Башар – 33-тият Паралел*) -. 13.04.2013 г.

(с) Превод АТИ

*)  Терминът „33-ти паралел” в това предаване/сеанс на Башар е използван като събирателно понятие за 33 извънземни същества, описани по-долу. В случая е налице и обичайната за Башар игра на думи, тъй като уместните за контекста преводни значения на термина „parallel” са като географското понятие „паралел”, и като прилагателното „успореден”. 33-те същества, едно от които е вече познатата на читателите Уила, са представени като специалисти по успоредни реалности.- Бел.прев.

Башар: Преди всичко, искаме да ви кажем „добре дошли” – на всеки от вас поотделно и на всички заедно – на това конкретно събиране в областта на вашата планета, позната като „Завихрянето на Седона”. Нашият кораб, както мнозина от вас може би знаят, точно в този момент e приблизително 3,116 км. над вашето местоположение. Ние се надяваме да балансираме енергиите на завихрянето на Седона, тъй като това е основното енергийно завихряне във вашата област, което има връзка с много други енергийни завихряния, и като регулираме енергията на завихрянето на Седона, ние можем също така да регулираме потоците от енергии, равновесието на енергиите, честотите на енергиите на много заобикалящи завихряния. По време на взаимодействието вие ще бъдете потопени в тази вибрация и реалност, представлявана от завихряне, свързано с много други около вашата планета, и това ще ви даде възможност – по време на тези взаимодействия, в този ден от вашето време – да позволите на нервната си система, на вашия мозък и на вашето тяло, чрез информацията, която ще поемате, да се пренастроят по конкретни начини, за да станат по-чувствителни като антени за конкретните честоти, които представляват промяна и трансформация, за да преживявате тези промени и трансформации, които са първостепенни във вашия живот и във вашия свят, и то по много плавен, лесен начин, по радостен начин. И така, ние ви каним да се отпуснете, да си позволите да приемете тази информация и тази вибрация, тази честота. Поемете въздух и си позволете да приемете дълбоко в себе си тази вибрация. Това няма да стане, докато не сте готови и вашият живот не се разгърне така, че да позволи вашата вибрация да се синхронизира с честотите, които ние отправяме към вас в това предаване. Защото тези предавания са в много отношения холограмни, което означава, че включват предаване на много повече информация на различни равнища, от това, което може да чуете. Те съдържат много повече честоти на информация от тези, които усещате в момента. С течение на времето, с промяната на вашата честота и с превръщането ви в антена, която е по-чувствителна спрямо други равнища и измерения на информацията, вие ще позволите на тези неща да бъдат приети дълбоко във вас и така да се пренастроят, че да сте готови да ги приложите във вашата физическа реалност. Цялата информация, разбира се, ще бъде на ваше разположение през всичкото време, но може би няма да бъде абсорбирана до най-дълбокото равнище на вашата същност и няма да произведе веднага необходимата трансформация. Вие ще приемате тази информация в зависимост от степента на своята готовност във времето. Затова се отпуснете; вие няма да пропуснете нищо, тъй като цялата информация е непрекъснато на ваше разположение. Както вече сме казали, това, което вие обикновено наричате във вашата реалност Акашови записи, в действителност не е някакво мистериозно далечно място, където всичко е записано на нещо подобно на лента. Просто всички неща съществуват тук и сега и следователно цялата информация е винаги на ваше разположение, в зависимост от вашата честота, защото тя определя каква информация сте в състояние да достигнете и възприемете.

Във връзка с това, че ние ви предаваме тази информация в този ден от вашето време, в завихрянето на Седона – този много мощен междуизмерен портал – ние ще позволим отново на едно същество, известно като Уила Хилакрисинг, да ви предаде с наша помощ някои идеи от нейната реалност през медиума във вашата реалност, който действа като посредник и като втори преводач за нейните мисловни модели, защото ние сме работили с нея, за да я обучим да ви предаде тази информация. По този начин, представяйки ви я отново, ние ще й позволим да ви предаде определени понятия, които са необходими за много от вас, за да започнете да абсорбирате и по-задълбочено да разбирате успоредните реалности – как ги използвате в своето ежедневие, защото всички вие правите това непрекъснато. Тя е 700 години в това, което наричате свое бъдеще, и е специалист по успоредни реалности, и съответно високо квалифицирана да ви предаде по-точно тази информация. По този начин чрез нея това ще формира у вас, в определен смисъл, една стрелка на компас, един показалец, един гид, една връзка, един мост, една свързваща вибрация към това, което наричате свое бъдеще, бъдещето на вашето общество на Земята, защото, както казахме, тя е част от това общество по отношение на начина, по който вие разглеждате времето – 700 години във вашето бъдеще. Така тя е част от обществото, което съществува на вашата планета по това време и което е много по-различно от това, което имате на вашата планета сега.     

Уила ще обясни своите идеи с помощта на няколко диаграми. Един момент …

Уила: Е, добре, нека ви кажа ‘добър ден, бисквитки мои’. Вие присъствате тук за тази форма на предаване и бих казала, че по този начин ние сме се научили да достигнем, чрез Башар, други успоредни реалности и това увеличава нашето разбиране за начина, по който структурата съществува за всички нас и за начина, по който ние сме свързани посредством тази структура на съществуване. Сега ще започнем да споделяме с вас, малко по малко, тази информация, която вие ще започнете да абсорбирате като отделни хапки от бисквитка, за да може да я асимилирате по начин, който е най-подходящ за вас. В противен случай, няма да има смисъл. Ще започнем с малко предварителна информация, за да имате някаква представа за нас и за да можем да развием тази наша връзка в това, което наричате време. Ние ще разговаряме с вас много пъти по време на промените, които ще се случват на вашата планета. Разбираме, че ние сме това, което ние наричаме „нагоре по веригата” от вас – това, което вие наричате ваше бъдеще, а вие сте „надолу по веригата” от нас, или наше минало. Ние разбираме времевата рамка според вашето отчитане на времето и това, че сега е вашата 2013-та година, което е, отново: според вашата перспектива, преди 700 години за мен. Ясно е обаче, че ние съществуваме едновременно, в противен случай не бихме имали този разговор, нали? И така, настройте се за получаване на следната информация, която ще ви предам. Както Башар вече ви е информирал, името ми е Уила Хилакрисинг и както накратко сме обяснили преди, ние сме вид хибридни същества. В това, което наричате ваше бъдеще, когато в обществото на Земята ще съществуват различни видове хибридни същества, ще има и такива, които ще приемат имена, свързани с природата. Първо име, средно име, последно име и те ще бъдат свързани с неща от природата. Така например по отношение на моето име, вие бихте използвали Уилоу, като името на дървото (върба – Бел. прев.) и Хилакризъм, като билката Helichrysum. В моето време е имало продължение на еволюция на думи, езици и наименования. И така Уилоу Хилакризъм е еволюирало и сега аз се наричам Уила Хилакрисинг. Много от нас обаче са запазили имената си и вие ще може да ги разпознаете като думи от вашия лексикон. Така например, от време на време ще споменавам моя учител, който се казва Холи Котън. И тук също може да откриете връзката с наименованието на растения*) Това е начинът, по който много същества от нашата цивилизация са се наименували в продължение на поколения. Надолу по веригата, 50 от вашите години, Холи написа един труд, който сме нарекли „Парчета от счупеното огледало”. Той е в основата на това, което сега изучавам като специализация в областта на успоредните реалности.

*) Holly = бодлива зеленика; cotton = памук. – Бел. прев.

Преди да ви представим как боравим с тези идеи за успоредните реалности, искам да кажа, че макар да наричам себе си хибрид, според схващанията на вашата реалност, аз не съм типично хибридно същество, така както разбирате това от срещите си със сивите същества. Аз съм нещо много по-различно. Затова позволете ми първо да споделя с вас своята особена природа, за да добиете по-добра представа коя съм аз, защо правя това, което правя, и защо говоря с вас днес по този начин. Преди всичко, по отношение на външния ми вид, бихте казали, че аз съм, разбира се, жена. По този начин аз изглеждам подобно на това, което във вашия лексикон се нарича фея. По ръст аз приличам на вас, очите ми са златисто-жълти и косата ми пада върху раменете, но не право надолу. Тя е малко по-груба и прилича на козината на лисица и има съответния цвят – ръждиво-кафяв. Моите уши са леко заострени и аз съм твърде слаба като телосложение. Аз изразявам радостта от работата си по различни начини. Аз съм смесица от много неща. Освен човешкото в себе си, аз също така съдържам енергии на Сириус и съм генетично свързана с някои други цивилизации. Аз съм сравнително уникална в нашето общество, защото ние сме само 33-ма на брой. Аз мога да променям външния си вид. На нашия език, нагоре по веригата от вас, нас ни наричат ‘загадъчни’. Докато Башар ви е обяснил, че времето е страничен ефект от преминаването на съзнанието ви през различни успоредни реалности милиарди пъти в секунда, в моята реалност времето изглежда по подобен начин. В същото време има неща, които аз мога да правя с времето, и да преживявам различни реалности по различен от вас начин. Със способността си да променям своя външен вид, аз мога не само да се прехвърлям в различни успоредни реалности като вас, за да създавам усещането за това, което наричате време, но също така мога да променям успоредни реалности вътре в себе си. По този начин вие във вашата реалност ще може да видите как променям външния си вид. Вие ще видите най-различни мои версии в различни успоредни реалности, които ще се променят пред очите ви, според формата, която пожелая. И така, като загадъчна и променяща външния си вид, аз съм една от 33-мата и това определя заглавието на това предаване – 33-тия паралел, защото аз и останалите 32-ма формираме моя отбор специалисти по успоредни реалности. Ние подпомагаме вашето изследване и разбиране на тези идеи и споделяме с много други в най-различни други успоредни реалности информацията, която сме открили, защото ние не съществуваме в никоя конкретна успоредна реалност, а в много от тях, тъй като това е нашата природа. За нас това не е объркващо, защото сме родени по този начин. Така можем да демонстрираме на много същества в собствената им реалност аспекти от най-различни други успоредни реалности, за да видят промените в отраженията си в огледалата, каквито сме ние – същества, които могат да променят външния си вид.

Сега, нека започнем да ви запознаваме с част от откритията си. Ще ви обясним някои неща, които Башар ни е уверил, че ще можете да видите с помощта на вашите технологии. Ще ви покажем неща, които ние наричаме Диаграми на успоредни прераждания, или съкратено ДУП. Това е един от инструментите, които използваме за да разберем, да изразим и да регистрираме нашето разбиране за различните успоредни прераждания. И макар че вие може да приемате идеята за минали и бъдещи животи, както Башар ви е обяснил, всички те съществуват едновременно. И отново: ако това не бе така, нямаше днес да провеждаме този чудесен разговор, нали? Аз съществувам едновременно с вас, макар според вас, да съм 700 години във вашето бъдеще. И тези диаграми на успоредни прераждания имат формалното наименование „Диаграми на векторите на свръх душите”, но ние намираме това за скучно и затова използваме наименованието ДУП диаграми, или Диаграми на успоредните прераждания.

В тази диаграма квадратът в центъра представлява съществото, за което е предназначена диаграмата. В центъра има обозначение на три различни състояния на това същество, на които ще се спрем след малко. 

image001

Може също така да видите, че в тази диаграма има обозначени различни равнища от центъра към периферията. Ще откриете, че хоризонтално по средата има едно равнище, което вие бихте нарекли настояще. Това е продължителността на живота на съществото, настоящето прераждане, което то преживява в момента. Оттам нагоре и надолу има по три равнища и това е, което бихте назовали „бъдеще” и „минало”. По този начин очертаваме идеята за времевата ос, макар всичко да протича едновременно. Средната вертикална лента, обозначена с „друго”, отразява същество, което изразява себе си като нещо различно от мъж или жена. Вляво от тази лента са преражданията като мъж, а вдясно – преражданията като жена, съответно нагоре и надолу по веригата, или в бъдещето и в миналото. Контурът в  диаграмата, очертаващ третия по големина квадрат, отбелязан с прави хоризонтални линии, обозначава тези прераждания, които са най-близко генетично свързани чрез семейните връзки.

Следващият по-голям квадратен контур, отбелязан с вертикални вълнообразни линии, обозначава прераждания, които не са свързани генетично. Най-външният квадратен контур, отбелязан с хоризонтални вълнообразни линии, обозначава прераждания в други цивилизации и реалности, които бихте нарекли извънземни. В дъното на диаграмата може да видите обозначението на „извънземно” от двете страни, както и земно същество по средата. Обаче даже и земното същество в наше време не е задължително това, което са човеците във вашето, тъй като ние сме предимно хибридни същества. По тази причина „земно същество” е по-точно казано от „земен човек”. Тези диаграми могат, разбира се, да бъдат приспособени за всяка цивилизация и за едновременно съществуващи успоредни прераждания на всяко индивидуално същество. В тези диаграми могат да бъдат направени най-различни уточнения, но ние ще започнем с най-простите, за да не предизвикваме объркване. Необходимо е доста обучение и усъвършенстване, за да бъде усвоено умението за използване на тези диаграми за обяснение на различните прераждания на даден индивид, тъй като броят на възможните прераждания е изключително голям. Сега може да видите измененията, направени в следващата диаграма.

image002

Тук са представени няколко различни неща. Виждате, че лявата страна на централния квадрат е отбелязана в черно и обозначена с буквата А. Това представлява настоящата личност, която в този случай е мъж. Ако черният цвят бе вдясно, това щеше да обозначава жена в настоящото прераждане. Ако обозначението с черно бе в най-малкия вътрешен квадрат, щяхте да знаете, че това не е нито мъж, нито жена. И така, започваме обясненията си оттук. Непосредствено вляво виждате малка черна вертикална линия. Всяко от малките квадратчета в мрежата, която покрива всички квадрати, обозначава период от 10 години, както е отбелязано в горния десен ъгъл на диаграмата. Тази мащабност в диаграмата може да варира и да обхваща по-големи или по-малки периоди от време – дни, месеци, години, векове, както и часове, минути и секунди, в зависимост от целите, които преследвате. В този пример всяко квадратче ще обозначава 10 години, според вашето отчитане на времето. Тази къса вертикална черна черта от страната на мъжа е с дължина 4 квадратчета, което означава, че в настоящото си прераждане този мъж е на 40 години, в реалността, в която съществува на Земята. По-горе в ляво има по-дълга черна черта. Тъй като тя започва две квадратчета над областта на настоящото прераждане, това показва, че това конкретно прераждане е станало 20 години след настоящата продължителност на живота на този човек и продължава 100 години в бъдещето, нагоре по веригата, както ние казваме. Това прераждане е като мъж, защото се намира от лявата страна и продължава 100 години. Долу вдясно може да видите пример за това, което бихте нарекли минал живот на същия индивид, или както казваме – „надолу по веригата”, тъй като всичко се случва едновременно и то като жена, родена 130 години преди настоящата продължителност на живота, или 130 години преди раждането на настоящия мъж. Тази жена е живяла 70 години и по отношение настоящия живот, това е било в миналото. Ако някоя от тези две последни линии бе преминала върху площта на средната полоса, отбелязваща настоящата продължителност на живота на този индивид, за който изготвяме диаграмата, това би означавало, че съответният живот протича едновременно с настоящия живот и би означавало живот на двойник. Една душа може да има повече от едно прераждания едновременно и това е начинът на представянето в такава диаграма – застъпване с времетраенето на настоящия живот, поне частично. Също така, ако това същество е било нещо друго, различно от земно същество, то тези линии биха продължавали върху площта, отбелязана от най-външния квадратен контур.

