Да прегърнеш дъгата – част 16

II-42

Приближаващият период на хаос бе споменат в предишните послания. Не бе дискутирано в подробности как може да изглежда този процес. Това е трудно да бъде направено, тъй като какво ще се изяви и в каква степен, ще се определи от това кой и колко ще приеме или отхвърли новата парадигма. За да се задълбочим в тази област, е необходимо да имаме предвид, че тези послания си поставят изричната цел да овластят човечеството да преодолее, да се придвижи през текущите и предстоящи събития към едно ново равнище на съществуване. Това не може да бъде сторено, ако вниманието е фокусирано върху събитията, които протичат сега и които все повече ще ни заобикалят. Страхът е толкова дълбоко вкоренен в психиката на земните жители, че много малко е необходимо той да бъде провокиран. Целта на тези послания не е да събудят страх, защото той е мощно средство за обезсилване.

Разбирането на това защо „бог позволява този клон на човечеството да страда” е невъзможно без познаване проявленията на закона за привличането. Самосъзнанието на жертва/тиранин е като монета с две страни. Когато съществуването е в долната част на скáлата на вибрациите на изявения житейски опит, магнетичното привличане на двете крайности е изключително силно. Когато еволюиращото съзнание се опитва да преживее превръщането на знанието в мъдрост, то се завръща отново и отново, за да се освободи от този конкретен капан. Разнообразието на преживяванията варира между тези две крайности. Всеки е изпитвал и двете на различни равнища. Масовото съзнание на планетата не само съдържа този модел на преживяване, но всъщност го привлича от други слънчеви системи в галактическата общност. Така на земята има външни сили, които допринасят за съществуващите преживявания. Времевият диапазон на външните влияния на тези, които наричате извънземни, прочетен в сценария на последователно протичащите събития, е продължил хилядолетия. Това е продължило достатъчно дълго, така че някои от тези извънземни са еволюирали над този модел на преживяване и сега са се посветили на коригиране резултатите от предишната си намеса в живота на земните хора. Доколкото те са надраснали модела жертва/тиранин, тяхната мъдрост им позволява да помогнат на човечеството, стига то да е готово да приеме тази помощ.

Следователно споменаваме с известно безпокойство планираните сценарии на останалите тирани/поробители в този фокус. Тъй като на тази тема съществуват много материали, зависи от отделните индивиди да прегледат информацията достъпна в радиопредавания, уеб сайтове, книги, списания, вестници и различни конференции/конгреси. От изключителна важност е шокиращата информация от тези източници да бъде преработвана през индивидуалното будно съзнание. Това някой да остане шокиран в травмата на това знание би било фатално не само за индивида, но и за проекта на новата парадигма. Новата парадигма е единственият наличен изход от тази дилема с шансове за успех. Подходящата подготовка за такива случаи е най-логическият подход, в сравнение с по-нататъшното обработване на информацията в паника и травма. Своевременното изработване на прости уместни планове и подготовки, основани на логическо мислене чрез изброяване и изпълняване на съответните стъпки, не само ще облекчи травмата, но и ще донесе овластяването, което превъзмогва чувството на жертва, което тези събития са предназначени да възбудят.

Законът за привличането работи! Това, че САЩ и други страни са подкрепили атаките срещу мюсюлманските арабски и други страни, привлича (към агресорите) подобни преживявания на атакувани страни. Медиите са дали всички възможни нелогични причини за тези атаки, които не са били официално одобрени от съответните избрани представители, но в крайна сметка са били извършени с тяхното съгласие и с глупавото съгласие на хората като цяло. Решението е било предоставено на манипулирани и шантажирани хора. Възгласът „аз/ние не знаех/ме” не означава нищо за умрелите, умиращите и нещастниците, потърпевши от стоварената върху тях ситуация. Те са жертвите, а „вие глупаците” сте извършителите по презумпция и по силата на закона за привличането трябва да си получите заслуженото. То няма да бъде приятно. Какво може да направите, за да го промените?  Променете мнението си и оттеглете съгласието си от тези действия в собственото си съзнание. Отворете очи и уши за измамите, които ви заобикалят, и се закълнете да създадете едно ново преживяване за всички живи същества на тази планета.

