Башар – Протоколите на първия контакт – 11-ти септември, 2016 г.

(С) 2016 Превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден на всички вас, как сте?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. Благодаря за съвместното сътворяване на това взаимодействие и за това, че позволявате протичането на това предаване. В този ден от вашето време, това предаване е озаглавено „Протоколите на първия контакт”. Ние ще проследим един общ списък от неща, които наистина ще се случат, когато ние установим контакт с вас (на живо). Това ще представлява преглед на различните етапи и стъпки, които обикновено съпътстват нашия контакт с една нова цивилизация. Разбира се, в зависимост от цивилизацията, не всяка стъпка е винаги задължителна, както може да има и допълнителни стъпки, които да отчетат системите от вярвания/убеждения в обществото, начините на функционирането му и т.н. Въпреки това, вие ще получите една обща идея не само за фазите на първия контакт, в които ние участваме в нашето общество, но също така ще добиете представа къде се намирате в тази последователност от стъпки.

И така, докато следваме този списък, някои стъпки ще бъдат очевидни, докато други ще изискват малко обяснение, за пояснение на идеята.

Нания, моля прочети първото нещо от списъка.

Ейприл: Номер 1 – Откритие на цивилизацията.

Башар: Това е относително очевидно. Ние откриваме, че съществува цивилизация, която е в етап, при който може да възникнат първите фази на комуникация и контакт. Във вашия случай ние разбрахме, че вие сте достигнали момента, в който от известно време сте започнали да осъзнавате, че може би не сте сами във вселената и сте започнали на излъчвате една вибрационна покана, която гласи, че сте любопитни да научите повече. Следващият етап?

Ейприл: Наблюдаване на цивилизацията.

Башар: Ние наблюдаваме, ние следим, ние измерваме енергията. Това е етапът, в който вие започвате да наблюдавате подем в това, което наричате НЛО явления по земното кълбо. И ние започваме по-подробно да изследваме каква е ситуацията на планетата. Във вашия случай, разбира се, ние открихме че съществуват различни нации, различни фракции, различни системи вярвания и започваме да формираме разбиране за това как да се отнасяме към вибрациите и реалността, които сте създали за себе си. И после?

Ейприл: Определяне на потенциала за контакт.

Башар: Отново, след отчитане на всички тези наблюдения и като интегрираме всичката събрана информация, ние достигаме до разбиране на вероятността за възникване на контакт в определена времева рамка. И след това?

Ейприл: Ако потенциалът за контакт е висок, избиране на един живот или връзка в цивилизацията.

Башар: Както сме казали, медиумът във вашата линейна времева представа, е един от нашите минали животи. Ние почти винаги избираме живот в цивилизацията, с който в крайна сметка ще бъде установен контакт, така че да можем чрез конкретния житейски опит да разберем по-дълбоко цивилизацията и да можем да свържем това с бъдещата личност на това същество, която в този случай съм аз. Така че идеята е също така това да ни позволи да разберем отправните точки, идиомите, културата, за да станем по-контактни, както и да направи вас по-контактни спрямо нас. Без този процес, без тази стъпка, нещата биха се проточили, защото ние бихме били прекалено чужди едни за други, защото нашето общество в много отношения е много различно от вашето и даже малка част от това, което сме описали относно нашето общество, представлява един много малък процент от начина, по който функционираме в действителност. Ние все още даже не сме споменали пред вас за голяма част от това, което се случва в нашата реалност.  Въпреки това, ние имаме достатъчно взаимно разбиране, за да комуникираме. По нататък?

Ейприл: Проектирай живота, за да създадеш необходимите елементи за бъдещ контакт.

Башар: Тогава миналият живот ще премине през един процес, който да му даде това, от което се нуждае, за целите на бъдещата комуникация. В този случай, в живота на медиума се случиха определени инциденти, които подготвиха медиума да има способност да прави това, когато настъпи подходящият момент за да започне.

Ейприл: Генериране на наблюдения и наблюдаване на реакции.

Башар: Това за нас е винаги забавно, защото макар да е имало наблюдения от ваша страна и понякога да сте могли да зърнете нашите кораби, които ви изучават, сега вече наблюденията наистина зачестяват. Ние ви позволяваме действително да видите нашите кораби, и ние можем да наблюдаваме реакциите в структурите на вашето общество спрямо съществуването на нашите кораби. И продължаваме от там нататък.

Ейприл:  Изчисляване времето на различните фази на контакта.

Башар:  След като сме преценили вашите реакции, след като сте имали малко по-непосредствени срещи с нашата цивилизация чрез наблюденията на нашите кораби, и някои други неща и методологии, ние можем да започнем да виждаме как структурата автоматично се разгръща в синхрон с общата програма, както тя се отнася за вашето общество. Един от резултатите на това е разбирането, което все още важи за момента, за най-голяма вероятност за времеви прозорец на открит контакт, който е приблизително между вашите години 2025-та и 2033-та. Това се получи като резултат от синхронностите, отразени в събраната информация от реакциите ви след вашите наблюдения на нашите кораби.

Ейприл: Насочване на синхронностите за подготовка на контанктния индивид.

Башар: И тогава, в резултат от миналия живот на индивида, ние създаваме подходящ инцидент. За медиума това всъщност бяха двата случая на наблюдение на нашия кораб. Вие ще видите това показано на филма малко по-късно, за да разберете как точно се е случило. Във всички случаи, това бе инцидентът, който подготви медиума за да може съзнателно да възкликне, както вие казвате: „Какво по дяволите става тук?” (смях в залата) „Това не е начинът, по който са ни казвали че съществува света!  Трябва да изуча това по-внимателно.” И това го поведе по-ускорено по пътя на научаване на това, което трябваше да научи, така че когато настъпи подходящия момент за провеждането на ченълинга, той бе подготвен по-добре.

Ейприл: Установяване на контакт с индивида за свръзка.

Башар:  Тогава синхронностите насочиха индивида да посети един клас по ченълинг и да усвои идеята на ченълинга, даже без съзнателно да знаеше в този момент, че ще се превърне в медиум. Тогава телепатичната връзка, осъществена в този клас, бе началото на истинската комуникация, на съзнателната комуникация с медиума, за да помогне на индивида да вземе решение дали да продължи по този път или не. И така…?

Ейприл: Разпространение на информация в течение на времето.

Башар: Това е, което виждате сега. Това е, което сме правили с всички вас, като сме предавали идеи и информация на вашето общество, за да видим какво ще правите с тях. (медиумът кима с глава към Ейприл)

Ейприл: Наблюдаване на реакциите и начините на използване на информацията.

Башар: За да видим как ще постъпите. Това означава да наблюдаваме дали сте способни да бъдете в синхрон със собствената си енергия, да реагирате почтено и разумно, в процеса на разбиране, прилагане и използване на информацията. Това ще ни каже много за това как в бъдеще вие ще реагирате на повече информация и дали действително сте готови за нея.

Ейприл: Иницииране на по-високо ниво на комуникация с индивида за свръзка.

