ЕТ са реални като носа на лицето ти – Sleeper

ЕТ са реални като носа на лицето ти – Sleeper

НЛО и извънземните са толкова реални, колкото и носа на лицето ти.

© Лу Балдин

2011 г.

Тук са събрани въпроси и отговори, свързани с това доколко извънземните (ET) на Земята са реални и каква е целта им. Много хора зададоха анонимно въпроси и авторът им отговори.

Въпросите и отговорите бяха редактирани за яснота. Някои текстове са неуместни и затова са пропуснати. Въпросите са дадени в bold.

Заб.прев.:  За краткост навсякъде в текста, където е използван терминът извънземен (в единствено и множествено число), същият е преведен със съкращението ЕТ (от английския еквивалент extraterrestrial/s).

За по-ясно разграничение, задаваните на автора въпроси от участниците в дискусията са изписани с bold и italic.

9 април, 2005 г.

Докато служех в американската армия, ми бе позволен достъп до космически кораби (НЛО). В тези кораби открих реални чудеса подобно на Алиса в страната на чудесата. Бе предизвикателство да разгранича кое бе реално и кое – плод на въображението. Вътре в НЛО има други измерения. Това е една от причините, поради които правителствата по света не отдават дължимото на EТ и на НЛО, посещаващи земята. Правителствата не знаят какво представляват тези същества и нямат средства за защита срещу такива свръхестествени явления, ако те се окажат враждебно настроени.

Правителствените институции не са склонни да допуснат своята малоценност спрямо неизвестни извънземни посетители. Просветените разбират превъзходството на ЕТ и техните високо развити технологии и са ужасени. Това, на което са способни със своите технологии тези същества, е невероятно, следователно суверенните нации са решени да държат в тайна това явление с всякакви средства, вкл. осмиване на тези, които говорят открито за ЕТ и НЛО.

Можеш ли да разкажеш малко по-подробно какво лично си видял и знаеш за ЕТ и техните средства за придвижване? Как нещо може да бъде „въображаемо” вътре в такъв кораб? Няма ли всичко там да бъде реално? Защо ЕТ биха използвали измами?

Вероятно всичко в един кораб е реално, но докато си там, атмосферата е сюрреалистична и е трудно да различиш реалното от въображението си. В момента, в който напуснеш кораба, умът ти започва да работи нормално.

Не мисля, че става въпрос за чувство за малоценност, а за користно прикриване на информация от страна на правителството – за наша сметка. Те не искат ние да узнаем истината, но тя ще възтържествува.

Разкритието на информацията не зависи от правителствата. Ако ЕТ пожелаят да направят официален контакт с населението на Земята, нищо не може да ги спре.

10 април, 2005 г.

Не става въпрос за въобразяване, докато си в кораба. Просто си едновременно в две различни реалности. Каква бе формата на кораба? Колко бе голям?

Да бъдеш едновременно в две реалности е объркващо. Корабът бе широк около 10 м., но отвътре изглеждаше много по-голям.

Какъв вид система за придвижване бе използвана?

Бе ми казано, че системата за придвижване е с помощта на магнитни вълни.

Някой в действителност пилотираше ли кораба или само включваше задвижването?

Не видях седалки или пулт за управление. Корабът се движеше сам, вероятно контролиран телепатично или по друг неизвестен начин.

Съгласно военното изкуство, най-добре е да завладееш страната на врага такава, каквато е, без да я разрушаваш. По-добре е да плениш една цяла армия, отколкото да я избиваш.

ЕТ нямат намерение да покоряват човечеството, нито биха се интересували от запазване на инфраструктурата ни, ако ни завладееха. В сравнение с техния начин на живот, ние живеем в пещери. ЕТ са ангажирани с нашите световни проблеми и нищо не се случва без тяхното знание и одобрение.

Обясни защо трябваше да посетиш техния кораб.

Военните никога не ми казаха защо ми разрешиха достъп до кораба. Предполагам, че те не знаеха причините и получаваха нареждания от по-високо. Аз бях на кораб. Корабът излетя далеч от Земята, докато бях там.

Нямах никакво усещане за движение и ускорение. Стоях прав и гледах през един от илюминаторите и след няколко секунди се намерих в космоса. Силата на придвижване не ме замая, но това направи внушителността на гледката. ЕТ няма да завладяват тази планета. Те винаги са имали контрол върху земята и нейните обитатели.

И това е „място на мечтите”. Едно физическо място на Земята, примесено с промяна на измерението. И източникът на промяната е един кораб?

Не зная дали това е промяна в измерението, или има нещо общо с магнитната енергия на кораба, която по някакъв начин променя или се намесва в електрическите процеси на мозъка. Корабът е наистина място на мечтите, но може да бъде и стая на ужасите. В кораба имаше много неизвестни неща.

Там имаше още 4-5 души, но не разговаряхме помежду си. Те правеха нещо и изглеждаха заети. Аз контактувах с един ЕТ с размерите на 6 годишно дете, но не си спомням какво ми каза. Това не бе серия от въпроси и отговори. Съществото говореше и аз слушах. Преди това имах много други срещи, но подробностите ми се губят. Аз бях във военна униформа, но тези, които ми позволиха достъп до кораба и действаха, като че ли ми нямаха доверие, така че помежду ни имаше подозрителност и не разговаряхме много. Когато пътувах с кораба, те нямаха достъп до него и вероятно това пораждаше у тях завист, наред с подозрителността.

Откъде се взе този 10 метров извънземен кораб при правителството?

ЕТ имат бази на тази планета и на луната. Те имат бази в някои страни в сътрудничество с определени правителства. Те ни разрешават да си играем с някои от техните играчки, да научим някои неща и да подобрим технологиите си. Хората са на път да прекрачат прага на космоса и има много неща за научаване по повод на тази следваща голяма крачка.

Военният ми чин и секретният ми достъп нямат нищо общо с връзката ми с ЕТ – тя е резултат от предишните ми контакти с тях още от детството ми, но голяма част от тази информация остава скрита за мен. Разрешението ми да вляза в кораба бе от страна на ЕТ, не на военните. Аз не бях част от военен експеримент. Военните бяха любопитни за връзката ми с ЕТ, подобно на тези, които ми задават въпроси в този форум, с тази разлика, че те знаеха, че ЕТ са реални и че посещават земята. Като всички останали, военните искат да знаят възможно повече за ЕТ, но също така не могат да ги проумеят и това ги плаши.

Хората са по-нисшата раса в това уравнение и за това е трудно с думи да се опишат приспособленията в един такъв кораб и понякога се налага да си измислям думи, като „палав-прах” (pixy dust). Как може един ядрен физик да опише ядрената физика на племе аборигени, чиято върхова технология е копието? Или на обикновения човек, който си няма понятие от физика? Между човешката технология и тази на ЕТ има голяма пропаст. За мен е предизвикателство да обясня това, което съм видял и преживял на кораба.

11 април, 2005 г.

Каза, че си бил в армията. Коя година влезе там? Къде премина основното си обучение?  Учи ли в университет с привилегия от военните и след това продължи ли службата си? Какъв бе ранга ти? Още ли си военен? В кои бази си служил? Какво е образованието ти? Служил ли си в чужбина или при особено тежки условия? Ако „да”, къде?

В армията ме приеха през януари 1970. Уволних се три години по-късно през 1973. Рангът ми бе „специалист 4”.Първата ми специалност бе танкист, втората – медицинско снабдяване. Основното ми обучение бе във Форт Леонард Ууд, Мисури. Служил съм във Форт Нокс, Кентъки, Форт Орд, Калифорния, Форт Хууд, Тексас, както и 16 месеца на остров Окинава. Учил съм малко в университет.

Допускам, че тази среща (с ЕТ) е станала в Кентъки, между 1970 и 1973. Корабът на ЕТ в базата ли се приземи?

Служил съм в няколко военни бази. Моите „пътешествия” се случиха няколко пъти в няколко различни бази.

Напълно празна ли бе вътрешността на кораба? Спомена за отсъствието на седалки.

Корабът не бе празно пространство. Имаше стаи/отделения.

Как изглеждаха прозорците? Виждаха ли се отвън? Бяха ли прозрачни отвън?

Начинът на влизане в кораба бе странен. Аз се озовавах вътре в кораба; с други думи аз не влизах там пеша, а бивах пренесен по някакъв начин. В кораба имаше основен коридор, който обикаляше около вътрешната част, отделяйки илюминаторите от вътрешността. Можех да гледам през илюминаторите. Не забелязах да имат някакво покритие – виждаше се ясно.

Видя ли някакви контролни или измервателни уреди?

Контролни и измервателни уреди се появяваха понякога в съзнанието ми или върху предмети, които плаваха във въздуха и ме следваха из кораба.

Как точно изглеждаше „двигателят”? Беше ли в центъра на помещението, в което си влязъл?

Не помня да съм виждал двигател или система за придвижване, но в определени части на кораба чувствах силна енергия около тялото си – електрическа или нещо като статично електричество.

Имаше ли горна палуба или палуба отдолу?

Някои кораби имаха такива палуби, други – не. Електрическата сила, която чувствах, нямаше нищо общо с движението на кораба; аз я чувствах, докато корабът бе паркиран на някои от специалните запазени места във военните бази, както и през останалото време. Военните началници никога не са ми давали разрешение да се качвам на тези кораби, въпреки че те бяха на тяхна територия. Това не зависеше от тях и те го приемаха. Военните не владеят корабите, но имат „дипломатически” отношения с ЕТ. ЕТ имат привилегии за паркиране на военните бази. Военните не контролираха кой може да влиза в корабите. Военните никога не са ме разпитвали, защото аз не посещавах корабите от тяхно име или от името на правителството. Военните не ми вярваха, за да ме разпитват за това, което искаха да знаят, защото мислеха, че съм ЕТ или вероятно един от техните хибриди. (По-късно открих, че военните са ме разпитвали. Представителите на т.нар. черни операции /black ops./ отвличат тези, които са общували с ЕТ и се опитват да извличат информация от тях).

Има ли нещо повече, което можеш да ни кажеш за ЕТ? Какво друго знаеш за тях освен за външния им вид?

Не помня добре лицата на непознати, да не говорим за ЕТ, срещани при странни обстоятелства. Не помня да съм виждал гущероподобни, или такива с големи очи, описвани от хора, които са били отвличани. На базите и в цивилния живот до мен са се приближавали нормално изглеждащи хора, които са „спирали времето”, както обичаме да казваме, и са ме отвеждали на борда на техния кораб. Може да съм бил в присъствието на странно изглеждащи ЕТ и те да са блокирали образите от паметта ми.

От какъв материал бяха външните стени, вътрешните стени, подовете и как изглеждаха?

Въпреки странните обстоятелства в кораба, той бе удобно място. *) Материалите бяха меки и имаха качества на органични и синтетични. Представи си, че седиш в облак с никакво напрежение от докосването на тези материали върху тялото.

*) Бел.прев.:  Преводът е буквален. В някои случаи се говори за „кораб” в единствено число, а наред с това често за (посетените) „кораби”.

Военните разпитвали ли са те за случилото се на борда? Как те известяваха да се качиш на кораба, когато той се приземяваше? За какво си говорехте с ЕТ по време на полет? След завръщане, командващите офицери не са ли ти задавали нито един въпрос?

Военните никога не са ме разпитвали „официално”, но съм наблюдавал как някои „специални” военни са отвличали други хора за конкретно програмиране. Зная, че това бяха земни хора, защото ЕТ излъчват енергия, която влияе на физиката и психиката на хората, а конкретно при тези войници нямаше такова нещо. Провеждах случайни разговори с военните, но те никога не разговаряха с мен на не служебни теми. Доколкото зная, военните правеха всичко, което искаха ЕТ. ЕТ ги обучаваха.

Докладвал ли си преживяванията си на някой друг? Или си чакал 35 години и тогава си решил да проговориш? Имал ли си загуба на памет, която едва сега се завръща?

Следващият ми въпрос може да изглежда странно, но питам, защото четох нещо за друг случай. В армията бил ли си свидетел на нещо, което не е трябвало да видиш? Нещо друго освен ЕТ и нещо извън тази история? Може да си обслужвал черни операции или нещо друго?

Отлагах разказа за моята история поради клеймото върху хората, които общуват с паранормални същества. Реших, че повече няма значение какво мислят хората и също така чувствам, че ми разрешават да си спомням повече неща. Аз зная какво има там и разкривам част от своите преживявания. Бил съм ангажиран с военни тайни; това важи за много от нас, участвали във войната във Виетнам.

Удивен съм. Този човек тук (бел.прев.: има предвид автора) спомена две неща, които ми бяха казани преди години от лице, силно ангажирано с извънземни кораби. Това бе военен фотограф и историята му остана неразказана. Нямам контакт с него от 12 години, но си спомням описанията за това, което бе видял и преживял като че ли бе вчера. До днес не бях чувал някой друг да споменава за тези неща – в интервю, в интернет, в списание или другаде, освен този човек тук.

Можеш ли да кажеш нещо повече за военните тайни? С каква цел бе специалното програмиране? Сигурен съм, че имаш предвид хипноза, нали? И бил ли си след това в контакт с някой, който би потвърдил твоята история?

След края на проекта ни разделяха и разпращаха по други части. Имената на хората бяха псевдоними, но това нямаше значение. Нямах желание да срещна отново тези хора. Бих се учудил, ако някой би решил да свидетелства, ако още са живи. Това бяха груби хора, които не се интересуваха от нищо. ЕТ могат да хипнотизират всекиго по всяко време. Хората на корабите бяха обучени за неща, които ми бяха неизвестни. Всеки знаеше само необходимото за него. Когато нещо не ме касаеше, не ми го казваха.  Така най-добре се пазят тайни. Ако ЕТ се тревожеха от тази история, те щяха да я блокират.

12 април, 2005 г.

Кой друг е видял тези кораби, паркирани във военните бази? Каква бе службата ти в края на войната в Корея?

Роден съм в края на войната в Корея, в 1952. Определени военни, цивилни учени и правителствени чиновници са видели тези извънземни кораби.

Когато се озовах в кораба, имаше няколко души, от които бях отделен със стъклена стена. Охраната, която бе извън сградата (?), изглежда че не знаеше какво става вътре в сградата.

Не разбирам защо си бил качен на борда от ЕТ, нито защо военните са разрешили това (както каза, те очевидно са били съгласни). Не спомена за нищо, в което да са те обучавали, нито да си докладвал на началниците си.

Без технологиите на ЕТ, американските военни нямаше да имат никакво предимство. Американските военни получават огромно количество информация от ЕТ. Малко хора разбират как бива предавана тази информация. ЕТ не предават нищо материално на военните или на тези, които работят с тях, като предприемачи на  някакви схеми. Информацията се предава частично чрез някаква форма на телепатия, при което информацията се прехвърля в съзнанието на учените. Използвам думата телепатия, защото нямам дума, за да опиша по-висшите форми  на пренос на знание, идеи и творчество между различни мозъци.

Как военните „избраха” точно теб ако, както казваш, те са ти разрешили тези контакти? След контактите ЕТ казваха ли ти каква е твоята мисия? Например казваха ли ти, че задачата ти е да разпространиш информация за съществуването им?

Моят контакт с ЕТ започва от първия ден на раждането ми, а може би и по-рано. Имам ясни спомени от по-раншните ми контакти. Военните не са ме избирали. Те знаеха за мен, преди да вляза в армията.

13 април, 2005 г.

Контактът с ЕТ е голяма работа, а за тези от нас, които претендират, че са го имали, това е сложна работа. Ние не сме винаги въодушевени от перспективата за връзка с извънредно мистериозни същества. ЕТ не са като съседите отсреща, било то приятелски настроени или не. ЕТ могат да бъдат най-големият ви кошмар, а могат да бъдат и като небесни ангели. Болшинството хора, които са били в контакт с ЕТ, са останали ужасени и не желаят да повторят преживяването си. Това не е като да прекараш един ден в Дисни парк. Малко хора биха искали да повторят пътуването си в извънземен кораб. Контактът не е за хора със слаби сърца. Обаче някои хора са имали фантастични и приятни преживявания и търсят нови контакти. Въпреки това има някои кошмарни пътувания, при които хора са били отвличани на ужасни места „ритайки и пищейки”.

Човешките мозъци не могат да възприемат и задържат невероятното, което виждат и преживяват в присъствието на ЕТ, освен ако ЕТ позволят това. Тези, които контактуват с ЕТ, живеят в две реалности и информацията не протича лесно от едната, в другата. Повечето отвлечени не помнят нищо, освен някои ужасяващи ситуации. Опиталите регресивна терапия, за да разберат по-добре случилото се, не получават задължително точна информация по време на хипноза. ЕТ и понякога правителството могат да имплантират фалшиви спомени след отвличания, за да прикрият случилото се. Моите преживявания започнаха, преди да се родя на тази планета. Съзнателните ми усещания преди раждането не бяха на току що пристигнало дете, а на възрастен. Корабът, на който пътувах, ме отведе на други места и преминах през една обиколка на слънчевата система, преди да бъда изсипан на Земята.

Едно нещо, което не разбирам е, след като си бил обект на отвличания през целия си живот, защо тези ЕТ избраха да те поканят на кораба си в една военна база? Защо да привличат вниманието на военните към теб? Също така съжалявам, ако съм пропуснал това, но имал ли си някакви подобни преживявания след напускането на армията и военните следили ли са те по тази причина?

ЕТ не желаят да създават паника сред военните и следователно са дипломатични в действията си и показват на военните от кого се интересуват. Много хора са свидетели на равнището на нервност в отношенията между САЩ и СССР по време на студената война. Споделянето на една и съща планета не е лесно за хората. ЕТ са запознати с човешката параноя и доколкото ми е известно, ЕТ не желаят да клатят много лодката. Преживявал съм много срещи след излизането си от армията. Сигурен съм, че военните ме следят.

Аз търся информация за произхода на ЕТ. Очевидно, ако можеш да кажеш „има живот на 50 светлинни години от слънцето”, тогава започваш да се чудиш колко е разпространен животът в тази галактика.

Не ми казаха откъде са, но ми казаха, че планети като Земята и хора като нас са най-разпространените в галактиката. Планетите с живот върху тях са милиарди на брой. С други думи нито сме единствени, нито сами във вселената.

Кажи ми нещо повече за тези „фантастични преживявания”.

Ако някой ти подаде ключове от едно ламборджини и ти пожелае приятно каране в продължение на ден или седмица, как ще се почувстваш? Ламборджинито е нещо хубаво; извънземният кораб е нещо много по-хубаво. За съжаление повечето хора, отведени в един НЛО, изперкват и напълват гащите. Споменаваните анални проби са сменяне на памперси.

Вземал ли си някога в ръце костенурка и виждал ли си ужаса в очите й? Костенурката инстинктивно вярва, че ще я изядеш и се изпуска. Точно така реагират повечето хора на контакта с ЕТ. Ако превъзмогнеш първоначалния страх, извънземният кораб е едно вълшебно място.

Беше ли споменато нещо друго за произхода на живота, на човека, на ЕТ? След като наоколо има толкова други планети с човекоподобни същества, споменаха ли за някои, които имат проблеми подобни на нашите? Земята и нейните жители уникални ли са по някакъв начин?

От това, което научих, познатият ни живот е съществувал винаги, милиарди години. Тази информация противоречи много на възрастта на вселената (според нашите учени). Не зная дали погрешно съм разбрал ЕТ, но реших, че те знаят повече за вселената и това, което има в нея. На хората им предстои тепърва да се излюпят от планетата наречена Земя. Какво остава да знаем за възрастта или за каквото и да е относно вселената.

Посети който искаш град на тази планета и всички имат свои уникални архитектура и традиции, но имат едно общо нещо – престъпления, изнасилвания, омраза, грабежи, любов, бедност, както и изобилие. На тази планета разполагаме с цялата гама от възможности, от примитивни села до модерни градове. Предполагам, че тази гама ще важи за всички галактики.

С цивилизацията само на един вид ЕТ ли си имал контакт?

Имал съм преживявания с повече от един вид ЕТ, но не зная с колко, нито как изглеждат.

Ти разговаряш ли с тях или само те ти предават информация?

Те комуникират с мен. Аз не задавам въпроси. Те знаят какво имам наум и понякога ми дават отговори.

Не си ли мислил да си отнесеш сувенир от някои от отвличанията си?

Не можеш да вземеш нищо от кораба. Всеки предмет е нещо живо – биологично или машина и предметите няма да се оставят да ги вземеш със себе си. Би ли поставил нещо такова в джоба си?

Колко ЕТ според теб съществуват в момента на тази планета?

Нямам идея точно колко са на тази планета, но зная, че са хиляди.

Трябва ли да вярвам, че след като ние не сме уникални като хора, те са уникални ?

Те не са уникални и биват в различни размери и форми. Направи си изчисленията – само в нашата галактика има милиарди звездни системи. Там има много така наречени ЕТ.

Следващия път, когато ги посетиш, опитай да вземеш информация за нещо просто, свързано със свободна енергия или антигравитация, или как да се направи двигател с магнити. Ако получиш солиден отговор и ми го съобщиш, аз мога да построя такъв уред.

14 април, 2005 г.

Някога казвали ли са ти за какво те подготвят? Ако не си казал на военните тези неща, обзалагам се, че те биха искали да знаят.

След като веднъж ме угоят, може да стана добра гозба за тях. Военните знаят повече от мен. Те също така знаят колко са безпомощни в сравнение с ЕТ. Военните имат контакт само с малко от посетителите на тази планета и те го знаят. Много ЕТ остават инкогнито, скрити от военните.

Каза, че когато ЕТ са близо до теб, чувстваш нещо и не можеш никога да сбъркаш това усещане. Това е ли нещо като дежа вю, или чувство за студ, или усещане, че те наблюдават?

ЕТ носят някакъв електричен заряд и излъчват силно електрическо поле. Когато са наблизо, оказват физиологичен ефект върху човешкото тяло.

Ако един ЕТ е в близост до теб, той ще те наблюдава ли? Ние можем ли да ги разпознаем, или даже да комуникираме с тях?

Те имат пълен контрол върху срещите си с нас и за това правителствата по света не им вярват. Обаче правителствата обичат програмата на ЕТ за обмен на технологии.

15 април, 2005 г.

Можеш ли да кажеш нещо по-подробно за тази програма за обмен на технологии?

Обичам от време на време да се шегувам. Обменът е еднопосочен. ЕТ не получават нищо от нас. Ние получаваме всичко от тях.

Какво те наистина предлагат на правителството?

Както при връзката родител-дете, децата получават, а родителите дават, дават и дават. ЕТ дават, хората получават.

Обратното инженерство е подвеждащ термин. Няма начин да възпроизведем техните неща. ЕТ ни показват и обучават как да направим следващата стъпка по пътя на технологичното развитие по старомоден начин, както се учи малко дете да кара велосипед. Детето пада от велосипеда, докато овладее равновесието си. Ето защо ние изпробваме неща отново и отново, докато успеем.

Изпробвайте обратното инженерство сами. Опитайте да направите телевизор сами – направете съпротивленията, кондензаторите, транзисторите, интегралните схеми, монитора и т.н. Това би било просто за обикновения човек (сарказъм). А нашите учени са обикновени хора, изправени пред технологията на ЕТ; и те не разбират нищо от нея.

Имаме телевизори повече от 60 години и болшинството хора нямат идея как те работят. Да направиш един от нищо? Не мисля, че е възможно. ЕТ ни дадоха средствата и знаят как да направят всичко, което притежаваме.

Да, разбирам това…ако науката можеше да възпроизведе чрез обратно инженерство един НЛО, това би била добра имитация или в най-добрия случай един модел. Мислил ли си някога да публикуваш историята си?

15 април, 2005 г.

Можеш ли да потвърдиш, че имаше избиване на 66 души от специалните части от страна на Сивите в базата Дулсе през 1979? Правителството извършва ли все още обмен със Сивите и съществуват ли гущероподобните? Мислиш ли, че след филмите Звездни войни 3 и Война на световете правителството ще разкрие шокиращата истина?

Малко или много, правителството е загрижено за предпазване на хората на Земята. Военните стрелят непрекъснато по извънземните кораби. В крайна сметка те не знаят кои са ЕТ и ЕТ непрекъснато нарушават въздушното пространство на отделни страни. ЕТ са нашественици на земята или така мислят военните. Военните контактуват с малка част от ЕТ, посещаващи тази планета и военните държат нервно пръста на спусъка непрекъснато.

Приятелски огън убива хиляди войници по време на война, макар да не сме официално във война с ЕТ, някои военни вярват, че трябва да бъдем. Убитите при Дулсе може да са били жертва на приятелски огън от други военни. Обаче при други случаи по време на войни, ЕТ са помагали за избиване на хора или на извънземни, маскирани като хора. Правителствата не могат да разкажат на хората за ЕТ, защото те не знаят почти нищо за тях.

Ти си седиш там и пишеш, че ЕТ са реални, докато нашето правителство не прави даже това. Защо не ни кажат поне това? Те със сигурност имат доказателства. Защо не ни покажат програмата за пренос на технологии? Ще се вдигне шум, но хората ще повярват. Ще се окаже, че те са лъгали десетилетия и са извършвали много престъпления, за да финансират и поддържат тази секретност.

17 април, 2005 г.

Не ми отговори за базата Дулсе. Истински ли са документите за това?

Имам малко информация за случилото се в Дулсе. Но съм бил в подземия, подобни на пещерите в Дулсе, пълни със странни машини, поставени в огромни метални контейнери. Прекарах там сам един ден. Не зная защо, но не ми бе приятно.

Би ли обяснил защо не беше приятно? Наказваха ли те?

В пещерата имаше голяма метална стая. Имаше машини подобно на подземията на голям град, като завод за енергия или за пречистване на вода, но бе напълно безшумно. На повърхността нямаше град – бе само пустиня. Мястото бе осветено, но не си спомням източника на светлина – дали бе флуоресцентна светлина (човешка), или извънземна. Нямаше врати. Аз бях в пещерата и след това се озовах в металната сграда, отделение, куб или каквото бе то. След като се озовах вътре, не можех да изляза. Не се паникьосах, но имах лошо усещане през цялото време, докато бях там.  Изследвах мястото с часове и ми се струваше безкрайно. Не бях наказван; като че ли бях попаднал погрешка или изоставен случайно. Никога не бях се чувствал толкова самотен – като че ли бях единственият жив човек. Всичко наоколо има животворна сила – хора, животни, насекоми, растения. Хората обичат присъствието на други хора и често гравитират към големите градове именно по тази причина. В хората и в тяхната дейност се съдържа енергия. Нивото на енергията отговаря на размера на града. Даже когато си сам в пустинята, чувстваш, че наоколо има хора, може би на няколко мили, или в близък съседен град. Вътре в това място не можеше да проникне човешка енергия. Не се чувствах сам, аз бях сам; няма по-лошо чувство от това. Може да са ме тествали как се справям с тотална изолация от другите хора. Може би военните или НАСА се нуждаеха от „доброволци”, преди да подложат астронавтите на дълги самотни полети.

Какво по-конкретно прави отвличанията различни едно от друго? Всяко отделно отвличане би трябвало да има определена цел и ако приемем, че това не са прости същества, тази цел не би трябвало да бъде симулирана, а да бъде различна от предходната?

В отвличанията има различни участници, в т.ч. и правителствени институции. Целите са различни в зависимост от това кой прави отвличането. Някои експерименти не могат да бъдат правени открито в едно свободно общество. Има бумажнина и бюрокрация, които биха затормозили такава дейност, ако бе извършвана на открито. Също това би било зле за обществените отношения. Тайните агенти провеждат определени експерименти с оборудване на ЕТ и ако объркат нещо, ЕТ го поправят понякога. Отвлечените не помнят нищо от проведените с тях експерименти и в повечето случаи се чувстват по-добре след посещенията. Например нямат повече раково или друго заболяване, което ги е притеснявало.

ЕТ не ги е много грижа дали ужасяват отвлечените, защото знаят, че ще изтрият преживяното от тяхната памет след това. Отвличанията са отрицателни преживявания, защото отвлечените нямат никакъв контрол върху случващото се и изпадат в паника. Някои отвлечени успяват да се съпротивляват, когато се задейства инстинктът им за оцеляване – те ритат, викат и се борят, но напразно – ЕТ просто ги отвеждат. Понякога Ет обвиват отвлечените в гумено вещество (филмът „Огън в небето” е добър пример за това). Веществото обездвижва отвлечените, като в същото време ги запазва в съзнание. Всяко преживяване и среща е нещо уникално – някои приятни, други – не толкова приятни. Това, което отличава приятните от неприятните, е степента на свобода, разрешена на отвлечените.

Ако си изследвал тази подземна пещера с часове, бих искал да зная нещо повече за машините там. Сигурен съм, че си успял да ги разгледаш. Храни ли се нещо през всичкото това време?

Машините имаха подобни на метал опаковки и покрития. Не видях части като ръчки, колела, лостове, клапи, само големи, странни монолитни конфигурации. Наричам ги машини, защото за това ми напомняха. Не помня да съм ял или пил, докато бях при ЕТ.

3 май, 2005 г.

Виждам много повече изображения на ЕТ във филми и картини. Може би това е подготвителна фаза, за да приемем по-лесно това, за което сме знаели дълго време. Въпросът е: Би ли простил на правителството, че обявява всичко това за въпрос на национална сигурност? Само гледай „Забравените”. Един добър пример, защото аз помислих, че филмът е за духове или за дявола.

Ето един малък експеримент за тези, които искат да изпитат „малко” от чувството при среща с ЕТ. Нощно време, без луна, в тъмното, в гората, без осветление, сам и си представи, че ЕТ те докосва по ръката. Можеш да отидеш в тъмно мазе (нощем), сам и да изпиташ същото, ако в къщата няма никой освен теб. Постой в тишината петнадесет минути и можеш да предизвикаш среща; можеш да получиш и сърдечен удар. ЕТ са навсякъде около нас и това е зловещото чувство, което изпитваме, когато сме сами в тъмното.

ЕТ работят през нощта, както и денем, но най-вече късно нощем и рано сутрин, когато хората спят дълбоко. Човешкият мозък може да се справи с контакта най-добре в полусънно състояние и те те поддържат в такова състояние, докато си с тях. Иска се много смелост да срещнеш един ЕТ в нечовешка премяна, когато си в напълно трезво състояние. Няма значение за колко страшен се мислиш (спрямо други хора). В присъствието на ЕТ се чувстваш безпомощно същество на границата на шок от ужас. Присъствал съм на отвличания и съм виждал мускулести мъже да плачат като безпомощни бебета, още преди да са им сторили нещо.

Имал съм контакти с ЕТ през целия си живот и още не зная какво да очаквам. ЕТ имат работа за свършване на тази планета, като ни дават късчета информация, за да подобрим технологиите си, медицината, образованието, военните машини и много други неизвестни неща.

Войните, които сме водили и водим, са били наблюдавани от ЕТ и са били допуснати от тях, може би формулирани от тях, по известни само на тях причини. ЕТ контролират всичко и ако искат тази планета да се превърне в утопия, във възможностите им е да го направят. Те също така могат да я направят ад, по лош от съществуващия.

От това, което съм научил, те нямат намерение да се разкрият пред болшинството хора по света. ЕТ не се нуждаят от контакт с правителства – те правят това само по силите на по-висш извънземен протокол. Ако решат, те могат да си свършат работата без хората да разберат за съществуването им. След като са установили контакт с определени правителства и индивиди, изглежда вероятно да имат намерение в определен момент да се разкрият пред по-голяма част от населението на планетата. Може би хората трябва да извършат психологически скок, преди да са в състояние да ги срещнат лице в лице. Един скок, който няма да направим, докато не се излюпим от яйцето, което наричаме Земя и не излезем в слънчевата система.

Това, което описваш не е много по-различно от начина, по който хората третират другите живи същества на планетата, що се отнася до изучаване/контрол/изследване. Ние реагираме така спрямо отделни същества от страх. Определено ЕТ имат нещо, за което да се страхуват от нас?

ЕТ са вероятно толкова крехки, колкото лист хартия, но мускулите и силата не представляват нищо пред една по-висша раса. Ние поставяме в клетки тигри, лъвове и мечки, защото те могат лесно да ни разкъсат, но тези животни са в неизгодно положение поради превъзхождащите ги наши умове и с помощта на нашите технологични средства ние можем да правим с тях каквото поискаме.

Може ли животинският свят да се изправи срещу хората със своите нокти, остри зъби и груба сила? Те определено могат да убият няколко души, но само ако последните са невнимателни. ЕТ никога не са невнимателни с хората, но са ставали жертва на други ЕТ (сблъсквания на НЛО), засади и пр.

Бил съм на около 15 метра от извънземен кораб в един частен парцел. Искаш да кажеш, че това бе опит от тяхна страна да се разкрият пред мен, или грешка от тяхна страна да бъдат толкова забележими (осветявайки се силно в нощта)?  

За разлика от хората, ЕТ са перфектни и не допускат грешки. Всеки, който е виждал НЛО толкова отблизо, вероятно е бил вътре в кораба и е възможно да е бил разходен с него из слънчевата система. Хората биват отвличани по безброй причини – програмирани за нещо, поправяни за друго, лекувани или даже увреждани по известни само на ЕТ причини. Те също така вземат сперма, яйцеклетки и зародиши.

Как един ЕТ би понесъл човек да го сдъвче?

Ние водим децата си в зоологическа градина и най-много да чуем ревът на лъва и това ни забавлява, стига той да е на безопасно място зад решетките. Лъвът не ни мисли доброто, нито ни сдъвква, а само ни показва, че иска да го направи. Поведението на хората може да бъде аналогично забавно за ЕТ. Доколкото съм виждал, хората са твърде смирени в присъствието на ЕТ и напълно под техен контрол, когато са в корабите.

Защо ЕТ не искат да се разкрият пред нас?  Просто съм любопитен дали знаеш защо.

ЕТ знаят колко разрушително би било това за нашето развитие и благополучие. Ако се появят, животът ни ще бъде напълно нарушен, никой няма да иска да работи; всичко в ежедневната ни борба за оцеляване ще бъде преустановено. Кой ще управлява влаковете, самолетите, ще доставя храна в магазините, бензиностанциите ще пресъхнат и животът такъв, какъвто го познаваме, ще спре изведнъж. Хората ще бъдат толкова замаяни, че ще престанат да функционират. Ще следваш ли ежедневната си рутина, ако една армада от извънземни кораби се появи изведнъж в небето? Между другото те са тук, но остават инкогнито, за да ни предпазят.

Ако ЕТ се разкрият, ще има милиони хора, които ще бъдат против това, което ще приемат като нашествие от космоса и хаосът ще създаде действителен проблем. Формален контакт със същества от друг свят изглежда нещо добро за някои, но е невъзможен на този етап на човешкото развитие. Хората трябва да се изпробват в космоса и да се изравнят малко повече с ЕТ, преди откритата комуникация да стане възможна.

Какво ще кажеш за изследването на вътрешното ни пространство? Чрез някакъв вид психо-телепатична връзка с ЕТ? Ако те комуникират по този начин един с друг, може би трябва да започнем да се обучаваме в техните методи?

ЕТ могат да влязат в главата ти и да достигнат до всичко в ума ти като един компютърен хакер. Невъзможно е да направиш заговор срещу тях. Някои ЕТ са много важни за хората и вярвам, че ако не бяха тук да предпазват Земята, човечеството щеше да изглежда много по-различно, с вероятно повече хаос и бедност като в средновековието.

Когато бях дете, това нещо подобно на птичка колибри се приближи към мен на поляната пред къщи и сканира ума ми или нещо подобно! Това не бе колибри! Никога не можах да си го обясня. Имат ли ЕТ нещо такова?  (Внимание, не съм си изгубил ума).

По скоро трябва да попитаме има ли нещо, което ЕТ да не притежават. Те имат всичко въображаемо и извън въображението на хората. Нещата им са футуристични и магически в сравнение с нашите и повечето изглеждат живи. Хората постепенно се придвижват в тази посока – имаме говорещи леки коли, кафеварки, микровълнови печки и примитивни роботи. Вещите на ЕТ могат да се придвижват, да вземат решения, да общуват, да приемат различни форми, което често става пред очите ти. Някои от вещите приличат повече на личности от самите ЕТ. Бръмчащото нещо, което те е посетило, те е отвело на един кораб.

Не обичам да разкривам такива неща, защото това не ми е работа и не зная как ще повлияе на човека, получаващ информацията. Следователно ще перифразирам. Такива срещи могат да включват посещение във вътрешността на кораб. В болшинството случаи отвличанията са безвредни и могат да бъдат изключително полезни за отвлечения.

4 май, 2005 г.

Искаш да кажеш, че ЕТ са вездесъщи и всемогъщи? Че те следят всички движения на хората по всяко време? Това ЕТ да влязат в дома ти без покана няма никога да бъде прието от хората независимо от състоянието на съзнанието им. Защо ЕТ да не третират хората с достойнство, след като се появят за индивидуален контакт, а се крият, за да предпазят човешката цивилизация от побъркване? Защо е тази случайна и напълно селективна помощ?

ЕТ разполагат с технологиите да бъдат всемогъщи. Забелязал ли си, че камерите се появяват навсякъде из града, където живееш?  Шофирал ли си наоколо, без да видиш полицай и в момента, в който нарушиш ограничението за скорост, те скачат отгоре ти? ЕТ са много повече наясно с човечеството, но степента, в която правят това, варира. Извънземните свободно влизат в стаята ти. Очевидно техните разбирания за уединение и права на индивида са много по-различни от нашите.

Ние притежаваме власт над децата си, ние ги наказваме, влизаме в стаите им, без да ги питаме и ги третираме зле, поне те така интерпретират често действията ни, докато всъщност ние само желаем доброто им. Въпрос на гледна точка. Колкото до селективната помощ – добър въпрос.

Защо са ти казали да се откажеш от тревата? До колкото разбирам, ЦРУ са доказали, че хора под въздействието на наркотици са много трудни за хипнотизиране.

Те никога не са поставяли въпрос за тревата. Мисля, че е доказано, че хипнозата изисква доброволно съгласие от лицето, с други думи много хора могат да бъдат хипнотизирани, ако искат това, както при отказване от пушене, отслабване или други желани изменения. ЕТ не хипнотизират; те програмират, както ние програмираме в компютрите си. Въпреки това ние запазваме правото си на свободна воля. Целта на ЕТ не е да направят от хората роботи; те ще оставят това на политическите и религиозни водачи.

Чел ли си историята на Филип Крапф? Неговите книги „Контактът започна” и „Предизвикателството на контакта”.

Не съм чел Крапф, но „Контактът започна” предполага, че ще се случи нещо ново. В древността ЕТ са били боговете на митологията. Въпреки това в новото време много хора се нуждаят от уверението за „контакт”, защото боговете (за много хора) вече са неприложими. Това нещо се разгръща в продължение на векове. В днешно време вниманието на хората е привлечено от телевизия, кино, житни кръгове и истории за отвличания.

Когато казваш „времето спря”, то е спирало само вътре в кораба, нали?

Това бе само форма на израз, защото не знаех как да опиша преместването ми от точка А в точка бе от страна на ЕТ. Можех да кажа „изстреляха ме”, но това е изтъркан израз.

И така, военните симулират отвличания?

Те не ги симулират; хората са били обучени да извършват определени тайни операции, които включват отвличания. Трябваше да оставя тази тема извън разкритията си, затова няма да се спирам на нея сега.

Каза, че си имал съзнанието на възрастен още като дете. Това отслабна ли във времето или си бил умствено по-развит през всичкото време? Просто съм любопитен.

Отслабна с времето. Не съм бил особено надарено дете.

Откъде ти е известен междугалактическия протокол? Какъв подобен протокол съществува? Има ли федерация на извънземните?

Не разполагам с подробности, но когато имам въпрос в главата си, те ми дават отговора. Начинът, по който правят някои неща, показва, че следват правила. Тези, с които съм контактувал, не са банда разбойници. Има обаче и извънземни разбойници. Хората не свалят кораби на ЕТ; това правят други ЕТ.

Каза, че ЕТ могат да манипулират емоциите ни и тогава вероятно този страх е бил заложен от тях в главите на хората? Искаш да кажеш, че човек не може да се възпита да бъде спокоен в присъствието на ЕТ?  Имам предвид, какво може един ЕТ да ми направи различно от това, което би ми направил един човек?  Защо трябва да се страхувам от тях?

Няма по-ефективно средство за обездвижване от страха. Всички искаме да си мислим, че можем да контролираме ситуациите независимо от обстоятелствата, но това не е вярно. Да вземе за пример едно стадо лъвове. Някои ще бъдат по-зли от други, обаче нагласата им няма значение за нас. Ние можем да ги поставим в клетки, да ги упояваме, оперираме, убиваме, да правим с тях каквото пожелаем, даже да ги изядем.

Хората имат ум и могат да се надхитрят едни други, както и други земни същества, но за нещастие, макар никой да не иска да чуе това или да го повярва, ЕТ държат в ръце всички карти. Има хора, които могат да се тренират малко повече от другите и ние всички сме различни. Не виждам причина за страх пред ЕТ, но ние хората се страхуваме. Вдигни една костенурка от пътя и я изведи на безопасно място. Костенурката не знае, че си и спасил живота и се напишква от страх, защото нещо непознато я е вдигнало във въздуха.

Чудесна аналогия! Това усещане ми е познато. 

5 май, 2005 г.

Темите в този сайт наистина ми изкарват акъла понякога. Как става така, че на толкова много хора не бива предоставена възможност да преживеят пълноценно времето, прекарано на един извънземен кораб? Някой каза, че е имал преживяване с колибри и е помислил, че това е било извънземен обект. Ти отговори, че е посетил извънземен кораб, без да знае това. Как става така, че полу разбираш какво ти се е случило и помниш много от случилото се? Това, което ми взе акъла, бе когато каза, че помниш, че си бил на извънземен кораб, преди да се родиш на планетата Земя и че когато си видял Земята да се приближава в далечината, не си знаел, че тя ще бъде твоя дом…като да си бил още ембрион или просто душа, или нещо без тяло. Дива история.

Когато умираме, ние отиваме някъде или биваме от някъде, или биваме дислоцирани на Земята като при тайна военна операция. Опа, изпуснах котката от чувала. Тялото ми е смесица от това, което ЕТ са вкарали в утробата на майка ми и след това са направили няколко пробни обиколки из слънчевата система, преди да ме пуснат на тази планета. След това те ме прибират от време навреме за някаква пренастройка, проверка, или за да почистя тоалетните на кораба им.

Очевидно ЕТ са способни, ако пожелаят, да ни предават някаква информация и да разберат това, което им отговаряме. Мисля, че това да се обясняват и оправдават ги обременява, както и да поддържат по-учтиви и дипломатически отношения.

Погледни само как ние хората общуваме помежду си. Навсякъде има войни и винаги ги е имало. Имаме проблеми да комуникираме с децата си (не искам да се хваля, но имах малко проблеми с децата си). Аз не бях ангел като тийнейджър и отсъствието на комуникация с родителите ми определено бе проблем.

Опитай се да смениш нечие убеждение. Може би затова ЕТ не използват устата си, а комуникират вместо това чрез умовете си. ЕТ общуват с хората ежедневно, на много равнища. Те могат да разговарят с нас и го правят, но очевидно не изпитват нужда да говорят с всеки.

Колко често си разговарял с президента на САЩ, с папата, или с други величия? Ако президентът или папата са имали личен разговор с ЕТ вчера, мислиш ли, че светът ще узнае за това? Вероятно не.

ЕТ могат на направят общуването лесно; те могат да направят да изглеждат като хора и да си приказват с теб в любимата ти кръчма. Колко често ЕТ правят това със знанието на хората? Много хора не знаят, че разговарят с ЕТ, а ЕТ правят това често. Точно в този момент и във всяка минута от деня ЕТ разговарят с хора, но много просто не го знаят.

Кой казва, че напредналата технология води до повече мъдрост? Виждаме ли повече политическа мъдрост днес в сравнение с преди 2,000 години в Рим? Има малко по-висока степен на чувство за вина от военните престъпления, но това не може да спре Судан.

Повечето хора не знаят какво са имали римляните или другите подобни цивилизации на разположение, тъй като са останали малко доказателства. Ако навлезем в космоса и установим колонии първо на луната и след това на Марс и Китай, САЩ, ООН, ЕС, Япония, Индия и други започнат да вдигат врява за парче от тортата, мислиш ли, че нещата ще протичат спокойно? Ще има недоразумения и конфликти и войни за територии и граници и на тези планети. Евентуално Марс и луната ще се обединят под свои знамена и ще се отделят от земляните, както това са направили цивилизациите тук на Земята. Това е бил моделът хилядолетия. Кой вярва, че ще настъпи промяна? ЕТ също воюват помежду си.

Ако вярваш, че ЕТ са като загрижени родители, чиято задача е да ни водят към по-висока степен на разбиране, то тогава аз съм любопитен как мислиш, че това ще се случи? Ако си бил на пътешествие между звездите още като ембрион и си имал опит с ЕТ през целия си живот, трябва да имаш някакво разбиране или мнение за развоя на събитията в бъдеще.

Мисля, че има погрешно разбиране за това, което ЕТ ще направят. Това, което те няма да направят, е да трансформират нашия начин на живот в техния за ден, година, десетилетие, век или въобще някога. Ние имаме на земята голям брой хора, които живеят както са живели хилядолетия в прости колиби без хигиена, без чиста и течаща вода, в умопомрачаваща бедност. Защо напредналите нации не си сътрудничат и не въведат всички тези хора  в 21-ви век?  Защото не всички вярват, че трябва да се намесят в живота на суверенни народи, независимо колко зле са страните от третия свят. Сред ЕТ също има различия в мненията относно степента на намеса в живота на тази планета.

Аз лично вярвам, че всеки би трябвало да бъде доведен до едни минимум цивилизационни стандарти. С голямо желание бих искал да видя този свят трансформиран в начин на живот като този на ЕТ. Те живеят в това, което наричаме утопия.

Вярваш ли, че тези ЕТ са помогнали на хората в Лос Аламос да построят атомната бомба? Също така  мислиш ли, че ЕТ ще ни позволят да поведем ядрена война?

ЕТ помогнаха в разработването на атомната бомба. Без тях нямаше да имаме ядрена физика. Те също така позволиха на САЩ да пуснат атомните бомби над Япония. Всъщност те позволиха ядрена война. Дали ще го направят отново можем само да гадаем.

Бродягата, който живее в колиба, няма нужда от будилник, не се тревожи за данъчните, за застраховката на колата, трафика, сроковете и пр. Всъщност кои от нас са по-напреднали?

Да, да ловуваш и ловиш риба седем дни в седмицата звучи чудесно с изключение на тези неприятни придобивки като непрекъснато хвърчащи наоколо мухи и комари, човешки изпражнения навсякъде наоколо. Отблъскващата миризма може да е добра за продухване на синусите, но не и за тези с деликатни носове. Те пият вода, която хигиенните органи биха обявили за опасно заразна, и ядат храна, от които нашето куче ще побегне. Те се потят и лепнат през целия ден и премръзват през нощта. Малко са преимуществата на кучешкия живот.

Напредналите нации предлагат непрекъснато помощ на не цивилизованите нации! Работата е там, че последните (тези,които живеят в колиби и ловуват в джунглата) биха били по-зле, ако ги доведяхме до нашия стандарт на живот. Какво ще правят с един GSM, микровълнова печка или лаптоп? Такива цивилизации не търсят начини да се усъвършенстват. Ето защо големите сили не се втурват да инсталират интернет и тяхното село.

Това звучи като добро извинение да оставиш милиони хора да живеят в бедност. Сигурен съм, че много от тях няма да се съгласят с твоя анализ.

Очевидно има такива между нас, които посвещават живота си в работа за следващия голям скок в технологиите и в подобряването на начина ни на живот. Такива нации могат да извлекат голяма полза от външна помощ.

Не вярваш ли, че получаваме помощ от ЕТ?  Може би не е очевидна, но е постоянна. Пробивите в предния фронт на науката и технологиите не се дължат само на човешката изобретателност.

Истина или фантазия, но този форум е едно чудесно четиво и ми доставя удоволствие (докато дъвче вечерята си).

Наскоро слушах един господин по радиото, който говореше за астрална проекция и други форми на преживявания извън тялото. Домакинът на предаването го попита дали някога е използвал тази си способност да погледне тъмната страна на луната и дали някога е виждал базите на ЕТ на луната или ЕТ, които населяват луната. Гостът на предаването каза, че наистина е виждал бази на ЕТ и че е виждал много различни типове ЕТ на луната.

И сега въпросът ми е, след като казваш, че ЕТ винаги контролират срещите си с хората, как се вписва този човек от предаването в този план? Упражняват ли ЕТ някакъв контрол върху хора, които използват своите психични способности, за да инициират свои контакти?

Хората не могат да се промъкнат при ЕТ даже в духовна психична форма. ЕТ са позволили срещата и са допуснали преживяването извън тялото. Много, ако ли не и всички подобни паранормални епизоди са срещи с ЕТ; това са дарове, при които присъствието на ЕТ е неявно и незабележимо.

С ВСИЧКАТА технология и неща, които притежават, какво е възможно да получат от нас? Какво е това, което имаме, ако такова нещо съществува, което те биха могли да използват?

Хората нямат нещо, от което ЕТ се нуждаят или могат да използват. Просто задачата им е да правят това, което правят тук на Земята. Защо не разрешат всички проблеми на хората? Това не е тяхна задача.

Когато каза, че знаеш, когато си в близост до тях…Това значи ли също, че „знаеш”, когато седиш редом с някой от тях в един бар? Тогава имаш ли същото чувство?

Да, имал съм такова чувство, но отдавна не съм сядал с някого от тях в бар.

Трябва ли да разбирам, че ти си сигурен, че тези събития са работа на ЕТ? Казано по друг начин, не е ли възможно нещо такова да се случи без помощта на ЕТ? Хората не могат да извършват астрална проекция без помощта на ЕТ?

Има много неща, които хората могат да правят сами, но астралната проекция не е едно от тях. Придвижването на душата извън тялото не е като да пълниш или празниш чувал. Това не е даже и по способностите на най-добрите учени. Това е в сферата на боговете, на ЕТ.

6 май, 2005 г.

Обаче не ВСИЧКИ от тях ни „помагат”… и аз питам дали познаваш тези, които не ни помагат. Те какво искат от нас?

Тези, които не помагат, са мистериозно племе. Какво искат от нас? Те със сигурност имат свои задни мисли, както казваш. Не мога да отговоря за всички, защото не ги познавам. Но тези, които познавам, имат работа за вършене на тази планета.

