Глава 3.3 Адаму за Брекзит

© 2018 Превод АТИ

Важен момент, приятели мои!

Аз ви приветствам. Аз съм Адаму от Монадичната същност на Цивилизацията на Плеядите, който се обръща към вас чрез Зингдад.

Днес искам да коментирам британският вот за напускане на Европейския съюз. Тези от вас, които ме познават, може да намерят това за странно, тъй като никога преди не към изпитвал нужда да коментирам конкретно текущо събитие или политически въпрос. Това, което се случва сега обаче, е нещо различно и забележително. Позволете ми да обясня.  

Приятели мои. Тази група от хора, които ние обикновено наричаме „илюминати”. Тази група, която колективно притежава световната банкова система и следователно колективно притежава световния паричен резерв, и следователно колективно притежава световните ресурси. Тази група. Това не е група, която е свикнала нещата да не стават по нейно желание. Когато те постигнат вътрешна договореност за нещо, ТО СЕ СЛУЧВА. Когато те са вътрешно в несъгласие, настъпва борба по целия свят, тъй като те се борят помежду си за контрол. До момента, в който една фракция надделее над друга, настане отново вътрешно споразуминие и тогава НЕЩАТА СЕ СЛУЧВАТ.

Това, което се опитвам да кажа, е, че тази група, колективно, е като император на този свят. Когато те решат нещо, ТО СЕ СЛУЧВА.

И така е било в продължение на много време. Ако се върнем назад към епохите на крале и императори, и на боговете-крале преди тях. Ако се върнем всъщност към времената на Вавилон и Шумерия.

До днес.

Виждате ли, тази група има много вътрешни несъгласия по отношение на доста неща точно сега. Те се борят помежду си по редица въпроси. Ето защо светът изглежда че се намира в постоянно състояние преди Трета световна война. Между всички техни вътрешни несъгласия обаче имаше едно нещо, за което всички бяха съгласни, и това бе, че Европейският съюз трябва да остане единен. Виждате ли, великият план на Илюминатите е бавно да обединят цялата планета в една нация. Която те да управляват и притежават. Те искаха да разширят Европейския съюз. Те искаха да създадат други подобни мулти-национални блокове. Те искаха да осигурят административен контрол върху тези блокове, за които обикновените хора да не могат да гласуват, както направиха и с Европейския съюз. Това би осигурило безпрецедентна власт и контрол върху тези огромни мулти-национални блокове. И след това последният ход би бил обединяването на блоковете в една световна нация. Техният свят, принадлежащ политически, икономически и религиозно на тях.

Това бе планът. И макар процесът да не протичаше съвсем плавно, планът се осъществяваше според тяхната воля.

До днес. 

Днес Императорът заяви на Великобритания, че трябва да остане в Европейския съюз и англичаните просто му показаха един неприличен жест и се измъкнаха.

Това е една голяма стратегическа победа за страната на Светлината.

Една деликатна операция

Процесът на осъществяване на тази победа срещу илюминатите бе твърде интересен за наблюдаване. Аз имах привилегията да мога да наблюдавам всички действия зад сцената, като безпристрастен наблюдател. И това, което видях, бе как силите на Светлината от четвърто и пето измерение играят една изключително нюансирана и деликатна игра. Те знаеха, че това е един наистина обратен момент за довеждането до един възможно най-грациозен край на хегемонията на илюминатите. И така, първото нещо, което те направиха, бе, да направят така, че да изглежда, че това не бе въпрос, който те въобще оспорваха. Мнозина от агентите на Светлината даже бяха окуражавани да играят на страната на защитниците на оставането. Някои бяха даже убедени, че оставането е в услуга на интересите на Светлината. Един необходим тактически ход. Той позволи на илюминатите да повярват, че по този въпрос не срещат съпротивата на обединените на страната на Светлината. Което им позволи да свалят своя гард. Което намали техните усилия. Което доведе до отслабено принудително психологическо въздействие върху широката публика. И по-малки усилия за фалшифицирано контролиране на гласуването.