Показаното тук отразява различни взаимоотношения между тези прераждания. Диаграмата може да бъде и много по-сложна, но ние ви показваме един доста опростен вариант на тази идея и на тази техника. Много от тези диаграми може да изобразяват дузини и стотици отделни прераждания, част от които може да се застъпват по различни начини. Това ни говори много за това, което прави една свръх душа на тази конкретна група от същества, и как изразява себе си в тези различни житейски продължителности. Така разбираме и връзката между различните прераждания, както и природата на енергията на тази свръх душа, с която са свързани всички тези животи. И както вече казахме, диаграмата може да бъде много по-сложна от тази, която представлява само един малък разрез. Вие бихте могли да наставите тези диаграми една върху друга, което може да отразява идеята за различни времеви последователности, като алтернативни реалности и алтернативни версии на този индивид, алтернативни Земи. Така тези диаграми могат да станат триизмерни, четири- и петизмерни и в този смисъл – многопластови. Ние естествено не използваме хартия и писалки, както и плоски електронни екрани като вас, за да представяме тези неща, а боравим с неща, които наричаме наностъкло и нанокубове. Представете си един куб от чисто стъкло, обикновено, но не задължително със страна от 25 см. до половин метър. Това би съответствало на вашите компютри. В тези кубове се появяват такива диаграми, в цялата си 3, 4 и 5-измерна прелест, за да можем да ги виждаме от всички страни и под всички ъгли, и да разбираме връзките между едновременните прераждания във всяка отделна алтернативна времева последователност и версия на алтернативна реалност и на всички тях заедно. Така получаваме пълно разбиране за различните прераждания, в които свръх душата проектира себе си, и затова тези диаграми в миналото биваха наричани „диаграми на вектора на свръх душата”.

Така, от това просто обяснение, може да започнете да разбирате как ние в 33-тия паралел, екипът от 33-мата, разглеждаме тези различни прераждания и това е една от способностите ни. По този начин ние можем да проследяваме различните прераждания на всеки индивид и това е уникалната ни способност да съставяме тези диаграми за различни индивиди, които идват при нас за получаване на тази информация. Това е, което правим. Това е нашето призвание, нашата природа и нашата способност. Това сме ние.

В течение на времето вие може да бъдете запознати с още неколцина представители на моя екип. За момента аз ще бъда тази, която ще се появява най-често, макар да ми бе казано, че моята учителка Холи Котън може от време на време да добавя някоя и друга дума. В това, което наричам моя собствена продължителност на живот, Холи е около 130-годишна. Когато се появих, аз я срещнах преди много години, макар според вас да съм относително млада. По силата на определена синхронност, аз съм на 33 години. И така, синхронността се е проявила във вашата 2013-та година, година на трансформация, в която тези връзки могат да бъдат осъществени. Вашите умове и нервна система са били достатъчно подготвени за получаването на тази информация от нас и от други. Във времето не съществуват случайности. Всичко е една оркестрация. Това е една красива песен за нашите уши и сетива, която можем да изпеем заедно в това време, бисквитки мои. Всички вие представлявате отделни части от информация, отделни хапки и затова ви наричам ‘бисквитки’. Ние ще споделяме с вас много други идеи, за да започнете да разбирате и прилагате идеята за непрекъснато преместване през успоредни реалности, за създаване на ефекта, който наричате време. Ще споделяме много начини за прилагане на тази информация в живота ви. Засега ще ви оставим да абсорбирате предложеното и ще прехвърлим предаването обратно към Башар. Много сме щастливи, че се срещнахме с всички вас и че имахме възможност да споделим идеи със сродни същества надолу по веригата. Благодарим ви, че разширявате нашата реалност и възприятия и че позволявате на нашата природа да взаимодейства с вашата природа по този начин. В този смисъл, ние сме наистина едно семейство, от един и същ свят, и сме продължения един на друг по много начини чрез векторите на свръх душата, които току-що споменахме. Помнете, че според моята физиология аз имам две сърца и това съответства на моя прякор, както вие се изразявате. В моя свят ме наричат „Уила две сърца”. И така, двете ми сърца сега бият с любов към всички вас. Двойна любов към всички вас. Сега връщам предаването към Башар.

Башар: Ще има още много предавания от Уила и нейните близки в 33-тия паралел; още много дискусии на тези идеи за успоредни реалности и за практическото и ефективното им приложение, за разбирането на реалността във вашето прераждане. Това може да бъде и обект на много от въпросите и отговорите днес, по време на живите взаимодействия с вас. Ние искахме Уила да ви разкаже някои неща, защото не става дума само за информацията, която тя ви съобщи вербално чрез медиума и чрез показаните диаграми. Става дума също така за нейната специфична вибрационна енергия и честота, която абсорбирате, защото това ще ви привлече като магнит към вашата стрелка на компаса в тази конкретна честота, която представлява успоредната реалност на нейното съществуване, като прожектор и маяк, конкретно в този коридор от успоредни реалности, за това конкретно бъдеще, или както би казала Уила – съществуване „нагоре по веригата”. Това ви дава насочващ сигнал, за да останете в тази честота, която ви е предала Уила, в допълнение на честотите, които ние сме предали на всички вас. Те се сливат по един хибриден начин и ви помагат да станете по-чувствителни за вибрациите на нейната загадъчна и променяща външната си форма природа. И макар вие да не променяте своята форма подобно на нея, вие може да придобиете допълнителна проводимост на потоците от енергия във всички посоки, за да се премествате в желаните от вас успоредни реалности по много по-лесни начини, за да ускорявате вибрациите си и да се сливате все повече с истинската си същност. Един момент …

Ние ще проведем една медитация, свързана с холотопа, която ще бъде проектирана специално като завихряне, за да ви помогне да се хармонизирате с вибрациите на реалността, която преживявате в момента, по време на това предаване. По същото време аз ще окажа помощ при насочване на съзнанието ви към някои от останалите близки завихряния, с които е свързано завихрянето на Седона, за да можете да усетите някои от алтернативните начини на преместване, възможни в тази реалност, по отношение на вашите съзнание и възприятия. Но това ще стане тогава, в едно различно ‘сега’ от това ‘сега’. В това ‘сега’ ние само ще ви позволим да абсорбирате това, което ви бе дадено, като знаем, че вие пренастройвате себе си по собствен избор, в свое собствено темпо, по свои начини, за да позволите на тези енергии да преминат по нервните ви пътища по-лесно и без усилия, по-хармонично, по-холистично, с по-малко разделение, с повече интеграция, с повече любов и повече радост. И така, поемете всичко казано дотук заедно с въздуха, който вдишвате, и знайте, че непрекъснато се премествате, премествате, премествате във вибрациите на 33-тия паралел до степента, в която Уила и нейният екип ще ви насочват, и до степен, подходяща за вас, за да абсорбирате тази енергия и информация и да я направите своя, за нуждите на своите приложения и цели, в избраната от вас тема в това прераждане, тук и сега. Като вектор на вашата свръх душа, в синхрон с всички други вектори, едновременно, тук и сега. Сега може да се оттеглите на кратка почивка, след която ще позволим обмен на допълнителна информация чрез въпроси и отговори, свързани с 33-тия паралел. Благодарим ви.    

Башар: Здравейте, всички, в този ден от вашето време, как сте?

Аудиторията: (продължителни ръкопляскания)

Башар: Преди всичко, бих искал да благодаря на всеки от вас поотделно и на всички ви заедно за съвместното сътворяване на това взаимодействие и за това, че позволявате протичането на това предаване. Отново: всеки път, когато позволявате съвместното сътворяване на това взаимодействие, вие ни дарявате с преживяването на многоаспектния, многоизмерен кристал на Сътворението и неговите индивидуални аспекти, каквито представлявате всички поотделно. 

Нека се върнем с продължение към някои от мислите, които бяха споделени с вас от Уила Хилакрисинг – съществото специалист по успоредни реалности, което е приблизително 700 години във вашето бъдеще. Всичко е относително и ние сме обяснявали не веднъж, разбира се, че всички тези неща съществуват едновременно, но с цел удобство на вашия език, ще използваме понятията за бъдеще и минало, стига да разбирате, че такива неща не съществуват. Така че всъщност говорим за нищо. (смях в залата)

Защо е важно за вас да започнете да разбирате малко повече идеята за успоредните реалности? Преди всичко, става въпрос за следното. Вие използвате тези реалности постоянно, така че е добре да сте наясно с този факт, за да усилите методологията, прилагането и ефекта от това прилагане на успоредните реалности в ежедневието си за целите на развитието си; за да преживявате в по-голяма степен истинската си вибрация, истинското си удоволствие, истинската си страст, любов, творчество. Начинът, по който използвате успоредните реалности всеки ден, във всеки момент от деня, е свързан с преживяването, което наричате време. Ако обобщим, самото преживяване на времето се създава от съзнанието ви, което се прехвърля от една успоредна реалност в друга милиарди пъти в секунда, създавайки илюзията за движение, промяна, пространство, време. Всяка успоредна реалност, взета сама за себе си, е една отделна, замръзнала снимка, подобно на кадрите от една филмова лента. Всяка успоредна реалност е един замръзнал кадър. В нея няма време и тя е извън времето. В нея отсъства движение, промяна. Но когато придвижвате филмовата лента през прожекционния апарат и прожектирате образа на екрана, вие създавате илюзията за движение, промяна, пространство и време. Отново: връщайки се към разбирането, че всички кадри съществуват едновременно, макар да ги виждате един след друг, фактът, че съществуват едновременно, е описание на природата на структурата на съществуването, а преживяването на филма е ефектът, илюзията, страничният ефект, който създавате, отнасяйки се към отделните кадри по определен начин и от различни гледни точки. Преживяването на физическата реалност е много сходно на това. Вие като съзнание сте подобни на светлината на прожекционния апарат и прожектирате съзнанието си през отделните кадри, които наричаме успоредни реалности, и правите това по начин, който създава усещането ви за време, пространство, непрекъснатост и ред, и прогресия, и експанзия. И вие създавате този ефект, като използвате и премествате съзнанието си през различните милиарди и милиарди версии на себе си в секунда, в различни реалности, в различни Земи, които се наслагват една върху друга и създават последователност от успоредни реалности, и в тази последователност вие създавате преживяването си като физическо същество и предавате това преживяване, ако щете, през висшия си разум към душата, духа, който всъщност сте. Но идеята е, че физическият ви ум, физическата ви его структура и физическото ви съзнание действат подобно на прожекционния апарат и светлината е светлина на вашия дух, светлината на вашето същество, светлината на вашата енергия, светлината на вашето съзнание, която преминава през тези кадри, както казахме, милиарди пъти в секунда и създава илюзията, страничния ефект на времето. И вие използвате това непрекъснато. Вие сте много интимно запознати как да използвате успоредните реалности, за да създадете този ефект, който наричате пространство-време. Вие го правите толкова автоматично, че даже не знаете, че го правите; толкова гладко, че даже не му обръщате внимание. Това става автоматично, за да може да насочвате вниманието си към преживяването, което създавате по този начин.

Идеята сега е, че започвате малко повече да си давате сметка, че правите това и осъзнавайки в по-голяма степен как действа структурата (на битието) и как съществува, вие може да разгърнете преживяването си и представата си за това как създавате своя пространствено-времеви филм, своята пространствено-времева илюзия, своя пространствено-времеви страничен ефект. Създавайки и най-малката промяна, вие може да постигате много различни ефекти, в зависимост от това как съзнанието ви се отнася към преминаването ви през всички тези успоредни реалности и кадри. Един от най-очевидните странични ефекти, който създавате, и едно от най-очевидните изменения, което сътворявате, е увеличаването на това, което наричате синхронност. Някой да е забелязал това? Защото в определен смисъл, вие променяте скоростта на смяна на кадрите или по-точно – вашето възприемане на скоростта на смяната на кадрите. Тази скорост всъщност никога не се променя, но вие може да промените начина, по който я възприемате, така че насочвате вниманието си към различните кадри по различен начин. Така създавате различни странични ефекти в своето преживяване на физическата реалност. Друг страничен ефект е вашата способност да започнете да възприемате други реалности, други измерения. Започвате да виждате това, което преди е било невидимо, защото с промяна на скоростта на смяна на кадрите, възприятието ви се променя, след което се променят сетивата ви, и вие вече може да възприемате неща, които преди сте мислели, че са, така да се каже, между кадрите и сте ги считали за нереални, но вече разбирате, че много кадри и различни кадри могат да бъдат реални. Защото всичко съществува едновременно. Всички реалности се застъпват едновременно. Всички успоредни съществувания, всички измерения съществуват едновременно тук и сега. Това, което възприемате, зависи просто от вибрационната ви честота. Честотата ви отразява начина, по който преживявате отделните кадри.

Колкото повече сте в състояние да възприемате синхронности и измерения на реалността, други съзнания и други същества, това са все части от разширяването на съзнанието ви и показатели за това, че включвате в съзнанието си осъзнаване на начина, по който съществува структурата на битието, и как може да използвате успоредните реалности, за да създавате преживяването, което наричате физически свят. Това не означава, че докато живеете живота си, трябва непрекъснато да сте наясно с всяка отделна успоредна реалност и с всеки отделен момент. Ние нямаме това предвид, когато казваме, че трябва да разширите възприятията си. Това, което може да преживявате, е различен страничен ефект само поради съзнаването какво правите и какво се случва. Тези неща все още ще се случват автоматично, но вие вече ще знаете, че това става автоматично и то ще отразява по-добре новото ви разширено възприятие на структурата (на съществуването). Намирате ли смисъл в това?

Гласове от аудиторията: Да

Башар: Ако по този повод сред вас има някакво объркване, ние можем да дадем пояснения по време на предстоящите въпроси и отговори, ако пожелаете това. Засега ние просто поставяме тази основа, за да започнете наистина да разбирате защо сега фокусираме върху тези разговори за успоредни реалности. Има и друга причина за това. Едно от нещата, което влияе на вашата способност за възприемане на идеята за тези (сменящи се) кадри по различен начин, е самото наличие на дискусия относно успоредните реалности. Въвеждайки този фокус и това, че започвате да мислите върху съответното понятие, в действителност започва да пренавива мозъка ви и нервната ви система буквално физически. Защото по същество вие решавате да погледнете на нещо, което по своята природа е многоизмерно. И когато започнете да изследвате тези многоизмерни понятия, мозъкът ви трябва да се пренавие, да се преконфигурира, за да ви позволи да обработите този вид вибрация  и информация. Повдигането на тази тема сега ще ви даде възможност да знаете, че в действителност решавате да позволите да бъдете пренастроени, да се пренастроите и да станете по-добри приемници, по-добри антени за честоти на енергията, които преди са били невидими за вас и които сега започват да бъдат по-видими и по-осезаеми.

Молим помнете поясненията, свързани с физическите проявления, които сме споделяли с вас. Проявленията във физическата ви реалност не са проявления на нещо, което се появява, достига до вас, отнякъде другаде. Проявленията са просто резултат от промяна на вашата честота до степен, в която започвате да възприемате неща, които вече са били тук при вас, но вие не сте ги виждали. Защото всичко е тук и сега. Всяко преживяване, което бихте могли да имате някога, всяка мисъл, която бихте могли да имате някога, всеки предмет, който някога може сетивно да усетите в своята реалност, е точно тук, точно сега с вас – цялата ви енергия, всичко в „сборника от ръкописи”, съдържащ вашата тема, обект на изследване в този ви живот – всичко е тук в холограмен вид. Вие обаче виждате само това, което съответства на равнището на вибрациите ви, и проявлението означава само промяна във вибрациите ви, за да може това, което е вече тук, да стане видимо. Намирате ли това за смислено? Така че не гледайте на проявлението като процес на привли-и-и-ичане на нещо от ня-я-я-якъде другаде, то-о-о-олко-о-ова дале-е-е-ече, че не знаете откъде идва. Всичко е точно тук. Вие имате всичко. Вие имате всичко, но просто още не го знаете. Това е всичко. В това е разликата.

