Башар – Следващата фаза – 12-ти ноември, 2016 г. с допълнение.

(С) 2016 Превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден на всички вас, как сте?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. И така, какви са новините? (Смях в залата) Всичко ли се променя тази есен? Не?!  Добре. Ние разбираме, че както сме казали, това ще бъде есента на 2016-та, когато всичко ще се промени и може би всички вие всъщност вече вярвате в това. Идеята обаче, е, че  както сме казвали много пъти, проблемът не е в самите обстоятелства. Проблемът винаги се свежда до вашето състояние и това как реагирате на това, което се случва. Как преживявате своята реалност е далеч по-важно от това, което се случва в действителност. Идеята е винаги, както също сме казвали, винаги да си предоставяте възможността да давате на възникващите обстоятелства положителен и полезен смисъл за вас, даже и да разбирате, че в това, което се случва, може да се съдържат елементи, които вие задължително не предпочитате. Фактът, че нещо се случва, може винаги да бъде използван от вас по положителен начин, за да ви придвижи напред по начин, който действително предпочитате, в посоката, в която действително предпочитате да вървите.

Вие може да си позволите възможността да започнете да разбирате как да разглеждате неотдавна възникналите обстоятелства по положителен начин, който ви позволява за извлечете полза, независимо какво всички останали около вас решават да преживеят. Ние разбираме, че много от вас, както се изразявате на вашия език „са откачили”, но все още има много, много неща, които могат да се случат.

Най-големият ефект в случая е това, което вие наричате шок и загуба на ориентация. Това обаче може да бъде положително нещо, ако го използвате по положителен начин, защото вие в момента буквално се намирате на едно място, където сте дезориентирани спрямо предишната си реалност. Мнозина от вас са в състояние на безтегловност и това за вас е възможност да създадете една нова реалност по един много ускорен начин, защото сте били освободени, с шок, от предишната си реалност, от всяка степен на самодоволство, от всяка степен на допускане, че нещата просто ще се придвижат напред по начина, по който са го правили винаги. Това може да бъде използвано по един много мощен, преобразуващ начин.

По аналогия, погледнете на случилото се по следния начин, ако пожелаете. Представете си, че се намирате в малка лодка и плувате по течението на една спокойно течаща река. Всичко е хубаво, спокойно и мирно. И ето че изведнъж попадате на някакви бързеи. Ако разберете как да преминете през тези бързеи, вие всъщност може да управлявате своята лодка и да ги преодолеете много, много по-бързо, отколкото ако просто оставите лодката да се носи по течението както преди. Така че сега това е възможност вие да преживеете малко сътресения, но ако разбирате как да запазите състоянието си такова, каквото го предпочитате, и да си позволите да преминете през тези сътресения с умение и поглед напред, вие ще установите, че поради факта на освобождаването ви (от старото), това е всъщност нещо, което ви позволява да се придвижите напред много бързо, по един много ускорен начин, в посока на реалността, която предпочитате.

Това е, този момент на преход, точно сега, това е един от основните моменти на разделение на различни успоредни реалности.  Сега ви е предоставена възможност да видите много ясно, че в определен смисъл вие живеете (едновременно) в две различни държави. Нали така?  Точно така! Разделени почти наравно. Така че сега идеята е, че тези, които казано на вашия език са „спечелили” вашите избори, сега се чувстват способни да си изяснят кои са, тъй като се чувстват в безопасност да го направят и това ви дава възможност да видят точно кои са, без да има нещо скрито. Защото те се чувстват свободни да изразят себе си, независимо дали това изглежда против вашите предпочитания, тъй като това ви дава много по-ясна идея, защото те повече не крият своите идеи, перспективи и гледни точки. Независимо колко вибрационно несъвместими ви изглеждат, сега те са разкрили кои са.  Ето защо сме казали, че сега вие получавате всичко на масата, по един много прозрачен начин, за да решите какъв вид свят всъщност предпочитате, както и те могат да решат какъв свят предпочитат. Мога да ви кажа, че все още предстоят някои изненади даже и за тях, защото личността, която са избрали, няма задължително винаги да прави това, което хората мислят, че би направил.

Така че всичко далеч не е завършило, по много причини. Това е един процес, който ще продължи доста във времето и вие ще видите, че той ще се колебае твърде радикално, от време на време, в най-различни посоки. Въпреки всичко обаче, това което виждате и действително преживявате, за първи път и по-съзнателно, е, буквално две реалности, които съществуват една до друга, и които отразяват действително разделение на реалността на две успоредни половини.

И така, това е вашата възможност да запазите едно вибрационно свое състояние, при което да не се страхувате, да не изпаднете в негативизъм, по никакъв начин да не реагирате спонтанно, но да действате обмислено, с тази положителна вибрация, за да може да се понесете по тази вълна, в равновесие, умело, в посока, която ви води към това, което предпочитате, много, много по-бързо. Тази шокова вълна е буквално това – шокираща вълна, която може да ви понесе напред, много бързо, в посоката която предпочитате, ако я използвате по този начин. Ето защо, моля, останете в състоянието, което предпочитате. Има много символи, присъщи на това конкретно събитие, които са подобни на много случили се събития, с подобен шоков ефект. В момента има енергия, много подобна на тази, свързана с вашата дата 11-ти септември (11.09. /2001), и ето че сега нещата се повтарят в 09.11./2016. Така че получавате един огледален образ и се озовавате от другата страна. В момента имате годишнина от една стена, която бе съборена*), и ето че хората говорят за издигането на друга стена.  И виждате отново крайностите и парадокса в тези събития, ако знаете как да гледате на тях.

*) Берлинската стена пада на 09.11./1989 г. – Бел.прев.

Вие знаете как да разчитате символите и знаете какъв вид позволение е за вас случилото се.  Така че не се отчайвайте, не се поддавайте и не приемайте вибрацията на страха и на отрицанието. Разглеждайте това като възможност, която други може да не виждат и водете напред останалите като запазите състоянието на духа си, което предпочитате, така че  да демонстрирате на другите, чрез примера си, как те също могат да възседнат тази вълна.

Няма нужда от отрицателна реакция, защото това означава само да приемате вибрационната честота на това, от което се страхувате. Позволете си да видите това по един много различен начин, защото това е една много мощна, магическа възможност да се откъснете от една стара реалност. В много отношения случилото се може да се разглежда и като нещо, което е подействало като предпазна клапа за най-различни напрежения, съществуващи на вашата планета.

Разбираме, че във вашия свят може да има много други страни, които може също да реагират със страх на този конкретен вид промяна, но всъщност ако се огледате наоколо, тези, които са били най-опасни за вас, сега всъщност са уталожили своите позиции, защото усещат, че новият лидер на вашата страна е всъщност някой, с който могат да разговарят. И независимо дали това ще се окаже истина или не, идеята е, че напрежението в областите, където то трябва да бъде намалено, сега вече е намаляло. Така че всъщност нещата в тези области са се успокоили, защото хората са със сходно мислене. Е, разбира се, това може да не е мислене, което вие предпочитате, но самият факт че те мислят, че могат да комуникират, намалява напрежението. Разбирате ли?

