Башар – Черната кутия – 6-ти декември, 2014 г.

(с) 2015 Превод, АТИ

Башар: Нека ви кажем добър ден в този ден от вашето време, как сте всички?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Добре, благодаря ви. Кой иска да ходи на кино? (възгласи в аудиторията) Добре. Когато гледате някой от вашите филми, вие знаете, че филмът ви разказва една история, която не е задължително вярна, но давайки ви това, което ви е нужно в тази история, създавайки убедителни герои, вълнуващи сюжетни моменти и пр., филмите ви позволяват да проявите това, което във филмовата индустрия наричат „доброволно оттегляне на недоверието” (willing suspension of disbelief). По този начин вие следите историята, все едно че е вярна и се отнасяте към героите като към действителни, реални хора, вместо към някого, който просто ги изобразява. Това понятие – „доброволно оттегляне на недоверието”, колкото и странно да изглежда, е също така механизъм, използван от системите от вярвания/убеждения*)

*) В този и във всички останали преводи, английският термин “belief” е превеждан най-често като „убеждение” и в отделни случаи като „вярване”, които български термини трябва да бъдат разглеждани като синоними – Бел. прев.

Идеята, както често сме казвали, е, че когато формирате едно въплъщение, когато формирате една личност, една его структура, за да преживеете физическа реалност, тя обикновено се състои от определения, вярвания/убеждения, от емоции, от мисловни модели и поведенчески актове, които образуват физическата персона – такава, каквато възприемате себе си. Това е вашата физическа идентичност. Тези определения са на равнището на матрица, която определя какво сте в състояние да преживявате като физическа реалност. Така че всяко убеждение по своята природа трябва да съдържа способността, резонанса и вибрационната честота, които да ви накарат да се привържете силно към него, защото в противен случай няма да притежавате необходимия фокус да вярвате в това, което то ви казва, и няма да имате физическо преживяване, което да отразява това конкретно убеждение. Така че всички убеждения ще направят така, че да изглеждат като единствените твърдения относно действителността, които е възможно да имате във всеки един момент.

Тъй като вие притежавате едновременно положителни и отрицателни убеждения, когато имате наум едно положително убеждение, не е никак трудно то да затвърди приятните чувства, които изпитвате, свързани с него. При отрицателните убеждения ситуацията е по-различна. Тъй като наистина, дълбоко във вас, както и във Висшия ви разум, вие знаете истината и това, че сте наистина едно вечно, неразрушимо същество,  което заслужава абсолютно безусловната любов и подкрепа на Творението … тъй като вие наистина знаете това дълбоко в сърцето си,  отрицателните убеждения трябва да положат много, много усилия и то по много конкретен начин, за да ви накарат да оттеглите доброволно своето доверие относно тази истина и да изпитате идеята за полярностите (крайностите). Всъщност е много, много трудно да бъдете убедени в нещо отрицателно относно вашата истинска природа. Ето защо, отрицателните убеждения трябва да разчитат на серия от трикове и прийоми, те трябва конкретно да адресират определени идеи и преживявания във вас, да ги преувеличават и да ви накарат да се фокусирате по много специфичен начин, за да може всъщност да се откажете от идеята, че сте това достойно същество и на практика да ви убедят, че сте недостойни, че животът е страдание и борба, че нещата не стават лесно, защото вие знаете дълбоко в себе си, че това всъщност не е вярно. Дълбоко в своята естествена природа вие знаете, че нещата са много прости.

И така, за да преживеете идеята за полярностите, за да преживеете идеята за физическата реалност като преживяване, в което вие преминавате през процес, в който трябва да си спомните кои сте от една нова гледна точка, за да може да разгърнете своята природа и да добиете по-задълбочено разбиране на себе си, ви се предоставят на разположение, така да се каже, всички отрицателни идеи и убеждения, които могат да съществуват в сферата на забвението. И това да боравите с тези отрицателни убеждения, да ги трансформирате в положителни, превръщайки тъмнината в светлина, превръщайки ограниченията в свобода, е целият смисъл (на живота). Така, вие обикновено започвате с някаква форма на отрицателно убеждение, което отразява житейската тема, която сте избрали да изследвате и която съдържа всички предизвикателства, които ще срещнете през живота си. Но отново: защото голяма част от способността ви да откриете себе си от една нова гледна точка е причината да си наложите забвение, като начин да направите това откритие, то отрицателните убеждения може от време на време да изглеждат много силни, много проницателни. Те естествено извличат своята сила само от вас, но те ви предоставят възможността да изследвате сценарии, които, като безгранично същество, вие при други обстоятелства нямаше да бъдете в състояние да изследвате. Въпреки това, тъй като сега вие наближавате края на цикъла на отрицанието и се приближавате все повече към цикъла на положителното осъзнаване, пробуждането и разгръщането на съзнанието си, сега е времето да започнете наистина да си припомняте, че всички отрицателни убеждения, с които може да сте си имали работа, и някои от тези, с които може би ще боравите още за известно време в своя живот, са наистина, наистина само идеи, в определен смисъл пълни илюзии, и те наистина трябва да се трудят много, много упорито и да се фокусират много, много силно върху доста конкретни ваши проблеми, за да ви накарат да се придържате към идеята, че не сте достойни, да ви накарат да се придържате към идеята, че не трябва да ги поставяте под въпрос, защото те са направени да се самоподдържат, и се опитват непрекъснато да се наложат, и да ви убедят, че са единствената възможна реалност. И в стремежа си да постигнат това, те имат на разположение много, много инструменти и трикове, за да ви убедят в своя сценарий.

Нека сега започнем да изследваме някои от тези инструменти и трикове малко по-подробно, за да може действително да проумеете тази идея. Нания, би ли помогнала? … Добре. Всички вие може да следите казаното на листа, който ви е раздаден, ако желаете. Това, което виждате изписано на двете страни на листа, на едната – средствата и прийомите, използвани от отрицателните убеждения, и от обратната страна – техниките за неутрализиране, с които ще се занимаем след малко; това не е в никакъв случай пълен списък. Такъв списък може да заеме много страници, защото отрицателните убеждения са много добри и много хитри по отношение на това, което правят. Въпреки това, тук разглеждаме някои от основните им номера, които ще ви дадат представа какво да търсите, когато си имате работа със средствата и прийомите на отрицателните убеждения и ако прилагате неутрализиращите техники, които ще разискваме след малко, вие може да започнете да разплитате мрежата на отрицателните убеждения, да ги разглеждате от по-неутрална позиция, да се освобождавате от способността им да ви убеждават, от способността  им да ви накарат доброволно да оттеглите доверието в себе си, за да достигнете накрая до пълно разбиране и осъзнаване на факта, че това са само ваши идеи, които са били преувеличени и филтрирани през системи от вярвания, които не са емпирично верни за вас, но които ви предоставят възможността да изследвате себе си от позиция, която е невъзможна от позицията на лишената от време духовна сфера.

И така, кой е първият инструмент, Нания?

Ейприл: Всяко отрицателно убеждение ви кара да повярвате, че никое друго убеждение не е толкова истинско.

Башар: Ние вече сме се спирали на това. Едно от първите неща, които едно отрицателно убеждение трябва да направи, е, да ви накара да престанете да търсите другаде подобна идея и да ви убеди, че то отразява реалността, докато всичко останало е фантазия. Следващото?

Ейприл: Убеждава ви, че друго (подобно) убеждение не е възможно.

Башар: Ако когато се опитва да ви убеди, че само то е истинско, но вие все още може да притежавате някакво желание да търсите алтернатива и да се отървете от това убеждение, то ще засили своите усилия и мощ и ще се опита да ви убеди, че няма друга възможна истина.

Ейприл: Убеждава ви, че положителните убеждения са всъщност отрицателни.

Башар: Това е много коварен ход, защото, отново: за да ви накара да останете в позицията, която то желае, то ще префасонира, оцвети и филтрира една идея, която може да отразява вашата истина, вашата радостна възбуда, и ще я направи да изглежда нещо страшно, което не бихте искали да приближавате.

Ейприл: Убеждава ви, че отрицателните убеждения са положителни.

Башар: Това е другата страна на същата монета. То не само трябва да ви убеди, че положителните убеждения са отрицателни, но трябва и да ви убеди, че то защитава най-добре вашия интерес, за да се позовавате на него всеки път, когато срещнете една истински положителна реалност, която ви е убедило, че е страшна. То ще засили това внушение с думи като: „Ела, ела насам, аз разбирам, че ти се чувстваш безопасно тук, аз ще те пазя от това голямо, лошо, отрицателно убеждение!” Така то се прави на героя, който се грижи за теб.

Ейприл: Убеждава ви да приемате отрицателните неща като нещо лично.

Башар: Идеята е, че много често, когато виждате други хора, които се сблъскват с проблеми, вие разбирате, че някои от тях се страхуват да се задълбочават в себе си и изследват, често проектират своите проблеми върху околните, в това число и върху вас. И ако вие нямате средствата да ги неутрализирате и да разграничите нещо, което е ваш проблем, от нещо, което е техен проблем, отрицателното убеждение може всъщност да ви убеди, че това, което те ви казват за вас, е вярно, докато всичко, което те правят, е, да говорят за себе си. Много хора мразят да им бъде даден пример за нещо, в което са се провалили, ако видят, че някой успява в нещо, което те не могат да постигнат. И те ще прехвърлят това свое негодувание върху околните под формата на обвинения, или ще твърдят, че другите имат отрицателните черти, които всъщност са техни собствени, но те ги отричат, защото се страхуват да ги погледнат, на основа на това, което техните отрицателни убеждения са им казали, че не трябва да правят. Така че идеята за неутрализиране в този случай е да си спомните да не приемате нещата лично. Винаги е полезно да се вслушате в нечий съвет, за да видите доколко чуждото мнение може да отразява нещо, на което има смисъл да обърнете внимание, но ако си дадете сметка, че става дума просто за нечий чужд проблем, то отрицателното убеждение ще направи всичко възможно да ви задържи в отрицателна позиция, като ви убеди, че това, което ви казват за вас като отрицателна идея, всъщност е нещо вярно. Трябва да се научите да правите разлика между собствените си проблеми и чуждите проблеми.

Ейприл: Убеждава ви да вините другите за своите отрицателни преживявания.

Башар: Да, отново: това е другата страна на тази монета от страна на лицето, в случая това сте вие, което обвинява и проектира върху другите своите проблеми. Така отрицателното убеждение ще ви внушава да отричате факта, че вие се опитвате да се справите с него, и се прави да изглежда много страшно – следователно не трябва да се занимавате с него, защото то ще стане още по-страшно. И за да защитите себе си, отрицателното убеждение активира вашия инстинкт за оцеляване, като ви казва: „Тук не става дума за теб. Това трябва да е причинено от някого другиго. Затова обвини някого другиго за нещата, които се страхуваш, че могат да принадлежат на теб, за да не става нужда да се занимаваш с тях. Ако прехвърлиш вината другиму, това вече няма да бъде твой проблем”.  

Ейприл: Убеждава ви, че ще страдате, ако промените своето убеждение.

Башар: О да, това си го бива. Идеята е да ви убеди, че сте в безопасност там, където сте, и това е друг начин за представяне на една положителна реалност в напълно отрицателна светлина, като казва: „Виж какво, даже и да не си абсолютно щастлив, да не се чувстваш напълно удобно и в безопасност, ако се промениш, независимо колко зле се чувстваш, аз те уверявам, че там, където би искал да отидеш, за теб ще бъде толкова още по-трудно, още по-страшно, че наистина би искал да останеш тук, където всичко ти е познато, защото наистина ще страдаш, ако отидеш в посоката, която предпочиташ. Всъщност ти може напълно да се провалиш, което ще те направи още по-нещастен, така че защо просто не си останеш тук, където си свикнал и си в безопасност?”

Ейприл: Убеждава ви, че ще се чувствате по-малко самотни, ако околните потвърдят това ваше отрицателно убеждение. И тъй като всички са в това състояние, вие няма нужда да се променяте. 

Башар: Това отново е идеята „нещастието обича компания”. Ако чувствате, че сте отрицателно настроени и нещастни, но искате да почувствате, че не сте сами, за да не трябва да страдате сами, то тогава вие ще поканите в компанията си други, които са също толкова нещастни, и ще ги подканите да подсилвате взаимно усещането си за нещастие, за да се убедите, че това е нещо нормално и обикновено. „Огледай се наоколо, защо трябва да си различен – ние всички сме нещастни”.

Ейприл: Убеждава ви, че е прекалено трудно да се промените.

Башар: Отново: това върви ръка за ръка с нещата, които вече казахме, но това може да бъде приложено по различни начини и отново: то ще посочи други убеждения, които може вече да сте приели, и то ще засилва и преувеличава тези конкретни неща, които вие вече сте намерили за трудни, и ще ги преувеличава, за да ги направи да изглеждат още по-трудни, ако поемете по различен път.

Ейприл: Убеждава ви, че е невъзможно да се промените.

Башар: Отново: същата идея. Против законите на природата е да се променяш. Ти си това, което си, не клати лодката. Не можеш да направиш нищо, за да промениш нещата.

Ейприл: Убеждава ви да придадете отрицателен смисъл на всички ситуации.

Башар: Разбира се, защото ако изведнъж си дадете сметка, че всъщност всички ситуации са неутрални и вие може да изберете какъв смисъл да им придадете, след което да получите ефекта, на основа избрания от вас смисъл, тогава отрицателното убеждение загубва контрола си над вас, защото вие изведнъж сте го неутрализирали и то е станало като всяко друго убеждение. Следователно то отново ще ви кара да вярвате, че единственото реалистично нещо, което трябва да направите, е, да придавате отрицателен смисъл на всяка ситуация и няма да ви дава възможност да си помислите, че тя може да бъде определена по някакъв друг начин. „Всички казват, че това е смисълът на тази ситуация – защо трябва да вървиш срещу течението? Ти знаеш, че това е нещо лошо; всички казват, че това е нещо лошо. Така че очевидно това трябва да е нещо лошо. Затова моля, не се опитвай да го тълкуваш по различен начин, защото просто ще изглеждаш глупав(-а). Всички знаят каква е реалността, спри да си фантазираш”. 

Ейприл: Отрицателните убеждения ви карат да се чувствате безпомощни да се промените, като омаловажават вашите способности.

Башар: Отново: ако си позволявате да останете достатъчно дълго време завладени от отрицателни убеждения, те в действителност ще ви накарат да чувствате, че енергията ви бива източвана всеки път, когато се опитате да се придвижите в посока на нещо, което може да бъде положително, и ще ви внушават, че не притежавате способността да направите това. Ще ви карат да се чувствате отпаднали, ще ви накарат да си мислите, че не си струва труда и усилията. Те ще ви накарат да се чувствате по-слаби, като в определен смисъл, ви придават повече сила, ако стоите на отрицателната страна и ви отнемат тази енергия, когато отивате към положителната страна. Не че всъщност сте по-слаби, но по пътя на сравнението те ви карат да се чувствате по-силни, когато се върнете в тяхна посока.

Ейприл: Отрицателните убеждения ви карат да се чувствате безпомощни да се промените, като усилват страха ви.

