки и че там по-долу всъщност няма нищо. Ако обаче не разберете това, докато се опитвате да понижите своите вибрации надолу, което за тях е невъзможно, вие създавате определена съпротива и напрежение на отблъскване, което се насочва нагоре срещу вас по много специфичен начин, защото вие сте поставили на съзнанието задачата да открие нещо с по-ниска честота, което не съществува. И то се връща обратно при вас и ви казва: „Там няма нищо, аз няма къде да отида! Защо ме набутваш там долу, това не е мястото, където се намират отговорите!” И ако продължавате да мислите по този начин и да се опитвате да отивате надолу и надолу, все по-отдолу и по-отдолу, за да откриете отговорите, съпротивлението и отблъскването на съзнанието ви ще става все по-силно и ще създава у вас един цикъл на безсилие, неудовлетвореност … един цикъл на отрицание и този акт създава преживяването, наречено Отрицателно его.  

Когато почувствате неудовлетвореност и се ядосате, че усилията ви не дават търсения резултат, защо не можете да установите контрол, защо реалността ви не се променя, защо не се променяте по желания от вас начин, защо не можете да откриете убежденията, които създават вашата реалност, защо, защо, защо, защо, защо? Както вече казахме, когато отидете по-надолу от това, което сте, вие откривате само защо, защо, защо, защо! Следователно идеята е да признаете, че от този момент нататък, като се позовавате на тази диаграма, всеки път, когато искате да откриете своите емоции, свързани с убежденията ви, и искате да откриете кои са тези убеждения, които определят вашата реалност и нейното преживяване, вие трябва да повишите своята честота на вибрации, трябва да отидете нагоре, нагоре, нагоре и да се разгърнете до равнището на подсъзнателния ум и още по-нагоре до равнището на несъзнателния ум. Вие може да решите да преименувате тези равнища, за да си напомняте, че те не се намират под вас. Каквито и наименования да решите да им дадете, все ще ви свършат работа, стига да отразяват факта, че издигате вибрациите си нагоре, когато искате да изследвате кои са убежденията и вярванията, които определят преживяването на вашата реалност.

Вие трябва да помните, че всички ваши преживявания на физическата реалност произлизат от вашите Мисли и Поведение, които винаги произлизат от вашите Емоции и Чувства, които винаги произлизат първо от вашите Убеждения и Вярвания. Трябва обаче да отидете нагоре по отношение на вибрацията си, за да ги откриете.

Нека сега обясним малката разлика, която всъщност е една много съществена разлика между  това, което се нарича Душа, и това, което се нарича Дух на индивидуално равнище. След като веднъж сте раздробили своята вибрационна честота като съзнание надолу по всичките девет равнища до физическата реалност и имате преживяване на физическата реалност, живеете своя физически живот, с продължителността, която сте решили, че е естествена за изследване на темите, които сте избрали да изследвате в този свой живот … веднъж направили това, вие, в определен смисъл, сте създали една уникална персона, едно уникално преживяване. Вие сте събрали всичкото това знание, всичкия опит, всичката информация и, в определен смисъл, сте ги наложили като отпечатък върху Душата. Когато Индивидуалната душа се отделя от Свръхдушата, от енергийна гледна точка тя е много подобна на парче сурова глина. В определен смисъл, тя е безформена. Тя притежава съзнание, но няма реална отделна идентичност. Следователно идеята на това да имаш определено физическо преживяване, определен живот, определена физическа личност, всички тези изследвания и преживяването на промяна, преживяването на трансформация, се отпечатват върху тази Душа. И когато личността умре и отиде вибрационно нагоре по стълбицата, и достигне отново до равнището на Индивидуалната душа, тя вече се е превърнала в уникален Индивидуален дух. Духът вече отразява преживения живот и ето защо когато контактувате с духовете на починалите, те могат да се представят като хората, които сте познавали в живота. Защото, в определен смисъл, духът отразява този живот и представлява душата, заедно с отпечатъка на този живот. Така сега Свръхдушата може, в определен смисъл, да абсорбира житейския опит на този дух и да се поучи от него, защото той вече не е онази сурова глина, а е един красив, блестящ порцелан с много специален дизайн. Така сега Свръхдушата може да интегрира уникалния дизайн на този дух в общия си образ и така може да се развива в своята собствена перспектива, в собственото си преживяване на себе си, и всички продължения, които би могла да има – били те десетки, стотици, хиляди или милиони. Всички те чрез своя житейски опит захранват с информация и преживявания Свръхдушата. Всички индивидуални души налагат своя отпечатък и трансформирайки се в духове, се издигат нагоре по стълбицата на вибрациите до Свръхдушата и оттам до Свръхдушата на Свръхдушите, до Свръхдушата на тези Свръхдуши, и т.н., докато достигнат до Първоизточника, до „Всичко, което е”, до Единството.

И така, деветте равнища имат пряко отношение към вашите преживявания на физическата реалност … и когато наистина разберете реда, в който са били създадени, както и взаимоотношенията им, и когато вече знаете, че не трябва да слизате надолу, за да търсите своите отговори, а винаги да се издигате нагоре, за да не създадете идеята за отрицателното его, вие ще придобиете много по-голяма сила и много по-голяма яснота и по-голяма ефективност, при изявяването на преживявания във физическата реалност, които предпочитате, които са повече в синхрон с истинската ви същност.  Защото като разбирате тези взаимоотношения между 9-те равнища и активно общувате с тях по много ясен начин с посредничеството на въображението си от Физическия ум до Висшия разум то тогава ще си позволите да знаете как по-съзнателно да проектирате своята физическа реалност и ще разберете по-ясно структурата на реалността. Тогава въображението ви ще придобие много по-голяма сила и ще започнете да си представяте и да виждате предпочитаната от вас реалност, както и да генерирате съпровождащите я енергия и радостна възбуда. Тогава това въображение в действителност започва да променя Матрицата на реалността, да пренаписва проекта и когато пренапишете този проект с толкова по-голяма сила, тя ще кристализира наново надолу във физическата ви реалност всеки ден, по най-различни начини, като реалността, която сте пресъздали с въображението си. Вие ще задействате този цикъл, при който няма просто да се намирате непрекъснато тук долу и да се отблъсквате безкрай от отражението-сянка, а ще се движите нагоре и надолу, нагоре и надолу и това ще създаде нещо подобно на сърдечен пулс, който преминава от физическата личност, през Матрицата на реалността до Висшия разум в едно истинско взаимодействие, което, в определен смисъл, може да проектира заедно живота, който наистина отразява същината на вашето същество. Всичко това не ви ли звучи много забавно?   

Аудиторията: …, …

Башар: Това не ви ли звучи много забавно!?!

Аудиторията: Да-а-а-а-а!

Башар: Благодаря ви! И така, ние ви окуражаваме наистина да разберете тази диаграма, да започнете наистина да използвате всички инструменти, които ви предоставихме, да прилагате тези инструменти според тази диаграма и молим помнете, помнете, помнете, че всеки път, когато търсите отговори, трябва да се отправяте нагоре, а не надолу. Защото надолу има само забвение, отделяне и повече въпроси, а нагоре, нагоре, нагоре се намират интеграция, припомняне, отговори и истинската ви същност.

Всичко е толкова просто, само трябва да знаете посоката, в която трябва да се отправите. Всичко се свежда до резонанс, до честота на вибрациите и до това да си позволите да генерирате вибрационната честота, която отразява състоянието, в което наистина предпочитате да бъдете. И помнете, че когато визуализирате тази реалност с помощта на тази структура, не става въпрос за конкретната картина, която генерира физическият ви ум и която трябва да се прояви точно по този въображаем начин. Става въпрос за генерираната енергия и за това да позволите на Висшия си разум да прояви версията на този образ, която отговаря в най-голяма степен на енергията, генерирана от визуализацията във вас. Защото Висшият разум познава много повече начини, за да прояви този вид реалност, в сравнение с Физическия ум. Така че не настоявайте на конкретния образ, създаден от Физическия ум, а просто се оставете да ви облее енергията, която бива генерирана от символа на визуализацията, и оставете Висшия разум да ви го представи във вид, който в действителност служи най-добре. Защото помнете, че това, което за физическия ум изглежда като супер представа и върха, за Висшия разум е просто началото, просто основата и че Висшият разум е способен да ви достави проявление на реалност, много по-невероятна от тази, която Физимеският ум може въобще да си представи. Така че молим ви, оставете Висшият разум да си свърши работата и нека Физическият ум да върши своята, като просто поддържа вашия фокус върху преживяването на физическата реалност, което изчерпва целта на Егото. Това е единствената работа на Егото – да ви поддържа фокусирани върху физическата реалност, за да имате преживяване, за да възприемате физическата реалност. Помнете, че Висшият разум си представя, мозъкът получава, а Физическият ум и физическата личност само възприемат. И това изчерпва възможностите на Физическия ум; той не знае как нещо ще се случи, а само как се случва в момента. Нека Висшият разум ви покаже как нещо ще се случи, защото там се намира магията, по-обхватната гледна точка. Когато обаче работите заедно като цялостна личност, то Физичният ум извлича полза от тази перспектива.

