БАШАР 28.09.2018 – ЧАСЪТ НА СИЛАТА

© 2018 Превод АТИ

Башар: Добър ден на всички вас в този ден от вашето време, как сте?

Аудиторията: (аплодисменти)

Башар: Благодаря ви още веднъж за съвместното сътворяване на това взаимодействие с всеки един от вас и с всички вас заедно, защото за нас е един подарък да ни бъде позволено да преживеем чрез вас толкова много аспекти на многоизмерния кристал на Творението.

Бихме искали да започнем това предаване с идеята за една медитация наречена „Часът на силата”. Ние няма да провеждаме тази медитация точно сега, но ще ви опишем как да я изпълнявате, в собственото си пространство и време. Тя е конкретно създадена като едно позволение, което ви свързва в по-голямата си част с колективното съзнание, при което може да действа като едно доста резултатно позволение за повечето от вас. Всеки един от вас обаче може, чрез своята комуникация с Висшия си разум и с помощта на въображението си, да я промени малко по начини, които може да подхождат за вас, и това е напълно в реда на нещата. Ние ще изложим пред вас общата идея, за да може да я използвате и да създадете в себе си едно състояние на вътрешен мир по време на сътресенията, които ще съпровождат предстоящите промени и разкритията на тайни, които са били скрити, в началото на разграждането на една система и въвеждането на друга система във вашето общество. Защото 2019 ще бъде, както понякога се изразявате, едно стресиращо преживяване.

Когато използвате подобни позволения, вие можете да постигнете състояние на вътрешен мир и да почувствате по-силно връзката си с неразрушимата природа на своето същество, както и да създадете тази своя реалност, която ще ви позволи да преодолеете леко всички промени, които могат да възникнат около вас и даже във вас. И така, нека започнем да описваме това конкретно позволение и инструмент.

Нания, би ли ни помогнала, ако обичаш? Моля, прочети уводните думи. Всички може да следите мълчаливо, ако желаете.

Ейприл:  Всяко твърдение предизвиква различно състояние. Фокусирайте се върху всяко твърдение в продължение на 5 минути, след което преминете към следващото. Може да повтаряте всяко твърдение в продължение на целите 5 минути. Може да правите това на глас или наум. Очите ви може да са отворени и да гледат часовник, или да са затворени. Това зависи от вас. Това е ваше позволение. Нека въображението да ви води.

Башар: Да. Позволете си възможността да създадете това (преживяване) по свой начин, който е най-подходящ за всеки от вас. И докато всяко твърдение предизвиква много специфична вибрационна честота и състояние, всички заедно ще се комбинират, за да създадат една мощна честота, една реалност във вашето енергийно поле, която ще ви позволи, колкото повече изпълнявате това, толкова по-успешно да създадете това присъщо усещане за вътрешен мир, което ще се превърне не във ваша втора природа, но в първа природа, и ще ви позволи да познавате себе си по-ясно. Моля, прочети първото твърдение.

Ейприл: През първите 5 минути, моля подгответе се, за да започнете. Успокойте се, запазете тишина и се отпуснете. Освободете се от дневните грижи. Дишайте лесно и дълбоко.

Башар: Прекарайте тези пет минути в подготовка. Може да лежите, да сте седнали или да сте прави, в зависимост от това, което ви е удобно. Това е просто една пауза, в която да се освободите от своите ежедневни грижи и наистина да посветите своя фокус на идеята за тези честоти, защото това е една комуникация не само от физическия ви ум, но също и от вашия Висш разум. Едно друго нещо, което ще се случи по време на тази медитация, докато изчитате тези твърдения и ги казвате на себе си, е това, че вие ще усилвате също така връзката и комуникацията от вашия Висш разум към физическия ви ум и ще тренирате своя физически ум да бъде по-добър приемник на информацията, която Висшият ви разум ви изпраща, за да ви води към разкриване на същинската ви природа. Така че след като сте си дали възможност през тези първи 5 минути да се подготвите, да се успокоите, да се освободите… прочети следващото твърдение.

Ейприл: Повтаряйте: Аз съм това, което съм, по определена причина.

Башар: Всеки от вас е уникален. Ако вие съществувате, то Всичко, Което Е, се нуждае от това да съществувате, защото без вас, то не би било Всичко, Което Е. Така че посветете първото твърдение на своето съществуване, на своята уникалност. Вие сте това, което сте, по определена причина. Вашата мисия, вашата цел в живота, независимо как избирате да изразите тази мисия, независимо как избирате да изрзите тази цел, е фундаментално това да бъдете себе си, да проявите уникалната си природа възможно най-пълноценно. Ето защо е толкова важно да следвате своите най-силни увлечения, тъй като тяхната енергия отразява и представлява физическия превод на основната ви вибрационна честота и на истинската ви същност. И така, в тези първи 5 минути на медитацията вие може просто да повтаряте това твърдение, ако желаете на глас или наум, както желаете, но то има за цел да отдаде почит на вашето съществуване и на факта, че вие сте достойни и заслужавате това съществуване, на факта, че принадлежите на това съществуване, защото в противен случай не бихте съществували. Защото Творението не прави грешки. Моля, прочети второто твърдение.

