Башар – Следващата фаза – 12-ти ноември, 2016 г.

(С) 2016 Превод АТИ

Башар: Нека кажем добър ден на всички вас, как сте?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви. И така, какви са новините? (Смях в залата) Всичко ли се променя тази есен? Не?! Добре. Ние разбираме, че както сме казали, това ще бъде есента на 2016-та, когато всичко ще се промени и може би всички вие всъщност вече вярвате в това. Идеята обаче, е, че  както сме казвали много пъти, проблемът не е в самите обстоятелства. Проблемът винаги се свежда до вашето състояние и това как реагирате на това, което се случва. Как преживявате своята реалност е далеч по-важно от това, което се случва в действителност. Идеята е винаги, както също сме казвали, винаги да си предоставяте възможността да давате на възникващите обстоятелства положителен и полезен смисъл за вас, даже и да разбирате, че в това, което се случва, може да се съдържат елементи, които вие задължително не предпочитате. Фактът, че нещо се случва, може винаги да бъде използван от вас по положителен начин, за да ви придвижи напред по начин, който действително предпочитате, в посоката, в която действително предпочитате да вървите.

Вие може да си позволите възможността да започнете да разбирате как да разглеждате неотдавна възникналите обстоятелства по положителен начин, който ви позволява да извлечете полза, независимо какво всички останали около вас решават да преживеят. Ние разбираме, че доста от вас, както се изразявате на вашия език „са откачили”, но все още има много, много неща, които могат да се случат.

Най-големият ефект в случая е това, което вие наричате шок и загуба на ориентация. Това обаче може да бъде положително нещо, ако го използвате по положителен начин, защото вие в момента буквално се намирате на едно място, където сте дезориентирани спрямо предишната си реалност. Мнозина от вас са в състояние на безтегловност и това за вас е възможност да създадете една нова реалност по един много ускорен начин, защото сте били освободени, с шок, от предишната си реалност, от всяка степен на самодоволство, от всяка степен на допускане, че нещата просто ще се придвижат напред по начина, по който са го правили винаги. Това може да бъде използвано по един много мощен, преобразуващ начин.

По аналогия, погледнете на случилото се по следния начин, ако пожелаете. Представете си, че се намирате в малка лодка и плувате по течението на една спокойно течаща река. Всичко е хубаво, спокойно и мирно. И ето че изведнъж попадате на някакви бързеи. Ако разберете как да преминете през тези бързеи, вие всъщност може да управлявате своята лодка и да ги преодолеете много, много по-бързо, отколкото ако просто оставите лодката да се носи по течението, както преди. Така че сега това е възможност вие да преживеете малко сътресения, но ако разбирате как да запазите състоянието си такова, каквото го предпочитате, и да си позволите да преминете през тези сътресения с умение и поглед напред, вие ще установите, че поради факта на освобождаването ви (от старото), това е всъщност нещо, което ви позволява да се придвижите напред много бързо, по един много ускорен начин, в посока на реалността, която предпочитате.

Това е този момент на преход, точно сега, това е един от основните моменти на разделение на различни успоредни реалности. Сега ви е предоставена възможност да видите много ясно, че в определен смисъл, вие живеете (едновременно) в две различни държави. Нали така? Точно така! Разделени почти наравно. Така че сега идеята е, че тези, които казано на вашия език са „спечелили” вашите избори, сега се чувстват способни да си изяснят кои са, тъй като се чувстват в безопасност да го направят и това ви дава възможност да видят точно кои са, без да има нещо скрито. Защото те се чувстват свободни да изразят себе си, независимо дали това изглежда против вашите предпочитания, тъй като това ви дава много по-ясна идея, защото те повече не крият своите идеи, перспективи и гледни точки. Независимо колко вибрационно несъвместими ви изглеждат, сега те са разкрили кои са. Ето защо сме казали, че сега вие получавате всичко на масата, по един много прозрачен начин, за да решите какъв вид свят всъщност предпочитате, както и те могат да решат какъв свят предпочитат. Мога да ви кажа, че все още предстоят някои изненади даже и за тях, защото личността, която са избрали, няма задължително винаги да прави това, което хората мислят, че би направил.

