Башар – Сънувай малък сън – 9-ти ноември, 2013 г.

(с) 2014 превод АТИ

Башар: Добър ден, в този ден от вашето време! Как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Ние ви благодарим отново за съвместното сътворяване на това взаимодействие и за позволението да споделим с вас нашата перспектива, нашата гледна точка, нашите преживявания в продължение на 30 ваши орбити около вашата централна звезда. Не звучи много, казано по този начин – само 30 пъти около слънцето и това е всичко. Ние знаем обаче, че във вашата реалност по време на една орбита се случват много неща. И ние знаем, че в информацията, която вие сте избрали да приложите в своя живот и която сме отразили към вас, информация, която вашият Висш разум вече знае и която ние сме само радостни да ви напомним, тъй като сте я забравили, ние ви благодарим за желанието да възприемете това, което вярвате, че предпочитате и което ви позволява да бъдете повече от истинската си същност. И когато решите да сторите това, то създава една нова реалност, която можем да споделяме все повече и повече. Ние ви благодарим за това, че засилвате нашата способност да увеличим своето семейство чрез всеки един от вас.

Бихме искали да започнем това предаване в тази вечер от вашето време с идеята, озаглавена „Сънувай малък сън”. Както сме разисквали многократно, сънищата могат да представляват различни неща. Понякога те представляват просто идеи, свързани със събитията от деня, обработени от вашия ум. В други случаи те са спомени – буквални или символични – на преживявания, които може да имате на други равнища на съзнание, даже преживявания, които може да имате в други сфери, в други измерения, в други реалности, но които задължително не може да осмислите на вашия език, с вашите символи от един момент нататък. И така, когато се свържете отново с физическата реалност, когато се събудите, Физическият ум създава някаква форма на изображение на преживяване, което може би не сте могли да разберете във физическата реалност, но което сте в състояние да преживеете в нефизическата реалност или в други измерения, но в желанието си да си спомните това преживяване, вие се нуждаете от някакво символично представяне и интерпретация, за която не притежавате думи в реалността, в която имате преживяването. Едно от нещата обаче, което ние искаме да ви позволим да разберете, е много сходно на понятието ‘проявление’, което сме дискутирали с вас, където всичко е вече тук и сега (не че вие привличате нещо отнякъде другаде, а просто си позволявате да промените своята вибрационна честота, за да я приведете в хармония с това, което е било вече тук, но което дотогава е било невидимо за вас). По подобен начин сънищата често са средство за проявление във физически, пространствено-времеви линеен начин на едно преживяване, което всъщност имате в лишено от време състояние. Така че идеята е, че вие получавате цялото преживяване мигновено, но то след това се разгръща във Физическия ви ум и отнема времето, необходимо за създаване на символиката, на символичната история, която отразява преживяването, което сте имали, докато самото преживяване може да не е отнело никакво време.

Отново: това е подобно на телепатичната комуникация, където мигновено присъства цялата информация, но съвместяването на тази информация във физическата реалност може да изисква нейното „разгъване” в думи, образи, в някаква форма, според която изглежда че информацията пристига стъпка по стъпка, едно след друго, за да може линейно да я осмислите и приложите във физическата си реалност, която в крайна сметка е едно пространствено-времево преживяване. Но всичко е събрано в един момент, точно тук, всичко наведнъж. Всеки сън и всяко преживяване, което някога ще имате, съществува точно тук и сега. Вие установявате контакт с него с темпото и със скоростта, подходящи за протичането на вашите процеси, по отношение на вашето развитие и това, което вярвате, че е истина за вас, но всички сънища съществуват точно сега. В допълнение на това, разбира се, вашият физически живот, както сме казали много пъти, е един вид сън, поне от гледната точка на Висшия ви разум и определено, от гледната точка на вашата Душа. Вие сте сънят на Душата. Точно сега Душата, в определен смисъл, заспива, като проектира себе си в идеята за физическо преживяване и, в определен смисъл, избира да забрави, че е една разгърната Душа в своята лишена от време реалност, която знае всичко, което трябва да знае. И „заспивайки” по този начин, тя сънува себе си в тази физическа реалност, по един ограничен начин, за да изследва определена идея, освободена от всякакви други идеи, които биха могли да смутят този физически сън.

Така че самите вие, вашите житейски преживявания, са сънищата, които има вашата Душа. И вие преминавате през тази реалност, преминавате през тези преживявания, за да захраните Душата, когато се пробудите, така да се каже, при смъртта и по този начин може да си позволите да узнаете, че това е един сън и каквото и да сте преживели в този сън, то добавя към разбирането на Душата за самата себе си, от гледна точка, различна от тази в лишената от времето реалност, или най-малко в реалност, на която е присъщо различно усещане за времето от това, което имате във физическия свят.

Много от вас са изпитвали това, което наричате осъзнат сън, и това е едно много специално преживяване. Идеята да се събудите в съня си и да знаете, че сънувате, ви дава безпрецедентна способност, в определен смисъл, да контролирате съня, да определяте съзнателно какво да бъде преживяването ви по време на съня, докато сте в това състояние на сън. Състоянието на осъзнато сънуване се случва в това, което сме нарекли Матрица на реалността. Тази граница между нефизическия Висш разум и Физическия ум е Матрицата на реалността, където, в определен смисъл, вие планирате идеята за своя ден като на една матрица, планирате много аспекти на своя живот като на една схема. Когато сънувате, вие може да се завърнете на това място и да пренаредите нещата, може да разгледате договореностите, които сте направили, за да изследвате определени неща, темите, които сте избрали да изследвате. В Матрицата на реалността вие може да преразгледате начините, по които ще проведете тези свои изследвания. И след това, когато се завърнете отново във физическата реалност, вие може да преживеете физически промените, които сте направили на енергийното, квази физическо равнище на Матрицата на реалността, което определя всички форми и размери на нещата, всички физически преживявания, които имате. Така че, в определен смисъл, осъзнатото сънуване ви позволява да се пробудите много близко до състоянието на баланс с Висшия си разум в Матрицата на реалността.

Вие изобретявате най-различни техники, позволения и даже технологии, които ви дават повече възможности за осъзнато сънуване, в зависимост от желанията ви. Една такава технология, която сега съществува на вашата планета, се нарича REM маска*) и идеята е, че когато сте сложили тази маска, получавате сигнали чрез инфрачервени лъчи през затворените си клепачи и може да се научите да забелязвате тези сигнали по време на сън и да запомните, че това е сигнал, че в момента спите. И помнейки, че това е сигнал, че спите, вие ще се „събудите” в своя сън. 

*) REM – Rapid Eye Movements = Бързи движения на очите (по време на сън) – вж. http://remdreamer.com/contact.php – Бел. прев.

Приспособлението позволява на маската да „узнае”, че сте се „събудили” в съня си, за да не продължава да ви подава инфрачервения сигнал и да смущава вече съзнателния ви сън, което ще ви предостави възможността наистина да усетите тази Матрица на реалността, в действителност да се събудите в това измерение между измеренията, в действителност да изследвате Матрицата и да видите как може да подредите нещата съзнателно, вместо да им позволявате да се развиват като несъзнателно ваше преживяване. Така че това сега е на ваше разположение, може да го разгледате и да си позволите да участвате в разгръщането на своето съзнание, и да позволите на съзнанието си да се пробуди в това сънно състояние, и да станете по-съзнателни не само когато спите, но и когато посетите тази Матрица на реалността съзнателно в своя сън, докато знаете, че упражнявате контрол, докато сънувате и че сте, в определен смисъл, „извън тялото си”. Докато знаете, че представлявате едно разгърнато съзнание, че сте в това особено състояние, в това измерение между Физическия си ум и Висшия си разум, вие може да се свържете с Физическия си ум и с Висшия си разум по един нов начин, по един много по-осъзнат начин. И когато правите това по този начин, в състоянието на осъзнатия сън, когато възстановите връзката си с Физическия си ум и се събудите сутринта, ще можете все повече да установявате контакт с тази Матрица на реалността, докато сте в своя физически сън и това ще ви даде много по-силно усещане за способността ви да проявявате нещата точно както ги предпочитате, точно в съответствие с най-хармоничната ви вибрация. Така ще може наистина да започнете да виждате, че всичко е тук и сега и ще започнете да виждате и усещате структурата на съществуването, и ще знаете, че проявлението не е привличане на неща от разстояние, а просто съгласуване на вибрациите ви с неща, които са вече тук до степен, в която ще може да ги усещате, защото ще знаете, че всички тези неща и абсолютно всичко, което някога ще се появи пред вас, вече съществува в тази Матрица на реалността, и че всички модели се намират там, точно тук и точно сега. И колкото повече е активирано вашето съзнание, и колкото по-съзнателно може да участвате в това състояние на съзнателно сънуване, толкова по-съзнателно ще протича физическият ви сън и тогава ще можете да се развивате по един много, много, много по-съзнателен начин. Звучи ли ви вълнуващо?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре. Ето за това става дума и даже в тези взаимодействия, които осъществяваме с вас тук и сега, ние излъчваме една вибрационна честота, която е честотата на Матрицата на реалността, за да започнете да приемате това по-естествено, за да може тази вибрация да премине през вас, да се хармонизира с вашата неврологична мрежа, така че когато си легнете тази вечер, да знаете, че у вас вече е заложено семето на тази вибрация на повишено съзнание, тази вибрация на Матрицата на реалността, за да може да свържете по-съзнателно своя Физическия ум с Висшия си разум по един балансиран начин, знаейки, че тази вибрация е проникнала във вас точно сега, за да може да се събудите в съня, който имаме точно сега, защото в момента ние сънуваме всички вас и вие сънувате всички нас, и ние сме съня на „Всичко, което е”, и ние сънуваме съществуването на „Всичко, което е”, докато то сънува разгръщането на нашето съзнание.

Пробудете се, пробудете се, пробудете се в себе си, все повече и повече, и повече, всеки ден, по всички възможни начини, като действате спрямо своята най-силна за момента радостна възбуда и се възползвате от всички позволения, които създавате, за да бъдете по-съзнателни по всички възможни начини. Не се страхувайте, проявете желание, проявете желание да се гмурнете надълбоко в несъзнателния и в подсъзнателния си ум, защото това са всъщност по-високи равнища от съзнателния ум и те съдържат всички отговори на всички въпроси, които имате. Когато отидете на несъзнателно и на подсъзнателно равнище, вие сте всъщност много по-близко до Матрицата на реалността и много по-близко до Висшия си разум, защото този Висш разум създава физическото съзнание, като в определен смисъл, преминава надолу през Матрицата на реалността, през реалността на несъзнателното, през реалността на подсъзнателното, за да достигне до физическото съзнание. И макар много от вас да мислят, че подсъзнателното и несъзнателното се намират дълбоко долу под съзнателния ум, всъщност съзнателният Физически ум е най-ниското равнище от трите. И всеки път, когато отидете на подсъзнателното равнище на чувствата, или отидете на несъзнателното равнище на убежденията и определенията, вие всъщност отивате нагоре по стълбицата, нагоре по отношение на вибрациите до Матрицата на реалността и се свързвате много съзнателно с Висшия си разум, и установявате тези точки на равновесие. Така че не се страхувайте да изследвате тези сфери на съзнание вътре в себе си, защото те могат само да ви отведат до повече от самите вас. Не се страхувайте от неизвестното; неизвестното е мястото, където се намира останалото от вас. Единственото, което ще откриете там, е повече от себе си. Няма от какво да се страхувате.