Башар: И така, те ще използват всички други убеждения, които може да предизвикат у вас страх, и ще наливат сила и енергия в този страх, за да го засилят толкова, че да ви сковат с негова помощ от ужас при самата мисъл за придвижване в положителна посока, така че да не може да направите нищо по въпроса.

Ейприл: Убеждават ви, че във ваш интерес е да си представите най-лошото.

Башар: Отново: това се връзва с идеята, че вие сте по-големи „реалисти”, ако винаги си представяте най-лошото развитие на обстоятелствата. Защото, отново: в противен случай, това потвърждава идеята, че ако не гледате на живота по този начин, хората ще си помислят нещо лошо за вас, че не стоите здраво с двата си крака на земята, че не може да ви имат доверие, защото имате болна фантазия. Така че ако преди всичко си представяте най-лошото, хората ще гледат на вас като на много разумен човек, защото всеки знае, че светът е точно такъв. Но отново: това е уловката, защото всеки би искал да го приемат сериозно и всеки би свързал идеята за това да ви приемат сериозно, с непрекъснатото придържане към най-песимистичния сценарий. И много скоро това става ваш навик.

Ейприл: Убеждават ви, че защитават най-добре вашите интереси.

Башар: Абсолютно! Както вече споменахме, те ви казват: „Виж какво, аз се грижа за теб и няма да позволя да ти се случи нищо лошо. Аз зная, че светът е много лош и ако ти преследваш своите мечти в тази голяма, черна пустота на не-из-вест-но-о-о-о-то … Аз се грижа за теб, аз те предпазвам, аз те държа настрана от тази голяма черна пустош с всички чудовища, които се крият там и те очакват. Аз съм наистина този, който ти пази гърба, затова, моля те, стой в тази вибрация, защото ако не съм с теб, кой знае какво може да ти се случи. Това може да бъде даже по-страшно от това, което мога да си представя”. 

Ейприл: Убеждава ви, че целта оправдава средствата.

Башар: Това е нещо много популярно във вашето общество, защото отрицателните убеждения ще ви уверяват отново, че положителното е отрицателно и че отрицателното е положително и ще ви накарат да започнете да действате по отрицателни начини, мислейки, че това ще доведе до положителен резултат, което е просто невъзможно. Средствата и крайният резултат са едно цяло и така отрицателното поведение ще се превърне в норма и отрицателните убеждения непрекъснато ще утвърждават това отрицателно поведение като действително средство за получаване на положителни резултати, което няма никога да се случи, защото това ще ви накара да продължавате да търсите, да търсите и да мислите, че в крайна сметка всичко ще се оправи, макар и през цялото време да сте действали по отрицателен начин. Това само ще доведе до увеличаване на повече отрицателност, а това е точно което искат отрицателните убеждения.

Ейприл: Те утвърждават своята реалност чрез отрицателни синхронности.

Башар: Синхронностите се случват непрекъснато. Но, разбира се, идеята е, че когато сте в отрицателно състояние, синхронните отражения, които ще получавате, ще отразяват тази отрицателност и това е, което наричате „лош късмет”, при което хората казват: „Ако не беше лошият ми късмет …” Отново: идеята е, че когато сте в отрицателно състояние, то естествено ще бъде утвърждавано от синхронности, защото синхронностите са просто отражение на механизъм, който е неутрален и който не се интересува от това какъв вид енергия вие влагате в машината. Машината може да произведе само енергията, която влагате в нея, и отрицателните убеждения знаят това, и ще използват отрицателните синхронности, когато сте в отрицателно състояние, за да ви кажат: „Виждаш ли, не ти ли казах?! Виж какво става. Ти трябва само да правиш това, което ти казвам, и ще се случат хубави неща”. Ето тук те използват идеята, че трябва да продължавате да правите тези отрицателни неща и неминуемо ще се случи нещо хубаво. Отрицателните синхронности обаче ще се натрупват и натрупват и вашите отрицателни убеждения ще трябва да се трудят все по-усърдно, за да ви убедят, че това е единственият път за вас. Ето защо толкова много хора на вашата планета установяват, че когато най-накрая стигнат до положението, когато им е толкова писнало от това отрицателно състояние, те най-накрая си позволяват да се променят. Причината обаче да ви писва толкова силно от това състояние, е, защото вие сте били в него прекалено дълго, тъй като отрицателните убеждения са успели да ви убедят да останете в това състояние много, много по-дълго, отколкото е трябвало. Ето защо сте толкова изтощени и най-накрая си позволявате да се промените. Това е един от порочните кръгове при отрицателните убеждения, защото те ще ви изтощят до момента, в който по един или друг начин, вие най-накрая ще излезете от това състояние. Вие обаче може да го напуснете положително, както и отрицателно. Понякога вие наричате отрицателното излизане самоубийство.

Ейприл: Ще ви пречат да виждате положителни възможности.

Башар: Както често сме казвали, вие не може да възприемате нещо, без предварително да сте приели неговата вибрация. Ако притежавате вибрация, която е отрицателна, вие просто сте неспособни да си представите положителни възможности. Те просто ще бъдат невидими за вас, защото в отрицателно състояние вие няма да мислите по този начин. Когато сте в положително състояние обаче, тогава всички положителни възможности ще се проявят чрез положителни синхронности и вие ще можете да си ги представите даже и ще можете сами да създадете някои от тях. Отново обаче: отрицателните убеждения ще направят всичко възможно, за да останете в състоянието, в което даже не може да си представите, че може да съществува положителна възможност. Вие просто няма да разбирате езика на положителната реалност, докато се потапяте в отрицателна енергия.

Ейприл: Ще ви пречат да откриете основното (отрицателно) убеждение, като фокусират вниманието ви върху второстепенните ви убеждения.

Башар: Това е, така да се каже, любим трик на основното отрицателно убеждение. То ще се обгради с всякакъв вид покривала от вторични и треторазрядни убеждения, при което ще ви позволява да вярвате, че ако решите да го търсите, вие ще откриете това, или онова. То ще залага примамки навсякъде, така че вие ще си мислите, че сте открили това, което трябва, и ще продължавате живота си, докато изведнъж установите, че поведението ви си е все същото, и че чувствата ви са си все същите, и ще се чудите какво се е случило. В същото време отрицателното убеждение, заровено в дълбокото, ще си вика: „Хи, хи, хи, пак не успяха да ме открият!” И то ще продължава да прави това отново, отново и отново, докато накрая постигнете необходимото ниво на желание, за да проникнете през всичките тези равнища и откриете основното свое определение. И когато го откриете и се освободите от него, всички свързани с него второстепенни и треторазрядни убеждения автоматично ще се разпаднат, защото вече няма да имат своя основа.

Ейприл: Ще ви разсейват и пречат да изследвате своите убеждения.

Башар: Да, и това си го бива. „Да, да, аз ще изследвам тези отри …”; „О, красавице …”; „О, какво щях да направя? Да, ще отида до дъното на тези отри …”; „О, това изглежда забавно …” Отрицателното убеждение ще прави това – „О, погледни тук …, о, виж това … ти се канеше и без друго да направиш това, нека го направим заедно. Туй изглежда много по-забавно от това да ме издирваш.” То ще направи всичко възможно, за да протака процеса.

Ейприл: Ще ви убеждават, че не правят никое от тези неща.

Башар: Точно така! Както някой бе казал: „Един от най-големите трикове на дявола е да ви убеждава, че не съществува”. Идеята е, че точно това се случва и ето откъде произлиза тази фраза. Отрицателните убеждения ще ви натрапват такова доброволно оттегляне на недоверието, че в действителност няма да осъзнавате и даже няма да може да си представите, че такива убеждения могат да съществуват. Вие ще мислите, че това е нещо, което идва отвън. Това е истински манталитет на жертва, при което мислите, че всичко е насочено срещу вас. Това е параноя; това означава, че светът е виновен; Това означава, че вие сте жертвата и всичко се случва на вас, вместо да се случва чрез вас. Така отрицателното убеждение наистина успява да ви накара да повярвате, че няма нещо, което се случва във вашето съзнание, че всичко се случва там отвън и идва отвън, и че няма никакво отрицателно убеждение: „Просто така е устроен светът. Това е едно жестоко, коварно място. Примири се с това”.

Ейприл: Ще ви карат да отричате, че притежавате отрицателни убеждения.

Башар: Същото нещо.

Ейприл: Ще ви карат да повярвате, че вие сте изключение по отношение способността да се промените.

Башар: Това отново е усилване на състоянието на арогантност и на състоянието на жертва. „О, да, зная, че ти можеш да се промениш и ти също. Всички могат да го направят, но по някаква причина аз не мога. Аз съм изключение от правилото”. Макар това да изглежда като позиция на жертва, всъщност то е състояние на силна арогантност, тъй като си мислите, че измежду всички същества в Творението, вие сте единствените, които не може да се промените. Това е начин да привлечете внимание към себе си по един много отрицателен начин, което засилва отрицателната енергия във вас.

Ейприл: Убеждават ви да се чувствате комфортно с отрицанието.

Башар: О, да, ако сте живели с това достатъчно дълго и ако то си е свършило работата, то ще ви заплашва, че всяка друга посока на действие ще бъде по-лоша и вие ще се настаните удобно в това кресло, и това ще започне да ви изтощава и изтощава, и изтощава, и изтощава много бавно във времето, докато установите, че сте се слели в едно с креслото. И ако сега се опитате да направите нещо, вие ще установите, че не може даже да се помръднете, защото ще трябва да преодолявате не само собственото си тегло, но и теглото на креслото. А креслото на свой ред е залепнало за пода на къщата и тъй като не може да направите нищо по въпроса, най-добре е да си останете така и да се наслаждавате на положението си. Наслаждавайте се да оплаквате нещастието си. Това е, което се случва, когато предадете цялата си сила, след което постепенно изгасвате.

Ейприл: Убеждават ви да вярвате, че никой от положителните инструменти не може да проработи.

Башар: Това е също много популярно, защото идеята е, че те оцветяват всичко положително в отрицателна светлина и когато имате на разположение или даже има вероятност да се запознаете с инструменти, които могат да ви помогнат, те наистина ще се постараят да ви убедят, че тези неща са просто глупости, пожелателно мислене, че никога не дават резултат и че са просто продукт на фантазия. Разбирате за какво става дума.

Ейприл: Убеждават ви да изопачавате положителната информация като отрицателна.

Башар: Отново вариант на идеята за положителните убеждения, при което даже няма да ви позволят да разберете част от информацията, която получавате и която би могла да ви помогне да се придвижите в положителна посока. Те ще я преиначават, преобразяват и филтрират по такъв начин, че наистина ще я видите като нещо различно от това, което е, и отново няма да сте в състояние да се възползвате от положителната информация. Тъй като сте в състояние на отрицание и извън синхрон с истинската си вибрация, всеки път, когато истинската вибрация се приближава към вас, отрицателните убеждения ще стават по-гръмогласни и ще създадат такава какафония от изопачаване, че ушите ще ви заболят и вие ще се отдръпнете от тази положителна информация. Ще ви се стори, че сте толкова вибрационно несъвместими с нея, че тя трябва да е нещо лошо, защото вие сте прекрасни и добри, и всяко нещо, което ви причинява това, трябва да е лошо. Ето защо просто не му обръщайте внимание и бягайте надалече, колкото можете по-бързо и се върнете там, където ви е сигурно и удобно … завинаги.

Ейприл: И накрая те ви убеждават да оправдавате придържането си към отрицателните убеждения.

Башар: Когато отрицателното убеждение наистина си е свършило работата добре и наистина ви е убедило, че се намирате на най-безопасното място, всичко възможно ще бъде използвано като оправдание за поддържане на статуквото. То ще ви фокусира върху всяко отрицателно усещане, което имате, за да не трябва да се фокусирате върху самото убеждение; ще ви фокусира върху всякакви отрицателни мисли, които могат да оправдаят идеята; ще гледате на всичко отрицателно, което може да се е случило в миналото ви, за да си кажете: „Виж какво ми се случи. То ще се случи отново. Трябва да съм бил възпрепятстван от навици, на които са ме научили. Просто така е устроен светът. Кой съм аз да го променя?” Ще използвате всички възможни поводи да оправдаете всички тези инструменти и трикове, за да оставите отрицателното убеждение да владее положението по отношение на това, което чувствате, вярвате, мислите и действате. И вие ще работите като агент на отрицателните убеждения, и ще вършите работата им редом с тях, за да продължите да уверявате себе си, че отрицателното убеждение е най-доброто възможно състояние за вас и тогава, в определен смисъл, отрицателното убеждение ще започне да се успокоява, защото ще ви е убедило, че трябва да вършите работата му вместо него. Сега вече вие работите за него, а не обратното. Удивително, нали?

И така, преди да пристъпим към неутрализаторите, молим разберете, че тези неща са били, както сме казвали, предавани и предавани, и предавани във времето. Това обаче не е основание те да продължават. Това са просто идеи и вие сте ги проектирали и те са се проектирали върху всякакви форми на архетипни иконографии, на образи и изображения, за да е сигурно, че са на преден план в съзнанието ви и под носа ви през всичкото време. В това само по себе си няма нищо лошо, защото противоположностите се намират навсякъде, където и да погледнете. Ключът обаче е в проумяването, че всички презентации на отрицателните убеждения не са нищо повече от презентации, от символи, и не съдържат никаква субстанция, никаква валидност, в смисъл да съдържат някаква истина за вас. Те са валидни като убеждения, но вие не трябва да ги предпочитате, както и да ги отричате. Вие само трябва да им позволявате да бъдат неутрални. Преди обаче да пристъпим към списъка от неутрализатори, бихме искали да направим малка демонстрация и илюстрация, като демистифицираме нещо пред вас, което  може да действа като неутрализатор, и да ви позволи да видите малко по-ясно как тези отрицателни убеждения си проправят път във фолклора на вашето общество, във вашата история и във вашата култура по такъв начин, че да увековечават себе си. И като демистифицираме някои от тези образи,  вие ще започнете да виждате, че те не струват нещо повече от отражение на факта, че реалността винаги ще съдържа положителна енергия и отрицателна енергия, което е друг начин да кажем, че има положителни идеи, които са интегриращи, свързващи и експанзивни като механизъм – това не е морална оценка, както и отрицателна енергия, която е разединяваща, изолираща и свиваща. Когато сведете всичко до самия механизъм, който трябва да съществува, за да имате физическо преживяване, става ясно, че те не са нищо повече от елементи на този механизъм и вие ги виждате просто като природата на структурата на самото Съществуване, която ви предоставя възможността да избирате, предоставя ви възможността да избирате тъмнината или светлината, както един художник рисува своята картина, за да създавате непрекъснато нови нюанси и сенки, но никога да не се поддавате на идеята, че сте пленници на картината.

И така, нека ви дадем една илюстрация за това как тази идея за положителното и отрицателното, по много прост начин се е, така да се каже, филтрирала и проникнала в някои от митовете, историите и културните идеи на вашето общество. Нания.

Ейприл: Да?

Башар: Може ли да те помолим … за слънцето и за луната? Чудесно, благодаря ти. (Ейприл подава картонени макети на слънцето и луната).