Така че вие трябва да погледнете на резултатите в по-големи мащаби, да видите по-голямата картина, да разберете всички аспекти на това, което се случва тук, но вие няма да може да ги видите в положителна светлина, ако преди това самите  вие не изберете да бъдете в положително състояние. Защото спомнете си, че вие не може да възприемете нещо, което не отговаря на вашата вибрация. Така че ако запазите положително състояние, вие ще получите повече възможности да се вдъхновите от голямата картина и това ще ви позволи да видите много ясно това, което ви казваме – че това е възможност да се освободите от статуквото, защото това е едно от най-важните неща,  които трябва да се случат в една цивилизация, на която предстои открит контакт с едно извънземно общество – да се освободи от статуквото!

Вие трябва да се освободите от всичко, което сте приемали за нормално, от всичко, което сте приемали наготово в обществото, в което сте живели, за да приемете една друга вибрация, за да се преместите в една друга реалност, която съдържа потенциала за екстра-измерен (extradimentional) контакт !

И сега вие се намирате в това безтегловно състояние. Вие сте се откъснали от статуквото. Сега вече сте отворени към идеята: „Е, сега вече може да се случи всичко!”  (смях в залата) И това е точно състоянието, в което трябва да се намирате, за да преживеете действително открит контакт с нас и с други извънземни и екстра-измерни същества.  Така че това работи във ваша полза и в определен смисъл е подарък, който сте получили, макар да не това задължително може да не е било намерението на тези, които са ви го дали. Защото „нещата се случват по мистериозни начини”. Нали така?  И вие винаги виждате положителното и отрицателното и избирате кое предпочитате.

Сега ще споделя и още нещо с вас, което също е предшественик и води към идеята за промяна в много области на вашата планета, но засега ние ще се фокусираме върху вашата конкретна страна (САЩ). Много от вас са знаели, от доста време, че нашият кораб се намира над областта, която вие наричате Седона, Аризона, нали така? И ние сме свързани със енергийното завихряне, което е едно много мощно завихряне в тази област. И ние сме помпали енергия и вибрация в това завихряне, за да може то да съдържа повече потенциал за това да разгърнете своя потенциал, да откриете кои сте наистина, повече потенциал за извънземен контакт. И ето какъв е трикът. Докато наблюдавахте, в нощта на вашите избори, картата на вашата страна, където се появяваха вашите оцветени в червено щати и тези оцветени със синьо, както и тези, които още не се бяха определили, вие започнахте да виждате все повече и повече червено, нали? Повече щати, които сменят цвета си от синьо в червено, нали така? И вие видяхте една голяма ивица червено, която премина през средата на вашата страна, нали така? И тогава видяхте едно малко червено петно, което се насочи надолу къде? – към Аризона. Сега вече има връзка между завихрянето и всички тези, които считат себе си в червените области и вибрацията на нашата енергия може бавно да премине по този път в различни части на червените области и да разцъфне в малки завихряния, които съществуват там, така че да изненада тези хора, които се намират там, и които ще бъдат обхванати с тази енергия и които ще се запитат какво се случва. Това ще промени тяхното мислене и перспектива и те ще получат възможност да приемат повече от тази енергия, като създадат една връзка между себе си и това завихряне, без даже да знаят какво точно правят. Ние обаче знаем какво се случва и знаем как да се възползваме от това и как да позволим на нашата енергия да разцъфне в тези области, което не значи, че някой трябва да внимава за това, но то предоставя повече възможности за въздействие на тази енергия, защото всички тези области сега считат себе си обединени и те ще гледат на случващото се всяка по свой начин, но няма да видят движението на енергията, която ние виждаме, и която прониква във всички тях. Така че това също ще подпомогне идеята за отваряне на умовете, за отваряне и промяна на перспективите, за преосмисляне и по-ясно виждане на изборите, които хората правят. И пред следващите години, между сега и 2020 г. ще може да видите много промени, които ще се случат в тези обрасти. 

С оглед на идеята за контакт, с оглед на идеята за Разкритие (Disclosure) на нашето присъствие и на това на други извънземни, не че казваме, че това ще се случи, затова, молим не ни цитирайте погрешно, но сега има по-голяма вероятност за възникването на Разкритие, поради този, който сега имате във властова позиция – просто човек, който прави това, което приема за нещо яко и което го прави да изглежда добре. „Хей, какво ще стане, ако кажа на всички, че извънземните са нещо реално? Това няма ли да ме направи да изпъкна над всички останали, при положение че съм такъв нарцис?”  (смях в залата) Така че всъщност има възможност за човек, който е определено непредсказуем, да направи нещо, което мисли, че ще го направи да изглежда добре, независимо какво други биха предпочитали той да направи, или да не направи.

Идеята е, че макар някои хора да мислят, че могат да разчитат на своя кандидат, те ще получат някои изненади. Идеята също така е, да си позволите да си припомните, че обвързаностите на този човек всъщност са много по-широки, отколкото си мислите. Те всъщност произтичат от една противоположна политическа партия. Нали така? Нали разбирате за какво става дума? И това позволява възникването на пукнатини, през които да преминат други видове енергия и интереси, които отново много хора може да помислят, че са в услуга на техния дневен ред, но всъщност може да открият, че с течение на времето те обслужват противоположен дневен ред. Така че това всъщност им е позволило, в тяхното самодоволство, да отворят определени пролуки, без да внимават какво преминава през тях. Пример за това е фактът, който може да ви изглежда изключително парадоксален, че фокусът върху изборите бе толкова интензивен, че тези, които са против легализирането на марихуаната, не разбраха откъде им бе нанесен удара. (смях в залата) Те не внимаваха и изведнъж това мина. (Аплодисменти)