Но самите илюминати се оказаха изиграни. Агентите на Светлината ги убедиха, че една маргинална победа (за разлика от категоричен вот) за оставане, бе най-добрата опция за тях. Беше им показано, че повечето хора бяха наясно с масовата подкрепа за излизане. Така че ако трябваше да спечелят, разликата трябваше да бъде малка, за да могат резултатите да изглеждат достоверни.

И този вид операции позволиха на стратегията да бъде приложена, при което в най-последния момент, когато бе прекалено късно за противодействие, илюминатите разбраха, че тяхната воля е била прекършена.

Императорът заяви: „Оставаме”. Хората завъртяха ключа на позиция излизане.

Виждате ли какво означава това? Има една друга добра аналогия, свързана с императори, но този път без дрехи.  

Или за магьосници и завеси.

В крайна сметка, приятели, когато нормалният човек вижда, че супер-могъщият управляващ света елит е просто едно сборище от потайни, вманиячено алчни старци – психопати в своя залез… цялата система започва да се разпада. 

ЕТО защо световната икономика бе разтърсена от този вот за напускане. Всеки играч в света на големите финанси и икономика ЗНАЕШЕ, че най-големите от всички играчи (които ние наричаме илюминати), искаха Великобритания да остане. Те всички следователно приеха, че ще  стане точно така. И в един момент изглеждаше, че това може да не стане. И те изпаднаха в паника. И след това нещата се преобърнаха. И сега те са без кормило.

Ако нарежданията на императора не срещат подчинение, техният свят губи своята посока. Най-малко що се отнася до тях.

А за останалите от вас? За тези, които не са въвлечени в света на корпоративното управление, висшите финанси или макроикономиката. За огромното болшинство от вас? Аз бих искал да знаете, че това са добри новини. Не обещавам, че това няма да доведе до трудности за никого. Когато икономиките биват разтърсени, хора страдат. Пазарът на труда се свива и нещата загрубяват. Вие обаче сте били предупредени отдавна, че предстоят трудни времена. И ние продължаваме да ви предупреждаваме. Защото определена доза трудни времена е нужна за въвеждането на промените, които се извършват сега.

И това, което е нужно, е смяна на караула. Защото вие, обикновените хора на Земята, вие се променяте. Вие избирате това, което е добро за вас по-скоро, отколкото това, което ви казват, че е добро за вас хора, които не вземат вашите най-добри интереси присърце. Вие индивидуално и колективно започвате да откривате, че собствената ви истина е по-валидна от тази, която тъпчат в гърлата ви така наречените експерти.

И това променя всичко. Вие преставате да бъдете жертви и започвате да търсите творческа изява. 

Приятели мои, това е една много малка стъпка в правилната посока. Но това Е правилната посока.

И сега трябва да бъде направено много за осъществяването на величествената нова епоха на човечеството. Аз ще ви държа в течение на случващото се… за това какво ВИЕ може да правите, за да доведете живота си до състояние на благословено, радостно изобилие и за да подкрепите останалото човечество да направи същото. Тази информация ще следва, когато отново разговарям с вас.

Дотогава аз ви пожелавам стабилно сърце.  

Аз съм Адаму от Монадичната същност на Цивилизацията на Плеядите, който се обръща към вас чрез Зингдад.

Въпроси и отговори

Зингдад: Амаду, бих искал да ти задам един-два въпроса, ако ми позволиш.

Амаду: Приветствам това!

З: Първо, ти казваш, че си един безпристрастен наблюдател. Ти не си ли на страната на Светлината? 

А: Като същество на истинското единно съзнание, аз включвам всички полярности, в това чисто Светлината и Мрака. Аз приемам себе си напълно. Аз не обичам една част от себе си за сметка на някоя друга. И като същество на единно съзнание, аз също зная, че всички останали са едно „друго Аз”. Така че аз съм напълно безпристрастен в тази битка. Или най-малко, щях да бъда, ако божествената воля не бе, по това време, на страната на Светлината.

