Относно Документите на възнесението

© 2018 Превод АТИ
The Ascension Papers
byZingdad
* *
Документите на възнесението
Книга 1
от Зингдад
* * * * *

 (c) Zingdad, 2010, 2014  Всички права запазени

ISBN: 978-0-620-62006-2

* * * * *

Относно авторското право

Тази електронна книга е предложена за свободен достъп от Zingdad.com и не подлежи на продажба. Може свободно да я споделяте и предлагате при следните условия:  Не трябва по никакъв начин да променяте текста или неговия електронен файл. Също така не може да я предлагате за продажба или като част от нещо, обект на търговия. Ние ви препоръчваме да я споделяте с колкото хора пожелаете в настоящия й вид и безвъзмездно.  

* * * * *

Посетете уебсайта на автора http://zingdad.com за да изтеглите книгата в други формати (PDF, E-Pub или Mobi), за да закупите книжен вариант, или за да откриете други книги на автора, текущи материали, мултимедийни семинари, личен блог, записи на медитации и др.

На Лиза

Която бе неразделна част от сътворяването на тази книга и неин анонимен съавтор.

Не бих си пожелал по-добър спътник… Нито по-добро пътешествие!

СЪДЪРЖАНИЕ

Относно Документите на възнесението 

Глава 1. Въведение в Зингдад

Глава 2. Какво е Висше Аз?

Глава 3. Завесата на незнанието

Глава 4. Научно доказателство за ЕДИНСТВОТО

Глава 5. Религиозно доказателство за ЕДИНСТВОТО

Глава 6. Последствия от (приемане на) ЕДИНСТВОТО

Глава 7. Необичайни събития

Глава 8. Що е Истина?

Глава 9. Мистична интерлюдия

Глава 10. Що е Зло?

Глава 11. Що е Любов?

Заключителни мисли

* * * * *

.

Относно Документите на възнесението

Забележка на автора

“Представете си, че бихте могли да пресъздадете света така, както бихте желали и да поканите своите духовни събратя  да го пресъздадат заедно с вас. Това е, което аз правя. И Документите на Възнесението са моята покана… но само вие може да знаете дали тази покана се отнася за вас, или не…”

Драги Читателю,

Когато за първи път седнах да пиша това, нямах никаква идея, че крайният резултат ще се окаже една книга. Всички мои писания до онзи момент се свеждаха до някои кратки резултати от ченълинг, публикувани в различни Интернет форуми. Нямах никаква склонност към авторство на книги. И тогава, през месец май 2008 г., след едно духовно преживяване, което промени живота ми (описано подробно в Глава 7), реших, че имам нужда да осмисля себе си, своя живот, своята болка и объркване, по един по-организиран начин. И така, аз седнах, за да опиша разговорите с моите духовни събратя. Това бе всъщност предназначено за собствените ми цели и евентуално за да бъде споделено на същите Интернет форуми. Това, което последва обаче, далеч надмина тези амбиции!

Аз подходих към това с открит ум и сърце, с ненаситно любопитство и готовност за учене. Това, което получих в замяна, бе най-удивителното пътешествие в съзнанието, което бих могъл да си представя. Главите следваха една след друга, като всяка надграждаше върху предишната и постепенно създаваха една невероятно подробна, последователна картина на начина, по който животът се проявява, и на това защо нещата са такива, каквито са. В допълнение на едно по-ясно разбиране, разкрилите се пред мен истини ми донесоха изключително усещане за мир, радост и освобождение от страха и болката, които бяха разяждали душата ми през целия ми живот. Страхът бе алхимично трансформиран в любов. Усещането на жертва бе трансформирано в осъзнаване на творческите ми способности. В резултат от написването на тази книга, аз постигнах разбиране на себе си и на света, в който живея, по един съвсем нов начин. Един начин, който ме освобождава да бъда най-доброто, на което съм способен. Един начин, който ми позволява да прозра величието на това, което е вътре в мен. Писането на тази книга провокира едно най-задълбочено развитие и трансформация на моето същество. По време на писането това бе просто най-доброто, най-важното нещо, което някога бях правил. И това се оказа фундаментът, върху който продължих да пресъздавам себе си и да раздавам себе си на света.