Ейприл: Повтаряйте: Без настояване и без съпротива. (No insistence, no resistance.)

Башар: Това да настоявате за определено нещо в своя живот – че нещо трябва непременно да се случи, е в действителност форма на съпротива срещу това, което може да е доста по-добро от това, което може даже да си представите. Така че позволете на съпротивата в своя живот да се стопи; позволете на синхронностите да ви донесат това, от което наистина се нуждаете, и се освободете от идеята на отрицателното его, което настоява на това, което желае, за да можете наистина да получите това, от което действително се нуждаете и което ще ви бъде от най-голяма полза  в живота. Ако не настоявате, няма да има и съпротива. Отдайте се на потока на събитията, защото всеки един от вас има свое собствено течение в реката на Творението. Течението вече знае къде трябва да се озовете. Следвайте движението на потока. Съпротивата означава да плувате срещу течението и това ще създаде трудности, борба и болка. Така че отпуснете се, следвайте течението и ще се озовете точно там, където трябва да бъдете и когато трябва да бъдете там. Следващото твърдение…?

Ейприл: Повтаряйте: В своята същност аз съм едно неразрушимо същество.

Башар: В своята същност аз съм едно несъкрушимо същество. Фактът на вашето съществуване не може да бъде променен. Вие може да промените формата на съществуването си, преживяването на съществуването си, но фактът на съществуването ви е фундаментален; вие не можете да промените това. Вие сте едно неразрушимо, вечно същество. Това няма никога да се промени. Така че почувствайте тази неразрушимост в сърцевината на своето същество. Следващото твърдение…?

Ейприл: Повтаряйте: Миналото и бъдещето са илюзии. Съществува само „сега”.

Башар: „Сега” е всичко, което съществува. Когато някой ви пита за часа, вие не казвате: „Тогава е” или: „Кога е”, или: „Ще бъде”, вие казвате: „Сега е”. Защото това е всичко, което съществува, и всичко, което съществува, съществува сега. Вие сте създали илюзията на времето, която да ви помогне да преживявате процеса по определен начин. В това няма нищо лошо и това е проява на голямо творчество, но идеята е, че така нареченото минало и така нареченото бъдеще са просто алтернативни „сега”, които съществуват едновременно с това „сега”, което вярвате, че преживявате в този момент. Когато се променяте, вие не се променяте в бъдещето и не се променяте от миналото; вие се премествате в едно алтернативно „сега”, защото това е начинът, по който преживявате нещата в линейна перспектива. Всичко обаче съществува едновременно. Всичко е тук, всичко е сега, всичко е в съзнанието ви. Вие сте тук и сега. Следващо твърдение.

Ейприл: Повтаряйте: Всичко се случва точно тогава, когато трябва. Аз няма да пропусна нищо.

Башар: Ако се фокусирате върху това, което ви е нужно, всичко, което трябва да се случи във вашия живот, ще ви споходи точно когато се нуждаете от него. Не е възможно да пропуснете никакви споразумения, никакви срещи, които са релевантни за вашите преживявания в този живот, с едно изключение. Ако се тревожите и се фокусирате върху това, че ще пропуснете дадена среща, ако се тревожите, че ще пропуснете дадено споразумение, тревогата ще ви позволи да го пропуснете. Ако обаче не се тревожите, че ще пропуснете нещо важно, нещо важно за вас, няма да пропуснете абсолютно нищо. Няма да пропуснете нищо, защото това е, което се случва, ако следвате своите най-страстни увлечения. В това се съдържа всичко, от което конкретно се нуждае животът ви, защото това е вашето страстно увлечение, породено да съответства на вашата вибрационна честота и то автоматично съдържа всичко, което ви е нужно, което ще се прояви, ако му позволите, точно тогава, когато трябва. Няма да пропуснете нищо, което е важно да преживеете. Ако го няма, значи не ви е нужно, забравете го. И после…?

Ейприл: Повтаряйте: Моят живот ми принадлежи; никой не може да го изживее вместо мен. 

