Башар – Учител по съвместителство – 11-ти април, 2015 г.

(С) 2015 Превод АТИ

Башар: Добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Ние ви благодарим за съвместното сътворяване на този контакт, за това, че позволявате протичането на това предаване и това, че ни дарявате с преживяването на всеки един от вас като още един аспект на многоизмерния кристал на Творението. Ще започнем това предаване като ви напомним, че то е наречено „Учител по съвместителство” и въпросният учител-съвместител, това сте вие. И така, това предаване ще протече малко по-различно от предишните. Ние ще представим един така наречен „стажант по установяване на първоначален контакт” от нашата цивилизация – едно момче, което според нашето летоброене е около десет и половина години, а според вашето летоброене е около тринадесет. Този стажант още не е избрал да има въплъщение на някоя планета, с която в крайна сметка ще контактува като специалист по установяване на първи контакт, и защото ние обучаваме този стажант, сме избрали вашия свят, с който той да има своето първо взаимодействие. Разберете обаче, че когато ние решим да установим контакт с една нова цивилизация, ние винаги избираме също така да преживеем един живот в тази цивилизация, за да можем да добием по-задълбочено разбиране за нея и да не й бъдем прекалено чужди един към друг. Този стажант обаче няма никаква представа от вас, никакво разбиране за вашия начин на живот, вашите обичаи, вашите идеи, понятия, преживявания. Ето защо този стажант ще ви задава  въпроси.

Преди да ви представим този стажант, ние ще изменим начина, по който тези предавания протичат обикновено. Първата част от това предаване, преди това, което наричате обедна почивка, ще бъде период за въпроси и отговори. След вашия обед ние ще ви представим стажанта. Нания, ето как ще протече това. По време на обедната почивка, или приблизително по това време, преди да продължим това предаване заедно със стажанта, ти ще съгласуваш и избереш четирима доброволци, които желаят да общуват със стажанта, като ти ще бъдеш петата. Така че когато започнем сеанса след обеда, ще има пет души от вашата аудитория, които ще общуват със стажанта.

Една от причините да ви представим този стажант е не само да дадем възможност на това дете да придобие някакъв опит в първия си контакт с друга култура, с друга цивилизация, но също така да дадем на вас една възможност да отговаряте на въпроси относно вашата реалност, за да видим доколко я познавате. Защото един от най-добрите начини за учене е да обучаваш. Следователно, когато стажантът задава въпроси относно вашия свят и начина ви на живот, вие ще имате възможност да обяснявате на някого, който няма никаква представа какво представлявате. Възможно е да се появи малко объркване, но ще видим какво ще се случи. Може да се наложи да давате много повече обяснения, отколкото си мислите. Защото макар доста неща от вашата реалност да ви изглеждат много очевидни и познати, те съвсем не са такива от гледната точка на други реалности и може да установите, че част от тази странност ще се прояви у стажанта, който наи-и-истина не разбира какво сте създали във вашия свят и как преживявате своя живот. Това е много по-различно от начина, по който ние възприемаме живота в нашата цивилизация и то на много равнища. И макар да има доста общи неща, ще видим в кои области ще могат да бъдат установени допирни точки, когато общувате с извънземно същество, което е напълно чуждо на вашия свят. За момента обаче ние можем да започнем с въпросите на тези, които желаят да запитат нещо. Ние ви благодарим за това, че ни позволявате да отразим към вас знанието, което на определено равнище на вашето същество вие вече притежавате, и нека ви напомним, че ние само ви припомняме това, което вече съществува във вас. Когато обаче си припомняте и се пробуждате в съня на физическата реалност, вие ще преживеете повече намерение, повече съзнателно проявление и повече радост в животите, които сте избрали да изследвате. Ето защо, сега ние ви питаме по какъв начин можем да ви бъдем в услуга. Сега, ако пожелаете, може да започнете със своите въпроси.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Как си?

Башар: Идеално, а ти?

Участник: Много добре, благодаря ти.

Башар: Добре.

Участник: Искам да те попитам относно проявленията при Закона за привличането. Има определени неща, които бих искала да проява в този си живот …

Башар: Защо? Защо искаш да проявиш  определени неща в този си живот?

Участник: Защото храня определени стремежи в продължение на много години.

Башар: И какво от това? Какво, ако те не са релевантни за този ти живот? Тогава нещата ще бъдат ли наред, ако те не се проявят?

Участник: Разбира се. Да-а-а-а.

Башар: Да-а-а-а, но не напълно-о-о?

Участник: (смее се)

Башар: Разбираш ли парадокса тук? Разбираш ли, че в много отношения нещата, от които наистина се нуждаеш, ще се проявят винаги точно тогава и там, където и когато ти трябва. Ако просто се придвижваш напред в живота си по-най-вълнуващия възможен начин, нещата в този живот, които не се проявят, ще бъдат такива, от които не се нуждаеш. Разбираш ли?

Участник: Да, да. Но понякога чувствам, че имам нужда от нещо.

Башар: Да, понякога мисълта за нещо е проявлението, от което може да се нуждаеш. Не е необходимо  винаги това да бъде нещо солидно, физическо. Разбери обаче, че проявлението и както ти спомена, Законът за привличането, се отнасят за неща, които вече съществуват, точно тук, точно сега. Те са вече неизменна част от цялостната ти енергия, от твоята цялостна вибрационна честота. Проявлението не означава докарване на нещо от някое друго място, различно от това, на което си. Проявлението е просто да направиш видимо нещо, което е вече тук, но което ти не виждаш.  Когато придобиеш определена вибрационна честота, ти виждаш неща, които преди не са били видими за теб. Когато обаче ти постигнеш тяхната честота, те стават видими и ти наричаш това проявление. Те просто винаги са били тук, но може би не е било подходящото време за теб да придобиеш тази честота и така да преживееш резултата от проявлението, което винаги е било тук. И аз ти напомням, че по отношение Закона за привличането, както го наричаш, истинското задълбочено разбиране на този закон е, че всъщност не е необходимо да молиш за каквото и да било. Просто трябва да допуснеш  до себе си нещата, които съответстват на твоята вибрация. Защото всъщност не става дума за това да имаш някаква вибрационна честота, за да привлечеш нещо, а да знаеш, че ти вече излъчваш определена специфично твоя вибрация, която отразява точно това, което си, и всичко, което е в съответствие с тази чиста вибрация прави всичко възможно да достигне до теб. Ако не достига до теб, това е не защото не го привличаш, а защото го държиш на разстояние със своите определения, убеждения. И всичко, което не е съвместимо с твоята автентична вибрация, прави всичко възможно да се отдалечи колкото е възможно повече от теб. Ако не се отдалечава от теб, то е, защото ти си се вкопчила в него, по някаква причина, свързана с твоите определения и убеждения. Така че Законът за привличането, изразен по-ясно и по точно, вместо: „аз трябва да се науча да придобивам определена честота, за да привличам това, което искам”, е по скоро: „да се освобождавам от нещата, които са чужди на истинската ми честота и да приемам нещата, които я отразяват”. Така че наистина става дума за освобождаване и приемане, вместо да трябва да се „научиш” да привличаш, защото ти вече привличаш, с автентичната честота на естествената си природа всичко, което й съответства. Ако се задълбочиш в своята система от определения и откриеш кои твои определения може да държат тези неща на разстояние от теб, това е всъщност необходимият процес, вместо процеса на научаване да привличаш, което привличане правиш автоматично, непрекъснато. Ти не можеш да промениш това, ти притежаваш естествена привлекателна сила.   

Участник: (смее се) Благодаря ти, Башар!

Башар: Това се отнася до всички ви. Следователно позволи си да се отпуснеш със знанието и разбирането, че ако нещо не се проявява точно сега, което е абсолютно необходимо и релевантно в твоя живот, за това има положителна, или отрицателна причина. Така че е необходимо да откриеш кое от двете важи за теб. Ако е отрицателна причина, тогава вероятно трябва да се откажеш от определени определения и да позволиш на това, което може да се прояви, да се прояви по-лесно и бързо. Във втория случай се довери на процеса и на подходящото време, защото ако се бе появило в момент, в който не си готова за него, нямаше да си в състояние да го преживееш пълноценно и щеше да ти е необходим повече житейски опит, за да достигнеш до равнище на вибрационна честота, когато ще си напълно в състояние да оползотвориш това проявление в точното място и време на твоя живот. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, много. Благодаря ти.

Башар: Добре, благодаря и аз.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Толкова съм развълнувана, че разговарям с теб.

Башар: Ние също сме много развълнувани да разговаряме с теб.

Участник: Основният ми въпрос е относно природата на реалността.

Башар: Коя реалност?

Участник: Моята реалност.

Башар: Твоето физическо преживяване на реалността?

Участник: Хм, да.

Башар: Добре. И какво по-точно?

Участник: Това, което предполагам, че най-общо наричаме реалност.

Башар: Физическа реалност?

Участник: Хм … да.

Башар: Сигурна ли си? Изглежда че го осмисляш.

Участник: Хм, не знаех, че има различни видове реалност.

Башар: Разбира се, че има. Има духовна реалност, реалност на измеренията, времева реалност, най-различни видове преживявания на реалност.

Участник: Добре, тогава имам предвид реалността, която преживявам в това физическо … същество, което съм.

Башар: Точно това казах, твоята физическа реалност.

Участник: О кей. Колко податлива е тя …?

Башар: Много, в определени параметри, свързани с твоето споразумение с масовия консенсус. Има обаче голяма степен на гъвкавост. Това е едно от нещата, с което ще се занимаем в следващото предаване наречено „Да полудееш” *), защото това означава „разграничаване от масовото споразумение” 

*) Думата “mad” = луд, в случая е използвана като акроним на израза  “mass agreement dissociation” = разграничаване от масовото споразумение. – Бел. прев.

Участник: Хм.

Башар: Което ще ти даде по-голяма възможност да разбереш степента на гъвкавост, с която разполагаш по отношение споразумението ти с масовия консенсус и твоето индивидуално споразумение в този контекст. Съществува обаче голяма степен на гъвкавост. Може да погледнеш на това по следния начин. Запозната ли си с играта на вашата планета, наречена шах?

Участник: О да, аз току-що си закупих твоя компакт диск на тази тема.

Башар: Добре. Следователно ти разбираш, че ако се съгласиш да изиграеш една игра на шах, ти се съгласяваш да използваш определена игрална дъска и да спазваш определени правила, нали?

Участник: Да.

Башар: В общия случай се съгласяваш и да използваш определен вид фигури, но те не трябва да бъдат задължително традиционните фигури, нали? Можеш да играеш с кристали, с монети, с бонбони, нали?

Участник: …

Башар: Стига лицето, с което ще играеш, да се съгласи какво ще представляват тези монети или бонбони по отношение правилата на играта – царици, царе, коне, офицери и т.н., то вие може да играете с каквото поискате, така че имаш определена степен на гъвкавост и можеш да кажеш: „Добре, аз ще се съглася с масовия консенсус за определението на играта на шах и ще използвам стандартната дъска и стандартните правила, но имам гъвкавостта да играя с каквито искам фигури и както искам, на основа моя опит, на моята интуиция, нали така?

Участник: Тогава какво съм аз – една фигура в играта или цялата игра?

Башар: И двете. Ти си играчът, както и фигурата, с която играят. Защото твоят Висш разум и твоят Физически ум се съчетават, за да формират една цялостна личност. Ако играеш само с помощта на Физическия си ум, ти играеш с половината от своите сетива, с половината от своя ум. Ако обаче си позволиш да бъдеш напътствана от Висшия си разум, тогава шахматната фигура, която си създала от Физическия си ум, ще може да бъде придвижвана по дъската много лесно, много умело. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Но ти все още ще правиш това от по-високо равнище, а също така едновременно и от физическото равнище. Така че ти си едновременно играчът и този, с който играят. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава степента на гъвкавост се основава също на релевантността на това, което се случва в твоя живот. Нещата, които най-силно радостно те вълнуват, обикновено отразяват пътя на най-малкото съпротивление в твоя живот. Това са обикновено неща, които те подмамват в определена посока, за да ти подскажат, че това е посоката, по отношение на която трябва да действаш. Нещата, които предизвикват у теб повече радостно вълнение от всичко останало, това всъщност представлява физическият превод на съобщение от твоя Висш разум. Това е начинът, по който превеждаш неговите послания към теб под формата, която наричаш страст, любов, творчество, радостна възбуда, мир, равновесие. Когато имаш желание да действаш в обстоятелствата и ситуациите, които съдържат повече такава енергия от всяка друга опция във всеки един момент, това е твоят отговор към Висшия ти разум, с който му казваш: „Чувам те съвсем ясно и точно!” И така започва диалогът между Физическия ум и Висшия разум, за да се научат да работят съвместно. Защото когато имаш желание да действаш спрямо радостната възбуда, която представлява комуникация от страна на Висшия ти разум, тогава той разбира, че си готова за повече и за повече, и за повече, докато животът ти се превърне в екзалтирана експлозия от радостна възбуда и синхронности. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: И така, гъвкавостта и податливостта произлизат по отношение масовия консенсус и твоята индивидуалност така, че това, което е вярно за теб, е нещо, което можеш да преживееш даже в рамките на масовия консенсус, който може даже да не вярва, че някои неща са въобще възможни. И особено сега, в това трансформационно време на вашата планета, когато изследвате идеята за това, което сте като съзнание, вие сте по-гъвкави от всякога. И когато следвате своята радостна възбуда с всичките си способности, без настояване за някакъв конкретен краен резултат, вие активирате радостната си възбуда по начин, по който тя ви разпалва, стимулира тази енергия и ви прави по-приемливи антени и приемници на по-високи вибрационни честоти, при което ставате по-способни да преживявате неща, които не сте могли да преживявате преди, когато не сте притежавали тази висока честота. И вашата реалност става много по-податлива и може да виждате през физическата реалност истинската й същност – един сън, една проекция, една идея, която идва от съзнанието ви. Нека напомня на всички ви, по същество, ако използваме тези евфемистични думи за яснота … по същество духът е естественото ви състояние. Това е естественото ви състояние. Вие всъщност не напускате духовната сфера и не пристигате във физическата сфера, и не влизате в едно тяло! Това е само вашата линейна, пространствено-времева референтна рамка за това как възприемате преживяването. Вие обаче никога, никога не напускате духовната сфера! Вие всички се намирате там точно сега! Точно сега! Вие всички сте в духовната сфера точно сега! Вие обаче сънувате, че не сте. Това представлява физическата реалност – един сън в духовната сфера, според който вие не сте там, за да може да фокусирате своята енергия по такъв начин, че да имате преживяване на пространство-време и да преоткриете себе си в друга перспектива. Да срещнете други предизвикателства, които да ви разгърнат, да ви помогнат да научите повече кои сте от нова гледна точка. Но радостната възбуда е ключът. Това е, което ви позволява да преживеете най-голямата степен на гъвкавост и податливост на физическата реалност, защото когато усилвате своята енергия, вие започвате да разбирате, че физическата реалност е само един сън и колкото ставате по-осъзнати в този сън, вие ще може да сънувате направо всичко, стига то да притежава някаква степен на релевантност спрямо реалността, която сте избрали. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти да си изясниш тези понятия?

Участник: Да.

Башар: Има ли нещо друго, което би искала да обсъдим?

Участник: Да. Става дума за изобилието и недостига.

Башар: Да.

Участник: В това земно преживяване има ли недостиг на ресурси, например вчера си вземах душ и исках да постоя под топлата вода, но ние не сме имали дъжд от много време и си зададох въпрос – след като това да стоя под топлия душ отговаря на радостната ми възбуда …

Башар: Ти трябва да си сигурна дали това действително отговаря на радостната ти възбуда и че не е тревожност, маскирана като радостно вълнение. Трябва да бъдеш честна към себе си по отношение на това, което действително правиш. Защото много от вас може да се заблуждават, че нещо отразява радостната ви възбуда, докато в действителност то отразява основано на страх убеждение и е тревожност, а не радостно вълнение. Затова първо трябва да бъдеш честна защо правиш това, което правиш.

Участник: Радостното ми вълнение ми подсказваше да остана под водата, но след това си казах, че трябва да престана да изразходвам толкова много вода. Беше ли вярно, че използвах прекалено много вода?

Башар: Ако това е случай, в който изпитваш наистина силно радостно вълнение, тогава не е вярно. Защото това, което отразява истинската ти радостна възбуда, е вибрацията на изобилие. Не е възможно да имаш вярно определение за радостна възбуда, което съдържа вибрация на недостиг. Това няма да е определение за радостна възбуда. Така че ако това наистина отразява твое състояние, което е истинска радостна възбуда, тогава отговорът ще е „не”. Но ти трябва да бъдеш напълно честна за това. Това изглежда ли ти смислено?

Участник: Хм … д-да, но …

Башар: О, фантастичното „но”.