Използвайте тази структура, овладейте тази структура, нека тя наистина се превърна във ваша първа природа, не втора природа, а първа природа, за да можете автоматично, всеки път когато пожелаете, да установите какви убеждения пораждат определено ваше физическо преживяване, какви определения създават това преживяване, какви чувства изпитвате, които са генерирани от убеждения, които не познавате, и са несъзнателни … всеки път когато имате такава нужда, автоматично ще знаете, че трябва да повишите своята вибрация, да разгърнете себе си и да си се представите в перфектното състояние, което предпочитате. И ще получите отговорите от това свое състояние и в това свое състояние ще можете да приложите тази информация, която получавате във физическата реалност и действията ви ще могат да заземят тази енергия във физическата реалност, за да може вашето преживяване да поеме тези вибрации и да стане истинско отражение на реалността, която знаете, че е наистина в синхрон с истинската ви естествена същност! Звучи ли добре?

Аудиторията: Да-а-а!

Башар: Чудесно. Ние ви благодарим за това, че ни позволихте да споделим тази нова идея, тази нова структура с вас и в отговор на този дар – по какъв начин бихме могли да ви бъдем в услуга сега? Може да започнете със своите въпроси и отговори, ако пожелаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм развълнувана.

Башар: Ние също.

Участник: И толкова съм щастлива, защото следвайки твоите наставления, всичко се нарежда синхронно в моя живот.

Башар: Колко изненадващо!

Участник: Аз открих тази храна, която помага клетките в човешкото тяло да комуникират по-добре.

Башар: Чудесно.

Участник: Също помагам на хората да комуникират по-добре помежду си.

Башар: Благодаря ти за това, че следваш собствената си радостна възбуда.

Участник: Имам усещането, че тази храна ни помага да общуваме по-добре с теб.

Башар: Това е възможно. Отново: това е едно позволение, както всички други. За някои индивиди то ще послужи по този начин, докато други индивиди може да се нуждаят от нещо друго, но като цяло понятието за храна на вашата планета е едно от колективните автоматични договорености, което всички сте се съгласили да следвате. Така че ще има някои сходни резултати за всички вас, поне на равнището, на което всички сте се съгласили, че храната ще ви влияе. 

Участник: Да, аз разбирам това.

Башар: Чудесно. Тогава ние ти благодарим за използването на тази архетипна идея, в рамките на колективната договореност. 

Участник: Благодаря ти. По един друг въпрос – спомням си, че съм имала физическо тяло на планетата Земя, когато тук е бил Христос и съм имала възможността да се срещна с това същество, когато физическото му тяло е било тук.

Башар: Чудесно. Тогава как използваш тази информация, как прилагаш тази енергия в това свое конкретно прераждане?

Участник: Да, ще ти кажа.

Башар: Благодаря ти.

Участник: В момента имам едни духовни водачи и един от тях е Кабир. И бих искала да зная дали Кабир е същото същество като Исус.

Башар: Не. Разбира се, че не. Ти разбираш ли какво е това христово съзнание?

Участник: Аз разбирам, че това не е отделна личност.

Башар: Това е колективното съзнание на цялата ви реалност, изразено чрез (различни) индивиди. Твоят водач е свързан в известна степен вибрационно с христовото съзнание, защото това е твоят фокус. Ето защо тази вибрация ти помага да бъдеш свързана по този начин. Ще бъде обаче погрешна интерпретация да се каже, че това е Исус. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Вибрацията е свързана с колективното съзнание, което наричате христово съзнание, или Буда природа, или духа на Кришна. Всички те са едно и също. 

Участник: Да, разбирам това.

Башар: Чудесно.

Участник: Също така, какво мога да направя, за да посетя вашия кораб?

Башар: Да си купиш билет. (смях в залата) Този билет е определена вибрационна честота. Ако постигнеш тази честота, която сме предлагали на всички вас от време на време, и наистина се фокусираш върху нея, ти ще откриеш повече свои способности да се свържеш по повече начини с нашата цивилизация и с нашата специфична вибрация-подпис. Този „телефонен номер”, така да се каже, е черният равностранен триъгълник на черен фон, отделен от този фон с тъмносиня светлина, която струи зад черния триъгълник. Фокусирането и медитирането върху този конкретен вибрацио-о-о-о-нен образ, този вибрацио-о-о-о-нен символ, ще започне да синхронизира твоята уникална честота все повече с нашето конкретно измерение на съществуване. И оттам нататък ще можеш да позволиш на синхронността да изиграе своята роля, като ти позволи да преживееш това, което трябва да преживееш, в идеалния подходящ момент. Помни обаче, че всички подобни договорености и срещи, в определен смисъл, са вече били направени. Така че наистина не трябва да се чудиш или тревожиш за тях. Ако си си назначила среща, ако си постигнала договореност да имаш такова преживяване, единственият начин да пропуснеш такава среща е като изразходваш времето си да се тревожиш дали ще я пропуснеш. Ако просто продължиш напред с живота си и живееш пълноценно, следвайки радостната си възбуда, животът ти ще се разгърне по начина, по който трябва да се разгърне, и всяка среща, която си си определила, ще се случи точно тогава, когато трябва. Така че не трябва да се чудиш или тревожиш дали това ще се случи. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, определено.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Обичам те.

Башар: Приеми и нашата безусловна любов.

Участник: Добър вечер.

Башар: Добър ден.

Участник: Това е първата ми вечер тук.

Башар: Това е първата ни вечер с теб.

Участник: И аз се наслаждавам на всяка минута от нея.

Башар: И ние се наслаждаваме на всяка наносекунда от нея.

Участник: Може би ще задам въпрос, който вече е задаван …

Башар: Това няма значение.

Участник: О кей. Определено ще трябва да закупя диска и да прослушам всичко това няколко пъти.

Башар: Щом настояваш.

Участник: Ти говориш за това да се ориентираме нагоре.

Башар: Да.

Участник: Съгласна съм, че досега непрекъснато сме търсили отговорите надолу и надолу. Така че струва ми се, че хипнотерапията е безполезна.

Башар: Не, не, не. Просто вие трябва да разберете точно какво прави тя. Макар да са ви казвали, че в действителност се спускате надолу, това, което хипнотерапията може да направи, е да ви помогне да достигнете по-високите равнища. Просто трябва да пренебрегнете съществуващата номенклатура и да разберете какво всъщност се случва. Хипнотерапията всъщност отслабва вашия фокус върху физическата реалност и позволява на съзнанието ви да се разгърне на все по-високи равнища, макар че хората може да използват терминология, според която вие се спускате надолу. В действителност вие се изкачвате нагоре. Следователно не конкретният инструмент трябва да бъде изоставен, а само трябва да имате различно разбиране, когато го използвате. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да, прекрасно. Също така имам преживявания на дълбока депресия.

Башар: Компресия.

Участник: Добре, компресия.

Башар: Защо промених определението ти?

Участник: Не съм сигурна.

Башар: Разбира се, че си сигурна. Как определението „депресия” те кара да се чувстваш? Депресирана. Как определението „компресия” те кара да се чувстваш?

Участник: Объркана. (смях в залата)

Башар: Добре, всъщност това е от полза, защото какво е объркването? О-бъркване, раз-бъркване. Ти се освобождаваш от предишното си определение, но все още не знаеш към какво определение си се запътила. Ти си раз-бъркана.

Участник: … (колебливо) О кей.

Башар: За това става дума. Ти трябва да разбереш, че това е най-важният принцип на проявление на преживяването на физическата реалност. Това как определяш своята реалност, определя как я преживяваш! Буквално, защото всички неща във физическата реалност са фундаментално неутрални, те нямат никакъв вграден в тях смисъл. Ти си направен така, че да придаваш смисъл на живота; ти си направен да придаваш смисъл на различни обстоятелства и ситуации. Това е подаръкът и силата, дадени ти от Творението като съвместен творец. Смисълът, който придаваш на нещо, определя ефекта, който извличаш от него. Отново: това е само физика. Ние наричаме това Третия закон за Творението – „Това, което излъчваш, е това, което получаваш в отговор”. Това е точно като отражението в огледалото. Физическата реалност, в определен смисъл, е едно огледало. Следователно ако определиш преживяването, което описваш, като „компресия”, вместо „депресия”, това ще бъде една много естествена реакция. Защото ако не можеш да откриеш отговорите ей там, ти отиваш там, където те са. Тук вътре. (Медиумът посочва с пръст към себе си). Ти се свиваш навътре, превръщаш се в изходна точка, в неутрална точка. И когато преформулираш себе си от позициите на тази неутрална точка и най-накрая узнаваш отговорите, които търсиш, ти се появяваш отново и се разгръщаш, буквално … не метафорично, а буквално като една нова личност. Разбираш ли?