Башар: Това означава, че започва сливане, при което индивидът, или миналото мое Аз започва наистина да се отваря към идеята и разбирането на връзката, съществуваща между нас, в нелинеен смисъл.  Не в линеен смисъл, като например – „Добре, това е моето бъдещо Аз, а аз съм неговото минало Аз”, но в нелинеен смисъл, с разбирането на по-високо измерните аспекти на тази връзка. Например идеята, че от позициите на една по-висша перспектива, ние сме една и съща Душа, едно и също същество, което се проявява в това, което бихте нарекли две успоредни реалности, съществуващи едновременно във времето. След като медиумът започне наистина да възприема тази идея и съобщенията предавани на медиума започнат да се филтрират и да постъпват в неговото съзнание, и той започне да вижда повече нещата в три измерения, в четири измерения и в пет измерения, по начина по който го правим ние, тогава може да се получи ускорение при подаването на информация, предоставяна чрез този индивид.

Ейприл: Избор на допълнителни индивиди за разпространение на информация.  (Медиумът посочва с ръка към Ейприл)  Благодаря ти, Тадео.  

Генериране на допълнителни появявания (на корабите на Е-сасани) с цел наблюдение на промени в начините на реагиране.

Башар: Тук става въпрос за такива неща като „Светлините на Финикс” *) и всякакви неща, които се набиват на очи по много категоричен начин, за да видим отново как реагират обществото и отделни индивиди. След този вид появяване, развитието на съзнанието на много индивиди бе силно ускорено, макар че ние забелязахме също, че обществото като цяло все още няма желание да разговаря за такива неща. Отново обаче, това е едно общо наблюдение. Очевидно, ние разбираме, че съществуват различни реакции и различни темпове на реагиране по вашите земи, поради различните нации, различните системи от вярвания и т.н. Така че някои части на вашия свят имат желание да признаят тези неща малко по-открито, докато някои части все още остават относително потайни и скрити спрямо тези въпроси и преживявания. Така че ние отчитаме къде се намирате както индивидуално, така и колективно, в лицето на по-очевидните появявания, които ви предоставяме. 

*) Поява на НЛО над гр. Финикс, щат Аризона и над щата Сонора, Мексико на 13 март, 1997 г., наблюдавана от хиляди жители на двата щата, в т.ч. и от губернатора на Финикс – Файф Симингтън. – Бел.прев.

Ейприл: Генериране на символи на контакт.

Башар: Очевидно, това, което виждате тук, като завихрянето над Седона и други видове символи, които отразяват вибрационната честота на контакта, започват също да бъдат популяризирани сред вашето общество, наред с общата информация, за да получите една кондензирана версия на информацията и на енергията, като позволения, които да подпомогнат ускоряването на процеса и да покажат какво в действителност бива привлечено към вас, защото вашето привличане към тези символи ни показва, каква е вибрационната честота на всеки отделен индивид, в зависимост от това към какво всеки бива привлечен.

Ейприл: Иницииране на фазово изместени контакти, когато и където това е уместно.

Башар: В много отношения това е последица от това, което сме казали на мнозина от вас, а именно, че докато много от вас очакват от известно време възникването на контакт, контактът всъщност е бил осъществен по различни начини, лице в лице, но той обикновено се е случвал в леко изместена реалност, която е подобна на физическата ви реалност, но всъщност не отговаря на това, което считате за своя нормална реалност. Вие забравяте, че тези неща са се случили и това обслужва целта да ви даде възможност да си спомните, че тези неща са се случвали, с подходящо за всеки от вас темпо. Съответно, ние използваме скоростта, с която вие си припомняте тези срещи като мерило за готовността ви за по-съзнателно осъществяване на контакт.  

Ейприл: Наблюдаване скоростта на припомняне на фазово изместените контакти.

Башар: Това е, което току що казахме.

Ейприл: Преценка и разпространение на информацията за потенциалното време за настъпване на контакт.

Башар: Отново, времевият прозорец засега остава същия, макар че е възможно да се появят някои малки времеви прозорци тук и там по света, които може донякъде да изпреварят общия прозорец, който сме ви обявили, в зависимост от други неща, които може да се случат във вашето общество, като например това сами да откриете, че може да съществува живот някъде извън вашата планета. Не става въпрос дали това ще бъде друга цивилизация. Самата идея за това, че сами ще откриете възможността за съществуването на живот другаде извън Земята, може да промени умствената ви нагласа и да ускори идеята за контакт с други цивилизации. 

Ейприл: Наблюдаване на реакциите спрямо обявяването на момента на контакт.

Башар: Отново, като ви съобщаваме такива неща, като вероятностите за контакт, ние наблюдаваме как вие реагирате и това дава повече информация дали този времеви прозорец трябва да бъде изместен малко напред или назад във времето, или дали трябва да се случат други неща, или да бъдат извършени други появявания на нашите кораби.

Ейприл: Наблюдаване на промени в статуса на цивилизацията.

Башар: Отново, ние наблюдаваме много внимателно това, което се случва в обществото ви и отчитаме както положителните, така и отрицателните ускорения, които ни показват кога ще се случат определени неща, кога ще бъдат преминати определени критични моменти, кога предстоят основни промени в колективното съзнание и в  индивидуалните съзнания, за да можем, отново, по-добре да преценим времето за контакт. 

Ейприл: Подпомагане на балансирането на енергиите на планетата.

Башар: Местоположението на моя кораб над завихрянето на Седона преследва точно тази цел – да прибави нашата вибрационна честота към завихрянето, което е свързано с всички други завихряния на вашата планета по един много силен начин, заедно с други кораби над други завихряния по вашата планета и така подпомага балансирането на енергията на тези завихряния, които след това излъчват тези честоти, така че когато контактувате с тях, те усилват това, което вие донасяте със себе си в завихрянето – както положително, така и отрицателно. Идеята е за намеса на извънземна помощ при глобалното балансиране, сливане и ускорение на енергиите около вашата планета, за стабилизиране в крайна сметка на енергията около вашия свят, за да я направят по-благоприятна за открит контакт. Защото вибрационното състояние на планетата ви трябва да се повиши, за да може да ни срещне на половината от пътя, преди наистина да се превърне в съвместима вибрация, подходяща за нивото на контакт с много други цивилизации.        

Ейприл: Генериране на главни инструменти за контакт.

Башар: Подобно на идеята за символите, има определени неща, които трябва да се случат, в зависимост от конкретното общество. Така например при някои общества, както става сега, има инструменти, които могат да подпомогнат ускоряването на процеса на установяване на контакт. Такъв е случаят с документалния филм, който предстои да видите. Той всъщност е един инструмент за контакт, който ще окаже своето влияние, в зависимост от вашите реакции и реакциите на други хора по света. Други цивилизации в други светове може да изискват други видове обществени и културни проявления, като например книга или пиеса, или някаква друга форма на творческо проявление, която би им позволила да се ангажират с този инструмент по начин, който е най-подходящ за съответното общество, за да ускори вероятността за възникване на контакт.

Ейприл: Иницииране на филтриране на несъвместими състояния.

Башар: За това стана дума, когато говорихме за разцепващата се призма, или за гарата, чиито коловози тръгват в различни посоки и за това, че трябва да сте сигурни, че сте в синхрон с влака, в който искате да бъдете. Защото в бъдеще предизвикателството да скочите от влака ще става все по-голямо и по-голямо, тъй като коловозите стават все по-отдалечени едни от други. В определен смисъл, различните вибрационни честоти започват да се обособяват в отделни направления, които отразяват много конкретни реалности и в крайна сметка, макар че може да изпитвате много различни неща, които се случват в реалността ви сега, или най-малко може да наблюдавате неща, които не са задължително съвместими с вашите предпочитания,  в бъдеще ще става все по-трудно да преживявате нещо, което не е свързано с избрания от вас вибрационен коловоз. Така че приемете това просто като окуражаване да сте сигурни, че сте попаднали в правилния коловоз, в правилния влак, който е в най-голяма  хармония с истинската ви същност. 

