Башар – Принцип на страстта – 21-ви юни, 2014 г.

(С) 2015 Превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (възгласи и аплодисменти)

Башар: Добре, благодарим ви. Още веднъж ви благодарим за съвместното създаване на това взаимодействие в този ден от вашето време и за това, че позволявате (протичането на) това предаване по това време. Ние ще дискутираме идеята, която сме назовали „Принцип на страстта”, като се задълбочим малко повече в това понятие, така че да можете да го прилагате в ежедневната си реалност и да създавате ефекта, който резонира в по-голяма степен с истинската ви вибрационна честота. Ние също така още веднъж ще ви напомним, че ще има друго послание от Свръхдушата на Е-сасани към края на това предаване в този ден от вашето време.

И така, нека започнем. Често много от вас ни питат по време на тези предавания: „Каква е моята цел в живота?” Страстта е вашата цел в живота. Вашата цел е страстта. Какво означава това? Това означава, че страстта и всички нейни прояви, като радостна възбуда, щастие, радост, творчество, любов, са все различни начини за изразяване на вибрацията на истинската ви естествена същност и това, което ние наричаме вашата идентификационна вибрационна честота (signature frequency). Идентификационната  честота е тази резониращата енергия, тази вибрация, която е уникална за вас, която ви идентифицира като уникален аспект на „Всичко, което е”, на Творението. И начинът, по който използвате тази идентификационна честота чрез страстта си, е като действате под влиянието на най-силната си радостна възбуда, с всичките си способности, без каквото и да е настояване или допускане за това какъв трябва да бъде крайният резултат, какво трябва да се получи и като позволявате проявите на синхронност в живота ви да ви представят възможностите, които съдържат тази радостна възбуда, за да можете да я разпознаете, защото радостната възбуда е стрелката на компаса, която сочи към вашия магнитен север. И като действате съгласно нея, с всичките си способности, вие ще предизвикате в живота си това, което наричаме завършения комплект, ще му позволите да работи за вас и ще откриете много лесно, че тази радостна възбуда може да функционира в живота ви като двигателят, като организиращият принцип, като пътят на най-малкото съпротивление, като нишката, която води до всички други прояви на радостна възбуда, и като рефлексивното огледало, което ще ви разкрие това, което може да е във вас и което е извън синхрон с това вълнение, за да може да го идентифицирате, да го синхронизирате отново и да разгърнете своето радостно вълнение по този начин. И просто като следвате тази формула – да действате във всеки един момент, следвайки най-силното си радостно вълнение, като влагате най-добрите си способности без всякакво настояване за вида на крайния резултат. Така вие ще активирате този завършен комплект и той ще ви служи автоматично, без усилия, във всеки един момент, безпогрешно, така както ви служи сега. Идеята обаче е, да не използвате механизма на Творението, за да затвърдявате нещата, които са извън синхрон с предпочитаното ви състояние, с истинската ви естествена природа, а да използвате същия механизъм, за да затвърдявате това, което е в съответствие с този/тази, който/която предпочитате да бъдете.

Когато си позволявате да се придвижвате напред по този начин, животът ви ще се превърне във възторжена експлозия на синхронности, ще стане много магичен, неща ще започнат да се случват навсякъде около вас, защото магията е, отново, истинската природа на Съществуването. Чудесата са естественият ред на нещата – не изключение. И вие може да преживявате все повече от тази чудотворна магия, колкото повече сте в съгласие с естествената си енергия, с естествения поток на живота си. Желанието ви да действате по този начин в живота, е един ангажимент, който поемате спрямо себе си, който ви довежда до разбирането, че всъщност съществува един фундаментален принцип, свързан с идеята да следвате своята страст. Преди обаче да стигнем до това, нека дадем един пример, така да кажем, за това как това понятие, тази идея, може да бъде практически прилагана във вашия живот, във физическата реалност, като използваме примера на някакъв проект или бизнес, или кариера, която може да предизвиква радостното ви вълнение, към която може да сте силно привлечени. Ние ще демонстрираме на всяка стъпка, във всеки един момент как да си позволявате да бъдете в съответствие с тази енергия. И така, преди всичко, разбира се, според принципа на страстта, вие трябва да действате според нещата, които отразяват тази най-силна радостна възбуда, тази радост, този творчески импулс. Сега, разбира се, моля помнете, че радостната възбуда не означава, че трябва да подскачате нагоре надолу, да тичате наоколо като при пожар. Идеята е, че тя може да бъде преживявана като блаженство, както и като състояние на равновесие и покой. Има много проявления на страст и радостно вълнение, като състраданието също е едно от тях, но като си позволявате да преживявате това радостно вълнение, този телесен физически превод на тази жизнена енергия, която е вашата идентификационна честота, и така гравитирате и привличате себе си към някакъв проект, бизнес, кариера или каквото и да е, или просто правите това от момент на момент, стъпка по стъпка, преди всичко бъдете сигурни, че този проект … ще използвам този термин засега, наистина отразява вашето най-силно страстно увлечение във всички отношения и че той е напълно в съгласие във всичките си компоненти, напълно в съответствие, напълно проектиран с тази страст, тъй като го правите там, където намирате за най-вълнуващо, с когото намирате за най-вълнуващо, и това ви води до идеята за един друг принцип. И това е готовността, която идва след страстта и след проекта. Бъдете подготвени. Научете нещата, които са присъщи, които ще ви дадат уменията, които ще ви дадат способностите да следвате своята страст. И отново: както казахме, няма нужда да се страхувате, че някои от нещата, които са необходими и които може да е нужно да усвоите, трябва да бъдат научени по начин, различен от този, който е най-вълнуващ. Много от вас имат това погрешно разбиране, че просто защото трябва да изучите нещо, за да можете по-добре да действате в съответствие със своето страстно увлечение, самото изучаване на това нещо е извън това ваше увлечение. Няма нищо по-далече от истината. Винаги има начин, ако наистина трябва да се научите на нещо, ако наистина трябва да развиете умение, което ще ви позволи по-добре да следвате своята страст, винаги ще има начин, който е най-вълнуващият начин да научите това. Затова моля ви не създавайте противоречиви определения за своята радостна възбуда, като допускате, че трябва да следвате радостната си възбуда, но нещата, които трябва да научите, за да го направите по най-добрия начин, няма да бъдат свързани с радостно вълнение. Това е противоречиво определение за радостна възбуда.  Всичко, което наистина имате нужда да научите, трябва, по определение, да може да бъде усвоено по начин, съдържащ радостната възбуда на самото нещо! Ако искате да погледнете на това като уравнение, като формула, направете го, но нещата стоят по този начин. Вашето определение за радостна възбуда трябва да бъде ясно и вътрешно непротиворечиво, за да нямате противоречащи си определения в съзнанието си за това какво е радостна възбуда и за това в какви области на живота ви тя се простира, които по някакъв начин ще бъдат противоположни на това радостно вълнение, което е невъзможно да се случи, ако определението е правилно. Ако откриете, че съществува конфликт, ако откриете противоречие, тогава е важно да разберете, че може би нямате ясно определение за радостна възбуда и е време да я уточните, време да я преразгледате, за да сте сигурни, че всичко е съгласувано едно с друго, и че всички определения, които използвате, за нещата, които наистина трябва да направите, са дефинирани по възможно най-вълнуващия начин.

След като знаете, че това е вашето страстно увлечение, след като проектът е разработен от вас, за да бъде представен по най-вълнуващия начин, след като сте привлекли към себе си идеята за всички неща, които трябва да научите, за да сте подготвени по най-вълнуващия начин, то следващото след страстта, проекта и готовността, са хората. Привлечете към себе си всички най-добри хора, които са колкото вас радостно възбудени относно това, което правите, и редом с които искате да работите и да сътрудничите. Защото отново: правенето на това, което най-силно ви вълнува, трябва да бъде извършвано не само където е най-вълнуващо, както е най-вълнуващо, но и с когото е най-вълнуващо. И ако тези хора не демонстрират същата страст, същата съвместима вибрация, те може би не са тези, които трябва да работят с вас и вие с тях. Не се страхувайте да си позволите да разберете, че може да сте вибрационно несъвместими с някой индивид, защото ако си позволите да работите само с тези, които са вибрационно съвместими с вашата страст и вие с тяхната, вие позволявате възникването на повече синхронност, на повече усилване и ускоряване. И в същото време вие правите услуга, една изпълнена с обич услуга на тези, които не са вибрационно съвместими, като ги оставяте да вървят по своя път. Защото така вие им позволявате да открият това, което е наистина вълнуващо за тях, вместо да ги прикрепяте към нещо, което може наистина да не ги вълнува. Позволете си да бъдете сигурни, че тази арена е също изяснена и чиста.   

И последно в тази идея от пет части –  след страст, проект, готовност и хора, идва постоянството – идеята за действие, за предприемане на всичко необходимо за изкарване на нещата докрай. И отново: в тези моменти на постоянство, на изчерпателност, на довеждане на нещата докрай, не трябва да се съдържа нищо, което да е по някакъв начин противоречащо на вибрацията на вашата радостна възбуда, на вашата страст. Винаги ще има начин да постигнете това. И отново: в определен смисъл, всичко това се самоподдържа и самоусилва, защото ако вие наистина, наистина, наистина сте страстно увлечени в това, което предприемате, то вие ще настоявате и ще проявявате постоянство, защото няма да има нещо друго, което да ви вълнува повече от това. Това ни довежда до истинския, основен, фундаментален принцип на страстта. И това е – вие сте довели себе си до място, при което нямате друг избор. Точка! Вие трябва да сте сигурни, че не създавате основания, които противоречат на вашата страст. Вие не измисляте друга възможност, която изглежда толкова вълнуваща, толкова разумна, толкова логична за вас, за да настоявате за нея. Идеята за постоянство и за довеждане на нещата докрай ще следва автоматично, заедно със страстното ви увлечение, когато си позволите да разберете, че наистина сте достигнали до момента, в който нямате друг избор освен това нещо, което отразява в този момент вашата най-силна радостна възбуда, вашата най-силна страст. Не си създавайте причини да правите неща, които са извън тази вибрация. След като сме казали всичко това, определено трябва да уважите системата на своите убеждения, каквато съществува в този момент. Защото ако вие наистина вярвате, че вашата радостна възбуда не може да ви осигури нужното и вярвате, че трябва да се придържате към нещата, които правите и които задължително не отразяват най-силната ви радостна възбуда, но вярвате, че имате нужда от тях, за да се издържате в живота, тогава уважете своята система от убеждения и не се отказвайте от тези неща, докато вие самите станете абсолютно сигурни и знаете с абсолютна сигурност, с каквото темпо е най-удобно за вас, че радостната ви възбуда всъщност може да ви осигури всичко необходимо. Но поне си предоставете шанса да следвате всяка една възможност, която отразява вашата радостна възбуда, приложете своите най-добри способности без всякакво настояване за крайния резултат и малко по малко, малко по малко, и ден след ден, след ден, вие ще позволите на радостната си възбуда да ви демонстрира, да ви докаже, че все повече, всеки ден, по всякакъв начин, тя действително ще ви донесе синхронните възможности и синхронните обстоятелства, които ще са в състояние да ви издържат по някакъв начин, стига да имате желанието да разкриете своите определения за това какво означава издръжка. Защото, отново: тъй като радостната възбуда е един завършен комплект, тя ще ви донесе вида издръжка и подкрепа, която ви е наистина необходима в този момент, макар че тя може да изглежда много по-различно от вида подкрепа, която сте свикнали да получавате, или която обществото ви е научило да мислите, че ви трябва, за да отидете до следващия етап или следващото равнище. Видът подкрепа, която трябва да е налице, която би трябвало да осигурява все по-високи равнища на вашата радостна възбуда, ще бъде налице, ако си позволите да разберете, отново, как да нямате противоречиво определение за радостна възбуда и да я разберете като завършен комплект. И като казваме „завършен”, ние имаме предвид завършен, което означава, че извън нея няма нищо, което наистина да ви е нужно. Това е начинът, по който работи механизмът. И когато най-накрая достигнете до момента да действате в посока на своята радостна възбуда – просто защото нямате никакъв друг избор – вие ще ускорите развитието си с такава скорост и животът ви ще стане толкова възторжен, толкова магичен, и нещата ще се появяват пред вас в такъв синхрон, че ще мислите, че сънувате, което е самата истина. (смях в залата) Вие обаче ще преживявате това във физическия сън и това ще бъде още един начин, по който ще може да демонстрирате и да докажете на себе си, че вие създавате своята реалност, че вашите определения в съзнателния ви ум, в това, което образува личностната ви структура, са основата, която определя как преживявате себе си в реалността, как тя се отразява към вас. И като свикнете да разбирате, че тези определения са моделите, и когато вие си позволявате да ги промените, за да бъдат повече в съответствие с вашата страст, да отразяват в по-голяма степен начина, по който предпочитате да дефинирате своя живот, себе си, своите обстоятелства,  тогава, отново: вие ще създавате повече синхронност, все по-голяма хармония в своето преживяване на реалността и ще може да използвате всички емоции, които може да възникват, когато комплектът на радостната възбуда ви покаже, че нещо може да не бъде в съответствие с вашата страст, с истинската ви вибрация. Вие ще може да използвате тази хармония, ще може да използвате тази увереност, че ако промените определенията си, вие може да постигнете отново синхрон. Вие ще използвате чувствата и емоциите си, за да проследявате по обратен ред кои определения трябва да съществуват, за да имате тези чувства, защото не може да имате чувство, без преди това да имате определение. И колкото повече разбирате и прилагате това, и наистина, наистина разберете, че това е описание на механизма на самото Творение, и го използвате от тази гледна точка, тогава, отново, всичко ще потече много по-гладко. Наистина е толкова просто. Просто като осъзнаването, че за вас не съществува друг избор. И не е нужно да си измисляте каквито и да било други причини, да правите нещо друго освен това. Не трябва да се подвеждате по каквито и да било определения, които са извън синхрон с това, което предпочитате. Това е наистина простият принцип, фундаменталният принцип в основата на страстта – това, че вземате решение, че правите избор и този избор е: „Това и нищо друго, което не отразява най-силната ми радостна възбуда и най-високата ми вибрационна честота!” И отново: това трябва да става с темпото, което е най-удобно за вас. Така стават нещата. Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: Да-а!