Башар: И така, мно-ого, мно-ого отдавна, очевидно, болшинството хора на вашата планета са свързвали идеята на слънцето със светлина, с деня и с положителна енергия. Нали така? И болшинството хора са свързвали луната с нощта, разбира се, и с идеята за тъмнината, която много отдавна е била малко страшна, защото в тъмнината може да има неща, които не виждате как се приближават и които може да ви убият. И така, луната е била свързвана с инстинктите ви за оцеляване и това във вашия ум е било асоциирано с идеята за отрицателна енергия – за това, което може да прекъсне връзката ви със света. Много просто, нали? Просто отражение на идеята за механична енергия – положителна и отрицателна. С течение на вековете, когато сте започнали да развивате това, което се нарича култура и цивилизация, вие сте вложили тези символи по различни начини в своите истории и митология, за да отразяват тази идея за положително и отрицателно, за светлина и тъмнина, отново: не задължително в смисъл, че нощното време трябва да бъде задължително отрицателно, не това имаме предвид, но ние само проследяваме механично описанията, които сте правили много отдавна. Не влагаме никаква морална оценка и не казваме, че денят е по-добър от нощта, или обратното. Те са еднакво добри по различни причини. Ние тук само говорим за механизма и за действителните състояния, които са били свързани с различни видове архетипни представи във вашите култури. Те не са едни и същи при всички култури на вашата планета, но ние знаем, че се позоваваме на това, което обикновено наричате вашата западна култура, където те са най-силно изявени. И когато започнете да проектирате идеята за положителна и отрицателна енергии в архетипни форми, които са подобни на собствените ви форми, за да може да ги отнесете към себе си, но въпреки това да ги отнесете и към измерения и сили, които са били далече отвъд вас, вие сте започнали да ги виждате и да ги представяте в своята реалност като същества, като силни, архетипни същества. И в крайна сметка, когато сте започнали да оформяте тези идеи в това, което наричате религия, те започнали да се проявяват по следния начин.

Нали така? Ореолът на светците и на ангелите – нещо положително!

А сега – рогата на нощта. О, ти малки дяволе!

Ето откъде идва всичко това! И това е всичко, което представлява! Вие може да проследите всичко това до слънцето и луната, деня и нощта, светлината и тъмнината, положителната енергия и отрицателната енергия – и това е всичко.

И така, имайки всичко това наум, молим разберете, не че не съществуват ангелски енергии и не че ангелските енергии не притежават своите отрицателни крайности, но най-често ще откриете, че когато същества на вашата планета, хора на вашата планета вярват, че биват атакувани от демони и съблазнявани в прегрешения, те в действителност преживяват триковете и инструментите на отрицателните убеждения, и ги превръщат в архетипове на действителни същества, и чувстват, че са атакувани, чувстват, че нямат никаква власт, чувстват, че ги завладяват демонични същности, притеглят ги, притежават ги и пр., и пр. Всички тези енергии произлизат от отрицателните убеждения, защото те са направени, за да действат по този начин, и отново: един от техните трикове е да ви накарат да повярвате, да ви убедят, че тяхната работа е дело на други същества, като демони и дяволи, спрямо които не може да окажете никакво влияние. И по този начин вие няма да се вглеждате вътре в себе си. Разбирате ли?

И така, слънцето (подхвърля настрани картоненото слънце) и луната (подхвърля картонената луна) … са понякога просто слънцето и луната.

Нека сега бързо преминем през списъка на неутрализаторите. Това беше първото, за което ви споменах, защото това е основният принцип, свързан с неутрализаторите – да осъзнаете илюзията и лъжите зад отрицателните убеждения, защото, както казахме в началото, идеята е, че отрицателните убеждения трябва да се потрудят много, за да ви убедят, че сте недостойни, защото вие знаете, че сте достойни. И следователно всичко това е въздух под налягане, и демонстрирайки идеята за прехода от едно просто наблюдение към едно сложно и „плашещо” архетипно представяне във вашата митология, вие виждате как отрицателните убеждения трябва да се трудят, за да създадат илюзии, докато те просто стоят зад завесата и дърпат конците и си казват: „О, те се хванаха за това … това засега е най-добрият ми трик”. „Аз съм най-великият и най-силният”. Разбирате за какво става дума. И така, нека погледнем зад завесата.

Ейприл: Първият неутрализатор на отрицателните убеждения е, да си припомните, че отрицателните чувства са породени от отрицателни убеждения.

Башар: Трябва да разберете тази последователност, че първо трябва да имате някакво убеждение, за да имате каквото и да е чувство. Вие трябва първо да имате някакво определение, за да знаете по отношение на какво изпитвате дадено чувство. Следователно в момента, в който изпитате някакво отрицателно чувство, овладейте го, не се опитвайте да го пренебрегнете. Вие трябва да признаете съществуването му, защото не може да промените нещо, което не ви принадлежи, но си дайте сметка, че в момента, в който притежавате чувството, вие може да го използвате, да си спомните, че то трябва да се появи благодарение на дадено определение. И след като веднъж усетите появата на дадено чувство, това може да бъде вашето първо подсещане: „Аха, щом чувствам това, трябва да има някакво определение, което го предизвиква. Нека открия какво е то. Какво би трябвало да вярвам, че е вярно, за да се чувствам по този начин?” И това може да ви помогне да се освободите от страха и да преминете към любопитство и откривателство, за да откриете кое всъщност е това отрицателно убеждение, и след като го откриете, то автоматично ще ви се види нелогично, безсмислено, и вие ще си дадете сметка, че просто сте го приели някъде по своя път от родителите си, от обществото, от приятелите си, от обучението си и ще осъзнаете, че това е един багаж, който не ви принадлежи, и може да го изоставите. Моля, продължи.

Ейприл: Може да неутрализирате отрицателните убеждения, като си припомните, че те са само убеждения и че всъщност не отразяват истината.

Башар: По отношение на преживяването ви на физическата реалност всичко се свежда до убеждения. Единствените абсолютни неща са петте Закона, за които често сме говорили. Всичко останало е само комбинации от тези закони и преживяване на идеята за проекция на крайностите на вашите системи от убеждения, като физически същества. Защото това е, от което сте съставени. Физическият ви ум е просто съставен от системи убеждения. Те са просто филтри, които ви позволяват да преживявате идеята за себе си, като проекция във физическата реалност, но физическата реалност е просто един сън. В действителност вие всички се намирате – точно сега – в духовната сфера! Вие просто сънувате, че не сте там. И толкова! Вие никога не напускате духовната сфера. Това е естественото ви състояние! Това е, което сте. Така че в момента вие налагате на своя Дух, на своето съзнание, съня, че имате физическа реалност. И това е всичко, но вие се намирате непрекъснато в духовната сфера, точно в този момент, така че (медиумът пляска силно с ръце), нека се събудим! И запомнете това!

Ейприл: Друг неутрализатор е да помните, че убежденията могат винаги да бъдат променени.

Башар: Едно убеждение по природа подлежи на промяна, ако вие сте убедени, че това е така! Така че това е шперцът, който може да ви отключи от всяко убеждение, независимо колко усилено дадено отрицателно убеждение може да се труди да ви убеди да го приемете, стига само да си дадете възможност винаги да се спрете за момент и да си припомните, че това е просто едно убеждение и винаги може да го промените, ако наистина предпочитате да го сторите.

Ейприл: Да си припомняте, че всички ситуации са фундаментално неутрални.

Башар: И отново: разберете, че всички тези неутрализатори са свързани с това просто да си припомните тези идеи. Това е всичко и отново помнете, че отрицателните убеждения ще направят всичко възможно, за да ви накарат да забравите, да ви накарат да приемете, че не съществуват такива понятия. Спомнете си, че казахме, че те ще оцветят някои неща така, че да не им обърнете внимание. Всъщност самото припомняне на някои от тези идеи, може да бъде понякога достатъчно, за да неутрализира отрицателните убеждения, просто защото сте преодолели забвението, което отрицателните убеждения са се опитвали да наложат на съзнанието ви. Самото припомняне може да заличи много от тези отрицателни убеждения, просто припомнянето на тези неща, което ще ви върне към състоянието на неутралитет, което, както сме казали, е само мъничко наклонено винаги към положителната посока! Защото неутралитетът е състояние, в което вие сте свободни да избирате, и това е едно положително състояние. И така, в определен смисъл, може да кажете, че Творението е просто леко повече положително, отколкото отрицателно, защото съществува средно състояние на неутралитет, което ви позволява по-лесно да избирате положителното, и ако просто се носите в неутралното, даже и ако само правите това, течението на Творението в крайна сметка ще ви отведе в положителна посока, ако просто следвате потока на нещата. Това е нещо много важно, нали?

Ейприл: Помнете, че вашето съществуване и вашата значимост са по-фундаментални от всякакво убеждение. 

Башар: Убежденията са просто рожба на Физическия ум. Съществуването ви е нещо много по-фундаментално и това, в определен смисъл, би трябвало да е очевидно. И ако съществувате, това означава, че би трябвало да сте достойни за това, защото Творението не прави грешки, и ако съществувате, това означава, че Съществуването има нужда от вас, в противен случай Съществуването няма да бъде завършено. Ето колко сте важни! Защото, отново: нещата, от които Съществуването не се нуждае … не съществуват. Ето защо вашата ценност и вашето съществуване са много по-фундаментални от всяко убеждение и ако си спомните само това основно нещо, тогава убеждението ще ви изглежда като второразредна илюзия, а не като фундаментална истина и реалност.

Ейприл: Помнете, че отрицателните убеждения правят положителните убеждения по-очевидни, като техни противоположности.

Башар: Смисълът тук е, че може да използвате идеята на отрицанието по положителен начин. Вие няма да отричате отрицателното убеждение, но ще го обърнете наопаки, като кажете: „Благодаря ти, Отрицателно убеждение, за това, че си толкова мрачно, защото след като си толкова мрачно, ти всъщност правиш много лесно забелязването на малката светлина в далечината, която можех да не забележа, ако нещата бяха по-ведри”. И така, в безкрайното празно пространство на космоса единичната искра на светлина е много по-лесно забележима, защото е обградена от толкова тъмнина. Така че може да използвате отрицанието в своя полза и да обърнете неговия трик срещу самото него, защото много често за мнозина от вас е доста по-лесно да разберете какво предпочитате, след като сте видели много ясен пример за това, което не предпочитате. Така може по-лесно да изберете правилния път.

Ейприл: Друг неутрализатор е да си спомните, че отрицателните убеждения са ваше творение и вие винаги контролирате нещата, винаги притежавате необходимата сила, даже и когато използвате силата си, за да изглежда, че сте изгубили контрол.

Башар: Това е свързано отново с разбирането на природата на Съществуването, както и на собственото ви съществуване, тъй като не е възможно да съществува такова нещо като действително отделяне от  Първоизточника. Обаче Първоизточникът ви подкрепя толкова безусловно във вашите решения, че вие може да решите да претендирате, че сте отделени от Него. Парадоксът обаче е в това, че вие може в действителност да имате преживяване на отделеност само ако използвате своята свързаност, за да създадете такова преживяване. Така че, ако си спомняте, че винаги притежавате необходимата ви власт и сила, ви-на-ги, то вие ще разберете и запомните, че единственият начин да имате преживяване на безсилие, е, ако използвате своята сила, за да създадете това свое преживяване. И ако запомните, че всъщност не е възможно да изгубите своята сила, вие отново ще неутрализирате настояването на отрицателното убеждение, че не притежавате сила.

Ейприл: Друг неутрализатор е, ако си спомните, че положителните убеждения няма никога да използват отрицателни утвърждения, докато отрицателните убеждения винаги ще използват положителни утвърждения, защото те са лукави по своята същност.

Башар: Точно така! Така че винаги бъдете нащрек, когато те ви водят по така наречения постлан с рози път и рисуват пред вас картина в розово, по отношение на нещо, което вие знаете, че е отрицателно, защото те трябва много да се потрудят, за да представят нещата да изглеждат положителни, за да ги последвате. Но вие може да разберете, че те ви мамят, защото това е тяхната природа – да бъдат такива, за да увековечат себе си, докато вие знаете истината за себе си и те трябва да ви лъжат, за да ви накарат да приемете думите им, като претендират, че знаят кое е най-добре за вас, като претендират, че защитават най-добре интересите ви, след което оцветяват нещата в примамливи цветове, докато ако просто се отдръпнете и огледате внимателно това, което правят, ще разберете, че те ви водят по един много каменист и трънлив път.

Ейприл: Друго нещо, което може да направите, е, да си спомните идеята за ин-ян и това, че независимо колко мрачни могат да изглеждат нещата, вие винаги имате възможност да достигнете до светлината.

Башар: В рамките на идеята за полярностите в Съществуването, винаги присъства възможността, точно както е при символа ин-ян, да си дадете сметка, че в тъмната страна винаги има едно място, което е светло, и в светлата страна винаги има друго място, което е тъмно. Така вие знаете, че съществуват врати и в двете посоки, и вие винаги можете да намерите път към другата страна, винаги. В същото време вие трябва да знаете, че независимо колко силна ви изглежда светлината, вие винаги имате възможност да изберете тъмнината. Това отново ви връща към равновесието, към централната точка, където може да неутрализирате всичко и да си дадете сметка, че всички видове избор са еднакво валидни, след което да изберете това, което предпочитате, с чиста съвест и от позицията на равновесие. Така че помнете този символ.

Ейприл: Друг метод е да си припомните, че трябва да се чувствате комфортно по отношение процеса на разкриване на своите отрицателни убеждения, за да може да се освободите от тях.

Башар: Отрицателните убеждения са накарали много хора да повярват, че трябва да са достигнали равнището на абсолютно завършени в духовно отношение същества. „Защо тези неща се случват на мен? Какво не ми е наред? Би трябвало да съм преодолял всички трудности до момента.” Но виждате ли, целият смисъл е в процеса. В даден момент вие ще преминете към нещо друго, след като се освободите от отрицателните си убеждения. Това обаче винаги ще бъде един процес, затова приемете спокойно процеса и се чувствайте удобно, защото в процеса се съдържа целият смисъл на физическия ви живот.  Защото вие не може да се променяте без наличието на процес. В състояние без време няма промяна. Само чрез създаване илюзията за пространство и време може да преминете през процеса на откриване на себе си от една нова гледна точка. Ето защо се чувствайте щастливи с процеса, обичайте процеса, защото процесът означава живот. Вие живеете един живот, който в същността си е един процес на откривателство. За това става дума – пътуването е крайната цел и смисълът е в процеса. Така че живейте в процеса, живейте в настоящето, живейте с процеса и той ще ви служи по положителен начин.  Промяната ще настъпи по този начин – в даден момент, когато най-накрая имате желанието да изследвате всички свои отрицателни убеждения, да ги изведете на съзнателно равнище и да ги изоставите, процесът на освобождаване ще продължи, но начинът, по който той ще се прояви, ще бъде, че той ще се промени от освобождаване от отрицателни убеждения, в освобождаване от неща, които повече не са релевантни за вашия живот. Това може да бъдат положителни неща, но в крайна сметка вие ще се усъвършенствате, рационализирате, рационализирате, като се освобождавате от положителни неща, които просто няма да са повече важни за съществото, което вече ще знаете, че сте и предпочитате да бъдете. Така че процесът няма да спре даже и след като се освободите от всичките си отрицателните идеи. Така че, молим ви, не превръщайте процеса в друга отрицателна идея, защото той не е това, нито трябва да бъде.