Участник: Да, разбирам.

Башар: И така, когато преминеш през тази компресия и след това се появиш през тази експанзия като нова личност, това означава, че тази нова личност има напълно нова вибрация, в напълно различна реалност, в напълно различна успоредна вселена. Това означава, че това лице има напълно нова история и напълно ново бъдеще. Напълно, буквално! Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам.

Башар: Единственият въпрос, който остава открит, е дали желаеш да го повярваш. И ако желаеш да го повярваш, както казахме миналата вечер, отражението, огледалото, ще ти го потвърди, защото това е определението, което си му дала. Защо това ще стане? Защото не съществува нещо, което да ти противоречи. Ти си своя собствена вселена. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: … Да.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Работя върху въпроса.

Башар: Добре.

Участник: Бих искала да задам друг въпрос, на който може би вече си отговорил. Казваш да се издигнем нагоре. Какво да правим, за да се случи това?

Башар: Радостна възбуда. Радост, любов, творчество.

Участник: О кей.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: Страстно увлечение … тези вибрации. Всички тези чувства представляват начина, по който тялото ви превежда, дава израз на вашата естествена, същностна, висока вибрация. И винаги когато действате и изразявате тази енергия, вие ориентирате вашия компас към вашия истински, магнитен север. Това ви поддържа в правилния път. Ето защо радостната възбуда е указателят, който трябва да следвате – не външния вид на нещата, не фóрмата, под която те се появяват в съзнанието ви. Това, каквото и да е то, колкото малко и незначително да изглежда, което предизвиква у теб възможната най-голяма радостна възбуда в даден момент и спрямо което можеш да действаш, с всичките си способности, без всякакви очаквания за крайния резултат – ако отговорът е „да” – направи го. Даже и да не е явно свързано с нещо друго, което можеш да си представиш в момента. Радостната възбуда ти казва, че то е свързано и тя по синхронен път ще те отведе към други обстоятелства, които ще предизвикат у теб още по-силна радостна възбуда и ще ти даде възможност да видиш нови възможности, защото по принцип ти не можеш да видиш това, което не отговаря на твоята вибрация. Защото ако не желаеш да бъдеш щастлива, макар да го предпочиташ, ти няма да си в състояние да видиш възможностите, които би видял един щастлив човек! Те ще бъдат невидими за теб, защото само щастлив човек може да види възможности, които се намират на щастлива дължина на вълната. Това е просто физика. Става дума само за резонанс, само за вибрации, само за честоти … нагоди се към честотата на вибрация, която предпочиташ, изрази я по начин, по който тя ти се предлага във физическата реалност – като радост, творчество, любов, радостна възбуда и т.н. Това помага ли ти?

Участник: Да, определено, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Преди около две години се събудих от един сън, в който казах на един мой приятел, че вече разбирам какво представляват другите същества. След като се събудих, лежах в леглото си и имах усещането, че някаква енергия ме сканира. Усещането бе екзалтирано, близко до оргазъм. Тогава си помислих, че извънземни същества имат нещо общо с това.

Башар: Нека ги наречем извънземни съзнания. Да, в това са участвали и някои други същества, но отговорът на въпроса ти е „да”.

Участник: Като цяло имах приятно усещане, докато обикновено, когато хората описват подобни преживявания, те говорят за неприятни усещания.

Башар: Това е, защото съответният контакт ги довежда до равнище на вибрации, което те не са готови да интегрират в себе си, и това равнище на вибрации предизвиква у тях страхови реакции, които те не могат да контролират. Това не означава, че те са били в действителност наранени по някакъв начин, но те не са свикнали да преживяват това равнище на интегриране, не са свикнали да бъдат на това равнище на реалност.

Участник: Моето взаимодействие било ли е част от този процес на хибридизация, или са били намесени и други неща?

Башар: Били са намесени много други неща. Не става дума само за процеса на хибридизация, но и за твоето разгръщане като същество, като дух, като съзнание и за това да ти бъдат предоставени повече възможности за избор, за да можеш да се доближиш по-близко до това, което искаш да изследваш в този си живот, и в определен смисъл, и на други равнища.  

Участник: Това определено ме доведе до теб.

Башар: Чудесно.

Участник: И след около осем месеца започнах да приемам информация чрез чанелинг, това свързано ли е също така?

Башар: Виждаш ли, реалността е такава, че тези преживявания не те водят само до нас или до нещо друго, а най-вече до самия теб. Това е смисълът на всичко това. Как ти ще избереш да подходиш към това и какво ще срещнеш по пътя си зависи само от теб – да откриеш какво те привлича. Ние с удоволствие ще бъдем част от това твое пътешествие. Ти обаче биваш в действителност насочван да откриваш повече от себе си.

Участник: О кей. Тогава просто ще продължа да следвам своята най-голяма радостна възбуда.

Башар: Това въпрос ли е? Не би ли искал да вземеш тази въпросителна и малко да я изправиш и превърнеш в удивителен знак?

Участник: Има ли нещо, което би искал да добавиш към мен?

Башар: Помни, че парадоксално и иронично, в този ден и в този век ние можем да ти предадем повече информация в отговор на твои изявления, вместо на твои въпроси. Защото въпросите затварят врати, а изявленията ги отварят. Когато ти отваряш една врата, ние можем да видим през нея и да те насочим към съответната информация. Следователно колкото повече изявления направиш, толкова повече информация можем да ти предадем. И когато казваш: „Има ли нещо друго?”, това е един въпрос.

Участник: Аз имам един кристал за установяване на контакт.

Башар: Чудесно, и как си играеш с тази идея?

Участник: Направих медитацията, която е в комплект с кристала …

Башар: И…?

Участник: Почувствах много неща.

Башар: И какво по-точно?

Участник: Енергия.

Башар: По какъв начин?

Участник: Ръцете ми започнаха веднага да се движат.

Башар: Тогава това означава, че ти ще приложиш това по какъв начин в живота си?

Участник: …

Башар: Как ще приложиш енергията, която си получил чрез това преживяване? С други думи, по какъв начин си бил вдъхновен да извършваш неща в живота си с тази енергия? 

Участник: Обичам да изпитвам енергии … правя това често.

Башар: Това че изпитваш, е чудесно, но как го прилагаш във физическата реалност? Ако просто седиш и чувстваш, не можеш да заземиш нищо във физическия ти свят.

Участник: Аз визуализирам, когато правя това.

Башар: Визуализирането не е физическо действие. Как ще изразиш чрез действие тази енергия, как ще я заземиш във физическото си преживяване? Това просто да чувстваш и да визуализираш, не е достатъчно. Трябва да затвориш кръга с действително поведение. Следователно това преживяване какви действия те вдъхновява да предприемеш?

Участник: Занимавам се с чанелинг, организирам семинари, разхождам се сред природата …

Башар: Чудесно … нещо друго?

Участник: Правя си много масажи.

Башар: Чудесно. Към каквото и да те насочи тази енергия да направиш, направи го и не се колебай. Това е, което имаме да ти кажем.

Участник: Благодаря ти. Ха-а ту.

Башар: Ха а-ту.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Доколкото разбирам, когато частици енергия проблясват в тъмното, това отразява ли някакво развитие?

Башар: Да, това е един от начините за изразяване на това.

Участник: След преминаване на петото равнище на плътност, времето така да се каже се стопява.

Башар: Да.

Участник: Тогава как човек може да преживее развитие без време?

Башар: Не може. Това е смисълът на преживяване на пространство-времето – да може да преживеете развитие, да преживеете промяна, да преживеете творението и трансформацията. На тези високи равнища нещата просто съществуват моментално, те просто са. В този смисъл там няма истинско развитие. 

Участник: Разбирам, значи усещането на пето равнище е същото като на седмо равнище?

Башар: Не, това не са едни и същи преживявания, но общото е в усещането на безвремието. То не се възприема като развитие, а като това, което е, от различна гледна точка. 

Участник: Супер, благодаря ти.

Башар: Идеята в случая е, че това да преживяваш развитие и пространство-време, е също така „супер”.

Участник: По отношение на музиката, колко различни тонове може да улавяте слухово?

Башар: 444.

Участник: Уха-а-а! (смях в залата)

Башар: Чуваме и всичко това.

Участник: Тогава музиката ви би трябвало да е свръх сложна.

Башар: В действителност не е. Даже е твърде проста, защото ние долавяме голямо богатство от нюанси в това, което вие чувате като прости тонове.

Участник: Виждам, супер.

Башар: Аз пък чувам. (смях в залата)

Участник: Съществуват ли войни на други планети.

Башар: Има планети, на които воюват, но ние не сме срещали много.

Участник: Защото аз си представям, че (съществата на) другите планети ще са по-миролюбиви.

Башар: Като цяло, „да”. Някои от ограниченията, които съществуват във вашия свят и в тези други светове, не се срещат много често.

