Да прегърнеш дъгата – част 13

II-33

Когато в близко бъдеще настъпи преживяването на хаоса, позволението на това преживяване ще бъде трудно препятствие за тези, които възнамеряват да фокусират новата парадигма през нейните начални стадии на зараждане и изявяване. Ще настъпят трудни и обезкуражаващи моменти за приелите тази мисия, особено ако нямат близки съратници за споделяне на фокуса и за взаимно насърчаване. Задържането на избрани прости символи ясно в съзнанието, изписването им или виждането на техните изображения като често напомняне, ще подпомогнат задържането на необходимия фокус. Символите помагат на ума да се фокусира без съзнателното усилие първо фокусът да бъде идентифициран и след това интелектът да бъде убеждаван в неговата истинност, когато околната действителност противоречи на логиката му. Символите могат да бъдат наречени „бързо решение на проблема”. Честите препратки към тях и възникването на емоционално чувство в очакване на предстоящото ново преживяване, ще позволи появяването на неизмерима фокусирана енергия.

Когато това просто упражнение бъде практикувано с разбиране на неговото значение на безброй места по планетата в един непрекъснат формат, изявата в реалността е неизбежна. Ако при всяко фокусиране върху символа той бива възприеман като светлинен блясък или електрически разряд, планетата може да бъде видяна в представите като буквално осветена с това ново възприятие.

Това е подходяща аналогия и позволява формирането на представа за силата, която се съдържа в простотата на пренасочването на целенасоченото намерение към това, което се счита за желано, вместо към това, което се случва. Тя премества точката на контрола от наблюдавания към наблюдателя и това позволява овластяване на индивидуалните наблюдатели. Допълнително, тя демонстрира силата на сътрудничеството чрез обединения ангажимент спрямо една обща цел. Фактът, че целта не е дефинирана подробно, очертава процеса като цяло, защото понякога детайлите размиват и разсейват фокуса. Този проект отива по-далече от простото формулиране на проблемите и опитите за отстраняване на симптомите, защото те само усложняват проблема като цяло. Той дава възможност за преживяване на аспекти на новата парадигма в процеса на нейното създаване.

Параметрите, в които се проявяват житейските преживявания в момента, трябва да започнат да се променят, за да може новата парадигма да бъде зачената и родена в изявената реалност. В тези послания бяха изброени нови параметри, които да могат да започнат да се филтрират през умовете на тези, които ги четат, съзерцават и дискутират.  Ограниченото мислене на жителите на земята трябва да се промени, за да позволи мисълта да преминава през будното им съзнание в непрекъснат поток. Простата подмяна на един комплект понятия с друг комплект понятия няма да позволи присъединяване към потока на сътворението. Това не означава, че потокът на концептуалната мисъл не се придвижва в строен порядък, защото в противен случай той щеше да бъде преживяван като непрекъснат хаос, а не като поток. Всъщност периоди на нещо, което може да бъде наречено хаос, биват преживявани, когато се отказваме от едни истини и приемаме други, свързани със следващи преживявания в търсенето на по-голяма мъдрост. Колко е голям преживеният хаос зависи от това колко дълго се придържаме към старите си разбирания, преди необходимостта от придвижване напред да ни доведе до следващия пробив. Ако практикуваме често отвореност към възприемането и приемането на привидно нови истини, то процесът започва да протича все по-гладко.

Подходящо е да подчертаем, че процесът бива усвояван най-добре, преди да се опитваме да го прилагаме към нови ситуации. Подобно на низането на перли на огърлица, най-добре е вниманието да бъде насочвано към една перла във всеки отделен момент. В нашия случай перлата на момента е новата парадигма. Тя е, която трябва да бъде задържана във фокус, а всичко останало ще последва с времето. С най-голяма сериозност подчертаваме, че разсейването на фокуса не отговаря на намерението зад това по-голямо разбиране. Останете фокусирани върху създаването на новата парадигма и тогава удоволствието от експериментиране с този процес ще бъде наистина превъзходно.  Тогава ще се прояви и фокусът, споделен с останалите членове на галактическото семейство в съответствие с изначалното намерение.

Бел.прев.:  Вероятно буквалното повторение на последния абзац в №№ II-32 и II-33 е целенасочено.

II-34

Еволюиращото съзнание в рамките на холограмната планетарна система произтича от пробуденото съзнание на отделните индивидуалности, които възприемат себе си в рамките на цялото. Възприятието на това, което включва цялото, варира в зависимост от преживяванията. До настъпването на технологичната ера индивидуалните възприятия бяха под влияние на системата от вярвания на семейната среда, последвани от тези, придобивани в по-широките групови преживявания. Космологията, разбирането на това как индивидът се вписва в представите за галактиката/вселената, бяха предавани чрез разкази, изкуство и танци. Това даваше възможност на всеки да съзерцава своето място и го стимулираха да търси познание и разбиране. С появата на печатното слово, последвано от графичната технология и използването й за манипулиране на човечеството към поробване, този процес бе практически изгубен. Ако технологиите бяха използвани, за да помогнат на индивида да познае и разбере наличната истина, вместо ключовата информация да бъде скрита или изкривена, човечеството нямаше да бъде изправено пред настоящата дилема.