И така виждате, как идеите работят за вас, по най-различни начини, подобно на вашия трик с трите обърнати чашки и топчето. Къде е сега топчето, къде е сега топчето, къде е сега топчето, я погледнете насам… и хоп, не познахте. Така че отново, имате на разположение възможности, които са разпръснати навсякъде в това събитие. Просто трябва да знаете как да гледате и как да ги откриете, като запасите положителната си нагласа и състояние. И по повод идеята за Разкритие ще откриете, че по това време, независимо дали този индивид или не, нещата са получили ускорение по различен начин и са тръгнали по различен път. Това не означава същия път,  както преди, но сега ще има повече възможности и повече пролуки в статуквото, при което ще възникнат нови неща и то по-бързо, отколкото би позволило статуквото.  Тук не става дума за наличието или липсата на почтеност у някой индивид, който сте предпочитали или който олицетворява нещо, с което сте в синхрон. Ние говорим за това как вашето общество трябва да се промени, за да се отвори за нови неща, които всички казвате, че бихте искали да се случат. Понякога тези неща може да се случат по най-неочаквани начини, когато обстоятелствата създават шокови вълни в съзнанието ви, така че най-накрая да поискате наистина да се освободите от статуквото и да осъзнаете, че наистина не може да предскажете за себе си много от нещата, които ще се случат, и това е една блестяща възможност, защото сега, докато сте в това безтегловно състояние, може да решите, къде ще попадне топчето на рулетката, която въртите. Идеята за аналогията с рулетката обаче, е, че сега топчетата са две и те отразяват двете различни успоредни реалности. Колелото обаче все още се върти и топчетата все още не са се спрели, независимо как може да изглеждат.  И когато топчетата се спрат, вие ще видите все по-голямо и по-голямо ускорение в разделението между двете реалности, както и все повече и повече промени, които настъпват на двете страни, докато най-накрая топчетата се спрат и вие почувствате раздалечаването на тези две реалности. И с оглед на Разкритието ще установите, че така както нещата се оформят сега и както се очертават вероятностите на различните пътища, по някое време между сега и определено не по-късно от 2025 г., ще се случи някакъв вид разкритие на нашето присъствие. Има друга демаркационна точка във вашата година 2020, когато нещо може да се случи, преди или след това, тъй като все още има много неща, които са нестабилни и по никакъв начин не могат да бъдат предсказани. Всичко, което трябва да знаете, че сте отворили много различни възможности, от които може да се възползвате и да позволите на вълната, която сте възседнали да поеме в предпочитаната от вас посока, само ако се научите да гледате на случващото се по този начин. Договорихме ли се?  (Одобрителни възгласи)  Добре.

Тогава ние ви благодарим, че ни позволихте да споделим с вас тази перспектива. Предстоят и повече такива споделяния. И в отговор на това, с което ни дарявате, ние сега ви питаме как можем да ви бъдем от полза. Може да започнете със своите въпроси, ако желаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам само един въпрос. Аз разбирам, че времето не е линейно …

Башар: Времето може да бъде преживявано по линеен начин и всъщност това е, което вие обикновено назовавате „време”. Но това е една илюзия.

Участник: Да. За мен това е един романтичен въпрос.

Башар: Романтичен въпрос. Добре.

Участник: Двамата с мъжа ми си говорихме за това, че в следващото ни прераждане (въплъщаване) бихме искали да се срещнем отново.

Башар: Но ти разбираш, че въплъщаването е илюзия, нали? То е реално като преживяване. Вие може да имате преживяване, че се прераждате, но всичко съществува едновременно. Всички животи протичат точно сега. Така че вие може да създадете свое преживяване, че преминавате от този в друг живот и че „се срещате отново”, но тези животи вече съществуват, това са различни хора. Те вече съществуват едновременно с вас, точно сега. Следователно вие установявате енергийни връзки, за да свалите информация и енергия, които да ви помогнат в това преживяване, така както те може да ползват вашия житейски опит и да извличат информация и енергия от вас, които са им нужни за техните преживявания, по тази връзка, която сте направили с тях от настоящето. И те са направили това от тяхното настояще. Дали вие го наричате ваше бъдеще, или не, това не означава, че то не съществува в момента. Така че вие всъщност не се превръщате в тях. Идеята е, че от гледна точка на Свръхдушата, може да е по-точно да се каже по този начин, защото Свръхдушата има всички тези прераждания и въплъщения едновременно и от нейно име вие може да кажете: „Аз имам този живот и този живот, и този живот …” независимо в какъв ред искате линейно да го възприемете, но Свръхдушата също разбира, че всички тези животи съществуват едновременно и че вашето пре-жи-вя-ва-не да имате един живот след друг е просто една гледна точка в пространствено-времевия модел, без да бъде точно описание на това, което действително, механично се случва. Вие имате само един живот, който да изживеете. Идеята е, че като се развивате и като променяте своята гледна точка, вие може да създадете преживяване, че имате други животи, но това е само една житейска перспектива.

Въпреки това, за да отговоря на въпроса, който зададе, идеята отново е, че може да изберете това, което искате да преживеете. Просто като направите такъв избор. Това не е толкова трудно. Ако изберете да имате преживяване на един друг живот заедно, може да го направите. Няма какво да ви спре.

Участник: Докато сме в това свое въплъщение?

Башар: Имаш предвид, докато сте във физическата реалност? Защото въплъщението е това, което сте сега.

Участник: Да.

Башар: Да, може да изберете да преживеете да имате заедно един друг живот във физическата реалност, като двама различни души. Аз само ти казвам, че това е просто една гледна точка и преживяване на гледната точка, а не нещо, което механично се случва, защото тези животи съществуват в момента. Това са други двама души, точно сега. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да, благодаря много.

Башар: Пак заповядай. Вие може също така да решите, че искате да прекарате известно време заедно в духовната сфера.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имах това преживяване в четвъртък вечерта, когато някаква енергия преминаваше по целия ми гръб и това продължи дълго – около час.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: След това започнах да виждам нещата някак замъглено …

Башар: Да.

Участник: И след това нещо ми подсказа да проверя уеб страницата на Башар и като я отворих, открих, че ти ще ходиш в Оуклънд. И ето ме тук.

Башар: Значи си била водена от собствената си синхронност, от своя Висш разум, от своите водачи и от нашата вибрация.

Участник: Тогава енергията, която премина надолу по моя гръбначен стълб, това какво беше?

Башар: Това е било съобщение от Висшия ти разум, което ти е казвало, че трябва да обърнеш внимание на тази синхронност, защото тя по някакъв начин ще ти бъде полезна. Нали така? 

Участник: О кей.

Башар: Това не е нещо мистериозно. Такива неща ще се случват все повече, с разгръщането на съзнанието ви, защото са част от този процес, при който ставате по-чувствителни спрямо енергиите от по-високите честоти, и можете съзнателно да разпознавате, когато ви предават информация. Това обикновено се проявява чрез синхронности или чрез някакво усещане за неотложност, което те насочва в определена посока. И това ще ти каже къде трябва да бъдеш и че това е енергията, която трябва да преживееш. Това обаче идва предимно от Висшия ти разум. 

Участник: В това има смисъл.

Башар: Зная, затова го казах.

Участник: Благодаря ти. Имам и друг въпрос. Аз се опитвам да следвам своята радостна възбуда …

Башар: Ти правиш какво?!

Участник: Аз следвам своята радостна възбуда …

Башар: Благодаря ти.

Участник: И преди шест години реших да сменя административната си работа и да започна да разхождам кучета срещу заплащане. Правих това в продължение на още шест години, беше ми толкова приятно и направо си скъсах задника от работа в продължение на 14 часа на ден.