Участник: Супер. Също така, мога ли да изпитам възнесение, когато съм пиян?

Башар: Ако в действителност си в нетрезво състояние, не.

Участник: Усещам, че страдам от синдрома на дефицит на вниманието. (Attention Deficit Disorder – ADD)

Башар: Сигурен ли си?

Участник: Откъде да зная? Мисля, че страдам.

Башар: Мислиш, че страдаш? Твоят ум е толкова бистър, че може да създаде илюзията, че не е достатъчно бистър?

Участник: Може да е така, но аз разчитам на това лекарство Адерал (Adderall), за да мога да се фокусирам, да мога да изпълнявам задачи много бързо …  

Башар: И откриваш ли, че това ти помага?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава за момента това е твоето позволение. В даден момент може да си позволиш да преминеш към друго позволение, но ще трябва с абсолютна сигурност да повярваш, че другото позволение ще ти подейства по същия начин или по-добре. Можеш да направиш това, но зависи от теб да решиш, че това за теб е възможно. 

Участник: Благодаря ти.

Башар: И аз благодаря. В този смисъл аз бих превел този твой ADD синдром като „Допълнителна дълбочина на измеренията” (Added Dimensional Depth).

Участник: Здравей, Башар

Башар: Добър ден.

Участник: Честит рожден ден!

Башар: Благодаря ти.

Участник: Нещата при мен вървят към подобрение.

Башар: Чудесно.

Участник: Синът ми се успокои след последния ни разговор и аз се занимавам с много интересни неща.

Башар: Благодаря ти.

Участник: И ми мина през ума, че се забавлявам прекалено много.

Башар: Забавляваш се прекалено много?! Тогава не удари ли спирачките на мислите си?

Участник: Не!

Башар: Тогава предполагам, че не ти е дошло прекалено много.

Участник: Разбирам, че това не е много добра мисъл.

Башар: Не става въпрос за това, че не е много добра. Тя само е неподходяща за вибрацията, която предпочиташ. Не трябва да я отричаш като мисъл. Тази мисъл се е появила, за да ти даде възможност да я разпознаеш като равностойна възможност за избор и в същото време, за да можеш да решиш, че това няма да е нещо, което би избрала. Това е толкова просто.

Участник: Една приятелка ми каза, че аз започвам да се чувствам удобно с гласа си (Заб. прев. – Жената говори със силно пресипнал и хриптящ глас)

Башар: Чудесно, това така ли е?

Участник: (колебливо) Ами да.

Башар: „Ами да?!” Ти се опитваш да бъдеш убедителна?

Участник: Ами да.

Башар: Добре. Значи не се чувстваш комфортно?

Участник: Бих искала да говоря повече.

Башар: Сигурна ли си, че това е необходимо?

Участник: Не.

Башар: Чудесно, тогава защо не си позволиш да преценяваш кога наистина е наложително да говориш и кога това всъщност не е необходимо? И да усвоиш други форми на комуникация? Нали така?

Участник: О кей.

Башар: Защо не? Има много форми на комуникация, които са вълнуващи и различни от това, което наричате говор. Нима не казвате на вашата планета, че действията говорят повече от думите?

Участник: О кей, тогава може би ще започна да танцувам.

Башар: Чудесно, сега вече знаеш за какво говориш! 

Участник: Бих искала да те попитам за нещо, което ми се случи преди около десет години. Правиха ми някакъв масаж, след което почувствах как вълни преминават през тялото ми. Никога не бях чувствала такова нещо преди и то никога не се повтори. 

Башар: Просто ти си била в определено енергийно състояние, което ти е позволило да почувстваш движението на енергийните вълни. Съществуват енергийни вълни навсякъде наоколо, които преминават през теб непрекъснато. Възможно е да изпаднеш в определени състояния, които да ти позволят да почувстваш как тези енергийни вълни преминават през теб. Няма значение, че това не ти се е случило отново. Щом си го почувствала тогава, ти просто си се пренесла на друго равнище. Тогава си направила това по онзи начин. Сега го правиш по други начини. 

Участник: О кей, благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър вечер, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз прослушах твои записи от миналата година и много ти благодаря за това, че животът ми се разгръща по такъв начин …

Башар: Ние ти благодарим за това, че имаш желание да се разгърнеш и сме щастливи, че можем да бъдем отражение на това твое желание.

Участник: Въпросът ми е свързан с нашето преместване в друго измерение. Дали това е нещо, което ще се случи по време на този наш живот … или използваме това, за да повишим вибрациите си и да се подготвим по-добре за пълното си преместване (в новото измерение) в следващото си прераждане?

Башар: В определен смисъл, вие се подготвяте по този начин, но припомни си, че всички животи съществуват сега. Така че в линейна перспектива вие може да създадете това преживяване и този резултат, но когато преминете в духовната сфера ще разберете, че тези различни реалности, тези различни вибрационни честоти вече съществуват едновременно една до друга. В определен смисъл, те се застъпват. Припомни си също така, че вие вече се премествате милиарди пъти в секунда и преместването, за което говориш, е преместване през различен вид успоредни земни реалности. Когато във всеки един момент ти промениш своята честота, това определя каква ще бъде следващата твоя земна реалност в следващата милиардна част от секундата и в следващата милиардна част след това и т.н. Няма успоредна реалност, която да съдържа някакво движение. Те са като статични кадри на филм. Движението и промяната са ефектът, който създавате, като премествате съзнанието си между перспективите на различни успоредни реалности милиарди пъти в секунда, при което създавате тази плавна илюзия на непрекъсната промяна. Така че вибрацията ти в даден момент определя реалността, която преживяваш. Цялата идея е в създаването на вибрация, съвместима с вида реалност, която предпочиташ, и в създаването на по-голяма степен на различие в своите определения за различните реалности, за да можеш по този начин да преживееш преместването с по-голяма готовност и по-съзнателно. Защото всяко преместване става моментално и то представлява тотална промяна, но ти не я разпознаваш като такава, защото всяка следваща реалност е толкова подобна на предишната, че не забелязваш никаква разлика. Когато обаче започнеш преместване в реалност, която си проектирал за себе си и която е много различна, тогава започваш да забелязваш преместването и то става по-съзнателно. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да отговаря. Това е всичко, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Забавлявам се чудесно в този си живот.

Башар: О, благодаря ти.

Участник: Животът ми е красив и аз му се наслаждавам. Надявам се, че и ти се наслаждаваш на красивия живот, който имам.

Башар: Ние не правим абсолютно нищо, което не отразява нашето преживяване на екстаз.

Участник: Този живот е прекрасен. Физическото преживяване да имаш любов и да отдаваш любов е нещо удивително и аз му се наслаждавам. 

Башар: Благодаря ти.

Участник: Физическото преживяване да пътуваш около света от тропическите гори до вулканите и всички тези красиви места е удивително. Плуването на Карибите е удивително. Посещението на Северния полюс бе удивително. Правенето на любов е удивително.

Башар: Да, да, да.

Участник: Така че животът наистина е голямо удоволствие.

Башар: Да, ние повтаряме това непрекъснато.

Участник: Храната е добра и аз й се наслаждавам много.

Башар: Да,благодаря ти. Ние вече нито пием, нито спим, но се наслаждавахме на тези неща, когато ги правехме.

Участник: Аз ги правя и вместо вас.

Башар: Това е чудесно, благодаря ти. Ние се наслаждаваме на това, което имаме сега.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм развълнувана да бъда тук тази вечер.

Башар: Благодаря ти, и ние също сме развълнувани.

Участник: Интересува ме процесът на възнесение. Чувам, че не всеки ще успее да осъществи това преместване.

Башар: Всеки осъществява преместване, но хората не винаги задължително избират едно и също място, на което да се преместят.

Участник: О кей.

Башар: Вие всички се премествате, но по различни начини, на различни места. Някои от вас ще се съгласят да споделят сходни преживявания, други няма да го направят. Всичко е толкова просто.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да. Как мога да помогна на хората да обичат повече себе си?

Башар: Можеш да споделиш с тях идеите, които съпътстват безусловната любов към себе си, например това, че ако го правят, ще овластят себе си, ще получат усещане за свързаност и връзка с Първоизточника. Можеш да споделиш тези идеи, а още по-добре е да ги демонстрираш по начина, по който живееш живота си, като бъдеш жив пример. За да могат да видят в тебе възможност да изберат същото нещо. В същото време трябва да ги обичаш достатъчно, за да им позволиш да изберат това, което предпочитат, даже и то да не е това, което им пожелаваш.  

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър вечер.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти толкова много, обичам те.

Башар: Благодаря ти толкова много. И аз те обичам.

Участник: И просто не зная какъв въпрос да ти задам.

Башар: Тогава можеш ли да направиш изявление?

Участник: Ох-х-х. Аз те обичам. (смях в залата) О кей, имам въпрос.

Башар: Благодаря ти

Участник: Възможно ли е …

Башар: Всичко е възможно. Това, което питаш, е, дали е вероятно.