Башар: Ние разбираме, че на вашата планета често ще бъдете бомбардирани с хора, които ви казват какво трябва и какво не трябва да правите, кой трябва и кой не трябва да бъдете. Това не означава да не приемате съвети и да не следвате напътствия, които понякога са уместни и мъдри. В крайна сметка обаче вие сте единственият, който може да реши кое е наистина вярно за вас. Ако изследвате себе си честно и с яснота, вие ще знаете разликата между това, което наистина е вашето страстно увлечение, и кое е само основаната на страх ваша възбуда. Вие ще знаете коя посока е наистина вярна за вас. И когато избирате неща, които наистина отговарят на вашата природа, това всъщност е най-добрият начин да отдадете почит на всеки друг, в това число и на вашите родители, когато те не вярват, че това, което сте избрали, е от ваша най-голяма полза. Ако сте изследвали и сте си свършили работата да опознаете себе си възможно най-добре, във всеки един момент (което не означава, че няма да се промените, не означава, че няма да знаете повече по-късно, което не означава, че няма да станете по-добри – разбира се, че ще станете…) във всеки един момент вие сте най-доброто проявление на истинската си природа… точно в този момент. И макар че в следващия момент може да се промените, да научите повече и да действате различно, вие просто ще бъдете един друг перфектен свой вариант, не нещо по-перфектно, а нещо различно перфектно. Така че никой действително не може да живее вашия живот, никой не може наистина да знае кое е най-добро за вас. Отново: вие може да приемате съвети, да ги преценявате доколко са подходящи за вас, но в крайна сметка вие трябва да решите кои сте, кои предпочитате да бъдете и кой е пътят на най-малкото съпротивление за вас. Никой не може да ви каже това. Вие трябва да си го кажете сами. И след това…?

Ейприл: Повтаряйте: Аз имам безусловната подкрепа на Творението. 

Башар: Без-ус-лов-на! Ако трябва, потърсете в речника. Това означава без каквито и да било условия! Безусловна любов, безусловна подкрепа. Вие сте толкова безусловно обичани и толкова безусловно подкрепяни, че даже ви е позволено да вярвате, че не сте обичани и че не  сте подкрепяни! Позволено ви е да вярвате във всичко, даже и в неща, които са напълно неверни. Това е доказателство, че сте безусловно подкрепяни, защото ако не бяхте, щеше да има условия и вие нямаше да можете да вярвате на тези неща. Щяхте да бъдете принудени да вярвате на нещо. Вие обаче сте свободни да избирате всичко, което пожелаете да повярвате – ето колко силно сте подкрепяни. И след това…?

Ейприл: Повтаряйте: Аз съм проявление на Природата.

Башар: Вие не живеете В природата. Вие не живеете ЗАЕДНО С Природата. Вие СТЕ природата. Вие сте продължение на това, което е естествено. Наистина не съществува нещо, което да е свръх-естествено, или пара-нормално, или мета-физическо. Всичко е естествено, всичко е нормално. Всичко има проявление във физическата ви реалност по някакъв начин. Ние разбираме, че има висши енергии, които не са физически и с които може да се свържете, но това не ги прави свръхестествени, а просто ги прави една друга форма на Природата. Вие сте проявление на Природата във всички неща, които правите. Не се отделяйте от идеята, че сте част от естествения свят, от естествената вселена. Вие сте появление на Природата. И като знаете това, и като действате, все едно че го знаете, то ще ви помогне също да установите всички връзки с други проявления на Природата, които са важни за това да преживеете своята реалност по един холистичен начин, а не като една съвкупност от части, които изглеждат отделени едни от други. Колкото повече се свързвате с истинската природа на своето същество, толкова по-лесно ще ви бъде да се свързвате с всички други проявления на Природата и да разглеждате себе си като проявление на една холистична система. И след това…

Ейприл: Повтаряйте: Аз винаги имам точно това, от което се нуждая.

Башар: Всяко нещо, което идва при вас, даже и да е нещо, което за момента неутрално и обективно считате, че не ви трябва, трябва да е там по определена причина. Ако запазите положителното си състояние, докато сте с него и ако знаете, че в този момент, независимо как то изглежда, това е, от което се нуждаете, за да се придвижите до следващото най-добро място, то вие ще се отнесете към него по положителен начин и ще може да извлечете положителен ефект от него, независимо как изглежда, независимо как е възникнало, независимо какви други мнения има относно него и независимо какво други са преживели относно него. Ако вие запасите положителното си състояние, вие ще извлечете положителен ефект от него и независимо какво се случва, това е най-важното нещо, което се случва, точно сега, в този момент, във вашия живот. Каквото и да е, независимо как изглежда, останете в положително състояние, за да може да го използвате по положителен начин. Вие имате всичко, което ви е нужно и то ще се появи точно когато трябва. Защото всичко, което ви трябва, е точно тук и точно сега. Нищо не ви липсва! Нищо не ви липсва! Някои неща може да ви се струват невидими, но това е, защото не им е дошло времето да се появят видимо. Задължително не е настъпило времето да ги усетите, защото може да е нужно да преминете през определен процес, за да може по-добре да ги оцените и използвате. Обаче всичко, което ви е нужно, е точно тук, точно сега и вие не пропускате нищо! И след това…?