Ето защо, тези послания са предложени с надеждата, че малкото истина и мъдрост в тези страници ще подтикнат читателя/приносителите да пожелаят отново да търсят разбиране за това кой/кои и какво са. При настоящата ситуация на планетата това не се прави, с изключение на малцината с намерение да открият себе си. При сегашните обстоятелства това присъщо право на знание е отричано още от ранно детство до зряла възраст. Тези в по-напредналите в технологично отношение култури са затрупани с дезинформация, а тези в по-изостаналите култури съществуват при условия на крайна бедност. Трудно е да си представим място, отредено в космическия замисъл, където основни потребности от храна и подслон са приоритет на съзнанието. Допълнително – технологиите са били използвани, за да накарат човешкото тяло буквално да се саморазруши чрез отслабване на храните му с помощта на различни методи на отглеждане, несъвместими хранителни комбинации, генетични промени в растенията, добавянето на разяждащи хранителни съставки и методи за готвене, които променят молекулния строеж на храните. Тези фактори влияят върху идеалните условия за репродукция на човека, животните и растенията. За сериозността на ситуацията си дават сметка малцината, които се опитват да разпространят предупреждения. Без помощ от страна на тези, които притежават по-голямо разбиране на методите за възвръщане на изначалното идеално състояние, ще последват поколения с дефектни тела.

Макар че целта на посланията е да предложат план за преодоляване на планетарната дилема, необходимо е тези, които приемат мисията, да разберат напълно факта, че човечеството на тази планета е в окаяно състояние, което се влошава с нарастващи темпове. Необходимо е скоро да бъде поставен край на тази ситуация, понеже след като повредените човеци започнат да се размножават, връщането на следващите поколения към нормално състояние става все по-сложно и мутациите започват да се разпространяват в доминиращи и регресивни генни комбинации. В рамките на едно поколение след придобиването на поражения, последните са все още поправими. Злият план за производството на роби включва тези мутации, тъй като несъвършените тела създават предпоставки за чувство на малоценност, наред с реалните последици за тялото и мозъка. С добавянето на технологични импланти, робството ще бъде практически завършено и ще даде възможност за далеч по-голям контрол в сравнение с прилаганите в момента методи.

Нямаме намерение да включим информация в тези послания, която да изплаши читателите и да ги накарва по този начин да повярват в нашите намерения. Ако не представим макар и най-обща картина на съществуващите ситуация и обстоятелства, посланията ни няма да бъдат пълни и няма да позволят вземането на логични и интелигентни решения. Истината за казаното по-горе е налична в книги, списания, уеб сайтове и радиопредавания. Части са включени в контролираните медийни програми, но остават незабелязани. Целта на последните е в един момент да могат искрено да ви кажат, че са ви посочили каквото трябва, но вие не сте внимавали. Те знаят, че във всеобщото объркване малко хора ще могат да сглобят правилно картината, или ще обърнат внимание на тези, които ще успеят да го направят.

По-нататъшната ни забележка е по повод на това, че чрез „Обединените нации” военните сили биват разположени из целия свят. Причината за това е, че в много случаи доста правителства не биха наложили предстоящите нареждания срещу собствените си народи, но при наличието на етнически и национални съперничества, биха и ще направят това по отношение на други нации, култури и особено  други религии. Ако вниманието е насочено само върху ситуацията и обстоятелствата, които ви заобикалят на всяка крачка, то се очаква да се получи пренатоварване и те желаят точно това да се случи по отношение на тези от вас, които се пробуждат. Ето защо на този етап те не са загрижени, че плановете им биват разкривани.  Те не си представят, че е възможно да бъде формиран фокус с достатъчна сила, който да може да осуети плановете им даже на този етап. И така, все още съществува „свободата” за внедряването на проекта на новата парадигма. Ще продължаваме ли?