Участник: О кей, благодаря ти. Вероятно ли е да можем да летим в този си живот с физическите си тела като Супермен, или Питър Пан?

Башар: Да, вероятно е, но степента на вероятност зависи от системата от убеждения на лицето и причината, поради която би избрало такова нещо, и необходимостта това да се случи в неговата реалност.

Участник: Да речем, че искаш просто да полетиш …

Башар: Ако е само от любопитство, обикновено не се получава.

Участник: Трябва ли убежденията да са достатъчно силни, за да преодолеят гравитацията?

Башар: Не става дума за сила, а за яснота. Трябва да има ясна причина, поради която това е полезно да се случи – за теб, а също така за другите. Трябва това да бъде определен избор в процеса на житейско изследване на дадена тема, в полза на теб и всички околни, за да може да се случи. Във вашата реалност това става все по-вероятно, колкото по-добра представа придобивате за природата на съзнанието и за природата на убежденията, и връзката им с проявлението на вашите преживявания във физическата реалност, и за факта, че това всъщност се случва в съзнанието ви, а не извън него. Така че тук става дума за вибрации, за резонанс, за честота. В нашата реалност, когато ние си дадохме сметка, че това нещо е много вероятно, то се случи, когато разбрахме напълно, че това, което наричаме местоположение, е характеристика на самия обект, а не на мястото, в което обектът се намира. И когато знаеш, че местоположението е характеристика на обекта и се научиш да дефинираш вибрационната променлива и енергийното уравнение на обекта, то ако местоположението е 10 метра над земята, и промениш този вибрационен резонанс в променливата на местоположението и в уравнението на обекта, обектът по определение трябва да започне да съществува 10 метра над земята. Защото това ще бъде новата променлива на местоположението му. Така че всичко се свежда до честотата, до резонанса, до това да знаеш какъв е твоят енергиен подпис и как убежденията ти могат да се синхронизират, за да генерират подходящата енергия, която да прояви това конкретно преживяване.  

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това изяснява ли ти отговора на въпроса, или го замъглява?

Участник: Зам-м-м-мъглява.

Башар: Добре. Нека опростим нещата. Ако има истинска, силна причина или нужда това да се случи, вероятността това да се случи, става много, много по-голяма. Ще откриеш обаче, че много хора си пожелават тези неща просто от интерес към идеята, от любопитство, но наистина, наистина, наистина, наистина нямат нужда това да се случи. И то не се случва. Това помага ли ти?

Участник: Да. Благодаря ти. Приятни сънища.

Башар: На теб също.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Миналата нощ ти се появи в съня ми и се случиха различни неща, но едно от нещата, които ти каза, бе … всъщност и Кърби бе също в съня ми и ние стояхме един до друг … и ти сложи ръцете си на сърцата ни и каза нещо, като че ли ще яздим коне заедно с теб, или нещо подобно. Би ли ми пояснил смисъла на това?

Башар: Това не ти ли е ясно?

Участник: …

Башар: Можеш да кажеш „не”.

Участник: Не.

Башар: Благодаря ти. Ти си на път да се впуснеш в галоп в една нова реалност. Готова ли си?

Участник: Да.

Башар: Чудесно. Толкова ли бе трудно за разбиране?

Участник: Не, не.

Башар: Конят в много култури символизира нов път, нова посока. Той също така се движи с по-голяма скорост от вас. Така че язденето на коня е да се носиш върху една нова вълна, в нова посока, с нова енергия. И ако си готова, това ще те отведе много далече и много бързо, ако сърцето ти го иска. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Добре … нещо друго?

Участник: Чудя се дали имам връзка с хибридните деца. Имам много, много сънища …

Башар: Защо се чудиш дали имаш такава връзка? Чуденето само по себе си не ти ли подсказва, че по някакъв начин имаш такава връзка?

Участник: Да.

Башар: Защото усещането не ти е за просто любопитство, нали? Усещаш го като сърдечна връзка, нали така?

Участник: Да, така е.

Башар: Значи, това трябва да ти говори нещо.

Участник: Чудя се също така …

Башар: Ти си много учудена.

Участник: Имам племенници, които са тризнаци.

Башар: Да, ето че отново се появява числото три.

Участник: Да, в живота ми има много тройки.

Башар: Това също би трябвало да ти говори нещо.

Участник: Можеш ли да ми кажеш …

Башар: Не казах ли вече, че ние резонираме по тройки.

Участник: В съня ми миналата нощ имаше и няколко други хора и всички те казваха, че ние сме едно семейство.

Башар: Да, това казваме и ние.

Участник: В програмата с хибридните деца … разбирам, че те се подготвят, за да дойдат тук на Земята, но те тука ли са в момента?

Башар: Не, тези деца не са тук в момента. Има деца, които се раждат на вашата планета, които притежават хибридна ДНК, но те не са хибридните деца, за които ние говорим. Последните в момента са на космическите кораби. С малки изключения, по конкретни причини, за които няма да говорим точно сега, почти всички деца, родени в последните 10-20 години притежават хибридна ДНК, която им позволява да не забравят в такава степен кои са и в този контекст това поколение не е само различно поколение. В определен смисъл, поради промяната на своята ДНК, те са различен вид същества. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: И в този смисъл те могат да научат мнозина от вас на много неща по отношение на това, което предстои. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Има ли нещо, което можеш да отразиш от Висшия ми разум към мен?

Башар: Къде е твоето въображение?

Участник: …

Башар: Това беше въпрос на Висшия ти разум. (смях в залата)

Участник: О кей, благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря … Един момент, един момент … Ти присъства ли на предаването миналата вечер от вашето време? Ние дадохме и споделихме една идея за едно упражнение-позволение, свързано с огледало. За теб ще бъде много полезно, ако използваш това упражнение. 

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз също имах един сън.

Башар: Всички тук сънуват.

Участник: След предаването снощи, в съня ми се появи някой и каза: „Имаш ли други въпроси?” и аз попитах защо спим толкова много. Това необходимо ли е от биологична гледна точка? И отговорът бе, че всъщност това не е необходимо от биологична гледна точка, а е предпазно средство, защото ако сме дошли на този свят да бъдем майстори на ограниченията в будно състояние, необходимо ни е известно време за връзка с висшия ни разум и с „Всичко, което е” и ние спим толкова много, за да постигнем равновесие.

Башар: Да. Това е така, но по-важно е не толкова да спите, макар това да е необходимо за вашия вид, колкото да сънувате. Много хора могат да установят, че могат да прекарат дълго време без сън, но ако им бъде попречено да сънуват, ще започнат да полудяват. Защото тогава ще останат напълно под контрола на физическия си ум и без връзката си с висшия разум, и с много от другите духовни равнища по време на сън. Физическият ум просто не притежава необходимото, за да поддържа фокуса ви във физическата реалност. И макар сънуването да придружава спането като естествен цикъл, идеята е, че това, от което задължително се нуждаете от време на време, е, да сънувате. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Следователно ви е необходим достатъчно сън, за да може да имате пълен цикъл от сънища за презареждане и за установяване на съответните връзки. 

Участник: Чудесно, благодаря ти много.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Добър ден.

Башар: Добър ден.

Участник: Ти вече обясни значението на 11.11.2011 г. Кои са значимите дати през 2012 г. и какво е значението им?

Башар: Има много важни дати по различни причини, които представляват различни мини пресечни точки, които подпомагат усилването на съзнанието и помагат на колективното съзнание да се подготви за големия преход на 21-ви декември. Всяка една от тези мини пресечни точки отразява изявата на енергия, свързана с творчество, действие, съгласуване и пр. Ще откриете, че много от тях се изразяват в сходни числа, както бе вече това на вашата планета, като 3.11 и 9.11 и пр. Такива дати могат да бъдат натоварени с много повече положително значение, за да позволят на трансформацията да протече по-плавно, вместо да бъде катастрофална. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Донякъде.

Башар: Донякъде, добре.

Участник: По-конкретно, по отношение 21.12.2012 г., би ли обяснил значението на цифрите 21, 12 и отново 12?

Башар: Отново: това представлява пресичане на прага от страна на колективното съзнание и предния фронт на вашето пробуждане. Когато пресичате този праг, вие всъщност ще използвате тези резонансни цифри, за да наклоните везната, в определен смисъл. 21 и 12 представляват две тройки – по една от двете страни. Идеята обаче е, че промяната е от малко повече отрицателна обща енергия на вашата планета, в малко повече положителна за първи път от хиляди години. Така че вие използвате този резонанс и обръщането на цифрите за пресичане на прага, за да се озовете от едната страна на другата. Това е подобно на експериментите с огледалото, когато енергията се прехвърля от едната успоредна реалност в другата. Разбираш ли това?

Участник: Да, това е по-добре, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър вечер.

Башар: Добър ден.

Участник: Ще достигнем ли момент на нашата планета, в който няма вече да има непрекъснати войни?