За пример мога да посоча основното обучение в армията, най-тежкият период от живота ми. Старшините, водещи обучението, бяха изчадия на дявола, излезли направо от ада. Те ни мразеха и често изглеждаше, че искат да ни убият, вместо да ни научат на нещо. Едва след като завърших основното си обучение, успях да оценя неговата полза. Те наистина не ни мразеха и не се опитваха да ни убият. Те всъщност ни харесваха и се опитваха да ни подготвят да оцеляваме в една адска война, ако ни се случеше да попаднем в такава. Често това, което приемаме за зло, в действителност е точно противоположно. Обратното също е вярно – доброто не е винаги за наше добро.

Технологии от ЕТ? Доказателства? Това е много смело изказване. Можеш ли да дадеш примери?

Не мога да докажа съществуването на бог, на ЕТ, на Снежанка или на Дядо Коледа. Има обаче една фея, която съм срещал много често, и тя  странно приличаше на жена ми и тя слягаше пари под възглавниците на дъщерите ми, когато губеха по някое зъбче. Случаят с Дядо Коледа е по-сложен, но той също съществува. Веднъж трябваше да се облека в един от тези червени костюми и да донеса подаръци, които да сложа под елхата, докато жена ми и децата надничаха от другата стая. Всичко на това равнище на съществуване (Земя) е илюзия. Някой или нещо стои зад тези илюзии. Децата не знаят кой стои зад тези вълшебни приказки и не ги интересува; най-важен е крайният резултат. Парите под възглавниците бяха истински, подаръците под елхата бяха истински и технологиите, които излизат от изследователските лаборатории, са истински. Спори се върху това кому да отдадем заслуженото.

Технологиите, които излизат от нашите лаборатории, университети, корпорации идват откъде? Дядо Коледа? Учените? Боговете?

Някой може ли да знае, можем ли да посочим с пръст виновника? Стотици, хиляди хора – откъде те получават идеите си? Едно пошепване, побутване, упорита работа, един пробив, един подарък от Дядо Коледа. Изобретателността идва от упорит труд, желание, постоянство и късмет. Какво е късметът? Късметът е подарък от по-висши същества – ЕТ.

ЕТ имат своя работа за вършене. Те не са тук, за да се залъгват с нас, а за да предадат информация на хората. Когато отвличат хората, нова е само по работа, обаче някои от тях имат чувство за хумор и шегите не са напълно изключени.

Защо си тук? Случило ли ти се е нещо, което не можеш да обясниш? Повечето човешки екземпляри не знаят, че са имали контакт с ЕТ. Някои хора имат откъслечни спомени от ЕТ, други само странно чувство за любопитство по отношение на космоса и звездите над нас.

8 май, 2005 г.

Следователно аз си мисля, че ако ЕТ искаха наистина да попречат на хората да ги разберат, те би трябвало да подобрят методите си за причиняване на амнезия.

Отвлечените помнят това, което им е разрешено да помнят – нито повече, нито по-малко. Факт е, че много хора помнят повече от това, което са готови да разкажат. Те знаят със сигурност за ЕТ и не се нуждаят от допълнителна информация за потвърждение на преживяванията си. С други думи, те няма да ровят из интернет за сайтове, свързани с НЛО или да четат книги за НЛО. Много от тези хора са професионалисти във водещи позиции и никога няма да споделят това, което знаят, защото не се нуждаят от това. Ако го направеха, биха компрометирали положението си в обществото. Това са същите хора, които биха те нарекли луд, ако споменеш за НЛО или ЕТ пред тях. Те се предпазват добре.

Хората, които търсят „истината” за ЕТ са тези, които притежават откъслечни спомени от свои срещи и се опитват да осмислят това, което им се е случило, или им се случва; някои мислят, че са си изгубили ума и искат за знаят дали ЕТ са реални. В допълнение на останалите неща, които правят с такива хора, ЕТ нарочно им оставят откъслечни спомени като част от своята програма за постепенно приобщаване на хората към извънземната реалност. Хиляди хора, събрани в едно със своите НЛО истории (които обаче не са достатъчни за попълване на целия НЛО пъзел), съставляват катализатора, който подклажда явлението НЛО.

В резултат на събраните показания милиони хора усещат, че нещо се случва, макар тези милиони хора никога да не са виждали или преживявали НЛО или ЕТ, доколкото могат да си спомнят.

9 май, 2005 г.

Прочетох написаното от теб по тази тема и съм просто очарован от историята ти. Още повече, аз вярвам в историята ти, а самият съм скептик. Аз съм само на 15 години. Аз уча в гимназия и вярвам в НЛО и ЕТ. Когато обаче се опитвам да говоря за тези неща с приятелите си, те просто отбягват темата и ми се подиграват. Понякога е хубаво да намериш място с други себеподобни. Засега имам само един въпрос.

Съжалявам, ако вече си отговорил на този въпрос, но как ЕТ избират кого да отвлекат и на случаен принцип ли става това? Или отвлечените имат определено умствено преимущество спрямо останалите.

Не зная подробности за това как и защо избират кого да отвлекат. Докато беше жив, баща ми никога не повярва в ЕТ, но ми каза, че като момче е видял три големи летящи диска преди Втората световна война. Той нямаше обяснение за тях, но категорично отричаше да са били извънземни. Някои хора даже и да видят нещо фантастично и извън този свят не могат да извършат умствения скок към разбирането, че не сме сами във вселената. Той не знаеше за това, но биваше редовно отвличан от ЕТ. Много отвличания стават на семеен принцип. В семейството ми никой друг не вярва в ЕТ.

На твое място аз не бих говорил много за това в училище, тъй като вече знаеш, че ще ти се подиграват. Даже тези, които вярват и имат опит с ЕТ, рядко ще го признаят. За повечето хора това си остава тема табу.

Аз съм един от тези, които в по-голямата част от времето не се интересуват от чуждото мнение за тях. И аз говоря за НЛО и ЕТ на работното си място и пред други хора. След като им кажа всичко, което зная, те ми казват: „О, това изглежда възможно и интересно”, така че не се бой!

Времената се менят. Все повече хора искат да вярват или вярват в извънземните, така че идеята все повече се възприема. Все още обаче, ако заемате длъжност като пилот на самолет, учител, духовник, учен, политик или военен, да говориш за НЛО означава да си изпросиш по-бързо пенсиониране. Отне ми много време, преди да заговоря открито. Жена ми знаеше за моите преживявания, но никога не казах на децата си, преди да пораснат.

Един ден дъщеря ми се върна от училище. Тя бе в четвърти клас и се возеше на училищния автобус. Живеехме в един типичен квартал в покрайнините, каквито никнеха като гъби. Докато била в автобуса, до нея се приближило едно момче и й казало, че видяло предишната нощ един НЛО да обикаля над дома ни. То живееше три къщи по-нагоре срещу дома ни и оттам имаше добър изглед към нашата къща. Тя не знаеше какво е това НЛО, но била шокирана от факта, че я заговорило по-голямо момче. Тя не му отговорила и то се завърнало на мястото си, без да каже нещо повече.

Същата вечер след училище тя ме попита какво е това НЛО и защо е било над къщата ни. Казах й само, че това е неидентифициран летящ обект, без да уточнявам. Тя повдигна рамене и повече не спомена за това.

Сега децата ми са много по-големи и аз съм им споменавал някои неща за ЕТ. Те обаче не проявяват никакъв интерес. Ако някога проявят интерес, готов съм да отговоря на всичките им въпроси.

10 май, 2005 г.

Защо мислиш, че всички снимки на НЛО са замъглени и размити? Защо мислиш, че всички описания на наблюдения на НЛО са лаконични?

ЕТ се разкриват постепенно. В крайна сметка те ще се покажат и всеки ще може да фотографира техните чудесни летящи машини, както и самите тях, но мисля, че това ще отнеме време.

Ние имаме самолети Стелт, направени, за да избягват радарите и други методи за проследяване, защото искаме да останем инкогнито по време на разузнаване/шпиониране. ЕТ имат способността да маскират корабите си по безброй начини, в т.ч. и да ги правят много трудни за фотографиране. Те са невидими повечето време и се показват само когато искат определени хора да ги видят. Те обаче не разрешават ясни фотографии на корабите си, защото не са готови да установят формален контакт.

Ето защо установилите контакт могат да дадат само кратки изявления за своите преживявания. 95% от това, което тези хора преживяват, е блокирано от паметта им. Регресиите разкриват само това, което ЕТ разрешат, или пожелаят лицето да узнае. В повечето случаи информацията, получена чрез регресия, представлява това, което ЕТ са поставили там с цел заблуждение. ЕТ диктуват информация телепатично, както когато им се задават въпроси. Да видиш, значи да повярваш, следователно те не желаят много информация за тях да бъде точно предадена на първите страници на вестниците или чрез останалите медии.

Как така си тук все още жив и можеш да говориш и не са те убили? Наистина ли мислиш, че някой вярва само защото иска да вярва?

Още съм жив, защото очевидно не представлявам заплаха. Това да забавляваш малко няма да обърка нещата нито на военните, нито на света, нито на ЕТ. Очевидно ЕТ желаят малко от истината да излезе наяве, в противен случай никой не би могъл да разкаже историята си. Военните не могат да „ударят” такъв като мен без разрешението на ЕТ.

Доказателството е това, което прави убеждението нещо постоянно и не променливо.

Съгласен съм 100%. Без доказателства аз също не бих вярвал, а аз вярвам 100%.

Получавал ли си точни отговори от страна на ЕТ на следните очевидни въпроси:

1.Какво точно правят те тук и защо?Тази планета е инкубатор. Тук има повече от една раса ЕТ, защото има много действащи програми като манипулация на ДНК, обучение, прераждане. Хората произхождат от места из цялата галактика и биват сортирани ? на тази планета и на други като нея.

2.Каква е целта на техните ограничени и очевидно принудителни взаимодействия с някои хора?

Те взаимодействат с хора, които използват, за да въведат някои неща на тази планета като технологии, по-висше съзнание и ДНК материал, наред с много други.

3.Защо точно определени хора, като например теб?

Аз бях готов да се продам евтино.

4. Защо те очевидно разрешават ограничени отделни контакти, а не установят пълни открити дипломатически отношения с цялото население?

Населението на земята би въстанало срещу същества от друг свят. Не всеки би се съгласил ЕТ да ни казват какво да правим.

5.Те вярват ли, че това е етично?

Етично е планетата да бъде предпазвана от умствено разпадане, защото точно това ще се случи, ако изведнъж човечеството разбере, че има хиляди ЕТ кораби на земята, на луната, в орбита около планетата и из цялата слънчева система.

6.Защо не си направиха труда да ни попитат?

Ние не бихме разбрали въпроса.

Ако имат способността да колонизират галактиката, защо навсякъде не изобилства от очевидни знаци, които да забележим с програмите за засичане на извънземни радиосигнали (SETI)? Мисля си, че ако са възможни големи ЕТ цивилизации, които извършват междузвездни пътешествия, то тогава тези програми биха дали положителен резултат от самото начало, тъй като хиляди слънчеви системи биха излъчвали изкуствени предавания.

На хората все още им предстои да се излюпят от тази планета (космически изследвания) и ние си мислим, че можем да уловим високоразвити извънземни комуникации? Хората са изостанали няколкостотин години от придобиването на такива способности, ако не и повече. Тези програми не разполагат с никакви средства, които да засекат екзотичните прояви на ЕТ. Има хиляди ЕТ кораби, които „бръмчат” над Земята и в орбита около Земята и нашите технологии не могат да ги засекат, докато в същото време ние насочваме апаратите си към места, които са отдалечени на светлинни години и очакваме да видим какво?

Не много отдавна ние комуникирахме помежду си със сигнали от пушек и клиновидно писмо. Електромагнитният спектър е полезно комуникационно средство за нас днес, но той не е нещо, с което големите момчета и момичета из далечните галактики си играят.

И така, извънземните са направо „под носовете ни”?  Те могат да се прикрият и да останат невидими и трябва да призная, че винаги чувствам някакво присъствие тук на Земята, което не мога да обясня. Сега много хора биха казали, че това, което усещам е космическа енергия или колективните мисли на всички организми, или съм прекалено подозрителен по природа, но АЗ ЗНАЯ, че съм параноик като мисля по този начин. Може би теорията за хиляди ЕТ кораби, които се движат около и отвъд тази планета, е валидна.   

Тогава би ли се съгласил, че ЕТ целенасочено крият идентичността си и постепенно разкриват технологиите си на хората?

Ние не сме (напълно) ограничени в рамките на тази планета от ЕТ, а много повече от политици, които преследват личните си цели. Те предпочитат да харчат парите на данъкоплатците другаде. НАСА толкова се страхуват да си загубят финансирането, че си заравят главите в пясъка всеки път, когато се случи авария с някоя совалка.

Космическата програма принадлежи на тези, които не се плашат толкова лесно. Правителството има пари, но не и волята да изведе хора в космоса. Веригите на ограниченията няма да бъдат разкъсани, докато в играта не се намеси частният бизнес. ЕТ предават технологична информация в ръцете и умовете на хората от много време. Те ни учат как да построим и караме един велосипед, но няма да го карат вместо нас. Единственото нещо, което задържа човечеството от следващата стъпка в космоса, е безгръбначието на бюрократичната държавна машина.

ЕТ не ги е грижа за темповете на човешкия прогрес нито са загрижени от това, че можем да изнесем нашата враждебност в галактиката и да размътим водата на блажените миролюбиви напреднали култури. Ядрената ни технология, дадена ни от ЕТ, наподобява малка лешникотрошачка сред арсенала на ЕТ оръжията. Нашата враждебност и разпалване на войни не е нещо повече от детска игра и боричкане на игралната площадка. Няма ЕТ, които да са загрижени, че можем да причиним неприятности на небесата – това е абсурд.

Няма никакви доказателства, че някаква ядрена технология ни е „дадена” от ЕТ. Аз съм професионален учен и не съм видял нищо друго освен един прогрес стъпка по стъпка.

Няма никакви доказателства (за присъствието на) ЕТ. Ние не виждаме магията в действие зад ежедневните феномени, като например при растенията. Цветята изникват от нищото, листата превръщат енергията на слънцето в ябълки, портокали и грозде, които се появяват от един дървен клон. Процесът е бавен, но се случва, без да го разбираме.

ЕТ ни поднасят нещата на части. Те не пристигат на един бомбардировач и не ни подават ключовете, а залагат идеи в главите на много хора и това става в продължение на много години, даже векове.

Съществува много ясна линия на доказателства от Ото Хан и Лиза Мейтнер, които наблюдават спонтанния разпад на урана до Ферми, до ядрените реактори създадени със  материали от Земята и основани на известната за времето земна физика.

Откъде идват идеите? Осъзната нужда и желание за посрещане на тази нужда – това е майката на откритието (майка = ЕТ). Много хора се борят с даден проблем, докато получат отговора. Някои проблеми отнемат повече време, какъвто е случаят с разпадането на урана. Ако си имал възможността да разговаряш с Хан, Мейтнер и Ферми, те можеха да ти кажат, че не са разбрали напълно как са достигнали до това, което им се приписва като откритие.

Бих желал помощ от ЕТ, за да мога да летя и комуникирам със скорост по-голяма от светлината. Досега обаче няма доказателства, че те са ни помогнали с нещо.

Ако ЕТ ни покажат как да летим със скоростта на светлината, това би било впрягане на каруцата пред коня. Бихте ли дали на пет годишното си дете ключовете от семейната кола? Какво биха направили хората със способността да летят със скоростта на светлината на настоящия ни етап на недоразвитите?

Ако те искат да ни помогнат, един месец, в който да отговарят на въпроси на преподавателите от MIT – това  би направило чудеса.

Сигурен ли си, че ЕТ не са в MIT? ЕТ няма да ускорят процеса на разпространение на информация, за да предизвикат Утопия изведнъж. Това е процес и те следват правилата му.

Светът няма да се побърка ако:

1.ЕТ се представят.

2.Не безпокоят хората против волята им.

3.ЕТ разкажат за себе си и открито ни помогнат.

Светът ще се побърка. Някои хора няма да видят нещо по-различно от Хитлер, Сталин, Чърчил или Буш, които претендират за технологично надмощие и завладяване.

1. ЕТ са се представили на много хора.

2. Не вярвам, че ЕТ безпокоят някого. Те обаче са много внушителни свръх същества и изключително смущаващи.

3. Хората ще престанат да бъдат производителни в присъствието на ЕТ. Те ще очакват от ЕТ да им създадат един перфектен свят и защо не, след като са способни да преобърнат целия ни свят, но те не са тук с тази цел. Как биха обяснили на човечеството, че могат да превърнат Земята в рай, но просто не им се иска?

Наистина ли мислиш, че „частният сектор” би бил по-открит относно ЕТ и би помогнал за подобряване на човешката ситуация?

Не говоря за разкриване (на информацията относно ЕТ), което не зависи нито от правителството, нито от частния сектор. ЕТ са единствените, които могат да разкрият себе си пред света.

Тук трябва да има възрастово ограничение…не бих искал децата ми да бъдат изложени на половината от това.

Много хора мислят, че цензурата е най-добрият път.

11 май, 2005 г.

Какво бихме могли ние (като например учени от големите университети) да използваме? Някои идеи свързани с експеримент, който ни показва ключов физически принцип, който в момента не познаваме. След това бихме могли да го използваме. За сега изглежда че разбираме основните физически закони на заобикалящия ни свят, които изглежда че прилагаме изключително добре. Не изглежда да има някакво голямо изключение. Можем да опишем твърде добре всички физически обекти, които виждаме на земята, най-малко що се отнася до приложението на основните научни принципи. Има все още необяснени аномалии, но това са екзотични неща от космологията, свързани с началото на вселената, както и свръх високите енергии в ускорителите на частици.

Ти настояваш и твърдо вярваш, че учените в миналото са хвърлили много пот, за да измъкнат своите теории и открития от основните елементи на тази планета и съм съгласен, че техните усилия и постоянство са ги довели до отговорите, които те толкова са мечтали и в крайна сметка „получили”. Но защо ти и останалите учени не следвате техните стъпки, не полагате техния труд и не си блъскате главите в стената, когато неизбежно се сблъсквате с тази преграда, с тази крепост, която пази тайните толкова строго и скъпернически от нас?  Защо ЕТ ще ви дават информация, след като не са я давали на вашите предшественици, както вярваш и твърдиш в следния цитат?

„Допускането, че всеки момент на научно творчество се дължи на ЕТ е обидно. Откъде са взели своите идеи Ферми, Хан и Мейтнер? Благодарение на много натрупано знание и положена мисъл.”

Откъде Ферми и Хан са получили своите умове, ръце и способности, за да правят изследвания? От Бог? От естествения подбор на Дарвин? Или може би от ЕТ? Определено предишният опит на хората определя и това, в което са готови да повярват. Обаче ние човеците нямаме нищо общо със създаването на собствените ни тела и умове и това е дело на неизвестни свръхестествени сили. Ако това е обидно, нека бъде така.

Защо взаимодействието е толкова едностранно? Защо НИЕ не ги попитаме например за тяхната музика или литература, или за нещо в тяхната култура?

Колко от нас се интересуват от музиката на нашите деца или от последните прищевки, в които са захласнати? Какво ще стане, ако група хора от Масачузетския технологичен институт посетят едно от онези села, където хората все още живеят както в каменния век и разкажат на местните жители за музикалните си вкусове, за литературата си и за последните чудеса, които са открили в лабораториите си? Обзалагам се, че местните жители ще останат наистина впечатлени. Става дума за същата разлика.

Имам чувството, че ЕТ или въобще не разбират човешкото общество и нашите емоции, или не дават пет пари за нас и за някаква етична реципрочност.

ЕТ ни познават отвън и отвътре много по-добре отколкото ние сами се познаваме и затова имат ограничени контакти с нас. ЕТ са най-различни; някои са силно загрижени (за нас). Болшинството са безразлични и всичко за тях се свежда до свършването на определена работа. А има и такива, които определено не ни харесват.

Не спомена ли преди това, че децата ти са имали нещо общо с ЕТ?  Имаш ли представа защо те са били отвличани от ЕТ или са контактували с тях?

Децата ми са част от програмата, но те нямат представа или спомени от контактите си с ЕТ.

Можеш ли да споделиш нещо от това, което знаеш за последователните отвличания по родословен признак?

Имам няколко братя и сестри и никой от тях няма нещо общо с това, нито някой от тях е проявил интерес към феномена ЕТ.

ДНК е като баркод – той идентифицира нашия багаж, местонахождение (Земята), нашият производител (кой вид ЕТ) и още много неща. Ето защо много хора, контактували с ЕТ, могат да бъдат проследени през поколения назад.

12 май, 2005 г.

Не мисля, че хората ще се разстроят, ако ЕТ кажат: „Това си е вашият свят и вашето бъдеще и вие трябва да си го изградите сами, но ние ще бъдем на разположение да ви помогнем, или най-малко ще си помислим по въпроса, ако ни помолите учтиво.” Мисля, че това би било чудесно.

Хората медитират, за да открият една по-висока степен на осъзнатост в себе си. Милиони през вековете са молели богове за съвети и помощ. Медитациите и молитвите са просто телепатична комуникация с по-развити същества. Хората се привързват към обекти и идеи и фокусират енергия върху тях, понякога със свръхестествени резултати. Успехът обикновено спохожда тези, които са най-непоколебими да получат желаното. Факт е, че между нас има по-развити същества; те винаги са били между нас в различни форми – духовни и телесни и такива между тях. Ако се помолите „мило”, те може да ви дадат това, което желаете; в крайна сметка те имат достъп до тайните на вселената. Тях не ги е грижа каква религия изповядвате и дали въобще вярвате в нещо.

13 май, 2005 г.

Все още не съм прехвърлил всички материали в тази дискусия,

така че  моля да ме поправиш ако кажа някоя глупост. Не каза ли, че си роден и възпитан в Италия? Ако е така, как попадна в армията на САЩ?

Роден съм в Италия. Родителите ми се преместиха в САЩ няколко години след Втората световна война и станаха американски граждани. Покрай тях и аз станах американски гражданин и бях приет в армията.

На този свят всеки трябва сам да се добере до доказателствата си. Никой землянин няма властта да раздава доказателства. Аз имам доказателства, но не мога да ги споделя. Тъй като мога да си спомня много от преживяванията си, приемам това за знак, че мога да говоря за някои от тях. Много хора знаят, че се случва нещо паранормално и аз разказвам някои от преживяванията си, за да потвърдя, че нещо се случва на тези, които се интересуват. Кое за мен е доказателство? Аз съм изброил някои неща в тази дискусия, бил съм в извънземни кораби. В повечето случаи се намирам в такъв кораб, без да имам представа как съм попаднал там и го напускам по същия начин. Обаче аз съм се качвал на такива кораби през завихряне, което се появява в спалнята ми и през което се появяват ЕТ. Ние разговаряме, след което ме отвеждат към завихрянето и аз се озовавам на техния кораб. Веднъж озовал се на кораба, имам откъслечни спомени и нищо повече. Разказвам това, което си спомням; очевидно ЕТ не желаят аз или други като мен да се завърнат с по-подробни разкази, освен това, че в слънчевата ни система се случва нещо голямо и че галактиката изобилства от цивилизации милиони години по-напреднали от нас. ЕТ са ми давали доказателства, които никога не съм искал. Те дават доказателства на хиляди хора, но болшинството няма никога да признаят това и много ще го отнесат със себе си в гроба. Трябваха ми 50 години, за да се реша да проговоря. Доказателството не е „някъде там”, а точно тук на тази планета на разположение на хиляди, може би и милиони хора, които са го преживели.

Добре, аз съм убеден в съществуването на ЕТ. Като дете наблюдавах един НЛО, докато седях върху багажника на кола заедно с треньора ми по футбол след един късен вечерен мач. Той ме возеше към къщи след мача и карахме по един тесен път в Джорджия, когато и двамата видяхме един обект да прави невероятни маневри. След като бе напълно изумен от видяното, треньорът ми реши да спре колата насред пътя и седна върху багажника да наблюдава. Бях само на 12 или 13, но си спомням всичко все едно, че е било вчера. То се движеше в небето като светулка, напред и назад, встрани, нагоре и надолу и спираше внезапно, сякаш ни забелязваше. След около 15 минути треньорът ми се изплаши и поиска да влезем в колата и да потеглим. Исках да сигнализира с фаровете, но той бе готов само да потегляме. От цялото преживяване най-малко ти настръхваха косите. А фактът, че един възрастен се бе изплашил, правеше всичко още по-реално. Смешното бе, че на следващия ден в училище аз разказах на съотборниците си, а те се държаха като че ли всичко това бе шега. Тогава аз доведох треньора и го помолих да потвърди, че казвам истината, но за мое учудване той се държеше като че ли съм измислил всичко и им каза, че нищо такова не се бе случило. Представи си! Искам да кажа, че даже тези хора, които преживяват такива неща – те (ЕТ) понякога  блокират паметта им или те сами отричат нещо да се е случило с тях, просто за да се чувстват нормални и да не изпаднат в неудобно положение. Е, нещата са такива, каквито са. Сега съм 27 годишен компютърен техник. И до ден днешен си мисля за това смущаващо преживяване като малък, когато научих как хората се държат спрямо неща, които не могат да обяснят.

Понятно е, че треньорът не е искал да рискува работата и репутацията си и е направил това, което повечето хора, които харесват работата си, биха направили – не говорят за паранормалните неща, които са срещнали. Отвличанията не се измерват винаги с часове и дни – те могат да бъдат за няколко секунди или няколко минути  и това не е продължително време, за което може да се разговаря. Може би треньорът си е спомнял повече от това, което би желал да си спомни, и се е опитвал сам да се справя с тази нова за него реалност. Очевидно ти не си спомняш повече освен това, че си видял как корабът кръжи наоколо и е възможно те да са дошли, за да посетят само треньора, тъй като само у него се е запазило чувството на страх. Отвличанията могат да бъдат положителни преживявания въпреки страха и други странни неща, които могат да се случат по време на срещата с ЕТ.  Някои отвличания са еднократни и повече не се повтарят.

Медитацията и молитвата са много различни неща и ти даже си противоречиш в първия цитат. Също така, можеш ли да поясниш израза „просто телепатична”?

Не си противореча, когато казвам, че „хората медитират, за да открият една по-висока степен на осъзнатост в себе си.” Медитацията е умствено общуване с една по-висша сила, както и молитвата. Освен ако вярваш, че подсъзнанието е една друга част от човешкия мозък, която умира заедно с тялото, което не е вярно. Подсъзнанието е комуникационен център с по-висшите сили извън човешкото тяло. В тази част от ума ние получаваме голяма част от „интуицията” си и друга уместна информация, която наричаме творчество. Това е мястото, където изпитваме т.нар. „еврика”, след като се блъскаме върху някой проблем и получаваме отговора. Молитвата използва същите средства. Телепатията е разговор с други хора или невидими същества по не словесен път. Когато хората се молят, те обикновено правят това чрез мълчалива медитация.  Когато се молят на глас, мислите им са насочени към определени божества, или обекти. Всички словесни и несловесни комуникации се направляват от ЕТ или от боговете, ако така по ви харесва.

Аплодирам смелостта ти да говориш за срещите ти с ЕТ.  По моя преценка, замайването и дезориентацията, които хората изпитват в близост с извънземния кораб, се дължат на силното електромагнитно поле, свързано с тяхната анти-гравитационна система на придвижване.

„ Хората не могат да се промъкнат сами близо до ИТ даже в духовна форма. ЕТ позволиха тези срещи и средствата за преживявания извън тялото”

„ Много, ако ли не и всички тези паранормални епизоди, са срещи с ЕТ. Това са дарове, при които присъствието на ЕТ е добронамерено.”

Трябва да не се съглася с теб по тези два пункта. Със сигурност физическите ЕТ притежават по-напреднала технология и по-развита промишлена база от нас. Но те не могат да ни изненадат с нищо в духовен и психически план. Всъщност собственият ми изследователски опит ми е показал, че те нямат никакви телепатични способности. Това не означава, че те не могат да промият мозъка на един отвлечен от тях, за да го накарат да повярва, че могат да минават през стени, да четат умове и пр.

Затворник, който вярва в богоподобните качества на заловилите го, е по-малко склонен да избяга или да им се съпротивлява. Това е елементарна психологическа манипулация и ЕТ знаят много добре как да правят тези работи с медикаменти и внушени възприятия.

Открил съм доказателства, че те всъщност се страхуват от истински способности за телекинеза, просто защото не могат да я дублират с машините си. Да, те имат анти-гравитационни лъчи и парализиращи лъчи, но не могат действително да придвижват обекти с телекинеза или да създават материя в някакъв контекст. Това е тяхната слабост. Те са интелектуално и технологично надарени, но духовно примитивни.

Еволюцията е продиктувана от състраданието, не от технологиите. Те имат технологията, но не и духовността. Те не са нито всемогъщи, нито всезнаещи.

Духовността е странно нещо, никой не знае точно какво представлява. Макар всяко живо същество да притежава някаква нейна форма, в т.ч. и ЕТ, освен тези същества, които са биологични машини, създадени с цел изследване или като работна сила в галактиката – андроиди.

Всички живи същества функционират на някакво равнище на съзнателност и се предполага, че колкото това равнище е по-високо, толкова по-висока е и духовността. Обаче духовността е използвана като мяра на по-голяма добродетел от тези, които претендират да я притежават във висока степен. Тук на Земята много съревноваващи се съперници са претендирали за истинска „духовност” или просветеност и всички останали (хора и организации с противоположни вярвания) са натрапници, езичници и изчадия на Сатаната.

Мормони, католици и всички пет хиляди разновидности на протестанти, евреи, мюсюлмани, будисти, анархисти, комунисти, социалисти, демократи, републиканци и хилядите други, които не съм споменал. Тези хора и организации претендират да са по-добродетелни, по-просветени и следователно по-духовни от своите конкуренти, следователно духовността тук на Земята е доказала, че не е нищо повече от игра на човешкото его.

Ние имаме душа, както и по-високо развитите ЕТ, но има и много машини, които участват в отвличанията, като част от работната сила на ЕТ и вероятно имаш предвид тях.

14 май, 2005 г.

Една по-точна парадигма, която аз и други изследователи защитаваме представя една по-малко популярна перспектива на ситуацията с ЕТ. С нея се продават по-малко книги, не повече. Ние защитаваме идеята, че ЕТ от Зетан всъщност не са добронамерени, но обслужват себе си и са подмолни империалисти. Многобройни показания на отвлечени потвърждават тази хипотеза.

Не зная много за Зетан, има много писани неща и аз само съм зачекнал повърхността на ЕТ жанра. Не зная кой тип ЕТ се занимават с мен. Зная, че е имало миловидни и добри, както и някои много грозни личности. Спектърът на личностите на ЕТ изглежда толкова разнообразен, колкото и този на хората. С хода на времето си спомням все повече за всяка среща и може би евентуално ще добия по-добра представа за тях. Никога не съм бил подложен на регресионна хипноза и зная, че това ще е безполезно, защото те могат да вкарат каквото си поискат в ума ни. Въпреки това чувствам, че след всяка среща с тях познанията ми се увеличават.

16 май, 2005 г.

С удоволствие чета за твоите преживявания. Нямай грижа за хората, които се опитват да те осмиват, те не виждат по-голямата картина. Аз самият по-скоро съм склонен да вярвам някои от нещата, които казваш. Изглежда, че разказваш много безпристрастно за преживяванията си. Много от това, което казваш, е смислено и твърде логично, например защо различните правителства не са склонни да разкрият истината пред населението. Аз бих искал да чуя повече. Вярваш/знаеш ли, да е имало контакт между ЕТ и древните народи? От колко време те са „подпомагали” човешкия прогрес? Аз също разбирам защо ти не искаш/не можеш да разкриваш подробности около преживяванията си. Въпреки това, продължавай да поднасяш информация!

Сигурен съм, че знаеш, че не всички са съгласни с това, че човечеството е прогресирало с или без помощта на ЕТ. Повечето хора не приемат създаване на нещо, което да е по-долу от утопия на тази планета, особено ако ЕТ са истински и имат средствата да разрешат всичките ни проблеми и не го правят. Галактиката Млечен път, както и повечето останали галактики, са много сложни звездни системи, но не толкова хаотични, както вярват някои космолози. В галактиките има структура и законосъобразност, но има и разбойници.

Земята е инкубатор и като при всеки развъдник има много такива инкубатори във всяка галактика, милиони също като Земята. Има добри пазачи и лоши пазачи. Склонен съм да вярвам, че това което виждаме като добро и лошо, не е просто като черно и бяло на фона на по-общата картина. Вярвам в това, защото съм научил повече от нежелани ситуации, отколкото от желани такива. Малко измежду нас ще изберат доброволно трудни ситуации, следователно всички биваме хвърляни в такива ситуации по време на съществуването си.

ЕТ винаги са били тук и са навсякъде. Има милиони планетни системи, които са утопии. Не зная дали някога Земята ще се превърне в утопия, но се съмнявам в това.  Всичко вече съществува някъде из галактиката. Няма технология, която можем да си представим и която не съществува. Болест, бедност, война, епидемия, омраза, предразсъдъци и ред други бедствия са просто механизми на планети като Земята и не са постоянно състояние на човечеството.

17 май, 2005 г.

Не очаквам ЕТ да разрешат всичките ни земни проблеми. Най-малко, очаквам да ни се представят любезно. Като добър бонус, ще бъде от полза да ни помогнат в някои аспекти от живота, например с някои от своите напреднали технологии. По този начин може би ще започнем да разрешаваме собствените си проблеми.

Преди сто години болшинството хора не са разполагали с вътрешна канализация. Нямало е самолети, с изключение на експериментални образци.  Електричеството, което е щяло да революционизира всичко и да отведе човечеството в 21-ви век  е правило първите си стъпки, благодарение на (Е)дисон и (Т)есла. Както виждате, ЕТ са ни помагали да прогресираме. Хората не са преминали сами от впрегатни каруци до космически совалки за по-малко от шестдесет години.

До тук, ако летят наоколо без наше знание и изрично разрешение, те ни причиняват проблеми, без нищо в замяна. Това да ни казват, че всичко е за наше добро и да слагат идеи в умовете ни е още по-зле.

Те не летят наоколо без наше знание. Много правителства знаят за тях. След като сложат идеи в умовете ни, ние ги превръщаме в проекти, изобретения, нови технологии и увереност, че можем да летим в космоса и т.н.

По въпроса за военните, които стоят зад отвличанията, ти каза:

„Те не ги имитират; Има хора, които са били обучени да изпълняват определени тайни операции, които включват отвличания. Това е един въпрос, който трябваше да изключа от моите разкрития, затова няма да го коментирам тук.”

От това оставам с впечатление, че тези ЕТ се опитват да обработят съзнанието на човешката раса за нещо.  Дали това не е подготовка за насилие по време на бъдеща междугалактическа война?

Единствените битки, за които ни подготвят са битките за ежедневното ни оцеляване. ЕТ са милиони години по-напред от нас в технологично отношение и могат  да водят сами своите битки.

Защо им е да организират множеството конфликти по света, както и да позволяват те да се случват? Защо позволяват нарастващото насилие в обществото ни?

По-голямо насилие от кой период в историята?  Двете световни войни, наполеоновите войни, Средните векове, римляните, кръстоносците, мюсюлманите, гърците, викингите и т.н. Ние живеем в мирни времена, в сравнение с безумията на миналото.  Защо ЕТ позволяват проявите на войнственост? Има няколко причини:

  1. Хората изпитват удоволствие от насилието и затова то преобладава в най-популярните холивудски филми.
  2. Много е по-лесно да рушиш, отколкото да се трудиш, за да създадеш нещо.
  3. Поредица от общества и народи са създали определено разбиране за историята, което легитимира човешката илюзия, че сме произлезли от тази планета – диваци, които са еволюирали през вековете.
  4. Повече от една група ЕТ са посещавали тази планета и това е довело до състезателност между отделните раси.
  5. Всеки един на тази планета повече или по-малко е избрал да бъде на тази планета, да преживее предизвикателствата на лакомията, омразата, завистта и жаждата за кръв. Това са част от причините.
  6. Ние използваме торове, за да произвеждаме здрави и красиви цветя. Най-добрият тор са изпражненията.
  7. За да могат да оценят любовта, мира и спокойствието, някои хора имат нужда/желаят първо да преживеят ад.
  8. ЕТ отговарят на тези потребности и изисквания на всеки един от нас.

Съобщенията ти са удивителни…продължавай все така.

Ще продължавам.

Искаш да кажеш, че тези ЕТ са започнали да ни помагат само преди 100 години?

Този свят не се е нуждаел от гигантска крачка напред преди са достигне критична маса на населението,при което не е било възможно толкова много хора да бъдат изхранвани и осигурявани с подслон без основна промяна в технологиите.  Този момент бе краят на века. От технологична гледна точка човечеството е точно там, където трябва да бъде. Това е било вярно преди сто години, преди хиляда години и т.н. Ние получаваме подходящата технология за времето в което живеем.

Това е дълъг процес, което ми говори, че времето не означава нищо за тях. Възприемат ли ЕТ времето по различен от нас начин? Знаеш ли дали те могат да пътуват между измеренията?

Времето е илюзия. Ако отидеш в космоса далеч от планетата Земя, какво ще използваш, за да измерваш времето? Нашата система от 24 часа е основана на въртенето на тази планета и нейното движение около слънцето. Подчертавам това за да покажа колко непостоянна е цялата идея за времето. ЕТ не са ограничени от илюзията за времето. Те нямат часовници, не се нуждаят от това да бъдат някъде в определено време. По-висшите форми на живот в тази галактика не са ограничени с време и графици. Това е сравнително ново явление и на тази планета; то стана прогресивно по-важно с индустриалната революция в края на 19-ти век. В крайна сметка времето няма да бъде толкова важно и след няколко века тук на Земята.

Извънземните, както и хората, са способни на пътуване между измеренията. Душите ни могат да пътуват по тази супер магистрала с помощта на ЕТ.

Защо ще ни помагат в създаването на разрушителни оръжия като атомната бомба, когато би било много по-полезно да ни помогнат например в създаването на реколта, която вирее при всякакъв климат, или в предпазването от глобалното затопляне, или със стабилизиране на климата в целия свят? А какво да кажем за революционни начини на лечение на най-честите заболявания? Ако населението на Земята не трябваше да се тревожи за лекарства, войни и пр., бихме насочили енергията си  върху напредъка на човешката раса и досега щяхме да се заселваме на звездите!

ЕТ не са тук, за да превърнат тази планета в утопия. Илюзията на живота такъв какъвто го описваш във въпроса е точно това – илюзия. Всеки вижда света през своята уникална перспектива. Тези, които вярват че страдат, може всъщност да преживяват нещо, необходимо за конкретната им житейска ситуация.

Каква е целта на милионите „инкубатори”? Защо трябва да бъдем отглеждани през целия си живот?

Има милиони планети в тази галактика, които са точно като Земята – същия тип хора, същите проблеми. Те ни отглеждат през целия ни живот, защото няма друг начин, по който да ни придвижат от точка А в точка Б.

Чудесни отговори! Харесвам това, че те са по-обстойни и тонът ти е по-персонален. Все едно, че ни държиш лекция от гледна точка на ЕТ без всъщност да знаеш дали сме част от ЕТ или не. Изглеждаш искрен и с удоволствие следя дискусията. Всеки, който споделя лична информация, звучи малко по-достоверно. Предполагам, че даже може да увеличиш личния елемент, но има моменти в отговорите ти, които звучат правдиво.

Би ли се съгласил тогава, че ЕТ са като „Бог”, в смисъл, че като че ли седят настрана и позволяват на доброто и злото (свободна воля) да се проявяват, но също така „наблюдават яслата”, за да не се унищожим?

ЕТ са технически съветници, учители, надзиратели, нашият най-добър приятел и нашият най-голям кошмар. Те не само че не седят отстрани и наблюдават, а са затънали до гуша в проблемите на човечеството. Ние имаме свободна воля, макар и не винаги да изглежда така.

Те наблюдават яслата и сега подготвят къщата (слънчевата система) за да можем да пропълзим до някои от стаите (планети и луни). За някои от нас е очевидно, че в следващите няколко десетилетия хората ще излязат от яслата и ще се впуснат в космоса.  ЕТ подготвят почвата, но ще останат зад сцената за да не се разсейваме.

Ние навлизаме в етап на феноменална промяна и проблемите на тази планета са само отклонение, но не и пречка за това, което предстои. Докато много хора се страхуват от бъдещето и вярват, че животът на този свят отива по дяволите, под носовете им ще настъпят фантастични промени. Много ще участват в тях; много ще продължат да спят.

Това ми изглежда като хубава мисъл, но кой управлява нещата? Кой контролира ЕТ и им казва какво могат и какво не могат да правят?

Съществува йерархия и горните ешелони от ЕТ остават забулени в мистерия, също както работниците-ЕТ тук на Земята.

18 май, 2005 г.

Ако не греша много, ЕТ планират да помогнат на човечеството да постигне по-смислено съществуване, преди да ни е разрешено да навлезем в космоса.

Светът няма никога да стане идеално място от гледна точка на всеки отделен човек. Твоята идея за утопия, за правда и кривда, за истинско щастие и каквото и да е, не е задължително споделяна от шестте и половина милиарда останали земляни с техните собствени представи за утопия.

Аз живея в процъфтяваща страна сред хора, които имат добри и чудесни условия за живот, но ако разговаряш с тях, някои не са щастливи и се тревожат за бъдещето, икономиката, децата си, задръстванията в големите градове, политиците, болестите, смъртта, старостта и т.н. В общия случай, хората са по-скоро песимистични относно живота, независимо от икономическите условия. Намират се и доста оптимисти, но те са изключения. Няма никога да има обетована земя, която да е по вкуса на всеки тук на Земята и това е една от причините да се водят толкова войни. Малко са хората на едно и също мнение за това как светът да стане едно по-добро място.

ЕТ преведоха човечеството с гръм и трясък през индустриалната революция и ще го отведат в космоса, независимо от нерешените проблеми, които много хора считат, че съществуват на Земята. Това не означава, че като индивиди, общности и нации не трябва да правим всичко възможно да си помагаме. В крайна сметка, това е тънката граница, която разделя човека от звяра. Много от отговорите на земните проблеми ще бъдат открити само в космоса при нулева гравитация и в супер чисти лаборатории, от които ще се появят новите пробиви в медицината, електрониката и земеделието.

ЕТ не са мекушави и предпочитат трудната любов.

Интересувам се за мнението ти относно теорията, че преди много хиляди години и преди началото на „официалната” цивилизация на Земята е имало високо развити хора. Например такива като „Атлантида”. Това е била цивилизация с обширни познания за звездите, прецесиите, съзвездията и заобикалящия ни свят. Предполага се, че са живели около 15 000 – 7 000 години пр.н.е. и вероятно още по-рано, че са построили Сфинкса и след някакво бедствие малкото оцелели са се пръснали по света. Те са предали езика си на ранните египтяни и на  различни народи, в т.ч. в Южна Америка и  Далечния Изток

ЕТ са били тук много преди датите, които споменаваш. Те са работили открито сред местните жители и са имали колонии и градове с всичките магически апарати от родната си планета. На Земята са пребивавали повече от една ЕТ раси и някои вярват, че даже между тях е имало битки. Водели са се битки, но след като е дошло времето на човека, ЕТ, които са били на власт, просто са унищожили много от доказателствата за съществуването си, както и за съществуването на други лагери на ЕТ.

ЕТ никога не са напускали Земята. Когато човеците са започнали да изучават своята околна среда, богатият и изискан начин на живот на ЕТ е влязъл в противоречие с примитивното съществуване на човека. ЕТ тайно се слели с обществата, които са организирали, и са станали лидери, духовници, сенатори, учители и благородници. Малки колонии от ЕТ продължават да съществуват в области, където няма човешко население. ЕТ живеят между нас до ден днешен в примитивни градове, но някои предпочитат да пътуват. Разстоянието до съседните планети, луни и кораби-майки, които кръжат из слънчевата система, за тях не представлява проблем.

Миналата нощ мислих за това и се чудех дали може да ни разкажеш последователността от събития от момента, в който ти „казаха”, че има космически кораб, който те чака, до действителното ти стъпване на борда. Ти в базата ли беше, когато ти съобщиха? Или трябваше да пропътуваш определено разстояние, преди да стигнеш до кораба?  Беше ли необходимо просто да изоставиш нещо, което си правил и да тръгнеш, или имаше определено време за потегляне например „в 18:00 часа трябва да се явиш при хангар 15 за потегляне с космически кораб № 1”?

Военните са добре смазана, но много бюрократична машина. Отчита се всяка секунда от живота на всеки военен. Въпреки това, от трите ми години редовна служба няколко месеца остават безотчетни и напълно изтрити от ума ми. Много от това бяло петно е по времето, когато служих в чужбина.

Преди да вляза в кораба, един сержант ме отведе до някакъв хангар и ми каза да вляза вътре. Преди качването на кораба един ЕТ ме инструктира по телепатичен път. Повечето пъти не виждах външната страна на кораба. Вървях през облицовани с шперплат коридори, които водеха към кораба. Понякога нямаше никого наоколо, в това число и охрана, която да мога да видя.

Повечето от нещата, които се случват на кораба, остават на кораба. Понякога, докато бях на кораба, бях напълно наясно какво правя. Когато обаче се опитвах да опиша на хартия подробните си преживявания или да ги изразя на глас, бивах затруднен. ЕТ се забавляват да ни правят на глупаци и ни дават точно толкова информация, колкото е необходимо, за да изглеждаме такива.

Когато пътуването ти свърши и слезе от кораба, направо ли отиде, за да продължиш обичайната си работа? Върна ли се в къщи да починеш и военните даваха ли ти отпуски след такива пътувания? Или те ти разрешаваха да си тръгваш и пристигаш, когато пожелаеш? Разпитваха ли те след завръщането ти от тези пътувания?

След пътуване обикновено пиех няколко бири. Военните никога „официално” не са ми давали отпуски повече от полагаемите ми се 30 дни в годината. Тъй като ми се губеше време, поне в собствения ми ум, може би са ми разрешавали допълнителни отпуски. По време на „нормалната” служба не можех да отсъствам и присъствам по желание. Не помня да са ме разпитвали. Възможно е това да се е случвало, след което военните или ЕТ да са го заличавали от паметта ми.

Когато бях по-млад (17 г.), получих диагноза циркаден дисхронизъм. Диагнозата ми бе поставена от Д-р Бартел от Уичита Фолс, Тексас. Каза ми да не се тревожа. Тогава това бе рядко заболяване и броят на потенциалните пациенти по света не оправдаваше разработването на специални лекарства. Той ми подхвърли: „Хей, знаеш ли, че авторът на „Самотният гълъб” *) живее на 70 км оттук и той има същото нещо като теб! – а аз му викам – Добре, но това какво означава?” И той ми казва, че ако някакво нарушаване на съня може да ме направи известен, това е то!

Аз не съм известен, но напълно разбирам за какво ми говориш. Зная, защото съм непрекъснато на различен времеви режим от останалите. Ние хората не сме вързани към 24 часовата обиколка на Земята и аз съм живото доказателство за това.

*)Бел.прев.: автор – американският новелист Лари Макмъри ( 1936 –  ), получил за тази новела наградата Пулитцър през 1985 г.

Както знаеш, нашите биологични часовници са настроени според деня и нощта на основа въртенето на Земята. Хора като теб имат проблеми с нагаждането към този цикъл, защото може би си прекарал повече време в космоса от болшинството хора. Биологичните часовници на извънземните, ако приемем, че имат такива, работят на различни честоти. На техните кораби телата им не са обременени с гравитация и следователно се нуждаят от по-малко енергия, отколкото ако съществуваха на Земята като нас. Докато човек се намира в космоса, мозъкът му регистрира отсъствието на гравитация, както отсъствието на тъмнината и можем да издържаме без сън по-дълги периоди. Доколкото ми е известно, ЕТ въобще не спят.

Поради отсъствието на гравитация и наличието на светлина вътре в корабите, човешкият ум и тяло не се натоварват много, няма часова разлика, умората е малко или отсъства, както отсъства и умственото изтощаване, което може да бъде само характеристика на извънземната технология, вградена в корабите им. Това обяснява по-малките изисквания за храна и течности. Не си спомням да съм ял или пил, докато съм бил на корабите. Очевидно, за да може бъбреците да бъдат предпазени от повреда, трябва да има някаква система, която да компенсира приемането на течности. Обратната страна на пътуването с извънземни кораби продължителни периоди от време е, че завръщането на Земята натоварва умствено и физически.

20 май, 2005 г.

Намира ли се нашето правителство точно сега в матова ситуация по отношение на тези напреднали души? Те продължават ли да ни показват технологични новости? През 2012 г. ще започнат ли да стават по-познати сред населението?

Не съществува матова ситуация, която да изисква равнопоставеност между хората и ЕТ. ЕТ наливат на хората ново знание на подходящи етапи и това ще продължи дълго, докато съществува човешката раса. Ние хората все още си играем в пясъка с малки лопатки и кофички, но на поточната линия се задават по-големи неща. Някои неща отнемат години, докато населението узнае за тях. Нови идеи и технологии биват непрекъснато прехвърляни към нас – не само към военните, но и към отделни лица, предприемачи, промишлеността, университетите. „Екзотичните” неща попадат първо при военните и техните контрактори, защото средностатистическият Джо не трябва да размахва опасни материали, с които знаят как да си играят само учени и физици, одобрени от ЕТ.

Дали ще се покажат на открито около 2012? Бих се изненадал, ако го направят, но повече хора ще работят с тях и някои ще узнаят.

Какво чувство изпитваше, когато общуваше с тези същества? Те показаха ли някакви емоции? Или това бе по-скоро синдрома на пчелата работник?

Моите първи срещи бяха неформални и почти приятелски. Когато започнах да остарявам, те се дистанцираха. Те бяха около мен, но не ги срещах лице в лице, докато бях на палубата. ЕТ в дрехите на хора извън кораба могат да заблудят всекиго. Те не са ексцентрични и в болшинството случаи комуникират като хора. Имал съм някои ужасни срещи, но това е възможно да са били мои погрешни интерпретации. Съществува вероятност те да са ми показвали някоя ужасна катастрофа или нещо в бъдещето, земетресение или битка. Не съм медиум и не мога да предсказвам нещата, но съм усещал болка и страх и съм виждал да се случват странни неща, които са били прожектирани в ума ми или пред мен, докато съм бил на кораба. Може би това бе тяхна филмова прожекция и това да е бил филм на ужасите, в противен случай защо ще ме излагат на ситуации, по отношение на които не мога да направя нищо?