Башар: И ти вече нямаш задник? (смях в залата)

Участник: След това се разболях тежко и трябваше да претърпя операция. Така че трябваше да напусна тази работа, която обичах толкова много. Сега работя отново в офис на половин работен ден и от време навреме развеждам кучета като допълнителна работа. И въпросът ми е такъв. Аз следвах своята радостна възбуда, но това бе свързано с много работа и с по-малко пари, и на всичкото отгоре тялото ми не издържа.

Башар: Тогава може би трябва да правиш нещо друго. Или може би трябва да помислиш как би могла да извършваш тази работа по по-вълнуващ начин, така че да не се изтощаваш. Във всички случаи, ти можеш да правиш нещо, което в момента ти доставя радостно вълнение в най-голяма степен, и помни, че цялата формула е не само да следваш своето най-силно радостно вълнение, но също така да го правиш според своите най-добри способности, което е втората част от формулата, нали?

Участник: Да.

Башар: Тогава ако вече не си способна да извършваш тази работа, това е знак, че трябва да направиш промяна и да правиш това, което си способна да правиш и което отговаря на най-силната ти радостна възбуда. Може би ти си се съпротивлявала срещу това?

Участник: Мисля, че беше точно така.

Башар: Понякога, когато настояваш на това да правиш нещо, което ти доставя радостно вълнение, макар да получаваш сигнали, че трябва да направиш промяна, тогава всъщност ти не следваш радостната си възбуда, защото по определение, радостната ти възбуда не би трябвало да съдържа идеята за нещо, което би те изтощавало. Само съпротивата ти прави това. Така че съпротивлявайки се срещу идеята, че може би трябва да правиш нещо по-различно и следвайки радостната си възбуда, като си пренебрегвала сигналите на тялото си, ти всъщност не си обръщала внимание на своето определение за радостна възбуда. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Сега намирам напълно смисъл в това. Благодаря ти много.

Башар: Пак заповядай. Помнете, че когато действате под влиянието на своята радостна възбуда, не трябва да има абсолютно нищо, което да бъде извършвано насила. Ако има такъв момент, това не е радостна възбуда в точния смисъл на думата. Ако докато следвате радостната си възбуда се случва нещо, на което трябва да обърнете внимание, то обърнете му внимание. Помнете, че една от функциите на радостната възбуда е да насочи вниманието ви към всякакви ваши убеждения, които не съответстват на тази радостна възбуда, за да се фокусирате върху тях, да ги откриете и да ги изоставите. Не да продължавате да се напрягате и да настоявате: „Моята радостна възбуда не би трябвало да има този ефект.” Ако съществува такова смущение, то има своята причина. Помнете, че даже то да ви носи нещо, което не предпочитате, то има своята причина и ако го пренебрегнете, то само ще се засилва, докато му обърнете внимание. Така стават нещата.  

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Ти казваш много често, че трябва да следваме своята най-силна радостна възбуда.

Башар: Наистина ли?! (смях в залата) Това ми звучи донякъде познато.

Участник: И това изглежда толкова лесно, че някак много от нас не го правят.

Башар: Защото болшинството от вас са били научени да мислят по по-сложен начин.

Участник: Чудя се защо понякога избирам да не следвам радостната си възбуда, за да си дам урок, който в друг случай не бих могъл да получа. 

Башар: Разбира се, че можеш да постъпваш по този начин. Не е задължително, но би могъл. И много от вас го правят. Понякога вие си позволявате да преживеете нещо, което не предпочитате, защото имате убеждение, което ви казва, че това ще направи предпочитаното от вас по-ясно по пътя на сравнението. Все едно да кажем, че е по-лесно да видиш мъничкото пламъче на свещта, което е обградено от тъмнина, нали така?

Участник: Да.

Башар: Така че понякога вие създавате тъмнината, за да може да видите по-ясно светлината. Тогава може да се придвижите към светлината.

Участник: При някои хора това отнема повече време.

Башар: И какво от това? Закъде си се забързал? Ти си едно вечно, безкрайно същество, накъде си се втурнал? (смях в залата) Идеята е да бъдеш тук и сега. Защото процесът, през който преминаваш, съдържа целия смисъл на това да преживяваш един физически живот. Животът е един процес. Пътуването е крайното предназначение, крайната цел. Няма друго място, където да отидеш. Единственото място, където трябва да бъдеш, е тук, при това, което се случва, точно сега. Това е най-важното нещо. В живота ти няма нищо по-важно от това, което се случва точно сега, и точно сега, точно сега. Няма нищо по-важно. Защото тук е мястото, където ти съществуваш, тук и сега. Ако се опитваш да бъдеш някъде другаде, вглъбен в миналото, тревожещ се за бъдещето, ти няма да си тук и сега. И тогава как е възможно нещо, което съществува тук и сега, да те открие, след като не си у дома си? То може да чука, да чука и чука и … „Е, в къщи няма никого. Човекът се е вкопчил в миналото или се рее в бъдещето. Просто ще трябва да почакам, докато се прибере у дома. Тогава може би той ще преживее по-пълноценно това, което е тук, в настоящето.”

Участник: Значи това ще бъде друг начин човек да открие своята най-силна радостна възбуда – в настоящия момент? 

Башар: Идеята е „едното и другото”. Защото когато следваш най-силната си радостна възбуда, ти живееш в настоящия момент. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И когато наистина живееш в настоящия момент, ти изразяваш своята най-силна радостна възбуда. Това всъщност са две страни на една монета. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Какъв процент от хората в тази зала би казал, че са извънземни?

Башар: (медиумът сочи към себе си, с което иска да каже: Башар) Никой от вас не идва от друга планета. Вие имате връзки с други цивилизации, но вашите тела са били родени на Земята. Разбираш ли това?

Участник: Разбирам.

Башар: Да бъдеш извън-земен, означава да си роден на друга планета, физически. Вие всички имате връзка с други цивилизации, имате дубльори в други общества, сред звездите, в определен смисъл, други свои версии. Това важи за всички вас.  

Участник: О кей.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря. Сега се връщай на планетата си.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Можеш ли да ми дадеш практически метод за откриване на определенията в живота ми, които трябва да преразгледам?

Башар: Да. Всеки път, когато усетиш някаква енергия, определено чувство, емоция, поведение, което не съответства на предпочитанията ти, което усещаш като съпротива и което не отговаря на състоянието, което предпочиташ, спри и попитай: „Какво би трябвало да вярвам или да определям като истина за себе си при тези обстоятелства, за да мисля, чувствам и действам по този начин?” Можеш да зададеш въпроса и по друг начин: „Ако не действам според своята най-силна радостна възбуда във всеки възможен момент, какво се страхувам, че ще се случи, ако го сторех?” Ако имаш желание да откриеш отговора на един от тези въпроси, това обикновено ще ти разкрие убеждението, което предизвиква усещанията, мислите и поведението, които не съответстват на това, което предпочиташ да преживяваш. Нещата са толкова прости, стига да желаеш да задълбаеш и да откриеш тези убеждения, и да ги осъзнаеш. Щом идентифицираш убеждение, което не съответства на твоята природа, то изведнъж ще ти се види безсмислено и просто ще изчезне. Това не е началото на процеса на отърваване от него, а краят му. Така че идеята е да извадиш на светло подсъзнателното си отрицателно убеждение, да го осъзнаеш, за да можеш да видиш, че то е безсмислено. И тогава то изчезва. Това помага ли ти?