Ние ви благодарим за това, че сънувате заедно с нас в този ден, в тази вечер от вашето време, и в отговор на това, с което ни дарявате – да преживеем всеки един от вашите сънища – сега аз ви питам по какъв начин можем да сънуваме заедно. Може да започнете със своите въпроси и коментари, ако желаете.

Участник: Привет, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: За мен е удоволствие да разговарям с теб.

Башар: И за нас също.

Участник: Бих искал да те попитам как мога да зная, че съм едно вечно същество. Има толкова много неща, които познавам и които чувствам толкова солидни, но идеята, че съм едно вечно същество, все още ми звучи като отворен въпрос …

Башар: Съществуваш ли?

Участник: Съществувам.

Башар: Разбираш ли, че не можеш да станеш несъществуващ?

Участник: Това е, което предполагам, че не вярвам.

Башар: По определение не съществуването не съществува. (смях в залата).

Участник: Вярно.

Башар: Тогава как можеш да се превърнеш в нещо, което не съществува?

Участник: Но е възможно нещо да се промени и да престане да бъде това, което е било преди, така че предполагам …

Башар: Това не означава, че то спира да съществува.

Участник: Да, но моето съзнание …

Башар: Да, ти си това, което си. Ти си една перспектива на „Всичко, което е”. Перспективата никога не се променя, защото това е твоята същност. Твоята идентичност е отражение на „Всичко, което е”. Когато преминаваш през този процес, за който мнозина от вас говорят на разгръщане на съзнанието си, на сливане и превръщане в едно с „Всичко, което е”, през вековете много от вас са приели, че този процес на сливане и хармонизиране с „Всичко, което е” означава, че вие губите своята идентичност. Вярно е точно обратното  – идентичността ви се засилва, вие виждате различните равнища от своята перспектива и когато напълно се хармонизирате с „Всичко, което е”, вие всъщност осъзнавате, че сте „Всичко, което е” и че не съществува нищо друго. Вашата идентичност е единствено това, което остава. И от това равнище вие разбирате, че всичко, което съществува, е аспект на самите вас. И че вие винаги сте там. Така че хармонизацията с „Всичко, което е” не премахва идентичността, а я разгръща; ти ставаш единственото нещо, което остава. 

Участник: И тази идентичност съществува даже и след смъртта.

Башар: Разбира се, защото смъртта е много по-назад на опашката, в сравнение с това, за което говоря в момента. Когато говорим за пълното ви сливане с „Всичко, което е”, това е на много, много, много равнища над равнището на физическата ви смърт.

Участник: И аз съм имал преживявания на това сливане с „Всичко, което е” през своя живот.

Башар: И ето, че все още имаш.

Участник: И все още имам. Няма ли обаче да е добре да имам гаранция, че веднага след смъртта си …

Башар: Ти имаш гаранцията. Точно това казваме. Самият факт, че притежаваш въобще някаква идентичност, означава, че идентичността присъства винаги. Макар че може да се променя по определени начини, базисната идея за идентичността не се променя, защото това е Първият закон. Ти съществуваш! Не просто ти съществуваш – Ти съществуваш! Там трябва да попада ударението при изговарянето на Първия закон. Следователно Ти винаги ще бъдеш Ти, независимо в каква форма съществуваш, независимо на какво равнище съществуваш, Ти съществуваш. И е необходимо Ти да съществуваш със своята уникалност. Тази уникалност не може никога да бъде изгубена, защото ако това се случеше, „Всичко, което е” нямаше да има твоята гледна точка и следователно нямаше да бъде „Всичко, което е”. И за да може „Всичко, което е” да бъде винаги „Всичко, което е”, Ти трябва да останеш негов компонент със своята идентичност по някакъв начин, в някаква форма, такъв, какъвто си в същността си, независимо как ще се промениш. Намираш ли повече смисъл в това?

Участник: Намирам … тогава защо играем тази игра на смърт, тази игра, в която чувстваме толкова загуба и разделение, от тези, които …

Башар: Поради вашето определение за този процес. И също така защото имате нужда да забравите определени неща, за да имате преживяване на откриване на определени неща. Но не би трябвало да отивате толкова далеч, че да преживявате загуба. Това е все едно, че сменяте дрехите си, или че излизате от една стая и влизате в друга в същата къща.

Участник: Странно е, че на интелектуално равнище мога да разбера това, но на емоционално равнище не мога да го почувствам.

Башар: Няма страшно … Ако искаш да имаш абсолютно доказателство, можеш да извършиш самоубийство, след което ще установиш, че все още си тук. (смях в залата) Не че ти го предлагам.

Участник: Не го планирам засега.

Башар: Чудесно. Но аз ти гарантирам – всичко вече съществува и това не може да се промени. Това е един от основните закони.

Участник: Тогава защо това съществуване ми изглежда толкова реално, ако …

Башар: Защото така трябва да бъде, за да можеш да участваш в него. Това е, което правят убежденията и системите от вярвания. Тези системи притежават присъщ механизъм, който прави всяко убеждение/вярване да изглежда ексклузивно по отношение на всички други подобни убеждения/вярвания. Ако не беше така, щеше да се чувстваш толкова претрупан с повече от себе си, че нямаше да можеш да функционираш в един физически живот.

Участник: И аз приемам, че съм имал физически животи преди този.

Башар: И да, и не, защото виждаш ли, това е въпросът – ето защо казваме, че всичко съществува сега. Ти никога не си имал друг живот освен този. Не става въпрос за прераждане, а за множество едновременни въплъщения, всяко от които е различна личност. Те не са ти и ти не си тях. Идеята е, че ти можеш да създадеш преживяване на линейната последователност живот след живот, след живот, но това е само една перспектива, една илюзорна гледна точка на последователност във времето, която не отговаря на това, което механично се случва. Всяко отделно същество е уникално и всеки отделен живот е винаги уникален за това същество, винаги …  

Участник: Тогава всички тези различни животи …

Башар: Ти установяваш едновременна връзка с тях и сваляш информация от тези едновременни съществувания, която вярваш, че ти помага в този живот, така както тези други хора и тези други животи, правят по отношение на теб и на други хора. Ти се свързваш енергийно и информационно с всички тези животи и когато установяваш такава връзка, тъй като ти живееш в едно линейно пространствено-времево преживяване, ти възприемаш тези връзки, които се осъществяват в момента, като спомени. Ето защо мислиш, че в действителност те са се случили в миналото. Ето защо си мислиш, че ти си бил онзи човек, защото чувстваш това като спомен, поради своята пространствено-времева гледна точка. Но това не е спомен, отнасящ се до нещо в миналото. Това е всъщност връзка, осъществяваща се точно сега, защото всички тези животи съществуват точно сега; всички тези хора съществуват точно сега със своите идентичности, както правиш това ти. И това също няма никога да се промени. Те винаги ще бъдат себе си и ти винаги ще бъдеш ти. Защото няма никакво място за теб да се превърнеш в някой друг. Всичко, което съществува, запълва Съществуването. Всички хора, които съществуват във всичкото време и пространство, запълват Съществуването. Ти не можеш да заемеш тяхното място и те не могат да заемат твоето. Съществуването е запълнено.

Участник: Разбрах.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Още нещо. Ти каза, че ние претворяваме себе си във всеки следващ момент.

Башар: Да.

Участник: Ние можем да променим реалността около себе си.

Башар: Вие го правите – това става автоматично. Вие се премествате през преживяването на милиарди успоредни реалности всяка секунда. По този начин вие създавате илюзията за време.

Участник: И всеки от нас прави това независимо от останалите.

Башар: И в този момент, да.

Участник: Тогава как се получава така, че пътуваш заедно с някого?

Башар: По взаимно споразумение. Вие създавате сходни преживявания, за да сте на сходна дължина на вълната, за да може да преживявате сходни неща едновременно. Това включва създаването от теб на тяхна версия в твоята реалност и създаването от тях на твоя версия в тяхната реалност. И ти взаимодействаш с твоята версия на тях, и те взаимодействат с тяхната версия на теб.

Участник: За мен това се свежда до факта, че аз пътувам през своя живот със своя партньор. В действителност бих искал да имам много съвместни животи с нея.

Башар: Ти разполагаш с това, което ти върши работа. Ти можеш да установяваш всякакъв брой връзки, но отново: помни, че всички тези връзки са осъществявани от настоящето. И ти ще установяваш контакт с това, което ти върши работа.

Участник: Значи след като този живот свърши, така да се каже, и аз се събудя под формата на моя Дух, аз заспивам ли, за да преживея себе си в друго проявление някъде, или …?

Башар: Това е въпрос на твой избор. Както казах, ти можеш да създадеш преживяване на прераждане, но не това е, което се случва в действителност механично, в структурата на съществуването. Това е само една гледна точка спрямо структурата. Това е едно преживяване в структурата, но не и промяна на структурата.

Участник: Защото всичко се случва едновременно.

Башар: Да.

Участник: Разбирам.

Башар: Следователно ти винаги променяш гледната си точка, за да получиш различно преживяване, но това не означава, че този, който си сега, изчезва. Този, който си, винаги ще бъде този, който си, и друга част на твоята Свръхдуша ще има друго преживяване с теб, даже и ако този, който мислиш, че си, играе играта да претендира, че има друга гледна точка като друга личност. Това не отрича лицето, което си сега. Това лице съществува винаги. И духовната версия на това лице съществува винаги, едновременно. Това е една от причините, когато хората умрат, все още живите да се чудят защо умрелите не се появяват по-често. Идеята е, че когато умреш, ти разбираш, че друга духовна версия на човека, който е все още жив, е вече там, при теб, и ти взаимодействаш с него при всички случаи. 

Участник: Така че (след смъртта си) аз взаимодействам с техен духовен вариант, а не с тяхна физическа версия?

Башар: Да. И тъй като те са вече там (в духовната сфера), няма защо да се връщаш и контактуваш с физическата им версия, освен ако има конкретна причина за това. Защото това би било равностойно да оставиш своя приятел, за да отидеш и посетиш една негова част.

Участник: Уха! О кей.

Башар: Всичко това са евфемистични описания на вашия език, но, струва ми се, от този пример разбираш за какво става дума.

Участник: Разбирам. И причината да нямаме ясно разбиране на тази духовна наша част, е, защото избираме да ограничим себе си, за да изследваме определена тема в тази пространствено-времева реалност.