Ейприл: Стани основен ментор на програмата за контакт.

Башар: Както наскоро казахме, моят баща заемаше поста ръководител на първия съвет по установяване на контакт, който пост сега заемам аз. Като специалист по установяване на пръв контакт и представител на моята цивилизация пред вас, сега на мен се пада да отговарям за останалата част на програмата.

Ейприл: Ти се справяш много добре! (смях в залата)

Башар: Благодаря ти, ти също.

Ейприл: Представяне на Съвета по установяване на контакт пред цивилизацията.

Башар: Това предстои, макар че вие можахте да хвърлите кратък поглед, когато моят баща комуникира чрез медиума с вашата цивилизация относително наскоро. Всъщност това е фазата, в която се намирате сега. Вие се намирате на това място в тази последователност от стъпки на Протокола за установяване на пръв контакт. В близко бъдеще вие ще се запознаете с действителния Съвет по установяване на пръв контакт, защото след като сте достигнали до този етап, вие трябва да знаете кои са те и те трябва да знаят кои сте вие.

Ейприл: Зачестяване на наблюденията и информираността за съществуването на живот отвъд цивилизацията.

Башар: Отново, тези неща предстоят. Вие още не сте достигнали до тази фаза. Това обаче предстои, през следващите няколко години.

Ейприл: Наблюдаване на реакциите и иницииране на предшественици на контактите.

Башар: Ще говорим с повече подробности относно предшествениците в предстоящото предаване, което ще проведем в областта на Ню Йорк. Общата идея е, че има определени видове същества, които ще предизвикат определени реакции от ваша страна, когато сте в тяхното присъствие и ние ще наблюдаваме много внимателно вашите реакции спрямо тези същества, за да определим колко сте готови в действителност да приемете извънземни същества, които да се разхождат сред вас, като нещо обикновено.

Ейприл: Иницииране на изолиран физически контакт.

Башар: Това ще съпътства вибрация на вашата физическо реалност, при която ние ще можем да осъществяваме, тук и там, на изолирани места, в изолирани моменти, първоначални контакти с определени индивиди и групи, които са готови за това

Ейприл: Разширяване на контактите с течение на времето.

Башар: Това ще отговаря на навлизането в този времеви прозорец 2025 – 2033, така че към края на този прозорец ще има повсеместно признаване из цялата планета за това, че откритият контакт с извънземни цивилизации официално е започнал.

Ейприл: Иницииране на окончателни наблюдения, предшестващи открит контакт.

Башар: Защото откритият контакт, който ще се случва на някои индивиди тук и на някои групи там, все още не означава окончателен открит контакт с всяка отделна форма на живот на вашата планета. Не става въпрос само за вас, хората. За нас открит контакт със Земята означава открит контакт със ЗЕМЯТА – с целостта на земното съзнание, по различни начини, които все още са извън вашето въображение. Това обаче предстои.

Ейприл: Наблюдаване на реакциите спрямо окончателните наблюдения.

Башар: Да.

Ейприл: Иницииране на открит контакт.

Башар: Да.

Ейприл: Окончателно решение за продължение на открития контакт.

Башар: Защото даже в този момент може да има причина, поради която хората  на вашата планета или хората на цивилизацията, с която установяваме контакт, могат да решат да реагират отрицателно, при което ние ще преценим дали контактът трябва да се осъществи по този начин. Това може да варира от лека корекция на протичането на контакта  до пълното му преустановяване. Вие ще попаднете някъде в този спектър и от този момент нататък ще бъде определено кое ще бъде най-добро за това общество и за тази цивилизация.  

Ейприл: Иницииране на информационен обмен.

Башар: Както наскоро казахме, част от информационния обмен, който ще настъпи в случай на открит контакт, ще бъде получаване от ваша страна на информация за пълната ви истинска история, при което ще бъдат запълнени всички съществуващи в момента празноти в разбирането на така нареченото ваше минало. Това ще включва неща като истинска информация относно Атлантида, истинска информация относно вашето възникване, истинска информация относно други цивилизации, които са се появявали и са напускали вашата планета, както и много други неща, които вие всъщност нямате отразени в своята история до този момент, по най-различни причини. 

Ейприл: Иницииране на някои Специални процедури.

Башар: Ще бъде решено дали са нужни някои специални процедури, свързано с включването на вашата цивилизация в Междузвездния съюз и ние ще видим какво трябва да се случи, така че това включване да стане възможно най-плавно. 

Ейприл: Подготовка на цивилизацията за членство в Междузвездния съюз.

Башар: Както казахме, това ще включва много различни стъпки, свързани с пълноценното ви членство в Междузвездния съюз, ако това отговаря на вашето желание, което на този етап все още не е напълно определено.

Ейприл: Обучение на цивилизацията за откриване на други цивилизации.

Башар: Да, както често сме казвали, има други цивилизации, които са на приблизително същото ниво на развитие като вас и много от тях в определен смисъл са били оставени сами, защото вие ще се превърнете в техните НЛО. Вие ще установявате пръв контакт с тях и ние сме ги оставили открити като ваша тренировъчна площадка, за да тръгнете по нашите стъпки.

Ейприл:   Напътстване на първите контакти на цивилизацията с други цивилизации.

Башар: Да, ние ще бъдем на разположение за да ви напътстваме, за да ви предпазим от взривяване по невнимание някоя планета. (смях в залата) Просто си мислим, че се шегуваме.

Ейприл: Иницииране на членство в Междузвездния съюз.

Башар: Тогава вие ще станете пълноценни членове, след като сте имали известен опит във взаимодействието си с други цивилизации, като инициатори на тези първи контакти. Това ще означава, че сте открили пред себе си просторите на галактиката, на вселената, споделянето на технологии с нас и с други цивилизации, и наистина сте се превърнали в хомо галактикус.

Ейприл: Иницииране на специфични програми, подходящи за новия член.

Башар: Да, вие имате своите уникални силни страни и ще може да допринесете с тях на останалите членове на Междузвездния съюз. Това е защото всички ние ценим цялото това разнообразие и възможността да изразите и подчертаете своята уникална индивидуалност като общество, и да допринесе за обединяването и хармонията на Междузвездния съюз.

Ейприл: Укрепване на връзките с цивилизация член (на Съюза) с натрупан опит.

Башар: На този етап вие ще бъдете считани за една цивилизация член на Съюза с натрупат опит и съществуват много, много, много възможности, много различни видове преживявания, които може да се открият пред вас, като една опитна цивилизация член. В момента вие може трудно да си представите какво би означавало това пълноценно членство. То ще надхвърли далеч така наречените научно фантастични сценарии по отношение на това, което означава за вас действителното членство в такъв съюз. Това отговаря на много дълбоки нива на вашето съзнание, отвъд познанието ви в момента.  

И какво после?

Ейприл: Аз имам един въпрос.

Башар: Да?

Ейприл: Когато спомена за Окончателното решение за продължение на открития контакт, както и преди това, където се оценява дали дадена цивилизация ще продължи с установяването на контакт или не…

Башар:  Да, ние винаги в един по-късен момент предлагаме възможност за цивилизацията да направи окончателна преценка.