Искаме да добавим следното в подкрепа на идеята за физическото проявление и вашето преживяване на успоредните реалности. Казвали сме това и преди, но разберете, че това е важно да се каже сега. Цялата идея на този „Закон за привличането” … и нека подчертая, че в основата му има една перспектива, която мнозина просто не разбират – как Законът за привличането действително функционира. Затова нека споделим с вас отново, за да имате пълно разбиране на този механизъм и на това понятие. Начинът, по който много от вас го възприемат, не е погрешен, защото вие говорите за това, че човек трябва да бъде на определено вибрационно равнище, за да привлече нещо, което е в съответствие с тази вибрация. Да, това е вярно и ние самите сме го казали. Но по-точно идеята е следната: Вие вече притежавате своя уникална вибрация. Това е вашата идентификация – това, което сте. Вие излъчвате тази вибрация, вибрацията на истинската ви същност по всяко време. Вие нямате друг избор; вие просто я излъчвате непрекъснато и това сте вие. Вие излъчвате тази честота, този ваш уникален „подпис” непрекъснато. Всички неща, които притежават тази честота, правят всичко възможно да достигнат до вас, да се проявят за вас. Ако те не успяват да направят това, то е не защото не ги привличате, а защото ги отблъсквате. В това се състои разликата. В този смисъл, всички неща, които не са съвместими с вашата вибрация, правят всичко възможно да избягат от вас и да се отдалечат от вас, колкото могат повече. Ако те не напускат вашата реалност, това е, защото вие просто не им позволявате да си отидат. Затова идеята не е толкова, че трябва да се научите да привличате, а че просто трябва да се откажете от нещата, които се опитват да се отдалечат от вас, и да допуснете нещата, които се опитват да достигнат до вас. Това е същината на Закона за привличането. В същността си вие притежавате честотата, която привлича всички неща, важни за вашия живот – за вас като весел човек, за вас като любящ, творчески настроен, любим човек. Просто трябва да се откажете от нещата, които са несъвместими с тази ваша базисна честота. Това е всичко, което трябва да направите. Това изглежда ли ви смислено?

Гласове от аудиторията: Да.

Башар: Това не ви ли изглежда по-лесно? Вместо да се у-у-у-учите да привличате. (смях в залата) Никой във вашата реалност няма нужда да се научи да привлича; никой във вашата реалност няма нужда да се научи как да притежава изобилие; никой във вашата реалност няма нужда да се научи как да има самочувствие; никой във вашата реалност няма нужда да се научи как да се доверява. Вие вече се доверявате на нещо 100% от времето. Въпросът не е, че трябва да се научите да вярвате и да се доверявате, а в какво вярвате и на какво се доверявате. На вас никога, никога, никога не ви липсва увереност. И никога, никога, никога не ви липсва изобилие. Вие имате увереност в недостига и изобилие от чувство за недостиг. Но вие винаги притежавате изобилие. Затова въпросът е не да се научите на нещо, което не умеете, а да изберете в какво да имате увереност и в какво да се състои изобилието ви. Вие винаги имате изобилие, увереност и винаги вярвате в нещо. Това е неизбежно и не зависи от вас. Това е вашата природа, така сте устроени като сътворци.

И така, откажете се от идеята, че в този смисъл не правите това, което трябва да правите. Не е необходимо да научавате нещо, свързано със самия механизъм. Просто трябва да се пробудите за идеята за това как да използвате механизма по начин, който най-добре съответства на истинската ви същност. Това е единственото, на което трябва да се научите. Намирате ли смисъл в това?

Аудиторията: Да.

Башар: Сигурни ли сте?

Аудиторията: Да!

Башар: Просто исках да се уверя, че няма заспали. Преди да започнем с въпроси и отговори … освен идеята за успоредните реалности, ние също така запознаваме вашето общество с Уила. Защото е силно свързано с това къде се намирате физически на вашата планета сега – в енергийния вихър на Седона, нашият кораб е над вас, 3116 км., точно над вас, точно сега. Докато се опитваме да регулираме енергията на този вихър и да позволим на тази енергия да се свърже с други вихри, които го заобикалят, подобно на много други щати, които ви заобикалят, ние сме говорили за тройната връзка, която съществува между Земята, нашият свят и звездната система на Сириус. Образуването на този триъгълник е създало определена стабилност, определена основа на връзка с нас и със Сириус, но сега е време да добавим и друго измерение. Ето защо, в този момент сме извели на предна линия Уила. Защото това е продължение … отново: нищо не е линейно и това е една друга успоредна реалност, която съществува едновременно с вашата, но отново: казано на разговорен език, Уила е във вашето бъдеще, 700 години във вашето бъдеще и идеята на нейното появяване и поставяне във фокус е следната. Ако обичате си представете – сега ще използваме медиума, за да очертае нещо във въздуха – ето един триъгълник: (описва с ръка триъгълник във въздуха и посочва последователно трите му върха) Земята е тази точка, ние сме тази друга точка и Сириус е третата точка. Въвеждайки Уила, ние я поставяме на мястото на точката, в която се намира Земята, а Земята преместваме в средата на триъгълника. Какво се случва? Сега Земята се озовава в центъра на един равностранен триъгълник. Тя вече не е на един от върховете му, а в неговия център. И след като тя е в центъра, ако съединим с линии мястото й с трите върха на триъгълника, Земята се оказва в центъра, а по върховете сме ние, Сириус и Уила, която представлява вашата бъдеща реалност. Разбирате, че когато гледате на тази фигура двуизмерно, в една равнина, това е равностранен триъгълник с точка по средата, която е свързана с трите върха. Ако обаче погледнете на нея в три измерения, това се оказва една четиристенна пирамида. Сега вече имаме четиристенната структура, която е основополагащата структура на цялата физическа реалност. Това е градивният блок на преживяването на вашата физическа реалност, от вибрационна и енергийна гледни точки. И така, позволявайки намесата на Уила в тази структура, в  този енергиен модел, в тази матрица, ние сме добавили допълнително измерение, което ви помага да възприемете повече вибрации, които отразяват в по-голяма степен повече измерения и ви позволяват да се „пренавиете”  на различно равнище, по различен начин. И сега, като гледате на тази конфигурация не като на плосък триъгълник, а като на пирамида с насочен нагоре връх, този връх, конкретно в енергийния вихър, в който се намирате тук, сочи буквално към нас, които сме физически над вас в нашия кораб.

Така това сега е една изключително стабилна енергийна структура, един изключително стабилен поток от енергия, изключително усилена възможност за началото на един все по-стабилен контакт. И сега всички вие, участващи в това взаимодействие, доколкото се чувствате удобно и доколкото ви е възможно, възползвайте се от тази пирамида, от тази пространствено-времева антена и изтеглете енергия от нея в услуга на своите нужди във вашата физическа реалност чрез творчество и въображение и чрез връзката си с висшия разум, по какъвто начин и в каквато и форма пожелаете, и по този начин увеличете и усилете енергията в целия ваш свят, което увеличава смисъла и вероятността за открит контакт. Ето защо, ние благодарим на всеки от вас и на всички ви, че сте тези малки четиристранни антени! 

И така, ще ви оставя да абсорбирате това за момент и докато го попивате, нека изследваме заедно тези понятия, тези свързани понятия, които считаме за най-важни по отношение вашето разбиране. Сега ви питаме как можем да ви бъдем от най-голяма полза с отговори на вашите въпроси.

Участник: Благодаря ти, Башар. Името ми е Лори и аз се занимавам с регресивна терапия.

Башар: Добре, това доставя ли ти удоволствие?

Участник: Огромно удоволствие, обичам работата си. Когато работя с хора и искам да им помогна да си помогнат, по повод на неща, случили се с тях в минали животи, които очевидно протичат успоредно с настоящето, бих искала да зная как да им помогна да се успокоят по отношение не само на личните си проблеми, но и на това, което се случва в 2013-та година по света – войни, омраза … Как може да …

Башар: Можеш да започнеш по много начини. Преди всичко, ако човекът може да абсорбира идеята, че всички тези животи протичат едновременно; ако наистина разбере тази структура, тази взаимовръзка, че всичко се случва едновременно тук и сега, това моментално отрича идеята, че е възможна причина, която да произлиза от „миналото”. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Всички неща, които наричате причини, идващи от „миналото”, карма, както и да го назовавате, са напълно самоналожени и напълно сътворени от настоящето! Идеята е, че вие установявате различни  енергийни връзки с други едновременно съществуващи успоредни прераждания, както Уила поясни с нейните схеми. И установявайки тези взаимоотношения от настоящето, вие се свързвате с други житейски преживявания, които сте преценили за необходими по отношение избраната за изследване основна тема на настоящия ви живот, за да може да извлечете съответната енергия, която тези преживявания могат да ви дадат. Просто от вашата пространствено-времева перспектива, вие интерпретирате тези връзки с успоредни реалности, които наричате минало, като спомени. Това обаче е създадено от настоящето. Настоящето … и тук има още един принцип, който ако можете да пречупите съзнанието си и разберете, ще разтърси напълно схващането ви за пространствено-времевата реалност – настоящето създава миналото, а не обратното. 

Участник: Тогава бъдещето определя ли настоящето?

Башар: Не.

Участник: Тогава съм объркана.

Башар: Благодаря ти! Бъдещето определя настоящето, когато бъдещето стане твое настояще. Но когато това настояще е твое настояще, то също така създава бъдещето. Защото ти гледаш на нещата като разположени по скалата на времето – надолу по веригата към миналото и нагоре по веригата към бъдещето от гледната точка на настоящето. Когато обаче пристигнеш в „бъдещето” (медиумът акцентира кавичките с жест), то не е ли винаги твое настояще?

Участник: Да.

Башар: Ти просто позволяваш на това, което сега наричаш бъдеще, в крайна сметка да стане твое настояще – за да го приемеш, че съществува като настояща реалност, и да го преживееш като настояща реалност. В този смисъл това, което в действителност правиш, е, че все още създаваш това бъдеще от настоящето, но начинът, по който го правиш, е като превръщаш бъдещето в свое настояще. Намираш ли това за смислено?

Участник: Тогава …

Башар: Нека да завърша. Идеята е, че всъщност можеш да направиш същото нещо с миналото. Тъй като ти създаваш миналото от настоящето, ти всъщност можеш да използваш настоящето, за да промениш миналото. Защото ако наистина разберете, че вие се премествате в различни милиарди успоредни реалности всяка секунда, това също така ви казва, че милиарди пъти в секунда вие действително изразявате своето съзнание през очите на буквално различни свои версии, което буквално означава, че във всеки от тези моменти вие сте различен човек. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Тогава, ако наистина ставате всеки път различен човек, то този (появяващ се всеки път нов) човек няма една и съща история. Не би трябвало да има една и съща история. Може да направите или не така, че всеки нов човек да има предистория, подобна на предисторията на предишния, но това зависи от вас. Начинът, по който определяте себе си сега, определя личността, която представлявате сега, и това определя какви преживявания в миналото и бъдещето тази личност притежава. Ето защо сме говорили преди за този процес, наречен 13-тата стъпка, взаимствайки идеята от това, което наричате ваши 12-стъпкови програми. Това важи за всички случаи на това, което на вашата планета наричате пристрастяване и начина за освобождаване от него. Ние в никакъв случай не казваме, че хората трябва да преустановят тези програми от 12 стъпки, ако това играе ролята на позволение за тях. Ние само казваме, че когато сте наистина готови да разберете това, може да добавите една 13-та стъпка и тя е следната. Когато наистина, наистина знаете – не повярвате, не мислите – а когато наистина знаете, че сте една нова личност и наистина знаете, че като различна личност имате различна история, това не означава, че сте се отказали от пристрастеността, а че никога не сте я притежавали! По тази причина в новата личност, която вече сте, отсъства това натрапчиво желание – не защото сте го трансформирали и се борите с него, а защото лицето, което сте сега, знае, че просто никога не го е притежавало и то просто не съществува в ума му, и никога не е съществувало. Разбираш ли?

Участник: 100%.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Първо, какво би казал на хората, които поглеждат към звездите и излъчват енергия, която говори: „Елате и ме вземете, отнесете ме”?

Башар: Бихме казали: „Какво не е наред с вашата планета?” Вие сте избрали да бъдете там. Няма да ви отклоним от пътя, който сте си избрали. Естествено ще дойде ден, когато такива взаимодействия ще се случат, но те трябва да се случат, когато вие ни посрещнете по средата на пътя. Ние не можем да ви отнесем; вие трябва, в определен смисъл, да изминете сами половината път – в енергийно отношение, със своите убеждения, разбирания, поведение. Но отново: идеята е, че всички такива срещи на много различни равнища вече са се състояли. Единственият начин да пропуснете тези срещи е да си губите времето в тревоги, че ще ги пропуснете. Но ако просто живеете живота си и вярвате на пътя, който сте избрали, и вярвате, че той ще съдържа това, което представлява най-голямата ваша радостна възбуда, вие ще осъществите тези срещи и ако решите, че една такава среща има отношение към темата, която сте решили да изследвате, нищо не може да предотврати възникването на такава среща. Освен, както вече казах, ако прекарвате времето си в тревоги, че такава среща може да не се случи. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да, благодаря ти.  Следващият ми въпрос е: Башар е едно съзнание, нали?

Башар: Аз съм, така както и ти. Аз също така притежавам и определена физическа форма. Аз съм това, което би нарекъл физическо извънземно хибридно същество. В нашата еволюция, както бихте казали вие, ние се приближаваме все повече до загуба на физическата си форма, поради което можем да правим това, което правим, като например да правим чанелинг чрез едно от моите „минали” прераждания – медиума, който седи пред теб. В този смисъл, можеш да кажеш на разговорен език, че аз съм бъдещата проява на медиума. И тъй като сме достигнали стадия на развитие, в който можем да действаме много гъвкаво в пространството и времето, и тъй като зная, че всички неща съществуват едновременно, за мен няма разделение между мен в настоящето и моето така наречено минало аз, което е просто една настояща моя версия. Следователно ние все още имаме физическа форма. Вие ще ни възприемете като високи около 1,5 м., сравнително слаби, бледо-сива кожа, имаме мъже и жени, мъжете обикновено са без коса, жените имат и тя обикновено е бяла, макар да има изключения. Очите ни са малко по-големи от вашите, носовете, устите и ушите са малко по-малки, главите ни са малко по-големи от вашите. Но вие ще ни възприемете като физически същества. Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Донякъде. Ще премина към следващия въпрос относно физическото съществуване на вашата планета. Би ли дал пример за свое най-голямо удоволствие?

Башар: Това, което правя сега! Също така изследвам други цивилизации. Аз съм специалист по установяване на първи контакти с други цивилизации. Има и други неща, които ми доставят удоволствие, но в момента правя точно това и то ми е много приятно. Ако не беше така, нямаше да го правя. Това е първото ти указание.  

Участник: Какво е мнението ти за възнесените владици и архангелите, по отношение на …

Башар: Моята гледна точка спрямо тях е нещо такова (медиумът прави гримаса на съзерцание към небето, придружена от смях в аудиторията). Понякога така, понякога и така, и така, и така (последователно накланя глава напред, наляво и надясно). По същество това, което на вашата планета наричате ангелска енергия, условно може да бъде определено като едно равнище под „Всичко, което е”. Това са така наречените от вас ангелски съзнания. Преди всичко, това ясно ли ти е?

Участник: Още не.

Башар: Добре. Разбираш ли понятието „Всичко, което е”? Това, което обикновено наричате Бог?

Участник: Да.

Башар: Всъщност всичко се състои от Бог, нали?

Участник: Да.

Башар: Всичко останало по-надолу е все по-голямо раздробяване на честотата на вибрациите. Ангелската енергия е първата стъпка на раздробяване. Първото отражение на „Всичко, което е” в много отражения. Това е ангелското равнище. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Възнесените владици са просто същества, които си позволяват да включат в своето проявление и в своята реалност повече или по-голямата част от колективното съзнание на тази реалност, и понякога те могат да останат в тази реалност като споделят информация, или могат да се възвисят до момента, в който може да напуснат тази реалност, а може би и самата физическа реалност. Възнесението е въпрос на равнище на честотата на вибрациите – по същия начин, по който може да кажеш, че парата е възнесеният владика на леда (смях в залата). Намираш ли смисъл в това?

Участник: Чудесно, благодаря ти.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти?

Участник: Да. Следващият ми въпрос …

Башар: Последният ти въпрос.

Участник: Последният ми въпрос е христовото съзнание …

Башар: Това е колективната енергия на целия ваш свят. Също като природата на Будата или духа на Кришна – без значение как го наричате. Това е колективният израз на вашия свят чрез отделен индивид. 

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Добър ден.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искал да знаеш, че съм получил много познание от всичко, което си ни дал.

Башар: Благодаря ти, че си избрал да си дадеш това познание.

Участник: Ти каза, че вашият кораб е над нас и балансира енергията на завихрянето. При това трябва да приемем, че в момента сме доста извън необходимото равновесие.