Башар: Да, макар че сега, тъй като това е векът на трансформация, тези неща излизат на преден план във вашето съзнание и не ви се налага да преживявате толкова ограничения, колкото сте свикнали преди. Ето защо провеждаме този разговор сега. Защото за вас е възможно да разберете как да установявате този тип връзки и да запазите само тези ограничения, които са необходими, за темите, които изследвате, вместо да страдате от толкова много други ограничения, които затрудняват проявлението на истинската ви същност.

Участник: Разбирам, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е свързан с непроявената част на личността. Какъв е процесът на самоосъзнаване на тази част от личността? Как се случва това?

Башар: Току-що описах това, но ще го опиша отново. Всичко вече съществува. Всичко е вече, в определен смисъл, проявено, макар че вие може да не възприемате, че е проявено … Следователно идеята за проявление на това, което наричате непроявена част, е осъзнаването, първо, че тя вече съществува, че е вече тук и второ, ако притежавате нейната вибрационна честота, вие ще можете да я преживеете и възприемете, защото тя вече съществува. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Малко. Значи частта, която е непроявена, осъзнава само себе си. Откъде произлиза това?

Башар: О, ти говориш за първоначалното осъзнаване.

Участник: Да, осъзнаването на първичната същност.

Башар: Ти говориш за „Всичко, което е”?

Участник: Да.

Башар: Добре. Първо имаме Единството. Единството няма абсолютно никакво самосъзнание и преживяване на себе си. Защото няма нищо друго, в определен смисъл, с което да се сравни. Защото ако няма някой друг, ти не можеш да познаеш себе си. Но тъй като Единството, в определен смисъл, е всичко, то съдържа една част, която притежава потенциала за отражение. И този рефлективен потенциал е „Всичко, което е”, което всъщност разпознава себе си като Единство и като всичко. Така че имаме Единството без самопознание и „Всичко, което е” с крайно самопознание. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Но това се е случило мигновено, извън времето.

Участник: Тогава въпросът ми е – може ли едно същество да бъде достатъчно еволюирало, за да напусне параметрите на своя Бог и може би да пътува в празното пространство, да види друг Бог и всъщност …

Башар: Да, но зависи какво определяш като Бог. Защото всяко описание, което имаш, е просто описание на „Всичко, което е” на различно равнище – наречи го Бог, Творец, каквото пожелаеш. То все още ще бъде част от „Всичко, което е”, защото няма нищо извън „Всичко, което е”. Ако вие обаче създавате подразделения, както правите, подразделения на „Всичко, което е”, и да речем едно от тези подразделения има някакъв вид изображение на „Всичко, което е”, тъй като това ще бъде ограничено изображение, разбира се, че можеш да отидеш отвъд това конкретно изображение на Бог. Но не можеш никога да отидеш отвъд „Всичко, което е”.  

Участник: О кей. Тогава следващият ми въпрос – аспектът на Бог, като „Всичко, което е”, възможно ли е да има някаква отдалеченост в празното пространство …

Башар: Не може да имаме аспект на Бог, чийто аспект да е „Всичко което е”. „Всичко, което е” е всичко.

Участник: Въпросът ми е възможно ли е да има други „Всичко, което е”, които не взаимодействат едно с друго? (смях в залата)

Башар: Не. Можеш да имаш определено равнище, определено подразделение на „Всичко, което е”, което в относително измерение да изглежда че е „Всичко, което е”, но просто се вслушай във фразата. Ако е подразделение, то не може да изчерпва „Всичко, което е”. И ако кажеш, че има 13 на брой „Всичко, което е”, то всички те заедно всъщност ще представляват крайното и единствено „Всичко, което е”.

Участник: Тогава ако има верига от 13 на брой, може ли до нея да има друга верига от 13 и друга верига … (смях в залата)

Башар: Да, може да има толкова на брой, колкото пожелаеш. Аз просто се опитвам да те накарам да се фокусираш върху буквалното значение на фразата „Всичко, което е”. Ти можеш да го раздробиш, на колкото пожелаеш подразделения. Всъщност то има безброй подразделения. 

Участник: Ако обаче се върнем на непроявения му аспект …

Башар: Не, не, не. Имаш грешка, не съществува непроявена част на „Всичко, което е”. Трябва да отидеш на по-ниско равнище, за да имаш преживяване на непроявление. 

Участник: О кей, следователно има живот в тази негова непроявена част?

Башар: Да, разбира се.

Участник: Тогава може ли да има други непроявени форми на живот, различни от тази проявена форма?

Башар: Възможно е да има преживявания на различни и привидно отделени непроявени форми на живот, но отново: те ще са само привидни. Защото, отново: помни, че вие използвате своята сила за проявление, за да създадете преживяване на отсъствие на проявление.

Участник: Да-а, разбирам това.

Башар: Няма такова нещо като действително отсъствие на проявление. Има само преживяване на привидно отсъствие на проявление, защото няма част от „Всичко, което е”, която в действителност да не е проявена. И следователно, като имате преживяване на отсъствие на проявление, от перспективата на „Всичко, което е”, това е просто друго проявление в рамките на „Всичко, което е” – проявление на отсъствие на проявление.  

Участник: О кей.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам. Последен въпрос. Неща като преживявания извън тялото, когато ставаш проводник на тези източници на високи честоти … има неща като диметилтриптамин и пр., които е трябвало да се появят в живота на хората, за да могат те да получат достъп до тези по-високи честоти …

Башар: За да могат да се научат да превключват на тези честоти, да. Защото след като веднъж сте се научили с много малко практика, вие повече не се нуждаете от първоначалния учител и може да постигате това състояние сами. 

Участник: Просто като запомним състоянието, в което сме били преди.

Башар: Да. И като си спомниш и разбереш, че припомнянето е същото, като усещането му в даден момент, и престанеш да правиш разлика между двете, тогава ще бъдеш в състоянието, което предпочиташ.

Участник: О кей. Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей.

Башар: Добър ден.

Участник: Това е много вълнуващо.

Башар: Така е.

Участник: Има неща, които се въртят в главата ми и за които искам да разговаряме …

Башар: Да…? Тогава разговаряй. Не се нуждаеш задължително от въпрос.

Участник: О кей. Имам чувството, че най-силното ми радостно вълнение е това да изпитвам радостно вълнение.

Башар: Добре, да се вълнуваш за какво?

Участник: По отношение на музиката.  И в определени моменти имам усещането, че съм напълно там, погълнат …

Башар: Имаш предвид напълно тук?

Участник: Напълно тук, преживявайки момента.

Башар: Чудесно, поздравления!

Участник: И в този процес, докато създавам музика, в това състояние на съзнанието, всеки аспект на процеса, докато го изпитвам напълно …

Башар: Да, това е състоянието на чанелинг. Ти разбираш, че всички имате способността да бъдете медиуми.

Участник: И разбирам, че не желая да творя музика, докато не постигна това състояние.

Башар: Добре, защо не запазиш това си състояние, за да можеш да действаш, когато пожелаеш?

Участник: Това ми харесва … (смях в залата)

Башар: Радвам се, че ти харесва, но щом ти харесва, защо не го правиш? … Не че е задължително.

Участник: … Защото забелязвам, че не съм там и мисля че …

Башар: Да, забелязах, че не си там, ти каза, че си тук. (смях в залата)

Участник: Добре, ще направя това.

Башар: Всичко зависи от теб … Моля, и това се отнася до всички ви, не приемайте, че само защото усещането на състоянието, в което се намирате, се променя, това означава, че вие все още не се намирате в същото общо състояние на радостна възбуда. Радостната възбуда не означава, че трябва да подскачате нагоре и надолу. Радостната възбуда може да представлява също така усещане на медитативно равновесие. Тя може да бъде изразена по различни начини. Когато използваме вашия израз „радостна възбуда”, ние просто имаме предвид начина, по който тялото извършва физически превод на синхронизирането с истинската ви същност. Това може да се прояви по най-различни начини. Така че не разбирайте погрешно, че когато се промени равнището на енергия или начина на проявление на енергията, това задължително не е израз на радостната ви възбуда.

Участник: О кей.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Да, тогава се оказва, че моята най-висока радостна възбуда се свежда до това да си позволя да бъда в това състояние.

Башар: Добре, и тогава можеш да използваш това състояние, за да действаш в зависимост от предоставилата ти се в даден момент възможност, която те привлича най-силно. Ако нямаше многобройни възможности за проява на твоята радостна възбуда, нямаше да има движение, нямаше да имаш възможности да се развиваш. Приемам, че идването ти тук тази вечер, е било израз на радостната ти възбуда.

Участник: Да.

Башар: Тогава виждаш ли, това няма нищо общо с твоята музика, но ти си го направил. Защото, допускам, че това е било най-вълнуващата възможност пред теб за момента. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, виждаш ли, всичко е толкова просто. Измежду всички опции, които имаш пред себе си в даден момент, избирай тази, която ти изглежда най-вълнуваща, която отговаря на възможностите ти, и действай без всякакви допускания или настояване за някакъв краен резултат. Това е цялата формула и всичко, което трябва да продължаваш да правиш. И толкова. Достатъчно ли е просто? 

Участник: Да.

Башар: Добре. Разбира се, освен ако искаш да го направиш по-сложно, в което няма да ти попреча. Защото зная, че много от вас обичат да усложняват нещата.

Участник: Има ли нещо, което можеш да отразиш към моя Висш разум?

Башар: Какво мислиш, че правих досега?

Участник: Точно това.

Башар: Тогава аз отразявам към твоя Висш разум и ще ти кажа всичко, което имаш нужда да знаеш. И всичко, което няма да ти кажа, няма нужда да знаеш. (смях в залата)

Участник: Има ли някакъв начин за предизвикване на осъзнато сънуване без технология?

Башар: Разбира се, има много начини. Има много книги, има много хора, които го правят, можеш да разговаряш с тях, можеш да използваш въображението си. Ние вече ви предложихме някои идеи. Иди и открий сам някои други идеи.

Участник: О кей.

Башар: Освен ако това не ти носи радостна възбуда.

Участник: Това ме вълнува.

Башар: Тогава отивай! Иди по съзнателен начин да откриеш информация за това как да постигнеш осъзнато сънуване. И когато започнеш да правиш това, докато търсиш тази информация, може изведнъж да осъзнаеш, че сънуваш осъзнато.

Участник: О кей, един последен въпрос. Дали можеш да ми подскажеш нещо интересно, свързано с областта около Санта Барбара? Нещо, което бих могъл да изследвам, или нещо друго?

Башар: Можеш да отидеш и да проведеш изследване в областта на Санта Барбара. Това не ти ли е достатъчно?

Участник: …

Башар: Един момент … Една област в близост до Санта Барбара се нарича Голита.

Участник: Да.

Башар: Иди там … или недей да ходиш …

Участник: О кей. Благодаря ти.

Башар: Приятни сънища.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Приятно ли ти е на нашата планета?

Башар: Винаги.

Участник: Какви са предпочитанията ти, когато ни посещаваш?

