Големият експеримент – епизод 115, 9 август, 2017 г., Дейвид Уилкок и Кори Гууд.

(с) Превод АТИ, 2017 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок. Тук съм заедно с Кори Гууд и в този епизод ще разгледаме Големия експеримент.

Това е нещо, което е от особен интерес за мен, и съм сигурен, че това важи за много от вас, които следите тази програма, защото този Експеримент засяга доста хора, които са човеци, но вероятно не се вписват в това определение и всъщност може би притежават извънземни души.

Така че тук с повече информация по въпроса е Кори Гууд. Кори, добре дошъл в предаването.

Кори Гууд: Благодаря.

ДУ: Ние вече говорихме за идеята, според която в нашата Слънчева система е съществувала една Супер Земя, експлодирала преди 500,000 години, което е деактивирало нещо като защитна (енергийна) мрежа около Слънчевата система, както и около съседните системи.

И ти каза, че наскоро след това тук са пристигнали различни групи извънземни. За да си припомним, би ли ни разказал нещо повече за тях? Кои са те и какво искат?

image001

КГ: Да, наричат ги расата на Генетичните фермери. И те са изпълнявали някаква задача да разпространяват напреднали форми на живот в цялата галактика, да наблюдават и подпомагат развитието на такива форми на живот, както и да стимулират духовното им израстване.

ДУ: Би ли дефинирал „напреднали форми на живот”?

КГ: Предполагам, че става дума за форми, подобни на човешко същество.

ДУ: О кей. Ти в кой момент разбра за това?

КГ: За първи път разбрах за съществуването на този Експеримент, когато бях на 13 години и бях включен в тези така наречени програми MILAB.

ДУ: О кей.

КГ: След като веднъж преминах през процеса на получаване на пълната доза от серума, предназначен за интуитивните емпати, който ми даваха, аз бях достигнал края на обучението си и те искаха да ме включат в оперативната дейност. И така, на 13-годишна възраст те ме отведоха … ние вече правихме епизод за това … те ме отведоха на тази база на Супер федерацията в околностите на Юпитер.

Аз вече описах как когато навлязохме в тази времева аномалия, ние се озовахме в една гигантска сфера в космоса, откъдето не бе възможно да виждаме звездите. Навън всичко изглеждаше пълен мрак.

Космическата станция се намираше точно по средата на тази сфера и можех да видя кораби на различни (извънземни) раси, които пристигаха и излитаха. И те пристигаха, за да участват в някаква среща.

ДУ: Защо извънземните, за които става дума, биха проявили интерес към едно 13-годишно дете?

КГ: Те въобще не се интересуваха от мен. Аз бях там като един от тримата асистенти в провеждането на контакти с извънземните. Хората на Тайната космическа програма обикновено използваха трима интуити/емпати, които да засичат всякаква форма на измама, опасност или нещо подобно.

ДУ: О кей.

КГ: И както описах преди, те ни заведоха в тази голяма заседателна зала и ние седнахме в столовете за делегатите, разположени във формата на подкова. Тогава ни дадоха по един от тези интелигентни таблети, с които да се занимаваме. И аз започнах да чета информация за групата, на която трябваше да помагам, и за различните генетични програми, в които тези хора участваха. Тогава разбрах за съществуването на 22 различни (генетични) програми.

ДУ: Ти бе там, за да помагаш на някаква група извънземни? Това ли трябваше да правиш?

КГ: Не, аз бях там, за да подпомагам земната делегация, като наблюдавам всички останали делегати.

ДУ: Значи макар тази делегация да не е официално упълномощена на някакво ниво, тя ни представлява в този съвет?

КГ: Точно така. В тази делегация има ротация. Там се редуват различни хора от Земята.

ДУ: И каква е нашата роля в тези преговори? Ние за какво се борим? Какво искаме? Защо сме там?

КГ: Ние нямаме никаква активна роля. Ние просто наблюдаваме. Целта на присъствието ни е наблюдение. И доколкото ми е известно, това ни е било разрешено сравнително отскоро.

ДУ: Те имали ли са намерение някога да известят тази информация на широката общественост, или искат тя да остане стриктно класифицирана?

КГ: Класифицирана.

ДУ: Съществата, които видя в тази Супар федерация, те колко извънземни биха ни изглеждали?