Ейприл: Какъв е процентът на цивилизациите, които продължават след този етап?

Башар: Общата идея е, че… нека кажем средно около 75% от цивилизациите, с които сме контактували, решават да продължат към членство. Някои обаче не желаят.

Ейприл: Какви са някои от причините, поради които не пожелават?

Башар: Те може да установят, че по тяхна преценка, след като са се обединили в резултат на установения контакт, тъй като вече гледат на нещата по много различен начин, те решават че ще създадат уникална и различна съдба за себе си. При това ние естествено им позволяваме да направят това и да открият това, което имат нужда да открият сами, без задължително да стават членове (на Съюза). Това не означава, че те задължително няма да взаимодействат с нас. Просто няма да действат като официален член на Съюза, а повече като независима звездна нация.  Това може да бъде една причина, има много други. Това помага ли!

Ейприл: (обръща се към аудиторията) Мисля, че всички сме съгласни.

Башар: Сега вие знаете, къде се намирате в тази програма. Сега може да вземете една карфица и да я забодете: „Ние сме тук”. (смях в залата)   А ето и календара от предстоящи бъдещи събития. Всъщност това е едно важно упражнение. Това ви дава някаква представа за извървения до сега от вас път. Защото вие не сте толкова далече от края на списъка. Следователно може да видите, че бележите напредък, в контекста на тази идея, и може да видите, че не ви остана чак толкова много, за да се ускорите напред, следвайки идеята за развитие, която току що описахме. Така че ние ви благодарим за желанието да се придвижите напред по този начин, заедно с нас и с други цивилизации, защото отново, вие сте наше семейство и идеята за ново пробуждане на членове на семейството, така че те да могат да се присъединят отново към семейството си и да бъдат посрещнати с „Добре дошли у дома”  ни доставя голяма радост. Така че ние ви благодарим.

И сега, в отговор на това, с което сега ни дарявате, ние питаме по какъв начин можем да продължим да бъдем на вашите услуги. Моля започнете със своите въпроси и диалози, ако желаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В днешно време много от нас биват подканвани да променят местоживеенето си,.

Башар: Добре, чао!  (смях в залата)

Участник: Усещам, че това до голяма степен е свързано със свободата и чувството за мисия.

Башар: Да.

Участник: Бих искала да те попитам дали можеш да кажеш нещо повече за това и също така причината да бъдем подканени да се преместим в определени области дали има отношение към връзката ни с определени звезди или звездни същества? 

Башар: Това може да бъде една причина. Също така, в този конкретен момент, вибрацията в дадена област може да е по-съвместима със собствената ви вибрация, в зависимост от това, което имате нужда да привлечете към себе си, за да се придвижите към следващата стъпка. Причините могат да бъдат най различни. Също така, идеята може да е по-пълната дефиниция на това да следвате своята радостна възбуда, защото това предполага не само да правите това, което ви вълнува най-силно, във всеки даден момент, като влагате пълните си способности, без да настоявате за някакъв краен резултат, но и да го правите по най-вълнуващия начин, там, където е най-вълнуващо, с когото е най-вълнуващо, когато е най-вълнуващо. ВСИЧКИ компоненти на радостната възбуда са част от определението. Така че и това може да е причината. И отново, помни, че само защото нещо ти изглежда привлекателно не означава, че точно това трябва да се случи, ако действаш спрямо него. Както сме казвали многократно, понякога нещата които предизвикват радостната ти възбуда, даже и преместването на ново място, имат просто за цел да те накарат да се задвижиш. Това може да е била единствената цел. Ти обаче ще откриеш за какво става дума, когато действително предприемеш действието.  Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да.  Аз току що се преместих в Седона преди седмица и се чудя дали можеш да ми кажеш нещо лично по този повод?

Башар: Ти следваш ли най-силната си радостна възбуда във всички области на живота си, с всичките си способности, без да настояваш за някакъв краен резултат?

Участник: Мисля, че да.

Башар: Мислиш, че го правиш?

Участник: Да, усещам го, иначе нямаше да бъда тук.

Башар: Добре. Вярваш ли в начина, по който животът ти се разгръща, за да ти донесе в синхрон всичко, което трябва да знаеш, всички възможности, всички врати, които трябва да отвориш, за да преминеш през тях?

Участник: Не бих могла да кажа 100%.

Башар: О-о-о-о, добре-е-е.

Участник: Обаче работя по въпроса.

Башар: Благодаря ти за откровеността. Следователно, както казахме, завихрянето на Седона има една характерна особеност. То величава и усилва това, което носиш със себе си. Така че то ще ти даде възможност да откриеш всякакви остатъчни отрицателни убеждения, към които може би се придържаш, защото това е причината зад всяка възможна съпротива, която те спира да действаш 100% по начина, който предпочиташ. Така че това може да е първата причина.

Участник: Да, това ми говори много.

Башар: Би ли искала да споделиш? Не си длъжна да го правиш.

Участник: Не, не, не мога да кажа нищо конкретно, но определено усещам остатъчна енергия, която отработвам, но нищо особено значимо.

Башар: Добре, но това може да е първата стъпка, след като си се потопила в тази вибрационна честота – да използваш тази енергия, за да ускориш своя процес на освобождаване от нещата, които не ти вършат работа.

Участник: Хм-м-м.

Башар: И след това, когато се синхронизираш по-добре, може да ти се случи нещо друго. Моля спомнете си аналогията, която използвахме много отдавна, и също така преди секунди, според нашето време. Идеята е, ако използваме една технологична аналогия, че вие някога имахте автомобили, които бяха много елементарни. И защото те бяха толкова елементарни и нямаха толкова движещи се части или много фини настройки, те можеха да бъдат много мръсни и все пак са се придвижват.  Сега обаче, вие се намирате в епоха, когато имате много фини настройки, и най-малката частица, която е попаднала на погрешното място, може да блокира цялата работа на двигателя.  Така че когато наистина очистиш и последната излишна частица от себе си, тогава двигателят ще работи по-плавно и синхронностите ще ти донесат това, с което вече си способна да взаимодействаш. Идеята е, че колкото повече се приближаваш до истинската си същност, толкова по-малко е нужно за да спре целия процес. Защото ти трябва да бъдеш наистина, наистина пречистена, когато се появи голямата възможност. Разбираш ли?

Участник: Да, оптимална производителност.

Башар: Точно така. Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Едно последно нещо. Имам ли някакви…

Башар: О, ето задава се… (смях в залата)

Участник: Не мога да го кажа с правилните думи. Добре, имам ли някакви връзки, които не осъзнавам, с хибридни деца?

Башар: Разбира се, че имаш. Имаш връзки, които осъзнаваш и връзки, които не осъзнаваш, защото още не е настъпил момента да ги осъзнаеш.

Участник: О кей.

Башар: Така че, отново, вярваш ли в начина, по който живота ти се разгръща?

Участник: …

Башар: Да, не, може би?

Участник: Да!

Башар: Тогава, каквото трябва да знаеш и каквото е уместно да знаеш, ти ще го узнаеш точно когато трябва и ако все още не го знаеш, значи не трябва да го знаеш.

Участник: О кей,  разбрах.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Прекрасно.

Башар: Един момент. Не си отивай… Кое е мястото в Седона, което те привлича най-силно?