Башар: Това, което правя точно сега. Това, което правя във всеки един момент. Отразявам енергия, балансирам енергия, взаимодействам, разговарям, сънувам, съзнателно, заедно с всички вас, пътешествам, изследвам други реалности, изследвам други цивилизации, взаимодействам с други цивилизации, разказвам им за всички вас, разказвам на вас за някои от тях, занимавам се с изкуство … всички тези неща, които ми носят радостно вълнение. Аз правя само това, което ми носи радостно вълнение.

Участник: Плуваш ли, когато си тук?

Башар: Аз не присъствам физически на повърхността на вашата планета.

Участник: Но ти я преживяваш по друг начин.

Башар: Да.

Участник: Хм. Интересно.

Башар: Съгласен съм.

Участник: Имал ли си преживяване, което не харесваш?

Башар: Не. Има неща, които не отговарят на предпочитанията ми, но това няма нищо общо с това дали ги харесвам, или не. Защото всички неща са равностойни. Мога да разпозная това, което не предпочитам, без да поставям някаква ценностна оценка на това, което не предпочитам. 

Участник: Това е удивително.

Башар: Щом така казваш.

Участник: Наистина казвам това. (смее се)

Башар: Благодаря ти, добре казано!

Участник: Много добре, беше ми приятно да се срещнем.

Башар: На нас също. Нещо друго?

Участник: Не.

Башар: Не? Благодаря ти.

Участник: Здрасти.

Башар: Добър ден.

Участник: Малко съм нервна.

Башар: Ти си радостно развълнувана. Нали така?

Участник: Предполагам.

Башар: Предполагаш? Тогава си нервна.

Участник: Имам няколко въпроса. Единият е свързан с общо разбиране на това, което става след смъртта. Как изглеждат нещата, след като напуснем този физически свят?

Башар: Има някои неща, които в общия случай повечето от вас ще преживеят. На първо място трябва да си наясно, че вие отивате отвъд нормалните параметри на пространство-времето. Може да има частична способност за създаване на чувство за време, но това няма да има нищо общо с преживяването на времето, което имате във физическата реалност. Във физическата реалност, когато мислите за нещо, когато вярвате в нещо, съществува лаг във времето преди проявлението на това нещо, преди преживяването на това нещо в известна степен. В нефизическата реалност, в духовната сфера това не е така. Там това, за което си помислиш, моментално се проявява пред теб. Процесът за повечето от вас е такъв, че вие изведнъж ще изплувате от тялото си, може да видите, че тялото ви лежи там долу, може да видите насъбрани наоколо хора, може да решите да послушате това, онова, може да решите да присъствате на собственото си погребение, може да решите да посетите някои хора, може да решите да комуникирате с тях. Понякога те ще усетят това, понякога – не. Може да видите така наречения тунел от светлина, което е всъщност начинът на изразяване във вашата реалност на връзката между едно и друго измерение. И когато навлезете в другото измерение на духовната реалност, на нефизическата реалност, повечето от вас могат да бъдат посрещнати от нефизическите духовни дубльори на хората, които сте познавали в живота си, или на това, което наричате хора от други животи. Може да изпитате усещането на безусловна подкрепа и любов. Това ще бъде подобно на събуждането от сън. Така, както се събуждате от сън сега, независимо колко реален ви е изглеждал сънят, и си казвате: „Това всъщност съм аз, а онова бе просто един сън”, смъртта ще бъде нещо подобно. Ще си кажеш: „Ето коя съм всъщност, а физическият ми живот бе просто един сън”. Ще имаш това, което най-общо се нарича преглед на изминалия ти живот. Ще преживееш всяко отделно решение, което си взела, и последиците на всяко такова решение, и в действителност ще го почувстваш, както и това, което са почувствали всички, в резултат на това твое решение, все едно, че се е случило на теб, защото всъщност всичко наистина се случва на теб. Това в действителност ще се случи мигновено, макар че може да изглежда разположено последователно във времето, защото това е един цял живот, вместен в един миг, но ти можеш да се фокусираш върху всеки отделен елемент, ако пожелаеш. И можеш да го направиш да изглежда, колкото продължително време пожелаеш. И идеята е, че ще използваш това като преживяване за извличане на полезен опит, за да балансираш себе си и да оцениш изборите, които си направила, и да прецениш дали би избрала нещо по-различно, или не. И ще добавиш тази гледна точка към цялостното ти познание като Душа. Обикновено ще бъдеш посрещната от някакъв водач или изражение на „Всичко, което е” и ще преживееш тази всеобхватна любов, и ще получиш нови възможности за избор – дали би искала да се завърнеш обратно в този живот в друга успоредна реалност и да продължиш, все едно, че не си умряла, дали би искала да преживееш така нареченото прераждане, дали би искала да се придвижиш в други цивилизации, измерения и реалности – какво би искала да изследваш сега. Може да приемеш, че повечето от тези неща ще бъдат преживени от болшинството от вас, макар че може да се случат много най-различни неща.    

Участник: Добре, независимо какво е решението, то все още ли ще бъде свързано с лицето, което е напуснало тази физическа реалност?

Башар: Зависи. Вие винаги сте свързани с всичко, но в зависимост от това, което ще избереш, може задължително да не преживееш същия тип връзки. Зависи.

Участник: Какво означава това?

Башар: С други думи, ако това, което избереш, означава, че можеш да реализираш този си избор само ако не помниш всички останали хора, с които си общувала преди, ти няма да си ги спомниш, макар че винаги ще останеш свързана с тях. Ако друго нещо, което ще избереш, предполага, че няма значение дали запазваш съзнателна връзка с тези хора, ти ще запазиш връзката си с тях. Всичко зависи от това какво се опитваш да преживееш и, в определен смисъл, какво ще бъдеш в състояние да направиш.

Участник: И ако някой напусне този физически живот сега, съществува възможност да не бъде свързан …

Башар: Той ще бъде винаги свързан, но идеята е, че той може да избере нещо, което ще направи преживяванията му такова, че няма да е необходимо съзнателно да контактува с теб, но той ще бъде винаги свързан по някакъв начин. И най-често когато някой се събуди в духовната сфера и получи преживяване на своята истинска безусловна природа, той/тя обикновено винаги ще остане около теб в някакъв вид и форма. Е, той/тя ще имат свой собствен живот, с който ще бъде ангажиран/а, и няма просто да се мотае около теб и да се пита: „Какво пък иска тя сега?” (смях в залата) .  

Участник: Мога ли да призова някого …

Башар: Разбира се, че винаги можеш. И най-общо казано, в ежедневието си, когато изведнъж без явна причина ти си спомниш за тях, това в действителност може да са те, комуникирайки с теб по този начин. Но те винаги ще те чуват. Те винаги ще те чуват, защото за тях е по-лесно да чуват теб, отколкото ти тях, поради начина, по който сте структурирали своята система от вярвания/убеждения. Това не означава, че за теб не може да бъде също толкова лесно да ги чуваш, но поради вашите вярвания вие обикновено пречите на себе си да преживявате тях така, както те преживяват вас, след като са се освободили от своите наочници. Защото, отново: времето за тях не е това, което е за вас. И също така защото те виждат много по-ясно общата картина подобно на Висшия разум, подобно на Душата, която си избрала за себе си. Ето защо понякога, когато изглежда, че те нямат връзка с теб, те, в определен смисъл, може да са предприели позиция на ненамеса, защото това е желанието на твоя Висш разум – да не се намесват в протичащ при теб процес. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Така че, в определен смисъл, те знаят по-добре от Физическия ти ум кога да установят връзка и кога да те оставят на собствените ти ресурси. Но те са винаги там. И много често това, което приемаш за своя собствена мисъл, или нещо, което синхронно се случва с теб, може да е било някакъв вид насочване от тяхна страна, макар ти да не си го приела като такова. Те може просто да нашепнат нещо мъничко на ума ти, за да си помислиш: „Днес просто ще поема по този път, просто така ми се иска”. И ето че изведнъж срещаш някого, когото не си срещала от десет години, който ти дава точно това, от което имаш нужда. И си казваш: „Какво удивително съвпадение”. Това може да е резултат от определено получено насочване от страна на духовната сфера, но то няма да бъде натрапчива идея, защото тяхната първостепенна задача е да направят така, че ти да бъдеш своя най-добър водач, докато те остават на заден план. Защото те не могат да изживеят твоя живот вместо теб. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти в осветляването на цялата тази идея?

Участник: В действителност, да.

Башар: Нещо друго?

Участник: Може ли да задам още един въпрос?

Башар: Ти току-що го направи. Не е необходимо да питаш дали можеш да попиташ, просто питай.

Участник: Когато по време на сън усещам дадена връзка …

Башар: Това обикновено отразява някаква действителна комуникация, някакъв действителен разговор. И повечето от вас могат да направят това разграничение. В такива случаи изпитвате някаква степен на солидност, на реалност, както и усещане за приемственост, докато повечето от така наречените типични сънища, в определен смисъл, от вашата перспектива, са безсмислени. Може да си тук, може да си там, може да се случи да си кажеш: „Да, има смисъл този да има шест чифта очи, разбира се”. Нали така?

Участник: Да.

Башар: А всъщност, ако се върнем към друг въпрос, един от начините да стимулирате осъзнато сънуване, е да се тренирате да разпознавате кога нещата не ви изглеждат такива, каквито са във физическата реалност, вместо да ги приемате за нормални.

Участник: За последно – ние избираме ли да живеем този физически живот?

Башар: Да, винаги! Това желание може да бъде изказано с точност, или да бъде подобно на един отворен прозорец. Обикновено обаче вие решавате да изследвате определени теми и когато привърши изследването на тези теми, освен ако промените намеренията си и решите, че има още някои неща, които желаете да изследвате, обикновено вие напускате, под някаква форма. Защото сте привършили с това изследване, с тази перспектива. Това е много сходно на решението: „Знаеш ли какво, за известно време ще изследвам под водата кораловите рифове”. И ето ме на лодката. Ще си сложа маската, подводния костюм, плавниците, кислородния апарат и ще се гмурна във водата. И аз ползвам тази маска (его структурата), за да виждам под водата и да имам преживяването, което искам да имам. Но след като се разходя из кораловия риф и разгледам всички красиви риби, може да си кажа: „Това бе желанието ми за деня и така привърших с това преживяване”. Качваш се обратно на лодката, сваляш маската и останалото оборудване и си обратно в духовната сфера. Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: Просто. И можеш да се гмуркаш отново, когато пожелаеш да имаш отново това преживяване. Зависи от теб.

Участник: Възможно ли е да има една Душа, която иска да напусне физическия свят, но има и едно его, което се съпротивлява на това?

Башар: О, това се случва непрекъснато на вашата планета. Много от вас умират, ритайки и пищейки. (смях в залата)

Участник: О кей.