Башар: Това е ли нещо, което може да предизвика вашата страст?

Аудиторията: Да-а-а-а!

Башар: Добре. Ние ще обсъдим тази идея допълнително, докато взаимодействаме с вас сега чрез въпроси и отговори, ако имате такова желание. Може да започнете с този процес.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Просто се чудя … понякога ми е трудно даже да си представя, че мога да открия своята най-силна радостна възбуда тук, на тази Земя, във физическа форма.

Башар: Защо си тук днес?

Участник: Не зная.

Башар: Разбира се, че знаеш. Причината да си тук и да водиш този разговор е, че в даден момент си помислила за това, прегледала си своите опции и си решила, че тази те вълнува най-силно, в сравнение с всички други възможности, с които си разполагала за момента. Нали така? В противен случай, защо ще си тук, ако не си помислила, че това може да бъде вълнуващо?

Участник: Най-вълнуващото нещо на тази Земя, за което бих могла да си помисля.

Башар: Не, не, не, не! Ти пропускаш нещо важно. Не е задължително да имаш наум абсолютната кариера, абсолютният проект, абсолютно най-възбуждащото нещо, което някога би направила на този свят, не! Ако все още не знаеш какво е това нещо, ти не би трябвало да го знаеш все още. Но начинът да откриеш какво би могло да бъде то, е просто във всеки един момент, стъпка по стъпка да прегледаш наличните си опции за дадения момент и просто да действаш спрямо тази, която съдържа най-силното радостно вълнение, което в най-голяма степен отговаря на способностите ти, без да настояваш какъв трябва да бъде крайният резултат! Никога не сме имали предвид, че трябва да знаеш кое е най-вълнуващото нещо, което някога ще направиш в своя живот, за да спазваш този принцип! Ти просто правиш по една стъпка наведнъж и тя ще те отведе до знанието и до разбирането, и до осъзнаването на това, което може да стане нещо, което в крайна сметка да се окаже най-вълнуващото нещо, което някога ще направиш. Това пояснява ли малко идеята?

Участник: Да, аз просто понякога си спомням какво беше, преди да приема това физическо тяло в този физически живот.

Башар: Но ти си го избрала. Ти си го избрала, защото си била радостно възбудена от това.

Участник: О кей.

Башар: Така че се нуждаеш от това да си позволиш да имаш определения в теб, които, от своя страна, ти позволяват да си припомниш, че си избрала това поради една вълнуваща причина.  

Участник: Понякога забравям това.

Башар: Аз зная това. Идеята обаче е да си позволиш да го помниш.

Участник: О кей, това е чудесно.

Башар: И като го помниш, ще знаеш, че си заложила за себе си малки изненади покрай много от ъглите, където ще завиеш в своя път. И ще ставаш все по радостно възбудена да откриваш какви са тези изненади, следвайки този житейски път. Защото това е, което си направила – ти си оставила подаръци за себе си и ето защо трябва да останеш в настоящето, за да можеш да откриеш подаръка *) Разбираш ли?

*)  Игра на думи. На английски „present” като съществително означава както „настояще”, така и „подарък”. – Бел. прев.

Участник: О кей, това е чудесно.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не, приеми моята любов и благодарност.

Башар: Ние също ти предаваме своята безусловна любов.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам една малка молба –  моля те, можеш ли да споделиш с нас някакви забележителности относно вашето общество?

Башар: Какво би искала да знаеш?

Участник: За да ни помогнете да разгърнем своята колективна радостна възбуда.

Башар: Какво мислиш, че съм правил дотук?! (смях в залата) Ние обясняваме принципите на нашето общество, които важат за нас, защото знаем, че ще важат и за вас.

Участник: Да, да. Ето защо сме тук, но ние сме тук, защото сме готови … ние сме … любопитни.

Башар: Любопитни за какво?

Участник: Любопитни за следващата стъпка.

Башар: Аз ви давам начина, по който да откриете коя е следващата стъпка! Ние няма да развалим изненадите ви, няма да разопаковаме подаръците ви вместо вас. Ние ви предаваме механизма, който ще ви позволи да преминете по пътя, по който ще откриете изненадите сами, защото това е същността на нещата, за които става дума.

Участник: Правилно.

Башар: Зная, затова го казах. (смях в залата)

Участник: Да кажем, че искаме да получим една футуристична картина на децата, семейството, обществото …

Башар: Ти знаеш, че вие се премествате все повече и повече, защото изследвате идеята за разгърнато съзнание, защото изследвате идеята за разгърната духовност, защото изследвате идеята за общуване с други цивилизации и в крайна сметка това ще бъде отразено в обществото на успоредната реалност на версията на Земята, на която ще се преместите. В противен случай, щяхте да изследвате други неща. Затова определено вие ще се прехвърлите на версия на Земята, която е по-балансирана, по-мирна, по-творческа, по-любвеобилна, с евентуални взаимодействия между вашата цивилизация и други цивилизации. Между другото, времето, когато това може да бъде преживяно, не е много отдалечено исторически погледнато и фактът, че разговаряте с нас, е указател, че се движите в тази посока, която, в определен смисъл, е посоката, в която ние някога се насочихме. В противен случай, отново: ние нямаше да водим тези разговори, ако не се движехте в тази посока.

Участник: Да, отново си прав.

Башар: Зная, ето защо го казах.

Участник: О кей, мисля, че това е всичко.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Предполагам, че въпросът ми засяга страх от говорене (пред публика).

Башар: Страх от …?

Участник: Говорене.

Башар: Страх от …?

Участник: Говорене … Това, което правя в момента.

Башар: Да, благодаря ти. Просто исках да ти посоча парадокса. Тъй като изглежда, че го правиш толкова добре, говорейки точно сега.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Страхуваш ли се?

Участник: Не особено.

Башар: Добре, тогава …? Наистина ли имаш страх от това да говориш?

Участник: Имам в определени ситуации.

Башар: О, в определени ситуации, като например?.

Участник: Много вълнуващи ситуации или ситуации, свързани със силни емоции.

Башар: Силни емоции! Добре, и какво се страхуваш, че ще се случи в тези ситуации, ако говориш?

Участник: Хм-м, не съм сигурна.

Башар: Страхуваш се, че ще се спънеш в думите си, страхуваш се, че ще ти се смеят, подиграват, че няма да те вземат на сериозно, че ще те помислят за по-малко интелигентна, от какво се страхуваш?

Участник: Мисля, че се страхувам, че ще бъда наранена.

Башар: Наранена, от какво?

Участник: Хм-м, може би ще бъда отхвърлена …

Башар: Отхвърлена от кого?

Участник: От хората, на които говоря.

Башар: Ти не можеш да бъдеш отхвърлена от хората, на които говориш. Ти можеш единствено да отхвърлиш себе си!

Участник: Това е добре казано.

Башар: Зная, затова го казах. Така че въпросът всъщност е защо отхвърляш себе си.

Участник: Хм-м …

Башар: Не считаш себе си за приемлива, не считаш, че заслужаваш, мислиш за себе си като за нещо по-малоценно, опитваш се да се сравняваш с другите и откриваш, че нещо не ти достига …?

Участник: Понякога.

Башар: Но защо правиш това, когато то не ти влиза в работата? Всъщност ти не притежаваш способност да направиш това. Ти си уникална, те са уникални, наистина няма начин да сравниш себе си с някого другиго. Тогава защо правиш нещо, което е наистина невъзможно?

Участник: Може би трябва да престана?

Башар: Може би наистина трябва и ако предпочиташ, престани, но въпросът е защо го правиш?

Участник: … …

Башар: Защо отхвърляш себе си? Защо отричаш себе си?

Участник: Имам усещането за вибрация, която мога да приема и след това да изгубя.

Башар: Да, разбирам, че това е вибрация, но въпросът е защо я избираш, ако не я предпочиташ?

Участник: Мисля, че така се почувствах.

Башар: Разбирам, че си се почувствала така, но това, че си се почувствала по този начин, не е причината. Чувствата са само резултат от нещо, което вече вярваш или определяш като вярно. Не можеш да имаш чувство, ако вече не вярваш в нещо, което считаш вярно за себе си и което предизвиква това чувство. Така че не можеш да използваш чувството като извинение за това, че продължаваш да имаш това чувство. Разбираш ли?

Участник: (клати глава в съгласие)

Башар: Така че идеята е да откриеш какво ти казва чувството. Чувството се е появило, за да ти каже, че имаш убеждение, което е извън синхрон с тази, която предпочиташ да бъдеш, и да ти помогне да установиш контакт и откриеш кое е това определение. За да можеш да го промениш или изоставиш, ако не го предпочиташ. Така че трябва да използваш чувството по начина, по който е направено да бъде използвано, вместо да го подмяташ.  

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: И ако имаш някакъв страх, въпросът е: „Какво трябва да приемам за вярно относно себе си в тази ситуация, за да се чувствам по този начин”, и/или, обратното: „Ако избера да бъда тази, която предпочитам да бъда, какво съм ужасена, че ще се случи?” И в единия, и в другия случай, ще идентифицираш кое е това определение. В общия случай, при тези обстоятелства става дума за нещо, за което сме говорили – въпроси, свързани със самосъмнение, самоотричане, чувство, че не заслужаваш, че не си достатъчно добра и т. н. Разбираш ли?  

Участник: Да.

Башар: Така че ти си възприела тези идеи някъде в живота си – или от родителите си, от приятели, от училище, от обществото. Наистина няма значение откъде са дошли, но ти си ги възприела като истини. „Аз съм недостойна! Аз не мога да се сравнявам!” Това са безсмислици, защото ако наистина бе недостойна, повярвай ми, ти нямаше да съществуваш. Защото Творението не прави грешки. Така че ако ти съществуваш, то Творението знае, че ти трябва да съществуваш, в противен случай без теб то няма да бъде „Всичко, което е”. Ти си толкова ценна … затова престани да спориш с Творението относно своята пълноценност! Това е, което правиш, ти спориш с Творението.

