Глава 3.2. Отворено писмо до фамилиите от кръвните линии на Илюминатите (the Illuminati Bloodline Families)

© 2018 Превод АТИ

Здравейте, приятели мои!

Аз съм Адаму от Монадичната същност на Цивилизацията на Плеядите, който се обръща към вас чрез Зингдад.

Днес се обръщам към живите членове на фамилиите от древните кръвни линии (the ancient bloodline families). Това са тези, които понякога биват назовавани с други имена, като Илюминати, управляващ елит, кабал и някои други, по-малко ласкателни наименования, които няма да спомена. 

Нека сме наясно – аз не се обръщам към богатите и силните на деня, които се появяват редовно в пресата. Политическите лидери, религиозните водачи и главите на многонационалните корпорации не са тези, които наистина управляват процесите на планетата. Те са хора, които идват и си отиват с времето. И когато е нужно, те винаги се прекланят пред далеч по-голямата власт, упражнявана от тези, за които говоря сега.  

Както и да е. Членовете на тези фамилии по кръвна линия знаят кои са. И те са тези, към които се обръщам днес, макар да подозирам, че това открито писмо ще бъде от голям интерес и за много други. Имам предвид особено въплътените на Земята представители на извънземните цивилизации и „носителите на светлина” (the Lightbringers).

И така, скъпи приятели, трябва да започна с това, че вас ви наблюдават, познават ви, разбират ви и ви обичат. Точно такива, каквито сте, точно тук и точно сега, вие сте обичани. Може би тези мои думи ще ви изненадат. Където и да се обърне човек, вас непрекъснато ви одумват, нали? Наричат ви „тъмни”, „зли” и всички ваши действия автоматично се приемат за „подли” и „презряни” от тези, които не знаят почти нищо за вас или за дългата и заплетена история, довела до съществуващото състояние на нещата, както и за това как сте станали това, което сте.

Така че позволете ми да започна с това да ви уверя, че не съм тук, за да ви прокълна или даже за да ви порицая. Аз съм тук, за да ви предложа една перспектива и един избор, но като правя това от позицията на любов и разбиране.

Преди всичко, позволете ми да кажа, че аз зная, че единственият ви „грях” е, че сте се родили в определени фамилии. Между големите очаквания, с които сте били натоварени от самото си раждане, специализираното обучение, на което сте били подложени, и присмеха стоварен върху тези от вашето потекло, които „не са се оказали надеждни”, вие бяхте програмирани от самото начало да бъдете това, което станахте: упражняващи власт над другите.

Има и допълнителни въпроси. Такива като факта на вашите фамилни кръвни линии. Едно чисто потекло, което може да бъде проследено назад във вековете, през всички ваши известни предшественици, чак до висшите свещеници, обслужвали древните богове по времето, когато тези богове все още са ходели по Земята.

Може би вие самите сега считате историите за тези древни времена на богове, герои, магия и чудовища, за митове или предразсъдъци. Може би разбирате, че това е буквалната истина и знаете, че тези древни богове бяха действително посетители от други планети на галактиката, носители на високо развити технологии. Или може би вие приемате по-религиозните възгледи за нещата и считате тези божества за свръхестествени, както правеха далечните ви предшественици.

Наистина няма значение как интерпретирате тези неща. Важни са неоспоримите доказателства за древните истини, предадени на вашите предци и предавани след това през поколенията, които са ви позволили да властвате над останалата част от човечеството. Макар и не над цялото човечество. Винаги е имало групи, хора и нации, които са били отвъд вашето влияние. На вас обаче ви е било казано, че това е ваше право по рождение, ваша отговорност и привилегия да  управлявате цялата планета и всичко върху нея. И вие сте вярвали това. И то определено е изглеждало истина. Древните учения, поставени във вашите ръце, наистина са служили на вас и на тези като вас. Както и вашата хитрост. Тези между вас, които се издигат до върха, са невероятно находчиви. Вие сте използвали предимствата, поставени в ръцете ви много, много изобретателно. Първо за собствената си облага и след това в полза на семействата си и за да осигурите непрекъснатото издигане на фамилното ви потекло. И накрая, трябва да отчетем попечителството, което сте упражнявали над останалото човечество.