Ейприл: Повтаряйте: Аз давам и получавам радост, любов и състрадание.

Башар: Просто казано – защо не? Защото това е, което сте. Вие сте радост, вие сте любов, дадени са ви безусловно подкрепа, любов и състрадание. Защо да не ги отразите, защото това е, което ще ви позволи да почу-у-уствате връзката си с Творението, с Всичко, Което Е, защото това е вибрационната честота на самото съществуване. Тогава защо да не се хармонизирате с това и да знаете, че го давате, както и че го получавате и че като бъдете в услуга като го предавате, това е най-добрият начин да се отворите възможно най-пълно, за да го получите и преживеете сами. Защото това ви е било дадено винаги. Вие никога не трябва да молите, наистина! Защото ако молите, това в действителност няма да касае нещо, което не притежавате. Вие може да молите, но разберете, че това означава да молите да усетите това, което вече ви е било дадено. Това са две твърде  различни неща. Твърде различни, защото вие имате всичко, което ви е нужно. Просто трябва да внимавате, за да установите този факт и преживяването ви ще го потвърди. И след това…?

Ейпил: Повтаряйте: Моят живот е една синхронна оркестрация. 

Башар: Абсолютно, всеки момент е оркестриран чрез синхронност. Нищо не се случва случайно. Този, до когото ще се озовете в така нареченото задръстване по магистралата, не е нещо случайно. Това може винаги задължително да не е свързано предимно с вас съзнателно, но вие ще сте там по причина, която вероятно ще обслужва нечие чуждо преживяване. Всичко е оркестрация и вие притежавате толкова голяма сила! Може да не го знаете, но вие сте толкова хармонизирани, толкова силни, че не го осъзнавате. Вие сте създали това, за да бъде автоматично, така че да не се налага да го осмисляте. Просто започнете да знаете, че независимо къде се намирате, къде сте се озовали, независимо с кого, независимо какво се случва, то се случва по определена причина и тази причина е част от една оркестрация, която може да е много свързана с вас, малко свързана с вас, но винаги има нещо общо с вашето участие, което е било нужно за тази оркестрация. За да се случи така, както трябва да се случи. За всички участници в този конкретен момент. Само ако можехте да видите и да си позволите да почувствате красивата оркестрация, силната оркестрация, която всички представлявате, вие бихте вървели през своя ден абсолютно шокирани, с провиснали челюсти: „Уха-а-а! Виж каква синхронност!” И колкото повече се фокусирате върху идеята, че всичко е един синхронизъм, толкова повече преживяванията ви ще бъдат изпълнени със синхронности. И твърде скоро вие ще изживявате един магически сън. Всичко ще си идва на мястото. Ще виждате реалността такава, каквато е – проекция на вашето съзнание, една игра на сцена, една красива, фантастична, сложна  игра. Това е нещо удивително. Позволете му да бъде такова. И след това…?

Ейприл: Повтаряйте: Аз съм свободен (-на) да избирам. 

Башар: Вие винаги сте свободни да избирате. Има една често изричана фраза на вашата планета, превърнала се почти в религиозно твърдение: „Такава е божията воля!” Ако Бог е всичко на този свят, защо му трябва да пожелава каквото и да е? Той вече преживява всичко, което може да бъде. Той позволява всичко да бъде каквото е, защото това е, което то трябва да бъде, за да може той да бъде Всичко, Което Е. Ако той проявяваше някаква воля, той не би бил Всичко, Което Е, защото тогава той щеше да се насилва да бъде нещо и нямаше да си позволява да бъде това, което е.

Вие сте свободни, абсолютно свободни да избирате.Това е вашият най-голям подарък, най-голямата сила, която имате от безусловно подкрепящото ви и любящо съществуване на Всичко, Което Е. Вие сте свободни да избирате. Така че избирайте! Упражнявайте тази своя сила. Упражнявайте тази своя способност. Вие сте свободни, абсолютно свободни.

ЧАСЪТ НА СИЛАТА

Медитация – позволение от 13 стъпки, предназначена да подпомогне кристализирането на вътрешния мир

Всяко изявление предизвиква различно състояние. Фокусирайте се върху всяко твърдение в продължение на 5 минути, след което преминете към следващото твърдение. Може да повтаряте всяко твърдение в продължение на целите 5 минути. Може да правите това на глас или наум. Очите ви може да са отворени и да гледат часовник, или да са затворени. Това зависи от вас. Това е ваше позволение. Нека въображението да ви води.