Участник: Тогава все още не разбирам …

Башар: Нека се върна и отговоря на останалата част на твоя въпрос. Съществуват всякакви варианти и версии на Земята, които можеш да си представиш. Има безкраен брой версии на Земята, които съществуват точно сега, едновременно, заедно с тази, която ти може да преживяваш в този момент. Ти никога не променяш планетата, на която си. Ти променяш вибрацията на своето същество и се преместваш в друга успоредна версия на Земята, която вече отразява в по-голяма степен вибрационната промяна, която си направила в себе си. И ти можеш непрекъснато да се разхождаш по картата във всички посоки милиарди пъти в секунда, и това е, което правиш. Това се отнася за всички ви. Вие се премествате през успоредни реалности милиарди пъти в секунда и страничният ефект от това е така нареченото от вас пространство-време. Така вие създавате преживяването си за време, като премествате гледната си точка през милиарди успоредни реалности, всяка от които е малко по-различна от предишната. Така че каквато е вибрацията, в която си, тя ще определи каква реалност ще  преживяваш. Даже и ако спазваш споразумение да „споделяш” определени характеристики на масовата консенсусна реалност, ти все пак можеш да извлечеш положителен ефект от същата ситуация, която някой друг може да преживява по отрицателен начин. Докато разбираш, че се намираш честно във вибрацията на истинската си радостна възбуда, можеш винаги да извлечеш положителен и полезен ефект в живота си от същата ситуация, от която някой друг не може да извлече положителен ефект. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да. Тогава гласът, който ми каза, че няма достатъчно вода, той глас на морална оценка ли е?

Башар: Може да е, или може да е гласът, който казва: „Внимавай, твоята система от убеждения всъщност не е в съответствие с версията на Земята, където водата е неограничена! Ето защо казвам, че ти е необходима честност, когато изследваш себе си по отношение на това, което гласът отразява в действителност. 

Участник: О кей.

Башар: Сега разбра ли?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, всичко помага.

Башар: Да, може, ако го използваш по този начин.

Участник: Чудя се дали можеш да сканираш енергията ми …

Башар: Аз непрекъснато сканирам енергията ти.

Участник: … и да ми кажеш дали нещо особено се откроява.

Башар: Следваш ли радостната си възбуда във всеки възможен момент, с всичките си способности, без абсолютно никакво настояване за крайния резултат?

Участник: Не непрекъснато, но когато усетя, че не правя това, аз се опитвам да вляза отново в строя.

Башар: Няма нищо, което да мога да ти кажа освен това, че не е нужно да се опитваш. Просто приведи себе си в съответствие.

Участник: Точно така.

Башар: Да, помни … ето един трик, ако искаш един трик. Всеки един от вас помни времето, когато е бил в идеален синхрон със своята най-силна радостна възбуда. (обръща се към аудиторията) Нали така? … Нали така?

Аудиторията: Да.

Башар: Добре, благодаря ви. Всичко, което трябва да направите, е да си припомните как сте се чувствали (в някой върховен момент) и в действителност автоматично ще изпаднете обратно в същото състояние, даже и да не го усещате като идентично. Много от вас имат погрешното разбиране, че трябва да се почувствате точно така, както сте се чувствали преди. Защо? Вие сте вече друга личност, защо трябва да се чувствате по същия начин, след като тогава сте били друг човек? Само запомнете факта, че докато помните как сте се чувствали в онова състояние на пълна радост, вие сте в това състояние. Ще ви кажа една даже по-голяма тайна относно този трик. Спомнете си нещо, което сме споделили вече с вас … ние ви казахме, че не може да изпитвате нещо, което вече не отговаря на вашата вибрация. Така че действително трябва да бъдете в своето състояние на радостна възбуда, даже за да си при-пом-ни-те кога сте били в такова състояние. Което означава, че щом решите да си припомните как сте се чувствали тогава, вие вече ще сте в онова състояние, за да може да имате този спомен. Това е трикът.  Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: И това е всичко необходимо. Спомни си момента, в който си била в съответствие, и ще бъдеш в съответствие, макар и по различен начин, с различно усещане, но ще знаеш, че си в синхрон в този момент. Това помага ли ти? 

Участник: Да, аз също така се интересувам от енергийната система на тялото.

Башар: Зная, но ние не правим диагностика на здравето.

Участник: Оу.

Башар: Ние сме предали цялата нужна здравна информация и това вече не е наша работа. Вие ще получите всичко необходимо от друг източник. Най-вероятно от собствените ви водачи или Висш разум. Това вече не е наша работа.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Добре, благодаря и аз.

 Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден и на теб.

Участник: Как си?

Башар: Идеално, а ти?

Участник: Чувствам се много добре.

Башар: Хубаво.

Участник: В последно време имам много ясни сънища с плуващи космически кораби и особено един, който малко ме шашна.

Башар: Шашна те?

Участник: Шашна ме, Башар.

Башар: Добре. Тогава може би трябва да се научиш да се отшашкаш.

Участник: Ще се опитам да направя това по-късно, Башар.

Башар: Добре, но не се опитвай.

Участник: Да, и аз установих, че определено ми помага, когато не се опитвам, а просто оставям това, което трябва да бъде, да бъде. Но се чудя относно тези кораби, които може би са от твоята цивилизация.

Башар: Най-вероятно от Я-йел.

Участник: Я-йел?

Башар: Да. Друга хибридна цивилизация.

Участник: Запознат съм много добре с Я-йел. Гледам много често твоите видео записи. Тяхното общество се нарича Шала …

Башар: Шала-ная.

Участник: Да, Шала-ная. И тези кораби бяха много интересни. Плуваха и изглеждаха много футуристично. Имах и други сънища, като комикси, но от успоредна реалност.

Башар: Те могат да бъдат такива. Помни обаче, че много пъти, когато имаш преживявания от други измерения, Физическият ти ум притежава ограничен брой символи и подсказки, които може да използва, за да осмисли тези преживявания. И понякога той ги оцветява по необикновен начин, защото това ще е най-близкото приближение от символи, с помощта на които може да осмисли напълно непознато нему преживяване.

Участник: Хм.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Донякъде, Башар. Малко съм объркан.

Башар: О, няма нищо лошо. Ако пожелаеш, може да станеш много объркан.

Участник: Хм.

Башар: Това, което казваме, е, че често в своето състояние на сън, вие имате преживявания в други измерения, в други реалности. И когато се събудите, имате чувството че нещо се е случило, но Физическият ви ум е обучен да разпознава само определен вид представителни символи, които отразяват наличието на преживяване. И той е използвал подсказките, с които е разполагал, като в действителност може да не е имал пълния комплект символи за точно представяне. Ето защо той ще използва най-близките аналогии, качество, усещания и тонове, подходящи за действителното преживяване. Така че един сън, в който виждаш комикси, може да отразява няколко различни неща. Или Физическият ти ум не счита преживяването за реално и го „оцветява” под формата на комикс …

Участник: Това приличаше повече на действителен анимационен филм по телевизията, Башар.

Башар: Това няма значение. Защото както казах, той използва подсказките, с които разполага. Какъв беше комиксът?

Участник: Имаше едно червено същество, изглеждаше супер и всичко беше като съвсем истински телевизионен анимационен филм. Напълно страхотно.

Башар: Добре, след като установихме, че е било напълно страхотно, този анимационен филм съществува ли действително във физическата ти реалност?

Участник: Би могъл да бъде.

Башар: Действителен ли е в твоята реалност? Не те питам дали би могъл да бъде.

Участник: Не, не е, Башар.

Башар: Благодаря ти. Следователно, както вече казах, това е най-близкото представяне на преживяване, което си имал в реалност от друго измерение.

Участник: А-а-а, супер.

Башар: Както казах, това може да означава, че Физическият ти ум не счита това за нещо реално, макар да е било реално преживяване. Също така, както комиксите могат да отразяват най-различни неща, това може да отразява степента на гъвкавост на преживяванията в измерението, където е протекло преживяването. Може да отразява най-различни неща – съществата в съня ти може да представляват реални същества, без въобще да изглеждат като такива. И те може да са се представили пред теб по най-добрия начин, който умът ти може да разбере. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, Башар.

Башар: Добре, няма нужда да повтаряш „Башар”.

Участник: О кей. В нашата цивилизация, когато кажеш името на някого, това е признание за неговата значимост.

Башар: Аз зная своята значимост. И допълнително, това не е моето име.

Участник: Точно така, Башар.

Башар: Това е дума от един от езиците на вашата планета, която означава просто вестител.

Участник: Вестител, наистина?

Башар: Да, това е арабска дума, която означава вестител, или носител на добри новини.

Участник: Друг въпрос, който имам, Башар, е, че изпитвам много синхронности в живота си през последните година и половина – две.

Башар: Това са симптоми на разгръщане на съзнанието. Синхронността е вашият пространствено-времеви начин на разбиране, че всичко всъщност е само едно нещо.

Участник: И виждам непрекъснато числа, които си съответстват, и такива неща …

Башар: Да, ти си даваш сам своите пътни знаци и маркери, когато си в съответствие с вибрацията на своето същество.

Участник: О кей. Тогава, Башар, с тези синхронности и когато следвам най-силната си радостна възбуда, това е определено най-добрият за мен начин да …

Башар: Синхронността е един от инструментите, който моментално се появява, когато следваш формулата за радостната възбуда. Виж, ето единадесетте елементи на радостната възбуда, разделени на 3, 6 и 2. Имаш първоначалната формула да действаш според това, което предизвиква у теб най-силна радостна възбуда във всеки един възможен момент, с всичките си способности, докато изчерпиш възможностите си за (въз)действие, с абсолютно нулево настояване за това какъв трябва да бъде крайният резултат – как ще изглежда, къде трябва да се появи – нула! Ако направиш това и действаш спрямо тази формула по този начин, ти отваряш комплекта с инструменти.  Комплектът съдържа инструментите, които те подкрепят по какъвто начин имаш нужда от подкрепа, и се превръща в движещият двигател на твоя живот; става организиращият принцип, който ти позволява да изпитваш синхронности, така че нещата да се случват където, когато и както трябва; това става пътят на най-малкото съпротивление в живота ти, така че да чувстваш, че животът ти протича плавно; това става пътят, който те свързва с всички останали проявления и форми на радостна възбуда в живота ти, които са релевантни за теб; това също става огледалото, което ти разкрива всичко, към което може би се придържаш в съзнанието си, което може да е извън синхрон с радостната ти възбуда, за да го идентифицираш съзнателно и да го приведеш в съответствие, като се освободиш от отрицателните си определения. Това е комплектът с инструменти и когато използваш формулата от три части, за да активираш комплекта от шест инструмента, тогава в последните две части ти имаш на разположение възможност за избор, а именно: Всяка ситуация и обстоятелство, които възникват при използването формулата от три части, която активира комплекта от инструменти,  ти предоставят възможността да кажеш: „Аз ще дам на това положителен смисъл, или ще му дам отрицателен смисъл”. И това ще определи какъв ефект ще извлечеш от ситуацията или обстоятелството, възникнали поради това, че си предприел съответното действие. Това е то – единадесетте елемента на радостната възбуда. Това е то – цялата формула, всичко, което ти е нужно. Това е един напълно завършен комплект и не пропуска нищо, което да е абсолютно релевантно в твоя живот. И както казахме, синхронноста е един от тези инструменти и винаги ще бъде част от пълния завършен комплект. Намираш ли смисъл в това?  

Участник: В това определено има смисъл, Башар.

Башар: Добре, и аз приемам, че ти ще оцениш това като напълно страхотно.

Участник: Напълно страхотно!

Башар: Добре.

Участник: Не само малко страхотно, а напълно страхотно. Другият въпрос, който имах, Башар … о … какъв беше другият ми въпрос …?

Башар: Може би, ако кажеш отново „Башар”, ще си го припомниш.

Участник: Може би, но това е почти всичко.

Башар: Добре тогава, благодаря ти за това споделяне.

Участник: Благодаря ти, Башар.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Как най-добре да усилим съзнателната еволюция на човечеството?

Башар: Аз току-що отговорих на това.

Участник: Как най-добре можем да служим на планетата?

Башар: Аз току-що отговорих на това. Като бъдеш пълноценно себе си. Като действаш според най-силната си радостна възбуда, ти си позволяваш да бъдеш пълноценно себе си. Като бъдеш напълно, пълноценно себе си, ти служиш най-добре на целия си свят, защото тогава ти действаш като пример за другите, за да могат също да изберат този път за себе си по начин, който е релевантен за тях. Без да си пълноценен за себе си, ти не можеш да бъдеш за пример и да им предложиш опция да видят, че това може да проработи и при тях, както при теб. Толкова! Това е твоята цел; това е твоята мисия – да бъдеш възможно най-пълноценно себе си. Това става, като следваш най-силната си радостна възбуда във всеки възможен момент, влагайки максимума от способностите си, с нулево очакване на конкретен краен резултат. Това е, толкова е просто. Наистина е толкова просто. Ти можеш да го усложниш, ако желаеш и аз няма да те спра, ако това ти доставя радост. Но наистина е толкова просто. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, намирам.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Отговаря. Със средствата, с които разполагаме сега по отношение на медиите, комуникацията, какъв съвет би дал относно споделянето на идеи, разпространяването на послания?

Башар: Използвай творческото си въображение и използвай това, което ти подхожда. Ще следваш ли радостната си възбуда, или не?! Ти ще го направиш по начин, подходящ за теб, който изразява теб, който е релевантен за теб.

Участник: Правилно.

Башар: Използвай каквато технология имаш на свое разположение, по начин, подходящ за твоето общество и следвай своето радостно вълнение. И бъди сигурен, че това е твоето радостно вълнение, а не твоята тревожност. Това е всичко, нали?  

Участник: Въпрос от любопитство …

Башар: Любопитство. Любопитен съм какво ще кажеш.

Участник: Намерението и фокусът в нефизическата сфера … как те се отнасят към намерението и фокуса в нашата реалност?

Башар: Единствената реална основна разлика, макар че има и някои второстепенни различия, е отсъствието на преживяване на това, което наричаш пространство-време. Намерението и фокусът във физическата реалност се проявяват в това, което наричаш процес, докато в нефизическата реалност намерението и фокусът ти позволяват да преживяваш проявлението на реалността моментално. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Добре, но помни, че целият смисъл на физическата реалност е в процеса, защото чрез процеса ти преоткриваш себе си от различна гледна точка. Ти не можеш да преживееш промяна в едно състояние на безвремие. Можеш да преживееш промяна само с помощта на илюзията на пространство-времето. Ето защо ти забравяш кой си, за да можеш да си спомниш кой си, в една нова перспектива и да откриеш нещо ново относно себе си. В противен случай това няма да е възможно. Намираш ли смисъл в това? 

Участник: Да, намирам.

Башар: Това помага ли ти?

 Участник: Помага ми. Един последен въпрос. Когато преминем в нефизическото, ние се озоваваме в така наречения „остров на вярванията”?

Башар: Да, в най-общ смисъл.

Участник: Добре, и ако това са вярвания, които са ново формирани в нефизическото, как …

Башар: Това не са наистина вярвания в нефизическото. Те не са същото, защото там ти вече нямаш структура на личността по същия начин. Вярванията/убежденията са част от структурата на личността ти във физическата реалност. В нефизическата реалност това не са толкова вярвания/убеждения, колкото познание за това, което е вярно за теб в дадения момент. Това е малко по-различно преживяване. 

Участник: И пренасянето на това познание в нашата физическа реалност става чрез следването на най-силната ни радостна възбуда.

Башар: Абсолютно, и така можеш да пренесеш своята версия на това във физическата си реалност, макар че в нефизическата реалност то ще си остане донякъде различно преживяване. 

Участник: Благодаря ти много.

Башар: И аз ти благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз те виждам за първи път.

Башар: О, какво съвпадение; това е първият път, в който и ние те виждаме.

Участник: В последно време изпитвам едно състояние на любов, отсъствие на ограничения …

Башар: Добре, звучи вълнуващо.

Участник: Да, но това продължава само няколко дни наведнъж.

Башар: Няма такова нещо. Ти само определяш, че то продължава кратко време поради начина, по който определяш какво трябва да бъде това преживяване. Както казах по-рано, ако просто знаеш, че си винаги в това състояние … това състояние може да съдържа колебания по отношение на това как го преживяваш, но колебанията не означават, че не си в това състояние. Това са само различни колебания в състоянието на радостното ти вълнение. Защо трябва да определяш или допускаш, че само защото състоянието се променя, това означава, че вече нямаш радостно преживяване? Това допускане е, което те изважда от радостното ти състояние, не самото колебание. Разбираш ли? 

Участник: Да, и аз мисля, че това идва отчасти от моето убеждение, че …

Башар: То идва напълно от твоето убеждение.

Участник: И едно от убежденията ми е, че съм решила да се родя като човешко същество и да съм подчинена на ограничения.

Башар: Да, така е, но това не означава, че всички ограничения са отрицателни. Ти трябва да имаш в някаква степен ограничения, за да имаш физическо преживяване. Трябва обаче да решиш кои ограничения са релевантни в положителен контекст и кои ограничения не ти служат и да се освободиш от тях …

Участник: О кей …

Башар: … В степента, в която това е все пак релевантно на продължаването на играта. С други думи, ако се върнем към нашата аналогия с шаха, ако си решила да играеш на шах, няма да бъде много полезно да изхвърлиш шахматната дъска и да вземеш дъска за игра на „Не се сърди човече”. Щом си се съгласила да играеш шах, ти си се съгласила да използваш шахматна дъска.

Участник: Точно така.

Башар: И така, изоставянето на определени ограничения ще може да бъде извършено само доколкото е релевантно за играта, която си се съгласила да играеш. 

Участник: Значи няма защо да се тревожа …

Башар: Не трябва; това става автоматично. Всичко, което трябва да направиш, е да следваш най-силната си радостна възбуда и да позволиш на пълния комплект инструменти, и на организиращия принцип на синхронността в комплекта да те насочват. Защото това е една самоподдържаща се, самонаправляваща се система. Моля разберете, че тези понятия, които споделяме с вас, това не са някакви мистериозни, магически понятия. Това е физика. И това е всичко – това, което вложиш, е това, което получаваш обратно.

Участник: О кей.