Ейприл: Друг неутрализатор е да помните, че отрицателните убеждения принадлежат другиму и не е нужно да ги носите със себе си.

Башар: Да, както вече казахме, нещата, които са извън синхрон с истинската ви същност, не ви принадлежат и вие най-вероятно сте ги възприели по своя път, но те са багаж, който принадлежи на други хора, и вие просто сте били убедени, че трябва да ги носите. Но именно защото принадлежат на други хора, те са толкова тежки и ви изтощават. Убежденията, които са истинни и в синхрон с вас, нямат тегло! С тях вие се чувствате леки като перо. Когато започнете да се чувствате изтощени, една от причините може да бъде, че носите в себе си неща, които не ви принадлежат. Така че изследвайте, освободете се от багажа и, както сме казали, не си присвоявайте чуждите убеждения и не ставайте крадец на убеждения. Помнете, че първата стъпка към просветлението е да облекчите своя товар.

Ейприл: Помнете, че никога не сте сами и винаги получавате помощ.

Башар: Вие винаги може да сте в състояние да се почувствате самотни в положителен смисъл. Но вие никога, никога, никога, никога, никога, никога, никога, не сте в действителност сами. Вие не може да бъдете, защото сте свързани с всичко, защото сте всичко,  което изразява себе си като всичко, което изразява себе си като всеки аспект на себе си, и по този начин вие сте всички отражения и те са вас, и вие никога не сте сами. Вие получавате помощ, вие имате водачи, имате приятели, имате семейство на много различни равнища и повече връзки, отколкото сте в състояние да си представите от тази перспектива. Вие винаги може да създадете преживяване на самота и тази самота винаги ще бъде уважена, защото се нуждаете от пространство, за да функционирате като индивид, какъвто сте. Но вие никога, никога, никога не сте сами и в секундата, в самата секунда, в която някой поиска помощ, помощта е винаги на разположение. Вие всъщност непрекъснато бивате бомбардирани с всичката помощ, която ние, вашите водачи и много други същества, и Първоизточника биха могли да ви дадат! Ако имате чувството, че не получавате помощ, това не е, защото тя не ви е давана, а защото вие блокирате получаването й с отрицателни убеждения. Така че щом се освободите от тях, ще се окаже, че ще бъдете почти заслепени от помощта, която винаги е отправена към вас, безусловно. Така че включете се в този поток и нека той протече през вас, защото той присъства непрекъснато и не може да спре.

Ейприл: Помнете, че сте винаги обичани и подкрепяни, независимо от всичко.

Башар: Отново: това е свързано с вашата значимост и достойнство. Ако не заслужавахте, нямаше да съществувате. Щом съществувате, значи сте значими и идеята следователно е, че имате абсолютно, абсолютно право на всичката енергия, на всичката подкрепа, на всичката любов на „Всичко, което е”, защото това е енергията на самото Съществуване и ако вие сте част от Съществуването, то в природата му е да преживявате това, което във вашата реалност наричате безусловна любов и подкрепа. Това е природата на енергията, от която сте направени. Това е природата на Съществуването, преведена във физически термини в усещането на безусловна любов и безусловна подкрепа. Това е вашата природа.

Ейприл: Помнете да прощавате на себе си и на другите.

Башар: Прошката е изключително мощна като инструмент. Ето точно защо това е така, от вибрационна гледна точка. Опрощаването е състояние, което може действително да смекчи ефектите от последиците на едно отрицателно действие. Много от вас са чували, че когато умрете, мнозина преживяват така наречения „преглед на изминалия живот”. И това, което се случва при този преглед, защото вече не съществуват бариерите между вас и другите, е, че вие изведнъж започвате да преживявате не само нещата, които някога са се случили пред очите ви, но всъщност ще преживеете последиците от всичко, което сте направили, и начините, по които другите, засегнати от действията ви, може да са ги преживели, от тяхна гледна точка. Така че, ако по някакъв начин преднамерено сте причинили вреда или сте наранили някого, по време на този преглед вие ще почувствате точно това, което другите са изпитали, когато сте направили това, все едно, че сте били на тяхно място. Когато простите на себе си, когато получите прошка от другите, когато простите на другите, това създава вибрационно състояние, което действително смекчава ефектите от последиците на всеки отрицателен преднамерен акт. Колкото повече може да простите на себе си и колкото повече може да простите на другите, толкова повече може да уравновесявате нещата и да намалявате нуждата от това да изпитвате отрицателната енергия, първоначално създадена от отрицателното действие. Всичко е толкова просто. Това е една система за смекчаване и елиминиране – това е, което прошката представлява като енергия. Тя довежда нещата обратно до нулата.

Ейприл: Друг метод за неутрализиране е да си спомните, че може да избирате това, което предпочитате, без да отричате това, което не предпочитате.

Башар: Единствената причина да изберете да отречете нещо, което не предпочитате, е, ако имате убеждение, което по някакъв начин притежава повече сила от вас да реши какво предпочитате. Защото ако трябва да го отричате, вие показвате, че се нуждаете от някаква извънредна защита, трябва по някакъв начин да го избегнете, да го отблъснете надалеч, но вие няма накъде да го отблъснете. Представете си, тъй като всичко е тук и сега, че стените на Съществуването са тук около вас и ако стената се придържа от една силна пружина, и ако вие натискате тази пружина, единственото, което правите, е, да зареждате тази пружина с допълнителна енергия и в даден момент тази енергия ще нарасне толкова много, че пружината ще ви удари здравата, защото тя няма къде да отиде. Това е резултатът от отричането. Ако обаче признаете съществуването на всичко, пружините просто остават в спокойно положение. И вие си казвате: „Добре, ето тази отрицателна пружина и тази положителна пружина. Аз няма да ви зареждам с допълнителна енергия и просто ще избера тази от вас, която предпочитам. И толкова. Това е просто деклариране на моето предпочитание.  И вие просто действате в тази посока. Отричането зарежда с енергия това, което не предпочитате, защото това е отрицателна енергия. И ако не предпочитате нещо отрицателно, защо ще го захранвате с повече отрицателна енергия? А когато захранвате нещо, то расте.

Ейприл: Пожелайте да бъдете честни със себе си относно своите убеждения.

Башар: Абсолютно! В своите изследвания не се поддавайте на увещанията на отрицателните убеждения, които ви карат да отричате съществуването им. Те винаги ще присъстват за известно време и вие винаги може да ги откриете в своята личностна структура. В това няма нищо лошо – просто ги открийте и не ги отричайте. Ако започнете да се самоубеждавате, че сте идеална, духовна личност, която не притежава абсолютно никакви отрицателни убеждения, това само по себе си е едно отрицателно убеждение. Това е резултат от внушението на вашето отрицателно убеждение, че сте идеални и че няма нужда да търсите присъствието му. В същото време вие сте идеални такива, каквито сте. Версията, в която сте в момента, е идеалната ваша версия в този момент. В следващия момент може да сте различни, но тогава просто ще бъдете различна идеална версия на себе си. Така че вие винаги сте идеални и в същото време непрекъснато се променяте.

Ейприл: Друго важно нещо, което трябва да запомните, е, да не позволявате на страха да спира набраната ви инерция. Ако страхът ви е неизбежен, то тогава продължавайте да правите това, което обичате да правите, независимо от него.

Башар: Това е просто един логичен аргумент. Ако ще се страхувате, защо да не се страхувате, докато правите това, което обичате да правите, вместо да стоите и да не правите нищо, докато се страхувате? Толкова е просто. Щом като ще се страхувате, по-добре правете това, което обичате да правите, докато се страхувате. И след като започнете да се придвижвате в посока на това, което обичате да правите, ще установите, че страхът ви намалява. Много прост механизъм на самоелиминиране.

Ейприл: Ако установите, че изпитвате страх, действайте през страха. И макар че той ще се засили, това само означава, че той наближава точката на своя разпад и в крайна сметка ще изчезне.

Башар: Както вече казахме, отрицателните убеждения трябва да положат много усилия, за да привлекат вниманието ви и да ви накарат да загърбите истината за това, че сте абсолютно достойни. И веднага след като започнете да се придвижвате в положителна посока, те ще започнат да крещят с пълна сила, ще започнат да удрят тъпани и със силата на огромен оркестър ще се опитат да привлекат вниманието ви, за да смените посоката си. И така, колкото по-гръмогласен и силен усещате страха, това трябва да ви подсказва, че сте наистина близо до прекрачването на прага и до освобождаването си от него, в противен случай той няма да полага толкова усилия да привлече вниманието ви.

Ейприл: И не забравяйте, че ако вие сте създателят на отрицателните убеждения, то вие сте по-силни от тях.

Башар: Вие сте тези, които сте ги създали, макар те да ви внушават, че те са по-силни от вас. И ако си дадете ясна сметка за това, че вие сте ги създали, то те ще бъдат неутрализирани.

Ейприл: Помнете, че положителните убеждения ви карат да се чувствате леки и свободни. Отрицателните убеждения са тези, които ви карат да се чувствате уморени и тежки.

Башар: Тук отново се връщаме към идеята за затворения кръг. Вие можете да облекчите товара си в движение, докато по някаква причина вие се придържате и придържате, и придържате към него и ставате все по-уморени и изтощени, и се чудите защо нямате никакво желание за живот. То това усещане може да бъде също използвано, защото ако в крайна сметка запазите някакво желание да поемете в положителна посока, един ден ще ви писне толкова много от това да ви е писнало всичко, че най-накрая ще се откажете от цялата тази негативност. Е, това не е задължително да се случи по този начин, не е задължително да чакате толкова дълго, но най-малко трябва да знаете, че един ден, ако толкова ви е писнало, ще решите просто да се отървете от нещата, които ви задържат в това състояние.

Ейприл: Ето нещо интересно. Откажете се от желанията на своето его.

Башар: Да, трябва да разграничавате това, което предпочитате, от това, което егото ви казва, че искате. Защото най-често това, което егото ви иска, е същото, което отрицателното ви убеждение се опитва да ви убеди, че ви е нужно. То се опитва да ви отклони от това, което наистина ще ви бъде от полза и което наистина отразява вашите нужди. То ще ви убеждава, че трябва да искате това и че трябва да искате онова, за да бъдете щастливи. Но отново: всичкото, което прави, е, да  ви подмамва да поемете постлания с рози път.

Ейприл: Освободете се от всичките си допускания и слезте на кота нула.

Башар: Да, ние ще продължим, защото това ще кулминира в последната препоръка.

Ейприл: И тя е – не се съпротивлявайте на промените, следвайте потока на нещата.

Башар: И …?

Ейприл: Помнете прочутия цитат.

Башар: Моля внимавайте!

Ейприл: Не това, което не знаете, ви причинява неприятности, а това, което знаете, но което не е вярно.

Башар: Допускания! Отрицателните убеждения ще ви внушават, че знаете за какво става дума, когато това не е вярно. Така че винаги си позволявайте да знаете, че много различни видове изявления, които може да звучат като факти, може да бъдат само допускания, които са поддържани от отрицателни убеждения, за да ви убедят, че знаете за какво говорите и че вие знаете повече от някого, който се опитва да ви каже, че може да ви помогне. Така че вие сте крайната инстанция, на вас всичко ви е известно, никой не може да ви каже нещо ново. Но ето и уловката. Вие не си навличате толкова много неприятности поради това, което не знаете, колкото поради това, в което сте убедени, но което не отговаря на истината. Защото вие сте повярвали, че то е вярно, когато то всъщност не е. Затова винаги внимавайте за това, което излиза от устата ви, защото това могат да бъдат просто допускания и изявления, които приемате за неоспорими истини. Отрицателните убеждения правят допусканията да изглеждат като факти, когато всъщност са нищо повече от въздух под налягане.

И отново: това са само някои от идеите, както отрицателни, така и положителни, и зависи от въображението ви да изберете това, което ще важи за вас. Колкото повече обаче си позволите да изследвате този списък, толкова по-добре ще осъзнаете начините, по които отрицателните убеждения действат, ще започнете наистина да виждате какво става зад завесата, ще проумеете илюзиите и триковете, след което ще започнете да ги засичате в движение. И тогава ще си дадете сметка за собствената си сила, след което ще се придвижите в посоката, която предпочитате. Нания, би ли искала да добавиш нещо към това?

Ейприл: Само това, че ако откриете, че сте зациклили в някое отрицателно убеждение, спомнете си за този списък.

Башар: Защото в действителност не сте зациклили. Това е само едно отрицателно убеждение.  

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви … В отговор на това, че ни позволихте да споделим тази идея с вас, сега ви питаме по какъв начин можем да ви бъдем от полза. Моля, продължете с вашите въпроси, ако имате такива … И докато правите това, молим също така да помните, че позволението от седем части, с което ви запознахме миналата вечер, е също така предназначено да бъде един чудесен неутрализатор. Така че, молим, използвайте и него … ако желаете.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Всъщност ти направо ми изкара акъла.

Башар: О, да не би той вече да се намира на пода?

Участник: Не съм сигурна.

Башар: Добре, в крайна сметка ще го открием.

Участник: Бих искала да ти кажа, че физически се чувствам много по-добре от предишния път.

Башар: Чудесно, благодаря ти.

Участник: Физически проблемът ми е свързан с храненето и съм наддала. Вече съм на 69 …

Башар: Моля те да запомниш, както сме казали вече на много от вас, че когато започнеш да разгръщаш своето съзнание и започнеш да чувстваш как енергията ти става все по-лека и по-лека, едно отрицателно убеждение, което може да не осъзнаваш, ти внушава да ядеш все повече и повече, защото в противен случай може да отлетиш. 

Участник: Хм.

Башар: Така че, в определен смисъл, то използва идеята за твоето въздигане, за да създаде обратен ефект на усещане или убеждение, че трябва да бъдеш все повече и повече заземена и тежка, за да не се издигнеш над планетата. Така че то използва положителната идея по един отрицателен начин. Разбираш ли?

Участник: Разбирам.

Башар: Когато си позволиш да се чувстваш комфортно с това повишаване на енергията, ти ще откриеш, ако се вгледаш достатъчно задълбочено, какво ти казва отрицателното убеждение, за да създаде тревогата, че придвижването в тази посока може по някакъв начин да ти навреди, или да те отдели от Земята по начин, който не предпочиташ. Така ще прозреш какво то се опитва да те убеди, създавайки тази смущаваща вибрация, която е обратна на тази, която чувстваш като въздигане.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Няма защо. Моля, помни да използваш списъка, който току-що ви дадохме, и виж какво ще се случи.

Участник: О кей. Искам да ти задам въпрос относно древен Египет. Аз съм изучавала много от неговата история и архитектура.

Башар: Колко вълнуващо!

Участник: Да, наистина. Те получавали ли са извънземна помощ?