Башар: Защото, отново: вие сте обучили егото да приема това като действително унищожение на идентичността, а то не е такова нещо. И докато егото мисли, че когато умрете, вие в действителност преставате да съществувате, то преминава в режим на оцеляване и изпада в паника. И то ще рита, ще крещи и ще се съпротивлява през всичкото време, но ако започнете да обучавате егото и да го накарате да разбере: „Ти си част от мен и моята идентичност винаги ще бъде част от мен, но по отношение на физическото его, в момента не се нуждая от маската за подводно плуване. Аз използвам подводната маска, когато се спускам под водата. Тя не ми е нужна, когато съм на лодката. Но ти винаги ще си до мен. Никога няма да те изоставя и ти винаги ще бъдеш с мен, и винаги ще бъдеш добре”. И така, при това положение егото може да се успокои и може да разбере, че ти не го изоставяш, че то няма да престане да съществува, че има своето място в общото ти съзнание и може да се успокои, след което няма да изпада в паника и няма да се съпротивлява на преминаването ти в духовната сфера, която е просто една друга фаза на живота. В определен смисъл, наистина, няма нещо, което се случва „след живота”. Има просто живот в различни форми и това е всичко. Няма нищо след живота, вие винаги ще бъдете живи, завинаги; вие сте вечни същества. Може да смените своята форма, да смените измерението си, да промените преживяването си, но няма такова нещо, което да се случва „след живота”.    

Участник: Можеш ли да кажеш, че е възможно, докато сме още във физическото си тяло, да видим с физическите си очи, физическите частици, или … на това лице след … 

Башар: Да, да, да. Можеш да тренираш сетивата си да разширят малко своя обхват, за да виждаш неща, които в момента са невидими за теб, и това, което обикновено се случва едновременно, е, че Духът, в определен смисъл, занижава своята вибрационна честота, за да направи нещата по-видими в твоя сетивен обхват. Да, можеш да обучиш себе си да виждаш по-ясно нещата в по-високите вибрационни честоти и много хора го правят през всичкото време. И ние правим това. Ние взаимодействаме с духове непрекъснато. За нас те не са си отишли. Нашият свят е населен с тях. Наистина, както сме казвали, физиологично, ние имаме само около 250 милиона физически индивида на нашата планета, но в действителност имаме милиарди нефизически индивида и взаимодействаме с тях непрекъснато.  

Участник: И в крайна сметка мога да кажа, че ако имам близки, които са напуснали физическия живот, те духовно са с мен сега.

Башар: Разбира се, че са, особено след като говориш за тях.

Участник: Да.

Башар: Така че техните нефизически уши са зачервени. (смях в залата)

Участник: Това е всичко, което исках да зная.

Башар: Един момент.

Участник: Да.

Башар: Има ли нещо специално, което свързваш с червени петунии?

Участник: О, да.

Башар: Значи това е знак, че някой от тях е тук с теб в този момент. Защото те ни предадоха тази информация за теб.

Участник: (през сълзи) Благодаря ти!

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм развълнуван и благодарен, че мога да разговарям с теб сега.

Башар: Ние също сме благодарни.

Участник: Първият ми въпрос е относно езиците, на които говоря насън. Някои от тях са от Земята, други не.

Башар: Точно така.

Участник: Дали можеш да ми кажеш нещо повече за това?

Башар: Когато разгръщаш своите сетива и установяваш повече съзнателни връзки с други сфери и други цивилизации, с които имаш контакти, може да започнеш да си превеждаш част от тази информация. Не е задължително комуникацията ти да остава винаги безмълвна. Ако ти имаш естествена наклонност да работиш с вибрации, с думи и звукове, ти можеш, в определен смисъл, да предаваш по някакъв начин езици на други цивилизации в твоята реалност. Това вероятно е твоят начин да интегрираш тези вибрационни идеи малко по-конкретно в твоя физически свят. 

Участник: Някои от езиците, на които говоря, принадлежат ли на Сириус?

Башар: Да.

Участник: Чудесно, благодаря ти. Следващият ми въпрос е свързан с пояснение. Ще бъда наистина много благодарен, ако ми помогнеш да разбера как да се премествам през различни успоредни реалности …

Башар: Ти правиш това много добре.

Участник: И начина, по който създаваме спомени от настоящето.

Башар: Идеята е, че вие не изпитвате никакво време, когато преминавате през тези успоредни реалности. Отново: за аналогия може да послужи вашата филмова лента с множество кадри. Всеки отделен кадър не съдържа никакво движение, никакво време, никакво преживяване. Прокарвайки филмовата лента пред светлината на прожектора, вие създавате илюзия за движение, за пространство, за промяна върху екрана, като филм. Идеята е много сходна. Всяка отделна успоредна реалност е буквално един замръзнал кадър – без време, без преживяване. Ти прекарваш съзнанието си през кадрите на различните успоредни реалности подобно на светлината на прожектор и създаваш преживяване на последователност, илюзия за време, пространство, промяна, движение. Но ти правиш това автоматично милиарди пъти в секунда, милиарди успоредни реалности в секунда. Мерната единица, отмерването на часовника е това, което вашите учени наричат Константа на Планк. Ето защо кадрите се сменят милиарди пъти в секунда. И това става толкова плавно и толкова бързо, че вие не забелязвате, че го правите. Но вие го правите непрекъснато. Никога реалността не е една и съща, никога нямате същото успоредно преживяване, от момент в момент, в момент. Това е нещо автоматично, не може да направите нищо по въпроса, не може да го спрете, освен ако преминете в друго измерение, където това не е необходимо. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Ти създаваш тази линейна идея за (протичане на) време и се налага да подредиш информацията, която получаваш от други реалности, от други едновременно протичащи преживявания. Ти трябва да я поставиш в някакъв логичен ред, който Физическият ти ум може да обработи. И така ти създаваш идеята за начало, средно положение и край, минало, настояще и бъдеще и с каквато и информация да установяваш връзка, ти я поставяш в реда, в който ти е най-полезна. Така информацията, свалена от друго измерение и друго преживяване, ще ти бъде най-полезна, ако я поставиш привидно в миналото, така че да можеш да си кажеш: „О, щом това е в миналото, аз вече съм научил нещо от него”. И по този начин ти научаваш това, което имаш нужда да научиш, защото ти приемаш, че ако това се е случило в миналото, би трябвало досега да си научил нещо от него. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Но този спомен бива създаден в настоящето и ти го поставяш там, където можеш да го осмислиш най-добре с оглед на твоето преживяване. По този повод сме говорили за идеята на тринадесетата стъпка и за това, че всяка промяна е тотална промяна. И когато в действителност извършиш, каквато и да е промяна, ти ставаш буквално различна личност. И ако си буквално една различна личност, това в действителност означава, че имаш история различна от тази на личността, заемала твоето място в предишния момент. Ето защо, ако използваме примера с пристрастяването, ако някой в действителност изведнъж осъзнае, че наистина е вече различна личност, той повече няма да изпитва своето страстно влечение не защото го е изгубил, а защото никога не го е имал. Ако той е станал  достатъчно различна личност, това няма да присъства в неговата история, тъй като определението за неговата нова личност няма да има нищо общо с определението на личността, заемала мястото му в предишния момент.

Участник: Това предполага пълна промяна.

Башар: Всяка промяна е пълна промяна. Когато започнеш напълно да разбираш всичко това, тогава ще разбираш колко си свободен да определиш напълно кой си във всеки отделен момент.

Участник: Тогава как се случват нещата по отношение на един приятел, когото не си виждал от пет години, вие се срещате и двамата споделяте едни и същи спомени отпреди пет години?

Башар: Отново: както казахме, има енергийни връзки и вие сте се съгласили, че по някакви причини имате полза от сходни спомени, за да играете ролите, които сте се съгласили да играете. Всичко е по взаимно съгласие. Всичко е една оркестрация. Всичко е една игра, в която ти имаш своята роля. Вашият Шекспир го е казал най-добре. Нали така? Животът е една игра. 

Участник: Супер.

Башар: Всеки от вас има своя сценарий, своя роля. Можеш да импровизираш, но въпреки това, всичко е една игра. Това помага ли ти?

Участник: Да. Имам още един въпрос. Наистина ще оценя някакъв съвет от теб – какво да направя, или какво да мисля, относно цялата тази радиация, която се излива от Япония? Не желая да предизвиквам такава отрицателна представа …

Башар: И въпреки това поставяш въпроса.

Участник: Просто не мога да се абстрахирам от тази информация.

Башар: Тогава какво е основаното на страх твое убеждение, което те кара да се привържеш към тази идея?

Участник: Вероятно това, че ще се разболея.

Башар: Защо вярваш, че това е необходимо за теб?

Участник: Не искам да вярвам в това.

Башар: Защо се страхуваш, че това ще ти се случи?

Участник: … Не зная.

Башар: Разбира се, че знаеш. Идеята ти би трябвало да има в основата си определено убеждение, което споделяш с някого. Може би с масовия консенсус за това, че такива неща са задължително вредни. Вярно е, че това може да отговаря на масовия консенсус и следователно това може да важи за болшинството хора. Това не означава обаче, че ти трябва да заобиколиш радиоактивността, за да знаеш, че твоята синхронност ще те постави там, където трябва да бъдеш и ще ти даде това, което ти трябва в живота, за да е сигурно, че ще бъдеш добре. С други думи, ако си създал изследването на една тема в твоя живот, която не предполага задължително да имаш преживяването, за което говориш, то независимо какво се случва с населението като цяло, ти просто няма да имаш контакт с този конкретен ефект. А ако имаш, за това ще съществува конкретна причина, била тя и тази да осъзнаеш, че със своите убеждения си привлякъл към себе си нещо, което не предпочиташ. За да ти предостави възможността да ги промениш. Така че всичко, което използваш по положителен начин, ще има положителен ефект върху живота ти, даже и да започне с отрицателно преживяване. Трябва да се научиш да преформулираш нещата по начин, който предпочиташ. И да вярваш, че животът ти ще се разгърне по необходимия начин. Нали така?

Участник: Да. Да дам положително определение, да вярвам, че това не може да ме нарани …

Башар: Да. Не става въпрос да вярваш, че няма да те нарани. Защото по този начин ти използваш едно отрицателно определение, за да създадеш нещо положително. Просто това няма нищо общо с теб. Ти можеш да наблюдаваш, можеш да разпознаеш факта, че други хора могат да използват отрицателни убеждения, но какво общо има това с теб?

Участник: Нищо.

Башар: Степента, в която ти вярваш или знаеш, че това е вярно, отговаря на степента, в която ти ще имаш споделено преживяване с останалите или няма да имаш такова преживяване. И помни, че познанието е синонимно с действието, с поведението. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Ти разбираш ли това?

Участник: Да.

Башар: Ти просто правиш това, което знаеш, че е вярно. Твоето поведение показва, че знаеш, че е вярно. Ти не го поставяш под въпрос, не мислиш за него. Ти не се чудиш дали го вярваш, а просто го правиш, защото знаеш, че е вярно. То е станало част от теб. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Благодаря ти много, Башар.