Участник: (уклончиво) Да.

Башар: Но …?

Участник: О кей, всъщност това ме довежда до следващия ми въпрос, защото изпитвам един страх.

Башар: Страх от какво?

Участник: Страх, че мога да попадна в затвора.

Башар: Направила ли си нещо?

Участник: Не зная, може би. Обичам да правя изследвания онлайн и това, над което се замислям в последно време, е, дали плащането на подоходния данък от средния американец отговаря на конституцията. 

Башар: В определен смисъл, не отговаря. В крайна сметка идеята е, че тази система ще се промени и всъщност настоящата ситуация може да ускори това по определен начин. Идеята е, че евентуално в продължение на следващите няколко години понятието подоходен данък ще бъде елиминирано, заедно с институцията, която вие наричате Служба за събиране на данъци (бурни аплодисменти). Това ще бъде заменено с федерален търговски данък, което ще рече, че ще трябва да плащате този данък, когато решите да закупите нещо. Идеята обаче е, че ако искате тази система да бъде променена, то трябва да направите нещо по въпроса, като се присъедините към тези, които работят за нейната промяна. Нещо близко до това, което току-що споменахме, всъщност се нарича „справедлив данък” (fair tax) и в момента е обект на обсъждане във вашето правителство. Така че ако желаеш, ти можеш да се включиш, ако искаш да научиш повече за това и да видиш как можеш да подпомогнеш този процес на промяна на тази система, ако това те вълнува. Нали така?

Участник: Да, това ме вълнува.

Башар: Добре, тогава проучи справедливия данък.

Участник: Ще го направя, благодаря ти. И още нещо. Какво ще кажеш за Федералния резерв, за това, че е една частна банка?

Башар: Мога ли да ти задам един въпрос?

Участник: Да.

Башар: Доставят ли ти удоволствие конспиративните теории? Тайно възбуждат ли те?

Участник: Ъ-ъ-ъ, може би.

Башар: Защо не спреш да се поддаваш на отрицателните конспиративни теории и не направиш нещо, за да промениш системата по начин, който предпочиташ? Нали така?

Участник: … Да.

Башар: Защото, отново: запомни, че много институции, които функционират като преработват информация, продиктувана от страх, използват това като основен механизъм, за да ви накарат да повярвате, че са по-силни, отколкото са в действителност. Това е основното им оръжие – информация, която ви кара да вярвате, че са по-силни, отколкото са в действителност, което ви кара да се почувствате безсилни и да им отстъпите своята сила, и по този начин да докажете, че са по-силни, отколкото са. Те обаче не са такива, но искат вие да вярвате, че са. Така че не се връзвай на това, което те ти казват. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Вие сте вашето правителство. Това никога не е било по-ясно, отколкото днес. Така че следвай пътя, който предпочиташ, предприемай действията, които са в съответствие с реалността, която предпочиташ, защото това променя твоето състояние и те премества все повече и повече, с необходимото за теб темпо, към версията на Земята, която отразява реалността, която предпочиташ, защото ти си направила промяната в себе си и никога не променяш света, в който си. Ти просто го напускаш и се преместваш в друга версия на Земята, която отразява по-добре промяната, която си направила в себе си! 

Участник: На същото място?

Башар: Това не е същото място! То само ти изглежда такова. Защото това е твоята илюзия на приемственост на отделните моменти. В течение на този наш разговор, ние всички сме се преместили, буквално, милиарди пъти в секунда, през множество успоредни реалности. Обаче вие, с вашите представи за пространство и време, и продължителност на нещата във времето, си представяте, че сте все още на същата планета. Вие сте напуснали Земята, на която сте започнали своя земен път, мно-о-го отдавна. Вие вече не се намирате на онази Земя, но вие правите такива малки промени в определението си за всяка нова Земя, че тя ви изглежда, че е едно и също място. Това, което много от вас ще започнат да изпитват в това ново време, е нарушаване на тази плавна последователност на събитията. Всъщност, вие току-що преживяхте едно голямо нарушение – един прелом в очакванията, един прелом в плавната последователност на събитията, което ви прави дезориентирани и в безтегловност. И вие осъзнавате, че не се намирате в тази реалност, в която сте си мислили, че сте. Така че идеята е, че никога не се намирате в същата реалност, във всеки един следващ момент. Ако обаче определяте реалността си като една и съща, вие ще я преживявате като такава. Така че колкото повече променяте своето определение на реалността във всеки следващ момент, толкова по-лесно ще възприемете факта, че всъщност се намирате в нова и в нова, и в нова реалност всеки следващ момент. Защото темпото на промяната никога не се променя. Вашето осъзнаване на факта на непрекъснатата промяна с това темпо и способността ви да променяте определенията си за реалността е това, което ви позволява да възприемате темпото, с което всичко се променя непрекъснато. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, аз предпочитам да не плащам подоходен данък, но …

Башар: Това вече го чух, но идеята е, че такава е системата, която имате сега.

Участник: Значи трябва да я приема?

Башар: Ти ще я приемеш, ако искаш да живееш в нея. Това обаче не означава да не работиш, за да я промениш. Нали така? Не става дума за нарушаване на законите. Става дума за това да си позволиш да промениш законите. Защото вие притежавате тази сила, тъй като вие сте вашето правителство. Нали така? Трябва да започнеш да действаш по този начин и да започнеш да работиш по начин, който да промени системата така, както предпочиташ. Искам да ти кажа, че това е, което ще правиш в такъв случай, и няма да променяш системата на планетата, на която се намираш. Ти се преместваш на версия на Земята, която вече притежава променената система.

Участник: Хм.

Башар: Хм. Защото такава Земя вече съществува! Всичко вече съществува! Така че ти просто си проправяш пътя към тази версия на Земята, като предприемаш действията, които съответстват на вярванията ти, че тези неща могат да бъдат променени. Това е енергийното състояние, което те води през успоредните реалности към версиите на Земята, които отговарят в по-голяма степен на предпочитанията ти. Нали така? Това е начинът да направиш промяната по най-плавния и овластен начин.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: В противен случай, ако просто негодуваш, това означава, че все още си под техния контрол. Разбираш ли? Това е все едно да кажеш, че надзирателят в затвора е толкова затворник, колкото и затворниците, защото надзирателят трябва за стои там, за да пази затворника.