Работниците-роботи са част от програмата на ЕТ. Те извършват ръчната, отегчителна и мръсна работа. Това са много усъвършенствани машини, които са трудни за разбиране от човешкия ум. Това е като миячната ти машина за съдове да се разхожда из къщата и да събира мръсните съдове, колата ти да ходи да изпълнява поръчки, да сменя сама маслото си и да се поддържа сама и пр. Тези роботи обработват отвлечените хора, както медицинските сестри ти измерват температурата и кръвното налягане, преди да дойде лекарят (ЕТ), за да те прегледа. И също като някои медицински сестри, те са дистанцирани – това е работа и те могат да изплашат пациентите.

Почувства ли някога, че те манипулират? Или по-скоро се почувства като ученик?

ЕТ манипулират така, както го прави един началник, един учител или родител – за да те накара да направиш нещо, което не ти се иска. Дали са ме манипулирали? Възможно е; не обичам да пиша много, нито да правя публични изяви. Дали съм бил като ученик? По-скоро като евтина работна ръка.

Също така, може ли да опишеш своето променено състояние? Какви бяха емоциите ти в това състояние? Дали се усещаше, както по време на сън и в същото време напълно физически осезаемо?

При отвлечените промененото състояние вероятно е резултат от объркване, изключителен страх или дезориентация. Нещо като да държиш реч при раздаване на наградите Оскар и  да се запъваш на всяка дума. Някои от срещите ми бяха лишени от напрежение и състоянието на ума ми бе нормално. Те могат да ни накарат да се чувстваме удобно. Голяма част от запомнения страх при отвлечените се дължи на роботите, които ги обработват. Страхът също така бива използван за блокиране от паметта на много от нещата, които се случват на кораба.

Състоянието на ума не е като при сън, а нормално, с бели петна, обаче някои моменти не подлежат на земно описание. Има области на ума, за които повечето хора не знаят нищо, докато ЕТ не им ги покажат – опитай се тогава да запазиш акъла си!

22 май, 2005 г

Благодаря ти, че отговори на въпросите ми. Мисля, че те са ти показвали възможно бъдеще на Земята. Може би за да те уведомят и за да могат и други (чрез теб) да схванат намека – защо е толкова важно да сменим начините си на мислене, на хранене и на живот.

Бил ли си някога в район 51? Ако не ти е разрешено да говориш за това, може да ми отговориш само с ‘да’ или ‘не’.

Район 51 е прочут, защото много хора вярват, че ако ЕТ посещават Земята, те се крият именно там. Бил съм на няколко места, където ЕТ „се крият”.  Повечето от тях съм виждал само отвътре, така че не зная къде се намират. На такива места никога не съм наясно кое къде е. След като веднъж се озовете в сградата, няма никакви указания къде се намирате. Тази информация не е от значение за ЕТ, тъй като това, което те правят, е секретно.

Корабът колко бързо излезе в космоса?

Няма никакво усещане за движение и корабът е в космоса за секунди, ако не и по-бързо.

Когато разговаряш с жена си за тези срещи с ЕТ, каква е нейната реакция? Човек би си помислил, че жените са по-отворени на тази тема.

Тя вярва; имаше някои неща, които тя можа да види, за да се увери.

Като цяло си мисля, че ЕТ биха се уморили да ни спасяват отново и отново от собственото ни унищожение. Чудя се колко пъти са посещавали древните ни цивилизации и са се опитвали да балансират нещата.

Това е тяхната работа и на всичко отгоре те не се уморяват и отегчават, както хората, когато работят. Вярвам, че изпитват голямо удоволствие от дейността си. Имат чудесни работни условия, фантастично оборудване, добавки за пътуване и прекрасни условия за пенсиониране!

ЕТ не се нуждаят от това да се чувстват удобно с нас. Ние трябва да можем да се чувстваме удобно с тях и за нас това означава един голям скок. С времето и това ще стане. Не зная къде са по отношение равнището си на духовност, но предполагам, че то е доста високо. По-голямата част от контактите ни са с техните машини, които са интелигентни, но лишени от духовност.

Никога не съм се срещал с ЕТ или с нещо, свързано с тях, но майка ми е виждала НЛО над една атомна централа близо до дома ни в 1974 или 1975. Тя ги описа като кълбета светлина. Били са няколко; движели са се по небето с висока скорост, могли са да спират внезапно, след което са се изстрелвали в различни посоки. Майка ми не е човек, който си измисля. Всъщност един неин приятел (шофьор на линейка) дойде да я повика късно една нощ, за да ги види. Той ги бе виждал преди това. В нощта, когато той дойде да повика майка ми, там имаше репортери и струва ми се всичко бе заснето на филм. Така, макар да не съм видял нищо, майка ми е видяла.

Когато чета писмата ти, ми изглеждаш много искрен. Чел съм, че тук на Земята имаме поне няколко различни раси ЕТ. Сирийската раса работи по една програма за обмен на технологии с група хора, които са тайна правителствена агенция на повърхността, но те са група от друга група, която не е известна на правителството. Те ни дават технологии, защото на тяхната планета озоновият слой е бил разрушен и те са били принудени да живеят под земята. Кожата им е много чувствителна към радиация от слънцето поради еволюцията, протекла, докато са живели под земята. Те се нуждаят от генетично модифициране на своето ДНК. Тогава идва нашият ред. Става въпрос за оцеляване. Те не са тук, за да ни навредят. Ние им помагаме да оцелеят. Сивите са също тук, за да продължат живота на своя вид. И те притежават система за съвместен обмен. Ние имаме много богат генетичен фонд тук на Земята. От това, което съм чел, това не важи за някои от тези извънземни цивилизации. Извънземните се нуждаят да продължат своя вид като експериментират с нашия генетичен фонд. Правителството е организацията, която държи това зад завеса от секретност. Мисля, че ЕТ не биха имали нищо против, ако всички знаят, че те са тук. Но нашето гениално правителство мисли, че това ще доведе до масова истерия, ако бъде обявено изведнъж. Те ни привикват постепенно към тази идея. Захранват ни на малки хапки. Като колективно цяло ще можем да приемем това скоро.

Ние трябва също така да помним, че тези ЕТ са друга форма на човечеството. Ние всички произлизаме от един Бог. Те притежават ДНК, както и ние. Просто тяхната е на друг еволюционен етап. Нашата е в началното си състояние. Но лесно можем да кажем, че самият факт на тяхното присъствие тук показва, че не са успели да се интегрират добре и на своята планета. Те са прецакали своята планета като нас. Ако имахме изведнъж достъп до тяхната технология, вероятно нямаше да се нуждаем от нефт или друг тип енергия, за която се заплаща. Извънземните (или братята ни от далечни планети) могат да дадат на тази планета технологии, които определено ще ни вкарат в правия път, за да спрем да убиваме планетата си, но тогава кой ще бъде най-много засегнат?

Точно така, върхушката от фамилии, които манипулират парите на света. Тези, които контролират много аспекти от живота ни зад кулисите. Те притежават 99 % от световното богатство и ни оставят да се заиграваме с 1%. Мислите ли, че са готови да се откажат от най-големите си източници на пари? Това е един обмен, организиран между ЕТ, правителството и момчетата зад завесата (които всъщност управляват правителството и фондовата борса).  Във всички случаи свръх богатите са наясно, че нещо трябва да бъде направено във връзка с наближаващата енергийна криза. Те просто се нуждаят от начин за правене на толкова пари от новите технологии, колкото правят и от старите. Не трябва да се страхуваме от извънземните, които са тук. Те са много по-различни от нас, но ако човек си помисли, навиците на съседите ни са също така различни от нашите. Като хора ние сме се развили по начин, при който мислим, че за да оцелеем, трябва като индивиди да се бием за всичко един с друг. Оградили сме душата си със стена. Всички произхождаме от едно място и нека функционираме като едно колективно цяло. Да освободим сърцето и душата си. Всички сме едно цяло.

Не познавам извънземните, които споменаваш в писмото си, нито техните мотиви. Вероятно те са ренегати. Тези, които познавам, не се нуждаят от нищо, което ние притежаваме. Вместо това, те ни подават постепенно информация, за да напреднем до следващия етап. Тези ЕТ не са от умираща планета, а от много напреднали системи в тази галактика и нямат нужда от нищо. В галактиката ни няма недостиг на никакви материали и тези, които притежават необходимата технология, могат да извличат без ограничение това, от което се нуждаят. Ако са способни да пътуват до тази планета, то те притежават технологиите, необходими за решаването на такива дребни проблеми като тези, които споменаваш.

Има по-висша власт, която управлява слънчевата ни система и тази планета, и това не са група ненаситни хора, които събират ресурси, освен ако става дума за ренегати ЕТ или такива, които са поставени от ЕТ. Няма хора, които действително да управляват тук на Земята, това е само димна завеса. Технологиите не са държани в тайна от шефове на организации, които тепърва трябва да измислят как да изкарат с тях пари. Технологиите, които получаваме и в крайна сметка използваме, са често продиктувани от ЕТ, а не от шефове на организации.

Никога не съм виждал НЛО, но баща ми е виждал няколко пъти, докато живеехме в северната част на щата Ню Йорк. Неговите родители също са ги виждали няколко пъти в същия район. Ако е вярно, че това се случва в рамките на поколения…възможно ли е аз също да съм ги виждал, но да не си спомням?

От това, което съм видял, това става по семейна линия; моите деца нямат понятие, но аз зная, че те също са замесени. По мое скромно мнение, звучи като че ли същото важи и за теб, в някаква степен. Болшинството хора нямат представа, че са били отвличани; някои си спомнят малко, други повече, но никога случайно.

Винаги съм гледал към небето в пълно удивление и съм размишлявал колко малки сме в действителност, преди още да се замисля за смисъла на живота (на възраст около 5 или 6). След това наскоро се събудих със стряскане посред нощ и последното нещо, което помня, че видях, преди да се събудя, бе това лице на 20-тина сантиметра от моето и щом се събудих, знаех, че това е ЕТ, но толкова. Имам нужда да науча възможно повече по този въпрос. Не зная защо съм толкова пристрастен към него, но това силно желание не ме напуска ден след ден.

Според това, което си написал, си бил посетен от ЕТ и за да го потвърдят, те са ти разрешили да си спомниш толкова малко. Друг знак е силното ти желание да знаеш или да си спомниш какво си преживял в космоса. Болшинството хора с удоволствие гледат към звездите, което няма нищо общо с посещения на извънземни. Тези, които са видели звездите от друга перспектива по време на отвличане, остават със силното желание да го направят отново.

Извънземните, за които говоря, далеч не са ренегати. Програмите за обмен на технологии не са дело на ренегати. Не искам да кажа, че извънземните, за които ти говориш, са от умираща планета. Казваш, че няма недостиг на материал, а какво ще кажеш за ДНК? Нашата планета е генетично гърне в края на дъгата. Твърдиш, че имаш бели петна в паметта си. Ти си бил насочен към извънземните кораби от своето правителство. Мислиш ли, че те са вземали хора на разходки за удоволствие? Съществуват причини да имаш бели петна в паметта си и ЕТ, с които си бил в контакт, не са те разходили без определена цел. Давам си сметка, че тук на земята ние не управляваме нещата; ЕТ могат да правят, каквото си поискат с нас с техните технологии. Те са очевидно приятелски настроени, но те не са тук само за да ни помогнат, защото нашата ДНК им е много важна. Не съм казал, че шефовете на организации крият технологии от хората. Хората, за които говоря, могат да сложат такива шефове в малкото си джобче. Ние имаме изследователски мозъчни тръстове на тази планета, които са тайна даже за Националната агенция за сигурност (НАС). Извънземните работят именно с тях. ЕТ не работят с правителството. Коефициентът на интелигентност на хората в правителството е плачевен, затова ЕТ нямат никаква полза от тях. Също така има технологии, които увеличават интелигентността ти 500% и позволяват контакт с подсъзнанието. Тези технологии са били дадени на групата хора, за които говоря. Те ги опростяват, след което ги предават на НАС, след което НАС ги опростява отново и работи с компании от частния сектор (лабораториите Бел), за да ги популяризира. О, да, извънземните ни помагат, но ние им помагаме в замяна. Ти си бил на този кораб по определена причина. Използвали са върху теб технология за подмяна на паметта. Оттам идват и белите петна.

ЕТ, които посещават земята, са хиляди, ако не и милиони години по-напреднали от хората. Не мислиш ли, че такива напреднали същества могат да създадат всяка ДНК, която пожелаят? Без съмнение ДНК е нещо сложно за хората, но не и за високо развити супер същества. Те обаче наистина манипулират нашата ДНК и я използват върху междинни видове, човешки/ЕТ хибриди, но засега не зная много за такива програми.

Какво видя жена ти, което я накара да започне да вярва?

Жена ми бе любопитна относно ЕТ като повечето хора. Казах й, че те ще й изкарат акъла от страх, но тя не ми вярваше и бе сигурна, че ще може да се справи. Освен това тя каза: „Колко лошо може да стане? Уил Смит им даде да се разберат във филма „Ден на независимостта” и Сигърни Уивър се справи много добре с онзи капризен извънземен в три епизода на „Чуждоземен”. Когато хората си мислят за ЕТ, те използват само своя личен опит, който е предимно от телевизия, филми и фантастични романи.”

В крайна сметка желанието й бе изпълнено и една нощ тя зърна един ЕТ във всекидневната ни. За мен те бяха трима и решиха да й позволят да види единия от тях. Тъй като знаеха за желанието й, те го удовлетвориха. Оттогава тя вярва твърдо, но не иска да се среща с никого от тях. Никога не я бях виждал толкова изплашена; помислих, че ще получи сърдечен удар.

Вярвам, че има някои извънземни раси, които са много одухотворени, и някои, които изглежда преследват определена своя програма. Бил ли си някога в контакт с извънземните, които приличат на богомолки? Ти каза също, че си ходил на различни места. Там извънземните по-различни ли бяха от предишните?

Не познавам извънземни като богомолки. Много малко си спомням от израженията на лицата на ЕТ, които съм срещал.

Намирам писмата ти за много интересни и искрени! От чисто любопитство, какво означава да имаш леки подозрения, че те идват?

Те се появяват предимно в ранните утринни часове. Тъй като страдам от безсъние вече почти цял живот, по това време аз съм обикновено буден в леглото. Когато те влязат в стаята, целият ми мозък става електрически активиран, подобно на флуоресцентна крушка, поставена близо до високо енергийно поле и ушите ми се изпълват с висок звук. Никой друг не чува звука освен този или тези, за които е предназначен. Жена ми продължава да спи, тъй като те желаят това.

Срещал съм ги през деня. Бяха облечени като хора и енергийните им полета ми влияеха, като понякога съм усещал стомашни спазми. Те повлияха на някои електроуреди, в т.ч. и на колата ми, когато ги разхождах с нея.

Как човек се подготвя за това?

Как може да бъде преодолян страхът?

Няма подготовка, която да познавам. Познавал съм ги през целия си живот и те все още ме плашат много, макар че съм имал и приятни срещи.

Те идват въпреки всичко и след това просто изтриват неприятните моменти?

Да, те могат да те хвърлят от някой небостъргач просто заради преживяването (твоето), след което да загладят нещата, образно казано

Учените обръщат внимание само на 10% от нашето ДНК – частта, която създава нашите протеини. И мистици, и учени не разбират останалите 90%. Всичко, независимо дали е биологична среда, или състояние на ума, изисква адаптация от страна на лицето, участващо в дадено преживяване. Адаптацията е основният елемент на интелигентност в генетичния ни код и тази интелигентност бива активирана с определени стимули.

Има по-високи честоти на трептене в нашата ДНК, които могат да бъдат активирани чрез образи-катализатори, думи и звуци. Нашата ДНК е създадена, за да реагира на естествени образи, думи, тонове, музика и други външни сили. Да, те могат да манипулират ДНК и го правят, но нашата ДНК е триизмерна карта с неизвестни пропорции. Тя е далеч по-усъвършенствана, отколкото някой си въобразява. Ние тук на Земята притежаваме ДНК, която е относително не увредена и неподправена. Ние притежаваме нещо близко до това, което ни е дал първоизточника. Много ЕТ се нуждаят от характеристиките на нашата ДНК. Тя им помага да решат своя куб на Рубик, така да се каже. Ние притежаваме душа и тя е също част от останалите 90%, които нашите учени считат за боклук. Това е, защото те са много далеч от това да я разберат. С малко изследване в литературата човек може бързо да разбере това, което те знаят.

За да отговоря на един от твоите въпроси – да, разбира се че те могат да създадат своя ДНК, но тя ще може ли да притежава душа? Модификациите ги отдалечават от оригиналния създател, БОГ. Ние всички произлизаме от едно място. Душата ни позволява да се свързваме с нашия произход още сега на свръхсъзнателно равнище, но скоро ще ни бъдат предоставени инструменти, с които да достигнем до своето свръх съзнание и да узнаем, че всички сме свързани с БОГ чрез нашите души. Аз говоря от научна гледна точка и казвам това, защото много хора вярват, че душата е един мит или нещо неживо, но това не е така. Тя е нещо толкова научно доказано, колкото нещо някога е било. Ако си създал нещо и си му дал живот, няма ли да искаш да си свързан с него? Би ли го отглеждал и се надявал, че ще те обича? Ние тук на Земята (които сме възникнали на Земята) сме се оградили със стени като индивиди и практически сме се отделили от обществото. Отдалечили сме се много от това, което би трябвало да бъдем. Но това е добре, защото всеки прави своя избор, добър или лош. Ние сме това, което сме, и ще ни покажат вратата и всеки ще реши дали да премине през нея, или не.

 Аз лично съм голям оптимист за бъдещето на човечеството. Мисля, че този век на индивидуализъм и жажда за власт ще свърши.

Ти говориш фантастични неща за ДНК. Може би вместо само 90% от нея да са в духовната сфера, защо не 100%? Всичката материя е съставена от атоми, атомите се състоят от кварки, кварките от струни и струните не са нищо друго освен екзотични вибрации. С други думи, материята е само една илюзия, вторичен продукт на духовната реалност. ЕТ владеят този феномен и могат да материализират и дематериализират нещата по желание.

23 май, 2005 г.

Под „ранни утринни часове“ имаш предвид 1-2 часа сутрин? Ти унасяш ли се?

Обикновено между 2 и 6 часа сутрин.

Когато описваш как мозъкът ти просветлява, дали това е като че ли стаята бива осветена с шум, докато очите ти са затворени? И след като си отвориш очите, откриваш, че стаята е все още тъмна?

Звучи като да си бил там.

Семейството ти готово ли е да бъде посветено? Аз зная, че моето все още не е. В това писмо има истина, ето защо реших, че съдържа ирония. Това се случи, когато пътувах за Флагстаф и бяхме на самотен път, където имах някакво феерично усещане. Шофьорът на колата пред нас непрекъснато заспиваше и се отклоняваше от пътя. И да кажем, че този облак на хоризонта непрекъснато следваше колата ни. Тогава видях червен, син, зелен и пурпурен цветове. Колата ни бе обвита в лилава мъгла. Като видях това, свалих стъклото на прозореца. Облакът ни следва 5-10 минути. След това им изпратих нещо като телепатично съобщение, че семейството ми все още не е готово. После облакът просто се придвижи напред като че ли правеше рутинна проверка на пътя. Жена ми разказва същото. Не помня да съм чул някакъв звук. Но пък кой знае – карах бързо, когато отворих прозореца. Двамата с жена ми имахме усещането за странна тишина и че някой ни наблюдава.

Семейството ми обича да има твърда земя под краката си – не им е приятно, когато понякога повдигам този въпрос пред тях и аз се старая да не го правя. Изглежда, че помниш преследването в детайли, но не и посещението, което е често срещано и вероятно за добро. Посещенията от ЕТ не са препоръчително семейно приключение.

Това, което казваш, наистина събужда интереса ми. Благодаря много, че споделяш всичко, което можеш, с нас. Онзи шум който описваш, че си чул, когато те са те посетили – аз чух същия шум, когато се събудих и видях ЕТ пред себе си. Всичко, което казваш, ми изглежда много реално, все едно че вече зная тези неща. Ще продължавам да чета тази кореспонденция и се надявам да науча още много от теб. Благодаря ти отново.

Бих искал също така да споделя един сън, който сънувах преди 2-3 години…Имаше група от разни хора, които не познавам, и аз се мъчех да изляза от тази подобна на хамбар сграда с много различни коридори. На всяка стена имаше по един дигитален часовник и той отмерваше времето много бързо назад. Всички бягахме и хората пищяха и искахме да се спасим, но не зная от какво. Тогав, в края на съня, часовникът спря на нула, всички затворихме очи, дъхът ни спря … и аз се събудих.

Това бе един от онези сънища, които не приличат на сън, а на действителна случка. Никога няма да го забравя, докато съм жив, защото чувството бе на паника и предстояща смърт и всички загивахме, ако не се измъкнехме, преди часовникът да удари нула. С удоволствие бих чул мнението ти за този сън.

Не съм тълкувател на сънища, но може би това е лично послание до теб, че след смъртта се събуждаме за една нова реалност. Смъртта е грижа номер едно, която споделят болшинството хора. Когато се събудим от един сън, ние преставаме да съществуваме в онзи свят на съня. В определен смисъл умираме в онзи свят и се събуждаме в този. Същото става и в този живот – при смъртта ние се събуждаме в друго съществуване. Няма истинска смърт, а само непрекъснат поток на живот с много клонове и реалности.

След последния ти коментар всичко ми става малко по-ясно. Благодаря ти много за помощта. Ще продължа да чета тази дискусия и да научавам повече и повече…благодаря отново!

24 май, 2005 г.

Чудя се дали ефектите върху ЕТ са същите. Дали умовете им се чувстват като че ли са били упоени? Питам се дали са свикнали с това, или пък въобще не им влияе. Може би въобще не ги засяга, но когато прекарат прекалено дълго време в нашата атмосфера, дали стават дезориентирани? Просто разсъждавам.

Планетата Земя е игрално поле за ЕТ; хората са по-„чужди” на Земята от ЕТ. Те не се влияят, ако поставим чаши с вода около къщата, не могат да бъдат заключени в стая, нито могат да бъдат засегнати от земни микроби. Те са участвали в създаването на тази планета и на всичко върху нея от незапомнени времена. Умовете им въобще не се влияят от земната атмосфера. Това не е така обаче при много хора – те страдат от алергии, грипове и множество други земни заболявания. ЕТ са били в този тип атмосфера преди хората и са добре приспособени към нея. ЕТ нито се разболяват, нито биват дезориентирани.

Какво знаеш за технологиите на ЕТ? Например за техните кораби с електромагнитна пулсация?

Те са много по-екзотични, отколкото можем някога да си представим. Те могат лесно да изчезнат от погледа и да преминават през твърди тела.

Притежават ли ръчни оръжия? Те са разузнавачи – следователно може би притежават такива оръжия. Искам да кажа, че трябва да срещат враждебни територии някъде из вселената. Представям си, ако можем в действителност да наблюдаваме война между галактики. Тогава нашите ядрени оръжия вероятно ще изглеждат като ръчни гранати.  Може би притежават оръжия с анти-материя, които при нужда нанасят огромни поражения.

Извънземни кораби са били сваляни на тази планета и тъй като човешката технология не е способна на това, остава това да са направили други ЕТ. Не съм виждат нито една от оръжейните им системи. Не мисля, че те се нуждаят от тях срещу хората и не мисля, че другите ЕТ могат също така да ги използват срещу нас. Няма съмнение, че се водят битки, защото има милиарди слънчеви системи в тази галактика, което се равнява на стотици милиони високо развити раси и вероятно съществуват диспути.

Предполагам е безопасно да допуснем, че всички ЕТ, които ни посещават, са по-напреднали в развитието си от нас, но също така и че не всички извънземни са на едно и също технологично равнище. Следователно ще бъде безопасно да предположим, че Сивите от Розуел са били свалени от по-напреднала раса, което ни е дало възможност да възстановим техния кораб?

По-добро предположение би било, че те нарочно са свалили на Земята няколко елементарни кораба с подобни на живи андроиди, които ние така или иначе не можем да сравним с нищо друго.

Те вероятно са видели как разграждаме атома и са си казали: „ей, виж тия какво могат”. Тогава Сивите може би са дошли, за да погледнат по-отблизо и са станали жертва на подла идея от някого, който е бил по-високо в хранителната верига.

Опенхаймер, Ферми и други са имали сътрудници ЕТ, когато са открили уравненията за атомната бомба. Гениите не са толкова глупави, за да кажат някому откъде са взели най-добрите си идеи, в противен случай няма да бъдат считани за гении, нали?

Колкото до разбирането за живот след смъртта, приемам го. Майка ми е много религиозна и възприема напълно идеята за ореолите и райските врати. Това е, което предполагам обикновено си мислят хората. Но месец след като дядо ми почина от емфизем, той се завърна на кратко посещение една вечер в спалнята й, предполагам за да се сбогува, както твърди тя. Той й казал да не се тревожи за него, че е добре…но посланието към нея, преди да си тръгне, било: „Това не е, каквото си мислиш”. Което според мен означава да забрави за ореола и райските врати, защото нещата не са такива, каквито свещениците искат да вярваме или да си въобразяваме, че са. Аз й казах, че той просто е отишъл по-нататък по пътя и ние ще го настигнем по-късно. Нямам представа какво прави той сега, тъй като не й е казал. Предполагам или че не му е разрешено, или че е много сложно.

Религията е велико успокоително средства за много хора, докато са на Земята, това е нейната цел. За болшинството хора другата страна не е много по-различна от Земята. За тези, които очакват да се окажат седнали с арфа в ръце, това ще бъде голям шок, защото, о ужас, хората и там изпълняват определени задачи! За тези, които изпитват удоволствие да се занимават с нещо, да бъдат продуктивни и да творят, това ще бъде намиране на рая.

 (Отговор на враждебен въпрос, който не е включен в тази книга.) Съжалявам, че е трябвало да паднеш толкова ниско. Може би ще имаш късмет и приятелите ти няма да видят писмото ти в тази дискусия. Най-малкото, което мога да направя обаче, е да ти отговоря. Зная, че ще харесаш много отговора ми.

Дрейк не е прав, не е прав, не е прав – той е бил, и в момента е, далеч от реалността и е доказателство, че висшето образование може да осигури по-добър доход, но определено не и мъдрост, интелигентност или знания. Според неговите уравнения, ние хората сме много специални и уникални в тази огромна вселена с милиарди звезди и планетни системи. Това не е научно и е просто невежество. Обяснимо е, защото той изхожда от вярването, че животът е просто случайно явление, което отговаря на съвременната широко разпространена психоза.

Не можем да използваме тази логика, за да докажем, че съществуват и различни извънземни раси, тъй като според нея могат да съществуват и гигантски невидими глави лук. Не можем да знаем нещо, преди да го открием и докажем. Това да градиш своя собствена реалност не е здравословно. Нека си останем с нашата реалност.

Коя реалност – тази, според която хората са вярвали в продължение на хилядолетия, че Земята е център на вселената? Много хора продължават да вярват в това и днес. Или тази, според която хиляди години всеки е вярвал, че Земята е плоска? Зная, че тези аналогии са станали изтъркани и важат за всичко, включително и за бабините свръх тайни рецепти за сладкиши, но те са трудни за оборване. Ти живееш в един свят, който можеш да осмислиш, на какво друго можеш да се опреш. Някои хора имат по-голям багаж, различни преживявания от твоите и следователно техните реалности са различни и уникални. Не можеш да прехвърлиш своята реалност някому другиму. Някои хора водят стерилно съществуване и носят капаци на очите си, предписани от съответното общество. На тази планета има над шест милиарда души и ЕТ са премахнали капаците на няколко милиона от тях. Можеш да кажеш, че мозъкът ми е промит или че страдам от илюзии, обаче не съм такъв, който вярва, че трилиони звездни системи са лишени от живот, защото това е чисто невежество.

Хората са открили това след действително изследване, изучаване и мислене. Те просто не са казали: „ЗНАЯ, че в живота ми няма чудеса!” Изведнъж ще си помисля, че навсякъде има извънземни раси. Виж какво, аз вярвам, че всичко е възможно и вселената е само това, което познаваме. Непознатото е безкрайно и оттам идват чудесата. Аз не вземам това неизвестно и не го превръщам изведнъж в известно само със собствените си идеи. Това не само би отнело чудесата от света, но и ще затвори ума ми и ще лиши нещата от смисъл.

Когато една извънземна раса пристигне тук, обясни откъде идва и пр., или ако получим доказателства, че те са тук или някъде там, аз няма да предполагам, че те са тук или там. Бих могъл да разбера възможността, но единственото, което мога да кажа е, че има ГОЛЯМА вероятност там някъде да има извънземни. Аз си оставам умствено здрав, разбирам възможността за всяко нещо, но не прехвърлям само собствените си идеи върху колективната ни реалност и не разказвам на хората неща, от които нямам представа.

Аз не си съчинявам всичко това, защото майка ми ме е изоставила като малък и не съм компенсирал с измисляне на въображаеми приятели. Животът ми не е бил по-лош от този на други, живели на същото място, и майка ми не ме е пренебрегвала.

Аз видях Земята от космоса повече от веднъж – не насън и не като илюзия. Когато бях много млад, около 50 години преди СССР и САЩ да изведат хора в орбита, преди телевизионни програми като Стар Трек и много филми за извънземни и книги, аз се разхождах в един космически кораб с други деца и често поглеждах през илюминаторите и виждах огромни кълба (планети и луни), които висяха в космическия мрак.

Живеех в малко село без модерни удобства и за нас не съществуваха телевизори, радиоапарати и приключенски книги. Няма начин умът ми да е създал това, което преживях, без някакъв източник, подобен на телевизията, книгите и подобни истории. Родителите ми не вярват в ЕТ, така че те не са ми разказвали истории за такива същества. Много жалко, че не можеш да отвориш погледа си и разтегнеш мисълта в тази посока. Предполагам, че ще трябва да почакаш, докато се случи, за да го повярваш и не виждам нищо лошо в това.

Задачата на ЕТ не е да накарат всички да повярват, че ги има. Свободната воля се поддържа от всички религии и от различни начини на мислене следователно нека тя определя дали ще вярваш, или не. Не мисля, че те се нуждаят от това всички на тази планета да вярват в тяхното съществуване…посланието е налице и всеки прави сам своите заключения. Те знаят това и мисля, че нямат нищо против. Също както всеки не вярва в един и същи Бог, или даже че има Бог – същото се отнася и до ЕТ. Това е само скромното ми мнение.

Ако ЕТ желаят пълно разкритие (на присъствието им), за тях това ще бъде лесно. Очевидно те не желаят това. Те обаче ни подготвят бавно – чрез житни кръгове, отвличания, филми, книги и хора като мен, които привличат вниманието на мнозина. Болшинството хора просто не вярват – точка. Виж само колко много време бе необходимо, за да разберем, че Земята се движи около слънцето и че тази планета не е плоска, макар прости инструменти и здравият разум да са могли да разкрият този факт много отдавна. Някои хора ще вярват, не защото могат да бъдат лесно подлъгани, а защото го знаят инстинктивно. Мнозина ще продължат да преживят около старата ясла (убеждения), защото всички останали правят това. И в това няма нищо лошо, както казваш – те ще се променят, когато са готови, или няма да го направят, което също е добре.

Уха! Въпрос – за да видиш ЕТ, трябва да отидеш на тъмно място или на открито, сам и в малките часове на нощта? Правилно ли разбрах? Защо всичко това ме плаши? Те неприятни ли са?

Исках да кажа, че ако искаш нещо достатъчно силно, можеш да го накараш да ти се случи, в това число и посещение от ЕТ или отвличане. ЕТ могат да те вземат и даже да те посетят на Тайм Скуеър посред бял ден, ако поискат, без някой друг да ги види освен теб. За да видиш един ЕТ, не е необходимо да се изплашиш късно през нощта в тъмна гора сам и без оръжие или фенер. Но ако можеш да понесеш това за половин час или малко повече, ще добиеш бегла представа какво усещат отвлечените, когато ЕТ ги вземат. Не зная дали са неприятни на вид и не си спомням как точно изглеждат, но в тях има нещо, което предизвиква страх от бога. Може би ЕТ контролират ситуацията, като прожектират неща в ума, защото те могат да превърнат срещата с тях и в приятно преживяване.

Бих желал те да се раздвижат. От векове не съм спал като хората. Поне биха могли да ми изпратят и-мейл или назначат среща.

Надявам се, че не страдаш от безсъние, защото очакваш посещение от ЕТ. Животът ни не се върти около ЕТ. Те си вършат работата и ние трябва да вършим своята на твърдата земя. Няма нищо лошо да вярваш в нещо, но не и да бъдеш обсебен от него. Ако щеш вярвай, но аз не съм обсебен от ЕТ. Аз просто предавам малко информация за преживяванията си там, за да могат хората да се замислят.

Имам един прост въпрос към теб. Ако ЕТ са по-напреднали от нас, и ако съществуват многобройни раси от ЕТ, то тогава някъде там има ЕТ раси, които превъзхождат други ЕТ раси. И тогава, питам, кой мислиш, че е на върха? Нещо трябва да създаде извънземните.

На земята има шест милиарда души. Според някои изчисления, около два милиарда са мюсюлмани, един милиард християни и може би още милиард будисти и остават два милиарда за останалите. Повече от три милиарда души вярват, че един бог е създал всичко. Кое е дошло първо – яйцето или кокошката? Според дарвинистите първо е било яйцето, докато според вярващите в съзиданието – кокошката. Учените вярват, че вселената е на около четиринадесет милиарда години и е възникнала за части от секундата според теорията за големия взрив, което не е много по-различно от вярването в съзиданието. Но вселената би могла да бъде и десет пъти по-стара – кой може да преброи? Ако е, това прави на пух и прах теорията за големия взрив. Възможно е вселената не само да е безкрайна, но и да е съществувала винаги, като непрекъснато се пресъздава в центровете на галактиките и експлодиращите звезди. И така, всъщност интелигентният живот може да е съществувал трилиони и трилиони земни години и винаги да е съществувал и нищо да не е било „създавано”, което определено е един парадокс, който човешкият ум може да предъвква.

Аз чета тази кореспонденция и съм абсолютно удивен от това, което имаш да кажеш. Вярвам на всяка дума и мисля, че това е невероятно. Бих искал да ти благодаря, че споделяш историята си с нас. Имам един въпрос. В последните няколко страници се говори за това как ЕТ се опитват да ни помогнат и подобни неща. Би ли казал, че те само се опитват да ни помогнат, или можем да кажем, че е възможно те да са ни създали? Зная, че това е малко изхвърляне, но просто съм любопитен.

Това, което виждаме като брилянтна технология и научни пробиви, са детска игра в сравнение с това, което съществува в реалната огромна галактика, в която живеем. Хората са „посадени” тук преди безброй години и са отглеждани от определени ЕТ. Тялото обаче е само един елемент от уравнението – има една вечна душа, вградена във всяко тяло. Има много равнища на ЕТ, участващи в процеса, който наричаме човечество.

25 май, 2005 г.

Това е наистина интересно. Искаш да кажеш, че вселената просто е съществувала? Мислил съм върху това в последно време. То може да има и някой главнокомандващ, който е над всичко; всичко е толкова трудно за разбиране. Идеята, че вселената просто е съществувала, както мисля, че намекваш, е много интересна. Ако това е така, дали наистина имаме някаква цел, „след като сме излезли от люпилнята”?

Идеята, че вселената е съществувала винаги е по-трудна за преглъщане от съществуването на един всемогъщ бог, или че ЕТ са реални, или че ние сме едни интелигентни маймуни. Ние, хората, се приспособяваме към дадена идея и по-скоро ще умрем, отколкото да се откажем от нея. Идеята за една вечна вселена ще преобърне много вярвания (религиозни и светски), както и разбирането за това какво представлява материята. Това, което имам предвид под ‘излюпване’, е разпръсване из слънчевата система, изграждане на градове на други планети, луни и в космоса и в крайна сметка – създаване на мега комплекс от градове, съдържащи милиарди хора.

Целта на човечеството е да проектира и построи извънземните структури и по този начин да добави експоненциално към колективното ни знание в процеса на откриване и работа с нови и екзотични материали, открити на други планети. Хората са индивидуални клетки, които създават едно по-голямо цяло, като клетките, които се размножават и изпълват човешкия череп. След хиляди години слънчевата система ще блести с човешка дейност и ще имаме много повече знания под ръка. Хората ще бъдат по-близко до разбирането на нашия произход и до това кой дърпа конците.

Няма смърт и някои хора се завръщат обратно на това място, след като си отидат. Други ще останат в духовната сфера и ще продължат работата си оттам. Някои хора ще се превърнат в друг вид същества, работещи в тази слънчева система или в една от трилионите други слънчеви системи в галактиката.

Първо, благодарности за това, че споделяш своите преживявания. Връщайки се към времето, когато си напуснал Земята и си бил на кораба. Любопитен съм относно влиянието върху тялото ти. Всички сме наясно с химическите реакции, които стават в тялото ни, които непрекъснато се менят; как усещаше своя метаболизъм след пътуването? Как се чувстваше тялото ти? Как ЕТ компенсираха клетъчната ти дейност? Изпражненията ти различни ли бяха, когато се завърна в къщи? (Не се шегувам) Само се опитвам да разбера как това е повлияло анатомично и физиологично. Мисля, че умствените, емоционални и пр. въпроси бяха отразени добре в предишните постинги.  

Както знаеш, тук на земята метаболизмът протича непрекъснато, за да отговори на изискванията на ума и тялото. В космоса обаче и в корабите на ЕТ нещата са различни. Умът и тялото се нуждаят от част от енергията, необходима им на Земята и тази част, изглежда че се излъчва от самия кораб. Влизането в кораба от физиологична гледна точка е по-леко от излизането. Нагаждането към гравитацията и метаболизма от нещо подобно на летаргия обратно до пълноценно функциониране изсмуква енергията, но това обикновено трае кратко време. Имаше обаче случаи, когато се чувствах като че ли съм работил в каменовъглени мини няколко смени подред. След завръщане има забележима разлика в телесните функции и отпадни продукти. Това обаче важи и когато съм на ваканция тук на Земята – смяна на времето, времеви зони, смяна на диетата, загуба на багажа и пр.

27 май, 2005 г.

Имат ли извънземните кораби устройство за създаване на гравитация? Плаваше ли из кораба, докато летеше в космоса? Скоростта толкова висока ли бе като че ли корабът въобще не се движеше? Тялото ти остаряваше или оставаше без промяна? Толкова засега, но винаги има и друг ден.

Не съм плувал, нито съм усещал гравитация върху тялото си. В космоса няма усещане за горе, долу или встрани, а има усещане за равновесие. Да стоиш прав и да вървиш, е същото като да си на Земята без умората, така че гравитацията, или която и да е сила, която те предпазва от това да подскачаш из кораба, не натоварва мускулите. Нямаше усещане за движение, когато корабът се изстреля с голяма скорост; не видях никакви колани за привързване и аз самият не бях на седалка с колани. Не си спомням да съм видял седалка; може би те ги слагат само за много важни персони. Тъй като тялото не е подложено на някакво натоварване, докато се намира на кораба, вероятно процесът на стареене през тези периоди се прекратява за времето, прекарано заедно с ЕТ.

Вярвам на историята ти, но ти като че ли приемаш тези извънземни като Бог. Съжалявам, че засягам религиозна тема, но съм бил дълго време християнин и в същото време винаги съм живял с чувството, че има безкрайно много отвъд това, което виждаме. Мисля, че съм осъществявал контакт (с ЕТ), защото когато видя някое тяхно изображение, си спомням странни преживявания, които никога не съм имал, и получавам спазми в стомаха.

Не вярвам, че извънземните са богове и те никога не са претендирали за това.

Усещам, че ме наблюдават, докато съм сам и понякога това става непоносимо. Когато видя изображение на Сиви, получавам стомашни спазми и други усещания. Как мога да им кажа да не изпращат програмисти (андроиди) и да ги помоля вместо това да дойдат лично?

ЕТ и техните машини няма да те наранят – това не е тяхната цел. Ако си лош или си направил нещо лошо, то тогава ще трябва да се поправиш. Ако не си, не се безпокой. Всъщност те може би са дошли, за да ти помогнат. Ако си сторил нещо лошо и искаш да се промениш, те могат да ти помогнат без контакт лице в лице. Те чуват всяка твоя мисъл и ти можеш да им предадеш желанията си по този начин. В крайна сметка, гледай ежедневната си работа и нямай грижа за тях. Те ще свършат работата, която е трябвало да свършат, и ти може да не усетиш нищо в този случай. Поради това, което са, хората имат естествен страх от тях. Не се страхувай, защото няма повод за това, ако самият ти не носиш зло в себе си.

Има ли нещо, което мога да направя, за да се появят пред мен – само да не е през нощта. И така имам проблеми със заспиването.  Просто да ме забележат.

ЕТ не са тук, за да ни забавляват и затова повечето отвлечени не помнят много. При много срещи с тях няма нещо, което си струва да се запомни. Не трябва да правиш нищо, за да те забележат. Те знаят кой си и правят това, което е нужно, при контактите си с теб. Те решават колко да си спомниш и ако си спомняш малко или нищо, то е за твое добро. Те знаят за всички твои притеснения и изисквания. Преждевременното предизвикване на среща може да се окаже нож с две остриета, защото тогава ти ще узнаеш без съмнение, че те са истински, но срещата може да не бъде много положителна за теб и тогава е възможно да ги молиш да я заличат от паметта ти. Защо някои срещи са толкова лоши? Защото те може да ти покажат нещо за самия теб, което е по-добре да не знаеш.

След като започнах да изчитам твоята тема, започнах да се страхувам все по-малко. Също така нощните срещи станаха по-интензивни. Само преди три дни, след като ти спомена за светлините и звуците, имах най-интензивното си преживяване до този момент. Трудно ми е да го изразя с думи. Питах те за напрежението, усещано преди дадена среща. От миналата седмица насам се появи нещо ново. В ума ми непрекъснато ми се появяват мислите „Добре ли е да се появим?”, „Ти добре ли си?”. Не зная дали можеш да хвърлиш малко светлина върху това. Все по-малко съм склонен да изпитвам уплаха, но това не ми помага да заспивам по-лесно.

Само те знаят какъв интерес имат към теб. Не е задължително обаче да си спомняш каква връзка имат с теб и защо. Те винаги действат под прикритие. В някои случаи те ще ти позволят постепенно да си спомняш някои неща, но това може да бъде бавен и продължителен процес. ЕТ са много по-различни от нас по отношение на външен вид, излъчвана енергия и поради факта, че говорят в ума ни и узнават всичките ни мисли и това ни поставя в неизгодно положение. С тях няма празен разговор и това е друга съществена разлика. Те може да усетят, че искаш да помниш повече и тогава ще започнат да те подготвят за такава евентуалност и в крайна сметка ще поставят в ума ти тази идея. Във всички случаи няма защо да губиш от съня си; ти не можеш да направиш нищо по въпроса и те няма да ти навредят.

По природа съм много скептичен и допускам възможността всичко да е просто едно пожелателно мислене от моя страна. Каквато и да е истината, това бе за мен голям проблем и сега нещата вече са по-добре, благодарение на твоите постинги, за което ти благодаря. Нямам никакво намерение да насилвам нещата и искам да ги оставя да се развиват по естествен път.

26 юли, 2005 г.

След изчитането на цялата тема, виждам, че си успял да дадеш някои удивителни отговори на зададени въпроси. Вярвам, че много от отговорите ти по всяка вероятност са коректни. Освен ако си чел прекалено много научна фантастика и си оформил гледната си точка от сбора на въображението на съответните автори. Обаче твоите описания на „донякъде замъглените” преживявания и образи са почти идентични с друга информация, която имам, от някого, който „е бил там и е правил това”. Както много други, аз не мога да бъда 100% убеден, преди те да се приземят и да се разкрият пред всички. Но наистина с удоволствие изчетох темата ти и съм готов да продължа!

Аз не чета научна фантастика. Преживяванията ми са реални и аз ги излагам според възможностите си. Разбирам, че е трудно, ако ли не невъзможно, да се повярва, че извънземните са тук, без да могат да бъдат видени, но истинската мистерия не е защо много хора не знаят за тях, а защо толкова много знаят. Болшинството от тези, които знаят за ЕТ, не биха го допуснали открито, защото това би компрометирало кариерите им.

Имайки предвид единадесети септември (2001), войната в Ирак и цунамито (в Япония, 2011), не мислиш ли, че ЕТ би трябвало да се появят?

ЕТ се появяват всеки божи ден и те са в контакт с определени хора от тази планета като съветници. Много хора не знаят, че си имат работа с ЕТ, а тези, които знаят, не казват.

Ти си работил за военните. Какво мислят те за откровенията в библията?

Военните са голяма общност от хора със същата смесица от религиозни вярвания, както и цивилното население. Това важи и за висшия ешелон. Някои вярват като теб, че Армагедон предстои всеки момент, докато други не знаят в какво да вярват. Тези, които знаят и общуват с ЕТ, са най-обърканите. Все едно да си в клетката на лъва без средства за защита. Тези лъвове (ЕТ), могат да ни изконсумират за секунди, ако поискат, но те не са тук за това, или поне повечето от тях.

Няма край на света, както и Армагедон с повсеместни разрушения, както е описан от библията и друга древна литература. Ще има обаче голяма промяна в технологиите и в стандарта на живот, когато се готвим да посрещнем предизвикателствата на космическия век.

Болшинството хора дори няма да забележат промените и тези, които очакват голямата промяна и това да бъдат издигнати в небето от Спасителя, ще бъдат разочаровани. Това няма да се случи. В същото време хора са били издигани на небето в кораби и това се е случвало от хилядолетия. Пътуването обикновено не продължава дълго и те се връщат обратно.

Уха. Изчел съм цялата тема и ми е много интересна. Забелязах, че тя почти угасна в края на май и ти изглежда си я съживил вчера. Имам усещането, че все има нещо, което се опитваш да извадиш на бял свят и което премълчаваш. Би било чудесно просто да го изложиш. Дали има нещо общо с първите четири думи, с които откри темата?

Това, което си написал до този момент, е удивително, макар че аз оставам скептик. Очевидно нещо се случва и съм съгласен, че то е толкова реално, колкото носа на лицето ти. Просто не съм напълно убеден, че е това, което описваш. Въпреки това ти желая късмет.

Имало едно време една синя планета – „Третата скала от слънцето насам” и всички хора на нея вярвали, че са в центъра на вселената и защо не. Слънцето (звезда) обикаляло около планетата веднъж всеки ден и очевидно боговете ги предпочитали пред всички други звездни системи. Това ни се струва забавна приказка и въпреки това средният човек го е вярвал цяла вечност. Днес повечето хора знаят, че слънцето стои на едно място и въпреки това си въобразяваме, че сме в центъра на вселената. Милиони и вероятно милиарди хора все още вярват, че боговете са облагодетелствали земляните пред останалите милиарди безкрайни звездни системи. Със сигурност има хора готови да повярват във възможността на някои от тези други планети да има микроби и други нисши форми на живот, които искат да се развиват и евентуално да станат интелигентни, както са сторили това хората на тази планета.

Тази тема е за извънземните от космоса, които са пропътували милиарди мили във фантастични машини и които са правили това в продължение на хиляди години и ще го правят още хиляди години в бъдещето.

Те действат така без одобрението на хората, защото те са били тук първи и са безкрайно по-сложни същества от нас. Един възрастен няма нужда да иска позволение от петгодишното си дете, за да направи каквото и да е; може ли такова дете да даде някакъв полезен съвет на възрастния? Детето е напълно зависимо от възрастния и няма никаква представа за този възрастен.

29 юли, 2005 г.

Изглежда, че говориш за преживяванията си с един тип извънземни от името на всички различни извънземни. Може би си програмиран или са те накарали да вярваш, че те не допускат грешки и че са богоподобни. Вероятно Клифърт Стоун*) е бил програмиран от извънземните да вярва в 57 техни разновидности и е бил накаран да повярва, че те допускат грешки. Това са случаи, в които ЕТ са били залавяни и кораби са били възстановявани и изследвани. Може би той е прав в показанията си, както и ти си прав в своите. Кой би могъл да знае?

*) бел.прев.: Clifford Stone – бивш американски военен, обявил публично срещите си с извънземни, осъществени по време на работа в секретни военни програми.

Нека го кажа по този начин: Зная, че има хиляди извънземни, които идват и си отиват и живеят на тази планета, и много хора знаят това. Какви са шансовете цивилното население никога да не открие нещо – части от НЛО, тела и пр.? Нищо не бива открито, защото те не правят грешки. Кораби и ЕТ, или по-вероятно андроиди от катастрофирали извънземни кораби, които са притежавани от различни правителства или от техните военни, са били излагани на показ за целите на протичащия процес на пробуждане.

Не зная колко различни видове ЕТ посещават тази планета и се съмнявам, че някой е наясно. Четири-пет милиарда звездни системи в тази галактика предполагат безкрайно много възможности. Въпреки всичко, това е един голям пъзел и отделните му части са разпръснати сред населението. Процесът на пробуждане е бавен и муден, вероятно за да бъде избегната спънка в програмата, която да наруши плавния преход.

29 юли, 2005 г.

Имах среща с извънземен, макар и чрез телевизията. Почувствах емоционална връзка с него. Забравих името на филма, но да, явяваше ми се насън, дни след като гледах филма.

Може би ще трябва да изгасваш телевизора и от време на време да излизаш на открито. Хората, които вярват, че сме сами във вселената трябва да се прегледат при психиатър. Обаче болшинството психиатри също вярват, че сме сами във вселената. Самият този факт би трябвало да ти говори нещо.

Казваш, че те не могат и няма да наранят хора и въпреки това, има множество разкази на хора, които описват болезнени експерименти, провеждани с тях. Да не говорим, че тези хора са били отвличани против волята им. Тогава какво означава това?

Голяма част от болката идва от ужасния страх, събуден от странната среща с извънземните. Този страх усилва цялото преживяване – докосването или движението около човека причинява тревога и паника. Насред изпитвания ужас, умът на човек може да роди всякакви страховити сценарии.

Зависи много кой прави отвличането и с каква цел, но болшинството отвлечени биват върнати в същото физическо състояние, в каквото са били преди срещата. Някои ще се чувстват по-добре, може би поради малко подобрение в тяхната ДНК или с отстранено физическо заболяване. Няма други следи от нараняване, освен леки белези по кожата на няколко отвлечени.