Виждаш ли, зад теб лежи една продължителна епоха, в която тъмнината трябваше да преобладава. Това бе в съответствие с божествената воля. Това бе единственият начин за възникване на дълбокото забвение, което позволи изявата на всички проявления на отделеността, за да може божественото да прояви напълно себе си в двойствеността.   

Това е нещо сложно за разбиране, в цялото му великолепие. По принцип обаче това, което казвам, е, че това, което лежи зад вас, е един период, в който животът се развиваше във все по-дълбоки състояния на забрава, отделеност и индивидуализация. Едно време на тъмнина.

Сега е времето на обръщане на течението. Или, ако се придържаме към аналогията за светлината и тъмнината, тогава сега е времето на зората на Светлината. Оттук нататък има разцъфтяване на съзнанието. Припомняне, излекуване, обединяване и експанзия в Единството.

И тъй като универсалната воля е в унисон с това, неизбежно е силите на Светлината сега да започнат да печелят победи. И аз тябва да призная, че е малко трудно да не почувствам задоволство от този факт. Често е по-лесно, нали, да обичаме по-скоро Светлината в себе си, отколкото Тъмнината. По-лесно е да изпитваш удоволствие по време на пробуждане, отколкото по време на забвение. По време на излекуване, отколкото по време на болка. Също така, докато повтарям, че съм по същество безпристрастен, аз също мога свободно да призная, че изпитвам удоволствие, като виждам как най-накрая зората настъпва.   

Една последна дума. Използването на думите Светлина и Мрак е една аналогия. Един начин за разбиране на полярностите, които съществуват. Няма нищо присъщо тъмно в това, което остава в миналото – или в тези играчи, които активно са преследвали създаването на по-голяма отделеност и забвение. Те не означават присъствие на по-малко фотони (светлина). И нощта не е по-добра от деня. Нищо подобно. Винаги се намират хора, които приемат тази аналогия твърде буквално.  

З: Ти посочи, че това гласуване бележи обръщане на течението. Че ние, човеците на Земята, сега избираме да упражняваме собствената си власт. Защо всички хора на Земята биха поставили този избор в ръцете на англичаните?

А: О, не, ти си разбрал погрешно! Това е времето на прехода. Има един прозорец от време, през което човечеството трябва да вземе някои критични решения относно себе си. Този прозорец започна да се отваря преди няколко десетилетия. Центърът на прозореца бе 2012 г. Това бе истинският смисъл на значението на тази дата. Тя означаваше, че е настъпило времето за избор.

Илюминатите имат много голям интерес да държат по-голямата част от човечеството в състояние на „избиране да не изберат”. Докато правите това, вие им предавате своята власт. Те остават де факто собственици на планетата, като допълнително разширяват и утвърждават своята власт и контрол.

Не това обаче е определила Божията воля. Сега е време на пробуждане. Не е отредено обаче на някой друг, освен на вас, човеците на Земята, да решите за себе си как ще се пробудите, кога ще се пробудите и за какво ще се пробудите, когато наистина се пробудите. Вие трябва да изберете всички тези неща.

И така, ние сме ви окуражавали, подкрепяли, предлагали сме ви съвети. И съществата от четвърто и пето ниво на плътност, които сами все още битуват в полярността, са били в окопите заедно с вас. Ние обаче нямаме представа кога вие ще решите, че е време да се пробудите. Как ще решите да го направите. И какво ще решите, когато го сторите.

Имало е възможности и преди да започнете да предявявате своите права, които сте подминали. Тези възможности обаче срещнаха СИЛНАТА съпротива на илюминатите. И те продължават да се борят, за да контролират общественото мнение по тези въпроси.  

З: Пример за това?