През първите 5 минути, моля подгответе се за да започнете. Успокойте се, запазете тишина и се отпуснете. Освободете се от дневните грижи. Дишайте лесно и дълбоко.

Повтаряйте: Аз съм това, което съм, по определена причина.

Повтаряйте: Без настояване и без съпротива. 

Повтаряйте: В своята същност аз съм едно неразрушимо същество.

Повтаряйте: Миналото и бъдещето са илюзии. Съществува само „сега”.

Повтаряйте: Всичко се случва точно тогава, когато трябва. Аз няма да пропусна нищо.

Повтаряйте: Моят живот ми принадлежи; никой не може да го изживее вместо мен.

Повтаряйте: Аз имам безусловната подкрепа на Творението.

Повтаряйте: Аз съм проявление на Природата.

Повтаряйте: Аз винаги имам точно това, от което се нуждая.

Повтаряйте: Аз давам и получавам радост, любов и състрадание.

Повтаряйте: Моят живот е една синхронна оркестрация. 

Повтаряйте: Аз съм свободен да избирам. 

Наслаждавайте се на тази медитация. Изпълнявайте я, когато чувствате, че това е правилно за вас. Колкото повече я изпълнявате, толкова повече усещането ви за вътрешен мир и самообладание ще се засилва. Наслаждавайте се. Благодаря ти, Нания!

Ейприл: Благодаря, Тадео.

И сега, в отговор на това, че ни позволихте това споделяне, аз ви питам как можем да продължим да ви бъдем в услуга с вашите въпроси и диалози.

***

Участник: Добър вечер.

Башар: Добър ден.

Участник: Въпросът ми е свързан с нещо, което спомена по-рано, и това е терминът „памет на клетките”.

Башар: Да?

Участник: Аз съм физиотерапевт и работя с доста пациенти, които изпитват хронична болка. В процеса на работата си съм получавала информация посредством ченълинг от същество наречено Майкъл…

Башар: Да?

Участник: …в която информация става дума за памет, свързана с предишен живот.

Башар: Да, разбира се, те ще го изразят по този начин, защото това е начинът да го разберете, в тези термини.

Участник: Да, разбирам това. Това е нашата реалност и ние така разбираме времето.

Башар: Да.

Участник: За мен обаче бе интересно, че те казват, че трябва да се освободим от тези спомени. Мога да дам пример с един психолог, който в предишен свой живот е преминавал през Алпите, при което е имал проблем с крака си, който измръзнал, и с гръбнака си, защото в един момент му се наложило да носи голям товар.

Башар: Добре, това е била историята. 

Участник: Да. И когато получих информацията чрез ченълинг и му я представих, и му казах каква е причината, и че трябва да се освободи от тези свои спомени, той се излекува.

Башар: Да! Това е така, защото ти си действала чрез системата на неговите убеждения.

Участник: Бих искала да ми обясниш това малко повече, защото аз лично съм се оказвала в плен на текущата реалност и съм работила наистина сериозно, знаейки, че всичко се случва само сега, но…

Башар: Предполагаме, че това е било също така забавно, нали?

Участник: О, да. Аз наистина изпитвам удоволствие от своя живот.

Башар: Добре. И така, идеята, както вече сме обяснявали, е, не толкова, че има спомен от миналото, но че вие създавате това в настоящето като една история, която представлява един процес, който е в съответствие с вашите убеждения, така че когато ви бъде представена подходящата история, която е една история на освобождаване (от спомените), това ви позволява да „заобиколите” тази история и в момента да пренастроите мозъка си така, че да престане да създава оригиналната история и да започне да създава една нова история – една „нова памет” в момента. Това обаче е все същият механизъм – даже ако трябва да разкажете една история някому, вие правите това, защото то е в съответствие с неговите убеждения и това му позволява да престане да се придържа към тази история, да престане да създава тези „спомени” в момента.  

Участник: Можеш ли да поясниш как те се освобождават от тези свои спомени?

Башар: Идеята е, че мозъкът бива автоматично пренастроен по един нов начин, като генерира автоматично една нова история. Всяка промяна пренастройва мозъка, независимо колко малка е тя – буквално, физически, синапсите се пренастройват. Те започват да изпращат сигнали по други пътища. Първо, сигналите протичат по един начин, който отговаря на тази история, а след това, когато установите връзка със системата от убеждения, те казват: „О, добре, аз сега ти вярвам и мога да се откажа от тази пътека на протичане на сигналите и да създам една друга пътека”. Те прескачат, подобно на един квантов скок и тръгват по друга пътека, която по определение, в тази нова конфигурация, може само да разкаже една нова история, която генерира това, което наричате нов спомен в настоящето.