Така че всичко далеч не е завършило, по много причини. Това е един процес, който ще продължи доста във времето, и вие ще видите, че той ще се колебае твърде радикално, от време на време, в най-различни посоки. Въпреки всичко обаче, това, което виждате и действително преживявате за първи път и по-съзнателно, е, буквално две реалности, които съществуват една до друга и които отразяват действително разделение на реалността на две успоредни половини.

И така, това е вашата възможност да запазите едно вибрационно свое състояние, при което да не се страхувате, да не изпаднете в негативизъм, по никакъв начин да не реагирате спонтанно, но да действате обмислено, с тази положителна вибрация, за да може да се понесете по тази вълна, в равновесие, умело, в посока, която ви води към това, което предпочитате, много, много по-бързо. Тази шокова вълна е буквално това – шокираща вълна, която може да ви понесе напред, много бързо, в посоката която предпочитате, ако я използвате по този начин. Ето защо, моля, останете в състоянието, което предпочитате. Има доста символи, присъщи на това конкретно събитие, които са подобни на много случили се събития, с подобен шоков ефект. В момента има енергия, много подобна на тази, свързана с вашата дата 11-ти септември (11.09. /2001), и ето че сега нещата се повтарят в 09.11./2016. Така че получавате един огледален образ и се озовавате от другата страна. В момента имате годишнина от една стена, която бе съборена*), и ето че хората говорят за издигането на друга стена. И виждате отново крайностите и парадокса в тези събития, ако знаете как да гледате на тях.

*) Берлинската стена пада на 09.11./1989 г. – Бел. прев.

Вие знаете как да разчитате символите и знаете какъв вид позволение е за вас случилото се. Така че не се отчайвайте, не се поддавайте и не приемайте вибрацията на страха и на отрицанието. Разглеждайте това като възможност, която други може да не виждат, и водете напред останалите като запазите състоянието на духа си, което предпочитате, така че да демонстрирате на другите, чрез примера си, как те също могат да възседнат тази вълна.

Няма нужда от отрицателна реакция, защото това означава само да приемате вибрационната честота на това, от което се страхувате. Позволете си да видите това по един много различен начин, защото това е една много мощна, магическа възможност да се откъснете от една стара реалност. В много отношения случилото се може да се разглежда и като нещо, което е подействало като предпазна клапа за най-различни напрежения, съществуващи на вашата планета.

Разбираме, че във вашия свят може да има много други страни, които може също да реагират със страх на този конкретен вид промяна, но всъщност ако се огледате наоколо, тези, които са били най-опасни за вас, сега всъщност са уталожили своите позиции, защото усещат, че новият лидер на вашата страна е всъщност някой, с когото могат да разговарят. И независимо дали това ще се окаже истина, или не, идеята е, че напрежението в областите, където то трябва да бъде намалено, сега вече е намаляло. Така че всъщност нещата в тези области са се успокоили, защото хората са със сходно мислене. Е, разбира се, това може да не е мислене, което вие предпочитате, но самият факт, че те мислят, че могат да комуникират, намалява напрежението. Разбирате ли?

Така че вие трябва да погледнете на резултатите в по-големи мащаби, да видите по-голямата картина, да разберете всички аспекти на това, което се случва тук, но вие няма да може да ги видите в положителна светлина, ако преди това самите  вие не изберете да бъдете в положително състояние. Защото спомнете си, че вие не може да възприемете нещо, което не отговаря на вашата вибрация. Така че ако запазите положително състояние, вие ще получите повече възможности да се вдъхновите от голямата картина и това ще ви позволи да видите много ясно това, което ви казваме – че това е възможност да се освободите от статуквото, защото това е едно от най-важните неща, които трябва да се случат в една цивилизация, на която предстои открит контакт с едно извънземно общество – да се освободи от статуквото!