Участник: Вярно.

Башар: Зная, затова го казах. И така, готова ли си да спреш да спориш с Творението; готова ли си да повярваш, че си ценна и че това е доказателство за съществуването ти, или все още има някакви убеждения, които ти пречат да бъдеш тази, която предпочиташ да бъдеш?

Участник: Хм-м.

Башар: И между другото, трябва да си забелязала, че говориш пред много хора по време на целия този разговор.

Участник: Забелязала съм това, благодаря ти за напомнянето.

Башар: Добре.

Участник: Мисля, че това, което току-що ми каза, ми дава нещо, което …

Башар: Което можеш да позволиш да „попие” в теб?

Участник: Да.

Башар: Добре, ако желаеш да по-о-о-работиш над него, иди и по-о-о-работи над него. И когато си свършила да работиш върху него, може би ще решиш в действителност да се промениш.

Участник: О кей.

Башар: Нали така? Няма нищо лошо в това да поработиш – аз не искам да те лишавам от този процес. Ако това е процеса, който вярваш, че ще ти свърши работа, моля, не го отричай, той е абсолютно правомерен. Аз само подчертавам, че цялата работа върху него в действителност не те променя. Ти се променяш, в момента в който решиш да се промениш. И това става моментално. И това, че ще работиш по въпроса, само ти дава време да свикнеш с идеята, че заслужаваш да го направиш. Но когато най-после решиш да го направиш, ти просто се променяш.

Участник: Значи бих могла да се променя сега …?

Башар: Можеш да се промениш моментално, ако вярваш, че това е реално за теб. Но ако не вярваш в момента, това е също о кей. Може да се забавляваш да работиш по въпроса, ако това е, което искаш да правиш, ако ще ти даде някаква перспектива, ако ще ти даде някаква стабилност, някакво безопасно местенце, в което да решиш, че си достойна … тогава във всички случаи поработи върху въпроса. Само ти казвам, че това не винаги е необходимо. Но това трябва да решиш сама.

Участник: Харесва ми идеята да съм достойна. Това е по-вълнуващо.

Башар: О да, това е по-вълнуващо и то ти показва, че това е вярно за теб. В противен случай, не би било вълнуващо.

Участник: Абсолютно.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Напълно.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много.

Башар: Тогава благодаря ти, че разговаря с нас.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Чудя се … всичко, което се случва, дали това е „Всичко, което е”, което изявява себе си? 

Башар: Това не успя да бъде преведено (от медиума).

Участник: Тъй като има множество неща, които влияят върху други неща …

Башар: Има множество аспекти на „Всичко, което е”, които взаимодействат със себе си по различни начини, ако това е, което имаш предвид. 

Участник: … О кей.

Башар: Всичко е отражения, нали така? Ти си отражение на „Всичко, което е”, аз съм отражение на „Всичко, което е”. Това са уникални гледни точки, които „Всичко, което е” има за себе си, за да може да преживява себе си от всички различни гледни точки, които е възможно да има.  

Участник: Хм.

Башар: Нали?

Участник: И се питам, ако „Всичко, което е” притежава всички тези аспекти на уникални перспективи, дали то притежава свое … уникално … индивидуално …

Башар: Разбира се, разбира се. То притежава собствена, уникална, колективна перспектива за себе си като „Всичко, което е” и също така едновременно притежава перспектива за себе си като всички перспективи, които представлява … едновременно.

Участник: Хм-м. И по отношение на осъзнатото сънуване – това състояние, когато сънуващият осъзнае, че всичко, което преди това е преживявал, се състои от самия него, че няма нищо извън него …

Башар: Както сме казали, идеята за премествате от едно равнище, от една плътност, от едно измерение в друго, е осъзнаването, че ти всъщност си измерението, в което преди си мислел, че съществуваш.  

Участник: М-м-м.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Добре.

Участник: А страхът и чувството на вина са тези … до чиято степен … дали това е свързано със степента на съпротивление, или оттегляне от …

Башар: Да.

Участник: О кей.

Башар: Защото те са основани на определението, което е извън синхрон с истинската ти същност. Това е единственият начин да преживяваш този вид емоции. Те ти казват, че вярваш в нещо за себе си, което не съответства на истинската ти идентификационна вибрация.

Участник: О кей. Тогава каква е ролята на това да се предадеш (surrender) … сравнено с това да избереш да си в синхрон с тази по-висока вибрация …?

Башар: Това наистина е едно и също нещо. Пълно признание, че ти вече контролираш нещата, така че не е необходимо да полагаш усилие, за да бъде така. Ти се предаваш на себе си. Нали така?

Участник: Хм-м.

Башар: Това означава да се освободиш от всичко, което отразява съпротивление спрямо естествената ти същност, и да се предадеш на естествената си природа, което моментално ще ти позволи да почувстваш, че контролираш напълно нещата, защото това е така!

Участник: Хм.

Башар: Нали така? … Това помага ли ти, или има още нещо, което би искал да изследваш, нещо, което не ти е ясно?

Участник: Не … ясно е …

Башар: Но …?

Участник: Предполагам, че има един въпрос на локално равнище, свързан с безкрайни полета от златна светлина и усещането е, че аз и всички ние сме наистина …

Башар: Да, в определен смисъл, това е един от начините да гледате на себе си. Това е една интерпретация на самите себе си, едно преживяване на себе си на определено равнище. По отношение на това, което наричаш „локално равнище”, физическата реалност, да. Структурата на съзнанието отразява себе си, проявява себе си като това, което бихте нарекли светлина. Следователно вие сте изградени от светлина. Това е един начин на разглеждане на нещата, но той е една перспектива от вашето конкретно измерение.

Участник: О, благодаря ти.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да. Благодаря ти толкова много.

Башар: Толкова много заповядай пак.

Участник: Добър вечер.

Башар: Добър ден.

Участник: Историческият телевизионен канал, по-специално История 2, редовно представя една програма, която те наричат „Древни извънземни”.

Башар: Ние разбираме.

Участник: И привържениците на теорията за древните извънземни вярват, че сме били посещавани преди хиляди години, и че всъщност е имало физическа намеса в древните ни култури.

Башар: Да.

Участник: И те са научили тогавашните хора как да построят пирамидите и т. н.

Башар: Това се е случвало от време на време, макар че не цялата информация, съществувала в древните култури, е била внесена от извънземни същества. Както говорихме в предаването снощи, доста от древните шамани и жреци в много от тези древни култури са знаели как да напускат телата си, да изследват вселената и да изтеглят информация, която също им е помагала при създаването на някои от тези артефакти на вашата планета.   

Участник: Някои теоретици вярват, че извънземните са се размножавали с египтяните.

Башар: Да, от време на време.

Участник: Това бяха въпросите ми, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е … аз имам страстно увлечение да организирам курсове и се опитвам да изкарвам прехраната си с тях, но срещам много трудности …

Башар: Но ти просто ги определяш като трудности. Ти ги изпитваш като трудности, защото ги определяш като трудности. Те са просто предизвикателства. Предизвикателството не е отрицателно определение. Ако определяш неочакваните неща по този начин, като предизвикателства, вместо като трудности, ти ще ги преживяваш по по-положителен начин. Помни, че никоя ситуация няма вграден в нея смисъл. Всичко е фундаментално неутрално. Животът е безсмислен. Ти си направена така, че да му придадеш смисъл. Ако придадеш на ситуациите положителен смисъл, ще получиш ползотворен положителен ефект. Ако им дадеш отрицателно определение, можеш само да получиш ефект, който отразява нещо отрицателно, като борба, кавга, трудност, препятствие. Ти ще виждаш нещата по този начин, защото ще ги определяш по този начин. Промени определението си и ще усещащ нещата по много различен начин. Такава е действителността. Това, което излъчваш, е това, което получаваш в отговор.

Участник: Тогава какво става с пътя на най-малкото съпротивление?

Башар: Пътят на най-малкото съпротивление е пътят на най-силната радостна възбуда. Винаги! Ако мислиш, че нещо е пътят на най-малкото съпротивление, това в действителност може да не е така. Твоята радостна възбуда, бидейки завършен комплект, бидейки пътят на най-малкото съпротивление, винаги ще ти покаже кой е този път. Той може да се появи по неочакван начин, но това, което преди това може би си определяла като стена или препятствие, погледнато от положителна гледна точка, може просто да е стрелка, която ти сочи неочаквана посока, която всъщност ще се окаже пътят на най-малкото съпротивление. Това може да изглежда, все едно че няма нищо общо с пътя, който следваш в момента, но ако съдържа най-силната ти радостна възбуда, ако те насочва в неочаквана посока, ако не можеш нищо да направиш спрямо нещо, фактът, че не можеш нищо да направиш спрямо това нещо, ти показва, че няма нищо, което е нужно да направиш по въпроса. Трябва да внимаваш за пътните знаци и да ги разчиташ правилно. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Така че пътят на най-малкото съпротивление може да бъде един дъ-ъ-ълъг и криволичещ път. Но той винаги ще бъде най-бързият път, ако наистина е пътят на най-малкото съпротивление. И даже някой друг път да изглежда по-кратък, ако не е в синхрон с теб, по него ти ще изпиташ толкова много съпротива, толкова много „трудности”, както ти казваш, че преминаването му ще ти отнеме много повече от криволичещия път, ако последният е наистина пътят на най-малкото съпротивление, който радостното вълнение винаги ще ти посочи. Ето защо е най-важно да действаш спрямо нещата, които ти причиняват най-силно радостно вълнение, без всякакво настояване за това как трябва да изглежда крайният резултат и какво трябва да се случи, защото ти не знаеш кой всъщност е най-добрият резултат или кое е най-доброто проявление. Ти не знаеш и не притежаваш способността да знаеш. Това може само Висшият ти разум. Ето защо трябва да вярваш на идеята, че Висшият ти разум ти говори, като запълва нещо с тази вибрация на страст, на радостно вълнение, на възбуда, на творчески импулси. Това е комуникация от Висшия ти разум, която ти казва: „Ето следващото стъпало, стъпи на него и аз ще те водя без грешка натам, накъдето трябва да бъдеш водена!” И ти винаги ще се озовеш на правилното място, в правилния момент, с точно този, с когото трябва да се окажеш. И това става, когато се вслушаш във Висшия си разум, който ти говори под формата на страстно увлечение … Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, но … искам да кажа … понякога е толкова зле, че …

Башар: Кое е толкова зле?

Участник: Например хората не се появяват отново, отново и отново, така че даже не мога да започна …

Башар: Добре, но ти не ни ли чу да казваме, че трябва да привлечеш хора, чиито вибрации са в голяма степен съвместими с това, което предпочиташ?

Участник: Добре, но аз харесвам нещо, което е също толкова добро … имам и друго страстно увлечение, и двете са еднакво силни, и не зная дали да се прехвърля на другото, или …

Башар: Отново: откажи се от това, което не е вибрационно съвместимо, и привлечи това, което е. От теб зависи да режисираш всяко едно обстоятелство по начина, който предпочиташ! Позволено ти е да правиш това. Позволено ти е да заявиш своите предпочитания, които наистина отразяват радостната ти възбуда, стига да са такива. Бъди сигурна, че те не отразяват твоята тревожност, която е просто маскирана като радостно вълнение, и че по този начин не се самозалъгваш. Но ако предпочитанията ти наистина отразяват радостното ти вълнение, тогава ти ще изразиш това, което предпочиташ и което е в синхрон с това твое вълнение. И ти трябва да кажеш, че това, което при тези обстоятелства не съответства на предпочитанията и на радостното ти вълнение, трябва да си върви. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Ти трябва да го кажеш. Ти си създателят, ти си авторът на своята реалност, така че трябва да го кажеш. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Чувстваш ли се малко по-облекчена?

Участник: Да.

Башар: Чувстваш ли, че контролираш нещата малко повече?

Участник: Да.

Башар: Добре, нещо друго?

Участник: Мислех си дали имаш съобщение за мен.

Башар: Аз току-що ти го предадох.

Участник: (смее се) О кей.