Участник: Да.

Башар: Така че идеята да негодуваш, означава, че ти вярваш, че те те контролират. Ако разбереш, че това не е вярно, ти ще действаш по много различен, овластен начин.

Участник: О кей. Благодаря ти.

Башар: И докато живееш живота си, не се подлагай на изпитания*) излишно. (смях в залата)

*) Игра на думи. На английски „tax” означава както „данък” и „облагам с данък”, така и „подлагам на изпитание”.

Ейприл: Здравей, Тадео.

Башар: Нания.

Ейприл: Във връзка с току-що проведените избори, едно интересно нещо по повод на хората, чийто кандидат не спечели, е, че всеки човек премина през своя индивидуален процес на справяне със ситуацията. За някои хора това е почти равносилно на разпадане на личността.

Башар: Да.

Ейприл: Те са били привързани към страната си по определен начин и изведнъж се появява този нов човек, и те не знаят какво да направят. Това означава да загубиш силовата връзка с правителството си.

Башар: Да, но това не означава загуба на силовата връзка с правителството, а да осъзнаеш, че има една истинска успоредна реалност и че трябва да установиш връзка с овластеното правителство, което предпочиташ, в новата реалност, както и да оставиш ситуацията да те притегли към тази реалност като един магнит. В реда на нещата е да се откъснеш от една структура, която не те овластява и която ти внушава идеи за безсилие, убеждения, основани на страх, и която никога не е била източник на сила. Откъсването от нея е това, което придава сила.

Ейприл: Някои хора задават въпроса: „Как мога да изпратя любов и подкрепа към Тръмп, за да му помогна да стане човека, който трябва да бъде, за да промени нашата система, без в същото време да се налага да опустошава всичко?”

Башар: Преди всичко, всеки трябва да се превърне в човека, който трябва да бъде, след което да излъчва вибрационна честота, която дава на другите, в това число и на този индивид, възможност да улови тази вибрация, така както аз описах какво ние правим чрез завихрянето на Седона – да разпръскваме енергията през тези области, така че поне да има възможност хората да се възползват от влиянието на тази вибрация. Така че преди всичко да бъдеш себе си е това, което излъчва вибрацията, която дава на всички най-малко възможност за избор, да разберат как те самите могат да бъдат себе си, без да преминават през процес, основан на страхове.

Ейприл: И всеки индивид получава възможност да види как реагира на шок и колко време ще му отнеме да придобие наистина положително състояние. Да бъде оптимист и в същото време да няма капаци на очите си. Тук не става дума за това да заблуждаваме себе си за това доколко този човек може или не може да се промени.

Башар: Не, не, не.

Ейприл: Някои хора си казаха: „Ето, аз следвах най-силната си радостна възбуда, направих всичко, което мога, и гласувах за Хилари …“

Башар: И те трябва да видят, че всъщност са получили това, от което са имали нужда, стига да погледнат на случилото се от тази гледна точка! Само защото нещата не са се случили по начина, по който те са очаквали … спомни си какво сме казали по този повод. Не става дума за това, че нещата не са се случили по начина, по който са очаквали, а за това, че са се случили по начина, по който те са имали нужда да се случат, за да могат да използват случилото се по най-положителен начин. Това действително ще ускори предпочитаните от тях крайни резултати, макар нещата на повърхността да не изглеждат първоначално по този начин. Ето защо трябва да гледате на нещата в дълбочина и в по-широка перспектива, за да може да ги използвате по начин, по който бихте го направили, ако както казах вече, към вас се приближава една шокова вълна. Ако видиш една шокова вълна да се приближава към теб, вземи един сърфборд и възседни вълната. Не се оставяй тя да те потопи и удави. Възседни вълната в посоката, в която искаш да тръгнеш. Толкова е просто. Много лесно можеш да използваш случилото се в своя полза. Трябва обаче да запазиш състоянието, което ти дава възможността да видиш как да го направиш. 

Ейприл: Интересно е как ние всъщност се настроихме, защото създадохме по-голям шок, като мислехме упорито, че нещата ще се развият по различен начин.

Башар: Вие трябваше да направите това, за да се откъснете действително от статуквото. Защото ако имахте някакво усещане, че това ще се случи, просто щяхте да си кажете: „О-хо, ето че това се случи.” Вие трябваше да се настроите така, че да получите достатъчно голям шок, за да отделите действително двете успоредни реалности. Нали така? Разделянето е било осъществено и пукнатината между двете страни, на едната от която искате да се намирате, сега се разширява. Бъдете на тази страна, на която искате да бъдете.

Ейприл: Значи ние сме в ситуация, в която всъщност имаме две различни реалности, които възникват едновременно.

Башар: Точно така!

Ейприл: Как човек трябва да се отнесе към това? Ако виждаш, че 50% от страната е в екстаз относно тази ситуация, а 50% не е …?

Башар: Какво искаш да кажеш с това „как да се отнесеш?” Ти наблюдаваш неутрално и двете, осъзнаваш, че това сега са две различни реалности и си казваш: „Хм, коя от двете предпочитам? По какъв начин предпочитам да гледам на това?” И тогава правиш избор.

Ейприл: Ако погледнеш реалността и си кажеш: „Аз виждам, че има начин тази нова реалност да ме отведе там, където искам да отида …”

Башар: Където трябва да отидеш, където предпочиташ да отидеш!

Ейприл … където трябва да отида.

Башар: Искането понякога създава очакване, което не се осъществява. Ако обаче знаеш, че винаги ще получиш това, от което имаш нужда, всичко ще бъде наред.

Ейприл: Тогава парадоксът е, че ти си казваш: „Ето, светът се разделя на две и аз поглеждам към едната половина, и си казвам: „Това не съм аз, а тази отговаря на мен” Или ти тръгваш да подкрепяш новата създадена реалност по един положителен начин с идеята, че тази енергия ще може да придвижи нещата към нещо все по-положително?

Башар: Не трябва да подкрепяш принципа, а преживяването, че това се случва. Защото тогава можеш да използваш преживяването като стимул, който да те тласне в посоката, която предпочиташ.

Ейприл: Ако изпращаме подкрепа към личността, която вече заема това лидерско място …

Башар: Или най-малко едно „благодаря”.

Ейприл: … за това, че ни дава един тласък.

Башар: Да!

Ейприл: И като се фокусираме върху положителни резултати от това, тогава ставаме ли части от тази реалност?

Башар: От новата реалност?

Ейприл: С други думи, реалностите се разделят и стават две. И като подкрепям реалността, която не съм предпочитала …

Башар: Както току-що ти казах, не трябва да подкрепяш принципите. Само подкрепяш факта, че събитието се е случило. Ти подкрепяш енергията на случилото се по начин, който ти върши работа.