И в същото време, аз също така успях да допусна нещо фундаментално погрешно при представянето на тази променяща живота ми история. Осъзнаването на тази грешка бе нещо, което тежеше на сърцето ми през последните две години. От една страна, аз все още обичах тази своя работа и се чувствах неимоверно горд с нея, както и с влиянието й върху безброй читатели по целия свят. От друга страна обаче, на сърцето ми тежеше една конкретна слабост в основата на тази книга. И тогава накрая, през м. юни 2004 г., след поредица от забележителни събития, аз бях дарен с мъдростта и проникновението да видя как да изправя тази грешка. С това ново разбиране, книгата не само щеше да бъде коригирана… тя всъщност щеше да функционира на една нова, по-висока честота на съзнанието. И тази трансформация ще ви стане ясна, докато четете това трето издание на Документите на възнесението, тъй като аз не съм се опитал да скрия своята предишна грешка. Аз съм я включил в преразказа по един  честен и прозрачен начин.

И ето сега аз изпитвам изключителна радост да преиздам тази книга. Сърцето и душата ми пеят при мисълта, че сега, най-после, аз постигнах всичко точно така, както трябва.

В този процес на пренаписване аз постигнах разбирането, че трябва наистина да предоставя този материал за свободно ползване. Точно как достигнах до това разбиране, е също пояснено в книгата. Ето защо вие не само имате разрешението ми, но се чувствайте насърчени да я споделите. Ако я намирате за полезна и приятна, изпратете я на всеки свой познат. И ако желаете да кажете „благодаря” и да подкрепите моя труд, може да закупите книжната версия или да посетите моя уебсайт, за да се запознаете с другите неща, които предлагам (вижте заключителните бележки в края на книгата за подробности).

Какво удивително пътешествие бе за мен писането на тази книга! И какво удоволствие е да мога да я споделя с всички мои читатели, приятели, братя и сестри по дух по целия свят… да мога да я споделя и с вас.

Какво може да очаквате да спечелите от прочитането на Документите на възнесението зависи напълно  от вас. Това не е труд, който изисква да повярвате на изложеното и определено не обещава да ви избави от живота ви. В същото време моето твърдо убеждение е, че съдържанието на тази книга може да ви помогне, ако проявите желание да ме последвате в това пътешествие, да разкриете собственото си величие… да откриете, че сте съвършени такива, каквито сте… че вие сте и винаги сте били творец на собствената си реалност… че сте изградени от чиста, сияеща любов.

Тази книга описва моето пътуване към откриването на себе си, но невероятните отзиви, получени до момента от читателите, показват, че тя е и може да бъде безценен пътеводител за вас и за вашето пътешествие към откриването на себе си. Ето защо аз я споделям с вас с най-голяма любов и радост.

Някои от темите, разгледани в книгата, включват:

– Защо всъщност сме тук? Защо сме се въплътили като човеци и какъв е смисълът на този побъркан живот на тази планета Земя?

– Какво можем да знаем за нашия Творец? Ние наистина ли сме едно цяло с Бог? И ако сме, това какво наистина означава за нас?

– Каква е природата на „Висшето Аз” и каква е връзката ни с нашите множество „Висши Аз”?

– Какво е „Духовен водач”?

– Какво всъщност е истина? Какво, без съмнение и в крайна сметка е истина, ако въобще има такова нещо?

– Какво всъщност е любовта? И какво можем да кажем за другите емоции, като радостта? Какво представляват и защо ги изпитваме?

– Ако Творецът, Бог, е добър и любящ, защо съществува зло? И защо съществуват страхът и болката?

– И защо светът е в такова състояние и как е достигнал до него?

– Има ли тъмни сили, които управляват света зад Завесата, и какво означава това за моя живот?

– Какво можем да кажем за 2012 г., за апокалипсиса, за календара на маите и пр.? Защо изглежда, че нищо не се е променило в 2012, въпреки всичкия вдигнат шум около тази дата?

