Екстремни експерименти с извънземни хибриди – 150 епизод, 8 май, 2018 г., Дейвид Уилкок и Емери Смит

(с) Превод АТИ, 2018 г.

Дейвид Уилкок: Добре дошли отново в Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с нашия специален гост, Емери Смит.

И така, в предишния епизод ние разговаряхме за някои от тези генетични програми, в които си участвал, при които е била смесвана ДНК на извънземни с човешка ДНК. И това е довело до някои много странни резултати.

Емери Смит: Да.

ДУ: И ти спомена за хибриди.

ЕС: Точно така.

ДУ: Ти каза, че хибридните същества може да притежават качества, различни от тези на обикновените хора.

ЕС: Правилно. Правилно. Например човекоподобните извънземни са подобни на нас и на нашата ДНК, и са отлична основа за производството на хибриди.

1._Emery_Smith

И, разбира се, те могат да притежават други качества, които ние нямаме, като изключително чувствителни слух, обоняние, вкусови усещания. Всичките им сетива могат да бъдат малко по-различни или усилени, особено неврологичната им система и мозъкът. Всички те са съвместими с нас, което е твърде интересно.

Въпреки това, в редица от експериментите за хибридизиране, нещата не протичаха особено лесно. Те допускаха най-различни грешки, появяваха се доста мутации.

И по време на мутациите хибридите се получаваха малко по-различни, като например с по-ниски умствени показатели и много избухливи, така да се каже. Някои от хибридите твърде лесно се гневяха.

Така че те създадоха една напълно различна програма, която целенасочено се стремеше към получаване на мутации. Това бе различна програма, на едно различно място на тази планета, управлявана от същите военни лаборатории.

И те взеха мутиралите гени от всички тези мутирали същества и започнаха да ги мутират отново и отново, и отново. И тогава те мутираха до такава степен, че клетките всъщност умираха прекалено бързо.

След това те успяха да добавят протеини, за да съживят тялото, макар мозъкът да бе умрял.

ДУ: Това наподобява идеята за зомби.

ЕС: Да, точно така.

ДУ: Аз съм чувал от други преди теб, но никога не съм говорил за тази програма за създаване на зомби същества. Кори Гууд независимо от теб също каза, че знае за нея.

Той може би не е предполагал, че тази програма е била в такива мащаби, както ти казваш, но отново: всъщност никой няма достъп до всички компоненти.

Така че нека навлезем в малко подробности.

Предполагам, че за да дадем правилна насока на разговора ни, трябва да припомним, че някои от хората, които работят в тези тайни програми, са първа проба сатанисти. Съгласен ли си с това?

ЕС: Правилно.

ДУ: Запознат ли си с това, че някои от тези групи имат за свой дневен ред драстично намаляване населението на Земята?

ЕС: Да, абсолютно.

ДУ: И какви са техните аргументи за това да искат намаляване населението на Земята? Какво извинение използват за това?

ЕС: Контрол. Това са прекалено много хора, които те не могат да контролират.

ДУ: И като намалят броя на населението, те ще реализират идеята за Новия световен ред?

ЕС: Правилно.

ДУ: О кей. Като хора, които притежават такова мислене на психопати, каква полза виждат от това за себе си? Какъв е техният дневен ред?

ЕС: Те може би замислят да пуснат някои хибриди психопати на определена територия, които да избият хората, но в случая с престъпните групировки това се е превърнало и в някаква изява на егото.

Това, което имам предвид, е, че те изсипваха много пари в тези подземни … удивителни подземни съоръжения, където отглеждаха всякакви ужесни неща, като създаваха всякакви видове хибридни ДНК.

Не забравяй, че това се случваше, защото те смесваха извънземна ДНК с човешка ДНК и не го правеха … може би просто при неподходяща температура … Получаваха се най-различни мутанти, поради неспазване на всички необходими условия.

ДУ: Болшинството хора, запознати с традиционната уфология, биха си помислили за базата Дулце, в Ню Мексико. Имал ли си някога информация за подобни неща, които да са се случвали там?

ЕС: Не. Всъщност съм чувал, че там са съхранявали някои от тези същества, като под „някои”, разбирай стотици, но всъщност това бе в отделно съоръжение, не в Северна Америка. Това бе в едно подземно съоръжение. 

Това бе предимно от съображения за сигурност, защото ако станеше някаква авария, като например изпуснат навън вирус, или нещо подобно, те не искаха това да стане първо тук, защото тези, които финансираха това, живеят тук. А  корпорациите са базирани извън САЩ.