КГ: Там имаше повече от 60 различни групи. Някои приличаха много на нас по ръст … не по ръст, а като конфигурация – човекоподобни, така да се каже. Мнозина приличаха на хора, но с малко по-различен цвят на кожата. Искам да кажа,  че изглеждаха малко различни, но твърде подобни на хора. Имаше някои очевидно принадлежащи на тази група Пре-адамити, на по-древните. Те бяха по-високи и с удължени черепи. Имаше даже и такива, за които съм говорил в предишни епизоди – със зелена кожа и черна коса.

ДУ: Знаем ли колко наблизо се намират те по отношение положението си в галактиката? Дали те идват от най-различни места в галактиката, или от някоя по-обособена област?

КГ: Не, те идват от цялата галактика. Нашият звезден клъстер някога е бил обвит в предпазна бариера от Древната раса основатели, както вече обсъждахме.

ДУ: Точно така.

КГ: И след като тази бариера е била разрушена отвътре от някои от обитателите, тези извънземни групи изведнъж са получили достъп до този нов, богат генетичен материал. За тях това е бил много вълнуващ период. Те са добили достъп, който не са притежавали преди това.

Преди това единственото генетично програмиране в рамките на тази (галактическа) сфера е било извършвано от групи същества, достатъчно генетично напреднали, които са пътували из местния звезден клъстер и са провеждали генетични експерименти. И това е продължавало в период от милиард години.

ДУ: Само за да уточним нещо, което струва ми се каза преди. Дали хората, еволюирали на планети от нашия местен звезден клъстер, приличат най-общо на нас?

КГ: В повечето случаи те изглеждат доста подобни на нас. Има и такива, които не изглеждат толкова подобни на бозайници.

ДУ: Струва ми се, че след като вече сме съвсем наясно, че Тайната космическа програма се управлява от престъпните групировки, можем да кажем, че тя притежава някои много отрицателни характеристики.

Терминът „генетично фермерство” ми звучи някак обидно. И се чудя дали това, което те правят, може всъщност да е по-полезно за човешкия живот на Земята от това, което първоначално са си представяли хората, управляващи Тайната космическа програма.

КГ: Когато си петриево блюдо или опитна мишка, гледната ти точка е малко по-различна от тази на човека с бялата престилка.

ДУ: Не би ли казал обаче, че тяхната основна идея е … Когато хората чуят израза „генетичен фермер”, може да си помислят за някаква ферма за роби, в която човешката гентика бива използвана за храна или нещо подобно. 

В същото време това, което описа преди, звучеше повече като план за възнесение, при който те се опитват да ни помогнат.

КГ: Точно така. Това е един духовен и генетичен план, или еволюционна програма, която е в съзвучие с космическите промени, протичащи в различни региони (на космоса).

Тези космически … В различни части на галактиката тези енергийни потоци са възниквали по различно време и по различни начини. И те въздействат на местните популации в съответствие с тези космически промени, които усилват техните ДНК и съзнание.

ДУ: В последно време преглеждах свещените индуски текстове с помощта на интернет търсачка и открих приблизително … не е напълно ясно дали става дума за индивидуални препратки или не, но открих приблизително 188 позовавания на Слънчевото изригване.

Всички говорят за това Слънчево изригване и има групи Рептили, наречени Ракшасас (Rakshasas). Те определено притежават групи, подобни на Кришна, които имат синя кожа, но приличат на хора.

По онова време на Земята е имало най-различни групи. И в тези книги, Ведите, се говори за Слънчевото изригване като за нещо, което всички знаят, че предстои. Слънцето ще произведе това голямо изригване в края на една ера, което ще причини някакъв вид трансформация на живота на Земята.

Така че мислиш ли, че има някаква връзка между Генетичните фермери и това, което описват тези древни индуски текстове?

КГ: Да, защото това изригване, за което те говорят, е просто страничен продукт на протичащите космически промени, на тези енергийни промени. Така че да, тук има пряка връзка.

ДУ: Това е интересно, защото всички приемат това наготово. Те всички знаят, че това ще се случи. Това не подлежи на съмнение.

КГ: Това се е случвало преди.

ДУ: Да, така че това трябва да бъде считано за основен факт, все едно че бихме казали, че червената светлина е знак за спиране. Същото нещо.