След като знаят всичко за нас, защо тогава има толкова много хора, които ИСКАТ да срещнат ЕТ и да бъдат отвлечени от тях, докато в същото време изглежда че ЕТ отвличат хора, които не желаят да бъдат отвлечени или не знаят нищо за ЕТ? Отново, против свободната им воля.

Тези, които искат да срещнат ЕТ, имат в съзнанието си романтичната представа от филми като „Стар Трек” и космически пътувания във фантастични кораби със същества, които знаят всичко и живеят в утопични цивилизации някъде там отвъд слънчевата дъга. Всичко това е вярно, защото има фантастични пътувания за някои и сравнени с хората ЕТ живеят в утопия.

За съжаление ЕТ не са тук, за да осигурят увеселителни разходки за жителите на Земята, макар за някои това да се оказва положителен момент от проведените срещи. ЕТ имат работа за свършване, сложни задачи, които включват отвличане на хора против волята им. Само в малко демократични общества хората притежават илюзията за „човешки права”. В останалата част на света не съществува такава фантазия и очевидно ЕТ мислят по същия начин.

Аз все още съм твърд скептик, но ти ме убеди, че вярваш. Не съм сигурен каква полза извличаш от това, но то явно е факт. Продължавай.

Понятно е, че някои хора се нуждаят от доказателства за неща, които не виждат. В същото време това, което милиарди хора приемат без колебание, като например естествения подбор (дарвинизма) и идеята за един могъщ и често разгневен бог, също няма доказателства.

Дарвин е имал много добри идеи за произхода на живота, но никога не е представил доказателства. До днес нищо от това, което е изложил, теоретизирал и в което силно е вярвал, не е доказуемо, макар много от него да изглежда смислено за тези, които нямат друго, на което да се опрат. Неговата липса на доказателства не получава същата критика от научната общност, която обират други дисциплини и философии.

Въпреки това, за разлика от религията и нейния светски дубльор (дарвинизма), и двете до голяма степен основани на предположения, хиляди хора са преживели контакт с извънземни, реален физически контакт, и въпреки това тези, които не са изпитали такъв контакт, отказват да им повярват.

Как може някой да докаже, че е прегърнал детето си миналата седмица? Може да го прегърнете днес, но това не доказва, че сте го направили миналата седмица. Може ли да приемем признанието на детето за доказателство? Откъде знаете, че детето не е имало също като вас халюцинации? Вероятно  голямата нужда на детето от милувка стои зад тези халюцинации?

Да не вярваш в нещо поради липса на личен опит е неразумно. Ако приложим тази идея навсякъде, ще останат много малко неща, в които някой ще може да вярва.

31 юли, 2005 г.

Добре тогава, каква е тази „работа”, която те имат да извършват?

Тъй като те са нелегални работници без работни визи, могат да загазят много, ако отговоря на този въпрос

Или е това, или просто нямаш отговор, както мисля. След като знаеш толкова много, защо си от тази страна и говориш за това? Защо не отидеш и не докажеш, че си нормален и след това не разкажеш историята си на хора, които могат действително да направят историята ти известна на масите?

Равнището на скептицизма в тази НЛО тема ми говори, че широката публика не е готова или заинтересувана да узнае какво се случва. Хората си живеят в уютни мехури и нямат нужда да напускат своя измислен свят. Може ли някой действително да бъде доказано нормален? Както и ненормален?

Опитал съм се да публикувам историята си, но малко са заинтересованите, затова публикувам отделни части в тази тема.

Колкото повече съм близо до истината, толкова по-абсурдно звучи всичко, така че аз туширам нещата и ги правя малко по-вероятни и въпреки това, вярващите са малцина.

Това не е платформа за НЛО, а за конспиративни теории. И ако искаш да знаеш, има възможни обяснения за НЛО, които не включват съществуване на извънземни с физически тела, като скъпоценните  измислени Сиви. Опитай се да мислиш в термините на не човешки интелект и не физически същества, за да се събудиш. Това не е необоснован скептицизъм.

Аз не спекулирам и не гадая по повод на извънземните. Зная, че те са реални и че са тук. Това, че ти не знаеш не отменя факта, че те са реални. Ти можеш, ако искаш, да продължиш да вярваш, че сме центъра на вселената и ще имаш много хора, които да ти правят компания.

1 август, 2005 г.

Да бъдем наясно – ние сме 90% в съгласие. И допускам, че може да греша за останалите 10%. Възможно ли е да си преживял всичко, което си преживял, и това да е било без намесата на извънземни? Например едно правителство с фантастични тайни технологии и практически неограничени ресурси може да е организирало това и да ти е „позволило” да споделиш това, в което вярваш – че е било среща с извънземни? Просто питам. И все още се интересувам от всичко, което имаш да кажеш. И за да поясня по-нататък, не казвам, че трябва да е или „А” или „Б”. Аз съм отворен за възможността, че може да има извънземна дейност и усилия на правителството или на силните в сянка да фалшифицират такова явление.

Няма начин. Когато в Италия по време на ранните ми години след Втората световна война бях в кораби и летях в космоса и видях Земята и другите планети от тези кораби през илюминаторите им, това бяха първите ми преживявания. По онова време Италия бе като страна от третия свят, опустошена от Втората световна война. Селото, в което живеех, нямаше радиоапарати, телевизия, нито представа за космически пътувания и велосипедите и конете бяха основните транспортни средства.

По-късно, в Америка, бях във войската в началото на 70-те. Бях запознат с основните върхови технологии на Америка. Шпионският самолет SR-71, използван за разузнаване над Виетнам, Лаос, Камбоджа, Китай и СССР, бе засекретена и върхова технология по онова време и широката публика не го познаваше много години след края на войната. SR-71 бе играчка в сравнение с това, на което аз летях в началото на 1950-те, много години преди SR-71 да е бил даже на чертожната дъска. Докато служех, имах възможност да сравнявам нашата американска технология с извънземната технология. Не можеше да има сравнение между нашите играчки и тяхната истинска магия. Ние сме деца, а те са Айнщайн умножен на хиляда. Даже нашата научна фантастика като Стар Трек е смущаващо незначителна в сравнение с тях. ЕТ имат хиляди, ако ли не и милиони, години преднина пред хората. Американските военни и тайните правителства се боят от тези ЕТ и от техните магически машини.

Както казах в предишните си постинги, колкото по се приближавам до излагане на истината, толкова по-странно звучи всичко и повече хора ме смятат за луд. Тогава как да разкажа историята си и да я направя лесна за вярване, без да избутам един извънземен на публично място? Разказвам историята си за тези, които се интересуват да узнаят за фантастичните възможности, които съществуват. Никой не е задължен да вярва, но това си остава истина.

1. Не казвам, че си луд.

2. Аз се интересувам.

Оценявам готовността ти да говориш открито. В крайна сметка никой не знае кой си, следователно те съветвам да не приемаш нищо лично. Очевидно аз имам свои теории. Опитвам се да съм достатъчно широко мислещ и да не отхвърлям изведнъж неща, които не подкрепят теориите ми. Големият проблем е, че практически всички налични доказателства в подкрепа на категоричното присъствие на извънземни са невероятни и ние остава да се опитваме някак да преценим човека, разказващ историята. Дали това е едно петнадесет годишно момче с развита фантазия, или самотен мъж на средна възраст, търсещ внимание, или някой със сериозен умствен проблем, или истинския герой? Ти привлече вниманието ми.

Какво ще стане, ако помолех ЕТ за лек срещу основните заболявания и те ми го дадяха и аз го обявя в тази тема? Ако това се окаже истина, аз ще бъде считан за гений, бог, или вероятно че казвам истината за извънземните.

ЕТ познават лекарствата за всичко, което мъчи хората, и могат да поправят нещата на тази планета с малко усилия, нали?

Какво обаче ще причини на икономиката едно лекарство, което лекува рака и други заболявания? Само в САЩ се харчат безброй милиарди долари за изследване на тези заболявания и още трилиони из целия свят. Хиляди учени, лаборанти, медицински сестри, лекари, санитари ще останат без работа. Болници, аптеки и свързани с тях производства ще фалират. Ефектът на доминото ще засегне строители, банкери и поддържащите ги производства. Всяка голяма и рязка промяна на нашата планета ще бъде опустошителна. Ако един извънземен кораб се покаже и извести, че извънземните са истински, Земята ще бъде обречена. Все едно, че Бог се е появил. Всеки ще очаква Бог да се погрижи за ежедневните му нужди и той или ще трябва да го направи, или всичко ще се срине много бързо. Милиони хора трябва да се явят на работа, за да не умрат от глад шестте и половина милиарда. Ето защо не се появяват доказателствата.

Моят разказ (напълно достоверен) и разказите на много други са безопасни, защото огромното мнозинство ще остане не убедено и упоено от реалността, както и би трябвало да бъде. Обаче тези истории служат за определена цел, както филмите и книгите за ЕТ, независимо колко нереални изглеждат. Необходимо е само малко хора наведнъж да станат наясно какво се случва в тази голяма необятна вселена и по този начин няма да има големи смущения.

Според историите за Италия, разказани от родителите ми по времето, за което говориш, мисля, че това за третия свят би било комплимент. Техният град е бил заличен, защото там е имало завод за амуниции и германците решили да го сравнят със земята. Имам лични причини да ти вярвам.

5 януари, 2006 г.

Нашето правителство помолило ли е ЕТ да ни дадат лек срещу СПИН?

Правителствата по света са като деца в сладкарски магазин и молят ЕТ за всичко, което могат да получат.

Защо най-могъщите хора по света биха поискали да изгубят своето превъзходство над обществото?

Най-могъщите мъже и жени не са толкова могъщи – те умират, разболяват се, получават сърдечни удари. Властта е преходна и не съществува.

Нашето правителство е тайно контролирано от негативно настроени извънземни.

ЕТ, които отговарят за тази планета, имат нареждания и те ги изпълняват.

Хората нямат доверие и вяра в човечеството и затова приписват надеждите си на алтруистични същества, които да решат всичките ни проблеми. Няма значение, че отсъства и малко доказателство освен разказани истории в подкрепа на най-разпалените убеждения. Ако прехвърляме надеждите си върху извънземните, за да решат проблемите ни, това прилича повече на примирение пред факта, че в действителност нищо не може да бъде направено. И цялата вина за съществуващото положение ще бъде хвърлена върху извънземните.

Без извънземни хората ще са много по-зле. Разликата между хората и ЕТ е тази, че ЕТ не изискват признание. Те работят и държат работата си в тайна.

Защо тогава не ни решат всички проблеми? Те са разрешили много, милиони проблеми. Погледни човешката история през средните векове и я погледни днес – има някакво подобрение.

Колко време е необходимо за разрешаване проблемите на човечеството? Светът е голямо и сложно място и за този тип планета проблемите биват решавани с подходящо темпо.

Би било добра идея да започнеш от самото начало и да ни кажеш какво си преживял от начало докрай.

Сигурен съм, че ще се съгласиш, че това не е обикновена история. Най-малкото този разказ е много сложно явление. Има причина хора като мен да не желаят да споделят историите си; много неща не могат да бъдат разказани и разказването трябва да бъде извършвано доста деликатно.

Мога да ви кажа, че той говори истината. Не ме питайте как, но просто го зная. Благодаря за това, че споделяш своите преживявания.

Вярваш ли, че когато капитализмът най-накрая се срине и социалистическото човешко общество започне да се появява от пепелта, когато ресурсите най-после ще бъдат споделяни, когато класовите структури и бедността ще бъдат считани за НАСИЛИЕ, тогава извънземните ще се появят?

Капитализмът няма да се срине; ресурсите биват създавани според нуждите на индустриализираните и свободни общества. ЕТ нямат нужда да се появяват открито. Не са го правили хиляди години и няма да започнат да го правят сега. Те обаче осъществяват контакти с хиляди хора всеки ден, но болшинството няма да говорят за това поради враждебността, проявявана към такива като мен, които говорят открито.

Може би сюрреалистичният ефект се причинява от електромагнитните сили, произвеждани от тези кораби.

Електромагнитните сили са много мощни, но има други фактори. В кораба човешките сетива са много изострени и ние не сме свикнали на такива изострени възприятия. Това създава объркване, тъй като мозъкът се оказва бомбардиран с нова и странна информация.

Какви нареждания изпълняват ЕТ? Непременно изплюй камъчето. Разкажи ни тук всички факти и подробности, независимо колко са дребни. Ние сме готови да ти вярваме!

Нарежданията касаят всяка отделна страна и всяка страна има свои уникални предизвикателства и изисквания. Разпорежданията също така може да касаят отделни индивиди и техните проблеми или нужди, но ЕТ помагат само на хора, които знаят какво им е необходимо, за да направят следващата стъпка в живота си. На този свят има шест и половина милиарда души и ЕТ са наистина заети.

Звучи смислено. Ние сме свикнали да действаме на определени ограничени равнища и предполагам, че подобни нови преживявания възбуждат най-различни визуални и слухови възприятия. Може би фармацевтичните компании се опитват да пренастроят хората, за да могат да действат повече на нивото на ЕТ. Колкото до това те да управляват нещата, кой може да каже, че не са го правили през цялото време?

Фармацевтичните компании са като всяка друга индустрия – правят добри и лоши неща, но в крайна сметка хората са напредвали бавно освен през последните сто години, когато бележим голям подем. Малко хора биха искали да признаят, че ЕТ контролират нещата даже и тези, които знаят, че ЕТ са реални и са били тук от доста време.

6 януари, 2006 

Животът извън нашата планета е възможен. Казвам това просто от математическа гледна точка. Толкова много галактики, толкова слънца; някои би трябвало да имат подходящата химия. Това не означава обаче, че трябва да очакваме извънземният живот да наподобява човешкия вид. Можеш ли да подкрепиш претенциите си с някакви доказателства? Снимка, видео?

Имам една скала – метеорит, даден ми преди много години. Даже се опитах преди време, когато си бях пийнал повече, да го разчупя, за да видя какво има вътре. Очевидно камъкът не доказва нищо;  метеорити има навсякъде, но те никога не ми казаха дали той е от тази планета, от друга планета или луна, или даже от друга звездна система. Сигурен съм, че ще получа нападки, ако обявя, че имам метеорит, даден ми от ЕТ, но те не биха ми позволили да правя снимки на кораба им.

Твоята тема дава отговори на много от въпросите ми, но наистина бих искал да зная отговора на основния въпрос. Какво сме ние и защо сме тук и каква цел преследват извънземните, когато ни помагат в процеса на нашата промяна?

Най-добре е повечето хора да не си спомнят кои са и защо са тук, най-малко защото тази информация би ги засегнала и не би добавила нищо към настоящите им преживявания на Земята. Без помощта на ЕТ няма спасение от тази планета, никакво движение напред, никакъв напредък в технологиите и никаква надежда за човечеството. Земята би била мъртва зона. Това хората да помагат на други хора е като слепите да водят други слепи и въпреки това, малко хора го разбират и са наясно с тази реалност. Огромното болшинство от хората не познават реалността и ЕТ желаят това да бъде точно така.

7 януари, 2006 г.

Любопитен съм дали растението Salvia Divinorum помага на човешкия мозък да се свързва с извънземните и да установява контакт на много равнища. Според моите изследвания, билката Salvia Divinorum изглежда че довежда човешката душа или дух, или ум до равнище, което им позволява да пътуват мигновено през многоизмерните реалности на вселената и да преживяват много неща. Едно от многото неща, за които хората разказват по време на „пътувания” със Salvia Divinorum, е посещението на извънземни светове и срещи с извънземни същества. Любопитен съм какво мислиш по този въпрос.

За първи път чувам за Salvia Divinorum. Звучи ми като LSD. Не съм опитвал и двете. Ако питаш дали вземам лекарства, да – аспирин от време на време и чаша вино по време на храна.

Ако говориш реални неща, моля дай ни нещо осезаемо, за което да се хванем. Даже и ако само 10% е вярно, ти говориш за тотална смяна на света.

От казаното 100% е вярно, но шансовете каруцата да се преобърне в скоро време са малки. Болшинството хора са затворени в илюзиите си и въпреки това, макар и бавно, ЕТ отключват умовете на хиляди хора, и тези хора изведнъж забелязват, че на небето има милиарди звезди и любопитството им се събужда. Колко души познаваш, които биха искали възгледите им за света да бъдат разрушени? Никой няма да бъде влачен „ритайки и крякайки” в някаква друга реалност към истината за това какво всъщност представлява животът.

Доказателството би разтърсило илюзиите относно този свят у мнозина, но всички не са готови да направят следващата голяма крачка.

След като съм пушил LSD бих казал „не”. Той е само леко халюциногенен и действа само за кратък период от време. Усетих, че единствените неща, които бяха повлияни от него, бяха цветовете и физическото усещане за „пътуване” (стоях прав, но чувствах като че ли лежа по гръб, ако това има някакъв смисъл). Също така чувствах голяма топлина вътре в тялото си и студ отвън по кожата. Можех все още да говоря на приятелите си и нямах никакво повишено духовно усещане и определено нищо свързано с многоизмерно пътуване. Salvia може да накара човек да повярва, ако има такава нагласа, но това важи за всички други халюциногени. Ако наистина вярваш, че приемането на халюциноген ще ти даде способност да мислиш, че можеш да правиш и преживяваш разни неща, то умът ти ще бъде подлъган да преживее неща, които в действителност не са се случили. Затова хората могат да използват халюциногени.

Той говори за действителното „текущо състояние” на човечеството. Ние сме на една и съща „честота на разбиране”. Всичко най-хубаво.

Много вълнуващо четиво! Интересно ми е как се размножават ЕТ. След като са много по-напреднали от нас, дали се възпроизвеждат като нас, или зачеват по научни методи?

ЕТ, които са тук и които установяват контакт с хората, са изключително делови и не показват полови признаци. Има извънземни туристи, но доколкото ми е известно, те не установяват контакти с хората. Извънземните, които са в човешки „униформи” (кожа), имат тела, които са анатомично коректни, но не зная дали те функционират, или са стерилни. Имам усещането, че са стерилни. Нямам представа как се възпроизвеждат на своята планета. Те обаче притежават съоръжения в нашата слънчева система, където има хибриди и то много, но тези хибриди в момента, доколкото ми е известно, не са предназначени за тази планета или за тази слънчева система.

Като гледам как тази тема се върти около въпроси за твоята достоверност, вероятно можеш да направиш снимка на този метеорит и да я публикуваш тук. Сигурно това няма да е много трудно.

Ще трябва да сляза в мазето и да изровя тази скала; тя е заровена под някои от останалите космически боклуци, ха,ха. Ще я публикувам тази вечер или утре.

Заб.прев.:  Тъй като преводът е правен от копие на книгата във формат Kindle, копирането на снимките на камъка (с размер и форма на яйце и метални оттенъци) не е възможно.

Толкова пъти съм чел за тези неща. Тези скални отломки изглеждат като градински камъни.

Болшинството хора няма да разпознаят един диамант, ако не е полиран и изложен в бижутериен магазин. Какъв опит имаш със скални отломки? Градинар ли си? Или имаш бакалавърска степен по „истински скептицизъм”. За да си скептик, не е нужно много образование – това го може и едно дете. Ако си археолог, кажи го и ни разкажи какъв вид „градински камък” е това.

Студен ли е на пипане и поема ли топлина от ръката ти?

Камъкът е студен и твърд, с размери 7 на 5 см и тежи около половин килограм.

Ти поиска ли да ти дадат този камък? Ако не, защо ще ти го дават, след като няма да показваш никакви доказателства на хората?

Не помня дали съм го искал. Ако са имали намерение да показвам доказателства, щяха да ми дадат нещо по-правдоподобно. Камъкът си е камък даже когато е от друга планета или слънчева система. Казах, че този камък не доказва нищо и е само част от моята история. ЕТ не се интересуват от това да се доказват пред широката публика; ако имаха такова желание, със сигурност нямаше да са им необходими хора като мен, които да го направят.

8 януари, 2006 г.

Определено прилича на метеорит с обгорена повърхност и изглежда много подобен на други, публикувани на този уебсайт http://www.meteorite.fr/en/news. Също така прилича на тези, показани на този уебсайт http://www.meteorite.fr/en/oriented/default.htm. Този оцветен в жълто минерал изглежда доста странен и не съм виждал други метеорити с подобен цвят. Възможно е да се дължи на окисляване. На твое място бих дал да го изследват. Може да е уникален и ценен.

Не го публикувам като доказателство. Нямам снимка на ЕТ, които ми го връчват, а даже и да имах, кой би й повярвал?

Не казвам, че това е доказателство, но това показва, че в действителност притежаваш метеорит и най-малкото можеш да потвърдиш тази част от историята си. Хубави снимки!

Казваш, че извънземните следват някакви „правила” (освен предполагам за хора извън закона). В тези правила има ли някакви „права”, каквито имаме ние хората в техните очи? Или те просто в определен смисъл ни считат за животни?

Хората имат душа и животинската част, която е тялото, е само едно превозно средство. Въпреки това, поради своята душа, всеки човек е неимоверно ценен.  Хората в затворите са също неимоверно ценни, но не ги третират добре и те вярват, че нямат стойност, което в много случаи е точно така. Нашата ситуация, била тя добра или лоша, не означава за ЕТ, че ние сме просто животни или стока. Нашият живот не е нещо случайно или съвпадение, защото всичко, което преживяваме на тази планета, има причина и цел.

Също така как човек може да привлече вниманието на ЕТ с това, че е особено одухотворен или интелигентен? Искам да кажа как ЕТ решават кого да отвлекат и кому да разкрият някои неща и кого да избегнат?

ЕТ не биват привлечени от човешката одухотвореност, интелигентност или красив външен вид. ЕТ работят на някакво равнище с всеки. Болшинството хора не се нуждаят от това да разберат какво кара двигателя в една кола да работи, за да я ползват. ЕТ работят по подобен начин. ЕТ са двигателят, който движи нещата, скрит под капака.

Зная, че имам много здравословни проблеми. Бих искал да ме оправят, тъй като нямам истинска здравна застраховка.

Лекарите имат своето предназначение, но те са само една малка част от уравнението за доброто здраве. Америка със своята високо технологична здравна индустрия притежава повече болни хора от страните от третия свят. Следователно най-доброто здравеопазване не е окончателното решение. Извънземните нямат лекари и болници като нас. Те не се разболяват и телата и умовете им оправят нещата, преди повредата да настъпи. При тях нещастните случаи отсъстват напълно.

Човешкият ум има способността да оправя много неща и да ни лекува. Той е създаден да може да поправя всяко нещо и един ден хората ще разбират силата, която обитава в главата им, и здравеопазването може да стане излишно.

Не се знае, може би ЕТ ще се промъкнат, без да видиш и ще те излекуват. Такива неща се случват непрекъснато.

И така, ЕТ са толкова напред в своите технологии, че са покорили духовната сфера? От казаното от теб преди следва, че те насочват нашата еволюция и развитието на нашите души чрез прераждане.

Физическият свят е една илюзия и е само продължение на духовната сфера. Всичко е някакъв вид духовна енергия. Имайки предвид, че вселената е без начало и никога няма да свърши, и че душите притежават същите ненакърними качества, прераждането е средство за много видове приключения, като учене, ваканции, развитие, наказание, награди и редица други цели.

Имаш ли някаква представа за религията на ЕТ? Или каква е философията им за живота и за вселената?

Религията има своето предназначение на Земята и е свързана с общността, семейството и много други неща, но не и с войната, както предполагат мнозина, имайки предвид историята на религиозните войни. Религията, такава каквато я разбират хората, не съществува на по-висшите равнища, в които обитават ЕТ. Философията е за тези, които могат само да правят предположения за живота, вселената, човечеството. ЕТ не са философски създания.

ЕТ вярват ли в една многоизмерна реалност, като например наши копия в паралелни вселени и пр., които водят други възможни животи?

Многоизмерната реалност е просто една реалност, но в даден момент ние съществуваме само в една реалност.

Зная твоето изказване, че нещата при тях са като „магически прах”, в смисъл на изключително напредналите им технологии. Следователно за нас е почти невъзможно да ги разберем.

Ние не разбираме технологиите им, защото когато се завърнем на тази планета, спомените ни биват заличени до края на живота ни тук.

Колкото до умовете ни, които могат да лекуват, това на физическо или на химическо равнище се извършва? Или става на равнището на преобразуване на духовната реалност? Предполагам, че когато говориш за такива способности имаш предвид духовните лечители? Също така, кое спира болшинството от нас да използваме тези възможности? Дали става въпрос за еволюция, или по-скоро за състояние на ума?

Тъй като всъщност не съществува нищо физическо, всичко, което постигаме, е чрез своята духовна енергия. Душата може да черпи от огромен енергиен източник; някои хора предпочитат да наричат това бог. Всеки притежава способността да черпи от тази енергия, но болшинството хора отричат това по разни причини. Някои духовни лечители са го открили, но повечето не са. Мисля, че можем да се съгласим, че от състоянието на ума зависи повече от половината от всяко постижение.

Искаш да кажеш, че физическият свят е форма на технология? Почти като една „матрица”, сътворена от духовните сфери с цел създаване на вид „университет” от материален тип, в който можем да живеем, да се учим, да преживяваме и да „играем” играта на живота, след което да се завърнем? Ако това е истина, тогава ЕТ и НЛО, които виждаме във физическа форма, са нищо повече от средства, чрез които те контактуват с физическия свят. Ако приемем това, означава ли то, че сме равни с ЕТ на духовно ниво или че всъщност сме ЕТ, едно съзнание, една енергия? И че последователно „играем” и се учим в играта на живота и когато умрем, приемаме различна роля в играта или в духовната, или в материалната сфера в някаква „игрална вселена”?

Благодаря ти, че отделяш време за отговори на всичките ми въпроси. Надявам се, че не развиваш карпално тунелен синдром от толкова много писане. Ако това е така, да се надяваме, че ЕТ могат да те излекуват.

Ти излагаш чудесно всичко в кондензиран вид. Мисля, че знаеш повече от това, което показваш. Повечето хора обаче няма да го приемат; това е прекалено просто обяснение.

Доколкото си спомням, имал съм ясни сънища, които са ми показали реалност, мой свят, вселената и съществуване в много измерения. Много пъти се „събуждам” насън в друга ясна реалност, в която съм доста различен и понякога това ме обърква. Понякога това се случва на няколко други нива и прави събуждането много трудно.

Има физически отвличания и духовни отвличания, при които тялото ти остава в леглото и те вземат душата ти за разходка. И при двата вида отвличания е трудно да се събудиш, ако изпаднеш в паника, а много хора се паникьосват. Отвличанията са възможности за среща с хора отвъд; те имат за цел да ти помогнат да преодолееш дадено препятствие или разрешиш труден житейски проблем и редица други причини.

Не зная дали някога съм бил отвличан и ако съм бил, не зная защо не са ме излекували. Зная, че съществува реалност на толкова много други равнища, че извън вселената има друга и друга и това е много трудно за разбиране. Има безброй реалности и духовност, където душите съществуват на безкрайни нива и откровено чувствам, че отвъд това има друга реалност, която е душа, с която душите са свързани в едно и се опитват да открият „Бог” и да еволюират.

ЕТ могат да улеснят живота на много хора, но всичко, което преживяваме, е предопределено. Понякога по време на отвличане можеш да предоговориш житейска промяна, но в повечето случаи не можеш.

Понякога се чудя кой съм. Откъде съм? Кой съм бил? И даже дали не съм някакъв Бог. Питам се дали хората около мен са реални и дали има „лъжливи хора” без души, смесени с останалите като мен, които всъщност са „реални” и какво ли още не. Как се е случило, че аз съм бил избран да живея в това тяло по това време?

Бог означава съвършенство, така че ако си бил бог, щеше да го знаеш без съмнение. Ние срещаме лъжливи хора всеки ден – в буквален и в преносен смисъл. Освен ако си тук поради някакво наказание, ти си избрал да бъдеш тук и просто не помниш, когато си подписал договора.

Честно казано, усещам, че тялото ми е само „контрольор”, който ми дава възможност да участвам в тази реалност. Много е трудно за обяснение. Може би разбираш за какво говоря. Имам въпрос – това „прозрение” в истинската същност на реалността отрази ли се върху живота ти – върху твоите убеждения, философия/религия?

Аз съм израснал като християнин и разбирам функцията на религията, но както вече казах, религията е явление на Земята и на подобни на нея планети. Същото е и с философията – добре е да я имаш, ако нямаш нищо друго. Проблемите, които срещаме в живота, са илюзии и нещо крайно. За някои – философия, за мен – реалност.

9 януари, 2006 г.

Какво мислиш за връзката между „падението” на човешката раса/ум, причинено от сатаната и ЕТ? Има ли връзка между библията, духовността и физическата реалност и накъде води всичко това?

Религиите и другите системи от вярвания са приказки, съчинени от ЕТ, като част от живота на Земята и на милиони други планети като Земята. В книгата на Джоб сатаната е един от слугите на Бог и работи за него. Доброто и злото са илюзии – програми, по които работи този компютър наречен Земя. Има обаче поощрения и последици от действията ни според тази програма и убийството, насилването и редица други криминални деяния няма да ти спечелят червени точки от другата страна, а само още страдания на планети като тази. Следващото ти дежурство се определя от действията ти на Земята – или повече и по-добри възможности, или по-малко и по-лоши възможности.

Съжалявам, но не мога да приема простото обяснение, според което някой на небето ще каже „Отегчен съм, мисля че ще залича познанията си и ще преживея раково заболяване на Земята!”

Някои хора вярват, че ако са добри и вярват в определени неща, ще бъдат възнаградени с възможност да свирят на арфа върху някой мек облак за вечни времена. Други вярват, че ще им предоставят девици, с които да си играят в личния си харем. Някои разчитат, че няма да се завърнат като насекоми. След това има и такива, които вярват, че този живот е единствен, след което умираш и ставаш храна на червеите. Никой от тези варианти не е верен, но на болшинството няма да бъде позволено да узнаят, преди да умрат и да получат своята оценка.

Ракът, както и всичко останало на света, е нещо предопределено. Не мисля, че някой би се договорил да получи рак, но човек никога не знае.

Позволяват ли някога извънземните на хора да се „придвижат” до други планети по време на настоящия им живот? Или това е нещо, възможно в следващия живот?

Правят го, но някои от тези хора протестират силно, докато ги водят до новото им местоназначение по причини, които не са ми ясни. Няма вечен ад, както пише в библията, но има места и условия на Земята, където като че ли цари вечен ад.

Да, в момента по професия съм градинар, но вероятно и това ще ми омръзне. С удоволствие бих работил на стоковата борса или например като бижутер. Съжалявам, но докато не видя нещо, което да ме удари направо по носа, такъв вид доказателство, ще остана скептик по отношение на всички сиви области.

Тъй като всичко на Земята е илюзия, малко вероятно е носът ти да бъде ударен от нещо реално. Ако искаш да надникнеш в реалността, ще трябва да стъпиш навън от своята кутия, в каквато живеят като в капан болшинството хора. Да излезеш от кутията си не е лесно и малко хора го правят. Тези, които са вътре, ни наричат луди, защото сме излезли навън, представи си.

Изчетох първите няколко страници от тази тема, както и последните пет. Няколко въпроса, ако разрешиш:

1. Казваш, че библията е измислена приказка. Искаш да кажеш, че Иисус е бил ЕТ? Също така кой е този, който ще ни „прецени” отвъд?

Иисус е едно понятие, много добре измислено понятие. Ти ще бъдеш един от съдиите в състава – най-суровият съдия – и ще захвърлиш книгата върху себе си. Щом преминем отвъд, пропуските ни ще светят като нажежени въглени и нашата отговорност ще бъде да ги коригираме, за да се придвижим нагоре. Никой не може да го направи вместо нас.

2. Искаш да кажеш, че няма бог, рай и ад?

Един стар човек с бяла брада, който дирижира представлението, или някой от рода на майката Земя. Няма вечен ад за масите от невярващи, но някои от нас ще трябва да се поставят в адски условия, за да отстранят определени свои недостатъци. Ако не го направим доброволно, ще ни принудят

3. Казваш също така, че не попадаме тук случайно, а сме подписали някакъв „договор”. Когато подпишеш този контракт, знаеш ли къде ще се родиш? Например знаеш ли, че ще се родиш в семейство в страна от третия свят? Или в богато семейство? Или всичко е произволно?

Ти ще знаеш точно при какви условия подписваш и в повечето случаи изборът е 100% твой. Случайността може да бъде открита в една рулетка и тя е илюзия. Ако спечелиш, било ти е дадено, а ако загубиш, ти е било отнето. Колко души си тръгват с пари в джобовете, след като са играли на машини, построени на случаен принцип.

4. Правиш ли астрални проекции? Посещавал ли си астралното поле?

Не съм правил астрални проекции.

Какво мислиш за новия световен ред – нещо действително ли е, или резултат от параноя?

Колкото до новия световен ред, никога нищо не е зависело от хората и няма да зависи. Земята е място за учене, игрално поле и може да бъде както чудно място за изследване и удоволствия, така и адско място, където някои се опитват да оцелеят. Земята притежава по нещо за всеки – както добро, така и лошо.

Толкова реални, колкото носа на лицето ми? Аз мога да докосна носа си. Мога да позволя на други да видят и докоснат носа ми. Мога да докажа, че носът ми съществува. Мога да отида при който и да е лекар или специалист и да ги накарам да докажат без всякакво съмнение, че носът ми наистина е реален и следователно съществува. Мога да предоставя проби за изследване, за да докажа, че носът ми наистина обитава този свят. От другата страна са извънземните. Добре…да обсъдим. Не можем да извършим спрямо тях никое от изброените и просто няма никакви извънземни освен няколко съмнителни снимки, истории и показания. Кога можем да видим извънземен, когото да можем да изследваме като носа на лицето си?

Този свят е една огледална зала и за да видиш носа си, трябва да погледнеш в едно огледало и ако си доволен от видяното, изследването ти завършва. Ако животът, който водиш, те устройва, няма нужда да изследваш повече, каквото и да е. Илюзиите на живота са били създадени с определена цел и той обслужва тази цел много добре. Има обаче хора, на които бива разрешено да опознаят някои други реалности, и тези хора знаят кои са тези реалности. Останалите виждат само безсмислици, но в това няма нищо лошо.

Първо благодаря за интересното четиво. Следил съм цялата тема с огромен интерес. От горния постинг обаче ме побиват тръпки. Изображенията на Сивите направо ме побъркват и ме карат да се чувствам зле.

Може би знаеш причината за това? Прилича ми на нещо подсъзнателно. Колкото до отвличанията, наистина не мога да различа един сън от едно отвличане и съм имал силен страх от ЕТ, може би още от 5-годишна възраст. Повечето нощи гледам небето със страх и много пъти се будя посред нощ, без да си спомням нещо, ужасно изпотен и първото нещо, което правя, е да погледна към небето, мислейки си…извънземни…полудял ли съм?

Може да си имал контакт с роботи. Те са неприятни. Имат да вършат определена работа и те изхвърлят, след като са си я свършили. Но обикновено се отнасят така само с възрастните. Нямам лоши преживявания като малък, играл съм с други на моята възраст на кораба. Понякога той биваше паркиран над Земята, понякога летеше из слънчевата система и можехме да гледаме през илюминаторите. Чувам различни истории, при които хора като теб описват отвличания в ранна възраст и се страхуват. Много посещения са свързани с медицински процедури и ЕТ не използват упойки, което може би обяснява страха/болката.

Ние хората се страхуваме от много неща, в това число и от самия живот. Когато се срещнем с нещо извънземно и невероятно странно, мозъците ни не са настроени за такъв род преживяване. Няма смисъл да се страхуваме от ЕТ, защото те са загрижени в наш интерес и даже роботите не могат да наранят хората. Да ни унижат и уплашат – да, това могат и го правят.

Ти самият видял ли си извънземен? Ако да, как изглеждат? Има ли някоя от снимките, които се появяват в интернет, която да е истинска? Или нещо близко до това, което те изглеждат, като например популярните в интернет изображения.

Този на снимката ми изглежда познат, но много същества, които наричаме ЕТ, са машини, роботи и имат личностните характеристики на мокър парцал – те въобще не комуникират и само обработват хората или техните души без оглед на деликатните ни чувства. Тези ЕТ, които са общували с мен по телепатичен път, имат външен вид, който ми е невъзможно да опиша. От всички снимки и рисунки, които съм виждал в интернет, никоя не ми напомня на нещо. По някаква причина ЕТ рядко позволяваха да видя лицата им.

Откъде ЕТ са взели идеята за тези религиозни вярвания и легенди? Дали са си ги съчинили от въздуха, или имат някаква връзка с минали събития в нашия свят?

ЕТ са били тук милиарди години и не са просто изпаднали от минаващ камион. Те вероятно знаят малко повече неща от нас хората.

Ти звучиш като че ли ние нямаме почти никаква свободна воля и сме се подписали под всичко, което ни се случва в това равнище на съществуване. Защо тогава ще бъдем награждавани или наказвани за нещо, което извършваме тук? Наградите и наказанията също ли са част от това, на което предварително сме се съгласили?

Не всички от нас са тук по свой избор, както заявих в постинга си, който ти пренебрегваш. Когато се съгласяваш да се усъвършенстваш по някаква причина, ти се съгласяваш на всичко, в противен случай къде е предизвикателството?

Ако дойдеш тук на Земята и станеш скитник или престъпник, или каквото и да е, тогава има последици от тези твои „решения”.

Ти казваш: „Никой от тези варианти не е верен, но на болшинството няма да бъде позволено да узнаят, преди да умрат и да получат своята оценка.”

Отново, оценени от кого? Оценени от хора, които са подписали договор да бъдат оценители на неща, които са извън наш контрол?

Когато си в училище, не се ли оценяваш сам наред с оценките на учителите и родителите ти? Между животите има оценки от множество същества, които те познават и ти помагат да решаваш проблемите си.

Също така: „Ракът, както и всичко останало на света, е нещо предопределено. Не мисля, че някой би се договорил да получи рак, но човек никога не знае.”

По-нататък казваш:

„Знаеш точно на какво се съгласяваш и в повечето случаи изборът е 100% твой”

Значи ние се съгласяваме на смъртоносни болести? Не ми е приятно да ровя по този начин в публикациите ти, но какво друго може да очакваш, след като пишеш за толкова много неща.

Защо се спускаме с парашути, караме спортни коли, плуваме близо до акули и правим още много други глупави неща, които могат да ни убият и често го правят? Вероятно заради предизвикателството. Смъртоносните болести са голямо предизвикателство, ако допуснем, че някой е изтеглил това от торбата с трикове, която му е била предложена. Това може също така да бъде наказание за нарушения в минал живот, което не сме избрали, но ни се е паднало наред с другите неща, които сме избрали.

„Иисус не е бил ЕТ, нито е бил човек, а една притча, много добре скроена притча от ЕТ.”

И така, Иисус даже не е бил човек, който се е извисил над физическата действителност и се е свързал с чистия дух чрез състрадание (както са направили много други като Буда, Кришна, Мохамед). Значи той е бил друга притча, така ли?

Всички религии и вярвания са притчи, както и някои от молитвите. Колкото до възкресяване чрез състрадание, даже закоравелите престъпници притежават състрадание, но само състраданието не е спасило никого от закона и все още трябва да си плащаме глобите за превишена скорост.

„Ти ще бъдеш един от съдиите в състава – най-суровият съдия – и ще захвърлиш книгата върху себе си. Щом преминем отвъд, пропуските ни ще светят като нажежени въглени”

Как можем да бъдем съдени за предварително определени илюзии? В какъв момент сме преминали от чисти същества в същества с недостатъци, подлежащи на коригиране? Това при подписването на договора, по силата на който да бъдем хвърлени на този свят, ли е станало? Може би оттам идва и идеята за сатаната?

Повечето души, докато са на Земята, не знаят, че са илюзорни. Ние хората понасяме ограниченията за скорост и проверките за алкохол, защото даже и добрите хора ще нарушат закона, ако имат такава възможност. Предоставена ни е свобода за конкретни неща, достатъчно за случайни щуротии. На Земята можеш често да минеш между капките, но нищо не убягва на ЕТ и те ще ти посочат дивотиите, които си направил – една по една.

„Твоя е отговорността да поправиш тези грешки; никой не може да го направи вместо теб.”

Ти казваш, че отговорността да поправим тези грешки е наша и никой не може да го направи вместо нас, след което казваш също:

„Няма един стар човек с бяла брада, който дирижира представлението, или някой от рода на майката Земя. Няма вечен ад, но някои от нас ще трябва да се поставят в адски условия, за да отстранят определени свои недостатъци. Ако не го направим доброволно, ще ни принудят.”

Значи ще ни принудят? ГОЛЯМО противоречие.

Ще ни бъде наложено от ЕТ, не от стар брадат човек, склонен да наказва. За сравнение с това, което наричаш противоречие, вземи военните – болшинството хора никога не биха се подложили на военно обучение, ако зависеше от тях и въпреки това, в днешно време всички американски военни доброволно преминават през такова обучение. Болшинството са доволни, че не са се отървали лесно и са горди от постиженията си. Фактът, че са се нуждаели от убедително окуражаване да преминат през обучението им е било от полза.

Не съм сигурен, че вярвам на всичко от твоята история, но трябва да кажа, че съм 100% съгласен с по-голямата част. Ако това е измислица, справил си се прекрасно! Имал съм няколко срещи с НЛО, един от които бе маслиново бозав на цвят със знака на американските ВВС изписан с бяло отстрани (това се случи в северен Мичиган). Нямам въпроси – просто исках да те похваля.

10 януари, 2006 г.

Дали ЕТ преглеждат или „свалят” информацията от интернет с цел изследване? Или те вече знаят всичко за Земята мигновено чрез някаква форма на „духовно сваляне”? Дали ЕТ се включват онлайн и разговарят?

Идеята за молитвата произтича от ЕТ. По същество молитвата е форма на общуване с тях. Нашите мисли притежават честоти като радиовълните, но те са прекалено високи, за да бъдат уловени от човешките сетива. ЕТ ги улавят непрекъснато. Повече от шест милиарда мозъка на Земята и всеки един от тях има своя уникална честота, също като отпечатъците на пръстите.

ЕТ се включват онлайн и разговарят. Повечето хора не знаят за ЕТ и че общуват пряко с тях и така ЕТ използват обикновените средства за общуване инкогнито. Независимо към кой бог се обръщат хората по време на молитва, посланията биват улавяни от същества като ЕТ. Понякога ЕТ се отзовават на молбите.

По-рано каза, че институтът SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence – Търсене на извънземен интелект) е губене на време, тъй като той не може да улови сигналите, използвани от ЕТ, поради примитивното ниво на технология. Какво ще кажеш обаче за улавяне на сигнали от други примитивни цивилизации? След като казваш, че само в нашата галактика има много милиони.

Примитивите нямат нужда от общуване. Разстоянията няма никога да бъдат преодолени и физическият контакт е напълно изключен. В крайна сметка хората на Земята ще построят градове на много от луните и планетите в тази слънчева система, но човешката раса няма никога да напусне тази слънчева система във физическия си вид. Безброй хора, които са живи днес, ще се преместят на други по-напреднали планети и слънчеви системи и ще се радват на контакти с множество други форми на живот – само веднъж наочниците на хората да бъдат премахнати. Други ще се завърнат на тази планета или в други градове в космоса, които ще бъдат построени през следващите хиляда години. Във всички случаи това ще бъде забавно време за мнозина, но не и за всички.

Повдигнах въпроса за Salvia Divinorum, защото съм чувал, че произходът на растението е неизвестен и този растителен вид е бил открит само на едно ограничено място. Много хора, които са го консумирали, заявяват, че са преживели пътуване между измеренията и пътувания из космоса с невероятни скорости. Преживявания в извънземни светове, разходки между извънземни същества и пр. Често пъти ги забелязват, но болшинството извънземни изглеждат безразлични към присъствието им. Ето защо зададох този въпрос. Вероятно би могъл да попиташ ЕТ за Salvia Divinorum? Има теория, че това растение е генетично създадено от ЕТ и поставено на Земята като средство за общуване. Няма опасност от смъртоносна доза и в много отношения прилича на усъвършенствана софтуерна програма.  Като машина за симулиране на реалността с активирани предпазни мерки.

ЕТ могат да отведат всеки на всяко място в галактиката и във вселената, ако пожелаят и те го правят. Човешкото тяло обаче никога не напуска слънчевата система. Когато ЕТ отвеждат някого извън слънчевата система, тялото му остава в леглото или в контейнер на кораба. Има синтетични и органични наркотици, които могат да причинят много неща на ума, но не и да отведат душата извън слънчевата система. Когато човек е под въздействието на такива наркотици, се чувства по-комфортно в присъствието на ЕТ и ЕТ могат да го вземат със себе си и да му покажат много неща, без той да напуска спалнята си. Не ми е разрешено да вземам наркотици и имам достъп до ЕТ.

В последния си постинг писа много научно фантастични неща. Ако това не е научна фантастика, откъде вземаш тази информация?

Не пиша научна фантастика и получавам информацията си от първоизточника – ЕТ.

Това са доста големи претенции и си представям, че би искал да представиш доказателства за това, че всичко написано е вярно. Можеш ли да публикуваш подробни доказателства тук в този форум, за да ги проверим лично? Ако не можеш да ги представиш, ще приема, че всичко това е фантазия и основано на необосновани предположения и пожелателно мислене.

Аз не предполагам и не фантазирам. Описвам това, което съм преживял и видял с очите си. Ако имах доказателства и исках да ги споделя, вече щях да съм на път към следващия си живот.

Няма нищо лошо в това да фантазираш и да проявяваш въображение, но да представяш фантазии като фактическа информация сериозно уврежда и без това пострадалата репутация на темата НЛО/Извънземни. Моля публикувай някакви факти или доказателства в подкрепа на изявленията си.

Определено има нещо лошо в това да пишеш научна фантастика и да я представяш за истина. Бих искал хората да престанат да правят това. Ако спрат обаче, много от нещата в интернет и в книги по повод НЛО, религия, дарвинизъм, космология и голяма част от физиката ще трябва да бъдат обявени за фантастика.

Никой няма доказателства за извънземните, защото ЕТ не са ги предоставили на хората. ЕТ не желаят да излагат доказателства и докато това е така, такива няма да има. Ще има само излагане на факти като моите.

Радвам се, че си отново тук. Беше се умълчал дълго време. Бих искал да чуя мнението ти по повод някои последни развития, откакто разговаряхме за последен път. Какво би казал за опитите на различни правителства да си играят на посланици с ЕТ, като Канада, ООН.

Тъй като ЕТ са били винаги тук на Земята, те не се нуждаят от посланици. Хората са разочаровани, защото много подозират, че нещо се случва, а техните правителства мълчат по темата за ЕТ. Очевидно ООН, която гледа на себе си като представител на света, би се кандидатирала, както и Канада ще поиска да покаже на света, че е прогресивна страна. Но лидерите по света само заблуждават, нападат отделни лица и се самоизтъкват. Съмнявам се, че ООН или Канада са сериозни по отношение предупреждението на света за извънземните. Нито са толкова наивни, за да вярват, че ЕТ не са тук. Всяка страна с авиация знае, че ЕТ са тук и че не се интересуват ни най-малко от дипломация от вида „заведете ни при вашите лидери”.

Какво ще кажеш за скока в технологиите, свързани с космическите полети, който се забелязва в последно време. До Марс за три часа и пр.? Нещо като „Вижте, ние имахме тази идея още от 1950-те; може би това е добър опит за пътуване в космоса.” Като че ли са го правили с години и сега просто са решили да го обявят публично.

Няма такова нещо като нова технология; всяко нещо вече съществува някъде. Има хора и места по Земята, които нямат мобилни телефони и компютри, но те стават все по-малко. Корабите на ЕТ съществуват и един ден тази магическа технология ще бъде просто част от ежедневието ни, като предишни магически неща – електричество, телефони, радио, самолети, коли без коне и нарязан хляб.

В момента военните си играят с летателни апарати, които биха взели акъла на всеки жител на планетата, ако станат известни. ЕТ предават с голяма скорост информация за фантастични играчки на определени правителства и намаляват темпото само за да ни дадат възможност да ги внедрим в ежедневието си. Всичко, с което разполагаме днес, е магия – самолетът, компютърът,  електричеството, но защото хората са свикнали с тези неща, те не виждат истинската им свръхестествена същност.

Понякога в художествената литература се прокрадват елементи на истина, като например „воден контейнер”, използван за „космически пътувания”. Може би не точно воден контейнер, както и космически полет.

Художествената литература съдържа повече истини от това, което хората наричат реалност. В литературата се говори за космически полети, други населени светове, магически звездни кораби – все истински неща. Реалността за хората е това, което можем да наблюдаваме, вкусим и докоснем. В продължение на хиляди години хората са наблюдавали как слънцето пътува около нашата планета – следователно това е реалност. Днес тези, които са стъпили твърдо с двата си крака на реалната земя, вярват, че милиарди и милиарди звездни системи са лишени от интелигентен живот просто защото ЕТ не са вдигнали телефона, за да ни се обадят.

Само между нас двамата знаем, че моите извънземни са по-висшите извънземни. И те са ти разрешили да изложиш всички свои доказателства в този форум до утре. Сега ми вярваш, нали? Добре. Нямам търпение да го дочакам!

След като твоите по-високопоставени ЕТ са ми дали зелена улица, за да ти разкрия доказателствата, така да бъде. Мога само да ти покажа доказателството, което никой друг няма да види. Иди и погледни в огледалото. Това, което ще видиш, е дело на ЕТ. Не си ли убеден?

Има ли човешка технология, която да създаде очите ти? Твоят слух, вкусовите ти рецептори, сърцето ти, белите дробове, милиарди клетки, които се заменят взаимно всеки няколко дни, без да усетиш, че тялото, което обитаваш, днес не е същото от миналата седмица и от седмицата преди нея и така назад до момента на раждането ти. Между другото, преди да се родиш, в самото начало, две миниатюрни нишки от ДНК са се съединили и са започнали да създават тялото ти, след което са изградили най-сложната машина, известна на човека, и то за по-малко от девет месеца.

Ти какво си направил през последните девет месеца?

11 януари, 2006 г.

Ако ЕТ „чуват” и разбират всеки отделен ум и всички наши мисли във всеки един момент, и ако те правят това по отношение на всички живи същества във вселената, то какво те правят с тези така събрани  „данни”? Искам да кажа – е ли реалността един голям разпределен компютър, който разбърква вероятности, възможности в рамките на много измерения на реалността?