Башар: Да. Тази Земя обаче вече съществува. Припомни си отново това, което казваме. Планетата, върху която сте в този момент, няма никога да се промени! Вие ще се промените и вие ще се прехвърляте все повече на една Земя, която вече съществува, на равнището на вибрации, за което току-що спомена. И вие ще преживеете тази реалност на тази (друга) Земя. Но тази Земя и всички други Земи никога не се променят.

Участник: Защо толкова много хора воюват непрекъснато?

Башар: Защото не знаят, че имат различен избор. И колкото повече споделяте с тях идеята, че могат да изберат нещо различно, не че те задължително ще трябва да се вслушат, но колкото повече споделяте с тях и им показвате чрез личния си пример, че имат избор, поне им давате възможност да изберат нещо друго.

Участник: Значи цялата болка и страдание са въпрос на избор?

Башар: Болката и страданието са съпротива спрямо естествената природа на човека. Знаеш какво е това във вашата технология, което се нарича съпротивление в един проводник?

Участник: Да.

Башар: Какво се случва в такива случаи?

Участник: Нищо не преминава.

Башар: Топлината се увеличава.

Участник: И проводникът се стопява.

Башар: Благодаря ти. Защо мислиш, че при хората е различно? Съпротивлението срещу естественото протичане на истинската ви вибрация създава блокажи, нещата ще започнат да се разпадат, температурата ще се повишава, нещата ще се стопяват и нищо няма да може да премине. Идеята е една и съща. Станете свръхпроводими! Тогава енергията ще потече и отново: помнете, че технологията ви отразява това, което протича във вашето съзнание. Вие вече притежавате идеята да използвате свръхпроводимостта във вашата технология, защото това е, което трябва на вашето съзнание. То има нужда да стане свръхпроводимо, за да може енергията да протича свободно, без препятствия. Така ще може да се преобразявате плавно и да преживявате преходите по плавен начин, без съпротива, без болка, без страдание. Вие винаги ще имате предизвикателства, но предизвикателствата не трябва да бъдат преживявани със страдание и болка, поне не оттук нататък! Това отново е цялата идея да се пробудите по отношение на факта, че създавате собствената си реалност. Ако знаете, че това е, което се случва, то изберете това, което предпочитате. Помни, че кармата, както я наричате, е напълно самоналожена. Най-лесният начин за преодоляване идеята за кармата е да разберете, че тя е напълно самоналожена. В случая става дума единствено за балансиране на последиците от вашите избори. Това е единственото, което представлява кармата – балансиране на последиците от вашите решения. И ако знаете какви избори предпочитате, нека нещата, които не предпочитате, да бъдат еднакво валидни, поддържайте ги в равновесие и не ги отричайте, защото тогава им придавате повече енергия. Тогава накланяте везните, така да се каже, и им придавате повече сила. А когато им придадете повече сила, като ги отричате, тогава се фокусирате върху тях и им добавяте повече отрицателна енергия … но ако разглеждате всички възможности за избор като еднакво валидни, тогава можете лесно да изберете това, което предпочитате, и да наклоните везната в тази посока. Намираш ли смисъл в това?     

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Имам още въпрос относно сънуването. Когато след дълбок сън се събудя и се чудя какво правя отново тук, чувството е просто странно. Като че ли съм бил едновременно в различни светове.

Башар: Да, така е.

Участник: Тогава бил ли съм свързан в съня си с висшия си разум?

Башар: Може да си бил, сънищата представляват много неща – от истинска равносметка на изминалия ден до действителни посещения на други измерения. В последните случаи физическият ти ум осмисля, каквото успее от тези пътешествия, за които няма никакъв опит, и създава един сън от символичните идеи, които може да осмисли. Това може да бъде част от объркващото усещане, защото физическият ти ум не може да разбере къде всъщност си бил. Защото понякога, от гледна точка на физическия ти ум, ти посещаваш наистина странни места. Така че всичко е въпрос на гледна точка.

Участник: Това сигурно се случва. Благодаря ти.

Башар: Благодаря и приятни сънища.

Участник: Здравей, как си?

Башар: Чудесно, а ти?

Участник: Аз също. В последно време имах преживяване, при което взех ДМТ. Това се случи преди шест месеца. Нямах точна представа какво правех. Един приятел ми каза просто да му повярвам, защото ще имам най-интересното преживяване през живота си.

Башар: И той оказа ли се прав?

Участник: Не. В първата част имах най-ужасното си преживяване.

Башар: Дефинирай.

Участник: Хм, ужас.

Башар: Ужас, това звучи интересно.

Участник: Може би беше вариант и на нещо такова.

Башар: Кое бе ужасяващото?

Участник: Преживях собствената си смърт няколко пъти.

Башар: Това не е ли много интересно?

Участник: Не зная.

Башар: Сега страхуваш ли се от смъртта? След като вече си умирал, а си все още жив? Изгуби ли страха си от смъртта, след като премина през нея няколко пъти?

Участник: Когато се съвзех от преживяването, не. Тогава не чувствах нищо.

Башар: А сега?

Участник: Не.

Башар: Не?! Не си изгубил своя страх от смъртта?

Участник: …

Башар: Страхуваш ли се да умреш?

Участник: Не мисля, че вече се страхувам, не.

Башар: Това е, което казах.

Участник: Когато се съвзех обаче, умът ми бе замъглен, загубих представа за посока.

Башар: Това не е резултат от ДМТ, а от това, с което си се страхувал да се изправиш лице в лице по отношение на себе си по време на преживяването. И все още, в известна степен, ти се колебаеш да го интегрираш в своето разбиране за цялостното си същество. Защото ДМТ не остава в тялото ти. То бива моментално абсорбирано, защото е естествен елемент, произвеждан непрекъснато от епифизата ти, и това е причината за сънищата ти и за посещенията ти на други измерения на реалността. Това обаче, че си имал такова преживяване в толкова силна степен, преди да си готов да разбереш какво се случва, не ти е позволило да интегрираш в себе си преживяването по подходящ начин. В този смисъл ДМТ не е причинило случилото се, а просто е отворило един портал, който се е оказал повече от това, с което си вярвал, че можеш да се справиш по отношение случващите се просветления по време на това преживяване. Но всичко с теб е наред.

Участник: Нямам никакво постоянно увреждане …?

Башар: Не. Всичко се свежда до резонансите. Подобно на ехото от една камбана, която е била ударена веднъж, и тя все още звучи в съзнанието ти, защото звънът й е бил много силен и ти все още изпитваш ехото от това, с което камбаната те е поставила тогава в контакт. Ти трябва да се изправиш лице в лице с тези аспекти на съзнанието си и да интегрираш в себе си тези убеждения, относно отношението ти към живота, към смъртта и към самия себе си … и към творческите си способности. Ти следваш ли своята най-висока радостна възбуда в живота?

Участник: …

Башар: Колебанието обикновено означава „не”.

Участник: Да.

Башар: Съгласяваш ли се с мен, или отговаряш на въпроса с „да”?

Участник: Не, имам бизнес, който очаквах да ми донесе най-голяма радостна възбуда, но партньорството ми не се получи и …

Башар: Добре, сега какво правиш?

Участник: Намирам се в период на объркване.

Башар: Отново: това е нещо много интересно. Спомни си, че когато говорим за това да следваш най-силната си радостна възбуда, нямаме предвид, че тя трябва да се появи веднага под формата на някакъв доживотен проект, работа или кариера. Просто във всеки момент имаш на свое разположение определени неща, които съдържат повече радостна възбуда от други, както и способността да действаш спрямо тях. Трябва да правиш само това. Ако не виждаш нещо, което се простира много години напред, най-малко действай спрямо това, което те възбужда най-много в настоящия момент и в следващия момент, и в следващия момент. И това е всичкото, което трябва да правиш, за да влезеш обратно в правилния коловоз и тази възбуда ще те води към все по-голяма радостна възбуда, докато тя те отведе към нещо, което може да запълни по-голяма част от живота ти. Но трябва да предприемеш някакви стъпки. Какво поражда безпокойството ти?

Участник: Предполагам, че част от убежденията ми.

Башар: Относно?

Участник: Давам си сметка, че се страхувам да направя това, което наистина искам да направя.

Башар: Добре, благодаря ти за тази равносметка. След като сега си осъзнал това, все още ли се страхуваш да бъдеш верен на себе си и да предприемеш действие спрямо най-силната си радостна възбуда? Няма нищо страшно да кажеш „да”, ако се страхуваш.

Участник: Работата е, че съм объркан дали улучвам най-голямата си радостна възбуда.