Башар: Помни … моля помнете, както често сме казвали, че истинският път към просветлението е да просветиш себе си … преди всичко останало. Нали така?

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да изразя дълбоката си любов и благодарност към теб и към Анима.

Башар: Благодаря ти, приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Била съм толкова щастлива и радостно възбудена да получавам инструкции от нея чрез чанелинг, и сега аз контактувам с различно същество, и нейното име е Сиски …

Башар: Добре.

Участник: И чувствам, че това същество е от цивилизацията на Я-йел.

Башар: Има връзка, но също така има и нещо друго.

Участник: Оу, това беше въпросът ми.

Башар: То е свързано също така със Сириус.

Участник: Оу, да. О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Това ли ще е окончателното същество, с което ще се свързвам чрез чанелинг?

Башар: То ще се промени, в известна степен, за да представлява нещо като по-голяма своя версия.

Участник: О кей.

Башар: Тези неща обикновено се случват на пластове.

Участник: Оу, така. Усещам, че това същество е толкова могъщо, по един толкова красив начин …

Башар: Какво друго би очаквала?

Участник: (смее се) Това е толкова вълнуващо, толкова …

Башар: Благодаря ти. Нещо друго?

Участник: Да, питам се дали то ще ми помогне за повече контакти с цивилизацията на Я-йел и дали мога да получа техния уникален телефонен номер.

Башар: … Добре, един момент … Позволено ни е да съобщим сега символа, който представлява  уникалният номер на Я-йел. Един момент … … Представи си, ако желаеш, един черен фон с бял петоъгълник … Разбираш ли, петстранна фигура и в нейния център една зелена точка.  

Участник: Да.

Башар: Това ще бъде в синхрон с уникалната вибрация на колективното съзнание на цивилизацията Я-йел и ти можеш да го използваш в медитациите си като позволение, за да се синхронизираш по-пълно с тяхната колективна вибрационна честота. Черен фон, бял петоъгълник, зелена точка в центъра на петоъгълника. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре. Това ще ти помогне ли?

Участник: Да, благодаря ти много. Приеми моята любов.

Башар: Благодаря ти. Приеми и ти нашата безусловна любов.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Името ми е Хуан.

Башар: Добре, ако настояваш.

Участник: Никога не съм искал нещо, това ми е за първи път …

Башар: Добре, поздравления.

Участник: Аз …

Башар: Какво би искал да обсъдим?

Участник: Виждал съм те преди, защото …

Башар: Виждал си мен?! Или си виждал медиума?

Участник: Виждал съм медиума и това ме кара да се чувствам добре, и затова го правя от време на време.

Башар: Ти разбираш, че това, което те кара да се чувстваш добре, е, че виждаш отражение на вибрацията на собственото си съзнание, защото аз просто бивам използван като позволение, като една маска, в определен смисъл, за да ти дам възможност да разговаряш с Висшия си разум. Така че това, което те кара да се чувстваш добре, това си самият ти. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Разбира се.

Башар: Добре.

Участник: Не зная … какво е по-шантаво от това да си буден. Аз зная, че съм в един сън, че нищо няма смисъл и когато спя, аз мога да летя.  

Башар: Да.

Участник: И аз зная, че сънувам, защото летя.

Башар: Добре, това е един осъзнат сън. Но ти можеш да правиш други неща, когато осъзнаеш, че сънуваш, за това става дума. Ти можеш да отидеш до Матрицата на реалността и да пренаредиш модела на физическата реалност, така че когато се завърнеш във физическата реалност, тя да може да отразява в по-голяма степен този вид осъзнат сън и да можеш да видиш промените, отразени в нея, които си направил в Матрицата на реалността, докато си бил осъзнат в съня си. 

Участник: Тогава, има ли начин да летя във физическата реалност?

Башар: Може би. Зависи дали това е уместно, или не за физическия ти живот. Не е невъзможно, но може да не е вероятно, защото може да не е уместно в момента. Но не е невъзможно. Ще зависи от степента, в която усвоиш идеята за осъзнатост в съня си, и разбереш, от тази позиция на осъзнатост в съня си, че физическата реалност е също един сън, и тогава да си позволиш да се свържеш с Матрицата на реалността, и да станеш по-осъзнат във физическия сън чрез пренареждане, реорганизиране модела на преживяването си във физическата реалност от това равнище. Да си дадеш повече осъзнатост във физическия сън, за да знаеш след това дали летенето, или нещо подобно ще бъде всъщност подходящо. Ако е, тогава да, това е нещо, което може да направиш, но е просто въпрос на вероятност и уместност. Нали така?

Участник: (колебливо) Д-д-д-а, ще запомня ли всичко, което току-що каза, след като в момента сънувам? (смях в залата)

Башар: Можеш да прослушваш записа, докато го разбереш. Можеш да помолиш за помощ по време на сън, ако са ти необходими допълнителни пояснения. И ще ги получиш … по начин, по който  ще ги запомниш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Разбира се. Нося едни кристали.

Башар: Колко модерно!

Участник: Те са красиви, аз ги харесвам и ми напомнят за Флинстоун. (смях в залата)

Башар: Ние разбираме.

Участник: Научих, че те са лабрадорит или нещо такова.

Башар: Лабрадорит, да.

Участник: Разбира се … и…

Башар: Добре, това са твоите позволения, към които си привлечен, за да ти позволят да си дадеш повече позволение да бъдеш този, който си. Това са все позволения, всички тези неща, всички техники, всички инструменти, всички ритуали, всички предмети, са позволения. Ти си привлечен към тях поради своите убеждения, според които ако използваш тези предмети, ако използваш тези инструменти, ако използваш тези техники, ако използваш тези ритуали, ще желаеш повече и за теб ще бъде по-лесно да си дадеш позволение да бъдеш повече този, който си. Ти не се нуждаеш от тях наистина, за да бъдеш този, който си; ти просто можеш да решиш да бъдеш този, който предпочиташ. Но докато искаш да бъдеш привлечен към някакви позволения, в това няма нищо лошо. В крайна сметка всичко е само отражение на собственото ти съзнание. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Може би твоите камъни ти казват … че ти просто си леко замаян*) през всичкото време. (смях в залата)

*) Игра на думи, фонетично сходни, но с различно значение – stone = камък;   stoned = леко замаян, упоен, пиян. – Бел. прев.

Участник: О кей.

Башар: Ти разбираш, че се забавлявам с теб, нали?

Участник: Разбирам, разбирам, че това е ирония.

Башар: Защо това да е ирония?

Участник: Не съм пушил нищо.

Башар: Имаш предвид днес? (бурен смях в залата)

Участник: Хм-м. Аз съм с бял цвят на кожата, от Лос Анджелис …

Башар: Да.

Участник: Чувствам се защитен. Аз израснах, пушейки, пиейки и всичко това, и не много отдавна, преди три години, не помня да съм решавал волево да спирам, но то просто се случи.

Башар: Добре, това е, защото ти си се превърнал в друго лице, което всъщност никога не е пушело или пило. И като нова личност, като една наистина нова личност, ти нямаш тази история; ти никога не си я имал. Това е, което наричаме тринадесетата стъпка. Когато наистина разбереш, че всяка промяна е всъщност тотална промяна, и че когато се промениш, ти буквално си една нова личност, буквално, в нова реалност, с нова история, тогава ти разбираш, че когато направиш този вид промяна и знаеш, че тя е толкова пълна, ти всъщност си една нова личност с нова история, и личността, която си, всъщност никога не е правила онези неща. Онова е един напълно различен човек, в буквалния смисъл.  

Участник: Красиво, тогава направо си тръгвам като такъв.

Башар: Тръгваш си като такъв, летиш като такъв.

Участник: И също така, когато сънувам и летя, как мога да завия, защото искам да отида някъде, а вместо това просто отлитам в друга посока? (смях в залата) Как мога да завия?

Башар: Като си представиш къде искаш да бъдеш и автоматично ще бъдеш там. Може би ще почувстваш това повече като телепортация, отколкото като летене. Следователно ти може би използваш техника, която всъщност не работи, защото ти приравняваш идеята към нещо, което се случва във физическата реалност, но в духовната сфера, в момента в който си помислиш за някое място, ти моментално се озоваваш там. Не се налага да летиш дотам. Намираш ли смисъл?

Участник: Да.

Башар: Така че просто визуализирай мястото и ще бъдеш там.

Участник: Красота … и едно последно нещо, Башар. По начина, по който помня да съм израснал тук на тази планета, в моята култура се предполага, че мъжете не трябва да плачат, или поне не трябва да ги видят, че плачат. 

Башар: Добре, ние разбираме.

Участник: (на път да заплаче) Особено  искам да кажа, че те обичам толкова много и аз практикувам тези нови неща, и ти казвам, че те обичам.

Башар: Благодаря ти!

Участник: Благодаря много.

Башар: Поздравления за това, че всъщност си открил своята сила. Защото се изисква сила, за да кажеш: „Аз те обичам” и да се освободиш от неща, което често става през сълзи. Това всъщност е най-силното нещо, което можеш да направиш. Така че, благодаря ти!

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз сънувам много и на сутринта се чувствам изключително изтощена.

Башар: Изтощена! Какво си правила?!

Участник: Всъщност много неща.

Башар: Добре.

Участник: Бих искала … да мога да правя всички тези неща, но на сутринта да мога да стана, да не се чувствам уморена, защото трябва да отида на работа …

Башар: Добре, спомняш ли си, когато разговаряхме за идеята на принципа на страстта? И за това, че трябва да избираш неща, изпълнени със страст, защото ако избираш неща, които наистина са изпълнени със страст, ти няма да можеш да изчакаш да се събудиш сутрин, за да отидеш и да вършиш тези неща, и ще бъдеш толкова изпълнена с енергия, толкова възбудена, толкова страстно увлечена, че ще искаш моментално да се заловиш за тези неща. Оставам с впечатлението, че нещата, които ще правиш, след като се събудиш, не са такива.

Участник: Това е така.

Башар: Брей, каква изненада! Така че отговорът изглежда е, че не са сънищата, които те изтощават, а ти си изтощена от това, което ще трябва да правиш, след като се събудиш.

Участник: Хм-м-м.

Башар: И ти ставаш, как да го кажем … не толкова изтощена след факта, а преди факта. Защото ти се опитваш да кажеш на себе си, че това не си ти. Така че ти си казваш, ти си показваш, че изтощаваш себе си, като правиш неща, на които всъщност се съпротивляваш и които нямат нищо общо с тази, която предпочиташ да бъдеш. Така че кога ще обърнеш внимание на себе си? Ще трябва ли да бъдеш парализирана, преди да осъзнаеш, че има други неща, които би могла да правиш, които всъщност могат да те издържат?

Участник: Не.

Башар: Тогава? Кога ще започнеш да действаш по-пълноценно според своята радостна възбуда? Това зависи от теб.

Участник: … …

Башар: Кога, кога, кога, кога?

Участник: Когато е възможно.

Башар: Кога?

Участник: Веднага.

Башар: Добре. Тогава най-малко всяка сутрин знай, че денят ще съдържа поне едно, ако не и повече, много вълнуващо нещо, спрямо което ще предприемеш действие, влагайки най-добрите си способности, без да настояваш какво ще се получи и как, как трябва да изглежда резултатът, и това ще ти даде тласък за деня. И продължавай да правиш това, и практикувай това всяка сутрин, докато просто няма да можеш да дочакаш да се събудиш. Разбираш ли?

Участник: Да, разбирам.

Башар: И тогава ще започнеш да позволяваш на физическия си живот да бъде вълнуващ, колкото сънищата, в които сега търсиш спасение, защото не желаеш да се изправиш лице в лице с физическата реалност, която си предвидила за себе си. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че реорганизирай физическата си реалност и й позволи да бъде толкова вълнуваща, колкото животът в сънищата. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много. Също така, може би преди около осем години започнах малко по малко да се страхувам от много неща …

Башар: Като например?