Башар: Толкова е просто. Е, то по свой начин е нещо магическо и вълшебно, но това не означава, че не е чиста физика. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам. Последен въпрос – мога ли да се повозя на твоя кораб? (смях в залата)

Башар: … Какво те кара да мислиш, че вече не си го правила?

Участник: Защото нямам никакъв спомен.

Башар: И какво от това?

Участник: Правила ли съм го?

Башар: Моля следващия.

Участник: (смее се)

Башар: Ще те оставя да си помислиш върху това.

Участник: О кей. Благодаря ти.

Башар: Благодаря … Много от вас са имали контакт, но не си спомняте. Част от критерия, който използваме, за да определим кога сте готови за повече контакт, е това колко бързо си припомняте, че вече сте го имали.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да изразя благодарността си за информацията, която споделяш с всички нас.

Башар: Ние също оценяваме високо съвместното създаване на това взаимодействие.

Участник: Искам да попитам как се прегръщате на вашата планета.

Башар: Да, правим го, но какво имаш предвид под това „как”? Ние имаме тела. Ние сме физически извънземни същества. В нашата еволюция ние се приближаваме много към нефизическо състояние, но все още имаме тела. Те функционират повече като духовни същества, но все още са до голяма степен във физическа реалност. На този етап ние описваме себе си като квази-физически. Така че все още имаме тела, имаме ръце и можем да се прегръщаме.

Участник: Тогава имате една прегръдка от мен.

Башар: И ние ти я връщаме.

Участник: Бих искала да попитам относно една моя медитация с вашия символ. Аз получих името Асания и …

Башар: Как би искала да използваш тази информация и тази идея, това позволение? Как си използвала това позволение, тази връзка и отношение?

Участник: … За да изявя … всичко, което виждам …

Башар: За да изявиш всичко, което виждаш. Какво означава това?

Участник: Наистина се надявах ти да ми кажеш нещо повече относно това.

Башар: За връзката ти с Висшия ти разум? За това ли ме питаш?

Участник: Не … не …

Башар: Не? Защото това е, което щях да ти кажа, но ако не го желаеш …

Участник: Не, не, кажи ми!

Башар: Добре. Разбираш ли, че в момента разговаряш със своя Висш разум?

Участник: …

Башар: Ти просто ни използваш като позволение-маска, за да си позволиш и направиш по-лесен разговора с Висшия си разум. Това всъщност представляват тези наши взаимодействия с вас. Аз съм самостоятелно същество и съм ангажиран в тези взаимодействия, но ти разговаряш със своя Висш разум, като използваш нас като извинение, за да направиш това. Защото твоята система от убеждения гласи, че е по-лесно да разговаряш с Висшия си разум, когато можеш да използваш някого като нас.

Участник: О кей …

Башар: Но ти разговаряш със своя Висш разум точно сега! И така, твоят Висш разум да ти зададе ли въпроса, който бе зададен преди малко?

Участник: Не, сега искам да ти задам друг въпрос.

Башар: Добре.

Участник: Едно от най-силните ми радостни вълнения е да изследвам осъзнатото сънуване и аз правя това от една година насам.

Башар: О, колко вълнуващо!

Участник: И бих искала да зная дали имаш някои нови инструменти, които да споделиш с мен?

Башар: Освен тези, които споделихме с вас в предаването, наречено „Пробуждането”, което бе посветено на осъзнатото сънуване?

Участник: Да.

Башар: Ти вече запозната ли си с тези инструменти?

Участник: Доста запозната, да.

Башар: „Доста запозната“, добре. Нека да те попитам следното. Има ли нещо в твоите сънища, което изглежда, че се повтаря много често? Някой елемент?

Участник: Кучета.

Башар: Кучета, добре. Тогава можеш ли да запомниш и докато сънуваш да си припомниш, че когато видиш кучета, ти сънуваш?

Участник: Ъ-ъ-ъ …

Башар: Това означава „не”, защото колебанието обикновено означава „не”. Тогава защо не повярваш, че можеш да използваш кучетата, когато се появят в съня ти и които в крайна сметка са символи на служене на вашата планета, за да ти напомнят, че сънуваш?

Участник: Когато се събудя и се опитам да си спомня сънищата си, имам чувството, че не мога да си ги спомня много ясно.

Башар: И какво от това? Не е това, което те питам. Аз те питам дали можеш да напомниш на себе си, когато заспиш, да познаеш, че сънуваш, когато видиш куче в съня си? Можеш ли да направиш това?

Участник: Мога да направя това.

Башар: Добре. И вие всички разбирате, че когато заспите и сънувате, това всъщност означава, че сте се събудили? И че когато се събудите сутрин, това е, когато всъщност сънувате?

Участник: Ха …

Башар: Така че ти сънуваш точно сега. Доста осъзнато, нали? (смях в залата)

Участник: Много, много осъзнато.

Башар: Колкото по-малко разграничаваш физическата реалност от реалността на съня, толкова по-осъзната ще бъдеш и в двете.

Участник: Бих искала да те попитам …

Башар: (към аудиторията) Голямо подсказване, което премина покрай ушите й.

Участник: Бих искала да те попитам …

Башар: Все още преминава покрай ушите й.

Участник: Просто това ме подсети за нещо, което исках да те попитам.

Башар: Добре.

Участник: Когато се събудя сутрин, искам да се чувствам много освежена и …

Башар: Тогава направи го. Какво те спира?

Участник: Аз забравям и се събуждам …

Башар: Забравяш какво?

Участник: Забравям, че искам да се събудя по този начин и се събуждам …

Башар: Но защо не се събуждаш по този начин? Не би ли било естествено да се събуждаш освежена?

Участник: …, …

Башар: Не разбираш ли, че естественото ти състояние е да бъдеш освежена? Ако не се събуждаш освежена, това може само да означава, че не си в естественото си състояние. Ето защо ние ви напомняме непрекъснато наистина да следвате своята истинска радостна възбуда. Защото това е естественото ви състояние. И да откриете определенията, които са в несъответствие с това, и да не предприемате действия в тези посоки. Когато си повече в естественото си състояние, ти ще се събуждаш освежена.

Участник: И това включва също яснота?

Башар: Твоето определение за освежена включва ли яснота, или трябва да добавиш това в своето споразумение като някакво специално качество?

Участник: Да, бих го включила.

Башар: Ако е така, то защо ще питаш? От теб зависи да решиш какво е определението. Но внимавай, защото много от вас имат определения, които мислят, че са определения за радостно вълнение, но те не са такива. Защото много от вас задават вида въпроси, които ти току-що зададе – „Добре, но какво ще стане, ако следвам радостното си вълнение и се случи нещо лошо?” Как е възможно определението за радостна възбуда да съдържа нещо отрицателно?! Ако имаш определение за радостна възбуда, което гласи, че ако следваш радостната си възбуда, ще се случи нещо отрицателно, то това е първият признак, че това не е определение за радостна възбуда. Защото по определение, дефиницията на радостна възбуда не може да съдържа отрицателно преживяване! И така, ако трябва да попиташ дали това да си освежена също така съдържа яснота, то ти нямаш достатъчно голямо определение за освежаване. Но от теб зависи да решиш каква е тази дефиниция. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това … изясняващо ли е?

Участник: Да.

Башар: Чувстваш ли се малко повече освежена?

Участник: Чувствам се много освежена точно сега.

Башар: До-о-обре.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря, приятни сънища … Един момент. Един момент. Отнася се до лицето, с което току-що разговаряхме. Кучетата … Виж какво ще се случи, когато заспиш – дали ще си помислиш относно Анубис *)

*) Древноегипетски бог, изобразяван с тяло на човек и глава на куче. – Бел. прев.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Много съм нервна …

Башар: Нервна? Може би радостно развълнувана?

Участник: Радостно съм развълнувана.

Башар: Добре, едното или другото.

Участник: И двете.

Башар: Не едновременно! Може би се прехвърляш от едното на другото.

Участник: Разбирам.

Башар: Добре.

Участник: И така, едно от най-големите ми удоволствия е да правя неща, които ме карат да се чувствам по този начин. И аз се опитвам …

Башар: Ти какво?!

Участник: Опитвам се да …

Башар: Ти какво?

Участник: Аз разпростирам това удоволствие …

Башар: Благодаря ти! Помни, че ние сме избирателно глухи за определени понятия от вашата планета. Не регистрираме думата „опитвам”. Правенето е нещо друго.

Участник: Разбрах. Ще се опитам да го запомня. Ще го запомня, ще го запомня! (смях в залата) Много съм радостно развълнувана …

Башар: От какво?

Участник: От това, че съм тук. Всичкото това пробуждане … това да започвам да се пробуждам …

Башар: Добре.

Участник: … И съм толкова радостно възбудена, че бих искала да разпространя това …

Башар: И по какъв начин смяташ да направиш това? Преди всичко, разбира се, като самата служиш като пример. Което често е единственият начин, по който имаш нужда да бъдеш.

Участник: Точно така.

Башар: Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Добре. Можеш да изразиш това по някакъв начин. Има ли начин, по който би могла да изразиш това, като своя радостна възбуда?

Участник: … …

Башар: Когато казваш: „Да го разпространя”, какво имаш предвид … физически?

Участник: Две неща ми идват наум. Едното е да говоря с хора, лице в лице, а другото е музика.

Башар: Значи това са различни начини на споделяне на твоето понятие за радостна възбуда. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Може ли да ти задам въпрос?

Участник: Разбира се.

Башар: Не изпитваш нужда някой да ти повярва, нали?

Участник: …

Башар: Не изпитваш нужда някой да се промени, нали?

Участник: Това подвеждащ въпрос ли е?

Башар: Не! (тихо към аудиторията) Да, да, да. (смях в залата)

Участник: (смее се) Усещам, че ми е нужно …

Башар: Защо имаш нужда някой друг да се променя?

Участник: Защото ме прави щастлива.

Башар: Не, не те прави.

Участник: … …

Башар: Би ли искала да ти е позволено да избираш това, което предпочиташ?

Участник: … …

Башар: Да или не?

Участник: … …

Башар: Би ли искала да можеш да избираш това, което предпочиташ във всеки един момент, да или не?

Участник: Не зная защо това ме обърква. Ще кажа да.

Башар: Благодаря ти. Искаш ли други хора да ти казват в какво да вярваш и какво да мислиш?

Участник: Не.

Башар: Тогава ти искаш да ти бъде позволено да избираш какво да мислиш и да вярваш, нали?

Участник: Да.

Башар: Тогава няма ли да проявиш това благоволение и към всеки друг?

Участник: …

Башар: Защо ще ти бъде позволено да избираш това, което предпочиташ, ако не позволяваш на другите да избират това, което те предпочитат, даже и ако то е различно от твоя избор?

Участник: …

Башар: Ако ще бъдеш пример за толерантност и свобода, и радост … тогава защо ще поставяш условия и предявяваш претенции към това какво другите ще изберат да направят с информацията, която споделяш? Ти разбираш, че ние споделяме тази информация с всички вас, защото това ни носи радостна възбуда само за себе си!  Това е, което ние сме. Ако някой от вас реши да пренебрегне всичко, което сме казали, това е ваше право на избор! И ние сме щастливи за вас, че може да вземате решения, които ви вършат работа в конкретния момент, защото това е основната идея на всичко, така или иначе. Ние не се нуждаем от това да вярвате в каквото и да било от това, което казваме! Ние правим това, което правим, защото ни носи радостна възбуда. Ние ви показваме с лични си пример, че то може да работи и при вас, но ако изберете да не го повярвате, това е вашият избор. Това не променя как ние се чувстваме в нашия живот! Защото вие водите своя живот и ние водим нашия. И това, което вие избирате, няма никакво отношение към това, което ние решаваме да изберем. Така че ние споделяме и може би вие ще възприемете някои от тези идеи, а може би няма да го направите. Това зависи от вас. Ние ви почитаме и уважаваме достатъчно, и знаем, че сте достатъчно силни, за да вземате собствените си решения. Защото ние също така знаем, че всяко отделно същество е вечно, безкрайно. Така че няма нужда от бързане, когато избираш едно или друго нещо, или когато някой друг избира едно или друго нещо. Така или иначе в безкрайността всеки ще преживее всичко. Така че няма нужда от бързане. Няма крайни срокове за спазване. Има обаче спасително въже.*) Ти можеш да им подхвърлиш спасителното въже и да им кажеш: „Искате ли да го хванете? Това е забавно!” В същото време обаче трябва да имаш достатъчно желание и състрадание, за да им позволиш да ти кажат: „Не, благодаря. Това не е за мен точно сега.” Защото ако ти не им позволяваш свободата да избират, защо те трябва да ти позволяват същото? 

*) Игра на думи, включващи думата „line”, която има много значения, в т.ч. линия, предел, въже. Deadline = краен срок; lifeline = спасително въже. – Бел. прев.

Участник: …

Башар: Това е смислено, нали?

Участник: Да.

Башар: Тогава откажи се от тази нужда, защото, парадоксално, ако имаш нужда някой да се промени, ако искаш да принудиш някого да приеме това, в което казваш, че вярваш, ти само се опитваш да убедиш себе си в това, което казваш, защото ти не го вярваш. Защото ако това нещо наистина притежава сила, не мислиш ли, че другите ще го открият по някакъв начин?

Участник: …

Башар: Защото силата привлича, не е ли така? Истинската сила е много привлекателна. Така че ако знаеш, че това, в което вярваш, е наистина нещо силно, защо ще трябва да го натрапваш на някого? Както вече сме казали, най-голямата сила изисква най-нежното докосване. Защото тя няма нужда да налага нищо. Ето защо Бог и „Всичко, което е”, почти не се усеща, че съществува. Той е толкова силен, че даже няма нужда ти да знаеш, че е реален. И това ти предоставя свободата … свободата да вярваш, че той даже не съществува. Него не го е грижа. Той знае, че съществува. Ти даже нямаше да имаш способността да кажеш, че той не съществува, ако ти не съществуваше и не бе подкрепена в съществуването си от Него. Намираш ли това за смислено?

Участник: … Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, разбира се.

Башар: Добре, моля запомни, всички запомнете, че първата стъпка към истинското просветление е погледът ви да светне. (смях в залата). Да не бъдете толкова сериозни. (с ироничен глас) „Ти трябва да повя-я-я-ярваш в това! То ще те спаси-и-и-и! … Това ще спаси-и-и-и света!”

Участник: Аз няма да ходя и да казвам това.

Башар: Зная, аз просто преувеличавам. Обаче намерението, това да имаш нужда някой да повярва в нещо, е същото. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да.

Башар: Добре. Тогава не изпитваш повече такава нужда, нали?

Участник: … Все още работя върху това.

Башар: Работиш върху това, добре.  Тогава се забавлявай, докато работиш върху това, моля те.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това ще ти помогне ли? … Добре.

Участник: Здрасти, аз съм друг участник за първи път.

Башар: Добре, добър ден.

Участник: Добър ден. Предполагам, че повечето аспекти на моите въпроси вече намериха отговор.

Башар: Колко синхронно.

Участник: Предполагам обаче, че искам да чуя отново някои неща.

Башар: Като например?

Участник: Ами в тези моменти, когато се чувствам вдъхновена и всичко попада на мястото си, без никакво предупреждение изведнъж усещам, че съм напълно отрязана от всичко …

Башар: Не ви ли напомних, че един от инструментите в комплекта на радостната възбуда е, че той насочва вниманието ви към всичко, което е извън синхрон с тази радостна възбуда, за да може да се справите с него? 

Участник: Да.

Башар: Тогава, всичко работи, както трябва. Всеки път, когато се носиш напред с радостното си вълнение и изведнъж спирачките се задействат, и нещо се случва, това е твоят шанс да си кажеш: „Еха, това работи!”  (смях в залата) „Моята радостна възбуда ми носи информация, от която се нуждая, защото ако се придържам към нещо, което не ми служи, мога да се освободя от него и да добавя тази енергия, и да разгърна моята радостна възбуда! Уха-а-а!”

Участник: Да.

Башар: Така подхождаш, защото по този начин можеш да запазиш положителната си нагласа и състояние, когато имаш работа с появата на нещо, което всъщност може да бъде отрицателно. 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: И само ако запазиш положителното си състояние, ще можеш да получиш положителен ефект от боравенето с нещо, което може да е отрицателно. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Ако изпаднеш в отрицателно състояние и кажеш: „О не, това ме прекъсва. Това е препятствие. Нещо не е наред”, тогава това ще бъде единственият начин, по който ще преживееш тази възможност – като нещо отрицателно. Но ако й дадеш положително определение, както току-що направихме, ще можеш да получиш само положителен и полезен ефект от съвсем същото обстоятелство. Помни, че нищо няма присъщ нему смисъл. Всичко е лишено от смисъл. Единствено ти можеш да му придадеш смисъл и смисълът, който му придаваш, определя ефекта, който ще получиш от него. Напълно, тотално, окончателно! Намираш ли това за смислено?

Участник: Да.

Башар: Тогава избери смисъла, който искаш да придадеш на нещо, и получи ефекта, който предпочиташ. 

Участник: О кей.

Башар: И …?

Участник: И ето втората част от въпроса ми. Когато съм в това „отрязано” състояние, при което цялата световна скръб изглежда че ме завладява, особено страданието на животните …

Башар: Да, да, да, аз разбирам. Не казвам, че не можеш да изпитваш емпатия. Само не усилвай отрицателното, като прибавяш към него!

Участник: Хм.