Башар: Всичко, което е необходимо, е просто да се огледаш наоколо. (смях в залата)

Участник: Точно това имам предвид. Въпросът ми е в това отношение как се развиват нещата?

Башар: Нека го кажем по този начин. Нашият кораб действа подобно на барометър. Колкото повече се доближаваме до повърхността на вашата планета, това означава по-голям синхрон, по-голяма цялост. Идеята е, че когато заехме тази позиция, ние бяхме приблизително на 4,000 ваши километра височина. Сега вече сме на около 3,100 км.

Участник: Очевидно на тази планета има много замърсена енергия, така че ще трябва да се приземите някой ден и да я почистите.

Башар: О, не. Точно обратното. Ние не можем да се приземим, докато вие сами не си я почистите малко. Всъщност нашите две реалности са напълно енергийно несъвместими. Имам предвид, че в момента енергията на вашата реалност не е естествена, каквато е била изначално създадена, а такава, каквато сте си я направили.  Следователно, след като вие не сте в естественото си състояние, а ние сме, енергиите ни са силно несъвместими. Вие трябва да си позволите да достигнете малко повече естествената си вибрация, за да може, когато се срещнем, нашата вибрация да не ви изгори, да не ви смаже, да не предизвика психичен шок и да не изтласка на повърхността на съзнанието ви това, което сами сте подтиснали, и не сте готови да посрещнете лице в лице. Това е причината за много от страховете, които възникват, когато хората говорят за срещи с други същества в други измерения и реалности. Не че задължително тези същества правят нещо, за да създават страх, а че самото им присъствие, след като идват от по-високи измерения и честоти, може да изтласка на повърхността на съзнанието ви неща, срещу които не сте готови да се изправите, и в този смисъл вие изпитвате страх от себе си, страх от собствената си сила. Ето защо, ние подхождаме към този процес много внимателно и предавайки ви информация, ви позволяваме сами да решите какво да абсорбирате, какво да оставите настрана и следим вашите реакции, за да решим кога ще бъдете наистина готови. Така както разчитаме енергията ви в момента, добиваме най-обща представа, че вероятностният прозорец, в който откритият контакт може да започне да се случва, с голяма степен на вероятност, е някъде между вашите години 2025-та и 2033-та. Не знаем под каква форма ще се случи този контакт, защото този резонанс на вашата планета още не е напълно кристализирал, но това изглежда да е най-вероятният времеви прозорец.    

Участник: От вашата позиция трябва да сте забелязали това разпръскване на химикали в атмосферата на цялото земно кълбо.

Башар: Да, от време на време.

Участник: Бих искал да зная дали това е резултат от добри намерения, или се опитват да избият всички ни.

Башар: Хората, които правят това, в известен смисъл са заблудени, че трябва да правят определени неща по определен начин, за да балансират климата на вашата планета. В крайна сметка те вкарват само повече отрова във въздуха, защото не използват субстанцията, която би свършила работа – злато.

Участник: Атомно злато?

Башар: Да. Ако го използваха, то щеше действително да балансира климата на планетата без всякакви вредни странични ефекти. Но вие цените златото по напълно различен начин, съхранявате го и не го използвате при обстоятелства, при които би било от полза за климата на цялата планета. Много от това, което преживявате по отношение на климата, е част от естествен цикъл, макар че нещата са усложнени от това, което доста хора на вашата планета са направили с помощта на технологиите. Но циклите на охлаждане и затопляне на вашата планета са естествени и възникват периодично. Вие обаче може да ги балансирате много по-плавно с помощта на подходяща технология – нещо, което не правите. Така че те, един вид, се опитват да балансират тези неща, но подобно на доста от нещата, които си мислите, че „подобряват” живота ви, те са силно отровни. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Добре тогава. Има и други обстоятелства, свързани с това, но ние няма да се впускаме в тях. Ние се придържаме към равнището на пряката технологична връзка и ефекти и в този момент нямаме намерение да се занимаваме с някакви други намерения, свързани с този сценарий. Нали така?  (обръща се към аудиторията) Искате ли да останете в един отрицателно настроен свят?

Аудиторията: Не!

Башар: Тогава ние няма да подкрепяме тази отрицателна енергия. (аплодисменти в залата) Виждате ли, тук става дума за един много парадоксален начин на използване на властта. Много хора на вашата планета упражняват доста силен контрол върху информацията. Те, преди всичко, са използвали този контрол върху информацията, за да правят нещата да изглеждат така, като че ли имат повече контрол, отколкото действително притежават. И когато някои индивиди … между другото нямаме предвид да не обръщате внимание на това, че някои индивиди могат да имат отрицателни намерения … но когато много индивиди отиват в крайност и започват да се занимават с така наречените от вас конспиративни теории, и приписват тези отрицателни възможности на тези хора, вие всъщност им предоставяте такива способности. И затова бих казал, че най-голямата ирония е, че хората, които претендират да изнасят и разпространяват тази секретна информация, се оказват най-големите пропагандатори на злото. Защото те карат хората да вярват, че носителите на отрицателни намерения могат да правят повече (зло), отколкото възможностите им позволяват. И в това се състои иронията. Затова горе главата. Не им предоставяйте тази власт и ще промените вибрацията си в една успоредна реалност, в която тези хора даже не съществуват. Ето как променяте „света”! Вие не променяте света, в който живеете, а променяте себе си – чрез знанията си, чрез познанието си, чрез енергията си, чрез поведението си – и се прехвърляте в един успореден свят, който отразява в по-голяма степен света, който отговаря на промяната, която сте осъществили в себе си. Това помага ли ти?

Участник: Да, наистина.

Башар: Тогава ти пожелавам щастливи химически следи в небето над теб.

Участник: Здравей, радвам се да се срещнем.

Башар: Ние също се радваме.

Участник: Би ли разговарял с нас за Исус?

Башар: Да, бих разговарял.

Участник: Имам усещането, че той е бил погрешно разбран в своето време …

Башар: Твърде много и до ден днешен.

Участник: Също така, Библията не е коректен превод на това, което е казал.

Башар: Не винаги, не. Много от това, което този човек е проповядвал, е доста сходно с това, което вие днес разбирате във века на метафизиката. Просто хората тогава не са могли да го разберат. Но ако поставим въпроса по-фундаментално, Йешуа, или както ти каза, Исус, в никакъв случай не е имал намерение да създава свои последователи. Той е имал намерение да създаде лидери, равни на себе си. Не е имал намерение да създава християни, а да ви накара да разберете, че всички сте исусовци. Това е най-голямото неразбиране. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Чудесно. Много от това, което разбирате днес, съответства на проповядваното от този индивид. Включително това как вашите убеждения създават реалността ви. Нали, поне в известна степен, Библията го цитира да е казал, че вашата вяра и убеждения са от значение. Библията също твърди, че когато Йешуа е отишъл в родния си град, тъй като хората там са го познавали само като дърводелец и не вярвали, че той може да прави нещата, които други хора казвали, че може да прави, той не можел да направи нищо в родния си град. И Библията казва това много ясно. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Всичко се свежда до вашата система от вярвания, до това, което признавате за истина, до вашите действия и нагласа. Това е всичкото, което е казвал този индивид, и когато е казвал: „аз съм пътя”, той е имал предвид: „бъдете и вие този път”. „Аз съм примера, аз съм пътя – бъдете като мен. Не убеждавайте другите какви да бъдат – бъдете като мен!” Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това отговаря ли на въпроса ти задоволително, или искаш да изследваш още нещо.

Участник: Имам тази болка в рамото повече от година и съм се опитвала да се освободя от нея, но тя не си отива.

Башар: Какво конкретно в твоята система от убеждения причинява тази болка във врата?

Участник: Рентгеновата снимка показва, че имам възпален прешлен.

Башар: И какво ще направиш по този повод?

Участник: …

Башар: Разбери, че понякога идеята за физическа манипулация може да изпълнява ролята на позволение, подобно на енергийното въздействие, нали така?

Участник: Да.

Башар: Става въпрос за пътя на най-малкото съпротивление, който е най-подходящ за теб.

Участник: Опитвала съм най-различни неща и нищо не помага.

Башар: Абсолютно нищо?

Участник: Съжалявам. Някаква идея?

Башар: Няма нужда да съжаляваш. По кое време се е появила тази болка? И какво се е случвало по това време в живота ти?

Участник: Преди една година. Аз получавам стресове в живота си, както всички останали …

Башар: О, наистина? Аз не получавам. (смях в залата)

Участник: Бих искала да съм като теб.

Башар: Защо получаваш стрес? Защо се стресираш извън равновесие?

Участник: А …

Башар: Аха! Защо?

Участник: Определено след като дъщеря ми се премести отново да живее при мен.

Башар: И, защо това те стресира?

Участник: Ъъъъ, понякога ние не се погаждаме много.

Башар: И това е, защото тя много прилича на теб?

Участник: В някои отношения.

Башар: Какво тя отразява обратно към теб, което ти не харесваш в себе си?

Участник: … Не зная, тя …

Башар: О, знаеш със сигурност. Не играй игрички.

Участник: Не зная … тя порастваше …

Башар: Какво не одобряваш в нея?

Участник: Нейната стая прилича на следи от преминал ураган.

Башар: Наистина?

Участник: Да.

Башар: И…? Ти никога ли не си правила така?

Участник: Всъщност това не е един от недостатъците ми. Притежавам много, но не и този.

Башар: Недостатък? Това наистина ли е недостатък?

Участник: В моето съзнание – да.

Башар: Добре, благодаря ти; и тъй като сега поставяш върху това такава присъда, и тъй като това никога не ти се е случвало, и не можеш да си представиш как би могло да послужи някому, това не ти ли говори нещо? Ти отричаш това състояние, като настояваш толкова силно, че по отношение на него нещо не е в ред. Ние разбираме, че това може да не е най-организираното състояние, в което някой би могъл да се намира. Въпреки това, то води началото си от теб като ценностно съждение. Или може би трябва да кажем като обезценяване.

Участник: Добре.

Башар: И вместо да гледаш на това като нещо различно, което просто не отговаря на предпочитанията ти, ти в действителност си му поставила етикета на нещо неправилно по отношение на нея, нали?

Участник: Да.

Башар: Тогава, ако поставиш етикет на нещо у някого като погрешно, единственото, което той или тя ще отрази обратно към теб, е същото нещо. Има нещо у теб, което е погрешно! Разбираш ли?

Участник: О, да.

Башар: Това е отражение, насочено към теб, че нещо „погрешно”, което протича в теб, е това, че намираш нещо за „погрешно”. Виждаш ли парадокса?

Участник: Да. Също като в огледалото.

Башар: Да, винаги. И когато се освободиш от обезценяването на тази идея, няма да има задължително необходимост другото лице да отразява обратно към теб, поне не в степента, която изглежда, че те смущава. Следиш ли мисълта ми?

Участник: Разбрах.

Башар: Тогава другото лице може да си каже: „Добре, няма вече какво да отразявам. Я да взема да си почистя стаята”. Разбираш ли процеса, който описваме? Това може би да е прекалено опростено, но въпреки това … Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Как чувстваш врата си в момента?

Участник: По същия начин.

Башар: Всичко е наред. Не казвам, че трябва моментално да трансформираш това. То може да е процес, който се развива по удобен за теб начин. За теб е позволение това да виждаш отражения. Нека обаче се върнем към Библията само за момент, защото всъщност това е свързано със значението на фразата: „Не съди, за да не бъдеш съден.” Идеята не е толкова свързана с това да не бъдеш съден от околните, а че като съдиш в отрицателен контекст, ти се превръщаш в самата вибрация на оценката и в този смисъл оценяваш себе си.

Участник: Уау.

Башар: Следиш ли мисълта ми?

Участник: Благодаря ти.

Башар: Както често сме казвали, истинският път към просвещението е очевидно просто да просветиш себе си. И когато просветиш себе си, това се отразява и на околните. Защото никой няма да изглежда като заплаха за останалите. Единствената причина някой да почувства отрицателна оценка спрямо себе си е, че го усеща като някаква заплаха за своя свят. Като че ли този, който дава оценката, има някаква сила да повлияе върху реалността ти, което той категорично не притежава! Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Наистина?

Участник: Така мисля.

Башар: Добре тогава.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Тази сутрин, по време на предаването на Уила, си спомних един сън, който имах преди три нощи, и в който една лисица се приближи към мен … 

Башар: Тогава ти си усещала енергията, както вие казвате „предварително”, но всъщност не, защото всичко се случва едновременно.

Участник: Тя повдигна лапата си и там имаше изображение на око. Първо, какво означава това и също така при този първи контакт дали ние индивидуално ще се свързваме с определени индивиди от вашия свят, или …

Башар: Може би.

Участник: … това ще бъде повече колективно?…

Башар: Може би, може би. Зависи от човека. Всеки индивид е различен. Това, което всеки ще усети, ще бъде подходящо за него. Понякога усещате нещо като останалите, понякога – нещо индивидуално. Зависи от момента, от човека, от конкретното енергийно състояние.

Участник: И за да можем да се интегрираме, ние просто трябва да вярваме на всичко, което се случва, или трябва конкретно да се фокусираме …

Башар: Вие може да се фокусирате с помощта на всяко позволение, което изберете, но трябва ли да бъде по-сложно от това?

Участник: Не.

Башар: Сигурна ли си? Ние знаем колко много от вас обичат да усложняват нещата. Така че ако искаш да прибавяш усложнения, разбира се, продължавай. Разбираме, че понякога най-големите трудности, които срещате, сa, че не можете да опростявате нещата. Но това е толкова просто. Ако ти е необходимо нещо друго, трябва да си зададеш този въпрос: „Само за това ли става дума, или също така и за това, и за онова …?” Всичко зависи от теб да решиш какво ти трябва, за да може нещата да се случат по определен начин.

Участник: Предполагам, че да се доверя на това равнище на преживяване, е нещо ново за мен, защото …

Башар: Не, не, не, спомни си какво сме казвали за това, че не е необходимо да се научите да се доверявате.

Участник: О кей!

Башар: Равнището на доверие е едно и също във всички случаи – 100%. Всичко зависи само от това в какво влагаш 100-те % от своето доверие. В това е разликата. Следователно, ако си вложила 100-те си % от доверие в нещо, което не предпочиташ, което не резонира с теб, тогава реши в какво друго да вложиш доверието си. И това ще ти се случи. Не става дума за различни равнища на доверие.

Участник: Аз имам доверие в необходимостта от изследване на всичко това.

Башар: Добре. И когато поведението ти показва, че знаеш, че това е истина, ти ще го преживееш като истина. Запомни, че познанието и поведението са синоними. Това даже надхвърля идеята за вярата. Когато знаеш, че нещо е вярно, ти просто го правиш и не го обмисляш. То е същото като да пресечеш стаята и да дойдеш до микрофона. Ти просто знаеш, че можеш да го направиш и го правиш. А не: „чакай, ето там има един микрофон … мисля, че мога да извървя пътя до него … вярвам, че мога да стигна до него, вярвам, че единият ми крак ще се придвижи, вярвам, че и следващият ми крак ще се придвижи …” Ти просто знаеш, че можеш да го направиш и го правиш. В това е разликата. Знанието е синонимно с поведението. Ти правиш това, което знаеш да правиш.  

Участник: Благодаря ти. А окото в лапата на лисицата? Имаше ли някакво значение?

Башар: Такива неща винаги имат значение. Какво е значението за теб, това е твой символ?

Участник: А, о кей.

Башар: Искаш ли да го споделиш, или ще го запазиш за себе си? Това няма значение.

Участник: Предполагам, че означава по-голяма степен на виждане от обикновено.

Башар: А когато е в ръката?

Участник: … в лапата на …

Башар: Което означава …? Ако беше видяла само едно око, това наистина би означавало да видиш нещо повече от това, което обикновено виждаш. Но ти каза, че окото е било на лапата, или съответно символизира око върху дланта на ръката.

Участник: Да.

Башар: Следователно дланта на ръката символизира …?

Участник: Правене …

Башар: Да, твоята реалност, това което наричаш манипулиране на твоята реалност. Тогава идеята е, че когато видиш по-ясно своята реалност, ще можеш да я преобразиш и промениш по-лесно или по-съзнателно. Нали така?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, благодаря ти!