Участник:  Хм-м-м. Катедралната скала (Cathedral Rock)

Башар: Защо?

Участник: Просто го усещам в сърцето си.

Башар: Добре. Колко време прекарваш в тази околност?

Участник: Всъщност аз току що пристигнах тук, така че още не съм я посетила, от последните три години.

Башар: Добре. Когато отделиш време, за да отидеш там, и да бъдеш в това пространство, и да си центрирана в това конкретно място, част от информацията, която търсиш относно неизвестните ти връзки, може изведнъж да ти бъде предоставена.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпрос номер 1. Като създател на собствената си реалност, като следвам най-силната си радостна възбуда, с всичките си способности, как мога…

Башар: Стоп! Не пропускай третата част!

Участник: За какво става дума?

Башар: С нулево настояване на конкретен резултат.

Участник: О, да, с нулево настояване на определен резултат. Как реалността на останалите хора взаимодейства с моята и й влияе?

Башар: Те ни най-малко не засягат твоята реалност. Ти трябва да се съгласиш да повлияеш на себе си, на основа синхронизиране с вибрацията на нещо, което те са ти предложили. 

Участник: О кей. Тогава, когато други хора създават съвместно нещо, което в действителност не засяга създаването на собствената ми реалност по някакъв начин… 

Башар: Само в смисъл, че си се съгласил да взаимодействаш с тях. Само в смисъл, че си се съгласил съвместно да сътворите определени неща, по подобен начин, така че да имате това което изглежда като колективно преживяване. Те обаче не те засягат директно. 

Участник: О кей, в това има смисъл.

Башар: Зная, затова го казах.

Участник: Когато сестра ми бе тук вчера, ти спомена, че сме имали някои символични преживявания, по конкретно свързани със Сатурн и се чудя дали имаш някаква информация…

Башар: Символично, това е енергия на съвета (сouncil energy).  Това помага ли ти?

Участник: Малко. Би ли пояснил?

Башар: Идеята да разбирате и поддържате собственото си самонапътствие, това да следвате собствения си съвет. Да запазвате равновесие в съответствие с това, което знаете че е вярно за вас. Засилвайте своята енергия и позволявайте на всички аспекти на личността ви да се интегрират по един по-плавен начин.

Участник: О кей, в това има много смисъл, благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Башар!

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Преживявам най-силната си радостна възбуда, като влагам всичките си способности с нулеви очаквания.

Башар: Благодаря ти. Повече става дума за това да нямаш никакви допускания и да не настояваш на нищо конкретно. Защото можеш да очакваш нещо да се случи.

Участник: Да, да, много положителни неща.  Когато за първи път те открих, аз всъщност вземах хероин.

Башар: О, колко вълнуващо!

Участник: Да, беше много вълнуващо. (смях в залата) Да, много вълнуващо и аз те чух да описваш нещо преди да се циментирам духовно в тази лепкава мръсотия. Тогава аз просто не можех повече да вземам решения.

Башар: Добре.

Участник: След това претърпях ужасна катастрофа и лежах в болницата, и срещнах теб, и не ми бе останало нищо друго, и ти каза, че мога да си дам едно позволение.

Башар: Да.

Участник: И аз реших да се посветя на откъсването (detachment). И ти каза, че стига да имам желанието, а това бе всичко, което имах. Аз едва го чувствах. Аз едва се крепях на повърхността.

Башар: Да.

Участник: О, човече, сега аз просто летя.

Башар: Да.

Участник: Това е нещо удивително.

Башар: Това е, защото сега си открил положителната страна на това, което си допускал, че трябва да преживяваш по отрицателен начин. Като си балансирал мъжката енергия, която вече си имал, но не си разбирал как да я балансираш с женската енергия, за да бъдеш по-балансиран индивид вътре в себе си. По този начин си открил своя истински хероин.

Участник: Да-а-а, оу-у-у-у, много добре. И бих искал да спомена, че всичко се движи толкова бързо, както ти каза…, аналогията с опънатия ластик…

Башар: Да.

Участник: В момента, в който престана да се боря и се отпусна, и банг! Сега аз летя, действително летя, буквално извън тялото си.

Башар: Да.

Участник: Никога не бях напускал източен Лос Анжелис през последните 25 години, и след като направих това, вече имам четвърти паспорт през последните осем години. И просто пътувам по света. Живях в Камбоджа, преподавам, обичам да споделям, рисувам заедно с деца.

Башар: Благодаря ти! Поздравления!

Участник: Аз трябва да ти благодаря. О, трябва да споделя това.  Това лято току що се завърнах от Камбоджа… Аз… парите не са всичко, но това просто ми се случи, закупих шест акра земя в Южен Орегон, построих къща и вложих последните си пари в един кладенец. Бих искал да посветя това, не зная дали разчиташ моята енергия…  

Башар: Да, да.

Участник: Ти казваш да си представим картинно, но ако хибридните деца имат нужда от безопасно място, където да дойдат и просто да потопят палеца на крака си във водата, това е предназначено за тях.

Башар: Съобщението прието.

Участник: О кей, благодаря ти.  Един личен въпрос. Много се говори за преживявания близко до смъртта.

Башар: Да.

Участник: Ако разчиташ енергията ми, колко пъти физически съм умирал?

Башар: В този живот?

Участник: В този живот.

Башар: Николко.

Участник: Наистина?

Башар: Ти си се премествал много в различни успоредни времеви линии и реалности, но не в смисъла, в който класически да си умирал.

Участник: Оу, о кей. И това ме води до последния въпрос. В задната част на гърлото си, в задната част на очите си, аз чувствам потръпване, изтръпване на лицето…

Башар: Да.

Участник: …и аз поглеждам към звездите, и те действително се движат. Аз не се движа, те се движат.

Башар: Е, те не се движат в твоята реалност. Това, което ти виждаш, е разпадането на твоята реалност. Ти виждаш сливането на пространството и времето. 

Участник: Да, реалността става по-податлива, защото аз си играя с енергията, както ти казваш…

Башар: Да, да, да.

Участник: Също така, холотопното преживяване. Аз го изведох на друго ниво. Аз съм художник и ти винаги казваш да бъдем творчески настроени.

Башар: Да.

Участник: Е ето че аз се намирам на тази планина заедно с моята котка и аз лежа на земята, гледам към звездите и приемам чрез ченълинг любяща енергия към цялото Творение, към теб и към хибридните деца…

Башар: Да, да.

Участник: …и цялото небе се превръща в едно холотопно преживяване.

Башар: Да, точно така. Идеята на холотопното преживяване включва много измерения на различни нива, като символ на позволение.  Благодаря ти, че използваш повече от едно ниво. Така че благодаря ти, съобщението ти е прието. Между другото, как се казва котката ти?

Участник: Няма име. Аз я наричам Калико.

Башар: Поздрави я от мен.

Участник: Имам един последен въпрос.

Башар: Не.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: И аз ти блатодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Нямам представа какво правя тук.

Башар: Аз също.

Участник: Вчера един господин говори за осъзнатото сънуване и бих искала да обсъдим това. Когато имам такъв сън, чула съм те да казваш, че ние можем много бързо да преобразуваме съня си във всичко, което пожелаем.

Башар: Да.

Участник: Аз открих, че съм много тромава и когато се опитвам да направя нещо по време на този осъзнат сън, просто всичко става мно-о-ого бав-в-вно.