ДУ: В един от предишните епизоди ти спомена за някакъв странен хибрид между мечка и човек, който бил избягал и създал редица проблеми. Това различно ли е от случите, за които говорим, или става дума за едно и също нещо?

ЕС: Различно е. Те наистина се опитваха да създадат някакъв вид хибридно животно, но в него нямаше човешка ДНК. Това бе по-скоро едно програмируемо животно. Това бе повече присъщо на по-ранните години, когато те се опитваха да произведат животно супер-войн, което да помага на военните или просто да бъде спуснато някъде, където да разруши всичко по пътя си, преди да бъде убито.

ДУ: Значи тези хибриди, за които говорим, имат извънземна ДНК, но те изглеждат ли извънземни?

ЕС: Може да изглеждат или не, в зависимост от процента човешка ДНК, която притежават, защото за да бъдат сполучливи, те трябва на първо място да имат значително съответствие.

И тогава възникват мутациите. Когато се опитваш да получиш един човешки екземпляр от смесването на два вида гени, нещата могат да излязат лесно извън контрол. Тогава се получават всички тези мутации.

След това обаче, колкото повече извънземна човешка ДНК използваха, която бе подобна на нашата, от човекоподобни извънземни, те усъвършенстваха и овладяха процеса.

ДУ: Кои бяха някои от извънземните генетични компоненти, които придадоха на хибридите качества, по-добри от тези, които ние нормално притежаваме? Кои бяха някои от специалните качества, така да се каже?

ЕС: Ами това може да включва височина, по-висок метаболизъм, това, че не е нужно да ядеш толкова много, невероятно подобрено зрение, вкусови усещания.

Обикновено се получаваше усилване на всички сетива, но най-важното бе познавателната функция и също така повишеното съзнание. Също така по-висок коефициент на интелигентност от този на болшинството хора.

ДУ: Когато си имаме работа с отрицателно настроени хибриди, с тези човекоподобни зомби типове, при тях какъв аспект от извънземна генетика е бил добавен и как им е повлиял?

ЕС: Това, което се случваше, бе, че когато те извършваха хибридизации, много неща можеха да се объркат. Както вече казах, това можеше да бъде и само малка разлика в температурата, когато отглеждаха тези същества.

И след като веднъж те започнат да мутират, тогава по същество пропада и целият проект. След като веднъж една клетка започне да мутира, нещата не могат да се получат както трябва. Тогава те започват да добавят химикали, амино киселини, пептиди и хормони, за да се опитват да овладеят процеса. И ако нещата не се получат, както те желаят, те въпреки това оставят процеса да се развива. Тогава вземат ДНК от резултата и го отнасят в друга военна лаборатория, или просто пренасят цялото същество.

И тогава другата група учени правят нещата още по-зле, защото прибавят животинска ДНК и се получават едни отвратителни същества.

Ето защо казах, че тук играе роля егото, защото става дума за финансиране, без да се получава нещо значимо.

И ако се върнем към това, което ти каза, когато отглеждаме тези същества, всичко зависи от това дали условията на отглеждане са подходящи и дали има съответствие между различните видове ДНК.

ДУ: Ух!

ЕС: Да.

ДУ: Значи ако имаме една програма, която в действителност не дава желания резултат, тя става безполезна.

ЕС: Тези психопати гледат на това по различен начин. Те я разглеждат като някаква оръжейна система. Те я разглеждат в контекста на идеята за всяване на страх, за намаляване на населението. Например някои от тези мутирали хибриди могат да послужат за разпространение на вируси сред населението, което също да започне да мутира.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Да! Не моментално, но в доста съкратени срокове.

ДУ: Тогава изглежда, че медиите вече от доста време ни разказват подобни истории.

ЕС: Разбира се.

ДУ: С други думи, на тази тема има МНОГО филми, и много телевизиони програми като „Живите мъртви”.

2_The_Walking_Dead

ЕС: Ами, да.

ДУ: Даже и последният сериал „Лабиринтът” е населен само със зомбита. 

3_Maze_Runner_2

Така че те ни съобщават нещо, което знаят, че вече притежават, за да предизвикат повече страх. Би ли се съгласил с това?

ЕС: Да, това е самата истина. Аз също така вярвам, че въпреки наличието на хиляди и хиляди от тези същества, готови да бъдат използвани за определени цели, като например за симулиране на масови инфекции, мисля, че това е предимно за забавление на престъпните групировки.