Башар: Благодаря.

Участник: Аз съм Даниел.

Башар: Добре, щом настояваш.

Участник: Много съм възбуден от възможността да разговарям със същество извън нашата планета, което е тук, за да ни прегърне и подкрепи.

Башар: Ние сме също много радостно възбудени да разговаряме с всички вас там долу.

Участник: Как можем напълно да се освободим от страха и да обикнем себе си?

Башар: Като откриете по какъв начин страхът ви служи във вашата система от убеждения. С други думи, вие се придържате към дадено отрицателно убеждение, което си мислите, че ви служи по някакъв „положителен” начин, или по начин, който вярвате, че е „положителен”. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, за да се чувстваме защитени.

Башар: Да, защото ако имате две възможности за избор и ако знаете, че този избор е нещо, което в емпиричен план в действителност предпочитате, но не го правите, или се страхувате да го направите, това означава, че сте прикрепили едно убеждение към това нещо, което всъщност отразява радостната ви възбуда, но което по някакъв начин го прави по-опасният избор. Ако не бе връзката му с това убеждение, то щеше радостно да ви възбужда и бихте го избрали. Тогава въпросът е – ако се страхувам да следвам това, което считам за своя радостна възбуда, какво трябва да вярвам, че е истина и то така, че ако направя този избор, да не изпитвам такъв страх? Тогава ще откриеш какъв е този страх и какво е това убеждение и щом го идентифицираш, ще разбереш, че то няма нищо общо с теб, че просто си го събрал някъде по своя път и че то принадлежи другиму. Ти си откраднал нечие чуждо убеждение. Ти си  крадец на убеждения! (смях в залата). Откажи се от него, то не е твое. Но трябва да го идентифицираш, преди да направиш това, защото не можеш да боравиш с нещо, което не познаваш. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да.

Башар: Още нещо?

Участник: Остава втората част – как да прегърнем любовта към себе си? Как да обичаме себе си?

Башар: Защо не го правиш? Защо не обичаш себе си изцяло, е въпросът, който ние бихме задали. Какво те спира да правиш това?

Участник: …

Башар: Виждаш ли, ако имаш, или даже мислиш, че имаш някакво отрицателно убеждение, което ти пречи да бъдеш себе си, защо тогава не изследваш в тази посока и не усилиш отрицателното си убеждение? Задай си въпроса: „Кое е най-ужасното нещо, което си представям, че ще се случи, ако напълно обичам себе си?” Какво ще означава това, ако го направя? И ако след като зададеш този въпрос, се страхуваш да определиш какъв е страхът, тогава можеш да си позволиш действително да изследваш себе си. Какво трябва да съм убеден, че е вярно, за да престана да бъда този, който съм? Какво трябва да вярвам, че е вярно? Нека да видим – ако напълно обичам себе си, ще загубя всичките си приятели, защото те повече няма да искат да общуват с мен … Зная, че звучи малко налудничаво, но ние действително сме чули това на вашата планета. Просто ти поверявам една малка тайна. Такива убеждения действително съществуват на вашата планета. Не знаем как са пристигнали, но съществуват. Мисля, че разбираш идеята. Това може и да не е твоето конкретно убеждение, но това е пример за видовете убеждения, които може да те спират от това да се придвижваш в посока на своите удоволствия, защото си приписал на определен вид нагласа нещо, което не е приятно. И така – когато откриеш присъствието на това убеждение, ще се отървеш от него, защото би било безсмислено и нелогично да се придържаш към него, след като разбереш какво е и че то няма нищо общо с предпочитанията ти. И след като го изоставиш, ще започнеш да изпитваш повече от любовта, безусловната любов на Сътворението в себе си и всъщност това, което ще се случи, е, че ще престанеш да спориш със Сътворението. Единствената причина, поради която може да почувстваш, че не обичаш себе си, е, че в действителност си измисляш причини и казваш на Бог, че не си достоен и по същество хвърляш обратно в лицето му това, с което те е дарил. Е, Бог не го е грижа, но идеята е, че се съпротивляваш срещу естествената си природа. Ти казваш: „Ти, в своята безусловна любов, от която аз съм част, все пак някак си допуснал грешка, тъй като аз не съм част от всичко това”. Много хора на вашата планета може в действителност да мислят, че в определен смисъл това е една пресилена скромност, докато то в действителност е пресилено високомерие и арогантност. Защото всъщност ти казваш: „Измежду всички творения, които са достойни, аз единствено не заслужавам безусловна любов. Аз единствен съм над всички същества, които позволяват да бъдат обичани напълно и обичат напълно себе си. Аз съм уникален по този начин и съм много специален”. Намираш ли това донякъде за смислено?   

Участник: Напълно.

Башар: Благодаря ти. О, между другото, нашата безусловна любов към теб.

Участник: Благодаря ти!

Водещата Нания към Дарил Анка:  От аудиторията има въпроси относно „Скъпи покойници”.

Дарил Анка: За тези от вас, които не са запознати с един друг начин, по който следвам своята радостна възбуда, аз режисирам филми. Работил съм доста време в този бранш със специални ефекти, сторибордове и пр. През последните няколко години се съсредоточих върху писането на сценарии и режисиране. Моята филмова компания „Зия филмс” наскоро произведе първия ми игрален филм, който режисирах, озаглавен „Скъпи покойници”. Това е един измислен документален филм, който заснехме, като че ли сме пренесли камерата си в света на духовете и интервюираме духове на починали хора, разпитвайки ги за живота след смъртта. За интересуващите се, ние предлагаме филма на DVD  през нашия сайт www.ziafilms.com. В момента работим върху документален филм за Башар, който мисля, че ще бъде също много интересен.

Ако няма други въпроси към мен, мисля, че можем да продължим с въпроси към Башар, след което имаме холотопна медитация. Благодаря на всички за присъствието ви тук, пожелавам ви приятно прекарване и ще се видим накрая. Моля изключете мобилните си телефони. Аз съм единственият телефон, който ще бъде включен тук днес.

Башар: Нека продължим нашето предаване по следния начин: Преди всичко, тъй като обичате хумор, свързан с мобилните телефони, може да включите своите телефони на програма вибриране и да установите контакт с нас чрез високите им вибрации. (смях в залата) Сега нека продължим с въпроси и отговори.

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да задам въпрос, свързан със загадъчните същества, към които принадлежи Уила. Разбрахме, че те са 33 на брой. Те всички жени ли са, или има и мъже?

Башар: Има мъже и жени. Няколко от тях не са нито жени, нито мъже.

Участник: Всички изглеждат ли подобно на нея, както тя описа себе си?

Башар: Не. Това зависи от много неща, като генетичния микс, към каква вибрационна форма гравитират, когато се появяват във физическата реалност. Защото, както тя обясни, появяването в пространство-времева форма не е само предмет на преместване в различни успоредни реалности. Те също така прекарват успоредните реалности през самите себе си, като променят външната си форма и така много от тях може да решат да приемат форми, които нямат нищо общо с вашите.  

Участник: Би ли могъл да опишеш обичайната форма на някой от останалите 33-ма?

Башар: Обичайната форма на нейната учителка Холи Котън е с дълга, бяла коса, права и спусната по гърба. Цветът на кожата му се променя от светла към по-тъмна и тъмна. Очите са предимно много светло кристално сини, макар че от време на време могат да сменят цвета си по различни причини. Тя е сравнително слаба и в известен смисъл подобна на нас, тъй като е хибридно същество. Когато пожелае, може да изглежда като бяла врана, като бял гарван. Това достатъчно ли е?  

Участник: Да. А могат ли да променят произволно формата си, например като мечка, или риба …?

Башар: Отново: те могат, но зависи доколко това ще е уместно. Разбери, че когато те променят външния си вид по този начин, те не се превръщат буквално например в мечка. Просто те могат така да манипулират тази енергия, че да изглеждат по този начин. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Това в определен смисъл е нещо научено и не е идентично, а подобно на едно от нещата, описвано след много случаи на срещи (с извънземни) на вашата планета, когато някои същества ви карат да мислите, че са нещо различно от това, което са. Това е явлението, наречено екранни спомени. Става дума за подобна способност, но не създадена по същия начин. Това нещо е по някакъв начин свързано с тази способност. Намираш ли това за смислено? 

Участник: Да. Когато говорим за Уила, има ли място на планетата, където тя обикновено се намира?

Башар: Да, в Ирландия

Участник: Има ли някой от останалите 33-ма, който да се намира тук, в тази област?

Башар: Да.

Участник: …,… (смях в залата) Как изглежда това същество?

Башар: … Ръждиво. Често приема цвета на червените скали в околността и така не може да го видите. Следователно прякорът му е „Ръждивко”. Някои от тях не само имат собствени имена, но имат и това, което вие наричате прякори. Прякорът на Уила, поради физиологията й, е „Две сърца”. Тя в действителност има двойно сърце и когато ви обича, тя наистина ви обича. (смях в залата)

Участник: Звучи прекрасно.

Башар: Един момент … Индивидът, който е позициониран в тази област, в тази времева рамка, когото нарекохме „Ръждивко”, в действително се нарича Сейдж Примроуз *). Ще установите, че много от хибридите, когато се появят на вашата планета, ще приемат имена от природата, доста често свързани с растения. Затова сме казали, че макар името на Уила Хилакрисинг да е еволюирало на техния език, ако бе родена по-рано, щеше да се нарича Уилоу Хилакризъм. Макар че Холи Котън си е останала Холи Котън, както и Сейдж Примроуз също е запазил името си.

*) Sage = градински чай; primrose = иглика. – Бел.прев.

Участник: И те ще бъдат 33-ма на тази планета заедно с Уила след 700 години на тази планета, нали?

Башар: Да, в това, което тя нарича свое съвремие, или „нагоре по веригата”.

Участник: Питам се как са били създадени. Дали са произлезли от някакъв хибрид, или кръстоска с хора …

Башар: Те са смесица от няколко различни неща, в основата на които са хибридните деца, които ще се появят на вашата планета, но има още няколко неща, които са били добавени генетично. Не ни е позволено да дискутираме за какво става дума тук. Все още не.

Участник: Последен въпрос. Приятелката ми Бриджит има прекрасен хибриден син на име Нио. Усещам наистина силна връзка с това момче. Чудя се дали съм му предал някаква генетична информация?

Башар: Не във физически смисъл, но като вибрационна генетична информация – да.

Участник: Как му се отразява това?

Башар: Това позволява настъпването на промени във физическия генетичен материал, като той заимства от енергийните модели, които си му предоставил в своето енергийно поле. Много хора правят това и предлагат по-скоро енергийни модели за програмите на хибридните деца, отколкото физически генетичен материал. 

Участник: И какви качества …

Башар: Ти каза, че това ще бъде последния ти въпрос!

Участник: Добре, благодаря ти.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искала да изследвам още малко диаграмата на Уила.

Башар: Засега не са необходими повече обяснения. Когато има повече за даване, тя ще го даде. За какво искаш пояснение в този момент?

Участник: Аз усещам много различни прераждания от най-различни посоки.

Башар: Значи можеш да съставиш своя собствена диаграма, нали?

Участник: Има ли нещо повече, което мога да добавя?

Башар: Разбира се, че има, но започни с това, което ви бе дадено. Това, което ви е дадено в началото, винаги е добро място, откъдето да продължите напред.

Участник: Имам усещането за различни успоредни реалности, когато се замисля за тези различни области. Била съм на (остров) Мауи, след това в Англия, в Шаста, в Лос Анджелис – бум, бум, бум

Башар: Добре, благодаря ти затова, че проследихме твоите премествания.

Участник: Беше наистина много приятно.

Башар: Лесно е да се предположи.

Участник: Когато съм на едно от тези завихряния, аз усещам, като че ли установявам контакт с останалите …

Башар: Да, в определен смисъл те са свързани с енергийни линии. Ти вече знаеш това.

Участник: Това е интересно.

Башар: Да, наистина. Наскоро ние ви говорихме и ви представихме идеята, че завихрянето на Седона е силно свързано с местността  Upheaval Dome в Юта, нали?

Участник: Къде се намира това?

Башар: Намира се в южната част на Юта, в северната част на това, което наричате Кенийънландс*)

*) Canyonlands = национален парк в щата Юта. – Бел.прев.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това е уникален кратер за оказване на въздействие върху вашата планета. Няма друг като него. Изследвай го и ще разбереш за какво става дума.

Участник: Благодаря. Имам въпрос относно Англия и мрежата „Нов свят”, в чието създаване участвам. Дали (град) Гластонбъри би бил удачно място за това …?

Башар: Не зная, ти как мислиш?

Участник: Имам такова усещане.

Башар: Тогава значи ще бъде.

Участник: Супер!

Башар: Нали ти трябва да решиш това, като използваш своя вибрационен компас?

Участник: Точно така! И имам силното усещане, че е така.

Башар: Тогава защо питаш нас?

Участник: За да получа потвърждение от вас.

Башар: По какъв начин това, което казвам, може да потвърди нещо? Ако ти си решила, значи това е вярно за теб.

Участник: Да, това е вярно.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Когато бях на семинара с китоподобните, един от пазачите се появи при мен. Той имаше крила … Дали той бе свързан с 33-мата, или …?

Башар: Не пряко, а косвено, доколкото един от симптомите за усилване на вибрациите ви е засилената ви способност да надничате в успоредни реалности и в други измерения. Така ще започнете да виждате неща, които са около вас през всичкото време и които наричате природни същества, или природни духове. Ти вече можеш да ги виждаш по-ясно. 

Участник: Хм.

Башар: Да?

Участник: Да. Преди да се появи Уила, на 22-ри декември (2012), аз проведох един чанелинг през Лора Гайдърс и хибридната й дъщеря на име Уилоу и се чудя дали има някаква връзка между Уилоу и Уила.

Башар: Можеш да продължиш да се чудиш … да се чудиш относно Уила!

Участник: Да. Това е красиво. Благодаря.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, приятелю!

Башар: Добър ден!

Участник: Чувствам, че имаме уговорена среща.

Башар: Да, разбира се. В противен случай това нямаше да се случва.

Участник: Първият ми въпрос е дали имаш някакви съобщения за мен.

Башар: Не.

Участник: Не? (смях в залата)

Башар: Освен ако лъжа. Но ще знаем това със сигурност в процеса на този разговор.

Участник: Добре. Вторият ми въпрос е относно моите хора, които разговарят с мен. Аз не мога да ги чуя.

Башар: Но ги чувстваш.

Участник: Чувствам ги.

Башар: Това не е ли достатъчно?

Участник: Това е чудесно и аз се отнасям с голяма любов. Въпросът ми е – те непрекъснато ми говорят и не винаги мога да ги чуя …

Башар: Ти каза вече това.

Участник: Не че не искам да чуя … Аз искам да чуя всичко, което ми казват.

Башар: Не, не искаш. Повярвай ми, не искаш!

Участник: О кей.

Башар: И аз не казвам това в отрицателен контекст.

Участник: О кей.

Башар: Ти чуваш това, което имаш нужда да чуеш. Няма да чуеш това, от което не се нуждаеш. Защото външната информация, която за момента няма отношение към твоя живот, или не е сетивно достъпна, или просто отсъства.

Участник: Тогава защо ми говорят?

Башар: Винаги има излъчване и предаване на информация. Вие като антени, приемате това, от което се нуждаете. Може да усетиш, че има непрекъснато предаване на информация, но не е необходимо винаги да внимаваш. И ако престанеш да искаш да знаеш всичко, което те казват, то ще се получи едно равновесие, при което ти просто ще знаеш това, което трябва да знаеш, когато трябва да го знаеш; ще чуеш това, което трябва да чуеш, когато трябва да го чуеш и останалото просто ще изчезне.

Участник: Разбирам това. Просто си мислех, че нещо не е наред със слуха ми …

Башар: Какво? Приеми, че не съм чул това.

Участник: Напълно разбирам това, което току-що ми каза.

Башар: Добре, тогава всичко е наред, нали? Ти вярваш ли на живота си?

Участник: Да, вярвам.

Башар: Тогава всичко е наред. Чуваш ли това?

Участник: Да, чувам го.

Башар: Благодаря ти.