Ейприл: И това се свежда до индивидуалното решение да гледаш на ситуацията, за предпочитане в състояние Гама, което винаги ще бъде придружено с една по-широка перспектива и с убеждението, че вселената те подкрепя, даже и ако нещата изглеждат по друг начин.

Башар: Да, точно така. И тогава ще усетиш подкрепата.

Ейприл: И това ще бъде енергията, която ти споделяш с тази разделяща се реалност, която ще ти позволи да избереш в какъв свят искаш да живееш. Значи даже и да изберeш различното, парадоксално, ти подкрепяш и другото?

Башар: Да. Ние сме разказали на всички вас, отново и отново, идеята за разделящата се призма и за коловозите, които се раздалечават един от друг в различни посоки, и до този момент болшинството от вас са гледали на това като на една метафора. Това вече не е метафора! Това действително, физически се случва! Вие действително се разделяте в две различни ленти на движение и сега преживявате и двете някак едновременно. Така че идеята за това, което е под формата на матрица, когато му предадете достатъчно енергия и предоставите достатъчно време, в действителност ще започне да придобива физическа форма. Това е една от причините за силния шок и дезориентацията – това, че изведнъж осъзнавате, че разделянето е нещо реално. То действително се случва във физическата реалност и вие стоите точно върху разделителния праг.

Ейприл: Интересно е да видиш как някой от едната страна описва своите възприятия, които са 180% по-различни от тези на другите хора, и се чудиш дали те виждат една и съща реалност.

Башар: Не! Те не правят това! Те буквално не виждат една и съща реалност! И както сме демонстрирали много пъти, едно и също събитие може да бъде възприемано по напълно противоположни начини. Преди известно време ви направихме малка демонстрация. Ето, виждате ръцете на медиума в това положение. (медиумът протяга напред събрани двете си ръце). За човек, който стои отляво и за друг, който стои отдясно, единият ще каже, че ръцете се протягат надясно, а другият ще каже, че се протягат наляво. Различните перспективи ви дават противоположни и различни реалности и различно преживяване на едно и също движение. Това е, което се случва.

Ейприл: Това е напълно удивително.

Башар: Да, така е … Имаме ли допълнителни въпроси?

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Би ли пояснил разликата между съвпадение и синхронност? Защото понякога хората казват, че нещо просто се случва случайно …

Башар: Да, но такова нещо като чиста случайност не съществува. Всичко е синхронност. Всичко е оркестрация на някакво ниво. Вие привличате това, от което имате нужда, по начин, който има смисъл за вас, като създавате тези „съвпадения” по начин, който има смисъл за вас точно тогава, когато трябва. Това представлява синхронността. Това е начин, по който физическата реалност ви показва, че всички неща са свързани и че когато вибрирате на определена честота, вие ще привлечете нещата, които притежават тази честота, и те ще се проявят точно когато трябва. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Цялото наше общество функционира на принципа, който наричаме синхронизъм, при което всеки се оказва точно там, където трябва да бъде, когато трябва да бъде и с когото трябва да бъде и всичко се разгръща автоматично по този начин, без да е необходимо някакво планиране.

Участник: Удивително!

Башар: Да, но вашият свят също се придвижва в тази посока и моля те помни, че всичко е синхронност, но само когато функционираш на определена положителна честота, ти започваш повече да осъзнаваш факта, че всичко е синхронност. Защото винаги се случва някаква оркестрация, предназначена за някого. Ти можеш за вземаш участие във всякакъв вид оркестрации и синхронности, които може задължително да не са насочени пряко към теб. Ти обаче може да участваш в тях, за да може някой друг да извлече полза от тях. Ти никога не знаеш какво се случва около теб. Когато седиш в едно от така наречените ваши транспортни задръствания, това може да е точното нещо, от което някой в тези струпани коли в действителност може да има нужда. Следователно ти може да си участвал при създаването на обстоятелство, важно за някого, за да намери той нещо, което е важно за него. Така че в действителност всичко е една синхронна оркестрация, но просто не винаги може да е очевидно за теб. 

Участник: О кей, прекрасно. Когато двете реалности се разделят достатъчно, съществува ли вероятност някои хора, които обичаме, да се окажат в отрицателна реалност?

Башар: Абсолютно! Те може да изчезнат от живота ти, ако вибрацията се окаже вече достатъчно несъвместима.

Участник: Защо става така, че когато се опитвам да променя убежденията на някои хора, започва да ме мързи, или вниманието ми се отклонява и започвам да се колебая?

Башар: Защото ти вярваш в нещо, което те отклонява. Защото отрицателните убеждения ще ти пречат да ги промениш. Това е едно от нещата, което всички убеждения правят – те са направени да съхраняват себе си. Отрицателните убеждения ще използват определени отрицателни тактики, за да отклоняват вниманието ти от това да ги промениш и така те съхраняват себе си. Така те ще усилват себе си, като ти казват, че това ще бъде много трудно, че ще отнеме много време, че ще бъде по-страшно, отколкото ти се иска и т.н., и т.н. И това определено ще те накара да почувстваш, че не притежаваш енергията да направиш такова нещо. Трябва обаче да прозреш през това и да го осъзнаеш просто като един трик и инструмент на отрицателното убеждение, което ти пречи да разбереш, че можеш лесно да се отървеш от него. То трябва да прилага тези трикове, защото наистина е лесно да се отървеш от него, но то трябва да те накара да мислиш, че това не е така. Така че то ще използва всичко възможно, за да те подлъже, че е трудно да бъде променено. И това е чувството, което изпитваш. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Трябва просто да осъзнаеш, че тук става дума само за убеждение. Това, че те мързи, не е факт. Това е само нещо, което са ти казали, че трябва да приемеш за вярно, за да не можеш да видиш нещо, което е отрицателно и което не иска да те напусне. Трябва само да можеш да видиш измамата. Просто така стават нещата. Това е просто едно от действителните описания на структурата на твоята физическа личност. Ти трябва да приемаш едно убеждение за нещо реално, за да имаш физическо преживяване, основано на това убеждение. Положителните убеждения не трябва, така да се каже, да се трудят толкова много, защото те ти казват неща, които са верни за теб. Това обаче не важи за отрицателните убеждения. Ето защо те трябва да се трудят толкова усърдно, да те мамят, да те лъжат, защото единственият начин да те убедят, че това, което те казват, е вярно, е, да те лъжат отново и отново, и да го подсилват с емоции и мисли, и действия, защото това, което ти казват, не е истина. Докато положителните убеждения могат да бъдат напълно прозрачни. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Работя върху една фобия, която нося през последните две години. Мислиш ли, че тя е комбинация от убеждения, които са дълбоко вкоренени, или …?