Башар: Да, за това и онова. Не задължително по начини, които си представят някои от вас, но да, имали са такива връзки. Моля обаче също така, да запомните, че те са притежавали много добри умения за астрални пътувания и следователно доста от информацията, която са придобили, е била в резултат от астралните им пътувания и контактуването с различни източници, след което са я донасяли обратно на Земята. Това е, което са правели техните свещеници. Това всъщност е  било предназначението на голямата пирамида на Гиза. Каменният саркофаг в Залата на краля е бил специално направен, в точните пропорции и с точния материал, така че когато даден свещеник е влизал вътре и е медитирал, и постигал гама честотата от 40 цикли в секунда, каменният саркофаг е резонирал, отразявал и усилвал тази конкретна гама честота до момента, в който енергията се е натрупвала толкова много, че е помагала на Духа да напусне тялото. Така че Хеопсовата пирамида, в определен смисъл, е една машина за астрална проекция. И свещениците са я използвали, за да се скитат из вселената и да донасят оттам информация. Понякога в своите пътувания те са срещали извънземни същества, понякога тези същества може да са ги посещавали на Земята, но много от първоначалните връзки с тези същества са били установявани чрез астрални пътувания и така чрез свещениците е била извличана информация. 

Участник: Уха … аз съм била на това място в пирамидата. А какво ще кажеш за догоните?

Башар: Догоните са имали посещения на същества от звездната система на Сириус.

Участник: Кога?

Башар: Кога? Направи справка във вашата история. Разбрах, че се интересуваш от история. Преди стотици години.

Участник: Само стотици.

Башар: Добре, стотици и стотици, хиляди.

Участник: Добре, благодаря ти. Внукът ми е тук и той е на опашката след мен.

Башар: Чудесно, поздравления.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Имам няколко въпроса. Можеш да ме спреш, ако са повече …

Башар: Ще го направя, без да се страхувам.

Участник: Първият ми въпрос е какво представлява времето?

Башар: Времето е страничен ефект от преместването на съзнанието ви през милиарди успоредни реалности в секунда, за да създаде илюзията за движение и промяна. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, и това ме отвежда до следващия въпрос. Значи има такова нещо като успоредна вселена.

Башар: Има много, много такива успоредни вселени, но идеята е, че когато говорим за успоредни реалности, не говорим просто за последователност от успоредни реалности, а имаме предвид, че всяка една успоредна реалност е един замръзнал момент, една замръзнала снимка, подобно на кадър от филмова лента, която не съдържа движение, промяна, преживяване, нищо такова. Последователността от такива кадри, от такива успоредни реалности, създава илюзията за движение и промяна в един филм и по същия начин усещането за време и промяна във физическата реалност. Вашето съзнание преминава през последователност от такива кадри милиарди пъти в секунда, както светлината на прожектора преминава през кадрите на филмовата лента, създавайки преживяването за пространство-време.

Участник: Хм. О кей.

Башар: Действителното цъкане на часовника е това, което наричате „време на Планк”.

Участник: Планк?

Башар: Това е име на един от учените на вашата планета, който първи е дефинирал тази миниатюрна единица за измерване на времето, основана на скоростта на светлината, която преминава през разстояние, наречено „дължината на Планк”, което е 10 на минус 43-та степен. Нещо много, много малко. С други думи, това е зрънцето на вашата реалност, цъкането на часовника на вашата реалност. Ето колко бързо вие се премествате през тези успоредни реалности – милиарди, милиарди пъти в секунда. Защото в една секунда има милиарди единици време на Планк. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Намирам много смисъл. Хм, ние, хората, доминиращата форма на живот ли сме?

Башар: Къде, на вашата планета?

Участник: Да.

Башар: Не. (смях в залата)

Участник: Коя е доминиращата форма?

Башар: Бактериите.

Участник: Хм. А във вселената?

Башар: Във вселената има много, много, много форми на живот. Човеците заемат една част. Хуманоидите заемат част от съществата, които сме срещали, но има много, които въобще не приличат на вас. Естествено зависи как гледаш на това. Защото ако, отново: разбираш, че съществуват успоредни реалности и че те са безкрайни, тогава може да има вселени, в които човешката форма да е доминираща. Така че можеш да кажеш, че има вселена, където човеците са доминиращи. Но тъй като вселените са безброй, има най-различни, с различни доминиращи форми на живот. Също така, зависи какво разбираш под „доминиращи”, защото тази дума може да има различни значения на вашия език.  

Участник: О кей, последен въпрос. Как мога наистина да бъда жив?

Башар: Имаш предвид да живееш според пълния си потенциал?

Участник: Да.

Башар: Като действаш според най-силната си радостна възбуда във всеки възможен момент. Във всеки момент ти имаш на разположение различни възможности за действие. Трябва само да избереш тази, която предизвиква у теб повече радостно вълнение от всички останали. След това трябва да действаш спрямо нея с всичките си способности, докато изчерпиш възможностите си за въздействие, с абсолютно нула настояване за това как ще се появи крайният резултат и какъв трябва да бъде той. Това е цялата формула. Когато действаш спрямо нещо, което предизвиква у теб повече радостно вълнение от всичко останало, ти всъщност се синхронизираш с енергията на истинската си същност. Това е начинът, по който тялото ти интерпретира енергията на истинската ти същност – като радостна възбуда, страст, любов, творчество. Това е резонантната енергия на истинската ти същност. Така че всеки път, когато следваш нещо, което предизвиква у теб повече такива усещания от всичко останало, ти се ангажираш да се синхронизираш с тази енергия и когато направиш това, без каквото и да било настояване за крайния резултат, ти отваряш пълния комплект на радостната възбуда и всички инструменти в нея, които могат да ти бъдат от полза. Така ти ще получиш всичката необходима ти подкрепа, радостната ти възбуда ще бъде движещата сила на твоя живот; това ще бъде организиращият принцип, който ще доведе до синхронните събития в живота ти точно навреме и в правилната последователност; това ще бъде пътят на най-малкото съпротивление, който ще ти позволи да изпитваш потока на живота по най-безпрепятствен начин; това ще те свърже с всички други източници на радостна възбуда и следвайки този път, ще достигнеш до всичко, което ти е необходимо в твоя живот, и накрая това ще ти послужи като отразяващо огледало, което ще ти разкрие всичко, което в съзнанието ти може да бъде извън синхрон с радостната ти възбуда, за да можеш да го идентифицираш, приемеш и да преобразиш енергията му отново в синхрон, за да разгърнеш радостната си възбуда и да продължиш да се развиваш по този начин. Така че формулата да следваш радостната си възбуда, с всичките си способности, без настояване за крайния резултат е всичко, което трябва да правиш, за да живееш живота си най-пълноценно. Това е всъщност единствената цел и мисия, която имаш в живота си.

Участник: Удивително.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Благодаря ти.

Башар: Благодаря … Звучи като добра идея, нали?

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Поднасям ти своята сърдечна благодарност.

Башар: И ти приеми също нашата.

Участник: В продължение на няколко години изпитвам болка в бедрото си, а през последните няколко месеца изпитвам болка и в един от лактите си. Миналата вечер закупих един от вашите контактни кристали и следвайки най-силната си радостна възбуда, се прибрах в къщи и медитирах. И на сутринта, когато се събудих, вече не чувствах никаква болка в тялото си.

Башар: Защото … болката е съпротива срещу естествената ти природа. Когато престанеш да се съпротивляваш на естествената си природа, енергията протича, няма никакви блокажи и никаква съпротива, съответно и никаква болка. 

Участник: Медитирах, използвах всякакви кристали и въпреки това, болката продължаваше.

Башар: Да. Ти просто си открила позволението, което е съвпаднало най-силно с твоите убеждения, и това най-накрая ти е дало възможност да си позволиш да бъдеш в по-голяма степен вярна на себе си. Ние сме щастливи, че по някакъв начин сме били част от процеса, в който ти си отразила към себе си своята сила, но ти си направила това, не кристалът. Просто кристалът се е синхронизирал по-точно с твоите убеждения, при което най-накрая си си позволила да повярваш, че е в реда на нещата да си позволиш да се избавиш от съпротивлението си.

Участник: О кей. Има ли нещо друго, което би могъл да ми кажеш относно кристала – дали се нуждае от презареждане, дали трябва да медитирам отново …?

Башар: Ти разбираш нашето определение за позволение, нали?

Участник: Да.

Башар: Тогава защо задаваш въпрос, на който можеш да си отговориш сама?

Участник: Питам се дали има нещо друго, което ти би могъл да ми предложиш …

Башар: Ти разбираш, че кристалът е, в определен смисъл, едно изявление на желание за установяване на контакт, нали?

Участник: Да.

Башар: Първият контакт, който трябва да установиш, е с повече от самата себе си.

Участник: А-а!

Башар: А-а. Това е, което мога да ти предложа.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Много. Също така бих искала да те попитам какво можеш да ни кажеш относно планетата Х.

Башар: Нека засега го кажем по следния начин. Всичко, което си чула по въпроса, не заслужава вниманието ти и тревогите ти в този конкретен момент. И това е всичко, което ще кажем засега.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Нека напомним на всички чрез примера, даден току-що. И моля, разберете отново, че това няма за цел да ви изплаши, а само да увеличи разбирането ви. Когато се синхронизирате със себе си, идеята за болка ще изчезне. Защото няма да има повече съпротивление. В обратния смисъл, тъй като нещата се усилват и ускоряват, енергийното или понятийно  несъответствие във вашата енергия ще започне за бъде усещано от все повече и повече хора на вашата планета почти мигновено като физическа болка и като физическо проявление на отсъствието на синхрон. Ще настане момент, в който повече няма да може да понасяте енергийното несъответствие, защото болките ще се засилват, когато излагате себе си на по-високи енергии, които няма да могат да протекат през вас, защото може да има несъответствия във вашата енергия. И всички възможни слаби места в тялото ви ще започнат да ви показват, че определенията и енергиите във вас са извън синхрон. Не се страхувайте от това, а само внимавайте, ако това се случи, защото ще ви изглежда много странно в даден момент да стоите без да правите нещо и изведнъж нещо да ви заболи без причина, когато започнете да се придвижвате в посока на най-силната си радостна възбуда, или установите контакт със същества, които притежават по-висока вибрационна честота от вас. Всичко у вас, което е извън синхрон, ще започне да се проявява физически и конкретно, защото промените се ускоряват и това е времето, и това е векът, които сте очаквали с нетърпение! Това е един от симптомите, че всичко, което е извън синхрон, ще започне да се проявява във физическата реалност. Така че синхронизирате се, синхронизирайте се.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Как си?

Башар: Идеално, а ти?

Участник: Добре.

Башар: Само добре?

Участник: Да.

Башар: Добре тогава.

Участник: Срещам известно объркване по повод това да следвам пътя на най-силната си радостна възбуда. Бих искал да зная как да открия най-вълнуващия вариант, когато променям мнението си относно това, което ме вълнува най-силно.

Башар: Ние винаги съветваме да сте сигурни, че когато разглеждате своите възможности за избор, нещо, което може да не изглежда вълнуващо, всъщност може да бъде такова, ако ти не го оцветяваш чрез възприятията си така, че да изглежда невълнуващо. Затова е винаги препоръчително да се огледаш внимателно, за да си сигурен, че не замъгляваш своята радостна възбуда и не я правиш неволно по-малко вълнуваща като възможност. Ако разбереш, че правиш това и разбереш каква е причината да го правиш, то ти ще изведеш тази възможност на преден план и ще можеш да я сравниш с всички останали възможности, които предизвикват у теб радостна възбуда. И тогава ще можеш да избереш варианта, който те вълнува най-силно, или спрямо който можеш да предприемеш най-резултатно действие, без да очакваш конкретен краен резултат. Моля те, помни, че нещата, които предизвикват у теб радостна възбуда, не означават, че точно те трябва да се реализират. Твоята радостна възбуда знае, че понякога у теб може да има съпротивителни сили и тя може да избере нещо, на което ще реагираш положително и което ще те накара да се придвижиш напред, да си размърдаш задника. И след като вече си се задвижил, ще се появи истинското нещо, което ще те развълнува. Но ти е нямало да видиш това нещо, ако преди това не си се бил придвижил от А към Б. А първоначалното нещо, което те е привлякло, може би е имало за цел да те накара да се придвижиш от А към Б, за да можеш да видиш В. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Така че винаги внимавай, ако откриеш нещо в живота си, към което изпитваш съпротива, за да разбереш дали наистина го разпознаваш като нещо, което не предпочиташ, или е нещо, което „оцветяваш” по неприятен начин, защото се страхуваш от него. След като веднъж си изяснил това, то вариантите, които предизвикват у теб радостна възбуда, ще се изяснят и ти ще избереш този, който те вълнува най-силно, или това, което отговаря най-пълно на способностите ти за въздействие. И това е всичко, толкова е просто. Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Има ли още нещо?

Участник: Да. Бих искал да зная защо намирам за трудно да си спомням.

Башар: Да си спомняш какво?

Участник: Например информация като тази от вчерашния сеанс … защо ми е трудно да запомня напълно това, което бе обсъждано?

Башар: Защото все още не го разбираш.

Участник: Как така?

Башар: Защото ти все още не го използваш напълно. Когато наистина разбереш природата и структурата на Съществуването, тогава ти ще знаеш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш. Няма да става дума за запомняне. Не ти е нужно да помниш, а само да знаеш, че ще знаеш това, което трябва, когато ти е необходимо.

Участник: О кей.

Башар: И това е. Ти се опитваш да си спомниш. Престани да се опитваш да си спомниш. Просто знай, че ще знаеш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш. И тогава ти ще помниш, така да се каже.

Участник: О кей.

Башар: Понеже все още не разбираш този механизъм, ти срещаш затруднения, защото се опитваш да правиш нещо, което не е нужно да правиш. Ти само трябва да прилагаш, да използваш. Помни, че това, което знаеш, че е истина, ти просто го правиш, то е в твоето поведение. Ти не го поставяш под въпрос, не мислиш върху него. То е просто част от теб, това, което си. Така че ти трябва наистина да усвоиш и разбереш природата и структурата на Съществуването и начина, по който машината работи, така да се каже. И когато знаеш това, ще разбереш, че не става въпрос за запомняне, а за знаене. И в каквото състояние се окажеш, или каквото състояние създадеш за себе си, нещата, които трябва да знаеш и които са релевантни за това състояние, ще бъдат нещата, които ще знаеш в това си състояние. Нещата, които няма да знаеш в това състояние, ще бъдат неща, които не трябва да знаеш, или не можеш да знаеш в това състояние. Променяш състоянието си и променяш това, което знаеш. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Помниш ли това, което току-що ти казах? (смях в залата)

Участник: Очевидно, когато трябва да го знам.

Башар: Благодаря ти!

Участник: Още един последен въпрос. Валиант Тор (Valiant Thor) от планетата Венера, описан от д-р Франк Стрейнджис (Dr. Frank E. Stranges, PhD) наистина ли е извънземен, опитал се да установи контакт със Земята? *)

*) Става дума за книгата на Dr. Frank E.Stranges, “A Stranger at the Pentagon”, в която авторът описва посещение в САЩ на извънземно същество в средата на 20-ти век, в т.ч. срещите му с президента Айзенхауер. – Бел. прев.