– Какво можем да кажем за религията… пророците, спасителите, ангелите, демоните, дяволите, рая и ада? Какво от всичко това е вярно и какво означава това за вас и за мен?

– Може ли науката да каже нещо на нас като същества, поели по духовен път?

– Можем ли да открием пътя, в който да се чувстваме наистина в едно със себе си: цялостни, излекувани, мирни и радостни?

– И вярно ли е, че ние сме, всеки един от нас, творци на своята реалност? И ако това е така, защо така непрекъснато объкваме живота си? И което е по-важно, как можем да започнем да го правим такъв, какъвто желаем?

… и това е само малка част от многото интересни въпроси, на които ще търсим отговор, и аз съм сигурен, че вие ще се съгласите, по един нов и твърде освежаващ начин. Всички различни въпроси обаче ще преследват една голяма цел. И това ще бъде да ви отправят покана да овладеете силата на своята божествена, безгранична същност! Да установите правилна връзка с всичко, което наистина представлявате, и следователно с целия живот.

Аз, като въплътен аспект на едно много по-велико същество, имам прекрасната привилегия да ви отправя тази покана тук, в този живот, на планетата Земя. Ако приемете поканата, тогава ще може да се присъедините към мен и множество други същества, за да започнем да съ-творяваме най-прекрасната бъдеща реалност, която можем да си представим… един напълно нов живот в един напълно нов свят, в един великолепен, златен век!

Сега обаче няма да се впускам в подробностите на това. Всичко това ще стане ясно, докато четете този труд.

Аз не настоявам да се съгласявате с мен, да вярвате на това, което казвам, или да подчините своята истина на моята. Това е обратното на моето желание. Аз просто ви каня да прочетете това, което съм написал, като прилагате собствените си критерии за истинност. Ако открете синхрон в написаното, то тогава сърцето ще ви подскаже, че представените тук идеи са „подходящи за вас”.

Ще видите, че този труд е представен под формата на серия от разговори между мен и различни духовни същества. Може да се чудите как съм могъл да създам тези диалози със същества, които не са, в нормалния смисъл на думата, присъстващи на тази Земя. Всъщност, отговорът е, че аз съм прекарал много години и съм положил доста целенасочени усилия, за да се обуча как да правя това. В даден момент, като част от един последващ труд, аз ще обясня точно как правя това, което правя, и ще предложа някои мисли за това как вие също може да развиете тази способност, ако желаете това.

Не желая да наричам това, което правя, „ченълинг”. Аз не предоставям своите способности на друго същество, което да говори през мен. Предпочитам да ползвам термина „интуитивен разговор”. Аз просто задавам въпросите и след това оставям истината в сърцето ми да даде своя отговор. След това напечатвам полученото. Всъщност не е от значение как получавам тези думи. Аз не претендирам за никакво авторство поради факта, че те привидно идват от някакви по-висши същества от по-висше измерение, далече отвъд. Аз силно се надявам вие да решите за себе си до каква степен тези думи са верни за вас, на основа резонанса, който получавате при контакта с тях.

Накрая, може да забележите, че по-ранните глави на тази книга са по-малко плавни и възможно по-наивни от по-късните. Когато редактирах това последно издание, аз обмислях възможността да редактирам първите глави, за да ги преведа на нивото на последващите. Взех обаче решение да не го правя, защото това е начинът, по който книгата възникна за мен и за читателите ми, глава по глава на моя уебсайт, когато я писах. Това е развитието на собствената ми душа, в резултат на контакта ми с идеите, изложени тук. Определено, последните глави са най-добри, но също така те бяха възможни в резултат на основите, поставени в предхождащите ги. И така, всичко си идва на мястото.

А сега, без повече размотаване, аз ви представям моя принос на любов към света – един подарък, предоставен ви с радост и открито сърце – Документите на възнесението, от Zingdad.

С много обич,

Арн „Зингдад” Алингам Книсна, Южна Африка, 15 юли, 2014 г.