Така че ако те се опитват да подпомагат Възнесението, какво означава за нас възникването на Слънчевото изригване, за разлика от случая, при който бихме се намирали на някое изолирано място в космоса и никой никога не си бе правил с нас тези експерименти? Каква е разликата?

КГ: Ами, аз бих искал да мисля, че космосът притежава някаква структура и най-вероятно все пак щяхме да се развиваме, макар и с много, много по-бавно темпо. В случая все едно че са поставили турбо усилвател на процеса на нашето Възнесение. 

ДУ: Това прилича на онази играчка с палячото с пружината, който изскача при отваряне капака на кутията. Нещо подобно се случва, когато Слънцето изригне.

КГ: Точно така.

ДУ: Каква е била историята на интелигентния живот на Земята, ако е имало такъв, преди катастрофата половин милион години назад във времето, когато Супер Земята е избухнала? Преди това имало ли е някакъв човешки живот на Земята?

КГ: Интересно е това, че тази група Рептили или Сориа, които са били в конфликт с човечеството толкова дълго време, претендира, че е била поначало владетел на Земята и че е имала свой собствен експеримент тук, при което някои от тези извънземни раси, които в момента провеждат един експеримент с бозайници, са компрометирали техния експеримент и се е наложило да изгубят три раси.

ДУ: Хм. Три различни интелигентни вида същества?

КГ: Те казаха, че е имало три изгубени раси, резултат от това прочистване. Така че това е една от претенциите, заявени от Рептилите, която не съм могъл да верифицирам.

ДУ: Свидетелят Брус, който ми предостави доста информация, която съм използвал в книгата си „Мистерии на Възнесението”, каза, че според преобладаващото в момента мнение в тайните кръгове, астероидът, или каквото там е унищожило динозаврите, е бил нарочно насочен към Земята и че Луната е била поставена на настоящото си място по онова време, за да стартира един присъщ на бозайниците цикъл на Земята с четирите сезона, които не бихме имали без нея.

КГ: Да, интересно ми е и това, че по време на последните ми контакти с тези военни, които ескортират Зигмунд, те ми казаха, че съм разбрал погрешно някои дати.

Те казаха, че според информацията, с която разполагат, Супер Земята е била взривена преди 500 милиона години и че преди около 60 милиона години Луната е влязла в орбита около Земята, и че много неща … и те също така ми казаха, че е било наистина странно, но те са се опитвали да изместят тези дати още много по-далече в миналото.

ДУ: Според собствените ми изследвания ми се струва, че те може да са те дезинформирали по някаква причина …

КГ: Да, да.

ДУ: … защото доста хора са ми казвали за същите тези дати. Също така в Закона за Единството се говори точно за тази дата преди 500,000 години.

КГ: Точно така. И това се случи, след като Зигмунд изчезна и те ме питаха дали зная той къде се намира. Така че да, има твърде странни неща, които се случиха оттогава.

ДУ: Знаем ли нещо за това как тези три раси Рептили биха изглеждали или къде са отишли?

КГ: Нищо. Говори се, че те са останки от расата на динозаврите, които са избягали под земята, за да се спасят от катаклизма. Така че не зная дали става дума за една раса, която е оцеляла, и за три други, които са изчезнали, но е интересно човек да помисли по въпроса.

ДУ: Хм. Зная, че сме говорили за Рапторите преди, но не всички може да са видели останалите епизоди.Така че можеш ли да ни кажеш нещо повече за тях? Очевидно те са нещо много странно.

КГ: Оттогава насам съм открил, че те са най-различни видове и притежават различни размери.

ДУ: О, наистина?

image002

КГ: Точно така. И тези, които виждаме най-често, имат пера отзад на вратовете си подобно на птици. Те приличат на нещо средно между динозавър и птица. И движенията им по земята наподобяват тези на птица.

Земното отверстие, от което се появяват, се намира някъде в джунглите на Южна Америка. Известно е, че те излизат, за да ловуват нощем. Това е информация от втора ръка, която получих в последно време и която не съм  прочел в интелигентните таблети.

ДУ: Те имат ли членоразделна реч? Могат ли да издават звуци подобни на реч? Те как комуникират?