II-35

Чрез прилагане на закона за позволението човечеството ще може да направи последната стъпка, за да влезе в ролята на „човека” на дъгата. Архетипът на вóйна, който е повлиял върху формирането на човешкото преживяване, най-накрая ще еволюира в идеала за отговорния гражданин на космоса. Напълно е възможно да се впуснеш в приключения, когато изпълняваш роля, различна от тази на войн. Само вóйни в играта на конфликт приемат за добре дошли други вóйни. Надрасналите пътешествието по тази задънена улица не приемат обратно конфликти в своите преживявания. Свободата да се движиш безпрепятствено сред по-напреднали позволява да се развиваш по-бързо. А когато си в лабиринт, в даден момент се налага да се изправиш пред една стена, да я приемеш за края на пътя и да си останеш там, или да откриеш пътя назад към правилния изход. Новата парадигма е дар, който ще позволи на човечеството да се издигне над лабиринта, да види правилния изход и да се придвижи бързо през него.

При упадъка на настоящия начин на преживяване, основан на надпревара и конфликт, това няма да се случи без необходимата промяна на съзнанието и период на фокусиране. Желанието за нова форма на преживяване трябва да се превърне в страст, която преодолява наклонността за придържане към познатото. Осъзнаването, че нещо много по-добро ще последва изоставянето на настоящите преживявания, трябва да присъства реално в системата от убеждения и да бъде достатъчно силно, за да превъзмогне масовите вярвания не само на милиони, но и на милиарди. Всеки ще познае истината чрез демонстрация на мощта на съвместния човешки фокус, който се слива с мъдростта на сътворението. Тази истина няма да бъде открита чрез съпротива спрямо ситуацията, съществуваща на тази земна плоскост, а чрез присъединяване към това, което е Истина, и ще доведе до това, чието постигане изглежда изисква чудо. В този процес ще бъде включена невъобразима мощ. Необходима е само промяна на фокуса на обединените умове на процент от човечеството. Не става дума за мнозинство, а за учудващо малък действителен брой земни човеци, ако говорим в сравнителен план, тъй като те ще се присъединят към потока, който създава планети, звезди, слънчеви системи, галактики и отвъд тях.

Процесът е елементарен. Усложнението е в това, че изисква да се изправиш и застанеш лице в лице с това, което е било преподавано на поколение след поколение по отношение на всяко индивидуално съзнание. Не се изисква конфронтация с тези, които продължават да преподават неистини. Повечето от тях правят това искрено. Мисията може да бъде изпълнена чрез персонални контакти с тези, които вече чувстват в дълбоките равнища на своето съзнание недоволство от наличното знание. Повече от достатъчно са хората, които усещат, че плуват срещу течението и са готови, а и желаят да се присъединят към потока на сътворението. Те само чакат да узнаят как могат да направят тази промяна. Архетипът на човека на дъгата изпраща зов към всички, тъй като той наподобява пътеводен сигнал, който звучи непрекъснато на житейския фон. Той наподобява зова на дома, чуван в далечината, който призовава за споделяне на трапезата и за отдих сред семейството. В този случай човечеството се е отдалечило далеч от дома и трябва да преодолее известно разстояние, но то ще пристигне рано или късно. Да се надяваме, че това ще стане по-скоро!

Фокусът бе насочен на персонално равнище към всеки приносител на посланията, тъй като всеки преминава през процес на затвърдяване на своите разбиране и решителност. Не е лесно да се посветиш на проект от този мащаб, без да установиш твърдо намерението в съзнанието си. Умът и чувствата трябва да бъдат в хармония и равновесие по време на промяната в съзнанието. Това, което сега се възприема като нещо ново, трябва да има време да пусне корени и да стане преобладаващата гледна точка за възприемане на преживяванията и за вземането на добре обмислени решения. Удивителен брой житейски ситуации изведнъж ще придобият нов смисъл. Привични коментари по повод на определени ситуации вече няма да изглеждат уместни и ще има моменти на озадачаване по отношение на това кое е уместно. Ще има преосмисляне, изискващо преходен период. Ще има много завръщания към посланията за съзерцаване на нови значения, пропуснати при първия прочит. Истината се възприема  с разбирането за момента и непрекъснато се опреснява с осмислянето на нови преживявания и вземането на решения, необходими за установяването на нови модели на убеждения и поведение.

Много трябва да бъде преодоляно, за да може всеки да застане в края на тази глава от книгата на еволюирането и да размишлява не само по повод на нова глава, но и на тези след нея. Това ще става ден след ден и по една промяна на ума наведнъж. Най-голямата единична промяна е желанието за четене, съзерцание и откриване на персоналната истина, според указанията в тези послания. Отвъд това, стъпките са малки и водят непрекъснато напред към целта за изживяване на новия идеал или архетип, в последователни моменти. Когато новият архетип бъде вграден в масовото съзнание, новата парадигма ще се появи в своя новороден вид и приключението ще е започнало с пълна сила. Тогава може да изберете да тръгнете ръка за ръка със своето (галактическо) семейство, защото ще сте се завърнали у дома, за да получите поддръжка и компания. Достойна размяна срещу отказването от прекалените надпревари, конфликти и изолация.

(следва)