Башар: Много моля.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз съм писателка, музикант и свиря от много малка.

Башар: Чудесно.

Участник: И особено през последните няколко години открих начин просто да се настроя така, че да мога да творя всеки ден по един игрив, радостен и приятен начин.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Наистина, и вече съм натрупала тонове и тонове материал, и се чудя дали можеш да ме посъветваш как да настроя фино някои от темите, идеите и образите, които са най-специални за моите изследвания. Защото установих, че сравнявайки ги само по отношение на това, което ме вълнува повече, е трудно. 

Башар: Моля, припомни си цялата формула. Тя съдържа начина за фина настройка. Цялата формула … внимаваш ли?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Определено съм наострила вниманието си.

Башар: Добре. Следваш най-силно вълнуващата те възможност, с всичките си способности. С други думи, нещата, които ти носят радостна възбуда, не винаги предоставят еднакви възможности да приложиш в пълна степен своите способности. Нали така?!

Участник: Правилно.

Башар: Тогава избираш да правиш това, което те вълнува най-силно и спрямо което можеш да приложиш в най-пълна степен своите способности. Това е първият момент на филтриране и на фина настройка, нали така?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Ако нямаш качествата да действаш в дадено направление, но ги имаш, за да действаш в друга посока, която ти носи силна радостна възбуда, това е първият ти филтър и първата фина настройка. Нали така?

Участник: Да.

Башар: И така, когато предприемеш действие в тази посока, каквато и да е тя, действай до момента, в който изчерпиш възможностите си за (въз)действие. Когато стигнеш до момент, в който просто нямаш представа какво повече можеш да направиш, тогава действаш в следващата най-вълнуваща те посока, където можеш да приложиш най-пълно своите способности. И действаш, докато изчерпиш възможностите си за (въз)действие. И естествено през всичкото това време не трябва да настояваш и да имаш някакви конкретни очаквания за това какъв трябва да бъде конкретният краен резултат.

Участник: Хм.

Башар: Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това е един самоорганизиращ се принцип. Това е, което представлява радостното вълнение. То е не само двигател и пълен комплект, но и самоорганизиращ се принцип. Така че всичкото, което трябва да направиш, е, да действаш в посоката, в която можеш, докато тя ти подскаже, че си изчерпала възможностите си за действие, след което започни да правиш нещо друго. И всички тези моменти са взаимосвързани, защото всяко вдъхновение е свързано с всички останали радостни вълнения. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: И, разбира се, винаги имаш на разположение своето въображение и възможността да си създаваш свои позволения, както и преживяванията на собствените си житейски синхронности и трябва да знаеш, че синхронностите също ще ти покажат какво трябва да правиш, в какъв ред, предоставяйки ти възможности само за определени неща в даден момент. Така че можеш да използваш и синхронностите си като средство за фина настройка. Нали така?

Участник: Да. Също така се чудя по повод на образи в сънищата, които винаги са били съществена част от моите процеси …

Башар: Следователно …?

Участник: И се чудя дали има начин да подбера измежду 200-300 образи, които са се появявали, кои са най-важни за мен …

Башар: Но кои са най-вълнуващи за теб, към кои се чувстваш най-силно привлечена?

Участник: Как да се настроя спрямо тях? Да си ги представя един до друг пред мен, или …?

Башар: Да, използвай въображението си, ако трябва да ги изброиш, да им припишеш определени символи, ако това ти върши работа, подреди ги всички един до друг. „Хм … кое ме привлича най-много, на кое погледът ми се спира най-дълго?” И избираш това на първо място. Това е просто нещо, което можеш да пресъздадеш в своето въображение, нали?

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Създай собствена процедура, свои собствени позволения, затова разполагаш с въображение. Чрез него ти комуникираш със своя Висш разум. Той знае кое е най-доброто за теб. Ако си привлечена към нещо, ако мисълта ти се е насочила към нещо, това означава, че то отговаря в най-голяма степен на твоята истинска вибрация.

Участник: Забелязвам понякога, че има толкова много обърканост в този свят …

Башар: В много случаи това е просто резултат, че ти не си напълно наясно със себе си. Така че открий в своето въображение метода, който ти позволява да изпиташ най-голямата яснота. Често човек установява, че много неща му се въртят в главата, че има голяма бъркотия. В момента в който обаче той напише нещо черно на бяло, това прояснява нещата. Така че ако се налага някаква форма на физически израз, постъпи по този начин, защото това напълно съответства на казаното често от нас, че е много важно не само да си в състояние на радостно вълнение, но и да действаш физически на основа това си състояние, защото ако в действителност не дублираш вдъхновението си с физическо действие, ти не го заземяваш във физическата реалност. Това е като електрическа верига. Тя трябва да бъде заземена във физическата реалност, за да може енергията да протече ясно. И ако енергията не е ясна и еднозначна, то е защото ти не я заземяваш достатъчно в някакво физическо действие. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Не случайно ние говорим, че хората трябва физически да моделират определени реалности възможно най-ясно, защото по този начин ти тренираш съзнанието на своето тяло действително да изпита вибрацията на съответната физическа реалност. Така че извади го от себе си и го постави във физическия свят така, както ти подсказва въображението, но вдъхновението трябва задължително да бъде заменено с физически израз. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Благодаря ти.

Башар: И аз ти благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Как си?

Башар: Прекрасно, а ти?

Участник: Добре. Имам въпрос свързан с отрицателните убеждения. Мисля, че съм идентифицирал много от тях.

Башар: Чудесно.

Участник: И съм ги трансформирал в положителни убеждения.

Башар: Чудесно, поздравления!

Участник: Благодаря ти. В същото време усещам, че тези (отрицателни убеждения), които излизат на светло, сега са толкова … мощни …

Башар: Разбира се, че ще е така. Защото колкото повече се трансформираш и колкото повече набираш сили, ти можеш да се справяш с повече. Или може би не вярваш в това?

Участник: Вярвам, но просто намирам, че …

Башар: А, а, а-а-а! Вярвам … но!? Ти или вярваш, или не вярваш! Така че ако кажеш: „Аз вярвам, но …”, това е същото като: „Аз не вярвам”.

Участник: Вярвам, че съм достатъчно силен, за да се справя с тях …

Башар: Тогава действай така, все едно че си! И ще установиш, че си. Знай, че си и преживяването ще ти покаже, че си! Ако не чувстваш, че си, значи все още има някакво убеждение, което не си открил, което ти пречи да знаеш, че можеш да почувстваш, че си. Открий кое е това убеждение и трансформирай него. И когато трансформираш и него, ще почувстваш, че можеш да се справиш с всичко останало, което се появи. Така че открий убеждението, което ти казва: „Аз мога да се справя само с толкова” или: „Имам пред себе си повече от това, с което мога да се справя”, което всъщност не е възможно наистина и си позволи да трансформираш това убеждение, за да можеш в крайна сметка да осъзнаеш: „Ако не бях толкова силен, това не би ми се случило. Това трябва да отразява равнището на силата, която притежавам, или аз нямаше да мога да си го представя с такава сила”.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Спомни си, че ти не можеш да възприемеш нещо, което не отговаря на твоята вибрация. Това е елементарна физика. Ти не можеш да възприемеш нещо, ако не си на неговото равнище. Така че ако възприемаш някакво убеждение, което притежава голяма сила, то трябва да отговаря на възможностите ти да се справиш с него. Ти би трябвало да си енергийно на това равнище, в противен случай няма да можеш даже да го възприемеш! 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Възприемането е доказателството за равнището, на което си. Намираш ли мисъл в това?

Участник: Намирам, но просто …

Башар: Но, но, но, но, но!?

Участник: Да-а-а, зная. Просто тази трудност да го трансформирам в това, което искам …

Башар: Не съществува трудност, присъща на което и да е обстоятелство! Не съществува трудност, присъща на трансформацията. Само твоето определение ти дава преживяването на трудност. Открий определението, което прави трансформацията дефинирана като трудна, и ще откриеш, че самата трансформация не е трудна. Разбира се, че винаги ще имаш предизвикателства, винаги ще имаш някакъв вид творческо напрежение при всяко предизвикателство, пред което ще се изправиш, защото творческото напрежение ти е необходимо, за да се развиваш. Творческото напрежение и предизвикателствата обаче не трябва да бъдат приравнявани на борба, болка и трудности в този контекст. Не ги дефинирай по този начин и няма да ги преживяваш по този начин. Не съществуват неща, които по природа са трудни. Само твоите определения ги правят да изглеждат такива. 

Участник: Значи трябва да открия тези определения и …

Башар: Да, от абсолютно решаващо значение е да позволиш на тези определения да излязат на преден план в съзнанието ти, защото ако съзнателно не разпознаеш едно определение, не разполагаш с нищо, с което да се справиш. То остава на несъзнателно равнище и ти не знаеш защо това, което се случва, се случва. Трябва да откриеш едно убеждение, преди да узнаеш, че то няма нищо общо с теб. Всяко определение, което не е в съответствие с това, което предпочиташ, не ти принадлежи. Дошло е от твоите родители, приятели, общество, от образованието ти и не е в съответствие с естествената ти, основна, предпочитана вибрационна честота. Така че престани да влачиш със себе си багаж, който не ти принадлежи! На вашата планета вие наричате това кражба. Отърви се от неща, които не са твои. Всяко нещо, което ти принадлежи, е леко като перце. По това ще познаеш, че е твое. Всяко нещо, което усещаш като тежест, не е твое, отърви се от него. Това помага ли ти? 

Участник: Да, благодаря ти много.

Башар: За мен бе удоволствие.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искала да говорим за моите хибридни преживявания и за последните ми състояния по време на сън.

Башар: Добре, давай напред …

Участник: Бяха минали почти три години, след като открих, че имам хибридни деца, когато имах този осъзнат сън, в който се катерих по едно дърво и си помислих за Пърл, моята хибридна дъщеря.

Башар: О кей.

Участник: Аз я назовах по име и за първи път в това си състояние почувствах малко страх, все едно че бях стресната от присъствието й, но проявих смелост и успях да се срещна с нея.

Башар: Чудесно, браво!

Участник: Това бе наистина нещо красиво и малко след това имах друго преживяване с нея. Усещах, че съм на равнището на Матрицата на реалността и че съм достигнала до едно по-високо познаване на себе си …

Башар: Да, твоето прозрачно Аз.

Участник: Да, беше наистина прекрасно.

Башар: Да, така е.

Участник: И ние изследвахме различни неща, като ограничаващи убеждения …

Башар: Колко забавно!

Участник: Да, беше превъзходно. Те са като перли, всички мои любими хибридни деца.

Башар: Наниз от перли. Едно холограмно изображение, при което всяка отделна перла отразява цялата информация на всяка останала перла. 

Участник: Колко красиво!

Башар: Наистина е така. Холограмно отражение. Ето защо си могла да изследваш своите отрицателни убеждения по този начин. Защото си била обгърната от холограмното отражение и си могла да видиш информацията от различни гледни точки.