Башар: Това е, защото ти все още мислиш в термините на начина, по който постъпваш във физическата реалност.

Участник: Правилно, да.

Башар: Така че не става дума за правене на нещата по същия начин. Става дума за това да си ги представиш отново.

Участник: Моля, би ли пояснил?

Башар: Буквално това, което току що казах – да си представиш отново начина, по който можеш да направиш нещо. Това е част от процеса, който усвояваш. Когато осъзнаваш, че сънуваш, трябва да си позволиш да си представиш отново (по различен начин) как се правят нещата. Така че като използваш въображението си, можеш ли да си представиш, че ако просто видиш един различен сценарий, той може моментално да се появи пред теб?

Участник: Да, мога.  

Башар: Добре, практикувай това, без да мислиш, че трябва да се случи нещо физическо. Разбери, че това е една проекция на съзнанието. Това не е солидно, не е реално. Не става въпрос за правенето на неща по начин, по който ги правиш във физическата реалност. Трябва да разбереш, че това, което изглежда че виждаш около себе си, е в действителност вътре в теб. Така че просто става въпрос за това да упражняваш въображението си и да знаеш, че вътре и вън са едно и също нещо. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Защото по време на осъзнатия сън ти все още мислиш, даже когато виждаш неща извън теб, че те са извън теб както във физическата реалност. Това не е така. Всичко е само едно ехо на това, с което си свикнала, но в никакъв случай не е извън теб. В този момент всичко е вътре в теб. Значи в определен смисъл искаме да ти кажем, че се опитваш прекалено настойчиво.  

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Просто се отпусни и си представи сценария вътре в теб.

Участник: Разбрах, благодаря ти.

Башар: Може би даже, макар да нямаш вече очи по същия начин, в това състояние можеш просто да затвориш очи, да спреш да гледаш около себе си това, което изглежда е извън теб.  Пренареди сценария в ума си, след което отвори очи. И виж какво ще се случи, вместо да гледаш в това, което се опитваш да промениш. Така добиваш достъп до Матрицата на реалността, след като осъзнаеш, че сънуваш. Затваряш очи, пренареждаш сценария, отваряш очи и виждаш какво е пред теб.

Участник: Това ми харесва. Имах едно преживяване… Господинът говореше за въртене по време на осъзнат сън…

Башар: Да.

Участник: …и аз преживях едно продължително въртене, все едно че пространството ме засмука и ме върна обратно.

Башар: Да.

Участник: Това ми се видя удивително. Първоначално се разтреперих и не знаех какво става, но…

Башар: Ти имаш водачи и учители и на това равнище, които помагат в обучението ти, за да не се завъртиш и излезеш извън контрол.

Участник: Разбирам.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.  Колкото до хибридните деца, искам само да попитам, те какво представляват?

Башар: Какво представляват?

Участник: Да.

Башар: Не разбираш какво представляват хибридите?

Участник: Не напълно, не.

Башар: Разбираш ли идеята, че цивилизацията, която вие наричате Сиви, понякога отвежда хора от вашата планета на корабите си и извлича от тях генетичен материал, който да свързва със своя генетичен материал и с друг подобен материал, за да създаде една хибридна цивилизация, такава като моята, за да осъществи оцеляването на своята култура, защото тяхната култура като Сиви отмира? 

Участник: Да.

Башар: Разбираш ли, следователно, че има определени хибридни деца, които в действителност ще дойдат в бъдеще за да живеят между хората на Земята и те ще бъдат представители на децата, които вие сте създали съвместно със Сивите, с помощта на своя генетичен материал, като хора?  

Участник: Разбирам това.

Башар: Тогава какъв е въпросът ти?

Участник: Аз питам как това ще се случи?

Башар: Те практикуват сега, тук и там, на определени места, като живеят между вас и изучават вашата култура. Когато вашата култура се променя, за да наподоби култура подобна на тяхната, те променят себе си, за да съответстват на нещо, близко до разбирането на вашата култура, за да можете да съществувате съвместно. Това е част от еволюцията на вашата планета и превръщането й в това, което наричаме Шеста хибридна раса.  В крайна сметка, на вашата планета, макар вие да сте хибридизирани в момента, вие се придвижвате еволюционно към много специфичен вид хибридизация, и след 100 години всички същества на вашата планета ще бъдат хибриди, подобни на нас. Това е, в което се превръща човекът. 

Участник: Уила може ли да бъде считана за хибрид?

Башар: Да. И тя е доста напред в този път на бъдещето, защото тя е, класически казано, 700 години във вашето бъдеще.

Участник: Харесвам Уила.

Башар: Ние също я харесваме. Но да, тя е вид хибрид, който ще бъде често срещан на вашата планета във вашето бъдеще – смесица от много различни видове извънземни същества и по-пълноценно генетично реализирана като идея на хомо галактикус.

Участник: Хм.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много.

Башар: Един момент… Кратки съобщение от Уила.

Уила: Уиа-уиа.

Башар: Наздраве, бисквитке! И добър ден. (към участника) Това стига ли ти?

Участник: Да, благодаря ти много!

Башар: Тогава приятни осъзнати сънища!

Нания?

Ейприл: Остават ни още 10-15 минути. Мога ли да задам няколко въпроса от нашите участници чрез Интернет?

Башар: Моля, направи го.

Ейприл: Можеш ли да кажеш нещо за затворените времеви контури? Аз изпитах някои от тях с една година помежду им.

Башар: Много неща протичат в цикли в съзнанието и те не са идентични, но отразяват факта, че сте се завърнали в нулева точка, след като сте събрали нужната ви информация и сега може да се издигнете на друго ниво и да преминете отново през цикъла, като съберете нова информация и се издигнете отново, и след това преминете отново през цикъла… Това е често срещана техника в различни цивилизации и сред различни хора, при която вие се усъвършенствате и усъвършенствате и преминавате през много сходни цикли отново и отново, но всеки път събирате нови данни. Това понякога може да бъде преживяно като така наречения затворен времеви контур.

Ейприл: Вторият въпрос е как мога да разбера, че получавам отговори от моите водачи, вместо да си съчинявам сам отговорите?

Башар: Отговорът на въпроса е, ако отговора ти върши работа, на кого му пука. Също така, ако в живота се случват синхронности, това често е информация от водачите. Отново, моля ви запомнете, че водачите ще се опитат да останат относително дискретни в живота ви. Нищо не предполага, че те трябва винаги да ви дават информация с гласове и фанфари. Идеята е, че те ще използват това, което е под ръка. И ако те знаят, че информацията вече съществува някъде във вашата реалност, то информацията, подобно на електричеството и водата, следва пътя на най-малкото съпротивление. Защо трябва да преоткриват колелото и да поднасят информацията по по-предизвикателен начин, когато информацията може да се намира точно зад ъгъла, и тогава всичко, което водача трябва да направи е ви побутне, за да завиете наляво, вместо надясно, за да чуете информацията, която ви е нужна. Така че синхронността много често е просто съобщение от водачите, защото те знаят как да използват синхронността по този начин като средство, за да ви доставят информация. Така че вие получавате информация непрекъснато, през всичкото време. Вие не винаги трябва да сте наясно, че тя идва от вашите водачи и всъщност ако понякога сте наясно с това, това може да ви попречи, защото вие ще спрете за да помислите върху това. Така че те се опитват да бъдат относително дискретни, и ако искат да ви предадат нещо, те ще го направят. Ако обаче не знаете дали това идва от тях или не, значи не трябва да го знаете. Вярвайте в начина, по който живота ви се разгръща и ако вярвате в това, парадоксално, всъщност вие ще развиете по-голяма чувствителност, за да може да различите кога информацията идва от водачите ви или от друго място.