Защото аз мисля, че извънземните НИКОГА не биха позволили нещо такова да се случи. Мисля, че същото се отнася и за Земния съюз.

ДУ: Интересно е това, че имам друг високопоставен свидетел, който ми даде много информация за тази зомби програма. И той каза, че престъпните групировки са били многократно на път да пуснат тези същества в нашето общество.

И тогава е имало ангелска намеса. Тогава са се намесвали добронамерени извънземни, НАИСТИНА високо развити извънземни, които напълно са осуетили подобни намерения.

И той каза, че се е наложило прекратяването на огромни по мащабите си програми, които те са имали намерение да реализират, и независимо от това какви опити са правили, просто не са могли да получат „позволение” за използването им.

Всичко винаги се свежда до получаването на позволение.

ЕС: Правилно.

ДУ: Значи ти мислиш, че това е вярно?

ЕС: Да, мисля, че това е много точно казано.

ДУ: Нека поговорим малко за тези мутации, защото това, което ти описваш сега, е нещо, за което сме разговаряли много. Това е смущаваща тема, но мисля, че е важно да задълбаем малко по-надълбоко в нея.

Би ли обрисувал картината на това, което би се случило в дадено подземно съоръжение, ако направеха такава симулация? Какво бихме видели?

ЕС: Това би наподобявало производствено студио в Холивуд, където те вземат един център например в Маями или някакъв град някъде другаде. И тогава ще има клонирани хора, които току-що са били събудени с нещо вече програмирано в главите им, които са убедени, че са били такива целия си живот, или нещо подобно …

ДУ: И те въобще няма да разберат, че се намират в подземно съоръжение.

ЕС: Те няма да разберат това, защото ще бъдат заразени и ще умрат след 10 минути. Защото спомни си, че това е част от дневния ред за намаляване населението на Земята.

Така че с тези симулации те се опитват да разберат колко бързо може да се разпространява вирусът и как хората биха реагирали. И колко от тях ще се съпротивляват и колко няма да го сторят. И към кого ще се обърнат за помощ.

ДУ: Разбирам.

ЕС: Те са доста находчиви по отношение на това, което търсят, но аз мисля, че това за тях е просто една голяма игра на шах. Мисля, че това е просто една голяма игра на въображението.

Аз не вярвам … Обаче в тези проекти се влагат милиарди и милиарди долари.

ДУ: Как би завършила една конкретна симулация? Колко дълго продължава и след това те как я приключват?

ЕС: Те я привършват, когато вирусът се разпространи и всички хора измрат.

ДУ: Ние с теб сме разговаряли за филмовата серия „Заразно зло” (Resident Evil).

4_Resident_Evil

EС: Да, разговаряли сме.

ДУ: И сме гледали заедно някои от филмите.

ЕС: Да.

ДУ: Та как „Заразно зло” се вписва във всичко това? Искам да кажа, това е една голяма филмова серия. Общо девет филма или нещо подобно.

ЕС: Ами това е едно идеално изображение на поведението на престъпните групировки.

ДУ: Там е изобразена тази корпорация-чадър.

ЕС: Да, тази корпорация-чадър. Това по същество бе една дегенерирала медицинска корпорация, ако изчетеш внимателно сценария.

Те се опитваха да регенерират клетки с цел производство на кремове за лице. И това е един забележителен сценарий, защото много от фармацевтичните компании са зад него … и са замесени в доста от тези неща.

И тогава този продукт се оказва лош и започва да разрушава клетките на кожата, но в същото време и ги съживява, което е нещо ново.

Това беше една голяма идея. Също така те притежаваха една подземна база някъде из територията на САЩ, което бе твърде реалистично.

ДУ: И това бе така нареченият „Кошер”, нали?

ЕС: Да, Кошерът.

5_The_Hive

И аз всъщност не можех да повярвам, защото те действително показват схемата на тази база във филма, а редица от подземните бази имат точно същата форма.

ДУ: Значи това изображение е много точно?

ЕС: Да, МНОГО точно.

ДУ: Едно от нещата в тази филмова серия, което ми се стори твърде странно … На първо място, всички филми са по същество филми за зомбита.

ЕС: Да, така е.

ДУ: И показват този тамплиерски символ на корпорацията-чадър.

6_Templar_symbol_for_the_Umbrella_Corp

Те го показват отново и отново. И след това имаме този подземен град. И едно от нещата, което ми се стори наистина странно, Емери, бе броят на подсказките, броят на детайлите. Те като че ли не бяха чак толкова необходими.