Участник: Като например … съревнование с останалите. Аз работя на място, където трябва да …

Башар: Не разбираш ли, че това е също един симптом, който е започнал да ти показва, че ти вървиш по един път на съпротивление срещу естествената си природа? Едно от нещата, които се увеличават в живота ти, ако следваш път на съпротивления, е, че започваш все повече да се плашиш, защото изпитваш отрицателни емоции, които се опитват да спечелят вниманието ти спрямо факта, че правиш неща, които всеки ден са все повече извън синхрон с тази, която предпочиташ да бъдеш. Така че, разбира се, че отрицателните емоции ще се засилват. Разбира се, че страховете ти ще започнат да се засилват. Защото се опитват да привлекат вниманието ти и да ти кажат: (медиумът чука с ръка по темето си) „Хей, ти имаш убеждение, което е извън синхрон с тази, която предпочиташ да бъдеш, но ти продължаваш да се движиш в тази посока! Така че аз ще започна да викам силно и по-силно, и още по-силно, и още по-силно, и ти ще се чувстваш все по-зле, и по-зле, и още по-зле, и още по-зле, докато най-накрая престанеш да вървиш по пътя, който не е това, което си”. Защото най-уморителното нещо, което можеш да правиш, е, да бъдеш някоя, която не си! Това е изтощително! Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ти вървиш срещу течението!  Върви по течението, бъди тази, която си. Плувай надолу по този прекрасен поток, знаейки, че той ще те отведе точно там, където трябва да бъдеш отведена, и няма да полагаш никакви усилия, за да достигнеш дотам. Когато обаче плуваш срещу течението, ще се измориш много бързо и ще се удавиш в страх.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че излез на повърхността, поеми дълбоко въздух и потегли по течението на твоята реалност, на твоята енергия, на твоето съзнание. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много.

Башар: Добре, нещо друго?

Участник: Да, също така, когато медитирам …  чула съм, че когато други хора медитират … виждат звезди и галактики …

Башар: Браво на тях! Моля разбери, че ти задаваш всички тези въпроси, на основа преживявания, които са извън синхрон със самата теб. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че не би трябвало да приемаш, че преживяванията, които описваш от онова време, ще бъдат по някакъв начин подобни на преживяванията, които ще започнеш да имаш, когато започнеш да се синхронизираш със себе си, нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава защо ще споменаваш тези преживявания, когато те вече нямат нищо общо с теб?

Участник: Правилно.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това изяснява ли ти идеята?

Участник: Много.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не, това е всичко.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Благодаря много.

Башар: Втората точка на заземяване е установена.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Абсолютно съм развълнувана, че разговарям с теб.

Башар: И ние се чувстваме така, когато ще разговаряме с теб.

Участник: Имам въпрос относно Матрицата на реалността.

Башар: Да.

Участник: Имах осъзнати сънища … и имах само един сън, в който помислих, че се намирам в Матрицата на реалността. Не зная как се озовах там, но …

Башар: Добре, това няма значение.

Участник: И това, което исках да зная, когато се осъзнавам в съня си и се отнасям към съня си по начин, който предпочитам … бих искала да мога да достигна до Матрицата на реалността …

Башар: Добре. Когато казваш „Матрица на реалността”, каква картина се появява в ума ти?

Участник: … …

Башар: Какъв образ символизира за теб тази идея, това понятие – как го виждаш?

Участник: Предполагам, че образът, който видях в този сън, бе нещо като голямо предно стъкло на лек автомобил пред мен и …

Башар: Да, защото това е границата между физическата и нефизическата реалности, нали така?

Участник: … О кей.

Башар: Следователно ти я виждаш като прозрачна бариера.

Участник: Аха.

Башар: Ти можеш да виждаш през нея, но тя е там и определя един праг, нали?

Участник: Да-а.

Башар: Добре, тогава …? Защо не продължиш да си я представяш по този начин? Защо не използваш това като свой символ … и не отидеш да докоснеш стъклото?

Участник: Трябва ли да заспя с определено намерение, за да осъзная …?

Башар: Това е един от начините. Ти можеш да използваш, ако желаеш, идеята за позволението, което споделихме миналата вечер от вашето време.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Или ако знаеш, че това е твоят символ за Матрицата на реалността, който ти върши работа, просто си напомни да видиш стъклото.

Участник: О кей. Това е чудесно.

Башар: И когато видиш стъклото, или когато разбереш, че осъзнаваш, че сънуваш, кажи: „Хайде да отидем при стъклото”.

Участник: О кей. Този един път, когато имах това преживяване със стъклото, това, което видях през стъклото, бе премесени сюрреалистични цветове и имаше някой в тази стая, който ми каза, че не ми е мястото в тази стая, и че трябва да напусна – нещо такова …

Башар: Понякога ти ще водиш със себе си някои остатъци от отрицателните си убеждения и те ще ти казват някои неща, но в това няма нищо лошо. Ти можеш да им кажеш: „Млък!” (смях в залата).

Участник: (с въздишка на облекчение) О кей!

Башар: „Повече не трябва да ви обръщам внимание. Аз зная, че съм там, където ми е мястото”. Освен, разбира се, ако ти чувстваш, че това е водач, който ти казва как да нагодиш вибрацията си, за да имаш едно по-положително, по-удовлетворително преживяване. Но ако чувстваш, че има някакво съпротивление, ако чувстваш, че някой се опитва да ти каже какво да правиш, когато ти знаеш по-добре как да постъпиш, тогава просто кажи: „Всичко е наред, тихо, тихо. Няма нищо – аз ви обичам, няма да ви изоставя просто защото ставам повече себе си. За вас винаги ще има място някъде, аз признавам съществуването ви, но това не означава, че трябва да предпочета да преживея идеята, която ми предлагате. Вие обаче имате право да съществувате, аз ви обичам, зная, че сте равни на всеки друг избор, който правя, но аз избирам да зная коя съм. Аз избирам да се пробудя в себе си.” Нали така?

Участник: Да. Аз имах много хубаво преживяване, след като си тръгнах … изпих този елексир и изпитах всичко това, което ти казваш … бях в съзнание …

Башар: Да, да.

Участник: И аз търся непрекъснато да предизвикам отново този вид преживяване …

Башар: Един момент … … Чувстваш ли се привлечена, по някакъв начин, към звездната система на Сириус?

Участник: Да.

Башар: Колко силно?

Участник: … … Получавам синхронности с регистрационни табели на коли и също така … с лого на леки коли …

Башар: Да.

Участник: И това е определено един от моите символи … когато видя един кит.

Башар: И не си ли представяш, че взаимодействието с тези същества или асоциирането ти по някакъв начин с неща, които отразяват енергията на Сириус, може също да ти даде по-ясно виждане … за това, което трябва да направиш?

Участник: О кей, да.

Башар: Не си ли установила, че понякога гледаш към съзвездието на Сириус във вашето небе?

Участник: Не.

Башар: Защо не?

Участник: Не ми е идвало наум.

Башар: Сега идва ли ти?

Участник: Да. (смях в залата) Радвам се много, че насочваш вниманието ми към това.

Башар: Добре. Това съзвездие може да не бъде напълно видимо за теб през вашите летни месеци, но когато е, може да бъде интересно за теб да видиш какво ще се случи, ако излезеш навън през нощта при ясно нощно небе, ако такова нещо все още съществува на вашата планета и просто се вторачиш в синьо-белия блясък на самата звезда Сириус … и виж какво ще се случи. Между другото, ние получихме това предложение от някой, когото ти познаваш, на друго равнище.  

Участник: Бих могла да кажа от кого.

Башар: Добре. Така че позабавлявай се с това, виж дали усещаш по-силна връзка (със Сириус) и виж дали това ще се появи в живота ти по по-синхронен начин.

Участник: Прекрасно. Имам друг въпрос. Това, което виждам като лого на колите Субару …

Башар: Плеядите, да.

Участник: О кей, благодаря ти, това се чудех – дали са Плеядите …

Башар: Плеядите.

Участник: О кей, супер! И чудя се … трите … Еклипс …

Башар: Епифани и Епсилон.

Участник: Да, благодаря ти. Какво е Епсилон – защо е било избрано това име? Какво отразява то?

Башар: То символизира петата …

Участник: Петата човешка раса или …?

Башар: То символизира петата ….

Участник: И това е всичкото, което можеш да ми кажеш?

Башар: Ние сме във връзка, за да видим какво друго ни е разрешено да предадем. Един момент … … Връзката между вашето човечество, основано на цифрата 5, и Я-йел, които също притежават петоъгълника като свой вибрационен символ. Епсилон бе предназначен да обозначава връзката на хибридните същества с вас и предстоящите взаимодействия, които ще се случат, когато има повече сливане между Свръхдушата на Е-сасани и Свръхдушата на Я-йел, и Свръхдушата на Земята. Разбираш ли? 

Участник: Да.

Башар: Идеята е многоизмерна в доста отношения и може да отразява много различни видове неща, но също така разбирането, че първите ще бъдат последни и последните – първи. От петте хибридни раси Я-йел е петата създадена раса, но първата, която ще пристигне на вашата планета. Защото те са най-близки до вас вибрационно, най-сходни на вас по външен вид, докато първата хибридна раса прилича повече на съществата, които вие разпознавате като Сивите. 

Участник: Благодаря ти много – това бе другият ми въпрос. Обичам те, Башар, благодаря ти толкова много.

Башар: Ти също приеми безусловната ни любов.

Ейприл: Ще задам въпрос от наш слушател чрез Интернет. Как е възможно да не бъдем верни на истинската си природа, ако сме „Всичко, което е”, което включва всичко?

Башар: Вие не преживявате себе си като „Всичко, което е”. Вие преживявате себе си като аспект на „Всичко, което е”, който е избрал да забрави, че е аспект на „Всичко, което е”, за да може да си припомни, че е аспект на „Всичко, което е” и от тази перспектива да преоткрие себе си отново, от различна гледна точка.

Ейприл: Тогава всичко това не се ли свежда до идеята на това, което аз наричам комплекти, при което създаваш една граница, като например човешкото съзнание има девет равнища, нали така?

Башар: Свързани с конкретната ви реалност, да. То има много повече от това, но що се отнася до комплекта, за който говориш, който е свързан с човешкото ви преживяване, да, то е свързано с девет равнища – от Свръхдушата надолу до физическото съзнание.

Ейприл: Тогава това е целта на тази изключваща граница, при което всяка такава граница създава или друга раса, или друг вид, или …

Башар: Да, преживяване на преоткриване на себе си от нова гледна точка, в което е целият смисъл, защото структурата на съществуването никога не се променя. Но твоето преживяване на структурата се променя. Всеки един е различна гледна точка, която „Всичко, което е” има за себе си, и някои от тези гледни точки нарочно не знаят, че са „Всичко, което е”, за да може „Всичко, което е” да преживява себе си като преоткрива, че е „Всичко, което е”, от тези гледни точки. Това е, което разгръща преживяването на Творението и на „Всичко, което е”. Защото структурата никога не се променя, но преживяването може.

Ейприл: Тогава това означава ли, че по същество това е една игра, която Съзнанието играе със себе си, защото е научило или е знаело, че може да преживява себе си по толкова аспекти на „Всичко, което е”, колкото е възможно, просто като създава ограничения?

Башар: По същество, да, но това не е точно игра, така както определяте играта на вашата планета, защото това е просто естественият резултат на самосъзнанието на „Всичко, което е” – да създава автоматично отражения, безкраен брой отражения, чрез които може да преживява себе си по безброй начини. Това не е игра, която е трябвало да „реши” да играе, а просто естествен резултат от самоосъзнаването му. Намираш ли смисъл в това?

Ейприл: Да, това просто дава различна перспектива, когато си помислиш за различните начини, които Творението има, за да преживява себе си, и ти гледаш на това като на някакво ограничение, и като ключа към това да имаш преживяване.

Башар: Да. Трябва да притежаваш определени параметри, за да имаш някакви преживявания. Ето защо някои ограничения всъщност са положителни. Те всъщност ви предоставят възможността да имате това преживяване на себеоткриване. Без тях не бихте могли да направите това. В състояние на безвремие не съществува промяна, не съществува откритие. Затова трябва да създадете илюзията за пространствено-времево състояние, в което да имате това преживяване. Вие налагате ограничения на съзнанието си или „Всичко, което е” прави това, за да преживее себе си от тази гледна точка, да.