Има само една раса на тази планета – човешката раса. Различията по външен вид и системи от вярвания са едно нищо. Извънземните са посетители, които нямат желание да живеят тук, а само да се наслаждават на приключението от това да продължават вашето поробване. Те са напълно наясно, че планетата не може дълго да понесе свръхнаселението, което те са окуражавали, за да могат да играят своите военни игри и да усъвършенстват оръжията си за унищожение. За тях човечеството и земята са като елементи от компютърните игри, които вашите деца играят. Отдавна е минало времето да се събудите и да поемете отговорност за прекратяване на тяхната игра. Добре дошли в реалния свят, който ви обгръща, и е на път да ви смаже, освен ако не действате веднага.

II-43

Зовът на тези послания е предназначен да достигне до самия център на всяко сърце и ум и да резонира там. Това би трябвало да бъде един вътрешен процес, който да даде възможност на всеки прегърнал съдържащите се в посланията възможности, да установи изходна позиция, от която да направлява своя прогресиращ личен преход. Ако всеки осмисли промените в своите виждания за световните събития, така както са обявявани в момента и така, както ги е възприемал преди няколко седмици, би трябвало да забележи значителна разлика в способността си да разпознава магьосника в действие. Разбирането на значението на самоовластяването в личните преживявания и взаимоотношения би трябвало също да е очевидно. Подходът към такова разбиране може да включва разграничение между покорен, категоричен и агресивен. Приложението на универсалните закони може да доведе до равновесие и хармония и до златната среда на преживяванията. След като това бъде почувствано, е много по-лесно човек да си дава сметка кога изоставя това равновесие и се придвижва към едната от двете крайности. Според внушенията на съществуващите медийни/религиозни фокуси, идеалът е „добротата”. Балансът не може да бъде открит в крайната точка на дадена полярност. Мъдростта може да бъде постигната, когато се научим да различаваме къде в играта между полярностите е мястото на всяко наше преживяване в този процес или накъде води то.

Новата парадигма ще бъде постигната, когато достатъчен брой хора на планетата се идентифицират с нейните принципи. Тези хора ще фокусират осъществяването на новата парадигма – без агресивността на поробителя, който би наложил със сила своите идеали на човешките си събратя, както и без примирението на покорната жертва, която целенасочено ще се въздържи от участие, допускайки, че други ще й свършат работата. Идеалният участник ще приложи универсалните  закони на привличането чрез целенасочено намерение за изява на новата парадигма, като споделя активно идеите и дава възможност на процеса да се разгърне и поддържайки решително намерението в съзнанието си. Фокусът ще се задържи твърдо в съзнанието на такива хора, докато светът и личните събития преминават през хаотичния процес на демонтиране на съществуващото, за да бъде отворен пътят към изява на новото. За съжаление новото не може да бъде наложено върху твърдо отстояваните в момента системи от вярвания. Съвкупността на съществуващите в момента системи от вярвания поддържа протичащите катастрофални събития. Вярата в повторението на миналите преживявания на война, епидемии, болести и мъчителна смърт като подходящ край на живота на една жертва/саможертва в името на бъдещо възнаграждение, е твърдо загнездена в съзнанието и непрекъснато поддържана от плановиците във всеки следващ кръг от техните игри на виртуална реалност.

Чрез тези прости послания онези, които са искрено загрижени, се обръщат към вас, за да се противопоставят на фокуса от буквално хилядолетия целенасочено налагано манипулативно програмиране на психиката на човечеството на индивидуално и колективно равнище. Тези послания са натоварени с много голямо очакване в желанието да достигнат до тези, които са на стадий на еволюиране, при който резонират със съдържащите се в тях истини. Осъзнаването на безполезността от продължаване на древния модел, при който позволявате на другите да съставят правилата на играта, е стимулът, който събужда емоцията и решителността за присъединяване към движението за постигане на една нова цел.