Башар: Защото не помагаш никому, когато изпадаш в отрицателно състояние. Как помагаш на животните, когато изпадаш в състояние на печал? Премини в състояние на състрадание и предприеми някакво действие, което да им помогне действително! Защото тогава ти ставаш един блестящ пример за друг начин, по който можеш да установиш друго отношение с животните. И тогава може би хората ще видят това и ще си кажат: „Я виж какво прави тя. И ние можем да направим това! Нека променим отношението си спрямо животните, като направим нещо по-положително, нещо с повече любов”.  Но ако те се обърнат към теб и си кажат: „О, виж, тя е просто натъжена, тя не може с нищо да помогне на тези бедни животни. Тя всъщност изглежда по-зле и от тях” …

Участник: (смее се)

Башар: „Може би животните трябва да й помогнат!” (смях в залата)  Схващаш ли намека?

Участник: О, да.

Башар: Добре.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Пак заповядай.

Ейприл: Проверяваме още с колко време разполагаме. Защото няма повече изтеглени имена за задаване на  въпроси.

Башар: Вече време ли е за вашия обед?

Ейприл: Не, не, не е.

Башар: Сигурна ли си?

Ейприл: Имаме още около 30 минути.

Башар: Си-и-игурна ли си?

Ейприл: Сега е 12:00 ч. и ние би трябвало да привършим в 12:30 ч.

Башар: Би трябвало-о-о?

Ейприл: Всъщност това зависи от теб, Башар.

Башар: Така ли?

Участник: Така бе последния път, когато проверих.

Башар: Добре.

Участник: Искаш ли да изтеглиш още едно име?

Башар: Добре … Венеса Сипиян.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Аз и семейството ми преминахме през много перипетии в последно време.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Да, вълнуващо е до степен, в която промени живота на много хора. Аз искам да разбера обаче защо съм привлякла този човек в своя живот?

Башар: Кой човек?

Участник: Този човек и това свое преживяване.

Башар: Кой човек? Можеш ли да опишеш човека по някакъв начин?

Участник: … ….

Башар: Ехо!

Участник: … Това е енергията на един отрицателен човек.

Башар: Добре. Много пъти вие привличате хора, които са вибрационно несъвместими или демонстрират отрицателни качества, защото може би те имат нужда да вземат нещо от вас. Това е положително.

Участник: Да вземат нещо от мен?

Башар: Това е положително.

Участник: Хм …

Башар: Нямаш ли желание да помагаш на другите?

Участник: … Имам.

Башар: Е, тогава това може да е причината да си привлякла към себе си някой, който може задължително да не предпочиташ, но си го привлякла, защото може би той има нужда да види нещо у теб, да получи нещо от теб, което може да му предостави повече опции.

Участник: Тогава това означава, че трябва да бъда много по-отворена.

Башар: Защо не? Той няма възможност да ти повлияе отрицателно, нали?

Участник: Той го е направил, по някакъв начин.

Башар: Не-е-е! Никой не е в състояние да ти повлияе. Ако си била повлияна, това е, защото си се съгласила да съгласуваш вибрацията си и си използвала това споразумение, за да повлияеш на себе си!

Участник: Хм.

Башар: Защо би направила това?

Участник: Не бих искала да направя това.

Башар: Тогава защо си го направила?

Участник: Може би, за да науча повече.

Башар: Добре, най-малкото, за да научиш, че може би си имала отрицателно определение, което е направило от това твой логичен избор. Сега, след като знаеш, че не предпочиташ това, не трябва да правиш отново този избор. Нали така?

Участник: Никога!

Башар: Добре, тогава приеми идеята, че можеш да привличаш когото и да е. Какво значение има? Защото ако знаеш, че хората могат да ти повлияят само с твоето съгласие и ако не си съгласна да бъдеш повлияна отрицателно, тогава какво значение има кои ще бъдат тези хора? Защото те няма начин да ти повлияят, ако ти не желаеш това. 

Участник: Точно така.

Башар: И ти можеш да бъдеш блестящ пример за нещо, от което те може би имат нужда в живота си в този момент, което може би ще им помогне. Ти всъщност никога не знаеш колко помощ оказваш на другите. Ти може просто да преминеш покрай някого и да му помогнеш, когато той просто е имал нужда да види някого като теб в този конкретен момент. Така че следващия път, когато си заседнала в улично задръстване, огледай се наоколо. Ти не се намираш близо до всички тези хора случайно! Всичко е една оркестрация. Да, всеки човек в тази оркестрация има нужда да извлече различни неща от нея; това не е задължително нещо едно към едно. Но ти си там по определена причина и може никога да не узнаеш тази причина. Това, което можеш да знаеш, е, че причина има. И колкото повече си позволяваш да се довериш на това, толкова повече може би ще можеш да разбираш каква е причината. Например намираш се в задръстване по време на час пик. Откъде знаеш, че Висшият ти разум не е помогнал в тази оркестрация, защото ако беше се движила покрай това място със 100 км. в час, щеше да участваш в катастрофа, 15 км. по-нататък?

Участник: Точно така.

Башар: Ти не знаеш и не винаги трябва да знаеш. Единственото нещо, което трябва да знаеш, е, че трябва да има причина за това и за теб причината винаги трябва да бъде положителна. Защо? Защото ти казваш така! Защото няма нищо в Творението, което да ти противоречи! Ако Творението има желание да ти позволи да имаш  отрицателни преживявания и да те подкрепя в създаването и поддържането на отрицателни преживявания, защо да не те подкрепя в проявлението и на положителни преживявания? То няма да ти противоречи. Него не го е грижа какво избираш, защото всяко нещо е валидно по определена причина. Даже и ако избереш нещо, което не предпочиташ, то е валидно, тъй като те учи, че не го предпочиташ. Понякога хората избират тъмното, защото така им е по-лесно да видят светлината. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Чрез сравнение. Всяко нещо може да бъде използвано по положителен начин, ако запазиш това си състояние, но помни, че не можеш да възприемеш нещо, ако не притежаваш неговата вибрация. Така че ако си с отрицателна вибрация, ти не можеш да си представиш, не можеш да схванеш, не можеш да бъдеш вдъхновена от  възможностите, които могат да бъдат видени и да вдъхновят човек в положително състояние. Защото ти не си на дължината на вълната на положителното вдъхновение. Когато обаче си, вдъхновението пристига, знанието идва, усещането идва. Всичко е толкова просто. Отново: това е просто физика. Това, което излъчваш, е това, което получаваш. Приеми, че това, което получаваш, има положителна причина и ще видиш защо то е положително в най-общи линии, ако не и в конкретен план. Но отново: помни, че не е необходимо винаги да знаеш защо нещо се е случило така, както се е случило. Трябва само да знаеш, че то се е случило за теб така по положителна причина … а може би и за много други хора. Ти просто не знаеш, но трябва да имаш желанието да бъдеш част от оркестрацията, защото може би помагаш някому, по някакъв начин, някъде. И това ти стига. Нали така? 

Участник: Точно така.

Башар: Добре.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Благодаря и на теб … … Как сме сега с времето, Нания?

Ейприл: Все още имаме малко време.

Башар: Още колко?

Ейприл: 20 минути.

Башар: 20 минути! О, бедните умиращи от глад хора в тази зала. Стомасите им издават гръмки шумове!

Ейприл: Дарел, гладен ли е?

Башар: Не. Добре, можеш да изтеглиш още едно име.

Ейприл: Майко Тазукари.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Оу … а-а-аз … …

Башар: Добре казано.

Участник: (смее се) Хора извън семейството ми, като колеги, приятели, ми казват, че съм страшна, фантастична, невероятна, толкова силна и непрекъснато получавам много комплименти, но членове на семейството ми казват, че не съм достатъчно добра и ми се присмиват, и получавам отрицателни коментари, особено от сина ми …

Башар: Добре, кое от всички тези неща е вярно за теб? И кои от тези неща ти разпознаваш като нечии чужди проблеми, с които съответните хора не се чувстват удобно? Запомни, че когато си атакувана … отново: аз не казвам, че не трябва да обръщаш внимание на нещо, което може да е конструктивна критика, която трябва да чуеш и която може да си привлякла в живота си, за да се размислиш върху нея и да се преведеш обратно в синхрон … но това не е нещото, за което ти говориш; идеята на неоснователни отрицателни нападения най-често се състои в това, че нападащите имат свои проблеми и виждат в теб нещо, което им напомня за проблемите, с които не желаят да се изправят лице в лице, при което те се ненавиждат и проектират своята тревожност към теб за нещо, което не желаят да видят в себе си.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Тогава, ако можеш да различиш двата случая един от друг, когато някой те атакува, ти например ще знаеш, че това няма нищо общо с теб и следователно ще го приемеш като нещо безсмислено и нелогично, и няма защо да го приемаш присърце. Не трябва да го приемаш като нещо лично, защото то няма нищо общо с теб.

Участник: Разбирам това и се опитвам да мисля …

Башар: Моля?!

Участник: (смее се)

Башар: Не те чувам много добре. Би ли повторила, моля?

Участник: Разбирам това. И … че трябва да бъда положително настроена през всичкото време …

Башар: Добре, но …?

Участник: … Писнало ми е да чувам тези отрицателни забележки.

Башар: Какво значение има това? След като нямат нищо общо с теб, на кого му пука? Колко често ги чуваш?

Участник: Тъй като това е моят син …

Башар: Какво от това?

Участник: (смее се)

Башар: Какво общо има това с теб?

Участник: Бих искала да установя много по-добри взаимоотношения с него.

Башар: Чудесно, ти можеш да изпълниш своята част от тази връзка по начина, по който би искала, но той не е длъжен да ти отговори. Важното нещо за теб е да участваш в тази връзка по един безусловен и любящ начин … без-ус-лов-но! …

Участник: Точно така. Това е …

Башар: Да-а-а-а!

Участник: Безусловна любов.

Башар: Да-а-а-а, ако твоята любов е условна, това е друг начин да кажеш, че това не е любов.

Участник: Хм.

Башар: Обичаш ли сина си?

Участник: Обичам го.

Башар: Тогава това е безусловно … или не е любов. Ако има прикачени филтри, това не е любов … Той отразява ли към теб неща, които ти не даваш на самата себе си? Неща, които мислиш, че имаш нужда той да ти даде?

Участник: … … Не.

Башар: Сигурна ли си?

Участник: Да.

Башар: Ти обичаш ли себе си?

Участник: Да.

Башар: Тогава обичай и него. Такъв, какъвто е. Ако той ще се промени, това е единственият начин, по който му даваш възможност да стори това – като го обичаш безусловно, такъв, какъвто е.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Ти можеш да споделяш с него други идеи, това, че има други начини на поведение. Може да го учиш, че е самоовластен и че притежава толкова сила, колкото му е необходима, за да получи всичко необходимо, без да наранява себе си или някого другиго. Ето каква сила притежава. Ако обаче той отказва да повярва в своята сила, ти не можеш да направиш много, нали така?  

Участник: Разбрах.

Башар: И така, обичай го въпреки всичко. Бъди примера. Ако престанеш да бъдеш примера, защото си уморе-е-е-на да го слушаш как се оплаква от теб, то ти няма да бъдеш любящият пример, който той има нужда да види.

Участник: Да.

Башар: И отново: не е задължително той да реши да отговори със същата вибрация. Защото той си остава твой син. И ти все още го обичаш.

Участник: Точно така.

Башар: А може да има и други цели на този танц, който ти даже не можеш да си представиш в момента. Никога не допускай, че това винаги ще остане такова, каквото е. Позволи си да знаеш, че това има определена причина, предназначение и че в един момент, независимо дали в този живот, или не, той ще разбере какво се случва. Но ти трябва да пожелаеш да знаеш, че зад това има някаква определена цел, за да можеш да я прозреш.

Участник: Хм.

Башар: И така, ако установиш, че се чувстваш затормозена от нечие чуждо поведение, то всичко, което действително правиш, е, да проверяваш себе си доколко наистина вярваш в това, което казваш, че вярваш. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава въпросът е дали вярваш в това, което казваш, че вярваш, или не.

Участник: Аз вярвам в себе си, вярвам в това, което казвам …

Башар: Тогава остани в това състояние на вярване и позволи на всичко останало, което не е вибрационно съвместимо с твоята вяра, просто да мине покрай теб. И приеми, че това не е нищо лично, че е чужд проблем и че ти имаш достатъчно любов и състрадание, за да позволиш на другите да преминат през процеса, през който вярват, че трябва да преминат, за да открият собствената си сила тогава, когато решат, че трябва да го направят, и че ти нямаш думата кога това трябва да се случи.

Участник: Аз … вече се освободих от неговия багаж …

Башар: Колко символично.

Участник: Моля? … Колко символично …?

Башар: Колко символично, това да се освободиш от нечий чужд багаж …

Участник: Аз му казах, че повече няма да нося неговия багаж …

Башар: Значи ти го учиш да поеме своята отговорност.

Участник: Да. И ще продължа да правя това.

Башар: В противен случай ти не го учиш на нещата, които са му нужни, за да стои сам прав на двата си крака.

Участник: Да.

Башар: И помни, че багажът, който е лично твой, не тежи абсолютно нищо. Ако нещо те изморява, това е багаж, който носиш и който не ти принадлежи.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: И аз благодаря.

Башар: Нания!

Ейприл: Да, Тадео.

Башар: Настана ли време за обед?

Ейприл: Не, Тадео.

Башар: Наистина?

Ейприл: Още десет минути.

Башар: Не искаш ли да зададеш ти въпрос?

Ейприл: Искам да попитам следното. Обичам животните и също така реагирам на изсичането на дървета. В последно време в моята реалност, някои твърде стари дървета бяха изсечени.

Башар: Да.

Участник: И аз имах предизвикателството да остана в положително състояние и да открия положителен смисъл в това, но наистина ми бе много трудно.

Башар: О, колко вълнуващо!

Участник: Да, много вълнуващо. И това, което накрая установих, бе нещо, което ми свърши работа като позволение и ми позволи да се придвижа в по-високо вибрационно състояние и да не чувствам, че нещо е било изгубено. И това бе да се настроя на енергията на Гая, и да достигна до това ниво, където Гая балансира себе си постоянно. И цялата планета е една гора, и животните и растенията комуникират помежду си, и когато едно от тях се премести в друго измерение, Гая балансира това и ни свързва всички в едно.

Башар: И помни, че ти си също Гая. Всички вие заедно. Всички за един, един за всички. Гая ви подкрепя, вие подкрепяте Гая; Гая, това сте вие и вие сте Гая. Позволете си, когато почувствате тази идея за загуба, да си напомните, че има видими и невидими гори и си задайте въпроса: „Наистина, колко дълбоко се простират моите корени?” И ще откриете връзката, която ви трябва. Нали така?

Ейприл: Точно така и аз се запитах (защото това бяха много големи борови дървета) запитах се какво е значението на този конкретен тип дърво. Мисля, че в един момент ти спомена …

Башар: Ти си спомняш, че те са посланиците на дърветата-хора. Боровете са посланиците на света на дърветата спрямо всички останали светове и всички останали хора.

Ейприл: И те действат като антени на планетата …

Башар: Точно така.

Ейприл: Както животните имат мустачки, с които улавят сигнали от околната среда, така и Земята има мустачки в лицето на боровете …

Башар: Да. Идеята за дърветата-антени е, че те действат като трансформатори и превеждат високочестотни енергии, които са отвъд вашата физическа реалност и ги превръщат в енергии, които са осезаеми във вашата реалност.

Ейприл: Тогава технически, ако много борови дървета изчезнат, тогава ние няма да получаваме същото равнище на високочестотни енергии …

Башар: Нито същата информация.

Ейприл: Тогава начинът за използване на случилото се по положителен начин е да подчертаем, че …

Башар: Ти ставаш като дървото. Колко надълбоко отиват твоите корени? Колко нависоко можеш да пораснеш? Ти ставаш дървото.

Ейприл: И аз мога да видя това, когато докосна едно дърво и почувствам неговата енергия …

Башар: И ти се превръщаш в дървото. Приеми каквато инструкция пожелаеш от дървото, но ти се превръщаш в дървото и поемаш неговата роля.

Ейприл: Това е толкова красиво, благодаря ти.

Башар: Това е изключително … А сега, време за обед! Освежете се и ние ще продължим това предаване след обедната почивка, заедно със стажанта по установяване на първи контакт.

Башар: Насладихте ли се на обедната почивка?

Аудинорията: Да.

Башар: Добре. Сега ще започнем, като ни трябва един момент, за да улесним връзката със стажанта по установяване на първи контакт. Когато той се включи, ще има малко поздравление, след което, моля да имате готовност да установите връзка с това същество. Когато то желае да изследва различна перспектива, ще каже „следващия”. Това ще бъде сигнал да поканите друго лице от вашите доброволци към микрофона. Нания, следиш ли мисълта ми?

Ейприл:  Да, ние сме готови.

Башар: Добре, един момент …

XYZ: Здравей.

Ейприл: Добър ден.

XYZ: Разкажи за вашия свят. Нещо.

Ейприл: Красив, зелен и син … и кафяв …

XYZ: Хора … сини … зелени …

Ейприл: Растения – зелени; животни – много цветове; хора – много цветове … Би ли искал да знаеш повече? По конкретно?

XYZ: Да.

Ейприл: О кей. Всички хора на нашата планета се наричат човеци. Те са хуманоиди, като теб. Две ръце, два крака, една глава

XYZ: Това … аз знам.

Ейприл: И много различни нюанси, или разнообразие на оцветяване на кожата. Кафява, бяла, по-светла, по-тъмна … много комбинации.

XYZ: Кажи … защо … вие сте там?

Ейприл: За да преживяваме физическата реалност по един много уплътнен начин, след което да се трансформираме във все по-висока енергия.

XYZ: Така сега, вие сте плътни?

Ейприл: (смее се) Да, така да се каже.