КГ: Те комуникират помежду си телепатично.

ДУ: О, значи те всъщност не разговарят?

КГ: Те издават някакви звуци. Те са от най-различни видове, те … те са като птиците. Притежават различни видове невербални комуникации. Не притежават говорен апарат. Нямат устни или език или гена, който притежават всички хора на Земята. Те обаче са доста интелигентни и твърде свирепи.

ДУ: Притежават ли някакво технологично развитие, или са просто примитивни същества?

КГ: В технологично отношение са твърде примитивни. Използват дървени пръчки и камъни. Не са особено напреднали.

ДУ: О кей. Значи имаме нещо, което прилича на сатаничен тип раса Рептили, произлязла от динозаврите на Земята. И ето че някой пристига и решава, че те трябва да бъдат санирани и пречистени.

Дали Рептилите все още мислят, че упражняват контрол, територия и права на Земята в резултат на това, че считат, че са дошли тук първи?

КГ: Да, това е едно от техните твърдения.

ДУ: О кей. Тогава изглежда, че тези групи генетични фермери всъщност са в състояние да премоделират цяла една планета с оглед постигане на определен краен резултат. Би ли казал, че това е вярно?

КГ: Да, това е част от Големия експеримент.

ДУ: И тъй като разговаряхме за Луната (Уилям Томпкинс също говори за това), която притежава огромна вътрешна структура, възможно ли е Луната да е транспортирала вътре в себе си буквално една цяла биосфера от една планета на друга, като част от това преобразуване на Земята?

КГ: Ами това е една от теориите, тъй като тя е толкова древна.

ДУ: О кей. Следователно, ако генетичните фермери са преследвали такъв тип стратегия, изглежда че не става дума само за създаването на живот, какъвто познаваме днес. Ние се намираме по средата на нещо. Ние не сме краят на нещо. Би ли потвърдил това?

КГ: Правилно. Да, ние сме доста напред в този Експеримент.

ДУ: О, наистина?

КГ: Бих казал, че да. Ние очевидно сме пред постигането на някакъв вид кресчендо, така че би трябвало да сме в една доста напреднала фаза на Експеримента.

ДУ: Би ли предположил, че Експариментът би привършил наскоро след възникването на Слънчевото изригване и че това ще бъде крайният му резултат?

КГ: Той няма да привърши. Това е само промяна – преминаване в една следваща фаза.

ДУ: О кей. Значи от наша гледна точка това може да продължи доста дълго време?

КГ: Това ще продължи, докато всичко се завърне обратно към Първоизточника или каквото там се случва в Края на Времената (at the end of times).

ДУ: Дали тези Генетични фермери в един момент ще признаят, че ние сме достатъчно пораснали, за да ги срещнем и да узнаем какво се е случило?

КГ: Определено. Целта на тези програми е да доведат всяка планетна сфера и напредналите същества, които я населяват, до възможност за самоуправление. В даден момент ние ще бъдем технологично и духовно достатъчно развити, за да управляваме собствената си генетика и темпото, с което бихме искали тя да се развива. Това е целта.

Те искат да доведат всички до този момент. И това е моментът, в който ставаш член на тази Велика конфедерация.

ДУ: Ти си говорил преди за галактическата търговия с роби и за това, че ние тук сме постигнали толкова много ценни неща, които отсъстват на други места, и че следователно се явяваме една доста желана стока – предмет на отвличане или на заробване, или на използване като някакъв източник на генетичен материал.

Защо мислиш, че тази планета е толкова уникална по отношение на това, което те са успели да постигнат с тези (генетични) програми?

КГ: Най-вероятно поради местоположението си в местния звезден клъстер. Тя е точно по средата, точно до един супер портал, така че съществата може много лесно да достигнат дотук от всяко място на нашата галактика и от други галактики.

ДУ: Имаш ли конкретна информация за действителните компоненти на генетичните програми, които тези приятели провеждат?

КГ: Има един генетичен компонент. Има един духовен компонент и един свързан с него компонент на съзнанието. И последният е космическият компонент. Това е компонентът, с който се синхронизират всички останали.

ДУ: О кей, това е интересно, защото преди ти говореше само за генетичния и духовния компоненти. Сега добавяш тези на съзнанието и космическия компонент.