Ситуацията е такава, че днес човечеството е в блажено неведение относно ролята, която сте играли, и даже относно вашето съществуване. И вие харесвате това. Никоя тълпа не може да пристигне до вратите на замъка, размахвайки вили, ако хората не знаят, че съществувате! Така че вие играете своите игри на власт и контрол от позициите си под дебелите сенки. Вие хитро прикривате своите дейности. И вие бавно разширявате своето влияние във всяка сфера на власт и контрол върху цялото човечество. А когато „овцете” се отклонят от пътя, вие използвате лукавство и различни умения, за да ги насочите в правилната посока. Може би една малка война тук и там. Или даже една голяма война. Може би една революция. Може би едно сриване на стоковия пазар. Може би даже избухване на епидемия. Или една терористична атака. Или едно цунами от имигранти, които да дадат повод на народа да се страхува. Или, разбира се, винаги може да прибегнете до вечно популярните „хляб и зрелища“. Вие определено сте се постарали да контролирате с желязна ръка развлекателната индустрия. Има и всякакви видове социални мрежи, които използвате, за да направите масите кротки и зависими от техните правителства… и следователно от вас. И всички тези неща са просто част от вашия сценарий, който използвате, за да увеличавате своя контрол върху човечеството.

Вие сте се научили, разбира се, да предлагате на овцете претенцията за контрол върху собствената им съдба. Вие знаете обаче, че РЕАЛНАТА власт се намира винаги във вашите ръце. Защото независимо как те гласуват, как въстават и какво друго правят, вашето родословие накрая винаги получава това, което желае.

Вие сте постигнали редица славни победи през годините. Може би върховото ви постижение е завладяването на планетарната парична система. Един елегантен трик, бих казал. Сега вече вие я притежавате почти изцяло. А който притежава парите на света, притежава и света, нали така?

И вие сте устроили нещата така, че избраните чиновници, които човеците вярват, че са носители на властта, трябва да танцуват винаги, когато опънете конците, с които сте ги вързали. Те са се превърнали във ваши пионки. Това важи за почти всички. И вие отстранявате тези, които не танцуват по вашата музика. Или им показват един филм за един смел и горд президент – един мъж с интегритет и достойнство, който се осмели да застане срещу вас. Филмът показва как пред очите на ликуващата публика той бе убит. И това се случи точно когато той можеше да започне да премахва вашия контрол върху паричното предлагане.

В крайна сметка всички политически лидери ви се подчиняват, или биват просто премахвани. И илюзията, която педлагате на овцете, че могат да контролират своята съдба чрез демокрация, е просто това – една илюзия. Друг ловък трик.  

И разузнавателните агенции! Какъв наистина брилянтен ход. Издигане на шпионството в държавна политика. Да имаш реалната власт зад политиците в ръцете на разузнавателните агенции. Да премахнеш политическия контрол върху тези агенции. И след това пряко да ги контролираш. Вие вече може направо да излезете от сенките и въпреки това да останете невидими!

Единствената слаба брънка във всичко това, по мое мнение, е интернетът. Някак неочаквано, един глупав малък електронен трик от чист академичен интерес, се превърна за нула време в нещо твърде могъщо и проблематично, нали? 

Благодарение на същата тази технология овцете изведнъж се държат твърде необичайно за овце. Те изведнъж разбраха за вас. Те разговарят за вас. Те определено виждат и обсъждат завесата, с която сте се оградили… а може би и действително надничат зад нея!

Колко досадно трябва да е това! Вие сте пред самия праг на своя пълен триумф и сега, в последния момент, се появява това пробуждане. Действителните ви имена започват да бъдат споменавани в публичните форуми! Хората започват да виждат как ръцете ви се движат върху юздите на властта!

Да, наистина, това са все още само малцина, които са наясно за вас и ви обсъждат. Също така, вие успявате непрекъснато да обявявате тези малцина за лунатици и наркомани. Това наистина не застрашава вашите планове и дейности.

Все още.

Но вие забелязахте. Вие установихте, че интернетът е най-голямата заплаха за вашата власт и сигурност, защото макар фрагментирана и объркана, истината за вас определено е „там пред всички”. Тя може да бъде открита от всеки, който си направи труда да потърси и претегли доказателствата. И изведнъж има овце, които се надигат от стадото. Те се превръщат в нещо, което не сте виждали преди. Определено не толкова масово, както сега. И определено разпръснати по цялата планета.

Преди вие можехте да изолирате определени общности от дисиденти. Като катарите, например. *)

*) Катари – религиозна секта , разространена в периода XI – XIV век в Западна Европа, считана за носител и пазител на останките от истинното учение на Иисус. – Бел.прев.