Знаеш, че всички радио и телевизионни сигнали биват непрекъснато излъчвани в ефира. Трептенията живеят вечно. Всяка мисъл, всяко действие и всяка мисъл, зад която можем да се скрием, имена и псевдоними, всяко твое нещо може да бъде проследено обратно до теб или до този, който го е създал във вечността. Данните не биват събирани като в компютър, класифицирани и складирани. Това, което създаваме, ни следва, където и да отидем, като военно досие. Вероятностите и възможностите са човешки понятия и не са част от това, което сме.

ЕТ предават ли тези данни на Бог? И това е друг въпрос – ЕТ срещали ли са Бог? Или Бог е все още мистерия за тях? Предполагам, че истинската реалност е все още част от цялата картина на супер реалността.

Мразя да вдигам пушилка, но няма едно единствено място, източник на цялата власт във вселената. Вселената е милиарди пъти по-голяма от това, което смъртните възприемат и спътниците виждат. Вселената е наистина голямо място и в нея има безброй милиарди отделни енергийни сили, като едно ято от медузи/галактики. Човешката реалност е като леко убождане върху нишка от вибрации, съставляващи най-малката част от атома. Супер реалността е външната вселена, за която ние хората няма никога да узнаем нещо.

Кой е най-добрият начин да се свържеш с „добрите” ЕТ? Ти каза – като седиш сам в тъмното и се концентрираш върху мисълта за общуване с тях. Има ли определен вид мисли, на които те реагират най-добре? Конкретни заклинания или ритуали, които могат да ги призоват?

ЕТ чуват мислите ти. Когато казах да седнеш сам в тъмното, имах предвид една малка част от страховия фактор, с който едно лице ще се сблъска при среща лице в лице с ЕТ. Хората вярват, че ако са в църква, синагога, джамия или ако въртят молитвено колело, това ще засили общуването с техните божества. Това не е вярно.

Заклинанията, ритуалите и песнопенията смущават не само хората, но и ЕТ. Ясната реч върши добра работа. ЕТ чуват мислите ти, когато шофираш на път за работата си, когато пазаруваш, къпеш се, вечеряш, говориш зад гърба на шефа си. С други думи, хората нямат никакви тайни от ЕТ.

„Ангелите” и „демоните” други форми на ЕТ ли са?

Ангелите и демоните често са едно и също. Те също са отделни същества с конкретни задължения.

Ти каза, че болшинството извънземни са роботи и хората, които управляват роботите, могат трудно да бъдат видени и запомнени, така ли е?

Роботите са машини без душа, които действат самостоятелно, но също така и по нареждане на ЕТ.

Ако телата ни са творение на ЕТ, тогава защо се провалят и ни създават толкова много проблеми?

Хората имат свободна воля и могат да злоупотребяват с телата си. Виж как някои от нас се отнасят с леките си коли, домовете си и други поверени ни вещи. Въпреки това, много недостатъци са програмирани в тялото и както при една производствена поточна линия, различни детайли биват монтирани в определени коли по нареждане.

Откъде знаеш, че Иисус е бил „измислен” и ако е било така, защо ще измислят Иисус и ще създават толкова репресивна религиозна институция като християнството?

Така ми казаха. Институцията на християнството или останалите религии и вярвания не са нито добри, нито лоши; това се отнася за хората. Всеки преминава изпитание на тази планета, за да докаже от какво наистина е направен.

Какво мислиш за 2012? Съжалявам, ако това вече е било обсъждано.

2012 ще бъде още една година, в която ще трябва да плащаме данъци, да ставаме сутрин, за да ходим на работа, да вземаме отпуски, да се радваме на хубавите неща, които ни се случват, и да скърбим за лошите. Винаги ще има войни, слухове за войни, глад и природни бедствия, както и знаци и знамения, че светът върви към своя край. Светът няма да свърши, но всички останали неща ще се случат, в противен случай никога няма да напуснем тази планета. Животът и смъртта са едно и също нещо – умираме тук на Земята и се събуждаме и живеем на друго място. Така е било винаги. Освен тук на Земята, повечето случаи на съществуване са фантастични.

Благодаря за всички бързи отговори! Надявам се да не те смущавам с въпросите си. Ако го правя, просто не им обръщай внимание. Какво ще кажеш за пророка Яхова? Той празна торба ли е бил, или наистина е имал способността да се свързва с НЛО?

Той е имал същите качества като всеки от нас, в т.ч. и способността да се прави на глупак.

Чел съм и съм видял много. Няма място или случка, която да не може да бъде дискредитирана или да изглежда по определен начин. Преди да ме обявят за човек, който не вярва в НЛО, аз съм вярващ в Бог! Много бих желал да открия истинска информация за НЛО.

Не мисля, че ние сме единствени на този свят. Зная, че 50% от забелязаните НЛО са просто експериментални летателни апарати. Има едно нещо, което зная (и бих казал, че повечето от вас ще признаят, че съм прав) и то е следното. Ако сте в космоса и откриете планета, населена със същества, които действат като нас, бихте ли установили контакт?

Ако с това би помогнал на жителите на Земята, би ли го направил?

Знаеш ли нещо за „Проект Серпо” и „Програмата за обмен Серпо”, която е обект на дискусия в друга тема в този сайт?

Чел съм малко за нея, но не е имало обмен на хора срещу извънземни, както се споменава в темата. Хора биват отвеждани на други планети всеки ден и връщани същия ден, като някои помнят преживяванията си, а други – не. Правителството е изпращало определени учени на експедиции с ЕТ, обаче болшинството пътувания извън планетата са от обикновени хора, избрани от ЕТ без знание на правителството и някои се завръщат малко по-необикновени.

Има ли култури, които познаваш и които приличат малко на нашата – същата технология, културни и политически проблеми, подобни на нашите? Ако има такива, любопитствам да узная как са изглеждали.

Има множество планети точно като Земята и то в такава степен, че ако ЕТ те вземат оттук и те поставят в една от останалите, няма да разбереш, преди да се опиташ да намериш дома си и да се свържеш със семейство и приятели, които няма да откриеш.

Независимо дали това е истина, или не (доколкото съществува такава), твоята гледна точка (прозрение?) по отношение на религията е най-рационалното и смислено нещо, което съм чел. Трябва да призная, че съм прекарал последните няколко часа в четене на твоите публикации в тази тема, доколкото успях назад във времето и едно нещо, което ме порази, бе, че целият ти стил на изложение и изказани мнения са последователни – даже по отношение на въпроси, напълно различни от темата за НЛО. Е, възможно е това да са последователните мисли на един луд, но мисля и двамата знаем, че това не е вярно. ‘Ставам все по-любопитна и по-любопитна’ – извика Алиса.

„Има множество планети точно като Земята и то в такава степен, че ако ЕТ те вземат оттук и те поставят в една от останалите, няма да разбереш, преди да се опиташ да намериш дома си и да се свържеш със семейство и приятели, които няма да откриеш.”

Можеш ли да кажеш нещо повече по това?

Как е възможно да има други планети точно като Земята? Е, ако Дарвин е прав, това не е възможно. Дарвин си е свършил работата добре, толкова добре, че хиляди ще си отидат в гроба, вярвайки в дарвинизма и ще изпитат голям шок, като го видят в отвъдното как вероятно се прави на Дарвин на някоя друга планета. Голямото нещо, свързано с умирането, е, че трае само няколко секунди, след което си жив отново някъде другаде. Мястото, където ще се събудиш, ще бъде временно – един фантастичен град, който няма да искаш никога да напуснеш. Ще бъдеш под формата на дух и в пълен екстаз. Ще бъдеш там за кратко или за стотици земни години (времето такова, каквото го познаваме, там не съществува). Оттам ще бъдеш изпратен на най-различни планети или отново на тази. Във всеки момент във всяка галактика биват създавани нови планети и звезди. Бог не хвърля зарове, както веднъж е казал Айнщайн. ЕТ също не хвърлят зарове. Планетите биват създавани за населяване с хора.

Има планети на всеки стадий от така наречената еволюция. Много хора ще останат с една планета от начало докрай. Започват като член на първобитно племе и свършват като обикалят слънчевата система много животи по-късно.

Тези, които си мислят, че ако се самоубият, ще отидат на по-добро място, да го забравят. Освен ако човек има много основателна причина да се самоубие, тези, които го направят, ще бъдат върнати и ще получат допълнителни предизвикателства – по-трудни от тези, от които са избягали.

12 януари, 2006 г.

Благодаря още веднъж за положените усилия и отговорите на всички зададени от нас въпроси. За мен фактът, че не „пропускаш”, зададени въпроси, означава много. Любопитен съм – има ли такова нещо като ДУХОВЕ? Ако има, какво са те и какво мислят за тях ЕТ? Ти виждал ли си някога?

Когато умрем, може да посетим отново места на Земята, преди да бъдем изпратени в друга ситуация. Ако умрем и сме участвали в нещо зловещо, можем да останем тук в търсене на някакво разрешение. Някои хора са настроени спрямо чужди души повече от нормалното и понякога улавят вибрациите на тези полтъргайсти, които са се изгубили и навестяват определени места.

Има ли хора, които „работят” с ЕТ и помнят 100% от всичко, което извършват заедно с тях? Ако има такива, то как човек „получава работа” с ЕТ?

Има много такива хора и те са наясно със съвместната си работа с ЕТ. Също така хиляди изпълняват нарежданията на ЕТ, без да подозират, че работят за по-висша кауза. Тяхната заплата може да идва от АйБиЕм или от правителствена агенция, или от някоя закусвалня, но те работят за ЕТ. Ти можеш да получиш работа при ЕТ. От тях зависи доколко ще разбереш това.

Зная, че времето е илюзия, но възможно ли е „пътуване във времето” и използвано ли е то от ЕТ, за да изпробват разни неща, за да видят например крайния резултат и след това да се завърнат (във времето) и да го коригират, за да получат нещо по-добро?

Пробите и грешките са дейности на човешко равнище и ЕТ не се занимават с подобни експерименти. Човек може да си помисли, че е изключително отегчително да водиш съществуване, при което всичко е било предварително и правилно предвидено.

Времето е сложно явление. Били са ми показани някои неща, преди те да се случат, така че такова пътуване вероятно е възможно в някаква степен.

Каза по-рано, че човешкото тяло е резултат от инженерна дейност на ЕТ. Това означава ли, че всичко, което наричаме „органично” всъщност е вид „синтетично”, за което в момента нямаме познания?

Всичко е машина – растения, животни, самата материя. Единственото изключение от това правило е душата.

Ти каза също така, че тази реалност е пълна илюзия. Ако това е така, то ние наистина ли сме в тази физическа реалност, взаимодействайки чрез това тяло с реални физически обекти? Или това е по-скоро ситуация тип матрица, при която ние „се включваме” в матрицата чрез някакъв интерфейс? Или ситуацията прилича повече на симулирана реалност?

Душите ни са прикрепени в телата, които обитаваме. Ние сме вътре в една машина, която наричаме човешко тяло – болката е реална, радостта е реална, омразата и любовта са реални. Казват, че не можеш да го отнесеш със себе си като умреш, но това не е напълно вярно, защото всеки напуска Земята с много багаж. Всичката болка, която си причинил другиму и на себе си, и всичката радост, която си доставил другиму и на себе си, всичко това те придружава, когато умреш.

Преди време си мислех за казаното от теб, което ме наведе на мисълта за Стар Трек  и за “Q” *) и как ЕТ в определен смисъл притежават качествата на “Q”. Тогава, ако казаното от теб дотук е вярно, то Стар Трек е вероятно много по-достоверен от болшинството други телевизионни програми, нали? Или може би Светулка? **)

*) бел.прев.:  “Q” – литературен герой в научно фантастичната поредица Стар Трек, който е считан за всемогъщ и с богоподобни качества.

**)  Светулка (Firefly) – американска телевизионна серия тип „космически уестърн”.

Всичко, което човешкият ум може да си представи, а то не е много, вече е било разиграно в милиони звездни системи в различните галактики. Галактиките са безкрайни страни на чудесата, създадени специално за нас.

Толкова се радвам, че тази тема е подновена, този път с нова публика! Участвах първия път и бях горчиво разочарован, когато тя замря. Това е една от любимите ми теми във „Отвъд Супер Секретно” (Above Top Secret) и съм повече от щастлива, че той е готов да сподели преживяванията си с нас. Продължавай с добрата си работа и да живее тази тема!

Не съм проследявала тази тема и писах тук случайно. Вероятно е било щастливо съвпадение. Съгласна съм с теб, че темата е изумителна. Докато съм скептична по много от нещата, които той пише, трябва да се съглася с тези, които казват, че описанията му за „това, което ще последва”, са интригуващи. В моя случа, това, което ме интригува, е в каква степен много от подробностите съответстват на това, което улавям в медитациите си, включително спомени от възможни минали животи …и умирания…и случващото се след това. Сега, след като вече се регистрирах, вероятно ще изчета темата в обратен ред , в зависимост от времето и интереса ми. Няма случайни съвпадения.

„Самоубийство без основателна причина е неприемливо и тези, които го извършват, ще бъдат върнати обратно и ще получат допълнителни предизвикателства – често по-трудни от тези, от които са избягали.”

Здрасти! Чета тази тема само от два дни и я намирам за изключително интересна. Ако си измисляш на момента всичко това, то ти си изключително последователен! (Не че вярвам, че го правиш). В крайна сметка това, което каза по-горе, е много странно, защото онзи ден имах наистина странен сън и точно преди да се събудя, един глас (казвам глас, но това бе просто в главата ми) ми обясни точно този случай. А именно, че ако се самоубиеш просто защото си депресиран или без основателна причина, няма да разрешиш нищо и в следващия си живот ще бъдеш също толкова депресиран или още повече. Помислих си колко странно е това, че ти пишеш същото по време, когато имах този сън.

Също така исках да те попитам дали получаваш цялата описана тук информация от извънземните, или част от нея е от собствените ти медитации, или от някъде другаде?

Аз не медитирам и всичко, което пиша и което въодушевява читателите, е от ЕТ.

Какво ще кажеш за сънищата, те какво са?

Това е твоят мозък, който се рови в това, с което си го натоварил през деня. ЕТ могат да разговарят с теб, без да те плашат, докато те посещават в съня ти. Хора в твоя живот, които са починали, могат също да те посещават в съня ти.

Какво е дежа вю?

Гледал ли си филма „Денят на мармота”(Ground hog day) ? Ако мислиш, че това не е възможно, помисли отново и отново.

Да знаеш за някой известен президент, който  е имал контакт с ЕТ?

Всички президенти от Джордж Вашингтон насам са знаели и са срещали ЕТ и това важи и за някои други световни лидери.

Базата Дулсе*), наистина ли съществува?

*) бел.прев.: Предполагаема подземна секретна база в околностите на град Дулсе, щат Ню Мексико

Дулсе би било последното място, където ЕТ биха развили дейност – прекалено много публичност.

Ранчото на Шерман в (щата) Юта – знаеш ли нещо за него?

http://www.rense.com/general32/strange.htm

(дълго, но се чете бързо)

На тази планета има хиляди ЕТ във всяка секунда от деня – идват, отиват си и някои са постоянно пребиваващи. Странни неща се случват по много причини, но най-вече, за да може хората да бъдат държани настрана или за отвличане вниманието от други места.

Казваш, че сънищата са просто мисли от реалния живот, но хора, които имат преживявания извън тялото по време на сън, твърдят, че това е всъщност душата в астралния план. Вярваш ли, че астралната проекция е нещо реално?

Астралната проекция не може да се случи без намесата на ЕТ. Това е нещо като отвличане, при което душата бива изсмукана от тялото и отведена на места предимно чрез кораб или капсула. Преживяванията извън тялото са нещо реално.

13 януари, 2006 г.

Колкото до това дали този човек говори истина, или не – това всъщност няма значение и в двата случая, защото при отсъствието на доказателства или предшестващи случаи, всичко останало са чисти догадки. Лично аз обаче, бидейки  широко мислещ човек (не чак толкова широко, че да ми се изсипе мозъкът), намирам изявленията му за провокиращи мисълта.

Например по повод изявлението, че всичко е една машина, той може да е изпреварил времето си, защото вече започваме да разбираме повече нанотехнологиите и да ги прилагаме в ежедневни уреди например био-компютри, машини, ползващи елементарни частици и пр. Дали някой ден ще открием, че дървото не е нищо повече от програмиран обект, съставен от биологични частици? След като се втурнахме в новия век, разделителната линия между живата и нежива материя става все по-тънка.

Имам милион въпроси, които бих искал да ти задам, но ще започна с нещо просто. Ти казваш, че всичко тук са машини – растения, животни, даже нашите тела. Единственото реално нещо е душата. Ако е така, на каква възраст децата ни получават своята душа в тялото си? Когато са все още в утробата, или по-рано, или може би по-късно? Какво става с мъртвородените? Те умират ли, или просто нямат душа в себе си?

Душите биват поставяни след раждането, но понякога точно преди бебето да излезе на бял свят. Мъртвородените и абортираните бебета не получават души.

Казваш, че нашето „истинско” аз е избрало да ни сложи на тази планета и то ще бъде най-суровият ни съдия, когато напуснем (умрем). Това „истинско аз” на друга планета ли живее? Ако имах космически кораб и ако бе възможно да посетя тази планета, може ли тогава да отида и да се ръкувам с „истинското си аз”?

Не,ти си тук в тялото си и когато умреш, има един период, през който преминаваш, преди да осъзнаеш напълно кой си. Някои души осъзнават това веднага след смъртта, докато други прекарват известно време, докато схванат къде се намират, след като са навлезли в нещо като ничия земя.

Това ИСТИНСКИ извънземен ли е, или не? Моля осветли тези, които мислят противното.  http://www.abovetopsecret.com/forum/thread-190504/pg1

Не е истински. ЕТ контролират ситуацията и не правят грешки, при които да бъдат заснети с камера. В същото време полтъргайстите могат да бъдат дяволити, както и хората.

Има ли въпрос, на който да не знаеш отговора?

Всеки има капацитет на познанията си. Човешката душа може да черпи от огромната библиотека със знания, която съществува във вселената. Търси и ще намериш. Обвинявай другите за съдбата си в този живот и ще останеш заровен в невежество и ще ти бъде отказан достъп до такива библиотеки.

Защо тези ЕТ са избрали нашата планета – защото населението им е толкова голямо, че могат да отделят няколко души за всяка планета или просто ние сме следващите в списъка?

Един голям или малък град е като една галактика и има много галактики – някои големи, други малки. Всеки град има достатъчно дневни ясли за нуждите на населението си и всяка галактика има достатъчно ЕТ за обслужване на всички нужди на всяка слънчева система. ЕТ имат длъжности като нас, но не от типа от 8 до 17 часа. ЕТ обичат работата си. След като напуснеш Земята, в зависимост от това кой си и какво си постигнал в съществуването си тук и на други места, ще можеш да си избереш чудесни длъжности или ще се завърнеш тук, или на друга планета и ще станеш рок звезда, президент, или миньор, или мияч на чинии и пр.

Какво мислиш, че ще бъде постигнато в следващите 50 години? Дали ЕТ ще ни дават повече неща за единица време, или ще запазят същото темпо?

Те са отворили големите порти за технологиите, които тази планета получава, защото Земята е на прага на навлизане в слънчевата система. Може би не толкова бързо, колкото им се иска на някои, но е важно да бъде поддържана илюзията, че хората постигат всичко сами.

Какво мислиш за външния вид на тези ЕТ? Мислиш ли, че те могат да бъдат различни като нас? Или може би всички са относително еднакви?

ЕТ са уникални, както са и всички души. Това, което разказват отвлечените, е фасада – те могат да приемат всякакъв външен вид, както и техните роботи и машини.

Може би вселената е за нашите души като „игрално поле”. Живееш живота си тук и след това, когато „умреш”, ако си правил добрини, може би ще бъдеш изпратен на друга планета, но ако си правил злини, ще останеш на Земята или ще отидеш на друга планета, която е подобна, или още по-зле.

Има нови души, но милиарди души на Земята са били тук от известно време.

Ето защо извънземните се опитват да ни помогнат. Те са били тук от известно време и са запознати с правилата на играта…може би някои са започнали на Земята като пещерни хора. И причината да имат високо развити технологии е, че са ги заслужили – подобно на игра на роли във видео игра.

ЕТ не само се опитват да ни помагат, но са помагали през цялата история на човечеството. Без надзор от страна на възрастните, в случая ЕТ, Земята би била като училищен двор без надзор – пълен хаос и един ад, от който никой човек не би могъл да избяга.

Мисля, че вярата е нещо лично и хората трябва да вземат от теб това, което им е нужно, както и никога да не налагат мнението си на други. Предполагам, че когато изчитам тази тема, нещо ми се набива в очи и моля да ме коригираш, ако не съм права.

Съвместното съществувате с извънземните няма никога да се случи, докато сме живи – или през това, което наричаме живот – нали? В смисъл, че няма никога да мога да се разхождам по улицата хваната за ръка с моя ЕТ приятел и да разговарям за музиката на друга планета, както и да виждам други хора да правят същото. По същество това би било живот (аз и ти сега), както и следващ живот („извънземни”), които съществуват съвместно в една и съща реалност (тук на Земята)? Което по определение и отчасти поради ограниченото ни разбиране не може да се случи – или може?

ЕТ винаги са съществували съвместно с хората. В междинната зона, в зависимост от достигнатото от теб ниво, винаги ще контактуваш с много същества, семейство и приятели от минали животи и бъдещи такива на тази Земя или на една от многото други планети. Между другото, тази планета е хубава, но е много надолу в междугалактическата скала по отношение на това, което е възможно – нещо като да сравниш един град от 200 души с Ню Йорк. Да вървиш по улицата хваната за ръка с ЕТ – няма да се случи.

Всичкият този шум за споделяне технологии с ЕТ – пълна глупост.  Съществуващото пътуване в космоса е символично, дават надежда, след това я отнемат – колкото да минава времето. Така че, хора, живейте си живота, правете добро, помагайте на другите и т.н. и чакайте смъртта, тъй като тогава наистина ще бъдете свободни да преживеете чудесата, които чакат всички нас.

Даже след като хората построят градове из слънчевата система, пътуването със звезден кораб извън пределите на тази слънчева система е много малко вероятно. Има обаче слънчеви системи с множество слънца, както и звездни струпвания, където посещаването на други звезди във фантастични кораби като тези в Стар Трек е реалност.

Хората, които живеят на Запад, нямат представа колко е тежко положението на много хора на тази планета. Повече от четири милиарда живеят под прага на бедността. Останалите могат да благославят, ако са успели да прескочат този праг. Странно е, че повече хора на Запад и в заможни общности се самоубиват или седят и чакат смъртта в сравнение с тези, които живеят на прага на ада, в страни от третия свят. Аз рисувам чудесна картина за това, което идва след живота на Земята, за да окуража тези, които вярват, че животът, такъв какъвто го знаем, не може да предложи нищо. Този живот е много важен и това, което правим в него, ще определи къде ще се озовем след това, затова използвайте го разумно.

Кой съди кое е добра и кое лошо – винаги съм имал проблем с това.

След смъртта недостатъците ти, ако имаш такива, ще ти бъдат толкова ясни, колкото подут палец след удар от чук.

Само да добавя – твърдо вярвам, че там има живот и е възможно някой да ни посещава, обаче аз правя това допускане само въз основа на това, което съм срещал – книги, печатни медии, училище и пр. Казвали са ми, че космосът е безкраен следователно трябва да допусна, че има безкрайни възможности за съществуване и оттук моята вяра в ЕТ. Доколкото зная и защото допускам, че съм с ума си, целият този материал може да бъде фалшифициран (независимо по каква причина, макар това да няма значение) и ние може да сме едно нищо.

Твоята душа е безценна, притежава огромно количество енергия и това е вярно за всички нас.

14 януари, 2006 г.

Интересува ме какво мислиш за космическия кораб „Козирог”:

http://www.starshipcapricorn.org

Този сайт бива обновяван ежедневно и предава телепатична информация между персонала на кораба, предимно Елена и човек тук на Земята, наречен Лавар. Последните съобщения гласят, че първият контакт се осъществява точно сега! Мисля, че това е една истинска кореспонденция и също така предадена точно.

Няма космически кораб „Козирог”, съжалявам.

15 януари, 2006 г.

Кое те прави толкова важен, че армията ще те пусне в един космически кораб, който искат да запазят в тайна? И защо сухопътните войски ще се занимават с това, когато то е работа на ВВС? Аз напълно вярвам в НЛО, но не и в твоята история.

Никога не съм казал, че сухопътните войски притежават НЛО; във всички случаи не истинските. САЩ строи бойни самолети и продава някои от тях на нашите съюзници. Това, което продаваме обаче, са по-стари модели от тези, които притежаваме. Аналогично и войската, и ВВС имат извънземни кораби, които са прибрали от местопроизшествия. Това обаче, което притежават, са боклуци, които ЕТ са им позволили да придобият чрез предполагаеми катастрофи. ЕТ приземяват корабите си в много военни съоръжения – сухопътни войски, военноморски и военновъздушни. ЕТ имат специални привилегии за приземяване във „всички” военни бази по света. Няма военни или правителство, които да притежават истински извънземни кораби, обаче на военните е разрешен определен ограничен достъп до такива кораби.

Военните и световното правителство нямат думата за това кой може да влиза в тези кораби. ЕТ решават всичко това. Зная, че историята ми не е за вярване и затова, ако искаш да чуеш истината, настрой се на някои от основните новинарски станции.

Чудесна история, много логична и в голямата си част добре обмислена. Чудесно да срещнеш история, която да не е изпълнена със самосъжаление по повод на човечеството. Обикновено хората не притежават логика или толкова отчаяно търсят по-голям смисъл в живота си, че напълно халюцинират, когато стане дума за „конспирации”. Историята ти не е идеална; ако бе, тази тема нямаше да се простира на 30 страници.

Откакто се изкуших да закупя тази книга „Отвъд черните (проекти)”*), се връщам към този тип сайтове всеки няколко месеци, за да видя какво се случва. Никога не съм публикувал, но това бе първия път, когато видях публикувано нещо смислено. Най-накрая получих нещо срещу 15-те долара, които пропилях за онази книга!

*) Бел.прев.: Става дума за книгата на американския автор Дан Шърман (1998), посветена на контакти с извънземни и прикриването на информацията от страна на американското правителство.

Наистина ли мислиш, че „частният сектор” ще бъде по-откровен относно ЕТ и ще допринесе за напредъка на човечеството?

Аз не говоря за разкриване на информация, което не зависи от правителството (обществения сектор) или от частния сектор. ЕТ са единствените, които могат да разкрият своята реалност пред света.

Няма да поведа дискусия „обществен срещу частен”, която има място в други теми.

Той има предвид, че частният сектор е пълен с хора, склонни да рискуват, и вероятно би инвестирал много пари в сектори, монополизирани от правителството като например космическите пътувания. Ако една компания допусне грешка, това няма да спре други, които атакуват същото препятствие. Частните корпорации и свободните предприемачи са от ключово значение за прогреса във всяка технологична област. Конкуренцията ражда изобретателност.

Точно така, НАСА е огромна правителствена институция, която се страхува от загуба на престиж, власт и финансиране от страна на данъкоплатците. Ако частният сектор беше пуснат да участва в играта преди двадесет години, досега щяхме да имаме хотели на Луната и в орбита около Земята. Правителствата обслужват статуквото и се променят и адаптират бавно. Америка е лидерът в света само благодарение на частните и свободни предприемачи, но предоставените им свободи биват ограничавани всеки ден.  Свободното предприемачество е под обстрел от тези, които вярват, че  правителството може по-добре да управлява ресурсите и качеството на живота. За съжаление това не е вярно и всяка област, управлявана от правителството, изостава далеч от свободните предприемачи. НАСА е една от тези закостенели правителствени институции. Частният сектор би дал на Америка една истинска и жизнена космическа програма, с малка част от трилионите долари на данъкоплатците, които получава НАСА.

16 януари, 2006 г.

Ти продължаваш да ме очароваш със своите коментари. Но кажи ми, моля те, откъде получаваш тази информация? ЕТ ли ти я предоставят? Предполагам, че са те. ЕТ знаят ли, че общуваш с нас чрез този сайт? Ако е така, защо мислиш ти разрешават да го правиш?

ЕТ знаят и това е начинът да предават информация на тези, които могат и искат да я чуят.

Ако военните бази предоставят достъп на ЕТ, можеш ли да ми кажеш дали има бази в Обединеното кралство, които позволяват това? Близо до мястото, където живея, има твърде голяма американска военна база. Мислиш ли, че това би било добро място, където може да се види НЛО?

Мястото не е добро. НЛО може да се появи навсякъде и няма случайни появявания.

Какво ще кажеш за дарвиновата еволюционна теория?

Голяма част от дарвинизма е въпрос на мнение и нищо повече. Много е било инвестирано в утвърждаването на дарвинизма и следователно той трябва да бъде опазван от тези, чийто поминък зависи от запазване на статуквото. Всички страни са станали зависими от тази фалшива религия. Животът, такъв какъвто го познаваме, зависи от дарвинизма от момента на раждането ни. Дарвинизмът е проникнал в нашето образование и в научните институции и без него институциите ще се разпаднат. Ето защо е забранено да се преподава нещо друго в американските държавни училища и университети. Много нещо зависи от дарвинизма, но като всяка фалшива доктрина, времето на дарвинизма изтича и той в крайна сметка ще се срине под тежестта на собствената си абсурдност.

Можеш ли да кажеш на ЕТ да се свърже с мен или с някого другиго в този форум. Защо ЕТ не искат всички да узнаят за тях? Те вероятно притежават способността да комуникират с всеки, но са избрали да не го правят. Изчакват ли нещо, преди да се разкрият напълно?

ЕТ са наясно кой иска да установи контакт с тях. Кога и дали това ще се случи с даден индивид, знаят само те. На този етап от играта и в обозримо бъдеще, контактите с хората са на чисто делова основа и не за удоволствие. Те имат способността да комуникират с всеки, но също така имат поглед върху цялата картина и действат в рамките на определени параметри с тези, с които контактуват. Засега пълното разкритие не е на дневен ред. Те не казват кога и дали ще се случи.

Все още следя внимателно тази дискусия, след като я открих преди седмици, макар и понякога да проявявам съмнение. Все пак, това е едно от най-убедителните неща, които някога съм чел. Само няколко въпроса (не е необходимо да отговаряш на всичките):

1.    Ако, както казваш, че еволюционната теория на Дарвин е погрешна, кое е вярно? Как всичко е еволюирало, ако въобще се е случило такова нещо?

Може да се каже, че моделът Т на Форд се е развил и превърнал през годините в много различни производствени линии на Форд. Зад тази еволюция стоят хора, а не късмет или случайност. Хората не са еволюирали през вековете; имало е различни човешки видове и все още ги има. Днешният хомо сапиенс е вчерашният хомо сапиенс. Хората не са се променили, а само тяхната околна среда, култура и технология.

2.    Кога за последен път си бил в контакт с тези същества?

Престанал ли си някога да бъдеш в контакт с хора, които познаваш? Семейство, приятели, колеги. Ако не лице в лице, ние успяваме да поддържаме контакт с такива хора чрез мобилни телефони или други средства. ЕТ поддържат връзка с нас с малко по-напреднала технология.

3.     Със сигурност не всички ЕТ раси са безпогрешни. Имам предвид извънземни биологични същества, способни да пътуват до Земята. Както каза, има милиони/милиарди различни раси, всяка на различен етап на еволюция и технологичен прогрес и също така ти каза, че САЩ вече притежават, или са на път да придобият, кораби, способни да пътуват в космоса. Разбира се, няма спор, че човешката раса е много далече от достигането на утопично, безпогрешно съществуване. Следователно може ли да има ЕТ, които допускат грешки?

Никой не си го признава.

4.    Ако човек се страхува от отвличане, независимо колко безвредно или добронамерено е то, възможно ли е ЕТ от съчувствие да не го отвличат или напълно да заличат от паметта му всичко, което се е случило? (Между другото, аз съм параноик). Питам, защото мой стар приятел винаги се опитва да ми разказва как бил отвлечен със същите странни преживявания, които ти описваш. Така че даже и тези същества да са реални, не, благодаря; независимо от всичко, моят ум няма да може да побере нещо от този порядък. Ето защо, аз подхождам към тази тема за ЕТ като си казвам, че вярвам, че е истина, но някъде вътре в мен нещо винаги ми казва, че това не е така.

ЕТ познават границите на толерантност на тези, с които контактуват, и рядко я прехвърлят.

Понякога оценявам идеята за разкриване същността на ЕТ само когато човечеството е готово, тъй като често си мисля за отрицателното и разрушително влияние, което това би могло да има върху света. Като си помисля, това би разрушило живота на много хора.

Ето защо пълното разкритие още не се е случило.

17 януари, 2006 г.

Какво е мнението ти за масичките за спиритически сеанси? С какво комуникираме, когато ги използваме? Мога ли да използвам такава масичка за контакт с ЕТ?

Тези масички са играчки за хора и полтъргайст, но може ли да се вярва и на едните, и на другите? Те не са нищо повече от дърво и пластмаса. В малкото случаи, в които полтъргайст отговаря на въпроси, отговорите са забавни, но могат да бъдат и дяволити. Не бих препоръчал използването на такива средства за вземане на важни житейски решения. Полтъргайст могат да улавят мислите ти, когато ги викаш, затова е по-добре да затваряш вратата. ЕТ са наясно с мислите ни независимо дали ние търсим контакти с тях, или не. ЕТ могат да комуникират по много начини, включително директно с ума, в сънища и кошмари и да подават информация, която не би искал да узнаеш. Много вероятно е да си имал физически контакт с ЕТ, но те не могат да оставят тези твои спомени, за да не нарушат ежедневния ти живот. Знанията от страна на ЕТ дават несправедливо преимущество на този, който ги получава, ето защо ЕТ ограничават пълните спомени, а в повечето случаи и всички спомени от срещите с тях.

Спомена, че моята среща с ЕТ не се е отразила драматично на живота ми. Това е така, но аз съм ги познавал още преди да се родя и те поддържат редовен контакт с мен. В известен смисъл съм свикнал с тях и въпреки това, присъствието им може понякога да бъде изключително сплашващо, особено когато не са в човешки костюми и в тъмно през нощта. В сравнение с това, гледката на хора, които сплашват други хора, е като детска игра. Сигурен съм, че не си чел много разкази на отвлечени, при които те са изпитали удоволствие от контакта. Интелектуалният контакт между ЕТ и човешкия ум прави тривиалния разговор с тези високо развити същества почти невъзможен и в повечето случаи – неприятен.

Ако ЕТ дават на хората тази информация само за да я заличат от паметта им след това, какъв е смисълът? Защо трябва да оставят хората без памет с необясними емоции и чувства в главите? Това сигурно е толкова обременяващо за ежедневието им, колкото и знания за техните визити и насажда страх от неизвестното в случай на следваща визита?

Братята Райт са си спомнили как да построят и подкарат летящата си машина, но не са запомнили срещата си с ЕТ – източника на информацията за построената от тях машина. Има отвлечени, които срещат проблеми да асимилират това, което са получили по време на отвличането си; може би им е било казано да променят някое свое разрушително поведение и те да са отказали. И след това не са били сигурни кое причинява вътрешния им конфликт. В тези случаи ЕТ може да им позволят да запомнят части от отвличането и да им дадат да разберат, както и на други, които евентуално ще чуят историята им, че хората не са сами във вселената – нещо като да уцелиш два заека с един куршум. Болшинството истории за отвличания могат да се чуят от такива хора, които помнят кошмари, вземане на проби и страшни извънземни с техните кораби. Отвличанията, за които никой не чува, са на тези, които са стълбовете на обществото – учени с пробиви в своите изследователски области и др.

Отвличанията от ЕТ служат основно за предаване на нови идеи и технологии на света и за подпомагане на хора, които търсят решение на определени лични проблеми. В отговор на последния ти въпрос – това да помагаш на хората не означава винаги да ги галиш с меки ръкавици. Понякога най-доброто лекарство оставя лош вкус.

Тогава човешката изобретателност не представлява нищо? Всичко, което сме и сме постигнали, е благодарение на ЕТ? Ако това е вярно, сериозно ще се депресирам. Бих могъл да приема, че поотделно понякога можем да бъдем глупави животни, но си мисля, че като част от една по-голяма общност ние представляваме нещо повече от извънземен вариант на една симулационна игра.

Ти можеш винаги да решиш, че това, което казвам, си е мое лично мнение. ЕТ не правят всичко за нас и ние сме тук с определена цел. Тази цел не е отразена задължително в професията, която изпълняваме, но може и да бъде. Големите неща, като летенето и разделянето на атома са били гигантски стъпки за тази планета и са били вдъхновени от интелект, който е по-висок от този на човека.

Ние нямаме никаква власт над бъдещето си и се нуждаем да бъдем непрекъснато вкарвани в правия път от тях. Мисля, че идеята за отвличания от ЕТ вече е залегнала твърдо в колективното съзнание и то не задължително като нещо положително. Дали ЕТ разбират приказката да вадиш нож на умряло куче? Дали е възможно те да спечелят от такъв лош пиар?

Като човешко същество ти притежаваш всичката власт, която можеш да понесеш. Някои хора могат да понесат повече, други се нуждаят от помощ на всяка крачка. Всичко, което ЕТ правят, е за нас – не за себе си. Америка пусна две атомни бомби върху Япония и Япония днес е наш близък съюзник, но не защото се страхува от Америка.

Ние не само че не можем да напредваме в технологично отношение сами, но също така се нуждаем от тях, за да ни служат като емоционална бърза помощ. Ако ЕТ са преди всичко толкова извънземни, как е възможно да разбират личните проблеми на същества като нас, които са също толкова извънземни за тях?

ЕТ са извънземни за хората; хората не са извънземни за ЕТ.

Значи „трудна любов”? ЕТ очевидно не харесват Джиин Роденбери*) или Основната Директива. Или те просто се опитват да прочистят съседното пространство?

Ти виждал ли си съседното пространство?

*) бел.прев.: Еджийн (Джийн) Роденбери (1921-1991) – американски телевизионен сценарист и футурист, автор на серията „Стар Трек”

18 януари, 2006 г.

Моля те, кажи ми защо така се случва. В крайна сметка какво е твоето определение заполтъргайст?

Ако си поставиш чифт магически очила, ще видиш навсякъде наоколо супа от същества – като претоварена радиостанция, при която всяко същество представлява отделна честота. Такива създания познават правилата на играта и могат да наблюдават, но не се намесват, освен ако човек не стане обект на шега или не попадне в опасност. Ние можем да комуникираме с починалите си любими хора просто като мислим за тях. Това, което представлява трудна ситуация за хората, не представлява нещо особено за тези отвъд и за тях това са детски оплаквания или поводи за наивно любопитство. Полтъргайст може да бъдат това, което наричаме духове или даже ЕТ. Така наречените от нас мъртви са по-живи и пробудени, от който и да е жив на Земята.

Мога да разбера това, че ЕТ не биха се ангажирали с празни приказки, но в крайна сметка, ако разговарям с ЕТ, последното нещо, което би минало през ума ми, е да си говоря за времето! Защо казваш неприятни? Какво би могло да бъде неприятно в един разговор с по-развит ум?

Когато говориш с ЕТ, разликата в интелекта е огромна – все едно да разговаряш с кученце, което не те познава и се плаши лесно от човек. Има ЕТ, които заемат човешка форма, и с тях е възможен разговор; много хора са имали контакти с тях, без да го знаят.

Добре, ето ти реална сделка: Зная за съществуването на ЕТ и няма да се сащисам, ако ме заговорят, искам да разговарям с тях или по-скоро искам те да ми говорят. Тогава как да провокирам това? Има ли нещо, което мога да направя, което да им покаже, че съм готов?

Само ЕТ знаят кога си готов, но това, че си готов, не води до среща с тях. Можеш ли да си представиш опашката от хора, която ще се проточи, ако те обявяха такава възможност?

Ти знаеш ли каква е целта ти тук? Възможно ли е да знаем своята цел?

Целта ни е всичко, което ни помага да се придвижим напред в този живот. Ако успееш да преодолееш илюзията на трудностите, които те ни представят, и да останеш щастлив и доволен, тогава си постигнал целта си. Всичко останало е пълнеж.

Друго нещо, което ми идва наум – ако ЕТ са толкова интелигентни и толкова заети с работата, която извършват, дали те оценяват прекрасните неща, които хората правят, като една красива картина или нашата музика? Имат ли чувство за хумор? Намират ли ни за смешни? Какво ще кажеш за приключенски дух? Какво мислят за филмите ни? ЕТ, които описваш, изглеждат толкова научни; остава ли им време за игри?

Те окачват някои от нещата, които правим, на вратите на хладилниците си. Никога не реагират на шегите ми и предполагам, че нямат чувство за хумор. Ако видиш местата, откъдето идват – техните градове, културни центрове, места за развлечение и пр., ние сме доста изостанали. Помниш ли колко удивително ти е изглеждало игрището в парка, когато си бил малък? Как ти изглежда днес? Някои ЕТ са били един или два пъти като нас.

От това, което каза в последните няколко постинга, изглежда, че не хората измислят разни неща, а извънземните посяват в мозъците ни определени мисли, които ние приемаме за свои. Защо биха правили това? Със сигурност за една цивилизация би било много по-здравословно да се развива самостоятелно; и ако хората се избиват едни други или не напредват, това определено ще означава, че не могат да се справят с възможностите, притежавани от по-развити същества (които придобиват технологиите си в резултат на естествена интелигентност).

Ще публикувам опровержение: Идеите в моята тема може да бъдат опасни за убеждения, които са редовен продукт на образователните ни институции. За съжаление не можем да имаме и двете неща едновременно – вярваш или в едното, или в другото – те са като маслото и водата и не се смесват лесно.

Ние не сме цивилизация, а индивиди, живеещи в цивилизация тук на Земята. Ние не сме колония от мравки, нито стадо добитък, или роботи, нито зомбита.  Всеки от нас е уникален индивид с душа, отлята в звездните пещи от боговете. Ние идваме на тази планета сами и си отиваме сами. Ние не идваме и не си отиваме като общество, стадо, колония или зомбита.

Никоя цивилизация не придобива сама своя интелект или технологии. Както ние имаме деца и децата ни имат деца, всяко поколение родители се грижи за децата си, защото в противен случай няма да има деца.

Определено една цивилизация, която е достигнала, докъдето е успяла да достигне, е много по-добре от друга, която едва успява да оцелее. Нека погледнем на нещата така: Защо ако Боб иска да стане голям и силен, ще взема стероиди, вместо да го постигне сам? Защо да не използва по-здравословната алтернатива – вдигане на тежести?

Индивидите са свободни да се придвижват от А до Б, както пожелаят. От това как го правят, зависи какъв ще бъде следващият им тест и евентуално следващото им бойно поле някъде из галактиката.

Какво ще кажеш за първата цивилизация, която някога е имало – те как са се развивали? (Кое е било първо – яйцето или кокошката?) ЕТ винаги ли ще водят човечеството напред със завързани очи? Какъв е смисълът от цивилизация, която няма независимост? Цивилизация, която не може да оцелее сама?

Няма начало и няма край и ние съществуваме в затворен кръг;  кокошката и яйцето са едно.

Благодаря, чудесни отговори! Напълно отговори на въпросите ми. Обаче (зная, че се впускам в сферата на философията, но…) има едно нещо. Просто не мога да възприема идеята за съществуване, което се повтаря отново и отново в затворен кръг. Ако трябва да приема това буквално, то ще означава, че аз съм бил до компютъра си и съм набирал този постинг безброй пъти в миналото и ще го правя отново безброй пъти в бъдеще. Това ме води до следния въпрос: Ако физическият свят е като едно музикално парче на CD плейър, което се  повтаря безкрайно, това не може да продължава вечно. Колко трае този затворен кръг? Ако съм едно свръх висше звездно същество, което гледа отгоре такъв като мен в този момент, колко дълго ще трябва да чака, за да наблюдава същия момент отново? Доказано е, че човешкият мозък не може да възприеме идеята за безкрайност (съмнявам се, че това по принцип е възможно), така че е обяснимо да поставя под въпрос твоето твърдение.

Затвореният кръг е безкраен и ако живееш вечно, а ти ще живееш вечно, никога няма да преживееш нещо два пъти, освен ако пожелаеш, или бъдеш принуден.

И накрая, когато прочетох написаното от теб за затворения кръг на съществуването, в ума ми се появи най-големият задаван някога въпрос (Ако не можеш да отговориш, тъй като се съмнявам, че можеш, моля, приеми го като реторичен въпросJ). Защо съществува всичко? Защо просто няма нищо? Сигурно някъде трябва да е имало начало или най-малко причина всичко да съществува точно по този начин.

За да има нищо, трябва да има нещо; ако няма тъмнина, не може да има и светлина.

Синдром на дефицит на вниманието; прекалено много мисля за някои неща.

Ти задаваш въпроси, чиито отговори много възрастни не желаят да чуят. Нито могат да понесат тези отговори. Някои от тези неща може да се окажат бреме, ако решиш да им вярваш, защото все още се налага да живееш в един свят, който е дълбоко заспал, и това да си от малкото събудени е предизвикателство не за всеки. За някои помага да отнесат тази тема към областта на философията.

Съществува ли възможност за един безкраен свят, в който винаги има едно по-висше създание? Например: Нека да кажем, че някой иска да има домашна котка. Котката е почти като нас и ние сме ЕТ. Котката живее в къщата и не си мисли за Земята, защото тя е нещо прекалено голямо за разбиране. Тя може да гледа през прозореца и да вижда Земята, но ако ние, извънземните, не я изведем навън, тя никога няма да опознае по-големия свят. И така, ето една котка и ние за нея сме извънземните. След това сме ние и се появяват истинските извънземни. Ако това е вярно, то над ЕТ трябва да има друга форма на живот, по-развита от тях самите. Това би означавало, че те живеят в една вселена и тази по-развита форма на живот може да ги изведе извън тази вселена, както ние бихме извели котката. Ако това е вярно, цикълът е безкраен.

Изглежда, че налучкваш нещо съществено!

Бих се обзаложил на много пари, че само страхът прави японците наши приятели, след като им пуснахме атомните бомби. Помниш ли Кобе? Ако не страхът, то тогава какво би ги сприятелило със САЩ? Това, че си прекарват чудесно в токийския Дисниленд?

В началото бе страх, но след като разбраха, че Америка няма да ги довърши и вместо това им помага да възстановят икономиката си, страхът прерасна в уважение. Япония бе под влияние на магията на злата вещица на Изтока и след като тази магия бе развалена, Япония стана демократична държава и народът й бе освободен. Имаше много мрак преди и по време на Втората световна война и ЕТ повдигнаха малко завесата и пуснаха светлина към света. Те ще продължават малко по малко да повдигат завесата пред човечеството и заедно с това ще отпадат и веригите на институционализираното невежество. Всеки няколко десетилетия Земята претърпява радикална промяна и след петдесет години хората ще се обръщат назад и ще се учудват на ненормалните времена, в които живеем днес; а може и да не се учудват.

19 януари, 2006 г.

Казваш, че ЕТ участват във войни. Казали ли са ти кога ще бъде следващата война? Знаеш ли дали е неизбежна и дали ще бъде ядрена?

Не е минал ден без война в някой край на света. В момента се водят няколко дузини войни. Единствените войни, които правят заглавия във вестниците, са войните, в които участват великите сили, защото те са с широки последици. В момента няма никакъв основен конфликт освен войната срещу тероризма. Няма да има световно ядрено унищожение.

Казваш, че единствената ми цел в живота е да преодолея илюзията на проблемите и да бъда щастлив. Това ми изглежда много неубедително като цел. Винаги съм си мислел, че сме създадени с по-голяма цел. Между другото, с удоволствие разговарям отново с теб!

Ако успееш да избегнеш всички лоши неща, които животът ти подхвърля, и да останеш здрав и с положителна нагласа към живота, ти си постигнал повече от 95% от населението на земята и това изисква някакви усилия. Ефективни са хората, които не губят хладнокръвие в битката на живота. Болшинството хора

губят фокус при първия намек за неприятност и никога не си го възвръщат и след това прекарват остатъка от живота си като непродуктивни, цинични хора. Следователно те са пропилели живота си и възможностите да помогнат на себе си и на другите. Това не изглежда добре на фона на голямата картина на живота или с оглед на истинската цел на пребиваването ни на тази планета.

Бих искал нещата да се ускорят. Толкова много наши братя и сестри загиват или са лишени ежедневно от основни неща поради нашия егоизъм и невежество. Бих искал да ни помогнат да бъдем състрадателни същества, вместо да бъдем запленени от материални неща и от чувството за собствената си значимост. Всичко с времето си предполагам. Милиони ще умрат, преди да стане ясно, че това не е трябвало да се случи.

Някои хора трябва да умрат, преди да се научат как да живеят. Тези, които са умрели, са по-живи от живите на планетата в момента, които се мислят за живи. Животът и смъртта са илюзии и част от процеса на съществуване. Хората на тази планета са тук, защото не са идеални и се нуждаят от това да поработят в тази насока. Пътят към съвършенството е дълъг и коварен и не се извървява лесно в един живот. Повечето хора се нуждаят от много животи, преди да пристъпят прага.

Все още съм озадачен. Няма ли безкрайният кръг на съществуването да предполага, че едни и същи „същества”, които виждаме във физическия свят, се прераждат непрекъснато? Това не би ли означавало, че броят на същества, съществували някога във физическия свят е краен? Това означава, че душата ми вече ме е преживявала безкраен брой пъти и ще го прави още безброй пъти в бъдеще. И същото би трябвало да се отнася за всяко друго същество във вселената. Допускам да съм разбрал погрешно отговора ти, но как в тази ситуация няма да можем да преживеем същия живот повече от веднъж? Оценявам това, че все още не си оставил нито един въпрос без отговор!

Вселената е трилиони пъти по-голяма от това, което предполагат космолозите. Тя няма да продължи да се разширява, след което да се свие до нула и да започне всичко отново, както гласят водещите теории. Теорията за големия взрив е невярна и такова явление никога не е давало началото на космоса. Тъй като вселената е толкова голяма и възможностите са безкрайни, не е много трудно да повярваш, че ще живееш живота си само веднъж, но това не означава, че няма да повториш живота си безброй много пъти. Иди на който искаш плаж по света и вземи една песъчинка. Хвърли я обратно в океана и иди на друг плаж. Каква е вероятността някога да можеш да вземеш в ръка същата песъчинка?