Вие трябва да се освободите от всичко, което сте приемали за нормално, от всичко, което сте приемали наготово в обществото, в което сте живели, за да приемете една друга вибрация, за да се преместите в една друга реалност, която съдържа потенциала за екстра-измерен (extradimentional) контакт!

И сега вие се намирате в това безтегловно състояние. Вие сте се откъснали от статуквото. Сега вече сте отворени към идеята: „Е, сега вече може да се случи всичко!” (смях в залата) И това е точно състоянието, в което трябва да се намирате, за да преживеете действително открит контакт с нас и с други извънземни и екстра-измерни същества. Така че това работи във ваша полза и в определен смисъл, е подарък, който сте получили, макар това задължително може да не е било намерението на тези, които са ви го дали. Защото „нещата се случват по мистериозни начини”. Нали така? И вие винаги виждате положителното и отрицателното и избирате кое предпочитате.

Сега ще споделя и още нещо с вас, което също е предшественик и води към идеята за промяна в много области на вашата планета, но засега ние ще се фокусираме върху вашата конкретна страна (САЩ). Много от вас са знаели, от доста време, че нашият кораб се намира над областта, която вие наричате Седона, Аризона, нали така? И ние сме свързани с енергийното завихряне, което е едно много мощно завихряне в тази област. И ние сме помпали енергия и вибрация в това завихряне, за да може то да съдържа повече потенциал за това да разгърнете своя потенциал, да откриете кои сте наистина, повече потенциал за извънземен контакт. И ето какъв е трикът. Докато наблюдавахте в нощта на вашите избори картата на вашата страна, където се появяваха вашите оцветени в червено щати и тези оцветени със синьо, както и тези, които още не се бяха определили, вие започнахте да виждате все повече и повече червено, нали? Повече щати, които сменят цвета си от синьо в червено, нали така? И вие видяхте една голяма ивица червено, която премина през средата на вашата страна, нали така? И тогава видяхте едно малко червено петно, което се насочи надолу къде? – Към Аризона. Сега вече има връзка между завихрянето и всички тези, които причисляват себе си към червените области, и вибрацията на нашата енергия може бавно да премине по този път в различни части на червените области и да разцъфне в малки завихряния, които съществуват там, така че да изненада тези хора, които се намират там и които ще бъдат обхванати с тази енергия, и които ще се запитат какво се случва. Това ще промени тяхното мислене и перспектива и те ще получат възможност да приемат повече от тази енергия, като създадат една връзка между себе си и това завихряне, без даже да знаят какво точно правят. Ние обаче знаем какво се случва и знаем как да се възползваме от това и как да позволим на нашата енергия да разцъфне в тези области, което не значи, че някой трябва да внимава за това, но то предоставя повече възможности за въздействие на тази енергия, защото всички тези области сега считат себе си обединени и те ще гледат на случващото се всяка по свой начин, но няма да видят движението на енергията, която ние виждаме и която прониква във всички тях. Така че това също ще подпомогне идеята за отваряне на умовете, за отваряне и промяна на перспективите, за преосмисляне и по-ясно виждане на изборите, които хората правят. И през следващите години – между сега и 2020 г., ще може да видите много промени, които ще се случат в тези обрасти. 

С оглед на идеята за контакт, с оглед на идеята за Разкритие (Disclosure) на нашето присъствие и на това на други извънземни, не че казваме, че това ще се случи, затова, молим не ни цитирайте погрешно, но сега има по-голяма вероятност за възникването на Разкритие, поради този, който сега имате във властова позиция – просто човек, който прави това, което приема за нещо яко и което го прави да изглежда добре. „Хей, какво ще стане, ако кажа на всички, че извънземните са нещо реално? Това няма ли да ме направи да изпъкна над всички останали, при положение че съм такъв нарцис?” (смях в залата) Така че всъщност има възможност за човек, който е определено непредсказуем, да направи нещо, което мисли, че ще го направи да изглежда добре, независимо какво други биха предпочитали той да направи, или да не направи.