Участник: Разбирам това, но когато работя с хора, за тях е трудно да го разберат.

Башар: Те не е нужно да го разбират.

Участник: В редица от случаите хроническите болки са свързани с минали животи, в които пациентите са били убити или измъчвани в концентрационни лагери.

Башар: Но ти трябва да разбереш, че те НЕ СА БИЛИ…

Участник: Разбирам, но как да предам на хората така, че те да променят мисленето си?

Башар: Не си задължена да го правиш. Можеш да го правиш, ако те приемат разговор за едновременното протичане на различните въплъщения и как те просто установяват енергийни връзки с тези други хора… И защото вие правите това от линейна перспектива, вие си превеждате това като „един спомен” за минал живот, в който си бил „ти”, но всъщност не си бил. Защото тези други хора са живи в същото време в собствените си реалности, в собственото си „сега”. Ти можеш да им обясниш всичко това, ако чувстваш, че ще го приемат. Ако не го приемат обаче, това, което правиш, е достатъчно, защото ще съответства на техните убеждения. Не трябва да поправяш нещо, ако то не е счупено, както казвате вие.

Участник: Разбирам.

Башар: Ако те са склонни да го разберат, чудесно. Можеш да използваш и различна форма на обяснение, за да добият те по-дълбоко разбиране на работата на тези механизми, но ако това, което използваш, ти върши работа, не е нужно да го променяш.

Участник: Невероятно е как действа това, но доста хора не разбират как стават тези неща.

Башар: Да, разбира се! Но ти трябва да използваш езика, на който говори всеки отделен човек. Ако откриеш някого, който може да разбере промяната в дефинициите и в описанието, прекрасно. В противен случай, ти все пак разполагаш с една техника, която работи при тези, които приемат нещата на езика, който разбират, и това е напълно в реда на нещата.

Участник: Тогава ако някой има хронична болка и няма представа за произхода й, не е задължително да разбере какъв е този произход.

Башар: Не, не е задължително, стига да разбира идеята за механизма и как той действа.

Участник: Благодаря.

Башар: Благодаря.

***

Участник: Здравей, Башар. Обичам те!

Башар: И аз те обичам.

Участник: Имам много личен въпрос. Той касае раждането на първата ми дъщеря. Раждането бе твърде драматично и тя претърпя тежка мозъчна травма.

Башар: Добре.

Участник: Тя е все още с нас, на три години. Невероятно е сладка и аз я обичам изключително много.

Башар: И тя на какво иска да те научи?

Участник: Не зная.

Башар: Разбира се, че знаеш!

Участник: Не, не зная!

Башар: Разбира се, че знаеш. Отговорът е лесен. Ще ти задам един въпрос.

Участник: Добре.

Башар: Използвай въображението си. Какво си научила, което в друг случай нямаше да научиш, ако тя не бе в такова състояние?

Участник: Търпение.

Башар: Дали наистина става дума за търпение?

Участник: Не зная.

Башар: Добре. Ти разбираш, че хората се нуждаят от търпение само защото са нетърпеливи. Ако живееш за момента и изпитваш удоволствие в момента, защо ти трябва търпение? Защото не може да се случи нищо по-добро от това, което се случва. 

Участник: Правилно.

Башар: Хората се нуждаят от търпение, защото нямат търпение да дочакат да се случи нещо „по-добро”. Ако обаче ти разбираш, че всичко, което се случва точно сега, е най-важното нещо, което би могло да се случва, то ти ще се фокусираш в този момент, няма да бъдеш нетърпелива и няма да ти е нужно търпение. Друг начин за задаване на въпроса е дали тя те учи повече да живееш за момента?

Участник: Да.

Башар: Добре, важно ли е за теб да се научиш на това?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава това е едно нещо, на което тази връзка, това споразумение те учи. Какво друго преживяваш, което не би преживявала без съществуването на тази връзка?

Участник: Понякога чувствам, че имам различни очаквания, което не ми позволяват да живея за момента.

Башар: Добре. Тогава имаш възможност да признаеш това и да се завърнеш в момента?

Участник: Правилно.

Башар: Тя е един удивителен учител, нали?

Участник: Да, така е.

Башар: Това, което би нарекла една напреднала в развитието си душа.

Участник: Да. И е трудно…

Башар: Моля?!

Участник: Много е трудно…

Башар: Моля? Понякога ние сме избирателно глухи спрямо някои определения.

Участник: Съжалявам.