Аналогията за песъчинката може да бъде отхвърлена, ето защо паметта бива изтрита, когато навлезем в планети като Земята – за да можем да се концентрираме върху този живот, независимо от това дали сме го живели преди и за да може всичко да бъде като за първи път. По-голяма част от съществуването протича по този начин – не знаеш дали то е вечно и не можеш да знаеш, преди да умреш, освен ако ЕТ ти го покажат, докато си жив. Човешките разсъждения, математиката и физиката са неприложими от другата страна. Тук на земята съществуването на душата противоречи на всички научни максими и теории – тя просто не се връзва с изчисленията.

Нека кажа, че от известно време изчитам тази тема. Меко казано е интересна. (Моля да ме извиниш, ако този въпрос вече е получил отговор). Мога ли да попитам какъв е твоят възглед/план за останалата част от живота ти, след като имаш това познание за отвъд и за това, което предстои? Ще се върнеш ли отново тук, за да повториш? Или ще избереш да се придвижиш към по-големи и хубави неща в следващото измерение? От това, което съм прочел дотук, излиза, че това е въпрос на твой избор. Каква ще бъде конкретната ти „длъжност”, ако избереш да се придвижиш отвъд това измерение? Сигурен съм, че си наясно по този въпрос.

Няма да се завърна на тази планета дълго време, освен ако ме изпратят обратно или ме върнат други обстоятелства. Планирам дълга ваканция, преди да реша какво да бъде следващото ми назначение, ако ще има такова.

Предполагам, че си посветил своите близки по отношение на проблеми, които могат да имат в бъдеще. В крайна сметка ние сме тук, за да постигнем съвършенство, нали?

Децата ми са на прав път, но не към съвършенство. Постигането на съвършенство на Земята е рядко срещано явление, но ако искаш да се пробваш да станеш съвършен, можеш да се придвижиш оттук към други планети, където предизвикателството е по-голямо.

Бих искал да зная, че ще видя отново своите близки след смъртта. Независимо къде ще попадна. Каза, че отнасяме тези неща със себе си. След завръщането си на Земята паметта ни ще бъде изчистена. А какво ще стане, ако се придвижим напред? Дали тогава ще бъде също заличена?

Когато умреш, ще видиш приятели и роднини от другата страна, които са в междинната зона, преди ти или те да отидете другаде и напълно ще усещаш тези, които си оставил след себе си, колкото пожелаеш, докато навлезеш в нов живот. Ако се завърнеш на Земята или отидеш на друга планета като Земята, спомените ти ще бъдат заличени. Колкото по-високо равнище постигнеш, толкова повече от спомените си запазваш, независимо къде ще отидеш.

Мога да кажа, че съм виждал НЛО отблизо. Те са истински. Доколкото зная, все още не съм имал срещи с ЕТ. Усещането ми е, че тези непознати неща, на които никой не ни е учил, са си били там от самото начало. Не зная как и защо, но е така. Една по-висша цел? Може би. Аз съм оптимист. Чудесна тема!

Ако си видял НЛО отблизо, много вероятно е да си бил и вътре.

20 януари, 2006 г.

Мислих върху това, което казваш, че се случва, след като умрем. В момента усещам себе си и притежавам само знанието, което съм натрупал в този живот. Ям, пия, говоря, спя и пр. Този човек съм аз!

Тогава след като умра, дали веднага ставам пак същия в междинния етап? Ще притежавам ли всичките си спомени от този живот? Ще мога ли да си кажа, че си бил прав?

Никога няма да престанеш да бъдеш себе си, когато умреш и ще си наясно с повече неща, отколкото си сега. Всичките ти спомени ще бъдат кристално ясни повече, отколкото са тук на Земята. Ще знаеш, че съм бил прав.

В междинния етап имам ли избор къде да бъде следващата ми дестинация и мога ли да си остана там, ако пожелая? Там ли е мястото, където пребивават полтъргайст? Преди си казал, че полтъргайст могат да бъдат хора или извънземни и че когато използваме масичка за спиритически сеанси, те са тези, с които комуникираме. Логически следва, че това е мястото, което си имал предвид.

В междинната зона ти и други ще решите кое е най-доброто за теб – да се отпуснеш там и да се наслаждаваш на почивката си или да посетиш други планети като физическо тяло или дух, включително тази планета, или да се придвижиш към други по-напреднали планети. Ако си наистина добър, може даже да станеш супер звезда. Да, можеш да бъдеш полтъргайст, да се завърнеш тук и да се занимаваш с тези, които си играят с масички за спиритически сеанси.

Преди известно време някой те попита за дежа вю. Мисля ти отговори, че ако смяташ, че си бил някъде преди, най-вероятно си бил. За този живот ли говориш, или за предишен живот? Ако казваш, че хора, които са преживели дежа вю, наистина са били там в предишен живот, тогава това означава, че сигурно всеки е имал предишен живот, защото не познавам някого, който да не е имал такова преживяване поне веднъж в сегашния си живот.

На Земята има повече от шест милиарда души. Знаеш ли със сигурност, че всички те са изпитвали дежа вю? Въпреки това, в тази безкрайна вселена се случват някои странни неща.

Можеш ли да обясниш радиацията, която учените твърдят, че е резултат от големия взрив и факта, че е документирано, че учени вече са наблюдавали раждането на вселената чрез последни модели телескопи? (Не помня кога и с какъв телескоп, но четох за това в cnn.com) Или тези истории са просто за заблуда?

На космолозите се заплаща да измислят такива истории, в противен случай няма да има какво да правят. Няма начин те да знаят какво представлява тази радиация и откъде идва. Може да е радиация от масивни звезди и галактики, които биват рециклирани, и изпускат огромни количества радиация по целия спектър. Тази радиация произхожда от това, което учените приемат за край на вселената, защото това е най-далечното разстояние, от което техните инструменти могат да засекат екзотични частици, и което те мислят, че е отдалечено от нас на тринадесет милиарда светлинни години. Всяко нещо, което е пропътувало тринадесет милиарда светлинни години, за да достигне до техните инструменти, ще се нуждае от повече енергия от тази, която съществува в безкрайната вселена. Цялата тази идея е абсурдна, но тя пълни чековите им книжки.

Значи стремежът към съвършенство практически не може да бъде реализиран в този живот?

Ти ми кажи колко съвършени хора си срещал или за колко си чел в човешката история? Не говоря за тези, които се мислят за съвършени, които са най-малко половината от населението или повече.

Тогава защо да се опитваме, може да попита някой? Ако след това, което приемаме за смърт, ни очаква безкрая – чудесно! Нека просто се забавляваме и играем на рулетката на живота, след като той няма край.

За вселената няма край, но това не важи за душите. Ние можем да живеем вечно, но е важно как живеем. Повечето души подлежат на избавление. Между другото няма нищо лошо в това да се забавляваш, ако не пречиш на забавленията на другите.

Това за самоубийството – ако веднага се завърнеш обратно и се самоубиеш отново след няколко години, или може би влезеш в такъв самоубийствен затворен кръг, ти казваш, че ще бъдеш изправен пред по-сериозни предизвикателства. Може ли да приемем, че такава душа няма никога да се усъвършенства и ще живее живот от безкрайни трудности? Ако веднъж се самоубие, можем само да предположим, че ще го направи отново, ако следващият живот е по-труден от първия.

Трудностите не са причина за самоубийства, защото ако беше така, в третия свят нямаше да останат живи хора. Между другото там самоубийствата са по-малко, отколкото в останалия свят, където животът е по-лек. Хората се самоубиват, за да отмъстят на родител или любим, от яд или отмъщение и това действа, защото самоубийството е опустошително за тези, които остават, за да съберат разпилените парчета. Много хора имат самоубийствени мисли, но болшинството не отиват докрай и няма такова нещо като самоубийствен затворен кръг. Не всички видове самоубийство са погрешни – безнадеждно болни и обстоятелства като честта при самураите и при други, победени в битка. Важна е причината за самоубийството и тя бива отчитана.

В крайна сметка, ако всичко, което казваш, е вярно и човешкият ум схваща нещата толкова повърхностно, защо си правиш труда да ни информираш? Отговорите ти навяват на мисълта, че даже е безсмислено да бъдат задавани въпроси.

Приказката „търси и ще откриеш” е основателна, но неопределеността може да изопачи крайните резултати. Всички търсят отговори и болшинството няма да открият това, което търсят. Всички ще се изненадат много, когато се пробудят от този живот.

В известна степен това е окуражаващо – просто се забавлявайте и вземете от този живот, каквото можете, хора; по-хубавото тепърва предстои.

Не трябва ли животът да бъде точно такъв? Да не се тревожиш за всяка малко нещо 24 часа на ден, както правят болшинството хора?

21 януари, 2006 г.

Точно какво те прави експерт в тази област? Изглежда, че ти проповядваш как стоят нещата в „твоята” вселена – но какво те поставя в положението на всезнаещ? Можеш ли да обосновеш поне малка част от всичко това с някакъв докторат? (И имаш ли островърха магьосническа шапка?)

Ти подиграваш ли се на островърхата ми магьосническа шапка?

Имал съм преживяване близко до смъртта , но това е друга история. Бих искал да зная как достигаш до заключенията си – за живота, вселената и в крайна сметка за всичко.

Преживяванията близки до смъртта са чудесна възможност за получаване на „вътрешна” информация и за потвърждение, че има живот след смъртта, но това са много кратки пътувания до следващия живот – като да влезеш в преддверието на една къща, без да видиш стаите й. Повечето хора, които имат такива преживявания, не помнят много от тях, но си спомнят усещането за безусловна любов, което е реално. Има и такива, които преживяват и обратното, като омраза, ад и отрицателни същества. ЕТ са посланици от отвъдното, от други планети в други звездни системи и измерения на вселената. Бих казал, че те са духовен тип на съществуване, макар че всичко е някаква форма на духовно съществуване. Материята е само едно друго равнище на този тип енергия.

Благодаря за отговорите. Сега по повод на отговора „ако сме добри, можем да станем супер звезди”. Можеш ли да поясниш? ‘Добри’ в какъв смисъл? Сигурен съм, че някои от нас биха станали с удоволствие супер звезди.

Повечето от нас знаят какво е лошо – омраза, завист, кражба, убийство, лъжа, измама и пр. Доброто е обратното на тези неща – да помагаш на другите заради самата идея, да бъдеш щастлив, да окуражаваш себе си и останалите и да изпитваш удоволствие от това. Да се забавляваш и чувстваш щастлив, когато това не е присъщо, да се възползваш от благата, които ти предоставя животът и пр.

Какво искаш да кажеш под това да се отпуснеш в междинната зона? Сигурен съм, че всеки би искал да изследва и открива нови неща. Там появява ли се чувството на страх?

Да се отпуснеш означава да изследваш, да прекарваш с любимите си хора в отвъдното, да не работиш. По принцип в отвъдното хората работят. Не всеки мрази работата си даже тук на Земята, така че това не е задължително мръсна дума за всички души, особено за тези, които се придвижват нагоре. В тази зона на съществуване няма страх освен за тези, които се придвижват надолу, и подлежат на предварителен преглед.

Защо бихме искали да напуснем това място, още повече ако любимите ни хора са вече там заедно с нас. Те не са се придвижили, когато са могли да го сторят? Останалите любими хора, които са все още живи, също ще дойдат там. Ти каза, че е въпрос на наш избор. Има ли някакъв вид аларма, която се задейства, за да ти каже, че любимият ти човек е на път да ‘гушне букета’ и че трябва да се завърнеш в междинната зона, за да го посрещнеш?

Никой не желае да напусне това място, но някои нямат избор. Някои напускат по лични причини, например за да станат супер звезди на планети като Земята, както и по повод на всякакви причини и предизвикателства, включително и за да се бият във войни. Тези, които са на това равнище на съществуване, могат да се наслаждават на любимите си хора, колкото пожелаят – няма аларми, които да се задействат.

Ти също така каза, че планираш за себе си дълга ваканция. Като че ли имаш точно определен план, но в същото време няма да се завърнеш, ако не те призоват. Значи всичко не е наш собствен избор?

Не всеки има избор. Не позволяваме на малките си деца да пресичат улицата сами, нито да решат дали да ходят на училище, или не; ако зависеше от тях, те биха избегнали училището.

Може ли да пътуваш заедно с любимите си хора, или единствено сам? Можем ли да пътуваме назад във времето, за да видим неща, които сме правили преди? Ще получим ли отговори на всички тези въпроси, които сме си задавали с години за всички мистерии на Земята?

Можеш да пътуваш, с когото си пожелаеш, стига те да са в тази зона. Можеш да посетиш всеки момент от всеки от предишните си животи. На някои неща ще получиш готови отговори, други ще трябва да откриеш сам.

Достигаме ли някакво насищане, или край на своите знания? Или нашите души биват употребявани отново и отново безброй пъти, повтаряйки този безкраен затворен кръг? Никога ли не излизаме извън релси? Защото можем да бъдем призовани отново? Това би бил такъв провал.

Насищането е безкрайно и няма край на познанието. Душите са много устойчиви и не загиват лесно, но това е възможно. Животът на Земята и на други равнища е труден, когато има неразрешени въпроси в душата ти. Когато си в междинната зона можеш да видиш по-ясно тези въпроси.

Попита какво си спомням от моето преживяване близо до смъртта. Не съм сигурен, но когато ми се случи – нагоре, надолу, встрани – нямах представа за посоката, в която пътувах. Чувствах се много спокоен, но след успокоението мисленето ми бе освободено (като че ли бях преминал определена линия и усещах по-ясно всичко около себе си). Когато попаднах за малко в отвъдната страна, само предполагам, че това се случи. Почувствах се ужасно изморен – и изглеждаше, че бях готов да напусна това равнище на съществуване. Не мога да го обясня по друг начин. Съществуването според мен е една енергия – всеки е една енергия – една искра, но ако продължа, само ще бърборя за неща, които всъщност не разбирам.

Някои не-духовни въпроси към теб:

1)Каза, че повечето срещи с ЕТ са много травмиращи за хората. Можеш ли да обясниш защо? Това се дължи само на човешките реакции, или е резултат от това, което ЕТ правят или не правят? (Отвличанията определено са неприятни, сравнени с това да те попитат учтиво).

Отвличанията от страна на ЕТ стават по ред причини, но много биват използвани, как да се изразя, за да те отведат зад хамбара. Те са плашещи основателно – понякога си принуден, за да бъдеш изправен пред ситуации, в които никога не би попаднал по свое желание.

ЕТ не изглеждат като ЕТ в отвъдното, защото човешкият ум ги възприема различно. По време на срещи на Земята, хората ги виждат с човешкия си ум, а човешкият ум не може да схване свръхестественото.

2) Каза, че ЕТ също така могат да се маскират като хора и да общуват в обществото. Ако това е така, то поне някои от тях трябва да знаят как да не плашат хората (и да изглеждат нормално) и да разбират достатъчно човешката психология, за да могат да го правят.

ЕТ знаят как да общуват с хората. Когато използват сплашване, те го правят целенасочено.

Ако и двете неща са верни, тогава излиза, че ЕТ не би трябвало да правят срещите си с нас травмиращи и неприятни, ако това не се налага. Но ако го правят, както казваш, имам чувството, че те са истински идиоти.

Много от нас гледат на хората, които упражняват власт, като на истински идиоти – полицаи, директори на училища, родители, началници, старшини, надзиратели и пр.

Понякога родителите вършат неща, които децата приемат като гадни, но правят и неща, които им изглеждат много добри. Как става така, че ние помним само гадните?

Някои ЕТ са двулики – могат да бъдат както добри, така и лоши, но те са винаги прави и в дългосрочен план защитават нашия най-добър интерес.

Има ли „непопулярни” животи? Искам да кажа кой би влязъл в тялото на едно абортирано дете или бебе, което умира при раждане? Сигурен съм, че има хора с кратки безсмислени животи на непрекъснато страдание. Или кой, ако хората в отвъдното са толкова любящи и милосърдни, би приел живота на един сериен убиец/изнасилвач, а какво да кажем за Хитлер?

В повечето случаи душата не влиза в тялото, преди детето да се роди. Тялото е само една машина и ние не влизаме в автомобилите си, докато са още на поточната линия, нали?

Душата не винаги има избор за това къде ще бъде поставена. След като душите бъдат поставени, те трябва да се справят със ситуацията такава, каквато е. Хора като Хитлер са души, които са приели ужасни задължения, но зад това се крият и други неща.

Оказват ли душите влияние върху съществата, които им осигуряват прием? Ако не, то това не би ли направило от живота им просто един продължителен филм?

Човешкото тяло има душа и това е съществото, това си ти.

Винаги ми е харесвало казаното от Айнщайн: „Бог не си играе на зарове”. Това ще рече, че всичко във вселената се случва еднопосочно. Ако се случва по друг начин, това би противоречало на законите на физиката. Аз може да съм по-свободомислещ от някого другиго, но ще трябва да се здрависам с ръце/пипала/лапи с извънземните, за които говориш, преди да мога да го поставя под въпрос. Имайки предвид това, което зная, душата е едно божествено/духовно цяло без маса и свойства, които принадлежат на физическия свят. В такъв случай как мога да влияя на мозъка – едно напълно физическо тяло? Мозъкът работи като усеща/получава електрически импулси чрез тялото. В това няма нищо „духовно”.

Мозъкът е една машина, която контролира тялото. Той е командният център, пилотската кабина. Без душата мозъкът е машина без пилот.

Електричеството и материята са едно и също – творение и подчинена страна на душата. Единственото реално нещо в уравнението тяло/душа е душата.

Кой избира къде да попадне душата му? Има ли някакво по-висше същество, което прави този избор? Това определено би означавало, че съществува някаква форма на религия или нещо подобно.

Има по-висши сили на много равнища – нещо като стъпала на властта. Тези, които са религиозни, могат да възприемат нещата точно така, когато отидат в отвъдното. След като се аклиматизират обаче, ще виждат нещата по-различно, отколкото тук на Земята. Няма нищо лошо в религиозните вярвания или в повечето вярвания – те са дело на по-висши същества.

Аз съм роден и възпитан като католик. Когато се ожених, промених религията си и станах протестант, както съпругата ми и децата ми. Даже възпитавах децата си като добри християни, но в момента не се придържам към никакви религиозни или светски вярвания.

Значи накратко, душите влияят върху физическия свят? Аз искам ли това, което иска и душата ми? Какво ще стане, ако някой няма душа?

Ти си твоята душа; твоята мислеща част е твоята душа и твоята душа има капаци на очите си, докато си на тази планета. Ходенето на църква и следването на божиите заповеди е добро нещо, защото за мнозина отвъдната страна ще бъде като рай. Отвъдната страна не е нещо изключително, в смисъл – всички са поканени на трапезата, в това число и невярващите и тези, които нямат религиозна основа. Телата без души са пропиляно пространство.

„ЕТ са с две лица; могат да бъдат добри и лоши.” Откъде знаеш това? Как би могъл да знаеш?

Зная, защото ми бе казано и са ми били показани някои аспекти на това как те действат. В междугалактически мащаб това е аналога на „добро ченге, лошо ченге”. Знанието е нож с две остриета. Ако е прекалено много, може да смути човешкия живот.

Дотук няма доказателства, че ЕТ правят нещо различно от това, което искат.

Това си е тяхно представление.

Родителите, които пляскат децата си, когато не слушат, също така ги питат какво искат за вечеря и какво искат за Коледа.

В болшинството случаи ЕТ остават зад сцената, ето защо всеки си има хора родители или настойници, които приемат заслугите.

Когато те отвличат хората и отнемат спомените им, какъв е смисълът от „сплашването” или от „даването на урок”, ако след това хората няма да си спомнят нищо?

Съзнателният ум помни малко, но подсъзнанието запомня всичко и промените настъпват по незабележим начин. Какви промени можеш да пожелаеш? Това е нещо, което се решава между ЕТ и теб.

Ти предаваш едно многопосочно послание. Бих искал да се насоча само към един аспект: Непрекъснато споменаваш, че светът е изграден от пластове върху пластове върху равнища от съзнание. Това включва и разбирането, че по-високите равнища може да притежават различна семантика от по-ниските, така че диалогът става почти безсмислен.

Сега: човекът и животното са отделни същества. Хората обаче могат да вградят електроди в мозъка на животното, за да контролират грубо движенията му, при което животното става нещо като продължение на човека. Или: Извънземните и хората са отделни същества. Извънземните обаче могат понякога да инжектират информация в житейския път на човека, която да измени полето от възможности, с които той разполага, когато реагира на различни ситуации. Т.е. извънземните използват човека.

Мотивацията и в двата случая може да бъде една и съща: както един психолог се опитва да разшири познанията си, извънземните може да изпитват същите трудности на различни концептуални равнища. Казваш, че те знаят всичко, че галактиката е един свят на чудесата и т.н., но извънземните може да ни използват за научни експерименти, за да разберат от какво сме направени и тази картина е точно обратната на нарисуваната от теб. Отчел ли си възможността те да не са ти казали истината?

Бил съм наясно с ЕТ през целия си живот и даже си спомням, когато ме пуснаха на тази планета. Въпреки това, през първите четири десетилетия от живота си не исках да зная за тях и правех всичко възможно да ги блокирам от живота си – нещо напълно невъзможно. Те буквално ме въвлякоха против волята ми в един живот, който не желаех. Накратко, те ме принудиха да вляза в правия път, защото аз не съм бил винаги добрият човек, който съм днес. Зли същества не биха си направили труда да ме направят порядъчен, нали? Това, което тези ЕТ са ми показали, не оставя у мен никакво съмнение, че те са на същото равнище, както божества. Те не се занимават с експерименти, градовете им са повече от фантастични и всичко около тях е нещо, което бихме нарекли магическо. Любовта се излъчва от всичко, което правят, и от самите тях, освен когато лицата им са неприятни, но това става само докато са на Земята и си имат работа с хора инати.

Тук на Земята всички знаем колко трудно се достига до истината, но болшинството от нас не биха я разпознали и ако паднеше върху тях като тухлена стена. Истината е трудно нещо тук долу, но не и на отвъдната страна.

Мога да се съглася с много от наблюденията ти особено с това, че „любовта се излъчва от всичко, в това число и от тях самите”. Проблемът ми обаче може най-добре да бъде изразен по следния начин (не искам да бъда циничен или нещо подобно):  Едно опитомено пиле казва на дивото пиле: „виж колко добре се отнасят извънземните с мен, те ми мислят само доброто”. Ние всички знаем тъжната съдба на опитомените пилета. Как биха могли те (опитомените пилета) да мислят по-различно?

Според мен присъствието на любов сама по себе си не е успокоение, защото любовта е кръвта на боговете. Тя е само светлината, която те насочват към нас, за да наблюдават по-добре душите ни. Представи си един човек учен, който осветява едно студенокръвно животно – колко добре се чувства то под тази светлина.

Съдбата на пилето, опитомено или не, зависи от човека. Мъжът и жената могат да оставят пилето като домашно животно или да го угоят и изядат. Пилето е същество без късмет и зависи от прищевките на човека и нито пилето, нито човекът могат да направят нещо по въпроса. Зная, че ЕТ не са канибали, а алтруисти. Ако ЕТ са такива, каквито ти казваш, то хората не биха могли да направят нищо по въпроса, тъй като те са толкова всемогъщи спрямо нас, колкото ние сме спрямо пилетата.

22 януари, 2006 г.

Току-що видях една тема върху осакатяване на крави, хора и даже на делфини. При техните аутопсии е било установено, че върху телата им са били правени толкова фини срезове, колкото могат да бъдат направени само с режещи инструменти на атомно равнище. Макар такива гледки да не ме смущават особено, снимките са твърде страшни и кървави (показани са кадри, в които лицето на човека е напълно разкъсано). Възможно ли е това да е работа на „зли” извънземни? Може да е и работа на „добри” извънземни, тъй като бруталната смърт е нещо, което никой не би си пожелал. Или това е работа на правителството? Или не си чувал много по въпроса (това е доста мъглява област от НЛО-гията)? Мислиш ли, че това е свързано с мита за чупакабра*)?

*) бел.прев.: чупакабра – митологично същество от американския епос, на което се приписват качества на вампир.

Тайните правителства отвличат хора и животни по различни причини, но не е необходимо те да оставят доказателства за това и същото важи за ЕТ. Те не могат да си позволят пълно разкритие, но появата на НЛО, осакатяванията и катастрофите с НЛО са част от номерата, които ЕТ и тайните организации погаждат на населението. Можем повече да говорим за това, но не сега.

23 януари, 2006 г.

Малко ми е трудно да смеля идеята, че върхът, който мога да постигна в този живот, е да стана „супер звезда”. Не е лесно да си представя филмовите и музикалните звезди като най-добрите постижения. Много от тези така наречени звезди завършват със самоубийство, така че надали се мислят за толкова велики!

Не ставаш звезда, защото си постигнал високо равнище на нирвана. Можеш да бъдеш звезда по същия начин, по който решаваш да станеш герой в една видео игра – за удоволствие. Веднъж отишъл от отвъдната страна, ти разполагаш с определени варианти и житейски избори за следващия си живот.

Може би ще поискаш да бъдеш лидер в една страна, генерал в нечия армия, учител, или портиер. Достигнатото от теб равнище на съзнание определя измежду колко неща ще можеш да избираш, както и качеството на тези неща. Може също така да бъдеш някой, който е безкористен, като майка Тереза или Ганди, или да се завърнеш на Земята, за да помогнеш на болен на семейството си или на приятел. След като направиш своя избор, ще бъдеш поставен при обстоятелства, които ще те отведат до тези позиции в живота.

Това, което ще избереш, няма да ти гарантира успех или щастие. Тези неща ще трябва да си изработиш сам. Веднъж попаднал на мястото на световен лидер или супер звезда, като Джон Белуши, Джими Хендрикс и Джанис Джоплин, ще видиш, че тези съблазнителни позиции не са задължително леки, както сам подчерта.

1 февруари, 2006 г.

Не зная какво да кажа. Някои от нещата, които описваш, са ми много познати. Помня само някои неща. Мисля, че съм подтиснал доста неща в съзнанието си. Не мога да си представя защо някой би лъгал за това. Достатъчно страшно е и само да изпишеш толкова много. Спомням си една разходка с дядо и баба, но информацията ми не е от тях. Те ми обясняват неща и аз им задавам много въпроси. Не ме смущава това, че източникът всъщност не са те. Спомням си разговори за това как гравитацията е като звука – една вълна, която може да бъде създадена и променяна. Свирил съм музика от малък. Спомням си за бели петна във времето и за това как съм искал отново да забравя. Зная, че това звучи странно. Тези неща се появиха отново, но не бях мислил за тях от много години. Някои от детските ми рисунки бяха непонятни за родителите ми. Рисувах машини, посетени места, летящи хора и анатомия. Като възрастен съм изучавал психология на детската рисунка  – най-често срещани образи, които децата рисуват сами. Някои от нещата, които рисувах, не можеха да бъдат свързани с личен опит. Можех да рисувам много добре от най-ранна възраст. Майка ми ме окуражаваше да стана художник. В пети клас коефициентът ми на интелигентност бе 155. Поставиха ме в специална учебна програма за две години с още няколко деца, докато държавната субсидия привърши.

Спомням си как през нощта усещах дневната светлина и чувството, че някой влиза в стаята, но аз не можех да се обърна и да го видя. Ако съм в леглото, не мога да отворя очи. Всичко е много светло розово. Това ми се случи на няколко пъти, но спомените ми са по-ясни от времето, когато бях малък. Чел съм за различните видове сън и е възможно това да са били моменти на събуждане на мозъка от сън. Не зная какво да мисля. Изглеждаше много реално и се случваше често, докато бях по-млад. Спомням си как отварям очи посред нощ и гледам право в лицето на някого, който не е човек. Не отклонявам поглед. Не чувам гласове. Уплашен съм, но ми е любопитно. Може би има някой друг наоколо, не съм сигурен.

На 8-годишна възраст бях ударен от кола, докато баща ми ме водеше за ръка. Свидетели казаха, че съм бил подхвърлен няколко метра във въздуха и съм се приземил върху врата и гърба си. Без да се замисли, баща ми ме закарал в болницата. Имах няколко охлузвания. Спомням си как наблюдавам всичко това като на филм. Не се чувствах сам. Спомням си други разговори с мои близки (без да се вглеждам в лицата им за дълго), в които ги питам защо и как – въпроси, които сега ми изглеждат философски. Не си спомням отговорите освен един и той ще звучи малко странно. Ще се опитам да обясня. Основното, което разбрах, е следното. Ние сме контейнери, събираме преживявания и развиваме душата си в подготовка за нещо по-голямо. Това, което виждаме и докосваме, е като сън наяве само защото ни се иска да му вярваме. Сигурен съм, че или ще объркам всичко, или ще обидя някого, затова моля за малко търпение. Вярвам, че бог/божественото е навсякъде и пронизва всичко. В истинския смисъл няма нищо отделено от останалото. Когато избираме да вземем участие в това, ние реализираме нещо по-голямо от себе си. Моите преживявания като че ли кулминират в тези мисли. След това исках странните неща да престанат. Доколкото ми е известно, те спряха. Ако бъда честен, все още имам сънища и странни истории, които отшумяват много бързо и едно чувство, че съм свързан с нещо по-голямо. Аз съм нощна птица и отхвърлям много работа през нощта. Понякога излизам от студиото и чувствам, че някой ме наблюдава. Това ме плаши, но междувременно работата ми започва да спори. Няма случайни неща. Имам усещането за религиозно преживяване и духовно пробуждане. Може би е точно това.

Много от това, което съм постигнал, се случи година след като се ожених и когато се опитвахме да имаме дете. Страхувах се да споделя с някого своите преживявания. Исках да забравя. Сега имам две деца и съм много щастлив. И двете са много интелигентни и талантливи в музиката и изобразителното изкуство. За да им дам пример, рискувах преди години и изоставих професионалната си кариера, за да се отдам на творческа работа. Изненадан съм колко голям успех постигнах в тази област.

Единствено се надявам, че преживяванията ти са истински. Нямам никакви въпроси.

Не съм разговарял с никого другиго за тези неща почти 12 години. Жена ми е МНОГО търпелива, но ние не разискваме това повече. Мисля, че тя го приема за истина. И двамата сме видели прекалено много неща през 13-те години брак, за да ги отдадем на случайността. Това, което двамата си представяме образно, често се случва. Може да го наречеш творческа визуализация, ако желаеш, но действа…важно е да бъдеш положително настроен. Често съм се чудел за психологическия ефект на всичко това. Дали ранното ми желание да проумея взаимоотношенията между нещата, да разпозная тенденции се е изразило в научна фантастика? Не зная. Готов съм да приема, че е точно така. Дали природата на моето любопитство е насочила взаимодействието ми с нещо, което все още не разбирам, или не искам да призная? В крайна сметка няма значение. Трябва да вярвам, че всичко, което ни приближава до това да се примирим с мястото си и с целта си на този свят, може само да е добро. Надявам се това да бъде от помощ за някого. Не че допринасям нещо особено оригинално към дискусията. След като го казах, се чувствам малко по-добре.

Дали всички форми на живот имат души? Кучетата имат ли души (някак се съмнявам в това)? Кое определя кой вид форма на живот е достатъчно „извисена”, за да приюти една душа?

Те имат съзнание, но на какво равнище зависи от това кой или какво носят в себе си. Машините, които придружават ЕТ, имат същия вид усещания, демонстрирани от някои животни, но въпреки това са само умни приспособления, които изпълняват услуги. Те в много отношения предоставят това, което правят и животните – компания, закрила, забавление или носят товари, като кучета, коне, мулета, камили и пр.

Всички живи форми са усъвършенствани машини без душа, но душата е душа и тя може да навлезе във всяка машина, в това число домашни любимци и насекоми. Това се случва по различни причини, включително забавление или наказание. Машината, в която душата влезе, определя какво може и не може да направи тази душа.

Повечето машини са автономни роботи и функционират, без някой да ги контролира. Човешката машина прави изключение – тя е специално направена, за да бъде обитавана от душа.

Искаш да кажеш, че не всички физически тела притежават душа? Например има ли кучета с душа и такива без душа? Ще означава ли това, че съществата без душа ще проявяват „бездушно” поведение за разлика от тези, които притежават душа?

Болшинството нечовешки физически тела са бездушни. Те могат да действат на високо равнище на интелигентност, това което наричаме изкуствен интелект или инстинкт, което между другото е едно и също, но душите могат да влязат в тях за кратки периоди от време. Няма такова нещо като бездушно поведение. Или си душа, или си тостер; насекомите и животните са сложни форми на екологично оборудване, тостери.

7 февруари, 2006 г.

Има вероятност всичко това да е лъжа, но се съмнявам в това. Идеите или „теориите”, които си изложил, са много напредничави и не звучат като нещо измислено или фикция. Мислил съм много за вселената и за нашия живот. Не съм срещал много хора, които да могат да отговорят на въпросите ми, и същевременно да не ме помислят за луд.  Болшинството хора не желаят да мислят извън живота, който водят, защото се боят от истината. Ти обаче ми помогна да разбера някои от своите въпроси и ми помогна много. Добре свършена работа! Имам още няколко въпроса. Първо, какво представлява полът? Той е ли нещо, което просто съществува в този живот? И ако всички сме от един и същи пол преди и след този живот, тогава защо в този живот повечето мъже харесват жени и повечето жени харесват мъже?

Хората са устроени да се възпроизвеждат и да се забавляват. Сексът нарушава монотонността на този живот и също така поддържа живота на населението. Полът съществува и на други равнища, но по по-различен начин, отколкото тук. Ние можем да бъдем от различен пол или да си останем от един и същи пол през цялото си съществуване. Това е наистина сложен въпрос.

На второ място, душите непрекъснато ли биват създавани и ако е така, откъде идват те? Кой ги създава?

Звездите и планетите биват създавани с милиони, докато си говорим и това е един процес без начало и край. Нови звезди и планети заместват умиращите. За разлика от звездите и планетите, повечето души живеят вечно, като някои души умират по различни причини, включително самоунищожение. В такива случаи се проявява свободната им воля и те отказват да продължат пътя си.

Кой създава душите? Един бог? Комитет от свръх същества? Машина за души? Един луд учен? Душите биват създавани по същия начин, по който ние се възпроизвеждаме на Земята, но с изключителна любов. На Земята е необходима любовта на двама души за създаване на бездушно човешко тяло (душата се прибавя по-късно от по-висши същества).

Определен брой души, постигнали високо равнище на безрезервна любов, създават души и такива души стават неразделна част от това семейство същества във вечността.

За последно, има ли хора, които идват на този свят с познание за това, което съществува, и каква е истината? И ако не, могат ли да открият всичко в рамките на един живот на Земята? Как те могат да открият това без помощта на ЕТ? Трябва ли да достигнат по-високо равнище на съзнание и да „прогледнат с третото си око”?

Има много такива. Никой не може да открие всичко за един живот. Първолаците разбират ли всичко след първата си година в училище? И даже след колеж и университет, ученето е непрекъснато изискване за придвижване в този живот и в останалата част от съществуването. Нищо не се случва без помощта на ЕТ и те са нашите по-големи семейства. Това е една голяма вселена и едно много голямо съзнание и колкото повече се изкачваме, толкова повече можем да обхванем.

9 февруари, 2006 г.

Съжалявам, ако този въпрос е бил вече зададен. Не съм изчел всичките тридесетина страници. Как обясняваш осакатяванията, които се предполага, че се случват с животни и хора?

Осакатяванията на животни се срещат често. Много малко от тях имат все още души. Осакатяванията са най-вече резултат от действието на човешки тайни програми за извличане на определени ензими от животинските тъкани, необходими за изследвания. Животните предлагат пресен материал; диви и домашни животни има навсякъде и те представляват лесен източник на биологичен материал, както и на храна.

Как обясняваш житните кръгове?

Двама старци с дъска и въже излизат всяка нощ, след като бъдат изритани от местния клуб и безчинстват из невинните житни посеви и това е, което медиите приемат за вярно и разпространяват по света. Житните кръгове са често дело на ЕТ и някои са дело на хора в кораби и с оборудване, предоставено от ЕТ. Житните кръгове са кодирани съобщения като билбордове за други ЕТ и за хора, които работят с ЕТ. Някои не са нещо повече от графити, изработени от отегчени хора, които използват извънземно оборудване, а някои са дело на хора с цел реклама.

По повод на хората, които използват оборудване на ЕТ и на които е позволено (или поне могат да минат безнаказано) да си играят с такава технология – аз направо им завиждам. Какво трябва да направиш, за да ти бъде предоставена такава възможност?

Такива длъжности не се намират с помощта на местната служба за безработни. ЕТ избират кой да работи за тях без преговори, подборни интервюта или договори. В повечето случаи хората не знаят, че работят за ЕТ.

Какъв вид съобщения биха оставяли ЕТ едни на други чрез тези житни кръгове? Определено даже за извънземни това е доста екстравагантен метод за комуникация (и предполагам доста примитивен)?

Не толкова примитивен, щом никой човек извън съответната програма не е в състояние да го дешифрира.

Не познават ли „по-нежен” начин на общуване, вместо да разрушават поминъка на хората? Кои „милосърдни” същества биха постъпили така?

Когато ЕТ правят житните си кръгове, те не разрушават и един житен клас.

Едно последно нещо, което ме смущава, когато прочета нещо в тази тема. Ако съществуването е съществувало вечно, всичко вече случвало ли се е? Този въпрос толкова ме озадачава, че даже не зная какъв тип отговор му търся. Винаги към вярвал, че няма нещо, което да притежава нула вероятност да се случи. И ако това е вярно, то не означава ли, че в даден момент от време (всъщност в безкраен брой моменти от това безкрайно време) цялата вселена е била управлявана от зли духове? (Да, зная, че това е доста странен въпрос, но се постарах да помисля за нещо абсурдно за целите на аргумента).

Най-близката звезда до Земята е само на четири светлинни години разстояние и никой човек няма някога да я посети, докато е жив или в човешко тяло, поради голямата й отдалеченост. Можеш ли да си представиш размерите на вселената? Най-добрите човешки умове не могат. Вселената е хиляди пъти по-голяма и по-сложна от това, което може да си представи или някога си е представял, който и да е човешки ум. Възможностите са безкрайни. Способностите на човешкия мозък да разбере такива възможности са ограничени.

Цялата идея за случайността е само една човешка игра – нещо за занимавка на тази детска кошарка наречена Земя. Единствената причина да давам тази информация е, защото повечето хора няма да я повярват и повечето хора не би трябвало да й повярват, тъй като ги отвлича от живота, върху който трябва да се съсредоточат тук на Земята.

При една напреднала технология можем ли да направим собствени машини, които да са толкова реалистични, че вместо „една душа да влезе в едно бебе”, тя да може да влезе в една сложна реалистична машина? И така вместо да раждаме бебе, в което след това да влиза една душа, ние сътворяваме една машина, след което душата влиза в нея.

Хората могат да направят такава машина чрез клониране, но те не са способни да прехвърлят душа от едно тяло в друго без помощта на ЕТ. Ако ЕТ позволят на човека да клонира друг човек, една душа, избрана от ЕТ, ще бъде поставена в това тяло, но не по желание на някой човек. ЕТ винаги са използвали клонинги, за да им работят. Дали някога хората ще създадат механичен заместител на себе си с цел продължаване на своя живот? Не, това не е разрешено.

Хората биват поставени в телата на бебета, за да могат да работят на чисто, без да бъдат разсейвани от минали животи и преживявания. След като напуснеш този живот, не ти е необходимо механично или физическо приспособление, за да съществуваш. Ние вече съществуваме вечно.

Ако всичко е възможно, тогава човек ЩЕ достигне тази звезда, следващата най-близка галактика и в крайна сметка всяка звезда във вселената!

Всичко е възможно, но не докато си в човешка кожа.

Даже и ако това не е вярно, трудно ми е да повярвам, че никога няма да достигнем следващата най-близка звезда, докато живеем тук на Земята. Ти казваш, че хората НИКОГА няма да напреднат толкова, че да достигнат до съседните звезди?

За душата са възможни неща, които не са ни разрешени да правим тук на Земята. Душата е била до съседни звезди и други галактики. Хората на тази планета няма да пътуват отвъд тази слънчева система, докато са живи и обитават човешки тела. Земята не е Холивуд и пътуване от типа на Стар Трек не е писано на Земята – това е възможно на други планети от по-висш порядък.

Ние разполагаме с машини, които дават летящ старт на сърцето, за да ни поддържат живи. Имаме също така медицински постижения, които могат да поддържат сърцето дълго време. Как това да не е „механична подмяна” с „цел продължаване на живота”? Не се опитвам да докажа, че не си прав, a само казвам, че след като сме толкова технически изостанали в сравнение с другите, а вече имаме възможност да удължаваме живота си, то в тази безкрайна вселена някоя друга планета би трябвало да е отишла още по-напред. Може би даже да има възможност за безкрайно поддържане на живота (докато машината не спре).

Ти питаш дали хората ще построят машини, върху които да прехвърлят душите си и това е много по различно от една сърдечна помпа. Милиарди планети имат по-развити технологии от нашите. Животът си тече без машини или човешки тип тела. В повечето случаи животът е вечен и макар че може да не пътуваш между звездите, докато си на Земята и в човешка форма, ще правиш това в другите си животи. Най-вероятно вече си го правил, освен ако си сравнително нов във вселената.

Ти говориш за родените с любещи родители. Какво ще кажеш за тези, които не познават родителите си или които са родени от самотни родители?

Страстта е вид любов и са необходими двама за създаването на едно бебе, макар и случайно или чрез оплождане ин витро. Въпреки това, хората не създават души чрез своята страст, любов или ин витро. За да правиш деца, не е необходим мозък; някои даже не знаят как това се случва. Това не е важно, защото тялото знае как да възпроизведе една биологична машина (човешко бебе) без много умствено вложение. Нашите хормони свършват по-голямата част от работата.

Ние можем да създадем нещо, което да притежава душа, познато като човешко същество. Тези човешки същества биват произвеждани чрез секс. Предполагам въпросът ми е дали някога хората ще създадат нещо друго, в което може да влезе душа. Не казвам, че хората ще прехвърлят една душа от човека в машина, но това, което вкарва душите в човешките тела, може ли то да вкара душа в машина, направена от човек? Например сперматозоидът и яйцеклетката се комбинират и правят бебе, след което душата влиза в бебето. Има ли друг начин? Например човек прави машина и душата влиза в машината, вместо в бебето. Мисля, че въпросът ми е дали душата може да влезе в нещо различно от естествено родено дете.

Хората не са създали човешкото тяло, което е нещо, което се самоподновява и сексът е механизмът за това. ЕТ могат да вкарат душа във всичко даже и в парче дърво. От друга страна, всички знаем колко хората сме непохватни. Би ли искал да бъдеш поставен в нещо правено от човек? Даже от така наречените по-напреднали хора? Нашите технологии се променят и познанията ни растат, но си оставаме хора с всичките свои недостатъци.

Също така се питам в какво си вярвал като дете и как това се е променило с възрастта? Дали си вярвал в това, в което са вярвали родителите ти, защото те е било страх, че може да се окажат прави? (Например дали си поставял религията си под въпрос, но си се страхувал да кажеш нещо на глас, защото те е било страх да не отидеш в ада или нещо подобно?) И ако в крайна сметка си променил възгледите си и си им казал, те какво са си помислили?

Не искам да бъда недискретен, затова, ако се чувстваш обиден, моля да пренебрегнеш тези въпроси.

Майка ми бе по убеждение много твърда католичка и аз вярвах в християнството, докато растях, но никога не бях особено добър в това отношение. Ходех на църква като малък и спрях да ходя като тийнейджър, след което започнах да ходя отново, когато имах деца, за да им дам материал за мислене. Никога не съм се страхувал от това, че може да попадна в ада; никога не ми се е струвало сериозно това, че един любящ бог ще изпрати децата си във вечно проклятие по някаква причина и най-малко поради отсъствие на вяра. Никога не съм разговарял за религия с родителите си.

Ако имаме същите души като ЕТ, а ЕТ са по-могъщи от нас, защото са били поставени в тела на много по-напреднала планета, тогава защо не можем да разбираме всичко така, както те го разбират. Какво задържа развитието на тази планета?

Тази планета не е изостанала, а е точно там, където трябва да бъде. Всички проблеми на този свят подлежат на разрешаване и болшинството от нас ще направят добре, ако решат собствените си проблеми. Проблемите са били създадени с цел да ни бъдат предоставени предизвикателства.

Защо забравяме всичко от животите си прекарани на други планети? Как можем въобще да постигнем нещо, ако всеки път, когато стъпим на една планета, забравяме всичко и само ни предоставят ново препятствие (нашия живот) със същия въпрос (защо съм тук?) от друга гледна точка? Зная, че каза, че ще си спомним всичко след всеки живот, но ако не можем да го помним в настоящия си живот, то наистина не бихме могли да постигнем нещо, преди да умрем.

Вероятно единственото нещо, което трябва да направиш, докато си на тази планета, е да завършиш училище, да намериш нещо, което те интересува, и да направиш най-доброто, което можеш в съответната област, да се ожениш, да направиш семейство и да се наслаждаваш на живота, колкото можеш повече, като спреш да се тревожиш за дребните неща.

Как можеш да вярваш на всичко, на което те учат извънземните? Какво ще стане, ако си напълно на погрешен път и когато умрем, всичко свършва и край?

Когато умрем, нищо не свършва и никога не свършва, освен ако някъде по пътя не решиш да дръпнеш контакта на своя живот и да се откажеш.

Колкото и да ми се иска да ти вярвам, умът ми непрекъснато поставя всичко под въпрос. Иска ми се всичко, което казваш, да е вярно и когато умра, да премина към друг живот, след като съм готов за това. Просто не ми се иска всичко да свърши. Но както обикновено, измислям още нещо, което поставя под въпрос всичко до момента, докато не получа отговор. Защо другите могат толкова лесно да бъдат убедени в една религия, без да поставят каквото и да било под въпрос? В началото мислех, че това, че не мога да бъда лесно убеден в някаква идея, е нещо добро. Но сега това просто смущава живота, който трябва да понеса за известно време.

Всеки е изпълнен с въпроси относно живота, в това число и духовниците, макар и да не го показват. Отпусни се и се наслаждавай на пътуването. Няма да узнаеш всичко и затова вземи това, което можеш да използваш, и карай спокойно живота си. В крайна сметка животът не е чак толкова голяма работа. Успяващите хора обикновено често са претърпявали неуспех, но са се качвали отново на коня и са продължавали да опитват и в това се състои всичко – никога да не се предаваш.

10 февруари, 2006 г.

Самото съществуване и вселената, които описваш, имат характеристиките на нещо, създадено от едно същество. Изглежда, че има доста „правила” и тези правила не възникват по естествен път. Ако можеш, обясни.

Предполагам, че имаш предвид един бог, но даже и в Стария завет бог използва думата „ние”, с което намеква за повече от едно същество или създател и той не говори за Светата троица. Както отбеляза, има правила за всичко, в противен случай ще настъпи анархия, хаос и ще престанем да съществуваме. По същество душите принадлежат на едно семейство с добри ябълки и лоши ябълки и семейството се труди да отстрани лошите ябълки.

И кога ще ни кажеш защо ни казваш всичко това? Ти самият допускаш, че историята ти е прекалено невероятна за вярване.

Разказвам я, защото ми казаха да я разкажа. Независимо дали хората вярват в нея или не, информацията е предоставена на разположение на всички. Хората са заговорили за летене във въздуха, много преди то да стане реалност.

Някой знае ли как възникват митовете? Най-често срещаните митове, включително религиозните, съдържат някаква общоприета истина. Разбирам, че хората желаят доказателства за нещата, но е грешка да се отхвърля една цяла история, защото част от нея е невярна (или просто невероятна). Има една стара поговорка за това: „Не изхвърляй бебето заедно с водата”. Ако четеш достатъчно история, религия и митология, в тях се съдържат достатъчно поуки за всички. Тогава защо спорим за относително незначителни подробности? Защо сме толкова обсебени от технологията?

Преподавал съм рисуване. Всички седят в кръг и рисуват един и същи чайник. Перспективата на всеки е различна. Чайникът на всеки е различен, в зависимост от способностите на всеки да го представи с наличната технология – въглен и хартия. Всички рисунки са достоверни. Може би трябва да зададем различни въпроси. Аз бих предпочел да се замисля какво има в чайника. Дали е топло? Вкусно ли е? Струва ми се, че да. Това е за начало.

Да предположим, че нищо от това, което този човек е публикувал, не е реално. Аз не споря в подкрепа на никое от тези изявления. Бих спорил за това, че източникът на информацията не е толкова важен, колкото сме повярвали. Мъдростта и знанието могат да дойдат от деца. Какъв възможен житейски опит може да обясни това? Аналогично мисля, че е възможно понякога да получим малки късчета истина от най-необичайни източници. Ако пожелаете, много лесно е да отречете части от тази история или цялата наведнъж. Просто си вървете и си открийте своя тема. Някак мисля, че това няма да се случи. Как можем да престанем да бъдем това, което сме? Всеки, който чете и публикува непрекъснато, намира в това нещо завладяващо.

11 февруари, 2006 г.

Би ли искал да споменеш нещо за четвъртото измерение?

Четвъртото измерение е способност на ума да осмисли безкрайни възможности в рамките на триизмерната сфера на съществуване. Това е измерение, в което нашата душа/ум може да достигне до подсъзнателния ум, без да има възможност да разбере какво има там.

По-нататък, във всичките си постинги, говориш за ЕТ като всезнаещи, всевиждащи и пр. Заявяваш, че съществуват стотици галактики със стотици Земи и пр… Как така има само една раса от ЕТ? Би трябвало да има много раси на ЕТ. Тогава коя ни „захранва” с информация?

Има много планети с интелигентен живот, но не всички имат свободата да напуснат слънчевата си система. Тези, които могат, посещават други планети като Земята с туристически визи, но не могат да общуват с хората. След това има ренегати, които се промъкват между капките, които избягват радарите на властите, или минават под тях и посещават нашето равнище на съществуване. Тези, които ни захранват с информация, не носят табелки с имената си и действат зад димната завеса, създадена от тези други извънземни, за които разказват отвлечените.

Твоите постинги са много забавни, но с много грешки и за човек, който може да има достъп до класифицирана информация, ти можеш да изглеждаш като някой, който халюцинира и като голям писател.

Ти такъв притежател на „класифицирана информация” ли си? Читателите на тази тема биха искали да знаят това.