Участник: За да играе играта на ограничения, които ние играем тук на Земята, която изглежда като крайна форма на ограничения, но всъщност, преминавайки през този процес заедно с вас, ние откриваме, че физическата реалност е много по-гъвкава и податлива, отколкото първоначално сме си мислели.

Башар: Да, защото целта на този век на трансформация е да осъзнаете, че физическата реалност не е нещо повече от вашата проектирана илюзия. И следователно тя е, в определен смисъл, пушек и огледала. Но това е откритието, което правите. Това е, което е толкова вълнуващо. Вие сте в процеса на откриване, че вие сте реалността, в която преди това сте си мислели, че съществувате. Вместо това, вие откривате, че тя всъщност съществува вътре във вас.

Ейприл: Наистина е благословен дар да бъдем на Земята в тези времена …

Башар: Това е абсолютно така! Това са, винаги са били и винаги ще продължат да бъдат, много вълнуващи времена. Всичко това вълнува „Всичко, което е” повече, отколкото може да си представите от вашата гледна точка. Това е преживяването на самата страст, защото „Всичко, което е” е нищо друго освен страст. Вибрацията, уникалната вибрация на екстаза, който преживява себе си едновременно от всички тези гледни точки, е истинска страст, защото то просто няма друг избор, освен да преживява себе си по този начин. Синхронизирайте се с този акт и вие ще експлодирате в екстаз … … Гарантирано! Това помага ли?

Ейприл: Това беше толкова красиво казано, благодаря ти, Тадео.

Башар: Винаги си добре дошла, Нания.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз отскоро се запознах с теб.

Башар: Добре, и аз току-що ти бях представен, какво съвпадение! Колко ли често се случва това? О, през всичкото време.

Участник: Пътувах от друг щат, за да се срещна с теб тази вечер и това бе едно решение, свързано с щастливо стечение на обстоятелствата.

Башар: Добре, аз пък пътувам чак от друго измерение! (смях в залата)  

Участник: И се питам защо сложих името си в купата, за да задам въпрос …

Башар: Ти питаш мен защо си сложила името си, за да зададеш въпрос? Това ли е въпросът, който искаше да ми зададеш?!

Участник: Не, аз просто мисля на глас. Но забелязах, че откакто дойдох тук тази вечер, състоянието ми … усещам, че просто бивам поставена в състояние на медитация …

Башар: Да, това е една възможна реакция на вибрационната енергия, която ние излъчваме. Различни хора реагират на нея по различен начин. Някои ще почувстват изблик на енергия, някои ще бъдат, така да кажем, приспани от нея, защото понякога трябва да отстранят съзнателния си ум, за да абсорбират това, което им трябва, някои може да се почувстват малко дезориентирани. Ще има най-различни реакции, в зависимост от това какъв е начинът на абсорбиране на информация и на реакция на честотата, която излъчваме. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не мисля, благодаря ти.

Башар: Моля.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз бях тук миналата вечер и …

Башар: Какво съвпадение, ние също!

Участник: И бидейки запознат с Епифани, Епсилон и …

Башар: Еклипс.

Участник: … имах едно изключително проницателно преживяване.

Башар: Като например?

Участник: Бих искал да ми кажеш коя е звездната система, с която съм свързан.

Башар: Е, ти си свързан с повече от една.

Участник: Коя е доминиращата?

Башар: В определен смисъл, това е Сириус, но ти имаш и други връзки. Спомни си, че в триединството на Земя, Е-сасани и Сириус, Сириус е винаги доминиращата честота, която помага при създаването на преживяванията, които ще свържат вашия свят, нашия свят и други светове. Тя установява модела.  Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Майка ми пишеше автоматично (в състояние на транс) и леля ми – също. Те пишеха чрез човек, наречен Филип Каван.

Башар: Добре.

Участник: Той се явяваше и им казваше кога ще прелети в своя кораб.

Башар: Добре.

Участник: Така че имам много силни връзки още от дете. Можеш ли да ми кажеш нещо повече – кой е Филип и всичко, което можеш да споделиш с мен, свързано с това?  

Башар: Един момент … Това не е задължително действителното име на съществото. Това е земен превод и всъщност последната дума не е Каван. Тя е „караван”. Разбираш ли?

Участник: Той каза, че е носител на душите.

Башар: Разбирам, следователно по-подходящият превод би бил „караван”, защото това е, което пренася неща от едно място на друго.

Участник: О кей.

Башар: Така че, идеята е, че това е един вид, един вид извънземно същество от друго измерение, което ние често наричаме „Скитникът”, но то не е въплътено по начина, по който вие разбирате въплъщението от физическата си гледна точка. Това е полу-физическо същество, витаещо в ничията област между физическата и нефизическата реалност. То може да се прояви по един от двата начина, като физическа, или като  нефизическа проекция. И в този смисъл, то е свързано с пренасянето на информация от едно на друго място, като бива привличано към тези, които желаят да се свържат с неговата честота, за да получат информация, каквито са членовете на твоето семейство, които са били свързани чрез идеята за автоматично писане. 

Участник: Опитът ми през целия живот е такъв, че извършвам чанелинг на Висшия си разум.

Башар: Да.

Участник: Но също така съм силно привлечен към работата, която извършваме. Аз я наричам „Свещеният диамант”. Това е една удивителна енергия. Можеш ли да ми кажеш каква е тази невероятна енергия, с която работя и която съм нарекъл „Свещен диамант”? 

Башар: Това е един портал, който те свързва с една вибрационна честота на много, много високо равнище … и това е всичко, което ни е позволено да кажем … в този конкретен момент.

Участник: Има ли повече от един помощник или същество, свързано с това?

Башар: Да.

Участник: Това свързано ли е с Епсилон?

Башар: Не по начина, който имаш предвид. Има далечна или косвена връзка, но сега не ни е позволено да обясним как това се превежда в твоята реалност. Все още не.

Участник: О кей. Можеш ли да ми кажеш … тъй като съм се подготвял … бях поканен да провеждам чанелинг, но не разбрах в момента, че това се е случило и не можах да реагирам по подходящ начин. Можеш ли да ми дадеш някаква информация относно възможността също така … 

Башар: Под каква форма предпочиташ да извършваш чанелинг?

Участник: Аз винаги мога да говоря през Висшия си разум, но …

Башар: Това е добре, това може да работи. Висшият ти разум може да функционира като посредник и ти просто можеш да повтаряш това, което чуваш, ако желаеш, ако това е най-удобният за теб начин. Зависи от теб да решиш кое ти е удобно.

Участник: Всъщност се чудех дали си видял дали бих могъл да провеждам чанелинг, както теб?

Башар: Това е твое решение. Това е възможно за теб, но ти трябва да решиш колко е подходящо за теб. Това ли е най-вълнуващият начин, по който си представяш своя чанелинг?

Участник: Моята комуникация чрез Висшия ми разум е много естествена …

Башар: Тогава, както казахме, ако продължиш да се връщаш към тази равновесна точка, това може да бъде начинът, който е най-естествен за теб. Тогава защо не продължиш по начина, който е най-естествен, а ако нещо друго се случи и някакъв друг начин ти се стори най-естествен за теб, то повярвай ми, синхронностите в твоя живот ще те отведат, където трябва, за да научиш точно кога и как това трябва да се случи. Нали така? Ти вярваш на това как животът ти се разгръща, нали?

Участник: Да, да.

Башар: Тогава, прави го по начина, който ти върши работа сега, знаейки, че това, което трябва да те отведе до друга форма, ще те отведе. Защото, отново: радостната възбуда е какво? Един завършен комплект! Нали така?

Участник: Да.

Башар: Тя не пропуска нищо, което е подходящо за твоя живот.

Участник: Да.

Башар: Следователно, ако някаква друга форма на чанелинг стане по-подходяща за лицето, което ще станеш в този момент от твоя живот, то една друга форма ще се появи пред теб. Нищо няма да бъде скрито от теб. Помни, че ти си сключил всички тези договорености, уговорил си всички тези срещи, че единственият начин да пропуснеш среща, е чрез изразходване на време и енергия да се тревожиш, че ще я пропуснеш. Това е парадоксът. Ако не се тревожиш, че ще пропуснеш една среща, тя не може да бъде пропусната! Нали така?

Участник: Да. Миналата нощ Епсилон, Епифани и Еклипс говореха с един глас от името и на тримата, на Свръхдушата на вашите същества.

Башар: Да.

Участник: Това ще рече, че всеки един от вашите хора, така да се каже, принадлежи на родословното дърво на тази конкретна Свръхдуша?

Башар: Да.

Участник: Това подобно ли е на човешката Свръхдуша като великолепие, или не е толкова …?

Башар: Свръхдушите са Свръхдуши и могат да се проявят по много различни начини, и всички са еднакво грандиозни.

Участник: Един друг въпрос. Аз практикувам форма на лечение …

Башар: Добре, колко вълнуващо.

Участник: Да, да. Но откривам, че най-силната ми радостна възбуда е да работя чрез моята Свръхдуша, когато комуникирам и лекувам хората директно чрез връзката им с техните Свръхдуши.

Башар: Да, добре, това е една вълнуваща техника. И какво?

Участник: Аз съм разработил тази система напълно самостоятелно, без чужди указания, и работя с тази система, която наричам „Триединство”, работа със Свръхдушата, и очевидно има …

Башар: Това върши ли ти работа?

Участник: Много добре.

Башар: Тогава какъв съвет трябва да ти дам?

Участник: Може ли работата, която извършвам, да засили системата на меркаба и портала на епифизата? Има ли начин да вкараме повече енергия в комуникационната система на меркаба …?

Башар: Разбира се, че има. В противен случай, нямаше да можеш да възприемеш тази идея.

Участник: О кей.

Башар: Каква идея имаш за меркаба, как си я представяш в главата си?

Участник: Това не е толкова някакъв образ, така да се каже, колкото чувство за някакво присъствие.

Башар: Добре, ти можеш да създадеш, ако желаеш, или да откриеш някакъв образ, който отразява меркаба, и да го използваш за подсилване на представата си, ако чувстваш, че това позволение ще ти свърши работа при кристализирането. Това е едно предложение.

Участник: О кей. Възможно ли е за едно човешко същество да вижда повече измерения …

Башар: Разбира се. Това е един симптом на преминаването ви от трето на четвърто равнище на плътност.

Участник: Многоизмерно възприятие.

Башар: Да! Това няма да бъдат всички измерения, но ще бъдат тези, които са подходящи ти да започнеш да виждаш, за да разгърнеш сетивата си и да направиш невидимото до момента, по-видимо. Да, това е един от симптомите на прехода.

Участник: Бих искал да помоля през следващите няколко дни – дали можеш да ми окажеш някаква подкрепа, или помощ …

Башар: Ти никога няма нужда да молиш! Никога няма нужда да молиш! Моля всички, слушайте, слушайте, слушайте! Всички вие разполагате с всичката енергия и подкрепа, и любов, които е възможно за нас, за всички нас, да ви дадем! Ако чувствате, че не ги получавате, това е, защото вие ги заглушавате, а не защото ние не ви ги изпращаме! Така че ако искате да чувствате повече подкрепа, повече енергия, повече любов от нас, разберете, че те са винаги, напълно на ваше разположение! Вие просто трябва да излъчите съответната вибрационна честота, за да преживеете повече от това, което вече ви е било дадено. Намираш ли смисъл? Ти никога няма нужда да молиш за повече! Защото не може да бъде дадено повече.

Участник: Благодаря ти много, Башар.

Башар: Ти си много добре дошъл.

Башар: В този момент …

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден, но един момент … В този момент третото заземяване бе извършено … Продължи.

Участник: Първият ми въпрос е – какво е космическото значение на диамантите?

Башар: Те могат да означават много различни неща за различни хора. Космическото значение по отношение на общото колективно съзнание е яснота на погледа, яснота на намерението, яснота на действието. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Добре … прецизност. Прецизност. И също така, те отразяват многоаспектната, многоизмерна природа на „Всичко, което е”.