Башар: Няма да говорим много за това, но нека само кажем отново, че планетата Венера във вашата Слънчева система и във вашето измерение не е населено място. В други измерения обаче, тя е населена. Следователно, когато някой каже „от Венера”, той няма точно предвид „от планетата Венера във вашата Слънчева система”, а има предвид „от друго измерение”. И начинът, по който те се представят пред вас, е това, което имате нужда да видите и разберете във вашите термини, по повод на това, което те представляват. Но това същество е много по-различно и много повече от това, което си мислите. То проектира само това, което трябва да видите, за да разберете за какво става дума, според вашите нужди. Нали така?  

Участник: Да. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: И така, преди малко ти говори за това да следваме най-силната си радостна възбуда.

Башар: Да, направих това.

Участник: В моя случай, аз напуснах нещо, което може да бъде наречено престижна, корпоративна длъжност, за да следвам своята радостна възбуда.

Башар: Добре, щом настояваш.

Участник: И преживяванията ми по пътя на най-силната ми радостна възбуда са свързани с жестоки финансови затруднения по начин, който не познавах преди.

Башар: Добре, но преди да продължиш, ти си спомняш … макар това винаги да е въпрос на твой избор, може би това е процесът, от който си се нуждаела … че както многократно сме напомняли на мнозина от вас, молим, помнете да уважавате своята система от убеждения, защото ако наистина, наистина вярваш и не можеш да се отървеш от убеждението си, че се нуждаеш от този вид длъжност, за да осигуряваш прехраната си, не е разумно да скачаш от височината, ако нямаш парашут. Ако обаче вярваш, че падането от високото ще ти помогне да научиш по-бързо, че ти трябва парашут по пътя надолу … то това става като избор. Моля обаче да не се вкарваш насилствено в ситуация, с която всъщност не вярваш, че си готова да се справиш. Ти можеш да следваш своята радостна възбуда на порции, със скоростта, с която се чувстваш удобно.  Въпреки това, ако вярваш, че например това да скочиш в ледена вода ще ти позволи моментално да направиш това, което трябва да направиш, в това няма нищо лошо, ако искаш да постъпиш така. Трябва обаче да бъдеш честна дали наистина вярваш, че този метод ще даде резултати при теб . . . 

Участник: Да, аз не вярвах в това до момента, в който скочих.

Башар: Ето, виждаш ли, значи това ти разкрива определени неща. Естествено ти притежаваш капацитета напълно да промениш това, ако престанеш да се бориш с определения за изобилие, които са извън синхрон с това, което предпочиташ. 

Участник: О кей …

Башар: Спомняш ли си нашето определение за изобилие?

Участник: А-а-а, не.

Башар: Изобилие: Способността да правиш това, което трябва да правиш, когато трябва да го правиш. Точка! 

Участник: (смее се)

Башар: Забележи, че не съм споменал нищо за финанси.

Участник: Точно така.

Башар: Не отричам, че парите са един от начините, чрез които изобилието може да бъде представено на вашата планета. В това няма нищо лошо. Идеята обаче е, че ако разширите своето определение за изобилие, за да обхване всички форми, които ви позволяват да правите това, което трябва да правите, когато трябва да го правите, то когато парите ще се окажат пътя на най-малкото съпротивление, те ще се появят. Понякога обаче парите не са пътят на най-малкото съпротивление. И настояването, че това е единственият начин да си осигурите нужното в тази ситуация и при онези обстоятелства, по отношение на които имате такива допускания, защото обществото ви е казало, че няма друг начин … то тогава вие ще се лишите и ще затворите врати за всички останали начини, чрез които изобилието може да потече към вас и които могат да бъдат пътя на най-малкото съпротивление, и които могат да ви позволят да постигнете желанията си с много по-малко усилия. Например някой може да каже: „Аз се боря, за да спестя достатъчно пари, за да купя къщата на мечтите си, но независимо какви усилия полагам, за да придобия тази къща … ”Е, може би цялата тази борба трябва да ви подскаже, че това не е пътят на най-малкото съпротивление. Когато продължиш да следваш своята най-силна радостна възбуда, знаейки, зна-ей-ки, че нишката на радостната възбуда е свързана с вси-и-и-ички други проявления на радостна възбуда, стига да продължиш да я следваш … то може би просто трябва например да си кажеш: „Добре, нека да опитам. Сега ще спра да се боря и ще се огледам. Кое е следващото най-силно вълнуващо ме нещо, което мога да избера измежду всички възможности, с които разполагам? Може би това е да отида на обяд с приятел? Но то няма абсолютно нищо общо със спестяването на достатъчно пари за закупуването на тази къща. Нямам представа, но трябва да се доверя, че това радостно вълнение ще ме отведе, където трябва, защото всички неща са свързани. Ако тази къща наистина отразява най-силната ми радостна възбуда, тя по някакъв начин трябва да се вмести в цялата тази формула”. Но когато в действителност се отдалечиш от този конкретен фокус и следваш своята радостна възбуда, тогава ти насочваш вниманието си към това как би могла да постигнеш целта си по един по-лесен начин, отколкото първоначално си мислела, защото сега вече не следваш своето его, а Висшия си разум, който ти шепне: „Ела насам, ела насам, аз ще ти покажа пътя. Всичко е много просто”. И така, ти решаваш, че ще ти бъде най-приятно да отидеш на обяд с приятеля си. И докато си приказвате с него в ресторанта, дочуваш разговора на двойката от съседната маса: „Ние заминаваме за цели пет години и би било чудесно да намерим някого, който да живее междувременно в тази къща и да я пази. Ние сме готови да им я предоставим безплатно, но просто не можем да намерим никого”. И ти се обръщаш към тях и питаш: „Извинете, дочух разговора ви, но къде се намира вашата къща?” „Ето онази къща там на хълма” „Какво?! Къщата, която винаги съм си мечтал?! Вие живеете там?” „О да, вие бихте ли желали да живеете там?” „Благодаря ви!” И ето ти си вече в къщата. И не си платила и стотинка, и може би те ще са готови и да ти платят.  Ако мислиш, че това е някакъв краен пример, ти се лъжеш. Това са нещата, които се случват непрекъснато, като синхронности. Когато следваш потока на живота без усилия, животът ти се превръща в магическа експлозия с абсурдни размери!  Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Защото когато ти се дава нещо, когато ти се предоставя възможност  да направиш нещо, това е не по-малко израз на изобилие, отколкото са парите. Така че не затваряй вратите пред всички форми, в които може да се появи изобилието, като настояваш, че само една единствена форма ще те отведе там, където трябва да отидеш. Нека пътят на най-малкото съпротивление ти покаже формата, в която изобилието трябва в действителност да се появи. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Този пример помага ли ти малко?

Участник: Да, помага ми много.

Башар: Добре. Нещо друго?

Участник: Да, имам въпрос относно астралното пътуване. Аз много често съм напускала тялото си …

Башар: Добре, и къде си ходила?

Участник: Това е въпросът ми. Аз само си спомням, че напускам тялото си и се рея над него …

Башар: И тогава какво правиш?

Участник: Веднъж се появи един лъч, който се опита да ми каже нещо, друг път се изстрелях в пространството и това е всичко, което си спомням. И въпросът ми …

Башар: Защо не си имала наум някаква дестинация?

Участник: Не зная … аз … аз даже не зная …

Башар: Нека ти задам един въпрос, може ли? Когато отидеш и закупиш билет, за да пътуваш за някъде, ти просто отиваш на летището и казваш: „Просто ме закарайте някъде, не зная къде ще се озова”. (смях в залата) Ти обикновено имаш предвид конкретна дестинация, нали?

Участник: Да, но къде отивам обикновено?

Башар: Ти отиваш на различни места! Но от твоята гледна точка ти не изпитваш никаква посока на движение. Защо не решиш къде би искала да отидеш, преди да започнеш да пътуваш? Тогава ще знаеш къде да стигнеш.

Участник: Как да реша къде искам …

Башар: Какво искаш да кажеш с това „Как да реша”? Къде би искала да отидеш?

Участник: …

Башар: Нямаш никаква идея за местата, които би искала да посетиш, когато си извън тялото си?

Участник: Ъ-ъ … други сфери …

Башар: Какво означава това за теб? Искаш конкретна цел? Ела на нашата планета.

Участник: О кей. (смее се)

Башар: (медиумът посочва с ръка) Е-сасани, в една успоредна реалност, около петстотин светлинни години в посока на пояса на Орион. Поглеждала ли си към пояса на Орион на вашето зимно небе?

Участник: Не.

Башар: Защо не? Иди и го погледни, познаваш ли съзвездието Орион? Запозната ли си с трите звезди на пояса?

Участник: Не.

Башар: Добре, тогава се запознай.

Участник: О кей.

Башар: Това си ти, която планираш своето пътуване, нали така? (смях в залата).

Участник: Да.

Башар: Тогава се запознай със съзвездието, но разбери, че ще се озовеш в различно измерение, където съществува нашата реалност, където всичко е солидно за нас, така както вашата реалност е солидна за вас. Но тъй като ние сме в успоредна реалност, ние сме невидими за вас, докато не се преместите на нашата честота. Вие сте запознати с нас и ние сме ви дали нашия „телефонен номер” – черният равностранен триъгълник на черен фон, но отделен от черния фон от дълбока синя светлина, която излиза от страните на триъгълника. Използвай това и своите знания за нашата вибрация, за да те насочват в астралното ти пътуване и кажи: „Аз отивам на Е-сасани”. Насочи се към пояса на Орион, знаейки какво е усещането ни, благодарение на това наше взаимодействие, спомняйки си това взаимодействие и нашата енергия, представяйки си равностранния черен триъгълник със синята светлина, прозираща зад него върху черния фон, и просто тръгни. Нали така?

Участник: Добре, това звучи добре.

Башар: И ни кажи: „Здрасти”.

Участник: (смее се)

Башар: Добре, приятно пътуване!

Участник: Благодаря ти. Имам и последен въпрос. Имаше случаи, когато същества са се опитвали да контактуват с мен по време на сън и съм се чудела кои са те. Дали са …  

Башар: Понякога са водачи, понякога са съществата, които наричате Сивите, понякога са нещо друго. Сега няма да ти кажем нищо повече. Засега просто планирай пътуването си, нали така?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Образовай се по отношение на това къде отиваш, планирай го и на добър път.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Чух те да говориш за реалностите-сфери (bubble realities).

Башар: Да, реалностите-сфери.

Участник: И за преместването в успоредни реалности.

Башар: Да. Това е до голяма степен една и съща идея. Просто различни изрази с различно предназначение в разговорите.

Участник: О кей. Можеш ли да обясниш как ние на групово равнище създаваме реалности-сфери?

Башар: Вие го правите по споразумение. С други думи, ако използваме разговорна реч, все едно че си поканил някого да играете шах. И ако ще играете шах, нужна ви е специална дъска, така че се съгласявате на основата. Нуждаете се от фигури, оформени по определен начин. Съгласявате се, че фигурите трябва да притежават определени качества и се споразумявате относно правилата на играта, за да знаете, че ще спазвате едни и същи правила. След това създавате фигурите, слагате ги върху дъската и започвате да играете. В случая идеята е подобна. Вие създавате една реалност по взаимно споразумение, поставяте терена, определяте правилата и казвате: „Това са правилата, към които в общи линии ще се придържаме, за да имаме това преживяване, за да играем тази игра помежду си.” Направено на едно по-високо равнище. Направено на духовно равнище и чрез това, което наричаме матрица на реалността, като граница между физическата и нефизическата реалности. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да.

Башар: Добре, би ли искал да изследваш това по-задълбочено?

Участник: Не, това е достатъчно засега.

Башар: Добре. Нещо друго?

Участник: Да. Има един термин кохерентност, използван от института HeartMath.

Башар: Да.

Участник: Става дума за кохерентност между ума и сърцето.

Башар: Да.

Участник: Дали можеш да кажеш нещо повече за това?

Башар: Това е просто синхронизиране. Става дума за едновременно резониране. Всъщност идеята е подобна на тази, която преживявате сега, когато ние комуникираме чрез една биологична същност на вашата планета. Защото медиумът е бил обучен да има необходимия вид кохерентност на мозъчните си вълни и да функционира като камертон, настроен спрямо нашата вибрация. Така че когато ние имаме определени мисли и медиумът функционира на същата дължина на вълната, то той има подобни мисли по същото време. Следователно той може да превежда нашите мисли, като има кохерентност и синхрон с нашите мисли, защото нашите мисли съществуват на определена честота. Дублирайки тази честота, вие имате същите мисли по същото време. Така действат телепатията и чанелингът. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да, отговаря. Един последен въпрос. Преди седмица имах един сън, че съм посетен от двама-трима Сиви и те манипулираха по някакъв начин тялото ми. Не бях изплашен, но в един момент те използваха някакъв инструмент и инжектираха ръката ми и главата ми.

Башар: Да.

Участник: И след това те изглеждаха някак изненадани и побягнаха към една врата, и като че ли едно друго същество влезе в стаята.

Башар: Да.

Участник: Какво беше това?

Башар: Надзирател. (overseer)

Участник: Надзирател?

Башар: Да, за да се увери, че може да бъде направена малка корекция на това, което Сивите са направили, при промяна на енергийните модели на твоята генетична матрица. За да можеш да изпълниш своята част от споразумението, което си сключил, за да участваш в програмата за хибридизация.

Участник: Можеш ли да кажеш нещо повече за моето споразумение?

Башар: Не.

Участник: О кей, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти много за това, което правиш!

Башар: Благодарим ти за това, че отразяваш към нас това, което вече знаеш.

Участник: В момента съм на кръстопът в живота си и …

Башар: Кръстопът! Колко вълнуващо!

Участник: Казаха ми, че ме уволняват …

Башар: Колко вълнуващо! Значи си използвал своята среда, за да те подтикне в посока, в която би искал да тръгнеш, но ти задължително не си предприел нищо по въпроса, така че си направил това от разстояние, като си използвал другите около себе си, за да създадеш обстоятелства, които да те форсират в тази посока. Това е много хитро от твоя страна.

Участник: По съвпадение, аз се опитах да започна собствен бизнес.

Башар: По съвпадение!

Участник: Но е доста трудно …

Башар: Щом така казваш. Защо вярваш, че това е трудно? Защото спомни си, че няма такова нещо като присъщо трудна ситуация. Тя само ти изглежда трудна поради определението, което даваш на своето отношение към нея. Така че защо си въобразяваш, че това е нещо трудно?

Участник: Може би се страхувам, че ще загубя работата си …

Башар: Но ти ще загубиш работата си!

Участник: Да … (смее се)

Башар: Ако това е неизбежно, защо ще се страхуваш? Ако повече те вълнува придвижването в нова посока, за да създадеш собствен бизнес, защо не позволиш на това радостно вълнение да бъде водещо пред страха да загубиш нещо, което не предпочиташ? Не ти ли звучи малко нелогично, поставено по този начин?