Помните ли ги? Те знаеха истината. Или най-малко съхраняваха една версия на истината, която бе противна на вашите цели. И техните учения привличаха последователи. Тяхното послание получаваше отзвук. И така, вие използвахте своя най-силен слуга по онова време, църквата, за да ги избиете до един. Това бе един най-брутален геноцид. Вие унищожихте не само едно население, но и самата идея, която ги бе събрала в единство. Изгорихте всичките им книги, така че единственият останал спомен за тях е това, което е разказано от техните врагове. И днес е почти забравено, че един от кръстоносните походи, може би най-кървавият и брутален от всички тях, не бе проведен в „светите земи” срещу войниците на врага, а във Франция, срещу добросъвестни християни. Земеделски стопани и селяни. Посечени със саби и изгорени до смърт в своите черкви. Само защото вие можехте да ги изолирате, обградите и избиете до един.

Ще ме извините, ако не ви аплодирам. Успешните тактики не винаги печелят одобрението ми.

И имаше много, много такива победи, които вие, древните фамилии, сте извоювали над останалото човечество. Те продължават и днес. Вие се борите за власт и пълен контрол в Близкия Изток. Това е причината за състоянието на нещата в този регион. Каквото и някой да си мисли за исляма като религия, истината е, че той е фундаментално против лихварството. Което означава, че мосюлманите няма да приемат банковата система, която вие използвате, за да доминирате над света. И така ислямът се превърна в силно препятствие срещу вашите планове. Съотвено, вие целите обедняване, изтезаване и радикализиране на мюсюлманския свят. Вие ги превръщате във врагове на западния свят. Великите терористи. Вие контролирате техните учители и осигурявате обявяването на запада като Великия Сатана… като същевременно обучавате запада, че всички мосюлмани са отчаяни, водени от омраза убийци. И така, машината е приведена в действие. Точно сега вълна от хаос залива Европа и в някаква степен и целия свят. И всичко това е част от вашия план. Вие искате да смелите и пулверизирате всички, които се изправят срещу вашите планове. И мюсюлманите далеч не са единствените в това отношение.

Друг от вашите елегантни трикове е да настройвате своите врагове един срещу друг.

Америка бе основана върху един принцип, който не бе нищо друго освен открито въстание срещу вашата власт. Свободната Америка. Свободна от какво? От вашето иго, разбира се! Основополагащите принципи на Америка бяха и са директно противоположни на вашите интереси. Американската конституция е един наистина красив документ. Един документ, който обещава свобода за всички. Вие обаче сте лъгали, мамили и маневрирали, докато сте придобили власт над американското правителство до такава степен, че най-мощната военна и технологична сила в света е под ваш контрол. Независимо обаче колко вашият контрол се простира над американското правителство… американският народ е съвсем друга история. Силни индивиди, които продължават да вярват в собствените си права и свободи, те ви се противопоставят непрекъснато, без даже да знаят, че вие сте тези, срещу които се изправят. Така че вие водите една унищожителна война срещу тях. Вие правите така, че тяхната храна и вода да бъдат отровени, за да ги омаломощите. Вие използвате всякакви възможни техники, за да ги манипулирате и контролирате. Да ги отслабите и тероризирате. И, с един гениален ход, сега вие изправяте Америка срещу исляма. Друг елегантен трик. Колко сте хитри, наистина.

Аз го виждам. Аз виждам всичко това.

И макар да трябва да призная, че не ми харесва, аз наистина го разбирам. 

Когато погледна зад колективните ви дейности, избори и решения, като тези очертани по-горе, аз всъщност виждам същества, към които изпитвам голямо състрадание и любов. Аз зная с абсолютна сигурност, че вие всъщност не сте различни от мен. Разликата е в пътя, който сте избрали. Тъй като наистина всичко е Едно, вие сте част от този един велик вечен дух, която е вървяла по вашия път, така както аз съм друга част от същото това велико същество, която е вървяла по своя път. Моят път води там, където се намирам, в едно със сърцето на Монадата на Плеядите, докато вашият път води до това да се въплътите като човешки същества, които носят мантията и тежестта на членове на древните фамилии на Земята. И тези от човечеството, които са наясно със съществуването ви и ви осъждат най-жестоко, правят това просто от липса на самопознание. Поставете ги във вашата ситуация и те ще правят същото като вас. Или нещо още по-лошо.