КГ: Точно така.

ДУ: Тогава би ли уточнил какво представляват тези четири категории?

КГ: Да, ние никога не сме говорили за това в дълбочина.

ДУ: О кей.

КГ: Генетичната програма е нещо твърде очевидно. Те събират генетичен материал от други звездни системи и галактики. И след като са достигнали до определена комбинация, която считат, че ще бъде добър катализатор за развитието на определени същества, те я пренасят в съответната планетна сфера и започват да манипулират генетично живеещите там същества.

Те трябва също така да спазват много стриктно космическите закони – законите на свободната воля.

ДУ: Ъ-хъ.

КГ: Така че един от най-големите компоненти на тази праграма – и откриването на това отне много време – е, че доста от хората, ако не и болшинството, които биват отвличани и стават обект на експерименти, са въплъщения на групата души, ако можем така да ги наречем, на съществата, които провеждат тези експерименти.

Така че по същество те не провеждат много експерименти с хора. Ако обаче поискат да провеждат такива експерименти, част от техните хора напускат своите тела, въплъщават се на Земята и позволяват да станат част от експеримента като бъдат генетично манипулирани, по силата на споразумение, постигнато преди тяхното въплъщение.

ДУ: Искаш да кажеш, че космическите закони изискват да направиш това, за да провеждаш тези експерименти?

КГ: Космическите закони изискват доброжелателно настроените извънземни да действат по този начин.

ДУ: Уха!

КГ: Те се научават как да заобикалят тези космически закони, без да ги нарушават.

ДУ: Хм. О кей. Значи имаме един генетичен компонент  и ти каза, че те събират генетичен материал от друга планета. Какво означава това? Това звучи доста ужасяващо.

КГ: Ами те събират генетични проби от същества, които са довели до определено ниво на развитие. И ето че тук има едни същества, които се нуждаят от същото развитие. И за да стимулират това развитие, те вземат съответните гени и ги пренасят тук върху тукашната група същества.

ДУ: Не става дума за това да хвърлят едно същество в нещо като блендер, след което да вземат част от неговата тъкан.

КГ: Не.

ДУ: Предполагам, че това е един високотехнологичен процес?

КГ: Точно така.

ДУ: О кей. Ти каза също така, че в този процес участва и компонент на съзнанието. Би ли обяснил какъв е този компонент и как той се отличава от духовния компонент?

image003

КГ: Да, компонентът на съзнанието е свързан с духовния компонент. Манипулирането на компонента на съзнанието предполага наличие на една целева група от същества, каквито в този случай сме ние, и развитие на съзнанието им по програма, която да съответства на развитието на космическата програма. Така че всичко това подлежи на особено внимателно  координиране.

Съзнанието се развива с определено темпо, което те са изчислили, но те го ускоряват, като ни предоставят различни не само религиозни, но и други културни елементи. Например като ни учат как да отглеждаме животни и … всякакви други елементи на цивилизацията …

ДУ: Това е интересно, защото изглежда че ако  погледнем тази катастрофа в Атланта преди около 12,500 години, след това по цялата Земя се появяват  независими цивилизации, които изглежда че развиват технологии за мелене на зърно, металургия, водопровод и канализация, строителни технологии, математика, измерване на времето, кодифицирано право.

Ти казваш, че тези Генетични фермери играят централна роля във всички тези случаи?

КГ: Да.

ДУ: И това е, защото те направляват развитието ни в определена времева линия?

КГ: Е, не задължително в определена времева линия, но според определена програма във времето, съгласувана с Космическото събитие. И те искат да ускорят доста напред развитието ни чрез това генетично инженерство и този процес на духовно инженерство, така че когато това Космическо събитие настъпи, то да ускори много повече развитието ни, в сравнение с естествената ни еволюция.

ДУ: И изглежда, че им е позволено да играят ролята на „богове”, така да се каже, като се появяват на живо в своите кораби и в своите въплътени форми, докато протичат етапите на такова пренастройване на една цивилизация.

КГ: Да, ако са по средата на дадена пренастройка, но в повечето случаи, не. Положително настроените се опитват да не се появяват в небето или в близост до човешки и други същества, освен в случаите, когато това е един от използваните от тях катализатори за стимулиране на съзнанието.