Идеята е, че макар някои хора да мислят, че могат да разчитат на своя кандидат, те ще получат някои изненади. Идеята също така е, да си позволите да си припомните, че обвързаностите на този човек всъщност са много по-широки, отколкото си мислите. Те всъщност произтичат от една противоположна политическа партия. Нали така? Нали разбирате за какво става дума? И това позволява възникването на пукнатини, през които да преминат други видове енергия и интереси, които отново много хора може да помислят, че са в услуга на техния дневен ред, но всъщност може да открият, че с течение на времето те обслужват противоположен дневен ред. Така че това всъщност им е позволило, в тяхното самодоволство, да отворят определени пролуки, без да внимават какво преминава през тях. Пример за това е фактът, който може да ви изглежда изключително парадоксален, че фокусът върху изборите бе толкова интензивен, че тези, които са против легализирането на марихуаната, не разбраха откъде им бе нанесен ударът. (смях в залата) Те не внимаваха и изведнъж това мина. (Аплодисменти)

И така, виждате как идеите работят за вас, по най-различни начини, подобно на вашия трик с трите обърнати чашки и топчето. Къде е сега топчето, къде е сега топчето, къде е сега топчето, я погледнете насам … и хоп, не познахте! Така че отново: имате на разположение възможности, които са разпръснати навсякъде в това събитие. Просто трябва да знаете как да гледате и как да ги откриете, като запазите положителната си нагласа и състояние. И по повод идеята за Разкритие ще откриете, че по това време, независимо дали този индивид, или не, нещата са получили ускорение по различен начин и са тръгнали по различен път. Това не означава същия път, както преди, но сега ще има повече възможности и повече пролуки в статуквото, при което ще възникнат нови неща, и то по-бързо, отколкото би позволило статуквото. Тук не става дума за наличието или липсата на почтеност у някой индивид, когото сте предпочитали или който олицетворява нещо, с което сте в синхрон. Ние говорим за това как вашето общество трябва да се промени, за да се отвори за нови неща, които всички казвате, че бихте искали да се случат. Понякога тези неща може да се случат по най-неочаквани начини, когато обстоятелствата създават шокови вълни в съзнанието ви, така че най-накрая да поискате наистина да се освободите от статуквото и да осъзнаете, че наистина не може да предскажете за себе си много от нещата, които ще се случат, и това е една блестяща възможност, защото сега, докато сте в това безтегловно състояние, може да решите къде ще попадне топчето на рулетката, която въртите. Идеята за аналогията с рулетката обаче, е, че сега топчетата са две и те отразяват двете различни успоредни реалности. Колелото обаче все още се върти и топчетата все още не са се спрели, независимо как може да изглеждат. И когато топчетата се спрат, вие ще видите все по-голямо и по-голямо ускорение в разделението между двете реалности, както и все повече и повече промени, които настъпват на двете страни, докато най-накрая топчетата се спрат и вие почувствате раздалечаването на тези две реалности. И с оглед на Разкритието ще установите, че така както нещата се оформят сега и както се очертават вероятностите на различните пътища, по някое време между сега и определено не по-късно от 2025 г., ще се случи някакъв вид разкритие на нашето присъствие. Има друга демаркационна точка във вашата година 2020-та, когато нещо може да се случи, преди или след това, тъй като все още има много неща, които са нестабилни, и по никакъв начин не могат да бъдат предсказани. Всичко, което трябва да знаете, че сте отворили много различни възможности, от които може да се възползвате и да позволите на вълната, която сте възседнали, да поеме в предпочитаната от вас посока само ако се научите да гледате на случващото се по този начин. Договорихме ли се? (Одобрителни възгласи) Добре.