Участник: И аз благодаря.

Участник: Здрасти!

Башар: Добър ден.

Участник: Непрекъснато ми се появява тази дума …

Башар: Коя е тази дума?

Участник: Кундалини.

Башар: Да. И какво по отношение на нея?

Участник: Ами …

Башар: Ти разбираш какво означава, нали?

Участник: Мисля, че да …

Башар: Добре, а знаеш ли?

Участник:  Амиии … Струва ми се.

Башар: Мисля, струва ми се … добре. Думата се появява непрекъснато. Правиш ли нещо по този повод?

Участник: Всъщност, да.

Башар: Добре, и за какво трябва да си говорим? Върши ли ти работа като инструмент, като позволение?

Участник: Да.

Башар: Добре, тогава за какво трябва да си говорим?

Участник: Мисля, че става дума за власт, за човешко съзнание.

Башар: Власт.

Участник: Да.

Башар: Да, и? Това какво означава за теб?

Участник: Когато слушам някого като теб, или други учения, все си казвам: „О, господи, аз искам това”.

Башар: Добре, тогава въпросът е: „Защо не правиш това през всичкото време?”

Участник: Точно така!

Башар: Имаш ли добър отговор на това?

Участник: Кундалини е бил един от порталите и аз исках да зная като теб, в твоето измерение, как възприемате кундалини в човешка форма? 

Башар: Много добре, благодаря. Ние го възприемаме като високо честотна вибрационна енергия, която балансира всички енергийни точки на нашата система. Тя ни свързва директно с вибрацията на Първоизточника.

Участник: Прекрасно!

Башар: А как ти я възприемаш в твоето измерение?

Участник: В моите лични преживявания аз съм била под контрола на моето кундалини.

Башар: Контрол …

Участник: Да. Мисля, че съм позволила това да бъде така в моя живот, за да мога да усещам силата си като творец …

Башар: Добре, и …?

Участник: И по начина, по който бе представено, бе по някакъв начин блокирано. Енергията на кундалини …

Башар: Какво означава това? Начинът на представянето му бе блокиран? Ако е било блокирано, как разбра, че е било представено?

Участник: Имаше част от информацията, която не бе спомената.

Башар: И какво от това?

Участник: Например частта, свързана със сексуалността.

Башар: Да, но ти можеш да откриеш това сама, нали? Или вече си го направила?

Участник: (смее се) Аз всъщност окуражавах това. О, Башар … знаеш ли …

Башар: Аз зная.

Участник: Виждаш ли, тези учения съществуват и ние ги разбираме, но ние сме хора, искаме да усещаме, да живеем …, искаме …

Башар: Извинявай, това, към което сте се запътили, е да станете напълно човеци. Това, което си мислите, че означава да бъдете човеци, не е вярно.

Участник: О кей. Можеш ли да поясниш?

Башар: Мнозина от вас казват: „Аз съм само един човек”, но това не е така. Вие все още не сте (пълноценни) човеци. Ограниченията, които поставяте върху себе си, съпротивата, която притежавате спрямо своите истински вибрации, ви правят непълноценни човеци. Това, което научавате, абсорбирайки всички тези идеи, е да усещате потока на тези естествени енергии през себе си и това е начинът, по който се научавате да си позволявате да бъдете по-пълноценни човеци. Намираш ли това за смислено?

Участник: Да, наистина.

Башар: Готова ли си да продължиш да изследваш идеята за удоволствие и радостна възбуда по един интегриран и балансиран начин, който знаеш, че ще бъде винаги изразен по положителен начин по отношение на всички останали? 

Участник: Да, Башар.

Башар: Тогава няма абсолютно нищо, за което се налага да се тревожиш.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Мислиш ли, че това важи за теб?

Участник: Наистина.

Башар: Вярваш ли, че това важи за теб?

Участник: Може би, ако добавя нещо, това ще ми помогне?

Башар: Разбира се. Осланяй се на енергийната си връзка със своя висш разум и разкраси това, което вече сме ти дали.

Участник: Да, но аз се чувствам човек сега …

Башар: Да, по различни начини.

Участник: Вярвам, че има нещо красиво в това да бъдеш човек на тази Земя …

Башар: И …?  Не „но”, а „и”…?

Участник: И … за мен е предизвикателство това човек да се грижи за себе си, да обича себе си … 

Башар: Поздравления за предизвикателството. Помни, че предизвикателствата, които възникват в живота ти, са темите, които (предварително) си избрала да изследваш.

Участник: Да, точно така. И това е прекрасно.

Башар: Да, прекрасно е. Ти си изпълнена с любов, изпълнена с величие!

Участник: Как да не нараняваме другите?

Башар: Правиш ли нещо нарочно, за да ги нараняваш?

Участник: Не.

Башар: Тогава как можеш да ги нараниш? Нали знаеш, че те трябва да изберат да бъдат наранени? Те могат да решат да бъдат наранени по отношение на това, което ти избереш да направиш. Това не означава, че ти не можеш да допуснеш „грешка”, но можеш да използваш съветите на други хора и да кажеш: „Изглежда, че действаш не съвсем както трябва и можеш да помислиш дали постъпваш правилно”, но от теб зависи да решиш дали това е наистина вярно, или не. Ако искаш да изследваш възможността това да е вярно, тогава, в определен смисъл, всичко е наред и няма защо да се тревожиш, че съзнателно нараняваш някого. Ако несъзнателно направиш нещо неправилно, винаги можеш да кажеш: „Нямах такова намерение, моля за извинение. И сега разбрах, че съм направила нещо, което не е трябвало да направя. Вече зная какво трябва да правя, благодаря ти”. И ако не си направила нещо съзнателно, в определен смисъл, ти не си отговорна за това, което някой друг избира да чувства, след като ти си била вярна на себе си. Защото ти можеш само да бъдеш отговорна пред другите, но не можеш да бъдеш отговорна за други хора. Можеш да бъдеш отговорна само за себе си.   

Участник: Повярвай ми, разбирам това, но е предизвикателство да гледаш как другите страдат.

Башар: Не разбираш ли обаче, че те може да са избрали това като свое предизвикателство? Не казвам, че те трябва да правят това, но много пъти хората преживяват това, което наричаш страдание, защото те се съпротивляват на естествената си природа, а понякога избират това по много, много положителна причина, защото не е задължително твоя работа да откриваш и решаваш защо те са избрали определено нещо. Начинът обаче да им помогнеш най-добре, ако са изпитали страдание поради съпротива срещу естествената си природа, за разлика от това да направят един истински съзнателен или даже несъзнателен избор, който обслужва една положителна цел, е просто да бъдеш за тях един възможно най-добър пример, като избереш един живот, изпълнен с удоволствие и радостна възбуда, и така поне им предлагаш възможността да видят чрез теб това, което могат да изберат за себе си. Ако те обаче не изберат този път, трябва да им признаеш правото на избор, защото ако им откажеш свободата на свободен избор, бил той и свързан със страдание, защо на теб трябва да бъде позволено да избираш това, което ти предпочиташ? Разбираш ли как стават нещата?

Участник: Да, разбирам. Благодаря ти много.

Башар: Имаш нашата безусловна любов.

Водещата Нания: Имаме въпрос от нашите участници през Интернет. Какво се случва с кадрите от филмовата лента, които не са съзнателно възприети?

Башар: Те биват възприемани от други аспекти на съзнанието, макар да не биват възприемани от ваша гледна точка. Всички неща съществуват и никога не изчезват, а някой някъде ги възприема. Помнете, както сме казали, че вие не може да си представите отсъствието на съществуване. Всичко, което може да си представите, е някъде, в някакъв контекст, в някакъв вид реалност. Така всички кадри биват възприемани от „Всичко, което е” и от всички гледни точки на „Всичко, което е”, макар че някои от индивидуалните гледни точки може да имат достъп само до ограничен брой кадри. Това звучи ли смислено?

Нания: Това води до следния въпрос. Тъй като имаме за разглеждане голямо разнообразие от филмови кадри и съзнателният ни избор е този, който определя …

Башар: Или несъзнателният ви избор.

Нания: или несъзнателният ни избор определя през какво прожектираме своето съзнание, кой е водещият фактор, определящ кои кадри решаваме да възприемем? 

Башар: Истинската ви най-висока вибрация. Ето защо казваме да действате, като се водите от най-силната си радостна възбуда. Защото тя е в синхрон с уникалната ви честота на вибрации и определя кадрите, които бихте могли да възприемете в съответствие с това. Ако обаче преживявате кадри, които са извън този синхрон, очевидно това се определя от системи вярвания, които не съответстват на истинската ви същност.

Нания: Понякога просто желанието за изследване (на неизвестното) определя изборът на кадрите …?

Башар: Да. В този смисъл можете да кажете, че парадоксът се състои в това, че кадри, които изглеждат извън синхрон, са в действителност в синхрон, ако темата, която сте избрали да изследвате, е какво се случва, когато сте извън синхрон.

Нания: Това е нещо като будно сънуване.

Башар: Това е будно сънуване. По-будно за някои, отколкото за други. Това помага ли?

Нания: Да, това е наистина интересно.

Башар: Имаш ли друг въпрос?

Нания: Да. Има въпрос от Майкъл и Майра, индивидите, които бяха така любезни да ни съберат тук. С тях се е случило нещо много необикновено. Поначало трябваше да проведем това събиране в голямата тента наблизо, след което в понеделник е имало голяма буря, и като че ли тя е целела точно тази тента и слабите й места. Бурята я е повалила и ето ни тук. И те си задават въпроса …

Башар: Слабите места могат да повалят цялата структура. Виждаш ли аналогията.

Нания: Много ясно.

Башар: За да има придвижване напред, са необходими цялостност на всички равнища и безпогрешност на всички равнища. Аз обаче бих споделил с вас и една смешна, но не по-малко назидателна причина. Нещата бяха започнали за стават прекалено пред-намерени.*) И между другото, тук не е ли по-уютно? (смях в залата)

*) Игра на звукосъчетания между тента (tent = палатка) и  (intent = намерение).

Нания: Да, но знаеш ли, понякога в твоята компания човек се чувства като в цирк.

Башар: Това съвсем не е изненадващо с толкова много клоунади, които вие, хората, устройвате.

Нания: Имам още няколко имена на желаещи да зададат въпроси. (изброява четири имена)

Участник: Башар, аз те обичам!

Башар: Ние също те обичаме.

Участник: Наблюдавала съм те отдалече и ти си най-прекрасното нещо …

Башар: Това ставало ли е от място на вашата планета? Добре дошла от далече.

Участник: Бих искала да зная, когато се свързваш с Дарил, за да предаваш информация до нас, какво се случва от твоята страна на нещата?

Башар: Аз заставам срещу една стена в моят скаутски кораб, облягам се на стената и тя се превръща в поддържаща наклонена система. Тя ме поставя във вибрационно състояние на отдих, след което усилва, чрез интелигентността на кораба, всички връзки, които се налага да бъдат направени за целите на чанелинга. Така аз бивам поставен в центъра на висшия си разум, който всъщност физически е част от самия кораб. Нашите кораби са консолидирани умове от висш порядък.

Участник: Това е удивително.

Башар: То също така е и забавно.

Участник: Сънувах, че съм заедно с дъщеря си на едно диво място, където се появи тази огромна червена летяща чиния и аз подскачах от радост, защото усещах, че моето (извънземно) семейство пристига и бях толкова възбудена. Чудя се дали това символизираше нещо, или …

Башар: Всичко символизира нещо и всичко е от значение лично за теб, ако така си мислиш. И значенията могат да бъдат най-различни. Това може да символизира кореновата ти чакра, която се свързва с природата и с Гая. Разбираш ли?

Участник: Да.

Башар: Ти свързана ли си по този начин? Ти насочвана ли си по този начин? Намираш ли в това радостна възбуда по отношение на природата?

Участник: Не. Аз чувствам по-голяма връзка със звездите.

Башар: Тогава може би летящата чиния ти е подсказала, че ти е необходимо малко повече заземяване.

Участник: Определено имам нужда.

Башар: Запомни, че не става дума за това да изоставиш или напуснеш Земята, за да се свържеш със звездите, а за това да свалиш небесата на Земята, действайки като стълба, връзка, мост. Трябва да бъдеш заземена, твърдо заземена, за да достигнеш по-високо. Подобно на дърво, трябва да имаш много здрави корени, за да израснеш много нависоко. Разбираш ли аналогията?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да, помага ми. Питам се, когато гледам тази диаграма на Уила, дали бихме могли да я използваме за пътуване?

Башар: Пътуване в какъв контекст?

Участник: Например за телепортация.

Башар: Това не е основният й фокус, не.

Участник: Дали това е някаква по-усъвършенствана астрологична карта на човека?

Башар: В определен смисъл, макар че всички тези неща са само позволения, които отразяват състоянието на съзнанието. Така, когато гледате разположението на различни успоредни прераждания, които съществуват едновременно, може да определите посредством качеството на вибрациите на всички тези прераждания как изглежда висшият ви разум и това може да освети какви са индивидуалните ви животи, на основа на това как те се отнасят един към друг.  

Участник: Откъде идва информацията в тези диаграми – от интуицията …?

Башар: Тези диаграми биват създадени от 33-тия паралел, които всъщност могат да виждат в успоредните реалности. И те са тези, при които хората отиват за създаването на тези диаграми. Хората могат да се научат да правят това сами в известна степен, но 33-мата имат вродената способност да виждат едновременно успоредните реалности и могат буквално да виждат онова, което отразяват върху една диаграма. Разбираш ли?

Участник: Това е удивително!

Башар: Те в действителност виждат връзките, виждат цялата структура, виждат едновременно протичащите животи. За тях това е просто едно наблюдение, а не проява на интуиция. За тях този процес не е по-мистериозен от това вие да погледнете една червена роза и да кажете: „Тази роза е червена. Аз я виждам”. Това не е мнение, не е интуиция, а наблюдение.

Участник: Те имат специално зрение?

Башар: Те имат такова зрение. Това е тяхната природа. Това е причината за съществуването им – странни същества.

Участник: Удивително. Благодаря ти.

Башар: И аз благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар:  Добър ден.

Участник: Ти си толкова търпелив с нас.

Башар: Не, не съм. И аз никога не изисквам търпение, защото никога не съм нетърпелив. Аз живея в момента.

Участник: Ти отговаряш на всичките ни въпроси.

Башар: Не, вие отговаряте на всичките си въпроси. Аз просто отразявам към вас това, което вие вече знаете. Вие сте решили да ме използвате като позволение, което правя с удоволствие, за да си припомните това, което вече знаете.

Участник: О кей, тогава моят въпрос към теб е …

Башар: Твоят въпрос към самата теб е …

Участник: Моят въпрос към нас е – какъв въпрос би искал да ти зададем и как би отговорил на него?

Башар: … Защо не?

Участник: Чудесно. Медитацията от две думи.

Башар: Заедно с „И какво от това?” (смях в залата)

Участник: И как би отговорил на този въпрос?

Башар: Защо не.

Участник: Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Това е чудесно.

Башар: Благодаря ти.

Участник: Името ми е Аполон.

Башар: Добър ден.

Участник: Първият ми въпрос е малко забавен. Ако душите ни могат да съществуват в множество тела и в множество измерения …

Башар: Вашата свръхдуша, не индивидуалните ви души.

Участник: Тогава, от тази перспектива, отделните ни души намират ли се в разнополови взаимоотношения?

Башар: Да.

Участник: Удивително. Втори въпрос. Както знаеш, аз правя един документален филм, наречен „Тайната на съдбата” и той изследва връзката между съдбата и понятията детерминизъм и свободна воля.

Башар: Съдбата е темата, която си избрал да изследваш. Свободната воля отразява как я изследваш. Ти избираш определен път, който да следваш в живота си, избираш определена тема за изследване. Ти ще извървиш този път, това е твоята съдба. Как ще извървиш този път зависи от физическата ти свободна воля – с подскачания, напред и назад, нагоре с краката, с пълзене, радостен, тъжен. Ти обаче ще извървиш този път. Това е разликата между съдба и свободна воля. Но даже и тогава разбираш, че от една по-висока перспектива това, което наричаш съдба от физическа гледна точка, си остава свободна воля за душата. Защото тя избира тази съдба.