Така както няколко индивида могат да участват в едно събитие и всеки да го възприеме и преживее различно, така и едно множество от възприятия за това какво ще бъде преживяването на новата парадигма за всеки един, може да доведе до постигането на една крайна цел. Когато новата парадигма се роди, наистина всеки ще я преживее различно. Ако тя бъде напълно дефинирана, неизменно ще ограничава и поробва. Според законите на вселената, това което наричате етика и морал, са ограничени разбирания. В по-високите измерения, към които е насочена целта за напускане на съществуващите преживявания с по-ниска вибрация чрез новата парадигма, е възможно всеки да възприема целенасоченото намерение на всички останали. Това не е необходимо да се случва в детайли на по-ниските равнища на вибрация. Следователно безчестието и агресивните намерения са известни и тези, които ги притежават, откриват само себеподобни, с които да общуват. Ако няма жертви, а само група агресори, не може да се получи игра. Може да се очаква, че подобни вкоренени мисловни модели ще се проявят в началото, но след като бъдат разпознати, скоро ще избледнеят. Дали в по-горните измерения отсъстват предизвикателствата? Не, разбира се! Предизвикателствата стават по-фини и по-трудни за разпознаване. Преживяването в по-горните измерения не е отегчително „блажено” еднообразие. Приключението на самосъзерцание и растеж става все по-интересно, а облагите – все по-желани. Няма да има никакви съжаления за отказа от съществуващите системи от вярвания и форми на преживяване, в това всеки може да бъде абсолютно сигурен.

Призивът за изучаване, съзерцание, всеотдайност и действие чрез дефиниране на целта и разпространяване на идеята сега се разкрива пред всеки читател. Съмнително е, че тези, които не осмислят сериозно процеса и възможностите на бъдещото ново преживяване, ще са достигнали до този тук в (четенето на) посланията. Логическите и емоционалните аспекти резонират едновременно и настъпва промяната в съзнанието. Даже малцината, които побягнат, няма да могат да се завърнат към предишните си гледни точки по отношение съществуващата ситуация, която напредва към своята планирана тъмна и драматична развръзка. Тези, които не изберат да участват активно, могат поне да споделят момента, като запомнят идеята за възможността от възтържествуването на човека на дъгата, който пристига сега. Според легендата първите хора на планетата са се появили на повърхността на земята, показвайки се от един люк. Архетипът на човека на дъгата точно сега отваря затвора на люка, което ще му позволи да навлезе на следващото равнище на изявената реалност. Време е това да се случи!

II-44

Силата, която се съдържа във фината мисъл, фокусирана през точката на взаимното съгласие на една група, целенасочено представяща едно цяло в името на най-голямото „добро” за това цяло, е далеч отвъд възможностите за възприятие на ограничения триизмерен ум. Има документирани доказателства за силата на молитвата при възстановяването от болест, фокусирана от лекари, медицински сестри, приятели и семейства за „доброто” на пациента. Възникващият динамичен потенциал е в съгласието, съдържащо се в желанието на фокусиращата група да постигне най-голямото добро за лицето. Желанието обикновено се ограничава до това лицето да възвърне своето привидно „здравословно” състояние. Това обаче не всякога съответства на най-голямото „добро” за този човек, тъй като целта на съществуването е обикновено неизвестна на лицето и на тези, които се грижат за него, и затова е добре фокусът да остане открит. Също така самият човек може би вече е взел своето решение относно бъдещето си в потока на сътворението. Това отново ни връща към идеята за мислещата мисъл. Потокът на съзидателната енергия, който преди всичко фокусира всеки индивид в реалността и след това го поддържа там, е една интелигентна мислеща мисъл и тя е напълно наясно кое е най-голямото добро за лицето във всеки един момент, когато е насочена да мисли в тази посока.

Самосъзнанието представлява изявена мисъл, която осъзнава себе си в своята изявена заобикаляща среда. Това е едно творение, което проверява себе си с цел не само да се опознае, но и да изследва способностите си да манипулира своя потенциал за преживяване и самопознание в още по-голяма степен. Всеки един от вас представлява една съзидателна мисъл, заела се с този прекрасен експеримент. Вие сте интелигентна мисъл, обгърната от потенциала на интелигентна мисъл. Единственият начин да бъдете контролирани, е да си позволите да вярвате, че сте нещо, което не сте. Вие трябва да бъдете убедени да мислите, че сте нещо, което не сте. Вие трябва да бъдете убедени, че сте безсилни и обект на волята на други, тоест – една жертва.