Башар: Не е нужно да се извиняваш. Ние просто ти даваме възможност да промениш определението. Защото не съществува такова нещо като присъщо трудна ситуация, а само определение, което я прави да изглежда такава. Така че ако би желала да облекчиш малко нещата и да използваш думата предизвикателство… Защото не е задължително нещо да бъде трудно, нали?

Участник:  Не.

Башар: Добре, ти предпочиташ това да не е трудно?

Участник: Да, предпочитам да не е трудно.

Башар: Тогава не го определяй по този начин. Защото помни, че няма да го преживяваш като нещо трудно, ако не го определяш по този начин. Нали така?

Учаястник: Да.

Башар: Тогава предизвикателството… вълнуващото предизвикателство, което изпитваш, е…?

Участник: Точно така. Да гледам физическото страдание, което тя преживява.

Башар. Кое е това, което описваш като страдание?

Участник: Когато усеща болка, тъй като не може да говори, тя не може да ни каже къде е болката и какво можем да направим, за да й помогнем.

Башар: Тогава това ви предоставя възможност да напрегнете своите сетива по различен начин, за да уловите това, което действително се случва в енергийното поле на това същество. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Вие може да развиете своята интуиция относно това. Мога ли да ти задам един въпрос?

Участник: Да.

Башар: Някога в твоя живот имало ли е нещо, което да е било свързано с усещане на енергии?

Участник:  … … Аз също преподавам кундалини и йога.

Башар: А-а-а-а.

Участник: Аз уча хората как да откриват своята кундалини енергия.

Башар: А-а-а-а, разбирам. Тогава може би това дете те учи да постигнеш едно друго ниво на интуитивно усещане на пътя на протичане на енергията, така че да разбираш точно какво се случва с него, като развиеш сетивата си с практиката, която вече разбираш в известна степен, но трябва да изведеш на различно ниво?

Участник: Да.

Башар: Добре. Тогава това е една друга възможност за теб, при този прекрасен учител, когото си родила и който сега ражда теб.

Участник: Точно така.

Башар: Сега добиваш ли по-добра представа как може да продължи тази връзка? По един по-положителен начин?

Участник: Да.

Башар: Аз разбирам какво имаш предвид, когато казваш, че разбираш, че детето може да изпитва болка. Не приемай обаче, че детето изпитва болка, защото това само затвърждава идеята за болката. Гледай на това като на възможност за установяване на връзка, за подпомагане, за оказване на подкрепа, за развиване на твоите сетива. И засилвай своята връзка, която обгръща двете ви в една енергийна сфера, в която може да споделяте, да комуникирате по различен начин. И като развиваш своята енергия, с която си запозната от практикуването на кундалини, по един нов начин, формирайки тази сферична реалност, която съдържа вас двете, ти ще започнеш да усещаш своя Висш разум, да усещаш връзката си по различен начин и ще можеш да видиш как детето отразява това, като се успокоява. Нали така?

Участник: Да. Точно така.

Башар: Сега е твоето време да практикуваш това и да развиеш способностите си на едно друго ниво. Това помага ли ти?

Участник: Напълно, благодаря ти.

Башар: Нещо друго.

Участник: Нищо друго, благодаря ти много!

Башар: Благодаря.

***

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Благодя ти за твоята помощ, за това, което правиш.

Башар: За нас това е удоволствие и страстно увлечение.

Участник: Във връзка с въпроса на моята приятелка физиотерапевт преди мен, тъй като аз също се занимавам с енергийно лечение и не бих искал моите пациенти да реагират така, както реагират сега…

Башар: Един момент! Не е важно какво ти искаш.

Участник: Не, не, имах предвид, че те ми плащат, за да ги лекувам и аз…

Башар: Разбирам, но аз искам да разбереш нещо фундаментално. Не е твоя работа какво те правят с това, което ти им даваш. Това е задължението на лечителя – просто да им даде това, което може, да сподели това, което може. След това не е твоя работа дали те го използват, или не.

Участник: А-ха.

Башар: Разбираш ли?

Участник: Да, да.

Башар: Понякога някой ще дойде при теб само за да докаже, че не може да бъде излекуван. Тогава ти също ще му дадеш това, което е поискал. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Да.

Башар: Така че ти трябва да се откажеш от идеята, че трябва да (из)лекуваш всеки точно така, както мислиш, че трябва да го направиш. Просто дай това, което даваш. Прави това, което правиш. Сподели това, което имаш, и виж какво се случва.

Участник: Ъ-хъ. Аз разбрах това, но бих искал да ми помогнеш в това как да изразявам нещата по по-добър начин.

Башар: Но как би желал да се изразяваш? Ти имаш въображение, нали?