Участник: Значи свободната воля се решава на равнището на душата, а физическите ни тела следват предопределеното им …

Башар: Съдбата се решава на равнището на душата, докато свободната воля се проявява на физическо равнище и отразява как изследваш темата. Как изследваш темата зависи от теб. Темата обаче е твоята съдба. Това не означава, че всеки неин аспект е предварително определен. Темата е предварително определена. Това не означава, че събитията, които се появяват във времето, са предварително определени. Позволено е да се прояви късмет, в смисъл, че физическата реалност съдържа нещо, което вие наричате случайности. Ако случайността обаче съответства на темата, тя попада на подходящо място и може да бъде използвана. Защото ти избираш и твоите избори създават последствия, които са случайните събития, които съответстват на вибрациите на изборите и последствията, и попадат на подходящи места в съдбата, за да можеш да ги изследваш. Това смислено ли е на вашия език?

Участник: Обработвам го.

Башар: Добре. Дай му възможност да попадне на подходящото място (смях в залата) И …?

Участник: Току-що попадна.

Башар: Браво на теб.

Участник: Благодаря ти.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Искам да попитам за сънищата си, защото в последно време ги блокирам и когато се събудя не си ги спомням.

Башар: Тогава откъде знаеш, че си ги имала?

Участник: Защото зная, че сънувам, но не помня нищо.

Башар: Е, и …?

Участник: Бих искала да си ги спомням.

Башар: Защо? Защо не изживееш мечтите си*), вместо да се опитваш да си спомняш своите сънища?

*) Башар отново използва игра на думи, тъй като употребената в случая дума „dream” има смисъл както на „сън”, така и на „мечта”. – Бел.прев.

Участник: Всъщност аз правя точно това.

Башар: Тогава може би нямаш нищо за припомняне, защото сънуваш точно сега, докато си будна. Много пъти, когато хората разширяват съзнанието си, може да не си спомнят сънищата си за известно време, защото те просто ги изживяват. Тогава разликата между физическото и нефизическото изчезва. Няма нищо за припомняне. Няма разлика за разпознаване. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Виждаш ли, често това, което наричаш сън, е всъщност твоето съзнание, което посещава реалността на равнището на матрицата на физическото ти преживяване и организира във физически фокус това, което наричаш преживяване, когато се събудиш. В този смисъл няма нищо за припомняне освен очертанието на това, което в действителност преживяваш във физическия живот, вече заложено на равнището на матрицата. И така донякъде може да „усетиш”, че си сънувала, но няма смисъл да си спомняш нещо, защото ти в действителност преживяваш това, което си заложила за себе си.

Участник: О кей. Имам и друг въпрос относно втората (сексуалната) ми чакра. Тя ме боли и имам тази болка от дълго време. Мисля, че съм открила основната причина.

Башар: И тя е?

Участник: … Трябва ли да отговоря?

Башар: Не, не е задължително да казваш, каквото и да е.

Участник: О кей. Просто бих искала да зная как трябва да работя с втората си чакра.

Башар: Аз ли трябва да отговоря? (смях в залата)

Участник: Не, не трябва. Не трябва. О кей.

Башар: Вярваш ли на интуицията си, на инстинктите си?

Участник: …

Башар: Колебанието обикновено означава „не”. Следователно можеш да работиш върху това. Основаването на инстинктите ти ще ти позволи да смекчиш тази чакра.

Участник: О кей, добре. Това бе всичко, благодаря ти.

Башар: И аз благодаря. И приятни сънища!

Башар: Какво показва часовникът ти, Нания?

Нания: Остават още 50 минути. Имаме още четири имена. (изброява имената на желаещите да зададат въпроси)

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Нямам представа защо трябва да дойда до микрофона, тъй като не съм записала името си.

Башар: Очевидно си направила това на някакво равнище.

Участник:  О кей.

Башар: Освен ако заемаш нечие чуждо място. Имаш ли въпрос, който би искала да обсъдим?

Участник: Това е първият път, в който всъщност обърнах внимание на това, което ти правиш.

Башар: Какъв синхрон! Това е първият път, в който обръщаме внимание на теб! (смях в залата)

Участник: Всичко, което каза, ми звучеше малко шантаво. Като че ли през всичкото време си бил в главата ми. Снощи разговарях с моя приятел за много неща и днес ти засегна почти всичко, за което си говорихме.

Башар: Да, синхронност.

Участник: Да.

Башар: Следователно това отразява факта, за който стана дума. Когато разговаряте с нас, вие всъщност разговаряте със собствения си висш разум, като ни използвате, така да се каже, като извинение. За да се чувствате спокойни, когато го правите. И така, ние сме тук, за да подчертаем идеята, че всичко, което чувате, идва от самите вас и че всички притежавате способността да получите достъп до цялата тази информация сами. Ние сме щастливи да изпълняваме ролята на отразяващ символ, но това не е задължително. Всички вие имате връзка с Първоизточника, както и способността да разбирате всички тези неща и цялата тази информация е на ваше разположение, ако се включите към нея. Зависи от вас. Вие сте създали с нас едно синхронно отражение на това, което вече знаете, и ние ви благодарим за това.

Участник: Аз също благодаря.

Башар: Нещо друго?

Участник: Не мисля, че има.

Башар: Благодаря.

Участник: Какво има там горе, Башар?

Башар: Аз съм там (горе).

Участник: Значи всичко се случва едновременно.

Башар: Да, наистина.

Участник: Струва ми се, че този въпрос на следване на отредения ни път зависи от това кои кадри възприемаме.

Башар: Да.

Участник: В отговор на един от предишните въпроси ти спомена за случайните събития и как се случват тези, които отговарят на вибрациите ни.

Башар: Което ги прави в този момент съвсем не случайни, а синхронни.

Участник: Правилно. Това явно има връзка с начина, по който следваме начертания си път. Ако правим това в тъжно настроение, случващото се ще отрази и засили това.

Башар: Да, вие получавате отражение на това, което обикновено наричаме отрицателен синхрон.

Участник: Как да преобърнем това.

Башар: Като се движите в щастливо настроение.

Участник: Уа-ха-ха-ха-ха. (бурен смях в аудиторията)

Башар: Като помните, че всичко, което се случва в живота ви, може, мо-же да има положителна причина. Вие просто трябва да решите, че всичко, което ви се случва, има зад себе си положителна причина. И независимо от нечие намерение спрямо вас в съответния сценарий, вие ще получите положителен ефект в своя живот. Защото нищо няма вграден в него смисъл. Най-големият дар, който притежавате, е, че животът във фундаментален смисъл е безсмислен. Вие сте направени да му придадете смисъл. И смисълът, който му придавате, ще определи това, което ще извлечете от него. И когато вие решите, че всичко има положителен смисъл, това е единственият начин, по който ще го преживеете, независимо от възприятията на другите около вас.

Участник: Значи така избираме кадрите, които ни карат да се чувстваме добре.

Башар: Да, със своите вибрации. Това е третият закон на Творението, както ние го наричаме: „Това, което влагаш, е това, което получаваш”. Просто и елементарно. Това е просто физика. Физическата реалност е едно огледало. Ако погледнеш в едно огледало и видиш, че отражението там е намръщено, ти не се провикваш към отражението с нареждане да се усмихне. Това няма да се получи. Ако обаче ти се усмихнеш, отражението няма друг избор, освен в отговор да ти се усмихне. Отчитайки факта, че вие създавате една пространствено времева реалност, понякога може да се появи известен лаг във времето или забавяне на ответната усмивка от страна на огледалото. Причината, поради която това понякога се случва, е, че вие всъщност, в определен смисъл, изпробвате себе си. „Дали наистина съм се променил/а?”, „Дали наистина се усмихвам?” Често много хора на вашата планета мислят, че ще се усмихнат само ако външната реалност им се усмихне първа. Вие обаче знаете, че едно огледало не може да се усмихне преди вас. Когато вие се усмихнете, независимо от това какво се случва извън вас, и ако знаете, че животът ви се развива положително за вас, независимо от това как изглежда, тогава, в определен смисъл, ще сте доказали на огледалото, че истинският тест за промяната не е това, че външната реалност се е променила, за да отрази промяната във вас, а че вие реагирате различно на външната реалност, независимо че тя все още изглежда същата. Това е истинският тест за промяната и когато преминете успешно през този тест, тогава външната реалност няма да има друг избор, освен да създаде подходящото отражение. Вие обаче трябва да се промените заради самите себе си, не поради промяната, която мислите, че ви е необходима да направите във външната реалност. В противен случай, вие поставяте условия върху своето удоволствие. „Да, аз ще бъде щастлив/а, когато …; аз ще бъда щастлив/а, ако …” В такъв случай всичкото, което казвате, е: „Аз не съм щастлив/а”. Тогава защо трябва огледалото да ви се усмихва? Намираш ли това за смислено?

Участник: Кристално ясно.

Башар: Благодаря ти! Това достатъчно ли е?

Участник: Още нещо. Цялата тази история с избирането на отделни кадри, проявления и пр., имам интуитивното усещане, че поне за мен има нещо дяволито подло относно това, което би трябвало да правя. Можеш ли да кажеш нещо по този повод?

Башар: Ние сме винаги дяволито подли. Идеята е, че понякога е необходимо да измамиш себе си или да се направиш на фокусник под някаква форма, за да позволиш на ума си да излезе извън обичайното си русло. В много отношения ние правим това с информацията, която ви поднасяме. Това е едно от фундаменталните качества на идеята за радостната възбуда. Понякога това може да се оприличи на размахването на морков пред лицето ви, за да ви накарваме да мислите, че това трябва да бъде реалното проявление и да ви провокира да си размърдате задниците. Това обаче може да не е нещото, което би трябвало да се появи в реалността. Понякога морковът се появява само за да ви накара да се раздвижите, защото точно това е, което трябва да направите.

Участник: Уа-ха-ха-ха-ха.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Приеми моята безпрекословна любов, братко!

Башар: Аз наистина те обичам!

Участник: Добър ден, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Бих искал да обсъдим въпроса защо продължавам да избирам това, което не предпочитам.

Башар: Добре, ние сме започнали тази дискусия, но можем да отидем по-дълбоко, ако желаеш. Идеята е, че това се свежда до така наречения „механизъм на мотивиране”. При всички вас той е един и същ. Внимаваш ли?

Участник: Да, сър.

Башар: О, ‘сър’, много официално. Винаги – без пропуск, без изключение, автоматично и миг-но-ве-но, вие винаги избирате това, което определяте, което вярвате, че е във ваш най-голям интерес. Вие винаги отбягвате това, което определяте и което вярвате, че не е във ваш най-голям интерес. Това би трябвало да ви подскаже, че когато разглеждате мотивационния механизъм и разпознаете от по-високото равнище, че нещо наистина отразява най-голямата ви радостна възбуда, което вие наистина, наистина предпочитате, но не го избирате, единствената възможна причина за това, която може да съществува, е, че вие сте прикрепили някакво определение или убеждение към това нещо, което го прави да не изглежда предпочитания избор, сравнен с другия избор. Например някой може да каже: „Разбирам, че това е, което предпочитам”, но ако вие сте били научени да вярвате, че изборът на това нещо ще доведе до нещо в живота ви, което е толкова обременително, толкова неприятно, че вие сте свързали предпочитанието си с тази неприятност, вие ще направите всичко възможно да избегнете този избор.  Изборът на предпочитаното нещо ще изглежда задължително по-неприятно от това, което правите в момента. Казано на вашия език – при това положение вие избирате по-малката от двете злини. Макар това, което правите, да е болезнено, то винаги ще ви изглежда по-малко болезнено от другия избор. Още веднъж: даже това, което правите да е болезнено, вие винаги ще продължавате да го правите, ако ви изглежда по-малко болезнено от другото нещо. Затова открий какво приемаш за вярно, за да може другото нещо да ти изглежда по-малко желателно, макар да знаеш от по-висока гледна точка, че е желателно. Когато изследваш това и ако желаеш да чуеш отговора, ще получиш този отговор в някаква форма. И когато идентифицираш това убеждение, ще видиш, че то е безсмислено и нелогично, защото не ти принадлежи и ще трябва да го изоставиш. Но ти трябва първо да го идентифицираш, защото не можеш да работиш с нещо, което не познаваш. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да, но бих искал да отидем малко по-нататък. Успях да идентифицирам три причини за това, което избирам да правя.

Башар: Имаш ли желание да бъдеш по-конкретен, или предпочиташ да говориш по-общо?

Участник: Не, не, искам да бъда по-конкретен.

Башар: Добре, кое е нещото, което предпочиташ да правиш, но не избираш да правиш и кои са нещата, които си открил и ти пречат да го избираш?

Участник: Специфичният проблем, който имам, е моето тегло, което в последно време надхвърли 180 кг. И след много интроспекции относно моите убеждения, успях да идентифицирам: № 1 – готвех се за апокалипсис и се зареждах, за да бъда силен. Впоследствие се отказах от това. Реших, че това е безсмислено, защото избрах да не бъда в тази успоредна реалност.

Башар: Благодаря ти! И какво друго откри?

Участник: На второ място открих, че тъй като съм бил сам в по-голямата част от живота си, бях решил, че трябва да съм голям и силен, за да плаша хората, като средство за защита. 

Башар: Добре. Макар че, ако мога да те прекъсна за момент и това, разбира се, е шега, аз съм висок само 1,50 и съм много слаб, но изглежда, че плаша мнозина от вас. (смях в залата)

Участник: № 3, е нещо, за което се нуждая от малко помощ от теб. Когато бях дете – на около 4-5 години – имаше същества, които идваха до леглото ми и силно ме плашеха. И винаги когато ги виждах, започвах да се издигам нагоре. Не съм сигурен дали това бе физическото или астралното ми тяло, но се издигах чак до тавана …

Башар: Добре, един момент. Превърнал си се в оловен балон, за да не можеш да отплуваш надалече.

Участник: Точно така.

Башар: В това преживяване няма нищо, от което трябва да се страхуваш. Наистина, обещавам ти.

Участник: Защо бях посещаван от тези същества?

Башар: По различни причини. Една от тях е това, което на вашата планета е известно като програма за хибридизация. Познат ли ти е този термин?

Участник: …

Башар: Отвличане от извънземни – запознат ли си с това?  

Участник: Аз бил ли съм част от това?

Башар: Да.

Участник: И са вземали проби от моята ДНК?

Башар: Да.

Участник: Имам ли хибридни деца …?

Башар: Да. Моля те, освободи се от страха. Енергията на страха блокира енергийните потоци в теб и тази енергия се превръща в маса. Освободи се от страха и енергията в теб ще се движи свободно. Тогава, когато почувстваш, че олекваш, няма нужда да се страхуваш, че можеш да бъдеш „отвлечен”, защото ставаш по-лек. Макар физическият ти ум да не помни, ти си направил договор на душевно равнище да участваш в тази програма – нещо, за което ние сме безкрайно благодарни. Защото това ни е дало живот. Затова ти благодарим за участието. Няма от какво да се страхуваш, защото … и аз не искам това да звучи егоистично по никакъв начин, ние сме крайният резултат. И ти се забавляваш с нас, нали?

Участник: Да, така е.

Башар: Добре. Тогава облекчи себе си, за да се издигнеш над страха си!

Участник: Ще направя това. Ще видя ли своите хибридни деца някога във физически вид?

Башар: Вероятно е, но в този момент не ни е известна степента на вероятност. Ти трябва да се превърнеш малко повече в лицето, с което те в действителност са постигнали договореността, за да (решат да) се появят. И възможността за избор на тази успоредна реалност все още не е напълно изкристализирала, но в този наш разговор ти се движиш в правилната посока.

Участник: Назад към моя първороден дом.

Башар: Който е?

Участник: При Уила.

Башар: Намираш ли това възбуждащо?

Участник: Като нищо друго, което някога съм правил.

Башар: Защо това е възбуждащо за теб и какво би направил … Ти художник ли си?

Участник: Не.

Башар: Сигурен ли си? (смях в залата)

Участник: Обичам да пея, но …

Башар: Да пееш … добре. Художник на думи. Песни, нали?

Участник: Да.