ДУ: Тогава ако те искат да ни научат на алхимия или металургия, или астрология, или на нещо подобно и в същото време не искат да се появяват пред нас, как могат да направят това?

КГ: Ами чрез лидери. Те комуникират с хората телепатично. Те внушават на хората идеи. Те са правили това с наши учени от доста отдавна, като са им предавали подсъзнателно идеи и информация.

И духовният компонент е много тясно свързан с компонента на съзнанието. Това също е свързано с тези Генетични фермери. Те се въплъщават като едни от нас, за да бъдат части от експеримента, но мнозина от тях са кармично обвързани. Поради тези експерименти, които са извършвали, те не могат да продължат напред в своя еволюционен процес, ако ние не ги придружим.

Така че голяма част от техния дневен ред е свързана с това да ни помагат да вървим напред, за да могат и те да продължат развитието си.

ДУ: Всички те имат ли езици, при които наименованието на всяка една група да може да бъде произнесено с гласните и съгласните, които ние използваме в говорната си реч?

КГ: Ние бихме могли да произнасяме някои имена. Ако отидеш в Свазиленд или някъде тук на Земята и чуеш как местните жители комуникират помежду си … Така че да, има най-различни начини, по които те комуникират – различни видове езици. В същото време изглежда че има един стандартен език, който всички те използват.

ДУ: Седях заедно с Греъм Хенкок на вечеря по време на конференцията „Контакт в пустинята” и разговаряхме на подобни теми. И той ми напомни, че е написал една цяла книга, наречена „Свръхестествено”, в която обсъжда идеята,  че различни древни култури са изработвали тези каменни рисунки, които е възможно да представляват един много развит подобен на йероглифен език, свързан с психеделично съзнание, при което нарисуваните същества всъщност съществуват някъде.

Така че съм любопитен дали някой от езиците на тези Генетични фермери може да включва писмени йероглифи, които по някакъв начин предизвикват определени психични реакции у съществата, които ги гледат.

КГ: Да, има доста пиктографски езици ползвани от извънземните, които предизвикват у тях подобни реакции. Те може би предизвикват такива реакции и у нас. Зависи от това дали си наблизо до тях. Има много фактори, които се намесват.

ДУ: Ние говорихме за четири компонента и космическият компонент е четвъртият от тях. Така че той къде се вписва в цялата тази картина?

КГ: Във всяка област на нашата галактика, ротацията на галактиката и движението на звездните системи и клъстери в тези високо енергийни газови области, се явяват катализатори за този компонент.

И те изчисляват колко бързо ние навлизаме в тези области. Казват, че ние попадаме под влиянието на доста от тези енергии поне от 1930-те години насам и те се засилват, засилват.

И това, което Генетичните фермери са правили, е да променят човешката генетика заедно с нашето съзнание и духовност така, че когато достигнем до кресчендото на тези енергийни вълни, да сме готови да променим своята плътност, да променим съзнанието си. Без тази тяхна намеса ние просто бихме се променили в една малко по-различна своя версия.

ДУ: За мен тази тема за Генетичните фермери съдържа твърде интересни моменти, защото последния път, когато съм използвал алкохол и наркотици, бе в една петък вечер. След това отидох на сбирка на Анонимни алкохолици на следващия ден, в събота сутринта. И в този същия уикенд аз написах това дълго есе за Земята, което озаглавих „Земята като един експеримент”. Там аз описах идеята за съществуването на извънземни, които уреждат всичко в живота ни на Земята, като част от един голям духовен експеримент.

Мислиш ли, че тези групи Генетични фермери се появяват като човеци?

КГ: Категорично. Те се въплръщават като хора, като човешки същества. И в края на живота им, техните хора идват и прибират душите им, за да ги включат отново към колективнното им цяло. Те обикновено имат на разположение резервни тела, в които да ги поставят.

Всъщност, в началото на програмите имаше известно объркване, защото някои от тези същества, без да подозираме отвличаха хора, след което връщаха умрели тела.

И в крайна сметка, когато заловихме някои от тях и ги разпитахме, открихме, че те идват тук, за да откриват някои от своите хора, които са загинали тук при катастрофи преди хиляди години.

ДУ: Хм.