Моля да поясниш кой вид ЕТ ни помага и ни създава, както ти казваш и защо останалите 52 известни вида ЕТ не ни създават и не ни „захранват с информация”.

Съществуват милиарди видове и хиляди, които посещават Земята всеки ден. Болшинството идват тук просто ей така, а други – за да посетят мястото, където са живели в предишни животи. Има много ЕТ, които посяват информация на тази планета и аз не ги познавам лично.

Още нещо, моля да си кажеш мнението за вируса на СПИН. Благодаря за отделеното време.

Вирусът на СПИН е като всичко останало, от което страдат хората, и е бил създаден от ЕТ като част от имунологичните експерименти.

Искаш да кажеш, че това при Розуел никога не се е случило, или че мъртвите ЕТ са били оставени на борда заедно с купчината боклуци.

Розуел се е случил и откритите ЕТ са били биологични машини без душа. Болшинството същества, с които отвлечените влизат в контакт, са този тип извънземно оборудване.

Току-що сътворих един космически кораб от „звездния прах”, който ЕТ ми подариха за Коледа. Искам да посетя Зета Ретикули, за да видя как изглежда, но ти казваш, че не мога да напусна слънчевата система. Аз обичам да рискувам и все пак ще опитам. Какво мислиш, че ще ми се случи, когато профуча покрай Плутон?

Ако достигнеш до Плутон, ще си постигнал повече, отколкото хората някога ще направят. Бих ти казал да се завърнеш и да се насладиш на парада, който ще организират в твоя чест. Ако обаче решиш да продължиш, сбогом приятелю, ще се видим от другата страна на живота. Обаче твоето тяло и твоят кораб, даже и направен по предписанията на ЕТ, ще се носят в тъмнината хиляди години и в крайна сметка ще бъдат засмукани в една от многото черни дупки, които са кошчетата за рециклиране във вселената.

Тогава каква е нуждата от биологични машини?

Биологичните машини вършат черната работа, отегчителните работи, подобно на роботите, които изграждат леките коли заедно с хората на поточните линии. Хората използват роботи навсякъде и са близо до създаването на изкуствен интелект, за да могат роботите да мислят самостоятелно, като повечето роботи, използвани от ЕТ.

Какво точно се случи при Розуел в 1947? Бих искал конкретна информация, а не само това, че е станала катастрофа. Една катастрофа? Две катастрофи? Колко биологични машини, както бих ги нарекъл? Къде? Кога? Как? Защо? Ще бъда много благодарен за повече информация. Моля да не задържаш информация. Колкото повече, толкова по-добре.

Имало е два кораба и шест биологични машини. Катастрофата е била организирана с определена цел, която е била постигната. Появила се е във всички вестници по света – нещо като разкритие. Но прекалено много знание не е добро нещо и засекретяването е извършено от ЕТ, а не от ВВС. Понятието за живот от други планети е заседнало твърдо в човешкото съзнание.  Междувременно Америка е получила голямо количество нови технологии от тези катастрофирали кораби.

Искаш да кажеш, че мога да напусна слънчевата система, но ще се изгубя? А какво ще стане, ако ЕТ седят до мен и ми казват накъде да карам?

ЕТ може да те придружи, но ще трябва да постави душата ти в специален контейнер, тъй като човешкото тяло не е направено за такъв вид пътуване.

Защо човешката раса е обречена да не напуска своята слънчева система, докато други видове могат да правят това? Дали всички цивилизации имат горна граница на това колко могат да напреднат?

Много слънчеви системи са изолирани по много причини, които биха изпълнили стотици библиотеки с описания. Човешката раса не е обречена, а е съставена от стотици поколения и всяко поколение преживява определени неща. Твоите деца ще се впуснат по-далече в космоса от твоето поколение и техните деца ще отидат още по-надалече. Твоето поколение ще участва в построяването на първите съоръжения на Луната и вероятно на Марс, но болшинството от съвременниците ти няма да пътуват в космоса. Ако искаш да увеличиш шансовете си за излизане в космоса, би трябвало да се насочиш към области на обучение, които ще ти дадат предимство в тези желани позиции. До следващия век хората няма да отидат по-далече от Марс, освен ако не бъдат придружавани от ЕТ. Болшинството слънчеви системи имат граници на възможните пътувания, но милиони нямат никакви граници.

Как този инцидент е бил прикрит от ЕТ? Най-накрая бих се съгласил, че прикриването на инцидента не е било във възможностите на нашето правителство.

ЕТ разговарят с определени лидери всеки ден и правят предложения, които биват изпълнявани без колебание или съпротива. Звучи зловещо, но винаги е било така.

Какви технологии са ни били дадени от ЕТ? Звучи като книгата на Фил Корсо*), която прочетох. Тази книга достоверна ли е?

*) бел.прев.: Филип Корсо (1915-1998), подполковник от американската армия, автор на книгата „Денят след Розуел”)

Цялата ни технология е дошла от ЕТ. Корсо е казал истината, такава каквато я е знаел. Той обаче е получил малко информация за ЕТ и е разкрил само част от нея.

12 февруари, 2006 г.

Вярвам на твоята история за това, че си бил отвлечен и даже мога да повярвам в това, че са те извели „на разходка”. ОБАЧЕ най-голямото

ми съмнение е относно „ЕТ ти позволяват да видиш и узнаеш само това, което искат да узнаеш”. Един обикновен семеен човек, който изживява своята американска мечта, да има отговорите на всички житейски въпроси, защото ЕТ са му разрешили?

Това е вярно и ако не ми повярваш, ще настъпи краят на света, какъвто го познаваме (сарказъм).

Когато ЕТ идват тук, те търсят информация.

ЕТ не се нуждаят от нищо, което ние имаме. Наистина ли мислиш, че същества със способности да пътуват стотици светлинни години са дошли тук, за да почерпят идеи от нас?

Те наистина ни помагат с технологии и пр., НО те не са наши създатели. Ние сме еволюирали като клетки в продължение на стотици милиони години и продължаваме да еволюираме.

Не сме еволюирали от калта в продължение на милиони години и Дарвин се смее всеки път, когато някой каже това.

Да се завърна към коментара си относно ЕТ, които идват тук за информация. Те не идват, за да научат за някоя нова технология или за лекарство за свои заболявания, а идват тук, както ние бихме направили това, за да съберем информация, както правим по отношение на китовете, маймуните и пр.

Те знаят всичко, което ние знаем, и повече от това, защото те са наши архитекти, както и на китовете, маймуните и на всичко на тази планета. От друга страна, ние хората сме любопитни, защото знаем твърде малко за каквото и да е.

Ние няма да получим никаква зашеметяваща информация от тях, но ги изучаваме, за да разберем по-добре какво представляват, защо са тук и всякакви други свързани с това въпроси.

Това хората да изучават ЕТ е равносилно на мравките да изучават хората. Мравките никога няма да разберат за какво става дума, както и хората.

Когато хората направят скока в космоса и ние открием една раса или същества, които са по-примитивни от нас, ние няма да можем да получим нищо от тях, но ще им помогнем така, както ЕТ правят това сега спрямо нас.

Хората няма никога да получат разрешение да напуснат игрището познато ни като слънчева система. Единствените примитивни форми на живот, които ще срещнем, са на тази планета и за да ги открием, трябва само да погледнем в огледалото.

Ти каза също така, че ЕТ произвеждат тела. Защо тогава притежаваме много от чертите на родителите и прародителите си? Те правят ли нещо с ДНК? И може да я поставят след това в утробата на майките?

Всеки споделя ДНК на своите родители. ЕТ са създали човешките тела много отдавна. Нашите тела са самовъзстановяващи се – чрез използването на секса като примамка, за да бъдат човешките контейнери предпазени от разрушаване.

13 февруари, 2006 г.

ЕТ с души са също такива, каквито сме ние в отвъдното, но когато са в нашето измерение, те използват физически тела, които са много по-различни от нашите. Те могат да преминават от това, което наричаме физическо състояние, в ефирно състояние, когато летят или преминават през стени. Естественото състояние на всяка душа е кълбо от енергия. Като кълбо енергия ние можем да приемем всякаква форма и да пътуваме, където си пожелаем из галактиката.

Тогава какво ни отличава от ЕТ? Мисля, че каза, че в следващия си живот може да избера да отида на друга планета като тази. Определено това прави от мен ЕТ.

Повече или по-малко, но не и в този ти живот. Ако си бил отвлечен и ако ти е било позволено да запомниш някои от тези, които си срещнал по време на отвличането си, може да си разпознал в някои от тези, които са те отвлекли, свои стари приятели или членове на семейството ти от предишни животи.

По повод на срещи с любими хора в отвъдното. Да речем, че имам продължителна ненормална връзка тук на Земята и аз и партньорката ми се разделяме, защото тя ми е изневерила. Аз не желая повече да я виждам, но в отвъдното тя желае да ме види. Какво се случва при такъв сценарий? Ще бъда принуден да се срещна с някого против волята си? Извини ме за елементарния въпрос, но този парадокс ме озадачава.

В отвъдното всички твои страхове и ядове ще са се изпарили. Когато си там в тази междинна зона, вие ще сте най-добри приятели. Междувременно обаче във физическата сфера може да са минали много векове, преди пътищата ви да се пресекат и това ще ти е дало достатъчно време да преодолееш всичко, което те е смущавало по отношение на нея. Всеки, с когото контактуваш тук на Земята, има някаква връзка с теб в отвъдното. Ти не можеш да контролираш тя какъв тип човек е, нито какво чувства спрямо теб, но можеш да контролираш какво ти чувстваш спрямо нея. Не е задължително да бъдеш заедно с нея, но ще трябва да се разделиш с всички лоши чувства, които имаш към нея, даже и когато вината е нейна, в противен случай може да се наложи да се справяш отново със същия проблем и друг физически живот. Всеки наш проблем трябва да бъде разрешен, преди да можем да се придвижим напред, особено когато става въпрос за отрицателни емоции между двама души.

Натъкнах се на тази тема малко късно. Нямам време да изчета всяка страница и да видя какво си отговорил на всеки въпрос и ако ти задам въпрос, който вече някой друг е задал, ще благодаря за отговора ти.

 1. Казваш, че извънземните са ни създали. Защо?

Човешките тела са това, към което прикрепят душата, подобно на прикрепянето на някого към седалката на лека кола с предпазен колан, за да можем да преживеем живот на Земята с всичките му предизвикателства, които съпровождат битието на всеки индивид.

2. Казваш, че никога няма да можем да напуснем галактиката си или слънчевата система (забравих кое от двете). Това е така, защото никога няма да напреднем толкова с технологиите си или просто защото извънземните няма да ни позволят? Ако второто е вярно, защо?

Хората няма да напуснат слънчевата система. Ние се нуждаем от технологията на ЕТ, за да направим това и те не ни я дават. Въпреки това, ще са ни необходими следващите хиляда години, за да изследваме тази слънчева система и следващите няколко хиляди години след това, за да построим градове на много от луните в тази слънчева система.

3. Съществува ли живот след смъртта (и ако съществува, можеш ли да дадеш малко обяснение). Благодаря за отделеното време.

Животът никога не прекъсва, освен ако решиш сам да се откажеш от него или те изхвърлят; повечето души остават във вселената дълго време даже вечно.

Наблюдавам тази тема от дълго време и имаш чудесна информация. Да, всичко, което казваш, е най-малко 75% вярно. Аз също съм видял това. Живея в Мексико и съм виждал отблизо и НЛО, и ЕТ. Сивите, както казваш, са предимно роботи, автоматизирани. Те нямат душа и затова всеки, който се срещне с тях, ги усеща не като живи (виждал съм ги и съм почувствал същото). Единственото нещо, което не си обсъждал, е свързано с тези роботи. Те нямат душа, но биха искали да имат…Ти знаеш това и аз го зная и те затова правят тези експерименти, защото ако имаха душа, щяха да живеят вечно. Сивите нямат душа и ако умрат, умират и край – за тях няма вечен живот. Ето защо някои от тях се стремят да придобият душа и правят тези странни отвличания.

14 февруари, 2006 г.

Ти казваш, че тези факти идват от Новия завет не от книгите по история. Обаче Йосиф споменава християните в еврейските войни.

Повече от половината религиозни учени вярват, че Иисус от християнството е бил добавен след смъртта на Йосиф, а не от самия Йосиф. Йосиф е бил еврейски генерал и един от основните борци срещу римляните, но тъй като еврейските фанатици излезли от контрол и станали най-голямата заплаха за юдейството, той ги изоставил и станал римлянин. Той е бил римски историк и следователно неговите събратя евреи са го считали за предател. Йосиф е писал хвалебствено за римляните и победите им над евреите, в противен случай е нямало да оцелее дълго. Ако е бил писал за християните, това също би обидило римляните. Ако Йосиф е вярвал в историята за Иисус, това че Иисус е бил бог и е бил дошъл, за да избави евреите от римляните, той не би бил толкова лоялен спрямо римляните.

Както всички божества по онова време и до днес, Иисус олицетворява всичко добро в човечеството и отвъд него. Той също така отразява идеята за живот след смъртта, защото възкръсва, т.е. умрял и живял отново и се е завърнал в рая. Историята за Иисус е била измислена, за да даде надежда на отчаяни хора по време на отчайващи времена и все още изпълнява тази си функция.

Наред с добрите идеи и понятия обаче вървят и лошите – кръстоносците, измяната, фалшивите вярвания и богове. Свещената римска империя заменяла една тирания с друга, но това е историята на живота на тази планета – завоевания. Ние сме тук на Земята, за да се учим и да докажем на себе си от какво сме направени и това не може да стане в един идеален утопичен свят.

По повод на ЕТ, когато бях в прогимназията, с майка ми се връщахме от футболна тренировка и видяхме три кораба с формата на пури над една горичка между царевичните ниви в Индияна. Спряхме колата и ги наблюдавахме няколко минути, преди те много бързо да се изгубят от погледите ни. Оттогава насам съм имал няколко „парализи по време на сън”, когато съм се събуждал, без да мога да се движа и с усещането, че нещо иска да влезе в тялото ми и с чувство на пълен ужас, но никога не съм успял да видя нещо и в крайна сметка съм се „събуждал”.

Лекарите наричат това парализа по време на сън, защото не могат да си позволят да допуснат присъствието на ЕТ, без да загубят професионалния си лиценз или просто не знаят за контактите с ЕТ, или не вярват в такива неща.

Мислиш ли, че някои места са по-подходящи от други за такъв тип дейност? По време на почти всички мои епизоди на парализа по време на сън аз сънувам, че съм в семейната вила до езерото. Баща ми ни разказваше истории за неща, които са му се случвали, когато е бил там лятно време като малко момче – силно разтърсване на леглото, в което е спял, кълба, които излизат от огледалото в спалнята и след това летят върху езерото. Аз също съм бил свидетел на странни случки. Баба ми бе силно увлечена по спиритическия аспект на „религията”. Тя проповядваше разпалено по повод преражданията и за това, че този наш живот е средство за разрешаване на лични проблеми, както разказваш и ти. Тя също така споменаваше, че всеки от нас си има водачи, които не виждаме и не чуваме, но които са винаги с нас и ще ни помогнат, ако ги помолим. Тя бе казала, че тези водачи са й казали имената си и тя бе споделила по едно име за мен и за двамата ми братя. Ние само трябваше да ги помолим за помощ, ако трябваше да открием нещо изгубено, или се нуждаехме от съвет, или от нещо друго.

Някои местоположения са по-удобни, особено ако срещите им с теб ще са по-продължителни. Когато те искат да бъдеш на ново място, ще направят така, че да се озовеш там – нова работа, професия или каквото е необходимо. Много ЕТ са членове на семейството или приятели от миналото и могат да бъдат от помощ, но ако помолиш за помощ и след това я получиш, може да не изглежда това, което си пожелал. Например, ако страдаш от сценична треска и ги помолиш за помощ, те може да те поставят в още по-неудобни ситуации, в които ще трябва да говориш пред хора. Това е начинът, по който помагат.

Дали ЕТ са ни помагали при ВСЕКИ постигнат успех? Даже в случаи, когато не сме имали за цел да се придвижим напред?

Всичко е под контрола на ЕТ, защото ЕТ са част от нас, от нашето голямо семейство. Всичко е продукт на животворната сила, създадена от ЕТ – хората и всички останали интелигентни създания във вселената.

Намирам твоята тема много удивителна. Имам един кратък въпрос. Възможен ли е преобразувател на светлина в маса.

Да, и той се нарича листо. Листата са високо технологично нещо.

Кога ЕТ ще се намесят във войните и в глобалния конфликт? И ще знаем ли, ако са се намесили? Благодаря за големия ти труд и за това, че отговаряш в тази тема.

Те се намесват непрекъснато, но ние никога не го узнаваме, нито го оценяваме в повечето случаи. При всички водещи се войни, винаги има възможност за повече.

15 февруари, 2006 г.

Как можем да бъдем сигурни, че нещо е вярно? Как може да знаеш, че ще се събудиш от този сън и ще откриеш, че си съвършено друго нещо? Ти казваш, че е вярно, защото ЕТ са ти го казали, но те може да са също част от твоя сън.

Има места, планети, съществувания, където хора подобни на нас знаят без съмнение, че нещата, за които питаш, са истина. Някои от тези хора, същества, се намират на тази планета и те говорят. Човеците имат способността да знаят дълбоко в душата си кое е вярно и кое – не и първата стъпка към отключването на тази информация е да повярваш, че това е възможно.

Голямата опасност в това да знаеш е, че ако станеш прекалено просветен, докато си на Земята, ще станеш изгнаник, защото ще трябва да живееш сред хора, които не са (просветени), а хората се чувстват неудобно в компанията на тези, които са различни от тях.

Просто не проумявам как някой може да бъде 100% уверен, че теорията му е вярна и че няма да се събуди от съня си и да се завърне към реалния си живот. Значи според теб ние ще умрем и ще се събудим в един „междинен” свят, където се намира истинският ни живот.

Докато си тук, истинският ти живот е тук. Това, което правиш на това равнище на съществуване, е част от това, което си, и знанието на реалната истина не е съществено за придвижването ти напред.

Има ли общ възглед за бъдещето на човечеството, който е споделян съвместно от всички ни?

Мир и оцеляване, но и двете не могат да бъдат постигнати на това равнище на физическата реалност.

Ние променяме ли това бъдеще в момента?

Хората започват да се чувстват все по-удобно с идеята за изследване на космоса. Някои са разочаровани от това, че това става много бавно, докато други гледат на извеждането на човека в космоса като на пилеене на време и пари. Като раса ние не притежаваме единомислие в никое конкретно направление.

Колективно прогресираме ли в духовно отношение?

Хората са били по-духовни преди хиляда години, отколкото са сега; много са по-просветени, но болшинството са по-объркани.

Предопределени ли сме да станем в по-голяма степен духовно осъзнати в този физически живот?

Някои искат да вярват в това, но колцина от нас виждат това да се случва сред хората в околния свят?

Как ЕТ обясняват множеството измерения?

Човешките мозъци виждат множество измерения, но това не важи за ефирните същества.

В какъв смисъл душата притежава множество измерения? Тя независимо от времето и пространството ли съществува?

Времето и пространството така, както хората ги разбират, не съществуват. ЕТ съществуват в множество измерения по подобен начин, по който ние хората съществуваме в три измерения.Те може лесно да навлязат в нашите измерения, но ние не можем в техните.

Дълга история разказана накратко. През последните две нощи аз и жена ми имахме подробни сънища. Нейният бе апокалиптичен. НЛО завзеха всичко, бягахме, за да оцелеем, изоставихме къщата и децата.

Звучи като че ли тя е гледала ‘Войната на световете’, холивудската версия на ЕТ. Няма да се случи.

Моят сън следващата нощ: Застрашена черна овца, преминавам с нея през тесен планински проход, почти загивам, един клас наблюдава, губя равновесие, една ръка се протяга и ме спасява.

Не тълкувам сънища, но в сънищата срещаме много неща от настоящия си живот и части от минали животи. Любими хора, които са починали, могат също да ни срещнат в сънищата ни.

Коя религия биха препоръчали ЕТ в най-голяма степен? Как гледат на мюсюлманската религия особено в екстремисткия й вид?

Те са измислили всички религии – добрите, лошите и грозните. Ние имаме затвори с облекчен режим и затвори със строг режим и съответно някои хора на Земята се нуждаят от минимален контрол, а други от по-голям контрол върху живота си.

Каква „вяра” притежават ЕТ в духовен план? Дали те знаят „всичко”?

Тези, които дирижират нещата, знаят всичко или най-малко те мислят така. За всезнаещи те са изключително скромни.

Дали те все още се опитват да разберат и наистина да общуват със самата същност на произхода на всичко, с „БОГ”?

Единствените, които се опитват да разберат, са на планети като Земята и на равнището на хората, или изпадналите души.

Дали ЕТ са водили войни, за да предпазят нашата планета от „лоши ЕТ”? Те отклонявали ли са астероиди и предпазвали ли са ни по някакъв начин от разрушение.

Да, и в двата случая. Ако астероиди се ударят в тази планета, това няма да бъде случайно.

Снощи сънувах, че съм в класна стая и там имаше други хора и аз се сприятелих с едно момиче и тя ми разкри истинската си същност на ЕТ. Тя изглеждаше като човек, с по-голяма глава, вдлъбнатини на мястото на слепоочията, розово оцветена и имаше някакво светло излъчване, почти като ангел. Очите й бяха малко по-големи и изглеждаха подобни на нашите и носът й бе по-сплескан. Тя ми се усмихваше и ми изпращаше „вибрации”, които бяха много приятни. Благодаря за отделеното внимание.

Поиска ли й телефонния номер?

Правителствата не са дирижирали нещата и никога няма да могат да го правят.” „Ако извънземните поискат да установят контакт с населението, нищо не може да ги спре. Те не желаят да го правят.”

Отдавна съм вярвал в това. Какво предположение можеш да направиш – при наличие на настоящите тенденции и геополитическото движение към тиранично световно правителство – кога мислиш, че ще се случи по-голямо разкритие на истината и от кого?

ЕТ се разкриват на индивидуално равнище през всичкото време и няма причина да се разкрият пред широката публика в скоро време, или въобще някога. След като по-големи групи хора навлязат в космоса, те ще узнаят малко повече за по-голямата картина. В момента ЕТ стимулират хората да излязат в космоса като се показват по-често на астронавтите и на космическите агенции.

След като хиляди хора излязат в космоса, съществуването на извънземните ще бъде безспорно, но ЕТ ще продължават да бъдат извън обхват. Много е важно морковът да виси пред магарето и да го стимулира да върви напред, без то да може някога да го достигне.

Тогава изглежда, че навлизаме в друга ера. Дали наскоро разкритата 10-та планета е Нибиру?

Не.

Чел ли си някои от книгите на Ситчин*)? Ситчин знае за какво говори, нали?

Не съм чел никоя от книгите на Ситчин.

*) бел.прев.: Зехария Ситчин (1920-2010), американски автор на книги, които обясняват произхода на човека с намесата на извънземни същества.

15 февруари, 2006 г.

Изглежда, че повечето от тези ЕТ са странни хора с луксозни космически кораби, контролирани от по-висши същества на някаква планета и че не са изложени на ужасите на пътуването в космоса.

Това е работа и някой трябва да я свърши. Те не пътуват във физически тела и космическите полети не са ужасни за тях.

Възможно ли е да бъде установена директна комуникация с хора на други планети?

За хората е невъзможно, но ЕТ могат да комуникират с всеки навсякъде.

Тук на земята може много лесно да нараниш някого с нож и даже да го убиеш. Дали ЕТ чувстват същата болка…физическа болка? Или те са различна форма на живот и не могат да бъдат засегнати от нещо, което наричаме физическа болка?

Някои ЕТ могат да бъдат убити или наранени, но не от хора, защото физиологията им не е като нашата. Те не усещат болка.

Ако някой от нас се изправи срещу ЕТ, кой от двамата ще бъде по-силен? Или физическата сила за тях е нещо от миналото?

Също като дресьор на лъвове в клетка с лъвове – лъвовете могат да го разкъсат, но дресьорът има умственото преимущество. ЕТ имат това преимущество пред хората. Някой някога да е победил някакъв ЕТ и да се е похвалил с това? При хиляди отвличания това никога не се е случило. Освен във филмите и в книги.

16 февруари, 2006 г.

Уха! Не мога да повярвам, че това е продължило в цели 46 страници. С удоволствие изчетох първите 15, но тъй като бях на работа, не можах да продължа. Всъщност аз вярвам на Лу, колкото и смахнато да звучи, но във всичко това просто има смисъл. Само като си помислиш, през 1900 г. не е имало НИКАКВИ технологии, но в 2000г., само 100 години по-късно, виж къде се намираме днес. Никой не поставя това под въпрос. От 1900 г. назад до началото на времето не е имало абсолютно никаква технология, но изведнъж само за сто години сме на днешното положение. И нека всички знаят, че ако един ден извънземните се изправят лице в лице срещу човечеството, светът ще се разруши и каква ще бъде причината? Религия и Страх от неизвестното.

17 февруари, 2006 г.

Е, това си беше едно приключение! Отново, без да е основано на реална истина и реални факти. Успя по някакъв начин, с използването на различни думи, да привлечеш вниманието ми. Понякога силата на умно подредените думи може да завладее въображението на всеки. Дали му вярвам? Той казва много от това, което вече съм си мислил. Когато го четях, като че ли изчитах съдържанието на ума си. Всичко това е било в главата ми с години. ТОВА Е ЛУДОСТ. ЗНАЯ, че и други мислят така.

Имам въпрос към теб относно способностите на някои (както те си мислят) да разговарят с мъртвите. Има ли някаква връзка между ЕТ и психичните способности? По някаква странна причина мисля, че такава връзка съществува. Отново, просто не мога да повярвам колко много от всичко това ми изглежда смислено.

Всъщност мъртвите усещат нещата по-добре от нас, така че по същество ние сме умрели, а те са живи. Така наречените умрели могат да ни чуват и виждат. Когато си мислиш за някой починал, когото познаваш, той може да те чуе, ако е в междинната зона. Някои души остават там дълго време. Те не могат да се намесят много в живота ни, но в зависимост от това колко настойчиво искаш дадена помощ или отговори, те могат да влязат в сънищата ти и в някои случаи да причинят твоето отвличане и това е единственият начин физически да докоснеш някого в отвъдното. Ако някой от отвъдното те срещне на някакъв кораб и се опита да ти налее малко здрав разум, съзнателният ти ум ще изпадне в ужас, но подсъзнателният ти ум ще приеме посланието понякога.

Ще има ли връзка между ЕТ и хора със способности на медиум?

Както и във всяка друга област, има истински медиуми и не толкова истински. Истинските имат способности да общуват с ЕТ и други духове. Някои са добри, а други не. Проблемът с някои медиуми е, че не знаят с кого контактуват в отвъдното. ЕТ обитават в отвъдното, но могат да си пъхат носовете и при нас.

Не считам себе си за медиум, не медитирам, не изпадам в транс и не използвам птичи кости, нито чета хороскопи, за да предсказвам бъдещето. Въпреки това, някои хора се нуждаят от тези неща, за да приемат сигнали от своите духовни водачи, от други същества или за да забавляват себе си и околните. Всеки може да се обръща към същества в отвъдното, но трудната част е приемането на съобщения от тях тук на Земята.

Ако ги видиш отново, или ако те просто се свържат с теб в бъдеще, кажи им да направят завой и да ме вземат! Нуждая се от ваканция. Добре би било да е на друга планета.

Събираш ли точки от чести пътувания с тях? Например, ако си бил отвличан няколко пъти? Това определено помага.

22 февруари, 2006 г.

Токущо завърших изчитането на тази тема от начало докрай и считам всичко това за удивително! Имам толкова много въпроси и не зная откъде да започна. Ще се опитам да измисля нещо достойно за дискусия и ще го публикувам по-късно. Едно от нещата, което ми прави веднага впечатление, е колко резки са станали някои от участниците. Това е човекът с информация, която всички искаме да чуем, и въпреки това, ако не пропускам някои публикации, за да видя какво той всъщност казва, ще съм загубил ценното си време да чета всички глупости и хленчения на злословещите и това не само обърква, но направо влудява. Докато четях, си казвах наум хиляди пъти „млъквайте идиоти, и нека човекът каже каквото иска, аз искам да чувам него, НЕ БРЪЩОЛЕВЕНЕТО НА ИДИОТСКИТЕ ВИ УСТА”! Просто исках да се разтоваря от всичко това. Сега се чувствам по-добре. Очаквам да науча повече от теб и се надявам да не си изгубил търпение с тази тема!

Някой от семейството ти виждал ли е някога тези безспорни доказателства, които твърдиш, че притежаваш?

Те са виждали, но сега не знаят това. Нещата, свързани с ЕТ, имат странни свойства и не оставят умствени отпечатъци, нито физически отпадъци. След като предметите напуснат даден кораб, те имат кратък живот. Някои съществуват няколко часа, други няколко дни, преди да се разпаднат и изчезнат във въздуха като газ. Материалът, от който са направени повечето извънземни неща, е високо енергиен и изключително нестабилен при земни условия. Някои предмети обаче могат да бъдат стабилизирани и да изтраят много по-дълго, когато ЕТ решат да им придадат допълнителни качества. Не можеш да държиш вещи на ЕТ скрити в чекмедже, мазе или гараж, освен ако това е дубликат изработен от материали, които се намират на тази планета, но тези дубликати нямат качествата на оригинала. И така, къде държа своите неща? Ако не искаш храната ти да се развали, дръж я в хладилника; ако имаш неща от ЕТ, съхранявай ги на техните кораби.

23 февруари, 2006 г.

Зная, че изпускаш леки намеци, но вярно ли е това? Искаш да кажеш, че съхраняваш извънземните си придобивки на извънземен кораб? Има ли възможност те да бъдат заснети?

Има причина, поради която никой не притежава снимки от вътрешността на извънземен кораб. Енергийните равнища там са много високи и странни, образите не се закрепват на никакъв от известните ни материали и дигиталните камери не правят изключение. Най-съвършеното фотографско оборудване на Земята е човешкият ум и виждаш колко е трудно за тези, които са били отвлечени, да си спомнят своите преживявания на корабите. Някои го могат по-добре от други, защото всяко правило си има изключения, а ЕТ създават правилата.

Доста хора очакват мащабно разкриване (на информацията за ЕТ), но болшинството от хората на тази планета нито очакват, нито са наясно с възможността от извънземно присъствие на Земята на съществен брой ЕТ. Една голяма армада от ЕТ, които се появят изведнъж, ще изкара акъла на много хора. Няма достатъчно хора, които да са готови за пълно разкритие и няма да има известно време, ако това се случи въобще някога. Междувременно  индивидуални срещи стават всеки ден. В същото време много от тези хора понасят това трудно, включително и тези, които са твърдели, че са готови на всичко, но и те откриват, че не могат да се справят.

Моите малки истории и тези на други като мен попадат в смесица от извънземни сценарии, в които преобладават страшните извънземни от научно фантастичните книги и филми. Болшинството хора се чувстват комфортно с извънземните представяни от Холивуд, защото, за разлика от истинските, те могат да бъдат побеждавани от хората.

Мислиш ли, че всички ЕТ са приятелски настроени? Какво ще кажеш за кошмарните преживявания, разказвани от хора, отвличани от ЕТ? Тези истории са ужасни и определено не подхождат на приятелски настроени и с превъзхождащ интелект същества.

Както посочих в последния си постинг, много хора намират срещите лице в лице с ЕТ най-ужасяващи като преживяване, почти като кошмар. Никой не знае какво се случва между ЕТ и съответния човек – това е между тях двамата и никой друг. Учителите могат да бъдат страшни, а в някои страни и тирани.  Когато бях малък, ходех на католическо училище и там срещата с калугерката трябваше да бъде избягвана на всяка цена. Калугерките можеха с една проста двадесет и пет сантиметрова линийка да направят това, което никой друг на тази планета не бе в състояние да стори, и да те накарат да се страхуваш от бога. Най-могъщата военна сила в света, тази на САЩ, се ужасява от всички ЕТ, а те поддържат редовни контакти с много от тях.

Първо, благодаря, че споделяш преживяванията си с всички нас! През живота си съм виждал няколко НЛО. Аз съм на 51 години, което в днешно време минава за млад. По-важното е, че се чувствам млад и по-умен от всякога. Толкова за мен. Чудя се какво мислят ЕТ за нашата музика. Дали те са впечатлени, или доволни от нашите качества? Коя от нашите форми на изкуство им допада най-много?

На тази планета има голямо разнообразие от музика, както и доста ЕТ от различни части на галактиката. Ние обаче сме на примитивен стадий на развитие и техните вкусове са много по-различни от нашите. Не си спомням да съм чул музика в асансьора, когато съм се качвал из техните кораби.

Те разбират ли нашето чувство за хумор? Разбират ли от ирония? Какво намират за смешно?

Те разбират от хумор и ирония и за тях всичко е смешно. Въпреки това, невинният им смях може да предизвика у нас страх. Някога смял ли си се на някое животно? Животните не го разбират и се страхуват от нас, смахнати хора.

Какво мислят за нашата емоционалност? Споделят ли те по някакъв начин нашата емоционална болка? Дали те се възхищават, или аплодират някои от нашите емоции, като любов, гняв, ревност?

Те ни помагат с капризните ни емоционални проблеми, съчувстват ни, възхищават се от прояви на любов, презират гнева и ненавиждат ревността и омразата.

Дали хората сме в ситуация на прераждане, при която продължаваме да работим във всеки живот, докато направим всичко, както трябва и след това се придвижваме на следващото ниво?

Това е целта на този ни живот.

Дали ЕТ събират човешки хормони като адреналина?

ЕТ роботи и понякога хора, които работят за ЕТ, събират биологичен материал от хора.

Защо отвличат и плашат толкова много хората, ако нямат нужда от това? Защо просто не поддържат отвлечените в безсъзнание, при което много по-лесно ще правят с тях това, което желаят?

В много случаи те правят точно това, но понякога е необходимо отвлечените да бъдат в съзнание при психологични акробатики, на които ги подлагат. Това е също начин да предоставят информация за присъствието си.

Те проследяват нещо свързано с нас чрез тези отвличания – какво е то?

Това варира при всеки индивид – може да е здравословен проблем или преживяване за натрупване на опит, сритване по задника, някакъв вид среща,  или просто пътуване за удоволствие, награда. Те не изследват човечеството така, както ние бихме изследвали един новооткрит животински вид

Да привличат вниманието на отвлечените е едно, но всичките тези проби, изнасилвания и подобни ужасни неща. Това малко надхвърля привличането на внимание, не мислиш ли?

Ти получаваш само едната страна на историята, когато я разказва някой, който е бил отвлечен. Срещал ли си човек, който не преувеличава малко или много? Никой не е бил изнасилен в буквалния смисъл на думата. В някои случаи има секс с цел получаване на хибриди или други програми за подобряване на населението. Лицето може да се съгласи или не с това, което се случва, но никога не става изнасилване в смисъл на насилване и злоупотреба. Това, което се случва, има своята причина и така е било винаги.

Разкажи ни повече как изглеждат. Казваш, че те намират всичко за смешно. Например на какво си ги видял да се смеят? Те заедно ли са се смели, или един на друг в твое присъствие? Смели ли са се на теб?

Те нямат причини да бъдат мрачни, знаят кои са и животът им е почти идеален,  ако не и напълно идеален. За тях всичко е забавно. Подобно на старшините в армията, те правят лоши физиономии пред новобранците, но обратно в своя офис си правят шеги един на друг и се смеят … на новобранците.

ЕТ добри и приветливи ли са, или показват и своя лоша страна?

Те могат да бъдат добри и любезни, но също така и най-големият ти кошмар.

Как могат да позволят невинни жертви да страдат? Например  изтезанието и убийството на малко дете би трябвало да е доста трудно за понасяне – как могат да позволят да се случи такова нещо?

Те виждат голямата картина и знаят, че всичката болка и страдание са временни. Ние правим ли трагедия всеки път, когато едно дете падне и си одраска коляното? Някои деца се държат като че ли е настъпил краят на света, особено ако има кръв.

Ако искат въобще да ни помогнат, защо не сканират мозъците на всички и не бракуват психопатите?

Това не е такъв вид планета. Тук болката, страхът, терорът и психопатите са част от програмата. Това е стимул за това да се придвижваме напред и да поддържаме носовете си чисти. Всеки ще умре и това е единственият начин за достигане до следващото равнище – нагоре или надолу. Освен това, ако бракуваха психопатите, нямаше да останат много хора.

24 февруари, 2006 г.

Лу, първият ми въпрос към теб: Перифразирам малко думите ти „Ще е по-добре да не знаеш това, защото може да обърка ежедневието ти тук на Земята”. Ти казваш това, след което ни разказваш и отговаряш на въпроси, защото вярваш, че повечето от участниците в този форум ще могат да „понесат” разкритията, които предлагаш? Ако не е така, тогава единствената ти друга цел би била забавление – за себе си или за всички.

Както всички знаем, всеки, който може да чете и донякъде да разсъждава, е добре дошъл в интернет и в сайтове като този. Дали всеки е способен да асимилира това, което открива, е друг въпрос. Определено има опасности – физически и още повече, физиологични. Дали трябва да предпазваме децата си от теми като тази? Може би. Дали младите умове могат да се справят с част от нещата, които се пишат и дискутират тук? Има само един отговор – да, те могат и в много случаи са по-зрели от някои еднопосочно мислещи възрастни.

Аз поставям своето предупреждение „по-добре е да не знаете” за тези, които имат нужда да поддържат своите убеждения непокътнати, за да могат да се справят с ежедневието си. Всички убеждения са ценни и без значение как гледате на света, ще се справите по един или друг начин, независимо от валидността на тези убеждения. Повечето хора търсят нови идеи и реалности и оттук популярността на Холивуд и на писателите, които са готови да удовлетворят всяка наша нужда и желание. Въпреки това, аз не съм тук, за да се грижа за изгубените души, които търсят Свещения Граал на своето съществуване. Аз съм тук просто за да разкажа своята история и моите преживявания със свръхестественото. Не за да забавлявам, нито за да просвещавам, но защото това са истини, реални неща и ако когато правя това, някой се забавлява, а друг се просвещава, или трети се възмущава, така да бъде.

Лу, някога говорил ли си с ЕТ, за да видиш дали могат да ме включат в някоя тяхна програма за здравеопазване? Благодаря отново за твоя принос; моля, продължавай все така.

Те получиха съобщението; твоята ситуация не е случайна или просто лош късмет. Между другото, няма такова нещо като добър и лош късмет. В света на ЕТ, в който всички участваме, болестите и болката са средства, които те използват. Те познават твоите затруднения и знаят как да те излекуват и независимо от това, което си мислиш, правят точно това. Понякога включват в процеса и медицинската професия, но не всеки на този свят има достъп до нея и това е също предопределено.

Лу, искаш да кажеш, че хибридите реално съществуват? Те като хора ли изглеждат? Те знаят ли, че са хибриди? Защо ги създават? Тази тема става все по-интересна.

Хибридите са реални и някои от тях имат човешки черти. Те са хибриди, защото са продукт от човешки и извънземен материал. Техните души не са хибридни, а са души, които обитават една различна машина. След като влязат в една хибридна машина, тези души имат по-високо съзнание от хората. Някои души биват уловени, след като напуснат човешко тяло, след което биват поставяни в хибридите или изпращани на друго място.

Лу, моята история е, че или съм глупак, или бебе в гората. Мога да напиша книга върху глупостите, които съм извършил, която да покаже липса на скромност и интелигентност, самонадеяност, фалшива гордост, несигурност, егоизъм и тъпотия, която много пъти е била определено опасна за здравето ми. Как гледат ЕТ на глупаците?

Би трябвало да ги обичат, тъй като отговарят за няколко милиарда от тях тук на Земята.

Или съм чужденец в чужда земя? Дали всъщност съм извънземен, изпратен на тази планета, за да общувам с тези смахнати хора? Дали са ме посадили тук със смахнатото ми семейство и очакват да се справя? Ние хората „протежета” ли сме на ЕТ?

Ние всички сме чужденци на това място наречено Земя. Някои са били тук преди останалите да са били изпратени, за да повторят живота си и да се поправят. Те очакват от нас да се справяме добре и всеки дълбоко в себе си знае какво означава това. Ние сме протежета, ученици, семейство и някои от нас са се отклонили от правия път, но независимо по кой път поемеш, всички в крайна сметка водят у дома.

Ако сме протежета, тогава изпращам извиненията си на ЕТ, които ме наблюдават! Зная, че съм глупак. Това, което ми трябва, е повече пари, за да мога да направя това преживяване тук долу на Земята с тези смахнати копелета по-поносимо! Говоря сериозно.

Срещнал ли си някого, който не може да използва малко повече пари? Парите са подарък и проклятие, но предимно подарък. Без пари животът наистина е тежък и милиарди на тази планета познават парливата болка на бедността. Много от тези, които имат пари, не са ги търсили, а тези, които ги преследват, надали някога ги намират.

25 февруари, 2006 г.

Кой е най-добрият начин да привлечеш вниманието на ЕТ и наистина да им направиш впечатление (и на Бог)?

Ние не сме тук, за да впечатлим ЕТ или Бог, или когото и да е, но ако успееш да впечатлиш боговете, ще черпиш.

Как успяваш да заслужиш едно от „угощенията” от страна на ЕТ по отношение междузвездните ваканции?

Това е сложен въпрос. Добре е да имаш някого в отвъдното, роднини или приятели, които са починали и постигнали равнище, което им позволява такива привилегии. Ако такова нещо ти бъде предоставено, някой от тях ще ти служи като придружител. Но това е нож с две остриета, защото те могат да използват тази възможност, за да ти дадат урок; те го наричат трудна любов. Преди всичко ти не знаеш защо си тук, но те знаят и повече от всекиго са наясно какво заслужаваш.

Лу, ние „ферма” от човеци ли сме? Дали без да го знаем, участваме в някаква състезателна дейност от името на своите собственици (ЕТ) – ние пионки ли сме?

Ние не сме пионки. Ние сме това, което те са били някога.

Кои качества считат ЕТ за най-привлекателни у хората? На какво поведение ръкопляскат?

Почтеност, интегритет.

Лу, има ли зли души? Ако отговорът на този въпрос е ‘не’, тогава цялата тази история не я бива.

Твоята дилема е, че за да имаме добро, се нуждаем от злото, в противен случай как бихме могли да ги разграничим. Чел ли си книгата на Джоб*)? В тази история бог използва злото, Сатаната, като средство, за да изпита Джоб. С други думи бог е създал злото, за да може човекът да избира между двете.

*) бел.прев.: Една от книгите на еврейската библия.

Намирам идеята за душите, които влияят върху тялото, което населяват, трудна за смилане. Не ми се връзва…освен ако има и зли души.

Какво е човешкото тяло? Предимно вода и малко минерали и това е всичко. Когато тялото умре, то отива в Земята, откъдето е дошло и остава единствено душата. Душата може да съществува самостоятелно или може да бъде затворена в друго тяло за допълнително облагородяване. Злото е човешко понятие и е било създадено от ЕТ като средство. Някои хора използват това средство много добре, както и ЕТ.

Искам да кажа следното: Ако твърдиш, че душите имат влияние върху телата, които обитават, и ако всички те преливат от любов и състрадание, защо е съществувал Хитлер?

Душите не преливат от любов и състрадание, защото ако бяха такива, нямаше да са на Земята. Ние, душите, имаме в себе си малко любов и състрадание, но нищо, с което заслужава да се хвалим. Колко хора си срещнал, които преливат от тези добродетели? Ако има такива, колко време могат да преливат от тях?

Защо съществува всеки тиранин като Хитлер? В историята е имало хиляди такива и днес има стотици и хиляди, които се разхождат наоколо. Те са лицето на злото; те са пионките на бог/ЕТ, за тези, които вярват в бог/ЕТ и даже за тези, които не вярват

Защо той не е бил автор на книги (различни от „Моята борба“) или…касапин, вместо да стане маниакален диктатор, решен до смърт да прочисти етнически огромно количество хора? Какво би казал за серийните убийци, изнасилвачите?

Хитлер е бил войник, художник, политик и автор, но най-добър като маниакален диктатор. Той е управлявал милиони, за да му се подчиняват. Когато всичко е свършило, повече от петдесет милиона души са изгубили живота си и безброй други са останали отчаяни и осакатени. Хитлер е бил лицето на чистото зло и по негово време на тази планета мнозина са избирали между доброто и злото. Много от тези, които са избрали злото, никога не са участвали в онази война и не са убивали никого, но също така никога не са застанали срещу него и това, което той е защитавал. Много от тези, които са избрали злото, са били върнати на тази планета, за да изкупват злите си дела. Някои от най-лошите са били унищожени; те буквално са изгубили правото си на душа. Ние всички правим избор между добро и зло. Много от тези, които са избрали злото, няма да изгубят душите си, но някои от тях ще пожелаят това да им се случи.

Серийните убийци и изнасилвачите са вълци сред овце. Дали са зли? Без съмнение са, но ако се случи някой да напише книга или направи филм за тях, книгата ще стане бестселър и филмът ще се прочуе. Ние претендираме, че се отвращаваме от насилието и в същото време жадуваме за него. Не е необходимо да извършваме престъплението, но със сигурност ще си заслужим наказанието, ако сърцата ни са черни като тези на изнасилвачите и серийните убийци.

Лу – някога давал ли си тази информация в някакъв друг форум? Познаваш ли други, които имат опит като твоя, но са решили да мълчат?

Никъде повече от това, което съм написал в този форум. Не зная за други (като мен), но си спомням, че като малък съм играл и общувал с други деца на извънземни кораби.

26 февруари, 2006 г.

Хмм…След като затънах в тази тема, трябва да зная – Денис Родман*) наистина ли е извънземен?

Доколкото ми е известно, Родман е американски гражданин, а не нелегален извънземен.

*) бел.прев.: Денис Родман (1961 –  ), известен американски професионален баскетболист.

Сериозно, кога за последен път имаше контакт с ЕТ?

Закусвах с тях тази сутрин.

Даже и ако този въпрос вече е бил задаван (прекалено съм мързелив, да чета 40 страници), какво те кара да вярваш на това, което ти казват ЕТ?

Откъде знаеш дали твоите майка, баща, свещеник, учител, президент, началник, най-близък приятел ти казват истината? Понякога не знаеш; в повечето случаи не знаеш, но е по-малко вероятно членовете на семейството ти да те излъжат.

Какво правиш, за да си сигурен, че собствените ти убеждения не променят това, което чуваш/виждаш?

Имам политически пристрастия, които съм споделял в други теми, но няма да направя това тук. ЕТ не са нито наляво, нито надясно в политическия спектър – всъщност те са аполитични. Аз съм обратното, изключително политически ориентиран във възгледите си.

Ако си запознат с преживявания близки до смъртта, тогава знаеш, че такива събития зависят много от убежденията на лицето. (Например при едно такова групово преживяване един ще види Буда, друг – Иисус).

Душите в отвъдното са чиста енергия и някои излъчват повече светлина от останалите, докато други просто сияят. Когато един християнин влезе в контакт с едно сияещо същество, той ще го приеме за Иисус, докато един будист ще види Буда, един мюсюлманин Аллах и т.н. даже и това да е един и същ ЕТ.

Това очевидно не е преживяване на прага на смъртта, но контактът с ЕТ изглежда има някакви сходства, в известна степен. (И двете са… извън този свят и отвъд обикновените преживявания, възприятието може да бъде променено). Тогава какво правиш?

Слагам си островърхата шапка.

О кей, Лу – какъв/къде/кога е бил произходът на всичко това? Кога е започнало? Ти притежаваш ли това знание (от ЕТ, или от друго място)?

Няма голям взрив, вселената не се разширява, нито ще се свие и ще пропадне в себе си, както вярват много космолози. Вселената няма никога да има край. Тази вселена е толкова голяма, че човешките инструменти няма никога да достигнат до границите й. И както времето и пространството са илюзии, същото важи и за Сътворението. Енергията не е възникнала; тя винаги е съществувала и никога няма да престане да съществува. Всичко е и винаги ще бъде.

Тогава, ако разбирам правилно, в крайна сметка аз (моята душа) е тук, за да изпълни даден вид работа/тест, което води до някаква форма на прераждане или превъплъщение на душата. В тази „междинна зона” аз избирам какъв вид „работа/тест” желая в следващия си живот. След това душата ми бива поставена в тяло („машина”), създадена от „ЕТ”, което предполагам е в състояние да изпълни тази „работа/тест”.

Сега нека приемем, че това тяло развие рак (ръжда?) без очевидна причина (да приемем рак на простатата) и „ЕТ” ме качат на борда и излекуват рака. Обаче тъй като не помня нищо от това, ракът ми просто „магически” е изчезнал. И така аз никога не узнавам защо ракът ми е изчезнал. И тогава каква би била целта на всичко това?

Всеки път, когато ти се завърнеш отново (на Земята) даже с определена цел, ти притежаваш тази досадна свободна воля, с която трябва да се справяш отново и отново. Ако избереш да пушиш, или да скочиш пред една движеща се кола, може да смениш първоначалния договор. Това дали помниш няма нищо общо с каквото и да било, освен това, че може да ти даде предимство. Понякога е така, но в повечето случаи не е.

Дали по време на лечението си от ЕТ би трябвало да науча някаква голяма истина за това кой или какво съм? Не, аз не помня нищо или само това, което са решили ЕТ, защото те не правят грешки.

ЕТ никога не правят грешки, докато хората правят кариери от грешките си. Повечето от нас знаят, нарича се шесто чувство, инстинкт или интуиция. Всичко това са дарове, които ни подсказват много неща, без да ни разкриват голямата картина, известна като живот, която може или не може да бъде показана по време на срещите с ЕТ.

Не е трябвало да се разболея от рак като част от моята работа/тест. Това не е възможно, защото би означавало, че има някакъв недостатък в това тяло („машина”). Но това тяло („машина”) е било избрано така, че да мога да изпълня своята „работа/тест” и е било създадено от „ЕТ”, а „ЕТ” не правят грешки.

Ако избягваш причинители на рак, може да не се разболееш от рак, но ако си направил всичко, както трябва и все пак си се разболял от рак, то това е било част от договора. Смъртта е изход от тази игра и ние не винаги завършваме играта, особено ако сме се отклонили от нея толкова, че е безсмислено да продължаваме.

Трябвало е аз да се разболея от рак, след което болестта ми „магически” е изчезнала, след като съм пропилял хиляди долари, безброй дни/месеци/години и съм причинил излишен стрес на себе си и на околните и съм останал учуден от всичко това. Аз съм някак специален, докато стотици хиляди хора в Северна Америка (и вероятно повече от милион по света) умират от рак всяка година.