ЕС: Съгласен съм.

ДУ: Тогава в каква степен сцените от филма съответстват на това, което ти знаеш като истина?

ЕС: Абсолютно. Това бе може би една от най-реалистичните филмови серии, които съм виждал през живота си.

ДУ: Наистина?!

ЕС: Първият път бях наистина шокиран, защото не вярвах, че те ще покажат на хората толкова подробности от системите за сигурност, както и от организацията на лабораториите.

Даже и реквизитите бяха истински – вакуумираните помещения, костюмите с механичните ръце и специалните кутии за съхраняване на вирусите.

7_Lab_scene_in_Resident_Evil

8_Lab_scene_2

Това, което най–силно ме впечатли, бяха кучетата, които използваха за откриването на определени химикали.

И всички вируси в тези контейнери, и това, че ако някой се счупи, контейнерът изпуска специален химикал, който бива уловен от компютърната система, която сигнализира, че вирусът се намира във въздушната система. Тогава кучетата започват да лаят и алармата се задейства.

Така че всичко бе твърде истинско, особено използването на подземна база. Това да има таен вход на няколко мили от самата база е много често използвано решение. Същото се отнася и до това двама тайни агенти да изпълняват ролите на съпрузи.

Също така е възможно да имаш някого, който живее в съседство до теб, а домът му всъщност да е вход за тайна база, която се намира в околностите на града. А ти не подозираш нищо подобно.

Така че това е един твърде интересен сценарий.

Всичко там е представено много точно, в т.ч. и изкуствения интелект. Сега вече доста използват изкуствен интелект при управлението на базите, защото нямат доверие в хората.

ДУ: Във филма има също така тези враждуващи босове, които са странни, хибридни, гротескни същества, които не са просто типични зомбита, а нещо като …

9_Boss_Enemy

ЕС: О, да. Това е идеално описание на мутирали извънземни и хора. Тези същества могат да бъдат много големи, много грозни на външен вид и с единственото желание да убиват.

И те контролират ума на тези същества и ги програмират да отидат на дадено място, да убият някого или да разрушат всичко. Те притежават тези способности, защото мозъчната им кора все още функционира.

ДУ: Нека поговорим малко за контрамерките, които са били използвани за преустановяване на тези експерименти.

ЕС: Ами аз мисля, както ти казах и преди, че извънземните няма да позволят да се случи всичко, което би унищожило повече от 70-75% от населението.

Така че ако те пуснат един такъв вирус, той до голяма степен би унищожил цялото население, освен ако не бъдат използвани подходящи антитела.

Така че преди всичко, аз не мисля, че това ще се случи. На второ място, ако се случи, аз съм сигурен, че вече е изработен антиген, който може лесно да бъде разпространен в атмосферата, при което всички ще бъдем в безопасност.

Искам да кажа, че съм сигурен, че гърбът ни е защитен.

ДУ: Хората на Съюза продължават ли да нахлуват в тези съоръжения и да ги закриват?

ЕС: Ъ-хъ.

ДУ: Защото съм чул това от други …

ЕС: О, да. Абсолютно. Тези, които са на наша страна, имат внедрени свои агенти, които следят отблизо всичко, което се случва, и се грижат за безопасността ни. Ето защо това не ме тревожи особено. Както вече казах, това е повече въпрос свързан с егото на тези психопати.

ДУ: И аз съм чул от други свидетели, че те просто са стигнали до задънена улица.
Всеки път, когато престъпните групировки са се опитали да направят някакъв пробив, те просто са достигали до задънена улица.

ЕС: Те не успяват, защото не могат да съчетават правилно ДНК. Те не разполагат с правилните хора. Както казах, те срещат някои наистина жестоки проблеми при смесването на ДНК.

Защото ето например да вземем кучетата. Ти можеш да кръстосваш различни видове кучета и винаги да получаваш малки кученца.

ДУ: И те всички са произлезли от вълци.

ЕС: Точно така, те всички са произлезли от един вид – вълци.

И това, което те не разбират, е, че не можеш да вземеш определени мутирали ДНК на извънземни и да ги съчетаеш с човешка ДНК, след което да съчетаеш с друга различна мутирала човешка ДНК и да получиш нещо, което да функционира нормално, защото източникът определено не е един.

ДУ: Точно така.

ЕС: Защото те са от множество различни …

ДУ: Добре, нека те попитам следното.

ЕС: Да.