Участник: Ъ-хъ, ъ-хъ…

Башар: Какво усещаш като най-добро за теб? Как би предпочел да се изразяваш? Ако можеше да се изразиш по всякакъв възможен начин, как би предпочел да го направиш?

Участник: Аз харесах много обяснението ти… идеята за лечението свързано с миналото и че то е свързано със случващото се сега *)

*) Английският очевидно не е майчин език на лицето и речта му е накъсана и неправилна граматически. – Бел. прев.

Башар: Добре. Какво ще кажеш за следното: Казали сме това преди, ще го кажем отново и може би това ще ти даде отговора, който търсиш.

Участник: Благодаря ти, оценявам това.

Башар: Настоящето не е резултат от миналото. Миналото е резултат от настоящето. Разбираш ли това?

Участник: Не, господине.

Башар: Добре. Позволи ни да обясним.

Участник: Добре, благодаря.

Башар: Ти разбираш, че съществуваш само сега, нали?

Участник: Да.

Башар: И ти разбираш, че миналото е една илюзия?

Участник: Това съм чул от теб и…

Башар: Добре, защото съществува само „сега”.

Участник: Добре.

Башар: Има само „сега”. Всичко съществува сега. Даже това, което наричате „минало”, е само едно алтернативно „сега”, което съществува едновременно, точно сега.

Участник: Да.

Башар: Обаче начинът, по който ти гледаш на това в линейна перспектива… ти го виждаш като нещо, което вече се е случило, макар че то се случва точно сега.

Участник: …

Башар: Така че ако разбираш, че миналото е само една илюзия и само едно алтернативно „сега”, тогава идеята е, че тъй като ти се променяш от това, което си в този момент, когато ставаш различен човек, буквално, във всеки един момент… ти ставаш друг човек с всяка промяна, буквално. Това не е метафора! 

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Това е буквално една физическа реалност. Защото съзнанието ти се премества милиарди пъти в секунда в различни успоредни реалности, за да създаде илюзията за време.

Участник: Да.

Башар: Тогава, ако разбираш, че по този начин ти се превръщаш непрекъснато, буквално в един различен човек, то ти трябва да разбереш, че това променя историята на този човек. Защото ако погледнем на това линейно, ако си различен човек, ти трябва да имаш и различно минало, за да си станал този (различен) човек. Виждаш ли как стават тези неща?

Участник: О, да.

Башар: Така че когато променяш настоящето, ти променяш миналото. Ти имаш различна история.

Участник: Това е красиво.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, невероятно. Благодаря ти много. Може ли още един, моля?

Башар: Още един какво?

Участник: Още един въпрос.

Башар: Това беше един въпрос.

Участник: (смее се)

Башар: Сега ти трябва още един нали?

Участник: Да.

Башар: Добре. Повярвай ми, ако не е подходящо за теб да задаваш въпрос, аз ще те известя.

Участник: Добре. Бих искал да ми кажеш нещо относно съдбата.

Башар: Съдбата и свободната воля вървят ръка за ръка. Идеята за съдбата е, че все едно, че сте задали, от нефизическо ниво, като имаш предвид, че за удобство ние говорим в линейна перспектива, „преди” този живот, вие задавате една житейска тема за изследване. Това е вашата съдба. Как обаче ще изследвате тази тема зависи от свободната ви воля като физическо същество. Така че съдбата прилича на един коридор, по който  трябва да преминеш. Ти обаче можеш да пробягаш този път, или да го преминеш на ход, можеш да се търкаляш по него, да вървиш заднешком… Свободната ти воля ти позволява да правиш каквото пожелаеш, но във всички случаи трябва да извървиш този коридор и това е твоята съдба. Нали така?

Участник: Да. Аз съм от Бразилия и понякога, когато видя бедни хора, ми е трудно да не им съчувствам. Дали те са избрали да бъдат…?

Башар: Да, в определен смисъл. Има, разбира се, различни начини за избиране. Помни, че понякога изборът е несъзнателен, поради определени убеждения, които са приели.

Участник: Ъ-хъ.

Башар: Това не означава задължително, че те винати „са избрали” това. В голямата картина обаче, въпреки всичко, всяко нещо изпълнява определена цел. Това не означава, че не трябва да изпитваш състрадание и да не им помагаш. Защото това също може да е част от вашата споделена съдба, или споделено споразумение. Въпреки това, трябва да оставиш място на свободната воля на всеки индивид, защото понякога може да установиш, че ако се опиташ да помогнеш някому, който е избрал нещо, той може да ти откаже, защото това може да не отговоря на избрания от него път.

Участник: Разбирам.

Башар: Така че ти можеш да предложиш помощ, да видиш какво се случва, но след това уважавай пътя, който всеки е избрал.

Участник: Благодаря ти много.

Башар: Благодаря.