КГ: И техните хора са се оказали пленници на цикъла на въплъщаване тук на Земята. Това, което те е трябвало да направят, е да открият своите хора, да ги отведат и да отделят техните души, след което да ги поставят в други контейнери, като върнат предишните им (мъртви) тела. Така че те са гледали на това като на спасителни операции, докато много хора от програмите приемаха това за нещо твърде зловещо.

ДУ: Това не звучи много като работа на добронамерените групи, колкото като действия на извънземни, които извършват операции без особен духовен фокус.

КГ: Правилно, но от гледна точка на тези извънземни, те са подобни на Вояджър от Стар Трек, който пристига, за да спаси някои от членовете на своя екипаж, които са изчезнали преди няколко хиляди години. Така че те имат своя напълно различна гледна точка спрямо случващото се.

ДУ: Тогава колко тези така наречени в Закона за Единството „странници”, си спомнят кои са в действителност, след като веднъж се въплътят като човеци?

КГ: Когато пристигнат тук, те са лишени от всякакви спомени, за да не могат да нарушават космическите закони, които се опитват да заобиколят като се въплътят на Земята. Така че част от заобикалянето на тези закони включва пълното заличаване на паметта им при въплъщаването им на Земята.

ДУ: Какво би позволило на някой от тези хора да се спаси от цикъла на въплъщение? Ти веднъж каза, че след като веднъж пристигнат тук, те трябва да се въплътят.

КГ: Веднъж влезли в нашия цикъл на въплъщаване, те могат да еволюират и да се освободят от него доста по-бързо от нас, защото са го правили преди и като вид те са, разбира се, много по-напреднали в развитието си от нас. Също така обаче те могат да бъдат спасени. Ако не бъдат спасени, те остават тук като пленници на цикъла до завършването му.

ДУ: От това, което описваш, изглежда че някои хора могат да интерпретират пристигането си на Земята като попадане в духовен капан.

КГ: Да, душата им наистина попада в капан, но в крайна сметка всяка планетарна сфера притежава собствен цикъл на въплъщение. И ако се окажат включени в този цикъл и нямат кой да ги спаси, те ще останат в него, докато са в състояние да се освободят по пътя на еволюцията.

ДУ: В Закона за Единството се казва, че всеки „странник”, който участва съзнателно във враждебен акт срещу околните, става пленник на този  цикъл на въплъщение. Това действително е заявено там. Интересно ми е дали нещо, което си чул лично, потвърждава тази идея.

КГ: Потвърждаването на тази идея се съдържа в информацията, че когато тези кораби са катастрофирали тук в миналото, те са се оказали в плен на нашия цикъл на въплъщаване. Така че нещата съвпадат.

ДУ: Нека тогава те попитам следното. Дали всички тези групи извънземни, ти каза, че на различните събрания на Супер федерацията са участвали между 40 и 60 от тях … те по същество сътрудничат ли си и преследват ли една и съща цел?

КГ: Те преследват една и съща обща цел и в общи линии си сътрудничат, и имат помежду си съглашения, но не работят напълно съгласувано.

Много от тези програми също така се съревновават помежду си. Ето защо те са провеждали експериментите си отделно едни от други. И те са внушили религиозни вярвания срещу смесването с други раси, които проповядват. Те не искат да замърсяват своите експерименти с други експерименти.

ДУ: Те биха ли някога отвлекли някого извън своята група, по някаква причина?

КГ: Да. Често тези групи следят взаимно експериментите си, както и често се саботират взаимно.

ДУ: Хм.

КГ: Това, което се случва, е, че някой открадва даден експеримент или отвлича лице от друга група, за да извлече генетична информация, да прецени духовното му ниво и това на съзнанието му и така да следи как се развива експериментът на конкуренцията.  

ДУ: Значи ти казваш, че религията е един от начините, по който тези групи се различават една от друга. Това означава ли, че отделните географски райони с техните специфични раси и езици всъщност представляват различни (генетични) програми?

КГ: Ами да. И това, че тези различни раси на Земята се намират в различни региони, обикновено разделени от океани, има за цел да пречи на тези експерименти да се смесват и замърсяват взаимно. Това обяснява голяма част от социалното и религиозно програмиране, всички тези „не встъпвай в брак с друга раса”, както и насаждания расизъм – „ ние срещу тях”. Те искат ние да се самоуправляваме на това ниво и да не се кръвосмешаваме, за да не опорочим техните експерименти.