Башар: Един момент, един момент … Ти си свързан много силно с най-различни артистични прераждания. Творческа изява в някаква форма би била много, много положително нещо за теб. Много, много просветително за твоя дух. Да?

Участник: Да.

Башар: Моля, огласи своето страстно увлечение и придай страст на своя глас. Нали така? Благодаря ти!

Участник: Благодаря ти за това, че бе за мен такова прекрасно огледало.

Участник: Благодаря ти за това, че си тук.

Башар: Добър ден.

Участник: Последният въпрос от младежа, който говори току-що, означаваше много за мен.

Башар: Поздравления.

Участник: Защото мисля, че едно преживяване, което имах като много малка, даде голямо отражение върху живота ми и то по отрицателен начин.

Башар: Добре, и по-точно?

Участник: Това е едно чувство на страх, към което се завръщам много често.

Башар: Къде отиваш, когато се завръщаш?

Участник: В моя интимен свят.

Башар: Може ли да попитам какво има в този интимен свят?

Участник: Много страх.

Башар: Ти потъваш в страх?

Участник: Това ми се струва по-удобно, отколкото да остана навън.

Башар: Какво мислиш, че ще се случи, ако пристъпиш навън?

Участник: Не съм сигурна, затова не пристъпвам навън.

Башар: Но казваш, че оставаш потопена в страх. Значи не се страхуваш от това да се потапяш в страх, докато се страхуваш да пристъпиш навън, където не си сигурна какво ще се случи.

Участник: Страхът започна да ми създава чувство за удобство.

Башар: Нещо като старо палто, или старо одеало.

Участник: Да.

Башар: Добре, един момент … Ако искаш, следвай ме в своето въображение. Иди в това пространство, където страхът ти е едно одеало и си го представи по този начин. Направи ли го?

Участник: Да.

Башар: Добре. Завита ли си с това одеало?

Участник: Да.

Башар: Какъв му е цветът?

Участник: Зелен.

Башар: Защо е зелен?

Участник: Просто този цвят ми дойде наум.

Башар: Добре. И знаеш ли защо?

Участник: Не.

Башар: Защото това е цветът на сърдечната чакра. Ти се страхуваш от чувствата си.

Участник: Да.

Башар: Да. И в същото време, по ирония и парадоксално, ти чувстваш силен страх, нали така?

Участник: Да.

Башар: Значи, ти не се страхуваш да чувстваш, защото желаеш да чувстваш страх. Въпросът е защо не желаеш да чувстваш любов към себе си.

Участник: Това е въпросът.

Башар: Точно така. Затова го зададохме.

Участник: И ако знаех отговора, нямаше сега да седя тук.

Башар: Но ти знаеш отговора.

Участник: Хм.

Башар: Очевидно са те научили да вярваш, че не заслужаваш тази любов, нали?

Участник: Да.

Башар: Не разбираш ли, че ако това бе вярно, ти нямаше да съществуваш?

Участник: … Не.

Башар: Да ти обясня ли това?

Участник: Да, моля.

Башар: Съществуваш ли?

Участник: …

Башар: Разбира се, че съществуваш. Кажи „да”.

Участник: Да.

Башар: Това означава, че Творението те е създало и че ти си част от Творението, нали?

Участник: Да.

Башар: Вярваш ли, че Творението допуска грешки?

Участник: … Ммм, да.

Башар: Как е възможно това? Можеш ли да обясниш как Творението би създало нещо, което не принадлежи към самото него?

Участник: Хм.

Башар: Хм. Малка гатанка, нали?

Участник: Да.

Башар: Не е възможно Творението да сътвори нещо, което не принадлежи към него. Ако ти съществуваш, Творението трябва да знае, че ти трябва да съществуваш, в противен случай Творението не би било завършено. Без теб не би съществувало и нищо друго. Следователно Творението вярва, че ти заслужаваш да съществуваш, защото в противен случай не би те създало. Следователно, когато ти не вярваш в собствената си стойност, ти влизаш в спор с Творението. В същото време парадоксът е, че самата ти способност да спориш с Творението доказва, че заслужаваш да съществуваш. Това обърква ли те малко?

Участник: Съвсем малко.

Башар: Добре. Това е, което ти трябва. Трябва ти малко прояснение. Трябва да започнеш да оглеждаш ситуацията от различни гледни точки. Това е, което ти помагаме да правиш в момента, за да можеш да се отърсиш от тези стари начини, по които гледаш на себе си, и да се погледнеш в нова перспектива, през очите на Творението. Не съществуват такива неща като грешки на Творението. Всичко, което съществува, има причина да съществува, в противен случай Творението не би било завършено. Следователно ти си достойна за Творението, защото съществуваш. Престани да спориш с Творението относно своята значимост. Най-малкото започни оттам. 

Участник: Добро място като начало.

Башар: Много добро място като начало, защото си в добрите ръце на „Всичко, което е”. Усещаш ли малко повече от тази вибрираща любов в сърцето ти?

Участник: Това би ли била потта, която се стича по челото ми? (смях в залата)

Башар: Това е едно начало. Разбери, че изпотяването и сълзите понякога са начинът, по който тялото се освобождава от отровни убеждения. Сълзите от радост, сълзите от облекчение се появяват, тъй като имате една физическа реалност и всяко убеждение, което възприемате, включително отрицателните, е трябвало да има съответстващ химически еквивалент във вашето тяло. Когато обаче най-накрая се откажете от убеждението и заплачете, защото най-накрая сте осъзнали факта, че сте се придържали към дадено ненужно убеждение толкова дълго време, вие буквално отмивате тези химически еквиваленти от тялото си със сълзите си. 

Участник: Идеално. Благодаря ти.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Изключително много.  Благодаря ти!

Башар: Благодаря. Имаш нашата безусловна любов.

Участник: Здравей, Башар!

Башар: Добър ден.

Участник: Благодаря ти, че се отзова на нашата среща.

Башар: Абсолютно! Всъщност, нямам друг избор … Защото това е нещото, което съм избрал. Следователно, след като съм го избрал, нямам друг избор, освен да го избера.

Участник: Името ми е Лорин.

Башар: Добре, щом настояваш.

Участник: Живея във Феникс, Аризона.

Башар: Щом настояваш и на това.

Участник: В последно време бях на Хаваите – преди две седмици – и плувах с делфини, китове, скатове и имам въпрос. Каква е връзката между делфините и нашите галактически приятели от други планети?

Башар: Те имат много силна връзка със звездната система на Сириус. Те осъществяват много често телепатична връзка със съзнания от тази звездна система и от това измерение на реалността, и така те са много добри също в това да ви свързват с енергията на Сириус, чрез своята вибрация. Те също така предоставят доста добри възможности за практикуване на контакти с това, което наричате извънземни същества. Те, в определен смисъл, са извънземни в задния ви двор, всъщност в собствения ви плувен басейн. Колкото повече практикувате комуникация с делфините и китовете, в определен смисъл, толкова по-лесно ще ви бъде да общувате с извънземни същества, защото между тях съществуват много сходства. Те имат действителен свой език, следователно вие може да го научите и може да комуникирате с тях чрез него, или чрез вибрации, чрез сърцето, телепатично, ако щете. Зависи от вас. И те желаят това, особено тези, които наричаме „мечтателите”. Мечтателите са посланиците на нацията на китоподобните, които желаят да общуват с хората, и да им помогнат да разберат, че те далеч не са сами във вселената. Делфините са разговаряли с извънземните същества в продължение на хиляди години. Те просто гледат на вас малко като на глухи. Намираш ли смисъл в това?

Участник: Да.

Башар: Това помага ли ти?

Участник: Да. Благодаря много.

Башар: Благодаря.

Участник: Здравей, Башар.

Башар: Добър ден.

Участник: Научих много днес. Въпросът ми е свързан с физиологията на странни същества. Един от любимите ми филми е „Послания от мрака” (The mothman prophecies). Винаги съм се чудил какво бе това същество във филма – нещо реално …?.

Башар: Това е едно междуизмерно същество, много необикновено. Има нещо общо с измеренията след физическия живот по един много, много уникален начин. Малко е трудно за обяснение на вашия език. По други поводи сме говорили, че има същества, които живеят между измеренията, които са измерения сами по себе си. Това е едно такова същество. Много необикновена фауна, много необикновено съзнание, привлечено към духа, който е на път да премине от физическата в нефизическата реалност. 

Участник: Това ли е, което обяснява катастрофата със сребърния мост?

Башар: То не обяснява катастрофата, а привличането на съществото към нея. Внезапното освобождаване на толкова много души от физическия свят го привлича, както огънят привлича една нощна пеперуда. Ето защо, то е възприемано като пеперуда. То не изглежда така в собствената си реалност. То се проектира във вашата реалност като този архетипен символ, защото така бива възприето от сетивата ви и се доближава до идеята за нощната пеперуда, привлечена от огъня. Така психиката ви интерпретира съществуването му във вашия свят – като кръстоска между нощна пеперуда и човек*)

*) Буквалният превод на английското заглавие на филма “The mothman prophecies” е „Предсказанията на човека-нощна пеперуда”. „Mothman” e изкуствено съчетание от две думи – moth=нощна пеперуда, молец и  man=човек, мъж. – Бел.прев.

Участник: Тогава, кое е съществото Ингрид Колд във филма?

Башар: Това име е заимствано от нещо друго.

Участник: Откъде?

Башар: От друга история и приложено в този сценарий като символ на тези събития в друга реалност. В определен смисъл, името е свързано с друго равнище на реалност, но не е пряко свързано с идеята за човека-нощна пеперуда. Авторите на сценария просто са решили, че това име притежава подходящите вибрации, за да причини тръпки по кожата ви и затова са го избрали. Това помага ли ти?.

Участник: Да, благодаря, Башар.

Башар: Благодаря. Сега ще направим кратка почивка, за да се подготвите за холотопната медитация, като продължение на това предаване.

Башар:  Сега ще започнем предаването по следния начин. Всички се отпуснете, но нека очите ви останат отворени. Фокусирайте погледа си върху центъра на холотопа пред вас. И докато дишате свободно и се отпускате, освободете се от всички мисли на деня. Нека светлините угаснат и нека музикалният съпровод да започне – в тонове и в светлини. Фокусирайте се върху центъра и дишайте свободно. Вдишайте и издишайте; вдишайте и издишайте. И докато продължавате да дишате и да се отпускате спокойно и без усилия, чувствате как всичко, което няма отношение към този момент, се стопява и изчезва – тук и сега. Продължавайте да вдишвате и издишвате, вдишвайте и издишвайте. Почувствайте топлината на вибриращата енергия на любовта, която преминава през вас – през вените, нервите и клетките на тялото ви, докато продължавате да дишате. Самият въздух носи тази топла вибрация, докато тази трептяща енергия резонира до същината на вашето същество. И докато продължавате да се фокусирате върху центъра на холотопа, позволете си да си представите, че това е едно огледало, естествено отражение на свръх душата на вашето същество. И докато се взирате и замисляте върху тази диаграма на свръх душата и всичките линии на светлина и енергия, които се разпростират встрани до безкрайност, в преплитащи се форми на геометрична сложност и красота, на поразяваща кристална яснота, всеки две пресичащи се линии образуват един възел, и всеки такъв възел е едно успоредно прераждане на същата свръх душа, чието продължение сте вие. Сега вие гледате към едно отражение в огледалото на енергийната свръх душа на вашето същество и на всички нейни успоредни прераждания във всички реалности и едновременно съществуващи измерения на преживяването.

И докато позволявате на това отражение да сложи своя отпечатък върху нервната тъкан на индивидуалното прераждане, което сте избрали да бъдете, вие чувствате, чувствате, чувствате енергията, която пренарежда нервната ви система, мозъка ви, енергията ви, клетъчната ви структура и енергийните ви потоци започват сега да рефлектират обратно тази матрица на свръх душата. Всяка чакра на тялото ви отразява обратно и съдържа целостта на тази матрица на свръх душата, като мрежа от перли, където всяка перла, кръгла и подобна на огледало, отразява всички останали перли в мрежата, при което всяка перла съдържа информацията на всички перли. Тази свръх душа с всички свои прераждания, толкова уникална в перспектива, също така е свързана с  всички останали прераждания и извлича информация от тях, в зависимост от степента, скоростта и начина, подходящи за прераждането ви тук и сега, в този ден от вашето време.

Присъствайте в тази вибрационна матрица от светлина, от живот, от любов и от съзнание. Вие сте „Всичко, което е”, което преживява себе си по всички начини и във всички перспективи, и от всички гледни точки така, както е създало себе си – отражение на всички индивидуални многостранни кристали, които представлявате всички вие – блестейки, светейки, снопове от светлина в безкрайната кадифена пустота. Вие сте безкрайният модел, който се простира навън, прибира се в себе си и се разгръща, и това се повтаря отново, и отново. Както вълните на брега, които се движат едновременно навън и навътре, към безкрайни дълбочини и безкрайни пространства, отвъд разбирането на индивидуалните ви умове. И вие се свързвате чрез тези потоци от светлина и енергия с „Всичко, което е”, за да може информацията да бъде насочвана и изпращана към вас по начин и форма, подходящи за живота ви, и за да ви позволи да узнаете, че вие сте винаги свързани и никога не сте сами. Даже и когато потегляте на индивидуалното си пътешествие, вие никога не сте сами. Всичко, което трябва да направите, е да издърпате един от тези лъчи, една от тези струни, една от тези светлинни линии и да изпратите една вибра-а-а-а-а-а-а-ация, една вибра-а-а-а-а-а-ация, една вибра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ация към всички аспекти на „Всичко, което е”, за да може то да приеме всичко, преживяно от вас, като една върхова оркестрация, една симфония от звук и светлина, вибрация, песен от космическо значение. Гмурнете се надълбоко в тази пустота, толкова нависоко към звездите. Спуснете се дълбоко в Земята, закриляни, обвити от нейните майчински ръце и в същото време мечтаейки за звездите, плувайки и летейки между тях, взирайки се през всички врати и портали, и многоизмерни двери, и всички проявления на вашата свръх душа, която се е създала, за да отразява безкрайно обратно към вас всичко, което трябва да знаете, за да бъдете наистина това, което сте създадени да бъдете – уникални. Вие сте деца на космоса, деца на звездите и деца на Творението. Вие сте едно продължение, една ръка, един пръст, протегнат от свръх душата и докосващ една божия мечта. Вие сте мечтите на „Всичко, което е”, които живеят живота си и преживяват, които се осъществяват и реализират, всички едновременно и поотделно, във великолепна синхронност, в холограмен танц на идеална хармония и безусловно съществуване. Разгръщайки се вечно навън и свивайки се вечно навътре. Космическият дъх, тиктакането на космическия часовник, всяка секунда – един живот и една вечност, слети в едно. Защото съществува само един момент в битието и всички вие сте същият този момент от различна гледна точка. Една градина от красиви цветя, които повдигат своите венчелистчета към светлата и блестяща звезда на „Всичко, което е” и които се радват на красотата и захранващата енергия на слънцето и на Земята. Приемете дълбока глътка от този нектар и вдишайте атмосферата на своето същество, попийте го. Сега вдишайте и издишайте, като вълните на морския бряг. Отпуснете се и знайте, че вече не сте същия човек, който бяхте преди един момент. Придвижете се напред в живота си по нов начин, защото вече сте в нова успоредна реалност, като нова успоредна личност, като всички останали винаги съществуват. Повикайте ги, когато пожелаете, но само доколкото това би било от полза за този/тази, който/която предпочитате да бъдете тук и сега. Вие притежавате безкрайна подкрепа и имате безкрайно позволение да изследвате индивида, който сте избрали да бъдете. Радвайте се, бъдете благодарни, обичайте и живейте. Сега се отпуснете, нека музиката заглъхне и светлините да се появят. Върнете се бавно към новата си реалност, с кристална яснота и познание за пътя, който сте избрали, за да може да се придвижите по този път с широко отворени очи и сърца, биещи в едно с Творението. Отпуснете се и се радвайте. Приемете всички нашата безусловна любов и благодарност за съвместното сътворяване на непрекъснатото взаимодействие, което никога не свършва. Впуснете се напред в своя ден. Мир вам. Бъдете благословени!