Ейприл: Може би това е друг начин за изразяване на това, което казваш, но изглежда че когато имаме някакъв голям синхрон, това може да показва, че имаме информация от своите водачи. 

Башар: Не винаги, но е възможно. 

Ейприл: Защото виждаме, че всичко си идва на мястото и установяваме връзка с по-високите си нива.

Башар: Точно така.

Ейприл: Също така, много хора виждат определени числа и това също може да бъде като сигнал, че имат връзка със своите водачи.

Башар: Да,  за да знаеш, че си свързан с тях, в този момент.

Ейприл: И това е една непрекъсната комуникация, която еволюира и става лична за теб, но определено знаеш, че идва от по-високите ти нива и те води в посока, която наистина те подкрепя.

Башар: Да, и това е определението за синхронност.

Ейприл: Друг въпрос…

Башар: Един момент…Моля разберете, че когато говорим за идеята за синхронност, не говорим за нещо, което всъщност прониква във вашата реалност. Синхронността е начин за интерпретиране на тъканта на самата реалност. Това е способността ви внезапно да прозрете действителната базисна структура на Съществуването, в смисъл че всички неща всъщност са едно и също нещо и че всички неща са свързани. Така че това е действителната тъкан на самото Съществуване, която виждате, когато преживявате синхронност. Нова не е нещо, което идва отвън и манипулира реалността. Това е самата същност на реалността, тъканта, скелетът на самата реалност, които преживявате. 

Ейприл: Също така това изглежда че е част от процеса на демистификация на по-високите нива. Един естествен процес от това приемане, че това е част от нашия живот, тези разговори, при които все по-добре комуникираме със самите себе си.

Башар: Точно така, защото идеята е, че даже ако комуникирате със своите водачи, тяхната задача е да ви превърнат всеки от вас в  най-добър водач на самия себе си.

Ейприл. Да. Друг наш зрител пише: Бил съм в контакт със същества, които изглеждат като хуманоидни лъвове.

Башар: Чуваме това много често.

Ейприл: Кои са тези котешки хора?

Башар: Наистина не можем да говорим за тях много, но идеята е, отново, както описахме при съществата от Арктурус, че това са проекции. В действителност те не изглеждат така. Те обаче представляват една цивилизация, в друго измерение, която разбира какво означава този символ за вас и знаят, че като проектират своята енергия по определен начин, който отговаря на този външен вид, вие ще се отнесете към тях по определен, важен за вас начин. Нека обаче го кажем така: Цивилизацията на съществата-котки, с които трябва да се свържете, вече живеят между вас. Те се наричат котки. И идеята на тези същества от по-високо измерение, които могат да приемат този външен вид, макар той да не отговаря на начина, по който действително изглеждат, по някакъв начин отразява към вас, че това са съществата, с които трябва да се за-поз-на-е-те по доб-ре. И идеята е, че те възприемат други измерения. Така че ако вие развиете по-голяма емпатия спрямо котките и комуникирате с тях на това ниво, вие ще може да започнете да виждате това, което те виждат през очите си.

Ейприл: Интересно е това, че много от нас, когато за първи път имаме домашни котки, гледаме на тях от високо от позициите на по-високо развити същества.

Башар: На което котката обикновено реагира с „пфс”. (смях в залата)  Запомнете, че даже собствените ви учени знаят, че котките не могат да бъдат опитомени. Вие просто съществувате съвместно с тях. И те избират да живеят съвместно с вас. Има причина за това, че не сте опитомили котките. Те просто откриват, че понякога условията на животът при вас са удобни за тях. И на тях им прави удоволствие да се привързват към вас. Моля, възползвайте се от факта, че те всъщност избират да правят това с вас, защото вие не сте ги опитомили.

Ейприл: Всъщност те са твърде интелигентни по начина, по който комуникират…

Башар: Разбира се, че са.

Ейприл: И ако човек наистина развие отношения на съвместимост, това променя цялото му отношение към животните и към комуникацията с дружи животински видове.

Башар: Абсолютно. Абсолютно, защото много пъти хората, ако по някакъв начин се отнасят към котката като господари, тя просто ще им го върне по същия начин. Котките са експерти учители. Научете се да бъдете равнопоставени с тях и ще може да прозрете през преградите между реалностите много по-лесно. Това помага ли?

Ейприл: Помага много. Има един последен въпрос. Каква е разликата между начина, по който един индивид се премества през различни реалности и това прави една група от индивиди?

Башар: Единствената реална разлика е свързана с консенсуса за промяната. Намираш ли смисъл в това? С други думи, ако извършваш промяната сам, ти се отнасяш към идеята за масовия консенсус до известна степен, но имаш повече индивидуална свобода. Идеята за груповата промяна е свързана с повече междуличностна комуникация, за да се получи съгласие за характера на промяната. За да имате привидно общо преживяване по време на промяната. При групата има много повече общуване по един специфично фокусиран начин.

Ейприл:  И това също усилва енергията на всеки член на групата и създава ниво на синергия, което надхвърля по някакъв начин това, което можем да видим при отделния индивид.

Башар: Ако групата, желае да се обедини по този начин, да, макар че има и групи, които може да създадат хаос.

Ейприл: Но когато те увеличат своя синхрон, тогава положителната промяна започва да се случва.

Башар: Да. И тогава те могат, поради факта на увеличения брой на членовете си, евентуално, не винаги, но евентуално, поради общите системи от вярвания на вашата планета, да генерират повече енергия за промяна и да я ускорят повече, в сравнение с индивида, който ще трябва да се справя с много други проблеми, с които групата може да се справи поради взаимното сътрудничество и подкрепа.  Така че една група понякога, не винаги, понякога, може да постигне нещо повече и по-бързо, от отделния индивид.

Ейприл: Много интересно. Груповата динамика е нещо, което ние сме изследвали много, но на дали сме разбрали напълно, как тя може да бъде използвана пълноценно.

Башар: Не сте, но ще го разберете. И така, моля направете една много кратка почивка, след което ще продължим това предаване с вашата холотопна медитация, за да помогнем при кристализирането на идеята за протоколите на контакт.

 *         *          *

Башар: Нека сега продължим това предаване, като всеки от вас си позволи да се отпусне и да се почувства удобно. Нека тялото ви да се отпусне, нека мислите ви да се отпуснат, и докато започнете за си позволявате да преминавате в едно по-отпуснато състояние, малко по малко, позволете на дишането си да стане дълбоко и равномерно, като поемете дълбоко въздух…и го изпуснете, и се отпуснете още повече, като още веднъж поемете дълбоко въздух…и го изпуснете. И позволете вси-и-и-ички мисли от деня да си отидат, като се отпуснете още повече, като вдишате още веднъж дълбо-о-о-око и задръжте, и задръжте, и задръжте, след което издишате силно. Сега продължете да дишате дълбоко, спокойно и без усилия, докато музиката ви зазвучи и светлините поставят началото на холотопа.