ДУ: Каква би била целта на тези състезания помежду им? Дали става дума за престиж? Има ли някакъв смисъл в това да спечелиш, ако една група се развие по-бързо духовно или технологично?

КГ: Не мисля, че става дума за такъв тип съревнование. Всеки иска да види своята програма завършена преди останалите.

Преди сключването на всички споразумения много от тези 22 групи са се биели помежду си. Когато пристигнат първи в дадена област, която дотогава не е била контролирана от една от тези групи Генетични фермери, те изпълняват един цял ритуал, за да предявят своите претенции и ако междувременно се появи друга конкурентна група, тогава могат да възникнат конфликти. В такъв случай обикновено се достига до някакво споразумение, което бива спазвано, докато даден експеримент достигне нужното космическо ниво.

ДУ: Ако казваш, че има 22 различни програми и че съществуват близо 60 различни групи (извънземни) …

КГ: Обикновено има няколко групи, които работят съвместно в рамките на една генетична програма.

ДУ: О кей. И аз така си помислих.  

КГ: Възможно е и някои да участват в работата на няколко чужди програми, които не се конкурират с тяхната.

ДУ: Значи в действителност може да имаме една конкретна култура на Земята, в един изолиран географски регион, върху която може да работят например пет различни групи извънземни, които се въплъщават сред местното население. Така ли?

КГ: Да, и някои може да се занимават само с генетичния компонент. Други може да се появяват пред определени хора, за да им предадат религиозна идеология. Някои може да предават само технологии, които да съдействат за развитието на цивилизацията. Така те работят допълвайки се едни с други.

ДУ: Интересна ми е гъстотата на населението на някои от тези групи на Земята, защото ми се струва, че някой може погрешно да стигне до извода за съществуването на само няколко категории на тези програми, ако отчетем наличието само на няколко основни монотеистични религии.

Има обаче редица географски отдалечени региони, които като че ли представляват отделни експерименти.

КГ: Точно така. И понякога множество експерименти, ако те съвпадат един с  друг.

ДУ: Хм. В Закона за Единството хората, които имат този тип наследственост, са наречени „странници”. Също така си представям, че болшинството хора, които гледат нашето предаване, биха били извънземни души, според това, което знаем за тях, и това колко дълго съм изучавал тази тема от 1996 г. насам.

КГ: Мисля, че за тях най-трудното нещо да повярват, е, че са се съгласили да дойдат тук и да преживеят всичко това. В същото време мисля, че ако си спомниш, на някакво ниво, че си се съгласил на това преживяване, това е най-добрият начин да останеш стъпил здраво на земята.

ДУ: Какъв би бил твоят духовен съвет към тези хора, който да им помогне да разберат целта на пребиваването си тук?

КГ: Болшинството от тези хора вече са привлечени от тези неща – правилно хранене, повишаване на вибрациите си чрез типа информация, която приемат и предават, медитация и други подобни неща, както и чрез общуване с хора, които бих нарекъл сродни души.

ДУ: Изглежда, че доста хора изпадат в това, което някои наричат „съзнание на жертва”, и живеят с чувството, че са потискани от нещо, което е огромно и извън техния контрол. И мнозина се отказват от своята отговорност за случващото се с тях, като приемат тази доста удобна роля на жертва.

Какво би казал от позицията на хората, които са прозрели истината, след като са научили, че доброволно са приели да направят това, доброволно да се озоват тук?

КГ: Ние узнаваме, че в крайна сметка не сме жертви. Този манталитет на жертва вероятно е просто още един психологичен трик, на който сме подложени. Може би след като веднъж осъзнаем кои сме и какъв е истинският ни потенциал, ще се почувстваме овластени и ще престанем да се държим като жертви.

ДУ: Хм, това ми харесва. Е, това е всичкото време, с което разполагаме за този епизод, посветен на Големия експеримент. Надявам се, че сме ви доставили удоволствие. За мен тази тема е много интересна, с моята история на „странник”, осъзнал това през 1996 г.

Аз съм Дейвид Уилкок тук заедно с Кори Гууд. Това е Космическо разкритие и ние ви благодарим, че бяхте с нас.