Участник: Да.

Башар: Е …? Защо си толкова нелогичен?

Участник: Не зная, аз …

Башар: Да, знаеш, да, знаеш, да, знаеш. От какво се страхуваш? Помни, че това е друг начин за откриване на едно определение. Можеш да попиташ: „Какво трябва да приемам за вярно относно себе си в тази ситуация, за да се чувствам по този начин?” или: „Ако действително се придвижа в посока на това, което наистина ме вълнува и което наистина предпочитам, какво ужасно нещо може да ми се случи?” Това също ще ти разкрие отговора, ако имаш желание да го чуеш.

Участник: Хм …

Башар: И така, какво е определението, какво се страхуваш, че ще се случи, ако действително се придвижиш в посока на най-силната си радостна възбуда?

Участник: Както каза дамата преди мен, че ще срещна финансови затруднения.

Башар: И какво е толкова лошо в това? Това е само една идея, нали?

Участник: Ние се нуждаем от пари, за да оцелеем в нашето общество.

Башар: Това ти го казваш. Понякога може да са ти нужни, а понякога – не. Както вече обяснихме, ние разбираме, че това е валиден израз на изобилие и на обмен във вашето общество, но той не е единствен. Тогава защо ограничаваш начините, по които бизнесът ти може да намери подкрепа, като настояваш, че това може да стане само чрез една форма на изобилие? …  И затваряш вратите пред всички останали форми на синхронности и изобилие, които могат да дойдат при теб, и да ти покажат, че можеш да се придвижиш напред. Защо ще правиш това? Защо ще саботираш собствения си бизнес с такава ограничена перспектива?

Участник: Не зная.

Башар: Разбира се, че знаеш! Защото на това са те научили. И това е, в което вярваш.

Участник: Хм.

Башар: И това е целият смисъл на това предаване. Възприемане на тези отрицателни убеждения, които са способни да те накарат да повярваш да се откажеш от вярата в собствената си значимост. Така че ти купуваш продукта, който те ти продават. Те също имат свой бизнес.

Участник: У-ха. (смее се)

Башар: И ти купуваш всичките им продукти – „О да, това отрицателно убеждение ми се струва добро, ще взема три бройки от него и още две от тези, благодаря ти.” (смях в залата) „О, чакай, почакай малко, това отрицателно убеждение е на разпродажба. То е много специално, вземи и него. Сега ще ти дам още една торба.” И сега торбите в двете ти ръце наистина ще ти дотежат.

Участник: (клати глава в съгласие)

Башар: Така че спри да купуваш неща, които не ти трябват и които принадлежат на друг бизнес, и ще имаш каквото ти трябва за твоя бизнес.

Участник: Хм-м.

Башар: Стига да повярваш в това.

Участник: Вярвам го.

Башар: Тогава действай, все едно че го знаеш, знай, че това е истина. Покажи го с поведението си, ако наистина знаеш, че е вярно. И ако по някаква причина по своя път изведнъж откриеш, че започваш да се колебаеш относно това, няма нищо страшно, защото спомни си, че когато следваш своята радостна възбуда, тя може да ти послужи и за отразяващо огледало, за да ти покаже къде си все още извън синхрон. И това ще бъде възможност да откриеш, да идентифицираш съзнателно съответното отрицателно свое убеждение, да го интегрираш и да приведеш енергията му отново в синхрон. Така че откриването на отрицателни идеи по пътя на радостното вълнение е една от функциите на радостното вълнение, а не препятствие по този път. Не го определяй като препятствие. Не го определяй като смущение и прекъсване. Част от функцията на твоето радостно вълнение е да ти разкрива неща, които не са част от пътя на радостното ти вълнение! То си върши работата, като ти ги разкрива, за да можеш да се справиш с тях, да ги приведеш отново в съответствие и да разгърнеш още повече своето радостно вълнение. Така нещата ти ще тръгнат в положителна посока, вместо обратното. Нали така?

Участник: Да.

Башар: С какво наистина се вълнуваш да се занимаваш?

Участник: Мисля, че бизнесът е една стъпка …

Башар: Какъв вид бизнес? Какво точно те вълнува?

Участник: (с унил глас) Вълнува ме …

Башар: Един момент. (към аудиторията) Нали той звучи силно радостно развълнуван? (смях в залата)  (имитира с провлечен глас) „Ами аз съм ентусиазиран да започна” … Къде е твоето страстно увлечение? Сигурен ли си, че това наистина предизвиква в теб радостно вълнение?

Участник: Може би не е най-вълнуващото нещо …

Башар: А кое би било най-вълнуващото нещо? Благодаря ти за откровението … най-после! Какво би те увлякло повече от това, което имаш предвид?

Участник: Връзката с делфините, изследване на техните звуци.

Башар: И защо това да не може да бъде бизнес?

Участник: А-а-аз …

Башар: „А-а-аз не знам, защото едно малко отрицателно убеждение дълбоко в мен ми каза, че това не може да стане, така че предполагам, че съм закупил и него”. Нещата, които предизвикват радостната ти възбуда, ще ти осигурят необходимото по начина, по който трябва да бъдеш осигурен, но ти никога няма да ги откриеш, ако не предприемеш някакво действие в посока на тези вълнуващи те неща. Даже и ако това е само една стъпка! Нека ти докаже, че може да ти осигури необходимите средства. Ако искаш да създадеш нещо, което наистина не предпочиташ, и ако то не предизвиква най-силната ти радостна възбуда, но в същото време вярваш, че то ще ти осигури каквото трябва, във всички случаи действай. Но най-малкото, ако въобще обмисляш идеята да следваш най-силната си радостна възбуда, поне си дай един шанс, като предприемеш някакво действие по отношение на нещо, което най-силно те привлича, когато имаш някаква възможност. Когато можеш, поне дай на тази радостна възбуда шанс да ти покаже, че може да ти осигури необходимото. И колкото повече й даваш такъв шанс, толкова повече ще виждаш, че тя може да прави това, и така ще засилиш своята увереност, и ще се освободиш от нещата, които не предпочиташ, и ще оставиш нещата, които наистина предпочиташ, да те подкрепят непрекъснато. Чувал ли си ни да разправяме историята за жената, която разказвала истории на децата си?  

Участник: Не.

Башар: Имало една жена, която била наистина страстно увлечена да разказва истории на децата си. Тя можела толкова удивително добре да прави това, че децата й започнали да канят приятелите си да слушат историите. И тогава децата започнали да канят родителите си да слушат историите. След това започнали да я канят в различни домове да разказва историите си, защото го правела с такава страст и увлечение, че хората започнали да й плащат, за да разказва истории. И ако някой й бе казал в самото начало: „Как ще можеш да се изхранваш само от разказване на истории? Това е смешно, това е безсмислено, никой не може да си изкарва хляба само правейки това”, то тя вероятно нямаше да тръгне по този път, но тъй като тя била страстно увлечена в това, не обърнала внимание на тези, които я разубеждавали, продължила да го прави и в крайна сметка по този начин си осигурила прехраната. Ето как стават нещата! Нали така? 

Участник: Да.

Башар: Това, което доста хора на вашата планета от много, много отдавна са считали за чиста фантазия, е всъщност начинът, по който животът работи … Шок и изненада. И така, нещата, които всички сте правили и които са ви пречили да преживявате тези чудеса, това е изключението! Чудесата са естественият порядък на нещата! Да не ги преживявате – това е изключението. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това е само един механизъм. Той ще работи при теб, така както работи при всеки друг, защото той вече работи при теб, но ти просто го използваш по отрицателен начин, защото го захранваш с отрицателна информация и той няма друг избор, освен да ти връща отрицателни преживявания. И несигурност, съмнения в себе си, защото това е вибрацията, която ти вкарваш в него. Но това е само един механизъм, той няма свой ум, няма да ти противоречи. Механизмът не може да ти помаха с пръст и да ти каже: „Не, не, не, това няма никога да проработи!” Отрицателните убеждения могат да те накарат да повярваш, че механизмът ще направи това, но той не е способен да го направи! Той е само един механизъм. Това е само природата и структурата на Съществуването. То работи по този начин. Това е един от Законите – „Това, което излъчиш, е това, което получаваш в отговор”. Това не може да се промени! Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Просто такава е природата на звяра. Не може да бъде нищо друго. Така че защо не я използваш в своя полза, вместо в своя вреда? Всичко зависи от теб. Него не го е грижа. Той ще ти даде точно това, което го инструктираш да ти даде. Но ти в действителност трябва да му дадеш това, което наистина предпочиташ, за да можеш да видиш, че той го подкрепя. Ако имаш определение за радостна възбуда, което е по някакъв начин противоречиво на истинското определение за радостна възбуда, то може само да ти даде отражение на формулата на определението, с която си захранил машината. Така че ако имаш определение за радостна възбуда, което казва: „Добре, аз ще действам спрямо най-силната си радостна възбуда, но откъде да зная, че радостната ми възбуда може наистина да ми осигури необходимото? Може би тя ще ме подведе, не зная”, това не е определение за радостна възбуда! Това е друго самостоятелно определение със своя собствена реалност! Определението „Аз ще следвам радостната си възбуда, но тя може да ме разочарова” е едно напълно друго определение. Ако го сравниш с „Моята радостна възбуда е способна да ми осигури необходимото”, това са две напълно различни определения и съответно две преживявания на напълно различни реалности. Ти трябва да си наясно какво влагаш в машината, за да не се изненадаш, когато получиш обратно нещо, което няма да отразява  радостното ти вълнение. Тогава би трябвало изведнъж да усетиш, че не си вложил в машината определение за радостна възбуда, а нещо различно. И затова си получил обратно различно нещо. Толкова е просто. Бъди ясен със своите определение и реалността ти ще бъде тяхно ясно отражение. Нали така?

Участник: Да.

Башар: По същия начин, когато гледаш отражението си в огледалото, ако искаш то да се усмихне, не можеш просто да направиш това (прави сърдита гримаса) и да очакваш огледалото да ти отвърне (прави усмихната гримаса). То ще ти върне само това, което си му дал. Толкова е просто; това е чиста физика! Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Сигурен ли си?

Участник: Трябва да установя контакт със своите отрицателни убеждения и да ги обработя.

Башар: Добре, щом казваш. Аз бих те окуражил да направиш това с всичката радостна възбуда, която можеш да мобилизираш в себе си. Откриването на отрицателните ти убеждения е част от твоята радостна възбуда. Защото когато го направиш, енергията, която те са ти отнемали, ще се прибави към радостната ти възбуда. Това не е ли вълнуващо?

Участник: Хм-м-м. Да.

Башар: Хм-м-м, добре. Благодаря ти.

Участник: Благодаря много, Башар.

Башар: На добър път.

Участник: Здрасти, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първо искам да ти благодаря за късмета да участвам в тази игра, наречена човешко съществуване.

Башар: Добре. Но ти разбираш нали, че такова нещо като късмет не съществува. Това е просто въпрос на твой избор.

Участник: О кей. В продължение на толкова години съм изключително удивен от силата на мозъка, от силата на ума.

Башар: Да …?

Участник: Ти каза, че като хора, ние притежаваме 100% сила на мозъка си, но я използваме, за да изглежда, че притежаваме 10%. Аз си отивам у дома и си казвам: „Добре, аз разбирам това, но в какво трябва да вярвам, за да направя такъв избор? …

Башар: Добре.

Участник: И не откривам нищо.

Башар: Нищо! Точно така, правилно. Нищо. Нищо, освен самия себе си.

Участник: Но това не променя факта, че избирам тези 10%. Аз бих искал …

Башар: Променя го … до момента, в който ти започваш да се съмняваш, че го променя … С други думи, самата радостна възбуда е ключът. Когато действаш спрямо нещата, които предизвикват у теб най-силното радостно вълнение измежду всички възможности във всеки един момент, и ако следваш нишката на тази радостна възбуда, това ще повиши твоята вибрационна честота и ще ти позволи да усещаш по-добре как използваш силата на своя мозък … до момента, в който започнеш да се съмняваш, че това е, което се случва. След което се връщаш към 10-те процента. Така че просто знай, че когато следваш своята радостна възбуда във всички нейни форми на проявление … не само по отношение идеята да се вълнуваш относно увеличаване силата на своя мозък … ти почти се фокусираш върху един страничен ефект, вместо да се фокусираш върху идеите, които всъщност ще ти позволят да преживееш усилването на силата на мозъка си. Когато казваш: „Ето какво предизвиква в мен радостно вълнение”, ти изпитваш вълнение относно крайния резултат. Вълнувай се относно процеса! Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Така че ти естествено, естествено ще почувстваш, че оползотворяваш повече от мозъчната си сила, когато просто действаш по отношение на други неща в живота ти, които съдържат радостно вълнение. Не е необходимо да продължаваш да се фокусираш върху идеята за „крайния резултат”. Просто се фокусирай върху най-вълнуващото те нещо, спрямо което можеш да предприемеш действие, и то действително ще има ефекта на увеличаване силата на мозъка ти. И престани да се фокусираш върху идеята, че се опитваш да увеличиш силата на мозъка си. Ти правиш нещата почти отзад напред. Намираш ли това за смислено?

Участник: Значи трябва просто да правя нещата …

Башар: Просто прави това, което предизвиква у теб радостно вълнение, и силата на мозъка ти ще се увеличи. Всеки път, когато правиш това, което обичаш да правиш, ти си във вибрацията Гама, 40 цикъла в секунда. И когато си на тази честота, има много повече кохезия, много повече кохерентност, много повече синхронизиране, много повече свързаност, много повече асоциации в твоя мозък, и ти ставаш по-добър приемник на високочестотни енергии. Тогава ще знаеш, ще преживееш, ще почувстваш, че присъства повече от самия теб. Но просто трябва да правиш нещата, които ти носят радостна възбуда, така че когато правиш това, което обичаш, ти автоматично ще знаеш, че си в това състояние, в този момент. И продължавай да го правиш, и ще бъдеш непрекъснато в това състояние. И колкото повече си в това състояние, толкова повече ще свикнеш с това състояние, след което ще си позволяваш да отиваш по-нататък и по-нататък, и да се ускоряваш, ускоряваш и ускоряваш. Това обаче е само един страничен ефект от това, че следваш най-силната си за момента радостна възбуда и че правиш това, което обичаш да правиш, независимо какво …  вместо да се фокусираш върху ефекта, който можеш да получиш при правенето на тези неща. Това помага ли ти?

Участник: Да. Аз просто вярвам, че съм една незряла версия на Башар, бих казал.

Башар: Ти си една незряла версия на своето бъдещо проявление, да.

Участник: От тази гледна точка какъв би бил въпросът, който мога да ти задам? (смях в залата)

Башар: … … От каква гледна точка?

Участник: От гледната точка … о кей, аз съм незрял. Ти и твоето съзнание представлявате моя потенциал.

Башар: Твоя бъдеща версия.