Нищо не се губи; всичко, което имаме, в това число и пари, ни се дава или отнема, в зависимост от целта ни в този живот. И милиони умират от рак и по  много други причини всеки ден. Никой обаче не умира една секунда по-рано от определения му момент или живее една секунда повече от отреденото му.

Това означава ли, че религии, които проповядват прераждане, грешат? Как биха могли да грешат? Те са били създадени от „ЕТ”. Дали „ЕТ” просто са решили да създадат някаква глупост, в която да вярват милиони хора и за която да умират?

Ние може да го наричаме глупост, но ЕТ го наричат илюзии. Всичко в тази игра наречена живот е илюзия. Това, което правим в тази илюзия, е реално и ние го отнасяме със себе си, когато умрем и напуснем Земята.

Моля, поясни очевидното противоречие от последния си постинг – „Няма голям взрив, вселената не се разширява нито ще се свие и ще пропадне в себе си, както вярват много космолози. Вселената няма никога да има край. Тази вселена е толкова голяма, че човешките инструменти няма никога да достигнат до границите й.” Ако вселената не свършва, тогава няма да има и „граници”,  които инструментите да засекат.

Човешките инструменти не могат да уловят душата; те не могат да уловят действителното съществуване, което е изпълнено с граници. В отвъдното няма граници, които да могат да бъдат уловени

Първоначалният ми въпрос е от какъв контейнер са се изсипали всичките тези души към човечеството, в тази невероятно огромна вселена?

Няма контейнер; ние излизаме на тази сцена сами и сами я напускаме. На Земята е имало много цивилизации и първите са били изтрити от тази планета преди милиони земни години. Също както старата къща, съществувала стотици години и претърпяла много ремонти, подобрения и обитатели.

Каква е причината за повтарящите се възникване /съществуване/  унищожение на тези цивилизации на Земята? Дали всяка цивилизация достига своя апогей и цел?

Няма цели за постигане. След известно време всяка цивилизация изчезва, както плода, който пада от дървото и постройката се разрушава и пада на земята, върху която е била издигната, с малко помощ от страна на ЕТ.

След което една нова цивилизация заема мястото й?

Не нова цивилизация, а по-скоро място, където първоначално биват изпратени нежеланите и те евентуално построяват села, градове, образуват нации и останалото е история.

Тук в промеждутъка от време, в който тази тема дреме, мои приятели наркомани за знания от този форум, позволете ми тази констатация: Някои (в други постинги) звучат почти сплашени и застрашени от автора и съдържанието на тази тема. Един даже спомена, че се е просълзил от проникновенията и обмена на въпроси и информация!!!??? Какво? (Може би една тема за урагана Катрина би била по-удачна за такива участници, където ще могат със сродни души да цитират Селин Дион, да оплакват злините на анти либералната правителствена политика и колективно да се съгласяват, че културното и човешко разнообразие, толерантността към тези, които не заслужават толерантност, са това, което наистина ни свързва). Пфу! Приемам, че знанието не корумпира нито извращава  даже погрешното знание. Интелектът, който не може да различава, е поставеният в опасност. Може би Лу е сглобил цялата тази история, защото се е събудил един ден и буквите от азбуката са се подредили сами, за да разкажат историята му. Може би всичко е вярно, кой знае?

Нито веднъж не съм видял автора на тази тема да диктува някому да се съгласи или да настоява за признание (може ли да кажете това за други автори на съмнителни, фантастични и трудни за вярване теми?) и за леко приемане на поднесената информация!

Лу е успял (в духа на този и други подобни форуми за обмен на информация) да забавлява, информира, въодушевява, провокира мисълта и всичко това с невероятни уникални идеи, изразени с освежаваща и непрекъсната покана за опровержение.

Мисля, че ако някой тук се е изплашил от Лу, то това не се дължи на информацията, а на това, че не може да се съизмери с равнището на интелектуално мъжество, което Лу демонстрира толкова естествено и без усилие. Нека не забравяме и остроумието! Това почти винаги провокирано остроумие в случаите, когато е бил атакуван, че прави това, за което всички тук сме дошли… Нека да продължим и да видим накрая кой на чия страна ще се озове.

27 февруари, 2006 г.

Любопитен съм за следното. Дали това е нещо случайно, което те правят? Например сядат (натрапват се) на твоята маса в един ресторант, изглеждат напълно човешки, но говорят неща, които сякаш са от друг свят, или даже са толкова безцеремонни, че да обявят, че не са оттук. Дали могат да водят нормален разговор, или говорят с намеци?

Те не говорят с намеци, защото това би било против протокола. Ако са се срещнали с теб по този начин, то е било, за да ти дадат някакъв съвет или указание. Всичко може да звучи като нормален разговор, но те предават информация директно на твоя подсъзнателен ум.

Възможно ли е един ЕТ да заеме по-постоянно място в нечий живот, като изглежда напълно като човек, яде, спи, има нормална работа и даже се жени и има деца? И ти никога няма да го узнаеш. Или може би ще го узнаеш?

Да, и ти никога няма да го знаеш, макар че може би ще го предполагаш.

Лу, това е една удивителна тема. Предполагам, че мога да бъда наречен „вярващ”, макар че аз също притежавам здравословно количество скептицизъм – мисля, че в днешно време това е необходимо в лицето на този потоп от измислици, слухове и конспиративни теории, които се разпространяват с жестока скорост след появата на Интернет. Имам много мисли и виждания относно живота на тази планета, но ще ми отнеме цял живот, за да ги обясня и споделя. Ще кажа само, че никога не съм приемал чистосърдечно това, което религията се е опитвала да ни наложи като вярване – че Земята и звездите са създадени в един момент от едно същество с невъобразима мощ. Всъщност по самата си природа религията си противоречи. Тя ни учи, че „Бог” не познава време и пространство – за него всичко е и винаги е било. В такъв случай, защо нашият живот има край? Защо сме изолирани от разстоянието? Ако единственият начин да превъзмогнем изолацията си, е чрез приложение на науката за създаване на нови технологии (пътуване със скорост по-висока от светлината) или чрез медицината, тогава със сигурност науката се оказва много по-полезна, отколкото религията е била някога.

Както ти казваш, ние сме сложни същества, които живеят в един сложен свят. Човекът по традиция е бил егоист, убеден, че живее в центъра на вселената и че Бог е почти обсебен с краткия живот на всеки от нас – милиарди човеци – и с най-малките ни действия. Винаги съм намирал това трудно за вярване и инстинктивно съм усещал, че сме малка част от много по-голяма картина – картина, която не можем винаги да видим, чуем и почувстваме. През годините е имало огромни скокове и промени в обществото, които никога не са били обяснени напълно, внезапни придвижвания напред, пожари, възникващи без искра. Всичко, което казваш, обяснява тези неща.

Дали е вярно? Не зная. Това, което зная, е, че даже ако си го измислил, то определено е отворило умовете на някои от нас за възможността да мислим малко извън собствените си ограничения, а това винаги е хубаво нещо.

Здравей, Лу, Според теб ЕТ имат ли същата физиология като хората?

За тях това е като да смениш едно превозно средство с друго. Понякога аз вземам колата на жена ми, защото тя е блокирала моята в гаража. Телата на ЕТ не са като тези на хората, но те могат да влязат в клонирани човешки тела,  както ние сменяме ризите си.

Ако това е така, практическите особености на ежедневието няма ли да ги разкрият? Няма ли да се наложи някой ЕТ да мине през медицински преглед, за да получи разрешение за работа?

Те контролират напълно всяка ситуация, в която попадат, без околните да разберат това.

Здрасти на всички! Аз съм чисто нов посетител в този сайт и току-що открих тази тема миналия уикенд. Съжалявам, че ще бъда доста многословен, но имам толкова много въпроси към теб, Лу, както и към всеки друг. Първи въпрос: На няколко пъти заявяваш в тези 50 страници, че душите не влизат в бебетата, преди те да се родят. Години преди раждането на децата ми имах видение за две деца, по-голямо момче и по-малко момиче, които очакваха от мен да намеря подходящия човек за техен баща. Най-накрая успях да го направя. Една седмица преди зачеването, преди тестът ми да даде положителен резултат (макар да знаех, че съм бременна), синът ми се яви в съня ми и ми показа сцена от един от предишните си животи. Това изглеждаше преди много векове и бе в областта на Великата китайска стена. И така, въпросът ми е – душата на сина ми била ли е в тялото му,  когато имах този сън, или тя се е разхождала наоколо с намерението да влезе в тялото по-късно?

Те влизат в последната минута; понякога наблюдават раждането на тялото си и не влизат, докато не са минали няколко часа, а в някои случаи и няколко дни. Понякога им е разрешено да „витаят наоколо” и да наблюдават, преди да влязат.

Интересно е, че когато дъщеря ми беше на 3 години (а синът на 5), дъщеря ми видя снимка от въздуха на Голямата китайска стена с човек, който вървеше върху нея. Тя каза, че това е брат й. В настоящия си живот още не сме ходили в Китай. Когато видя друга снимка на стената от съвсем различна перспектива, тя каза, че брат й е живял там. Попитах я кой друг е живял там и тя посочи брат си и мен.

Много от хората, които срещаш в този живот, са живели заедно с теб на други планети и по друго време на тази планета; ти може да си била нейна дъщеря в Китай.

Втори въпрос: Аз отвличана ли съм? Децата ми били ли са отвличани?

Да, ти и децата ти, а вероятно също и съпругът ти. Обаче на твое място аз не бих му казал, нито на децата – нека те да ти зададат въпроса.

Тя описа съществата като вампири, защото изсмукват енергията ти.

Вампири няма, но повечето хора, които са били отвличани, не помнят какво се е случило и много от нещата, които стават с тях на корабите, са изключително странни за човешкия ум. Понякога срещаме трудности да обясним това, което възприемаме.

Оттогава дъщеря ми спи при мен. Много нощи, когато си легнем, усещам как леглото вибрира в продължение на няколко минути. Това какво е?

Никой не може да се скрие от тях и ако искаха да направят нещо лошо на нея или на теб, нищо не би могло да ги спре. Те обаче не правят такива неща и всъщност се грижат и за двете ви. Не зная какво да кажа за вибрирането, освен ако тя е изплашена и трепери, но наистина няма от какво да се страхува.

През последните няколко години съм имала много сънища на ангелски млади мъже (изглеждат млади, но ги усещам като много умни), към които изпитвам силна любов (не сексуална) и чувствам същото от тяхна страна. В тези сънища те никога не се усмихват и никога не изглежда да се появява един и същ човек, но чувствам, че ги познавам отнякъде. Кои/какво са те и защо имам тези сънища?

Това е нещо, което само ти можеш да откриеш, но болшинството от нас никога не откриваме смисъла на сънищата си.

Последен въпрос: Какво представляват светещите кълба? Бях на високо в планината с приятели, които се опитваха да заснемат такива кълба. Изведнъж почувствах като че ли хиляди същества се появиха зад мен. Приятелката ми се обърна, за да направи снимка с дигитална камера и на снимката се появиха хиляди кълба, почти закривайки хората на снимката. Усещането ми бе, че това бяха древни същества от тази Земя. Ти какво мислиш/знаеш за това?

Кълбата са души. Когато напуснем телата си, ние сме сфери от екзотична енергия

Има ли начин, по който да направя срещите на дъщеря ми и моите срещи с ЕТ по-малко плашещи?

Да; след като знаеш, че няма да ти навредят, защо да се страхуваш от тях? Пътуването е много по-приятно, когато не си изплашена, но въпреки това ЕТ са толкова странни за нас хората и изисква усилия да се владеем в тяхно присъствие. Отвличанията са определен брой, случват ти се и след това престават.

Големите градове съвсем не изглеждат нещо естествено. Мисля, че селищата като тези на индианците са много по-естествено място за обитаване. Греша ли?

При голямо население, големите градове са единственото решение – канализация, чиста вода, ресурси, паркове, разнообразни дейности и т.н. До края на този век населението на земята ще бъде над 12 милиарда; градовете ще бъдат много по-големи, по-добре организирани и по-безопасни.

Когато ЕТ използва едно човешко тяло като „транспортно средство”, за да бъде незабелязан сред нас, той си прави човешка форма и влиза в нея или „взема” тяло от неподозиращ човек, за да го използва?

Те създават човешко тяло от ДНК, която са взели от отвлечен. Тялото е ново и никога не е било използвано преди, нито ще бъде използвано след това.

Виждам, че си отговорил по повод зададен въпрос да не се казва на членове на семейството, ако не попитат сами.

Съветът ми е никога да не се казват на членове на семейството неща, които не са готови да чуят, защото хората се развеждат за такива, както и за много по-дребни неща.

Какво да прави човек, когато те (членовете на семейството) повдигат този въпрос пред теб, но не за да питат, а всъщност ти заявяват „бил си отвлечен”, и си бил избран като част от плана на извънземните. При това никога не си обсъждал тази тема с тях. Идва ти като от небето. И ти дават неща, за да провокират мислите ти, като книги и фотоси за ЕТ и ти разказват за вселената. След което отричат да са го правили.

Някой си играе с теб и се съмнявам, че това са ЕТ. Може би е някой от местен сорт, който се е маскирал като член на семейството.

И ако това не е плод на въображение и не е игра на ума, а нещо реално, как човек да се отнася към отправена заплаха? И как след това може да вярва, че извънземните са „добри”? Има ли добри и лоши ЕТ?

ЕТ прилагат стратегията „добро ченге – лошо ченге”, но правят това предимно на своите кораби, след което заличават по-голямата част от ума. Остава само несъзнателният ум, който съхранява предназначената за теб информация. ЕТ действат по мистериозен начин, но рядко по начина, описан от теб. ЕТ не убиват без причина и даже когато има защо, го правят рядко. Но всяко правило си има изключения и има и други съставки в супата, за които ще говоря по-късно.

Между другото, благодаря – таза тема ми помогна да преодолея част от страха си. ЕТ са просто толкова…непознати. Понякога това е трудно за преглъщане. Някакъв съвет?

Тъй като в задълженията им влиза да защитават по-най-добрия начин интересите ти, няма от какво да се страхуваш. Децата се страхуват да ходят на лекар, защото там мястото е странно, има странни хора с остри игли и въпреки това, лекарите нямат за цел да ги наранят, е, надявам се не преднамерено.

Как човек може да разбере ЕТ най-добре?

Няма възможен за човека начин. Ние наистина ли разбираме другите хора и какво ни кара да действаме по определен начин? Как тогава можем да очакваме да разберем много по-висша форма на живот като ЕТ

Как се отнася душата към преждевременно роденото?

Както към всяко друго родено – когато тялото е готово, вкарват душата в него.

Каза преди доста време, че всички президенти и световни лидери са срещали ЕТ. Дали тези лидери са „знаели”, че това са ЕТ? Или са мислели, че срещат хора?

Някои са знаели/знаят, други са се срещали с ЕТ в човешки костюми.

Как гледат ЕТ на любовта?

Те я обожават. В крайна сметка няма нищо по-висше от любовта, която обхваща всичко. ЕТ ценят любовта много повече от нас и я разбират много по-добре

28 февруари, 2006 г.

Лу, случайно да знаеш какво означава това…Иисус каза – „Това небе ще премине и това над него ще премине…”

Това е притча, свързана с разделението в човечеството, езичниците и евреите, които след това отново се разделят, като израелтяните са един народ, който идва от Египет и дванадесет племена се организират в две фракции – юдеи и израелтяни (две небеса). Хората на Израел се провалили и нацията им била разбита от езичниците; нацията на Юда оцеляла и това били хората, които живеели на земята на Палестина, когато се появил Христос. Имало е и друго деление – духовно деление на евреите на садукеи и фарисеи. Иисус е проповядвал основно срещу тези две групи, като ги обвинява, че са отклонили нацията от правия път.

Садукеите са вярвали, че Бог ще въдвори рай на Земята и ще ги постави да управляват езичниците. Фарисеите са клонели малко повече към духовната страна по въпроса за бог, но също са вярвали, че раят е предназначен само за евреите.

И двете страни са грешали, но в крайна сметка фарисеите, към които са принадлежали болшинството евреи, провокирали гнева на езическия Рим, който почти заличил напълно еврейския народ. Следователно понятията за физическия рай на Земята и изключително духовните небеса отминали.

1.Вярваш ли, че има такова нещо като „съдба” (което си правим сами) или всичко се контролира и предопределя от тези ЕТ? Ако както ти каза, има много различни видове ЕТ, кой ги контролира?

Животът е комбинация от съдба и свободна воля и между тях не съществува противоречие. Ние всички много си приличаме, но сме на различни нива на осъзнатост. Повечето от тези, които са свободни да пътуват из галактиката (ЕТ), не се нуждаят от контрол, защото знаят кое е добро и кое е зло. Нищо не убягва от вниманието на колективното съзнание – нито хората, нито ЕТ.

2.Очевидно те не измерват времето като нас, обаче времето би трябвало по някакъв начин да съществува и за тях, в противен случай нямаше да съществуват в същото измерение като нас. Те могат ли да пътуват назад и напред във времето поне така, както ние разбираме това?

Както в случая с Дядо Коледа, времето пътува заедно с ЕТ – нещо без обяснение.

3. Каква част от известната вселена са изследвали те?

Няма неизследвана част от вселената – те са изследвали 100%.

4.Има ли нещо, от което ЕТ се страхуват?

От данъчните власти и от нищо друго.

5.Ако те са тук, за да подпомагат бавно нашето развитие, защо са позволили на много от нашите учени да възприемат теорията за големия взрив (пропилявайки години труд), когато тя е явно погрешна? Не виждам полза от това.

Земята е детска кошара. Опитай се да кажеш на едно дете, че играчката, с която си играе, е безполезна загуба на време. Всички играчки, с които си играем, ни помагат малко или повече да израстваме следователно не са загуба на време.

28 февруари, 2006 г.

Миналата нощ, докато изчитах един от постингите ти, телевизорът в съседната стая се включи сам. Казвам това, защото ти си единственият, който ще ми повярва, че това се случи. Тъй като живея сам и е трудно някой друг да го направи (и то при затворени врати), дистанционното не може да действа при тези условия. В моя така наречен живот тук на Земята са се случвали странни неща. Въпросът ми е: 12-те знака на зодиака ни сигнализират отдавна кои сме и как сме устроени според планетите и звездите. Знаеш ли дали ЕТ вземат това предвид, когато избират с кого да общуват и дали е по-вероятно да контактуват с … аз съм истински Рак.

Зодиакът е забавление и понякога ЕТ или други блуждаещи духове  комуникират с хората и ги съветват. Но тъй като не знаеш откъде идва този съвет, ще бъде рисковано да заложиш на това. ЕТ не избират хората според рождената им дата. Въпреки това, много хора показват черти в съответствие със своя знак. Съвпадение? Няма съвпадения.

Благодаря за отговора, Лу. Все още ми е трудно да го смеля. Можеш ли да обясниш как твоите отговори се връзват с тези цитати?

„Мъртвите не са живи.”

Езичниците, тези които не вярват в Бога на Израел, биват считани за мъртви и не живи/достойни.

„И живите няма да умрат.”

Евреите и тези, които вярват в Бога на Израел и в Иисус, няма да умрат и ще живеят вечно в божието царство.

„В дните, когато си ял това, което е умряло, ти си го съживил.”

Става дума за Стария завет, когато израелтяните са влезли в Обетованата земя и са избили или са сменили вярата на езичниците в земята на Канаан. Израелтяните не са се подчинили на Бог и не са избили всяка жена, дете, мъж и животно, както той ги е бил инструктирал и вместо това се опитали да сменят вярата на някои и да ги направят роби. Всъщност те „изяли” тези, които не са убили (алегория). Това, което принадлежало на евреите, било пощадено и наследниците на оставените живи щели да тормозят евреите поколения наред.

„Когато си в светлина”

Светлината е милостинята на Бог, която огрява избраните, т.е. евреите. Християните биват огрени от светлината, когато изберат Иисус за свой спасител.

„Какво ще правиш? В деня, в който си бил един, сте станали двама. Но когато станете двама, какво ще правите?”

Когато говорим за нацията на Израел, израелтяните са станали два народа – израелтяни и юдеи – и те са се били едни с други и отслабнали. Израел се корумпирал от езичеството на онези, които не успял да унищожи. Евреите станали лесна плячка за народите от Асирия и Вавилон.

Както своите събратя, израелтяните, евреите на Иисус, се разделили на два лагера – фарисеи/садукеи (благороднически кланове) и зилоти, ортодоксални бойци/военни, пак от благороднически произход и разделението им ги погубило.

Лу, тази тема е интересна в много отношения. Интересно ми е, че доста от участниците, допринесли към темата, са се присъединили през февруари 2006 г. Подозирам, че са решили да се присъединят към този сайт, специално за да общуват с теб. Това е комплимент за теб и за приноса ти към темата за ЕТ.

Аз чета набързо писаното от тези, които се опитват да те разобличат, както предполагам правят и повечето читатели, и изчитам интелигентния обмен на информация и идеи, по отношение на които всеки решава на какво да вярва и на какво – не. По-късно ще имам въпроси към теб, но сега не искам да те натоварвам. С удоволствие чета и въпросите на останалите участници.

Благодаря за обратната връзка.

Просто не разбирам. Аз съм прекалено човек. Част съм от този вид, който не контролира нищо, никога не е постигнал нещо значимо и се осланя на ЕТ, за да потвърдят ниското му самочувствие.

Вярваш ли, че си контролирал нещо, преди да бъдеш подмамен от тази тема? Болшинството хора не харесват идеята, че Земята е една детска кошара. Те предпочитат да я приемат като адска дупка. Всъщност тя е и двете едновременно, но не е задължително някой да вярва на това, което пиша. Ако очаквате да си кажа всичко, добре, ето какво – аз разказвам за преживяванията си – какво съм видял, какво съм научил и какво са ми казали ЕТ. Това е моята история и аз се придържам към нея. Историята ми няма никога да се промени и ако ви се струва прекалено смахната или смешна за вярване, не й вярвайте.

Освен да не съм разбрал нещо. Трудно ми е да повярвам, че те вземат ДНК, отглеждат един зародиш, след това един напълно развит човек и го държат на склад, ако им потрябва изпълнител. И за да изглежда той „истински”, какво правят? Хранят го, учат го да ходи, да говори, изпращат го на солариум, за да добие тен и бръчки, изграждат му мускули (които ще атрофират, ако не бъдат използвани), малко бенки, оправят му косата и пр. Дали го зареждат с житейски спомени, за да може да има истински реакции, емоции и пр.?

Те се намират в съдове с течност в някакво криогенно състояние, бенки и всичко останало.

Аз вярвам в своята аналогия за тези, които отвличат самолети и контрола върху човешкия мозък. Така както един терорист завладява някакъв самолет и лети с него, където пожелае. Той не си прави труда да строи самолет.

Това за тях не представлява проблем.

Ако правят клонинги, това е да създадеш идентично второ тяло. Какъв може да е мотивът за това? Това би означавало да изпратят на земята един човек, който е идентичен с този, от когото са взели ДНК.

Те имат хиляди клонинги. Разпръснати из население от шест и половина милиарда, те нямат проблеми да останат незабелязани.

Ако не използват един клониран човек, за да изпълнява определена роля, то те не се нуждаят от клонинги. Тогава целият процес на отвличане и вземане на ДНК става излишен. Защо? Но защо ще си правят труда да влизат в спалните на хората нощно време, да ги отвличат на кораби и да извличат ДНК? Ако искам пари, а аз искам много, няма да обирам портфейлите на хората, докато те спят. Ще е много по-добре да си свърша работата наведнъж и да обера една банка. Съществуват банки на сперма, банки на яйцеклетки, и в крайна сметка необходима е само една клетка.

Те са правили това милиони години на много планети и досега би трябвало да са открили правилния начин, освен това тук не става дума само за ДНК.

Ти каза: – „Извънземните имат бази на тази планета и на Луната. Те имат бази в няколко страни, в сътрудничество със съответните правителства. Те ни разрешават да си играем с техните играчки и да научим междувременно някои неща, за да подобрим технологиите си.”  „Хората са пред прага на навлизане в космоса и трябва да знаят много неща, за да направят този следващ голям скок.”

Лу, много поздравления за теб!!! Не съм изчел цялата тема, но от прочетеното дотук, ТИ ЗНАЕШ. Нека критикарите да си приказват.

Защо открих тази тема едва сега?

Добре дошъл!

Всъщност съм твърде готов да повярвам, че между нас има хора, които не са истински човешки същества. Само ми е любопитно как се постига това. Ако „Те са в стъкленици с течност в нещо като криогенно състояние”, добре. Но това не обяснява как могат да бъдат извадени от течността и да придобият това човешко тяло. Ако са били в „спящо” състояние, как могат да използват мускулите си? Мускулите ще атрофират, ще се свият и ще станат безполезни. Те не могат да излязат от течността и да проходят и, още по-малко, да говорят. Не си ли виждал парализиран човек? Част от тялото не се използва и се „свива”, защото мускулите са пасивни. Даже когато поставим мишка в клетка, ние й слагаме колело, на което да бяга.

Ти проектираш човешката технология върху ЕТ. ЕТ са богове, магьосници, които могат да трансформират физическата ни реалност с едно мигване на окото.

Не можеш просто да кажеш „могат и го правят”! И да очакваш всички да кимнат в съгласие. Това просто не потвърждава твърденията ти. Не е ли по-добре да кажеш „Не зная”?

Мога да кажа това, защото нещата стоят по този начин. Не очаквам някой да ми повярва без доказателства, а за огромното болшинство няма доказателства.

Само съм объркан от думите ти: „Телата им не са като на хората, но могат да влязат в един клониран човек така, както ние сменяме ризите си.”

И ние и те сме духове. Техните духове могат да сменят телата си, както ние ризите си

Когато казваш: „Те създават човешко тяло от ДНК, взета от отвлечен; то е ново и никога не бива използвано отново.”

Бих могъл да кажа, че са го създали от вълшебен прах, но тогава всички ще ми се смеят, а никой не се смее на Лу. (смях в залата).

След това казваш: „Те са в стъкленици с течност, в нещо като криогенно състояние”. Дотук виждам три различни отговора.

И трите важат по отношение на въпросите, които зададе.

Ако използват клонирани тела и клонингите са точни копия, тогава те не са ЕТ, а просто човешки копия. Тогава коя част от тялото им е ЕТ? Мозъкът? Или терминът „клонинг” е неподходящ. Те всъщност хибриди ли са? Хуманоиди? Те изгребват вътрешностите на едно човешко тяло и поставят своето малко тяло вътре? Нещо като смяна на ризи?

Човешкото тяло и телата, които ЕТ използват, са просто машини. Когато те влязат в един клонинг или в друг човек, или в някакъв избран от тях костюм, това, което влиза, е тяхната душа, която обитава в машината. Те не се превръщат в машини, както правим ние. С други думи, ако караш кола Форд, ти не си кола Форд, а човек, който кара кола Форд. Ако предпочиташ друго нещо за аналогия, можеш да си избереш Шевролет – и той става. Те изхвърлят такива тела или превозни средства, както ние изплюваме дъвка, когато ни омръзне.

Ако ЕТ знаят, че когато умрат, ще се завърнат в „отвъдното”, те няма ли да бъдат напълно безстрашни към смъртта?

ЕТ не се страхуват от смъртта, както и от всичко останало.

Ако ЕТ могат да се прехвърлят от тяло в тяло, защо не изоставят напълно телата и да си останат топки от екзотична енергия?

Те правят това, за да могат да осъществяват физически контакт с хората. За целта те трябва да бъдат в полу-физическа форма, но извън това прекарват повечето време като топки енергия и това е единственият начин, по който могат да се отпуснат след контакти с хората.

Ако мога по някакъв начин да разруша едно тяло на ЕТ, докато е вакантно или „бездушно” (може в това време да е бил зает в разговор на бара, докато е обитавал човешко тяло), какво ще се случи с ЕТ?

Ще си сложи друга чиста риза, защото гардеробът му е пълен.

Защо има толкова много съобщения за „Сиви” извънземни, при положение че вероятно болшинството ЕТ не приличат на тях?

ЕТ са майстори на маскировката и същото важи за техните роботи.

Имаше ли определен вид, с който си контактувал най-много, или който ти се е видял най-интересен? Любопитен съм как изглеждат. Нужно ми е нещо „осезаемо”. Просто опиши чертите им, без да отбягваш въпроса.

Този, когото виждам най-често, прилича малко на Джими Дюранте*), или може би аз искам така да ми изглежда, тъй като те могат да сменят формата си. Аз не отбягвам въпроси, но ти избягваш отговорите ми.

*)бел.прев.: Джеймс „Джими” Дюранте (1893-1980), Американски певец, пианист и актьор с характерна физиономия.

Лу, преди няколко години видях гигантски триъгълен НЛО над една ивица дървета, докато карах по една многолюдна автострада в 5 часа след обед. Невероятно! Той бе с размерите на тенис корт и беше поне на три етажа. Беше изработен от лъскав материал и като че ли отразяваше околните зелени дървета и пейзажа. Беше тъмно зелен/сив. Видях го за около 20 секунди, докато летеше над ивицата дървета, след което изчезна зад хълма. Наблизо имаше големи далекопроводи. Кой би пътувал с такъв голям кораб? Виждал ли си такъв тип НЛО? Познаваш ли ги?

Не съм сигурен какво си видял, но корабите на ЕТ биват с най-различни размери и форми и някои са пълни с туристи от други слънчеви системи, докато други са пълни с човешки/ЕТ хибриди, които те превозват от едно място на друго.

Какво ще правят да пътуват така на дневна светлина?

Корабите на ЕТ пътуват непрекъснато. Те имат способността да се крият зад облаци и да стават невидими.

Възможно ли е да съм бил единственият, който го е видял? Не мисля, че са ме отвлекли, защото трябваше да вляза в час след 10 минути и пристигнах там навреме – тогава защо ми позволиха да ги видя?

Те са ти позволили да ги видиш, за да ти дадат да разбереш, че на тази планета има нещо повече от познатия ти живот. Не всички човешки мозъци са способни да разберат това явление, което обяснява гневните избухвания в тази тема.

В допълнение, всеки път, когато съм виждал НЛО, не съм изпитвал абсолютно никакъв страх. При нормални обстоятелства, аз съм първият, който усеща опасността. Всеки път, когато съм виждал НЛО, съм бил напълно спокоен. Мисля, че имам основание да се страхувам повече от хората, отколкото от ЕТ. Ти как мислиш? Благодаря за помощта ти.

Ти знаеш на какво са способни хората – омраза и завист са две от големите неща. ЕТ нито мрази, нито завижда и повечето случаи на страх, за които хората разказват, са или неоснователни, или преувеличени.

Евреи и тези, които вярват в Бога на Израел. Кой е „Богът на Израел”?

Според Стария завет и Новия завет, това е богът на съзиданието, бог от библията. Първоначално е бил само бог на евреите. След това са дошли християните и сега те твърдят, че той е Иисус. След това идва Мохамед и мюсюлманите, които твърдят, че той е Аллах. Евреите вярват, че те са богоизбрания народ; мюсюлманите вярват, че те са богоизбраните от Аллаха. Те всички може да са прави, но никой от тях не обича поклонниците на другата вяра. Ако Бог е богът на любовта, изглежда че си е пропилял времето тук на Земята.

Добре. Току-що изчетох тази тема за две нощи. Исках да съм привършил, преди да напиша нещо. Първо, всички тук трябва да се успокоят. Лу, просто пренебрегвай тези, които ти създават неприятности и не ти задават основателни въпроси по повод твоята история. След прочитането на тази тема, нещата започнаха да стават малко несигурни след страница 38. И това не е преставало оттогава насам. Малко е разочароващо, когато се опитваш да прочетеш нещо и да си направиш собствени заключения на фона на тези детински препирни. В крайна сметка аз искам да разбера какво казва Лу (и зная, че не съм сам). Независимо дали той е прав, или крив,  някои от нещата, които казва, са вдъхновяващи и някои дават наистина добър повод за размисъл.

Моето мнение, Лу, е, че открих много истини за себе си в твоята история и още от първия ден запомних някои метафори, които другите подминаха. Тук има много наистина фантастични теории.

Ти малко разклати лодката и някои получиха морска болест.

2 март, 2006 г.

В Интернет намерих резюме на книга на един господин, който е преживял същото като теб. Също така, докато е била бременна, майка му е била посетена от извънземни – нещо, казано му от висш военен. Също така попаднах на уебсайт с един доклад от 1995 г., написан от журналист, получил информация от човек на име Риконоскито. По онова време последният е бил високопоставено лице в някакъв много секретен мръсен проект. Списъкът, който той предоставил на журналиста, съдържал много интересни неща, но когато го прочетох, аз разпознах „спящите”(‘sleepers’) у нас и в чужбина. Почти паднах от стола. Още от първото ти изявление знаех, че си истински. След като видях всичко това повторено у тези хора, това не направи нещата по-лесни за вярване, просто ги подчерта. Моля те, ние се нуждаем от теб все повече след всеки твой постинг и зададен тъп въпрос. През последните три дни, откакто открих този сайт, си мислих много за теб. Поемането на толкова много информация може да бъде повече от поразително. А колкото до невярващите – спрете да седите пред компютрите си с широко затворени очи и прогледнете.

Благодаря за коментарите ти!

Лу, моля те, кажи ми, че ЕТ оценяват част от нашата музика. Това е единственото нещо, с което се гордея. Благодаря, че споделяш историята си с нас. Аз лично се чувствам по-добре, след като я изчетох.

Ще загазя ли, ако кажа, че ЕТ вдъхновяват нашата музика? Не че те са музикални, но те също така не са учени и физици, а са високо над тези неща и имат принос във всичко, което правим и постигаме. Ако нямах друга цел освен тази да съобщя на хората, че извънземните не са тук, за да ни изядат или да поробят човешката раса, това би било достатъчно. Холивуд и други имат нужда да държат масите в състояние на страх от неизвестното, паранормалното и извънземното, защото хората могат да бъдат контролирани много по-лесно, когато се страхуват. Дали ЕТ стоят зад част от сплашванията? Да, някои хора се нуждаят от контрол и всъщност много даже настояват за това, ако говоря като политик.

Какво ще стане, ако не желая да се страхувам? Какво, ако само искам да разбера, поне в рамките на способностите си?

По отношение на страха топката е при теб – то е същото, както когато трябва да се справяш с един хулиган – трябва да събереш смелост за конфронтацията. ЕТ не са хулигани, но плашат. Те не представляват реална заплаха лично за теб. Те подават голяма част от информацията само на тези, които имат нужда да знаят и са наясно точно каква е тази нужда у всеки от нас.

Здравей, Лу! Ти каза: „Чудесното във връзка със смъртта е, че трае само няколко секунди, след което си отново жив някъде другаде.” „Мястото, където ще се събудиш ще бъде временно – един фантастичен град, който никога няма да пожелаеш да напуснеш.”

Току-що започнах да чета публикациите ти през последните няколко дни. По повод на току-що цитираното, бях тотално шокирана!  Дъщеря ми почина в 1989 г. Сънувах я, след като умря. Попитах я как се чувства на новото място. Това са точните думи, които ми каза със спокоен глас: „Това е просто едно друго място, мамо”. Исках да ти кажа само това и имам още много, което ще напиша по-късно. Благодаря ти, че разказваш преживяванията си.

Мисля, че знаеш, че дъщеря ти е на много по-щастливо място. В противен случай нямаше да ти каже точно това. Най-добрата страна на живота е, че свършва, след което сме заедно с любимите си хора, без страх и омраза – нещо, което никой тук на Земята не може да почувства. А починалите не чувстват, че са разделени от нас – те ни усещат и могат да прекарат известно време с нас. Ние обаче определено усещаме раздялата си с тях даже и когато знаем, че са на едно добро място.

Невероятно. Направо абсолютно не е за вярване. Първо до участника, който каза, че е мислил върху тази тема няколко дни. Амин, и при мен бе същото, братле…

Може ли да припомня на всички, че това е една АНОНИМНА дискусия. Моля, помислете много сериозно върху това. Аз „зная”, че Лу разбира това и господи, той направи много ясно изявление в началото на темата, което трябваше да предотврати цялото това безсмислие. Просто има някои хора, които вероятно вярват, че това да се правят на глупаци, е достойна мотивация.

Лу, от твоята перспектива, някакви мисли върху обширния и твърде често появяващ се въпрос за „преживяванията близки до смъртта”?

Това да си близо до смъртта просто означава, че това не е смърт и получаваната информация е ограничена. Обаче много, които са изпитали това състояние, знаят без съмнение, че има живот след смъртта и че животът продължава. Те обаче не знаят къде ще бъде следващото им местоназначение и колко дълго могат и ще пребивават в междинната зона, докато умрат. Болшинството от тези преживявания приличат на отвличанията, те не са случайни и хората биват изтеглени в тази зона за кратък преглед, за предупреждение, или за да бъдат похвалени за порядъчния си живот. За разлика от отвличанията, те са приятни, неутрални или ужасни, като в по-голямата си част биват запомняни.

Лу, чудя се защо ти изглежда одобряваш религиите на Аврам (или като че ли намекваш, че ЕТ са ги използвали по някакъв начин), когато тези религии са напълно против идеята за прераждането? Ако ЕТ знаят, че прераждането е нещо реално, защо са подкрепили тези религии, за които прераждането е ужасяваща идея?

Това е част от великата илюзия. Аврам бил ли е реален човек? Ако отговоря на този въпрос, ще обидя много хора. Затова ще кажа само, че по мое мнение той е една метафора. Содом и Гомор реално място и събитие ли са били? Не, това също е метафора за нещо по-голямо. Защо ЕТ са позволили на хората да вярват, че слънцето се движи около Земята? Защото (по онова време) хората не са имали нужда да знаят повече. В Индия има умиращи от глад хора, но те отказват да се хранят с месото на кравите. Кравите са създадени от ЕТ като достъпен и удобен източник на храна, но ЕТ също така поддържат техните вярвания. Дали това е противоречие? Определено да. Илюзия? Категорично. Каква е целта – човешко разнообразие и още нещо.

Лу, кога за последен път се срещна и разговаря с ЕТ?

Ние сме в редовен контакт.

Те очевидно знаят това, че си писал в тази тема. Казали ли са ти нещо по този повод?

Те са източникът на информацията тук.

Има ли начин да комуникираш с тях относно тази тема и те да могат да коментират по нея? Мисля, че няма нещо по-убедително от това един извънземен да коментира. Със сигурност, поради по-високата си интелигентност, те биха могли да отговорят с едно изречение, което да ни накара да млъкнем и което да докаже всичко.

Дали има някой, който наистина желае да получи всички отговори в едно изречение? Ние трябва да завършим живота си на тази планета и ако знаем всички отговори, това ще провали края на пиесата за всеки един от нас. Няма да се случи.

Лу, ти ме изнервяш. Имам роднини, които не искам да видя в този живот, да не говорим за някакъв следващ живот или различно състояние. Трябва ли да се срещна с тези хора след смъртта си?

Зависи от това колко отрицателни точки си събрал в този си живот на Земята. Това е смисълът да се държиш прилично и да не изгаряш мостовете след себе си.

Имам някои мисли по повод на тази тема. От прочетеното дотук, Лу като че ли описва много от убежденията ми и те съответстват на преживявания, които съм имала. Преди споменах за сън, в който се срещнах с дъщеря си. Ето още един подобен сън, който се повтори много пъти.

Точно една година до последния ден след като тя умря, имах много сънища, в които разговарях с някого, мъж, по телефона. Във всеки сън го питах дали мога да разговарям с дъщеря си. Всеки път той ми отговаряше, че „още не е дошло времето за това”. Един конкретен път той каза: „Тя работи с деца”. Никога не видях лицето на този мъж, така че не зная кой бе той. Дъщеря ми умря внезапно и остави три деца. Една година след смъртта й започнах да я виждам в ясни сънища. Питах я за най-различни неща и тя винаги ми отговаряше. Винаги съм се чудела кой е този човек, който би разговарял с мен по телефона в сънищата ми. Лу, може ли това да е бил ЕТ?

Един персонален наставник.

Чух, че ЕТ могат да приемат човешко лице, така ли е? Или те изглеждат, както обикновено ги описват с големи очи и глава и пр.?

Много от съществата, описвани от отвлечените, са просто машини. ЕТ може да присъстват, но те обикновено стоят в сянка далеч от погледа и комуникират с лицето чрез телепатия. ЕТ често обитават човешки тип тела и могат да изглеждат, както пожелаят даже и като кучета, но не от говорещия тип като в някои филми.

Ако „те контролират и знаят всичко”, то те са напълно способни да ти дадат нещо, което да публикуваш, което ще докаже историята ти. Всяко нещо ще свърши работа, стига да няма друго логично обяснение, което да направи нещата невероятни.

Те са големи момчета и ако искат да покажат нещо на широката аудитория и да отстранят съмненията, определено не се нуждаят от моята помощ за това.

А що се отнася до предсказания?

Не гледам на ръка, не употребявам пилешки кости, не гадая съдби нито правя предсказания, но няма недостиг на хора, които претендират, че могат да го правят и даже си изкарват добри пари от това.

Добре, уреди едно появяване на НЛО. Дай място и време и някой, който не ти вярва, ще може да погледне и да докладва какво се е случило. ЕТ, които знаят всичко, знаят и къде живеят неверниците спрямо твоята история.

Аз не съм тук, за да доказвам нещо. Разказвам преживяванията си и отговарям на въпроси, на които ЕТ ми разрешават да отговоря, нищо повече. Единствените хора, които са попаднали случайно на тази тема, са невярващите и аз нямам отговори за тях, или поне отговори, които те да са готови да чуят.

Лу, какво правят ЕТ за удоволствие, забавление? Те артистични ли са? Атлетични ли са? Имат ли къщи? Имат ли домашни животни?

Тези, които живеят на тази планета като хора, притежават всичко типично за хората. Те могат да бъдат твои съседи и може да са тези, които уважаваш най-малко. Те се правят на хора много сполучливо даже по-сполучливо от самите нас. ЕТ правят с удоволствие абсолютно всичко.

Аз винаги съм бил вярващ и те ми се показаха, когато бях дете и го помня като че ли е било вчера. Стигнах до заключението, че те се показват само на вярващите, защото за тях би било загуба на време да убеждават някого в съществуването си. Хората, които вярваме в съществуването им, вече сме им го доказали и те могат да ни се доверят с големите си познания. Лу, ти си бил избран да ни предадеш послания от тях и това за мен е достатъчно.

Не зная дали са ме избрали специално, но аз наистина работя за малко пари.

Не съм видял неоспоримо доказателство в твоята история до този момент. Тя е просто един текст на монитора ми. И мисля, че такъв е случаят и с всички останали, които не вярват на историята ти.

Аз имам отговори на някои въпроси, но доказателствата идват от самите ЕТ. Ако те решат да ти дадат доказателство, те ще те отвлекат, поради липса на по-добра дума, и ще ти покажат планетите в слънчевата система. Ти може би няма да запомниш разходката, но тези, които са го правили, знаят много добре, че не сме сами и търсят потвърждение. Някои се отзовават в тази тема.

Всеки може да се появи тук и да разкаже всичко това следователно би трябвало да очакваш, че някои от нас ще се нуждаят от нещо повече. Ако искаш да знаеш, не всеки е наивен.

Напротив, този свят е пълен с наивни хора. Войните се случват заради наивни хора; религиозните институции процъфтяват заради наивни хора; учебните ни заведения учат наивни хора как са произлезли от калта, че са случайно явление на майката природа и че сме произлезли от маймуните. Трудно може да има по-голям наивитет от всичко това!

Ако тези ЕТ, които се правят на хора, съществуват, те нормални ли са отвътре? Искам да кажа могат ли да отидат на лекар като всеки друг и да бъдат прегледани – при очните лекари, хирурзите и пр. и те да не забележат нищо? Или те трябва да избягват това? Те страдат ли от физически наранявания, както хората? Например да си счупят кост, да се порежат?

Тези, които са пълноценни ЕТ, не се нуждаят от лекар, но ако трябва да го направят за целите на демонстрацията, лекарите ще бъдат напълно под контрола на ЕТ. ЕТ, които са хибриди, обикновено не се нуждаят от много грижа, но ако това се наложи, ЕТ ще ги оправят. Въпреки това, физиологията им е точно като на хората и повечето лекари никога няма да разберат разликата.

Те хранят ли се?

Да, когато са в човешки костюми.

Има ли някакъв признак, който може да ги издаде, в случай че някой подозира, че това са те? Например ако някой човек е по-чувствителен и предположи, че те не са хора – нещо, което другите не забелязват? Има ли нещо, което не е точно 100% човешко? Независимо от това колко добро е „представлението”. Например те реагират много решително и отрицателно на нещо или правят коментари? Или например те изчезват за известно време и никой няма представа къде са отишли?

Ако обикновеният човек подозира, че някой е ЕТ, то най-вероятно е да греши. Те прикриват следите си много добре.

Те докладват ли обратно някому на кораба, на планетата? Или те са тук на постоянна мисия и си тръгват, когато свършат задачите си?

Има няколко места в слънчевата система и на Земята, където те ходят, ако пожелаят, като това важи и за тези, които са на постоянно местоназначение.

Те наясно ли са, че са измамници?

Някои не са наясно.

Да ни покажат слънчевата система?  Меркурий – разтопен; Венера – прекалено гореща за обитаване; Юпитер – планетен хаос; Сатурн – също; Уран – е, там може да има клингони*); Нептун – каквото си избереш; Плутон – скала. Всичко това вече ни е известно. Ако пътуват между галактиките, защо ще ни разхождат само между планетите?

Гледката на слънчевата система отблизо е повече от това, което могат да понесат болшинството хора. Пътуването отвъд слънчевата система няма да се случи.

*) бел.прев.: филмови герои, вóйни от серията Стар Трек.

Да, светът е пълен с наивни хора; мислиш ли, че ще ги откриеш тук? Надали.

Много хора вярват, че сме сами във вселената, може би с изключение на съществуването на някакви микроби и следователно болшинството са наивни. Естествено нямам предвид никого в този сайт.(Смях).

Слънчевата система отблизо? Не мисля, че това ще впечатли някого. Ние вече знаем какво има там.

Сериозно ли говориш? Да видиш Сатурн от една от неговите луни, или Юпитер? Болшинството хора ще получат сърдечен удар от благоговение, някои ще припаднат, други ще паднат на колене и ще започнат да се молят. Трябва да видиш, за да го повярваш.

Защо не отиваме отвъд слънчевата система?

Защото човешкото тяло не може да понесе пътуването. Душата, или същността, ще трябва да бъде извадена от човешкото тяло и поставена в контейнер. В някои случаи душата само бива извадена от тялото и тя плува из кораба или извън кораба като дух. Въпреки това, болшинството хора не напускат слънчевата система, докато не умрат, а може би и след това, но зависи в каква посока е предназначението им.

Значи искаш да кажеш, че тези ЕТ имат ограничени физически процедури, съгласно които не могат да ни предпазят от опасностите на междугалактическите пътешествия. Човече, та те са си направо смъртници.

Човешките тела не са предназначени за пътуване между галактиките. Филмите на Холивуд не показват нещо реално.

Модераторът изгубва търпение и заплашва да прекрати темата.

Днес си помислих за търпението на модераторите в този сайт и дотук съм силно впечатлен. Не само критикувам, но имам какво да кажа по въпроса – според мен нещо много важно. Позволете ми първо да заявя, че съм съвсем нов в тези он лайн форуми и в светлината на това, ако пропускам нещо, моля да ме коригирате.

Една тема започва (заглавието може да бъде даже метафора) и един автор заявява, че желае да сподели своите преживявания – по повод на нещо, което почти всеки счита за завладяваща тема – предлага да отговаря на въпроси, ЯСНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ТОВА ДАЛИ НЯКОЙ МУ ВЯРВА, ИЛИ НЕ. В поне още една от публикациите си в темата, авторът заявява, че не очаква, че някой ще му повярва.

Междувременно в други теми четем: „Джордж Буш е влечуго”, „Имам оранжева кожа под ноктите си, бил ли съм отвлечен от сивите?”, „Аз оспорвам Дон Нот (наскоро починал – нека душата му да пътува накъдето си иска) и той казва, че лейди Фиш знае къде е Бин Ладен!”…добре де, това последното си го измислих. Но тези теми (и много други теми – не по-малко фантастични, невероятни и направо смахнати – мое мнение) си съществуват спокойно, гладко, с много ооох, аааах и взаимно съгласие. Някои от тях (може да се спори) са върховни примери за глупост, тъжно невежество, отявлена тъпотия и лудост. В повечето случаи тези теми са необезпокоявани от модераторите, гадателите и престорените скептици (последните са два вида и мога да ги разгранича). Сметките трябва да бъдат платени, трябва да бъдат осигурени заплати за поддържане на сайта, нали?

Отново към тази тема. Въпроси и отговори хвърчат напред и назад. Предлаганата информация е толкова невероятна, фантастична и безумна, че друга такава няма в целия сайт. Трезви, сериозни, очевидно възрастни участници в „Над свръхсекретно” са озадачени от това, че не могат да опровергаят автора, не могат да „докажат”, че не е с всичкия си; предположенията изобилстват. Мисля, че мога спокойно да допусна, че почти всеки си е помислил: „Този тип трябва да ни погажда номер, но по дяволите, много е добър!” Не по-малко хипнотични са стилът на автора, неговата интелигентност, исторически познания и за някои – внимателното отношение към останалите участници и към техните въпроси, заслужаващи такова отношение. Да, в някои случаи категоричен реципрочен сарказъм от страна на автора, но само когато е провокиран. Тук има безспорни бисери на мъдрост, както и допълнителна мистерия за всички нас.

Най-малкото, и може вече да съм го казал, всички ние узнавахме една невероятна история.

Минава известно време и гадатели, ексцентрици и псевдо скептици започват да мъмрят автора на всяка страница. Въпреки всичко споменато по-горе, можеш почти да чуеш  тропането с крака и нервните викове на кретените, които не могат за бога да понесат един автор на тема да получава толкова много внимание и те да не бъдат част от това. „ДАЙ НИ ДОКАЗАТЕЛСТВА”, „ДАЙ НИ ДОКАЗАТЕЛСТВА”, уаааааах! И всичко това в един „анонимен” форум, където авторът на темата е заявил в началото, че не се интересува дали някой ще му повярва…

Ние не сме тук, за да променим света; ние сме тук, за да може светът да промени нас, за по-добро.