XYZ: Как така да се каже?

Ейприл: Плътни, защото преживяваме тъмнина и светлина. И отразяваме тъмнина и светлина.

XYZ: Тъмнина, светлина като ден.

Ейприл: Тъмнина, нискочестотна енергия … гняв.

XYZ: Гняв.

Ейприл: Знаеш ли какво е гняв?

XYZ: Гняв.

Ейприл: Знаеш ли какво е това?

XYZ: Гняв. (клати отрицателно глава)

Ейприл: Гняв … хм … енергия, честота на (морална) оценка.

XYZ: Оценка.

Ейприл: Ти не знаеш и това какво е, нали?

XYZ: Обясни.

Ейприл: О кей. Ето един пример. Аз не те харесвам, защото си различен.

XYZ: Защо? (смях в залата)

Ейприл: Защото … в света на тъмнината, различието е лошо нещо.

XYZ: Защо?

Ейприл: Защото кара хората да се страхуват. Страх. Знаеш ли какво е страх?

XYZ: Страх. (клати отрицателно глава) Как прави?

Ейприл: Как правим страх?

XYZ: Как прави?

Ейприл: Ако дойда, за да те изям, това ще те накара ли да се страхуваш? Ако те убия?

XYZ: Убия? Не време.

Ейприл: Тук (хората) играят на гняв, на убиване.

XYZ: Гняв е игра?

Ейприл: Вид игра.

XYZ: Забавление?

Ейприл: Забавление за някои, но не за други.

XYZ: Странна игра.

Ейприл: Да, но нашата задача на Земята е била да изследваме отрицателната енергия. Разбираш ли „отрицателен“?

XYZ: Да.

Ейприл: Добре.

XYZ: Изследва?

Ейприл: Изследване на отрицанието.

XYZ: Задача?

Ейприл: Да.

XYZ: Задача? (клати отрицателно глава) Задача?

Ейприл: Избор, избор.

XYZ: Избор. Задача е избор.

Ейприл: О кей.

XYZ: Избор е задача?

Ейприл: Може и да стане, да. Идваме тук, за да правим избор, свободна воля.

XYZ: Усеща много различни отговори.

Ейприл: Объркващо, нали?  Това е много … магическо място. Много избори.

XYZ: Магическо, магическо.

Ейприл: Да.

XYZ: Магическо? (клати отрицателно глава)

Ейприл: Магическо … Хм … Една минута, грее слънце …

XYZ: Минута? (смях в залата) Разбира едно. Минута (клати отрицателно глава).

Ейприл: Ти разбираш едно.

XYZ: Едно. Всички едно. Минута не.

Ейприл: Момент?

XYZ: Момент.

Ейприл: Един момент.

XYZ: Кой?

Ейприл: Един момент.

XYZ: Чакане?

Ейприл: (смее се)

XYZ: Чакане? Не чака?

Ейприл: Защото ние преживяваме време. Време. Повече от вас.

XYZ: Време. Повече.

Ейприл: Повече време.

XYZ: Колко много … повече?

Ейприл: Твърде.

XYZ: Твърде?

Ейприл: Твърде.

XYZ: Твърде много.

Ейприл: Много време.

XYZ: Много.

Ейприл: Много време.

XYZ: Много време в момент?

Ейприл: Момент, да. Един момент и друг момент, и друг момент.

XYZ: Много време. Бавно.

Ейприл: … Известно време.

XYZ: Известно време? Много време … известно време.

Ейприл: Нека опитаме нещо друго. Какво друго би искал да знаеш?

XYZ: Изглежда повече.

Ейприл: Изглежда повече?

XYZ: Изглежда като повече.

Ейприл: Искаш да знаеш повече как изглеждат нещата тук?

XYZ: Изглежда повече като теб.

Ейприл: Как аз изглеждам?

XYZ: Ти. Изглежда как?

Ейприл: Хм, коса. Знаеш ли какво е коса?

XYZ: Коса, да.

Ейприл: Ти нямаш коса.

XYZ: Не.

Ейприл: Но момичетата имат коса.

XYZ: Да. Да.

Ейприл: О кей. Момичетата и момчетата имат коса тук … Не като Башар. Мъжете имат коса.

XYZ: Да.

Ейприл: Някои мъже имат коса.

XYZ: Да, някои мъже.

Ейприл: Не и Дарел.

XYZ: …

Ейприл: Познаваш ли Дарел?

XYZ: Медиум?

XYZ: Да.

Ейприл: Медиумът няма коса.

XYZ: Учител казва вежди.

Ейприл: Вярно. Малко коса.

XYZ: Ти не вижда?

Ейприл: Когато говорим за коса, ние имаме коса по цялото си тяло. Много малко коса, по цялото тяло.

XYZ: Малко коса.

Ейприл: Да.

XYZ: Малко, навсякъде?

Ейприл: Да.

XYZ: Малък, голям, навсякъде. Малък, голям.

Ейприл: Голяма коса на главата.

XYZ: Голям.

Ейприл: На главата.

XYZ: Висок.

Ейприл: Дълга.

XYZ: Висок?

Ейприл: … Е, понякога. Някои високи хора имат коса. Някои хора имат дълга коса.

XYZ:  Дълго понякога коса?

Ейприл: Някои хора имат коса дълго време, да.

XYZ: Късо време коса.

Ейприл: Да. Дарел, медиум, късо време коса.

XYZ: Вежди?

Ейприл: Да … … Ние носим бижута.

XYZ: Бижута.

Ейприл: Да, бижута. Много скъпоценни камъни.

XYZ: Кристал?

Ейприл: Да, кристали. Някои хора носят кристали.

XYZ: Къде?

Ейприл: На врата си, на ръцете си и понякога слагат кристали на тялото си.

XYZ: Къде?

Ейприл: Чакри.

XYZ: …

Ейприл: Енергийни завихряния по тялото.

XYZ: Всички? Всички хора носят?

Ейприл: Не. Само малко време …

XYZ: Малко време, много време. Малко време, къде?

Ейприл: Ние също носим дрехи. Знаеш ли какво е дрехи?

XYZ: Да.

Ейприл: Вие носите ли дрехи?

XYZ: Да.

Ейприл: Вие какво носите?

XYZ: Едно … всичко.

Ейприл: Как изглежда?

XYZ: Едно цяло. Тук (медиумът посочва врата си) и тук (посочва глезена), цяло.

Ейприл: Да.

XYZ: Тук, тук (посочва китките си) стоп.

Ейприл: Да.

XYZ: Тук (посочва гърдите си) синьо.

Ейприл: Синьо. Красиво. Понякога хората на нашата планета носят много различни облекла.

XYZ: Различни?

Ейприл: Да.

XYZ: Защо? … Едно всичко.

Ейприл: Забавно е.

XYZ: Забавно. Различно, не едно всички?

Ейприл: Не.

XYZ: Как забавно?

Ейприл: Интересно.

XYZ: Интересно. Не едно всички, интересно.

Ейприл: Да.

XYZ: Как интересно?

Ейприл: Уникално.

XYZ: Да.

Ейприл: По този начин можеш да кажеш много неща за някого … по дрехите, които носи.

XYZ: Информация.

Ейприл: Да.

XYZ: Дрехи, информация.

Ейприл: Да.

XYZ: Дрехи говори?

Ейприл: Е, те не говорят.

XYZ: Няма информация.

Ейприл: Но те дават информация.

XYZ: Как?

Ейприл: За човек … който гледа, или наблюдава … дрехите на друг човек, прави идеи …

XYZ: Символ?

Ейприл: Да.

XYZ: Конфигурация в кожа.

Ейприл: Да, ние имаме също и кожени дрехи.

XYZ: В кожа … дрехи в кожа. Кожа, дрехи?

Ейприл: Понякога. 

XYZ: Дрехи, кожа, понякога. Дрехи, не кожа, понякога.

Ейприл: Правилно.

XYZ: Дрехи различни, понякога.

Ейприл: Да.

XYZ: Дрехи говорят, не говорят.

Ейприл: Дрехи символ.

XYZ: Символ.

Ейприл: Да. Хората носят различни дрехи на различни места на планетата.

XYZ: Защо избира различни?

Ейприл: Израз.

XYZ: На лице?

Ейприл: Израз на идентичност.

XYZ: И-ден-тичност. Същност.

Ейприл: Да.

XYZ: Избор различен същност.

Ейприл: Да.

XYZ: Различни дрехи за различна същност.

Ейприл: Да. Това звучи ли ти забавно?

XYZ: Различно. Игра … следващ.

Ейприл: Добре.

Участник: Здравей.

XYZ: Игра.

Участник: Какъв вид игра?

XYZ: Каква игра?

Участник: Какви игри играят хората?

XYZ: Да.

Участник: Хм. Играят бейзбол (baseball).

XYZ: Топка *)

*) Ball (произношение „бол”) = топка на английски. – Бел. прев.

Участник: Да, топка.

XYZ: Бейз**)?

**) Base (произношение „бейз”) = база; термин в бейзбола. – Бел. прев.

Участник: База, да, това е само име …

XYZ: Топка на база?

Участник: Не, те удрят топката с дървена пръчка.

XYZ:    Забавно? Нараняват топка?

Участник: Удрят топка.

XYZ: Удря топка. Къде?

Участник: Удрят я в едно поле. И други хора опитват да хванат топката.

XYZ: Хванат топка.

Участник: Да хванат топката.

XYZ: Какво ако … не хване?

Участник: Тогава те бягат до една база.

XYZ: … … (смях в залата)

Участник: Те бягат до едно място. Те стигат там първи, преди топката да е хваната и така са в безопасност.

XYZ: Безопасен.

Участник: Да.

XYZ: Каква е опасност? (смях в залата)

Участник: Това е игра. Те трябва да продължат да играят.

XYZ: Опасност означава не играят.

Участник: Това не е опасно, а просто една игра.

XYZ: Ти каза „в безопасност”

Участник: Да.

XYZ: Безопасно-заплаха, заплаха –безопасно.

Участник: Да, да, хм …

XYZ: Губя, как губя игра?

Участник: Получаваш награди за …

XYZ: Награди?

Участник: Получаваш точки.

XYZ: Точки?

Участник: Получаваш … подаръци.

XYZ: Подаръци сега?

Участник: Не. (смях в залата)

XYZ: Играта е сега.

Участник: Възнаграждение.

XYZ: Възнаграждение?

Участник: Нещо се дава на твоя отбор.

XYZ: Какво се дава?

Участник: Точки.

XYZ: Какво е точки?

Участник: Числа, числа.

XYZ: За какво използва числа? Изчислява цикли на игра? Това приятно? 

Участник: Това е част от играта.

XYZ: Коя част?

Участник: Два отбора. Единият отбор е в полето и се опитва да хване топката. Другият отбор не е в полето и опитва да удари топката с една пръчка.

XYZ: Защо опитва, защо не удря?  Защо не хваща? Защо опитва?

Участник: Те искат да ударят и те искат да хванат.

XYZ: Значи удрят и хващат.

Участник: Те не винаги успяват.

XYZ: Тъмно?

Участник: Не. Понякога те не са на точното място, за да ударят топката; понякога не са на точното място да хванат топката.

XYZ: Защо? Защо не отиде на точно място? Игра е да не отиде на точно място?

Участник: Те се движат към топката, но … понякога топката отива на място, където не могат да я уловят.

XYZ: Значи топка се движи, но те се движат към топка?

Участник: Да. Това се нарича бейзбол.

XYZ: Къде е база?

Участник: Там, накъдето бягаш. Ако удариш топката с дървената пръчка, ти бягаш към нещо, което е на земята, и се опитваш да стигнеш там преди топката.  

XYZ: Топка се движи.

Участник: Ако някой я хване и я хвърли.

XYZ: Хвърля топка към база.

Участник: Да.

XYZ: Първо.

Участник: Има човек на базата.

XYZ: Човек отива към база.

Участник: Един отива към базата и друг стои при базата, опитва се да има някой да хвърли топката, за да допре топката до човека, който бяга към базата. 

XYZ: … … Забавно?

Участник: Някои хора мислят, че е много забавно.

XYZ: … Ти играеш игра?

Участник: Не бейзбол.

XYZ: Коя игра?

Участник: Хм… хм … аз свиря на пиано.***)

***) Английският глагол „play” означава играя и свиря. – Бел. прев.

XYZ: Пиано.

Участник: Пиано, музика.

XYZ: Музика игра?

Участник: Свиренето на музика е забавно.

XYZ: Да.

Участник: Вие имате ли музика на вашата планета?

XYZ: Да.

Участник: Ти свириш ли музика?

XYZ: Да.

Участник: Ние имаме много различни видове музика.

XYZ: Различен … вид.

Участник: Вие имате ли различни видове?

XYZ: Вид? Музика.

Участник: Различни произведения?

XYZ: …

Участник: Различни звуци.

XYZ: Различен звук. Различна комбинация.

Участник: Ние имаме различни комбинации.

XYZ: Да. Ние имаме различни комбинации.

Участник: Ние имаме различни начини на правене на звуци.

XYZ: Ние имаме различни начини на правене на звук.

Участник: О кей …

XYZ: Също?

Участник: Да.

XYZ: Ние нямаме пиано.

Участник: Вие какво имате?

XYZ: Медиумът тупа с длан по коляното си.

Участник: Барабан.

XYZ: Барабан … (духа с уста)

Участник: Флейта?

XYZ: (имитира докосване на струни)

Участник: Струни?

XYZ: Струни.

Участник: Духате ли, за да издавате звуци?

XYZ: (духа с уста)

Участник: Да. И удряте, за да правите звуци?

XYZ: Удря (тупа с длан по коляното си)

Участник: Аха … Имаш ли братя и сестри?

XYZ: Да.

Участник: Ние имаме братя и сестри … също.

XYZ: Ти имаш две? ****)

****) Too = също и two = две имат почти едно и също произношение. Бел. прев.

Участник: (смее се) Аз имах двама братя, но те умряха … Ти разбираш ли умирам?

XYZ: Дух.

Участник: Да, сега те са в духовната сфера.

XYZ: Забавно.

Участник: Да.

XYZ: Забавно да играе с дух.

Участник: О-о. Ти играеш ли с дух?

XYZ: (повдига бавно дясната си ръка нагоре)

Участник: Ти летиш … отиваш нагоре?

XYZ: Да.

Участник: Посещаваш ли различни измерения?

XYZ: Да … Следващ.

Участник: О кей.

Участник: Здрасти.

XYZ: Здрасти.

Участник: … …

XYZ: Ти … обичаш … говори?

Участник: Говори.

XYZ: Ти обичаш да говориш?

Участник: Понякога.

XYZ: Понякога говори.

Участник: Да … с приятел.

XYZ: Говори с приятел … Един приятел?

Участник: Приятели. Много приятели.

XYZ: Всички приятели.

Участник: Да. Понякога … с един, понякога с много приятели.

XYZ: Ти … усещаш тях … вътре?

Участник: Когато говоря?

XYZ: Не говори. Усеща, не говори.

Участник: Понякога, да. Не по всяко време.

XYZ: Защо?

Участник: Зает съм със себе си.

XYZ: Зает, зает, з-з-зает?

Участник: Ти разбираш ли „ум”?

XYZ: Ум, да.

Участник: Умът е нещо много заето.

XYZ: Кажи ум мълчи. (смях в залата)

Участник: (смее се) Да.

XYZ: Тогава ти чувстваш приятели.

Участник: Да, но много зает.

XYZ: Защо не иска чувства приятели?

Участник: … Защото много зает …

XYZ: Защо избира зает?

Участник: Добър въпрос.

XYZ: Добър въп-рос.

Участник: Аз казвам на ума ми да мълчи.

XYZ: Да, тогава чувства приятели.

Участник: Той ми говори през всичкото време.

XYZ: Всичко време?

Участник: Да. Така става зает.

XYZ: Защо говори всичко време на теб?

Участник: Хм … вероятно моето его …

XYZ: Его.

Участник: … О кей … друго аз, което направил в себе си.

XYZ: Ти женска?

Участник: Н-н-не точно сега.

XYZ: Прави дете в теб.

Участник: Не, това е само …

XYZ: Отражение?

Участник: Отражение? Може да бъде.

XYZ: Отражение на теб в теб.

Участник: Да, така мисля.

XYZ: Или.

Участник: Или.

XYZ: Или – огледало.

Участник: Или, благодаря ти.

XYZ: Отражение на теб в теб. Отражение на всички в теб.

Участник: Н-не всички.

XYZ: Не отражение на всички в теб?

Участник: Не отражение на всички вътре в мен, но … направено от самия мен … всички неща, които съм си представил.

XYZ: Представил?

Участник: Представил, да.

XYZ: Това са всички неща ти представил? В отражение на теб в теб. Всички неща представил в отражение на теб в теб.

Участник: Да.

XYZ: Забавно.

 Участник: М-м-м, понякога забавно, понякога … не всяко време забавно. Не по всяко време.

XYZ: Защо?

Участник: Много шумно.

XYZ: Защото зает?

Участник: Да.

XYZ: Шумно, зает. Защо не каже мълчи?

Участник: Надявам се …

XYZ: Надявам се?

Участник: Защо не казвам да мълчи? Добър въпрос. (смее се)

XYZ: Ти казва, аз казвам добри въпроси

Участник: Да.

XYZ: Аз казвам добри въпроси.

Участник: Ъхъ.

XYZ: Ти казваш добри отговори? (смях в залата)

Участник: …

XYZ: Това е също добър въпрос.

Участник: Да. О, човече! *****)

*****) В случая е използвано аналогичното възклицание “Oh, boy”, което в буквален превод означава „о, момче”. – Бел. прев.