А: Мога да ти посоча много. Очевиден пример е нападението на 11-ти септември (2001) на Световния търговски център. Интересите на илюминатите диктуваха извършването на това нападение срещу човечеството. Защото наистина в онзи ден бе атакувано цялото човечество. Бе предизвикана толкова много омраза. Толкова много разделение. Толкова много желание да отидеш и избиеш хора, които нямаха абсолютно НИЩО общо с това нападение, но които можеха, с помощта на пропагандната машина на илюминатите, да бъдат погрешно свързани с нападението. И това генерира толкова много ненавист. Групите и народите, които се почувстваха несправедливо уязвени под ответните удари на военната машина, реагираха с враждебна ярост. Мога да говоря надълго и нашироко за раната, нанесена на психиката на човечеството в онзи ден. За да може обаче нападението да донесе плодовете, които илюминатите желаеха да съберат, вие трябваше да преглътнете една измислена история за случилото се. Една измислена торба с лъжи. И за да станат нещата още по-тежки, лъжите бяха лошо скроени и пълни с очевидни логически празноти. Но те хвърлиха своето тегло зад тези лъжи и проведоха една кампания, за да наложат съгласие сред тези, които бяха от значение. Която кампания се оказа достатъчно успешна. До ден днешен, няма да постигнеш никакъв успех, ако се опиташ да направиш нещо относно тези лъжи. Ще те обявят за привърженик на конспиративни теории и ще те изблъскат в периферията, където никой няма да чуе твоя зов за прозрачност.

При всичко това имаше един момент, в който нещата бяха на ръба. В онзи момент човечеството МОЖЕШЕ да избере да се пробуди. Много хора на страната на Светлината помислиха, че е настъпил техният момент. Те работиха трескаво, за да предизвикат пробуждане около това събитие. Обаче съпротивата на врага с помощта на прекалено голямата си мощ бе непреодолима. И тази борба се оказа напълно изгубена.

Илюминатите празнуваха своята победа с мисълта, че Светлината не може никога да победи. А днес те изгубиха една битка, която даже не знаеха, че водят. Изведнъж те се оказаха притиснати в ъгъла.

Не бе задължително обаче това да се случва днес. То можеше да стане преди. И ако днешната битка бе също изгубена, нещата щяха да се случат в една бъдеща дата.

З: Значи това не бе предопределено?

А: Абсолютно не! Това, което е предопределено, е, че има една дълга епоха на забвение. И след това един обрат. И след това една дълга епоха на припомняне. Има колебания и в двете посоки. Има мини-припомняния, водещи към забвение и мини-забвения, водещи към пробуждане. Общата тенденция обаче е безпогрешна. От момента на Големия взрив досега бе предимно времето на забвение. Отсега до постигането на универсална сингуларност, е предимно времето на пробуждане.

Това е предопределено.

Това е обаче, което се случва в глобален мащаб. Това, което се случва в планетарен мащаб, е открито за твърде широк диапазон от възможности.

Това са сложни въпроси. И аз продължавам да ги разисквам, за да можете да постигнете пълно разбиране. Точно сега бе важно да ви дам възможност да разберете значението на настоящия момент. В едно следващо предаване ще говоря за възможностите на изборите, пред които сте изправени. И след това ще ви науча как да направите избор от дъното на душата си, и как да реализирате този избор. И след това ще отделя време, за да ви разкажа ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ. Как е възникнал животът в тази галактика. Как възникна човечеството. Как човечеството пристигна на Земята. Как човечеството се борú за правото си на съществуване на други планети в тази галактика. И защо изборите, които правите в момента на Земята, оказват влияние върху останалата част на галактиката.

Това е една велика история! И тя ще ви даде задълбочено разбиране за вашето място във вселената. Но този разказ ще отнеме известно време.

Междувременно, аз бих поканил нашите читатели да прочетат моите предишни съобщения:  

Отворено писмо до членовете на Плеядите, въплътени на Земята (the Pleiadian Starseeds) 

И

Отворено писмо до фамилиите от кръвната линия на Илюминатите (the Illuminati Bloodline Families),

за да получат разбиране за настоящата ситуация.

Също така, бих поканил читателите да се абонират за нашия бюлетин (newsletter), ако желаят да бъдат информирани за публикуването на нови съобщения.