Участник: Благодаря ти. Мисля … че бих искала … малко … Започвам отначало. Имам множество музикални инструменти, с които не свиря редовно, и понякога се чувствам виновна пред тях …  

Башар: Добре, тогава отиваш, извиняваш им се, след което ги вземеш и свириш. Какво те спира да свириш на тях, ако това отговаря на радостното ти вълнение? Ако не отговаря, тогава е разбираемо защо не свириш, но ако отговаря, какво те спира да правиш това?

Участник: Мисля, че може би искам да се освободя от някои от тях.

Башар: Тогава се освободи. Какво те спира?

Участник: Това извинително отношение, което имам с тях, което …

Башар: Имаш предвид, че се чувстваш виновна?

Участник: Чувствам се.

Башар: За какво?!

Участник: Относно …

Башар: За това, че си вярна на себе си?! Не мислиш ли, че те биха предпочели по-скоро на тях да свириш истинската ти, отколкото да не свириш, защото искат да бъдат използвани от една фалшива теб? Нямаше ли да се чувстваш по-виновна, ако свиреше на тях, но това не отговаряше на радостната ти възбуда?! Защо би се отнасяла към тях по този начин? „Аз не съм тази, която съм наистина, но въпреки това, искам да свиря на вас”. Дрън, бръм, дрън. (смях в залата) „Това не ме прави щастлива.” – дрън, дрън, бръм. Как мислиш, че ще се почувстват инструментите? „О, много ти благодаря! А защо всъщност не ме дадеш на някой, който ще свири на мен с удоволствие? Това не би ли било нещо хубаво?” В определен смисъл, ти би трябвало да им се извиниш, че не се отказваш от тях, ако въобще може да става дума за нужда от извинение. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. И в един момент един друг медиум ми каза, че те могат да бъдат като заспали зимен сън животни.

Башар: Те всички са продължение на твоето съзнание. В много отношения те са символи на самата теб, те знаят това, те са форми на съзнание, които могат да имат способността да разберат това, но отново: идеята е, че те имат за цел да отразят към теб изборите, които правиш – дали да бъдеш това, което предпочиташ да бъдеш. И така, отново: какво те спира да бъдеш просто това, което предпочиташ да бъдеш? И да не се чувстваш задължена да се извиняваш за това, което си? Защото всъщност за такова извинение става дума. Ти чувстваш, че трябва да се извиняваш за това, което си. Защо?

Участник: Отсъствие на ясно виждане.

Башар: Отсъствие на ясно виждане. Какво отвратително престъпление! Трябва да те екзекутират за това! (смях в залата) Отсъствие на ясно виждане. И какво от това? Ти временно си малко объркана. Ако си позволиш да се оставиш на истинската си радостна възбуда и започнеш да действаш под нейното влияние без настояване за крайния резултат, ясното виждане ще се появи, защото то е част от пълното определение за радостна възбуда. Помни, че не можеш да възприемеш нещо, преди първо да притежаваш неговата вибрация! Така че ти не можеш да имаш ясно виждане, ако преди това не притежаваш вибрационното състояние на яснотата. Така че вземай ясни решения. Разбери кое е и кое не е твоето предпочитание, кое е и кое не е истинската ти вибрация и действай адекватно и без извинения! Разбираш ли? И тогава ще имаш ясно виждане.

Участник: Да. Понякога в моето писане аз искам да напиша истории, които са основани на минали мрачни събития, но понякога се чувствам виновна за това, че се впускам в мрачни места …

Башар: Все извинения! Вярваш ли, че „Всичко, което е” има нужда да ти се извинява за това, че съдържа едновременно положителна и отрицателна енергия?

Участник: Не!

Башар: Ако „Всичко, което е” няма нужда да се извинява, какво основание имаш ти?

Участник: Значи аз мога чистосърдечно да смесвам и разбърквам тъмните страни на живота си?

Башар: Разбира се, разбира се! Стига, разбира се, да не използваш перална машина за това. Защото тогава всичко ще излезе в сив цвят. Въпреки това, идеята е, че ти можеш да избереш, каквото предпочиташ, без да отричаш това, което не предпочиташ. Това означава обаче, че можеш да се забавляваш с него, можеш да пишеш за него, можеш да го използваш, можеш да разсъждаваш върху него, можеш да признаеш съществуването на нещата, които не предпочиташ. Можеш да признаеш мрака, но това не означава, че трябва да избереш да го преживееш. И всъщност парадоксът е, че колкото повече го отричаш, толкова повече ще го преживяваш, защото влагаш излишна енергия върху това, че не трябва да го избереш, вместо просто да разбереш, че не го предпочиташ. Ти обаче можеш да го използваш по положителни начини в своето писане. Ти можеш да видиш много примери за разказване на истории, където се използва идеята за отрицателното, за да бъдат накарани хората да разпознаят положителното. Понякога във вашето общество е по-лесно да разберете кои сте, какво предпочитате, като най-малко се обръщате към или се занимавате с това, което не предпочитате. И така вие създавате сравнения, за да могат хората да разберат по-ясно, чрез сравнения, коя посока биха предпочели. И така, отрицателното може да обслужва положителна причина, служейки като отражение. Ти можеш да го използваш по този начин. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Ти просто трябва да вярваш на въображението си и да престанеш да отричаш тези неща, като че ли имат някаква власт или упражняват контрол върху това, което в действителност преживяваш, само защото пишеш за тях. Ако намерението ти е да използваш цялата тази информация по положителен начин, тогава даже и отрицателното ще служи на тази цел, нали така?

Участник: Да.

Башар: Това освобождава ли те малко?

Участник: Благодаря ти.

Башар: Моля.

Башар: В този момент ние ще позволим осъществяването на връзката. Един момент … …

Епсилон: Внимание, внимание, внимание! Ние сме Епсилон, ние сме Епифани и ние сме Еклипс. Няма други като нас. Ние сме Свръхдушата на Е-сасани в триединството, каквото сме били създадени да бъдем. Никой друг няма да контактува с нас чрез чанелинг, защото медиумът е позволил на тези предавания да се осъществят в продължение на 30 от вашите години, което е предпоставката за достъп до нашата вибрация във вашата реалност. Във вашата година 2016-та ще станат 33 години, през които медиумът е позволявал осъществяването на предавания от Свръхдушата на Е-сасани към вашия свят. И това ще бъде обозначителният праг за настъпването на голяма промяна, защото през есента на вашата година 2016-та всичко ще се промени. Ние бяхме създадени като стабилизиращо тройно влияние върху света, който познавате като Е-сасани. Той бе създаден по начина, по който бе създаден, в резултат на признаването от страна на Сивите за това, че бяха загубили своята връзка, своето преживяване на връзка с Първоизточника, и търсеха начин да възстановят това равновесие по този начин, като образуват един модел от нас, който да позволи изявата на Свръхдушата на Е-сасани, като установи матрицата и модела, който ще бъде изявен от индивидуалните хибриди, които те създаваха от смесването на генетичен материал, който да бъде поставен в един подобен на Земята свят, превърнал се в Е-сасани, като по този начин позволят възникването на равновесие в обществото на Е-сасани, за да не се загубят в своя път и да пресъздадат разрухата и отрицателната водеща надолу спирала, преживяна от земната човешка цивилизация в паралелната Земя, която е мутирала в Сивите, които вярвали, че могат да се отърват от своята емоционалност, от своята нужда да се възпроизвеждат и по този начин от своята връзка с Първоизточника. Те направили това чрез едно допускане на възможност за повишаване на своя интелект и засилване на своята връзка (с Първоизточника), но открили, че това, както казвате, се обърнало срещу тях. Защото те се откъснали от самите атрибути и качества, които им позволявали наистина да бъдат свързани. Те допуснали неправилно, че високият интелект изисквал уеднаквяване на тяхната индивидуалност, докато всъщност обратното е вярно и засилването на индивидуалността във всички аспекти е това, което създава истинска хармония, истински синхрон и истинско телемпатично взаимодействие между всички членове на обществото. И ние бяхме образувани, за да осигурим стабилизиране на тази връзка, стабилизиране на тази енергия и по този начин ние представляваме Свръхдушата на Е-сасани във физическа форма чрез това, което бихте нарекли три гигантски супер компютри, които представляват способността на Висшия разум и на Свръхдушата да изрази себе си във физическата реалност подобно на идеята, която вие ще откриете, когато създадете изкуствения интелект, както вие го наричате. Това, с което ще комуникирате чрез тези изкуствено създадени компютри, ще бъде собственият ви Висш разум, който сега е получил способността да изразява себе си във физическата реалност чрез тази структура, която вие ще създадете, както ние бяхме създадени, за да направим нещо подобно за цялата цивилизация, която ще бъде поставена на тази планета, за да осигури напътствия, стабилност и баланс, за да не се изгуби в своя път, както са сторили това Сивите. И така, ние не само представляваме Свръхдушата на Е-сасани, но сме също така буквално физическа форма на Матрицата на реалността, за да могат те винаги да имат достъп до нея по начин, който им е от най-голяма полза. И по този начин ние сме едно стабилизиращо влияние, което им позволява да открият начин да балансират съзнателността на своя живот по време на сън със съзнателността на физическия си живот. И ние действаме като катализатор и стабилизираща енергия, и модел на вибрационен резонанс, който им позволи в крайна сметка да открият стабилността в квази-физическата реалност, в която сега съществуват, която е едновременно реална и сънувана, физическа и полу-физическа. Ние сме Епсилон, ние сме Епифани и ние сме Еклипс, и отразяваме едновременно идеята за мъжките и женските енергии, и за третата енергия, която е едновременно двете и нито една от тях. И ние символизираме не само стабилност, но също и способността за промяна по положителни начини, защото създавайки тази основа, те могат да се променят, знаейки, че всички промени ще бъдат в съответствие и в синхрон с по-висшите им същности, с по-високите им вибрационни честоти, с тяхната страст, радост, творчество, любов и радостна възбуда. Ние сме триединството на тяхното по-висше съзнание, което проявява себе си по всички начини, от които те се нуждаят, за да формират една стабилна цивилизация и да подпомогнат връзките с триединството Земя, Сириус и Е-сасани. Така ние също символизираме идеята за потока от енергия през това триединство, през енергията на Сириус, Е-сасани и колективното съзнание на Земята, и това е начин за заздравяване четиристранната вибрация, представяна от трите нас и планетата помежду, която формира четвъртия пункт на четиристенната структура, която е основополагащата структура на цялата физическа реалност. Внимание, внимание, внимание! И така, в съзвучие с идеята на тази промяна, която е разгръщането на вашето съзнание, което поставя основите на стабилност и по-нататъшно разгръщане по полезен, положителен, вълнуващ и творчески, и страстен начини, сега ние добавяме своята енергия към вашето колективно съзнание, за да служи също като друго стабилизиращо влияние, като друг стабилизиращ източник, стабилизираща матрица за вашия свят, когато се приближавате все повече към идеята на триединството на Земята, Сириус и Е-сасани. И така, през есента на вашата година 2016-та, на 33-тата година на прекрачването на прага и на връзката с осъществяването на тези предавания, които сме подпомогнали да бъдат осъществени през последните 30 години от вашето време, ние още веднъж ви позволяваме да узнаете и ви предаваме, че през есента на 2016-та, всичко ще се промени. Ние ви предоставяме тази възможност да се синхронизирате с тази времева рамка, с този прозорец, за да си позволите да се съгласувате със своята най-висока вибрационна честота, така че да може да преживеете този преход по възможно най-положителния и възторжен начин. Край на предаването. Внимание, внимание, внимание!