XYZ: Аз момче.

Участник: О, аз също.

XYZ: Така, аз момче, ти момче.

Участник: Да.

XYZ: Ние момче.

Участник: Да, ние момче.

XYZ: Заето момче. (смях в залата)

Участник: Да, много заето момче.

XYZ: Шумно момче.

Участник: Да, много шумно. Ти тих ли си?

XYZ: Тих. Дом, Е-сасани, тихо.

Участник: Прекрасно.

XYZ: Малко шум. Поня-кога.

Участник: Когато свирите музика.

XYZ: Шум, музика, животно, вятър, вода, дървета. Понякога говори, повече време чувства мисъл. Повече време чувства мисъл. Така навсякъде тихо.

Участник: А-ха.

XYZ: Ваша планета много шум?

Участник: Да.

XYZ: Като теб?

Участник: Да. Всеки е като мен.

XYZ: Как чуваш нещо, ако много шум на планета? Как?

Участник: Това е нашият проблем … защото не чуваме.

XYZ: Вие не чува шум? Как знаете, че има шум, ако не чува шум?

Участник: Ние чува много шум, но не чувстваме мисъл.

XYZ: Защо не чувства мисъл?

Участник: Защото ние много заети да чуваме шум. (смях в залата)

XYZ: Аз започва да чува шум от вас.

Участник: Ние използваме основно думи за комуникация.

XYZ: Много думи … много думи.

Участник: Да.

XYZ: Много, много думи. Кажи някои много думи.

Участник: …

XYZ: Други думи вие имате, кажи.

Участник: Добре, ще започна със „здрасти”.

XYZ: Каза „здрасти“. Други думи.

Участник: Речник.

XYZ: Реч-ник.

Участник: Комуникация.

XYZ: Означава „говори”?

Участник: Да комуникира, да обменя информация.

XYZ: Да.

Участник: Комуникация между нас.

XYZ: Между вас, да.

Участник: И други.

XYZ: Да, други. Следващ.

Участник: Следващ … о … човек …

XYZ: Същ, ти същ. Един самоотразен аз. (смях в залата)

Участник: Понякога, да. Повечето време извън моето тяло.

XYZ: Извън. Тяло. Ти дух?

Участник: Аз съм човек.

XYZ: Да. Следващ.

Участник: Следващ човек.

XYZ: Следващ.

Участник: Здрасти.

XYZ: Здрасти.

Участник: Имаш ли име?

XYZ: Не. Ти?

Участник: Аз имам.

XYZ: Какво?

Участник: Яил.

XYZ: Я-йел?

Участник: Почти, но не точно.

XYZ: Почти я-йел.

Участник: Да.

XYZ: Ти като мен?

Участник: Аз те харесвам много.******) … (подсказват от публиката) Дали съм като теб, като Е-сасани?

******) Омонимия. “Like” означава както „като”, така и „харесвам”. – Бел. прев.

XYZ: Да.

Участник: О, може би, но не зная. Дали съм?

XYZ: Ти човек.

Участник: В момента съм човек, да. Аз съм жена. 

XYZ: Ти имаш дете?

Участник: Аз имам две момчета, да.

XYZ: Като мен?

Участник: По-възрастни от теб.

XYZ: Как?

Участник: Единият е на 38 години, а другият е на 35 години. Те са пораснали. Те са самостоятелни. Те живеят сами.  

XYZ: Аз живея сам.

Участник: Така ли?

XYZ: Да.

Участник: Къде са родителите ти?

XYZ: Навсякъде.

Участник: Какво значи това навсякъде? Ти имаш една майка и един баща?

XYZ: Да. Но всички са семейство.

Участник: А, това ми харесва.

XYZ: Аз го харесвам … също.

Участник: Това, че живееш сам, означава, че се грижиш за всички свои нужди?

XYZ: Получавам, но също сам.

Участник: Да. Ти от семейството на Башар ли си и затова …?

XYZ: Всички сасани семейство.

Участник: А-ха, но аз чух Башар да казва, че неговото семейство са … потекло на първи контакт.

XYZ: Друго потекло.

Участник: Как ти викат, ако нямаш име?

XYZ: Аз знам себе си, други знаят мен.

Участник: Чрез усещане?

XYZ: Да. Вие наричате … телепатия.

Участник: Да-а. Но от това, което съм научила тук, когато трябва да контактувам с някого, аз обикновено трябва да ползвам един символ.

XYZ: Символ.

Участник: Да, да покажа някакъв дизайн или цвят, или някакво чувство и когато се фокусирам върху това, аз обикновено се обръщам към този човек да направи контакт с мен. И ако например искам да направя контакт с теб, върху какво трябва да се фокусирам?

XYZ: Син камък три страни.

Участник: Да. Имаш предвид триъгълника?

XYZ: Те-тра-хидрон.

Участник: О-о. Това е твоят персонален символ?

XYZ: Потекло.

Участник: Хм-м. Има ли нещо вътре?

XYZ: Медиумът поглежда към гърдите и корема си.

Участник: Вътре в камъка?

XYZ: Вътре в камък е камък. Извън камък не е камък.

Участник: О кей, разбрах те.

XYZ: Вътре в камък е вибрация, синя.

Участник: Синя?

XYZ: Синя.

Участник: Красиво! … Би ли искал да ми зададеш въпрос?

XYZ: Да.

Участник: Моля.

XYZ: Къде твои деца?

Участник: Те са в различен щат от този, в който живея.

XYZ: Състояние? *******)

*******) Омонимия, „state” в контекста означава както „щат”, така и „състояние”. – Бел. прев.  

Участник: Не, щат е като пространство, област.

XYZ: В космоса?

Участник: Не, в една област, наречена Калифорния, Лос Анджелис. А другият е в същата област, но малко по-далече и се нарича Сан Диего. И всеки обича мястото, на което е, и те живеят там сами. И аз ги посещавам често, и …

XYZ: Често. Кога е често?

Участник: Един след друг. Често ще рече тук и там, например … (смях в залата)

XYZ: Тук и там.

Участник: Тук и там … да кажем … този път ще го посетя и когато мине време …

XYZ: Къде?

Участник: Времето зависи от това къде си и какво правиш. Така че когато мине време, означава, че от миналия път, когато го видях, до следващия път, когато го виждам, това ще бъде период от време – от един момент в друг.

XYZ: Период.

Участник: Да.

XYZ: Без време?

Участник: От един момент, когато го виждам, до следващия път, когато го видя, това ще бъде време.

XYZ: Ти го виждаш, след това не го виждаш, след това го виждаш …

Участник: Да. Това се нарича от време на време.

XYZ: От време на време. Всеки път от време на време.

Участник: Да.

XYZ: Също често?

Участник: Също често. Аз не ползвам този израз. Или е всичко, или е тук и там. (смях в залата) Ако моите момчета живееха при мен, щях да ги виждам през всичкото време.

XYZ: Да, същата локация.

Участник: Да-а-а. Но те не са на същата локация и аз трябва …

XYZ: Ти пътуваш?

Участник: Да.

XYZ: С какво?

Участник: Самолет.

XYZ: Лети?

Участник: Да.

XYZ: Кораб.

Участник: Не, самолет, във въздуха.

XYZ: Да, кораб.

Участник: А-а, да, космически кораб, разбрах. Самолет, аероплан.

XYZ: Само-лет, аеро-план.

Участник: Той плава във въздуха.

XYZ: Да.

Участник: Има крила.

XYZ: Крило, птица.

Участник: Подобно на …

XYZ: Насекомо.

Участник: Да, подобно на тях, но очевидно …

XYZ: Като машина.

Участник: Точно така.

XYZ: С двигател.

Участник: Двигател. И той лети доста високо.

XYZ: Колко?

Участник: Колко високо? 30,000 фута.

XYZ: То има крака? ********)

********) Омонимия. В контекста „foot” означава както мярка за дължина, така и крак, стъпало. – Бел. прев.

Участник: Не, измерването е с футове.

XYZ: Измерване. Тридесет хиляди измервания.

Участник: Да, единици.

XYZ: Не в космоса.

Участник: Във въздушно пространство.

XYZ: Въздушно пространство.

Участник: Ние сме в пространство. Това е въздух, срещу земя, срещу океан.

XYZ: Срещу?

Участник: В сравнение с водата …

XYZ: Сравнение.

Участник: Да, вода …

XYZ: Значи машина отива във вода, в земя и във въздух?

Участник: Да, различни машини.

XYZ: Различни машини.

Участник: Да, различни от самолет … да.

XYZ: Различни самолети.

Участник: Различни локации, различна атмосфера.

XYZ: Отива в различни локации.

Участник: Да.

XYZ: В различна атмосфера.

Участник: Да.

XYZ: Какво прави върви? Какво прави движи?

Участник: Обикновено двигател.

XYZ: Двигател, да. Какво прави двигател работи?

Участник: Бензин. Ти знаеш ли бензин? Това е вещество, което ние за нещастие извличаме от земята.

XYZ: Защо?

Участник: За да използваме в машина и двигател …

XYZ: Как работи?

Участник: О, не зная как правилно да обясня. Поставяме бензин в определен контейнер …

XYZ: Какво е бензин?

Участник: Това е субстанция в земята.

XYZ: Какъв вид субстанция?

Участник: Това е суров нефт …

XYZ: Суров нефт … течност?

Участник: Става на течност, но е много гъсто масло … о, Господи … черна течност. 

XYZ: Как прави двигател работи?

От аудиторията: Изгаряне … топлина. 

XYZ: Машина гори?

Участник: Гори маслото.

XYZ: Гори течност.

Участник: Превръща в много кондензирана енергия …

XYZ: Трансформация.

Участник: Да.

XYZ: Видове енергия.

Участник: Да. И това създава движение по-бързо от дървото. И човешкото тяло може.

XYZ: Не.

Участник: Не? Не вярваш ли, че тялото ни може да се движи по-бързо?

XYZ: Не така. Аз … понякога. Движа по-бързо.

Участник: С тялото си.

XYZ: Да.

Участник: Ти буквално виждаш себе си как се движиш от едно място на друго?

XYZ: Не вижда себе си. Вижда други.

Участник: А-ха.

XYZ: И те вижда мен.

Участник: Красиво да го чуя, но не си спомням да мога да го правя.

XYZ: Ти не движиш бързо? Не сменя локация?

Участник: Не, не все още.

XYZ: Ти практикува?

Участник: Аз практикувах, аз учих една техника, за да го правя, но все още нямам успех.

XYZ: Ти не искаш?

Участник: Аз искам, аз искам, аз не …

XYZ: Плътна. Ти плътна.

Участник: Да, да, вярвам

XYZ: Гъсто … нефт.

Участник: Да, да.

XYZ: Ти гориш?

Участник: Да, да, енергията ми гори в тялото.

XYZ: Да. Ти … движиш … с тяло.

Участник: Да.

XYZ: Къде?

Участник: Движа се, където живея. Движа тялото си навън.

XYZ: Къде ти живее?

Участник: В щата Вашингтон.

XYZ: Име щат, област, локация.

Участник: В щата Вашингтон. Живея на един красив хълм. Имам гора. Обичам дърветата.

XYZ: Ние обича дървета. Дървета обича нас.

Участник: Да, те ни хранят.

XYZ: Да.

Участник: И аз имам едно куче, което обичам много.

XYZ: Куче?

Участник: Да.

XYZ: Куче?

Участник: Като домашен любимец. Знаеш ли какво е домашен любимец?

XYZ: Домашен любимец?

Участник: Да, това е животно.

XYZ: Животно, да.

Участник: С четири крака, опашка.

XYZ: Да.

Участник: Дълги уши.

XYZ: Да.

Участник: Красиво същество.

XYZ: Но домашен любимец.

Участник: Да, в нашето общество има някои животни, които не са домашни любимци, но …

XYZ: Не домашен любимец животно.

Участник: Да.

XYZ: Животно домашен любимец и животно не домашен любимец.

Участник: Да.

XYZ: Какво е животно домашен любимец?

Участник: Това е животно, което живее с човек. И човекът го отглежда и обучава по някакъв начин.

XYZ: Семейство.

Участник: Да, то е част от семейството, да. 

XYZ: Семейно животно.

Участник: Да.

XYZ: Това е домашен любимец?

Участник: Аз го осинових, аз го направих част от моето семейство, аз …

XYZ: Ти направи животно?

Участник: Не, аз го направих да бъде част от моето семейство. Не да го направя физически, но умствено и … духовно, аз обожавам моя домашен любимец.

XYZ: Обожава.

Участник: Обожава …

XYZ: Обича?

Участник: Обича, да, много. То ме учи на много неща за любов, за безусловна любов … 

XYZ: Да … животно … да.

Участник: Състрадание, красиво.

XYZ: Да.

Участник: Аз имам също и пилета. Ти знаеш пилета?

XYZ: Пилета?

Участник: Това са птици, но те не летят.

XYZ: Птичка не лети?

Участник: Да, не летят.

XYZ: Болен?

Участник: Не, не болни, те тичат.

XYZ: Тича птица.

Участник: Те прави Кру-у-у-, кру-кру-кру-у-у. Те така разговарят. Това познато ли ти е? (смях в залата)

XYZ: …

Участник: Те снасят яйца. Ние ядем яйца.

XYZ: Яйца. Бебе?

Участник: Да, ако е оплодено, ще бъде бебе.

XYZ: Да. Те имат яйца, където живее?

Участник: Повечето от тях, не всички.

XYZ: Къде на друго място яйца?

Участник: При рибите има яйца.

XYZ: Птици снасят яйца в риби?

Участник: Ти питаш къде на друго място откривам яйца.

XYZ: Открива яйца.

Участник: Аз строя малък дом за пилетата.

XYZ: Да. Ти живее и пилета живее при теб.

Участник: Не в къщата. Аз им построих собствен дом. И през нощта те отиват в малката къща и спят там.

XYZ: Постройка.

Участник: Да. И те снасят яйца там, защото е безопасно.

XYZ: Безопасно. Бейзбол? (смях в залата)

Участник: Не, това не е игра. В този случай има други същества, които могат да дойдат и да ги изядат през нощта. Затова трябва да ги предпазим от хищници. Ти разбираш хищници? 

XYZ: Хищник? (клати отрицателно глава)

Участник: Това е друго животно.

XYZ: Име друго животно?

Участник: Миеща мечка. Ти познаваш ли миеща мечка?

XYZ: Не.

Участник: То не е много голямо.

XYZ: Не колко голямо.

Участник: Не много голямо.

XYZ: Не колко голямо?

Участник: Не разбирам какво казваш.

XYZ: Ти казваш не толкова (сочи с пръст) голямо. Колко голямо е „толкова”?

Участник: Това би било моето куче, например.

XYZ: Колко голямо куче?

Участник: Два фута високо и четири фута дълго … и един фут дебело. 

XYZ: Вие мери размер на куче с крака. Крак на куче или крак на друга мярка?

Участник: Това е мярка, която използвам сега. Може да има и други мерки. Сега използвам футове.

XYZ: Фут? (показва с ръце около 20 см.)

Участник: Малко повече … да, горе-долу толкова. И две такива височини, от земята.

XYZ: Два фута.

Участник Да, два фута, това е височината.

XYZ: Височина?

Участник: Да. Когато се изправи.

XYZ: Изправи?

Участник: Да, когато се изправи на крака, нали така?

XYZ: Четири крака.

Участник: Правилно. И когато е на четири крака, високо два фута …

XYZ: Четири крака, два фута.

Участник: Да, и четири фута дълго.

XYZ: Четири крака, стои на четири фута. Два фута, четири фута. (очевидно не може да се ориентира в съвместното използване на двете вече споменати значения на думата „фут”.) 

Участник: Не винаги. Някои кучета са по-малки, някои са по-големи.

XYZ: Твое куче понякога по-малко, понякога е по-голямо?

Участник: Не, моето куче е по средата. (смях в залата)

XYZ: Твое куче е средно.

Участник: Да, среден размер, в сравнение с кучетата. А миещата мечка е около една трета от размера на моето куче. Но те са външни и идват през нощта, и идват само заради пилетата.

XYZ: Идват за пилета.

Участник: Да.

XYZ: Идват при пилета?

Участник: Да, и те ги ядат.

XYZ: Яде?

Участник: Да.

XYZ: Яде?

Участник: Да.

XYZ: Яде, Яде?

Участник: Яде, ти не ядеш ли?

XYZ: Не разбира.

Участник: Консумират, като храна.

XYZ: Енергия?

Участник: Да. Енергия в месо, кондензирана.

XYZ: Енергия в едно животно абсорбирана от друго животно?

Участник: Да.

XYZ: Усеща?

Участник: Да.

XYZ: Защо?

Участник: Защото това е тяхната природа; първо го усещат и след това го ядат.

XYZ: Животно сасани абсорбира енергия, не убива.

Участник: Да. Какво консумират за енергия?

XYZ: Абсорбира енергия.

Участник: От въздуха?

XYZ: Друга светлина, магнетизъм.

Участник: Красиво. Тогава ти правиш също … твоето тяло?

XYZ: Не яде. Абсорбира енергия, светлина, магнетизъм.

Участник: Не яде. Надявам се ние да направим същото един ден, скоро.

XYZ: Скоро?

Участник: Не сега, но скоро.

XYZ: Скоро …? Друго?

Участник: Да. Благодаря ти.

XYZ: Благодаря. Благодаря. Благодаря. Оценява. Оценява. Следващ.

Участник: Ало-ха.

XYZ: …

Участник: Това е поздрав на хавайски език.

XYZ: Друг език.

Участник: Да.