Участник: Да, удивително. И аз все още изследвам това и се удивявам …

Башар: Благодаря ти.

Участник: Преди около седмица през нощта имах едно наистина странно преживяване.

Башар: Колко вълнуващо! Ние обичаме странните неща.

Участник: Мисля, че срещнах едно същество на име Ахалар. Наистина ли бе така?

Башар: Това е една вибрационна асоциация, която физическият ти ум свързва с тази конкретна честота, но това не означава, че съществото носи това име в собствената си сфера (на съществуване).

Участник: О кей. Има ли друго име, което мога …

Башар: Не. То има име, което ти не можеш да произнесеш. Ето защо физическият ти ум ти е дал такова приближение.

Участник: Това име като че ли ми бе предадено чрез друга жена с помощта на чанелинг.

Башар: О кей.

Участник: Не мисля, че бях напълно заспала, нито че сънувах. Мисля, че се събуждах и попаднах в това странно състояние и преживяването бе наистина много интензивно, с всичката тази енергия около главата ми.

Башар: О кей.

Участник: И аз знаех, че цялата тази информация достига до мен и почувствах ума си като компютър, който бива зареждан с информация.

Башар: В определен смисъл, да. Не точно, но така да се каже.

Участник: О кей. Спомням си, че попитах приятелката ми Лия, която бе в стаята, дали е била отвличана (от извънземни) и чух това гръмко „Да”. Вярно ли е това, това случваше ли се, или …?

Башар: Дали се случваше?!

Участник: Искам да кажа – по същото време, в което аз сънувах?

Башар: Не по същото време, но тя е имала това преживяване. 

Участник: О кей, значи ние имаме тази връзка с хибридни деца?

Башар: Да. Ето защо казах „наниз от перли”. Нещо друго?

Участник: Какво е значението на шестия етаж в съня, в който срещнах Меробе?

Башар: Ти говориш за реалност от шеста степен на плътност. Там се е състояла тази среща.

Участник: Да. Все едно че бях в асансьор и натиснах това копче и …

Башар: Да, ти трябва да натиснеш копчето по определен начин, за да можеш да се изкачиш до тази вибрационна честота.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Тогава, успешни изследвания.

Участник: Благодаря ти, сладки сънища.

Башар: Благодаря. И на теб също. В момента ние преживяваме своя най-сладък сън.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Хей, приятно ми е да разговарям отново с теб. Веднъж вече разговаряхме. Ние имаме една комета в нашата слънчева система.

Башар: Да, така е. Казва се Исон.

Участник: Можеш ли да ми кажеш нещо повече за Исон?

Башар: Това е, което обикновено наричате Коледната комета. Тя е отражение на един нов цикъл, който започва, и степента на нейното отражение, в определен смисъл, ще представлява степента на отражение през следващата година, защото предстоящата 2014-та е годината на преоткриването.

Участник: Дали тя е нещо повече от комета?

Башар: Не. Тя е комета във вашата физическа реалност, но е повече от комета в смисъл на символ на това, което се случва във вашето колективно съзнание, във вашата реалност. Ако ме питаш дали това е космически кораб, отговорът е „не”.

Участник: Има ли космически кораби, пристигнали в последно време на обратната страна на Луната?

Башар: Да, това се случва по всяко време.

Участник: А какво правят те там?

Башар: Те наблюдават. На Луната има извънземни бази, откъдето те излитат и където кацат. Това е едно много удобно място за много извънземни, откъдето те могат да наблюдават вашия свят, тъй като тази страна на Луната не се обръща никога към вашата планета.

Участник: Чух, че има някои кораби, пристигнали там в последно време.

Башар: В тези бази има непрекъснато кораби, които излитат и пристигат. Също както на вашите летища има непрекъснато излитащи и кацащи самолети. Това не е голяма мистерия.

Участник: Въпрос на тема сънища. Имах този осъзнат сън, говорих ти за това преди, в който се появиха тези четири същества, изпълнени с любов и … Както знаеш, в такъв сън можеш да разбереш, че сънуваш и да поемеш контрол върху съня си, като използваш ръката си.

Башар: Да, има най-различни техники. Можеш да видиш ръката си и да я използваш като символ, когато я видиш, и тя да ти послужи за сигнал, че осъзнаваш съня си.

Участник: В този конкретен сън, когато погледнах ръката си, видях един символ от цветни мъниста. Можеш ли да ми кажеш какъв бе смисълът на това?

Башар: Всъщност това може да означава няколко различни неща, но така както разчитаме твоето енергийно поле, това е символизирало различните енергийни центрове по протежението на твоя гръбначен стълб – твоите чакри. Каква беше формата, в която бяха подредени – в окръжност?

Участник: … Мъча се да си спомня … може би цифрата 6.

Башар: В този случай формата на подреждането им е била в процес на формиране. Така че идеята е да си представиш своята система от чакри, в която те обикновено са подредени в права линия, и да превърнеш това в окръжност, така че да се получи самозахранваща се верига,  самоусилваща се, самоподдържаща се. Както казвате вие на вашия древен език – да се повдигнеш за косата. Така че идеята е в създаването на един символ на тези енергийни центрове в една фигура, която наподобява змия, захапала опашката си. Така ти позволяваш на енергията кундалини да се завърти в кръг и по този начин да се усили.

Участник: Имаше един случай, когато лежах в леглото си и почувствах, все едно че напускам тялото си.

Башар: Да.

Участник: Почувствах страх, върнах се в тялото си, освободих се от страха и отново го напуснах. И струва ми се, че бях отведен на това място …

Башар: Бил си насочен, да.

Участник: Мястото бе много красиво, имаше музика и произведения на изкуството …

Башар: Да. Много места в духовната сфера са такива. Помни, че в духовната сфера има различни вибрационни равнища и много хора решават да преживеят неща, които са донякъде сходни на преживяванията им на Земята, но по един много, много по-величествен и грандиозен начин. Така че можеш да имаш цели области, като планини, езера, гори, села и градове в духовната сфера, защото тези духове налагат тази реалност със собствените си мисли, но по начини, различни от това, което преживявате във физическата реалност. Може да има неща, които изглеждат доста подобни на земните, както и неща, които изглеждат много различни, поддържани от общността на духовете, които създават тези конкретни духовни преживявания. 

Участник: Това е фантастично.

Башар: Всичко това се случва тук и сега, но на различни вибрационни честоти.

Участник: Кои са тези четири същества, които сънувах? Можеш ли да ми кажеш нещо за тях?

Башар: Те са твои приятели, водачи. Ти ще си спомниш повече неща за тях в течение на времето. Казано по-точно, ще си спомниш повече за тях в безвремието. 

Участник: Едното от тях ми каза, че аз съм избраният. Какво означава това?

Башар: Това означава, че си избрал себе си, за да извършиш определени неща, да се пробудиш по определени начини. Това означава, че поемаш пълна отговорност за преживяванията, които избираш.

Участник: Чудесно.

Башар: И че ти осъзнаваш, че ти е време да се пробудиш, че това е периодът на трансформация и ти си готов да бъдеш жив пример за това, за да могат и други да споделят тези вибрации и да вземат решения, релевантни за тях.

Участник: Това е прекрасно.

Башар: Така че ние сме ти благодарни за тази услуга. Това означава да си избран. Ти си избрал да служиш по този начин. Всъщност всички вие сте избрали себе си да направите това и докато преминавате през този процес и ни позволявате да отразим към вас неща от Висшия ви разум, ние заедно с вас прецизираме решенията, които сте взели, и процеса, който преживявате. Така че ние благодарим на всички ви за тази услуга и за желанието ви да изследвате, да откривате и да се приближавате все повече и повече до своята истинска същност. Защото, отново: както ние казваме, това създава нови реалности, в които ние можем да играем заедно на все повече и повече равнища.

Участник: Аз също съм много благодарен, Башар. Заедно с тази група хора, които наблюдаваме небето, ние излизаме на открито и много често получаваме отговори на лазерните сигнали, които изпращаме. Ние ще направим това следващата седмица. Бихте ли искали да се присъедините с вашия космически кораб?

Башар: Отново: всички покани вече са били отправени, всички срещи вече са били уговорени. Не е нужно да ги повтаряте. Ако има причина да участваме, ние ще бъдем там, ако няма такава причина, няма да бъдем.

Участник: Бих искал да мога да те прегърна, благодаря ти много.

Башар: Благодаря. Прегръдката е получена и върната.

Башар: Има още много неща, които ще трябва да направите по време на нашата холотопна медитация. Нека продължим в тази посока сега. Имате кратка почивка, в която да монтирате своя холотоп, след което ще подновим своето предаване, за да ви поведем през осъзнатия сън на холотопното преживяване.

image001

Башар: Нека сега да продължим това предаване, като си позволите да се отпуснете напълно, да се настаните много удобно. Поемете дълбоко въздух … и го изпуснете. Отново поемете дълбоко въздух … и го изпуснете.  Поемете още един път дълбоко въздух и го задръжте, задръжте, задръжте … и го изпуснете. Продължете да дишате естествено, позволете си да се почувствате удобно, освободете се от напреженията, мислите през деня и се фокусирайте върху центъра на холотопа. И докато светлините избледняват и музиката зазвучава, продължавайте да дишате и знайте, че получавате честотите, необходими ви, за да абсорбирате в своето същество, за да може да започнете да се пробуждате в своите сънища, в своите осъзнати сънища, в Матрицата на реалността, където се намират всички модели на вашата физическа реалност, за да може да преживеете осъзнаването не само като се пробудите в своите сънища, но и като осъзнавате своя живот във физическите сънища, сънувани от душата ви, в този момент, като тези, които сте. Защото вие сте сънят на своята душа. И докато бродите из съня на своя живот, позволете си да знаете, че сте тук и сега по собствен избор, чрез собствените си действия, чрез собствената си отговорност и способност да реагирате, за да увеличите и разгърнете своята осъзнатост, своите сетива и да се пробудите все повече и повече, всеки ден, в съня на живота, за да узнаете, че вие сте творците на преживяването на своята реалност. Сега се фокусирайте в центъра на холотопа, като възприемате вибрационните честоти на тон и цвят, светлина и звук, и като знаете, че си позволявате да използвате холотопа като напомняне, напомняне да се събудите в съня си. В този момент си позволете да се понесете на вълните на този вибрационен сигнал, приемете го в себе си, за да можете, докато сънувате в тази нощ от своя живот и във всяка друга нощ … за да може даже един отблясък, една искра, един намек за холотопа да ви напомни, че сънувате. Това ще ви събуди в съня, във вашето съзнание и способност да претворите съня си такъв, какъвто го желаете, да го подредите в Матрицата на реалността според модела, който отразява проявлението, което предпочитате най-силно, докато в същото време знаете и позволявате на своя Висш разум да ви осигури най-доброто за вас, да позволи на Физическия ви ум да се освободи от потребността за всякакъв конкретен резултат и да знае, че Висшият разум винаги ще ви донесе това, което е от най-голяма полза за вас и за всички останали в по-големия сън, който споделяте, в консенсусната реалност, която сте сътворили съвместно, по договореност със своите човешки събратя в този земен сън, в този сън на физически живот, сънят на изследването, сънят на темите, които са ваши предизвикателства, сънят, в който откривате все повече от това, което сте, сънят на пробуждането, сънят на разгръщането, сънят на проявлението на цялостната ви същност. Позволете, позволете, позволете …

Отпуснете, отпуснете, отпуснете своето тяло … отпуснете, отпуснете, отпуснете ръцете си, отпуснете гърдите си, отпуснете врата си, отпуснете краката си, отпуснете стъпалата, отпуснете челюстта си, отпуснете главата си, успокойте дишането си, отпуснете се …  Позволете си да се понесете върху вихрите и теченията на съновиденията … Отпуснете се.