И аз зная също, че „това, което правиш на другите, правиш го и на себе си”. Така че аз не ви завиждам на резултатите от вашите избори!

Вашата история обаче не е приключила. Вие не сте завършили своето пътешествие. В подходящия момент вие също ще се издигнете духовно и ще започнете да се завръщате към единството със собствената си духовна същност. Защото за вас няма друга възможност, наистина. И това започва да се случва с някои от членовете на вашите фамилии. Може би сте забелязали тези ваши членове, които изглежда не са толкова отдадени на старата кауза. Тези, които изглежда че „омекват”. Тези, които изглежда че започват да говорят глупости за абдикиране от власт. За това да разкажат на овцете истината. Всъщност същите те намират начини да комуникират тези истини на човечеството, като използват същата тази омразна технология, интернета.

Странно ли е, че тези измежду вас, които предлагат този нов курс към откритост и прозрачност… този курс на абдикиране от власт… са също сред тези от вас, които се интересуват най-силно от метафизични и духовни въпроси?  

Струва ми се, че това не е никак странно. Нужен е интерес към метафизиката и духовността, за да прозреш изгрева на една нова епоха. Да разбереш, че времето на вашето опекунство над човечеството е в своя край. Всъщност това време изтича без завръщането на вашия господар, вашия тъмен бог-крал. И че вече няма никаква надежда той някога да се завърне. Вие сте оставени сами на себе си. Вашите тайни пророчества са се оказали напразни.

Нужен е интерес към метафизиката и духовността, за да видиш, че се извършва смяна на караула. Появява се началото на един нов духовен ред. Тези, които управляват тази реалност от най-високите нива, от ангелските сфери надолу, сменят своите места. Това е същността на новата настъпваща епоха. Ето защо вие се намирате на един кръстопът. Ето защо сега трябва да направите своя избор.

Преди обаче да ви разкажа, най-накрая, относно избора, пред който сте изправени, ще ви кажа едно последно нещо – нещо, което със сигурност сте забелязали. Защото не са нужни нито специална чувствителност или обучение в духовност или метафизика, за да видите, че вашата „магия” започва да ви изневерява. Независимо какво вярвате, че е действителният източник на вашата власт, вие трябва да сте забелязали, че тя бързо отслабва. Всеки следващ ден става все по-трудно да упражнявате своята власт. Запушвате един пробив тук и стената на язовира поддава от следващата голяма пукнатина там. Играта, която изглеждаше елегантна и почти без усилия в продължение на поколения, вече коства на вас и на тези като вас, наистина големи усилия. Поддържането на контрол се е превърнало в постоянна битка. Вие изпитвате този стрес ден и нощ. И вие чувствате как губите своя захват. Точно както близката ви победа, нещата стават все по-невъзможни. Магията се разклаща.

Вие сигурно трябва да сте забелязали това. 

Вижте само процеса на овладяване на световните парични потоци. Не бяха нужни почти никакви усилия да задействате гениалния си ход и да освободите парите от златния стандарт. И след това бе много лесно да вкарате нациите по света, една по една, в тази фалшива банкова система. Която в действителност борави с пари по нареждане. ВАШЕТО нареждане. Сега парите представляват просто числа, които означават това, което вие кажете, че означават. Магическият трик обаче не е завършен, докато всяка нация по света не стане част от него. И така вие сте използвали всичките си възможности, за да разширите своя контрол, докато почти всички нации попаднат във вашата клопка. Остават още няколко, които се съпротивляват. Вие сте ги изолирали и ги държите под напрежение. Те са почти готови да бъдат превзети и контролирани. Но… точно тук, в последния момент… вие започвате да губите своя захват тук, там и навсякъде. Вниманието ви се оказва отвличано непрекъснато от привидно тривиални, но дразнещи проблеми. И в крайна сметка вашата енергия и внимание са толкова разсеяни, че вие сте неспособни да постигнете така желания пълен контрол. Този глобален звяр на паричните потоци, който ви принадлежи, изглежда че живее свой собствен живот и колкото по-голям става, толкова ви е по-трудно да го контролирате.