Башар: Отново: вслушай се по начина, по който формулираш това. Ние знаем, какво имаш предвид, когато казваш, че убежденията са дълбоко вкоренени, но убеждението иска ти да вярваш, че то е дълбоко вкоренено. Това не е факт! Това че то е дълбоко вкоренено, е една илюзия! Ти непрекъснато променяш себе си, непрекъснато ставаш нов човек. Когато обаче приемеш това, което отрицателното убеждение ти казва, следващата личност, в която се превръщаш, пресъздава същото убеждение, за да създаде усещане за приемственост и ти мислиш, че си все същата личност. Това не е вярно! Това е илюзия. Ти можеш да преформулираш себе си по всякакъв начин, който пожелаеш. Не трябва да приемаш идеята, че убежденията са дълбоко вкоренени. Това е, което убеждението иска да вярваш. Това не е факт! В Съществуването има само пет факта. № 1- Ти съществуваш. № 2 – Всичко е тук и сега. № 3 – Всичко е Единство и Единството е всичко. № 4 – Това, което излъчваш, е това, което получаваш обратно и № 5 – Всичко се променя, с изключение на тези пет закона или факти. Всичко останало, ВСИЧКО останало, е само мнение, убеждение, перспектива и може да бъде променено. Защото това не са факти. Те са само условия, при това временни. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Така че когато питаш нещо за убеждения, които приемаш за дълбоко вкоренени, ти буквално създаваш едно заклинание, създаваш една енергийна формула, която прави нещата трудни, която те кара да вярваш, че това е факт, че нещо е дълбоко вкоренено. Това е погрешно! Това е една илюзия, една идея, една гледна точка. Това е нещо, което отрицателното убеждение те кара да приемеш, за да може да се съхрани. Трябва само да се научиш да разбираш това и да виждаш през него. И трябва да се улавяш, когато казваш такива неща, защото те не са емпирични факти. Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар

Башар: Добър ден.

Участник: Един въпрос относно религията. Можеш ли да кажеш нещо повече за Моисей.

Башар: Какво общо има Моисей с религията?

Участник: Това те питам и аз. Според Стария завет той е бил основен водач. 

Башар: Ние разбираме за кого говориш, но начинът, по който задаваме въпроса, трябва много да ти подскаже нещо. Защото Моисей няма нужда да има нещо общо с религията, за да бъде един велик учител. Нали така?

Участник: Правилно.

Башар: И това важи за повечето от тези, които разпознавате като учители. Болшинството от тях не са имали никакво намерение да създават религия. Разбираш ли? Те са искали да помогнат на околните да разберат, че притежават толкова сила, колкото самия учител, който ги е учел. Това че всеки е, или най-малко има потенциала да бъде, като някого другиго, да има същото разбиране и перспектива. Това че всички могат да бъдат учители. Следователно погрешната интерпретация, идеята, че трябва да има някой между теб и връзката ти с Творението, за да интерпретира тази връзка за теб, е същността на религията. Обаче със собствената си връзка и със знанието, че се самоовластяваш, че по всякакъв начин си равна, поне потенциално, с всеки от възнесените учители, за това не ти е необходима идеята на религията, освен ако това просто е позволение, което ти върши работа.

Участник: Разбрах. Слушала съм много за позволенията.

Башар: Между другото, ако не съществуваше фактът, че едно извънземно общество, наречено Анунаки, е използвало своя генетичен материал, за да създаде идеята за хомо сапиенс от естествения хоминид, еволюирал на вашата планета, и ако Анунаки не бяха създали хомо сапиенс като вид, който трябва да гледа на тях като на по-висши същества, ако това не се бе случило, надали някога щяхте да създадете религия на вашата планета.

Участник: Това бе следващият ми въпрос.

Башар: Ето, че вече му отговорих.

Участник: По отношение потенциалите на бъдещето, тъй като имам отношение към възможностите за иновации в здравеопазването, имунологията, рака, генетиката, интересуват ме следващите 50-60 години.

Башар: Вие откривате все повече, че всичко се свежда до вибрации, до резонанс. Всичко се свежда до състоянието на човека. Ако може да откриете вибрационното уравнение, което отразява определено състояние, и ако може да приложите тази вибрационна честота на нещо, което е извън синхрон с това състояние по определен начин, може да възстановите синхрона с това състояние и да причините съответната трансформация. Това е в основата на всичко, за което говориш.Това е фундаменталният въпрос.

Участник: Тогава на истинско прагматично ниво, ако някой е сериозно болен със слабо сърце или с някакво заболяване, как може да се върне обратно в равновесие?

Башар: Отново: в зависимост от причината за създаването на това преживяване, защото не задължително всеки трябва да бъде, или иска да бъде излекуван … следиш ли мисълта ми?

Участник: Хм.

Башар: Тъй като човекът може да си създава това преживяване по много конкретна причина, за да премине през него, или някой близо до него има нужда да го преживее, това преди всичко трябва да бъде разгледано поотделно за всеки случай, за да се види защо се случва. Ако измежду възможностите за избор на дадения индивид съществува възможността да се излекува, тогава идеята е да можете да измерите каква е естествената здравословна вибрация на това конкретно същество, или на този негов конкретен орган. Тогава ако приложите тази вибрация по специфичен начин, със специфична честота, това или ще позволи на тъканта да регенерира в здравословно състояние, или най-малко ще причини определени вдъхновения в лицето, за да премине то през процес, който да доведе до оздравяването на този орган, като просто се потопи в тази вибрация, която отразява здравословното състояние на този орган.     

Участник: Супер, това много ми помага.

Башар: Има също така една техника, използвана по времето на Атлантида, която е свързана с идеята за хипноза. По време на хипноза можеш всъщност да бъдеш освободена от идеята за определена реалност и да бъдеш въведена в идеята за друга реалност. Това е нещо подобно на така нареченото от вас разстройство на множествената личност.

Участник: Хм.

Башар: Това може да е важно за теб, защото вече съществуват измервания на различни личности в едно тяло, които притежават напълно различни състояния. Нали така? Едната личност всъщност може да притежава заболяване, но когато в същото тяло се появи друга личност, тогава при нея може да няма никаква следа от това заболяване.

Участник: Да, има такива случаи.

Башар: Когато наистина може да разберете какво се случва в такива случаи, ти ще получиш своя отговор. Защото, независимо че изглежда, че това е едно и също тяло и едно и също лице, това са в действителност двама различни човеци. Нали така?

Участник: О кей.

Башар: И винаги съществуват алтернативни и успоредни версии на всеки един от вас. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Някъде би трябвало да има успоредна версия на лицето, която не притежава това заболяване. Откриването на тази вибрация и прилагането й върху болното лице ще го накара да се промени в тази своя здравословна версия, която не само не притежава в момента това заболяване, но никога не го е притежавало. Защото то отсъства в историята на новото лице, в което се е превърнало. Това е начин за използване на успоредните реалности като техника на лекуване. Това в определена степен е бъдещето на медицината.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Пак заповядай!