Башар: Всичко, което трябва да направиш, е да предприемеш действия в дадена посока и ако тя не отговаря на най-силната ти радостна възбуда за момента, тя веднага ще ти покаже, че това е така. Помни, че понякога на вашата планета хората добиват яснота относно това, което представляват, като всъщност действат в посока противно на природата си. За да могат да направят сравнение и разберат със сигурност кое не е истинската им природа и така да получат по-ясна представа кои са. Така че в крайна сметка нещата се оправят, ако подходиш по този начин – всичко ще ти бъде от полза, защото помни, че радостната възбуда е организиращият принцип в живота ти, както и двигателят на живота ти. Така че даже и да има неща, които първоначално ти изглеждат възбуждащи, но се окаже, че не са, или че може да са възбуждащи, но да не отговарят на това, което ти е нужно в момента, обстоятелствата, свързани с това твое действие, ще се преобърнат така, че да ти покажат каква посока трябва да поемеш, ако си отворен и имаш желанието да използваш този опит по този начин и да го определиш като част от твоя път, вместо като прекъсване на пътя и като задънена улица. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам, благодаря ти.

Башар: Имаш ли желанието да го използваш по този начин?

Участник: Да, имам желание.

Башар: Тогава ние ти благодарим и така ще използваш опита си по по-положителен начин.

Участник: Благодаря ти. Моята приятелка е също тук и тя има много проблеми със своя сън.

Башар: Може би тя спи по време, което не отговаря на нейния биологичен цикъл. Много хора на вашата планета се насилват да бъдат будни, когато би трябвало да спят и обратното. Понякога това е по-подходящ цикъл от този, който обществото ви налага. И ако следвате най-силната си радостна възбуда, и правите неща, които наистина отговарят на творческите ви импулси, естественият ви цикъл ще се разкрие пред вас и ще откриете точно кога трябва да спите, и кога трябва да бъдете будни.

Участник: Има ли и нещо друго? Тя е в тази зала. Има ли нещо друго освен това да открие този ритъм?

Башар: (на висок глас към залата) Има ли нещо друго?

Участник: Понякога имам лоши сънища.

Башар: Дефинирай „лоши сънища”.

Участник: Просто се събуждам в голям страх.

Башар: Значи се страхуваш да спиш? Мога да ти гарантирам следното. Нищо в съня ти не може да ти навреди. Трябва само да поискаш помощ, но също така трябва да си готова да се изправиш с лице пред това, което сънят се опитва да ти каже по отношение на страховете, които задържаш в себе си и които не ти служат. Разбираш ли? Готова ли си да направиш това?

Участник: Да.

Башар: Готова ли си да действаш спрямо най-голямата радостна възбуда в живота си, без да изпитваш страх? Или се страхуваш, че ако действително си позволиш да бъдеш тази, която искаш да бъдеш, ще ти се случи нещо ужасно?

Участник: Оу!

Башар: Оу, това беше един много тежък въпрос.

Участник: Бих искала да реализирам истинските си възможности.

Башар: Искаш ли да дойдеш до микрофона и да говориш за това?

Участник: (отива към микрофона) Здравей.

Башар: И така … ? От какво се страхуваш, ако си позволиш да бъдеш себе си? Кое е най-лошото нещо, което се страхуваш, че може да ти се случи? Виждаш ли, това е един от начините да боравиш със страха си – не да го подтискаш, а всъщност да му дадеш пълна свобода. Използвай въображението си, позволи му да отиде до края. Кое е възможно най-ужасното и страшно нещо, което си въобразяваш, че може да се случи, ако си позволиш да бъдеш тази, която искаш да бъдеш?

Участник: … (въздиша дълбоко)

Башар: Хайде, кое е най-ужасното нещо, което може да се случи?

Участник: … Отхвърляне.

Башар: Отхвърляне от страна на кого?

Участник: Даже не зная.

Башар: Ако даже не знаеш, защо те е грижа?

Участник: … Да.

Башар: Да. Ако не знаеш, защо те е грижа, но може би знаеш? Да не послъгваш?

Участник: Не. Може би от страна на хората, които обичам най-много.

Башар: Може би от страна на хората, които обичаш най-много. Ако обичаш тези хора най-много и те решат да се държат по начин, който отразява идеята за отхвърляне, не разбираш ли, че това отхвърляне е само проекция от тяхна страна на части от себе си, които те не обичат … които те виждат отразени в теб?

Участник: Да.

Башар: Виждаш ли, когато хората са наистина верни на себе си, понякога, когато отразяват това спрямо индивиди, които се страхуват да бъдат себе си, тези индивиди ще негодуват. Те ще видят в тази идея отразено лицето си и ще те отхвърлят, за да запазят себе си в безопасна позиция. И така, ти можеш да изпитваш състрадание към тях, ако те отхвърлят, защото можеш да разбереш, че отхвърлянето представлява проекция. Те ще се стремят да те държат настрана от себе си, за да не бъдат принудени да се срещнат със собствените си страхове. Ако знаеш това, ти просто можеш да изпитваш състрадание към тях. Разбираш ли разликата?

Участник: Правилно.

Башар: Това е начинът да поставиш правилния етикет на тези неща така, че да ти вършат работа.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми.

Башар: След като разбираш това, чувстваш ли се малко повече склонна да бъдеш вярна на себе си?

Участник: Да, кои са някои от начините да постигна това по-бързо?

Башар: Като бъдеш вярна на себе си във всеки възможен момент. Като следваш най-голямата си радостна възбуда във всеки възможен момент. Като правиш това с всичките си способности, докъдето можеш, без да очакваш някакъв конкретен резултат. Просто само защото това е предпочитаната от теб вибрация. Това е единствената причина, поради която трябва да следваш най-голямата си радостна възбуда. Не поради това, което мислиш, че ще ти донесе. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам смисъл.

Башар: Тогава прави това всеки ден и във всеки момент, и ще правиш всичко, което би трябвало да правиш, и нищо друго. Това е толкова просто. За да бъдеш вярна на себе си, единственото, което трябва да правиш, е, да действаш според нещата, които съдържат истинската ти вибрация. Това се нарича радостна възбуда, страст, радост, любов, творчество.

Участник: А какво, ако в даден момент съм объркана?

Башар: Просто си объркана. Радвай се на объркването си. Постави му някакъв положителен етикет, спомни си, че ти изследваш различни, привидно противоположни идеи, но в това няма нищо лошо. Това е едно самостоятелно изследване. Ти дефинираш себе си, ти упътваш себе си, това е една възможност да предефинираш себе си, а това не е ли нещо положително?

Участник: Да.

Башар: Тогава, колкото по-скоро дефинираш това объркване по положителен начин, толкова по-скоро няма да го преживяваш като объркване, а като преподреждане. По същия начин казваме, че колкото по-скоро определиш дадена идея, като погледнеш навътре в себе си по положителен начин, ти няма да чувстваш депресия, а компресия – едно много естествено творческо състояние. Просто трябва да започнеш да използваш въображението си, за да дефинираш тези неща по начин, който ти върши работа, вместо да продължаваш да приемаш определенията на други хора, които не са ти полезни. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Чувстваш ли се по-освободена в този разговор?

Участник: Да.

Башар: Единственото нещо, което се е променило, са определенията.

Участник: Правилно.

Башар: И така, когато промениш определенията си, за да бъдат повече в съответствие с истинската ти същност, ще се чувстваш по-свободна и ще знаеш как да се държиш, и ще действаш по посока на нещата, които ти позволяват да се чувстваш още по-свободна, които са израз на твоята свобода. И няма да има значение какво някой друг си мисли, защото разбираш, че ако наистина правиш най-доброто, което можеш, и ако наистина поддържаш най-високата си вибрация, с безусловна любов към себе си, то ти ще действаш като пример за околните, и ако те те отхвърлят, това ще бъде просто една възможност за тях да бъдат достатъчно силни и смели и да видят в теб пример, да установят досег с нещата в себе си, които също така ще им позволят да водят радостен живот, като този, който ти си избрала. Разбираш ли?   

Участник: Да.

Башар: И това е най-любвеобилното нещо, което можеш да направиш за тях.

Участник: Разбрах.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Тогава ти пожелавам сладки сънища! … … Сега ще ви позволим една много кратка почивка, след което ще продължим с медитация и вашето холотопно преживяване.

Башар: Нека продължим това предаване по следния начин. Преди всичко ви напомняме, че в следващата част от това предаване утре, ние ще добавим още нещо към разбирането на Закона за привличането и отблъскването, което ще подпомогне по-задълбоченото разбиране на всичко, за което говорим през този уикенд, както вие го наричате. А сега, в тази част от предаването, искаме да заострим вниманието ви върху идеята, наречена холотоп, която ще подпомогне вибрационното закрепване във вашата неврологична система на идеите и понятията, разисквани в днешния ден.

Отпуснете се напълно, поемете дълбоко въздух и помнете, че по време на цялата медитация трябва да държите очите си отворени и фокусирани в центъра на холотопната диаграма, като осъзнавате, докато дишате лесно и дълбоко, че това, което изглежда като едно голямо око, гледащо към вас, е едно огледално отражение на вашето истинско, естествено, по-голямо Аз. Това са вашият Висш разум и вашата Свръхдуша, които гледат обратно към вас. Трябва да разберете, че виждате истинско отражение на собствената си енергия, на собствената си енергийна матрица.