Приятели мои, това, което трябва да разберете, е, че планетата Земя не съществува във вакуум. Ние сме я държали под карантина, за да може човечеството, като цяло, да реши собствената си съдба. То обаче е било в състояние на физическа карантина. Ние сме пречели на други галактически цивилизации да осъществят физическа намеса. В същото време не е имало духовна карантина! И така, сред населението на планетата са се родили един малък, но мощен контингент от представители на други цивилизации и носители на светлина. И те напълно са променили съзнанието на планетата. Със самия факт на своето присъствие на Земята, те са донесли едно ново съзнание. И сега те се появяват с все по-високи и по-високи нива на съзнание. Те усилват и умножават тези промени на планетата. Вие не можете нито да спрете, нито да забавите, нито да промените хода на тези промени. Човечеството ще се пробуди. Човечеството ще постигне самосъзнание. Човечеството ще направи един колективен избор относно своето бъдеще. Това е божествено предопределено. Това е зората на новата епоха. И това ще се случи много скоро. Прозорецът на възможностите достигна своята средна точка в 2012 г. Той започва да се затваря. И преди да се затвори, човечеството ще е направило своя избор.

Вие, мили мои приятели, сте пазителите на стария ред. На вас се падна задачата да водите човечеството през дългата тъмна епоха на забвението. Човечеството се нуждаеше от напътстваща ръка, която непрекъснато да създава ред в хаоса, докато хората бавно се освобождават от старите си богове… докато бавно се лекуваха от травмите на това да бъдат пионки в играта на по-тъмните стари богове и отмъстени молители на по-благосклонните измежду старите богове.

Вие изиграхте една решителна по значението си роля. Вие осигурихте ред и структура. Вие осигурихте лидерство и посока. Вие сте направили всичко това, без всъщност да бъдете нещо различно от същите човешки същества, на същата Земя, като тези, над които властвахте.  

Да, вярно е, че вие имате своите фамилни кръвни линии. Истината е обаче, че това не е нещо повече от един много специален клуб, към който принадлежите. В генетично отношение вие не сте по-специални от останалата част на човечеството, на които някои от вас обичат да приписват „нечиста кръв”. Вие по никакъв смислен начин не ги превъзхождате биологично. Едно чистокръвно куче може да притежава редица отлични и желани качества… но един обикновен уличен пес е по-здрав и доста по-устойчив на заболявания. Така стоят нещата с вас и с останалата част на човечеството.

И вие определено не притежавате никакво духовно превъзходство. 

Това, което притежавате, е древно познание, специализирано обучение и една широка мрежа за упражняване на контрол.

И сега вие също сте изправени пред избор. От една страна, вие може да изберете да се борите срещу божествено предопределения ред. Вие може да се съпротивлявате на смяната на епохите. И вие може да завършите в терзания и самоунищожение, докато се борите срещу абсолютно неизбежното. Или вие може да прегърнете промяната и по този начин да бъдете част от нещо красиво, ново и величествено.

Наистина точно сега времената са такива, че вие бихте могли, ако изберете това, да излезете от сенките и да се покажете на Светлината. Вие може да се появите като един светъл фар на Светлината. Вие може да се придвижите от една полу-омърсена неизвестност в изпълнена с любов и почит слава. Вие бихте могли! Това зависи от вас.  

Или, може да останете привързани към това, което отмира. Вие може да се биете със зъби и нокти до последно и да познаете само горчива загуба. Вие може да се озовете в една физическа, емоционална и духовна задънена улица, в края на своя живот, без да имате къде да се въплътите. Вие може да се окажете в дълбините на празното пространство, изтерзани духовно.

Всичко зависи от вас. 

Аз ви предлагам сега този избор не защото имам нужда да вземете определено решение. Нито аз, нито моето звездно семейство, нито останалото човечество, което аз толкова харесвам, ще бъдем засегнати от вашия избор. Разликата между това да изберете едното или другото, на фона на общата картина, ще бъде малка. Цялото човечество ще преживее идващата буря и ще достигне до момента на пробуждане, и ще направи своя избор, независимо от това, което вие ще направите, или няма да направите. Всичко е абсолютно предопределено. Новата епоха ще настъпи, независимо от вашия избор и действия. Вашите избори са от малко значение за останалите. Но те са от голямо значение за вас.  

Аз ви предлагам този избор от състрадание към вас. Правя това само защото ако бях на ваше място, бих искал да бъда предупреден за тази възможност, в този критичен момент. 

И така, на практика какви са решенията, които ви препоръчвам, и какви могат да бъдат последиците от тези решения за вас?