XYZ: Кажи … някои други думи … на друг език.

Участник: Алоха кауа е по-официален поздрав.

XYZ: Здравей. Ти говори друг език.

Участник: Малко, не свободно.

XYZ: Кой друг език?

Участник: Малко хавайски език.

XYZ: Ха-вая. Хавая.

Участник: Хава-и.

XYZ: Хавая-и? Език. Друг език?

Участник: Да, чудех се дали … можем да обменим своя дъх … като допрем чела с медиума и дишаме заедно?

XYZ: … … Учител казва друг път.

Участник: О кей.

XYZ: Ти живее Хаваи?

Участник: По-голямата част от живота си бях там, сега живея тук, в Калифорния.

XYZ: Калифор-ния. Да. Колко фута Хаваи – Калифорния?

 Участник: А-а, не зная. Много мили …

XYZ: Мили?

Участник: Да.

XYZ: Мили … мярка?

Участник: Да, различна единица.

XYZ: Различна мярка.

Участник: (към публиката) Някой да знае колко фута има в една миля? … Пет хиляди фута в една миля.

XYZ: Пет хиляди фута, една миля. 

Участник: Не съм сигурен, така ми казаха. (смях в залата) Той каза 5,280, ако бъда точен.

Глас от публиката: Петнадесет милиона фута, до Хаваите.

XYZ: Ти ходиш?

Участник: Не, има океан, вода и аз летя в самолет, за който току-що научи.

XYZ: Да.

Участник: Но някои хора ползват също и кораб.

XYZ: Кораб, да. Бавно кораб?

Участник: Да. Корабът е бавен в сравнение със самолета.

XYZ: Да.

Участник: Самолетът е много по-бърз. Аз обаче искам да се науча да се телепортирам, това би било хубаво.

XYZ: Ти … движиш бързо? Ти … тук, след това тук, след това тук, след това тук. Всичко … защото тук. Аз науча … аз дойде до ваша планета … понякога.

Участник: Къде отиваш на нашата планета?

XYZ: … … Къде аз отива?

Участник: В коя локация отиваш на нашата планета?

XYZ: Не отива все още.

Участник: О, по някое време скоро?

XYZ: Не скоро … не утре.

Участник: О кей. Може би след година или няколко години.

XYZ: Години, години … орбити?

Участник: Да, орбити.

XYZ: Да, много орбити. Аз идва до ваша планета, до Земя, Земя. Земя?

Участник: Да.

XYZ: Земя, Земя, Земя. Земя, Земя. Е-сасани – Земя.

Участник: Заповядай да ме посетиш, когато дойдеш на Земята.

XYZ: Хаваи?

Участник: Да.

XYZ: Калифорния?

Участник: Да, където ще бъда. В която и локация да съм. Имаш ли начин да откриеш моята локация?

XYZ: Вибрация?

Участник: Да.

XYZ: Учител казва, да. Учител има … начин. Аз няма начин. Учител има начин.

Участник: В момента аз живея сред секвоите и в гората на боровете.

XYZ: Червен дърво. Червен … *********)

*********) Английската дума за секвои, „redwoods”, в буквален превод означава „червено дърво/червени гори”. – Бел. прев.

Участник: Да.

XYZ: Червено листо?

Участник: Кората и ствола на дървото. Листото е тъмнозелено. Понякога имам чувството, че мога да видя вашите хора, или част от вашето семейство, когато съм там. Нощно време.

XYZ: Ти вижда мое семейство? Ти идва на Е-сасани?

Участник: Не, аз мисля, че те ни посещават, или това е само моето въображение.

XYZ: Твое семейство посещава Е-сасани? Къде?

Участник: Не моето семейство. Чудя се дали твоето семейство посещава мен, където живея в гората. Дали хората на Е-сасани слизат там понякога.

XYZ: Понякога … повечето Я-йел.

Участник: Я-йел, да.

XYZ: Повечето … други светове. Сасани … не скоро. 

Участник: Хм.

XYZ: Орбити. Повече орбити.

Участник: Да.

XYZ: Тогава посети.

Участник: Това е хубаво.

XYZ: Забавно.

Участник: Забавно.

XYZ: Учител казва довиждане.

Участник: Ахуи хо, маламо поно. До нови срещи, пази се.

XYZ: Къде пази?

Участник: В смисъл „бъди здрав”.

XYZ: Аз съм здрав.

Башар: Чудесно, забавлявахте ли се с това?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви за това, че позволихте на нашия стажант по първи контакти да добие малко представа за вашия свят. Това бе отчасти малко объркващо, но всичко е наред. Той ще абсорбира, ще сподели с другите стажанти и ще стане това, което наричате в такива случаи – говорител на групата в това упражнение за изучаване на вашия свят, преди да реши дали в крайна сметка да преживее въплъщение сред вас, за да се запознае по-добре с вашия начин на живот … за да може най-добре да изпълни задачата си като специалист по първи контакти, в следващите години, след като е установен открит контакт. В крайна сметка той ще установява първи контакт с други цивилизации, но един от начините, по които обучаваме нашите специалисти по установяване на първи контакт, е, също да им предоставяме възможността да преживеят повече запознанства със светове, с които вече е бил установен първи контакт сравнително скоро, за да могат да бъдат свидетели на целия процес и това да им позволи да приложат много от наученото в световете, с които действително ще контактуват за първи път.

И така, ние ви благодарим за участието. Нания!

Ейприл: Да.

Башар: Желаете ли да зададете още въпроси?

Ейприл: Да.

Башар: Може да изтеглиш три имена. 

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бях се наредил, за да разговарям с младежа, но нямах този шанс.

Башар: Всичко е наред.

Участник: Не зная дали имам въпрос, освен ако нещо ми дойде наум в момента. Искам да кажа „здравей” и да почувстваш моето радостно вълнение, както и това на цялата група.

Башар: Кой е изразът на твоето радостно вълнение в живота?

Участник: (въздиша дълбоко)

Башар: Да дишаш, много добре.

Участник: Да. (смях в залата)

Башар: Много важно.

Участник: Също така изпитвам радостно вълнение да разкривам у себе си и у другите тази част … която е наистина невинна и която просто търси любов, иска да изпита любов, иска да я споделя.

Башар: Добре, благодаря ти. Нещо друго?

Участник: Не.

Башар: Добре, благодаря ти.

Участник: Здравей, как си днес?

Башар: Идеално, а ти?

Участник: Преди малко нещо не ми достигаше, но сега към о кей.

Башар: Сега вече си по-добре?

Участник: Да. Прекрасно е, че съм тук отново, с всички тези красиви хора. Благодаря много за този първи контакт. Бе много красиво … и всички високо оценихме присъствието на това същество.

Башар: Да.

Участник: И аз получих голямо проникновение …

Башар: Да.

Участник: Ние даже не можем да си представим това, което те могат да преживяват … от това, което ние преживяваме.

Башар: Да, различна перспектива, различна гледна точка.

Участник: А-ха. Бих искал да задам някои въпроси относно древен Египет.

Башар: Да.

Участник: Цивилизацията на атлантите и древния Египет. Наблюдавал съм много древни паметници в една линия. Защо е това? 

Башар: За да бъде използвана електромагнитната мрежа на вашата планета, която може да бъде усилена от много от тези структури и фокусирана като лупа за целите на определени задачи. Например пирамидата на Гиза, както в последно време започнахме да обсъждаме, бе създадена, за да улеснява преживявания извън тялото. В така наречената „Камера на царя” има каменна кутия, специално направена с определени размери и естествени хармонични пропорции, така че ако легнеш вътре, да създадеш цикли в своя мозък, познати като гама, между 40 и 100 цикли в секунда. Кутията е направена да резонира в тази гама честота и да захрани тази честота обратно в този, който лежи вътре, така че да усили неговата вибрация и той да излезе от тялото си.

Участник: Хм-м-м.

Башар: И така, чрез астрални пътувания, древните египетски жреци са добивали своите знания.

Участник: М-м-м, много красиво. И във връзка с мъдростта от времето на Атлантида … енки, това същата енергия ли е?

Башар: Не.

Участник: Не, о кей, и аз така си мислех. Имам един личен въпрос.

Башар: В това има смисъл, тъй като ти си личност.

Участник: Високо оценявам това, че благодарение на информацията, която постъпва, мога да провеждам живота си по един много вълнуващ начин … това, което правя, за да се издържам. 

Башар: Чудесно, благодаря ти, че си създал това за себе си.

Участник: Притежавам един бизнес за източни бойни изкуства и обучавам много, много хора.

Башар: Да.

Участник: Това ми изглежда като един друг живот, от който съм погълнат. Непрекъснато изследвам и откривам как да прилагам това по друг начин, и … как това може да доведе до по-голяма чувствителност?

Башар: Така както описваш това, което правиш, изглежда че не срещаш никакви отрицателни предизвикателства.

Участник: Не.

Башар: Тогава какво не знаеш, в допълнение на това, което знаеш, за да следваш най-силната си радостна възбуда?

Участник: Това и аз си помислих.

Башар: Добре, тогава?

Участник: Едно последно нещо. И чинг.

Башар: И чинг е остатък на една древна технология, която е била основана върху разбирането на определени резонантни модели и която е била свързана с определени древни съоръжения, способни да възпроизвеждат тези енергийни модели за целите на предизвикване на определено състояние у някого, така че той да добие повече информация, повече познание, повече връзка с „Всичко, което е” и да получи необходима информация и знания за онова време. 

Участник: М-м-м. Башар, има ли война на четвърто равнище на плътност?

Башар: … Не обикновено.

Участник: Не обикновено.

Башар: Има малко изключения, но като цяло, не.

Участник: По какво се различава войната в твоята реалност?

Башар: В моята реалност няма война.

Участник: Много хубаво.

Башар: Ние просто не се нуждаем от това преживяване. Това е всичко.

Участник: Да.

Башар: Войната възниква при вярвания, основани на страх, вярвания в недостиг, вярвания в загуба на власт и сила. Ние просто не се нуждаем от тези преживявания в нашата реалност.  

Участник: Хм, много красиво. И колко мислиш, че се приближаваме с бойните изкуства към тази идея … тя е много холистична и аз мога да подходя към нея по много различни начини … 

Башар: Да, всичко се свежда до хармонизиране на честоти.

Участник: Хармонизиране на честоти.

Башар: Бойните изкуства те учат преди всичко, фундаментално, да наподобяваш резонантния модел на друг човек до такава степен, че когато си ангажиран в този така наречен танц на бойните изкуства,  да имитираш неговите движения толкова точно, че настъпва момент, когато и двамата не се движите по отношение един на друг и в този момент другото лице може да бъде насочено във всяка една посока, защото това не изисква никакво усилие.

Участник: Много красиво.

Башар: Разбираш ли?

Участник: О, да.

Башар: Добре. Така ти имаш пример за това как да съгласуваш честотата на истинското си аз и правейки това, животът ти става без усилия.

Участник: Да, да. Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.

Участник: Довиждане в бъдещето.

Башар: Довиждане в миналото … А тъй като и двете не съществуват така или иначе, ще се видим сега.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Много съм развълнувана, че мога да разговарям с теб.

Башар: Добре, и ние също сме развълнувани.

Участник: Почти се страхувам да задам този въпрос, но …

Башар: Ти почти се страхуваш да попиташ?

Участник: Да, почти, но не напълно и все пак ще попитам. През последните години с мен се свързаха извънземни същества.

Башар: Добре. Ти казваш това все едно, че е нещо необикновено.

Участник: Когато казвам това, се чувствам като луда.

Башар: Ти си луд човек, но си луда по положителен начин.

Участник: О кей. Просто се боя, че хората ще го интерпретират като лудост.

Башар: На кого му пука?

Участник: О кей.

Башар: Хората, които избират винаги да интерпретират нещо по отрицателен начин, са луди. Буквално! Ненормални.

Участник: Това отрицателно ли е, или положително?

Башар: Положително означава просто това, което е интегриращо, свързващо, колективно, експанзивно. Отрицателното е това, което е разделящо. Разбираш ли?

Участник: Да, разбирам.

Башар: Тогава тези, които действат по отрицателен начин, действат разделящо, деструктивно и преживяват този тип механична енергия, така да се каже. И синхронизирането с отрицателна енергия причинява фрактури, дисоциации в съзнанието ви. Това отговаря на клиничното определение за загуба на разсъдък.

Участник: М-м-м.

Башар: Това, което е интегриращо, ти позволява да функционираш холистично, повече като цялостно същество. Това означава да си нормален, разумен.

Участник: Разбирам. Тогава хора, които са психично болни, или определени за такива от психологичната общност, те са отрицателно или положително луди? 

Башар: Може да бъдат едното или другото, но най-общо казано, това, за което може би говориш, е някой, който може първоначално да преживява положителна форма, но не е разполагал с подходящи средства, за да го изрази по положителен начин и вероятно филтрира положителните си преживявания през отрицателни определения, което ги превръща в отрицателни преживявания.

Участник: Разбирам. О кей, това изяснява нещата. Благодаря ти.

Башар: Пак заповядай.

Участник: Бих искала да попитам за извънземните, с които контактувам. Усещам, че са повече от една цивилизация, но поне един от тях е от Я-йел.

Башар: Да.

Участник: Някои от корабите, които виждам, част от вашите ли са? От вашата цивилизация?

Башар: Видяла си два от тях. Но предимно виждаш Я-йел и някои други неща.

Участник: О кей. Също така членове на семейството ми, няма да кажа кои, са усещали съвсем осезателно свои духовни водачи.

Башар: Да.

Участник: Виждали са ги, разговаряли са с тях, на глас, не просто …

Башар: Разбирам, това не е невъзможно.

Участник: Защото аз също започнах да ги виждам.

Башар: Това е, защото си луда.

Участник: О, разбирам. (смях в залата)

Башар: Аз се шегувам с теб, нали разбираш?

Участник: Да. О кей, това е всичко, което искам да зная.

Башар: Аз отговорих ли на въпросите ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: В предишни предавания, особено в „Междузвездната енеаграма”, ти ни запозна с геометрични фигури, които ни позволяват да се свързваме …

Башар: Да, позволения.

Участник: Да, позволения. Можеш ли да поясниш кое е геометричното позволение, което позволява връзка с енергиите на Епифани, Еклипс и Епсилон, които в момента се приближават към нашата Луна?

Башар: Първото и най-забележимо позволение би била самата Луна. 

Участник: О кей.

Башар: Така че ти можеш да започнеш с това, ако пожелаеш.

Участник: О кей, това съм направил дотук.

Башар: Ще има други начини за засилване на тази връзка с други видове позволения, но времето за това още не е настъпило.

Участник: О кей, благодаря ти. В миналото бе споделил, че константата на Планк е времето …

Башар: Е единицата на отмерване на часовника на вашата реалност.

Участник: Това сравнено с Константата на Планк, с това разстояние, с тази експанзия или движение на този фотон …

Башар: Да.

Участник: Това движение става ли едновременно във всички посоки?

Башар: Да.

Участник: Как може радостната възбуда да приоритизира посоката на тази експанзия?

Башар: Ако разбираш, че за вас радостната възбуда е една уникална вибрационна честота, това ще те синхронизира с отмерванията, които са необходими, за да преживееш пътя, който отразява твоята честота. Това има ли смисъл на вашия език?

Участник: М-м-м …

Башар: Ще го кажа по друг начин. Представи си, че гледаш кадри на парче филмова лента.

Участник: О кей.

Башар: В общия случай можеш да кажеш, че отделните отмервания са отделните кадри.

Участник: Да.

Башар: Но да кажем, че ти притежаваш особена честота, която се нуждае само от всеки трети кадър. Това ще определи преживяването ти на тази конкретна реалност, докато някой друг може да вижда всеки четвърти кадър, или всеки пети кадър. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Значи вие остарявате по-бавно, защото преживявате нещата … по-високо самоотражение в по-нататъшно …

Башар: Това е един от начините да го преживееш от определена гледна точка.

Участник: О кей.

Башар: Но ти също така можеш да го усещаш като честота с леко изместена фаза спрямо всяка друга версия на отмерването.

Участник: … О кей.

Башар: И това не е задължително да се прояви като забавено стареене. Но е възможно, като отново: зависи от това как се отнася към него твоята честота. Защото всички вие се движите с еднакво темпо и скорост. Вие действително се премествате с една и съща скорост, фундаментално. Но вие отделяте внимание, на основа своята честота, на отделни кадри в рамките на тази скорост. И това ви кара да разбирате, че се премествате, докато следващият кадър, който избирате, на основа своята честота, е достатъчно различен, за да забележите преместването. 

Участник: О кей.

Башар: Това изглежда ли ти смислено? Ти сега забелязваш преместването, защото вие наричате това „течение на времето”, така да се каже. Но вие също можете, евфемистично казано, да пропускате кадри.  

Участник: Ъ-хъ.

Башар: И поради голямата разлика между първия кадър и следващия кадър, ти започваш да забелязваш, че се преместваш през всичкото време.

Участник: О кей. Значи ако излъчваш вибрацията, за която знаеш, че е ефекта, който усещаш …

Башар: Тогава ти „пропускаш кадри” по определен начин, предназначен да ти позволи да преживееш забавяне на остаряването, за което спомена.

Участник: О кей.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, много.

Башар: Нещо друго.

Участник: Да. И преди те бях питал за едновременно успоредно мое въплъщение като хиперсапиенс.

Башар: Да.

Участник: Бидейки това успоредно въплъщение, има ли някаква информация, или конкретни насоки, които …

Башар: Ти вече не получаваш ли нещо такова?

Участник: …

Башар: Не?