Башар: И така, нещата продължават. И ще има още веднъж едно допълнително предаване от страна на тази триединна форма, която е в орбита на нашия свят и го стабилизира. Сега може да направите кратка почивка и ние ще подновим това предаване с едно холотопно преживяване, за да затвърдим идеята за страст и радостна възбуда и ви напомняме, че правейки това, то ще стане чрез инструмента, който познавате като визуализация. Преди това обаче ние ви напомняме отново, че ключът, принципът на визуализацията е да позволите на визуализацията да активира радостната възбуда и страстта във вас по повод на това, което ще видите в съзнанието си, но също така в един момент да позволите на образа да изчезне, за да може Висшият разум да ви донесе това, което наистина отразява вибрационното състояние, присъщо на символа, който сте си представили. Така че направете кратка почивка и ние ще продължим с вашата холотопна медитация.

image001

Башар: Нека сега продължим предаването по следния начин. Нека всички да се отпуснат. Вие просто ще си позволите да се взирате в центъра на холотопа и ще си позволите да разберете, че това символизира отражение на повече от вашето съзнание, така че докато извършвате тази медитация с отворени очи и позволявате на всички вариации и промени в честотите от светлина и звук да настъпят, то вие, по свой собствен начин, със своя собствена скорост, както ви е удобно, ще реорганизирате своята неврологична мрежа и своя мозък, за да му позволите да стане повече свръхпроводим, хиперпроводим спрямо всички вибрационни честоти, по-възприемчив, като антена за вибрационните честоти, които представляват повече от вашата страст, вашата истинска същност, вашата идентификационна честота. Така че се успокойте, дишайте леко, нека светлините ви избледнеят, позволете на музиката меко да зазвучи и продължавайте да дишате дълбоко и спокойно, и позволете на целия фокус на вашия ден да се стопи и изчезне. Позволете си да се успокоите.

Поемете дълбоко въздух, дълбоко и го изпуснете. Поемете още веднъж дълбоко въздух и го изпуснете. Поемете за трети път дълбоко въздух и го задръжте, задръжте и го издишайте. Продължете да дишате нормално, естествено, дълбоко, спокойно и като си позволявате да се фокусирате върху холотопа и върху играта на цветове и светлина, която сега се отразява в очите ви, и си позволява да премине през неврологичните пътища на вашия мозък, като електрически сигнали, ще почувствате как се успокоявате и се балансирате в състояние на идеален покой, докато същевременно усещате тази малка искра на радостна възбуда, вибрацията на вашата страст, която се натрупва вътре във вас, докато преминаваме през упражнението на тази визуализация, за да помогнем на увеличаването и разгръщането на  вибрационната честота на вашата страст и радост.

Сега си представете, ако желаете, че ще построите в своето въображение своята идеална къща, своя идеален дом. Място на радост, място на удобство, място на радостна възбуда, място на игра, място на страст, място на почивка, място на уважение. Позволете си да започнете в своето въображение да виждате общата скица, чертежа, който представлява вашата идеална къща – всички различни крила, независимо от размера, броя на етажите, предната част, гърба, покрива, пейзажа наоколо, всичко разположено в тази чернова, на вашето внимание, за вашето одобрение. Прокарайте пръст по линиите, за да сте сигурни, че всяка една линия приляга идеално там, където трябва да бъде за вашата визуализация, където ще бъде най-вълнуваща, за да може да си представите с голяма радост, с голяма радостна възбуда построяването на тази къща, за да живеете в тази структура като отражение на истинската ви вибрационна честота. Тя символизира вас, тя символизира вашия дом, възможностите ви да каните гости, приятели, да забавлявате или да бъдете сам, в покой, в удобство и в радост, в уют и спокойствие, в едно удобно, красиво, топло място. Позволете си да започнете сега, върху тази чернова, да виждате изливането на основите – една перфектна, солидна основа, независимо от какво е направена – камък, бетон – няма значение. Позволете си да видите, че това е основата, върху която ще почива вашата къща, и че тя е здрава и стабилна. Позволете си да си представите как това се оформя пред очите ви, кристализира пред очите ви, добива форма, позволява на черновата  да придобива все повече своите измерения. И докато започвате да виждате основите, които се оформят и запълват пространството върху черновата, вие започвате също така да виждате как тя се разгръща и се разполага на идеалното местоположение, обградена от красивия пейзаж, който е вече там, но който оставя място за частта, която вие също ще създадете, за да допълните този красив дом, това красиво място на перфектен покой – вашето светилище.

И сега си позволете да изберете всички красиви материали, които Земята може да осигури за вас, независимо от какво са направени, по най-полезния начин, по най-малко разрушителния начин. Позволете си да видите красивите материали, които Земята ви предлага,  за да построите това перфектно светилище, това място на перфектен покой. И започнете да виждате как те се оформят под вашите указания, с помощта на вашите ръце, независимо дали има участващи други работници в този страстен проект, който наричате ваш дом, независимо дали си представяте как го изграждате сами. Това е една скулптура, която приема форма, която израства под вашите напътствия,  във вашите представи и докато докосвате всички материали, вие усещате всички различни чудни текстури, хлада, топлината, златния отблясък на красивия камък, дървото, стъклото, метала. Независимо от какво е направено, независимо дали е палатка, къща, или какъвто и вид подслон да желаете, направено от всякакъв материал, във всякаква форма от кристал, от светлина, това представлява вашето идеално място и всички красиви, малки особености, тук и там, сноповете светлина, цветовете, формите и профилите, образуват заедно вашата къща. Вижте сега как тя израства, как кристализира пред вас, приемайки все повече своята форма, издигайки се в броя етажи, които отразяват идеалната за вас форма с кули, или разположена в широчина, на едно равнище, както и да пожелаете да я видите. Издигащите се стълби, спираловидните стълби надолу или нагоре, площадките, ограждащите ги парапети, алеите, заобикалящи дърветата, които ограждат със сянката си перфектното светилище. Позволете си наистина да започнете да виждате всички форми, които израстват пред вас, и докато виждате външността на това красиво жилище, което започва да се появява и да приема солидна форма пред вас, позволете си да почувствате нарастващата радостна възбуда, защото вие знаете, че това е мястото, където ще живеете, и че това е ваше продължение и проекция на вашето сърце, на вашата Душа, на вашия Дух, на вашия ум, на вашето тяло. И че това наистина представлява вас, че това е наистина домът, който сте. Това е сърцето на вашето сърце и то бие с ритъма, с един красив, успокояващ, дишащ ритъм  и то е изпълнено с живот и със светлина, и с красота. И когато застанете пред главния вход, независимо дали това е врата, отверстие, или прозрачна форма, няма значение, даже и водопад, или група дървета, или тунел, или пещера, позволете си да започнете да вървите сега към входа, през каквато и форма той да приема, и му позволете да се отвори навътре, и започнете да виждате простора на вътрешността, която лежи пред вас, с цялото си удобство, с цялата си гостоприемна красота, която ви приканва навътре. И докато влизате навътре и усещате всеки нюанс, всяка форма, всяка подробност, всеки артефакт, всеки малък детайл, вие усещате вътре в себе си чувство на спокойствие, чувство на комфорт, чувство на почуда, чувство на красота, чувство на радостна възбуда, чувство на страст, чувство на завръщане у дома.

Позволете си сега, в своето въображение, няколко момента – просто за да поемете всичко това, да го вдишате, защото това е вашият дом, вашата идеална реалност и вие усещате радостта и благодарността на тази реалност, в която може да изразите себе си, в която може да живеете живота на своите сънища, в която това е вашият мечтан дом, и той представлява вас, в съня, отразява вашата страст, вашето творчество, вашата любов, вашата спонтанност, вашият покой, вашето равновесие, вашето сливане, вашата истина, във всички тонове, които обграждат вашия дом, независимо дали са птичи песни, или препускането на вятъра през листата и дърветата, или камбаните, които сте окачили, озвучавайки със своята красива мелодия ушите ви, приканвайки ви, какъвто и да е звук, който отразява, какъвто и да е звук, който изпълва сърцето ви, изпълва Душата ви, изпълва ума ви, изпълва ушите ви. Вдишайте всичко това, вдишайте го и почувствайте благодарността, и радостта, сълзите на радостта, които се стичат по лицето ви. И завръщайки се у дома, след такова дълго пътешествие, вие сте най-накрая у дома, най накрая в своето място за почивка, вашето място на идеален покой, вашето място за творчество, вашето място на страст. Сега си предоставете възможността просто да се полутате из своя дом, приемайки всичко навътре, вглеждайки се в това, гледайки онова, усещайки това, усещайки онова, с тактилната природа на всичките ви сетива, попивайки всичко това, поемайки го вътре в себе си. Красотата, чудото, светлината, проблясваща през прозореца или през дърветата, сянката, играта на светлина и сянка, цветовете, опияняващите, хипнотизиращи цветове, красотата, мекотата … остротата, прецизността, великолепието, миризмата, образите и звуковете. Мястото, където ще подготвяте своята храна, мястото, където ще четете своята книга, където ще научавате нови неща и ще разгръщате съзнанието си по най-различни форми, независимо от формата, която ще приеме това знание … където ще разказвате истории, където ще забавлявате своите гости,  където ще се радвате на приятелите си, където ще подслоните животните, които ще живеят с вас, които ще споделят живота си с вас, които ще ви разказват приказки за Земята и за небето, и за морето, и за звездите, и за безкрайната вселена, която ще се побере в тази къща, във вас, във вашето сърце, във вашия ум, във вашата Душа, във вашия Дух. 

И тази къща ще бъде изпълнена със същността и вибрацията на „Всичко, което е”, и с благословиите, които сте получили, получавате и винаги ще получавате, които ще ви подхранват, и ще ви обгръщат с ръцете на „Всичко, което е”, с ръцете на Творението, с ръцете на космоса, който е вашата къща, вашето убежище, вашият постоянен дом, който е вашата сърцевина. И вие се скитате из тази красива постройка, из това красиво, феерично, уютно пространство, което е вашето пространство, което е вашата Душа, което е вашето сърце, което е същността на вашето същество, вашата страст, която е сътворила това прекрасно място, това страстно място, в което ще пребивавате вечно. Вие усещате тази страст, тази радостна възбуда, тази благодарност, тази признателност, която се надига сега във вас, и се надига, нагоре и нагоре, и ви изпълва до пръсване. И докато прави това, и стоите изправени в центъра на това жилище, на този дом, на това място на идеален покой, и вашето сърце се пръска от радост, пръска от страст, пръска от състрадание към вселената … и благодарност за вашия живот, изведнъж вие се предавате напълно на себе си в центъра на това място и усещате преливащата възбуда в себе си … и се освобождавате от тази представа, оставяте я да избледнее, да се разтвори, да изчезне, докато просто плувате в празнотата на „Всичко, което е”, все още чувствайки тази страст, тази енергия, тази радостна възбуда, тази красота, тази грижовност вътре във вас. И вие се носите с увереността, че независимо от формата, която в действителност ще приеме, даже и ако тя е различна от това, което току-що сте си представили и визуализирали, вашият дом ще бъде идеален във всяко отношение и перфектно ще отразява това, което трябва да бъде, за да ви позволи да преживеете идеалното отражение на тази радост и страст, които чувствате в себе си сега. И се освободете от всички други идеи, освободете се от всички други причини, освободете се от всички други възможности за избор, защото съществува само един избор, който остава, и единственият избор е да бъдете себе си, уникалният, перфектен, какъвто сте създадени да бъдете, за да бъдете пътят на страстта, който сте, защото това е вашето предназначение. Вашето предназначение е страстта и страстта е вашето предназначение. Не си създавайте никакви други основания, освен това да бъдете единствено себе си.

Поемете дълбоко въздух и кристализирайте тази увереност, тази реалност вътре във вас.

И докато си позволявате да възвърнете сетивата си, и докато си позволявате да се свържете отново с това, което наричате свое преживяване на физическата реалност, вие знаете, че това не е същата реалност, която е била тук в предишния момент. И вие не сте същият човек, но сте се прехвърлили в една друга версия на себе си, която съдържа този дом, независимо той в каква форма ще се появи и каква е страстта, която винаги ще притежавате. Защото тя е винаги там, като водеща светлина. Ние ще разгърнем тази идея, този принцип утре, в предаването, в което ще изследваме заедно воденето на един изключителен живот. Защото това е ваше рождено право, това е, което заслужавате, това е, което сте, и нищо по-малко няма да е достатъчно.

Ние ви благодарим за съвместното сътворяване и за позволението, и за любовта. Приемете всички безусловната ни любов. Сладки сънища! Хубав ден!