И докато си позволявате да съсредоточите погледа си в това рефлективно огледало, в една многоизмерно свързана мрежа от линии на светлина и енергия, вижте в нея също идеята на всички различни светове, на всички различни съзнания, на всички различни цивилизации, които съставляват Междузвездния съюз, като една схема и една карта на различните звездни системи, всички взаимосвързани с намерение, чрез тези линии на светлина, тези линии на любов, линии на позволение, и вие си позволявате да се понесете в тази реалност на контакт.

Позволете си да почувствате, все повече и повече, всички вълни от енергия и тези линии на светлина, линии на информация, линии на намерение, линии на позволение, линии на любов, тази мрежа на принадлежност, тази мрежа на ангажираност, тази мрежа на една звездна общност, която приближавате, към която сте отправили молба за партньорство, една покана, на която ние отговаряме, за да ви помогнем и насочим по пътя на отварянето, отварянето, отварянето към галактическата общност, към която вие сега едва започвате да разбирате, че сте част и към която може да станете ангажирани много повече, по множество начини, които ще ви издигнат и ускорят отвъд това, което сега подсказва въображението ви. За да изследвате други сфери, не само между звездите, но и между различни измерения на съзнанието ви. И вие започвате да разбирате по-дълбоко идеята, че всички звезди, които изглеждат че се намират там надалече, и всички цивилизации, които могат да бъдат свързани с тях, всъщност се съдържат във вашето съзнание.

Това, че ставате част от Междузвездния съюз е също началото на прозрението, че Междузвездния съюз е част от вас и винаги е бил. Първият контакт започва с вас, вътре във вас, за да интегрира и формира асоциации и обединения, на всички различни аспекти на собственото ви съзнание, за да събере в едно звездните системи в собственото ви същество, в различните аспекти на вашата личност, на различните нива на съществото, което сте, за да обгърнете всичко това вътре в себе си, тази духовна връзка, която ще ви позволи да отправите един вибрационен резонанс с който да общувате с отраженията на всички други цивилизации, защото те са отражения, само различни начини за отражение обратно към вас на многоизмерната природа на вашето същество.

Идеята за взаимодействие с всички тези цивилизации  наподобява много това да застанете в центъра на  многоаспектния кристал, който ви заобикаля, така че всяко отражение на всеки аспект, независимо колко различен може да изглежда той, да ви позволи да разберете, че е само различен аспект на вашата цивилизация, един друг начин да видите всичко, което сте и това, че сте свързани, че сте едно нещо, което изразява себе си по всички различни начини, на които е способно.

Това е началото на истинската връзка с Междузвездния съюз – да установите връзка със самите себе си и да интегрирате, и да станете една цялостна система, която след това да вибрира с честота, която ще излъчвате като покана към други, които да се присъединят в една общност, с взаимно споделяне и съзидание.

Много са стадиите и стъпките и етапите, които водят към открит контакт и членство в Съюза. Голяма част от тях са вече зад вас. Пред вас има още неща, които да направите, да научите и да разберете, но вие се приближавате, все по-бързо и по-бързо всеки ден. Колкото повече се интегрирате, колкото повече се отпускате, колкото повече позволявате, колкото по-малко се страхувате, толкова повече ще почувствате и преживеете връзката, която ще ви привлече и доведе, все по-дълбоко и по-дълбоко в Междузвездния съюз. И денят, в който може да решите да приемете пълно членство, ще бъде ден на радостно празнуване за всички светове, принадлежащи към Съюза, защото те ще приветстват с „Добре дошъл у дома” още един член на семейството. И семейството ще е порастнало и ще се е увеличило експоненциално, макар и с включването само на вашата една цивилизация. Защото богатството от многообразие, което вие ще внесете, е величествено и красиво.  То ще добави вашата уникалност към идеята на тези, които със своята свободна воля се присъединяват към всички останали, в един красив танц и оркестрация на взаимност, изява и позволение, и безусловна любов. За да можем ние всички да преживеем все повече и повече, с всяко допълнение към многоизмерния кристал, който „Всичко, което е” притежава, за да изрази себе си в Съществуването, което е.

След като сме ви позволили да се разгърнете и вие сте допринесли за нашето разгръщане,  ние ви отправяме нашето най-дълбоко признание и благодарност. Защото ние можем да ви почувстваме в сърцата си, можем да ви почувстваме в умовете си, можем да ви почувстваме в Душите си, в самата сърцевина на нашите същества. И ние ви приветстваме, приветстваме ви с „Добре дошли у дома”. 

Бъдете в мир със себе си и с всички други, с които ще взаимодействате. Бъдете в мир. Не се срамувайте от това да се изправите, в пълното си изящество. И ако се отпуснете с това чувство на истинско изящество, всичко, което вярвате че сега е невъзможно, за вас ще стане нещо обичайно. Позволете си  да смекчите всички свои комуникации, и подхождайте с любов и разбиране, и състрадание. Тъй като всяка гледна точка е валидна и красива, и може да се постигне консенсус, когато признаете абсолютната валидност на всички различия помежду ви.  Така се формира единството. Не когато всички мислят еднакво и да еднакви, а когато считате за свещени всички красиви гледни точки, които всеки от вас притежава. Позволявайте им да се изявяват заедно и да се сливат в синхрон, и да се обливат с енергията, която води нашата цивилизация и която наричаме синхронизъм. Защото ние знаем, че всички неща са точно там, където трябва да бъдат, когато трябва да бъдат и че в това пътешествие и в етапите, които водят към открит контакт, вие сте точно там, където трябва да бъдете, на точния подходящ етап и в точния подходящ момент. И всички неща ще последват точно така, както трябва.      

Поемете дълбоко дъх и кристализирайте това за себе си. И позволете му да бъде нещо реално. Бъдете любезни, бъдете отворени, не се страхувайте. Бъдете любезни, бъдете отворени, не се страхувайте по отношение на всичко, в живота ви. Приемете неочакваното и очакваното да бъде неочаквано. Защото вече знаете пътя,  по който трябва да поемете и той ще ви се разкрие само когато направите в него следващата стъпка. И това ще ви помогне да живеете в настоящето, и да вярвате, че всички неща ще последват точно така, както трябва.

Поемете дълбоко въздух и превърнете това в своя истина, ако желаете. Защото това ще ви послужи във всичко, което ще направите в своя живот. Отпуснете се в себе си и в своето изящество, и излъчвайте благодат и милост.

Поемете дълбоко дъх и го задръжте, и задръжте, и задръжте. И го издишайте. И се потопете в това усещане за плавност и лекота. И приемете това в сърцето си и нека то потече във вените ви, и нека то ви подхранва и подкрепя, за да бъдете всичко, което сте. Бъдете духовни, бъдете в мир, бъдете един и много. Добре дошли у дома. Добре дошли у дома. Добре дошли у дома.

И сега, докато продължавате да дишате, и да сте отпуснати и позволявате на музиката ви да затихне, и светлините да избледнеят, позволете си просто да се понесете, в тишината и в бледата светлина, просто си позволете да се понесете, свободно и лесно, и без  усилия. Почувствайте радостта от живота и се усмихнете.

Приемете нашето най-дълбоко признание. Насладете се на своето преживяване на първия основен инструмент на първия контакт. Позволете му да ускори вашето движение в пътешествието ви тази вечер. Приемете всички нашата безусловна любов и благодарност. Сладки сънища! Осъзнати сънища! И помнете, когато ви обхване съмнение, дишайте, просто дишайте.