Мили мои приятели, аз ви предлагам да започнете като се учите как да се вслушвате в сърцата си. Нямам предвид вашите физически сърца, или емоционални сърца. Имам предвид вашите духовни сърца. Това е мястото, където вие се свързвате със същото велико Единство, към което всички ние принадлежим. Ако се вслушате в духовното си сърце, ще откриете, че там има съвети и мъдрост. Сърцето ви може да ви води към вземането на най-добрите решения, които служат на най-голямото добро за всички.

Ако не може да чуете сърцето си, вие може да изберете да откриете някого, който може да ви научи как да го правите. Зингдад е един от многото на Земята в този момент, които преподават точно това умение. Или вие може да правите правилните неща, които да ви водят по правилния път, което ще доведе до отваряне на сърцето ви. Конкретно във вашето положение, вие може да попитате себе си:

Какво мога да направя точно сега, за да отворя вратите пред останалото човечество към едно по-високо съзнание и разбиране на ситуацията, в която се намира?

Какво мога да направя точно сега, за разбулването на повече тайни и създаването на повече прозрачност?

Какво мога да направя точно сега, за да облекча прехода към задаващата се нова епоха?

Как мога да увелича коефициента на любовта по света?

Как мога да намаля коефициента на страданието по света?

На този вид въпроси трябва да си отговорите, ако искате да участвате в промените, които протичат в момента. Включването в този процес ще ви помогне да откриете своето енергично сърце. Това ще ви помогне да познаете сладостта да си обичан за това, което си, колкото и за това, което правиш. Вие ще почувствате ръката на божественото напътствие в сърцето си.

И докато правите това, вие постепенно ще бъдете в състояние да си простите за извършеното в миналото. Ще се окаже, че в кайна сметка ще можете да простите на цялата линия от свои предшественици за всичко, което са сторили през вековете. И ще бъдете учудени от възможностите на другите да простят на вас и на вашето потекло. Ще се възцари разбиране и състрадание. И докато сте мотивирани от любов, ръката на божествената закрила ще бъде над вас, докато този процес се разгръща. Ангажирайте се с този процес от душа и сърце и няма да има никакви отрицателни последици. Вие може да откупите тежестта на своите избори с любов, вместо със страдание и болка. Вие обаче трябва да изберете да го направите!

И ако го направите, ще видите как преминавате в Новата Земя заедно с останалата част от човечеството, която също е избрала това. Ако пожелаете, вашите умения в администрацията и управлението могат да бъдат използвани за постигането на великолепни цели и може да се окажете търсени като уважавани лидери. Или наистина може да изберете този тих, мирен и спокоен живот в онова красиво кътче на света, за който винаги сте копнеели, но където никога не сте вярвали, че бихте могли да се оттеглите.

Всичко зависи от вас.

Наистина, вие ще се окажете благословени с изобилие от много привлекателни възможности, ако изберете да бъдете водени от любов. И това е в силен контраст с лишената от опции, саморазрушителна задънена улица, която лежи в края на пътя, ако продължавате да правите своите избори от позициите на едно затворено в страха си сърце. 

И това е всичко, което имах нужда да сподаля с вас в този момент. Зная, че всички от вас, които са готови за това послание, ще го получат, тъй като ние имаме начини да осигурим това. И аз също така исках да споделя това писмо с вас по най-открития възможен начин, защото част от лечението, предлагано на човечеството, ще дойде от разбирането, че вие не сте толкова „други”, колкото те са си мислели. Докато те не могат да видят себе си във вашата позиция, вие ще се борите да преодолеете разделящите ви граници. И в това писмо, по начина по който се обръщам към вас, те могат да видят, че вие не сте някакви демонични същества. Че вие сте хора като тях. Че вие сте изгубени и наранени като тях. Че вие сте направили същия вид избори в състояние на страх и болка, като тях. Че вие може да се излекувате, да си простите и да обичате себе си, както биха могли и те. И че когато направите това, вие ще бъдете облагодетелствани от това по-голямо добро така, както ще бъдат и те.

И за последно, аз искам човечеството да види, че вие действително сте постъпили според предявените към вас изисквания. Вие сте поели кормилото във вакуума, оставен след напускането на старите богове. Вие сте правили това по време на цялата епоха на забвение. И това, в крайна сметка, е било част от вашия договор.

С любов и състрадание, аз сега ви оставям на вашите избори.

Аз съм Адаму от Монадичната същност на Цивилизацията на Плеядите, който се обръща към вас чрез Зингдад.