Участник: Аз предпочитам твоя език, който е по-ясен и избирам него като позволение, което да ми е полезно. 

Башар: Това е много подло от твоя страна. (смях в залата) Ти изкачваш ли се по планини?

Участник: Мога да започна. В момента не.

Башар: Ще започнеш ли?

Участник: Да.

Башар: Кога? И къде на вашата планета?

Участник: Маунт Шаста ме вдъхновява.

Башар: Кога ще отидеш?

Участник: Следващите три месеца ще имам тази възможност.

Башар: Добре, тогава при това пътуване и на тази планина ще откриеш позволението, което ще ти даде възможност да усетиш по-съзнателно своята връзка с двойника-хиперсапиенс.

Участник: Отлично, благодаря ти.

Башар: Пак заповядай. И стъпвай внимателно … Нания!

Ейприл: Да. Всъщност ние имаме малко въпроси от нашите участници чрез интернет, които бихме искали да зададем.

Башар: Да.

Ейприл: О кей, чудесно. Първият е защо не можеш да говориш за всички хибридни раси? 

Башар: Не мога да ти кажа защо не мога да говора за всички хибридни раси. В противен случай, бих говорил за всички хибридни раси.

Участник: О кей, просто имай предвид, че не аз зададох въпроса.

Башар: Аз не говоря на теб.

Ейприл: Ако съществата на Е-сасани непрекъснато научават нови неща, но нямат памет, как учат без памет?

Башар: Ние знаем това, което трябва да знаем, когато трябва да го знаем и като разгръщаме своето съзнание, ние си позволяваме преживяването да знаем повече, защото ние ставаме повече от това, което сме били.

Ейприл: Тогава за тези на Земята, които имат проблеми с паметта …?

Башар: Забравете за това. (смях в залата) И няма да имате никакви проблеми.

Ейприл: Това нещо ли е, което ще трябва да научим?

Башар: Аз не се шегувам! Забравете за проблемите си с паметта и ще знаете, каквото трябва да знаете, когато трябва да го знаете.

Ейприл: Мисля, че много хора се тревожат силно, когато паметта им не работи толкова добре, колкото биха желали.

Башар: Причината е това, на което са били научени относно отношението им към идеята за познанието.

Ейприл: Точно така, и аз мисля, че ти спомена преди, че една от причините това да се случва, е, че хората се учат как да правят прехода към състоянието да знаят това, което трябва да знаят, когато трябва да го знаят в даден момент.

Башар: Да.

Ейприл: И част от този преход може да бъде така наречената загуба на памет.

Башар: Помни, че във всички случаи паметта е една илюзия и че във всички случаи вие създавате спомените си в настоящето. Така че се освободете от старите определения за памет, според която тя е действително припомняне на миналото. Няма такова нещо. 

Ейприл: Защото в действителност генерираме идея за миналото в настоящето.

Башар: Точно така. Следователно вие създавате спомена във всички случаи в настоящето. Така че просто се успокойте от нуждата да помните определени неща от миналото и ще започнете да разбирате, че ще знаете това, което имате нужда да знаете в дадения момент. 

Ейприл: Би ли желал да предложиш инструмент за това да бъдем по-умели в това да знаем това, което трябва да знаем, когато трябва да го знаем в допълнение на …?

Башар: С най-голяма удоволствие, но забравих какъв е той. (смях в залата) … И това е инструментът – смях, който ви центрира и ви позволява да знаете това, което трябва да знаете.

Ейприл: Добре, прекрасно.

Башар: Смехът не е само, както вие казвате, най-доброто лекарство. Той е наистина това, което ви центрира, интегрира. Така че тогава вие ще бъдете повече в настоящето, а когато сте повече в настоящето, ще видите това, което присъства заедно с вас.  

Ейприл: И ще имаме много подаръци.**********)

**********) На английски в случая „present” означава както  „присъстващ”, така и „подарък”. – Бел. прев.

Башар: Точно така. Стажантът наистина не ви даде пълна представа за тишината на Е-сасани. Макар ние вече да не използваме нашия древен език, при нас няма недостиг на смях.

Ейприл: Значи тишината не е пълна. Може ли да чуеш хората да се смеят, или това е някакъв мълчалив смях?

Башар: Може да бъде и двете. Може да бъде и двете, и често е.

Ейприл: Можете ли действително да чувате песни в гората?

Башар: Да.

Ейприл: Така си и мислех.

Башар: За вашите уши нашата музика ще звучи прекалено елементарно. До такава степен, че да се чудите какво по дяволите свирим. Ние обаче можем да чуваме много повече обертонове от вас. Така че нещо, което може да ви звучи изключително просто, би ни звучало като симфония. Това се отнася и до много от вибрациите, излъчвани от природата. Ние можем да чуваме много повече от вибрациите, които вие обикновено си позволявате да чувате. Следователно наистина на Е-сасани звучат непрекъснато симфонии, които можем да чуем. Така че в този смисъл там не цари тишина, а само в смисъла, в който вие разбирате шума и тишината. За нас обаче има непрекъснат поток от мелодия, музика, хармония, симфония, смях. Даже светлината излъчва музика. 

Ейприл: Това ми напомня, че много от животните на нашата планета могат да чуват доста по-широк диапазон от звуци.

Башар: Да.

Ейприл: И тъй като вашата вибрационна честота е толкова ускорена, вие може да чувате много повече.

Башар: Както и хармонии, които се простират в други измерения, които проникват в измерението, което вие може да преживявате. Това е едно много, много, много дълбоко потапяне в една музикална супа, в която ние живеем. Самата атмосфера създава усещането, че вървиш през музика. 

Ейприл: Красиво.

Башар: Така е.

Ейприл: Следващият въпрос е свързан с духа. Къде се намираме, когато сме в духовната сфера?

Башар: Тук, сега, повече отколкото когато и да било. Всичко е тук и сега. Просто е на различна честота.

Ейприл: И когато казваш, че ние сме заспали в духовната сфера …

Башар: Не съм казал, че сте заспали. Казах, че сънувате. Вие не заспивате, но може да сънувате.

Ейприл: О кей, значи част от нашето същество в духовната сфера се превръща в състояние на сънуване? 

Башар: Да.

Ейприл: И чрез това преживяване на сън ние преживяваме себе си като физически същества?

Башар: Да. Ние разбираме, че сме употребили евфемизъм, казвайки, че когато си лягате за сън, вие се събуждате, а когато се събуждате от сън, вие всъщност (започвате да) сънувате. Това обаче не означава, че от духовна гледна точка усещането ви е, че заспивате. Вие просто използвате част от своето съзнание, за да преживеете това, което за вас би била най-близката аналогия до един сън.

Ейприл: О кей.

Башар: Това е много различно преживяване от гледна точка на духа, сравнено с преживяването ви по време на сън.

Ейприл: И на последно място, когато има толкова много успоредни реалности, как откривате света, в който сме ние? 

Башар: Има честоти и вибрации в собственото ми същество, които ме привличат автоматично към нещата, които предизвикват у мен радостна възбуда. Това имахме първоначално предвид, когато казахме, че вие сте изпратили поканата за първи контакт, а всичко, което се искаше от нас, е да бъдем специалисти по установяване на първи контакт, за да уловим този сигнал. Следователно вашата покана звучи като един фар, който можем много лесно да засечем. Защото вие излъчвате вибрация, която ние съдържаме и която характеризира един свят, готов да започне процес на установяване на контакт. Това е толкова просто. Как откривате една телевизионна програма на вашите телевизори?

Ейприл: Променяме каналите.

Башар: Вие настройвате честотата, свързана с дадено конкретно предаване, и ето че то се появява. И ако вашият дистанционен тунер има способността да засече тази честота, тогава тази честота се проявява чрез телевизионния ви приемник. Вероятно това е една груба аналогия, но достатъчна за случая. Ние съдържаме честотите на тези светове, които желаят първи контакт. Такава е природата ни като специалисти по установяване на първи контакт. Така че това ще бъдат сигналите, които ще чуем най-ясно, защото те са свързани с радостната ни възбуда. Така че ние чухме вашите викове и се озовахме.  

Ейприл: Толкова сме щастливи, че чухте нашата честота и установихте тази чудесна комуникация и появяване, днес и завинаги.

Башар: Ние благодарим на всички ви за това взаимодействие, съвместно сътворяване и позволение за това предаване. Може да направите кратка почивка, след което ще продължим с холотопното преживяване, което да затвърди и кристализира във вас това предаване и енергия в този ден от вашето време.

Башар: Нека сега да продължим това предаване, като си позволите да се отпуснете напълно, да се почувствате удобно и да поемете дълбоко въздух. Навътре и навън, и си позволете да се фокусирате върху центъра на холотопа, като помните, докато преминавате специално през това медитационно упражнение, че то е едно огледало на всички различни пластове на вашето съзнание. И това, което то отразява обратно към вас, е, че вие сте едно многоизмерно същество, което сънува всички преживявания, които имате.

И докато започвате да се отпускате и дишате лесно, нека една топлина премине през вас. Позволете си да се фокусирате върху цветовете и звуците, които се надигат във вас. Защото това е мястото, от което те извират – във вашето същество, във вашето съзнание. Ушите, с които мислите, че чувате, са илюзии.  Очите, с които мислите, че виждате, са илюзии. Устата, с която мислите, че говорите, е илюзия. Всички те са само изражения в съзнанието ви, талази в езерото, дълбокото езеро на вашето същество, вашето съзнание, самото ви съществуване.  Продължете да дишате, фокусирайте се върху центъра на холотопа и си позволете да се понесете през всичко, което сме споделили с вас този ден, всичко, което е било съвместно създадено с вас, от вас и за вас, и състоящо се от вас. Защото отново: вашата физическа реалност е само едно огледало и този холотоп е позволението-огледало, което разкрива пред вас всички измерения на вашето същество, всички дълбочини на вашето съществуване, всички кристални пластове на съзнанието ви. Продължете да дишате, поемете навътре и издишайте, поемете навътре всичко, което отразява истинската ви вибрация, изпуснете и се освободете от всичко, което не е.  Това, което ви служи, бива привлечено автоматично към самото ви същество, към самата ви същност, към вашето присъствие. Тогава си позволете да останете в пълно присъствие, така че всичко, което сте, да може да бъде преживяно от вас, да се прояви във вас и около вас, в тази проекция, в  този сън, в това въображение, което наричате физическа реалност. Защото тя е магическа, податлива, непрекъснато променяща се, непрекъснато динамична и вечна, и безкрайна, и въпреки това вие може да създавате всякакви граници в тази безкрайност, каквито пожелаете. И вие може да ги прегъвате, разграждате и карате да избледняват също толкова лесно. Защото вие сте едновременно и ученик, и учител на собственото си същество. Позволете си да се насочвате сами, позволете на първичната ви природа да се прояви, позволете на вашето отношение като природа да изрази себе си по-пълно. Отпуснете се в естествената си същност, в есенцията на своето същество, в красотата на своето съществуване.

Дишайте дълбоко, навътре и навън … и позволете си повече възможности да живеете в момента, да откликвате, вместо да реагирате, да знаете, че всичко е перфектно такова, каквото е, даже и да се променя. Защото това, което е, води към това, което ще бъде и това, което е било, ви е довело дотам, където сте. И всичко е тук и сега, и всичко е перфектно, както е. Учете, научавайте се, насочвайте себе си, учете, разгръщайте себе си, освободете се, учете. Животът е, за да бъде живян възможно най-пълноценно. Това е вашата цел, това е вашата мисия, това е самата същност на вашата природа. Вие сте самият живот. Вие сте всички различни перспективи на „Всичко, което е”; вие сте всички пътища, по които „Всичко, което е” може да открие себе си отново; вие сте всички очи, през които „Всичко, което е” може да види себе си, да чуе себе си, да узнае себе си; вие сте „Всичко, което е”, което преживява себе си като аспекти на себе си, едно и също, също и едно. Вие сте, вие сте, вие сте.

Освободете обещанието на Творението от себе си, подарете се на себе си и на другите. Приемете вътре във вас всичко, което ви заобикаля и което е ваше отражение, по всички различни начини, по които може да оползотворите това отражение, за да растете, да знаете повече кои сте, като вечни същества. Даже този, който е наложил на себе си понятието на ограничението, прави това със своята безгранична сила, защото не може да бъде другояче.  Ограничението няма да може да бъде преживяно, ако не бе продукт  на едно неограничено същество. Вие олицетворявате същността на парадокса, като живеете в центъра на това, което изглежда противоположно, като живеете в центъра на полярностите. И вие ще опознаете настоящото тук и сега толкова интимно, колкото не сте опознали нищо друго в своя живот. Защото това е есенция и присъствие, и всички форми, и проявления на съзнанието са автономни и самоосъзнати по свой собствен начин. Може би различно от начина, по който разбирате понятието самоосъзнатост, но въпреки това самоосъзнати. И всички форми на съзнание, независимо дали знаят това, или не, независимо дали го вярват, или не, независимо дали са били научени да го разбират, или не, са в процес на подкрепа на всички други същества и проявления, и равнища на съзнание, за да позволят на „Всичко, което е” да увековечава своето преживяване на себе си, от всички различни гледни точки, които то е. И то расте, и научава, и става все по-ново и също така древно, и вечно, и непрекъснато ново, и безкрайно, и непроменливо, и вечно ново, тук, сега, навсякъде, всякога. Всички полярности, всички дихотомии, всички противоположности, всички парадокси, всички те произлизат от централния източник, в който няма дихотомии, от Единството. И въпреки това, в това Единство извира отражението на самосъзнанието, което ражда всички отражения, всички полярности, всички дихотомии, и всички парадокси. То е, което е, и това е всичко, което има нужда да бъде, и всички неща се съдържат в него, и то е само в себе си, и не е в нищо друго. Защото то е „Всичко, което е”. И вие сте израз на „Всичко, което е”.

Ваше рождено право е да бъдете, да заслужавате, да бъдете свободни, да бъдете достойни, да бъдете обичани и любящи. Това е ваша природа – да бъдете тези неща. Отдайте се на своя контрол, защото контролът вече съществува и вие трябва да му се отдадете, за да го откриете, като отново използвате силата на парадокса, за да го направите.

Това са идеите, които са споделяни, преподавани и отразявани в най-високите сфери и на най-високите честоти, които всички вие съдържате в себе си. Позволете си да си спомните кои и какво наистина сте и всичко във вас ще бъде в мир, всичко ще се съчетае, всичко ще потече. Защото помнете, че вие не сте нещо, което плува по течението на живота, вие сте самото течение. И ако просто се оставите на течението, вие не може да избегнете да бъдете там, където трябва да бъдете, тогава, когато трябва да бъдете, защото течението е естественият поток на реката на вечността. И вие ще преживеете отсъствието на усилие и лекотата на екстаза и синхронността, и наистина ще узнаете свободата – свободата да бъдете истинското си аз, пробудени, пробудени, пробудени в това познание, в това разбиране, в тази толерантност и в това приемане на всички неща във вашата реалност като отраженията, които винаги ще ви отведат точно до истинската ви същност.

Вдишайте дълбоко сега, направете всичко това свое, издишайте, отпуснете се, освободете се и приемете, всичко е толкова просто, всичко е толкова просто, всичко е толкова просто. Носете се и плувайте, носете се и дишайте, носете се и почувствайте как сърцето ви пее от радост и облекчение. Вие сте позволението. Позволете си, позволете си, позволете си да бъдете това, което сте. И ще видите, че всички неща във вашата реалност имат своя цел и ще ви служат, колкото могат най-добре, и вие ще бъдете свободни. Сега дишайте леко, плувайте свободно, летете плавно напред, в пространство-времето и почувствайте как то става все по-плъзгаво, все по податливо, все по-гъвкаво и наблюдавайте как започва да се разтваря, когато границите и бариерите, които съществуваха преди, започват да избледняват и изчезват, за да може да разберете, че всичко е Едно – дух, физическа реалност, всички измерения, светлина, живот и любов, просто различни изрази на едно и също нещо – „Всичко, което е” – вечно и безпределно, тук и сега.

Отпуснете се в своето същество и приемете радостта в своя живот. Не се страхувайте, защото единственото нещо, което ще откриете в неизвестното, е повече от себе си, повече от „Всичко, което е”. И вие сте добре дошли в това велико сърце, добре дошли в тази велика гора, добре дошли в това велико неизвестно, което съдържа всичко, което някога ще трябва да знаете. Позволете си да плувате в морето на безусловната любов, защото това е, от което сте направени. И докато музиката утихва и светлините притъмняват, вие откривате, че  плувате свободно в тъмнината. Помнете, че вие сте пламъчето на свещта в тази тъмнина; вие сте фарът. Всяка светлина, която виждате и която изглежда извън вас, не е нищо повече от отражение на собствената ви светлина. Звездите, макар и да бъдат други светове и други системи, са въпреки това също отражения на собствената ви вътрешна светлина. Бъдете светлината, носете се и сънувайте, носете се и сънувайте, носете се и сънувайте, и си позволете да започнете бавно да се събуждате в един нов сън, един нов човек, една нова реалност, едно ново преместване, едно ново преживяване, всеки момент. В края на краищата нищо не е отвъд вашия досег. Затова посегнете към звездите и когато направите това, вие ще посегнете към собствената си светлина и тя ще ви освети. Сега се носете и сънувайте, носете се и сънувайте. Дишайте леко, дълбоко, спокойно, пълно и се освободете от това, което не сте. Защото вие не се нуждаете повече от това, което не вибрира в хармония с вашата същност. Носете се и сънувайте.

Приемете нашата безусловна любов към всички вас. Ние ви пожелаваме сладки сънища.