Може да започнете с постепенното загасване на светлините, с усилването на цветовете и с възприемането на звуковете, съпровождащи това преживяване.

Позволете си да забележите, докато преминавате през различните промени в тази медитация, как цветовете на холотпната матрица ще се усилват и отслабват, представяйки различните вибрации, които ще пренастроят вашия мозък и презаредят вашата енергийна матрица по различни начини, за да позволят на понятията да попият, да кристализират във вас и да станат част от естествената ви вибрация. Позволете си да абсорбирате всичко – картина и звуци – не трябва да изключвате нищо. Използвайте въображението си, за да ви води, за да кристализирате това преживяване в ума си, в душата си, в сърцето си, в духа си. Дишайте дълбоко, леко и плавно. Освободете всички свои мисли по най-удобния за вас начин. И докато се фокусирате върху идеята за рефлексивното огледало на окото на вашата Свръхдуша, което комуникира с вас, позволете си да си припомните структурата и връзките между деветте равнища на вибрации на съзнанието, която ви предадохме в този ден от вашето време.

Продължавайте да дишате леко и дълбоко, леко и дълбоко, спокойно, радостно, творчески, с любов, отпуснато и без усилие. И докато се взирате в окото на Свръхдушата, позволете си да си представите, че всички линии, които струят от него, са множеството отделили се души, които се отправят все по-надалече в своите честоти, за да кристализират в индивидуалните души, произлизащи от Свръхдушата, всяка от които е едно собствено разгръщащо се преживяване, всяка от които е обещание за едно пътешествие, всяка от които е началото на едно приключение … всяка от които води до преживяване, което ще обогати всички равнища на съзнанието, в което сте пресъздали себе си. Всички тези равнища съществуват във вас, в единното съзнание, което сте, и в единното съзнание, от което всички сте част – „Всичко, което е”, което ви обгръща в пътешествието на индивидуалната ви душа и ви окуражава да вибрирате в синхрон с идеята да се слеете с Висшия разум и да си позволите да се подготвите за реалността, в която ще може да видите едновременно миналото, настоящето и бъдещето, и всички вероятни реалности … и да заложите пред себе си най-удачния път в Матрицата на реалността, който да стане моделът на вашия живот. И когато започнете да проектирате това равнище на своето съзнание, тази Матрица, вие започвате да кристализирате и по-долното равнище, своята игрална дъска, подобна на шахматната дъска, с всички квадрати, на които да се разгърне играта на вашия живот. Вие създавате идеята за физическата реалност и за колективната договореност, за правилата на играта, които ще следвате. И когато създавате тази игра, независимо как ще я назовавате, и проектирате игралното поле, вие разбирате, че на следващото равнище вие трябва да проектирате идеята за фигурата, чиято роля ще изпълнявате – индивидуалния автоматичен ум. И докато проектирате тази част, вие й позволявате да функционира автоматично, за да освободи бъдещия индивид, в който ще се превърнете и който ще знае автоматично и без усилия правилата на играта, за да може да играе свободно, по един творчески начин.

И докато снижавате още повече вибрацията, за да се превърнете в кристалното първо равнище на физическата персона, което наричате несъзнателния ум, който съдържа убежденията, това ще бъде аналогично на това да решите от какъв материал да изградите своята игрална фигура. И проектирайки тази фундаментална същност, тя ще формира основата на всички убеждения, които ще приемате за истинни в своята личностна структура, която ще изградите. И докато снижавате допълнително вибрацията, вие ще решите каква ще бъде структурата на тъканта на тази фигура – груба или гладка, лъскава и отразяваща. Тази структура ще отразява емоционалното тяло и подсъзнателния ум, който ще обитава централната част от физическата персона. И това ще създаде богатството и есенцията, и цвета на вашия живот, в зависимост от материала, който сте избрали за своето оформление. И докато продължавате своето пътешествие надолу във вибрациите на кристализирането на игралната фигура, ще формирате равнището на своя съзнателен ум и мислите, които ще оформят окончателно игралната фигура. И така ще бъде създадена тази фигура, за да изиграе своята роля върху тази дъска и заедно с формата, текстурата и материала, върху игралната дъска ще се появи личността със своето поведение и с взаимодействията си с всички останали игрални фигури. И чрез тези свои взаимодействия вие ще наложите своя отпечатък върху тази фигура, опитът от един човешки живот, отпечатан върху суровата глина на душата, който ще се превърне във вашия уникален дух. Този дух ще се изкачи обратно нагоре по стълбицата на вибрациите, през личността, през индивидуалния автоматичен ум и през колективния автоматичен ум, отново през Матрицата на реалността и с посредничеството на въображението ще се свърже с Висшия разум в собствената си сфера от светлина. И така вие ще се свържете, като един новороден уникален дух, с уникално преживяване и с познанието, че всички отговори се намират нагоре. От тази висока гледна точка на Висшия разум ще може да преосмислите всички отражения-сенки, намиращи се там надолу – една илюзия и отражение на всичко това, което се намира отгоре и никога не е било отдолу.

И всички отговори, които търсите, ще могат да бъдат открити като повишите своята честота на вибрации, в съответствие с високата вибрация на вашата радост, любов и радостна възбуда, при което и вашата Свръхдуша ще затрепти с радост по повод на уникалното преживяване, с което ще допринесете за нейното разгръщане и сливане с „Всичко, което е”.

Поемете дълбоко въздух и направете осъзнаването на всичко това неразделна част от себе си, след което издишайте това внушение към останалия свят, променяйки го по начин, който хармонизира най-добре с истинската ви природа.

Поемете въздух още веднъж и когато го издишате, той нахлува във вашата реалност и я изпълва с вибрацията на вашата истинска, естествена, радостна същност. Вдишайте дълбоко още веднъж и задръжте, задръжте и задръжте, за да отдадете почит на вечността, на безвремието и на безкрайността, след което издишайте,  знаейки, че с това дихание вие сте изпълнили реалността си с тази свещена вибрация на радост, страст, хармония и игра. И сега, като играете своята игра на космическо дете, вие позволявате на тази вибрация да стане неразделна част от вас, да пренастрои вашия мозък и да влее във всички енергийни канали на тялото ви и във вашата ДНК тази нова честота, тази нова сигурност, това ново пробуждане, това ново осъзнаване, че във всеки един следващ момент вие сте едно ново същество в една нова реалност, поело безпогрешно към своя истински магнитен север, с всяко свое дихание, с всяко свое действие, с всяка мисъл, с всяко чувство, с всяко убеждение, за да се получи едно ненакърнимо цяло от абсолютно познание за това кой/коя и какво сте … за да знаете винаги това, което трябва да знаете, в момента, в който трябва да го знаете. И такива ще бъдете, в този момент на настоящето, който съществува винаги и завинаги, и ще отразявате себе си по всички възможни начини на проявление на „Всичко, което е”. Защото вие сте създадени в определена форма, която приляга към всички останали форми, които са верни на себе си, и така всички елементи на пъзела формират голямата картина на „Всичко, което е”, която поддържа всички елементи, от които е направена.

Вие сте уникални и заслужавате безусловната любов и подкрепа на „Всичко, което е” и винаги сте получавали тази безусловна подкрепа по отношение на всичко, което сте вярвали за себе си. Решете и дефинирайте коя е тази ваша истина сега и я направете част от себе си, защото от вас зависи да я изкажете и нямо нищо някъде и някога, което да може да противоречи на това, което вярвате, че е истина и знаете, че е истина за вас – винаги и завинаги. Поемете дълбоко въздух и направете всичко това свое. Вашата уникална вибрация е част от песента и космическата вибрация на музиката на „Всичко, което е”. Пробудете се в съня на своята радост и страст, защото вие сънувате във всички случаи и следователно е най-добре да сънувате съня, който предпочитате. Поемете всичко това дълбоко в себе си, дълбоко в себе си, дълбоко в себе си.

Сега нека вашето холотопно преживяване постепенно да заглъхне, заедно със звуковете, изпълващи въздуха, и запомнете, че тази матрица е вътре във вас и винаги ще бъде част от нервната ви система, свързващата тъкан между деветте равнища на съзнанието ви, които вибрират във вас като симфония, винаги и завинаги. И нека бъде все така. И нека бъде все така. И нека бъде все така.     

Сега си позволете да кристализирате в една нова посока, като една нова личност и вие ще виждате, че всеки един момент е един нов момент, в който може да изберете да дефинирате себе си, както пожелаете, и това ще бъде така, ще бъде така, ще бъде така. 

Поемете дълбоко въздух … и бъдете свободни. Сега ние отправяме към всеки един от вас своята дълбока признателност и благодарност за съвместното осъществяване на това преживяване и за съвместното осъществяване на една нова реалност. Приемете нашата безусловна любов. Хубав ден и сладки сънища!