ДУ: Ако погледнем на нас, които еволюираме и се превръщаме в една космическа раса, която … Ние вече притежаваме нужните технологии. Просто те все още не са разкрити пред болшинството от нас.

И по същия начин, по който имаме различни раси на Земята, които всъщност … От това, което ми казват някои свидетели, расите, които имаме на Земята, са много по-различни на външен вид едни от други, отколкото жителите на повечето други извънземни планети, които доста често изглеждат много сходни помежду си.

Би ли казал, че това е вярно?

ЕС: Това е абсолютно вярно. Ние сме една твърде разнообразна общност. Ние имаме много различни потекла от много различни извънземни раси, но въпреки това всички можем да се съвъкупляваме и да имаме деца. Въпреки това имаме доста различен произход.

Ти си прав.

ДУ: Тогава, когато ние пораснем и станем в по-голяма степен едно галактическо семейство, как това ще се прояви по отношение половото възпроизвеждане с други хора, които може да са еволюирали на други подобни на Земята планети? Това ще бъде ли възможно, според твоите познания?

ЕС: Според моите познания, ще бъде абсолютно възможно, 100%, и това е нещо подобно както при кучетата. Така както има различни видове кучета, така има и различни видове човеци, но все пак, ние всички произхождаме от един биологичен вид.

ДУ: Тогава как мислиш, че могат да се развият нещата в по-широката перспектива на нашата еволюция, при променящите се условия на Земята?

Имам предвид, не зная какво си чул по този въпрос, но ние сме говорили много за промените на Слънцето, за промените в Слънчевата система, за живота на Земята и че условията в бъдеще ще бъдат твърде различни.

Чул ли си нещо за идеята, че нашата Слънчева система преминава през някаква промяна?

ЕС: Да, мисля, че имаш предвид слънчевите изригвания и промените на различните съседни планети.

Слънчевата система наистина ПРЕМИНАВА през огромна промяна. Абсолютно. И ние ЩЕ БЪДЕМ засегнати. Нашите светлинни тела ЩЕ БЪДАТ засегнати от това.

ДУ: Тогава мислиш ли, че ако започнем да се срещаме с други раси и ако започне да става това между-културно кръвосмешение, това би било част от еволюцията на човечеството?

ЕС: Това ще бъде не само част от еволюцията, но и от оцеляването ни.

ДУ: Кои са някои от положителните аспекти на това, което може да се случи? Да кажем, че се срещнем с нация, която е много по-духовно напреднала.

Виж например древногръцката митология. Там имаме „богове”. Имаме и това, което те наричат „простосмъртни”. И след това имаме „герои”. И героите са потомци на боговете и простосмъртните.

И героите са като Херкулес. Тези хора притежават невероятни свърхсили. А даже не са напълно богове.

Имаш ли представа за съществуването на хора със способности, подобни на тези на боговете в древногръцката митология?

ЕС: Да, имам такава представа.

ДУ: И това би включвало какви суперсили?

ЕС: Ами възможности, които можем да открием в нашата история, като левитация, това да нямат нужда от храна и подобни неща. Способности да произвеждат светлина и огън, да пътуват в космоса, да не се тревожат за външната температура, за нуждата от кислород.

ДУ: Способност да бъдат на две места едновременно (bilocation)?

EС: Да, и такава способност.

ДУ: Телепатия?

ЕС: Да, телепатията е много важно нещо. Те притежават доста познавателни способности, които ние не притежаваме и които са толкова над нашите, че не ги разбираме, защото те имат способността да се свързват с космоса.

ДУ: Мислиш ли, че в даден момент такива хора биха пожелали да започнат да се размножават заедно с нас, за да … за общото благо в известен смисъл, подобно на идеята за раждането на древногръцките герои?

ЕС: Аз вярвам в това. Ние СМЕ супергероите на вселената … ние земляните, ако щеш вярвай. Те гледат на нас като на супергерои, защото ако ние не съществуваме и те няма да съществуват.

И те също така гледат на нас и си казват: „Уха! Тези имат усещане за вкус и чуват, и усещат мирис, и виждат.” А някои от тях не знаят какво означава това.

Някои от тях нямат напълно развита храносмилателна система, защото атмосферата на тяхната планета им осигурява  всичко, от което се нуждаят.

Така че те НАИСТИНА гледат на нас като на герои, ако щеш вярвай.

Ние гледаме по филмите тези извънземни в небесата и си казваме: „Уха! Това е толкова удивително!”

Но в действителност, те гледат нас и си казват същото.