Участник: Да, моя версия. Ако ти си на върха на планината и можеш да виждаш неща, които аз не мога, ако си тук на мое място, какво би ме попитал, защото ако тогава ще зная това, което зная сега …

Башар: Но този въпрос вече беше зададен – какво да направя, за да изпълня своята цел (в живота)? Отговорът е: Моята цел е страстта. Целта ми е да бъда верен на себе си възможно най-пълно. Това е единственият въпрос, който трябва да бъде зададен, и това е единственият отговор, от който се нуждаете. Ако разбираш простотата на всичко това, то не е необходимо да бъде усложнявано допълнително. Ти можеш да избереш да го направиш по-сложно, но ние не избираме да направим това. Това помага ли ти?

Участник: Обичам този въпрос. Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Толкова съм благодарен да бъда тук с теб, Башар, и с всички останали.

Башар: И аз ти казвам добър ден.

Участник: Дали можеш да кажеш нещо за влиянието на халюциногенните средства, използвани за развлечение, върху духовното развитие?

Башар: Мога да говоря за това. Дали ще говоря? Това е вече друг въпрос.

Участник: Ще го направиш ли?

Башар: Това, което вече сме казали, е следното. И ние ще ти го напомним накратко. Нещата, които съществуват естествено на вашата планета, нещата, които растат естествено за тази цел, за да ви позволяват да изследвате различни измерения на съзнанието си, това са нещата, които могат да действат като учители и водачи до определен момент. Нещата, които вашето тяло произвежда, като диметилтриптамин, са също нещо, което може да изследвате за усилване на съзнанието си по различни начини, в зависимост от това какво действа при всеки един от вас. Идеята обаче на всички тези неща е, да привикнете да бъдете в определени състояния и след като свикнете с тези състояния, да можете да започнете да разбирате, че сте в състояние да ги създавате в себе си по всяко време, в което пожелаете, без да се нуждаете повече от учителя, който ви е довел до този момент на осъзнаване. В противен случай, ако ще трябва да продължаваш след определен момент, то ти започваш да използваш тези неща, които е осигурила Земята, повече като патерица, отколкото като помощник и така пресичаш линията от самоовластяване към пристрастяване. Даже и ако става дума само за умствено пристрастяване. Така че идеята е да ги ползвате така, както са били създадени да бъдат използвани. Тези, които са естествени за вашия свят, са като учители до момента, в който разберете, че това, което те се опитват да ви покажат, е, че повече не се нуждаете от тях, за да достигнете до състояния, които предпочитате и които са подходящи за вас. Това помага ли ти?

Участник: Да, определено. Също така дали можеш да кажеш нещо за прошката, която е много важна в моя живот?

Башар: Добре. Както вече казах, тя смекчава последиците от отрицателните действия. Какво повече е необходимо да се каже? Бих казал следното. Имате много примери за това, което наричате учители на вашата планета, в продължение на своята история – възнесени владици, мъдри учители, които са създали много различни произведения. В това, което наричате своя библейска литература, вие имате идеята за христовото съзнание, приковано на кръста. Хората на вашата планета казват: „Той умря заради вашите грехове”. Това означава, че когато той е казал: „Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат”, той е имал конкретно предвид, че енергията на опрощението ще смекчи отрицателните последици за всички хора, които действително са му причинили това. Това означава да получиш прошка за греховете си. Това означава фразата, че той е умрял заради вашите грехове – че той ви е учил на нещо посред този акт. Той е учил онези хора на това опрощение по време на това, което са му причинявали, и това е бил неговият начин всъщност да ги освободи от всякакви отрицателни последици на решенията, които са взели, за да му причинят това. Това е смисълът. Това е бил един много мъдър акт на състрадание и един много голям урок. И ако можеш да разбереш какъв действително е бил урокът, тогава ще разбереш и какво представлява прошката. Това помага ли ти? 

Участник: Да, и в тази връзка, в момента аз чета „Курс на чудесата” (A Course in Miracles), където идеята за опрощението е силно застъпена и много ме интересува първото разграничение и опрощаването на това разграничение, разглеждани в тази книга.

Башар: Идеята за първото разграничение е това, което сме нарекли Ангелска сфера. Това е първото отражение на „Всичко, което е”. То може в изместен смисъл да е свързано с по-късното разпознаване на съществуването на ангелите. Така наречената идея за опрощението се вписва в това уравнение само в смисъл да знаете, че няма нищо за опрощаване, което е идеята да преживявате себе си от различна гледна точка. И когато добавяте отрицателната крайност към уравнението, тогава възниква идеята, че е необходимо опрощение. Така че опрощението в този смисъл, в този контекст, е опрощаване на това, че сте помислили, че се нуждаете от прошка … за да преживеете поляризирано отражение на себе си. И няма нищо задължително отрицателно в това да използвате отрицанието по положителен начин и следователно няма нищо за опрощаване. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Добре. Това помага ли ти?

Участник: Да, много, благодаря ти.

Башар: Добре, благодаря за зададения въпрос … Сега, ако пожелаете, може да направите кратка почивка. Ние ще продължим това предаване с вашата холотопна медитация, за да кристализираме тези идеи във вас още повече. Може ли обаче преди това да ви напомня, че по време на утрешното предаване, по време на холотопното преживяване, ние ще ви запознаем с нещо, което никога преди не сме правили по този начин, под формата на един много уникален коледен подарък. Това ще се случи по време на холотопното предаване утре и тогава вие ще откриете какъв е подаръка, като го разопаковате. Засега може да се подготвите за холотопното предаване и медитация за днес.

Башар: Нека продължим това предаване, като ви помолим да се настаните много удобно и да се отпуснете. Освободете се от всичко, което може физически да държите, поставете го встрани, дишайте дълбоко, нежно, навън и навътре … и позволете на тялото си да започне да се отпуска, докато светлините изгасват и музиката бавно зазвучава. И започнете да си позволявате просто да дишате и да се унасяте, да дишате и да се унасяте. Отпуснете се във вибрацията на огледалото пред себе си, което отразява към вас образа на истинското ви същество, отражение на всички различни аспекти, които сте като „Всичко, което е”. Фокусирайте очите си върху центъра на холотопа, знаейки, че като правите това, вие си позволявате възможността да прозрете през самата сърцевина, през самата същност на своето същество. И си позволете да знаете, докато продължавате да дишате и да се отпускате, че вглеждането в тази сърцевина, в това централно завихряне, ще ви позволи също така да се взрете в сърцевината на своята личност, в сърцевината на Физическия си ум, и да си позволите по-лесен достъп до основните си убеждения, и способност да наблюдавате от една неутрална позиция всякакви отрицателни убеждения, които пребивават в тази сърцевина, които излъчват към вас идеи, които може да са извън синхрон с истинската ви същност, с истинската ви вибрация. Защото сега, когато може да видите много по-ясно сърцевината на своето същество и да разпознаете вибрацията на истинската си същност все по-ясно, вие ще можете да разграничите всяка вибрация, излъчвана от всяко убеждение, която не е в синхрон с тази истинска сърдечна вибрация. И ние ви напомняме, че отрицателните убеждения трябва доста да се трудят и да се фокусират върху много конкретни неща, за да ви убедят да оттеглите своето недоверие относно истинската си стойност. В същото време положителните убеждения може да се отнасят за абсолютно всичко положително, тъй като няма значение какви са, понеже всички са в синхрон с вас. Могат да бъдат общи, могат да бъдат и конкретни, но това не е важно, защото не им се налага да се трудят, за да ви убедят в истината, тъй като положителните убеждения знаят, че вие познавате своята истина на едно по-високо равнище на своето същество.

И вече вие започвате да разбирате все повече и повече, когато всичко това попива дълбоко във вас и кристализира във вас, тази вибрация на вашата истина. Вие все повече започвате да виждате измамата зад завесата, лъжите, с които отрицателните убеждения ви захранват, не защото те са злонамерени, но защото те правят просто това, което са създадени да правят – да ви предоставят възможността да избирате отрицателното, тъмнината, ограниченията, за да можете да ги използвате по положителен начин, за да се протегнете към светлината в тъмното, за да се освободите от много ограничения, които не ви служат, защото някои ограничения са ви полезни. Те са тези, които ви позволяват да бъдете фокусирани във физическата реалност и да изпитате процеса на своя живот, за да имате откритията на нови перспективи на своето същество. Това в много отношения е големият подарък, който отрицателните убеждения могат да ви направят, ако ги използвате по този начин, за да контрастират на нещата, които знаете, че са истини за вас, сравнени с тези, които не са, и да помогнат в изстрелването ви с повече ускорение, в посоката на вашите предпочитания и в посоката на вашата радост.

Така че изкажете благодарност, по един положителен начин, от позициите на вашето изпълнено със сила място на покой и равновесие. Благодарете на всички отрицателни убеждения, които са ви довели до мястото, където се намирате, благодарете им и им известете, че вече могат да започнат да се успокояват, че не трябва повече да се опитват да се трудят толкова усилено, за да ви убеждават в нещо, което знаете, че не е истина. Благодарете им, че са свършили работата си и то добре. И им благодарете, че са ви довели дотук, че са ви позволили да видите по-ясно кои сте, виждайки по-ясно кои не сте. И след като им благодарите и успокоите своята енергия, насочена към тях, без да ги отричате, вие постепенно ще отслабите силата, която сте вложили в тях. Така отрицателните убеждения ще знаят, че може просто да се успокоят и да бъдат частта от вас, която трябва да бъдат, просто като една опция, като един равностоен избор, един валиден избор, но нищо повече от един избор. И това е, което те представляват наистина. И когато прозрете през илюзията, когато прозрете през триковете, ще започнете да разбирате, че те не са нищо друго освен една възможност за избор, като всеки друг избор и нямат никаква власт над вас. Те могат само да използват вашата сила в отражението си към вас, което е противоположно на това, което предпочитате, и ако вие не им предадете своята сила, която да използват, те нямат своя собствена. Защото те са само форми, само символи, само знаци и илюзии, те са само сънища, те са само … измислици и светлини, и магия. Те са само идеи, те са само перспективи и това е всичко, което са.

Вдишайте и издишайте, и чувствайте облекчението, и знайте, като използвате с въображението си позволенията, които сме ви предоставили, седемте части от супер позволението, което ви дадохме, които ви позволяват да правите утвърждения, които ви разкриват всякакви отрицателни убеждения, които може да надничат от несъзнателния ви ум, когато преминавате през списъка от утвърждения на супер позволението от седем части, и като използвате позволението, което ви предоставихме тази вечер от вашето време, както и неутрализаторите, които вече имате. Използвайте ги като началото, използвайте ги като матрицата, използвайте ги като референтна рамка, за да разгърнете тези идеи, за да добавите собственото си разбиране чрез своето въображение и комуникация с Висшия си разум, за да разкриете пред себе си повече инструменти и трикове, които може да се съдържат във вас, и им позволете да ви се разкрият. Позволете на своето радостно вълнение да бъде отразяващото огледало, което да ви разкрива всичко, което все още не осъзнавате и което ще послужи за вашето пробуждане. За да може да го трансформирате като неутрализирате и да си спомните, да си спомните, да си спомните. Това са само убеждения и нищо повече, и те не могат да бъдат по-фундаментални от вашето съществуване и от вашето достойнство. Те просто не могат да бъдат.

Позволете си да дишате дълбоко и спокойно, да плувате в това ново разбиране, в тази нова увереност, в тази нова сигурност, в това ново доверие. Не избирайте да бъдете агент на отрицателното убеждение, не избирайте да бъдете жертва на отрицателното убеждение, не избирайте да не осъзнавате отрицателното убеждение. Позволете си свободата на пълното осъзнаване, свободата на преобразуването, свободата да бъдете това, което наистина сте, и отпуснете всичко в себе си, което е извън тази вибрация, за да може да знае, че си е свършило работата и е било в услуга, и че е част от безусловната любов, която изпитвате към цялото си същество.  Простете на себе си и простете на другите, и се освободете, освободете, освободете. И докато се освобождавате от всяко ненужно нещо, знайте, че това, което приемате на негово място, е отражение на реалности, които са истинни за вас и които винаги ще бъдат версия на реалност, която е отражение на вашата истина, която ще ви донесе синхронно точно това, от което се нуждаете, което може да бъде различно от това, което иска вашият ум, но ще бъде точно това, което ще ви служи най-добре. И вие знаете това, и ще се успокоите, и ще приемете, успокоите и приемете, успокоите и приемете подаръка от Висшия разум – това, което е истина за вас. Освободете се от нещата, които не са част от вас, освободете се от нещата, които не ви служат, приемете отражението на реалността, която е създадена точно за вас, защото тя съществува точно тук, точно сега, винаги е била, винаги е и винаги ще бъде. Тя не отива никъде и никога не ви напуска, но вие може да претендирате, че я напускате и може да се потапяте в нещастие, болка и страдание, но не е необходимо да избирате тези неща, защото отново: те са само вашите настоявания да се съпротивлявате. Не настоявайте на това да се съпротивлявате на естествената си природа и всичката болка ще избледнее, и ще се превърне в радостно вълнение. Освободете се от робството, което сами сте си създали. Освободете се от затворническите решетки, които сами сте си изработили. Освободете се от тъмнината, с която сами сте избрали да се обградите, и вижте светлината, отразена от съществото, което сте, в сърцевината на своето съзнание. Вдишайте това, вдишайте това, вдишайте това и се освободете, и бъдете свободни, защото вие сте обичани, вие сте подкрепяни, винаги, и никога не сте сами. Приемете всички проявления на Творението, които отразяват тази подкрепа и безусловна любов към вас. Отворете своите нови очи, за да видите нови неща и за да позволите на отрицателните убеждения да заспят спокойно, след като са заслужили своето пенсиониране като ваши слуги. Те винаги ще бъдат там, ако решите да ги използвате, но сега вие може да им позволите заслужения отдих, спокойния сън, който им се полага за това, че са ви довели до осъзнаването, което вие сте заслужили и което сте пожелали. Защото тази информация и тази енергия, и тази любов биват отправяни към вас по всички възможни начини и по всяко време, винаги и завинаги.

И следващия път, ако има такъв, когато усетите влиянието на отрицателните убеждения, напомнете си, напомнете си, напомнете си, че това е само един филм, че това е само един филм, че това е само един филм.

Аз просто съм се съгласил да оттегля доброволно доверието си относно моето достойнство. Но филмът вече свърши и аз виждам светлината, чистата светлина на екрана пред мен и чистото отражение на моето същество. И сега аз се пробуждам отново за реалността на моята истина, след като съм научил, след като съм преживял, след като съм извървял своя път във филма, който ми е бил от най-голяма полза, но това бе просто един сън и сега вече съм пробуден. И това е, което наистина съм, и това бе просто един филм, просто един филм, просто един сън.

Вдишайте дълбоко това и го направете част от себе си. Отпуснете се и се освободете, и приемете тези неща, които са наистина ваши.   

А сега, приглушете музиката, приглушете музиката, приглушете музиката, намалете светлините, намалете светлините, намалете светлините си и си позволете спокойствието от това да се носите в тъмнината, в чистата дълбока тъмнина, която съдържа всичко, от което се нуждаете, всичко, което някога ще бъдете. Самата свобода е във вашите ръце. Вие винаги имате безусловната любов. Дишайте леко и свободно и се впуснете в кадифената празнота. Бъдете в мир, бъдете в мир, бъдете в мир.