Потопете се в тишината и се потопете в преживяването, и сънувайте, докато се взирате в холотопа, докато се взирате в отражението на Висшия си разум, в окото на своето по-голямо същество, което се взира обратно във вас. Вие гледате в едно огледало на себе си, на своето по-голямо Аз … отпуснете се.  Разтворете се в това преживяване и се балансирайте в съня, в който сънувате себе си и в който вашият Висш разум и вашата Душа сънуват вашето съществуване и вие в отговор сънувате Душата и се превръщате в Душата, превръщате се във Висшия разум. Отпуснете се, отпуснете се.  

Сънувайте и се потопете, потопете се и сънувайте … и се събудете в собствения си сън. Вие виждате особеностите на модела и формите на Матрицата на реалността в холотопа и започвате да ги разбирате, да разбирате формите от светлина и енергия. Отпуснете се, отпуснете се, отпуснете се.

Потопете се, тихо, леко, в дълбока тишина, в дълбоката празнота на съня на „Всичко, което е”, плувайки като самотна искра на съзнание … Сънувайте и се потопете, сънувайте и се потопете … сънувайте и се потопете … и се събудете с едно ново разбиране и една нова яснота, една нова сигурност, едно ново познание за своето същество, кристална яснота за Матрицата на реалността. Позволете си сега да абсорбирате светлината и звука с познанието, че всеки сигнал, всяко напомняне, всеки символ ще бъдат най-добрите за вас, за да ви пробудят във вашия осъзнат сън и ще достигнат до вас в синхронности, докато животът ви се разгръща. Позволете на въображението да бъде вашият водач, позволете на своите водачи да бъдат вашето въображение.

Дишайте дълбоко. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Поемете дълбоко въздух и издишайте. Поемете дълбоко въздух и го задръжте, и докато го задържате, поз-во-ле-те на кристализацията да настъпи и издишайте есенцията на една нова реалност, на една нова атмосфера, на едно ново същество, на една нова зора. Защото във вас ще се надигне една нова зора, докато се събуждате в своята съзнателност, на всички равнища на вашето същество. И докато се събуждате съзнателно в своя сън и в съня на живота, всеки, който трябва да бъде там, ще бъде там – на точното място, в точния момент и ние ще бъдем там с вас, като ваши водачи, до безкрайност, като „Всичко, което е”, до безкрая. Вие сте пробудени, вие сте самата съзнателност. Позволете си да запомните, че вече сте пробудени,  вместо да се преструвате, че спите. Защото този сън привършва; сънят на забвението привършва и сънят на пробуждането е започнал. Затова се събудете в един нов ден, в едно ново зазоряване, като една нова личност.

Още веднъж вдишайте дълбоко … и издишайте. И освободете себе си, за да бъдете такива, каквито сте наистина, и не се страхувайте, не се страхувайте, не се страхувайте. Защото сенките се стопяват и стават прозрачни пред светлината на осъзнаването. Вие сте самата светлина. Пробудете се, пробудете се, пробудете се.

image002

И докато сега позволявате на музиката да започне да притихва и светлините бавно и нежно да се усилят, но не напълно, за да можете да запазите своето съноподобно състояние, запазете мълчание и просто седете, бъдете, в мълчание. Просто дишайте заедно с нас, просто дишайте.

Добър ден! Добро утро! Бъдете благословени!

Докато си позволявате бавно да се събудите в една нова реалност на осъзнатост, ние ви позволяваме да продължите да се чувствате удобно, докато във вас настъпват малки промени и големи промени, автоматично и естествено. Ние ще изчакаме настъпването на вашите промени през следващите няколко минути … след което ще продължим това предаване в пълно съзнание. Направете своите промени сега …

Ейприл: И така, Башар …

Башар: Да, Нания.

Ейприл: Днес ние празнуваме тридесет прекрасни, изумителни години от връзката си с теб.

Башар: Тридесет орбити.

Ейприл: И бихме искали да използваме тази възможност да ти благодарим и да ти покажем колко много те обичаме и високо ценим. За нас е огромна привилегия възможността да установим връзка с теб и с твоята цивилизация. Защото удивителното нещо, което се случи през тези тридесет години, бе това невероятно богато преживяване …

Башар: Това, което вие сте направили, не е по-малко. Вашите преживявания обогатяват нас и много други същества, които не познавате.

Ейприл: Узнаването за твоето съществуване, за съществуването на вашата цивилизация, на успоредните реалности, опознаването на механиката на създаването на нашата реалност, узнаването на факта, че не сме сами във вселената …

Башар: Да опознавате нас, означава да опознавате себе си, да ни познавате, означава да ни обичате, да ни обичате, означава да обичате себе си. 

Ейприл: И вероятно най-съкровеното нещо, на което ни учиш, е да осъзнаем колко е красив светът и колко богати възможности съществуват за установяване на връзка с други същества и светове.            

Башар: Изобилието е навсякъде. И никога не е съществувал недостиг.

Ейприл: И че бъдещето е толкова обещаващо, защото ние знаем, че бъдещето крие повече контакти с галактически същества, свързани с нашите успоредни животи …

Башар: Да, това, което наричате свое бъдеще, е просто невидимото сега. 

Ейприл: И ние искаме да ти благодарим за това, че ни обогатяваш и за това, което си, защото ти си също така твърде забавен.

Башар: О, благодаря ти.

Ейприл: А сега ние имаме един подарък за Башар. Ще покажем една прожекция, която отразява нашата благодарност.

Надписи върху екрана:

През последните 30 години …

Чрез чудото на чанелинга

Ние бяхме благословени да преживеем

Контакт с Башар!

Следват хронологично подредени кадри с изявления на Башар от различни сеанси през периода 1983-2013 г.

… Това, което решите да вярвате, е вярно за вас и това ще определи вашата реалност. Всичко е толкова просто …

… Ние разбираме, че много често вашите страдания и борбите, които водите в живота си, не са нещо повече от борба със сенки. Вие се борите с отражения, които виждате в огледалото на своето съществуване …  

… Вие трябва да осъзнаете, че винаги сте упражнявали контрол. И както много пъти сме подчертавали, вие просто сте забравили, че сте един аспект на Безкрайното, забравили сте, че винаги упражнявате контрол и че сте творци на цялата своя реалност и също така участвате в сътворяването на масовото си съзнание …

… Но сега много индивиди започват да се пробуждат от илюзията на властта, упражнявана спрямо тях, и всъщност започват да използват силата на тази илюзия …

… Колко психиатри са необходими за смяната на една електрическа крушка? И както много от вас знаят, отговорът е: Един, но електрическата крушка трябва да иска да бъде сменена …

… Парадоксът в случая е в това, че тъй като физическият ум е бил научен, че трябва да упражнява контрол по отношение на това как всичко ще се случи, той всъщност забавя процеса даже когато иска да ускори този процес. Той прави точно обратното на това, което всъщност иска да се случи, като поема върху себе си прекалено голяма тежест …

… Участник: В определен смисъл, аз напълно разбирам това, но …

Башар: О, о, о, о! 

Участник: Ама аз наистина …

Башар: О, о, о, о, о, о! Вслушай се в собствените си думи: „Аз напълно го разбирам в определен смисъл!? „В определен смисъл”, означава, че не го разбираш напълно!

… Повечето неща на вашата планета са наопаки. Например: „За да повярваш, трябва да го видиш”. Не: „За да го видиш, трябва първо да го повярваш!” (Аплодисменти) …

… Участник: Аз съм един такъв мечтател …

Башар: Какво означава това?

Участник: Мечтая да срещна своята истинска любов.

Башар: Мечтаеш да срещнеш своята истинска любов? Погледни в огледалото! …

… Приемете нашата безусловна любов!

Текст на екрана:

Изразяваме своята безусловна любов и

признателност към Дарел и Башар

за 30 години на мъдрост

вдъхновение и смях …

Благодарим ти за този малък съвместен сън!

Башар: Преди всичко, искаме да благодарим на всички вас за съвместното творение на този подарък! Трогнати сме дълбоко в сърцата си. Искаме също така да кажем, че ние сътворихме съвместно с вас това, което изглежда че бяха няколко повторения в тази прожекция, защото може би някои от вас имаха нужда да ги чуят отново и също така искахме да напомним, че животът, физическата реалност, не е нещо повече от една подобна прожекция. И тя може да прекъсва и започва отново точно толкова лесно, може да бъде променяна също толкова лесно. И също така ще кажем, че тъй като ти знаеш, Нания, че мъжките представители на нашата цивилизация нямат коса, вие сте създали тази прожекция, за да документирате как медиумът все повече заприличва на нас (Смях в аудиторията).

Заб.прев.: В случая Башар прави препратка към това, че в началните кадри на прожекцията Дарел Анка е с гъста черна коса, която с времето напълно изчезва.

… Ние ви благодарим за чудесно поднесената признателност. Приемете нашата безусловна любов, винаги и завинаги! Благодарим и сладки сънища! Лека нощ! (Продължителни аплодисменти)

Дарел Анка: Благодаря ви! Прекарахте ли приятно тази вечер?  

Ейприл: Много мило от твоя страна да се пробудиш от един сън и да попаднеш в друг сън заедно с нас! Дарел, ние също искаме да използваме тази възможност, за да ти благодарим за невероятния талант, с помощта на който установяваш нашия контакт с Башар! Ти ни показваш какво е възможно, защото съвместното преживяване, което ни устройваш, е толкова невероятно. Ние ти благодарим безкрайно за това, че разкриваш пред нас една толкова пленителна реалност. (Аплодисменти в залата) (Ейприл поднася подарък)

Дарел Анка: Може ли да го отворя? (Отваря кутията, изважда кристална купа и изчита инкрустирания надпис: „30 години Башар и Дарел – най-добрият медиум на света”)

Ейприл: Имаме за теб също така и тази книга, изпълнена с благодарни послания на много от присъстващите на твоите сеанси.

Дарел Анка: Много мило, благодаря на всички ви от сърце! Довиждане до утре и приятни сънища! (Продължителни аплодисменти).