ДУ: Доста се говори за епифизната жлеза. Толкова много древни култури … Тази жлеза по средата на мозъка … Аз съм изучавал физиология. Тя притежава тъкан като тази на ретината.

ЕС: Точно така.

ДУ: И там има и вода. И ние чуваме, че … Различни свидетели казват, че епифизната жлеза изпълнява ролята на портал и че ако имаме напълно активирана епифизна жлеза, ние бихме били като богове. Бихме могли да отидем, където пожелаем.

Така че нямаш ли усещането, при наличието на всички тези хора с необикновени способности, че ние имаме невероятен потенциал? Има нещо свързано с това, което ние не използваме.

ЕС: Не. Ние притежаваме всичко, което имат и другите. Ние просто все още не сме активирани.

ДУ: Ха, ха.

ЕС: Знаеш ли какво? И това е глупаво, защото това е причината да сме свръхгерои. Ние притежаваме повече от всички останали, ако щеш вярвай.

Само ако можем да открием този код и да получим тази информация и да се възнесем правилно, тогава можем да се превърнем в лъч светлина и да приемем каквато форма пожелаем.

ДУ: Едно от интересните неща, които Кори Гууд сподели с нас, е идеята за разнообразието от различни извънземни групи, много от които приличат на човеци в тази програма, която те наричат генетични фермери, където очевидно те вземат най-качествените ДНК и ги смесват … Това, че са имали тези 22 основни различни програми на Земята.

Така че мислиш ли, че е възможно … Защото ти донякъде каза това. Мислиш ли, че Земята е нещо подобно на градина, в която тези супер сили са били заложени вътре в нас, с цел бъдещо активиране?

ЕС: Да. Това е точно така. Това е утробата, в която все още се развиваме и все още еволюираме, и очакваме да бъдем активирани, и да поканим други култури да ни посетят, и да станат част от всичко това.

ДУ: Когато четох Закона за Единството, започнах да имам психически преживявания. Започнах да чувам добронамерени гласове, които ми даваха положителни напътствия. И те наричат това настройване.

Така че съм любопитен дали чувстваш, че независимо от половото възпроизвеждане, просто самото общуване с по-напреднали човеци, разговорите с тях, самото им присъствие наоколо, би започнало да ни активира?

ЕС: Напълно би ни активирало. Полето, което излъчваш, е навсякъде.

След като си бил в нечие чуждо поле на разгневен човек, ти се прибираш у дома разгневен и след това всички в къщи стават гневни. Или някой се прибира у дома смеейки се и заварва един разгневен човек, който започва също да се смее.

Това е същата идея, но всъщност става дума за промяна на честотата, която променя ДНК. Когато си в присъствието на хора, с които желаеш да общуваш и които притежават нещо повече от теб, например енергия или честота на вибрациите, това те принуждава да повишиш собствената си честота, за да можеш да общуваш с тях.

ДУ: Спомням си, че разговарях с Хенри Дикин, който бе първият истински сериозен свидетел от Тайната космическа програма, с когото съм разговарял. За съжаление, той не пожела да говори открито. Той се съгласи да го направи само веднъж в 2009 г., след като бе разговарял с мен в продължение на две години. Ние имахме продължителни разговори. И той каза, че усещането за любов и мир в присъствието на някои от тези извънземни човеци, е било толкова удивително, че просто … карало го е да се разплаче.

ЕС: Да, завладяващо е. Едно такова преживяване от първа ръка е свързано с толкова дълбоко чувство на любов и състрадание, че губиш способността си да говориш.

Напълно си обладан от чувството на възторг. Започваш да плачеш. Можеш да паднеш на колене. Можеш просто да припаднеш, ТОЛКОВА е завладяващо.

Защото това, което тези … не всички извънземни, но повечето от тях имат тази способност и проявяват състрадание към нас, и ни обичат толкова силно, че когато си в близост до един от тях, ти не можеш даже … очите ти просто се изпълват със сълзи и ти плачеш и се смееш едновременно.

Това е нещо толкова красиво.

ДУ: Това е наистина удивително.

ЕС: Да, така е.

ДУ: Е, бих искал да ти благодаря отново за смелостта да ни разкажеш за част от това, което се случва. И аз вярвам, че когато говорим истината, ние й придаваме допълнителна сила.

Благодаря ти, Емери, за това участие.

ЕС: Пак заповядай.

ДУ: Благодаря и на зрителите за участието. Това е Космическо разкритие. Аз съм вашият домакин Дейвид Уилкок и съм тук заедно с Емери Смит.