Интелигентната мисъл, която ви обгръща, може да бъде насочвана от волевото ви намерение. Ако не успеете да й дадете посока, тя просто поема посоката, която някой друг й дава по отношение на вас. Така в резултат на внушена неграмотност човечеството е дало съгласието си да бъде манипулирано. Най-ефективният метод за буквалното ограбване на тази ваша сила е бил пренасочването на нейното прилагане, като са ви убедили да я отправите извън себе си към един непознат и малко разбран източник, наречен „Бог”. Цялата сила е вложена в тази мъглява непознаваема същност, която може или не може да пренасочи предоставената й енергия обратно към прекланящия се молител. Нещата биват допълнително разводнени, ако енергията бъде насочена чрез „свещеник”, който я отправя към „Бог” и моли да бъде върната обратно към вас. Идеята е, че това е ваша сила, която може да насочвате, както пожелаете. Вие сте един фокус на сътворението, което се преживява чрез вас. Библията съдържа въпрос, който звучи като „не познавате ли, че сте богове?” Сега вече трябва да го знаете!

Умението за насочване на тази сила в хармония със законите в основата на съвкупния поток на сътворението е урокът, който трябва да усвоите. Това не може да бъде ефективно постигнато, ако идеята не бъде опозната и възприета, за да може да бъде практикувана чрез преживяване, прерастващо в мъдрост. Човечеството на тази планета преживява резултатите от целенасочената злоупотреба със силата на тази енергия с цел ограничаване еволюирането на други в рамките на злонамерено експериментиране. Тези същества успяват да научат само как и доколко другите могат да бъдат ограничавани и манипулирани, за да се превърнат в жертви и да страдат. Наблюдението не води до преживяване, преминаващо в мъдрост. Човечеството научава, че пожертвованието и страданието носят само повече пожертвование и страдание. Време е за пробуждане и осъзнаване, че продължаването по същия път води само до повторение на модела. Промяната на това преживяване изисква признаване на съществуващия модел и възприемането на нов модел, който да го замени.

Трудно е да се приеме, че изучаваното в продължение на поколение след поколение е било целенасочено изопачено и поднесено като истина с цел измама и манипулиране на цялото население на планетата. По-трудно е да си представите толкова деформиран групов фокус, отколкото да прекарате безброй години в изпълнението на този подъл акт. Необходимо е само да го приемете за това, което представлява, и да решите да оттеглите позволението си да бъдете една от техните пластмасови пионки, която се кланя и извива според желанията им. Сега е времето да вземете обратно правото на самоопределение на собственото си настояще и бъдеще. Този процес ще ви остави не с по-малко, а с повече. Вие знаете истината за това кой/коя и какво сте. Сега притежавате един процес, в който може да се запознаете с присъщото си право и сила да определяте собствения си път. Оставете закона за привличането да се погрижи за бъдещето на поробителите. Ключът към тяхното бъдеще е оттеглянето на вашето одобрение и сътрудничество. В мига, в който техният интензивен контролен фокус бъде разчупен, те губят и енергията си. Знанието за това е достатъчно. Не си губете времето да мислите за тяхното бъдеще. Грижете се само за създаването на своето. Това е една задача, която може да ангажира напълно всеки и всички вас за известно време.

Сега е точно моментът да поставите началото. Дали новото бъдеще изисква да изоставите всички аспекти на настоящото си преживяване? Не задължително, но всичко трябва да бъде обмислено много внимателно доколко приляга на цялото, което е в служба на общата еволюция. Най-добре е да започнете с формулировка на целта, последвана от проста рамка, която може да бъде „очертана” по подходящ начин, като помните, че това, което е подходящо за един, може да не е подходящо за всички. Приложението на универсалните закони позволява разнообразие в хармонията. Това е една цел, която си заслужава да бъде запомнена. Ако всеки е отговорен за своите намерения и действия, всички ще се окажат в изумително координирано сътрудничество. Във времето съществува единствено настоящият момент. Миналото е назад и бъдещето все още очаква да се изяви като „настоящето”, което преминава в миналото. Мечтата за новата парадигма започва сега и продължава сега!

(край)